Oświadczenie o ochronie prywatności

Ostatnia aktualizacja: Czerwiec 2017 r. Co nowego?

Poufność Twoich informacji jest dla nas ważna. Niniejsze zasady zachowania poufności informacji opisują, jakie dane osobowe użytkownika gromadzimy i w jaki sposób z nich korzystamy. Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi streszczeniami i klikania opcji „Więcej”, aby wyświetlić więcej informacji na dany temat.

Sekcje ze szczegółowymi informacjami na temat produktów oferują dodatkowe informacje na temat wybranych produktów firmy Microsoft. Niniejsze zasady dotyczą wymienionych poniżej produktów firmy Microsoft, a także innych produktów firmy Microsoft, w których są wyświetlane te zasady. Odniesienia do produktów firmy Microsoft w niniejszych zasadach obejmują usługi, witryny, aplikacje, oprogramowanie i urządzenia firmy Microsoft.


Dane osobowe gromadzone przez firmę MicrosoftDane osobowe gromadzone przez firmę Microsoftmainpersonaldatawecollect
Krótki opis
Pełny tekst

Firma Microsoft gromadzi dane w celu efektywnego prowadzenia działalności i zapewnienia użytkownikowi jak najlepszych produktów. Niektóre z tych danych użytkownik podaje nam w sposób bezpośredni, na przykład podczas tworzenia konta Microsoft, przesyłania zapytania wyszukiwania w wyszukiwarce Bing, wydawania polecenia głosowego Cortanie, przekazywania dokumentu do usługi OneDrive, zakupu subskrypcji MSDN, zakładania konta w usłudze Office 365 lub kontaktowania się z nami w celu uzyskania pomocy technicznej. Niektóre z nich otrzymujemy dzięki rejestrowaniu sposobu korzystania z naszych produktów przez użytkownika, na przykład za pośrednictwem technologii takich jak pliki cookie, oraz otrzymywaniu raportów o błędach lub danych użycia od oprogramowania działającego na urządzeniu użytkownika.

Otrzymujemy również dane od stron trzecich. Firma Microsoft chroni dane uzyskiwane od stron trzecich z zastosowaniem praktyk opisanych w niniejszym oświadczeniu, a także wszelkich dodatkowych ograniczeń nałożonych przez źródło danych. Te zewnętrzne źródła danych mogą się zmieniać z biegiem czasu, ale generalnie obejmują:

 • Brokerów danych, od których firma Microsoft kupuje dane demograficzne jako uzupełnienie danych gromadzonych samodzielnie.
 • Sieci społecznościowych, jeśli użytkownik udzieli produktowi firmy Microsoft dostępu do danych w jednej lub więcej sieci.
 • Dostawcy usług, którzy pomagają firmie Microsoft określać lokalizację w oparciu o adres IP użytkownika i dostosować niektóre produkty do tej lokalizacji.
 • Partnerów, w kooperacji z którymi firma Microsoft oferuje usługi lub prowadzi wspólne działania marketingowe, oraz
 • Publicznie dostępne źródeł, takie jak otwarte bazy danych rządowych lub inne dane w domenie publicznej.

Użytkownik może podejmować decyzje dotyczące gromadzonych przez nas danych. Gdy użytkownik zostanie poproszony o podanie swoich danych osobowych, może odmówić. Ale jeśli nie zdecyduje się na dostarczenie danych wymaganych do korzystania z danego produktu lub usługi, może nie być w stanie korzystać z niektórych produktów lub funkcji.

Rodzaj gromadzonych przez nas danych zależy od produktów i funkcji używanych przez użytkownika i należą do nich m.in.:

Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe.. Gromadzimy dane, w tym imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu oraz inne dane kontaktowe użytkownika.

Poświadczenia.. Gromadzimy hasła, podpowiedzi do haseł oraz podobne informacje bezpieczeństwa wykorzystywane do uwierzytelniania i dostępu do konta.

Dane demograficzne.. Gromadzimy dane dotyczące wieku, płci, kraju i preferowanego języka.

Dane dotyczące płatności.. Gromadzimy dane wymagane do przetworzenia płatności użytkownika w przypadku dokonywania przez niego zakupów, takie jak numer instrumentu płatniczego (np. numer karty kredytowej) i kod zabezpieczeń powiązany z instrumentem płatniczym użytkownika.

