Vyhlásenie spoločnosti Microsoft o ochrane osobných údajov

Posledná aktualizácia: Jún 2017 Čo je nové?

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás dôležitá. V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov vysvetľujeme, ktoré osobné údaje zhromažďujeme a ako ich používame. Radi by sme vás vyzvali, aby ste si prečítali nižšie uvedený prehľad, a ak sa chcete dozvedieť viac podrobností o určitej téme, kliknite na tlačidlo „Ďalšie informácie“.

Nižšie uvedené podrobnosti o produkte ponúkajú dodatočné informácie relevantné pre konkrétne produkty spoločnosti Microsoft. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na produkty spoločnosti Microsoft uvedené nižšie, ako aj na ďalšie produkty spoločnosti Microsoft, v ktorých sa zobrazuje toto vyhlásenie. Odkazy na produkty spoločnosti Microsoft vo vyhlásení zahŕňajú služby, webové lokality, aplikácie, softvér a zariadenia spoločnosti Microsoft.


Nami zhromažďované osobné údajeNami zhromažďované osobné údajemainpersonaldatawecollect
Súhrn
Celý text

Spoločnosť Microsoft zhromažďuje údaje s cieľom účinne pracovať a ponúkať vám čo najlepšie produkty. Niektoré z uvedených údajov nám poskytujete priamo, napríklad pri vytváraní konta Microsoft, odosielaní žiadosti Bingu, hlasovým príkazom Cortane, nahratím dokumentu na OneDrive, zakúpením predplatného MSDN, registráciou v Office 365 alebo keď sa na nás obrátite so žiadosťou o podporu. Iné získavame zaznamenaním spôsobu interakcie s našimi produktmi, napríklad pri používaní technológií, ako sú súbory cookie, a pri prijatí hlásení o chybách alebo údajov o používaní zo softvéru vo vašom zariadení.

Údaje získavame aj od tretích strán. Údaje získané od tretích strán chránime postupmi, ktoré sú opísané v tomto vyhlásení, a dodržiavame akékoľvek ďalšie obmedzenia, ktoré stanovuje zdroj údajov. Zdroje tretích strán sa v priebehu času menia, ale zahŕňajú:

 • údajových maklérov, od ktorých sme kúpili demografické údaje na doplnenie údajov, ktoré zbierame,
 • sociálne siete v prípade, že produktu od spoločnosti Microsoft udelíte povolenie na prístup k vašim údajom aspoň na jednej sieti,
 • poskytovateľov služieb, ktorí nám pomáhajú na základe IP adresy určiť všeobecné údaje o polohe, aby sme vám podľa nej mohli prispôsobiť niektoré produkty,
 • partnerov, s ktorými ponúkame služby so spoločnou značkou alebo sa zapájame do spoločných obchodných aktivít, a
 • verejne dostupné zdroje, ako napríklad otvorené vládne databázy alebo iné verejné údaje.

Pri údajoch, ktoré zhromažďujeme, máte možnosť výberu. Žiadosť o poskytnutie osobných údajov môžete odmietnuť. Ak sa rozhodnete neposkytnúť informácie potrebné na poskytovanie produktu alebo funkcie, možno nebudete môcť daný produkt alebo funkciu využívať.

Zhromažďované údaje závisia od produktov a funkcií, ktoré používate, vrátane nasledujúcich:

Meno a kontaktné údaje. Zhromažďujeme krstné meno a priezvisko, e-mailovú adresu, poštovú adresu, telefónne číslo a podobné kontaktné údaje.

Poverenia. Zhromažďujeme heslá, nápovedy k heslám a podobné informácie bezpečnostného charakteru používané pri overovaní a prístupe ku kontu.

Demografické údaje. Zhromažďujeme o vás také údaje, ako sú vek, pohlavie, krajina a uprednostňovaný jazyk.

Údaje o platbe. Ak si niečo kupujete, zhromažďujeme údaje potrebné na spracovanie platby, ako je číslo platobného nástroja (napríklad číslo kreditnej karty) a bezpečnostný kód priradený k platobnému nástroju.

Údaje o zariadení a používaní. Zhromažďujeme údaje o vašom zariadení a interakcii používateľa a jeho zariadenia so spoločnosťou Microsoft a s našimi produktmi. Zhromažďujeme napríklad:

 • Údaje o využívaní produktov. Zhromažďujeme údaje o funkciách, ktoré používate, o položkách, ktoré si zakúpite, a o webových stránkach, ktoré navštívite. Medzi takéto údaje patria vyhľadávacie dotazy, ktoré zadáte hlasom alebo napíšete, alebo príkazy určené službám Bing, Cortana alebo chatovacím robotom.
 • Údaje o zariadení, pripojiteľnosti a konfigurácii. Zhromažďujeme údaje o vašom zariadení a o sieti, pomocou ktorej sa pripájate k našim produktom. Patria sem údaje o operačných systémoch a ďalšom softvéri, ktorý je nainštalovaný vo vašom zariadení, vrátane produktových kódov. Patria sem aj IP adresy, identifikácia zariadenia (napríklad číslo IMEI na telefónoch), regionálne a jazykové nastavenia.
 • Hlásenia o chybách a údaje o výkone. Zhromažďujeme údaje o výkone produktov a problémoch, s ktorými ste sa pri nich mohli stretnúť. Tieto údaje nám pomáhajú diagnostikovať problémy s produktmi, ktoré používate, zlepšiť naše produkty a ponúknuť riešenia. V závislosti od produktu a nastavení môžu hlásenia o chybách obsahovať údaje, ako napríklad typ alebo závažnosť problému, informácie o softvéri alebo hardvéri súvisiacom s chybou, obsahu súborov používaných v čase vzniku chyby a údaje o inom softvéri v zariadení.
 • Údaje o podpore. Keď požiadate Microsoft o podporu, zhromaždíme údaje o vás a vašom hardvéri a softvéri, ako aj iné informácie súvisiace s daným prípadom poskytnutia technickej podpory. Takéto údaje zahŕňajú kontaktné alebo overovacie údaje, obsah konverzácií a inej komunikácie s technickou podporou spoločnosti Microsoft, údaje o stave zariadenia a aplikácie v čase výskytu chyby a počas diagnostiky a systémové údaje a údaje databázy Registry o inštalácii softvéru a konfigurácii hardvéru.

Záujmy a obľúbené položky. Zhromažďujeme údaje o vašich záujmoch a obľúbených položkách, ako sú tímy, ktoré sledujete v športových aplikáciách, akcie, ktoré sledujete v aplikáciách zameraných na financie, alebo obľúbené mestá, ktoré ste si pridali do aplikácie s predpoveďou počasia. Okrem tých, ktoré výslovne uvediete sami, sa záujmy a obľúbené položky dajú odvodiť aj z iných nami zhromažďovaných údajov.

Kontakty a vzťahy. Ak na spravovanie kontaktov alebo na komunikáciu či interakciu s ďalšími osobami a organizáciami používate produkty spoločnosti Microsoft, zhromažďujeme aj údaje o nich.

Údaje o polohe. Zhromažďujeme údaje o vašej polohe, ktoré môžu byť presné aj nepresné. Presné údaje o polohe môžu byť údaje z globálneho lokalizačného systému (GPS), ako aj údaje identifikujúce okolité vysielacie veže a prístupové body Wi-Fi, a zhromažďujeme ich v prípade zapnutia produktov alebo funkcií založených na polohe. Medzi nepresné údaje o polohe patrí napríklad poloha odvodená z IP adresy alebo údaje, ktoré bez väčšej presnosti uvádzali, kde sa nachádzate, napríklad na úrovni mesta alebo PSČ.

Obsah. Na poskytnutie vami využívaných produktov v prípade potreby zhromažďujeme obsah súborov a komunikácie. Ak napríklad dostanete email cez Outlook.com alebo Exchange Online, potrebujeme získať obsah emailu, aby sme ho vedeli doručiť do vašej schránky, zobraziť ho, umožniť vám naň odpovedať a uchovať ho, až kým sa ho nerozhodnete vymazať. Príklady týchto údajov: obsah vašich dokumentov, fotografie, hudba alebo videá, ktoré ste nahrali do služieb spoločnosti Microsoft, ako je OneDrive, a tiež obsah komunikácie, ktorú ste odoslali alebo dostali prostredníctvom produktov spoločnosti Microsoft, ako je Outlook.com alebo Skype, vrátane tohto obsahu:

 • predmet a telo e-mailu,
 • text alebo iný obsah okamžitej správy,
 • audio a videonahrávky videosprávy, a
 • audio nahrávky a prepis prijatej hlasovej správy alebo nadiktovanej textovej správy.

Zhromažďujeme tiež obsah správ, ktoré nám pošlete, ako s napríklad spätné väzby a recenzie produktov, ktoré napíšete, alebo otázky a informácie, ktoré poskytnete v rámci služby zákazníkom. Môžeme monitorovať alebo sledovať obsah poskytnutý pri kontaktovaní našej spoločnosti, ako je kontaktovanie podpory zákazníkov, telefonická konverzácia alebo konverzačná relácia s našimi zástupcami. Ak vstúpite do našich obchodov alebo iných pobočiek, naše bezpečnostné kamery môžu zachytiť vašu podobizeň.

Nižšie uvedené časti zamerané na konkrétne produkty opisujú postupy zhromažďovania údajov, ktoré sa na ne vzťahujú.

Ako používame osobné údajeAko používame osobné údajemainhowweusepersonaldatamodule
Súhrn
Celý text

Spoločnosť Microsoft používa zhromaždené údaje na tri základné ciele, ktoré sú podrobnejšie opísané ďalej: (1) na prevádzkovanie svojej firmy a poskytovanie (vrátane zdokonaľovania a prispôsobenia) ňou ponúkaných produktov, (2) na zasielanie komunikácie, vrátane reklamnej, a (3) na zobrazovanie reklamy v prípade niektorých produktov.

Na tieto účely kombinujeme zhromaždené údaje, aby sme vám mohli poskytnúť plynulé, jednotné a na mieru upravené možnosti. Napríklad Cortana môže použiť vaše obľúbené športové tímy pridané do aplikácie Microsoft Šport na zobrazenie informácií súvisiacich s vašimi záujmami alebo Windows Obchod môže informácie o používaných aplikáciách a službách použiť na prispôsobené odporúčanie aplikácií. No na zvýšenie ochrany súkromia sme vytvorili technologické a procesné zabezpečenie s cieľom predísť určitým kombináciám údajov. Napríklad údaje, ktoré od vás zhromažďujeme, keď nie ste overení (nie ste prihlásení), ukladáme osobitne od informácií o konte, ktoré vás priamo identifikujú, ako je meno, e-mailová adresa alebo telefónne číslo.

Poskytovanie a zdokonaľovanie našich produktov. Údaje používame na poskytovanie a zdokonaľovanie nami ponúkaných produktov a na základné prevádzkové operácie. Patrí sem prevádzkovanie produktov, udržiavanie a zdokonaľovanie ich výkonu vrátane vývoja nových funkcií, výskumu a poskytovania podpory pre zákazníkov. Medzi príklady uvedeného použitia patrí:

 • Poskytovanie produktov. Údaje používame na vykonávanie transakcií a poskytovanie našich produktov. Medzi ne často patria funkcie prispôsobené na mieru a odporúčania, ktoré zvyšujú produktivitu a zábavu, a na základe údajov, ktoré máme o vašich aktivitách, záujmoch a polohe, automaticky upravujú praktickú skúsenosť s produktom.
 • Služby zákazníkom. Údaje používame na diagnostiku problémov s produktmi, opravy zákazníckych zariadení a na poskytovanie služieb zákazníkom a podporných služieb.
 • Aktivácia produktu. Údaje – vrátane typu zariadenia a aplikácie, polohy a jedinečného zariadenia, aplikácie, siete a prihlasovacích identifikátorov – používame na aktiváciu softvéru a zariadení, ktoré vyžadujú aktiváciu.
 • Zdokonalenie produktu. Údaje používame na neustále zdokonaľovanie svojich produktov vrátane pridávania nových funkcií alebo schopností, ako je napríklad používanie chybových hlásení na zlepšovanie funkcií zabezpečenia, používanie hľadaných reťazcov a klikov na Bingu na zvýšenie relevancie výsledkov hľadania, používanie údajov o využívaní na zistenie, ktoré nové funkcie majú získať prioritu, alebo používanie zvukových záznamov z nahrávacích funkcií na zvýšenie presnosti rozpoznávania hlasu.
 • Zabezpečenie, bezpečnosť a riešenie sporov. Údaje používame na ochranu zabezpečenia a bezpečnosti svojich produktov a zákazníkov, na zisťovanie a prevenciu podvodov, na potvrdenie platnosti softvérových licencií, na riešenie sporov a uplatňovanie zmluvných ustanovení. Naše funkcie a produkty zabezpečenia môžu narúšať funkčnosť škodlivého softvéru a upozorniť používateľa v prípade, že sa v ich zariadení škodlivý softvér nájde. Mnohé z našich komunikačných služieb a služieb zameraných na synchronizáciu produktov napríklad automaticky systematicky skenujú obsah na identifikáciu možnej nevyžiadanej pošty, vírusov, zneužívania alebo URL, ktoré boli označené ako podvodné, neoprávnene získavajúce údaje alebo obsahujúce malvér. Ak komunikácia alebo obsah poruší naše podmienky, môžeme blokovať ich doručenie alebo ich odstrániť.
 • Podnikové operácie. Údaje používame na tvorbu súhrnných analýz a analytických nástrojov, ktoré nám umožňujú prevádzkovať, chrániť, kvalifikovane sa rozhodovať a podávať správy o výkone našej firmy.

Komunikácia. Zhromaždené údaje môžeme použiť na doručenie a úpravu spoločnej komunikácie na mieru. Napríklad vás môžeme kontaktovať e-mailom alebo inak informovať o konci predplatného, dostupnosti aktualizácie zabezpečenia, pripomenúť položky v internetovom nákupnom košíku, informovať vás o službe alebo požiadavke na opravu alebo sa vás na ne opýtať, pozvať vás na účasť v prieskume, alebo vás informovať, že na zachovanie aktívneho konta musíte podniknúť určité kroky. Okrem toho si môžete objednať e-mailový odber alebo si vybrať, či chcete pri reklame komunikovať so spoločnosťou Microsoft e-mailom, cez SMS, fyzickou poštou alebo telefonicky. Informácie o spravovaní e-mailových predplatných a reklamnej komunikácie nájdete v časti Prístup a kontrola v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Reklama. Mnoho našich produktov je podporovaných reklamou. Nami zhromažďované údaje zdieľame s tretími stranami ako AOL a AppNexus, aby pre vás mohli vybrať a zobraziť niektoré z reklám zobrazovaných na našich lokalitách a v našich aplikáciách, ako aj na iných lokalitách a v iných aplikáciách spravovaných týmito partnermi. Reklamy, ktoré sa vám zobrazujú, môžu byť vybraté podľa vašej aktuálnej polohy, hľadaného reťazca alebo obsahu, ktorý si pozeráte. Zacielenie ostatných reklám vychádza z pravdepodobných záujmov alebo ďalších informácií, ktoré sme o vás časom zistili pomocou demografických údajov, hľadaných reťazcov, záujmov a obľúbených položiek, údajov o využívaní z našich lokalít a aplikácií, z lokalít a aplikácií našich zadávateľov reklamy a partnerov, ako aj údajov o polohe – v tomto vyhlásení ich označujeme ako reklamu založenú na záujmoch. Na poskytovanie reklamy založenej na záujmoch spoločne využívame súbory cookie uložené vo vašom zariadení a informácie (napríklad adresu IP) zhromažďované pri interakcii vášho prehliadača s našimi webovými lokalitami. Ak explicitne nesúhlasíte s prijímaním reklamy založenej na záujmoch, údaje súvisiace s týmito súbormi cookie sa nepoužijú. Informácie, ktoré uvediete v e-maile, chate, videohovoroch, hlasovej pošte, dokumentoch, na fotografiách alebo v iných súkromných súboroch, spoločnosť Microsoft nepoužije na zasielanie cielenej reklamy. So zasielaním reklamy založenej na záujmoch od spoločnosti Microsoft môžete explicitne nesúhlasiť navštívením našej stránky vyjadrenia explicitného nesúhlasu. Ďalšie informácie o možnostiach kontroly reklamy sa nachádzajú v časti Prístup a kontrola v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov. Medzi ďalšie podrobnosti o použití údajov spojenom s reklamou patria:

 • Najvhodnejšie postupy a záväzky v reklamnom odvetví. Spoločnosť Microsoft je členom iniciatívy Iniciatívy sieťovej reklamy (NAI) a riadi sa jej kódexom správania. Riadime sa aj nasledujúcimi samoregulačnými programami:
 • Deti a reklama. Reklamu založenú na záujmoch neponúkame deťom, ktoré sú podľa dátumu narodenia uvedeného v ich konte Microsoft mladšie ako 13 rokov.
 • Uchovávanie údajov. Ak od vás nedostaneme súhlas na ich dlhšie uchovanie, pri reklame založenej na záujmoch neuchovávame údaje dlhšie než 13 mesiacov.
 • Zdieľanie údajov –. v niektorých prípadoch so zadávateľmi reklamy zdieľame výkazy o údajoch, ktoré sme zhromaždili na ich lokalitách alebo reklamách. Zadávatelia reklám sa môžu rozhodnúť, že umiestnia naše webové signály na svoje lokality, aby tak spoločnosti Microsoft umožnili na svojich lokalitách zhromažďovať informácie, ako napríklad aktivity, nákupy a návštevy. Tieto údaje používame v mene svojich reklamných zákazníkov na zobrazovanie cielenej reklamy. Zdieľať môžeme aj informácie priamo s poskytovateľmi služieb (ako napríklad AOL a AppNexus), aby mohli poskytovať služby v našom mene alebo byť naším partnerom pri výbere a ponúkaní reklám pre našich reklamných partnerov.
 • Údaje zhromaždené inými reklamnými spoločnosťami. Zadávatelia reklamy niekedy do nami zobrazovaných reklám zahŕňajú vlastné webové signály (alebo signály svojich ostatných reklamných partnerov), aby mohli nastaviť a čítať vlastné súbory cookie. Okrem toho sa spoločnosť Microsoft spojila s externými reklamnými spoločnosťami, aby mohla poskytovať niektoré zo svojich reklamných služieb, a zároveň im umožňuje zobraziť ich reklamu na svojich lokalitách. Tretie strany môžu do počítača umiestniť súbory cookie a zhromažďovať informácie o vašich online aktivitách na webových lokalitách alebo v online službách. V súčasnosti sem okrem iných patria tieto spoločnosti: A9, AOL Advertising, AppNexus, Criteo, Facebook, MediaMath, nugg.adAG, Rocket Fuel, Yahoo!. Ďalšie informácie o postupoch jednotlivých spoločností vrátane nimi ponúkaných možnosti získate po kliknutí na ich názvy. Mnohé z nich sú zároveň členmi iniciatívy NAI alebo DAA, pričom obe ponúkajú jednoduchý spôsob na vyjadrenie explicitného nesúhlasu so zasielaním cielenej reklamy od zúčastnených spoločností.
Dôvody, pre ktoré zdieľame osobné údajeDôvody, pre ktoré zdieľame osobné údajemainreasonswesharepersonaldatamodule
Súhrn
Celý text

Osobné údaje zdieľame s vaším povolením alebo v miere, ktorá je potrebná na dokončenie transakcie či na poskytnutie produktu, o ktorý ste požiadali alebo ktorý ste schválili. Váš obsah budeme s tretími stranami zdieľať, ak nás o to požiadate, napríklad pri odoslaní e-mailu priateľovi, zdieľaní fotografií a dokumentov na OneDrive alebo pri prepojení konta s inou službou. Ak pri platbe uvediete platobné údaje, budeme ich zdieľať s bankami a inými entitami, ktoré spracúvajú platobné transakcie alebo iné finančné služby, a v rámci prevencie podvodov a znižovania kreditného rizika.

Okrem toho zdieľame osobné údaje s pobočkami a pridruženými spoločnosťami pod kontrolou spoločnosti Microsoft. Osobné údaje zdieľame aj s dodávateľmi alebo zástupcami pracujúcimi v našom mene na účely opísané v tomto vyhlásení. Prístup k osobným údajom kvôli poskytovaniu uvedených úloh môžu mať napríklad spoločnosti, ktoré sme si najali na poskytovanie podpory pri službách zákazníkom alebo na pomoc pri ochrane a zabezpečení našich systémov a služieb. V takých prípadoch sa uvedené spoločnosti musia riadiť našimi pravidlami na ochranu súkromia a požiadavkami na ochranu osobných údajov, a nesmú ich použiť na žiadny iný účel. Osobné údaje môžeme zverejňovať aj v rámci korporačných operácií, ako je zlúčenie alebo predaj majetku.

A napokon môžeme pristupovať, sprístupňovať a uchovávať osobné informácie vrátane obsahu (ako je obsah e-mailov v Outlook.com, alebo súborov v súkromných priečinkoch vo OneDrive), ak si v dobrej viere myslíme, že je to potrebné na:

 1. dodržanie príslušného zákona alebo v dôsledku platného súdneho postupu vrátane potrieb polície alebo iných štátnych orgánov;
 2. ochranu zákazníkov, napríklad ako prevenciu spamu alebo pokusov podviesť používateľov produktov, alebo ako pomoc pri prevencii straty života alebo vážneho zranenia;
 3. prevádzkovanie a zachovanie bezpečnosti našich produktov vrátane prevencie alebo zastavenia útoku na naše počítačové systémy alebo siete; alebo
 4. ochranu práv alebo majetku spoločnosti Microsoft vrátane uplatňovania podmienok, ktorými sa riadi používanie služieb – no ak sa dozvieme, že niekto používa naše služby na kupčenie s ukradnutým duševným alebo hmotným vlastníctvom spoločnosti Microsoft, jeho súkromný obsah nebudeme skúmať my, ale posunieme to orgánom činným v trestnom konaní.

Ďalšie informácie o údajoch, ktoré poskytujeme v rámci odpovedí na požiadavky orgánov činných v trestnom konaní a ďalších štátnych inštitúcií, nájdete v Správe o transparentnom presadzovaní práva, ktorá je dostupná na adrese microsoft.com/about/corporatecitizenship/en-us/reporting/transparency.

Upozorňujeme, že niektoré z našich produktov obsahujú prepojenia na produkty tretích strán, ktorých postupy na ochranu osobných údajov sa líšia od postupov spoločnosti Microsoft. Ak poskytnete svoje osobné údaje niektorému z týchto produktov, ich používanie sa riadi vyhlásením o ochrane osobných údajov daného produktu.

