Din sekretess är viktig för oss. I denna sekretesspolicy beskrivs vilka personuppgifter Microsoft behandlar, hur Microsoft behandlar dem, samt syftena för behandlingen.

Microsoft erbjuder en rad olika produkter, däribland serverprodukter som används av företag i verksamheter över hela världen, enheter du använder i hemmet, programvara som används av elever i skolan och tjänster som utvecklare använder för att skapa och tillhandahålla något helt nytt. Hänvisningar till Microsoft-produkter i denna policy omfattar Microsofts tjänster, webbplatser, appar, programvara, servrar och enheter.

Läs den produktspecifika informationen i denna sekretesspolicy, som innehåller ytterligare relevant information. Denna policy gäller Microsofts interaktioner med dig och de Microsoft-produkter som anges nedan samt andra Microsoft-produkter som visar den här policyn.

Unga personer kanske föredrar att börja med sidan Sekretess för unga. Den sidan visar information som kan vara till hjälp för unga människor.

För personer i USA, se vår U.S. State Data Privacy Notice och Washington State Connecticut Sekretesspolicy för konsumenthälsodata för ytterligare information om bearbetningen av dina personuppgifter och dina rättigheter enligt tillämplig amerikansk lagstiftning om datasekretess.


Personuppgifter vi samlar inPersonuppgifter vi samlar inmainpersonaldatawecollect
Sammanfattning
Hela texten

Microsoft samlar in uppgifter för olika ändamål från dig genom interaktioner med dig och våra produkter. Ändamålen beskrivs nedan men handlar bland annat om att vi behöver bedriva vår verksamhet effektivt och ge dig de bästa upplevelserna av våra produkter. Du tillhandahåller vissa av dessa data direkt, till exempel när du skapar ett Microsoft-konto, administrerar organisationens licens konto, skickar en Sök fråga till Bing, registrera dig för en Microsoft-händelse, laddar upp ett dokument till OneDrive, registrerar dig för Microsoft 365 eller kontaktar oss för support. Vi inhämtar en del genom att samla in uppgifter om vad du gör, hur du använder och hur du upplever våra produkter och meddelanden.

Vi förlitar oss på en mängd juridiska skäl och tillstånd (även kallade ”rättsliga grunder”) för att bearbeta uppgifter, bland annat med ditt medgivande, en avvägning av legitima intressen, nödvändigheten av att ingå och genomföra avtal, samt efterlevnad av juridiska förpliktelser, av en mängd olika skäl som beskrivs nedan.

Vi hämtar även in uppgifter från tredje part. Uppgifter som har hämtats från tredje part skyddar vi enligt de metoder som beskrivs i denna sekretesspolicy och enligt eventuella ytterligare begränsningar som gäller för informationens källa. Sådana tredje parter kan variera med tiden och omfattar

 • datamäklare som vi köper demografiska data av, för att komplettera information som vi samlar in
 • tjänster som gör användargenererat innehåll från sin tjänst tillgängligt för andra, till exempel recensioner av lokala företag eller offentliga inlägg i sociala medier
 • kommunikationstjänster, däribland e-postleverantörer och sociala nätverk, om du ger oss tillstånd att använda dina uppgifter i sådana tjänster från tredje part eller nätverk
 • tjänsteleverantörer som hjälper oss att fastställa din enhets position
 • partner som vi samarbetar med för att erbjuda tjänster eller genomför gemensam marknadsföring med
 • utvecklare som skapar upplevelser via eller till Microsoft-produkter
 • Tredjeparter som levererar upplevelser via Microsoft-produkter.
 • Allmänt tillgängliga källor, till exempel öppna offentliga, akademiska och kommersiella datauppsättningar och andra datakällor.

Om du representerar en organisation, t.ex. ett företag eller en skola, där Microsofts produkter för företag och utvecklare används, kan du läsa avsnittet Företags- och utvecklarprodukter i denna sekretesspolicy om du vill veta hur vi behandlar dina uppgifter. Om du är slutanvändare av en Microsoft-produkt eller ett Microsoft-konto som tillhandahålls av din organisation kan du läsa mer i avsnitten produkter som tillhandahålls av din organisation. och Microsoft-konto.

Du har valmöjligheter när det gäller den teknik du använder och de uppgifter du delar. När du blir ombedd att lämna personuppgifter kan du välja att inte göra det. Många av våra produkter kräver vissa personuppgifter för att fungera. Om du väljer att inte ange de uppgifter som krävs för att tillhandahålla en fungerande produkt eller funktion kan du inte använda produkten eller funktionen. Om lagen kräver att vi samlar in personuppgifter eller om vi behöver dem för att ingå eller genomföra ett avtal med dig och du inte ger oss dessa uppgifter, kan vi inte ingå avtalet. Om detta gäller en befintlig produkt som du använder kan du behöva sluta använda den en tid eller för alltid. Vi meddelar dig om så är fallet vid den aktuella tidpunkten. Om du inte måste ange personuppgifter och väljer att inte göra det kommer funktioner som individuell anpassning där uppgifterna används inte att fungera för dig.

Vilka uppgifter vi samlar in beror på i vilket sammanhang du har kontakt med Microsoft och de val du gör (bland annat dina sekretessinställningar), produkterna och funktioner du använder, var du befinner dig samt tillämplig lagstiftning.

Vi kan samla in följande uppgifter:

Namn och kontaktuppgifter. För- och efternamn, e-postadress, postadress, telefonnummer och andra liknande kontaktuppgifter.

Autentiseringsuppgifter. Lösenord, lösenordstips och annan liknande säkerhetsinformation som används för autentisering och kontoåtkomst.

Demografiska uppgifter. Uppgifter om dig, t.ex. ålder, kön, land och önskat språk.

Betalningsuppgifter. Uppgifter för att behandla betalningar, t.ex. betalningsmedlets nummer (t.ex. ett kreditkortsnummer) och den säkerhetskod som är kopplad till betalningsmedlet.

Prenumerations- och licensieringsuppgifter. Information om dina prenumerationer, licenser och andra rättigheter.

Interaktioner. Uppgifter om hur du använder Microsofts produkter. I vissa fall, t.ex. sökfrågor, är detta uppgifter som du tillhandahåller för att kunna använda produkterna. I andra fall är det uppgifter som vi genererar, t.ex. felrapporter. Andra exempel på interaktionsuppgifter:

 • Enhets- och användningsuppgifter. Uppgifter om din enhet och produkten och funktionerna som du använder, däribland information om din maskin- och programvara, våra produkters prestanda, samt dina inställningar. Exempel:
  • Betalnings- och kontohistorik. Uppgifter om de objekt du köper och aktiviteterna som kopplas till ditt konto.
  • Webbhistorik. Uppgifter om de webbsidor du besöker.
  • Enhets-, anslutnings- och konfigurationsuppgifter. Uppgifter om din enhet, dess konfiguration och närliggande nätverk. Det kan t.ex. röra sig om uppgifter om de operativsystem och de övriga program som är installerade på enheten, däribland produktnycklar. Dessutom IP-adress, enhetsidentifierare (t.ex. en telefons IMEI-nummer), regionala inställningar och språkinställningar, samt information om WLAN-åtkomstpunkterna i närheten av enheten.
  • Felsöknings- och hjälpuppgifter. Uppgifter om prestanda hos produkterna och eventuella problem du upplever, däribland felrapporter. Felrapporter (som även kallas ”kraschdumpar”) kan innehålla information om programvaran eller maskinvaran som förknippas med felet, innehållet i filer som var öppna när ett fel inträffade, samt uppgifter om annan programvara på enheten.
  • Felsöknings- och hjälpuppgifter. Uppgifter du lämnar när du kontaktar Microsoft och ber om hjälp, t.ex. de produkter du använder, samt annan information som gör att vi kan hjälpa dig. Det kan gälla kontakt- eller autentiseringsuppgifter, innehåll i dina chattar och din övriga kommunikation med Microsoft, uppgifter om din enhets tillstånd, samt de produkter du använder som är relaterade till din önskan om att få hjälp. När du kontaktar oss, t.ex. för kundsupport, kan telefonsamtalen eller chattsessionerna med våra representanter övervakas och spelas in.
  • Robotanvändningsdata. Interaktioner med robotar och funktioner som är tillgängliga via Microsoft-produkter, inklusive robotar och färdigheter som tillhandahålls av tredje part.
 • Intressen och favoriter. Uppgifter om dina intressen och favoriter, till exempel idrottslagen du följer, de programspråk du föredrar, aktier du följer eller städer som du lägger till för att spåra saker som vädret eller trafiken. Utöver dem du uttryckligen tillhandahåller kan dina intressen och favoriter även tolkas eller härledas utifrån andra uppgifter som vi samlar in.
 • Uppgifter om konsumtion av innehåll. Information om medieinnehåll (t.ex. TV, video, musik, ljud, böcker, appar och spel) som du använder via våra produkter.
 • Sökningar och kommandon. Sökfrågor och kommandon när du använder Microsoft-produkter med sökfunktioner eller liknande produktivitetsfunktioner, till exempel interaktioner med en chattrobot.
 • Röstdata. Dina röstdata, ibland kallade "röstklipp", till exempel sökfrågor, kommandon eller diktering du talar, som kan innehålla bakgrundsljud.
 • Text, pennanteckningar och inmatningsuppgifter. Text, pennanteckningar och inmatningsuppgifter och relaterad information. När vi t.ex. samlar in pennanteckningsuppgifter samlar vi in information om var pennanteckningsinstrument används på enheten.
 • Bilder. Bilder och relaterad information, till exempel bildmetadata. Vi samlar t.ex. in bilden du tillhandahåller när du använder en tjänst som utnyttjar Bing-bilder.
 • Kontakter och relationer. Uppgifter om dina kontakter och relationer om du använder en produkt för att dela information med andra, hantera kontakter, kommunicera med andra eller bli mer produktiv.
 • Sociala uppgifter. Information om dina relationer och kontakter med andra människor och organisationer såsom typer av engagemang (t.ex. gillande, ogillande, evenemang osv.) som rör människor och organisationer.
 • Positionsuppgifter. Uppgifter om din enhets position, som kan vara antingen exakta eller oprecisa. Vi samlar t.ex. in positionsuppgifter via det globala satellitnavigeringssystemet (GNSS) (t.ex. GPS) och uppgifter om närliggande mobilmaster och Wi-Fi-surfpunkter. Positionen kan även härledas från en enhets IP-adress eller uppgifter i din kontoprofil som visar var enhetens finns med mindre precision, t.ex. på orts- eller postnummernivå.
 • Andra uppgifter. Andra uppgifter som du har angett när du använt våra produkter. Det kan t.ex. gälla data om vilka knappar du trycker ned på en trådlös Xbox-handkontroll via Xbox-nätverket, spårningsdata när du använder Kinect, samt andra sensoruppgifter som när du använder enheter med relevanta sensorer som mäter antalet steg du tar. Om du deltar i en händelse i butik samlar vi in uppgifterna som du uppger när du registrerar dig för eller under händelsen, och om du deltar i en priskampanj samlar vi in uppgifterna som du anger i formuläret.

Innehåll. Innehåll i dina filer och meddelanden som du matar in, laddar upp, tar emot, skapar och kontrollerar. Om du t.ex. överför en fil med Skype till en annan Skype-användare måste vi samla in innehållet i den aktuella filen för att kunna visa det för dig och den andra användaren. Om du får ett e-postmeddelande via Outlook.com behöver vi samla innehållet i e-postmeddelandet för att leverera det till din inkorg, visa det för dig så att du kan svara på det och lagra det åt dig tills du väljer att ta bort det. Annat innehåll som vi samlade in när vi tillhandahåller produkter inkluderar:

 • Kommunikation, t. ex. ljud, video, text (skriven, pennanteckning, dikterad eller på annat sätt), i ett meddelande, e-postmeddelande, samtal, en mötesförfrågan eller en chatt.
 • Foton, bilder, låtar, filmer, programvara och andra medier eller dokument som du lagrar, hämtar eller på annat sätt processar igenom vårt moln.

Video eller inspelningar. Inspelningar av evenemang och aktiviteter i Microsoft byggnader, butiker och på andra platser. Om du kommer in i någon Microsoft Store eller någon av våra andra lokaler eller är med om ett Microsoft-evenemang som spelas in, kan vi behandla bilder av dig och dina röstdata.

Kommentarer och omdömen. Information som du ger oss och innehållet i meddelanden som du skickar till oss, t.ex. kommentarer, undersökningssvar och produktrecensioner som du skriver.

Trafikdata. Data som genereras genom din användning av Microsofts kommunikationstjänster. Trafikdata anger vem du har kommunicerat och när din kommunikation har skett. Vi kommer endast att behandla din trafikinformation för att tillhandahålla, underhålla och förbättra våra kommunikationstjänster och vi gör det med ditt samtycke.

Produktspecifika avsnitt nedan beskriver datainsamlingsmetoder som är användbara för användning av dessa produkter.

Så använder vi personuppgifterHur vi använder personuppgiftermainhowweusepersonaldatamodule
Sammanfattning
Hela texten

Microsoft använder de data vi samlar in för att ge dig innehållsrika, interaktiva upplevelser. Vi använder i synnerhet uppgifterna till att

 • tillhandahålla våra produkter, vilket omfattar uppdateringar, skydd, felsökning samt support. Det omfattar även att avslöja uppgifter för andra om så krävs för att tillhandahålla tjänsten eller utföra de transaktioner du begär.
 • förbättra och utveckla våra produkter.
 • anpassa våra produkter och ge rekommendationer.
 • visa annonser och marknadsföring för dig, vilket omfattar att skicka reklammeddelanden, visa riktad reklam och lägga fram relevanta erbjudanden för dig.

Vi använder dessutom uppgifterna till att driva vår verksamhet, vilket inkluderar att vi analyserar våra prestationer, uppfyller våra juridiska skyldigheter, utvecklar vår personal och bedriver forskning.

För dessa ändamål kombinerar vi uppgifter vi samlar in från olika sammanhang (t.ex. ditt bruk av två Microsoft-produkter). Till exempel använder Microsoft Store information om de appar och tjänster som du använder för att ge anpassade apprekommendationer. Men vi har byggt in tekniska och procedurmässiga skydd för att förhindra vissa datakombinationer i de fall lagen kräver det. På platser där detta är ett lagkrav lagrar vi t.ex. uppgifter som vi samlar in när du inte är autentiserad (inte inloggad) separat från all kontoinformation som identifierar dig direkt, såsom ditt namn, din e-postadress eller ditt telefonnummer.

I vår bearbetning av personuppgifter för dessa syften använder vi både automatiserade och manuella (mänskliga) metoder. Våra automatiserade metoder är ofta relaterade till våra manuella metoder. Det kan t.ex. gälla data om vilka knappar du trycker ned på en trådlös Xbox-handkontroll via Xbox-nätverket, spårningsdata när du använder Kinect, samt andra sensoruppgifter som när du använder enheter med relevanta sensorer som mäter antalet steg du tar.

När vi bearbetar personuppgifter om dig gör vi det med ditt samtycke och/eller på behovsbasis i syfte att kunna erbjuda de produkter som du använder, driva vår verksamhet, uppfylla våra avtalsenliga och juridiska skyldigheter, skydda våra system och kunder eller uppfylla andra legitima intressen hos Microsoft enligt beskrivningarna i detta avsnitt och avsnittet Anledningar till att vi delar personuppgifter i den här sekretesspolicyn. När vi överför personuppgifter från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet gör vi det baserat på en mängd olika juridiska mekanismer, enligt beskrivningen i avsnittet Var vi lagrar och behandlar personuppgifter i denna sekretesspolicy.

Mer om syftena med bearbetningen:

 • Tillhandahålla våra produkter.. Vi använder uppgifterna för att det ska gå att använda våra produkter och för att ge dig innehållsrika, interaktiva upplevelser. Om du t.ex. använder OneDrive bearbetar vi dokumenten som du laddar upp till OneDrive så att du kan hämta, radera, redigera, vidarebefordra eller på annat sätt bearbeta dem enligt dina önskemål. Det ingår i tjänsten. Och om du t.ex. skriver en sökfråga i Bing-sökning använder vi sökfrågan för att visa sökresultat för dig. Eftersom kommunikation ingår i olika produkter, program och aktiviteter använder vi dessutom uppgifter för att kontakta dig. Vi kan t.ex. kontakta dig via telefon eller e-post eller på andra sätt för att informera dig om att en prenumeration upphör eller diskutera ditt licensieringskonto. Vi kommunicerar även med dig för att skydda våra produkter, t.ex. genom att berätta när det finns produktuppdateringar.
 • Produktförbättring. Vi använder data för att ständigt förbättra våra produkter, bland annat genom att lägga till nya funktioner. Vi använder t.ex. felrapporter för att förbättra säkerhetsfunktioner, sökfrågor och klick i Bing för att förbättra sökresultats relevans, användningsuppgifter för att avgöra vilka nya funktioner som bör prioriteras och röstdata för att förbättra taligenkänningens noggrannhet.
 • Anpassning. Många produkter omfattar anpassade funktioner, t.ex. rekommendationer som gör dig mer produktiv och roar dig. Automatiserade processer används för dessa funktioner för att anpassa dina produktupplevelser utifrån de uppgifter vi har om dig, t.ex. slutsatser vi drar om dig och hur du använder produkten, dina aktiviteter, dina intressen och var du befinner dig. Om du strömmar filmer i en webbläsare på en Windows-enhet kan du beroende på dina inställningar t.ex. få se en rekommendation om en app från Microsoft Store som sköter strömningen mer effektivt. Om du har ett Microsoft-konto kan vi med ditt tillstånd synka dina inställningar på flera enheter. Många av våra produkter tillhandahåller styrmedel för att inaktivera anpassade funktioner.
 • Produktaktivering. Vi använder uppgifter – t.ex. enhets- och programtyp, position och unika enhets-, program-, nätverks- och prenumerations-id:n – för att aktivera produkter som kräver aktivering.
 • Produktutveckling. Vi använder uppgifter för att utveckla nya produkter. Vi använder t.ex. uppgifter – i många fall avidentifierade – för att få bättre ordning på våra kunders behov av datorkraft och produktivitet, vilket kan ligga till grund för utvecklingen av nya produkter.
 • Kundsupport. Vi använder data för att felsöka och diagnostisera produktproblem, reparera kundernas enheter och tillhandahålla andra kundservice- och supporttjänster, samt göra det möjligt för oss att upprätthålla, förbättra och säkra kvaliteten på våra produkter, tjänster och utbildningar samt undersöka säkerhetsincidenter. Data från inspelade samtal kan också användas för att autentisera eller identifiera dig baserat på din röst, så att Microsoft kan tillhandahålla supporttjänster och undersöka säkerhetsincidenter.
 • Hjälpa till att skydda och felsökning. Vi använder uppgifter för att skydda och felsöka våra produkter. Detta omfattar att vi använder uppgifter för att upprätthålla våra produkters och kunders säkerhet, identifiera skadliga program och skadlig aktivitet, felsöka prestanda- och kompatibilitetsproblem för att hjälpa kunderna att få ut så mycket som möjligt av vad de har betalat för, samt meddela kunderna om uppdateringar av våra produkter. Detta kan omfatta att vi identifierar säkerhets- och skyddsproblem med automatiska system.
 • Skydd. Vi använder uppgifter för att upprätthålla våra produkters och våra kunders säkerhet. Våra säkerhetsfunktioner och produkter kan stoppa skadlig programvara och meddela användare om skadlig programvara har hittats på deras enheter. Vissa av våra produkter, som Outlook.com eller OneDrive, skannar till exempel systematiskt innehåll på ett automatiserat sätt för att identifiera misstänkt skräppost, virus, stötande handlingar eller webbadresser som har flaggats som bedrägeri, nätfiske eller länkar till skadlig programvara. Vi förbehåller oss rätten att blockera leverans av meddelanden och ta bort innehåll om det bryter mot våra villkor. I enlighet med EU-förordning (EU) 2021/1232 har vi åberopat det undantag som förordningen tillåter från artiklarna 5(1) och 6(1) i EU-direktiv 2002/58/EG. Vi använder skanningsteknik för att skapa digitala signaturer (så kallade “hashar”) för vissa bilder och videoinnehåll i våra system. Dessa tekniker jämför sedan hasharna som de genererar med hashar för rapporterade bilder av sexuellt utnyttjande och övergrepp mot barn (en så kallad “hashuppsättning”) i en process som kallas “hashmatchning”. Microsoft hämtar hashuppsättningar från organisationer som agerar i allmänhetens intresse mot sexuellt utnyttjande av barn. Detta kan resultera i att information delas med National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) och brottsbekämpande myndigheter.
 • Uppdateringar. Vi använder uppgifter vi samlar in för att utveckla produktuppdateringar och säkerhetskorrigeringar. Vi kan t.ex. använda information om din enhets kapacitet, till exempel det lediga minnet, för att ge dig en programvaruuppdatering eller säkerhetskorrigering. Uppdateringar och korrigeringar är avsedda att maximera din upplevelse av våra produkter, hjälpa dig att skydda dina uppgifters integritet, tillföra nya funktioner och utvärdera om din enhet är klar att ta emot sådana uppdateringar.
 • Kampanjmeddelanden. Vi använder uppgifter vi samlar in för att leverera kampanjmeddelanden. Du kan registrera dig för e-postprenumerationer och välja om du vill ta emot kampanjmeddelanden från Microsoft via e-post, SMS, vanlig post och telefon. Mer information om hur du hanterar dina kontaktdata, e-postprenumerationer och kampanjmeddelanden hittar du i avsnittet Hur du kommer åt och kontrollerar dina personuppgifter i den här sekretesspolicyn.
 • Relevanta erbjudanden. Microsoft använder uppgifter för att ge dig relevant och värdefull information om våra produkter. Vi analyserar uppgifter från en mängd källor för att förutse vilken information som är intressantast och mest relevant för dig och ger dig denna information på ett flertal olika sätt. Vi kan t.ex. förutsäga att du är intresserad av spel och meddela dig om nya spel vi tror att du kan tänkas gilla.
 • Annonser. Microsoft använder inte det du säger i e-post, chattar från människor till människor, videosamtal eller röstbrevlåda eller dina dokument, foton eller andra personliga filer för att rikta reklam mot dig. Vi använder data som vi samlar in via våra interaktioner med dig, via några av våra produkter, tjänster, appar och webbegenskaper från första part (Microsoft-egenskaper) och webbegenskaper från tredje part för annonsering på våra Microsoft-egenskaper och på egenskaper från tredje part. Vi kan använda automatiserade processer för att göra reklamen mer relevant för dig. Mer information om hur dina data används för reklam finns i avsnittet Reklam i denna sekretesspolicy.
 • Priskampanjer och händelser. Vi använder dina data till att administrera priskampanjer och händelser i våra fysiska Microsoft-butiker. Om du till exempel deltar i en priskampanj använder vi dina data för att välja en vinnare och ge dig priset om du skulle vinna. Om du registrerar dig för en kodningsworkshop eller spelhändelse lägger vi till ditt namn i listan över deltagare.
 • Ekonomiska transaktioner. Vi använder uppgifter för att genomföra dina transaktioner med oss. Vi behandlar t.ex. betalningsuppgifter för att låta kunder prenumerera på produkter och använder kontaktuppgifter för att leverera varor som har köpts från Microsoft Store.
 • Rapportering och affärsverksamhet. Vi använder uppgifter för att analysera vår verksamhet och utföra omvärldsbevakning. Då kan vi fatta välgrundade beslut och rapportera om vilket resultat vår verksamhet ger.
 • Skydd av rättigheter och egendom. Vi använder uppgifter för att upptäcka och förebygga bedrägerier, lösa tvister, tillämpa avtal och skydda vår egendom. Vi använder t.ex. uppgifter för att bekräfta giltigheten av programvarulicenser och minska piratkopieringen. Vi kan använda automatiserade processer för att upptäcka och förhindra aktiviteter som gör intrång i våra och andras rättigheter, t.ex. bedrägeri.
 • Rättslig efterlevnad. Vi behandlar uppgifter för att följa lagen. Vi använder t.ex. våra kunders ålder för att se till att hjälpa oss att uppfylla våra skyldigheter om att skydda barns integritet. Vi behandlar dessutom kontakt- och autentiseringsuppgifter för att hjälpa kunderna att utöva sina dataskyddsrättigheter.
 • Forskning. Med lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda individers rättigheter och friheter använder vi data för att utföra forskning, inklusive avancerad maskininlärning och artificiell intelligens för allmänhetens intresse och vetenskapliga ändamål.
Anledningar till att vi delar personuppgifterAnledningar till att vi delar personuppgiftermainreasonswesharepersonaldatamodule
Sammanfattning
Hela texten

Vi delar dina personuppgifter med din tillåtelse eller om så är nödvändigt för att slutföra en transaktion eller tillhandahålla en produkt som du har begärt eller godkänt. Exempelvis delar vi innehåll med tredje parter när du uppmanar oss att göra så, såsom när du skickar ett e-postmeddelande till en vän, delar foton och dokument via OneDrive eller länkar konton med en annan tjänst. Om du använder en Microsoft-produkt som tillhandahålls av en organisation som du är ansluten till, exempelvis en arbetsgivare eller skola, eller använder en e-postadress som tillhandahålls av en sådan organisation för att tillgå Microsoft-produkter, lämnar vi ut vissa data, exempelvis interaktionsdata och diagnostikdata för att din organisation ska kunna hantera produkterna. När du tillhandahåller betalningsdata för ett köp, delar vi dessa med banker och andra institutioner som behandlar betalningstransaktioner eller levererar andra finansiella tjänster, samt för att förhindra bedrägeri och minska kreditkortsrisker. När du sparar en betalningsmetod (t.ex. ett kort) på ditt konto som du och andra Microsoft-konto innehavare använder för att göra köp från Microsoft eller dess koncernbolag, kan dina inköpskvitton delas med alla andra som använder och har åtkomst till samma betalningsmetod för att göra ett köp från Microsoft, inklusive betalningsmetodens’namngivna kontoinnehavare. När du tillåter push-meddelanden för Microsoft-produkter eller program på en enhet som inte är en Windows-enhet bearbetar enhetens operativsystem vissa personuppgifter för att tillhandahålla push-meddelanden. Därför kan Microsoft skicka data till en extern aviseringsleverantör från tredje part för att leverera push-meddelanden. Din enhets push-meddelandetjänster styrs av sina egna tjänstspecifika villkor och sekretesspolicyer.

