Ochrana osobných údajov v spoločnosti Microsoft

Vaše údaje, ktoré vám umožňujú využívať naše produkty a služby, máte plne pod kontrolou.

Náš záväzok v oblasti ochrany osobných údajov

Poslaním spoločnosti Microsoft je pomáhať každému človeku a každej organizácii na svete dosiahnuť viac. Začína to zaistením toho, že budete mať zmysluplné možnosti pri zdieľaní údajov s nami. Znamená to tiež, že sme sa zaviazali k transparentnej komunikácii – o tom, prečo vás žiadame o údaje a ako používame údaje, ktoré zdieľate – vo všetkých našich produktoch a službách.

Na získavaní vašej dôvery pracujeme každý deň a zameriavame sa pritom na šesť kľúčových princípov v oblasti ochrany osobných údajov:

  • Kontrola: Svoje súkromie budete mať pod kontrolou pomocou ľahko používateľných nástrojov a jasných volieb.
  • Transparentnosť: Zhromažďovanie a používanie údajov budú transparentné, aby ste mohli robiť informované rozhodnutia.
  • Zabezpečenie: Údaje, ktoré nám zveríte, budeme chrániť prostredníctvom silného zabezpečenia a šifrovania.
  • Silná právna ochrana: Budeme rešpektovať miestne zákony na ochranu súkromia a bojovať za právnu ochranu vášho súkromia ako základného ľudského práva.
  • Žiadna cielená reklama na základe obsahu: Nebudeme používať váš e-mail, chat, súbory ani iný osobný obsah na zobrazovanie cielenej reklamy.
  • Výhody pre vás: Keď zhromažďujeme údaje, používame ich vo váš prospech a na vylepšenie vašej skúsenosti.

Tieto princípy tvoria základ prístupu spoločnosti Microsoft k ochrane osobných údajov a budú naďalej určovať spôsob, akým tvoríme naše produkty a služby.

Na tejto stránke nájdete prepojenia na informácie ochrane osobných údajov a ovládacie prvky, ktoré vám umožnia prijať správne rozhodnutia.

Pre zákazníkovi z prostredia firiem a veľkých podnikov

Ak ste zákazníkom z prostredia firiem a veľkých podnikov, správcom IT alebo iná osoba, ktorá používa produkty spoločnosti Microsoft v práci, pozrite si Centrum dôveryhodnosti spoločnosti Microsoft a získajte informácie o ochrane osobných údajov a zabezpečení v našich produktoch a službách.


Akými údajmi môžete prispievať do spoločnosti Microsoft?

Spoločnosť Microsoft používa údaje o zákazníkoch, ktorými prispievajú ľudia ako vy, na vylepšovanie našich produktov a služieb a ich hladké fungovanie, na poskytovanie prispôsobeného prostredia a na zaistenie vašej ochrany. Toto sú niektoré z najbežnejších kategórií údajov, ktoré zhromažďujeme:

Prehľadávanie webu a online vyhľadávania

Žena vyhľadávajúca na webe

S cieľom zrýchliť prehľadávanie webu zhromažďujeme a používame históriu prehľadávania na predvídanie ďalších webových stránok, ktoré chcete navštíviť. Ďalšie informácie nájdete v téme Údaje prehľadávania a ochrana osobných údajov.

Prečítajte si o prehliadači Microsoft Edge vo vyhlásení o ochrane osobných údajov >

Podobne ako mnohé iné vyhľadávacie nástroje, aj my používame históriu vášho vyhľadávania v Bingu a históriu agregovanú od ostatných ľudí s cieľom poskytovať vám lepšie výsledky.

Prečítajte si o vyhľadávaní v Bingu vo vyhlásení o ochrane osobných údajov >

Ak chcete pre konto Microsoft zobraziť alebo odstrániť históriu vyhľadávania alebo históriu prehľadávania, navštívte tabuľu ochrany osobných údajov.

Miesta, kam chodíte

Auto ide okolo obchodu so zmrzlinou

Informácie o polohe nám umožňujú poskytovať navigačné pokyny, ktoré vás dovedú tam, kam potrebujete, a zobrazovať relevantné informácie o mieste, kde sa nachádzate. S týmto cieľom používame informácie o polohe, ktoré nám poskytnete, alebo ktoré zistíme použitím technológií, ako sú GPS alebo IP adresy.