Ako sa dostať k osobným údajom a ako ich riadiťAko sa dostať k osobným údajom a ako ich riadiťmainhowtoaccesscontrolyourdatamodule
Súhrn
Celý text

V prípade mnohých produktov spoločnosti Microsoft môžete svoje osobné údaje zobraziť, upraviť alebo odstrániť online. O zhromažďovaní a použití svojich osobných údajov spoločnosťou Microsoft môžete zároveň rozhodovať. Spôsob, akým sa dostanete k svojim osobným údajom a ako ich môžete riadiť, závisí od používaných služieb. Príklad:

 • Tabuľa ochrany osobných údajov v spoločnosti Microsoft. Aktivitu údajov v rámci viacerých služieb spoločnosti Microsoft na tabuli ochrany osobných údajov v spoločnosti Microsoft môžete zobraziť a ovládať na lokalite: account.microsoft.com/privacy. Môžete tam zobraziť a vymazať údaje prehľadávania, vyhľadávania a polohy priradené k vášmu kontu Microsoft. Môžete spravovať aj údaje v poznámkovom bloku Cortany a službách Microsoft Health.
 • konto Microsoft. Ak chcete zobraziť, upraviť alebo odstrániť informácie o svojom profile a platbách vo svojej lokalite konto Microsoft alebo ich upraviť, zmeniť si heslo, pridať bezpečnostné informácie alebo konto zrušiť, môžete tak urobiť na stránke account.microsoft.com. Tu získate aj prístup k ovládacím prvkom ďalších produktov spoločnosti Microsoft.
 • Skype. Ak chcete zobraziť, upraviť alebo odstrániť informácie o svojom profile a platbách vo svojom konte Skype alebo si zmeniť heslo, môžete sa prihlásiť do svojho konta na adrese login.skype.com/login.
 • Xbox. Ak používate Xbox Live alebo Xbox.com, osobné informácie vrátane fakturačných údajov a informácií o konte, nastavení ochrany osobných údajov, zabezpečenia online a predvolieb zdieľania údajov môžete zobraziť alebo upravovať otvorením profilu My Xbox na konzole Xbox alebo na webovej lokalite Xbox.com.
 • Microsoft Obchod. K profilu v Microsoft Obchode a k informáciám o konte sa dostanete navštívením stránky www.microsoftstore.com/ po kliknutí na položku Zobraziť konto alebo História objednávok.
 • Microsoft.com. Svoj profil na lokalite microsoft.com môžete zobraziť a aktualizovať navštívením stránky Stredisko profilov Microsoft.com. Ak máte verejný profil na webovej lokalite Microsoft Developer Network, zobraziť a aktualizovať ho môžete na adrese connect.microsoft.com/profile.aspx.

Ak sa k určitým osobným údajom zhromaždeným produktmi Microsoft nedostanete cez vyššie uvedené prepojenia alebo priamo cez používané produkty Microsoft, vždy sa môžete obrátiť priamo na spoločnosť Microsoft prostredníctvom nášho webového formulára. Na žiadosti o prístup alebo vymazanie osobných údajov odpovieme do 30 dní.

Predvoľby komunikácie

Môžete si vybrať, či chcete reklamné správy od spoločnosti Microsoft dostávať e-mailom, cez SMS, poštou alebo telefonicky. Ak od nás dostávate reklamné e-maily alebo SMS správy a chcete zrušiť súhlas na ich zasielanie, môžete tak urobiť pomocou postupu v príslušnej správe. Zároveň máte možnosť sa o prijímaní reklamných e-mailov, telefonických hovorov a pošty rozhodnúť prihlásením so svojím osobným kontom Microsoft a zobrazením komunikačných povolení, kde si môžete aktualizovať kontaktné informácie, spravovať kontaktné preferencie pre všetky služby spoločnosti Microsoft, vyjadriť explicitný nesúhlas s odoberaním e-mailov a vybrať si, či chcete zdieľať kontaktné informácie s partnermi spoločnosti Microsoft. Ak nemáte osobné konto Microsoft, môžete predvoľby e-mailového kontaktu so spoločnosťou Microsoft spravovať prostredníctvom tohto webového formulára. Tieto voľby sa nevzťahujú na povinné komunikačné služby, ktoré sú časťou určitých služieb spoločnosti Microsoft, ani na prieskumy a ďalšiu informačnú komunikáciu, ktoré majú svoje vlastné spôsoby zrušenia odberu.

Možnosti výberu pri reklame

So zasielaním reklamy založenej na záujmoch od spoločnosti Microsoft môžete explicitne nesúhlasiť navštívením stránky vyjadrenia explicitného nesúhlasu. Pri vyjadrení explicitného nesúhlasu sa váš výber uloží v súbore cookie, ktorý je špecifický pre vami používaný webový prehliadač. Súbor cookie s explicitným vyjadrením nesúhlasu platí 5 rokov. Ak v zariadení vymažete súbor cookie, budete musieť nastavenie explicitného nesúhlasu vykonať znova.

Voľbu zrušiť odoberanie môžete prepojiť s osobným účtom Microsoft. Následne sa aplikuje na každé zariadenie, kde použijete toto konto, a bude fungovať, kým sa na dané zariadenie neprihlási niekto s iným osobným kontom Microsoft. Ak v zariadení vymažete súbor cookie, budete sa musieť znova prihlásiť, aby nastavenie platilo.

Pri reklame zobrazovanej v aplikáciách vo Windowse môžete použiť vyjadrenie explicitného nesúhlasu v rámci svojho osobného konta Microsoft, alebo môžete vyjadriť explicitný nesúhlas so zasielaním reklamy založenej na záujmoch vypnutím reklamnej identifikácie v nastaveniach systému Windows.

Keďže sa údaje používané na reklamu založenú na záujmoch používajú aj na iné potrebné účely (aj na poskytovanie našich produktov, analýzu a prevenciu podvodu), vyjadrenie explicitného nesúhlasu s reklamou založenou na záujmoch nezastaví zhromažďovanie údajov. Neznamená to ani to, že prestanete dostávať reklamu alebo sa vám začne zobrazovať menej reklám. No ak vyjadríte svoj explicitný nesúhlas, prijaté reklamy sa už nebudú zakladať na záujmoch a môžu byť irelevantnejšie.

Ovládacie prvky založené na prehliadači

 • Ovládacie prvky súborov cookie. Príslušné ovládacie prvky súborov cookie týkajúce sa prehliadača sú opísané v časti Súbory cookie v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.
 • Ochrana pred sledovaním. Internet Explorer (verzia 9 a novšia) má funkciu s názvom Ochrana pred sledovaním, ktorá blokuje externý obsah vrátane súborov cookie z ktorejkoľvek lokality uvedenej v zozname ochrany pred sledovaním, ktorú doň pridáte. Obmedzením volania na uvedené lokality prehliadač obmedzí informácie, ktoré o vás uvedené externé lokality môžu zhromaždiť.
 • Ovládacie prvky prehliadača na „Ochranu pred sledovaním“. V niektorých prehliadačoch sú zabudované funkcie ochrany pred sledovaním „Do Not Track“ (DNT), ktoré dokážu webovým lokalitám poslať signál, ktorý signalizuje, že si neželáte sledovanie. Keďže zatiaľ neexistuje všeobecný súhlas, ako interpretovať DNT signál, služby spoločnosti Microsoft aktuálne nereagujú na signály DNT z prehliadača. Naďalej spolupracujeme s internetovým priemyslom na definícii interpretácie nakladania so signálmi DNT. Medzitým môžete využiť paletu nástrojov, ktorú ponúkame na úpravu zhromažďovania a používania údajov, vrátane možnosti explicitne nesúhlasiť s prijímaním reklamy od spoločnosti Microsoft založenej na záujmoch, ako je uvedené vyššie.

Súbory „cookie“ a podobné technológieSúbory cookie a podobné technológiemaincookiessimilartechnologiesmodule
Súhrn
Celý text

Spoločnosť Microsoft používa súbory cookie (malé textové súbory uložené v zariadení) a podobné technológie na poskytovanie svojich webových a online služieb a ako pomôcku pri zhromažďovaní údajov. Uvedený text často pozostáva z radu čísel a písmen, ktorý jedinečne identifikuje počítač, ale môže obsahovať aj iné informácie. Aplikácie spoločnosti Microsoft používajú na podobné účely ďalšie identifikátory, napríklad reklamnú identifikáciu v systéme Windows, a mnoho našich webových lokalít a aplikácií tiež obsahuje webové signály a iné podobné technológie, ako opisujeme nižšie.

Naše používanie súborov cookie a podobných technológií

Spoločnosť Microsoft používa súbory cookie a podobné technológie na viacero účelov v závislosti od produktu, napríklad na:

 • Ukladanie predvolieb a nastavení. V zariadení sa môžu uložiť nastavenia, ktoré našim produktom umožňujú správne fungovať, alebo nastavenia, ktoré ukladajú vaše preferencie. Napríklad ak na získanie miestnych správ alebo informácií o počasí zadáte na webovej lokalite Microsoft svoje mesto alebo PSČ, môžeme dané údaje uložiť, takže pri návrate na danú lokalitu budete vidieť relevantné miestne informácie. Ak vyjadríte explicitný nesúhlas so zasielaním reklamy založenej na záujmoch, voľbu uložíme pomocou súboru cookie vo vašom zariadení.
 • Prihlásenie a autentifikácia. Ak sa prihlásite na webovú lokalitu pomocou svojho osobného konta Microsoft, uložíme vaše jedinečné identifikačné číslo a čas vášho prihlásenia do šifrovaného súboru cookie vo vašom zariadení. Tento súbor cookie vám umožní pohybovať sa zo stránky na stránku bez nutnosti prihlásenia na každej z nich.
 • Reklama založená na záujmoch. Spoločnosť Microsoft používa súbory cookie na zhromažďovanie údajov o online aktivite a na identifikáciu záujmov, aby sme vám mohli ponúknuť pre vás najpríhodnejšiu reklamu. Ak chcete vyjadriť explicitný nesúhlas s prijímaním reklamy založenej na záujmoch od spoločnosti Microsoft, postupujte podľa pokynov v časti Prístup a kontrola v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.
 • Analýza. Na poskytovanie svojich produktov používame súbory cookie a ďalšie identifikátory, ktoré zhromažďujú údaje o používaní a výkone. Súbory cookie môžeme používať napríklad na počítanie jedinečných návštevníkov webovej stránky alebo služby, prípadne na vytváranie iných štatistík o fungovaní našich produktov.

Niektoré súbory cookie, ktoré bežne používame, sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Tento zoznam nie je úplný, no slúži na ilustráciu hlavných dôvodov, pre ktoré nastavujeme súbory cookie. Ak navštívite niektorú z našich webových lokalít, daná lokalita môže umiestniť niektoré alebo všetky z nasledujúcich súborov cookie:

Názov súboru cookieOpis

MUID

Identifikuje jedinečné webové prehliadače, ktoré si prezerajú lokality spoločnosti Microsoft. Používa sa na inzerciu, analýzu lokalít a na iné prevádzkové účely.

ANON

Obsahuje ANID, jedinečný identifikátor odvodený od konta Microsoft, ktorý sa používa na reklamné, prispôsobovacie a prevádzkové účely. Používa sa aj na uloženie voľby zrušiť reklamu založenú na záujmoch od spoločnosti Microsoft, ak sa rozhodnete priradiť zrušenie odberu k svojmu kontu Microsoft.

CC

Obsahuje kód krajiny určený na základe IP adresy.

RPSTAuth, MSNRPSAuth, KievRPSAuth

Pomáha nám overiť vás pri prihlásení na konto Microsoft.

NAP

Obsahuje šifrovanú verziu krajiny, PSČ, veku, pohlavia, jazyka a zamestnania, ak sú známe, na základe profilu konta Microsoft.

MH

Zobrazuje sa na lokalitách spoločnej značky, kde je spoločnosť Microsoft partnerom inzerenta. Na základe súboru cookie sa identifikuje zadávateľ reklamy, aby bolo možné vybrať správnu reklamu.

TOptOut

Zaznamenáva rozhodnutie neprijímať reklamu od spoločnosti Microsoft založenú na záujmoch.

Okrem súborov cookie, ktoré spoločnosť Microsoft zadáva pri návšteve svojich webových lokalít, môžu pri návšteve lokality spoločnosti Microsoft zadať súbory cookie aj tretie strany. V niektorých prípadoch je to preto, lebo sme si na poskytovanie určitých služieb (napríklad analýzu lokalít) v našom mene najali tretiu stranu. V iných prípadoch obsahujú naše webové stránky obsah alebo reklamy od tretích strán, napríklad videá, správy alebo reklamy poskytované inými reklamnými sieťami. Keďže sa prehliadač pripojí k webovým serverom tretích strán s cieľom načítať príslušný obsah, uvedené tretie strany dokážu nastaviť alebo prečítať vlastné súbory cookie v zariadení a môžu zhromažďovať informácie o online aktivitách na webových lokalitách a online službách.

Ako kontrolovať súbory cookie

Väčšina webových prehliadačov automaticky akceptuje súbory cookie, no má k dispozícii aj ovládacie prvky na ich blokovanie alebo vymazanie. Napríklad v Microsoft Edgei môžete súbory cookie blokovať alebo vymazať kliknutím na položky Nastavenia, Ochrana osobných údajov a Súbory cookie. Pokyny na blokovanie alebo odstránenie súborov cookie v ostatných prehliadačoch môžu byť k dispozícii vo vyhláseniach o používaní osobných údajov alebo v pomocnej dokumentácii.

Niektoré funkcie produktov spoločnosti Microsoft závisia od súborov cookie. Upozorňujeme, že ak sa rozhodnete zablokovať súbory cookie, môže sa stať, že sa nebudete môcť prihlásiť alebo použiť uvedené funkcie a niektoré preferencie závislé od súborov cookie sa môžu stratiť. Ak odstránite súbory cookie, odstránia sa všetky nastavenia a predvoľby ovládané súbormi cookie vrátane predvolieb reklamy a môže sa vyžadovať ich opätovné vytvorenie.

Doplnkové ovládacie prvky na ochranu osobných údajov, ktoré môžu mať vplyv na súbory cookie, vrátane funkcie Ochrana pred sledovaním v prehliadačoch spoločnosti Microsoft, sú opísané v časti Prístup a kontrola v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Naše používanie webových signálov a analytických služieb

Webové stránky spoločnosti Microsoft môžu obsahovať elektronické obrázky známe ako webové signály (nazývajú sa aj jednopixlové obrázky GIF), ktoré používame ako pomôcku pri doručovaní súborov cookie na našich webových lokalitách. Umožňujú nám počítať používateľov, ktorí ich navštívili, a poskytovať produkty v spojení s inou spoločnosťou. Webové signály zahŕňame aj do reklamných e-mailových správ alebo informačných bulletinov, aby sme zistili, či ste ich otvorili a prečítali.

Okrem umiestnenia webových signálov na naše webové lokality niekedy spolupracujeme s inými spoločnosťami a umiestňujeme naše webové signály na ich webové lokality alebo do ich reklám. Pomáha nám to vytvoriť štatistiku o tom, ako často kliknutie na reklamu na webovej lokalite Microsoft vyústi do kúpy alebo inej činnosti na webovej lokalite inzerenta.

A napokon, produkty spoločnosti Microsoft môžu obsahovať webové signály alebo podobné technológie od externých analyzátorov, čo nám pomáha kompilovať súhrnné štatistiky o efektivite našich reklamných kampaní alebo iných činností. Uvedené technológie umožňujú analyzátorom uložiť alebo prečítať vlastné súbory cookie alebo iné identifikátory v zariadení, cez ktoré môžu zhromaždiť informácie o aktivitách online v rámci aplikácií, webových lokalít alebo iných produktov. Uvedeným analyzátorom však zakazujeme používať webové signály na našich lokalitách na zhromažďovanie alebo na prístup k informáciám, na základe ktorých vás možno priamo identifikovať (ako je meno alebo e-mailová adresa). So zhromažďovaním alebo používaním uvedených údajov niektorými poskytovateľmi analýzy môžete vyjadriť explicitný nesúhlas kliknutím na nasledujúce prepojenia:

Ďalšie podobné technológie

Okrem štandardných súborov cookie a webových signálov môžu naše produkty používať aj ďalšie podobné technológie na uloženie a čítanie údajových súborov v počítači. Táto činnosť sa zvyčajne vykonáva na zachovanie predvolieb alebo na zlepšenie rýchlosti a výkonu prostredníctvom uloženia určitých súborov lokálne. No podobne ako štandardné súbory cookie sa tieto technológie dajú použiť aj na uloženie jedinečného identifikátora počítača, ktorý možno potom použiť na sledovanie správania. Tieto technológie zahŕňajú lokálne zdieľané objekty (alebo súbory flash cookie) a ukladací priestor aplikácie Silverlight.

Lokálne zdieľané objekty alebo súbory flash cookie. Webové lokality, ktoré používajú technológie Adobe Flash, môžu na ukladanie údajov do vášho počítača používať lokálne zdieľané objekty alebo súbory flash cookie. Ak chcete spravovať alebo blokovať súbory flash cookie, prejdite na stránku www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager.html.

Ukladací priestor aplikácie Silverlight. Webové lokality alebo aplikácie využívajúce technológiu Microsoft Silverlight majú tiež schopnosť ukladať údaje pomocou ukladacieho priestoru aplikácie Silverlight. Informácie o tom, ako riadiť alebo blokovať takéto ukladanie, nájdete v časti Silverlight v tomto vyhlásení.

Konto MicrosoftKonto Microsoftmainmicrosoftaccountmodule
Súhrn
Celý text

S kontom Microsoft sa môžete prihlásiť do produktov Microsoft a do produktov vybratých partnerov spoločnosti Microsoft. Keď si vytvoríte vlastné konto Microsoft, nazývame ho osobné konto Microsoft. Keď sa do produktov, ktoré používajú Microsoft Azure Active Directory (AAD), prihlasujete pomocou e-mailovej adresy svojho zamestnávateľa alebo školy, hovoríme o pracovnom alebo školskom konte.

Vytvorenie a používanie osobného konta Microsoft. Pri vytváraní osobného konta Microsoft sa vás systém opýta na isté osobné údaje a bude vám priradené jedinečné identifikačné číslo, ktoré identifikuje vaše konto a súvisiace informácie. Zatiaľ čo niektoré produkty, napríklad platené produkty, vyžadujú skutočné meno, do iných produktov spoločnosti Microsoft sa môžete prihlásiť a používať ich bez uvedenia skutočného mena. Niektoré údaje, ktoré nám poskytnete, napríklad zobrazované meno, e-mailová adresa a telefónne číslo, môžeme použiť na to, aby vás bolo možné nájsť a prepojiť v rámci produktov Microsoft. Používatelia, ktorí poznajú vaše zobrazované meno, e-mailovú adresu alebo telefónne číslo, vás napríklad pomocou týchto údajov môžu vyhľadať v Skype a odoslať vám pozvánku, aby ste sa s nimi spojili. Ak na vytvorenie osobného konta Microsoft použijete pracovnú alebo školskú e-mailovú adresu a zamestnávateľ alebo škola, ktorá adresu vydala, začne toto konto spravovať pomocou služby Azure Active Directory (AAD), bude nutné aktualizovať e-mailovú adresu spojenú s vaším osobným kontom Microsoft, aby ste mali aj naďalej prístup k produktom Microsoft, ktoré nepoužívajú AAD (napríklad Xbox Live).

Prihlásenie. Pri prihlásení do konta Microsoft vytvoríme záznam o prihlásení, ktorého súčasťou sú dátum a čas, informácie o produkte, do ktorého ste sa prihlásili, prihlasovacie meno, jedinečné číslo priradené ku kontu, jedinečný identifikátor priradený k zariadeniu, IP adresa, operačný systém a verzia prehliadača.

Prihlásenie do Microsoftu. Prihlásenie do konta umožňuje lepšie prispôsobenie, zabezpečuje hladké a konzistentné možnosti v produktoch a zariadeniach, povoľuje pristupovať a používať úložisko v cloude, umožňuje uskutočňovať platby spôsobmi platby, ktoré sú uložené v konte Microsoft, a sprístupňuje ďalšie vylepšené funkcie a nastavenia. Po prihlásení do konta zostanete prihlásení, kým sa neodhlásite. Ak pridáte konto Microsoft k zariadeniu so systémom Windows (verzia 8 alebo vyššia), Windows vás automaticky prihlási do produktov, ktoré na danom zariadení používajú konto na prístup. Po prihlásení sa ako súčasť využívania produktov Microsoft v niektorých produktoch, vrátane komunikácie, sociálnych interakcií a verejných príspevkov, zobrazí vaše meno alebo meno používateľa a profilová fotografia (ak ste si ju pridali k profilu).

Prihlásenie do produktov tretích strán. Ak sa do produktu tretej strany prihlásite pomocou konta Microsoft, zobrazí sa žiadosť o udelenie súhlasu so zdieľaním údajov o konte požadovaných daným produktom. Tretia strana dostane aj číslo verzie priradené ku kontu (nové číslo verzie sa priraďuje po každej zmene prihlasovacích údajov) a informáciu, či konto nebolo deaktivované. Ak ste súhlasili so zdieľaním údajov o profile, tretia strana môže po vašom prihlásení do daného produktu tretej strany zobraziť vaše meno alebo meno používateľa a vašu profilovú fotografiu (ak ste ju pridali do profilu). Ak sa rozhodnete vykonať pomocou svojho konta Microsoft platbu obchodníkom tretej strany, spoločnosť Microsoft pošle tretej strane informácie uložené vo vašom konte Microsoft, ktoré sú potrebné na spracovanie platby a vykonanie objednávky (napríklad meno, číslo kreditnej karty, fakturačné a poštové adresy a relevantné kontaktné informácie). Tretia strana môže použiť alebo zdieľať údaje získané pri prihlásení alebo nákupe podľa vlastných postupov a pravidiel. Odporúčame vám starostlivo skontrolovať vyhlásenie o ochrane osobných údajov každého produktu, do ktorého sa prihlasujete, a každého obchodníka, od ktorého nakupujete, aby ste zistili, ako bude používať zhromažďované informácie.

Osobné kontá Microsoft od tretích strán. Ak ste osobné konto Microsoft dostali od tretej strany, napríklad od poskytovateľa internetových služieb, uvedená strana môže mať práva spojené s kontom vrátane schopnosti dostať sa na vaše konto Microsoft a vymazať ho. Na zistenie toho, čo môže tretia strana robiť s vaším kontom, by ste si mali pozorne prečítať všetky dodatočné podmienky, ktoré vám táto tretia strana poskytla.

Prepojenie osobného konta Microsoft s kontami sociálnych sietí. Osobné konto Microsoft môžete spojiť s kontami na sociálnych sieťach, ako sú Facebook, Twitter alebo LinkedIn, na účely prístupu k údajom z uvedených sociálnych sietí z produktov Microsoft. Ak sa pre to rozhodnete, údaje o kontách na sociálnych sieťach uložíme na našich serveroch, aby sme mohli zobrazovať aktualizované údaje z vášho konta na sociálnej sieti. Konto sociálnej siete môžete od osobného konta Microsoft kedykoľvek odpojiť na stránke profile.live.com/services.

Používanie pracovných a školských kont. Ak váš zamestnávateľ alebo škola používa na vydanie a spravovanie konta, ktoré vám poskytne, Azure Active Directory (AAD), môžete sa pomocou pracovného alebo školského konta prihlásiť do tých produktov spoločnosti Microsoft, ktoré používajú AAD (napríklad Office 365 alebo Skype for Business). Ak to vaša organizácia vyžaduje, môžete byť na účely dodatočnej bezpečnostnej autentifikácie požiadaný o poskytnutie svojho telefónneho čísla alebo alternatívnej e-mailovej adresy. Ak sa prihlasujete do produktov spoločnosti Microsoft pomocou pracovného alebo školského konta, vlastník domény, na ktorej sa nachádza vaša emailová adresa, môže kontrolovať a spravovať vaše konto, získať prístup k vašim údajom a spracúvať údaje vrátane obsahu vašej komunikácie a súborov. Na vaše používanie produktov sa môžu vzťahovať postupy vašej organizácie, ak ich má. Spoločnosť Microsoft nezodpovedá za postupy ochrany osobných údajov a zachovania bezpečnosti týchto organizácii, a tieto postupy sa môžu líšiť od postupov spoločnosti Microsoft. Ak používanie produktov spoločnosti Microsoft spravuje vaša organizácia, s otázkami týkajúcimi sa ochrany súkromia sa obráťte na svojho správcu.

Ďalšie dôležité informácie o ochrane osobných údajovĎalšie dôležité informácie o ochrane osobných údajovmainotherimportantprivacyinformationmodule
Súhrn

Nižšie nájdete dodatočné informácie o ochrane osobných údajov, ktoré pre vás môžu byť užitočné. Ďalšie informácie o záväzku spoločnosti Microsoft chrániť vaše osobné údaje nájdete aj na stránke privacy.microsoft.com.