Dessutom delar vi personuppgifter med dotterbolag som Microsoft kontrollerar samt samarbetspartner. Vi delar även personuppgifter med leverantörer eller ombud som arbetar för vårt uppdrag med syftet som är beskrivet i denna policy. Exempelvis är det möjligt att företag som vi anlitat för att tillhandahålla kundservicesupport eller assistans med att skydda och säkra våra system och tjänster behöver tillgång till personuppgifter för att kunna tillhandahålla dessa tjänster. I detta fall måste dessa företag följa våra krav för dataintegritet samt säkerhet, och är inte tillåtna att använda personuppgifter de tar emot i annat syfte. Vi kan också lämna ut personuppgifter som ett led i en företagstransaktion, t.ex. en sammanslagning eller vid försäljning av tillgångar.

Slutligen behåller, använder, överför, avslöjar och bevarar vi personuppgifter, däribland ditt innehåll (t.ex. innehållet i din e-post på Outlook.com eller filer i privata mappar på OneDrive) om vi har god anledning att tro att detta är nödvändigt för att åstadkomma följande:

 • Följa lagen eller som svar vid en rättslig process, däribland till polis och andra myndigheter.
 • Skydda säkerheten för våra kunder, organisationer och allmänheten, till exempel för att förhindra skräppost eller försök till bedrägerier eller annan skada, eller för att upptäcka, förebygga och bekämpa skadligt eller olagligt beteende inklusive skapande och delning av skadligt eller olagligt innehåll.
 • hantera och upprätthålla säkerheten för våra produkter, däribland att förhindra eller stoppa en attack på våra datorsystem eller nätverk
 • skydda rättigheter eller egendom som tillhör Microsoft eller våra kunder, inklusive verkställa de villkor som styr din användning av tjänsterna, men om vi får information om att någon använder våra tjänster för att handla med stulen immateriell eller fysisk egendom som tillhör Microsoft kommer vi inte att själva undersöka en kunds privata innehåll, utan vi kan då överlåta ärendet till en polismyndighet.

Mer information om uppgifter som vi offentliggör som svar på förfrågningar från polismyndigheter och andra myndigheter finns i Rapport om framställningar från polisen.

Observera att vissa av våra produkter innehåller länkar till, eller på annat sätt ger dig åtkomst till, produkter från tredje part vars sekretessrutiner skiljer sig från Microsofts. Om du anger personuppgifter i någon av dessa produkter behandlas dina uppgifter enligt deras sekretesspolicy.

Hur du kommer åt och kontrollerar dina personuppgifterHur du kommer åt och kontrollerar dina personuppgiftermainhowtoaccesscontrolyourdatamodule
Sammanfattning
Hela texten

Du kan även välja hur Microsoft samlar in och använder dina uppgifter. Du kan bestämma över de personuppgifter som Microsoft har fått och utöva dina dataskyddsrättigheter genom att kontakta Microsoft eller använda alla de verktyg vi tillhandahåller. I vissa fall blir din möjlighet att komma åt eller kontrollera dina personuppgifter begränsad, efter vad som tillåts enligt tillämplig lag. Hur du kommer åt eller kontrollerar dina personuppgifter beror även på vilka produkter du använder. Du kan till exempel:

 • Kontrollera användningen av dina data för anpassad reklam från Microsoft genom att gå till vår avanmälningssida.
 • välja huruvida du vill ta emot e-post, SMS, telefonsamtal och post med marknadsföring från Microsoft.
 • komma åt och rensa vissa av dina uppgifter via Microsoft Sekretesspanelen.

Inte alla personuppgifter som bearbetas av Microsoft kan nås eller styras via verktygen ovan. Om du vill komma åt eller bestämma över vissa personuppgifter som bearbetats av Microsoft och som inte är tillgängliga via verktygen ovan eller direkt genom de Microsoft-produkter du använder, kan du alltid kontakta Microsoft på adressen i Kontakta oss eller genom att använda vårt webbformulär.

Vi tillhandahåller sammanställda mått angående användares begäranden om att utöva sina dataskyddsrättigheter genom Microsofts sekretessrapport.

Du kan komma åt och kontrollera dina personuppgifter som Microsoft har fått med verktyg som Microsoft tillhandahåller enligt beskrivningen nedan eller genom att kontakta Microsoft. Exempel:

 • Om Microsoft har fått ditt tillstånd att använda dina personuppgifter kan du när som helst dra tillbaka tillståndet.
 • Du kan begära åtkomst till, radering av och uppdateringar om dina personuppgifter.
 • Om du vill flytta dina uppgifter någon annanstans kan du använda verktyg som Microsoft tillhandahåller för att göra det. Om det inte finns några sådana kan du kontakta Microsoft och få hjälp.

Du kan också invända mot eller begränsa Microsofts bruk av dina personuppgifter. Du kan t.ex. när som helst invända mot vårt bruk av dina personuppgifter:

 • För direkt marknadsföring.
 • Om vi genomför ett uppdrag i det allmänna intresset eller utövar våra eller en tredje parts legitima intressen.

Du kan ha dessa rättigheter enligt tillämplig lagstiftning, däribland EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR), men vi erbjuder dig dessa rättigheter oavsett av var du befinner dig. I vissa fall blir din möjlighet att komma åt eller kontrollera dina personuppgifter begränsad, efter vad som tillåts enligt tillämplig lag.

Om din organisation, t.ex. din arbetsgivare, skola eller tjänsteleverantör, ger dig tillgång till och administrerar användningen av Microsoft-produkter kan du kontakta den om du vill veta mer om hur du kommer åt och bestämmer över dina personuppgifter.

Du kan komma åt och bestämma över de personuppgifter som Microsoft har fått och utöva dina dataskyddsrättigheter genom att använda alla de verktyg vi tillhandahåller. Vilka verktyg som du har mest nytta av beror på vår interaktion med dig och ditt bruk av våra produkter. Här är en allmän lista över verktyg som vi tillhandahåller för att du ska ha kontroll över dina personuppgifter. Specifika produkter kan ge tillgång till ytterligare styrmedel.

 • Bing. Om du är inloggad i Bing kan du visa och rensa din lagrade sök- och chatthistorik på dinsekretesspanelen. Om du inte är inloggad i Bing kan du visa och rensa den lagrade sökhistoriken som är kopplad till din enhet i din Bing-inställningar.
 • Microsoft-konto. Om du vill komma åt, redigera eller ta bort profil- och betalningsinformationen på ditt Microsoft-konto, ändra ditt lösenord, lägga till säkerhetsinformation eller avsluta ditt konto kan du göra det genom att besöka Webbplatsen för Microsoft-konto.
 • Om du har en offentlig profil på Microsoft Developer Network (MSDN) kan du komma åt och redigera dina uppgifter genom att logga in på MSDN-forum.
 • Microsoft Sekretesspanelen. Du kan bestämma vissa av de uppgifter Microsoft behandlar genom att använda ett Microsoft-konto på Microsoft Sekretesspanelen. Därifrån kan du t.ex. visa och rensa webb-, sök- och positionsuppgifter som är kopplade till ditt Microsoft-konto.
 • Microsoft Store.Du kan komma åt din Microsoft Store profil och kontoinformation Microsoft Store genom att gå till och välja Visa konto eller Orderhistorik.
 • Microsoft Teams för personligt bruk. Du kan ta reda på hur du exporterar eller tar bort Teams data som rör ditt personliga Microsoft-konto genom att gå till den här sida.
 • OneDrive. Du kan visa, ladda ned och ta bort filer och foton i OneDrive genom att logga in på OneDrive.
 • Outlook.com. Du kan ladda ned dina e-postmeddelanden i Outlook.com genom att logga in på ditt konto och navigera till dina sekretess- och datainställningar.
 • Skype. Om du vill komma åt, redigera eller ta bort någon profil- och betalningsinformation för Skype eller ändra ditt lösenord loggar du in på ditt konto. Om du vill kan du exportera din chatthistorik och dina filer från Skype begära en kopia.
 • Volume Licensing Service Center (VLSC). Om du är volymlicenskund kan du från Webbplats för Volume Licensing Service Center bestämma över dina kontaktuppgifter och prenumerations- och licensuppgifter från ett och samma ställe.
 • Xbox. Om du använder Xbox-nätverket eller Xbox.com kan du granska eller redigera dina personuppgifter, bland annat faktura- och kontouppgifter, sekretessinställningar, Internetsäkerhet och inställningar för informationsdelning, genom att ansluta till Min Xbox på Xbox-konsolen eller på webbplatsen Xbox.com.

Inte alla personuppgifter som bearbetas av Microsoft kan nås eller styras via verktygen ovan. Om du vill komma åt eller bestämma över vissa personuppgifter som bearbetats av Microsoft och som inte är tillgängliga via verktygen ovan eller direkt genom de Microsoft-produkter du använder, kan du alltid kontakta Microsoft på adressen i Kontakta oss eller genom att använda vårt webbformulär. Vi svarar på förfrågningar om att bestämma över dina personuppgifter enligt tillämplig lag.

Dina kommunikationsinställningar

Du kan välja huruvida du vill ta emot kampanjmeddelanden från Microsoft via e-post, SMS, vanlig post och telefon. Om du får reklammeddelanden via e-post eller SMS från oss och vill avanmäla dig från dem kan du göra det genom att följa anvisningarna i meddelandet. Du kan även välja om du vill få reklam via e-post, telefonsamtal och vanlig post genom att logga in med ditt personliga Microsoft-konto och visa dina kommunikationsbehörigheter. Där kan du uppdatera dina kontaktuppgifter, hantera kontaktpreferenser överallt hos Microsoft, avanmäla dig från e-postprenumerationer och välja om du vill dela dina kontaktuppgifter med Microsofts partner. Om du inte har något personligt Microsoft-konto kan du hantera dina e-postinställningar för Microsoft genom att använda detta webbformulär. Dessa val gäller inte obligatoriska tjänstmeddelanden som ingår i vissa av Microsofts produkter, program, aktiviteter eller undersökningar, eller andra informativa meddelanden som det finns särskilda sätt att avprenumerera på.

Dina reklamalternativ

Om du vill avregistrera dig från att ta emot anpassad reklam från Microsoft går du till vår avanmälningssida. Om du avanmäler dig lagras preferensen i en cookie som är specifik för den webbläsare du använder. Avanmälningscookien gäller i fem år. Om du raderar cookies från enheten måste du avanmäla dig på nytt.

Du kan även länka ditt avanmälningsval till ditt personliga Microsoft-konto. Det gäller då på alla enheter där du använder kontot och fortsätter att gälla tills någon annan loggar in med ett annat personligt Microsoft-konto på den enheten. Om du raderar cookies på din enhet måste du logga in igen för att inställningarna ska gälla. Du kan se våra annonspartner från tredje partMeddelande om U.S. State Data Privacy lagar och välja bort datadelning med tredje part på vår avvalssida.

För annonser som Microsoft rår över och som visas i appar i Windows kan du använda avanmälan som är kopplad till ditt personliga Microsoft-konto, men du kan även avanmäla dig från intressebaserad reklam genom att stänga av annonserings-ID:t i inställningarna i Windows.

Eftersom uppgifterna som används för intressebaserad reklam även används för andra nödvändiga syften (bland annat för att tillhandahålla våra produkter, analyser och bedrägeridetektering) upphör inte insamlingen av uppgifter om du avanmäler dig från intressebaserad reklam. Annonser fortsätter att visas för dig, även om de kan vara mindre relevanta för dig.

Du kan avanmäla dig från intressebaserad reklam från tredje part som vi samarbetar med genom att besöka deras webbplatser (se ovan).

Webbläsarbaserade styrmedel

När du använder en webbläsare kan du bestämma över dina personuppgifter genom att använda vissa funktioner. Till exempel:

 • Cookie-styrmedel. Du kan bestämma över de uppgifter som lagras i cookies och dra tillbaka cookie-tillstånd genom att använda de webbläsarbaserade cookie-styrmedel som beskrivs i avsnittet Cookies i denna sekretesspolicy.
 • Spårningsskydd. Du kan bestämma över vilka uppgifter tredje parts webbplatser kan samla in om dig genom att använda Spårningsskydd i Internet Explorer (version 9 och senare) och Microsoft Edge. Denna funktion blockerar innehåll från tredje part – även cookies – från webbplatser som finns med på en spårningsskyddslista som du lägger till.
 • Webbläsarstyrmedel för Do Not Track. Vissa webbläsare har integrerade ”Do Not Track” (DNT)-funktioner som kan skicka en signal till webbplatserna du besöker och anger att du inte vill bli spårad. Eftersom det ännu inte finns en gemensam syn på hur man ska tolka DNT-signalen, svarar inte Microsoft-tjänster för närvarande på webbläsar-DNT-signaler. Vi fortsätter att arbeta med internetbranschen för att nå en gemensam överenskommelse om hur DNT-signaler ska behandlas. Tills dess kan du använda de andra verktygen som vi tillhandahåller för att kontrollera datainsamling och -användning, inklusive möjligheten att avanmäla dig från intressebaserad reklam från Microsoft som beskrivs ovan.
Cookies och liknande teknikCookies och liknande teknikmaincookiessimilartechnologiesmodule
Sammanfattning
Hela texten

Cookies är små textfiler som lagras på din enhet. De innehåller uppgifter som sedermera kan läsas av en webbserver i domänen som ursprungligen sparade cookien. Dessa uppgifter består av en sträng med siffror och bokstäver som identifierar din dator unikt men som också kan innehålla annan information. Vissa cookies sparas av tredje part som agerar å våra vägnar. Vi använder cookies och liknande teknik för att lagra och se till att dina preferenser och inställningar följs, så att du kan logga in, för att visa intressebaserad reklam, bekämpa bedrägerier, analysera prestanda hos våra produkter och tillgodose andra legitima syften som beskrivs nedan. Microsofts appar använder ytterligare identifierare, t.ex. annonserings-ID:n i Windows för liknande syften, och många av våra webbplatser och program innehåller också webb-beacons och annan liknande teknik, såsom beskrivs nedan.

Vår användning av cookies och liknande teknik

Microsoft använder cookies och liknande teknik, beroende på sammanhang eller produkt, för bland annat följande syften:

 • Lagra dina preferenser och inställningar. Vi använder cookies för att lagra dina preferenser och inställningar på din enhet och för att ge dig bättre upplevelser. Om du t.ex, beroende på dina inställningar, anger din ort eller ditt postnummer på en Microsoft-webbplats för att få lokala nyheter eller väderinformation kan vi lagra dessa uppgifter i en cookie så att du ser relevant lokal information nästa gång du besöker webbplatsen. Om dina preferenser – t.ex. det språk du föredrar – sparas i cookies slipper du ställa in dem upprepade gånger. Om du väljer att avanmäla dig från intressebaserad reklam sparar vi ditt val i en cookie på din enhet. I scenarier där vi får din tillåtelse att lägga cookies på din enhet kan du på samma sätt lagra ditt val i en cookie.
 • Inloggning och autentisering. Vi använder cookies för att autentisera dig. När du loggar in på en webbplats med ditt personliga Microsoft-konto lagras ett unikt ID-nummer och inloggningstid i en krypterad cookie på din enhet. Tack vare denna cookie kan du gå från sida till sida på webbplatsen utan att behöva logga in på varje sida. Du kan också spara din inloggningsinformation så att du inte behöver logga in varje gång du kommer tillbaka till webbplatsen.
 • Säkerhet. Vi använder cookies för att bearbeta information som hjälper oss att säkra våra produkter samt upptäcka bedrägerier och missbruk.
 • Lagra information som du ger en webbplats. Vi använder cookies för att komma ihåg information som du har avslöjat för oss. När du ger Microsoft information, t.ex. då du lägger till produkter i en kundvagn på Microsofts webbplatser, lagrar vi dessa data i en cookie så att vi kommer ihåg dem.
 • Sociala media. Några av våra webbplatser har sociala medier-cookies, inklusive sådana som gör att användare som är inloggade på den sociala medietjänsten kan dela innehåll via tjänsten.
 • Feedback. Microsoft använder cookies för att du ska kunna ge feedback på en webbplats.
 • Intressebaserad reklam. Microsoft använder cookies för att samla in uppgifter om din Internetaktivitet och identifiera dina intressen så att vi kan tillhandahålla den reklam som är mest relevant för dig. Du kan avanmäla dig från intressebaserad reklam från Microsoft genom att följa beskrivningen i avsnittet Hur du kommer åt och kontrollerar dina personuppgifter i denna sekretesspolicy.
 • Visa annonser. Microsoft använder cookies för att registrera hur många besökare som har klickat på en annons och för att registrera vilka annonser du har sett, till exempel så att du inte ser samma upprepade gånger.
 • Analyser. Vi använder cookies från första och tredje part och andra id:n för att samla in användnings- och prestandadata. Vi kan exempelvis använda cookies för att räkna antalet unika besökare på en webbsida eller tjänst och för att utveckla annan statistik om våra produkter.
 • Prestanda. Vi använder cookies för att förstå och förbättra hur väl våra produkter fungerar. Vi använder t.ex. cookies för att samla in uppgifter som hjälper till med belastningsutjämningen. Detta ser till att våra webbplatser fungerar.

Om det behövs får vi ditt medgivande innan du placerar eller använder valfria cookies som inte (i) är absolut nödvändiga för att tillhandahålla webbplatsen; eller (ii) i syfte att underlätta kommunikationen. Mer information finns i avsnittet “Så här kontrollerar du cookies” nedan.

Några av de cookies vi vanligtvis använder finns uppräknade nedan. Denna lista är inte fullständig utan avser att illustrera några av huvudanledningarna till att vi placerar ut cookies. Om du besöker en av våra webbplatser sparar den vissa av eller samtliga dessa cookies:

 • MSCC. Innehåller användaralternativ för de flesta Microsoft-egenskaper.
 • MUID, MC1, MSFPC och MSPTC. Identifierar unika webbläsare som besöker Microsofts webbplatser. Dessa cookies används för annonsering, webbplatsanalys och andra verksamhetssyften.
 • ANON. Innehåller ANID, en unik identifierare som härleds från ditt Microsoft-konto, som används för reklam, personlig anpassning och drift. Det används också för att spara ditt val att avanmäla dig från intressebaserad reklam från Microsoft, om du har valt att associera din avanmälan med ditt Microsoft-konto.
 • CC. Innehåller en landskod som fastställs från din IP-adress.
 • PPAuth, MSPAuth, MSNRPSAuth, KievRPSAuth, WLSSC, MSPProf. Underlättar att autentisera dig när du loggar in med ditt Microsoft-konto.
 • MC0. Identifierar om cookies är aktiverade i webbläsaren.
 • MS0. Identifierar en specifik session.
 • NAP. Innehåller en krypterad version av ditt land, postnummer, ålder, kön, språk och yrke, om detta är känt, baserat på din Microsoft-kontoprofil.
 • MH. Visas på webbplatser med gemensam marknadsföring där Microsoft samarbetar med en annonsör. Denna cookie identifierar annonsören så att rätt annons väljs.
 • barninfo, kcdob, kcrelid, kcru, pcfm. Innehåller information som Microsoft-kontot använder på sina sidor i samband med barnkonton.
 • MR. Den här cookies används av Microsoft för att återställa eller uppdatera cookien för MUID.
 • x-ms-gateway-slice. Identifierar en gateway för belastningsutjämning.
 • TOptOut. Registrerar ditt beslut att inte ta emot intressebaserad reklam från Microsoft. Vid behov placerar vi denna cookie som standard och tar bort den när du samtycker till intressebaserad reklam.

Vi kan också använda cookies från andra Microsoft-koncernbolag, företag och partners, till exempel LinkedIn och Xandr.

Cookies från tredje part

Utöver de cookies som Microsoft anger när du besöker våra webbplatser använder vi även cookies från tredje part för att förbättra tjänsterna på våra webbplatser. Vissa tredje parter kan också ange cookies när du besöker Microsofts webbplatser. Exempel:

 • Företag vi anlitar för att tillhandahålla tjänster för vår räkning, till exempel webbplatsanalys, sparar cookies när du besöker våra webbplatser.
 • Företag som levererar innehåll på Microsofts webbplatser, till exempel videor eller nyheter eller annonser, placerar själva egna cookies.

Dessa företag använder de uppgifter de behandlar enligt sin egen sekretesspolicy, som kan göra att dessa företag kan samla in och kombinera information om vad du gör på olika webbplatser, i olika appar och på diverse onlinetjänster.

Följande typer av cookies från tredje part kan användas, beroende på kontext, tjänst eller produkt, samt dina inställningar och behörigheter:

 • Cookies för sociala medier. Vi och tredje parter använder sociala medier cookies för att visa annonser och innehåll baserat på dina sociala medieprofiler och aktivitet på våra webbplatser. De används för att koppla din aktivitet på våra webbplatser till dina sociala medieprofiler så att annonser och innehåll du ser på våra webbplatser och på sociala medier bättre återspeglar dina intressen.
 • Analyscookies.Vi tillåter tredje parter att använda analyscookies för att förstå hur du använder våra webbplatser så att vi kan göra dem bättre och tredje part kan utveckla och förbättra sina produkter, som de kan använda på webbplatser som inte ägs eller drivs av Microsoft. Analyscookies används till exempel för att samla in information om de sidor du besöker och hur många klick du behöver för att utföra en uppgift. Du kan också använda dessa cookies för marknadsföringsändamål.
 • Marknadsföringscookies.Vi och tredje parter använder marknadsföringscookies för att visa dig nya annonser genom att registrera vilka annonser du redan har sett. De används också för att spåra vilka annonser du klickar på eller köp du gör efter att ha klickat på en annons för betalningsändamål, och för att visa annonser som är mer relevanta för dig. De används till exempel för att upptäcka när du klickar på en annons och visar annonser baserat på dina sociala medieintressen och webbplatsens webbhistorik.
 • Nödvändiga cookies.Vi använder nödvändiga cookies för att utföra viktiga webbplatsfunktioner. Om du till exempel vill logga in kan du spara dina språkinställningar, tillhandahålla en kundvagnsupplevelse, förbättra prestanda, dirigera trafik mellan webbservrar, identifiera storleken på skärmen, fastställa sidinläsningstider och mäta målgrupper. Dessa cookies är nödvändiga för att våra webbplatser ska fungera.

Om det behövs får vi ditt medgivande innan du placerar eller använder valfria cookies som inte (i) är absolut nödvändiga för att tillhandahålla webbplatsen; eller (ii) i syfte att underlätta kommunikationen.

En lista över de tredje parter som anger cookies på våra webbplatser, förutom tjänstleverantörer som agerar för vår räkning, finns i vår lager med tredjeparts cookies Cookieinventeringen från tredje part innehåller även länkar till dessa webbplatser eller sekretessmeddelanden från tredje part. Kontakta tredje parts webbplatser eller sekretessmeddelanden om du vill ha mer information om deras sekretesspolicy för deras cookies som kan anges på våra webbplatser. På några av våra webbplatser finns en lista över tredje parter tillgänglig direkt på webbplatsen. Du kanske inte vill att de tredje parterna på de här webbplatserna ska ingå i listan på vår lager med tredjeparts cookies.

