Vaša privatnost nam je važna. Ova izjava o privatnosti objašnjava koje lične podatke Microsoft obrađuje, na koji način ih Microsoft obrađuje i u koje svrhe.

Microsoft nudi širok spektar proizvoda, uključujući serverske proizvode koje velika preduzeća širom sveta koriste u svom poslovanju, uređaje koje koristite kod kuće, softver koji učenici koriste u školi i usluge pomoću kojih projektanti kreiraju i hostuju buduće proizvode. Upućivanja na Microsoft proizvode u ovoj izjavi obuhvataju Microsoft usluge, veb lokacije, aplikacije, softver, servere i uređaje korporacije Microsoft.

Pročitajte detalje o određenom proizvodu u ovoj izjavi o privatnosti jer su u njima navedene dodatne relevantne informacije. Ova izjava se odnosi na interakcije koje korporacija Microsoft ostvaruje sa vama i na Microsoft proizvode navedene u nastavku, kao i na ostale Microsoft proizvode u kojima je prikazana ova izjava.

Mladi ljudi će možda više želeti da počinju sa stranicom Privatnost za mlade osobe. Ta stranica ističe informacije koje mogu biti korisne za mlade osobe.

Za pojedince u SAD, pogledajte naše Obaveštenje o privatnost podataka američke savezne države i države Vašington Smernice za privatnost podataka o zdravlju potrošača za dodatne informacije o obradi vaših ličnih podataka i vašim pravima u skladu sa važećim zakonima o privatnosti podataka u SAD.


Lični podaci koje prikupljamoLični podaci koje prikupljamomainpersonaldatawecollect
Rezime
Ceo tekst

Microsoft prikuplja podatke od vas putem naše interakcije sa vama i preko naših proizvoda u svrhe koje su opisane u nastavku, a u njih spadaju i efikasan rad i pružanje najboljih iskustava u okviru naših proizvoda. Neki od ovih podataka dolaze direktno od vas, na primer, kada kreirate Microsoft nalog, administrirate nalog za licenciranje koji pripada vašoj organizaciji, prosledite upit pretrage usluzi Bing, registrujete se za Microsoft događaj, izgovorite glasovnu komandu pomoćniku Cortana, otpremite dokument u OneDrive, prijavite se za Microsoft 365 ili nas kontaktirate radi podrške. Neke dobijamo tako što prikupljamo podatke o vašem korišćenju naših proizvoda i komunikacije sa nama, kao i o vašim interakcijama i iskustvima sa našim proizvodima i komunikacijama.

Oslanjamo se na različite pravne razloge i dozvole (koje ponekad nazivamo „pravnim osnovama“) za obradu podataka, uključujući vaš pristanak, određivanje balansa sa legitimnim interesima, potrebu sklapanja ili izvršavanja ugovora i poštovanje pravnih obaveza u različite svrhe koje su opisane u nastavku.

Podatke takođe dobijamo od trećih lica. Štitimo podatke dobijene od trećih lica u skladu sa praksama opisanim u ovoj izjavi, kao i sa bilo kojim dodatnim ograničenjima koje nameće izvor podataka. Ti izvori trećih lica se vremenom razlikuju i obuhvataju:

 • posrednike za podatke od kojih kupujemo demografske podatke kojima dopunjavamo podatke koje prikupljamo;
 • usluge koje obezbeđuju dostupnost korisnički generisanog sadržaja iz usluge drugima, kao što su komentari o lokalnim preduzećima ili javne objave na društvenim medijima;
 • usluge komunikacije, uključujući dobavljače usluga e-pošte i društvene mreže kada nam date dozvolu da pristupamo vašim podacima u tim uslugama ili mrežama trećih lica;
 • dobavljače usluga koji nam pomažu da ustanovimo lokaciju vašeg uređaja.
 • partnere sa kojima nudimo kobrendirane usluge ili sa kojima se upuštamo u udružene marketinške aktivnosti;
 • programere koji kreiraju iskustva u Microsoft proizvodima ili za njih.
 • treća lica koja primenjuju Microsoft proizvode u svojim uslugama.
 • Javno dostupni izvori, kao što su otvoreni javni sektor, akademski i komercijalni skupovi podataka i drugi izvori podataka.

Ako ste predstavnik neke organizacije, na primer, nekog preduzeća ili škole, koja koristi proizvode za preduzeća i projektante korporacije Microsoft, pogledajte odeljak Proizvodi za preduzeća i projektante ove izjave o privatnosti da biste saznali kako obrađujemo vaše podatke. Ako ste krajnji korisnik Microsoft proizvoda ili Microsoft naloga koji je kreirala organizacija, dodatne informacije potražite u odeljcima Proizvodi koje obezbeđuje vaša organizacija i Microsoft nalog.

Kada je reč o tehnologiji koju koristite i o podacima koje delite, imate mogućnost izbora. Kada se traži od vas da pružite lične podatke, možete to da odbijete. Mnogi naši proizvodi zahtevaju neke lične podatke da bi mogli da rade i da vam obezbede uslugu. Ako odaberete da ne navedete podatke koji su neophodni za rad i pružanje nekog proizvoda ili funkcije, ne možete da koristite taj proizvod ili funkciju. Na sličan način, onda kada moramo da prikupimo lične podatke jer nas zakon na to obavezuje ili da bismo sklopili i sproveli neki ugovor sa vama, a vi nam ne navodite podatke, nećemo moći da sklopimo ugovor; ili, ako se ovo odnosi na neki postojeći proizvod koji koristite, možda ćemo morati da ga obustavimo ili otkažemo. Ako je to slučaj, obavestićemo vas o tome kada do toga dođe. Tamo gde je pružanje podataka opcionalno, a vi odaberete da ne navedete lične podatke, funkcije koje koriste podatke, na primer, personalizacija, neće raditi kod vas.

Od konteksta interakcija između vas i korporacije Microsoft i izbora koje napravite (uključujući postavke privatnosti), proizvoda i funkcija koje koristite, vaše lokacije i primenjivog prava e zavisi koje ćemo podatke prikupljati.

Podaci koje prikupljamo mogu da uključuju sledeće:

Ime i kontakt podaci. Vaše ime i prezime, adresa e-pošte, poštanska adresa, broj telefona i drugi slični kontakt podaci.

Akreditivi. Lozinka, podsetnici za lozinku i slične bezbednosne informacije koje se koriste za potvrdu identiteta i pristup nalogu.

Demografski podaci. Podaci o vama, kao što su vaše godine, pol, zemlja i željeni jezik.

Podaci o plaćanju. Podaci za obradu plaćanja, kao što su broj instrumenta plaćanja (npr. broj kreditne kartice) i bezbednosni kod povezan sa instrumentom plaćanja.

Podaci o pretplatama i licencama. Informacije o vašim pretplatama, licencama i drugim pravima.

Interakcije. Podaci o vašem korišćenju Microsoft proizvoda. U nekim slučajevima, kao što su upiti za pretragu, ovo su podaci koje pružate da biste iskoristili proizvode. U drugim slučajevima, kao što su izveštaji o greškama, to su podaci koje mi generišemo. U druge primere podataka o interakcijama spadaju:

 • Podaci o uređaju i korišćenju. Podaci o vašem uređaju i proizvodima i funkcijama koje koristite, uključujući informacije o hardveru i softveru, kvalitetu performansi naših proizvoda, kao i vašim postavkama. Na primer:
  • Istorija plaćanja i naloga. Podaci o stavkama koje ste kupili i o aktivnostima koje su povezane sa vašim nalogom.
  • Istorija pregledanja. Podaci o veb stranicama koje posećujete.
  • Podaci o uređaju, povezivanju i konfiguraciji. Podaci o vašem uređaju, konfiguraciji uređaja i obližnjim mrežama. Na primer, podaci o operativnom sistemu i ostalom softveru koji je instaliran na uređaju koji uključuju i šifre proizvoda. Pored njih, IP adresa, identifikatori uređaja (kao što je IMEI broj na telefonima), regionalne i jezičke postavke i informacije o WLAN pristupnim tačkama u blizini vašeg uređaja.
  • Izveštaji o greškama i podaci o performansama. Podaci o performansama proizvoda i o svim problemima na koje nailazite, uključujući izveštaje o greškama. Izveštaji o greškama (koji se ponekad zovu „Prikaz stanja prilikom otkaza“) mogu da sadrže detalje o softveru i hardveru koji su povezani sa greškom, sadržaj datoteka koje su bile otvorene u trenutku javljanja greške i podatke o ostalom softveru na vašem uređaju.
  • Podaci za rešavanje problema i pomoć. Podaci koje navodite kada se obratite korporaciji Microsoft za pomoć, na primer, proizvodi koje koristite i drugi detalji koji nam pomažu da vam pružimo podršku. Na primer, podaci za kontakt ili potvrdu identiteta, sadržaj vašeg ćaskanja i drugih vidova komunikacije sa korporacijom Microsoft, podaci o stanju vašeg uređaja, kao i proizvodi koje koristite, a koji se tiču vašeg upita za pomoć. Kada nam se obratite da biste, na primer, dobili korisničku podršku, telefonski razgovori i sesije ćaskanja sa našim predstavnicima se mogu nadgledati i snimati.
  • Podaci o korišćenju botova. Interakcije sa botovima i veštinama dostupnim putem Microsoft proizvoda, uključujući botove i veštine koje pružaju nezavisni proizvođači.
 • Interesovanja i favoriti. Podaci o vašim interesovanjima i favoritima, kao što su sportski timovi koje pratite, jezici programiranja kojima dajete prednost, akcije koje pratite u ili gradovi koje ste dodali za praćenje vremenske prognoze ili stanja u saobraćaju. Osim onih koje eksplicitno pružate, vaša interesovanja i favoriti se takođe mogu zaključiti ili izvesti iz drugih podataka koje prikupljamo.
 • Podaci o konzumiranju sadržaja. Informacije o medijskim sadržajima (kao što su TV sadržaji, video zapisi, muzika, audio i tekstualne knjige, aplikacije i igre) kojima pristupate putem naših proizvoda.
 • Pretrage i komande. Upiti za pretragu i komande kada koristite Microsoft proizvode sa pretragom ili srodnom funkcionalnošću za produktivnost, kao što su interakcije sa botom za ćaskanje.
 • Glasovni podaci. Vaši glasovni podaci, koji se ponekad nazivaju i „glasovni klipovi“, kao što su upiti za pretragu, komande ili diktat koje izgovarate, mogu da sadrže zvukove u pozadini.
 • Podaci o tekstu, unosu perom i kucanju. Podaci o tekstu, unosu perom i kucanju i srodne informacije. Na primer, kada prikupljamo podatke o unosu perom, mi prikupljamo informacije o postavljanju instrumenta za unos perom na uređaj.
 • Slike. Slike i srodne informacije, kao što su metapodaci slika. Na primer, prikupljamo slike koje obezbeđujete kada koristite uslugu Bing sa omogućenim slikama.
 • Kontakti i odnosi. Podaci o vašim kontaktima i odnosima ako koristite neki proizvod za deljenje informacija sa drugima, upravljanje kontaktima, komunikaciju sa drugim osobama ili za povećanje produktivnosti.
 • Podaci o društvenim aktivnostima. Informacije o vašim odnosima i interakcijama između vas, drugih ljudi i organizacija, kao što su tipovi angažovanja (na primer, događaji i stvari koje vam se dopadaju ili ne dopadaju) povezane sa osobama i organizacijama.
 • Podaci o lokaciji. Podaci o lokaciji vašeg uređaja koji mogu biti precizni ili neprecizni. Na primer, prikupljamo podatke o lokaciji pomoću Globalnog navigacionog satelitskog sistema (GNSS) (recimo, GPS podatke), kao i podatke o obližnjim baznima stanice i Wi-Fi hotspotovima. Lokacija takođe može da se izvede na osnovu IP adrese uređaja ili podataka u profilu vašeg naloga koji ukazuju na lokaciju sa manjom preciznošću, na primer, na nivou grada ili poštanskog broja.
 • Ostali unosi. Ostali unosi koje pružate kada koristite naše proizvode. Na primer, podaci poput onih o dugmadi koju pritiskate na Xbox bežičnom upravljaču dok koristite Xbox mrežu, skeletalni podaci za praćenje kontura dok koristite Kinect, kao i drugi podaci senzora, kao što su broj pređenih koraka dok koristite uređaje koji imaju takve senzore. A ako koristite aplikaciju Spend, takođe prikupljamo podatke o finansijskim transakcijama od izdavaoca vaša platne kartice da bismo vam pružili uslugu. Ako učestvujete u događaju prodavnice, skupljamo podatke koje nam pružate prilikom registracije za ili tokom događaja i ako unesete u nagradu, skupljamo podatke koje unosite u obrazac za unos.

Sadržaj. Sadržaj vaših datoteka i komunikacije koje unosite, otpremate, dobijate, kreirate i kontrolišete. Na primer, ako koristite Skype za prenos datoteke nekom drugom Skype korisniku, potrebno je da prikupimo sadržaj te datoteke da bismo ga prikazali vama i tom drugom korisniku. Ako primite e-poruku preko usluge Outlook.com, potrebno je da prikupimo sadržaj te e-poruke kako bismo je isporučili u prijemno poštansko sanduče, prikazali vam je, omogućili vam da odgovorite na nju i čuvali je za vas dok ne odlučite da je izbrišete. Još jedan sadržaj koji skupljamo kada pružamo proizvode vama uključuju:

 • Komunikacija, uključujući audio, video, tekst (otkucan, napisane perom, diktiran ili drugačije), u poruci, e-pošti, pozivu, pozivu za sastanak ili ćaskanju.
 • Fotografije, slike, pesme, filmovi, softver i drugi medij ili dokumenti koje skladištite, preuzimate ili u suprotnom procesu pomoću našeg oblaka.

Video zapisi ili snimci. Snimci događaja i aktivnosti u zgradama, maloprodajnim prostorima i na drugim lokacijama korporacije Microsoft. Ako posetite lokacije Microsoft Store prodavnica ili druge objekte ili posetite neki Microsoft događaj koji se snima, mi možemo da obradimo vaše slike i glasovne podatke.

Povratne informacije i ocene. Informacije koje nam pružite i sadržaj poruka koje nam pošaljete, kao što su povratne informacije, podaci iz anketa i komentari proizvoda koje napišete.

Podaci o saobraćaju. Podaci generisani vašim korišćenjem Microsoft usluga za komunikaciju. Podaci o saobraćaju pokazuju sa kim ste komunicirali i kada se ta komunikacija odigravala. Vaše podatke o saobraćaju ćemo obrađivati samo u meri u kojoj je to neophodno da bismo mogli da obezbedimo, održavamo i unapređujemo naše usluge za komunikaciju i to radimo uz vašu saglasnost.

Poglavlja specifična za proizvode u nastavku opisuju prakse prikupljanja podataka koje važe za korišćenje tih proizvoda.

Način na koji koristimo lične podatkeNačin na koji koristimo lične podatkemainhowweusepersonaldatamodule
Rezime
Ceo tekst

Microsoft koristi prikupljene podatke da bi vam obezbedio obogaćena i interaktivna iskustva. Konkretno, podatke koristimo da bismo:

 • pružali naše proizvode, što uključuje ažuriranje, obezbeđivanje i rešavanje problema, kao i pružanje podrške; to takođe uključuje i deljenje podataka kada je to neophodno za pružanje usluge ili sprovođenje transakcija koje ste vi zahtevali.
 • poboljšali i razvijali svoje proizvode.
 • personalizovali svoje proizvode i davali preporuke.
 • oglašavali i marketinški predstavljali proizvode vama, što uključuje slanje promotivnih komunikacija, ciljano oglašavanje i predstavljanje relevantnih ponuda.

Podatke takođe koristimo u svrhu našeg poslovanja, što uključuje analize naših performansi, ispunjavanje naših pravnih obaveza, razvoj naše radne snage i sprovođenje istraživanja.

U ove svrhe kombinujemo podatke koje prikupljamo u različitim kontekstima (na primer, na osnovu vašeg korišćenja dva Microsoft proizvoda). Na primer, Cortana može da koristi informacije iz vašeg kalendara kako bi vam predložila stavke za akciju u najavnoj e-poruci, a prodavnica Microsoft Store koristi informacije o aplikacijama i uslugama koje koristite da bi vam davala personalizovane preporuke za aplikacije. Međutim, tamo gde je to zakonska obaveza, ugradili smo tehnološke i proceduralne zaštitne mere radi sprečavanja određenih kombinacija podataka. Na primer, tamo gde je to zakonska obaveza, čuvamo podatke koje prikupljamo od vas kada vaš identitet nije potvrđen (kada niste prijavljeni) odvojeno od bilo kojih informacija o nalogu koje vas direktno identifikuju, kao što su ime, adresa e-pošte ili broj telefona.

Naše obrade ličnih podataka u te svrhe obuhvataju i automatizovane i ručne (ljudske) metode obrade. Naše automatizovane metode su često povezane sa našim ručnim metodama i one ih podržavaju. Na primer, da bismo izgradili, obučili i poboljšali tačnost naših automatizovanih metoda obrade (uključujući veštačku inteligenciju ili AI), mi ručno pregledamo neka predviđanja i zaključke proizvedene automatskim metodama u odnosu na osnovne podatke iz kojih su napravljeni predviđanja i zaključci. Na primer, uz vašu dozvolu i radi poboljšanja naših tehnologija za prepoznavanja govora, ručno pregledamo kratke isečke glasovnih podataka za koje smo preduzeli korake da ih deidentifikujemo. Ovaj ručni pregled mogu da obavljaju zaposleni u korporaciji Microsoft ili dobavljači koji rade za korporaciju Microsoft.

Kada obrađujemo vaše lične podatke, to radimo uz vaš pristanak i/ili ako je to neophodno da bismo vam obezbedili proizvode, vodili poslovanje, ispunili naše obaveze koje imamo po ugovoru i zakonu, očuvali bezbednost naših sistema i naših klijenata ili ostvarili druge legitimne interese korporacije Microsoft onako kako je to opisano u ovom odeljku i u odeljku Razlozi zbog kojih delimo lične podatke ove izjave o privatnosti. Kada prenosimo lične podatke iz Evropskog ekonomskog prostora, to radimo na osnovu različitih pravnih mehanizama, kao što je opisano u odeljku Gde skladištimo i obrađujmo lične podatke ove izjave o privatnosti.

Još informacija o svrhama obrade:

 • Pružanje naših proizvoda. Koristimo podatke za rad naših proizvoda i da bismo vam obezbedili obogaćena i interaktivna iskustva. Na primer, ako koristite OneDrive, možemo da obrađujemo dokumente koje otpremite u uslugu OneDrive da bismo vam omogućili da ih u sklopu te usluge preuzmete, izbrišete, uredite, prosledite ili na neki drugi način obradite prema sopstvenoj želji. Ili, na primer, ako unesete upit za pretragu u pretraživač Bing, koristimo taj upit da bismo vam prikazali rezultate pretrage. Pored toga, kako komunikacija predstavlja funkciju u brojnim proizvodima, programima i aktivnostima, podatke koristimo da bismo stupili u kontakt sa vama. Na primer, možemo da vam se obratimo telefonom, e-poštom, ili putem nekog drugog sredstva da bismo vas informisali da vaša pretplata ističe ili da bismo razgovarali o vašem nalogu za licenciranje. Sa vama takođe komuniciramo da bismo obezbedili naše proizvode, na primer, da bismo vas obavestili o postojanju dostupnih ispravki za proizvode.
 • Poboljšanje proizvoda. Podaci nam služe za stalno poboljšanje proizvoda, što uključuje i dodavanje novih funkcija ili mogućnosti. Na primer, izveštaji o greškama nam pomažu da poboljšamo bezbednosne funkcije, upiti pretrage i klikovi u usluzi Bing nam služe za poboljšanje relevantnosti rezultata pretrage, podaci o korišćenju za određivanje prioritetnih novih funkcija, dok nam glasovni podaci pomažu da razvijemo i poboljšamo preciznost prepoznavanja govora.
 • Personalizacija. Mnogi proizvodi sadrže personalizovane funkcije, kao što su preporuke koje povećavaju vašu produktivnost i zadovoljstvo. Te funkcije su personalizovani procesi za prilagođavanje vaših iskustava pri radu sa proizvodima na osnovu podataka koje imamo o vama, kao što su zaključci koje izvodimo o vama i o vašem korišćenju proizvoda, usluga, interesovanja i lokacije. Na primer, u zavisnosti od vaših postavki, ako strimujete filmove u pregledaču na svom Windows uređaju, možda ćete videti preporuku za aplikaciju iz Microsoft Store prodavnice koja je efikasnija u strimovanju. Ako imate Microsoft nalog, uz vašu dozvolu možemo da sinhronizujemo vaše postavke na nekoliko uređaja. Mnogi naši proizvodi vam pružaju kontrole preko kojih možete da onemogućite personalizovane funkcije.
 • Aktivacija proizvoda. Podatke, kao što su oni koji se odnose na tip uređaja i aplikacije, lokaciju i jedinstvene identifikatore uređaja, aplikacije, mreže i pretplate, koristimo za aktivaciju proizvoda za koje je ona potrebna.
 • Razvoj proizvoda. Koristimo podatke za razvoj novih proizvoda. Na primer, podatke koji su često bez ikakve identifikacije koristimo da bismo bolje razumeli potrebe naših korisnika u pogledu rada na računaru i produktivnosti jer mogu da nam pomognu da oblikujemo razvoj novih proizvoda.
 • Korisnička podrška. Podatke koristimo za dijagnostikovanje i rešavanje problema kod proizvoda, za popravku korisničkih uređaja i za pružanje drugih vrsta brige o korisnicima i usluge podrške, uključujući dostavljanje, poboljšanje i obezbeđivanje kvalitetnih proizvoda, usluga i obuka, kao i istraživanje bezbednosnih incidenata. Podaci snimljenih razgovora se mogu koristiti i za potvrdu verodostojnosti ili identifikaciju na osnovu glasa kako bi Microsoft mogao da obezbedi usluge podrške i ispita bezbednosne incidente.
 • Pomoć za bezbednost i rešavanje problema. Koristimo podatke da bismo obezbedili naše proizvode i da bismo rešili probleme sa njima. Tu spada korišćenje podataka za zaštitu bezbednosti i sigurnosti naših proizvoda i klijenata, otkrivanje malvera i zlonamernih aktivnosti, rešavanje problema sa performansama i kompatibilnošću kako bi korisnici dobili potpun doživljaj i obaveštavanje klijenata o ispravkama naših proizvoda. Ovo može da obuhvata i korišćenje automatizovanih sistema za otkrivanje problema da bezbednošću i sigurnošću.
 • Bezbednost. Koristimo podatke bismo zaštitili bezbednost naših proizvoda i naše klijente. Naše bezbednosne funkcije i proizvodi mogu da prekinu rad zlonamernog softvera i da obaveste korisnika da je on pronađen na njegovom uređaju. Na primer, neki od naših proizvoda, kao što su Outlook.com i OneDrive, sistematski skeniraju sadržaj na automatski način radi identifikovanja sumnjive bezvredne pošte, virusa, uvredljivih postupaka ili URL adresa koje su označene kao veze koje služe za prevaru, phishing ili koje sadrže malver i mi zadržavamo pravo da blokiramo komunikaciju ili uklonimo sadržaj ukoliko krši naše uslove. U skladu sa Uredbom Evropske unije (EU) 2021/1232 pozvali smo se na dozvoljenu derogaciju dozvoljenu tom uredbom iz Članaka 5(1) i 6(1) Direktive Evropske Unije 2002/58/EC. Koristimo tehnologije skeniranja da bismo kreirali digitalne potpise (poznate kao hešovi) određenih slika i video sadržaja na našim sistemima. Ove tehnologije zatim upoređuju hešove koje generišu sa hešovima prijavljenih seksualnih zloupotreba dece i slikama zloupotrebe (poznatih kao „heš skup“) u procesu koji se zove „heš podudaranje“. Microsoft pribavlja heš skupove od organizacija koje deluju u javnom interesu protiv seksualne zloupotrebe dece. To može dovesti do deljenja informacija sa Nacionalnim centrom za nestalu i zlostavljanu decu (NCMEC) i organima za sprovođenje zakona.
 • Ispravke. Koristimo podatke da bismo razvili ispravke proizvoda i bezbednosne zakrpe. Na primer, možemo da koristimo informacije o mogućnostima vašeg uređaja, kao što je dostupna memorija, da bismo vam obezbedili ažuriranje softvera ili bezbednosnu zakrpu. Ispravke i zakrpe su namenjene za pružanje maksimalno prijatnog iskustva u radu sa našim proizvodima, pomoć u zaštiti privatnosti i bezbednosti vaših podataka, pružanje novih funkcija i za proveru da li je uređaj spreman za obradu takvih ispravki.
 • Promotivne komunikacije. Koristimo podatke koje prikupljamo da bismo dostavljali promotivne komunikacije. Možete da se upišete za pretplatu na e-poštu i da izaberete da li želite da primate promotivne poruke od korporacije Microsoft putem e-pošte, SMS-a, pošte i telefona. Informacije o upravljanju kontakt podacima, pretplatom na e-poštu i promotivnom komunikacijom potražite u odeljku Uputstvo za pristupanje ličnim podacima i njihovo kontrolisanje ove izjave o privatnosti.
 • Relevantne ponude. Microsoft koristi podatke da bi vam pružio relevantne i dragocene informacije vezane za naše proizvode. Analiziramo podatke iz različitih izvora da bismo predvideli koje informacije će vam biti najzanimljivije i najrelevantnije i da bismo vam ih dostavili na različite načine. Na primer, možemo da predvidimo vaše interesovanje za igre i da vam javimo za nove igre koje bi vam se možda dopale.
 • Oglašavanje. Microsoft ne koristi ono što spominjete u e-porukama, ćaskanjima između ljudi, video pozivima ili govornoj pošti, niti u dokumentima, fotografijama ili drugim ličnim datotekama za ciljano oglašavanje prema vama. Podatke koje prikupljamo kroz naše interakcije sa vama, kroz neke od naših direktnih proizvoda, usluga, aplikacija i svojstava veb lokacije (Microsoft svojstva), i na svojstvima veb lokacije nezavisnih proizvođača, koristimo za oglašavanje na našim Microsoft svojstvima i na svojstvima nezavisnih proizvođača. Možemo da koristimo automatizovane procese da bi oglasi koje vam prikazujemo bili relevantniji za vas. Više informacija tome kako se vaši podaci koriste za oglašavanje potražite u odeljku Oglašavanje ove izjave o privatnosti.
 • Nagradne promocije i događaji. Pomoću podataka možemo da sprovedemo dodele nagrada i manifestacije koje su dostupne u fizičkim Microsoft prodavnicama. Na primer, ukoliko učestvujete u dodeli nagrade, možemo da koristimo vaše podatke da bismo izabrali pobednika i da bismo vam dostavili nagradu ako je osvojite. Ili, ako se registrujete za programersku radionicu posvećenu ili neki igrački događaj, dodaćemo vaše ime na listu očekivanih učesnika.
 • Trgovinske transakcije. Koristimo podatke da bismo dovršili transakcije između vas i nas. Na primer, obrađujemo informacije o plaćanju da bismo korisnicima omogućili pretplate na proizvode i koristimo kontakt informacije da bismo isporučili dobra kupljena u Microsoft Store prodavnici.
 • Izveštavanje i poslovne operacije. Koristimo podatke za analizu našeg rada i izvršavanje poslovne inteligencije. Ovo nam omogućava da donosimo utemeljene odluke i pravimo izveštaje o performansama u poslovanju.
 • Zaštita prava i imovine. Koristimo podatke da bismo otkrili i sprečili prevare, rešili sporove, sproveli ugovore i zaštitili našu imovinu. Na primer, koristimo podatke da bismo potvrdili valjanost softverskih licenci kako bismo suzbili pirateriju. Možemo da koristimo automatizovane procese da bismo otkrili i sprečili aktivnosti koje krše naša prava i prava drugih, kao što su prevare.
 • Poštovanje zakona. Obrađujemo podatke da bismo postupali u skladu sa zakonom. Na primer, koristimo uzrast naših klijenata da bi nam pomogao da ispunimo naše obaveze u pogledu zaštite privatnosti dece. Takođe obrađujemo kontakt informacije i akreditive da bismo korisnicima omogućili da ostvare svoja prava na zaštitu podataka.
 • Istraživanje. Uz adekvatne tehničke i organizacione mere za zaštitu prava i sloboda pojedinaca, koristimo podatke da bismo sprovodili istraživanja, koja mogu biti i u javnom interesu i u naučne svrhe.
Razlozi zbog kojih delimo lične podatkeRazlozi zbog kojih delimo lične podatkemainreasonswesharepersonaldatamodule
Rezime
Ceo tekst

Delimo vaše lične podatke uz vaš pristanak ili po potrebi da bismo završili neku transakciju ili pružili neki proizvod koji zahtevate ili koji ste odobrili. Na primer, delimo sadržaj sa trećim stranama kada nam kažete da to uradimo, npr. kada šaljete e-poruku svom prijatelju, delite fotografije i dokumente u usluzi OneDrive ili povezujete naloge sa drugom uslugom. Ako koristite Microsoft proizvod koji je obezbedila organizacija sa kojom ste povezani, poput poslodavca ili škole, odnosno ako koristite e-adresu koju je vam je dala ta organizacija kako biste mogli da pristupate Microsoft proizvodima, delićemo određene podatke sa drugima, kao što su podaci o interakciji i dijagnostički podaci, da bi vašoj organizaciji omogućili upravljanje proizvodima. Kada pružate podatke za plaćanje da biste obavili kupovinu, delićemo podatke za plaćanje sa bankama i drugim subjektima koji obrađuju transakcije ili pružaju druge finansijske usluge, kao i radi sprečavanja prevara i smanjenja kreditnog rizika. Pored toga, kada sačuvate način plaćanja (kao što je kartica) na svom nalogu koji vi i drugi vlasnici Microsoft naloga koristite za kupovinu od korporacije Microsoft ili njegovih filijala, vaši računi o kupovini mogu se deliti sa bilo kim drugim ko koristi i ima pristup istom načinu plaćanja za kupovinu od korporacije Microsoft, uključujući ime vlasnika naloga za način plaćanja. Kada dozvolite prosleđivanje obaveštenja za Microsoft proizvode ili aplikacije na uređaju koji nije Windows, operativni sistem tog uređaja će obraditi neke lične podatke kako bi obezbedio prosleđivanje obaveštenja. U skladu sa tim, Microsoft može da šalje podatke spoljnom dobavljaču obaveštenja nezavisnog proizvođača da isporuči prosleđena obaveštenja. Usluge prosleđenih obaveštenja na uređaju su regulisana sopstvenim odredbama i izjavama o privatnosti specifičnim za uslugu.

