Vyhlásenie spoločnosti Microsoft o ochrane osobných údajov

Posledná aktualizácia: január 2016 Čo je nové

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás dôležitá. V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov vysvetľujeme, ktoré osobné údaje zhromažďujeme a ako ich používame. Radi by sme vás vyzvali, aby ste si prečítali nižšie uvedený prehľad, a ak sa chcete dozvedieť viac podrobností o určitej téme, kliknite na tlačidlo „Zistiť viac“.

Nižšie uvedené podrobnosti o službe ponúkajú dodatočné informácie relevantné pre konkrétne služby spoločnosti Microsoft. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na služby spoločnosti Microsoft uvedené nižšie, ako aj na ďalšie služby spoločnosti Microsoft, v ktorých sa zobrazuje toto vyhlásenie. Odkazy na služby spoločnosti Microsoft v vyhlásení zahŕňajú webové lokality, aplikácie, softvér a zariadenia.


Nami zhromažďované osobné údajeNami zhromažďované osobné údajemainpersonaldatawecollect
Súhrn

Spoločnosť Microsoft zhromažďuje údaje s cieľom účinne fungovať a ponúkať vám čo najlepšie služby. Niektoré z uvedených údajov nám poskytujete priamo, napríklad pri zakladaní konta Microsoft, odosielaní žiadosti Bingu, hlasovým príkazom Cortane, nahratím dokumentu na OneDrive alebo keď sa na nás obrátite so žiadosťou o podporu. Iné získavame zaznamenaním spôsobu interakcie s našimi službami, napríklad pri používaní technológií, ako sú súbory cookie, a pri prijatí správ o chybách alebo údajov o použití zo softvéru vo vašom zariadení. Údaje získavame aj od tretích strán (vrátane iných spoločností).

Celý text

Spoločnosť Microsoft zhromažďuje údaje s cieľom účinne fungovať a ponúkať vám čo najlepšie služby. Niektoré z uvedených údajov nám poskytujete priamo, napríklad pri zakladaní konta Microsoft, odosielaní žiadosti Bingu, hlasovým príkazom Cortane, nahratím dokumentu na OneDrive alebo keď sa na nás obrátite so žiadosťou o podporu. Iné získavame zaznamenaním spôsobu interakcie s našimi službami, napríklad pri používaní technológií, ako sú súbory cookie, a pri prijatí správ o chybách alebo údajov o použití zo softvéru vo vašom zariadení. Údaje získavame aj od tretích strán (vrátane iných spoločností). Napríklad dopĺňame zhromaždené údaje kúpou demografických údajov od iných spoločností. Môžeme použiť služby iných spoločností, ktoré nám pomôžu na základe adresy IP určiť všeobecné údaje o polohe, aby sme vám podľa nej mohli prispôsobiť niektoré služby.

Zhromažďované údaje závisia od služieb a funkcií, ktoré používate, vrátane nasledujúcich:

Meno a kontaktné údaje. Zhromažďujeme krstné meno a priezvisko, e-mailovú adresu, poštovú adresu, telefónne číslo a podobné kontaktné údaje.

Poverenia. Zhromažďujeme heslá, nápovedy k heslám a podobné informácie bezpečnostného charakteru používané pri overovaní a prístupe ku kontu.

Demografické údaje. Zhromažďujeme údaje o vás, ako sú vek, pohlavie, krajina a uprednostňovaný jazyk.

Záujmy a obľúbené položky. Zhromažďujeme údaje o vašich záujmoch a obľúbených položkách, ako sú tímy, ktoré sledujete v športových aplikáciách, akcie, ktoré sledujete v aplikáciách zameraných na financie, alebo obľúbené mestá, ktoré ste si pridali do aplikácie s predpoveďou počasia. Okrem tých, ktoré výslovne uvediete sami, sa záujmy a obľúbené položky dajú odvodiť aj z iných nami zhromažďovaných údajov.

Údaje o platbe. Ak si niečo kupujete, zhromažďujeme údaje potrebné na spracovanie platby, ako je číslo platobného nástroja (napríklad číslo kreditnej karty) a bezpečnostný kód priradený k platobnému nástroju.

Údaje o používaní. Zhromažďujeme údaje o interakcii používateľa a jeho zariadenia s našimi službami. Patria sem údaje o tom, ktoré funkcie používate, ktoré položky kupujete, ktoré webové stránky navštevujte, a reťazce, ktoré vyhľadávate. Patria sem aj údaje o vašom zariadení a siete, ktorou sa k našim službám pripájate, vrátane IP adresy, identifikátorov zariadenia (ako je číslo IMEI na telefónoch), regionálne a jazykové nastavenia. Obsiahnuté sú informácie o operačných systémoch a ďalšom softvéri, ktorý je inštalovaný na vašom zariadení, vrátane produktových kódov. A patria sem údaje o výkone služieb a problémoch, s ktorými ste sa pri nich mohli stretnúť.

Kontakty a vzťahy. Ak na spravovanie kontaktov alebo na komunikáciu či interakciu s ďalšími ľuďmi a organizáciami používate služby Microsoft, zhromažďujeme aj údaje o nich.

Údaje o polohe. Zhromažďujeme údaje o vašej polohe, ktoré môžu byť presné aj nepresné. Presné údaje o polohe môžu byť údaje z globálneho lokalizačného systému (GPS), ako aj údaje identifikujúce okolité vysielacie veže a prístupové body Wi-Fi, a zhromažďujeme ich v prípade zapnutia služieb alebo funkcií založených na polohe. Medzi nepresné údaje o polohe patrí napríklad poloha odvodená z IP adresy alebo údaje, ktoré bez väčšej presnosti uvádzali, kde sa nachádzate, napríklad na úrovni mesta alebo PSČ.

Obsah. Na poskytnutie vami využívaných služieb v prípade potreby zhromažďujeme obsah súborov a komunikácie. Ak napríklad dostanete email cez Outlook.com, potrebujeme získať obsah emailu, aby sme ho vedeli doručiť do vašej schránky, zobraziť ho, umožniť vám naň odpovedať a uchovať ho, až kým sa ho nerozhodnete vymazať. Príklady týchto údajov: obsah vašich dokumentov, fotografie, hudba alebo video, ktoré ste nahrali do služieb spoločnosti Microsoft ako je OneDrive, a tiež obsah komunikácie, ktorú ste odoslali alebo dostali prostredníctvom služieb spoločnosti Microsoft ako je Outlook.com alebo Skype, vrátane:

 • predmet a telo e-mailu,
 • text alebo iný obsah okamžitej správy,
 • audio a videonahrávky videosprávy, a
 • audio nahrávky a prepis prijatej hlasovej správy alebo nadiktovanej textovej správy.

Zhromažďujeme tiež obsah správ, ktoré nám pošlete, ako s napríklad spätné väzby a recenzie produktov, ktoré napíšete, alebo otázky a informácie, ktoré poskytnete v rámci služby zákazníkom. Môžeme monitorovať alebo sledovať obsah poskytnutý pri kontaktovaní našej spoločnosti, ako je kontaktovanie podpory zákazníkov, telefonická konverzácia alebo konverzačná relácia s našimi zástupcami. Ak vstúpite do našich obchodov, naše bezpečnostné kamery môžu zachytiť vašu podobizeň.

Pri údajoch, ktoré zhromažďujeme, máte možnosť výberu. Žiadosť o poskytnutie osobných údajov môžete odmietnuť. Ak sa rozhodnete neposkytnúť informácie potrebné na poskytovanie služby, nebudete môcť využívať niektoré funkcie alebo služby.

Nižšie uvedené časti zamerané na konkrétne služby opisujú postupy zhromažďovania údajov, ktoré sa na ne vzťahujú.

Ako používame osobné údajeAko používame osobné údajemainhowweusepersonaldatamodule
Súhrn

Spoločnosť Microsoft používa zhromaždené údaje na poskytovanie svojich služieb, kam patrí používanie údajov na zdokonalenie a možnosť vlastného upravenia praktických skúseností s jej produktami. Taktiež môže informácie využiť na komunikáciu, napríklad aby vás informovala o konte, aktualizáciách zabezpečenia a o produkte. A údaje používa aj na to, aby vám zobrazila relevantnejšie reklamy. No informácie, ktoré uvediete v e-maile, konverzácii, videohovore, videopošte, dokumente, na fotografiách alebo v iných súkromných súboroch, nepoužije na zasielanie cielenej reklamy.

Celý text

Spoločnosť Microsoft používa zhromaždené údaje na tri základné ciele, ktoré sú podrobnejšie opísané nižšie: (1) na prevádzkovanie svojej firmy a poskytovanie (vrátane zdokonaľovania a úpravy na mieru) ňou ponúkaných služieb, (2) na zasielanie komunikácie, vrátane reklamnej, a (3) na zobrazovanie reklamy.

Pri realizácii týchto účelov kombinujeme údaje zhromaždené z viacerých vami využívaných služieb spoločnosti Microsoft na to, aby sme vám ponúkli plynulú, jednotnú a na mieru upravenú praktickú skúsenosť. Napríklad Cortana môže použiť vaše obľúbené športové tímy pridané do aplikácie  MSN Sports na zobrazenie informácií súvisiacich s vašimi záujmami, alebo Windows Obchod môže informácie o spôsobe vášho používania rôznych služieb použiť na personalizované odporúčanie aplikácií. No na zvýšenie ochrany súkromia sme vytvorili technologické a procesné zabezpečenie s cieľom predísť určitým kombináciám údajov. Napríklad údaje, ktoré od vás zhromažďujeme, keď nie ste overení (nie ste prihlásení), ukladáme osobitne od informácií o konte, ktoré vás priamo identifikujú, ako je meno, e-mailová adresa alebo telefónne číslo.

Poskytovanie a zdokonaľovanie našich služieb. Údaje používame na poskytovanie a zdokonaľovanie nami ponúkaných služieb a základné prevádzkové operácie. Patrí sem prevádzkovanie služieb, udržiavanie a zdokonaľovanie ich výkonu vrátane vývoja nových funkcií, výskumu a poskytovania podpory pre zákazníkov. Medzi príklady uvedeného použitia patrí:

Poskytovanie služieb. Údaje používame na vykonávanie transakcií a poskytovanie našich služieb. Medzi ne často patria funkcie prispôsobené na mieru a odporúčania, ktoré zvyšujú produktivitu a zábavu, a na základe záujmov a polohy upravujú praktickú skúsenosť so službou.

 • Oddelenie služieb zákazníkom. Údaje používame na diagnostiku problémov služieb, opravy zákazníckych zariadení a na poskytovanie služieb zákazníkom a podporných služieb.
 • Aktivácia produktu. Údaje – vrátane typu zariadenia a aplikácie, polohy a jedinečného zariadenia, aplikácie, siete a prihlasovacích identifikátorov – používame na aktiváciu softvéru a zariadení, ktoré vyžadujú aktiváciu.
 • Zdokonalenie služby. Údaje používame na neustále zdokonaľovanie svojich služieb vrátane pridávania nových funkcií alebo schopností, ako je napríklad používanie hľadaných reťazcov a klikov na Bingu na zvýšenie relevancie výsledkov hľadania, alebo používanie zvukových záznamov z nahrávacích funkcií na zvýšenie presnosti rozpoznávania hlasu.
 • Zabezpečenie, bezpečnosť a riešenie sporov. Údaje používame na ochranu zabezpečenia a bezpečnosti svojich služieb a zákazníkov, na zisťovanie a prevenciu podvodov, na potvrdenie platnosti softvérových licencií, na riešenie sporov a uplatňovanie zmluvných ustanovení. Naše funkcie a služby zabezpečenia môžu narúšať funkčnosť škodlivého softvéru a upozorniť používateľa v prípade, že sa v ich zariadení škodlivý softvér nájde. Naše komunikačné služby a služby zamerané na synchronizáciu služieb automaticky systematicky skenujú obsah na identifikáciu možnej nevyžiadanej pošty, vírusov, zneužívania alebo URL, ktoré boli označené ako podvodné, neoprávnene získavajúce údaje alebo obsahujúce malvér. Ak komunikácia alebo obsah poruší naše podmienky, môžeme blokovať ich doručenie.
 • Podnikové operácie. Údaje používame na tvorbu súhrnných analýz a analytických nástrojov, ktoré nám umožňujú prevádzkovať, chrániť, kvalifikovane sa rozhodovať a podávať správy o výkone našej firmy.

Komunikácia. Zhromaždené údaje môžeme použiť na doručenie a úpravu spoločnej komunikácie na mieru. Napríklad vás môžeme kontaktovať e-mailom alebo inak informovať o konci predplatného, dostupnosti aktualizácie zabezpečenia, pripomenúť položky v internetovom nákupnom košíku, informovať vás alebo sa vás opýtať na službu alebo požiadavku na opravu, pozvať vás na účasť v prieskume, alebo vás informovať, že na zachovanie aktívneho konta musíte podniknúť určité kroky. Okrem toho si môžete objednať e-mailový odber alebo si vybrať, či chcete pri reklame komunikovať so spoločnosťou Microsoft e-mailom, cez SMS, fyzickou poštou alebo telefonicky. Informácie o upravení e-mailového predplatného a reklamnej komunikácie nájdete v časti  Prístup a kontrola tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

Reklama. Mnoho našich služieb je podporovaných reklamou. Zhromaždené údaje používame na výber reklamy, ktorú spoločnosť Microsoft zobrazí – či už v rámci vlastných služieb alebo cez služby tretích strán. Vybraté reklamy sa môžu odvíjať od aktuálnej polohy, hľadaného reťazca alebo obsahu, ktorý si pozeráte. Zacielenie ostatných reklám vychádza z pravdepodobných záujmov alebo ďalších informácií, ktoré sme o vás časom zistili pomocou demografických údajov, hľadaných reťazcov, záujmov a obľúbených položiek – v tomto vyhlásení ich označujeme ako „reklamu založenú na záujmoch“. Informácie, ktoré uvediete v e-maile, konverzácii, videohovore, videopošte, dokumente, na fotografiách alebo v iných súkromných súboroch, spoločnosť Microsoft nepoužije na zasielanie cielenej reklamy. So zasielaním reklamy založenej na záujmoch od spoločnosti Microsoft môžete explicitne nesúhlasiť navštívením stránky vyjadrenia explicitného nesúhlasu. Viac informácií o možnostiach kontroly reklamy sa nachádza v časti Prístup a kontrola v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov. Medzi ďalšie podrobnosti o použití údajov spojenom s reklamou patria:

 • Deti a reklama. Reklamu založenú na záujmoch neponúkame deťom, ktoré sú podľa dátumu narodenia uvedeného v ich konte Microsoft mladšie ako 13 rokov.
 • Uchovávanie údajov. Ak od vás nedostaneme súhlas na ich dlhšie uchovanie, pri reklame založenej na záujmoch neuchovávame údaje dlhšie než 13 mesiacov.
 • Zdieľanie údajov. V niektorých prípadoch so zadávateľmi reklamy zdieľame výkazy o údajoch, ktoré sme zhromaždili na ich lokalitách alebo reklamách. Zdieľať môžeme aj informácie priamo s poskytovateľmi služieb s cieľom umožniť im poskytovať služby v našom mene alebo byť našim partnerom pri výbere a ponúkaní reklám pre našich reklamných partnerov. Spoločnosť Microsoft používa poskytovateľa služieb napríklad na zosúladenie identifikátora vášho súboru cookie od spoločnosti Microsoft a údajov o konte s údajmi, ktoré o vás môže mať zadávateľ reklamy (ako sú napríklad vaše nedávne nákupy uňho). Uskutočňuje sa to tak, aby vás zadávateľ mohol osloviť reklamou, ktorú pre vás pokladá za relevantnú. No poskytovateľ služieb, ktorého využívame, koná ako dôveryhodná tretia strana a nezdieľa žiadne osobné údaje, ktoré o vás spoločnosť Microsoft či zadávateľ reklamy vie.
 • Údaje zhromaždené inými reklamnými spoločnosťami. Zadávatelia reklamy niekedy do nami zobrazovaných reklám zahŕňajú vlastné webové signály (alebo signály svojich ostatných reklamných partnerov) s cieľom nastaviť a čítať svoje vlastné súbory cookie. Okrem toho sa spoločnosť Microsoft spojila s externými reklamnými spoločnosťami s cieľom poskytovať niektoré zo svojich reklamných služieb, a zároveň im umožňuje zobraziť ich reklamu na jej lokalitách. Tretie strany môžu do počítača umiestniť súbory „cookie“ a zhromažďovať informácie o vašich online aktivitách na webových lokalitách alebo online službách. V súčasnosti sem okrem iných patria tieto spoločnosti: A9, AOL Advertising, AppNexus, Criteo, MediaMath, nugg.adAG, Rocket Fuel, Yahoo!. Viac informácií o postupoch jednotlivých spoločností, vrátane ňou ponúkaných možnosti, získate po kliknutí na ich názvy. Mnohé z nich sú zároveň členmi iniciatívy NAI alebo DAA, pričom obe ponúkajú jednoduchý spôsob na vyjadrenie explicitného nesúhlasu so zasielaním cielenej reklamy od zúčastnených spoločností.
Dôvody, pre ktoré zdieľame osobné údajeDôvody, pre ktoré zdieľame osobné údajemainreasonswesharepersonaldatamodule
Súhrn

Osobné údaje zdieľame s vaším povolením alebo v miere, ktorá je potrebná na dokončenie transakcie či na poskytnutie služby, o ktorú ste požiadali alebo ktorú ste schválili. Zároveň zdieľame údaje s pobočkami alebo pridruženými spoločnosťami riadenými spoločnosťou Microsoft, s predajcami pracujúcimi v našom mene; ak si to vyžaduje zákon alebo v dôsledku súdneho procesu; na ochranu zákazníkov; na ochranu života; na zachovanie bezpečnosti našich služieb; a na ochranu práv alebo majetku spoločnosti Microsoft.

Celý text

Osobné údaje zdieľame s vaším povolením alebo v miere, ktorá je potrebná na dokončenie transakcie či na poskytnutie služby, o ktorú ste požiadali alebo ktorú ste schválili. Váš obsah budeme s tretími stranami zdieľať ak nás o to požiadate, napríklad pri odoslaní e-mailu priateľovi, zdieľaní fotografií a dokumentov na OneDrive alebo pri prepojení konta s inou službou. Ak pri platbe uvediete platobné údaje, budeme ich zdieľať s bankami a inými entitami, ktoré spracúvajú platobné transakcie alebo iné finančné služby, a v rámci prevencie podvodov a znižovania kreditného rizika.

Okrem toho zdieľame osobné údaje s pobočkami a pridruženými spoločnosťami pod kontrolou spoločnosti Microsoft. Osobné údaje zdieľame aj s dodávateľmi alebo zástupcami pracujúcimi v našom mene na účely opísané v tomto vyhlásení. Prístup k osobným údajom kvôli poskytovaniu uvedených úloh môžu mať napríklad spoločnosti, ktoré sme si najali na poskytovanie podpory pri službách zákazníkom alebo na pomoc pri ochrane a zabezpečení našich systémov a služieb. V takých prípadoch sa uvedené spoločnosti musia riadiť našimi pravidlami na ochranu súkromia a požiadavkami na ochranu osobných údajov, a nesmú ich použiť na žiadny iný účel. Osobné údaje môžeme zverejňovať aj v rámci korporačných operácií ako je zlúčenie alebo predaj majetku.

A napokon môžeme pristupovať, sprístupňovať a uchovávať osobné informácie, vrátane obsahu (ako je obsah e-mailov v Outlook.com, alebo súborov v súkromných priečinkoch v OneDrive), ak si v dobrej viere myslíme, že je to potrebné na:

 1. dodržanie príslušného zákona alebo v dôsledku platného súdneho postupu, vrátane potrieb polície alebo iných štátnych orgánov;
 2. ochranu zákazníkov, napríklad ako prevenciu spamu alebo pokusov podviesť používateľov služieb, alebo ako pomoc pri prevencii straty života alebo vážneho zranenia;
 3. prevádzkovanie a zachovanie bezpečnosti našich služieb, vrátane prevencie alebo zastavenia útoku na naše počítačové systémy alebo siete; alebo
 4. ochranu práv alebo majetku spoločnosti Microsoft, vrátane uplatňovania podmienok, ktorými sa riadi používanie služieb – no ak sa dozvieme, že niekto používa naše služby na kupčenie s ukradnutým duševným alebo hmotným vlastníctvom spoločnosti Microsoft, jeho súkromný obsah nebudeme skúmať my, ale posunieme to orgánom činným v trestnom konaní.