Hur du hanterar cookies

De flesta webbläsarna accepterar automatiskt cookies, men ger kontroller som gör det möjligt för dig att blockera eller radera dem. I Microsoft Edge kan du t.ex. blockera eller radera cookies genom att välja Inställningar > Sekretess och säkerhet > Radera webbdata > Cookies och andra webbplatsdata. Mer information om hur du tar bort cookies i Microsoft-webbläsare finns i Microsoft Edge, Tidigare Microsoft Edgeeller Internet Explorer. Om du använder en annan webbläsare följer du instruktionerna för den webbläsaren.

Som vi nämnde ovan, om det behövs, får vi ditt medgivande innan vi placerar eller använder valfria cookies som inte (i) är absolut nödvändiga för att tillhandahålla webbplatsen; eller (ii) i syfte att underlätta kommunikationen. Vi avgränsar dessa valfria cookies via syfte, t. ex. för reklam och sociala medier. Du kan samtycka till vissa kategorier av valfria cookies och inte andra. Du kan också justera alternativen genom att klicka på Hantera cookies i sidans sidfot eller via inställningarna som görs tillgängliga på webbplatsen. Vissa funktioner i Microsofts produkter styrs av cookies. Om du väljer att blockera cookies kan du inte logga in i eller använda vissa av dessa funktioner, och preferenser som är beroende av cookies går förlorade. Om du väljer att ta bort cookies tas alla inställningar som styrs av dessa cookies bort, inklusive reklaminställningar. De behöver då återskapas.

Ytterligare sekretesstyrmedel som kan påverka cookies, inklusive funktionen Spårningsskydd i Microsofts webbläsare, beskrivs i avsnittet Hur du kommer åt och kontrollerar dina personuppgifter i denna sekretesspolicy.

Vår användning av webb-beacons och analystjänster

Vissa av Microsofts webbsidor innehåller elektroniska taggar som kallas webb-beacons. Vi använder dem för att leverera cookies på våra webbplatser, räkna användare som har besökt webbplatserna och leverera produkter i samarbete med andra företag. Vi kan skicka med webb-beacons eller liknade teknik i våra elektroniska meddelanden för att avgöra om meddelandena har öppnats eller använts.

Utöver att placera webb-beacons på våra egna webbplatser, arbetar vi ibland tillsammans med andra företag för att placera webb-beacons på deras webbplatser eller i deras reklam. Detta hjälper oss att bland annat utveckla statistik om hur ofta klickningar på en annons på en Microsoft-webbsida slutar med ett köp eller annan åtgärd på annonsörens hemsida. Det gör också att vi bättre kan förstå hur du använder en Microsoft-partners webbplats i samband med din användning av en produkt eller tjänst från Microsoft.

Slutligen innehåller Microsofts produkter ofta webb-beacons eller liknande teknik från tredje partsleverantörer av analystjänster. De hjälper oss att sammanställa statistik om hur effektiva våra kampanjer och andra åtgärder är. Med denna teknik kan analysleverantörer ställa in eller läsa sina egna cookies eller andra identifierare på din enhet, genom vilka de kan samla in information om dina internetaktiviteter med olika program, webbplatser eller andra produkter. Dock förbjuder vi dessa analysleverantörer att använda webb-beacons på våra webbplatser för att komma åt information som direkt identifierar dig (som ditt namn eller din e-postadress). Du kan avregistrera dig från datainsamling eller användning av vissa av dessa analysleverantörer genom att besöka någon av följande webbplatser: Adjust, AppsFlyer, Clicktale, Flurry Analytics, Google Analytics (kräver att du installerar ett webbläsartillägg), Kissmetrics, Mixpanel, Nielsen, AcuityAds, WebTrendseller Optimizely.

Andra liknande tekniker

Utöver vanliga cookies och webb-beacons kan våra produkter även använda andra liknande tekniker för att lagra och läsa datafiler på din dator. Detta görs vanligtvis för att behålla dina inställningar eller för att förbättra hastighet och prestanda genom att vissa filer lagras lokalt. Men liksom vanliga cookies kan dessa tekniker också lagra unika id:n för din dator, som sedan kan användas för att spåra beteende. Dessa tekniker innefattar Local Shared Objects (eller ”Flash-cookies”) och Silverlights programlagring.

Local Shared Objects eller ”Flash cookies”. Webbplatser som använder Adobe Flash-teknik kan använda Local Shared Objects eller ”Flash-cookies” för att lagra data på datorn. Information om hur du hanterar eller blockerar Flash-cookies finns på hjälpsidan för Flash Player.

Silverlights programlagring. Webbplatser eller program som använder Microsoft Silverlight-teknik har också möjlighet att lagra data genom Silverlights programlagring. Mer information om att hantera eller blockera sådan lagring finns i avsnittet Silverlight i denna sekretesspolicy.

Produkter som tillhandahålls av din organisation – meddelande till slutanvändareProdukter som tillhandahålls av din organisation – meddelande till slutanvändaremainnoticetoendusersmodule
Sammanfattning
Microsoft-kontoMicrosoft-kontomainmicrosoftaccountmodule
Sammanfattning
Hela texten

Med ett Microsoft-konto kan du logga in på Microsofts produkter, och även produkter som tillhör partner utvalda av Microsoft. Personuppgifter som är kopplade till ditt Microsoft-konto omfattar inloggningsuppgifter, namn- och kontaktuppgifter, betalningsuppgifter, enhets- och användningsuppgifter, dina kontakter, information om dina aktiviteter samt dina intressen och favoriter. Om du loggar in på ditt Microsoft-konto blir anpassning och enhetliga upplevelser tillgängliga i alla produkter och på alla enheter. Du kan även använda datalagring i molnet, betala med betalningsmedel som har lagrats i ditt Microsoft-konto samt använda andra funktioner. Det finns tre olika typer av Microsoft-konton:

 • När du skapar ett Microsoft-konto som är kopplat till din personliga e-postadress kallar vi det ett personligt Microsoft-konto.
 • Om du eller din organisation (t.ex. en arbetsgivare eller din skola) skapar ett Microsoft-konto som är knutet till e-postadressen som den organisationen har bestått dig med, kallar vi det kontot ett arbets- eller skolkonto.
 • Om du eller din tjänstleverantör (t.ex. en bredbands- eller Internetleverantör) skapar ditt Microsoft-konto som är knutet till din e-postadress på tjänstleverantörens domän kallar vi det kontot ett tredjepartskonto.

Personliga Microsoft-konton. De uppgifter som är kopplade till ditt personliga Microsoft-konto, och hur dessa uppgifter används, beror på hur du använder kontot.

 • Skapa ett Microsoft-konto. När du skapar ett personligt Microsoft-konto efterfrågas vissa personuppgifter, och vi tilldelar dig ett unikt id-nummer för att identifiera ditt konto och associerad information. Vissa produkter kräver ett riktigt namn, t.ex. sådana som involverar betalning, men du kan logga in i och använda andra Microsoft-produkter utan att ange ditt riktiga namn. Vissa uppgifter som du tillhandahåller, t.ex. visningsnamn, e-postadress och telefonnummer, kan användas för att hjälpa andra att hitta och få kontakt med dig inom Microsofts produkter. Personer som känner till ditt visningsnamn, din e-postadress eller ditt telefonnummer kan till exempel använda den informationen för att söka efter dig på Skype eller Microsoft Teams för privat bruk och skicka en inbjudan till dig. Om du använder din e-postadress på ditt jobb eller din skola för att skapa ett personligt Microsoft-konto kan din arbetsgivare eller skola få åtkomst till dina uppgifter. I vissa fall måste du ändra e-postadressen till en personlig e-postadress om du vill kunna fortsätta använda produkter som riktar sig mot konsumenter (t.ex. Xbox-nätverket).
 • Logga in på ett Microsoft-konto. När du loggar in på ditt Microsoft-konto skapar vi en registrering av inloggningen, vilket innefattar datum och tid, information om produkten du loggade in på, ditt inloggningsnamn, det unika numret som är tilldelat ditt konto, ett unikt id som har tilldelats din enhet, din IP-adress samt ditt operativsystem och webbläsarversion.
 • Logga in på Microsoft-produkter. När du loggar in på kontot får du tillgång till förbättrad anpassning, med sömlösa och enhetliga upplevelser i alla produkter och enheter. Inloggning i kontot ger också möjlighet att komma åt och använda datalagring i molnet, möjlighet att betala med betalningsmedel som har lagrats i ditt Microsoft-konto samt möjlighet att aktivera andra förbättrade funktioner och inställningar. När du till exempel loggar in gör Microsoft information som sparats på ditt konto tillgänglig för alla Microsoft-produkter så att viktiga saker är precis där du behöver dem. När du loggar in på ditt konto förblir du inloggad tills du loggar ut. Om du lägger till ditt Microsoft-konto på en Windows-enhet (version 8 eller senare) loggas du automatiskt in i produkter som använder Microsoft-kontot när du använder de produkterna på enheten. När du är inloggad kommer vissa tjänster att visa ditt namn eller användarnamn och ditt profilfoto (om du lagt till ett till din profil) som en del av din användning av Microsofts produkter, bland annat dina kommunikationer, sociala interaktioner och offentliga publiceringar. Läs mer om Microsoft-konto, dina data och dina val.
 • Logga in på tredjepartsprodukter. Om du loggar in med ditt Microsoft-konto i en produkt från en tredje part delar du uppgifter med den tredje parten enligt dennes sekretesspolicy. Den tredje parten får även versionsnumret som har tilldelats ditt konto (ett nytt versionsnummer tilldelas varje gång du ändrar inloggningsuppgifter) och information som beskriver om ditt konto har inaktiverats. Om du delar dina profildata kan den tredje parten visa ditt namn eller användarnamn och ditt profilfoto (om du har lagt till ett i din profil) när du är inloggad på den tredje partens produkt. Om du väljer att använda Microsoft-kontot för att göra inbetalningar till någon tredje part skickar Microsoft informationen som lagras i Microsoft-kontot till den tredje parten eller dennes leverantörer (t.ex. betalningshanterare) efter behov för att kunna behandla betalningen och effektuera ordern. Uppgifterna kan vara namn, kreditkortsnummer, faktura- och leveransadresser samt relevant kontaktinformation. Information som tredjeparten tar emot när du loggar in eller gör ett inköp kan tredjeparten använda och dela enligt sina egna rutiner och policyer. Du bör noggrant läsa igenom sekretesspolicyn för varje produkt som du loggar in på och från varje återförsäljare som du köper något av, så att du kan avgöra hur insamlade data hanteras.

Arbetsplats- eller skolkonton. Uppgifterna som är kopplade till ett arbets- eller skolkonto och hur de används liknar i stora stycken användningen och insamlingen av uppgifter som är förknippade med ett personligt Microsoft-konto.

Om din arbetsgivare eller skola använder Microsoft Entra ID för att hantera kontot kan du använda ditt arbets-eller skol konto för att logga in på Microsoft-produkter, till exempel Microsoft 365 och Office 365, och produkter från tredje part som tillhandahålls av din organisation. Om det krävs av din organisation kommer du också bli ombedd att ange ett telefonnummer eller en alternativ e-postadress för ytterligare säkerhetsverifiering. Och om din organisation tillåter det kan du också använda ditt arbets- eller skolkonto för att logga in på Microsofts eller tredje parts produkter som du själv skaffar dig.

Observera detta om du loggar in på Microsofts produkter med ett arbets- eller skolkonto:

 • Ägaren av domänen som är kopplad till din e-postadress kan styra och administrera ditt konto och få tillgång till och behandla dina uppgifter, däribland innehållet i kommunikation och filer. Det gäller även uppgifter som lagras i produkter som tillhandahålls dig av din organisation samt produkter som du förvärvar själv.
 • Ditt bruk av produkterna är föremål för din organisations eventuella policyer. Du bör begrunda din organisations policyer och huruvida det känns bra att ge din organisation tillgång till alla dina uppgifter innan du väljer att använda ditt arbets- eller skolkonto för att logga in på produkter som du förvärvar själv.
 • Om du förlorar åtkomsten till arbets- eller skolkontot (t.ex. om du byter arbetsgivare) kan du förlora åtkomsten till produkter (och innehållet som är kopplat till dem) som du har förvärvat på egen hand, om du använde ditt arbets- eller skolkonto till att logga in på sådana produkter.
 • Microsoft ansvarar inte för din organisations integritets- eller säkerhetspraxis, som kan skilja sig från Microsofts.
 • Om din organisation administrerar ditt bruk av Microsofts produkter ska du ställa integritetsfrågor till din administratör. Det gäller även alla önskemål om att utöva dina rättigheter som registrerad. Se även avsnittet Meddelande till slutanvändare i denna sekretesspolicy.
 • Om du är osäker på om ditt konto är ett arbets- eller skolkonto ska du kontakta din organisation.

Tredjepartskonton. Uppgifterna som är kopplade till ett Microsoft-konto som tillhör tredje part och hur de används liknar i stora stycken användningen och insamlingen av uppgifter som är förknippade med ett personligt Microsoft-konto. Tjänsteleverantören rår över ditt konto och möjligheten att få tillgång till eller radera det. Du bör noga läsa igenom villkoren som den tredje parten ställer upp så att du förstår vad parten kan göra med ditt konto.

Insamling av data från barnInsamling av data från barnmaincollectionofdatafromchildrenmodule
Sammanfattning

För användare under 13 år eller enligt lag i deras jurisdiktion kommer vissa Microsoft-produkter och -tjänster antingen att blockera användare under den åldern eller be dem att få tillstånd från en förälder eller vårdnadshavare innan de kan använda det, inklusive när de skapar ett konto för åtkomst Microsoft-tjänster. Vi ber inte medvetet yngre barn än så att lämna fler uppgifter än vad som behövs för att tillhandahålla tjänsten.

När förälderns tillstånd eller medgivande har lämnats behandlas barnets konto ungefär som alla andra konton. Läs mer om personliga konton och skolkonton i avsnittet Microsoft-konto i sekretesspolicyn och Microsoft Family Safety i det produktspecifika avsnittet. Barnet kan använda kommunikationstjänster som Outlook och Skype och kan fritt kommunicera och dela data med andra användare i alla åldrar. Föräldrar eller vårdnadshavare kan ändra eller återkalla tidigare medgivandeval. Läs mer om föräldramedgivande och Microsoft-barnkonton. Som organisatör för en Microsoft-kontofamilj kan föräldern eller vårdnadshavaren hantera barnets information och inställningar på sidan Family Safety och visa och ta bort barnets data under Sekretesspanelen. Konton som kräver att föräldramedgivande skapas inkluderas automatiskt som en del av familjegruppen för den person som gav medgivande för att skapa kontot. För barnkonton som inte kräver att föräldramedgivande skapas (t.ex. för barn som är äldre än den ålder då föräldramedgivande krävs enligt lag) kan föräldern eller vårdnadshavaren fortfarande använda en familjegrupp, men måste lägga till barnkontot i familjegruppen när kontot har skapats. Välj Mer information nedan om hur du kommer åt och tar bort underordnade data och information om barn och Xbox-profiler.

Hela texten

För användare under 13 år eller enligt lag i deras jurisdiktion kommer vissa Microsoft-produkter och -tjänster antingen att blockera användare under den åldern eller be dem att få tillstånd från en förälder eller vårdnadshavare innan de kan använda det, inklusive när de skapar ett konto för åtkomst Microsoft-tjänster. Vi ber inte medvetet yngre barn än så att lämna fler uppgifter än vad som behövs för att tillhandahålla tjänsten.

När förälderns tillstånd eller medgivande har lämnats behandlas barnets konto ungefär som alla andra konton. Barnet kan använda kommunikationstjänster som Outlook och Skype och kan fritt kommunicera och dela data med andra användare i alla åldrar. Läs mer om föräldramedgivande och Microsoft-barnkonton.

Föräldrar eller vårdnadshavare kan ändra eller återkalla tidigare medgivandeval. Som organisatör för en Microsoft-kontofamilj kan föräldern eller vårdnadshavaren hantera barnets information och inställningar på sidan Family Safety och visa och ta bort barnets data under Sekretesspanelen. Konton som kräver att föräldramedgivande skapas inkluderas automatiskt som en del av familjegruppen för den person som gav medgivande för att skapa kontot. För barnkonton som inte kräver att föräldramedgivande skapas (t.ex. för barn som är äldre än den ålder då föräldramedgivande krävs enligt lag) kan föräldern eller vårdnadshavaren fortfarande använda en familjegrupp, men måste lägga till barnkontot i familjegruppen när kontot har skapats. Se nedan för mer information om hur du kommer åt och tar bort underordnade data.

Nedan finns ytterligare information om insamlingen av data från barn, inklusive mer information när det gäller Xbox.

Åtkomst till och borttagning av underordnade data. För Microsoft-produkter och -tjänster som kräver föräldramedgivande kan en förälder visa och ta bort vissa data som tillhör deras barn från förälderns sekretesspanel: webbhistorik, sökhistorik, platsaktivitet, medieaktivitet, appar och tjänstaktivitet samt produkt- och tjänstprestandadata. Om du vill ta bort dessa data kan en förälder logga in på sin sekretesspanel och hantera sina barns aktiviteter. Observera att en förälders möjlighet att komma åt och/eller ta bort ett barns personliga information på deras sekretesspanel varierar beroende på vilken lagstiftning du befinner dig i.

Dessutom kan en förälder kontakta vårt sekretesssupportteam via formuläret för sekretesssupport och, efter autentiseringen, begära att datatyperna på sekretesspanelen tillsammans med följande data tas bort: programvara, installation och inventering; enhetsanslutning och konfiguration; feedback och omdömen; träning och aktivitet; supportinnehåll; supportinteraktioner; och miljösensor. Vi bearbetar autentiserade borttagningsbegäranden inom 30 dagar efter mottagandet.

Observera att innehåll som e-postmeddelanden, kontakter och chattar är tillgängligt via produktupplevelser. Du hittar mer information om data som du kan styra i Microsoft-produkter genom att gå till våra vanliga frågor och svar om sekretess.

Om ditt barns konto inte ingår i din Microsoft-familjegrupp och du inte har åtkomst till ditt barns aktivitet på sekretesspanelen måste du skicka en begäran som är relaterad till ditt barns data via formuläret för sekretesssupport. Sekretessteamet kommer att be om kontoverifiering innan begäran uppfylls.

Om du vill ta bort alla dina barns personliga uppgifter måste du begära borttagning av barnets konto via formuläret Avsluta ditt konto. Den här länken uppmanar dig att logga in med dina autentiseringsuppgifter för ditt barns konto. Kontrollera att sidan visar rätt Microsoft-konto och följ sedan anvisningarna för att begära att ditt barns konto tas bort. Läs mer om hur du stänger ett Microsoft-konto.

När du har skickat in begäran om att avsluta ditt barns konto väntar vi 60 dagar innan kontot tas bort permanent om du ändrar dig eller behöver komma åt något på kontot innan det stängs och tas bort permanent. Under vänteperioden är ditt konto markerat för stängning och permanent borttagning, men det finns fortfarande kvar. Om du vill öppna ditt barns Microsoft-konto igen loggar du bara in igen inom den 60-dagarsperioden. Vi avbryter stängningen av kontot och kontot kommer att återställas.

Vad är Xbox? Xbox är Microsofts avdelning för spel och underhållning. Xbox är värd för ett onlinenätverk som består av programvara och möjliggör onlineupplevelser över flera plattformar. Med den här tjänsten kan ditt barn söka efter och spela spel, visa innehåll, kommunicera med vänner på Xbox och ansluta till andra spel- och sociala nätverk.

När användaren loggar in på Xbox i appar, spel eller på en Xbox-konsol tilldelar vi en unik identifierare till deras enhet. Till exempel: När Xbox-konsolen är ansluten till Internet och de loggar in i konsolen, kan vi identifiera vilken konsol och vilken version av konsolens operativsystem de använder.

Xbox fortsätter att erbjuda nya upplevelser i klientappar som är anslutna till och som tillhandahålls av tjänster som Xbox-nätverk och molnspel. När vi är inloggade på en Xbox-upplevelse samlar vi in nödvändiga data för att hålla dessa upplevelser tillförlitliga, uppdaterade, säkra och fungerande som förväntat.

Data vi samlar in när du skapar en Xbox-profil. Du som förälder eller vårdnadshavare måste samtycka till insamling av personuppgifter från ett barn under 13 år eller enligt din jurisdiktion. Med din tillåtelse kan ditt barn ha en Xbox-profil och använda Xbox onlinenätverk. När barnets Xbox-profil skapas loggar du in med ditt eget Microsoft-konto för att verifiera att du är vuxen organisatör i din Microsoft-kontofamiljgrupp. Vi samlar in en alternativ e-postadress eller ett alternativt telefonnummer för att öka kontosäkerheten. Om ditt barn behöver hjälp med att komma åt sitt konto kan de använda något av dessa alternativ för att verifiera att de äger Microsoft-kontot.

Vi samlar in begränsad information om barn, inklusive namn, födelsedatum, e-postadress och region. När du registrerar ditt barn för en Xbox-profil tilldelar vi en gamertag (ett offentligt smeknamn) och ett unikt ID. När du skapar ditt barns Xbox-profil ger du ditt samtycke till att Microsoft samlar in, använder och delar information baserat på deras sekretess- och kommunikationsinställningar på Xbox onlinenätverk. De mest restriktiva inställningarna är satt som standard för ditt barns sekretess och kommunikation.

Data vi samlar in. Vi samlar in information om ditt barns användning av Xbox-tjänster, spel, appar och enheter, inklusive:

 • När de loggar in i och ut från Xbox, inköpshistorik och vilket innehåll de skaffar sig.
 • Vilka spel de spelar och appar de använder, var de är i ett spel, achievements och spelstatistik.
 • Prestandadata om Xbox-konsoler, Xbox Game Pass och andra Xbox-appar, Xbox-nätverket, anslutna tillbehör och nätverksanslutning, inklusive eventuella fel på maskin- eller programvara.
 • Innehåll de lägger till, laddar upp eller delar via Xbox-nätverket, inklusive text, bilder och videor som de spelar in i spel och appar.
 • Sociala aktiviteter, inklusive chattdata och interaktioner med andra spelare och anslutningar som de gör (vänner de lägger till och personer som följer dem) i Xbox-nätverket.

Om ditt barn använder en Xbox-konsol eller Xbox-appen på en annan enhet som har möjlighet att ansluta till Xbox-nätverket och enheten innehåller en lagringsenhet (hårddisk eller minnesenhet), lagras användningsdata på lagringsenheten och skickas till Microsoft nästa gång de loggar in på Xbox, även om de har spelat offline.

Diagnostikdata för Xbox. Om ditt barn använder Xbox-konsolen kommer Xbox att skicka obligatoriska data till Microsoft. Obligatoriska data är den minsta mängden data som krävs för att hålla Xbox säker, uppdaterad och gör så att det fungerar som det ska.

Spelklipp. Alla spelare i en spel för flera spelare-session kan spela in video (spelklipp) och ta skärmbilder av deras vy av spelet. Andra spelares spelklipp och skärmbilder kan fånga ditt barns spelkaraktär och gamertag under den sessionen. Om en spelare spelar in spelklipp och tar skärmbilder på en dator kan de resulterande spelklippen också fånga upp ljudchattar om ditt barns sekretess- och kommunikationsinställningar på Xbox onlinenätverket tillåter det.

Textning. Under Xbox realtidschatt (“grupp”) kan spelarna aktivera en röst till text-funktion som gör det möjligt för dem att visa chatten som text. Om en spelare aktiverar denna funktion använder Microsoft den resulterande textdatan för att tillhandhålla textning av chattar för spelare som behöver det. Dessa data kan även användas för att skapa en säker spelmiljö och upprätthålla Communitystandarder för Xbox.

Dataanvändning. Microsoft använder de data vi samlar in när ditt barn använder Xbox för att förbättra spelprodukter och upplevelser, som gör det säkrare och roligare över tid. Data vi samlar in gör också att vi kan tillhandahålla ditt barn utvalda upplevelser. Det inkluderar att ansluta dem till spel, innehåll, tjänster och rekommendationer.

Xbox-data som är visningsbar för andra. När ditt barn använder Xbox-nätverket är deras onlinenärvaro (som kan ställas in på "visa som offline" eller "blockerad"), gamertag, spelsstatistik och achievements synligt för andra spelare i nätverket. Beroende på hur du ställer in ditt barns säkerhetsinställningar för Xbox kan de dela information när de spelar eller kommunicerar med andra på Xbox-nätverket.

Säkerhet. För att göra Xbox-nätverket till en säker spelmiljö och tillämpa Communityregler för Xbox kan vi samla in och granska röst, text, bilder, videor och spelinnehåll (till exempel spelklipp som ditt barn laddar upp, konversationer de har och saker de publicerar i klubbar och spel).