Osim toga, delimo lične podatke sa filijalama i podružnicama korporacije Microsoft. Takođe, delimo lične podatke sa prodavcima ili agentima koji rade u naše ime u svrhe opisane u ovoj izjavi. Na primer, kompanije koje angažujemo da obezbede uslugu korisničke podrške ili pomažu u zaštiti i obezbeđivanju naših sistema i usluga možda neće moći da obezbede te funkcije ako nemaju pristup ličnim podacima. U takvim slučajevima, ove kompanije se moraju pridržavati naših zahteva o privatnosti i bezbednosti podataka i nije im dozvoljeno da koriste lične podatke koje dobijaju od nas u bilo koje druge svrhe. Lične podatke možemo da delimo i u sklopu korporativne transakcije, kao što su spajanja ili prodaja imovine.

Konačno, ličnim podacima, pri čemu mislimo i na vaš sadržaj (kao što su sadržaj vaših e-poruka u usluzi Outlook.com ili druge datoteke u privatnim fasciklama u usluzi OneDrive), pristupaćemo, prenositi, otkrivati i sačuvati kada verujemo da je to neophodno da bismo obavili neku od radnji u nastavku:

 • Postupanje u skladu sa važećim zakonom ili odgovaranje na pravne postupke, između ostalog, institucija za primenu zakona ili drugih državnih agencija.
 • zaštita naših klijenata, na primer da bismo sprečili neželjene poruke ili pokušaje prevare korisnika proizvoda, ili kako bismo sprečili gubitak života ili ozbiljnu povredu bilo koje osobe.
 • upravljanje bezbednošću naših proizvoda i njeno održavanje, uključujući sprečavanje ili zaustavljanje napada na naš računarski sistem i mrežu.
 • zaštita prava ili imovine korporacije Microsoft, uključujući sprovođenje uslova za korišćenje usluga – međutim, ako dobijemo informacije koje ukazuju na to da neko koristi naše usluge sa ciljem da pusti u promet ukradenu intelektualnu ili fizičku svojinu korporacije Microsoft, nećemo pregledati privatni sadržaj klijenta, ali možemo da se obratimo instituciji za sprovođenje zakona.

Za više informacija o podacima koje otkrivamo po zahtevu institucija za sprovođenje zakona i drugih državnih agencija, pogledajte naš Izveštaj o zahtevima za sprovođenje zakona.

Imajte na umu da neki od naših proizvoda sadrže veze ka proizvodima trećih lica ili veze koje omogućavaju pristup njima, a čije se prakse privatnosti razlikuju od onih u korporaciji Microsoft. Ako dostavite lične podatke bilo kojem drugom proizvodu, sa tim podacima će se postupati u skladu sa smernicama za privatnost tih proizvoda.

Uputstvo za pristupanje ličnim podacima i njihovo kontrolisanjeUputstvo za pristupanje ličnim podacima i njihovo kontrolisanjemainhowtoaccesscontrolyourdatamodule
Rezime
Ceo tekst

Takođe, možete da izaberete načine na koje će Microsoft prikupljati i koristiti vaše podatke. Možete da kontrolišete svoje lične podatke koje je Microsoft pribavio i da uživate u svojim pravima na zaštitu podataka tako što ćete kontaktirati Microsoft ili upotrebiti različite alatke koje vam nudimo. U pojedinim slučajevima, mogućnost da kontrolišete lične podatke biće ograničena, u skladu sa zahtevima lokalnog zakona. Od proizvoda koje koristite zavisiće to kako ćete pristupiti ličnim podacima i kako ćete ih kontrolisati. Na primer, možete da:

Ne možete da pristupite svim ličnim podacima koje obrađuje Microsoft niti da ih kontrolišete putem navedenih alatki. Ako želite da pristupite ličnim podacima koje obrađuje Microsoft ili da ih kontrolišete, a da ti podaci nisu dostupni putem navedenih alatki ili direktno putem Microsoft proizvoda koje koristite, uvek možete da se obratite korporaciji Microsoft putem adrese u odeljku Kako da nam se obratite ili koristeći naš veb obrazac.

Putem Izveštaj o privatnosti koju obezbeđuje Microsoft pružamo objedinjenu metriku o zahtevima korisnika za ostvarivanje svojih prava na zaštitu podataka.

Možete da pristupite svojim ličnim podacima koje je Microsoft pribavio i da ih kontrolišete koristeći alatke koje vam Microsoft nudi, a koje su opisane u nastavku, ili tako što ćete kontaktirati Microsoft. Na primer:

 • Ako je Microsoft nabavio vašu saglasnost da koristi vaše lične podatke, u svakom kom trenutku možete da povučete taj pristanak.
 • Možete da zatražite pristup svojim ličnim podacima, njihovo brisanje i ažuriranje.
 • ako želite da prenesete svoje podatke na drugo mesto, možete da upotrebite alatke koje vam Microsoft nudi za to, a ako nijedna nije dostupna, možete da se obratite korporaciji Microsoft za pomoć.

Takođe, možete da se usprotivite korišćenju svojih ličnih podataka od strane korporacije Microsoft ili da ga ograničite. Na primer, u svakom trenutku možete da se usprotivite našem korišćenju vaših ličnih podataka:

 • u svrhe direktnog marketinga.
 • tamo gde obavljamo neki zadatak u javnom interesu ili postupamo u skladu sa svojim ili legitimnim interesima trećeg lica.

Ova prava možda imate prema primenjivom pravu, uključujući Opštu uredbu o zaštiti podataka u EU (GDPR), ali ih mi nudimo bez obzira na vašu lokaciju. U pojedinim slučajevima, mogućnost da kontrolišete lične podatke biće ograničena, u skladu sa zahtevima lokalnog zakona.

Ako vam vaša organizacija, na primer, poslodavac, škola ili dobavljač usluga obezbeđuje pristup Microsoft proizvodima i administrira vaše korišćenje tih proizvoda, obratite se svojoj organizaciji da biste saznali više o tome kako da pristupite svojim ličnim podacima i kako da ih kontrolišete.

Možete da pristupite svojim ličnim podacima koje je Microsoft pribavio i da ih kontrolišete, kao i da uživate u svojim pravima na zaštitu podataka tako što ćete upotrebiti različite alatke koje vam nudimo. Alatke koje su vam najkorisnije zavise od naših interakcija sa vama i od vašeg korišćenja naših proizvoda. Ovo je opšta lista alatki koje vam obezbeđujemo za kontrolu vaših ličnih podataka; za konkretne proizvode su možda obezbeđene dodatne kontrole.

 • Bing. Ako ste prijavljeni u Bing, možete da prikažete i obrišete uskladištenu istoriju pretrage i ćaskanja na vašem kontrolna tabla za privatnost. Ako niste prijavljeni u Bing, možete da prikažete i obrišete uskladištenu istoriju pretrage povezanu sa uređajem na vašem Bing postavke.
 • Cortana. Možete da upravljate određenim podacima kojima Cortana pristupa ili ih čuva na Postavke aplikacije Cortana.
 • Microsoft nalog. Ako u okviru Microsoft naloga želite da pristupite informacijama o profilu i informacijama o plaćanju ili da ih uredite ili uklonite, promenite lozinku, dodate bezbednosne informacije ili zatvorite nalog, to možete da učinite tako što ćete posetiti veb lokaciju Microsoft naloga.
 • Ako imate javni profil na veb lokaciji Microsoft Developer Network (MSDN),možete da mu pristupite ili da ga uredite tako što ćete se prijaviti na MSDN forum.
 • Microsoft kontrolna tabla za zaštitu privatnosti. Pojedine podatke koje Microsoft obrađuje kroz vaše korišćenje Microsoft naloga možete da kontrolišete na Microsoft kontrolnoj tabli za zaštitu privatnosti. Na primer, na njoj možete da prikažete i obrišete podatke o pregledanju, pretrazi i lokaciji povezane sa vašim Microsoft nalogom.
 • Microsoft Store.Možete da pristupite informacijama o profilu i nalogu za prodavnicu Microsoft Store tako što ćete posetiti Microsoft Store i izabrati veze Prikaži nalog ili Istorija porudžbina.
 • Microsoft Teams za ličnu upotrebu. Možete da saznate kako da izvezete ili obrišete Teams podatke koji se odnose na vaš lični Microsoft nalog tako što ćete posetiti stranica.
 • OneDrive. Možete da prikažete, preuzimate i brišete svoje datoteke i fotografije u usluzi OneDrive tako što ćete se prijaviti na svoj OneDrive.
 • Outlook.com. Možete preuzeti svoje e-poruke u Outlook.com tako što ćete se prijaviti na svoj nalog i otići na postavke Privatnost i podaci.
 • Skype. Ako želite da pristupite nekim informacijama o profilu i informacijama o plaćanju u aplikaciji Skype ili da ih uredite ili uklonite, odnosno da promenite lozinku, prijavite se na nalog. Ako želite da izvezete Skype istoriju ćaskanja i datoteke koje se dele u aplikaciji Skype, zahtevajte primerak.
 • Centar za količinsko licenciranje. Ako ste korisnik koji ima količinsku licencu, možete da sa jedne lokacije kontrolišete svoje kontakt informacije i podatke o pretplatama i licencama tako što ćete posetiti veb lokaciju Centra za količinsko licenciranje.
 • Xbox. Ako koristite Xbox mrežu ili Xbox.com, možete da prikažete ili izmenite svoje lične podatke, uključujući informacije o naplati i nalogu, postavke privatnosti i željene postavke bezbednosti i deljenja podataka na mreži tako što ćete pristupiti stranici Moj Xbox na Xbox konzoli ili na veb lokaciji Xbox.com.

Ne možete da pristupite svim ličnim podacima koje obrađuje Microsoft niti da ih kontrolišete putem navedenih alatki. Ako želite da pristupite ličnim podacima koje obrađuje Microsoft ili da ih kontrolišete, a da ti podaci nisu dostupni putem navedenih alatki ili direktno putem Microsoft proizvoda koje koristite, uvek možete da se obratite korporaciji Microsoft putem adrese u odeljku Kako da nam se obratite ili koristeći naš veb obrazac. Odgovorićemo na zahtjeve za kontrolu vaših ličnih podataka u skladu sa važećim zakonom.

Željene postavke za komunikaciju

Možete da izaberete da li želite da primate promotivne poruke korporacije Microsoft putem e-pošte, SMS-a, pošte i telefona. Ako primate promotivne e-poruke ili SMS poruke od nas i želite da odbijete saglasnost za to da ih dalje primate, to možete da učinite tako što ćete slediti uputstva iz te poruke. Takođe, možete da izaberete način prijema promotivnih e-poruka, telefonskih poziva i pošte tako što ćete se prijaviti koristeći lični Microsoft nalog i pregledati svoje dozvole za komunikaciju gde možete da ažurirate kontakt informacije, upravljate željenim opcijama kontakta u svim Microsoft uslugama, odbijete saglasnost za to da i dalje primate pretplate na e-poštu i izaberete da li da delite kontakt informacije sa partnerima korporacije Microsoft. Ako nemate lični Microsoft nalog, možete da upravljate svojim željenim opcijama za kontakt Microsoft e-pošte tako što ćete koristiti ovaj veb obrazac. Ti izbori se ne primenjuju na obavezne komunikacije u uslugama koje su deo određenih Microsoft proizvoda, programa i aktivnosti, kao ni na ankete i druge informativne komunikacije za koje postoji poseban metod odjave pretplate.

Vaši izbori oglašavanja

Da biste odbili saglasnost za prijem personalizovanog oglašavanja od korporacije Microsoft, posetite naš stranicu za odbijanje saglasnosti. Kada odbijete saglasnost, vaša željena postavka će biti sačuvana u kolačiću koji je specifičan za veb pregledač koji koristite. Kolačić odbijanja saglasnosti ima rok trajanja od pet godina. Ako izbrišete kolačiće na svom uređaju, moraćete ponovo da odbijete saglasnost.

Takođe možete povezati izbor odbijanja saglasnosti sa ličnim Microsoft nalogom. Taj izbor će se primeniti na sve uređaje na kojima koristite taj nalog, i nastaviće da se primenjuje sve dok se neko ne prijavi sa drugim ličnim Microsoft nalogom na tom uređaju. Ako izbrišete kolačiće na svom uređaju, moraćete ponovo da se prijavite da bi se primenile postavke.

Za oglašavanje koje kontroliše Microsoft i koje se pojavljuje u aplikacijama operativnog sistema Windows možete da koristite odbijanje saglasnosti povezano sa ličnim Microsoft nalogom ili odbijanje saglasnosti za oglašavanje zasnovano na interesovanjima tako što ćete isključiti ID oglašavanja u postavkama operativnog sistema Windows.

Zbog toga što se podaci koji se koriste za oglašavanje zasnovano na interesovanjima takođe koriste u druge neophodne svrhe (uključujući pružanje naših proizvoda, analitiku i otkrivanje prevara), odbijanjem saglasnosti za oglašavanje zasnovano na interesovanjima ne zaustavlja se i prikupljanje tih podataka. I dalje ćete dobijati oglase, ali oni možda neće biti tako relevantni za vas.

Možete da odbijete saglasnost za prijem oglasa zasnovanih na interesovanjima od nezavisnih proizvođača koja su naši partneri tako što ćete posetiti njihove lokacije (pogledajte iznad).

Kontrole zasnovane na pregledaču

Dok koristite pregledač, možete da kontrolišete svoje lične podatke pomoću određenih funkcija. Na primer:

 • Kontrole kolačića. Možete da kontrolišete podatke koje kolačići skladište i da povučete pristanak za kolačiće pomoću kontrola za kolačiće zasnovanih na pregledaču, a koje su opisane u odeljku Kolačići ove izjave o privatnosti.
 • Zaštita od praćenja. Možete da kontrolišete podatke koje o vama mogu da prikupe veb lokacije trećih strana ako koristite funkciju „Zaštita od praćenja“ u pregledaču Internet Explorer (u verziji 9 i novijim verzijama) i Microsoft Edge. Ova funkcija će blokirati sadržaj trećih strana, uključujući i kolačiće, sa svake lokacije koju ste dodali na listu „Zaštita od praćenja“.
 • Kontrole pregledača za funkciju „Bez praćenja“. Neki pregledači imaju ugrađene funkcije „Bez praćenja“ (Do Not Track – DNT) koje mogu poslati signal veb lokacijama koje posećujete, ukazujući im na to da ne želite da vas prate. Budući da još uvek ne postoji opšte razumevanje tumačenja DNT signala, Microsoft usluge trenutno ne odgovaraju na DNT signale pregledača. Nastavljamo da radimo sa internet industrijom na definisanju zajedničkog razumevanja načina na koji se tumače DNT signali. U međuvremenu, možete koristiti niz drugih alatki koje pružamo za kontrolisanje prikupljanja i korišćenja podataka, uključujući i mogućnost odbijanja saglasnosti za primanje oglašavanja zasnovanog na interesovanjima od korporacije Microsoft kao što je gore opisano.
Kolačići i slične tehnologijeKolačići i slične tehnologijemaincookiessimilartechnologiesmodule
Rezime
Ceo tekst

Kolačići su male tekstualne datoteke koje se postavljaju na vaš uređaj radi skladištenja podataka koje veb server na domenu koji je postavio kolačić može da dozove. Ovi podaci često se sastoje od niza brojeva i slova koje identifikuju računar na jedinstven način, ali mogu da sadrže i druge informacije. Neke kolačiće su u naše ime postavila treća lica. Koristimo kolačiće i slične tehnologije za čuvanje i prihvatanje vaših željenih opcija i postavki, omogućavanje prijavljivanja, pružanje oglasa na osnovu interesovanja, sprečavanje prevara, analizu performansi naših proizvoda i ispunjavanje drugih legitimnih svrha opisanih u nastavku. Microsoft aplikacije koriste dodatne identifikatore u slične svrhe, između ostalog, ID oglašavanja u operativnom sistemu Windows, a mnoge naše veb lokacije i aplikacije takođe sadrže veb monitore ili drugu sličnu tehnologiju, kao što je opisano u nastavku.

Naše korišćenje kolačića i sličnih tehnologija

Microsoft koristi kolačiće i slične tehnologije u nekoliko svrha što zavisi od konteksta ili proizvoda, uključujući:

 • Čuvanje željenih opcija i postavki. Koristimo kolačiće da bismo sačuvali vaše željene opcije i postavke na uređaju i da bismo unapredili vaš doživljaj. Na primer, u zavisnosti od vaših postavki, ako upišete svoj grad ili poštanski broj da biste dobijali lokalne vesti ili informacije o vremenskim prilikama na nekom Microsoft veb sajtu, mi skladištimo te podatke u kolačiću tako da ćete videti relevantne lokalne informacije kada se vratite na taj veb sajt. Čuvanje željenih postavki u okviru kolačića, kao što je željeni jezik, eliminiše neophodnost postavljanja željenih postavki iznova. Ako odbijete saglasnost za prijem oglasa zasnovanih na interesovanjima, čuvamo vašu željenu opciju odbijanja saglasnosti u kolačiću na vašem uređaju. Slično tome, u scenarijima u kojima dobijemo vašu saglasnost za postavljanje kolačića na uređaju, vaš izbor skladištimo u kolačiću.
 • Prijava i potvrda identiteta. Koristimo kolačiće da bismo potvrdili vašu verodostojnost. Kada se prijavite na veb lokaciju koristeći lični Microsoft nalog, čuvamo jedinstveni ID broj i vreme prijave u šifrovanom kolačiću na uređaju. Ovaj kolačić vam omogućava da se krećete sa jedne stranice na drugu u okviru veb lokacije, bez potrebe da se ponovo prijavljujete na svakoj strani. Osim toga, možete da sačuvate informacije za prijavljivanje kako ne biste morali da se prijavljujete svaki put kada se vratite na lokaciju.
 • Bezbednost. Koristimo kolačiće da bismo obradili informacije koje nam pomažu da obezbedimo naše proizvode, kao i da otkrijemo prevare i zloupotrebe.
 • Skladištenje informacija koje unosite na veb lokaciji. Koristimo kolačiće da bismo zapamtili informacije koje ste delili. Kada pružite neke informacije korporaciji Microsoft, na primer, kada dodate proizvode u korpu za kupovinu na Microsoft veb lokacijama, skladištimo te podatke u kolačić kako bismo zapamtili te informacije.
 • Društveni mediji. Neke naše veb lokacije uključuju kolačiće društvenih medija, između ostalih i one koji omogućavaju korisnicima koji su prijavljeni na društvenoj mreži da dele sadržaj preko nje.
 • Povratne informacije. Microsoft vam pomoću kolačića omogućava da pružite povratne informacije na veb lokaciji.
 • Oglašavanje zasnovano na interesovanjima. Microsoft koristi kolačiće za prikupljanje podataka o vašoj aktivnosti na internetu i identifikuje vaša interesovanja, tako da vam možemo pružiti oglašavanje koje je relevantno za vas. Možete i da odbijete saglasnost za prijem oglasa zasnovanih na interesovanjima od korporacije Microsoft, kao što je opisano u odeljku Uputstvo za pristupanje ličnim podacima i njihovo kontrolisanje ove izjave o privatnosti.
 • Prikaz oglašavanja. Na primer, Microsoft koristi kolačiće za beleženje broja posetilaca koji su kliknuli na oglas i prikazanih oglasa, pa nećete videti jedan oglas više puta.
 • Analitika. Koristimo kolačiće prvog i trećih lica, kao i druge identifikatore da bismo prikupili podatke o korišćenju i performansama. Na primer, koristimo kolačiće da bismo izbrojali jedinstvene posetioce veb stranice ili usluge i za razvoj drugih statistika o radu naših proizvoda.
 • Performanse. Microsoft koristi kolačiće za razumevanje i poboljšanje performansi svojih proizvoda. Na primer, koristimo kolačiće da bismo prikupljali podatke koji nam pomažu sa raspoređivanjem opterećenja; to nam pomaže da održimo normalan rad naših veb sajtova.

Ukoliko je potrebno, dobijamo vašu saglasnost pre postavljanja ili korišćenja opcionalnih kolačića koji nisu (i) strogo neophodni za obezbeđivanje veb sajta; ili (ii) radi olakšavanja komunikacije. Više informacija potražite u odeljku „Kako da kontrolišete kolačiće“.

Neki kolačići koje obično koristimo navedeni su u tabeli u nastavku. Ovaj spisak nije potpun, ali je namenjen za prikazivanje osnovnih svrha zbog kojih obično postavljamo kolačiće. Ako posetite neku od naših veb lokacija, ona će postaviti neke ili sve od sledećih kolačića:

 • MSCC. Sadrži izbore koje korisnik ima za većinu Microsoft svojstava.
 • MUID, MC1, MSFPC i MSPTC. Identifikuje jedinstvene veb pregledače sa kojih se posećuju veb lokacije korporacije Microsoft. Ovi kolačići se koriste za oglašavanje, analitiku veb lokacije i u druge operativne svrhe.
 • ANON. Sadrži ANID, jedinstveni identifikator izveden iz Microsoft naloga, a koji se koristi za oglašavanje, personalizaciju i u operativne svrhe. Takođe se koristi za očuvanje vašeg izbora odbijanja saglasnosti za oglašavanje zasnovano na interesovanjima korporacije Microsoft, ako ste odabrali da povežete odbijanje sa svojim Microsoft nalogom.
 • CC. Sadrži pozivni broj zemlje, utvrđen na osnovu IP adrese.
 • PPAuth, MSPAuth, MSNRPSAuth, KievRPSAuth, WLSSC i MSPProf. Pomaže da se izvrši provera verodostojnosti kada se prijavite na Microsoft nalog.
 • MC0. Otkriva da li su kolačići omogućeni u pregledaču.
 • MS0. Identifikuje specifičnu sesiju.
 • NAP. Sadrži šifrovanu verziju imena zemlje iz koje potičete, poštanskog broja, uzrasta, pola, jezika i zanimanja, ako su poznati, i to na osnovu profila Microsoft naloga.
 • MH. Pojavljuje se na kobrendiranim lokacijama gde je Microsoft partner oglašivača. Ovaj kolačić identifikuje oglašivača, tako da će biti izabran pravi oglas.
 • childinfo, kcdob, kcrelid, kcru i pcfm. Sadrži informacije koje Microsoft nalog koristi na svojim stranicama povezanim sa nalozima dece.
 • MR. Microsoft koristi ovaj kolačić da resetuje ili osveži MUID kolačić.
 • x-ms-gateway-slice. Identifikuje mrežni prolaz za raspoređivanje opterećenja.
 • TOptOut. Beleži vašu odluku da ne primate oglašavanje zasnovano na interesovanjima od korporacije Microsoft. Ukoliko je potrebno, ovaj kolačić podrazumevano postavljamo i uklanjamo ga kada pristanete na oglašavanje zasnovano na interesovanjima.

Takođe možemo da koristimo kolačiće drugih Microsoft filijala, preduzeća i partnera, kao što su LinkedIn i Xandr.

Kolačići nezavisnih proizvođača

Pored kolačića koje Microsoft postavlja kada posetite naše veb lokacije, koristimo i kolačiće nezavisnih proizvođača da bismo poboljšali usluge na našim sajtovima. Neki nezavisni proizvođači takođe mogu da podese kolačiće kada posetite Microsoft sajtove. Na primer:

 • Kompanije koje angažujemo da u naše ime pružaju usluge poput analize lokacija, postavljaju kolačiće kada posetite naše lokacije.
 • Preduzeća koja isporučuju sadržaj na Microsoft sajtovima, kao što su video zapisi, vesti ili oglasi, sama postavljaju kolačiće.

Te kompanije koriste podatke koje obrađuju u skladu sa svojima smernicama za privatnost koje tim kompanijama mogu da daju mogućnost da prikupljaju i kombinuju informacije o vašim aktivnostima na različitim veb lokacijama, u aplikacijama ili u uslugama na mreži.

Sledeći tipovi kolačića nezavisnih proizvođača mogu da se koriste, u zavisnosti od konteksta, usluge ili proizvoda, kao i od vaših postavki i dozvola:

 • Kolačići na društvenim mrežama. Mi i nezavisni dobavljači koristimo kolačiće na društvenim mrežama kako bismo vam prikazali oglase i sadržaj na osnovu profila na društvenim mrežama i aktivnosti na našim veb lokacijama. Koriste se za povezivanje vaše aktivnosti na našim veb lokacijama sa vašim profilima na društvenim mrežama tako da će oglasi i sadržaji koje vidite na našim veb lokacijama i na društvenim mrežama bolje odražavati vaša interesovanja.
 • Kolačići analitike.Dozvoljavamo nezavisnim proizvođačima da koriste analitičke kolačiće da bi razumeli kako koristite naše veb lokacije kako bismo ih mogli učiniti boljim i nezavisni proizvođači mogu razviti i poboljšati svoje proizvode, koje mogu koristiti na veb lokacijama koje nisu u vlasništvu ili kojima ne upravlja Microsoft. Na primer, kolačići za analitiku se koriste za prikupljanje informacija o stranicama koje posećujete i koliko klikova vam je potrebno da biste izvršili zadatak. Ovi kolačići mogu da se koriste i u reklamne svrhe.
 • Kolačići za oglašavanje.Mi i nezavisni proizvođači koristimo reklamne kolačiće da bismo vam pokazali nove oglase snimanjem oglasa koje ste već videli. Koriste se i za praćenje oglasa na koje kliknete ili kupovine koje napravite nakon klika na oglas u svrhu plaćanja, te za pokazivanje oglasa koji su relevantniji za vas. Na primer, oni se koriste za otkrivanje kada kliknete na oglas i prikazuje vam oglase na osnovu vaših interesovanja na društvenim mrežama i istorije pregledanja veb lokacija.
 • Obavezni kolačići.Koristimo obavezne kolačiće da bi se obavljale osnovne funkcije veb lokacije. Na primer, da biste se prijavili, sačuvali vaše jezičke postavke, pružili iskustvo u kolicima za kupovinu, poboljšali performanse, usmerili saobraćaj između veb servera, otkrili veličinu vašeg ekrana, odredili vreme učitavanja stranice i izmerili publiku. Ovi kolačići su neophodni za rad naših veb sajtova.

Ukoliko je potrebno, dobijamo vašu saglasnost pre postavljanja ili korišćenja opcionalnih kolačića koji nisu (i) strogo neophodni za obezbeđivanje veb sajta; ili (ii) radi olakšavanja komunikacije.

Za listu nezavisnih proizvođača koji postavljaju kolačiće na našim veb sajtovima, uključujući dobavljače usluga koji rade u naše ime, posetite Popis kolačića nezavisnih proizvođača. Zalihe kolačića nezavisnih proizvođača obuhvataju i veze ka tim veb lokacijama nezavisnih proizvođača ili obaveštenjima o privatnosti. Pogledajte veb lokacije nezavisnih proizvođača ili obaveštenja o privatnosti da biste dobili više informacija o njihovim praksama privatnosti u vezi sa njihovim kolačićima koji se mogu postaviti na našim veb lokacijama. Na nekim od naših veb sajtova, lista nezavisnih proizvođača je dostupna direktno na sajtu. Nezavisni proizvođači na ovim sajtovima možda nisu uključeni u listu na našem Popis kolačića nezavisnih proizvođača.

Uputstvo za kontrolisanje kolačića

Većina veb pregledača automatski prihvata kolačiće, ali pružaju kontrole koje vam omogućavaju da ih blokirate ili izbrišete. Na primer, u pregledaču Microsoft Edge možete da blokirate ili da izbrišete kolačiće tako što ćete izabrati Postavke > Privatnost i usluge > Obriši podatke o pregledanju > Kolačići i drugi podaci o sajtu. Da biste saznali dodatne informacije o brisanju kolačića u Microsoft pregledačima, pogledajte Microsoft Edge, Zastarela verzija pregledača Microsoft Edge ili Internet Explorer Ako koristite neki drugi pregledač, pogledajte uputstva za taj pregledač.