Viac informácií o údajoch, ktoré poskytujeme v rámci odpovedí na požiadavky orgánov činných v trestnom konaní a ďalších štátnych inštitúcií nájdete v Správe o transparentnom presadzovaní práva, ktorá je dostupná na adrese http://microsoft.com/about/corporatecitizenship/en-us/reporting/transparency.

Upozorňujeme, že niektoré z našich služieb obsahujú prepojenia na služby tretích strán, ktorých postupy na ochranu osobných údajov sa líšia od postupov spoločnosti Microsoft. Ak poskytnete svoje osobné údaje niektorej z týchto služieb, ich používanie sa riadi vyhlásením o ochrane osobných údajov danej služby.

Ako sa dostať k osobným údajom a ako ich riadiťAko sa dostať k osobným údajom a ako ich riadiťmainhowtoaccesscontrolyourdatamodule
Súhrn

Svoje osobné údaje v množstve služieb Microsoft môžete vidieť a upravovať online. O zhromažďovaní a použití svojich osobných údajov spoločnosťou Microsoft môžete zároveň rozhodovať. Spôsob, akým sa dostanete k svojim osobným údajom a ako ich môžete riadiť, závisí od používaných služieb.

Vždy si môžete vybrať, či od spoločnosti Microsoft chcete dostávať propagačné e-maily, SMS správy, telefonické hovory alebo bežnú poštu. So zasielaním reklamy založenej na záujmoch od spoločnosti Microsoft môžete explicitne nesúhlasiť aj navštívením stránky vyjadrenia explicitného nesúhlasu.

Celý text

Svoje osobné údaje v množstve služieb Microsoft môžete vidieť a upravovať online. O zhromažďovaní a použití svojich osobných údajov spoločnosťou Microsoft môžete zároveň rozhodovať. Spôsob, akým sa dostanete k svojim osobným údajom a ako ich môžete riadiť, závisí od používaných služieb. Príklad:

 • Konto Microsoft. Ak sa chcete dostať k informáciám o svojom profile a platbách vo svojom konte Microsoft alebo ich upraviť, zmeniť si heslo, pridať bezpečnostné informácie alebo konto zrušiť, môžete tak urobiť na stránke https://account.microsoft.com. Tu sa dostanete aj k riadeniu prístupu pre ďalšie služby spoločnosti Microsoft.
 • Bing a Cortana. Na stránke https://www.bing.com/account/general si môžete pozrieť alebo vymazať svoju históriu hľadania v Bingu, uplatniť Odmeny Bingu a môžete si pozrieť a upraviť záujmy a spravovať ďalšie údaje Cortany.
 • Skype. Ak sa chcete dostať k informáciám o svojom profile a platbách vo svojom konte Skype alebo si zmeniť heslo, môžete sa prihlásiť do svojho konta na adrese https://login.skype.com/login.
 • Xbox. Ak používate Xbox Live alebo Xbox.com, osobné informácie, vrátane fakturačných informácií a informácií o konte, nastavení ochrany údajov, zabezpečenia online a predvolieb zdieľania údajov, môžete zobraziť alebo upravovať otvorením profilu My Xbox na konzole Xbox alebo na webovej lokalite Xbox.com.
 • Obchod Microsoft. K profilu v Microsoft Obchode a k informáciám o konte sa dostanete na adrese https://www.microsoftstore.com/ po kliknutí na položku Zobraziť konto alebo História objednávok.
 • Microsoft.com. Svoj profil na lokalite microsoft.com môžete zobraziť a aktualizovať navštívením stránky Stredisko profilov Microsoft.com. Ak máte verejný profil na webovej lokalite Microsoft Developer Network, zobraziť a aktualizovať ho môžete na adrese https://connect.microsoft.com/profile.aspx.

Ak sa k osobným údajom zhromaždeným službami Microsoft nedostanete cez vyššie uvedené odkazy, vždy sa môžete obrátiť priamo na spoločnosť Microsoft prostredníctvom nášho webového formulára. Na žiadosti o prístup alebo vymazanie osobných údajov odpovieme do 30 dní.

Predvoľby komunikácie

Môžete si vybrať, či chcete reklamné správy od spoločnosti Microsoft dostávať e-mailom, cez SMS, poštou alebo telefonicky. Ak od nás dostávate reklamné e-maily alebo SMS správy a chcete zrušiť súhlas na ich zasielanie, môžete tak urobiť pomocou postupu v príslušnej správe. Zároveň máte možnosť sa o prijímaní reklamných e-mailov, telefonických hovorov a pošty rozhodnúť navštívením a prihlásením na stránke Manažér pre reklamu a komunikáciu spoločnosti Microsoft s vaším osobným (kontom Microsoft), kde si môžete aktualizovať kontaktné informácie, upravovať kontaktné preferencie pre všetky služby spoločnosti Microsoft, vyjadriť explicitný nesúhlas s odoberaním e-mailov a vybrať si, či chcete zdieľať kontaktné informácie s partnermi spoločnosti Microsoft. Ak nemáte osobné konto Microsoft, môžete predvoľby e-mailového kontaktu so spoločnosťou Microsoft spravovať prostredníctvom tohto webového formulára. Tieto voľby sa nevzťahujú na povinné komunikačné služby, ktoré sú časťou určitých služieb spoločnosti Microsoft, ani na prieskumy a ďalšiu informačnú komunikáciu, ktoré majú svoje vlastné spôsoby zrušenia odberu.

Možnosti výberu pri reklame

So zasielaním reklamy založenej na záujmoch od spoločnosti Microsoft môžete explicitne nesúhlasiť navštívením našej stránky vyjadrenia explicitného nesúhlasu.Pri vyjadrení explicitného nesúhlasu sa váš výber uloží v súbore cookie, ktorý je špecifický pre vami používaný webový prehliadač. Súbor cookie s explicitným vyjadrením nesúhlasu platí 5 rokov. Ak v zariadení vymažete súbor cookie, budete musieť nastavenie explicitného nesúhlasu vykonať znova.

Voľbu zrušiť odoberanie môžete prepojiť s osobným účtom Microsoft. Následne sa aplikuje na každé zariadenie, kde použijete toto konto, a bude fungovať, kým sa na dané zariadenie neprihlási niekto s iným osobným kontom Microsoft. Ak v zariadení vymažete súbor cookie, budete sa musieť znova prihlásiť, aby nastavenie platilo.

Pri reklame zobrazovanej v aplikáciách vo Windowse môžete použiť vyjadrenie explicitného nesúhlasu v rámci svojho osobného konta Microsoft, alebo môžete vyjadriť explicitný nesúhlas so zasielaním reklamy založenej na záujmoch vypnutím reklamnej identifikácie v nastaveniach Windowsu.

Keďže údaje používané na reklamu založenú na záujmoch sa používajú aj na iné potrebné účely (aj na poskytovanie našich služieb, analýzu a prevenciu podvodu), vyjadrenie explicitného nesúhlasu s reklamou založenou na záujmoch nezastaví zhromažďovanie údajov. Neznamená to ani to, že prestanete dostávať reklamu alebo sa vám začne zobrazovať menej reklám. No ak vyjadríte svoj explicitný nesúhlas, prijaté reklamy sa už nebudú zakladať na záujmoch a môžu byť irelevantnejšie.

Ovládacie prvky založené na prehliadači

 • Ovládacie prvky súborov cookie. Príslušné ovládacie prvky súborov cookie týkajúce sa prehliadača sú opísané v časti Súbory „cookie“ v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.
 • Ochrana pred sledovaním. Internet Explorer (verzia 9 a novšia) má funkciou s názvom Ochrana pred sledovaním, ktorá blokuje externý obsah, vrátane súborov cookie z ktorejkoľvek lokality uvedenej v zozname ochrany pred sledovaním, ktorú doň pridáte. Obmedzením volania na uvedené lokality prehliadač obmedzí informácie, ktoré o vás uvedené externé lokality môžu zhromaždiť.
 • Ovládacie prvky prehliadača na „Ochranu pred sledovaním“. V niektorých prehliadačoch sú zabudované funkcie ochrany pred sledovaním „Do Not Track“ (DNT), ktoré dokážu webovým lokalitám poslať signál, ktorý signalizuje, že si neželáte sledovanie. Keďže zatiaľ neexistuje všeobecný súhlas, ako interpretovať DNT signál, služby spoločnosti Microsoft aktuálne nereagujú na signály DNT z prehliadača. Naďalej spolupracujeme s internetovým priemyslom na definícii interpretácie nakladania so signálmi DNT. Medzitým môžete využiť paletu nástrojov, ktorú ponúkame na úpravu zhromažďovania a používania údajov, vrátane možnosti explicitne nesúhlasiť s prijímaním reklamy od spoločnosti Microsoft založenej na záujmoch, ako je uvedené vyššie.

Súbory „cookie“ a podobné technológieSúbory „cookie“ a podobné technológiemaincookiessimilartechnologiesmodule
Súhrn

Spoločnosť Microsoft používa súbory cookie (malé textové súbory uložené v zariadení) a podobné technológie na poskytovanie svojich služieb a ako pomôcku pri zhromažďovaní údajov. Súbory cookie jej okrem iného umožňujú ukladať preferencie a nastavenia, umožňujú vám prihlásiť sa, ponúknuť vám reklamu založenú na záujmoch, bojovať proti podvodom a analyzovať výkon jej služieb. Aplikácie spoločnosti Microsoft používajú na podobné účely iné identifikátory, ako je reklamná identifikácia v systéme Windows.

Ako pomoc pri využívaní súborov cookie a na zhromaždenie údajov o použití a výkone našich služieb používame aj webové signály. Medzi naše služby môžu patriť aj webové signály a súbory cookie od externých poskytovateľov služieb.

Na kontrolovanie používania súborov cookies, webových signálov a podobných technológií máte k dispozícii viacero nástrojov, vrátane ovládacích prvkov prehliadača na blokovanie a vymazanie súborov cookie a ovládacie prvky niektorých externých poskytovateľov analytických služieb, kde môžete explicitne nesúhlasiť so zhromažďovaním údajov cez webové signály. Na skúsenosť s našimi službami môžu mať vplyv prehliadač a ďalšie voľby.

Celý text

Spoločnosť Microsoft používa súbory cookie (malé textové súbory uložené v zariadení) a podobné technológie na poskytovanie svojich služieb a ako pomôcku pri zhromažďovaní údajov. Uvedený text často pozostáva z radu čísel a písmen, ktorý jedinečne identifikuje počítač, ale môže obsahovať aj iné informácie. Aplikácie spoločnosti Microsoft používajú na podobné účely ďalšie identifikátory, napríklad reklamnú identifikáciu v systéme Windows, a mnoho našich webových lokalít a aplikácií tiež obsahuje webové signály a iné podobné technológie, ako opisujeme nižšie.

Naše používanie súborov cookie a podobných technológií

Spoločnosť Microsoft používa súbory cookie a podobné technológie na viacero účelov, napríklad:

 • Ukladanie predvolieb a nastavení. V zariadení sa môžu uložiť nastavenia, ktoré našim službám umožňujú správne fungovať, alebo nastavenia, ktoré ukladajú vaše preferencie. Napríklad ak na získanie miestnych správ alebo informácií o počasí zadáte na lokalite Microsoft svoje mesto alebo PSČ, môžeme si dané údaje uložiť, takže pri návrate na danú lokalitu budete vidieť relevantné miestne informácie. Ak vyjadríte explicitný nesúhlas so zasielaním reklamy založenej na záujmoch, voľbu uložíme pomocou súboru cookie vo vašom zariadení.
 • Prihlásenie a autentifikácia. Ak sa prihlásite na lokalitu pomocou svojho osobného konta Microsoft, uložíme vaše jedinečné identifikačné číslo a čas vášho prihlásenia do šifrovaného súboru cookie vo vašom zariadení. Tento súbor cookie vám umožní pohybovať sa zo stránky na stránku bez nutnosti prihlásenia na každej z nich.
 • Reklama založená na záujmoch. Spoločnosť Microsoft používa súbory cookie na zhromažďovanie údajov o online aktivite a na identifikáciu záujmov, aby sme vám mohli ponúknuť pre vás najpríhodnejšiu reklamu. Ak chcete vyjadriť explicitný nesúhlas s prijímaním reklamy založenej na záujmoch od spoločnosti Microsoft, postupujte podľa pokynov v časti Prístup a kontrola v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.
 • Analýza. Na poskytovanie svojich služieb používame súbory cookie a ďalšie identifikátory, ktoré zhromažďujú údaje o používaní a výkone. Súbory cookie môžeme používať napríklad na počítanie jedinečných návštevníkov webovej stránky alebo služby, prípadne na vytváranie iných štatistík o fungovaní našich služieb.

Niektoré súbory cookie, ktoré bežne používame, sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Tento zoznam nie je úplný, no slúži na ilustráciu hlavných dôvodov, pre ktoré nastavujeme súbory cookie. Ak navštívite niektorú z našich webových lokalít, daná lokalita môže umiestniť niektoré alebo všetky z nasledujúcich súborov cookie:

Názov súboru cookieOpis

MUID

Identifikuje jedinečné webové prehliadače, ktoré si prezerajú lokality spoločnosti Microsoft. Používa sa na inzerciu, analýzu lokalít a na iné prevádzkové účely.

ANON

Obsahuje ANID, jedinečný identifikátor odvodený od konta Microsoft, ktorý sa používa na reklamné, prispôsobovacie a prevádzkové účely. Používa sa aj na uloženie voľby zrušiť reklamu založenú na záujmoch od spoločnosti Microsoft, ak sa rozhodnete priradiť zrušenie odberu k svojmu kontu Microsoft.

CC

Obsahuje kód krajiny určený na základe IP adresy.

RPSTAuth, MSNRPSAuth, KievRPSAuth

Pomáha nám overiť vás pri prihlásení na konto Microsoft.

NAP

Obsahuje šifrovanú verziu krajiny, PSČ, veku, pohlavia, jazyka a zamestnania, ak sú známe, na základe profilu konta Microsoft.

MH

Zobrazuje sa na lokalitách spoločnej značky, kde je spoločnosť Microsoft partnerom inzerenta. Na základe súboru cookie sa identifikuje zadávateľ reklamy, aby bolo možné vybrať správnu reklamu.

ACH01

Zachováva informácie o tom, na ktoré reklamy ste klikli, a kde ste na ne klikli.

TOptOut

Zaznamenáva rozhodnutie neprijímať reklamu od spoločnosti Microsoft založenú na záujmoch.

Okrem súborov cookie, ktoré spoločnosť Microsoft zadáva pri návšteve svojich webových lokalít, môžu pri návšteve lokality spoločnosti Microsoft zadať súbory cookie aj tretie strany. V niektorých prípadoch je to preto, lebo sme si na poskytovanie určitých služieb (napríklad analýzu lokalít) v našom mene najali tretiu stranu. V iných prípadoch obsahujú naše webové stránky obsah alebo reklamy od tretích strán, napríklad videá, správy alebo reklamy poskytované inými reklamnými sieťami. Keďže sa prehliadač pripojí k webovým serverom tretích strán s cieľom načítať príslušný obsah, uvedené tretie strany dokážu nastaviť alebo prečítať vlastné súbory cookie v zariadení a môžu zhromažďovať informácie o online aktivitách na webových lokalitách a online službách.

Ako kontrolovať súbory cookie

Väčšina webových prehliadačov automaticky akceptuje súbory cookie, no má k dispozícii aj ovládacie prvky na ich blokovanie alebo vymazanie. Napríklad v Microsoft Edgei môžete súbory cookie blokovať alebo vymazať kliknutím na položky Nastavenia > Ochrana osobných údajov > Súbory cookie. Pokyny na blokovanie alebo odstránenie súborov cookie v ostatných prehliadačoch môžu byť k dispozícii vo vyhláseniach o používaní osobných údajov alebo v pomocnej dokumentácii.

Niektoré funkcie služieb Microsoft závisia od súborov cookie. Upozorňujeme, že ak sa rozhodnete zablokovať súbory cookie, môže sa stať, že sa nebudete môcť prihlásiť alebo použiť uvedené funkcie a niektoré preferencie závislé od súborov cookie sa môžu stratiť. Ak si zvolíte odstránenie súborov cookie, nimi ovládané nastavenia a predvoľby, vrátane predvolieb inzercie, môžu byť vymazané a môže byť potrebné ich opakovane vytvoriť.

Doplnkové ovládacie prvky na ochranu osobných údajov, ktoré môžu mať vplyv na súbory cookie, vrátane funkcie Ochrana pred sledovaním v prehliadačoch spoločnosti Microsoft, sú opísané v časti Prístup a kontrola v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Naše používanie webových signálov a analytických služieb

Webové stránky spoločnosti Microsoft môžu obsahovať elektronické obrázky známe ako webové signály (nazývajú sa aj jednopixlové obrázky GIF), ktoré používame ako pomôcku pri doručovaní súborov cookie na našich lokalitách. Umožňujú nám počítať používateľov, ktorí ich navštívili, a poskytovať služby v spojení s inou spoločnosťou. Webové signály zahŕňame aj do reklamných e-mailových správ alebo informačných bulletinov, aby sme zistili, či ste ich otvorili a prečítali.

Okrem umiestnenia webových signálov na naše lokality niekedy spolupracujeme s inými spoločnosťami a umiestňujeme naše webové signály na ich lokality alebo do ich reklám. Pomáha nám to vytvoriť štatistiku o tom, ako často kliknutie na reklamu na lokalite Microsoft vyústi do kúpy alebo inej činnosti na lokalite inzerenta.

A napokon, služby spoločnosti Microsoft môžu obsahovať webové signály alebo podobné technológie od externých analyzátorov, čo nám pomáha kompilovať súhrnné štatistiky o efektivite našich reklamných kampaní alebo iných činností. Uvedené technológie umožňujú analyzátorom uložiť alebo prečítať vlastné súbory cookie alebo iné identifikátory v zariadení, cez ktoré môžu zhromaždiť informácie o aktivitách online v rámci aplikácií, webových lokalít alebo iných služieb. Uvedeným analyzátorom však zakazujeme používať webové signály na našich lokalitách na zhromažďovanie alebo na prístup k informáciám, na základe ktorých vás možno priamo identifikovať (ako je meno alebo e-mailová adresa). So zhromažďovaním alebo používaním uvedených údajov niektorými poskytovateľmi analýzy môžete vyjadriť explicitný nesúhlas kliknutím na nasledujúce prepojenia:

Ďalšie podobné technológie

Okrem štandardných súborov cookie a webových signálov môžu naše služby používať ďalšie podobné technológie na uloženie a čítanie údajových súborov v počítači. Táto činnosť sa zvyčajne vykonáva na zachovanie predvolieb alebo na zlepšenie rýchlosti a výkonu prostredníctvom uloženia určitých súborov lokálne. No podobne ako štandardné súbory cookie sa tieto technológie dajú použiť aj na uloženie jedinečného identifikátora počítača, ktorý možno potom použiť na sledovanie správania. Tieto technológie zahŕňajú lokálne zdieľané objekty (alebo súbory flash cookie) a ukladací priestor aplikácie Silverlight.

Lokálne zdieľané objekty alebo súbory flash cookie. Webové lokality, ktoré používajú technológie Adobe Flash, môžu na ukladanie údajov do vášho počítača používať lokálne zdieľané objekty alebo súbory flash cookie. Ak chcete spravovať alebo blokovať súbory flash cookie, prejdite na stránku http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager.html.

Ukladací priestor aplikácie Silverlight. Webové lokality alebo aplikácie využívajúce technológiu Microsoft Silverlight majú tiež schopnosť ukladať údaje pomocou ukladacieho priestoru aplikácie Silverlight. Informácie o tom, ako riadiť alebo blokovať takéto ukladanie, nájdete v časti Silverlight v tomto vyhlásení.

konte MicrosoftKonto Microsoftmainmicrosoftaccountmodule
Súhrn

S kontom Microsoft sa môžete prihlásiť do služieb Microsoft aj do externých služieb. Prihlásenie do konta umožňuje lepšie prispôsobenie, ponúka hladké a konzistentné praktické skúsenosti so službami a zariadeniami, a pomáha získať prístup a použiť údaje uložené v cloude a ďalšie vylepšené funkcie a nastavenia.

