Quyền riêng tư của bạn là điều quan trọng với chúng tôi. Điều khoản về quyền riêng tư này giải thích về dữ liệu cá nhân mà Microsoft xử lý, cách Microsoft xử lý dữ liệu cá nhân và mục đích của việc đó.

Microsoft cung cấp hàng loạt sản phẩm, bao gồm các sản phẩm máy chủ được sử dụng để giúp vận hành các doanh nghiệp trên toàn thế giới, các thiết bị bạn sử dụng trong nhà, phần mềm học sinh sử dụng tại trường học đến các dịch vụ mà nhà phát triển sử dụng để tạo và lưu trữ sản phẩm mới. Các nguồn tham khảo về các sản phẩm Microsoft trong điều khoản này bao gồm các dịch vụ, trang web, ứng dụng, phần mềm, máy chủ và thiết bị của Microsoft.

Vui lòng đọc thông tin chi tiết dành riêng cho từng sản phẩm trong điều khoản về quyền riêng tư này để được cung cấp thêm thông tin có liên quan. Điều khoản này áp dụng cho các tương tác mà Microsoft có với bạn và các sản phẩm của Microsoft được liệt kê bên dưới, cũng như các sản phẩm khác của Microsoft hiển thị điều khoản này.

Những người trẻ tuổi có thể thích bắt đầu với trang Quyền riêng tư dành cho giới trẻ. Trang đó nêu bật thông tin có thể hữu ích cho những người trẻ tuổi.

Với các cá nhân ở Hoa Kỳ, vui lòng tham khảo Thông báo về Quyền riêng tư dữ liệu của Hoa Kỳ của chúng tôi và Tiểu bang Washington Chính sách về quyền riêng tư dữ liệu sức khỏe người tiêu dùng để biết thêm thông tin về việc xử lý dữ liệu cá nhân và các quyền của bạn theo luật về quyền riêng tư dữ liệu hiện hành của Hoa Kỳ.


Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thậpDữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thậpmainpersonaldatawecollect
Tóm tắt
Nội dung đầy đủ

Microsoft thu thập dữ liệu từ bạn, thông qua các tương tác của chúng tôi với bạn và thông qua các sản phẩm của chúng tôi cho nhiều mục đích khác nhau được mô tả bên dưới, bao gồm hoạt động hiệu quả và cung cấp cho bạn những trải nghiệm tốt nhất với các sản phẩm của chúng tôi. Bạn cung cấp một số dữ liệu dạng này theo cách trực tiếp, chẳng hạn như khi bạn tạo tài khoản Microsoft, quản lý tài khoản cấp phép của tổ chức, gửi truy vấn tìm kiếm tới Bing, đăng ký sự kiện của Microsoft, tải tài liệu lên OneDrive, đăng ký Microsoft 365 hoặc liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ. Chúng tôi thu thập một phần dữ liệu trong số này thông qua các tương tác, cách sử dụng và trải nghiệm của bạn với các sản phẩm và phương tiện liên lạc của chúng tôi.

Chúng tôi dựa vào nhiều quyền và lý do pháp lý khác nhau (đôi khi được gọi là “cơ sở pháp lý”) để xử lý dữ liệu, bao gồm cả sự chấp thuận của bạn, sự cân bằng các quyền lợi hợp pháp, sự cần thiết phải ký kết và thực hiện các hợp đồng cũng như tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý cho nhiều mục đích khác nhau được mô tả dưới đây.

Chúng tôi cũng thu thập dữ liệu từ các bên thứ ba. Chúng tôi bảo vệ dữ liệu thu thập từ bên thứ ba theo các phương pháp được mô tả trong điều khoản này, cùng với bất kỳ hạn chế bổ sung nào mà nguồn dữ liệu áp dụng. Các nguồn bên thứ ba này thay đổi theo thời gian và bao gồm:

 • Các nhà môi giới dữ liệu mà từ đó chúng tôi mua dữ liệu nhân khẩu học để bổ sung cho dữ liệu mà chúng tôi thu thập.
 • Các dịch vụ tạo sẵn nội dung do người dùng tạo từ dịch vụ của họ cho người khác, chẳng hạn như các bài đánh giá doanh nghiệp địa phương hoặc bài đăng công khai trên phương tiện truyền thông xã hội.
 • Các dịch vụ thông tin liên lạc, bao gồm cả các nhà cung cấp email và mạng xã hội, khi bạn cấp cho chúng tôi quyền truy nhập vào dữ liệu của bạn trên các mạng hoặc dịch vụ bên thứ ba đó.
 • Các nhà cung cấp dịch vụ giúp chúng tôi xác định vị trí thiết bị của bạn.
 • Các đối tác mà chúng tôi cung cấp các dịch vụ đồng thương hiệu hoặc tham gia vào các hoạt động tiếp thị chung.
 • Các nhà phát triển tạo ra trải nghiệm thông qua hoặc cho các sản phẩm của Microsoft.
 • Các bên thứ ba cung cấp trải nghiệm thông qua sản phẩm của Microsoft.
 • Các nguồn cung cấp công khai, chẳng hạn như tập dữ liệu của khu vực công mở, học thuật và thương mại cũng như các nguồn dữ liệu khác.

Nếu bạn đại diện cho một tổ chức, chẳng hạn như doanh nghiệp hoặc trường học, sử dụng các Sản phẩm dành cho Doanh nghiệp và Nhà phát triển của Microsoft, vui lòng xem mục Sản phẩm dành cho doanh nghiệp và nhà phát triển của điều khoản về quyền riêng tư này để tìm hiểu cách chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn. Nếu bạn là người dùng cuối của một sản phẩm hoặc tài khoản Microsoft do tổ chức của bạn cung cấp, vui lòng xem phần Sản phẩm do tổ chức của bạn cung cấpTài khoản Microsoft để biết thêm thông tin.

Bạn có các lựa chọn đối với công nghệ bạn sử dụng và dữ liệu bạn chia sẻ. Khi được yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân, bạn có thể từ chối. Nhiều sản phẩm của chúng tôi yêu cầu một số dữ liệu cá nhân để vận hành và cung cấp dịch vụ cho bạn. Nếu bạn chọn không cung cấp dữ liệu mà chúng tôi yêu cầu để vận hành và cung cấp cho bạn một sản phẩm hoặc tính năng thì bạn không thể sử dụng sản phẩm hoặc tính năng đó. Tương tự, trong trường hợp chúng tôi cần thu thập dữ liệu cá nhân theo luật hoặc để ký kết hay thực hiện hợp đồng với bạn nhưng bạn không cung cấp dữ liệu, chúng tôi sẽ không thể ký kết hợp đồng; hoặc nếu dữ liệu này liên quan đến một sản phẩm hiện có mà bạn đang sử dụng, chúng tôi có thể phải tạm ngưng hoặc hủy bỏ sản phẩm đó. Lúc đó, chúng tôi sẽ thông báo nếu bạn rơi vào trường hợp này. Trong trường hợp không bắt buộc phải cung cấp dữ liệu này và bạn chọn không chia sẻ dữ liệu cá nhân, các tính năng như cá nhân hóa sử dụng dữ liệu sẽ không hoạt động cho bạn.

Dữ liệu chúng tôi thu thập tùy thuộc vào ngữ cảnh mà bạn tương tác với Microsoft và các lựa chọn bạn thực hiện (bao gồm cả cài đặt về quyền riêng tư), các sản phẩm và tính năng mà bạn sử dụng, vị trí của bạn và luật hiện hành.

Dữ liệu chúng tôi thu thập có thể bao gồm:

Tên và dữ liệu liên hệ. Họ và tên, địa chỉ email, địa chỉ gửi thư qua đường bưu điện, số điện thoại và các dữ liệu liên hệ tương tự khác của bạn.

Thông tin xác thực. Mật khẩu, gợi ý mật khẩu và thông tin bảo mật tương tự được sử dụng để xác thực và truy nhập tài khoản.

Dữ liệu nhân khẩu học. Dữ liệu về bạn, chẳng hạn như tuổi tác, giới tính, quốc gia và ngôn ngữ ưu tiên của bạn.

Dữ liệu thanh toán. Dữ liệu để xử lý các khoản thanh toán, chẳng hạn như mã phương tiện thanh toán (như số thẻ tín dụng) và mã bảo mật được liên kết với phương tiện thanh toán của bạn.

Dữ liệu cấp phép và đăng ký. Thông tin về đăng ký, giấy phép và các quyền khác của bạn.

Tương tác. Dữ liệu về việc bạn sử dụng các sản phẩm của Microsoft Trong một số trường hợp, chẳng hạn như truy vấn tìm kiếm, đây là dữ liệu bạn cung cấp để sử dụng các sản phẩm. Trong các trường hợp khác, chẳng hạn như báo cáo lỗi, đây là dữ liệu mà chúng tôi tạo ra. Các ví dụ khác về dữ liệu tương tác bao gồm:

 • Dữ liệu về thiết bị và dữ liệu sử dụng. Dữ liệu về thiết bị của bạn cũng như sản phẩm và các tính năng bạn sử dụng, bao gồm thông tin về phần cứng và phần mềm của bạn, cách sản phẩm của chúng tôi hoạt động cũng như cài đặt của bạn. Ví dụ:
  • Lịch sử thanh toán và tài khoản. Dữ liệu về các mặt hàng bạn mua và các hoạt động được liên kết với tài khoản của bạn.
  • Lịch sử duyệt. Dữ liệu về các trang web bạn truy cập.
  • Thiết bị, kết nối và cấu hình dữ liệu. Dữ liệu về thiết bị, cấu hình thiết bị của bạn và các mạng lân cận. Ví dụ: dữ liệu về hệ điều hành và phần mềm khác được cài đặt trên thiết bị của bạn, bao gồm cả khóa sản phẩm. Ngoài ra, địa chỉ IP, số nhận dạng thiết bị (chẳng hạn như số IMEI cho điện thoại), cài đặt ngôn ngữ và khu vực cũng như thông tin về các điểm truy cập mạng WLAN gần thiết bị của bạn.
  • Báo cáo lỗi và dữ liệu hiệu suất. Dữ liệu về hiệu suất của sản phẩm và bất kỳ sự cố nào bạn gặp phải, bao gồm cả báo cáo lỗi. Báo cáo lỗi (đôi khi được gọi là “crash dumps”) có thể bao gồm thông tin chi tiết về phần mềm hoặc phần cứng liên quan đến lỗi, nội dung của các tệp được mở khi xảy ra lỗi và dữ liệu về phần mềm khác trên thiết bị của bạn.
  • Khắc phục sự cố và dữ liệu trợ giúp. Dữ liệu bạn cung cấp khi liên hệ với Microsoft để được trợ giúp, chẳng hạn như các sản phẩm bạn sử dụng và các chi tiết khác giúp chúng tôi cung cấp hỗ trợ. Ví dụ: dữ liệu liên hệ hoặc xác thực, nội dung trò chuyện của bạn và các thông tin liên lạc khác với Microsoft, dữ liệu về tình trạng thiết bị của bạn và các sản phẩm bạn sử dụng liên quan đến yêu cầu trợ giúp của bạn. Khi bạn liên hệ với chúng tôi, chẳng hạn như để hỗ trợ khách hàng, các cuộc trò chuyện qua điện thoại hoặc phiên trò chuyện với đại diện của chúng tôi có thể được theo dõi và ghi lại.
  • Dữ liệu sử dụng bot. Tương tác với bot và kỹ năng có sẵn thông qua các sản phẩm của Microsoft, bao gồm cả bot và kỹ năng do bên thứ ba cung cấp.
 • Các mối quan tâm và sở thích. Dữ liệu về các mối quan tâm và sở thích của bạn, chẳng hạn như những đội thể thao bạn theo dõi, những ngôn ngữ lập trình bạn thích, những cổ phiếu bạn theo dõi hoặc những thành phố bạn thêm vào để theo dõi những thông tin như thời tiết hoặc giao thông. Bên cạnh những gì mà bạn cung cấp một cách rõ ràng, các mối quan tâm và sở thích của bạn cũng có thể được suy luận hoặc rút ra từ các dữ liệu khác mà chúng tôi thu thập.
 • Dữ liệu tiêu thụ nội dung. Thông tin về nội dung phương tiện (ví dụ: TV, video, nhạc, âm thanh, sách giáo khoa, ứng dụng và trò chơi) mà bạn truy cập thông qua các sản phẩm của chúng tôi.
 • Các lượt tìm kiếm và các lệnh. Truy vấn và lệnh tìm kiếm khi bạn sử dụng các sản phẩm của Microsoft có chức năng tìm kiếm hoặc năng suất liên quan, chẳng hạn như tương tác với bot trò chuyện.
 • Dữ liệu giọng nói. Dữ liệu giọng nói của bạn, đôi khi được gọi là “clip thoại”, chẳng hạn như truy vấn tìm kiếm, lệnh hoặc chính tả bạn nói, có thể bao gồm âm thanh nền.
 • Dữ liệu đánh máy, viết tay và văn bản. Dữ liệu đánh máy, viết tay và văn bản cũng như thông tin có liên quan. Ví dụ: khi chúng tôi thu thập dữ liệu viết tay, chúng tôi sẽ thu thập thông tin về vị trí của công cụ viết trên thiết bị của bạn.
 • Hình ảnh. Hình ảnh và thông tin có liên quan, chẳng hạn như siêu dữ liệu ảnh. Ví dụ: chúng tôi thu thập hình ảnh bạn cung cấp khi sử dụng dịch vụ có bật hình ảnh của Bing.
 • Các liên hệ và mối quan hệ. Dữ liệu về các liên hệ và mối quan hệ của bạn nếu bạn sử dụng một sản phẩm để chia sẻ thông tin với người khác, quản lý các liên hệ, thông tin liên lạc với người khác hoặc cải thiện năng suất của bạn.
 • Dữ liệu mạng xã hội. Thông tin về các mối quan hệ của bạn và tương tác giữa bạn, những người khác và các tổ chức, chẳng hạn như các loại tương tác (ví dụ: lượt thích, lượt không thích, sự kiện, v.v...) liên quan đến mọi người và các tổ chức.
 • Dữ liệu vị trí. Dữ liệu về vị trí thiết bị của bạn, dữ liệu này có thể chính xác hoặc không chính xác. Ví dụ: chúng tôi thu thập dữ liệu vị trí bằng cách sử dụng Hệ thống Vệ tinh Điều hướng Toàn cầu (GNSS) (ví dụ: GPS) và dữ liệu về các điểm truy cập Wi-Fi và các tháp di động lân cận. Vị trí cũng có thể được suy ra từ địa chỉ IP của thiết bị hoặc dữ liệu trong hồ sơ tài khoản của bạn cho biết vị trí của thiết bị ít chính xác hơn, chẳng hạn như ở cấp thành phố hoặc mã bưu điện.
 • Dữ liệu đầu vào khác. Các dữ liệu đầu vào khác được cung cấp khi bạn sử dụng các sản phẩm của chúng tôi. Ví dụ: những dữ liệu như các nút bạn nhấn trên bộ điều khiển không dây Xbox có sử dụng mạng Xbox, dữ liệu theo dõi xương khi bạn sử dụng Kinect và các dữ liệu cảm biến khác, như số bước bạn thực hiện khi sử dụng các thiết bị có cảm biến thích hợp. Nếu bạn tham gia sự kiện trong cửa hàng, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu mà bạn cung cấp cho chúng tôi khi đăng ký hoặc trong quá trình tham gia sự kiện, đồng thời, nếu bạn nhập vào một chương trình khuyến mãi giải thưởng, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu bạn nhập vào biểu mẫu dữ liệu đầu vào.

Nội dung. Nội dung của các tệp và thông tin liên lạc bạn nhập, tải lên, nhận, tạo ra và kiểm soát. Ví dụ: nếu bạn truyền tệp bằng Skype tới người dùng Skype khác, chúng tôi sẽ cần thu thập nội dung của tệp đó để hiển thị cho bạn và người dùng kia. Nếu bạn nhận email bằng Outlook.com, chúng tôi sẽ cần thu thập nội dung của email đó để gửi thư đó vào hộp thư đến của bạn, hiển thị thư đó cho bạn, cho phép bạn trả lời thư đó và lưu trữ thư đó cho đến khi bạn chọn xóa. Nội dung khác mà chúng tôi thu thập khi cung cấp sản phẩm cho bạn bao gồm:

 • Thông tin giao tiếp, bao gồm âm thanh, video, văn bản (đã nhập, đã viết, đã đọc chính tả hoặc bằng cách khác) trong tin nhắn, email, cuộc gọi, yêu cầu họp hoặc trò chuyện.
 • Ảnh chụp, hình ảnh, bài hát, phim, phần mềm và các phương tiện truyền thông hoặc tài liệu khác mà bạn lưu trữ, truy xuất hoặc xử lý theo cách khác bằng đám mây của chúng tôi.

Video hoặc các bản ghi. Các bản ghi sự kiện và hoạt động tại các tòa nhà, cửa hàng bán lẻ và các vị trí khác của Microsoft. Nếu bạn đến các vị trí Microsoft Store hoặc các cơ sở khác hay tham dự một sự kiện của Microsoft được ghi lại, chúng tôi có thể xử lý dữ liệu giọng nói và hình ảnh của bạn.

Xếp hạng và phản hồi. Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi và nội dung các email bạn gửi cho chúng tôi, chẳng hạn như phản hồi, dữ liệu khảo sát và bài đánh giá sản phẩm bạn viết.

Dữ liệu lưu lượng. Dữ liệu được tạo ra thông qua việc bạn sử dụng các dịch vụ thông tin liên lạc của Microsoft. Dữ liệu lưu lượng cho biết bạn đã giao tiếp với ai và khi nào giao tiếp của bạn xảy ra. Chúng tôi sẽ chỉ xử lý dữ liệu lưu lượng truy cập của bạn theo yêu cầu để cung cấp, duy trì và cải thiện các dịch vụ thông tin liên lạc của chúng tôi và chúng tôi thực hiện điều đó với sự đồng ý của bạn.

Các mục dành riêng cho sản phẩm bên dưới mô tả các biện pháp thu thập dữ liệu áp dụng cho hoạt động sử dụng các sản phẩm đó.

Cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhânCách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhânmainhowweusepersonaldatamodule
Tóm tắt
Nội dung đầy đủ

Microsoft sử dụng dữ liệu chúng tôi thu thập để cung cấp cho bạn những trải nghiệm tương tác phong phú. Đặc biệt, chúng tôi sử dụng dữ liệu để:

 • Cung cấp các sản phẩm của chúng tôi, bao gồm cập nhật, bảo mật và khắc phục sự cố, cũng như hỗ trợ. Việc này cũng bao gồm chia sẻ dữ liệu khi được yêu cầu để cung cấp dịch vụ hoặc thực hiện các giao dịch mà bạn yêu cầu.
 • Cải thiện và phát triển các sản phẩm của chúng tôi.
 • Cá nhân hóa các sản phẩm của chúng tôi cũng như đưa ra đề xuất.
 • Quảng cáo và tiếp thị tới bạn, bao gồm gửi thông tin khuyến mãi, nhắm mục tiêu quảng cáo và hiển thị các đề xuất có liên quan cho bạn.

Chúng tôi cũng sử dụng dữ liệu để vận hành doanh nghiệp của mình, bao gồm phân tích hiệu suất, đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý, phát triển lực lượng lao động và nghiên cứu.

Đối với các mục đích này, chúng tôi kết hợp dữ liệu đã thu thập từ các ngữ cảnh khác nhau (ví dụ: từ việc bạn sử dụng hai sản phẩm Microsoft). Ví dụ: Microsoft Store sử dụng thông tin về các ứng dụng và dịch vụ mà bạn sử dụng để đưa ra các đề xuất ứng dụng được cá nhân hóa. Tuy nhiên, chúng tôi đã tích hợp các phương pháp bảo vệ bằng công nghệ và theo quy trình được thiết kế nhằm tránh các hình thức kết hợp dữ liệu nhất định theo quy định của pháp luật. Ví dụ: chúng tôi lưu trữ các dữ liệu đã thu thập từ bạn khi bạn không được xác thực (chưa đăng nhập) tách biệt với bất kỳ thông tin tài khoản nào xác định trực tiếp danh tính của bạn, như tên, địa chỉ email hoặc số điện thoại theo quy định của pháp luật.

Quy trình xử lý dữ liệu cá nhân của chúng tôi cho các mục đích này bao gồm các phương pháp xử lý tự động và thủ công (con người). Các phương pháp tự động của chúng tôi thường có liên quan đến và được hỗ trợ bởi phương pháp thủ công. Ví dụ: để xây dựng, đào tạo và cải thiện độ chính xác cho các phương pháp xử lý tự động của chúng tôi (bao gồm cả trí tuệ nhân tạo hoặc AI), chúng tôi sẽ đánh giá thủ công một số kết quả mà các phương pháp tự động tạo ra dựa trên dữ liệu cơ sở.

Khi chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân về bạn, chúng tôi làm như vậy với sự đồng ý của bạn và/hoặc theo yêu cầu để cung cấp các sản phẩm bạn sử dụng, vận hành doanh nghiệp của chúng tôi, đáp ứng các nghĩa vụ hợp đồng và pháp lý của chúng tôi, bảo vệ an ninh cho hệ thống của chúng tôi và khách hàng của chúng tôi hoặc thực hiện các lợi ích hợp pháp của Microsoft như được mô tả trong phần này và trong phần Lý do chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của tuyên bố về quyền riêng tư này. Khi chúng tôi chuyển dữ liệu cá nhân từ Khu vực Kinh tế Châu Âu, chúng tôi làm như vậy dựa trên nhiều cơ chế pháp lý, như được mô tả trong phần Nơi chúng tôi lưu trữ và xử lý dữ liệu cá nhân của tuyên bố về quyền riêng tư này.

Thông tin thêm về các mục đích xử lý:

 • Cung cấp các sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng dữ liệu để vận hành các sản phẩm của mình đồng thời cung cấp cho bạn các trải nghiệm phong phú và có tính tương tác. Ví dụ: nếu bạn sử dụng OneDrive, chúng tôi sẽ xử lý các tài liệu bạn tải lên OneDrive để cho phép bạn truy xuất, xóa, chỉnh sửa, chuyển tiếp hoặc xử lý tài liệu đó theo lệnh của bạn như một phần của dịch vụ. Hoặc, ví dụ: nếu bạn nhập một truy vấn tìm kiếm vào công cụ tìm kiếm Bing, chúng tôi sẽ sử dụng truy vấn đó để hiển thị các kết quả tìm kiếm cho bạn. Ngoài ra, vì liên lạc là một tính năng của các sản phẩm, chương trình và hoạt động khác nhau nên chúng tôi sử dụng dữ liệu để liên hệ với bạn. Ví dụ: chúng tôi có thể liên hệ với bạn qua điện thoại hoặc email hoặc các phương tiện khác để thông báo cho bạn khi một đăng ký sắp kết thúc hoặc thảo luận về tài khoản cấp phép của bạn. Chúng tôi cũng liên lạc với bạn để bảo mật các sản phẩm của chúng tôi, ví dụ: bằng cách thông báo cho bạn khi có bản cập nhật sản phẩm.
 • Cải tiến sản phẩm.. Chúng tôi sử dụng dữ liệu để liên tục cải tiến các sản phẩm của mình, bao gồm cả thêm các tính năng hoặc khả năng mới. Ví dụ: chúng tôi sử dụng báo cáo lỗi để cải tiến các tính năng bảo mật, sử dụng truy vấn tìm kiếm và bấm chuột trong Bing để cải tiến mức độ liên quan của kết quả tìm kiếm, sử dụng dữ liệu sử dụng để xác định các tính năng mới cần ưu tiên và sử dụng dữ liệu giọng nói để cải thiện độ chính xác của tính năng nhận dạng giọng nói.
 • Cá nhân hóa. Nhiều sản phẩm bao gồm các tính năng được cá nhân hóa, chẳng hạn như các đề xuất giúp nâng cao năng suất và trải nghiệm của bạn. Các tính năng này sử dụng các quy trình tự động để điều chỉnh các trải nghiệm sản phẩm của bạn dựa trên dữ liệu chúng tôi có về bạn, chẳng hạn như các suy luận mà chúng tôi đưa ra về bạn và việc bạn sử dụng sản phẩm, hoạt động, sở thích và vị trí của bạn. Ví dụ: tùy thuộc vào cài đặt của bạn, nếu phát trực tuyến phim trong trình duyệt trên thiết bị Windows, bạn có thể nhìn thấy đề xuất về một ứng dụng phát trực tuyến hiệu quả hơn từ Microsoft Store. Nếu bạn có một tài khoản Microsoft, chúng tôi có thể đồng bộ cài đặt của bạn trên một vài thiết bị khi bạn cho phép. Nhiều sản phẩm của chúng tôi cung cấp các biện pháp kiểm soát để tắt các tính năng được cá nhân hóa.
 • Kích hoạt sản phẩm. Chúng tôi sử dụng dữ liệu—chẳng hạn như loại thiết bị và ứng dụng, vị trí, mã định danh duy nhất của thiết bị, ứng dụng, mạng và gói đăng ký—để kích hoạt các sản phẩm cần được kích hoạt.
 • Phát triển sản phẩm.. Chúng tôi sử dụng dữ liệu để phát triển các sản phẩm mới. Ví dụ: chúng tôi sử dụng dữ liệu, thường là dữ liệu đã được hủy nhận dạng, để hiểu rõ hơn các nhu cầu về tính toán và năng suất của khách hàng, điều này có thể định hình việc phát triển các sản phẩm mới.
 • Hỗ trợ khách hàng. Chúng tôi sử dụng dữ liệu để khắc phục và chẩn đoán sự cố sản phẩm, sửa chữa thiết bị của khách hàng cũng như cung cấp các dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ khách hàng khác, bao gồm cả việc giúp chúng tôi cung cấp, cải thiện và bảo vệ chất lượng sản phẩm, dịch vụ và công tác đào tạo, đồng thời điều tra sự cố bảo mật. Dữ liệu ghi cuộc gọi cũng có thể được sử dụng để xác thực hoặc nhận dạng bạn dựa trên giọng nói để cho phép Microsoft cung cấp dịch vụ hỗ trợ và điều tra sự cố bảo mật.
 • Giúp bảo mật và khắc phục sự cố. Chúng tôi sử dụng dữ liệu để giúp bảo mật và khắc phục sự cố với các sản phẩm của mình. Điều này bao gồm sử dụng dữ liệu để bảo vệ tính bảo mật và an toàn cho sản phẩm của chúng tôi và khách hàng, phát hiện phần mềm có hại và các hoạt động có hại, khắc phục các sự cố về khả năng tương thích và hiệu suất để giúp khách hàng tận dụng tối đa trải nghiệm của họ cũng như thông báo cho khách hàng về các bản cập nhật cho các sản phẩm của chúng tôi. Điều này có thể bao gồm việc sử dụng các hệ thống tự động để phát hiện các vấn đề bảo mật và an toàn.
 • An toàn. Chúng tôi sử dụng dữ liệu để bảo vệ sự an toàn của sản phẩm và khách hàng của chúng tôi. Các tính năng và sản phẩm bảo mật của chúng tôi có thể làm gián đoạn hoạt động của phần mềm có hại và thông báo cho người dùng nếu tìm thấy phần mềm có hại trên thiết bị của họ. Ví dụ: một số sản phẩm của chúng tôi, chẳng hạn như Outlook.com hoặc OneDrive, tự động quét nội dung tự động để xác định thư rác đáng ngờ, vi-rút, các hành động lạm dụng hoặc URL bị gắn cờ là gian lận, lừa đảo qua mạng hoặc các liên kết đến phần mềm gây hại; và chúng tôi có quyền chặn việc gửi một nội dung liên lạc hoặc xóa nội dung nếu nội dung đó vi phạm các điều khoản của chúng tôi. Theo Quy định của Liên minh châu Âu (EU) 2021/1232, chúng tôi đã viện dẫn hành vi vi phạm được Quy định đó cho phép từ Điều 5(1) và 6(1) của Chỉ thị 2002/58/EC của EU. Chúng tôi sử dụng công nghệ quét để tạo chữ ký kỹ thuật số (được biết đến là “hàm băm”) của những nội dung hình ảnh và video nhất định trên hệ thống của chúng tôi. Những công nghệ này sau đó sẽ so sánh hàm băm tạo được với hàm băm của hình ảnh lạm dụng và bóc lột tình dục trẻ em đã báo cáo (được biết đến là “tập hàm băm”), trong một quy trình có tên là “khớp hàm băm”. Microsoft nhận được tập hàm băm từ các tổ chức hành động vì lợi ích công chống lại hành vi lạm dụng tình dục trẻ em. Hoạt động này có thể dẫn đến việc chia sẻ thông tin với Trung tâm Quốc gia về Trẻ em Mất tích và Bị bóc lột (NCMEC) và các cơ quan thực thi pháp luật.
 • Các bản cập nhật. Chúng tôi sử dụng dữ liệu đã thu thập để phát triển các bản cập nhật sản phẩm và các bản vá bảo mật. Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng thông tin về khả năng của thiết bị của bạn, chẳng hạn như bộ nhớ khả dụng, để cung cấp cho bạn bản cập nhật phần mềm hoặc bản vá bảo mật. Các bản cập nhật và bản vá nhằm mục đích tối đa hóa trải nghiệm của bạn với các sản phẩm của chúng tôi, giúp bạn bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu của mình, cung cấp các tính năng mới và đánh giá xem thiết bị của bạn đã sẵn sàng để xử lý các bản cập nhật đó chưa.
 • Thông tin khuyến mãi. Chúng tôi sử dụng dữ liệu đã thu thập để cung cấp thông tin khuyến mãi. Bạn có thể đăng ký nhận gói đăng ký email và chọn xem bạn muốn nhận thông tin quảng cáo từ Microsoft qua email, SMS, thư bưu điện hay điện thoại. Để biết thông tin về cách quản lý dữ liệu liên hệ, đăng ký email và thông tin khuyến mại, hãy xem mục Cách truy nhập và kiểm soát dữ liệu cá nhân của bạn của điều khoản về quyền riêng tư này.
 • Đề xuất có liên quan.. Microsoft sử dụng dữ liệu để cung cấp cho bạn thông tin có giá trị và có liên quan về các sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi phân tích dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau để dự đoán thông tin sẽ thú vị nhất và phù hợp với bạn nhất, đồng thời cung cấp các thông tin đó cho bạn theo nhiều cách khác nhau. Ví dụ: chúng tôi có thể dự đoán sở thích chơi trò chơi của bạn và liên lạc với bạn về các trò chơi mới mà bạn có thể thích.
 • Quảng cáo. Microsoft không sử dụng những gì bạn nói trong email, trò chuyện giữa người với người, cuộc gọi video hoặc thư thoại hay tài liệu, ảnh hoặc các tệp cá nhân khác của bạn để nhắm mục tiêu quảng cáo đến bạn. Chúng tôi sử dụng dữ liệu mà chúng tôi thu thập thông qua các tương tác của chúng tôi với bạn, thông qua một số sản phẩm, dịch vụ, ứng dụng và thuộc tính web của bên thứ nhất (thuộc tính của Microsoft) và trên thuộc tính web của bên thứ ba, để quảng cáo trên các thuộc tính Microsoft của chúng tôi và trên các tuộc tính của bên thứ ba. Chúng tôi có thể sử dụng các quy trình tự động để giúp làm cho quảng cáo phù hợp hơn cho bạn. Để biết thêm thông tin về dữ liệu của bạn được sử dụng như thế nào cho quảng cáo, hãy xem mục Quảng cáo của điều khoản về quyền riêng tư này.
 • Các khuyến mãi và sự kiện có giải thưởng.. Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn để quản lý các khuyến mãi và sự kiện có giải thưởng có sẵn trong các kho lưu trữ của Microsoft. Ví dụ: Nếu bạn nhập vào một khuyến mãi có giải thưởng, chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu của bạn để chọn người thắng giải và trao giải thưởng cho bạn nếu bạn thắng. Hoặc nếu bạn đăng ký một hội thảo về mã hóa hoặc sự kiện trò chơi, chúng tôi sẽ thêm tên của bạn vào danh sách người dự dự kiến.
 • Giao dịch thương mại.. Chúng tôi sử dụng dữ liệu để thực hiện các giao dịch của bạn với chúng tôi. Ví dụ: chúng tôi xử lý thông tin thanh toán để cung cấp cho khách hàng đăng ký sản phẩm và sử dụng thông tin liên hệ để phân phối hàng hóa được mua từ Microsoft Store.
 • Hoạt động kinh doanh và báo cáo.. Chúng tôi sử dụng dữ liệu để phân tích hoạt động của chúng tôi và thực hiện nghiệp vụ thông minh. Điều này cho phép chúng tôi đưa ra quyết định sáng suốt và báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh của chúng tôi.
 • Bảo vệ quyền và tài sản.. Chúng tôi sử dụng dữ liệu để phát hiện và phòng ngừa gian lận, giải quyết tranh chấp, thực thi các thỏa thuận và bảo vệ tài sản của chúng tôi. Ví dụ: chúng tôi sử dụng dữ liệu để xác nhận tính hợp lệ của các giấy phép phần mềm nhằm giảm nạn vi phạm bản quyền. Chúng tôi có thể sử dụng các quy trình tự động để phát hiện và ngăn chặn các hoạt động vi phạm quyền của chúng tôi và quyền của những người khác, chẳng hạn như gian lận.
 • Tuân thủ pháp lý.. Chúng tôi xử lý dữ liệu để tuân thủ luật pháp. Ví dụ: chúng tôi sử dụng tuổi của khách hàng để hỗ trợ chúng tôi trong việc đáp ứng các nghĩa vụ của mình nhằm bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em. Chúng tôi cũng xử lý thông tin liên hệ và thông tin xác thực để giúp khách hàng thực hiện các quyền bảo vệ dữ liệu của họ.
 • Nghiên cứu. Với các biện pháp thuộc tổ chức và kỹ thuật phù hợp để bảo vệ quyền và sự tự do của cá nhân, chúng tôi sử dụng dữ liệu để tiến hành nghiên cứu, bao gồm cả khả năng máy học và trí tuệ nhân tạo tiên tiến cho mục đích khoa học và lợi ích công cộng.
Lý do chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhânLý do chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhânmainreasonswesharepersonaldatamodule
Tóm tắt
Nội dung đầy đủ

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân khi có sự chấp thuận của bạn hoặc khi cần thiết để hoàn tất bất kỳ giao dịch nào hoặc cung cấp bất kỳ sản phẩm nào mà bạn đã yêu cầu hoặc cho phép. Ví dụ: chúng tôi chia sẻ nội dung của bạn cho các bên thứ ba khi bạn yêu cầu chúng tôi thực hiện như vậy, ví dụ: khi bạn gửi email cho một người bạn, chia sẻ ảnh và tài liệu trên OneDrive hoặc liên kết tài khoản với một dịch vụ khác. Nếu bạn sử dụng một sản phẩm của Microsoft được cung cấp bởi một tổ chức mà bạn được liên kết, chẳng hạn như công ty hoặc trường học, hoặc sử dụng địa chỉ email do tổ chức đó cung cấp để truy cập vào các sản phẩm của Microsoft, chúng tôi sẽ chia sẻ một số dữ liệu, chẳng hạn như dữ liệu tương tác và dữ liệu chẩn đoán để cho phép tổ chức của bạn quản lý các sản phẩm đó. Khi bạn cung cấp dữ liệu thanh toán để mua hàng, chúng tôi sẽ chia sẻ dữ liệu thanh toán với các ngân hàng và các tổ chức khác xử lý các giao dịch thanh toán hoặc cung cấp các dịch vụ tài chính khác và để ngăn chặn gian lận và giảm thiểu rủi ro tín dụng. Ngoài ra, khi bạn lưu phương thức thanh toán (chẳng hạn như thẻ) vào tài khoản của mình mà bạn và các chủ tài khoản Microsoft khác sử dụng để mua hàng từ Microsoft hoặc các chi nhánh của Microsoft, biên lai mua hàng của bạn có thể được chia sẻ với bất kỳ ai khác sử dụng và có quyền truy cập vào cùng một phương thức thanh toán để mua hàng từ Microsoft, bao gồm cả chủ tài khoản có tên của phương thức thanh toán đó. Khi bạn cho phép thông báo đẩy cho các sản phẩm hoặc ứng dụng của Microsoft trên thiết bị không chạy Windows, hệ điều hành của thiết bị đó sẽ xử lý một số dữ liệu cá nhân để cung cấp thông báo đẩy. Theo đó, Microsoft có thể gửi dữ liệu đến nhà cung cấp thông báo bên thứ ba, bên ngoài để gửi thông báo đẩy. Dịch vụ thông báo đẩy trên thiết bị của bạn chịu sự điều chỉnh của các điều khoản dịch vụ cụ thể và điều khoản về quyền riêng tư của riêng họ.

