Ochrana vašich osobných údajov je pre nás dôležitá. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje procesy, ktoré spoločnosť Microsoft používa pri spracovávaní osobných údajov, a spôsoby, ako spoločnosť Microsoft takéto údaje spracováva a na aké účely.

Spoločnosť Microsoft poskytuje širokú škálu produktov vrátane serverových produktov, ktoré sa používajú na prevádzku v podnikoch po celom svete, zariadení, ktoré používate v domácnosti, softvéru pre študentov v škole a služieb, ktoré používajú vývojári na vytváranie a hosťovanie noviniek. Odkazy na produkty spoločnosti Microsoft v tomto vyhlásení zahŕňajú služby, webové lokality, aplikácie, softvér, servery a zariadenia spoločnosti Microsoft.

Prečítajte si podrobnosti o produktoch uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov. Poskytujú ďalšie relevantné informácie. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na komunikáciu spoločnosti Microsoft s vami a na produkty spoločnosti Microsoft uvedené nižšie, ako aj na ďalšie produkty spoločnosti Microsoft, v ktorých sa zobrazuje toto vyhlásenie.

Mladí ľudia môžu preferovať stránku Ochrana osobných údajov pre mladých ľudí. Táto stránka zvýrazňuje informácie, ktoré môžu byť užitočné pre mladých ľudí.

V prípade jednotlivcov v Spojených štátoch si pozrite naše Oznámenie o ochrane osobných údajov v jednotlivých štátoch USA a Zásady ochrany zdravotných údajov spotrebiteľov štátu Washington, kde nájdete ďalšie informácie o spracovaní vašich osobných údajov a o vašich právach vyplývajúcich z platných zákonov o ochrane osobných údajov v štátoch USA.


Nami zhromažďované osobné údajeNami zhromažďované osobné údajemainpersonaldatawecollect
Súhrn
Celý text

Spoločnosť Microsoft zhromažďuje údaje od vás prostredníctvom našich interakcií s vami a prostredníctvom našich produktov na rôzne účely popísané nižšie, vrátane zaistenia efektívnej prevádzky a poskytnutia tých najlepších možností a funkcií v rámci našich produktov. Niektoré z uvedených údajov nám poskytujete priamo, napríklad pri vytváraní konta Microsoft, spravovaní licenčného konta organizácie, odosielaní vyhľadávacieho dotazu Bingu, registrácii na udalosť spoločnosti Microsoft, vyslovení hlasového príkazu Cortane, nahratí dokumentu do OneDrivu, registrácii v Microsoft 365 alebo keď sa na nás obrátite so žiadosťou o podporu. Niektoré z týchto údajov získavame zhromažďovaním údajov o vašich interakciách, používaní našich produktov a komunikačných kanálov a vašich skúsenostiach s nimi.

Spoliehame sa na rôzne právne dôvody a povolenia (nazývané aj „právne základy“) pri spracovávaní údajov vrátane vášho súhlasu, vyváženia oprávnených záujmov, potreby uzatvárať a plniť zmluvy a dodržiavania zákonných povinností, a to z rôznych dôvodov a na rôzne účely popísané nižšie.

Údaje získavame aj od tretích strán. Údaje získané od tretích strán chránime postupmi, ktoré sú opísané v tomto vyhlásení, a dodržiavame akékoľvek ďalšie obmedzenia, ktoré stanovuje zdroj údajov. Zdroje tretích strán sa v priebehu času menia a zahŕňajú:

 • údajových maklérov, od ktorých sme kúpili demografické údaje na doplnenie údajov, ktoré zhromažďujeme,
 • služby, ktoré sprístupňujú používateľom vygenerovaný obsah z ich služby ostatným používateľom, napríklad miestne recenzie podnikov alebo verejné príspevky na sociálnych médiách,
 • komunikačné služby vrátane poskytovateľov e-mailov a sociálnych sietí, keď nám dáte povolenie na prístup k vašim údajom v takýchto službách alebo sieťach tretích strán,
 • poskytovateľov služieb, ktorí nám pomáhajú určiť polohu vášho zariadenia,
 • partnerov, s ktorými ponúkame služby so spoločnou značkou alebo sa zapájame do spoločných obchodných aktivít,
 • vývojárov, ktorí vytvárajú funkcie a možnosti využitím produktov alebo pre produkty spoločnosti Microsoft,
 • tretie strany, ktoré poskytujú funkcie a možnosti prostredníctvom produktov spoločnosti Microsoft,
 • Verejne dostupné zdroje, ako je otvorený verejný sektor, akademické a komerčné množiny údajov a iné zdroje údajov.

Ak zastupujete organizáciu, napríklad firmu alebo školu, ktorá používa podnikové produkty a produkty pre vývojárov spoločnosti Microsoft, prečítajte si časť Produkty pre podniky a vývojárov tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov a zistite, ako spracovávame vaše údaje. Ak ste koncovým používateľom produktu spoločnosti Microsoft alebo konta Microsoft poskytovaného vašou organizáciou, prečítajte si viac v častiach produkty poskytované vašou organizáciou,Konto Microsoft.

Vždy máte na výber možnosti, pokiaľ ide o technológie, ktoré používate, a údaje, ktoré zdieľate. Keď vás požiadame, aby ste poskytli osobné údaje, môžete to odmietnuť. Mnohé z našich produktov vyžadujú niektoré osobné údaje na prevádzku a poskytovanie príslušných služieb. Ak sa rozhodnete neposkytnúť informácie požadované na prevádzku a poskytovanie produktu alebo funkcie, daný produkt alebo funkciu nebudete môcť používať. Podobne aj v prípadoch, kde nám zo zákona vyplýva povinnosť zhromažďovať osobné údaje alebo keď s vami uzavrieme alebo plníme zmluvu, ktorú sme s vami uzavreli, a neposkytnete predmetné údaje, nebudeme môcť zmluvu uzavrieť, resp. ak ide o existujúci produkt, ktorý používate, možno ho budeme musieť pozastaviť alebo zrušiť. V takom prípade vás o takejto skutočnosti budeme informovať. Ak je poskytovanie údajov nepovinné a rozhodnete sa nezdieľať osobné údaje, nebudete môcť používať funkcie, ktoré takéto údaje používajú (napr. prispôsobovanie), pretože nebudú fungovať.

Údaje, ktoré zhromažďujeme, závisia od kontextu vašej interakcie so spoločnosťou Microsoft, volieb, ktoré urobíte (vrátane nastavení ochrany osobných údajov), ako aj produktov a funkcií, ktoré používate, vašej polohy a rozhodného práva..

Údaje, ktoré zhromažďujeme, môžu obsahovať nasledovné informácie:

Meno a kontaktné údaje. Vaše meno a priezvisko, e-mailovú adresu, poštovú adresu, telefónne číslo a podobné kontaktné údaje.

Poverenia. Heslá, nápovedy k heslám a podobné informácie bezpečnostného charakteru používané pri overovaní a prístupe ku kontu.

Demografické údaje. Údaje o vašej osobe, ako sú vek, pohlavie, krajina a uprednostňovaný jazyk.

Údaje o platbe. Údaje potrebné na spracovanie platieb, ako je číslo platobného nástroja (napríklad číslo kreditnej karty) a bezpečnostný kód priradený k platobnému nástroju.

Údaje o predplatných a licenciách. Informácie o vašich predplatných, licenciách a ostatných nárokoch.

Interakcie. Údaje o vašom používaní produktov spoločnosti Microsoft. V niektorých prípadoch, akými sú napríklad vyhľadávacie dotazy, ide o údaje, ktoré poskytnete, aby ste mohli produkty používať. V iných prípadoch, ako sú správy o chybách, ide o údaje, ktoré generujeme my. Ďalšie príklady údajov interakcií zahŕňajú:

 • Údaje o zariadení a používaní. Údaje o vašom zariadení a produkte a funkciách, ktoré používate, vrátane informácií o hardvéri a softvéri, informácií o stave fungovania našich produktov, ako aj informácií o vašich nastaveniach. Napríklad:
  • História platieb a konta. Údaje o vami zakúpených položkách a aktivitách súvisiacich s vaším kontom.
  • História prehľadávania. Údaje o vami navštívených webových stránkach.
  • Údaje o zariadení, pripojení a konfigurácii. Údaje o vašom zariadení, jeho konfigurácii a okolitých sieťach. Napríklad údaje o operačných systémoch a ďalšom softvéri nainštalovanom vo vašom zariadení vrátane kódov Product Key. Ďalej tieto údaje: IP adresa, identifikátory zariadení (napríklad číslo IMEI v prípade telefónov), miestne a jazykové nastavenia a informácie o prístupových bodoch WLAN v blízkosti vášho zariadenia.
  • Správy o chybách a údaje o výkone. Údaje o výkone produktov a akýchkoľvek problémoch, na ktoré narazíte, vrátane správ o chybách. Správy o chybách (niekedy nazývané „výpisy pri zlyhaní“) môžu obsahovať podrobnosti o softvéri alebo hardvéri súvisiacom s chybou, obsah súborov otváraných pri výskyte chyby a údaje o ďalšom softvéri vo vašom zariadení.
  • Údaje o riešení problémov a pomocné údaje. Údaje, ktoré poskytnete, keď sa obrátite na spoločnosť Microsoft so žiadosťou o pomoc, napríklad údaje o produktoch, ktoré používate, a ďalšie informácie, ktoré nám pomáhajú poskytovať podporu. Napríklad kontaktné údaje alebo údaje o overení, obsah vašich rozhovorov a ďalšia komunikácia so spoločnosťou Microsoft, údaje o stave vášho zariadenia a údaje o produktoch, ktoré používate a ktoré súvisia s vašou žiadosťou o pomoc. Keď nás kontaktujete, napríklad našu zákaznícku podporu, telefonické rozhovory alebo chatové relácie s našimi zástupcami môžu byť monitorované a nahrávané.
  • Údaje o používaní botov. Interakcie s botmi a zručnosti dostupné prostredníctvom produktov spoločnosti Microsoft vrátane botov a zručností poskytovaných tretími stranami.
 • Záujmy a obľúbené položky. Údaje o vašich záujmoch a obľúbených položkách, ako sú športové tímy, ktoré sledujete, programovacie jazyky, ktoré uprednostňujete, burzy, ktoré sledujete, alebo mestá, ktoré pridáte za účelom sledovania počasia alebo dopravnej situácie. Okrem tých, ktoré výslovne uvediete sami, sa záujmy a obľúbené položky dajú odvodiť aj z iných nami zhromažďovaných údajov.
 • Údaje o používaní obsahu. Informácie o mediálnom obsahu (napríklad televízii, videu, hudbe, zvuku, knihách, aplikáciách a hrách), ku ktorému pristupujete prostredníctvom našich produktov.
 • Vyhľadávania a príkazy. Vyhľadávacie dotazy a príkazy zadávané pri vašom používaní produktov spoločnosti Microsoft s funkciami vyhľadávania alebo súvisiacimi funkciami na podporu produktivity, ako sú interakcie s chatovacím botom.
 • Hlasové údaje. Vaše hlasové údaje, nazývané aj hlasové klipy, napríklad vyhľadávacie dotazy, príkazy alebo diktovanie, ktoré vyslovíte, ktoré môžu zahŕňať aj zvuky v pozadí.
 • Údaje o písaní textu rukou a na klávesnici.. Údaje o písaní textu rukou a na klávesnici a súvisiace informácie. Napríklad, keď zhromažďujeme údaje o písaní rukou, zhromažďujeme informácie o umiestnení dotykového pera na vašom zariadení.
 • Obrázky. Obrázky a súvisiace informácie, napríklad metaúdaje obrázkov. Napríklad zhromažďujeme obrázok, ktorý poskytnete pri použití služby s obrázkami Bing.
 • Kontakty a vzťahy. Údaje o vašich kontaktoch a vzťahoch, ak používate produkt na zdieľanie informácií s ostatnými, na správu kontaktov, na komunikáciu s ostatnými alebo na zvýšenie svojej produktivity.
 • Sociálne údaje. Informácie o vašich vzťahoch a interakciách medzi vami, ostatnými ľuďmi a organizáciami, napríklad o interakciách, ako sú „páči sa mi to“, „nepáči sa ma ti“, účasť na udalostiach atď., ktoré sa týkajú ľudí a organizácií.
 • Údaje o polohe. Údaje o polohe vášho zariadenia, ktoré môžu byť presné aj nepresné. Zhromažďujeme napríklad údaje o polohe pomocou Globálneho navigačného satelitného systému (GNSS) (napr. GPS) a údaje o vežiach šíriacich mobilný signál a prístupových bodoch Wi-Fi. Poloha môže byť odvodená aj z IP adresy zariadenia alebo údajov v profile vášho konta, ktoré s menšou presnosťou označujú, kde sa zariadenie nachádza, napr. na úrovni mesta alebo poštového smerovacieho čísla.
 • Ostatné vstupy. Ostatné vstupy, ktoré poskytujete pri používaní našich produktov. Napríklad údaje, ako sú údaje o tlačidlách, ktoré stlačíte na bezdrôtovom ovládači pre Xbox pri používaní siete Xbox, údaje o sledovaní postavy pri používaní snímača Kinect a ďalšie údaje snímača, ako napríklad počet krokov, ktoré vykonáte, keď používate zariadenia s príslušnými snímačmi. A ak použijete aplikáciu Spend, na základe vašej žiadosti môžeme na poskytovanie služby zhromažďovať od vydavateľa vašej kreditnej karty údaje o finančných transakciách. Ak sa zúčastňujete udalosti v obchode, zhromažďujeme údaje, ktoré nám poskytnete pri registrácii na udalosť alebo počas udalosti, a sa zúčastníte propagačnej akcie s výhrou, zhromažďujeme údaje, ktoré zadáte do vstupného formulára.

Obsah. Obsah vašich súborov a komunikácií, ktoré zadávate, nahrávate, prijímate, vytvárate a ovládate. Ak napríklad prenesiete súbor pomocou Skypu inému používateľovi Skypu, potrebujeme zhromažďovať obsah tohto súboru, aby sme ho mohli zobraziť vám a danému inému používateľovi. Ak dostanete email cez Outlook.com, potrebujeme získať obsah emailu, aby sme ho vedeli doručiť do vašej schránky, zobraziť ho, umožniť vám naň odpovedať a uchovať ho, až kým sa ho nerozhodnete odstrániť. Ďalší obsah, ktorý zhromažďujeme pri poskytovaní produktov:

 • Komunikácia vrátane zvukových súborov, videí, textu (zadaného, písaného rukou, diktovaného alebo iného) v správach, e-mailoch, hovoroch, žiadostiach o schôdzu alebo chate.
 • Fotografie, obrázky, pesničky, filmy, softvér a ďalšie médiá alebo dokumenty, ktoré uložíte, načítate alebo iným spôsobom spracujete pomocou našej cloudovej služby.

Video alebo nahrávky. Záznamy podujatí a aktivít v budovách, maloobchodných priestoroch a ďalších miestach spoločnosti Microsoft. Ak vstúpite do obchodov Microsoft Store alebo iných prevádzok, prípadne ak sa zúčastníte na podujatí spoločnosti Microsoft, ktoré sa nahráva, môžeme spracovať váš obrazový záznam a hlasové údaje.

Pripomienky a hodnotenia. Informácie, ktoré nám poskytnete, a obsah správ, ktoré nám pošlete, napríklad pripomienky, údaje poskytnuté v rámci prieskumov a recenzie produktov, ktoré napíšete.

Údaje o prenosoch. Údaje, ktoré boli vytvorené pri vašom používaní komunikačných služieb spoločnosti Microsoft. Údaje o prenosoch obsahujú informácie o tom, s kým ste ich komunikovali a kedy k vašej komunikácii došlo. Vaše údaje o prenosoch spracúvame len v rozsahu, v akom sú potrebné ba poskytovanie, udržiavanie a zlepšovanie našich komunikačných služieb, a to s vaším súhlasom.

Časti uvedené nižšie zamerané na konkrétne produkty popisujú postupy zhromažďovania údajov, ktoré sa na ne vzťahujú.

Ako používame osobné údajeAko používame osobné údajemainhowweusepersonaldatamodule
Súhrn
Celý text

Spoločnosť Microsoft používa údaje, ktoré zhromažďuje, na poskytovanie širokej škály interaktívnych možností a funkcií. Údaje používame najmä na:

 • Poskytovanie našich produktov, čo zahŕňa ich aktualizáciu a udržiavanie ich zabezpečenia a riešenie problémov a poskytovanie podpory. Zahŕňa aj zdieľanie údajov, keď je potrebné poskytovať službu alebo vykonávať transakcie, ktoré požadujete.
 • Zlepšovanie a vývoj našich produktov.
 • Prispôsobenie našich produktov a poskytovanie odporúčaní.
 • Zobrazovanie reklám a vaše oboznamovanie s predajnými ponukami, čo zahŕňa odosielanie propagačných materiálov, zacielenie reklamy a prezentáciu relevantných ponúk.

Tieto údaje používame aj na prevádzkovanie nášho podnikania, ktoré zahŕňa analýzu našej výkonnosti, plnenie našich zákonných povinností, rozvíjanie našej pracovnej sily a výskum.

Na tieto účely kombinujeme údaje zhromaždené z rôznych kontextov (napríklad z vášho používania dvoch produktov spoločnosti Microsoft). Cortana môže napríklad využívať informácie z vášho kalendára na to, aby navrhovala položky akcií v e-mailových oznámeniach, a obchod Microsoft Store zas využíva informácie o tom, aké aplikácie a služby používate, aby vám prispôsoboval odporúčané aplikácie. Tam, kde to vyžaduje zákon, máme zavedené technologické a procedurálne ochranné mechanizmy určené na zabránenie používaniu určitých kombinácií údajov. Napríklad tam, kde to zákon vyžaduje, údaje, ktoré od vás zhromažďujeme, keď nie ste overení (nie ste prihlásení), ukladáme osobitne od informácií o konte, ktoré vás priamo identifikujú, ako sú meno, e-mailová adresa alebo telefónne číslo.

Spracovanie osobných údajov na tieto účely zahŕňa automatizované aj manuálne (ľudské) metódy spracovania. Automatizované metódy sa s manuálnymi metódami často spájajú a sú nimi podporované. Napríklad presnosť automatizovaných metód spracovania (vrátane umelej inteligencie alebo AI) tvoríme, trénujeme a zlepšujeme tak, že niektoré predpovede a závery, ktoré sú vytvorené pomocou automatizovaných metód, manuálne porovnávame so základnými údajmi, z ktorých tieto predpovede a závery vychádzajú. Napríklad v prípade s vaším povolením a na účely zlepšovania našich technológií rozpoznávania reči manuálne kontrolujeme krátke fragmenty hlasových údajov, z ktorých sme odstránili identifikačné údaje. Túto manuálnu kontrolu môžu vykonať zamestnanci spoločnosti Microsoft alebo dodávatelia, ktorí pracujú v mene spoločnosti Microsoft.

Keď spracúvame osobné údaje o vás, robíme tak s vaším súhlasom a/alebo v rámci povinnosti poskytovať produkty, ktoré používate, riadiť našu spoločnosť, spĺňať naše zmluvné a zákonné povinnosti, chrániť bezpečnosť našich systémov a zákazníkov alebo spĺňať iné oprávnené záujmy spoločnosti Microsoft, ako je uvedené v tejto časti a v časti Dôvody, pre ktoré zdieľame osobné údaje tohto vyhlásenia o používaní osobných údajov. Prenos osobných údajov z Európskeho hospodárskeho priestoru robíme na základe rôznych právnych mechanizmov, ako je uvedené v časti Kde ukladáme a spracovávame osobné údaje tohto vyhlásenia o používaní osobných údajov.

Ďalšie informácie o účeloch spracovávania osobných údajov:

 • Poskytovanie našich produktov. Údaje používame na prevádzkovanie našich produktov a na poskytovanie širokej škály interaktívnych možností a funkcií. Napríklad, ak používate OneDrive, spracovávame dokumenty, ktoré nahrávate do OneDrivu, aby ste ich v rámci služby mohli načítať, odstrániť, upraviť, preposlať alebo inak spracovať vždy, keď to potrebujete. Ak napríklad zadáte vyhľadávací dotaz do vyhľadávacieho nástroja Bing, použijeme tento dotaz na zobrazenie výsledkov vyhľadávania. A keďže komunikácia je funkciou rôznych produktov, programov a aktivít, používame údaje na kontaktovanie vašej osoby. Môžeme vás kontaktovať napríklad telefonicky alebo e-mailom alebo inak, aby sme vás informovali o dátume konca vášho predplatného alebo prediskutovali vaše licenčné konto. Tiež s vami komunikujeme, aby sme zabezpečili naše produkty napríklad tým, že vám poskytneme informácie o dostupnosti aktualizácií, ktoré sú pre ne určené.
 • Vylepšovanie produktov. Údaje používame na neustále zdokonaľovanie produktov vrátane pridávania nových funkcií alebo možností. Používame napríklad správy o chybách na zlepšovanie funkcií zabezpečenia, vyhľadávacie dotazy a kliknutia v Bingu na zvýšenie relevancie výsledkov vyhľadávania, údaje o používaní na stanovenie priorít nových funkcií a údaje o hlasovom vstupe na vývoj a zvýšenie presnosti rozpoznávania reči.
 • Prispôsobenie. Mnohé produkty obsahujú prispôsobené funkcie, ako napríklad odporúčania, ktoré zvyšujú vašu produktivitu a prinášajú vám väčší úžitok. Tieto funkcie využívajú automatizované procesy na prispôsobenie vašich skúseností s produktmi na základe údajov, ktoré o vás máme, ako sú napríklad vyvodené závery týkajúce sa vás a vášho používania produktu, aktivít, záujmov a polohy. Napríklad ak budete streamovať filmy v prehliadači vo vašom zariadení s Windowsom, v závislosti od vašich nastavení sa môže zobraziť odporúčanie aplikácie z obchodu Microsoft Store, ktorá streamuje efektívnejšie. Ak máte konto Microsoft, s vaším povolením môžeme synchronizovať vaše nastavenia vo viacerých zariadeniach. Mnohé z našich produktov obsahujú ovládacie prvky na zakázanie prispôsobených funkcií.
 • Aktivácia produktu. Údaje, ako napríklad typ zariadenia a aplikácie, polohu a jedinečné identifikátory zariadení, aplikácií, sietí a predplatných, používame na aktiváciu produktov, ktoré vyžadujú aktiváciu.
 • Vývoj produktov. Údaje používame na vývoj nových produktov. Napríklad používame údaje, často s odstránenou možnosťou identifikácie, aby sme lepšie porozumeli požiadavkám zákazníkov na výpočtové technológie a produktivitu, ktoré môžu ovplyvňovať vývoj nových produktov.
 • Služby zákazníkom. Údaje používame na riešenie a diagnostiku problémov v prípade produktov, na opravu zariadení zákazníkov a na poskytovanie ďalších služieb v rámci starostlivosti o zákazníkov a podpory zákazníkov. Navyše nám pomáhajú pri poskytovaní, zlepšovaní a zabezpečovaní kvality našich produktov, služieb a školení a pri skúmaní bezpečnostných incidentov. Údaje zo záznamov hovorov možno použiť aj na overenie totožnosti alebo identifikáciu na základe vášho hlasu, aby spoločnosť Microsoft mohla poskytovať služby podpory a skúmať bezpečnostné incidenty.
 • Zabezpečenie produktov a riešenie problémov. Údaje používame na zabezpečenie našich produktov a na riešenie problémov, ktoré sa v nich môžu vyskytnúť. To zahŕňa použitie údajov na zaistenie ochrany a zabezpečenia našich produktov a zákazníkov, detekciu malvéru a škodlivých aktivít a na riešenie problémov s výkonom a kompatibilitou, ktoré zákazníkom pomôže vyťažiť maximum z používania produktov a služieb a ktoré nám umožní informovať zákazníkov o aktualizáciách našich produktov. Tieto procesy môžu zahŕňať použitie automatizovaných systémov na zisťovanie bezpečnostných hrozieb a problémov so zabezpečením.
 • Zabezpečenie. Údaje používame na zaistenie bezpečnosti našich produktov a našich zákazníkov. Naše funkcie a produkty zabezpečenia môžu narúšať funkčnosť škodlivého softvéru a upozorniť používateľa v prípade, že sa v ich zariadení škodlivý softvér nájde. Niektoré z našich produktov (ako je Outlook.com alebo OneDrive) napríklad automaticky systematicky skenujú obsah na identifikáciu možnej nevyžiadanej pošty, vírusov, zneužívania alebo URL adries, ktoré boli označené ako podvodné, neoprávnene získavajúce údaje alebo obsahujúce prepojenia na malvér. Ak komunikácia alebo obsah poruší naše podmienky, vyhradzujeme si právo blokovať ich doručenie alebo ich odstrániť. V súlade s nariadením Európskej únie (EÚ) 2021/1232 sme uplatnili výnimku povolenú týmto nariadením z článkov 5 ods. 1 a 6 ods. 1 smernice EÚ 2002/58/EC. Skenovacie technológie používame na vytváranie digitálnych podpisov (známych ako hodnoty hash) určitých obrázkov a videoobsahu v našich systémoch. Tieto technológie potom porovnávajú hodnoty hash, ktoré vytvárajú, s hodnotami hash nahláseného obrazového materiálu so sexuálnym zneužívaním detí a nevhodným chovaním (známe ako množina hodnôt hash), v procese označovanom ako porovnávanie hodnôt hash. Spoločnosť Microsoft získava množiny hodnôt hash od organizácií, ktoré jednajú vo verejnom záujme proti sexuálnemu zneužívaniu detí. To môže mať za následok zdieľanie informácií s Národným centrom pre nezvestné a zneužívané deti (NCMEC) a orgánmi činnými v trestnom konaní.
 • Aktualizácie. Údaje, ktoré zhromažďujeme, používame na vývoj aktualizácií produktov a opráv zabezpečenia. Môžeme napríklad použiť informácie o funkciách vášho zariadenia, napríklad o dostupnej pamäti, aby sme vám poskytli aktualizáciu softvéru alebo opravu zabezpečenia. Aktualizácie a opravy sú určené na zaistenie maximálne pohodlného a intuitívneho používania našich produktov, pomáhajú vám chrániť vaše súkromie a bezpečnosť vašich údajov, poskytujú nové funkcie a vyhodnotiť pripravenosť vášho zariadenia na spracovanie takýchto aktualizácií.
 • Propagačná komunikácia. Údaje, ktoré zhromažďujeme, používame na doručovanie propagačných komunikácií. Môžete si objednať e-mailový odber a vybrať si, či chcete pri reklame komunikovať so spoločnosťou Microsoft e-mailom, cez SMS, fyzickou poštou alebo telefonicky. Informácie o spravovaní údajov kontaktov, e-mailového predplatného a reklamnej komunikácie nájdete v časti Ako sa dostať k osobným údajom a ako ich riadiť v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.
 • Relevantné ponuky. Spoločnosť Microsoft používa údaje na poskytovanie relevantných a užitočných informácií týkajúcich sa našich produktov. Analyzujeme údaje z rôznych zdrojov, aby sme predvídali informácie, ktoré budú pre vás najzaujímavejšie a najrelevantnejšie, a takéto informácie vám poskytujeme rôznymi spôsobmi. Môžeme napríklad predvídať váš záujem o hry a komunikovať s vami o nových hrách, ktoré sa vám môžu páčiť.
 • Reklama. Informácie, ktoré uvediete v e-maile, chate medzi ľuďmi, videohovoroch, hlasovej pošte, dokumentoch, na fotografiách alebo v iných súkromných súboroch, spoločnosť Microsoft nepoužije na zasielanie cielenej reklamy. Údaje, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom našej interakcie s vami, prostredníctvom niektorých našich produktov, služieb, aplikácií a webových vlastníctvach prvej strany (vlastníctva spoločnosti Microsoft) a na webových vlastníctvach tretích strán, používame na zobrazovanie reklamy na našich vlastníctvach spoločnosti Microsoft a vlastníctvach tretích strán. Môžeme použiť automatizované procesy, ktoré pomôžu zvýšiť relevantnosť reklamy, ktorá sa vám zobrazuje. Ďalšie informácie o používaní údajov na zobrazovanie reklamy nájdete v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov v časti Reklama.
 • Propagačné akcie s výhrou a udalosti. Vaše údaje používame na spravovanie propagačných akcií s výhrou a udalostí, ktoré sú k dispozícii v našich fyzických predajniach spoločnosti Microsoft. Ak sa napríklad zúčastníte propagačnej akcie s výhrou, môžeme použiť vaše údaje na výber víťaza a odovzdanie výhry vám, ak vyhráte. Ak sa zaregistrujete na programovací workshop alebo hernú udalosť, pridáme vaše meno do zoznamu očakávaných účastníkov.
 • Obchodné transakcie. Údaje používame na uskutočnenie vašich transakcií s nami. Napríklad spracovávame informácie o platbách, aby sme zákazníkom poskytli predplatné produktov, a kontaktné údaje používame na dodanie tovaru zakúpeného z obchodu Microsoft Store.
 • Výkazníctvo a obchodné činnosti. Údaje používame na analýzu našich aktivít a vykonávanie ďalších obchodných analýz. To nám umožňuje prijímať informované rozhodnutia a podávať správy o výkone našich obchodných činností.
 • Ochrana práv a vlastníctva. Údaje používame na zisťovanie a prevenciu podvodov, riešenie sporov, uplatňovanie zmlúv a ochranu nášho majetku. Údaje používame napríklad na potvrdenie platnosti softvérových licencií s cieľom ďalej znižovať počet krádeží softvéru. Na zisťovanie aktivít (napr. podvodov), ktoré porušujú naše práva a práva ostatných, a na zabránenie v ich vykonávaní môžeme používať automatizované procesy.
 • Súlad s právnymi predpismi. Údaje spracovávame v súlade so zákonom. Napríklad vek zákazníkov používame, aby nám táto informácia pomáhala spĺňať naše povinnosti chrániť súkromie a osobné údaje detí. Spracovávame aj kontaktné informácie a poverenia, aby sme zákazníkom umožnili uplatňovať ich práva na ochranu údajov.
 • Výskum. Údaje používame na vykonávanie výskumu pre verejný záujem a vedecké účely, pričom uplatňujeme vhodné technické a organizačné opatrenia, aby sme zaistili ochranu práv a slobôd jednotlivcov.
Dôvody, pre ktoré zdieľame osobné údajeDôvody, pre ktoré zdieľame osobné údajemainreasonswesharepersonaldatamodule
Súhrn
Celý text

Osobné údaje zdieľame s vaším povolením alebo v miere, ktorá je potrebná na dokončenie transakcie či na poskytnutie produktu, o ktorý ste požiadali alebo ktorý ste schválili. Váš obsah budeme s tretími stranami zdieľať, ak nás o to požiadate, napríklad pri odoslaní e-mailu priateľovi, zdieľaní fotografií a dokumentov na OneDrive alebo pri prepojení konta s inou službou. Ak používate produkt spoločnosti Microsoft poskytovaný organizáciou, ktorej ste členom (napríklad zamestnávateľ alebo škola), alebo používate e-mailovú adresu poskytnutú touto organizáciou na prístup k produktom spoločnosti Microsoft, zdieľame určité údaje, napríklad údaje o interakciách a diagnostické údaje, aby sme vašej organizácii umožnili spravovať produkty. Ak pri platbe uvediete platobné údaje, budeme ich zdieľať s bankami a inými entitami, ktoré spracúvajú platobné transakcie alebo iné finančné služby, a v rámci prevencie podvodov a znižovania kreditného rizika. Okrem toho platí, že keď do svojho konta uložíte spôsob úhrady (napríklad kartu), ktorý vy a ostatní vlastníci konta Microsoft používate na nákupy od spoločnosti Microsoft alebo jej pridružených spoločností, vaše potvrdenia o nákupe sa môžu zdieľať s kýmkoľvek iným, kto používa a má prístup k rovnakému spôsobu úhrady na nákup od spoločnosti Microsoft, vrátane vlastníka konta pre daný spôsob úhrady. Keď povolíte ponúkané oznámenia pre produkty alebo aplikácie Microsoftu na zariadeniach bez Windows, operačný systém tohto zariadenia spracuje niektoré osobné údaje, aby bolo možné poskytovať ponúkané oznámenia. Spoločnosť Microsoft preto môže odosielať údaje externému sprostredkovateľovi oznámenia tretej strany, aby mohol doručovať ponúkané oznámenia. Služby ponúkaných oznámení vášho zariadenia sa riadia svojimi vlastnými podmienkami pre konkrétne služby a vyhláseniami o zásadách ochrany osobných údajov.