Keď sa prihlásite do svojho konta na účely prístupu k službe, vytvoríme záznam o tomto prihlásení. Ak sa k službe tretej strany prihlásite s kontom Microsoft, zobrazí sa žiadosť o udelenie súhlasu so zdieľaním údajov o konte požadovaných danou službou.

Celý text

S kontom Microsoft sa môžete prihlásiť do služieb Microsoft a do služieb vybraných partnerov spoločnosti Microsoft. Keď si vytvoríte vlastné konto Microsoft, nazývame ho osobné konto Microsoft. Ak konto vytvorí a následne vám ho pomocou Azure Active Directory (AAD) spoločnosti Microsoft poskytne vaša organizácia, napríklad škola alebo zamestnávateľ, nazývame toto konto pracovné alebo školské konto.

Vytvorenie a používanie osobného konta Microsoft. Pri vytváraní osobného konta Microsoft sa vás systém opýta na isté osobné údaje, a bude vám priradené jedinečné identifikačné číslo, ktoré identifikuje vaše konto a súvisiace informácie. Zatiaľ čo niektoré služby, ako sú služby, ktorých súčasťou je platba, vyžadujú skutočné meno, do iných služieb spoločnosti Microsoft sa môžete prihlásiť a používať ich bez uvedenia skutočného mena. Niektoré údaje, ktoré nám poskytnete, napríklad zobrazované meno, e-mailová adresa a telefónne číslo, môžu byť využité na to, aby vás bolo možné nájsť a prepojiť v rámci služieb Microsoft. Používatelia, ktorí poznajú vaše zobrazované meno, e-mailovú adresu alebo telefónne číslo, vás napríklad pomocou týchto údajov môžu vyhľadať v Skype a odoslať vám pozvánku, aby ste sa s nimi spojili.

Prihlásenie. Pri prihlásení do konta Microsoft vytvoríme záznam o prihlásení, ktorého súčasťou sú dátum a čas, informácie o službe, do ktorej ste sa prihlásili, prihlasovacie meno, jedinečné číslo priradené ku kontu, jedinečný identifikátor priradený k zariadeniu, IP adresa, operačný systém a verzia prehliadača.

Prihlásenie do Microsoftu. Prihlásenie do konta umožňuje lepšie prispôsobenie, ponúka hladké a konzistentné praktické skúsenosti so službami a zariadeniami, a umožňuje získať prístup a použiť údaje uložené v cloude a ďalšie vylepšené funkcie a nastavenia. Po prihlásení do konta zostanete prihlásení, kým sa neodhlásite. Ak pridáte konto Microsoft k zariadeniu so systémom Windows (verzia 8 alebo vyššia), Windows vás automaticky prihlási do služieb, ktoré na danom zariadení používajú konto na prístup. Po prihlásení sa ako súčasť využívania služieb Microsoft v niektorých službách, vrátane komunikácie, sociálnych interakcií a verejných príspevkov, zobrazí vaše meno alebo meno používateľa a profilová fotografia (ak ste si ju pridali k profilu).

Prihlásenie k službám tretích strán. Ak sa k službe tretej strany prihlásite s kontom Microsoft, zobrazí sa žiadosť o udelenie súhlasu so zdieľaním údajov o konte požadovaných danou službou. Služba dostane aj číslo verzie priradené ku kontu (nové číslo verzie sa priraďuje po každej zmene prihlasovacích údajov); a informáciu, či účet nebol deaktivovaný. Tretia strana môže údaje použiť alebo zdieľať v súlade s vlastnými postupmi a pravidlami. Odporúčame vám starostlivo skontrolovať vyhlásenie o používaní osobných údajov každej služby, na ktorú sa prihlasujete, aby ste zistili, ako bude používať zhromažďované informácie.

Osobné kontá Microsoft od tretích strán. Ak ste osobné konto Microsoft dostali od tretej strany, napríklad od poskytovateľa internetových služieb, uvedená strana môže mať práva spojené s kontom, vrátane schopnosti dostať sa na vaše konto Microsoft a vymazať ho. Na zistenie toho, čo môže tretia strana robiť s vaším kontom, by ste si mali pozorne prečítať všetky dodatočné podmienky, ktoré vám táto tretia strana poskytla.

Prepojenie osobného konta Microsoft s kontami sociálnych sietí. Osobné konto Microsoft môžete spojiť s kontami na sociálnych sieťach, ako sú Facebook, Twitter alebo LinkedIn, na účely prístupu k údajom z uvedených sociálnych sietí zo služieb Microsoft. Ak sa pre to rozhodnete, údaje o kontách na sociálnych sieťach uložíme na našich serveroch, aby sme mohli zobrazovať aktualizované údaje z vášho konta na sociálnej sieti. Konto sociálnej siete môžete od osobného konta Microsoft kedykoľvek odpojiť na stránke https://profile.live.com/services.

Používanie pracovných a školských kont. K určitým službám spoločnosti Microsoft sa môžete prihlásiť pomocou pracovného alebo školského konta Microsoft. Ak to vaša organizácia vyžaduje, môžete byť na účely dodatočnej bezpečnostnej autentifikácie požiadaný o poskytnutie svojho telefónneho čísla alebo alternatívnej e-mailovej adresy. Ak sa prihlasujete do služieb spoločnosti Microsoft pomocou pracovného alebo školského konta, môže vlastník domény, na ktorej sa nachádza vaša emailová adresa kontrolovať a spravovať vaše konto, pristupovať a spracúvať vaše údaje vrátane obsahu vašej komunikácie a súborov. Na vaše používanie služieb sa môžu vzťahovať postupy vašej organizácie, ak ich má. Spoločnosť Microsoft nezodpovedá za postupy ochrany osobných údajov a zachovania bezpečnosti týchto organizácii, a sa môžu líšiť od postupov spoločnosti Microsoft.

Ďalšie dôležité informácie o ochrane osobných údajovĎalšie dôležité informácie o ochrane osobných údajovmainotherimportantprivacyinformationmodule
Súhrn

Nižšie nájdete dodatočné informácie o ochrane osobných údajov, ktoré pre vás môžu byť užitočné. Ďalšie informácie o záväzku spoločnosti Microsoft chrániť vaše osobné údaje nájdete aj na stránke http://www.microsoft.com/privacy.

Bezpečnosť osobných údajovBezpečnosť osobných údajovmainsecurityofpersonaldatamodule
Súhrn

Spoločnosť Microsoft sa zaväzuje zabezpečiť ochranu osobných údajov. Na zabránenie neoprávnenému prístupu, používaniu či prezradeniu osobných údajov používame množstvo bezpečnostných technológií a postupov. Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, napríklad ukladáme do počítačových systémov s obmedzeným prístupom v strážených budovách. Pri prenose veľmi dôverných informácií (ako napríklad číslo kreditnej karty alebo heslo) cez internet ich chránime prostredníctvom kódovania, napríklad pomocou protokolu SSL (Secure Socket Layer).

Kde ukladáme a ako spracúvame osobné údajeKde ukladáme a ako spracúvame osobné údajemainwherewestoreandprocessdatamodule
Súhrn

Osobné údaje zhromaždené spoločnosťou Microsoft sa môžu ukladať a spracúvať vo vašej oblasti, v USA alebo v akejkoľvek inej krajine, kde má spoločnosť Microsoft, jej pričlenené organizácie, pobočky alebo poskytovatelia služieb svoje zariadenia. Podnikáme kroky na zaistenie toho, aby sa údaje zhromaždené na základe tohto vyhlásenia o ochrane údajov spracovali podľa ustanovení vyhlásenia a dodržali sa požiadavky príslušných zákonov bez ohľadu na to, kde sa údaje nachádzajú.

Pri prenose osobných údajov z Európskeho hospodárskeho priestoru do iných krajín využívame rôzne právne mechanizmy vrátane zmlúv s cieľom zaručiť, že vaše práva a ochrany „cestujú s vašimi údajmi“. Spoločnosť Microsoft takisto dodržiava zásady rámca bezpečného prístavu medzi USA a EÚ a rámca bezpečného prístavu medzi USA a Švajčiarskom stanovené Ministerstvom obchodu USA, ktoré sa týkajú zhromažďovania, používania a uchovávania údajov z Európskeho hospodárskeho priestoru a zo Švajčiarska. Viac informácií o programe bezpečného prístavu a našu certifikáciu nájdete na stránke http://www.export.gov/safeharbor.

Naše uchovávanie osobných údajovNaše uchovávanie osobných údajovmainOurretentionofpersonaldatamodule
Súhrn

Spoločnosť Microsoft si ponecháva osobné údaje tak dlho, ako je to nutné na poskytovanie služieb a dokončenie vami vyžiadaných transakcií, alebo na ďalšie základné účely, ako je dodržiavanie právnych nariadení, riešenie sporov a uplatňovanie zmluvných záväzkov. Napríklad:

 • Pri každom hľadanom reťazci v Bingu mažeme identifikáciu uložených reťazcov vymazaním celej adresy IP po 6 mesiacoch a ID súborov cookie a ostatných krížových identifikátorov po 18 mesiacoch.
 • Ak si v službe Outlook.com vyprázdnite priečinok Odstránené položky, uvedené odstránené položky zostanú v našom systéme do 30 dní, až potom sa úplne odstránia.
 • Ak z konta odstránite kreditnú kartu, spoločnosť Microsoft naďalej uchová údaje o transakciách s číslom kreditnej karty na obdobie, ktoré pokladá za potrebné na dokončenie existujúcej transakcie, na prispôsobenie sa právnym požiadavkám a požiadavkám na vytváranie správ spoločnosti Microsoft a na detekciu a ochranu pred podvodmi.
Zhromažďovanie údajov od detíZhromažďovanie údajov od detímaincollectionofdatafromchildrenmodule
Súhrn

Keď služba spoločnosti Microsoft získa informácie o veku, buď zablokuje používateľov mladších ako 13 rokov, alebo ich požiada o poskytnutie súhlasu rodiča či zákonného zástupcu skôr, než ju môžu použiť. Deti mladšie ako 13 rokov nebudeme vedome žiadať, aby poskytli viac informácií, než je potrebné na poskytovanie príslušnej služby.

Po získaní súhlasu rodiča sa s kontom dieťaťa zaobchádza rovnako ako s ostatnými kontami. Dieťa môže mať prístup ku komunikačným službám, akými sú e-mail, okamžité správy a diskusné panely online, a môže voľne komunikovať s ostatnými používateľmi bez ohľadu na ich vek.

Rodičia môžu zmeniť alebo zrušiť súhlas a skontrolovať alebo upraviť osobné údaje svojich detí alebo požiadať o ich odstránenie. Rodičia môžu napríklad prejsť do svojho osobného konta Microsoft a kliknúť na položku Povolenia. V prípade používateľov hry Minecraft a ďalších hier od spoločnosti Mojang nás rodičia môžu kontaktovať na stránke https://account.mojang.com/terms#contact.

Podnikové službyPodnikové službymainenterpriseservicesmodule
Súhrn

Podnikové služby predstavujú služby spoločnosti Microsoft a súvisiace ponuky, ktoré sa primárne ponúkajú alebo navrhujú na použitie v prostredí firmy, napríklad Office 365, Microsoft Azure, Microsoft Dynamics CRM Online, Microsoft Intune a Yammer, na používanie ktorých organizácia (náš „zákazník“) uzatvára zmluvu so spoločnosťou Microsoft. V prípade konfliktu medzi vyhlásením o ochrane osobných údajov a ustanoveniami zmluvy (zmlúv) medzi zákazníkom a spoločnosťou Microsoft platia ustanovenia uvedené v zmluve (zmluvách).

Naši zákazníci môžu následne poskytovať podnikové služby koncovým používateľom. Ak na prihlasovanie do podnikových služieb používate pracovné alebo školské konto Microsoft (napr. e-mailovú adresu poskytnutú organizáciou, akou je váš zamestnávateľ alebo škola), môže vlastník domény, ktorá je priradená vašej e-mailovej adrese: i) riadiť a spravovať vaše konto a ii) mať prístup k vašim údajom a spracovať ich, vrátane obsahu vašej komunikácie a súborov. Spoločnosť Microsoft nezodpovedá za pravidlá alebo postupy ochrany osobných údajov našich zákazníkov, ktoré sa môžu líšiť od postupov spoločnosti Microsoft. Ak vaša organizácia spravuje vaše používanie podnikových služieb, s otázkami spojenými s ochranou osobných údajov sa obráťte na jej správcu.

Predbežné vydaniaPredbežné vydaniamainpreviewreleasesmodule
Súhrn

Spoločnosť Microsoft ponúka funkcie a služby ukážok, vydaní insiderov, beta verzií a iných verzií pred vydaním (ďalej len „ukážky“), aby ste jej ich pomohli ohodnotiť prostredníctvom odozvy, vrátane hodnotenia vlastností a používania údajov.  V dôsledku toho môžu ukážky automaticky zhromažďovať dodatočné údaje, ponúkať menej ovládacích prvkov a inak pracovať s rozličnými opatreniami na ochranu súkromných údajov a bezpečnosti než opatrenia, ktoré zvyčajne využívame pri svojich službách.  Ak sa zúčastňujete programu ukážok, môžeme vás kontaktovať vo veci odozvy alebo záujmu ďalej používať službu po jej všeobecnom uvedení na trh.

Zmeny tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajovZmeny tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajovmainchangestothisprivacystatementmodule
Súhrn

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov budeme podľa potreby aktualizovať tak, aby odrážalo zmeny našich služieb a odozvu zákazníkov. V prípade zverejnenia zmien vyhlásenia zmeníme aj dátum „poslednej aktualizácie“ uvedený v jeho hornej časti. V prípade podstatných zmien vo vyhlásení alebo spôsobu, akým bude spoločnosť Microsoft používať vaše osobné údaje, vás na to upozorníme buď zverejnením výrazného oznamu o zmenách pred ich vstupom do platnosti, alebo zaslaním priameho upozornenia. Spoločnosť Microsoft vám odporúča pravidelne kontrolovať vyhlásenie o ochrane osobných údajov, aby ste vedeli, ako chráni vaše osobné údaje.

Ako nás môžete kontaktovaťAko nás môžete kontaktovaťmainhowtocontactusmodule
Súhrn

V prípade technických otázok alebo otázok o technickej podpore si pozrite stránku http://support.microsoft.com, kde sa dozviete viac o ponuke podpory pre zákazníkov spoločnosti Microsoft. Ak sa vaša otázka týka hesla k osobnému kontu Microsoft, navštívte stránku Podpora pre konto Microsoft.

Ak máte otázku o ochrane osobných údajov alebo otázku na riaditeľa oddelenia ochrany osobných údajov spoločnosti Microsoft, kontaktujte nás prostredníctvom nášho webového formulára. Na otázky odpovieme do 30 dní. So sťažnosťami súvisiacimi s ochranou osobných údajov sa môžete obrátiť na nášho pracovníka pre sťažnosti na adrese privrcind@microsoft.com.

Ak nie je uvedené inak, spoločnosť Microsoft Corporation je kontrolór údajov pri osobných údajoch, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom služieb, na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie. Naša adresa je Microsoft Privacy, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, USA. Telefón: +1 425-882-8080. Naša adresa v Indii je Microsoft, 10th Floor, Tower C, DLF Epitome (Building 5), DLF City II, Sector 24, Gurgaon, Haryana 122002, India.

Spoločnosť Microsoft Ireland Operations Limited je naším zástupcom v oblasti ochrany osobných údajov v Európskom hospodárskom priestore a v Švajčiarsku. Na riaditeľa oddelenia ochrany údajov spoločnosti Microsoft Ireland Operations Limited sa môžete obrátiť na nasledujúcej adrese: Microsoft Ireland Operations, Ltd., Attn: Data Protection, Carmenhall Road, Sandyford, Dublin 18, Ireland.

Skype Communications S.à.r.l. 23-29 Rives de Clausen L-2165 Luxembourg, Luxembursko sú kontrolóri údajov pre Skype. Ak nás chcete kontaktovať v súvislosti so softvérom alebo produktami Skype, pošlite Skypu žiadosť o podporu na stránke tímu podpory zákazníkov.

Pobočku spoločnosti Microsoft vo vašej krajine alebo vo vašom regióne nájdete na stránke http://www.microsoft.com/worldwide/.

BingBingmainbingmodule
Súhrn

Medzi služby Bing patrí vyhľadávanie a mapovanie, ako aj aplikácie Bing Toolbar a Bing Desktop. Služby Bing sú tiež zahrnuté v ostatných službách spoločnosti Microsoft, ako sú aplikácie MSN a Cortana a systém Windows (označujeme ich ako praktické skúsenosti spojené so službou Bing). Pri používaní služieb Bing zhromažďujeme hľadané reťazce, polohu a ostatné informácie o interakcii s našimi službami.

Celý text

Medzi služby Bing patrí vyhľadávanie a mapovanie, ako aj aplikácie Bing Toolbar a Bing Desktop. Služby Bing sú zahrnuté do ostatných služieb spoločnosti Microsoft, ako sú aplikácie MSN a Cortana a niektoré funkcie v systéme Windows (označujeme ich ako praktické skúsenosti spojené so službou Bing).

Pri vyhľadávaní alebo používaní funkcie v rámci praktickej skúsenosti spojenej so službou Bing, kam patrí vyhľadávanie alebo zadanie príkazu vo vašom mene, zhromažďuje spoločnosť Microsoft vyhľadávané reťazce, IP adresu, polohu, jedinečné identifikátory obsiahnuté v našich súboroch cookie, čas a dátum vyhľadávania a konfiguráciu vášho prehliadača. Ak používate služby Bing s podporou hlasu, spoločnosti Microsoft sa odošle aj váš hlasový vstup a údaje o výkone priradené k hlasovej funkcii. Ak používate funkcie v rámci praktickej skúsenosti so službou Bing, napríklad Spýtať sa Cortany alebo Vyhľadávanie Bing, na vyhľadanie konkrétneho slova alebo výrazu v rámci webovej stránky alebo dokumentu, dané slovo alebo výraz sa odošle Bingu spoločne s časťou okolitého obsahu s cieľom poskytnúť kontextovo relevantné výsledky vyhľadávania. 

Návrhy hľadania. Pri funkcii Návrhy hľadania sa znaky zadávané do vyhľadávania pri využívaní praktických skúseností služby Bing odosielajú spoločnosti Microsoft. To nám umožní ponúknuť vám počas písania hľadaného reťazca návrhy. Túto funkciu zapnete alebo vypnete na stránke Nastavenia Bingu.

Program odmien služby Bing. Keď sa prihlasujete do vášho konta Microsoft, použijeme údaje týkajúce sa vašich interakcií so službami Bing a odmeníme vás kreditom. Používanie tejto funkcie môžete zrušiť tu.

Program na zlepšenie praktických skúseností so službou Bing pre aplikácie Bing Desktop a Bing Toolbar. Ak používate aplikácie Bing Desktop alebo Bing Toolbar a rozhodnete sa zapojiť do programu na zlepšenie praktických skúseností so službou Bing, na zlepšenie radenia hľadaných reťazcov a zvýšenie relevantnosti zhromažďujeme aj dodatočné informácie o použití špecifických aplikácií Bingu, ako sú adresy vami navštívených webových lokalít. V rámci ochrany osobných údajov nepoužijeme údaje zhromaždené pomocou programu na zlepšenie praktických skúseností so službou Bing na identifikáciu, kontaktovanie, ani na cielenú reklamu. Program na zlepšenie praktických skúseností so službou Bing môžete kedykoľvek vypnúť v nastaveniach aplikácií Bing Desktop alebo Bing Toolbar. Po 18 mesiacoch informácie zhromaždené cez program na zlepšenie praktických skúseností so službou Bing odstraňujeme.

Uchovávanie a zmazanie identifikácie Identifikáciu uložených hľadaných reťazcov mažeme odstránením celej adresy IP po 6 mesiacoch a ID súborov cookie a ostatných krížových identifikátorov po 18 mesiacoch.