Ngoài ra, chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân giữa các công ty con và chi nhánh do Microsoft kiểm soát. Chúng tôi cũng chia sẻ dữ liệu cá nhân với các nhà cung cấp hoặc các đại lý hoạt động nhân danh chúng tôi vì các mục đích được mô tả trong phần điều khoản này. Ví dụ: các công ty mà chúng tôi thuê để cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng hoặc trợ giúp việc bảo vệ và bảo mật cho các hệ thống và dịch vụ của chúng tôi có thể cần truy cập dữ liệu cá nhân để cung cấp các chức năng này. Trong những trường hợp như vậy, các công ty này phải tuân thủ các yêu cầu về quyền riêng tư của dữ liệu và các yêu cầu bảo mật và không được phép sử dụng dữ liệu cá nhân mà họ nhận được từ chúng tôi cho bất kỳ mục đích nào khác. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân trong giao dịch của công ty, chẳng hạn như sáp nhập hoặc bán tài sản.

Cuối cùng, chúng tôi sẽ giữ lại, truy cập, chuyển nhượng, tiết lộ và lưu giữ dữ liệu cá nhân, bao gồm cả nội dung của bạn (chẳng hạn như nội dung email của bạn trong Outlook.com hoặc các tệp trong các thư mục riêng tư trên OneDrive), khi chúng tôi có lý do chính đáng để tin rằng điều đó là cần thiết để đáp ứng các nội dung sau:

 • Tuân thủ luật hiện hành hoặc đáp ứng quy trình pháp lý hợp lệ, bao gồm các cơ quan thi hành luật pháp hoặc các cơ quan khác của chính phủ.
 • Bảo vệ sự an toàn cho khách hàng của chúng tôi, các tổ chức và công chúng — ví dụ: để ngăn thư rác, các nỗ lực gian lận hoặc gây tổn hại, hay để phát hiện, ngăn ngừa và chống lại hành vi có hại hoặc bất hợp pháp, kể cả việc tạo và chia sẻ nội dung có hại hoặc bất hợp pháp.
 • Vận hành và duy trì tính bảo mật cho sản phẩm của chúng tôi, bao gồm ngăn chặn hoặc dừng một cuộc tấn công vào hệ thống máy tính hoặc mạng lưới của chúng tôi.
 • Bảo vệ các quyền hoặc tài sản của Microsoft, bao gồm việc thực thi các điều khoản điều chỉnh việc sử dụng dịch vụ—tuy nhiên, nếu chúng tôi nhận được thông tin cho biết có ai đó đang sử dụng các dịch vụ của chúng tôi để buôn bán tài sản hữu hình hoặc sở hữu trí tuệ lấy cắp từ Microsoft, chúng tôi sẽ không tự mình điều tra nội dung riêng tư của khách hàng, mà chúng tôi có thể chuyển vấn đề này cho cơ quan thực thi pháp luật.

Để biết thêm thông tin về dữ liệu chúng tôi tiết lộ theo yêu cầu của các cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan chính phủ khác, vui lòng xem Báo cáo về các Yêu cầu của Cơ quan Thực thi Pháp luật của chúng tôi.

Lưu ý rằng một số sản phẩm của chúng tôi có chứa liên kết dẫn tới hoặc cho phép bạn truy cập vào các sản phẩm của bên thứ ba có biện pháp bảo vệ quyền riêng tư khác với Microsoft. Nếu bạn cung cấp dữ liệu cá nhân cho bất kỳ sản phẩm nào trong số đó, dữ liệu của bạn sẽ chịu sự điều chỉnh của các chính sách về quyền riêng tư của sản phẩm đó.

Cách truy nhập và kiểm soát dữ liệu cá nhân của bạnCách truy nhập và kiểm soát dữ liệu cá nhân của bạnmainhowtoaccesscontrolyourdatamodule
Tóm tắt
Nội dung đầy đủ

Bạn cũng có thể đưa ra các lựa chọn về việc Microsoft thu thập và sử dụng dữ liệu của bạn. Bạn có thể kiểm soát những dữ liệu cá nhân mà Microsoft đã thu được và thực thi các quyền bảo vệ dữ liệu của mình bằng cách liên hệ với Microsoft hoặc sử dụng các công cụ khác nhau mà chúng tôi cung cấp. Trong một số trường hợp, bạn sẽ bị giới hạn khả năng truy nhập hoặc kiểm soát dữ liệu cá nhân theo yêu cầu hoặc sự cho phép của luật hiện hành. Cách bạn có thể truy nhập hoặc kiểm soát dữ liệu cá nhân cũng sẽ tùy thuộc vào các sản phẩm bạn sử dụng. Ví dụ: bạn có thể:

Không phải mọi dữ liệu cá nhân do Microsoft xử lý đều có thể được truy nhập hoặc kiểm soát thông qua các công cụ ở trên. Nếu muốn truy nhập hoặc kiểm soát dữ liệu cá nhân do Microsoft xử lý nhưng dữ liệu đó không có sẵn thông qua các công cụ ở trên hoặc không có sẵn trực tiếp thông qua các sản phẩm Microsoft mà bạn sử dụng, bạn luôn có thể liên hệ với Microsoft theo địa chỉ trong mục Cách thức liên hệ với chúng tôi hoặc sử dụng biểu mẫu web.

Chúng tôi cung cấp số liệu tổng hợp về các yêu cầu của người dùng để thực hiện quyền bảo vệ dữ liệu của họ thông qua Báo cáo về Quyền riêng tư của Microsoft.

Bạn có thể truy nhập và kiểm soát dữ liệu cá nhân do Microsoft thu thập được bằng các công cụ mà Microsoft cung cấp cho bạn như được mô tả bên dưới hoặc bằng cách liên hệ với Microsoft. Ví dụ:

 • Nếu bạn chấp thuận cho phép Microsoft sử dụng dữ liệu cá nhân, bạn có thể rút lại sự chấp thuận đó bất cứ lúc nào.
 • Bạn có thể yêu cầu quyền truy nhập, xóa và cập nhật dữ liệu cá nhân của mình.
 • Nếu muốn chuyển dữ liệu của mình sang nơi khác, bạn có thể làm việc đó bằng cách sử dụng các công cụ mà Microsoft cung cấp hoặc nếu không có công cụ nào, bạn có thể liên hệ với Microsoft để được trợ giúp.

Bạn cũng có thể phản đối hoặc hạn chế việc Microsoft sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn. Ví dụ: bất cứ lúc nào bạn cũng có thể phản đối việc chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn:

 • Cho các mục đích tiếp thị trực tiếp.
 • Trong trường hợp chúng tôi đang thực hiện một nhiệm vụ vì lợi ích chung hoặc theo đuổi các lợi ích chính đáng hoặc lợi ích của một bên thứ ba.

Bạn có thể có các quyền này theo luật hiện hành, bao gồm cả Quy định Chung về Bảo vệ Dữ liệu của Liên minh Châu Âu (GDPR), nhưng chúng tôi cung cấp các quyền này bất kể vị trí của bạn. Trong một số trường hợp, bạn sẽ bị giới hạn khả năng truy nhập hoặc kiểm soát dữ liệu cá nhân theo yêu cầu hoặc sự cho phép của luật hiện hành.

Nếu tổ chức của bạn, chẳng hạn như công ty, trường học hoặc nhà cung cấp dịch vụ, cấp cho bạn quyền truy nhập và đang quản lý việc bạn sử dụng các sản phẩm của Microsoft, hãy liên hệ với tổ chức của bạn để tìm hiểu thêm về cách truy nhập và kiểm soát dữ liệu cá nhân của bạn.

Bạn có thể truy nhập và kiểm soát những dữ liệu cá nhân mà Microsoft đã thu được và thực thi các quyền bảo vệ dữ liệu của mình bằng cách sử dụng các công cụ khác nhau mà chúng tôi cung cấp. Các công cụ hữu ích nhất cho bạn sẽ tùy thuộc vào các tương tác của chúng tôi với bạn và việc bạn sử dụng các sản phẩm của chúng tôi. Dưới đây là danh sách công cụ chung mà chúng tôi cung cấp để giúp bạn kiểm soát dữ liệu cá nhân của mình; các sản phẩm cụ thể có thể cung cấp các biện pháp kiểm soát khác.

 • Bing. Nếu bạn đã đăng nhập vào Bing, bạn có thể xem và xóa lịch sử trò chuyện và tìm kiếm được lưu trữ trên bảng điều khiển quyền riêng tư của bạn. Nếu bạn chưa đăng nhập vào Bing, bạn có thể xem và xóa lịch sử tìm kiếm được lưu trữ được liên kết với thiết bị của bạn trong Cài đặt Bing của bạn.
 • Tài khoản Microsoft. Nếu muốn truy nhập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin hồ sơ cũng như thông tin thanh toán trong tài khoản Microsoft của mình, đổi mật khẩu, thêm thông tin bảo mật hoặc đóng tài khoản, bạn có thể thực hiện bằng cách truy cập vào trang web tài khoản Microsoft.
 • Nếu có hồ sơ công khai trên Mạng lưới Nhà phát triển Microsoft (MSDN), bạn có thể truy nhập và chỉnh sửa dữ liệu của mình bằng cách đăng nhập tại Diễn đàn MSDN.
 • Bảng điều khiển quyền riêng tư của Microsoft. Bạn có thể kiểm soát một số dữ liệu mà Microsoft xử lý thông qua việc bạn sử dụng tài khoản Microsoft trên Bảng điều khiển quyền riêng tư của Microsoft. Ví dụ: từ đây, bạn có thể xem và xóa dữ liệu duyệt, tìm kiếm và vị trí được liên kết với tài khoản Microsoft của mình.
 • Microsoft Store.Bạn có thể truy cập hồ sơ Microsoft Store và thông tin tài khoản của mình bằng cách truy cập Microsoft Store và chọn Xem tài khoản hoặc Lịch sử đơn hàng.
 • Microsoft Teams để sử dụng cá nhân. Bạn có thể tìm hiểu cách xuất hoặc xóa dữ liệu Teams liên quan đến tài khoản Microsoft cá nhân của mình bằng cách truy cập trang này.
 • OneDrive. Bạn có thể xem, tải xuống và xóa tệp và ảnh của mình trong OneDrive bằng cách đăng nhập vào OneDrive của bạn.
 • Outlook.com. Bạn có thể tải xuống email của mình trong Outlook.com bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn và điều hướng đến cài đặt Quyền riêng tư và dữ liệu của mình.
 • Skype. Nếu muốn truy nhập, chỉnh sửa hoặc xóa một số thông tin hồ sơ và thông tin thanh toán cho Skype hoặc thay đổi mật khẩu, đăng nhập vào tài khoản của bạn. Nếu muốn xuất lịch sử trò chuyện Skype và các tệp được chia sẻ trên Skype, bạn có thể yêu cầu bản sao.
 • Trung tâm Dịch vụ Cấp phép Số lượng lớn (VLSC). Nếu là khách hàng Cấp phép Số lượng lớn, bạn có thể kiểm soát thông tin liên hệ và gói đăng ký cũng như dữ liệu cấp phép của mình ở cùng một nơi bằng cách truy cập vào Trang web Trung tâm Dịch vụ Cấp phép Số lớn.
 • Xbox. Nếu sử dụng mạng Xbox hoặc Xbox.com, bạn có thể xem hoặc chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình, bao gồm thông tin tài khoản và thông tin thanh toán, cài đặt về quyền riêng tư, các tùy chọn chia sẻ dữ liệu và an toàn trực tuyến bằng cách truy nhập Xbox của tôi trên bảng điều khiển Xbox hoặc trên trang web Xbox.com.

Không phải mọi dữ liệu cá nhân do Microsoft xử lý đều có thể được truy nhập hoặc kiểm soát thông qua các công cụ ở trên. Nếu muốn truy nhập hoặc kiểm soát dữ liệu cá nhân do Microsoft xử lý nhưng dữ liệu đó không có sẵn thông qua các công cụ ở trên hoặc không có sẵn trực tiếp thông qua các sản phẩm Microsoft mà bạn sử dụng, bạn luôn có thể liên hệ với Microsoft theo địa chỉ trong mục Cách liên hệ với chúng tôi hoặc sử dụng biểu mẫu web. Chúng tôi sẽ trả lời các yêu cầu kiểm soát dữ liệu cá nhân của bạn theo yêu cầu của luật hiện hành.

Tùy chọn giao tiếp

Bạn có thể chọn xem bạn có muốn nhận các thông tin quảng cáo từ Microsoft qua email, SMS, hòm thư bưu điện và điện thoại hay không. Nếu bạn nhận được email hoặc tin nhắn SMS quảng cáo từ chúng tôi và không muốn tiếp tục nhận nữa, bạn có thể chọn tùy chọn này bằng cách làm theo hướng dẫn có trong thư hoặc tin nhắn đó. Bạn cũng có thể đưa ra các lựa chọn về việc nhận email, cuộc gọi điện thoại và thư bưu chính quảng cáo bằng cách đăng nhập bằng tài khoản Microsoft cá nhân và xem quyền giao tiếp. Tại đây, bạn có thể cập nhật thông tin liên hệ, quản lý các tùy chọn liên hệ trên toàn Microsoft, lựa chọn không nhận đăng ký email và chọn có chia sẻ thông tin liên hệ với các đối tác của Microsoft hay không. Nếu không có tài khoản Microsoft cá nhân, bạn có thể quản lý các tùy chọn liên hệ qua email Microsoft bằng cách sử dụng biểu mẫu web này. Các lựa chọn này không áp dụng cho các phương tiện thông tin liên lạc về dịch vụ bắt buộc nằm trong một số sản phẩm, chương trình, hoạt động nhất định của Microsoft hoặc các khảo sát hay các phương tiện thông tin liên lạc khác có phương pháp hủy đăng ký riêng.

Lựa chọn quảng cáo

Để chọn không nhận quảng cáo được cá nhân hóa từ Microsoft, hãy truy cập trang lựa chọn không tham gia của chúng tôi. Khi bạn chọn không nhận quảng cáo, tùy chọn của bạn sẽ được lưu trữ trong cookie dành riêng cho trình duyệt web bạn đang sử dụng. Cookie lựa chọn không nhận quảng cáo có thời hạn là 5 năm. Nếu bạn xóa cookie trên thiết bị của bạn, bạn cần thực hiện lại quy trình chọn không nhận quảng cáo.

Bạn cũng có thể liên kết lựa chọn không nhận quảng cáo của mình với tài khoản Microsoft cá nhân. Lựa chọn này sau đó sẽ được áp dụng trên mọi thiết bị mà bạn sử dụng tài khoản đó và sẽ tiếp tục áp dụng cho đến khi có ai đó đăng nhập bằng một tài khoản Microsoft cá nhân khác trên thiết bị đó. Nếu xóa các cookie trên thiết bị, bạn sẽ cần phải đăng nhập lại để áp dụng cài đặt này. Bạn có thể xem hoặc các đối tác quảng cáo bên thứ ba trên Thông báo về Luật Bảo mật Dữ liệu của Tiểu bang Hoa Kỳ, chọn không tham gia chia sẻ dữ liệu với các bên thứ ba trên trang chọn không tham gia của chúng tôi.

Đối với quảng cáo do Microsoft kiểm soát xuất hiện trong các ứng dụng trên Windows, bạn có thể sử dụng lựa chọn không nhận quảng cáo được liên kết với tài khoản Microsoft cá nhân của mình hoặc chọn không nhận quảng cáo dựa trên sở thích bằng cách tắt ID quảng cáo trong cài đặt Windows.

Vì dữ liệu được sử dụng cho quảng cáo dựa trên sở thích cũng được sử dụng cho các mục đích bắt buộc khác (bao gồm cung cấp các sản phẩm của chúng tôi, phân tích và phát hiện gian lận), việc chọn không nhận quảng cáo dựa trên sở thích không có tác dụng ngừng hoạt động thu thập dữ liệu đó. Bạn sẽ tiếp tục nhận được quảng cáo, mặc dù các quảng cáo đó có thể ít liên quan đến bạn hơn.

Bạn có thể chọn không nhận quảng cáo dựa trên sở thích từ các bên thứ ba mà chúng tôi hợp tác bằng cách truy cập vào trang web của họ (xem ở trên).

Tùy chọn kiểm soát dựa trên trình duyệt

Khi sử dụng một trình duyệt, bạn có thể kiểm soát dữ liệu cá nhân của mình bằng cách sử dụng một số tính năng nhất định. Ví dụ:

 • Tùy chọn Kiểm soát cookie. Bạn có thể kiểm soát dữ liệu được lưu trữ bởi cookie và rút lại sự chấp thuận đối với cookie bằng cách sử dụng các tùy chọn kiểm soát cookie dựa trên trình duyệt được mô tả trong mục Cookie của điều khoản về quyền riêng tư này.
 • Chống Theo dõi. Bạn có thể kiểm soát dữ liệu mà các trang web bên thứ ba có thể thu thập về bạn bằng cách sử dụng chức năng Chống Theo dõi trong Internet Explorer (phiên bản 9 trở lên) and Microsoft Edge. Tính năng này sẽ chặn nội dung bên thứ ba, bao gồm cả cookie, từ mọi trang web được liệt kê trong Danh sách Chống Theo dõi mà bạn thêm vào.
 • Tùy chọn kiểm soát của trình duyệt đối với "Không Theo dõi". Một số trình duyệt đã tích hợp các tính năng "Không Theo dõi" (DNT). Các tính năng này có thể gửi tín hiệu đến các trang web mà bạn truy cập để cho biết rằng bạn không muốn bị theo dõi. Do vẫn chưa có cách hiểu chung về cách thức diễn giải tín hiệu DNT, các dịch vụ Microsoft hiện không đáp lại các tín hiệu DNT của trình duyệt. Chúng tôi tiếp tục làm việc với ngành công nghiệp trực tuyến để định nghĩa một cách hiểu chung về cách xử lý tín hiệu DNT. Trong thời gian này, bạn có thể sử dụng các công cụ khác mà chúng tôi cung cấp để kiểm soát việc thu thập và sử dụng dữ liệu, bao gồm khả năng chọn không nhận quảng cáo dựa vào sở thích từ Microsoft như được mô tả ở trên.
Cookie và các công nghệ tương tựCookie và các công nghệ tương tựmaincookiessimilartechnologiesmodule
Tóm tắt
Nội dung đầy đủ

Cookie là các tệp văn bản nhỏ đặt trên thiết bị của bạn để lưu trữ những dữ liệu mà máy chủ web trong miền đã đặt cookie đó có thể truy lại. Dữ liệu này thường bao gồm một chuỗi các số và chữ cái nhận dạng duy nhất máy tính của bạn, nhưng cũng có thể bao gồm cả các thông tin khác. Một số cookie được đặt bởi các bên thứ ba thay mặt chúng tôi. Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tương tự để lưu trữ và ưu tiên cho các tùy chọn cũng như cài đặt của bạn, cho phép bạn đăng nhập, cung cấp quảng cáo dựa trên sở thích, chống gian lận, phân tích cách hoạt động của các sản phẩm của chúng tôi và thực hiện các mục đích hợp pháp khác được mô tả bên dưới. Các ứng dụng của Microsoft sử dụng các mã định danh khác, chẳng hạn như ID quảng cáo trong Windows, cho những mục đích tương tự, đồng thời nhiều trang web và ứng dụng của chúng tôi cũng chứa bọ web hoặc các công nghệ tương tự khác, như được mô tả dưới đây.

Việc chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tương tự

Microsoft sử dụng cookie và các công nghệ tương tự cho nhiều mục đích, tùy thuộc vào ngữ cảnh hoặc sản phẩm, bao gồm:

 • Lưu trữ các tùy chọn và cài đặt của bạn. Chúng tôi sử dụng cookie để lưu trữ các tùy chọn và cài đặt của bạn trên thiết bị cũng như để nâng cao trải nghiệm của bạn. Ví dụ, tùy thuộc vào cài đặt của bạn, nếu bạn nhập mã thành phố hoặc mã bưu điện của mình để nhận tin tức địa phương hoặc thông tin thời tiết trên trang web của Microsoft, chúng tôi lưu trữ dữ liệu đó trong cookie để bạn có thể thấy thông tin địa phương có liên quan khi bạn quay trở lại trang web. Việc lưu các tùy chọn của bạn bằng cookie, chẳng hạn như ngôn ngữ ưa thích của bạn, giúp bạn không phải đặt các tùy chọn của mình nhiều lần. Nếu bạn chọn không nhận quảng cáo dựa trên sở thích, chúng tôi sẽ lưu trữ tùy chọn không nhận quảng cáo trong cookie trên thiết bị của bạn. Tương tự, trong các tình huống mà chúng tôi nhận được sự đồng ý của bạn để đặt cookie trên thiết bị của bạn, chúng tôi lưu trữ lựa chọn của bạn trong một cookie.
 • Đăng nhập và xác thực. Chúng tôi sử dụng cookie để xác thực bạn. Khi bạn đăng nhập vào một trang web bằng cách sử dụng tài khoản Microsoft cá nhân của bạn, chúng tôi lưu trữ số ID duy nhất và thời gian bạn đăng nhập trong một cookie được mã hóa trên thiết bị của bạn. Cookie này cho phép bạn chuyển từ trang này sang trang khác trên trang web mà không phải đăng nhập lại vào mỗi trang. Bạn cũng có thể lưu thông tin đăng nhập để không phải đăng nhập mỗi lần quay lại trang web.
 • Bảo mật. Chúng tôi sử dụng cookie để xử lý các thông tin giúp chúng tôi bảo mật sản phẩm của mình, cũng như phát hiện gian lận và lạm dụng.
 • Lưu trữ thông tin bạn cung cấp cho một trang web. Chúng tôi sử dụng cookie để ghi nhớ thông tin bạn đã chia sẻ. Khi bạn cung cấp thông tin cho Microsoft, chẳng hạn như khi bạn thêm các sản phẩm vào giỏ hàng trên các trang web của Microsoft, chúng tôi sẽ lưu trữ dữ liệu đó trong cookie nhằm mục đích ghi nhớ thông tin.
 • Phương tiện truyền thông xã hội. Một số trang web của chúng tôi có cookie phương tiện xã hội, bao gồm cả cookie cho phép những người dùng đã đăng nhập vào dịch vụ phương tiện xã hội chia sẻ nội dung qua dịch vụ đó.
 • Phản hồi. Microsoft sử dụng cookie để cho phép bạn cung cấp phản hồi trên trang web.
 • Quảng cáo dựa trên sở thích. Microsoft sử dụng cookie để thu thập dữ liệu về hoạt động trực tuyến của bạn và xác định các sở thích của bạn để chúng tôi có thể cung cấp quảng cáo có liên quan nhất cho bạn. Bạn có thể chọn không nhận quảng dựa trên sở thích từ Microsoft như được mô tả trong mục Cách truy nhập và kiểm soát dữ liệu cá nhân của bạn của điều khoản về quyền riêng tư này.
 • Hiển thị quảng cáo. Microsoft sử dụng cookie để ghi lại số lượng khách truy cập đã nhấp vào một quảng cáo và để ghi lại những quảng cáo nào bạn đã xem, chẳng hạn, để bạn không nhìn thấy cùng một quảng cáo lặp đi lặp lại.
 • Phân tích. Chúng tôi sử dụng các cookie bên thứ nhất và bên thứ ba cũng như các mã định danh khác để thu thập dữ liệu sử dụng và hiệu suất. Ví dụ: chúng tôi sử dụng cookie để tính số khách truy cập duy nhất vào một trang web hoặc dịch vụ và để xây dựng các số liệu thống kê khác về hoạt động của sản phẩm.
 • Hiệu suất. Microsoft sử dụng cookie để hiểu và cải thiện cách sản phẩm của chúng tôi hoạt động. Ví dụ: chúng tôi sử dụng cookie để thu thập dữ liệu giúp cân bằng tải; điều này giúp chúng tôi giữ cho các trang web của mình luôn duy trì và hoạt động.

Khi được yêu cầu, chúng tôi có được sự đồng ý của bạn trước khi đặt hoặc sử dụng các cookie tùy chọn không (i) thực sự cần thiết để cung cấp trang web hoặc (ii) nhằm mục đích tạo điều kiện giao tiếp. Vui lòng xem mục “Cách kiểm soát cookie” bên dưới để biết thêm thông tin.

Một số cookie chúng tôi thường sử dụng được liệt kê bên dưới. Danh sách này không đầy đủ, nhưng nhằm minh họa cho những mục đích chính mà chúng tôi thường đặt cookie. Nếu bạn truy cập một trong các trang web của chúng tôi, trang web sẽ đặt một số hoặc tất cả các cookie sau:

 • MSCC.. Chứa lựa chọn của người dùng cho hầu hết các thuộc tính của Microsoft.
 • MUID, MC1, MSFPC và MSPTC. Xác định các trình duyệt riêng biệt truy cập các trang web của Microsoft. Các cookie này được sử dụng cho các mục đích quảng cáo, phân tích trang web và các mục đích vận hành khác.
 • ANON. Chứa ANID, mã định danh duy nhất được tạo ra từ tài khoản Microsoft của bạn, được sử dụng cho các mục đích quảng cáo, cá nhân hóa và vận hành. Cookie này cũng được sử dụng để lưu giữ lựa chọn của bạn về việc từ chối quảng cáo dựa vào sở thích từ Microsoft, nếu bạn đã chọn kết hợp từ chối này với tài khoản Microsoft của mình.
 • CC. Chứa mã quốc gia được xác định từ địa chỉ IP của bạn.
 • PPAuth, MSPAuth, MSNRPSAuth, KievRPSAuth, WLSSC, MSPProf. Giúp xác thực bạn khi bạn đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của mình.
 • MC0. Phát hiện liệu cookie có được bật trong trình duyệt hay không.
 • MS0. Xác định phiên cụ thể.
 • NAP. Chứa phiên bản mã hóa về quốc gia, mã bưu chính, tuổi tác, giới tính, ngôn ngữ và nghề nghiệp của bạn, nếu đã biết, dựa trên hồ sơ tài khoản Microsoft của bạn.
 • MH. Xuất hiện trên các trang web đồng thương hiệu khi Microsoft hợp tác với một công ty quảng cáo. Cookie này xác định nhà quảng cáo để có thể lựa chọn quảng cáo thích hợp.
 • childinfo, kcdob, kcrelid, kcru, pcfm. Chứa thông tin mà tài khoản Microsoft sử dụng trong các trang liên quan đến các tài khoản của trẻ em.
 • MR. Cookie này được Microsoft sử dụng để đặt lại hoặc làm mới cookie MUID.
 • x-ms-gateway-slice. Xác định cổng kết nối để cân bằng tải.
 • TOptOut. Ghi lại quyết định không nhận quảng cáo dựa trên sở thích của khách hàng do Microsoft cung cấp. Khi được yêu cầu, chúng tôi đặt cookie này theo mặc định và xóa nó khi bạn đồng ý với quảng cáo dựa trên sở thích.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng cookie của các chi nhánh, công ty và đối tác khác của Microsoft, chẳng hạn như LinkedIn và Xandr.

Cookie của bên thứ ba

Ngoài cookie mà Microsoft đặt khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi cũng sử dụng cookie từ bên thứ ba để nâng cao dịch vụ trên trang web của chúng tôi. Một số bên thứ ba cũng có thể đặt cookie khi bạn truy cập các trang web của Microsoft. Ví dụ:

 • Các công ty chúng tôi thuê để cung cấp dịch vụ thay mặt chúng tôi, chẳng hạn như phân tích trang web, đặt cookie khi bạn truy cập trang web của chúng tôi.
 • Các công ty cung cấp nội dung trên các trang web của Microsoft, chẳng hạn như video hoặc tin tức hoặc quảng cáo, sẽ đặt cookie của riêng họ.

Các công ty này sử dụng dữ liệu mà họ xử lý theo chính sách về quyền riêng tư của họ, việc này có thể cho phép các công ty này thu thập và kết hợp thông tin về các hoạt động của bạn trên khắp các trang web, ứng dụng hoặc dịch vụ trực tuyến.

Các loại cookie bên thứ ba sau đây có thể được sử dụng, tùy thuộc vào ngữ cảnh, dịch vụ hoặc sản phẩm, cũng như cài đặt và quyền của bạn:

 • Cookie Phương tiện truyền thông xã hội. Chúng tôi và bên thứ ba sử dụng cookie phương tiện truyền thông xã hội để hiển thị cho bạn các quảng cáo và nội dung dựa trên các hồ sơ và hoạt động phương tiện truyền thông xã hội của bạn trên các trang web của chúng tôi. Chúng được sử dụng để kết nối hoạt động của bạn trên trang web của chúng tôi với hồ sơ phương tiện truyền thông xã hội của bạn, vì vậy, các quảng cáo và nội dung mà bạn thấy trên các trang web của chúng tôi và trên phương tiện truyền thông xã hội sẽ phản ánh tốt hơn sự quan tâm của bạn.
 • Cookie phân tích.Chúng tôi cho phép bên thứ ba sử dụng cookie phân tích để hiểu cách bạn sử dụng các trang web của chúng tôi để chúng tôi có thể làm cho chúng tốt hơn và bên thứ ba có thể phát triển và cải thiện sản phẩm của họ, mà họ có thể sử dụng trên các trang web không được sở hữu hoặc vận hành bởi Microsoft. Ví dụ: cookie phân tích được sử dụng để thu thập thông tin về các trang bạn truy cập và số lượng nhấp chuột bạn cần để hoàn thành một tác vụ. Các cookie này cũng có thể được sử dụng cho các mục đích quảng cáo.
 • Cookie Quảng cáo.Chúng tôi và bên thứ ba sử dụng cookie quảng cáo để hiển thị cho bạn các quảng cáo mới bằng cách ghi lại những quảng cáo nào bạn đã nhìn thấy. Chúng cũng được sử dụng để theo dõi các quảng cáo mà bạn bấm vào hoặc mua sắm mà bạn thực hiện sau khi bấm vào một quảng cáo dành cho mục đích thanh toán, đồng thời hiển thị cho bạn các quảng cáo liên quan nhiều hơn đến bạn. Ví dụ: chúng được sử dụng để phát hiện khi bạn bấm vào một quảng cáo và hiển thị cho bạn quảng cáo dựa trên lợi ích của phương tiện truyền thông xã hội và lịch sử duyệt web của bạn.
 • Cookie bắt buộc.Chúng tôi sử dụng cookie bắt buộc để thực hiện các chức năng trang web thiết yếu. Ví dụ: để bạn đăng nhập, lưu tùy chọn ngôn ngữ của bạn, cung cấp trải nghiệm giỏ hàng, cải thiện hiệu suất, định tuyến lưu lượng truy cập giữa các máy chủ web, phát hiện kích thước màn hình của bạn, xác định thời gian tải trang và đo lường đối tượng. Các cookie này cần thiết để các trang web của chúng tôi hoạt động.

Khi được yêu cầu, chúng tôi có được sự đồng ý của bạn trước khi đặt hoặc sử dụng các cookie tùy chọn không (i) thực sự cần thiết để cung cấp trang web hoặc (ii) nhằm mục đích tạo điều kiện giao tiếp.

Để biết danh sách các bên thứ ba đặt cookie trên website của chúng tôi, bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ thay mặt chúng tôi, vui lòng truy cập kiểm tra cookie của bên thứ ba. Kiểm kê cookie của bên thứ ba cũng bao gồm các liên kết đến các trang web hoặc thông báo về quyền riêng tư của các bên thứ ba đó. Vui lòng tham khảo trang web của bên thứ ba hoặc thông báo về quyền riêng tư để biết thêm thông tin về thực tiễn quyền riêng tư của họ đối với cookie của họ có thể được đặt trên trang web của chúng tôi. Trên một số trang web của chúng tôi, danh sách các bên thứ ba có sẵn trực tiếp trên trang web. Các bên thứ ba trên các trang web này có thể không có trong danh sách của chúng tôi kiểm tra cookie của bên thứ ba.

Cách kiểm soát cookie

Hầu hết các trình duyệt web tự động chấp nhận cookie nhưng cung cấp các điều khiển cho phép bạn chặn hoặc xóa chúng. Ví dụ, trong Microsoft Edge, bạn có thể chặn hoặc xóa cookie bằng cách chọn Cài đặt > Quyền riêng tư và dịch vụ > Xóa dữ liệu duyệt web > Cookie và dữ liệu trang web khác . Để biết thêm thông tin về cách xóa cookie của bạn trong trình duyệt Microsoft, hãy xem Microsoft Edge, Microsoft Edge Cũ, hoặc Internet Explorer. Nếu bạn sử dụng một trình duyệt khác, hãy tham khảo hướng dẫn của trình duyệt đó.

Như đã nói ở trên, khi được yêu cầu, chúng tôi có được sự đồng ý của bạn trước khi đặt hoặc sử dụng các cookie tùy chọn không (i) thực sự cần thiết để cung cấp trang web hoặc (ii) nhằm mục đích tạo điều kiện giao tiếp. Chúng tôi tách các cookie tùy chọn này theo mục đích, chẳng hạn như cho mục đích quảng cáo và truyền thông xã hội. Bạn có thể đồng ý với một số loại cookie tùy chọn chứ nhất định và không phải những loại khác. Bạn cũng có thể điều chỉnh các lựa chọn của mình bằng cách nhấp vào “Quản lý cookie” ở chân trang của trang web hoặc thông qua các cài đặt có sẵn trên trang web. Một số tính năng nhất định của các sản phẩm Microsoft phụ thuộc vào cookie. Nếu chọn chặn cookie, bạn sẽ không thể đăng nhập hoặc sử dụng một số tính năng trong số đó và có thể mất các tùy chọn phụ thuộc vào cookie. Nếu bạn chọn xóa cookie, mọi cài đặt và tùy chọn được kiểm soát bởi cookie đó (bao gồm tùy chọn quảng cáo) đều bị xóa và sẽ cần được tạo lại.

Các tùy chọn kiểm soát quyền riêng tư khác có thể ảnh hưởng đến cookie, bao gồm cả tính năng chống theo dõi trên các trình duyệt của Microsoft, được mô tả trong phần Cách truy nhập và kiểm soát dữ liệu cá nhân của bạn của điều khoản về quyền riêng tư này.

Việc chúng tôi sử dụng bọ web và các dịch vụ phân tích

Một số trang web của Microsoft chứa các thẻ điện tử được gọi là bọ web mà chúng tôi sử dụng để giúp cung cấp cookie trên các trang web của chúng tôi, đếm số lượng người dùng đã truy cập các trang web đó và cung cấp các sản phẩm đồng thương hiệu. Chúng tôi cũng có thể đưa bọ web hoặc các công nghệ tương tự vào các phương tiện thông tin liên lạc điện tử của mình để xác định xem bạn đã mở hoặc thực hiện hành động với các phương tiện đó chưa.

Ngoài việc đặt bọ web trên các trang web của chúng tôi, đôi khi chúng tôi hợp tác với các công ty khác để đặt bọ web trên các trang web của chúng tôi hoặc trong quảng cáo của họ. Điều này giúp chúng tôi làm một số việc như phát triển các số liệu thống kê về tần suất việc nhấp chuột vào một quảng cáo trên một trang web của Microsoft dẫn đến một giao dịch mua hàng hoặc hành động khác trên trang web của nhà quảng cáo đó. Tính năng này cũng giúp chúng tôi hiểu hoạt động của bạn trên trang web của đối tác Microsoft liên quan đến cách bạn sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của Microsoft.

Cuối cùng, các sản phẩm Microsoft thường chứa bọ web hoặc các công nghệ tương tự từ các nhà cung cấp dịch vụ phân tích bên thứ ba. Điều này giúp chúng tôi lập số liệu thống kê tổng hợp về hiệu quả của các chương trình khuyến mãi hoặc các hoạt động khác. Những công nghệ này cho phép các nhà cung cấp dịch vụ phân tích được đặt hoặc đọc cookie của họ hoặc các mã định danh khác trên thiết bị của bạn, thông qua đó họ có thể thu thập thông tin về hoạt động trực tuyến của bạn trên các ứng dụng, trang web hoặc các sản phẩm khác. Tuy nhiên, chúng tôi cấm các nhà cung cấp dịch vụ phân tích này sử dụng các bọ web trên các trang web của chúng tôi để thu thập hoặc truy cập thông tin xác định trực tiếp danh tính của bạn (như tên hoặc địa chỉ email của bạn). Bạn có thể chọn không tham gia thu thập hoặc sử dụng dữ liệu bởi một số nhà cung cấp phân tích này bằng cách truy cập bất kỳ trang web nào sau đây: Adjust, AppsFlyer, Clicktale, Flurry Analytics, Google Analytics (yêu cầu bạn cài đặt tiện ích bổ sung cho trình duyệt), Kissmetrics, Mixpanel, Nielsen, Acuity Ads, WebTrends, hoặc Optimizely.

Các công nghệ tương tự khác

Ngoài cookie và bọ web, sản phẩm của chúng tôi cũng có thể sử dụng các công nghệ tương tự khác để lưu trữ và đọc các tệp dữ liệu trên máy tính của bạn. Điều này thường được thực hiện để lưu giữ các tùy chọn của bạn hoặc để cải thiện tốc độ và hiệu suất bằng cách lưu một số tệp nhất định trên máy tính. Nhưng giống như cookie chuẩn, các công nghệ này cũng có thể lưu trữ mã định danh duy nhất cho máy tính của bạn. Thông tin này sau đó có thể được sử dụng để theo dõi hành vi. Những công nghệ này bao gồm công nghệ Đối tượng Chia sẻ Cục bộ (hay còn gọi là "cookie Flash") và công nghệ Lưu trữ Ứng dụng Silverlight.

Local Shared Objects (Đối tượng được Chia sẻ Cục bộ) hay còn gọi là "cookie Flash". Các trang web sử dụng công nghệ Adobe Flash có thể sử dụng Đối tượng được Chia sẻ Cục bộ hoặc "cookie Flash" để lưu trữ dữ liệu trên máy tính của bạn. Để tìm hiểu cách quản lý hoặc chặn cookie Flash, hãy truy cập vào Trang trợ giúp về Flash Player.

Lưu trữ Ứng dụng Silverlight. Các trang web hoặc ứng dụng sử dụng công nghệ Microsoft Silverlight cũng có khả năng lưu trữ dữ liệu bằng cách sử dụng Lưu trữ Ứng dụng Silverlight. Để tìm hiểu cách quản lý hoặc chặn lưu trữ đó, hãy xem mục Silverlight của điều khoản về quyền riêng tư này.

Các sản phẩm do tổ chức của bạn cung cấp – thông báo cho người dùng cuốiCác sản phẩm do tổ chức của bạn cung cấp – thông báo cho người dùng cuốimainnoticetoendusersmodule
Tóm tắt
Tài khoản MicrosoftTài khoản Microsoftmainmicrosoftaccountmodule
Tóm tắt
Nội dung đầy đủ

Với tài khoản Microsoft, bạn có thể đăng nhập vào các sản phẩm Microsoft cũng như các sản phẩm do một số đối tác của Microsoft cung cấp. Các dữ liệu cá nhân được liên kết với tài khoản Microsoft bao gồm thông tin xác thực, dữ liệu liên hệ và tên, dữ liệu thanh toán, dữ liệu sử dụng và dữ liệu thiết bị, danh bạ, thông tin về các hoạt động của bạn, cũng như sở thích và các mục yêu thích của bạn. Việc đăng nhập vào tài khoản Microsoft cho phép cá nhân hóa, cung cấp các trải nghiệm nhất quán trên nhiều sản phẩm và thiết bị, cho phép bạn sử dụng bộ lưu trữ dữ liệu đám mây, cho phép bạn thanh toán bằng các phương tiện thanh toán được lưu trữ trong tài khoản Microsoft của bạn và bật các tính năng khác. Có 3 loại tài khoản Microsoft:

 • Khi bạn tạo tài khoản Microsoft của riêng mình gắn với địa chỉ email cá nhân, chúng tôi sẽ xem tài khoản đó là tài khoản Microsoft cá nhân.
 • Khi bạn hoặc tổ chức của bạn (chẳng hạn như công ty hoặc trường học) tạo tài khoản Microsoft cho bạn gắn với địa chỉ email do tổ chức đó cấp, chúng tôi sẽ xem tài khoản đó là tài khoản nơi làm việc hoặc trường học.
 • Khi bạn hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn (chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ internet hoặc cáp) tạo tài khoản Microsoft cho bạn gắn với địa chỉ email của bạn bằng miền của nhà cung cấp dịch vụ, chúng tôi sẽ xem tài khoản đó là tài khoản bên thứ ba.

Các tài khoản Microsoft cá nhân. Dữ liệu được liên kết với tài khoản Microsoft cá nhân của bạn và cách dữ liệu đó được sử dụng tùy thuộc vào cách bạn sử dụng tài khoản.

 • Tạo tài khoản Microsoft của bạn. Khi tạo tài khoản Microsoft cá nhân, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp một số dữ liệu cá nhân nhất định và chúng tôi sẽ gán số ID duy nhất để xác định tài khoản và thông tin được liên kết của bạn. Mặc dù một số sản phẩm chẳng hạn như các sản phẩm liên quan đến thanh toán, yêu cầu cung cấp tên thật, bạn cũng có thể đăng nhập và sử dụng các sản phẩm Microsoft khác mà không cần cung cấp tên thật. Một số dữ liệu mà bạn cung cấp, chẳng hạn như tên hiển thị, địa chỉ email và số điện thoại của bạn, có thể được dùng để giúp người khác tìm và kết nối với bạn trong các sản phẩm Microsoft. Ví dụ: những người biết tên hiển thị, địa chỉ email hoặc số điện thoại của bạn có thể sử dụng thông tin này để tìm kiếm bạn trên Skype hoặc Microsoft Teams cho mục đích sử dụng cá nhân và gửi cho bạn lời mời kết nối với họ. Lưu ý rằng nếu bạn sử dụng địa chỉ email nơi làm việc hoặc trường học để tạo tài khoản Microsoft cá nhân, công ty hoặc trường học có thể truy nhập vào dữ liệu của bạn. Trong một số trường hợp, bạn sẽ cần thay đổi địa chỉ email thành địa chỉ email cá nhân để tiếp tục truy nhập vào các sản phẩm hướng đến người tiêu dùng (chẳng hạn như Xbox Live).
 • Đăng nhập vào tài khoản Microsoft. Khi bạn đăng nhập vào tài khoản Microsoft, chúng tôi tạo một bản ghi ghi lại phiên đăng nhập của bạn, bao gồm ngày và giờ, thông tin về sản phẩm mà bạn đã đăng nhập, tên đăng nhập của bạn, số duy nhất được gán cho tài khoản của bạn, mã định danh duy nhất được gán cho thiết bị của bạn, địa chỉ IP và phiên bản hệ điều hành và trình duyệt của bạn.
 • Đăng nhập vào các sản phẩm Microsoft. Việc đăng nhập vào tài khoản cho phép cải thiện việc cá nhân hóa, cung cấp trải nghiệm nhất quán và liền mạch giữa các sản phẩm và thiết bị, cho phép bạn truy cập và sử dụng bộ lưu trữ dữ liệu đám mây, cho phép bạn thanh toán bằng phương tiện thanh toán được lưu trong tài khoản Microsoft, đồng thời bật các tính năng và cài đặt nâng cao khác. Ví dụ: khi bạn đăng nhập, Microsoft sẽ cung cấp thông tin được lưu vào tài khoản của bạn trên các sản phẩm của Microsoft để những thứ quan trọng ở ngay nơi bạn cần. Khi bạn đăng nhập vào tài khoản của mình, trạng thái đăng nhập sẽ được duy trì cho đến khi bạn đăng xuất. Nếu bạn thêm tài khoản Microsoft của mình vào một thiết bị Windows (phiên bản 8 trở lên), Windows sẽ tự động đăng nhập bạn vào các sản phẩm sử dụng tài khoản Microsoft khi bạn truy nhập vào các sản phẩm này trên thiết bị đó. Khi đăng nhập, một số sản phẩm sẽ hiển thị tên hoặc tên người dùng và ảnh hồ sơ của bạn (nếu bạn đã thêm vào hồ sơ) trong hoạt động sử dụng sản phẩm Microsoft, bao gồm trong các nội dung thông tin liên lạc, tương tác xã hội và các bài đăng công khai của bạn. Tìm hiểu thêm về tài khoản Microsoft, dữ liệu của bạn và các lựa chọn của bạn.
 • Đăng nhập vào sản phẩm bên thứ ba. Nếu bạn đăng nhập vào một sản phẩm của bên thứ ba bằng tài khoản Microsoft, bạn sẽ chia sẻ dữ liệu với bên thứ ba theo chính sách về quyền riêng tư của bên thứ ba đó. Bên thứ ba đó cũng sẽ nhận được số phiên bản được gán cho tài khoản của bạn (số phiên bản mới sẽ được gán mỗi lần bạn thay đổi dữ liệu đăng nhập của mình); và thông tin mô tả liệu tài khoản của bạn đã được hủy kích hoạt hay chưa. Nếu bạn chia sẻ dữ liệu hồ sơ của mình, bên thứ ba có thể hiển thị tên hoặc tên người dùng và ảnh hồ sơ của bạn (nếu bạn đã thêm vào hồ sơ) khi bạn đăng nhập vào sản phẩm của bên thứ ba đó. Nếu bạn chọn thanh toán cho người bán bên thứ ba bằng tài khoản Microsoft, Microsoft sẽ chuyển cho bên thứ ba thông tin cần thiết được lưu trữ trong tài khoản Microsoft của bạn cho bên thứ ba hoặc đại lý của bên thứ ba (ví dụ: công ty xử lý thanh toán) nếu cần để xử lý thanh toán và thực hiện đơn hàng của bạn (chẳng hạn như tên, số thẻ tín dụng, địa chỉ gửi hóa đơn và giao hàng cũng như thông tin liên hệ có liên quan). Bên thứ ba có thể sử dụng hoặc chia sẻ dữ liệu nhận được khi bạn đăng nhập hoặc thực hiện mua hàng theo các phương pháp và chính sách của riêng bên thứ ba đó. Bạn nên xem xét kỹ điều khoản về quyền riêng tư cho từng sản phẩm mà bạn đăng nhập và từng người bán mà bạn mua hàng để xác định cách sản phẩm đó sẽ sử dụng dữ liệu được thu thập.

Tài khoản nơi làm việc hoặc trường học. Dữ liệu được liên kết với tài khoản nơi làm việc hoặc trường học và cách dữ liệu sẽ được sử dụng thường tương tự như cách sử dụng và thu thập dữ liệu được liên kết với tài khoản Microsoft cá nhân.

Nếu công ty hoặc trường học của bạn sử dụng Microsoft Entra ID để quản lý tài khoản mà họ cấp cho bạn, bạn có thể sử dụng tài khoản cơ quan hoặc trường học của mình để đăng nhập vào các sản phẩm Microsoft, chẳng hạn như Microsoft 365 và Office 365 cùng các sản phẩm của bên thứ ba mà tổ chức đã cấp cho bạn. Nếu tổ chức của bạn yêu cầu, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp số điện thoại hoặc địa chỉ email thay thế để xác minh bảo mật thêm. Và nếu được tổ chức cho phép, bạn cũng có thể sử dụng tài khoản nơi làm việc hoặc trường học để đăng nhập vào các sản phẩm Microsoft hoặc các sản phẩm của bên thứ ba mà bạn tự mua.

Nếu bạn đăng nhập vào sản phẩm Microsoft bằng tài khoản nơi làm việc hoặc trường học thì hãy lưu ý:

 • Chủ sở hữu miền được liên kết với địa chỉ email của bạn có thể kiểm soát và quản lý tài khoản của bạn, truy nhập và xử lý dữ liệu của bạn, bao gồm các nội dung trong phương tiện thông tin liên lạc và các tệp của bạn, bao gồm cả dữ liệu được lưu trữ trong các sản phẩm mà tổ chức cung cấp cho bạn và các sản phẩm mà bạn tự mua.
 • Bạn phải tuân thủ các chính sách của tổ chức, nếu có khi sử dụng sản phẩm. Bạn nên xem xét các chính sách của tổ chức và liệu bạn có thoải mái cho phép tổ chức truy nhập vào dữ liệu của bạn hay không trước khi chọn sử dụng tài khoản nơi làm việc hoặc trường học để đăng nhập vào các sản phẩm mà bạn tự mua.
 • Nếu mất quyền truy nhập vào tài khoản nơi làm việc hoặc trường học (nếu bạn thay đổi công việc chẳng hạn), bạn có thể mất quyền truy nhập vào các sản phẩm, bao gồm cả nội dung được liên kết với các sản phẩm của riêng bạn nếu bạn sử dụng tài khoản nơi làm việc hoặc trường học để đăng nhập vào các sản phẩm đó.
 • Microsoft không chịu trách nhiệm về các biện pháp bảo mật hoặc bảo vệ quyền riêng tư của tổ chức của bạn. Các biện pháp này có thể khác với các biện pháp của Microsoft.
 • Nếu tổ chức của bạn đang quản lý việc bạn sử dụng các sản phẩm Microsoft, vui lòng gửi các câu hỏi về quyền riêng tư, bao gồm cả mọi yêu cầu thực hiện các quyền về dữ liệu của bạn, tới người quản trị. Vui lòng xem thêm mục Thông báo cho người dùng cuối của điều khoản về quyền riêng tư này.
 • Nếu bạn không biết chắc tài khoản của mình là tài khoản của nơi làm việc hay trường học, vui lòng liên hệ với tổ chức của bạn.

Tài khoản bên thứ ba. Dữ liệu được liên kết với tài khoản Microsoft bên thứ ba và cách dữ liệu sẽ được sử dụng thường tương tự như cách sử dụng và thu thập dữ liệu được liên kết với tài khoản Microsoft cá nhân. Nhà cung cấp dịch vụ có quyền kiểm soát tài khoản của bạn, bao gồm cả khả năng truy nhập hoặc xóa tài khoản của bạn. Bạn nên xem xét cẩn thận các điều khoản mà bên thứ ba đó cung cấp cho bạn để hiểu rõ những gì họ có thể làm với tài khoản của mình.

Thu thập dữ liệu từ trẻ emThu thập dữ liệu từ trẻ emmaincollectionofdatafromchildrenmodule
Tóm tắt

Đối với người dùng dưới 13 tuổi hoặc theo quy định của pháp luật tại khu vực tài phán của họ, một số sản phẩm và dịch vụ nhất định của Microsoft sẽ chặn người dùng dưới độ tuổi đó hoặc sẽ yêu cầu họ xin phép cha mẹ hoặc người giám hộ trước khi họ có thể sử dụng, kể cả khi tạo tài khoản để truy cập các dịch vụ của Microsoft. Chúng tôi sẽ không cố ý yêu cầu trẻ em dưới độ tuổi đó cung cấp nhiều dữ liệu hơn mức bắt buộc để được sử dụng sản phẩm.

Sau khi được cha mẹ cho phép hoặc chấp thuận, tài khoản của trẻ sẽ được coi như bất kỳ tài khoản nào khác. Tìm hiểu thêm về tài khoản cá nhân và trường học trong mục tài khoản Microsoft của Điều khoản về quyền riêng tư và Microsoft Family Safety trong mục sản phẩm cụ thể. Trẻ có thể truy cập các dịch vụ liên lạc, như Outlook và Skype, đồng thời có thể tự do giao tiếp và chia sẻ dữ liệu với những người dùng khác ở mọi lứa tuổi. Cha mẹ hoặc người giám hộ có thể thay đổi hoặc thu hồi các lựa chọn chấp thuận đã đưa ra trước đó. Tìm hiểu thêm về sự đồng ý của cha mẹ và tài khoản trẻ em của Microsoft. Với tư cách là người tổ chức nhóm gia đình Microsoft, cha mẹ hoặc người giám hộ có thể quản lý thông tin và cài đặt của trẻ trên trang Family Safety, đồng thời xem và xóa dữ liệu của trẻ trên trang bảng điều khiển quyền riêng tư của trẻ. Những tài khoản cần có sự chấp thuận của cha mẹ để tạo sẽ tự động được đưa vào nhóm gia đình của cá nhân đã chấp thuận tạo tài khoản. Với những tài khoản trẻ em không cần sự chấp thuận của cha mẹ để tạo, (ví dụ: với những trẻ trên độ tuổi mà pháp luật yêu cầu phải có sự chấp thuận của cha mẹ), cha mẹ hoặc người giám hộ vẫn có thể sử dụng nhóm gia đình, nhưng phải thêm tài khoản của trẻ vào nhóm gia đình sau khi tài khoản được tạo. Chọn Tìm hiểu thêm bên dưới để biết thêm thông tin về cách truy nhập và xóa dữ liệu trẻ em và thông tin về trẻ em và hồ sơ Xbox.

Nội dung đầy đủ

Đối với người dùng dưới 13 tuổi hoặc theo quy định của pháp luật tại khu vực tài phán của họ, một số sản phẩm và dịch vụ nhất định của Microsoft sẽ chặn người dùng dưới độ tuổi đó hoặc sẽ yêu cầu họ xin phép cha mẹ hoặc người giám hộ trước khi họ có thể sử dụng, kể cả khi tạo tài khoản để truy cập các dịch vụ của Microsoft. Chúng tôi sẽ không cố ý yêu cầu trẻ em dưới độ tuổi đó cung cấp nhiều dữ liệu hơn mức bắt buộc để được sử dụng sản phẩm.

Sau khi được cha mẹ cho phép hoặc chấp thuận, tài khoản của trẻ sẽ được coi như bất kỳ tài khoản nào khác. Trẻ có thể truy cập các dịch vụ liên lạc, như Outlook và Skype, đồng thời có thể tự do giao tiếp và chia sẻ dữ liệu với những người dùng khác ở mọi lứa tuổi. Tìm hiểu thêm về sự đồng ý của cha mẹ và tài khoản trẻ em của Microsoft.

Cha mẹ hoặc người giám hộ có thể thay đổi hoặc thu hồi các lựa chọn chấp thuận đã đưa ra trước đó. Với tư cách là người tổ chức nhóm gia đình Microsoft, cha mẹ hoặc người giám hộ có thể quản lý thông tin và cài đặt của trẻ trên trang Family Safety, đồng thời xem và xóa dữ liệu của trẻ trên trang bảng điều khiển quyền riêng tư của trẻ. Những tài khoản cần có sự chấp thuận của cha mẹ để tạo sẽ tự động được đưa vào nhóm gia đình của cá nhân đã chấp thuận tạo tài khoản. Với những tài khoản trẻ em không cần sự chấp thuận của cha mẹ để tạo, (ví dụ: với những trẻ trên độ tuổi mà pháp luật yêu cầu phải có sự chấp thuận của cha mẹ), cha mẹ hoặc người giám hộ vẫn có thể sử dụng nhóm gia đình, nhưng phải thêm tài khoản của trẻ vào nhóm gia đình sau khi tài khoản được tạo. Xem bên dưới để biết thêm thông tin về cách truy cập và xóa dữ liệu con.

Dưới đây là thông tin bổ sung về việc thu thập dữ liệu từ trẻ em, bao gồm các chi tiết khác liên quan đến Xbox.

Truy cập và xóa dữ liệu của trẻ. Đối với các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft cần có sự đồng ý của cha mẹ, cha hoặc mẹ có thể xem và xóa một số dữ liệu nhất định thuộc về con mình khỏi bảng điều khiển quyền riêng tư của cha mẹ: lịch sử duyệt web, lịch sử tìm kiếm, hoạt động vị trí, hoạt động phương tiện, hoạt động ứng dụng và dịch vụ cũng như dữ liệu hiệu suất sản phẩm và dịch vụ. Để xóa dữ liệu này, phụ huynh có thể đăng nhập vào bảng điều khiển quyền riêng tư của họ và quản lý các hoạt động của con mình. Xin lưu ý rằng khả năng của cha mẹ trong việc truy cập và/hoặc xóa thông tin cá nhân của trẻ trên bảng điều khiển quyền riêng tư của họ sẽ khác nhau tùy thuộc vào luật pháp nơi bạn sinh sống.

Ngoài ra, phụ huynh có thể liên hệ với nhóm hỗ trợ quyền riêng tư của chúng tôi thông qua biểu mẫu hỗ trợ quyền riêng tư và sau khi xác thực, yêu cầu xóa các loại dữ liệu trên bảng điều khiển quyền riêng tư cùng với dữ liệu sau: phần mềm, thiết lập và khoảng không quảng cáo; kết nối và cấu hình thiết bị; phản hồi và xếp hạng; thể dục và hoạt động; nội dung hỗ trợ; tương tác hỗ trợ; và cảm biến môi trường. Chúng tôi xử lý các yêu cầu xóa đã xác thực trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được.

Xin lưu ý rằng nội dung như email, danh bạ và trò chuyện có thể truy cập được thông qua trải nghiệm trong sản phẩm. Bạn có thể tìm thêm thông tin về dữ liệu mà bạn có thể kiểm soát trong các sản phẩm của Microsoft bằng cách truy cập Câu hỏi thường gặp về Quyền riêng tư (FAQs) của chúng tôi.

Nếu tài khoản của con bạn không thuộc nhóm gia đình Microsoft của bạn và bạn không có quyền truy cập vào hoạt động của con mình trên bảng điều khiển quyền riêng tư, thì bạn cần gửi yêu cầu liên quan đến dữ liệu của con mình thông qua biểu mẫu hỗ trợ quyền riêng tư. Nhóm bảo mật sẽ yêu cầu xác minh tài khoản trước khi thực hiện yêu cầu.

Để xóa tất cả thông tin cá nhân của con bạn, bạn phải yêu cầu xóa tài khoản của trẻ thông qua biểu mẫu đóng tài khoản của bạn. Liên kết này sẽ nhắc bạn đăng nhập bằng thông tin đăng nhập tài khoản của con bạn. Kiểm tra xem trang có hiển thị đúng tài khoản Microsoft hay không, sau đó làm theo hướng dẫn để yêu cầu xóa tài khoản của con bạn. Tìm hiểu thêm về cách đóng tài khoản Microsoft.

Sau khi bạn gửi yêu cầu đóng tài khoản của con mình, chúng tôi sẽ đợi 60 ngày trước khi xóa tài khoản vĩnh viễn trong trường hợp bạn thay đổi ý định hoặc cần truy cập nội dung nào đó trên tài khoản trước khi tài khoản bị đóng và xóa vĩnh viễn. Trong thời gian chờ đợi, tài khoản bị đánh dấu đóng và xóa vĩnh viễn nhưng tài khoản vẫn tồn tại. Nếu bạn muốn mở lại tài khoản Microsoft của con mình, chỉ cần đăng nhập lại trong khoảng thời gian 60 ngày đó. Chúng tôi sẽ hủy việc đóng tài khoản và tài khoản sẽ được khôi phục.

Xbox là gì? Xbox là bộ phận về trò chơi và giải trí của Microsoft. Xbox lưu trữ một mạng trực tuyến bao gồm phần mềm và cho phép trải nghiệm trực tuyến qua nhiều nền tảng. Mạng này cho phép con bạn tìm và chơi trò chơi, xem nội dung và kết nối với bạn bè trên Xbox cũng như các mạng xã hội và trò chơi khác.

Khi người dùng đăng nhập vào Xbox, trong ứng dụng, trò chơi hoặc trên tay cầm điều khiển Xbox, chúng tôi sẽ chỉ định một mã định danh duy nhất cho thiết bị của họ. Ví dụ: khi bảng điều khiển Xbox của trẻ được kết nối với Internet và trẻ đăng nhập vào bảng điều khiển, chúng tôi sẽ xác định bảng điều khiển và phiên bản hệ điều hành của bảng điều khiển mà trẻ đang sử dụng.

Xbox tiếp tục cung cấp các trải nghiệm mới trong các ứng dụng máy khách được kết nối và hỗ trợ bởi các dịch vụ như mạng Xbox và trò chơi điện toán đám mây. Khi đăng nhập vào trải nghiệm Xbox, chúng tôi thu thập dữ liệu bắt buộc để giúp giữ cho những trải nghiệm này an toàn, bảo mật, cập nhật và hoạt động như mong đợi.

Dữ liệu chúng tôi thu thập khi bạn tạo hồ sơ Xbox. Bạn với tư cách là cha mẹ hoặc người giám hộ được yêu cầu phải đồng ý với việc thu thập dữ liệu cá nhân từ một đứa trẻ dưới 13 tuổi hoặc theo quy định khác của khu vực tài phán của bạn. Khi bạn cho phép, con bạn có thể có hồ sơ Xbox và sử dụng mạng Xbox trực tuyến. Trong quá trình tạo hồ sơ Xbox cho trẻ, bạn sẽ đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của chính mình để xác minh rằng bạn là người tổ chức người lớn trong nhóm gia đình Microsoft của mình. Chúng tôi thu thập địa chỉ email thay thế hoặc số điện thoại để tăng cường bảo mật tài khoản. Nếu con bạn cần trợ giúp để truy cập vào tài khoản của mình, trẻ sẽ có thể sử dụng một trong những cách thay thế này để xác thực trẻ sở hữu tài khoản Microsoft.

Chúng tôi thu thập thông tin hạn chế về trẻ em, bao gồm tên, ngày sinh, địa chỉ email và khu vực. Khi bạn đăng ký một hồ sơ Xbox cho con bạn, trẻ sẽ nhận được gamertag (biệt danh công khai) và một mã định danh duy nhất. Khi bạn tạo hồ sơ Xbox của con mình, bạn đồng ý cho phép Microsoft thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin dựa trên cài đặt quyền riêng tư và giao tiếp của trẻ trên mạng Xbox trực tuyến. Thiết đặt giao tiếp và quyền riêng tư của con bạn được mặc định là hạn chế nhất.

Dữ liệu chúng tôi thu thập. Chúng tôi thu thập thông tin về việc con bạn sử dụng các dịch vụ, trò chơi, ứng dụng và thiết bị Xbox, bao gồm:

 • Khi trẻ đăng nhập và đăng xuất khỏi Xbox, lịch sử mua hàng và nội dung trẻ có được.
 • Những trò chơi trẻ chơi và ứng dụng trẻ sử dụng, tiến trình trò chơi của trẻ, thành tích, thời gian chơi mỗi trò chơi và các thống kê chơi khác.
 • Dữ liệu hiệu suất về bảng điều khiển Xbox, Xbox Game Pass và các ứng dụng Xbox khác, mạng Xbox, các phụ kiện được kết nối và kết nối mạng, bao gồm bất kỳ lỗi phần mềm hoặc phần cứng nào.
 • Nội dung mà trẻ thêm, tải lên hoặc chia sẻ thông qua mạng Xbox, bao gồm văn bản, hình ảnh và video mà trẻ ghi lại trong các trò chơi và ứng dụng.
 • Hoạt động xã hội, bao gồm cả dữ liệu và tương tác với các người chơi khác và các kết nối trẻ thực hiện (bạn bè mà trẻ đã thêm và những người theo dõi trẻ) trên mạng Xbox.

Nếu con bạn sử dụng bảng điều khiển Xbox hoặc ứng dụng Xbox trên một thiết bị khác có khả năng truy nhập mạng Xbox, và thiết bị đó có thiết bị lưu trữ (ổ cứng hoặc bộ nhớ), dữ liệu sử dụng sẽ được lưu trữ trên thiết bị lưu trữ và được gửi cho Microsoft vào lần đăng nhập tiếp theo vào Xbox của trẻ, ngay cả khi trẻ chơi ngoại tuyến.

Dữ liệu chẩn đoán Xbox. Nếu con bạn sử dụng tay cầm điều khiển Xbox, Xbox sẽ gửi dữ liệu bắt buộc đến Microsoft. Dữ liệu bắt buộc cần thiết để giúp đảm bảo cho Xbox luôn được cập nhật, bảo mật và hoạt động như mong đợi.

Ảnh chụp trò chơi. Bất kỳ người chơi nào trong phiên trò chơi nhiều người đều có thể ghi video (clip trò chơi) và chụp màn hình dạng xem của họ trong trò chơi. Ảnh chụp màn hình và clip trò chơi của người chơi khác có thể ghi lại nhân vật trong trò chơi và gamertag của con bạn trong phiên đó. Nếu người chơi ghi lại các clip trò chơi và ảnh chụp màn hình trên PC, thì các clip trò chơi thu được cũng có thể ghi lại cuộc trò chuyện bằng âm thanh nếu cài đặt liên lạc và quyền riêng tư của con bạn trên mạng Xbox trực tuyến cho phép.

Phụ đề. Trong cuộc trò chuyện trong thời gian thực (“tiệc") trên Xbox, người chơi có thể kích hoạt tính năng chuyển giọng nói thành văn bản, cho phép người dùng xem cuộc trò chuyện âm thanh dưới dạng văn bản. Nếu người chơi kích hoạt tính năng này, Microsoft sẽ sử dụng dữ liệu văn bản kết quả để cung cấp phụ đề trò chuyện cho những người chơi cần. Dữ liệu này cũng có thể được sử dụng để cung cấp môi trường chơi trò chơi an toàn và thực thi Tiêu chuẩn Cộng đồng cho Xbox.

Sử dụng dữ liệu. Microsoft sử dụng dữ liệu chúng tôi thu thập khi trẻ sử dụng Xbox để cải thiện các sản phẩm trò chơi và trải nghiệm— làm cho sản phẩm trở nên dần an toàn và thú vị hơn. Dữ liệu chúng tôi thu thập cũng cho phép chúng tôi cung cấp cho con bạn những trải nghiệm có chọn lọc. Bao gồm việc kết nối trẻ với trò chơi, nội dung, dịch vụ và đề xuất.

Dữ liệu Xbox mà người khác có thể xem được. Khi con bạn đang sử dụng mạng Xbox, trạng thái hiện diện trực tuyến của trẻ (có thể được đặt thành “xuất hiện ẩn” hoặc “bị chặn”), gamertag, thống kê lượt chơi trò chơi và thành tích sẽ hiển thị với những người chơi khác trên mạng. Tùy thuộc vào cách bạn đặt cài đặt an toàn Xbox cho con mình, trẻ có thể chia sẻ thông tin khi chơi hoặc giao tiếp với những người khác trên mạng Xbox.

An toàn. Để giúp làm cho mạng Xbox thành một môi trường trò chơi an toàn và thực thi Tiêu chuẩn Cộng đồng cho Xbox, chúng tôi có thể thu thập và xem xét giọng nói, văn bản, hình ảnh, video và nội dung trong trò chơi (chẳng hạn như clip trò chơi mà con bạn tải lên, các cuộc trò chuyện mà chúng có và những thứ chúng đăng trong các câu lạc bộ và trò chơi).

Chống gian lận và phòng chống gian lận. Cung cấp một môi trường chơi trò chơi công bằng là điều quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi nghiêm cấm gian lận, hack, đánh cắp tài khoản và bất kỳ hoạt động gian lận hoặc trái phép nào khác khi con bạn sử dụng trò chơi trực tuyến Xbox hoặc bất kỳ ứng dụng kết nối mạng nào trên bảng điều khiển Xbox, PC hoặc thiết bị di động của chúng. Để phát hiện và ngăn chặn gian lận và gian lận, chúng tôi có thể sử dụng các công cụ, ứng dụng và công nghệ chống gian lận và gian lận khác. Những công nghệ như vậy có thể tạo chữ ký điện tử (được gọi là "băm") bằng cách sử dụng một số thông tin được thu thập từ bảng điều khiển Xbox, PC hoặc thiết bị di động của họ và cách họ sử dụng thiết bị đó. Điều này có thể bao gồm thông tin về trình duyệt, thiết bị, hoạt động, số nhận dạng trò chơi và hệ điều hành.

Dữ liệu Xbox được chia sẻ với các nhà xuất bản trò chơi và ứng dụng. Khi con bạn sử dụng một trò chơi Xbox trực tuyến hoặc bất kỳ ứng dụng được kết nối mạng nào qua bảng điều khiển Xbox, PC hoặc thiết bị di động, nhà phát hành trò chơi hoặc ứng dụng đó sẽ có quyền truy nhập vào dữ liệu về cách sử dụng của trẻ để giúp nhà phát hành có thể cung cấp, hỗ trợ và cải tiến sản phẩm. Dữ liệu này có thể bao gồm: mã định danh người dùng Xbox của con bạn, gamertag, thông tin tài khoản giới hạn như quốc gia và độ tuổi, dữ liệu về giao tiếp trong trò chơi của con bạn, bất kỳ hoạt động thực thi Xbox nào, các phiên chơi trò chơi (ví dụ: các động thái được thực hiện trong trò chơi hoặc loại phương tiện được sử dụng trong trò chơi), sự hiện diện của con bạn trên mạng Xbox, thời gian trẻ chơi trò chơi hoặc ứng dụng, bảng xếp hạng, thống kê, hồ sơ người chơi, ảnh đại diện hoặc ảnh game thủ, danh sách bạn bè, nguồn cấp dữ liệu hoạt động cho các câu lạc bộ chính thức mà trẻ tham gia, tư cách thành viên câu lạc bộ chính thức và bất kỳ nội dung nào trẻ tạo hoặc gửi trong trò chơi hoặc ứng dụng.

Nhà phát triển và nhà phát hành các trò chơi và ứng dụng của bên thứ ba có mối quan hệ riêng biệt và độc lập với người dùng và bộ sưu tập của họ và cách sử dụng dữ liệu cá nhân của họ sẽ tuân theo chính sách về quyền riêng tư của họ. Bạn phải xem xét cẩn thận chính sách của họ để xác định cách họ sẽ sử dụng dữ liệu của con bạn. Ví dụ: nhà xuất bản có thể chọn tiết lộ hoặc hiển thị dữ liệu trò chơi (chẳng hạn như thông tin trên bảng xếp hạng) qua các dịch vụ của họ. Bạn có thể tìm thấy các chính sách của họ được liên kết từ các trang chi tiết trò chơi hoặc ứng dụng trong các cửa hàng của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm tại mục  Chia sẻ dữ liệu với trò chơi và ứng dụng.

Để dừng chia sẻ trò chơi hoặc dữ liệu ứng dụng với một nhà phát hành, hãy xoá trò chơi hoặc ứng dụng khỏi mọi thiết bị mà trẻ đã cài đặt. Một số quyền truy nhập của nhà phát hành đối với dữ liệu của con bạn có thể bị thu hồi tại microsoft.com/consent.

Quản lý tài khoản của trẻ. Với tư cách là người tổ chức nhóm gia đình Microsoft, bạn có thể quản lý thông tin và cài đặt của trẻ trên trang Family Safety cũng như cài đặt quyền riêng tư hồ sơ Xbox từ trang An toàn khi trực tuyến và quyền riêng tư trên Xbox của trẻ.

Bạn cũng có thể sử dụng ứng dụng Cài đặt cho gia đình Xbox để quản lý trải nghiệm của con bạn trên Mạng Xbox, bao gồm: chi tiêu cho cửa hàng Microsoft và Xbox, xem hoạt động Xbox của con bạn, cũng như đặt xếp hạng theo độ tuổi và hời gian sử dụng thiết bị. Các mục cài đặt Family Safety cụ thể cho Xbox sẽ áp dụng trên máy chơi game console Xbox hoặc qua Xbox trên PC hoặc thiết bị di động, nhưng có thể không được áp dụng trên các nền tảng khác.

Tìm hiểu thêm về quản lý hồ sơ Xbox tại Cài đặt quyền riêng tư và an toàn trực tuyến của Xbox.

Tìm hiểu thêm về nhóm gia đình Microsoft tại Đơn giản hóa cuộc sống của gia đình bạn.

Kế thừa.

 • Xbox 360. Bảng điều khiển Xbox này thu thập dữ liệu chẩn đoán bắt buộc có giới hạn. Dữ liệu này giúp giữ cho bảng điều khiển của con bạn hoạt động như mong đợi.
 • Kinect. Cảm biến Kinect là kết hợp của camera, micrô và bộ cảm biến hồng ngoại. Bộ cảm biến này có thể cho phép sử dụng chuyển động và giọng nói để điều khiển trong khi chơi trò chơi. Ví dụ:
  • Nếu bạn chọn, camera có thể được sử dụng để đăng nhập vào mạng Xbox tự động sử dụng tính năng nhận diện khuôn mặt. Dữ liệu này sẽ nằm trên tay cầm điều khiển, không được chia sẻ với bất kỳ ai và có thể được xóa bất kỳ lúc nào.
  • Để chơi trò chơi, Kinect sẽ ánh xạ khoảng cách giữa các khớp trên cơ thể của trẻ để tạo một hình que đại diện cho phép chơi.
  • Micrô Kinect có thể cho phép trò chuyện thoại giữa các người chơi trong quá trình chơi. Micrô cũng cho phép sử dụng khẩu lệnh để điều khiển tay cầm điều khiển, trò chơi hoặc ứng dụng hoặc để nhập cụm từ tìm kiếm.
  • Cảm biến Kinect cũng có thể được sử dụng để truyền đạt âm thanh và video thông qua các dịch vụ như Skype.

Tìm hiểu thêm về Kinect tại Xbox Kinect và Quyền riêng tư.

Thông tin quan trọng khác về quyền riêng tưThông tin quan trọng khác về quyền riêng tưmainotherimportantprivacyinformationmodule
Tóm tắt

Bên dưới, bạn sẽ tìm thấy các thông tin khác về quyền riêng tư, chẳng hạn như cách chúng tôi bảo mật dữ liệu của bạn, nơi chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn và thời gian chúng tôi lưu giữ dữ liệu của bạn. Bạn có thể tìm thêm thông tin về Microsoft và cam kết của chúng tôi trong việc bảo vệ quyền riêng tư của bạn tại Quyền riêng tư của Microsoft.

Bảo mật dữ liệu cá nhânBảo mật dữ liệu cá nhânmainsecurityofpersonaldatamodule
Tóm tắt

Microsoft cam kết bảo vệ tính bảo mật cho dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi sử dụng nhiều công nghệ và quy trình bảo mật khác nhau nhằm giúp bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn chống lại sự truy cập, sử dụng và tiết lộ trái phép. Ví dụ: chúng tôi lưu dữ liệu cá nhân bạn cung cấp trên các hệ thống máy tính có quyền truy cập hạn chế và đặt tại các cơ sở có sự kiểm soát. Khi chúng tôi truyền dữ liệu có tính bảo mật cao (như số thẻ tín dụng hoặc mật khẩu) qua internet, chúng tôi bảo vệ dữ liệu này bằng cách sử dụng mã hóa. Microsoft tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu hiện hành, bao gồm cả luật thông báo vi phạm bảo mật hiện hành.

Nơi chúng tôi lưu trữ và xử lý dữ liệu cá nhânNơi chúng tôi lưu trữ và xử lý dữ liệu cá nhânmainwherewestoreandprocessdatamodule
Tóm tắt

Dữ liệu cá nhân do Microsoft thu thập có thể được lưu trữ và xử lý ở khu vực của bạn, ở Hoa Kỳ và ở bất kỳ phạm vi quyền hạn nào khác nơi Microsoft hoặc các chi nhánh, công ty con hoặc nhà cung cấp dịch vụ của Microsoft có cơ sở. Microsoft có các trung tâm dữ liệu lớn ở Australia, Áo, Brazil, Canada, Phần Lan, Pháp, Đức, Hồng Kông, Ấn Độ, Ireland, Nhật Bản, Hàn Quốc, Luxembourg, Malaysia, Hà Lan, Singapore, Nam Phi, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ. Thông thường, vị trí lưu trữ chính nằm ở khu vực của khách hàng hoặc ở Hoa Kỳ, thường có bản sao lưu cho trung tâm dữ liệu ở một khu vực khác. (Các) vị trí lưu trữ được chọn để hoạt động và cung cấp các dịch vụ hiệu quả, cải thiện hiệu suất và tạo bản sao lưu nhằm bảo vệ dữ liệu phòng trường hợp mất điện hoặc sự cố khác. Chúng tôi thực hiện các bước để xử lý dữ liệu mà chúng tôi thu thập theo tuyên bố về quyền riêng tư này theo các điều khoản của tuyên bố này và các yêu cầu của luật hiện hành.

Chúng tôi truyền dữ liệu cá nhân từ Khu vực Kinh tế Châu Âu, Vương Quốc Anh và Thụy Sĩ đến các quốc gia khác, một số dữ liệu trong số này chưa được Ủy ban Châu Âu xác định là có mức bảo vệ dữ liệu thỏa đáng. Ví dụ: luật của họ có thể không đảm bảo bạn có các quyền tương tự hoặc có thể không có cơ quan giám sát về quyền riêng tư có khả năng giải quyết các khiếu nại của bạn. Khi tham gia vào quá trình truyền này, chúng tôi sử dụng nhiều cơ chế pháp lý khác nhau, bao gồm các hợp đồng, chẳng hạn như các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn được Ủy ban châu Âu ban hành theo Quyết định thực thi của Ủy ban 2021/914, để giúp bảo vệ quyền của bạn và hỗ trợ các biện pháp bảo vệ này với dữ liệu của bạn. Để tìm hiểu thêm về các quyết định của Ủy ban Châu Âu liên quan đến tính thỏa đáng của biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân ở các quốc gia nơi Microsoft xử lý dữ liệu cá nhân, hãy xem bài viết này trên trang web của Ủy ban Châu Âu.

Tập đoàn Microsoft tuân thủ Liên minh Châu Âu-Hoa Kỳ Khung bảo mật dữ liệu (Liên minh Châu Âu-Hoa Kỳ DPF), Phần mở rộng của Vương quốc Anh sang Liên minh Châu Âu-Hoa Kỳ DPF, và Thụy Sĩ-Hoa Kỳ Khuôn khổ về quyền riêng tư dữ liệu (Thụy Sĩ-Hoa Kỳ DPF) do Bộ Thương mại Hoa Kỳ quy định. Tập đoàn Microsoft đã chứng nhận với Bộ Thương mại Hoa Kỳ rằng họ tuân thủ Liên minh Châu Âu-Hoa Kỳ Nguyên tắc khung về quyền riêng tư dữ liệu (Nguyên tắc DPF của Liên minh châu Âu-Hoa Kỳ) liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân nhận được từ Liên minh châu Âu dựa trên Liên minh châu Âu-Hoa Kỳ. DPF và từ Vương quốc Anh (và Gibraltar) phụ thuộc vào Phần mở rộng của Vương quốc Anh sang Liên minh Châu Âu-Hoa Kỳ DPF. Tập đoàn Microsoft đã chứng nhận với Bộ Thương mại Hoa Kỳ rằng họ tuân thủ Hiệp định Thụy Sĩ-Hoa Kỳ. Nguyên tắc khung về quyền riêng tư dữ liệu (Nguyên tắc DPF của Thụy Sĩ-Hoa Kỳ) liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân nhận được từ Thụy Sĩ dựa trên Quy định của Thụy Sĩ-Hoa Kỳ. DPF. Trong bối cảnh chuyển giao tiếp theo, Microsoft Corporation có trách nhiệm xử lý dữ liệu cá nhân mà mình nhận được theo DPF và sau đó chuyển cho bên thứ ba đóng vai trò là đại diện thay mặt cho chúng tôi. Microsoft Corporation sẽ vẫn chịu trách nhiệm pháp lý theo DPF nếu đại diện của chúng tôi xử lý thông tin cá nhân đó theo cách trái với DPF, trừ khi Microsoft Corporation có thể chứng minh rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm cho sự kiện dẫn đến thiệt hại đó. Nếu có bất kỳ xung đột nào giữa các điều khoản trong tuyên bố về quyền riêng tư này và Liên minh Châu Âu-Hoa Kỳ Nguyên tắc DPF và/hoặc Thụy Sĩ-Hoa Kỳ Các Nguyên tắc của DPF, các Nguyên tắc sẽ chi phối. Để tìm hiểu thêm về chương trình Khung bảo mật dữ liệu (DPF) và để xem chứng nhận của chúng tôi, vui lòng truy cập trang web Khung bảo mật dữ liệu của Bộ thương mại Hoa Kỳ. Các công ty con tại Hoa Kỳ được kiểm soát của Tập đoàn Microsoft, như được xác định trong bản gửi tự chứng nhận của chúng tôi, cũng tuân thủ Nguyên tắc DPF—để biết thêm thông tin, hãy xem danh sách Các tổ chức hoặc công ty con của Microsoft tại Hoa Kỳ tuân thủ Nguyên tắc DPF.

Nếu bạn có câu hỏi hoặc khiếu nại liên quan đến việc Microsoft tham gia vào Khung DPF, chúng tôi khuyến khích bạn liên hệ với chúng tôi qua biểu mẫu web của chúng tôi. Đối với bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến Khung DPF mà Microsoft không thể giải quyết trực tiếp, chúng tôi đã chọn hợp tác với Cơ quan bảo vệ dữ liệu có liên quan của Liên minh Châu Âu hoặc một hội đồng do cơ quan bảo vệ dữ liệu châu Âu thành lập để giải quyết tranh chấp với các cá nhân ở Liên minh châu Âu, Ủy viên thông tin Vương quốc Anh ( đối với các cá nhân ở Vương quốc Anh) và Ủy viên Thông tin và Bảo vệ Dữ liệu Liên bang Thụy Sĩ (FDPIC) để giải quyết tranh chấp với các cá nhân Thụy Sĩ. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn chúng tôi chuyển bạn đến địa chỉ liên hệ cơ quan bảo vệ dữ liệu của bạn. Như được giải thích thêm trong Nguyên tắc DPF, trọng tài ràng buộc có sẵn để giải quyết các khiếu nại còn tồn đọng không được giải quyết bằng các biện pháp khác. Microsoft tuân thủ thẩm quyền điều tra và thi hành của Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ (FTC).

Các cá nhân có dữ liệu cá nhân được bảo vệ bởi Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân của Nhật Bản nên tham khảo bài viết về Trang web của Ủy Ban Bảo Vệ Thông Tin Cá nhân Nhật Bản (chỉ xuất bản bằng tiếng Nhật) để biết thêm thông tin về đánh giá của ủy ban về hệ thống bảo vệ dữ liệu cá nhân của một số quốc gia. Đối với các cá nhân tại Nhật Bản, vui lòng bấm ở đây để biết thêm thông tin về việc xử lý thông tin theo Luật Kinh doanh Viễn thông (chỉ bằng tiếng Nhật).

Lưu giữ dữ liệu cá nhânLưu giữ dữ liệu cá nhânmainOurretentionofpersonaldatamodule
Tóm tắt

Microsoft lưu giữ dữ liệu cá nhân trong khoảng thời gian cần thiết để cung cấp các sản phẩm và thực hiện các giao dịch mà bạn đã yêu cầu hoặc cho các mục đích hợp pháp khác, chẳng hạn như tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận. Bởi vì các nhu cầu này có thể khác nhau đối với các loại dữ liệu khác nhau, ngữ cảnh mà chúng tôi tương tác với bạn hoặc việc bạn sử dụng các sản phẩm, nên thời gian lưu giữ thực tế có thể khác nhau đáng kể.

Các tiêu chí khác được sử dụng để xác định thời gian lưu giữ bao gồm:

 • Khách hàng có cung cấp, tạo hoặc duy trì dữ liệu với kỳ vọng chúng tôi sẽ lưu giữ dữ liệu cho đến khi họ khẳng định xóa dữ liệu không? Ví dụ bao gồm tài liệu bạn lưu trữ trong OneDrive hoặc email bạn lưu trong hộp thư đến Outlook.com. Trong các trường hợp như vậy, mục đích của chúng tôi là duy trì dữ liệu cho đến khi bạn chủ động xóa dữ liệu, chẳng hạn như di chuyển email từ hộp thư đến Outlook.com sang thư mục Mục Đã xóa, rồi sau đó xóa tất cả email trong thư mục đó (khi bạn xóa tất cả email trong Mục Đã xóa, các mục đã xóa đó vẫn còn được lưu trong hệ thống của chúng tôi tối đa 30 ngày trước khi bị xóa vĩnh viễn). (Lưu ý rằng có thể có các lý do khác khiến chúng tôi phải xóa dữ liệu sớm hơn, ví dụ: nếu bạn vượt quá giới hạn về lượng dữ liệu có thể được lưu trữ trong tài khoản của mình.)
 • Có tùy chọn kiểm soát tự động nào, chẳng hạn như trong bảng điều khiển quyền riêng tư của Microsoft, cho phép khách hàng truy cập và xóa dữ liệu cá nhân bất cứ lúc nào không?Nếu không có, thường thì chúng tôi sẽ sử dụng thời gian lưu giữ dữ liệu rút ngắn.
 • Dữ liệu cá nhân có phải là loại dữ liệu nhạy cảm không?Nếu đúng vậy, thường thì chúng tôi sẽ rút ngắn thời gian lưu giữ dữ liệu.
 • Microsoft có sử dụng và thông báo thời gian lưu giữ cụ thể cho một loại dữ liệu nhất định không?Ví dụ: đối với các truy vấn tìm kiếm trên Bing, chúng tôi hủy nhận diện các truy vấn được lưu trữ bằng cách xóa toàn bộ địa chỉ IP sau 6 tháng cũng như ID cookie và các thông tin định danh phiên chéo khác được sử dụng để nhận diện một tài khoản hoặc thiết bị cụ thể sau 18 tháng.
 • Người dùng có chấp thuận thời gian lưu giữ lâu hơn không?Nếu có, chúng tôi sẽ lưu giữ dữ liệu theo sự chấp thuận của bạn.
 • Microsoft có tuân thủ nghĩa vụ pháp lý, nghĩa vụ theo hợp đồng hay nghĩa vụ tương tự trong việc lưu giữ hoặc xóa dữ liệu không? Ví dụ có thể bao gồm luật lưu giữ dữ liệu bắt buộc theo quyền tài phán hiện hành, lệnh của chính phủ để lưu giữ dữ liệu có liên quan đến việc điều tra hoặc dữ liệu được lưu giữ cho mục đích kiện tụng. Ngược lại, chúng tôi sẽ xóa nội dung bất hợp pháp nếu luật pháp yêu cầu.
Quyền riêng tư về dữ liệu của tiểu bang Hoa KỳQuyền riêng tư về dữ liệu của tiểu bang Hoa Kỳmaincaliforniaconsumerprivacyactmodule
Tóm tắt

Nếu bạn là cư dân Hoa Kỳ, chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo luật hiện hành về quyền riêng tư dữ liệu của tiểu bang Hoa Kỳ, bao gồm Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng California (CCPA). Phần này trong tuyên bố về quyền riêng tư của chúng tôi chứa thông tin theo yêu cầu của CCPA và các luật về quyền riêng tư dữ liệu khác của tiểu bang Hoa Kỳ và bổ sung cho tuyên bố về quyền riêng tư của chúng tôi.

Xin lưu ý rằng những thay đổi gần đây đối với CCPA và các luật về quyền riêng tư dữ liệu khác của tiểu bang sẽ có hiệu lực vào năm 2023; tuy nhiên, các quy tắc thực hiện một số luật này vẫn chưa được hoàn thiện. Chúng tôi đang liên tục làm việc để tuân thủ tốt hơn các luật này và chúng tôi sẽ cập nhật các quy trình và tiết lộ của mình khi các quy tắc triển khai này được hoàn thiện.

Ngoài ra, vui lòng xem Thông báo về Luật Bảo mật Dữ liệu của Tiểu bang Hoa KỳChính sách về quyền riêng tư dữ liệu sức khỏe người tiêu dùng của chúng tôi để biết thông tin bổ sung về dữ liệu chúng tôi thu thập, xử lý, chia sẻ và tiết lộ, cùng các quyền của bạn theo luật quyền riêng tư dữ liệu hiện hành ở tiểu bang của Hoa Kỳ.

Doanh thu. Chúng tôi không bán dữ liệu cá nhân của bạn. Vì vậy, chúng tôi không cung cấp tùy chọn từ chối bán dữ liệu cá nhân.

Chia sẻ. Chúng tôi có thể “chia sẻ” dữ liệu cá nhân của bạn, như được định nghĩa theo luật California và các luật hiện hành khác của tiểu bang Hoa Kỳ, cho các mục đích quảng cáo được cá nhân hóa. Như đã lưu ý trong phần Quảng cáo của chúng tôi, chúng tôi không phân phối quảng cáo được cá nhân hóa cho trẻ em có ngày sinh trong tài khoản Microsoft xác định chúng là dưới 18 tuổi.

Trong danh sách có dấu đầu dòng bên dưới, chúng tôi phác thảo các loại dữ liệu chúng tôi chia sẻ cho mục đích quảng cáo được cá nhân hóa, người nhận dữ liệu cá nhân và mục đích xử lý của chúng tôi. Để biết mô tả về dữ liệu được bao gồm trong mỗi danh mục, vui lòng xem phần Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập.

Các danh mục dữ liệu cá nhân

 • Tên và dữ liệu liên hệ
  • Bên nhận: Các bên thứ ba thực hiện các dịch vụ quảng cáo trực tuyến cho Microsoft
  • Mục đích xử lý: Để phân phối quảng cáo được cá nhân hóa dựa trên sở thích của bạn
 • Dữ liệu nhân khẩu học
  • Người nhận: Bên thứ ba thực hiện các dịch vụ quảng cáo trực tuyến cho Microsoft
  • Mục đích xử lý: Để phân phối quảng cáo được cá nhân hóa dựa trên sở thích của bạn
 • Dữ liệu cấp phép và đăng ký
  • Người nhận: Bên thứ ba thực hiện các dịch vụ quảng cáo trực tuyến cho Microsoft
  • Mục đích xử lý: Để phân phối quảng cáo được cá nhân hóa dựa trên sở thích của bạn
 • Tương tác
  • Người nhận: Bên thứ ba thực hiện các dịch vụ quảng cáo trực tuyến cho Microsoft
  • Mục đích xử lý: Để phân phối quảng cáo được cá nhân hóa dựa trên sở thích của bạn

Vui lòng xem phần Quảng cáo để biết thêm thông tin về thực tiễn quảng cáo của chúng tôi và Thông báo về Luật Bảo mật Dữ liệu của Tiểu bang Hoa Kỳ của chúng tôi để biết thêm thông tin về "chia sẻ" cho mục đích quảng cáo được cá nhân hóa theo luật hiện hành của tiểu bang Hoa Kỳ.

Quyền. Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi (i) tiết lộ dữ liệu cá nhân nào chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, chia sẻ và bán, (ii) xóa dữ liệu cá nhân của bạn, (iii) sửa dữ liệu cá nhân của bạn, (iv) hạn chế sử dụng và tiết lộ dữ liệu nhạy cảm của bạn và (v) từ chối "chia sẻ" dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba cho mục đích quảng cáo được cá nhân hóa trên các trang web của bên thứ ba. Bạn có thể tự thực hiện những yêu cầu này hoặc thông qua một đại lý được ủy quyền. Nếu bạn sử dụng một đại lý được ủy quyền, chúng tôi sẽ cung cấp cho đại lý của bạn hướng dẫn chi tiết cách thực hiện các quyền riêng tư của bạn. Vui lòng xem Thông báo về Luật Bảo mật Dữ liệu của Tiểu bang Hoa Kỳ của chúng tôi để biết thêm thông tin về cách thực hiện các quyền này. Ngoài ra, vui lòng xem Chính sách về quyền riêng tư dữ liệu sức khỏe người tiêu dùng của Tiểu bang Washington để biết thông tin về các quyền có trong luật của Washington.

Nếu bạn có tài khoản Microsoft, bạn có thể thực hiện các quyền của mình thông qua Bảng điều khiển quyền riêng tư của Microsoft, yêu cầu bạn phải đăng nhập vào tài khoản Microsoft của mình. Nếu bạn có thêm yêu cầu hoặc câu hỏi sau khi sử dụng trang tổng quan, bạn có thể liên hệ với Microsoft theo địa chỉ trong phần Cách thức liên hệ với chúng tôi, sử dụng biểu mẫu webcủa chúng tôi, hoặc sử dụng số điện thoại miễn phí Hoa Kỳ của chúng tôi +1 (844) 931 2038. Nếu không có tài khoản, bạn có thể thực hiện các quyền của mình bằng cách liên hệ với chúng tôi như được mô tả ở trên. Chúng tôi có thể yêu cầu thông tin bổ sung, chẳng hạn như quốc gia cư trú, địa chỉ email và số điện thoại của bạn để xác thực yêu cầu của bạn trước khi thực hiện yêu cầu.

Bạn có thể cho biết lựa chọn từ chối chia sẻ dữ liệu cá nhân của mình với bên thứ ba để quảng cáo được cá nhân hóa trên các trang web của bên thứ ba bằng cách truy cập chia sẻ trang chọn không tham gia của chúng tôi. Bạn cũng có thể kiểm soát quảng cáo được cá nhân hóa mà bạn nhìn thấy trên các sản phẩm của Microsoft bằng cách truy cập trang lựa chọn không tham gia. của chúng tôi

Chúng tôi không sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu nhạy cảm của bạn cho các mục đích khác ngoài những mục đích được liệt kê bên dưới mà không có sự đồng ý của bạn hoặc khi được phép hoặc yêu cầu theo luật hiện hành. Vì vậy, chúng tôi không cung cấp khả năng hạn chế việc sử dụng dữ liệu nhạy cảm.

Bạn có quyền không bị phân biệt đối xử nếu bạn thực hiện các quyền riêng tư của mình. Chúng tôi sẽ không phân biệt đối xử với bạn nếu bạn thực hiện quyền riêng tư của mình.

Xử lý thông tin cá nhân. Trong danh sách gạch đầu dòng bên dưới, chúng tôi phác thảo các danh mục dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập, nguồn dữ liệu cá nhân, mục đích xử lý của chúng tôi và danh mục người nhận bên thứ ba mà chúng tôi cung cấp dữ liệu cá nhân. Để biết mô tả về dữ liệu được bao gồm trong mỗi danh mục, vui lòng xem phần Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập. Vui lòng xem phần Lưu giữ dữ liệu cá nhân để biết thêm thông tin về tiêu chí lưu dữ liệu cá nhân hóa.

Các danh mục dữ liệu cá nhân

 • Tên và dữ liệu liên hệ
  • Nguồn dữ liệu cá nhân: Tương tác với người dùng và đối tác mà chúng tôi cung cấp dịch vụ đồng thương hiệu
  • Mục đích xử lý (Thu thập và tiết lộ cho bên thứ ba): Cung cấp sản phẩm của chúng tôi; trả lời các câu hỏi của khách hàng; trợ giúp, bảo mật và khắc phục sự cố; và tiếp thị
  • Người nhận: Nhà cung cấp dịch vụ và các thực thể hướng đến người dùng
 • Thông tin xác thực
  • Các nguồn dữ liệu cá nhân: Tương tác với người dùng và tổ chức đại diện cho người dùng
  • Mục đích xử lý (Thu thập và tiết lộ cho bên thứ ba): Cung cấp sản phẩm của chúng tôi; xác thực và truy cập tài khoản; và trợ giúp, bảo mật và khắc phục sự cố
  • Người nhận: Nhà cung cấp dịch vụ và các thực thể hướng đến người dùng
 • Dữ liệu nhân khẩu học
  • Nguồn dữ liệu cá nhân: Tương tác với người dùng và mua hàng từ các nhà môi giới dữ liệu
  • Mục đích xử lý (Thu thập và tiết lộ cho bên thứ ba): Cung cấp và cá nhân hóa các sản phẩm của chúng tôi; phát triển sản phẩm; trợ giúp, bảo mật và khắc phục sự cố; và tiếp thị
  • Người nhận: Nhà cung cấp dịch vụ và các thực thể hướng đến người dùng
 • Dữ liệu thanh toán
  • Nguồn dữ liệu cá nhân: Tương tác với người dùng và tổ chức tài chính
  • Mục đích xử lý (Thu thập và tiết lộ cho bên thứ ba): Giao dịch thương mại; xử lý giao dịch; thực hiện các mệnh lệnh; trợ giúp, bảo mật và khắc phục sự cố; và phát hiện và ngăn chặn gian lận
  • Người nhận: Nhà cung cấp dịch vụ và các thực thể hướng đến người dùng
 • Dữ liệu cấp phép và đăng ký
  • Nguồn dữ liệu cá nhân: Tương tác với người dùng và tổ chức đại diện cho người dùng
  • Mục đích xử lý (Thu thập và tiết lộ cho bên thứ ba): Cung cấp, cá nhân hóa và kích hoạt các sản phẩm của chúng tôi; hỗ trợ khách hàng; trợ giúp, bảo mật và khắc phục sự cố; và tiếp thị
  • Người nhận: Nhà cung cấp dịch vụ và các thực thể hướng đến người dùng
 • Tương tác
  • Nguồn dữ liệu cá nhân: Tương tác với người dùng bao gồm dữ liệu Microsoft tạo thông qua các tương tác đó
  • Mục đích xử lý (Thu thập và tiết lộ cho bên thứ ba): Cung cấp và cá nhân hóa các sản phẩm của chúng tôi; Cải tiến sản phẩm; phát triển sản phẩm; tiếp thị; và trợ giúp, bảo mật và khắc phục sự cố
  • Người nhận: Nhà cung cấp dịch vụ và các thực thể hướng đến người dùng
 • Nội dung
  • Các nguồn dữ liệu cá nhân: Tương tác với người dùng và tổ chức đại diện cho người dùng
  • Mục đích xử lý (Thu thập và tiết lộ cho bên thứ ba): Cung cấp sản phẩm của chúng tôi; sự an toàn; và trợ giúp, bảo mật và khắc phục sự cố
  • Người nhận: Nhà cung cấp dịch vụ và các thực thể hướng đến người dùng
 • Video hoặc các bản ghi
  • Nguồn dữ liệu cá nhân: Tương tác với người dùng và các nguồn có sẵn công khai
  • Mục đích xử lý (Thu thập và tiết lộ cho bên thứ ba): Cung cấp sản phẩm của chúng tôi; Cải tiến sản phẩm; phát triển sản phẩm; tiếp thị; trợ giúp, bảo mật và khắc phục sự cố; và an toàn
  • Người nhận: Nhà cung cấp dịch vụ và các thực thể hướng đến người dùng
 • Xếp hạng và phản hồi
  • Nguồn dữ liệu cá nhân: Tương tác với người dùng
  • Mục đích xử lý (Thu thập và tiết lộ cho bên thứ ba): Cung cấp sản phẩm của chúng tôi; Cải tiến sản phẩm; phát triển sản phẩm; hỗ trợ khách hàng; và trợ giúp, bảo mật và khắc phục sự cố
  • Người nhận: Nhà cung cấp dịch vụ và các thực thể hướng đến người dùng

Mặc dù danh sách gạch đầu dòng ở trên chứa các nguồn chính và mục đích xử lý cho từng danh mục dữ liệu cá nhân, chúng tôi cũng thu thập dữ liệu cá nhân từ các nguồn được liệt kê trong phần Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập, chẳng hạn như các nhà phát triển tạo ra trải nghiệm thông qua hoặc cho các sản phẩm của Microsoft. Tương tự, chúng tôi xử lý tất cả các danh mục dữ liệu cá nhân cho các mục đích được mô tả trong phần Cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân, chẳng hạn như đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, phát triển lực lượng lao động của chúng tôi và thực hiện nghiên cứu.

Tùy thuộc vào cài đặt về quyền riêng tư, sự đồng ý của bạn và tùy thuộc vào sản phẩm bạn sử dụng và lựa chọn của bạn, chúng tôi có thể thu thập, xử lý hoặc tiết lộ một số dữ liệu cá nhân đủ điều kiện là "dữ liệu nhạy cảm" theo luật bảo mật dữ liệu hiện hành của tiểu bang Hoa Kỳ. Dữ liệu nhạy cảm là một tập hợp con của dữ liệu cá nhân. Trong danh sách bên dưới, chúng tôi phác thảo các danh mục dữ liệu nhạy cảm mà chúng tôi thu thập, nguồn dữ liệu nhạy cảm, mục đích xử lý của chúng tôi và danh mục người nhận bên thứ ba mà chúng tôi chia sẻ dữ liệu nhạy cảm. Vui lòng xem phần Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập để biết thêm thông tin về dữ liệu nhạy cảm mà chúng tôi có thể thu thập.

Danh mục dữ liệu nhạy cảm

 • Thông tin đăng nhập tài khoản, tài khoản tài chính, số thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng và phương tiện truy cập tài khoản (mã bảo mật hoặc mã truy cập, mật khẩu, thông tin đăng nhập, v.v.)
  • Nguồn dữ liệu nhạy cảm: Tương tác với người dùng và tổ chức đại diện cho người dùng
  • Mục đích xử lý (Thu thập và tiết lộ thông tin cho bên thứ ba): Cung cấp sản phẩm và thực hiện các giao dịch tài chính được yêu cầu
  • Người nhận: Nhà cung cấp dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ xử lý thanh toán
 • Xóa thông tin vị trí địa lý chính xác
  • Các nguồn dữ liệu nhạy cảm: Tương tác của người dùng với sản phẩm
  • Mục đích xử lý (Thu thập và tiết lộ cho bên thứ ba): Cung cấp dịch vụ được yêu cầu; Cải tiến sản phẩm; một số thuộc tính có thể được tiết lộ cho bên thứ ba để cung cấp dịch vụ
  • Người nhận: Người dùng và nhà cung cấp dịch vụ (vui lòng xem phần Dịch vụ Vị trí và Ghi của Windowscủa tuyên bố về quyền riêng tư của chúng tôi để biết thêm thông tin)
 • Nguồn gốc chủng tộc hoặc dân tộc, niềm tin tôn giáo hoặc triết học, hoặc tư cách thành viên công đoàn
  • Các nguồn dữ liệu nhạy cảm: Liên lạc với người dùng
  • Mục đích xử lý (Thu thập và tiết lộ thông tin cho bên thứ ba): Tiến hành nghiên cứu để hiểu rõ hơn cách người dùng sử dụng và cảm nhận sản phẩm của chúng tôi cũng như cho mục đích cải thiện trải nghiệm sản phẩm
  • Người nhận: Nhà cung cấp dịch vụ
 • Sức khỏe y tế hoặc tâm thần, đời sống tình dục hoặc khuynh hướng tình dục
  • Các nguồn dữ liệu nhạy cảm: Liên lạc với người dùng
  • Mục đích xử lý (Thu thập và tiết lộ thông tin cho bên thứ ba): Tiến hành nghiên cứu để hiểu rõ hơn cách người dùng sử dụng và cảm nhận sản phẩm của chúng tôi cũng như cho mục đích cải thiện trải nghiệm sản phẩm và trợ năng
  • Người nhận: Nhà cung cấp dịch vụ
 • Nội dung thư, email hoặc tin nhắn văn bản của bạn (trong đó Microsoft không phải là người nhận chủ định của thông tin liên lạc)
  • Các nguồn dữ liệu nhạy cảm: Tương tác của người dùng với sản phẩm
  • Mục đích xử lý (Thu thập và tiết lộ thông tin cho bên thứ ba): Cung cấp sản phẩm của chúng tôi; cải thiện trải nghiệm sản phẩm, an toàn; trợ giúp, bảo mật và khắc phục sự cố
  • Người nhận: Nhà cung cấp dịch vụ
 • Dữ liệu cá nhân được thu thập từ một trẻ em dưới 13 tuổi đã biết
  • Nguồn dữ liệu nhạy cảm: Tương tác với người dùng và tổ chức đại diện cho người dùng
  • Mục đích xử lý (Thu thập và tiết lộ cho bên thứ ba): Cung cấp sản phẩm của chúng tôi; Cải tiến sản phẩm; phát triển sản phẩm; khuyến nghị; trợ giúp, bảo mật và khắc phục sự cố; và an toàn
  • Người nhận: Các nhà cung cấp dịch vụ và các thực thể hướng đến người dùng (theo An toàn Gia đình Microsoft cài đặt của bạn)

Mặc dù danh sách gạch đầu dòng ở trên chứa các nguồn và mục đích xử lý chính đối với dữ liệu cá nhân được thu thập từ trẻ em dưới 13 tuổi, nhưng chúng tôi cũng thu thập dữ liệu cá nhân từ các nguồn được liệt kê trong phần Thu thập Dữ liệu từ Trẻ em.

Chúng tôi không sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu nhạy cảm của bạn cho các mục đích khác ngoài các mục đích sau:

 • Thực hiện các dịch vụ hoặc cung cấp hàng hóa mà bạn mong đợi một cách hợp lý
 • Giúp đảm bảo tính bảo mật và tính toàn vẹn của các dịch vụ, hệ thống và dữ liệu của chúng tôi, để chống lại các hành vi lừa đảo, gian lận hoặc bất hợp pháp có ác ý và để bảo vệ sự an toàn về thể chất của các cá nhân, trong phạm vi quá trình xử lý là cần thiết và phù hợp
 • Để sử dụng tạm thời trong thời gian ngắn (bao gồm quảng cáo không được cá nhân hóa), miễn là dữ liệu cá nhân không được tiết lộ cho bên thứ ba,’không được sử dụng để lập hồ sơ và không được sử dụng để thay đổi trải nghiệm của cá nhân ngoài phạm vi tương tác hiện tại với Microsoft
 • Thực hiện các dịch vụ thay mặt cho Microsoft, chẳng hạn như duy trì tài khoản, cung cấp dịch vụ khách hàng, xử lý hoặc thực hiện đơn hàng/giao dịch, xác minh thông tin khách hàng, xử lý thanh toán, cung cấp tài chính, cung cấp dịch vụ phân tích, lưu trữ và các dịch vụ tương tự
 • Thực hiện các hoạt động nhằm xác minh hoặc duy trì chất lượng hoặc sự an toàn hoặc cải thiện, nâng cấp hoặc nâng cao dịch vụ hoặc thiết bị do Microsoft sở hữu hoặc kiểm soát
 • Thu thập hoặc xử lý dữ liệu nhạy cảm trong đó việc thu thập hoặc xử lý không dùng để suy ra các đặc điểm về cá nhân
 • Bất kỳ hoạt động nào khác theo bất kỳ quy định nào trong tương lai được phát hành theo luật quyền riêng tư về dữ liệu của tiểu bang Hoa Kỳ

Dữ liệu không xác định. Trong một số trường hợp, Microsoft có thể xử lý dữ liệu đã hủy nhận dạng. Dữ liệu ở trạng thái này khi chúng tôi không thể liên kết dữ liệu với một cá nhân mà dữ liệu đó có thể liên quan mà không thực hiện các bước bổ sung. Trong những trường hợp đó và trừ khi được luật hiện hành cho phép, chúng tôi sẽ duy trì thông tin đó ở trạng thái không xác định danh tính và sẽ không cố gắng xác định lại cá nhân có liên quan đến dữ liệu đã hủy nhận dạng.

Tiết lộ dữ liệu cá nhân cho mục đích kinh doanh hoặc thương mại. Như đã chỉ ra trong Lý do chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân, chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân với các bên thứ ba cho các mục đích kinh doanh và thương mại khác nhau. Các mục đích kinh doanh và thương mại chính mà chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân là các mục đích xử lý được liệt kê trong bảng trên. Tuy nhiên, chúng tôi chia sẻ tất cả các danh mục dữ liệu cá nhân cho mục đích kinh doanh và thương mại trong phần Lý do chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân.

Các bên kiểm soát việc thu thập dữ liệu cá nhân. Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể cho phép bên thứ ba kiểm soát việc thu thập dữ liệu cá nhân của bạn. Ví dụ: các ứng dụng hoặc tiện ích mở rộng của bên thứ ba chạy trên Windows hoặc trình duyệt Edge có thể thu thập dữ liệu cá nhân dựa trên thực tiễn của riêng họ.

Microsoft cho phép các công ty quảng cáo thu thập thông tin về các tương tác của bạn với các trang web của chúng tôi để thay mặt Microsoft phân phối các quảng cáo được cá nhân hóa. Những công ty này bao gồm: Meta, LinkedIn, Google và Adobe.

Quảng cáoQuảng cáomainadvertisingmodule
Tóm tắt

Quảng cáo cho phép chúng tôi cung cấp, hỗ trợ và cải thiện một số sản phẩm của mình. Microsoft không sử dụng những gì bạn nói trong email, hội thoại giữa người với người, cuộc gọi video hoặc thư thoại hay tài liệu, ảnh hoặc các tệp cá nhân khác của bạn để nhắm mục tiêu quảng cáo đến bạn. Chúng tôi sử dụng dữ liệu khác, được trình bày chi tiết bên dưới, để quảng cáo trên các thuộc tính Microsoft của chúng tôi và các thuộc tính của bên thứ ba. Ví dụ:

 • Microsoft có thể sử dụng dữ liệu mà chúng tôi thu thập để chọn và phân phối một số quảng cáo bạn nhìn thấy trên các thuộc tính web của Microsoft, chẳng hạn như Microsoft.com, Microsoft Start và Bing.
 • Khi ID quảng cáo được bật trong Windows trong cài đặt về quyền riêng tư, các bên thứ ba có thể truy nhập và sử dụng ID quảng cáo (theo cách rất giống với cách các website có thể truy nhập và sử dụng mã định danh duy nhất được lưu trữ trong cookie) để chọn và phân phối quảng cáo trong các ứng dụng đó.
 • Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu mà chúng tôi thu thập với các đối tác bên trong và bên ngoài, chẳng hạn như Xandr, Yahoo hoặc Facebook (xem bên dưới), để quảng cáo bạn thấy trong sản phẩm của chúng tôi và sản phẩm của họ phù hợp hơn và có giá trị hơn đối với bạn.
 • Nhà quảng cáo có thể chọn đặt bọ web của chúng tôi trên trang web của họ hoặc sử dụng các công nghệ tương tự để cho phép Microsoft thu thập thông tin trên trang web của họ, chẳng hạn như các hoạt động, giao dịch mua hàng và lượt truy cập; chúng tôi sử dụng dữ liệu này thay mặt cho khách hàng quảng cáo của mình để cung cấp quảng cáo.

Những quảng cáo bạn nhìn thấy có thể được chọn dựa trên dữ liệu chúng tôi xử lý về bạn, chẳng hạn như các mối quan tâm và sở thích của bạn, vị trí của bạn, các giao dịch của bạn, cách bạn sử dụng các sản phẩm của chúng tôi, các truy vấn tìm kiếm của bạn hoặc nội dung bạn xem. Ví dụ: nếu bạn xem nội dung trên Microsoft Start về ô tô, chúng tôi có thể hiển thị quảng cáo về ô tô; nếu bạn tìm kiếm “nơi bán pizza ở Seattle” trên Bing, bạn có thể thấy quảng cáo về các nhà hàng ở Seattle trong kết quả tìm kiếm.

Những quảng cáo bạn nhìn thấy cũng có thể được chọn dựa trên thông tin khác mà chúng tôi tìm hiểu được về bạn theo thời gian bằng cách sử dụng dữ liệu nhân khẩu học, dữ liệu vị trí, truy vấn tìm kiếm, mối quan tâm và sở thích, dữ liệu sử dụng từ các sản phẩm và trang web của chúng tôi cũng như thông tin mà chúng tôi thu thập về bạn từ các trang web và ứng dụng của các nhà quảng cáo và đối tác của chúng tôi. Chúng tôi gọi các quảng cáo này là "quảng cáo được cá nhân hóa" trong điều khoản này. Ví dụ: nếu bạn xem nội dung trò chơi trên xbox.com, bạn có thể thấy các ưu đãi cho trò chơi trên Microsoft Start. Để cung cấp quảng cáo được cá nhân hóa, chúng tôi kết hợp cookie được đặt trên thiết bị của bạn bằng cách sử dụng thông tin chúng tôi thu thập (như địa chỉ IP) khi trình duyệt của bạn tương tác với trang web của chúng tôi. Nếu bạn chọn không nhận quảng cáo được cá nhân hóa, dữ liệu được liên kết với các cookie này sẽ không được sử dụng.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin về bạn để cung cấp cho bạn quảng cáo được cá nhân hóa khi bạn sử dụng các dịch vụ của Microsoft. Nếu bạn đã đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của mình và đồng ý cho phép Microsoft Edge sử dụng hoạt động trực tuyến của bạn cho quảng cáo được cá nhân hóa, bạn sẽ thấy các đề xuất sản phẩm và dịch vụ dựa trên hoạt động trực tuyến của mình khi đang sử dụng Microsoft Edge. Để đặt cấu hình cài đặt quyền riêng tư của bạn cho Edge, hãy truy cập Microsoft Edge > Cài đặt > Quyền riêng tư và Dịch vụ. Để đặt cấu hình cài đặt quyền riêng tư và quảng cáo cho tài khoản Microsoft của bạn liên quan đến hoạt động trực tuyến trên các trình duyệt, bao gồm cả Microsoft Edge hoặc khi truy cập trang web của bên thứ ba hay các ứng dụng, hãy chuyển đến bảng điều khiển tại privacy.microsoft.com.

Thông tin thêm về việc sử dụng dữ liệu liên quan đến quảng cáo của chúng tôi bao gồm:

 • Các phương pháp hay nhất và cam kết của ngành quảng cáo. Microsoft là một thành viên của Sáng kiến Quảng cáo qua Mạng (NAI) và tuân thủ Quy tắc ứng xử của NAI. Chúng tôi cũng tuân theo các chương trình tự quản lý sau đây:
 • Nhắm mục tiêu quảng cáo liên quan đến sức khỏe. Tại Hoa Kỳ, chúng tôi cung cấp quảng cáo được cá nhân hóa căn cứ vào một số lượng giới hạn các loại sở thích chuẩn liên quan đến sức khỏe không nhạy cảm, bao gồm dị ứng, viêm khớp, cholesterol, cảm cúm, tiểu đường, sức khỏe dạ dày ruột, đau đầu / đau nửa đầu, ăn uống lành mạnh, sức khỏe tim mạch, sức khỏe nam giới, sức khỏe răng miệng, chứng loãng xương, sức khỏe da, giấc ngủ và chăm sóc mắt / thị lực. Chúng tôi cũng hướng mục tiêu quảng cáo được cá nhân hóa tùy chỉnh liên quan đến sức khỏe không nhạy cảm theo yêu cầu của các nhà quảng cáo.
 • Trẻ em và quảng cáo. Chúng tôi không gửi quảng cáo được cá nhân hóa cho trẻ em dưới 18 tuổi theo ngày sinh lưu trong tài khoản Microsoft của trẻ.
 • Giữ lại dữ liệu. Với quảng cáo được cá nhân hóa, chúng tôi giữ lại dữ liệu không quá 13 tháng, trừ khi chúng tôi được bạn cho phép giữ lại dữ liệu lâu hơn.
 • Dữ liệu Nhạy cảm. Microsoft Advertising không thu thập, xử lý hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân đủ điều kiện là "dữ liệu nhạy cảm" theo luật bảo mật dữ liệu hiện hành của tiểu bang Hoa Kỳ nhằm mục đích cung cấp quảng cáo được cá nhân hóa.
 • Chia sẻ dữ liệu. Trong một số trường hợp, chúng tôi chia sẻ với nhà quảng cáo các báo cáo về dữ liệu chúng tôi đã thu thập trên các trang web hoặc quảng cáo của họ.

Dữ liệu được thu thập bởi các công ty quảng cáo khác. Đôi khi, nhà quảng cáo bao gồm các bọ web của họ (hoặc của các đối tác quảng cáo khác) trong quảng cáo của họ mà chúng tôi hiển thị, nhờ đó cho phép họ đặt và đọc cookie của chính họ. Ngoài ra, Microsoft hợp tác với Xandr, một công ty Microsoft và các công ty quảng cáo bên thứ ba để giúp cung cấp một số dịch vụ quảng cáo của chúng tôi và chúng tôi cũng cung cấp các công ty quảng cáo bên thứ ba khác để hiển thị quảng cáo trên site của chúng tôi. Các bên thứ ba này có thể đặt cookie trên máy tính của bạn và thu thập dữ liệu về các hoạt động trực tuyến của bạn trên các website hoặc dịch vụ trực tuyến. Các công ty này hiện bao gồm, nhưng không giới hạn ở: Facebook, Media.net, Outbrain, TaboolaYahoo. Hãy chọn bất kì liên kết nào đã có để tìm thêm thông tin về các phương pháp của mỗi công ty, bao gồm cả các lựa chọn mà công ty đó cung cấp. Nhiều công ty trong số này cũng là thành viên của NAI hoặc DAA, mỗi công ty này cung cấp một cách đơn giản để chọn không tham gia nhắm mục tiêu quảng cáo từ các công ty tham gia.

Để chọn không nhận quảng cáo được cá nhân hóa từ Microsoft, hãy truy cập trang chọn không tham gia của chúng tôi. Khi bạn chọn không nhận quảng cáo, tùy chọn của bạn sẽ được lưu trữ trong cookie dành riêng cho trình duyệt web bạn đang sử dụng. Cookie lựa chọn không nhận quảng cáo có thời hạn là 5 năm. Nếu bạn xóa cookie trên thiết bị của bạn, bạn cần thực hiện lại quy trình chọn không nhận quảng cáo.

Công nghệ nhận dạng giọng nóiCông nghệ nhận dạng giọng nóimainspeechrecognitionmodule
Tóm tắt

Công nghệ nhận dạng giọng nói được tích hợp vào nhiều sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Microsoft cung cấp cả tính năng nhận dạng giọng nói dựa trên thiết bị và tính năng nhận dạng giọng nói dựa trên đám mây (trực tuyến). Công nghệ nhận dạng giọng nói của Microsoft chuyển dữ liệu giọng nói thành văn bản. Với sự cho phép của bạn, các nhân viên và nhà cung cấp của Microsoft làm việc thay mặt cho Microsoft sẽ có thể xem lại các đoạn dữ liệu giọng nói hoặc clip giọng nói của bạn để xây dựng và cải thiện các công nghệ nhận dạng giọng nói của chúng tôi. Những cải tiến này cho phép chúng tôi xây dựng các khả năng hỗ trợ giọng nói tốt hơn mang lại lợi ích cho người dùng trên tất cả các sản phẩm và dịch vụ dành cho người tiêu dùng và doanh nghiệp. Trước khi nhân viên hoặc nhà cung cấp xem xét dữ liệu giọng nói, chúng tôi bảo vệ quyền riêng tư của người dùng bằng cách thực hiện các bước để hủy nhận dạng dữ liệu, yêu cầu thỏa thuận không tiết lộ với các nhà cung cấp có liên quan và nhân viên của họ, đồng thời yêu cầu nhân viên và nhà cung cấp đáp ứng các tiêu chuẩn cao về quyền riêng tư. Tìm hiểu thêm về Microsoft và dữ liệu giọng nói của bạn.

Bản phát hành miễn phí hoặc xem trướcBản phát hành miễn phí hoặc xem trướcmainpreviewreleasesmodule
Tóm tắt

Microsoft cung cấp các sản phẩm và tính năng xem trước, người dùng nội bộ, beta hoặc miễn phí ("bản xem trước") để cho phép bạn đánh giá các sản phẩm và tính năng đó đồng thời cung cấp cho Microsoft dữ liệu về cách bạn sử dụng sản phẩm, bao gồm cả phản hồi cũng như dữ liệu về thiết bị và dữ liệu sử dụng. Do vậy, các bản xem trước có thể tự động thu thập dữ liệu bổ sung, cung cấp ít biện pháp kiểm soát hơn, các bản xem trước có thể tự động thu thập dữ liệu bổ sung và sử dụng các biện pháp kiểm soát quyền riêng tư và bảo mật khác với các biện pháp thường có trong các sản phẩm của chúng tôi. Nếu bạn tham gia sử dụng các bản xem trước, chúng tôi có thể liên lạc với bạn về phản hồi của bạn hoặc sở thích của bạn trong việc tiếp tục sử dụng sản phẩm của chúng tôi sau khi phát hành rộng rãi.

Các thay đổi đối với điều khoản về quyền riêng tư nàyCác thay đổi đối với điều khoản về quyền riêng tư nàymainchangestothisprivacystatementmodule
Tóm tắt

Chúng tôi cập nhật điều khoản về quyền riêng tư này khi cần thiết để làm rõ hơn nội dung hoặc để đáp lại:

 • Phản hồi từ khách hàng, các nhà quản lý, ngành hoặc các bên liên quan khác.
 • Các thay đổi trong sản phẩm của chúng tôi.
 • Các thay đổi trong chính sách hoặc hoạt động xử lý dữ liệu của chúng tôi.

Khi chúng tôi đăng tải các thay đổi đối với điều khoản này, chúng tôi sẽ sửa đổi ngày "cập nhật lần cuối" ở trên cùng của điều khoản và mô tả các thay đổi trên trang Lịch sử thay đổi. Nếu có những thay đổi quan trọng đối với điều khoản này, chẳng hạn như thay đổi đối với các mục đích xử lý dữ liệu cá nhân không nhất quán với mục đích ban đầu khi thu thập những dữ liệu đó, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách đăng thông báo nổi bật về những thay đổi đó trước khi có hiệu lực hoặc gửi trực tiếp thông báo cho bạn. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên xem lại điều khoản về quyền riêng tư này để biết Microsoft đang bảo vệ thông tin của bạn như thế nào.

Cách thức liên hệ với chúng tôiCách thức liên hệ với chúng tôimainhowtocontactusmodule
Tóm tắt

Nếu bạn có thắc mắc, khiếu nại hoặc câu hỏi về quyền riêng tư cho Giám đốc phụ trách về Quyền riêng tư hoặc Chuyên viên Bảo vệ Dữ liệu của Microsoft cho khu vực của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng biểu mẫu web của chúng tôi. Chúng tôi sẽ trả lời các câu hỏi hoặc lo ngại theo yêu cầu của luật pháp và trong khoảng thời gian không quá 30 ngày. Bạn cũng có thể nêu lo ngại hoặc nộp khiếu nại với cơ quan bảo vệ dữ liệu hoặc quan chức khác có thẩm quyền.

Khi Microsoft là cơ quan kiểm soát, trừ khi có quy định khác, Microsoft Corporation và, đối với những người ở Khu vực Kinh tế Châu Âu, Vương quốc Anh và Thụy Sĩ, Microsoft Ireland Operations Limited là cơ quan kiểm soát dữ liệu cho dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập thông qua các sản phẩm tuân theo điều khoản này. Địa chỉ của chúng tôi là:

 • Microsoft Privacy, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, USA. Điện thoại: +1 (425) 882 8080.
 • Microsoft Ireland Operations Limited, Gửi đến: Chuyên viên Bảo vệ Dữ liệu, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland. Điện thoại: +353 1 706 3117.

Để tìm công ty con của Microsoft tại quốc gia hoặc khu vực của bạn, hãy xem danh sách Vị trí văn phòng của Microsoft trên khắp thế giới.

Đại diện của Microsoft Ireland Operations Limited trong ý nghĩa Nghệ thuật. 14 của Luật Bảo vệ Dữ liệu Liên bang Thụy Sĩ là Microsoft Schweiz GmbH, The Circle 02, 8058 Zürich-Flughafen, Thụy Sĩ.

Nếu bạn muốn thực hiện các quyền của mình theo luật bảo mật dữ liệu hiện hành của tiểu bang Hoa Kỳ, bạn có thể liên hệ với Microsoft theo địa chỉ Hoa Kỳ được liệt kê ở trên, sử dụng biểu mẫu web của chúng tôi hoặc gọi số điện thoại miễn phí tại Hoa Kỳ của chúng tôi +1 (844) 931 2038.

Nếu bạn là cư dân của Canada và các tỉnh của Canada, bạn có thể liên hệ với Cán bộ bảo vệ dữ liệu của Microsoft cho Canada tại Microsoft Canada Head Office, 4400-81 Bay St, Toronto, ON, M5J 0E7, theo số +1 (416) 349 2506 hoặc bằng cách sử dụng biểu mẫu web.

Ở những nơi áp dụng luật của Pháp, bạn cũng có thể gửi cho chúng tôi hướng dẫn cụ thể về việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn sau khi bạn qua đời, bằng cách sử dụng biểu mẫu web của chúng tôi.

Nếu bạn có thắc mắc về việc hỗ trợ hoặc thắc mắc về kỹ thuật, vui lòng truy cập vào Hỗ trợ của Microsoft để tìm hiểu thêm về các dịch vụ cung cấp Hỗ trợ của Microsoft. Nếu bạn có thắc mắc về mật khẩu tài khoản Microsoft cá nhân, vui lòng truy cập vào Hỗ trợ dành cho tài khoản Microsoft.

Chúng tôi cung cấp nhiều phương tiện khác nhau để bạn kiểm soát dữ liệu cá nhân của mình mà Microsoft đã thu được và thực hiện các quyền bảo vệ dữ liệu của bạn. Bạn có thể làm như vậy bằng cách liên hệ với Microsoft tại biểu mẫu web của chúng tôi hoặc thông tin ở trên hoặc bằng cách sử dụng các công cụ khác nhau mà chúng tôi cung cấp. Vui lòng xem phần Cách truy nhập và kiểm soát dữ liệu cá nhân của bạn để biết thêm chi tiết.

Các chức năng của Trí tuệ nhân tạo và Microsoft CopilotCác chức năng của Trí tuệ nhân tạo và Microsoft Copilotmainartificialintelligenceandmicrosoftcopilotmodule
Tóm tắt
Sản phẩm dành cho doanh nghiệp và nhà phát triểnSản phẩm dành cho doanh nghiệp và nhà phát triểnmainenterprisedeveloperproductsmodule
Tóm tắt
Các dịch vụ trực tuyến dành cho doanh nghiệpCác dịch vụ trực tuyến dành cho doanh nghiệpmainenterpriseservicesmodule
Tóm tắt
Phần mềm dành cho doanh nghiệp và nhà phát triển cũng như thiết bị dành cho doanh nghiệpPhần mềm cũng như thiết bị dành cho doanh nghiệp và nhà phát triểnmainenterprisedevsoftwareappsmodule
Tóm tắt
Sản phẩm hỗ trợ liên lạc và nâng cao năng suất làm việcSản phẩm hỗ trợ liên lạc và nâng cao năng suất làm việcmainprodcommproductsmodule
Tóm tắt
Microsoft 365, Office và các ứng dụng năng suất khácMicrosoft 365, Office và các ứng dụng năng suất khácmainofficeservicesmodule
Tóm tắt
Gia đình MicrosoftGia đình Microsoftmainmsfamilymodule
Tóm tắt
Microsoft TeamsMicrosoft Teamsmainteamsmodule
Tóm tắt
OneDriveOneDrivemainonedrivemodule
Tóm tắt
OutlookOutlookmainoutlookmodule
Tóm tắt
SkypeSkypemainskypemodule
Tóm tắt
SurfaceSurfacemainsurfacemodule
Tóm tắt
Surface DuoSurface Duomainsurfaceduomodule
Tóm tắt
LinkedInLinkedInmainlinkedinmodule
Tóm tắt
Tìm kiếm và duyệtTìm kiếm và duyệtmainsearchaimodule
Tóm tắt
BingBingmainbingmodule
Tóm tắt
Microsoft EdgeMicrosoft Edgemainmsedgemodule
Tóm tắt
Microsoft TranslatorMicrosoft TranslatormainMicrosoftTranslatormodule
Tóm tắt
SwiftKeySwiftKeymainswiftkeymodule
Tóm tắt
WindowsWindowsmainwindowsmodule
Tóm tắt

Windows là môi trường điện toán cá nhân hóa, cho phép bạn chuyển vùng liền mạch và truy cập các dịch vụ, tùy chọn và nội dung trên các thiết bị điện toán của bạn, từ điện thoại, máy tính bảng đến Surface Hub. Thay vì duy trì như là một chương trình phần mềm tĩnh trên thiết bị của bạn, các thành phần chính của Windows sử dụng công nghệ đám mây, đồng thời cả thành phần đám mây lẫn thành phần cục bộ trên máy tính của Windows đều được cập nhật thường xuyên, cung cấp cho bạn các cải tiến và tính năng mới nhất. Để cung cấp cho bạn trải nghiệm điện toán này, chúng tôi thu thập dữ liệu về bạn, thiết bị của bạn và cách bạn sử dụng Windows. Và vì Windows mang tính cá nhân đối với bạn, chúng tôi cung cấp cho bạn các lựa chọn về dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập và cách chúng tôi sử dụng dữ liệu. Lưu ý rằng nếu thiết bị Windows của bạn do tổ chức quản lý (chẳng hạn như công ty hoặc trường học), tổ chức của bạn có thể sử dụng các công cụ quản lý tập trung do Microsoft hoặc các đơn vị khác cung cấp để truy nhập và xử lý dữ liệu của bạn, cũng như để kiểm soát các cài đặt thiết bị (kể cả các cài đặt về quyền riêng tư), chính sách thiết bị, các bản cập nhật phần mềm, việc thu thập dữ liệu của chúng tôi hay của tổ chức hoặc các khía cạnh khác của thiết bị. Ngoài ra, tổ chức của bạn còn có thể sử dụng các công cụ quản lý do Microsoft hoặc những đơn vị khác cung cấp để truy nhập và xử lý dữ liệu của bạn từ thiết bị đó, bao gồm cả dữ liệu tương tác, dữ liệu chẩn đoán, nội dung các cuộc trao đổi liên lạc và tệp của bạn.

Cài đặt Windows, trước đây được gọi là Cài đặt PC, là một cấu phần cần thiết của Microsoft Windows. Cấu phần này cung cấp giao diện thuận tiện để điều chỉnh tùy chọn người dùng, đặt cấu hình hệ điều hành và quản lý các thiết bị được kết nối để bạn có thể quản lý tài khoản người dùng, điều chỉnh cài đặt mạng và cá nhân hóa các khía cạnh khác nhau của Windows. Windows cung cấp cơ chế cho các ứng dụng truy nhập vào các chức năng khác nhau của thiết bị như camera, micrô, vị trí, lịch, danh bạ, lịch sử cuộc gọi, tin nhắn và nhiều chức năng khác của thiết bị, đồng thời kiểm soát quyền truy nhập vào dữ liệu cá nhân của bạn. Mỗi chức năng đều có trang cài đặt quyền riêng tư riêng trong cài đặt Windows, vì vậy bạn có thể kiểm soát những ứng dụng nào có thể sử dụng từng chức năng. Sau đây là một số tính năng chính của Cài đặt:

 1. Tùy chỉnh: Bạn có thể cá nhân hóa các khía cạnh khác nhau của Windows, bao gồm giao diện, cài đặt ngôn ngữ và tùy chọn quyền riêng tư. Cài đặt Windows sử dụng micrô của bạn khi kiểm soát âm lượng, camera khi sử dụng camera tích hợp và vị trí để thay đổi độ sáng vào ban đêm để giúp bạn tùy chỉnh Windows của mình.
 2. Quản lý thiết bị ngoại vi: Cài đặt và quản lý thiết bị ngoại vi như máy in, màn hình và ổ đĩa ngoài.
 3. Cấu hình mạng: Điều chỉnh cài đặt kết nối mạng, bao gồm Wi-Fi, Ethernet, kết nối mạng di động và VPN và sẽ sử dụng địa chỉ MAC thực, IMEI và số điện thoại di động nếu thiết bị hỗ trợ mạng di động.
 4. Quản lý tài khoản: Thêm hoặc loại bỏ tài khoản người dùng, thay đổi cài đặt tài khoản và quản lý tùy chọn đăng nhập.
 5. Tùy chọn mức hệ thống: Đặt cấu hình cài đặt hiển thị, thông báo, tùy chọn nguồn, quản lý danh sách các ứng dụng đã cài đặt và hơn thế nữa.
 6. Quản lý quyền riêng tư & bảo mật: đặt cấu hình tùy chọn quyền riêng tư của bạn như vị trí, thu thập dữ liệu chẩn đoán, v.v. Tinh chỉnh các ứng dụng và dịch vụ riêng lẻ có thể truy nhập các tính năng của thiết bị bằng cách bật hoặc tắt chúng.

Để biết thêm thông tin về thu thập dữ liệu trong Windows, hãy xem Tóm tắt về thu thập dữ liệu cho Windows. Điều khoản này thảo luận về Windows 10 và Windows 11 cũng như các tham chiếu đến Windows trong mục này liên quan đến các phiên bản sản phẩm đó. Các phiên bản trước đây của Windows (bao gồm Windows Vista, Windows 7, Windows 8 và Windows 8.1) phải tuân thủ các điều khoản về quyền riêng tư của các phiên bản đó.

Kích hoạtKích hoạtmainactivationmodule
Tóm tắt

Khi bạn kích hoạt Windows, một khóa sản phẩm cụ thể sẽ được liên kết với thiết bị đã cài đặt phần mềm. Khóa sản phẩm và dữ liệu về phần mềm cũng như thiết bị của bạn được gửi đến Microsoft để giúp xác thực giấy phép của bạn đối với phần mềm. Dữ liệu này có thể được gửi lại nếu cần phải kích hoạt lại hoặc xác nhận giấy phép của bạn. Trên các điện thoại chạy hệ điều hành Windows, các mã định danh mạng và thiết bị cũng như vị trí của thiết bị tại thời điểm lần đầu bật nguồn của thiết bị cũng được gửi đến Microsoft để đăng ký bảo hành, bổ sung hàng cho kho và phòng tránh gian lận.

Lịch sử hoạt độngLịch sử hoạt độngmainactivityhistorymodule
Tóm tắt

Lịch sử hoạt động giúp theo dõi các hoạt động mà bạn thực hiện trên thiết bị của mình, chẳng hạn như ứng dụng và dịch vụ bạn sử dụng, tệp bạn mở và các trang web bạn duyệt. Lịch sử hoạt động của bạn được tạo khi sử dụng các ứng dụng và tính năng khác nhau chẳng hạn như Microsoft Edge phiên bản cũ, một số ứng dụng của Microsoft Store và các ứng dụng Microsoft 365 và được lưu trữ cục bộ trên thiết bị của bạn.

Bạn có thể tắt hoặc bật cài đặt để lưu trữ lịch sử hoạt động cục bộ trên thiết bị của mình và bạn cũng có thể xóa lịch sử hoạt động của thiết bị bất kỳ lúc nào bằng cách truy cập Quyền riêng tư > Lịch sử hoạt động trong ứng dụng cài đặt Windows. Tìm hiểu thêm về lịch sử hoạt động trong Windows.

ID Quảng cáoID Quảng cáomainadvertisingidmodule
Tóm tắt

Windows tạo ra một ID quảng cáo duy nhất cho mỗi người dùng thiết bị. Sau đó, các nhà phát triển ứng dụng và mạng quảng cáo có thể sử dụng ID quảng cáo này cho các mục đích của họ, kể cả cung cấp quảng cáo có liên quan trong các ứng dụng. Khi ID quảng cáo được bật, cả ứng dụng Microsoft và các ứng dụng bên thứ ba đều có thể truy nhập và sử dụng ID quảng cáo theo cách rất giống với cách các trang web có thể truy nhập và sử dụng mã định danh duy nhất được lưu trữ trong cookie. Do vậy, các nhà phát triển ứng dụng và mạng quảng cáo có thể sử dụng ID quảng cáo của bạn để cung cấp quảng cáo liên quan hơn và trải nghiệm được cá nhân hóa khác trên các ứng dụng của họ và trên web. Microsoft chỉ thu thập ID quảng cáo cho việc sử dụng được mô tả ở đây khi bạn chọn bật ID quảng cáo trong cài đặt về quyền riêng tư của mình.

Cài đặt ID quảng cáo áp dụng cho các ứng dụng Windows bằng cách sử dụng mã định danh quảng cáo Windows. Bạn có thể tắt quyền truy nhập vào mã định danh này bất cứ lúc nào bằng cách tắt ID quảng cáo trong ứng dụng cài đặt Windows. Nếu bạn chọn bật lại quyền truy nhập này, ID quảng cáo sẽ được đặt lại và một mã định danh mới sẽ được tạo. Khi một ứng dụng của bên thứ ba truy nhập vào ID quảng cáo, việc ứng dụng đó sử dụng ID quảng cáo sẽ tuân theo chính sách quyền riêng tư của ứng dụng đó. Tìm hiểu thêm về ID quảng cáo trong Windows.

Cài đặt ID quảng cáo không áp dụng cho phương thức quảng cáo dựa trên sở thích khác do Microsoft hoặc các bên thứ ba cung cấp, chẳng hạn như cookie được sử dụng để cung cấp quảng cáo hiển thị dựa trên sở thích trên các trang web. Các sản phẩm bên thứ ba đã truy nhập thông qua Windows hoặc đã cài đặt trên Windows cũng có thể cung cấp các hình thức quảng cáo dựa trên sở thích khác, miễn là tuân theo chính sách về quyền riêng tư của riêng họ. Microsoft cung cấp các hình thức quảng cáo dựa trên sở thích khác trong một số sản phẩm của Microsoft bằng cả cách trực tiếp và hợp tác với các nhà cung cấp quảng cáo bên thứ ba. Để biết thêm thông tin về cách Microsoft sử dụng dữ liệu cho quảng cáo, hãy xem mục Cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân trong điều khoản này.

Thông tin chẩn đoánThông tin chẩn đoánmaindiagnosticsmodule
Tóm tắt

Microsoft thu thập dữ liệu chẩn đoán Windows để khắc phục sự cố và giữ cho Windows luôn cập nhật, bảo mật và hoạt động đúng. Điều này cũng giúp chúng tôi cải thiện Windows cũng như các sản phẩm và dịch vụ có liên quan của Microsoft. Đối với khách hàng đã bật cài đặt “Trải nghiệm tùy chỉnh”, dữ liệu chẩn đoán giúp cung cấp các mẹo và đề xuất có liên quan hơn nhằm điều chỉnh các sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba cũng như của Microsoft cho Windows để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Khi thiết bị đang chạy, dữ liệu chẩn đoán sẽ được thu thập và truyền định kỳ đến Microsoft, đồng thời được lưu trữ cùng với một hoặc nhiều mã định danh duy nhất có thể giúp chúng tôi nhận dạng một người dùng cụ thể trên một thiết bị cụ thể và hiểu các sự cố dịch vụ của thiết bị, cũng như thói quen sử dụng.

Có hai cấp độ dữ liệu chẩn đoán và hoạt động: dữ liệu chẩn đoán Bắt buộc và dữ liệu chẩn đoán Tùy chọn. Một số tài liệu sản phẩm và các tài liệu khác đề cập đến dữ liệu chẩn đoán Bắt buộc là dữ liệu chẩn đoán Cơ bản và dữ liệu chẩn đoán Tùy chọn là dữ liệu chẩn đoán Đầy đủ.

Nếu một tổ chức (chẳng hạn như công ty hoặc trường học của bạn) sử dụng Microsoft Entra ID để quản lý tài khoản tổ chức cung cấp cho bạn và đăng ký thiết bị của bạn vào cấu hình bộ xử lý dữ liệu chẩn đoán Windows, quá trình xử lý dữ liệu chẩn đoán của Windows liên quan đến Windows được quản lý bằng một hợp đồng giữa Microsoft và tổ chức. Nếu một tổ chức sử dụng các công cụ quản lý của Microsoft hoặc tham gia cùng Microsoft trong việc quản lý thiết bị của bạn, Microsoft và tổ chức sẽ sử dụng và xử lý dữ liệu chẩn đoán và lỗi từ thiết bị của bạn để cho phép quản lý, giám sát và khắc phục sự cố thiết bị của bạn do tổ chức quản lý, cũng như cho các mục đích khác của tổ chức.

Dữ liệu chẩn đoán bắt buộc bao gồm thông tin về thiết bị của bạn, cài đặt và khả năng của thiết bị và liệu thiết bị có đang hoạt động bình thường hay không. Chúng tôi thu thập các Dữ liệu chẩn đoán bắt buộc sau:

 • Dữ liệu thiết bị, khả năng kết nối và cấu hình:
  • Dữ liệu về thiết bị như loại bộ xử lý, nhà sản xuất OEM, loại pin và dung lượng, số lượng và loại camera, vi chương trình và thuộc tính bộ nhớ.
  • Chức năng mạng và dữ liệu kết nối như địa chỉ IP, mạng di động (gồm cả IMEI và nhà cung cấp dịch vụ di động) của thiết bị và liệu thiết bị được kết nối với mạng miễn phí hay mạng trả phí.
  • Dữ liệu về hệ điều hành và cấu hình của hệ điều hành như phiên bản HĐH và số bản dựng, cài đặt khu vực và ngôn ngữ, cài đặt dữ liệu chẩn đoán và liệu thiết bị có nằm trong chương trình Người dùng Nội bộ Windows hay không.
  • Dữ liệu về thiết bị ngoại vi được kết nối như dữ liệu về kiểu, nhà sản xuất, trình điều khiển và khả năng tương thích.
  • Dữ liệu về các ứng dụng được cài đặt trên thiết bị như tên ứng dụng, phiên bản và nhà xuất bản.
 • Liệu thiết bị có sẵn sàng cho bản cập nhật hay không và liệu có yếu tố nào có thể cản trở khả năng nhận bản cập nhật hay không, chẳng hạn như pin yếu, dung lượng đĩa bị giới hạn hoặc khả năng kết nối thông qua mạng phải trả tiền.
 • Liệu các bản cập nhật có hoàn tất thành công hay không.
 • Dữ liệu về độ tin cậy của chính hệ thống thu thập chẩn đoán.
 • Báo cáo lỗi cơ bản, là dữ liệu về tình trạng hoạt động của hệ điều hành và ứng dụng đang chạy trên thiết bị của bạn. Ví dụ: báo cáo lỗi cơ bản cho chúng tôi biết liệu một ứng dụng, chẳng hạn như Microsoft Vẽ hoặc trò chơi của bên thứ ba, có bị treo hay xảy ra sự cố gì không.

Dữ liệu chẩn đoán tùy chọn bao gồm thông tin chi tiết hơn về thiết bị của bạn và cài đặt, khả năng cũng như tình trạng của thiết bị. Dữ liệu chẩn đoán tùy chọn cũng có thể bao gồm dữ liệu về các trang web bạn duyệt, hoạt động của thiết bị (đôi khi còn được gọi là mức sử dụng) và báo cáo lỗi nâng cao giúp Microsoft khắc phục và cải thiện các sản phẩm cũng như dịch vụ cho tất cả người dùng. Khi bạn chọn gửi dữ liệu chẩn đoán Tùy chọn, dữ liệu chẩn đoán Bắt buộc sẽ luôn được bao gồm và chúng tôi sẽ thu thập thông tin bổ sung sau:

 • Dữ liệu bổ sung về thiết bị, khả năng kết nối và cấu hình, ngoài dữ liệu được thu thập trong dữ liệu chẩn đoán Bắt buộc.
 • Tình trạng và thông tin đăng nhập về tình trạng của hệ điều hành và các cấu phần hệ thống khác ngoài thông tin được thu thập về các hệ thống chẩn đoán và cập nhật trong dữ liệu chẩn đoán Bắt buộc.
 • Hoạt động của ứng dụng, chẳng hạn như chương trình nào được khởi chạy trên thiết bị, thời lượng chạy và tốc độ phản hồi của chương trình đó với dữ liệu đầu vào.
 • Hoạt động của trình duyệt, bao gồm cả lịch sử duyệt và các cụm từ tìm kiếm trong các trình duyệt Microsoft (Microsoft Edge hoặc Internet Explorer).
 • Báo cáo lỗi nâng cao, bao gồm cả trạng thái bộ nhớ của thiết bị khi xảy ra sự cố hệ thống hoặc ứng dụng (có thể vô tình chứa nội dung người dùng, chẳng hạn như các phần của tệp mà bạn đang sử dụng vào thời điểm xảy ra sự cố). Dữ liệu sự cố không bao giờ được sử dụng cho Trải nghiệm tùy chỉnh như được mô tả dưới đây.

Một số dữ liệu được mô tả ở trên có thể không được thu thập từ thiết bị của bạn ngay cả khi bạn chọn gửi dữ liệu chẩn đoán Tùy chọn. Microsoft giảm thiểu khối lượng dữ liệu chẩn đoán Tùy chọn mà họ thu thập từ tất cả các thiết bị bằng cách chỉ thu thập một số dữ liệu này từ một số thiết bị (mẫu). Bằng cách chạy công cụ Trình xem Dữ liệu Chẩn đoán, bạn có thể thấy biểu tượng cho biết liệu thiết bị của bạn có phải là một phần của mẫu hay không cũng như dữ liệu cụ thể được thu thập từ thiết bị của bạn. Bạn có thể tìm thấy hướng dẫn cách tải công cụ Trình xem dữ liệu chẩn đoán trong ứng dụng cài đặt Windows trong Chẩn đoán & phản hồi.

Mục dữ liệu cụ thể được thu thập trong Chẩn đoán Windows có thể thay đổi để Microsoft có thể linh hoạt trong việc thu thập dữ liệu cần thiết cho các mục đích đã mô tả. Ví dụ: để cho phép Microsoft khắc phục sự cố về hiệu suất mới nhất tác động đến trải nghiệm máy tính của người dùng hoặc cập nhật một thiết bị chạy Windows mới trên thị trường, Microsoft có thể cần thu thập các mục dữ liệu chưa được thu thập trước đây. Để biết danh sách các loại dữ liệu hiện được thu thập tại Dữ liệu chẩn đoán Bắt buộcDữ liệu chẩn đoán Tùy chọn, hãy xem Các sự kiện và trường chẩn đoán Bắt buộc của Windows (cấp độ Cơ bản) hoặc Dữ liệu chẩn đoán Tùy chọn của Windows (cấp độ Đầy đủ). Chúng tôi cung cấp số lượng thông tin báo cáo lỗi có giới hạn cho đối tác (chẳng hạn như nhà sản xuất thiết bị) nhằm giúp họ khắc phục các sự cố về sản phẩm, dịch vụ hoạt động với Windows và các sản phẩm cũng như dịch vụ khác của Microsoft. Họ chỉ được phép sử dụng thông tin này để sửa chữa hoặc cải tiến các sản phẩm và dịch vụ đó. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ một số dữ liệu chẩn đoán tổng hợp, đã hủy nhận dạng, chẳng hạn như xu hướng sử dụng chung cho các ứng dụng và tính năng của Windows, với một số bên thứ ba. Tìm hiểu thêm về dữ liệu chẩn đoán trong Windows.

Nhận dạng Viết và nhập. Bạn cũng có thể chọn để giúp Microsoft cải thiện nhận dạng viết và nhập bằng cách gửi dữ liệu chẩn đoán viết và nhập. Nếu bạn chọn làm như vậy, Microsoft sẽ thu thập mẫu nội dung bạn nhập hoặc viết để cải thiện các tính năng chẳng hạn như nhận dạng chữ viết tay, tự động hoàn tất, dự đoán từ tiếp theo và sửa lỗi chính tả bằng nhiều ngôn ngữ mà khách hàng Microsoft sử dụng. Khi Microsoft thu thập dữ liệu chẩn đoán viết và nhập, dữ liệu sẽ được chia thành những mẫu nhỏ và được xử lý để xóa mã định danh duy nhất, thông tin trình tự và dữ liệu khác (chẳng hạn như địa chỉ email và giá trị số) có thể được sử dụng để tái cấu trúc nội dung gốc hoặc liên kết dữ liệu đầu vào với bạn. Dữ liệu này cũng bao gồm dữ liệu hiệu suất có liên quan, chẳng hạn như những thay đổi mà bạn thực hiện theo cách thủ công đối với văn bản, cũng như những từ bạn đã thêm vào từ điển. Tìm hiểu thêm về cách cải thiện viết và nhập trong Windows.

Nếu bạn chọn bật Trải nghiệm tùy chỉnh, chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu chẩn đoán Windows của bạn (Bắt buộc hoặc Tùy chọn tùy theo mức bạn đã chọn) để cung cấp cho bạn mẹo, quảng cáo cũng như đề xuất được cá nhân hóa để nâng cao trải nghiệm Microsoft. Nếu bạn đã chọn Bắt buộc làm cài đặt dữ liệu chẩn đoán của mình, cá nhân hóa sẽ dựa trên thông tin về thiết bị của bạn, các cài đặt cũng như tính năng của thiết bị và liệu thiết bị có hoạt động đúng hay không. Nếu bạn đã chọn cấp độ Tùy chọn, việc cá nhân hóa cũng sẽ dựa trên thông tin về cách bạn sử dụng ứng dụng và tính năng, cùng với thông tin bổ sung về tình trạng của thiết bị. Tuy nhiên, chúng tôi không sử dụng thông tin về trang web mà bạn duyệt, nội dung kết xuất sự cố, giọng nói, dữ liệu đầu vào dạng nhập hoặc viết để cá nhân hóa khi nhận được những dữ liệu đó từ khách hàng đã chọn cấp độ Tùy chọn.

Trải nghiệm tùy chỉnh bao gồm các đề xuất về cách tùy chỉnh và tối ưu hóa Windows; cũng như quảng cáo và đề xuất của các sản phẩm và dịch vụ, tính năng, ứng dụng và phần cứng của Microsoft cũng như bên thứ ba cho trải nghiệm Windows của bạn. Ví dụ: để giúp bạn tận dụng tối đa thiết bị của mình, chúng tôi có thể cho bạn biết về các tính năng mà bạn có thể không biết hoặc tính năng mới. Bạn có thể nhận được giải pháp nếu gặp sự cố với thiết bị Windows. Bạn có thể được cung cấp cơ hội tùy chỉnh màn hình khóa của mình bằng các hình ảnh hoặc được hiển thị nhiều hình ảnh hơn về loại bạn thích hoặc ít hơn những hình bạn không thích. Nếu phát trực tuyến phim trong trình duyệt, bạn có thể được đề xuất một ứng dụng phát trực tuyến hiệu quả hơn từ Microsoft Store. Hoặc nếu bạn sắp hết dung lượng trên ổ đĩa cứng, Windows có thể đề nghị bạn dùng thử OneDrive hoặc mua phần cứng để có thêm dung lượng. Tìm hiểu thêm về trải nghiệm tùy chỉnh trong Windows.

Hub Phản hồiHub Phản hồimainfeedbackhubmodule
Tóm tắt

Hub Phản hồi cho phép chúng tôi thu thập ý kiến phản hồi về các sản phẩm của Microsoft cũng như các ứng dụng của bên thứ ba và bên thứ nhất đã cài đặt. Khi bạn sử dụng Hub Phản hồi, Hub Phản hồi sẽ định kỳ đọc danh sách ứng dụng đã cài đặt để xác định những ứng dụng nào có thể gửi phản hồi. Hub Phản hồi xác định các ứng dụng được cài đặt trong thiết bị của bạn thông qua API công khai. Ngoài ra, đối với HoloLens, Hub Phản hồi sử dụng camera và micrô của bạn khi bạn chọn chia sẻ môi trường xung quanh và đầu vào âm thanh. Ứng dụng này cũng sử dụng ảnh và thư viện tài liệu để truy nhập ảnh chụp màn hình và bản ghi màn hình mà bạn đính kèm để gửi như một phần của phản hồi.

Bạn có thể đăng nhập vào Hub Phản hồi bằng cách sử dụng tài khoản Microsoft cá nhân hoặc tài khoản do tổ chức của bạn cung cấp (chẳng hạn như công ty hoặc trường học) mà bạn sử dụng để đăng nhập vào sản phẩm của Microsoft. Khi đăng nhập bằng tài khoản của công ty hoặc trường học, bạn có thể gửi ý kiến phản hồi liên quan đến tổ chức cho Microsoft. Mọi phản hồi do bạn cung cấp dù sử dụng tài khoản cơ quan hoặc trường học hay tài khoản Microsoft cá nhân đều có thể hiển thị công khai tùy theo cài đặt do quản trị viên tổ chức của bạn đặt cấu hình. Ngoài ra, nếu bạn phản hồi qua tài khoản công ty hoặc trường học, quản trị viên tổ chức của bạn có thể xem ý kiến phản hồi đó thông qua Hub Phản hồi hoặc trung tâm quản trị.

Khi bạn gửi ý kiến phản hồi tới Microsoft về một sự cố hoặc thêm thông tin chi tiết cho sự cố, dữ liệu chẩn đoán sẽ được gửi tới Microsoft để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Tùy thuộc vào cài đặt Dữ liệu chẩn đoán của bạn trong mục Chẩn đoán & phản hồi trong cài đặt Windows, Hub Phản hồi sẽ tự động gửi dữ liệu chẩn đoán hoặc bạn sẽ có thể chọn gửi cho Microsoft vào thời điểm bạn cung cấp phản hồi. Dựa theo danh mục đã chọn khi gửi ý kiến phản hồi, dữ liệu cá nhân của bạn có thể được thu thập bổ sung nhằm giúp khắc phục sự cố hiệu quả hơn; ví dụ: thông tin liên quan đến vị trí khi gửi ý kiến phản hồi về dịch vụ định vị hoặc thông tin liên quan đến cách nhìn khi gửi ý kiến phản hồi về công nghệ Thực tế kết hợp. Microsoft cũng có thể chia sẻ ý kiến phản hồi của bạn cùng với dữ liệu thu thập được khi bạn gửi ý kiến phản hồi với các đối tác của Microsoft (chẳng hạn như nhà sản xuất thiết bị hoặc nhà phát triển vi chương trình) để giúp họ khắc phục sự cố cho các sản phẩm và dịch vụ hoạt động với Windows cũng như các sản phẩm và dịch vụ khác của Microsoft. Tìm hiểu thêm về dữ liệu chẩn đoán trong Windows.

Nhận trợ giúpNhận trợ giúpmaingethelpmodule
Tóm tắt

Nhận trợ giúp cho phép người dùng Windows nhận hỗ trợ kỹ thuật về Windows và các ứng dụng khác của Microsoft.  Dịch vụ này cung cấp hỗ trợ tự phục vụ (chẳng hạn như các liên kết đến các bài viết trợ giúp hoặc chỉ dẫn về cách người dùng Windows có thể tự khắc phục sự cố), Chẩn đoán và kết nối khách hàng với nhân viên trực tiếp của Microsoft khi thích hợp. Bạn có thể đăng nhập vào cấu phần Nhận trợ giúp của mình bằng tài khoản Microsoft để tạo yêu cầu hỗ trợ người dùng.  Người dùng tài khoản doanh nghiệp cũng có thể được phép tạo yêu cầu hỗ trợ khách hàng tùy thuộc vào hợp đồng hỗ trợ của tổ chức họ và nếu được người quản trị đối tượng thuê của họ kích hoạt.

Nhận trợ giúp có thể đề xuất bạn chạy Chẩn đoán. Nếu bạn đồng ý, dữ liệu chẩn đoán sẽ được xử lý theo mục Chẩn đoán.

Nếu được cho phép trong cài đặt hệ thống, micrô hệ thống có thể được sử dụng để ghi lại câu hỏi hỗ trợ thay vì bạn cần nhập. Bạn có thể kiểm soát điều này trong "Cài đặt quyền riêng tư micrô" trong ứng dụng Cài đặt Windows. Nhận trợ giúp cũng sẽ truy nhập Danh sách Ứng dụng của bạn để hỗ trợ mở Hub Phản hồi vào đúng ứng dụng nếu bạn chọn bắt đầu quy trình phản hồi trong cấu phần Nhận trợ giúp. Tất cả phản hồi sẽ được nhập và kiểm soát bởi Hub Phản hồi, như được mô tả trong mục Hub Phản hồi của Điều khoản về Quyền riêng tư này. Nhận trợ giúp không sử dụng dữ liệu vị trí của bạn trong quá trình hỗ trợ.

Phụ đề trực tiếpPhụ đề trực tiếpmainlivecaptionsmodule
Tóm tắt

Phụ đề trực tiếp sẽ chép lại âm thanh để giúp hiểu nội dung đã nói. Phụ đề trực tiếp có thể tạo phụ đề từ bất kỳ âm thanh nào có chứa giọng nói, cho dù âm thanh đó là trực tuyến, âm thanh bạn đã tải xuống thiết bị hay âm thanh nhận được từ micrô của bạn. Theo mặc định, tính năng chép lại âm thanh micrô sẽ bị tắt.

Dữ liệu giọng nói có phụ đề chỉ được xử lý trên thiết bị của bạn và không được chia sẻ lên đám mây hoặc với Microsoft. Tìm hiểu thêm về phụ đề trực tiếp.

Dịch vụ định vị và ghiDịch vụ định vị và ghimainlocationservicesmotionsensingmodule
Tóm tắt

Dịch vụ vị trí của Windows. Microsoft vận hành dịch vụ vị trí giúp xác định vị trí địa lý chính xác của một thiết bị Windows cụ thể. Tùy thuộc vào các tính năng của thiết bị, vị trí thiết bị có thể được xác định với các mức độ chính xác khác nhau và trong một số trường hợp, có thể được xác định là hoàn toàn chính xác. Khi bạn đã bật vị trí trên một thiết bị Windows hoặc bạn đã cấp quyền cho các ứng dụng Microsoft truy nhập vào thông tin vị trí trên các thiết bị không chạy Windows, Microsoft sẽ thu thập dữ liệu về các trạm phát sóng di động và điểm truy cập Wi-Fi cũng như vị trí của chúng và thêm vào cơ sở dữ liệu vị trí sau khi loại bỏ mọi dữ liệu xác định danh tính của người hoặc thiết bị mà từ đó dữ liệu được thu thập. Thông tin vị trí đã hủy nhận dạng này được dùng để cải thiện dịch vụ định vị của Microsoft.

Các dịch vụ và tính năng của Windows, các ứng dụng chạy trên Windows và các website được mở trong các trình duyệt của Windows có thể truy nhập vào vị trí của thiết bị thông qua Windows nếu cài đặt của bạn cho phép. Một số tính năng và ứng dụng yêu cầu quyền truy nhập vào thông tin vị trí khi bạn cài đặt Windows lần đầu, một số yêu cầu vào lần đầu tiên bạn sử dụng ứng dụng và số khác yêu cầu mỗi lần bạn truy nhập vào vị trí của thiết bị. Để biết thông tin về một số ứng dụng Windows nhất định sử dụng vị trí của thiết bị, hãy xem mục Các ứng dụng Windows của điều khoản về quyền riêng tư này.

Khi một ứng dụng hoặc tính năng truy nhập vào vị trí của thiết bị và bạn đã đăng nhập bằng tài khoản Microsoft, thiết bị Windows cũng sẽ tải vị trí của thiết bị lên đám mây. Khi đó, các ứng dụng hoặc dịch vụ khác sử dụng tài khoản Microsoft của bạn và đã được bạn cấp phép sẽ có thể sử dụng vị trí đó trên toàn bộ các thiết bị. Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ vị trí đã biết gần nhất (mỗi vị trí mới sẽ thay thế vị trí trước đó). Dữ liệu về lịch sử vị trí gần đây của thiết bị Windows cũng được lưu trữ trên thiết bị kể cả khi bạn không dùng tài khoản Microsoft và một số ứng dụng cũng như tính năng nhất định của Windows có thể truy nhập vào lịch sử vị trí này. Bạn có thể xóa lịch sử vị trí của thiết bị bất cứ lúc nào trong ứng dụng cài đặt Windows.

Trong ứng dụng cài đặt Windows, bạn cũng có thể xem những ứng dụng nào có quyền truy nhập vào thông tin vị trí chính xác của thiết bị hoặc lịch sử vị trí của thiết bị, có thể tắt/bật quyền truy nhập vào vị trí của thiết bị cho các ứng dụng cụ thể hoặc tắt quyền truy nhập vào vị trí của thiết bị. Bạn cũng có thể đặt vị trí mặc định. Vị trí này sẽ được sử dụng khi dịch vụ vị trí không thể phát hiện vị trí chính xác hơn cho thiết bị của bạn.

Có một số trường hợp ngoại lệ đối với cách xác định vị trí thiết bị của bạn không được trực tiếp quản lý bởi các cài đặt vị trí.

Ứng dụng máy tính để bàn là loại ứng dụng cụ thể sẽ không yêu cầu cấp quyền riêng khi tìm thông tin vị trí thiết bị của bạn đồng thời sẽ không xuất hiện trong danh sách cho phép bạn chọn ứng dụng có thể sử dụng vị trí của bạn. Có thể tải xuống các ứng dụng này từ Microsoft Store, từ internet hoặc được cài đặt bằng một số loại phương tiện (chẳng hạn như CD, DVD hoặc thiết bị lưu trữ USB). Các ứng dụng này được cho chạy bằng cách sử dụng tệp .EXE, .MSI hoặc .DLL và thường chạy trên thiết bị của bạn, không giống như các ứng dụng dựa trên web (các ứng dụng này chạy trên nền tảng điện toán đám mây). Tìm hiểu thêm về ứng dụng trên máy tính của bên thứ ba và cách các ứng dụng đó vẫn có thể xác định vị trí của thiết bị khi bạn đã tắt cài đặt vị trí của thiết bị .

Một số ứng dụng của bên thứ ba hoặc trải nghiệm trên web xuất hiện trên Windows có thể sử dụng các công nghệ khác (chẳng hạn như Bluetooth, Wi-Fi, modem mạng di động, v.v.) hoặc các dịch vụ định vị dựa trên điện toán đám mây để xác định vị trí thiết bị của bạn với các mức độ chính xác khác nhau ngay cả khi bạn tắt cài đặt vị trí thiết bị.

Ngoài ra, để giúp bạn nhanh chóng nhận được hỗ trợ trong lúc khẩn cấp, bất cứ khi nào bạn thực hiện cuộc gọi khẩn cấp, Windows sẽ cố gắng xác định và chia sẻ vị trí chính xác của bạn, bất kể cài đặt vị trí của bạn. Nếu thiết bị của bạn có thẻ SIM hoặc sử dụng dịch vụ mạng di động, nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn sẽ có quyền truy nhập vào thông tin vị trí của thiết bị. Tìm hiểu thêm về vị trí trong Windows.

Vị trí Chung. Nếu bạn bật Dịch vụ định vị, các ứng dụng không thể sử dụng vị trí chính xác của bạn vẫn sẽ có quyền truy cập vị trí chung, chẳng hạn như thành phố, mã bưu chính hoặc khu vực của bạn.

Tìm thiết bị của tôi. Tính năng Tìm thiết bị của tôi cho phép người quản trị của một thiết bị Windows tìm thấy vị trí của thiết bị đó từ account.microsoft.com/devices. Để bật tính năng Tìm thiết bị của tôi, người quản trị cần đăng nhập bằng tài khoản Microsoft và bật cài đặt vị trí. Tính năng này hoạt động ngay cả khi người dùng khác đã từ chối quyền truy nhập vào vị trí cho tất cả các ứng dụng của họ. Khi người quản trị đó tìm cách xác định vị trí của thiết bị, người dùng sẽ thấy thông báo trong khu vực thông báo. Tìm hiểu thêm về Tìm thiết bị của tôi trong Windows.

Ghi. Một số thiết bị Windows có tính năng ghi cho phép bạn ghi lại các clip âm thanh và video về hoạt động của bạn trên thiết bị, bao gồm cả các cuộc trao đổi liên lạc của bạn với những người khác. Nếu bạn chọn ghi lại một phiên, bản ghi sẽ được lưu cục bộ trên thiết bị của bạn. Trong một số trường hợp, bạn có thể chọn truyền tải bản ghi đến sản phẩm hoặc dịch vụ Microsoft phát bản ghi công khai. Quan trọng: Bạn phải hiểu rõ trách nhiệm pháp lý của mình trước khi ghi và/hoặc truyền tải bất kỳ thông tin liên lạc nào. Điều này có thể bao gồm việc nhận được sự đồng ý trước của mọi người tham gia vào cuộc hội thoại hoặc bất kỳ ủy quyền nào khác theo yêu cầu. Microsoft không chịu trách nhiệm đối với cách bạn sử dụng các tính năng ghi và bản ghi của mình.

Trình tường thuậtTrình tường thuậtmainnarratormodule
Tóm tắt

Trình tường thuật là công cụ đọc màn hình tích hợp giúp bạn sử dụng Windows mà không cần màn hình. Trình tường thuật cung cấp mô tả thông minh về tiêu đề trang và hình ảnh cũng như nội dung tóm tắt trang web khi bạn gặp những hình ảnh chưa được mô tả và liên kết không rõ ràng.

Khi bạn chọn xem mô tả hình ảnh bằng cách nhấn Trình tường thuật + Ctrl + D, hình ảnh đó sẽ được gửi đến Microsoft để thực hiện phân tích hình ảnh và tạo ra mô tả. Hình ảnh chỉ được sử dụng để tạo mô tả và không được lưu trữ bởi Microsoft.

Khi bạn chọn xem mô tả tiêu đề trang bằng cách nhấn Trình tường thuật + Ctrl + D, URL của trang web bạn đang truy cập sẽ được gửi đến Microsoft để tạo mô tả tiêu đề trang cũng như để cung cấp và cải thiện dịch vụ Microsoft, chẳng hạn như các dịch vụ Bing như được mô tả trong phần Bing ở trên.

Khi bạn chọn xem danh sách liên kết phổ biến cho một trang web bằng cách nhấn Trình tường thuật + nhấn đúp S, URL của trang web bạn đang truy cập sẽ được gửi đến Microsoft để tạo bản tóm tắt liên kết phổ biến cũng như để cung cấp và cải thiện dịch vụ Microsoft, chẳng hạn như Bing.

Bạn có thể tắt các tính năng này bất kỳ lúc nào bằng cách chuyển đến Trình tường thuật > Nhận mô tả hình ảnh, tiêu đề trang và liên kết phổ biến trong mục Cài đặt trong Windows.

Bạn cũng có thể gửi phản hồi về Trình tường thuật để giúp Microsoft chẩn đoán và khắc phục sự cố với Trình tường thuật cũng như cải thiện sản phẩm và dịch vụ của Microsoft, chẳng hạn như Windows. Bạn có thể gửi phản hồi bằng lời nói bất kỳ lúc nào trong Trình tường thuật bằng cách sử dụng Phím Trình tường thuật + Alt + F. Khi bạn sử dụng lệnh này, ứng dụng Hub Phản hồi sẽ khởi chạy, cho phép bạn gửi phản hồi bằng lời nói. Nếu bạn bật cài đặt “Giúp cải thiện Trình tường thuật” trong ứng dụng cài đặt Windows và gửi phản hồi bằng lời thông qua Hub Phản hồi, thiết bị và dữ liệu sử dụng gần đây, bao gồm cả dữ liệu nhật kí vết sự kiện (ETL) sẽ được gửi cùng phản hồi bằng lời để cải thiện sản phẩm và dịch vụ của Microsoft, chẳng hạn như Windows.

Liên kết điện thoại - Liên kết với WindowsLiên kết điện thoại - Liên kết với Windowsmainyourphonemodule
Tóm tắt

Tính năng Liên kết điện thoại cho phép bạn liên kết điện thoại Android với Tài khoản Microsoft và iPhone qua Bluetooth để kết nối với PC chạy Windows. Thiết bị Android của bạn sẽ liên kết với Tài khoản Microsoft của bạn và iPhone của bạn sẽ liên kết qua Bluetooth, cho phép nhiều trải nghiệm trên nhiều thiết bị trên tất cả các thiết bị Windows mà bạn đã đăng nhập hoặc kết nối qua Bluetooth. Bạn có thể sử dụng Liên kết điện thoại để xem ảnh gần đây từ điện thoại Android trên thiết bị Windows của mình; thực hiện và nhận cuộc gọi trực tiếp từ điện thoại Android trên thiết bị Windows của bạn; xem và gửi tin nhắn văn bản từ thiết bị Windows của bạn; xem, loại bỏ hoặc thực hiện các tác vụ khác đối với thông báo trên điện thoại Android từ thiết bị Windows của bạn; chia sẻ màn hình điện thoại của bạn trên thiết bị Windows thông qua chức năng phản chiếu của Liên kết điện thoại; và truy nhập ngay vào các ứng dụng Android được cài đặt trên điện thoại Android trên thiết bị Windows của bạn. Bạn có thể sử dụng Liên kết điện thoại để thực hiện và nhận cuộc gọi từ iPhone, xem và gửi tin nhắn văn bản cũng như xem, bỏ qua hoặc thực hiện các hành động khác trên thông báo iPhone từ thiết bị Windows của bạn.

Để sử dụng Liên kết điện thoại, bạn phải cài đặt ứng dụng Liên kết với Windows trên điện thoại Android. Bạn cũng có thể tùy ý tải Liên kết điện thoại xuống iPhone.

Để sử dụng Liên kết điện thoại, bạn phải đăng nhập vào tài khoản Microsoft trên tính năng Liên kết điện thoại trên thiết bị Windows và trên ứng dụng Liên kết với Windows trên điện thoại Android hoặc Bluetooth được bật trên iPhone. Điện thoại Android và thiết bị Windows của bạn phải được kết nối với internet. Một số tính năng sẽ yêu cầu bạn bật Bluetooth và ghép nối điện thoại với PC. Để sử dụng tính năng Cuộc gọi, điện thoại Android của bạn cũng phải bật Bluetooth.

Trong khi thiết lập thiết bị Windows, bạn có thể chọn liên kết điện thoại với tài khoản Microsoft của mình. Điều này được thực hiện bằng cách đăng nhập vào Liên kết với Windows trên điện thoại Android của bạn, cấp quyền và hoàn thành trải nghiệm tích hợp. Sau khi hoàn tất, Liên kết với Windows sẽ đồng bộ hóa dữ liệu của bạn với tất cả các PC chạy Windows nơi bạn đã đăng nhập vào tài khoản Microsoft. Xem bên dưới để biết chi tiết về cách dữ liệu của bạn được sử dụng.

Là một phần trong việc cung cấp cho bạn các tính năng của ứng dụng Liên kết điện thoại, Microsoft sẽ thu thập dữ liệu hiệu suất, sử dụng và thiết bị chẳng hạn như các tính năng phần cứng của điện thoại di động và thiết bị Windows, số lượng và thời lượng phiên trên ứng dụng Liên kết điện thoại và thời lượng bạn dành cho việc thiết lập.

Bạn có thể hủy liên kết điện thoại Android khỏi thiết bị Windows của mình bất kỳ lúc nào bằng cách đi tới cài đặt Liên kết điện thoại và chọn loại bỏ điện thoại Android. Bạn có thể thực hiện điều tương tự từ cài đặt trong ứng dụng Liên kết với Windows trên điện thoại Android. Để biết thông tin chi tiết, hãy xem trang hỗ trợ của chúng tôi.

Bạn có thể hủy liên kết iPhone khỏi thiết bị Windows của mình bất kỳ lúc nào bằng cách đi tới cài đặt Liên kết điện thoại và chọn loại bỏ iPhone. Bạn có thể thực hiện điều tương tự với iPhone bằng cách vào Cài đặt > Bluetooth > Chọn tên PC của bạn > nhấp vào biểu tượng (i) > và chọn Quên thiết bị này. Tất cả người dùng đều có thể xóa ghép nối Bluetooth bằng cách tắt trải nghiệm.

Tin nhắn văn bản – thiết bị Android. Ứng dụng Liên kết điện thoại cho phép bạn xem tin nhắn văn bản được gửi tới điện thoại Android trên thiết bị Windows cũng như gửi tin nhắn văn bản từ thiết bị Windows của bạn. Chỉ tin nhắn văn bản đã nhận và gửi trong vòng 30 ngày gần nhất mới được hiển thị trên thiết bị Windows. Các tin nhắn văn bản này được lưu trữ tạm thời trên thiết bị Windows của bạn. Chúng tôi không lưu trữ tin nhắn văn bản của bạn trên máy chủ của mình hoặc thay đổi hay xóa bất kỳ tin nhắn văn bản nào trên điện thoại Android của bạn. Bạn có thể xem tin nhắn được gửi qua SMS (Dịch vụ tin nhắn ngắn), MMS (Dịch vụ nhắn tin đa phương tiện) trên thiết bị Android và tin nhắn được gửi qua RCS (Dịch vụ truyền thông phong phú) trên một số thiết bị Samsung trên các mạng của nhà cung cấp dịch vụ di động được chọn. Để cung cấp chức năng này, ứng dụng Liên kết điện thoại sẽ truy cập nội dung tin nhắn văn bản của bạn và thông tin liên hệ của các cá nhân hay doanh nghiệp mà bạn nhận hoặc gửi tin nhắn văn bản.

Tin nhắn văn bản – iPhone. Ứng dụng Liên kết điện thoại cho phép bạn xem tin nhắn văn bản được gửi tới iPhone trên thiết bị Windows cũng như gửi tin nhắn văn bản từ thiết bị Windows của bạn. Chỉ tin nhắn văn bản đã nhận và gửi trong phiên Bluetooth hoặc iMessage mới hiển thị trên thiết bị Windows của bạn. Các tin nhắn văn bản này được lưu trữ tạm thời trên thiết bị Windows của bạn. Chúng tôi không bao giờ lưu trữ tin nhắn văn bản của bạn trên máy chủ của mình hoặc thay đổi hay xóa bất kỳ tin nhắn văn bản nào trên iPhone của bạn. Bạn có thể xem tin nhắn được gửi qua SMS (Dịch vụ tin nhắn ngắn). Để cung cấp chức năng này, ứng dụng Liên kết điện thoại sẽ truy cập nội dung tin nhắn văn bản của bạn và thông tin liên hệ của các cá nhân hay doanh nghiệp mà bạn nhận hoặc gửi tin nhắn văn bản.

Cuộc gọi – thiết bị Android. Ứng dụng Liên kết điện thoại cho phép bạn thực hiện và nhận cuộc gọi từ điện thoại Android trên thiết bị Windows của mình. Thông qua ứng dụng Liên kết điện thoại, bạn cũng có thể xem các cuộc gọi gần đây trên thiết bị Windows của mình. Để kích hoạt tính năng này, bạn phải cho phép một số quyền nhất định trên cả thiết bị Windows và điện thoại Android, chẳng hạn như quyền truy cập nhật ký cuộc gọi và cho phép thực hiện cuộc gọi điện thoại từ PC. Các quyền này có thể được thu hồi bất cứ lúc nào trong trang Cài đặt Liên kết điện thoại trên thiết bị Windows và cài đặt của điện thoại Android. Chỉ các cuộc gọi đã nhận và gọi đi trong vòng 30 ngày gần đây nhất mới hiển thị trong nhật ký cuộc gọi trên thiết bị Windows. Chi tiết của những cuộc gọi này được lưu trữ tạm thời trên thiết bị Windows của bạn. Chúng tôi không thay đổi hoặc xóa lịch sử cuộc gọi trên điện thoại Android của bạn.

Cuộc gọi – iPhone. Ứng dụng Liên kết điện thoại cho phép bạn thực hiện và nhận cuộc gọi từ điện thoại iPhone trên thiết bị Windows của mình. Thông qua ứng dụng Liên kết điện thoại, bạn cũng có thể xem các cuộc gọi gần đây trên thiết bị Windows của mình. Để kích hoạt tính năng này, bạn phải bật tính năng Đồng bộ hóa danh bạ trong cài đặt Bluetooth trên iPhone. Chi tiết của những cuộc gọi này được lưu trữ tạm thời trên thiết bị Windows của bạn. Chúng tôi không thay đổi hoặc xóa lịch sử cuộc gọi trên điện thoại iPhone của bạn.

Ảnh – thiết bị Android. Liên kết Điện thoại cho phép bạn sao chép, chia sẻ, chỉnh sửa, lưu hoặc xóa ảnh từ điện thoại Android trên thiết bị Windows của mình. Chỉ một số lượng giới hạn các ảnh gần đây nhất từ thư mục Thư viện Ảnh và Ảnh chụp màn hình trên điện thoại Android mới được hiển thị trên thiết bị Windows vào thời điểm cụ thể bất kỳ. Các ảnh này được lưu trữ tạm thời trên thiết bị Windows của bạn và khi bạn chụp nhiều ảnh hơn trên điện thoại Android, chúng tôi sẽ xóa bản sao tạm thời của các ảnh cũ khỏi thiết bị Windows của bạn. Chúng tôi không lưu ảnh của bạn trên máy chủ của mình hoặc thay đổi hay xóa bất kỳ ảnh nào trên điện thoại Android của bạn.

Thông báo – thiết bị Android. Ứng dụng Liên kết điện thoại cho phép bạn xem thông báo của điện thoại Android trên thiết bị Windows của mình. Thông qua ứng dụng Liên kết điện thoại, bạn có thể đọc và loại bỏ thông báo của điện thoại Android từ thiết bị Windows hoặc thực hiện các hành động khác liên quan đến thông báo. Để kích hoạt tính năng này trong ứng dụng Liên kết điện thoại, bạn phải cho phép một số quyền nhất định, chẳng hạn như đồng bộ thông báo, trên cả thiết bị Windows và điện thoại Android. Các quyền này có thể được thu hồi bất cứ lúc nào trong trang Cài đặt Liên kết điện thoại trên thiết bị Windows và cài đặt của điện thoại Android. Để biết thông tin chi tiết, hãy xem trang hỗ trợ của chúng tôi.

Thông báo – iPhone. Ứng dụng Liên kết điện thoại cho phép bạn xem thông báo của điện thoại iPhone trên thiết bị Windows của mình. Thông qua ứng dụng Liên kết điện thoại, bạn có thể đọc và loại bỏ thông báo của điện thoại iPhone từ thiết bị Windows hoặc thực hiện các hành động khác liên quan đến thông báo. Để kích hoạt tính năng Liên kết điện thoại này, bạn phải cho phép một số quyền nhất định, chẳng hạn như đồng bộ hóa thông báo, trên cả thiết bị Windows và iPhone. Các quyền này có thể được thu hồi bất cứ lúc nào trong trang Cài đặt Liên kết điện thoại trên thiết bị Windows và cài đặt Bluetooth của điện thoại iPhone.

Phản chiếu màn hình điện thoại – thiết bị Android. Trên các thiết bị được hỗ trợ, Liên kết Điện thoại cho phép bạn xem màn hình điện thoại Android trên thiết bị Windows của mình. Màn hình điện thoại Android sẽ được hiển thị trên thiết bị Windows của bạn dưới dạng một luồng pixel và bất kỳ âm thanh nào bạn bật trên màn hình điện thoại Android khi được liên kết với thiết bị Windows thông qua ứng dụng Liên kết điện thoại sẽ phát qua điện thoại Android.

Phản chiếu ứng dụng – thiết bị Android. Trên các thiết bị được hỗ trợ, Liên kết điện thoại cho phép bạn sử dụng các ứng dụng Android được cài đặt trên điện thoại Android trên thiết bị Windows của mình. Ví dụ: bạn có thể khởi chạy ứng dụng âm nhạc trong phiên Windows của mình và nghe âm thanh từ ứng dụng đó trên loa PC của bạn. Microsoft thu thập danh sách các ứng dụng Android đã cài đặt của bạn và hoạt động gần đây để cung cấp dịch vụ và hiển thị cho bạn các ứng dụng bạn sử dụng gần đây nhất. Microsoft không lưu trữ những ứng dụng bạn đã cài đặt hoặc bất kỳ thông tin nào được ứng dụng hiển thị trong trải nghiệm của bạn với ứng dụng đó.

Truyền nội dung – thiết bị Android. Trên các thiết bị được hỗ trợ, Liên kết Điện thoại cho phép bạn sao chép và dán các nội dung như tệp, tài liệu, ảnh, v.v. giữa điện thoại Android và thiết bị Windows của bạn. Bạn có thể chuyển nội dung từ điện thoại Android sang thiết bị Windows và từ thiết bị Windows sang điện thoại Android bằng cách kéo và thả nội dung giữa các thiết bị.

Điểm truy cập tức thời – thiết bị Android. Trên các thiết bị được hỗ trợ, Liên kết với Windows cho phép người dùng chia sẻ thông tin điểm phát sóng di động với PC được ghép nối của họ qua giao tiếp Bluetooth an toàn. Sau đó, PC của bạn có thể được kết nối với Internet thông qua cửa sổ mạng Windows. Xin lưu ý rằng phí dữ liệu di động có thể được áp dụng tùy thuộc vào gói dữ liệu di động mà bạn có.

Đồng bộ hóa danh bạ – thiết bị Android. Liên kết với Windows cho phép bạn đồng bộ hóa danh bạ Android của mình vào đám mây của Microsoft để truy cập chúng trong các sản phẩm và dịch vụ khác của Microsoft. Bạn có thể bật tính năng này bằng cách đi tới cài đặt Liên kết với Windows và bật tính năng “Đồng bộ hóa danh bạ”. Thông tin liên hệ của bạn được lưu trữ trực tuyến và được liên kết với tài khoản Microsoft của bạn. Bạn có thể chọn tắt đồng bộ hóa và xóa các liên hệ này bất kỳ lúc nào. Tìm hiểu thêm.

Đồng bộ hóa danh bạ – iPhone. Liên kết điện thoại cho phép bạn đồng bộ hóa danh bạ từ iPhone của mình để truy nhập vào danh bạ cho mục đích nhắn tin và gọi điện. Bạn có thể bật tính năng này bằng cách vào cài đặt Bluetooth trên iPhone và bật Đồng bộ hóa danh bạ bên dưới tên PC của bạn sau khi kết nối iPhone với Liên kết điện thoại. Bạn có thể chọn tắt đồng bộ hóa bất cứ lúc nào bằng cách tắt Đồng bộ hóa danh bạ.

Văn bản thành giọng nói. Các tính năng của ứng dụng Liên kết điện thoại có hỗ trợ khả năng truy nhập chẳng hạn như văn bản thành giọng nói. Bạn có thể kích hoạt tính năng văn bản thành giọng nói, cho phép bạn nghe nội dung của tin nhắn văn bản hoặc thông báo dưới dạng âm thanh. Nếu bạn kích hoạt tính năng này, tin nhắn văn bản và thông báo của bạn sẽ được đọc to khi nhận được.

Office doanh nghiệp – Thiết bị Android. Liên kết với Windows sẽ cho phép bạn chèn ảnh vào các phiên bản trên web và trên máy tính của một số ứng dụng Microsoft 365 chọn lọc, chẳng hạn như PowerPoint, Excel và Word trực tiếp từ điện thoại di động của bạn. Điều này yêu cầu Người quản trị CNTT của bạn phải bật Trải nghiệm được kết nối tùy chọn cho các ứng dụng Microsoft Office và bạn sẽ cần liên kết thiết bị di động của mình với tài khoản cơ quan hoặc trường học và cung cấp quyền truy cập Ảnh cho tài khoản của bạn. Sau khi triển khai, phiên của bạn sẽ kéo dài 15 phút để cho phép bạn chuyển Ảnh từ thiết bị di động của mình. Để sử dụng lại tính năng này, bạn cần quét mã QR của mình. Liên kết với Windows không thu thập thông tin tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn hoặc thông tin về Doanh nghiệp của bạn. Để cung cấp dịch vụ này, Microsoft sử dụng dịch vụ đám mây để chuyển tiếp tệp của bạn nhằm mục đích chèn ảnh vào phiên bản web và trên máy tính của một số ứng dụng Microsoft 365 chọn lọc, chẳng hạn như tệp PowerPoint, Excel và Word.

Trải nghiệm trên các thiết bịTrải nghiệm trên các thiết bịmaincrossdevicemodule
Tóm tắt

Mục Trải nghiệm trên các thiết bị trong Windows cho phép bạn truy nhập vào thiết bị di động từ PC bằng Tài khoản Microsoft. Các thiết bị này có thể được quản lý ở mục “Thiết bị di động” trong mục Bluetooth và thiết bị ở phần Cài đặt của PC chạy Windows. Trong quá trình cung cấp những tính năng này, Microsoft sẽ thu thập dữ liệu thiết bị và mức sử dụng hiệu suất, trong đó có thông tin về các chức năng phần cứng của thiết bị di động và thiết bị Windows. Bạn có thể bật hoặc tắt tính năng này bất cứ lúc nào trong phần Cài đặt của PC chạy Windows.

Sử dụng thiết bị di động làm camera được kết nối. Tính năng này cho phép bạn sử dụng camera của thiết bị di động trong các ứng dụng hoặc sản phẩm trên Windows có hỗ trợ chức năng camera. Bạn có thể bật tính năng này ở mục “Thiết bị di động” trong mục Bluetooth và thiết bị trong phần Cài đặt trên PC. Microsoft không ghi lại hay lưu trữ phiên camera, hoặc bất kỳ thông tin nào được hiển thị bằng camera trong mọi ứng dụng hoặc sản phẩm.

Nhận thông báo ảnh mới từ thiết bị di động. Tính năng này cho phép bạn nhận thông báo từ thiết bị di động được liên kết trên PC chạy Windows. Các ảnh này được lưu trữ tạm thời trên PC chạy Windows trong khi bạn đang chỉnh sửa hoặc mở các ảnh đó. Bạn sẽ cần bắt đầu lưu ảnh vào PC để lưu trữ cho đến khi bạn quyết định xóa các ảnh đó. Chúng tôi không bao giờ lưu trữ ảnh của bạn trên máy chủ của chúng tôi, không thay đổi hay xóa bất kỳ ảnh nào trên thiết bị di động của bạn.

Tính năng bảo mật và an toànTính năng bảo mật và an toànmainsecurityandsafetyfeaturesmodule
Tóm tắt

Mã hóa thiết bị. Mã hóa thiết bị giúp bảo vệ dữ liệu được lưu trữ trên thiết bị của bạn bằng cách mã hóa dữ liệu bằng công nghệ Mã hóa Ổ đĩa BitLocker. Khi tính năng mã hóa thiết bị được bật, Windows sẽ tự động mã hóa ổ đĩa đã cài đặt Windows và tạo khóa khôi phục. Khóa khôi phục BitLocker dành cho thiết bị của bạn tự động được sao lưu trực tuyến trong tài khoản Microsoft OneDrive cá nhân của bạn. Microsoft không sử dụng các khóa khôi phục cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích nào.

Công cụ Loại bỏ Phần mềm Có hại. Công cụ Xóa Phần mềm Độc hại (MSRT) chạy trên thiết bị của bạn ít nhất mỗi tháng một lần như một phần của Windows Update. MSRT kiểm tra thiết bị xem có bị nhiễm phần mềm có hại thường gặp, cụ thể nào không ("phần mềm có hại") và giúp xóa bất kỳ phần mềm có hại nào phát hiện được. Khi chạy MSRT, chương trình sẽ xóa phần mềm có hại có trong danh sách trên trang web Hỗ trợ của Microsoft nếu phần mềm có hại đó có trên thiết bị của bạn. Trong quá trình kiểm tra phần mềm có hại, một báo cáo sẽ được gửi đến Microsoft với dữ liệu cụ thể về phần mềm có hại phát hiện được, lỗi và dữ liệu khác về thiết bị của bạn. Nếu bạn không muốn MSRT gửi dữ liệu này đến Microsoft, bạn có thể tắt thành phần báo cáo của MSRT.

Gia đình Microsoft. Cha mẹ có thể sử dụng Microsoft Family Safety để hiểu và thiết lập các ranh giới về cách con cái của họ sử dụng thiết bị. Vui lòng đọc kỹ thông tin tại Microsoft Family Safety nếu chọn tạo hoặc tham gia nhóm gia đình. Nếu bạn sống trong khu vực yêu cầu quyền tạo tài khoản để truy nhập dịch vụ Microsoft, bạn có thể được nhắc yêu cầu hoặc cung cấp sự chấp thuận của phụ huynh. Nếu người dùng chưa đủ tuổi theo luật trong khu vực của bạn, trong quá trình đăng ký, họ sẽ được nhắc yêu cầu sự chấp thuận từ phụ huynh hoặc người giám hộ bằng cách nhập email của người lớn. Khi báo cáo hoạt động Gia đình được bật cho một trẻ, Microsoft sẽ thu thập chi tiết về cách trẻ đó sử dụng thiết bị và cung cấp cho phụ huynh các báo cáo về hoạt động của trẻ đó. Các báo cáo hoạt động được xóa theo định kỳ khỏi máy chủ Microsoft.

SmartScreen của Bộ bảo vệ Microsoft và Kiểm soát Ứng dụng Thông minh. Microsoft cố gắng giúp bảo vệ thiết bị và mật khẩu của bạn khỏi các ứng dụng, tệp và nội dung web không an toàn.

SmartScreen của Bộ bảo vệ Microsoft giúp bảo vệ bạn khi sử dụng các dịch vụ của chúng tôi bằng cách xác định các mối đe dọa đối với bạn, thiết bị và mật khẩu của bạn. Các mối đe dọa này có thể bao gồm các ứng dụng hoặc nội dung web có khả năng không an toàn mà SmartScreen của Bộ bảo vệ Microsoft phát hiện trong khi kiểm tra các trang web bạn truy nhập, tệp bạn tải xuống và các ứng dụng bạn cài đặt và chạy. Khi Microsoft Defender SmartScreen kiểm tra nội dung web và ứng dụng, dữ liệu về nội dung và thiết bị của bạn sẽ được gửi tới Microsoft, bao gồm địa chỉ web đầy đủ của nội dung. Khi cần phân tích bổ sung để xác định các mối đe dọa bảo mật, thông tin về trang web hoặc ứng dụng đáng ngờ—chẳng hạn như nội dung được hiển thị, âm thanh được phát và bộ nhớ ứng dụng—có thể được gửi tới Microsoft. Dữ liệu này sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích bảo mật trong việc phát hiện, bảo vệ và ứng phó với các sự cố bảo mật, hành vi trộm cắp danh tính, gian lận hoặc các hoạt động độc hại, lừa đảo hoặc bất hợp pháp khác. Nếu SmartScreen của Bộ bảo vệ Microsoft phát hiện thấy nội dung có khả năng không an toàn, bạn sẽ thấy cảnh báo thay vì nội dung. Bạn có thể bật hoặc tắt SmartScreen của Bộ bảo vệ Microsoft trong ứng dụng Bảo mật Windows.

Khi được hỗ trợ, Kiểm soát Ứng dụng Thông minh giúp kiểm tra phần mềm được cài đặt và chạy trên thiết bị của bạn để xác định xem phần mềm đó có độc hại, có khả năng không mong muốn hoặc gây ra các mối đe dọa khác cho bạn và thiết bị của bạn hay không. Trên thiết bị được hỗ trợ, Kiểm soát Ứng dụng Thông minh sẽ bắt đầu ở chế độ đánh giá và dữ liệu mà chúng tôi thu thập cho SmartScreen của Bộ bảo vệ Microsoft như tên tệp, hàm băm của nội dung tệp, vị trí tải xuống và chứng chỉ kỹ thuật số của tệp, được sử dụng để giúp xác định xem thiết bị của bạn có phù hợp để sử dụng Kiểm soát Ứng dụng Thông minh giúp tăng cường bảo mật hay không. Kiểm soát Ứng dụng Thông minh chưa được bật và sẽ không chặn trong chế độ đánh giá. Một số thiết bị có thể không phù hợp để sử dụng với Kiểm soát Ứng dụng Thông minh nếu Kiểm soát Ứng dụng Thông minh sẽ cản trở và can thiệp vào các tác vụ có chủ đích và hợp pháp của người dùng, ví dụ như các nhà phát triển sử dụng nhiều tệp chưa được ký tên. Nếu bạn phù hợp để sử dụng Kiểm soát Ứng dụng Thông minh thì tính năng này sẽ tự động được bật và sẽ tăng cường bảo vệ cho thiết bị của bạn ngoài SmartScreen của Bộ bảo vệ Microsoft. Nếu không, Kiểm soát Ứng dụng Thông minh sẽ không khả dụng và bị tắt vĩnh viễn. Nếu thiết bị của bạn không được hỗ trợ hoặc không phù hợp để sử dụng Kiểm soát Ứng dụng Thông minh, SmartScreen của Bộ bảo vệ Microsoft sẽ tiếp tục giúp bảo vệ thiết bị của bạn. Khi Kiểm soát Ứng dụng Thông minh được bật và xác định một ứng dụng là độc hại, có khả năng không mong muốn hoặc không xác định và chưa được ký tên thì nó sẽ chặn và thông báo cho bạn trước khi mở, chạy hoặc cài đặt ứng dụng. Tìm hiểu thêm về Kiểm soát Ứng dụng Thông minh .

Khi SmartScreen của Bộ bảo vệ Microsoft hoặc Kiểm soát Ứng dụng Thông minh kiểm tra một tệp, dữ liệu về tệp đó sẽ được gửi đến Microsoft, bao gồm tên tệp, hàm băm của nội dung tệp, vị trí tải xuống và các chứng chỉ kỹ thuật số của tệp.

Bạn có thể bật hoặc tắt Kiểm soát Ứng dụng Thông minh trong ứng dụng Bảo mật Windows.

Tính năng Chống Virut của Bộ bảo vệ Microsoft. Tính năng Chống Virut của Bộ bảo vệ Microsoft sẽ tìm kiếm phần mềm độc hại và các phần mềm không mong muốn khác, những ứng dụng không mong muốn tiềm ẩn và các nội dung có hại khác trên thiết bị của bạn. Tính năng Chống Virut của Bộ bảo vệ Microsoft được bật tự động nhằm giúp bảo vệ thiết bị của bạn nếu không có phần mềm chống phần mềm có hại nào khác đang hoạt động để bảo vệ thiết bị của bạn. Nếu Tính năng Chống Virut của Bộ bảo vệ Microsoft được bật, tính năng này sẽ giám sát trạng thái bảo mật của thiết bị. Khi được bật hoặc đang chạy vì Quét Định kỳ Có giới hạn được bật, Tính năng Chống Virut của Bộ bảo vệ Microsoft sẽ tự động gửi cho Microsoft báo cáo chứa dữ liệu về phần mềm bị nghi ngờ là có hại và các phần mềm không mong muốn khác, những ứng dụng không mong muốn tiềm ẩn và các nội dung có hại khác đồng thời tính năng này cũng có thể gửi tệp có thể chứa nội dung có hại, chẳng hạn như phần mềm độc hại hoặc các tệp không xác định để kiểm tra thêm. Nếu một báo cáo có khả năng chứa dữ liệu cá nhân, báo cáo đó sẽ không được tự động gửi đi và bạn sẽ được nhắc trước khi báo cáo được gửi. Bạn có thể đặt cấu hình Tính năng Chống Virut của Bộ bảo vệ Microsoft để không gửi báo cáo và phần mềm bị nghi ngờ là có hại cho Microsoft.

Giọng nói, Kích hoạt bằng giọng nói, Viết tay và NhậpGiọng nói, Kích hoạt bằng giọng nói, Viết tay và Nhậpmainspeechinkingtypingmodule
Tóm tắt

Giọng nói. Microsoft cung cấp cả tính năng nhận dạng giọng nói dựa trên thiết bị và công nghệ nhận dạng giọng nói dựa trên đám mây (trực tuyến).

Việc bật cài đặt Nhận dạng giọng nói trực tuyến cho phép các ứng dụng sử dụng tính năng nhận dạng giọng nói dựa trên đám mây của Microsoft. Ngoài ra, trong Windows 10, cài đặt Nhận dạng giọng nói trực tuyến cho phép bạn sử dụng tính năng đọc chính tả trong Windows.

Bật giọng nói trong khi thiết lập thiết bị HoloLens hoặc cài đặt Windows Mixed Reality sẽ cho phép bạn sử dụng giọng nói để đọc chính tả, ra lệnh và tương tác với ứng dụng. Cả cài đặt của tính năng nhận dạng giọng nói dựa trên thiết bị và nhận dạng giọng nói trực tuyến đều sẽ được bật. Khi cả hai cài đặt này được bật cùng lúc với tai nghe của bạn, thiết bị sẽ luôn lắng nghe đầu vào giọng nói của bạn và sẽ gửi dữ liệu giọng nói cho dịch vụ nhận dạng giọng nói dựa trên đám mây của Microsoft.

Khi bạn sử dụng công nghệ nhận dạng giọng nói dựa trên đám mây từ Microsoft, dù được bật bằng cài đặt Nhận dạng giọng nói trực tuyến hay khi bạn tương tác với HoloLens hoặc nhập văn bản bằng giọng nói, Microsoft sẽ thu thập và sử dụng các bản ghi giọng nói của bạn để cung cấp dịch vụ nhận dạng giọng nói bằng cách tạo bản chép lại văn bản của các từ được nói trong dữ liệu giọng nói. Microsoft sẽ không lưu trữ, lấy mẫu hoặc nghe các bản ghi giọng nói của bạn khi chưa được bạn cho phép. Để tìm hiểu thêm về cách Microsoft quản lý dữ liệu giọng nói của bạn, hãy xem mục Công nghệ nhận dạng giọng nói.

Bạn có thể sử dụng tính năng nhận dạng giọng nói dựa trên thiết bị mà không phải gửi dữ liệu giọng nói của bạn cho Microsoft. Tuy nhiên, công nghệ nhận dạng giọng nói dựa trên đám mây của Microsoft cung cấp tính năng nhận dạng chính xác hơn so với tính năng nhận dạng giọng nói dựa trên thiết bị. Khi cài đặt nhận dạng giọng nói trực tuyến bị tắt, các dịch vụ giọng nói không dựa trên đám mây và chỉ sử dụng nhận dạng dựa trên thiết bị—như phụ đề trực tiếp, Trình tường thuật hoặc truy nhập giọng nói—sẽ vẫn hoạt động và Microsoft sẽ không thu thập bất kỳ dữ liệu giọng nói nào.

Bạn có thể tắt tính năng nhận dạng giọng nói trực tuyến bất cứ lúc nào. Thao tác này sẽ ngăn mọi ứng dụng dựa vào cài đặt Nhận dạng giọng nói trực tuyến gửi dữ liệu giọng nói của bạn cho Microsoft. Nếu đang sử dụng HoloLens hoặc tai nghe Windows Mixed Reality, bạn cũng có thể tắt tính năng nhận dạng giọng nói dựa trên thiết bị bất cứ lúc nào. Thao tác này sẽ khiến thiết bị dừng nghe giọng nói đầu vào của bạn. Tìm hiểu thêm về tính năng nhận dạng giọng nói trong Windows .

Kích hoạt bằng Giọng nói. Windows cung cấp các ứng dụng được hỗ trợ có khả năng phản hồi và thực hiện hành động dựa trên từ khóa giọng nói dành riêng cho ứng dụng đó.

Nếu bạn đã cho phép một ứng dụng nghe các từ khóa giọng nói, Windows sẽ chủ động nghe qua micrô để phát hiện các từ khóa này. Sau khi hệ thống nhận dạng được từ khóa, ứng dụng sẽ có quyền truy cập vào bản ghi giọng nói của bạn, có thể xử lý bản ghi, thực hiện hành động và phản hồi, chẳng hạn như nói ra một câu trả lời. Ứng dụng có thể gửi bản ghi giọng nói tới các dịch vụ của riêng mình trong đám mây để xử lý các lệnh. Mỗi ứng dụng phải xin phép bạn trước khi truy cập vào các bản ghi giọng nói.

Ngoài ra, bạn có thể bật tính năng kích hoạt bằng giọng nói khi thiết bị đang bị khóa. Nếu bạn bật, ứng dụng liên quan sẽ tiếp tục nghe qua micrô đối với các từ khóa giọng nói khi bạn đã khóa thiết bị và có thể kích hoạt khi có bất kỳ ai nói gần thiết bị. Khi thiết bị bị khóa, ứng dụng sẽ có quyền truy cập vào cùng một nhóm các tính năng và thông tin như khi thiết bị đã mở khóa.

Bạn có thể tắt kích hoạt bằng giọng nói bất cứ lúc nào. Tìm hiểu thêm về kích hoạt bằng giọng nói trong Windows .

Ngay cả khi bạn đã tắt kích hoạt bằng giọng nói, một số dịch vụ và ứng dụng trên máy tính của bên thứ ba vẫn có thể nghe qua micrô và thu thập đầu vào giọng nói của bạn. Tìm hiểu thêm về ứng dụng trên máy tính của bên thứ ba và cách các ứng dụng đó vẫn có thể truy cập vào micrô của bạn ngay cả khi đã tắt các cài đặt này. .

Nhập văn bản bằng giọng nói. Trong Windows 11, tính năng đọc chính tả đã được cập nhật và đổi tên thành nhập văn bản bằng giọng nói. Tính năng nhập văn bản bằng giọng nói có thể sử dụng cả công nghệ nhận dạng giọng nói trên thiết bị và công nghệ nhận dạng giọng nói trực tuyến để hỗ trợ dịch vụ chép lại giọng nói thành văn bản. Bạn cũng có thể chọn đóng góp clip thoại để giúp cải thiện tính năng nhập văn bản bằng giọng nói. Nếu bạn chọn không đóng góp clip thoại, bạn vẫn có thể sử dụng tính năng nhập văn bản bằng giọng nói. Bạn có thể thay đổi lựa chọn của mình bất cứ lúc nào trong cài đặt nhập văn bản bằng giọng nói. Microsoft sẽ không lưu trữ, lấy mẫu hoặc nghe các bản ghi giọng nói của bạn khi chưa được bạn cho phép. Tìm hiểu thêm về Microsoft và dữ liệu giọng nói của bạn .

Truy nhập bằng giọng nói. Windows cho phép mọi người, bao gồm cả người khuyết tật về vận động, kiểm soát PC và soạn thảo văn bản bằng giọng nói của họ. Ví dụ, truy nhập bằng giọng nói hỗ trợ các tình huống như mở và chuyển đổi giữa các ứng dụng, duyệt web, đọc và soạn thư. Truy nhập bằng giọng nói tận dụng tính năng nhận dạng giọng nói trên thiết bị, hiện đại để nhận dạng giọng nói chính xác và được hỗ trợ mà không cần kết nối internet. Khi người dùng gọi quyền truy nhập bằng giọng nói, quyền đó sẽ sử dụng micrô của thiết bị. Tìm hiểu thêm về truy nhập bằng giọng nói .

Cá nhân hóa Viết & Nhập. Những từ bạn nhập và viết tay được thu thập nhằm cung cấp cho bạn danh sách từ tùy chỉnh, khả năng nhận dạng ký tự tốt hơn để giúp bạn nhập và viết trên thiết bị, cũng như các đề xuất văn bản xuất hiện khi bạn nhập hoặc viết.

Bạn có thể tắt tính năng cá nhân hóa cách nhập & viết bất kỳ lúc nào. Thao tác này sẽ xóa danh sách từ của khách hàng được lưu trữ trên thiết bị của bạn. Nếu bật lại, bạn sẽ cần tạo lại danh sách từ tùy chỉnh của mình. Tìm hiểu thêm về tính năng cá nhân hóa cách viết và nhập trong Windows.

Cài đặt Đồng bộ và sao lưuCài đặt Đồng bộ và sao lưumainsyncsettingsmodule
Tóm tắt

Khi bạn đăng nhập vào Windows bằng tài khoản Microsoft hoặc cơ quan hoặc trường học, Windows có thể lưu trữ dữ liệu cài đặt, tệp và cấu hình thiết bị trong máy chủ của Microsoft. Windows sẽ chỉ sử dụng các cài đặt được lưu trữ, tệp và dữ liệu cấu hình thiết bị để giúp bạn di chuyển trải nghiệm của mình trên một thiết bị khác dễ dàng hơn.

Bạn có thể tắt tính năng này và ngăn Windows lưu trữ cài đặt, tệp và dữ liệu cấu hình từ cài đặt Windows. Bạn có thể xóa dữ liệu đã được sao lưu trước đó vào tài khoản Microsoft bằng cách truy nhập trang Thiết bị tài khoản Microsoft của bạn.

Tìm hiểu thêm về cài đặt sao lưu và đồng bộ hóa Windows.

Dịch vụ cập nhậtDịch vụ cập nhậtmainupdateservicesmodule
Tóm tắt

Các dịch vụ Cập nhật dành cho Windows gồm có Windows Update và Microsoft Update. Windows Update là dịch vụ cung cấp cho bạn các bản cập nhật phần mềm cho phần mềm Windows và các phần mềm hỗ trợ khác, chẳng hạn như các trình điều khiển và phần mềm cơ sở do nhà sản xuất thiết bị cung cấp. Microsoft Update là dịch vụ cung cấp cho bạn các bản cập nhật phần mềm cho các phần mềm Microsoft khác như Microsoft 365.

Windows Update tự động tải các bản cập nhật phần mềm Windows xuống thiết bị của bạn. Bạn có thể đặt cấu hình để Windows Update tự động cài đặt các bản cập nhật này khi chúng sẵn có (được khuyến nghị) hoặc để Windows thông báo cho bạn khi cần phải khởi động lại để hoàn tất việc cài đặt các bản cập nhật. Các ứng dụng có sẵn thông qua Microsoft Store được cập nhật tự động thông qua Microsoft Store, như được mô tả trong phần Microsoft Store của tuyên bố về quyền riêng tư này.

Trình duyệt web—Trình duyệt web — Microsoft Edge Legacy và Internet Explorer và Internet ExplorerTrình duyệt web—Microsoft Edge Cũ và Internet Explorermainwebbrowsersmodule
Tóm tắt

Phần này áp dụng cho các phiên bản Microsoft Edge cũ (phiên bản 44 trở xuống). Hãy xem mục Microsoft Edge của Điều khoản về Quyền riêng tư này để biết thêm thông tin về các phiên bản Microsoft Edge mà không phải là phiên bản cũ.

Microsoft Edge là trình duyệt web mặc định dành cho Windows. Internet Explorer, trình duyệt cũ của Microsoft, cũng có sẵn trong Windows. Mỗi khi bạn sử dụng trình duyệt web để truy cập internet, dữ liệu về thiết bị của bạn ("dữ liệu thiết bị chuẩn") được gửi đến các trang web mà bạn truy cập và các dịch vụ trực tuyến mà bạn sử dụng. Dữ liệu thiết bị chuẩn bao gồm địa chỉ IP của thiết bị của bạn, kiểu và ngôn ngữ của trình duyệt, thời gian truy cập và địa chỉ trang web giới thiệu. Dữ liệu này có thể được ghi nhật ký trên máy chủ web của các trang web đó. Dữ liệu nào được ghi nhật ký và cách sử dụng dữ liệu phụ thuộc vào các hoạt động về quyền riêng tư của các trang web mà bạn truy cập và các dịch vụ web mà bạn sử dụng. Ngoài ra, Microsoft Edge sẽ gửi một ID trình duyệt duy nhất tới một số trang web để cho phép chúng tôi phát triển dữ liệu tổng hợp dùng để cải thiện các tính năng và dịch vụ của trình duyệt.

Ngoài ra, dữ liệu về cách bạn sử dụng trình duyệt, chẳng hạn như lịch sử duyệt, dữ liệu biểu mẫu web, các tệp internet tạm thời và cookie, được lưu trữ trên thiết bị của bạn. Bạn có thể xóa dữ liệu này khỏi thiết bị bằng cách sử dụng Xóa lịch sử duyệt.

Microsoft Edge cho phép bạn chụp và lưu nội dung trên thiết bị của bạn, chẳng hạn như:

 • Ghi chú web. Cho phép bạn tạo các ghi chú viết tay và văn bản trên các trang web mà bạn truy cập cũng như cắt, lưu hoặc chia sẻ các ghi chú này.
 • Đọc chủ động. Cho phép bạn tạo và quản lý các danh sách đọc, bao gồm cả các trang web và tài liệu.
 • Hub. Cho phép bạn dễ dàng quản lý các danh sách đọc, mục yêu thích, nội dung tải xuống và lịch sử của bạn, tất cả ở một nơi.
 • Ghim Trang web vào Thanh tác vụ. Cho phép bạn ghim các trang web yêu thích của mình vào thanh tác vụ Windows. Trang web sẽ có thể xem các trang mà bạn đã ghim để có thể cấp cho bạn một thẻ thông báo, cho bạn biết khi có nội dung mới để bạn có thể xem trên trang web của họ.

Một số thông tin trình duyệt Microsoft lưu trên thiết bị của bạn sẽ được đồng bộ với các thiết bị khác khi bạn đăng nhập bằng tài khoản Microsoft, do đó, bạn có thể truy nhập dữ liệu của mình trên mọi trình duyệt đã đăng nhập ở các thiết bị của bạn. Ví dụ: trong Internet Explorer, thông tin này bao gồm lịch sử duyệt và các mục yêu thích; và trong Microsoft Edge, thông tin này bao gồm các mục yêu thích, danh sách đọc và mục nhập biểu mẫu tự động điền (như tên, địa chỉ và số điện thoại) cũng như có thể bao gồm dữ liệu về tiện ích mở rộng mà bạn đã cài đặt. Ví dụ: trong Microsoft Edge, nếu bạn đồng bộ danh sách đọc của bạn giữa các thiết bị, các bản sao nội dung bạn chọn để lưu vào danh sách đọc sẽ được gửi đến từng thiết bị được đồng bộ để xem sau này. Bạn có thể tắt tính năng đồng bộ trong Internet Explorer bằng cách chuyển tới Bắt đầu > Cài đặt > Tài khoản > Đồng bộ cài đặt. (Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Đồng bộ cài đặt của điều khoản về quyền riêng tư này.) Bạn cũng có thể tắt tính năng đồng bộ thông tin của trình duyệt Microsoft Edge bằng cách tắt tùy chọn đồng bộ trong Cài đặt của Microsoft Edge.

Microsoft Edge và Internet Explorer sử dụng các truy vấn tìm kiếm và lịch sử duyệt của bạn để cung cấp cho bạn khả năng duyệt nhanh hơn và kết quả tìm kiếm phù hợp hơn. Những tính năng này bao gồm:

 • Đề xuất tìm kiếm trong Internet Explorer tự động gửi thông tin bạn nhập vào thanh địa chỉ trình duyệt đến nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm mặc định của bạn (như Bing) để cung cấp đề xuất tìm kiếm khi bạn nhập vào từng ký tự.
 • Đề xuất tìm kiếm và trang webtrong Microsoft Edge tự động gửi thông tin bạn nhập vào thanh địa chỉ trình duyệt cho Bing (ngay cả khi bạn đã chọn nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm mặc định khác) để cung cấp đề xuất tìm kiếm khi bạn nhập từng ký tự.

Bạn có thể tắt các tính năng này bất cứ lúc nào. Để cung cấp kết quả tìm kiếm, Microsoft Edge và Internet Explorer gửi truy vấn tìm kiếm, thông tin thiết bị chuẩn và vị trí (nếu bạn bật tùy chọn vị trí) đến nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm mặc định khi ứng dụng được sử dụng. Nếu Bing là nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm mặc định của bạn, chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu này theo mô tả trong mục Bing của điều khoản về quyền riêng tư này.

Ứng dụng WindowsỨng dụng Windowsmainwindowsappsmodule
Tóm tắt

Một số ứng dụng Microsoft đi kèm với Windows và các ứng dụng khác có sẵn trong Microsoft Store. Một số ứng dụng đó bao gồm:

Ứng dụng Bản đồ. Ứng dụng Bản đồ cung cấp các dịch vụ dựa trên vị trí và sử dụng các dịch vụ Bing để xử lý tìm kiếm của bạn trong ứng dụng Bản đồ. Khi ứng dụng Bản đồ có quyền truy nhập vào vị trí của bạn và bạn đã bật các dịch vụ dựa trên vị trí trong Windows, tại thời điểm bạn sử dụng phím “@” để bắt đầu một tìm kiếm trong hộp văn bản được hỗ trợ trong các ứng dụng Windows, các dịch vụ Bing sẽ thu thập văn bản mà bạn nhập sau phím “@” để cung cấp đề xuất dựa trên vị trí. Để tìm hiểu thêm về các trải nghiệm có sự hỗ trợ của Bing này, hãy xem mục Bing của điều khoản về quyền riêng tư này. Khi ứng dụng Bản đồ có quyền truy cập vào thông tin vị trí của bạn, ngay cả khi ứng dụng không được sử dụng, Microsoft có thể thu thập dữ liệu vị trí đã được hủy nhận dạng từ thiết bị của bạn để cải tiến các dịch vụ Microsoft. Bạn có thể tắt quyền truy cập vào thông tin vị trí của bạn của ứng dụng Bản đồ bằng cách tắt dịch vụ vị trí hoặc tắt quyền truy cập vào dịch vụ vị trí của ứng dụng Bản đồ.

Bạn có thể theo dõi các địa điểm yêu thích của bạn và các tìm kiếm bản đồ gần đây trong ứng dụng Bản đồ. Các địa điểm ưa thích và lịch sử tìm kiếm sẽ được đưa vào gợi ý tìm kiếm. Nếu bạn cấp cho ứng dụng Bản đồ quyền truy nhập vào camera của mình, bạn sẽ có thể ghi lại vị trí nơi chụp ảnh – ví dụ: ảnh chụp ô tô của bạn cũng sẽ cho bạn biết vị trí ô tô của bạn đang đỗ. Bạn cũng có thể chia sẻ vị trí của mình với những người khác trong danh bạ của mình. Nếu bạn đăng nhập bằng tài khoản Microsoft, các địa điểm ưa thích, lịch sử tìm kiếm và các cài đặt ứng dụng nhất định sẽ được đồng bộ hóa trên các thiết bị và dịch vụ khác. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Cài đặt Đồng bộ và sao lưu của điều khoản về quyền riêng tư này.

Ứng dụng camera. Nếu bạn cho phép ứng dụng Camera sử dụng vị trí của bạn, dữ liệu vị trí được nhúng vào ảnh do bạn chụp bằng thiết bị của bạn. Các dữ liệu mô tả khác, chẳng hạn như kiểu camera và ngày chụp ảnh hoặc quay video, cũng được nhúng vào ảnh và video. Nếu bạn chọn chia sẻ ảnh và video, mọi dữ liệu nhúng đều có thể truy cập được bởi những người và dịch vụ mà bạn chia sẻ. Sau khi bật, bạn luôn có thể tắt quyền truy cập của ứng dụng Camera vào thông tin vị trí của bạn bằng cách tắt tất cả quyền truy cập vào dịch vụ vị trí trong menu Cài đặt của thiết bị hoặc tắt quyền truy cập vào dịch vụ vị trí của ứng dụng Camera.

Khi ứng dụng Camera mở, ứng dụng này sẽ hiển thị các hình chữ nhật được camera đã chọn phát hiện cho các khu vực trong ảnh có khả năng được sử dụng để cải thiện hình ảnh. Ứng dụng Camera không lưu giữ mọi dữ liệu cải thiện hình ảnh. Bạn luôn có thể thay đổi cài đặt truy nhập camera trong menu Cài đặt Windows. Ứng dụng Camera sử dụng các tính năng khác nhau của thiết bị như vị trí, camera, micrô, video và thư viện ảnh. Vui lòng truy nhập Microsoft Store để tìm hiểu thêm.

Ứng dụng Ảnh. Có hai phiên bản của ứng dụng Ảnh. Ứng dụng Ảnh được cập nhật bao gồm các tính năng như tích hợp iCloud và chế độ xem thư mục cục bộ và đám mây. Phiên bản cũ trước đây của ứng dụng Ảnh bao gồm các tính năng như Trình chỉnh sửa video, tab Mọi người và Album. Bạn đang sử dụng ứng dụng Ảnh được cập nhật nếu phần “Giới thiệu” trong cài đặt ứng dụng Ảnh cho biết ứng dụng là ứng dụng Ảnh “Đã cập nhật”. Trong một số trường hợp, người dùng có thể tải xuống cả ứng dụng Ảnh cập nhật và phiên bản cũ của Ảnh trên thiết bị của họ.

Ứng dụng Ảnh được cập nhật giúp bạn sắp xếp, xem và chia sẻ ảnh cũng như video của mình. Ví dụ: ứng dụng Ảnh trình bày các cách khác nhau để nhóm ảnh và video theo tên, ngày chụp hoặc ngày sửa đổi, cũng như trong các thư mục lưu trữ các tệp đó, chẳng hạn như được lưu trữ cục bộ trên thiết bị của bạn hoặc được đồng bộ hóa với thiết bị của bạn từ OneDrive, iCloud và các dịch vụ đám mây khác. Ứng dụng cũng cho phép bạn di chuyển, sao chép hoặc tải tệp lên các vị trí khác nhau trên máy tính hoặc OneDrive. Tab Tất cả Ảnh hiển thị ảnh và video được lưu trữ cục bộ hoặc đồng bộ hóa của bạn theo ngày chụp/quay. Tab Mục yêu thích cho phép bạn xem ảnh và video mà bạn đã thích hoặc cho vào mục yêu thích trước đó. Tab Thư mục cho phép bạn xem ảnh hoặc video theo vị trí lưu trữ của chúng. Ngoài ra còn có các tab nơi bạn có thể xem ảnh và video từ các dịch vụ điện toán đám mây có sẵn (chẳng hạn như OneDrive và các dịch vụ bên thứ ba khác) mà bạn đã đồng bộ hóa với thiết bị của mình.

Ứng dụng cũ của Ảnh cũng giúp bạn sắp xếp, xem và chia sẻ ảnh cũng như video của mình. Tuy nhiên, nếu đang sử dụng ứng dụng Ảnh cũ, bạn có thể thấy các tính năng khác không có trong phiên bản mới hơn của ứng dụng Ảnh, bao gồm Bộ sưu tập, Album, Trình chỉnh sửa video và cài đặt Mọi người. Tab Bộ sưu tập hiển thị ảnh và video theo ngày chụp/quay. Tab Album giúp bạn sắp xếp ảnh và video của mình theo vị trí và các thẻ thông thường. Trình chỉnh sửa Video cho phép bạn chỉnh sửa, tạo và chia sẻ video.

Bạn có thể bật cài đặt Mọi người trên trang Cài đặt của ứng dụng cũ của ứng dụng Ảnh và trong tab Mọi người của ứng dụng. Khi được bật, ứng dụng cũ của Ảnh sẽ sử dụng công nghệ nhóm khuôn mặt để sắp xếp ảnh và video của bạn vào các nhóm. Tính năng nhóm có thể phát hiện các khuôn mặt trong ảnh hoặc video và xác định xem chúng có giống với các khuôn mặt trong ảnh và video khác trong bộ sưu tập ảnh cục bộ của bạn hay không. Bạn có thể chọn liên kết nhóm khuôn mặt với một liên hệ từ ứng dụng Mọi người của mình.

Khi được bật trong ứng dụng cũ của Ảnh, các nhóm của bạn sẽ được lưu trữ trên thiết bị của bạn miễn là bạn chọn giữ các nhóm hoặc ảnh hoặc video. Nếu cài đặt Mọi người được bật, sẽ có lời nhắc cho phép ứng dụng cũ của Ảnh tiếp tục cho phép các nhóm khuôn mặt sau ba năm không tương tác với ứng dụng cũ của Ảnh. Bất cứ lúc nào, bạn có thể truy cập trang Cài đặt trong ứng dụng cũ của Ảnh để bật hoặc tắt cài đặt Mọi người. Tắt tính năng này sẽ xóa dữ liệu nhóm khuôn mặt khỏi ứng dụng Ảnh cũ nhưng sẽ không xóa ảnh hoặc video của bạn. Tìm hiểu thêm về ứng dụng cũ của Ảnh và nhóm khuôn mặt.

Nếu bạn chọn chia sẻ ảnh hoặc video bằng ứng dụng Ảnh hoặc ứng dụng cũ của Ảnh, thì mọi dữ liệu được nhúng (chẳng hạn như vị trí, kiểu máy ảnh và ngày) sẽ có thể truy cập được đối với những người và dịch vụ mà bạn chia sẻ ảnh hoặc video.

Ứng dụng Mọi người. Ứng dụng Mọi người cho phép bạn xem và tương tác với tất cả các liên hệ của bạn tại một nơi. Khi bạn thêm tài khoản Microsoft vào ứng dụng Mọi người, các liên hệ của bạn từ tài khoản sẽ tự động được thêm vào ứng dụng Mọi người. Bạn có thể thêm các tài khoản khác vào ứng dụng Mọi người, bao gồm các mạng xã hội (như Facebook và Twitter) và tài khoản email. Khi bạn thêm tài khoản, chúng tôi sẽ cho bạn biết những dữ liệu nào ứng dụng Mọi người có thể nhập hoặc đồng bộ với dịch vụ cụ thể và để cho bạn chọn những gì bạn muốn thêm. Những ứng dụng khác bạn cài đặt cũng có thể đồng bộ dữ liệu với ứng dụng Mọi người, bao gồm cả cung cấp những thông tin chi tiết khác cho các liên hệ hiện có. Khi bạn xem một liên hệ trong ứng dụng Mọi người, thông tin về các tương tác gần đây của bạn với liên hệ đó (chẳng hạn như email và sự kiện lịch, bao gồm từ các ứng dụng mà ứng dụng Mọi người đồng bộ dữ liệu) sẽ được truy lục và hiển thị cho bạn. Bạn có thể xóa tài khoản khỏi ứng dụng Mọi người bất cứ lúc nào.

Ứng dụng Thư và Lịch. Ứng dụng Thư và Lịch cho phép bạn kết nối tất cả email, lịch và tệp của bạn trong cùng một nơi, bao gồm từ các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ email và tệp bên thứ ba. Ứng dụng này cũng cung cấp các dịch vụ dựa trên vị trí, chẳng hạn như thông tin thời tiết trong lịch của bạn. Tuy nhiên, bạn có thể tắt hoạt động sử dụng vị trí của bạn đối với ứng dụng. Khi bạn thêm một tài khoản vào ứng dụng Thư và Lịch, email, các mục lịch, tệp, liên hệ và các cài đặt khác từ tài khoản của bạn sẽ tự động đồng bộ với thiết bị của bạn và máy chủ Microsoft. Bất cứ lúc nào bạn cũng có thể xóa một tài khoản hoặc thay đổi dữ liệu được đồng bộ từ tài khoản của bạn. Để cấu hình tài khoản, bạn phải cung cấp thông tin xác thực tài khoản cho ứng dụng (chẳng hạn như tên người dùng và mật khẩu). Các thông tin này sẽ được gửi tới máy chủ của nhà cung cấp bên thứ ba qua internet. Trước tiên, ứng dụng sẽ tìm cách sử dụng kết nối bảo mật (SSL) để cấu hình tài khoản của bạn nhưng sẽ gửi thông tin này không mã hóa nếu nhà cung cấp dịch vụ email của bạn không hỗ trợ SSL. Nếu bạn thêm một tài khoản do một tổ chức (chẳng hạn như địa chỉ email công ty) cung cấp, chủ sở hữu miền tổ chức có thể thực thi một số chính sách và biện pháp kiểm soát (ví dụ: xác thực nhiều bước hoặc khả năng quét từ xa dữ liệu từ thiết bị của bạn) có thể ảnh hưởng đến việc bạn sử dụng ứng dụng. Ứng dụng này sử dụng các tính năng của thiết bị như vị trí, camera. Vui lòng truy nhập Microsoft Store để tìm hiểu thêm.

Ứng dụng Thông báo của nhà mạng Windows (trước đó là Nhắn tin của Microsoft). Ứng dụng Thông báo của nhà mạng Windows sẽ nhận và hiển thị tin nhắn SMS liên quan đến tài khoản từ nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn về gói dữ liệu của bạn (chẳng hạn như giới hạn thanh toán và dữ liệu) trên PC hoặc thiết bị của bạn. Các thông báo này được lưu trữ cục bộ trên thiết bị của bạn. Từ thiết bị của mình, bạn cũng có thể truy nhập, xem và xóa các thông báo này. Ứng dụng này sử dụng các tính năng của thiết bị như Danh bạ. Vui lòng truy nhập Microsoft Store trên Windows để tìm hiểu thêm.

Ứng dụng Đồng hồ là hub dành cho việc quản lý thời gian và tập trung trên Windows. Khi người dùng đăng nhập bằng tài khoản Microsoft, họ có thể bật Microsoft To Do, đây là trải nghiệm được kết nối với đám mây. Khi người dùng bật Phiên tập trung, dữ liệu phiên được lưu trữ cục bộ và người dùng có thể xóa dữ liệu đó bằng cách đi tới trang cài đặt đồng hồ. Ngoài ra, Phiên tập trung hỗ trợ kết nối tài khoản Spotify của bạn để nghe âm thanh xung quanh giúp người dùng tập trung. Vui lòng truy nhập Microsoft Store để tìm hiểu thêm.

Microsoft Journal là ứng dụng Windows được thiết kế đặc biệt cho các thiết bị tập trung vào cảm ứng, hỗ trợ bút cảm ứng như máy tính bảng và thiết bị 2 trong 1. Ứng dụng này cung cấp cho người dùng trải nghiệm ghi chú cá nhân tự do. Ứng dụng này tận dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và máy học để nhận dạng tốt hơn chữ viết tay của bạn giúp xử lý dữ liệu cục bộ trên thiết bị của bạn. Khi được kết nối với Microsoft 365 (yêu cầu đăng ký), người dùng có thể truy nhập liền mạch danh bạ và lịch M365 của họ trong ứng dụng. Tất cả nội dung do người dùng tạo đều được tự động lưu tại vị trí lưu mặc định trong thư viện tài liệu để tham khảo trong tương lai. Microsoft Journal cho phép bạn truy nhập thư viện ảnh, micrô và camera thiết bị để bạn có thể thêm chúng vào sổ làm việc. Tìm hiểu về ứng dụng Microsoft Journal ở đây hoặc truy nhập Microsoft Store để tìm hiểu thêm.

Ứng dụng Gói di động giúp bạn dễ dàng kết nối trực tuyến và truy nhập nhiều nơi hơn trên PC chạy Windows 10 và thiết bị 11 LTE. Sau khi đăng ký gói dữ liệu trên thiết bị của bạn, gói này sẽ thiết lập kết nối với nhà cung cấp dịch vụ di động, cho phép bạn hoàn tất giao dịch mua hàng thông qua cổng thông tin trực tuyến của nhà cung cấp dịch vụ di động. Bạn sẽ cần thẻ SIM được hỗ trợ để sử dụng ứng dụng này. Ứng dụng Gói di động sẽ sử dụng IMEI, IMSI, EID, ICCID và Quốc gia của bạn (vị trí tương đối được xác định bởi ID Mạng di động hoặc IP Wi-Fi ngược) để xác định nhà cung cấp dịch vụ di động nào khả dụng trong khu vực của bạn. Nhà cung cấp dịch vụ di động có thể gửi thông báo cho người dùng thông qua Ứng dụng Gói di động. Ứng dụng này sử dụng các tính năng của thiết bị như camera và micrô. Vui lòng truy nhập Microsoft Store để tìm hiểu thêm.

Microsoft PC Manager khả dụng ở một số khu vực và là công cụ dành cho máy tính để bàn nhằm tăng hiệu suất cho PC của bạn. Dựa trên yêu cầu của bạn, PC Manager sẽ quét thiết bị của bạn và cho phép bạn xóa các tài liệu không cần thiết hoặc tạm thời, tối ưu hóa bộ đệm ẩn, dừng hoặc phục hồi sau các thay đổi trái phép hoặc sử dụng các tính năng khác như kiểm tra tình trạng, tăng cường bằng một cú nhấp chuột, dọn sạch bộ nhớ, quản lý tệp và cửa sổ bật lên cũng như bảo vệ cài đặt mặc định của bạn.

PC Manager sẽ chặn cửa sổ bật lên dựa trên quy tắc chặn quảng cáo và cửa sổ bật lên do bạn chọn thông qua khối tùy chỉnh. Nếu bạn đồng ý tham gia “Gói chặn cửa sổ bật lên của Microsoft PC Manager”, khi bạn chặn cửa sổ bật lên thông qua khối tùy chỉnh, bạn có thể giúp chúng tôi tối ưu hóa tính năng quản lý cửa sổ bật lên của Microsoft PC Manager bằng cách chụp ảnh màn hình cửa sổ bật lên và gửi chúng cho Microsoft. Microsoft không thu thập thông tin ngoài ảnh chụp màn hình, tiêu đề cửa sổ và lớp cửa sổ. Ảnh chụp màn hình đã gửi chỉ được giữ lại trong một khoảng thời gian ngắn và thường xuyên bị xóa. Bạn có thể quản lý tùy chọn Gói chặn cửa sổ bật lên thông qua cài đặt PC Manager bất cứ lúc nào. Tính năng phản hồi trong PC Manager cũng có thể xử lý dữ liệu cá nhân nếu bạn đưa vào phản hồi mà bạn cung cấp cho Microsoft. Phản hồi từ người dùng thường xuyên bị xóa sau khi xử lý. Vui lòng truy nhập Microsoft Store để tìm hiểu thêm.

Ứng dụng Công cụ cắt là công cụ tiện dụng trong Windows sử dụng micrô và thư viện ảnh của bạn để chụp và lưu trữ ảnh chụp màn hình cũng như bản ghi màn hình. Công cụ cắt gồm tính năng Thao tác soạn thảo văn bản, sử dụng hỗ trợ nhận dạng ký tự quang học (OCR) tích hợp sẵn. Bạn có thể chọn và sao chép văn bản trực tiếp từ hình ảnh bằng cách sử dụng OCR. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng tính năng Thao tác soạn thảo văn bản để che thông tin nhạy cảm từ văn bản đã chụp. Với việc tích hợp bảng tạm, các mục được sao chép từ Công cụ cắt cũng được sao chép vào bảng tạm của bạn. Nếu bạn bật lịch sử bảng tạm trên các thiết bị, nội dung đã sao chép có thể được sử dụng liền mạch trên các thiết bị khác nhau. Người dùng có thể quản lý tùy chọn cắt và bảng tạm thông qua cài đặt Windows. Vui lòng truy nhập Microsoft Store để tìm hiểu thêm.

Ứng dụng Trình ghi âm là công cụ linh hoạt được thiết kế để thu âm thanh qua micrô của bạn trong nhiều kịch bản khác nhau. Trong khi ghi, bạn có thể đánh dấu những khoảnh khắc quan trọng để dễ dàng định vị các mục quan trọng sau này. Bạn cũng có thể cắt, điều chỉnh mức âm lượng hoặc áp dụng các sửa đổi khác khi cần và phát lại các bản ghi của mình. Bản ghi của bạn được lưu tự động và lưu trữ trong thư mục Tài liệu để dễ dàng truy nhập và bạn có thể chia sẻ âm thanh đã ghi của mình với bạn bè và gia đình. Vui lòng truy nhập Microsoft Store để tìm hiểu thêm.

Microsoft Clipchamp là trình soạn thảo video được thiết kế để giúp dễ dàng tạo video. Tính năng này cho phép người dùng kết hợp video, hình ảnh và tệp âm thanh, cũng như thêm văn bản và hiệu ứng, rồi lưu video hoàn chỉnh vào thiết bị của họ hoặc lưu trữ video của họ trong OneDrive cá nhân thông qua tài khoản Microsoft. Người dùng cũng có thể thêm video trong kho dự trữ và hiệu ứng âm thanh hoặc nhạc trong kho dự trữ, nhãn dán, yếu tố đồ họa, nền, v.v. Người dùng có thể chọn cho phép Clipchamp truy nhập vào camera và micrô của họ để quay video trực tiếp từ thiết bị của họ. Để cung cấp trải nghiệm tốt hơn, chẳng hạn như ngôn ngữ hiển thị cho bạn, Clipchamp sẽ thu thập vị trí không chính xác của bạn. Người dùng có thể truy nhập Clipchamp bằng tài khoản Microsoft cá nhân hoặc gia đình qua ứng dụng Clipchamp dành cho Windows 10 hoặc Windows 11 và trong trình duyệt Edge hoặc Chrome tại https://app.clipchamp.com.

Trình phát Đa phương tiện là trình phát mặc định được tích hợp sẵn của các tệp đa phương tiện (âm thanh và video). Khi bạn chọn mở một tệp đa phương tiện, Trình phát Đa phương tiện sẽ đọc nội dung của tệp đó. Khi bạn mở Trình phát Đa phương tiện, Trình phát Đa phương tiện sẽ đọc nội dung trong Thư viện nhạc và Thư viện video của bạn để điền vào các trang Thư viện nhạc và Thư viện video riêng bên trong Trình phát Đa phương tiện để giúp bạn sắp xếp, xem và phát nội dung đa phương tiện.

Để làm phong phú trải nghiệm của bạn khi phát nhạc, Trình phát Đa phương tiện sẽ tự động tìm cách hiển thị nghệ sĩ và album cho nội dung bạn phát và nội dung trong thư viện nhạc của bạn. Để cung cấp thông tin này, Trình phát Đa phương tiện sẽ gửi yêu cầu thông tin đến Microsoft chứa dữ liệu thiết bị chuẩn, như địa chỉ IP của thiết bị, phiên bản phần mềm của thiết bị, cài đặt vùng và ngôn ngữ và mã định danh cho nội dung. Nếu muốn, bạn có thể tắt tính năng này trên trang Cài đặt của ứng dụng.

Phim và TV.Phim & TV của Microsoft cho phép bạn thuê hoặc mua các tập phim cũng như chương trình truyền hình và phát trên thiết bị của mình.

Để giúp bạn khám phá nội dung mà bạn có thể quan tâm, Phim & TV sẽ thu thập dữ liệu về những bộ phim và chương trình truyền hình mà bạn xem, bao gồm thời lượng phát và mọi xếp hạng bạn cung cấp.

Phim & TV cũng có thể hiển thị và phát các tệp video cục bộ được lưu trữ trên PC của bạn. Để thực hiện việc này, Phim & TV cần có quyền truy cập vào thư viện video trên thiết bị của bạn.

Windows Media Player cũ. Khi bạn sử dụng ứng dụng Windows Media Player cũ, ứng dụng có thể đọc các nội dung đa phương tiện như tệp video, âm thanh và hình ảnh, cho phép bạn phát CD và nội dung kỹ thuật số khác (như tệp video và âm thanh), sao CD và quản lý thư viện phương tiện của bạn. Để làm phong phú trải nghiệm của bạn khi phát nội dung trong thư viện, Windows Media Player cũ hiển thị thông tin phương tiện liên quan, chẳng hạn như tiêu đề album, tiêu đề bài hát, ảnh bìa album, nghệ sĩ và tác giả. Để tăng thêm thông tin phương tiện của bạn, Windows Media Player cũ sẽ gửi yêu cầu đến Microsoft có chứa thông tin máy tính chuẩn, mã định danh cho nội dung phương tiện và thông tin phương tiện đã có trong thư viện Windows Media Player cũ (bao gồm cả thông tin bạn có thể đã tự chỉnh sửa hoặc nhập) để Microsoft có thể nhận diện nội dung phát và sau đó trả về thông tin bổ sung có sẵn.

Windows Media Player cũ cũng cho phép bạn phát lại nội dung được phát trực tuyến cho bạn qua mạng. Để cung cấp dịch vụ này, Windows Media Player cũ cần phải liên lạc với máy chủ phương tiện phát trực tuyến. Các máy chủ này thường do các nhà cung cấp nội dung không phải Microsoft vận hành. Trong khi phát lại phương tiện phát trực tuyến, Windows Media Player cũ sẽ gửi nhật ký đến máy chủ phương tiện phát trực tuyến hoặc (các) máy chủ web khác nếu máy chủ phương tiện phát trực tuyến yêu cầu. Nhật ký bao gồm các chi tiết như: thời gian kết nối, địa chỉ IP, phiên bản hệ điều hành, phiên bản Windows Media Player cũ, số nhận dạng Player (ID Player), ngày tháng và giao thức. Để bảo vệ quyền riêng tư của bạn, Windows Media Player cũ mặc định gửi ID Player khác nhau cho từng phiên.

Windows HelloWindows Hellomainwindowshellomodule
Tóm tắt

Windows Hello mang để khả năng truy cập nhanh vào các thiết bị của bạn thông qua xác thực sinh trắc học. Nếu bạn bật tính năng này, Windows Hello sẽ sử dụng khuôn mặt, dấu vân tay hoặc đồng tử của bạn để nhận dạng bạn dựa trên một tập hợp các điểm hoặc đặc điểm riêng được trích xuất từ hình ảnh và được lưu trữ trên thiết bị của bạn dưới dạng mẫu—nhưng tính năng này không lưu trữ hình ảnh thực sự của khuôn mặt, dấu vân tay hoặc đồng tử của bạn. Dữ liệu xác minh sinh trắc học được sử dụng khi bạn đăng nhập sẽ được lưu trên thiết bị của bạn. Dữ liệu xác minh sinh trắc học sẽ vẫn còn trên thiết bị của bạn cho đến khi bạn xóa. Tuy nhiên, sau một khoảng thời gian đáng kể mà Windows Hello không hoạt động, bạn sẽ được nhắc xác nhận rằng bạn muốn tiếp tục lưu trữ dữ liệu xác minh sinh trắc học của mình. Bạn có thể xóa dữ liệu xác minh sinh trắc học trong Cài đặt. Tìm hiểu thêm về Windows Hello

Windows SearchWindows Searchmainwindowssearchmodule
Tóm tắt

Windows Search cho phép bạn tìm kiếm nội dung của bạn và web từ một vị trí. Nếu bạn chọn sử dụng Windows Search để tìm "nội dung của bạn", Windows Search sẽ cung cấp kết quả cho các mục trên OneDrive cá nhân, OneDrive cho Doanh nghiệp nếu được bật, các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ đám mây khác trong phạm vi được các nhà cung cấp bên thứ ba đó hỗ trợ và trên thiết bị của bạn. Nếu bạn chọn sử dụng Windows Search để tìm kiếm trên web hoặc nhận các đề xuất tìm kiếm với Windows Search, kết quả tìm kiếm của bạn sẽ được Bing cung cấp và chúng tôi sẽ sử dụng truy vấn tìm kiếm của bạn như được mô tả trong mục Bing của điều khoản về quyền riêng tư này. Tìm hiểu thêm về tìm kiếm trong Windows .

Dịch vụ giải trí và dịch vụ có liên quanDịch vụ giải trí và dịch vụ có liên quanmainentertainmentmodule
Tóm tắt

Dịch vụ Giải trí và Dịch vụ có Liên quan cung cấp trải nghiệm phong phú và cho phép bạn truy nhập vào nhiều nội dung, ứng dụng cũng như trò chơi khác nhau.

XboxXboxmainxboxmodule
Tóm tắt
Microsoft StoreMicrosoft Storemainwindowsstoremodule
Tóm tắt
Microsoft StartMicrosoft Startmainmainmodule
Tóm tắt
SilverlightSilverlightmainsilverlightmodule
Tóm tắt
Windows Mixed RealityWindows Mixed Realitymainwindowsmixedrealitymodule
Tóm tắt
maineuropeanprivacymodule,mainsecurityofpersonaldatamodule,mainwherewestoreandprocessdatamodule,mainourretentionofpersonaldatamodule,maincaliforniaconsumerprivacyactmodule,mainadvertisingmodule,mainspeechrecognitionmodule,mainpreviewreleasesmodule,mainchangestothisprivacystatementmodule,mainhowtocontactusmodule mainenterpriseservicesmodule,mainenterprisedevsoftwareappsmodule mainofficeservicesmodule,mainmsfamilymodule,mainteamsmodule,mainonedrivemodule,mainoutlookmodule,mainskypemodule,mainsurfacemodule,mainsurfaceduomodule,mainlinkedinmodule mainbingmodule,mainmsedgemodule,mainMicrosoftTranslatormodule,mainswiftkeymodule mainactivationmodule,mainactivityhistorymodule,mainadvertisingidmodule,maindiagnosticsmodule,mainfeedbackhubmodule,maingethelpmodule,mainlivecaptionsmodule,mainlocationservicesmotionsensingmodule,mainnarratormodule,maincrossdevicemodule,mainsecurityandsafetyfeaturesmodule, mainspeechinkingtypingmodule, mainsyncsettingsmodule,mainupdateservicesmodule,mainwebbrowsersmodule,mainwi-fisensemodule,mainwindowsappsmodule,mainwindowshellomodule,mainyourphonemodule,mainwindowssearchmodule mainxboxmodule,mainwindowsstoremodule,mainmainmodule,mainsilverlightmodule,mainwindowsmixedrealitymodule
mainartificialintelligenceandmicrosoftcopilotmodule
Cookie

Phần lớn các trang web của Microsoft đều sử dụng cookie, những tệp văn bản nhỏ được đặt trên thiết bị của bạn mà các máy chủ web sử dụng trong miền đặt cookie có thể truy xuất sau này. Chúng tôi sử dụng cookie để lưu trữ các tùy chọn và cài đặt của bạn, trợ giúp đăng nhập, cung cấp quảng cáo được cá nhân hóa và phân tích hoạt động của trang web. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Cookie và các công nghệ tương tự của điều khoản về quyền riêng tư này.

Liên minh Châu Âu-Hoa Kỳ., Vương Quốc Anh mở rộng và Thụy Sĩ-Hoa Kỳ. Khung bảo mật dữ liệu

Microsoft tuân thủ theo Khung bảo mật dữ liệu của Liên minh Châu Âu-Hoa Kỳ, Vương Quốc Anh mở rộng đến Liên minh Châu Âu-Hoa Kỳ và Thụy Sĩ-Hoa Kỳ. Để tìm hiểu thêm, hãy xem phần Nơi chúng tôi lưu trữ và xử lý dữ liệu cá nhântruy cập trang web Khung bảo mật dữ liệu của Bộ thương mại Hoa Kỳ.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có thắc mắc, khiếu nại hoặc câu hỏi về quyền riêng tư cho Giám đốc phụ trách về Quyền riêng tư của Microsoft hoặc Chuyên viên Bảo vệ Dữ liệu châu Âu, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng biểu mẫu web của chúng tôi. Để biết thêm thông tin về cách liên hệ với Microsoft, bao gồm cả Microsoft Ireland Operations Limited, hãy xem mục Cách thức liên hệ với chúng tôi của điều khoản về quyền riêng tư này.