Vyhlásenie spoločnosti Microsoft o ochrane osobných údajov

Posledná aktualizácia: Február 2018 Čo je nové?

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás dôležitá. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje, ktoré osobné údaje spoločnosť Microsoft zhromažďuje prostredníctvom komunikácie s vami a prostredníctvom svojich produktov a ako používa tieto údaje.

Spoločnosť Microsoft poskytuje širokú škálu produktov od serverových produktov, ktoré sa používajú na prevádzku v podnikoch po celom svete, zariadení, ktoré používate v domácnosti, softvéru pre študentov v škole a služieb, ktoré používajú vývojári na vytváranie a hosťovanie noviniek. Odkazy na produkty spoločnosti Microsoft vo vyhlásení zahŕňajú služby, webové lokality, aplikácie, softvér, servery a zariadenia spoločnosti Microsoft.

Prečítajte si podrobnosti o produktoch uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov. Poskytujú ďalšie informácie o niektorých produktoch spoločnosti Microsoft. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na komunikáciu spoločnosti Microsoft s vami a na produkty spoločnosti Microsoft uvedené nižšie, ako aj na ďalšie produkty spoločnosti Microsoft, v ktorých sa zobrazuje toto vyhlásenie.


Nami zhromažďované osobné údajeNami zhromažďované osobné údajemainpersonaldatawecollect
Súhrn
Celý text

Spoločnosť Microsoft zhromažďuje údaje s cieľom účinne pracovať a ponúkať vám čo najlepšie produkty. Niektoré z uvedených údajov nám poskytujete priamo, napríklad pri vytváraní konta Microsoft, spravovaní licenčného konta organizácie, odosielaní vyhľadávacieho dotazu Bingu, registrácii na udalosť spoločnosti Microsoft, vyslovení hlasového príkazu Cortane, nahratí dokumentu na OneDrive, zakúpení predplatného MSDN, registrácii v Office 365 alebo keď sa na nás obrátite so žiadosťou o podporu. Iné získavame zaznamenaním spôsobu interakcie s našimi produktmi, napríklad pri používaní technológií, ako sú súbory cookie, a pri prijatí hlásení o chybách alebo údajov o používaní zo softvéru vo vašom zariadení.

Údaje získavame aj od tretích strán. Údaje získané od tretích strán chránime postupmi, ktoré sú opísané v tomto vyhlásení, a dodržiavame akékoľvek ďalšie obmedzenia, ktoré stanovuje zdroj údajov. Zdroje tretích strán sa v priebehu času menia, ale zahŕňajú:

 • údajových maklérov, od ktorých sme kúpili demografické údaje na doplnenie údajov, ktoré zbierame,
 • sociálne siete v prípade, že produktu od spoločnosti Microsoft udelíte povolenie na prístup k vašim údajom aspoň na jednej sieti,
 • poskytovateľov služieb, ktorí nám pomáhajú na základe IP adresy určiť všeobecné údaje o polohe, aby sme vám podľa nej mohli prispôsobiť niektoré produkty,
 • partnerov, s ktorými ponúkame služby so spoločnou značkou alebo sa zapájame do spoločných obchodných aktivít, a
 • verejne dostupné zdroje, ako napríklad otvorené vládne databázy alebo iné verejné údaje.

Pri údajoch, ktoré zhromažďujeme, máte možnosť výberu. Žiadosť o poskytnutie osobných údajov môžete odmietnuť. Ak sa rozhodnete neposkytnúť informácie potrebné na poskytovanie produktu alebo funkcie, možno nebudete môcť daný produkt alebo funkciu využívať.

Údaje, ktoré zhromažďujeme, závisia od kontextu vašej interakcie so spoločnosťou Microsoft, volieb, ktoré urobíte, vrátane nastavení ochrany osobných údajov, ako aj produktov a funkcií, ktoré používate. Údaje, ktoré zhromažďujeme, môžu obsahovať nasledovné informácie:

Meno a kontaktné údaje. Zhromažďujeme krstné meno a priezvisko, e-mailovú adresu, poštovú adresu, telefónne číslo a podobné kontaktné údaje.

Poverenia. Zhromažďujeme heslá, nápovedy k heslám a podobné informácie bezpečnostného charakteru používané pri overovaní a prístupe ku kontu.

Demografické údaje. Zhromažďujeme o vás také údaje, ako sú vek, pohlavie, krajina a uprednostňovaný jazyk.

Údaje o platbe. Ak si niečo kupujete, zhromažďujeme údaje potrebné na spracovanie platby, ako je číslo platobného nástroja (napríklad číslo kreditnej karty) a bezpečnostný kód priradený k platobnému nástroju.

Údaje o zariadení a používaní. Zhromažďujeme údaje o vašom zariadení a interakcii používateľa a jeho zariadenia so spoločnosťou Microsoft a s našimi produktmi. Zhromažďujeme napríklad:

 • Údaje o využívaní produktov. Zhromažďujeme údaje o funkciách, ktoré používate, o položkách, ktoré si zakúpite, a o webových stránkach, ktoré navštívite. Medzi takéto údaje patria vyhľadávacie dotazy, ktoré zadáte hlasom alebo napíšete, alebo príkazy určené službám Bing, Cortana alebo chatovacím robotom. To zahŕňa aj nastavenia, ktoré vyberiete, a softvérové konfigurácie, ktoré najviac používate.
 • Údaje o zariadení, pripojiteľnosti a konfigurácii. Zhromažďujeme údaje o vašom zariadení a o sieti, pomocou ktorej sa pripájate k našim produktom. Patria sem údaje o operačných systémoch a ďalšom softvéri, ktorý je nainštalovaný vo vašom zariadení, vrátane produktových kódov. Patria sem aj IP adresy, identifikácia zariadenia (napríklad číslo IMEI na telefónoch), regionálne a jazykové nastavenia.
 • Hlásenia o chybách a údaje o výkone. Zhromažďujeme údaje o výkone produktov a problémoch, s ktorými ste sa pri nich mohli stretnúť. Tieto údaje nám pomáhajú diagnostikovať problémy s produktmi, ktoré používate, zlepšiť naše produkty a ponúknuť riešenia. V závislosti od produktu a nastavení môžu hlásenia o chybách (niekedy nazývané výpisy pri zlyhaní) obsahovať údaje, ako napríklad typ alebo závažnosť problému, informácie o softvéri alebo hardvéri súvisiacom s chybou, obsah súborov používaných v čase vzniku chyby a údaje o inom softvéri v zariadení.
 • Údaje o riešení problémov a pomoci. Keď požiadate spoločnosť Microsoft o riešenie problémov a pomoc, zhromaždíme údaje o vás a vašom hardvéri a softvéri, ako aj iné podrobnosti súvisiace s daným prípadom. Takéto údaje zahŕňajú kontaktné alebo overovacie údaje, obsah chatov a inej komunikácie so spoločnosťou Microsoft, údaje o stave zariadenia a aplikácie v čase výskytu chyby a počas diagnostiky a systémové údaje a údaje databázy Registry o inštalácii softvéru a konfigurácii hardvéru.

Záujmy a obľúbené položky. Zhromažďujeme údaje o vašich záujmoch a obľúbených položkách, ako sú tímy, ktoré sledujete v športových aplikáciách, programovacie jazyky, ktoré uprednostňujete, akcie, ktoré sledujete v aplikáciách zameraných na financie, alebo obľúbené mestá, ktoré si pridáte do aplikácie s predpoveďou počasia. Okrem tých, ktoré výslovne uvediete sami, sa záujmy a obľúbené položky dajú odvodiť aj z iných nami zhromažďovaných údajov.

Kontakty a vzťahy. Ak používate produkty spoločnosti Microsoft na spravovanie kontaktov, napríklad Outlook.com, alebo na komunikáciu či interakciu s ďalšími osobami a organizáciami, napríklad Visual Studio Team Services, zhromažďujeme aj údaje o nich.

Údaje o polohe. Ak majú produkty funkcie vylepšené na základe polohy, zhromažďujeme údaje o vašej polohe, ktoré môžu byť presné aj nepresné. Presné údaje o polohe môžu byť údaje z globálneho navigačného satelitného systému (GNSS), napríklad GPS, ako aj údaje identifikujúce okolité vysielacie veže a Wi-Fi hotspoty, ktoré zhromažďujeme v prípade zapnutia produktov alebo funkcií založených na polohe. Medzi nepresné údaje o polohe patrí napríklad poloha odvodená z IP adresy alebo údaje, ktoré bez väčšej presnosti uvádzali, kde sa nachádzate, napríklad na úrovni mesta alebo PSČ.

Obsah. Na poskytnutie vami využívaných produktov v prípade potreby zhromažďujeme obsah súborov a komunikácie. Ak napríklad prenesiete súbor pomocou Skypu inému používateľovi Skypu, potrebujeme zhromažďovať obsah tohto súboru, aby sme ho mohli podľa vašich pokynov zobraziť vám a inému používateľovi. Ak dostanete email cez Outlook.com, potrebujeme získať obsah emailu, aby sme ho vedeli doručiť do vašej schránky, zobraziť ho, umožniť vám naň odpovedať a uchovať ho, až kým sa ho nerozhodnete odstrániť. Medzi ostatné údaje, ktoré používame na poskytovanie komunikačných služieb pre vás, patrí:

 • predmet a telo e-mailu,
 • text alebo iný obsah okamžitej správy,
 • audio a videonahrávky videosprávy, a
 • audio nahrávky a prepis prijatej hlasovej správy alebo nadiktovanej SMS správy.

Video. Ak vstúpite do obchodov Microsoft Store alebo iných pobočiek, prípadne ak sa zúčastníte na udalosti Microsoft, naše bezpečnostné kamery vás môžu nasnímať.

Ak podľa vlastného uváženia použijete aplikáciu Spend, môžeme na poskytovanie služby zhromažďovať informácie o platobnej karte, údaje o potvrdení alebo údaje o finančnej transakcii.

Ak používate Podnikové online služby, spoločnosť Microsoft zhromažďuje údaje o zákazníkovi (vrátane obsahu), údaje o poskytnutej podpore a údaje o správcovi, podľa definície uvedenej nižšie v časti Produkty pre podniky a vývojárov.

Zhromažďujeme tiež informácie a obsah správ, ktoré nám odošlete, ako napríklad pripomienky a recenzie produktov, ktoré napíšete, alebo otázky a informácie, ktoré poskytnete v rámci podpory zákazníkom. Ak nás kontaktujete (napríklad sa obrátite na podporu pre zákazníkov), telefonické konverzácie alebo chatové relácie s našimi zástupcami môžu byť monitorované a zaznamenávané.

Časti uvedené nižšie zamerané na konkrétne produkty popisujú postupy zhromažďovania údajov, ktoré sa na ne vzťahujú.

Ako používame osobné údajeAko používame osobné údajemainhowweusepersonaldatamodule
Súhrn
Celý text

Spoločnosť Microsoft používa zhromaždené údaje na tri základné ciele, ktoré sú podrobnejšie opísané ďalej: (1) na riadenie svojho podnikania a poskytovanie ňou ponúkaných produktov (vrátane zdokonaľovania a prispôsobenia), (2) na zasielanie komunikácie vrátane reklamnej a (3) na zobrazovanie reklamy, či už v jej vlastných produktoch, ktoré sú podporované reklamou, ako MSN a Bing, alebo v produktoch ponúkaných tretími stranami.

Na tieto účely kombinujeme zhromaždené údaje, aby sme vám mohli poskytnúť plynulejšie, jednotnejšie a viac na mieru upravené možnosti. Napríklad Cortana môže použiť vaše obľúbené športové tímy pridané do aplikácie Šport Microsoft na poskytnutie informácií súvisiacich s vašimi záujmami alebo Microsoft Store môže informácie o používaných aplikáciách a službách použiť na prispôsobené odporúčanie aplikácií. No na zvýšenie ochrany súkromia sme vytvorili technologické a procesné zabezpečenie s cieľom predísť určitým kombináciám údajov. Napríklad údaje, ktoré od vás zhromažďujeme, keď nie ste overení (nie ste prihlásení), ukladáme osobitne od informácií o konte, ktoré vás priamo identifikujú, ako je meno, e-mailová adresa alebo telefónne číslo.

Poskytovanie a zdokonaľovanie našich produktov. Údaje používame na poskytovanie a zdokonaľovanie nami ponúkaných produktov a na základné prevádzkové operácie. Patrí sem prevádzkovanie produktov, udržiavanie a zdokonaľovanie ich výkonu, vývoj nových funkcií, výskum a poskytovanie podpory pre zákazníkov. Medzi príklady uvedeného použitia patrí:

 • Poskytovanie produktov. Údaje používame na vykonávanie transakcií a poskytovanie našich produktov. Medzi ne často patria funkcie prispôsobené na mieru a odporúčania, ktoré zvyšujú produktivitu a zábavu, a na základe údajov, ktoré máme o vašich aktivitách, záujmoch a polohe, automaticky upravujú praktickú skúsenosť s produktom.
 • Služby zákazníkom. Údaje používame na diagnostiku problémov s produktmi, opravy zákazníckych zariadení a na poskytovanie služieb zákazníkom a podporných služieb.
 • Aktivácia produktu. Údaje, ako napríklad typ zariadenia a aplikácie, polohu a jedinečné zariadenie, aplikáciu, sieť a prihlasovacie identifikátory, používame na aktiváciu softvéru a zariadení, ktoré vyžadujú aktiváciu.
 • Zdokonalenie produktu. Údaje používame na neustále zdokonaľovanie produktov vrátane pridávania nových funkcií alebo možností. Používame napríklad hlásenia o chybách na zlepšovanie funkcií zabezpečenia, vyhľadávacie dotazy a kliknutia v Bingu na zvýšenie relevancie výsledkov vyhľadávania, údaje o používaní na stanovenie priorít nových funkcií a zvukové záznamy z funkcií hlasového vstupu na zvýšenie presnosti rozpoznávania reči.
 • Zabezpečenie, bezpečnosť a riešenie sporov. Údaje používame na ochranu zabezpečenia a bezpečnosti svojich produktov a zákazníkov, na zisťovanie a prevenciu podvodov, na potvrdenie platnosti softvérových licencií, na riešenie sporov a uplatňovanie zmluvných ustanovení. Naše funkcie a produkty zabezpečenia môžu narúšať funkčnosť škodlivého softvéru a upozorniť používateľa v prípade, že sa v ich zariadení škodlivý softvér nájde. Niektoré z našich komunikačných produktov a produktov zameraných na synchronizáciu produktov (ako je Outlook alebo OneDrive) napríklad automaticky systematicky skenujú obsah na identifikáciu možnej nevyžiadanej pošty, vírusov, zneužívania alebo URL adries, ktoré boli označené ako podvodné, neoprávnene získavajúce údaje alebo obsahujúce prepojenia na malvér. Ak komunikácia alebo obsah poruší naše podmienky, môžeme blokovať ich doručenie alebo ich odstrániť.
 • Podnikové operácie. Údaje používame na tvorbu súhrnných analýz a analytických nástrojov, ktoré nám umožňujú prevádzkovať, chrániť, kvalifikovane sa rozhodovať a podávať správy o výkone našej firmy.