Prispôsobenie cez konto Microsoft. Niektoré služby Bing ponúkajú rozšírenú praktickú skúsenosť pri prihlásení s vaším osobným kontom Microsoft, napríklad synchronizáciu vašej histórie hľadania na viacerých zariadeniach. Uvedené prispôsobovacie funkcie môžete použiť na prispôsobenie záujmov, obľúbených položiek a na pripojenie konta k službám tretích strán. Na spravovanie nastavení prispôsobovania prejdite na stránku Nastavenia Bingu.

Spravovanie histórie vyhľadávania. Služba spravovania histórie vyhľadávania Bingu ponúka jednoduchý spôsob opakovaného prezretia hľadaných reťazcov a výsledkov, na ktoré ste klikli pri použití vyhľadávania Bing v prehliadači. Históriu svojho hľadania môžete vymazať na stránke Nastavenia Bingu. Vymazaním sa história odstráni zo služby História hľadania a už sa nebude na lokalite zobrazovať. Uvedené informácie sa však neodstránia z našich vyhľadávacích denníkov, ktoré sa uchovávajú a deidentifikujú podľa popisu uvedeného vyššie.

Služby mimo spoločnosti Microsoft používajúce Bing. Praktické skúsenosti, ktoré používajú technológiu Bingu, môžete využiť aj pri službách mimo spoločnosti Microsoft, ako sú služby spoločnosti Yahoo!. Na poskytovanie uvedených služieb Bing prijíma údaje od týchto a ďalších partnerov, medzi ktoré môže patriť dátum, čas, IP adresa, jedinečný identifikátor a ďalšie údaje spojené s vyhľadávaním. Na poskytnutie vyhľadávacej služby sa uvedené údaje pošlú spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft uvedené údaje použije podľa opisu v tomto vyhlásení alebo podľa ustanovení našich zmluvných povinností u partnerov. V prípade otázok týkajúcich sa spôsobu zhromažďovania a používania údajov si prečítajte postupy ochrany osobných údajov pri službách mimo spoločnosti Microsoft.

Hľadaný reťazec v odporúčanej URL. Pri kliknutí na výsledok vyhľadávania alebo na reklamu na stránke s výsledkami vyhľadávania Bingu a prechode na cieľovú webovú lokalitu dostane lokalita štandardné informácie, ktoré prehliadač posiela každej navštívenej lokalite – ako je vaša IP adresa, typ prehliadača a jazyk, a URL lokality, z ktorej ste prišli (v tomto prípade stránky s výsledkami vyhľadávania Bingu). Keďže URL stránky Bingu s výsledkami vyhľadávania obsahuje text hľadaného reťazca (ktorý môže obsahovať mená, adresy alebo iné vami zadané identifikačné informácie), cieľová webová lokalita bude schopná určiť hľadaný pojem, ktorý ste zadali.

Ak má prehliadač z dôvodu vyššej výkonnosti zapnuté povolenie na predbežné načítanie stránok na pozadí, ich načítanie na pozadí má rovnaký účinok, ako keby ste uvedenú stránku navštívili, vrátane poslania URL adresy stránky s výsledkami hľadania v Bingu (s vaším vyhľadávacím dotazom) a stiahnutia súborov cookie, ktoré stránka ukladá.

Zdieľanie hľadaných údajov na účely vyhľadávania a vývoja. Na výskumné účely a účely vývoja zdieľame aj niektoré údaje z reťazcov deidentifikovaného vyhľadávania s tretími stranami. Než tak urobíme, odstránime z údajov všetky jedinečné identifikátory, ako sú napr. IP adresy a identifikačné čísla súborov cookie. Taktiež môžeme nechať údaje prejsť procesom navrhnutým na odstránenie určitých citlivých údajov, ktoré mohli používatelia sami uviesť (ako sú čísla sociálneho poistenia alebo čísla kreditných kariet). Okrem toho od týchto tretích strán požadujeme bezpečné uchovávanie údajov, a aby ich nepoužívali na iné účely.

CortanaCortanamaincortanamodule
Súhrn

Cortana je váš osobný asistent. Cortana pracuje najlepšie, keď o vás a vašich aktivitách vie pomocou údajov z vášho zariadenia, vášho osobného konta Microsoft, služieb tretích strán a ostatných služieb spoločnosti Microsoft. Môžete si vybrať, či ju povolíte, a kedykoľvek ju môžete vypnúť alebo zapnúť.

Celý text

Cortana je vaša osobná asistentka. Cortana pracuje najlepšie, keď o vás a vašich aktivitách vie pomocou údajov z vášho zariadenia, vášho osobného konta Microsoft, služieb tretích strán a ostatných služieb spoločnosti Microsoft. Aby vám Cortana dokázala ponúknuť prispôsobenú praktickú skúsenosť a relevantné návrhy, spoločnosť Microsoft zhromažďuje a používa rozličné typy údajov, ako je poloha zariadenia, údaje z kalendára, používané aplikácie, údaje z e-mailov a SMS, komu voláte, kontakty a interakcie s nimi prostredníctvom zariadenia. Cortana sa o vás dozvie aj cez zhromažďovanie údajov o používaní zariadenia a ďalších služieb Microsoft, ako je hudba, nastavenia budíka, zapnutie obrazovky uzamknutia, čo si pozeráte a čo kupujete, história prehľadávania a vyhľadávania v Bingu, a ďalšie. Údaje používané Cortanou a to, čo o vás vie, môžete meniť v časti Nastavenia Cortany a v poznámkovom bloku. Viac o jednotlivých funkciách a spôsobe ich riadenia nájdete na stránke http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=522360.

Služby určovania polohy. Cortana pravidelne zhromažďuje a používa vašu aktuálnu polohu a históriu polohy a ďalšie lokalizačné signály (ako označenie polohy na fotografiách, ktoré nahráte na OneDrive). Údaje o polohe sa používajú na to, aby sme vám vedeli ponúknuť najrelevantnejšie správy a výsledky, ako aj možnosti, ktoré vám ušetria čas, napríklad pripomienky na základe prenosu a o polohe. Cortana dokáže pracovať len so zapnutou službou určenia polohy, preto ak ju vypnete, Cortana bude neaktívna.

Textové správy a e-mail. Cortana má prístup k správam, vďaka čomu môže robiť viacero vecí, napríklad: môže pridať podujatia do kalendára, informovať vás o dôležitých správach a ponúkať vám aktuálne informácie o podujatiach a ďalších veciach, ktoré sú pre vás dôležité, ako je sledovanie batožiny alebo letu. Cortana používa správy aj na to, aby vám pomohla s plánovaním podujatí a ponúka ďalšie užitočné návrhy a odporúčania.

História komunikácie. Na základe vašich hovorov, SMS a emailovej histórie sa Cortana učí, kto je pre vás najdôležitejší. Táto funkcia slúži na získanie informácii o ľuďoch, ktorí sú pre vás najdôležitejší, a o tom, aké komunikačné metódy najčastejšie používate. Označuje vám dôležité správy a zlepšuje ďalšie služby Cortany, napríklad rozpoznanie reči.

Prispôsobenie reči a vstupu. Na lepšie pochopenie spôsobu, akým hovoríte, a hlasových príkazov Cortanou sa údaje o reči posielajú spoločnosti Microsoft na vytváranie prispôsobených rečových modelov a na zlepšenie rozpoznávania reči a pochopenie zámeru používateľa. V zariadeniach so systémom Windows dokáže Cortana pracovať len so zapnutým prispôsobením vstupu, preto ak ho vypnete, Cortana nebude aktívna. Ďalšie informácie nájdete v časti Prispôsobenie vstupu vo Windowse.

Aplikácie a služby spoločnosti Microsoft. Cortana používa na ponuku prispôsobených návrhov údaje zhromaždené prostredníctvom iných služieb spoločnosti Microsoft. Napríklad na automatické zobrazenie informácií o tímoch, ktoré sledujete, používa údaje zhromaždené aplikáciou MSN Sports. Z aplikácie Mapy od spoločnosti Microsoft sa dozvie o vašich obľúbených miestach s cieľom ponúknuť vám lepšie návrhy. Záujmy v poznámkovom bloku Cortany môžu na prispôsobenie záujmov, preferencií a obľúbených položiek aj v týchto skúsenostiach využiť iné služby spoločnosti Microsoft, napríklad Bing alebo MSN.

Služby tretích strán. Cortana umožňuje aj pripojiť sa k službám tretích strán a ponúknuť ďalšie prispôsobené možnosti na základe informácií od služby tretej strany. Napríklad prihlásenie na Facebook alebo LinkedIn cez Cortanu umožňuje spoločnosti Microsoft získať prístup k určitým údajom z Facebooku alebo LinkedInu tak, aby vám Cortana a Bing mohli ponúknuť odporúčania lepšie upravené na mieru. Prepojenie Cortany a služieb tretích strán môžete spravovať v poznámkovom bloku Cortany.

História prehľadávania. Ak sa rozhodnete poslať celú históriu prehľadávania v Microsoft Edge spoločnosti Microsoft (pozri opis Microsoft Edge v časti Windows tohto vyhlásenia), Cortana vám môže ponúkať návrhy na základe stránok, ktoré ste si pozreli cez Microsoft Edge. Cortana nezhromažďuje informácia o webových lokalitách, ktoré si prezeráte na kartách v režime InPrivate.

História hľadania. S vyhľadávacími dotazmi v Bingu – aj ak za vás vyhľadáva Cortana – sa pracuje ako so všetkými ostatnými vyhľadávacími dotazmi v Bingu a používajú sa spôsobom opísaným v časti Bing.

Groove Hudba/Filmy a TV programyGroove Hudba/Filmy a TV programymaingroovemusicmoviestvmodule
Súhrn

Groove Hudba vám umožňuje jednoduchým spôsobom počúvať vašu vlastnú hudbu, vytvárať zoznamy skladieb, kupovať hudbu alebo streamovať vlastné rozhlasové stanice. Aplikácia Microsoft Filmy a TV programy vám umožňuje pozerať vaše vlastné videá a požičať si alebo kúpiť filmy a TV seriály. Spoločnosť Microsoft použije údaje o prehrávanom obsahu, aby vám mohla pomôcť objaviť obsah, ktorý vás môže zaujímať.

Celý text

Groove Hudba vám umožňuje jednoduchým spôsobom počúvať vašu vlastnú hudbu, vytvárať zoznamy skladieb, kupovať hudbu alebo streamovať vlastné rozhlasové stanice. Aplikácia Microsoft Filmy a TV programy vám umožňuje pozerať vaše vlastné videá a požičať si alebo kúpiť filmy a TV seriály. Tieto služby boli v minulosti ponúkané ako Xbox Music a Video.

S cieľom pomôcť vám objaviť obsah, ktorý vás môže zaujímať, bude spoločnosť Microsoft zhromažďovať údaje o prehrávanom obsahu, dĺžke prehrávania a vami zadanom hodnotení. Ak v zariadení povolíte používanie Cortany, spoločnosť Microsoft bude na poskytovanie prispôsobeného zážitku, relevantných návrhov a používať údaje súvisiace s hudbou prehrávanou cez aplikáciu Groove Hudba.

Na obohatenie zážitku z prehrávania obsahu sa v aplikáciách Groove Hudba a Filmy a TV programy zobrazia informácie súvisiace s prehrávaným obsahom a obsahom vo vašej hudobnej knižnici, ako je napríklad názov albumu, obal, názov piesne alebo videa či iné informácie (ak sú dostupné). Na poskytnutie týchto informácií aplikácie Groove Hudba a Filmy a TV programy odošlú spoločnosti Microsoft žiadosť o informácie so štandardnými informáciami o zariadení, je ako napríklad adresa IP zariadenia, verzia softvéru zariadenia, miestne a jazykové nastavenia a identifikátor obsahu.

Ak na získanie prístupu k obsahu spoločnosti Microsoft, ktorý je chránený technológiou DRM (Digital Rights Management), používate aplikácie Groove Hudba a Filmy a TV programy, na prehranie obsahu si zo servera online práv môžu automaticky vyžiadať práva na používanie médií a tiež stiahnutie a inštaláciu aktualizácií technológie DRM. Viac sa dozviete po prečítaní informácií o DRM v časti Silverlight v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Služby Microsoft HealthSlužby Microsoft Healthmainmicrosofthealthservicesmodule
Súhrn

Služby Microsoft Health obsahujú zariadenia Microsoft Band, aplikácie Microsoft Health, aplikáciu HealthVault Sync a ďalšie súvisiace služby. Band vám pomáha sledovať údaje, ako sú tlkot srdca a vykonané kroky. Band tiež môže použiť Cortanu na zaznamenávanie si poznámok a prijímanie notifikácii z vášho telefónu. Aplikácia Microsoft Health odosiela údaje na servery spoločnosti Microsoft a umožňuje vám spravovať a kontrolovať údaje. Aplikácia umožňuje ďalším aplikáciám na vašom telefóne posielať notifikácie na Band. HealthVault je osobná zdravotná platforma, ktorá vám umožní zhromažďovať, upravovať, pridávať a uchovávať informácie o vašom zdraví online. Pomocou služby HealthVault môžete tiež zdieľať údaje o vašom zdraví s vašou rodinou, opatrovateľmi a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.

Aplikácie a zariadenia Microsoft Health zhromažďujú a uchovávajú údaje za účelom poskytovania a zlepšovania služieb. Zdravotné údaje, ktoré poskytnete prostredníctvom služieb Microsoft Health alebo uložíte do služby HealthVault sa nekombinujú s údajmi u iných služieb spoločnosti Microsoft, ani sa nepoužívajú na iné účely bez vášho výslovného súhlasu. Spoločnosť Microsoft napríklad nepoužíva údaje z vašeho zdravotného záznamu, aby vám ponúkala na predaj alebo propagovala výrobky alebo služby, bez vášho súhlasu.

Microsoft Health a BandMicrosoft Health a Bandmainmicrosofthealthandbandmodule
Súhrn

Microsoft Health zahŕňa zariadenia Microsoft Band, aplikácie Microsoft Health, aplikáciu Microsoft Band Sync a ďalšie súvisiace služby. Viac informácií o zhromažďovaní údajov a ochrane osobných údajov v aplikáciách a zariadeniach Microsoft Health nájdete tu.

Údaje o aktivite a profile. Senzory Microsoft Band vám pomáhajú sledovať údaje, ako sú tlkot srdca, kroky, spálené kalórie a spánok. Môžete sledovať napríklad beh, tréning a spánok. Údaje, ktoré zadáte pri vytvorení nového profilu, sa použijú na výpočet výsledkov vašich aktivít. Ďalšie údaje, ktoré sa používajú pri vytvorení vášho profilu, sa získavajú z vášho osobného konta Microsoft.

Výkon a použitie údajov. Aby sme vám vedeli poskytnúť čo najlepšie služby, zhromažďujeme a automaticky nahrávame štatistiky o výkone a používaní vašich aplikácii a zariadení Microsoft Health.

Prístup a kontrola. Vaše údaje si môžete prezerať a spravovať pomocou ovládacieho panela na webe Microsoft Health a aplikácie Microsoft Health. V aplikácii Microsoft Health si môžete prezerať a aktualizovať svoj profil, odstrániť služby, ktoré nechcete používať, a pozrieť si minulé aktivity. V aplikácii Microsoft Health môžete vymazať špecifické podrobnosti o aktivite. Ak vymažete konkrétnu aktivitu, udalosť sa vymaže aj zo služby Microsoft Health. Základné údaje zachytené senzorom zariadení zostanú v službe zachované. Svoje konto Microsoft Health môžete kedykoľvek zrušiť kontaktovaním oddelenia služieb zákazníkom tu.

Aplikácie tretích strán. Ak k službe Microsoft Health pripojíte aplikáciu tretej strany, začne použitie údajov o vašej aktivite podliehať pravidlám ochrany osobných údajov a podmienkam používania stanovených treťou stranou. Pred pripojením aplikácie dôrazne odporúčame prečítať si vyhlásenie o ochrane osobných údajov a podmienky používania služieb tretích strán.

Upozornenia na Band. Keď v telefóne povolíte notifikácie, na Bande sa zobrazia notifikácie, ktoré ste vybrali cez službu Microsoft Health. Služba Microsoft Health umožňuje napojiť ďalšie aplikácie v telefóne na Band, ale neuchováva údaje o obsahu notifikácií. Na Band môžete dostávať napríklad notifikácie o e-mailoch, pripomienkach v kalendári, prijatých hovoroch, SMS, sociálnych sietí (ako sú Facebook a Twitter), počasí a financiách. Podrobnejší zoznam nájdete tu. Pre každú notifikáciu má Band obmedzený počet zobrazených správ, a ak sa objavia nové správy, staršie sa z Bandu vymažú. V aplikácii Microsoft Health si môžete vybrať, ktoré notifikácie sa budú v Band-e zobrazovať. Aktuálne zobrazené notifikácie z Bandu vymažete tak, že Band vypnete.

Cortana. Band vám umožňuje robiť si poznámky, klásť otázky a nastavovať pripomenutia pomocou hlasu, ak je Cortana v telefóne zapnutá. Viac informácií o tom, ako Cortana spravuje vaše údaje, nájdete v časti Cortana v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Služby určovania polohy. Microsoft Band má zabudované možnosti globálneho lokalizačného systému (GPS), ktorý vám umožňuje mapovať beh alebo jazdu na bicykli bez toho, aby ste museli mať pri sebe telefón. Môžete si vybrať, či chcete mať GPS zapnuté pre všetky aktivity. Ak GPS pre určitú aktivitu zapnete, v aplikácii Microsoft Health si môžete pozrieť mapu aktivity. Ak na Band-e zapnete režim golfu, GPS sa automaticky zapne. Keď vypnete režim golfu, GPS sa vypne. 

HealthVaultHealthVaultmainhealthvaultmodule
Súhrn

HealthVault je osobná zdravotná platforma, ktorá vám umožní zhromažďovať, upravovať, uchovávať a zdieľať informácie o vašom zdraví online. S pomocou funkcie HealthVault môžete mať vaše zdravotné záznamy pod kontrolou. Môžete si tiež vybrať, či sa chcete o ne podeliť s rodinou, opatrovateľmi, poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, mobilnými aplikáciami, zdravotníckymi prístrojmi a online nástrojmi. Viac informácií o zhromažďovaní údajov a ochrane osobných údajov v službe HealthVault nájdete tu.

Prihlásenie do HealthVault. Do služby HealthVault sa môžete prihlásiť pomocou prihlasovacích údajov konta Microsoft alebo pomocou prihlasovacích údajov od niektorých iných poskytovateľov. Ak zrušíte svoje konto Microsoft alebo stratíte prihlasovacie údaje, nebudete mať už k svojim údajom prístup. Služba HealthVault umožňuje použiť viac ako jeden set prihlasovacích údajov, čím pomáha zaistiť trvalý prístup. Skôr ako sa rozhodnete použiť na prihlásenie do služby HealthVault iné prihlasovacie údaje, než tie od spoločnosti Microsoft, odporúčame vám overiť si záväzky týkajúce sa bezpečnosti a ochrany osobných údajov od spoločnosti, ktorá údaje vydala.

Konto HealthVault a zdravotné záznamy. Pri vytvorení nového konta HealthVault musíte poskytnúť súkromné údaje, ako sú meno, dátum narodenia, e-mailová adresa, PSČ a krajina/región. V závislosti od toho, ktoré funkcie budete používať, vás systém môže požiadať o dodatočné informácie. Konto HealthVault vám umožňuje spravovať jeden alebo viac zdravotných záznamov, napríklad váš a vašich rodinných príslušníkov. Údaje v zdravotnom zázname, ktorý spravujete, môžete kedykoľvek pridať alebo odstrániť.

V rámci USA služba HealthVault priradí ku každému zdravotnému záznamu emailovú adresu. Keď na zadanú emailovú adresu príde správu, správa aj príloha sa automaticky priradia k záznamu v HealthVault a správcovi daného záznamu je zaslaný notifikačný email. E-mailová služba v HealthVault používa „Direct“, protokol navrhnutý špeciálne na komunikáciu s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Z tohto dôvodu môže byť HealthVault e-mail zaslaný a doručený len poskytovateľom, ktorý majú správne nastavený systém. Správcovia môžu priradiť alebo zrušiť priradenie e-mailových adries k záznamu.