Kao što je gore pomenuto, tamo gde je to obavezno, dobijamo vaš pristanak pre postavljanja ili korišćenja opcionalnih kolačića koji nisu (i) strogo neophodni za obezbeđivanje veb sajta; ili (ii) radi olakšavanja komunikacije. Te opcionalne kolačiće odvajamo po nameni, na primer, za potrebe oglašavanja ili društvenih mreža. Možete da date saglasnost za određene kategorije opcionalnih kolačića, a ne za ostale. Možete i da prilagodite izbor tako što ćete izabrati stavku „Upravljanje kolačićima“ u podnožju veb sajta ili putem postavki koje su dostupne na veb sajtu. Određene funkcije Microsoft proizvoda zavise od kolačića. Ako odaberete da blokirate kolačiće, nećete moći da se prijavite ili da koristite pojedine funkcije, a željene opcije koje su zavisne od kolačića će biti izgubljene. Ukoliko odlučite da izbrišete kolačiće, uz njih ćete izbrisati i sva podešavanja i željene postavke kojima oni upravljaju, što obuhvata željene postavke oglašavanja, pa ćete morati da ih ponovo kreirate.

Dodatne kontrole privatnosti koje mogu uticati na kolačiće, uključujući i funkciju zaštite od praćenja u Microsoft pregledačima, opisane su u odeljku Uputstvo za pristupanje ličnim podacima i njihovo kontrolisanje ove izjave o privatnosti.

Način na koji koristimo veb monitore i usluge analitike

Neke veb stranice korporacije Microsoft sadrže elektronske oznake poznate kao veb monitori koje koristimo da bismo olakšali isporuku kolačića na našim veb stranicama, izbrojali korisnike koje su posetili te veb stranice i pružili kobrendirane proizvode. Takođe, veb monitore ili slične tehnologije uključujemo u elektronske komunikacije da bismo utvrdili da li ih otvarate i da li nešto radite po pitanju njih.

Osim postavljanja veb monitora na naše veb stranice, ponekad radimo sa drugim kompanijama radi postavljanja naših veb monitora na njihove veb lokacije ili u njihove oglase. Na primer, to nam pomaže da dobijemo statistiku o tome koliko često kliktanje na oglas na Microsoft veb lokaciji dovodi do kupovine ili druge radnje na veb lokaciji oglašivača. Takođe, to nam omogućava da razumemo vaše aktivnosti na veb lokaciji Microsoft partnera u vezi sa načinom na koji koristite Microsoft proizvod ili uslugu.

Na kraju, Microsoft proizvodi često sadrže veb monitore ili slične tehnologije nezavisnih dobavljača usluga analitike, koji nam pomažu u dobijanju zbirnih statističkih podataka o efikasnosti naših promotivnih kampanja ili drugih radnji. Ove tehnologije omogućavaju dobavljačima usluga analitike da postavljaju ili čitaju sopstvene kolačiće ili druge identifikatore na vašem uređaju, pomoću kojih mogu da prikupljaju informacije o vašim aktivnostima na mreži u aplikacijama, na veb lokacijama ili u drugim proizvodima. Ipak, zabranjujemo ovim dobavljačima usluga analitike da koriste veb monitore na našim veb lokacijama za prikupljanje ili pristup informacijama koje vas direktno identifikuju (kao što su ime ili adresa e-pošte). Možete odbiti saglasnost za prikupljanje podataka ili njihovu upotrebu od strane nekih od ovih dobavljača usluga analitike tako što ćete posetiti bilo koji od sledećih sajtova: Adjust, AppsFlyer, Clicktale, Flurry Analytics, Google Analytics (zahteva da instalirate dodatak pregledača), Kissmetrics, Mixpanel, Nielsen, Acuity Ads, WebTrends ili Optimizely.

Druge slične tehnologije

Osim standardnih kolačića i veb monitora, naši proizvodi mogu da koriste druge slične tehnologije za čuvanje i čitanje datoteka sa podacima na vašem računaru. Ovo se obično radi u cilju zadržavanja vaših željenih opcija ili poboljšanja brzine i učinka lokalnim skladištenjem određenih datoteka. Ali, kao i standardni kolačići, ove tehnologije takođe skladište jedinstveni identifikator za vaš računar, koje zatim mogu da prate ponašanje. Ove tehnologije obuhvataju Lokalno deljene objekte (ili „Fleš kolačiće“) i Silverlight skladište aplikacija.

Lokalno deljeni objekti ili „Fleš kolačići“. Veb lokacije koje koriste Adobe Flash tehnologije mogu da koristite lokalno deljene objekte ili „Fleš kolačiće“ za skladištenje podataka na računaru. Da biste saznali kako da upravljate fleš kolačićima ili da ih blokirate, posetite stranicu Stranica pomoći za Flash Player.

Silverlight skladište aplikacija. Veb lokacije ili aplikacije koje koriste Microsoft Silverlight tehnologiju takođe imaju mogućnost da skladište podatke pomoću Silverlight skladišta aplikacija. Da biste saznali kako da upravljate takvim skladištima ili da ih blokirate, pogledajte odeljak Silverlight ove izjave o privatnosti.

Proizvodi koje obezbeđuje vaša organizacija – obaveštenje krajnjim korisnicimaProizvodi koje obezbeđuje vaša organizacija – obaveštenje krajnjim korisnicimamainnoticetoendusersmodule
Rezime
Microsoft nalogMicrosoft nalogmainmicrosoftaccountmodule
Rezime
Ceo tekst

Koristeći Microsoft nalog možete se prijaviti u Microsoft proizvode, kao i one odabranih partnera korporacije Microsoft. Lični podaci koji su povezani sa vašim Microsoft nalogom obuhvataju akreditive, ime i podatke za kontakt, podatke za plaćanje, podatke o uređaju i korišćenju, vaše kontakte, informacije o aktivnostima i vaša interesovanja i favorite. Prijavljivanje u Microsoft nalog omogućava personalizaciju, kao i dosledan utisak pri radu sa različitim proizvodima i uređajima, dozvoljava vam da koristite skladište podataka u oblaku, omogućava vam da obavljate plaćanja koristeći instrumente plaćanja koji su uskladišteni u Microsoft nalogu i omogućava druge poboljšane funkcije. Postoji tri tipa Microsoft naloga:

 • Kada kreirate svoj Microsoft nalog koji je povezan sa vašom ličnom adresom e-pošte, mi takav nalog nazivamo lični Microsoft nalog.
 • Kada vi ili vaša organizacija (kao što je poslodavac ili škola) kreirate Microsoft nalog koji je povezan sa adresom e-pošte koju vam je obezbedila ta organizacija, mi takav nalog nazivamo poslovni ili školski nalog.
 • Kada vi ili vaš dobavljač usluga (kao što je dobavljač kablovskih ili internet usluga) kreirate Microsoft nalog koji je povezan sa adresom e-pošte na domenu tog dobavljača usluga, mi takav nalog nazivamo nalog trećeg lica.

Lični Microsoft nalozi. Podaci koji su povezani sa vašim ličnim Microsoft nalogom i način na koji se ti podaci koriste zavise od načina na koji vi koristite taj nalog.

 • Kreiranje Microsoft naloga. Kada kreirate lični Microsoft nalog, od vas će se zatražiti da navedete određene lične podatke, a mi ćemo dodeliti jedinstveni ID broj da bismo identifikovali vaš nalog i sa njim povezane informacije. Dok neki proizvodi, kao što su oni koji uključuju plaćanja, zahtevaju pravo ime, u druge Microsoft proizvode možete da se prijavite i da ih koristite bez navođenja svog pravog imena. Neki podaci koje navedete, kao što su adresa e-pošte i broj telefona, mogu da pomognu ostalima da vas pronađu i povežu se sa vama u Microsoft proizvodima. Na primer, osobe koje znaju vašu adresu e-pošte ili broj telefona mogu da koriste te podatke da bi vas pronašle u usluzi Skype ili aplikaciji Microsoft Teams i da bi vam poslale poziv da se povežete sa njima. Imajte u vidu to da ako koristite svoju poslovnu ili školsku adresu e-pošte za kreiranje ličnog Microsoft naloga, poslodavac ili škola može da dobije pristup vašim podacima. U nekim slučajevima, moraćete da promenite adresu e-pošte u ličnu adresu e-pošte biste i dalje mogli da pristupate proizvodima koji su namenjeni potrošačima (kao što je Xbox mreža).
 • Prijavljivanje u Microsoft nalog. Kada se prijavite na Microsoft nalog, pravimo evidenciju tog prijavljivanja, koja obuhvata datum i vreme, informacije o proizvodu u koji ste se prijavili, vaše ime za prijavljivanje, jedinstveni broj koji je dodeljen vašem nalogu, jedinstveni identifikator dodeljen vašem uređaju, IP adresu, verziju vašeg operativnog sistema i pregledača.
 • Prijavljivanje u Microsoft proizvode. Prijavljivanje na nalog omogućava poboljšanu personalizaciju, pruža nesmetan i dosledan utisak pri radu raznih proizvoda i uređaja, dozvoljava vam da pristupite skladištu podataka u oblaku i da ga koristite, omogućava vam da obavljate plaćanja koristeći instrumente plaćanja skladištene na Microsoft nalogu i omogućava druge poboljšane funkcije i postavke. Na primer, kada se prijavite, Microsoft čini informacije sačuvane na vašem nalogu dostupne u svim Microsoft proizvodima tako da su važne stvari upravo tamo gde su vam potrebne. Kada se prijavite na nalog, ostaćete prijavljeni dok se ne odjavite. Ako dodate svoj Microsoft nalog na Windows uređaj (u verziji 8 ili novijoj), Windows će vas automatski prijaviti u proizvode koje koriste Microsoft nalog kada im pristupite sa tog uređaja. Kada se prijavite, neki proizvodi će prikazati vaše ime ili korisničko ime i fotografiju profila (ako ste je dodali na profil) dok koristite Microsoft proizvode, što podrazumeva komunikaciju, društvene interakcije i javne objave. Saznajte više o Microsoft nalogu, podacima i svojim izborima.
 • Prijavljivanje u proizvode trećih lica. Ako se prijavite u neki proizvod trećeg lica koristeći Microsoft nalog, delićete podatke sa tim trećim licem u skladu sa njegovim smernicama za privatnost. Treće lice će takođe dobiti broj verzije dodeljen vašem nalogu (novi broj verzije se dodeljuje svaki put kada promenite svoje podatke za prijavljivanje), kao i informacije koje navode da li je vaš nalog deaktiviran. Ako delite svoje podatke o profilu, treće lice može da prikaže vaše ime ili korisničko ime i fotografiju profila (ako ste je dodali u profil) kada se prijavite u taj proizvod trećeg lica. Ako odlučite da platite prodavcima koji su treća lica pomoću Microsoft naloga, Microsoft će trećem licu i njegovim dobavljačima (npr. kompanijama za obradu plaćanja) proslediti informacije uskladištene u vašem Microsoft nalogu koje su neophodne za obradu vaše uplate i dovršetak porudžbine (kao što su ime, broj kreditne kartice, adrese fakturisanja i isporuke, kao i relevantne kontakt informacije). Treće lice može da koristi ili deli podatke koje primi kada se prijavite ili obavite kupovinu prema sopstvenim praksama i smernicama. Trebalo bi pažljivo da razmotrite izjavu o privatnosti za svaki proizvod u koji se prijavite i za svakog prodavca kod kojeg kupujete kako biste saznali kako će oni koristiti podatke koje prikupljaju.

Poslovni ili školski nalozi. Podaci koji su povezani sa poslovnim ili školskim nalogom i način njihovog korišćenja generalno su slični načinu korišćenja i prikupljanja podataka koji su povezani sa ličnim Microsoft nalogom.

Ako vaš poslodavac ili škola koriste Microsoft Entra ID za upravljanje nalogom koji vam obezbeđuju, možete da koristite svoj poslovni ili školski nalog da se prijavite na Microsoft proizvode kao što su Microsoft 365 i Office 365 ili proizvode trećih lica koje vam je vaša organizacija obezbedila. Ako zatraži organizacija, moraćete da navedete broj telefona ili alternativnu adresu e-pošte radi dodatne bezbednosne provere. A ako vaša organizacija to dozvoljava, takođe ćete moći da koristite svoj poslovni ili školski nalogom za prijavljivanje u Microsoft proizvode ili proizvode trećih lica koje ste sami nabavili.

Ako se prijavite u Microsoft proizvode koristeći poslovni ili školski nalog, imajte u vidu sledeće:

 • Vlasnik domena povezanog sa vašom adresom e-pošte može da kontroliše i administrira vaš nalog i da pristupa vašim podacima i da ih obrađuje, uključujući i sadržaj vaših komunikacija i datoteka u koji spadaju i podaci koji se skladište u proizvodima koje vam je obezbedila organizacija, kao i u proizvodima koje ste sami nabavili.
 • Vaše korišćenje proizvoda podleže smernicama vaše organizacije ukoliko postoje. Trebalo bi da razmotrite i smernice svoje organizacije i odluku da li vam je ugodno da svojoj organizaciji omogućite pristup svojim podacima i da tek tada odlučite da li ćete koristiti svoj poslovni ili školskim nalog za prijavljivanje u proizvode koje ste sami nabavili.
 • Ako izgubite pristup svom poslovnom ili školskom nalogu (na primer, ako promenite poslodavca), možete da izgubite pristup proizvodima i sadržaju koji je povezan sa tim proizvodima, uključujući one koje ste samostalno nabavili ako ste se u te proizvode prijavljivali pomoću poslovnog ili školskog naloga.
 • Microsoft nije odgovoran za smernice za privatnost ili bezbednost te organizacije koje mogu da se razlikuju od smernica korporacije Microsoft.
 • Ako vaša organizacija upravlja vašim korišćenjem Microsoft proizvoda, upite vezane za privatnost, uključujući sve zahteve za uživanje prava subjekta podataka, pošaljite svom administratoru. Takođe, pogledajte odeljak Napomena krajnjim korisnicima ove izjave o privatnosti.
 • Ako niste sigurni da li imate poslovni ili školski nalog, obratite se svojoj organizaciji.

Nalozi trećih lica. Podaci koji su povezani sa Microsoft nalogom trećeg lica i način njihovog korišćenja generalno su slični načinu korišćenja i prikupljanja podataka koji su povezani sa ličnim Microsoft nalogom. Vaš dobavljač usluga ima kontrolu nad vašim nalogom, uključujući i mogućnosti pristupa nalogu i brisanja naloga. Trebalo bi da pažljivo razmotrite uslove trećeg lica da biste razumeli šta on može da uradi sa vašim nalogom.

Prikupljanje podataka od decePrikupljanje podataka od decemaincollectionofdatafromchildrenmodule
Rezime

Za korisnike mlađe od 13 godina ili kako je određeno zakonom u njihovoj nadležnosti, određeni Microsoft proizvodi i usluge će ili blokirati korisnike mlađe od tog uzrasta ili će od njih zahtevati da dobiju saglasnost ili ovlašćenje od roditelja ili staratelja pre nego što budu mogli da ih koriste, uključujući i kada kreiraju nalog za pristup Microsoft uslugama. Nećemo namerno tražiti od dece mlađe od tog uzrasta da daju više podataka nego što nam je potrebno za pružanje proizvoda.

Kada roditelj da svoju saglasnost ili ovlašćenje, nalog deteta će biti tretiran kao i svaki drugi nalog. Saznajte više o ličnim i školskim nalozima u odeljku Odeljak Microsoft naloga izjave o privatnosti i Microsoft Family Safety u odeljku specifičnom za proizvod. Dete može da pristupi uslugama za komunikaciju kao što su Outlook i Skype, a takođe može slobodno da komunicira i deli podatke sa ostalim korisnicima svih uzrasta. Roditelji ili staratelji mogu da promene ili opozovu prethodno napravljene odluke o saglasnosti. Saznajte više o saglasnosti roditelja i Microsoft nalozima za dete. Kao organizator Microsoft porodične grupe, roditelj ili staratelj može da upravlja detetovim informacijama i postavkama na svojoj stranici Porodične bezbednosti i da pregleda i briše detetove podatke na njihovoj kontrolnoj tabli za privatnost. Izaberite „Saznajte više“ u nastavku za više informacija o tome kako da pristupite podacima deteta i kako da ih obrišete i informacije o deci i Xbox profilima..

Ceo tekst

Za korisnike mlađe od 13 godina ili kako je određeno zakonom u njihovoj nadležnosti, određeni Microsoft proizvodi i usluge će ili blokirati korisnike mlađe od tog uzrasta ili će od njih zahtevati da dobiju saglasnost ili ovlašćenje od roditelja ili staratelja pre nego što budu mogli da ih koriste, uključujući i kada kreiraju nalog za pristup Microsoft uslugama. Nećemo namerno tražiti od dece mlađe od tog uzrasta da daju više podataka nego što nam je potrebno za pružanje proizvoda.

Kada roditelj da svoju saglasnost ili ovlašćenje, nalog deteta će biti tretiran kao i svaki drugi nalog. Dete može da pristupi uslugama za komunikaciju kao što su Outlook i Skype, a takođe može slobodno da komunicira i deli podatke sa ostalim korisnicima svih uzrasta. Saznajte više o saglasnosti roditelja i Microsoft nalozima za dete.

Roditelji ili staratelji mogu da promene ili opozovu prethodno napravljene odluke o saglasnosti. Kao organizator Microsoft porodične grupe, roditelj ili staratelj može da upravlja detetovim informacijama i postavkama na svojoj stranici Porodične bezbednosti i da pregleda i briše detetove podatke na njihovoj kontrolnoj tabli za privatnost. Saznajte više za više informacija o tome kako da pristupite podacima deteta i kako da ih obrišete.

U nastavku su navedene dodatne informacije o prikupljanju podataka od dece, uključujući više detalja vezanih za Xbox konzolom.

Pristup i brisanje podataka o deci. Za Microsoft proizvode i usluge za koje je potrebna saglasnost roditelja, roditelj može da prikaže i izbriše određene podatke koji pripadaju detetu sa kontrolne table za privatnost roditelja: istoriju pregledanja, istoriju pretrage, aktivnost na lokaciji, aktivnost medija, aplikacije i aktivnost usluge, kao i podatke o performansama proizvoda i usluga. Da bi izbrisao ove podatke, roditelj može da se prijavi na kontrolnu tablu za privatnost i upravlja aktivnostima svog deteta. Imajte na umu da će mogućnost roditelja da pristupi i/ili izbiše lične podatke deteta na kontrolnoj tabli privatnosti zavisiti od zakona u kom se nalazite.

Pored toga, roditelj može da se obrati našem timu za podršku privatnosti putem obrasca za podršku privatnost i, prateći potvrdu identiteta, zahteva da tipovi podataka na kontrolnoj tabli za privatnost budu izbrisani zajedno sa sledećim podacima: softver, podešavanje i zalihe; mogućnost povezivanja uređaja i konfiguracija; povratne informacije i ocene; fitnes i aktivnost; sadržaj podrške; interakcije podrške; i senzor okruženja. Obrađujemo potvrđene zahteve za brisanje u roku od 30 dana od prijema.

Imajte na umu da se sadržaju kao što su e-poruke, kontakti i ćaskanja može pristupiti kroz iskustvo u proizvodu. Dodatne informacije o podacima koje možete da kontrolišete u okviru Microsoft proizvoda možete da pronađete tako što ćete posetiti naša najčešća pitanja o privatnosti (FAQs).

Ako nalog vašeg deteta nije deo Microsoft porodične grupe i nemate pristup aktivnostima deteta na kontrolnoj tabli za privatnost, onda morate da prosledite zahtev u vezi sa podacima vašeg deteta putem obrasca za podršku privatnost. Tim za privatnost će zatražiti verifikaciju naloga pre nego što ispuni zahtev.

Da biste izbrisali sve lične informacije svog deteta, morate da zatražite brisanje naloga deteta putem obrasca za zatvaranje naloga. Ova veza će vam zatražiti da se prijavite pomoću akreditiva naloga vašeg deteta. Proverite da li stranica prikazuje ispravan Microsoft nalog, a zatim sledite uputstva da biste zatražili brisanje naloga vašeg deteta. Saznajte više o tome kako da zatvorite Microsoft nalog.

Kada prosledite zahtev za zatvaranje naloga vašeg deteta, sačekaćemo 60 dana pre nego što trajno izbrišemo nalog u slučaju da se predomislite ili treba da pristupite nečemu na nalogu pre nego što se trajno zatvori i izbriše. Tokom perioda čekanja, nalog je označen za zatvaranje i trajno brisanje, ali i dalje postoji. Ako želite da ponovo otvorite Microsoft nalog svog deteta, samo se ponovo prijavite u tom periodu od 60 dana. Otkazaćemo zatvaranje naloga i nalog će biti ponovo pokrenut.

Šta je to Xbox? Xbox je odeljenje za igre i zabavu korporacije Microsoft. Xbox hostuje internet mrežu koja se sastoji od softvera i omogućava iskustava na mreži koja prelaze više platformi. Ova mreža omogućava vašem detetu da pronađe i igra igre, pregleda sadržaj i poveže se sa prijateljima na Xbox konzoli i drugim igračkim i društvenim mrežama.

Kada se korisnici prijave na Xbox, u aplikacije, igre ili na Xbox konzolu, dodeljujemo jedinstveni identifikator uređaju. Na primer, kada je njihova Xbox konzola povezana na Internet i prijave se na konzolu, mi identifikujemo koju konzolu i koju verziju operativnog sistema konzole koriste.

Xbox nastavlja da pruža nova iskustva u klijentskim aplikacijama koje su povezane i podržane uslugama poput Xbox mreže i igara u oblaku. Kada smo prijavljeni na Xbox iskustvo, prikupljamo potrebne podatke kako bismo pomogli da ova iskustva budu sigurna, bezbedna, ažurna i da rade na očekivani način.

Podaci koje prikupimo kada kreirate Xbox profil. Od vas kao roditelja ili staratelja se traži da date saglasnost za prikupljanje ličnih podataka od deteta mlađeg od 13 godina ili kako je drugačije određeno u vašoj nadležnosti. Uz vaše odobrenje, vaše dete može da ima Xbox profil i da koristi mrežnu Xbox mrežu. Tokom kreiranja podređenog Xbox profila, prijavićete se sopstvenim Microsoft nalogom da biste potvrdili da ste odrasli organizator u svojoj porodičnoj grupi Microsoft. Prikupljamo alternativnu adresu e-pošte ili broj telefona kako bismo povećali sigurnost naloga. Ako je vašem detetu potrebna pomoć u pristupu svom nalogu, moći će da koristi jednu od ovih alternativa da potvrdi da je vlasnik Microsoft naloga.

Prikupljamo ograničene podatke o deci, uključujući ime, datum rođenja, adresu e-pošte i region. Kada prijavite vaše dete za Xbox profil, ono dobija oznaku igrača (javni nadimak) i jedinstveni identifikator. Kada kreirate Xbox profil svog deteta, pristajete na to da Microsoft prikuplja, koristi i deli informacije na osnovu njihove postavke privatnosti i komunikacije na mreži Xbox na mreži. Postavke privatnosti i komunikacije vašeg deteta su podrazumevano postavljene na najstrože.

Podaci koje prikupljamo. Prikupljamo informacije o tome kako dete koristi Xbox usluge, igre, aplikacije i uređaje, uključujući:

 • Kada se prijavljuju i odjavljuju iz Xbox konzole, istoriju kupovine i sadržaj koji dobijaju.
 • Koje igre igraju i koje aplikacije koriste, napredak u igri, dostignuća, vreme igranja po igri i druge statističke podatke igre.
 • Podatke o performansama konzola Xbox, usluge Xbox Game Pass i drugih Xbox aplikacija, Xbox mreže, povezanih uređaja i mrežne veze, uključujući sve hardverske ili softverske greške.
 • Sadržaj koji dodaju, otpremaju ili dele preko Xbox mreže, uključujući tekst, slike i video zapise koje snimaju u igrama i aplikacijama.
 • Društvene aktivnosti, uključujući podatke o ćaskanju i interakcije sa drugim igračima i veze koje ostvaruju (prijatelji koje dodaju i ljudi koji ih prate) na Xbox mreži.

Ako vaše dete koristi Xbox konzolu ili Xbox aplikaciju na drugom uređaju koji može da pristupi Xbox mreži, a taj uređaj uključuje uređaj za skladištenje (čvrsti disk ili memorijsku jedinicu), podaci o upotrebi će se sačuvati na uređaju za skladištenje i sledeći put poslati korporaciji Microsoft kad se prijave na Xbox, čak i ako su igrali van mreže.

Xbox dijagnostički podaci. Ako vaše dete koristi Xbox konzolu, Xbox će poslati potrebne podatke korporaciji Microsoft. Potrebni podaci su minimalni podaci neophodni da bi Xbox bio siguran, bezbedan, ažuran i radi kako se očekuje.

Snimci igre. Bilo koji igrač u sesiji igre za više igrača može snimati video zapis (klipove igre) i snimati snimke ekrana svog prikaza igre. Klipovi i snimci ekrana igara drugih igrača mogu da uhvate karakter vašeg deteta u igri i oznaku igrača tokom te sesije. Ako igrač snima klipove i snimke ekrana na računaru, rezultujući klipovi mogu takođe da snimaju audio ćaskanje ako to dozvoljavaju privatnost i komunikacione postavke vašeg deteta na mreži Xbox na mreži.

Natpisi. Kada ćaskaju u stvarnom vremenu na konzoli Xbox („zabava“), igrači mogu da aktiviraju funkciju pretvaranja govora u tekst, čime se korisniku omogućava prikaz ćaskanja u obliku teksta. Ako igrač aktivira ovu funkciju, Microsoft koristi dobijene tekstualne podatke kako bi pružio natpise za ćaskanje igračima kojima je to potrebno. Ovi podaci se takođe mogu koristiti za obezbeđivanje sigurnog okruženja za igre i sprovođenje standarda zajednice za Xbox.

Korišćenje podataka. Microsoft koristi podatke koje prikupljamo za poboljšanje igračkih proizvoda i iskustava, što ih čini bezbednijim i zabavnijim tokom vremena. Podaci koje prikupljamo takođe nam omogućavaju da vašem detetu pružimo uređena iskustva. To uključuje njihovo povezivanje sa igrama, sadržajem, uslugama i preporukama.

Podaci za Xbox koje mogu drugi da pregledaju. Kada vaše dete koristi Xbox mrežu, njegovo prisustvo na mreži (koje se može podesiti da se „prikazuje van mreže“ ili „blokirano“), oznake igrača, statistika igranja i dostignuća vidljivi su drugim igračima na mreži. U zavisnosti od toga kako podesite postavke bezbednosti deteta za Xbox, ono može da deli informacije kada se igra ili komunicira sa drugima na Xbox mreži.

Bezbednost. Da bismo Xbox mrežu učinili bezbednim okruženjem za igru i sproveli standarde zajednice za Xbox, možemo da prikupljamo i pregledamo glas, tekst, slike, video zapise i sadržaj u igri (kao što su klipovi iz igara koje vaše dete otprema, razgovori koje ima i stvari koje objavljuje u klubovima i igrama).

Sprečavanje varanja i prevara. Važno nam je da obezbedimo fer okruženje za igranje. Zabranjujemo varanje, hakovanje, krađu naloga i bilo koju drugu neovlašćenu ili lažnu aktivnost kada vaše dete koristi Xbox igru na mreži ili bilo koju aplikaciju povezanu na mrežu na njihovoj Xbox konzoli, računaru ili mobilnom uređaju. Da bismo otkrili i sprečili prevaru i varanje, možemo da koristimo alatke za sprečavanje prevara i varanja, aplikacije i druge tehnologije. Takve tehnologije mogu da kreiraju digitalne potpise (poznate kao „heševi“) koristeći određene informacije prikupljene sa njihove Xbox konzole, računara ili mobilnog uređaja i način na koji koriste taj uređaj. To može da obuhvata informacije o pregledaču, uređaju, aktivnostima, identifikatorima igri i operativnom sistemu.

Xbox podaci koji se dele sa izdavačima igara i aplikacija. Kada vaše dete koristi Xbox onlajn igru ili bilo koju mrežnu aplikaciju na svojoj Xbox konzoli, računaru ili mobilnom uređaju, izdavač te igre ili aplikacije ima pristup podacima o njihovoj upotrebi da bi izdavaču pomogao da isporuči, podrži i poboljša svoj proizvoda. Ovi podaci mogu uključivati: identifikator korisnika Xbox uređaja vašeg deteta, ograničene informacije o nalogu kao što su zemlja i opseg godina, podatke o komunikaciji u igri vašeg deteta, bilo koja Xbox aktivnost sprovođenja, sesije igranja igre (na primer, potezi izvršeni u igri, vrste vozila koje ste upotrebili u igri), prisustvo vašeg deteta na Xbox mreži, vreme koje ste proveli igrajući igru ili upotrebljavajući aplikaciju, statistike, profile igrača, avatare ili slike igrača, liste prijatelja, feedovi o aktivnostima za zvanične klubove kojima pripadaju, zvanična članstva u klubovima kao i sadržaj koji ste kreirali ili poslali u igri ili aplikaciji.

Izdavači trećih strana i programeri igrica i aplikacija imaju sopstveni jedinstven i nezavistan odnos s korisnicima pa njihovo prikupljanje i korišćenje ličnih podataka podleže njihovim specifičnim smernicama privatnosti. Trebalo bi da pažljivo pregledate njihove smernice da biste utvrdili kako će oni koristiti podatke vašeg deteta. Na primer, izdavači mogu da odaberu da u okviru sopstvenih usluga otkriju ili prikažu podatke iz igre (na primer, na tabeli sa najboljim rezultatima). Njihove smernice možete pronaći povezane sa stranicama sa detaljima igre ili aplikacije u našim prodavnicama.