Európske práva na ochranu osobných údajovEurópske práva na ochranu osobných údajovmaineuropeanprivacymodule
Súhrn

Spoločnosť Microsoft dodržiava zákony o ochrane údajov vzťahujúce sa na Európsky hospodársky priestor, ktoré v prípade potreby zahŕňajú tieto práva:

 • ak je spracovanie osobných údajov založené na vašom súhlase, máte právo svoj súhlas s budúcim spracovaním kedykoľvek odvolať,
 • máte právo požiadať nás o prístup k svojim osobným údajom a ich nápravu pomocou kontrolóra údajov, ktorého popisuje zákon,
 • máte právo namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov a
 • máte právo na podanie sťažnosti orgánu na ochranu údajov.

V rámci francúzskeho práva nám môžete poslať konkrétne pokyny o použití vašich osobných údajov po vašej smrti prostredníctvom nášho webového formulára .

Keď spracúvame osobné údaje o vás, robím tak s vaším súhlasom a/alebo v rámci potreby poskytnúť produkty, ktoré používate, riadiť našu spoločnosť, spĺňať naše zmluvné a zákonné povinnosti, chrániť bezpečnosť našich systémov a zákazníkov alebo spĺňať iné oprávnené záujmy spoločnosti Microsoft, ktoré sú opísané v predchádzajúcich častiach Ako používame osobné údaje a Dôvody, pre ktoré zdieľame osobné údaje. Prenos osobných údajov z Európskeho hospodárskeho priestoru robíme na základe rôznych právnych mechanizmov, ako je uvedené v kapitole Kde ukladáme a ako spracúvame osobné údaje.

Zabezpečenie osobných údajovZabezpečenie osobných údajovmainsecurityofpersonaldatamodule
Súhrn

Spoločnosť Microsoft sa zaväzuje zabezpečiť ochranu osobných údajov. Na zabránenie neoprávnenému prístupu, používaniu či prezradeniu osobných údajov používame množstvo bezpečnostných technológií a postupov. Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, napríklad ukladáme do počítačových systémov s obmedzeným prístupom v strážených budovách. Pri prenose veľmi dôverných informácií (ako napríklad číslo kreditnej karty alebo heslo) cez internet ich chránime prostredníctvom kódovania, napríklad pomocou protokolu SSL (Secure Socket Layer).

Kde ukladáme a ako spracúvame osobné údajeKde ukladáme a ako spracúvame osobné údajemainwherewestoreandprocessdatamodule
Súhrn

Osobné údaje zhromaždené spoločnosťou Microsoft sa môžu ukladať a spracúvať vo vašej oblasti, v USA alebo v akejkoľvek inej krajine, kde má spoločnosť Microsoft, jej pričlenené organizácie, pobočky alebo poskytovatelia služieb svoje zariadenia. Spoločnosť Microsoft spravuje hlavné dátové centrá v USA, Kanade, Brazílii, Írsku, Holandsku, Rakúsku, Fínsku, Indii, Singapure, Malajzii, Hongkongu, Japonsku, a Austrálii. Zvyčajne sa hlavný ukladací priestor nachádza v oblasti zákazníka alebo v USA a zálohovanie sa často uskutočňuje v dátovom centre v inej oblasti. Polohy ukladacích priestorov sa vyberajú tak, aby dokázali efektívne pracovať, zvyšovali výkon a vznikali redundancie na účely ochrany údajov v prípade výpadku alebo iného problému. Podnikáme kroky na zaistenie toho, aby sa údaje zhromaždené na základe tohto vyhlásenia o ochrane údajov spracovali podľa ustanovení vyhlásenia a dodržali sa požiadavky príslušných zákonov bez ohľadu na to, kde sa údaje nachádzajú.

Pri prenose osobných údajov z Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska do iných krajín, pričom niektoré Európska komisia stanovila ako krajiny s neprimeranou úrovňou ochrany údajov. V takom prípade využívame rôzne právne mechanizmy vrátane zmlúv, čím sa snažíme zabezpečiť, že vaše práva a ochrany cestujú s vašimi údajmi.

Spoločnosť Microsoft Corporation a jej kontrolované pobočky na území USA sú účastníkmi rámca štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA a budú účastníkmi rámca štítu na ochranu osobných údajov medzi Švajčiarskom a USA, keď v apríli 2017 vstúpi do platnosti. Spoločnosť Microsoft sa riadi zásadami každého štítu na ochranu osobných údajov v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré sa prenášajú mimo Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska. Ak zástupcovia tretích strán spracovávajú osobné údaje v našom mene spôsobom, ktorý nie je v súlade s princípmi ani jedného rámca štítu na ochranu osobných údajov, nesieme za to zodpovednosť, pokiaľ nedokážeme, že nezodpovedáme za konanie, ktoré viedlo ku vzniku škody. Ministerstvo obchodu USA uvádza účastníkov každého štítu na ochranu osobných údajov na stránke privacyshield.gov.

V prípade otázky alebo sťažnosti, ktorá sa týka účasti spoločnosti Microsoft na štíte na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA alebo Švajčiarskom a USA, odporúčame, aby ste sa na nás obrátili prostredníctvom nášho webového formulára. V prípade akýchkoľvek sťažností, ktoré v súvislosti s rámcami štítu na ochranu osobných údajov nedokáže vyriešiť priamo spoločnosť Microsoft, sme sa rozhodli spolupracovať s príslušným výborom vytvoreným na riešenie sporov európskymi úradmi na ochranu osobných údajov. Kontaktujte nás a my vás presmerujeme na príslušný orgán na ochranu údajov. Ako je vysvetlené nižšie v zásadách štítu na ochranu osobných údajov, na riešenie ostatných sťažností, ktoré sa nevyriešia žiadnym iným spôsobom, je k dispozícii záväzná arbitráž. Na spoločnosť Microsoft sa vzťahujú vyšetrovacie a vynucovacie právomoci americkej Federálnej obchodnej komisie (FTC).

Naše uchovávanie osobných údajovNaše uchovávanie osobných údajovmainOurretentionofpersonaldatamodule
Súhrn

Spoločnosť Microsoft si ponecháva osobné údaje tak dlho, ako je to nutné na poskytovanie produktov a dokončenie vami vyžiadaných transakcií, alebo na ďalšie základné účely, ako je dodržiavanie právnych nariadení, riešenie sporov a uplatňovanie zmluvných záväzkov. Keďže tieto požiadavky sa môžu líšiť pre rôzne typy údajov v rámci rôznych produktov, skutočné časy uchovávania sa môžu výrazne líšiť. Medzi kritériá, ktoré sa používajú na určenie období uchovávania, patria:

 • Ako dlho sú osobné údaje potrebné na poskytovanie produktov a prevádzkovanie našich podnikov? Zahŕňa to faktory ako udržiavanie a zdokonaľovanie výkonu týchto produktov, udržiavanie bezpečnosti našich systémov a udržiavanie príslušných obchodných a finančných záznamov. Toto je všeobecné pravidlo, ktoré vytvára základ pre väčšinu období uchovávania údajov.
 • Poskytujú, vytvárajú alebo spravujú údaje zákazníci s očakávaním, že my ich budeme uchovávať, kým ich oni výslovne neodstránia? Sem patrí napríklad dokument, ktorý uložíte vo OneDrive, alebo e-mailová správa v doručenej pošte služby Outlook.com. V takých prípadoch uchovávame údaje, kým ich vlastnoručne nevymažete, napríklad presunutím e-mailu z priečinka Doručená pošta služby Outlook.com do priečinka Odstránené položky a následným vyprázdnením priečinka (keď vyprázdnite priečinok Odstránené položky, uvedené odstránené položky zostanú v našom systéme ešte 30 dní, až potom sa úplne odstránenia).
 • Existuje automatizovaný ovládací prvok, napríklad na tabuli ochrany osobných údajov v spoločnosti Microsoft, ktorý umožňuje zákazníkovi kedykoľvek zobraziť a odstrániť osobné údaje? Ak nie je, väčšinou sa prijme skrátené obdobie uchovávania údajov.
 • Majú osobné údaje citlivý charakter? Ak áno, vo všeobecnosti je vhodnejší kratší čas uchovávania.
 • Prijala a oznámila spoločnosť Microsoft špecifické obdobie uchovávania pre istý typ údajov? Napríklad pri každom hľadanom reťazci v Bingu mažeme identifikáciu uložených reťazcov vymazaním celej adresy IP po 6 mesiacoch a ID súborov cookie a ostatných krížových identifikátorov po 18 mesiacoch.
 • Poskytol používateľ súhlas s dlhším obdobím uchovávania? V takom prípade budeme uchovávať údaje v súlade s vaším súhlasom.
 • Podlieha spoločnosť Microsoft zákonnej, zmluvnej alebo podobnej povinnosti uchovávať údaje? Príklady môžu zahŕňať zákony o povinnom uchovávaní údajov podľa príslušného právneho poriadku, štátne objednávky na uchovanie údajov, ktoré sú relevantné pre vyšetrovanie, alebo údaje, ktoré musia byť zachované na účely právnych sporov.
Zhromažďovanie údajov od detíZhromažďovanie údajov od detímaincollectionofdatafromchildrenmodule
Súhrn

Keď produkt spoločnosti Microsoft získa informácie o veku, buď zablokuje používateľov mladších ako 13 rokov, alebo ich ešte pred jeho použitím požiada o poskytnutie súhlasu rodiča či zákonného zástupcu. Deti mladšie ako 13 rokov nebudeme vedome žiadať, aby poskytli viac informácií, než je potrebné na poskytovanie príslušného produktu.

Po získaní súhlasu rodiča sa s kontom dieťaťa zaobchádza rovnako ako s ostatnými kontami. Dieťa môže mať prístup ku komunikačným službám, akými sú e-mail, okamžité správy a diskusné panely online, a môže voľne komunikovať s ostatnými používateľmi bez ohľadu na ich vek.

Rodičia môžu zmeniť alebo zrušiť súhlas a skontrolovať alebo upraviť osobné údaje svojich detí alebo požiadať o ich odstránenie. Rodičia môžu napríklad prejsť do svojho osobného konta Microsoft a kliknúť na položku Povolenia. V prípade používateľov hry Minecraft a ďalších hier od spoločnosti Mojang nás rodičia môžu kontaktovať na stránke account.mojang.com/terms#contact.

Predbežné vydaniaPredbežné vydaniamainpreviewreleasesmodule
Súhrn

Spoločnosť Microsoft ponúka ukážky, vydania pre insiderov, beta verzie a iné verzie produktov a funkcií pred vydaním (ďalej len „ukážky“), aby ste ich mohli ohodnotiť a poskytnúť spoločnosti Microsoft odozvu, pokiaľ ide o ich výkon a využívanie údajov. V dôsledku toho môžu ukážky automaticky zhromažďovať dodatočné údaje, ponúkať menej ovládacích prvkov a inak pracovať s rozličnými opatreniami na ochranu súkromných údajov a bezpečnosti než opatrenia, ktoré zvyčajne využívame pri svojich produktoch. Ak sa zúčastňujete programu ukážok, môžeme vás kontaktovať vo veci odozvy alebo záujmu ďalej používať produkt po jeho všeobecnom uvedení na trh.

Zmeny tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajovZmeny tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajovmainchangestothisprivacystatementmodule
Súhrn

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov budeme podľa potreby aktualizovať tak, aby odrážalo zmeny našich produktov a odozvu zákazníkov. V prípade zverejnenia zmien vyhlásenia zmeníme aj dátum poslednej aktualizácie uvedený v jeho hornej časti a zmeny popíšeme na stránke História zmien. V prípade podstatných zmien vo vyhlásení alebo spôsobu, akým bude spoločnosť Microsoft používať vaše osobné údaje, vás na to upozorníme buď zverejnením výrazného oznamu o zmenách pred ich vstupom do platnosti, alebo zaslaním priameho upozornenia. Spoločnosť Microsoft vám odporúča pravidelne kontrolovať vyhlásenie o ochrane osobných údajov, aby ste vedeli, ako chráni vaše osobné údaje.

Ako nás môžete kontaktovaťAko nás môžete kontaktovaťmainhowtocontactusmodule
Súhrn

V prípade technických otázok alebo otázok o podpore si pozrite stránku support.microsoft.com, kde sa dozviete viac o ponuke podpory pre zákazníkov spoločnosti Microsoft. Ak sa vaša otázka týka hesla k osobnému kontu Microsoft, navštívte stránku Podpora pre konto Microsoft.

Ak máte obavy týkajúce sa ochrany osobných údajov alebo otázku na riaditeľa oddelenia ochrany osobných údajov alebo na osobu zodpovednú za ochranu údajov spoločnosti Microsoft, kontaktujte nás prostredníctvom nášho webového formulára. Na otázky a obavy odpovieme do 30 dní.

Ak nie je uvedené inak, osobné údaje, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom produktov a na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie, kontroluje spoločnosť Microsoft Corporation. Naša adresa je Microsoft Privacy, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, USA. Telefón: +1 425-882-8080.

Spoločnosť Microsoft Ireland Operations Limited je naším zástupcom v oblasti ochrany osobných údajov v Európskom hospodárskom priestore a v Švajčiarsku. Na riaditeľa oddelenia ochrany údajov spoločnosti Microsoft Ireland Operations Limited sa môžete obrátiť na nasledujúcej adrese: Microsoft Ireland Operations, Ltd., Attn: Data Protection, Carmenhall Road, Sandyford, Dublin 18, Ireland.

Skype Communications S.à.r.l. 23-29 Rives de Clausen L-2165 Luxembourg, Luxembursko je kontrolórom údajov pre Skype. Ak nás chcete kontaktovať v súvislosti so softvérom alebo produktmi Skype, pošlite žiadosť o podporu tímu podpory zákazníkov Skypu.

Pobočku spoločnosti Microsoft vo svojej krajine alebo vo svojej oblasti nájdete na stránke www.microsoft.com/worldwide/.

BingBingmainbingmodule
Súhrn
Celý text

Medzi služby Bing patrí vyhľadávanie a mapovanie, ako aj aplikácie Panel s nástrojmi Bing a Pracovná plocha Bing. Služby Bing sú tiež súčasťou ostatných služieb Microsoft, ako napríklad MSN a Cortana, a niektorých funkcií systému Windows (označujeme ich ako možnosti zabezpečované službou Bing).

Pri vyhľadávaní alebo používaní funkcie používajúcej technológiu Bing, ktorá zahŕňa vyhľadávanie alebo zadanie príkazu vo vašom mene, zhromažďuje spoločnosť Microsoft vyhľadávané reťazce, IP adresu, polohu, jedinečné identifikátory obsiahnuté v našich súboroch cookie, čas a dátum vyhľadávania a konfiguráciu vášho prehliadača. Ak používate služby Bing s podporou hlasu, spoločnosti Microsoft sa odošle aj váš hlasový vstup a údaje o výkone priradené k funkcii reči. Ak používate funkcie v rámci praktickej skúsenosti so službou Bing, napríklad Spýtať sa Cortany alebo Vyhľadávanie Bing, na vyhľadanie konkrétneho slova alebo výrazu v rámci webovej stránky alebo dokumentu, dané slovo alebo výraz sa odošle Bingu spoločne s časťou okolitého obsahu s cieľom poskytnúť kontextovo relevantné výsledky vyhľadávania.

Návrhy hľadania. Pri funkcii Návrhy hľadania sa znaky zadávané do vyhľadávania pri využívaní možností zabezpečovaných službou Bing odosielajú spoločnosti Microsoft. To nám umožní ponúknuť vám počas písania hľadaného reťazca návrhy. Počas hľadania v službe Bing túto funkciu zapnete alebo vypnete na stránke Nastavenia Bingu. Návrhy hľadania sa v Cortane nedajú vypnúť. V systéme Windows môžete Cortanu a vyhľadávacie pole kedykoľvek skryť, aby sa funkcia nepoužívala.

Program na zlepšenie praktických skúseností so službou Bing pre aplikácie Pracovná plocha Bing a Panel s nástrojmi Bing. Ak používate aplikácie Bing Desktop alebo Bing Toolbar a rozhodnete sa zapojiť do programu na zlepšenie praktických skúseností so službou Bing, na zlepšenie radenia hľadaných reťazcov a zvýšenie relevantnosti zhromažďujeme aj dodatočné informácie o použití špecifických aplikácií Bingu, ako sú adresy vami navštívených webových lokalít. V rámci ochrany osobných údajov nepoužijeme údaje zhromaždené pomocou programu na zlepšenie praktických skúseností so službou Bing na identifikáciu, kontaktovanie, ani na cielenú reklamu. Program na zlepšenie praktických skúseností so službou Bing môžete kedykoľvek vypnúť v nastaveniach aplikácií Bing Desktop alebo Bing Toolbar. Po 18 mesiacoch informácie zhromaždené cez program na zlepšenie praktických skúseností so službou Bing odstraňujeme.

Uchovávanie a zmazanie identifikácie Identifikáciu uložených hľadaných reťazcov mažeme odstránením celej adresy IP po 6 mesiacoch a ID súborov cookie a ostatných krížových identifikátorov po 18 mesiacoch.

Prispôsobenie cez konto Microsoft. Niektoré služby Bing ponúkajú rozšírené možnosti používania pri prihlásení pomocou vášho osobného konta Microsoft, napríklad synchronizáciu vašej histórie hľadania vo viacerých zariadeniach. Uvedené prispôsobovacie funkcie môžete použiť na prispôsobenie záujmov, obľúbených položiek, nastavení a na pripojenie konta k službám tretích strán. Ak chcete spravovať nastavenia prispôsobovania na tabuli ochrany osobných údajov spoločnosti Microsoft, prejdite na stránku Nastavenia Bingu.

Spravovanie histórie vyhľadávania. Služba História vyhľadávania služby Bing ponúka jednoduchý spôsob opakovaného prezretia hľadaných reťazcov a výsledkov, na ktoré ste klikli pri použití vyhľadávania Bing v prehliadači. Históriu svojho hľadania môžete vymazať na tabuli ochrany osobných údajov spoločnosti Microsoft na stránke account.microsoft.com/privacy. Vymazaním sa história odstráni zo služby História hľadania a už sa nebude na lokalite zobrazovať. Uvedené informácie sa však neodstránia z našich vyhľadávacích denníkov, ktoré sa uchovávajú a deidentifikujú podľa popisu uvedeného vyššie.

Služby mimo spoločnosti Microsoft používajúce Bing. Praktické skúsenosti, ktoré používajú technológiu Bingu, môžete využiť aj pri službách mimo spoločnosti Microsoft, ako sú služby spoločnosti Yahoo!. Na poskytovanie uvedených služieb Bing prijíma údaje od týchto a ďalších partnerov, medzi ktoré môže patriť dátum, čas, IP adresa, jedinečný identifikátor a ďalšie údaje spojené s vyhľadávaním. Na poskytnutie vyhľadávacej služby sa uvedené údaje pošlú spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft uvedené údaje použije podľa opisu v tomto vyhlásení alebo podľa ustanovení našich zmluvných povinností u partnerov. V prípade otázok týkajúcich sa spôsobu zhromažďovania a používania údajov si prečítajte postupy ochrany osobných údajov pri službách mimo spoločnosti Microsoft.

Hľadaný reťazec v odporúčanej URL. Pri kliknutí na výsledok vyhľadávania alebo na reklamu na stránke s výsledkami vyhľadávania Bingu a prechode na cieľovú webovú lokalitu dostane lokalita štandardné informácie, ktoré prehliadač posiela každej navštívenej lokalite – ako je vaša IP adresa, typ prehliadača a jazyk, a URL lokality, z ktorej ste prišli (v tomto prípade stránky s výsledkami vyhľadávania Bingu). Keďže URL adresa stránky Bingu s výsledkami vyhľadávania obsahuje text hľadaného reťazca (ktorý môže obsahovať mená, adresy alebo iné vami zadané identifikačné informácie), cieľová webová lokalita bude schopná určiť hľadaný pojem, ktorý ste zadali.

Ak má prehliadač z dôvodu vyššej výkonnosti zapnuté povolenie na predbežné načítanie stránok na pozadí, ich načítanie na pozadí má rovnaký účinok, ako keby ste uvedenú stránku navštívili, vrátane odoslania URL adresy stránky s výsledkami hľadania v službe Bing (s vaším vyhľadávacím dotazom) a stiahnutia súborov cookie, ktoré stránka ukladá.

Zdieľanie hľadaných údajov na výskum a vývoj. Na účely výskumu a vývoja zdieľame aj niektoré údaje z reťazcov deidentifikovaného vyhľadávania vrátane hlasových dotazov s tretími stranami. Než tak urobíme, odstránime z údajov všetky jedinečné identifikátory, ako sú napr. IP adresy a identifikačné čísla súborov cookie. Taktiež môžeme nechať údaje prejsť procesom navrhnutým na odstránenie určitých citlivých údajov, ktoré mohli používatelia sami uviesť (ako sú čísla sociálneho poistenia alebo čísla kreditných kariet). Okrem toho od týchto tretích strán požadujeme bezpečné uchovávanie údajov, a aby ich nepoužívali na iné účely.

CortanaCortanamaincortanamodule
Súhrn
Celý text

Cortana je vaša osobná asistentka. V závislosti od možností zariadenia a verzie Cortany, ktorú používate. (napríklad v systémoch Windows, iOS alebo konzole Xbox) Cortana vám dokáže poskytnúť množstvo funkcií, pričom niektoré z nich sú prispôsobené. Cortana pracuje najlepšie, keď sa prihlásite a dovolíte jej používať údaje zo svojho zariadenia, osobného konta Microsoft, pracovného alebo školského konta, ostatných služieb spoločnosti Microsoft a služieb tretích strán, ku ktorým sa pripojíte. Aj keď sa do Cortany v zariadeniach so systémom Windows neprihlásite, stále môžete s Cortanou konverzovať a používať Cortanu na pomoc pri hľadaní na webe alebo v dokumentoch uložených v službách spoločnosti Microsoft, ako napríklad OneDrive, a vo svojom zariadení so systémom Windows. Ďalšie informácie nájdete v podsekcii na lokalite Windows Search . Bez prihlásenia však bude vaša práca obmedzená a nebude prispôsobená vašim potrebám. V zariadeniach so systémom iOS a Android funguje Cortana iba po prihlásení.

Odhlásený. Pokiaľ sa neprihlásite do zariadenia so systémom Windows, Cortana bude zhromažďovať údaje o spôsobe vašej konverzácie s Cortanou a použije Cortanu na vyhľadávanie s použitím vášho hlasu, rukopisu alebo písania na klávesnici. Tieto údaje zahŕňajú:

 • Rečové služby. Na lepšie pochopenie spôsobu, akým hovoríte, a hlasových príkazov Cortanou sa údaje o reči posielajú spoločnosti Microsoft na vytváranie rečových modelov a na zlepšenie rozpoznávania reči a pochopenie zámeru používateľa. Ak sa rozhodnete prihlásiť, rečové modely sa lepšie prispôsobia vašim potrebám.
 • Dotazy a história hľadania. S vyhľadávacími dotazmi v službe Bing a funkciou Návrhy hľadania – aj ak za vás vyhľadáva Cortana – sa pracuje ako so všetkými ostatnými vyhľadávacími dotazmi v službe Bing a používajú sa spôsobom popísaným v časti Bing.
 • Údaje o zariadení. Cortana má prístup k údajom o vašom zariadení a o tom, ako ho používate. Dokáže napríklad určiť, či máte zapnutý bluetooth, či máte zapnutú obrazovku uzamknutia, ako máte nastavený budík a ktoré aplikácie si nainštalujete a používate.