Zdieľanie informácii o zdraví. Kľúčovou vlastnosťou služby HealthVault je schopnosť zdieľať údaje o vašom zdraví s ľuďmi a službami, ktoré vám môžu pomôcť dosiahnuť ciele týkajúce sa vášho zdravia. Podľa predvolených nastavení ste správcom všetkých záznamov, ktoré vytvoríte. Správcovia majú najväčšie oprávnenia čo sa prístupu k záznamu týka. Ako správca môžete zdieľať údaje v zdravotnom zázname s ďalším človekom prostredníctvom pozvánky, ktorú mu cez HealthVault zašlete emailom. Môžete stanoviť prístupovú úroveň (vrátane správcovskej úrovne), ako dlho bude mať daná osoba prístup, a či má možnosť upravovať údaje v zázname. Osoba, ktorej umožníte prístup, môže ďalej umožniť prístup ďalším osobám na rovnakej úrovni (napríklad osoba, ktorá môže záznam len prezerať, môže umožniť rovnakú úroveň prístupu ďalšej osobe). Keďže nevhodná úroveň prístupu môže mať za následok narušenie vášho súkromia alebo dokonca odmietnutie prístupu k vašim vlastným záznamom, mali byť ste byť pri prideľovaní prístupu opatrní.

Môžete si zvoliť zdieľanie len určitých údajov (alebo všetkých údajov) v zdravotnom zázname s ďalšími službami. Bez súhlasu oprávneného používateľa prostredníctvom HealthVault nemá cez službu HealthVault žiadna ďalšie služba prístup k vašim údajom. HealthVault vám umožňuje kontrolovať prístup prostredníctvom prijatia alebo zamietnutie požiadaviek na prístup. Pri každej službe vyberáte, ktoré zdravotné informácie v konkrétnom zdravotnom zázname chcete zdieľať a ktoré akcie môže daná služba vykonávať.

Služba, ktorej umožníte prístup k záznamu, dostane kompletné meno priradené k vášmu kontu HealthVault, prezývku sprístupneného záznamu (záznamov) a váš vzťah k danému záznamu. Ak bude služba chcieť emailovú adresu vytvorenú HealthVault pre konkrétny záznam, môžu si ju vyžiadať, keď jej sprístupníte záznam. Služba bude mať prístup cez HealthVault, až pokiaľ jej práva neodoberiete. Spoločnosť Microsoft môže zabrániť prístupu služby k HealthVault, ak nedodržiava záväzky týkajúce sa súkromia, ktoré vyžaduje spoločnosť Microsoft. Okrem zabránenia prístupu, ktorú služba k vašim HealthVault údajom má, však tieto služby nekontrolujeme ani nemonitorujeme a ich postupy ochrany súkromia sú rôzne.

Záznamy pre poskytovateľov v USA. V Spojených Štátoch dovoľujeme zúčastneným poskytovateľom získať záznamy o tom, na čo sa informácie, ktoré do záznamu zadali, používajú. Táto služba podporuje ciele „zmysluplného využitia“ zakotvené v Zákone o zdravotníckych informačných technológiách pre ekonomické a klinické zdravie (HITECH Act), ktorý nabáda poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, aby posielali pacientom kópie zdravotných záznamov elektronicky. Zúčastnení poskytovatelia tak môžu obdržať záznam, ktorý obsahuje číslo, ktorým poskytovateľ pacienta identifikuje v systému a informuje, či používateľ vykonal jednu z „kvalifikačných akcií" v HealthVault (nehovorí, ktorú akciu vykonal). "Kvalifikačné akcie" aktuálne zahŕňajú činnosti ako prezeranie, sťahovanie, alebo odoslanie zdravotných údajov cez email. Nahlasovanie vašich záznamov môžete vypnúť.

Prístup a kontrola. Údaje o svojom konte HealthVault si môžete kedykoľvek prezerať, upravovať alebo mazať. Vaše konto tiež môžete kedykoľvek zrušiť. Trvale vymazať položku môže len správca. Ak vymažete zdravotný záznam, vymaže sa aj u všetkých ďalších používateľov, ktorí k nemu mali prístup.

Keď zrušíte konto HealthVault, vymažeme všetky záznamy, kde ste uvedený ako jediný správca. Ak správcovský prístup k záznamu zdieľate, môžete sa rozhodnúť, či chcete záznam vymazať. Spoločnosť Microsoft pred trvalým vymazaním vašich údajov počká obmedzený čas, čím sa zabráni vymazaniu zdravotných údajov omylom alebo ich úmyselnému poškodeniu.

HealthVault uchováva kompletnú históriu každého prístupu, zmenu, vymazania používateľom a službou, vrátane dátumu, vykonanej akcie a mena osoby alebo služby. Správcovia záznamov si ich históriu môžu preštudovať.

E-mailová komunikácia. Na e-mailovú adresu, ktorú ste zadali pri vytvorení konta HealthVault, vám zašleme e-mail, v ktorom vás požiadame o overenie svojej e-mailovej adresy, aby sme ju mohli zahrnúť do pozvánok na zdieľanie, ktoré pošlete cez HealthVault, a aby sme vám mohli poslať e-mailom notifikácie o informáciách, ktoré môžete pridať do vašich HealthVault záznamov.

Služba HealthVault pravidelne posiela informačných spravodajcov, ktorí vás informujú o najnovších vylepšeniach. Služba HealthVault vám tiež pravidelne posiela email, ktorý obsahuje sumár nedávnych akcií na konte. Z odoberania týchto emailov sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

MSNMSNmainmainmodule
Súhrn

Medzi služby MSN patria webové lokality a súbor aplikácií. Zhromažďujeme informácie o inštalácii aplikácií MSN a o zariadeniach, na ktorých sú nainštalované. Takisto zhromažďujeme údaje o vašej interakcii so službou MSN, ako sú frekvencia používania a prezeraný obsah.

Celý text

Medzi služby MSN patria webové lokality a súbor aplikácií, vrátane Správ MSN, Počasia, Športu, Money a predchádzajúcich verzií aplikácií označených ako Bing (ďalej spolu ako „aplikácie MSN“). Aplikácie MSN sú k dispozícii na viacerých platformách vrátane platforiem Windows, iOS a Android. Služby MSN sú tiež obsiahnuté v ďalších službách spoločnosti Microsoft, vrátane prehliadača Microsoft Edge. 

Po nainštalovaní aplikácií MSN zhromažďujeme informácie, na základe ktorých zistíme, či bola aplikácia správne nainštalovaná, dátum jej inštalácie, jej verziu a ďalšie informácie o zariadení, ako napríklad operačný systém a prehliadač. Údaje sa zhromažďujú pravidelne ako pomoc pri stanovovaní počtu používateľov aplikácií MSN a na identifikovanie problémov s výkonom spojených s inými verziami aplikácií, systémov a prehliadačov.

Takisto zhromažďujeme údaje o vašej interakcii so službou MSN, ako sú frekvencia používania a prezeraný obsah. Niektoré služby MSN ponúkajú vylepšenú funkcionalitu, ak sa prihlásite cez konto Microsoft, vrátane povolenia upraviť vlastné záujmy a obľúbené položky. Prispôsobenie môžete upraviť cez nastavenia MSN a Bing, a tiež cez nastavenia v ďalších službách Microsoft, ktoré obsahujú služby MSN. Zhromaždené údaje používame aj na ponúkanie reklamy, ktorá by vás mohla zaujímať. So zasielaním reklamy založenej na záujmoch môžete explicitne nesúhlasiť prostredníctvom prepojení v službách MSN alebo navštívením stránky vyjadrenia explicitného nesúhlasu spoločnosti Microsoft.

Predchádzajúce verzie služby MSN Money umožňovali prístup k informáciám o osobných financiách od externých finančných inštitúcií. MSN Money tieto informácie len zobrazí, neukladá ich na našich serveroch. Prihlasovacie údaje používané na prístup k finančným informáciám od tretích strán sa šifrujú v zariadení a neposielajú sa spoločnosti Microsoft. K uvedeným finančným inštitúciám aj k ďalším externým službám sa môžete dostať cez služby MSN, a vzťahujú sa na ne osobitné zmluvné podmienky a pravidlá ochrany osobných údajov.

OfficeOfficemainofficemodule
Súhrn

Office je súbor pracovných aplikácií, ktorý okrem iného zahŕňa Word, Excel, PowerPoint a Outlook. Jednotlivé aplikácie balíka Office umožňujú používať obsah a funkcie iných služieb spoločnosti Microsoft alebo tretích strán, ako je napríklad Bing. Podrobné informácie o správe možností ochrany osobných údajov nájdete na stránke http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=624445. Ak pracujete v organizácii, správca môže pripojené služby vypnúť prostredníctvom skupinovej politiky.

Služby balíka OfficeSlužby balíka Officemainofficeservicesmodule
Súhrn

Roamingová služba balíka Office. Roamingová služba balíka Office pomáha udržať aktuálnosť nastavení balíka Office na všetkých zariadeniach, ktoré ho používajú. Pri prihlásení do balíka Office s vaším kontom Microsoft sa zapne Roamingová služba balíka Office a zosynchronizuje niektoré z upravených nastavení balíka Office so servermi spoločnosti Microsoft (napríklad zoznam nedávno použitých dokumentov a posledné prezerané miesto dokumentu). Keď sa do aplikácie balíka Office prihlásite na inom zariadení s rovnakým kontom, stiahne Roamingová služba balíka Office nastavenia zo serverov spoločnosti Microsoft a použije ich v novom zariadení. Roamingová služba balíka Office použije niektoré z upravených nastavení balíka Office aj pri prihlásení na Office.com. Ak sa z balíka Office odhlásite, Roamingová služba balíka Office zo zariadenia odstráni vaše nastavenia. Všetky zmeny vykonané vo vlastných nastaveniach balíka Office sa pošlú na servery spoločnosti Microsoft.

Aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Balík Office používa službu Microsoft Update na poskytovanie aktualizácii zabezpečenia a ďalších dôležitých aktualizácií. Viac informácií nájdete v časti Aktualizačné služby v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Pomocník, šablóny, písma a ďalší obsah online. Balík Office využíva na ponúknutie najnovšieho online obsahu počas pripojenia na internet, ako sú články Pomocníka, šablóny a písma, služby spoločnosti Microsoft alebo tretích strán. Ak napríklad v aplikáciách balíka Office použijete funkciu Pomocníka, Office pošle hľadaný reťazec na Office.com a ponúkne vám články Pomocníka na internete. Uvedené funkcie sú predvolene zapnuté, no pomocou nastavení ochrany osobných údajov ich môžete vypnúť. Nastavenie ochrany osobných údajov v Office 2013 si môžete pozrieť kliknutím na položku Súbor > Možnosti > Centrum dôveryhodnosti > Nastavenie centra dôveryhodnosti > Možnosti ochrany osobných údajov.

Aktualizačná služba Klikni a spusti. Aktualizačná služba Klikni a spusti umožňuje inštaláciu niektorých produktov balíka Microsoft Office cez internet, takže ich môžete začať používať už pred ich úplným stiahnutím. Aktualizačná služba Klikni a spusti je predvolene nastavená tak, aby zároveň automaticky zisťovala online aktualizácie produktov podporovaných službou Klikni a spusti v zariadení a automaticky ich stiahne a nainštaluje. Služba je predvolene zapnutá, no pomocou nastavení ochrany osobných údajov ju môžete vypnúť.

Vyhľadávacie služby. Vyhľadávacie služby podporované balíkom Office, ako je Insights, umožňujú cez aplikáciu Office požiadať o informácie spoločnosť Microsoft alebo externé služby. Vo Worde môžete napríklad zvýrazniť slovo alebo výraz a relevantné údaje načítať z Bingu. Ak vyhľadávate konkrétne slovo alebo výraz, Office pošle službe šifrovaný text, ktorý ste zadali (a pri použití Insights Office s cieľom poskytnúť kontextovo relevantné výsledky vyhľadávania pošle požadované slovo alebo výraz spolu s časťou okolitého textu z vášho dokumentu). Z Excelu môžete poslať spoločnosti Microsoft kategórie údajov a získať odporúčania na ďalšie podobné súbory údajov, ktoré by vás mohli zaujímať. Samotný obsah vášho zošita sa spoločnosti Microsoft nezasiela. Office okrem toho pošle aj údaje o softvéri, ktorý používate, a informáciu o miestnom nastavení vášho systému. Ak si to externý poskytovateľ obsahu vyžiada, pošleme tiež autorizačné údaje o tom, či máte oprávnenie na stiahnutie príslušného obsahu. Medzi prijatými informáciami sa často nachádza prepojenie na doplnkové informácie z webovej lokality poskytovateľa obsahu. Ak kliknete na prepojenie, poskytovateľ obsahu môže do vášho zariadenia uložiť súbor cookie na vašu identifikáciu pri budúcich transakciách.

Prekladová služba. Niektoré aplikácie balíka Office umožňujú preložiť časť alebo celý dokument pomocou dvojjazyčného slovníka alebo strojového prekladu. Ak sa slovo alebo výraz, ktoré chcete preložiť, nenachádza v dvojjazyčnom slovníku v aplikácii, pošleme ich nezašifrované spoločnosti Microsoft alebo externej prekladateľskej službe. Ak sa rozhodnete preložiť celý dokument, pošleme ho nezašifrovaný spoločnosti Microsoft alebo externej prekladateľskej službe. Okrem slova alebo výrazu, ktoré chcete preložiť, balík Office odošle aj informácie o používanom softvéri Office vrátane verzie, operačného systému a miestneho nastavenia systému. Pri externých prekladateľských službách môže balík Office poslať aj už uložené autentifikačné informácie označujúce, že ste sa už prihlásili na prístup k webovej lokalite.

OutlookOutlookmainoutlookmodule
Súhrn

Automatická konfigurácia konta v Outlooku. Outlook ponúka možnosť automatickej konfigurácie poštovej schránky s niektorými poskytovateľmi e-mailových služieb určenú na posielanie a prijímanie e-mailových správ z ich serverov a späť na ne. Pri automatickej konfigurácii konta Exchange musíte uviesť svoju e-mailovú adresu. Systém vás požiada o uvedenie mena používateľa a hesla, ktoré cez internet pošle na server poskytovateľa e-mailovej služby. Outlook sa na nakonfigurovanie konta Exchange najskôr pokúsi použiť zabezpečené pripojenie cez protokol SSL, no ak ho váš poskytovateľ nepodporuje, uvedené informácie pošle nešifrované.

Viaceré kontá. V Outlooku môžete používať viaceré kontá kliknutím na položku Pridať konto na karte Súbor. Uvedené kontá ukladajú poštu osobitne.

Outlook Search. Outlook Search ponúka možnosť rýchleho vyhľadávania v položkách v poštovej schránke. Outlook vytvorí súbor, v ktorom sa budú nachádzať niektoré z vašich outlookových údajov, ako sú e-maily, priečinky a kontakty z adresára. Funkcia vyhľadávania používa na indexovanie súboru pri vyhľadávaní operačný systém.

OneDriveOneDrivemainonedrivemodule
Súhrn

OneDrive umožňuje ukladať a dostať sa k súborom prakticky z akéhokoľvek zariadenia. Zároveň môžete súbory zdieľať a pracovať na nich s ostatnými. Niektoré verzie aplikácie OneDrive umožňujú prístup k osobnému OneDrivu prihlásením s osobným kontom Microsoft, a zároveň k OneDrive for Business prihlásením s pracovným alebo školským kontom Microsoft v rámci využívania služieb Office 365 vo vašej organizácii.

Pri uložení obsahu na OneDrive zdedí daný obsah povolenia na zdieľanie z toho priečinka, do ktorého ste ho uložili. Ak si napríklad uložíte obsah do verejného priečinku, bude verejný a k dispozícii pre kohokoľvek na internete, kto ho nájde.

Celý text

OneDrive umožňuje ukladať a dostať sa k súborom prakticky z akéhokoľvek zariadenia. Zároveň môžete súbory zdieľať a pracovať na nich s ostatnými. Niektoré verzie aplikácie OneDrive umožňujú prístup k osobnému OneDrivu prihlásením s osobným kontom Microsoft, a zároveň k OneDrive for Business prihlásením s pracovným alebo školským kontom Microsoft v rámci využívania služieb Office 365 vo vašej organizácii.

Pri používaní OneDrivu zhromažďujeme údaje o používaní služby a o uloženom obsahu s cieľom poskytovania, zlepšovania a ochrany služieb. Napríklad indexovanie obsahu vašich OneDrive dokumentov, takže ich neskôr môžete prehľadávať a používanie informácií o polohe, ktoré vám umožnia vyhľadávať fotografie na základe mieste, kde boli vyhotovené. Zároveň zhromažďujeme informácie o zariadení, aby sme vám mohli prispôsobiť funkcionalitu, napríklad aby ste mohli obsah synchronizovať na jednotlivých zariadeniach a zdieľať prispôsobené nastavenia.

Pri uložení obsahu na OneDrive zdedí daný obsah povolenia na zdieľanie priečinka, do ktorého ste ho uložili. Ak si napríklad uložíte obsah do verejného priečinku, bude verejný a k dispozícii pre kohokoľvek na internete, kto ho nájde. Ak obsah uložíte do súkromného priečinka, bude súkromný.

Pri zdieľaní obsahu na sociálnych sieťach ako je Facebook cez telefón, ktorý ste synchronizovali s kontom OneDrive, sa obsah buď nahrá na uvedenú sieť alebo sa na nej zobrazí príslušné prepojenie. Obsah zverejnený na sociálnych sieťach a na hostiteľskom systéme OneDrive je k dispozícii každému na uvedenej sieti. Na odstránenie obsahu ho musíte odstrániť zo sociálnej siete a z OneDrive.

Pri zdieľaní obsahu z OneDrive s priateľmi formou odkazu im systém pošle e-mail s odkazom. Odkaz obsahuje kód oprávnenia, ktorý každému s odkazom povoľuje prístup k odkazu. Ak niektorý z priateľov pošle odkaz ďalším ľuďom, aj oni si ho budú môcť pozrieť aj v prípade, že ste sa nerozhodli ho s nimi zdieľať. Na stiahnutie povolenia k svojmu obsahu na OneDrive sa prihláste na svoje konto a vyberte si konkrétny obsah, pri ktorom chcete spravovať úroveň povolení. Stiahnutie povolení na odkaz ho účinne deaktivuje. Nik nebude môcť využiť odkaz na prístup k obsahu, ak sa vy nerozhodnete znovu ho zdieľať.

Súbory riadené cez OneDrive for Business sa ukladajú inde než súbory uložené na osobnom OneDrive. OneDrive for Business zhromažďuje a prenáša osobné údaje za účelom ich overenia; patrí sem e-mailová adresa a heslo, ktoré sa odošle spoločnosti Microsoft a/alebo poskytovateľovi služby Office 365.

Outlook.comOutlook.commainoutlookcommodule
Súhrn

Outlook.com je primána e-mailová služba od spoločnosti Microsoft pre zákazníkov a zahŕňa e-mailové kontá s adresami, ktoré sa končia na outlook.com, live.com, hotmail.com a msn.com. Outlook.com ponúka funkcie, ktoré umožňujú spojiť sa s priateľmi na sociálnych sieťach. Na používanie služby Outlook.com si musíte vytvoriť konto Microsoft.

Odstraňovanie e-mailu a ďalších položiek. Ak si vo webovej službe Outlook.com odstránite e-mail alebo položku poštovej schránky, zvyčajne sa presunie do priečinka Odstránené položky, kde zostane ešte asi 7 dní, ak ju nepremiestnite späť do schránky prijatých správ, nevyprázdnite priečinok alebo ak ho systém nevyprázdni automaticky, podľa toho, ktorá okolnosť nastane skôr. Ak vyprázdnite priečinok Odstránené položky, uvedené odstránené položky zostanú v našom systéme do 30 dní, až potom sa úplne odstránia.

SilverlightSilverlightmainsilverlightmodule
Súhrn

Microsoft Silverlight pomáha dostať sa na internet a vychutnať si jeho bohatý obsah. Silverlight umožňuje webovým lokalitám a službám ukladať údaje v zariadení Medzi ďalšie funkcie Silverlightu patrí pripájanie k spoločnosti Microsoft za účelom aktualizácie alebo pripájanie k serverom tretích strán, kde umožňuje prehrávanie chráneného digitálneho obsahu.

