Din sekretess är viktig för oss. I denna sekretesspolicy beskrivs vilka personuppgifter Microsoft behandlar, hur Microsoft behandlar dem, samt syftena för behandlingen.

Microsoft erbjuder en rad olika produkter, däribland serverprodukter som används av företag i verksamheter över hela världen, enheter du använder i hemmet, programvara som används av elever i skolan och tjänster som utvecklare använder för att skapa och tillhandahålla något helt nytt. Hänvisningar till Microsoft-produkter i denna policy omfattar Microsofts tjänster, webbplatser, appar, programvara, servrar och enheter.

Läs den produktspecifika informationen i denna sekretesspolicy, som innehåller ytterligare relevant information. Denna policy gäller Microsofts interaktioner med dig och de Microsoft-produkter som anges nedan samt andra Microsoft-produkter som visar den här policyn.

Unga personer kanske föredrar att börja med sidan Sekretess för unga. Den sidan visar information som kan vara till hjälp för unga människor.


Personuppgifter vi samlar inPersonuppgifter vi samlar inmainpersonaldatawecollect
Sammanfattning
Hela texten

Microsoft samlar in uppgifter för olika ändamål från dig genom interaktioner med dig och våra produkter. Ändamålen beskrivs nedan men handlar bland annat om att vi behöver bedriva vår verksamhet effektivt och ge dig de bästa upplevelserna av våra produkter. Du tillhandahåller vissa av dessa data direkt, till exempel när du skapar ett Microsoft-konto, administrerar organisationens licens konto, skickar en Sök fråga till Bing, registrera dig för en Microsoft-händelse, läser du ett röst kommando till Cortana, laddar upp ett dokument till OneDrive, registrerar dig för Microsoft 365 eller kontaktar oss för support. Vi inhämtar en del genom att samla in uppgifter om vad du gör, hur du använder och hur du upplever våra produkter och meddelanden.

Vi förlitar oss på en mängd juridiska skäl och tillstånd (även kallade ”rättsliga grunder”) för att bearbeta uppgifter, bland annat med ditt medgivande, en avvägning av legitima intressen, nödvändigheten av att ingå och genomföra avtal, samt efterlevnad av juridiska förpliktelser, av en mängd olika skäl som beskrivs nedan.

Vi hämtar även in uppgifter från tredje part. Uppgifter som har hämtats från tredje part skyddar vi enligt de metoder som beskrivs i denna sekretesspolicy och enligt eventuella ytterligare begränsningar som gäller för informationens källa. Sådana tredje parter kan variera med tiden och omfattar

 • datamäklare som vi köper demografiska data av, för att komplettera information som vi samlar in
 • tjänster som gör användargenererat innehåll från sin tjänst tillgängligt för andra, till exempel recensioner av lokala företag eller offentliga inlägg i sociala medier
 • kommunikationstjänster, däribland e-postleverantörer och sociala nätverk, om du ger oss tillstånd att använda dina uppgifter i sådana tjänster från tredje part eller nätverk
 • tjänsteleverantörer som hjälper oss att fastställa din enhets position
 • partner som vi samarbetar med för att erbjuda tjänster eller genomför gemensam marknadsföring med
 • utvecklare som skapar upplevelser via eller till Microsoft-produkter
 • Tredjeparter som levererar upplevelser via Microsoft-produkter. Allmänt tillgängliga källor, till exempel öppna offentliga, akademiska och kommersiella datauppsättningar och andra datakällor.

Om du representerar en organisation, t.ex. ett företag eller en skola, där Microsofts produkter för företag och utvecklare används, kan du läsa avsnittet Företags- och utvecklarprodukter i denna sekretesspolicy om du vill veta hur vi behandlar dina uppgifter. Om du är slutanvändare av en Microsoft-produkt eller ett Microsoft-konto som tillhandahålls av din organisation kan du läsa mer i avsnitten produkter som tillhandahålls av din organisation. och Microsoft-konto.

Du har valmöjligheter när det gäller den teknik du använder och de uppgifter du delar. När du blir ombedd att lämna personuppgifter kan du välja att inte göra det. Många av våra produkter kräver vissa personuppgifter för att fungera. Om du väljer att inte ange de uppgifter som krävs för att tillhandahålla en fungerande produkt eller funktion kan du inte använda produkten eller funktionen. Om lagen kräver att vi samlar in personuppgifter eller om vi behöver dem för att ingå eller genomföra ett avtal med dig och du inte ger oss dessa uppgifter, kan vi inte ingå avtalet. Om detta gäller en befintlig produkt som du använder kan du behöva sluta använda den en tid eller för alltid. Vi meddelar dig om så är fallet vid den aktuella tidpunkten. Om du inte måste ange personuppgifter och väljer att inte göra det kommer funktioner som individuell anpassning där uppgifterna används inte att fungera för dig.

Vilka uppgifter vi samlar in beror på i vilket sammanhang du har kontakt med Microsoft och de val du gör (bland annat dina sekretessinställningar), produkterna och funktioner du använder, var du befinner dig samt tillämplig lagstiftning.

Vi kan samla in följande uppgifter:

Namn och kontaktuppgifter. För- och efternamn, e-postadress, postadress, telefonnummer och andra liknande kontaktuppgifter.

Autentiseringsuppgifter. Lösenord, lösenordstips och annan liknande säkerhetsinformation som används för autentisering och kontoåtkomst.

Demografiska uppgifter. Uppgifter om dig, t.ex. ålder, kön, land och önskat språk.

Betalningsuppgifter. Uppgifter för att behandla betalningar, t.ex. betalningsmedlets nummer (t.ex. ett kreditkortsnummer) och den säkerhetskod som är kopplad till betalningsmedlet.

Prenumerations- och licensieringsuppgifter. Information om dina prenumerationer, licenser och andra rättigheter.

Interaktioner. Uppgifter om hur du använder Microsofts produkter. I vissa fall, t.ex. sökfrågor, är detta uppgifter som du tillhandahåller för att kunna använda produkterna. I andra fall är det uppgifter som vi genererar, t.ex. felrapporter. Andra exempel på interaktionsuppgifter:

 • Enhets- och användningsuppgifter. Uppgifter om din enhet och produkten och funktionerna som du använder, däribland information om din maskin- och programvara, våra produkters prestanda, samt dina inställningar. Till exempel:
  • Betalnings- och kontohistorik. Data om varorna du köper och aktiviteter som är kopplade till ditt konto.
  • Webbhistorik. Data om de webbsidor du besöker.
  • Data för enhet, anslutning och konfiguration. Data om din enhet, din enhetskonfiguration och närliggande nätverk. T.ex. data om operativsystem och annan programvara som är installerad på din enhet, inklusive produktnycklar. Dessutom IP-adress, enhetsidentifierare (t.ex. IMEI-nummer för telefoner), regionala inställningar, språkinställningar och information om åtkomstpunkter för WLAN nära din enhet.
  • Felrapporter och prestandadata. Data om produkternas prestanda och eventuella problem du upplever, inklusive felrapporter. Felrapporter (ibland kallade "kraschdumpar") kan innehålla information om programvaran eller maskinvaran relaterat till ett fel, innehållet i filer som öppnades när ett fel inträffade och data om annan programvara på din enhet.
  • Felsökning och hjälpdata. Data du tillhandahåller när du kontaktar Microsoft för hjälp, t.ex. de produkter du använder och annan information som hjälper oss att ge support. Till exempel kontakt- eller autentiseringsdata, innehållet i dina chattar och annan kommunikation med Microsoft, data om enhetens skick och de produkter du använder relaterade till din hjälpförfrågan. När du kontaktar oss, t.ex. för kundsupport, kan telefonsamtal eller chattsessioner med våra representanter övervakas och spelas in.
  • Användningsdata för bot. Interaktioner med tredjepartsrobotar och färdigheter tillgängliga via Microsoft-produkter.
 • Intressen och favoriter. Uppgifter om dina intressen och favoriter, till exempel idrottslagen du följer, de programspråk du föredrar, aktier du följer eller städer som du lägger till för att spåra saker som vädret eller trafiken. Utöver dem du uttryckligen tillhandahåller kan dina intressen och favoriter även tolkas eller härledas utifrån andra uppgifter som vi samlar in.
 • Uppgifter om konsumtion av innehåll. Information om medieinnehåll (t.ex. TV, video, musik, ljud, böcker, appar och spel) som du använder via våra produkter.
 • Sökningar och kommandon. Sökfrågor och kommandon när du använder Microsoft-produkter med sökfunktioner eller liknande produktivitetsfunktioner.
 • Röstdata. Dina röstdata, ibland kallade "röstklipp", till exempel sökfrågor, kommandon eller diktering du talar, som kan innehålla bakgrundsljud.
 • Text, pennanteckningar och inmatningsuppgifter. Text, pennanteckningar och inmatningsuppgifter och relaterad information. När vi t.ex. samlar in pennanteckningsuppgifter samlar vi in information om var pennanteckningsinstrument används på enheten.
 • Bilder. Bilder och relaterad information, till exempel bildmetadata. Vi samlar t.ex. in bilden du tillhandahåller när du använder en tjänst som utnyttjar Bing-bilder.
 • Kontakter och relationer. Uppgifter om dina kontakter och relationer om du använder en produkt för att dela information med andra, hantera kontakter, kommunicera med andra eller bli mer produktiv.
 • Sociala uppgifter. Information om dina relationer och kontakter med andra människor och organisationer såsom typer av engagemang (t.ex. gillande, ogillande, evenemang osv.) som rör människor och organisationer.
 • Positionsuppgifter. Uppgifter om din enhets position, som kan vara antingen exakta eller oprecisa. Vi samlar t.ex. in positionsuppgifter via det globala satellitnavigeringssystemet (GNSS) (t.ex. GPS) och uppgifter om närliggande mobilmaster och Wi-Fi-surfpunkter. Positionen kan även härledas från en enhets IP-adress eller uppgifter i din kontoprofil som visar var enhetens finns med mindre precision, t.ex. på orts- eller postnummernivå.
 • Andra uppgifter. Andra uppgifter som du har angett när du använt våra produkter. Det kan t.ex. gälla data om vilka knappar du trycker ned på en trådlös Xbox-handkontroll via Xbox-nätverket, spårningsdata när du använder Kinect, samt andra sensoruppgifter som när du använder enheter med relevanta sensorer som mäter antalet steg du tar. Om du använder Spend, efter ditt direktiv, kan vi även samla in data om ekonomiska transaktioner från ditt kreditkort för att tillhandahålla tjänsten. Om du deltar i en händelse i butik samlar vi in uppgifterna som du uppger när du registrerar dig för eller under händelsen, och om du deltar i en priskampanj samlar vi in uppgifterna som du anger i formuläret.

Innehåll. Innehåll i dina filer och meddelanden som du matar in, laddar upp, tar emot, skapar och kontrollerar. Om du t.ex. överför en fil med Skype till en annan Skype-användare måste vi samla in innehållet i den aktuella filen för att kunna visa det för dig och den andra användaren. Om du får ett e-postmeddelande via Outlook.com behöver vi samla innehållet i e-postmeddelandet för att leverera det till din inkorg, visa det för dig så att du kan svara på det och lagra det åt dig tills du väljer att ta bort det. Annat innehåll som vi samlade in när vi tillhandahåller produkter inkluderar:

 • Kommunikation, t. ex. ljud, video, text (skriven, pennanteckning, dikterad eller på annat sätt), i ett meddelande, e-postmeddelande, samtal, en mötesförfrågan eller en chatt.
 • Foton, bilder, låtar, filmer, programvara och andra medier eller dokument som du lagrar, hämtar eller på annat sätt processar igenom vårt moln.

Video eller inspelningar. Inspelningar av evenemang och aktiviteter i Microsoft byggnader, butiker och på andra platser. Om du kommer in i någon Microsoft Store eller någon av våra andra lokaler eller är med om ett Microsoft-evenemang som spelas in, kan vi behandla bilder av dig och dina röstdata.

Kommentarer och omdömen. Information som du ger oss och innehållet i meddelanden som du skickar till oss, t.ex. kommentarer, undersökningssvar och produktrecensioner som du skriver.

Trafikdata. Data som genereras genom din användning av Microsofts kommunikationstjänster. Trafikdata anger vem du har kommunicerat och när din kommunikation har skett. Vi kommer endast att behandla din trafikinformation för att tillhandahålla, underhålla och förbättra våra kommunikationstjänster och vi gör det med ditt samtycke.

Produktspecifika avsnitt nedan beskriver datainsamlingsmetoder som är användbara för användning av dessa produkter.

Så använder vi personuppgifterHur vi använder personuppgiftermainhowweusepersonaldatamodule
Sammanfattning
Hela texten

Microsoft använder de data vi samlar in för att ge dig innehållsrika, interaktiva upplevelser. Vi använder i synnerhet uppgifterna till att

 • tillhandahålla våra produkter, vilket omfattar uppdateringar, skydd, felsökning samt support. Det omfattar även att avslöja uppgifter för andra om så krävs för att tillhandahålla tjänsten eller utföra de transaktioner du begär.
 • förbättra och utveckla våra produkter.
 • anpassa våra produkter och ge rekommendationer.
 • visa annonser och marknadsföring för dig, vilket omfattar att skicka reklammeddelanden, visa riktad reklam och lägga fram relevanta erbjudanden för dig.

Vi använder dessutom uppgifterna till att driva vår verksamhet, vilket inkluderar att vi analyserar våra prestationer, uppfyller våra juridiska skyldigheter, utvecklar vår personal och bedriver forskning.

För dessa ändamål kombinerar vi uppgifter vi samlar in från olika sammanhang (t.ex. ditt bruk av två Microsoft-produkter). Cortana kan t.ex. använda information från din kalender för att föreslå uppgifter i ett e-postmeddelande med förhandsinfo, och Microsoft Store använder information om de appar och tjänster du använder för att ge dig anpassade rekommendationer om appar. Men vi har byggt in tekniska och procedurmässiga skydd för att förhindra vissa datakombinationer i de fall lagen kräver det. På platser där detta är ett lagkrav lagrar vi t.ex. uppgifter som vi samlar in när du inte är autentiserad (inte inloggad) separat från all kontoinformation som identifierar dig direkt, såsom ditt namn, din e-postadress eller ditt telefonnummer.

I vår bearbetning av personuppgifter för dessa syften använder vi både automatiserade och manuella (mänskliga) metoder. Våra automatiserade metoder är ofta relaterade till våra manuella metoder. Våra automatiserade metoder innefattar till exempel artificiell intelligens (AI) som vi betraktar som en uppsättning med tekniker som gör att datorer kan uppfatta, lära sig, resonera och assistera i beslutsfattandet i att lösa problem som på många sätt liknar det vi människor gör. För att bygga, träna och förbättra våra automatiserade metoder (även AI) jämför vi manuellt några av de förutsägelser och slutsatser som de automatiserade metoderna drar med de underliggande data som utgjorde grund för förutsägelserna och slutsatserna. Till exempel granskar vi manuellt korta utdrag av röstdata som vi har vidtagit åtgärder för att avidentifiera för att förbättra vår taligenkänningsteknik. Denna manuella granskning kan utföras av Microsofts anställda eller leverantörer som arbetar för Microsofts räkning.

När vi bearbetar personuppgifter om dig gör vi det med ditt samtycke och/eller på behovsbasis i syfte att kunna erbjuda de produkter som du använder, driva vår verksamhet, uppfylla våra avtalsenliga och juridiska skyldigheter, skydda våra system och kunder eller uppfylla andra legitima intressen hos Microsoft enligt beskrivningarna i detta avsnitt och avsnittet Anledningar till att vi delar personuppgifter i den här sekretesspolicyn. När vi överför personuppgifter från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet gör vi det baserat på en mängd olika juridiska mekanismer, enligt beskrivningen i avsnittet Var vi lagrar och behandlar personuppgifter i denna sekretesspolicy.

Mer om syftena med bearbetningen:

 • Tillhandahålla våra produkter.. Vi använder uppgifterna för att det ska gå att använda våra produkter och för att ge dig innehållsrika, interaktiva upplevelser. Om du t.ex. använder OneDrive bearbetar vi dokumenten som du laddar upp till OneDrive så att du kan hämta, radera, redigera, vidarebefordra eller på annat sätt bearbeta dem enligt dina önskemål. Det ingår i tjänsten. Och om du t.ex. skriver en sökfråga i Bing-sökning använder vi sökfrågan för att visa sökresultat för dig. Eftersom kommunikation ingår i olika produkter, program och aktiviteter använder vi dessutom uppgifter för att kontakta dig. Vi kan t.ex. kontakta dig via telefon eller e-post eller på andra sätt för att informera dig om att en prenumeration upphör eller diskutera ditt licensieringskonto. Vi kommunicerar även med dig för att skydda våra produkter, t.ex. genom att berätta när det finns produktuppdateringar.
 • Produktförbättring. Vi använder data för att ständigt förbättra våra produkter, bland annat genom att lägga till nya funktioner. Vi använder t.ex. felrapporter för att förbättra säkerhetsfunktioner, sökfrågor och klick i Bing för att förbättra sökresultats relevans, användningsuppgifter för att avgöra vilka nya funktioner som bör prioriteras och röstdata för att förbättra taligenkänningens noggrannhet.
 • Anpassning. Många produkter omfattar anpassade funktioner, t.ex. rekommendationer som gör dig mer produktiv och roar dig. Automatiserade processer används för dessa funktioner för att anpassa dina produktupplevelser utifrån de uppgifter vi har om dig, t.ex. slutsatser vi drar om dig och hur du använder produkten, dina aktiviteter, dina intressen och var du befinner dig. Om du strömmar filmer i en webbläsare på en Windows-enhet kan du beroende på dina inställningar t.ex. få se en rekommendation om en app från Microsoft Store som sköter strömningen mer effektivt. Om du har ett Microsoft-konto kan vi med ditt tillstånd synka dina inställningar på flera enheter. Många av våra produkter tillhandahåller styrmedel för att inaktivera anpassade funktioner.
 • Produktaktivering. Vi använder uppgifter – t.ex. enhets- och programtyp, position och unika enhets-, program-, nätverks- och prenumerations-id:n – för att aktivera produkter som kräver aktivering.
 • Produktutveckling. Vi använder uppgifter för att utveckla nya produkter. Vi använder t.ex. uppgifter – i många fall avidentifierade – för att få bättre ordning på våra kunders behov av datorkraft och produktivitet, vilket kan ligga till grund för utvecklingen av nya produkter.
 • Kundsupport. Vi använder data för att felsöka och diagnostisera produktproblem, reparera kundernas enheter och tillhandahålla andra kundservice- och supporttjänster, samt göra det möjligt för oss att upprätthålla, förbättra och säkra kvaliteten på våra produkter, tjänster och utbildningar samt undersöka säkerhetsincidenter. Data från inspelade samtal kan också användas för att autentisera eller identifiera dig baserat på din röst, så att Microsoft kan tillhandahålla supporttjänster och undersöka säkerhetsincidenter.
 • Hjälpa till att skydda och felsökning. Vi använder uppgifter för att skydda och felsöka våra produkter. Detta omfattar att vi använder uppgifter för att upprätthålla våra produkters och kunders säkerhet, identifiera skadliga program och skadlig aktivitet, felsöka prestanda- och kompatibilitetsproblem för att hjälpa kunderna att få ut så mycket som möjligt av vad de har betalat för, samt meddela kunderna om uppdateringar av våra produkter. Detta kan omfatta att vi identifierar säkerhets- och skyddsproblem med automatiska system.
 • Skydd. Vi använder uppgifter för att upprätthålla våra produkters och våra kunders säkerhet. Våra säkerhetsfunktioner och produkter kan stoppa skadlig programvara och meddela användare om skadlig programvara har hittats på deras enheter. Vissa av våra produkter, som Outlook.com eller OneDrive, skannar till exempel systematiskt innehåll på ett automatiserat sätt för att identifiera misstänkt skräppost, virus, stötande handlingar eller webbadresser som har flaggats som bedrägeri, nätfiske eller länkar till skadlig programvara. Vi förbehåller oss rätten att blockera leverans av meddelanden och ta bort innehåll om det bryter mot våra villkor. I enlighet med EU-förordning (EU) 2021/1232 har vi åberopat det undantag som förordningen tillåter från artiklarna 5(1) och 6(1) i EU-direktiv 2002/58/EG. Vi använder skanningsteknik för att skapa digitala signaturer (så kallade “hashar”) för vissa bilder och videoinnehåll i våra system. Dessa tekniker jämför sedan hasharna som de genererar med hashar för rapporterade bilder av sexuellt utnyttjande och övergrepp mot barn (en så kallad “hashuppsättning”) i en process som kallas “hashmatchning”. Microsoft hämtar hashuppsättningar från organisationer som agerar i allmänhetens intresse mot sexuellt utnyttjande av barn. Detta kan resultera i att information delas med National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) och brottsbekämpande myndigheter.
 • Uppdateringar. Vi använder uppgifter vi samlar in för att utveckla produktuppdateringar och säkerhetskorrigeringar. Vi kan t.ex. använda information om din enhets kapacitet, till exempel det lediga minnet, för att ge dig en programvaruuppdatering eller säkerhetskorrigering. Uppdateringar och korrigeringar är avsedda att maximera din upplevelse av våra produkter, hjälpa dig att skydda dina uppgifters integritet, tillföra nya funktioner och utvärdera om din enhet är klar att ta emot sådana uppdateringar.
 • Kampanjmeddelanden. Vi använder uppgifter vi samlar in för att leverera kampanjmeddelanden. Du kan registrera dig för e-postprenumerationer och välja om du vill ta emot kampanjmeddelanden från Microsoft via e-post, SMS, vanlig post och telefon. Mer information om hur du hanterar dina kontaktdata, e-postprenumerationer och kampanjmeddelanden hittar du i avsnittet Hur du kommer åt och kontrollerar dina personuppgifter i den här sekretesspolicyn.
 • Relevanta erbjudanden. Microsoft använder uppgifter för att ge dig relevant och värdefull information om våra produkter. Vi analyserar uppgifter från en mängd källor för att förutse vilken information som är intressantast och mest relevant för dig och ger dig denna information på ett flertal olika sätt. Vi kan t.ex. förutsäga att du är intresserad av spel och meddela dig om nya spel vi tror att du kan tänkas gilla.
 • Annonser. Microsoft använder inte det du säger i e-post, chattar, videosamtal eller röstbrevlåda eller dina dokument, foton eller andra personliga filer för att rikta reklam mot dig. Vi använder uppgifter vi samlar in genom våra interaktioner med dig, via vissa av våra produkter och på tredje parts webbplatser för att göra reklam i våra produkter och på tredje parts webbplatser. Vi kan använda automatiserade processer för att göra reklamen mer relevant för dig. Mer information om hur dina data används för reklam finns i avsnittet Reklam i denna sekretesspolicy.
 • Priskampanjer och händelser. Vi använder dina data till att administrera priskampanjer och händelser i våra fysiska Microsoft-butiker. Om du till exempel deltar i en priskampanj använder vi dina data för att välja en vinnare och ge dig priset om du skulle vinna. Om du registrerar dig för en kodningsworkshop eller spelhändelse lägger vi till ditt namn i listan över deltagare.
 • Ekonomiska transaktioner. Vi använder uppgifter för att genomföra dina transaktioner med oss. Vi behandlar t.ex. betalningsuppgifter för att låta kunder prenumerera på produkter och använder kontaktuppgifter för att leverera varor som har köpts från Microsoft Store.
 • Rapportering och affärsverksamhet. Vi använder uppgifter för att analysera vår verksamhet och utföra omvärldsbevakning. Då kan vi fatta välgrundade beslut och rapportera om vilket resultat vår verksamhet ger.
 • Skydd av rättigheter och egendom. Vi använder uppgifter för att upptäcka och förebygga bedrägerier, lösa tvister, tillämpa avtal och skydda vår egendom. Vi använder t.ex. uppgifter för att bekräfta giltigheten av programvarulicenser och minska piratkopieringen. Vi kan använda automatiserade processer för att upptäcka och förhindra aktiviteter som gör intrång i våra och andras rättigheter, t.ex. bedrägeri.
 • Rättslig efterlevnad. Vi behandlar uppgifter för att följa lagen. Vi använder t.ex. våra kunders ålder för att se till att hjälpa oss att uppfylla våra skyldigheter om att skydda barns integritet. Vi behandlar dessutom kontakt- och autentiseringsuppgifter för att hjälpa kunderna att utöva sina dataskyddsrättigheter.
 • Forskning. Med lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda enskilda personers rättigheter och friheter använder vi uppgifter för att bedriva forskning, bland annat i det allmänna intresset och för vetenskapliga ändamål.
Anledningar till att vi delar personuppgifterAnledningar till att vi delar personuppgiftermainreasonswesharepersonaldatamodule
Sammanfattning
Hela texten

Vi delar dina personuppgifter med din tillåtelse eller om så är nödvändigt för att slutföra en transaktion eller tillhandahålla en produkt som du har begärt eller godkänt. Exempelvis delar vi innehåll med tredje parter när du uppmanar oss att göra så, såsom när du skickar ett e-postmeddelande till en vän, delar foton och dokument via OneDrive eller länkar konton med en annan tjänst. Om du använder en Microsoft-produkt som tillhandahålls av en organisation som du är ansluten till, exempelvis en arbetsgivare eller skola, eller använder en e-postadress som tillhandahålls av en sådan organisation för att tillgå Microsoft-produkter, lämnar vi ut vissa data, exempelvis interaktionsdata och diagnostikdata för att din organisation ska kunna hantera produkterna. När du tillhandahåller betalningsdata för ett köp, delar vi dessa med banker och andra institutioner som behandlar betalningstransaktioner eller levererar andra finansiella tjänster, samt för att förhindra bedrägeri och minska kreditkortsrisker.

Dessutom delar vi personuppgifter med dotterbolag som Microsoft kontrollerar samt samarbetspartner. Vi delar även personuppgifter med leverantörer eller ombud som arbetar för vårt uppdrag med syftet som är beskrivet i denna policy. Exempelvis är det möjligt att företag som vi anlitat för att tillhandahålla kundservicesupport eller assistans med att skydda och säkra våra system och tjänster behöver tillgång till personuppgifter för att kunna tillhandahålla dessa tjänster. I detta fall måste dessa företag följa våra krav för dataintegritet samt säkerhet, och är inte tillåtna att använda personuppgifter de tar emot i annat syfte. Vi kan också lämna ut personuppgifter som ett led i en företagstransaktion, t.ex. en sammanslagning eller vid försäljning av tillgångar.

Slutligen behåller, använder, överför, avslöjar och bevarar vi personuppgifter, däribland ditt innehåll (t.ex. innehållet i din e-post på Outlook.com eller filer i privata mappar på OneDrive) om vi har god anledning att tro att detta är nödvändigt för att åstadkomma följande:

 • Följa lagen eller som svar vid en rättslig process, däribland till polis och andra myndigheter.
 • skydda våra kunder, exempelvis för att förhindra skräppost eller bedrägeriförsök, eller för att underlätta förhindrande av dödsfall eller allvarlig skada,
 • hantera och upprätthålla säkerheten för våra produkter, däribland att förhindra eller stoppa en attack på våra datorsystem eller nätverk
 • skydda rättigheter eller egendom som tillhör Microsoft eller våra kunder, inklusive verkställa de villkor som styr din användning av tjänsterna, men om vi får information om att någon använder våra tjänster för att handla med stulen immateriell eller fysisk egendom som tillhör Microsoft kommer vi inte att själva undersöka en kunds privata innehåll, utan vi kan då överlåta ärendet till en polismyndighet.

Mer information om uppgifter som vi offentliggör som svar på förfrågningar från polismyndigheter och andra myndigheter finns i Rapport om framställningar från polisen.

Observera att vissa av våra produkter innehåller länkar till, eller på annat sätt ger dig åtkomst till, produkter från tredje part vars sekretessrutiner skiljer sig från Microsofts. Om du anger personuppgifter i någon av dessa produkter behandlas dina uppgifter enligt deras sekretesspolicy.

Hur du kommer åt och kontrollerar dina personuppgifterHur du kommer åt och kontrollerar dina personuppgiftermainhowtoaccesscontrolyourdatamodule
Sammanfattning
Hela texten

Du kan även välja hur Microsoft samlar in och använder dina uppgifter. Du kan bestämma över de personuppgifter som Microsoft har fått och utöva dina dataskyddsrättigheter genom att kontakta Microsoft eller använda alla de verktyg vi tillhandahåller. I vissa fall blir din möjlighet att komma åt eller kontrollera dina personuppgifter begränsad, efter vad som tillåts enligt tillämplig lag. Hur du kommer åt eller kontrollerar dina personuppgifter beror även på vilka produkter du använder. Du kan till exempel:

 • avgöra hur dina uppgifter används för intressebaserad reklam från Microsoft genom att besöka vår avanmälningssida.
 • välja huruvida du vill ta emot e-post, SMS, telefonsamtal och post med marknadsföring från Microsoft.
 • komma åt och rensa vissa av dina uppgifter via Microsoft Sekretesspanelen.

Inte alla personuppgifter som bearbetas av Microsoft kan nås eller styras via verktygen ovan. Om du vill komma åt eller bestämma över vissa personuppgifter som bearbetats av Microsoft och som inte är tillgängliga via verktygen ovan eller direkt genom de Microsoft-produkter du använder, kan du alltid kontakta Microsoft på adressen i Kontakta oss eller genom att använda vårt webbformulär.

Vi tillhandahåller sammanställda mått angående användares begäranden om att utöva sina dataskyddsrättigheter genom Microsofts sekretessrapport.

Du kan komma åt och kontrollera dina personuppgifter som Microsoft har fått med verktyg som Microsoft tillhandahåller enligt beskrivningen nedan eller genom att kontakta Microsoft. Exempel:

 • Om Microsoft har fått ditt tillstånd att använda dina personuppgifter kan du när som helst dra tillbaka tillståndet.
 • Du kan begära åtkomst till, radering av och uppdateringar om dina personuppgifter.
 • Om du vill flytta dina uppgifter någon annanstans kan du använda verktyg som Microsoft tillhandahåller för att göra det. Om det inte finns några sådana kan du kontakta Microsoft och få hjälp.

Du kan också invända mot eller begränsa Microsofts bruk av dina personuppgifter. Du kan t.ex. när som helst invända mot vårt bruk av dina personuppgifter:

 • För direkt marknadsföring.
 • Om vi genomför ett uppdrag i det allmänna intresset eller utövar våra eller en tredje parts legitima intressen.

Du kan ha dessa rättigheter enligt tillämplig lagstiftning, däribland EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR), men vi erbjuder dig dessa rättigheter oavsett av var du befinner dig. I vissa fall blir din möjlighet att komma åt eller kontrollera dina personuppgifter begränsad, efter vad som tillåts enligt tillämplig lag.

Om din organisation, t.ex. din arbetsgivare, skola eller tjänsteleverantör, ger dig tillgång till och administrerar användningen av Microsoft-produkter kan du kontakta den om du vill veta mer om hur du kommer åt och bestämmer över dina personuppgifter.

Du kan komma åt och bestämma över de personuppgifter som Microsoft har fått och utöva dina dataskyddsrättigheter genom att använda alla de verktyg vi tillhandahåller. Vilka verktyg som du har mest nytta av beror på vår interaktion med dig och ditt bruk av våra produkter. Här är en allmän lista över verktyg som vi tillhandahåller för att du ska ha kontroll över dina personuppgifter. Specifika produkter kan ge tillgång till ytterligare styrmedel.

 • Microsoft Sekretesspanelen. Du kan bestämma vissa av de uppgifter Microsoft behandlar genom att använda ett Microsoft-konto på Microsoft Sekretesspanelen. Därifrån kan du t.ex. visa och rensa webb-, sök- och positionsuppgifter som är kopplade till ditt Microsoft-konto.
 • Cortana. Du kan bestämma vissa av de data som Cortana använder eller lagrar i ditt Inställningar för Cortana.
 • Microsoft-konto. Om du vill komma åt, redigera eller ta bort profil- och betalningsinformationen på ditt Microsoft-konto, ändra ditt lösenord, lägga till säkerhetsinformation eller avsluta ditt konto kan du göra det genom att besöka Webbplatsen för Microsoft-konto.
 • Volume Licensing Service Center (VLSC). Om du är volymlicenskund kan du från Webbplats för Volume Licensing Service Center bestämma över dina kontaktuppgifter och prenumerations- och licensuppgifter från ett och samma ställe.
 • Skype. Om du vill komma åt, redigera eller ta bort någon profil- och betalningsinformation för Skype eller ändra ditt lösenord loggar du in på ditt konto. Om du vill kan du exportera din chatthistorik och dina filer från Skype begära en kopia.
 • Microsoft Teams för personlig användning. Du kan ta reda på hur du exporterar eller tar bort Teams data som rör ditt personliga Microsoft-konto genom att gå till den här sida.
 • Xbox. Om du använder Xbox-nätverket eller Xbox.com kan du granska eller redigera dina personuppgifter, bland annat faktura- och kontouppgifter, sekretessinställningar, Internetsäkerhet och inställningar för informationsdelning, genom att ansluta till Min Xbox på Xbox-konsolen eller på webbplatsen Xbox.com.
 • Microsoft Store. Du kan komma åt din Microsoft Store-profil och kontoinformation genom att besöka Microsoft Store och välja Visa konto eller Orderhistorik.
 • Microsoft.com. Du kan komma åt och uppdatera din profil på microsoft.com genom att besöka profilsidan för ditt Microsoft-konto.
 • Om du har en offentlig profil på Microsoft Developer Network (MSDN) kan du komma åt och redigera dina uppgifter genom att logga in på MSDN-forum.

Inte alla personuppgifter som bearbetas av Microsoft kan nås eller styras via verktygen ovan. Om du vill komma åt eller bestämma över vissa personuppgifter som bearbetats av Microsoft och som inte är tillgängliga via verktygen ovan eller direkt genom de Microsoft-produkter du använder, kan du alltid kontakta Microsoft på adressen i Kontakta oss eller genom att använda vårt webbformulär. Vi svarar på förfrågningar om att bestämma över dina personuppgifter enligt tillämplig lag.

Dina kommunikationsinställningar

Du kan välja huruvida du vill ta emot kampanjmeddelanden från Microsoft via e-post, SMS, vanlig post och telefon. Om du får reklammeddelanden via e-post eller SMS från oss och vill avanmäla dig från dem kan du göra det genom att följa anvisningarna i meddelandet. Du kan även välja om du vill få reklam via e-post, telefonsamtal och vanlig post genom att logga in med ditt personliga Microsoft-konto och visa dina kommunikationsbehörigheter. Där kan du uppdatera dina kontaktuppgifter, hantera kontaktpreferenser överallt hos Microsoft, avanmäla dig från e-postprenumerationer och välja om du vill dela dina kontaktuppgifter med Microsofts partner. Om du inte har något personligt Microsoft-konto kan du hantera dina e-postinställningar för Microsoft genom att använda detta webbformulär. Dessa val gäller inte obligatoriska tjänstmeddelanden som ingår i vissa av Microsofts produkter, program, aktiviteter eller undersökningar, eller andra informativa meddelanden som det finns särskilda sätt att avprenumerera på.

Dina reklamalternativ

Om du vill avanmäla dig från intressebaserad reklam från Microsoft kan du besöka vår avanmälningssida. Om du avanmäler dig lagras preferensen i en cookie som är specifik för den webbläsare du använder. Avanmälningscookien gäller i fem år. Om du raderar cookies från enheten måste du avanmäla dig på nytt.

Du kan även länka ditt avanmälningsval till ditt personliga Microsoft-konto. Det gäller då på alla enheter där du använder kontot och fortsätter att gälla tills någon annan loggar in med ett annat personligt Microsoft-konto på den enheten. Om du raderar cookies på din enhet måste du logga in igen för att inställningarna ska gälla.

För annonser som Microsoft rår över och som visas i appar i Windows kan du använda avanmälan som är kopplad till ditt personliga Microsoft-konto, men du kan även avanmäla dig från intressebaserad reklam genom att stänga av annonserings-ID:t i inställningarna i Windows.

Eftersom uppgifterna som används för intressebaserad reklam även används för andra nödvändiga syften (bland annat för att tillhandahålla våra produkter, analyser och bedrägeridetektering) upphör inte insamlingen av uppgifter om du avanmäler dig från intressebaserad reklam. Annonser fortsätter att visas för dig, även om de kan vara mindre relevanta för dig.

Du kan avanmäla dig från intressebaserad reklam från tredje part som vi samarbetar med genom att besöka deras webbplatser (se ovan).

Webbläsarbaserade styrmedel

När du använder en webbläsare kan du bestämma över dina personuppgifter genom att använda vissa funktioner. Till exempel:

 • Cookie-styrmedel. Du kan bestämma över de uppgifter som lagras i cookies och dra tillbaka cookie-tillstånd genom att använda de webbläsarbaserade cookie-styrmedel som beskrivs i avsnittet Cookies i denna sekretesspolicy.
 • Spårningsskydd. Du kan bestämma över vilka uppgifter tredje parts webbplatser kan samla in om dig genom att använda Spårningsskydd i Internet Explorer (version 9 och senare) och Microsoft Edge. Denna funktion blockerar innehåll från tredje part – även cookies – från webbplatser som finns med på en spårningsskyddslista som du lägger till.
 • Webbläsarstyrmedel för Do Not Track. Vissa webbläsare har integrerade ”Do Not Track” (DNT)-funktioner som kan skicka en signal till webbplatserna du besöker och anger att du inte vill bli spårad. Eftersom det ännu inte finns en gemensam syn på hur man ska tolka DNT-signalen, svarar inte Microsoft-tjänster för närvarande på webbläsar-DNT-signaler. Vi fortsätter att arbeta med internetbranschen för att nå en gemensam överenskommelse om hur DNT-signaler ska behandlas. Tills dess kan du använda de andra verktygen som vi tillhandahåller för att kontrollera datainsamling och -användning, inklusive möjligheten att avanmäla dig från intressebaserad reklam från Microsoft som beskrivs ovan.
Cookies och liknande teknikCookies och liknande teknikmaincookiessimilartechnologiesmodule
Sammanfattning
Hela texten

Cookies är små textfiler som lagras på din enhet. De innehåller uppgifter som sedermera kan läsas av en webbserver i domänen som ursprungligen sparade cookien. Dessa uppgifter består av en sträng med siffror och bokstäver som identifierar din dator unikt men som också kan innehålla annan information. Vissa cookies sparas av tredje part som agerar å våra vägnar. Vi använder cookies och liknande teknik för att lagra och se till att dina preferenser och inställningar följs, så att du kan logga in, för att visa intressebaserad reklam, bekämpa bedrägerier, analysera prestanda hos våra produkter och tillgodose andra legitima syften som beskrivs nedan. Microsofts appar använder ytterligare identifierare, t.ex. annonserings-ID:n i Windows för liknande syften, och många av våra webbplatser och program innehåller också webb-beacons och annan liknande teknik, såsom beskrivs nedan.