Okrem toho zdieľame osobné údaje s pobočkami a pridruženými spoločnosťami pod kontrolou spoločnosti Microsoft. Osobné údaje zdieľame aj s dodávateľmi alebo zástupcami pracujúcimi v našom mene na účely opísané v tomto vyhlásení. Prístup k osobným údajom môžu potrebovať na poskytovanie uvedených úloh napríklad spoločnosti, ktoré sme si najali na poskytovanie podpory pri službách zákazníkom alebo na pomoc pri ochrane a zabezpečení našich systémov a služieb. V takých prípadoch sa uvedené spoločnosti musia riadiť našimi pravidlami na ochranu súkromia a požiadavkami na ochranu osobných údajov, a nesmú ich použiť na žiadny iný účel. Osobné údaje môžeme zverejňovať aj v rámci korporačných operácií, ako je zlúčenie alebo predaj majetku.

A napokon môžeme pristupovať k vašim osobným údajom, prenášať,sprístupňovať a uchovávať ich vrátane obsahu (ako je obsah e-mailov v službe Outlook.com alebo súborov v súkromných priečinkoch vo OneDrive), ak si v dobrej viere myslíme, že je to potrebné pri vykonávaní nasledovného

 • dodržanie príslušného zákona alebo v dôsledku platného súdneho postupu vrátane potrieb polície alebo iných štátnych orgánov,
 • ochranu zákazníkov, napríklad ako prevenciu spamu alebo pokusov podviesť používateľov produktov, alebo ako pomoc pri prevencii straty života alebo vážneho zranenia,
 • prevádzkovanie a zachovanie bezpečnosti našich produktov vrátane prevencie alebo zastavenia útoku na naše počítačové systémy alebo siete,
 • ochranu práv alebo majetku spoločnosti Microsoft vrátane uplatňovania podmienok, ktorými sa riadi používanie služieb – no ak sa dozvieme, že niekto používa naše služby na kupčenie s ukradnutým duševným alebo hmotným vlastníctvom spoločnosti Microsoft, jeho súkromný obsah nebudeme skúmať my, ale posunieme to orgánom činným v trestnom konaní.

Ďalšie informácie o údajoch, ktoré poskytujeme v rámci odpovedí na požiadavky orgánov činných v trestnom konaní a ďalších štátnych inštitúcií, nájdete v dokumente Správu o žiadostiach o vymáhanie práva.

Upozorňujeme, že niektoré z našich produktov obsahujú prepojenia na produkty tretích strán alebo vám k nim inak poskytujú prístup, ktorých postupy na ochranu osobných údajov sa líšia od postupov spoločnosti Microsoft. Ak poskytnete svoje osobné údaje niektorému z týchto produktov, ich používanie sa riadi zásadami ochrany osobných údajov daného produktu.

Ako sa dostať k osobným údajom a ako ich riadiťAko sa dostať k osobným údajom a ako ich riadiťmainhowtoaccesscontrolyourdatamodule
Súhrn
Celý text

O zhromažďovaní a použití svojich osobných údajov spoločnosťou Microsoft môžete rozhodovať. Osobné údaje, ktoré spoločnosť Microsoft získala, môžete riadiť a môžete uplatňovať svoje práva na ochranu osobných údajov kontaktovaním spoločnosti Microsoft alebo použitím rôznych nástrojov, ktoré poskytujeme. V niektorých prípadoch bude vaša schopnosť získať prístup k svojim osobným údajom alebo ich kontrolovať obmedzená tak, ako to vyžadujú alebo povoľujú príslušné zákony. Spôsob, akým sa dostanete k svojim osobným údajom a ako ich môžete riadiť, závisí tiež od používaných služieb. Môžete napríklad:

Nie všetky osobné údaje spracovávané spoločnosťou Microsoft môžu byť prístupné alebo ovládané prostredníctvom vyššie uvedených nástrojov. Ak chcete získať prístup k alebo riadiť osobné údaje, ktoré spracováva spoločnosť Microsoft a ktoré nie sú dostupné použitím vyššie uvedených nástrojov alebo priamo cez vami používané produkty spoločnosti Microsoft, vždy sa môžete obrátiť na spoločnosť Microsoft na adrese uvedenej v časti Ako nás môžete kontaktovať alebo prostredníctvom nášho webový formulár.

Poskytujeme súhrnnú metriku o žiadostiach používateľov o uplatnenie ich práv na ochranu osobných údajov prostredníctvom dokumentu Správa o ochrane osobných údajov v spoločnosti Microsoft.

Prístup k svojim osobným údajom, ktoré získala spoločnosť Microsoft, môžete získať a tieto osobné údaje môžete riadiť pomocou nižšie popísaných nástrojov, ktoré vám poskytuje spoločnosť Microsoft, alebo kontaktovaním spoločnosti Microsoft. Napríklad:

 • Ak spoločnosť Microsoft získala váš súhlas na používanie vašich osobných údajov, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať.
 • Môžete požiadať o prístup k svojim osobným údajom, ako aj o ich vymazanie alebo aktualizovanie.
 • ak chcete portovať svoje údaje niekde inde, môžete na to použiť nástroje, ktoré poskytuje spoločnosť Microsoft, alebo ak žiadne takéto nástroje nie sú k dispozícii, môžete o pomoc požiadať spoločnosť Microsoft.

Môžete tiež namietať voči používaniu vašich osobných údajov spoločnosťou Microsoft alebo ho obmedziť. Napríklad môžete kedykoľvek namietať voči používaniu vašich osobných údajov:

 • na účely priameho marketingu,
 • v prípadoch, kedy plníme úlohu vo verejnom záujme alebo sledujeme naše oprávnené záujmy alebo záujmy tretej strany.

Tieto práva môžete mať podľa platných zákonov vrátane všeobecného nariadenia o ochrane údajov EÚ (GDPR), ale ponúkame im bez ohľadu na to, kde sa nachádzate. V niektorých prípadoch bude vaša schopnosť získať prístup k svojim osobným údajom alebo ich kontrolovať obmedzená tak, ako to vyžadujú alebo povoľujú príslušné zákony.

Ak vaša organizácia, napríklad váš zamestnávateľ, škola alebo poskytovateľ služieb, poskytuje prístup k vašim produktom spoločnosti Microsoft a spravuje ich, obráťte sa na svoju organizáciu a požiadajte o informácie o možnostiach získania prístupu k vašim osobným údajom a možnostiach ich riadenia.

Vaše osobné údaje, ktoré spoločnosť Microsoft získala, môžete riadiť a môžete k nim získať prístup použitím rôznych nástrojov, ktoré poskytujeme. Tieto nástroje môžete použiť aj na uplatňovanie svojich práv na ochranu osobných údajov. Nástroje, ktoré sú pre vás najužitočnejšie, budú závisieť od našej vzájomnej interakcie a od vášho používania našich produktov. Tu je všeobecný zoznam nástrojov, ktoré poskytujeme, aby sme vám pomohli riadiť vaše osobné údaje. Určité produkty môžu poskytovať dodatočné ovládacie prvky.

 • Bing. Ak ste prihlásení do Bingu, môžete zobraziť a vymazať uloženú históriu vyhľadávania a chatovania na tabuľa ochrany osobných údajov. Ak nie ste prihlásení do Bingu, môžete zobraziť a vymazať uloženú históriu vyhľadávania súvisiacu s vaším zariadením v okne Nastavenia Bingu.
 • Cortana. Niektoré údaje, ktoré Cortana používa alebo ukladá, môžete ovládať alebo ukladať v okne Nastavenia Cortany.
 • Konto Microsoft. Ak chcete zobraziť, upraviť alebo odstrániť informácie o svojom profile a platbách vo svojom konte Microsoft, zmeniť si heslo, pridať bezpečnostné informácie alebo konto zrušiť, môžete tak urobiť na stránke Webová lokalita konta Microsoft.
 • Ak máte verejný profil na webovej lokalite Microsoft Developer Network (MSDN), k svojim údajom získate prístup po prihlásení na stránke Fórum MSDN, kde ich môžete aj upraviť.
 • Microsoft Tabuľa ochrany osobných údajov. Procesy spracovávania niektorých údajov používané spoločnosťou Microsoft môžete riadiť použitím svojho konta Microsoft na stránke Microsoft Tabuľa ochrany osobných údajov. Môžete tam napríklad zobraziť a vymazať údaje prehľadávania, vyhľadávania a polohy priradené k vášmu kontu Microsoft.
 • Microsoft Store.K profilu v obchode Microsoft Store a k informáciám o konte sa dostanete navštívením stránky Microsoft Store a výberom položiek Zobraziť konto alebo História objednávok.
 • Microsoft Teams na osobné použitie. Informácie o tom, ako exportovať alebo odstrániť údaje v službe Teams súvisiace s vaším osobným kontom Microsoft, nájdete na tejto stránke.
 • OneDrive. Môžete zobrazovať, sťahovať a odstraňovať súbory a fotografie vo OneDrive prihlásením do OneDrive.
 • Outlook.com. Môžete si stiahnuť svoje e-maily v službe Outlook.com prihlásením sa do svojho konta a prechodom na nastavenia Ochrana osobných údajov a údaje.
 • Skype. Ak chcete zobraziť, upraviť alebo odstrániť niektoré informácie o svojom profile a platbách v Skype alebo si zmeniť heslo, prihláste sa do svojho konta. Ak chcete exportovať históriu konverzácií a súbory zdieľané v Skype, môžete požiadať o kópiu.
 • Centrum služieb pre multilicencie (VLSC). Ak ste zákazníkom s multilicenciou, môžete svoje kontaktné informácie a údaje o odberoch a predplatných a licenciách riadiť na jednom mieste na lokalite Webová lokalita Centrum služieb pre multilicencie.
 • Xbox. Ak používate sieť Xbox alebo Xbox.com, osobné informácie vrátane fakturačných údajov a informácií o konte, nastavení ochrany osobných údajov, zabezpečenia online a predvolieb zdieľania údajov môžete zobraziť alebo upravovať otvorením profilu My Xbox na konzole Xbox alebo webovej lokalite Xbox.com.

Nie všetky osobné údaje spracovávané spoločnosťou Microsoft môžu byť prístupné alebo ovládané prostredníctvom vyššie uvedených nástrojov. Ak chcete získať prístup k alebo riadiť osobné údaje, ktoré spracováva spoločnosť Microsoft a ktoré nie sú dostupné použitím vyššie uvedených nástrojov alebo priamo cez vami používané produkty spoločnosti Microsoft, vždy sa môžete obrátiť na spoločnosť Microsoft na adrese uvedenej v časti Ako nás môžete kontaktovať alebo prostredníctvom nášho webový formulár. Na žiadosti o riadenie vašich osobných údajov odpovieme v súlade s platnými právnymi predpismi.

Predvoľby komunikácie

Môžete si vybrať, či chcete reklamné správy od spoločnosti Microsoft dostávať e-mailom, cez SMS, poštou alebo telefonicky. Ak od nás dostávate reklamné e-maily alebo SMS správy a chcete zrušiť súhlas na ich zasielanie, môžete tak urobiť pomocou postupu v príslušnej správe. Zároveň máte možnosť sa o prijímaní reklamných e-mailov, telefonických hovorov a pošty rozhodnúť prihlásením so svojím osobným kontom Microsoft a zobrazením komunikačných povolení, kde si môžete aktualizovať kontaktné informácie, spravovať kontaktné preferencie pre všetky služby spoločnosti Microsoft, vyjadriť explicitný nesúhlas s odoberaním e-mailov a vybrať si, či chcete zdieľať kontaktné informácie s partnermi spoločnosti Microsoft. Ak nemáte osobné konto Microsoft, môžete predvoľby e-mailového kontaktu so spoločnosťou Microsoft spravovať prostredníctvom tohto webového formulára. Tieto voľby sa nevzťahujú na povinné komunikačné služby, ktoré sú časťou určitých produktov, programov a aktivít spoločnosti Microsoft, ani na prieskumy a ďalšiu informačnú komunikáciu, ktoré majú svoje vlastné spôsoby zrušenia odberu.

Možnosti výberu pri reklame

Ak chcete vyjadriť explicitný nesúhlas so zasielaním prispôsobenej reklamy od spoločnosti Microsoft, navštívte stránku vyjadrenia explicitného nesúhlasu. Pri vyjadrení explicitného nesúhlasu sa vaša preferencia uloží v súbore cookie, ktorý je špecifický pre vami používaný webový prehliadač. Súbor cookie s explicitným vyjadrením nesúhlasu platí 5 rokov. Ak v zariadení vymažete súbor cookie, budete musieť explicitný nesúhlas vyjadriť znova.

Voľbu vyjadrenia explicitného nesúhlasu môžete prepojiť so svojím osobným kontom Microsoft. Táto voľba sa použije v každom zariadení, kde používate toto konto, a bude fungovať, kým sa v danom zariadení neprihlási niekto s iným osobným kontom Microsoft. Ak v zariadení vymažete súbor cookie, budete sa musieť znova prihlásiť, aby nastavenie platilo.

Pri reklame riadenej spoločnosťou Microsoft zobrazovanej v aplikáciách vo Windowse môžete použiť vyjadrenie explicitného nesúhlasu v rámci svojho osobného konta Microsoft, alebo môžete vyjadriť explicitný nesúhlas so zasielaním reklamy založenej na záujmoch vypnutím reklamnej identifikácie v nastaveniach Windowsu.

Keďže sa údaje používané na reklamu založenú na záujmoch používajú aj na iné požadované účely (aj na poskytovanie našich produktov, analýzu a prevenciu podvodu), vyjadrenie explicitného nesúhlasu s reklamou založenou na záujmoch nezastaví zhromažďovanie týchto údajov. Budete aj naďalej dostávať reklamy, aj keď môžu byť pre vás menej relevantné.

Vyjadriť explicitný nesúhlas s prijímaním reklamy založenej na záujmoch od tretích strán, s ktorými sme uzavreli partnerstvo, môžete tak, že navštívite ich lokality (pozrite vyššie).

Ovládacie prvky založené na prehliadači

Pri používaní prehliadača môžete svoje osobné údaje riadiť použitím niektorých funkcií. Napríklad:

 • Ovládacie prvky súborov cookie. Údaje uložené súbormi cookie môžete riadiť a svoj súhlas s používaním súborov cookie môžete odvolať pomocou ovládacích prvkov súborov cookie v prehliadači, ktoré sú popísané v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov v časti Súbory cookie.
 • Opatrenia na ochranu pred sledovaním. Údaje, ktoré o vás môžu tretie strany zhromažďovať, môžete riadiť pomocou funkcie Ochrana pred sledovaním dostupnej v prehliadači Internet Explorer (verzia 9 a novšie verzie) a Microsoft Edge. Táto funkcia zablokuje obsah tretích strán (vrátane súborov cookie) pochádzajúci z lokalít, ktoré pridáte do zoznamu funkcie Ochrana pred sledovaním.
 • Ovládacie prvky prehliadača na ovládanie funkcie Nesledovať V niektorých prehliadačoch sú zabudované funkcie ochrany pred sledovaním „Do Not Track“ (DNT), ktoré dokážu webovým lokalitám poslať signál, ktorý signalizuje, že si neželáte sledovanie. Keďže zatiaľ neexistuje všeobecný súhlas, ako interpretovať DNT signál, služby spoločnosti Microsoft aktuálne nereagujú na signály DNT z prehliadača. Naďalej spolupracujeme s internetovým priemyslom na definícii interpretácie nakladania so signálmi DNT. Medzitým môžete využiť paletu nástrojov, ktorú ponúkame na úpravu zhromažďovania a používania údajov, vrátane možnosti explicitne nesúhlasiť s prijímaním reklamy od spoločnosti Microsoft založenej na záujmoch, ako je uvedené vyššie.
Súbory cookie a podobné technológieSúbory cookie a podobné technológiemaincookiessimilartechnologiesmodule
Súhrn
Celý text

Súbory cookie sú malé textové súbory umiestňované do vášho zariadenia za účelom ukladania údajov, ktoré môže vyvolať webový server v doméne, ktorá súbor cookie do zariadenia umiestnila. Tieto údaje častokrát pozostávajú z reťazca čísel a písmen, ktorý jedinečne identifikuje počítač, ale môže obsahovať aj iné informácie. Niektoré súbory cookie umiestňujú tretie strany vystupujúce v našom mene. Súbory cookie a podobné technológie používame na uchovávanie a dodržiavanie vašich preferencií a nastavení, na umožnenie vášho prihlásenia sa, na poskytovanie reklamy založenej na záujmoch, na boj proti podvodom, na analýzu výkonu našich produktov a na ďalšie legitímne účely, ktoré sú popísané nižšie. Aplikácie spoločnosti Microsoft používajú na podobné účely ďalšie identifikátory, napríklad reklamnú identifikáciu vo Windowse, a mnoho našich webových lokalít a aplikácií tiež obsahuje webové signály alebo iné podobné technológie, ako je uvedené nižšie.

Naše používanie súborov cookie a podobných technológií

Spoločnosť Microsoft používa súbory cookie a podobné technológie na viacero účelov v závislosti od kontextu alebo produktu, napríklad na:

 • Ukladanie predvolieb a nastavení. Súbory cookie môžeme používať na uloženie vašich preferencií a nastavení vo vašom zariadení a vylepšenie vašich používateľských možností. Napríklad ak na získanie miestnych správ alebo informácií o počasí zadáte na webovej lokalite spoločnosti Microsoft svoje mesto alebo PSČ, v závislosti od vašich nastavení môžeme dané údaje uložiť, takže pri návrate na danú lokalitu budete vidieť relevantné miestne informácie. Vďaka uloženiu vašich preferencií so súbormi cookie, napríklad vášho preferovaného jazyka, nemusíte svoje preferencie opakovane nastavovať. Ak vyjadríte explicitný nesúhlas so zasielaním reklamy založenej na záujmoch, vašu predvoľbu nesúhlasu uložíme pomocou súboru cookie vo vašom zariadení. V prípadoch, keď sme získali váš súhlas s umiestnením súborov cookie vo vašom zariadení, uložíme váš výber do súboru cookie.
 • Prihlásenie a autentifikácia. Súbory cookie používame na overenie vašej identity. Ak sa prihlásite na webovú lokalitu pomocou svojho osobného konta Microsoft, uložíme vaše jedinečné identifikačné číslo a čas vášho prihlásenia do šifrovaného súboru cookie vo vašom zariadení. Tento súbor cookie vám umožní pohybovať sa na lokalite zo stránky na stránku bez nutnosti prihlásenia sa na každej z nich. Prihlasovacie údaje môžete uložiť aj tak, že sa nepotrebujete prihlásiť vždy, keď sa vrátite na danú lokalitu.
 • Zabezpečenie. Súbory cookie používame na spracovanie informácií, ktoré nám pomáhajú zaistiť potrebnú úroveň zabezpečenia našich produktov a odhaľovať podvody a zneužitie.
 • Ukladanie informácií, ktoré poskytnete na webovej lokalite. Súbory cookie používame na zapamätanie si informácií, ktoré zdieľate. Keď spoločnosti Microsoft poskytnete informácie, napríklad keď pridáte produkty do nákupného košíka na webových lokalitách spoločnosti Microsoft, uložíme údaje v súbore cookie, aby sme si tieto informácie zapamätali.
 • Sociálne médiá. Niektoré z našich webových lokalít zahŕňajú súbory cookie sociálnych médií vrátane tých, ktoré umožňujú používateľom, ktorí sú prihlásení do služby sociálnych médií, zdieľať obsah cez túto službu.
 • Pripomienky. Spoločnosť Microsoft používa súbory cookie, aby ste mohli poskytovať pripomienky týkajúce sa webovej lokality.
 • Reklama založená na záujmoch. Spoločnosť Microsoft používa súbory cookie na zhromažďovanie údajov o online aktivite a na identifikáciu záujmov, aby sme vám mohli ponúknuť pre vás najpríhodnejšiu reklamu. Ak chcete vyjadriť explicitný nesúhlas s prijímaním reklamy založenej na záujmoch od spoločnosti Microsoft, postupujte podľa pokynov v časti Ako sa dostať k osobným údajom a ako ich riadiť v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.
 • Zobrazovanie reklamy. Spoločnosť Microsoft používa súbory cookie na zaznamenanie počtu návštevníkov, ktorí klikli na reklamu, a na zaznamenanie informácií o tom, ktoré reklamy ste videli, napríklad preto, aby sa vám opakovane nezobrazovali tie isté reklamy.
 • Analytika. Na zhromažďovanie údajov o používaní a výkone používame súbory cookie prvej a tretej strany a ďalšie identifikátory. Súbory cookie môžeme používať napríklad na počítanie jedinečných návštevníkov webovej stránky alebo služby, prípadne na vytváranie iných štatistík o fungovaní našich produktov.
 • Výkon. Spoločnosť Microsoft používa súbory cookie na pochopenie a zlepšenie výkonu svojich produktov. Súbory cookie používame napríklad na zhromažďovanie údajov, ktoré pomáhajú pri vyrovnávaní zaťaženia, čo nám pomáha udržiavať nepretržitú dostupnosť a funkčnosť našich webových lokalít.

Ak sa to vyžaduje, pred umiestnením alebo použitím voliteľných súborov cookie, ktoré nie sú (i) úplne potrebné na poskytovanie webovej lokality alebo (ii) na účely uľahčenia komunikácie, získame váš súhlas. Ďalšie informácie nájdete v téme Ako riadiť súbory cookie nižšie.

Niektoré súbory cookie, ktoré bežne používame, sú uvedené nižšie. Tento zoznam nie je úplný, no slúži na ilustráciu hlavných dôvodov, pre ktoré nastavujeme súbory cookie. Ak navštívite niektorú z našich webových lokalít, daná lokalita nastaví niektoré alebo všetky z nasledujúcich súborov cookie:

 • MSCC. Obsahuje voľby používateľov pre väčšinu vlastností od spoločnosti Microsoft.
 • MUID, MC1, MSFPC a MSPTC. Identifikuje jedinečné webové prehliadače, ktoré si prezerajú lokality spoločnosti Microsoft. Tieto súbory cookie sa používajú na inzerciu, analýzu lokalít a na iné prevádzkové účely.
 • ANON. Obsahuje ANID, jedinečný identifikátor odvodený od konta Microsoft, ktorý sa používa na reklamné, prispôsobovacie a prevádzkové účely. Používa sa aj na uloženie voľby zrušiť reklamu založenú na záujmoch od spoločnosti Microsoft, ak sa rozhodnete priradiť zrušenie odberu k svojmu kontu Microsoft.
 • CC. Obsahuje kód krajiny určený na základe IP adresy.
 • PPAuth, MSPAuth, MSNRPSAuth, KievRPSAuth, WLSSC, MSPProf. Pomáha nám overiť vás pri prihlásení na konto Microsoft.
 • MC0. Zisťuje, či sú v prehliadači povolené súbory cookie.
 • MS0. Identifikuje konkrétnu reláciu.
 • NAP. Obsahuje šifrovanú verziu kódu vašej krajiny, PSČ, veku, pohlavia, jazyka a zamestnania, ak sú známe, na základe profilu konta Microsoft.
 • MH. Zobrazuje sa na lokalitách spoločnej značky, kde je spoločnosť Microsoft partnerom inzerenta. Na základe tohto súboru cookie sa identifikuje zadávateľ reklamy, aby bolo možné vybrať správnu reklamu.
 • childinfo, kcdob, kcrelid, kcru, pcfm. Obsahujú informácie, ktoré konto Microsoft používa v rámci svojich stránok vo vzťahu k detským kontám.
 • MR. Spoločnosť Microsoft používa tento súbor cookie na resetovanie alebo obnovenie súboru cookie MUID.
 • x-ms-gateway-slice. Identifikuje bránu pre vyrovnávanie zaťaženia.
 • TOptOut. Zaznamenáva rozhodnutie neprijímať reklamu od spoločnosti Microsoft založenú na záujmoch. Keď sa to bude vyžadovať, tento súbor cookie umiestníme predvolene, a keď vyjadríte súhlas s reklamou na základe záujmov, odstránime ho.

Môžeme používať aj súbory cookie iných pobočiek, spoločností a partnerov spoločnosti Microsoft, ako napríklad LinkedIn a Xandr.

Súbory cookie tretích strán

Okrem súborov cookie, ktoré spoločnosť Microsoft nastaví pri vašej návšteve našich webových lokalít, používame aj súbory cookie od tretích strán na vylepšenie služieb na našich lokalitách. Niektoré tretie strany môžu tiež nastaviť súbory cookie pri vašej návšteve lokalít spoločnosti Microsoft. Napríklad:

 • Spoločnosti, ktoré sa najali na poskytovanie služieb (napríklad na poskytovanie analýzy lokalít) v našom mene umiestňujú súbory cookie, keď navštívite naše lokality.
 • Spoločnosti, ktoré na lokalitách spoločnosti Microsoft poskytujú obsah, napríklad videá alebo aktuálne správy alebo reklamy, umiestňujú súbory cookie podľa vlastného uváženia.

Tieto spoločnosti používajú údaje, ktoré spracovávajú v súlade so svojimi zásadami ochrany osobných údajov. To môže týmto spoločnostiam umožniť zhromažďovať a kombinovať informácie o vašich aktivitách na webových lokalitách a v aplikáciách alebo online službách.

Nasledujúce typy súborov cookie tretích strán sa môžu používať v závislosti od kontextu, služby alebo produktu, ako aj vašich nastavení a povolení:

 • Súbory cookie v sociálnych médiách. My aj tretie strany používame súbory cookie v sociálnych médiách na zobrazovanie reklám a obsahu na základe vašich profilov v sociálnych médiách a aktivít na našich webových lokalitách. Používajú sa na prepojenie vašej aktivity na našich webových lokalitách s vašimi profilmi na sociálnych médiách tak, aby reklamy a obsah, ktorý vidíte na našich webových lokalitách a na sociálnych médiách, lepšie odzrkadľovali vašej záujmy.
 • Analytické súbory cookie.Tretím stranám umožňujeme používať analytické súbory cookie na pochpenie toho, ako používate naše webové lokality, aby sme ich mohli zlepšovať a aby mohli tretie strany vyvíjať a zlepšovať svoje produkty, ktoré môžu používať na webových lokalitách, ktoré nevlastní spoločnosť Microsoft. Analytické súbory cookie sa používajú napríklad na zhromažďovanie informácií o navštívených stránkach a počte kliknutí potrebnom na vykonanie úlohy. Tieto súbory cookie sa môžu používať aj na reklamné účely.
 • Reklamné súbory cookie.My aj tretie strany používame reklamné súbory cookie na zobrazovanie nových reklám prostredníctvom zaznamenávania už videných reklám. Používajú sa aj na sledovanie toho, na ktoré reklamy kliknete alebo ktoré nákupy vykonáte po kliknutí na reklamu na účely platby, a na zobrazovanie relevantnejších reklám. Používajú sa napríklad na zisťovanie, či ste klikli na reklamu a na zobrazenie reklám na základe vašich záujmov v sociálnych médiách a histórie prehľadávania webovej lokality.
 • Povinné súbory cookie.Povinné súbory cookie používame na poskytovanie základných funkcií webovej lokality. Napríklad na prihlásenie, ukladanie jazykových preferencií, poskytovanie nákupného košíka, zvýšenie výkonu, smerovanie prenosu medzi webovými servermi, rozpoznanie veľkosti obrazovky, určenie časov načítania stránky a meranie cieľových skupín. Bez týchto súborov cookie naše webové lokality nedokážu fungovať.

Ak sa to vyžaduje, pred umiestnením alebo použitím voliteľných súborov cookie, ktoré nie sú (i) úplne potrebné na poskytovanie webovej lokality alebo (ii) na účely uľahčenia komunikácie, získame váš súhlas.

Zoznam tretích strán, ktoré nastavujú súbory cookie na našich webových lokalitách vrátane poskytovateľov služieb konajúcich v našom mene, nájdete v časti inventár súborov cookie tretej strany. Inventár súborov cookie tretej strany obsahuje aj prepojenia na webové lokality tretích strán alebo oznámenia o ochrane osobných údajov. Ďalšie informácie o postupoch ochrany osobných údajov týkajúce sa súborov cookie, ktoré môžu byť nastavené na našich webových lokalitách, nájdete na webových lokalitách tretích strán alebo v oznámeniach o ochrane osobných údajov. Na niektorých našich webových lokalitách sa nachádza zoznam tretích strán, ktorý je k dispozícii priamo na lokalite. Tretie strany na týchto lokalitách sa nemusia nachádzať v našom zozname inventár súborov cookie tretej strany.

Riadenie súborov cookie

Väčšina webových prehliadačov automaticky akceptuje súbory cookie, no má k dispozícii aj ovládacie prvky na ich blokovanie alebo vymazanie. Napríklad v Microsoft Edgei môžete zablokovať alebo odstrániť súbory cookie výberom položiek Nastavenia > Ochrana osobných údajov a služby > Vymazať údaje prehľadávania > Súbory cookie a iné údaje lokalít. Ďalšie informácie o odstránení súborov cookie v prehliadačoch od Microsoftu nájdete v téme Microsoft Edge, Staršia verzia Microsoft Edgeu alebo Internet Explorer. Ak používate iný prehliadač, pozrite si pokyny daného prehliadača.