Prihlásený. Ak sa prihlásite, umožníte Cortane vykonávať ďalšie úlohy a poskytovať prispôsobené možnosti a relevantné návrhy. Zároveň udelíte Cortane povolenie na zhromažďovanie alebo na prístup k ďalším uvedeným typom údajov, niektoré z nich závisia od funkcií verzie Cortany, ktorú používate (napríklad v systémoch Windows, Android, iOS atď.) a od aplikácie, ktorú používate s integrovanou Cortanou (napríklad Skype):

 • konta Microsoft. Cortana má prístup k demografickým údajom (napríklad k vášmu veku, PSČ a pohlaviu), ktoré ste poskytli pri vytvorení osobného konta Microsoft.
 • Využívanie ďalších produktov Microsoft. Cortana používa na ponuku prispôsobených návrhov údaje zhromaždené prostredníctvom iných služieb spoločnosti Microsoft. Napríklad na automatické zobrazenie informácií o tímoch, ktoré sledujete, Cortana používa údaje zhromaždené aplikáciou Športy. Okrem toho z aplikácie Mapy Microsoft zistí vaše obľúbené miesta, z hudby, ktorú si púšťate v aplikácii Groove Hudba, zistí vaše obľúbené skladby a interpretov a zo služby Windows Obchod zistí, čo si pozeráte a kupujete, a preto vám môže pripraviť lepšie ponuky. Záujmy v poznámkovom bloku Cortany môžu na prispôsobenie záujmov, preferencií a obľúbených položiek aj v týchto možnostiach využiť iné služby spoločnosti Microsoft, napríklad Bing alebo MSN.

Poloha. Môžete sa rozhodnúť, či bude mať Cortana prístup k informáciám o vašej polohe, aby vám ponúkla najrelevantnejšie správy a výsledky, ako aj možnosti, ktoré vám ušetria čas, napríklad dopravné informácie a pripomenutia na základe polohy. Ak na to dáte povolenie, Cortana bude pravidelne zhromažďovať a používať vašu aktuálnu polohu, históriu polohy a ďalšie lokalizačné signály (ako označenie polohy na fotografiách, ktoré nahráte do OneDrive). Informácie o polohe zbierané Cortanou môžu byť v anonymizovanej forme použité na zlepšenie služieb určenia polohy v systéme Windows. Ďalšie informácie nájdete v podsekcii Služby určenia polohy.

Kontakty, e-mail, kalendár a komunikácia. Môžete sa rozhodnúť, či Cortane povolíte prístup k svojmu zariadeniu, e-mailu v cloude a inej komunikácii, k svojmu kalendáru a kontaktom, a tým získate ďalšie funkcie a prispôsobenie. Ak ho povolíte, Cortana získa prístup k ďalším údajom vrátane týchto:

 • Textové správy a e-mail. Cortana má prístup k správam, vďaka čomu môže robiť viacero vecí, napríklad: môže pridať podujatia do kalendára, informovať vás o dôležitých správach a ponúkať vám aktuálne informácie o podujatiach a ďalších veciach, ktoré sú pre vás dôležité, ako je sledovanie batožiny alebo letu. Cortana používa správy aj na to, aby vám pomohla s plánovaním podujatí a ponúka ďalšie užitočné návrhy a odporúčania.
 • História komunikácie. Na základe vašich hovorov, SMS a emailovej histórie sa Cortana učí, kto je pre vás najdôležitejší. Tieto údaje slúžia na získanie informácii o ľuďoch, ktorí sú pre vás najdôležitejší, a o tom, aké komunikačné metódy najčastejšie používate. Označuje vám dôležité správy (napríklad zmeškané hovory) a zlepšuje výkon funkcií Cortany, napríklad rozpoznania reči.
 • Plánované činnosti kalendára. Cortana má prístup k vašim kalendárom, aby vám mohla odoslať pripomienky a informácie dôležité pre vaše plánované činnosti.

História prehľadávania. Ak povolíte Cortane používať vašu históriu prehľadávania, Microsoft zhromaždí hľadané reťazce v prehliadači Microsoft Edge a celú históriu prehľadávania priradenú k identifikácii používateľa. Cortana použije tieto údaje na to, aby sa o vás dozvedela viac a ponúkla vám včasné a inteligentné odpovede a proaktívne prispôsobené návrhy, či na dokončenie webových úloh za vás. Cortana nezhromažďuje informácie o webových lokalitách, ktoré si prezeráte na kartách v režime InPrivate.

Iné pripojené služby a zručnosti spravovania. Cortane môžete udeliť aj prístup k údajom zhromaždeným inými službami spoločnosti Microsoft a službami tretích strán alebo môžete svoje informácie v Cortane zdieľať s týmito službami tým, že dáte svoje povolenie na zapnutie alebo spojenie týchto služieb s Cortanou. Keď povolíte pripojenú službu alebo zručnosť tretej strany, Cortana zdieľa vašu žiadosť s týmito službami alebo tretími stranami, aby váš príkaz umožnila. Cortana môže tiež zdieľať ďalšie informácie, pre ktoré poskytnete povolenie na zdieľanie (napríklad vašu polohu). Nižšie sú uvedené príklady pripojených služieb a zručností. Nové pripojené služby a zručnosti sa pridávajú pravidelne.

 • Pripojené služby spoločnosti Microsoft. Ak sa rozhodnete pripojiť službu Cortana k svojmu kontu Xbox Live, Cortana získa prístup k vaším údajom Xbox Live, čo jej umožní spoznať vašu hernú aktivitu, a potom vám bude môcť ponúknuť relevantný obsah a návrhy, upozorniť vás na to, keď budete mať možnosť zahrať si s priateľmi, a pomôcť vám naplánovať hry. Ak sa rozhodnete pripojiť službu Cortana k svojmu pracovnému alebo školskému kontu, Cortana získa prístup k údajom uloženým v Office 365 a pomôže vám byť v obraze a získať informácie o schôdzach a vzťahoch. Prihlásenie na LinkedIn cez Cortanu umožňuje spoločnosti Microsoft získať prístup k určitým údajom z LinkedInu tak, aby vám Cortana mohla ponúknuť prispôsobené informácie a odporúčania. Nezabudnite, že Cortana LinkedInu umožní pristup k menu, e-mailovej adrese, pracovnej pozícii a názvu zamestnávateľa osôb, s ktorými máte schôdzku, aby mohla o týchto kontaktoch získať relevantné informácie.
 • Iné pripojené služby a zručnosti. Cortana umožňuje pripojiť sa k službám tretích strán, aby mohla pracovať efektívnejšie a mohla vám ponúknuť ďalšie prispôsobené možnosti na základe informácií od služby tretej strany. Nie všetky zručnosti vyžadujú vaše overenie. S vaším povolením môže Cortana spolu s vašou žiadosťou tretej strane odoslať aj informácie o vás. Cortana napríklad odošle Uberu s vašou žiadosťou aj vašu aktuálnu polohu a cieľovú polohu, keď ju požiadate o zabezpečenie cesty. Pripojené služby a zručnosti Cortany môžete spravovať v Cortaninom poznámkovom bloku.

Keď poskytnete Cortane povolenie na prístup k informáciám z vášho zariadenia alebo služby, tieto informácie možno použiť na bezproblémové prispôsobenie možností Cortany v akomkoľvek zariadení alebo službe, v ktorej ste zapli Cortanu. Nezabudnite, že z Cortany sa môžete kedykoľvek odhlásiť. Keď sa odhlásite zo systému Windows, Cortana vám bude aj naďalej pomáhať, ale vaše možnosti sa nebudú prispôsobovať. Údaje používané Cortanou a to, čo o vás vie, môžete meniť v častiach Nastavenia, Povolenia a Poznámkový blok Cortany. Ďalšie informácie o jednotlivých funkciách a spôsobe ich riadenia nájdete na stránke go.microsoft.com/fwlink/?linkid=522360.

Groove Hudba/Filmy a TV programyGroove Hudba/Filmy a TV programymaingroovemusicmoviestvmodule
Súhrn
Celý text

Aplikácia Groove Hudba vám umožňuje jednoduchým spôsobom počúvať vašu vlastnú hudbu, vytvárať zoznamy skladieb, kupovať hudbu alebo počúvať bežné rozhlasové stanice. Microsoft Movies & TV vám umožňuje pozerať vaše vlastné videá a požičať si alebo kúpiť filmy a TV seriály. Tieto služby boli v minulosti ponúkané ako Xbox Music a Video.

S cieľom pomôcť vám objaviť obsah, ktorý vás môže zaujímať, bude spoločnosť Microsoft zhromažďovať údaje o prehrávanom obsahu, dĺžke prehrávania a vami zadanom hodnotení. Ak sa v zariadení prihlásite do Cortany, spoločnosť Microsoft bude na poskytovanie prispôsobeného zážitku a relevantných návrhov používať údaje súvisiace s hudbou prehrávanou cez aplikáciu Groove Hudba.

Na obohatenie zážitku z prehrávania obsahu sa v aplikácii Groove Hudba a Filmy a TV programy zobrazia informácie súvisiace s prehrávaným obsahom a obsahom vo vašej hudobnej knižnici, ako je napríklad názov albumu, obal, názov piesne alebo videa či iné informácie (ak sú dostupné). Na poskytnutie týchto informácií aplikácie Groove Hudba a Filmy a TV programy odošlú spoločnosti Microsoft žiadosť o informácie so štandardnými informáciami o zariadení, je ako napríklad adresa IP zariadenia, verzia softvéru zariadenia, miestne a jazykové nastavenia a identifikátor obsahu.

Ak na získanie prístupu k obsahu spoločnosti Microsoft, ktorý je chránený technológiou DRM (Digital Rights Management), používate aplikácie Groove Hudba a Filmy a TV programy, na prehranie obsahu si zo servera online práv môžu automaticky vyžiadať práva na používanie médií a tiež stiahnutie a inštaláciu aktualizácií technológie DRM. Ďalšie informácie sa dozviete po prečítaní informácií o DRM v časti Silverlight v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Služby Microsoft Cognitive ServicesSlužby Microsoft Cognitive Servicesmainmicrosoftcognitiveservicesmodule
Súhrn
Celý text

Služby Microsoft Cognitive Services pomáhajú návrhárom vytvárať aplikácie, ktoré dokážu lepšie rozumieť údajom, napríklad prostredníctvom rozpoznávania tvárí a objektov v obrázkoch, porozumením hovorenému slovu alebo interpretáciou príkazov. Vaše údaje zhromažďujeme a používame na to, aby sme vám mohli poskytovať tieto služby a zlepšovať a prispôsobovať ich vašim potrebám.

Služby Cognitive Services zhromažďujú a používajú mnohé typy údajov, napríklad obrázky, zvukové súbory, videosúbory alebo text, pričom spoločnosť Microsoft ich všetky uchováva. Spoločnosť Microsoft zaviedla množstvo podnikových a technických opatrení, ktorých cieľom je odstrániť identifikáciu niektorých údajov, ktoré sa uchovávajú v rámci služieb Cognitive Services. Odstránenie identifikácie nezabezpečí úplnú anonymitu údajov. Napríklad osobu na fotografii môže stále rozpoznať niekto, kto túto osobu pozná.

Spoločnosť Microsoft a aplikácie, ktoré využívajú služby Cognitive Services, môžu takisto zhromažďovať a používať vaše údaje. Napríklad Bing používa vyhľadávacie dotazy zhromaždené pomocou rozhraní API vyhľadávania v službe Bing pre služby Cognitive Services podľa opisu v časti venovanej službe Bing. Služba Microsoft Translator používa údaje odoslané prostredníctvom rozhrania API služby Translator pre služby Cognitive Services podľa opisu v časti venovanej službe Translator.

Služby Microsoft HealthSlužby Microsoft Healthmainmicrosofthealthservicesmodule
Súhrn

Služby Microsoft Health vám pomôžu pochopiť a spravovať vaše údaje o zdravotnom stave. Patria sem služby HealthVault, HealthVault Insights, zariadenia Microsoft Band, ďalšie aplikácie služieb Microsoft Health a príbuzné produkty. Band vám pomáha sledovať údaje, ako sú tlkot srdca a vykonané kroky. Band tiež môže použiť Cortanu na zaznamenávanie si poznámok a prijímanie notifikácii z vášho telefónu. Aplikácie Microsoft Health odosielajú údaje na servery spoločnosti Microsoft a umožňujú vám zobrazovať, spravovať a kontrolovať údaje. Aplikácie môžu povoliť oznámenia v službe Band a ďalších zariadeniach. Služby HealthVault umožňujú zhromažďovať, upravovať, pridávať a ukladať údaje o zdravotnom stave online, okrem toho umožňujú zdieľať údaje o vašom zdraví s rodinou, opatrovateľmi a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.

Služby Microsoft Health zhromažďujú a používajú vaše údaje na to, aby vám mohli poskytovať služby a zlepšovať a prispôsobovať služby vašim potrebám. Zdravotné údaje, ktoré spoločnosti Microsoft poskytnete prostredníctvom služieb Microsoft Health, sa nekombinujú s údajmi iných služieb spoločnosti Microsoft, ani sa bez vášho výslovného súhlasu nepoužívajú na iné účely. Spoločnosť Microsoft napríklad nepoužíva údaje z vášho zdravotného záznamu na ponuku predaja alebo propagáciu výrobkov alebo služieb bez vášho súhlasu.

Zdravotnícke službyZdravotnícke službymainmicrosoftservicelongmodule
Súhrn

Služby Microsoft Health vám pomôžu pochopiť a spravovať vaše údaje o zdravotnom stave. Zhromažďované údaje závisia od služieb a funkcií, ktoré používate, vrátane nasledujúcich:

 • Údaje z profilu. Pri vytvorení profilu bude potrebné zadať údaje, napríklad výšku, hmotnosť a vek, ktoré sa použijú na výpočet výsledkov vašej aktivity. Ostatné údaje z profilu sa získajú z vášho osobného konta Microsoft.
 • Údaje o aktivite a fitnes. Služby Microsoft Health vám pomáhajú sledovať vašu aktivitu a fitnes zhromažďovaním údajov, ako sú tlkot srdca, kroky, spálené kalórie a spánok. Môžete sledovať napríklad beh, tréning a spánok.
 • Údaje o používaní. Aby sme vám vedeli poskytnúť čo najlepšie služby, zhromažďujeme a automaticky nahrávame štatistiky o výkone a používaní služieb Microsoft Health.
 • Poloha. Microsoft Band má zabudované možnosti globálneho lokalizačného systému (GPS), ktorý vám umožňuje mapovať aktivity ako beh alebo jazdu na bicykli bez toho, aby ste museli mať pri sebe telefón. Ak GPS pre určitú aktivitu zapnete, v aplikáciách Microsoft Health si môžete pozrieť mapu aktivity. V niektorých režimoch služby Band, napríklad v režimoch Golf a Explorer, sa GPS zapne automaticky a vypne sa po ukončení režimu. 

Ak chcete získať ďalšie informácie o snímačoch služby Band a o zhromažďovaných údajoch, prejdite sem.

Prístup a kontrola. Služby Microsoft Health vám umožňujú zobraziť a spravovať vlastné údaje. Môžete napríklad zobraziť a aktualizovať údaje z profilu, spravovať pripojené aplikácie a zobraziť minulé aktivity. V službách Microsoft Health môžete vymazať špecifické podrobnosti o aktivite. Ak vymažete konkrétnu aktivitu, udalosť sa vymaže aj zo služieb Microsoft Health. Ostatné údaje a základné údaje zachytené senzorom zariadení zostanú v službách Microsoft Health zachované. Svoje konto služieb Microsoft Health môžete kedykoľvek zrušiť kontaktovaním služieb zákazníkom sem.

Cortana. Služby Microsoft Health umožňujú používať Cortanu. Keď používate Cortanu, údaje, ktoré spracujete v službách Microsoft Health, vrátane zdravotných údajov a údajov spracovaných od služieb tretích strán, sa zdieľajú s Cortanou. Možnosti Cortany vám umožňujú klásť otázky a nastavovať pripomenutia pomocou hlasu, ak je v telefóne zapnutá Cortana. Ďalšie informácie o tom, ako Cortana spravuje vaše údaje, nájdete v časti Cortana v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.

HealthVaultHealthVaultmainhealthvaultmodule
Súhrn

HealthVault je osobná zdravotná platforma, ktorá vám umožní zbierať, upravovať, uchovávať a zdieľať informácie o vašom zdraví online. S pomocou funkcie HealthVault môžete mať vaše zdravotné záznamy pod kontrolou. Môžete si tiež vybrať, či sa chcete o ne podeliť s rodinou, opatrovateľmi, poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, mobilnými aplikáciami, zdravotníckymi prístrojmi a online nástrojmi. Ďalšie informácie o službe HealthVault nájdete tu.

Prihlásenie do konta HealthVault. Na prihlásenie do konta HealthVault môžete použiť konto Microsoft alebo overovacie služby tretej strany. Ak zrušíte svoje konto Microsoft alebo stratíte prihlasovacie údaje, nebudete mať už k svojim údajom prístup. Služba HealthVault umožňuje použiť viac ako jeden súbor prihlasovacích údajov, čím pomáha zaistiť trvalý prístup. Skôr ako sa rozhodnete použiť na prihlásenie do služby HealthVault overovaciu službu tretej strany, odporúčame vám overiť si záväzky týkajúce sa bezpečnosti a ochrany osobných údajov od spoločnosti, ktorá údaje vydala.

Konto HealthVault a zdravotné záznamy. Pri vytvorení nového konta HealthVault musíte poskytnúť súkromné údaje, ako sú meno, dátum narodenia, e-mailová adresa, PSČ a krajina/región. V závislosti od toho, ktoré funkcie budete používať, vás systém môže požiadať o dodatočné informácie. Konto HealthVault vám umožňuje spravovať jeden alebo viac zdravotných záznamov, napríklad váš a vašich rodinných príslušníkov. Údaje v zdravotnom zázname, ktorý spravujete, môžete kedykoľvek pridať alebo odstrániť.

V rámci USA služba HealthVault priradí ku každému zdravotnému záznamu jedinečnú emailovú adresu služby HealthVault. Keď na zadanú emailovú adresu príde správu, správa aj príloha sa automaticky priradia k záznamu v HealthVault a správcovi daného záznamu je zaslaný notifikačný email. E-mailová služba v HealthVault používa „Direct“, protokol navrhnutý špeciálne na komunikáciu s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Z tohto dôvodu môže byť e-mail služby HealthVault zaslaný a doručený len poskytovateľom so systémom, ktorý používa protokol Direct. Správcovia môžu priradiť alebo zrušiť priradenie e-mailových adries k záznamu.

Zdieľanie informácií o zdraví.. Kľúčovou vlastnosťou služby HealthVault je schopnosť zdieľať údaje o vašom zdraví s ľuďmi a službami, ktoré vám môžu pomôcť dosiahnuť ciele týkajúce sa vášho zdravia. Podľa predvolených nastavení ste správcom všetkých záznamov, ktoré vytvoríte. Správcovia majú najväčšie oprávnenia čo sa prístupu k záznamu týka. Ako správca môžete zdieľať údaje v zdravotnom zázname s ďalším človekom prostredníctvom pozvánky, ktorú mu cez HealthVault zašlete emailom. Môžete stanoviť prístupovú úroveň (vrátane správcovskej úrovne), ako dlho bude mať daná osoba prístup, a či má možnosť upravovať údaje v zázname. Osoba, ktorej umožníte prístup, môže ďalej umožniť prístup ďalším osobám na rovnakej úrovni (napríklad osoba, ktorá môže záznam len prezerať, môže umožniť rovnakú úroveň prístupu ďalšej osobe). Keďže nevhodná úroveň prístupu môže mať za následok narušenie vášho súkromia alebo dokonca odmietnutie prístupu k vašim vlastným záznamom, mali byť ste byť pri prideľovaní prístupu opatrní.

S ďalšími službami a službami tretích strán, ktoré autorizujete, môžete zdieľať len konkrétno údaje (alebo všetky údaje) v zdravotnom zázname. Bez súhlasu oprávneného používateľa prostredníctvom HealthVault nemá cez službu HealthVault žiadna ďalšia služba prístup k vašim údajom. HealthVault vám umožňuje kontrolovať prístup prostredníctvom prijatia alebo zamietnutie požiadaviek na prístup. Pri každej službe vyberáte, ktoré zdravotné informácie v konkrétnom zdravotnom zázname chcete zdieľať a ktoré akcie môže daná služba vykonávať.

Služba, ktorej umožníte prístup k záznamu, dostane kompletné meno priradené k vášmu kontu HealthVault, prezývku sprístupneného záznamu (záznamov) a váš vzťah k danému záznamu. Služba bude mať prístup cez HealthVault, až pokiaľ jej práva neodoberiete. Spoločnosť Microsoft môže zabrániť prístupu služby k HealthVault, ak nedodržiava záväzky týkajúce sa súkromia, ktoré vyžaduje spoločnosť Microsoft. Okrem zabránenia prístupu, ktorú služba k vašim údajom v službe HealthVault má, však tieto služby nekontrolujeme ani nemonitorujeme a ich postupy ochrany súkromia sú rôzne.

Záznamy pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v USA. V Spojených Štátoch dovoľujeme zúčastneným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti získať záznamy o tom, na čo sa používajú informácie, ktoré do záznamu v službách Microsoft Health zadali. Táto služba podporuje ciele „zmysluplného využitia“ zakotvené v Zákone o zdravotníckych informačných technológiách pre ekonomické a klinické zdravie (HITECH Act), ktorý nabáda poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, aby posielali pacientom kópie zdravotných záznamov elektronicky. Zúčastnení poskytovatelia tak môžu obdržať záznam, ktorý obsahuje číslo, ktorým poskytovateľ pacienta identifikuje v systému a informuje, či používateľ vykonal jednu z „kvalifikačných akcií" v HealthVault (nehovorí, ktorú akciu vykonal). "Kvalifikačné akcie" aktuálne zahŕňajú činnosti ako prezeranie, sťahovanie, alebo odoslanie zdravotných údajov cez email. Nahlasovanie svojich záznamov môžete vypnúť.

Prístup a kontrola. Údaje o svojom konte HealthVault si môžete kedykoľvek prezerať, upravovať alebo mazať. Svoje konto tiež môžete kedykoľvek zrušiť. Trvale vymazať položku môže len správca. Ak vymažete zdravotný záznam, vymaže sa aj u všetkých ďalších používateľov, ktorí k nemu mali prístup.

Keď zrušíte konto HealthVault, vymažeme všetky záznamy, kde ste uvedený ako jediný správca. Ak správcovský prístup k záznamu zdieľate, môžete sa rozhodnúť, či chcete záznam vymazať. Spoločnosť Microsoft pred trvalým vymazaním vašich údajov počká obmedzený čas, čím sa zabráni vymazaniu zdravotných údajov omylom alebo ich úmyselnému poškodeniu.

HealthVault uchováva kompletnú históriu každého prístupu, zmenu, vymazania používateľom a službou, vrátane dátumu, vykonanej akcie a mena osoby alebo služby. Správcovia záznamov si môžu ich históriu preštudovať.

E-mailová komunikácia. Na e-mailovú adresu, ktorú ste zadali pri vytvorení konta HealthVault, vám zašleme e-mail, v ktorom vás požiadame o overenie vašej e-mailovej adresy, aby sme ju mohli zahrnúť do pozvánok na zdieľanie, ktoré pošlete cez HealthVault, a aby sme vám mohli poslať e-mailom notifikácie o informáciách, ktoré môžete pridať do svojich HealthVault záznamov.

Služba HealthVault pravidelne posiela informačných spravodajcov, ktorí vás informujú o najnovších vylepšeniach. Služba HealthVault vám tiež pravidelne odošle e-mail so zhrnutím nedávnej aktivity na konte. Na základe vašich preferencií týkajúcich sa kontaktovania používame vaše e-mailové adresy aj na odosielanie propagačných e-mailov. Z odoberania týchto emailov sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Microsoft TranslatorMicrosoft TranslatormainMicrosoftTranslatormodule
Súhrn
Celý text

Microsoft Translator je štatistický systém strojového prekladu, ktorý automaticky prekladá text a reč medzi množstvom podporovaných jazykov. Služba Translator môže byť začlenená do iných produktov a služieb spoločnosti Microsoft, napríklad Office, SharePoint a Bing. Službu Translator môžu začleniť do svojich služieb a ponúk aj tretie strany. Informácie o postupoch na ochranu osobných údajov v rámci služieb a ponúk tretích strán nájdete v ich vyhláseniach o ochrane osobných údajov.