Celý text

Microsoft Silverlight pomáha dostať sa na internet a vychutnať si jeho bohatý obsah. Silverlight umožňuje webovým lokalitám a službám ukladať údaje v zariadení Medzi ďalšie funkcie Silverlightu patrí pripájanie k spoločnosti Microsoft na účely aktualizácie alebo pripájanie k serverom tretích strán, kde umožňuje prehrávanie chráneného digitálneho obsahu.

Nástroj na konfiguráciu Silverlightu. Uvedené funkcie môžete spravovať prostredníctvom nástroja na konfiguráciu Silverlightu. K nástroju na konfiguráciu Silverlightu sa dostanete kliknutím pravým tlačidlom na obsah, ktorý Silverlight práve zobrazuje, a výberom možnosti Silverlight. Nástroj na konfiguráciu Silverlightu sa dá spustiť aj priamo. Napríklad v systéme Windows 10 sa k nástroju dostanete vyhľadaním reťazca „Microsoft Silverlight“.

Ukladací priestor aplikácie Silverlight. Aplikácie založené na Silverlighte dokážu z rozličných dôvodov ukladať údaje lokálne do počítača, patrí sem ukladanie vlastných nastavení, ukladanie veľkých súborov s graficky náročnými funkciami (ako sú hry, mapy a obrázky), a ukladanie obsahu tvoreného v niektorých aplikáciách. V nástroji na konfiguráciu Silverlightu môžete ukladací priestor aplikácie vypnúť alebo konfigurovať.

Aktualizácie aplikácie Silverlight. Silverlight sa bude pravidelne pripájať k serveru spoločnosti Microsoft a kontrolovať aktualizácie, aby vám ponúkol najnovšie funkcie a vylepšenia. Do počítača sa stiahne malý súbor s údajmi o najnovšej verzii Silverlightu a porovná sa s práve nainštalovanou verziou. Ak je k dispozícii novšia verzia, stiahne a nainštaluje sa do počítača. V nástroji na konfiguráciu Silverlightu môžete aktualizácie aplikácie vypnúť alebo konfigurovať.

Správa digitálnych prístupových práv. Silverlight používa na ochranu práv vlastníkov obsahu technológiu Správy digitálnych prístupových práv (DRM) od spoločnosti Microsoft. Ak sa cez Silverlight dostanete k obsahu chránenému technológiou DMR (ako je napríklad hudba alebo video), aplikácia požiada o právo na použitie médií server s právami na internete. Na bezproblémové prehrávanie vás systém nevyzve na zadanie údajov skôr, než aplikácia Silverlight pošle žiadosť serveru s právami. Pri žiadosti o právo na použitie médií Silverlight poskytne serveru s právami identifikátor súboru s obsahom chráneným DRM a základné údaje o zariadení vrátane údajov o komponentoch DRM v zariadení, ako je jeho revízia a úrovne zabezpečenia, a jedinečný identifikátor zariadenia.

Aktualizácie DRM. Niekedy si prístup k obsahu chránenému technológiou DRM vyžaduje aktualizáciu Silverlightu alebo DRM v zariadení. Pri pokuse o prehratie obsahu, ktorý si vyžaduje aktualizáciu DRM, pošle Silverlight žiadosť serveru spoločnosti Microsoft so základnými údajmi zariadenia, vrátane informácií o komponentoch DRM v počítači, ako je ich revízia a úroveň zabezpečenia, údaje o riešení problémov a jedinečný identifikátor zariadenia. Server spoločnosti Microsoft použije identifikátor na odoslanie jedinečnej aktualizácie DRM zariadenia, ktorú Silverlight následne nainštaluje. Na karte Prehrávanie nástroja na konfiguráciu Silverlightu môžete aktualizácie DRM vypnúť alebo konfigurovať.

SkypeSkypemainskypemodule
Súhrn

Aplikácia Skype umožňuje odosielať a prijímať hlasové hovory, videohovory a okamžité správy. Ako súčasť poskytovania uvedených funkcií spoločnosť Microsoft používa a zdieľa osobné údaje vrátane údajov o komunikácii. Podrobnejšie informácie nájdete v časti Zistiť viac.

Celý text

Aplikácia Skype umožňuje odosielať a prijímať hlasové hovory, videohovory a okamžité správy. Kontrolóri údajov pre Skype sú spoločnosť Microsoft Corporation aj spoločnosť Skype Communications S.à.r.l. (100 % dcérska spoločnosť spoločnosti Microsoft so sídlom v Luxembursku) a odkazy na spoločnosť Microsoft v tejto časti sa vzťahujú na oba právne subjekty.

Ako súčasť poskytovania uvedených funkcií spoločnosť Microsoft zhromažďuje údaje o používaní komunikácie, ako sú jej čas a dátum a čísla alebo mená používateľov zapojených do komunikácie.

Profil v aplikácii Skype. V závislosti od nastavenia profilu sa profilové údaje zo Skypu zahrnú do adresára vyhľadávania, aby ďalším používateľom tejto aplikácie (alebo produktov, ktoré s ňou komunikujú, ako je Skype for Business) umožnili vyhľadávať vás a spojiť sa s vami. Profil zahŕňa meno používateľa, avatar a všetky ďalšie údaje, ktoré sa k nemu rozhodnete pridať alebo ukázať ostatným.

Partnerské spoločnosti. S cieľom umožniť používanie Skypu väčšiemu počtu ľudí sme uzavreli partnerstvo s inými spoločnosťami, na základe ktorého sa Skype môže ponúkať prostredníctvom služieb týchto spoločností. Ak Skype používate prostredníctvom inej spoločnosti ako Microsoft, na zaobchádzanie s vašimi údajmi sa vzťahujú pravidlá ochrany osobných údajov danej spoločnosti K vašim údajom môžeme pristupovať, zverejniť ich alebo ich uchovávať v rámci dodržiavania platnej legislatívy alebo reagovania na platný súdny spor, prípadne pri pomoci partnerskej spoločnosti alebo lokálnemu operátorovi dodržiavať platnú legislatívu alebo reagovať na platný súdny spor. Tieto údaje môžu zahŕňať napríklad súkromný obsah, ako je obsah okamžitých správ, uložené videosprávy, hlasové správy alebo prenesené súbory.

Skype Manager. Aplikácia Skype Manager umožňuje spravovať používanie Skypu v skupine (napríklad v rodine) s jedného miesta. Po vytvorení skupiny sa stanete správcom v aplikácii Skype Manager a môžete vidieť vzory používania vrátane podrobných informácií, ako sú údaje o prenosoch a podrobnosti o nákupoch, ostatných členov skupiny, ktorí súhlasili s takýmto prístupom. Ak pridáte informácie ako svoje meno, ostatní ľudia v skupine ho budú môcť vidieť. Členovia skupiny môžu odvolať súhlas pre aplikáciu Skype Manager na stránke svojho konta na adrese www.skype.com.

Program marketingovej afiliácie Skype. S cieľom informovať o Skype čo najviac ľudí podporujeme iné spoločnosti a organizácie, aby sa zaregistrovali ako marketingové afiliácie a mohli ľuďom odporúčať Skype. Keď ľudia, ktorým Skype odporučia, vykonajú určitú činnosť, napríklad si zakúpia kredit Skype, zaplatíme im. Na prevádzkovanie siete afiliácií sme uzavreli partnerstvo so spoločnosťou Conversant Media. Spoločnosť Microsoft, náš sieťový partner a marketingové afiliácie používajú súbory cookie a webové signály na to, aby sme zistili, z ktorej marketingovej afiliácie pochádza úspešné odporúčanie a ktorá tak získala platbu. Spoločnosť Microsoft nekontroluje súbory cookie, ktoré ukladajú marketingové afiliácie. Ďalšie informácie o postupoch ochrany osobných údajov nášho sieťového partnera nájdete na stránke http://www.conversantmedia.com/legal/privacy.

Zobrazovanie oznámení. Aplikácie Skypu využívajú na informovanie o prichádzajúcich hovoroch, konverzáciách a ďalších správach notifikačnú službu v zariadení. V mnohých zariadeniach tieto služby poskytuje iná spoločnosť. Napríklad na to, aby ste mohli byť informovaní o tom, kto vám volá, alebo aby sa mohlo zobraziť zopár úvodných slov novej konverzácie, musí Skype poskytnúť tieto informácie notifikačnej službe, aby mohla zobraziť oznámenie. Spoločnosť poskytujúca notifikačnú službu v zariadení používa tieto informácie v súlade s vlastnými zmluvnými podmienkami a pravidlami ochrany osobných údajov. Spoločnosť Microsoft nezodpovedá za údaje zhromaždené spoločnosťou poskytujúcou notifikačné služby. Ak nechcete používať notifikačné služby na prichádzajúce hovory a správy Skypu, vypnite ich v nastaveniach v aplikácii Skype alebo priamo v zariadení.

Reklama v aplikácii Skype. Niektoré aplikácie Skypu zahŕňajú reklamu založenú na záujmoch, aby sa vám zobrazovala reklama, ktorá vás môže najviac zaujímať. V niektorých verziách softvéru môžete explicitne nesúhlasiť so zobrazovaním reklamy založenej na záujmoch v ponuke možností ochrany osobných údajov alebo v ponuke nastavenia konta. Ak sa do Skypu prihlasujete s kontom Microsoft, s reklamami založenými na záujmoch môžete explicitne nesúhlasiť na adrese http://choice.microsoft.com. Ak vyjadríte explicitný nesúhlas, naďalej sa v softvéri Skype bude zobrazovať reklama podľa krajiny, v ktorej bývate, jazykových predvolieb a polohy IP adresy, no na cielenie reklamy sa nepoužijú ďalšie údaje.

Funkcie prekladu. Niektoré aplikácie Skypu obsahujú funkcie preklady zvuku alebo textu s cieľom pomáhať komunikovať s ľuďmi v rôznych jazykoch. Pri používaní funkcií prekladu sa hlasové a textové údaje používajú na poskytovanie a zlepšovanie funkcií rozpoznania reči a prekladových služieb spoločnosti Microsoft.

WindowsWindowsmainwindowsmodule
Súhrn
Windows 10 (ďalej len „Windows“) je prispôsobené počítačové prostredie, ktoré umožňuje hladko prechádzať a používať služby, preferencie a obsah na výpočtových zariadeniach od telefónov a tabletov až po Surface Hub. Hlavné komponenty systému Windows sú cloudové a nemajú len formu statického softvérového programu, pričom cloudové aj lokálne prvky systému Windows sa pravidelne aktualizujú, vďaka čomu máte k dispozícii najnovšie vylepšenia a funkcie. Na ponúknutie tejto praktickej skúsenosti s počítačom zhromažďujeme údaje o vás, vašom zariadení a vašom spôsobe používania systému Windows. A pretože Windows je osobný, ponúkame vám možnosť výberu, ktoré osobné údaje o vás zhromaždíme a ako ich použijeme.  Majte na pamäti, že ak vaše zariadenie so systémom Windows spravuje vaša organizácia (napríklad váš zamestnávateľ alebo škola), môže na kontrolu nastavení zariadenia, podmienok jeho prevádzky, aktualizácií softvéru, zhromažďovania údajov spoločnosťou Microsoft alebo organizáciou, alebo ďalších vlastností zariadenia používať centrálne nástroje správy, ktoré poskytuje spoločnosť Microsoft alebo iné spoločnosti. Viac informácií o zhromažďovaní údajov a ochrane osobných údajov vo Windowse nájdete na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=529552.
AktiváciaAktiváciamainactivationmodule
Súhrn

Pri aktivácii systému Windows sa k zariadeniu, na ktoré sa inštaluje, priradí špecifický kód produktu. Kód produktu a údaje o softvéri a zariadení sa odošlú spoločnosti Microsoft na potvrdenie platnosti licencie k softvéru. V prípade potreby opätovnej aktivácie alebo overenia licencie sa údaje môžu odoslať znovu. Spoločnosti Microsoft sa na účely registrácie, doplnenia skladových zásob alebo na predchádzanie podvodom pri jeho prvom zapnutí posielajú aj identifikátor telefónu a siete, ako aj poloha telefónu, ktorý funguje na platforme Windows.

Reklamná identifikáciaReklamná identifikáciamainadvertisingidmodule
Súhrn

Systém Windows v zariadení vygeneruje každému používateľovi jedinečnú reklamnú identifikáciu. Vašu reklamnú identifikáciu môžu vývojári aplikácií a reklamné siete využiť na poskytnutie relevantnejšej reklamy. V Nastaveniach zariadenia si prístup k uvedenej identifikácii môžete kedykoľvek vypnúť. Ak sa ju rozhodnete znovu zapnúť, vygeneruje sa nová identifikácia. Viac informácií o našom používaní údajov na zobrazovanie reklamy nájdete v časti Spôsob používania údajov v tomto vyhlásení.

Prispôsobenie vstupuPrispôsobenie vstupumaininputpersonalizationmodule
Súhrn

Spoločnosť Microsoft zhromažďuje a používa údaje o reči, písme (rukopise) a písaní na klávesnici v zariadeniach s Windowsom s cieľom zlepšiť a prispôsobiť našu schopnosť správne rozpoznať konkétny vstup.

Napríklad na ponúknutie prispôsobeného rozpoznávanie reči zhromaždíme vaše hlasové vstupy, meno a prezývku, nedávne podujatia v kalendári a mená ľudí na vašich stretnutiach, ako aj informácie o kontaktoch, vrátane mien a prezývok. Uvedené doplnkové údaje nám umožňujú lepšie rozoznať ľudí a udalosti pri diktovaní správ alebo dokumentov.

Okrem toho zhromažďujeme na klávesnici a rukou napísané slová s cieľom poskytnúť vám prispôsobený slovník pre používateľa, pomôcť vám pri písaní v zariadení s lepším rozpoznávaním znakov, a počas písania na klávesnici alebo rukou ponúkať návrhy textu. Písané údaje zahŕňajú vzorku vami písaných znakov a slov, ktoré upravíme tak, aby neobsahovali identifikátory, adresy IP ani ďalšie potenciálne identifikátory.  Patria sem aj údaje o výkone, ako sú manuálne zmeny textu a vami pridané slová do slovníka.

Funkcie prispôsobenia vstupu môžete kedykoľvek vypnúť. Zastaví sa tým zhromažďovanie údajov pre túto funkciu a vymažú sa pridružené údaje v zariadení, ako je lokálny slovník používateľa a história vstupov. Keďže Cortana tieto údaje používa na pochopenie vstupu, vypnutie prispôsobovania vstupu zároveň vypne Cortanu v zariadení. Na stránke https://www.bing.com/account/personalization sa tiež môžete prihlásiť so svojím osobným kontom Microsoft a vymazať aj údaje odoslané spoločnosti Microsoft, ako sú kontakty a údaje z kalendára, slovník používateľa a história hľadania a prehľadávania, ak bola vo vašom zariadení zapnutá aj Cortana.

Služby určenia polohy a snímanie pohybuSlužby určenia polohy a snímanie pohybumainlocationservicesmotionsensingmodule
Súhrn

Služby určenia polohy systému Windows. Spoločnosť Microsoft prevádzkuje službu určenia polohy, ktorá pomáha stanoviť presnú geografickú polohu konkrétneho zariadenia so systémom Windows. V závislosti od schopností zariadenia sa poloha stanovuje pomocou satelitného globálneho lokalizačného systému (GPS), detekciou okolitých vysielacích veží a/alebo prístupových bodov Wi-Fi a ich porovnaním s informáciami v databáze spoločnosti Microsoft o vysielacích vežiach a prístupových bodoch so známou polohou, alebo odvodením polohy z IP adresy. Ak je v zariadení so systémom Windows zapnutá služba určenia polohy, spoločnosť Microsoft zhromažďuje údaje o vysielacích vežiach a prístupových bodoch Wi-Fi a ich polohe a po odstránení údajov, na základe ktorých by bolo možné zistiť identitu osoby alebo zariadenia, z ktorého boli zhromaždené, ich pridáva do databázy polôh. Spoločnosť Microsoft môže zároveň zdieľať deidentifikované údaje o polohe s tretími stranami za účelom poskytnutia a zlepšenia služieb určenia polohy alebo mapovania.

Ak im to povolíte, k službe určenia polohy systému Windows môžu mať prístup služby a funkcie systému Windows (ako sú prehliadače a Cortana), aplikácie spustené v systéme Windows a webové lokality otvárané v prehliadačoch systému Windows. Niektoré funkcie a aplikácie si vyžiadajú povolenie na zistenie polohy pri prvej inštalácii systému Windows, niektoré pri svojom prvom použití a ďalšie žiadajú o povolenie pri každom prístupe k službe určenia polohy. Informácie o niektorých aplikáciách systému Windows, ktoré využívajú službu určenia polohy, nájdete v časti Aplikácie systému Windows nižšie.

Údaje o nedávnej histórii polohy zariadenia so systémom Windows sa ukladajú v zariadení a niektoré aplikácie a funkcie systému Windows k nim môžu mať prístup. Históriu polohy zariadenia môžete kedykoľvek vymazať v ponuke Nastavení zariadenia.

V Nastaveniach si zároveň môžete pozrieť, ktoré aplikácie majú prístup k službe určenia polohy v zariadení alebo histórii polohy zariadenia, vypnúť alebo prejsť do služby určenia polohy pre konkrétne aplikácie, alebo službu určenia polohy vypnúť. Majte na pamäti, že v mobilných zariadeniach má mobilný operátor prístup k polohe aj v prípade, že službu určenia polohy vypnete.

Lokalizovať telefón. Funkcia Lokalizovať telefón umožňuje vyhľadať polohu telefónu s Windowsom na stránke https://account.microsoft.com aj v prípade, že ste v telefóne vypli všetky možnosti prístupu k službe určenia polohy. Ak ste v nastaveniach funkcie Lokalizovať telefón zapli funkciu „uložiť polohu každých pár hodín“, funkcia pravidelne pošle a uloží poslednú známu polohu telefónu aj v prípade, že ste v ňom vypli službu určenia polohy. Pri každom odoslaní polohy nový údaj nahradí predtým uloženú polohu.

Lokalizovať zariadenie. Funkcia Lokalizovať zariadenie umožňuje správcovi počítača alebo tabletu so systémom Windows nájsť polohu uvedeného zariadenia, ak na ňom povolil službu určenia polohy, aj v prípade, že ostatní používatelia túto službu vypli. Ak sa správca pokúsi vyhľadať zariadenie, používateľom sa v centre oznámení zobrazí oznámenie.

Snímač pohybu Windows. Zariadenia so systémom Windows s rozpoznávaním pohybovej aktivity môžu zhromažďovať pohybovú aktivitu. Tieto údaje umožňujú funkciám, ako je krokomer, počítať prejdené kroky a aplikácia na monitorovanie cvičenia dokáže odhadnúť počet spálených kalórií. Uvedené údaje a história sa ukladajú v zariadení a dostanú sa k nim aplikácie, ktorým k nim povolíte prístup a využitie.

Nahrávanie. Niektoré zariadenia so systémom Windows majú funkciu nahrávania, ktorá umožňuje nahrávanie zvuku a videa z vašej činnosti v zariadení, vrátane komunikácie s ostatnými. Ak sa rozhodnete nahrávať, nahrávka sa uloží lokálne v zariadení. Pred nahratím akejkoľvek komunikácie by ste sa mali oboznámiť s právnou zodpovednosťou. Táto zodpovednosť môže zahŕňať vašu povinnosť získať na nahrávanie súhlas všetkých strán ešte pred začatím nahrávania. Spoločnosť Microsoft nezodpovedá za spôsob, akým používate funkciu nahrávania na vašom zariadení. 

Funkcie zabezpečenia a bezpečnostiFunkcie zabezpečenia a bezpečnostimainsecurityandsafetyfeaturesmodule
Súhrn

Šifrovanie zariadenia. Šifrovanie zariadenia pomáha chrániť na ňom uložené údaje ich zašifrovaním technológiou BitLocker Drive Encryption. Ak je šifrovanie zariadenia zapnuté, systém Windows automaticky zašifruje jednotku, na ktorej je nainštalovaný, a vygeneruje kľúč na obnovenie. Kľúč na obnovenie BitLocker pre vaše osobné zariadenie sa automaticky zálohuje online vo vašom osobnom konte Microsoft OneDrive. Spoločnosť Microsoft nepoužíva vaše osobné kľúče na obnovenie na žiadne účely. 