Vår användning av cookies och liknande teknik

Microsoft använder cookies och liknande teknik, beroende på sammanhang eller produkt, för bland annat följande syften:

 • Lagra dina preferenser och inställningar. Vi använder cookies för att lagra dina preferenser och inställningar på din enhet och för att ge dig bättre upplevelser. Om du t.ex, beroende på dina inställningar, anger din ort eller ditt postnummer på en Microsoft-webbplats för att få lokala nyheter eller väderinformation kan vi lagra dessa uppgifter i en cookie så att du ser relevant lokal information nästa gång du besöker webbplatsen. Om dina preferenser – t.ex. det språk du föredrar – sparas i cookies slipper du ställa in dem upprepade gånger. Om du väljer att avanmäla dig från intressebaserad reklam sparar vi ditt val i en cookie på din enhet. I scenarier där vi får din tillåtelse att lägga cookies på din enhet kan du på samma sätt lagra ditt val i en cookie.
 • Inloggning och autentisering. Vi använder cookies för att autentisera dig. När du loggar in på en webbplats med ditt personliga Microsoft-konto lagras ett unikt ID-nummer och inloggningstid i en krypterad cookie på din enhet. Tack vare denna cookie kan du gå från sida till sida på webbplatsen utan att behöva logga in på varje sida. Du kan också spara din inloggningsinformation så att du inte behöver logga in varje gång du kommer tillbaka till webbplatsen.
 • Säkerhet. Vi använder cookies för att bearbeta information som hjälper oss att säkra våra produkter samt upptäcka bedrägerier och missbruk.
 • Lagra information som du ger en webbplats. Vi använder cookies för att komma ihåg information som du har avslöjat för oss. När du ger Microsoft information, t.ex. då du lägger till produkter i en kundvagn på Microsofts webbplatser, lagrar vi dessa data i en cookie så att vi kommer ihåg dem.
 • Sociala media. Några av våra webbplatser har sociala medier-cookies, inklusive sådana som gör att användare som är inloggade på den sociala medietjänsten kan dela innehåll via tjänsten.
 • Feedback. Microsoft använder cookies för att du ska kunna ge feedback på en webbplats.
 • Intressebaserad reklam. Microsoft använder cookies för att samla in uppgifter om din Internetaktivitet och identifiera dina intressen så att vi kan tillhandahålla den reklam som är mest relevant för dig. Du kan avanmäla dig från intressebaserad reklam från Microsoft genom att följa beskrivningen i avsnittet Hur du kommer åt och kontrollerar dina personuppgifter i denna sekretesspolicy. I så fall får du ett sätt att använda cookies för uppträdande reklam.
 • Visa annonser. Microsoft använder cookies för att logga hur många besökare som har klickat på en annons och vilka annonser du har sett, så att du inte ser samma upprepade gånger.
 • Analyser. Vi använder cookies från första och tredje part och andra id:n för att samla in användnings- och prestandadata. Vi kan exempelvis använda cookies för att räkna antalet unika besökare på en webbsida eller tjänst och för att utveckla annan statistik om våra produkter.
 • Prestanda. Vi använder cookies för att förstå och förbättra hur väl våra produkter fungerar. Vi använder t.ex. cookies för att samla in uppgifter som hjälper till med belastningsutjämningen. Detta ser till att våra webbplatser fungerar.

Några av de cookies vi vanligtvis använder finns uppräknade nedan. Denna lista är inte fullständig utan avser att illustrera några av huvudanledningarna till att vi placerar ut cookies. Om du besöker en av våra webbplatser sparar den vissa av eller samtliga dessa cookies:

 • MSCC. Innehåller användaralternativ för de flesta Microsoft-egenskaper.
 • MUID, MC1 och MSFPC. Identifierar unika webbläsare som besöker Microsofts webbplatser. Dessa cookies används för annonsering, webbplatsanalys och andra verksamhetssyften.
 • ANON. Innehåller ANID, en unik identifierare som härleds från ditt Microsoft-konto, som används för reklam, personlig anpassning och drift. Det används också för att spara ditt val att avanmäla dig från intressebaserad reklam från Microsoft, om du har valt att associera din avanmälan med ditt Microsoft-konto.
 • CC. Innehåller en landskod som fastställs från din IP-adress.
 • PPAuth, MSPAuth, MSNRPSAuth, KievRPSAuth, WLSSC, MSPProf . Underlättar att autentisera dig när du loggar in med ditt Microsoft-konto.
 • MC0 . Identifierar om cookies är aktiverade i webbläsaren.
 • MS0. Identifierar en specifik session.
 • NAP. Innehåller en krypterad version av ditt land, postnummer, ålder, kön, språk och yrke, om detta är känt, baserat på din Microsoft-kontoprofil.
 • MH. Visas på webbplatser med gemensam marknadsföring där Microsoft samarbetar med en annonsör. Denna cookie identifierar annonsören så att rätt annons väljs.
 • barninfo, kcdob, kcrelid, kcru, pcfm. Innehåller information som Microsoft-kontot använder på sina sidor i samband med barnkonton.
 • MR. Den här cookies används av Microsoft för att återställa eller uppdatera cookien för MUID.
 • x-ms-gateway-slice . Identifierar en gateway för belastningsutjämning.
 • TOptOut. Registrerar ditt beslut att inte ta emot intressebaserad reklam från Microsoft. Vid behov placerar vi denna cookie som standard och tar bort den när du samtycker till intressebaserad reklam.

Utöver cookies som Microsoft kan spara när du besöker våra webbplatser kan tredje part också spara vissa cookies när du besöker Microsofts webbplatser. Exempel:

 • Företag vi anlitar för att tillhandahålla tjänster för vår räkning, till exempel webbplatsanalys, sparar cookies när du besöker våra webbplatser.
 • Företag som levererar innehåll, t.ex. videoklipp eller nyheter eller annonser på Microsoft-webbplatser, sparar cookies på egen hand. Dessa företag använder de uppgifter de behandlar enligt sin egen sekretesspolicy, som kan göra att dessa företag kan samla in och kombinera information om vad du gör på olika webbplatser, i olika appar och på diverse onlinetjänster.

En lista över de tredje parter som anger cookies på våra webbplatser, förutom tjänstleverantörer som agerar för vår räkning, finns i vår lager med tredjeparts cookies På några av våra webbplatser finns en lista över tredje parter tillgänglig direkt på webbplatsen. Du kanske inte vill att de tredje parterna på de här webbplatserna ska ingå i listan på vår lager med tredjeparts cookies.

Hur du hanterar cookies

De flesta webbläsarna accepterar automatiskt cookies, men ger kontroller som gör det möjligt för dig att blockera eller radera dem. I Microsoft Edge kan du t.ex. blockera eller radera cookies genom att välja Inställningar > Sekretess och säkerhet > Radera webbdata > Cookies och andra webbplatsdata. Mer information om hur du raderar cookies i Microsofts webbläsare finns i Microsoft Edge, Tidigare Microsoft Edge och Internet Explorer. Om du använder en annan webbläsare följer du instruktionerna för den webbläsaren.

Vi rekommenderar att vi får ditt samtycke innan vi placerar valfria cookies som inte (i) är absolut nödvändigt för att tillhandahålla webbplatsen eller (II) för att underlätta kommunikationen. Vi avgränsar dessa valfria cookies via syfte, t. ex. för reklam och sociala medier. Du kan samtycka till vissa kategorier av valfria cookies och inte andra. Du kan också justera alternativen genom att klicka på Hantera cookies i sidans sidfot eller via inställningarna som görs tillgängliga på webbplatsen. Vissa funktioner i Microsofts produkter styrs av cookies. Om du väljer att blockera cookies kan du inte logga in i eller använda vissa av dessa funktioner, och preferenser som är beroende av cookies går förlorade. Om du väljer att ta bort cookies tas alla inställningar som styrs av dessa cookies bort, inklusive reklaminställningar. De behöver då återskapas.

Vissa funktioner i Microsofts produkter styrs av cookies. Om du väljer att blockera cookies kan du inte logga in i eller använda vissa av dessa funktioner, och preferenser som är beroende av cookies går förlorade. Om du väljer att ta bort cookies tas alla inställningar som styrs av dessa cookies bort, inklusive reklaminställningar. De behöver då återskapas.

Ytterligare sekretesstyrmedel som kan påverka cookies, inklusive funktionen Spårningsskydd i Microsofts webbläsare, beskrivs i avsnittet Hur du kommer åt och kontrollerar dina personuppgifter i denna sekretesspolicy.

Vår användning av webb-beacons och analystjänster

Vissa av Microsofts webbsidor innehåller elektroniska taggar som kallas webb-beacons. Vi använder dem för att leverera cookies på våra webbplatser, räkna användare som har besökt webbplatserna och leverera produkter i samarbete med andra företag. Vi kan skicka med webb-beacons eller liknade teknik i våra elektroniska meddelanden för att avgöra om meddelandena har öppnats eller använts.

Utöver att placera webb-beacons på våra egna webbplatser, arbetar vi ibland tillsammans med andra företag för att placera webb-beacons på deras webbplatser eller i deras reklam. Detta hjälper oss att bland annat utveckla statistik om hur ofta klickningar på en annons på en Microsoft-webbsida slutar med ett köp eller annan åtgärd på annonsörens hemsida. Det gör också att vi bättre kan förstå hur du använder en Microsoft-partners webbplats i samband med din användning av en produkt eller tjänst från Microsoft.

Slutligen innehåller Microsofts produkter ofta webb-beacons eller liknande teknik från tredje partsleverantörer av analystjänster. De hjälper oss att sammanställa statistik om hur effektiva våra kampanjer och andra åtgärder är. Med denna teknik kan analysleverantörer ställa in eller läsa sina egna cookies eller andra identifierare på din enhet, genom vilka de kan samla in information om dina internetaktiviteter med olika program, webbplatser eller andra produkter. Vi tillåter dock inte att dessa analysleverantörer använder webb-beacon på våra webbplatser för att samla in eller få åtkomst till information som direkt identifierar dig (t.ex. ditt namn eller din e-postadress). För vissa av dessa analysleverantörer kan du avanmäla dig från datainsamling eller användning av uppgifter genom att klicka på någon av följande länkar: Adjust, AppsFlyer, Clicktale, Flurry Analytics, Google Analytics (installation av ett webbläsartillägg krävs), Kissmetrics, Mixpanel, Nielsen, AcuityAds, WebTrends eller Optimizely.

Andra liknande tekniker

Utöver vanliga cookies och webb-beacons kan våra produkter även använda andra liknande tekniker för att lagra och läsa datafiler på din dator. Detta görs vanligtvis för att behålla dina inställningar eller för att förbättra hastighet och prestanda genom att vissa filer lagras lokalt. Men liksom vanliga cookies kan dessa tekniker också lagra unika id:n för din dator, som sedan kan användas för att spåra beteende. Dessa tekniker innefattar Local Shared Objects (eller ”Flash-cookies”) och Silverlights programlagring.

Local Shared Objects eller ”Flash cookies”. Webbplatser som använder Adobe Flash-teknik kan använda Local Shared Objects eller ”Flash-cookies” för att lagra data på datorn. Information om hur du hanterar eller blockerar Flash-cookies finns på hjälpsidan för Flash Player.

Silverlights programlagring. Webbplatser eller program som använder Microsoft Silverlight-teknik har också möjlighet att lagra data genom Silverlights programlagring. Mer information om att hantera eller blockera sådan lagring finns i avsnittet Silverlight i denna sekretesspolicy.

Produkter som tillhandahålls av din organisation – meddelande till slutanvändareProdukter som tillhandahålls av din organisation – meddelande till slutanvändaremainnoticetoendusersmodule
Sammanfattning
Microsoft-kontoMicrosoft-kontomainmicrosoftaccountmodule
Sammanfattning
Hela texten

Med ett Microsoft-konto kan du logga in på Microsofts produkter, och även produkter som tillhör partner utvalda av Microsoft. Personuppgifter som är kopplade till ditt Microsoft-konto omfattar inloggningsuppgifter, namn- och kontaktuppgifter, betalningsuppgifter, enhets- och användningsuppgifter, dina kontakter, information om dina aktiviteter samt dina intressen och favoriter. Om du loggar in på ditt Microsoft-konto blir anpassning och enhetliga upplevelser tillgängliga i alla produkter och på alla enheter. Du kan även använda datalagring i molnet, betala med betalningsmedel som har lagrats i ditt Microsoft-konto samt använda andra funktioner. Det finns tre olika typer av Microsoft-konton:

 • När du skapar ett Microsoft-konto som är kopplat till din personliga e-postadress kallar vi det ett personligt Microsoft-konto.
 • Om du eller din organisation (t.ex. en arbetsgivare eller din skola) skapar ett Microsoft-konto som är knutet till e-postadressen som den organisationen har bestått dig med, kallar vi det kontot ett arbets- eller skolkonto.
 • Om du eller din tjänstleverantör (t.ex. en bredbands- eller Internetleverantör) skapar ditt Microsoft-konto som är knutet till din e-postadress på tjänstleverantörens domän kallar vi det kontot ett tredjepartskonto.

Personliga Microsoft-konton. De uppgifter som är kopplade till ditt personliga Microsoft-konto, och hur dessa uppgifter används, beror på hur du använder kontot.

 • Skapa ett Microsoft-konto. När du skapar ett personligt Microsoft-konto efterfrågas vissa personuppgifter, och vi tilldelar dig ett unikt id-nummer för att identifiera ditt konto och associerad information. Vissa produkter kräver ett riktigt namn, t.ex. sådana som involverar betalning, men du kan logga in i och använda andra Microsoft-produkter utan att ange ditt riktiga namn. Vissa uppgifter som du tillhandahåller, t.ex. visningsnamn, e-postadress och telefonnummer, kan användas för att hjälpa andra att hitta och få kontakt med dig inom Microsofts produkter. Personer som känner till ditt visningsnamn, din e-postadress eller ditt telefonnummer kan till exempel använda den informationen för att söka efter dig på Skype eller Microsoft Teams för privat bruk och skicka en inbjudan till dig. Om du använder din e-postadress på ditt jobb eller din skola för att skapa ett personligt Microsoft-konto kan din arbetsgivare eller skola få åtkomst till dina uppgifter. I vissa fall måste du ändra e-postadressen till en personlig e-postadress om du vill kunna fortsätta använda produkter som riktar sig mot konsumenter (t.ex. Xbox-nätverket).
 • Logga in på ett Microsoft-konto. När du loggar in på ditt Microsoft-konto skapar vi en registrering av inloggningen, vilket innefattar datum och tid, information om produkten du loggade in på, ditt inloggningsnamn, det unika numret som är tilldelat ditt konto, ett unikt id som har tilldelats din enhet, din IP-adress samt ditt operativsystem och webbläsarversion.
 • Logga in på Microsoft-produkter. När du loggar in på kontot får du tillgång till förbättrad anpassning, med sömlösa och enhetliga upplevelser i alla produkter och enheter. Inloggning i kontot ger också möjlighet att komma åt och använda datalagring i molnet, möjlighet att betala med betalningsmedel som har lagrats i ditt Microsoft-konto samt möjlighet att aktivera andra förbättrade funktioner och inställningar. När du loggar in på ditt konto förblir du inloggad tills du loggar ut. Om du lägger till ditt Microsoft-konto på en Windows-enhet (version 8 eller senare) loggas du automatiskt in i produkter som använder Microsoft-kontot när du använder de produkterna på enheten. När du är inloggad kommer vissa tjänster att visa ditt namn eller användarnamn och ditt profilfoto (om du lagt till ett till din profil) som en del av din användning av Microsofts produkter, bland annat dina kommunikationer, sociala interaktioner och offentliga publiceringar.
 • Logga in på tredjepartsprodukter. Om du loggar in med ditt Microsoft-konto i en produkt från en tredje part delar du uppgifter med den tredje parten enligt dennes sekretesspolicy. Den tredje parten får även versionsnumret som har tilldelats ditt konto (ett nytt versionsnummer tilldelas varje gång du ändrar inloggningsuppgifter) och information som beskriver om ditt konto har inaktiverats. Om du delar dina profildata kan den tredje parten visa ditt namn eller användarnamn och ditt profilfoto (om du har lagt till ett i din profil) när du är inloggad på den tredje partens produkt. Om du väljer att använda Microsoft-kontot för att göra inbetalningar till någon tredje part skickar Microsoft informationen som lagras i Microsoft-kontot till den tredje parten eller dennes leverantörer (t.ex. betalningshanterare) efter behov för att kunna behandla betalningen och effektuera ordern. Uppgifterna kan vara namn, kreditkortsnummer, faktura- och leveransadresser samt relevant kontaktinformation. Information som tredjeparten tar emot när du loggar in eller gör ett inköp kan tredjeparten använda och dela enligt sina egna rutiner och policyer. Du bör noggrant läsa igenom sekretesspolicyn för varje produkt som du loggar in på och från varje återförsäljare som du köper något av, så att du kan avgöra hur insamlade data hanteras.

Arbetsplats- eller skolkonton. Uppgifterna som är kopplade till ett arbets- eller skolkonto och hur de används liknar i stora stycken användningen och insamlingen av uppgifter som är förknippade med ett personligt Microsoft-konto.

Om din arbetsgivare eller skola använder Azure Active Directory (AAD) för att hantera kontot kan du använda ditt arbets-eller skol konto för att logga in på Microsoft-produkter, till exempel Microsoft 365 och Office 365, och produkter från tredje part som tillhandahålls av din organisation. Om det krävs av din organisation kommer du också bli ombedd att ange ett telefonnummer eller en alternativ e-postadress för ytterligare säkerhetsverifiering. Och om din organisation tillåter det kan du också använda ditt arbets- eller skolkonto för att logga in på Microsofts eller tredje parts produkter som du själv skaffar dig.

Observera detta om du loggar in på Microsofts produkter med ett arbets- eller skolkonto:

 • Ägaren av domänen som är kopplad till din e-postadress kan styra och administrera ditt konto och få tillgång till och behandla dina uppgifter, däribland innehållet i kommunikation och filer. Det gäller även uppgifter som lagras i produkter som tillhandahålls dig av din organisation samt produkter som du förvärvar själv.
 • Ditt bruk av produkterna är föremål för din organisations eventuella policyer. Du bör begrunda din organisations policyer och huruvida det känns bra att ge din organisation tillgång till alla dina uppgifter innan du väljer att använda ditt arbets- eller skolkonto för att logga in på produkter som du förvärvar själv.
 • Om du förlorar åtkomsten till arbets- eller skolkontot (t.ex. om du byter arbetsgivare) kan du förlora åtkomsten till produkter (och innehållet som är kopplat till dem) som du har förvärvat på egen hand, om du använde ditt arbets- eller skolkonto till att logga in på sådana produkter.
 • Microsoft ansvarar inte för din organisations integritets- eller säkerhetspraxis, som kan skilja sig från Microsofts.
 • Om din organisation administrerar ditt bruk av Microsofts produkter ska du ställa integritetsfrågor till din administratör. Det gäller även alla önskemål om att utöva dina rättigheter som registrerad. Se även avsnittet Meddelande till slutanvändare i denna sekretesspolicy.
 • Om du är osäker på om ditt konto är ett arbets- eller skolkonto ska du kontakta din organisation.