Urządzenie i dane użycia. Gromadzimy dane dotyczące urządzenia użytkownika oraz sposobów interakcji z firmą Microsoft i jej produktami przez użytkownika i jego urządzenie. Gromadzimy na przykład:

 • Dane dotyczące korzystania z produktów. Gromadzimy dane dotyczące używanych funkcji, kupionych produktów oraz odwiedzonych strony internetowych. Dane te obejmują głosowe oraz tekstowe zapytania i polecenia do usługi Bing, Cortany i naszych robotów do obsługi rozmów.
 • Dane o urządzeniu, łączności i konfiguracji. Gromadzimy dane dotyczące urządzenia użytkownika oraz sieci, za pomocą której łączy się on z naszymi produktami. Obejmuje to dane o systemie operacyjnym i innym oprogramowaniu zainstalowanym na urządzeniu, w tym klucze produktu. Obejmuje to również adres IP, identyfikatory urządzeń (np. numer IMEI w przypadku telefonów), ustawienia regionalne i języka.
 • Raporty o błędach i dane dotyczące wydajności. Gromadzimy dane dotyczące wydajności produktów i jakichkolwiek związanych z nimi problemów występujących u użytkownika. Dane te pomagają nam w diagnozowaniu problemów z produktami użytkownika, doskonaleniu naszych produktów oraz udostępnianiu odpowiednich rozwiązań. W zależności od produktu i ustawień raporty o błędach mogą zawierać dane, takie jak typ i powaga problemu, szczegóły w zakresie oprogramowania lub sprzętu, którego dotyczy błąd, zawartość plików, które były używane, kiedy wystąpił błąd, a także dane dotyczące innego oprogramowania na danym urządzeniu.
 • Dane dotyczące wsparcia. Kiedy użytkownik korzysta ze wsparcia firmy Microsoft, gromadzimy informacje na temat użytkownika i jego sprzętu, oprogramowania, a także inne szczegóły związane z danym przypadkiem wsparcia Dane te obejmują dane kontaktowe lub dane uwierzytelniania, treść rozmów i innych rodzajów komunikacji między użytkownikiem a działem wsparcia firmy Microsoft, informacje odnośnie stanu komputera i aplikacji w momencie, gdy wystąpił błąd oraz podczas jego analizowania, dane dotyczące systemu i rejestru w zakresie zainstalowanego oprogramowania oraz konfiguracji sprzętu.

Zainteresowania i ulubione.. Gromadzimy dane dotyczące zainteresowań i ulubionych użytkownika, takich jak drużyny obserwowane w aplikacji sportowej, akcje śledzone w aplikacji finansowej lub ulubione miasta dodane do aplikacji pogodowej. Oprócz danych wprost udostępnianych przez użytkownika jego zainteresowania i ulubione mogą być również określone lub pozyskiwane z innych gromadzonych przez nas danych.

Kontakty i relacje. Gromadzimy dane dotyczące kontaktów i relacji użytkownika, jeśli korzysta on z produktów firmy Microsoft do zarządzania kontaktami lub komunikowania się z innymi osobami lub organizacjami.

Dane dotyczące lokalizacji. Gromadzimy dane dotyczące lokalizacji użytkownika, które mogą być precyzyjne lub nie. Precyzyjne dane dotyczące lokalizacji mogą dotyczyć danych systemu GPS, a także danych identyfikujących pobliskie maszty telefonii komórkowej lub hotspoty Wi-Fi. Gromadzimy te dane, gdy użytkownik włączy produkty lub funkcje oparte na lokalizacji. Nieprecyzyjne dane dotyczące lokalizacji obejmują między innymi lokalizację pozyskaną na podstawie adresu IP użytkownika lub danych identyfikujących jego położenie z mniejszą precyzją, np. z dokładnością do miasta lub kodu pocztowego.