Skydd mot fusk och bedrägeriskydd. Att tillhandahålla en rättvis spelmiljö är viktigt för oss. Vi förbjuder fusk, hackning, kontostöld och andra obehöriga eller bedrägliga aktiviteter när ditt barn använder ett Xbox-onlinespel eller en nätverksansluten app på sin Xbox-konsol, dator eller mobila enhet. För att upptäcka och förhindra bedrägerier och fusk kan vi använda verktyg för skydd mot fusk och bedrägeriskydd, program och andra tekniker. Sådana tekniker kan skapa digitala signaturer (kallas hashvärden”) med hjälp av viss information som “samlas in från deras Xbox-konsol, dator eller mobila enhet och hur de använder den enheten. Detta kan omfatta information om webbläsare, enhet, aktiviteter, spelidentifierare och operativsystem.

Xbox-data som delas med spel- och programutgivare. När ditt barn använder ett Xbox online-spel eller en nätverksansluten app via Xbox-konsolen, datorn eller en mobilen, har utgivaren av det spelet eller den appen tillgång till information om barnets användning för att hjälpa utgivaren att leverera och förbättra sin produkt och ge support. Den här informationen kan omfatta: ditt barns Xbox-användar-ID, gamertag, begränsad kontoinformation som land och åldersintervall, data om ditt barns kommunikation i spelen, eventuell tillämpningsaktivitet för Xbox, spelsessioner (t.ex. förflyttningar i spelet och typer av fordon som använts i spelet), ditt barns närvaro på Xbox-nätverket, hur länge de spelar spelet eller använder appen, rankning, statistik, spelarprofiler, avatarer eller spelarbilder, vänlistor, aktivitetsflöde för officiella klubbar de är medlem i, officiella klubbmedlemskap och eventuellt innehåll som de skapar och skickar i spelet eller appen.

Tredjepartsutgivare och utvecklare av spel och appar har sin egen unika och oberoende relationer med användare och deras insamling och användning av personliga data omfattas av deras särskilda sekretessprinciper. Du bör noggrant läsa deras policyer och ta reda på hur de använder ditt barns data. Utgivarna kan t.ex. välja att lämna ut eller visa speldata (t.ex. på ledartavlor) via sina egna tjänster. Du kan hitta deras policyer länkade till spel- eller appinformationssidorna i våra butiker.

Mer information på Datadelning med spel och appar .

Om du vill sluta dela spel- eller appdata med en utgivare kan du ta bort dess spel eller app från alla enheter där du har installerat dem. Vissa utgivares åtkomst till ditt barns data kan återkallas på microsoft.com/consent.

Hantera inställningar för barnkonton. Som organisatör för en Microsoft-kontofamilj kan du hantera ett barns information och inställningar på sidan Family Safety, liksom deras sekretessinställningar för Xbox-profilen från sidan Xbox Sekretess och onlinesäkerhet .

Du kan också använda appen Xbox Family Settings för att hantera ditt barns upplevelser på Xbox-nätverket, inklusive: utgifter i Microsoft- och Xbox-butiker, visa ditt barns Xbox-aktivitet och ange åldersklassificeringar och skärmtid. Xbox-specifika Family Safety inställningar gäller på Xbox-konsolen eller via Xbox på pc eller mobil enhet men kanske inte tillämpas på andra plattformar.

Läs mer om hur du hanterar Xbox-profiler på Xbox onlinesäkerhet och sekretessinställningar.

Läs mer om Microsoft-kontofamiljgrupper på Förenkla familjens liv.

Legacy.

 • Xbox 360. Den här Xbox-konsolen samlar in begränsad obligatoriska diagnostikdata. Dessa data hjälper ditt barns konsol att fungera som förväntat.
 • Kinect. Kinect-sensorn är en kombination av kamera, mikrofon och infraröd sensor som gör det möjligt att använda rörelser och röst för att kontrollera spelet. Exempel:
  • Om du vill kan kameran användas för att logga in dig på Xbox-nätverket automatiskt med ansiktsigenkänning. Dessa data finns kvar på konsolen och delas inte med någon. Du kan välja att ta bort dessa data från konsolen när som helst.
  • För spel kan Kinect mappa avstånd mellan kroppslederna på ett barn för att skapa en streckgubbe som representerar barnet för att aktivera spelet.
  • Kinect-mikrofonen kan aktivera röstchatt mellan spelarna under spelet. Med mikrofonen kan du också aktivera röstkommandon för konsolen, spel och appar eller ange sökord.
  • Kinect-sensorn kan även användas för ljud- och videokommunikation genom tjänster som Skype.

Mer information om Kinect på Xbox Kinect och sekretess.

Annan viktig sekretessinformationAnnan viktig sekretessinformationmainotherimportantprivacyinformationmodule
Sammanfattning

Nedan hittar du mer information om integritet, t.ex. hur vi skyddar dina uppgifter, var vi bearbetar dem och hur länge vi behåller dem. Det finns mer information om Microsofts arbete för att skydda din integritet på Microsoft Privacy.

Säkerhet för personuppgifterSäkerhet för personuppgiftermainsecurityofpersonaldatamodule
Sammanfattning

Microsoft värnar om att skydda dina personuppgifter. Vi använder en rad säkerhetstekniker och säkerhetsmetoder för att skydda personuppgifter från oönskad åtkomst, användning och utlämnande. Till exempel lagras personuppgifter som du anger på datorsystem som har begränsad åtkomst och finns i skyddade lokaler. Vid överföring av mycket känsliga data (exempelvis kreditkortsnummer och lösenord) via Internet, skyddar vi denna med kryptering. Microsoft följer gällande lagar om uppgiftsskydd, däribland rådande lagar om avisering vid säkerhetsintrång.

Var vi lagrar och behandlar personuppgifterVar vi lagrar och behandlar personuppgiftermainwherewestoreandprocessdatamodule
Sammanfattning

Personuppgifter som samlas in av Microsoft kan lagras och behandlas i den region där du bor, i USA eller i andra jurisdiktioner där Microsoft, dess samarbetspartner, dotterbolag eller tjänsteleverantörer är verksamma. Microsoft har stora datacenter i Australien, Österrike, Brasilien, Kanada, Finland, Frankrike, Tyskland, Hong Kong, Indien, Irland, Japan, Korea, Luxemburg, Malaysia, Nederländerna, Singapore, Sydafrika, Storbritannien och USA. Den primära lagringsplatsen är vanligen i kundens region eller i USA, ofta med en säkerhetskopia hos ett datacenter i en annan region. Lagringsplatserna väljs med avsikt att fungera och tillhandahålla våra tjänster effektivt, effektivt, förbättra prestanda och skapa redundans i syfte att skydda data om strömavbrott eller andra problem skulle inträffa. Vi vidtar åtgärder för att bearbeta de data som vi samlar in enligt denna sekretesspolicy enligt bestämmelserna i denna policy och enligt tillämplig lagstiftning.

Vi överför personuppgifter från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Storbritannien och Schweiz till andra länder, varav några ännu inte har fastställts av Europeiska kommissionen att ha en adekvat dataskyddsnivå. Deras lagar kanske inte garanterar dig samma rättigheter, eller så kanske det inte finns någon tillsynsmyndighet för integritet där som kan hantera dina klagomål. När vi deltar i sådana överföringar använder vi en mängd olika rättsliga mekanismer, inklusive kontrakt som standardavtalsklausulerna som publiceras av Europeiska kommissionen enligt kommissionens implementeringsbeslut 2021/914, för att skydda dina rättigheter och göra det möjligt för dessa skydd att följer med dina uppgifter. Om du vill läsa mer om EU-kommissionens beslut angående nivån på skyddet av personuppgifter i de länder där Microsoft behandlar personuppgifter kan du läsa den här artikeln på Europeiska kommissionen webbplats.

Microsoft Corporation följer EU-U.S. Data Privacy Framework (EU-U.S. DPF), UK Extension to the EU-U.S. DPF och Swiss-U.S. Data Privacy Framework (Swiss-U.S. DPF) som anges av USA:s handelsdepartement. Microsoft Corporation har certifierat för USA:s handelsdepartement att det följer EU-U.S. Data Privacy Framework Principles (EU-U.S. DPF Principles) avseende behandling av personuppgifter som tagits emot från EU-U.S. DPF och från Storbritannien (och Gibraltar) för att förlita sig på UK Extension to the EU-U.S. DPF. Microsoft Corporation har certifierat U.S. Department of Commerce att de följer EU-U.S. Data Privacy Framework Principles (EU-U.S. DPF Principles) avseende behandling av personuppgifter som tagits emot från EU-U.S. DPF och från Storbritannien (och Gibraltar) för att förlita sig på UK Extension to the EU-U.S. DPF. I samband med en vidare överföring har Microsoft Corporation ansvar för bearbetningen av personuppgifter som tas emot under DPF och därefter överförs till en tredje part som agerar som agent å våra vägnar. Microsoft Corporation förblir ansvarig under DPF om vår agent bearbetar sådan personlig information på ett sätt som är inkonsekvent med DPF, såvida inte Microsoft Corporation kan bevisa att vi inte är ansvariga för händelsen som orsakar skadan. Om det finns en konflikt mellan villkoren i denna sekretesspolicy och DPF-principerna för EU-U.S. och/eller Swiss-U.S. DPF-principer, principerna ska gälla. Om du vill veta mer om DPF-programmet (Data Privacy Framework) och se vår certifiering kan du gå till webbplatsen för U.S. Department of Commerce’s Data Privacy Framework. Microsoft Corporations dotterbolag i USA som kan ses i vår självcertifiering och som listas Microsofts amerikanska entiteter eller dotterbolag som följer DPF-principerna följer också principerna i DPF.

Om du har en fråga eller ett klagomål som rör Microsofts deltagande i DPF Frameworks rekommenderar vi att du kontaktar oss via vår webbformulär. För eventuella klagomål som rör DPF-ramverken som Microsoft inte kan lösa direkt har vi valt att samarbeta med relevant EU-dataskyddsmyndighet, eller en panel som upprättats av de europeiska dataskyddsutfärdarna, för att lösa tvister med eu-personer, UK InformationFormat (för brittiska personer) och Swiss Federal Data Protection and Information Debit (FDPIC) för att lösa tvister med schweiziska personer. Kontakta oss om du vill ha kontaktuppgifter till din dataskyddsmyndighet. Som beskrivs ytterligare i DPF-principerna är bindande skiljeförfarande tillgängligt för att hantera kvarvarande klagomål som inte lösts på annat sätt. Microsoft omfattas av U.S. Federal Trade Commission (FTC) rörande utredning och lagföring.

Personer vars personuppgifter skyddas av Japans lag om skydd av personuppgifter bör läsa artikeln om Webbplats för den japanska kommissionen för personlig informationsskydd (endast publicerad på japanska) för mer information om för mer information om kommissionens granskning av vissa länders system för skydd av personuppgifter. För personer i Japan klickar du på här för ytterligare information om bearbetningen av information under Telecommunications Business Act (endast på japanska).

Vårt bevarande av personuppgifterVårt bevarande av personuppgiftermainOurretentionofpersonaldatamodule
Sammanfattning

Microsoft behåller personuppgifter så länge som krävs för att tillhandahålla produkterna och genomföra transaktionerna som du har begärt, eller för andra legitima syften, t.ex. att efterleva våra rättsliga skyldigheter, lösa tvister och verkställa våra avtal. Eftersom dessa behov kan variera för olika typer av uppgifter och för de sammanhang i vilka vi har interagerat eller du har använt våra produkter, kan den period vi faktiskt behåller dem variera avsevärt.

Här är några andra kriterier som avgör bevarandeperiodens längd:

 • Tillhandahåller, skapar och/eller administrerar kunden data med förväntning om att vi behåller informationen tills kunden tar bort den? Exempel kan vara ett dokument som du lagrar i OneDrive eller ett e-postmeddelande som du lagrar i inkorgen i Outlook.com. I sådana fall skulle vi ha som mål att behålla uppgifterna tills du själv väljer att ta bort dem, till exempel genom att flytta ett e-postmeddelande från din inkorg i Outlook.com till mappen Borttaget och sedan tömma den. (När mappen Borttaget töms, behålls objekten i vårt system i upp till 30 dagar innan de raderas slutgiltigt.) (Observera att det kan finnas andra orsaker till att uppgifter måste raderas tidigare, t.ex. om du överskrider gränser för hur mycket data som går att lagra i ditt konto.)
 • Finns det en automatiserad funktion, t.ex som den i Microsofts sekretesspanel, som kunderna kan använda för att komma åt och ta bort personuppgifter när som helst?Om en sådan funktion saknas, används vanligen en kortare bevarandeperiod.
 • Är den personliga informationen av extra känsligt slag?I så fall sparas de normalt kortare tid.
 • Har Microsoft antagit och informerat om en specifik bevarandeperiod för en viss typ av data?För Bing-sökfrågor avidentifierar vi t.ex. lagrade frågor genom att ta bort hela IP-adressen efter 6 månader. Cookie-ID:n och annat som identifierar ett visst konto eller en viss enhet tas bort efter 18 månader.
 • Har användaren lämnat samtycke till en längre bevarandeperiod?I så fall bevarar vi informationen i enlighet med ditt samtycke.
 • Har Microsoft förbundit sig att behålla eller radera informationen juridiskt, avtalsenligt eller på annat sätt? Exempel kan vara obligatorisk lagstiftning om att behålla uppgifter i det aktuella landet, påbud från myndigheterna om att behålla uppgifter som är relevanta för en undersökning eller uppgifter som måste behållas i syfte att lösa en tvist. Om vi enligt lag är ålagda att ta bort olagligt innehåll så gör vi det.
U.S. State Data PrivacyU.S. State Data Privacymaincaliforniaconsumerprivacyactmodule
Sammanfattning

Om du är bosatt i USA behandlar vi dina personuppgifter i enlighet med tillämplig amerikansk lagstiftning om datasekretess, inklusive California Consumer Privacy Act (CCPA). Det här avsnittet av vår sekretesspolicy innehåller information som krävs av CCPA och andra amerikanska lagar om datasekretess och kompletterar vår sekretesspolicy.

Observera att de senaste ändringarna av CCPA och andra lagar om datasekretess för tillstånd börjar gälla 2023. Men reglerna som implementerar några av dessa lagar har ännu inte slutförts. Vi arbetar kontinuerligt för att bättre efterleva dessa lagar, och vi kommer att uppdatera våra processer och avslöjanden när dessa implementeringsregler slutförs.

Se även vår Meddelande om U.S. State Data Privacy lagar och vår Connecticut Sekretesspolicy för konsumenthälsodata för ytterligare information om de data som vi samlar in, bearbetar, delar och lämnar ut samt dina rättigheter enligt tillämplig amerikansk lagstiftning om datasekretess.

Rea. Vi säljer inte dina personuppgifter. Därför erbjuder vi ingen avanmälan för försäljning av personuppgifter.

Dela. Vi kan ”dela” dina personuppgifter, enligt definitionen i Kaliforniens och andra tillämpliga amerikanska delstatslagar, i anpassade reklamsyften. Som vi nämnde i vårt Reklam-avsnitt levererar vi inte anpassad reklam till barn vars födelsedatum i deras Microsoft-konto identifierar dem som under 18 år.

I punktlistan nedan beskriver vi de kategorier av data som vi delar för anpassade reklamändamål, mottagarna av personuppgifterna och vårt syfte med bearbetning. Beskrivningar av uppgifterna som ingår i respektive kategori finns i avsnittet Personliga data vi samlar in.

Kategorier av personliga data

 • Namn och kontaktuppgifter
  • Mottagare: Tredje part som utför annonseringstjänster online för Microsoft
  • Syfte med bearbetning: För att leverera anpassad reklam baserat på dina intressen
 • Demografiska uppgifter
  • Mottagare: Tredje part som utför annonseringstjänster online för Microsoft
  • Syfte med bearbetning: För att leverera anpassad reklam baserat på dina intressen
 • Prenumerations- och licensieringsuppgifter
  • Mottagare: Tredje part som utför annonseringstjänster online för Microsoft
  • Syfte med bearbetning: För att leverera anpassad reklam baserat på dina intressen
 • Interaktioner
  • Mottagare: Tredje part som utför annonseringstjänster online för Microsoft
  • Syfte med bearbetning: För att leverera anpassad reklam baserat på dina intressen

Mer information om våra annonseringsmetoder och våra Meddelande om U.S. State Data Privacy lagar finns i avsnittetReklam om “delning” i anpassade reklamsyften enligt tillämplig amerikansk delstatslagstiftning.

Rättigheter. Du har rätt att begära att vi (i) ska avslöja vilka personuppgifter vi samlar in, använder, lämnar ut, delar och säljer, (ii) tar bort dina personuppgifter, (iii) korrigerar dina personuppgifter, (iv) begränsar användningen och avslöjandet av känsliga data och (v) avregistrerar dig från “att dela” dina personuppgifter med tredje part i personligt anpassade reklamsyften på webbplatser från tredje part. Detta kan du begära själv eller via ett behörigt ombud. Om du använder en auktoriserad agent förser vi din agent med detaljerad vägledning om hur du kan utöva dina sekretessrättigheter. Mer information om hur du använder dessa rättigheter finns i vår Meddelande om U.S. State Data Privacy lagar. Se även vår Washington State Connecticut Sekretesspolicy för konsumenthälsodata för information om de rättigheter som är tillgängliga enligt lagen i Washington.

Om du har ett Microsoft-konto kan du utöva dina rättigheter via Microsoft Sekretesspanelen, vilket innebär att du måste logga in på ditt Microsoft-konto. Om du vill fråga eller begära något ytterligare efter att ha använt panelen kan du kontakta Microsoft på adressen i avsnittet Kontakta oss eller använda vårt webbformulär eller ringa oss på +1 (844) 931 2038. Om du inte har något konto kan du utöva dina rättigheter genom att kontakta oss så som beskrivs ovan. Vi kan begära ytterligare information, t. ex. om ditt bosättningsland, din e-postadress och ditt telefonnummer för att verifiera din begäran innan vi uppfyller den.

Du kan ange ditt val att avregistrera dig från att dela dina personuppgifter med tredje part för personlig annonsering på webbplatser från tredje part genom att gå till vår delning av avanmälningssida. Du kan också styra den anpassade annonsering du ser på Microsofts egenskaper genom att gå till vår avanmälningssida.

Vi använder eller lämnar inte ut känsliga data i andra syften än de som anges nedan utan ditt medgivande, eller enligt vad som är tillåtet eller obligatoriskt enligt tillämplig lagstiftning. Därför erbjuder vi inte möjlighet att begränsa användningen av känsliga data.

Du har rätt att inte få diskriminatorisk behandling om du utövar dina sekretessrättigheter. Vi kommer inte att motse dig om du utövar dina sekretessrättigheter.

Personuppgiftsbehandling. I punktlistan nedan anges de kategorier av personuppgifter som vi samlar in, källorna till personuppgifterna, våra syften med behandlingen och de kategorier av tredjepartsmottagare som vi tillhandahåller dina personuppgifter med. Beskrivningar av uppgifterna som ingår i respektive kategori finns i avsnittet Personliga data vi samlar in. Mer information om kriterier för kvarhållning av personuppgifter finns i Vårt bevarande av personuppgifter-avsnittet.

Kategorier av personliga data

 • Namn och kontaktuppgifter
  • Källor till personuppgifter: Interaktioner med användare och partner som vi erbjuder gemensamt marknadsförda tjänster med
  • Ändamål med behandlingen (insamling och utlämnande till tredje part): Tillhandahålla våra produkter, svara på kundfrågor, tillhandahålla hjälp, säkerhet och felsökning, samt marknadsföring
  • Mottagare: Tjänstleverantörer och användarriktade entiteter
 • Autentiseringsuppgifter
  • Källor till personliga data: Interaktioner med användare och organisationer som representerar användare
  • Ändamål med behandlingen (insamling och utlämnande till tredje part): Tillhandahålla våra produkter, autentisering och kontoåtkomst, samt hjälp, säkerhet och felsökning
  • Mottagare: Tjänstleverantörer och användarriktade entiteter
 • Demografiska uppgifter
  • Källor till personuppgifter: Interaktioner med användare och köp från datamäklare
  • Ändamål med behandlingen (insamling och utlämnande till tredje part): Tillhandahålla och anpassa våra produkter, produktutveckling, hjälp, säkerhet och felsökning samt marknadsföring
  • Mottagare: Tjänstleverantörer och användarriktade entiteter
 • Betalningsuppgifter
  • Källor till personuppgifter: Interaktioner med användare och finansiella institut
  • Ändamål med behandlingen (insamling och utlämnande till tredje part): Genomföra handelstransaktioner, bearbeta transaktioner, uppfylla order, tillhandahålla hjälp, säkerhet och felsökning samt identifiera och förhindra bedrägerier
  • Mottagare: Tjänstleverantörer och användarriktade entiteter
 • Prenumerations- och licensieringsuppgifter
  • Källor till personliga data: Interaktioner med användare och organisationer som representerar användare
  • Ändamål med bearbetning (insamling och avslöjande till tredje part): Tillhandahåll, anpassa och aktivera våra produkter; Kundsupport; hjälp, säkerhet och felsökning; och marknadsföring
  • Mottagare: Tjänstleverantörer och användarriktade entiteter
 • Interaktioner
  • Källor till personuppgifter: Interaktioner med användare, inklusive data som Microsoft genererar via dessa interaktioner
  • Ändamål med behandlingen (insamling och utlämnande till tredje part): Tillhandahålla och anpassa våra produkter, produktförbättring, produktutveckling, marknadsföring samt hjälp, säkerhet och felsökning
  • Mottagare: Tjänstleverantörer och användarriktade entiteter
 • Innehåll
  • Källor till personliga data: Interaktioner med användare och organisationer som representerar användare
  • Ändamål med behandlingen (insamling och utlämnande till tredje part): Tillhandahålla våra produkter, skydd och hjälp samt säkerhet och felsökning
  • Mottagare: Tjänstleverantörer och användarriktade entiteter
 • Video eller inspelningar
  • Källor till personuppgifter: Interaktioner med användare och offentligt tillgängliga källor
  • Ändamål med behandlingen (insamling och utlämnande till tredje part): Tillhandahålla våra produkter, produktförbättring, produktutveckling, marknadsföring, hjälp, säkerhet och felsökning samt skydd
  • Mottagare: Tjänstleverantörer och användarriktade entiteter
 • Kommentarer och omdömen
  • Källor till personuppgifter: Interaktioner med användare
  • Ändamål med behandlingen (insamling och utlämnande till tredje part): Tillhandahålla våra produkter, produktförbättring, produktutveckling, kundsupport samt hjälp, säkerhet och felsökning
  • Mottagare: Tjänstleverantörer och användarriktade entiteter

I punktlistan ovan anges primära källor och syften för behandling av respektive personuppgiftskategori, men vi samlar också in personuppgifter från de källor som anges i avsnittet Personliga data vi samlar in. Ett exempel är utvecklare som skapar upplevelser genom eller för Microsoft-produkter. Likaledes behandlar vi alla kategorier av personuppgifter i de syften som beskrivs i Hur vi använder personuppgifter-avsnittet såsom att fullgöra våra skyldigheter enligt lag, utveckla vår personal och bedriva forskning.

Beroende på dina sekretessinställningar, ditt medgivande och beroende på vilka produkter du använder och dina val kan vi samla in, bearbeta eller lämna ut vissa personuppgifter som kvalificerar sig som “känsliga data” enligt tillämplig amerikansk lagstiftning om datasekretess. Känsliga data är en delmängd av personliga data. I listan nedan beskriver vi de kategorier av känsliga data som vi samlar in, källorna till känsliga data, vårt syfte med bearbetning och kategorierna av mottagare från tredje part som vi delar känsliga data med. Mer information om känsliga data som vi kan samla in finns i Personliga data vi samlar in-avsnittet.