Tredjepartskonton. Uppgifterna som är kopplade till ett Microsoft-konto som tillhör tredje part och hur de används liknar i stora stycken användningen och insamlingen av uppgifter som är förknippade med ett personligt Microsoft-konto. Tjänsteleverantören rår över ditt konto och möjligheten att få tillgång till eller radera det. Du bör noga läsa igenom villkoren som den tredje parten ställer upp så att du förstår vad parten kan göra med ditt konto.

Insamling av data från barnInsamling av data från barnmaincollectionofdatafromchildrenmodule
Sammanfattning

När en Microsoft-produkt samlar in uppgift om ålder och det i ditt land finns en ålder under vilken föräldrarnas samtycke eller godkännande krävs för att använda produkten, blockeras användare under denna ålder av programmet. Alternativt meddelas att en förälder eller målsman måste ge sitt tillstånd eller godkännande innan barnet får använda produkten. Vi ber inte medvetet yngre barn än så att lämna fler uppgifter än vad som behövs för att tillhandahålla tjänsten.

När förälderns tillstånd eller medgivande har lämnats behandlas barnets konto ungefär som alla andra konton. Barnet kan använda kommunikationstjänster som Outlook och Skype och kan fritt kommunicera och dela data med andra användare i alla åldrar. Läs mer om föräldramedgivande och Microsoft-barnkonton.

Föräldrar eller vårdnadshavare kan ändra eller återkalla tidigare medgivanden, samt granska, redigera eller begära att personuppgifter som hör till minderåriga för vilka de har gett tillstånd eller medgivande ska raderas. Som organisatör för en Microsoft-kontofamilj kan föräldern eller vårdnadshavaren hantera barnets information och inställningar på sidan Family Safety och visa och ta bort barnets data under Sekretesspanelen.

Välj Mer information nedan om du vill ha mer information om barn och Xbox-profiler.

Hela texten

När en Microsoft-produkt samlar in uppgift om ålder och det i ditt land finns en ålder under vilken föräldrarnas samtycke eller godkännande krävs för att använda produkten, blockeras användare under denna ålder av programmet. Alternativt meddelas att en förälder eller målsman måste ge sitt tillstånd eller godkännande innan barnet får använda produkten. Vi ber inte medvetet yngre barn än så att lämna fler uppgifter än vad som behövs för att tillhandahålla tjänsten.

När förälderns tillstånd eller medgivande har lämnats behandlas barnets konto ungefär som alla andra konton. Barnet kan använda kommunikationstjänster som Outlook och Skype och kan fritt kommunicera och dela data med andra användare i alla åldrar. Läs mer om föräldramedgivande och Microsoft-barnkonton.

Föräldrar eller vårdnadshavare kan ändra eller återkalla tidigare medgivanden, samt granska, redigera eller begära att personuppgifter som hör till minderåriga för vilka de har gett tillstånd eller medgivande ska raderas. Som organisatör för en Microsoft-kontofamilj kan föräldern eller vårdnadshavaren hantera barnets information och inställningar på sidan Family Safety och visa och ta bort barnets data under Sekretesspanelen.

Nedan finns ytterligare information om insamlingen av data från barn när det gäller Xbox.

Vad är Xbox? Xbox är Microsofts avdelning för spel och underhållning. Xbox är värd för ett onlinenätverk som består av programvara och möjliggör onlineupplevelser över flera plattformar. Med den här tjänsten kan ditt barn söka efter och spela spel, visa innehåll, kommunicera med vänner på Xbox och ansluta till andra spel- och sociala nätverk. Barn kan ansluta till Xbox-nätverket med Xbox-konsoler, Windows-enheter och mobila enheter (Android och iPhone).

Xbox-konsoler är enheter som ditt barn kan använda för att hitta och spela spel, filmer, musik och annan digital underhållning. När de loggar in på Xbox i appar, spel eller på en konsol tilldelar vi en unik identifierare till deras enhet. Till exempel: När Xbox-konsolen är ansluten till Internet och de loggar in i konsolen, kan vi identifiera vilken konsol och vilken version av konsolens operativsystem de använder.

Xbox fortsätter att erbjuda nya upplevelser i klientappar som är anslutna till och som tillhandahålls av tjänster som Xbox-nätverk och molnspel. När vi är inloggade på en Xbox-upplevelse samlar vi in nödvändiga data för att hålla dessa upplevelser tillförlitliga, uppdaterade, säkra och fungerande som förväntat.

Data vi samlar in när du skapar en Xbox-profil. Du som förälder eller vårdnadshavare måste ge ditt samtycke till insamlingen av personuppgifter från ett barn under 13 år. Med din tillåtelse kan ditt barn ha en Xbox-profil och använda Xbox onlinenätverk. När barnets Xbox-profil skapas loggar du in med ditt eget Microsoft-konto för att verifiera att du är vuxen organisatör i din Microsoft-kontofamiljgrupp. Vi samlar in en alternativ e-postadress eller ett alternativt telefonnummer för att öka kontosäkerheten. Om ditt barn behöver hjälp med att komma åt sitt konto kan de använda något av dessa alternativ för att verifiera att de äger Microsoft-kontot.

Vi samlar in begränsad information om barn, inklusive namn, födelsedatum, e-postadress och region. När du registrerar ditt barn för en Xbox-profil tilldelar vi en gamertag (ett offentligt smeknamn) och ett unikt ID. När du skapar ditt barns Xbox-profil ger du ditt samtycke till att Microsoft samlar in, använder och delar information baserat på deras sekretess- och kommunikationsinställningar på Xbox onlinenätverk. De mest restriktiva inställningarna är satt som standard för ditt barns sekretess och kommunikation.

Data vi samlar in. Vi samlar in information om ditt barns användning av Xbox-tjänster, spel, appar och enheter, inklusive:

 • När de loggar in i och ut från Xbox, inköpshistorik och vilket innehåll de skaffar sig.
 • Vilka spel de spelar och appar de använder, var de är i ett spel, achievements och spelstatistik.
 • Prestandadata om Xbox-konsoler, Xbox Game Pass och andra Xbox-appar, Xbox-nätverket, anslutna tillbehör och nätverksanslutning, inklusive eventuella fel på maskin- eller programvara.
 • Innehåll de lägger till, laddar upp eller delar via Xbox-nätverket, inklusive text, bilder och videor som de spelar in i spel och appar.
 • Sociala aktiviteter, inklusive chattdata och interaktioner med andra spelare och anslutningar som de gör (vänner de lägger till och personer som följer dem) i Xbox-nätverket.

Om ditt barn använder en Xbox-konsol eller Xbox-appen på en annan enhet som har möjlighet att ansluta till Xbox-nätverket och enheten innehåller en lagringsenhet (hårddisk eller minnesenhet), lagras användningsdata på lagringsenheten och skickas till Microsoft nästa gång de loggar in på Xbox, även om de har spelat offline.

Diagnostikdata för Xbox-konsol. Om ditt barn använder en Xbox-konsol kommer konsolen att skicka obligatoriska data till Microsoft. Obligatoriska data är den minsta mängden data som krävs för att hålla Xbox säker, uppdaterad och gör så att det fungerar som det ska.

Spelklipp. Alla spelare i en spel för flera spelare-session kan spela in video (spelklipp) och ta skärmbilder av deras vy av spelet. Andra spelares spelklipp och skärmbilder kan fånga ditt barns spelkaraktär och gamertag under den sessionen. Om en spelare spelar in spelklipp och tar skärmbilder på en dator kan de resulterande spelklippen också fånga upp ljudchattar om ditt barns sekretess- och kommunikationsinställningar på Xbox onlinenätverket tillåter det.

Textning. Under Xbox realtidschatt (“grupp”) kan spelarna aktivera en röst till text-funktion som gör det möjligt för dem att visa chatten som text. Om en spelare aktiverar denna funktion använder Microsoft den resulterande textdatan för att tillhandhålla textning av chattar för spelare som behöver det. Dessa data kan även användas för att skapa en säker spelmiljö och upprätthålla Communitystandarder för Xbox.

Dataanvändning. Microsoft använder de data vi samlar in för att förbättra spelprodukter och upplevelser, vilket gör det säkrare och roligare med tiden. Data vi samlar in gör också att vi kan tillhandahålla ditt barn personliga utvalda upplevelser. Det inkluderar att ansluta dem till spel, innehåll, tjänster och rekommendationer.

Xbox-data som är visningsbar för andra. När ditt barn använder Xbox-nätverket är deras onlinenärvaro (som kan ställas in på "visa som offline" eller "blockerad"), gamertag, spelsstatistik och achievements synligt för andra spelare i nätverket. Beroende på hur du ställer in ditt barns säkerhetsinställningar för Xbox kan de dela information när de spelar eller kommunicerar med andra på Xbox-nätverket.

För att göra Xbox-nätverket till en säker spelmiljö och tillämpa Communityregler för Xbox kan vi samla in och granska röst, text, bilder, videor och spelinnehåll (till exempel spelklipp som ditt barn laddar upp, konversationer de har och saker de publicerar i klubbar och spel).

Xbox-data som delas med spel- och programutgivare. När ditt barn använder ett Xbox online-spel eller en nätverksansluten app via Xbox-konsolen, datorn eller en mobilen, har utgivaren av det spelet eller den appen tillgång till information om barnets användning för att hjälpa utgivaren att leverera och förbättra sin produkt och ge support. Den här informationen kan omfatta: ditt barns Xbox-användar-ID, gamertag, begränsad kontoinformation som land och åldersintervall, data om ditt barns kommunikation i spelen, eventuell tillämpningsaktivitet för Xbox, spelsessioner (t.ex. förflyttningar i spelet och typer av fordon som använts i spelet), ditt barns närvaro på Xbox-nätverket, hur länge de spelar spelet eller använder appen, ranking, statistik, spelarprofiler, avatarer eller spelarbilder, vänlistor, aktivitetsflöde för officiella klubbar de är medlem i, officiella klubbmedlemskap och eventuellt innehåll som de kan ha skapat och skickat i spelet eller appen.

Tredjepartsutgivare och utvecklare av spel och appar har sin egen unika och oberoende relationer med användare och deras insamling och användning av personliga data omfattas av deras särskilda sekretessprinciper. Du bör noggrant läsa deras policyer och ta reda på hur de använder ditt barns data. Utgivarna kan t.ex. välja att lämna ut eller visa speldata (t.ex. på ledartavlor) via sina egna tjänster. Du kan hitta deras policyer länkade till spel- eller appinformationssidorna i våra butiker.

Mer information på Datadelning med spel och appar .

Om du vill sluta dela spel- eller appdata med en utgivare kan du ta bort dess spel eller app från alla enheter där du har installerat dem. Vissa utgivares åtkomst till ditt barns data kan återkallas på microsoft.com/consent.

Hantera inställningar för barnkonton. Som organisatör för en Microsoft-kontofamilj kan du hantera ett barns information och inställningar på sidan Family Safety, liksom deras sekretessinställningar för Xbox-profilen från sidan Xbox Sekretess och onlinesäkerhet .

Du kan också använda appen Xbox Family Settings för att hantera ditt barns upplevelser på Xbox-nätverket, inklusive: utgifter i Microsoft- och Xbox-butiker, visa ditt barns Xbox-aktivitet och ange åldersklassificeringar och skärmtid.

Läs mer om hur du hanterar Xbox-profiler på Xbox onlinesäkerhet och sekretessinställningar.

Läs mer om Microsoft-kontofamiljgrupper på Förenkla familjens liv.

Åtkomst till barns data.  Som organisatör för en Microsoft-kontofamilj kan en förälder visa och ta bort ett barns data på Sekretesspanelen. Med instrumentpanelen kan du granska ditt barns personliga information, ta bort den och neka ytterligare insamling eller användning av ditt barns information.

Om du vill avsluta ditt barns konto loggar du in med deras kontoinformation på account.microsoft.com/profile och väljer Avsluta mitt konto. 

Legacy.

 • Xbox 360. Den här Xbox-konsolen samlar in begränsad obligatoriska diagnostikdata. Dessa data hjälper ditt barns konsol att fungera som förväntat.
 • Kinect. Kinect-sensorn är en kombination av kamera, mikrofon och infraröd sensor som gör det möjligt att använda rörelser och röst för att kontrollera spelet. Exempel:
  • Om du vill kan kameran användas för att logga in dig på Xbox-nätverket automatiskt med ansiktsigenkänning. Dessa data finns kvar på konsolen och delas inte med någon. Du kan välja att ta bort dessa data från konsolen när som helst.
  • För spel kan Kinect mappa avstånd mellan kroppslederna på ett barn för att skapa en streckgubbe som representerar barnet för att aktivera spelet.
  • Kinect-mikrofonen kan aktivera röstchatt mellan spelarna under spelet. Med mikrofonen kan du också aktivera röstkommandon för konsolen, spel och appar eller ange sökord.
  • Kinect-sensorn kan även användas för ljud- och videokommunikation genom tjänster som Skype.

Mer information om Kinect på Xbox Kinect och sekretess.

Annan viktig sekretessinformationAnnan viktig sekretessinformationmainotherimportantprivacyinformationmodule
Sammanfattning

Nedan hittar du mer information om integritet, t.ex. hur vi skyddar dina uppgifter, var vi bearbetar dem och hur länge vi behåller dem. Det finns mer information om Microsofts arbete för att skydda din integritet på Microsoft Privacy.

Säkerhet för personuppgifterSäkerhet för personuppgiftermainsecurityofpersonaldatamodule
Sammanfattning

Microsoft värnar om att skydda dina personuppgifter. Vi använder en rad säkerhetstekniker och säkerhetsmetoder för att skydda personuppgifter från oönskad åtkomst, användning och utlämnande. Till exempel lagras personuppgifter som du anger på datorsystem som har begränsad åtkomst och finns i skyddade lokaler. Vid överföring av mycket känsliga data (exempelvis kreditkortsnummer och lösenord) via Internet, skyddar vi denna med kryptering. Microsoft följer gällande lagar om uppgiftsskydd, däribland rådande lagar om avisering vid säkerhetsintrång.

Var vi lagrar och behandlar personuppgifterVar vi lagrar och behandlar personuppgiftermainwherewestoreandprocessdatamodule
Sammanfattning

Personuppgifter som samlas in av Microsoft kan lagras och behandlas i den region där du bor, i USA eller i andra länder där Microsoft, dess samarbetspartner, dotterbolag eller tjänsteleverantörer är verksamma. Microsoft har stora datacenter i Australien, Brasilien, Chile, Finland, Frankrike, Hongkong, Indien, Irland, Japan, Kanada, Korea, Luxemburg, Malaysia, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydafrika, Tyskland, USA och Österrike. Den primära lagringsplatsen är vanligen i kundens region eller i USA, ofta med en säkerhetskopia hos ett datacenter i en annan region. Lagringsplatserna väljs med avsikt att fungera effektivt, att förbättra prestanda och skapa redundans i syfte att skydda data om strömavbrott eller andra problem skulle inträffa. Vi vidtar åtgärder för att bearbeta de data som vi samlar in enligt denna sekretesspolicy enligt bestämmelserna i denna policy och enligt tillämplig lagstiftning.

Vi överför personuppgifter från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Storbritannien och Schweiz till andra länder, som enligt Europeiska kommissionens utvärdering i vissa fall inte lever upp till lämplig uppgiftsskyddsnivå. Deras lagar kanske inte garanterar dig samma rättigheter, eller så kanske det inte finns någon tillsynsmyndighet för integritet där som kan hantera dina klagomål. När vi deltar i sådana överföringar använder vi en mängd olika rättsliga mekanismer, inklusive kontrakt som standardavtalsklausulerna som publiceras av Europeiska kommissionen enligt kommissionens implementeringsbeslut 2021/914, för att skydda dina rättigheter och göra det möjligt för dessa skydd att följer med dina uppgifter. Om du vill läsa mer om EU-kommissionens beslut angående nivån på skyddet av personuppgifter i de länder där Microsoft behandlar personuppgifter kan du läsa den här artikeln på Europeiska kommissionen webbplats.

Microsoft Corporation följer principerna i skölden för skydd av privatlivet i EU och Förenta Staterna och i Schweiz och Förenta Staterna som fastställts av US Department of Commerce angående insamling, användning och lagring av personlig information från EU, Storbritannien och Schweiz till USA, men Microsoft använder inte EU-U.S. Privacy Shield Framework som rättslig grund för överföring av personuppgifter mot bakgrund av domen från Europeiska gemenskapernas domstol i fall C-311/18. Microsoft Corporation har certifierat för Department of Commerce att det följer principerna i Privacy Shield. Om tredje partsrepresentanter behandlar personuppgifter å våra vägnar på ett sätt som är oförenligt med principerna i något av Privacy Shield-ramverken är vi ansvariga, såvida vi inte kan bevisa att vi inte bär ansvaret för händelsen. Microsoft Corporations dotterbolag i USA som kan ses i vår självcertifiering och som listas Microsofts enheter eller dotterbolag i USA som följer principerna i Privacy Shield. följer också principerna i Privacy Shield.

Om det finns en konflikt mellan villkoren i denna sekretesspolicy och Privacy Shield-principerna gäller i första hand Privacy Shield-principerna. Mer information om Privacy Shield-programmet och vår certifiering finns på EU-U.S. Privacy Shield.

Om du har en fråga eller ett klagomål rörande Microsofts deltagande i EU-U.S. Privacy Shield eller Swiss-U.S kan du kontakta oss via vårt webbformulär. För eventuella klagomål rörande Privacy Shield-ramverken som Microsoft inte kan lösa direkt har vi valt att samarbeta med den relevanta EU-dataskyddsmyndigheten eller en panel inrättad av de Europeiska dataskyddsmyndigheterna för att lösa tvister med enskilda personer inom EU. För tvistlösning som berör personer bosatta i Schweiz samarbetar vi med den schweiziska federala kommissionären för dataskydd och information (FDPIC). Kontakta oss om du vill ha kontaktuppgifter till din dataskyddsmyndighet. Som beskrivs närmare i Privacy Shield-principerna är bindande skiljeförfarande tillgängligt för att lösa klagomål som inte kan lösas på annat sätt. Microsoft omfattas av U.S. Federal Trade Commission (FTC) rörande utredning och lagföring.

Vårt bevarande av personuppgifterVårt bevarande av personuppgiftermainOurretentionofpersonaldatamodule
Sammanfattning

Microsoft behåller personuppgifter så länge som krävs för att tillhandahålla produkterna och genomföra transaktionerna som du har begärt, eller för andra legitima syften, t.ex. att efterleva våra rättsliga skyldigheter, lösa tvister och verkställa våra avtal. Eftersom dessa behov kan variera för olika typer av uppgifter och för de sammanhang i vilka vi har interagerat eller du har använt våra produkter, kan den period vi faktiskt behåller dem variera avsevärt.