Ako je spomenuté vyššie, v prípade potreby pred umiestnením alebo použitím voliteľných súborov cookie, ktoré nie sú (i) úplne potrebné na poskytovanie webovej lokality alebo (ii) na účely uľahčenia komunikácie, získame váš súhlas. Tieto súbory cookie oddeľujeme podľa účelu, ako napríklad reklama alebo sociálne médiá. Môžete súhlasiť s určitými kategóriami voliteľných súborov cookie a iné môžete odmietnuť. Výber môžete upraviť aj kliknutím na položku „Spravovať súbory cookie“ v päte webovej lokality alebo prostredníctvom nastavení, ktoré sú k dispozícii na webovej lokalite. Niektoré funkcie produktov spoločnosti Microsoft závisia od súborov cookie. Ak sa rozhodnete zablokovať súbory cookie, nebudete sa môcť prihlásiť do niektorých z týchto funkcií alebo ich použiť a niektoré preferencie závislé od súborov cookie sa stratia. Ak odstránite súbory cookie, odstránia sa všetky nastavenia a predvoľby ovládané súbormi cookie vrátane predvolieb reklamy a môže sa vyžadovať ich opätovné vytvorenie.

Ďalšie ovládacie prvky na ochranu osobných údajov, ktoré môžu mať vplyv na súbory cookie, vrátane opatrení na ochranu pred sledovaním v prehliadačoch spoločnosti Microsoft, sú opísané v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov v časti Ako sa dostať k osobným údajom a ako ich riadiť.

Naše používanie webových signálov a analytických služieb

Niektoré webové stránky spoločnosti Microsoft obsahujú elektronické značky známe ako webové signály, ktoré používame ako pomôcku pri doručovaní súborov cookie na našich webových lokalitách. Umožňujú nám počítať používateľov, ktorí ich navštívili, a poskytovať produkty v spojení s inou spoločnosťou. Webové signály alebo podobné technológie zahŕňame aj do našej elektronickej komunikácie, aby sme zistili, či ste ju otvorili a prečítali.

Okrem umiestnenia webových signálov na naše webové lokality niekedy spolupracujeme s inými spoločnosťami a umiestňujeme naše webové signály na ich webové lokality alebo do ich reklám. Pomáha nám to vytvoriť štatistiku napríklad o tom, ako často kliknutie na reklamu na webovej lokalite Microsoft vyústi do kúpy alebo inej činnosti na webovej lokalite inzerenta. Umožňuje nám to tiež porozumieť vašej aktivite na webovej lokalita partnera Microsoftu v súvislosti s vaším používaním produktu alebo služby od Microsoftu.

A napokon, produkty spoločnosti Microsoft môžu obsahovať webové signály alebo podobné technológie od externých analyzátorov, čo nám pomáha kompilovať súhrnné štatistiky o efektivite našich reklamných kampaní alebo iných činností. Uvedené technológie umožňujú analyzátorom uložiť alebo prečítať vlastné súbory cookie alebo iné identifikátory v zariadení, cez ktoré môžu zhromaždiť informácie o aktivitách online v rámci aplikácií, webových lokalít alebo iných produktov. Uvedeným analyzátorom však zakazujeme používať webové signály na našich lokalitách na zhromažďovanie alebo na prístup k informáciám, na základe ktorých vás možno priamo identifikovať (ako je meno alebo e-mailová adresa). So zhromažďovaním alebo používaním uvedených údajov niektorými poskytovateľmi analýzy môžete vyjadriť explicitný nesúhlas na niektorej z nasledujúcich lokalít: Adjust, AppsFlyer, Clicktale, Flurry Analytics, Google Analytics (vyžaduje inštaláciu doplnku prehliadača), Kissmetrics, Mixpanel, Nielsen, Acuity Ads, WebTrends alebo Optimizely.

Ďalšie podobné technológie

Okrem štandardných súborov cookie a webových signálov môžu naše produkty používať aj ďalšie podobné technológie na uloženie a čítanie údajových súborov v počítači. Táto činnosť sa zvyčajne vykonáva na zachovanie predvolieb alebo na zlepšenie rýchlosti a výkonu prostredníctvom uloženia určitých súborov lokálne. No podobne ako štandardné súbory cookie aj tieto technológie môžu tiež ukladať jedinečný identifikátor počítača, ktorý potom môže sledovať správanie. Tieto technológie zahŕňajú lokálne zdieľané objekty (alebo súbory flash cookie) a ukladací priestor aplikácie Silverlight.

Lokálne zdieľané objekty alebo súbory flash cookie. Webové lokality, ktoré používajú technológie Adobe Flash, môžu na ukladanie údajov do vášho počítača používať lokálne zdieľané objekty alebo súbory flash cookie. Ak chcete zistiť, ako môžete spravovať alebo blokovať súbory flash cookie, prejdite na stránku Stránka pomocníka pre prehrávač Flash Player.

Úložisko aplikácie Silverlight. Webové lokality alebo aplikácie využívajúce technológiu Microsoft Silverlight majú tiež schopnosť ukladať údaje pomocou ukladacieho priestoru aplikácie Silverlight. Informácie o tom, ako riadiť alebo blokovať takéto ukladanie, nájdete v časti Silverlight v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Produkty poskytované vašou organizáciou – oznam pre koncových používateľovProdukty poskytované vašou organizáciou – oznam pre koncových používateľovmainnoticetoendusersmodule
Súhrn
Konto MicrosoftKonto Microsoftmainmicrosoftaccountmodule
Súhrn
Celý text

S kontom Microsoft sa môžete prihlásiť do produktov Microsoft a do produktov vybratých partnerov spoločnosti Microsoft. Osobné údaje priradené k vášmu kontu Microsoft zahŕňajú poverenia, meno a kontaktné údaje, údaje o platbách, údaje o zariadeniach a ich používaní, vaše kontakty, informácie o vašich aktivitách a vaše záujmy a obľúbené položky. Prihlásenie do konta Microsoft umožňuje prispôsobenie, zabezpečuje hladké a konzistentné možnosti v produktoch a zariadeniach, povoľuje používať úložisko v cloude, umožňuje uskutočňovať platby použitím platobných nástrojov, ktoré sú uložené v konte Microsoft, a sprístupňuje ďalšie funkcie. Existujú tri typy konta Microsoft:

 • Keď si vytvoríte vlastné konto Microsoft naviazané na vašu osobnú e-mailovú adresu, na takéto konto odkazujeme ako na osobné konto Microsoft.
 • Keď vy alebo vaša organizácia (napríklad zamestnávateľ alebo vaša škola) vytvorí vaše konto Microsoft viazané na vašu e-mailovú adresu poskytnutú touto organizáciou, na takéto konto odkazujeme ako na pracovné alebo školské konto.
 • Keď vy alebo váš poskytovateľ služieb (napríklad poskytovateľ káblového pripojenia alebo poskytovateľ internetových služieb) vytvorí vaše konto Microsoft viazané na vašu e-mailovú adresu, ktorej časť tvorí doména daného poskytovateľa služieb, na takéto konto odkazujeme ako na konto tretej strany.

Osobné kontá Microsoft. Údaje priradené k vášmu kontu Microsoft a spôsob, akým sa tieto údaje používajú, závisia od toho, ako konto používate.

 • Vytvorenie vlastného konta Microsoft. Pri vytváraní osobného konta Microsoft sa zobrazí výzva na zadanie určitých osobných údajov a priradíme vám jedinečné identifikačné číslo, ktoré identifikuje vaše konto a súvisiace informácie. Zatiaľ čo niektoré produkty, napríklad platené produkty, vyžadujú skutočné meno, do iných produktov spoločnosti Microsoft sa môžete prihlásiť a používať ich bez uvedenia skutočného mena. Niektoré údaje, ktoré nám poskytnete, napríklad zobrazované meno, e-mailová adresa a telefónne číslo, môžeme použiť na to, aby vás bolo možné nájsť a prepojiť v rámci produktov Microsoft. Používatelia, ktorí poznajú vaše zobrazované meno, e-mailovú adresu alebo telefónne číslo, vás napríklad pomocou týchto údajov môžu vyhľadať v Skype alebo v službe Microsoft Teams na osobné použitie a odoslať vám pozvánku, aby ste sa s nimi spojili. Upozorňujeme, že ak používate pracovnú alebo školskú e-mailovú adresu na vytvorenie osobného konta Microsoft, váš zamestnávateľ alebo škola môže získať prístup k vašim údajom. V niektorých prípadoch budete musieť zmeniť e-mailovú adresu na osobnú e-mailovú adresu, aby ste mali aj naďalej prístup k produktom orientovaným na bežných zákazníkov (napr. k sieti Xbox).
 • Prihlásenie do konta Microsoft. Pri prihlásení do konta Microsoft vytvoríme záznam o prihlásení, ktorého súčasťou sú dátum a čas, informácie o produkte, do ktorého ste sa prihlásili, prihlasovacie meno, jedinečné číslo priradené ku kontu, jedinečný identifikátor priradený k zariadeniu, IP adresa, operačný systém a verzia prehliadača.
 • Prihlásenie do produktov spoločnosti Microsoft. Prihlásenie do konta umožňuje lepšie prispôsobenie, zabezpečuje hladké a konzistentné možnosti v produktoch a zariadeniach, povoľuje pristupovať a používať úložisko v cloude, umožňuje uskutočňovať platby spôsobmi platby, ktoré sú uložené v konte Microsoft, a sprístupňuje ďalšie vylepšené funkcie a nastavenia. Napríklad keď sa prihlásite, spoločnosť Microsoft sprístupní informácie uložené vo vašom konte vo všetkých produktoch spoločnosti Microsoft, aby ste mali dôležité informácie poruke. Po prihlásení do konta zostanete prihlásení, kým sa neodhlásite. Ak pridáte konto Microsoft do zariadenia s Windowsom (verzia 8 alebo vyššia), Windows vás v danom zariadení automaticky prihlási do produktov, ktoré používajú konto Microsoft, keď tieto produkty použijete. Po prihlásení sa ako súčasť využívania produktov Microsoft v niektorých produktoch, vrátane komunikácie, sociálnych interakcií a verejných príspevkov, zobrazí vaše meno alebo meno používateľa a profilová fotografia (ak ste si ju pridali k profilu). Ďalšie informácie o konte Microsoft, údajoch a možnostiach výberu.
 • Prihlásenie do produktov tretích strán. Ak sa prihlásite do produktu tretej strany s kontom Microsoft, s treťou stranou budete zdieľať údaje v súlade so zásadami ochrany osobných údajov danej tretej strany. Tretia strana dostane aj číslo verzie priradené ku kontu (nové číslo verzie sa priraďuje po každej zmene prihlasovacích údajov) a informáciu uvádzajúcu, či bolo konto deaktivované. Ak zdieľate údaje uvedené vo svojom profile, tretia strana môže po vašom prihlásení do produktu danej tretej strany zobraziť vaše meno alebo meno používateľa a vašu profilovú fotografiu (ak ste ju pridali do svojho profilu). Ak sa rozhodnete vykonať pomocou svojho konta Microsoft platbu obchodníkom tretej strany, spoločnosť Microsoft pošle podľa potreby tretej strane alebo jej dodávateľom (napr. spracovateľom platieb) informácie uložené vo vašom konte Microsoft, ktoré sú potrebné na spracovanie platby a vybavenie objednávky (napríklad meno, číslo kreditnej karty, fakturačné a poštové adresy a relevantné kontaktné informácie). Tretia strana môže použiť alebo zdieľať údaje získané pri prihlásení alebo nákupe podľa vlastných postupov a pravidiel. Odporúčame vám starostlivo skontrolovať vyhlásenie o ochrane osobných údajov každého produktu, do ktorého sa prihlasujete, a každého obchodníka, od ktorého nakupujete, aby ste zistili, ako bude používať zhromažďované informácie.

Pracovné alebo školské kontá. Údaje priradené k pracovnému alebo školskému kontu a spôsoby ich používania sú vo všeobecnosti podobné používaniu a zhromažďovaniu údajov, ktoré sú priradené k osobnému kontu Microsoft.

Ak váš zamestnávateľ alebo škola používa na správu konta, ktoré vám poskytuje, Microsoft Entra ID, môžete svoje pracovné alebo školské konto používať na prihlasovanie do produktov spoločnosti Microsoft, ako sú Microsoft 365 a Office 365, a do produktov tretích strán, ktoré vám poskytuje vaša organizácia. Ak to vaša organizácia vyžaduje, môžete byť na účely dodatočnej bezpečnostnej autentifikácie požiadaný o poskytnutie svojho telefónneho čísla alebo alternatívnej e-mailovej adresy. A ak to vaša organizácia povoľuje, môžete použiť svoje pracovné alebo školské konto na prihlásenie do produktov spoločnosti Microsoft alebo tretích strán, ktoré získate svojpomocne sami.

Ak sa prihlásite do produktov spoločnosti Microsoft s pracovným alebo školským kontom, platí nasledovné:

 • Vlastník domény, v ktorej sa nachádza vaša e-mailová adresa, môže riadiť a spravovať vaše konto, získať prístup k vašim údajom a spracúvať ich vrátane obsahu vašej komunikácie a súborov a vrátane údajov uložených v produktoch, ktoré vám poskytla vaša organizácia, a v produktoch, ktoré získate sami.
 • Na vaše používanie produktov sa vzťahujú pravidlá vašej organizácie, ak sa nejakú uplatňujú. Skôr ako sa rozhodnete použiť svoje pracovné alebo školské konto na prihlasovanie do produktov, ktoré svojpomocne sami získate, by ste mali zvážiť nielen pravidlá vašej organizácie, ale aj to, či vám vyhovuje, aby vaša organizácia mala prístup k vašim údajom.
 • Ak stratíte prístup k pracovnému alebo školskému kontu (napríklad v prípade zmeny zamestnania), môžete stratiť prístup k produktom a obsahu spojenému s týmito produktmi, vrátane tých produktov, ktoré ste nadobudli vo svojom mene, ak ste na prihlásenie do takýchto produktov použili svoje pracovné alebo školské konto.
 • Spoločnosť Microsoft nezodpovedá za postupy ochrany osobných údajov používané vašou organizáciou a platí, že tieto postupy sa môžu líšiť od postupov spoločnosti Microsoft.
 • Ak používanie produktov spoločnosti Microsoft spravuje vaša organizácia, s otázkami týkajúcimi sa ochrany osobných údajov vrátane akýchkoľvek žiadostí o uplatnenie vašich práv na ochranu údajov sa obráťte na svojho správcu. Ďalšie informácie nájdete v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov v časti Upozornenie pre koncových používateľov.
 • Ak si nie ste istí, či je vaše konto pracovné alebo školské, obráťte sa na svoju organizáciu.

Kontá tretích strán. Údaje priradené ku kontu Microsoft tretej strany a spôsoby ich používania sú vo všeobecnosti podobné používaniu a zhromažďovaniu údajov, ktoré sú priradené k osobnému kontu Microsoft. Nad vaším kontom má kontrolu, vrátane možnosti získania prístupu do konta alebo jeho odstránenia, váš poskytovateľ služieb. Ak chcete zistiť, čo môže tretia strana robiť s vaším kontom, mali by ste si pozorne prečítať všetky podmienky, ktoré vám táto tretia strana poskytla.

Zhromažďovanie údajov od detíZhromažďovanie údajov od detímaincollectionofdatafromchildrenmodule
Súhrn

V prípade používateľov, ktorí nedosiahli vek 13 rokov alebo vek určený zákonom vo vašej jurisdikcii, budú niektoré produkty a služby spoločnosti Microsoft blokovať používateľov mladších ako tento vek, alebo ich pred ich použitím požiadajú o získanie súhlasu alebo oprávnenia od rodiča alebo zákonného zástupcu, a to aj pri vytváraní konta na prístup k službám Microsoft. Deti pod stanovenou vekovou hranicou nebudeme vedome žiadať, aby poskytli viac informácií, než sa požaduje na poskytovanie príslušného produktu.

Po získaní súhlasu alebo povolenia rodiča sa s kontom dieťaťa zaobchádza rovnako ako s ostatnými kontami. Ďalšie informácie o osobných a školských kontách obsahuje časť o konte Microsoft vo vyhlásení o používaní osobných údajov a Microsoft Family Safety v časti pre konkrétny produkt. Dieťa má prístup ku komunikačným službám, ako sú Outlook a Skype, a môže slobodne komunikovať a zdieľať údaje s inými používateľmi všetkých vekových kategórií. Rodičia alebo opatrovníci môžu zmeniť alebo zrušiť predtým vykonané voľby súhlasu. Ďalšie informácie o rodičovskom súhlase a detských kontách Microsoft. Ako organizátor skupiny Rodina v Microsofte môžu rodičia alebo opatrovníci spravovať informácie a nastavenia dieťaťa na svojej stránke Bezpečnosť rodiny a prezerať a odstraňovať údaje dieťaťa na svojej tabuli ochrany osobných údajov. Ďalšie informácie o tom, ako získať prístup k údajom dieťaťa a informáciám o deťoch a profiloch Xboxu a ako ich odstrániť, získate nižšie výberom položky Ďalšie informácie.

Celý text

V prípade používateľov, ktorí nedosiahli vek 13 rokov alebo vek určený zákonom vo vašej jurisdikcii, budú niektoré produkty a služby spoločnosti Microsoft blokovať používateľov mladších ako tento vek, alebo ich pred ich použitím požiadajú o získanie súhlasu alebo oprávnenia od rodiča alebo zákonného zástupcu, a to aj pri vytváraní konta na prístup k službám Microsoft. Deti pod stanovenou vekovou hranicou nebudeme vedome žiadať, aby poskytli viac informácií, než sa požaduje na poskytovanie príslušného produktu.

Po získaní súhlasu alebo povolenia rodiča sa s kontom dieťaťa zaobchádza rovnako ako s ostatnými kontami. Dieťa má prístup ku komunikačným službám, ako sú Outlook a Skype, a môže slobodne komunikovať a zdieľať údaje s inými používateľmi všetkých vekových kategórií. Ďalšie informácie o rodičovskom súhlase a detských kontách Microsoft.

Rodičia alebo opatrovníci môžu zmeniť alebo zrušiť predtým vykonané voľby súhlasu. Ako organizátor skupiny Rodina v Microsofte môžu rodičia alebo opatrovníci spravovať informácie a nastavenia dieťaťa na svojej stránke Bezpečnosť rodiny a prezerať a odstraňovať údaje dieťaťa na svojej tabuli ochrany osobných údajov. Ďalšie informácie o tom, ako získať prístup k údajom dieťaťa a ako ich odstrániť, nájdete nižšie.

Nižšie sú uvedené ďalšie informácie o zhromažďovaní údajov od detí vrátane ďalších podrobností týkajúcich sa Xboxu.

Prístup k údajom dieťaťa a ich odstraňovanie. V prípade produktov a služieb spoločnosti Microsoft, ktoré vyžadujú súhlas rodiča, môže rodič zobraziť a odstrániť určité údaje patriace jeho dieťaťu z tabule ochrany osobných údajov: históriu prehľadávania, históriu vyhľadávania, aktivitu polohy, aktivitu médií, aktivitu aplikácií a služieb a údaje o výkone produktov a služieb. Ak chcete odstrániť tieto údaje, rodič sa môže prihlásiť do svojho riadiaceho panela ochrany osobných údajov a spravovať aktivity svojho dieťaťa. Upozorňujeme, že možnosť rodiča pristupovať k osobným údajom dieťaťa alebo ich odstraňovať na riadiacom paneli ochrany osobných údajov sa bude líšiť v závislosti od zákonov v oblasti, v ktorej sa nachádzate.

Okrem toho môže rodiť kontaktovať náš tím podpory ochrany osobných údajov prostredníctvom formulára podpory ochrany osobných údajov a po overení požiadať o odstránenie typov údajov na riadiacom paneli ochrany osobných údajov spolu s nasledujúcimi údajmi: softvér, nastavenie a inventár; pripojenie a konfigurácia zariadení; pripomienky a hodnotenia; fitnes a aktivita; obsah podpory; interakcie s podporou; a senzor prostredia. Overené žiadosti o odstránenie spracovávame do 30 dní od prijatia.

Upozorňujeme, že obsah, ako sú e-maily, kontakty a chaty, je dostupný prostredníctvom prostredí v rámci produktu. Ďalšie informácie o údajoch, ktoré môžete riadiť v rámci produktov spoločnosti Microsoft, nájdete v našich najčastejších otázkach o ochrane osobných údajov.

Ak konto vášho dieťaťa nie je súčasťou vašej rodinnej skupiny v Microsofte a na riadiacom paneli ochrany osobných údajov nemáte prístup k aktivite svojho dieťaťa, musíte odoslať žiadosť týkajúcu sa údajov vášho dieťaťa prostredníctvom formulára podpory ochrany osobných údajov. Tím ochrany osobných údajov pred splnením žiadosti požiada o overenie konta.

Ak chcete odstrániť všetky osobné informácie svojho dieťaťa, musíte požiadať o odstránenie detského konta prostredníctvom formulára na zrušenie konta. Toto prepojenie vás vyzve na prihlásenie pomocou prihlasovacích údajov vášho dieťaťa. Skontrolujte, či sa na stránke zobrazuje správne konto Microsoft, a potom podľa pokynov požiadajte o odstránenie konta dieťaťa. Ďalšie informácie o zrušení konta Microsoft.

Po odoslaní žiadosti o zrušenie detského konta počkáme 60 dní, kým konto natrvalo odstránime pre prípad, že zmeníte názor alebo budete potrebovať prístup k niečomu v konte predtým, ako sa natrvalo zruší a odstráni. Počas tejto čakacej lehoty je konto označené na zrušenie a trvalé odstránenie, ale naďalej existuje. Ak konto Microsoft vášho dieťaťa chcete znova otvoriť, stačí sa znova prihlásiť v rámci tohto 60-dňového obdobia. Zrušenie konta zrušíme a konto sa obnoví.

Čo je Xbox? Xbox je herná a zábavná divízia spoločnosti Microsoft. Xbox hosťuje online sieť, ktorá pozostáva zo softvéru a online funkcií využívajúcich viacero platforiem. Prostredníctvom tejto siete môže dieťa vyhľadať a hrať hry, zobraziť obsah a spojiť sa s priateľmi prostredníctvom Xboxu a iných herných a sociálnych sietí.

Keď sa používatelia prihlásia do Xboxu v aplikáciách, hrách alebo na Xboxe, priradíme ich zariadeniu jedinečný identifikátor. Napríklad pri pripojení konzoly Xbox k internetu a prihlásení sa do konzoly identifikujeme, ktorú konzolu a verziu operačného systému používa.

Xbox poskytuje stále viac možností v klientskych aplikáciách, ktoré sú pripojené a podporované službami ako sieť Xbox a cloudové hranie. Po prihlásení do Xboxu zhromažďujeme požadované údaje, ktoré pomáhajú udržiavať tieto služby bezpečné, zabezpečené, aktualizované a fungujúce podľa očakávania.

Údaje, ktoré zhromažďujeme pri vytvorení profilu Xboxu. Vy ako rodič alebo zákonný zástupca musíte súhlasiť so zhromažďovaním osobných údajov od dieťaťa do 13 rokov alebo do iného veku, ktorý určuje vaša jurisdikcia. S vaším povolením môže vaše dieťa mať profil Xboxu a používať online sieť Xboxu. Pri vytváraní profilu Xboxu dieťaťa sa prihlásite so svojím kontom Microsoft na overenie, že ste dospelým organizátorom v skupine Rodina v Microsofte. Na zvýšenie zabezpečenia konta zhromažďujeme alternatívnu e-mailovú adresu alebo telefónne číslo. Ak vaše dieťa potrebuje pomoc pri prístupe k svojmu kontu, bude môcť pomocou niektorej z týchto alternatív overiť, že vlastní konto Microsoft.

Zhromažďujeme obmedzené informácie o deťoch vrátane mena, dátumu narodenia, e-mailovej adresy a oblasti. Keď dieťaťu zaregistrujete profil Xboxu, získa gamertag (verejnú prezývku) a jedinečný identifikátor. Pri vytváraní profilu Xboxu dieťaťa súhlasíte so zhromažďovaním, používaním a zdieľaním informácií spoločnosťou Microsoft na základe jeho nastavení ochrany osobných údajov a komunikácie v online sieti Xboxu. Nastavenia ochrany osobných údajov a komunikácie dieťaťa sa predvolene nastavia na najprísnejšie.

Zhromažďované údaje. Zhromažďujeme informácie o tom, ako vaše dieťa používa služby, hry, aplikácie a zariadenia Xbox, vrátane týchto:

 • Čas prihlásenia do a odhlásenia z Xboxu, história nákupov a údaje o obsahu, ktorý získa.
 • Ktoré hry hrá a ktoré aplikácie používa, postup v hrách, dosiahnuté výsledky, čas hrania hry a ďalšie štatistiky hrania.
 • Údaje o výkone konzol Xbox, aplikácie Xbox Game Pass a ďalších aplikácií Xbox, siete Xbox, pripojeného príslušenstva a sieťovom pripojení vrátane údajov o prípadných chybách hardvéru a softvéru.
 • Obsah, ktorý pridá, nahrá alebo zdieľa prostredníctvom siete Xbox, vrátane textu, obrázkov a videí z hier a aplikácií.
 • Sociálne aktivity vrátane chatových údajov a interakcií s ostatnými hráčmi a vzťahy (pridaní priatelia a ľudia, ktorých sleduje) v sieti Xbox.

Ak vaše dieťa používa konzolu alebo aplikáciu Xbox v inom zariadení, ktoré má prístup do siete Xbox a ktoré zahŕňa ukladacie zariadenie (pevný disk alebo pamäťovú jednotku), údaje o používaní sa budú ukladať v ukladacom zariadení a odosielať spoločnosti Microsoft pri jeho najbližšom prihlásení do Xboxu, a to aj v prípade, že hralo offline.

Diagnostické údaje Xboxu. Ak vaše dieťa používa Xbox, Xbox odošle požadované údaje spoločnosti Microsoft. Povinné údaje sú minimálne údaje, ktoré sú potrebné na to, aby bol Xbox bezpečný, zabezpečený, aktuálny a fungoval podľa očakávaní.

Snímky hier. Ktorýkoľvek hráč pri hre s viacerými hráčmi môže nahrávať video (herné klipy) a robiť snímky obrazovky svojho pohľadu na hru. Herné klipy a snímky obrazovky ostatných hráčov môžu počas tejto relácie zachytiť vašu hráčsku postavu a gamertag. Ak hráč nasníma videoklipy a snímky obrazovky v počítači, výsledné videoklipy z hier môžu zaznamenávať aj zvukový chat, ak to nastavenia ochrany osobných údajov a komunikácie dieťaťa v online sieti Xboxu povoľujú.

Titulkovanie. Počas konverzácie v reálnom čase („párty“) v Xboxe môžu používatelia aktivovať funkciu prevodu hlasu na text, ktorá umožňuje používateľovi zobraziť chat ako text. Ak hráč aktivuje túto funkciu, spoločnosť Microsoft používa výsledné textové údaje na poskytovanie titulkov s prepisom chatu pre hráčov, ktorí ich potrebujú. Tieto údaje sa môžu používať aj na zabezpečenie bezpečného herného prostredia a na vynútenie noriem komunity Xbox.

Používanie údajov. Spoločnosť Microsoft používa zhromaždené údaje na zlepšovanie herných produktov a zážitkov, aby boli v priebehu času bezpečnejšie a zábavnejšie. Údaje, ktoré zhromažďujeme, nám tiež umožňujú poskytovať vášmu dieťaťu prispôsobené zážitky. Zahŕňa to ich pripojenie k hrám, obsahu, službám a odporúčaniam.

Údaje Xboxu viditeľné pre ostatných. Keď vaše dieťa používa sieť Xbox, jeho prítomnosť online (ktorú možno nastaviť na možnosť „zobraziť offline“ alebo „zablokované“), menovku hráča, štatistiky o hraní hier a dosiahnuté výsledky sú viditeľné pre ostatných hráčov v sieti. V závislosti od nastavení bezpečnosti Xboxu dieťaťa môže dieťa zdieľať informácie pri hraní alebo komunikácii s ostatnými používateľmi v sieti Xbox.

Zabezpečenie. S cieľom pomôcť nastaviť sieť Xbox ako bezpečné herné prostredie a vynútiť normy komunity Xbox môžeme zhromažďovať a kontrolovať hlas, text, obrázky, videá a herný obsah (napríklad herné klipy, ktoré vaše dieťa nahráva, konverzácie, ktoré vedie, a veci, ktoré publikuje v kluboch a hrách).

Ochrana pred podvádzaním a podvodmi. Poskytovanie spravodlivého herného prostredia je pre nás dôležité. Zakazujeme podvádzanie, hackovanie, krádež konta a akúkoľvek inú neoprávnenú alebo podvodnú aktivitu, keď vaše dieťa používa online hru pre Xbox alebo akúkoľvek aplikáciu pripojenú k sieti v konzole Xbox, počítači alebo mobilnom zariadení. S cieľom zisťovať podvody a podvádzanie a predchádzať im môžeme používať nástroje, aplikácie a iné technológie na ochranu pred podvádzaním a podvodmi. Takéto technológie môžu vytvárať digitálne podpisy (známe ako „hash“) pomocou určitých informácií zhromaždených z jeho konzoly Xbox, počítača alebo mobilného zariadenia a spôsobu, akým toto zariadenie používa. Môžu sem patriť informácie o prehliadači, zariadení, aktivitách, identifikátoroch hry a operačnom systéme.

Údaje z Xboxu zdieľané s vydavateľmi hier a aplikácií. Keď dieťa používa online hru Xbox alebo ľubovoľnú aplikáciu pripojenú k sieti v konzole Xbox, počítači alebo mobilnom zariadení, vydavateľ danej hry alebo aplikácie má prístup k údajom o jeho používaní, aby mohol dodať a vylepšiť svoj produkt a poskytovať podporu. Tieto údaje môžu obsahovať identifikátor používateľa dieťaťa, gamertag, obmedzené informácie o konte, napríklad o krajine a vekovom rozsahu, údaje o komunikácii dieťaťa v hrách, akýchkoľvek aktivitách Xboxu v oblasti presadzovania práva, herných reláciách (napríklad o ťahoch vykonaných alebo typoch vozidiel používaných v hre), jeho prítomnosti v sieti Xbox, čase strávenom hraním hry alebo používaním aplikácie, rebríčky, štatistiky, profily hráčov, avatary alebo obrázky hráčov, zoznamy priateľov, informačné kanály aktivít oficiálnych klubov, ktorých je členom, údaje o členstve v oficiálnom klube a obsah, ktorý vytvorí alebo odošle v rámci hry alebo aplikácie.

