Microsofts sekretesspolicy

Senast uppdaterad: Februari 2018 Nyheter

Din sekretess är viktig för oss. I denna sekretesspolicy beskrivs vilka personuppgifter Microsoft samlar in från dig genom våra interaktioner med dig och via våra produkter, och hur vi använder dessa uppgifter.

Microsoft erbjuder en rad olika produkter, bland annat serverprodukter som används av företag i verksamheter över hela världen, enheter du använder i hemmet, programvara som används av elever i skolan och tjänster som utvecklare använder för att skapa och vara värd för Nästa steg. Referenser till Microsoft-produkter i denna policy innefattar Microsofts tjänster, webbplatser, appar, programvara, servrar och enheter.

Läs den produktspecifika informationen i denna sekretesspolicy som innehåller ytterligare information om vissa av Microsofts produkter. Denna policy gäller Microsofts interaktioner med dig och de Microsoft-produkter som anges nedan samt andra Microsoft-produkter som visar den här policyn.


Personuppgifter vi samlar inPersonuppgifter vi samlar inmainpersonaldatawecollect
Sammanfattning
Hela texten

Microsoft samlar in uppgifter för att våra produkter ska fungera effektivt och ge dig bästa möjliga erfarenhet. Vissa av dessa uppgifter tillhandahåller du direkt, exempelvis när du skapar ett Microsoft-konto, administrerar licensieringskontot för din organisation, skickar en sökning i Bing, anmäler dig till ett Microsoft-evenemang, uttalar ett röstkommando till Cortana, laddar upp ett dokument till OneDrive, köper en MSDN-prenumeration, registrerar dig för Office 365 eller kontaktar oss för support. Vi får en del av informationen genom att registrera hur du interagerar med våra produkter, exempelvis genom användning av teknik som cookies och mottagning av felrapporter eller användningsdata från programvara som körs på din enhet.

Vi kan även hämta uppgifter från tredje part. Uppgifter som har hämtats från tredje part skyddar vi enligt de metoder som beskrivs i denna sekretesspolicy och enligt eventuella ytterligare begränsningar som gäller för informationens källa. Sådana tredje partskällor kan variera över tid men har tidigare inkluderat:

 • Datamäklare som vi köper demografiska data av, för att komplettera information som vi samlar in.
 • Sociala nätverk, när du ger en Microsoft-produkt åtkomst till dina uppgifter i ett eller flera nätverk.
 • Tjänstleverantörer som hjälper oss att fastställa geografiska positioner baserat på din IP-adress så att vi kan anpassa vissa produkter efter din position.
 • Partners som vi samarbetar med för att erbjuda tjänster eller delta i gemensam marknadsföringsverksamhet.
 • Offentligt tillgängliga källor, till exempel öppna myndighetsdatabaser eller andra data som är tillgängliga för allmänheten.

Du kan göra val angående uppgifter som vi samlar in. När du blir ombedd att lämna personuppgifter kan du välja att avböja. Men om du väljer att inte ange uppgifter som är nödvändiga för ett få tillgång till en produkt eller funktion, finns det risk att du inte kommer att kunna använda den specifika produkten eller funktionen.

De uppgifter vi samlar in beror på sammanhanget för dina interaktioner med Microsoft, dina val, inklusive dina sekretessinställningar, och de produkter och funktioner du använder. De data vi samlar in kan innefatta följande:

Namn och kontaktuppgifter. Vi samlar in ditt för- och efternamn, e-postadress, postadress, telefonnummer och andra liknande kontaktuppgifter.

Autentiseringsuppgifter. Vi samlar in lösenord, lösenordstips och annan liknande säkerhetsinformation som används för autentisering och kontoåtkomst.

Demografiska data. Vi samlar in uppgifter om dig, till exempel ålder, kön, land och språkinställning.

Betalningsdata. Vi samlar in nödvändiga uppgifter för att kunna behandla din betalning vid eventuella köp, bland annat betalningsmedlets nummer (till exempel kreditkortsnummer) och associerad säkerhetskod.

Enhets- och användningsdata. Vi samlar in data om din enhet och hur du och din enhet interagerar med Microsoft och våra produkter. Vi samlar till exempel in:

 • Information om produktanvändning. Vi samlar in data om de funktioner du använder, artiklar som du köper och de webbsidor du besöker. Dessa data omfattar din röst och textsökningsfrågor eller kommandon till Bing, Cortana och våra chattrobotar. Dessa inkluderar också de inställningar du väljer och de programvarukonfigurationer du använder mest.
 • Information om enheten, anslutningen och konfigurationen. Vi samlar in data om enheten och nätverket som du använder för att ansluta till våra produkter. Det innefattar även information om operativsystem och andra program som är installerade på enheten, inklusive produktnycklar. Det innefattar också IP-adress, enhets-id (till exempel IMEI-numret för telefoner), nationella inställningar och språkinställningar.
 • Felrapporter och prestandadata. Vi samlar in data om produkternas prestanda och eventuella problem du upplever med dem. Informationen hjälper oss att diagnostisera problem med de produkter du använder samt att förbättra produkter och tillhandahålla lösningar. Beroende på produkt och inställningar kan felrapporter (kallas ibland ”kraschdumpar”) innehålla information om typ av problem, problemets allvarlighetsgrad, uppgifter om programvara eller maskinvara relaterade till ett fel, innehåll i filerna som du använde när ett fel inträffade och information om andra program på enheten.
 • Felsökning och hjälpdata. När du kontaktar Microsoft för felsökning och hjälp samlar vi in data om dig och din maskinvara, programvara och andra uppgifter med anknytning till ärendet. Sådan information innefattar kontakt- och autentiseringsdata, innehållet i chattar och annan kommunikation med Microsoft, information om datorns och programmets tillstånd när felet inträffade och under diagnostik samt system- och registerdata för programvaruinstallationer och maskinvarukonfigurationer.

Intressen och favoriter. Vi samlar in data om dina intressen och favoriter, till exempel lagen du följer i en sportapp, programspråk du föredrar, aktier du följer i en ekonomiapp eller favoritstäder som du lägger till i en väderapp. Utöver de som du uttryckligen tillhandahåller, kan även dina intressen och favoriter härledas eller anknytas från andra uppgifter som vi samlar in.

Kontakter och relationer. Vi samlar in data om dina kontakter och relationer om du använder en Microsoft-produkt för att hantera kontakter, t.ex. Outlook.com, eller för att kommunicera och interagera med andra personer eller organisationer, Visual Studio Team Services.

Positionsdata. För produkter med positionsförbättrade funktioner samlar in data om din position, som kan vara antingen exakt eller inexakt. Exakta positionsdata kan vara GNSS-data (Global Navigation Satellite System) såsom GPS, eller närliggande mobiltelefonimaster och surfpunkter, som vi samlar in när du aktiverar positionsbaserade produkter eller funktioner. Inexakta positionsdata kan innefatta en position som härleds från din IP-adress eller data som indikerar var du befinner dig med mindre precision, t.ex. på orts- eller postnummernivå.

Innehåll. Vi samlar in innehåll från dina filer och kommunikationer när det är nödvändigt för att tillhandahålla de produkter du använder. Om du t.ex. överför en fil med Skype till en annan Skype-användare måste vi samla in innehållet i den aktuella filen för att kunna visa det för dig och den andra användaren enligt dina instruktioner. Om du får ett e-postmeddelande via Outlook.com behöver vi samla innehållet i e-postmeddelandet för att leverera det till din inkorg, visa det för dig så att du kan svara på det och lagra det åt dig tills du väljer att ta bort det. Andra data vi samlar in för att tillhandahålla kommunikationstjänster innefattar

 • ämnesrad och brödtext i ett e-postmeddelande
 • text eller annat innehåll i ett snabbmeddelande
 • ljud- och videoinspelning i ett videomeddelande
 • ljudinspelning och transkription av ett röstmeddelande som du tar emot eller ett textmeddelande som du dikterar.

Video. Om du går in i våra Microsoft Store-butiker eller andra lokaler, eller besöker ett Microsoft-event, kan bilden av dig fångas upp av våra säkerhetskameror.

Om du använder Spend kan vi även samla in betalkortsinformation, kvittouppgifter eller uppgifter om penningtransaktioner för att tillhandahålla tjänsten.

Om du använder Onlinetjänster för företag samlar Microsoft in kunddata (inklusive innehåll), supportdata och administratörsdata, vilka definieras nedan i avsnittet Företags- och utvecklarprodukter.

Vi samlar också in information som du tillhandahåller oss och innehållet i meddelanden som du skickar till oss, såsom feedback och recensioner du skriver, eller frågor och information du lämnar för kundsupport. När du kontaktar oss, t.ex. för kundsupport, telefonsamtal eller chattsessioner med våra representanter, kan samtalen övervakas och spelas in.

I de produktspecifika avsnitten nedan beskrivs de rutiner för uppgiftsinsamling som tillämpas för användning av produkterna.

Hur vi använder personuppgifterHur vi använder personuppgiftermainhowweusepersonaldatamodule
Sammanfattning
Hela texten

Microsoft använder data som vi samlar in för tre grundläggande syften som beskrivs mer utförligt nedan: (1) för att bedriva vår verksamhet och tillhandahålla (inklusive förbättra och anpassa) produkterna vi erbjuder, (2) för att skicka kommunikation, inklusive kampanjer, (3) för att visa reklam, i våra egna produkter som stöds av reklam, som MSN and Bing, eller i andra produkter från tredje part.

För dessa syften kombinerar vi data som vi samlar in för att ge dig en smidigare, konsekventare och mer anpassad erfarenhet. Exempelvis kan Cortana använda de favoritsportlag som du lägger till i appen Microsoft Sports för att tillhandahålla information som är relevant för dina intressen, och Microsoft Store kan använda information om de appar och tjänster du använder för att ge dig anpassade rekommendationer om appar. Men för att förbättra sekretessen har vi byggt in tekniska och rutinmässiga skydd som är utformade för att förhindra vissa datakombinationer. Exempelvis lagrar vi uppgifter som vi samlar in när du inte är autentiserad (ej inloggad) separat från all kontoinformation som identifierar dig direkt, såsom ditt namn, e-postadress eller telefonnummer.

Tillhandahålla och förbättra våra produkter. Vi använder uppgifter för att tillhandahålla och förbättra produkterna vi erbjuder och utföra nödvändiga affärsåtgärder. Detta innefattar att hantera produkterna, underhålla och förbättra produkternas prestanda, utveckla nya funktioner, bedriva forskning och tillhandahålla kundsupport. Exempel på sådan användning innefattar följande:

 • Tillhandahålla produkterna. Vi använder uppgifter för att utföra dina transaktioner med oss och för att förse dig med våra produkter. Ofta innehåller produkterna anpassade funktioner och rekommendationer som förbättrar din produktivitet och trivsel, och som automatiskt skräddarsyr din erfarenhet baserat på våra uppgifter om dina aktiviteter, intressen och din position.
 • Kundsupport. Vi använder uppgifter för att diagnostisera problem med produkten, reparera kundernas enheter och ge support- och stödtjänster.
 • Produktaktivering. Vi använder data – såsom enhets- och programtyp, position och unik enhet, program, nätverks- och prenumerationsidentifierare – för att aktivera programvara och enheter som kräver aktivering.
 • Produktförbättring. Vi använder data för att ständigt förbättra våra produkter, bland annat genom att lägga till nya funktioner. Vi använder exempelvis felrapporter för att förbättra säkerhetsfunktioner, sökfrågor och klick i Bing för att förbättra relevansen för sökresultat, användningsdata för att avgöra vilka nya funktioner som ska prioriteras och ljudinspelningar från röstinmatningsfunktioner för att förbättra precisionen för taligenkänning.
 • Säkerhet och tvistlösning. Vi använder uppgifter för att skydda våra produkters och kunders säkerhet, för att upptäcka och förhindra bedrägeri, för att bekräfta programvarulicensers giltighet och för att lösa tvister och verkställa våra avtal. Våra säkerhetsfunktioner och produkter kan stoppa skadlig programvara och meddela användare om skadlig programvara har hittats på deras enheter. Vissa av våra kommunikations- och filsynkroniseringsprodukter, såsom Outlook eller OneDrive, söker systematiskt igenom innehållet automatiskt för att identifiera misstänkt skräppost, virus, stötande handlingar eller URL:er som har flaggats som bedrägeri, nätfiske eller skadlig kod. Vi kan också blockera leverans av ett meddelande eller ta bort innehållet om det bryter mot våra villkor.
 • Affärsverksamhet. Vi använder uppgifter för att utveckla aggregerade analyser och business intelligence som gör det möjligt för oss att driva, skydda, ta välgrundade beslut och rapportera din verksamhets prestation.