Kategorier av känsliga data

 • Kontoinloggning, bankkonto, debet- eller kreditkortsnummer och sätt att komma åt kontot (säkerhets- eller åtkomstkod, lösenord, autentiseringsuppgifter osv.)
  • Källor till känsliga data: Interaktioner med användare och organisationer som representerar användare
  • Ändamål med behandlingen (insamling och utlämnande till tredje part): Tillhandahålla produkten och uppfylla begärda ekonomiska transaktioner
  • Mottagare: Tjänstleverantörer och leverantörer av betalningsbearbetning
 • Exakt geoplatsinformation
  • Källor till känsliga data: Användares interaktioner med produkterna
  • Syfte med bearbetning (insamling och avslöjande till tredje part): Tillhandahåll den begärda tjänsten; produktförbättring; vissa attribut kan avslöjas för tredje part för att tillhandahålla tjänsten
  • Mottagare: Användare och tjänstleverantörer (mer information finns i Positioneringstjänster och inspelning i Windowsavsnittet i vår sekretesspolicy)
 • Ras eller etnicitet, tillhörighet eller medlemskap i unionen
  • Källor till känsliga data: Kommunikation med användare
  • Ändamål med behandlingen (insamling och utlämnande till tredje part): Genomföra forskningsstudier för att bättre förstå hur våra produkter används och uppfattas och för att förbättra produktupplevelserna
  • Mottagare: Tjänstleverantörer
 • Medicinsk eller mental hälsa, sexliv eller sexuell läggning
  • Källor till känsliga data: Kommunikation med användare
  • Ändamål med behandlingen (insamling och utlämnande till tredje part): Genomföra forskningsstudier för att bättre förstå hur våra produkter används och uppfattas och för att förbättra produktupplevelserna och tillgängligheten
  • Mottagare: Tjänstleverantörer
 • Innehållet i post, e-post eller textmeddelanden (där Microsoft inte är avsedd mottagare av kommunikationen)
  • Källor till känsliga data: Användares interaktioner med produkterna
  • Ändamål med behandlingen (insamling och utlämnande till tredje part): Tillhandahålla våra produkter, förbättra produktupplevelsen och säkerheten samt hjälp, skydd och felsökning
  • Mottagare: Tjänstleverantörer
 • Personuppgifter som samlas in från ett känt barn under 13 år
  • Källor till känsliga data: Interaktioner med användare och organisationer som representerar användare
  • Ändamål med bearbetning (insamling och avslöjande till tredje part): Tillhandahåll våra produkter; produktförbättring; produktutveckling; Rekommendationer; hjälp, säkerhet och felsökning; och säkerhet
  • Mottagare: Tjänstleverantörer och användarriktade entiteter (i enlighet med din Microsoft Family Safety inställningar)

Punktlistan ovan innehåller de primära källorna och syftet med bearbetning av personuppgifter som samlas in från barn under 13 år, men vi samlar även in personuppgifter från de källor som anges i Insamling av data från barn-avsnittet.

Vi använder eller lämnar inte ut känsliga data i andra syften än följande:

 • Utför tjänsterna eller tillhandahåll de varor du rimligen förväntar dig
 • Bidra till att säkerställa säkerheten och integriteten för våra tjänster, system och data, för att bekämpa skadliga, bedrägliga eller olagliga handlingar och för att skydda den fysiska säkerheten för enskilda personer, i den utsträckning behandlingen är rimligen nödvändig och proportionerlig
 • För kortsiktig tillfällig användning (inklusive icke anpassade annonser), så länge personuppgifterna inte avslöjas för tredje part, används de inte för profilering, och inte heller för att ändra en enskild persons upplevelse utanför den aktuella interaktionen med Microsoft
 • Utföra tjänster för Microsofts räkning, till exempel för att underhålla konton, tillhandahålla kundservice, behandla eller uppfylla order/transaktioner, verifiera kundinformation, behandla betalningar, tillhandahålla finansiering, tillhandahålla analys, tillhandahålla lagring och liknande tjänster
 • Utföra aktiviteter för att verifiera eller upprätthålla kvaliteten eller säkerheten för, eller förbättra, uppgradera eller förstärka en tjänst eller enhet som ägs eller kontrolleras av Microsoft
 • Samla in eller behandla känsliga data där insamlingen eller behandlingen inte är avsedd att dra slutsatser om egenskaper för den enskilda personen
 • Andra aktiviteter i enlighet med framtida bestämmelser som utfärdas i enlighet med amerikanska delstatslagar om datasekretess

Avidentifierade data. I vissa situationer kan Microsoft bearbeta avidentifierade data. Data är i det här tillståndet när vi inte kan länka data till en person som sådana data kan relatera till utan att vidta ytterligare åtgärder. I dessa fall, och om det inte tillåts enligt tillämplig lag, kommer vi att behålla sådan information i ett avidentifierat tillstånd och kommer inte att försöka identifiera den person som avidentifierade data relaterar till.

Utlämnande av personuppgifter i affärssyfte eller kommersiella syften. Som anges i avsnittet Anledningar till att vi delar personuppgifter delar vi personuppgifter med tredje part i olika affärssyften eller kommersiella syften. De primära affärssyftena eller kommersiella syftena i vilka vi delar personuppgifter är behandling som anges i tabellen ovan. Vi delar dock alla kategorier av personuppgifter som anges i avsnittet Anledningar till att vi delar personuppgifter i affärssyfte eller kommersiellt syfte.

Parter som styr insamling av personuppgifter. I vissa situationer kan vi tillåta att tredje part kontrollerar insamlingen av dina personuppgifter. Program eller tillägg från tredje part som körs i Windows- eller Edge-webbläsaren kan till exempel samla in personliga data baserat på deras egna metoder.

Microsoft tillåter reklamföretag att samla in information om din interaktion med våra webbplatser för att kunna leverera anpassade annonser för Microsofts räkning. Dessa företag omfattar: Meta, LinkedIn, Google och Adobe.

ReklamReklammainadvertisingmodule
Sammanfattning

Reklam gör att vi kan erbjuda, stödja och förbättra vissa av våra produkter. Microsoft använder inte det du säger i e-post, chattar från människor till människor, videosamtal eller röstbrevlåda eller dina dokument, foton eller andra personliga filer för att rikta reklam mot dig. Vi använder andra data, som beskrivs nedan, för annonsering på våra Microsoft-egenskaper och på egenskaper från tredje part. Till exempel:

 • Microsoft kan använda data som vi samlar in och välja och leverera vissa av de annonser som du ser på Microsofts webbplatser, till exempel Microsoft.com, Microsoft Start och Bing.
 • När annonserings-id:t i integritetsinställningarna i Windows är aktiverat kan tredje part komma åt och använda det (ungefär på samma sätt som webbplatser kan komma åt och använda en unik identifierare som har lagrats i en cookie) för att välja och leverera annonser i sådana appar.
 • Vi kan dela insamlade uppgifter med interna och externa partner, t.ex. Xandr, Verizon Media eller Facebook (se nedan), så att annonserna du ser i våra och deras produkter blir mer relevanta och värdefulla för dig.
 • Annonsörer kan välja att placera vår webb-beacons på sina webbplatser eller använda likartade metoder för att låta Microsoft samla in information på deras webbplats, t.ex. om aktiviteter, köp och besök. Vi använder dessa uppgifter för att visa annonser på uppdrag av våra annonserande kunder.

Annonserna som du ser kan väljas utifrån data om dig som vi bearbetar, till exempel dina intressen och favoriter, din position, dina transaktioner, hur du använder våra produkter, sökfrågor eller innehåll du visar. Om du till exempel visar innehåll på Microsoft Start om bilar kan vi eventuellt visa reklam om bilar. Om du söker på ”pizzerior i Göteborg” på Bing kan du eventuellt få se annonser i dina sökresultat för restauranger i Göteborg.

Annonserna kan också väljas utifrån annan information som vi får reda på om dig med tiden med hjälp av demografiska data, positionsdata, sökfrågor, intressen och favoriter, användningsdata från våra produkter och webbplatser samt den information vi samlar in om dig från våra annonsörers och partners webbplatser och appar. Vi refererar till dessa annonser som ”anpassade annonser” i den här policyn. Om du till exempel visar spelinnehåll på xbox.com kan du eventuellt få se erbjudanden om spel på Microsoft Start. För att tillhandahålla anpassade annonser kombinerar vi cookies på din enhet med information som vi samlar in (t.ex. IP-adresser) när din webbläsare interagerar med våra webbplatser. Om du väljer att avanmäla dig från anpassade annonser kommer data som är associerade med dessa cookies inte att användas.

Vi kan använda information om dig för att erbjuda anpassade annonser när du använder Microsoft tjänster. Om du är inloggad med ditt Microsoft-konto och har samtyckt till att tillåta Microsoft Edge använda din onlineaktivitet för anpassade annonser, visas erbjudanden för produkter och tjänster baserat på din onlineaktivitet när du använder Microsoft Edge. Du konfigurerar sekretessinställningarna för Edge genom att gå till Microsoft Edge > Inställningar > Sekretess och tjänster. Om du vill konfigurera inställningar för sekretess och annonser för ditt Microsoft-konto så att de gäller din onlineaktivitet i flera webbläsare, inklusive Microsoft Edge, eller när du besöker webbplatser eller appar från tredje part, går du till instrumentpanelen på privacy.microsoft.com.

Ytterligare information om vår reklamrelaterade användning av data omfattar:

 • Bästa praxis och åtaganden för reklambranschen. Microsoft är medlem i Network Advertising Initiative (NAI) och följer NAI:s regler för uppförande. Vi följer även följande program för självreglering:
 • Riktad hälsorelaterad reklam. I USA tillhandahåller vi anpassade annonser som bygger på ett begränsat antal standard, ej känsliga hälsorelaterade intressekategorier, däribland allergier, artrit, kolesterol, förkylning, diabetes, maghälsa, huvudvärk, hälsosam kost, hälsosamt hjärta, mäns hälsa, munhälsa, benskörhet, hudhälsa, sömn och syn/ögonvård. Vi anpassar även annonser baserat på anpassade, ej känsliga hälsorelaterade intressekategorier som efterfrågats av annonsörer.
 • Barn och reklam. Vi levererar inte anpassade annonser till barn vars födelsedatum i deras Microsoft-konto identifierar dem som yngre än 18 år.
 • Datakvarhållning. För anpassade annonser behåller vi inte uppgifterna längre än 13 månader, om vi inte erhåller din tillåtelse för att behålla dessa längre.
 • Känsliga data. Microsoft Advertising samlar inte in, behandlar eller lämnar ut personuppgifter som kvalificerar sig som “känsliga data” enligt tillämplig amerikansk lagstiftning om datasekretess för att tillhandahålla personlig annonsering.
 • Datadelning. I vissa fall delar vi reklamrapporter om data som vi har samlat in på deras webbplatser eller annonser.

Data som samlats in av andra reklamföretag. Annonsörer kan ibland inkludera sina egna webb-beacons (eller sådana som tillhör deras övriga reklampartner) inuti sina annonser för att kunna ställa in och läsa sina egen cookies. Dessutom samarbetar Microsoft medXandr, ett Microsoft-företag och med tredje parts reklamföretag för att göra det lättare att tillhandahålla reklamtjänster, och vi tillåter även andra tredje parts reklamföretag att visa annonser på våra webbplatser. Dessa tredje parter kan placera cookies på din dator och samla in uppgifter om dina onlineaktiviteter på olika webbplatser eller internettjänster. Dessa företag omfattar för närvarande, men är inte begränsade till: Facebook, Media.net, Outbrain, Taboola och Yahoo. Välj någon av de föregående länkarna för att hitta mer information om varje företags rutiner, inklusive alternativen de erbjuder. Många av de företagen är även medlemmar i NAI eller DAA, som båda erbjuder ett enkelt sätt att avanmäla sig från riktad reklam från deltagande företag.

Om du vill avregistrera dig från att ta emot anpassad reklam från Microsoft går du till vår sida för avregistrering. Om du avanmäler dig lagras preferensen i en cookie som är specifik för den webbläsare du använder. Avanmälningscookien gäller i fem år. Om du raderar cookies från enheten måste du avanmäla dig på nytt.

TaligenkänningsteknikerTaligenkänningsteknikermainspeechrecognitionmodule
Sammanfattning

Taligenkänningstekniker är integrerade i många Microsoft-produkter och tjänster. Microsoft tillhandahåller både enhetsbaserade taligenkänningsfunktioner och molnbaserade (online) taligenkänningsfunktioner. Microsofts taligenkänningsteknik transkriberar röstinformation. Med ditt tillstånd kommer Microsofts anställda och leverantörer som arbetar på Microsofts vägnar att kunna se på kvittor av dina röstdata eller röstklipp för att bygga och förbättra vår taligenkänningsteknik. Dessa förbättringar gör det möjligt för oss att bygga bättre röstaktiverade funktioner som gynnar användare i alla våra konsument- och företagsprodukter och -tjänster. Innan anställda eller leverantörer granskar röstdata, skyddar vi användarnas integritet genom att vidta åtgärder för att avidentifiera datan. Vi kräver sekretessavtal med relevanta leverantörer och deras anställda och kräver att anställda och leverantörer uppfyller höga integritetsstandarder. Läs mer om Microsoft och dina röstdata.

Förhandsversion eller kostnadsfria versionerFörhandsversion eller kostnadsfria versionermainpreviewreleasesmodule
Sammanfattning

Microsoft erbjuder smakprovs-, insider- och betaprodukter och andra kostnadsfria produkter och funktioner (”förhandsversioner”) så att du ska kunna utvärdera dem. Du ger i din tur Microsoft data om hur du använder produkten, däribland kommentarer och uppgifter om enhet och användning. Som ett resultat kan förhandstittar automatiskt samla in ytterligare uppgifter, ge färre kontroller, och i övrigt använda olika integritets- och säkerhetsåtgärder än de som vanligtvis förekommer i våra produkter. Om du deltar i förhandstittar kan vi komma att kontakta dig och fråga om feedback eller intresse för att fortsätta att använda produkten efter allmän lansering.

Ändringar i den här sekretesspolicynÄndringar i den här sekretesspolicynmainchangestothisprivacystatementmodule
Sammanfattning

Vi uppdaterar denna sekretesspolicy vid behov för att ge mer insyn eller som reaktion på:

 • Kommentarer från kunder, tillsynsmyndigheter, branschen eller andra aktörer.
 • ändringar i våra produkter
 • ändringar av våra databehandlingsaktiviteter eller principer för databehandling.

När en policy uppdateras ändras datumet för senaste uppdatering längst upp i policyn och ändringarna beskrivs på sidan Ändringshistorik. Om policyn har ändrats i väsentlig grad, t.ex. att syftena med behandlingen av personuppgifter har ändrats på ett sätt som inte överensstämmer med syftena som de ursprungligen samlades in för, meddelar vi dig antingen genom att publicera ett väl synligt meddelande om ändringarna innan de träder i kraft eller genom att skicka en avisering direkt till dig. Läs gärna denna sekretesspolicy då och då så håller du dig informerad om hur Microsoft skyddar dina uppgifter.

Kontakta ossKontakta ossmainhowtocontactusmodule
Sammanfattning

Om du känner oro, har ett klagomål eller vill ställa en fråga om integritet till Microsofts integritets- eller dataskyddsansvariga kan du kontakta oss via vårt webbformulär. Vi besvarar frågor och farhågor enligt lag och inom en tidsperiod som inte är längre än 30 dagar. Du kan även anmäla farhågor eller framföra klagomål till en dataskyddsmyndighet eller annan behörig myndighet.

När Microsoft är personuppgiftsansvarig är det, om inget annat anges, Microsoft Corporation och – för personer i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Storbritannien eller Schweiz – Microsoft Ireland Operations Limited som är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som vi samlar in via de produkter som är underkastade den här policyn. Våra adresser är

 • Microsoft Privacy, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, USA. Telefon: +1 (425) 882 8080.
 • Microsoft Ireland Operations Limited, Attn: Data Protection Officer, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irland. Telefon: +353 1 706 3117.

Information om lokala Microsoft-kontor finns i listan på Microsofts kontorslokaler i världen.

Representanten för Microsoft Ireland Operations Limited i den mening som avses i Art. 14 of the Swiss Federal Act on Data Protection is Microsoft Schweiz GmbH, The Circle 02, 8058 Zürich-Flughafen, Switzerland.

Om du vill utöva dina rättigheter enligt tillämplig amerikansk lagstiftning om datasekretess kan du kontakta Microsoft på den adress i U.S.A. som anges ovan, använda vår webbformulär eller ringa vårt amerikanska avgiftsfria nummer +1 (844) 931 2038.

Om du bor i Kanada och dess provinser kan du kontakta vår Microsoft Data Protection Officer för Kanada på Microsoft, Canada Head Office, 4400-81 Bay St, Toronto, ON, M5J 0E7, at +1 (416) 349 2506, eller genom att använda vår webbformulär.

På platser där fransk lag gäller kan du även skicka oss specifika instruktioner om hur dina personuppgifter får användas efter din död. Det gör du genom att använda vårt webbformulär.

Om du har en fråga som rör teknisk eller allmän support kan du gå till Microsoft Support där det finns mer information om Microsofts supporttjänster. Om du har en fråga om lösenord till ett personligt Microsoft-konto kan du besöka Microsoft-kontosupport.

Vi erbjuder olika sätt för dig att kontrollera dina personuppgifter som Microsoft har erhållit och att utöva dina dataskyddsrättigheter. Du kan göra det genom att kontakta Microsoft på vår webbformulär eller informationen ovan, eller genom att använda de olika verktyg vi tillhandahåller. Mer information finns i avsnittet Hur du kommer åt och kontrollerar dina personuppgifter.

Funktioner för artificiell intelligens och Microsoft CopilotFunktioner för artificiell intelligens och Microsoft Copilotmainartificialintelligenceandmicrosoftcopilotmodule
Sammanfattning
Företags- och utvecklarprodukterFöretags- och utvecklarproduktermainenterprisedeveloperproductsmodule
Sammanfattning
Onlinetjänster för företagOnlinetjänster för företagmainenterpriseservicesmodule
Sammanfattning
Företags- och utvecklarprogramvara och företagsenheterFöretags- och utvecklarprogramvara och enhetermainenterprisedevsoftwareappsmodule
Sammanfattning
Produktivitets- och kommunikationsprodukterProduktivitets- och kommunikationsproduktermainprodcommproductsmodule
Sammanfattning
Microsoft 365, Office och andra produktivitetsapparMicrosoft 365, Office och andra produktivitetsapparmainofficeservicesmodule
Sammanfattning
Microsoft-kontofamiljMicrosoft-kontofamiljmainmsfamilymodule
Sammanfattning
Microsoft TeamsMicrosoft Teamsmainteamsmodule
Sammanfattning
OneDriveOneDrivemainonedrivemodule
Sammanfattning
OutlookOutlookmainoutlookmodule
Sammanfattning
SkypeSkypemainskypemodule
Sammanfattning
SurfaceSurfacemainsurfacemodule
Sammanfattning
Surface DuoSurface Duomainsurfaceduomodule
Sammanfattning
LinkedInLinkedInmainlinkedinmodule
Sammanfattning
Sök och bläddraSök och bläddramainsearchaimodule
Sammanfattning
BingBingmainbingmodule
Sammanfattning
Microsoft EdgeMicrosoft Edgemainmsedgemodule
Sammanfattning
Microsoft TranslatorMicrosoft TranslatormainMicrosoftTranslatormodule
Sammanfattning
SwiftKeySwiftKeymainswiftkeymodule
Sammanfattning
WindowsWindowsmainwindowsmodule
Sammanfattning

Windows är en anpassad datormiljö där du smidigt kan röra dig mellan, och ansluta till, tjänster, inställningar och innehåll på dina datorenheter från telefoner till surfplattor till Surface Hub. Istället för att vara en statiskt programvara på din enhet är huvudkomponenter i Windows molnbaserade. Såväl moln som lokala delar i Windows uppdateras regelbundet, vilket ger dig de senaste förbättringarna och funktionerna. För att tillhandahålla denna datorupplevelse samlar vi in data om dig, din enhet och hur du använder Windows. Och eftersom Windows är personligt för dig ger vi dig val angående personuppgifter som vi samlar in och hur vi använder den. Observera att om din Windows-enhet hanteras av din organisation (till exempel din arbetsgivare eller skola), kan din organisation använda centraliserade hanteringsverktyg från Microsoft eller andra för att tillgå och behandla dina data och styra enheters inställningar (inbegripet sekretessinställningar), policyer, programuppdateringar, datainsamling av oss eller organisationen, samt annat i din enhet. Din organisation kan dessutom använda hanteringsverktyg från Microsoft eller andra för att tillgå och behandla dina data från den enheten, inbegripet data om dina interaktioner, diagnostikdata och innehåll i dina kommunikationer och filer.

Windows-inställningarna, som tidigare kallades datorinställningar, är en viktig del av Microsoft Windows. Det ger ett bekvämt gränssnitt för att justera användarinställningar, konfigurera operativsystemet och hantera anslutna enheter så att du kan hantera användarkonton, justera nätverksinställningar och anpassa olika aspekter av Windows. Windows tillhandahåller en mekanism för appar att komma åt olika enhetsfunktioner, till exempel enhetens kamera, mikrofon, plats, kalender, kontakter, samtalshistorik, meddelanden med mera, samtidigt som åtkomsten till dina personliga data kontrolleras. Varje funktion har en egen sida med sekretessinställningar i Windows-inställningarna, så att du kan styra vilka appar som kan använda varje funktion. Här är några viktiga funktioner i Inställningar:

 1. Anpassning: Du kan anpassa olika aspekter av Windows, inklusive utseende, språkinställningar och sekretessalternativ. Windows-inställningar använder din mikrofon när du kontrollerar volymen, kameran när du använder den integrerade kameran och platsen för att ändra ljusstyrkan på natten för att hjälpa dig att anpassa ditt Windows.
 2. Hantering av kringutrustning: Installera och hantera kringutrustning som skrivare, bildskärmar och externa enheter.
 3. Nätverkskonfiguration: Justera nätverksinställningar, inklusive Wi-Fi-, Ethernet-, mobil- och VPN-anslutningar och använder fysisk MAC-adress, IMEI och mobilnummer om enheten stöder mobilnät.
 4. Kontohantering: Lägg till eller ta bort användarkonton, ändra kontoinställningar och hantera inloggningsalternativ.
 5. Systemnivåalternativ: Konfigurera visningsinställningar, meddelanden, energialternativ, hantera lista över installerade appar med mera.
 6. Sekretess- och säkerhetshantering: konfigurera dina sekretessinställningar, till exempel plats, insamling av diagnostikdata osv. Finjustera vilka enskilda appar och tjänster som har åtkomst till enhetsfunktioner genom att aktivera eller inaktivera dem.

Mer information om datainsamling i Windows finns på Sammanfattning av datainsamling för Windows. Den här instruktionen beskriver Windows 10 och Windows 11 och referenser till Windows i det här avsnittet relaterar till dessa produktversioner. Tidigare versioner av Windows (inklusive Windows Vista, Windows 7, Windows 8 och Windows 8.1) omfattas av sina egna sekretesspolicyer.

AktiveringAktiveringmainactivationmodule
Sammanfattning

När du aktiverar Windows associeras en specifik produktnyckel med enheten på vilken din programvara installeras. Produktnyckeln och data om programvaran och din enhet skickas till Microsoft för att validera din licens till programvaran. Dessa data kan skickas igen om din licens måste aktiveras på nytt eller valideras. Enhets- och nätverksidentifierare samt enhetens position skickas till Microsoft också för telefoner som använder Windows. Det görs för att registrera garanti, fylla på lager och för att förhindra bedrägeri.

AktivitetshistorikAktivitetshistorikmainactivityhistorymodule
Sammanfattning

Aktivitetshistoriken hjälper dig hålla reda på vad du gör på din enhet, t.ex. vilka appar och tjänster du använder, vilka filer du öppnar och vilka webbplatser du går till. Din aktivitets historik skapas när du använder olika appar och funktioner, t. ex. Microsoft Edge (äldre version), vissa Microsoft Store-appar och Microsoft 365-appar och lagras lokalt på din enhet.

Du kan själv aktivera eller inaktivera inställningarna för att lagra aktivitetshistorik lokalt på din enhet, och du kan också när som helst rensa din enhets aktivitetshistorik genom att gå till Sekretess > Aktivitetshistorik i appen Windows-inställningar. Läs mer om aktivitetshistorik i Windows.

Annonserings-IDAnnonserings-IDmainadvertisingidmodule
Sammanfattning

Windows genererar ett unikt annonserings-ID för varje användare av en enhet som apputvecklare och annonsnätverk kan använda för egna syften, bland annat för att tillhandahålla relevanta annonser i appar. När annonserings-ID är aktiverat kan appar både från Microsoft och från tredje part tillgå och använda ID:t på ungefär samma sätt som webbplatser tillgår och använder en unik identifierare som är lagrad i en cookie. Därför kan ditt annonserings-ID användas av apputvecklare och annonsnätverk för att tillhandahålla mer relevanta annonser och andra anpassade upplevelser i apparna och på webben. Microsoft samlar in annonserings-ID:t för de användningsområden som beskrivs här endast om du väljer att aktivera annonserings-ID:t som en del av dina sekretessinställningar.

Inställningen Annonserings-ID gäller för Windows-appar som använder Windows annonseringsidentifierare. Du kan när som helst inaktivera åtkomsten till identifieraren genom att stänga av annonserings-id i appen Windows-inställningar. Om du väljer att aktivera den igen återställs ditt annonserings-ID och en ny identifierare genereras. När en app från tredje part tillgår annonserings-ID:t är användningen av ID:t underkastad appens egna sekretesspolicy. Läs mer om annonserings-ID i Windows.

Inställningen Annonserings-ID gäller inte andra metoder för intressebaserad reklam som levereras av Microsoft eller tredje part, till exempel cookies som används för att tillhandahålla intressebaserade annonser på webbplatser. Produkter från tredje part som tillgås eller installeras i Windows kan också leverera andra former av intressebaserad annonsering underkastad produkternas egna sekretesspolicyer. Microsoft levererar andra former av intressebaserade annonser i vissa Microsoft-produkter, både direkt och genom samarbete med utomstående annonsföretag. Mer information om hur Microsoft använder data för annonsering finns i avsnittet Så använder vi personuppgifter i denna policy.