Externí vydavatelia a vývojarí hier a aplikácií majú jedinečný a nezávislý vzťah so svojimi používateľmi a ich zhromažďovanie a používanie osobných údajov podlieha ich špecifickým politikám ochrany osobných údajov. Odporúčame vám si dôkladne preštudovať ich zásady, aby ste sa uistili, ako budú údaje dieťaťa tieto subjekty používať. Vydavatelia sa môžu napríklad rozhodnúť, že sprístupnia alebo zobrazia údaje o hrách (napríklad údaje z rebríčkov hráčov) prostredníctvom svojich vlastných služieb. Ich politiky nájdete v prepojení na stránke s popisom hry alebo aplikácie v našich obchodoch.

Ďalšie informácie nájdete v téme Zdieľanie údajov s hrami a aplikáciami.

Ak s vydavateľom viac nechcete zdieľať údaje o hre alebo aplikácii, odstráňte jeho hry alebo aplikácie zo všetkých zariadení, v ktorých sú nainštalované. Prístup niektorých vydavateľov k údajom dieťaťa možno odvolať na stránke microsoft.com/consent.

Spravovanie nastavení dieťaťa. Ako organizátor skupiny Rodina v Microsofte môžete spravovať informácie a nastavenia dieťaťa na jeho stránke Bezpečnosť rodiny, ako aj jeho nastavenia ochrany osobných údajov v profile Xboxu na stránke o ochrane osobných údajov a online bezpečnosti Xboxu.

Na spravovanie skúseností dieťaťa v sieti Xbox môžete použiť aj aplikáciu Xbox Family Settings, a to vrátane týchto nastavení: výdavky v obchodoch Microsoft a Xbox, zobrazenie aktivity dieťaťa v Xboxe a nastavenia vekových hodnotení a množstva času stráveného so zariadením.

Ďalšie informácie o spravovaní profilov Xboxu nájdete v téme Nastavenia online bezpečnosti a ochrany osobných údajov v Xboxe.

Ďalšie informácie o skupinách Rodina v Microsofte nájdete v téme Zjednodušenie rodinného života.

Staršia verzia.

 • Xbox 360. Táto konzola Xbox zhromažďuje obmedzené povinné diagnostické údaje. Tieto údaje pomáhajú uchovávať fungovanie konzoly vášho dieťaťa v súlade s očakávaniami.
 • Kinect. Snímač Kinect je kombináciou kamery, mikrofónu a infračerveného senzora, ktorý umožňuje na hranie používať pohyby a hlas. Príklad:
  • Ak si zvolíte túto možnosť, kameru možno použiť na automatické prihlásenie do siete Xbox pomocou technológie rozpoznávania tváre. Uvedené údaje zostanú v konzole a nezdieľajú sa s nikým, pričom ich možno z konzoly kedykoľvek odstrániť.
  • Pri hre snímač Kinect zmapuje vzdialenosti medzi kĺbmi tela dieťaťa a vytvorí kreslenú postavu, ktorá umožní hrať hru.
  • Mikrofóny Kinectu umožňujú počas hry komunikáciu medzi jednotlivými hráčmi. Takisto umožňujú zadávať hlasové príkazy na ovládanie konzoly, hry alebo aplikácie, alebo zadávať hľadané reťazce.
  • Snímač Kinect sa dá použiť aj na zvukovú komunikáciu aj videokomunikáciu prostredníctvom služieb, akou je napríklad Skype.

Ďalšie informácie o snímači Kinect nájdete v téme Xbox Kinect a ochrana osobných údajov.

Ďalšie dôležité informácie o ochrane osobných údajovĎalšie dôležité informácie o ochrane osobných údajovmainotherimportantprivacyinformationmodule
Súhrn

Nižšie uvádzame ďalšie informácie o ochrane osobných údajov, napríklad o spôsobe, akým zabezpečujeme vaše osobné údaje, kde ich spracovávame a ako dlho ich uchovávame. Ďalšie informácie o záväzku spoločnosti Microsoft chrániť vaše osobné údaje nájdete na stránke Ochrana osobných údajov spoločnosťou Microsoft.

Zabezpečenie osobných údajovZabezpečenie osobných údajovmainsecurityofpersonaldatamodule
Súhrn

Spoločnosť Microsoft sa zaväzuje zabezpečiť ochranu osobných údajov. Na zabránenie neoprávnenému prístupu, používaniu či prezradeniu osobných údajov používame množstvo bezpečnostných technológií a postupov. Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, napríklad ukladáme do počítačových systémov s obmedzeným prístupom v strážených budovách. Pri prenose veľmi dôverných informácií (ako napríklad číslo kreditnej karty alebo heslo) cez internet ich chránime šifrovaním, napríklad pomocou protokolu SSL (Secure Socket Layer). Spoločnosť Microsoft dodržiava platné zákony na ochranu údajov vrátane platných zákonov o oznamovaní narušenia zabezpečenia.

Kde ukladáme a spracovávame osobné údajeKde ukladáme a spracovávame osobné údajemainwherewestoreandprocessdatamodule
Súhrn

Osobné údaje zhromaždené spoločnosťou Microsoft sa môžu ukladať a spracúvať vo vašom regióne, v Spojených štátoch a v akejkoľvek inej jurisdikcii, kde spoločnosť Microsoft alebo jej pridružené spoločnosti, dcérske spoločnosti alebo poskytovatelia služieb prevádzkujú zariadenia. Spoločnosť Microsoft spravuje hlavné dátové centrá v Austrálii, Brazílii, Fínsku, Francúzsku, Holandsku, Hongkongu, Indii, Írsku, Japonsku, Južnej Afrike, Kanade, Kórejskej republike, Luxembursku, Malajzii, Nemecku, Rakúsku, Singapure, Spojenom kráľovstve a Spojených štátoch. Zvyčajne sa hlavný ukladací priestor nachádza v oblasti zákazníka alebo v USA a zálohovanie sa často uskutočňuje v dátovom centre v inej oblasti. Umiestnenia (umiestnenia) ukladacieho priestoru sa vyberajú s cieľom efektívne prevádzkovať a poskytovať naše služby, zlepšiť výkon a vytvoriť redundancie na ochranu údajov v prípade výpadku alebo iného problému. Podnikáme kroky na to, aby sa údaje zhromaždené na základe tohto vyhlásenia o ochrane údajov spracúvali podľa ustanovení tohto vyhlásenia a požiadaviek príslušných zákonov.

Osobné údaje prenášame z Európskeho hospodárskeho priestoru, Spojeného kráľovstva a Švajčiarska do iných krajín, pričom niektoré Európska komisia nateraz stanovila ako krajiny s neprimeranou úrovňou ochrany údajov. Napríklad zákony takýchto krajín vám nemôžu zaručiť rovnaké práva, alebo nemusia mať ustanovený orgán pre dohľad nad ochranou osobných údajov, ktorý je schopný riešiť vaše sťažnosti. Ak vykonávame takéto prenosy, využívame rôzne právne mechanizmy vrátane zmlúv, ako sú napríklad štandardné zmluvné klauzuly zverejnené Európskou komisiou vo vykonávacom rozhodnutí Komisie č. 2021/914, čím sa snažíme chrániť vaše práva a umožniť, aby tieto ochrany cestovali s vašimi údajmi. Ak chcete získať ďalšie informácie o rozhodnutiach Európskej komisie týkajúcich sa vhodnosti ochrany osobných údajov v krajinách, v ktorých spoločnosť Microsoft spracúva osobné údaje, prečítajte si článok na stránke webová lokalita Európskej komisie.

Spoločnosť Microsoft Corporation je v súlade s rámcom ochrany osobných údajov medzi EÚ a USA (EU-U.S. DPF), rozšírením pre Spojeného kráľovstvo pre DPF medzi EÚ a USA a s rámcom ochrany osobných údajov medzi Švajčiarskom a USA (Swiss-U.S. DPF), ako uvádza Ministerstvo obchodu USA. Spoločnosť Microsoft Corporation certifikovala Ministerstvu obchodu USA, že dodržiava zásady rámca ochrany osobných údajov medzi EÚ a USA (zásady rámca EU-U.S. DPF) týkajúce sa spracovania osobných údajov prijatých z Európskej únie na základe rámca EU-U.S. DPF a zo Spojeného kráľovstva (a Gibraltáru) na základe rozšírenia rámca EU-U.S. DPF pre Spojené kráľovstvo. Spoločnosť Microsoft Corporation certifikovala Ministerstvu obchodu USA, že dodržiava zásady rámca ochrany osobných údajov medzi Švajčiarskom a USA (Swiss-U.S. DPF Principles) týkajúce sa spracovania osobných údajov prijatých zo Švajčiarska na základe rámca Swiss-U.S. DPF. V kontexte ďalšieho prenosu je spoločnosť Microsoft Corporation zodpovedná za spracovanie osobných údajov, ktoré dostáva na základe DPF a následne prenáša tretej strane, ktorá koná ako agent v našom mene. Spoločnosť Microsoft Corporation zostáva zodpovedná podľa DPF, ak náš zástupca spracúva takéto osobné údaje spôsobom, ktorý nie je v súlade s DPF, pokiaľ spoločnosť Microsoft Corporation nepreukáže, že nie sme zodpovední za udalosť, ktorá viedla k vzniku škody. V prípade konfliktu medzi podmienkami v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov a zásadami rámca EU-U.S. DPF a/alebo zásadami rámca Swiss-U.S. DPF, majú prednosť dané zásady. Ak chcete získať ďalšie informácie o programe rámca ochrany osobných údajov (Data Privacy Framework, DPF) a zobraziť našu certifikáciu, navštívte webovú lokalitu rámca ochrany osobných údajov ministerstva obchodu USA. Pobočky kontrolované spoločnosťou Microsoft Corporation na území USA určené v našom dokumente o samocertifikácii tiež dodržiavajú zásady rámca DPF. Ďalšie informácie nájdete v zozname Entity alebo pobočky spoločnosti Microsoft v USA dodržiavajú zásady DPF.

V prípade otázok alebo sťažnosti, ktoré sa týkajú účasti spoločnosti Microsoft na rámcoch DPF, odporúčame, aby ste sa na nás obrátili prostredníctvom nášho webového formulára. V prípade akýchkoľvek sťažností týkajúcich sa rámcov DPF, ktoré spoločnosť Microsoft nedokáže vyriešiť priamo, sme sa rozhodli spolupracovať s príslušným orgánom EÚ na ochranu údajov alebo s výborom zriadeným európskymi orgánmi na ochranu údajov na riešenie sporov s jednotlivcami EÚ, komisárom pre informácie v Spojenom kráľovstve (pre jednotlivcov v Spojenom kráľovstve) a so švajčiarskym federálnym komisárom pre ochranu údajov a informácie (FDPIC) na riešenie sporov s jednotlivcami zo Švajčiarska. Kontaktujte nás, ak chcete, aby sme vás nasmerovali na kontakty vašich orgánov na ochranu údajov. Ako je vysvetlené nižšie v zásadách DPF na ochranu osobných údajov, na riešenie ostatných sťažností, ktoré sa nevyriešia žiadnym iným spôsobom, je k dispozícii záväzná arbitráž. Na spoločnosť Microsoft sa vzťahujú vyšetrovacie a vynucovacie právomoci americkej Federálnej obchodnej komisie (FTC).

Jednotlivci, ktorých osobné údaje sú chránené japonským zákonom o ochrane osobných údajov, by si mali pozrieť článok na lokalite Webová lokalita japonskej komisie na ochranu osobných údajov (iba v japončine), kde získajú ďalšie informácie o komisijnej kontrole systémov ochrany osobných údajov niektorých krajín. V prípade jednotlivcov v Japonsku kliknite na položku tu a zobrazia sa ďalšie informácie o spracovaní informácií v rámci telekomunikačného obchodného zákona (iba v japončine).

Naše uchovávanie osobných údajovNaše uchovávanie osobných údajovmainOurretentionofpersonaldatamodule
Súhrn

Spoločnosť Microsoft si ponecháva osobné údaje tak dlho, ako je to nutné na poskytovanie produktov a dokončenie vami vyžiadaných transakcií, alebo na ďalšie legitímne účely, ako je dodržiavanie právnych nariadení, riešenie sporov a uplatňovanie zmluvných záväzkov. Keďže tieto požiadavky sa môžu líšiť pre rôzne typy údajov v kontexte našej interakcie s vami alebo vášho používania produktov, skutočné časy uchovávania sa môžu výrazne líšiť.

Medzi ďalšie kritériá, ktoré sa používajú na určenie období uchovávania, patria:

 • Poskytujú, vytvárajú alebo spravujú údaje zákazníci s očakávaním, že my ich budeme uchovávať, kým ich oni výslovne neodstránia? Sem patrí napríklad dokument, ktorý uložíte vo OneDrive, alebo e-mailová správa v doručenej pošte v službe Outlook.com. V takých prípadoch budeme údaje uchovávať, kým ich vlastnoručne nevymažete, napríklad presunutím e-mailu z priečinka Doručená pošta v službe Outlook.com do priečinka Odstránené položky a následným vyprázdnením priečinka (keď vyprázdnite priečinok Odstránené položky, uvedené odstránené položky zostanú v našom systéme ešte 30 dní, až potom sa úplne odstránia). (Všimnite si, že môžu existovať iné dôvody, prečo je potrebné údaje odstrániť skôr, napríklad keď prekročíte limity objemu údajov, ktoré je možné uložiť vo vašom konte.)
 • Existuje automatizovaný ovládací prvok, napríklad na tabuli ochrany osobných údajov v spoločnosti Microsoft, ktorý umožňuje zákazníkovi kedykoľvek zobraziť a odstrániť osobné údaje? Ak nie je, väčšinou sa prijme skrátené obdobie uchovávania údajov.
 • Majú osobné údaje citlivý charakter? Ak áno, vo všeobecnosti by sa uplatnil kratší čas uchovávania.
 • Prijala a oznámila spoločnosť Microsoft špecifické obdobie uchovávania pre istý typ údajov? Napríklad pri každom hľadanom reťazci v Bingu mažeme identifikáciu uložených reťazcov vymazaním celej adresy IP po 6 mesiacoch a ID súborov cookie a ostatných krížových identifikátorov, ktoré sa používajú na identifikovanie konkrétneho konta alebo zariadenia, po 18 mesiacoch.
 • Poskytol používateľ súhlas s dlhším obdobím uchovávania? V takom prípade budeme uchovávať údaje v súlade s vaším súhlasom.
 • Podlieha spoločnosť Microsoft zákonnej, zmluvnej alebo podobnej povinnosti uchovávať alebo odstrániť údaje? Príklady môžu zahŕňať zákony o povinnom uchovávaní údajov podľa príslušného právneho poriadku, vládne príkazy na uchovanie údajov, ktoré sú relevantné pre vyšetrovanie, alebo údaje uchovávané na účely právnych sporov. A naopak, ak nám zo zákona vyplýva povinnosť odstrániť nezákonný obsah, urobíme to.
Ochrana osobných údajov v jednotlivých štátoch USAOchrana osobných údajov v jednotlivých štátoch USAmaincaliforniaconsumerprivacyactmodule
Súhrn

Ak ste obyvateľom USA, vaše osobné údaje spracúvame v súlade s príslušnými zákonmi o ochrane osobných údajov v jednotlivých štátoch USA vrátane kalifornského zákona o ochrane súkromia spotrebiteľov CCPA (California Consumer Privacy Act). Táto časť nášho vyhlásenia o ochrane osobných údajov, obsahuje informácie, ktoré vyžaduje zákon CCPA a ďalšie zákony o ochrane osobných údajov v jednotlivých štátoch USA, a dopĺňa naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Upozorňujeme, že nedávne zmeny zákona CCPA a iných zákonov o ochrane osobných údajov v jednotlivých štátoch nadobudnú účinnosť v roku 2023, no vykonávacie predpisy pre niektoré z týchto zákonov ešte neboli dokončené. Neustále pracujeme na lepšom súlade s týmito zákonmi a po dokončení týchto vykonávacích predpisov prinesieme aktualizáciu našich procesov a zverejnení.

Pozrite si aj naše Oznámenie o zákonoch o ochrane osobných údajov v jednotlivých štátoch USA a naše Zásady ochrany zdravotných údajov spotrebiteľov štátu Washington, kde nájdete ďalšie informácie o údajoch, ktoré zhromažďujeme, spracúvame, zdieľame a sprístupňujeme, ako aj o vašich právach na základe platných zákonov o ochrane osobných údajov v jednotlivých štátoch USA.

Predaj. Vaše osobné údaje nepredávame. Preto neponúkame možnosť vyjadriť nesúhlas s predajom osobných údajov.

Zdieľanie. Vaše osobné údaje môžeme „zdieľať“, ako je definované v zákone štátu Kalifornia a ďalších príslušných štátov USA, na účely prispôsobenej reklamy. Ako sa uvádza v časti Reklama, prispôsobenú reklamu neponúkame deťom, ktoré sú podľa dátumu narodenia uvedeného v ich konte Microsoft mladšie ako 18 rokov.

V zozname s odrážkami nižšie uvádzame kategórie údajov, ktoré zdieľame na účely prispôsobenej reklamy, príjemcov osobných údajov a účely spracovania. Opis údajov obsiahnutých v jednotlivých kategóriách nájdete v časti Nami zhromažďované osobné údaje.

Kategórie osobných údajov

 • Meno a kontaktné údaje
  • Príjemcovia: Tretie strany, ktoré vykonávajú služby online reklamy pre spoločnosť Microsoft
  • Účely spracovania: Zobrazovanie prispôsobenej reklamy na základe vašich záujmov
 • Demografické údaje
  • Príjemcovia: Tretie strany, ktoré vykonávajú služby online reklamy pre spoločnosť Microsoft
  • Účely spracovania: Zobrazovanie prispôsobenej reklamy na základe vašich záujmov
 • Údaje o predplatných a licenciách
  • Príjemcovia: Tretie strany, ktoré vykonávajú služby online reklamy pre spoločnosť Microsoft
  • Účely spracovania: Zobrazovanie prispôsobenej reklamy na základe vašich záujmov
 • Interakcie
  • Príjemcovia: Tretie strany, ktoré vykonávajú služby online reklamy pre spoločnosť Microsoft
  • Účely spracovania: Zobrazovanie prispôsobenej reklamy na základe vašich záujmov

Ďalšie informácie o našich reklamných postupoch nájdete v časti Reklama a v našichOznámenie o zákonoch o ochrane osobných údajov v jednotlivých štátoch USA, kde nájdete ďalšie informácie o „zdieľaní“ na účely prispôsobenej reklamy podľa platných zákonov štátov USA.

Práva. Máte právo požiadať, aby sme (i) sprístupnili, aké osobné údaje zhromažďujeme, používame, sprístupňujeme, zdieľame a predávame, (ii) odstránili vaše osobné údaje, (iii) opravili vaše osobné údaje, (iv) obmedzili používanie a zverejňovanie vašich citlivých údajov a (v) prestali „zdieľať“ vaše osobné údaje s tretími stranami na účely prispôsobenej reklamy na lokalitách tretích strán. Tieto žiadosti môžete podať sami alebo prostredníctvom autorizovaného zástupcu. Ak využijete autorizovaného zástupcu, poskytneme vášmu zástupcovi informácie podrobné pokyny o tom, ako postupovať pri uplatňovaní si práv vyplývajúcich zo zákonov na ochranu osobných údajov. Ďalšie informácie o uplatnení týchto práv uvádza naše Oznámenie o zákonoch o ochrane osobných údajov v jednotlivých štátoch USA. Informácie o právach, ktoré sú k dispozícii v zákone štátu Washington, nájdete aj v našom Zásady ochrany zdravotných údajov spotrebiteľov štátu Washington.

Ak máte konto Microsoft, môžete využívať svoje práva prostredníctvom webovej stránky Microsoft Tabuľa ochrany osobných údajov, ktorá vyžaduje, aby ste sa prihlásili do svojho konta Microsoft. Ak máte ďalšiu žiadosť alebo otázky po použití tejto tabule, môžete kontaktovať spoločnosť Microsoft na adrese uvedenej v časti Ako nás môžete kontaktovať, pomocou nášho webového formulára alebo zavolať na naše v USA bezplatné číslo +1 (844) 931 2038. Ak konto nemáte, môžete uplatniť svoje práva tak, že nás budete kontaktovať vyššie popísaným spôsobom. Skôr než žiadosti vyhovieme, môžeme požiadať o ďalšie informácie, ako sú napríklad krajina pobytu, e-mailová adresa a telefónne číslo, aby sme mohli vašu žiadosť overiť.

Svoj výber explicitného nesúhlasu so zdieľaním osobných údajov s tretími stranami na prispôsobenú reklamu na lokalitách tretích strán môžete vyjadriť navštívením našej stránky vyjadrenia explicitného nesúhlasu so zdieľaním. Prispôsobenú reklamu, ktorú vidíte vo vlastníctvach spoločnosti Microsoft, môžete ovládať aj prostredníctvom našej stránky vyjadrenia explicitného nesúhlasu.

Vaše citlivé údaje nepoužívame ani nezverejňujeme na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené nižšie, bez vášho súhlasu, a v súlade s povoleniami a požiadavkami platných zákonov. Preto neponúkame možnosť obmedziť používanie citlivých údajov.

Ak uplatňujete svoje práva v oblasti ochrany osobných údajov, máte právo na to, aby ste neboli vystavení diskriminačnému zaobchádzaniu. Ak uplatňujete svoje práva v oblasti ochrany osobných údajov, nebudeme vás diskriminovať.

Spracovanie osobných údajov. V nasledujúcom zozname je prehľad kategórií osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, zdroje týchto osobných údajov, účely, na ktoré ich spracovávame a kategórie príjemcov tretích strán, ktorým tieto osobné údaje poskytujeme. Opis údajov obsiahnutých v jednotlivých kategóriách nájdete v časti Nami zhromažďované osobné údaje. Informácie o kritériách uchovávania osobných údajov nájdete v časti Naše uchovávanie osobných údajov.

Kategórie osobných údajov

 • Meno a kontaktné údaje
  • Zdroje osobných údajov: Interakcie s používateľmi a partnermi, s ktorými ponúkame služby pod spoločnou značkou
  • Účely spracovania (zhromažďovanie a sprístupňovanie tretím stranám): Poskytovanie našich produktov; odpovedanie na otázky zákazníkov; pomoc, zabezpečenie a riešenie problémov; marketing
  • Príjemcovia: Poskytovatelia služieb a subjekty orientované na používateľov
 • Poverenia
  • Zdroje osobných údajov: Interakcie s používateľmi a organizáciami, ktoré zastupujú používateľov
  • Účely spracovania (zhromažďovanie a sprístupňovanie tretím stranám): Poskytovanie našich produktov; overovanie a prístup ku kontu; pomoc, zabezpečenie a riešenie problémov
  • Príjemcovia: Poskytovatelia služieb a subjekty orientované na používateľov
 • Demografické údaje
  • Zdroje osobných údajov: Interakcie s používateľmi a nákupy od obchodníkov s údajmi
  • Účely spracovania (zhromažďovanie a sprístupňovanie tretím stranám): Poskytovanie a personalizácia našich produktov; vývoj produktov; pomoc, zabezpečenie a riešenie problémov; marketing
  • Príjemcovia: Poskytovatelia služieb a subjekty orientované na používateľov
 • Údaje o platbe
  • Zdroje osobných údajov: Interakcie s používateľmi a finančné inštitúcie
  • Účely spracovania (zhromažďovanie a sprístupňovanie tretím stranám): Vykonávanie obchodných transakcií; spracovanie transakcií; plnenie objednávok; pomoc, zabezpečenie a riešenie problémov; zisťovanie a predchádzanie podvodom
  • Príjemcovia: Poskytovatelia služieb a subjekty orientované na používateľov
 • Údaje o predplatných a licenciách
  • Zdroje osobných údajov: Interakcie s používateľmi a organizáciami, ktoré zastupujú používateľov
  • Účely spracovania (zhromažďovanie a sprístupňovanie tretím stranám): Poskytovanie, personalizácia a aktivácia našich produktov; zákaznícka podpora; pomoc, zabezpečenie a riešenie problémov; marketing
  • Príjemcovia: Poskytovatelia služieb a subjekty orientované na používateľov
 • Interakcie
  • Zdroje osobných údajov: Interakcie s používateľmi vrátane údajov, ktoré spoločnosť Microsoft generuje prostredníctvom týchto interakcií
  • Účely spracovania (zhromažďovanie a sprístupňovanie tretím stranám): Poskytovanie a personalizácia našich produktov; vylepšovanie produktov; vývoj produktov; marketing; pomoc, zabezpečenie a riešenie problémov
  • Príjemcovia: Poskytovatelia služieb a subjekty orientované na používateľov
 • Obsah
  • Zdroje osobných údajov: Interakcie s používateľmi a organizáciami, ktoré zastupujú používateľov
  • Účely spracovania (zhromažďovanie a sprístupňovanie tretím stranám): Poskytovanie našich produktov; bezpečnosť; pomoc, zabezpečenie a riešenie problémov
  • Príjemcovia: Poskytovatelia služieb a subjekty orientované na používateľov
 • Video alebo nahrávky
  • Zdroje osobných údajov: Interakcie s používateľmi a verejne dostupné zdroje
  • Účely spracovania (zhromažďovanie a sprístupňovanie tretím stranám): Poskytovanie našich produktov; vylepšovanie produktov; vývoj produktov; marketing; pomoc, zabezpečenie a riešenie problémov; bezpečnosť
  • Príjemcovia: Poskytovatelia služieb a subjekty orientované na používateľov
 • Pripomienky a hodnotenia
  • Zdroje osobných údajov: Interakcie s používateľmi
  • Účely spracovania (zhromažďovanie a sprístupňovanie tretím stranám): Poskytovanie našich produktov; vylepšovanie produktov; vývoj produktov; zákaznícka podpora; pomoc, zabezpečenie a riešenie problémov
  • Príjemcovia: Poskytovatelia služieb a subjekty orientované na používateľov

Kým zoznam vyššie obsahuje primárne zdroje a účely spracovania jednotlivých kategórií osobných údajov, zhromažďujeme aj osobné údaje zo zdrojov uvedených v časti Nami zhromažďované osobné údaje, medzi ktoré patria vývojári, ktorí vytvárajú funkcie prostredníctvom produktov spoločnosti Microsoft alebo pre tieto produkty. Podobným spôsobom spracovávame všetky kategórie osobných údajov na účely opísané v časti Ako používame osobné údaje, ako je plnenie našich zákonných povinností, rozvíjanie našej pracovnej sily a výskum.

V závislosti od toho, aké máte nastavenia ochrany osobných údajov, vášho súhlasu a v závislosti od produktov, ktoré používate, a vašich rozhodnutí, môžeme zhromažďovať, spracovávať alebo zverejňovať určité osobné údaje, ktoré sú podľa platných zákonov o ochrane osobných údajov v jednotlivých štátoch USA klasifikované ako „citlivé údaje“. Citlivé údaje sú podmnožinou osobných údajov. V nasledujúcom zozname je uvedený prehľad kategórií citlivých údajov, ktoré zhromažďujeme, zdroje týchto citlivých údajov, účely, na ktoré ich spracovávame, a kategórie príjemcov tretích strán, s ktorými tieto citlivé údaje zdieľame. Ďalšie informácie o citlivých údajoch, ktoré môžeme zhromažďovať, nájdete v časti Nami zhromažďované osobné údaje.

Kategórie citlivých údajov

 • Prihlasovacie údaje konta, finančné konto, číslo debetnej alebo kreditnej karty a prostriedky na prístup ku kontu (bezpečnostný alebo prístupový kód, heslo, prihlasovacie údaje atď.)
  • Zdroje citlivých údajov: Interakcie s používateľmi a organizáciami, ktoré zastupujú používateľov
  • Účely spracovania (zhromažďovanie a sprístupňovanie tretím stranám): Poskytovanie produktu a vykonávanie požadovaných finančných transakcií
  • Príjemcovia: Poskytovatelia služieb a poskytovatelia spracovania platieb
 • Presné informácie o geografickej polohe
  • Zdroje citlivých údajov: Interakcia používateľov’ s produktmi
  • Účely spracovania (zhromažďovanie a sprístupňovanie tretím stranám): Poskytnutie požadovanej služby; vylepšovanie produktov; niektoré atribúty môžu byť sprístupnené tretím stranám na poskytovanie služby
  • Príjemcovia: Používatelia a poskytovatelia služieb (ďalšie informácie nájdete v časti Služby zisťovania polohy a nahrávanie vo Windowse nášho vyhlásenia o ochrane osobných údajov)
 • Rasový alebo etnický pôvod, náboženské alebo filozofické presvedčenie alebo členstvo v odboroch
  • Zdroje citlivých údajov: Komunikácia s používateľmi
  • Účely spracovania (zhromažďovanie a sprístupňovanie tretím stranám): Vykonávanie výskumných štúdií na lepšie porozumenie tomu, ako sa naše produkty používajú a vnímajú a na účely vylepšovania produktov
  • Príjemcovia: Poskytovatelia služieb
 • Zdravotné alebo duševné zdravie, sexuálny život alebo sexuálna orientácia
  • Zdroje citlivých údajov: Komunikácia s používateľmi
  • Účely spracovania (zhromažďovanie a sprístupňovanie tretím stranám): Vykonávanie výskumných štúdií na lepšie porozumenie tomu, ako sa naše produkty používajú a vnímajú a na účely vylepšovania produktov a zjednodušenia ovládania
  • Príjemcovia: Poskytovatelia služieb
 • Obsah vašej pošty, e-mailov alebo textových správ (ak spoločnosť Microsoft nie je určeným príjemcom komunikácie)
  • Zdroje citlivých údajov: Interakcia používateľov’ s produktmi
  • Účely spracovania (zhromažďovanie a sprístupňovanie tretím stranám): Poskytovanie našich produktov; vylepšovanie produktov; bezpečnosť; pomoc, zabezpečenie a riešenie problémov
  • Príjemcovia: Poskytovatelia služieb
 • Osobné údaje zhromaždené od známeho dieťaťa mladšieho ako 13 rokov
  • Zdroje citlivých údajov: Interakcie s používateľmi a organizáciami, ktoré zastupujú používateľov
  • Účely spracovania (zhromažďovanie a sprístupňovanie tretím stranám): Poskytovanie našich produktov; vylepšovanie produktov; vývoj produktov; odporúčania; pomoc, zabezpečenie a riešenie problémov; bezpečnosť
  • Príjemcovia: Poskytovatelia služieb a subjekty orientované na používateľov (v súlade s vašimi nastaveniami služby Microsoft Family Safety)

Kým zoznam vyššie obsahuje primárne zdroje a účely spracovania osobných údajov zhromaždených od detí do 13 rokov, zhromažďujeme aj osobné údaje zo zdrojov uvedených v časti Zhromažďovanie údajov od detí.