Kommunikation. Vi använder data som vi samlar in för att kommunicera med dig och anpassa vår kommunikation. Exempelvis kan vi kontakta dig per telefon, via e-post eller på andra sätt för att informera dig om när en prenumeration är på väg att upphöra, diskutera ditt licensieringskonto, meddela dig när säkerhetsuppdateringar finns tillgängliga, påminna dig om artiklar som finns kvar i din kundvagn, uppdatera dig eller fråga om en service- eller reparationsförfrågan eller informera dig om att du måste vidta en åtgärd för att hålla ditt konto aktivt. Dessutom kan du registrera dig för e-postprenumerationer och välja om du vill ta emot kampanjmeddelanden från Microsoft via e-post, SMS, vanlig post och telefon. Mer information om hur du hanterar dina kontaktdata, e-postprenumerationer och kampanjmeddelanden hittar du i avsnittet Åtkomst och kontroll i denna sekretesspolicy.

Reklam. Microsoft använder inte det du säger i e-post, chattar, videosamtal eller röstbrevlåda eller dina dokument, foton eller andra personliga filer för att rikta reklam mot dig.

Vi använder data vi samlar in genom våra interaktioner med dig, via några av våra produkter och på tredje partswebbplatser, för att visa reklam. Till exempel:

 • Microsoft kan använda data för att välja och leverera en del av den reklam du ser på Microsofts webbplatser, till exempel Microsoft.com, MSN och Bing.
 • När annonserings-ID är aktiverat i Windows 10 som en del av dina sekretessinställningar kan Microsoft-appar komma åt och använda det (ungefär på samma sätt som webbplatser kan komma åt och använda en unik identifierare som lagrats i en cookie) för att välja och leverera annonser i sådana appar.
 • Data som vi samlar in kan vi dela med tredje part som Oath, AppNexus eller Facebook (se nedan), så att de kan välja och leverera en del av den reklam du ser i våra produkter, deras produkter eller andra webbplatser och appar som dessa partner hanterar.
 • Annonsörer kan välja att placera våra webb-beacons på sina webbplatser och tillåta Microsoft att samla in information därifrån, t.ex. om aktiviteter, köp och besök. Vi använder dessa data på uppdrag av våra annonserande kunder för att hjälpa dem rikta annonser. Vi kan också dela identifierbara data direkt med serviceleverantörer som Oath, AppNexus eller Facebook för att tillåta dem att tillhandahålla tjänster för vår räkning eller för att samarbeta med oss i att välja och sköta annonserna för våra reklampartner.

Annonserna som du ser kan väljas utifrån data om dig som vi bearbetar, till exempel dina intressen och favoriter, din position, dina transaktioner, hur du använder våra produkter, sökfrågor eller innehåll du visar. Om du t.ex. visar innehåll på MSN om bilar, kan vi visa reklam om bilar. Om du söker på ”pizzerior i Seattle” på Bing, kanske du får se annonser i dina sökresultat för restauranger i Seattle.

Annonserna kan också väljas utifrån annan information som vi får reda på om dig med tiden med hjälp av demografiska data, positionsdata, sökfrågor, intressen och favoriter, användningsdata från våra produkter och webbplatser och från våra annonsörers och partners webbplatser och appar. Vi refererar till dessa annonser som ”intressebaserad reklam” i den här policyn. Om du t.ex. visar spelinnehåll på xbox.com kan du få se erbjudanden om spel på MSN. För att tillhandahålla intressebaserad reklam kombinerar vi cookies på din enhet med information som vi samlar in (t.ex. IP-adresser) när din webbläsare interagerar med våra webbplatser. Om du väljer att avanmäla dig från intressebaserad reklam kommer data som är associerade med dessa cookies inte att användas.

Ytterligare information om vår reklamrelaterade användning av data omfattar:

 • Bästa praxis och åtaganden för reklambranschen. Microsoft är medlem i Network Advertising Initiative (NAI) och följer NAI:s regler för uppförande. Vi följer även dessa självreglerande program:
 • Barn och reklam. Vi levererar inte intressebaserad reklam till barn vars födelsedatum i deras Microsoft-konto identifierar dem som yngre än 13 år.
 • Datakvarhållning. För intressebaserad reklam behåller vi inte uppgifterna längre än 13 månader, om vi inte erhåller din tillåtelse för att behålla dessa längre.
 • Datadelning. I vissa fall delar vi reklamrapporter om data som vi har samlat in på deras webbplatser eller annonser.
 • Data som samlats in av andra reklamföretag. Annonsörer kan ibland inkludera sina egna webb-beacon (eller sådana som tillhör deras övriga reklampartner) inuti sina annonser för att kunna ställa in och läsa sina egna cookie. Dessutom samarbetar Microsoft med tredje parts reklamföretag för att göra det lättare att tillhandahålla reklamtjänster, och vi tillåter även andra tredje parts reklamföretag att visa annonser på våra webbplatser. Dessa tredje parter kan placera cookies på din dator och samla in uppgifter om dina onlineaktiviteter på olika webbplatser eller internettjänster. Dessa företag omfattar för närvarande, men är inte begränsade till: A9, AppNexus, Criteo, Facebook, MediaMath, nugg.adAG, Oath, Rocket Fuel, Yahoo!. Du kan hitta mer information om varje företags rutiner, inklusive alternativen de erbjuder, genom att klicka på företagsnamnen ovan. Många av dem är även medlemmar i NAI eller DAA, som båda erbjuder ett enkelt sätt att avanmäla sig från riktad reklam från deltagande företag.
Anledningar till att vi delar dina personuppgifterAnledningar till att vi delar dina personuppgiftermainreasonswesharepersonaldatamodule
Sammanfattning
Hela texten

Vi delar dina personuppgifter med din tillåtelse eller om så är nödvändigt för att slutföra en transaktion eller tillhandahålla en produkt som du har begärt eller godkänt. Exempelvis delar vi innehåll med tredje parter när du uppmanar oss att göra så, såsom när du skickar ett e-postmeddelande till en vän, delar foton och dokument via OneDrive eller länkar konton med en annan tjänst. När du tillhandahåller betalningsdata för ett köp, delar vi dessa med banker och andra institutioner som behandlar betalningstransaktioner eller levererar andra finansiella tjänster, samt för att förhindra bedrägeri och minska kreditkortsrisker.

Dessutom delar vi personuppgifter med dotterbolag som Microsoft kontrollerar samt samarbetspartner. Vi delar även personuppgifter med leverantörer eller ombud som arbetar för vårt uppdrag med syftet som är beskrivet i denna policy. Exempelvis är det möjligt att företag som vi anlitat för att tillhandahålla kundservicesupport eller assistans med att skydda och säkra våra system och tjänster behöver tillgång till personuppgifter för att kunna tillhandahålla dessa tjänster. I detta fall måste dessa företag följa våra krav för dataintegritet samt säkerhet, och är inte tillåtna att använda personuppgifter de tar emot i annat syfte. Vi kan också lämna ut personuppgifter som en del av en gemensam affär, exempelvis en sammanslagning eller försäljning av tillgångar.

Slutligen kan vi komma att lämna ut eller spara dina personuppgifter, däribland ditt privata innehåll (såsom innehållet i din e-post på Outlook.com eller filer i privata mappar på OneDrive), när vi i gott uppsåt anser att det är nödvändigt för att:

 1. följa lagen eller som svar vid en rättslig process, däribland till polis och andra myndigheter
 2. skydda våra kunder, exempelvis för att förhindra skräppost eller bedrägeriförsök, eller för att underlätta förhindrande av dödsfall eller allvarlig skada,
 3. hantera och upprätthålla säkerheten för våra produkter, däribland att förhindra eller stoppa en attack på våra datorsystem eller nätverk,
 4. skydda rättigheter eller egendom som tillhör Microsoft eller våra kunder, inklusive verkställa de villkor som styr din användning av tjänsterna, men om vi får information om att någon använder våra tjänster för att handla med stulen immateriell eller fysisk egendom som tillhör Microsoft kommer vi inte att själva undersöka en kunds privata innehåll, utan vi kan då överlåta ärendet till en polismyndighet.

Mer information om uppgifter som vi offentliggör som svar på förfrågningar från polismyndigheter och andra myndigheter finns i vår Rapport gällande transparens vid brottsbekämpning på microsoft.com/about/corporatecitizenship/en-us/reporting/transparency.

Observera att vissa av våra produkter innehåller länkar till produkter från tredje part vars sekretessrutiner skiljer sig från Microsofts. Om du anger personuppgifter i någon av dessa produkter behandlas dina uppgifter enligt deras respektive sekretesspolicy.

Hur du kommer åt och kontrollerar dina personuppgifterHur du kommer åt och kontrollerar dina personuppgiftermainhowtoaccesscontrolyourdatamodule
Sammanfattning
Hela texten

Du kan visa, redigera och ta bort dina personuppgifter online för många Microsoft-produkter. Du kan även göra val angående Microsofts insamling och användning av dina uppgifter. Hur du kommer åt eller kontrollerar dina personuppgifter beror på vilka produkter du använder. Till exempel:

 • Microsofts sekretesspanel. Du kan se och styra aktivitetsdata för flera Microsoft-tjänster på Microsofts sekretesspanel på: account.microsoft.com/privacy. Därifrån kan du visa, rensa och söka efter positionsdata som är kopplade till ditt Microsoft-konto. Du kan även hantera data i din Cortana-anteckningsbok och i Microsoft Health-tjänster.
 • Volume Licensing Service Center (VLSC). På här får du enkelt åtkomst till all din licensieringsinformation på ett och samma ställe.
 • Microsoft-konto. Om du vill komma åt, redigera eller ta bort profil- och betalningsinformationen på ditt Microsoft-konto, eller ändra ditt lösenord, lägga till säkerhetsinformation eller avsluta ditt konto kan du göra det genom att besöka account.microsoft.com. Härifrån kan du även komma åt kontroller för andra Microsoft-produkter.
 • Skype. Om du vill komma åt, redigera eller ta bort profil- och betalningsinformationen på ditt Skype-konto eller ändra ditt lösenord, kan du logga in på ditt konto på login.skype.com/login.
 • Xbox. Om du använder Xbox Live eller Xbox.com kan du granska eller redigera dina personuppgifter, bland annat faktura- och kontouppgifter, sekretessinställningar, Internetsäkerhet och inställningar för informationsdelning, genom att ansluta till Min Xbox på Xbox-konsolen eller på webbplatsen Xbox.com.
 • Microsoft Store. Du kan komma åt din Microsoft Store-profil och kontoinformation genom att besöka www.microsoftstore.com/ och klicka på Visa konto eller Orderhistorik.
 • Microsoft.com. Du kan komma åt och uppdatera din profil på microsoft.com genom att besöka Microsoft.com Profile Center.
 • Om du har en offentlig profil på Microsoft Developer Network kan du komma åt och redigera den på connect.microsoft.com/profile.aspx.

Om du inte kan komma åt personuppgifter som samlas in av Microsoft via länkarna ovan eller direkt genom Microsofts produkter, kan du alltid kontakta Microsoft med hjälp av vårt webbformulär. Vi svarar på förfrågningar om åtkomst eller borttagning av dina personuppgifter inom 30 dagar.

Dina kommunikationsinställningar

Du kan välja huruvida du vill ta emot kampanjmeddelanden från Microsoft via e-post, SMS, vanlig post och telefon. Om du får reklammeddelanden via e-post eller SMS från oss och vill avanmäla dig från dem kan du göra det genom att följa anvisningarna i meddelandet. Du kan också välja om du vill få reklam via e-post, telefonsamtal och vanlig post genom att logga in med ditt personliga Microsoft-konto och visa din kommunikationsbehörigheter där du kan uppdatera kontaktinformation, hantera kontaktpreferenser inom Microsoft, avanmäla dig från e-postprenumerationer och välja att dela din kontaktinformation med Microsofts partner. Om du inte har något personligt Microsoft-konto kan du hantera dina e-postinställningar för Microsoft genom att använda detta webbformulär. Dessa val gäller inte för obligatoriska tjänstmeddelanden som ingår i vissa Microsoft-tjänster eller undersökningar eller andra informell kommunikation som har sin egen metod för att avbryta prenumeration.

Dina reklamalternativ

Du kan avanmäla dig från intressebaserad reklam från Microsoft genom att besöka vår avanmälningssida. När du avanmäler dig lagras ditt val i en cookie som är specifik för den webbläsare du använder. Denna avanmälningscookie gäller i fem år. Om du tar bort cookies från din enhet måste du avanmäla dig på nytt.

Du kan även länka ditt avanmälningsval till ditt personliga Microsoft-konto. Det gäller då på alla enheter där du använder det kontot och fortsätter att gälla tills dess att någon annan loggar in med ett annat personligt Microsoft-konto på den enheten. Om du tar bort cookies på din enhet, måste du logga in igen för att inställningarna ska gälla.

För annonsering i appar på Windows kan du använda avanmälan som är länkad till ditt personliga Microsoft-konto, eller avanmäla dig från intressebaserad reklam genom att stänga av annonserings-ID i Windows inställningar.