Zawartość. Gromadzimy zawartość plików i wiadomości użytkownika, gdy jest to wymagane do udostępniania mu produktów. Na przykład, kiedy użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail za pośrednictwem usługi Outlook.com lub Exchange Online, musimy uzyskać zawartość takiej wiadomości, aby dostarczyć ją do skrzynki odbiorczej użytkownika, wyświetlić ją, umożliwić odpowiedź na nią, a następnie przechowywać ją do chwili jej usunięcia. Do takich danych należą między innymi: treść dokumentów, zdjęć i muzyki przesyłanych do usługi Microsoft takiej jak OneDrive, jak również treść wiadomości wysyłanych i otrzymywanych za pośrednictwem produktów Microsoft, takich jak Outlook.com czy Skype, w tym:

 • temat i treść wiadomości e-mail,
 • tekst lub inna treść wiadomości błyskawicznej,
 • nagranie dźwiękowe i filmowe wiadomości wideo, oraz
 • nagranie dźwiękowe i transkrypcja wiadomości głosowej otrzymanej przez użytkownika lub dyktowanej przez niego wiadomości tekstowej.

Gromadzimy również treści wiadomości wysyłanych nam przez użytkownika, takich jak opinie czy oceny produktów, które użytkownik pisze, jak również informacje podawane w celu uzyskania wsparcia technicznego. W przypadku nawiązania z nami kontaktu, np. w celu skorzystania z obsługi klienta, rozmowy telefoniczne lub sesje na czacie z naszymi przedstawicielami mogą być monitorowane lub nagrywane. W przypadku odwiedzin naszych sklepów detalicznych lub innych miejsc wizerunek użytkownika może zostać uchwycony przez nasze kamery nadzorujące.

Poniższe sekcje zawierające informacje dotyczące poszczególnych produktów opisują dodatkowe praktyki związane z gromadzeniem danych mające zastosowanie do korzystania z tych produktów.

W jaki sposób firma Microsoft korzysta z danych osobowychW jaki sposób firma Microsoft korzysta z danych osobowychmainhowweusepersonaldatamodule
Krótki opis
Pełny tekst

Firma Microsoft korzysta z gromadzonych danych do trzech podstawowych celów opisanych szczegółowo poniżej: aby (1) prowadzić naszą działalność i zapewniać oferowane przez nas produkty (łącznie z udoskonalaniem i personalizacją), (2) wysyłać wiadomości, w tym materiały promocyjne, i (3) w przypadku niektórych produktów — aby wyświetlać reklamy.

Realizując te cele, łączymy gromadzone przez nas dane, aby zapewnić użytkownikowi płynną, spójną i spersonalizowaną obsługę. Technologia Cortana może na przykład korzystać z informacji o ulubionych drużynach sportowych dodawanych przez użytkownika do aplikacji Sklep Windows Sport, aby dostarczać informacje zgodne z jego zainteresowaniami, a może używać informacji na temat sposobu korzystania z aplikacji i usług, aby utworzyć spersonalizowaną listę polecanych aplikacji. Jednak w celu zapewnienia większej prywatności utworzyliśmy technologiczne i proceduralne zabezpieczenia uniemożliwiające uzyskanie niektórych kombinacji danych. Przechowujemy na przykład dane użytkownika zgromadzone wtedy, gdy jest nieuwierzytelniony (niezalogowany) oddzielnie od danych konta, które go bezpośrednio identyfikują, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail czy numer telefonu.

Udostępnianie i doskonalenie naszych produktów. Korzystamy z danych, aby udostępniać i udoskonalać oferowane przez nas produkty i prowadzić niezbędną działalność biznesową. Obejmuje ona obsługę produktów, konserwację i zwiększanie wydajności produktów, w tym opracowywanie nowych funkcji, badania i zapewnienie obsługi klienta. Przykłady takiego użycia podano poniżej.