Här är några andra kriterier som avgör bevarandeperiodens längd:

 • Tillhandahåller, skapar och/eller administrerar kunden data med förväntning om att vi behåller informationen tills kunden tar bort den? Exempel kan vara ett dokument som du lagrar i OneDrive eller ett e-postmeddelande som du lagrar i inkorgen i Outlook.com. I sådana fall skulle vi ha som mål att behålla uppgifterna tills du själv väljer att ta bort dem, till exempel genom att flytta ett e-postmeddelande från din inkorg i Outlook.com till mappen Borttaget och sedan tömma den. (När mappen Borttaget töms, behålls objekten i vårt system i upp till 30 dagar innan de raderas slutgiltigt.) (Observera att det kan finnas andra orsaker till att uppgifter måste raderas tidigare, t.ex. om du överskrider gränser för hur mycket data som går att lagra i ditt konto.)
 • Finns det en automatiserad funktion, t.ex som den i Microsofts sekretesspanel, som kunderna kan använda för att komma åt och ta bort personuppgifter när som helst? Om en sådan funktion saknas, används vanligen en kortare bevarandeperiod.
 • Är den personliga informationen av extra känsligt slag? I så fall sparas de normalt kortare tid.
 • Har Microsoft antagit och informerat om en specifik bevarandeperiod för en viss typ av data? För Bing-sökfrågor avidentifierar vi t.ex. lagrade frågor genom att ta bort hela IP-adressen efter 6 månader. Cookie-ID:n och annat som identifierar ett visst konto eller en viss enhet tas bort efter 18 månader.
 • Har användaren lämnat samtycke till en längre bevarandeperiod? I så fall bevarar vi informationen i enlighet med ditt samtycke.
 • Har Microsoft förbundit sig att behålla eller radera informationen juridiskt, avtalsenligt eller på annat sätt? Exempel kan vara obligatorisk lagstiftning om att behålla uppgifter i det aktuella landet, påbud från myndigheterna om att behålla uppgifter som är relevanta för en undersökning eller uppgifter som måste behållas i syfte att lösa en tvist. Om vi enligt lag är ålagda att ta bort olagligt innehåll så gör vi det.
California Consumer Privacy ActCalifornia Consumer Privacy Actmaincaliforniaconsumerprivacyactmodule
Sammanfattning

Om du är bosatt i Kalifornien behandlar vi dina personuppgifter i enlighet med California Consumer Privacy Act (CCPA). Det här CCPA-avsnittet i vår sekretesspolicy innehåller information som krävs enligt CCPA och kompletterar vår sekretesspolicy.

Försäljning. Vi säljer inte dina personuppgifter. Därför erbjuder vi ingen avanmälan för försäljning av personuppgifter.

Rättigheter. Du har rätt att begära att vi (i) redovisar vilka personuppgifter vi samlar in, använder, lämnar ut och säljer (ii) raderar dina personuppgifter. Detta kan du begära själv eller via ett behörigt ombud. Om du använder ett behörigt förser vi ditt ombud med detaljerad vägledning om hur du kan utöva dina rättigheter enligt CCPA.

Om du har ett Microsoft-konto måste du utöva dina rättigheter via Microsoft Sekretesspanelen, vilket innebär att du måste logga in på ditt Microsoft-konto. Om du vill fråga eller begära något ytterligare efter att ha använt panelen kan du kontakta Microsoft på adressen i avsnittet Kontakta oss eller använda vårt webbformulär eller ringa oss på +1 844 931 2038. Om du inte har något konto kan du utöva dina rättigheter genom att kontakta oss så som beskrivs ovan. Vi kan begära ytterligare information, t. ex. om ditt bosättningsland, din e-postadress och ditt telefonnummer för att verifiera din begäran innan vi uppfyller den.

Du har rätt att inte utsättas för diskriminerande behandling om du utövar dina CCPA-rättigheter. Vi kommer inte att diskriminera dig om du utövar dina CCPA-rättigheter.

Personuppgiftsbehandling. I punktlistan nedan anges de kategorier av personuppgifter som vi samlar in, källorna till personuppgifterna, våra syften med behandlingen och de kategorier av tredjepartsmottagare som vi delar dina personuppgifter med. Beskrivningar av uppgifterna som ingår i respektive kategori finns i avsnittet Personuppgifter vi samlar in.

Kategorier av personliga data

 • Namn och kontaktuppgifter
  • Källor till personliga data: Interaktioner med användare och partner som vi levererar tjänster i samarbete med
  • Syften med bearbetningen (insamling och delning med tredje part): tillhandahålla våra produkter; besvara kundernas frågor, hjälpa, skydda och felsöka; samt marknadsföra
  • Mottagare: Tjänstleverantörer och enheter med användarkontakt
 • Autentiseringsuppgifter
  • Källor till personliga data: Interaktioner med användare och organisationer som representerar användare
  • Syften med bearbetningen (insamling och delning med tredje part): Tillhandahålla våra produkter; autentisering och kontoåtkomst; samt hjälp, skydd och felsökning
  • Mottagare: Tjänstleverantörer och enheter med användarkontakt
 • Demografiska data
  • Källor till personliga data: Interaktioner med användare och köp från dataförmedlare
  • Syften med bearbetningen (insamling och delning med tredje part): Tillhandahålla och personanpassa våra produkter; produktutveckling; hjälp, skydd och felsökning; samt marknadsföring
  • Mottagare: Tjänstleverantörer och enheter med användarkontakt
 • Betalningsuppgifter
  • Källor till personliga data: Interaktioner med användare och finansiella institutioner
  • Syften med bearbetningen (insamling och delning med tredje part): Bedriva handel, behandla transaktioner, slutföra beställningar, hjälp, skydd och felsökning samt upptäcka och förebygga bedrägerier
  • Mottagare: Tjänstleverantörer och enheter med användarkontakt
 • Prenumerations- och licensieringsdata
  • Källor till personliga data: Interaktioner med användare och organisationer som representerar användare
  • Syften med bearbetningen (insamling och delning med tredje part): Tillhandahålla, personanpassa och aktivera våra produkter, kundsupport, hjälp, skydd, felsökning samt marknadsföring
  • Mottagare: Tjänstleverantörer och enheter med användarkontakt
 • Interaktioner
  • Källor till personliga data: Interaktioner med användare inklusive data som Microsoft genererar genom dessa interaktioner
  • Syften med bearbetningen (insamling och delning med tredje part): Tillhandahålla och personanpassa våra produkter, produktförbättring, produktutveckling, marknadsföring samt hjälp, skydd och felsökning
  • Mottagare: Tjänstleverantörer och enheter med användarkontakt
 • Innehåll
  • Källor till personliga data: Interaktioner med användare och organisationer som representerar användare
  • Syften med bearbetningen (insamling och delning med tredje part): Tillhandahålla våra produkter, säkerhet samt hjälp, skydd och felsökning
  • Mottagare: Tjänstleverantörer och enheter med användarkontakt
 • Video eller inspelningar
  • Källor till personliga data: Interaktioner med användare och offentligt tillgängliga källor
  • Syften med bearbetningen (insamling och delning med tredje part): Tillhandahålla våra produkter, produktförbättring, produktutveckling, marknadsföring, hjälp, skydd, felsökning samt säkerhet
  • Mottagare: Tjänstleverantörer och enheter med användarkontakt
 • Feedback och omdömen
  • Källor till personliga data: Interaktioner med användare
  • Syften med bearbetningen (insamling och delning med tredje part): Tillhandahålla våra produkter, produktförbättring, produktutveckling, kundsupport samt hjälp, skydd och felsökning
  • Mottagare: Tjänstleverantörer och enheter med användarkontakt

I punktlistan ovan anges primära källor och syften för behandling av respektive personuppgiftskategori, men vi samlar också in personuppgifter från de källor som anges i avsnittet Personliga data vi samlar in. Ett exempel är utvecklare som skapar upplevelser genom eller för Microsoft-produkter. Likaledes behandlar vi alla kategorier av personuppgifter i de syften som beskrivs i avsnittet Hur vi använder personuppgifter, såsom att fullgöra våra skyldigheter enligt lag, utveckla vår personal och bedriva forskning.

Utlämnande av personuppgifter i affärssyfte eller kommersiella syften. Som anges i avsnittet Anledningar till att vi delar personuppgifter delar vi personuppgifter med tredje part i olika affärssyften eller kommersiella syften. De primära affärssyftena eller kommersiella syftena i vilka vi delar personuppgifter är behandling som anges i tabellen ovan. Vi delar dock alla kategorier av personuppgifter som anges i avsnittet Anledningar till att vi delar personuppgifter i affärssyfte eller kommersiellt syfte.

Se CCPA-meddelande för ytterligare information.

ReklamReklammainadvertisingmodule
Sammanfattning

Reklam gör att vi kan erbjuda, stödja och förbättra vissa av våra produkter. Microsoft använder inte det du säger i e-post, chattar, videosamtal eller röstbrevlåda eller dina dokument, foton eller andra personliga filer för att rikta reklam mot dig. Vi använder andra uppgifter (som beskrivs nedan) för att göra reklam i våra produkter och på tredje parts webbplatser. Till exempel:

 • Microsoft kan använda data som vi samlar in och välja och leverera vissa av de annonser som du ser på Microsofts webbplatser, t.ex. Microsoft.com, MSN och Bing.
 • När annonserings-id:t i integritetsinställningarna i Windows är aktiverat kan tredje part komma åt och använda det (ungefär på samma sätt som webbplatser kan komma åt och använda en unik identifierare som har lagrats i en cookie) för att välja och leverera annonser i sådana appar.
 • Vi kan dela insamlade uppgifter med partner, t.ex. Verizon Media, AppNexus eller Facebook (se nedan), så att annonserna du ser i våra och deras produkter blir mer relevanta och värdefulla för dig.
 • Annonsörer kan välja att placera vår webb-beacons på sina webbplatser eller använda likartade metoder för att låta Microsoft samla in information på deras webbplats, t.ex. om aktiviteter, köp och besök. Vi använder dessa uppgifter för att visa annonser på uppdrag av våra annonserande kunder.

Annonserna som du ser kan väljas utifrån data om dig som vi bearbetar, till exempel dina intressen och favoriter, din position, dina transaktioner, hur du använder våra produkter, sökfrågor eller innehåll du visar. Om du t.ex. visar innehåll på MSN om bilar, kan vi visa reklam om bilar. Om du söker på ”pizzerior i Seattle” på Bing, kanske du får se annonser i dina sökresultat för restauranger i Seattle.

Annonserna kan också väljas utifrån annan information som vi får reda på om dig med tiden med hjälp av demografiska data, positionsdata, sökfrågor, intressen och favoriter, användningsdata från våra produkter och webbplatser samt den information vi samlar in om dig från våra annonsörers och partners webbplatser och appar. Vi refererar till dessa annonser som ”anpassade annonser” i den här policyn. Om du t.ex. visar spelinnehåll på xbox.com kan du få se erbjudanden om spel på MSN. För att tillhandahålla anpassade annonser kombinerar vi cookies på din enhet med information som vi samlar in (t.ex. IP-adresser) när din webbläsare interagerar med våra webbplatser. Om du väljer att avanmäla dig från anpassade annonser kommer data som är associerade med dessa cookies inte att användas.

Vi kan använda information om dig för att erbjuda anpassade annonser när du använder Microsoft tjänster. Om du är inloggad med ditt Microsoft-konto och har samtyckt till att tillåta Microsoft Edge använda din onlineaktivitet för anpassade annonser, visas erbjudanden för produkter och tjänster baserat på din onlineaktivitet när du använder Microsoft Edge. Du konfigurerar sekretessinställningarna för Edge genom att gå till Microsoft Edge > Inställningar > Sekretess och tjänster. Om du vill konfigurera inställningar för sekretess och annonser för ditt Microsoft-konto så att de gäller din onlineaktivitet i flera webbläsare, inklusive Microsoft Edge, eller när du besöker webbplatser eller appar från tredje part, går du till instrumentpanelen på privacy.microsoft.com.

Ytterligare information om vår reklamrelaterade användning av data omfattar:

 • Bästa praxis och åtaganden för reklambranschen. Microsoft är medlem i Network Advertising Initiative (NAI) och följer NAI:s regler för uppförande. Vi följer även följande program för självreglering:
 • Riktad hälsorelaterad reklam. I USA tillhandahåller vi anpassade annonser som bygger på ett begränsat antal standard, ej känsliga hälsorelaterade intressekategorier, däribland allergier, artrit, kolesterol, förkylning, diabetes, maghälsa, huvudvärk, hälsosam kost, hälsosamt hjärta, mäns hälsa, munhälsa, benskörhet, hudhälsa, sömn och syn/ögonvård. Vi anpassar även annonser baserat på anpassade, ej känsliga hälsorelaterade intressekategorier som efterfrågats av annonsörer.
 • Barn och reklam. Vi levererar inte anpassade annonser till barn vars födelsedatum i deras Microsoft-konto identifierar dem som yngre än 18 år.
 • Datakvarhållning. För anpassade annonser behåller vi inte uppgifterna längre än 13 månader, om vi inte erhåller din tillåtelse för att behålla dessa längre.
 • Datadelning. I vissa fall delar vi reklamrapporter om data som vi har samlat in på deras webbplatser eller annonser.

Data som samlats in av andra reklamföretag. Annonsörer kan ibland inkludera sina egna webb-beacons (eller sådana som tillhör deras övriga reklampartner) inuti sina annonser för att kunna ställa in och läsa sina egen cookies. Dessutom samarbetar Microsoft med tredje parts reklamföretag för att göra det lättare att tillhandahålla reklamtjänster, och vi tillåter även andra tredje parts reklamföretag att visa annonser på våra webbplatser. Dessa tredje parter kan placera cookies på din dator och samla in uppgifter om dina onlineaktiviteter på olika webbplatser eller internettjänster. Dessa företag omfattar för närvarande men begränsas inte till AppNexus, Facebook, Media.net, Outbrain, Taboola och Verizon Media. Välj någon av de föregående länkarna för att hitta mer information om varje företags rutiner, inklusive alternativen de erbjuder. Många av de företagen är även medlemmar i NAI eller DAA, som båda erbjuder ett enkelt sätt att avanmäla sig från riktad reklam från deltagande företag.

TaligenkänningsteknikerTaligenkänningsteknikermainspeechrecognitionmodule
Sammanfattning

Taligenkänningstekniker är integrerade i många Microsoft-produkter och tjänster. Microsoft tillhandahåller både enhetsbaserade taligenkänningsfunktioner och molnbaserade (online) taligenkänningsfunktioner. Microsofts taligenkänningsteknik transkriberar röstinformation. Med ditt tillstånd kommer Microsofts anställda och leverantörer som arbetar på Microsofts vägnar att kunna se på kvittor av dina röstdata eller röstklipp för att bygga och förbättra vår taligenkänningsteknik. Dessa förbättringar gör det möjligt för oss att bygga bättre röstaktiverade funktioner som gynnar användare i alla våra konsument- och företagsprodukter och -tjänster. Innan anställd eller leverantören granskar röstdata, skyddar du användarnas integritet genom att vidta åtgärder för att avidentifiera datan, vilket kräver sekretessavtal med relevanta mottagare och deras anställda och kräver att anställda och leverantörer uppfyller höga integritetsstandarder. Läs mer om Microsoft och dina röstdata.

Förhandsversion eller kostnadsfria versionerFörhandsversion eller kostnadsfria versionermainpreviewreleasesmodule
Sammanfattning

Microsoft erbjuder smakprovs-, insider- och betaprodukter och andra kostnadsfria produkter och funktioner (”förhandsversioner”) så att du ska kunna utvärdera dem. Du ger i din tur Microsoft data om hur du använder produkten, däribland kommentarer och uppgifter om enhet och användning. Som ett resultat kan förhandstittar automatiskt samla in ytterligare uppgifter, ge färre kontroller, och i övrigt använda olika integritets- och säkerhetsåtgärder än de som vanligtvis förekommer i våra produkter. Om du deltar i förhandstittar kan vi komma att kontakta dig och fråga om feedback eller intresse för att fortsätta att använda produkten efter allmän lansering.

Ändringar i den här sekretesspolicynÄndringar i den här sekretesspolicynmainchangestothisprivacystatementmodule
Sammanfattning

Vi uppdaterar denna sekretesspolicy vid behov för att ge mer insyn eller som reaktion på:

 • Kommentarer från kunder, tillsynsmyndigheter, branschen eller andra aktörer.
 • ändringar i våra produkter
 • ändringar av våra databehandlingsaktiviteter eller principer för databehandling.

När en policy uppdateras ändras datumet för senaste uppdatering längst upp i policyn och ändringarna beskrivs på sidan Ändringshistorik. Om policyn har ändrats i väsentlig grad, t.ex. att syftena med behandlingen av personuppgifter har ändrats på ett sätt som inte överensstämmer med syftena som de ursprungligen samlades in för, meddelar vi dig antingen genom att publicera ett väl synligt meddelande om ändringarna innan de träder i kraft eller genom att skicka en avisering direkt till dig. Läs gärna denna sekretesspolicy då och då så håller du dig informerad om hur Microsoft skyddar dina uppgifter.

Kontakta ossKontakta ossmainhowtocontactusmodule
Sammanfattning

Om du känner oro, har ett klagomål eller vill ställa en fråga om integritet till Microsofts integritets- eller dataskyddsansvariga kan du kontakta oss via vårt webbformulär. Vi besvarar frågor och farhågor enligt lag och inom en tidsperiod som inte är längre än 30 dagar. Du kan även anmäla farhågor eller framföra klagomål till en dataskyddsmyndighet eller annan behörig myndighet.

När Microsoft är personuppgiftsansvarig är det, om inget annat anges, Microsoft Corporation och – för personer i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Storbritannien eller Schweiz – Microsoft Ireland Operations Limited som är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som vi samlar in via de produkter som är underkastade den här policyn. Våra adresser är

 • Microsoft Privacy, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, USA. Telefon: +1 (425) 882 8080.
 • Microsoft Ireland Operations Limited, Attn: Data Protection Officer, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irland. Telefon: +353 1 706 3117.

Information om lokala Microsoft-kontor finns i listan på Microsofts kontorslokaler i världen.

Om du vill utöva dina rättigheter under Hemanvändares sekretessrättigheter i Kalifornien kan du kontakta Microsoft på adressen ovan, använda vår webbformulär eller ringa vårt US avgiftsfria +1 844 931 2038.

På platser där fransk lag gäller kan du även skicka oss specifika instruktioner om hur dina personuppgifter får användas efter din död. Det gör du genom att använda vårt webbformulär.

Om du har en fråga som rör teknisk eller allmän support kan du gå till Microsoft Support där det finns mer information om Microsofts supporttjänster. Om du har en fråga om lösenord till ett personligt Microsoft-konto kan du besöka Microsoft-kontosupport.