Vaše citlivé údaje nepoužívame ani nezverejňujeme na iné ako nasledujúce účely:

 • Vykonanie služieb alebo poskytnutie tovaru, ktorý primerane očakávate
 • Pomoc pri zaistení bezpečnosti a integrity našich služieb, systémov a údajov, boj proti škodlivým, podvodným alebo nezákonným konaniam a ochrana fyzickej bezpečnosti jednotlivcov, v rozsahu, v akom je spracovanie primerane potrebné a primerané
 • Na krátkodobé prechodné používanie (vrátane neprispôsobenej reklamy), pokiaľ sa osobné údaje nezverejňujú tretej strane, nepoužívajú sa na profilovanie a na pozmenenie skúseností jednotlivcov mimo aktuálnej interakcie so spoločnosťou Microsoft
 • Vykonávanie služieb v mene spoločnosti Microsoft, ako je napríklad spravovanie kont, poskytovanie služieb zákazníkom, spracovanie alebo plnenie objednávok/transakcií, overovanie informácií o zákazníkoch, spracovanie platieb, poskytovanie transakcií, poskytovanie analýzy, poskytovanie ukladacieho priestoru a podobné služby
 • Vykonávanie činností súvisiacich s overením alebo udržiavaním kvality alebo bezpečnosti služby alebo zariadenia vlastneného alebo kontrolovaného spoločnosťou Microsoft alebo ich zlepšovanie, inovácia alebo vylepšovanie
 • Zhromažďovanie alebo spracúvanie citlivých údajov, ak zhromažďovanie alebo spracúvanie nie je určené na odvodenie charakteristík jednotlivca
 • Všetky ostatné aktivity v súlade so všetkými budúcimi nariadeniami vydanými na základe zákonov o ochrane osobných údajov v jednotlivých štátoch USA

Anonymizované údaje. V niektorých situáciách môže spoločnosť Microsoft spracovať anonymizované údaje. Údaje sú v tomto stave, keď nedokážeme prepojiť údaje s osobou, ktorej sa takéto údaje môžu týkať, bez vykonania ďalších krokov. V týchto prípadoch a pokiaľ to nepovoľujú platné zákony budeme tieto informácie uchovávať v anonymizovanom stave a nebudeme sa snažiť opätovne identifikovať osobu, ktorej sa anonymizované údaje týkajú.

Zverejňovanie osobných údajov pre obchodné alebo komerčné účely. Ako je uvedené v časti Dôvody, pre ktoré zdieľame osobné údaje, zdieľame osobné údaje s tretími stranami na rôzne obchodné a komerčné účely. Primárne obchodné a komerčné účely, pre ktoré zdieľame osobné údaje, sú účely spracovania uvedené v predchádzajúcej tabuľke. Na obchodné a komerčné účely však zdieľame všetky kategórie osobných údajov uvedených v časti Dôvody, pre ktoré zdieľame osobné údaje.

Strany, ktoré riadia zhromažďovanie osobných údajov. V určitých situáciách môžeme tretej strane povoliť riadiť zhromažďovanie vašich osobných údajov. Aplikácie alebo rozšírenia tretích strán, ktoré sú spustené vo Windowse alebo prehliadači Edge, môžu napríklad zhromažďovať osobné údaje na základe vlastných postupov.

Spoločnosť Microsoft umožňuje reklamným spoločnostiam zhromažďovať informácie o vašej interakcii s našimi webovými lokalitami s cieľom poskytovať prispôsobené reklamy v mene spoločnosti Microsoft’. Medzi tieto spoločnosti patria: Meta, LinkedIn, Google a Adobe.

Umelá inteligenciaUmelá inteligenciamainartificialintelligencemodule
Súhrn

Spoločnosť Microsoft využíva silu umelej inteligencie (UI) v mnohých našich produktoch a službách vrátane tých, ktoré zahŕňajú generatívne funkcie umelej inteligencie, ako sú napríklad funkcie Microsoft Copilot. Vývoj a používanie UI spoločnosťou Microsoft podlieha zásadám Princípy umelej inteligencie a Štandard zodpovednej UI spoločnosti Microsoft a zhromažďovanie a používanie osobných údajov spoločnosťou Microsoft pri vývoji a nasadzovaní funkcií UI je v súlade so záväzkami uvedenými v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov. Ďalšie relevantné informácie nájdete v podrobných informájciách o konkrétnom produkte. Ďalšie informácie o tom, ako spoločnosť Microsoft používa UI tu.

ReklamaReklamamainadvertisingmodule
Súhrn

Reklama nám umožňuje poskytovať, podporovať a vylepšovať niektoré z našich produktov. Informácie, ktoré uvediete v e-maile, chate medzi ľuďmi, videohovoroch, hlasovej pošte, dokumentoch, na fotografiách alebo v iných súkromných súboroch, spoločnosť Microsoft nepoužije na zasielanie cielenej reklamy. Na zobrazovanie reklamy v našich vlastníctvach spoločnosti Microsoft a na lokalitách tretích strán používame ďalšie údaje, ktoré sú uvedené nižšie. Napríklad:

 • Spoločnosť Microsoft môže na výber a zobrazovanie niektorých reklám na weboch vo svojom vlastníctve, ako sú weby Microsoft.com, MSN alebo Bing, používať údaje, ktoré zhromažďuje.
 • Po zapnutí reklamnej identifikácie vo Windowse ako súčasti nastavenia ochrany osobných údajov budú mať k reklamnej identifikácii prístup tretie strany a tieto budú môcť reklamnú identifikáciu používať (veľmi podobne, ako môžu webové lokality získať prístup k jednoznačnému identifikátoru uloženému v súbore cookie a používať ho) na výber a zobrazovanie reklamy v takýchto aplikáciách.
 • Zhromaždené údaje môžeme zdieľať s internými a externými partnermi, ako sú napríklad spoločnosti Xandr, Yahoo alebo Facebook (pozrite si nižšie uvedené údaje), aby mohli zvýšiť relevantnosť a užitočnosť reklám, ktoré sa vám zobrazujú v našich a v ich produktoch.
 • Zadávatelia reklám sa môžu rozhodnúť, že umiestnia naše webové signály na svoje lokality alebo použijú podobné technológie, aby tak spoločnosti Microsoft umožnili na svojich lokalitách zhromažďovať informácie, ako napríklad aktivity, nákupy a návštevy. Tieto údaje používame v mene svojich reklamných zákazníkov na poskytovanie reklamy.

Reklamy, ktoré sa vám zobrazujú, môžu byť vybraté na základe údajov, ktoré spracujeme o vás, ako sú vaše záujmy a obľúbené položky, vaša poloha, vaše transakcie, spôsob používania našich produktov, hľadané reťazce alebo obsah, ktorý zobrazíte. Ak si napríklad v službe MSN prezeráte obsah o automobiloch, môžeme zobraziť reklamy o automobiloch. Ak v službe Bing vyhľadáte „pizzerie v Olomouci“, môžu sa vo výsledkoch vyhľadávania zobrazovať reklamy na reštaurácie v Olomouci.

Výber reklám, ktoré sa zobrazujú, môže vychádzať z ďalších informácií, ktoré sme o vás časom zistili pomocou demografických údajov, údajov o polohe, hľadaných reťazcov, záujmov a obľúbených položiek, údajov o využívaní z našich produktov a lokalít, a informácie, ktoré o vás zhromažďujeme z lokalít a aplikácií našich zadávateľov reklamy a partnerov. Tieto reklamy nazývame v tomto vyhlásení ako „prispôsobenú reklamu“. Ak si napríklad prezeráte herný obsah na webe xbox.com, môžu sa vám na webe MSN zobraziť ponuky hier. Na poskytovanie prispôsobenej reklamy spoločne využívame súbory cookie uložené vo vašom zariadení a informácie (napríklad adresu IP) zhromažďované pri interakcii vášho prehliadača s našimi webovými lokalitami. Ak explicitne nesúhlasíte s prijímaním prispôsobenej reklamy, údaje súvisiace s týmito súbormi cookie sa nepoužijú.

Informácie o vás môžeme použiť na to, aby sme vám mohli poskytovať prispôsobenú reklamu, keď využívate služby Microsoft. Ak ste sa prihlásili pomocou svojho konta Microsoft a súhlasili ste s tým, že povolíte prehliadaču Microsoft Edge používať vaše online aktivity na prispôsobenie reklamy, pri používaní prehliadača Microsoft Edge sa zobrazia ponuky produktov a služieb na základe vašich online aktivít. Ak chcete nakonfigurovať nastavenia ochrany osobných údajov pre Edge, prejdite na položky Microsoft Edge > Nastavenia > Ochrana osobných údajov a služby. Keď budete chcieť nakonfigurovať nastavenia ochrany osobných údajov a reklamy vo svojom konte Microsoft na základe vašej aktivity online v rôznych prehliadačoch vrátane prehliadača Microsoft Edge alebo pri používaní webových lokalít a aplikácií tretích strán, prejdite na svoj riadiaci panel na adrese privacy.microsoft.com.

Medzi ďalšie podrobnosti o použití údajov v súvislosti s reklamou patria:

 • Najvhodnejšie postupy a záväzky v reklamnom odvetví. Spoločnosť Microsoft je členom iniciatívy Iniciatívy sieťovej reklamy (NAI) a riadi sa jej kódexom správania. Riadime sa aj nasledujúcimi samoregulačnými programami:
 • Zacielenie reklamy vo vzťahu k zdravotnému stavu. V Spojených štátoch ponúkame prispôsobenú reklamu založenú na obmedzenom počte štandardných, nie citlivých kategórií záujmov spojených so zdravím vrátane alergií, artritídy, cholesterolu, prechladnutia a chrípky, diabetu, zdravotného stavu tráviacej sústavy, bolestí hlavy a migrény, zdravého stravovania, zdravého srdca, mužského zdravia, zdravia ústnej dutiny, osteoporózy, zdravia pokožky, spánku a zraku a starostlivosti o zrak. Reklamy prispôsobujeme aj podľa bežných, nie citlivých záujmových kategórií spojených so zdravím na základe žiadosti zadávateľov reklamy.
 • Deti a reklama. Prispôsobenú reklamu neponúkame deťom, ktoré sú podľa dátumu narodenia uvedeného v ich konte Microsoft mladšie ako 18 rokov.
 • Uchovávanie údajov. Ak od vás nedostaneme súhlas na ich dlhšie uchovanie, pri prispôsobenej reklame neuchovávame údaje dlhšie než 13 mesiacov.
 • Citlivé údaje. Spoločnosť Microsoft nezhromažďuje, nespracúva ani nezverejňuje osobné údaje, ktoré sú podľa platných zákonov o ochrane osobných údajov v jednotlivých štátoch USA klasifikované ako „citlivé údaje“, na účely poskytovania prispôsobenej reklamy.
 • Zdieľanie údajov. V niektorých prípadoch so zadávateľmi reklamy zdieľame výkazy o údajoch, ktoré sme zhromaždili na ich lokalitách alebo reklamách.

Údaje zhromaždené inými reklamnými spoločnosťami. Zadávatelia reklamy niekedy do nami zobrazovaných reklám zahŕňajú vlastné webové signály (alebo signály svojich ostatných reklamných partnerov), aby mohli nastaviť a čítať vlastné súbory cookie. Okrem toho Microsoft spolupracuje so spoločnosťou Xandr, ktorá patrí spoločnosti Microsoft, a s externými reklamnými spoločnosťami na poskytovaní niekoľkých našich reklamných služieb, a zároveň umožňuje ďalším reklamným spoločnostiam tretích strán zobrazovať reklamu na našich lokalitách. Tieto tretie strany môžu do vášho počítača umiestniť súbory cookie a zhromažďovať údaje o vašich online aktivitách na webových lokalitách alebo v online službách. Medzi tieto spoločnosti v súčasnosti okrem iných patria: Facebook, Media.net, Outbrain, TaboolaYahoo. Ďalšie informácie o postupoch jednotlivých spoločností vrátane nimi ponúkaných možností získate po výbere vyššie uvedených prepojení. Mnohé z týchto spoločností sú zároveň členmi iniciatívy NAI alebo DAA, pričom obe ponúkajú jednoduchý spôsob na vyjadrenie explicitného nesúhlasu so zasielaním cielenej reklamy od zúčastnených spoločností.

Ak chcete vyjadriť explicitný nesúhlas so zasielaním prispôsobenej reklamy od spoločnosti Microsoft, navštívte našu stránku na vyjadrenie explicitného nesúhlasu. Pri vyjadrení explicitného nesúhlasu sa vaša preferencia uloží v súbore cookie, ktorý je špecifický pre vami používaný webový prehliadač. Súbor cookie s explicitným vyjadrením nesúhlasu platí 5 rokov. Ak v zariadení vymažete súbor cookie, budete musieť explicitný nesúhlas vyjadriť znova.

Technológie rozpoznávania rečiTechnológie rozpoznávania rečimainspeechrecognitionmodule
Súhrn

Technológie rozpoznávania reči sú integrované do mnohých produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft poskytuje funkciu rozpoznávania reči v zariadení, ako aj cloudové (online) funkcie rozpoznávania reči. Technológia rozpoznávania reči spoločnosti Microsoft prepisuje hlasové údaje na text. S vaším povolením zamestnanci spoločnosti Microsoft a dodávatelia, ktorí pracujú v mene spoločnosti Microsoft, budú môcť kontrolovať fragmenty vašich hlasových údajov alebo hlasové klipy s cieľom budovať a zlepšovať naše technológie rozpoznávania reči. Tieto vylepšenia nám umožňujú budovať lepšie hlasové funkcie, ktoré sú prospešné pre používateľov všetkých našich produktov a služieb pre spotrebiteľov aj firmy. Pred kontrolou hlasových údajov zamestnancom alebo predajcom chránime súkromie používateľov tak, že podnikneme kroky na odstránenie identifikácie údajov. Vyžadujeme podpísanie dohody o mlčanlivosti s príslušnými dodávateľmi a ich zamestnancami a vyžadujeme, aby zamestnanci a dodávatelia dodržiavali vysoké štandardy ochrany osobných údajov. Ďalšie informácie o spoločnosti Microsoft a vašich hlasových údajoch.

Ukážkové alebo bezplatné vydaniaUkážkové alebo bezplatné vydaniamainpreviewreleasesmodule
Súhrn

Spoločnosť Microsoft ponúka ukážky, vydania pre insiderov, beta verzie a iné bezplatné verzie produktov a funkcií (spoločne označkované ako „ukážky“), aby ste ich mohli ohodnotiť a poskytnúť spoločnosti Microsoft údaje o vašom používaní produktov vrátane pripomienok a údajov o zariadení a jeho používaní. V dôsledku toho môžu ukážky automaticky zhromažďovať dodatočné údaje, ponúkať menej ovládacích prvkov a inak pracovať s rozličnými opatreniami na ochranu súkromných údajov a bezpečnosti než opatrenia, ktoré zvyčajne využívame pri svojich produktoch. Ak sa zúčastňujete programu ukážok, môžeme vás kontaktovať vo veci odozvy alebo záujmu ďalej používať produkt po jeho všeobecnom uvedení na trh.

Zmeny tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajovZmeny tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajovmainchangestothisprivacystatementmodule
Súhrn

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov aktualizujeme, keď je to potrebné zaistenie lepšej transparentnosti alebo v reakcii na:

 • pripomienky od zákazníkov, regulačných orgánov, odvetvia alebo ďalších relevantných subjektov,
 • zmeny v našich produktoch,
 • zmeny v našich aktivitách alebo politikách spracovania údajov.

V prípade zverejnenia zmien vyhlásenia zmeníme aj dátum poslednej aktualizácie uvedený v jeho hornej časti a zmeny popíšeme na stránke História zmien. Ak dôjde k podstatným zmenám vo vyhlásení, napríklad k zmene účelu spracovávania osobných údajov, ktorá nie je v súlade s účelom, na ktorý boli takéto údaje pôvodne zhromaždené, upozorníme vás na túto skutočnosť buď uverejnením včasného oznamu o takýchto zmenách skôr, než vstúpia do platnosti, alebo priamym odoslaním príslušného oznamu vašej osobe. Spoločnosť Microsoft vám odporúča pravidelne kontrolovať vyhlásenie o ochrane osobných údajov, aby ste vedeli, ako chráni vaše osobné údaje.

Ako nás môžete kontaktovaťAko nás môžete kontaktovaťmainhowtocontactusmodule
Súhrn

Ak máte obavy týkajúce sa ochrany osobných údajov, sťažnosť alebo otázku na riaditeľa oddelenia ochrany osobných údajov v spoločnosti Microsoft alebo na osobu zodpovednú za ochranu údajov pre vašu oblasť, kontaktujte nás prostredníctvom nášho webového formulára. Na otázky alebo obavy odpovieme v súlade s platnými právnymi predpismi, a to v rámci obdobia, ktoré nie je dlhšie ako 30 dní. Môžete tiež podať podnet alebo sťažnosť orgánu na ochranu údajov alebo inému úradníkovi, ktorý má potrebnú právomoc.

Keď je spoločnosť Microsoft prevádzkovateľom údajov, pokiaľ nie je uvedené inak, spoločnosť Microsoft Corporation, a v prípade používateľov v Európskom hospodárskom priestore, Spojenom kráľovstve a vo Švajčiarsku spoločnosť Microsoft Ireland Operations Limited, sú prevádzkovateľmi osobných údajov, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom produktov, na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie. Naše adresy sú:

 • Microsoft Privacy, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, USA. Telefón: +1 (425) 882 8080.
 • Microsoft Ireland Operations Limited, Attn: Data Protection Officer, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland. Telefón: +353 1 706 3117.

Pobočku spoločnosti Microsoft vo svojej krajine alebo oblasti nájdete v zozname Prevádzky spoločnosti Microsoft po celom svete.

Zástupca spoločnosti Microsoft Ireland Operations Limited v rámci umenia. 14 švajčiarskeho federálneho zákona o ochrane údajov je Microsoft Schweiz GmbH, The Circle 02, 8058 Zürich-Flughafen, Švajčiarsko.

Ak chcete uplatniť svoje práva podľa platných zákonov o ochrane osobných údajov štátu USA, môžete kontaktovať spoločnosť Microsoft na vyššie uvedenej adrese v USA, pomocou nášho webového formulára alebo zavolajte na naše bezplatné telefónne číslo v USA +1 (844) 931 2038.

Ak ste obyvateľom Kanady a jej provincií, môžete kontaktovať úradníka pre ochranu údajov spoločnosti Microsoft pre Kanadu na adrese Microsoft Canada Head Office, 4400-81 Bay St, Toronto, ON, M5J 0E7, na telefónnom čísle +1 (416) 349 2506 alebo pomocou nášho webového formulára.

Tam, kde platia francúzske zákony, nám môžete odoslať konkrétne pokyny o používaní vašich osobných údajov po vašom úmrtí prostredníctvom nášho webového formulára.

V prípade technických otázok alebo otázok o podpore si pozrite stránku Podpora spoločnosti Microsoft, kde sa dozviete viac o ponuke podpory pre zákazníkov spoločnosti Microsoft. Ak sa vaša otázka týka hesla k osobnému kontu Microsoft, navštívte stránku Podpora konta Microsoft.

Ponúkame vám rôzne prostriedky na ovládanie vašich osobných údajov, ktoré spoločnosť Microsoft získala, a na uplatnenie vašich práv na ochranu údajov. Môžete to urobiť kontaktovaním spoločnosti Microsoft pomocou nášho webového formulára alebo vyššie uvedených informácií alebo pomocou rôznych nástrojov, ktoré poskytujeme. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti Ako sa dostať k osobným údajom a ako ich riadiť.

Produkty pre podniky a vývojárovProdukty pre podniky a vývojárovmainenterprisedeveloperproductsmodule
Súhrn
Podnikové online službyPodnikové online službymainenterpriseservicesmodule
Súhrn
Softvér pre podniky a vývojárov a podnikové zariadeniaSoftvér pre podniky a vývojárov a zariadeniamainenterprisedevsoftwareappsmodule
Súhrn
Produkty pre produktivitu a komunikáciuProdukty pre produktivitu a komunikáciumainprodcommproductsmodule
Súhrn
Microsoft 365, Office a ďalšie aplikácie na zvýšenie produktivityMicrosoft 365, Office a ďalšie aplikácie na zvýšenie produktivitymainofficeservicesmodule
Súhrn
Rodina v MicrosofteRodina v Microsoftemainmsfamilymodule
Súhrn
Microsoft TeamsMicrosoft Teamsmainteamsmodule
Súhrn
OneDriveOneDrivemainonedrivemodule
Súhrn
OutlookOutlookmainoutlookmodule
Súhrn
SkypeSkypemainskypemodule
Súhrn
SurfaceSurfacemainsurfacemodule
Súhrn
Surface DuoSurface Duomainsurfaceduomodule
Súhrn
LinkedInLinkedInmainlinkedinmodule
Súhrn
Vyhľadávanie, Microsoft Edge a umelá inteligenciaVyhľadávanie, Microsoft Edge a umelá inteligenciamainsearchaimodule
Súhrn
BingBingmainbingmodule
Súhrn
CortanaCortanamaincortanamodule
Súhrn
Microsoft EdgeMicrosoft Edgemainmsedgemodule
Súhrn
Microsoft TranslatorMicrosoft TranslatormainMicrosoftTranslatormodule
Súhrn
SwiftKeySwiftKeymainswiftkeymodule
Súhrn
WindowsWindowsmainwindowsmodule
Súhrn

Windows je prispôsobené počítačové prostredie, ktoré umožňuje hladko prechádzať a používať služby, preferencie a obsah vo výpočtových zariadeniach od telefónov a tabletov až po Surface Hub. Hlavné komponenty systému Windows sú cloudové a nemajú len formu statického softvérového programu, pričom cloudové aj lokálne prvky systému Windows sa pravidelne aktualizujú, vďaka čomu máte k dispozícii najnovšie vylepšenia a funkcie. Na ponúknutie tejto praktickej skúsenosti s počítačom zhromažďujeme údaje o vás, vašom zariadení a vašom spôsobe používania systému Windows. A pretože Windows je osobný, ponúkame vám možnosť výberu, ktoré osobné údaje o vás zhromaždíme a ako ich použijeme. Majte na pamäti, že ak vaše zariadenie so systémom Windows spravuje vaša organizácia (napríklad váš zamestnávateľ alebo škola), môže na získanie prístupu k vašim údajom a ich spracovanie a na kontrolu nastavení zariadenia (vrátane nastavení ochrany osobných údajov), podmienok jeho prevádzky, aktualizácií softvéru, zhromažďovania údajov spoločnosťou Microsoft alebo organizáciou, alebo ďalších vlastností zariadenia používať centrálne nástroje správy, ktoré poskytuje spoločnosť Microsoft alebo iné spoločnosti. Okrem toho môže vaša organizácia používať nástroje správy, ktoré poskytuje spoločnosť Microsoft alebo iné spoločnosti, na prístup k údajom z tohto zariadenia a ich spracúvanie, vrátane údajov o interakciách, diagnostických údajov a obsahu vašej komunikácie a súborov.

Nastavenia Windowsu, predtým známe ako Nastavenia PC, je dôležitou súčasťou systému Microsoft Windows. Poskytuje pohodlné rozhranie na úpravu používateľských predvolieb, konfiguráciu operačného systému a spravovanie pripojených zariadení, aby ste mohli spravovať používateľské kontá, upravovať nastavenia siete a prispôsobovať rôzne aspekty Windowsu. Windows poskytuje mechanizmus pre aplikácie na prístup k rôznym funkciám zariadenia, ako je fotoaparát zariadenia, mikrofón, poloha, kalendár, kontakty, história hovorov, správy a ďalšie, a zároveň riadi prístup k vašim osobným údajom. Každá možnosť má vlastnú stránku nastavení ochrany osobných údajov v nastaveniach Windowsu, aby ste mohli určiť, ktoré aplikácie môžu používať jednotlivé možnosti. Tu je niekoľko kľúčových funkcií Nastavení:

 1. Prispôsobenie: Môžete prispôsobiť rôzne aspekty Windowsu vrátane vzhľadu a prostredia, jazykových nastavení a možností ochrany osobných údajov. Nastavenia Windowsu používajú mikrofón pri ovládaní hlasitosti, fotoaparát pri používaní integrovanej kamery a polohy na zmenu jasu v noci, aby vám pomohli prispôsobiť Windows.
 2. Správa periférnych zariadení: Inštalácia a spravovanie periférnych zariadení, ako sú tlačiarne, monitory a externé jednotky.
 3. Konfigurácia siete: Upravte nastavenia siete vrátane Wi-Fi, Ethernetu, mobilného pripojenia a VPN pripojenia a ak zariadenie podporuje mobilné pripojenie, použije fyzickú ADRESU MAC, IMEI a mobilné číslo.
 4. Správa kont: Pridajte alebo odstráňte používateľské kontá, zmeňte nastavenia konta a spravujte možnosti prihlásenia.
 5. Možnosti na úrovni systému: Konfigurácia nastavení zobrazenia, oznámení, možností napájania, spravovanie zoznamu nainštalovaných aplikácií a ďalšie možnosti.
 6. Správa ochrany osobných údajov a zabezpečenia: nakonfigurujte predvoľby ochrany osobných údajov, ako je napríklad poloha, zhromažďovanie diagnostických údajov atď. Dolaďte, ktoré jednotlivé aplikácie a služby môžu získať prístup k funkciám zariadenia tak, že ich zapnete alebo vypnete.

Ďalšie informácie o zhromažďovaní údajov vo Windowse nájdete na adrese Súhrnné informácie o zhromažďovaní údajov pre Windows. Toto vyhlásenie opisuje Windows 10 a Windows 11 a odkazy na Windows v tejto časti sa vzťahujú k týmto verziám produktov. Na staršie verzie Windowsu (vrátane systémov Windows Vista, Windows 7, Windows 8 a Windows 8.1) sa vzťahujú vlastné vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

AktiváciaAktiváciamainactivationmodule
Súhrn

Pri aktivácii systému Windows sa k zariadeniu, na ktoré sa inštaluje, priradí špecifický kód produktu. Kód produktu a údaje o softvéri a zariadení sa odošlú spoločnosti Microsoft na potvrdenie platnosti licencie k softvéru. V prípade potreby opätovnej aktivácie alebo overenia licencie sa údaje môžu odoslať znovu. Spoločnosti Microsoft sa na účely registrácie, doplnenia skladových zásob alebo na predchádzanie podvodom pri prvom zapnutí zariadenia s Windowsom posielajú aj identifikátor zariadenia a siete, ako aj poloha zariadenia.

História aktivítHistória aktivítmainactivityhistorymodule
Súhrn

História aktivít pomáha sledovať veci, ktoré vykonávate vo svojom zariadení. Umožňuje sledovať napríklad aplikácie a služby, ktoré používate, súbory, ktoré otvárate, a webové lokality, ktoré si prezeráte. História aktivít sa vytvára pri používaní rôznych aplikácií a funkcií, ako sú napríklad starší Microsoft Edge, niektoré aplikácie z obchodu Microsoft Store a aplikácie služby Microsoft 365, a ukladá sa lokálne v zariadení.

Nastavenia na ukladanie histórie aktivít lokálne v zariadení môžete vypnúť alebo zapnúť. Históriu aktivít vo svojom zariadení môžete tiež kedykoľvek vymazať výberom položiek Ochrana osobných údajov > História aktivít v aplikácii Nastavenie Windowsu. Prečítajte si ďalšie informácie o histórii aktivít vo Windowse.

Reklamná identifikáciaReklamná identifikáciamainadvertisingidmodule
Súhrn

Windows generuje jedinečnú reklamnú identifikáciu pre každú osobu používajúcu zariadenie, ktorú môžu vývojári aplikácií a reklamné siete použiť na vlastné účely vrátane poskytovania relevantnej reklamy v aplikáciách. Po zapnutí reklamnej identifikácie k nej budú mať aplikácie od spoločnosti Microsoft aj od tretích strán prístup a budú ju môcť používať veľmi podobne, ako môžu webové lokality získať prístup k jednoznačnému identifikátoru uloženému v súbore cookie a používať ho. Vašu reklamnú identifikáciu môžu vývojári aplikácií a reklamné siete využiť na poskytovanie relevantnejšej reklamy a iných prispôsobených možností vo svojich aplikáciách a na webe. Spoločnosť Microsoft zhromažďuje reklamné identifikácie na účely opísané v tomto dokumente len vtedy, keď vo svojich nastaveniach ochrany osobných údajov reklamnú identifikáciu povolíte.

Nastavenie reklamnej identifikácie sa vzťahuje na aplikácie pre Windows s použitím reklamnej identifikácie vo Windowse. Prístup k tomuto identifikátoru môžete kedykoľvek vypnúť tak, že v aplikácii Nastavenie Windowsu vypnete reklamnú identifikáciu. Ak sa ju rozhodnete znovu zapnúť, reklamná identifikácia sa obnoví a vygeneruje sa nová identifikácia. Keď k reklamnej identifikácii získa prístup aplikácia tretej strany, jej využívanie reklamnej identifikácie bude podliehať zásadám ochrany osobných údajov tejto aplikácie. Prečítajte si ďalšie informácie o reklamnej identifikácii vo Windowse.

Nastavenie reklamnej identifikácie sa nevzťahuje na iné spôsoby zobrazovania reklamy založenej na záujmoch poskytované spoločnosťou Microsoft alebo tretími stranami, ako sú napríklad súbory cookie, ktoré sa používajú na poskytovanie reklamy založenej záujmoch zobrazovanej na webových lokalitách. Produkty tretích strán používané alebo nainštalované v systéme Windows môžu tiež poskytovať iné formy reklamy založenej na záujmoch na základe ich vlastných zásad ochrany osobných údajov. Microsoft v určitých produktoch poskytuje ďalšie formy reklamy založenej na záujmoch. Môže ísť o reklamu priamo sprostredkovanú ním alebo reklamu formou partnerskej spolupráce s nezávislými poskytovateľmi reklamy. Viac informácií o tom, ako Microsoft používa údaje na zobrazovanie reklamy, nájdete v časti Ako používame osobné údaje v tomto vyhlásení.

