Microsoft ରେ ଗୋପନୀୟତା

ଆପଣଙ୍କର ଡାଟା, ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତିକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ.

ଗୋପନୀୟତା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରତିସୃତି

Microsoft ରେ, ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଗଠନକୁ ଅଧିକ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସଶକ୍ତ କରିବା. ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଡାଟା ଅଂଶୀଦାର କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଳ୍ପ ମିଳେ. ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ - ଆମେ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ଡାଟା ଚାହୁଁ, ଏବଂ ଆମର ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ସେବାରେ - ଆମେ କିପରି ଆପଣଙ୍କ ଅଂଶୀଦାର କରୁଥିବା ଡାଟା ବ୍ୟବହାର କରୁ.

ଆମେ ଛଅଟି ପ୍ରମୁଖ ଗୋପନୀୟତା ନୀତିଗୁଡିକ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ଦୈନିକ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ଵାସ ହାସଲ କରିବାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ:

  • ନିୟନ୍ତ୍ରଣ: ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସହଜ ଉପକରଣଗୁଡିକ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ପସନ୍ଦଗୁଡିକ ସହିତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋପନୀୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବୁ.
  • ସ୍ୱଚ୍ଛତା: ଆମେ ଡାଟା ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବୁ ଫଳରେ ଆପଣ ସୂଚିତ ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡିକ ନେଇପାରିବେ.
  • ନିରାପତ୍ତା: ଆପଣ ଆମକୁ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଥିବା ଡାଟାକୁ ଆମେ ଦୃଢ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଏନକ୍ରିପସନ୍‌ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁରକ୍ଷା କରିବୁ.
  • ଦୃଢ ଆଇନଗତ ସୁରକ୍ଷାଗୁଡିକ: ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ଗୋପନୀୟତା ଆଇନଗୁଡିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବୁ ଏବଂ ଏକ ମୌଳିକ ମାନବିକ ଅଧିକାର ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋପନୀୟତାର ଆଇନଗତ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଲଢେଇ କରିବୁ.
  • କୌଣସି ସଂଯୋଗ-ଆଧାରିତ ଟାର୍ଗେଟିଂ ନାହିଁ: ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜ୍ଞାପନଗୁଡିକ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଇମେଲ୍‌, ଚାଟ୍‌, ଫାଇଲ୍‌ଗୁଡିକ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ ନାହିଁ.
  • ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରେ:ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡାଟା ସଂଗ୍ରହ କରୁ, ଆମେ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଅଧିକ ଉତ୍ତମ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ.

ଏହି ନୀତିଗୁଡିକ ଗୋପନୀୟତା ଉପରେ Microsoft ଆଭିମୁଖ୍ୟର ମୂଳଦୁଆ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ଆମେ ଆମର ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ସେବାଗୁଡିକ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ରୂପ ଧାରଣ କରିବା ଜାରି ରଖିବୁ.

ଏହି ପୃଷ୍ଠା ଗୋପନୀୟତା ସୂଚନା ଏବଂ ନିୟନ୍ତଣ ଗୁଡିକର ଲିଙ୍କ୍‌ ପ୍ରଦାନ କରେ ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ ସଠିକ୍‌ ନିର୍ଣ୍ଣୟଗୁଡିକ ନେଇପାରିବେ.

  • ଏହା ସହିତ, ଆମର ଗୋପନୀୟତା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଦ୍ୟତିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ Microsoft ଗୋପନୀୟତା ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶନ କରୁ.
  • ଆମର ଗୋପନୀୟତା ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରଗୁଡିକରେ ଆମେ କିପରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡାଟା ରପ୍ତାନି କିମ୍ବା ବିଲୋପ କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡାଟା ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଧିକାର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବା ତାହା ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁ.
  • ଆମେ ସର୍ବଦା ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଆମର ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ସେବାଗୁଡିକରେ କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି ଯାହା ଗୋପନୀୟତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣ ଆଶା କରୁଥିବା ଉପାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ,ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ.
  • ଆମର ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ସେବାଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଗଭୀର ଗୋପନୀୟତା ସୂଚନା ସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ Microsoft ଗୋପନୀୟତା ବିବରଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ.

ବୃହତ୍ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ

ବୃହତ୍ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଇଟି ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ, କିମ୍ୱା କାର୍ଯ୍ୟରେ Microsoft ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମର ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ସେବାଗୁଡିକରେ ଗୋପନୀୟତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁMicrosoft ବିଶ୍ୱାସ କେନ୍ଦ୍ର ପରୀକ୍ଷିତ କରନ୍ତୁ.


ଆପଣ Microsoftରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଡାଟା ଯୋଗଦାନ କରିବାକୁ ମନୋନୟନ କରିପାରିବେ?