Nástroj na odstraňovanie škodlivého softvéru. Nástroj na odstraňovanie škodlivého softvéru (MSRT) sa v zariadení spustí najmenej raz mesačne ako súčasť služby Windows Update. Pomocou nástroja MSRT je možné skontrolovať, či zariadenie nie je infikované konkrétnym, bežne rozšíreným škodlivým softvérom (malvérom), a nájdené infekcie je možné odstrániť. Keď je nástroj MSRT spustený a nájde v zariadení malvér uvedený na webovej lokalite podpory pre zákazníkov spoločnosti Microsoft, odstráni ho. Počas kontroly škodlivého softvéru systém pošle spoločnosti Microsoft hlásenie so špecifickými údajmi o detegovanom malvéri, chybách a ďalšie údaje o zariadení. Ak nechcete, aby nástroj MSRT odosielal uvedené údaje spoločnosti Microsoft, môžete vypnúť nahlasovací komponent nástroja MSRT.

Microsoft Rodina. Na pochopenie a stanovenie hraníc používania zariadenia deťmi môžu rodičia použiť funkciu Microsoft Rodina. Členovia Rodiny majú k dispozícii mnoho funkcií, preto pozorne skontrolujte informácie, ktoré uvádzate pri tvorbe alebo pripojení k Rodine. Ak sa v prípade dieťaťa zapne protokolovanie aktivity Rodiny, spoločnosť Microsoft bude zhromažďovať údaje o tom, ako dieťa používa zariadenie, a rodičom poskytne výkazy o jeho aktivitách. Protokolovanie aktivity sa po krátkom čas zo serverov spoločnosti Microsofte rutinne maže.

SmartScreen. Funkcia SmartScreen vás pomáha chrániť pri používaní našich služieb tým, že kontroluje, či sa v stiahnutých súboroch a obsahu z webu nenachádza škodlivý softvér, potenciálne nebezpečný obsah z webu a ďalšie hrozby pre zariadenie. Počas kontroly súboru sa údaje o ňom odošlú spoločnosti Microsoft. Tieto údaje zahŕňajú názov súboru, hashovací algoritmus jeho obsahu a jeho digitálne certifikáty. Ak funkcia SmartScreen identifikuje súbor ako neznámy alebo potenciálne nebezpečný, pred jeho otvorením sa zobrazí výstraha. Pri kontrole obsahu z webu sa obsah pošle spoločnosti Microsoft, vrátane celej webovej adresy obsahu. Ak SmartScreen zistí, že obsah je potenciálne nebezpečný, na mieste obsahu sa zobrazí varovanie. SmartScreen sa dá zapnúť a vypnúť v Nastaveniach.

Windows Defender. Windows Defender vyhľadáva v zariadení škodlivý alebo nechcený softvér. Windows Defender sa zapína automaticky s cieľom pomôcť ochrániť zariadenie, ak ho aktívne nechráni žiadny iný softvér zameraný na škodlivý softvér. Ak je Windows Defender zapnutý, monitoruje stav zabezpečenia zariadenia a automaticky posiela správy spoločnosti Microsoft s údajmi o podozrení na škodlivý a ďalší nechcený softvér, pričom môže posielať aj súbory so škodlivým softvérom. Ak existuje pravdepodobnosť, že výkaz by mohol obsahovať osobné údaje, nepošle sa automaticky a pred jeho odoslaním systém zobrazí upozornenie. Windows Defender si môžete nastaviť tak, aby spoločnosti Microsoft neposielal výkazy ani podozrivý škodlivý softvér.

Nastavenia synchronizácieNastavenia synchronizáciemainsyncsettingsmodule
Súhrn

Pri prihlásení do systému Windows pomocou konta Microsoft systém synchronizuje niektoré z nastavení a údajov so servermi spoločnosti Microsoft na uľahčenie prispôsobených praktických skúseností na viacerých zariadeniach. Po prihlásení na jedno alebo viacero zariadení s kontom Microsoft systém Windows pri prvom prihlásení na ďalšie zariadenie s tým istým kontom Microsoft stiahne a použije vami vybraté nastavenia a údaje na synchronizáciu z ďalších zariadení. Nastavenia, ktoré sa rozhodnete synchronizovať, sa automaticky aktualizujú na serveroch spoločnosti Microsoft a počas používania aj na ďalších zariadeniach.

Medzi niektoré synchronizované nastavenia patria:

 • aplikácie nainštalované z obchodu Windows,
 • jazykové predvoľby,
 • predvoľby zjednodušenia prístupu,
 • osobné nastavenia ako je obrázok konta, pozadie a nastavenie myši,
 • nastavenie aplikácie pre Obchod Windows,
 • slovníky na kontrolu pravopisu, editor IME, slovníky a osobné slovníky,
 • história prehliadača Internet Explorer, obľúbené položky a navštívené webové lokality,
 • uložené používateľské mená a heslá pre aplikácie, webové lokality, mobilné prístupové body a siete Wi-Fi,
 • adresy zdieľaných sieťových tlačiarní, ku ktorým ste pripojení.

Prechodom do Nastavení synchronizácie v časti Kontá v rámci Nastavení Windowsu si môžete vybrať, či chcete synchronizovať nastavenia, a môžete nastaviť, čo sa synchronizuje. Niektoré aplikácie majú vlastné samostatné nastavenia synchronizácie. Ak sa do systému Windows prihlásite s pracovným kontom a rozhodnete sa pripojiť ho k svojmu osobnému kontu Microsoft, systém Windows pred pripojením konta Microsoft zobrazí otázku, ktoré nastavenia chcete synchronizovať.

Telemetria a nahlasovanie chýbTelemetria a nahlasovanie chýbmaintelemetryerrorreportingmodule
Súhrn

Pri používaní Windowsu zhromažďujeme diagnostické informácie a údaje o používaní, ktoré nám pomáhajú pri zisťovaní a riešení problémov, ako aj zlepšovaní našich produktov a služieb, a umožňujú nám poskytovať vám prispôsobené služby. Tieto údaje sa odosielajú spoločnosti Microsoft a ukladajú sa s jedným alebo viacerými jedinečnými identifikátormi, ktoré nám pomáhajú rozpoznať jednotlivých používateľov na jednotlivých zariadeniach a porozumieť problémom s fungovaním zariadenia a vzorom používania. Existujú tri úrovne diagnostických údajov a údajov o používaní: úplné, rozšírené a základné. Môžete určiť, ktorú úroveň diagnostických údajov a údajov o používaní budete poskytovať, niektoré diagnostické údaje sú ale nevyhnutné pre fungovanie Windowsu a nedajú sa vypnúť.

Počas inštalácie Windowsu sa výberom možnosti Posielať úplné hlásenie o chybách a diagnostike do spoločnosti Microsoft nastaví voľba Diagnostické údaje a údaje o používaní na možnosť Úplné. Ak nevyberiete možnosť Posielať úplné hlásenie o chybách a diagnostike do spoločnosti Microsoft, voľba Diagnostické údaje a údaje o používaní sa nastaví na možnosť Rozšírené. Úroveň zhromažďovania diagnostických údajov a údajov o používaní môžete kedykoľvek upraviť v nastaveniach. Na dosiahnutie optimálneho používania Windowsu a najúčinnejšieho riešenia problémov odporúčame vybrať možnosť Úplné.

Základné údaje sú údaje, ktoré sú nevyhnutné pre činnosť Windowsu. Tieto údaje umožňujú zachovať zabezpečenie Windowsu a aplikácií, ich aktuálnosť a správne fungovanie tak, že do spoločnosti Microsoft sa odosielajú informácie o parametroch zariadenia, nainštalovaných súčastiach a o tom, či Windows funguje správne. Táto možnosť zároveň zahŕňa základné hlásenie chýb do spoločnosti Microsoft. Základné údaje zahŕňajú:

 • Údaje o konfigurácii vrátane výrobcu zariadenia, modeli, počte procesorov, veľkosti a rozlíšení displeja, nastavení dátumu, oblasti a jazyku, a ďalšie údaje o schopnostiach zariadenia.
 • softvér (vrátane ovládačov a firmvéru dodaného výrobcom zariadenia) nainštalovaný v zariadení,
 • údaje o výkone a spoľahlivosti, ako je rýchlosť, akou programy reagujú na vstup, koľko problémov sa v aplikácii alebo zariadení vyskytuje alebo ako rýchlo sa informácie odošlú alebo prijmú v rámci sieťového pripojenia,
 • údaje o sieti a pripojení, ako je IP adresa zariadenia, počet používaných sieťových pripojení a údaje o sieťach, ku ktorým sa pripájate, ako sú mobilné siete, Bluetooth a identifikátory (BSSID a SSID), požiadavky na pripojenie a rýchlosť Wi-Fi sietí, ku ktorým sa pripájate,
 • ďalšie hardvérové zariadenia pripojené k zariadeniu.

Rozšírené údaje zahŕňajú všetky základné údaje plus údaje o tom, ako používate Windows vrátane softvéru od spoločnosti Microsoft a tretích strán (aplikácie, ovládače atď.) spusteného vo Windowse. Tieto údaje zahŕňajú informácie o tom, ako často a ako dlho používate určité funkcie alebo aplikácie, ktoré aplikácie a funkcie používate najčastejšie, ako často používate funkcie Pomocníka a technickej podpory Windowsu a informácie o tom, ktoré služby používate na prihlasovanie do aplikácií. Táto možnosť nám tiež umožňuje zhromažďovať diagnostické údaje, ktoré zahŕňajú stav pamäte zariadenia pri zlyhaní systému alebo aplikácie a ktoré môžu neúmyselne obsahovať časti dokumentu, na ktorom ste pracovali, keď sa problém vyskytol. Ak vyberiete túto možnosť, budeme vám môcť poskytovať lepší a prispôsobenejší zážitok z používania Windowsu.

Úplné údaje obsahujú všetky základné a rozšírené údaje. Táto možnosť tiež zapne pokročilé diagnostické funkcie, ktoré zhromažďujú ďalšie údaje z vášho zariadenia, ktoré nám pomáhajú pri ďalšom riešení a odstraňovaní problémov. Keď sa v zariadeniach vyskytujú problémy, ktoré je náročné diagnostikovať alebo replikovať v rámci interného testovania v spoločnosti Microsoft, spoločnosť Microsoft náhodne vyberie malý počet zariadení, v ktorých je povolená úplná úroveň zhromažďovania informácií a v ktorých sa daný problém vyskytuje, a zhromaždí z nich všetky údaje potrebné na diagnostikovanie a vyriešenie problému (vrátane obsahu používateľov, ktorý môže problém spôsobovať). Ak hlásenie o chybe obsahuje osobné údaje, tieto informácie sa nepoužijú na identifikáciu, kontaktovanie ani na zasielanie reklám.

Hlásenia chýb systému Windows pomáhajú spoločnosti Microsoft a jej partnerom diagnostikovať problémy vo vami používanom softvéri a ponúknuť riešenia. Isté časti informácií v hlásení chyby poskytujeme tiež partnerom (napríklad výrobcom OEM), aby sme im pomohli pri riešení problémov s produktmi a službami, ktoré spolupracujú s Windowsom a ďalšími produktmi a službami spoločnosti Microsoft. Tieto informácie majú povolené používať výhradne na opravu alebo vylepšenie takýchto produktov a služieb.

Aktualizačné službyAktualizačné službymainupdateservicesmodule
Súhrn

Aktualizačné služby pre Windows zahŕňajú služby Windows Update a Microsoft Update. Windows Update je služba, ktorá zabezpečuje aktualizáciu softvéru systému Windows a ďalšieho podporného softvéru, ako sú ovládače a firmvér dodaný výrobcom zariadenia. Microsoft Update je služba, ktorá poskytuje aktualizácie pre ďalší softvér spoločnosti Microsoft, ako je napríklad Office.

Služba Windows Update automaticky sťahuje aktualizácie softvéru systému Windows do zariadenia. Službu Windows Update môžete nakonfigurovať tak, aby sa uvedené aktualizácie inštalovali automaticky po ich sprístupnení (odporúčaná možnosť), alebo tak, aby vás Windows upozornil na reštartovanie nutné na dokončenie inštalácie aktualizácií. Aplikácie dostupné cez Windows Obchod sa automaticky aktualizujú cez Obchod, ako je uvedené v časti Windows Obchod nižšie.

Webové prehliadače: Microsoft Edge a Internet ExplorerWebové prehliadače: Microsoft Edge a Internet Explorermainwebbrowsersmodule
Súhrn

Microsoft Edge je nový webový prehliadač od spoločnosti Microsoft určený pre Windows 10. Internet Explorer, starší prehliadač od spoločnosti Microsoft, je tiež k dispozícii vo Windowse 10. Pri každom použití webového prehliadača na pripojenie k sieti sa údaje o zariadení („štandardné údaje o zariadení“) pošlú navštíveným webovým lokalitám a použitým online službám. Medzi štandardné údaje o zariadení patrí jeho IP adresa, typ a jazyk prehliadača, časy prístupu a adresy odkazujúcich webových lokalít. Uvedené údaje sa môžu zapísať na servery daných webových lokalít. Výber zapísaných údajov a spôsob ich použitia závisí od postupov na ochranu osobných údajov navštívených webových lokalít a služieb, ktoré používate.

Okrem toho sa vo vašom zariadení ukladajú údaje o používaní prehliadača, ako sú história prehľadávania, údaje vo webových formulároch, dočasné internetové súbory a súbory cookie. Uvedené údaje môžete zo zariadenia vymazať pomocou funkcie Odstrániť históriu prehliadania.

Nové funkcie v Microsoft Edge umožňujú zachytiť a uložiť v zariadení obsah, ako napríklad:

 • Webová poznámka: umožňuje rukou vytvárať písané a textové anotácie na navštívených webových stránkach, a vystrihnúť ich, uložiť alebo zdieľať.
 • Aktívne čítanie: umožňuje vytvoriť a spravovať zoznamy odkazov vrátane webových lokalít a dokumentov.
 • Centrum: umožňuje jednoducho spravovať zoznamy odkazov, obľúbené položky, stiahnuté súbory a históriu na jednom mieste.

Niektoré informácia o prehliadači spoločnosti Microsoft uložené v zariadení sa pri prihlásení s kontom Microsoft zosynchronizujú s ostatnými zariadeniami. Napríklad v prehliadači Internet Explorer tieto informácie zahŕňajú históriu prehľadávania a obľúbené položky a v prehliadači Microsoft Edge obľúbené položky a zoznamy odkazov. Ak si napríklad v Microsoft Edge synchronizujete zoznam odkazov na jednotlivých zariadeniach, kópia obsahu, ktorý ste sa rozhodli uložiť do zoznamu odkazov, sa pošle na každé synchronizované zariadenie, aby ste si ho neskôr mohli prečítať. Synchronizáciu v Internet Exploreri môžete zakázať v nastaveniach synchronizácie v sekcii Kontá v Nastaveniach Windowsu (pozri Nastavenia synchronizácie). Synchronizáciu informácií z prehliadača Microsoft Edge môžete zakázať vypnutím možnosti synchronizácie v jeho nastaveniach.

Microsoft Edge a Internet Explorer používajú hľadané reťazce a históriu prehľadávania na ponúknutie rýchlejších a relevantnejších výsledkov hľadania. Medzi tieto funkcie patria:

 • Funkcia Automatické vyhľadávanie a návrhy na vyhľadávanie v Internet Exploreri automaticky pošle informácie zadávané na paneli s adresou prehliadača predvolenému poskytovateľovi vyhľadávania (ako je napríklad Bing) a pri zadávaní každého znaku odporučí vyhľadávaný reťazec. V Microsoft Edge táto funkcia automaticky pošle uvedené informácie Bingu, aj ak ste si vybrali iného predvoleného poskytovateľa vyhľadávania.
 • Funkcia Predikcia stránok odošle históriu prehľadávania spoločnosti Microsoft a na predpovedanie strán, ktoré si pravdepodobne budete najbližšie prezerať, použije súhrnné údaje z histórie prehľadávania a proaktívne ich načíta na pozadí, aby vám umožnila rýchlejšie prehľadávanie.
 • Funkcia Navrhované lokality odporúča webový obsah, ktorý by vás na základe histórie prehľadávania a hľadania mohol zaujímať. 

Údaje o prehľadávaní zhromaždené v súvislosti s uvedenými funkciami sa použijú ako celok a ktorúkoľvek funkciu môžete kedykoľvek vypnúť. Ak máte zapnutú funkciu InPrivate Browsing, uvedené funkcie nezhromažďujú históriu prehľadávania.

Prehliadače Microsoft Edge a Internet Explorer odosielajú hľadané reťazce, štandardné informácie o zariadení a polohu (ak máte zapnuté jej určovanie) predvolenému poskytovateľovi vyhľadávania, aby vám mohli poskytovať výsledky hľadania. Ak je predvoleným poskytovateľom vyhľadávania Bing, uvedené údaje použijeme tak, ako je opísané v časti Bing v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Cortana vám môže pomôcť pri surfovaní na webe v Microsoft Edge. Ak je zapnutá, zhromaždí hľadané reťazce a celú históriu prehľadávania priradenú k identifikácii používateľa. Cortana a súvisiace služby Microsoft použijú tieto údaje na to, aby sa o vás dozvedeli viac a ponúkli vám včasné a inteligentné odpovede a proaktívne prispôsobené návrhy, či na dokončenie webových úloh za vás. V nastaveniach Microsoft Edge môžete Cortanu pre surfovanie na webe v Microsoft Edge kedykoľvek vypnúť. Viac o spôsobe používania údajov Cortanou a o tom, ako ho riadiť, sa dozviete v časti Cortana v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Senzor Wi-FiSenzor Wi-Fimainwi-fisensemodule
Súhrn

Funkcia Senzor Wi-Fi umožňuje automaticky sa pripojiť k sieťam Wi-Fi vo vašej blízkosti, čím pomáha šetriť mobilné dáta a ponúka viac možností pripojenia. Ak ju zapnete, automaticky sa pripojíte k otvoreným sieťam Wi-Fi. Zároveň budete môcť zdieľať prístup k heslom chráneným sieťam Wi-Fi so svojimi kontaktmi. Majte na pamäti, že nie všetky otvorené siete sú bezpečné – pri používaní otvorenej siete dajte pozor na posielanie citlivých alebo osobných údajov, ako sú bankové transakcie či nákupy.

Aplikácie systému WindowsAplikácie systému Windowsmainwindowsappsmodule
Súhrn

Systém Windows obsahuje niekoľko aplikácií od spoločnosti Microsoft a ďalšie sú k dispozícii vo Windows Obchode. Medzi niektoré z nich patria:

Aplikácia Mapy. Aplikácia Mapy ponúka služby založené na polohe a na spracovanie vyhľadávania v rámci aplikácie používa služby Bing. Ďalšie informácie o praktických skúsenostiach spojených so službou Bing nájdete v časti Bing v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov. Ak aplikácia Mapy využíva prístup k polohe, spoločnosť Microsoft môže zhromažďovať deidentifikované údaje o polohe zo zariadenia na zlepšenie služieb spoločnosti Microsoft, aj ak sa aplikácia práve nepoužíva. Prístup aplikácie Mapy k polohe môžete vypnúť vypnutím služby určenia polohy alebo vypnutím prístupu aplikácie k uvedenej službe.

V aplikácii Mapy môžete sledovať obľúbené miesta a nedávne vyhľadávania na mape. Obľúbené miesta a história vyhľadávania sa zahrnú do návrhov vyhľadávania. Ak ste prihlásení s kontom Microsoft, obľúbené miesta, história vyhľadávania a niektoré nastavenia aplikácie sa budú synchronizovať s ostatnými zariadeniami a službami (napríklad Cortanou). Ďalšie informácie sa nachádzajú v časti Nastavenia synchronizácie vyššie.

Aplikácie Fotoaparát a Fotografie. Ak aplikácii Fotoaparát povolíte použitie polohy, údaje o polohe sa vložia do snímok zhotovených zariadením. Do fotografií a videí sa vložia aj ďalšie opisné údaje, ako sú je model fotoaparátu a dátum zhotovenia snímky. Ak sa ich rozhodnete zdieľať, všetky zakomponované údaje budú dostupné pre ľudí a služby, s ktorými ich zdieľate. Prístup aplikácie Fotoaparát k polohe môžete vypnúť úplným vypnutím služby určenia polohy v ponuke Nastavení zariadenia alebo vypnutím prístupu aplikácie k uvedenej službe.