Företags- och utvecklarprodukterFöretags- och utvecklarproduktermainenterprisedeveloperproductsmodule
Sammanfattning
Onlinetjänster för företagOnlinetjänster för företagmainenterpriseservicesmodule
Sammanfattning
Företags- och utvecklarprogramvara och företagsenheterFöretags- och utvecklarprogramvara och enhetermainenterprisedevsoftwareappsmodule
Sammanfattning
Produktivitets- och kommunikationsprodukterProduktivitets- och kommunikationsproduktermainprodcommproductsmodule
Sammanfattning
Microsoft 365Microsoft 365mainofficeservicesmodule
Sammanfattning
Microsoft TeamsMicrosoft Teamsmainteamsmodule
Sammanfattning
OneDriveOneDrivemainonedrivemodule
Sammanfattning
OutlookOutlookmainoutlookmodule
Sammanfattning
SkypeSkypemainskypemodule
Sammanfattning
Surface DuoSurface Duomainsurfaceduomodule
Sammanfattning
LinkedInLinkedInmainlinkedinmodule
Sammanfattning
Sökning, Microsoft Edge och artificiell intelligensSökning, Microsoft Edge och artificiell intelligensmainsearchaimodule
Sammanfattning
BingBingmainbingmodule
Sammanfattning
CortanaCortanamaincortanamodule
Sammanfattning
Microsoft EdgeMicrosoft Edgemainmsedgemodule
Sammanfattning
Microsoft TranslatorMicrosoft TranslatormainMicrosoftTranslatormodule
Sammanfattning
SwiftKeySwiftKeymainswiftkeymodule
Sammanfattning
WindowsWindowsmainwindowsmodule
Sammanfattning

Windows är en anpassad datormiljö där du smidigt kan röra dig mellan, och ansluta till, tjänster, inställningar och innehåll på dina datorenheter från telefoner till surfplattor till Surface Hub. Istället för att vara en statiskt programvara på din enhet är huvudkomponenter i Windows molnbaserade. Såväl moln som lokala delar i Windows uppdateras regelbundet, vilket ger dig de senaste förbättringarna och funktionerna. För att tillhandahålla denna datorupplevelse samlar vi in data om dig, din enhet och hur du använder Windows. Och eftersom Windows är personligt för dig ger vi dig val angående personuppgifter som vi samlar in och hur vi använder den. Observera att om din Windows-enhet hanteras av din organisation (till exempel din arbetsgivare eller skola), kan din organisation använda centraliserade hanteringsverktyg från Microsoft eller andra för att tillgå och behandla dina data och styra enheters inställningar (inbegripet sekretessinställningar), policyer, programuppdateringar, datainsamling av oss eller organisationen, samt annat i din enhet. Din organisation kan dessutom använda hanteringsverktyg från Microsoft eller andra för att tillgå och behandla dina data från den enheten, inbegripet data om dina interaktioner, diagnostikdata och innehåll i dina kommunikationer och filer. Mer information om datainsamling i Windows finns på Sammanfattning av datainsamling för Windows. Den här instruktionen beskriver Windows 10 och Windows 11 och referenser till Windows i det här avsnittet relaterar till dessa produktversioner. Tidigare versioner av Windows (inklusive Windows Vista, Windows 7, Windows 8 och Windows 8.1) omfattas av sina egna sekretesspolicyer.

AktiveringAktiveringmainactivationmodule
Sammanfattning

När du aktiverar Windows associeras en specifik produktnyckel med enheten på vilken din programvara installeras. Produktnyckeln och data om programvaran och din enhet skickas till Microsoft för att validera din licens till programvaran. Dessa data kan skickas igen om din licens måste aktiveras på nytt eller valideras. Enhets- och nätverksidentifierare samt enhetens position skickas till Microsoft också för telefoner som använder Windows. Det görs för att registrera garanti, fylla på lager och för att förhindra bedrägeri.

AktivitetshistorikAktivitetshistorikmainactivityhistorymodule
Sammanfattning

Aktivitetshistoriken hjälper dig hålla reda på vad du gör på din enhet, t.ex. vilka appar och tjänster du använder, vilka filer du öppnar och vilka webbplatser du går till. Din aktivitets historik skapas när du använder olika appar och funktioner, t. ex. Microsoft Edge (äldre version), vissa Microsoft Store-appar och Microsoft 365-appar och lagras lokalt på din enhet. Om du är inloggad på enheten med ett arbets- eller skolkonto, och ger din tillåtelse till det, skickar Windows din aktivitetshistorik till Microsoft. När din aktivitetshistorik finns i molnet använder Microsoft dessa data till att göra fler enhetsupplevelser möjliga, ge dig möjlighet att fortsätta med aktiviteter på andra enheter, ge dig anpassade upplevelser (såsom att sortera dina aktiviteter efter användningens varaktighet) och relevanta förslag (såsom att förutse dina behov grundat på din aktivitetshistorik), och till att förbättra Microsoft-produkter.

Du kan själv aktivera eller inaktivera inställningarna för om din aktivitetshistorik skickas till Microsoft eller lagras lokalt på din enhet, och du kan också när som helst rensa din enhets aktivitetshistorik genom att gå till Sekretess > Aktivitetshistorik i appen Windows-inställningar. Läs mer om aktivitetshistorik i Windows.

Annonserings-IDAnnonserings-IDmainadvertisingidmodule
Sammanfattning

Windows genererar ett unikt annonserings-ID för varje användare av en enhet som apputvecklare och annonsnätverk kan använda för egna syften, bland annat för att tillhandahålla relevanta annonser i appar. När annonserings-ID är aktiverat kan appar både från Microsoft och från tredje part tillgå och använda ID:t på ungefär samma sätt som webbplatser tillgår och använder en unik identifierare som är lagrad i en cookie. Därför kan ditt annonserings-ID användas av apputvecklare och annonsnätverk för att tillhandahålla mer relevanta annonser och andra anpassade upplevelser i apparna och på webben. Microsoft samlar in annonserings-ID:t för de användningsområden som beskrivs här endast om du väljer att aktivera annonserings-ID:t som en del av dina sekretessinställningar.

Inställningen Annonserings-ID gäller för Windows-appar som använder Windows annonseringsidentifierare. Du kan när som helst inaktivera åtkomsten till identifieraren genom att stänga av annonserings-id i appen Windows-inställningar. Om du väljer att aktivera den igen återställs ditt annonserings-ID och en ny identifierare genereras. När en app från tredje part tillgår annonserings-ID:t är användningen av ID:t underkastad appens egna sekretesspolicy. Läs mer om annonserings-ID i Windows.

Inställningen Annonserings-ID gäller inte andra metoder för intressebaserad reklam som levereras av Microsoft eller tredje part, till exempel cookies som används för att tillhandahålla intressebaserade annonser på webbplatser. Produkter från tredje part som tillgås eller installeras i Windows kan också leverera andra former av intressebaserad annonsering underkastad produkternas egna sekretesspolicyer. Microsoft levererar andra former av intressebaserade annonser i vissa Microsoft-produkter, både direkt och genom samarbete med utomstående annonsföretag. Mer information om hur Microsoft använder data för annonsering finns i avsnittet Så använder vi personuppgifter i denna policy.

DiagnostikDiagnostikmaindiagnosticsmodule
Sammanfattning

Microsoft samlar in diagnostikdata i Windows för att lösa problem, hålla Windows uppdaterat och säkert och se till att det fungerar som det ska. Dessa hjälper oss också att förbättra Windows och relaterade produkter och tjänster från Microsoft och, för kunder som har aktiverat inställningen ”Anpassade användningsupplevelser”, för att ge mer relevanta tips och rekommendationer som anpassar produkter och tjänster för Windows från Microsoft och tredje parter till kundens behov. Den här informationen skickas till Microsoft och lagras med en eller flera unika identifierare som kan hjälpa oss att känna igen en enskild användare på en viss enhet och förstå enhetens tjänstproblem och användningsmönster.

Det finns två nivåer av diagnostik- och aktivitetsdata: obligatoriska diagnostikdata och valfria diagnostikdata. Viss produktdokumentation och annat material refererar till obligatoriska diagnostikdata som grundläggande diagnostikdata och till valfria diagnostikdata som fullständiga diagnostikdata.

Om en organisation (till exempel din arbetsgivare eller skola) använder Azure Active Directory (AAD) för att hantera det konto som tillhandahålls till dig och registrerar din enhet i Windows-diagnostikdata processorkonfiguration, regleras Microsofts bearbetning av diagnostikdata i anslutning till Windows av ett avtal mellan Microsoft och organisationen. Om en organisation använder Microsofts hanteringsverktyg, eller anlitar Microsoft för att hantera din enhet, använder och behandlar Microsoft och organisationen diagnostik- och feldata från din enhet för att kunna hantera, övervaka och felsöka dina enheter som hanteras av organisation, och för organisationens andra ändamål.

Obligatoriska diagnostikdata innefattar information om enheten och dess inställningar och funktioner, och huruvida den fungerar som den ska. Vi samlar in följande obligatoriska diagnostikdata:

 • Data för enhet, anslutning och konfiguration:
  • Data om enheten, t.ex. typ av processor, OEM-tillverkare, typ av batteri och volym, antal och typ av kameror, inbyggd programvara och minnesattribut.
  • Nätverksfunktioner och anslutningsdata, t.ex. enhetens IP-adress, mobila nätverk (inklusive IMEI och mobiloperatör) och om enheten är ansluten till ett kostnadsfritt eller betalt nätverk.
  • Data om operativsystemet och dess konfiguration, så som operativsystemversionen och versionsnummer, region- och språkinställningar, inställningar för diagnostikdata och om enheten är en del av Windows Insider Program.
  • Data om anslutna tillbehör, t.ex. modell, tillverkare, drivrutiner och kompatibilitetsdata.
  • Data om de program som är installerade på enheten, t.ex. programmets namn, version och utgivare.
 • Huruvida enheten är redo att ta emot en uppdatering och om det finns faktorer som hindrar enheten från att få uppdateringar, till exempel låg batteriladdning, ont om diskutrymme eller om betalnätverk används.
 • Huruvida uppdateringar genomförts eller misslyckats.
 • Information om själva diagnostikinsamlingssystemet och dess tillförlitlighet.
 • Grundläggande felrapportering, det vill säga hälsodata om operativsystemet och programmen som körs på enheten. Exempel: grundläggande felrapportering berättar för oss om ett program, t. ex. Microsoft Paint eller ett spel från tredje part hänger eller kraschar.

Valfria diagnostikdata innehåller utförligare information om din enhet och dess inställningar, funktioner och hälsa. Valfria diagnostikdata innefattar även data om enhetens aktivitet (kallas ibland även användning) samt förbättrad felrapportering, som hjälper Microsoft att åtgärda problem och förbättra produkter och tjänster för alla användare. När du väljer att skicka valfria diagnostikdata ingår alltid obligatoriska diagnostikdata, och vi samlar in följande information:

 • Ytterligare data om enheten, anslutningen och konfigurationen, utöver de som samlas in enligt obligatoriska diagnostikdata.
 • Status och loggningsinformation om hälsotillståndet för operativsystemet och andra systemkomponenter, utöver den som samlas in om uppdaterings- och diagnostiksystemen enligt obligatoriska diagnostikdata.
 • Appaktiviteter, såsom vilka program som startas på en enhet, hur länge de körs och hur snabbt de svarar på indata.
 • Webbläsaraktiviteter, inbegripet webbhistorik och sökord, i Microsofts webbläsare (Microsoft Edge och Internet Explorer).
 • Utökad felrapportering, inklusive minnestillståndet på enheten när ett system eller en app kraschar (användarinnehåll och delar av filer som du använde när problemet uppstod kan råka komma med). Kraschinformationen används aldrig för anpassade användningsupplevelser som beskrivs nedan.

Vissa av de data som beskrivs ovan kanske inte samlas in från din enhet även om du väljer att skicka valfria diagnostikdata. Microsoft minimerar volymen av valfria diagnostikdata som samlas in från alla enheter genom att endast samla in vissa data från en delmängd av enheterna (urval). Du kan visa en ikon som anger om din enhet ingår i ett urval samt vilka specifika data som samlas in från enheten genom att köra verktyget Visningsprogram för diagnostikdata. Anvisningar för hur du laddar ned verktyget Visningsprogram för diagnostikdata finns i appen Windows-inställningar under Diagnostik och feedback.

Vissa dataobjekt som samlas in med Windows-diagnostik kan komma att ändras så att Microsoft har flexibilitet att samla in nödvändiga data för de ändamål som beskrivs. Till exempel för att möjliggöra att Microsoft kan felsöka nya prestandaproblem som påverkar användarnas datorupplevelse, eller uppdatera en Windows-enhet som är ny på marknaden, kan Microsoft behöva samla in dataobjekt som inte har samlats in tidigare. En aktuell lista över datatyper som samlas in på nivåerna Obligatoriska diagnostikdata och Valfria diagnostikdata finns på Obligatoriska diagnostikhändelser och -fält i Windows (grundläggande nivå) eller Valfria diagnostikdata i Windows (fullständig nivå). Vi lämnar också ut begränsade mängder felrapporteringsinformation till partner (såsom enhetstillverkaren) för att hjälpa dem felsöka produkter och tjänster som körs på Windows och andra produkter och tjänster från Microsoft. De tillåts endast använda den här informationen för att reparera eller förbättra dessa produkter och tjänster. Vi kan också lämna ut vissa sammanställda, avidentifierade diagnostikdata, såsom allmänna användningstrender för Windows-appar och -funktioner, till utvalda tredje parter. Läs mer om diagnostikdata i Windows.

Igenkänning av pennanteckningar och skriftinmatning. Du kan även välja att hjälpa Microsoft att förbättra igenkänning av pennanteckningar och inmatning genom att skicka diagnostikdata för dem. Om du väljer att göra så samlar Microsoft in prover av det innehåll som du skriver för att förbättra funktioner som handskriftsigenkänning, automatisk komplettering och förutsägelser av nästa ord samt stavningskontroll på de många språk som Microsoft-kunder använder. När Microsoft samlar in pennantecknings- och inmatningsdiagnostikdata delas den upp i små prover och bearbetas för att ta bort unika identifierare, sekventiell information och andra uppgifter (till exempel e-postadresser och numeriska värden) som skulle kunna användas för att återskapa det ursprungliga innehållet eller koppla indata till dig. Det omfattar även associerade prestandadata, såsom ändringar du gör manuellt i texter, eller ord du lägger till i ordlistan. Läs mer om att förbättra pennanteckning och skriftinmatning i Windows..

Om du väljer att aktivera Anpassade upplevelser använder vi dina Windows diagnostikdata (Obligatoriskt eller Valfritt, beroende på vad du valt) för att erbjuda personligt anpassade tips, annonser och rekommendationer för att förbättra Microsoft-upplevelser. Om du valt Obligatoriskt som inställning för dina diagnostikdata baseras anpassningen på information om enheten, inställningar och funktioner, och om den fungerar korrekt. Om du valt Valfritt baseras anpassningen också på information om hur du använder appar och funktioner samt ytterligare information om din enhets hälsa. Vi använder dock inte information om de webbplatser du besöker, innehållet från kraschdumpar eller indata från tal, inmatning eller pennanteckningar för anpassning när vi tar emot sådana data från kunder som valt Valfritt.

Anpassade upplevelser omfattar förslag på hur du anpassar och optimerar Windows samt annonser och rekommendationer för Microsoft om produkter och tjänster, funktioner, appar och maskinvara från Microsoft och andra tillverkare. För att du ska få ut mesta möjliga av din enhet kan vi till exempel informera dig om funktioner du kanske inte känner till eller som är helt nya. Om du har problem med Windows-enheten kan du få förslag på lösningar. Du kan få möjlighet att anpassa låsskärmen med bilder. Du kan få tillgång till fler bilder av den typ som du tycker om eller färre av den som du inte tycker om. Om du streamar filmer i webbläsaren kan du få en rekommendation om en app från Microsoft Store som streamar mer effektivt. Om diskutrymmet på hårddisken börjar ta slut kan Windows rekommendera att du provar OneDrive eller köper till mer maskinvara för att få mer utrymme. Läs mer om anpassade upplevelser i Windows.

FeedbackhubbenFeedbackhubbenmainfeedbackhubmodule
Sammanfattning

Feedbackhubben är en förinstallerad app som gör det möjligt att samla in feedback om Microsoft-produkter och installerade appar från första och tredje part. Du kan logga in på Feedbackhubben med ditt personliga Microsoft-konto eller ett konto från din organisation (såsom din arbetsgivare eller skola) som du använder för att logga in på Microsoft-produkter. När du loggar in med ditt arbets- eller skolkonto kan du skicka feedback till Microsoft tillsammans med din organisation.

Alla synpunkter du tillhandahåller när du använder ditt arbets- eller skolkonto eller ditt personliga Microsoft-konto kan vara allmänt synligt beroende på vilka inställningar som har konfigurerats av organisationens administratörer. Feedback som tillhandahålls via ditt arbets- eller skolkonto kan dessutom visas via Feedbackhubben av din organisations administratörer.

När du skickar feedback till Microsoft om ett problem, eller lägger till mer information om ett problem, skickas diagnostikdata till Microsoft att förbättra produkter och tjänster från Microsoft. Beroende på dina diagnostikdatainställningar i avsnittet >Diagnostik och feedback i appen Windows-inställningar skickar Feedbackhubben antingen diagnostikdata automatiskt eller så har du möjlighet att skicka dem till Microsoft när du ger feedback. Beroende på vilken kategori som valdes när du skickar feedback kan det finnas ytterligare personliga data som gör det lättare att felsöka problem. Till exempel platsberoende information när du skickar feedback om platstjänster eller blickrelaterad information när du skickar feedback om mixad verklighet. Microsoft kan även lämna ut din feedback tillsammans med den data som insamlades när du skickade din feedback med Microsofts partner (såsom en enhetstillverkare eller utvecklare av inbyggd programvara) för att hjälpa dem felsöka produkter och tjänster som fungerar med Windows och andra produkter och tjänster från Microsoft. Läs mer om diagnostikdata i Windows.

Positioneringstjänster och inspelningPositioneringstjänster och inspelningmainlocationservicesmotionsensingmodule
Sammanfattning

Windows positioneringstjänst. Microsoft driver en positioneringstjänst som bidrar till att fastställa den exakta geografiska positionen för en specifik Windows-enhet. Beroende på enhetens funktioner kan dess position fastställas med varierande precision och i vissa fall med mycket hög exakthet. När du har aktiverat positionering på en Windows-enhet, eller om du har gett Microsoft-appar behörighet att tillgå positionsinformation på andra än Windows-enheter, samlar Microsoft in data om mobilmaster och Wi-Fi-åtkomstpunkter och deras positioner. När informationen har rensats på alla data som skulle kunna identifiera enheten eller enhetens ägare, läggs informationen till i en positionsdatabas. Denna avidentifierade positionsinformation används för att förbättra Microsofts positioneringstjänster och kan i vissa fall lämnas ut till våra leverantörspartner för positioneringstjänsten, för närvarande HERE (se https://www.here.com/) och Skyhook (se https://www.skyhook.com), för att förbättra leverantörens positioneringstjänster.

Windows tjänster och funktioner, appar som körs på Windows och webbplatser som öppnas i Windowswebbläsare kan tillgå enhetens position via Windows om dina inställningar tillåter det. Vissa funktioner och appar begär positioneringsbehörighet när du installerar Windows för första gången, andra frågar första gången du använder appen och andra varje gång du använder enhetens position. Information om specifika Windows-appar som använder enhetens position finns i avsnittet Windows-appar i denna sekretesspolicy.

När en app eller funktion tillgår enhetens position och du är inloggad med ett Microsoft-konto laddar Windows-enheten också upp dess position till molnet, där den är tillgänglig på alla dina enheter för andra appar eller tjänster som använder ditt Microsoft-konto och som du har gett behörighet. Vi behåller endast den senaste kända positionen (varje ny position ersätter den förra). Data om en Windows-enhets positionshistorik lagras också på enheten, även om ett Microsoft-konto inte används, och vissa appar och Windows-funktioner kan tillgå denna positionshistorik. Du kan när som helst rensa din enhets positionshistorik i appen Windows-inställningar.

I appen Windows-inställningar kan du även visa vilka appar som har åtkomst till enhetens exakta position, din enhets positionshistorik samt aktivera eller inaktivera åtkomsten till enhetens position för vissa appar. Du kan också ange en standardposition som ska användas när positioneringstjänsten inte kan identifiera en mer exakt position för enheten.

Även om du har inaktiverat positionen för din enhet kan vissa skrivbordsappar och tjänster från tredje part använda annan teknik (såsom Bluetooth, Wi-Fi och mobilnätsmodem) för att fastställa enhetens exakta position. Läs mer om skrivbordsappar från tredje part och hur de eventuellt fortfarande kan fastställa enhetens position när enhetens positionsinställningen är inaktiverad.

För att underlätta i nödsituationer kommer Windows dessutom att försöka fastställa och lämna ut din exakta position, oavsett dina positionsinställningar, när du ringer ett nödsamtal. Om din enhet har ett SIM-kort, eller använder en mobiltjänst på annat sätt, har din mobiloperatör åtkomst till enhetens position. Läs mer om position i Windows.

