Kobieta pracująca na laptopie w biurze dołączająca ekran.

Ochrona prywatności przez firmę Microsoft

Twoje dane są prywatne w pracy, w domu i w podróży.

Firma Microsoft ceni i chroni Twoją prywatność. Wierzymy w przejrzystość, dlatego użytkownicy i organizacje mogą kontrolować swoje dane i mieć istotny wpływ na to, jak są one wykorzystywane. Wspieramy i chronimy wybory dotyczące prywatności każdej osoby korzystającej z naszych produktów i usług.

W domu

Prywatność jest centralnym elementem sposobu kształtowania produktów i usług używanych codziennie przez klientów. Udostępniamy zasoby i mechanizmy kontroli prywatności, za pomocą których możesz zarządzać swoimi danymi i sposobem ich używania.

W pracy

W przypadku klientów korporacyjnych i biznesowych, administratorów IT lub innych osób korzystających z produktów firmy Microsoft w pracy zapoznaj się z Centrum zaufania firmy Microsoft, aby uzyskać informacje o prywatności i zabezpieczeniach w naszych produktach i usługach.

Nasze zobowiązanie do ochrony prywatności

Nasze zobowiązania w zakresie ochrony prywatności są oparte na silnych praktykach w zakresie zarządzania danymi, więc możesz zaufać, że będziemy chronić prywatność i poufność Twoich danych i będziemy ich używać tylko w sposób zgodny z powodami, dla których je udostępniono.

Ty masz kontrolę nad swoimi danymi.

Dajemy Ci możliwość kontrolowania swoich danych, wraz z jasnym i istotnym wyborem sposobu, w jaki Twoje dane są wykorzystywane.

Portret pewnej siebie młodej businesswoman pracującej w nowoczesnym biurze.
Profil boczny kobiety w ciemnej koszuli w przygaszonym biurze przewijającej lub pracującej na urządzeniu Microsoft Surface Studio.

Twoje dane są chronione

Rygorystycznie chronimy Twoje dane przy użyciu szyfrowania i innych najlepszych rozwiązań w zakresie zabezpieczeń.

Możesz oczekiwać prywatności z założenia

Projektujemy nasze produkty z podstawowym zobowiązaniem do zachowania prywatności użytkowników.

Portret dojrzałego biznesmena korzystającego z tabletu cyfrowego w nowoczesnym biurze ze współpracownikami w tle.
Pracownicy przedsiębiorstwa współpracujący w otwartych miejscach biurowych trzymający pióro.

Bronimy Twoich praw

Będziemy walczyć o silniejsze prawa i ochronę prywatności oraz chronić Twoje prawa, jeśli zostanie złożony wniosek rządowy o udostępnienie danych.

Te zasady stanowią podstawę podejścia firmy Microsoft do ochrony prywatności i kształtują sposób, w jaki tworzymy nasze produkty i usługi.

Uzyskaj więcej informacji na temat sposobu, w jaki stosujemy te zasady w praktyce.

Co nowego

Zapoznaj się z najnowszymi artykułami, wpisami na blogu i wiadomościami firmy Microsoft dotyczącymi ochrony prywatności w domu i w pracy. (Część treści może być dostępna tylko w języku angielskim).

Osoby podejmujące decyzje i zespół współpracujący na drugim końcu korytarza

Zwiększanie prywatności w miejscu pracy za pomocą programu Microsoft Priva

Microsoft Priva to nowe rozwiązanie do ochrony prywatności, które ułatwia organizacjom tworzenie miejsc pracy odpornych na niebezpieczeństwa związane z ochroną prywatności i umożliwia pracownikom przetwarzającym informacje podejmowanie właściwych decyzji dotyczących obsługi danych.

Zapoznaj się z naszymi zasadami ochrony prywatności w związku z pandemią

Zaangażowanie firmy Microsoft w realizację nowego ważnego etapu w zakresie ochrony danych

Komisja Europejska i rząd Stanów Zjednoczonych przedstawili niedawno nową transatlantycką strukturę ochrony prywatności danych (Trans-Atlantic Data Privacy Framework) — porozumienie, które ma na celu odbudowanie i wzmocnienie współpracy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi w zakresie ochrony danych. Firma Microsoft popiera ustanowienie tego ważnego kamienia milowego.

Mapa granic danych w UE

Granica danych w UE dla usługi Microsoft Cloud: raport postępu

Przeczytaj o ważnym kamieniu milowym w naszej drodze do utworzenia granicy danych w UE dla usługi Microsoft Cloud oraz o naszym stałym zobowiązaniu do zapewnienia klientom niezawodnej przejrzystości na temat naszych praktyk i postępu w kierunku wdrożenia granicy danych w UE.

Obraz infrastruktury danych

Ochrona naszej infrastruktury danych dzięki nowym metodom ochrony prywatności

Pytanie, które powinno zostać zadane przez społeczeństwo cywilne, środowiska biznesowe, akademickie i rządowe, nie dotyczy tego, czy możemy korzystać z danych, ale o to, jak możemy umożliwić odpowiedzialne wykorzystanie danych w celu stworzenia lepszego świata i ochrony podstawowych praw człowieka. Przeczytaj o tym, jak badamy rozwój nowych metod w celu umożliwienia odpowiedzialnego używania i udostępniania danych.

Aby dowiedzieć się więcej na temat zarządzania ustawieniami prywatności, zobacz: Gdzie mogę znaleźć ustawienia prywatności w produktach firmy Microsoft?

Jeśli jesteś mieszkańcem stanu Kalifornia, zobacz informacje o Ustawie o ochronie prywatności w Kalifornii (CCPA) przeznaczone dla konsumentów z Kalifornii.

Nieustannie pracujemy nad ulepszeniami, więc jeśli zauważysz coś w naszych produktach i usługach, które nie działają zgodnie z oczekiwaniami w zakresie prywatności poinformuj nas o tym.