Eftersom informationen som används för intressebaserad reklam även används för andra nödvändiga syften (bland annat tillhandahålla våra produkter, analyser och bedrägeridetektering) upphör inte insamlingen av uppgifter om du avanmäler dig från intressebaserad reklam. Det innebär inte heller att du inte kommer att se några eller färre annonser. Men om du väljer att avanmäla dig kommer den reklam du får inte längre vara intressebaserad och kan vara mindre relevant för dig.

Du kan avanmäla dig från intressebaserad reklam från tredje part som vi samarbetar med genom att besöka deras webbplatser (se ovan).

Webbläsarbaserade kontroller

 • Cookie-kontroller. Relevanta webbläsarbaserade cookiekontroller beskrivs i Cookies-avsnittet i denna sekretesspolicy.
 • Spårningsskydd. Internet Explorer (version 9 eller senare) har en funktion som kallas Spårningsskydd som blockerar innehåll från tredje part, bland annat cookies, från alla webbplatser som du lägger till i spårningsskyddets lista. Genom att begränsa anrop till dessa webbplatser, begränsar webbläsaren informationen som dessa tredje partssidor kan samla in om dig.
 • Webbläsarkontroller för ”Do Not Track”. Vissa webbläsare har integrerade ”Do Not Track” (DNT)-funktioner som kan skicka en signal till webbplatserna du besöker och anger att du inte vill bli spårad. Eftersom det ännu inte finns en gemensam syn på hur man ska tolka DNT-signalen, svarar inte Microsoft-tjänster för närvarande på webbläsar-DNT-signaler. Vi fortsätter att arbeta med internetbranschen för att nå en gemensam överenskommelse om hur DNT-signaler ska behandlas. Tills dess kan du använda de andra verktygen som vi tillhandahåller för att kontrollera datainsamling och -användning, inklusive möjligheten att avanmäla dig från intressebaserad reklam från Microsoft som beskrivs ovan.
Cookies och liknande teknikCookies och liknande teknikmaincookiessimilartechnologiesmodule
Sammanfattning
Hela texten

Microsoft använder cookies (små textfiler som placeras på din enhet) och liknande teknik för att tillhandahålla sina webbplatser och onlinetjänster och för att underlätta insamling av data. Texten i en cookie består av en sträng med siffror och bokstäver som ger en unik identifiering av din dator men som också kan innehålla annan information. Microsofts appar använder ytterligare identifierare, t.ex. annonserings-ID i Windows för liknande syften, och många av våra webbplatser och program innehåller också webb-beacons och annan liknande teknik, såsom beskrivs nedan.

Vår användning av cookies och liknande teknik

Microsoft använder cookies och liknande teknik, beroende på produkt, för bland annat följande syften:

 • Lagra dina inställningar. Inställningar som gör det möjligt för våra produkter att drivas korrekt, eller inställningar som behålls över tid, kan lagras på din enhet. Om du exempelvis anger din ort eller ditt postnummer på en Microsoft-webbplats för att få lokala nyheter eller väderinformation kan vi lagra dessa uppgifter i en cookie så att du ser relevant lokal information nästa gång du besöker webbplatsen. Vi kan också spara inställningar, t.ex. för språk, webbläsare och multimediespelare, så att de inte behöver göras varje gång du kommer tillbaka till webbplatsen. Om du väljer att avanmäla dig från intressebaserad reklam sparar vi ditt val i en cookie på din enhet.
 • Inloggning och autentisering. När du loggar in på en webbplats med ditt personliga Microsoft-konto lagras ett unikt ID-nummer och inloggningstid i en krypterad cookie på din enhet. Tack vare denna cookie kan du gå från sida till sida på webbplatsen utan att behöva logga in på varje sida. Du kan också spara din inloggningsinformation så att du inte behöver logga in varje gång du kommer tillbaka till webbplatsen.
 • Säkerhet. Vi använder cookies för att upptäcka bedrägerier och missbruk av våra webbplatser och tjänster.
 • Lagra information som du tillhandahåller en webbplats. När du tillhandahåller information eller lägger till produkter i en kundvagn när du shoppar på Microsofts webbplatser lagrar vi dessa data i en cookie för att komma ihåg produkterna och den information som du har lagt till.
 • Sociala medier. Några av våra webbplatser har sociala medier-cookies, inklusive sådana som gör att användare som är inloggade på den sociala medietjänsten kan dela innehåll via tjänsten.
 • Feedback. Microsoft använder cookies för att du ska kunna ge feedback på en webbplats.
 • Intressebaserad reklam. Microsoft använder cookies för att samla in uppgifter om din Internetaktivitet och identifiera dina intressen så att vi kan tillhandahålla den reklam som är mest relevant för dig. Du kan avanmäla dig från intressebaserad reklam från Microsoft genom att följa beskrivningen i avsnittet Åtkomst och kontroll i denna sekretesspolicy.
 • Visa annonser. Microsoft använder cookies för att logga hur många besökare som har klickat på en annons och logga vilka annonser du har sett, så att du inte ser samma upprepade gånger.
 • Analyser. Vi använder cookies och andra identifierare för insamling av användnings- och prestandadata för att tillhandahålla våra produkter. Vi kan exempelvis använda cookies för att räkna antalet unika besökare på en webbsida eller tjänst och för att utveckla annan statistik om våra produkter. Detta omfattar cookies från Microsoft och tredje partsleverantörer av analyser.
 • Prestanda. Microsoft använder cookies för belastningsutjämning för att säkerställa att webbplatser körs.

Några av de cookies vi vanligtvis använder finns uppräknade nedan. Denna lista är inte fullständig utan avser att illustrera några av anledningarna till att vi placerar ut cookies. Om du besöker en av våra webbplatser, kan denna placera någon eller alla av följande cookies:

 • MUID, MC1 och MSFPC – Identifierar unika webbläsare som besöker Microsofts webbplatser. Dessa cookies används för annonsering, webbplatsanalys och andra verksamhetssyften.
 • ANON – Innehåller ANID, en unik identifierare som härleds från ditt Microsoft-konto, som används för reklam, anpassning och drift. Det används också för att spara ditt val att avanmäla dig från intressebaserad reklam från Microsoft, om du har valt att associera din avanmälan med ditt Microsoft-konto.
 • CC – Innehåller en landskod som fastställs från din IP-adress.
 • PPAuth, MSPAuth, MSNRPSAuth, KievRPSAuth – Hjälper till att autentisera dig när du loggar in med ditt Microsoft-konto.
 • NAP – Innehåller en krypterad version av ditt land, postnummer, ålder, kön, språk och yrke, om detta är känt, baserat på din Microsoft-kontoprofil.
 • MH – Visas på webbplatser med gemensam marknadsföring där Microsoft samarbetar med en annonsör. Denna cookie identifierar annonsören så att rätt annons väljs.
 • MR – Används för att samla in information för analys.
 • TOptOut – Registrerar ditt beslut att inte ta emot intressebaserad reklam från Microsoft.

Utöver cookies som Microsoft kan placera ut när du besöker våra webbplatser, kan tredje part också placera ut vissa cookies när du besöker Microsofts webbplatser. Ibland beror detta på att vi har anlitat tredje part för att tillhandahålla vissa tjänster för vår räkning, exempelvis webbplatsanalys. Andra gånger beror det på att våra webbsidor har innehåll eller annonser från tredje part, som videofilmer, nyhetsinnehåll eller annonser från andra reklamnätverk. Eftersom din webbläsare ansluter till en webbserver hos tredje part för att hämta innehållet, kan denna tredje part placera ut eller läsa sin egen cookie på din enhet och samla in information om dina onlineaktiviteter på olika webbplatser eller internettjänster.

Hur du hanterar cookies

De flesta webbläsarna accepterar automatiskt cookies, men ger kontroller som gör det möjligt för dig att blockera eller radera dem. I till exempel Microsoft Edge kan du blockera eller ta bort cookies genom att klicka på Inställningar och Sekretesspolicy och Cookies. Instruktioner för att blockera eller radera cookies i andra webbläsare kan finnas i respektive webbläsares sekretess- eller hjälpdokumentation.

Vissa funktioner i Microsofts produkter styrs av cookies. Notera att om du väljer att blockera cookies kan du kanske inte logga in eller använda dessa funktioner, och inställningar som är beroende av cookies kan försvinna. Om du väljer att ta bort cookies tas alla inställningar som styrs av dessa cookies bort, inklusive reklaminställningar. De kan då behöva återskapas.

Ytterligare sekretesskontroller som kan påverka cookies, inklusive funktionen Spårningsskydd i Microsofts webbläsare, beskrivs i avsnittet Åtkomst och kontroll i denna sekretesspolicy.

Vår användning av webb-beacons och analystjänster

Microsofts webbsidor kan innehålla elektroniska bilder som kallas webb-beacon (kallas ibland även single-pixel gif). De används för att leverera cookies på våra webbplatser, räkna användare som har besökt sidorna och leverera produkter i samarbete med andra företag. Vi kan skicka med webb-beacons i reklammeddelanden eller nyhetsbrev för att avgöra om meddelandena har öppnats eller använts.

Utöver att placera webb-beacons på våra egna webbplatser, arbetar vi ibland tillsammans med andra företag för att placera webb-beacons på deras webbplatser eller i deras reklam. Detta hjälper oss att utveckla statistik om hur ofta klickningar på en annons på en Microsoft-webbsida slutar med ett köp eller annan åtgärd på annonsörens hemsida.

Slutligen innehåller Microsofts produkter ofta webb-beacons eller liknande teknik från tredje partsleverantörer av analystjänster. De hjälper oss att sammanställa statistik om hur effektiva våra kampanjer och andra åtgärder är. Med denna teknik kan analysleverantörer ställa in eller läsa sina egna cookies eller andra identifierare på din enhet, genom vilka de kan samla in information om dina internetaktiviteter med olika program, webbplatser eller produkter. Dock förbjuder vi dessa analysleverantörer att använda webb-beacons på våra webbplatser för att komma åt information som direkt identifierar dig (som ditt namn eller din e-postadress). Du kan välja att avanmäla dig från datainsamling eller användning av vissa av dessa analysleverantörer genom att klicka på följande länkar:

Andra liknande tekniker

Utöver vanliga cookies och webb-beacons kan våra produkter även använda andra liknande tekniker för att lagra och läsa datafiler på din dator. Detta görs vanligtvis för att behålla dina inställningar eller för att förbättra hastighet och prestanda genom att vissa filer lagras lokalt. Men liksom vanliga cookies kan dessa tekniker också användas för att lagra unika identifierare för din dator som sedan kan användas för att spåra beteende. Dessa tekniker innefattar Local Shared Objects (eller ”Flash-cookies”) och Silverlights programlagring.

Local Shared Objects eller ”Flash cookies”. Webbplatser som använder Adobe Flash-teknik kan använda Local Shared Objects eller ”Flash-cookies” för att lagra data på datorn. Hantera eller blockera Flash-cookies genom att gå till www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager.html.

Silverlights programlagring. Webbplatser eller program som använder Microsoft Silverlight-teknik har också möjlighet att lagra data genom Silverlights programlagring. Mer information om att hantera eller blockera sådan lagring finns i avsnittet Silverlight i denna policy.

Meddelande till slutanvändareMeddelande till slutanvändaremainnoticetoendusersmodule
Sammanfattning
Microsoft-kontoMicrosoft-kontomainmicrosoftaccountmodule
Sammanfattning
Hela texten

Med ett Microsoft-konto kan du logga in på Microsofts produkter, och även produkter som tillhör partner utvalda av Microsoft. När du skapar ditt eget Microsoft-konto hänvisar vi till det kontot som ett personligt Microsoft-konto. När du loggar in på produkter som använder Microsoft Azure Active Directory (AAD) med en e-postadress från din arbetsgivare eller skola hänvisar vi till det som ett arbets- eller skolkonto.

Skapa och använda ditt personliga Microsoft-konto. När du skapar ett personligt Microsoft-konto efterfrågas vissa personliga data och vi kommer att tilldela dig ett unikt ID-nummer för att identifiera ditt konto och associerad information. Medan vissa produkter, t.ex. sådana som involverar betalning, kräver ett verkligt namn, kan du logga in och använda andra Microsoft-produkter utan att ange ditt egentliga namn. Vissa uppgifter som du tillhandahåller, t.ex. visningsnamn, e-postadress och telefonnummer, kan användas för att hjälpa andra att hitta och få kontakt med dig inom Microsofts produkter. Personer som känner till ditt visningsnamn, din e-postadress eller ditt telefonnummer kan till exempel använda den informationen för att söka efter dig på Skype och skicka en inbjudan till dig. Om du använder en e-postadress från arbetet eller skolan för att skapa ett personligt Microsoft-konto och din arbetsgivare eller skola som utfärdade adressen börjar hantera kontot med Azure Active Directory (AAD), måste du uppdatera e-postadressen som är kopplad till ditt Microsoft-konto för att fortsätta komma åt Microsoft-produkter som inte använder AAD (till exempel Xbox Live).