Komunikácia. Zhromaždené údaje použijeme na komunikáciu a prispôsobenie spoločnej komunikácie. Môžeme vás napríklad kontaktovať telefonicky alebo e-mailom alebo inak a informovať vás o konci predplatného, prediskutovať vaše licenčné konto, informovať o dostupnosti aktualizácií zabezpečenia, pripomenúť položky v internetovom nákupnom košíku, informovať vás o službe alebo požiadavke na opravu alebo sa vás na ne opýtať, pozvať vás na účasť v prieskume alebo vás informovať, že na zachovanie aktívneho konta musíte podniknúť určité kroky. Okrem toho si môžete objednať e-mailový odber alebo si vybrať, či chcete pri reklame komunikovať so spoločnosťou Microsoft e-mailom, cez SMS, fyzickou poštou alebo telefonicky. Informácie o spravovaní údajov kontaktov, e-mailového predplatného a reklamnej komunikácie nájdete v časti Prístup a kontrola v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Reklama. Informácie, ktoré uvediete v e-maile, chate, videohovoroch, hlasovej pošte, dokumentoch, na fotografiách alebo v iných súkromných súboroch, spoločnosť Microsoft nepoužije na zasielanie cielenej reklamy.

Údaje, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom našej komunikáciu s vami, používame prostredníctvom niektorých našich produktov a vlastností webov tretích strán na zobrazovanie reklamy. Príklad:

 • Spoločnosť Microsoft môže používať vaše údaje na výber a zobrazovanie niektorých reklám zobrazovaných prostredníctvom vlastností webu spoločnosti Microsoft, ako je napríklad Microsoft.com, MSN a Bing.
 • Po zapnutí reklamnej identifikácie vo Windowse 10 ako súčasti nastavenia ochrany osobných údajov k nej budú mať aplikácie od spoločnosti Microsoft prístup a budú ju môcť používať (veľmi podobne, ako môžu webové lokality získať prístup k jednoznačnému identifikátoru uloženému v súbore cookie a používať ho) na výber a zobrazovanie reklamy v takýchto aplikáciách.
 • Nami zhromažďované údaje môžeme zdieľať s tretími stranami, ako je Oath, AppNexus alebo Facebook (pozri ďalej), aby vám mohli vybrať a zobraziť niektoré z reklám zobrazovaných v našich produktoch, ich produktoch alebo iných lokalitách a aplikáciách spravovaných týmito partnermi.
 • Zadávatelia reklám sa môžu rozhodnúť, že umiestnia naše webové signály na svoje lokality, aby tak spoločnosti Microsoft umožnili na svojich lokalitách zhromažďovať informácie, ako napríklad aktivity, nákupy a návštevy. Tieto údaje používame v mene svojich reklamných zákazníkov na zobrazovanie cielenej reklamy. Zdieľať môžeme aj údaje priamo s poskytovateľmi služieb, ako napríklad Oath, AppNexus alebo Facebook, aby mohli poskytovať služby v našom mene alebo byť naším partnerom pri výbere a ponúkaní reklám pre našich reklamných partnerov.

Reklamy, ktoré sa vám zobrazujú, môžu byť vybraté na základe údajov, ktoré spracujeme o vás, ako sú vaše záujmy a obľúbené položky, vaša poloha, vaše transakcie, spôsob používania našich produktov, hľadané reťazce alebo obsah, ktorý zobrazíte. Ak zobrazíte napríklad v sieti MSN obsah o automobiloch, môžeme zobraziť reklamy na autá. Ak hľadáte v Bingu miesta, kde si môžete dať pizzu v Bratislave, môžete vidieť reklamy vo výsledkoch vyhľadávania pre reštaurácie v Bratislave.

Výber reklám, ktoré sa zobrazujú, môže vychádzať z ďalších informácií, ktoré sme o vás časom zistili pomocou demografických údajov, údajov o polohe, hľadaných reťazcov, záujmov a obľúbených položiek, údajov o využívaní z našich produktov a lokalít, ako aj z lokalít a aplikácií našich zadávateľov reklamy a partnerov. Tieto reklamy nazývame v tomto vyhlásení ako reklamu založenú na záujmoch. Ak sa vám zobrazí napríklad herný obsah na xbox.com, môžete vidieť ponuky hier v sieti MSN. Na poskytovanie reklamy založenej na záujmoch spoločne využívame súbory cookie uložené vo vašom zariadení a informácie (napríklad adresu IP) zhromažďované pri interakcii vášho prehliadača s našimi webovými lokalitami. Ak explicitne nesúhlasíte s prijímaním reklamy založenej na záujmoch, údaje súvisiace s týmito súbormi cookie sa nepoužijú.

Medzi ďalšie podrobnosti o použití údajov spojenom s reklamou patria:

 • Najvhodnejšie postupy a záväzky v reklamnom odvetví. Spoločnosť Microsoft je členom iniciatívy Iniciatívy sieťovej reklamy (NAI) a riadi sa jej kódexom správania. Riadime sa aj nasledujúcimi samoregulačnými programami:
 • Deti a reklama. Reklamu založenú na záujmoch neponúkame deťom, ktoré sú podľa dátumu narodenia uvedeného v ich konte Microsoft mladšie ako 13 rokov.
 • Uchovávanie údajov. Ak od vás nedostaneme súhlas na ich dlhšie uchovanie, pri reklame založenej na záujmoch neuchovávame údaje dlhšie než 13 mesiacov.
 • Zdieľanie údajov. V niektorých prípadoch so zadávateľmi reklamy zdieľame výkazy o údajoch, ktoré sme zhromaždili na ich lokalitách alebo reklamách.
 • Údaje zhromaždené inými reklamnými spoločnosťami. Zadávatelia reklamy niekedy do nami zobrazovaných reklám zahŕňajú vlastné webové signály (alebo signály svojich ostatných reklamných partnerov), aby mohli nastaviť a čítať vlastné súbory cookie. Okrem toho sa spoločnosť Microsoft spojila s externými reklamnými spoločnosťami, aby mohla poskytovať niektoré zo svojich reklamných služieb, a zároveň im umožňuje zobraziť ich reklamu na svojich lokalitách. Tretie strany môžu do počítača umiestniť súbory cookie a zhromažďovať informácie o vašich online aktivitách na webových lokalitách alebo v online službách. V súčasnosti sem okrem iných patria tieto spoločnosti: A9, AppNexus, Criteo, Facebook, MediaMath, nugg.adAG, Oath, Rocket Fuel, Yahoo!. Ďalšie informácie o postupoch jednotlivých spoločností vrátane nimi ponúkaných možnosti získate po kliknutí na ich názvy. Mnohé z nich sú zároveň členmi iniciatívy NAI alebo DAA, pričom obe ponúkajú jednoduchý spôsob na vyjadrenie explicitného nesúhlasu so zasielaním cielenej reklamy od zúčastnených spoločností.
Dôvody, pre ktoré zdieľame osobné údajeDôvody, pre ktoré zdieľame osobné údajemainreasonswesharepersonaldatamodule
Súhrn
Celý text

Osobné údaje zdieľame s vaším povolením alebo v miere, ktorá je potrebná na dokončenie transakcie či na poskytnutie produktu, o ktorý ste požiadali alebo ktorý ste schválili. Váš obsah budeme s tretími stranami zdieľať, ak nás o to požiadate, napríklad pri odoslaní e-mailu priateľovi, zdieľaní fotografií a dokumentov na OneDrive alebo pri prepojení konta s inou službou. Ak pri platbe uvediete platobné údaje, budeme ich zdieľať s bankami a inými entitami, ktoré spracúvajú platobné transakcie alebo iné finančné služby, a v rámci prevencie podvodov a znižovania kreditného rizika.

Okrem toho zdieľame osobné údaje s pobočkami a pridruženými spoločnosťami pod kontrolou spoločnosti Microsoft. Osobné údaje zdieľame aj s dodávateľmi alebo zástupcami pracujúcimi v našom mene na účely opísané v tomto vyhlásení. Prístup k osobným údajom môžu potrebovať na poskytovanie uvedených úloh napríklad spoločnosti, ktoré sme si najali na poskytovanie podpory pri službách zákazníkom alebo na pomoc pri ochrane a zabezpečení našich systémov a služieb. V takých prípadoch sa uvedené spoločnosti musia riadiť našimi pravidlami na ochranu súkromia a požiadavkami na ochranu osobných údajov, a nesmú ich použiť na žiadny iný účel. Osobné údaje môžeme zverejňovať aj v rámci korporačných operácií, ako je zlúčenie alebo predaj majetku.

A napokon môžeme pristupovať, sprístupňovať a uchovávať osobné informácie vrátane obsahu (ako je obsah e-mailov v Outlook.com, alebo súborov v súkromných priečinkoch vo OneDrive), ak si v dobrej viere myslíme, že je to potrebné na:

 1. dodržanie príslušného zákona alebo v dôsledku platného súdneho postupu vrátane potrieb polície alebo iných štátnych orgánov;
 2. ochranu zákazníkov, napríklad ako prevenciu spamu alebo pokusov podviesť používateľov produktov, alebo ako pomoc pri prevencii straty života alebo vážneho zranenia;
 3. prevádzkovanie a zachovanie bezpečnosti našich produktov vrátane prevencie alebo zastavenia útoku na naše počítačové systémy alebo siete; alebo
 4. ochranu práv alebo majetku spoločnosti Microsoft vrátane uplatňovania podmienok, ktorými sa riadi používanie služieb – no ak sa dozvieme, že niekto používa naše služby na kupčenie s ukradnutým duševným alebo hmotným vlastníctvom spoločnosti Microsoft, jeho súkromný obsah nebudeme skúmať my, ale posunieme to orgánom činným v trestnom konaní.

Ďalšie informácie o údajoch, ktoré poskytujeme v rámci odpovedí na požiadavky orgánov činných v trestnom konaní a ďalších štátnych inštitúcií, nájdete v Správe o transparentnom presadzovaní práva, ktorá je dostupná na adrese microsoft.com/about/corporatecitizenship/en-us/reporting/transparency.

Upozorňujeme, že niektoré z našich produktov obsahujú prepojenia na produkty tretích strán, ktorých postupy na ochranu osobných údajov sa líšia od postupov spoločnosti Microsoft. Ak poskytnete svoje osobné údaje niektorému z týchto produktov, ich používanie sa riadi vyhlásením o ochrane osobných údajov daného produktu.

Ako sa dostať k osobným údajom a ako ich riadiťAko sa dostať k osobným údajom a ako ich riadiťmainhowtoaccesscontrolyourdatamodule
Súhrn
Celý text

V prípade mnohých produktov spoločnosti Microsoft môžete svoje osobné údaje zobraziť, upraviť alebo odstrániť online. O zhromažďovaní a použití svojich osobných údajov spoločnosťou Microsoft môžete zároveň rozhodovať. Spôsob, akým sa dostanete k svojim osobným údajom a ako ich môžete riadiť, závisí od používaných služieb. Príklad:

 • Tabuľa ochrany osobných údajov v spoločnosti Microsoft. Aktivitu údajov v rámci viacerých služieb spoločnosti Microsoft na tabuli ochrany osobných údajov v spoločnosti Microsoft môžete zobraziť a ovládať na lokalite: account.microsoft.com/privacy. Môžete tam zobraziť a vymazať údaje prehľadávania, vyhľadávania a polohy priradené k vášmu kontu Microsoft. Môžete spravovať aj údaje v poznámkovom bloku Cortany a službách Microsoft Health.
 • Centrum služieb pre multilicencie (VLSC). Tu môžete ľahko získať prístup ku všetkým svojim licenčným informáciám na jednom mieste.
 • Konto Microsoft. Ak chcete zobraziť, upraviť alebo odstrániť informácie o svojom profile a platbách vo svojej lokalite konto Microsoft alebo ich upraviť, zmeniť si heslo, pridať bezpečnostné informácie alebo konto zrušiť, môžete tak urobiť na stránke account.microsoft.com. Tu získate aj prístup k ovládacím prvkom ďalších produktov spoločnosti Microsoft.
 • Skype. Ak chcete zobraziť, upraviť alebo odstrániť informácie o svojom profile a platbách vo svojom konte Skype alebo si zmeniť heslo, môžete sa prihlásiť do svojho konta na adrese login.skype.com/login.
 • Xbox. Ak používate Xbox Live alebo Xbox.com, osobné informácie vrátane fakturačných údajov a informácií o konte, nastavení ochrany osobných údajov, zabezpečenia online a predvolieb zdieľania údajov môžete zobraziť alebo upravovať otvorením profilu My Xbox na konzole Xbox alebo na webovej lokalite Xbox.com.
 • Microsoft Store. K profilu v Microsoft Store a k informáciám o konte sa dostanete navštívením stránky www.microsoftstore.com/ po kliknutí na položku Zobraziť konto alebo História objednávok.
 • Microsoft.com. Svoj profil na lokalite microsoft.com môžete zobraziť a aktualizovať navštívením stránky strediska profilov Microsoft.com.
 • Ak máte verejný profil na webovej lokalite Microsoft Developer Network, zobraziť a aktualizovať ho môžete na adrese connect.microsoft.com/profile.aspx.

Ak sa k určitým osobným údajom zhromaždeným produktmi Microsoft nedostanete cez vyššie uvedené prepojenia alebo priamo cez používané produkty Microsoft, vždy sa môžete obrátiť priamo na spoločnosť Microsoft prostredníctvom nášho webového formulára. Na žiadosti o prístup alebo vymazanie osobných údajov odpovieme do 30 dní.

Predvoľby komunikácie

Môžete si vybrať, či chcete reklamné správy od spoločnosti Microsoft dostávať e-mailom, cez SMS, poštou alebo telefonicky. Ak od nás dostávate reklamné e-maily alebo SMS správy a chcete zrušiť súhlas na ich zasielanie, môžete tak urobiť pomocou postupu v príslušnej správe. Zároveň máte možnosť sa o prijímaní reklamných e-mailov, telefonických hovorov a pošty rozhodnúť prihlásením so svojím osobným kontom Microsoft a zobrazením komunikačných povolení, kde si môžete aktualizovať kontaktné informácie, spravovať kontaktné preferencie pre všetky služby spoločnosti Microsoft, vyjadriť explicitný nesúhlas s odoberaním e-mailov a vybrať si, či chcete zdieľať kontaktné informácie s partnermi spoločnosti Microsoft. Ak nemáte osobné konto Microsoft, môžete predvoľby e-mailového kontaktu so spoločnosťou Microsoft spravovať prostredníctvom tohto webového formulára. Tieto voľby sa nevzťahujú na povinné komunikačné služby, ktoré sú časťou určitých služieb spoločnosti Microsoft, ani na prieskumy a ďalšiu informačnú komunikáciu, ktoré majú svoje vlastné spôsoby zrušenia odberu.

Možnosti výberu pri reklame

So zasielaním reklamy založenej na záujmoch od spoločnosti Microsoft môžete explicitne nesúhlasiť navštívením stránky vyjadrenia explicitného nesúhlasu. Pri vyjadrení explicitného nesúhlasu sa váš výber uloží v súbore cookie, ktorý je špecifický pre vami používaný webový prehliadač. Súbor cookie s explicitným vyjadrením nesúhlasu platí 5 rokov. Ak v zariadení vymažete súbor cookie, budete musieť nastavenie explicitného nesúhlasu vykonať znova.

Voľbu zrušiť odoberanie môžete prepojiť s osobným účtom Microsoft. Následne sa aplikuje na každé zariadenie, kde použijete toto konto, a bude fungovať, kým sa na dané zariadenie neprihlási niekto s iným osobným kontom Microsoft. Ak v zariadení vymažete súbor cookie, budete sa musieť znova prihlásiť, aby nastavenie platilo.

Pri reklame zobrazovanej v aplikáciách vo Windowse môžete použiť vyjadrenie explicitného nesúhlasu v rámci svojho osobného konta Microsoft, alebo môžete vyjadriť explicitný nesúhlas so zasielaním reklamy založenej na záujmoch vypnutím reklamnej identifikácie v nastaveniach systému Windows.