Služba Microsoft Translator zhromažďuje a používa textové, obrazové a rečové údaje, ako aj informácie o spôsobe prístupu k službe Translator, napríklad verziu operačného systému, typ prehliadača a jazyk. Vaše údaje používame na to, aby sme vám mohli poskytovať službu Translator a zlepšovať a prispôsobovať ju vašim potrebám. Spoločnosť Microsoft zaviedla množstvo podnikových a technických opatrení, ktorých cieľom je odstrániť identifikáciu údajov, ktoré sa uchovávajú v rámci služby Translator. Napríklad vzorky textu na zlepšenie služby Translator vyberáme náhodne a zneprístupňujeme alebo odstraňujeme reťazce s číslami alebo inými osobnými údajmi, ktoré rozpoznáme vo vzorke.

Ak si predplatíte prístup k rozhraniu Microsoft Translator API s mesačným objemom najmenej 250 miliónov znakov, môžete požiadať o vypnutie zaznamenávania textu, ktorý odosielate do služby Microsoft Translator, a to odoslaním žiadosti postupom popísaným v časti www.microsoft.com/en-us/translator/notrace.aspx.

MSNMSNmainmainmodule
Súhrn
Celý text

Medzi služby MSN patria webové lokality a súbor aplikácií, vrátane Správ MSN, Počasia, Športu, Money a predchádzajúcich verzií aplikácií označených ako Bing (ďalej spolu ako „aplikácie MSN“). Aplikácie MSN sú k dispozícii na viacerých platformách vrátane platforiem Windows, iOS a Android. Služby MSN sú tiež obsiahnuté v ďalších službách spoločnosti Microsoft, vrátane prehliadača Microsoft Edge. 

Po nainštalovaní aplikácií MSN zhromažďujeme informácie, na základe ktorých zistíme, či bola aplikácia správne nainštalovaná, dátum jej inštalácie, jej verziu a ďalšie informácie o zariadení, ako napríklad operačný systém a prehliadač. Údaje sa zhromažďujú pravidelne ako pomoc pri stanovovaní počtu používateľov aplikácií MSN a na identifikovanie problémov s výkonom spojených s inými verziami aplikácií, systémov a prehliadačov.

Zároveň v snahe poskytovať vhodný obsah zhromažďujeme údaje o vašej interakcii so službami MSN, ako sú frekvencia ich používania a zobrazené články. Niektoré služby MSN ponúkajú vylepšenú funkcionalitu, ak sa prihlásite cez konto Microsoft, vrátane povolenia upraviť vlastné záujmy a obľúbené položky. Prispôsobenie môžete upraviť cez nastavenia MSN a Bing, a tiež cez nastavenia v ďalších službách Microsoft, ktoré obsahujú služby MSN. Zhromaždené údaje používame aj na ponúkanie reklamy, ktorá by vás mohla zaujímať. So zasielaním reklamy založenej na záujmoch môžete explicitne nesúhlasiť prostredníctvom prepojení v službách MSN alebo navštívením stránky vyjadrenia explicitného nesúhlasu spoločnosti Microsoft.

Predchádzajúce verzie služby MSN Money umožňovali prístup k informáciám o osobných financiách od externých finančných inštitúcií. MSN Money tieto informácie len zobrazí, neukladá ich na našich serveroch. Prihlasovacie údaje používané na prístup k finančným informáciám od tretích strán sa šifrujú v zariadení a neposielajú sa spoločnosti Microsoft. K uvedeným finančným inštitúciám aj k ďalším externým službám sa môžete dostať cez služby MSN, a vzťahujú sa na ne osobitné zmluvné podmienky a pravidlá ochrany osobných údajov.

OfficeOfficemainofficeservicesmodule
Súhrn
Celý text

Office je súbor pracovných aplikácií, ktorý okrem iného zahŕňa aplikácie Word, Excel, PowerPoint a Outlook. Ďalšie informácie o službe Outlook nájdete v časti Outlook v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov. Jednotlivé aplikácie balíka Office umožňujú používať obsah a funkcie iných služieb spoločnosti Microsoft, ako napríklad Bing, alebo pripojených služieb tretích strán. Podrobné informácie o správe možností ochrany osobných údajov nájdete na stránke go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=624445. Ak pracujete v organizácii, správca môže pripojené služby vypnúť prostredníctvom skupinovej politiky.

Roamingová služba balíka Office. Roamingová služba balíka Office pomáha udržať aktuálnosť nastavení balíka Office vo všetkých zariadeniach, ktoré ho používajú. Pri prihlásení do balíka Office s kontom Microsoft sa zapne Roamingová služba balíka Office a zosynchronizuje niektoré z upravených nastavení balíka Office so servermi spoločnosti Microsoft (napríklad zoznam nedávno použitých dokumentov a posledné prezerané miesto dokumentu). Keď sa do aplikácie balíka Office prihlásite v inom zariadení s rovnakým kontom, stiahne Roamingová služba balíka Office nastavenia zo serverov spoločnosti Microsoft a použije ich v novom zariadení. Roamingová služba balíka Office použije niektoré z upravených nastavení balíka Office aj pri prihlásení na Office.com. Ak sa z balíka Office odhlásite, Roamingová služba balíka Office zo zariadenia odstráni vaše nastavenia. Všetky zmeny vykonané vo vlastných nastaveniach balíka Office sa odošlú na servery spoločnosti Microsoft.

Aktualizácie od spoločnosti Microsoft. Office používa službu Microsoft Update na poskytovanie aktualizácií zabezpečenia a ďalších dôležitých aktualizácií. Viac informácií o službe Aktualizácie nájdete v príslušnej časti vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

Pomocník, šablóny, písma a ďalší obsah online. Balík Office využíva na ponúknutie najnovšieho online obsahu počas pripojenia na internet, ako sú články Pomocníka, šablóny a písma, služby spoločnosti Microsoft alebo tretích strán. Ak napríklad v aplikáciách balíka Office použijete funkciu Pomocníka, Office pošle hľadaný reťazec na Office.com a ponúkne vám články Pomocníka na internete. Uvedené funkcie sú predvolene zapnuté, no pomocou nastavení ochrany osobných údajov ich môžete vypnúť. Nastavenie ochrany osobných údajov v Office 2013 si môžete pozrieť kliknutím na položku Súbor, Možnosti, Centrum dôveryhodnosti, Nastavenie centra dôveryhodnosti a Možnosti ochrany osobných údajov.

Aktualizačná služba Klikni a spusti. Aktualizačná služba Klikni a spusti umožňuje inštaláciu niektorých produktov balíka Microsoft Office cez internet, takže ich môžete začať používať už pred ich úplným stiahnutím. Aktualizačná služba Klikni a spusti je predvolene nastavená tak, aby zároveň automaticky zisťovala online aktualizácie produktov podporovaných službou Klikni a spusti v zariadení a automaticky ich stiahne a nainštaluje. Služba je predvolene zapnutá, no pomocou nastavení ochrany osobných údajov ju môžete vypnúť.

Vyhľadávacie služby. Vyhľadávacie služby podporované balíkom Office, ako je Insights, umožňujú cez aplikáciu Office požiadať o informácie spoločnosť Microsoft alebo externé služby. Vo Worde môžete napríklad zvýrazniť slovo alebo výraz a relevantné údaje načítať z Bingu. Ak vyhľadávate konkrétne slovo alebo výraz, Office pošle službe šifrovaný text, ktorý ste zadali (a pri použití Insights Office s cieľom poskytnúť kontextovo relevantné výsledky vyhľadávania pošle požadované slovo alebo výraz spolu s časťou okolitého textu z vášho dokumentu). Z Excelu môžete poslať spoločnosti Microsoft kategórie údajov a získať odporúčania na ďalšie podobné súbory údajov, ktoré by vás mohli zaujímať. Samotný obsah vášho zošita sa spoločnosti Microsoft nezasiela. Office okrem toho odošle aj údaje o softvéri, ktorý používate, a informáciu o miestnom nastavení vášho systému. Ak si to externý poskytovateľ obsahu vyžiada, pošleme tiež autorizačné údaje o tom, či máte oprávnenie na stiahnutie príslušného obsahu. Medzi prijatými informáciami sa často nachádza prepojenie na doplnkové informácie z webovej lokality poskytovateľa obsahu. Ak kliknete na prepojenie, poskytovateľ obsahu môže do vášho zariadenia uložiť súbor cookie, aby vás bolo možné identifikovať pri budúcich transakciách.

Prekladová služba. Niektoré aplikácie balíka Office umožňujú preložiť časť alebo celý dokument pomocou dvojjazyčného slovníka alebo strojového prekladu. Ak sa slovo alebo výraz, ktoré chcete preložiť, nenachádza v dvojjazyčnom slovníku v aplikácii, pošleme ich nezašifrované spoločnosti Microsoft alebo externej prekladateľskej službe. Ak sa rozhodnete preložiť celý dokument, pošleme ho nezašifrovaný spoločnosti Microsoft alebo externej prekladateľskej službe. Okrem slova alebo výrazu, ktoré chcete preložiť, balík Office odošle aj informácie o používanom softvéri Office vrátane verzie, operačného systému a miestneho nastavenia systému. Pri externých prekladateľských službách môže balík Office poslať aj už uložené autentifikačné informácie označujúce, že ste sa už prihlásili na prístup k webovej lokalite.

OneDriveOneDrivemainonedrivemodule
Súhrn
Celý text

OneDrive umožňuje ukladať a dostať sa k súborom prakticky z akéhokoľvek zariadenia. Zároveň môžete súbory zdieľať a pracovať na nich s ostatnými. Niektoré verzie aplikácie OneDrive umožňujú prístup k osobnému OneDrivu prihlásením s osobným kontom Microsoft, a zároveň k OneDrive for Business prihlásením s pracovným alebo školským kontom Microsoft v rámci využívania služieb Office 365 vo vašej organizácii.

Pri používaní OneDrivu zhromažďujeme údaje o používaní služby a o uloženom obsahu s cieľom poskytovania, zlepšovania a ochrany služieb. Napríklad indexovanie obsahu vašich OneDrive dokumentov, takže ich neskôr môžete prehľadávať a používanie informácií o polohe, ktoré vám umožnia vyhľadávať fotografie na základe mieste, kde boli vyhotovené. Zároveň zhromažďujeme informácie o zariadení, aby sme vám mohli prispôsobiť funkcionalitu, napríklad aby ste mohli obsah synchronizovať na jednotlivých zariadeniach a zdieľať prispôsobené nastavenia.

Pri uložení obsahu na OneDrive zdedí daný obsah povolenia na zdieľanie priečinka, do ktorého ste ho uložili. Ak si napríklad uložíte obsah do verejného priečinku, bude verejný a k dispozícii pre kohokoľvek na internete, kto ho nájde. Ak obsah uložíte do súkromného priečinka, bude súkromný.

Pri zdieľaní obsahu na sociálnych sieťach ako je Facebook cez telefón, ktorý ste synchronizovali s kontom OneDrive, sa obsah buď nahrá na uvedenú sieť alebo sa na nej zobrazí príslušné prepojenie. Obsah zverejnený na sociálnych sieťach a na hostiteľskom systéme OneDrive je k dispozícii každému na uvedenej sieti. Na odstránenie obsahu ho musíte odstrániť zo sociálnej siete a z OneDrive.

Pri zdieľaní obsahu z OneDrive s priateľmi formou odkazu im systém pošle e-mail s odkazom. Odkaz obsahuje kód oprávnenia, ktorý každému s odkazom povoľuje prístup k odkazu. Ak niektorý z priateľov pošle odkaz ďalším ľuďom, aj oni si ho budú môcť pozrieť aj v prípade, že ste sa nerozhodli ho s nimi zdieľať. Na stiahnutie povolenia k svojmu obsahu na OneDrive sa prihláste na svoje konto a vyberte si konkrétny obsah, pri ktorom chcete spravovať úroveň povolení. Stiahnutie povolení na odkaz ho účinne deaktivuje. Nik nebude môcť využiť odkaz na prístup k obsahu, ak sa vy nerozhodnete znovu ho zdieľať.

Súbory riadené cez OneDrive for Business sa ukladajú inde než súbory uložené na osobnom OneDrive. OneDrive for Business zhromažďuje a prenáša osobné údaje na účely ich overenia; patrí sem e-mailová adresa a heslo, ktoré sa odošle spoločnosti Microsoft a/alebo poskytovateľovi služby Office 365.

OutlookOutlookmainoutlookmodule
Súhrn
Celý text

Produkty Outlooku majú prostredníctvom vylepšenej komunikácie zlepšiť vašu produktivitu a zahŕňajú službu Outlook.com, aplikácie Outlook a súvisiace služby.

Outlook.com. Outlook.com je primárna e-mailová služba od spoločnosti Microsoft pre zákazníkov a zahŕňa e-mailové kontá s adresami, ktoré sa končia na outlook.com, live.com, hotmail.com a msn.com. Outlook.com ponúka funkcie, ktoré umožňujú spojiť sa s priateľmi na sociálnych sieťach. Ak chcete používať Outlook.com, musíte si vytvoriť konto Microsoft.

Ak v službe Outlook.com odstránite e-mail alebo položku poštovej schránky, zvyčajne sa presunie do priečinka Odstránené položky, kde zostane ešte asi 7 dní, ak ju nepremiestnite späť do schránky prijatých správ, nevyprázdnite priečinok alebo ak ho systém nevyprázdni automaticky, podľa toho, ktorá okolnosť nastane skôr. Ak vyprázdnite priečinok Odstránené položky, uvedené odstránené položky zostanú v našom systéme do 30 dní, až potom sa úplne odstránia.

Aplikácie Outlook. Aplikácie klienta Outlook predstavujú softvér nainštalovaný do zariadenia, ktorý vám umožňuje spravovať e-maily, položky kalendára, súbory, kontakty a iné údaje z e-mailu, ukladacieho priestoru súborov a iných služieb, napríklad Exchange Online alebo Outlook.com, alebo zo serverov ako Microsoft Exchange. Pri práci s aplikáciami Outlook môžete používať viacero kont od rôznych poskytovateľov vrátane poskytovateľov tretích strán.

Pri pridaní konta bude potrebné povoliť Outlooku prístup k údajom z e-mailových služieb a služieb ukladania súborov.

Po pridaní konta do Outlooku sa vaša pošta, položky kalendára, súbory, kontakty, nastavenia a iné údaje z daného konta automaticky zosynchronizujú s vaším zariadením. Ak používate mobilnú aplikáciu Outlook, údaje sa zosynchronizujú aj so servermi spoločnosti Microsoft, vďaka čomu získate ďalšie funkcie, ako napríklad rýchlejšie vyhľadávanie, prispôsobené filtrovanie menej dôležitej pošty a možnosť pridávať prílohy e-mailov od prepojených poskytovateľov ukladacieho priestoru súborov bez opustenia aplikácie Outlook. Ak používate počítačovú aplikáciu Outlook, môžete sa rozhodnúť, či sa údaje zosynchronizujú s našimi servermi alebo nie. Konto môžete kedykoľvek odstrániť alebo môžete zmeniť údaje zosynchronizované s kontom.

Ak pridávate konto poskytnuté organizáciou (napríklad zamestnávateľom alebo školou), vlastník domény organizácie môže uplatniť zásady a kontrolu (môže napríklad požadovať viacfaktorové overovanie alebo možnosť diaľkového odstránenia údajov z vášho zariadenia), ktoré môžu ovplyvniť vašu prácu s Outlookom.

Ďalšie informácie o údajoch zhromažďovaných a spracovaných aplikáciami Outlook nájdete v časti Office v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.

SilverlightSilverlightmainsilverlightmodule
Súhrn
Celý text

Microsoft Silverlight pomáha dostať sa na internet a vychutnať si jeho bohatý obsah. Silverlight umožňuje webovým lokalitám a službám ukladať údaje v zariadení Medzi ďalšie funkcie Silverlightu patrí pripájanie k spoločnosti Microsoft na účely aktualizácie alebo pripájanie k serverom tretích strán, kde umožňuje prehrávanie chráneného digitálneho obsahu.

Nástroj na konfiguráciu Silverlightu. Uvedené funkcie môžete spravovať prostredníctvom nástroja na konfiguráciu Silverlightu. K nástroju na konfiguráciu Silverlightu sa dostanete kliknutím pravým tlačidlom na obsah, ktorý Silverlight práve zobrazuje, a výberom možnosti Silverlight. Nástroj na konfiguráciu Silverlightu sa dá spustiť aj priamo. Napríklad v systéme Windows sa k nástroju dostanete vyhľadaním reťazca „Microsoft Silverlight“.

Ukladací priestor aplikácie Silverlight. Aplikácie založené na Silverlighte dokážu z rozličných dôvodov ukladať údaje lokálne do počítača, patrí sem ukladanie vlastných nastavení, ukladanie veľkých súborov s graficky náročnými funkciami (ako sú hry, mapy a obrázky), a ukladanie obsahu tvoreného v niektorých aplikáciách. V nástroji na konfiguráciu Silverlightu môžete ukladací priestor aplikácie vypnúť alebo konfigurovať.

Aktualizácie aplikácie Silverlight. Silverlight sa bude pravidelne pripájať k serveru spoločnosti Microsoft a kontrolovať aktualizácie, aby vám ponúkol najnovšie funkcie a vylepšenia. Do počítača sa stiahne malý súbor s údajmi o najnovšej verzii Silverlightu a porovná sa s práve nainštalovanou verziou. Ak je k dispozícii novšia verzia, stiahne a nainštaluje sa do počítača. V nástroji na konfiguráciu Silverlightu môžete aktualizácie aplikácie vypnúť alebo konfigurovať.

Správa digitálnych prístupových práv. Silverlight používa na ochranu práv vlastníkov obsahu technológiu Správy digitálnych prístupových práv (DRM) od spoločnosti Microsoft. Ak sa cez Silverlight dostanete k obsahu chránenému technológiou DMR (ako je napríklad hudba alebo video), aplikácia požiada o právo na použitie médií server s právami na internete. Na bezproblémové prehrávanie vás systém nevyzve na zadanie údajov skôr, než aplikácia Silverlight pošle žiadosť serveru s právami. Pri žiadosti o právo na použitie médií Silverlight poskytne serveru s právami identifikátor súboru s obsahom chráneným DRM a základné údaje o zariadení vrátane údajov o komponentoch DRM v zariadení, ako je jeho revízia a úrovne zabezpečenia, a jedinečný identifikátor zariadenia.

Aktualizácie DRM. Niekedy si prístup k obsahu chránenému technológiou DRM vyžaduje aktualizáciu Silverlightu alebo DRM v zariadení. Pri pokuse o prehratie obsahu, ktorý si vyžaduje aktualizáciu DRM, pošle Silverlight žiadosť serveru spoločnosti Microsoft so základnými údajmi zariadenia, vrátane informácií o komponentoch DRM v počítači, ako je ich revízia a úroveň zabezpečenia, údaje o riešení problémov a jedinečný identifikátor zariadenia. Server spoločnosti Microsoft použije identifikátor na odoslanie jedinečnej aktualizácie DRM zariadenia, ktorú Silverlight následne nainštaluje. Na karte Prehrávanie nástroja na konfiguráciu Silverlightu môžete aktualizácie DRM vypnúť alebo konfigurovať.

SkypeSkypemainskypemodule
Súhrn
Celý text

Aplikácia Skype umožňuje odosielať a prijímať hlasové hovory, videohovory a okamžité správy. Táto časť sa vzťahuje na spotrebiteľskú verziu služby Skype. Ak používate Skype for Business, pozrite si časť Podnikové produkty v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov. Kontrolóri údajov pre Skype sú spoločnosť Microsoft Corporation aj spoločnosť Skype Communications S.à.r.l. (100 % dcérska spoločnosť spoločnosti Microsoft so sídlom v Luxembursku) a odkazy na spoločnosť Microsoft v tejto časti sa vzťahujú na oba právne subjekty.

Ako súčasť poskytovania uvedených funkcií spoločnosť Microsoft zhromažďuje údaje o používaní komunikácie, ako sú jej čas a dátum a čísla alebo mená používateľov zapojených do komunikácie.

Profil v aplikácii Skype. V závislosti od nastavenia profilu sa profilové údaje zo Skypu zahrnú do adresára vyhľadávania, aby ďalším používateľom tejto aplikácie (alebo produktov, ktoré s ňou komunikujú, ako je Skype for Business) umožnili vyhľadávať vás a spojiť sa s vami. Profil zahŕňa meno používateľa, avatar a všetky ďalšie údaje, ktoré sa k nemu rozhodnete pridať alebo ukázať ostatným.

Kontakty v Skype. Ak na spravovanie kontaktov používate službu spoločnosti Microsoft, ako napríklad Outlook.com, Skype do zoznamu kontaktov v Skype automaticky pridá ľudí, ktorých poznáte. Na základe vášho povolenia môže Skype občas skontrolovať vaše zariadenie alebo iné telefónne zoznamy a automaticky pridať vašich priateľov ako kontakty v Skype. Pokiaľ nechcete dostávať komunikáciu od určitých používateľov, môžete ich zablokovať.

Partnerské spoločnosti. S cieľom umožniť používanie Skypu väčšiemu počtu ľudí sme uzavreli partnerstvo s inými spoločnosťami, na základe ktorého sa Skype môže ponúkať prostredníctvom služieb týchto spoločností. Ak Skype používate prostredníctvom inej spoločnosti ako Microsoft, na zaobchádzanie s vašimi údajmi sa vzťahujú pravidlá ochrany osobných údajov danej spoločnosti V rámci dodržiavania platnej legislatívy alebo na základe požiadavky vyplývajúcej z platného súdneho procesu, prípadne v snahe pomôcť partnerskej spoločnosti alebo miestnemu operátorovi pri takomto dodržiavaní a plnení môžeme pristupovať k vašim údajom, prenášať ich, zverejňovať ich alebo uchovávať. Tieto údaje môžu zahŕňať napríklad súkromný obsah, ako je obsah okamžitých správ, uložené videosprávy, hlasové správy alebo prenesené súbory.

Skype Manager. Aplikácia Skype Manager umožňuje spravovať používanie Skypu v skupine (napríklad v rodine) z jedného miesta. Po vytvorení skupiny sa stanete správcom v aplikácii Skype Manager a môžete vidieť vzory používania vrátane podrobných informácií, ako sú údaje o prenosoch a podrobnosti o nákupoch, ostatných členov skupiny, ktorí súhlasili s takýmto prístupom. Ak pridáte informácie ako svoje meno, ostatní ľudia v skupine ho budú môcť vidieť. Členovia skupiny môžu odvolať súhlas pre Skype Manager na stránke svojho konta na adrese www.skype.com.

Program marketingovej afiliácie Skype. S cieľom informovať o Skype čo najviac ľudí podporujeme iné spoločnosti a organizácie, aby sa zaregistrovali ako marketingové afiliácie a mohli ľuďom odporúčať Skype. Keď ľudia, ktorým Skype odporučia, vykonajú určitú činnosť, napríklad si zakúpia kredit Skype, zaplatíme im. Na prevádzkovanie siete afiliácií sme uzavreli partnerstvo so spoločnosťou Conversant Media. Spoločnosť Microsoft, náš sieťový partner a marketingové afiliácie používajú súbory cookie a webové signály na to, aby sme zistili, z ktorej marketingovej afiliácie pochádza úspešné odporúčanie a ktorá tak získala platbu. Spoločnosť Microsoft nekontroluje súbory cookie, ktoré ukladajú marketingové afiliácie. Ďalšie informácie o postupoch ochrany osobných údajov nášho sieťového partnera nájdete na stránke www.conversantmedia.com/legal/privacy.