Inloggning. När du loggar in på ditt Microsoft-konto skapar vi en registrering av inloggningen, vilket innefattar datum och tid, information om produkten du loggade in på, ditt inloggningsnamn, det unika numret som är tilldelat ditt konto, ett unikt id som har tilldelats din enhet, din IP-adress samt ditt operativsystem och webbläsarversion.

Logga in på Microsoft. När du loggar in på kontot får du tillgång till förbättrad anpassning, med sömlösa och enhetliga upplevelser i alla produkter och enheter. Inloggning i kontot ger också möjlighet att komma åt och använda datalagring i molnet, möjlighet att betala med betalningsmedel som har lagrats i ditt Microsoft-konto samt möjlighet att aktivera andra förbättrade funktioner och inställningar. När du loggar in på ditt konto förblir du inloggad tills du loggar ut. Om du lägger till ditt Microsoft-konto till en Windows-enhet (version 8 eller senare), loggas du automatiskt in på produkter som använder Microsoft-konto som du kommer åt med den enheten. När du är inloggad kommer vissa tjänster att visa ditt namn eller användarnamn och ditt profilfoto (om du lagt till ett till din profil) som en del av din användning av Microsofts produkter, bland annat dina kommunikationer, sociala interaktioner och offentliga publiceringar.

Logga in på tredjepartsprodukter. Om du loggar in på en tredjepartstjänst med ditt Microsoft-konto blir du ombedd att samtycka till att dela kontodata som krävs av den tjänsten. Tredje part kommer även att ta emot versionsnummer som tilldelas ditt konto (ett nytt versionsnummer tilldelas varje gång du ändrar dina inloggningsdata) och information om ditt konto har inaktiverats. Om du har godkänt att dela dina profildata visas ditt namn eller användarnamn och ditt profilfoto (om det har lagts till i din profil) när du är inloggad på produkten från tredje part. Om du väljer att använda Microsoft-kontot för att göra inbetalningar till tredjeparter, skickar Microsoft till den aktuella tredjeparten, den information som är lagrad i ditt Microsoft-kontot och behövs för att slutföra betalningen och ordern. Sådan information är exempelvis namn, kreditkortsnummer, faktura- och leveransadresser och relevant kontaktinformation. Information som tredjeparten tar emot när du loggar in eller gör ett inköp kan tredjeparten använda och dela enligt sina egna rutiner och policyer. Du bör noggrant läsa igenom sekretesspolicyn för varje produkt som du loggar in i och från varje återförsäljare som du köper något av, så att du kan avgöra hur insamlade data hanteras.

Personliga Microsoft-konton från tredje part. Om du tog emot ditt personliga Microsoft-konto från en tredje part, som en leverantör av Internettjänster, kan den tredje parten ha rättigheter till ditt konto, inklusive möjligheten att komma åt eller radera ditt Microsoft-konto. Du bör noggrant granska eventuella ytterligare villkor som den tredje parten tillhandahöll dig för att förstå vad den kan göra med ditt konto.

Använda konton för arbete och skola. Om din arbetsgivare eller skola använder Azure Active Directory (AAD) för att utfärda och hantera kontot kan du använda ditt arbets- eller skolkonto för att logga in på Microsoft-produkter som använder AAD (till exempel Office 365 eller Skype för företag). Om det krävs av din organisation kommer du också bli ombedd att ange ett telefonnummer eller en alternativ e-postadress för ytterligare säkerhetsverifiering. Om du loggar in på Microsoft-produkter med ett arbets- eller skolkonto, kan ägaren av domänen som är associerad med din e-postadress styra och administrera ditt konto och få tillgång till och behandla dina data, inklusive innehållet i kommunikation och filer. Din användning av produkterna kan bli föremål för din organisations eventuella policy. Microsoft ansvarar inte för sekretess eller säkerhetspolicy eller praxis hos dessa organisationer, vilket kan skilja sig från dem i Microsoft. Om din organisation administrerar hur du använder Microsoft-produkter vänder du dig till administratören vid frågor om sekretess. Se även Meddelande till slutanvändare.

Annan viktig sekretessinformationAnnan viktig sekretessinformationmainotherimportantprivacyinformationmodule
Sammanfattning

Nedan hittar du ytterligare sekretessinformation som kan vara viktig för dig. Du hittar också mer information om Microsofts åtagande för att skydda din integritet på privacy.microsoft.com.

Europeiska sekretessrättigheterEuropeiska sekretessrättighetermaineuropeanprivacymodule
Sammanfattning

Microsoft följer aktuella dataskyddslagar i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, som vid tillämplighet omfattar följande rättigheter:

 • Om behandling av personuppgifter baseras på ditt medgivande, har du rätt att när som helst dra tillbaka ditt medgivande för framtida behandling av personuppgifter.
 • Du har rätt att begära en ”personuppgiftskontroll” (enligt definitionen i lagstiftningen) samt åtkomst till och ändring av dina personuppgifter.
 • Du har rätt att motsätta dig bearbetning av dina personuppgifter.
 • Du har rätt att framföra klagomål hos en dataskyddsmyndighet.

I enlighet med fransk lagstiftning kan du även skicka oss specifika instruktioner om hur dina personuppgifter får användas efter din död. Det gör du genom att använda webbformulär .

När vi bearbetar dina personuppgifter gör vi det med ditt samtycke och/eller på behovsbasis, i syfte att kunna erbjuda de produkter som du använder, driva vår verksamhet, uppfylla våra avtalsenliga och juridiska skyldigheter, skydda våra system och kunder eller uppfylla andra legitima intressen enligt beskrivningarna i avsnitten ”Hur vi använder dina personliga data” och ”Anledningar till varför vi delar dina personliga data” ovan. När vi överför personuppgifter från det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet gör vi det baserat på ett antal juridiska mekanismer, enligt beskrivningen i avsnittet ”Var vi sparar och behandlar personliga data” nedan.

Säkerhet för personliga dataSäkerhet för personliga datamainsecurityofpersonaldatamodule
Sammanfattning

Microsoft värnar om att skydda dina personliga data. Vi använder en rad säkerhetstekniker och säkerhetsmetoder för att skydda personliga data från oönskad åtkomst, användning och utlämnande. Till exempel lagras personliga data som du anger på datorsystem som har begränsad åtkomst och finns i skyddade lokaler. Vid överföring av mycket känsliga data (exempelvis kreditkortsnummer och lösenord) via Internet, skyddar vi denna med kryptering.

Var vi sparar och behandlar personliga dataVar vi sparar och behandlar personliga datamainwherewestoreandprocessdatamodule
Sammanfattning

Personuppgifter som samlas in av Microsoft kan lagras och behandlas i den region där du bor, i USA eller i andra länder där Microsoft, dess samarbetspartner, dotterbolag eller leverantörer är verksamma. Microsoft har stora datacenter i Australien, Brasilien, Finland, Frankrike, Hongkong, Indien, Irland, Japan, Kanada, Korea, Malaysia, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Tyskland, USA och Österrike. Den primära lagringsplatsen är vanligen i kundens region eller i USA, ofta med en säkerhetskopia hos ett datacenter i en annan region. Lagringsplatserna väljs med avsikt att fungera effektivt, att förbättra prestanda och skapa redundans i syfte att skydda data om strömavbrott eller andra problem skulle inträffa. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att uppgifter som vi samlar in enligt denna sekretesspolicy behandlas enligt bestämmelserna i denna policy och enligt tillämplig lagstiftning där uppgifterna finns.

Vi överför personuppgifter från det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz till andra länder, som i vissa fall, enligt den Europeiska kommissionens utvärdering, inte lever upp till lämplig dataskyddsnivå. När vi gör det använder vi ett antal olika juridiska mekanismer, t.ex. avtal, för att säkerställa att dina rättigheter och skyddsmekanismer fortsätter att gälla för dina uppgifter. Om du vill läsa mer om EU-kommissionens beslut angående skydd av personuppgifter i de länder där Microsoft behandlar personuppgifter går du till: ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm

Microsoft Corporation efterlever EU-U.S. Privacy Shield Framework och Swiss-U.S. Privacy Shield Framework som fastställts av US Department of Commerce angående insamling, användning och lagring av personlig information från EU och Schweiz till USA. Microsoft Corporation har certifierat för Department of Commerce att det följer principerna i Privacy Shield. Om tredje partsrepresentanter behandlar personuppgifter å våra vägnar på ett sätt som är oförenligt med principerna i något av Privacy Shield-ramverken är vi ansvariga, såvida vi inte kan bevisa att vi inte bär ansvaret för händelsen. Microsoft Corporations dotterbolag i USA som kan ses i vår självcertifiering och som listas här följer också principerna i Privacy Shield.

Om det finns en konflikt mellan villkoren i denna sekretesspolicy och Privacy Shield-principerna gäller i första hand Privacy Shield-principerna. Mer information om Privacy Shield-programmet och vår certifiering finns på www.privacyshield.gov.

Om du har en fråga eller ett klagomål rörande Microsofts deltagande i EU-U.S. Privacy Shield eller Swiss-U.S kan du kontakta oss via vårt webbformulär. För eventuella klagomål rörande Privacy Shield-ramverken som inte kan lösas med Microsoft direkt har vi valt att samarbeta med relevant dataskyddsmyndighet eller en panel upprättad av dataskyddsmyndigheterna i EU (DPA) för att lösa tvister. Kontakta oss om du vill nå de relevanta DPA-kontakterna. Som beskrivs närmare i Privacy Shield-principerna används bindande skiljeförfarande för att lösa klagomål som inte kan lösas på annat sätt. Microsoft omfattas av U.S. Federal Trade Commission (FTC) rörande utredning och lagföring.

Vårt bevarande av personliga dataVårt bevarande av personliga datamainOurretentionofpersonaldatamodule
Sammanfattning

Microsoft bevarar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att tillhandahålla produkterna och uppfylla transaktionerna som du har begärt, eller för andra nödvändiga syften, som att efterleva våra legala skyldigheter, lösa tvister och verkställa våra avtal. Eftersom de här behoven kan variera för olika typer av data och för olika typer av produkter och sammanhang, kan faktiska bevarandeperioder variera avsevärt. Kriterier som avgör bevarandeperiodernas längd är till exempel:

 • Hur länge behövs personuppgifterna för att tillhandahålla produkterna och driva vår verksamhet? Detta omfattar bland annat att bibehålla och förbättra produkternas prestanda, att skydda våra system och att administrera nödvändig affärs- och redovisningsinformation. Detta är den generella regel som ligger till grund för beräkning av de flesta bevarandeperioder.
 • Tillhandahåller, skapar och/eller administrerar kunden data med förväntning om att vi behåller informationen tills kunden tar bort den? Exempel kan vara ett dokument som du lagrar i OneDrive eller ett e-postmeddelande som du lagrar i inkorgen i Outlook.com. I sådana fall behåller vi informationen tills du själv väljer att ta bort den, till exempel genom att flytta ett e-postmeddelande från din inkorg i Outlook.com till mappen Borttaget och sedan tömma den. (När mappen Borttaget töms, behålls objekten i vårt system i upp till 30 dagar innan de tas bort slutgiltigt.)
 • Finns det en automatiserad funktion, t.ex som den i Microsofts sekretesspanel, som kunderna kan använda för att komma åt och ta bort personliga data när som helst? Om en sådan funktion saknas, används vanligen en kortare bevarandeperiod.
 • Är den personliga informationen av extra känsligt slag? I så fall används vanligen en kortare bevarandeperiod.
 • Har Microsoft antagit och informerat om en specifik bevarandeperiod för en viss typ av data? För exempelvis Bing-sökfrågor avidentifierar vi lagrade sökuttryck genom att ta bort hela IP-adressen efter 6 månader, och cookie-ID:n och andra identifierare tas bort efter 18 månader.
 • Har användarna godkänt användning av en längre bevarandeperiod? I så fall lagrar vi informationen i enlighet med ditt medgivande.
 • Har Microsoft juridiskt, avtalsenligt eller på annat sätt förbundit sig att lagra informationen? Exempel kan vara obligatorisk lagstiftning om kvarhållning av information i vissa jurisdiktioner, myndighetsorder om att bevara uppgifter som är relevanta för undersökningar, eller uppgifter som måste behållas i syfte att lösa en tvist.
Förhandsversion eller kostnadsfria versionerFörhandsversion eller kostnadsfria versionermainpreviewreleasesmodule
Sammanfattning

Microsoft erbjuder insider-, beta- och andra kostnadsfria produkter och funktioner ("förhandsversioner") så att du kan utvärdera dem och samtidigt ge feedback, inklusive prestanda och användningsdata, till Microsoft. Som ett resultat kan förhandstittar automatiskt samla in ytterligare uppgifter, ge färre kontroller, och i övrigt använda olika integritets- och säkerhetsåtgärder än de som vanligtvis förekommer i våra produkter. Om du deltar i förhandstittar kan vi komma att kontakta dig och fråga om feedback eller intresse för att fortsätta att använda produkten efter allmän lansering.