Saznajte više u Deljenje podataka u igrama i aplikacijama.

Da biste zaustavili deljenje podataka o igrama ili aplikacijama sa izdavačem, uklonite njegove igre ili aplikaciju sa svih uređaja na kojima su instalirani. Neki izdavački pristup podacima vašeg deteta može biti opozvan na microsoft.com/consent.

Upravljanje postavkama deteta. Kao organizator porodične grupe Microsoft, možete da upravljate detetovim informacijama i postavkama na njihovoj stranici Porodičnа bezbednost, kao i postavkama privatnosti Xbox profila iz njihove stranice Zaštita privatnosti i amp;mrežna sigurnost na servisu Xbox.

Takođe možete da koristite aplikaciju Xbox porodične postavke da biste upravljali iskustvom deteta na Xbox mreži, uključujući: potrošnju za Microsoft i Xbox prodavnice, prikazivanje Xbox aktivnosti deteta i podešavanje starosnih ocena i količinu vremena do isključivanja ekrana.

Saznajte više o upravljanju Xbox profilima u odeljku „Xbox postavke bezbednosti i privatnosti na mreži“.

Saznajte više o Microsoft porodičnim grupama u odeljku „Pojednostavite život svoje porodice“.

Zastarelo.

 • Xbox 360. Ova Xbox konzola prikuplja ograničene neophodne dijagnostičke podatke. Ovi podaci pomažu da konzola deteta funkcioniše u skladu sa očekivanjima.
 • Kinect. Kinect senzor je kombinacija kamere, mikrofona i infracrvenog senzora koji može omogućiti da se pokreti i glas koriste za kontrolu igranja igara. Na primer:
  • Ako odaberete, kamera se može koristiti za automatsko prijavljivanje na Xbox mrežu pomoću prepoznavanja lica. Ovi podaci ostaju na konzoli, ne dele se ni sa kim i mogu se izbrisati u bilo kom trenutku.
  • Za igranje igara, Kinect će mapirati rastojanja između zglobova na telu vašeg deteta kako bi stvorio prikaz figura u obliku štapa kako bi omogućio igru.
  • Kinect mikrofon može da omogući glasovno ćaskanje između igrača tokom igre. Mikrofon takođe omogućava glasovne komande za kontrolu konzole, igre ili aplikacije ili za unos pojmova za pretragu.
  • Kinect senzor se takođe može koristiti za audio i video komunikaciju putem usluga kao što je Skype.

Saznajte više o Kinect uređaju u Xbox Kinect i privatnost.

Ostale važne informacije o privatnostiOstale važne informacije o privatnostimainotherimportantprivacyinformationmodule
Rezime

U nastavku ćete pronaći dodatne informacije o privatnosti, kao što su načini na koje doprinosimo bezbednosti vaših podataka, mesto obrade vaših podataka i dužina našeg zadržavanja vaših podataka. Više informacija o korporaciji Microsoft i našoj posvećenosti zaštiti vaše privatnosti možete da pronađete na veb lokaciji Privatnost koju obezbeđuje Microsoft.

Bezbednost ličnih podatakaBezbednost ličnih podatakamainsecurityofpersonaldatamodule
Rezime

Korporacija Microsoft je posvećena zaštiti bezbednosti vaših ličnih podataka. Koristimo mnoštvo bezbednosnih tehnologija i postupaka da bismo zaštitili vaše lične podatke od neovlašćenog pristupa, korišćenja ili otkrivanja. Na primer, čuvamo lične podatke koje ste dostavili računarskim sistemima koji imaju ograničen pristup i koji se nalaze u kontrolisanim objektima. Prilikom prenosa veoma poverljivih podataka (kao što je broj kreditne kartice ili lozinka) putem interneta, štitimo ih korišćenjem tehnologije šifrovanja. Microsoft poštuje primenjivo pravo o zaštiti podataka, uključujući primenjivo pravo o obaveštavanju u slučaju narušavanja bezbednosti.

Gde čuvamo i obrađujemo lične podatkeGde čuvamo i obrađujemo lične podatkemainwherewestoreandprocessdatamodule
Rezime

Lični podaci koje prikuplja Microsoft mogu da se čuvaju i obrađuju u vašem regionu, Sjedinjenim Državama i u bilo kojoj drugoj jurisdikciji u kojoj korporacija Microsoft ili njene filijale, podružnice ili dobavljači usluga imaju svoje objekte. Microsoft održava glavne centre podataka u Australiji, Austriji, Brazilu, Kanadi, Finskoj, Francuskoj, Nemačkoj, Hongkongu, Indiji, Irskoj, Japanu, Koreji, Luksemburgu, Maleziji, Holandiji, Singapuru, Južnoj Africi, Ujedinjenom Kraljevstvu i Sjedinjenim Državama. Obično se primarna lokacija za skladištenje nalazi u regionu klijenta ili Sjedinjenim Državama, i često se rezervna lokacija nalazi u centru podataka u drugom regionu. Lokacije za skladištenje se biraju da bismo efikasno funkcionisali i pružali naše usluge, poboljšali performanse i kreirali redundanse u cilju zaštite podataka u slučaju prekida rada ili drugog problema. Preduzimamo korake kako bismo obradili podatke koje prikupljamo u okviru ove izjave o privatnosti u skladu sa odredbama ove izjave i zahtevima važećeg zakona.

Prenosimo lične podatke iz Evropskog ekonomskog prostora, Ujedinjenog Kraljevstva i Švajcarske u druge zemlje, a za neke od njih Evropska komisija još nije utvrdila da primenjuju adekvatan nivo zaštite podataka. Na primer, zakoni u njima vam možda ne garantuju ista prava, ili možda ne postoji nadležni organ koji je supervizor za privatnost kome možete da uputite svoje žalbe. Kada obavljamo takve prenose podataka, koristimo različite pravne mehanizme, uključujući ugovore poput standardnih ugovornih klauzula koje je objavila Evropska komisija na osnovu Odluke o primeni odluke Komisije 2021/914, kako bismo zaštitili vaša prava i omogućili da te zaštite prate vaše podatke. Da biste saznali više o odlukama Evropske komisije o adekvatnosti zaštite ličnih podataka u zemljama gde Microsoft obrađuje lične podatke, pročitajte članak na veb sajt Evropske komisije.

Microsoft Corporation je u skladu sa EU-SAD okvirom privatnosti podataka (EU-SAD. DPF), UK proširenjem za EU-SAD. DPF, i švajcarsko-američkim Okvirom privatnosti podataka (Švajcarsko-američki DPF) kako je naložilo Ministarstvo trgovine SAD. Microsoft Corporation je certificirao Ministarstvo poljoprivrede SAD-a da se pridržava EU-SAD Principa okvira privatnosti podataka (EU-SAD DPF principi) u vezi sa obradom ličnih podataka primljenih od Evropske unije oslanjajući se na EU-SAD DPF i iz Ujedinjenog Kraljevstva (i Gibraltara) u zavisnosti od UK proširenja na EU-SAD DPF. Microsoft Corporation je certificirao Ministarstvo poljoprivrede SAD-a da se pridržava švajcarsko-američkih Principa okvira privatnosti podataka (švajcarsko-američki DPF principi) u vezi sa obradom ličnih podataka primljenih iz Švajcarske u skladu sa švajcarsko-američkim DPF. U kontekstu daljeg prenosa, Microsoft Corporation ima odgovornost za obradu ličnih podataka koje primi u skladu sa DPF-om, a zatim ih prenosi trećoj strani koja deluje kao agent u naše ime. Microsoft Corporation ostaje odgovoran prema DPF-u ako naš agent obrađuje takve lične podatke na način koji nije u skladu sa DPF-om, osim ako Microsoft Corporation može da dokaže da nismo odgovorni za događaj koji je doveo do štete. Ako postoji bilo kakav sukob između uslova u ovoj izjavi o privatnosti i EU-U.S. DPF principima i/ili Swiss-U.S. DPF principima, principi će prevladati. Da biste saznali više o programu Data Privacy Framework (DPF) i da biste prikazali našu certifikaciju, posetite posetite veb lokaciju Okvir privatnosti podataka Ministarstva trgovine SAD-a. Američke podružnice korporacije Microsoft Corporation, navedene u podnesku o samostalnoj certifikaciji, takođe se pridržavaju DPF principa – više informacija potražite u listi na lokaciji Microsoft subjekti ili podružnice u SAD koji se pridržavaju DPF principa.

Ako imate pitanja ili pritužbe u vezi sa tim što Microsoft primenjuje DPF Frameworks, ohrabrujemo vas da nam se obratite putem našeg veb obrazac. Sve pritužbe u vezi sa DPF Frameworks koje Microsoft ne može direktno da reši, sarađujemo sa relevantnim Autoritetom za zaštitu podataka EU, ili komisijom koju su uspostavile evropske vlasti za zaštitu podataka, za rešavanje sporova sa pojedincima iz EU, komesarom za informacije UK (za pojedince iz Ujedinjenog Kraljevstva) i švajcarskog federalnog komesara za zaštitu podataka i informacija (FDPIC) za rešavanje sporova sa švajcarskim pojedincima. Obratite nam se ako želite da vam pružimo kontakt informacije vašeg nadležnog organa za zaštitu podataka. Kao što je detaljnije objašnjeno u DPF principima, dostupna vam je opcija obavezujuće arbitraže za preostale pritužbe koje nisu rešene nijednim drugim sredstvom. Microsoft poštuje nadležnosti Savezne trgovinske komisije (Federal Trade Commission, FTC) SAD za ispitivanje i primene mera.

Pojedinci čiji su lični podaci zaštićeni japanskim Zakonom o zaštiti ličnih podataka treba da pogledaju članak Veb lokacija japanske komisije za zaštitu ličnih podataka (objavljen samo na japanskom) za više informacija o Komisijinoj reviziji sistema zaštite ličnih podataka određenih zemalja. Za pojedince u Japanu kliknite ovdeza dodatne informacije o obradi informacija prema Zakonu o telekomunikacijama (samo na japanskom).

Naše zadržavanje ličnih podatakaNaše zadržavanje ličnih podatakamainOurretentionofpersonaldatamodule
Rezime

Microsoft zadržava lične podatke onoliko dugo koliko je neophodno za pružanje proizvoda i obavljanje transakcija koje ste zahtevali, ili u druge legitimne svrhe, kao što je usklađenost sa našim pravnim obavezama, rešavanje sporova i sprovođenje naših sporazuma i ugovora. Pošto ove potrebe mogu da se razlikuju za različite tipove podataka, kontekste naših interakcija ili vidove vašeg korišćenja proizvoda, stvarni periodi zadržavanja mogu značajno da se razlikuju.

U ostale kriterijume za određivanje perioda zadržavanja spada sledeće:

 • Da li korisnici pružaju, kreiraju ili održavaju podatke očekujući da ćemo ih zadržati sve dok oni ne potvrde da žele da se ti podaci uklone? Neki od primera su dokument sačuvan u usluzi OneDrive ili e-poruka u prijemnom poštanskom sandučetu usluge Outlook.com. U tim slučajevima, težimo tome da održavamo podatke sve dok ih aktivno ne izbrišete, recimo, tako što prebacite e-poruku iz prijemnog poštanskog sandučeta usluge Outlook.com u fasciklu „Izbrisane stavke“, a zatim ispraznite tu fasciklu (kada je fascikla „Izbrisane stavke“ prazna, te ispražnjene stavke ostaju u našem sistemu najviše 30 dana pre nego što ih konačno izbrišemo). (Imajte u vidu to da možda postoje drugi razlozi za ranije brisanje podataka, na primer, ako prekoračite ograničenje za količinu podataka koje možete da uskladištite u okviru naloga.)
 • Da li postoji automatska kontrola, poput Microsoft kontrolne table za zaštitu privatnosti, koja omogućava klijentu da u svakom trenutku pristupi ličnim podacima i da ih izbriše? Ako ne postoji, obično se usvaja skraćeno vreme zadržavanja podataka.
 • Da li se radi o osetljivim ličnim podacima? Ako je tako, za njih se obično usvaja skraćeno vreme zadržavanja.
 • Da li je Microsoft usvojio i objavio određeni period zadržavanja za određeni tip podataka? Na primer, kod Bing upita za pretragu uklanjamo mogućnost identifikacije sačuvanih upita tako što uklanjamo celu IP adresu nakon 6 meseci, a nakon 18 meseci ID oznake kolačića i ostale identifikatore za više sesija koji se koriste za identifikovanje određenog naloga ili uređaja.
 • Da li je korisnik pristao na duže periode zadržavanja? Ako jeste, zadržaćemo podatke u skladu sa njegovim pristankom.
 • Da li Microsoft mora da se pridržava zakonskih, ugovornih ili sličnih obaveza kod zadržavanja ili brisanja podataka? Primeri mogu da uključuju zakone o obaveznom zadržavanju podatka u merodavnim zakonodavstvima, vladine uredbe za čuvanje podataka relevantnih za istragu ili zadržavanje podataka zbog vođenja parnice. Važi i obrnuto: ako imamo zakonsku obavezu da uklonimo nezakonit sadržaj, mi ćemo to uraditi.
Privatnost podataka države SADPrivatnost podataka države SADmaincaliforniaconsumerprivacyactmodule
Rezime

Ako ste stanovnik SAD, obrađujemo vaše lične podatke u skladu sa važećim zakonima o privatnosti podataka države SAD, uključujući Kalifornijski zakon o privatnosti potrošača (CCPA). Ovaj odeljak naše izjave o privatnosti sadrži informacije koje zahtevaju CCPA i drugi zakoni o privatnosti podataka u SAD i dopunjuje našu izjavu o privatnosti.

Imajte na umu da bi nedavne izmene CCPA i drugih državnih zakona o privatnosti podataka trebalo da stupe na snagu 2023. godine; međutim, pravila koja se primenjuju na neke od ovih zakona još uvek nisu dovršena. Neprekidno radimo na boljem usaglašavanju sa ovim zakonima i ažuriraćemo procese i otkrivanja kada se ova pravila primene dovrše.

Takođe, pogledajte naše Obaveštenje o zakonima o privatnosti podataka u državama SAD i države Vašington Smernice za privatnost podataka o zdravlju potrošača za dodatne informacije o podacima koje prikupljamo, obrađujemo, delimo i otkrivamo, kao i o vašim pravima u skladu sa važećim zakonima o privatnosti podataka u SAD.

Prodaja. Ne prodajemo vaše lične podatke. Zato ne nudimo mogućnost odustajanja od davanja pristanka za prodaju ličnih podataka.

Deli. U personalizovane svrhe oglašavanja možemo da „delimo“ vaše lične podatke, kao što je definisano u okviru zakona Kalifornije i drugih primenljivih državnih zakona u SAD. Kao što je navedeno u našem odeljku Oglašavanje ne pružamo personalizovano oglašavanje deci čiji datum rođenja na njihovom Microsoft nalogu ukazuje na to da imaju manje od 18 godina.

Na dolenavedenoj listi sa znakovima za nabrajanje prikazujemo strukturu kategorija podataka koje delimo u personalizovane svrhe oglašavanja, primaoce ličnih podataka i naše svrhe obrade. Opis podataka obuhvaćenih svakom kategorijom potražite u odeljku Lični podaci koje prikupljamo.

Kategorije ličnih podataka

 • Ime i kontakt podaci
  • Primaoci: Nezavisni proizvođači koji obavljaju usluge oglašavanja na mreži za Microsoft
  • Svrha obrade: Isporuka personalizovanog oglašavanja na osnovu vaših interesovanja
 • Demografski podaci
  • Primaoci: Nezavisni proizvođači koji obavljaju usluge oglašavanja na mreži za Microsoft
  • Svrha obrade: Isporuka personalizovanog oglašavanja na osnovu vaših interesovanja
 • Podaci o pretplatama i licencama
  • Primaoci: Nezavisni proizvođači koji obavljaju usluge oglašavanja na mreži za Microsoft
  • Svrha obrade: Isporuka personalizovanog oglašavanja na osnovu vaših interesovanja
 • Interakcije
  • Primaoci: Nezavisni proizvođači koji obavljaju usluge oglašavanja na mreži za Microsoft
  • Svrha obrade: Isporuka personalizovanog oglašavanja na osnovu vaših interesovanja

Pogledajte odeljak Oglašavanje„“ za više informacija o našim praksama oglašavanja, kao i odeljak Obaveštenje o zakonima o privatnosti podataka u državama SAD„“ za više informacija o „deljenju“ u svrhe personalizovanog oglašavanja u skladu sa primenjivim državnim zakonima u SAD.

Prava. Imate pravo da zahtevate da (i) otkrijemo koje lične podatke prikupljamo, koristimo, otkrivamo, delimo i prodajemo, (ii) izbrišemo vaše lične podatke, (iii) ispravimo vaše lične podatke, (iv) ograničimo upotrebu i otkrivanje vaših osetljivih podataka i (v) odustanete od „deljenja“ vaših ličnih podataka sa nezavisnim proizvođačima u svrhe personalizovanog oglašavanja na sajtovima nezavisnih proizvođača. Ove zahteve možete da podnesete sami ili putem ovlašćenog agenta. Ako koristite ovlašćenog agenta, mi pružamo vašem agentu informacije o tome detaljne smernicekako da ostvarite svoja prava na privatnost. Pogledajte naše Obaveštenje o zakonima o privatnosti podataka u državama SAD za dodatne informacije o tome kako da ostvarite ova prava. Takođe pogledajte Smernice za privatnost podataka o zdravlju potrošača države Vašington da biste dobili informacije o pravima koja su dostupna u okviru zakona države Vašington.

Ako imate Microsoft nalog, svoja prava možete da ostvarujete putem veb lokacije Microsoft kontrolna tabla za privatnost, za šta je potrebno da se prijavite u svoj Microsoft nalog. Ako imate dodatni zahtev ili pitanja nakon korišćenja kontrolne table, možete se obratiti korporaciji Microsoft na adresi u odeljku Kako da nam se obratite, koristiti našu veb obrazac ili nazvati naš besplatni broj u SAD +1 (844) 931 2038. Ako nemate nalog, svoja prava možete da ostvarite tako što ćete nam se obratiti na prethodno naveden način. Možemo da zatražimo dodatne informacije, kao što su zemlja u kojoj boravite, adresa e-pošte i broj telefona, da bismo potvrdili vaš zahtev pre nego što ga ispunimo.

Možete da naznačite svoj izbor da odbijete saglasnost za deljenje ličnih podataka sa nezavisnim proizvođačima radi personalizovanog oglašavanja na sajtovima nezavisnih proizvođača tako što ćete posetiti našu deljenje stranice za odbijanje saglasnosti. Takođe možete da kontrolišete personalizovano oglašavanje koje vidite na Microsoft svojstvima tako što ćete posetiti našu stranica za odbijanje saglasnosti.

Ne koristimo i ne otkrivamo vaše osetljive podatke u svrhe koje nisu navedene u nastavku, bez vašeg pristanka ili kao što je dozvoljeno ili obavezno u skladu sa primenjivim zakonima. Zato ne nudimo mogućnost ograničavanja korišćenja osetljivih podataka.

Ako ostvarujete svoja prava na privatnost, imate pravo da ne budete diskriminisani. Nećemo vas diskriminisati ako koristite svoja prava na privatnost.

Obrada ličnih informacija. Na listi sa znakovima za nabrajanje u nastavku navodimo kategorije ličnih podataka koje prikupljamo, izvore ličnih podataka, svrhe u koje obrađujemo te podatke i kategorije primalaca nezavisnih proizvođača kojima obezbeđujemo lične podatke. Opis podataka obuhvaćenih svakom kategorijom potražite u odeljku Lični podaci koje prikupljamo. Pogledajte odeljak Naše zadržavanje ličnih podataka za informacije o kriterijumima zadržavanja ličnih podataka.

Kategorije ličnih podataka

 • Ime i kontakt podaci
  • Izvori ličnih podataka: Interakcije sa korisnicima i partnerima sa kojima nudimo kobrendirane usluge
  • Svrhe obrade (prikupljanje i otkrivanje nezavisnim proizvođačima): Obezbeđivanje naših proizvoda; odgovaranje na pitanja klijenata; pomoć, bezbednost i rešavanje problema; i marketing
  • Primaoci: Dobavljači usluga i entiteti usmereni na korisnike
 • Akreditivi
  • Izvori ličnih podataka: Interakcije sa korisnicima i organizacijama koje predstavljaju korisnike
  • Svrhe obrade (prikupljanje i otkrivanje nezavisnim proizvođačima): Obezbeđivanje naših proizvoda; potvrda identiteta i pristup nalogu; i pomoć; bezbednost i rešavanje problema
  • Primaoci: Dobavljači usluga i entiteti usmereni na korisnike
 • Demografski podaci
  • Izvori ličnih podataka: Interakcije sa korisnicima i kupovine od posrednika za podatke
  • Svrhe obrade (prikupljanje i otkrivanje nezavisnim proizvođačima): Obezbeđivanje i personalizacija naših proizvoda; razvoj proizvoda; pomoć, bezbednost i rešavanje problema; i marketing
  • Primaoci: Dobavljači usluga i entiteti usmereni na korisnike
 • Podaci o plaćanju
  • Izvori ličnih podataka: Interakcija sa korisnicima i finansijskim institucijama
  • Svrhe obrade (prikupljanje i otkrivanje nezavisnim proizvođačima): Тransakcije trgovine, procesne transakcije; ispunjavanje porudžbina; pomoć, bezbednost i rešavanje problema; i otkrivanje i sprečavanje prevare
  • Primaoci: Dobavljači usluga i entiteti usmereni na korisnike
 • Podaci o pretplatama i licencama
  • Izvori ličnih podataka: Interakcije sa korisnicima i organizacijama koje predstavljaju korisnike
  • Svrhe obrade (prikupljanje i otkrivanje nezavisnim proizvođačima): Obezbeđivanje, personalizacija i aktiviranje naših proizvoda; korisnička podrška; pomoć, bezbednost i rešavanje problema; i marketing
  • Primaoci: Dobavljači usluga i entiteti usmereni na korisnike
 • Interakcije
  • Izvori ličnih podataka: Interakcije sa korisnicima uključujući podatke koje Microsoft generiše kroz te interakcije
  • Svrhe obrade (prikupljanje i otkrivanje nezavisnim proizvođačima): Obezbeđivanje i personalizacija naših proizvoda; poboljšanje proizvoda; razvoj proizvoda; marketing; i pomoć, bezbednost i rešavanje problema
  • Primaoci: Dobavljači usluga i entiteti usmereni na korisnike
 • Sadržaj
  • Izvori ličnih podataka: Interakcije sa korisnicima i organizacijama koje predstavljaju korisnike
  • Svrhe obrade (prikupljanje i otkrivanje nezavisnim proizvođačima): Obezbeđivanje naših proizvoda; sigurnost; i pomoć, bezbednost i rešavanje problema
  • Primaoci: Dobavljači usluga i entiteti usmereni na korisnike
 • Video zapisi ili snimci
  • Izvori ličnih podataka: Interakcija sa korisnicima i javno dostupnim izvorima
  • Svrhe obrade (prikupljanje i otkrivanje nezavisnim proizvođačima): Obezbeđivanje naših proizvoda; poboljšanje proizvoda; razvoj proizvoda; marketing; pomoć, bezbednost i sigurnost
  • Primaoci: Dobavljači usluga i entiteti usmereni na korisnike
 • Povratne informacije i ocene
  • Izvori ličnih podataka: Interakcije sa korisnicima
  • Svrhe obrade (prikupljanje i otkrivanje nezavisnim proizvođačima): Obezbeđivanje naših proizvoda; poboljšanje proizvoda; razvoj proizvoda; korisnička podrška; i pomoć, bezbednost i rešavanje problema
  • Primaoci: Dobavljači usluga i entiteti usmereni na korisnike

Gore navedena lista sa znakovima za nabrajanje sadrži primarne izvore i svrhe obrade za svaku kategoriju ličnih podataka, ali mi takođe prikupljamo lične podatke iz izvora navedenih u odjeljku Lični podaci koje prikupljamo, kao što su projektanti koji kreiraju iskustva pomoću Microsoft proizvoda ili za te proizvode. Osim toga, lične podatke svih kategorija obrađujemo u svrhe koje su navedene u odeljku Način na koji koristimo lične podatke, kao što je ispunjavanje naših pravnih obveza, razvoj naših zaposlenih i istraživanje.

Podleže vašem postavke privatnosti, vašem pristanku i u zavisnosti od proizvoda koje koristite i vaših izbora, možemo da prikupljamo, obrađujemo ili otkrivamo određene lične podatke koji se kvalifikuju kao „osetljivi podaci“ prema primenljivim zakonima o privatnosti podataka u SAD. Osetljivi podaci su podskup ličnih podataka. Na listi u nastavku navodimo kategorije osetljivih podataka koje prikupljamo, izvore osetljivih podataka, svrhe u koje obrađujemo te podatke i kategorije primalaca nezavisnih proizvođača sa kojima delimo osetljive podatke. Pogledajte odeljak Lični podaci koje prikupljamoza više informacija o osetljivim podacima koje možemo da prikupljamo.

Kategorije osetljivih podataka

 • Prijavljivanje naloga, finansijski nalog, broj debitne ili kreditne kartice i sredstva za pristup nalogu (bezbednosni ili pristupni kôd, lozinka, akreditivi itd.)
  • Izvori osetljivih podataka: Interakcije sa korisnicima i organizacijama koje predstavljaju korisnike
  • Svrhe obrade (prikupljanje i otkrivanje nezavisnim proizvođačima): Obezbediti proizvod i ispuniti tražene finansijske transakcije
  • Primaoci: Dobavljači usluga i dobavljači obrade plaćanja
 • Precizne informacije o geografskoj lokaciji
  • Izvori osetljivih podataka: Korisnici vrše interakciju sa proizvodima
  • Svrhe obrade (prikupljanje i otkrivanje nezavisnim proizvođačima): Obezbeđivanje tražene usluge; poboljšanje proizvoda; neki atributi mogu biti otkriveni nezavisnim proizvođačima radi pružanja usluge
  • Primaoci: Korisnici i dobavljači usluga (pogledajte odeljak Windows lokacijske usluge i snimanje naše izjave o privatnosti za više informacija)
 • Rasno ili etničko poreklo, verska ili filozofska uverenja ili članstvo u Uniji
  • Izvori osetljivih podataka: Komunikacija sa korisnicima
  • Svrhe obrade (prikupljanje i otkrivanje nezavisnim proizvođačima): Sprovođenje istraživačkih studija da biste bolje razumeli kako se naši proizvodi koriste i percipiraju i u svrhu poboljšanja iskustva sa proizvodima
  • Primaoci: dobavljači usluga
 • Medicinsko ili mentalno zdravlje, seksualni život ili seksualna orijentacija
  • Izvori osetljivih podataka: Komunikacija sa korisnicima
  • Svrhe obrade (prikupljanje i otkrivanje nezavisnim proizvođačima): Sprovođenje istraživačkih studija da biste bolje razumeli kako se naši proizvodi koriste i percipiraju i u svrhu poboljšanja iskustva i pristupačnosti proizvoda
  • Primaoci: dobavljači usluga
 • Sadržaj poruka, e-poruka ili tekstualnih poruka (gde Microsoft nije predviđeni primalac komunikacije)
  • Izvori osetljivih podataka: Korisnici vrše interakciju sa proizvodima
  • Svrhe obrade (prikupljanje i otkrivanje nezavisnim proizvođačima): Obezbeđivanje naših proizvoda; poboljšanje utiska pri radu sa proizvodima; sigurnost; i pomoć, bezbednost i rešavanje problema
  • Primaoci: dobavljači usluga
 • Lični podaci prikupljeni od poznatog deteta mlađeg od 13 godina
  • Izvori osetljivih podataka: Interakcije sa korisnicima i organizacijama koje predstavljaju korisnike
  • Svrhe obrade (prikupljanje i otkrivanje nezavisnim proizvođačima): Obezbeđivanje naših proizvoda; poboljšanje proizvoda; razvoj proizvoda; preporuke; pomoć, bezbednost i sigurnost
  • Primaoci: Dobavljači usluga i entiteti usmereni na korisnike (u skladu sa vašom uslugom Microsoft Family Safety postavke)

Dok gore navedena lista sa znakovima za nabrajanje sadrži primarne izvore i svrhe obrade ličnih podataka prikupljenih od dece mlađe od 13 godina, mi takođe prikupljamo lične podatke iz izvora navedenih u odeljku Prikupljanje podataka od dece.