DiagnostikaDiagnostikamaindiagnosticsmodule
Súhrn

Spoločnosť Microsoft zhromažďuje diagnostické údaje Windowsu na riešenie problémov a na udržiavanie Windowsu v aktuálnom, zabezpečenom a plne funkčnom stave. Tieto údaje nám tiež pomáhajú vylepšovať produkty a služby pre Windows a súvisiace produkty spoločnosti Microsoft. Pre zákazníkov, ktorí majú zapnuté nastavenie Prispôsobené možnosti, nám tieto údaje umožňujú poskytovať relevantnejšie tipy a odporúčania na prispôsobenie produktov a služieb určených pre Windows od spoločnosti Microsoft a tretích strán podľa potrieb zákazníka. Tieto údaje sa prenášajú do spoločnosti Microsoft a ukladajú sa s jednoznačnými identifikátormi, ktoré nám pomáhajú rozpoznať jednotlivých používateľov na jednotlivých zariadeniach a porozumieť problémom s fungovaním zariadenia a vzorom používania.

Existujú dve úrovne diagnostických údajov a údajov o aktivitách: povinné diagnostické údaje a voliteľné diagnostické údaje. Niektoré dokumentácie k produktom a ďalšie materiály označujú povinné diagnostické údaje ako základné diagnostické údaje a voliteľné diagnostické údaje ako úplné diagnostická údaje.

Ak organizácia (napríklad váš zamestnávateľ alebo škola) používa Microsoft Entra ID na správu konta, ktoré vám poskytuje, a zaregistruje vaše zariadenie do konfigurácie spracovateľa diagnostických údajov Windowsu, spracovanie diagnostických údajov spoločnosťou Microsoft v súvislosti so systémom Windows sa riadi zmluvou medzi spoločnosťou Microsoft a organizáciou. Ak organizácia používa nástroje na správu spoločnosti Microsoft alebo zapojí spoločnosť Microsoft do spravovania vášho zariadenia, spoločnosť Microsoft a organizácia budú používať a spracovávať diagnostické údaje a údaje o chybách z vášho zariadenia s cieľom umožniť riadenie, monitorovanie a riešenie problémov vašich zariadení spravovaných organizáciou a na iné účely organizácie.

Povinné diagnostické údaje zahŕňajú informácie o vašom zariadení, jeho nastaveniach a možnostiach, ako aj informácie o tom, či zariadenie funguje správne. Zhromažďujeme tieto povinné diagnostické údaje:

 • Údaje o zariadení, pripojiteľnosti a konfigurácii:
  • Údaje o zariadení, napríklad typ procesora, výrobca OEM, typ a kapacita batérie, počet a typ kamier, firmvér a atribúty pamäte.
  • Možnosti siete a údaje o pripojení, ako sú IP adresa zariadenia, mobilná sieť (vrátane kódu IMEI a mobilného operátora) a informácie o tom, či je zariadenie pripojené k bezplatnej alebo platenej sieti.
  • Údaje týkajúce sa operačného systému a jeho konfigurácie, napríklad verzia operačného systému a číslo zostavy, nastavenia oblasti a jazyka, nastavenia diagnostických údajov a informácie o tom, či je zariadenie súčasťou Windows Insider Programu.
  • Údaje o pripojených periférnych zariadeniach, ako sú informácie o modeli, výrobcovi, ovládačoch a kompatibilite.
  • Údaje o aplikáciách nainštalovaných v zariadení, napríklad názov, verzia a vydavateľ aplikácie.
 • Informácie o tom, či je zariadenie pripravené na aktualizáciu a či môžu niektoré faktory brániť prijímaniu aktualizácií, napríklad vybitá batéria, obmedzené miesto na disku alebo obmedzená pripojiteľnosť v platenej sieti.
 • Informácie o tom, či sa aktualizácie dokončujú úspešne alebo zlyhávajú.
 • Údaje o spoľahlivosti samotného systému na zhromažďovanie diagnostických údajov.
 • Základné hlásenie chýb, teda údaje o stave operačného systému a aplikácií spustených v zariadení. Základné hlásenie chýb nám napríklad oznamuje, či aplikácia ako Microsoft Skicár alebo hra tretej strany mrzne alebo zlyháva.

Voliteľné diagnostické údaje obsahujú podrobnejšie informácie o vašom zariadení a jeho nastaveniach, schopnostiach a stave zariadenia. Voliteľné diagnostické údaje môžu zahŕňať aj údaje o navštívených webových lokalitách, aktivitách zariadenia (niekedy označované ako informácie o používaní) a rozšírené hlásenie chýb, ktoré pomáhajú spoločnosti Microsoft opravovať a vylepšovať produkty a služby všetkým používateľom. Keď sa rozhodnete odosielať voliteľné diagnostické údaje, budú v nich vždy zahrnuté aj povinné diagnostické údaje a budeme zhromažďovať tieto doplňujúce informácie:

 • ďalšie údaje o zariadení, pripojiteľnosti a konfigurácii nad rámec údajov zhromažďovaných v rámci povinných diagnostických údajov.
 • Informácie o stave a zapisovaní do denníka týkajúce sa stavu operačného systému a ďalších systémových súčastí nad rámec údajov o aktualizačných a diagnostických systémoch zhromažďovaných v rámci povinných diagnostických údajov.
 • Aktivita aplikácií, napríklad ktoré programy sú v zariadení spustené, ako dlho sú spustené a ako rýchlo reagujú na vstup.
 • Aktivita prehliadača, vrátane histórie prehľadávania a hľadaných výrazov, v prehliadačoch od spoločnosti Microsoft (Microsoft Edge alebo Internet Explorer).
 • Vylepšené hlásenie chýb vrátane stavu pamäte zariadenia v čase zlyhania systému alebo aplikácie (môže neúmyselne obsahovať používateľský obsah, ako napríklad časti súboru, ktorý ste používali, keď sa vyskytol problém). Údaje o zlyhaní sa nikdy nepoužívajú na prispôsobenie možností, ako je popísané nižšie.

Niektoré z vyššie uvedených údajov sa nemusia z vášho zariadenia zhromažďovať ani v prípade, keď sa rozhodnete odosielať voliteľné diagnostické údaje. Microsoft minimalizuje množstvo voliteľných diagnostických údajov, ktoré zhromažďuje zo všetkých zariadení, pomocou zhromažďovania niektorých údajov z len podskupiny zariadení (ukážka). Spustenie nástroja Zobrazovač diagnostických údajov vám umožňuje zobraziť ikonu, ktorá označuje, či je vaše zariadenie súčasťou vzorky a tiež, ktoré špecifické údaje sa zhromažďujú z vášho zariadenia. Pokyny na stiahnutie nástroja Zobrazovač diagnostických údajov nájdete v aplikácii Nastavenia Windowsu po výbere položiek Diagnostika a pripomienky.

Položky konkrétnych údajov zhromaždené vo funkcii Windows Diagnostika sa môžu zmeniť, aby mohla spoločnosť Microsoft flexibilne zhromažďovať údaje potrebné na opísané účely. Napríklad na to, aby spoločnosť Microsoft mohla riešiť najnovší problém s výkonom, ktorý ovplyvňuje používanie počítačových zariadení používateľmi, alebo aktualizovať zariadenie s Windowsom, ktoré je novinkou na trhu, môže byť potrebné zhromažďovať položky údajov, ktoré sa predtým nezhromažďovali. Aktuálny zoznam typov údajov, ktoré sa zhromažďujú v rámci povinných diagnostických údajov a voliteľných diagnostických údajov, nájdete na stránke Povinné diagnostické udalosti a polia systému Windows (základná úroveň) alebo Voliteľné (úplné) diagnostické údaje Windowsu. Isté časti informácií v správe o chybe poskytujeme partnerom (napríklad výrobcom zariadení), aby sme im pomohli pri riešení problémov s produktmi a službami, ktoré spolupracujú s Windowsom a ďalšími produktmi a službami spoločnosti Microsoft. Tieto informácie majú povolené používať výhradne na opravu alebo vylepšenie takýchto produktov a služieb. S vybratými tretími stranami môžeme tiež zdieľať niektoré agregované diagnostické údaje s odstránenou možnosťou identifikácie, ako sú napríklad všeobecné trendy používania aplikácií a funkcií Windowsu. Ďalšie informácie o diagnostických údajoch vo Windowse.

Rozpoznávanie písania rukou a písania na klávesnici. Môžete tiež rozhodnúť, či chcete spoločnosti Microsoft pomôcť zlepšovať rozpoznávanie písania rukou a písania na klávesnici odosielaním diagnostických údajov písania rukou a písania na klávesnici. Ak tak urobíte, spoločnosť Microsoft zhromaždí vzorky obsahu, ktorý napíšete na klávesnici alebo rukou, aby sa zaistilo zlepšovanie funkcií, ako napríklad rozpoznávanie rukou písaného textu, automatické dokončovanie, predikcia ďalšieho slova a korekcia pravopisu v mnohých jazykoch používaných zákazníkmi spoločnosti Microsoft. Keď spoločnosť Microsoft zhromažďuje diagnostické údaje o písaní rukou alebo písaní na klávesnici, rozdeľuje ich na malé vzorky a pri spracovaní z nich odstraňuje jedinečné identifikátory, sekvenčné informácie a ďalšie údaje (napríklad e-mailové adresy a číselné hodnoty), ktoré by sa dali použiť na rekonštrukciu pôvodného obsahu alebo dať vstup do súvisu s vašou osobou. Patria sem aj údaje o výkone, ako sú manuálne zmeny textu a vami pridané slová do slovníka. Prečítajte si ďalšie informácie o zlepšovaní písania rukou a písania na klávesnici vo Windowse.

Ak sa rozhodnete zapnúť Prispôsobené možnosti, budeme vaše diagnostické údaje z Windowsu (povinné alebo voliteľné, podľa toho, ktorú úroveň ste vybrali) používať na ponúkanie prispôsobených tipov, reklám a odporúčaní, aby sme mohli zlepšovať skúsenosti so spoločnosťou Microsoft. Ak pre diagnostické údaje nastavíte úroveň Povinné, prispôsobenie bude založené na informáciách o vašom zariadení, jeho nastaveniach a možnostiach, ako aj informáciách o tom, či zariadenie funguje správne. Ak ste si vybrali úroveň Voliteľné, prispôsobenie je založené aj na informáciách o spôsobe, akým používate aplikácie a funkcie, ako aj na ďalších informáciách o stave vášho zariadenia. Na účely prispôsobenia však nepoužívame informácie o webových lokalitách, ktoré prehliadate, údaje vo výpisoch pri zlyhaní ani údaje o písaní rukou a písaní na klávesnici, ak takéto údaje prijmeme od používateľov, ktorí si vybrali úroveň Voliteľné.

Prispôsobené možnosti zahŕňajú návrhy týkajúce sa prispôsobenia a optimalizácie systému Windows, ako aj reklám a odporúčaní týkajúcich sa produktov a služieb, funkcií aplikácií a hardvéru spoločnosti Microsoft a tretích strán, ktoré by ste mohli v systéme Windows používať. Môžeme vám napríklad povedať o nových alebo pre vás doteraz neznámych funkciách, aby ste svoje zariadenie využívali naplno. V prípade problému so zariadením s Windowsom vám môžeme navrhnúť riešenie. Môžete tiež získať možnosť prispôsobiť si obrazovku uzamknutia pomocou obrázkov alebo nastaviť, aby sa zobrazovalo viac obrázkov, ktoré sa vám páčia, a menej tých, ktoré sa vám nepáčia. Ak v prehliadači streamujete filmy, môžeme vám odporučiť aplikáciu z Microsoft Storu, ktorá umožňuje efektívnejšie streamovanie. Ak sa vám na pevnom disku prípadne míňa miesto, Windows vám môže odporučiť, aby ste vyskúšali OneDrive alebo si kúpili hardvér a získali tak viac miesta. Prečítajte si ďalšie informácie o prispôsobených možnostiach vo Windowse.

Centrum pripomienokCentrum pripomienokmainfeedbackhubmodule
Súhrn

Centrum pripomienok umožňuje zhromažďovať pripomienky k produktom spoločnosti Microsoft a nainštalovaným aplikáciám prvej a tretích strán. Keď používate Centrum pripomienok, pravidelne číta zoznam nainštalovaných aplikácií a určí aplikácie, pre ktoré je možné odoslať pripomienky. Centrum pripomienok určuje aplikácie nainštalované v zariadení prostredníctvom verejných rozhraní API. Okrem toho v prípade okuliarov HoloLens používa Centrum pripomienok fotoaparát a mikrofón, keď sa rozhodnete zdieľať okolie a zvukový vstup. Používa tiež knižnicu obrázkov a dokumentov na prístup k snímkam obrazovky a nahrávkam obrazovky, ktoré priložíte na odoslanie ako súčasť pripomienok.

Do Centra pripomienok sa môžete prihlásiť so svojím osobným kontom Microsoft alebo kontom poskytnutým vašou organizáciou (napríklad zamestnávateľom alebo školou), ktoré používate na prihlásenie do produktov spoločnosti Microsoft. Prihlásenie sa s vaším pracovným alebo školským kontom vám umožňuje odoslať pripomienky do Microsoftu v súvislosti s vašou organizáciou. Akékoľvek pripomienky, ktoré poskytnete pomocou pracovného alebo školského konta alebo konta Microsoft, môžu byť verejne viditeľné v závislosti od nastavení konfigurovaných správcami v organizácii. Okrem toho platí, že ak pripomienky poskytnete so svojím pracovným alebo školským kontom, vaše pripomienky si cez aplikáciu Centrum pripomienok môžu zobraziť správcovia vo vašej organizácii.

Keď odošlete pripomienky týkajúce sa problému do spoločnosti Microsoft alebo pridáte podrobnosti niektorého problému, diagnostické údaje sa odošlú do spoločnosti Microsoft na účely zlepšovania produktov a služieb spoločnosti Microsoft. V závislosti od nastavenia diagnostických údajov v časti Diagnostika a pripomienky v nastaveniach Windowsu aplikácia Centrum pripomienok odošle diagnostické údaje automaticky, resp. vám poskytne možnosť ich odoslať do spoločnosti Microsoft v čase, keď ich poskytnete. Na základe kategórie vybratej pri odosielaní pripomienok sa môžu zhromažďovať aj ďalšie osobné údaje, ktoré pomáhajú pri ďalšom riešení problémov. Napríklad sú to informácie týkajúce sa polohy, keď odosielate pripomienky týkajúce sa služieb zisťovania pozície, alebo informácie týkajúce sa pohľadu, keď odosielate pripomienky k zmiešanej realite. Spoločnosť Microsoft môže zároveň zdieľať vaše pripomienky a údaje zhromažďované pri odosielaní pripomienok so svojimi partnermi (napríklad výrobcami zariadení alebo vývojármi firmvéru), aby im pomohla pri riešení problémov s produktmi a službami, ktoré spolupracujú s Windowsom a ďalšími produktmi a službami spoločnosti Microsoft. Ďalšie informácie o diagnostických údajoch vo Windowse.

Získať pomocZískať pomocmaingethelpmodule
Súhrn

Aplikácia Získať pomoc umožňuje používateľom Windowsu získať technickú podporu týkajúcu sa Windowsu a ďalších aplikácií spoločnosti Microsoft.  Poskytuje samoobslužnú podporu (napríklad prepojenia na články Pomocníka alebo pokyny o tom, ako môžu používatelia Windowsu vyriešiť problémy sami), diagnostiku a podľa potreby pripája zákazníka k živému agentovi spoločnosti Microsoft. Ak chcete vytvoriť prípad podpory pre spotrebiteľov, môžete sa prihlásiť do súčasti Získať pomoc so svojím kontom Microsoft.  Používatelia podnikového konta môžu mať tiež povolené vytvoriť prípad podpory pre zákazníkov v závislosti od zmluvy o podpore svojej organizácie a povolenia správcu nájomníka.

Aplikácia Získať pomoc môže navrhnúť spustenie diagnostiky. Ak súhlasíte, diagnostické údaje sa spracúvajú v súlade so sekciou Diagnostika.

Ak to systémové nastavenia povoľujú, mikrofón systému sa môže použiť na zachytenie otázky podpory namiesto toho, aby ste museli písať. Môžete to ovládať v nastaveniach ochrany osobných údajov mikrofónu v aplikácii Nastavenia Windowsu. Aplikácia Získať pomoc získa prístup aj k vášmu zoznamu aplikácií, aby vám pomohla pri otváraní Centrum pripomienok do správnej aplikácie, ak sa rozhodnete spustiť proces pripomienok v rámci aplikácie Získať pomoc. Všetky pripomienky zadá a bude riadiť Centrum pripomienok, ako je to opísané v časti Centrum pripomienok tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Aplikácia Získať pomoc nepoužíva údaje o vašej polohe ako súčasť svojich služieb.

Živé titulkovanieŽivé titulkovaniemainlivecaptionsmodule
Súhrn

Živé titulky prepisujú zvuk, ktorý pomáha porozumieť hovorenému obsahu. Živé titulky môžu generovať titulky z ľubovoľného zvuku obsahujúceho reč, či už ide o zvuk online, zvuk, ktorý ste si stiahli do zariadenia, alebo zvuk prijatý z mikrofónu. V predvolenom nastavení je prepis zvuku mikrofónu zakázaný.

Hlasové dáta, ktoré majú titulky, sa spracovávajú iba na vašom zariadení a nezdieľajú sa s cloudom ani s Microsoftom. Ďalšie informácie o živom titulkovaní.

Služby zisťovania polohy a nahrávaniaSlužby zisťovania polohy a nahrávaniamainlocationservicesmotionsensingmodule
Súhrn

Služby Windowsu na určenie polohy. Spoločnosť Microsoft prevádzkuje službu určenia polohy, ktorá pomáha stanoviť presnú geografickú polohu konkrétneho zariadenia so systémom Windows. V závislosti od možností zariadenia môže byť jeho poloha určená s rôznou mierou presnosti a v niektorých prípadoch sa dá určiť úplne presne. Ak ste v zariadení so systémom Windows zapli službu určenia polohy alebo ste aplikáciám od spoločnosti Microsoft udelili povolenie na prístup k informáciám o polohe v zariadeniach bez systému Windows, spoločnosť Microsoft zhromažďuje údaje o vysielacích vežiach a prístupových bodoch Wi-Fi a ich polohe a po odstránení údajov, na základe ktorých by bolo možné zistiť identitu osoby alebo zariadenia, z ktorého boli zhromaždené, ich pridáva do databázy polôh. Tieto informácie o polohe s odstránenou možnosťou identifikácie sa používajú na zlepšovanie služby určenia polohy spoločnosti Microsoft a v niektorých prípadoch sa zdieľajú s našimi partnerskými poskytovateľmi služby určenia polohy, aktuálne so spoločnosťou HERE (pozrite si stránku https://www.here.com/) a Skyhook (pozrite si stránku https://www.skyhook.com), aby aj oni mohli zlepšovať svoje vlastné služby určenia polohy.

Ak to vaše nastavenia povoľujú, k službe určenia polohy zariadenia cez Windows môžu mať prístup služby a funkcie systému Windows, aplikácie spustené v systéme Windows a webové lokality otvárané v prehliadačoch systému Windows. Niektoré funkcie a aplikácie si vyžiadajú povolenie na zistenie polohy pri prvej inštalácii systému Windows, niektoré pri svojom prvom použití a ďalšie žiadajú o povolenie vždy, keď pristupujete k polohe zariadenia. Informácie o niektorých aplikáciách pre Windows, ktoré využívajú polohu zariadenia, nájdete v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov v časti Aplikácie pre Windows.

Keď aplikácia alebo funkcia používa polohu zariadenia a ste prihlásení s kontom Microsoft, vaše zariadenie s Windowsom nahrá svoju polohu aj do cloudu, kde je k dispozícii vo všetkých vašich zariadeniach pre ďalšie aplikácie alebo služby, ktoré používajú vaše konto Microsoft a ktorým ste udelili povolenie. Uchováme len poslednú známu polohu (každá nová poloha nahradí tú predchádzajúcu). Údaje o nedávnej histórii polohy zariadenia so systémom Windows sa tiež ukladajú v zariadení, aj keď nepoužívate konto Microsoft, a niektoré aplikácie a funkcie systému Windows k nim môžu mať prístup. Históriu polohy zariadenia môžete kedykoľvek vymazať v aplikácii Nastavenia Windowsu.

V aplikácii Nastavenia Windowsu si zároveň môžete pozrieť, ktoré aplikácie majú prístup k presnej polohe zariadenia alebo histórii polohy zariadenia, vypnúť alebo prejsť na polohu zariadenia pre konkrétne aplikácie, alebo prístup k polohe zariadenia vypnúť. Môžete nastaviť aj predvolenú polohu, ktorá sa použije v prípade, že služba určenia polohy nedokáže zistiť presnú polohu vášho zariadenia.

Spôsob, akým možno určiť polohu vášho zariadenia, má určité výnimky, ktoré nie sú priamo spravované nastaveniami polohy.

Počítačové aplikácie sú aplikácie špecifického typu. Takéto aplikácie nezobrazujú výzvu na poskytnutie samostatného povolenia na zisťovanie informácií o polohe vášho zariadenia ani sa nezobrazia v zozname na výber aplikácií, ktoré môžu použiť informácie o vašej polohe. Tieto aplikácie sa obvykle sťahujú z internetu alebo inštalujú pomocou niektorého typu médií (ako je disk CD, disk DVD alebo pamäťové zariadenie USB). Spúšťajú sa pomocou súboru .EXE alebo .DLL, a to spravidla vo vašom zariadení, na rozdiel od webových aplikácií (ktoré sú prevádzkované v cloude). Ďalšie informácie o počítačových aplikáciách tretích strán a ako môžu aj naďalej určiť polohu vášho zariadenia, aj keď je nastavenie polohy zariadenia vypnuté .

Niektoré webové prostredia alebo aplikácie tretích strán, ktoré sa zobrazia vo Windows, môžu používať iné technológie (napríklad Bluetooth, Wi-Fi, mobilný modem atď.) alebo cloudové služby zisťovania polohy na určenie polohy vášho zariadenia s rôznou mierou presnosti, aj keď ste nastavenia polohy zariadenia vypli.

Okrem toho, na uľahčenie poskytnutia pomoci v prípade núdze sa Windows vždy, keď uskutočníte tiesňové volanie, pokúsi určiť a zdieľať vašu presnú polohu bez ohľadu na vaše nastavenia polohy. Prístup k informáciám o polohe vášho zariadenia bude mať aj váš mobilný operátor, ak je v zariadení vložená SIM karta alebo zariadenie používa pripojenie k mobilnej sieti iným spôsobom. Ďalšie informácie o polohe vo Windowse.

Všeobecná poloha. Ak zapnete služby zisťovania pozície, aplikácie, ktoré nemôžu použiť vašu presnú polohu, môžu mať prístup k všeobecnej polohe, napríklad k mestu, PSČ alebo oblasti.

Nájsť moje zariadenie. Funkcia Nájsť moje zariadenie umožňuje správcovi zariadenia s Windowsom určiť polohu zariadenia pomocou stránky account.microsoft.com/devices. Na povolenie funkcie Nájsť moje zariadenie sa správca musí prihlásiť s kontom Microsoft a musí zapnúť nastavenie polohy. Táto funkcia bude fungovať aj v prípade, že ostatní používatelia zakázali všetkým svojim aplikáciám prístup k informáciám o polohe. Ak sa správca pokúsi vyhľadať zariadenie, používateľom sa v oblasti oznámení zobrazí oznámenie. Ďalšie informácie o funkcii Nájsť moje zariadenie vo Windowse.

Nahrávanie. Niektoré zariadenia so systémom Windows majú funkciu nahrávania, ktorá umožňuje nahrávanie zvuku a videa z vašej činnosti v zariadení, vrátane komunikácie s ostatnými. Ak sa rozhodnete nahrávať, nahrávka sa uloží lokálne v zariadení. V niektorých prípadoch môžete mať možnosť preniesť nahrávku do produktu od spoločnosti Microsoft alebo služby, ktorá vysiela nahrávky verejne. Dôležité: Pred nahratím a/alebo prenosom akejkoľvek komunikácie by ste sa mali oboznámiť s právnou zodpovednosťou. Táto zodpovednosť môže zahŕňať získanie súhlasu s nahrávaním od všetkých zúčastnených ešte pred začatím nahrávania alebo iného požadovaného povolenia. Spoločnosť Microsoft nezodpovedá za spôsob, akým používate funkciu nahrávania alebo nahrávky.

ModerátorModerátormainnarratormodule
Súhrn

Moderátor je aplikácia na čítanie obrazovky, ktorá pomáha používať Windows bez obrazovky. Keď narazíte na obrázky bez popisu a nejednoznačné prepojenia, Moderátor ponúka inteligentný popis obrázka a názvu stránky, ako aj súhrny webových stránok.

Keď sa rozhodnete získať popis obrázka stlačením kombinácie klávesov Moderátor + Ctrl + D, obrázok sa odošle spoločnosti Microsoft na vykonanie analýzy obrázka a vygenerovanie popisu. Spoločnosť Microsoft obrázky používa len na generovanie popisu, neukladá ich.

Keď sa rozhodnete získať popisy názvov stránok stlačením kombinácie klávesov Moderátor + Ctrl + D, URL adresa lokality, ktorú navštívite, sa odošle spoločnosti Microsoft na vygenerovanie popisu názvu stránky, ako aj na poskytovanie a zlepšovanie služieb spoločnosti Microsoft, ako napríklad služby Bing popísané v časti Bing vyššie.

Keď sa rozhodnete získať zoznam populárnych prepojení na webové stránky stlačením klávesu Moderátor + dvojitým stlačením klávesu S, URL adresa lokality, ktorú navštívite, sa odošle spoločnosti Microsoft na vygenerovanie súhrnu populárnych prepojení, ako aj na poskytovanie a zlepšovanie služieb spoločnosti Microsoft, ako sú napríklad služby Bing popísané v časti Bing vyššie.

Tieto funkcie môžete kedykoľvek zakázať prechodom na položky Moderátor > Získanie popisov obrázkov, názvov stránok a obľúbených prepojení v aplikácii Nastavenia Windowsu.

Môžete tiež odosielať pripomienky o Moderátorovi, aby ste pomohli spoločnosti Microsoft diagnostikovať a riešiť problémy s Moderátorom, ako aj zlepšovať produkty a služby spoločnosti Microsoft, ako je napríklad Windows. Hlasové pripomienky je možné kedykoľvek odoslať v Moderátorovi pomocou kombinácie klávesov Moderátor + Alt + F. Keď použijete tento príkaz, spustí sa aplikácia Centrum pripomienok, ktorá vám ponúkne možnosť odoslať hlasové pripomienky. Ak zapnete nastavenie Pomôcť pri zlepšovaní Moderátora v aplikácii Nastavenia Windowsu a odošlete hlasové pripomienky prostredníctvom Centra pripomienok, odošlú sa aj údaje o poslednom zariadení a o používaní vrátane údajov denníka sledovania udalostí (ETL) spolu s hlasovými pripomienkami na vylepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft, ako je napríklad Windows.

Prepojenie s telefónom – Prepojenie s WindowsomPrepojenie s telefónom – Prepojenie s Windowsommainyourphonemodule
Súhrn

Funkcia Prepojenie s telefónom umožňuje prepojiť telefón s Androidom s kontom Microsoft a iPhonom cez Bluetooth a pripojiť sa k PC s Windowsom. Vaše zariadenie s Androidom sa prepojí s vaším kontom Microsoft a iPhone sa prepojí cez Bluetooth, čo umožní širokú škálu možností medzi zariadeniami vo všetkých zariadeniach s Windowsom, kde ste prihlásení alebo pripojení cez Bluetooth. Aplikáciu Prepojenie s telefónom môžete použiť na zobrazenie posledných fotografií zo svojho telefónu s Androidom v zariadení s Windowsom, na uskutočňovanie a príjem hovorov zo svojho telefónu s Androidom v zariadení s Windowsom, na zobrazenie a odosielanie SMS správ zo zariadenia so systémom Windows, na zobrazenie, odmietnutie alebo vykonanie iných akcií s oznámeniami z vášho telefónu s Androidom v zariadení s Windowsom, na zdieľanie obrazovky telefónu v zariadení s Windowsom prostredníctvom funkcie zrkadlenia dostupnej v aplikácii Prepojenie s telefónom a na okamžitý prístup k aplikáciám pre Android nainštalovaným v telefóne s Androidom v zariadení s Windowsom. Pomocou funkcie Prepojenie s telefónom môžete uskutočňovať a prijímať hovory z iPhonu, zobrazovať a odosielať SMS správy a zobrazovať, odmietať alebo vykonávať iné akcie v oznámeniach z iPhonu zo zariadenia s Windowsom.

Ak chcete používať aplikáciu Prepojenie s telefónom, Prepojenie s Windowsom musí byť nainštalovaná v zariadení s Androidom. Môžete si tiež stiahnuť Prepojenie s telefónom do iPhonu.

Ak chcete používať funkciu Prepojenie s telefónom, musíte sa prihlásiť do svojho konta Microsoft v aplikácii Prepojenie s telefónom v zariadení s Windowsom a v aplikácii Prepojenie s Windowsom v iPhonu. Telefón s Androidom a zariadenie s Windowsom musia byť pripojené na internet. Niektoré funkcie vyžadujú povolenie technológie Bluetooth a spárovanie telefónu s počítačom. Ak chcete používať funkciu Hovory, telefón s Androidom musí mať tiež povolenú technológiu Bluetooth.

Počas nastavovania zariadenia s Windowsom si môžete vybrať prepojenie telefónu s kontom Microsoft. Urobíte to tak, že sa prihlásite do aplikácie Prepojenie s Windowsom v telefóne s Androidom, udelíte povolenia a dokončíte zaradenie. Po dokončení Prepojenie s Windowsom zosynchronizuje vaše údaje so všetkými počítačmi s Windowsom, v ktorých ste sa prihlásili do svojho konta Microsoft. Podrobnosti o používaní vašich údajov nájdete nižšie.

V rámci poskytovania funkcií aplikácie Prepojenie s telefónom spoločnosť Microsoft zhromažďuje údaje o výkone a používaní zariadenia a o zariadení, ktoré zahŕňajú napríklad hardvérové možnosti vášho mobilného telefónu a zariadenia so systémom Windows, počet a trvanie vašich relácií v aplikácii Prepojenie s telefónom a čas, ktorý ste strávili nastavovaním.

Prepojenie telefónu s Androidom so zariadením s Windowsom môžete kedykoľvek zrušiť tak, že prejdete do nastavení aplikácie Prepojenie s telefónom a vyberiete možnosť odstránenia telefónu s Androidom. To isté môžete urobiť v nastaveniach v Prepojenie s Windowsom v telefóne s Androidom. Podrobné informácie nájdete v téme naša stránka podpory.

Prepojenie iPhonu so zariadením s Windowsom môžete kedykoľvek zrušiť tak, že prejdete do nastavení prepojenia na telefón a vyberiete možnosť odstránenia iPhonu. To isté môžete urobiť v iPhone tak, že prejdete do časti Nastavenia > Bluetooth > Výberom názvu počítača > kliknite na ikonu (i) > a vyberte položku Zabudnúť toto zariadenie. Všetci používatelia môžu párovanie Bluetooth odstrániť vypnutím funkcií.