Ändringar i denna sekretesspolicyÄndringar i denna sekretesspolicymainchangestothisprivacystatementmodule
Sammanfattning

Vi kommer att uppdatera vår sekretesspolicy när det behövs för att återspegla kundfeedback och ändringar i våra produkter. När en policy uppdateras ändras datumet för senaste uppdatering längst upp i policyn och ändringarna beskrivs på sidan Ändringshistorik. Om det sker större ändringar i policyn eller i hur Microsoft använder dina personliga data, meddelas du via anslag på webben eller e-postmeddelande innan ändringarna träder i kraft. Läs gärna denna sekretesspolicy då och då så håller du dig informerad om hur Microsoft skyddar dina uppgifter.

Kontakta ossKontakta ossmainhowtocontactusmodule
Sammanfattning

Om du har en fråga som rör teknisk eller allmän support kan du gå till support.microsoft.com där det finns mer information om Microsofts supporttjänster. Om du har en fråga om lösenord till ett personligt Microsoft-konto går du till Microsofts kontosupport.

Om du har en fråga om sekretess, ett klagomål eller en fråga till Chief Privacy Officer/Data Protection Officer på Microsoft, kontaktar du oss genom att använda vårt Webbformulär. Vi svarar på frågor inom 30 dagar.

Om inget annat anges är Microsoft Corporation dataregisteransvarig för personuppgifter som vi samlar in via produkterna som denna policy gäller. Vår adress är Microsoft Privacy, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052 USA. Telefon: (+1) 425-882-8080.

Microsoft Ireland Operations Limited är vår representant för EES och Schweiz. Uppgiftsskyddsombudet för Microsoft Ireland Operations Limited kan nås på följande adress: Microsoft Ireland Operations, Ltd., Attn: Data Protection, Carmenhall Road, Sandyford, Dublin 18, Ireland.

Skype Communications S.à.r.l. 23-29 Rives de Clausen L-2165 Luxembourg, Luxembourg är dataregisteransvarig för Skype. Kontakta oss rörande Skypes programvara eller produkter genom att skicka en supportförfrågan till Skypes kundtjänst.

Information om lokala Microsoft-kontor finns på www.microsoft.com/worldwide/.

Företags- och utvecklarprodukterFöretags- och utvecklarproduktermainenterprisedeveloperproductsmodule
Sammanfattning
Onlinetjänster för företagOnlinetjänster för företagmainenterpriseservicesmodule
Sammanfattning
Företags- och utvecklarprogramvara och FöretagsenheterFöretags- och utvecklarprogramvara och enhetermainenterprisedevsoftwareappsmodule
Sammanfattning
Cognitive ServicesCognitive Servicesmainmicrosoftcognitiveservicesmodule
Sammanfattning
Produktivitets- och kommunikationsprodukterProduktivitets- och kommunikationsproduktermainprodcommproductsmodule
Sammanfattning
OfficeOfficemainofficeservicesmodule
Sammanfattning
OneDriveOneDrivemainonedrivemodule
Sammanfattning
OutlookOutlookmainoutlookmodule
Sammanfattning
SkypeSkypemainskypemodule
Sammanfattning
Sökning och Artificiell intelligensSökning och Artificiell intelligensmainsearchaimodule
Sammanfattning
BingBingmainbingmodule
Sammanfattning
CortanaCortanamaincortanamodule
Sammanfattning
Microsoft TranslatorMicrosoft TranslatormainMicrosoftTranslatormodule
Sammanfattning
SwiftKeySwiftKeymainswiftkeymodule
Sammanfattning
WindowsWindowsmainwindowsmodule
Sammanfattning

Windows är en anpassad datormiljö där du smidigt kan röra dig mellan, och ansluta till, tjänster, inställningar och innehåll på dina datorenheter från telefoner till surfplattor till Surface Hub. Istället för att vara en statiskt programvara på din enhet är huvudkomponenter i Windows molnbaserade. Såväl moln som lokala delar i Windows uppdateras regelbundet, vilket ger dig de senaste förbättringarna och funktionerna. För att tillhandahålla denna datorupplevelse samlar vi in data om dig, din enhet och hur du använder Windows. Och eftersom Windows är personligt för dig ger vi dig val angående personliga data som vi samlar in och hur vi använder den. Observera att om din Windows-enhet hanteras av din organisation (till exempel din arbetsgivare eller skola), kan din organisation använda centraliserade hanteringsverktyg som tillhandahålls av Microsoft eller andra för att styra enhetsinställningar, enhetspolicy, programuppdateringar, datainsamling av oss eller organisationenen eller andra aspekter av din enhet. Mer information om insamling av data och sekretess i Windows finns på go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=529552. Äldre versioner av Windows (inklusive Vista, 7, 8 och 8.1) omfattas av sina egna sekretesspolicyer.

AktiveringAktiveringmainactivationmodule
Sammanfattning

När du aktiverar Windows associeras en specifik produktnyckel med enheten på vilken din programvara installeras. Produktnyckeln och data om programvaran och din enhet skickas till Microsoft för att validera din licens till programvaran. Dessa data kan skickas igen om din licens måste aktiveras på nytt eller valideras. Enhets- och nätverksidentifierare samt enhetens position skickas till Microsoft också för telefoner som använder Windows. Det görs för att registrera garanti, fylla på lager och för att förhindra bedrägeri.

Annonserings-IDAnnonserings-IDmainadvertisingidmodule
Sammanfattning

Windows skapar ett unikt annonserings-ID för varje användare på en enhet. När annonserings-ID är aktiverat kan appar (både Microsoft-appar och appar från tredjeparter) komma åt och använda det på ungefär samma sätt som webbplatser kan komma åt och använda en unik identifierare som lagrats i en cookie. Därför kan ditt annonserings-ID användas av apputvecklare och annonsnätverk för att tillhandahålla mer relevanta annonser och andra anpassade upplevelser i apparna och på webben. Microsoft samlar in annonserings-ID:t för de användningsområden som beskrivs här endast om du väljer att aktivera annonserings-ID:t som en del av dina sekretessinställningar. Du kan när som helst stänga av åtkomst till identifieraren genom att stänga av annonserings-ID:t i dina sekretessinställningar (i Start > Inställningar > Sekretess). Om du väljer att aktivera den igen återställs ditt annonserings-ID och en ny identifierare genereras. När en app från tredje part får åtkomst till ditt annonserings-ID, omfattas dess användning av sin egen sekretesspolicy. Mer information om Microsofts användning av data för reklam finns i avsnittet Hur vi använder data i denna policy.

DiagnostikDiagnostikmaindiagnosticsmodule
Sammanfattning

När du använder Windows samlar vi in diagnostiska data som hjälper oss att åtgärda problem och förbättra Microsofts produkter. Om du väljer att aktivera Anpassad användningsupplevelse kan informationen även användas för att anpassa din upplevelse av Microsoft-produkterna. Den här informationen skickas till Microsoft och lagras med en eller flera unika identifierare som kan hjälpa oss att känna igen en enskild användare på en viss enhet och förstå enhetens tjänstproblem och användningsmönster. Det finns två nivåer av diagnostik- och användningsdata: grundläggande och fullständiga. På den lägsta nivån, grundläggande, samlar vi endast in data som behövs för att hålla Windows-enheter uppdaterade och säkra. Grundläggande data är data om själva enheten, korrekt funktion av Windows- och Microsoft Store-uppdateringar samt grundläggande feldata. På den grundläggande nivån samlar vi in följande information:

 • Enhets-, anslutnings- och konfigurationsdata:
  • Data om enheten, t.ex. processor, OEM-tillverkare, typ av batteri och batterikapacitet, antal kameror och vilken typ av kamera, inbyggd programvara och minnesegenskaper.
  • Nätverkskapacitet och anslutningsdata, t.ex. enhetens IP-adress, mobila nätverk (inklusive IMEI och mobiloperatör) och om enheten är ansluten till ett gratis- eller betalnätverk.
  • Data om operativsystemet och dess konfiguration, t.ex. operativsystemets versions- och buildnummer, nationella inställningar och språk, diagnostiknivå och om enheten är en del av Windows Insider-programmet.
  • Data om ansluten kringutrustning, t.ex. modell, tillverkare, drivrutiner och kompatibilitetsinformation.
  • Data om program och appar som är installerade på enheten, t.ex. programmets namn, version och utgivare.
 • Huruvida enheten är redo att ta emot en uppdatering och om det finns faktorer som hindrar enheten från att få uppdateringar, till exempel låg batteriladdning, ont om diskutrymme eller om betalnätverk används.
 • Huruvida uppdateringar genomförts eller misslyckats.
 • Information om själva diagnostikinsamlingssystemet och dess tillförlitlighet.
 • Grundläggande felrapportering, det vill säga hälsodata om operativsystemet och programmen som körs på enheten. Med grundläggande felrapportering får vi till exempel reda på om ett program, t.ex. Microsoft Paint eller ett spel från annan tillverkare, låser sig eller kraschar.

För mer information om vad som insamlas i Grundläggande data, klicka här här (endast på engelska).

Fullständiga data omfattar allt som samlas in på den grundläggande nivån, plus ytterligare information som gör att Microsoft kan åtgärda problem och förbättra sina produkter och tjänster för alla användare. På den fullständiga nivån samlar vi in följande information:

 • Ytterligare information om enheten, anslutningen och konfigurationen, utöver den information som samlas in på den grundläggande nivån.
 • Status och loggningsinformation om hälsotillståndet för operativsystemet och andra systemkomponenter (utöver den information om uppdaterings- och diagnostiksystemen som samlas in på den grundläggande nivån).
 • Appanvändning, till exempel vilka program som startas på en enhet, hur länge de körs och hur snabbt de svarar på indata.
 • Användning av webbläsare, inklusive webbhistorik och söktermer på Microsoft-webbläsare, t.ex. Microsoft Edge och Internet Explorer.
 • Små stickprov av pennanteckningar (handskrift) och inmatningar bearbetas för att ta bort identifierare, sekventiell information och andra data (till exempel namn, e-postadresser och numeriska värden) som skulle kunna användas för att återskapa det ursprungliga innehållet eller koppla indata till användaren. Den här informationen används aldrig för anpassade användningsupplevelser som beskrivs nedan.
 • Utökad felrapportering, inklusive minnestillståndet på enheten när ett system eller en app kraschar (användarinnehåll och delar av filer som du använde när problemet uppstod kan råka komma med). Kraschinformationen används aldrig för anpassade användningsupplevelser som beskrivs nedan.

Vi tillhandahåller vissa delar av felrapporten för partner (till exempel OEM-tillverkare) för att hjälpa dem felsöka produkter och tjänster som fungerar med Windows och andra Microsoft-produkter och -tjänster. De tillåts bara att använda den här informationen för att reparera eller förbättra dessa produkter och tjänster.

Om du väljer att aktivera anpassad användningsupplevelse använder vi några av de användningsdata som beskrivs i Diagnostik ovan för att anpassa din upplevelse av Windows och andra produkter och tjänster. Det här omfattar förslag på hur du anpassar och optimerar Windows. Du får även rekommendationer och erbjudanden om Windows-funktioner och appar, tjänster, maskinvara och kringutrustning som stöds. Omfattningen av dessa data beror på om du väljer Fullständig eller Grundläggande som inställning för Diagnostik. Om du till exempel väljer Fullständig kommer dina data att omfatta användning av webbläsare och appar. Även om du aktiverar anpassad användningsupplevelse använder vi inte dina data från kraschhändelser, inmatningar och pennanteckningar för att anpassa din upplevelse.

Positioneringstjänster, rörelseavkänning och inspelningPositioneringstjänster, rörelseavkänning och inspelningmainlocationservicesmotionsensingmodule
Sammanfattning

Windows positioneringstjänst. Microsoft driver en positioneringstjänst som bidrar till att fastställa den exakta geografiska positionen för en specifik Windows-enhet. Beroende på enhetens kapacitet fastställs positionen med hjälp av (GPS), detektion av närliggande mobiltelefonimaster och/eller Wi-Fi-åtkomstpunkter. Sedan jämförs den informationen mot databasen som Microsoft har för mobiltelefonimaster och Wi-Fi-åtkomstpunkter, eller så härleds positionen via din IP-adress. När positioneringstjänsten är aktiv på en Windows-enhet, eller om du har gett Microsoft-appar åtkomst till positionsinformation på icke-Windows-enheter, samlar Microsoft in data om mobilmaster och Wi-Fi-åtkomstpunkter och deras positioner. När informationen har rensats på alla data som skulle kunna användas för att identifiera enheten eller enhetens ägare, läggs informationen till i en positionsdatabas. Microsoft kan även dela identifierade positionsdata med tredje part för att tillhandahålla och förbättra positionerings- och karttjänster.

Windows tjänster och funktioner (såsom webbläsare och Cortana), program som körs på Windows, och webbplatser som öppnas i Windows-webbläsare, kan komma åt Windows positioneringstjänst för att fastställa positionen, om du så tillåter. Vissa funktioner och appar begär positioneringstillåtelse när du installerar Windows första gången, med andra ställs frågan första gången du använder appen eller varje gång du använder positioneringstjänsten. Information om specifika Windows-appar som använder positioneringstjänsten finns i avsnittet Windows Appar nedan.