Ne koristimo niti otkrivamo vaše osetljive podatke u svrhe koje nisu sledeće:

 • Izvršite usluge ili obezbedite robu koju opravdano očekujete
 • Pomozite nam da obezbedimo bezbednost i integritet naših usluga, sistema i podataka, da se borimo protiv zlonamernih obmanjujućih, lažnih ili nezakonitih radnji i da zaštitimo fizičku bezbednost pojedinaca, u meri u kojoj je obrada razumno neophodna i proporcionalna
 • Za kratkoročnu privremenu upotrebu (uključujući nepersonalizovano oglašavanje), sve dok se lični podaci ne otkrivaju nezavisnom proizvođaču, ne koriste se za profilisanje i ne koriste se za promenu iskustva pojedinca van trenutne interakcije sa korporacijom Microsoft.
 • Obavljanje usluga u ime korporacije Microsoft, kao što je održavanje naloga, pružanje korisničkih usluga, obrada ili ispunjavanje naloga/transakcija, verifikacija informacija o klijentima, obrada plaćanja, obezbeđivanje finansiranja, obezbeđivanje analitike, obezbeđivanje skladištenja i slične usluge
 • Izvršite aktivnosti da biste verifikovali ili održali kvalitet ili bezbednost ili poboljšali, nadogradili ili poboljšali uslugu ili uređaj u vlasništvu ili pod kontrolom korporacije Microsoft
 • Prikupite ili obradite osetljive podatke tamo gde prikupljanje ili obrada nisu za procenu karakteristika o pojedincima
 • Sve druge aktivnosti u skladu sa svim budućim propisima koji se izdaju u skladu sa zakonima o privatnosti podataka u SAD

Deidentifikovani podaci. U nekim slučajevima, Microsoft može da obradi podatke koji su deidentifikovani. Podaci su u ovom stanju kada nismo u mogućnosti da povežemo podatke sa pojedincem na koju se ti podaci mogu odnositi bez preduzimanja dodatnih koraka. U tim slučajevima i osim ako je dozvoljeno primenjivim zakonom, takve informacije ćemo održavati u deidentifikovanom stanju i nećemo pokušavati da ponovo identifikujemo pojedinca na koga se deidentifikovani podaci odnose.

Otkrivanja ličnih podataka u poslovne ili komercijalne svrhe. Kao što je navedeno u odeljku Razlozi zbog kojih delimo lične podatke, lične podatke delimo sa trećim licima u razne poslovne i komercijalne svrhe. Primarne poslovne i komercijalne svrhe u koje delimo lične podatke jesu svrhe obrade koje su navedene u gornjoj tabeli. Međutim, lične podatke svih kategorija delimo u poslovne i komercijalne svrhe koje su navedene u odeljku Razlozi zbog kojih delimo lične podatke.

Strane koje kontrolišu prikupljanje ličnih podataka. U određenim situacijama, možemo da omogućimo nezavisnom proizvođaču da kontroliše prikupljanje vaših ličnih podataka. Na primer, aplikacije ili proširenja nezavisnih proizvođača koje se pokreću u pregledaču Windows ili Edge mogu da prikupljaju lične podatke na osnovu sopstvenih praksi.

Microsoft omogućava kompanijama za oglašavanje da prikupljaju informacije o vašoj interakciji sa našim veb lokacijama kako bi isporučili personalizovane oglase u ime korporacije Microsoft. Ova preduzeća obuhvataju: Meta, LinkedIn, Google i Adobe.

Veštačka inteligencijaVeštačka inteligencijamainartificialintelligencemodule
Rezime

Microsoft koristi moć veštačke inteligencije (AI) u mnogim našim proizvodima i uslugama, uključujući inkorporiranje generativnih funkcija veštačke inteligencije kao što su Microsoft Copilot mogućnosti. Microsoft razvoj i korišćenje veštačke inteligencije podleže Microsoft Principi veštačke inteligencije i Microsoft Odgovorni AI standardi Microsoft prikupljanju i korišćenju ličnih podataka u razvoju i primeni funkcija veštačke inteligencije je u skladu sa obavezama navedenim u ovoj izjavi o privatnosti. Detalji specifični za proizvod pružaju dodatne relevantne informacije. Možete da saznate više o tome kako Microsoft koristi veštačku inteligenciju ovde.

OglašavanjeOglašavanjemainadvertisingmodule
Rezime

Oglašavanje nam omogućava da pružamo, podržavamo i unapređujemo neke svoje proizvode. Microsoft ne koristi ono što spominjete u e-porukama, ćaskanjima između ljudi, video pozivima ili govornoj pošti, niti u dokumentima, fotografijama ili drugim ličnim datotekama za ciljano oglašavanje prema vama. Koristimo druge podatke koji su detaljno navedeni u nastavku za oglašavanje na našim Microsoft svojstvima i na svojstvima nezavisnih proizvođača. Na primer:

 • Microsoft može da koristi podatke koje prikupljamo da bi izabrao i isporučio neke od oglasa koje vidite na Microsoft veb svojstvima, kao što suMicrosoft.com, Microsoft Start i Bing.
 • Kada je u operativnom sistemu Windows omogućen ID oglašavanja u sklopu postavki privatnosti, treća lica mogu da mu pristupaju i da ga koriste (uglavnom na isti način na koji veb lokacije mogu da pristupaju jedinstvenom identifikatoru koju je sačuvan u kolačiću) za izbor i isporuku oglasa koji će se prikazivati u tim aplikacijama.
 • Možemo da delimo podatke koje prikupljamo sa unutrašnjim i spoljnim partnerima, kao što su Xandr, Yahoo ili Facebook (pogledajte ispod), tako da oglasi koje vidite u našim proizvodima i njihovim proizvodima budu relevantniji i vredniji za vas.
 • Oglašivači mogu da odluče da postave naše veb monitore na svoje lokacije ili da koriste slične tehnologije da bi dozvolili korporaciji Microsoft da na njihovim lokacijama prikuplja informacije, recimo, o aktivnostima, kupovinama i posetama; te podatke koristimo u ime klijenata koji se bave oglašavanjem kako bismo im pomogli u pružanju oglasa.

Oglasi koje vidite mogu biti izabrani na osnovu vaših podataka koje obrađujemo, kao što su interesovanja i favoriti, podaci o vašoj lokaciji, transakcije koje ste izvršili, način na koji koristite naše proizvode, upiti pretrage ili sadržaj koji pregledate. Na primer, ako prikažete sadržaj na Microsoft Start o automobilima, možemo prikazati oglase o automobilima; ako pretražujete „picerije“ u Sijetlu u usluzi Bing, možete da vidite oglase u rezultatima pretrage za restorane u Sijetlu.

Oglasi koje vidite mogu biti izabrani i na osnovu drugih informacija koje smo vremenom saznali o vama koristeći demografske podatke, informacije o lokaciji, upite pretrage, interesovanja i favorite, podatke o korišćenju iz naših proizvoda i sa naših lokacija, kao i informacije koje smo prikupili o vama sa lokacija i iz aplikacija naših oglašivača i partnera. U ovoj izjavi su ti oglasi navedeni kao „personalizovano oglašavanje“. Na primer, ako prikazujete sadržaj za igranje na xbox.com,možda ćete videti ponude za igre na Microsoft Start. Kako bismo obezbedili personalizovano oglašavanje, kombinujemo kolačiće koji su postavljeni na vaš uređaj pomoću informacija koje prikupljamo (npr. IP adresa) kada vaš pregledač ostvari interakciju sa našim veb lokacijama. Ako odbijete saglasnost za prijem personalizovanog oglašavanja, nećemo koristite podatke povezane sa ovim kolačićima.

Informacije o vama možemo da koristimo da bismo vam ponudili personalizovano oglašavanje kada koristite Microsoft usluge. Ako ste prijavljeni pomoću svog Microsoft naloga i dozvolili ste da Microsoft Edge koristi vašu aktivnost na mreži za personalizovano oglašavanje, videćete ponude za proizvode i usluge zasnovane na vašoj aktivnosti na mreži dok koristite Microsoft Edge. Da biste konfigurisali postavke privatnosti za Edge, otvorite „Microsoft Edge > Postavke > Privatnost i usluge“. Da biste konfigurisali svoju privatnost i postavke oglasa za vaš Microsoft nalog u skladu sa vašom aktivnosti na mreži u različitim pregledačima, uključujući i Microsoft Edge, ili tokom posete veb lokacijama ili aplikacijama trećih strana, idite na kontrolnu tablu na stranici privacy.microsoft.com.

Ostali detalji o našem korišćenju podataka u vezi sa oglašavanjem uključuju:

 • Najbolje prakse i obaveze u branši oglašavanja. Microsoft je član grupe Network Advertising Initiative (NAI) i pridržava se pravila ponašanja koja propisuje NAI. Takođe se pridržavamo sledećih samoregulativnih programa:
 • Ciljano oglašavanje u vezi sa zdravljem. U Sjedinjenim Američkim Državama pružamo personalizovano oglašavanje na osnovu ograničenog broja standardnih, neosetljivih kategorija interesovanja u vezi sa zdravljem, uključujući alergije, artritis, holesterol, prehlade i grip, dijabetes, zdravlje organa za varenje, glavobolju / migrenu, zdravu ishranu, zdravo srce, zdravlje muškaraca, oralno zdravlje, osteoporozu, zdravlje kože, spavanje i negu vida / očiju. Takođe ćemo personalizovati oglase na osnovu uobičajenih, neosetljivih kategorija interesovanja o zdravlju na zahtev oglašivača.
 • Deca i oglašavanje. Ne pružamo personalizovano oglašavanje deci čiji datum rođenja na njihovom Microsoft nalogu ukazuje na to da imaju manje od 18 godina.
 • Zadržavanje podataka. Kod personalizovanog oglašavanja zadržavamo podatke najviše 13 meseci, osim ako dobijemo vašu saglasnost da ih zadržimo duže.
 • Osetljivi podaci. Microsoft Advertising ne prikuplja, obrađuje ili otkriva lične podatke koji se kvalifikuju kao „osetljivi podaci“ prema važećim zakonima o privatnosti podataka u državi SAD u svrhe pružanja personalizovanog oglašavanja.
 • Deljenje podataka. U nekim slučajevima, sa oglašivačima delimo izveštaje o podacima koje smo prikupili na njihovim veb lokacijama ili oglasima.

Podaci koje prikupljaju druge oglašivačke kompanije. Oglašivači ponekad uključuju svoje veb monitore (ili one od drugih partnera u oglašavanju) u okviru svojih oglasa koje prikazujemo, omogućavajući im da postave i čitaju svoj kolačić. Osim toga, Microsoft se udružuje sa kompanijom Xandr, Microsoft kompanijom i nezavisnim reklamnim kompanijama da bi pomogla u pružanju nekih od naših usluga oglašavanja, a takođe smo dozvolili drugim nezavisnim oglasnim kompanijama da prikazuju oglase na našim lokacijama. Ta treća lica mogu da postave kolačiće na vaš računar i prikupljaju podatke o vašim aktivnostima na mreži na raznim veb lokacijama ili u uslugama na mreži. Ova preduzeća trenutno obuhvataju, ali nisu ograničena na: Facebook, Media.net, Outbrain, Taboola i Yahoo. Izaberite bilo koju od prethodnih veza da biste saznali više informacija o praksama svake kompanije, uključujući izbore koje nudi. Mnoge od ovih kompanija su takođe članiceNAI или DAA, a i jedna i druga pružaju jednostavan način za odbijanje saglasnosti za ciljano oglašavanje kompanija učesnica.

Da biste odbili saglasnost za prijem personalizovanog oglašavanja od korporacije Microsoft, posetite našu stranicu za odbijanje saglasnosti. Kada odbijete saglasnost, vaša željena postavka će biti sačuvana u kolačiću koji je specifičan za veb pregledač koji koristite. Kolačić odbijanja saglasnosti ima rok trajanja od pet godina. Ako izbrišete kolačiće na svom uređaju, moraćete ponovo da odbijete saglasnost.

Tehnologije za prepoznavanje govoraTehnologije za prepoznavanje govoramainspeechrecognitionmodule
Rezime

Tehnologije za prepoznavanje govora integrisane su u mnoge Microsoft proizvode i usluge. Microsoft obezbeđuje i funkcije prepoznavanja govora zasnovane na uređaju i funkcije prepoznavanja govora zasnovane na oblaku (na mreži). Microsoft tehnologija za prepoznavanje govora transkribuje glasovne podatke u tekst. Uz vašu dozvolu, zaposleni u korporaciji Microsoft i dobavljači koji rade za Microsoft moći će da pregledaju isečke vaših glasovnih podataka ili glasovnih klipova kako bi napravili i poboljšali naše tehnologije za prepoznavanje govora. Ova poboljšanja nam dopuštaju da napravimo bolje mogućnosti korišćenja glasa od kojih će pogodnosti imati korisnici svih naših proizvoda i usluga, bilo da su namenjeni potrošačima ili velikim preduzećima. Pre nego što zaposleni ili dobavljač pregleda glasovne podatke, štitimo privatnost svojih korisnika preduzimanjem koraka za onemogućavanje identifikacije podataka, obavezom potpisivanja ugovora o poverljivosti sa relevantnim dobavljačima i njihovim zaposlenima i njihovim obavezivanjem na poštovanje visokih standarda privatnosti. Saznajte više o korporaciji Microsoft i vašim glasovnim podacima.

Preliminarne verzije ili besplatna izdanjaPreliminarne verzije ili besplatna izdanjamainpreviewreleasesmodule
Rezime

Korporacija Microsoft nudi preliminarne verzije, verzije za insajdere, beta verzije i druga besplatna izdanja proizvoda i funkcija („preliminarne verzije“) kako bi vam omogućila da ih procenite tako što ćete pružiti korporaciji Microsoft podatke o vašem korišćenju proizvoda, uključujući povratne informacije i podatke o uređaju i korišćenju. Zbog toga pregledi mogu da automatski prikupljaju dodatne podatke, da pružaju manji broj kontrola ili da na neki drugi način sprovode mere privatnosti i bezbednosti koje se razlikuju od uobičajenih mera predstavljenih u našim proizvodima. Ukoliko koristite probnu verziju, možemo da vas kontaktiramo da bismo dobili vaše povratne informacije ili da bismo saznali da li ste zainteresovani da nastavite da koristite proizvod i nakon njegovog opšteg objavljivanja.

Izmene ove izjave o privatnostiIzmene ove izjave o privatnostimainchangestothisprivacystatementmodule
Rezime

Ažuriramo ovu izjavu o privatnosti kada je potrebno da pružimo veću transparentnost ili kao odgovor na:

 • Povratne informacije korisnika, donosilaca propisa, pripadnika branše ili akcionara.
 • Promene u našim proizvodima.
 • Promene u našim aktivnostima ili smernicama vezanim za obradu podataka.

Kada objavimo izmene ove izjave, promenićemo datum pored teksta „poslednji put ažurirano“ u zaglavlju izjave, a promene ćemo objaviti na stranici Istorija promena. Ako postoje materijalne promene u izjavi, kao što je promena svrha obrade ličnih podataka koja nije dosledna svrsi u koju su prvobitno prikupljeni, mi ćemo vas obavestiti o tome ili tako što ćemo objaviti vidljivo obaveštenje o tim promenama pre nego što one stupe na snagu ili tako što ćemo vam direktno poslati obaveštenje. Predlažemo vam da povremeno pregledate ovu izjavu o privatnosti da biste saznali kako Microsoft štiti vaše informacije.

Kako da nam se obratiteKako da nam se obratitemainhowtocontactusmodule
Rezime

Ako imate neku nedoumicu vezanu za privatnost, žalbu ili pitanje za glavnog službenika za bezbednost/službenika za zaštitu podataka u korporaciji Microsoft za svoj region, obratite nam se koristeći naš veb obrazac. Odgovorić́emo na pitanja ili nedoumice u skladu sa zakonom i u roku ne dužem od 30 dana. Takođe možete da izrazite zabrinutost ili uložite žalbu kod nadležnog organa za zaštitu podataka ili nekog drugog zvaničnika u svojoj jurisdikciji.

Kada Microsoft upravlja obradom, osim ako to nije drugačije navedeno, Microsoft Corporation i, za osobe u Evropskom ekonomskom prostoru, Ujedinjenom Kraljevstvu i Švajcarskoj, Microsoft Ireland Operations Limited predstavljaju kontrolore podataka kada je reč o ličnim podacima koje prikupljamo putem proizvoda koji podležu ovoj izjavi. Ovo su naše adrese:

 • Microsoft Privacy, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, USA. Telefon: +1 (425) 882 8080.
 • Microsoft Ireland Operations Limited, Attn: Data Protection Officer, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland. Telefon: +353 1 706 3117.

Da biste pronašli podružnicu korporacije Microsoft u svojoj zemlji ili regionu, pogledajte listu Lokacije kancelarija korporacije Microsoft u čitavom svetu.

Predstavnik korporacije Microsoft Ireland Operations Limited u okviru značenja "Umetnost". 14 švicarskog saveznog zakona o zaštiti podataka je Microsoft Schweiz GmbH, The Circle 02, 8058 Zürich-Flughafen, Švicarska.

Ako želite da ostvarite prava u skladu sa važećim zakonom o privatnosti podataka države SAD, možete da se obratite korporaciji Microsoft na adresi iznad, koristite naš veb obrazac ili pozovite naš besplatni broj u SAD +1 (844) 931 2038.

Ako ste stanovnik Kanade i njenih provincija, možete kontaktirati službenika za zaštitu podataka korporacije Microsoft za Kanadu u glavnoj kancelariji Microsoft Canada, 4400-81 Bay St, Toronto, ON, M5J 0E7, na +1 (416) 349 2506 ili koristeći naševeb obrazac.

Tamo gde važe zakoni Francuske, možete takođe da nam pošaljete konkretna uputstva za posthumno korišćenje ličnih podataka tako što ćete iskoristiti naš veb obrazac.

Ako imate tehničko pitanje ili pitanje o podršci, posetite veb lokaciju Microsoft podrška da biste saznali više o onome što nudi Microsoft podrška. Ako imate pitanje u vezi sa lozinkom ličnog Microsoft naloga, posetite stranicu podrške za Microsoft nalog.

Nudimo vam niz načina na koje možete da kontrolišete svoje lične podatke koje dobija Microsoft i da ostvarite svoja prava na zaštitu podataka. To možete da uradite tako što ćete se obratiti korporaciji Microsoft na našem veb obrazac ili na gorenavedenim informacijama ili koristeći različite alatke koje nudimo. Dodatne detalje potražite u odeljku Uputstvo za pristupanje ličnim podacima i njihovo kontrolisanje.

Proizvodi za preduzeća i projektanteProizvodi za preduzeća i projektantemainenterprisedeveloperproductsmodule
Rezime
Usluge na mreži namenjene preduzećimaUsluge na mreži namenjene preduzećimamainenterpriseservicesmodule
Rezime
Softver za preduzeća i projektante i oprema za preduzećaSoftver i oprema za preduzeća i projektantemainenterprisedevsoftwareappsmodule
Rezime
Proizvodi za produktivnost i komunikacijuProizvodi za produktivnost i komunikacijumainprodcommproductsmodule
Rezime
Microsoft 365, Office i druge aplikacije za produktivnostMicrosoft 365, Office i druge aplikacije za produktivnostmainofficeservicesmodule
Rezime
Microsoft porodicaMicrosoft porodicamainmsfamilymodule
Rezime
Microsoft TeamsMicrosoft Teamsmainteamsmodule
Rezime
OneDriveOneDrivemainonedrivemodule
Rezime
OutlookOutlookmainoutlookmodule
Rezime
SkypeSkypemainskypemodule
Rezime
SurfaceSurfacemainsurfacemodule
Rezime
Surface DuoSurface Duomainsurfaceduomodule
Rezime
LinkedInLinkedInmainlinkedinmodule
Rezime
Pretraga, Microsoft Edge i veštačka inteligencijaPretraga, Microsoft Edge i veštačka inteligencijamainsearchaimodule
Rezime
BingBingmainbingmodule
Rezime
CortanaCortanamaincortanamodule
Rezime
Microsoft EdgeMicrosoft Edgemainmsedgemodule
Rezime
Microsoft prevodilacMicrosoft prevodilacmainMicrosoftTranslatormodule
Rezime
SwiftKeySwiftKeymainswiftkeymodule
Rezime
WindowsWindowsmainwindowsmodule
Rezime

Windows je personalizovano računarsko okruženje koje omogućava da jednostavno pregledate i pristupate uslugama, željenim opcijama i sadržajima preko računarskih uređaja, od telefona i tablet uređaja do Surface Hub uređaja. Umesto da se na uređaju nalazi kao statički softver, ključne komponente operativnog sistema Windows su zasnovane na tzv. usluzi čuvanja u oblaku, a i oblak i lokalni elementi sistema Windows se redovno ažuriraju, pružajući vam tako najnovija poboljšanja i funkcije. U cilju pružanja ovog iskustva rada na računaru, prikupljamo podatke o vama, vašem uređaju i načinu na koji koristite Windows. A zbog toga što Windows smatrate svojim, pružamo vam mogućnosti izbora ličnih podataka koje prikupljamo i načina na koji ih koristimo. Imajte na umu da ako vašim Windows uređajem upravlja vaša organizacija (npr. poslodavac ili škola), organizacija može da koristi alatke centralizovanog upravljanja koje korporacija Microsoft ili drugi pružaju za pristup i obradu vaših podataka i kontrolisanje postavki uređaja (uključujući postavke privatnosti), smernica uređaja, softverskih ispravki, prikupljanje podataka koje obavljamo mi ili organizacija, odnosno drugih aspekata uređaja. Osim toga, vaša organizacija može da koristi alatke za upravljanje koje korporacija Microsoft ili drugi pružaju za pristup i obradu vaših podataka na tom uređaju, uključujući podatke o interakciji, dijagnostičke podatke i sadržaj vaših komunikacija i datoteka.

Postavke operativnog sistema Windows, ranije poznat kao postavke računara, predstavlja osnovnu komponentu operativnog sistema Microsoft Windows. On pruža prikladan interfejs za prilagođavanje željenih postavki korisnika, konfigurisanje operativnog sistema i upravljanje povezanim uređajima kako biste mogli da upravljate korisničkim nalozima, prilagodite postavke mreže i personalizujete različite aspekte operativnog sistema Windows. Windows obezbeđuje mehanizam za pristup različitim mogućnostima uređaja, kao što su kamera uređaja, mikrofon, lokacija, kalendar, kontakti, istorija poziva, poruke i još mnogo toga, uz kontrolisanje pristupa ličnim podacima. Svaka mogućnost ima sopstvenu stranicu sa postavkama privatnosti u postavkama operativnog sistema Windows, tako da možete da kontrolišete koje aplikacije mogu da koriste svaku mogućnost. Evo nekih ključnih funkcija postavki:

 1. Prilagođavanje: Možete da personalizujete različite aspekte operativnog sistema Windows, uključujući izgled i doživljaj, jezičke postavke i opcije privatnosti. Postavke operativnog sistema Windows koriste mikrofon kada kontrolišu jačinu zvuka, kameru kada koristite integrisanu kameru i lokaciju da biste promenili osvetljenost noću kako biste prilagodili Windows.
 2. Periferno upravljanje: Instalirajte periferne uređaje kao što su štampači, monitori i spoljne disk jedinice i upravljajte njima.
 3. Konfiguracija mreže: Prilagodite postavke umrežavanja, uključujući Wi-Fi, Ethernet, mobilne i VPN veze i koristiće fizičku MAC adresu, IMEI i broj mobilnog telefona ako uređaj podržava mobilnu mrežu.
 4. Upravljanje nalogom: Dodajte ili uklonite korisničke naloge, promenite postavke naloga i upravljajte opcijama prijavljivanja.
 5. Opcije na nivou sistema: Konfigurišite postavke ekrana, obaveštenja, opcije napajanja, upravljajte listom instaliranih aplikacija i još mnogo toga.
 6. Upravljanje privatnošću i bezbednošću: konfigurišite željene postavke privatnosti kao što su lokacija, prikupljanje dijagnostičkih podataka itd. Precizno podesite koje pojedinačne aplikacije i usluge mogu da pristupe mogućnostima uređaja tako što ćete ih uključiti ili isključiti.

Više informacija o prikupljanju podataka u operativnom sistemu Windows potražite na Rezime prikupljanja podataka za Windows. Ova izjava govori o Windows 10 operativnom sistemu Windows 11 i referencama na Windows u ovom odeljku koje se odnose na te verzije proizvoda. Starije verzije operativnog sistema Windows (u koje spadaju i Windows Vista, Windows 7, Windows 8 i Windows 8.1) podležu svojim izjavama o privatnosti.

AktivacijaAktiviranjemainactivationmodule
Rezime

Kada aktivirate Windows, specifična šifra proizvoda je povezana sa uređajem na kome je instaliran softver. Šifra proizvoda i podaci o softveru i uređaju se šalju korporaciji Microsoft radi validacije vaše licence softvera. Ovi podaci se mogu ponovo poslati ako postoji potreba da se vaša licenca ponovo aktivira ili potvrdi. Na telefonima koji koriste Windows, identifikatori uređaja i mreže, kao i lokacija uređaja u vreme prvog uključivanja uređaja se takođe šalju korporaciji Microsoft radi registracije garancije, popunjavanja zaliha i prevencije prevara.

Istorija aktivnostiIstorija aktivnostimainactivityhistorymodule
Rezime

Istorija aktivnosti vam pomaže da pratite zadatke koje obavljate na uređaju, kao što su aplikacije i usluge koje koristite, datoteke koje otvarate i veb lokacije koje pretražujete. Istorija aktivnosti se kreira kada koristite različite aplikacije i funkcije kao što su zastarela verzija pregledača Microsoft Edge, neke Microsoft Store aplikacije i Microsoft 365 aplikacije i skladište se lokalno na vašem uređaju.

Možete da isključite ili uključite postavke za lokalno skladištenje istorije aktivnosti na svom uređaju, a možete i da obrišete istoriju aktivnosti uređaja u bilo kom trenutku tako što ćete otići na stranicu Privatnost > Istorija aktivnostiu aplikaciji Postavke operativnog sistema Windows. Saznajte više o istoriji aktivnosti u sistemu Windows.

ID oglašavanjaID oglašavanjamainadvertisingidmodule
Rezime

Windows za svaku osobu koja koristi uređaj generiše jedinstveni ID oglašavanja koji projektanti aplikacija i mreže za oglašavanje mogu da koriste za sopstvene namene, uključujući pružanje relevantnih oglasa u aplikacijama. Kada je ID oglašavanja omogućen, i aplikacije koje pripadaju korporaciji Microsoft i nezavisnim proizvođačima mogu da mu pristupaju i da ga koriste na isti način na koji veb lokacije mogu da pristupaju jedinstvenom identifikatoru koju je sačuvan u kolačiću i da ga koriste. Tako projektanti aplikacija i mreže za oglašavanje mogu da koriste vaš ID oglašavanja kako bi vam obezbedili relevantnije oglase i druge personalizovane doživljaje u svojim aplikacijama i na vebu. Microsoft prikuplja ID oglašavanja u ovde opisane svrhe samo kada omogućite ID oglašavanje u sklopu postavki privatnosti.

Postavka ID-a oglašavanja se odnosi na Windows aplikacije koje koriste identifikator oglašavanja sistema Windows. U svakom trenutku možete da isključite pristup ovom identifikatoru tako što ćete isključiti ID oglašavanja u aplikacji Windows postavki. Ako se odlučite da ga ponovo uključite, ID oglašavanja će biti poništen i generisaće se novi identifikator. Kada aplikacija nezavisnog proizvođača pristupi ID-u oglašavanja, način na koji ga koristi podleže smernicama privatnosti te aplikacije. Saznajte više o ID-u oglašavanja u sistemu Windows.

Postavka za ID oglašavanja ne važi za druge vidove oglašavanja zasnovane na interesovanjima koje isporučuje Microsoft ili nezavisni proizvođači, kao što su kolačići koji se koriste za prikaz oglasa zasnovanih na interesovanjima na veb lokacijama. Proizvodi nezavisnih proizvođača kojima se pristupa preko sistema Windows ili su na njemu instalirani mogu da pružaju i druge oblike oglašavanja zasnovanog na interesovanjima u skladu sa sopstvenim smernicama za privatnost. Microsoft pruža druge oblike oglasa zasnovanih na interesovanjima u određenim Microsoft proizvodima, direktno i u saradnji sa nezavisnim dobavljačima usluge oglašavanja. Više informacija tome kako Microsoft koristi podatke za oglašavanje potražite u odeljku Način na koji koristimo lične podatke ove izjave.

DijagnostikaDijagnostikamaindiagnosticsmodule
Rezime

Microsoft prikuplja Windows dijagnostičke podatke da bi rešavao probleme i da bi Windows uvek bio ažuriran, bezbedan i bez nepravilnosti u radu. To nam takođe pomaže i da unapredimo Windows i srodne Microsoft proizvode i usluge i da korisnicima koji su uključili postavku „Prilagođena iskustva“ obezbedimo relevantnije savete i preporuke za prilagođavanje proizvoda i usluga za Windows korporacije Microsoft i nezavisnih proizvođača potrebama korisnika. Ovi podaci se prenose korporaciji Microsoft i skladište sa nekim jedinstvenim identifikatorima koji nam mogu pomoći da prepoznamo pojedinačnog korisnika na individualnom uređaju i da razumemo probleme sa uslugom koje uređaj ima i načine korišćenja.

Postoje dva nivoa dijagnostičkih podataka i podataka o aktivnostima: obavezni dijagnostički podaci i neobavezni dijagnostički podaci. U određenoj dokumentaciji proizvoda i drugim materijalima Obavezni dijagnostički podaci se nazivaju Osnovnim dijagnostičkim podacima, a Neobavezni dijagnostički podaci Potpunim dijagnostičkim podacima.