DiagnostikDiagnostikmaindiagnosticsmodule
Sammanfattning

Microsoft samlar in diagnostikdata i Windows för att lösa problem, hålla Windows uppdaterat och säkert och se till att det fungerar som det ska. Dessa hjälper oss också att förbättra Windows och relaterade produkter och tjänster från Microsoft och, för kunder som har aktiverat inställningen ”Anpassade användningsupplevelser”, för att ge mer relevanta tips och rekommendationer som anpassar produkter och tjänster för Windows från Microsoft och tredje parter till kundens behov. När enheten körs samlas diagnostikdata in och överförs regelbundet till Microsoft och lagras tillsammans med en eller flera unika identifierare som kan hjälpa oss att identifiera en enskild användare på en enskild enhet och förstå enhetens tjänstproblem och användningsmönster.

Det finns två nivåer av diagnostik- och aktivitetsdata: obligatoriska diagnostikdata och valfria diagnostikdata. Viss produktdokumentation och annat material refererar till obligatoriska diagnostikdata som grundläggande diagnostikdata och till valfria diagnostikdata som fullständiga diagnostikdata.

Om en organisation (till exempel din arbetsgivare eller skola) använderMicrosoft Entra ID för att hantera det konto som tillhandahålls till dig och registrerar din enhet i Windows-diagnostikdata processorkonfiguration, regleras Microsofts bearbetning av diagnostikdata i anslutning till Windows av ett avtal mellan Microsoft och organisationen. Om en organisation använder Microsofts hanteringsverktyg, eller anlitar Microsoft för att hantera din enhet, använder och behandlar Microsoft och organisationen diagnostik- och feldata från din enhet för att kunna hantera, övervaka och felsöka dina enheter som hanteras av organisation, och för organisationens andra ändamål.

Obligatoriska diagnostikdata innefattar information om enheten och dess inställningar och funktioner, och huruvida den fungerar som den ska. Vi samlar in följande obligatoriska diagnostikdata:

 • Data för enhet, anslutning och konfiguration:
  • Data om enheten, t.ex. typ av processor, OEM-tillverkare, typ av batteri och volym, antal och typ av kameror, inbyggd programvara och minnesattribut.
  • Nätverksfunktioner och anslutningsdata, t.ex. enhetens IP-adress, mobila nätverk (inklusive IMEI och mobiloperatör) och om enheten är ansluten till ett kostnadsfritt eller betalt nätverk.
  • Data om operativsystemet och dess konfiguration, så som operativsystemversionen och versionsnummer, region- och språkinställningar, inställningar för diagnostikdata och om enheten är en del av Windows Insider Program.
  • Data om anslutna tillbehör, t.ex. modell, tillverkare, drivrutiner och kompatibilitetsdata.
  • Data om de program som är installerade på enheten, t.ex. programmets namn, version och utgivare.
 • Huruvida enheten är redo att ta emot en uppdatering och om det finns faktorer som hindrar enheten från att få uppdateringar, till exempel låg batteriladdning, ont om diskutrymme eller om betalnätverk används.
 • Huruvida uppdateringar genomförts eller misslyckats.
 • Information om själva diagnostikinsamlingssystemet och dess tillförlitlighet.
 • Grundläggande felrapportering, det vill säga hälsodata om operativsystemet och programmen som körs på enheten. Exempel: grundläggande felrapportering berättar för oss om ett program, t. ex. Microsoft Paint eller ett spel från tredje part hänger eller kraschar.

Valfria diagnostikdata innehåller utförligare information om din enhet och dess inställningar, funktioner och hälsa. Valfria diagnostikdatakan också innehålla data om enhetens aktivitet (kallas ibland även användning) samt förbättrad felrapportering, som hjälper Microsoft att åtgärda problem och förbättra produkter och tjänster för alla användare. När du väljer att skicka valfria diagnostikdata ingår alltid obligatoriska diagnostikdata, och vi samlar in följande information:

 • Ytterligare data om enheten, anslutningen och konfigurationen, utöver de som samlas in enligt obligatoriska diagnostikdata.
 • Status och loggningsinformation om hälsotillståndet för operativsystemet och andra systemkomponenter, utöver den som samlas in om uppdaterings- och diagnostiksystemen enligt obligatoriska diagnostikdata.
 • Appaktiviteter, såsom vilka program som startas på en enhet, hur länge de körs och hur snabbt de svarar på indata.
 • Webbläsaraktiviteter, inbegripet webbhistorik och sökord, i Microsofts webbläsare (Microsoft Edge och Internet Explorer).
 • Utökad felrapportering, inklusive minnestillståndet på enheten när ett system eller en app kraschar (användarinnehåll och delar av filer som du använde när problemet uppstod kan råka komma med). Kraschinformationen används aldrig för anpassade användningsupplevelser som beskrivs nedan.

Vissa av de data som beskrivs ovan kanske inte samlas in från din enhet även om du väljer att skicka valfria diagnostikdata. Microsoft minimerar volymen av valfria diagnostikdata som samlas in från alla enheter genom att endast samla in vissa data från en delmängd av enheterna (urval). Du kan visa en ikon som anger om din enhet ingår i ett urval samt vilka specifika data som samlas in från enheten genom att köra verktyget Visningsprogram för diagnostikdata. Anvisningar för hur du laddar ned verktyget Visningsprogram för diagnostikdata finns i appen Windows-inställningar under Diagnostik och feedback.

Vissa dataobjekt som samlas in med Windows-diagnostik kan komma att ändras så att Microsoft har flexibilitet att samla in nödvändiga data för de ändamål som beskrivs. Till exempel för att möjliggöra att Microsoft kan felsöka nya prestandaproblem som påverkar användarnas datorupplevelse, eller uppdatera en Windows-enhet som är ny på marknaden, kan Microsoft behöva samla in dataobjekt som inte har samlats in tidigare. En aktuell lista över datatyper som samlas in på nivåerna Obligatoriska diagnostikdata och Valfria diagnostikdata finns på Obligatoriska diagnostikhändelser och -fält i Windows (grundläggande nivå) eller Valfria diagnostikdata i Windows (fullständig nivå). Vi lämnar också ut begränsade mängder felrapporteringsinformation till partner (såsom enhetstillverkaren) för att hjälpa dem felsöka produkter och tjänster som körs på Windows och andra produkter och tjänster från Microsoft. De tillåts endast använda den här informationen för att reparera eller förbättra dessa produkter och tjänster. Vi kan också lämna ut vissa sammanställda, avidentifierade diagnostikdata, såsom allmänna användningstrender för Windows-appar och -funktioner, till utvalda tredje parter. Läs mer om diagnostikdata i Windows.

Igenkänning av pennanteckningar och skriftinmatning. Du kan även välja att hjälpa Microsoft att förbättra igenkänning av pennanteckningar och inmatning genom att skicka diagnostikdata för dem. Om du väljer att göra så samlar Microsoft in prover av det innehåll som du skriver för att förbättra funktioner som handskriftsigenkänning, automatisk komplettering och förutsägelser av nästa ord samt stavningskontroll på de många språk som Microsoft-kunder använder. När Microsoft samlar in pennantecknings- och inmatningsdiagnostikdata delas den upp i små prover och bearbetas för att ta bort unika identifierare, sekventiell information och andra uppgifter (till exempel e-postadresser och numeriska värden) som skulle kunna användas för att återskapa det ursprungliga innehållet eller koppla indata till dig. Det omfattar även associerade prestandadata, såsom ändringar du gör manuellt i texter, eller ord du lägger till i ordlistan. Läs mer om att förbättra pennanteckning och skriftinmatning i Windows..

Om du väljer att aktivera Anpassade upplevelser använder vi dina Windows diagnostikdata (Obligatoriskt eller Valfritt, beroende på vad du valt) för att erbjuda personligt anpassade tips, annonser och rekommendationer för att förbättra Microsoft-upplevelser. Om du valt Obligatoriskt som inställning för dina diagnostikdata baseras anpassningen på information om enheten, inställningar och funktioner, och om den fungerar korrekt. Om du valt Valfritt baseras anpassningen också på information om hur du använder appar och funktioner samt ytterligare information om din enhets hälsa. Vi använder dock inte information om de webbplatser du besöker, innehållet från kraschdumpar eller indata från tal, inmatning eller pennanteckningar för anpassning när vi tar emot sådana data från kunder som valt Valfritt.

Anpassade upplevelser omfattar förslag på hur du anpassar och optimerar Windows samt annonser och rekommendationer för Microsoft om produkter och tjänster, funktioner, appar och maskinvara från Microsoft och andra tillverkare. För att du ska få ut mesta möjliga av din enhet kan vi till exempel informera dig om funktioner du kanske inte känner till eller som är helt nya. Om du har problem med Windows-enheten kan du få förslag på lösningar. Du kan få möjlighet att anpassa låsskärmen med bilder eller visa fler bilder av den typ du gillar, eller färre av dem som du inte har. Om du streamar filmer i webbläsaren kan du få en rekommendation om en app från Microsoft Store som streamar mer effektivt. Om diskutrymmet på hårddisken börjar ta slut kan Windows rekommendera att du provar OneDrive eller köper till mer maskinvara för att få mer utrymme. Läs mer om anpassade upplevelser i Windows.

FeedbackhubbenFeedbackhubbenmainfeedbackhubmodule
Sammanfattning

Feedbackhubben gör det möjligt att samla in feedback om Microsoft-produkter och installerade appar från första och tredje part. När du använder Feedbackhubben läser den regelbundet listan över installerade appar för att avgöra vilka appar som feedback kan skickas för. Feedbackhubben avgör vilka appar som är installerade på enheten via offentliga API:er. För HoloLens använder Feedbackhubben dessutom kameran och mikrofonen när du väljer att dela omgivning och ljudinmatning. Den använder också bild- och dokumentbibliotek för att komma åt skärmbilder och skärminspelningar som du bifogar för att skicka som en del av feedbacken.

Du kan logga in på Feedbackhubben med ditt personliga Microsoft-konto eller ett konto från din organisation (såsom din arbetsgivare eller skola) som du använder för att logga in på Microsoft-produkter. När du loggar in med ditt arbets- eller skolkonto kan du skicka feedback till Microsoft tillsammans med din organisation. Alla synpunkter du tillhandahåller när du använder ditt arbets- eller skolkonto eller ditt personliga Microsoft-konto kan vara allmänt synligt beroende på vilka inställningar som har konfigurerats av organisationens administratörer. Feedback som tillhandahålls via ditt arbets- eller skolkonto kan dessutom visas via Feedbackhubben eller via administrationscentret av din organisations administratörer.

När du skickar feedback till Microsoft om ett problem, eller lägger till mer information om ett problem, skickas diagnostikdata till Microsoft att förbättra produkter och tjänster från Microsoft. Beroende på inställningarna för diagnostikdata i avsnittet Diagnostik och feedback i Windows-inställningarna skickar Feedbackhubben antingen diagnostikdata automatiskt eller så har du möjlighet att skicka dem till Microsoft när du ger feedback. Beroende på vilken kategori som valdes när du skickar feedback kan det finnas ytterligare personliga data som gör det lättare att felsöka problem. Till exempel platsberoende information när du skickar feedback om platstjänster eller blickrelaterad information när du skickar feedback om mixad verklighet. Microsoft kan även lämna ut din feedback tillsammans med den data som insamlades när du skickade din feedback med Microsofts partner (såsom en enhetstillverkare eller utvecklare av inbyggd programvara) för att hjälpa dem felsöka produkter och tjänster som fungerar med Windows och andra produkter och tjänster från Microsoft. Läs mer om diagnostikdata i Windows.

Få hjälpFå hjälpmaingethelpmodule
Sammanfattning

Få hjälp gör det möjligt för Windows-användare att få teknisk support i Windows och andra Microsoft-program.  Det ger självbetjäningssupport (till exempel länkar till hjälpartiklar eller anvisningar om hur Windows-användare kan lösa problem på egen hand), diagnostik och koppla ihop kunden med en live Microsoft-agent efter behov. Du kan logga in på Få hjälp-komponenten med ditt Microsoft-konto för att skapa ett kundsupportärende.  Företagskontoanvändare kan också tillåtas att skapa ett kundsupportärende beroende på organisationens supportavtal samt om det har aktiverats av administratören för klientorganisationen.

Få hjälp kan föreslå att du kör en diagnostik. Om du samtycker hanteras diagnostikdata i enlighet med avsnittet Diagnostik.

Om det tillåts av systeminställningarna kan systemmikrofonen användas för att samla in supportfrågan i stället för att behöva skriva den. Du kan styra detta under Sekretessinställningar för mikrofonen i programmet Windows-inställningar. Få hjälp kommer också åt programlistan för att hjälpa dig att öppna Feedbackhubben till rätt app om du väljer att starta feedbackprocessen i Få hjälp. All feedback kommer att anges och kontrolleras av Feedbackhubben enligt beskrivningen i avsnittet Feedbackhubben i den här sekretesspolicyn. Få hjälp använder inte dina platsdata som en del av sina tjänster.

LiveundertexterLiveundertextermainlivecaptionsmodule
Sammanfattning

Liveundertexter transkriberar ljud för att underlätta förståelsen av talat innehåll. Liveundertexter kan generera undertexter från allt ljud som innehåller tal, oavsett om ljudet är online, ljud som du har laddat ned till enheten eller ljud som tas emot från mikrofonen. Som standard är transkribering av mikrofonljud inaktiverat.

Röstdata som har undertexter bearbetas enbart på din enhet och delas inte till molnet eller med Microsoft. Mer information om liveundertexter..

Positioneringstjänster och inspelningPositioneringstjänster och inspelningmainlocationservicesmotionsensingmodule
Sammanfattning

Windows positioneringstjänst. Microsoft driver en positioneringstjänst som bidrar till att fastställa den exakta geografiska positionen för en specifik Windows-enhet. Beroende på enhetens funktioner kan dess position fastställas med varierande precision och i vissa fall med mycket hög exakthet. När du har aktiverat positionering på en Windows-enhet, eller om du har gett Microsoft-appar behörighet att tillgå positionsinformation på andra än Windows-enheter, samlar Microsoft in data om mobilmaster och Wi-Fi-åtkomstpunkter och deras positioner. När informationen har rensats på alla data som skulle kunna identifiera enheten eller enhetens ägare, läggs informationen till i en positionsdatabas. Den här avidentifierade platsinformationen används för att förbättra Microsofts positioneringstjänster.

Windows tjänster och funktioner, appar som körs på Windows och webbplatser som öppnas i Windowswebbläsare kan tillgå enhetens position via Windows om dina inställningar tillåter det. Vissa funktioner och appar begär positioneringsbehörighet när du installerar Windows för första gången, andra frågar första gången du använder appen och andra varje gång du använder enhetens position. Information om specifika Windows-appar som använder enhetens position finns i avsnittet Windows-appar i denna sekretesspolicy.

När en app eller funktion tillgår enhetens position och du är inloggad med ett Microsoft-konto laddar Windows-enheten också upp dess position till molnet, där den är tillgänglig på alla dina enheter för andra appar eller tjänster som använder ditt Microsoft-konto och som du har gett behörighet. Vi behåller endast den senaste kända positionen (varje ny position ersätter den förra). Data om en Windows-enhets positionshistorik lagras också på enheten, även om ett Microsoft-konto inte används, och vissa appar och Windows-funktioner kan tillgå denna positionshistorik. Du kan när som helst rensa din enhets positionshistorik i appen Windows-inställningar.

I appen Windows-inställningar kan du även visa vilka appar som har åtkomst till enhetens exakta position, din enhets positionshistorik samt aktivera eller inaktivera åtkomsten till enhetens position för vissa appar. Du kan också ange en standardposition som ska användas när positioneringstjänsten inte kan identifiera en mer exakt position för enheten.

Det finns några undantag till hur enhetens position kan fastställas som inte hanteras direkt av positioneringsinställningarna.

Skrivbordsappar ber inte specifikt om tillåtelse för att kunna identifiera positionsinformationen för din enhet, och de visas inte i listan där du kan välja appar som får använda din position. De kan laddas ned från Microsoft Store, laddas ned från internet eller installeras med någon typ av media (till exempel en CD, DVD eller USB-lagringsenhet). De öppnas med en .EXE-, .MSI- eller .DLL-fil, och de körs vanligtvis på din enhet till skillnad från webbaserade appar (som körs i molnet). Läs mer om skrivbordsappar från tredje part och hur de eventuellt fortfarande kan fastställa enhetens position när enhetens positionsinställningen är inaktiverad .

Vissa webbaserade upplevelser eller appar från tredje part som visas i Windows kan använda andra tekniker (till exempel Bluetooth, Wi-Fi, mobilmodem osv) eller molnbaserade positioneringstjänster för att fastställa enhetens position med varierande precision, även när du har inaktiverat enhetens positioneringsinställning.

För att underlätta i nödsituationer kommer Windows dessutom att försöka fastställa och lämna ut din exakta position, oavsett dina positionsinställningar, när du ringer ett nödsamtal. Om din enhet har ett SIM-kort, eller använder en mobiltjänst på annat sätt, har din mobiloperatör åtkomst till enhetens position. Läs mer om position i Windows.

Ungefärlig position. Om du aktiverar Positioneringstjänster kan appar som inte kan använda din exakta plats fortfarande ha åtkomst till din ungefärliga position, till exempel ort, postnummer eller region.

Hitta min enhet. Med funktionen Hitta min enhet kan en administratör för en Windows-enhet hitta enhetens position på account.microsoft.com/devices. För att aktivera Hitta min enhet måste administratören vara inloggad med ett Microsoft-konto och ha positionsinställningen aktiverad. Denna funktion fungerar även om andra användare har nekat åtkomst till positionen för alla sina appar. När administratören försöker hitta enheten ser användarna ett meddelande i meddelandefältet. Läs mer om Hitta min enhet i Windows.

Inspelning. Vissa Windows-enheter har en inspelningsfunktionen som låter dig spela in ljud och videoklipp av din aktivitet på enheten, inklusive din kommunikation med andra. Om du väljer att spela in en session kommer inspelningen att sparas lokalt på din enhet. I vissa fall kan du välja att överföra inspelningen till en Microsoft-produkt eller -tjänst som sänder inspelningen offentligt. Viktigt: Du bör förstå ditt juridiska ansvar innan du spelar in och / eller överför kommunikation. Detta kan innefatta att få det tidigare samtycke från alla som deltar i konversationen eller andra behörigheter som krävs. Microsoft ansvarar inte för hur du använder inspelningsfunktioner eller dina inspelningar.

SkärmläsarenSkärmläsarenmainnarratormodule
Sammanfattning

Skärmläsaren är ett inbyggt skärmläsarverktyg som hjälper dig att använda Windows utan skärm. Skärmläsaren ger smarta beskrivningar av bilder och sidrubriker och sammanfattningar av webbsidor när du stöter på bilder utan beskrivningar och tvetydiga länkar.

När du väljer att få en bildbeskrivning genom att trycka på Skärmläsartangenten + Ctrl + D skickas bilden till Microsoft som analyserar bilden och genererar en beskrivning. Bilderna används enbart för att generera beskrivningen och Microsoft sparar inte dem.

När du väljer att få sidrubriksbeskrivningar genom att trycka på Skärmläsartangenten + Ctrl + D skickas URL:en för webbplatsen du är på till Microsoft i syfte att generera sidrubriksbeskrivningen och att tillhandahålla och förbättra Microsoft-tjänster, till exempel Bing-tjänster såsom beskrivs i Bing-avsnittet ovan.

När du väljer att få en lista över populära länkar för en webbsida genom att trycka på Skärmläsartangenten + dubbeltrycka på S skickas URL:en för webbplatsen du är på till Microsoft i syfte att generera en sammanfattning av populära länkar och att tillhandahålla och förbättra Microsoft-tjänster som Bing.

Du kan inaktivera de här funktionerna när som helst genom att gå till Skärmläsaren>Förstå bildbeskrivningar, sidrubriker och populära länkar i Inställningar i Windows.

Du kan också skicka feedback om Skärmläsaren om du vill hjälpa Microsoft analysera och lösa problem med Skärmläsaren och förbättra Microsofts produkter och tjänster, till exempel Windows. Muntlig feedback kan du skicka när du vill i Skärmläsaren genom att trycka på Skärmläsartangenten + Alt + F. När du använder det här kommandot startas Feedbackhubben där du kan skicka feedback muntligt. Om du aktiverar inställningen Hjälp oss förbättra Skärmläsaren i apppen Windows-inställningar och skickar muntlig feedback via Feedbackhubben skickas även senaste enhets- och användningsdata samt en loggfil för händelsespårning (ETL-logg) i syfte att förbättra Microsofts produkter och tjänster, till exempel Windows.

Telefonlänk – Länk till WindowsTelefonlänk – Länk till Windowsmainyourphonemodule
Sammanfattning

Med funktionen Telefonlänk kan du länka din Android-telefon med ditt Microsoft-konto och din iPhone via Bluetooth för att ansluta till din Windows-dator. Din Android-enhet länkar till ditt Microsoft-konto och din iPhone länkas via Bluetooth, vilket möjliggör en mängd olika enhetsupplevelser på alla dina Windows-enheter där du är inloggad eller ansluten via Bluetooth. Du kan använda Telefonlänk för att se de senaste fotona från din Android-telefon på din Windows-enhet, ringa och ta emot livesamtal från din Android-telefon på din Windows-enhet, visa och skicka SMS från din Windows-enhet, visa, stänga eller utföra andra åtgärder på dina aviseringar för Android-telefon från din Windows-enhet, dela din telefonskärm på din Windows-enhet via speglingsfunktionen i Telefonlänk och få direkt åtkomst till Android-appar som är installerade på din Android-telefon på din Windows-enhet. Du kan använda Telefonlänk för att ringa och ta emot samtal från din iPhone, visa och skicka sms och visa, stänga eller utföra andra åtgärder på din iPhone-avisering från din Windows-enhet.

Om du vill använda Telefonlänk måste Länk till Windows vara installerat på din Android-enhet. Du kan också välja att ladda ned Telefonlänk till din iPhone.

Om du vill använda Telefonlänk måste du logga in på din Microsoft-konto på funktionen Telefonlänk på din Windows-enhet och på Länk till Windows på din Android-telefon eller Bluetooth-aktiverad på din iPhone. Din Android-telefon och din Windows-enhet måste vara anslutna till Internet. Vissa funktioner kräver att du aktiverar Bluetooth och kopplar telefonen till datorn. Om du vill använda samtalsfunktionen måste din Android-telefon också ha Bluetooth aktiverat.

När du konfigurerar din Windows-enhet kan du välja att länka telefonen till ditt Microsoft-konto. Detta görs genom att logga in på Länk till Windows på din Android-telefon, bevilja behörigheter och slutföra registreringsupplevelsen. När du är klar synkroniserar Länk till Windows dina data till alla dina Windows-datorer där du har loggat in på din Microsoft-konto. Se nedan för information om hur dina data används.

För att kunna tillhandahålla Telefonlänkens funktioner samlar Microsoft in prestanda, användning och enhetsdata som till exempel innehåller maskinvarufunktionerna för din mobiltelefon och Windows-enhet, antalet och varaktigheten för dina sessioner på Telefonlänk och hur lång tid du tillbringade under installationen.

Du kan när som helst ta bort länken till din Android-telefon från din Windows-enhet genom att gå till inställningarna för Telefonlänk och välja att ta bort din Android-telefon. Du kan göra samma sak från inställningarna i Länk till Windows på din Android-telefon. Detaljerad information finns i vår supportsida.

Du kan när som helst ta bort länken till din iPhone från din Windows-enhet genom att gå till inställningarna för Telefonlänk och välja att ta bort din iPhone. Du kan göra samma sak från din iPhone genom att gå till Inställningar > Bluetooth > Välj datornamn > klicka på ikonen (i) > och välj Glöm den här enheten. Alla användare kan ta bort Bluetooth-kopplingen genom att inaktivera funktionerna.

SMS – Android-enheter. Med Telefonlänk kan du visa sms som levereras till din Android-telefon på din Windows-enhet och skicka sms från din Windows-enhet. Du kan bara se sms som tagits emot och skickats under de senaste 30 dagarna i din Windows-enhet. Dessa sms lagras tillfälligt på din Windows-enhet. Vi lagrar aldrig dina sms på våra servrar, och vi ändrar inte eller tar bort sms på din Android-telefon. Du kan se meddelanden som skickas via SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Messaging Service) på Android-enheter och meddelanden som skickas via RCS (Rich Communication Services) på utvalda Samsung-enheter på utvalda mobiloperatörsnätverk. För att kunna tillhandahålla den här funktionen kommer Telefonlänk åt innehållet i dina textmeddelanden och kontaktinformationen om de personer eller företag som du får sms från eller skickar sms till.