Zobrazovanie oznámení. Aplikácie Skypu využívajú na informovanie o prichádzajúcich hovoroch, konverzáciách a ďalších správach notifikačnú službu v zariadení. V mnohých zariadeniach tieto služby poskytuje iná spoločnosť. Napríklad na to, aby ste mohli byť informovaní o tom, kto vám volá, alebo aby sa mohlo zobraziť zopár úvodných slov novej konverzácie, musí Skype poskytnúť tieto informácie notifikačnej službe, aby mohla zobraziť oznámenie. Spoločnosť poskytujúca notifikačnú službu v zariadení používa tieto informácie v súlade s vlastnými zmluvnými podmienkami a pravidlami ochrany osobných údajov. Spoločnosť Microsoft nezodpovedá za údaje zhromaždené spoločnosťou poskytujúcou notifikačné služby. Ak nechcete používať notifikačné služby na prichádzajúce hovory a správy Skypu, vypnite ich v nastaveniach v aplikácii Skype alebo priamo v zariadení.

Reklama v Skype. Niektoré aplikácie Skypu zahŕňajú reklamu založenú na záujmoch, aby sa vám zobrazovala reklama, ktorá vás môže najviac zaujímať. V niektorých verziách softvéru môžete explicitne nesúhlasiť so zobrazovaním reklamy založenej na záujmoch v ponuke možností ochrany osobných údajov alebo v ponuke nastavenia konta. Ak sa do služby Skype prihlasujete pomocou konta Microsoft, s reklamami založenými na záujmoch môžete explicitne nesúhlasiť na adrese choice.microsoft.com. Ak vyjadríte explicitný nesúhlas, naďalej sa v softvéri Skype bude zobrazovať reklama podľa krajiny, v ktorej bývate, jazykových predvolieb a polohy IP adresy, no na cielenie reklamy sa nepoužijú ďalšie údaje.

Funkcie prekladu. Niektoré aplikácie Skypu obsahujú funkcie prekladu zvuku alebo textu s cieľom pomáhať komunikovať s ľuďmi v rôznych jazykoch. Pri používaní funkcií prekladu sa hlasové a textové údaje používajú na poskytovanie a zlepšovanie funkcií rozpoznania reči a prekladových služieb spoločnosti Microsoft.

Funkcie nahrávania. Niektoré verzie Skypu majú funkciu nahrávania, ktorá umožňuje nahrávanie a zdieľanie zvuku a videa z vašej konverzácie. Ak sa rozhodnete reláciu nahrať, nahrávka môže obsahovať niekoľko sekúnd telefonátu uloženého v pamäti pred začatím nahrávania. Nahrávka sa uloží do histórie konverzácie a môžete si ju tiež uložiť lokálne do svojho zariadenia. Pred nahratím akejkoľvek komunikácie by ste sa mali oboznámiť s právnou zodpovednosťou. Táto zodpovednosť môže zahŕňať vašu povinnosť získať na nahrávanie súhlas všetkých strán ešte pred začatím nahrávania. Spoločnosť Microsoft nezodpovedá za spôsob, akým používate nahrávky alebo funkciu nahrávania.

ObchodObchodmainwindowsstoremodule
Súhrn
Celý text

Obchod je online služba, ktorá vám umožňuje prehľadávať, sťahovať, kupovať a hodnotiť aplikácie a iný digitálny obsah. Zahŕňa:

 • Windows Obchod s aplikáciami a obsahom pre zariadenia so systémom Windows, ako sú telefóny, počítače a tablety,
 • Xbox Obchod s hrami a inými aplikáciami pre konzoly Xbox ONE a Xbox 360 a
 • Office Obchod s produktmi a aplikáciami pre Office, SharePoint, Exchange, Access a Project (verzie 2013 a novšie).

Zhromažďujeme údaje o tom, akým spôsobom prichádzate do Obchodu a ako ho používate, aké produkty ste si pozerali, zakúpili alebo nainštalovali, aké preferencie ste si nastavili na prezeranie aplikácií v Obchode, ako aj vaše hodnotenia, recenzie alebo hlásenia o problémoch. Konto Microsoft je spojené s vašimi hodnoteniami a recenziami a ak píšete hodnotenie, meno a fotografia z vášho konta Microsoft sa zverejní spolu s hodnotením.

Povolenia pre aplikácie Obchodu. Mnoho aplikácií nainštalovaných z Windows Obchodu je vytvorených tak, aby využívali špecifické funkcie hardvéru a softvéru vášho zariadenia. Využívanie určitých funkcií hardvéru a softvéru aplikáciou môže aplikácii alebo k nej pripojeným službám umožniť prístup k vašim údajom. Napríklad aplikácia na úpravu fotografií môže mať prístup k fotoaparátu zariadenia s cieľom umožniť vám fotografovať alebo si pozerať fotografie alebo videá uložené na úpravu, a sprievodca reštauráciami môže použiť polohu a odporučiť vám niečo v okolí. Informácie o funkciách používaných aplikáciou sú uvedené v Obchode na strane s opisom produktu. Mnohé funkcie používané aplikáciami z Windows Obchodu je možné zapnúť alebo vypnúť v zariadení v nastaveniach ochrany osobných údajov. Vo Windowse môžete v mnohých prípadoch vybrať aplikácie, ktoré môžu používať určitú funkciu. Prejdite na položky Štart, Nastavenia a Ochrana osobných údajov. Vyberte funkciu (napríklad Kalendár) a vyberte povolenia pre aplikácie, ktoré majú byť zapnuté alebo vypnuté. Zoznamy aplikácií v nastaveniach ochrany osobných údajov Windowsu, ktoré môžu využívať vlastnosti hardvéru a softvéru, nebudú obsahovať „klasické aplikácie Windowsu“ a toto nastavenie tieto aplikácie neovplyvní.

Aktualizácie aplikácií. Ak ste v príslušných nastaveniach Obchodu nevypli automatické aktualizácie aplikácií, Obchod automaticky skontroluje, stiahne a nainštaluje aktualizácie aplikácií s cieľom poskytnúť vám najnovšie verzie. Aktualizované aplikácie môžu používať odlišné vlastnosti hardvéru a softvéru Windows než predchádzajúce verzie, ktoré im môžu umožniť prístup k iným údajom v zariadení. Ak sa aktualizovaná aplikácia môže dostať k určitým funkciám, napríklad k polohe, požiada vás o udelenie súhlasu. Funkcie hardvéru a softvéru, ktoré aplikácia používa, si môžete pozrieť na stránke s opisom produktu vo Windows Obchode.

Každé použitie údajov aplikáciou prostredníctvom uvedených funkcií podlieha pravidlám o ochrane osobných údajov vývojára aplikácie. Ak aplikácia dostupná cez Windows Obchod zhromažďuje a používa akékoľvek osobné údaje, vývojár aplikácie je povinný poskytnúť pravidlá ochrany osobných údajov a prepojenie na ne je k dispozícii na stránke s opisom aplikácie v Obchode.

Aplikácie z vedľajších zdrojov a režim pre vývojárov. Funkcie pre vývojárov, ako je nastavenie „režimu pre vývojárov“, sú určené len pre vývojárov. Ak ich zapnete, zariadenie možno bude nespoľahlivé alebo nepoužiteľné, a vystaví vás bezpečnostnému riziku. Sťahovanie alebo iné získanie aplikácií z iných zdrojov než z Obchodu, známe aj ako „aplikácie z vedľajších zdrojov“, môže zvýšiť zraniteľnosť zariadenia a osobných údajov voči útoku alebo ich neočakávanému použitiu aplikáciou. Pravidlá, oznámenia, povolenia a ostatné funkcie systému Windows určené na ochranu osobných údajov pri prístupe aplikácií k údajom nemusia pri aplikáciách z vedľajších zdrojov alebo pri zapnutí funkcií pre vývojárov fungovať tak, ako je uvedené v tomto vyhlásení.

SwiftKeySwiftKeymainswiftkeymodule
Súhrn
Celý text

Klávesnica SwiftKey a súvisiace aplikácie a služby používajú údaje o tom, ako píšete na klávesnici – vrátane používaných emoji a dôležitých slov –, aby sa oboznámili s vaším štýlom písania a mohli vám poskytovať prispôsobené automatické opravy a prediktívny text.

Pri využívaní našich produktov zhromažďujeme údaje, ako napríklad údaje o zariadení, sieti, výkone, ako aj štatistiku používania. Tieto údaje používame na prevádzkovanie a zlepšovanie produktov.

Ak sa rozhodnete používať SwiftKey Cloud, zhromaždíme vašu e-mailovú adresu, základné demografické údaje a údaje o používaných slovách a spojeniach, aby sme vám mohli ponúknuť služby, ako sú prispôsobenie, synchronizácia predikcie a zálohovanie Naša predikčná technológia vytvorí na základe vášho používania jazyka prispôsobený jazykový model. Tento model predstavuje optimalizovanú skupinu slov a spojení, ktoré často používate, a odráža váš jedinečný štýl písania. Na tento účel klávesnica SwiftKey pre Android hneď pri prvej inštalácii získa prístup k vašim SMS správam. Služba prispôsobenia SwiftKey, ktorá je funkciou služby SwiftKey Cloud, získa prístup aj k nedávnemu obsahu zo zadaných online služieb, ako sú Gmail, Facebook a Twitter. Ak ste sa prihlásili do služby SwiftKey Cloud, prenesú sa tieto údaje cez zašifrované kanály do našich serverov. Ak webová lokalita alebo aplikácia označí určité pole za pole s heslom alebo platobnými údajmi, SwiftKey sa k týmto údajom neprihlási, neuloží ich ani s nimi nebude pracovať.

Ak ste sa neprihlásili do služby SwiftKey Cloud, nebudú sa z vášho zariadenia zhromažďovať jazykové informácie. Svoj súhlas na používanie a uchovávanie osobných údajov zhromaždených pomocou služby SwiftKey môžete kedykoľvek zrušiť. Stačí prejsť do časti SwiftKey Cloud v Nastaveniach služby SwiftKey. Po zrušení súhlasu sa vaše osobné údaje zhromaždené pri používaní klávesnice SwiftKey odstránia.

Občas sa môžu vášmu zariadeniu odoslať upozornenia na aktualizácie a funkcie produktov, ktoré vás môžu zaujímať. Tieto upozornenia môžete v našich produktoch kedykoľvek vypnúť v Nastaveniach služby SwiftKey.

WindowsWindowsmainwindowsmodule
Súhrn

Windows je prispôsobené počítačové prostredie, ktoré umožňuje hladko prechádzať a používať služby, preferencie a obsah vo výpočtových zariadeniach od telefónov a tabletov až po Surface Hub. Hlavné komponenty systému Windows sú cloudové a nemajú len formu statického softvérového programu, pričom cloudové aj lokálne prvky systému Windows sa pravidelne aktualizujú, vďaka čomu máte k dispozícii najnovšie vylepšenia a funkcie. Na ponúknutie tejto praktickej skúsenosti s počítačom zhromažďujeme údaje o vás, vašom zariadení a vašom spôsobe používania systému Windows. A pretože Windows je osobný, ponúkame vám možnosť výberu, ktoré osobné údaje o vás zhromaždíme a ako ich použijeme. Majte na pamäti, že ak vaše zariadenie so systémom Windows spravuje vaša organizácia (napríklad váš zamestnávateľ alebo škola), môže na kontrolu nastavení zariadenia, podmienok jeho prevádzky, aktualizácií softvéru, zhromažďovania údajov spoločnosťou Microsoft alebo organizáciou, alebo ďalších vlastností zariadenia používať centrálne nástroje správy, ktoré poskytuje spoločnosť Microsoft alebo iné spoločnosti. Ďalšie informácie o zhromažďovaní údajov a ochrane osobných údajov v systéme Windows nájdete na adrese go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=529552. Na staršie verzie Windowsu (vrátane systémov Vista, 7, 8 a 8.1) sa vzťahujú vlastné vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

AktiváciaAktiváciamainactivationmodule
Súhrn

Pri aktivácii systému Windows sa k zariadeniu, na ktoré sa inštaluje, priradí špecifický kód produktu. Kód produktu a údaje o softvéri a zariadení sa odošlú spoločnosti Microsoft na potvrdenie platnosti licencie k softvéru. V prípade potreby opätovnej aktivácie alebo overenia licencie sa údaje môžu odoslať znovu. Spoločnosti Microsoft sa na účely registrácie, doplnenia skladových zásob alebo na predchádzanie podvodom pri jeho prvom zapnutí posielajú aj identifikátor telefónu a siete, ako aj poloha telefónu, ktorý funguje na platforme Windows.

Reklamná identifikáciaReklamná identifikáciamainadvertisingidmodule
Súhrn

Systém Windows v zariadení vygeneruje každému používateľovi jedinečnú reklamnú identifikáciu. Po zapnutí reklamnej identifikácie k nej budú mať aplikácie (od spoločnosti Microsoft aj od tretích strán) prístup a budú ju môcť používať veľmi podobne, ako môžu webové lokality získať prístup k jednoznačnému identifikátoru uloženému v súbore cookie a používať ho. Vašu reklamnú identifikáciu môžu vývojári aplikácií a reklamné siete využiť na poskytovanie relevantnejšej reklamy a iných prispôsobených možností vo svojich aplikáciách a na webe. Spoločnosť Microsoft zhromažďuje reklamné identifikácie na účely opísané v tomto dokumente len vtedy, keď vo svojich nastaveniach ochrany osobných údajov reklamnú identifikáciu povolíte. Prístup k uvedenej identifikácii môžete kedykoľvek zakázať vypnutím reklamnej identifikácie v nastaveniach ochrany osobných údajov (vyberte položky Štart > Nastavenie > Ochrana osobných údajov). Ak sa ju rozhodnete znovu zapnúť, reklamná identifikácia sa obnoví a vygeneruje sa nová identifikácia. Keď k reklamnej identifikácii získa prístup aplikácia tretej strany, jej využívanie reklamnej identifikácie bude podliehať zásadám ochrany osobných údajov tejto aplikácie. Viac informácií o používaní údajov spoločnosťou Microsoft na zobrazovanie reklamy nájdete v časti Spôsob používania údajov v tomto vyhlásení.

DiagnostikaDiagnostikamaindiagnosticsmodule
Súhrn

Pri používaní systému Windows zhromažďujeme diagnostické údaje, ktoré nám pomáhajú riešiť problémy a zlepšovať produkty spoločnosti Microsoft. Ak sa rozhodnete zapnúť Prispôsobené možnosti, môžu sa tieto údaje použiť aj na prispôsobenie možností s produktmi spoločnosti Microsoft. Tieto údaje sa prenášajú do spoločnosti Microsoft a ukladajú sa s jednoznačnými identifikátormi, ktoré nám pomáhajú rozpoznať jednotlivých používateľov na jednotlivých zariadeniach a porozumieť problémom s fungovaním zariadenia a vzorom používania. Existujú dve úrovne diagnostických údajov a údajov o používaní: Základné a Úplné. Na najnižšej úrovni Základné zhromažďujeme len údaje, ktoré sú potrebné na udržanie aktuálnosti a zabezpečenia zariadení s Windowsom. Medzi základné údaje patria údaje o samotnom zariadení, presnom fungovaní aktualizácií Windowsu a Obchodu a o základných údajoch o chybách. Pri použití úrovne Základné zhromažďujeme tieto údaje:

 • Údaje o zariadení, pripojiteľnosti a konfigurácii:
  • Údaje o zariadení, napríklad typ procesora, výrobca OEM, typ a kapacita batérie, počet a typ kamier, firmvér a atribúty pamäte.
  • Možnosti siete a údaje o pripojení, ako sú IP adresa zariadenia, mobilná sieť (vrátane kódu IMEI a mobilného operátora) a informácie o tom, či je zariadenie pripojené k bezplatnej alebo platenej sieti.
  • Údaje týkajúce sa operačného systému a jeho konfigurácie, napríklad verzia operačného systému a číslo zostavy, nastavenia oblasti a jazyka, úroveň diagnostiky a informácie o tom, či je zariadenie súčasťou Windows Insider Programu.
  • Údaje o pripojených periférnych zariadeniach, ako sú informácie o modeli, výrobcovi, ovládačoch a kompatibilite.
  • Údaje o aplikáciách nainštalovaných v zariadení, napríklad názov, verzia a vydavateľ aplikácie.
 • Informácie o tom, či je zariadenie pripravené na aktualizáciu a či môžu niektoré faktory brániť prijímaniu aktualizácií, napríklad vybitá batéria, obmedzené miesto na disku alebo obmedzená pripojiteľnosť v platenej sieti.
 • Informácie o tom, či sa aktualizácie dokončujú úspešne alebo zlyhávajú.
 • Údaje o spoľahlivosti samotného systému na zhromažďovanie diagnostických údajov.
 • Základné hlásenie chýb, teda údaje o stave operačného systému a aplikácií spustených v zariadení. Základné hlásenie chýb nám napríklad oznamuje, či aplikácia ako Microsoft Skicár alebo hra tretej strany mrzne alebo zlyháva.

Ak chcete získať ďalšie informácie o tom, čo sa zhromažďuje v rámci základných údajov, kliknite sem (iba v angličtine).

Úplné údaje zahŕňajú všetko, čo sa zhromažďuje v rámci základných údajov. Okrem toho tiež informácie, ktoré umožňujú spoločnosti Microsoft opravovať a vylepšovať produkty a služby pre všetkých používateľov. Pri použití úrovne Úplné zhromažďujeme tieto ďalšie informácie:

 • Ďalšie údaje o zariadení, pripojiteľnosti a konfigurácii nad rámec údajov zhromažďovaných pri použití úrovne Základné.
 • Informácie o stave a zapisovaní do denníka týkajúce sa stavu operačného systému a ďalších systémových súčastí (okrem údajov o aktualizačných a diagnostických systémoch zhromažďovaných pri použití úrovne Základné).
 • Používanie aplikácií, napríklad ktoré programy sú v zariadení spustené, ako dlho sú spustené a ako rýchlo reagujú na vstup.
 • Používanie prehliadačov od spoločnosti Microsoft, ako napríklad Microsoft Edge a Internet Explorer, vrátane histórie prehliadania a hľadaných výrazov.
 • Malé vzorky vstupu písaného rukou a na klávesnici, ktorý prešiel spracovaním a z ktorého boli odstránené identifikátory, informácie o vytváraní sekvencie a ďalšie údaje (napríklad mená, e-mailové adresy a číselné hodnoty), na základe ktorých by sa mohol dať znova vytvoriť pôvodný obsah alebo priradiť vstup používateľovi. Tieto údaje sa nikdy nepoužívajú na prispôsobenie možností, ako je popísané nižšie.
 • Vylepšené hlásenie chýb vrátane stavu pamäte zariadenia v čase zlyhania systému alebo aplikácie (môže neúmyselne obsahovať používateľský obsah, ako napríklad časti súboru, ktorý ste používali, keď sa vyskytol problém). Údaje o zlyhaní sa nikdy nepoužívajú na prispôsobenie možností, ako je popísané nižšie.

Určité obmedzené časti informácií v správe o chybe poskytujeme tiež partnerom (napríklad výrobcom OEM), aby sme im pomohli pri riešení problémov s produktmi a službami, ktoré fungujú s Windowsom a ďalšími produktmi a službami spoločnosti Microsoft. Tieto informácie majú povolené používať výhradne na opravu alebo vylepšenie takýchto produktov a služieb.

Ak zapnete Prispôsobené možnosti, na základe niektorých údajov o používaní popísaných vyššie v časti Diagnostika budeme prispôsobovať vaše možnosti vo Windowse a ďalších produktoch a službách. Budeme napríklad prispôsobovať návrhy týkajúce sa prispôsobenia a optimalizácie systému Windows, ako aj odporúčania a ponuky týkajúce sa funkcií systému Windows a podporovaných aplikácií, služieb, hardvéru a periférnych zariadení. Rozsah údajov bude závisieť od toho, či sa v prípade diagnostiky rozhodnete pre nastavenie Úplné alebo Základné. Ak sa napríklad rozhodnete pre možnosť Úplné, údaje budú zahŕňať aj údaje o používaní prehliadačov a aplikácií. Aj keď povolíte prispôsobené možnosti, na prispôsobovanie nebudeme používať údaje o zlyhaniach ani vstupe napísanom na klávesnici či rukou.

Služby určenia polohy, snímanie pohybu a nahrávanieSlužby určenia polohy, snímanie pohybu a nahrávaniemainlocationservicesmotionsensingmodule
Súhrn

Služby určenia polohy systému Windows. Spoločnosť Microsoft prevádzkuje službu určenia polohy, ktorá pomáha stanoviť presnú geografickú polohu konkrétneho zariadenia so systémom Windows. V závislosti od schopností zariadenia sa poloha stanovuje pomocou satelitného globálneho lokalizačného systému (GPS), detekciou okolitých vysielacích veží a/alebo prístupových bodov Wi-Fi a ich porovnaním s informáciami v databáze spoločnosti Microsoft o vysielacích vežiach a prístupových bodoch so známou polohou, alebo odvodením polohy z IP adresy. Ak je v zariadení so systémom Windows zapnutá služba určenia polohy alebo ste aplikáciám od spoločnosti Microsoft udelili povolenie na prístup k informáciám o polohe v zariadeniach bez systému Windows, spoločnosť Microsoft zhromažďuje údaje o vysielacích vežiach a prístupových bodoch Wi-Fi a ich polohe a po odstránení údajov, na základe ktorých by bolo možné zistiť identitu osoby alebo zariadenia, z ktorého boli zhromaždené, ich pridáva do databázy polôh. Spoločnosť Microsoft môže zároveň zdieľať tieto deidentifikované údaje o polohe s tretími stranami na účely poskytnutia a zlepšenia služieb určenia polohy alebo mapovania.

Ak im to povolíte, k službe presného určenia polohy systému Windows môžu mať prístup služby a funkcie systému Windows (ako sú prehliadače a Cortana), aplikácie spustené v systéme Windows a webové lokality otvárané v prehliadačoch systému Windows. Niektoré funkcie a aplikácie si vyžiadajú povolenie na zistenie presnej polohy pri prvej inštalácii systému Windows, niektoré pri svojom prvom použití a ďalšie žiadajú o povolenie pri každom prístupe k službe určenia polohy. Informácie o niektorých aplikáciách systému Windows, ktoré využívajú službu určenia polohy, nájdete v časti Aplikácie systému Windows nižšie.

Po získaní prístupu k službe určenia polohy odošle zariadenie s Windowsom svoju polohu aj spoločnosti Microsoft a tá uchová len poslednú známu polohu (každá nová poloha nahradí tú predchádzajúcu), aby sa zlepšila efektivita a prevádzka našich služieb. Údaje o nedávnej histórii polohy zariadenia so systémom Windows sa ukladajú v zariadení a niektoré aplikácie a funkcie systému Windows k nim môžu mať prístup. Históriu polohy zariadenia môžete kedykoľvek vymazať v ponuke Nastavení zariadenia.

V Nastaveniach si zároveň môžete pozrieť, ktoré aplikácie majú prístup k službe určenia polohy v zariadení alebo histórii polohy zariadenia, vypnúť alebo prejsť do služby určenia polohy pre konkrétne aplikácie, alebo službu určenia polohy vypnúť. Môžete nastaviť aj predvolenú polohu, ktorá sa použije v prípade, že služba určenia polohy nedokáže zistiť presnú polohu vášho zariadenia.

Majte na pamäti, že v mobilných zariadeniach má mobilný operátor prístup k polohe aj v prípade, že službu určenia polohy vypnete.

Všeobecná poloha. Ak zapnete funkciu Všeobecná poloha, aplikácie, ktoré nemôžu použiť vašu presnú polohu, budú mať prístup k všeobecnej polohe, napríklad k mestu, PSČ alebo oblasti.

Lokalizovať telefón. Funkcia Lokalizovať telefón umožňuje vyhľadať polohu telefónu so systémom Windows na stránke account.microsoft.com aj v prípade, že ste v telefóne vypli všetky možnosti prístupu k službe určenia polohy. Ak ste v nastaveniach funkcie Lokalizovať telefón zapli funkciu „uložiť polohu každých pár hodín“, funkcia pravidelne pošle a uloží poslednú známu polohu telefónu aj v prípade, že ste v ňom vypli službu určenia polohy. Pri každom odoslaní polohy nový údaj nahradí predtým uloženú polohu.