Zisťovanie polohy nám umožňuje vás lepšie chrániť. Ak sa napríklad takmer vždy prihlasujete v Tokiu a náhle sa prihlásite v Londýne, môžeme sa uistiť, či naozaj ide o vás.

Môžete zapnúť alebo vypnúť služby zisťovania pozície, určiť, ktoré aplikácie majú mať prístup k informáciám o vašej polohe, a spravovať údaje o polohe uložené v zariadení. Ďalšie informácie nájdete v téme Služba určovania polohy a ochrana osobných údajov v systéme Windows 10.

Prečítajte si informácie o polohe vo vyhlásení o ochrane osobných údajov >

Ak chcete pre konto Microsoft zobraziť alebo odstrániť aktivitu určenia polohy, navštívte tabuľu ochrany osobných údajov.

Údaje, ktoré nám umožňujú poskytovať vám pomoc

Muž na chodníku pozerajúci na telefón

Pomocou Cortany môžete spravovať kalendár, aktualizovať plán, pripájať sa k schôdzam, vyhľadávať fakty a súbory a zjednodušiť si prácu. Na poskytovanie prispôsobeného zážitku sa Cortana učí o vás z určitých údajov, ako sú napríklad údaje o vyhľadávaní, kalendári, kontaktoch a polohe. Ďalšie informácie vrátane toho, ako spravovať údaje, nájdete v téme Cortana a ochrana osobných údajov.

Prečítajte si o aplikácii Cortana vo vyhlásení o ochrane osobných údajov >

Údaje, ktoré používame na zobrazovanie zaujímavejších reklám

Žena kráčajúca po ulici

Niektoré služby Microsoft sú podporované reklamou. Na zobrazenie reklám, ktoré by vás mohli zaujímať, používame údaje, ako sú napríklad informácie o vašej polohe a vyhľadávaniach na webe cez Bing, informácie o vami zobrazených webových stránkach spoločnosti Microsoft alebo inzerenta, demografické údaje a informácie o tom, čo ste si zaradili medzi svoje obľúbené položky. Žiadny obsah vašich e-mailov, konverzácií, videohovorov ani hlasovej pošty, či vašich dokumentov alebo iných osobných súborov nepoužívame na cielenie reklamy na vás.

Ak si neželáte, aby vám spoločnosť Microsoft zobrazovala reklamy na základe vašich záujmov, môžete si zmeniť nastavenia reklamy. Naďalej sa vám budú zobrazovať reklamy, ale nemusia byť pre vás také zaujímavé.

Prečítajte si o reklame vo vyhlásení o ochrane osobných údajov >

Ak chcete zmeniť nastavenia reklamy, navštívte tabuľu ochrany osobných údajov.

Ak si chcete vybrať, či chcete dostávať propagačné e-maily a bulletiny od spoločnosti Microsoft, môžete si zmeniť nastavenia komunikácie.

Prihlasovacie údaje a platobné údaje

Muž platí za kávu

Uložíme vaše prihlasovacie údaje konta Microsoft a informácie o vašom platobnom nástroji, ak sa ho rozhodnete priradiť ku kontu Microsoft. Robíme to, aby sme vám zjednodušili prihlásenie a platby za aplikácie, hry alebo médiá.

Ak chcete aktualizovať heslá, informácie o zabezpečení a možnosti platenia, navštívte webovú lokalitu konta Microsoft a vyhľadajte informácie o tom, ako udržiavať svoje konto zabezpečené a ako zobraziť poslednú aktivitu prihlásenia.

Prečítajte si o kontách Microsoft vo vyhlásení o ochrane osobných údajov >


Produkty spoločnosti Microsoft a ochrana osobných údajov

Informácie o spravovaní nastavení ochrany osobných údajov pre produkty a služby spoločnosti Microsoft a prepojenia na obsah podpory nájdete na stránke ochrany osobných údajov v našich produktoch a službách.

Ak ste obyvateľom štátu Kalifornia, pozrite si naše oznámenie o kalifornskom zákone o ochrane súkromia spotrebiteľov CCPA (California Consumer Privacy Act) pre spotrebiteľov v Kalifornii.