SMS – iPhone. Med Telefonlänk kan du visa sms som levereras till din iPhone på dina Windows-enheter och skicka sms från din Windows-enhet. Endast sms som tas emot och skickas inom din Bluetooth-session eller iMessage visas på dina Windows-enheter. Dessa sms lagras tillfälligt på din Windows-enhet. Vi lagrar aldrig dina sms på våra servrar, och vi ändrar inte eller tar bort sms på din iPhone. Du kan se meddelanden som skickas via SMS (Short Message Service). För att kunna tillhandahålla den här funktionen kommer Telefonlänk åt innehållet i dina textmeddelanden och kontaktinformationen om de personer eller företag som du får sms från eller skickar sms till.

Samtal – Android-enheter. Med Telefonlänk kan du ringa och ta emot samtal från din Android-telefon på din Windows-enhet. Via Telefonlänk kan du också visa dina senaste samtal på din Windows-enhet. För att kunna aktivera den här funktionen måste du ange vissa behörigheter på både din Windows-enhet och din Android-telefon, till exempel åtkomst till samtalsloggar och behörighet att ringa telefonsamtal från din dator. Dessa behörigheter kan återkallas när som helst under sidan Inställningar i Telefonlänk på din Windows-enhet och inställningarna i din Android-telefon. Du kan bara se samtal som ringts och tagits emot under de senaste 30 dagarna i samtalsloggen på din Windows-enhet. Denna samtalsinformation lagras tillfälligt på din Windows-enhet. Vi ändrar inte och tar inte bort din samtalshistorik på din Android-telefon.

Samtal – iPhone. Med Telefonlänk kan du ringa och ta emot samtal från din iPhone på din Windows-enhet. Via Telefonlänk kan du också visa dina senaste samtal på din Windows-enhet. Om du vill aktivera den här funktionen måste du aktivera funktionen Synkronisera kontakter under Bluetooth-inställningar på din iPhone. Denna samtalsinformation lagras tillfälligt på din Windows-enhet. Vi ändrar inte och tar inte bort din samtalshistorik på din iPhone.

Foton – Android-enheter. Med Telefonlänk kan du kopiera, dela eller redigera foton från din Android-telefon på din Windows-enhet. Endast ett begränsat antal av dina senaste foton från mapparna Kamerabilder och Skärmbilder på din Android-telefon är synliga på din Windows-enhet. Dessa foton lagras tillfälligt på din Windows-enhet och allteftersom du tar fler foton på din Android-telefon tar vi bort tillfälliga kopior av äldre foton från din Windows-enhet. Vi lagrar aldrig dina foton på våra servrar, och vi ändrar inte eller tar bort foton på din Android-telefon.

Aviseringar – Android-enheter. Med Telefonlänk kan du visa meddelanden på din Android-telefon på din Windows-enhet. Via Telefonlänk kan du läsa och stänga meddelanden i din Android-telefon från din Windows-enhet eller utföra andra åtgärder som rör meddelanden. Om du vill aktivera funktionen Telefonlänk måste du aktivera vissa behörigheter, till exempel synkroniseringsmeddelanden, på både din Windows-enhet och Android-telefon. Dessa behörigheter kan återkallas när som helst under sidan Inställningar i Telefonlänk på din Windows-enhet och inställningar på din Android-telefon. Detaljerad information finns i vår supportsida.

Aviseringar – iPhone. Med Telefonlänk kan du visa meddelanden på din iPhone på din Windows-enhet. Via Telefonlänk kan du läsa och stänga meddelanden i din iPhone från din Windows-enhet eller utföra andra åtgärder som rör meddelanden. Om du vill aktivera funktionen Telefonlänk måste du aktivera vissa behörigheter, till exempel synkroniseringsmeddelanden, på både din Windows-enhet och iPhone. Dessa behörigheter kan återkallas när som helst under sidan Inställningar i Telefonlänk på din Windows-enhet och inställningar för Bluetooth på din iPhone.

Telefonskärmsspegling – Android-enheter. På enheter som stöds, Med Telefonlänk kan du visa din Android-telefons skärm på din Windows-enhet. Din Android-telefonskärm visas på din Windows-enhet som en pixelström och allt ljud som du aktiverar på din Android-telefonskärm medan den är länkad till din Windows-enhet via Telefonlänk spelas upp via din Android-telefon.

Spegling av appar – Android-enheter. På enheter som stöds kan du med Telefonlänk använda dina Android-appar som är installerade på din Android-telefon på din Windows-enhet. Du kan till exempel starta en musikapp i Windows-sessionen och lyssna på ljud från den appen på datorns högtalare. Microsoft samlar in en lista över dina installerade Android-appar och den senaste aktiviteten för att tillhandahålla tjänsten och visa dig dina senast använda appar. Microsoft lagrar inte vilka appar du har installerat eller någon information som visas av appen under ditt användande av den.

Innehållsöverföring – Android-enheter. På enheter som stöds kan du med Telefonlänk kopiera och klistra in innehåll som filer, dokument, foton osv. mellan din Android-telefon och din Windows-enhet. Du kan överföra innehåll från din Android-telefon till din Windows-enhet och från din Windows-enhet till din Android-telefon genom att dra och släppa innehåll mellan enheterna.

Instant Hotspot – Android-enheter. På enheter som stöds gör Länk till Windows det möjligt för användare att dela information om trådlös surfpunkt med sin kopplade dator via säker Bluetooth-kommunikation. Datorn kan sedan anslutas till Internet via den utfällbara menyn för Windows-nätverket. Observera att mobildataavgifter kan tillkomma beroende på vilket mobildataabonnemang du har.

Synkronisera kontakter – Android-enheter. Länk till Windows gör att du kan synkronisera dina Android-kontakter till Microsoft-molnet för att komma åt dem i andra produkter och tjänster från Microsoft. Du kan aktivera den här funktionen genom att gå till Länk till Windows inställningar och aktivera funktionen “Kontaktsynkronisering”. Kontaktinformationen lagras online och associeras med ditt Microsoft-konto. Du kan när som helst välja att inaktivera synkronisering och ta bort dessa kontakter. Läs mer.

Synkronisera kontakter – iPhone. Med Telefonlänk kan du synkronisera dina kontakter från din iPhone för att komma åt dem för meddelanden och samtal. Du kan aktivera den här funktionen genom att gå till Bluetooth-inställningarna på din iPhone och aktivera Synkronisera kontakter under datorns namn när du har anslutit din iPhone till Telefonlänk. Du kan när som helst välja att inaktivera synkronisering genom att inaktivera Synkronisera kontakter.

Text till röst. Telefonlänk-funktioner omfattar hjälpmedelsfunktioner som text till röst. Du kan aktivera en text till röst-funktion som gör att innehåll i ett sms eller meddelande spelas upp som ljud. Om du aktiverar den här funktionen läses sms och meddelanden upp när de tas emot.

Office Enterprise – Android-enheter. Med Länk till Windows kan du infoga foton i webb- och skrivbordsversioner av utvalda Microsoft 365 appar, till exempel PowerPoint, Excel och Word direkt från din mobiltelefon. Detta kräver att IT-administratören har aktiverat valfria anslutna funktioner för Microsoft Office-program och du måste associera din mobila enhet med ditt arbets- eller skolkonto och ge fotobehörighet till ditt konto. Efter registreringen varar sessionen i 15 minuter så att du kan överföra dina foton från din mobila enhet. Om du vill använda den här funktionen igen måste du skanna QR-koden. Länk till Windows samlar inte in din arbets- eller skolkontoinformation eller information om ditt företag. För att tillhandahålla den här tjänsten använder Microsoft en molntjänst för att vidarebefordra dina filer i syfte att infoga foton i webb- och skrivbordsversionen av select Microsoft 365-appar, till exempel PowerPoint-, Excel- och Word-filer.

Upplevelser mellan enheterUpplevelser mellan enhetermaincrossdevicemodule
Sammanfattning

Med upplevelser mellan enheter i Windows kan du komma åt din mobila enhet från datorn med ditt Microsoft-konto. Dessa kan hanteras under “Mobila enheter” i avsnittet Bluetooth och enheter i dina Windows-datorinställningar. Som en del av dessa funktioner samlar Microsoft in prestandaanvändning och enhetsdata, inklusive information om maskinvarufunktionerna för dina mobila enheter och Windows-enheter. Du kan aktivera eller inaktivera den här funktionen när som helst i inställningarna för Windows-datorn.

Använd din mobila enhet som en ansluten kamera. Med den här funktionen kan du använda din mobila enhets kamera i appar eller produkter i Windows som stöder kamerafunktioner. Du kan aktivera den här funktionen under “Mobila enheter” i avsnittet Bluetooth och enheter i inställningarna på datorn. Microsoft spelar inte in eller lagrar dina kamerasessioner eller någon av de uppgifter som visas av kameran i något av programmen eller produkterna.

Få nya fotomeddelanden från din mobila enhet. Med den här funktionen kan du ta emot meddelanden från din länkade mobila enhet på din Windows-dator. Dessa foton lagras tillfälligt på din Windows-dator medan du redigerar eller öppnar dessa foton. Du måste starta sparandet på datorn för att lagra dessa foton tills du bestämmer dig för att ta bort dem. Vi lagrar aldrig dina foton på våra servrar eller ändrar eller tar bort foton på din mobila enhet.

SäkerhetsfunktionerSäkerhetsfunktionermainsecurityandsafetyfeaturesmodule
Sammanfattning

Enhetskryptering. Enhetskryptering bidrar till att skydda data som är lagrade på din enhet genom att kryptera den med hjälp av BitLocker-diskkryptering. När enhetskryptering är på krypterar Windows automatiskt disken som Windows är installerad på och genererar en återställningsnyckel. BitLocker-återställningsnyckeln för din personliga enhet säkerhetskopieras automatiskt på ditt personliga Microsoft OneDrive-konto. Microsoft använder inte dina individuella återställningsnycklar i något syfte.

Borttagning av skadlig programvara. Verktyget för borttagning av skadlig programvara (MSRT) körs på din enhet minst en gång per månad som en del av Windows Update. MSRT kontrollerar om enheter har infekterats med specifika, vanligt förekommande, skadliga programvaror (”skadlig kod”), och bidrar till att ta bort infektioner som hittas. När MSRT körs kommer den att ta bort skadlig kod som är listad på Microsoft Supports webbplats, om den skadliga koden finns på din webbplats. Under en kontroll av skadlig kod kommer en rapport att skickas till Microsoft med specifika data om hittade skadliga koder, fel och andra data angående din enhet. Om du inte vill att MSRT skickar dessa data till Microsoft kan du inaktivera MSRT:s rapporteringskomponent.

Microsoft-kontofamilj. Föräldrar kan använda Microsoft Family Safety för att förstå och sätta gränser för hur deras barn använder sin enhet. Granska informationen noggrant på Microsoft Family Safety om du väljer att skapa eller gå med i en familjegrupp. Om du bor i en region som kräver behörighet för att skapa ett konto för att få åtkomst till Microsoft-tjänster, kan du bli ombedd om att begära eller ge föräldramedgivande. Om en användare är under den lagstadgade åldern i din region uppmanas de under registreringsprocessen att begära medgivande från en förälder eller vårdnadshavare genom att ange en vuxens e-postadress. När rapportering av Familj-aktivitet är aktiverat för ett barn kommer Microsoft att samla in information om hur barnet använder sin enhet och ge föräldrarna rapporter om barnets aktiviteter. Aktivitetsrapporter raderas rutinmässigt från Microsofts servrar.

Microsoft Defender SmartScreen och Smart appkontroll. Microsoft strävar efter att skydda din enhet och dina lösenord mot osäkra appar, filer och webbinnehåll.

Microsoft Defender SmartScreen hjälper dig att skydda dig när du använder våra tjänster genom att identifiera hot mot dig, din enhet och dina lösenord. Dessa hot kan omfatta potentiellt osäkra appar eller webbinnehåll som Microsoft Defender SmartScreen upptäcker medan den kontrollerar webbplatser du besöker, filer som du laddar ned och appar som du installerar och kör. När Microsoft Defender SmartScreen kontrollerar webb- och appinnehåll skickas data om innehållet och enheten till Microsoft, inklusive innehållets fullständiga webbadress. När ytterligare analys krävs för att identifiera säkerhetshot kan information om den misstänkta webbplatsen eller appen, till exempel innehåll som visas, ljud som spelas upp och programminne, skickas till Microsoft. Dessa data används endast i säkerhetssyfte för att identifiera, skydda mot och svara på säkerhetsincidenter, identitetsstöld, bedrägeri eller annan skadlig, bedräglig eller olaglig verksamhet. Om Microsoft Defender SmartScreen detekterar att innehållet är potentiellt osäkert visas en varning i stället för innehållet. Microsoft Defender SmartScreen kan aktiveras eller inaktiveras i appen Windows-säkerhet.

Om det stöds hjälper Smart appkontroll till att kontrollera programvara som är installerad och körs på din enhet för att avgöra om den är skadlig, potentiellt oönskad eller utgör andra hot mot dig och din enhet. På en enhet som stöds startar Smart appkontroll i utvärderingsläge och de data vi samlar in för Microsoft Defender SmartScreen som till exempel filnamn, en hash av filens innehåll, nedladdningsplatsen och filens digitala certifikat används för att avgöra om din enhet är en bra kandidat för att använda Smart appkontroll för ytterligare säkerhetsskydd. Smart appkontroll är inte aktiverat och blockerar inget i utvärderingsläget. Vissa enheter är eventuellt inte bra kandidater om Smart appkontroll kan bli ett hinder och störa en användares avsedda och legitima uppgifter, till exempel utvecklare som använder många osignerade filer. Om du är en bra kandidat för Smart appkontroll aktiveras den automatiskt och ger ytterligare skydd till din enhet utöver Microsoft Defender SmartScreen. Annars kommer Smart appkontroll att vara otillgängligt och permanent inaktiverat. Om din enhet inte stöds eller inte är en bra kandidat för Smart appkontroll fortsätter Microsoft Defender SmartScreen att skydda enheten. När Smart appkontroll är aktiverat och identifierar en app som skadlig, potentiellt oönskad eller okänd och osignerad kommer den att blockeras och du får en avisering innan du öppnar, kör eller installerar appen. Mer information om Smart appkontroll .

När antingen Microsoft Defender SmartScreen eller Smart appkontroll kontrollerar en fil skickas data om filen till Microsoft, inklusive filnamnet, en hash av filens innehåll, nedladdningsplatsen och filens digitala certifikat.

Smart appkontroll kan aktiveras eller inaktiveras i appen Windows-säkerhet.

Microsoft Defender Antivirus. Microsoft Defender Antivirus letar efter skadlig kod, skadligt innehåll och andra potentiellt oönskade program och appar på din enhet. Microsoft Defender Antivirus aktiveras automatiskt för att bidra till att skydda din enhet om den inte skyddas aktivt av ett annat program mot skadlig kod. Om Microsoft Defender Antivirus är aktiverat övervakas enhetens säkerhetsstatus. När Microsoft Defender Antivirus aktiveras, eller körs på grund av att Begränsad regelbunden sökning aktiveras, skickas rapporter som innehåller data om misstänkt skadlig kod, skadligt innehåll och andra potentiellt oönskade program och appar automatiskt till Microsoft. Eventuellt skickas även filer som kan innehålla skadligt innehåll eller okända filer för ytterligare undersökningar. Om det är troligt att en rapport innehåller personuppgifter skickas den inte automatiskt, utan du blir tillfrågad innan den skickas. Du kan konfigurera Microsoft Defender Antivirus så att rapporter och misstänkt skadlig kod inte skickas till Microsoft.

Tal, röstaktivering, pennanteckning och inmatningTal, röstaktivering, pennanteckning och inmatningmainspeechinkingtypingmodule
Sammanfattning

Tal. Microsoft tillhandahåller både en enhetsbaserad taligenkänningsfunktion och molnbaserad (online) teknik för taligenkänning.

Om du aktiverar inställningen onlinetaligenkänning kan appar använda Microsofts molnbaserade taligenkänning. I Windows 10 gör dessutom onlinetaligenkänning att du kan använda diktering i Windows.

Om du aktiverar tal när du konfigurerar en HoloLens-enhet eller installerar Windows Mixed Reality kan du använda rösten för kommandon, diktering och appinteraktioner. Både inställningarna för enhetsbaserad taligenkänning och för onlinetaligenkänning aktiveras. Med båda inställningarna aktiverade kommer enheten alltid att lyssna på din röstingång medan headsetet är på och skickar dina röstdata till Microsofts molnbaserade taligenkänningstekniker.

När du använder molnbaserade taligenkänningstekniker från Microsoft, oavsett om det är aktiverat med inställningen för onlinetaligenkänning eller när du interagerar med HoloLens eller röstinmatning, samlar Microsoft in och använder dina röstinspelningar för att tillhandahålla taligenkänningstjänsten genom att skapa en texttranskription av de talade orden i röstdata. Microsoft lagrar, provar eller lyssnar inte på dina röstinspelningar utan ditt tillstånd. Mer information om hur Microsoft hanterar dina röstdata finns i Taligenkänningstekniker.

Du kan använda enhetsbaserad taligenkänning utan att skicka dina röstdata till Microsoft. Microsofts molnbaserade taligenkänningstjänst är dock en mer precis taligenkänningsfunktion än den enhetsbaserade taligenkänningen. När inställningen för onlinetaligenkänning är inaktiverad fungerar taltjänster som inte förlitar sig på molnet och endast använder enhetsbaserad igenkänning – som liveundertexter, Skärmläsaren eller röståtkomst – fortfarande och Microsoft samlar inte in några röstdata.

Du kan inaktivera taligenkänning när som helst. Detta hindrar alla appar som förlitar sig på onlineinställningen för taligenkänning från att skicka dina röstdata till Microsoft. Om du använder HoloLens eller ett Windows Mixed Reality-headset för kan du också när som helst inaktivera enhetsbaserad taligenkänning. Därmed slutar enheten att lyssna efter din röstinmatning. Läs mer om taligenkänning online i Windows .

Röstaktivering. Windows ger appar som stöds möjlighet att svara och vidta åtgärder baserat på röstnyckelord som är specifika för den appen.

Om du ger en app tillåtelse att lyssna efter röstnyckelord kommer Windows att aktivt lyssna efter dessa nyckelord via mikrofonen. När ett nyckelord identifieras har appen åtkomst till röstinspelningen och kan behandla inspelningen, vidta åtgärder och svara, till exempel med ett muntligt svar. Appen kan skicka röstinspelningen till egna tjänster i molnet för att behandla kommandona. Varje app ska be dig om tillåtelse innan de använder röstinspelningar.

Dessutom kan röstaktivering aktiveras när enheten är låst. Om detta är aktiverat fortsätter appen att lyssna efter röstnyckelord via mikrofonen när du har låst enheten och kan aktiveras för alla som pratar i närheten av enheten. När enheten är låst har appen åtkomst till samma uppsättning funktioner och samma information som när enheten är upplåst.

Du kan när som helst inaktivera röstaktivering. Läs mer om röstaktivering i Windows .

Vissa skrivbordsappar och tjänster från tredje part kan fortfarande lyssna på mikrofonen och samla in röstinmatningar trots att röstaktiveringen har inaktiverats. Läs mer om skrivbordsappar från tredje part och hur de eventuellt fortfarande kan använda mikrofonen även när dessa inställningar har inaktiverats .

Röstinmatning. I Windows 11 har dikteringen uppdaterats och bytt namn till röstinmatning. Diktering kan använda både enhetsbaserad och online taligenkänningsteknik för att driva sin tal-till-text-transkriptionstjänst. Du kan också välja att bidra med röstklipp för att förbättra röstinmatningen. Om du väljer att inte bidra med röstklipp kan du fortfarande använda röstinmatning. Du kan ändra ditt val när som helst i inställningarna för diktering. Microsoft lagrar, provar eller lyssnar inte på dina röstinspelningar utan ditt tillstånd. Läs mer om Microsoft och dina röstdata .

Röståtkomst. Windows gör det möjligt för alla, även personer med rörlighetssvårigheter, att styra datorn och skriva text med hjälp av rösten. Röståtkomst stöder till exempel scenarier som att öppna och växla mellan appar, surfa på webben och läsa och skriva e-postmeddelanden. Röståtkomst utnyttjar modern taligenkänning på enheten för att korrekt känna igen tal och stöds utan en internetanslutning. När en användare anropar röståtkomst använder den enhetens mikrofon. Mer information om röståtkomst .

Individuell handskriftsigenkänning och inmatning. Dina knappinmatade och handskrivna ord samlas in för att ge dig en personlig ordlista, bättre teckenigenkänning som hjälper dig att skriva på din enhet och textförslag som visas medan du skriver.

Du kan inaktivera anpassning av pennanteckningar och inmatning när som helst. Detta tar bort din personliga ordlista som lagrats på din enhet. Om du aktiverar den igen måste du återskapa din personliga ordlista. Läs mer om Individuell handskriftsigenkänning och inmatning i Windows.

Inställningar för synkronisering och säkerhetskopieringInställningar för synkronisering och säkerhetskopieringmainsyncsettingsmodule
Sammanfattning

När du loggar in på Windows med ditt Microsoft-konto- eller arbets- eller skolkonto kan Windows lagra dina inställningar, filer och enhetskonfigurationsdata på Microsofts servrar. Windows använder bara lagrade inställningar, filer och enhetskonfigurationsdata för att göra det enklare för dig att migrera din upplevelse på en annan enhet.

Du kan inaktivera den här funktionen och hindra Windows från att lagra dina inställningar, filer och konfigurationsdata från Windows-inställningar. Du kan ta bort data som tidigare har säkerhetskopierats till din Microsoft-konto genom att gå till sidan Microsoft-kontoenheter.

Läs mer om inställningar för säkerhetskopiering och synkronisering i Windows.

UppdateringstjänsterUppdateringstjänstermainupdateservicesmodule
Sammanfattning

Uppdateringstjänster för Windows inkluderar Windows Update och Microsoft Update. Windows Update är en tjänst som tillhandahåller dig med uppdateringar av programvara för Windows-programvara och andra stödjande program, såsom drivrutiner och inbyggd programvara som levereras av enhetstillverkare. Microsoft Update är en tjänst som tillhandahåller program uppdateringar för annan Microsoft-programvara, som Microsoft 365.

Windows Update laddar automatiskt ned uppdateringar av Windows-programvara till din enhet. Du kan konfigurera Windows Update så att dessa uppdateringar installeras automatiskt när de blir tillgängliga (rekommenderas) eller att Windows meddelar dig när en omstart krävs för att slutföra installationen av uppdateringar. Appar som är tillgängliga genom Microsoft Store uppdateras automatiskt genom Microsoft Store, enligt beskrivningen i avsnittet i denna sekretesspolicy.

Webbläsare – tidigare Microsoft Edge och Internet ExplorerWebbläsare – tidigare Microsoft Edge och Internet Explorermainwebbrowsersmodule
Sammanfattning

Det här avsnittet gäller för tidigare versioner av Microsoft Edge (version 44 och tidigare). Mer information om aktuella versioner av Microsoft Edge finns i avsnittet Microsoft Edge i sekretesspolicyn.

Microsoft Edge är standardwebbläsaren för Windows. Internet Explorer, Microsofts tidigare webbläsare, finns också tillgänglig i Windows. När du ansluter till Internet via en webbläsare skickas data om din enhet (”standardinformation om enheten”) till webbplatser du besöker och onlinetjänster som du använder. Standardinformation om enheten omfattar din enhets IP-adress, typ av webbläsare och språk, åtkomsttider och adresser till refererande webbplatser. Dessa data kan loggas på dessa webbplatsers webbservrar. Vilka data som loggas och hur dessa data används beror på sekretessrutinerna på webbplatserna som du besöker och webbtjänsterna du använder. Microsoft Edge skickar dessutom ett unikt webbläsar-ID till vissa webbplatser för att vi ska kunna utveckla insamlade data som används för att förbättra webbläsarens funktioner och tjänster.

Dessutom lagras information om hur du använder din webbläsare, som webbläsarhistorik, webbformulärdata, tillfälliga Internetfiler och cookies på din enhet. Du kan ta bort data från enheten med hjälp av Ta bort webbhistorik.

Med Microsoft Edge kan du spara innehåll på din enhet, t.ex.:

 • Webbanteckning. som ger dig möjligheten att skapa penn- och textanteckningar på webbplatserna du besöker och klippa, spara eller dela dem.
 • Aktiv läsning. som ger dig möjligheten att skapa och hantera läslistor, bland annat webbplatser eller dokument.
 • Hubben. Ger dig möjlighet att enkelt hantera dina läslistor, favoriter, nedladdningar och din historik på ett ställe.
 • Fästa webbplatser i Aktivitetsfältet. Ger dig möjlighet att fästa dina favoritwebbplatser i Aktivitetsfältet i Windows. Webbplatser kan se vilka av deras webbsidor du har fäst, så att de kan ge dig en aktivitetsikon som meddelar dig om det finns något nytt för dig att kolla in på deras webbplatser.