När positioneringstjänsten används laddar Windows-enheten upp dess position till Microsoft och vi sparar endast den senast kända positionen (varje ny position ersätter den gamla) för att förbättra våra tjänsters effektivitet och funktioner. Data om en Windows-enhets positioneringshistorik lagras på enheten och vissa appar och Windows-funktioner har åtkomst till denna historik. Du kan när som helst rensa din enhets positioneringshistorik i enhetens meny för Inställningar.

I Inställningar kan du även visa vilka program som har åtkomst till positioneringstjänsten eller din enhets positioneringshistorik, stänga av eller starta tjänsten för enskilda program eller stänga av tjänsten. Du kan också ange en standardposition som ska användas när positioneringstjänsten inte kan identifiera en mer exakt position för enheten.

Observera att för mobilenheter kommer mobiloperatören att ha tillgång till din position, oavsett om du stänger av positioneringstjänsten.

Ungefärlig position. Om du aktiverar funktionen för ungefärlig position, har appar som inte kan fastställa dina exakta position åtkomst till exempelvis stad, postnummer, område eller region.

Hitta min telefon. Med funktionen Hitta min telefon kan du hitta din Windows-telefons position från account.microsoft.com även om du har stängt av åtkomsten till positioneringstjänsten på telefonen. Om du har aktiverat funktionen ”spara min position med några timmars intervall” i inställningarna för Hitta min telefon skickas och sparas telefonens senast kända position regelbundet, även om du har stängt av positioneringstjänster på telefonen. Varje gång en ny position skickas, ersätter den den tidigare sparade positionen.

Hitta min enhet. Med funktionen Hitta min enhet kan en administratör för en Windows-dator eller -surfplatta hitta positionen för den enheten om administratören har aktiverat positioneringstjänsten för enheten, även om andra användare har inaktiverat sin egen position. När administratören försöker hitta enheten, kommer användare att se ett meddelande i meddelandecenter.

Windows rörelseavkänning. Windows-enheter med detektering av rörelse kan samla in rörelseaktivitet. Denna data kan aktivera funktioner som en stegmätare för att räkna antalet steg du tar, så att en träningsapplikation kan uppskatta hur många kalorier du förbränner. Denna data och historik lagras på din enhet och kan kommas åt av applikationer som du ger tillåtelse till att komma åt och använda denna data.

Inspelning. Vissa Windows-enheter har en inspelningsfunktionen som låter dig spela in ljud och videoklipp av din aktivitet på enheten, inklusive din kommunikation med andra. Om du väljer att spela in en session kommer inspelningen att sparas lokalt på din enhet. I vissa fall kan du välja att överföra inspelningen till en Microsoft-produkt eller -tjänst som sänder inspelningen offentligt. Obs! Du bör förstå dina juridiska skyldigheter innan du spelar in och/eller skickar någon kommunikation. Det gäller bland annat om du behöver få samtycke från samtliga parter i kommunikationen i förväg. Microsoft ansvarar inte för hur du använder inspelningsfunktioner eller dina inspelningar. 

SäkerhetsfunktionerSäkerhetsfunktionermainsecurityandsafetyfeaturesmodule
Sammanfattning

Enhetskryptering. Enhetskryptering bidrar till att skydda data som är lagrade på din enhet genom att kryptera den med hjälp av BitLocker-diskkryptering. När enhetskryptering är på krypterar Windows automatiskt disken som Windows är installerad på och genererar en återställningsnyckel. BitLocker-återställningsnyckeln för din personliga enhet säkerhetskopieras automatiskt på ditt personliga Microsoft OneDrive-konto. Microsoft använder inte dina individuella återställningsnycklar i något syfte. 

Borttagning av skadlig programvara. Verktyget för borttagning av skadlig programvara (MSRT) körs på din enhet minst en gång per månad som en del av Windows Update. MSRT kontrollerar om enheter har infekterats med specifika, vanligt förekommande, skadliga programvaror (”skadlig kod”), och bidrar till att ta bort infektioner som hittas. När MSRT körs kommer den att ta bort skadlig kod som är listad på Microsoft Supports webbplats, om den skadliga koden finns på din webbplats. Under en kontroll av skadlig kod kommer en rapport att skickas till Microsoft med specifika data om hittade skadliga koder, fel och andra data angående din enhet. Om du inte vill att MSRT skickar dessa data till Microsoft kan du inaktivera MSRT:s rapporteringskomponent.

Microsoft-kontofamilj. Föräldrar kan använda Microsoft Family för att förstå och sätta gränser för hur deras barn använder sin enhet. Det finns många funktioner tillgängliga för Familj-medlemmar, så gå noggrant igenom den tillhandahållna information när du skapar eller går med i en Familj. När rapportering av Familj-aktivitet är aktiverat för ett barn kommer Microsoft att samla in information om hur barnet använder sin enhet och ge föräldrarna rapporter om barnets aktiviteter. Aktivitetsrapporter raderas rutinmässigt från Microsofts servrar efter en kort tid.

Windows Defender SmartScreen. Windows Defender SmartScreen bidrar till ditt skydd när du använder våra tjänster genom att kontrollera om filer du laddar ned och webbinnehåll har skadlig programvara, potentiellt osäkert webbinnehåll och andra hot mot din enhet. När en fil genomsöks skickas data om filen till Microsoft, bland annat filnamnet, en hash om filens innehåll, nedladdningsplatsen och filens digitala certifikat. Om Windows Defender SmartScreen identifierar filen som okänd eller potentiellt osäker visas en varning innan du öppnar filen. När webbinnehåll kontrolleras skickas data om innehållet och din enhet till Microsoft. I dessa data ingår innehållets fullständiga webbadress. Om Windows Defender SmartScreen detekterar att innehållet är potentiellt osäkert visas en varning i stället för innehållet. Windows Defender SmartScreen kan aktiveras eller inaktiveras i Inställningar.

Windows Defender Antivirus. Windows Defender Antivirus letar efter skadlig kod och andra oönskad programvara på din enhet. Windows Defender Antivirus aktiveras automatiskt för att bidra till att skydda din enhet om den inte skyddas aktivt av ett annat program mot skadlig kod. Om Windows Defender Antivirus är aktiverat övervakas enhetens säkerhetsstatus. När Windows Defender Antivirus aktiveras, eller körs på grund av att Begränsad regelbunden sökning aktiveras, skickas rapporter som innehåller data om misstänkt skadlig kod och annan oönskad programvara automatiskt till Microsoft. Eventuellt skickas även filer som kan innehålla skadlig kod. Om det är troligt att en rapport innehåller personuppgifter skickas den inte automatiskt, utan du blir tillfrågad innan den skickas. Du kan konfigurera Windows Defender Antivirus så att rapporter och misstänkt skadlig kod inte skickas till Microsoft.

Tal, pennanteckning och inmatningTal, pennanteckning och inmatningmainspeechinkingtypingmodule
Sammanfattning

Windows erbjuder både en enhetsbaserad taligenkänningsfunktion (tillgänglig via skrivbordsappen Windows Taligenkänning) och en molnbaserad tjänst för taligenkänning. Den senare presenterades tillsammans med Cortana på de marknader och i de regioner där Cortana är tillgänglig. Besök https://support.microsoft.com/instantanswers/557b5e0e-0eb0-44db-87d6-5e5db6f9c5b0/cortana-s-regions-and-languages om du vill veta vilka språk och regioner som för närvarande har stöd för taligenkänning. När du använder molnbaserad taligenkänning samlar Microsoft in och använder dina röstdata för att ge dig tillgång till taligenkänningstjänster i Cortana och andra program som stöds.

Dessutom samlas dina maskin- och handskrivna ord in för att ge dig en personligt anpassad ordlista, för att hjälpa dig att skriva på din enhet med bättre teckenigenkänning och tillhandahålla textförslag då du skriver. Inmatningsdata omfattar ett utdrag av tecken och ord som du skriver in, som vi sedan skrubbar för att ta bort ID:n, IP-adresser och andra möjliga identifierare. Det omfattar även prestandadata, till exempel ändringar som du gör manuellt i texter eller ord som du lägger till i ordlistan.

Som en del av den molnbaserade taligenkänningstjänsten samlar vi också in information från den användarordlista som skapas på din enhet. Både röstdata och användarordlistan samlas in och används kombinerat för att förbättra vår möjlighet att känna igen alla användares tal.

Om du har gett behörighet i Cortana, samlar vi även in ditt namn och smeknamn, senaste kalenderhändelser och namnen på personer i dina avtalade tider, information om dina kontakter, inklusive namn och smeknamn, namnen på dina favoritplatser, appar som du använder och information om dina musikinställningar. Dessa ytterligare uppgifter ger oss möjlighet att bättre känna igen människor, händelser, platser och musik när du dikterar kommandon, meddelanden eller dokument.

Du kan stänga av molnbaserad taligenkänning när som helst. Det stoppar datainsamlingen för den här funktionen och raderar associerade data som finns lagrade på din enhet, till exempel din lokala användarordlista och din indatahistorik.

Synkronisera inställningarSynkronisera inställningarmainsyncsettingsmodule
Sammanfattning

När du loggar in på Windows med ett Microsoft-konto, synkroniserar Windows vissa av dina inställningar och data med Microsofts servrar för att göra det lättare att få personligt anpassade upplevelser på flera olika enheter. Efter att du loggat in på en eller flera enheter med ett Microsoft-konto, och du loggar in på ett annat med samma Microsoft-konto för första gången, kommer Windows att hämta och använda samma inställningar och uppgifter som du väljer att synkronisera från andra enheter. Inställningar som du väljer att synkronisera kommer automatiskt att uppdateras på Microsofts servrar och dina andra enheter allteftersom du använder dem.

Vissa av dessa inställningar som är synkroniserade omfattar:

 • Appar som du installerat från Microsoft Store
 • Språkinställningar
 • Inställningar för hjälpmedel
 • Inställningar för personlig anpassning, som din bild till kontot, bakgrund och musinställningar
 • Inställningar för Microsoft Store-appar
 • Ordlistor till stavningskontroll och till input method editor (IME) samt personliga ordlistor
 • Internet Explorers webbläsarhistorik, favoriter och webbplatser som du har öppnat
 • Sparade användaruppgifter till appar, webbplatser, delning av trådlös anslutning och Wi-Fi-nätverk

Du kan välja om du vill synkronisera dina inställningar och kontrollera vad som synkroniseras genom att gå till Synkronisera dina inställningar i Konton i Inställningar i Windows. Vissa appar har egna, separata synkroniseringskontroller. Om du loggar in på Windows med ett arbetskonto och väljer att ansluta det kontot till ditt personliga Microsoft-konto, kommer Windows att fråga dig vilka inställningar du vill synkronisera innan du ansluter ditt Microsoft-konto.

UppdateringstjänsterUppdateringstjänstermainupdateservicesmodule
Sammanfattning

Uppdateringstjänster för Windows inkluderar Windows Update och Microsoft Update. Windows Update är en tjänst som tillhandahåller dig med uppdateringar av programvara för Windows-programvara och andra stödjande program, såsom drivrutiner och inbyggd programvara som levereras av enhetstillverkare. Microsoft Update är en tjänst som ger dig uppdateringar av programvara för andra Microsoft-programvaror som Office.

Windows Update laddar automatiskt ned uppdateringar av Windows-programvara till din enhet. Du kan konfigurera Windows Update så att dessa uppdateringar installeras automatiskt när de blir tillgängliga (rekommenderas) eller att Windows meddelar dig när en omstart krävs för att slutföra installationen av uppdateringar. Appar som är tillgängliga genom Microsoft Store uppdateras automatiskt genom Microsoft Store, enligt beskrivningen i avsnittet Microsoft Store ovan.

Webbläsare: Microsoft Edge och Internet ExplorerWebbläsare: Microsoft Edge och Internet Explorermainwebbrowsersmodule
Sammanfattning

Microsoft Edge är Microsofts nya standardwebbläsare för Windows. Internet Explorer, Microsofts tidigare webbläsare, finns också tillgänglig i Windows. När du ansluter till internet via en webbläsare skickas data om din enhet (”standardinformation om enheten”) till webbplatser du besöker och onlinetjänster som du använder. Standardinformation om enheten omfattar din enhets IP-adress, typ av webbläsare och språk, åtkomsttider och adresser till refererande webbplatser. Dessa data kan loggas på dessa webbplatsers webbservrar. Vilka data som loggas och hur dessa data används beror på sekretessrutinerna på webbplatserna som du besöker och webbtjänsterna du använder.

Dessutom lagras information om hur du använder din webbläsare, som webbläsarhistorik, webbformulärdata, tillfälliga Internetfiler och cookies på din enhet. Du kan ta bort data från enheten med hjälp av Ta bort webbhistorik.