Ako organizacija (kao što je poslodavac ili škola) koristi Microsoft Entra ID za upravljanje nalogom koji vam pruža i upisuje uređaj u konfiguraciju Windows dijagnostički podaci procesora, obrada dijagnostičkih podataka u vezi sa operativnim sistemom Windows od strane korporacije Microsoft regulisana je ugovorom između korporacije Microsoft i organizacije. Ako neka organizacija koristi Microsoft alatke za upravljanje ili angažuje Microsoft da upravlja vašim uređajem, Microsoft i organizacija će sa vašeg uređaja koristiti i obrađivati dijagnostičke podatke i podatke o greškama da bi omogućili upravljanje, nadzor i rešavanje problema na uređajima kojima upravlja organizacija, kao i u druge svrhe organizacije.

Obaveznih dijagnostičkih podataka obuhvata informacije o vašem uređaju, njegovim postavkama i mogućnostima, kao i o tome da li radi ispravno. Sakupljamo sledeće obavezne dijagnostičke podatke:

 • Podaci o uređaju, povezivanju i konfigurisanju:
  • podaci o uređaju, kao što su oni koji se odnose na tip procesora, OEM proizvođača, vrstu baterije i kapacitet, broj i vrstu kamera, firmver i svojstva memorije;
  • mogućnosti mreže i podaci o povezivanju kao što su IP adresa uređaja, mobilna mreža (uključujući IMEI broj i ime mobilnog operatera), kao i da li je uređaj povezan na besplatnu mrežu ili na onu koja se plaća;
  • podaci o operativnom sistemu i njegovoj konfiguraciji, kao što su verzija operativnog sistema i broj verzije, postavke regiona i jezika, postavke podataka o dijagnostici, kao i da li uređaj učestvuje u programu Windows insajder;
  • podaci o povezanim perifernim uređajima, kao što su model, ime proizvođača, upravljački programi i podaci o kompatibilnosti;
  • podaci o aplikacijama instaliranim na uređaju, kao što su ime, verzija i izdavač aplikacije;
 • Podatak o tome da li je uređaj spreman za ispravku i da li postoje faktori koji možda ometaju mogućnost da dobije ispravke, kao što su ispražnjena baterija, ograničen prostor na disku ili povezanost sa mrežom koja se naplaćuje.
 • Podatak o tome da li su ispravke uspešno dovršene ili su neuspele.
 • Podaci o pouzdanosti sistema za prikupljanje dijagnostičkih podataka.
 • Osnovno izveštavanje o greškama, što podrazumeva podatke o valjanosti operativnog sistema i aplikacija koji se koriste na uređaju. Na primer, osnovno izveštavanje o greškama nas upoznaje sa tim da li neka aplikacija, na primer, Microsoft bojanka ili igra nezavisnog proizvođača, nailazi na zastoje i padove.

Opcionalni dijagnostički podaci obuhvataju detaljnije informacije o uređaju i njegovim postavkama i mogućnostima, kao i o ispravnosti uređaja. Neobavezni dijagnostički podaci takođe mogu da obuhvataju podatke o veb lokacijama koja pregledate, aktivnosti na uređaju (to se ponekad naziva upotrebom) i naprednom izveštavanju o greškama, što korporaciji Microsoft omogućava da popravi i poboljša proizvode i usluge za sve korisnike. Kada odaberete da šaljete neobavezne dijagnostičke podatke, uvek će biti obuhvaćeni obavezni dijagnostički podaci, a prikupljamo i sledeće dodatne podatke:

 • Dodatni podaci o uređaju, mogućnosti povezivanja i konfiguraciji, koji ne podrazumevaju samo podatke na nivou Obavezni dijagnostički podaci.
 • Informacije o statusu i vođenju evidencije vezane za ispravnost operativnog sistema i drugih komponenti sistema pored podataka o ažuriranju i dijagnostičkim sistemima koji su prikupljeni na nivou Obavezni dijagnostički podaci.
 • Podaci o aktivnosti aplikacija, npr. koji su programi pokrenuti na uređaju, koliko dugo su pokrenuti i koliko brzo se odazivaju na unos.
 • Aktivnost pregledača, uključujući istoriju pregledanja i termine za pretragu u Microsoft pregledačima (Microsoft Edge ili Internet Explorer).
 • Poboljšano izveštavanje o greškama, uključujući stanje memorije uređaja kada dođe do pada sistema ili aplikacije (koje može nepredviđeno da sadrži korisnički sadržaj poput delova datoteke koju ste koristili kada je do problema došlo). Podaci o otkazivanju rada se nikada ne koriste za prilagođena iskustva kao što je to opisano u nastavku.

Neke podatke opisane u prethodnom tekstu možda ne prikupljamo sa vašeg uređaja, čak ni ako odaberete da šaljete neobavezne dijagnostičke podatke. Microsoft nastoji da umanji količinu neobaveznih dijagnostičkih podataka koje prikuplja sa svih uređaja tako što prikuplja samo podatke sa manjeg broja uređaja (uzorak). Kada pokrenete alatku „Prikazivač dijagnostičkih podataka“, videćete ikonu koja ukazuje na to da li vaš uređaj potpada pod uzorak i koji se konkretni podaci prikupljaju sa vašeg uređaja. Uputstva za preuzimanje alatke Prikazivač dijagnostičkih podataka možete da pronađete u aplikaciji Postavke operativnog sistema Windows u okviru Dijagnostika & povratne informacije.

Određene stavke podataka koje se prikupljaju u sklopu Windows dijagnostike podležu promenama kako bi se korporaciji Microsoft pružila fleksibilnost da prikupi potrebne podatke za opisane svrhe. Na primer, da biste omogućili korporaciji Microsoft da reši najnoviji problem sa performansama koji utiče na utisak korisnika pri radu sa računarom ili da ažurira Windows uređaj koji je nov na tržištu, Microsoft će možda morati da prikupi stavke podataka koje ranije nisu prikupljene. Aktuelnu listu tipova podataka koji se prikupljaju u Obaveznim dijagnostičkim podacima i Opcionalnim dijagnostičkim podacima potražite u odeljku Obavezni (nivo Osnovno) dijagnostički događaji i polja sistema Windows ili Opcionalni (nivo Potpuno) dijagnostički podaci u sistemu Windows. Ograničen deo informacija iz izveštaja o greškama pružamo partnerima (kao što je proizvođač uređaja) kako bismo im pomogli da reše probleme sa proizvodima i uslugama povezano, sa operativnim sistemom Windows i drugim Microsoft proizvodima i uslugama. Partnerima je dozvoljeno da koriste ove informacije isključivo radi popravke ili poboljšanja tih proizvoda i usluga. Sa izabranim trećim licima možemo da delimo i neke objedinjene dijagnostičke podatke iz kojih su uklonjeni podaci koji se mogu upotrebiti za identifikaciju korisnika, kao što su trendovi opšteg korišćenja za Windows aplikacije i funkcije. Saznajte više o dijagnostičkim podacima u sistemu Windows.

Prepoznavanje pisanja perom i kucanja. Možete da odlučite da pomognete korporaciji Microsoft da poboljša prepoznavanje unosa perom i kucanja tako što ćete slati dijagnostičke podatke o unosu perom i kucanju. Ako se opredelite za to, Microsoft će prikupljati uzorke sadržaja koji unosite ili pišete kako bi poboljšao funkcije poput prepoznavanja rukopisa, automatskog dovršavanja, predviđanja naredne reči i ispravljanja pravopisnih grešaka na brojnim jezicima kojima se služe Microsoft klijenti. Kada Microsoft prikuplja dijagnostičke podatke o unosu perom i kucanju, oni se dele u male uzorke, koji se obrađuju kako bi se uklonili jedinstveni identifikatori, poređane informacije i drugi podaci (kao što su adrese e-pošte i numeričke vrednosti) koji bi mogli da se upotrebe za rekonstrukciju originalnog sadržaja ili povezivanje unosa sa vama. Takođe uključuju povezane podatke o performansama, kao što su promene koje ručno unosite u tekst kao i reči koje ste dodali u rečnik. Saznajte više o poboljšanju pisanja perom i kucanja u sistemu Windows.

Ako uključite opciju Prilagođena iskustva, koristićemo vaše Windows dijagnostičke podatke (obavezne ili opcionalne, u skladu sa vašim izborom) da bismo vam nudili personalizovane savete, reklame i preporuke na osnovu kojih unapređujemo Microsoft iskustva. Ako ste izabrali Obavezno kao postavku za dijagnostičke podatake, personalizacija će se zasnivati na informacijama o vašem uređaju, njegovim postavkama i mogućnostima, kao i o tome da li radi ispravno. Ako ste izabrali opcionalni nivo dijagnostičkih podataka, personalizacija se takođe zasniva na informacijama o tome kako koristite aplikacije i funkcije, kao i na dodatnim informacijama o ispravnosti uređaja. Međutim, nećemo koristiti informacije o veb sajtovima koje pregledate, sadržaj datoteka ispisa nakon pada sistema, podatke o govoru, kucanju ni pisanju perom za personalizaciju kada primimo takve podatke od klijenata koji su izabrali opcionalni nivo dijagnostičkih podataka.

Prilagođeni utisci pri radu obuhvataju predloge o tome kako da prilagodite i optimizujete Windows, kao i oglase i preporuke za proizvode i usluge korporacije Microsoft i nezavisnih proizvođača, funkcije, aplikacije i hardver za vaš utisak pri radu u operativnom sistemu Windows. Na primer, da bismo vam pomogli da iskoristite većinu prednosti uređaja, možemo vam predstaviti funkcije koje su vam možda nepoznate ili koje su nove. Ako imate problem sa Windows uređajem, može vam biti ponuđeno rešenje. Može vam biti ponuđena mogućnost prilagođavanja zaključanog ekrana pomoću slika ili vam može biti prikazano više slika koje pripadaju onoj vrsti koja vam se dopada, a manje onih koje ne pripadaju toj vrsti. Ako strimujete filmove u pregledaču, možda će vam se preporučiti aplikacija iz prodavnice Microsoft Store koja omogućava efikasniji striming. Takođe, ako vam ponestaje prostora na čvrstom disku, Windows može da vam preporuči da probate OneDrive ili da kupite hardver da biste obezbedili dodatan prostor. Saznajte više o prilagođenim iskustvima u sistemu Windows.

Čvorište za povratne informacijeČvorište za povratne informacijemainfeedbackhubmodule
Rezime

Čvorište za povratne informacije pruža način za prikupljanje povratnih informacija o Microsoft proizvodima i instaliranim aplikacijama prve i treće strane. Kada koristite čvorište za povratne informacije, čvorište za povratne informacije povremeno čita listu instaliranih aplikacija da bi odredio aplikacije za koje se mogu poslati povratne informacije. Čvorište za povratne informacije određuje aplikacije instalirane na vašem uređaju preko javnih API-ja. Pored toga, za HoloLens, Čvorište za povratne informacije koristi kameru i mikrofon kada odaberete da delite okruženje i audio unos. Takođe koristi biblioteku slika i dokumenata za pristup snimcima ekrana i zapisima ekrana koje priložite za slanje kao deo povratnih informacija.

U čvorište za povratne informacije možete da se prijavite pomoću ličnog Microsoft naloga ili naloga koji ste dobili od svoje organizacije (kao što je poslodavac ili škola) koji koristite za prijavu u Microsoft proizvode. Prijava pomoću poslovnog ili školskog naloga vam omogućava da korporaciji Microsoft prosledite povratne informacije u vezi sa vašom organizacijom. Svaka povratna informacija koju date bez obzira da li koristite vaš radni ili školski nalog ili lični Microsoft nalog može biti javno vidljiva u zavisnosti od podešavanja koje su konfigurisali administratori vaše organizacije. Pored toga, ako se povratne informacije dostavljaju pomoću vašeg poslovnog ili školskog naloga, administratori vaše organizacije mogu da vide vaše povratne informacije preko centra za povratne informacije ili preko centra za administraciju.

Kada korporaciji Microsoft prosledite povratne informacije o problemu ili dodate još detalja o problemu, korporaciji Microsoft će biti poslati dijagnostički podaci za poboljšanje Microsoft proizvoda i usluga. U zavisnosti od postavki dijagnostičkih podataka u odeljku Dijagnostika i povratne informacijeaplikacije Postavke operativnog sistema Windows, čvorište za povratne informacije će automatski slati dijagnostičke podatke ili ćete imati opciju da ih pošaljete korporaciji Microsoft u trenutku kada šaljete povratne informacije. Na osnovu kategorije koja se bira prilikom slanja povratnih informacija mogu se prikupiti dodatni lični podaci koji pomažu u daljem rešavanju problema; na primer, informacije koje se odnose na lokaciju prilikom slanja povratnih informacija o uslugama lokacije ili informacija povezanih sa pogledom, prilikom slanja povratnih informacija o Mešovitoj realnosti. Microsoft takođe može deliti vaše povratne informacije zajedno sa prikupljenim podacima kada pošaljete povratne informacije sa Microsoft partnerima (kao što je proizvođač uređaja ili programer firmvera) kako bi im pomogao da reše probleme sa proizvodima ili uslugama koji funkcionišu sa operativnim sistemom Windows i drugim Microsoft proizvodima i uslugama. Saznajte više o dijagnostičkim podacima u sistemu Windows.

Potraži pomoćPotraži pomoćmaingethelpmodule
Rezime

Pronalaženje pomoći omogućava korisnicima operativnog sistema Windows da dobiju tehničku podršku za Windows i druge Microsoft aplikacije.  Pruža samouslužnu podršku (kao što su veze ka člancima pomoći ili uputstvima o tome kako Korisnici operativnog sistema Windows mogu sami da reše probleme), dijagnostiku i povezivanje klijenta sa aktivnim Microsoft agentom po potrebi. Možete da se prijavite u komponentu Pronalaženje pomoći sa Microsoft nalogom da biste kreirali slučaj za korisničku podršku.  Korisnicima poslovnih naloga takođe može biti dozvoljeno da kreiraju slučaj za korisničku podršku u zavisnosti od ugovora o podršci njihove organizacije i ako to omogući administrator zakupca.

Pronalaženje pomoći vam može predložiti da pokrenete dijagnostiku. Ako pristanete, dijagnostičkim podacima se rukuje u skladu sa odeljkom Dijagnostika.

Ako to dozvoljavaju sistemska podešavanja, sistemski mikrofon se može koristiti za snimanje pitanja podrške umesto da morate da kucate. Ovo možete da kontrolišete u „Postavkama privatnosti mikrofona“ u aplikaciji „Postavke operativnog sistema Windows“. Pronalaženje pomoći će takođe pristupiti Listi aplikacija kako bi vam pomogla pri otvaranju Čvorišta za povratne informacije za odgovarajuću aplikaciju ako odaberete da pokrenete proces povratnih informacija u okviru Pronalaženja pomoći. Sve povratne informacije će uneti i kontrolisati Čvorište za povratne informacije, kao što je opisano u odeljku „Čvorište za povratne informacije“ ove izjave o privatnosti. Pronalaženje pomoći ne koristi podatke o lokaciji kao deo svojih usluga.

Natpisi uživoNatpisi uživomainlivecaptionsmodule
Rezime

Natpisi uživo transkribuju zvuk da bi pomogli u razumevanju govornog sadržaja. Natpisi uživo mogu da generišu natpise iz bilo kog zvuka koji sadrži govor, bilo da je zvuk na mreži, zvuk koji ste preuzeli na uređaj ili zvuk primljen sa mikrofona. Transkribovanje zvuka mikrofona je podrazumevano onemogućeno.

Glasovni podaci koji su sa natpisima obrađeni su samo na vašem uređaju i ne dele se sa oblakom ili sa Microsoft. Saznajte više o natpisima uživo.

Lokacijska usluga i snimanjeLokacijska usluga i snimanjemainlocationservicesmotionsensingmodule
Rezime

Windows lokacijska usluga. Korporacija Microsoft održava lokaciju uslugu koja pomaže da se utvrdi tačan geografski položaj određenog Windows uređaja. U zavisnosti od mogućnosti uređaja, lokacija uređaja može da se utvrdi uz određeno odstupanje u tačnosti, a u nekim slučajevima i potpuno precizno. Kada na Windows uređaju omogućite lokacijsku uslugu ili ako ste dali dozvolu Microsoft aplikacijama da pristupe informacijama o lokaciji na uređajima koji nemaju operativni sistem Windows, Microsoft prikuplja podatke o baznim stanicama i Wi-Fi pristupnim tačkama i njihovim lokacijama i dodaje ih u bazu podataka o lokaciji nakon uklanjanja bilo kakvih podataka na osnovu kojih je moguće otkriti identitet osobe ili uređaja sa kojih su oni prikupljeni. Ove informacije o lokaciji koje nisu identifikovane koriste se za poboljšanje Microsoft usluga lokacije i, u nekim slučajevima, koje se dele sa partnerima dobavljača lokacija, trenutno OVDE (pogledajte https://www.here.com/) i Skyhook (pogledajte https://www.skyhook.com) da biste poboljšali lokacijske usluge dobavljača.

Windows usluge i funkcije, aplikacije koje rade u operativnom sistemu Windows i veb lokacije otvorene u Windows pregledačima mogu da pristupaju lokaciji uređaja preko sistema Windows ako vaše postavke to dozvoljavaju. Neke funkcije i aplikacije zahtevaju odobrenje za lociranje kada prvi put instalirate Windows, neke pitaju kada prvi put koristite aplikaciju, a ostale pitaju svaki put kada pristupate lokaciji uređaja. Informacije o određenim Windows aplikacijama koje koriste lokaciju uređaja potražite u odeljku Windows aplikacije ove izjave o privatnosti.

Kada neka aplikacija ili funkcija pristupi lokaciji uređaja, a prijavljeni ste pomoću Microsoft naloga, vaš Windows uređaj će takođe otpremiti svoju lokaciju u oblak u kom je preko svih vaših uređaja dostupna drugim aplikacijama ili uslugama koje koriste vaš Microsoft nalog i za koje ste dali dozvolu. Zadržaćemo samo poslednju poznatu lokaciju (svaka nova lokacija zamenjuje prethodnu). Podaci o istoriji nedavnih lokacija Windows uređaja se takođe čuvaju na uređaju, čak i ako ne koristite Microsoft nalog, a pojedine aplikacije i Windows funkcije mogu da pristupe ovoj istoriji lokacija. Istoriju lokacija uređaja možete da obrišete u bilo kom trenutku u aplikaciji Postavke operativnog sistema Windows.

U aplikaciji Postavke operativnog sistema Windows možete da pogledate koje aplikacije imaju pristup preciznoj lokaciji uređaja ili istoriji lokacija uređaja, da isključite ili uključite pristup lokaciji uređaja za pojedine aplikacije ili isključite pristup lokaciji uređaja. Takođe možete da postavite podrazumevanu lokaciju koja će se koristiti onda kada lokacijska usluga ne može da otkrije precizniju lokaciju vašeg uređaja.

Postoje određeni izuzeci u pogledu toga kako se određuje lokacija uređaja kojima se ne upravlja direktno putem postavki lokacije.

Aplikacije na radnoj površini su posebne aplikacije koje ne zahtevaju posebnu dozvolu za otkrivanje informacija o lokaciji uređaja i ne prikazuju se na listi na kojoj birate aplikacije koje mogu da koriste vašu lokaciju. Mogu se preuzeti sa Microsoft Store, preuzeti sa interneta ili instalirani sa nekom vrstom medija (kao što je CD, DVD ili USB uređaj za skladištenje). Otvaraju se pomoću .EXE, .MSI ili .DLL datoteke i obično se pokreću na vašem uređaju, za razliku od aplikacija zasnovanih na vebu (koje se pokreću u oblaku). Saznajte više o aplikacijama nezavisnih proizvođača za stone računare i o tome kako one mogu da utvrde lokaciju vašeg uređaja i kada je postavka lokacije uređaja isključena .

Neka iskustva zasnovana na vebu ili aplikacije nezavisnih proizvođača koje se prikazuju u operativnom sistemu Windows mogu da koriste druge tehnologije (kao što su Bluetooth, Wi-Fi, mobilni modem itd.) ili usluge lokacije zasnovane na tehnologiji oblaka da bi utvrdile lokaciju uređaja sa različitim stepenom tačnosti, čak i kada isključite postavku lokacije uređaja.

Osim toga, da biste lakše dobili pomoć u hitnom slučaju, svaki put kada uputite hitan poziv, Windows će pokušati da utvrdi i podeli vašu preciznu lokaciju, bez obzira na postavke lokacije. Ako vaš uređaj ima SIM karticu ili na neki drugi način koristi uslugu mobilne mreže, vaš mobilni operater će imati pristup lokaciji uređaja. Saznajte više o lokacijama u sistemu Windows.

Opšta lokacija. Ako uključite usluge lokacije, aplikacije koje ne mogu da koriste vašu preciznu lokaciju možda će i dalje imati pristup vašoj opštoj lokaciji, kao što su grad, poštanski broj ili region.

Pronađi moj uređaj. Funkcija „Pronađi moj uređaj“ omogućava administratoru Windows uređaja da pronađe lokaciju tog uređaja na lokaciji account.microsoft.com/devices. Da biste omogućili funkciju „Pronađi moj uređaj“, administrator mora da se prijavi pomoću Microsoft naloga i omogući postavku lokacije. Ova funkcija će funkcionisati čak i ako su drugi korisnici onemogućili pristup lokaciji za sve njihove aplikacije. Kada administrator pokuša da pronađe uređaj, korisnici će videti obaveštenje na sistemskoj traci poslova. Saznajte više o funkciji „Pronađi moj uređaj“ u sistemu Windows.

Snimanje. Neki Windows uređaji imaju funkciju snimanja koja vam omogućava snimanje audio i video snimaka vaše aktivnosti na uređaju, uključujući i vašu komunikaciju sa drugima. Ako odaberete da snimate sesiju, snimak će biti lokalno sačuvan na uređaju. U nekim slučajevima imate opciju prenosa snimka u neki Microsoft proizvod ili uslugu koji će ga javno emitovati. Važno: pre snimanja i/ili prenosa bilo kakve komunikacije morate da budete svesni svojih zakonskih obaveza. Tu možda spada i obaveza da prethodno dobijete pristanak svih strana u razgovoru ili svako drugo neophodno ovlašćenje. Microsoft nije odgovoran za način na koji koristite funkcije snimanja ili svoje snimke.

NaratorNaratormainnarratormodule
Rezime

Narator je aplikacija za čitanje sa ekrana koja vam pomaže da koristite Windows bez ekrana. Narator nudi inteligentan opis slika i naslova stranica i sažetke veb stranica kada naiđete na slike bez opisa i nejasne veze.

Kada želite da dobijete opis slike i pritisnete Narator + Ctrl + D, slika se šalje korporaciji Microsoft kako bi se izvršila analiza slike i generisao opis. Slike se koriste samo za generisanje opisa i Microsoft ih ne skladišti.

Kada želite da dobijete opise naslova stranica i pritisnete Narator + Ctrl + D, URL adresa veb lokacije koju posećujete se šalje korporaciji Microsoft da bi se generisao opis naslova stranice i da bi se omogućile i poboljšale Microsoft usluge, kao što su usluge pretraživača Bing, kako je prethodno opisano u odeljku o pretraživaču Bing.

Kada želite da dobijete listu popularnih veza za veb stranicu i pritisnete Narator + pritisak dvaput na S, URL adresa veb lokacije koju posećujete se šalje korporaciji Microsoft da bi se generisao sažetak popularnih veza i da bi se omogućile i poboljšale Microsoft usluge, kao što je Bing.

Ove funkcije možete da onemogućite u bilo kom trenutku tako što ćete otići u Narator > Preuzmi opise slika, naslove stranica i popularne veze u postavkama u operativnom sistemu Windows.

Takođe možete da pošaljete povratne informacije o Naratoru kako biste korporaciji Microsoft pomogli da dijagnostikuje i reši probleme sa Naratorom i poboljša Microsoft proizvode i usluge, kao što je Windows. Verbalne povratne informacije možete poslati u bilo kom trenutku u Naratoru tako što ćete pritisnuti taster Narator + ALT + F. Pomoću te naredbe pokrenućete aplikaciju Čvorište za povratne informacije što će vam omogućiti slanje verbalnih povratnih informacija. Ako omogućite postavku Pomozite nam da usavršimo Narator u aplikaciji Postavke operativnog sistema Windows, i prosledite verbalne povratne informacije putem Čvorišta za povratne informacije, nedavni podaci o uređaju i korišćenju, uključujući podatke evidencije praćenja događaja (ETL), biće prosleđeni zajedno sa verbalnim povratnim informacijama kako bi se poboljšali Microsoft proizvodi i usluge, kao što je Windows.

Povezivanje sa telefonom – Povezivanje sa sistemom WindowsPovezivanje sa telefonom – Povezivanje sa sistemom Windowsmainyourphonemodule
Rezime

Funkcija „Povezivanje sa telefonom“ vam omogućava da povežete Android telefon sa Microsoft nalogom i iPhone uređajem putem Bluetooth veze da biste se povezali sa Windows PC. Android uređaj će se povezati sa Microsoft nalogom, a iPhone će se povezati putem Bluetooth veze, što će omogućiti mnoštvo iskustava na više uređaja na svim Windows uređajima na kojima ste prijavljeni ili povezani putem Bluetooth veze. Aplikaciju Povezivanje sa telefonom možete da koristite za pregled nedavnih fotografija sa Android telefona na Windows uređaju; za upućivanje i prijem poziva uživo sa Android telefona na Windows uređaj; za prikaz i slanje tekstualnih poruka pomoću Windows uređaja; za prikaz, obustavljanje ili obavljanje drugih radnji nad obaveštenjima sa Android telefona pomoću Windows uređaja; za deljenje ekrana telefona sa Windows uređajem putem funkcije preslikavanja u aplikaciji Vaš telefon; i odmah pristupite Android aplikacijama instaliranim na vašem Android telefonu na vašem Windows uređaju. Možete da koristite „Povezivanje sa telefonom“ za upućivanje i primanje poziva sa iPhone uređaja, prikazivanje i slanje tekstualnih poruka i prikazivanje, odbacivanje ili izvršavanje drugih radnji na iPhone obaveštenju sa Windows uređaja.

Da biste koristili „Povezivanje sa telefonom“, morate da instalirate aplikaciju „Povezivanje sa sistemom Windows“ na Android uređaju. Možete i opcionalno da preuzmete „Povezivanje sa telefonom“ na iPhone.

Da biste koristili Povezivanje sa telefonom, morate da se prijavite na Microsoft nalog u funkciji Povezivanje sa telefonom na Windows uređaju i u aplikaciji Povezivanje sa sistemom Windows na Android telefonu ili Bluetooth omogućenim na iPhone uređaju. Android telefon i Windows uređaj moraju biti povezani sa internetom. Neke funkcije će zahtevati da omogućite Bluetooth i da uparite telefon sa računarom. Da biste koristili funkciju „Pozivi“, Android telefon mora da ima omogućen Bluetooth.

Tokom postavke Windows uređaja, možete odabrati da povežete telefon sa svojim Microsoft nalogom. Ovo se radi tako što se prijavite na Povezivanje sa sistemom Windows na svom Android telefonu, date dozvole i završite iskustvo uključivanja. Kada završite, aplikacija „Povezivanje sa sistemom Windows“ će sinhronizovati podatke sa svim Windows računarima na kojima ste se prijavili na Microsoft nalog. Detalje o tome kako se vaši podaci koriste potražite u nastavku.

Kako bi obezbedila funkcije aplikacije Povezivanje sa telefonom, korporacija Microsoft prikuplja podatke o učinku, korišćenju i uređaju. Na primer, u njih spadaju hardverske mogućnosti mobilnog telefona i Windows uređaja, broj i trajanje sesija u aplikaciji Povezivanje sa telefonom i vreme koje ste proveli konfigurišući aplikaciju.

Možete da prekinete vezu između Android telefona i Windows uređaja u bilo kom trenutku tako što ćete ući u postavke aplikacije Povezivanje sa telefonom i izabrati da uklonite svoj Android telefon. To možete da uradite u postavkama aplikacije Povezivanje sa sistemom Windows na Android telefonu. Detaljnije informacije potražite na stranici naša stranica podrške.

Možete da prekinete vezu između iPhone telefona i Windows uređaja u bilo kom trenutku tako što ćete ući u postavke aplikacije Povezivanje sa telefonom i izabrati da uklonite svoj iPhone telefon. To možete da uradite sa iPhone uređaja tako što ćete otići u Postavke > Bluetooth > Izabrati ime računara > kliknuti na ikonu (i) > i odabrati opciju Zaboravi ovaj uređaj. Svi korisnici mogu da uklone Bluetooth uparivanje tako što će onemogućiti iskustva.

Tekstualne poruke – Android uređaji. Aplikacija Povezivanje sa telefonom vam omogućava da pregledate tekstualne poruke sa Android telefona na Windows uređaju, kao i da šaljete tekstualne poruke pomoću Windows uređaja. Na Windows uređaju su vidljive samo tekstualne poruke koje su primljene i poslate tokom proteklih 30 dana. Ove tekstualne poruke se privremeno čuvaju na Windows uređaju. Nikada ne čuvamo tekstualne poruke na našim serverima niti menjamo ili brišemo tekstualne poruke na Android telefonu. Možete da vidite poruke poslate putem SMS-a (Short Message Service), MMS-a (Usluga razmene multimedijalnih poruka) na Android uređajima, kao i poruke poslate preko RCS-a (Rich Communication Services) na odabranim Samsung uređajima na mrežama odabranih mobilnih operatera. Da bismo obezbedili ovu funkcionalnost, aplikacija Povezivanje sa telefonom pristupa sadržaju vaših tekstualnih poruka i informacijama o kontaktu osoba ili preduzeća sa kojima razmenjujete tekstualne poruke.