Ungefärlig position. Om du aktiverar Positioneringstjänster kan appar som inte kan använda din exakta plats fortfarande ha åtkomst till din ungefärliga position, till exempel ort, postnummer eller region.

Hitta min enhet. Med funktionen Hitta min enhet kan en administratör för en Windows-enhet hitta enhetens position på account.microsoft.com/devices. För att aktivera Hitta min enhet måste administratören vara inloggad med ett Microsoft-konto och ha positionsinställningen aktiverad. Denna funktion fungerar även om andra användare har nekat åtkomst till positionen för alla sina appar. När administratören försöker hitta enheten ser användarna ett meddelande i meddelandefältet. Läs mer om Hitta min enhet i Windows.

Inspelning. Vissa Windows-enheter har en inspelningsfunktionen som låter dig spela in ljud och videoklipp av din aktivitet på enheten, inklusive din kommunikation med andra. Om du väljer att spela in en session kommer inspelningen att sparas lokalt på din enhet. I vissa fall kan du välja att överföra inspelningen till en Microsoft-produkt eller -tjänst som sänder inspelningen offentligt. Viktigt: Du bör förstå ditt juridiska ansvar innan du spelar in och / eller överför kommunikation. Detta kan innefatta att få det tidigare samtycke från alla som deltar i konversationen eller andra behörigheter som krävs. Microsoft ansvarar inte för hur du använder inspelningsfunktioner eller dina inspelningar.

SäkerhetsfunktionerSäkerhetsfunktionermainsecurityandsafetyfeaturesmodule
Sammanfattning

Enhetskryptering. Enhetskryptering bidrar till att skydda data som är lagrade på din enhet genom att kryptera den med hjälp av BitLocker-diskkryptering. När enhetskryptering är på krypterar Windows automatiskt disken som Windows är installerad på och genererar en återställningsnyckel. BitLocker-återställningsnyckeln för din personliga enhet säkerhetskopieras automatiskt på ditt personliga Microsoft OneDrive-konto. Microsoft använder inte dina individuella återställningsnycklar i något syfte.

Borttagning av skadlig programvara. Verktyget för borttagning av skadlig programvara (MSRT) körs på din enhet minst en gång per månad som en del av Windows Update. MSRT kontrollerar om enheter har infekterats med specifika, vanligt förekommande, skadliga programvaror (”skadlig kod”), och bidrar till att ta bort infektioner som hittas. När MSRT körs kommer den att ta bort skadlig kod som är listad på Microsoft Supports webbplats, om den skadliga koden finns på din webbplats. Under en kontroll av skadlig kod kommer en rapport att skickas till Microsoft med specifika data om hittade skadliga koder, fel och andra data angående din enhet. Om du inte vill att MSRT skickar dessa data till Microsoft kan du inaktivera MSRT:s rapporteringskomponent.

Microsoft-kontofamilj. Föräldrar kan använda Microsoft Family för att förstå och sätta gränser för hur deras barn använder sin enhet. Det finns många funktioner tillgängliga för Familj-medlemmar, så gå noggrant igenom den tillhandahållna information när du skapar eller går med i en Familj. Om du bor i en region som kräver behörighet för att skapa ett konto för att få åtkomst till Microsoft-tjänster, kan du bli ombedd om att begära eller ge föräldramedgivande. Om en användare är under den lagstadgade åldern i din region uppmanas de under registreringsprocessen att begära medgivande från en förälder eller vårdnadshavare genom att ange en vuxens e-postadress. När rapportering av Familj-aktivitet är aktiverat för ett barn kommer Microsoft att samla in information om hur barnet använder sin enhet och ge föräldrarna rapporter om barnets aktiviteter. Aktivitetsrapporter raderas rutinmässigt från Microsofts servrar efter en kort tid.

Microsoft Defender SmartScreen. Microsoft Defender SmartScreen bidrar till ditt skydd när du använder våra tjänster genom att kontrollera om filer du laddar ned och webbinnehåll har skadlig programvara, potentiellt osäkert webbinnehåll och andra hot mot din enhet. När en fil genomsöks skickas data om filen till Microsoft, bland annat filnamnet, en hash om filens innehåll, nedladdningsplatsen och filens digitala certifikat. Om Microsoft Defender SmartScreen identifierar filen som okänd eller potentiellt osäker visas en varning innan du öppnar filen. När webbinnehåll kontrolleras skickas data om innehållet och din enhet till Microsoft. I dessa data ingår innehållets fullständiga webbadress. Om Microsoft Defender SmartScreen detekterar att innehållet är potentiellt osäkert visas en varning i stället för innehållet. Microsoft Defender SmartScreen kan aktiveras eller inaktiveras i Inställningar.

Microsoft Defender Antivirus. Microsoft Defender Antivirus letar efter skadlig kod, skadligt innehåll och andra potentiellt oönskade program och appar på din enhet. Microsoft Defender Antivirus aktiveras automatiskt för att bidra till att skydda din enhet om den inte skyddas aktivt av ett annat program mot skadlig kod. Om Microsoft Defender Antivirus är aktiverat övervakas enhetens säkerhetsstatus. När Microsoft Defender Antivirus aktiveras, eller körs på grund av att Begränsad regelbunden sökning aktiveras, skickas rapporter som innehåller data om misstänkt skadlig kod, skadligt innehåll och andra potentiellt oönskade program och appar automatiskt till Microsoft. Eventuellt skickas även filer som kan innehålla skadligt innehåll eller okända filer för ytterligare undersökningar. Om det är troligt att en rapport innehåller personuppgifter skickas den inte automatiskt, utan du blir tillfrågad innan den skickas. Du kan konfigurera Microsoft Defender Antivirus så att rapporter och misstänkt skadlig kod inte skickas till Microsoft.

Tal, röstaktivering, pennanteckning och inmatningTal, röstaktivering, pennanteckning och inmatningmainspeechinkingtypingmodule
Sammanfattning

Tal. Microsoft tillhandahåller både en enhetsbaserad taligenkänningsfunktion och molnbaserad (online) teknik för taligenkänning.

Om du aktiverar inställningen onlinetaligenkänning kan appar använda Microsofts molnbaserade taligenkänning. I Windows 10 gör dessutom onlinetaligenkänning att du kan använda diktering i Windows.

Om du aktiverar tal när du konfigurerar en HoloLens-enhet eller installerar Windows Mixed Reality kan du använda rösten för kommandon, diktering och appinteraktioner. Både inställningarna för enhetsbaserad taligenkänning och för onlinetaligenkänning aktiveras. Med båda inställningarna aktiverade kommer enheten alltid att lyssna på din röstingång medan headsetet är på och skickar dina röstdata till Microsofts molnbaserade taligenkänningstekniker.

När du använder molnbaserade taligenkänningstekniker från Microsoft, oavsett om det är aktiverat med inställningen för onlinetaligenkänning eller när du interagerar med HoloLens eller röstinmatning, samlar Microsoft in och använder dina röstinspelningar för att tillhandahålla taligenkänningstjänsten genom att skapa en texttranskription av de talade orden i röstdata. Microsoft lyssnar inte på din röstinspelning utan ditt tillstånd. Mer information om hur Microsoft hanterar dina röstdata finns i Taligenkänningstekniker.

Du kan använda enhetsbaserad taligenkänning utan att skicka dina röstdata till Microsoft. Microsofts molnbaserade taligenkänningstjänst är dock en mer precis taligenkänningsfunktion än den enhetsbaserade taligenkänningen. När inställningen för taligenkänning online är inaktiverad fungerar ändå taltjänster som inte är beroende av molnet och endast använder enhetsbaserad taligenkänning, exempelvis apparna Skärmläsaren och Windows Taligenkänning, och Microsoft samlar inte in några röstdata.

Du kan inaktivera taligenkänning när som helst. Detta hindrar alla appar som förlitar sig på onlineinställningen för taligenkänning från att skicka dina röstdata till Microsoft. Om du använder HoloLens eller ett Windows Mixed Reality-headset för kan du också när som helst inaktivera enhetsbaserad taligenkänning. Därmed slutar enheten att lyssna efter din röstinmatning. Läs mer om taligenkänning online i Windows .

Röstaktivering. Windows ger appar som har stöd för det möjligheten att svara på och vidta åtgärder utifrån röstnyckelord som är specifika för den appen, till exempel så att Cortana kan lyssna efter och svara på “Hey Cortana”.

Om du ger en app tillåtelse att lyssna efter röstnyckelord kommer Windows att aktivt lyssna efter dessa nyckelord via mikrofonen. När ett nyckelord identifieras har appen åtkomst till röstinspelningen och kan behandla inspelningen, vidta åtgärder och svara, till exempel med ett muntligt svar. Appen kan skicka röstinspelningen till egna tjänster i molnet för att behandla kommandona. Varje app ska be dig om tillåtelse innan de använder röstinspelningar.

Dessutom kan röstaktivering aktiveras när enheten är låst. Om detta är aktiverat fortsätter appen att lyssna efter röstnyckelord via mikrofonen när du har låst enheten och kan aktiveras för alla som pratar i närheten av enheten. När enheten är låst har appen åtkomst till samma uppsättning funktioner och samma information som när enheten är upplåst.

Du kan när som helst inaktivera röstaktivering. Läs mer om röstaktivering i Windows .

Vissa skrivbordsappar och tjänster från tredje part kan fortfarande lyssna på mikrofonen och samla in röstinmatningar trots att röstaktiveringen har inaktiverats. Läs mer om skrivbordsappar från tredje part och hur de eventuellt fortfarande kan använda mikrofonen även när dessa inställningar har inaktiverats .

Röstinmatning. I Windows 11 har dikteringen uppdaterats och bytt namn till röstinmatning. Precis som diktering använder röstinmatning online-taligenkänningsteknik för att driva sin tal-till-text-transkriptionstjänst. Du kan också välja att bidra med röstklipp för att förbättra röstinmatningen. Om du väljer att inte bidra med röstklipp kan du fortfarande använda röstinmatning. Du kan ändra ditt val när som helst i inställningarna för röstinmatning. Microsoft lyssnar inte på din röstinspelning utan ditt tillstånd. Läs mer om röstinmatning i Windows .

Individuell handskriftsigenkänning och inmatning. Dina knappinmatade och handskrivna ord samlas in för att ge dig en personlig ordlista, bättre teckenigenkänning som hjälper dig att skriva på din enhet, och textförslag som visas medan du skriver.

Du kan när som helst stänga av Individuell handskriftsigenkänning och inmatning. Då raderas data som lagrats på din enhet, såsom din personliga användarordlista. Läs mer om Individuell handskriftsigenkänning och inmatning i Windows.

Inställningar för synkronisering och säkerhetskopieringInställningar för synkronisering och säkerhetskopieringmainsyncsettingsmodule
Sammanfattning

När du loggar in på Windows med ditt Microsoft-konto- eller arbets- eller skolkonto kan Windows lagra dina inställningar, filer och enhetskonfigurationsdata på Microsofts servrar. Windows använder bara lagrade inställningar, filer och enhetskonfigurationsdata för att göra det enklare för dig att migrera din upplevelse på en annan enhet.

Du kan inaktivera den här funktionen och hindra Windows från att lagra dina inställningar, filer och konfigurationsdata från appen Windows-inställningar. Du kan också ta bort synkroniserings- och säkerhetskopieringsdata som Windows har lagrat i inställningsappen.

Läs mer om hur dina inställningar och data samlas in, används och lagras av synkroniseringsinställningar.

Endast för Windows 11, läs mer om hur dina inställningar, filer och konfigurationsdata samlas in, används och lagras av Windows Backup.

UppdateringstjänsterUppdateringstjänstermainupdateservicesmodule
Sammanfattning

Uppdateringstjänster för Windows inkluderar Windows Update och Microsoft Update. Windows Update är en tjänst som tillhandahåller dig med uppdateringar av programvara för Windows-programvara och andra stödjande program, såsom drivrutiner och inbyggd programvara som levereras av enhetstillverkare. Microsoft Update är en tjänst som tillhandahåller program uppdateringar för annan Microsoft-programvara, som Microsoft 365.

Windows Update laddar automatiskt ned uppdateringar av Windows-programvara till din enhet. Du kan konfigurera Windows Update så att dessa uppdateringar installeras automatiskt när de blir tillgängliga (rekommenderas) eller att Windows meddelar dig när en omstart krävs för att slutföra installationen av uppdateringar. Appar som är tillgängliga genom Microsoft Store uppdateras automatiskt genom Microsoft Store, enligt beskrivningen i avsnittet i denna sekretesspolicy.

Webbläsare – tidigare Microsoft Edge och Internet ExplorerWebbläsare – tidigare Microsoft Edge och Internet Explorermainwebbrowsersmodule
Sammanfattning

Det här avsnittet gäller för tidigare versioner av Microsoft Edge (version 44 och tidigare). Mer information om aktuella versioner av Microsoft Edge finns i avsnittet Microsoft Edge i sekretesspolicyn.

Microsoft Edge är standardwebbläsaren för Windows. Internet Explorer, Microsofts tidigare webbläsare, finns också tillgänglig i Windows. När du ansluter till Internet via en webbläsare skickas data om din enhet (”standardinformation om enheten”) till webbplatser du besöker och onlinetjänster som du använder. Standardinformation om enheten omfattar din enhets IP-adress, typ av webbläsare och språk, åtkomsttider och adresser till refererande webbplatser. Dessa data kan loggas på dessa webbplatsers webbservrar. Vilka data som loggas och hur dessa data används beror på sekretessrutinerna på webbplatserna som du besöker och webbtjänsterna du använder. Microsoft Edge skickar dessutom ett unikt webbläsar-ID till vissa webbplatser för att vi ska kunna utveckla insamlade data som används för att förbättra webbläsarens funktioner och tjänster.

Dessutom lagras information om hur du använder din webbläsare, som webbläsarhistorik, webbformulärdata, tillfälliga Internetfiler och cookies på din enhet. Du kan ta bort data från enheten med hjälp av Ta bort webbhistorik.

Med Microsoft Edge kan du spara innehåll på din enhet, t.ex.:

 • Webbanteckning. som ger dig möjligheten att skapa penn- och textanteckningar på webbplatserna du besöker och klippa, spara eller dela dem.
 • Aktiv läsning. som ger dig möjligheten att skapa och hantera läslistor, bland annat webbplatser eller dokument.
 • Hubben. Ger dig möjlighet att enkelt hantera dina läslistor, favoriter, nedladdningar och din historik på ett ställe.
 • Fästa webbplatser i Aktivitetsfältet. Ger dig möjlighet att fästa dina favoritwebbplatser i Aktivitetsfältet i Windows. Webbplatser kan se vilka av deras webbsidor du har fäst, så att de kan ge dig en aktivitetsikon som meddelar dig om det finns något nytt för dig att kolla in på deras webbplatser.

Viss information om Microsofts webbläsare som är sparad på din enhet synkroniseras på andra enheter när du loggar in med ditt Microsoft-konto. I exempelvis Internet Explorer omfattar den här informationen din webbhistorik och dina favoriter, och i Microsoft Edge omfattar den favoriter, läslistor samt automatiskt ifylld formulärinformation (t.ex. ditt namn, din adress och ditt telefonnummer). Den kan omfatta uppgifter om tillägg som du har installerat. Om du till exempel synkroniserar dina läslistor i Microsoft Edge på olika enheter kommer kopior av det innehåll du väljer att spara i dina läslistor att skickas till alla synkroniserade enheter för senare visning. Du kan inaktivera synkronisering i Internet Explorer genom att gå till Start > Inställningar > Konton > Synkronisera dina inställningar. (Se avsnittet Synkroniseringsinställningar i denna sekretesspolicy om du vill ha mer information.) Du kan även inaktivera synkroniseringen av Microsoft Edge-webbläsaren genom att stänga av synkroniseringsfunktionen i Microsoft Edge-inställningarna.

Microsoft Edge och Internet Explorer använder dina sökningar och webbhistorik för att ge dig snabbare webbsurfning och relevantare sökresultat. Dessa funktioner innefattar:

 • Sökförslag i Internet Explorer skickar automatiskt information som du skriver in i webbläsarens adressfält till din standardsökmaskin (till exempel Bing) och erbjuder sökrekommendationer medan du skriver in varje tecken.
 • Sök- och webbplatsförslag i Microsoft Edge skickar automatiskt informationen du skriver i webbläsarens adressfält till Bing (även om du valt en annan sökmotortjänst) för att ge sökrekommendationer när du matar in tecken.

Du kan när som helst inaktivera de funktionerna. För att tillhandahålla sökresultat skickar Microsoft Edge och Internet Explorer dina sökningar, standardinformation om enhet och position (om positionering är aktiverat) till din standardsökleverantör. Om Bing är din standardsökmotor använder vi dessa data enligt beskrivningen i avsnittet Bing i denna sekretesspolicy.

Cortana har funktioner som hjälper dig när du surfar på webben i Microsoft Edge, t.ex. Fråga Cortana. Du kan när som helst inaktivera Cortana-hjälp i Microsoft Edge i Microsoft Edge-inställningarna. Mer information om hur data används i Cortana och hur du kan styra det finns i avsnittet Cortana i denna sekretesspolicy.

Windows-apparWindows-apparmainwindowsappsmodule
Sammanfattning

Ett antal Microsoft-appar ingår i Windows och andra finns tillgängliga i Microsoft Store. Några av dessa appar är

Appen Kartor. Appen Kartor erbjuder positionsbaserade tjänster och använder Bing-tjänster för att behandla dina sökningar inom appen. När appen Kartor har tillgång till din plats och du har aktiverat positionsbaserade tjänster i Windows samlar Bing-tjänster in texten du matar in i Windows-appar efter att du tryckt på @-tangenten för sökningar i textrutor med stöd för den funktionen för att ge positionsbaserade förslag. Mer information om upplevelser som levereras av Bing finns i avsnittet Bing i denna sekretesspolicy. När appen Kartor har åtkomst till din position kan Microsoft samla in avidentifierade positionsdata från din enhet även när appen inte används, i syfte att förbättra Microsofts tjänster. Du kan inaktivera kart-appens åtkomst till din position genom att stänga av positioneringstjänsten eller stänga av kart-appens åtkomst till positioneringstjänsten.

Du kan hålla kolla på dina favoritplatser och nyligen gjorda kartsökningar i appen Kartor. Dina favoritplatser och sökhistorik kommer att ingå som sökförslag. Om du är inloggad med ditt Microsoft-konto kommer dina favoritplatser, sökhistorik och vissa app-inställningar att synkroniseras med andra enheter och tjänster (till exempel Cortana). Se avsnittet Inställningar för synkronisering och säkerhetskopiering i denna sekretesspolicy om du vill ha mer information.

Appen Kamera. Om du tillåter att appen Kamera använder din position, bäddas positioneringsinformation in i fotona du tar med enheten. Andra beskrivande data, som kameramodell och datum när bilden togs eller videon filmades, bäddas även in i foton och videor. Om du väljer att dela ett foto eller en video, kommer eventuella inbäddade data att vara tillgängliga för personer och tjänster som du delar dem med. Du kan inaktivera kamera-appens åtkomst till din position genom att stänga av all åtkomst till positioneringstjänsten i din enhets inställningsmeny eller stänga av kameraappens åtkomst till positioneringstjänsten.