Textové správy – v zariadeniach s Androidom. Aplikácia Prepojenie s telefónom vám umožňuje zobraziť SMS správy odoslané na váš telefón so systémom Android v zariadení so systémom Windows a odosielať SMS správy z vášho zariadenia so systémom Windows. V zariadení so systémom Windows sú viditeľné iba SMS správy prijaté a odoslané v priebehu posledných 30 dní. Tieto SMS správy sú dočasne uložené v zariadení so systémom Windows. Nikdy neukladáme vaše SMS správy na našich serveroch ani nemeníme ani neodstraňujeme žiadne SMS správy vo vašom so systémom Android. V zariadeniach s Androidom sa zobrazujú správy odoslané cez SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Messaging Service) a správy odoslané cez RCS (Rich Communication Services) vo vybraných zariadeniach Samsung vo vybraných sieťach mobilného operátora. S cieľom zabezpečiť túto funkcionalit pristupuje aplikácia Prepojenie s telefónom k obsahu vašich SMS správ a ku kontaktným informáciám jednotlivcov alebo firiem, od ktorých prijímate alebo ktorým odosielate SMS správy.

Textové správy – v iPhonoch. Aplikácia Prepojenie s telefónom vám umožňuje zobraziť textové správy doručené do iPhonu v zariadeniach s Windowsom a odosielať SMS správy zo zariadenia s Windowsom. V zariadeniach s Windowsom sa zobrazujú len SMS správy prijaté a odoslané v rámci relácie Bluetooth alebo aplikácie iMessage. Tieto SMS správy sú dočasne uložené v zariadení so systémom Windows. Vaše textové správy nikdy neukladáme na našich serveroch ani nemeníme ani neodstraňujeme žiadne textové správy vo vašom iPhone. Môžete si zobraziť správy odoslané cez SMS (služba krátkych správ). S cieľom zabezpečiť túto funkcionalit pristupuje aplikácia Prepojenie s telefónom k obsahu vašich SMS správ a ku kontaktným informáciám jednotlivcov alebo firiem, od ktorých prijímate alebo ktorým odosielate SMS správy.

Volanie – zariadenia s Androidom. Aplikácia Prepojenie s telefónom vám umožňuje uskutočňovať a prijímať hovory z telefónu so systémom Android v zariadení so systémom Windows. Prostredníctvom aplikácie Prepojenie s telefónom môžete nedávne hovory navyše zobraziť v zariadení so systémom Windows. Ak chcete aktivovať túto funkciu, musíte povoliť niektoré povolenia v zariadení so systémom Windows aj v telefóne so systémom Android. Ide napríklad o prístup k denníkom hovorov a povoleniu uskutočňovať telefonické hovory prostredníctvom počítača. Tieto povolenia môžete kedykoľvek zrušiť na stránke Nastavenia v aplikácii Prepojenie s telefónom v zariadení so systémom Windows aj v nastaveniach telefónu so systémom Android. V zariadení so systémom Windows sú v časti denníkov hovorov viditeľné iba prijaté a uskutočnené hovory v priebehu posledných 30 dní. Tieto podrobnosti o hovoroch sú dočasne uložené v zariadení so systémom Windows. V telefóne so systémom Android nemeníme ani neodstraňujte históriu hovorov.

Volanie – iPhony. Prepojenie s telefónom umožňuje uskutočňovať a prijímať hovory z iPhonu v zariadení s Windowsom. Prostredníctvom aplikácie Prepojenie s telefónom môžete nedávne hovory navyše zobraziť v zariadení so systémom Windows. Ak chcete aktivovať túto funkciu, musíte zapnúť funkciu Synchronizovať kontakty v nastaveniach Bluetooth v iPhone. Tieto podrobnosti o hovoroch sú dočasne uložené v zariadení so systémom Windows. Vašu históriu hovorov vo vašom iPhone nemeníme ani neodstraňujeme.

Fotografie – zariadenia s Androidom. Prepojenie s telefónom vám umožňuje kopírovať, zdieľať, upraviť, uložiť alebo odstrániť fotografie z telefónu s Androidom v zariadení s Windowsom. Vo vašom zariadení so systémom Windows bude v každom danom okamihu viditeľný len obmedzený počet najnovších fotografií z priečinkov Z fotoaparátu a Snímky obrazovky vo vašom telefóne so systémom Android. Tieto fotografie sú dočasne uložené v zariadení so systémom Windows a keď budete fotografovať ďalšie fotografie na telefóne so systémom Android, môžeme odstrániť dočasné kópie starších fotografií z vášho zariadenia so systémom Windows. Nikdy neukladáme vaše fotografie na našich serveroch ani nemeníme ani neodstraňujeme žiadne fotografie vo vašom so systémom Android.

Oznámenia - zariadení s Androidom. Aplikácia Prepojenie s telefónom umožňuje zobraziť oznámenia z vášho telefónu so systémom Android v zariadení so systémom Windows. Prostredníctvom aplikácie Prepojenie s telefónom môžete čítať a odmietať oznámenia z vášho telefónu so systémom Android v zariadení so systémom Windows, ako aj vykonávať ďalšie akcie súvisiace s oznámeniami. Ak chcete aktivovať túto funkciu aplikácie Prepojenie s telefónom, musíte povoliť niektoré povolenia, napríklad synchronizáciu oznámení, v zariadení so systémom Windows aj v telefóne so systémom Android. Tieto povolenia môžete kedykoľvek zrušiť na stránke Nastavenia v aplikácii Prepojenie s telefónom v zariadení so systémom Windows aj v nastaveniach telefónu so systémom Android. Podrobné informácie nájdete v téme naša stránka podpory.

Oznámenia – iPhony. Aplikácia Prepojenie s telefónom umožňuje zobraziť oznámenia z iPhonu v zariadeniach Windowsom. Prostredníctvom aplikácie Prepojenie s telefónom môžete čítať a zamietnuť oznámenia z iPhonu zo zriadenia s Windowsom alebo vykonávať iné akcie súvisiace s oznámeniami. Ak chcete aktivovať túto funkciu Prepojenie na telefón, musíte povoliť určité povolenia, ako sú napríklad oznámenia o synchronizácii, v zariadení s Windowsom aj v iPhone. Tieto povolenia je možné kedykoľvek zrušiť na stránke Nastavenia prepojenia na telefón v zariadení s Windowsom a v nastaveniach Bluetooth iPhonu.

Zrkadlenie obrazovky telefónu - zariadenia s Androidom. V podporovaných zariadeniach Prepojenie s telefónom umožňuje zobraziť obrazovku telefónu s Androidom v zariadení s Windowsom. Obrazovka telefónu so systémom Android bude viditeľná na vašom zariadení so systémom Windows ako stream pixlov a akýkoľvek zvuk, ktorý povolíte na obrazovke telefónu so systémom Android, keď je prepojený so zariadením so systémom Windows prostredníctvom aplikácie Prepojenie s telefónom, sa bude prehrávať cez telefón so systémom Android.

Zrkadlenie aplikácií - zariadenia s Androidom. V podporovaných zariadeniach Prepojenie s telefónom umožňuje používať aplikácie pre Android, ktoré sú nainštalované v telefóne s Androidom, v zariadení s Windowsom. Môžete napríklad spustiť hudobnú aplikáciu v relácii Windowsu a počúvať zvuk z tejto aplikácie z reproduktorov počítača. Spoločnosť Microsoft zhromažďuje zoznam nainštalovaných aplikácií pre Android a nedávnu aktivitu na poskytovanie služby a zobrazenie naposledy použitých aplikácií. Spoločnosť Microsoft neukladá aplikácie, ktoré ste nainštalovali, ani žiadne informácie, ktoré aplikácia zobrazuje počas vašej interakcie s ňou.

Prenos obsahu - zariadenia s Androidom. V podporovaných zariadeniach Prepojenie s telefónom umožňuje kopírovať a prilepiť obsah, napríklad súbory, dokumenty, fotografie atď., medzi telefónom s Androidom a zariadením s Windowsom. Obsah z telefónu s Androidom môžete preniesť do zariadenia s Windowsom a zo zariadenia s Windowsom do telefónu s Androidom presunutím obsahu medzi zariadeniami.

Okamžitm hotspot – zariadenia s Androidom. V podporovaných zariadeniach Prepojenie s Windowsom umožňuje používateľom zdieľať informácie o mobilnom hotspote so spárovaným počítačom cez zabezpečenú komunikáciu cez Bluetooth. Počítač sa potom môže pripojiť na internet prostredníctvom rozbaľovacieho tlačidla siete Systému Windows. Upozorňujeme, že sa môžu účtovať poplatky za mobilné dáta v závislosti od mobilného dátového balíka, ktorý máte.

Synchronizácia kontaktov – zariadenia s Androidom. Prepojenie s Windowsom umožňuje synchronizovať kontakty z Androidu do cloudu spoločnosti Microsoft a získať k nim prístup v iných produktoch a službách spoločnosti Microsoft. Túto funkciu môžete povoliť tak, že prejdete do nastavení aplikácie Prepojenie s Windowsom a povolíte funkciu Synchronizácia kontaktov. Informácie o kontaktoch sú uložené online a priradené k vášmu kontu Microsoft. Kedykoľvek môžete synchronizáciu vypnúť a tieto kontakty odstrániť. Ďalšie informácie.

Synchronizácia kontaktov – iPhone. Prepojenie na telefón umožňuje synchronizovať kontakty z iPhonu a získať k nim prístup na odosielanie správ a telefonovanie. Túto funkciu môžete povoliť tak, že prejdete do nastavení Bluetooth v iPhone a po pripojení iPhonu k aplikácii Prepojenie s telefónom zapnete možnosť Synchronizovať kontakty pod názvom počítača. Synchronizáciu môžete kedykoľvek vypnúť prepnutím možnosti Synchronizovať kontakty.

Prevod textu na reč. Funkcie aplikácie Prepojenie s telefónom obsahujú funkcie zjednodušenia ovládania, napríklad prevod textu na reč. Môžete aktivovať funkciu prevodu textu na reč, ktorá vám umožní vypočuť si obsah SMS správy alebo oznámenia. Ak aktivujete túto funkciu, SMS správy a oznámenia sa budú čítať nahlas hneď, ako ich prijmete.

Office Enterprise – Zariadenia s Androidom. Prepojenie s Windowsom umožňuje vkladať fotografie do webových a počítačových verzií vybraných aplikácií Microsoft 365, ako sú PowerPoint, Excel a Word, priamo z mobilného telefónu. To si vyžaduje, aby váš správca IT povolil voliteľné prepojené skúsenosti pre aplikácie Microsoft Office a aby ste svoje mobilné zariadenie prepojili so svojím pracovným alebo školským kontom a poskytli mu povolenie na fotografie. Po zaradení bude relácia trvať 15 minút, aby ste mohli preniesť fotografie z mobilného zariadenia. Ak chcete túto funkciu znova použiť, budete musieť naskenovať QR kód. Prepojenie s Windowsom nezhromažďuje informácie o vašom pracovnom alebo školskom konte ani informácie o vašom podniku. Na poskytovanie tejto služby používa spoločnosť Microsoft cloudovú službu na prenos vašich súborov na účely vloženia fotografií do webovej a počítačovej verzie vybraných aplikácií Microsoft 365, ako sú napríklad súbory PowerPoint, Excel a Word.

Funkcie zabezpečenia a bezpečnostiFunkcie zabezpečenia a bezpečnostimainsecurityandsafetyfeaturesmodule
Súhrn

Šifrovanie zariadenia. Šifrovanie zariadenia pomáha chrániť na ňom uložené údaje ich zašifrovaním technológiou BitLocker Drive Encryption. Ak je šifrovanie zariadenia zapnuté, systém Windows automaticky zašifruje jednotku, na ktorej je nainštalovaný, a vygeneruje kľúč na obnovenie. Kľúč na obnovenie BitLocker pre vaše osobné zariadenie sa automaticky zálohuje online vo vašom osobnom konte Microsoft OneDrive. Spoločnosť Microsoft nepoužíva vaše osobné kľúče na obnovenie na žiadne účely.

Nástroj na odstraňovanie škodlivého softvéru.. Nástroj na odstraňovanie škodlivého softvéru (MSRT) sa v zariadení spustí najmenej raz mesačne ako súčasť služby Windows Update. Pomocou nástroja MSRT je možné skontrolovať, či zariadenie nie je infikované konkrétnym, bežne rozšíreným škodlivým softvérom (malvérom), a nájdené infekcie je možné odstrániť. Keď je nástroj MSRT spustený a nájde v zariadení malvér uvedený na webovej lokalite podpory pre zákazníkov spoločnosti Microsoft, odstráni ho. Počas kontroly škodlivého softvéru systém pošle spoločnosti Microsoft hlásenie so špecifickými údajmi o detegovanom malvéri, chybách a ďalšie údaje o zariadení. Ak nechcete, aby nástroj MSRT odosielal uvedené údaje spoločnosti Microsoft, môžete vypnúť nahlasovací komponent nástroja MSRT.

Rodina v Microsofte. Rodičia môžu použiť aplikáciu Microsoft Family Safety na vysvetlenie a nastavenie hraníc používania zariadenia dieťaťom. Ak sa rozhodnete vytvoriť rodinnú skupinu alebo sa pripojiť k rodinnej skupine, pozorne si prečítajte informácie na lokalite Microsoft Family Safety. Ak žijete v oblasti, ktorá vyžaduje povolenie na vytvorenie konta a získanie prístupu k službám spoločnosti Microsoft, môže sa zobraziť výzva na získanie alebo poskytnutie rodičovského súhlasu. Ak je používateľ vo vašom regióne mladší ako zákonný vek, bude počas procesu registrácie vyzvaný na zadanie súhlasu rodiča alebo zákonného zástupcu zadaním e-mailu dospelého. Ak sa v prípade dieťaťa zapne protokolovanie aktivity Rodiny, spoločnosť Microsoft bude zhromažďovať údaje o tom, ako dieťa používa zariadenie, a rodičom poskytne výkazy o jeho aktivitách. Výkazy aktivít sa pravidelne odstraňujú zo serverov spoločnosti Microsoft.

filter SmartScreen v programe Microsoft Defender a inteligentné riadenie aplikácií. Microsoft sa snaží chrániť vaše zariadenia a heslá pred nebezpečnými aplikáciami, súbormi a webovým obsahom.

Filter SmartScreen v programe Microsoft Defender vás pomáha chrániť pri používaní našich služieb tým, že identifikuje hrozby pre vás, vaše zariadenie a heslá. Medzi tieto hrozby môžu patriť potenciálne nebezpečné aplikácie alebo webový obsah, ktorý filter SmartScreen v programe Microsoft Defender zisťuje pri kontrole navštívených webov, stiahnutých súborov a aplikácií, ktoré nainštalujete a spustíte. Pri kontrole webového obsahu a obsahu aplikácií zo strany služby Microsoft Defender SmartScreen sú spoločnosti Microsoft odoslané údaje o obsahu a vašom zariadení vrátane webovej adresy obsahu. Keď je potrebná ďalšia analýza na identifikáciu bezpečnostných hrozieb, spoločnosti Microsoft sa môžu odosielať informácie o podozrivej webovej lokalite alebo aplikácii – ako je napríklad zobrazený obsah, prehrávané zvuky a pamäť aplikácie. Tieto údaje sa použijú len na bezpečnostné účely pri zisťovaní, ochrane a reagovaní na bezpečnostné incidenty, krádež identity, podvod alebo iné škodlivé, podvodné alebo nepovolené aktivity. Ak Microsoft Defender SmartScreen zistí, že obsah je potenciálne nebezpečný, namiesto obsahu sa zobrazí varovanie. Filter SmartScreen v programe Microsoft Defender je možné zapnúť alebo vypnúť v nastaveniach.

Ak je to podporované, inteligentné riadenie aplikácií pomáha kontrolovať softvér, ktorý je nainštalovaný a spustený na vašom zariadení, aby zistil, či je škodlivý, potenciálne nežiaduce alebo predstavuje iné hrozby pre vás a vaše zariadenie. Na podporovanom zariadení sa inteligentné riadenie aplikácií spustí v režime vyhodnotenia a dáta, ktoré zhromažďujeme pre filter SmartScreen v programe Microsoft Defender, ako je názov súboru, hodnota hash obsahu súboru, umiestnenie po stiahnutí a digitálne certifikáty súboru, sa používajú na stanovenie toho, či je vaše zariadenie vhodným kandidátom na použitie inteligentného riadenia aplikácií pre ďalšiu ochranu zabezpečenia. Inteligentné riadenie aplikácií nie je povolené a počas skúšobného režimu nebude blokovať. Niektoré zariadenia nemusia byť vhodnými kandidátmi, pokiaľ by inteligentné riadenie aplikácií inak prekážalo a narušovalo iné zamýšľané a legitímne úlohy používateľa – napríklad vývojárov, ktorí používajú veľké množstvo nepodpísaných súborov. Ak ste vhodným kandidátom na inteligentné riadenie aplikácií, automaticky sa zapne a zaistí ďalšiu ochranu vášho zariadenia nad rámec filter SmartScreen v programe Microsoft Defender. V opačnom prípade inteligentné riadenie aplikácií nebude k dispozícii a trvalo vypnuté. Ak sa vaše zariadenie nepodporuje alebo nie je vhodným kandidátom na inteligentné riadenie aplikácií, bude vaše zariadenie aj naďalej chrániť filter SmartScreen v programe Microsoft Defender. Keď je inteligentné riadenie aplikácií povolené a identifikuje aplikáciu ako škodlivú, potenciálne nežiaducu alebo neznámu a nepodpísanú, pred otvorením, spustením alebo inštaláciou aplikácia vás zablokuje a upozorní vás. Ďalšie informácie o inteligentnom riadení aplikácií .

Pri kontrole súboru sú spoločnosti Microsoft odoslané dáta o tomto súbore, ako je názov súboru, hodnota hash obsahu súboru, umiestnenie, z ktorého bol súbor stiahnutý, a digitálne certifikáty súboru.

Inteligentné riadenie aplikácií je možné zapnúť alebo vypnúť v aplikácii Zabezpečenie Windows.

Microsoft Defender Antivirus. Microsoft Defender Antivirus hľadá malvér a ďalší nežiaduci softvér, potenciálne nechcené aplikácie a ďalší škodlivý obsah v zariadení. Microsoft Defender Antivirus sa zapína automaticky s cieľom pomôcť ochrániť zariadenie, ak ho aktívne nechráni žiadny iný antimalvérový softvér. Ak je Microsoft Defender Antivirus zapnutý, monitoruje stav zabezpečenia zariadenia. Keď je Microsoft Defender Antivirus zapnutý alebo spustený, pretože je povolená obmedzená pravidelná kontrola, automaticky odosiela spoločnosti Microsoft zostavy s údajmi o podozrivom malvéri a ďalšom nechcenom softvéri, potenciálne nechcených aplikáciách a ďalšom škodlivom obsahu, prípadne môže odosielať aj súbory so škodlivým obsahom, ako je napríklad malvér alebo neznáme súbory na ďalšiu kontrolu. Ak je pravdepodobné, že zostava môže obsahovať osobné údaje, neodošle sa automaticky a pred jej odoslaním systém zobrazí upozornenie. Microsoft Defender Antivirus si môžete nakonfigurovať tak, aby spoločnosti Microsoft neodosielal zostavy ani podozrivý malvér.

Reč, aktivácia hlasom, písanie rukou a písanie na klávesniciReč, aktivácia hlasom, písanie rukou a písanie na klávesnicimainspeechinkingtypingmodule
Súhrn

Reč. Spoločnosť Microsoft poskytuje funkciu rozpoznávania reči v zariadení, ako aj cloudové (online) technológie rozpoznávania reči.

Zapnutím nastavenia rozpoznávania reči online umožníte aplikáciám používať cloudové rozpoznávanie reči od spoločnosti Microsoft. Vo Windowse 10 navyše nastavenie rozpoznávania reči online umožňuje používať diktovanie vo Windowse.

Zapnutie reči počas nastavovania zariadenia HoloLens alebo inštalácie softvéru Windows Mixed Reality vám umožní používať váš hlas na zadávanie príkazov, diktovanie a prácu s aplikáciami. Povolia sa nastavenia rozpoznávania reči v zariadení aj online rozpoznávania reči. Keď sú obidve nastavenia povolené, zapnuté slúchadlá s mikrofónom pripojené k zariadeniu budú vždy počúvať váš hlasový vstup a budú odosielať vaše hlasové údaje do cloudovej technológie rozpoznávania reči spoločnosti Microsoft.

Ak používate cloudové technológie rozpoznávania reči od spoločnosti Microsoft, či už je to povolené nastavením rozpoznávania reči online, alebo keď komunikujete s HoloLens alebo hlasovým zadávaním, spoločnosť Microsoft zhromažďuje a používa vaše hlasové záznamy na poskytovanie služby rozpoznávania reči vytvorením prepisu textu hovorených slov v hlasových údajoch. Spoločnosť Microsoft nebude počúvať vaše hlasové záznamy bez vášho súhlasu. Ďalšie informácie o tom, ako spoločnosť Microsoft spravuje vaše hlasové údaje, nájdete v sekcii Technológie rozpoznávania reči.

Rozpoznávanie reči v zariadení môžete používať bez toho, aby ste odosielali svoje hlasové údaje spoločnosti Microsoft. Cloudové technológie rozpoznávania reči spoločnosti Microsoft však poskytujú v porovnaní s funkciou rozpoznávania reči v zariadení presnejšie rozpoznávanie. Keď je nastavenie online rozpoznávania reči vypnuté, rečové služby, ktoré nevyužívajú cloud a používajú iba rozpoznávanie—živého titulkovania v zariadení, Moderátora alebo hlasový prístup—budú naďalej fungovať a spoločnosť Microsoft nebude zhromažďovať žiadne hlasové údaje.

Online rozpoznávanie reči môžete kedykoľvek vypnúť. Tým zabránite všetkým aplikáciám, ktoré sa spoliehajú na nastavenie rozpoznávania reči online, odosielať hlasové údaje spoločnosti Microsoft. Ak používate HoloLens alebo náhlavnú súpravu pre zmiešanú realitu Windows Mixed Reality, môžete tiež kedykoľvek vypnúť rozpoznávanie reči v zariadení. Tým zabránite zariadeniu v počúvaní vášho hlasového vstupu. Ďalšie informácie o rozpoznávaní reči vo Windowse .

Aktivácia hlasom. Windows poskytuje podporované aplikácie so schopnosťou reagovať a konať na základe vyslovených kľúčových slov, ktoré sú špecifické pre danú aplikáciu. Umožňuje napríklad Cortane počúvať a reagovať na pozdrav „Cortana“.

Ak ste povolili aplikácii počúvať vyslovené kľúčové slová, Windows bude aktívne počúvať tieto kľúčové slová cez mikrofón. Po rozpoznaní kľúčového slova bude mať aplikácia prístup k nahrávke vášho hlasu, môže nahrávku spracovať, vykonať akciu a reagovať, napríklad vyslovenou odpoveďou. Aplikácia môže odoslať hlasovú nahrávku svojim vlastným službám v cloude, aby spracovali príkazy. Každá aplikácia by vás mala požiadať o povolenie na prístup k nahrávkam hlasu.

Okrem toho aktiváciu hlasom je možné povoliť, aj keď je zariadenie uzamknuté. Ak je aktivácia hlasom povolená, príslušná aplikácia bude stále cez mikrofón počúvať vyslovené kľúčové slová, aj keď zariadenie uzamknete, a môže sa aktivovať pre každého, kto hovorí v blízkosti zariadenia. Keď je zariadenie uzamknuté, aplikácia bude mať prístup k rovnakému súboru funkcií a informácií, ako keď je zariadenie odomknuté.

Aktiváciu hlasom môžete kedykoľvek vypnúť. Ďalšie informácie o aktivácii hlasom vo Windowse .

Dokonca aj po vypnutí aktivácie hlasom môžu niektoré počítačové aplikácie a služby tretích strán stále počúvať mikrofón a zhromažďovať váš hlasový vstup. Ďalšie informácie o počítačových aplikáciách tretích strán a o tom, ako môžu aj naďalej používať váš mikrofón, aj keď sú tieto nastavenia vypnuté .

Písanie hlasom. Vo Windowse 11 sa diktovanie aktualizovalo a premenovalo na písanie hlasom. Písanie hlasom môže používať online technológie rozpoznávania reči aj technológie založené na zariadení aj na zabezpečenie služby prepisu reči na text. Môžete sa tiež rozhodnúť prispievať zvukovým klipmi, aby ste zlepšili písanie hlasom. Ak sa rozhodnete neprispievať zvukovými klipmi, môžete písanie hlasom ďalej používať. Svoju voľbu môžete kedykoľvek zmeniť v nastavení písania hlasom. Spoločnosť Microsoft nebude počúvať vaše hlasové záznamy bez vášho súhlasu. Ďalšie informácie o spoločnosti Microsoft a vašich hlasových údajoch .

Hlasový prístup. Systém Windows umožňuje všetkým používateľom, vrátane osôb s postihnutím mobility, ovládať počítač a vytvárať text pomocou ich hlasu. Hlasový prístup napríklad podporuje scenáre, ako je otváranie a prepínanie medzi aplikáciami, prehliadanie webu a čítanie a vytváranie pošty. Hlasový prístup využíva moderné rozpoznávanie reči na zariadení na presné rozpoznávanie reči a podporuje sa bez pripojenia k internetu. Ďalšie informácie o hlasovom prístupe .

Prispôsobenie písania rukou a písania na klávesnici. Vami zadané a zapísané slová sú zhromažďované za účelom poskytovania osobného slovníka, uľahčenia zadávania a písania na vašom zariadení vďaka lepšiemu rozpoznávaniu znakov a tiež na účely našepkávania pri písaní alebo zadávaní.

Prispôsobenie písania rukou a písania na klávesnici môžete kedykoľvek vypnúť. Tým sa odstráni zoznam slov zákazníkov uložený na vašom zariadení. Ak ho znova zapnete, budete musieť znova vytvoriť vlastný zoznam slov. Ďalšie informácie o prispôsobení písania rukou a písania na klávesnici vo Windowse.

Nastavenia synchronizácie a zálohovaniaNastavenia synchronizácie a zálohovaniamainsyncsettingsmodule
Súhrn

Keď sa do Windowsu prihlásite pomocou svojho konto Microsoft alebo pracovného alebo školského konta, môže Windows ukladať vaše nastavenia, súbory a konfiguračné údaje zariadenia na serveroch Microsoftu. Windows bude používať iba uložené nastavenia, súbory a konfiguračné údaje zariadení, aby vám uľahčil migráciu prostredia na inom zariadení.

Túto funkciu môžete vypnúť a zabrániť Windowsu ukladať vaše nastavenia, súbory a konfiguračné údaje z nastavení Windowsu. Údaje, ktoré boli predtým zálohované vo vašom konte Microsoft, môžete odstrániť na stránke stránka Zariadenia s kontom Microsoft.

Ďalšie informácie o nastaveniach zálohovania a synchronizácie systému Windows.

Služby aktualizácieSlužby aktualizáciemainupdateservicesmodule
Súhrn

Aktualizačné služby pre Windows zahŕňajú služby Windows Update a Microsoft Update. Windows Update je služba, ktorá zabezpečuje aktualizáciu softvéru systému Windows a ďalšieho podporného softvéru, ako sú ovládače a firmvér dodaný výrobcom zariadenia. Microsoft Update je služba, ktorá poskytuje aktualizácie pre ďalší softvér od spoločnosti Microsoft, ako je napríklad Microsoft 365.

Služba Windows Update automaticky sťahuje aktualizácie softvéru systému Windows do zariadenia. Službu Windows Update môžete nakonfigurovať tak, aby sa uvedené aktualizácie inštalovali automaticky po ich sprístupnení (odporúčaná možnosť), alebo tak, aby vás Windows upozornil na reštartovanie nutné na dokončenie inštalácie aktualizácií. Aplikácie dostupné cez Microsoft Store sa automaticky aktualizujú cez Microsoft Store, ako je uvedené v časti Microsoft Store tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

Webové prehliadače – Staršia verzia Microsoft Edgeu a Internet ExplorerWebové prehliadače – Staršia verzia Microsoft Edgeu a Internet Explorermainwebbrowsersmodule
Súhrn

Táto časť sa vzťahuje na staršie verzie Microsoft Edgeu (verzia 44 a nižšie). Ďalšie informácie o starších verziách Microsoft Edgeu nájdete v časti Microsoft Edge v prehlásení o ochrane osobných údajov.

Microsoft Edge je predvolený webový prehliadač určený pre Windows. Internet Explorer, starší prehliadač od spoločnosti Microsoft, je tiež k dispozícii vo Windowse. Pri každom použití webového prehliadača na pripojenie k internetu sa údaje o zariadení („štandardné údaje o zariadení“) odošlú navštíveným webovým lokalitám a použitým online službám. Medzi štandardné údaje o zariadení patrí jeho IP adresa, typ a jazyk prehliadača, časy prístupu a adresy odkazujúcich webových lokalít. Uvedené údaje sa môžu zapísať na servery daných webových lokalít. Výber zapísaných údajov a spôsob ich použitia závisí od postupov na ochranu osobných údajov navštívených webových lokalít a služieb, ktoré používate. Okrem toho Microsoft Edge odosiela jedinečné ID prehliadača na niektoré webové lokality, aby sme mohli vytvoriť agregované údaje, ktoré sa používajú na zlepšenie funkcií a služieb prehliadača.

Okrem toho sa vo vašom zariadení ukladajú údaje o používaní prehliadača, ako sú história prehľadávania, údaje vo webových formulároch, dočasné internetové súbory a súbory cookie. Uvedené údaje môžete zo zariadenia odstrániť pomocou funkcie Odstrániť históriu prehľadávania.

Microsoft Edge umožňuje zachytiť a uložiť v zariadení obsah, ako napríklad:

 • Webová poznámka. Umožňuje rukou vytvárať písané a textové anotácie na navštívených webových stránkach, a vystrihnúť ich, uložiť alebo zdieľať.
 • Aktívne čítanie. Umožňuje vytvoriť a spravovať zoznamy odkazov vrátane webových lokalít a dokumentov.
 • Centrum. Umožňuje jednoducho spravovať zoznamy odkazov, obľúbené položky, stiahnuté súbory a históriu na jednom mieste.
 • Pripnutie webovej lokality na panel úloh. Umožňuje pripnúť vaše obľúbené webové lokality na panel úloh systému Windows. Webové lokality budú môcť zistiť, ktoré z ich webových stránok ste pripli, aby mohli poskytovať oznámenie, ktoré vás upozorní na niečo nové, čo by vás na webových lokalitách mohlo zaujímať.