Tekstualne poruke – iPhone uređaji. Aplikacija Povezivanje sa telefonom vam omogućava da pregledate tekstualne poruke sa iPhone telefona na Windows uređaje, kao i da šaljete tekstualne poruke pomoću Windows uređaja. Samo tekstualne poruke primljene i poslate u okviru Bluetooth sesije ili iMessage vidljive su na Windows uređajima. Ove tekstualne poruke se privremeno čuvaju na Windows uređaju. Nikada ne čuvamo tekstualne poruke na našim serverima niti menjamo ili brišemo tekstualne poruke na iPhone telefonu. Možete da vidite poruke poslate putem SMS (Short Message Service). Da bismo obezbedili ovu funkcionalnost, aplikacija Povezivanje sa telefonom pristupa sadržaju vaših tekstualnih poruka i informacijama o kontaktu osoba ili preduzeća sa kojima razmenjujete tekstualne poruke.

Pozivi – Android uređaji. Usluga Povezivanje sa telefonom vam omogućava da upućujete i primate pozive sa Android telefona na Windows uređaju. Putem aplikacije Povezivanje sa telefonom možete da prikažete i nedavne pozive na Windows uređaju. Da biste aktivirali tu funkciju, morate da omogućite određene dozvole, kao što su pristup evidenciji poziva i dozvole za upućivanje telefonskih poziva sa računara, na Windows uređaju i Android telefonu. Ove dozvole možete da opozovete u bilo kom trenutku na stranici postavki aplikacije Povezivanje sa telefonom na Windows uređaju i u okviru postavki Android telefona. Na Windows uređaju, u evidenciji poziva, vidljivi su samo pozivi koji su primljeni i birani tokom proteklih 30 dana. Ovi detalji o pozivima se privremeno čuvaju na Windows uređaju. Na Android telefonu ne menjamo niti brišemo istoriju poziva.

Pozivi – iPhone uređaji. Usluga Povezivanje sa telefonom vam omogućava da upućujete i primate pozive sa iPhone telefona na Windows uređaju. Putem aplikacije Povezivanje sa telefonom možete da prikažete i nedavne pozive na Windows uređaju. Da biste aktivirali ovu funkciju, morate da omogućite funkciju "Sinhronizuj kontakte" u okviru postavki Bluetooth veze na iPhone uređaju. Ovi detalji o pozivima se privremeno čuvaju na Windows uređaju. Ne menjamo niti brišemo istoriju poziva na iPhone uređaju.

Fotografije – Android uređaji. Povezivanje sa telefonom vam omogućava da kopirate, delite, uređujete, čuvate ili brišete fotografije sa svog Android telefona na Windows uređaju. Na Windows uređaju ćete u bilo kom trenutku moći da pregledate ograničeni broj najnovijih fotografija iz fascikli „Snimci kamere“ i „Snimci ekrana“ sa Android telefona. Ove fotografije se privremeno čuvaju na Windows uređaju. Kada budete snimili nove fotografije pomoću Android telefona, uklonićemo privremene kopije starijih fotografija sa Windows uređaja. Nikada ne čuvamo fotografije na našim serverima niti menjamo ili brišemo fotografije na Android telefonu.

Obaveštenja – Android uređaji. Aplikacija Povezivanje sa telefonom vam omogućava da prikažete obaveštenja sa Android telefona na Windows uređaju. U aplikaciji Povezivanje sa telefonom možete da pročitate i obustavite obaveštenja sa Android telefona putem Windows uređaja ili da obavite druge radnje u vezi sa tim obaveštenjima. Da biste aktivirali funkciju Povezivanje sa telefonom morate da omogućite određene dozvole na Windows uređaju i Android telefonu, kao što su obaveštenja o sinhronizaciji. Ove dozvole možete da opozovete u bilo kom trenutku na stranici postavki aplikacije Povezivanje sa telefonom na Windows uređaju i u okviru postavki Android telefona. Detaljnije informacije potražite na stranici naša stranica podrške.

Obaveštenja – Iphone uređaji. Aplikacija Povezivanje sa telefonom vam omogućava da prikažete obaveštenja sa iPhone telefona na Windows uređaju. U aplikaciji Povezivanje sa telefonom možete da pročitate i obustavite obaveštenja sa iPhone telefona putem Windows uređaja ili da obavite druge radnje u vezi sa tim obaveštenjima. Da biste aktivirali funkciju Povezivanje sa telefonom morate da omogućite određene dozvole na Windows uređaju i iPhone telefonu, kao što su obaveštenja o sinhronizaciji. Ove dozvole možete da opozovete u bilo kom trenutku na stranici postavki aplikacije Povezivanje sa telefonom na Windows uređaju i u okviru postavki Bluetooth veze na iPhone telefonu.

Preslikavanje ekrana telefona – Android uređaji. Na podržanim uređajima, Aplikacija Povezivanje sa telefonom vam omogućava da prikažete ekran Android telefona na Windows uređaju. Ekran Android telefona će biti vidljiv na Windows uređaju u vidu toka piksela, dok će se zvuk koji omogućite na ekranu Android telefona dok je povezan sa Windows uređajem putem aplikacije Povezivanje sa telefonom reprodukovati putem Android telefona.

Aplikacije koje se preslikavaju – Android uređaji. Na podržanim uređajima, Povezivanje sa telefonom vam omogućava da koristite svoje Android aplikacije koje su instalirane na vašem Android telefonu na vašem Windows uređaju. Na primer, možete da pokrenete muzičku aplikaciju u Windows sesiji i slušate zvuk iz te aplikacije na zvučnicima računara. Microsoft prikuplja listu vaših instaliranih Android aplikacija i nedavnih aktivnosti kako bi pružio uslugu i pokazao vam najnovije korišćene aplikacije. Microsoft ne skladišti aplikacije koje ste instalirali niti bilo koju informaciju koju aplikacija prikazuje u vašem iskustvu sa njom.

Transfer sadržaja – Android uređaji. Na podržanim uređajima, Povezivanje sa telefonom vam omogućava da kopirate i nalepite sadržaje kao što su datoteke, dokumenti, fotografije itd. između vašeg Android telefona i Windows uređaja. Možete da prenesete sadržaj sa svog Android telefona na Windows uređaj i sa Windows uređaja na Android telefon prevlačenjem i ispuštanjem sadržaja između uređaja.

Trenutna pristupna tačka – Android uređaji. Na podržanim uređajima, Povezivanje sa sistemom Windows omogućava korisnicima da dele informacije o mobilnom hotspotu sa uparenim računarom preko bezbedne Bluetooth komunikacije. Računara zatim može da se poveže sa internetom putem potpalete Windows mreže. Imajte na umu da se mogu primeniti naknade za mobilni prenos podataka u zavisnosti od paketa mobilnih podataka koji imate.

Sinhronizacija kontakata – Android uređaji. Povezivanje sa sistemom Windows vam omogućava da sinhronizujete svoje Android kontakte u Microsoft oblak da biste im pristupili u drugim Microsoft proizvodima i uslugama. Ovu funkciju možete omogućiti tako što ćete ući u postavke usluge Povezivanje sa sistemom Windows i omogućiti funkciju „Sinhronizacija kontakata“. Informacije o kontaktima se skladište na mreži i povezane su sa Microsoft nalogom. Možete da onemogućite sinhronizaciju i izbrišete ove kontakte u bilo kom trenutku. Saznajte više.

Sinhronizacija kontakata – iPhone. „Povezivanje sa telefonom“ vam omogućava da sinhronizujete kontakte sa iPhone uređaja da biste im pristupili za razmenu poruka i pozivanje. Ovu funkciju možete da omogućite tako što ćete otići u Postavke za Bluetooth na iPhone uređaju i uključiti opciju "Sinhronizuj kontakte" ispod naziva računara nakon povezivanja iPhone uređaja sa aplikacijom „Povezivanje sa telefonom“. Sinhronizovanje možete da onemogućite u bilo kom trenutku tako što ćete isključiti funkciju „Sinhronizuj kontakte“.

Pretvaranje teksta u glas. Aplikacija Povezivanje sa telefonom nudi funkcionalnosti pristupačnosti, kao što je pretvaranje teksta u glas. Možete da aktivirate funkciju pretvaranja teksta u glas, koja vam omogućava da preslušate sadržaj tekstualne poruke ili obaveštenja u vidu zvučnog zapisa. Ako aktivirate ovu funkciju, tekstualne poruke i obaveštenja će se pročitati naglas čim ih dobijete.

Office Enterprise – Android uređaji. Povezivanje sa operativnim sistemom Windows vam omogućava da ubacite fotografije u veb i desktop verzije odabranih Microsoft 365 aplikacija, kao što su PowerPoint, Excel i Word direktno sa mobilnog telefona. Ovo zahteva od vašeg IT administratora da omogući opcionalna povezana iskustva za Microsoft Office aplikacije i moraćete da povežete svoj mobilni uređaj sa svojim poslovnim ili školskim nalogom i obezbedite dozvolu za fotografije svom nalogu. Nakon ulazne migracije, sesija će trajati 15 minuta kako bi vam omogućila da prenosite fotografije sa mobilnog uređaja. Da biste ponovo koristili ovu funkciju, moraćete da skenirate QR kôd. Povezivanje sa sistemom Windows ne prikuplja informacije o vašem poslovnom ili školskom nalogu niti informacije o vašem preduzeću. Da bi pružio ovu uslugu, Microsoft koristi uslugu u oblaku za prenošenje vaših datoteka u svrhu umetanja fotografija u veb i desktop verzije odabranih Microsoft 365 aplikacija, kao što su PowerPoint, Excel i Word datoteke.

Bezbednosne i sigurnosne funkcijeBezbednosne i sigurnosne funkcijemainsecurityandsafetyfeaturesmodule
Rezime

Šifrovanje uređaja. Šifrovanje uređaja pomaže u zaštiti podataka sačuvanih na vašem uređaju tako što se šifruje pomoću tehnologije BitLocker Drive Encryption (šifrovanje sadržaja celog diska). Kada je uključeno šifrovanje uređaja, Windows automatski šifruje disk jedinicu na kojoj je instaliran Windows i generiše ključ za oporavak. Rezervna kopija BitLocker ključa za oporavak ličnog uređaja se automatski pravi na mreži na ličnom Microsoft OneDrive nalogu. Microsoft ne koristi pojedinačne ključeve za oporavak ni u kakve druge svrhe.

Alatku za uklanjanje zlonamernog softvera. Alatka za uklanjanje zlonamernih softvera (Malicious Software Removal Tool – MSRT) pokreće se na uređaju najmanje jednom mesečno u sklopu usluge Windows Update. MSRT proverava da li su uređaji zaraženi specifičnim, rasprostranjenim zlonamernim softverom (malver) i pomaže pri uklanjanju svih pronađenih pretnji. Kada MSRT radi, on uklanja malvere navedene na veb lokaciji podrške korporacije Microsoft ukoliko se taj malver nalazi na uređaju. Tokom provere postojanja malvera, biće poslat izveštaj korporaciji Microsoft sa specifičnim podacima o pronađenom malveru, greškama kao i drugi podaci o uređaju. Ako ne želite da MSRT šalje ove podatke korporaciji Microsoft, možete isključiti komponentu izveštavanja alatke MSRT.

Microsoft porodica. Roditelji mogu da koriste Microsoft Family Safety kako bi imali pregled i postavili ograničenja za način na koji njihovo dete koristi svoj uređaj. Pažljivo pregledajte informacije na Microsoft Family Safety ako odaberete da kreirate porodičnu grupu ili se pridružite. Ako živite u regionu koji zahteva dozvolu za kreiranje naloga za pristup Microsoft usluge, možda će vam biti zatraženo da zatražite ili date saglasnost roditelja. Ako je korisnik u vašem regionu mlađi od zakonske starosti, tokom procesa registracije biće mu zatraženo da zatraži pristanak od roditelja ili staratelja tako što će uneti adresu e-pošte odrasle osobe. Kada je aktivnost izveštavanja funkcije „Porodica“ uključena za dete, korporacija Microsoft će prikupljati podatke o tome kako dete koristi svoj uređaj i pružati roditeljima izveštaje o aktivnostima tog deteta. Izveštaji o aktivnosti se redovno brišu sa servera korporacije Microsoft.

SmartScreen filter Microsoft zaštitnika i Pametna kontrola aplikacija. Microsoft nastoji da zaštiti vaš uređaj i lozinke od nebezbednih aplikacija, datoteka i veb sadržaja.

SmartScreen filter Microsoft zaštitnika vam pomaže da se zaštitite kada koristite naše usluge tako što identifikuje pretnje po vas, vaš uređaj i lozinke. Ove pretnje mogu da obuhvataju potencijalno nebezbedne aplikacije ili veb sadržaj koji SmartScreen filter Microsoft zaštitnika otkrije prilikom provere veb lokacija koje posećujete, datoteka koje preuzimate i aplikacija koje instalirate i pokrenete. Kada SmartScreen filter Microsoft zaštitnika proverava sadržaj veba i aplikacije, podaci o sadržaju i uređaju se šalju korporaciji Microsoft, uključujući punu veb adresu sadržaja. Kada je potrebna dodatna analiza da bi se identifikovale bezbednosne pretnje, informacije o sumnjivom veb sajtu ili aplikaciji – kao što su prikazani sadržaj, zvukovi koji se reprodukuju i memorija aplikacije – mogu da se šalju korporaciji Microsoft. Ovi podaci će se koristiti samo u bezbednosne svrhe u otkrivanju, zaštiti od bezbednosnih incidenata, i reagovanju na njih, krađe identiteta, prevare ili drugih zlonamernih, obmanjujućih ili nezakonitih aktivnosti. Ako SmartScreen filter Microsoft zaštitnika otkrije da je sadržaj potencijalno nebezbedan, umesto sadržaja će se prikazati upozorenje. SmartScreen filter Microsoft zaštitnika se može uključiti ili isključiti u aplikaciji Windows bezbednost.

Tamo gde je podržana,Pametna kontrola aplikacija pomaže u proveri softvera koji je instaliran i radi na uređaju da bi utvrdio da li je zlonameran, potencijalno neželjen ili predstavlja druge pretnje po vas i vaš uređaj. Na podržanom uređaju, Pametna kontrola aplikacija se pokreće u režimu procene, a podaci koje prikupljamo za SmartScreen filter Microsoft zaštitnika kao što su ime datoteke, heš sadržaja datoteke,lokacija za preuzimanje i digitalni certifikati datoteke koriste se za utvrđivanje da li je uređaj dobar kandidat za korišćenje Pametna kontrola aplikacija za dodatnu bezbednosnu zaštitu. Pametna kontrola aplikacija nije omogućena i neće blokirati tokom režima procene. Neki uređaji možda neće biti dobri kandidati ako bi Pametna kontrola aplikacija inače stala na put i ometala korisnikove predviđene i legitimne zadatke, na primer, programeri – koji koriste mnogo nepotpisanih datoteka. Ako ste dobar kandidat za Kontrolu pametne aplikacije, ona će se automatski uključiti i pružiće dodatnu zaštitu uređaju izvan SmartScreen filter Microsoft zaštitnika. U suprotnom, Kontrola pametne aplikacije će biti nedostupna i trajno isključena. Ako uređaj nije podržan ili nije dobar kandidat za Kontrola pametne aplikacije, SmartScreen filter Microsoft zaštitnika će nastaviti da štiti uređaj. Kada je Kontrola pametne aplikacije omogućena i identifikuje aplikaciju kao zlonamernu, potencijalno neželjenu ili nepoznatu i nepotpisanu, ona će blokirati i obaveštavati vas pre otvaranja, pokretanja ili instaliranja aplikacije. Saznajte više o Pametna kontrola aplikacija .

Kada SmartScreen filter Microsoft zaštitnika ili Kontrola pametne aplikacije provere datoteku, podaci o datoteci se šalju korporaciji Microsoft, uključujući naziv datoteke, heš sadržaja datoteke,lokaciju preuzimanja i digitalne certifikate datoteke.

Kontrola pametne aplikacije može da se uključi ili isključi u aplikaciji Windows bezbednost.

Antivirusni program Microsoft zaštitnika. Antivirusni program Microsoft zaštitnika traži malver i drugi neželjeni softver, potencijalno neželjene aplikacije i drugi zlonamerni sadržaj na uređaju. Antivirusni program Microsoft zaštitnika se automatski uključuje kako bi zaštitio uređaj ukoliko nijedan drugi softver za zaštitu od malvera aktivno ne štiti uređaj. Ako je uključen Antivirusni program Microsoft zaštitnika, ovaj softver će nadgledati bezbednosni status uređaja. Ako je Antivirusni program Microsoft zaštitnika uključen, ili radi jer je aktivirano ograničeno periodično skeniranje, on će automatski poslati izveštaje korporaciji Microsoft koji sadrže podatke o potencijalnom malveru i drugom neželjenom softveru, potencijalno neželjenim aplikacijama i drugom zlonamernom sadržaju a takođe može poslati datoteke koje mogu sadržati zlonamerni sadržaj, kao što je malver ili nepoznata datoteka za dalju inspekciju. Ako izveštaj verovatno sadrži lične podatke, izveštaj se ne šalje automatski i biće zatraženo od vas da pre slanja potvrdite slanje. Možete da konfigurišete Antivirusni program Microsoft zaštitnika tako da ne šalje izveštaje i potencijalne malvere korporaciji Microsoft.

Govorna komanda, aktivacija pomoću glasa, pisanje perom i kucanjeGovorna komanda, aktivacija pomoću glasa, pisanje perom i kucanjemainspeechinkingtypingmodule
Rezime

Govorna komanda. Microsoft obezbeđuje i funkcije prepoznavanja govora zasnovane na uređaju i tehnologije za prepoznavanje govora zasnovane na oblaku (na mreži).

Uključivanje postavke prepoznavanja govora na mreži omogućava aplikacijama da koriste Microsoft prepoznavanje govora zasnovano na oblaku. Pored toga, u sistemu Windows 10, postavka prepoznavanja govora na mreži omogućava vam da koristite diktiranje u operativnom sistemu Windows.

Ako uključite funkciju prepoznavanja govora dok konfigurišete HoloLens uređaj ili instalirate Windows Mixed Reality, moći ćete da koristite glas za komande, diktiranje i interakcije sa aplikacijom. Na taj način ćete omogućiti postavke prepoznavanja govora zasnovane i na uređaju i na mreži. Ako ste omogućili obe postavke, uređaj će stalno osluškivati glasovni unos dok su VR slušalice sa mikrofonom uključene i slaće glasovne podatke Microsoft tehnologijama za prepoznavanje govora zasnovanim na oblaku.

Kada koristite tehnologije prepoznavanja govora zasnovane na oblaku korporacije Microsoft, bilo da ih omogućava postavka prepoznavanja govora na mreži ili kada vršite interakciju sa HoloLens uređajima ili kucanjem glasom, Microsoft prikuplja i koristi vaše glasovne snimke za pružanje usluge prepoznavanja govora kreiranjem tekstualne transkripcije izgovorenih reči u glasovnim podacima. Microsoft neće skladištiti, uzorkovati niti slušati vaše glasovne snimke bez vaše dozvole. Da biste saznali više o tome kako Microsoft upravlja vašim glasovnim podacima, pogledajte Tehnologije za prepoznavanje govora.

Možete da koristite prepoznavanje govora zasnovano na uređaju bez slanja glasovnih podataka korporaciji Microsoft. Međutim, Microsoft usluga prepoznavanja govora zasnovana na oblaku pruža preciznije prepoznavanje od prepoznavanja govora zasnovanog na uređaju. Kada se postavka prepoznavanje govora na mreži isključi, usluge govorne komande koje se ne oslanjaju na oblak i koriste samo prepoznavanje zasnovano na uređaju – kao što su naslovi uživo, Narator ili glasovni pristup – i dalje će funkcionisati i Microsoft neće prikupljati nikakve glasovne podatke.

U svakom trenutku možete da isključite prepoznavanje govora na mreži. Ovo će sprečiti sve aplikacije koje se oslanjaju na postavku prepoznavanja govora na mreži da šalju vaše glasovne podatke korporaciji Microsoft. Ako koristite HoloLens ili Windows Mixed Reality slušalice sa mikrofonom, možete da isključite prepoznavanje govora zasnovano na uređaju u bilo kom trenutku. Time ćete onemogućiti da uređaj osluškuje vaš glasovni unos. Saznajte više o prepoznavanju govora u sistemu Windows .

Aktivacija pomoću glasa. Windows za podržane aplikacije obezbeđuje mogućnost odgovaranja i preduzimanja radnji na osnovu izgovorenih ključnih reči koje se odnose na tu aplikaciju. Na primer, to omogućava aplikaciji Cortana da čuje komandu „Hey Cortana“ i odgovori na nju.

Ako ste određenoj aplikaciji dozvolili da osluškuje izgovorene ključne reči, Windows će aktivno osluškivati mikrofon kako bi utvrdio da li ste ih izgovorili. Kada se prepozna ključna reč, aplikacija će moći da pristupi snimku glasa, da ga obradi, preduzme određene radnje i odgovori na tu ključnu reč, na primer, izgovaranjem odgovora. Aplikacija može da šalje snimke glasa u sopstvene usluge u oblaku radi obrade komandi. Svaka aplikacija bi trebalo da vam zatraži dozvolu pre pristupanja snimcima glasa.

Osim toga, aktivacija pomoću glasa može da se omogući dok je uređaj zaključan. Ako je omogućena, odgovarajuća aplikacija će nastaviti da osluškuje mikrofon kako bi utvrdila da li su izgovorene ključne reči dok je uređaj zaključan i moći će da se aktivira ako bilo ko progovori u blizini uređaja. Dok je uređaj zaključan, aplikacija će moći da pristupi istim mogućnostima i informacije kao i dok je uređaj otključan.

Možete da isključite aktivaciju pomoću glasa u bilo kom trenutku. Saznajte više o aktivaciji pomoću glasa u operativnom sistemu Windows .

Čak i ako ste isključili aktivaciju pomoću glasa, određene aplikacije i usluge za stone računare trećih lica možda će i dalje osluškivati mikrofon i prikupljati glasovni unos. Saznajte više o aplikacijama trećih lica za stone računare i o tome kako one mogu da pristupe mikrofonu čak i kada su ove postavke isključene .

Kucanje glasom. U operativnom sistemu Windows 11 diktiranje je ažurirano i preimenovano kao kucanje glasom. Kucanje glasom može da koristi tehnologije prepoznavanja govora zasnovane na uređaju i tehnologije prepoznavanja govora na mreži za pokretanje usluge transkripcije govora u tekst. Takođe možete da odaberete da date doprinos glasovnim klipovima kako biste poboljšali kucanje glasom. Ako odaberete da ne doprinosite glasovnim klipovima, i dalje možete da koristite kucanje glasom. Izbor možete da promenite u bilo kom trenutku u postavkama kucanja glasom. Microsoft neće skladištiti, uzorkovati niti slušati vaše glasovne snimke bez vaše dozvole. Saznajte više o korporaciji Microsoft i vašim glasovnim podacima .

Glasovni pristup. Windows omogućava svima, uključujući osobe sa umanjenim sposobnostima za mobilnost, da kontrolišu računar i autor teksta pomoću glasa. Na primer, glasovni pristup podržava scenarije kao što su otvaranje i prebacivanje između aplikacija, pregledanje veba i čitanje i kreiranje pošte. Glasovni pristup koristi moderno prepoznavanje govora na uređaju za precizno prepoznavanja govora i podržan je bez internet veze. Saznajte više o glasovnom pristupu .

Personalizacija pisanja perom i kucanja. Vaše otkucane i rukom pisane reči se prikupljaju kako bi vam pružile prilagođenu listu reči, bolje prepoznavanje znakova koje će vam pomoći da kucate i pišete na uređaju, kao i predloge teksta koji se pojavljuju dok kucate ili pišete.

Personalizaciju pisanja perom i kucanja možete da isključite u bilo kom trenutku. Ovo će izbrisati listu reči klijenata uskladištenu na vašem uređaju. Ako ga ponovo uključite, moraćete ponovo da kreirate prilagođenu listu reči. Saznajte više o personalizaciji pisanja perom i kucanja u sistemu Windows.

Postavke sinhronizacije i pravljenja rezervne kopijePostavke sinhronizacije i pravljenja rezervne kopijemainsyncsettingsmodule
Rezime

Kada se prijavite u Windows pomoću Microsoft nalog ili poslovnog ili školskog naloga, Windows može da skladišti podatke o postavkama, datotekama i konfiguraciji uređaja na serverima korporacije Microsoft. Windows će koristiti samo uskladištene postavke, datoteke i podatke o konfiguraciji uređaja kako bi vam olakšao migriranje iskustva na drugi uređaj.

Možete da isključite ovu funkciju i sprečite Windows da skladišti vaše postavke, datoteke i podatke o konfiguraciji iz postavki operativnog sistema Windows. Možete da izbrišete podatke koji su prethodno napravili rezervnu kopiju u Microsoft nalog, tako što ćete posetiti stranicu „Uređaji Microsoft naloga“.

Saznajte više o Windows rezervnoj kopiji i postavkama sinhronizacije.

Usluge ažuriranjaUsluge ažuriranjamainupdateservicesmodule
Rezime

Usluge ažuriranja za Windows uključuju Windows Update i Microsoft Update. Windows Update je usluga koja vam pruža softverske ispravke za Windows softver i druge prateće softvere, kao što su upravljački programi i firmveri koje dostavlja proizvođač uređaja. Microsoft Update je usluga koja vam pruža softverske ispravke za druge Microsoft softvere kao što je Microsoft 365.

Windows Update automatski preuzima Windows softverske ispravke na uređaj. Možete da konfigurišete Windows Update da biste automatski instalirali ove ispravke čim postanu dostupne (preporučuje se) ili da vas Windows obavesti kada je potrebno ponovno pokretanje da biste završili instaliranje ispravki. Aplikacije dostupne preko prodavnice Microsoft Store se automatski ažuriraju preko prodavnice Microsoft Store, kao što je ranije opisano u Microsoft Store odeljku ove izjave o privatnosti.

Veb pregledači – zastarela verzija pregledača Microsoft Edge i Internet ExplorerVeb pregledači – zastareli Microsoft Edge i Internet Explorermainwebbrowsersmodule
Rezime

Ovaj odeljak se odnosi na zastarele verzije pregledača Microsoft Edge (verzije 44 i starije). Dodatne informacije o verzijama pregledača Microsoft Edge koje nisu zastarele potražite u odeljku Microsoft Edge izjave o privatnosti.

Microsoft Edge je podrazumevani veb pregledač za Windows. Internet Explorer, raniji pregledač korporacije Microsoft, takođe je dostupan za Windows. Kad god koristite veb pregledač za pristup internetu, podaci o vašem uređaju (standardni podaci o uređaju) se šalju na veb lokacije koje posećujete i u usluge na mreži koje koristite. Standardni podaci o uređaju obuhvataju IP adresu uređaja, vrstu pregledača i jezik, vreme pristupa i odgovarajuće adrese veb lokacija. Ti podaci mogu biti zabeleženi na veb serverima tih veb lokacija. Koji podaci se beleže i kako da se podaci koriste zavisi od propisa o privatnosti veb lokacija koje posećujete i veb usluga koje koristite. Osim toga, Microsoft Edge šalje jedinstveni ID pregledača određenim veb lokacijama kako bi nam omogućio razvoj objedinjenih podataka koji se koriste za poboljšanje funkcija i usluga pregledača.

Osim toga, podaci o tome kako koristite pregledač, kao što su istorija pretrage, podaci o veb obrascima, privremene internet datoteke i kolačići, čuvaju se na uređaju. Te podatke možete da izbrišete sa uređaja pomoću opcije „Brisanje istorije pregledanja“.

Microsoft Edge vam omogućava da snimate i sačuvate sadržaje na uređaju, kao što su:

 • Veb beleška. Omogućava vam da napravite pisane i tekstualne beleške na veb stranicama koje posećujete i da ih isečete, sačuvate ili podelite.
 • Aktivno čitanje. Omogućava vam da pravite liste za čitanje i upravljate njima, uključujući veb lokacije ili dokumente.
 • Čvorište. Omogućava vam da lako upravljate listama za čitanje, favoritima, preuzimanjima i istorijom, sve na jednom mestu.
 • Kačenje veb lokacije na traku zadataka. Omogućava vam da kačite omiljene lokacije na Windows traku zadataka. Veb lokacije će moći da vide koje njihove veb stranice ste zakačili kako bi mogle da vam obezbede bedž obaveštenja putem kog će vam pružati informacije o novom sadržaju na njihovim veb lokacijama koji možete da pogledate.

Neke informacije Microsoft pregledača koje se čuvaju na uređaju biće sinhronizovane na drugim uređajima kada se prijavite preko Microsoft naloga. Na primer, u pregledaču Internet Explorer te informacije uključuju istoriju pregledača i favorite, dok u pregledaču Microsoft Edge, one uključuju favorite, liste za čitanje i unose za automatsko popunjavanje obrazaca (kao što su vaše ime, adresa i broj telefona), a mogu da uključuju i podatke za proširenja koja ste instalirali. Na primer, ako u pregledaču Microsoft Edge sinhronizujete listu za čitanje na više uređaja, primerci sadržaja koje odlučite da sačuvate na svoju listu za čitanje će biti poslati svakom sinhronizovanom uređaju za kasniji prikaz. U pregledaču Internet Explorer možete da onemogućite sinhronizaciju tako što ćete izabrati stavke Start > Postavke > Nalozi > Sinhronizacija postavki. (Više informacija potražite u odeljku Postavke sinhronizacije ove izjave o privatnosti.) Takođe, možete da onemogućite sinhronizaciju informacija pregledača Microsoft Edge isključivanjem opcije sinhronizacije u postavkama pregledača Microsoft Edge.