Keďže sa údaje používané na reklamu založenú na záujmoch používajú aj na iné potrebné účely (aj na poskytovanie našich produktov, analýzu a prevenciu podvodu), vyjadrenie explicitného nesúhlasu s reklamou založenou na záujmoch nezastaví zhromažďovanie údajov. Neznamená to ani to, že prestanete dostávať reklamu alebo sa vám začne zobrazovať menej reklám. No ak vyjadríte svoj explicitný nesúhlas, prijaté reklamy sa už nebudú zakladať na záujmoch a môžu byť pre vás menej relevantné.

Vyjadriť explicitný nesúhlas s prijímaním reklamy založenej na záujmoch od tretích strán, s ktorými sme uzavreli partnerstvo, môžete tak, že navštívite ich lokality (pozrite vyššie).

Ovládacie prvky založené na prehliadači

 • Ovládacie prvky súborov cookie. Príslušné ovládacie prvky súborov cookie týkajúce sa prehliadača sú opísané v časti Súbory cookie v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.
 • Ochrana pred sledovaním. Internet Explorer (verzia 9 a novšia) má funkciu s názvom Ochrana pred sledovaním, ktorá blokuje externý obsah vrátane súborov cookie z ktorejkoľvek lokality uvedenej v zozname ochrany pred sledovaním, ktorú doň pridáte. Obmedzením volania na uvedené lokality prehliadač obmedzí informácie, ktoré o vás uvedené externé lokality môžu zhromaždiť.
 • Ovládacie prvky prehliadača na „Ochranu pred sledovaním“. V niektorých prehliadačoch sú zabudované funkcie ochrany pred sledovaním „Do Not Track“ (DNT), ktoré dokážu webovým lokalitám poslať signál, ktorý signalizuje, že si neželáte sledovanie. Keďže zatiaľ neexistuje všeobecný súhlas, ako interpretovať DNT signál, služby spoločnosti Microsoft aktuálne nereagujú na signály DNT z prehliadača. Naďalej spolupracujeme s internetovým priemyslom na definícii interpretácie nakladania so signálmi DNT. Medzitým môžete využiť paletu nástrojov, ktorú ponúkame na úpravu zhromažďovania a používania údajov, vrátane možnosti explicitne nesúhlasiť s prijímaním reklamy od spoločnosti Microsoft založenej na záujmoch, ako je uvedené vyššie.
Súbory „cookie“ a podobné technológieSúbory cookie a podobné technológiemaincookiessimilartechnologiesmodule
Súhrn
Celý text

Spoločnosť Microsoft používa súbory cookie (malé textové súbory uložené v zariadení) a podobné technológie na poskytovanie svojich webových a online služieb a ako pomôcku pri zhromažďovaní údajov. Uvedený text často pozostáva z radu čísel a písmen, ktorý jedinečne identifikuje počítač, ale môže obsahovať aj iné informácie. Aplikácie spoločnosti Microsoft používajú na podobné účely ďalšie identifikátory, napríklad reklamnú identifikáciu v systéme Windows a mnoho našich webových lokalít a aplikácií tiež obsahuje webové signály alebo iné podobné technológie, ako je uvedené nižšie.

Naše používanie súborov cookie a podobných technológií

Spoločnosť Microsoft používa súbory cookie a podobné technológie na viacero účelov v závislosti od produktu, napríklad na:

 • Ukladanie predvolieb a nastavení. V zariadení sa môžu uložiť nastavenia, ktoré našim produktom umožňujú správne fungovať, alebo nastavenia, ktoré ukladajú vaše preferencie. Napríklad ak na získanie miestnych správ alebo informácií o počasí zadáte na webovej lokalite Microsoft svoje mesto alebo PSČ, môžeme dané údaje uložiť, takže pri návrate na danú lokalitu budete vidieť relevantné miestne informácie. Ukladáme aj predvoľby, napríklad jazyk, prehliadač a nastavenie multimediálneho prehrávača, takže tieto nie je potrebné resetovať vždy, keď sa vrátite na danú lokalitu. Ak vyjadríte explicitný nesúhlas so zasielaním reklamy založenej na záujmoch, vašu predvoľbu nesúhlasu uložíme pomocou súboru cookie vo vašom zariadení.
 • Prihlásenie a autentifikácia. Ak sa prihlásite na webovú lokalitu pomocou svojho osobného konta Microsoft, uložíme vaše jedinečné identifikačné číslo a čas vášho prihlásenia do šifrovaného súboru cookie vo vašom zariadení. Tento súbor cookie vám umožní pohybovať sa na lokalite zo stránky na stránku bez nutnosti prihlásenia sa na každej z nich. Prihlasovacie údaje môžete uložiť aj tak, že sa nepotrebujete prihlásiť vždy, keď sa vrátite na danú lokalitu.
 • Zabezpečenie. Súbory cookie používame na zistenie podvodu a zneužitia našich webových lokalít a služieb.
 • Ukladanie informácií, ktoré poskytnete na webovej lokalite. Keď poskytnete informácie alebo pridáte produkty do nákupného košíka pri nakupovaní na webových lokalitách spoločnosti Microsoft, uložíme údaje v súbore cookie na zapamätanie produktov a informácií, ktoré ste pridali.
 • Sociálne médiá. Niektoré z našich webových lokalít zahŕňajú súbory cookie sociálnych médií vrátane tých, ktoré umožňujú používateľom, ktorí sú prihlásení do služby sociálnych médií, zdieľať obsah cez túto službu.
 • Pripomienky. Spoločnosť Microsoft používa súbory cookie, aby ste mohli poskytovať pripomienky týkajúce sa webovej lokality.
 • Reklama založená na záujmoch. Spoločnosť Microsoft používa súbory cookie na zhromažďovanie údajov o online aktivite a na identifikáciu záujmov, aby sme vám mohli ponúknuť pre vás najpríhodnejšiu reklamu. Ak chcete vyjadriť explicitný nesúhlas s prijímaním reklamy založenej na záujmoch od spoločnosti Microsoft, postupujte podľa pokynov v časti Prístup a kontrola v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.
 • Zobrazovanie reklamy. Spoločnosť Microsoft používa súbory cookie na zaznamenanie počtu návštevníkov, ktorí klikli na reklamu, a informácie o tom, ktoré reklamy ste videli, aby ste sa nepozerali na tie isté opakovane.
 • Analytika. Na poskytovanie svojich produktov používame súbory cookie a ďalšie identifikátory, ktoré zhromažďujú údaje o používaní a výkone. Súbory cookie môžeme používať napríklad na počítanie jedinečných návštevníkov webovej stránky alebo služby, prípadne na vytváranie iných štatistík o fungovaní našich produktov. To zahŕňa súbory cookie od spoločnosti Microsoft a od externých poskytovateľov analytických služieb.
 • Výkon. Spoločnosť Microsoft používa súbory cookie na vyrovnávanie zaťaženia, aby zaistila, že webové lokality ostanú v prevádzke.

Niektoré súbory cookie, ktoré bežne používame, sú uvedené nižšie. Tento zoznam nie je úplný, no slúži na ilustráciu hlavných dôvodov, pre ktoré nastavujeme súbory cookie. Ak navštívite niektorú z našich webových lokalít, daná lokalita môže umiestniť niektoré alebo všetky z nasledujúcich súborov cookie:

 • MUID, MC1 a MSFPC – Identifikuje jedinečné webové prehliadače, ktoré si prezerajú lokality spoločnosti Microsoft. Tieto súbory cookie sa používajú na inzerciu, analýzu lokalít a na iné prevádzkové účely.
 • ANON – Obsahuje ANID, jedinečný identifikátor odvodený od konta Microsoft, ktorý sa používa na reklamné, prispôsobovacie a prevádzkové účely. Používa sa aj na uloženie voľby zrušiť reklamu založenú na záujmoch od spoločnosti Microsoft, ak sa rozhodnete priradiť zrušenie odberu k svojmu kontu Microsoft.
 • CC – Obsahuje kód krajiny určený na základe IP adresy.
 • PPAuth, MSPAuth, MSNRPSAuth, KievRPSAuth – Pomáha nám overiť vás pri prihlásení sa s kontom Microsoft.
 • NAP – Obsahuje šifrovanú verziu kódu vašej krajiny, PSČ, veku, pohlavia, jazyka a zamestnania, ak sú známe, na základe profilu konta Microsoft.
 • MH – Zobrazuje sa na lokalitách spoločnej značky, kde je spoločnosť Microsoft partnerom zadávateľa reklamy. Na základe tohto súboru cookie sa identifikuje zadávateľ reklamy, aby bolo možné vybrať správnu reklamu.
 • MR – Slúži na zhromažďovanie informácií na účely analýzy.
 • TOptOut – Zaznamenáva vaše rozhodnutie neprijímať reklamu od spoločnosti Microsoft založenú na záujmoch.

Okrem súborov cookie, ktoré spoločnosť Microsoft zadáva pri návšteve svojich webových lokalít, môžu pri návšteve lokality spoločnosti Microsoft zadať súbory cookie aj tretie strany. V niektorých prípadoch je to preto, lebo sme si na poskytovanie určitých služieb (napríklad analýzu lokalít) v našom mene najali tretiu stranu. V iných prípadoch obsahujú naše webové stránky obsah alebo reklamy od tretích strán, napríklad videá, správy alebo reklamy poskytované inými reklamnými sieťami. Keďže sa prehliadač pripojí k webovým serverom tretích strán s cieľom načítať príslušný obsah, uvedené tretie strany dokážu nastaviť alebo prečítať vlastné súbory cookie v zariadení a môžu zhromažďovať informácie o online aktivitách na webových lokalitách a online službách.

Ako kontrolovať súbory cookie

Väčšina webových prehliadačov automaticky akceptuje súbory cookie, no má k dispozícii aj ovládacie prvky na ich blokovanie alebo vymazanie. V Microsoft Edgei môžete napríklad súbory cookie blokovať alebo odstrániť kliknutím na položky Nastavenie > Ochrana osobných údajov > Súbory cookie. Pokyny na blokovanie alebo odstránenie súborov cookie v ostatných prehliadačoch môžu byť k dispozícii vo vyhlásení o ochrane osobných údajov alebo v pomocnej dokumentácii.

Niektoré funkcie produktov spoločnosti Microsoft závisia od súborov cookie. Upozorňujeme, že ak sa rozhodnete zablokovať súbory cookie, môže sa stať, že sa nebudete môcť prihlásiť alebo použiť uvedené funkcie a niektoré preferencie závislé od súborov cookie sa môžu stratiť. Ak odstránite súbory cookie, odstránia sa všetky nastavenia a predvoľby ovládané súbormi cookie vrátane predvolieb reklamy a môže sa vyžadovať ich opätovné vytvorenie.

Doplnkové ovládacie prvky na ochranu osobných údajov, ktoré môžu mať vplyv na súbory cookie, vrátane funkcie Ochrana pred sledovaním v prehliadačoch spoločnosti Microsoft, sú opísané v časti Prístup a kontrola v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Naše používanie webových signálov a analytických služieb

Webové stránky spoločnosti Microsoft môžu obsahovať elektronické obrázky známe ako webové signály (nazývajú sa aj jednopixlové obrázky GIF), ktoré používame ako pomôcku pri doručovaní súborov cookie na našich webových lokalitách. Umožňujú nám počítať používateľov, ktorí ich navštívili, a poskytovať produkty v spojení s inou spoločnosťou. Webové signály zahŕňame aj do reklamných e-mailových správ alebo informačných bulletinov, aby sme zistili, či ste ich otvorili a prečítali.

Okrem umiestnenia webových signálov na naše webové lokality niekedy spolupracujeme s inými spoločnosťami a umiestňujeme naše webové signály na ich webové lokality alebo do ich reklám. Pomáha nám to vytvoriť štatistiku o tom, ako často kliknutie na reklamu na webovej lokalite Microsoft vyústi do kúpy alebo inej činnosti na webovej lokalite inzerenta.

A napokon, produkty spoločnosti Microsoft môžu obsahovať webové signály alebo podobné technológie od externých analyzátorov, čo nám pomáha kompilovať súhrnné štatistiky o efektivite našich reklamných kampaní alebo iných činností. Uvedené technológie umožňujú analyzátorom uložiť alebo prečítať vlastné súbory cookie alebo iné identifikátory v zariadení, cez ktoré môžu zhromaždiť informácie o aktivitách online v rámci aplikácií, webových lokalít alebo iných produktov. Uvedeným analyzátorom však zakazujeme používať webové signály na našich lokalitách na zhromažďovanie alebo na prístup k informáciám, na základe ktorých vás možno priamo identifikovať (ako je meno alebo e-mailová adresa). So zhromažďovaním alebo používaním uvedených údajov niektorými poskytovateľmi analýzy môžete vyjadriť explicitný nesúhlas kliknutím na nasledujúce prepojenia:

Ďalšie podobné technológie

Okrem štandardných súborov cookie a webových signálov môžu naše produkty používať aj ďalšie podobné technológie na uloženie a čítanie údajových súborov v počítači. Táto činnosť sa zvyčajne vykonáva na zachovanie predvolieb alebo na zlepšenie rýchlosti a výkonu prostredníctvom uloženia určitých súborov lokálne. No podobne ako štandardné súbory cookie sa tieto technológie dajú použiť aj na uloženie jedinečného identifikátora počítača, ktorý možno potom použiť na sledovanie správania. Tieto technológie zahŕňajú lokálne zdieľané objekty (alebo súbory flash cookie) a ukladací priestor aplikácie Silverlight.

Lokálne zdieľané objekty alebo súbory flash cookie. Webové lokality, ktoré používajú technológie Adobe Flash, môžu na ukladanie údajov do vášho počítača používať lokálne zdieľané objekty alebo súbory flash cookie. Ak chcete spravovať alebo blokovať súbory flash cookie, prejdite na stránku www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager.html.

Ukladací priestor aplikácie Silverlight. Webové lokality alebo aplikácie využívajúce technológiu Microsoft Silverlight majú tiež schopnosť ukladať údaje pomocou ukladacieho priestoru aplikácie Silverlight. Informácie o tom, ako riadiť alebo blokovať takéto ukladanie, nájdete v časti Silverlight v tomto vyhlásení.

Upozornenie pre koncových používateľovUpozornenie pre koncových používateľovmainnoticetoendusersmodule
Súhrn
Konto MicrosoftKonto Microsoftmainmicrosoftaccountmodule
Súhrn
Celý text

S kontom Microsoft sa môžete prihlásiť do produktov Microsoft a do produktov vybratých partnerov spoločnosti Microsoft. Keď si vytvoríte vlastné konto Microsoft, nazývame ho osobné konto Microsoft. Keď sa do produktov, ktoré používajú Microsoft Azure Active Directory (AAD), prihlasujete pomocou e-mailovej adresy svojho zamestnávateľa alebo školy, hovoríme o pracovnom alebo školskom konte.

Vytvorenie a používanie osobného konta Microsoft. Pri vytváraní osobného konta Microsoft sa vás systém opýta na isté osobné údaje a bude vám priradené jedinečné identifikačné číslo, ktoré identifikuje vaše konto a súvisiace informácie. Zatiaľ čo niektoré produkty, napríklad platené produkty, vyžadujú skutočné meno, do iných produktov spoločnosti Microsoft sa môžete prihlásiť a používať ich bez uvedenia skutočného mena. Niektoré údaje, ktoré nám poskytnete, napríklad zobrazované meno, e-mailová adresa a telefónne číslo, môžeme použiť na to, aby vás bolo možné nájsť a prepojiť v rámci produktov Microsoft. Používatelia, ktorí poznajú vaše zobrazované meno, e-mailovú adresu alebo telefónne číslo, vás napríklad pomocou týchto údajov môžu vyhľadať v Skype a odoslať vám pozvánku, aby ste sa s nimi spojili. Ak na vytvorenie osobného konta Microsoft použijete pracovnú alebo školskú e-mailovú adresu a zamestnávateľ alebo škola, ktorá adresu vydala, začne toto konto spravovať pomocou služby Azure Active Directory (AAD), bude nutné aktualizovať e-mailovú adresu spojenú s vaším osobným kontom Microsoft, aby ste mali aj naďalej prístup k produktom Microsoft, ktoré nepoužívajú AAD (napríklad Xbox Live).