Niektoré informácie o prehliadači spoločnosti Microsoft uložené v zariadení sa pri prihlásení s kontom Microsoft zosynchronizujú s ostatnými zariadeniami. V Internet Exploreri tieto informácie napríklad zahŕňajú históriu prehľadávania a obľúbené položky a v Microsoft Edgei zahŕňajú obľúbené položky, zoznamy odkazov a položky automatického vypĺňania formulárov (napríklad vaše meno, adresu a telefónne číslo.) a môžu zahŕňať údaje o rozšíreniach, ktoré ste nainštalovali. Ak si napríklad v Microsoft Edge synchronizujete zoznam odkazov na jednotlivých zariadeniach, kópia obsahu, ktorý ste sa rozhodli uložiť do zoznamu odkazov, sa pošle na každé synchronizované zariadenie, aby ste si ho neskôr mohli prečítať. Synchronizáciu v prehliadači Internet Explorer môžete zakázať po výbere položiek Štart > Nastavenie > Kontá > Synchronizácia nastavení. (Ďalšie informácie nájdete v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov v časti Nastavenia synchronizácie.) Synchronizáciu informácií z Microsoft Edgeu môžete zakázať vypnutím možnosti synchronizácie v jeho nastaveniach.

Microsoft Edge a Internet Explorer používajú hľadané reťazce a históriu prehľadávania na ponúknutie rýchlejších a relevantnejších výsledkov hľadania. Medzi tieto funkcie patria:

 • Návrhy vyhľadávania v Internet Exploreri sa automaticky odošlú informácie zadávané na paneli s adresou prehliadača predvolenému poskytovateľovi vyhľadávania (ako je napríklad Bing), aby sa pri zadávaní každého znaku odporučili vyhľadávania.
 • Návrhy vyhľadávania a lokalítv Microsoft Edgei sa automaticky odošlú informácie zadávané na paneli s adresou prehliadača do Bingu (aj keď máte vybratého iného predvoleného poskytovateľa vyhľadávania), aby sa pri zadávaní každého znaku odporučili vyhľadávania.

Tieto funkcie môžete kedykoľvek vypnúť. Prehliadače Microsoft Edge a Internet Explorer odosielajú hľadané reťazce, štandardné informácie o zariadení a polohu (ak máte zapnuté jej určovanie) predvolenému poskytovateľovi vyhľadávania, aby vám mohli poskytovať výsledky hľadania. Ak je predvoleným poskytovateľom vyhľadávania Bing, uvedené údaje použijeme tak, ako je popísané v časti Bing v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Cortana vám môže pomôcť pri surfovaní na webe v Microsoft Edge funkciami, ako je Spýtať sa Cortany. V nastaveniach Microsoft Edge môžete pomoc Cortany v prehliadači Microsoft Edge kedykoľvek vypnúť. Ďalšie informácie o spôsobe používania údajov Cortanou a o tom, ako ho riadiť, sa dozviete v časti Cortana v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Aplikácie pre WindowsAplikácie pre Windowsmainwindowsappsmodule
Súhrn

Windows obsahuje množstvo aplikácií od spoločnosti Microsoft a ďalšie sú k dispozícii v obchode Microsoft Store. Medzi niektoré z nich patria:

Aplikácia Mapy. Aplikácia Mapy ponúka služby založené na polohe a na spracovanie vyhľadávania v rámci aplikácie používa služby Bing. Keď má aplikácia Mapy prístup k vašej polohe a povolili ste vo Windowse služby založené polohe, pri použití znaku @ na spustenie vyhľadávania v podporovaných textových poliach v aplikáciách pre Windows služby Bing zhromažďujú text zadaný po znaku @, aby mohli poskytovať návrhy na základe polohy. Ďalšie informácie o týchto možnostiach podporovaných službou Bing nájdete v časti Bing v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov. Ak aplikácia Mapy využíva prístup k polohe, spoločnosť Microsoft môže zhromažďovať údaje o polohe s odstránenou možnosťou identifikácie zo zariadenia na zlepšenie služieb spoločnosti Microsoft, aj ak sa aplikácia práve nepoužíva. Prístup aplikácie Mapy k polohe môžete vypnúť vypnutím služby určenia polohy alebo vypnutím prístupu aplikácie k uvedenej službe.

Svoje obľúbené miesta a naposledy vyhľadané mapy môžete sledovať v aplikácii Mapy. Obľúbené miesta a história vyhľadávania sa zahrnú do návrhov vyhľadávania. Ak udelíte aplikácii Mapy prístup k fotoaparátu, budete môcť zachytiť polohu miesta, kde ste fotografovali - napríklad pri fotografii auta sa dozviete aj to, kde je vaše auto zaparkované. Svoju polohu môžete zdieľať aj s ostatnými používateľmi v kontaktoch. Ak ste prihlásení pomocou konta Microsoft, vaše obľúbené miesta, história vyhľadávania a niektoré nastavenia aplikácií sa budú synchronizovať v iných zariadeniach a službách. Ďalšie informácie nájdete v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov v časti Nastavenia synchronizácie a zálohovania.

Aplikácia Fotoaparát. Ak aplikácii Fotoaparát povolíte používanie polohy, údaje o polohe sa vložia do fotografií a videí zhotovených zariadením. Do fotografií a videí sa vložia aj ďalšie opisné údaje, ako sú je model fotoaparátu a dátum zhotovenia fotografie alebo videa. Ak sa ich rozhodnete zdieľať, všetky zakomponované údaje budú dostupné pre ľudí a služby, s ktorými ich zdieľate. Ak je povolený, prístup aplikácie Fotoaparát k polohe môžete vypnúť úplným vypnutím služby určenia polohy v ponuke Nastavení zariadenia alebo vypnutím prístupu aplikácie k uvedenej službe.

Keď je aplikácia Fotoaparát otvorená, zobrazuje obdĺžniky zistené vybratým fotoaparátom pre oblasti v obraze, ktoré sa potenciálne používajú na vylepšenie obrazu. Aplikácia Fotoaparát neuchováva žiadne údaje vylepšenia obrazu. Nastavenia prístupu k fotoaparátu môžete kedykoľvek zmeniť v ponuke Nastavenia aplikácie Fotoaparát alebo v ponuke Nastavenia systému Windows. Aplikácia Fotoaparát používa rôzne možnosti zariadenia, ako je napríklad poloha, kamera, mikrofón, video a knižnica obrázkov. Ďalšie informácie nájdete v Microsoft Store.

Aplikácia Fotografie. K dispozícii sú dve verzie aplikácie Fotografie. Aktualizovaná aplikácia Fotografie obsahuje funkcie, ako je integrácia iCloudu a zobrazenia lokálnych a cloudových priečinkov. Predchádzajúca staršia verzia aplikácie Fotografie obsahuje funkcie ako Editor videa, karta Ľudia a Albumy. Aktualizovanú aplikáciu Fotografie používate, ak sa v časti „O tejto aplikácii“ v nastaveniach aplikácie Fotografie zobrazuje, že aplikácia je „Aktualizovaná“ aplikácia Fotografie. V niektorých prípadoch môže mať používateľ vo svojom zariadení stiahnutú aktualizovanú aplikáciu Fotografie aj staršiu verziu aplikácie Fotografie.

Aktualizovaná aplikácia Fotografie vám pomáha usporiadať, zobraziť a zdieľať vaše fotky a videá. Aplikácia Fotografie napríklad ponúka rôzne spôsoby zoskupenia fotiek a videí podľa názvu, dátumu zhotovenia alebo dátumu zmeny a tiež v priečinkoch, v ktorých sú tieto súbory uložené, napríklad lokálne v zariadení alebo synchronizované s vašim zariadením z OneDrivu, iCloudu iných cloudových služieb. Aplikácia tiež umožňuje presúvať, kopírovať alebo nahrávať súbory do rôznych umiestnení na počítači alebo na OneDrive. Karta Všetky fotky zobrazuje miestne uložené alebo synchronizované fotky a videá podľa dátumu zhotovenia. Karta Obľúbené vám umožňuje zobraziť fotky a videá, ktoré ste v minulosti olajkovali alebo umiestnili medzi obľúbené. Karta Zložky umožňuje zobrazovať fotky alebo videá podľa ich umiestnenia v úložisku. K dispozícii sú aj karty, na ktorých môžete zobraziť svoje fotky a videá z dostupných cloudových služieb (ako je OneDrive a ďalšie služby tretích strán), ktoré ste synchronizovali so svojím zariadením.

Staršia verzia aplikácie Fotografie vám tiež pomáha usporiadať, zobraziť a zdieľať vaše fotky a videá. Ak však používate staršiu verziu aplikácie Fotografie, môžu sa zobraziť ďalšie funkcie, ktoré nie sú dostupné v novšej verzii aplikácie Fotografie, vrátane funkcií Kolekcia, Albumy, Editor videa a nastavenia Ľudia. Na karte Kolekcia sú fotografie a videá zobrazené podľa dátumu zhotovenia. Karta Album umožňuje používateľom usporiadať fotografie a video podľa polohy a bežných značiek. Editor videa umožňuje upravovať, vytvárať a zdieľať videá.

Nastavenie Ľudia je možné povoliť na stránke Nastavenia v staršej verzii aplikácie Fotografie a na karte Ľudia v aplikácii. Ak je povolené, staršia verzia aplikácie Fotografie bude používať technológie na detekciu a rozpoznávanie tváre na usporiadanie fotiek a videí do skupín. Funkcia zoskupovania dokáže rozpoznať tváre na fotografii alebo videu a určiť, či sú vizuálne podobné tváram v iných fotografiách a videách v lokálnej kolekcii fotografií. Môžete priradiť zoskupenie podľa tváre ku kontaktu v aplikácii Ľudia.

Ak je táto možnosť povolená v staršej verzii aplikácie Fotografie, budú vaše zoskupenia vo vašom zariadení uložené, kým sa rozhodnete zoskupenie alebo fotky alebo videá zachovať. Ak je zapnuté nastavenie Ľudia, zobrazí sa výzva, aby ste staršej verzii aplikácie Fotografie povolili zoskupovanie podľa tvárí po 3 rokoch od poslednej interakcie so staršou verziou aplikácie Fotografie. Kedykoľvek môžete prejsť na stránku s nastaveniami v staršej verzii aplikácie Fotografie a zapnúť alebo vypnúť nastavenie Ľudia. Vypnutím tejto funkcie zo staršej verzie aplikácie Fotografie odstránia údaje o zoskupovaní tvárí, ale neodstránia sa fotky ani videá. Ďalšie informácie o staršej verzii aplikácie Fotografie a zoskupovaní tvárí.

Ak sa rozhodnete zdieľať fotku alebo video pomocou aplikácie Fotografie alebo staršej verzie aplikácie Fotografie, budú všetky vložené údaje (napríklad poloha, model fotoaparátu a dátum) prístupné ľuďom a službám, s ktorými zdieľate fotku alebo video.

Aplikácia Ľudia. Aplikácia Ľudia umožňuje prezerať si a pracovať so všetkými kontaktmi na jednom mieste. Ak pridáte konto do aplikácie Ľudia, kontakty z vášho konta sa automaticky pridajú do aplikácie Ľudia. K aplikácii Ľudia môžete pridať ďalšie kontá vrátane kont na sociálnych sieťach (ako je Facebook a Twitter) a e-mailových kont. Po pridaní konta vás budeme informovať, ktoré údaje aplikácia Ľudia dokáže importovať alebo synchronizovať s konkrétnou službou, a umožníme vám vybrať si, čo chcete pridať. Iné nainštalované aplikácie môžu takisto synchronizovať údaje s aplikáciou Ľudia vrátane dopĺňania údajov do existujúcich kontaktov. Pri zobrazení kontaktu v aplikácii Ľudia sa načítajú a zobrazia informácie o vašej poslednej interakcii s kontaktom (napríklad e-maily, udalosti z kalendára a údaje z aplikácií, s ktorými sa aplikácia Ľudia synchronizuje). Konto z aplikácie Ľudia môžete kedykoľvek odobrať.

Aplikácia Pošta a Kalendár. Aplikácia Pošta a Kalendár vám umožňuje pripojiť všetky e-maily, kalendáre a súbory vrátane obsahu od poskytovateľov e-mailu a ukladacieho priestoru súborov tretej strany na jednom mieste. Aplikácia poskytuje služby na základe polohy, napríklad informácie o počasí v kalendári, ale používanie polohy aplikáciou môžete vypnúť. Po pridaní konta do aplikácie Pošta a Kalendár sa vaše e-maily, položky kalendára, súbory, kontakty a iné nastavenia z vášho konta automaticky zosynchronizujú s vaším zariadením a so servermi spoločnosti Microsoft. Konto môžete kedykoľvek odstrániť alebo môžete zmeniť údaje zosynchronizované s kontom. Pri konfigurácii konta je potrebné poskytnúť aplikácii prihlasovacie údaje konta (napríklad meno používateľa a heslo), ktoré sa cez internet odošlú na server poskytovateľa tretej strany. Aplikácia sa na nakonfigurovanie konta najskôr pokúsi použiť zabezpečené pripojenie cez protokol SSL, no ak ho váš poskytovateľ nepodporuje, uvedené informácie pošle nešifrované. Ak pridávate konto poskytnuté organizáciou (napríklad e-mailovú adresu spoločnosti), vlastník domény organizácie môže uplatniť určité zásady a kontrolu (napríklad viacfaktorové overovanie alebo možnosť diaľkového odstránenia údajov z vášho zariadenia), ktoré môžu ovplyvniť vašu prácu s aplikáciou. Táto aplikácia používa funkcie vášho zariadenia, ako je napríklad poloha, fotoaparát. Ďalšie informácie nájdete v Microsoft Store.

Aplikácia Správy od operátora Windowsu (predtým Výmena správ). Aplikácia Správy od operátora Windowsu prijíma a zobrazuje SMS správy súvisiace s kontom od mobilného operátora týkajúce sa vášho dátového balíka (napríklad fakturácie a dátových limitov) v počítači alebo zariadení. Tieto správy sa ukladajú lokálne vo vašom zariadení. Zo svojho zariadenia môžete tiež pristupovať k týmto správam, zobrazovať ich a odstraňovať. Táto aplikácia používa funkcie vášho zariadenia, ako napríklad Kontakty. Ďalšie informácie nájdete v Microsoft Store vo Windowse.

Aplikácie Hodiny je vaším centrom na spravovanie času a sústredenie sa na Windows. Keď sa používatelia prihlásia svojím kontom Microsoft, môžu povoliť Microsoft To Do, čo je cloudové pripojenie. Keď používateľ zapne reláciu sústredenej práce, údaje relácie sa uložia lokálne a používateľ ich môže vymazať prechodom na stránku nastavení hodín. Relácie sústredenej práce navyše podporujú pripojenie ku kontám Spotify na počúvanie okolitého zvuku, aby sa používatelia mohli sústrediť. Ďalšie informácie nájdete v Microsoft Store.

Microsoft Zápisník je aplikácia pre Windows špeciálne navrhnutá pre dotykové zariadenia s podporou pera, ako sú tablety a zariadenia typu 2 v 1. Používateľom poskytuje bezplatné možnosti zapisovania osobných poznámok. Aplikácia využíva umelú inteligenciu (AI) a strojové učenie na lepšie rozpoznávanie rukopisu, ktorý spracováva údaje lokálne vo vašom zariadení. Po pripojení k Microsoft 365 (vyžaduje sa predplatné) môžu používatelia bez problémov získať prístup ku kalendáru a kontaktom M365 v aplikácii. Všetok obsah vytvorený používateľom sa automaticky uloží v predvolenom ukladacom umiestnení v knižnici dokumentov, aby sa naň v budúcnosti mohli použiť. Denník umožňuje prístup do knižnice fotografií a fotoaparátu a mikrofónu zariadenia, aby ste ich mohli pridať do zošita. Ďalšie informácie o aplikácii Denník nájdete vtu alebo navštívte Microsoft Store.

Aplikácia Mobilné balíky vám pomôže jednoducho sa dostať do režimu online a na viacerých miestach v zariadeniach Windows 10 PC a 11 LTE. Po zaregistrovaní dátového balíku na vašom zariadení sa vytvorí spojenie s mobilným operátorom, ktoré vám umožní dokončiť nákupy prostredníctvom online portálu mobilného operátora. Na používanie tejto aplikácie budete potrebovať podporovanú SIM kartu. Aplikácia Mobilný balík bude používať vaše IMEI, IMSI, EID, ICCID a country (hrubá poloha určená identifikátorom mobilnej siete alebo spätnou IP adresou Wi-Fi) na určenie mobilných operátorov, ktorí sú k dispozícii vo vašej oblasti. Mobilný operátor môže odosielať oznámenia používateľom prostredníctvom aplikácie Mobilné balíky. Táto aplikácia používa funkcie vášho zariadenia, ako je napríklad fotoaparát a mikrofón. Ďalšie informácie nájdete v Microsoft Store.

Microsoft PC Manager je k dispozícii vo vybraných oblastiach a je počítačový nástroj zameraný na zvýšenie výkonu počítača. Na základe vašej žiadosti správca PC skontroluje vaše zariadenie a umožní vám odstrániť nepotrebné alebo dočasné dokumenty, optimalizovať vyrovnávaciu pamäť, zastaviť alebo obnoviť neoprávnené zmeny alebo používať iné funkcie, ako je kontrola stavu, zlepšenie jedným kliknutím, čistenie úložiska, správa súborov a automaticky otváraných automaticky otváraných okna a ochrana predvolených nastavení.

Program PC Manager bude blokovať vyskakovacie okná na základe pravidiel blokovania reklamy a vami vybraných okien prostredníctvom vlastného blokovania. Ak súhlasíte s tým, že sa pripojíte k Plánu spravovania vyskakovacích okien aplikácie Microsoft PC Manager, po zablokovaní automaticky otváraných okien prostredníctvom vlastného bloku nám môžete pomôcť optimalizovať funkciu správy automaticky otváraných okien aplikácie Microsoft PC Manager tak, že zhotovíte snímky obrazovky kontextového okna a odošlete ich spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft nezhromažďuje iné informácie ako snímky obrazovky, názov Windowsu a triedu Windowsu. Odoslané snímky obrazovky sa uchovávajú len na krátky čas a pravidelne sa odstraňujú. Predvoľby kontextového plánu môžete kedykoľvek spravovať v nastaveniach správcu PC. Funkcia spätnej väzby v správcovi PC môže tiež spracovať osobné údaje, ak ich zahrniete do pripomienok, ktoré poskytnete spoločnosti Microsoft. Pripomienky od používateľov sa po spracovaní pravidelne odstraňujú. Ďalšie informácie nájdete v Microsoft Store.

Nástroj na vystrihovanie je užitočná pomôcka vo Windowse, ktorá používa váš mikrofón a knižnicu obrázkov na zaznamenávanie a ukladanie snímok obrazovky a záznamov obrazovky. Nástroj na vystrihovanie obsahuje funkciu Textová akcia, ktorá používa vstavanú podporu optického rozpoznávania znakov (OCR). Text môžete vybrať a kopírovať priamo z obrázkov pomocou OCR. Okrem toho môžete použiť funkciu Textová akcia na redigovanie citlivých informácií zo zaznamenaného textu. Položky integrácie schránky skopírované z Nástroj na vystrihovanie sa tiež skopírujú do schránky. Ak povolíte históriu schránky vo všetkých zariadeniach, skopírovaný obsah sa dá bez problémov použiť v rôznych zariadeniach. Používatelia môžu spravovať svoje predvoľby schránky a vystrihovania prostredníctvom nastavení Windowsu. Ďalšie informácie nájdete v Microsoft Store.

Aplikácia Záznam zvuku je všestranný nástroj určený na nahrávanie zvuku cez mikrofón v rôznych scenároch. Počas nahrávania môžete označiť kľúčové momenty a neskôr jednoducho vyhľadať dôležité sekcie. Môžete tiež podľa potreby orezať, upraviť úrovne hlasitosti alebo použiť iné úpravy a prehrávať nahrávky. Vaše nahrávky sa automaticky uložia do priečinka Dokumenty, aby ste k nim mali jednoduchý prístup, a nahratý zvuk môžete zdieľať s priateľmi a rodinou. Ďalšie informácie nájdete v Microsoft Store.

Microsoft Clipchamp je videoeditor navrhnutý tak, aby vytváranie videa bolo jednoduché. Umožňuje používateľom kombinovať videá, obrázky a zvukové súbory, ako aj pridávať text a efekty a potom uložiť dokončené video do svojho zariadenia alebo ukladať videá do svojho osobného OneDrivu prostredníctvom svojho konta Microsoft. Používatelia môžu tiež pridávať videá z fotobanky a skladovať hudbu alebo zvukové efekty, nálepky, grafické prvky, pozadia a ďalšie. Používatelia sa môžu rozhodnúť povoliť aplikácii Clipchamp prístup ku kamere a mikrofónu, aby mohli nahrávať videá priamo zo svojho zariadenia. Clipchamp zhromažďuje vašu nepresnú polohu, aby vám poskytol lepšie možnosti, napríklad jazyk, ktorý sa vám má zobraziť. Používatelia môžu získať prístup k aplikácii Clipchamp s osobným alebo rodinným kontom Microsoft prostredníctvom aplikácie Clipchamp pre Windows 10 alebo Windows 11 a v prehliadači Edge alebo Chrome na lokalite https://app.clipchamp.com.

Prehrávač médií je predvolený vstavaný prehrávač multimediálnych (zvukových a obrazových) súborov. Keď sa rozhodnete otvoriť multimediálny súbor, Prehrávač médií prečíta jeho obsah. Keď otvoríte Prehrávač médií, prečíta obsah priečinkov knižnice hudby a knižnice videí, aby vyplnil vlastné stránky knižnice hudby a knižnice videí v rámci Prehrávača médií, aby ste mohli usporiadať, zobraziť a prehrávať multimediálny obsah.

Na obohatenie vášho zážitku z prehrávania hudby sa Prehrávač médií automaticky pokúsi zobraziť obrázok interpreta a obal albumu pre obsah, ktorý prehrávate, a obsah v knižnici hudby. Na poskytnutie týchto informácií Prehrávač médií odošle spoločnosti Microsoft žiadosť o informácie so štandardnými informáciami o zariadení, je ako napríklad IP adresa zariadenia, verzia softvéru zariadenia, miestne a jazykové nastavenia a identifikátor obsahu. V prípade potreby je možné túto funkciu vypnúť na stránke nastavení aplikácie.

Filmy a TV programy.Aplikácia Microsoft Filmy a TV programy umožňuje si požičať alebo kúpiť filmy a TV seriály a prehrávať ich vo vašom zariadení.

S cieľom pomôcť vám objavovať obsah, ktorý vás môže zaujímať, aplikácia Filmy a TV programy bude zhromažďovať údaje o tom, aké filmy a televízne seriály sledujete, vrátane dĺžky prehrávania a hodnotení, ktoré dáte.

Aplikácie Filmy a TV programy tiež umožňuje zobrazovať a prehrávať lokálne videosúbory uložené v počítači. Na to potrebuje prístup do knižnice videí vo vašom zariadení.

Prehrávač Windows Media Player (staršia verzia). Prehrávač Windows Media Player (staršia verzia) slúži na prehrávanie CD diskov a iného digitálneho obsahu (napríklad obrazových a zvukových súborov), kopírovanie a konvertovanie CD diskov a spravovanie knižnice médií. Windows Media Player (sta verzia) zobrazuje informácie o médiu, ako napríklad názov albumu, názvy skladieb, obal albumu, interpreta a skladateľa, aby počas prehrávania obsahu v knižnici obohatil vaše možnosti. Na rozšírenie informácií o médiách odošle prehrávač Windows Media Player (staršia verzia) požiadavku spoločnosti Microsoft, ktorá obsahuje štandardné informácie o počítači, identifikátor mediálneho obsahu informácie o médiách, ktoré sú už obsiahnuté v knižnici prehrávača Windows Media Player (staršia verzia) (vrátane informácií, ktoré ste mohli upraviť alebo zadať), aby spoločnosť Microsoft rozpoznala skladbu a vrátila dodatočné informácie, ktoré sú k dispozícii.

Windows Media Player (staršia verzia) tiež umožňuje prehrávať obsah, ktorý sa k vám streamuje cez sieť. Na poskytnutie tejto služby je potrebné, aby prehrávač Windows Media Player (staršia verzia) komunikoval so serverom streamovania mediálnych údajov. Tieto servery zvyčajne nepatria poskytovateľom obsahu zo spoločnosti Microsoft. Počas prehrávania streamovaných médií prehrávač Windows Media Player (staršia verzia) odošle záznam serveru streamovania mediálnych údajov alebo iným webovým serverom, ak si to server streamovania mediálnych údajov vyžiada. Záznam obsahuje napríklad takéto údaje: čas pripojenia, IP adresu, verziu operačného systému, verziu prehrávača Windows Media Player (staršia verzia), identifikačné číslo prehrávača (ID prehrávača), dátum a protokol. Windows Media Player (staršia verzia) sa predvolene nastaví na odosielanie ID prehrávača, ktoré sa bude pri každej relácii líšiť, aby tak ochránil vaše osobné údaje.

Windows HelloWindows Hellomainwindowshellomodule
Súhrn

Funkcia Windows Hello ponúka okamžitý prístup k zariadeniam pomocou biometrického overenia. Ak ju zapnete, funkcia Windows Hello použije na identifikáciu vašu tvár, odtlačok prsta alebo zreničku na základe jedinečného súboru vlastností získaných zo snímky a uložených v zariadení ako šablóna – neukladá však skutočnú snímku vašej tváre, odtlačku prsta ani šošovky. Údaje biometrického overenia použité pri prihlasovaní neopustia zariadenie. Údaje biometrického overenia zostanú vo vašom zariadení, kým ich neodstránite. Po výraznom období nečinnosti Windows Hello sa však zobrazí výzva na potvrdenie, že chcete naďalej ukladať údaje biometrického ovedenia. Údaje biometrického overenia môžete vymazať v Nastaveniach. Získajte ďalšie informácie o téme Windows Hello.

Windows SearchWindows Searchmainwindowssearchmodule
Súhrn

Funkcia Windows Search umožňuje vyhľadávať vo vlastných položkách a na webe z jedného miesta. Ak sa pomocou funkcie Windows Search rozhodnete prehľadávať vlastné položky, ponúkne vám výsledky pre položky vo OneDrive, OneDrive for Business, ak je zapnutý, u iných poskytovateľov cloudových ukladacích priestorov v rozsahu podporovanom týmito poskytovateľmi tretích strán, ako aj v zariadení. Ak sa rozhodnete vyhľadávať na webe cez Windows Search alebo získať návrhy hľadania so službou Windows Search alebo Cortanou, pri zobrazení výsledkov vyhľadávania sa použije Bing a vyhľadávací dotaz použijeme tak, ako je uvedené v časti Bing v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov. Ďalšie informácie o vyhľadávaní vo Windowse .

Zábava a súvisiace službyZábava a súvisiace službymainentertainmentmodule
Súhrn

Zábava a súvisiace služby využívajú bohaté spektrum možností a umožňujú prístup k širokej škále obsahu, aplikácií a hier.

XboxXboxmainxboxmodule
Súhrn
Microsoft StoreMicrosoft Storemainwindowsstoremodule
Súhrn
Microsoft StartMicrosoft Startmainmainmodule
Súhrn
SilverlightSilverlightmainsilverlightmodule
Súhrn
Windows Mixed RealityWindows Mixed Realitymainwindowsmixedrealitymodule
Súhrn
maineuropeanprivacymodule,mainsecurityofpersonaldatamodule,mainwherewestoreandprocessdatamodule,mainourretentionofpersonaldatamodule,maincaliforniaconsumerprivacyactmodule,mainartificialintelligencemodule,mainadvertisingmodule,mainspeechrecognitionmodule,mainpreviewreleasesmodule,mainchangestothisprivacystatementmodule,mainhowtocontactusmodule mainenterpriseservicesmodule,mainenterprisedevsoftwareappsmodule mainofficeservicesmodule,mainmsfamilymodule,mainteamsmodule,mainonedrivemodule,mainoutlookmodule,mainskypemodule,mainsurfacemodule,mainsurfaceduomodule,mainlinkedinmodule mainbingmodule,maincortanamodule,mainmsedgemodule,mainMicrosoftTranslatormodule,mainswiftkeymodule mainactivationmodule,mainactivityhistorymodule,mainadvertisingidmodule,maindiagnosticsmodule,mainfeedbackhubmodule,maingethelpmodule,mainlivecaptionsmodule,mainlocationservicesmotionsensingmodule,mainnarratormodule,mainsecurityandsafetyfeaturesmodule, mainspeechinkingtypingmodule, mainsyncsettingsmodule,mainupdateservicesmodule,mainwebbrowsersmodule,mainwi-fisensemodule,mainwindowsappsmodule,mainwindowshellomodule,mainyourphonemodule,mainwindowssearchmodule mainxboxmodule,mainwindowsstoremodule,mainmainmodule,mainsilverlightmodule,mainwindowsmixedrealitymodule
mainenterprisedeveloperproductsmodule
Súbory „cookie“

Väčšina lokalít spoločnosti Microsoft používa súbory „cookie“, malé textové súbory umiestnené vo vašom zariadení, ktoré webové servery používané v doméne, ktorá ich umiestnila, môžu neskôr načítať. Súbory „cookie“ používame na uloženie vašich preferencií a nastavení, na pomoc s prihlásením, poskytnutie prispôsobených reklám a na analyzovanie činností a operácií na lokalitách. Ďalšie informácie nájdete v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov v časti Súbory cookie a podobné technológie.

Rámec ochrany osobných údajov medzi EÚ a USA, rozšírenie pre Spojené kráľovstvo a rámec medzi Švajčiarskom a USA

Spoločnosť Microsoft je v súlade s rámcom ochrany osobných údajov medzi EÚ a USA, rozšírením pre Spojené kráľovstvo a rámcom medzi Švajčiarskom a USA. Ďalšie informácie nájdete v časti Kde ukladáme a spracovávame osobné údaje a navštívte webovú lokalitu rámca ochrany osobných údajov ministerstva obchodu USA.

Kontaktujte nás

Ak máte obavy týkajúce sa ochrany osobných údajov, sťažnosť alebo otázku na riaditeľa oddelenia ochrany osobných údajov spoločnosti Microsoft alebo na osobu zodpovednú za ochranu údajov v EÚ, kontaktujte nás prostredníctvom nášho webového formulára. Ďalšie informácie o kontaktovaní spoločnosti Microsoft vrátane adresy spoločnosti Microsoft Ireland Operations Limited nájdete v časti Ako nás môžete kontaktovať v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.