Microsoft Edge i Internet Explorer koriste vaše upite pretrage i istoriju pregledanja da bi vam pružili brže pregledanje internet sadržaja i više relevantnih rezultata pretrage. Te funkcije uključuju:

 • Predlozi za pretragu u pregledaču Internet Explorer automatski šalju informacije koje unosite u traku adrese pregledača podrazumevanom dobavljaču usluge pretrage (kao što je Bing) kako bi ponudili preporuke pretrage dok kucate svaki znak.
 • Predlozi za pretragu i lokacije u pregledaču Microsoft Edge automatski šalju informacije koje unosite u traku adrese usluzi Bing (čak i ako ste izabrali drugog podrazumevanog dobavljača usluge pretrage) kako bi ponudili preporuke pretrage dok kucate svaki znak.

Možete da isključite ove funkcije u bilo kom trenutku. U cilju pružanja rezultata pretrage, Microsoft Edge i Internet Explorer šalju upite pretrage, standardne informacije o uređaju i lokaciji (ako imate omogućeno lociranje) vašem podrazumevanom dobavljaču usluga pretrage. Ako je Bing vaš podrazumevani dobavljač usluga pretrage, koristimo ove podatke kao što je opisano u odeljku Bing ove izjave o privatnosti.

Cortana može da vam pomogne pri pregledanju interneta u pregledaču Microsoft Edge zahvaljujući funkcijama kao što je Ask Cortana. U postavkama pregledača Microsoft Edge u svakom trenutku možete da onemogućite asistenciju pomoćnika Cortana u pregledaču Microsoft Edge. Da biste saznali više o tome kako Cortana koristi podatke i kako možete da to kontrolišete, pređite na odeljak Cortana ove izjave o privatnosti.

Windows aplikacijeWindows aplikacijemainwindowsappsmodule
Rezime

Čitav niz Microsoft aplikacija je uključen u operativni sistem Windows, a druge su dostupne u prodavnici Microsoft Store. Neke od tih aplikacija obuhvataju:

Aplikacija „Mape“. Aplikacija „Mape“ pruža usluge zasnovane na lokaciji i koristi Bing usluge za obradu vaše pretrage u okviru aplikacije „Mape“. Kada aplikacija „Mape“ može da pristupi vašoj lokaciji i omogućite usluge zasnovane na lokaciji u operativnom sistemu Windows, nakon što pokrenete pretragu pomoću tastera @ u podržanim okvirima za tekst u Windows aplikacijama, Bing usluge prikupljaju tekst koji kucate nakon pritiska na taster @ kako bi vam pružile predloge zasnovane na lokaciji. Da biste saznali više o iskustvima koje pruža Bing, pogledajte odeljak Bing ove izjave o privatnosti. Kada aplikacija „Mape“ ima pristup vašoj lokaciji, čak i kada aplikacija nije u upotrebi, Microsoft može prikupiti podatke sa kojih su uklonjeni podaci o identifikaciji o lokaciji vašeg uređaja za poboljšanje Microsoft usluga. Možete da onemogućite pristup aplikacije „Mape“ vašoj lokaciji isključivanjem usluge lokacije ili isključivanjem pristupa aplikacije „Mape“ usluzi lokacije.

Možete pratiti omiljena mesta i nedavne pretrage mape u aplikaciji „Mape“. Vaša omiljena mesta i istorija pretrage će biti uključeni kao predlozi za pretragu. Ako aplikaciji „Mape“ odobrite pristup kameri moći ćete da snimite lokaciju gde su se fotografije snimile – na primer, fotografija automobila će vam takođe reći gde je parkiran vaš automobil. Takođe možete da delite svoju lokaciju sa drugim osobama u kontaktima. Ako ste prijavljeni preko Microsoft naloga, vaša omiljena mesta, istorija pretraživanja i određene postavke aplikacija će biti sinhronizovane na drugim uređajima i uslugama. Više informacija potražite u odeljku Postavke sinhronizacije i pravljenja rezervne kopije ove izjave o privatnosti.

Aplikacija „Kamera“. Ako dozvolite aplikaciji „Kamera“ da koristi vašu lokaciju, podaci o lokaciji se umeću u fotografije i video zapise koje snimate uređajem. Ostali opisni podaci, kao što su model kamere i datum snimanja slike ili video zapisa, takođe su ugrađeni u fotografije i video zapise. Ako se odlučite da podelite fotografiju ili video zapis, svi dodati podaci će biti dostupni osobama i uslugama sa kojima ih delite. Kada je jednom omogućeno, aplikaciji „Kamera“ uvek možete onemogućiti pristup vašoj lokaciji tako što ćete isključiti sav pristup usluzi lokacije u meniju „Postavke“ vašeg uređaja ili isključiti pristup aplikaciji „Kamera“ usluzi lokacije.

Kada je aplikacija „Kamera“ otvorena, prikazuje pravougaonike koje je izabrana kamera otkrila za područja na slici koja se potencijalno koriste za poboljšanje slike. Aplikacija „Kamera“ ne zadržava nikakve podatke za poboljšanje slike. Uvek možete da promenite postavke pristupa kameri u meniju „Postavke“ operativnog sistema Windows. Aplikacija "Kamera" koristi različite mogućnosti uređaja kao što su lokacija, kamera, mikrofon, video i biblioteka slika. Posetite Microsoft Store da biste saznali više.

Aplikacije „Fotografije“. Dostupne su dve verzije aplikacije „Fotografije“. Ažurirana aplikacija Fotografije uključuje funkcije kao što su iCloud integracija i prikazi lokalnih fascikli i fascikli u oblaku. Prethodna verzija aplikacije Fotografije uključuje funkcije kao što su Video uređivač, kartica „Osobe“ i „Albumi“. Koristite ažuriranu aplikaciju „Fotografije“ ako odeljak „Osnovni podaci“ u postavkama aplikacije „Fotografije“ pokazuje da je aplikacija „Ažurirana“ aplikacija „Fotografije“. U nekim slučajevima, korisnik može da ima i ažuriranu aplikaciju „Fotografije“ i zastarelu verziju aplikacije „Fotografije“ preuzete na uređaju.

Ažurirana aplikacija Fotografije vam pomaže da organizujete, prikažete i delite fotografije i video zapise. Na primer, aplikacija Fotografije predstavlja različite načine za grupisanje fotografija i video zapisa po imenu, datumu fotografisanja ili datumu izmene, kao i u fasciklama u kojima su te datoteke uskladištene, kao što su uskladištene lokalno na uređaju ili sinhronizovane sa uređajem iz usluge OneDrive, iCloud i drugih usluga u oblaku. Aplikacija vam takođe omogućava da premestite, kopirate ili otpremite datoteke na različite lokacije na računaru ili u OneDrive. Kartica Sve fotografije prikazuje lokalno uskladištene ili sinhronizovane fotografije i video zapise prema datumu kada su snimljeni. Kartica Omiljene lokacije vam omogućava da prikažete fotografije i video zapise koji su vam se prethodno sviđali ili ste označili kao favorite. Kartica Fascikle vam omogućava da prikažete fotografije ili video zapise po njihovoj lokaciji za skladištenje. Postoje i kartice na kojima možete da vidite fotografije i video zapise iz dostupnih usluga u oblaku (kao što su OneDrive i druge usluge nezavisnih proizvođača) koje ste sinhronizovali sa uređajem.

Zastarela aplikacija „Fotografije“ vam pomaže da organizujete, prikažete i delite fotografije i video zapise. Međutim, ako koristite zastarela verzija aplikacije Fotografije, možda ćete videti druge funkcije koje nisu dostupne u novijoj verziji aplikacije Fotografije, uključujući kolekcije, albume, video uređivač i postavku Osobe. Kartica „Kolekcija“ prikazuje fotografije i video zapise prema datumu snimanja. Kartica Albumi vam pomaže da organizujete fotografije i video zapise po lokaciji i uobičajenim oznakama. Video uređivač vam omogućava da uređujete, kreirate i delite video zapise.

Postavka Osobe može da se omogući na stranici Postavke zastarele verzije aplikacije Fotografije i na kartici Osobe u aplikaciji. Kada je omogućena, zastarela aplikacija „Fotografije“ će koristiti tehnologiju grupisanja lica za organizovanje fotografija i video zapisa u grupe. Funkcija grupisanja može da otkrije lica na fotografiji ili video snimku i da utvrdi da li su vizuelno slična licima na drugim fotografijama i video zapisima u vašoj lokalnoj kolekciji fotografija. Možete da odaberete da povežete grupisanje lica sa kontaktom iz aplikacije „Osobe“.

Kada je omogućeno u zastareloj aplikaciji „Fotografije“, grupisanja će biti uskladištena na vašem uređaju sve dok odlučite da zadržite grupe ili fotografije ili video zapise. Ako je postavka Osobe uključena, pojaviće se odziv da se dozvoli zastareloj aplikaciji Fotografije da nastavi da dozvoljava grupisanje lica nakon tri godine neinterakcije sa zastarelom aplikacijom Fotografije. U bilo kom trenutku možete da odete na stranicu „Postavke“ u zastareloj aplikaciji „Fotografije“ da biste uključili ili isključili postavku „Osobe“. Isključivanje ove funkcije uklonićete podatke o grupisanju lica iz zastarele aplikacije Fotografije, ali neće ukloniti fotografije ili video zapise. Saznajte više o zastareloj aplikaciji „Fotografije“ i grupisanju lica.

Ako odaberete da delite fotografiju ili video zapis pomoću aplikacije Fotografije ili zastarele verzije aplikacije Fotografije, svi ugrađeni podaci (kao što su lokacija, model kamere i datum) biće dostupni osobama i uslugama sa kojima delite fotografiju ili video.

Aplikacija „Osobe“. Aplikacija „Osobe“ vam omogućava da vidite sve kontakte i komunicirate sa njima na jednom mestu. Kada dodate nalog u aplikaciju „Osobe“, vaši kontakti sa naloga biće automatski dodati u aplikaciju „Osobe“. Možete da dodate i druge naloge u aplikaciju „Osobe“, uključujući naloge društvenih mreža (kao što su Facebook i Twitter) i naloge za e-poštu. Kada dodate nalog, pružićemo vam informacije o tome koje podatke aplikacija „Osobe“ može da uveze ili sinhronizuje sa određenom uslugom i omogući ćemo vam da odaberete ono što želite da dodate. Ostale aplikacije koje instalirate mogu takođe da sinhronizuju podatke sa aplikacijom „Osobe“, kao i da pruže dodatne detalje postojećim kontaktima. Kada pregledate kontakt u aplikaciji „Osobe“, preuzeće se i prikazati informacije o nedavnim interakcijama sa tim kontaktom (na primer, e-pošta i događaji u kalendaru, uključujući i podatke iz aplikacija sa kojima se aplikacija „Osobe“ sinhronizuje). Možete u bilo koje vreme da uklonite nalog iz aplikacije „Osobe“.

Aplikacije „Pošta“ i „Kalendar“. Aplikacije „Pošta“ i „Kalendar“ vam omogućavaju da povežete sve svoje e-poruke, kalendare i datoteke na jednom mestu, uključujući i one koji dolaze od nezavisnih dobavljača usluga razmene e-pošte i skladištenja datoteka. Aplikacija obezbeđuje usluge zasnovane na lokaciji, kao što su informacije o vremenu u vašem kalendaru, ali možete da deaktivirate korišćenje lokacije u okviru aplikacije. Kada dodate neki nalog u aplikacije „Pošta“ i „Kalendar“, vaše e-poruke, stavke u kalendaru, datoteke, kontakti i druge postavke naloga će se automatski sinhronizovati sa vašim uređajem i serverima korporacije Microsoft. U svakom trenutku možete da uklonite neki nalog ili da promenite podatke koji se sinhronizuju preko vašeg naloga. Da biste konfigurisali nalog, aplikaciji morate da obezbedite akreditive za nalog (kao što su korisničko ime i lozinka) koji će biti poslati na server dobavljača trećeg lica preko internet veze. Aplikacija će najpre pokušati da koristi bezbednu vezu (SSL) da bi podesila vaš nalog, ali će poslati ove informacije nešifrovane ako vaš dobavljač usluge e-pošte ne podržava SSL. Ako dodate nalog koji vam je obezbedila neka organizacija (na primer, adresu e-pošte vaše kompanije), vlasnik domena te organizacije može da implementira određene smernice i kontrole (na primer, potvrdu identiteta sa više faktora ili mogućnost daljinskog brisanja podataka sa vašeg uređaja)koje mogu da utiču na vaš rad u aplikaciji. Ova aplikacija koristi mogućnosti uređaja kao što su lokacija, kamera. Posetite Microsoft Store da biste saznali više.

Aplikacija Windows operator poruke (prethodno Microsoft poruke). Aplikacija Windows operator poruke prima i prikazuje SMS poruke vezane za nalog od mobilnog operatera o vašem tarifnom planu (kao što su naplata i ograničenja podataka) na računaru ili uređaju. Ove poruke se skladište lokalno na vašem uređaju. Sa svog uređaja takođe možete da pristupite ovim porukama, pregledate ih i izbrišete ih. Ova aplikacija koristi mogućnosti uređaja kao što su Kontakti. Posetite Microsoft Store operativnog sistema Windows da biste saznali više.

Aplikacija Sat je vaše čvorište za upravljanje vremenom i fokusiranje na Windows. Kada se korisnici prijave pomoću Microsoft naloga mogu da omoguće Microsoft To Do, što je iskustvo povezano sa oblakom. Kada korisnik uključi sesiju fokusiranja, podaci o sesiji se skladište lokalno i korisnik može da ih obriše tako što će otići na stranicu sa postavkama sata. Pored toga, Sesije za fokusiranje podržavaju povezivanje sa Spotify nalozima radi slušanja ambijentalnog zvuka kako bi pomogao korisnicima da se fokusiraju. Posetite Microsoft Store da biste saznali više.

Microsoft Journal je Windows aplikacija posebno dizajnirana za uređaje koji su u fokusu na dodir, kao što su tablet računari i uređaji 2 u 1. On korisnicima pruža besplatno iskustvo hvatanja ličnih beležaka. Aplikacija koristi veštačku inteligenciju (AI) i mašinsko učenje kako bi bolje prepoznala vaš rukopis koji obrađuje podatke lokalno na uređaju. Kada su povezani na Microsoft 365 (pretplata je obavezna), korisnici mogu nesmetano da pristupe M365 kalendaru i kontaktima u okviru aplikacije. Sav sadržaj koji je kreirao korisnik automatski se čuva na podrazumevanoj lokaciji za čuvanje u biblioteci dokumenata radi buduće reference. Dnevnik vam omogućava da pristupite biblioteci fotografija i kameri uređaja i mikrofonu kako biste mogli da ih dodate u radnu svesku. Saznajte više o aplikaciji Dnevnikovde ili posetite Microsoft Store da biste saznali više.

Aplikacija Mobilni planovi vam pomaže da se lako povežete na mrežu i na više mesta na Windows 10 računaru i na 11 LTE uređajima. Kada se prijavite za plan podataka na uređaju, on uspostavlja vezu sa mobilnim operaterom, što vam omogućava da dovršite kupovine putem portala na mreži mobilnog operatera. Potrebna vam je podržana SIM kartica da biste koristili ovu aplikaciju. Aplikacija mobilnih planova će koristiti IMEI, IMSI, EID, ICCID i zemlju (neodobrena lokacija koju određuje ID mobilne mreže ili Wi-Fi obrnuta IP adresa) da bi utvrdila koji mobilni operateri su dostupni u vašoj oblasti. Mobilni operater može da šalje obaveštenja korisnicima putem aplikacije Mobilni planovi. Ova aplikacija koristi mogućnosti uređaja kao što su kamera i mikrofon. Posetite Microsoft Storeda biste saznali više.

Microsoft Upravljač računara je dostupan u izabranim regionima i predstavlja alatku za stone računare koja ima za cilj poboljšanje performansi računara. Na osnovu vašeg zahteva, PC Manager će skenirati uređaj i omogućava vam da izbrišete nepotrebne ili privremene dokumente, optimizujete keš, zaustavite ili oporavite od neovlašćenih promena ili koristite druge funkcije kao što su provera ispravnosti, pojačavanje skladišta jednim klikom, čišćenje skladišta, upravljanje datotekama i iskačućim prozorima i zaštita podrazumevanih postavki.

Upravljač računarom će blokirati iskačuće prozore na osnovu pravila za blokiranje oglašavanja i iskačućih prozora koje ste izabrali putem prilagođenog bloka. Ako pristanete da se pridružite iskačućem planu Microsoft PC Manager,“ kada blokirate iskačuće prozore kroz prilagođeni blok, možete nam pomoći da optimizujemo funkciju upravljanja iskačućim prozorima programa Microsoft PC Manager tako što ćete praviti snimke ekrana i slati ih korporaciji Microsoft. Microsoft ne prikuplja informacije osim snimaka ekrana, Windows naslova i klase operativnog sistema Windows. Poslati snimci ekrana zadržavaju se samo tokom kratkog vremenskog perioda i redovno se brišu. Željenim postavkama iskačućeg plana možete da upravljate u bilo kom trenutku pomoću postavki upravljača računarom. Funkcija povratnih informacija u upravljaču računarima takođe može da obradi lične podatke ako ih uključite u povratne informacije koje pružate korporaciji Microsoft. Povratne informacije od korisnika se redovno brišu nakon obrade. Posetite Microsoft Store da biste saznali više.

Ova Alatka za isecanje je koristan uslužni program u operativnom sistemu Windows koji koristi mikrofon i biblioteku slika za snimanje i skladištenje snimaka ekrana i zapisa ekrana. Alatka za isecanje sadrži funkciju tekstualne radnje koja koristi ugrađenu podršku za optičko prepoznavanje znakova (OCR). Možete da izaberete i kopirate tekst direktno sa slika pomoću OCR-a. Pored toga, možete da koristite funkciju "Tekstualna radnja" da biste redigovali osetljive informacije iz snimljenog teksta. Sa stavkama integracije međuspremnika kopiranim iz Alatke za isecanje kopiraju se i u ostavu. Ako omogućite istoriju međuspremnika na svim uređajima, kopirani sadržaj se može nesmetano koristiti na različitim uređajima. Korisnici mogu da upravljaju ostavom i isecanjem željenih postavki putem postavki operativnog sistema Windows. Posetite Microsoft Store da biste saznali više.

Aplikacija Snimač zvuka je raznovrsna alatka dizajnirana za hvatanje zvuka preko mikrofona u različitim scenarijima. Tokom snimanja možete da označite ključne trenutke da biste kasnije lako pronašli važne odeljke. Takođe možete da skratite, prilagodite nivoe jačine zvuka ili primenite druge izmene po potrebi i reprodukujete snimke. Snimci se automatski čuvaju i skladište u fascikli „Dokumenti“ radi lakog pristupa, a snimljeni zvuk možete da delite sa prijateljima i porodicom. Posetite Microsoft Store da biste saznali više.

Microsoft Clipchamp je video uređivač dizajniran da olakša kreiranje video zapisa. Omogućava korisnicima da kombinuju video zapise, slike i zvučne datoteke, kao i da dodaju tekst i efekte, a zatim sačuvaju završeni video zapis na svom uređaju ili da skladište video zapise u ličnoj usluzi OneDrive putem Microsoft nalog. Korisnici takođe mogu da dodaju berzanske video zapise i muzičke ili zvučne efekte, nalepnice, grafičke elemente, pozadine i još mnogo toga. Korisnici mogu da odaberu da dozvole aplikaciji Clipchamp da pristupi kameri i mikrofonu da snima video zapise direktno sa svog uređaja. Da bi vam pružio bolje iskustvo, na primer koji jezik da vam prikaže, Clipchamp će prikupiti vašu nepreciznu lokaciju. Korisnici mogu da pristupe programu Clipchamp pomoću ličnog ili porodičnog Microsoft naloga putem aplikacije Clipchamp za Windows 10 ili Windows 11 i u pregledaču Edge ili Chrome na https://app.clipchamp.com.

Medijski plejer je podrazumevani ugrađeni plejer multimedijalnih (audio i video) datoteka. Kada odaberete da otvorite multimedijalnu datoteku, medijski plejer će pročitati sadržaj te datoteke. Kada otvorite Media Player, on će čitati sadržaj fascikli vaše muzičke biblioteke i biblioteke videozapisa kako bi popunio svoju sopstvenu muzičku biblioteku i biblioteku videozapisa unutar programa Media Player kako bi vam pomogao da organizujete, prikažete i reprodukujete multimedijalni sadržaj.

Da bi obogatio vaše iskustvo prilikom reprodukovanja muzike, Media Player će automatski pokušati da prikaže umetnost izvođača i omot albuma za sadržaj koji reprodukujete i sadržaj u vašoj muzičkoj biblioteci. Da bismo pružili ove informacije, Media Player šalje zahtev za informacije korporaciji Microsoft koji sadrži standardne podatke o uređaju, kao što je IP adresa uređaja, verzija softvera uređaja, regionalne i jezičke postavke i identifikator za sadržaj. Ako želite, ova funkcija može da se onemogući na stranici aplikacije „Postavke“.

Filmovi i TV.Aplikacija Microsoft Filmovi i TV vam omogućava da iznajmljujete ili kupujete filmove i TV epizode ​​i reprodukujete ih na svom uređaju.

Kako bi vam pomogao da otkrijete sadržaj koji vas možda zanima, Filmovi i TV će prikupljati podatke o tome koje filmove i TV emisije gledate, uključujući dužinu reprodukcije i bilo koje ocene koje date.

Filmovi i TV takođe može da prikazuje i reprodukuje lokalne video datoteke uskladištene na vašem računaru. Da biste to uradili, potreban mu je pristup biblioteci video zapisa na vašem uređaju.

Zastarela verzija programa Windows Media Player. Zastarela verzija programa Windows Media Player vam omogućava da reprodukujete CD-ove i druge digitalne sadržaje (kao što su video i audio datoteke), kopirate CD-ove i upravljate bibliotekom medija. Za bogatiji doživljaj u toku reprodukovanja sadržaja iz biblioteke, zastarela verzija programa Windows Media Player prikazuje srodne informacije o medijima, kao što su naslov albuma, naslovi pesama, omot albuma, ime izvođača i kompozitora. Da bi dopunio informacije o medijima, zastarela verzija programa Windows Media Player će poslati zahtev korporaciji Microsoft koji sadrži standardne informacije o računaru, identifikator za medijski sadržaj i informacije o medijumima koje se već nalaze u biblioteci programa Windows Media Player (uključujući informacije koje ste možda sami uredili ili uneli) kako bi Microsoft mogao da prepozna numeru, a zatim da vrati dodatne informacije koje su dostupne.

Zastarela verzija programa Windows Media Player vam dozvoljava da reprodukujete sadržaj koji je strimovan ka vama preko mreže. U cilju pružanja ove usluge, neophodno je da zastarela verzija programa Windows Media Player komunicira sa serverom za striming medija. Tim serverima obično upravljaju dobavljači sadržaja koji ne pripadaju korporaciji Microsoft. U toku striminga medija, zastarela verzija programa Windows Media Player će poslati evidenciju serveru za striming medija ili drugim veb serverima ako to zahteva server za striming medija. Evidencija uključuje sledeće detalje: vreme povezivanja, IP adresu, verziju operativnog sistema, zastarelu verziju programa Windows Media Player, identifikacioni broj plejera (ID plejera), datum i protokol. Radi zaštite vaše privatnosti, zastarela verzija programa Windows Media Player podrazumevano šalje ID plejera koji se razlikuje za svaku sesiju.

Windows HelloWindows Hellomainwindowshellomodule
Rezime

Windows Hello pruža trenutni pristup vašim uređajima preko biometrijske potvrde identiteta. Ako je uključite, funkcija Windows Hello koristi vaše lice, otisak prsta ili dužicu oka kako bi vas identifikovala na osnovu niza jedinstvenih tačaka ili crta lica koje se dobijaju sa slike i čuvaju na uređaju kao predložak – ali ne čuva stvarnu sliku ili izgled vašeg lica, otiska prsta ili dužice. Podaci biometrijske verifikacije koje se koriste kada se prijavljujete ne brišu se sa uređaja. Podaci biometrijske verifikacije ostaće na vašem uređaju dok ih ne uklonite. Međutim, nakon značajnog perioda neaktivnosti programa Windows Hello, od vas će biti zatraženo da potvrdite da želite da nastavite sa skladištenjem svojih podataka biometrijske verifikacije. Možete izbrisati svoje podatke biometrijske verifikacije u postavkama. Saznajte više o Windows Hello.

Windows SearchWindows Searchmainwindowssearchmodule
Rezime

Windows Search vam omogućava da sa jednog mesta pretražujete svoj sadržaj i veb. Ako odlučite da koristite Windows Search za pretraživanje svog sadržaja, dobićete rezultate za stavke u ličnom OneDrive skladištu, u usluzi OneDrive for Business ako je omogućena, kod drugih dobavljača skladišta u oblaku u onoj meri u kojoj to podržavaju nezavisni dobavljači, kao i na vašem uređaju. Ako se odlučite da koristite Windows Search za pretragu veba ili da potražite predloge pretrage koristeći Windows Search, vaši rezultati pretrage će biti dobijeni iz usluge Bing i koristićemo vaš upit pretrage na način opisan u odeljku Bing ove izjave o privatnosti. Saznajte više o pretrazi u operativnom sistemu Windows .

Zabava i srodne uslugeZabava i srodne uslugemainentertainmentmodule
Rezime

Zabava i srodne usluge pružaju bogata iskustva i omogućavaju vam da pristupite raznovrsnom sadržaju, raznim aplikacijama i igrama.

XboxXboxmainxboxmodule
Rezime
Microsoft StoreMicrosoft Storemainwindowsstoremodule
Rezime
Microsoft StartMicrosoft Startmainmainmodule
Rezime
SilverlightSilverlightmainsilverlightmodule
Rezime
Windows Mixed RealityWindows Mixed Realitymainwindowsmixedrealitymodule
Rezime
maineuropeanprivacymodule,mainsecurityofpersonaldatamodule,mainwherewestoreandprocessdatamodule,mainourretentionofpersonaldatamodule,maincaliforniaconsumerprivacyactmodule,mainartificialintelligencemodule,mainadvertisingmodule,mainspeechrecognitionmodule,mainpreviewreleasesmodule,mainchangestothisprivacystatementmodule,mainhowtocontactusmodule mainenterpriseservicesmodule,mainenterprisedevsoftwareappsmodule mainofficeservicesmodule,mainmsfamilymodule,mainteamsmodule,mainonedrivemodule,mainoutlookmodule,mainskypemodule,mainsurfacemodule,mainsurfaceduomodule,mainlinkedinmodule mainbingmodule,maincortanamodule,mainmsedgemodule,mainMicrosoftTranslatormodule,mainswiftkeymodule mainactivationmodule,mainactivityhistorymodule,mainadvertisingidmodule,maindiagnosticsmodule,mainfeedbackhubmodule,maingethelpmodule,mainlivecaptionsmodule,mainlocationservicesmotionsensingmodule,mainnarratormodule,mainsecurityandsafetyfeaturesmodule, mainspeechinkingtypingmodule, mainsyncsettingsmodule,mainupdateservicesmodule,mainwebbrowsersmodule,mainwi-fisensemodule,mainwindowsappsmodule,mainwindowshellomodule,mainyourphonemodule,mainwindowssearchmodule mainxboxmodule,mainwindowsstoremodule,mainmainmodule,mainsilverlightmodule,mainwindowsmixedrealitymodule
mainenterprisedeveloperproductsmodule
Kolačići

Većina Microsoft lokacija koristi kolačiće, male tekstualne datoteke koje se smeštaju na vaš uređaj, a koje veb serveri koriste na domenu sa koga kasnije mogu da preuzmu postavljeni kolačić. Kolačiće koristimo radi čuvanja vaših željenih opcija i postavki, pomoći oko prijavljivanja, pružanja personalizovanih oglasa i analize rada veb lokacije. Više informacija potražite u odeljku Kolačići i slične tehnologije ove izjave o privatnosti.

EU-SAD, UK proširenje i švajcarsko-američki okvir privatnosti podataka

Microsoft je usaglašen sa EU-SAD, UK proširenjem za EU-SAD i švajcarsko-američkim okvirima privatnosti podataka. Da biste saznali više, pogledajte odeljak Gde čuvamo i obrađujemo lične podatke, i posetite veb lokaciju Okvir privatnosti podataka Ministarstva trgovine SAD-a, i .

Obratite nam se

Ako imate neku nedoumicu vezanu za privatnost, žalbu ili pitanje za glavnog službenika za bezbednost u korporaciji Microsoft/službenika za zaštitu podataka EU, obratite nam se koristeći naš veb obrazac. Više informacija o tome kako da se obratite korporaciji Microsoft, uključujući Microsoft Ireland Operations Limited, potražite u odeljku Kako da nam se obratite ove izjave o privatnosti.