Viss Microsoft-webbläsarinformation som sparas på din enhet synkroniseras mellan andra enheter när du loggar in med din Microsoft-konto så att du kan komma åt dina data i alla dina inloggade webbläsare på alla dina enheter. I exempelvis Internet Explorer omfattar den här informationen din webbhistorik och dina favoriter, och i Microsoft Edge omfattar den favoriter, läslistor samt automatiskt ifylld formulärinformation (t.ex. ditt namn, din adress och ditt telefonnummer). Den kan omfatta uppgifter om tillägg som du har installerat. Om du till exempel synkroniserar dina läslistor i Microsoft Edge på olika enheter kommer kopior av det innehåll du väljer att spara i dina läslistor att skickas till alla synkroniserade enheter för senare visning. Du kan inaktivera synkronisering i Internet Explorer genom att gå till Start > Inställningar > Konton > Synkronisera dina inställningar. (Se avsnittet Synkroniseringsinställningar i denna sekretesspolicy om du vill ha mer information.) Du kan även inaktivera synkroniseringen av Microsoft Edge-webbläsaren genom att stänga av synkroniseringsfunktionen i Microsoft Edge-inställningarna.

Microsoft Edge och Internet Explorer använder dina sökningar och webbhistorik för att ge dig snabbare webbsurfning och relevantare sökresultat. Dessa funktioner innefattar:

 • Sökförslag i Internet Explorer skickar automatiskt information som du skriver in i webbläsarens adressfält till din standardsökmaskin (till exempel Bing) och erbjuder sökrekommendationer medan du skriver in varje tecken.
 • Sök- och webbplatsförslagi Microsoft Edge skickar automatiskt informationen du skriver i webbläsarens adressfält till Bing (även om du valt en annan sökmotortjänst) för att ge sökrekommendationer när du matar in tecken.

Du kan när som helst inaktivera de funktionerna. För att kunna ge sökresultat skickar Microsoft Edge och Internet Explorer dina sökfrågor, standardenhetsinformation och plats (om du har aktiverat plats) till din standardsökleverantör när appen används. Om Bing är din standardsökmotor använder vi dessa data enligt beskrivningen i avsnittet Bing i denna sekretesspolicy.

Windows-apparWindows-apparmainwindowsappsmodule
Sammanfattning

Ett antal Microsoft-appar ingår i Windows och andra finns tillgängliga i Microsoft Store. Några av dessa appar är

Appen Kartor. Appen Kartor erbjuder positionsbaserade tjänster och använder Bing-tjänster för att behandla dina sökningar inom appen. När appen Kartor har tillgång till din plats och du har aktiverat positionsbaserade tjänster i Windows samlar Bing-tjänster in texten du matar in i Windows-appar efter att du tryckt på @-tangenten för sökningar i textrutor med stöd för den funktionen för att ge positionsbaserade förslag. Mer information om upplevelser som levereras av Bing finns i avsnittet Bing i denna sekretesspolicy. När appen Kartor har åtkomst till din position kan Microsoft samla in avidentifierade positionsdata från din enhet även när appen inte används, i syfte att förbättra Microsofts tjänster. Du kan inaktivera kart-appens åtkomst till din position genom att stänga av positioneringstjänsten eller stänga av kart-appens åtkomst till positioneringstjänsten.

Du kan hålla kolla på dina favoritplatser och nyligen gjorda kartsökningar i appen Kartor. Dina favoritplatser och sökhistorik kommer att ingå som sökförslag. Om du ger appen Kartor åtkomst till din kamera kommer du att kunna fånga platsen där dina foton togs – till exempel kommer ett foto av din bil också att visa var din bil är parkerad. Du kan också dela din plats med andra personer i dina kontakter. Om du är inloggad med ditt Microsoft-konto kommer dina favoritplatser, sökhistorik och vissa app-inställningar att synkroniseras med andra enheter och tjänster. Se avsnittet Inställningar för synkronisering och säkerhetskopiering i denna sekretesspolicy om du vill ha mer information.

Appen Kamera. Om du tillåter att appen Kamera använder din position, bäddas positioneringsinformation in i fotona du tar med enheten. Andra beskrivande data, som kameramodell och datum när bilden togs eller videon filmades, bäddas även in i foton och videor. Om du väljer att dela ett foto eller en video, kommer eventuella inbäddade data att vara tillgängliga för personer och tjänster som du delar dem med. Du kan inaktivera kamera-appens åtkomst till din position genom att stänga av all åtkomst till positioneringstjänsten i din enhets inställningsmeny eller stänga av kameraappens åtkomst till positioneringstjänsten.

När kamera-appen är öppen visas rektanglar som upptäckts av den valda kameran för områden i bilden som eventuellt används för bildförbättringar. Kamera-appen bevarar inte någon data för bildförbättring. Du kan alltid ändra inställningarna för kameraåtkomst i menyn Inställningar i menyn Windows-inställningar. Appen Kamera använder olika enhetsfunktioner som plats, kamera, mikrofon, video och bildbibliotek. Besök Microsoft Store om du vill veta mer.

Appen Foton. Det finns två versioner av appen Foton tillgängliga. Den uppdaterade appen Foton innehåller funktioner som iCloud-integrering och lokala och molnbaserade mappvyer. Den tidigare äldre versionen av appen Foton innehåller funktioner som Videoredigeraren, fliken Kontakter och Album. Du använder den uppdaterade appen Foton om avsnittet “Om” i inställningarna för appen Foton anger att appen är appen “Uppdaterade” foton. I vissa fall kan en användare ha både den uppdaterade appen Foton och den äldre versionen Foton nedladdad på sin enhet.

Den uppdaterade appen Foton hjälper dig att organisera, visa och dela dina foton och videor. Appen Foton visar till exempel olika sätt att gruppera foton och videor efter namn, datum som tagits eller ändrats, och även i mappar där filerna lagras, till exempel lagras lokalt på enheten eller synkroniseras till din enhet från OneDrive, iCloud och andra molntjänster. Med appen kan du också flytta, kopiera eller ladda upp filer till olika platser på datorn eller till OneDrive. På fliken Alla foton visas dina lokalt lagrade eller synkroniserade foton och videor efter det datum de togs. På fliken Favoriter kan du visa foton och videor som du tidigare gillat eller markerat som favorit. På fliken Mappar kan du visa foton eller videor efter deras lagringsplats. Det finns också flikar där du kan se dina foton och videor från tillgängliga molntjänster (till exempel OneDrive och andra tredjepartstjänster) som du har synkroniserat till din enhet.

Den äldre appen Foton hjälper dig också att organisera, visa och dela dina foton och videor. Men om du använder appen Foton (äldre version) kan du se andra funktioner som inte är tillgängliga i den nyare versionen av appen Foton, som exempelvis samlingar, album, videoredigeraren och inställningen Personer. På fliken Samling visas foton och videoklipp efter datumet de togs. Fliken Album hjälper dig att organisera dina foton och videor efter plats och vanliga taggar. Med Videoredigeraren kan du redigera, skapa och dela videor.

Inställningen Personer kan aktiveras på inställningssidan för appen Foton (äldre version) och på fliken Personer i appen. När appen Foton är aktiverad används ansiktsgrupperingsteknik för att ordna dina foton och videor i grupper. Grupperingsfunktionen kan identifiera ansikten i ett foto eller i en video och avgöra om de är visuellt lika ansikten i andra foton och videor i den lokala fotosamlingen. Du kan välja att associera en ansiktsgrupp till en kontakt från appen Kontakter.

När de är aktiverade i den äldre appen Foton lagras dina grupperingar på enheten så länge du väljer att behålla grupperingar eller foton eller videor. Om inställningen Kontakter är aktiverad uppmanas den äldre appen Foton att fortsätta tillåta ansiktsgruppering efter tre års icke-interaktion med den äldre appen Foton. Du kan när som helst gå till sidan Inställningar i appen Foton för att aktivera eller inaktivera inställningen Kontakter. Om du inaktiverar funktionen tas ansiktsgrupperingsdata bort från den äldre appen Foton, men dina foton eller videor tas inte bort. Mer information om appen Foton (äldre version) och ansiktsgruppering.

Om du väljer att dela ett foto eller en video med appen Foton eller appen Foton (äldre version) kommer inbäddade data (som till exempel plats, kameramodell och datum) att vara tillgängliga för de personer och tjänster som du delar fotot eller videon med.

Appen Kontakter. Med appen Kontakter kan du se och interagera med alla dina kontakter på en plats. När du lägger till ett konto till appen Kontakter läggs kontakterna från kontot automatiskt till i appen Kontakter. Du kan lägga till andra konton i appen Kontakter, däribland dina sociala nätverk (som Facebook och Twitter) och e-postkonton. När du lägger till ett konto berättar vi vilka data som appen för kontakter kan importera eller synkronisera med en viss tjänst, och du kan välja vad du vill lägga till. Andra appar som du installerar kan också synkronisera data till appen Kontakter, till exempel ytterligare uppgifter om befintliga kontakter. När du visar en kontakt i appen Kontakter hämtas och visas information om dina senaste interaktioner med den kontakten (t.ex. e-postmeddelanden och kalenderhändelser, inklusive från appar som appen Kontakter synkroniserar data från). Du kan ta bort ett konto från appen Kontakter när som helst.

Appen E-post och Kalender. Med E-post- och kalenderappen kan du ansluta till alla e-postmeddelanden, kalendrar och filer på en plats, inklusive dem från e-post- och fillagringsleverantörer från tredje part. Appen ger tillgång till positioneringsbaserade tjänster, till exempel väderinformation i kalendern, men du kan inaktivera appens användning av din position. När du lägger till ett konto i apparna E-post och Kalender synkroniseras din e-post, kalenderobjekt, filer, kontakter och andra inställningar automatiskt från ditt konto till enheten och till Microsofts servrar. Du kan när som helst ta bort ett konto eller göra ändringar i informationen som synkroniseras från ditt konto. Om du vill konfigurera ett konto måste du ange appen med kontoautentiseringsuppgifter (till exempel användarnamn och lösenord) som skickas via Internet till tredjepartsleverantörens server. Appen kommer först att försöka använda en säker anslutning (SSL) för att konfigurera ditt konto, men kommer att skicka denna information utan kryptering om din e-postleverantör inte stöder SSL. Om du lägger till ett konto från en organisation (t.ex din arbetsgivare eller skola) kan ägaren till organisationens domän implementera principer och kontroller (t.ex. kräva flerfaktorautentisering och möjligheten att fjärradera data från enheten) som kan påverka din användning av appen. Den här appen använder dina enhetsfunktioner, till exempel plats, kamera. Besök Microsoft Store om du vill veta mer.

Appen Windows-operatörsmeddelanden (tidigare Microsoft Meddelanden). Appen Windows-operatörsmeddelanden tar emot och visar kontorelaterade SMS från din mobiloperatör om ditt dataabonnemang (till exempel fakturerings- och datagränser) på din dator eller enhet. Dessa meddelanden lagras lokalt på din enhet. Från din enhet kan du också komma åt, visa och ta bort dessa meddelanden. Den här appen använder dina enhetsfunktioner, till exempel Kontakter. Besök Microsoft Store på Windows om du vill veta mer.

Appen Klocka är din hubb för tidshantering och fokus på Windows. När användare loggar in med sina Microsoft-konto kan de aktivera Microsoft To Do, vilket är en molnansluten upplevelse. När användaren aktiverar fokussessionen lagras sessionsdata lokalt och användaren kan rensa dem genom att gå till sidan med klockinställningar. Dessutom stöder Fokussessioner anslutning till Spotify-konton för att lyssna på omgivande ljud för att hjälpa användarna att fokusera. Besök Microsoft Store om du vill veta mer.

Microsoft Journal är ett Windows-program som är särskilt utformat för pekfokuserade, pennkompatibla enheter som surfplattor och 2-i-1-enheter. Det ger användarna en personlig anteckningsupplevelse med frihandsfigur. Appen använder artificiell intelligens (AI) och maskininlärning för att bättre känna igen din handskrift som bearbetar data lokalt på din enhet. När användarna är anslutna till Microsoft 365 (prenumeration krävs) kan de sömlöst komma åt sin M365-kalender och sina kontakter i appen. Allt innehåll som skapats av användaren sparas automatiskt på standardplatsen för att spara i dokumentbiblioteket för framtida bruk. Med Journal kan du komma åt fotobiblioteket och enhetens kamera och mikrofon så att du kan lägga till dem i en arbetsbok. Läs mer om appen härJournal eller besök Microsoft Store om du vill veta mer.

Appen Mobilabonnemang hjälper dig att enkelt komma online och på fler platser på din Windows 10 dator och 11 LTE-enheter. När du registrerar dig för ett dataabonnemang på din enhet upprättas en anslutning till mobiloperatören så att du kan slutföra inköp via mobiloperatörens onlineportal. Du behöver ett SIM-kort som stöds för att kunna använda den här appen. Mobilappen använder din IMEI, IMSI, EID, ICCID och land (grov plats som bestäms av mobilnäts-ID eller Omvänd Wi-Fi-IP) för att avgöra vilka mobiloperatörer som är tillgängliga i ditt område. Mobiloperatören kan skicka meddelanden till användare via Mobilabonnemang-appen. Den här appen använder enhetens funktioner, till exempel kameran och mikrofonen. Besök Microsoft Store om du vill veta mer.

Microsoft PC Manager är tillgängligt i utvalda regioner och är ett skrivbordsverktyg som syftar till att öka datorns prestanda. Baserat på din begäran genomsöker PC-hanterare enheten och gör att du kan ta bort onödiga eller tillfälliga dokument, optimera cachen, stoppa eller återställa från obehöriga ändringar eller använda andra funktioner som hälsokontroll, engångsförstärkning, lagringsrensning, fil- och popup-hantering samt skydd av standardinställningarna.

PC-hanteraren blockerar popup-fönster baserat på regler för annonsblockering och popup-fönster som du har valt via anpassat block. Om du samtycker till att gå med i “Popup-abonnemang för Microsoft PC-hanteraren” kan du hjälpa oss att optimera popup-hanteringsfunktionen i Microsoft PC-hanteraren genom att ta skärmbilder av popup-fönstret och skicka dem till Microsoft när du blockerar popup-fönster via anpassat block. Microsoft samlar inte in annan information än skärmbilder, Windows-rubrik och klass för Windows. Skärmbilder som skickas behålls endast under en kort tidsperiod och tas regelbundet bort. Du kan hantera dina inställningar för popup-abonnemang via inställningarna för PC-hanteraren när som helst. Feedbackfunktionen i PC-hanteraren kan också bearbeta personuppgifter om du tar med dem i den feedback du lämnar till Microsoft. Feedbacken från användare tas regelbundet bort efter bearbetning. Besök Microsoft Store om du vill veta mer.

Skärmklippverktyget är ett praktiskt verktyg i Windows som använder mikrofon- och bildbiblioteket för att ta och lagra skärmbilder och skärminspelningar. Skärmklippverktyget innehåller en textåtgärdsfunktion som använder inbyggt OCR-stöd (optisk teckenläsning). Du kan markera och kopiera text direkt från bilder med OCR. Dessutom kan du använda funktionen Textåtgärd för att redigera känslig information från inspelad text. När objekt för urklippsintegrering kopieras från Skärmklippverktyget kopieras de också till Urklipp. Om du aktiverar urklippshistorik mellan enheter kan det kopierade innehållet användas sömlöst på olika enheter. Användare kan hantera sina inställningar för Urklipp och skärmklipp via Windows-inställningarna. Besök Microsoft Store om du vill veta mer.

Appen Ljudinspelaren är ett mångsidigt verktyg som utformats för att spela in ljud via mikrofonen i olika scenarier. När du spelar in kan du markera viktiga ögonblick för att enkelt hitta viktiga avsnitt senare. Du kan också trimma, justera volymnivåer eller tillämpa andra ändringar efter behov och spela upp dina inspelningar. Dina inspelningar sparas automatiskt och lagras i mappen Dokument för enkel åtkomst, och du kan dela ditt inspelade ljud med vänner och familj. Besök Microsoft Store om du vill veta mer.

Microsoft Clipchamp är en videoredigerare som är utformad för att göra det enkelt att skapa video. Det gör att användare kan kombinera videor, bilder och ljudfiler samt lägga till text och effekter och sedan spara den färdiga videon på sin enhet eller lagra sina videor på sin personliga OneDrive via sina Microsoft-konto. Användare kan också lägga till aktievideor och aktiemusik eller ljudeffekter, klistermärken, grafiska element, bakgrunder med mera. Användare kan välja att tillåta Clipchamp att komma åt kameran och mikrofonen för att spela in videor direkt från enheten. För att ge en bättre upplevelse, till exempel vilket språk som ska visas för dig, samlar Clipchamp automatiskt in din inexakta plats. Användare kan komma åt Clipchamp med ett personligt eller familjekonto från Microsoft via Clipchamp-appen för Windows 10 eller Windows 11 och i Edge- eller Chrome-webbläsaren på https://app.clipchamp.com.

Mediespelare är den inbyggda standardspelaren för multimediefiler (ljud och video). När du väljer att öppna en multimediefil läser Mediespelaren innehållet i filen. När du öppnar Mediespelaren läser den upp innehållet i mapparna Musikbibliotek och Videobibliotek för att fylla i sina egna musikbiblioteks- och videobibliotekssidor i Mediespelaren för att hjälpa dig organisera, visa och spela upp multimedieinnehåll.

För att förbättra din upplevelse när du spelar musik försöker Mediespelaren automatiskt visa artist- och albumgrafik för det innehåll du spelar upp samt innehållet i ditt musikbibliotek. För att tillhandahålla denna information skickar Mediespelaren en informationsbegäran till Microsoft med standardinformation om enheten, såsom enhetens IP-adress, programvaruversion, nationella och språkinställningar samt en identifierare för innehållet. Om du vill kan den här funktionen inaktiveras på inställningssidan för appen.

Film & TV.Med Microsoft Film & TV kan du hyra eller köpa filmer och TV-avsnitt och spela upp dem på din enhet.

För att hjälpa dig att upptäcka innehåll som kan intressera dig samlar Film & TV in data om vilka filmer och TV-program du tittar på, inklusive längden på uppspelningen och eventuella omdömen du ger.

Film & TV kan också visa och spela upp lokala videofiler som lagrats på datorn. För att göra detta behöver den åtkomst till videobiblioteket på din enhet.

Windows Media Player (äldre version). När du använder Windows Media Player (äldre version) kan den läsa medieinnehåll som video-, ljud- och bildfiler som gör att du kan spela upp CD-skivor och annat digitalt innehåll (till exempel video- och ljudfiler), rippa CD-skivor och hantera ditt mediebibliotek. För att förbättra upplevelsen när du spelar upp innehållet i ditt bibliotek visar Windows Media Player (äldre version) relaterad medieinformation, till exempel albumtitel, låttitlar, skivomslag, artist och kompositör. För att utöka medieinformationen skickar Windows Media Player (äldre version) en begäran till Microsoft som innehåller standardinformation om datorn, en identifierare för medieinnehållet samt medieinformation som redan finns i biblioteket för Windows Media Player (äldre version) (inklusive information som du har redigerat och lagt till själv). Då kan Microsoft identifiera spåret och skicka tillbaka ytterligare information som är tillgänglig.

I Windows Media Player (äldre version) kan du även spela upp innehåll som streamas till dig via ett nätverk. Den här tjänsten fungerar endast om Windows Media Player (äldre version) kan kommunicera med den medieserver som streamar innehållet. Sådana servrar drivs vanligtvis av innehållsleverantörer som inte är knutna till Microsoft. Vid uppspelning av streamat media skickas en logg från Windows Media Player (äldre version) till den streamande servern eller andra webbservrar om den streamande medieservern begär det. Loggen innehåller information som: anslutningstid, IP-adress, operativsystemets version, versionen för Windows Media Player (äldre version), spelar-ID, datum och protokoll. Standardinställningen i Windows Media Player (äldre version) är att skicka ett unikt spelar-ID för varje session för att skydda din sekretess.

Windows HelloWindows Hellomainwindowshellomodule
Sammanfattning

Windows Hello ger omgående åtkomst till dina enheter genom biometrisk autentisering. Om du aktiverar Windows Hello använder appen ditt ansikte, ditt fingeravtryck eller din iris för att identifiera dig baserat på en uppsättning unika punkter eller drag som extraheras från bilden och sparas på din enhet som en mall – men den faktiska bilden av ditt ansikte, ditt fingeravtryck eller din iris sparas inte. Biometriskt verifierade data som används när du loggar in ligger kvar på din enhet. Dina biometriska verifieringsdata finns kvar på enheten tills du tar bort dem. Men efter en betydande period av Windows Hello inaktivitet uppmanas du att bekräfta att du vill fortsätta att lagra dina biometriska verifieringsdata. Du kan radera biometriskt verifierade data från inställningar. Läs mer om Windows Hello.

Windows SearchWindows Searchmainwindowssearchmodule
Sammanfattning

Windows Search erbjuder en central plats för att söka efter egna objekt och efter information på webben. Om du väljer att använda Windows Search för att hitta ”dina saker” innehåller sökresultatet dina egna objekt på OneDrive, din OneDrive för företag (om tjänsten är aktiv), andra molnbaserade lagringsplatser (förutsatt att de stöder söktjänsten) och på din enhet. Om du väljer att använda Windows Search för att söka efter information på webben, eller för att få sökförslag med Windows Search, genereras sökresultatet av Bing, och vi använder din sökfråga enligt beskrivningen i avsnittet Bing i denna sekretesspolicy. Läs mer om sökning i Windows .

Underhållning och relaterade tjänsterUnderhållning och relaterade tjänstermainentertainmentmodule
Sammanfattning

Underhållning och relaterade tjänster ger dig rika erfarenheter och tillgång till mängder av innehåll, appar och spel.

XboxXboxmainxboxmodule
Sammanfattning
Microsoft StoreMicrosoft Storemainwindowsstoremodule
Sammanfattning
Microsoft StartMicrosoft Startmainmainmodule
Sammanfattning
SilverlightSilverlightmainsilverlightmodule
Sammanfattning
Windows Mixed RealityWindows Mixed Realitymainwindowsmixedrealitymodule
Sammanfattning
maineuropeanprivacymodule,mainsecurityofpersonaldatamodule,mainwherewestoreandprocessdatamodule,mainourretentionofpersonaldatamodule,maincaliforniaconsumerprivacyactmodule,mainadvertisingmodule,mainspeechrecognitionmodule,mainpreviewreleasesmodule,mainchangestothisprivacystatementmodule,mainhowtocontactusmodule mainenterpriseservicesmodule,mainenterprisedevsoftwareappsmodule mainofficeservicesmodule,mainmsfamilymodule,mainteamsmodule,mainonedrivemodule,mainoutlookmodule,mainskypemodule,mainsurfacemodule,mainsurfaceduomodule,mainlinkedinmodule mainbingmodule,mainmsedgemodule,mainMicrosoftTranslatormodule,mainswiftkeymodule mainactivationmodule,mainactivityhistorymodule,mainadvertisingidmodule,maindiagnosticsmodule,mainfeedbackhubmodule,maingethelpmodule,mainlivecaptionsmodule,mainlocationservicesmotionsensingmodule,mainnarratormodule,maincrossdevicemodule,mainsecurityandsafetyfeaturesmodule, mainspeechinkingtypingmodule, mainsyncsettingsmodule,mainupdateservicesmodule,mainwebbrowsersmodule,mainwi-fisensemodule,mainwindowsappsmodule,mainwindowshellomodule,mainyourphonemodule,mainwindowssearchmodule mainxboxmodule,mainwindowsstoremodule,mainmainmodule,mainsilverlightmodule,mainwindowsmixedrealitymodule
mainartificialintelligenceandmicrosoftcopilotmodule
Cookies

De flesta Microsoft-webbplatser använder cookies, små textfiler som placerats på din enhet och som webb servrar använder i den domän som placerade cookies kan hämtas senare. Vi använder cookies för att lagra dina preferenser och inställningar, hjälpa till med inloggning, leverera anpassade annonser och analysera webbplatsåtgärder. Se avsnittet Cookies och liknande teknik i denna sekretesspolicy om du vill ha mer information.

EU-U.S., UK Extension, and Swiss-U.S. Data Privacy Frameworks

Microsoft följer EU-U.S., UK Extension, and Swiss-U.S. Data Privacy Frameworks Mer information finns i avsnittet Var vi lagrar och behandlar personuppgifter och gå till webbplatsen för U.S. Department of Commerce’s Data Privacy Framework.

Kontakta oss

Om du har farhågor, klagomål eller en fråga om sekretess till Microsofts Chief Privacy Officer eller EU Data Protection Officer kontaktar du oss genom att använda vårt webbformulär. Mer information om hur du kontaktar Microsoft, inklusive Microsoft Ireland Operations Limited hittar du i avsnittet Så här kontaktar du oss i denna sekretesspolicy.