Nastavenia online zabezpečenia a ochrany osobných údajov pre rodičov a deti v konzole Xbox One

Konzola Xbox One poskytuje možnosti kontroly a nastavenia primerané veku, ktoré môžete nastaviť podľa potrieb svojej rodiny. Tieto nastavenia sú dostupné buď z lokality Xbox.com, alebo z konzoly Xbox One. Z konzoly však možno meniť len nastavenia obsahu a aplikácií.

Z lokality Xbox.com

Zmena nastavení ochrany osobných údajov a zabezpečenia pre vás aj vaše dieťa

 1. Na lokalite Xbox.com sa prihláste do konta Microsoft dospelej osoby.
 2. Ak ste zabudli heslo alebo adresu svojho e-mailového konta, pozrite si tému Riešenie straty konta alebo Riešenie straty hesla.

 3. V časti My Xboxvyberte položku Profil.
 4. Vyberte položku Nastavenie ochrany osobných údajov alebo Online zabezpečenie v Xboxe One.
 5. Keďže charakter týchto nastavení vyžaduje, aby boli zabezpečené, môže sa zobraziť výzva na zadanie bezpečnostného kódu. Ten odošleme na druhé telefónne číslo alebo druhú e-mailovú adresu, ktorú ste predtým uložili do svojho konta.

 6. Vyberte konto, na ktoré sa chcete pozrieť.
 7. Pozrite si, aké nastavenia sú aktuálne vybraté, a aktualizujte tie, ktoré chcete zmeniť.
 8. Zmeny na každej karte najskôr uložte, až potom prejdite na ďalšiu kartu.

Z konzoly Xbox One

Zmena nastavení ochrany osobných údajov a zabezpečenia pre vás aj vaše dieťa

 1. Prihláste sa do konzoly Xbox. (Ak meníte nastavenia pre dieťa, prihláste sa pomocou konta dospelej osoby.)
 2. Posúvaním doľava prejdite na obrazovku Domov a otvorte sprievodcu.
 3. Vyberte položku Nastavenia > Všetky nastavenia.
 4. Ak ide o vaše konto:

  1. V časti Ochrana osobných údajov a zabezpečenie onlinevyberte položku Ochrana osobných údajov v službe Xbox Live.
  2. Vyberte predvolené nastavenia alebo nastavenia prispôsobte výberom položky Zobraziť podrobnosti a prispôsobiť.

  Ak ide o konto dieťaťa:

  1. V časti Kontovyberte položku Rodina.
  2. Zadajte heslo alebo prístupové heslo a vyberte konto, ktoré chcete aktualizovať.
  3. Vyberte položku Ochrana osobných údajov a zabezpečenie onlinea potom vyberte predvolené nastavenia alebo nastavenia prispôsobte výberom položky Zobraziť podrobnosti a prispôsobiť.

Spravovanie nastavení ochrany osobných údajov v aplikáciách

Každá aplikácia stiahnutá z Microsoft Storu si vyžaduje povolenie na prístup k údajom z vašej konzoly.

 1. V konzole Xbox One vyberte položky Nastavenia > Ochrana osobných údajov a zabezpečenie online > Ochrana osobných údajov v aplikáciách.
 2. Začiarknutím políčok v zozname vyberte, čo chcete povoliť.

Ak ste prihlásení s detským kontom, váš rodič sa bude musieť prihlásiť a poskytnúť aplikáciám povolenie na prístup k vašim údajom.

 1. Prihláste sa s kontom dospelej osoby.
 2. Prejdite na položku Nastavenia > Rodina.
 3. Vyberte detské konto, ktoré chcete spravovať, a prejdite na položky Ochrana osobných údajov a zabezpečenie online > Ochrana osobných údajov v aplikáciách, kde môžete udeliť povolenie.

Poznámka

 • Ak je prihlásených viacero hráčov, aplikácie majú prístup len k údajom, na ktoré majú povolenia všetci.
 • Keď dáte aplikáciám povolenie v konzole, uloží sa len v danej konzole. Ak používate viacero konzol, dajte aplikáciám povolenie vo všetkých konzolách.

Konkrétne informácie o zmene nastavení ochrany osobných údajov pre fotoaparát, polohu a reč v konzole Xbox One nájdete v témach:

Ak máte problémy so zmenou nastavenia online zabezpečenia alebo ochrany osobných údajov, pozrite si tému Riešenie problémov s nastavením online zabezpečenia a ochrany osobných údajov v konzole Xbox One.