Prihlásenie. Pri prihlásení do konta Microsoft vytvoríme záznam o prihlásení, ktorého súčasťou sú dátum a čas, informácie o produkte, do ktorého ste sa prihlásili, prihlasovacie meno, jedinečné číslo priradené ku kontu, jedinečný identifikátor priradený k zariadeniu, IP adresa, operačný systém a verzia prehliadača.

Prihlásenie do Microsoftu. Prihlásenie do konta umožňuje lepšie prispôsobenie, zabezpečuje hladké a konzistentné možnosti v produktoch a zariadeniach, povoľuje pristupovať a používať úložisko v cloude, umožňuje uskutočňovať platby spôsobmi platby, ktoré sú uložené v konte Microsoft, a sprístupňuje ďalšie vylepšené funkcie a nastavenia. Po prihlásení do konta zostanete prihlásení, kým sa neodhlásite. Ak pridáte konto Microsoft k zariadeniu so systémom Windows (verzia 8 alebo vyššia), Windows vás automaticky prihlási do produktov, ktoré na danom zariadení používajú konto na prístup. Po prihlásení sa ako súčasť využívania produktov Microsoft v niektorých produktoch, vrátane komunikácie, sociálnych interakcií a verejných príspevkov, zobrazí vaše meno alebo meno používateľa a profilová fotografia (ak ste si ju pridali k profilu).

Prihlásenie do produktov tretích strán. Ak sa do produktu tretej strany prihlásite pomocou konta Microsoft, zobrazí sa žiadosť o udelenie súhlasu so zdieľaním údajov o konte požadovaných daným produktom. Tretia strana dostane aj číslo verzie priradené ku kontu (nové číslo verzie sa priraďuje po každej zmene prihlasovacích údajov) a informáciu, či konto nebolo deaktivované. Ak ste súhlasili so zdieľaním údajov o profile, tretia strana môže po vašom prihlásení do daného produktu tretej strany zobraziť vaše meno alebo meno používateľa a vašu profilovú fotografiu (ak ste ju pridali do profilu). Ak sa rozhodnete vykonať pomocou svojho konta Microsoft platbu obchodníkom tretej strany, spoločnosť Microsoft pošle tretej strane informácie uložené vo vašom konte Microsoft, ktoré sú potrebné na spracovanie platby a vykonanie objednávky (napríklad meno, číslo kreditnej karty, fakturačné a poštové adresy a relevantné kontaktné informácie). Tretia strana môže použiť alebo zdieľať údaje získané pri prihlásení alebo nákupe podľa vlastných postupov a pravidiel. Odporúčame vám starostlivo skontrolovať vyhlásenie o ochrane osobných údajov každého produktu, do ktorého sa prihlasujete, a každého obchodníka, od ktorého nakupujete, aby ste zistili, ako bude používať zhromažďované informácie.

Osobné kontá Microsoft od tretích strán. Ak ste osobné konto Microsoft dostali od tretej strany, napríklad od poskytovateľa internetových služieb, uvedená strana môže mať práva spojené s kontom vrátane schopnosti dostať sa na vaše konto Microsoft a vymazať ho. Ak chcete zistiť, čo môže tretia strana robiť s vaším kontom, mali by ste si pozorne prečítať všetky dodatočné podmienky, ktoré vám táto tretia strana poskytla.

Používanie pracovných a školských kont. Ak váš zamestnávateľ alebo škola používa na vydanie a spravovanie konta, ktoré vám poskytne, Azure Active Directory (AAD), môžete sa pomocou pracovného alebo školského konta prihlásiť do tých produktov spoločnosti Microsoft, ktoré používajú AAD (napríklad Office 365 alebo Skype for Business). Ak to vaša organizácia vyžaduje, môžete byť na účely dodatočnej bezpečnostnej autentifikácie požiadaný o poskytnutie svojho telefónneho čísla alebo alternatívnej e-mailovej adresy. Ak sa prihlasujete do produktov spoločnosti Microsoft pomocou pracovného alebo školského konta, vlastník domény, na ktorej sa nachádza vaša emailová adresa, môže kontrolovať a spravovať vaše konto, získať prístup k vašim údajom a spracúvať údaje vrátane obsahu vašej komunikácie a súborov. Na vaše používanie produktov sa môžu vzťahovať postupy vašej organizácie, ak ich má. Spoločnosť Microsoft nezodpovedá za postupy ochrany osobných údajov a zachovania bezpečnosti týchto organizácii, a tieto postupy sa môžu líšiť od postupov spoločnosti Microsoft. Ak používanie produktov spoločnosti Microsoft spravuje vaša organizácia, s otázkami týkajúcimi sa ochrany osobných údajov sa obráťte na svojho správcu. Pozrite tiež Upozornenie pre koncových používateľov.

Ďalšie dôležité informácie o ochrane osobných údajovĎalšie dôležité informácie o ochrane osobných údajovmainotherimportantprivacyinformationmodule
Súhrn

Nižšie nájdete dodatočné informácie o ochrane osobných údajov, ktoré pre vás môžu byť užitočné. Ďalšie informácie o záväzku spoločnosti Microsoft chrániť vaše osobné údaje nájdete aj na stránke privacy.microsoft.com.

Európske práva na ochranu osobných údajovEurópske práva na ochranu osobných údajovmaineuropeanprivacymodule
Súhrn

Spoločnosť Microsoft dodržiava zákony o ochrane údajov vzťahujúce sa na Európsky hospodársky priestor, ktoré v prípade potreby zahŕňajú tieto práva:

 • ak je spracovanie osobných údajov založené na vašom súhlase, máte právo svoj súhlas s budúcim spracovaním kedykoľvek odvolať,
 • máte právo požiadať nás o prístup k svojim osobným údajom a ich nápravu pomocou kontrolóra údajov, ktorého popisuje zákon,
 • máte právo namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov a
 • máte právo na podanie sťažnosti orgánu na ochranu údajov.

V rámci francúzskeho práva nám môžete poslať konkrétne pokyny o použití vašich osobných údajov po vašej smrti prostredníctvom nášho webového formulára .

Keď spracúvame osobné údaje o vás, robím tak s vaším súhlasom a/alebo v rámci potreby poskytnúť produkty, ktoré používate, riadiť našu spoločnosť, spĺňať naše zmluvné a zákonné povinnosti, chrániť bezpečnosť našich systémov a zákazníkov alebo spĺňať iné oprávnené záujmy spoločnosti Microsoft, ktoré sú opísané v predchádzajúcich častiach Ako používame osobné údaje a Dôvody, pre ktoré zdieľame osobné údaje. Prenos osobných údajov z Európskeho hospodárskeho priestoru robíme na základe rôznych právnych mechanizmov, ako je uvedené v kapitole Kde ukladáme a ako spracúvame osobné údaje.

Zabezpečenie osobných údajovZabezpečenie osobných údajovmainsecurityofpersonaldatamodule
Súhrn

Spoločnosť Microsoft sa zaväzuje zabezpečiť ochranu osobných údajov. Na zabránenie neoprávnenému prístupu, používaniu či prezradeniu osobných údajov používame množstvo bezpečnostných technológií a postupov. Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, napríklad ukladáme do počítačových systémov s obmedzeným prístupom v strážených budovách. Pri prenose veľmi dôverných informácií (ako napríklad číslo kreditnej karty alebo heslo) cez internet ich chránime prostredníctvom kódovania, napríklad pomocou protokolu SSL (Secure Socket Layer).

Kde ukladáme a ako spracúvame osobné údajeKde ukladáme a ako spracúvame osobné údajemainwherewestoreandprocessdatamodule
Súhrn

Osobné údaje zhromaždené spoločnosťou Microsoft sa môžu ukladať a spracúvať vo vašej oblasti, v USA alebo v akejkoľvek inej krajine, kde má spoločnosť Microsoft, jej pričlenené organizácie, pobočky alebo poskytovatelia služieb svoje zariadenia. Spoločnosť Microsoft spravuje hlavné dátové centrá v Austrálii, Rakúsku, Brazílii, Kanade, Fínsku, Francúzsku, Nemecku, Hongkongu, Indii, Írsku, Japonsku, Kórejskej republike, Malajzii, Holandsku, Singapure, Spojenom kráľovstve a Spojených štátoch. Zvyčajne sa hlavný ukladací priestor nachádza v oblasti zákazníka alebo v USA a zálohovanie sa často uskutočňuje v dátovom centre v inej oblasti. Polohy ukladacích priestorov sa vyberajú tak, aby dokázali efektívne pracovať, zvyšovali výkon a vznikali redundancie na účely ochrany údajov v prípade výpadku alebo iného problému. Podnikáme kroky na zaistenie toho, aby sa údaje zhromaždené na základe tohto vyhlásenia o ochrane údajov spracovali podľa ustanovení vyhlásenia a dodržali sa požiadavky príslušných zákonov bez ohľadu na to, kde sa údaje nachádzajú.

Osobné údaje prenášame z Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska do iných krajín, pričom niektoré stanovila Európska komisia ako krajiny s neprimeranou úrovňou ochrany údajov. V takom prípade využívame rôzne právne mechanizmy vrátane zmlúv, čím sa snažíme zabezpečiť, že vaše práva a ochrany cestujú s vašimi údajmi. Ak chcete získať ďalšie informácie o rozhodnutiach Európskej komisie týkajúcich sa vhodnosti ochrany osobných údajov v krajinách, v ktorých spoločnosť Microsoft spracúva osobné údaje, prejdite: ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm

Spoločnosť Microsoft Corporation dodržiava princípy rámca dohody Štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA a medzi Švajčiarskom a USA, ako ich uvádza Ministerstvo obchodu Spojených štátov amerických, týkajúce sa zhromažďovania, používania a uchovávania osobných informácií prenášaných z Európskej únie a Švajčiarska do Spojených štátov amerických. Spoločnosť Microsoft Corporation je certifikovaná Ministerstvom obchodu Spojených štátov amerických, že dodržiava princípy dohody Štít na ochranu osobných údajov. Ak zástupcovia tretích strán spracovávajú osobné údaje v našom mene spôsobom, ktorý nie je v súlade s princípmi ani jedného rámca štítu na ochranu osobných údajov, nesieme za to zodpovednosť, pokiaľ nedokážeme, že nezodpovedáme za konanie, ktoré viedlo ku vzniku škody. Pobočky kontrolované spoločnosťou Microsoft Corporation na území USA určené v našom dokumente o samocertifikácii a uvedené sem tiež dodržiavajú zásady štítu na ochranu údajov.

V prípade konfliktu medzi podmienkami uvedenými v týchto zásadách ochrany osobných údajov a princípmi dohody Štít na ochranu osobných údajov, uplatňujú sa druhé menované. Ďalšie informácie o programe Štít na ochranu osobných údajov a našu certifikáciu nájdete na stránke www.privacyshield.gov.

V prípade otázky alebo sťažnosti, ktorá sa týka účasti spoločnosti Microsoft na štíte na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA alebo Švajčiarskom a USA, odporúčame, aby ste sa na nás obrátili prostredníctvom nášho webový formulár. V prípade akýchkoľvek sťažností, ktoré v súvislosti s rámcami štítu na ochranu osobných údajov nedokáže vyriešiť priamo spoločnosť Microsoft, sme sa rozhodli spolupracovať s príslušným výborom vytvoreným na riešenie sporov európskymi úradmi na ochranu osobných údajov. Kontaktujte nás a my vás presmerujeme na príslušný orgán na ochranu údajov. Ako je vysvetlené nižšie v zásadách štítu na ochranu osobných údajov, na riešenie ostatných sťažností, ktoré sa nevyriešia žiadnym iným spôsobom, je k dispozícii záväzná arbitráž. Na spoločnosť Microsoft sa vzťahujú vyšetrovacie a vynucovacie právomoci americkej Federálnej obchodnej komisie (FTC).

Naše uchovávanie osobných údajovNaše uchovávanie osobných údajovmainOurretentionofpersonaldatamodule
Súhrn

Spoločnosť Microsoft si ponecháva osobné údaje tak dlho, ako je to nutné na poskytovanie produktov a dokončenie vami vyžiadaných transakcií, alebo na ďalšie základné účely, ako je dodržiavanie právnych nariadení, riešenie sporov a uplatňovanie zmluvných záväzkov. Keďže tieto požiadavky sa môžu líšiť pre rôzne typy údajov v rámci rôznych produktov, skutočné časy uchovávania sa môžu výrazne líšiť. Medzi kritériá, ktoré sa používajú na určenie období uchovávania, patria:

 • Ako dlho sú osobné údaje potrebné na poskytovanie produktov a prevádzkovanie našich podnikov? Zahŕňa to faktory ako udržiavanie a zdokonaľovanie výkonu týchto produktov, udržiavanie bezpečnosti našich systémov a udržiavanie príslušných obchodných a finančných záznamov. Toto je všeobecné pravidlo, ktoré vytvára základ pre väčšinu období uchovávania údajov.
 • Poskytujú, vytvárajú alebo spravujú údaje zákazníci s očakávaním, že my ich budeme uchovávať, kým ich oni výslovne neodstránia? Sem patrí napríklad dokument, ktorý uložíte vo OneDrive, alebo e-mailová správa v doručenej pošte služby Outlook.com. V takých prípadoch uchovávame údaje, kým ich vlastnoručne nevymažete, napríklad presunutím e-mailu z priečinka Doručená pošta služby Outlook.com do priečinka Odstránené položky a následným vyprázdnením priečinka (keď vyprázdnite priečinok Odstránené položky, uvedené odstránené položky zostanú v našom systéme ešte 30 dní, až potom sa úplne odstránenia).
 • Existuje automatizovaný ovládací prvok, napríklad na tabuli ochrany osobných údajov v spoločnosti Microsoft, ktorý umožňuje zákazníkovi kedykoľvek zobraziť a odstrániť osobné údaje? Ak nie je, väčšinou sa prijme skrátené obdobie uchovávania údajov.
 • Majú osobné údaje citlivý charakter? Ak áno, vo všeobecnosti je vhodnejší kratší čas uchovávania.
 • Prijala a oznámila spoločnosť Microsoft špecifické obdobie uchovávania pre istý typ údajov? Napríklad pri každom hľadanom reťazci v Bingu mažeme identifikáciu uložených reťazcov vymazaním celej adresy IP po 6 mesiacoch a ID súborov cookie a ostatných krížových identifikátorov po 18 mesiacoch.
 • Poskytol používateľ súhlas s dlhším obdobím uchovávania? V takom prípade budeme uchovávať údaje v súlade s vaším súhlasom.
 • Podlieha spoločnosť Microsoft zákonnej, zmluvnej alebo podobnej povinnosti uchovávať údaje? Príklady môžu zahŕňať zákony o povinnom uchovávaní údajov podľa príslušného právneho poriadku, štátne objednávky na uchovanie údajov, ktoré sú relevantné pre vyšetrovanie, alebo údaje, ktoré musia byť zachované na účely právnych sporov.
Ukážkové alebo bezplatné vydaniaUkážkové alebo bezplatné vydaniamainpreviewreleasesmodule
Súhrn

Spoločnosť Microsoft ponúka ukážky, vydania pre insiderov, beta verzie a iné bezplatné verzie produktov a funkcií (ukážky), aby ste ich mohli ohodnotiť a poskytnúť spoločnosti Microsoft pripomienky týkajúce sa ich výkonu a využívania údajov. V dôsledku toho môžu ukážky automaticky zhromažďovať dodatočné údaje, ponúkať menej ovládacích prvkov a inak pracovať s rozličnými opatreniami na ochranu súkromných údajov a bezpečnosti než opatrenia, ktoré zvyčajne využívame pri svojich produktoch. Ak sa zúčastňujete programu ukážok, môžeme vás kontaktovať vo veci odozvy alebo záujmu ďalej používať produkt po jeho všeobecnom uvedení na trh.