Nájsť moje zariadenie. Funkcia Lokalizovať zariadenie umožňuje správcovi počítača alebo tabletu so systémom Windows nájsť polohu uvedeného zariadenia, ak na ňom povolil službu určenia polohy, aj v prípade, že ostatní používatelia túto službu vypli. Ak sa správca pokúsi vyhľadať zariadenie, používateľom sa v centre oznámení zobrazí oznámenie.

Snímač pohybu Windows. Zariadenia so systémom Windows s rozpoznávaním pohybovej aktivity môžu zhromažďovať pohybovú aktivitu. Tieto údaje umožňujú funkciám, ako je krokomer, počítať prejdené kroky a aplikácia na monitorovanie cvičenia dokáže odhadnúť počet spálených kalórií. Uvedené údaje a história sa ukladajú v zariadení a dostanú sa k nim aplikácie, ktorým k nim povolíte prístup a využitie.

Nahrávanie. Niektoré zariadenia so systémom Windows majú funkciu nahrávania, ktorá umožňuje nahrávanie zvuku a videa z vašej činnosti v zariadení, vrátane komunikácie s ostatnými. Ak sa rozhodnete nahrávať, nahrávka sa uloží lokálne v zariadení. V niektorých prípadoch môžete mať možnosť preniesť nahrávku do produktu od spoločnosti Microsoft alebo služby, ktorá vysiela nahrávky verejne. DÔLEŽITÉ: Pred nahratím a/alebo vysielaním akejkoľvek komunikácie by ste sa mali oboznámiť s právnou zodpovednosťou. Táto zodpovednosť môže zahŕňať vašu povinnosť získať na nahrávanie súhlas všetkých strán ešte pred začatím nahrávania. Spoločnosť Microsoft nezodpovedá za spôsob, akým používate funkciu nahrávania alebo nahrávky. 

Funkcie zabezpečenia a bezpečnostiFunkcie zabezpečenia a bezpečnostimainsecurityandsafetyfeaturesmodule
Súhrn

Šifrovanie zariadenia. Šifrovanie zariadenia pomáha chrániť na ňom uložené údaje ich zašifrovaním technológiou BitLocker Drive Encryption. Ak je šifrovanie zariadenia zapnuté, systém Windows automaticky zašifruje jednotku, na ktorej je nainštalovaný, a vygeneruje kľúč na obnovenie. Kľúč na obnovenie BitLocker pre vaše osobné zariadenie sa automaticky zálohuje online vo vašom osobnom konte Microsoft OneDrive. Spoločnosť Microsoft nepoužíva vaše osobné kľúče na obnovenie na žiadne účely. 

Nástroj na odstraňovanie škodlivého softvéru.. Nástroj na odstraňovanie škodlivého softvéru (MSRT) sa v zariadení spustí najmenej raz mesačne ako súčasť služby Windows Update. Pomocou nástroja MSRT je možné skontrolovať, či zariadenie nie je infikované konkrétnym, bežne rozšíreným škodlivým softvérom (malvérom), a nájdené infekcie je možné odstrániť. Keď je nástroj MSRT spustený a nájde v zariadení malvér uvedený na webovej lokalite podpory pre zákazníkov spoločnosti Microsoft, odstráni ho. Počas kontroly škodlivého softvéru systém pošle spoločnosti Microsoft hlásenie so špecifickými údajmi o detegovanom malvéri, chybách a ďalšie údaje o zariadení. Ak nechcete, aby nástroj MSRT odosielal uvedené údaje spoločnosti Microsoft, môžete vypnúť nahlasovací komponent nástroja MSRT.

Rodina v Microsofte. Na pochopenie a stanovenie hraníc používania zariadenia deťmi môžu rodičia použiť funkciu Microsoft Rodina. Členovia Rodiny majú k dispozícii mnoho funkcií, preto pozorne skontrolujte informácie, ktoré uvádzate pri tvorbe alebo pripojení k Rodine. Ak sa v prípade dieťaťa zapne protokolovanie aktivity Rodiny, spoločnosť Microsoft bude zhromažďovať údaje o tom, ako dieťa používa zariadenie, a rodičom poskytne výkazy o jeho aktivitách. Protokolovanie aktivity sa po krátkom čas zo serverov spoločnosti Microsofte rutinne maže.

Filter SmartScreen. Funkcia SmartScreen vás pomáha chrániť pri používaní našich služieb tým, že kontroluje, či sa v stiahnutých súboroch a obsahu z webu nenachádza škodlivý softvér, potenciálne nebezpečný obsah z webu a ďalšie hrozby pre zariadenie. Počas kontroly súboru sa údaje o ňom odošlú spoločnosti Microsoft. Tieto údaje zahŕňajú názov súboru, hashovací algoritmus jeho obsahu, umiestnenie, do ktorého bol stiahnutý, a jeho digitálne certifikáty. Ak funkcia SmartScreen identifikuje súbor ako neznámy alebo potenciálne nebezpečný, pred jeho otvorením sa zobrazí výstraha. Pri kontrole obsahu z webu sa údaje o obsahu a vašom zariadení pošlú spoločnosti Microsoft, vrátane celej webovej adresy obsahu. Ak SmartScreen zistí, že obsah je potenciálne nebezpečný, na mieste obsahu sa zobrazí varovanie. SmartScreen sa dá zapnúť a vypnúť v Nastaveniach.

Windows Defender. Windows Defender vyhľadáva v zariadení škodlivý alebo nechcený softvér. Windows Defender sa zapína automaticky s cieľom pomôcť ochrániť zariadenie, ak ho aktívne nechráni žiadny iný softvér zameraný na škodlivý softvér. Ak je zapnutý Windows Defender, bude monitorovať stav zabezpečenia zariadenia. Keď je Windows Defender zapnutý alebo spustený, pretože je zapnutá obmedzená pravidelná kontrola, automaticky odosiela správy spoločnosti Microsoft s údajmi o podozrení na škodlivý a ďalší nechcený softvér, pričom môže posielať aj súbory so škodlivým softvérom. Ak existuje pravdepodobnosť, že výkaz by mohol obsahovať osobné údaje, nepošle sa automaticky a pred jeho odoslaním systém zobrazí upozornenie. Windows Defender si môžete nastaviť tak, aby spoločnosti Microsoft neposielal výkazy ani podozrivý škodlivý softvér.

Reč, písanie rukou a písanie na klávesniciReč, písanie rukou a písanie na klávesnicimainspeechinkingtypingmodule
Súhrn

Windows poskytuje funkciu rozpoznávania reči v zariadení (k dispozícii prostredníctvom počítačovej aplikácie Windows Rozpoznávanie reči) aj cloudovú službu rozpoznávania reči, ktorá bola predstavená zároveň s Cortanou na trhoch a v oblastiach, v ktorých je Cortana k dispozícii. Informácie o tom, ktoré jazyky a oblasti rozpoznávanie reči v súčasnosti podporuje, nájdete tu: support.microsoft.com/instantanswers/557b5e0e-0eb0-44db-87d6-5e5db6f9c5b0/cortana-s-regions-and-languages. Keď používate cloudovú službu rozpoznávania reči, spoločnosť Microsoft zhromažďuje a používa váš hlasový vstup na poskytovanie služieb rozpoznávania reči v Cortane a ďalších podporovaných aplikáciách.

Okrem toho zhromažďujeme na klávesnici a rukou napísané slová s cieľom poskytnúť vám prispôsobený slovník pre používateľa, pomôcť vám pri písaní v zariadení s lepším rozpoznávaním znakov a počas písania na klávesnici alebo rukou ponúkať návrhy textu. Písané údaje zahŕňajú vzorku vami písaných znakov a slov, ktoré upravíme tak, aby neobsahovali identifikátory, adresy IP ani ďalšie potenciálne identifikátory. Patria sem aj údaje o výkone, ako sú manuálne zmeny textu a vami pridané slová do slovníka.

V rámci cloudovej služby rozpoznávania reči tiež zhromažďujeme informácie z používateľského slovníka vytvoreného vo vašom zariadení. Hlasové údaje aj používateľský slovník sa v agregovanej podobe zhromažďujú a používajú na to, aby sme zlepšili správne rozpoznávanie reči všetkých používateľov.

Ak ste to Cortane povolili, zhromaždíme aj vaše meno a prezývku, nedávne podujatia v kalendári a mená ľudí na vašich schôdzkach, informácie o kontaktoch vrátane mien a prezývok, názvy vašich obľúbených miest, používané aplikácie a informácie o obľúbenej hudbe. Uvedené doplnkové údaje nám umožňujú lepšie rozpoznať ľudí, udalosti, miesta a hudbu pri diktovaní príkazov, správ alebo dokumentov.

Cloudovú službu rozpoznávania reči môžete vypnúť kedykoľvek. Zastaví sa tým zhromažďovanie údajov pre túto funkciu a vymažú sa pridružené údaje v zariadení, ako je lokálny slovník používateľa a história vstupov.

Nastavenia synchronizácieNastavenia synchronizáciemainsyncsettingsmodule
Súhrn

Pri prihlásení do systému Windows pomocou konta Microsoft systém synchronizuje niektoré z nastavení a údajov so servermi spoločnosti Microsoft na uľahčenie prispôsobených praktických skúseností na viacerých zariadeniach. Po prihlásení na jedno alebo viacero zariadení s kontom Microsoft systém Windows pri prvom prihlásení na ďalšie zariadenie s tým istým kontom Microsoft stiahne a použije vami vybraté nastavenia a údaje na synchronizáciu z ďalších zariadení. Nastavenia, ktoré sa rozhodnete synchronizovať, sa automaticky aktualizujú na serveroch spoločnosti Microsoft a počas používania aj na ďalších zariadeniach.

Medzi niektoré synchronizované nastavenia patria:

 • aplikácie nainštalované z obchodu Windows,
 • jazykové predvoľby,
 • predvoľby zjednodušenia prístupu,
 • osobné nastavenia ako je obrázok konta, pozadie a nastavenie myši,
 • nastavenie aplikácie pre Obchod Windows,
 • slovníky na kontrolu pravopisu, editor IME, slovníky a osobné slovníky,
 • história prehliadača Internet Explorer, obľúbené položky a navštívené webové lokality,
 • uložené používateľské mená a heslá pre aplikácie, webové lokality, mobilné prístupové body a siete Wi-Fi,

Prechodom do Nastavení synchronizácie v časti Kontá v rámci Nastavení Windowsu si môžete vybrať, či chcete synchronizovať nastavenia, a môžete nastaviť, čo sa synchronizuje. Niektoré aplikácie majú vlastné samostatné nastavenia synchronizácie. Ak sa do systému Windows prihlásite s pracovným kontom a rozhodnete sa pripojiť ho k svojmu osobnému kontu Microsoft, systém Windows pred pripojením konta Microsoft zobrazí otázku, ktoré nastavenia chcete synchronizovať.

Aktualizačné službyAktualizačné službymainupdateservicesmodule
Súhrn

Aktualizačné služby pre Windows zahŕňajú služby Windows Update a Microsoft Update. Windows Update je služba, ktorá zabezpečuje aktualizáciu softvéru systému Windows a ďalšieho podporného softvéru, ako sú ovládače a firmvér dodaný výrobcom zariadenia. Microsoft Update je služba, ktorá poskytuje aktualizácie pre ďalší softvér od spoločnosti Microsoft, ako je napríklad Office.

Služba Windows Update automaticky sťahuje aktualizácie softvéru systému Windows do zariadenia. Službu Windows Update môžete nakonfigurovať tak, aby sa uvedené aktualizácie inštalovali automaticky po ich sprístupnení (odporúčaná možnosť), alebo tak, aby vás Windows upozornil na reštartovanie nutné na dokončenie inštalácie aktualizácií. Aplikácie dostupné cez Windows Obchod sa automaticky aktualizujú cez Obchod, ako je uvedené v časti Obchod vyššie.

Webové prehliadače: Microsoft Edge a Internet ExplorerWebové prehliadače: Microsoft Edge a Internet Explorermainwebbrowsersmodule
Súhrn

Microsoft Edge je predvolený webový prehliadač od spoločnosti Microsoft určený pre Windows. Internet Explorer, starší prehliadač od spoločnosti Microsoft, je tiež k dispozícii vo Windowse. Pri každom použití webového prehliadača na pripojenie k sieti sa údaje o zariadení („štandardné údaje o zariadení“) pošlú navštíveným webovým lokalitám a použitým online službám. Medzi štandardné údaje o zariadení patrí jeho IP adresa, typ a jazyk prehliadača, časy prístupu a adresy odkazujúcich webových lokalít. Uvedené údaje sa môžu zapísať na servery daných webových lokalít. Výber zapísaných údajov a spôsob ich použitia závisí od postupov na ochranu osobných údajov navštívených webových lokalít a služieb, ktoré používate.

Okrem toho sa vo vašom zariadení ukladajú údaje o používaní prehliadača, ako sú história prehľadávania, údaje vo webových formulároch, dočasné internetové súbory a súbory cookie. Uvedené údaje môžete zo zariadenia vymazať pomocou funkcie Odstrániť históriu prehliadania.

Nové funkcie v Microsoft Edge umožňujú zachytiť a uložiť v zariadení obsah, ako napríklad:

 • Webová poznámka: umožňuje rukou vytvárať písané a textové anotácie na navštívených webových stránkach, a vystrihnúť ich, uložiť alebo zdieľať.
 • Aktívne čítanie: umožňuje vytvoriť a spravovať zoznamy odkazov vrátane webových lokalít a dokumentov.
 • Centrum: umožňuje jednoducho spravovať zoznamy odkazov, obľúbené položky, stiahnuté súbory a históriu na jednom mieste.

Niektoré informácia o prehliadači spoločnosti Microsoft uložené v zariadení sa pri prihlásení s kontom Microsoft zosynchronizujú s ostatnými zariadeniami. Napríklad v prehliadači Internet Explorer tieto informácie zahŕňajú históriu prehľadávania a obľúbené položky a v prehliadači Microsoft Edge obľúbené položky a zoznamy odkazov. Ak si napríklad v Microsoft Edge synchronizujete zoznam odkazov na jednotlivých zariadeniach, kópia obsahu, ktorý ste sa rozhodli uložiť do zoznamu odkazov, sa pošle na každé synchronizované zariadenie, aby ste si ho neskôr mohli prečítať. Synchronizáciu v prehliadači Internet Explorer môžete zakázať v časti Synchronizácia nastavení, ktorá sa nachádza v sekcii Kontá v Nastaveniach systému Windows (pozri Nastavenia synchronizácie). Synchronizáciu informácií z prehliadača Microsoft Edge môžete zakázať vypnutím možnosti synchronizácie v jeho nastaveniach.

Microsoft Edge a Internet Explorer používajú hľadané reťazce a históriu prehľadávania na ponúknutie rýchlejších a relevantnejších výsledkov hľadania. Medzi tieto funkcie patria:

 • Funkcia Automatické vyhľadávanie a návrhy na vyhľadávanie v Internet Exploreri automaticky pošle informácie zadávané na paneli s adresou prehliadača predvolenému poskytovateľovi vyhľadávania (ako je napríklad Bing) a pri zadávaní každého znaku odporučí vyhľadávaný reťazec. V prehliadači Microsoft Edge táto funkcia automaticky pošle uvedené informácie službe Bing, aj ak ste si vybrali iného predvoleného poskytovateľa vyhľadávania.
 • Funkcia Navrhované lokality odporúča webový obsah, ktorý by vás na základe histórie prehľadávania a hľadania mohol zaujímať. 

Údaje o prehľadávaní zhromaždené v súvislosti s uvedenými funkciami sa použijú ako celok a ktorúkoľvek funkciu môžete kedykoľvek vypnúť. Ak máte zapnutú funkciu InPrivate Browsing, uvedené funkcie nezhromažďujú históriu prehľadávania.

Prehliadače Microsoft Edge a Internet Explorer odosielajú hľadané reťazce, štandardné informácie o zariadení a polohu (ak máte zapnuté jej určovanie) predvolenému poskytovateľovi vyhľadávania, aby vám mohli poskytovať výsledky hľadania. Ak je predvoleným poskytovateľom vyhľadávania Bing, uvedené údaje použijeme tak, ako je opísané v časti Bing v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Cortana vám môže pomôcť pri surfovaní na webe v Microsoft Edge funkciami, ako je Spýtať sa Cortany. V nastaveniach Microsoft Edge môžete pomoc Cortany v prehliadači Microsoft Edge kedykoľvek vypnúť. Ďalšie informácie spôsobe používania údajov službou Cortana a o tom, ako ho riadiť, sa dozviete v časti Cortana v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Wi-Fi pripojenie k navrhovaným otvoreným hotspotomWi-Fi pripojenie k navrhovaným otvoreným hotspotommainwi-fisensemodule
Súhrn

Ak v časti Nastavenia Wi-Fi zapnete možnosť Pripojiť k navrhovaným otvoreným hotspotom, automaticky sa pripojíte k navrhovaným otvoreným Wi-Fi sieťam. Majte na pamäti, že nie všetky siete sú bezpečné – pri používaní otvorenej siete dajte pozor na posielanie citlivých alebo osobných údajov, ako sú bankové transakcie či nákupy.

Aplikácie systému WindowsAplikácie systému Windowsmainwindowsappsmodule
Súhrn

Systém Windows obsahuje niekoľko aplikácií od spoločnosti Microsoft a ďalšie sú k dispozícii vo Windows Obchode. Medzi niektoré z nich patria:

Aplikácia Mapy. Aplikácia Mapy ponúka služby založené na polohe a na spracovanie vyhľadávania v rámci aplikácie používa služby Bing. Ďalšie informácie o týchto možnostiach podporovaných službou Bing nájdete v časti Bing v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov. Ak aplikácia Mapy využíva prístup k polohe, spoločnosť Microsoft môže zhromažďovať deidentifikované údaje o polohe zo zariadenia na zlepšenie služieb spoločnosti Microsoft, aj ak sa aplikácia práve nepoužíva. Prístup aplikácie Mapy k polohe môžete vypnúť vypnutím služby určenia polohy alebo vypnutím prístupu aplikácie k uvedenej službe.

V aplikácii Mapy môžete sledovať obľúbené miesta a nedávne vyhľadávania na mape. Obľúbené miesta a história vyhľadávania sa zahrnú do návrhov vyhľadávania. Ak ste prihlásení s kontom Microsoft, obľúbené miesta, história vyhľadávania a niektoré nastavenia aplikácie sa budú synchronizovať s ostatnými zariadeniami a službami (napríklad Cortanou). Ďalšie informácie sa nachádzajú v časti Nastavenia synchronizácie vyššie.

Aplikácie Fotoaparát a Fotografie. Ak aplikácii Fotoaparát povolíte použitie polohy, údaje o polohe sa vložia do snímok zhotovených zariadením. Do fotografií a videí sa vložia aj ďalšie opisné údaje, ako sú je model fotoaparátu a dátum zhotovenia snímky. Ak sa ich rozhodnete zdieľať, všetky zakomponované údaje budú dostupné pre ľudí a služby, s ktorými ich zdieľate. Prístup aplikácie Fotoaparát k polohe môžete vypnúť úplným vypnutím služby určenia polohy v ponuke Nastavení zariadenia alebo vypnutím prístupu aplikácie k uvedenej službe.

Fotografie, videá a snímky obrazovky uložené vo fotoaparáte sa automaticky nahrajú na OneDrive. Vo OneDrive môžete fotografie a/alebo videá spravovať, a automatické nahrávanie môžete vypnúť v Nastaveniach.

Ak si vyberiete fotografie so zakomponovanou informáciou o svojej polohe, aplikácia Fotografie ich môže zoskupiť na základe času a polohy. Na ich zoskupenie pošle údaje o polohe vo fotografiách spoločnosti Microsoft na určenie názvu miesta, napríklad „Tisovec, Slovensko“. Ak aplikáciu Fotografie používate a zároveň ste prihlásení s kontom Microsoft, fotografie a videá z OneDrive sa budú automaticky zatrieďovať do albumov v aplikácii a zobrazia sa aj v živej dlaždici aplikácie Fotografie. Fotografie a/alebo videá sa budú zdieľať s ostatnými, iba ak si túto možnosť vyberiete.

Aplikácia Ľudia. Aplikácia Ľudia umožňuje prezerať si a pracovať so všetkými kontaktmi na jednom mieste. Ak pridáte svoje konto Microsoft k zariadeniu so systémom Windows, kontakty z konta sa automaticky pridajú k aplikácii Ľudia. K aplikácii Ľudia môžete pridať ďalšie kontá vrátane kont na sociálnych sieťach (ako je Facebook a Twitter) a e-mailových kont. Po pridaní konta vás budeme informovať, ktoré údaje aplikácia Ľudia dokáže importovať alebo synchronizovať s konkrétnou službou, a umožníme vám vybrať si, čo chcete pridať. Iné nainštalované aplikácie môžu takisto synchronizovať údaje s aplikáciou Ľudia vrátane dopĺňania údajov do existujúcich kontaktov. Konto z aplikácie Ľudia môžete kedykoľvek odobrať.

Aplikácia Pošta a Kalendár. Aplikácia Pošta a Kalendár vám umožňuje pripojiť všetky e-maily, kalendáre a súbory vrátane obsahu od poskytovateľov e-mailu a ukladacieho priestoru súborov tretej strany na jednom mieste. Aplikácia poskytuje služby na základe polohy, napríklad informácie o počasí v kalendári, ale používanie polohy aplikáciou môžete vypnúť. Po pridaní konta do aplikácie Pošta a Kalendár sa vaše e-maily, položky kalendára, súbory, kontakty a iné nastavenia z vášho konta automaticky zosynchronizujú s vaším zariadením a so servermi spoločnosti Microsoft. Konto môžete kedykoľvek odstrániť alebo môžete zmeniť údaje zosynchronizované s kontom. Pri konfigurácii konta je potrebné poskytnúť aplikácii prihlasovacie údaje konta (napríklad meno používateľa a heslo), ktoré sa internetom odošlú serveru poskytovateľa tretej strany. Aplikácia sa na nakonfigurovanie konta najskôr pokúsi použiť zabezpečené pripojenie cez protokol SSL, no ak ho váš poskytovateľ nepodporuje, uvedené informácie pošle nešifrované. Ak pridávate konto poskytnuté organizáciou (napríklad e-mailovú adresu spoločnosti), vlastník domény organizácie môže uplatniť určité zásady a kontrolu (napríklad viacfaktorové overovanie alebo možnosť diaľkového odstránenia údajov z vášho zariadenia), ktoré môžu ovplyvniť vašu prácu s aplikáciou.

Aplikácia Výmena správ. Po prihlásení s kontom Microsoft v zariadení si môžete vybrať zálohovanie informácií, čím sa zosynchronizujú SMS a MMS správy a uložia sa v konte Microsoft. Umožní vám to obnoviť správy v prípade straty alebo výmeny telefónu. Po úvodnom nastavení zariadenia si môžete kedykoľvek upraviť nastavenia správ. Vypnutie zálohovania SMS/MMS nevymaže správy, ktoré sa na konto Microsoft uložili predtým. Na vymazanie takýchto správ z úložiska ich pred vypnutím zálohovania musíte vymazať zo zariadenia. Ak aplikácii Výmena správ povolíte použitie polohy, pri odoslanej správe k nej môžete pripojiť odkaz na aktuálnu polohu. Informácie o polohe zhromažďuje spoločnosť Microsoft tak, ako je uvedené v časti Služby určenia polohy v systéme Windows.

Aplikácia Microsoft Peňaženka pre telefón so systémom Windows. V Microsoft Peňaženke si môžete ukladať informácie, ako sú kupóny, vernostné karty, lístky a ďalší digitálny obsah. Tam, kde je táto možnosť dostupná, môžete do Microsoft Peňaženky pridať aj platobné karty na uskutočnenie platieb vo vybratých obchodoch pomocou technológie NFC (Near-field Communication).