Med nya funktioner i Microsoft Edge kan du hämta och spara innehåll på din enhet, såsom:

 • Webbanteckning: som ger dig möjligheten att skapa penn- och textanteckningar på webbplatserna du besöker och klippa, spara eller dela dem
 • Aktiv läsning: som ger dig möjligheten att skapa och hantera läslistor, bland annat webbplatser eller dokument
 • Hubb: som ger dig möjligheten att enkelt hantera din läslistor, favoriter, nedladdningar och historik på en plats.

Viss Microsoft-webbläsarinformation som är sparad på din enhet kommer synkroniseras med andra enheter när du loggar in med ditt Microsoft-konto. I exempelvis Internet Explorer omfattar den här informationen din webbhistorik och Favoriter och i Microsoft Edge omfattar den Favoriter och läslistor. Om du till exempel synkroniserar dina läslistor i Microsoft Edge på olika enheter kommer kopior av det innehåll du väljer att spara i dina läslistor att skickas till alla synkroniserade enheter för senare visning. Du kan inaktivera synkronisering i Internet Explorer genom att gå till Inställningar för synkronisering i Konton i Inställningar i Windows (se Synkronisera inställningar). Du kan även inaktivera synkroniseringen av Microsoft Edge-webbläsaren genom att stänga av synkroniseringsfunktionen i Microsoft Edge-inställningarna.

Microsoft Edge och Internet Explorer använder dina sökningar och webbhistorik för att ge dig snabbare webbsurfning och relevantare sökresultat. Dessa funktioner innefattar:

 • Sökförslag i Internet Explorer skickar automatiskt information som du skriver in i webbläsarens adressfält till din standardsökmaskin (till exempel Bing) och erbjuder sökrekommendationer medan du skriver in varje tecken.
 • Sök- och webbplatsförslag i Microsoft Edge skickar automatiskt informationen du skriver i webbläsarens adressfält till Bing (även om du valt en annan sökmotortjänst) för att ge sökrekommendationer när du matar in tecken.

Du kan när som helst inaktivera de funktionerna. För att tillhandahålla sökresultat skickar Microsoft Edge och Internet Explorer dina sökningar, standardinformation om enhet och position (om positionering är aktiverat) till din standardsökleverantör. Om Bing är din standardsökmotor använder vi dessa data enligt beskrivningen i avsnittet om Bing i denna sekretesspolicy.

Cortana har funktioner som hjälper dig när du surfar på webben i Microsoft Edge, t.ex. Fråga Cortana. Du kan när som helst inaktivera Cortana-hjälp i Microsoft Edge i Microsoft Edge-inställningarna. Mer information om hur data används i Cortana och hur du kan styra det finns i avsnittet Cortana i denna sekretesspolicy.

Wi-Fi-anslutning till öppna surfpunkter som föreslåsWi-Fi-anslutning till öppna surfpunkter som föreslåsmainwi-fisensemodule
Sammanfattning

Om du i Wi-Fi-inställningarna aktiverar funktionen Anslut till öppna surfpunkter som föreslås, ansluts du automatiskt till föreslagna öppna Wi-Fi-nätverk. Observera att inte alla nätverk är säkra – var försiktig när du använder öppna nätverk för att göra något på internet där känsliga personuppgifter krävs, som banköverföringar eller köp.

Windows-apparWindows Apparmainwindowsappsmodule
Sammanfattning

Ett antal Microsoft-appar ingår i Windows och andra finns tillgängliga i Microsoft Store. Vissa av dessa appar är bland annat:

Appen Kartor. Appen Kartor ger positionsbaserade tjänster och använder Bing-tjänster för att behandla dina sökningar inom appen. Mer information om upplevelser som levereras av Bing finns i avsnittet Bing i denna sekretesspolicy. När appen Kartor har åtkomst till din position kan Microsoft samla in avidentifierade positionsdata från din enhet även när appen inte används, i syfte att förbättra Microsofts tjänster. Du kan inaktivera kart-appens åtkomst till din position genom att stänga av positioneringstjänsten eller stänga av kart-appens åtkomst till positioneringstjänsten.

Du kan hålla kolla på dina favoritplatser och nyligen gjorda kartsökningar i kart-appen. Dina favoritplatser och sökhistorik kommer att ingå som sökförslag. Om du är inloggad med ditt Microsoft-konto kommer dina favoritplatser, sökhistorik och vissa app-inställningar att synkroniseras med andra enheter och tjänster (till exempel Cortana). Se Synkronisera inställningar ovan för mer information.

Apparna Kamera och Foton. Om du tillåter att appen Kamera använder din position, bäddas positioneringsinformation in i fotona du tar med enheten. Andra beskrivande data, som kameramodell och datum när bilden togs, bäddas även in bland foton och videor. Om du väljer att dela ett foto eller video, kommer eventuella inbäddade data att vara tillgänglig för personer och tjänster som du delar dem med. Du kan inaktivera kamera-appens åtkomst till din position genom att stänga av all åtkomst till positioneringstjänsten i din enhets inställningsmeny eller stänga av kamera-appens åtkomst till positioneringstjänsten.

Dina foton, videor såväl som skärmklipp som är sparade i din kamera överförs automatiskt till OneDrive. Du kan hantera dina foton och/eller videor i OneDrive, och du kan inaktivera den automatiska överföringen i inställningarna.

När du tar foton som har din position inbäddade, kan foto-appen gruppera dina foton enligt tid och position. För att gruppera dina foton skickar foto-appen positioneringsinformationen i dina foton till Microsoft för att fastställa namnen på platserna, till exempel ”Seattle, Washington”. När du använder foto-appen medan du är inloggad på ditt Microsoft-konto kommer dina foton och videor från OneDrive automatiskt att sorteras i album i foto-appen, och de kommer även att synas på foto-appens Live-panel. Dina foton och/eller videor kommer endast att delas med andra om du väljer att göra det.

Appen Kontakter. Med appen Kontakter kan du se och interagera med alla dina kontakter på en plats. När du lägger till ditt Microsoft-konto till en Windows-enhet, läggs kontakterna från kontot automatiskt till i appen Kontakter. Du kan lägga till andra konton i appen Kontakter, däribland dina sociala nätverk (som Facebook och Twitter) och e-postkonton. När du lägger till ett konto berättar vi vilka data som appen för kontakter kan importera eller synkronisera med en viss tjänst, och du kan välja vad du vill lägga till. Andra appar som du installerar kan också synkronisera data till appen Kontakter, till exempel ytterligare uppgifter om befintliga kontakter. Du kan ta bort ett konto från appen Kontakter när som helst.

E-post- och kalenderappen. Med E-post- och kalenderappen kan du ansluta till alla e-postmeddelanden, kalendrar och filer på en plats, inklusive dem från e-post- och fillagringsleverantörer från tredje part. Appen ger tillgång till positioneringsbaserade tjänster, till exempel väderinformation i kalendern, men du kan inaktivera appens användning av din position. När du lägger till ett konto i appen E-post och kalender synkroniseras din e-post, kalenderobjekt, filer, kontakter och andra inställningar automatiskt från ditt konto till enheten och till Microsofts servrar. Du kan när som helst ta bort ett konto eller göra ändringar i informationen som synkroniseras från ditt konto. Om du vill konfigurera ett konto måste du ange appen med kontoautentiseringsuppgifter (till exempel användarnamn och lösenord) som skickas via Internet till tredjepartsleverantörens server. Appen kommer först att försöka använda en säker anslutning (SSL) för att konfigurera ditt konto, men kommer att skicka denna information utan kryptering om din e-postleverantör inte stöder SSL. Om du lägger till ett konto från en organisation (t.ex din arbetsgivare eller skola) kan ägaren till organisationens domän implementera principer och kontroller (t.ex. kräva flerfaktorautentisering och möjligheten att fjärradera data från enheten) som kan påverka din användning av appen.

Appen Meddelanden. När du loggar in med ett Microsoft-konto på din enhet kan du välja att säkerhetskopiera din information, och dina SMS- och MMS-meddelanden kommer att synkroniseras och lagras i ditt Microsoft-konto. Detta gör det möjligt för dig att få tillbaka meddelanden om du förlorar eller byter telefon. Efter din första konfiguration av enheten kan du hantera dina meddelandeinställningar när som helst. Om du stänger av säkerhetskopieringen av SMS/MMS kommer det inte att radera meddelanden som tidigare sparats i ditt Microsoft-konto. För att radera sådana meddelanden måste du först radera dem från enheten innan du stänger av säkerhetskopieringen. Om du tillåter att appen Meddelanden använder din position kan du bifoga en länk till din nuvarande position i ett utgående meddelande. Positionsinformation samlas in av Microsoft enligt beskrivningen i avsnittet Windows Positioneringstjänster.

Appen Plånbok för Windows Phone. Plånbok kan användas för att lagra information, till exempel kuponger, förmånskort, biljetter och annat digitalt innehåll. Du kan också, om tillgängligt, lägga till betalkort till Plånbok för betalningar i deltagande butiker via NFC (near-field communication).

Du kan konfigurera din plånbok för betalning genom att logga in på Plånbok med ditt eget Microsoft-konto och lägga till betalkort som är kopplade till ditt Microsoft-konto. När du lägger till ett betalkort i Plånbok tillhandahåller vi data till nätverket för banken och betalningskortet, bland annat namn, kortnummer faktureringsadress, e-postadress, enhetsdata (inklusive enhetens namn, typ och identifierare) och din position vid tidpunkten du lägger till betalkortet i plånboken. Dessa data skickas till nätverket för banken och betalningskortet för att fastställa betalkortets giltighet, aktivera transaktioner, upptäcka bedrägerier.

När du gör en NFC-betalning förser Plånbok återförsäljaren med en krypterad version (en ”token”) av ditt betalkort. Återförsäljaren lämnar denna token tillsammans med transaktionsinformation till din bank för att slutföra transaktionen och begära betalning för den.

Windows Media PlayerWindows Media Playermainwindowsmediaplayermodule
Sammanfattning

I Windows Media Player kan du spela upp CD-skivor, DVD-skivor och annat digitalt innehåll (till exempel WMA- och MP3-filer). Du kan även rippa CD-skivor och hantera ditt mediebibliotek. För att förbättra upplevelsen när du spelar upp innehållet i ditt bibliotek, visar Windows Media Player relaterad medieinformation, till exempel albumtitel, låttitlar, skivomslag, artist och kompositör. För att utöka medieinformationen, skickar Windows Media Player en begäran till Microsoft. Begäran innehåller standardinformation om datorn, en identifierare för medieinnehållet samt medieinformation som redan finns i Windows Media Player-biblioteket (inklusive information som du har redigerat och lagt till själv), så att Microsoft kan identifiera spåret och skicka tillbaka ytterligare information som är tillgänglig.

I Windows Media Player kan du även spela upp innehåll som streamas till dig via ett nätverk. Det här fungerar bara om Windows Media Player kan kommunicera med den medieserver som streamar innehållet. Sådana servrar drivs vanligtvis av innehållsleverantörer som inte är knutna till Microsoft. Vid uppspelning av streamat innehåll skickas en logg från Windows Media Player till den streamande servern (eller andra webbservrar) om den streamande servern begär det. Loggen innehåller information som: anslutningstid, IP-adress, operativsystemets version, Windows Media Player-versionen, spelar-ID, datum och protokoll. Standardinställningen i Windows Media Player är att skicka ett unikt spelar-ID för varje session för att skydda din integritet.

Windows HelloWindows Hellomainwindowshellomodule
Sammanfattning

Windows Hello ger omgående åtkomst till dina enheter genom biometrisk autentisering. Om du aktiverar Windows Hello använder appen ditt ansikte, ditt fingeravtryck eller din iris för att identifiera dig baserat på en uppsättning unika punkter eller drag som extraheras från bilden och sparas på din enhet som en mall – men den faktiska bilden eller fotot av ditt ansikte eller ditt öga sparas inte. Biometriskt verifierade data som används när du loggar in ligger kvar på din enhet. Du kan radera biometriskt verifierade data från inställningar.

Windows SearchWindows Searchmainwindowssearchmodule
Sammanfattning

Windows Search erbjuder en central plats för att söka efter egna objekt och efter information på webben. Om du väljer att använda Windows Search för att hitta ”egna saker” innehåller sökresultatet dina egna objekt på OneDrive, din OneDrive för företag (om tjänsten är aktiv), andra molnbaserade lagringsplatser (förutsatt att de stöder söktjänsten) och på din enhet. Om du väljer att använda Windows Search för att söka efter information på webben, eller för att få sökförslag med Windows Search eller Cortana, genereras sökresultatet av Bing och vi använder din sökfråga enligt beskrivningen i avsnittet Bing i denna sekretesspolicy.

Underhållning och Relaterade tjänsterUnderhållning och Relaterade tjänstermainentertainmentmodule
Sammanfattning

Underhållning och Relaterade tjänster ger dig rika erfarenheter och tillgång till mängder av innehåll, appar och spel.

XboxXboxmainxboxmodule
Sammanfattning
Microsoft StoreMicrosoft Storemainwindowsstoremodule
Sammanfattning
MSNMSNmainmainmodule
Sammanfattning
Groove Musik/Film & TVGroove Musik/Film & TVmaingroovemusicmoviestvmodule
Sammanfattning
SilverlightSilverlightmainsilverlightmodule
Sammanfattning
Microsoft Health-tjänsterMicrosoft Health-tjänstermainmicrosofthealthservicesmodule
Sammanfattning

Microsoft Health-tjänster kan hjälpa dig att förstå och hantera din hälsoinformation. Exempel på sådana tjänster är HealthVault, HealthVault Insight, Microsoft Band-enheter, andra Microsoft Health-program och relaterade produkter. Band hjälper dig att hålla koll på data som hjärtfrekvens och åtgärder som vidtagits. Band kan också använda Cortana för att göra anteckningar och ta emot meddelanden från telefonen. Microsoft Health-programmen skickar data till Microsofts servrar och gör det möjligt för dig att visa, hantera och kontrollera informationen. Programmen kan aktivera meddelanden till Band och andra enheter. Med HealthVault-tjänsterna kan du samla in, redigera, komplettera och lagra hälsodata online, och dela hälsoinformationen med familj, vårdleverantörer och sjukvårdspersonal.

Microsoft Health-tjänster samlar in och använder data för att tillhandahålla tjänsterna, vilket innefattar att förbättra och anpassa din upplevelse. Hälsoinformation som du tillhandahåller Microsoft via Microsoft Health-tjänster kombineras inte med data från andra Microsoft-tjänster eller används för andra ändamål utan ditt uttryckliga medgivande. Till exempel använder Microsoft inte din hälsojournal för marknadsföring eller reklam till dig utan ditt samtycke.

HälsotjänsterHälsotjänstermainmicrosoftservicelongmodule
Sammanfattning

Microsoft Health-tjänster kan hjälpa dig att förstå och hantera din hälsoinformation. Vilka data som vi samlar in beror på tjänsterna och funktionerna du använder och innefattar följande:

 • Profildata. När du skapar en profil måste du tillhandahålla viss information, till exempel längd, vikt och ålder, som används för att beräkna dina aktivitetsresultat. Andra profildata kommer från ditt personliga Microsoft-konto.
 • Aktivitets- och träningsdata. Microsoft Health-tjänsterna hjälper dig att hålla reda på din aktivitet och träning genom att samla in information om puls, antal steg, kaloriförbränning och sömn. Exempel på typer av aktiviteter som du kan välja att spåra är löpning, träning och sömn.
 • Användningsdata. För att ge dig den bästa servicen samlar vi automatiskt in och överför statistik om prestanda och din användning av Microsoft Health-tjänsterna.
 • Positionering. Microsoft Band har inbyggd GPS (Global Positioning System) som gör att du kan kartlägga din löprunda eller cykeltur utan att du behöver ha telefonen med dig. Om du aktiverar GPS för en aktivitet, kan du visa aktivitetskartan i Microsoft Health-programmen. I vissa lägen på Band, till exempel Golf och Explorer, aktiveras GPS automatiskt när läget slås på och inaktiveras när det slås av. 

Mer information om Band-sensorer och data de samlar in finns på här.

Åtkomst och kontroll. Du kan visa och hantera data i Microsoft Health-tjänsterna. Till exempel kan du visa och uppdatera dina profildata, hantera anslutna program och visa tidigare aktiviteter. Du kan ta bort specifik aktivitetsinformation i Microsoft Health-tjänsterna. När du tar bort en specifik aktivitet, tas händelsen bort från Microsoft Health-tjänsterna. Andra data och grundläggande data som har registrerats av enheternas sensorer blir dock kvar i Microsoft Health-tjänsterna. Du kan avsluta ditt Microsoft Health-konto när som helst genom att kontakta kundsupport här.

Cortana. Du kan använda Microsoft Health-tjänsterna med Cortana. Data som du hanterar i Microsoft Health-tjänsterna, inklusive hälsorelaterade data och data som bearbetas från tredjepartstjänster, delas med Cortana när du har valt att använda Cortana tillsammans med hälsotjänsterna. Med Cortanas funktioner kan du köra frågor och ställa in påminnelser med rösten, om Cortana är aktiverat på din enhet. Mer information om hur Cortana hanterar dina data finns i avsnittet om Cortana i denna sekretesspolicy.

HealthVaultHealthVaultmainhealthvaultmodule
Sammanfattning

HealthVault är en personlig hälsoplattform som låter dig samla in, redigera, lagra och dela hälsouppgifter på nätet. Med HealthVault kan du kontrollera dina egna hälsojournaler. Du kan också välja att dela din hälsoinformation med familj, vårdgivare, vårdpersonal, mobila appar, hälsorelaterade enheter och onlineverktyg. Mer information om HealthVault finns på här.

Logga in på HealthVault. Du kan logga in på HealthVault med hjälp av Microsoft-konto eller med autentiseringstjänster från tredje part. Om du stänger ditt Microsoft-konto eller förlorar dina kontouppgifter kanske du inte kan komma åt din information. Du kan använda fler än en inloggningsinformation med HealthVault för att säkerställa fortsatt åtkomst. Innan du använder en autentiseringstjänst från tredje part med HealthVault rekommenderar vi att du granskar utfärdarens säkerhets- och sekretessåtaganden.

HealthVault-konto och hälsojournaler. Om du vill skapa ett nytt HealthVault-konto måste du ange personuppgifter som namn, födelsedatum, e-postadress, postnummer och land/region. Beroende på vilka funktioner du använder, kan du bli tillfrågad om ytterligare information. Med ett HealthVault-konto kan du hantera en eller flera hälsojournaler, till exempel de som du skapat för dig själv och dina familjemedlemmar. Du kan när som helst lägga till eller ta bort data i en hälsojournal som du hanterar.

I USA tilldelar HealthVault varje hälsojournal en unik e-postadress för HealthVault. När ett meddelande tas emot på den e-postadressen, läggs meddelandet och bilagor automatiskt till HealthVault-journalen och ett e-postmeddelande skickas till ägaren av journalen. E-posttjänsten i HealthVault använder ”Direct”, ett protokoll som utformats speciellt för att kommunicera med vårdgivare. Av den anledningen kan e-postmeddelanden från HealthVault endast skickas och tas emot med leverantörer som har ett system som använder Direct-protokollet. Ägare kan lägga till eller inaktivera arkivering av e-postadresser.

Dela hälsoinformation. En nyckelfunktion i HealthVault är möjligheten du har att dela din hälsoinformation med andra och tjänster som kan hjälpa dig att nå dina hälsorelaterade mål. Som standard äger du de journaler som du skapar. Ägare har den högsta nivån av åtkomst till hälsojournalen. Som ägare kan du dela data i en hälsojournal med en annan person genom att skicka en e-postinbjudan genom HealthVault. Du kan ange vilken typ av åtkomst som de har (inklusive ägaråtkomst), hur länge de har tillgång och om de kan ändra uppgifterna i journalen. När du ger någon åtkomst kan den personen bevilja samma nivå av åtkomst till någon annan (till exempel kan någon med endast visning-åtkomst bevilja en annan användare endast visning-åtkomst). Eftersom olämpligt beviljande av åtkomst kan tillåta någon att kränka din integritet eller återkalla din åtkomst till din egen journal, bör du vara försiktig med att ge åtkomst till din journal.

Specifika data (eller alla data) i en journal kan du välja att dela med andra tjänster, inklusive anslutna tredjepartstjänster som du godkänner. Ingen tjänst har tillgång till dina data via HealthVault om inte en behörig användare ger den åtkomst via HealthVault. HealthVault låter dig kontrollera åtkomsten genom att godkänna eller neka förfrågningar. För varje tjänst som ges tillgång, väljer du vilken hälsoinformation i en viss hälsojournal du vill dela och vilka åtgärder varje tjänst kan utföra på hälsoinformationen.

En tjänst som du godkänner för en journal kommer att få det fullständiga namnet som är associerat med ditt HealthVault-konto, smeknamnet på den godkända journalen/journalerna och din relation till den journalen. Tjänsten kommer att fortsätta att ha åtkomst genom HealthVault tills du återkallar åtkomsten. Microsoft kan återkalla en tjänsts åtkomst till HealthVault om den inte uppfyller sina sekretessåtaganden till Microsoft. Med undantag för att begränsa deras åtkomst till dina HealthVault-data, kontrollerar eller övervakar vi inte tredjepartstjänster, och deras sekretessrutiner varierar.

Rapporter till hälsovårdsleverantörer USA. I USA ger vi anslutna hälsovårdsleverantörer möjlighet att få rapporter om huruvida den information som skickas till en journal i Microsoft Health-tjänsterna används. Den här funktionen stöder ”meningsfull användning”-syftet i HITECH Act, vilket ger incitament för vårdgivare att skicka sina patienter kopior av deras medicinska information elektroniskt. Leverantörer som deltar kan få rapporter som inkluderar en siffra som leverantören använder för att identifiera patienten i sitt system, och om användaren tog en av de "kvalificerade åtgärderna" i HealthVault (men ingen information om vilken åtgärd). "Kvalificerad åtgärd" omfattar för närvarande aktiviteter såsom visning, nedladdning eller överföring av hälsoinformation via e-post. Du kan stänga av rapportering för dina journaler.

Åtkomst och kontroll. Du kan granska, redigera eller radera dina HealthVault-kontouppgifter eller avsluta ditt HealthVault-konto när som helst. Endast ägare kan permanent radera ett objekt. När du tar bort en hälsojournal, tas den bort från alla användare som hade tillgång till den.

När du stänger ditt HealthVault-konto tar vi bort alla journaler som du är den enda ägaren av. Om du delar ägaråtkomst för en journal, kan du bestämma om du vill radera journalen. Microsoft kommer att vänta en begränsad tid innan dina uppgifter tas bort permanent för att undvika oavsiktlig eller illvillig borttagning av dina hälsouppgifter.

HealthVault har en fullständig historik över varje åtkomst, ändring eller radering av användare och tjänster och som innehåller datum, åtgärd och namnet på den personen eller tjänsten. Ägare av journaler kan undersöka historiken i dessa journaler.

E-postkommunikation. Vi använder den e-postadress du anger när du skapar ditt HealthVault-konto för att skicka ett e-postmeddelande som begär att du bekräftar din e-postadress, för att ta med i delade inbjudningar som du skickar genom HealthVault och för att skicka tjänstmeddelanden, till exempel e-postmeddelanden om att information finns tillgänglig att lägga till i din HealthVault-journal.

HealthVault skickar regelbundet nyhetsbrev för att hålla dig informerad om de senaste förbättringarna. HealthVault kommer också regelbundet skicka ett e-postmedelande som sammanfattar den senaste kontoaktiviteten. Vi använder också dina e-postadresser, enligt dina kontaktinställningar, för att skicka e-postmeddelanden med erbjudanden. Du kan när som helst avbryta prenumerationer på dessa e-postmeddelanden.

maineuropeanprivacymodule,mainsecurityofpersonaldatamodule,mainwherewestoreandprocessdatamodule,mainourretentionofpersonaldatamodule,maincollectionofdatafromchildrenmodule,mainpreviewreleasesmodule,mainchangestothisprivacystatementmodule,mainhowtocontactusmodule mainenterpriseservicesmodule,mainenterprisedevsoftwareappsmodule,mainmicrosoftcognitiveservicesmodule mainofficeservicesmodule,mainonedrivemodule,mainoutlookmodule,mainskypemodule mainbingmodule,maincortanamodule,mainMicrosoftTranslatormodule,mainswiftkeymodule mainactivationmodule,mainadvertisingidmodule,maindiagnosticsmodule,mainlocationservicesmotionsensingmodule,mainsecurityandsafetyfeaturesmodule, mainspeechinkingtypingmodule, mainsyncsettingsmodule,mainupdateservicesmodule,mainwebbrowsersmodule,mainwi-fisensemodule,mainwindowsappsmodule,mainwindowsmediaplayermodule,mainwindowshellomodule,mainwindowssearchmodule mainxboxmodule,mainwindowsstoremodule,mainmainmodule,maingroovemusicmoviestvmodule,mainsilverlightmodule mainmicrosoftservicelongmodule,mainhealthvaultmodule
mainenterprisedeveloperproductsmodule
Cookies

De flesta Microsoft-webbplatser använder "cookies", små textfiler som kan läsas av en webbserver i domänen som placerade cookien på din hårddisk. Vi kan använda cookies för att lagra dina inställningar: hjälp med inloggning, ge riktad annonsering och analysera webbplatsåtgärder. Klicka här om du vill veta mer.

EU-U.S. och Swiss-U.S. Privacy Shield

Microsoft tillämpar principerna för Privacy Shield-ramverken för EU-U.S. och Swiss-U.S. Om du vill veta mer kan du besöka Klicka här.