Microsoft ଗ୍ରାହକ ଡାଟା ବ୍ୟବହାର କରେ ଯାହା ଆମର ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ସେବାଗୁଡିକ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ଏବଂ ସେଗୁଡିକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲୁ ରଖିବା, ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପରି ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗଦାନ ହୋଇଛି. ଆମ ଦ୍ୱାରା ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଥିବା ଡାଟାର ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ବର୍ଗଗୁଡିକ ଏଠାରେ ରହିଛି:

ୱେବ୍ ବ୍ରାଉଜିଂ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ସନ୍ଧାନଗୁଡିକ

ୱେବ୍‌ ବ୍ରାଉଜ୍‌ କରୁଥିବା ଏବଂ ସନ୍ଧାନଗୁଡିକ କରୁଥିବା ମହିଳା

ୱେବ୍ ବ୍ରାଉଜିଂକୁ ଦ୍ରୁତ କରିବାକୁ, ଆମେ ବ୍ରାଉଜିଂ ଇତିବୃତି ସଂଗ୍ରହ କରୁ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ କେଉଁଠାକୁ ଯିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ତାହା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥାଉ. ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ, ବ୍ରାଉଜିଂ ଡାଟା ଏବଂ ଗୋପନୀୟତା ଦେଖନ୍ତୁ.

ଗୋପନୀୟ ବିବରଣୀ>ରେ Microsoft Edge ସମ୍ଵନ୍ଧରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ

ଅନେକ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍‌ଗୁଡିକ ପରି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଉତ୍ତମ ସନ୍ଧାନ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର Bing ସନ୍ଧାନ ଇତିବୃତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଏକତ୍ରିତ କରିଥିବା ଇତିବୃତି ବ୍ୟବହାର କରୁ.

ଗୋପନୀୟତା ବିବରଣୀ>ରେ Bing ସନ୍ଧାନ ସମ୍ଵନ୍ଧରେ ପଢନ୍ତୁ

ଆପଣଙ୍କ Microsoft ଏକାଉଣ୍ଟ୍ ସହ ଜଡିତ ସନ୍ଧାନ ଇତିବୃତି କିମ୍ୱା ବ୍ରାଉଜିଂ ଇତିବୃତି ଦର୍ଶନ ଏବଂ ବିଲୋପ କରିବାକୁ, ଗୋପନୀୟତା ଡ୍ୟାସ୍‌ବୋର୍ଡ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ.

ଆପଣ ଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ

ଏକ ଆଇସ୍‌ କ୍ରିମ୍‌ ଷ୍ଟୋର୍ ପାଖ ଦେଇ କାର୍‌ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିବା

ଅବସ୍ଥାନ ସୂଚନା ଆପଣ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଯିବାପାଇଁ ଦିଗ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଏବଂ ଆପଣ ଅବସ୍ଥାନର ସମ୍ଵନ୍ଧିତ ସୂଚନା ଦେଖାଇକୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ. ଏହା ପାଇଁ, ଆପଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା କିମ୍ଵା GPS କିମ୍ବା IP ଠିକଣା ପରି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିବା ଅବସ୍ଥାନଗୁଡିକ ବ୍ୟବହାର କରୁ.

ଅବସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବାରେ ଆମକୁ ସହାୟତା କରେ. ଉଦାହରଣ ସ୍ଵରୁପ, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ସର୍ବଦା ଟୋକିୟୋ ଠାରୁ ସାଇନ୍ ଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ହଠାତ୍ ଲଣ୍ଡନ ଠାରୁ ସାଇନ୍ ଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଅଟନ୍ତି ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବୁ.

ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଡିଭାଇସ୍ ପାଇଁ ଅବସ୍ଥାନ ସେବା ଟର୍ନ୍ ଅନ୍ କିମ୍ବା ଅଫ୍ କରିପାରିବେ, କେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍‌ ଆପଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ତାହା ବାଛନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଡିଭାଇସ୍‌ ରେ ଗଚ୍ଛିତ ଅବସ୍ଥାନ ଡାଟା ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ. ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ, Windows 10 ଅବସ୍ଥାନ ସେବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୋପନୀୟତା ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ.

ଗୋପନୀୟ> ବିବରଣୀରେ ଅବସ୍ଥାନ ସମ୍ଵନ୍ଧରେ ପଢନ୍ତୁ

ଆପଣଙ୍କ Microsoft ଏକାଉଣ୍ଟ୍ ସହ ଜଡିତ ଅବସ୍ଥାନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ବିଲୋପ କରିବାକୁ, ଗୋପନୀୟତା ଡ୍ୟାସ୍‌ବୋର୍ଡ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ.

ଡାଟା ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବାରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ

ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପୁଟ୍‌ପାଥ୍‌ରେ ଫୋନ୍‌ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି.

ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର୍ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ, ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ ରଖିବା, ମିଟିଂରେ ଯୋଗ ଦେବା, ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଫାଇଲ୍ ଗୁଡିକ ସନ୍ଧାନ କରିବା, ଏବଂ କେବଳ ଜିନିଷଗୁଡିକ ସହଜ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ Cortana ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ. ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ, Cortana ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଡାଟାରୁ ଶିଖେ, ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ଧାନଗୁଡିକ, କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର୍, ସମ୍ପର୍କଗୁଡିକ, ଏବଂ ଅବସ୍ଥାନରୁ ସୂଚନା. ଆପଣଙ୍କ ଡାଟା କିପରି ପରିଚାଳନା କରିବେ, ତାହା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ, Cortana ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୋପନୀୟତାଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ.

ଗୋପନୀୟ > ବିବରଣୀରେ Cortana ସମ୍ଵନ୍ଧରେ ପଢନ୍ତୁ

ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଡାଟା

ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିବା ମହିଳା

କିଛି Microsoft ସେବାସମୁହ ବିଜ୍ଞାପନ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ ଅଟେ. ଆପଣ ଅଧିକ ଇଛୁକ ରହୁଥିବା ବିଜ୍ଞାପନଗୁଡିକ ଦେଖାଇବାକୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ, Bing ୱେବ୍ ସନ୍ଧାନ, Microsoft କିମ୍ଵା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ବିଜ୍ଞାପନଦାତା ୱେବ୍ ପୃଷ୍ଠା, ଡେମୋଗ୍ରାଫିକ୍, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦିତା ଡାଟା ବ୍ୟବହାର କରୁ. ଇମେଲ୍‌, ଚାର୍ଟ୍‌, ଭିଡିଓ କଲ୍‌, କିମ୍ବା ଭଏସ୍‌ ମେଲ୍‌, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଫାଇଲ୍‌ ଗୁଡିକରେ ଆପଣ ଯାହା କହନ୍ତି ତାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ଗୁଡିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁନାହୁଁ.

Microsoftକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଉପରେ ଆଧାର କରି ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବିଜ୍ଞାପନ ସେଟିଂସମୂହ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ. ଆପଣ ଏବେ ମଧ୍ଯ ବିଜ୍ଞାପନ ଗୁଡିକୁ ଦେଖିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେତେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ନ ହୋଇପାରେ.

ଗୋପନୀୟ> ବିବରଣୀରେ ବିଜ୍ଞାପନ ସମ୍ଵନ୍ଧରେ ପଢନ୍ତୁ

ଆପଣଙ୍କ ବିଜ୍ଞାପନ ସେଟିଂସମୂହ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ, ଗୋପନୀୟତା ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ୍ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ.

ଆପଣ Microsoftରୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନମୂଳକ ଇମେଲ୍‌ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜଲେଟର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ବାଛିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗ ସେଟିଂସମୂହ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ.

ସାଇନ୍-ଇନ୍ ଏବଂ ଦେୟ ଡାଟା

କଫି ପାଇଁ ଦେୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି

ଆମେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର Microsoft ଏକାଉଣ୍ଟ୍‌ ସାଇନ୍ ଇନ୍ ସୂଚନା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦେୟ ଉପକରଣ ସୂଚନା ସଂରକ୍ଷଣ କରୁ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର Microsoft ଏକାଉଣ୍ଟ୍‌ ସହିତ ଜଣକୁ ଯୋଡିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି. ଆପ୍ଲିକେସନ୍‌, ଖେଳ, କିମ୍ବା ମିଡିଆ ପାଇଁ ସାଇନ୍ ଇନ୍ ଏବଂ ଦେୟ ଦେବା ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହା କରୁ.

ପାସୱାର୍ଡ୍, ସୁରକ୍ଷା ସୂଚନା, ଏବଂ ଦେୟ ବିକଳ୍ପଗୁଡିକ ଅଦ୍ୟତନ କରିବାକୁ, ଆପଣଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟ୍‌ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବେ ସେ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରତି ସାଇନ୍-ଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ, Microsoft ଏକାଉଣ୍ଟ୍‌‌ ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ.

ଗୋପନୀୟ ବିବରଣୀ>ରେ Microsoft ଏକାଉଣ୍ଟ୍ ଗୁଡିକ ସମ୍ଵନ୍ଧରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ


Microsoft ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୋପନୀୟତା

Microsoft ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ସେବାଗୁଡିକ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋପନୀୟତା ସେଟିଂସମୂହ ପରିଚାଳନା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ଆମର ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ସେବାଗୁଡିକ ପୃଷ୍ଠାରେ ଗୋପନୀୟତା ଉପରେ ବିଷୟକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଲିଙ୍କ୍ ଗୁଡିକ ସନ୍ଧାନ କରିପାରିବେ.

ଯଦି ଆପଣ କାଲିଫର୍ନିଆ ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା, ତେବେ ଦୟାକରି କାଲିଫର୍ନିଆ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର କାଲିଫର୍ନିଆ ଉପଭୋକ୍ତା ଗୋପନୀୟତା ଅଧିନିୟମ (ସିସିପିଏ) ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ.