สั่งงานด้วยเสียง การใช้หมึก การพิมพ์ และความเป็นส่วนตัว

Windows มีคุณสมบัติการรู้จำเสียงทั้งแบบติดตั้งในอุปกรณ์ (ใช้งานได้ผ่านแอปเดสก์ท็อปการรู้จำเสียง ของ Windows) และบริการรู้จำเสียงผ่านระบบคลาวด์ที่เปิดตัวมาพร้อม Cortana ในตลาด และภูมิภาคเดียวกันกับที่ Cortana ให้บริการ หากต้องการเรียนรู้ว่าภาษาและภูมิภาคใดที่ใช้งาน การรู้จำเสียงได้ ให้ค้นหา ภูมิภาคและภาษาของ Cortana ในเบราว์เซอร์ใดๆ หรือใน แถบค้นหา การเปิดการตั้งค่าการรู้จำเสียงทำให้ Microsoft สามารถเก็บรวบรวมและใช้งาน การบันทึกเสียงของคุณเพื่อให้สามารถจัดหาบริการการรู้จำเสียงระบบคลาวด์ใน Cortana แอปจาก Microsoft Store ที่รองรับ และในส่วนอื่นๆ ของ Windows นอกจากนั้น เรายังรวบรวมข้อมูลจากพจนานุกรมผู้ใช้ที่สร้างขึ้น ในอุปกรณ์ของคุณในฐานะส่วนหนึ่งของบริการดังกล่าว พจนานุกรมผู้ใช้นี้จะเก็บคำเฉพาะ เช่น ชื่อ ที่คุณเขียน ซึ่งจะช่วยให้คุณพิมพ์และลงหมึกได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น ทั้งข้อมูลเสียงและพจนานุกรมผู้ใช้ จะถูกนำมาใช้ร่วมกันเพื่อช่วยปรับปรุงความสามารถของเราในการรู้จำคำพูดของผู้ใช้ทุกคนได้อย่างถูกต้อง

ถ้าคุณอนุญาตให้ Cortana ทำเช่นนั้น Microsoft จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปฏิทินและบุคคล (หรือที่เรียกว่าผู้ติดต่อ) ของคุณอีกด้วย เพื่อช่วยปรับแต่งการใช้งานสั่งงานด้วยเสียงของคุณให้เป็นส่วนตัวและช่วยให้ Windows และ Cortana ระบุบุคคล เหตุการณ์ สถานที่ และเพลงได้ดียิ่งขึ้น เมื่อคุณสั่งให้เขียนข้อความหรือเอกสาร ข้อมูลที่ Cortana เก็บรวบรวมจะช่วยให้สามารถปรับแต่งการใช้งานสั่งงานด้วยเสียงบนอุปกรณ์ Windows ทั้งหมดของคุณและแอป Cortana ให้เป็นส่วนตัวเมื่อ คุณลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft เดียวกัน

เมื่อใดก็ตามที่เรารวบรวมข้อมูล แม้ว่าจะเป็นการทำให้อุปกรณ์ของคุณทำงานได้ดีขึ้น เราก็ยังต้องการทำให้แน่ใจว่าคุณ มีข้อมูลทั้งหมดเพื่อเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมกับวิธีการและเวลาที่จะใช้ข้อมูล ด้วยเหตุนี้ เรา จึงมอบข้อมูลและการควบคุมตามที่อธิบายไว้ในหน้านี้

ในการใช้การรู้จำเสียง ทำความรู้จักคุณ (การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวภายใต้การสั่งงานด้วยเสียง การใช้หมึก และการพิมพ์) ต้องเปิดอยู่เนื่องจากบริการสั่งงานด้วยเสียงมีอยู่ทั้งในระบบคลาวด์ และบนอุปกรณ์ของคุณ ข้อมูล ที่ Microsoft รวบรวมจากบริการเหล่านี้จะช่วยในการปรับปรุงบริการ บริการสั่งงานด้วยเสียงที่ไม่อยู่บน ระบบคลาวด์และอยู่บนอุปกรณ์ของคุณเท่านั้น เช่น โปรแกรมผู้บรรยายและการรู้จำเสียงของ Windows จะยังคงทำงานได้ เมื่อปิดการตั้งค่านี้ แต่ Microsoft จะไม่รวบรวมข้อมูลเสียงพูดใดๆ

เมื่อการตั้งค่าการวินิจฉัยและข้อมูลการใช้งานของคุณ (การตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว > คำติชมและการวินิจฉัย) ถูกตั้งค่าเป็นเต็ม ข้อมูลป้อนเข้าสำหรับการใช้หมึก และการพิมพ์ของคุณจะถูกส่งไปยัง Microsoft และที่เราใช้ข้อมูลนี้ในการรวม เพื่อปรับปรุงแพลตฟอร์มการใช้หมึกและการพิมพ์สำหรับผู้ใช้ทั้งหมด เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลการวินิจฉัย ที่นี่ เป็นส่วนหนึ่งของการใช้หมึก และการพิมพ์บนอุปกรณ์ของคุณ Windows จะสร้างพจนานุกรมผู้ใช้ที่จัดเก็บ คำที่ไม่ซ้ำกันเช่นชื่อที่คุณเขียน ซึ่งช่วยให้คุณพิมพ์และลงหมึกได้แม่นยำมากขึ้น

วิธีการควบคุมข้อมูลสำหรับสั่งงานด้วยเสียง การใช้หมึก และการพิมพ์

ในการปิดการรู้จำเสียง และล้างข้อมูลที่จัดเก็บไว้บนอุปกรณ์:

  1. ไปที่ เริ่มต้น จากนั้นเลือก การตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว > สั่งงานด้วยเสียง การใช้หมึก และการพิมพ์
  2. เลือก ปิดบริการสั่งงานด้วยเสียงและข้อเสนอแนะการพิมพ์ การทำเช่นนี้จะล้างข้อมูลบนอุปกรณ์ ของคุณ และปิดใช้งานการรู้จำเสียงบนระบบคลาวด์ นอกจากนี้ ยังรีเซ็ตพจนานุกรมผู้ใช้ในเครื่องที่ใช้งาน เพื่อปรับปรุงการพิมพ์และการใช้หมึกของคุณ

หมายเหตุ:

ข้อมูลเสียงใดๆ ที่ส่งไปยังระบบคลาวด์แล้วจะแยกออกจากอุปกรณ์ของคุณด้วยเช่นกัน

กรณีที่คุณอนุญาตให้ Cortana ทำงานดังกล่าว ข้อมูลอย่างเช่น รูปแบบคำพูดตามปฏิทินและรายชื่อผู้ติดต่อ ถูกจัดเก็บไว้ในระบบคลาวด์ Windows และ Cortana จึงสามารถให้ผลลัพธ์ที่เหมาะสมแก่คุณได้ สำหรับการล้างข้อมูลดังกล่าว:

  1. เลือกกล่องค้นหาบนแถบงาน จากนั้นเลือก การตั้งค่า > เปลี่ยนแปลงสิ่งที่ Cortana รู้เกี่ยวกับฉันในระบบคลาวด์
  2. เลื่อนลงไปด้านล่างของหน้า และเลือก ล้าง

ถ้าต้องการหยุดอนุญาตให้ Microsoft ใช้ข้อมูลการพิมพ์และการเชียนด้วยลายมือของคุณในการปรับปรุงบริการการพิมพ์และการเขียนสำหรับผู้ใช้ทั้งหมด:

  1. ไปที่ เริ่มต้น จากนั้นเลือก การตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว > คำติชมและการวินิจฉัย
  2. ตั้งค่า ข้อมูลการวินิจฉัยและการใช้งาน เป็น พื้นฐาน