Ak chcete v peňaženke nastaviť možnosť platby, prihláste sa do Microsoft Peňaženky pomocou osobného konta Microsoft a pridajte do nej platobné karty priradené k vášmu kontu Microsoft. Po pridaní platobnej karty do Microsoft Peňaženky poskytneme vašej banke a sieti platobnej karty údaje vrátane vášho mena, čísla karty, fakturačnej adresy, e-mailovej adresy, údajov o zariadení (vrátane názvu zariadenia, typu a identifikácie), ako aj vašu polohu v čase pridania platobnej karty do peňaženky. Tieto údaje sa banke a sieti platobnej karty odošlú na potvrdenie oprávnenosti vašej platobnej karty, povolenie transakcií a zistenie podvodu.

Pri uskutočnení platby pomocou technológie NFC poskytne Microsoft Peňaženka obchodníkovi zašifrovanú verziu vašej platobnej karty (tzv. token). Obchodník tento token a podrobnosti o transakcii predloží vašej banke na vykonanie transakcie a vyžiadanie platby za vašu transakciu.

Windows HelloWindows Hellomainwindowshellomodule
Súhrn

Funkcia Windows Hello ponúka okamžitý prístup k zariadeniam pomocou biometrického overenia. Ak ju zapnete, funkcia Windows Hello použije na identifikáciu vašu tvár, odtlačok prsta alebo zreničku na základe jedinečného súboru vlastností získaných zo snímky a uložených v zariadení ako šablóna – neukladá však skutočný obraz ani snímku tváre ani šošovky. Údaje biometrického overenia použité pri prihlasovaní neopustia zariadenie. Údaje biometrického overenia môžete vymazať v Nastaveniach.

Prehrávač Windows Media PlayerPrehrávač Windows Media Playermainwindowsmediaplayermodule
Súhrn

Prehrávač Windows Media Player umožňuje prehrávanie CD a DVD diskov a iného digitálneho obsahu (napríklad súborov WMA a MP3), kopírovanie a konvertovanie diskov CD a spravovanie knižnice médií. Windows Media Player zobrazuje informácie o médiu, ako napríklad názov albumu, názvy skladieb, grafiku albumu, umelca a skladateľa, aby počas prehrávania obsahu v knižnici obohatil vaše možnosti. Na rozšírenie informácií o médiách odošle prehrávač Windows Media Player požiadavku spoločnosti Microsoft, ktorá obsahuje štandardné informácie o počítači, identifikátor mediálneho obsahu informácie o médiách, ktoré sú už obsiahnuté v knižnici prehrávača Windows Media Player (vrátane informácií, ktoré ste mohli upraviť alebo zadať), aby spoločnosť Microsoft rozpoznala skladbu a vrátila dodatočné informácie, ktoré sú k dispozícii.

Windows Media Player umožňuje prehrávať obsah, ktorý sa k vám streamuje cez sieť. Na poskytnutie tejto služby je potrebné, aby Windows Media Player komunikoval so serverom streamovania mediálnych údajov. Tieto servery zvyčajne nepatria poskytovateľom obsahu zo spoločnosti Microsoft. Počas prehrávania streamovaných médií prehrávač Windows Media Player odošle záznam serveru streamovania mediálnych údajov alebo iným webovým serverom, ak si to server streamovania mediálnych údajov vyžiada. Záznam obsahuje napríklad takéto údaje: čas pripojenia, IP adresu, verziu operačného systému, verziu prehrávača Windows Media Player, identifikačné číslo prehrávača (ID prehrávača), dátum a protokol. Windows Media Player sa predvolene nastaví na odosielanie ID prehrávača, ktoré sa bude pri každej relácii líšiť, aby tak ochránil vaše osobné údaje.

Windows SearchWindows Searchmainwindowssearchmodule
Súhrn

Funkcia Windows Search umožňuje vyhľadávať vo vlastných položkách a na webe z jedného miesta. Ak sa pomocou funkcie Windows Search rozhodnete prehľadávať vlastné položky, ponúkne vám výsledky pre položky vo OneDrive, OneDrive for Business, ak je zapnutý, u iných poskytovateľov cloudových ukladacích priestorov v rozsahu podporovanom týmito poskytovateľmi tretích strán, ako aj v zariadení. Ak sa rozhodnete vyhľadávať na webe cez Windows Search alebo získať návrhy hľadania so službou Windows Search alebo Cortanou, pri zobrazení výsledkov vyhľadávania sa použije Bing a vyhľadávací dotaz použijeme tak, ako je uvedené v časti Bing v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.

XboxXboxmainxboxmodule
Súhrn
Celý text

Konzoly Xbox sú hardvérové zariadenia, ktoré možno používať na prístup a hranie hier, filmov, hudby a ďalších foriem digitálnej zábavy. Xbox Live (vrátane hier pre Windows Live) je online hracia a zábavná služba spoločnosti Microsoft, a zároveň sociálna sieť. Ponúka možnosť vzájomného spojenia s priateľmi na Xbox Live a ostatných hráčskych a sociálnych sieťach. K službám Xbox sa možno dostať z rozličných zariadení, vrátane konzol Xbox, počítačov (aj cez stránku xbox.com a aplikáciu Xbox) a mobilných zariadení.

Zhromažďujeme údaje o používaní služieb Xbox, kam patrí:

 • Čas prihlásenia a odhlásenia, hry, ktoré hráte, štatistiky hry a skóre, vykonané nákupy a získaný obsah.
 • Údaje o výkone služieb Xboxu, zariadenia a internetového pripojenia, vrátane chýb hardvéru a softvéru, ktoré sa vyskytli.
 • Ak používate konzolu Xbox s Kinectom, údaje o používaní Kinectu. Nižšie uvádzame viac informácií o zhromažďovaní údajov z Kinectu.

Všetky uvedené údaje sa ukladajú spolu s jedinečným identifikátorom konzoly Xbox a spojeným s osobnými údajmi. Pri pripojení konzoly Xbox na internet dokážeme identifikovať, ktorú konzolu a verziu operačného systému Xbox momentálne používate.

S vaším povolením zhromaždíme informácie o zakúpených videách alebo zobrazeniach aplikácií tretej strany na konzole Xbox. Ak používate aplikáciu Xbox TV, môžeme tiež zhromažďovať históriu sledovania televízneho vysielania z konzoly spôsobom, ktorý neidentifikuje vás ani ostatných.

Ak používate konzolu Xbox, ktorá obsahuje ukladacie zariadenie (pevný disk alebo pamäťovú jednotku), a ak hráte offline alebo ste sa na konzole ešte nikdy neprihlásili do služieb, údaje o používaní sa budú ukladať v ukladacom zariadení a odošlú sa spoločnosti Microsoft pri najbližšom prihlásení do služieb.

Údaje Xbox Live, ktoré vidia ostatní používatelia. Ostatní používatelia na Xbox Live alebo iných objektov spojených s Xbox Live (vrátane objektov partnerských spoločností) vidia váš gamertag (prezývka na Xbox live), štatistiky hry a skóre, úspechy, stav (či ste prihlásený/á na Xbox Live), a ostatné údaje o vašej aktivite na Xbox Live. Gamertag a skóre v tabuľke najlepších hráčov sa pokladá za verejné informácie a nedá sa skryť. V prípade ostatných typov údajov môžete upraviť nastavenia ochrany osobných údajov na konzole alebo na lokalite xbox.com, aby ste obmedzili alebo zablokovali zdieľanie s ostatnými používateľmi.

Údaje Xbox Live zdieľané s vydavateľom hry alebo aplikácie. Pri použití hry alebo aplikácie, ktorá má Xbox Live, má vydavateľ alebo poskytovateľ služieb pre danú hru či aplikáciu prístup k údajom o používaní Xbox Live a uvedenej hry alebo aplikácie, a uvedené údaje (ako je tabuľka najlepších hráčov) môže sprístupniť alebo zobraziť. Medzi uvedené údaje patrí napríklad herné skóre, údaje o hernej relácii (napríklad typy vozidiel použitých v hre), stav na Xbox Live, čas strávený hrou hry či v aplikácii, hodnotenie, štatistika, profily hráčov, avatary a ďalší obsah, ktorý v rámci hry alebo aplikácie môžete vytvoriť alebo odoslať.

Prepojenie konta Xbox Live s kontami mimo spoločnosť Microsoft. Niektoré hry alebo aplikácie na lokalite Xbox Live poskytujú partnerské spoločnosti, ktoré od vás môžu vyžadovať vytvorenie konta mimo spoločnosť Microsoft a prihlasovacie poverenia na používanie uvedenej hry alebo aplikácie. Ak sa rozhodnete prepojiť svoje konto Microsoft s kontom u partnerskej spoločnosti, spoločnosť Microsoft bude s príslušnou spoločnosťou zdieľať obmedzené informácie o konte. Medzi uvedené informácie môže patriť meno, adresa, e-mailová adresa a dátum narodenia, no nepatria sem informácie o kreditnej karte ani ďalšie informácie o platbe. Pri hrách, ktoré umožňujú komunikáciu v rámci hry, bude mať vydavateľ počas vášho prihlásenia s kontom vydavateľa zároveň prístup k obsahu uvedenej komunikácie.

Kinect. Snímač Kinect je kombináciou kamery, mikrofónu a infračerveného senzora, ktorý umožňuje na hranie a navigáciu v službe používať pohyby a hlas. Príklad:

 • Ak si zvolíte túto možnosť, kameru možno použiť na automatické prihlásenie v Službách pomocou technológie rozpoznávania tváre. Kamera vám nasníma tvár a na vytvorenie a uloženie číselnej hodnoty, ktorá reprezentuje iba vás, odmeria vzdialenosť medzi hlavnými bodmi na tvári. Uvedené údaje zostanú v konzole a nezdieľajú sa s nikým, pričom ich môžete kedykoľvek z konzoly vymazať.
 • Pri hre senzor Kinect zmapuje vzdialenosti medzi kĺbmi tela a vytvorí kreslenú postavu, ktorá mu umožní hrať hru. Ak hráte online, zhromaždíme tieto číselné hodnoty s cieľom umožniť a zlepšiť hru a zážitok z hrania. Kinect zároveň deteguje špecifické gestá určené na jednoduchú interakciu so systémom (ako je navigácia v ponuke, posúvanie/priblíženie a posúvanie).
 • Pri niektorých fitnes hrách môže konzola Xbox pomocou senzora Kinect odhadnúť informácie o cvičeniach vrátane odhadovaných údajov, ako sú srdcová frekvencia počas určitej aktivity alebo počet kalórií spálených počas tréningu.
 • Mikrofóny Kinectu umožňujú počas hry komunikáciu medzi jednotlivými hráčmi. Takisto umožňujú vydávať hlasové príkazy na ovládanie konzoly, hry alebo aplikácie, alebo zadávať hľadané reťazce. Nižšie uvádzame viac informácií o zhromažďovaní hlasových údajov.
 • Senzor Kinect sa dá použiť aj na zvukovú komunikáciu aj videokomunikáciu prostredníctvom služieb, ako napríklad Skype.

Ďalšie informácie o senzore Kinect pre konzolu Xbox 360 nájdete v téme Ochrana osobných údajov v senzore Kinect a konzole Xbox 360. V prípade konzoly Xbox One si pozrite tému Ochrana osobných údajov v senzore Kinect a konzole Xbox One.

Titulky. Počas konverzácie v reálnom čase na konzole Xbox môžu používatelia aktivovať funkciu prevodu hlasu na text, ktorá umožňuje používateľovi zobraziť zvukovú konverzáciu v hre ako text. Ak používateľ túto funkciu aktivuje, ostatní hráči o tom nedostanú samostatné oznámenie. Spoločnosť Microsoft používa tieto údaje na poskytovanie titulkov na základe konverzácie pre používateľov, ktorí to potrebujú. Tieto údaje používame aj na zlepšovanie našich schopností pri poskytovaní tejto služby a ďalších podobných hlasových služieb.

Monitorovanie komunikácie. Služba Xbox Live obsahuje komunikačné funkcie, ako sú posielanie textových správ a online hlasové rozhovory medzi hráčmi počas hry. Na lepšie poskytovanie bezpečného herného prostredia a presadzovanie pravidiel správania spoločnosti Microsoft budeme zhromažďovať, kontrolovať a monitorovať vzorku týchto komunikácií vrátane chatovania počas hrania v službe Xbox Live a skupinových chatov pri živých herných reláciách s viacerými hráčmi ponúkaných v rámci tejto služby.

Hlasové údaje určené na zlepšenie služby. Zhromažďujeme a na zlepšenie služby používame hlasové hľadané reťazce alebo vzorky hlasových príkazov podaných počas používania Kinect. Uvedené údaje sa ukladajú mimo vášho profilu na Xboxe.

GameDVR. Ktorýkoľvek hráč pri hre s viacerými hráčmi môže na zaznamenanie svojho pohľadu na hru počas danej relácie využiť GameDVR. Záznam môže zachytiť vašu hráčsku postavu a gamertag v herných klipoch vytvorených inými hráčmi v hernej relácií. Majte na pamäti, že ak hráč použije GameDVR v počítači, v hernom klipe sa môže nachádzať aj zvuková konverzácia. Spoločnosť Microsoft môže skontrolovať porušovanie pravidiel správania spoločnosti Microsoft v herných klipoch aj v prípade, že máte ich zdieľanie zablokované.

Odmeny Xbox Live. Odmeny Xbox Live je program, do ktorého môžete vstúpiť, aby ste získavali kredity Xbox za svoju aktivitu v službách. Tento program je k dispozícii na stránke rewards.xbox.com. Podmienkou vstupu je súhlas s prijímaním reklamných oznámení z programu Odmeny. Do programu Odmeny sa môžete prihlásiť pomocou konta Microsoft. Tento program zhromažďuje osobné údaje vrátane krstného mena, priezviska, menovky hráča a demografických informácií. Program beží a je prevádzkovaný spoločnosťou HelloWorld, dodávateľom spoločnosti Microsoft. Zhromaždené údajov v mene spoločnosti Microsoft uloží dodávateľ. Osobné údaje, ktoré ste poskytli v programe Odmeny, si môžete skontrolovať a upraviť, ak pošlete e-mail na adresu privacy@helloworld.com.

Deti a bezpečnosť na internete. Ak máte deti, ktoré používajú služby Xboxu, môžete im nastaviť detské kontá. Deti do 17 rokov si nemôžu vytvoriť konto na Xbox Live bez súhlasu rodičov. Dospelé osoby v rodine môžu zmeniť možnosti udelenia súhlasu a nastavenia zabezpečenia online pre detské kontá na stránke xbox.com.

Podnikové produktyPodnikové produktymainenterpriseservicesmodule
Súhrn
Celý text

Podnikové produkty sú také produkty spoločnosti Microsoft a súvisiace ponuky, ktoré sú ponúkané alebo určené primárne organizáciám a vývojárom. Patria sem predplatené cloudové služby, ako napríklad Office 365, Microsoft Azure, Microsoft Dynamics CRM Online, Microsoft Intune a Yammer, na používanie ktorých organizácia (náš „zákazník“) uzatvára zmluvu o používaní služieb („online služieb“) so spoločnosťou Microsoft. Patria sem aj produkty pre servery a vývojárov, ktoré zákazníci používajú vo svojich priestoroch, napríklad Windows Server, SQL Server, Visual Studio a System Center („lokálne produkty“). Služby Microsoft Cognitive Services nie sú podnikové produkty podľa tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

Niektoré podnikové produkty majú vlastné nezávislé vyhlásenia o ochrane osobných údajov. V nasledujúcich upozorneniach sú vysvetlené konkrétne postupy ochrany osobných údajov týkajúce sa určitých produktov spoločnosti Microsoft, ktoré môžete používať:

V prípade konfliktu medzi vyhlásením spoločnosti Microsoft o ochrane osobných údajov a podmienkami ľubovoľnej zmluvy medzi zákazníkom a spoločnosťou Microsoft platia podmienky uvedené v zmluve.

Keď si zákazník zakúpi podnikové produkty, prihlási sa na ich odber alebo získa podporu pre tieto produkty, spoločnosť Microsoft zhromaždí údaje, ktoré jej umožnia zabezpečiť zákazníkovi čo najlepšie využívanie našich produktov, vykonávať obchodnú činnosť a komunikovať so zákazníkom. Príklad:

 • Keď sa zákazník obráti na obchodného zástupcu spoločnosti Microsoft, v snahe podporiť tento kontakt zhromaždíme meno zákazníka a kontaktné údaje, ako aj informácie o organizácii.
 • Keď sa zákazník spojí s pracovníkom technickej podpory spoločnosti Microsoft, zhromaždíme podporné údaje alebo hlásenia o chybách, ktoré nám umožnia diagnostikovať a riešiť problémy.
 • Keď zákazník zaplatí za produkt, zhromaždíme kontaktné a platobné údaje na spracovanie platby.
 • Pri odosielaní oznámení spoločnosti Microsoft zákazníkovi použijeme údaje na prispôsobenie obsahu komunikácie.

Naši zákazníci môžu následne poskytovať podnikové produkty koncovým používateľom. Ak na prihlasovanie do podnikových produktov používate pracovné alebo školské konto (napr. e-mailovú adresu poskytnutú organizáciou, akou je váš zamestnávateľ alebo škola), môže vlastník domény, ktorá je priradená vašej e-mailovej adrese: i) riadiť a spravovať vaše konto a ii) mať prístup k vašim údajom a spracovať údaje vrátane obsahu vašej komunikácie a súborov. Spoločnosť Microsoft nezodpovedá za pravidlá alebo postupy ochrany osobných údajov našich zákazníkov, ktoré sa môžu líšiť od postupov spoločnosti Microsoft. Ak vaša organizácia spravuje vaše používanie podnikových produktov, s otázkami spojenými s ochranou osobných údajov sa obráťte na jej správcu.

Online služby. Online služby zhromažďujú údaje o zákazníkovi a údaje o správcovi. Údaje o zákazníkovi sú všetky údaje, vrátane všetkých textov, zvukov, videí alebo obrazových súborov, ktoré spoločnosti Microsoft poskytnete vy alebo vaši koncoví používatelia prostredníctvom používania online služieb. Údaje o zákazníkovi sa použijú výhradne na poskytnutie online služieb vrátane účelov kompatibilných s ich využívaním. Údaje o zákazníkovi môžeme použiť napríklad na ponúknutie prispôsobenej skúsenosti, na zlepšenie spoľahlivosti, boj proti nevyžiadanej pošte a inému malvéru, alebo na zlepšenie funkcií a funkčnosti online služieb. Spoločnosť Microsoft ich nepoužije ani z nich neodvodí informácie na reklamu ani podobné komerčné účely. Viac informácií o funkciách a funkčnosti, ktoré používateľom umožňujú spravovať údaje o zákazníkovi, nájdete v dokumentácii k špecifickej online službe. Ďalšie informácie o tom, ako spoločnosť Microsoft spracúva údaje o zákazníkovi, vrátane informácií o tom, ako spracúvame žiadosti o prístup k údajom a zabezpečenie, nájdete na stránke Podmienky služieb Microsoft Online Services.

Údaje o správcovi sú údaje poskytnuté spoločnosti Microsoft pri registrácii, nákupe alebo spravovaní online služieb. Medzi údaje o správcovi patrí vami uvedené meno, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa, ako aj súhrnné údaje o používaní konta, napríklad vami vybraté ovládače. Údaje o správcovi používame na poskytovanie online služieb, uskutočnenie transakcií, servis účtu a na detekciu a prevenciu podvodov. Medzi údaje o správcovi môžu patri kontaktné údaje vašich kolegov a priateľov, ak súhlasíte s ich poskytnutím spoločnosti Microsoft na obmedzený účel poslania pozvánky na použitie online služieb; na uvedených jednotlivcov sa môžeme obrátiť v komunikácii, ktorá môže obsahovať vaše údaje, ako je meno a profilová fotografia.

Podľa potreby môžeme údaje o správcovi použiť na to, aby sme vás kontaktovali a požiadali vás o poskytnutie informácií o vašom konte, predplatnom, fakturácii a aktualizáciách online služieb vrátane informácií o nových funkciách, zabezpečení a technických otázkach. Môžeme sa na vás obrátiť aj s otázkami tretích strán ohľadne vášho využívania Online služieb, ako je uvedené vo vašej zmluve(ách). Odber tejto nereklamnej korešpondencie sa nedá zrušiť. Na základe preferencií spôsobu kontaktovania sa na vás môžeme obrátiť ohľadne informácií a ponúk ďalších produktov a služieb alebo ohľadne zdieľania kontaktných údajov s partnermi spoločnosti Microsoft aj telefonicky alebo e-mailom. Preferovaný spôsob kontaktovania si môžete upraviť alebo aktualizovať v profile svojho konta.

Pri používaní sociálnych funkcií online služieb môžu ostatní používatelia vašej siete vidieť časť vašej aktivity. Viac informácií o sociálnych a ďalších funkciách nájdete v špecifickej dokumentácii súvisiacej s danou online službou.

Online služby vám umožňujú nakupovať, odoberať alebo využívať iné produkty spoločnosti Microsoft. Nezabudnite si prečítať informácie týkajúce sa jednotlivých produktov, ktoré používate, aby ste vedeli, ako sa odlišujú zásady ochrany osobných údajov u jednotlivých produktov.

Lokálne produkty. Lokálne produkty zhromažďujú údaje s cieľom zabezpečiť ich efektívnosť a čo najlepšiu prácu s nimi. Zhromažďované údaje závisia od funkcií, ktoré používate, no spravidla sa zhromažďujú len údaje o používaní. Zákazníci sa môžu rozhodnúť, ktoré údaje poskytnú. Príklad:

 • Počas inštalácie alebo pri aktualizácii lokálneho produktu môžeme zhromaždiť údaje o používaní a výkone, aby sme vedeli, či sa nestretávate s nejakými ťažkosťami.
 • Počas používania lokálnych produktov môžeme zhromažďovať údaje o zariadení, aby sme vedeli, aké máte pracovné prostredie, a mohli zlepšiť funkcie zabezpečenia.
 • Keď dôjde k zlyhaniu, môžete spoločnosti Microsoft odoslať hlásenie o chybe a tým nám pomôcť diagnostikovať problém a poskytnúť podporu pre zákazníkov.

Údaje zhromaždené z lokálnych produktov používa spoločnosť Microsoft na poskytovanie a zlepšovanie svojich produktov, na poskytovanie podpory pre zákazníkov, aktiváciu produktu, komunikáciu s vami a na riadenie svojho podnikania.

maineuropeanprivacymodule,mainsecurityofpersonaldatamodule,mainwherewestoreandprocessdatamodule,mainourretentionofpersonaldatamodule,maincollectionofdatafromchildrenmodule,mainpreviewreleasesmodule,mainchangestothisprivacystatementmodule,mainhowtocontactusmodule mainmicrosoftservicelongmodule,mainhealthvaultmodule mainactivationmodule,mainadvertisingidmodule, mainlocationservicesmotionsensingmodule,mainsecurityandsafetyfeaturesmodule, mainspeechinkingtypingmodule, mainsyncsettingsmodule,maindiagnosticsmodule,mainupdateservicesmodule, mainwebbrowsersmodule,mainwi-fisensemodule,mainwindowsappsmodule, mainwindowshellomodule,mainwindowsmediaplayermodule,mainwindowssearchmodule
mainbingmodule
Súbory „cookie“

Väčšina lokalít spoločnosti Microsoft používa súbory „cookie“, malé textové súbory, ktoré číta webový server na doméne, ktorá vám takýto súbor uložila na pevný disk. Súbory „cookie“ môžeme použiť na uloženie vašich preferencií a nastavení; na pomoc s prihlásením; poskytnutie cielených reklám; a na analyzovanie činností na lokalitách. Kliknutím sem zistíte viac.

Štít na ochranu osobných údajov

Spoločnosť Microsoft sa zúčastňuje rámcov dohody Štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA a medzi Švajčiarskom a USA. Ak chcete získať ďalšie informácie, kliknite sem.