 • Udostępnianie produktów. Korzystamy z danych, aby realizować transakcje użytkownika i udostępniać mu nasze produkty. Często produkty te uwzględniają spersonalizowane funkcje i rekomendacje, które zwiększają produktywność i wygodę użytkownika oraz automatycznie dopasowują produkty na podstawie danych, jakie firma Microsoft ma o jego aktywności, zainteresowaniach i lokalizacji.
 • Pomoc techniczna dla klientów. Korzystamy z danych w celu diagnozowania problemów z produktem, naprawy urządzeń klienta, jak również zapewniania innych usług dotyczących obsługi i pomocy technicznej dla klientów.
 • Aktywacja produktu. Korzystamy z danych (takich jak typ urządzenia i aplikacji, lokalizacja, unikatowe identyfikatory urządzenia, aplikacji, sieci i subskrypcji) w celu aktywacji oprogramowania i urządzeń wymagających aktywacji.
 • Udoskonalanie produktów. Korzystamy z danych, aby wciąż udoskonalać nasze produkty, w tym dodawać nowe funkcje i możliwości. Używamy na przykład raportów o błędach w celu doskonalenia funkcji zabezpieczeń, treści zapytań i kliknięć w wyszukiwarce Bing w celu ulepszenia wyników wyszukiwania, danych dotyczących użycia w celu określenia priorytetu nowych funkcji oraz nagrań dźwiękowych z funkcji wprowadzania głosowego w celu ulepszenia dokładność rozpoznawania głosu.
 • Bezpieczeństwo i rozstrzyganie sporów. Korzystamy z danych, aby zapewnić bezpieczeństwo naszych produktów i klientów, wykrywać oszustwa i zapobiegać im, potwierdzać ważność licencji oprogramowania oraz rozstrzygać spory i egzekwować nasze umowy. Nasze funkcje i produkty z zakresu bezpieczeństwa mogą zakłócać działanie złośliwego oprogramowania i powiadamiać użytkowników o znalezieniu takiego oprogramowania na ich urządzeniach. Na przykład wiele naszych produktów z zakresu komunikacji i synchronizacji plików systematycznie i automatycznie skanuje treści, aby zidentyfikować podejrzany spam, wirusy, działania nadużywające lub adresy URL oznaczone jako forma oszustwa, wyłudzania informacji lub łącza ze złośliwym oprogramowaniem. Możemy uniemożliwić określoną komunikację lub usunąć jej zawartość, jeśli narusza nasze warunki.
 • Działalność biznesowa. Korzystamy z danych, aby opracowywać całościową analizę i wywiad biznesowy umożliwiające działalność, ochronę i podejmowanie poinformowanych decyzji oraz tworzenie raportów na temat funkcjonowania naszej firmy.

Komunikacja. Korzystamy z gromadzonych danych, aby zapewniać i personalizować naszą komunikację z użytkownikiem. Możemy na przykład skontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty e-mail lub w inny sposób, aby poinformować go o zakończeniu subskrypcji, dostępności aktualizacji zabezpieczeń, przypomnieć o produktach z koszyka w sklepie internetowym, zaktualizować dane użytkownika, spytać o żądanie serwisu lub naprawy, zaprosić do udziału w ankiecie lub powiadomić o konieczności podjęcia działania w celu zachowania aktywnego konta. Dodatkowo użytkownik może zapisać się do subskrypcji wiadomości e-mail i wybrać, czy chce otrzymywać materiały promocyjne od firmy Microsoft za pośrednictwem poczty e-mail, wiadomości SMS, tradycyjnej poczty lub połączeń telefonicznych. Więcej informacji na temat zarządzania subskrypcjami wiadomości e-mail i wiadomości o charakterze promocyjnym można znaleźć w sekcji Dostęp i kontrola niniejszych zasad zachowania poufności informacji.

Reklamy. Wiele naszych produktów jest finansowanych dzięki reklamom. Zbierane dane udostępniamy firmom, takimi jak AOL i AppNexus, aby umożliwić im wybieranie i prezentowanie określonych reklam w naszych witrynach i aplikacjach, a także w innych witrynach i aplikacjach obsługiwanych przez tych partnerów. Reklamy wybrane do wyświetlenia mogą bazować na bieżącej lokalizacji użytkownika, zapytaniu wyszukiwania lub zawartości wyświetlanej przez użytkownika. Inne reklamy są kierowane na podstawie prawdopodobnych zainteresowań użytkownika lub innych informacji, które zgromadziliśmy w międzyczasie na jego temat, korzystając z danych demograficznych, zapytań wyszukiwania, zainteresowań i ulubionych, danych użycia pochodzących z naszych witryn i aplikacji oraz z witryn aplikacji naszych reklamodawców i partnerów, a także z danych dotyczących lokalizacji — które określamy w niniejszych zasadach mianem „reklam ukierunkowanych”. W celu prezentowania reklam ukierunkowanych korzystamy z plików cookie znajdujących się na komputerze użytkownika i z informacji (takich jak adres IP) zebranych przez nas podczas interakcji przeglądarki użytkownika z naszymi witrynami internetowymi. Jeśli użytkownik zrezygnuje z otrzymywania reklam ukierunkowanych, dane związane z tymi plikami cookie nie będą używane. Jednak wypowiedzi użytkownika zawarte w wiadomościach e-mail, rozmowach na czacie, wideorozmowach i poczcie głosowej lub jego dokumentach, zdjęciach i innych plikach osobistych nie są używane przez firmę Microsoft w celu kierowania reklam do użytkownika. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania ukierunkowanych reklam od firmy Microsoft. Umożliwia to strona rezygnacji.. Więcej informacji o elementach sterujących reklamami można znaleźć w sekcji Dostęp i kontrola niniejszych zasad zachowania poufności informacji. Dodatkowe informacje dotyczące korzystania przez nas z danych w powiązaniu z reklamami obejmują:

 • Najlepsze praktyki z branży reklamowej i zobowiązania. Firma Microsoft jest członkiem organizacji Network Advertising Initiative (NAI) i przestrzega kodeksu postępowania NAI. We also adhere to the following self-regulatory programs:
 • Dzieci i reklama. Nie przesyłamy ukierunkowanych reklam dzieciom, które według daty urodzenia zawartej na ich kontach Microsoft nie ukończyły 13 roku życia.
 • Przechowywanie danych. W przypadku ukierunkowanych reklam przechowujemy dane nie dłużej niż 13 miesięcy, chyba że otrzymamy od użytkownika zgodę na dłuższy okres ich przechowywania.
 • Udostępnianie danych. W niektórych przypadkach udostępniamy reklamodawcom raporty na temat danych gromadzonych przez nas w ich witrynach lub reklamach. Reklamodawcy mogą umieścić nasze sygnały nawigacyjne w sieci Web w swoich witrynach, aby umożliwić firmie Microsoft gromadzenie w nich informacji dotyczących działań, zakupów i wizyt. Danych tych używamy w imieniu naszych klientów (reklamodawców), aby pomóc im w odpowiednim kierowaniu reklam. Udostępniamy również usługodawcom (takim jak AOL i AppNexus) dane w sposób bezpośredni, aby umożliwić im świadczenie usług w imieniu firmy Microsoft lub współpracę przy doborze i wyświetlaniu reklam w imieniu naszych partnerów reklamowych
 • Dane zbierane przez inne firmy reklamowe. Reklamodawcy mogą czasami umieszczać w swoich reklamach, które wyświetlamy, własne sygnały nawigacyjne w sieci Web (lub sygnały pochodzące od ich partnerów reklamowych), dzięki czemu mogą umieszczać i odczytywać własne cookie. Dodatkowo firma Microsoft współpracuje z zewnętrznymi firmami reklamowymi, aby umożliwić świadczenie niektórych naszych usług reklamowych oraz zezwalamy innym zewnętrznym firmom reklamowym na wyświetlanie reklam w naszych witrynach. Takie firmy mogą umieszczać pliki cookie na komputerze użytkownika i zbierać dane na temat jego aktywności internetowej z różnych witryn lub usług internetowych. Do tych firm należą obecnie m.in.: A9, AOL Advertising, AppNexus, Criteo, Facebook, MediaMath, nugg.adAG, Rocket Fuel, Yahoo!. Więcej informacji na temat praktyk każdej firmy, w tym oferowanych możliwości, można znaleźć, klikając powyższe nazwy firm. Wiele z nich należy również do organizacji NAI lub DAA, które udostępniają łatwy sposób rezygnacji z wyświetlania reklam na stronach swoich członków.
Powody udostępniania danych osobowych przez firmę MicrosoftPowody udostępniania danych osobowych przez firmę Microsoftmainreasonswesharepersonaldatamodule
Krótki opis
Pełny tekst

Udostępniamy dane osobowe użytkownika za jego zgodą lub gdy jest to koniecznie w odniesieniu do realizacji transakcji lub udostępniania produktu żądanego lub zatwierdzonego przez użytkownika. Między innymi, możemy udostępnić treści użytkownika osobom trzecim na jego zlecenie, na przykład, kiedy użytkownik wysyła wiadomość e-mail do znajomego, udostępnia zdjęcia i dokumenty w aplikacji OneDrive lub łączy konta z inną usługą. W przypadku przekazania danych płatności przez użytkownika w celu dokonania zakupu, firma Microsoft udostępnia takie dane płatności bankom oraz innym podmiotom gospodarczym, które zajmują się przetwarzaniem transakcji płatniczych czy też oferowaniem innego typu usług finansowych, jak również w celu zapobiegania oszustwom i zmniejszenia ryzyka kredytowego.