Fotografie, videá a snímky obrazovky uložené vo fotoaparáte sa automaticky nahrajú na OneDrive. Vo OneDrive môžete fotografie a/alebo videá spravovať, a automatické nahrávanie môžete vypnúť v Nastaveniach.

Ak si vyberiete fotografie so zakomponovanou informáciou o svojej polohe, aplikácia Fotografie ich môže zoskupiť na základe času a polohy. Na ich zoskupenie pošle údaje o polohe vo fotografiách spoločnosti Microsoft na určenie názvu miesta, napríklad „Tisovec, Slovensko“. Ak aplikáciu Fotografie používate a zároveň ste prihlásení s kontom Microsoft, fotografie a videá z OneDrive sa budú automaticky zatrieďovať do albumov v aplikácii a zobrazia sa aj v živej dlaždici aplikácie Fotografie. Fotografie a/alebo videá sa budú zdieľať s ostatnými, iba ak si túto možnosť vyberiete.

Aplikácia Ľudia. Aplikácia Ľudia umožňuje prezerať si a pracovať so všetkými kontaktmi na jednom mieste. Ak si pridáte svoje konto Microsoft k zariadeniu so systémom Windows, kontakty z konta sa automaticky pridajú k aplikácii Ľudia. K aplikácii Ľudia môžete pridať ďalšie kontá, vrátane kont na sociálnych sieťach (ako je Facebook a Twitter) a e-mailových kont. Po pridaní konta vás budeme informovať, ktoré údaje aplikácia Ľudia dokáže importovať alebo synchronizovať s konkrétnou službou, a umožníme vám vybrať si, čo chcete pridať. Iné nainštalované aplikácie môžu takisto synchronizovať údaje s aplikáciou Ľudia vrátane dopĺňania údajov do existujúcich kontaktov. Konto z aplikácie Ľudia môžete kedykoľvek odobrať.

Aplikácia Výmena správ. Po prihlásení s kontom Microsoft v zariadení si môžete vybrať zálohovanie informácií, čím sa zosynchronizujú SMS a MMS správy a uložia sa v konte Microsoft. Umožní vám to obnoviť správy v prípade straty alebo výmeny telefónu. Po úvodnom nastavení zariadenia si môžete kedykoľvek upraviť nastavenia správ. Vypnutie zálohovania SMS/MMS nevymaže správy, ktoré sa na konto Microsoft uložili predtým. Na vymazanie takýchto správ z úložiska ich pred vypnutím zálohovania musíte vymazať zo zariadenia. Ak aplikácii Výmena správ povolíte použitie polohy, pri odoslanej správe k nej môžete pripojiť odkaz na aktuálnu polohu. Informácie o polohe zhromažďuje spoločnosť Microsoft tak, ako je uvedené v časti Služby určenia polohy v systéme Windows.

Peňaženka. V Peňaženke si môžete ukladať informácie, ako sú kupóny, vernostné karty, lístky a ďalší digitálny obsah. Aplikácie v mobilnom zariadení môžu automaticky ukladať informácie do Peňaženky a môžete do nej pridávať podrobnosti z e-mailu alebo webového prepojenia. Peňaženka bude zdieľať údaje len s tretími stranami podľa vášho výberu, napríklad pri kúpe alebo odoslaní odozvy, no nezdieľa s nimi informácie o polohe. Niektoré položky v Peňaženke sa môžu časom aktualizovať, a aplikácia bude pravidelne sťahovať aktualizácie pre jednotlivé položky vtedy, keď budú k dispozícii.

Windows HelloWindows Hellomainwindowshellomodule
Súhrn

Funkcia Windows Hello ponúka okamžitý prístup k zariadeniam pomocou biometrického overenia.  Ak ju zapnete, funkcia Windows Hello použije na identifikáciu vašu tvár, odtlačok prsta alebo zreničku na základe jedinečného súboru vlastností získaných zo snímky a uložených v zariadení ako šablóna – neukladá však skutočný obraz ani snímku tváre ani šošovky. Údaje biometrického overenia použité pri prihlasovaní neopustia zariadenie. Údaje biometrického overenia môžete vymazať v Nastaveniach.

Windows SearchWindows Searchmainwindowssearchmodule
Súhrn

Funkcia Windows Search umožňuje vyhľadávať vo vlastných položkách a na webe z jedného miesta. Ak sa pomocou Windows Search rozhodnete prehľadávať vlastné položky, ponúkne vám výsledky pre položky na OneDrive aj v zariadení. Ak sa rozhodnete vyhľadávať na webe cez Windows Search alebo získať návrhy hľadania so službou Windows Search alebo Cortanou, pri zobrazení výsledkov vyhľadávania sa použije Bing a vyhľadávací dotaz použijeme tak, ako je uvedené v časti Bing v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Windows ObchodWindows Obchodmainwindowsstoremodule
Súhrn

Windows Obchod umožňuje vyhľadať, kúpiť si, nainštalovať a hodnotiť aplikácie, hudbu, video a iný obsah určený pre zariadenia so systémom Windows. Na použitie Obchodu sa musíte prihlásiť s kontom Microsoft. Okrem telemetrických údajov zhromažďujeme aj spôsob, akým sa do Obchodu dostávate a ako ho používate, a takisto aj údaje o aplikáciách, ktoré ste si pozerali a nainštalovali, preferenciách nastavených na prezeranie aplikácií v Obchode a o vašich hodnoteniach, recenziách alebo hláseniach o problémoch. Konto Microsoft je spojené s vašimi hodnoteniami a recenziami; ak píšete hodnotenie, meno a fotografia z vášho konta Microsoft sa zverejní spolu s hodnotením.

Povolenie pre aplikácie Obchodu. Mnoho aplikácií nainštalovaných z Windows Obchodu je vytvorených tak, aby využívali špecifické funkcie hardvéru a softvéru vášho zariadenia. Využívanie určitých funkcií hardvéru a softvéru aplikáciou môže aplikácii alebo k nej pripojeným službám umožniť prístup k vašim údajom. Napríklad aplikácia na úpravu fotografií môže mať prístup k fotoaparátu zariadenia s cieľom umožniť vám fotografovať alebo si pozerať fotografie alebo videá uložené na úpravu, a sprievodca reštauráciami môže použiť polohu a odporučiť vám niečo v okolí. Informácie o funkciách používaných aplikáciou sú uvedené v Obchode na strane s opisom produktu. Zoznam funkcií, ktoré môžu aplikácie používať, spolu s informáciami o tom, ktoré funkcie si od vás vyžiadajú povolenie predtým, než ich aplikácia použije, a o tom, ktoré funkcie sa dajú zapnúť a vypnúť (či už pre konkrétne alebo všetky aplikácie z Obchodu) v nastaveniach zariadenia, si môžete pozrieť na stránke http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=529552.

Aktualizácie aplikácií. Ak ste v Nastaveniach Windows Obchodu nevypli automatické aktualizácie aplikácií, Obchod automaticky skontroluje, stiahne a nainštaluje aktualizácie aplikácií s cieľom poskytnú vám najnovšie verzie. Aktualizované aplikácie môžu používať odlišné vlastnosti hardvéru a softvéru Windows než predchádzajúce verzie, ktoré im môžu umožniť prístup k iným údajom v zariadení. Ak sa aktualizovaná aplikácia môže dostať k určitým funkciám, napríklad k polohe, požiada vás o udelenie súhlasu. Funkcie hardvéru a softvéru, ktoré aplikácia používa, si môžete pozrieť na stránke s opisom produktu vo Windows Obchode a používanie niektorých funkcií aplikáciami z Obchodu môžete ovládať prostredníctvom nastavení zariadenia, ako je uvedené na stránke http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=529552.

Každé použitie údajov aplikáciou prostredníctvom uvedených funkcií podlieha pravidlám o ochrane osobných údajov vývojára aplikácie. Ak aplikácia dostupná cez Windows Obchod zhromažďuje a používa akékoľvek osobné údaje, vývojár aplikácie je povinný poskytnúť pravidlá ochrany osobných údajov, a prepojenie na ne je k dispozícii na stránke s opisom aplikácie v Obchode.

Aplikácie z vedľajších zdrojov a režim pre vývojárov. Funkcie pre vývojárov, ako je nastavenie „režimu pre vývojárov“, sú určené len pre vývojárov. Ak ich zapnete, zariadenie možno bude nespoľahlivé alebo nepoužiteľné, a vystaví vás bezpečnostnému riziku. Sťahovanie alebo iné získanie aplikácií z iných zdrojov než z Obchodu, známe aj ako „aplikácie z vedľajších zdrojov“ môže zvýšiť zraniteľnosť zariadenia a osobných údajov voči útoku alebo ich neočakávanému použitiu aplikáciou. Pravidlá, oznámenia, povolenia a ostatné funkcie systému Windows 10 určené na ochranu osobných údajov pri prístupe aplikácií k údajom nemusia pri aplikáciách z vedľajších zdrojov alebo pri zapnutí funkcií pre vývojárov fungovať tak, ako je uvedené v tomto vyhlásení. 

XboxXboxmainxboxmodule
Súhrn

Xbox Live je internetová hracia a zábavná služba spoločnosti Microsoft, a zároveň sociálna sieť. K službám Xbox sa možno dostať z rozličných zariadení, vrátane konzol Xbox, počítačov (vrátane lokality xbox.com a aplikácie Xbox) a mobilných zariadení. Spoločnosť Microsoft zhromažďuje údaje o používaní služieb Xbox, kam môžu patriť informácie zhromaždené snímačom Kinect. Niektoré údaje, ako sú gamertag a herné skóre, môžu vidieť ostatní používatelia.

Celý text

Konzoly Xbox sú hardvérové zariadenia, ktoré možno používať na prístup a hranie hier, filmov, hudby a ďalších foriem digitálnej zábavy. Xbox Live (vrátane hier pre Windows Live) je online hracia a zábavná služba spoločnosti Microsoft, a zároveň sociálna sieť. Ponúka možnosť vzájomného spojenia s priateľmi na Xbox Live a ostatných hráčskych a sociálnych sieťach. K službám Xbox sa možno dostať z rozličných zariadení, vrátane konzol Xbox, počítačov (aj cez stránku xbox.com a aplikáciu Xbox) a mobilných zariadení.

Zhromažďujeme údaje o používaní služieb Xbox, kam patrí:

 • Čas prihlásenia a odhlásenia, hry, ktoré hráte, štatistiky hry a skóre, vykonané nákupy a získaný obsah.
 • Údaje o výkone služieb Xboxu, zariadenia a internetového pripojenia, vrátane chýb hardvéru a softvéru, ktoré sa vyskytli.
 • Ak používate konzolu Xbox s Kinectom, údaje o používaní Kinectu. Nižšie uvádzame viac informácií o zhromažďovaní údajov z Kinectu.

Všetky uvedené údaje sa ukladajú spolu s jedinečným identifikátorom konzoly Xbox a spojeným s osobnými údajmi. Pri pripojení konzoly Xbox na internet dokážeme identifikovať, ktorú konzolu a verziu operačného systému Xbox momentálne používate.

S vaším povolením zhromaždíme informácie o zakúpených videách alebo zobrazeniach aplikácií tretej strany na konzole Xbox. Ak používate aplikáciu Xbox TV, môžeme tiež zhromažďovať históriu sledovania televízneho vysielania z konzoly spôsobom, ktorý neidentifikuje vás ani ostatných.

Ak používate konzolu Xbox, ktorá obsahuje ukladacie zariadenie (pevný disk alebo pamäťovú jednotku), a ak hráte offline alebo ste sa na konzole ešte nikdy neprihlásili do služieb, údaje o používaní sa budú ukladať v ukladacom zariadení a odošlú sa spoločnosti Microsoft pri najbližšom prihlásení do služieb.

Údaje Xbox Live, ktoré vidia ostatní používatelia. Ostatní používatelia na Xbox Live alebo iných objektov spojených s Xbox Live (vrátane objektov partnerských spoločností) vidia váš gamertag (prezývka na Xbox live), štatistiky hry a skóre, úspechy, stav (či ste prihlásený/á na Xbox Live), a ostatné údaje o vašej aktivite na Xbox Live. Gamertag a skóre v tabuľke najlepších hráčov sa pokladá za verejné informácie a nedá sa skryť. V prípade ostatných typov údajov môžete upraviť nastavenia ochrany osobných údajov na konzole alebo na lokalite xbox.com, aby ste obmedzili alebo zablokovali zdieľanie s ostatnými používateľmi.

Údaje Xbox Live zdieľané s vydavateľom hry alebo aplikácie. Pri použití hry alebo aplikácie, ktorá má Xbox Live, má vydavateľ alebo poskytovateľ služieb pre danú hru či aplikáciu prístup k údajom o používaní Xbox Live a uvedenej hry alebo aplikácie, a uvedené údaje (ako je tabuľka najlepších hráčov) môže sprístupniť alebo zobraziť. Medzi uvedené údaje patrí napríklad herné skóre, údaje o hernej relácii (napríklad typy vozidiel použitých v hre), stav na Xbox Live, čas strávený hrou hry či v aplikácii, hodnotenie, štatistika, profily hráčov, avatary a ďalší obsah, ktorý v rámci hry alebo aplikácie môžete vytvoriť alebo odoslať.

Prepojenie konta Xbox Live s kontami mimo spoločnosť Microsoft. Niektoré hry alebo aplikácie na lokalite Xbox Live poskytujú partnerské spoločnosti, ktoré od vás môžu vyžadovať vytvorenie konta mimo spoločnosť Microsoft a prihlasovacie poverenia na používanie uvedenej hry alebo aplikácie. Ak sa rozhodnete prepojiť svoje konto Microsoft s kontom u partnerskej spoločnosti, spoločnosť Microsoft bude s príslušnou spoločnosťou zdieľať obmedzené informácie o konte. Medzi uvedené informácie môže patriť meno, adresa, e-mailová adresa a dátum narodenia, no nepatria sem informácie o kreditnej karte ani ďalšie informácie o platbe. Pri hrách, ktoré umožňujú komunikáciu v rámci hry, bude mať vydavateľ počas vášho prihlásenia s kontom vydavateľa zároveň prístup k obsahu uvedenej komunikácie.

Kinect. Snímač Kinect je kombináciou kamery, mikrofónu a infračerveného senzora, ktorý umožňuje na hranie a navigáciu v službe používať pohyby a hlas. Príklad:

 • Ak si zvolíte túto možnosť, kameru možno použiť na automatické prihlásenie v Službách pomocou technológie rozpoznávania tváre. Kamera vám nasníma tvár a na vytvorenie a uloženie číselnej hodnoty, ktorá reprezentuje iba vás, odmeria vzdialenosť medzi hlavnými bodmi na tvári. Uvedené údaje zostanú v konzole a nezdieľajú sa s nikým, pričom ich môžete kedykoľvek z konzoly vymazať.
 • Pri hre senzor Kinect zmapuje vzdialenosti medzi kĺbmi tela a vytvorí kreslenú postavu, ktorá mu umožní hrať hru. Ak hráte online, zhromaždíme tieto číselné hodnoty s cieľom umožniť a zlepšiť hru a zážitok z hrania. Kinect zároveň deteguje špecifické gestá určené na jednoduchú interakciu so systémom (ako je navigácia v ponuke, posúvanie/priblíženie a posúvanie).
 • Pri niektorých fitnes hrách môže konzola Xbox pomocou senzora Kinect odhadnúť informácie o cvičeniach vrátane odhadovaných údajov, ako sú srdcová frekvencia počas určitej aktivity alebo počet kalórií spálených počas tréningu.
 • Mikrofóny Kinectu umožňujú počas hry komunikáciu medzi jednotlivými hráčmi. Takisto umožňujú vydávať hlasové príkazy na ovládanie konzoly, hry alebo aplikácie, alebo zadávať hľadané reťazce. Nižšie uvádzame viac informácií o zhromažďovaní hlasových údajov.
 • Snímač Kinect sa dá použiť aj na audio a videokomunikáciu cez služby, akou je napríklad Skype.

Ďalšie informácie o senzore Kinect nájdete na stránke Kinect – najčastejšie otázky.

Monitorovanie komunikácie. Služba Xbox Live obsahuje komunikačné funkcie, ako sú posielanie textových správ a online hlasové rozhovory medzi hráčmi počas hry. Na lepšie poskytovanie bezpečného herného prostredia a presadzovanie pravidiel správania spoločnosti Microsoft budeme zhromažďovať, sledovať a monitorovať vzorku týchto konverzácii, vrátane živých rozhovorov počas hrania Xbox Live a skupinových konverzácií pri živých herných reláciách s viacerými hráčmi v rámci služieb.

Hlasové údaje určené na zlepšenie služby. Zhromažďujeme a na zlepšenie služby používame hlasové hľadané reťazce alebo vzorky hlasových príkazov podaných počas používania Kinect. Uvedené údaje sa ukladajú mimo vášho profilu na Xboxe.

GameDVR. Ktorýkoľvek hráč pri hre s viacerými hráčmi môže na zaznamenanie svojho pohľadu na hru počas danej relácie využiť GameDVR. Záznam môže zachytiť vašu hráčsku postavu a gamertag v herných klipoch vytvorených inými hráčmi v hernej relácií. Majte na pamäti, že ak hráč použije GameDVR v počítači, v hernom klipe sa môže nachádzať aj zvuková konverzácia. Spoločnosť Microsoft môže skontrolovať porušovanie pravidiel správania spoločnosti Microsoft v herných klipoch aj v prípade, že máte ich zdieľanie zablokované.

Odmeny Xbox Live. Odmeny Xbox Live je program, do ktorého môžete vstúpiť s cieľom získavať kredity Xbox za svoju aktivitu v službách. Tento program je k dispozícii na stránke rewards.xbox.com. Podmienkou vstupu je súhlas s prijímaním reklamných oznámení z programu Odmeny. Do programu Odmeny sa môžete prihlásiť pomocou konta Microsoft. Tento program zhromažďuje osobné údaje vrátane krstného mena, priezviska, menovky hráča a demografických informácií. Program beží a je prevádzkovaný spoločnosťou HelloWorld, dodávateľom spoločnosti Microsoft. Zhromaždené údajov v mene spoločnosti Microsoft uloží dodávateľ. Osobné údaje, ktoré ste poskytli v programe Odmeny, si môžete skontrolovať a upraviť, ak pošlete e-mail na adresu privacy@helloworld.com.

Deti a bezpečnosť na internete. Ak máte deti, ktoré používajú služby Xboxu, môžete im nastaviť detské kontá. Deti mladšie ako 17 rokov si nemôžu vytvoriť konto na Xbox Live bez súhlasu rodičov. Dospelé osoby v rodine môžu zmeniť možnosti udelenia súhlasu a nastavenia zabezpečenia online pre detské kontá na stránke xbox.com.

mainsecurityofpersonaldatamodule,mainwherewestoreandprocessdatamodule,mainourretentionofpersonaldatamodule,maincollectionofdatafromchildrenmodule,mainenterpriseservicesmodule,mainpreviewreleasesmodule,mainchangestothisprivacystatementmodule,mainhowtocontactusmodule mainmicrosofthealthandbandmodule,mainhealthvaultmodule mainofficeservicesmodule,mainoutlookmodule mainactivationmodule,mainadvertisingidmodule,maininputpersonalizationmodule, mainlocationservicesmotionsensingmodule,mainsecurityandsafetyfeaturesmodule, mainsyncsettingsmodule,maintelemetryerrorreportingmodule,mainupdateservicesmodule, mainwebbrowsersmodule,mainwi-fisensemodule,mainwindowsappsmodule, mainwindowshellomodule,mainwindowssearchmodule,mainwindowsstoremodule
mainbingmodule
Súbory „cookie“

Väčšina lokalít spoločnosti Microsoft používa súbory „cookie“, malé textové súbory, ktoré číta webový server na doméne, ktorá vám takýto súbor uložila na pevný disk. Súbory „cookie“ môžeme použiť na uloženie vašich preferencií a nastavení; na pomoc s prihlásením; poskytnutie cielených reklám; a na analyzovanie činností na lokalitách. Kliknutím sem zistíte viac.