Zmeny tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajovZmeny tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajovmainchangestothisprivacystatementmodule
Súhrn

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov budeme podľa potreby aktualizovať tak, aby odrážalo zmeny našich produktov a odozvu zákazníkov. V prípade zverejnenia zmien vyhlásenia zmeníme aj dátum poslednej aktualizácie uvedený v jeho hornej časti a zmeny popíšeme na stránke História zmien. V prípade podstatných zmien vo vyhlásení alebo spôsobu, akým bude spoločnosť Microsoft používať vaše osobné údaje, vás na to upozorníme buď zverejnením výrazného oznamu o zmenách pred ich vstupom do platnosti, alebo zaslaním priameho upozornenia. Spoločnosť Microsoft vám odporúča pravidelne kontrolovať vyhlásenie o ochrane osobných údajov, aby ste vedeli, ako chráni vaše osobné údaje.

Ako nás môžete kontaktovaťAko nás môžete kontaktovaťmainhowtocontactusmodule
Súhrn

V prípade technických otázok alebo otázok o podpore si pozrite stránku support.microsoft.com, kde sa dozviete viac o ponuke podpory pre zákazníkov spoločnosti Microsoft. Ak sa vaša otázka týka hesla k osobnému kontu Microsoft, navštívte stránku Podpora pre konto Microsoft.

Ak máte obavy týkajúce sa ochrany osobných údajov, sťažnosť alebo otázku na riaditeľa oddelenia ochrany osobných údajov alebo na osobu zodpovednú za ochranu údajov spoločnosti Microsoft, kontaktujte nás prostredníctvom nášho webového formulára. Na otázky a obavy odpovieme do 30 dní.

Ak nie je uvedené inak, osobné údaje, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom produktov a na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie, kontroluje spoločnosť Microsoft Corporation. Naša adresa je Microsoft Privacy, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, USA. Telefón: +1 425-882-8080.

Spoločnosť Microsoft Ireland Operations Limited je naším zástupcom v oblasti ochrany osobných údajov v Európskom hospodárskom priestore a v Švajčiarsku. Na riaditeľa oddelenia ochrany údajov spoločnosti Microsoft Ireland Operations Limited sa môžete obrátiť na nasledujúcej adrese: Microsoft Ireland Operations, Ltd., Attn: Data Protection, Carmenhall Road, Sandyford, Dublin 18, Ireland.

Skype Communications S.à.r.l. 23-29 Rives de Clausen L-2165 Luxembourg, Luxembursko je kontrolórom údajov pre Skype. Ak nás chcete kontaktovať v súvislosti so softvérom alebo produktmi Skype, pošlite žiadosť o podporu tímu podpory zákazníkov Skypu.

Pobočku spoločnosti Microsoft vo svojej krajine alebo oblasti nájdete na stránke www.microsoft.com/worldwide/.

Produkty pre podniky a vývojárovProdukty pre podniky a vývojárovmainenterprisedeveloperproductsmodule
Súhrn
Podnikové online službyPodnikové online službymainenterpriseservicesmodule
Súhrn
Softvér pre podniky a vývojárov a podnikové zariadeniaSoftvér pre podniky a vývojárov a zariadeniamainenterprisedevsoftwareappsmodule
Súhrn
Služby Cognitive ServicesSlužby Cognitive Servicesmainmicrosoftcognitiveservicesmodule
Súhrn
Produkty pre produktivitu a komunikáciuProdukty pre produktivitu a komunikáciumainprodcommproductsmodule
Súhrn
OfficeOfficemainofficeservicesmodule
Súhrn
OneDriveOneDrivemainonedrivemodule
Súhrn
OutlookOutlookmainoutlookmodule
Súhrn
SkypeSkypemainskypemodule
Súhrn
Vyhľadávanie a Umelá inteligenciaVyhľadávanie a Umelá inteligenciamainsearchaimodule
Súhrn
BingBingmainbingmodule
Súhrn
CortanaCortanamaincortanamodule
Súhrn
Microsoft TranslatorMicrosoft TranslatormainMicrosoftTranslatormodule
Súhrn
SwiftKeySwiftKeymainswiftkeymodule
Súhrn
WindowsWindowsmainwindowsmodule
Súhrn

Windows je prispôsobené počítačové prostredie, ktoré umožňuje hladko prechádzať a používať služby, preferencie a obsah vo výpočtových zariadeniach od telefónov a tabletov až po Surface Hub. Hlavné komponenty systému Windows sú cloudové a nemajú len formu statického softvérového programu, pričom cloudové aj lokálne prvky systému Windows sa pravidelne aktualizujú, vďaka čomu máte k dispozícii najnovšie vylepšenia a funkcie. Na ponúknutie tejto praktickej skúsenosti s počítačom zhromažďujeme údaje o vás, vašom zariadení a vašom spôsobe používania systému Windows. A pretože Windows je osobný, ponúkame vám možnosť výberu, ktoré osobné údaje o vás zhromaždíme a ako ich použijeme. Majte na pamäti, že ak vaše zariadenie so systémom Windows spravuje vaša organizácia (napríklad váš zamestnávateľ alebo škola), môže na kontrolu nastavení zariadenia, podmienok jeho prevádzky, aktualizácií softvéru, zhromažďovania údajov spoločnosťou Microsoft alebo organizáciou, alebo ďalších vlastností zariadenia používať centrálne nástroje správy, ktoré poskytuje spoločnosť Microsoft alebo iné spoločnosti. Ďalšie informácie o zhromažďovaní údajov a ochrane osobných údajov v systéme Windows nájdete na adrese go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=529552. Na staršie verzie Windowsu (vrátane systémov Vista, 7, 8 a 8.1) sa vzťahujú vlastné vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

AktiváciaAktiváciamainactivationmodule
Súhrn

Pri aktivácii systému Windows sa k zariadeniu, na ktoré sa inštaluje, priradí špecifický kód produktu. Kód produktu a údaje o softvéri a zariadení sa odošlú spoločnosti Microsoft na potvrdenie platnosti licencie k softvéru. V prípade potreby opätovnej aktivácie alebo overenia licencie sa údaje môžu odoslať znovu. Spoločnosti Microsoft sa na účely registrácie, doplnenia skladových zásob alebo na predchádzanie podvodom pri jeho prvom zapnutí posielajú aj identifikátor telefónu a siete, ako aj poloha telefónu, ktorý funguje na platforme Windows.

Reklamná identifikáciaReklamná identifikáciamainadvertisingidmodule
Súhrn

Systém Windows v zariadení vygeneruje každému používateľovi jedinečnú reklamnú identifikáciu. Po zapnutí reklamnej identifikácie k nej budú mať aplikácie (od spoločnosti Microsoft aj od tretích strán) prístup a budú ju môcť používať veľmi podobne, ako môžu webové lokality získať prístup k jednoznačnému identifikátoru uloženému v súbore cookie a používať ho. Vašu reklamnú identifikáciu môžu vývojári aplikácií a reklamné siete využiť na poskytovanie relevantnejšej reklamy a iných prispôsobených možností vo svojich aplikáciách a na webe. Spoločnosť Microsoft zhromažďuje reklamné identifikácie na účely opísané v tomto dokumente len vtedy, keď vo svojich nastaveniach ochrany osobných údajov reklamnú identifikáciu povolíte. Prístup k uvedenej identifikácii môžete kedykoľvek zakázať vypnutím reklamnej identifikácie v nastaveniach ochrany osobných údajov (vyberte položky Štart > Nastavenie > Ochrana osobných údajov). Ak sa ju rozhodnete znovu zapnúť, reklamná identifikácia sa obnoví a vygeneruje sa nová identifikácia. Keď k reklamnej identifikácii získa prístup aplikácia tretej strany, jej využívanie reklamnej identifikácie bude podliehať zásadám ochrany osobných údajov tejto aplikácie. Viac informácií o používaní údajov spoločnosťou Microsoft na zobrazovanie reklamy nájdete v časti Spôsob používania údajov v tomto vyhlásení.

DiagnostikaDiagnostikamaindiagnosticsmodule
Súhrn

Pri používaní systému Windows zhromažďujeme diagnostické údaje, ktoré nám pomáhajú riešiť problémy a zlepšovať produkty spoločnosti Microsoft. Ak sa rozhodnete zapnúť Prispôsobené možnosti, môžu sa tieto údaje použiť aj na prispôsobenie možností s produktmi spoločnosti Microsoft. Tieto údaje sa prenášajú do spoločnosti Microsoft a ukladajú sa s jednoznačnými identifikátormi, ktoré nám pomáhajú rozpoznať jednotlivých používateľov na jednotlivých zariadeniach a porozumieť problémom s fungovaním zariadenia a vzorom používania. Existujú dve úrovne diagnostických údajov a údajov o používaní: Základné a Úplné. Na najnižšej úrovni Základné zhromažďujeme len údaje, ktoré sú potrebné na udržanie aktuálnosti a zabezpečenia zariadení s Windowsom. Medzi základné údaje patria údaje o samotnom zariadení, presnom fungovaní aktualizácií Windowsu a Microsoft Storu a o základných údajoch o chybách. Pri použití úrovne Základné zhromažďujeme tieto údaje:

 • Údaje o zariadení, pripojiteľnosti a konfigurácii:
  • Údaje o zariadení, napríklad typ procesora, výrobca OEM, typ a kapacita batérie, počet a typ kamier, firmvér a atribúty pamäte.
  • Možnosti siete a údaje o pripojení, ako sú IP adresa zariadenia, mobilná sieť (vrátane kódu IMEI a mobilného operátora) a informácie o tom, či je zariadenie pripojené k bezplatnej alebo platenej sieti.
  • Údaje týkajúce sa operačného systému a jeho konfigurácie, napríklad verzia operačného systému a číslo zostavy, nastavenia oblasti a jazyka, úroveň diagnostiky a informácie o tom, či je zariadenie súčasťou Windows Insider Programu.
  • Údaje o pripojených periférnych zariadeniach, ako sú informácie o modeli, výrobcovi, ovládačoch a kompatibilite.
  • Údaje o aplikáciách nainštalovaných v zariadení, napríklad názov, verzia a vydavateľ aplikácie.
 • Informácie o tom, či je zariadenie pripravené na aktualizáciu a či môžu niektoré faktory brániť prijímaniu aktualizácií, napríklad vybitá batéria, obmedzené miesto na disku alebo obmedzená pripojiteľnosť v platenej sieti.
 • Informácie o tom, či sa aktualizácie dokončujú úspešne alebo zlyhávajú.
 • Údaje o spoľahlivosti samotného systému na zhromažďovanie diagnostických údajov.
 • Základné hlásenie chýb, teda údaje o stave operačného systému a aplikácií spustených v zariadení. Základné hlásenie chýb nám napríklad oznamuje, či aplikácia ako Microsoft Skicár alebo hra tretej strany mrzne alebo zlyháva.

Ak chcete získať ďalšie informácie o tom, čo sa zhromažďuje v rámci základných údajov, kliknite sem (iba v angličtine).

Úplné údaje zahŕňajú všetko, čo sa zhromažďuje v rámci základných údajov. Okrem toho tiež informácie, ktoré umožňujú spoločnosti Microsoft opravovať a vylepšovať produkty a služby pre všetkých používateľov. Pri použití úrovne Úplné zhromažďujeme tieto ďalšie informácie:

 • Ďalšie údaje o zariadení, pripojiteľnosti a konfigurácii nad rámec údajov zhromažďovaných pri použití úrovne Základné.
 • Informácie o stave a zapisovaní do denníka týkajúce sa stavu operačného systému a ďalších systémových súčastí (okrem údajov o aktualizačných a diagnostických systémoch zhromažďovaných pri použití úrovne Základné).
 • Používanie aplikácií, napríklad ktoré programy sú v zariadení spustené, ako dlho sú spustené a ako rýchlo reagujú na vstup.
 • Používanie prehliadačov od spoločnosti Microsoft, ako napríklad Microsoft Edge a Internet Explorer, vrátane histórie prehliadania a hľadaných výrazov.
 • Malé vzorky vstupu písaného rukou a na klávesnici, ktorý prešiel spracovaním a z ktorého boli odstránené identifikátory, informácie o vytváraní sekvencie a ďalšie údaje (napríklad mená, e-mailové adresy a číselné hodnoty), na základe ktorých by sa mohol dať znova vytvoriť pôvodný obsah alebo priradiť vstup používateľovi. Tieto údaje sa nikdy nepoužívajú na prispôsobenie možností, ako je popísané nižšie.
 • Vylepšené hlásenie chýb vrátane stavu pamäte zariadenia v čase zlyhania systému alebo aplikácie (môže neúmyselne obsahovať používateľský obsah, ako napríklad časti súboru, ktorý ste používali, keď sa vyskytol problém). Údaje o zlyhaní sa nikdy nepoužívajú na prispôsobenie možností, ako je popísané nižšie.

Určité obmedzené časti informácií v správe o chybe poskytujeme tiež partnerom (napríklad výrobcom OEM), aby sme im pomohli pri riešení problémov s produktmi a službami, ktoré fungujú s Windowsom a ďalšími produktmi a službami spoločnosti Microsoft. Tieto informácie majú povolené používať výhradne na opravu alebo vylepšenie takýchto produktov a služieb.

Ak zapnete Prispôsobené možnosti, na základe niektorých údajov o používaní popísaných vyššie v časti Diagnostika budeme prispôsobovať vaše možnosti vo Windowse a ďalších produktoch a službách. Budeme napríklad prispôsobovať návrhy týkajúce sa prispôsobenia a optimalizácie systému Windows, ako aj odporúčania a ponuky týkajúce sa funkcií systému Windows a podporovaných aplikácií, služieb, hardvéru a periférnych zariadení. Rozsah údajov bude závisieť od toho, či sa v prípade diagnostiky rozhodnete pre nastavenie Úplné alebo Základné. Ak sa napríklad rozhodnete pre možnosť Úplné, údaje budú zahŕňať aj údaje o používaní prehliadačov a aplikácií. Aj keď povolíte prispôsobené možnosti, na prispôsobovanie nebudeme používať údaje o zlyhaniach ani vstupe napísanom na klávesnici či rukou.