När kamera-appen är öppen visas rektanglar som upptäckts av den valda kameran för områden i bilden som eventuellt används för bildförbättringar. Kamera-appen bevarar inte någon data för bildförbättring. Du kan alltid ändra inställningarna för kameraåtkomst i menyn Inställningar i kameraappen eller i menyn Windows-inställningar.

Appen Foton. Med appen Foton kan du ordna och dela dina foton. Exempel: Appen Foton har olika sätt att gruppera foton och videoklipp efter tid, plats, taggar och ansikten. På fliken Samling visas foton och videoklipp efter datumet de togs. På fliken Album kan användare ordna sina foton och videoklipp efter plats och vanliga taggar. På fliken Kontakter kan du ordna dina foton och videor genom att gruppera foton och videor med liknande ansikten, som du kan koppla till kontakter.

Om du aktiverar alternativet Kontakter på sidan Inställningar i Foto-appen, kommer appen att använda teknik för ansiktsgruppering för att ordna dina foton och videor i grupper. Grupperingsfunktionen kan identifiera ansikten i ett foto eller i en video och avgöra om de är visuellt lika ansikten i andra foton och videor i den lokala fotosamlingen. Du kan välja att associera en ansiktsgrupp till en kontakt från appen Kontakter.

Om du väljer att dela ett foto eller en video med appen Foton blir inbäddade data (t.ex. plats, kameramodell och datum) tillgängliga för de personer och tjänster du delar fotot eller videon med. Ansiktsgrupper kan bara användas av dig på den enheten du använder, i appen Foton och i grupper. Grupperingsdata bäddas inte in i några delade foton eller videor. Du och inte Microsoft, ansvarar för att se till att du har rätt behörighet från personerna i dina foton och videor för att använda ansiktsigenkänningsteknik för att gruppera dina foton och videor i dina personliga album.

Dina grupperingar lagras på enheten så länge du har valt att behålla grupperingarna, fotona eller videoklippen. Om inställningen kontakter är aktiverad, blir du tillfrågad om du vill tillåta att appen Foton fortsätter att tillåta ansiktsgrupper efter tre års icke-interaktion med appen Foton. Du kan när som helst gå till sidan Inställningar i appen Foton för att aktivera eller inaktivera inställningar för Kontakter. Det här tar bort data om ansiktsgrupper från appen Foton, men dina foton och videoklipp tas inte bort. Mer information om appen Foton och ansiktsgrupper.

Appen Kontakter. Med appen Kontakter kan du se och interagera med alla dina kontakter på en plats. När du lägger till ett konto till appen Kontakter läggs kontakterna från kontot automatiskt till i appen Kontakter. Du kan lägga till andra konton i appen Kontakter, däribland dina sociala nätverk (som Facebook och Twitter) och e-postkonton. När du lägger till ett konto berättar vi vilka data som appen för kontakter kan importera eller synkronisera med en viss tjänst, och du kan välja vad du vill lägga till. Andra appar som du installerar kan också synkronisera data till appen Kontakter, till exempel ytterligare uppgifter om befintliga kontakter. När du visar en kontakt i appen Kontakter hämtas och visas information om dina senaste interaktioner med den kontakten (t.ex. e-postmeddelanden och kalenderhändelser, inklusive från appar som appen Kontakter synkroniserar data från). Du kan ta bort ett konto från appen Kontakter när som helst.

Appen E-post och Kalender. Med E-post- och kalenderappen kan du ansluta till alla e-postmeddelanden, kalendrar och filer på en plats, inklusive dem från e-post- och fillagringsleverantörer från tredje part. Appen ger tillgång till positioneringsbaserade tjänster, till exempel väderinformation i kalendern, men du kan inaktivera appens användning av din position. När du lägger till ett konto i apparna E-post och Kalender synkroniseras din e-post, kalenderobjekt, filer, kontakter och andra inställningar automatiskt från ditt konto till enheten och till Microsofts servrar. Du kan när som helst ta bort ett konto eller göra ändringar i informationen som synkroniseras från ditt konto. Om du vill konfigurera ett konto måste du ange appen med kontoautentiseringsuppgifter (till exempel användarnamn och lösenord) som skickas via Internet till tredjepartsleverantörens server. Appen kommer först att försöka använda en säker anslutning (SSL) för att konfigurera ditt konto, men kommer att skicka denna information utan kryptering om din e-postleverantör inte stöder SSL. Om du lägger till ett konto från en organisation (t.ex din arbetsgivare eller skola) kan ägaren till organisationens domän implementera principer och kontroller (t.ex. kräva flerfaktorautentisering och möjligheten att fjärradera data från enheten) som kan påverka din användning av appen.

Appen Meddelanden. När du loggar in med ett Microsoft-konto på din enhet kan du välja att säkerhetskopiera din information, och dina SMS- och MMS-meddelanden kommer att synkroniseras och lagras i ditt Microsoft-konto. Detta gör det möjligt för dig att få tillbaka meddelanden om du förlorar eller byter telefon. Efter din första konfiguration av enheten kan du hantera dina meddelandeinställningar när som helst. Även om du stänger av säkerhetskopiering av SMS/MMS raderas inte meddelanden som har sparats tidigare i ditt Microsoft-konto. Om du vill radera sådana meddelanden måste du först radera dem från enheten innan du stänger av säkerhetskopieringen. Om du tillåter att appen Meddelanden använder din position kan du bifoga en länk till din nuvarande position i ett utgående meddelande. Positionsinformation samlas in av Microsoft enligt beskrivningen i avsnittet Windows Positioneringstjänster i denna sekretesspolicy.

Skärmläsaren. Skärmläsaren är en skärmläsarapp som hjälper dig använda Windows utan en skärm. Skärmläsaren ger smarta beskrivningar av bilder och sidrubriker och sammanfattningar av webbsidor när du stöter på bilder utan beskrivningar och tvetydiga länkar.

När du väljer att få en bildbeskrivning genom att trycka på Skärmläsartangenten + Ctrl + D skickas bilden till Microsoft som analyserar bilden och genererar en beskrivning. Bilderna används enbart för att generera beskrivningen och Microsoft sparar inte dem.

När du väljer att få sidrubriksbeskrivningar genom att trycka på Skärmläsartangenten + Ctrl + D skickas URL:en för webbplatsen du är på till Microsoft i syfte att generera sidrubriksbeskrivningen och att tillhandahålla och förbättra Microsoft-tjänster, till exempel Bing-tjänster såsom beskrivs i Bing-avsnittet ovan.

När du väljer att få en lista över populära länkar för en webbsida genom att trycka på Skärmläsartangenten + dubbeltrycka på S skickas URL:en för webbplatsen du är på till Microsoft i syfte att generera en sammanfattning av populära länkar och att tillhandahålla och förbättra Microsoft-tjänster som Bing.

Du kan inaktivera de här funktionerna när som helst genom att gå till Skärmläsaren > Hämta bildbeskrivningar, sidrubriker och populära länkar i appen Windows-inställningar.

Du kan också skicka feedback om Skärmläsaren om du vill hjälpa Microsoft analysera och lösa problem med Skärmläsaren och förbättra Microsofts produkter och tjänster, till exempel Windows. Muntlig feedback kan du skicka när du vill i Skärmläsaren genom att trycka på Skärmläsartangenten + Alt + F. När du använder det här kommandot startas Feedbackhubben där du kan skicka feedback muntligt. Om du aktiverar inställningen Hjälp oss förbättra Skärmläsaren i apppen Windows-inställningar och skickar muntlig feedback via Feedbackhubben skickas även senaste enhets- och användningsdata samt en loggfil för händelsespårning (ETL-logg) i syfte att förbättra Microsofts produkter och tjänster, till exempel Windows.

Windows Media PlayerWindows Media Playermainwindowsmediaplayermodule
Sammanfattning

I Windows Media Player kan du spela upp CD-skivor, DVD-skivor och annat digitalt innehåll (till exempel WMA- och MP3-filer). Du kan även rippa CD-skivor och hantera ditt mediebibliotek. För att förbättra upplevelsen när du spelar upp innehållet i ditt bibliotek, visar Windows Media Player relaterad medieinformation, till exempel albumtitel, låttitlar, skivomslag, artist och kompositör. För att utöka medieinformationen, skickar Windows Media Player en begäran till Microsoft. Begäran innehåller standardinformation om datorn, en identifierare för medieinnehållet samt medieinformation som redan finns i Windows Media Player-biblioteket (inklusive information som du har redigerat och lagt till själv), så att Microsoft kan identifiera spåret och skicka tillbaka ytterligare information som är tillgänglig.

I Windows Media Player kan du även spela upp innehåll som streamas till dig via ett nätverk. Det här fungerar bara om Windows Media Player kan kommunicera med den medieserver som streamar innehållet. Sådana servrar drivs vanligtvis av innehållsleverantörer som inte är knutna till Microsoft. Vid uppspelning av streamat innehåll skickas en logg från Windows Media Player till den streamande servern (eller andra webbservrar) om den streamande servern begär det. Loggen innehåller information som: anslutningstid, IP-adress, operativsystemets version, Windows Media Player-versionen, spelar-ID, datum och protokoll. Standardinställningen i Windows Media Player är att skicka ett unikt spelar-ID för varje session för att skydda din integritet.

Windows HelloWindows Hellomainwindowshellomodule
Sammanfattning

Windows Hello ger omgående åtkomst till dina enheter genom biometrisk autentisering. Om du aktiverar Windows Hello använder appen ditt ansikte, ditt fingeravtryck eller din iris för att identifiera dig baserat på en uppsättning unika punkter eller drag som extraheras från bilden och sparas på din enhet som en mall – men den faktiska bilden av ditt ansikte, ditt fingeravtryck eller din iris sparas inte. Biometriskt verifierade data som används när du loggar in ligger kvar på din enhet. Dina biometriska verifieringsdata finns kvar på enheten tills du tar bort dem. Men efter en betydande period av Windows Hello inaktivitet uppmanas du att bekräfta att du vill fortsätta att lagra dina biometriska verifieringsdata. Du kan radera biometriskt verifierade data från inställningar. Läs mer om Windows Hello.

Windows SearchWindows Searchmainwindowssearchmodule
Sammanfattning

Windows Search erbjuder en central plats för att söka efter egna objekt och efter information på webben. Om du väljer att använda Windows Search för att hitta ”dina saker” innehåller sökresultatet dina egna objekt på OneDrive, din OneDrive för företag (om tjänsten är aktiv), andra molnbaserade lagringsplatser (förutsatt att de stöder söktjänsten) och på din enhet. Om du väljer att använda Windows Search för att söka efter information på webben, eller för att få sökförslag med Windows Search, genereras sökresultatet av Bing, och vi använder din sökfråga enligt beskrivningen i avsnittet Bing i denna sekretesspolicy. Läs mer om sökning i Windows .

Din telefonDin telefonmainyourphonemodule
Sammanfattning

Med appen Din telefon kan du koppla din Android-telefon till din Windows-enhet. Det gör att du kan få anpassade upplevelser på flera enheter. Med Din telefon kan du se dina senaste foton från din Android-telefon på din Windows-enhet, visa och ta emot samtal från din Android-telefon på din Windows-enhet samt visa och skicka sms från din Windows-enhet. Du kan också visa, stänga eller utföra andra åtgärder för meddelanden på din Android-telefon från din Windows-enhet och dela telefonskärmen på din Windows-enhet via speglingsfunktionen i Din telefon.

För att kunna använda Din telefon måste appen Din telefon vara installerad på Windows-enheten och appen Din telefonassistent måste vara installerad på Android-telefonen. När du startar appen Din telefon på Windows-enheten uppmanas du att ange ditt mobiltelefonnummer. Vi använder mobiltelefonnumret endast till att skicka dig en länk med information om hur du laddar ned appen Din telefonassistent.

För att kunna använda Din telefon måste du logga in på ditt Microsoft-konto i appen Din telefon på Windows-enheten och i appen Din telefonassistent på Android-telefonen. Din Android-telefon måste vara ansluten till Wi-Fi och din Windows-enhet måste vara ansluten till Internet och tillåta att Din telefon körs i bakgrunden. Du måste också ha aktiverat Bluetooth på telefonen för att kunna använda speglingsfunktionen i Din telefon. Din telefon kräver också att Windows-enheten konfigureras med Windows Hello, som en extra säkerhetsåtgärd.

För att kunna tillhandahålla funktionerna i Din telefon samlar Microsoft in information om prestanda, användning och enhetsdata som innefattar exempelvis maskinvarufunktioner för din mobiltelefon och Windows-enhet, antal gånger och hur länge du använt Din telefon och hur lång tid det tog att installera appen.

Du kan när som helst koppla från Android-telefonen från Windows-enheten genom att logga in med ditt Microsoft-konto på accounts.microsoft.com/devices och ändra inställningarna i din Android-telefon. Detaljerad information finns i vår supportsida.

SMS. I Din telefon kan du visa sms som skickats till din Android-telefon på din Windows-enhet och skicka sms från din Windows-enhet. Du kan bara se sms som tagits emot och skickats under de senaste 30 dagarna i din Windows-enhet. Dessa sms lagras tillfälligt på din Windows-enhet. Vi lagrar aldrig dina sms på våra servrar, och vi ändrar inte eller tar bort sms på din Android-telefon. Du kan se meddelanden som skickats via sms (Short Message Service) och mms (Multimedia Messaging Service), men inte meddelanden som skickats via RCS (Rich Communication Services). För att kunna tillhandahålla den här funktionen använder Din telefon innehåll i dina sms och kontaktinformationen för de personer eller företag som du får sms från eller skickar sms till.

Samtal. Med Din telefon kan du ringa och ta emot samtal från din Android-telefon på din Windows-enhet. Med Din telefon kan du även visa dina senaste samtal på din Windows-enhet. För att kunna aktivera den här funktionen måste du ange vissa behörigheter på både din Windows-enhet och din Android-telefon, till exempel åtkomst till samtalsloggar och behörighet att ringa telefonsamtal från din dator. Du kan när som helt återkalla dessa behörigheter på sidan Inställningar i Din telefon på Windows-enheten och i inställningarna i din Android-telefon. Du kan bara se samtal som ringts och tagits emot under de senaste 30 dagarna i samtalsloggen på din Windows-enhet. Denna samtalsinformation lagras tillfälligt på din Windows-enhet. Vi ändrar inte och tar inte bort din samtalshistorik på din Android-telefon.

Foton. Med Din telefon kan du kopiera, dela och redigera foton från din Android-telefon på din Windows-enhet. Endast ett begränsat antal av dina senaste foton från mapparna Kamerabilder och Skärmbilder på din Android-telefon är synliga på din Windows-enhet. Dessa foton lagras tillfälligt på din Windows-enhet och allteftersom du tar fler foton på din Android-telefon tar vi bort tillfälliga kopior av äldre foton från din Windows-enhet. Vi lagrar aldrig dina foton på våra servrar, och vi ändrar inte eller tar bort foton på din Android-telefon.

Meddelanden. Med Din telefon kan du visa meddelanden på din Android-telefon på din Windows-enhet. Du kan läsa och stänga din Android-telefons meddelanden via Din telefon från Windows-enheten eller utföra andra åtgärder för meddelanden. För att kunna aktivera den här funktionen i Din telefon måste du ange vissa behörigheter, till exempel synkronisering av meddelanden på både din Windows-enhet och din Android-telefon. Du kan när som helt återkalla dessa behörigheter på sidan Inställningar i Din telefon på Windows-enheten och i inställningarna i din Android-telefon. Detaljerad information finns i vår supportsida.

Spegling. Med Din telefon kan du visa din Android-telefons skärm på din Windows-enhet. Din Android-telefons skärm visas på din Windows-enhet som en streamad pixelbild och ljudet du aktiverar på Android-telefonens skärm medan den är kopplad till din Windows-enhet via Din telefon spelas upp genom din Android-telefon.

Text till röst. Din telefon har hjälpmedelsfunktioner som text till röst. Du kan aktivera en text till röst-funktion som gör att innehåll i ett sms eller meddelande spelas upp som ljud. Om du aktiverar den här funktionen läses sms och meddelanden upp när de tas emot.

Underhållning och relaterade tjänsterUnderhållning och relaterade tjänstermainentertainmentmodule
Sammanfattning

Underhållning och relaterade tjänster ger dig rika erfarenheter och tillgång till mängder av innehåll, appar och spel.

XboxXboxmainxboxmodule
Sammanfattning
Microsoft StoreMicrosoft Storemainwindowsstoremodule
Sammanfattning
MSNMSNmainmainmodule
Sammanfattning
Groove Musik och Film & TVGroove Musik och Film & TVmaingroovemusicmoviestvmodule
Sammanfattning
SilverlightSilverlightmainsilverlightmodule
Sammanfattning
Windows Mixed RealityWindows Mixed Realitymainwindowsmixedrealitymodule
Sammanfattning
maineuropeanprivacymodule,mainsecurityofpersonaldatamodule,mainwherewestoreandprocessdatamodule,mainourretentionofpersonaldatamodule,maincaliforniaconsumerprivacyactmodule,mainadvertisingmodule,mainspeechrecognitionmodule,mainpreviewreleasesmodule,mainchangestothisprivacystatementmodule,mainhowtocontactusmodule mainenterpriseservicesmodule,mainenterprisedevsoftwareappsmodule mainofficeservicesmodule,mainteamsmodule,mainonedrivemodule,mainoutlookmodule,mainskypemodule,mainsurfaceduomodule,mainlinkedinmodule mainbingmodule,maincortanamodule,mainmsedgemodule,mainMicrosoftTranslatormodule,mainswiftkeymodule mainactivationmodule,mainactivityhistorymodule,mainadvertisingidmodule,maindiagnosticsmodule,mainfeedbackhubmodule,mainlocationservicesmotionsensingmodule,mainsecurityandsafetyfeaturesmodule, mainspeechinkingtypingmodule, mainsyncsettingsmodule,mainupdateservicesmodule,mainwebbrowsersmodule,mainwi-fisensemodule,mainwindowsappsmodule,mainwindowsmediaplayermodule,mainwindowshellomodule,mainyourphonemodule,mainwindowssearchmodule mainxboxmodule,mainwindowsstoremodule,mainmainmodule,maingroovemusicmoviestvmodule,mainsilverlightmodule,mainwindowsmixedrealitymodule
mainenterprisedeveloperproductsmodule
Cookies

De flesta Microsoft-webbplatser använder cookies, små textfiler som placerats på din enhet och som webb servrar använder i den domän som placerade cookies kan hämtas senare. Vi använder cookies för att lagra dina preferenser och inställningar, hjälpa till med inloggning, leverera riktade annonser och analysera webbplatsåtgärder. Se avsnittet Cookies och liknande teknik i denna sekretesspolicy om du vill ha mer information.

Skölden för skydd av privatlivet i EU och Förenta staterna och i Schweiz och Förenta staterna

Microsoft följer principerna i skölden för skydd av privatlivet i EU och Förenta Staterna och i Schweiz och Förenta Staterna, men Microsoft använder inte skölden för skydd av privatlivet i EU och Förenta staterna som rättslig grund för överföring av person uppgifter mot bakgrund av domen från Europeiska gemenskapernas domstol i fall C-311/18. Om du vill veta mer kan du besöka gå till webbplatsen för U.S. Department of Commerce’s Privacy Shield.

Kontakta oss

Om du har farhågor, klagomål eller en fråga om sekretess till Microsofts Chief Privacy Officer eller EU Data Protection Officer kontaktar du oss genom att använda vårt webbformulär. Mer information om hur du kontaktar Microsoft, inklusive Microsoft Ireland Operations Limited hittar du i avsnittet Så här kontaktar du oss i denna sekretesspolicy.