Služby určenia polohy, snímanie pohybu a nahrávanieSlužby určenia polohy, snímanie pohybu a nahrávaniemainlocationservicesmotionsensingmodule
Súhrn

Služby určenia polohy systému Windows. Spoločnosť Microsoft prevádzkuje službu určenia polohy, ktorá pomáha stanoviť presnú geografickú polohu konkrétneho zariadenia so systémom Windows. V závislosti od schopností zariadenia sa poloha stanovuje pomocou satelitného globálneho lokalizačného systému (GPS), detekciou okolitých vysielacích veží a/alebo prístupových bodov Wi-Fi a ich porovnaním s informáciami v databáze spoločnosti Microsoft o vysielacích vežiach a prístupových bodoch so známou polohou, alebo odvodením polohy z IP adresy. Ak je v zariadení so systémom Windows zapnutá služba určenia polohy alebo ste aplikáciám od spoločnosti Microsoft udelili povolenie na prístup k informáciám o polohe v zariadeniach bez systému Windows, spoločnosť Microsoft zhromažďuje údaje o vysielacích vežiach a prístupových bodoch Wi-Fi a ich polohe a po odstránení údajov, na základe ktorých by bolo možné zistiť identitu osoby alebo zariadenia, z ktorého boli zhromaždené, ich pridáva do databázy polôh. Spoločnosť Microsoft môže zároveň zdieľať tieto deidentifikované údaje o polohe s tretími stranami na účely poskytnutia a zlepšenia služieb určenia polohy alebo mapovania.

Ak im to povolíte, k službe presného určenia polohy systému Windows môžu mať prístup služby a funkcie systému Windows (ako sú prehliadače a Cortana), aplikácie spustené v systéme Windows a webové lokality otvárané v prehliadačoch systému Windows. Niektoré funkcie a aplikácie si vyžiadajú povolenie na zistenie presnej polohy pri prvej inštalácii systému Windows, niektoré pri svojom prvom použití a ďalšie žiadajú o povolenie pri každom prístupe k službe určenia polohy. Informácie o niektorých aplikáciách systému Windows, ktoré využívajú službu určenia polohy, nájdete v časti Aplikácie systému Windows nižšie.

Po získaní prístupu k službe určenia polohy odošle zariadenie s Windowsom svoju polohu aj spoločnosti Microsoft a tá uchová len poslednú známu polohu (každá nová poloha nahradí tú predchádzajúcu), aby sa zlepšila efektivita a prevádzka našich služieb. Údaje o nedávnej histórii polohy zariadenia so systémom Windows sa ukladajú v zariadení a niektoré aplikácie a funkcie systému Windows k nim môžu mať prístup. Históriu polohy zariadenia môžete kedykoľvek vymazať v ponuke Nastavení zariadenia.

V Nastaveniach si zároveň môžete pozrieť, ktoré aplikácie majú prístup k službe určenia polohy v zariadení alebo histórii polohy zariadenia, vypnúť alebo prejsť do služby určenia polohy pre konkrétne aplikácie, alebo službu určenia polohy vypnúť. Môžete nastaviť aj predvolenú polohu, ktorá sa použije v prípade, že služba určenia polohy nedokáže zistiť presnú polohu vášho zariadenia.

Majte na pamäti, že v mobilných zariadeniach má mobilný operátor prístup k polohe aj v prípade, že službu určenia polohy vypnete.

Všeobecná poloha. Ak zapnete funkciu Všeobecná poloha, aplikácie, ktoré nemôžu použiť vašu presnú polohu, budú mať prístup k všeobecnej polohe, napríklad k mestu, PSČ alebo oblasti.

Lokalizovať telefón. Funkcia Lokalizovať telefón umožňuje vyhľadať polohu telefónu so systémom Windows na stránke account.microsoft.com aj v prípade, že ste v telefóne vypli všetky možnosti prístupu k službe určenia polohy. Ak ste v nastaveniach funkcie Lokalizovať telefón zapli funkciu „uložiť polohu každých pár hodín“, funkcia pravidelne pošle a uloží poslednú známu polohu telefónu aj v prípade, že ste v ňom vypli službu určenia polohy. Pri každom odoslaní polohy nový údaj nahradí predtým uloženú polohu.

Nájsť moje zariadenie. Funkcia Lokalizovať zariadenie umožňuje správcovi počítača alebo tabletu so systémom Windows nájsť polohu uvedeného zariadenia, ak na ňom povolil službu určenia polohy, aj v prípade, že ostatní používatelia túto službu vypli. Ak sa správca pokúsi vyhľadať zariadenie, používateľom sa v centre oznámení zobrazí oznámenie.

Snímač pohybu Windows. Zariadenia so systémom Windows s rozpoznávaním pohybovej aktivity môžu zhromažďovať pohybovú aktivitu. Tieto údaje umožňujú funkciám, ako je krokomer, počítať prejdené kroky a aplikácia na monitorovanie cvičenia dokáže odhadnúť počet spálených kalórií. Uvedené údaje a história sa ukladajú v zariadení a dostanú sa k nim aplikácie, ktorým k nim povolíte prístup a využitie.

Nahrávanie. Niektoré zariadenia so systémom Windows majú funkciu nahrávania, ktorá umožňuje nahrávanie zvuku a videa z vašej činnosti v zariadení, vrátane komunikácie s ostatnými. Ak sa rozhodnete nahrávať, nahrávka sa uloží lokálne v zariadení. V niektorých prípadoch môžete mať možnosť preniesť nahrávku do produktu od spoločnosti Microsoft alebo služby, ktorá vysiela nahrávky verejne. DÔLEŽITÉ: Pred nahratím a/alebo vysielaním akejkoľvek komunikácie by ste sa mali oboznámiť s právnou zodpovednosťou. Táto zodpovednosť môže zahŕňať vašu povinnosť získať na nahrávanie súhlas všetkých strán ešte pred začatím nahrávania. Spoločnosť Microsoft nezodpovedá za spôsob, akým používate funkciu nahrávania alebo nahrávky. 

Funkcie zabezpečenia a bezpečnostiFunkcie zabezpečenia a bezpečnostimainsecurityandsafetyfeaturesmodule
Súhrn

Šifrovanie zariadenia. Šifrovanie zariadenia pomáha chrániť na ňom uložené údaje ich zašifrovaním technológiou BitLocker Drive Encryption. Ak je šifrovanie zariadenia zapnuté, systém Windows automaticky zašifruje jednotku, na ktorej je nainštalovaný, a vygeneruje kľúč na obnovenie. Kľúč na obnovenie BitLocker pre vaše osobné zariadenie sa automaticky zálohuje online vo vašom osobnom konte Microsoft OneDrive. Spoločnosť Microsoft nepoužíva vaše osobné kľúče na obnovenie na žiadne účely. 

Nástroj na odstraňovanie škodlivého softvéru.. Nástroj na odstraňovanie škodlivého softvéru (MSRT) sa v zariadení spustí najmenej raz mesačne ako súčasť služby Windows Update. Pomocou nástroja MSRT je možné skontrolovať, či zariadenie nie je infikované konkrétnym, bežne rozšíreným škodlivým softvérom (malvérom), a nájdené infekcie je možné odstrániť. Keď je nástroj MSRT spustený a nájde v zariadení malvér uvedený na webovej lokalite podpory pre zákazníkov spoločnosti Microsoft, odstráni ho. Počas kontroly škodlivého softvéru systém pošle spoločnosti Microsoft hlásenie so špecifickými údajmi o detegovanom malvéri, chybách a ďalšie údaje o zariadení. Ak nechcete, aby nástroj MSRT odosielal uvedené údaje spoločnosti Microsoft, môžete vypnúť nahlasovací komponent nástroja MSRT.

Rodina v Microsofte. Na pochopenie a stanovenie hraníc používania zariadenia deťmi môžu rodičia použiť funkciu Microsoft Rodina. Členovia Rodiny majú k dispozícii mnoho funkcií, preto pozorne skontrolujte informácie, ktoré uvádzate pri tvorbe alebo pripojení k Rodine. Ak sa v prípade dieťaťa zapne protokolovanie aktivity Rodiny, spoločnosť Microsoft bude zhromažďovať údaje o tom, ako dieťa používa zariadenie, a rodičom poskytne výkazy o jeho aktivitách. Protokolovanie aktivity sa po krátkom čas zo serverov spoločnosti Microsofte odstráni.

Windows Defender SmartScreen. Windows Defender SmartScreen vás pomáha chrániť pri používaní našich služieb tým, že kontroluje, či sa v stiahnutých súboroch a obsahu z webu nenachádza škodlivý softvér, potenciálne nebezpečný obsah z webu a ďalšie hrozby pre zariadenie. Počas kontroly súboru sa údaje o ňom odošlú spoločnosti Microsoft. Tieto údaje zahŕňajú názov súboru, hashovací algoritmus jeho obsahu, umiestnenie, do ktorého bol stiahnutý, a jeho digitálne certifikáty. Ak Windows Defender SmartScreen identifikuje súbor ako neznámy alebo potenciálne nebezpečný, pred jeho otvorením sa zobrazí výstraha. Pri kontrole obsahu z webu sa údaje o obsahu a vašom zariadení odošlú spoločnosti Microsoft vrátane celej webovej adresy obsahu. Ak Windows Defender SmartScreen zistí, že obsah je potenciálne nebezpečný, na mieste obsahu sa zobrazí varovanie. Windows Defender SmartScreen sa dá zapnúť alebo vypnúť v Nastaveniach.

Windows Defender Antivirus. Windows Defender Antivirus vyhľadáva v zariadení škodlivý alebo iný nechcený softvér. Windows Defender Antivirus sa zapína automaticky s cieľom pomôcť ochrániť zariadenie, ak ho aktívne nechráni žiadny iný antimalvérový softvér. Ak je zapnutý Windows Defender Antivirus, bude monitorovať stav zabezpečenia zariadenia. Keď je Windows Defender Antivirus zapnutý alebo spustený, pretože je zapnutá obmedzená pravidelná kontrola, automaticky odosiela správy spoločnosti Microsoft s údajmi o podozrení na škodlivý a ďalší nechcený softvér, pričom môže posielať aj súbory so škodlivým softvérom. Ak existuje pravdepodobnosť, že správa by mohla obsahovať osobné údaje, nepošle sa automaticky a pred jej odoslaním systém zobrazí upozornenie. Windows Defender Antivirus si môžete nastaviť tak, aby spoločnosti Microsoft neodosielal správy ani podozrivý škodlivý softvér.

Reč, písanie rukou a písanie pomocou klávesnice.Reč, písanie rukou a písanie pomocou klávesnicemainspeechinkingtypingmodule
Súhrn

Windows poskytuje funkciu rozpoznávania reči v zariadení (k dispozícii prostredníctvom počítačovej aplikácie Windows Rozpoznávanie reči) aj cloudovú službu rozpoznávania reči, ktorá bola predstavená zároveň s Cortanou na trhoch a v oblastiach, v ktorých je Cortana k dispozícii. Informácie o tom, ktoré jazyky a oblasti rozpoznávanie reči v súčasnosti podporuje, nájdete tu: https://support.microsoft.com/instantanswers/557b5e0e-0eb0-44db-87d6-5e5db6f9c5b0/cortana-s-regions-and-languages. Keď používate cloudovú službu rozpoznávania reči, spoločnosť Microsoft zhromažďuje a používa váš hlasový vstup na poskytovanie služieb rozpoznávania reči v Cortane a ďalších podporovaných aplikáciách.

Okrem toho zhromažďujeme na klávesnici a rukou napísané slová s cieľom poskytnúť vám prispôsobený slovník pre používateľa, pomôcť vám pri písaní v zariadení s lepším rozpoznávaním znakov a počas písania na klávesnici alebo rukou ponúkať návrhy textu. Písané údaje zahŕňajú vzorku vami písaných znakov a slov, ktoré upravíme tak, aby neobsahovali identifikátory, adresy IP ani ďalšie potenciálne identifikátory. Patria sem aj údaje o výkone, ako sú manuálne zmeny textu a vami pridané slová do slovníka.

V rámci cloudovej služby rozpoznávania reči tiež zhromažďujeme informácie z používateľského slovníka vytvoreného vo vašom zariadení. Hlasové údaje aj používateľský slovník sa v agregovanej podobe zhromažďujú a používajú na to, aby sme zlepšili správne rozpoznávanie reči všetkých používateľov.

Ak ste to Cortane povolili, zhromaždíme aj vaše meno a prezývku, nedávne podujatia v kalendári a mená ľudí na vašich schôdzkach, informácie o kontaktoch vrátane mien a prezývok, názvy vašich obľúbených miest, používané aplikácie a informácie o obľúbenej hudbe. Uvedené doplnkové údaje nám umožňujú lepšie rozpoznať ľudí, udalosti, miesta a hudbu pri diktovaní príkazov, správ alebo dokumentov.

Cloudovú službu rozpoznávania reči môžete vypnúť kedykoľvek. Zastaví sa tým zhromažďovanie údajov pre túto funkciu a vymažú sa pridružené údaje v zariadení, ako je lokálny slovník používateľa a história vstupov.

Nastavenia synchronizácieNastavenia synchronizáciemainsyncsettingsmodule
Súhrn

Pri prihlásení do systému Windows pomocou konta Microsoft systém synchronizuje niektoré z nastavení a údajov so servermi spoločnosti Microsoft na uľahčenie prispôsobených praktických skúseností na viacerých zariadeniach. Po prihlásení na jedno alebo viacero zariadení s kontom Microsoft systém Windows pri prvom prihlásení na ďalšie zariadenie s tým istým kontom Microsoft stiahne a použije vami vybraté nastavenia a údaje na synchronizáciu z ďalších zariadení. Nastavenia, ktoré sa rozhodnete synchronizovať, sa automaticky aktualizujú na serveroch spoločnosti Microsoft a počas používania aj na ďalších zariadeniach.

Medzi niektoré synchronizované nastavenia patria:

 • aplikácie nainštalované z Microsoft Storu,
 • jazykové predvoľby,
 • predvoľby zjednodušenia prístupu,
 • osobné nastavenia ako je obrázok konta, pozadie a nastavenie myši,
 • nastavenia aplikácií z Microsoft Storu,
 • slovníky na kontrolu pravopisu, editor IME, slovníky a osobné slovníky,
 • história prehliadača Internet Explorer, obľúbené položky a navštívené webové lokality,
 • uložené používateľské mená a heslá pre aplikácie, webové lokality, mobilné prístupové body a siete Wi-Fi,

Prechodom do Nastavení synchronizácie v časti Kontá v rámci Nastavení Windowsu si môžete vybrať, či chcete synchronizovať nastavenia, a môžete nastaviť, čo sa synchronizuje. Niektoré aplikácie majú vlastné samostatné nastavenia synchronizácie. Ak sa do systému Windows prihlásite s pracovným kontom a rozhodnete sa pripojiť ho k svojmu osobnému kontu Microsoft, systém Windows pred pripojením konta Microsoft zobrazí otázku, ktoré nastavenia chcete synchronizovať.

Aktualizačné službyAktualizačné službymainupdateservicesmodule
Súhrn

Aktualizačné služby pre Windows zahŕňajú služby Windows Update a Microsoft Update. Windows Update je služba, ktorá zabezpečuje aktualizáciu softvéru systému Windows a ďalšieho podporného softvéru, ako sú ovládače a firmvér dodaný výrobcom zariadenia. Microsoft Update je služba, ktorá poskytuje aktualizácie pre ďalší softvér od spoločnosti Microsoft, ako je napríklad Office.

Služba Windows Update automaticky sťahuje aktualizácie softvéru systému Windows do zariadenia. Službu Windows Update môžete nakonfigurovať tak, aby sa uvedené aktualizácie inštalovali automaticky po ich sprístupnení (odporúčaná možnosť), alebo tak, aby vás Windows upozornil na reštartovanie nutné na dokončenie inštalácie aktualizácií. Aplikácie dostupné cez Microsoft Store sa automaticky aktualizujú cez Microsoft Store, ako je uvedené v časti Microsoft Store vyššie.

Webové prehliadače: Microsoft Edge a Internet ExplorerWebové prehliadače: Microsoft Edge a Internet Explorermainwebbrowsersmodule
Súhrn

Microsoft Edge je predvolený webový prehliadač od spoločnosti Microsoft určený pre Windows. Internet Explorer, starší prehliadač od spoločnosti Microsoft, je tiež k dispozícii vo Windowse. Pri každom použití webového prehliadača na pripojenie k sieti sa údaje o zariadení („štandardné údaje o zariadení“) pošlú navštíveným webovým lokalitám a použitým online službám. Medzi štandardné údaje o zariadení patrí jeho IP adresa, typ a jazyk prehliadača, časy prístupu a adresy odkazujúcich webových lokalít. Uvedené údaje sa môžu zapísať na servery daných webových lokalít. Výber zapísaných údajov a spôsob ich použitia závisí od postupov na ochranu osobných údajov navštívených webových lokalít a služieb, ktoré používate.

Okrem toho sa vo vašom zariadení ukladajú údaje o používaní prehliadača, ako sú história prehľadávania, údaje vo webových formulároch, dočasné internetové súbory a súbory cookie. Uvedené údaje môžete zo zariadenia vymazať pomocou funkcie Odstrániť históriu prehliadania.

Nové funkcie v Microsoft Edge umožňujú zachytiť a uložiť v zariadení obsah, ako napríklad:

 • Webová poznámka: umožňuje rukou vytvárať písané a textové anotácie na navštívených webových stránkach, a vystrihnúť ich, uložiť alebo zdieľať.
 • Aktívne čítanie: umožňuje vytvoriť a spravovať zoznamy odkazov vrátane webových lokalít a dokumentov.
 • Centrum: umožňuje jednoducho spravovať zoznamy odkazov, obľúbené položky, stiahnuté súbory a históriu na jednom mieste.

Niektoré informácia o prehliadači spoločnosti Microsoft uložené v zariadení sa pri prihlásení s kontom Microsoft zosynchronizujú s ostatnými zariadeniami. Napríklad v prehliadači Internet Explorer tieto informácie zahŕňajú históriu prehľadávania a obľúbené položky a v prehliadači Microsoft Edge obľúbené položky a zoznamy odkazov. Ak si napríklad v Microsoft Edge synchronizujete zoznam odkazov na jednotlivých zariadeniach, kópia obsahu, ktorý ste sa rozhodli uložiť do zoznamu odkazov, sa pošle na každé synchronizované zariadenie, aby ste si ho neskôr mohli prečítať. Synchronizáciu v prehliadači Internet Explorer môžete zakázať v časti Synchronizácia nastavení, ktorá sa nachádza v sekcii Kontá v Nastaveniach systému Windows (pozri Nastavenia synchronizácie). Synchronizáciu informácií z prehliadača Microsoft Edge môžete zakázať vypnutím možnosti synchronizácie v jeho nastaveniach.

Microsoft Edge a Internet Explorer používajú hľadané reťazce a históriu prehľadávania na ponúknutie rýchlejších a relevantnejších výsledkov hľadania. Medzi tieto funkcie patria:

 • Návrhy hľadania v Internet Exploreri sa automaticky odošlú informácie zadávané na paneli s adresou prehliadača predvolenému poskytovateľovi vyhľadávania (ako je napríklad Bing), aby sa pri zadávaní každého znaku odporučili vyhľadávania.
 • Návrhy vyhľadávania a lokalít v Microsoft Edgei sa automaticky odošlú informácie zadávané na paneli s adresou prehliadača do Bingu (aj keď máte vybratého iného predvoleného poskytovateľa vyhľadávania), aby sa pri zadávaní každého znaku odporučili vyhľadávania.

Tieto funkcie môžete kedykoľvek vypnúť. Prehliadače Microsoft Edge a Internet Explorer odosielajú hľadané reťazce, štandardné informácie o zariadení a polohu (ak máte zapnuté jej určovanie) predvolenému poskytovateľovi vyhľadávania, aby vám mohli poskytovať výsledky hľadania. Ak je predvoleným poskytovateľom vyhľadávania Bing, uvedené údaje použijeme tak, ako je opísané v časti Bing v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Cortana vám môže pomôcť pri surfovaní na webe v Microsoft Edge funkciami, ako je Spýtať sa Cortany. V nastaveniach Microsoft Edge môžete pomoc Cortany v prehliadači Microsoft Edge kedykoľvek vypnúť. Ďalšie informácie spôsobe používania údajov službou Cortana a o tom, ako ho riadiť, sa dozviete v časti Cortana v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Wi-Fi pripojenie k navrhovaným otvoreným hotspotomWi-Fi pripojenie k navrhovaným otvoreným hotspotommainwi-fisensemodule
Súhrn

Ak v časti Nastavenia Wi-Fi zapnete možnosť Pripojiť k navrhovaným otvoreným hotspotom, automaticky sa pripojíte k navrhovaným otvoreným Wi-Fi sieťam. Majte na pamäti, že nie všetky siete sú bezpečné – pri používaní otvorenej siete dajte pozor na posielanie citlivých alebo osobných údajov, ako sú bankové transakcie či nákupy.

Aplikácie systému WindowsAplikácie systému Windowsmainwindowsappsmodule
Súhrn

Windows obsahuje množstvo aplikácií od spoločnosti Microsoft a ďalšie sú k dispozícii v Microsoft Store. Medzi niektoré z nich patria:

Aplikácia Mapy. Aplikácia Mapy ponúka služby založené na polohe a na spracovanie vyhľadávania v rámci aplikácie používa služby Bing. Ďalšie informácie o týchto možnostiach podporovaných službou Bing nájdete v časti Bing v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov. Ak aplikácia Mapy využíva prístup k polohe, spoločnosť Microsoft môže zhromažďovať deidentifikované údaje o polohe zo zariadenia na zlepšenie služieb spoločnosti Microsoft, aj ak sa aplikácia práve nepoužíva. Prístup aplikácie Mapy k polohe môžete vypnúť vypnutím služby určenia polohy alebo vypnutím prístupu aplikácie k uvedenej službe.

V aplikácii Mapy môžete sledovať obľúbené miesta a nedávne vyhľadávania na mape. Obľúbené miesta a história vyhľadávania sa zahrnú do návrhov vyhľadávania. Ak ste prihlásení s kontom Microsoft, obľúbené miesta, história vyhľadávania a niektoré nastavenia aplikácie sa budú synchronizovať s ostatnými zariadeniami a službami (napríklad Cortanou). Ďalšie informácie sa nachádzajú v časti Nastavenia synchronizácie vyššie.

Aplikácie Fotoaparát a Fotografie. Ak aplikácii Fotoaparát povolíte použitie polohy, údaje o polohe sa vložia do snímok zhotovených zariadením. Do fotografií a videí sa vložia aj ďalšie opisné údaje, ako sú je model fotoaparátu a dátum zhotovenia snímky. Ak sa ich rozhodnete zdieľať, všetky zakomponované údaje budú dostupné pre ľudí a služby, s ktorými ich zdieľate. Prístup aplikácie Fotoaparát k polohe môžete vypnúť úplným vypnutím služby určenia polohy v ponuke Nastavení zariadenia alebo vypnutím prístupu aplikácie k uvedenej službe.

Fotografie, videá a snímky obrazovky uložené vo fotoaparáte sa automaticky nahrajú na OneDrive. Vo OneDrive môžete fotografie a/alebo videá spravovať, a automatické nahrávanie môžete vypnúť v Nastaveniach.

Ak si vyberiete fotografie so zakomponovanou informáciou o svojej polohe, aplikácia Fotografie ich môže zoskupiť na základe času a polohy. Na ich zoskupenie pošle údaje o polohe vo fotografiách spoločnosti Microsoft na určenie názvu miesta, napríklad „Tisovec, Slovensko“. Ak aplikáciu Fotografie používate a zároveň ste prihlásení s kontom Microsoft, fotografie a videá z OneDrive sa budú automaticky zatrieďovať do albumov v aplikácii a zobrazia sa aj v živej dlaždici aplikácie Fotografie. Fotografie a/alebo videá sa budú zdieľať s ostatnými, iba ak si túto možnosť vyberiete.

Aplikácia Ľudia. Aplikácia Ľudia umožňuje prezerať si a pracovať so všetkými kontaktmi na jednom mieste. Ak pridáte svoje konto Microsoft k zariadeniu so systémom Windows, kontakty z konta sa automaticky pridajú k aplikácii Ľudia. K aplikácii Ľudia môžete pridať ďalšie kontá vrátane kont na sociálnych sieťach (ako je Facebook a Twitter) a e-mailových kont. Po pridaní konta vás budeme informovať, ktoré údaje aplikácia Ľudia dokáže importovať alebo synchronizovať s konkrétnou službou, a umožníme vám vybrať si, čo chcete pridať. Iné nainštalované aplikácie môžu takisto synchronizovať údaje s aplikáciou Ľudia vrátane dopĺňania údajov do existujúcich kontaktov. Konto z aplikácie Ľudia môžete kedykoľvek odobrať.

Aplikácia Pošta a Kalendár. Aplikácia Pošta a Kalendár vám umožňuje pripojiť všetky e-maily, kalendáre a súbory vrátane obsahu od poskytovateľov e-mailu a ukladacieho priestoru súborov tretej strany na jednom mieste. Aplikácia poskytuje služby na základe polohy, napríklad informácie o počasí v kalendári, ale používanie polohy aplikáciou môžete vypnúť. Po pridaní konta do aplikácie Pošta a Kalendár sa vaše e-maily, položky kalendára, súbory, kontakty a iné nastavenia z vášho konta automaticky zosynchronizujú s vaším zariadením a so servermi spoločnosti Microsoft. Konto môžete kedykoľvek odstrániť alebo môžete zmeniť údaje zosynchronizované s kontom. Pri konfigurácii konta je potrebné poskytnúť aplikácii prihlasovacie údaje konta (napríklad meno používateľa a heslo), ktoré sa internetom odošlú serveru poskytovateľa tretej strany. Aplikácia sa na nakonfigurovanie konta najskôr pokúsi použiť zabezpečené pripojenie cez protokol SSL, no ak ho váš poskytovateľ nepodporuje, uvedené informácie pošle nešifrované. Ak pridávate konto poskytnuté organizáciou (napríklad e-mailovú adresu spoločnosti), vlastník domény organizácie môže uplatniť určité zásady a kontrolu (napríklad viacfaktorové overovanie alebo možnosť diaľkového odstránenia údajov z vášho zariadenia), ktoré môžu ovplyvniť vašu prácu s aplikáciou.

Aplikácia Výmena správ. Po prihlásení s kontom Microsoft v zariadení si môžete vybrať zálohovanie informácií, čím sa zosynchronizujú SMS a MMS správy a uložia sa v konte Microsoft. Umožní vám to obnoviť správy v prípade straty alebo výmeny telefónu. Po úvodnom nastavení zariadenia si môžete kedykoľvek upraviť nastavenia správ. Vypnutie zálohovania SMS/MMS nevymaže správy, ktoré sa na konto Microsoft uložili predtým. Na vymazanie takýchto správ z úložiska ich pred vypnutím zálohovania musíte vymazať zo zariadenia. Ak aplikácii Výmena správ povolíte použitie polohy, pri odoslanej správe k nej môžete pripojiť odkaz na aktuálnu polohu. Informácie o polohe zhromažďuje spoločnosť Microsoft tak, ako je uvedené v časti Služby určenia polohy v systéme Windows.

Aplikácia Microsoft Peňaženka pre telefón so systémom Windows. V Microsoft Peňaženke si môžete ukladať informácie, ako sú kupóny, vernostné karty, lístky a ďalší digitálny obsah. Tam, kde je táto možnosť dostupná, môžete do Microsoft Peňaženky pridať aj platobné karty na uskutočnenie platieb vo vybratých obchodoch pomocou technológie NFC (Near-field Communication).

Ak chcete v peňaženke nastaviť možnosť platby, prihláste sa do Microsoft Peňaženky pomocou osobného konta Microsoft a pridajte do nej platobné karty priradené k vášmu kontu Microsoft. Po pridaní platobnej karty do Microsoft Peňaženky poskytneme vašej banke a sieti platobnej karty údaje vrátane vášho mena, čísla karty, fakturačnej adresy, e-mailovej adresy, údajov o zariadení (vrátane názvu zariadenia, typu a identifikácie), ako aj vašu polohu v čase pridania platobnej karty do peňaženky. Tieto údaje sa banke a sieti platobnej karty odošlú na potvrdenie oprávnenosti vašej platobnej karty, povolenie transakcií a zistenie podvodu.

Pri uskutočnení platby pomocou technológie NFC poskytne Microsoft Peňaženka obchodníkovi zašifrovanú verziu vašej platobnej karty (tzv. token). Obchodník tento token a podrobnosti o transakcii predloží vašej banke na vykonanie transakcie a vyžiadanie platby za vašu transakciu.

Windows Media PlayerPrehrávač Windows Media Playermainwindowsmediaplayermodule
Súhrn

Prehrávač Windows Media Player umožňuje prehrávanie CD a DVD diskov a iného digitálneho obsahu (napríklad súborov WMA a MP3), kopírovanie a konvertovanie diskov CD a spravovanie knižnice médií. Windows Media Player zobrazuje informácie o médiu, ako napríklad názov albumu, názvy skladieb, grafiku albumu, umelca a skladateľa, aby počas prehrávania obsahu v knižnici obohatil vaše možnosti. Na rozšírenie informácií o médiách odošle prehrávač Windows Media Player požiadavku spoločnosti Microsoft, ktorá obsahuje štandardné informácie o počítači, identifikátor mediálneho obsahu informácie o médiách, ktoré sú už obsiahnuté v knižnici prehrávača Windows Media Player (vrátane informácií, ktoré ste mohli upraviť alebo zadať), aby spoločnosť Microsoft rozpoznala skladbu a vrátila dodatočné informácie, ktoré sú k dispozícii.

Windows Media Player umožňuje prehrávať obsah, ktorý sa k vám streamuje cez sieť. Na poskytnutie tejto služby je potrebné, aby Windows Media Player komunikoval so serverom streamovania mediálnych údajov. Tieto servery zvyčajne nepatria poskytovateľom obsahu zo spoločnosti Microsoft. Počas prehrávania streamovaných médií prehrávač Windows Media Player odošle záznam serveru streamovania mediálnych údajov alebo iným webovým serverom, ak si to server streamovania mediálnych údajov vyžiada. Záznam obsahuje napríklad takéto údaje: čas pripojenia, IP adresu, verziu operačného systému, verziu prehrávača Windows Media Player, identifikačné číslo prehrávača (ID prehrávača), dátum a protokol. Windows Media Player sa predvolene nastaví na odosielanie ID prehrávača, ktoré sa bude pri každej relácii líšiť, aby tak ochránil vaše osobné údaje.

Windows HelloWindows Hellomainwindowshellomodule
Súhrn

Funkcia Windows Hello ponúka okamžitý prístup k zariadeniam pomocou biometrického overenia. Ak ju zapnete, funkcia Windows Hello použije na identifikáciu vašu tvár, odtlačok prsta alebo zreničku na základe jedinečného súboru vlastností získaných zo snímky a uložených v zariadení ako šablóna – neukladá však skutočný obraz ani snímku tváre ani šošovky. Údaje biometrického overenia použité pri prihlasovaní neopustia zariadenie. Údaje biometrického overenia môžete vymazať v Nastaveniach.

Windows SearchWindows Searchmainwindowssearchmodule
Súhrn

Funkcia Windows Search umožňuje vyhľadávať vo vlastných položkách a na webe z jedného miesta. Ak sa pomocou funkcie Windows Search rozhodnete prehľadávať vlastné položky, ponúkne vám výsledky pre položky vo OneDrive, OneDrive for Business, ak je zapnutý, u iných poskytovateľov cloudových ukladacích priestorov v rozsahu podporovanom týmito poskytovateľmi tretích strán, ako aj v zariadení. Ak sa rozhodnete vyhľadávať na webe cez Windows Search alebo získať návrhy hľadania so službou Windows Search alebo Cortanou, pri zobrazení výsledkov vyhľadávania sa použije Bing a vyhľadávací dotaz použijeme tak, ako je uvedené v časti Bing v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Zábava a súvisiace službyZábava a súvisiace službymainentertainmentmodule
Súhrn

Zábava a súvisiace služby využívajú bohaté spektrum možností a umožňujú prístup k širokej škále obsahu, aplikácií a hier.

XboxXboxmainxboxmodule
Súhrn
Microsoft StoreMicrosoft Storemainwindowsstoremodule
Súhrn
MSNMSNmainmainmodule
Súhrn
Groove Hudba/Filmy a TV programyGroove Hudba/Filmy a TV programymaingroovemusicmoviestvmodule
Súhrn
SilverlightSilverlightmainsilverlightmodule
Súhrn
Služby Microsoft HealthSlužby Microsoft Healthmainmicrosofthealthservicesmodule
Súhrn

Služby Microsoft Health vám pomôžu pochopiť a spravovať vaše údaje o zdravotnom stave. Patria sem služby HealthVault, HealthVault Insights, zariadenia Microsoft Band, ďalšie aplikácie služieb Microsoft Health a príbuzné produkty. Band vám pomáha sledovať údaje, ako sú tlkot srdca a vykonané kroky. Band tiež môže použiť Cortanu na zaznamenávanie si poznámok a prijímanie notifikácii z vášho telefónu. Aplikácie Microsoft Health odosielajú údaje na servery spoločnosti Microsoft a umožňujú vám zobrazovať, spravovať a kontrolovať údaje. Aplikácie môžu povoliť oznámenia v službe Band a ďalších zariadeniach. Služby HealthVault umožňujú zhromažďovať, upravovať, pridávať a ukladať údaje o zdravotnom stave online, okrem toho umožňujú zdieľať údaje o vašom zdraví s rodinou, opatrovateľmi a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.

Služby Microsoft Health zhromažďujú a používajú vaše údaje na to, aby vám mohli poskytovať služby a zlepšovať a prispôsobovať služby vašim potrebám. Zdravotné údaje, ktoré spoločnosti Microsoft poskytnete prostredníctvom služieb Microsoft Health, sa nekombinujú s údajmi iných služieb spoločnosti Microsoft, ani sa bez vášho výslovného súhlasu nepoužívajú na iné účely. Spoločnosť Microsoft napríklad nepoužíva údaje z vášho zdravotného záznamu na ponuku predaja alebo propagáciu výrobkov alebo služieb bez vášho súhlasu.

Zdravotnícke službyZdravotnícke službymainmicrosoftservicelongmodule
Súhrn

Služby Microsoft Health vám pomôžu pochopiť a spravovať vaše údaje o zdravotnom stave. Zhromažďované údaje závisia od služieb a funkcií, ktoré používate, vrátane nasledujúcich:

 • Údaje z profilu. Pri vytvorení profilu bude potrebné zadať údaje, napríklad výšku, hmotnosť a vek, ktoré sa použijú na výpočet výsledkov vašej aktivity. Ostatné údaje z profilu sa získajú z vášho osobného konta Microsoft.
 • Údaje o aktivite a fitnes. Služby Microsoft Health vám pomáhajú sledovať vašu aktivitu a fitnes zhromažďovaním údajov, ako sú tlkot srdca, kroky, spálené kalórie a spánok. Môžete sledovať napríklad beh, tréning a spánok.
 • Údaje o používaní. Aby sme vám vedeli poskytnúť čo najlepšie služby, zhromažďujeme a automaticky nahrávame štatistiky o výkone a používaní služieb Microsoft Health.
 • Poloha. Microsoft Band má zabudované možnosti globálneho lokalizačného systému (GPS), ktorý vám umožňuje mapovať aktivity ako beh alebo jazdu na bicykli bez toho, aby ste museli mať pri sebe telefón. Ak GPS pre určitú aktivitu zapnete, v aplikáciách Microsoft Health si môžete pozrieť mapu aktivity. V niektorých režimoch služby Band, napríklad v režimoch Golf a Explorer, sa GPS zapne automaticky a vypne sa po ukončení režimu. 

Ak chcete získať ďalšie informácie o snímačoch služby Band a o zhromažďovaných údajoch, prejdite sem.

Prístup a kontrola. Služby Microsoft Health vám umožňujú zobraziť a spravovať vlastné údaje. Môžete napríklad zobraziť a aktualizovať údaje z profilu, spravovať pripojené aplikácie a zobraziť minulé aktivity. V službách Microsoft Health môžete vymazať špecifické podrobnosti o aktivite. Ak vymažete konkrétnu aktivitu, udalosť sa vymaže aj zo služieb Microsoft Health. Ostatné údaje a základné údaje zachytené senzorom zariadení zostanú v službách Microsoft Health zachované. Svoje konto služieb Microsoft Health môžete kedykoľvek zrušiť kontaktovaním služieb zákazníkom sem.

Cortana. Služby Microsoft Health umožňujú používať Cortanu. Keď používate Cortanu, údaje, ktoré spracujete v službách Microsoft Health, vrátane zdravotných údajov a údajov spracovaných od služieb tretích strán, sa zdieľajú s Cortanou. Možnosti Cortany vám umožňujú klásť otázky a nastavovať pripomenutia pomocou hlasu, ak je v telefóne zapnutá Cortana. Ďalšie informácie o tom, ako Cortana spravuje vaše údaje, nájdete v časti Cortana v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.

HealthVaultHealthVaultmainhealthvaultmodule
Súhrn

HealthVault je osobná zdravotná platforma, ktorá vám umožní zbierať, upravovať, uchovávať a zdieľať informácie o vašom zdraví online. S pomocou funkcie HealthVault môžete mať vaše zdravotné záznamy pod kontrolou. Môžete si tiež vybrať, či sa chcete o ne podeliť s rodinou, opatrovateľmi, poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, mobilnými aplikáciami, zdravotníckymi prístrojmi a online nástrojmi. Ďalšie informácie o službe HealthVault nájdete tu.

Prihlásenie do konta HealthVault. Na prihlásenie do konta HealthVault môžete použiť konto Microsoft alebo overovacie služby tretej strany. Ak zrušíte svoje konto Microsoft alebo stratíte prihlasovacie údaje, nebudete mať už k svojim údajom prístup. Služba HealthVault umožňuje použiť viac ako jeden súbor prihlasovacích údajov, čím pomáha zaistiť trvalý prístup. Skôr ako sa rozhodnete použiť na prihlásenie do služby HealthVault overovaciu službu tretej strany, odporúčame vám overiť si záväzky týkajúce sa bezpečnosti a ochrany osobných údajov od spoločnosti, ktorá údaje vydala.

Konto HealthVault a zdravotné záznamy. Pri vytvorení nového konta HealthVault musíte poskytnúť súkromné údaje, ako sú meno, dátum narodenia, e-mailová adresa, PSČ a krajina/región. V závislosti od toho, ktoré funkcie budete používať, vás systém môže požiadať o dodatočné informácie. Konto HealthVault vám umožňuje spravovať jeden alebo viac zdravotných záznamov, napríklad váš a vašich rodinných príslušníkov. Údaje v zdravotnom zázname, ktorý spravujete, môžete kedykoľvek pridať alebo odstrániť.

V rámci USA služba HealthVault priradí ku každému zdravotnému záznamu jedinečnú emailovú adresu služby HealthVault. Keď na zadanú emailovú adresu príde správu, správa aj príloha sa automaticky priradia k záznamu v HealthVault a správcovi daného záznamu je zaslaný notifikačný email. E-mailová služba v HealthVault používa „Direct“, protokol navrhnutý špeciálne na komunikáciu s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Z tohto dôvodu môže byť e-mail služby HealthVault zaslaný a doručený len poskytovateľom so systémom, ktorý používa protokol Direct. Správcovia môžu priradiť alebo zrušiť priradenie e-mailových adries k záznamu.

Zdieľanie informácií o zdraví.. Kľúčovou vlastnosťou služby HealthVault je schopnosť zdieľať údaje o vašom zdraví s ľuďmi a službami, ktoré vám môžu pomôcť dosiahnuť ciele týkajúce sa vášho zdravia. Podľa predvolených nastavení ste správcom všetkých záznamov, ktoré vytvoríte. Správcovia majú najväčšie oprávnenia čo sa prístupu k záznamu týka. Ako správca môžete zdieľať údaje v zdravotnom zázname s ďalším človekom prostredníctvom pozvánky, ktorú mu cez HealthVault zašlete emailom. Môžete stanoviť prístupovú úroveň (vrátane správcovskej úrovne), ako dlho bude mať daná osoba prístup, a či má možnosť upravovať údaje v zázname. Osoba, ktorej umožníte prístup, môže ďalej umožniť prístup ďalším osobám na rovnakej úrovni (napríklad osoba, ktorá môže záznam len prezerať, môže umožniť rovnakú úroveň prístupu ďalšej osobe). Keďže nevhodná úroveň prístupu môže mať za následok narušenie vášho súkromia alebo dokonca odmietnutie prístupu k vašim vlastným záznamom, mali byť ste byť pri prideľovaní prístupu opatrní.

S ďalšími službami a službami tretích strán, ktoré autorizujete, môžete zdieľať len konkrétno údaje (alebo všetky údaje) v zdravotnom zázname. Bez súhlasu oprávneného používateľa prostredníctvom HealthVault nemá cez službu HealthVault žiadna ďalšia služba prístup k vašim údajom. HealthVault vám umožňuje kontrolovať prístup prostredníctvom prijatia alebo zamietnutie požiadaviek na prístup. Pri každej službe vyberáte, ktoré zdravotné informácie v konkrétnom zdravotnom zázname chcete zdieľať a ktoré akcie môže daná služba vykonávať.

Služba, ktorej umožníte prístup k záznamu, dostane kompletné meno priradené k vášmu kontu HealthVault, prezývku sprístupneného záznamu (záznamov) a váš vzťah k danému záznamu. Služba bude mať prístup cez HealthVault, až pokiaľ jej práva neodoberiete. Spoločnosť Microsoft môže zabrániť prístupu služby k HealthVault, ak nedodržiava záväzky týkajúce sa súkromia, ktoré vyžaduje spoločnosť Microsoft. Okrem zabránenia prístupu, ktorú služba k vašim údajom v službe HealthVault má, však tieto služby nekontrolujeme ani nemonitorujeme a ich postupy ochrany súkromia sú rôzne.

Záznamy pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v USA. V Spojených Štátoch dovoľujeme zúčastneným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti získať záznamy o tom, na čo sa používajú informácie, ktoré do záznamu v službách Microsoft Health zadali. Táto služba podporuje ciele „zmysluplného využitia“ zakotvené v Zákone o zdravotníckych informačných technológiách pre ekonomické a klinické zdravie (HITECH Act), ktorý nabáda poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, aby posielali pacientom kópie zdravotných záznamov elektronicky. Zúčastnení poskytovatelia tak môžu obdržať záznam, ktorý obsahuje číslo, ktorým poskytovateľ pacienta identifikuje v systému a informuje, či používateľ vykonal jednu z „kvalifikačných akcií" v HealthVault (nehovorí, ktorú akciu vykonal). "Kvalifikačné akcie" aktuálne zahŕňajú činnosti ako prezeranie, sťahovanie, alebo odoslanie zdravotných údajov cez email. Nahlasovanie svojich záznamov môžete vypnúť.

Prístup a kontrola. Údaje o svojom konte HealthVault si môžete kedykoľvek prezerať, upravovať alebo mazať. Svoje konto tiež môžete kedykoľvek zrušiť. Trvale vymazať položku môže len správca. Ak vymažete zdravotný záznam, vymaže sa aj u všetkých ďalších používateľov, ktorí k nemu mali prístup.

Keď zrušíte konto HealthVault, vymažeme všetky záznamy, kde ste uvedený ako jediný správca. Ak správcovský prístup k záznamu zdieľate, môžete sa rozhodnúť, či chcete záznam vymazať. Spoločnosť Microsoft pred trvalým vymazaním vašich údajov počká obmedzený čas, čím sa zabráni vymazaniu zdravotných údajov omylom alebo ich úmyselnému poškodeniu.

HealthVault uchováva kompletnú históriu každého prístupu, zmenu, vymazania používateľom a službou, vrátane dátumu, vykonanej akcie a mena osoby alebo služby. Správcovia záznamov si môžu ich históriu preštudovať.

E-mailová komunikácia. Na e-mailovú adresu, ktorú ste zadali pri vytvorení konta HealthVault, vám zašleme e-mail, v ktorom vás požiadame o overenie vašej e-mailovej adresy, aby sme ju mohli zahrnúť do pozvánok na zdieľanie, ktoré pošlete cez HealthVault, a aby sme vám mohli poslať e-mailom notifikácie o informáciách, ktoré môžete pridať do svojich HealthVault záznamov.

Služba HealthVault pravidelne posiela informačných spravodajcov, ktorí vás informujú o najnovších vylepšeniach. Služba HealthVault vám tiež pravidelne odošle e-mail so zhrnutím nedávnej aktivity na konte. Na základe vašich preferencií týkajúcich sa kontaktovania používame vaše e-mailové adresy aj na odosielanie propagačných e-mailov. Z odoberania týchto emailov sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

maineuropeanprivacymodule,mainsecurityofpersonaldatamodule,mainwherewestoreandprocessdatamodule,mainourretentionofpersonaldatamodule,maincollectionofdatafromchildrenmodule,mainpreviewreleasesmodule,mainchangestothisprivacystatementmodule,mainhowtocontactusmodule mainenterpriseservicesmodule,mainenterprisedevsoftwareappsmodule,mainmicrosoftcognitiveservicesmodule mainofficeservicesmodule,mainonedrivemodule,mainoutlookmodule,mainskypemodule mainbingmodule,maincortanamodule,mainMicrosoftTranslatormodule,mainswiftkeymodule mainactivationmodule,mainadvertisingidmodule,maindiagnosticsmodule,mainlocationservicesmotionsensingmodule,mainsecurityandsafetyfeaturesmodule, mainspeechinkingtypingmodule, mainsyncsettingsmodule,mainupdateservicesmodule,mainwebbrowsersmodule,mainwi-fisensemodule,mainwindowsappsmodule,mainwindowsmediaplayermodule,mainwindowshellomodule,mainwindowssearchmodule mainxboxmodule,mainwindowsstoremodule,mainmainmodule,maingroovemusicmoviestvmodule,mainsilverlightmodule mainmicrosoftservicelongmodule,mainhealthvaultmodule
mainenterprisedeveloperproductsmodule
Súbory „cookie“

Väčšina lokalít spoločnosti Microsoft používa súbory „cookie“, malé textové súbory, ktoré číta webový server na doméne, ktorá vám takýto súbor uložila na pevný disk. Súbory „cookie“ môžeme použiť na uloženie vašich preferencií a nastavení; na pomoc s prihlásením; poskytnutie cielených reklám; a na analyzovanie činností na lokalitách. Kliknutím sem zistíte viac.

Štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA a medzi Švajčiarskom a USA

Spoločnosť Microsoft sa riadi rámcovými zásadami štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA a medzi Švajčiarskom a USA. Ďalšie informácie nájdete na stránke Kliknite sem.