Dodatkowo udostępniamy dane osobowe spółkom i oddziałom kontrolowanym przez firmę Microsoft. Udostępniamy również dane osobowe dostawcom lub agentom pracującym w naszym imieniu w celach określonych przez niniejsze zasady. Na przykład, firmy zatrudnione przez nas do zapewnienia wsparcia obsługi klienta lub pomocy w zakresie ochrony i zabezpieczenia naszych systemów i usług mogą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania tych funkcji. W takich przypadkach firmy te muszą przestrzegać naszych wymagań w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa i nie mogą korzystać z danych osobowych otrzymanych od nas w żadnym innym celu. Możemy również ujawniać dane osobowe w ramach przekształceń korporacyjnych, takich jak fuzje lub sprzedaż aktywów.

Ponadto używamy, przesyłamy, ujawniamy i przechowujemy dane osobowe, w tym treści użytkownika (np. treści wiadomości e-mail na Outlook.com lub plików w folderach prywatnych na koncie OneDrive), kiedy jesteśmy przekonani, że jest to konieczne w następujących celach:

 1. zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa lub w odpowiedzi na uzasadnione postępowanie prawne ze strony organów ścigania i innych podmiotów rządowych;
 2. ochrona naszych klientów, na przykład, w ramach zapobiegania spamowi lub próbom oszustw skierowanych przeciwko użytkownikom naszych produktów, lub w celu zapobiegania utracie życia lub poważnym obrażeniom;
 3. obsługa i utrzymanie bezpieczeństwa naszych produktów, w tym uniemożliwienie lub zatrzymanie ataku na nasze systemy lub sieci komputerowe; lub
 4. ochrona praw lub mienia firmy Microsoft, w tym egzekwowanie warunków dotyczących korzystania z usług — jednak jeśli otrzymamy informacje wskazujące, że ktoś korzysta z naszych usług w celu obrotu skradzioną własnością intelektualną lub fizyczną firmy Microsoft, nie będziemy samodzielnie sprawdzać prywatnych treści klienta, ale możemy skierować sprawę do organów ścigania.

Aby uzyskać więcej informacji na temat danych, które ujawniamy w odpowiedzi na zapytania ze strony organów ścigania oraz innych organów państwowych, należy zapoznać się z naszym raportem na temat transparentności organów ścigania dostępnym na stronie microsoft.com/about/corporatecitizenship/en-us/reporting/transparency.

Należy pamiętać, że niektóre z naszych produktów zawierają linki do produktów stron trzecich, których zasady ochrony prywatności różnią się od zasad firmy Microsoft. W przypadku przekazania danych osobowych takim produktom dane są objęte zasadami ochrony prywatności dotyczącymi tych produktów.

W jaki sposób uzyskiwać dostęp do danych osobowych i je kontrolowaćW jaki sposób uzyskiwać dostęp do danych osobowych i je kontrolowaćmainhowtoaccesscontrolyourdatamodule
Krótki opis
Pełny tekst

Użytkownik może wyświetlać, edytować lub usuwać swoje dane osobowe w trybie online w odniesieniu do wielu produktów firmy Microsoft. Może również decydować o gromadzeniu i używaniu swoich danych przez firmę Microsoft. Sposób, w jaki użytkownik może uzyskiwać dostęp do swoich danych osobowych i je kontrolować, zależy od używanych przez niego produktów. Na przykład:

 • Pulpit nawigacyjny prywatności firmy Microsoft. Użytkownik może wyświetlać i kontrolować dane w różnych usługach Microsoft za pomocą pulpitu nawigacyjnego prywatności Microsoft pod adresem: account.microsoft.com/privacy. W tym miejscu można wyświetlić i wyczyścić dane przeglądania, wyszukiwania i lokalizacji skojarzone z kontem Microsoft. Danymi można również zarządzać za pomocą notesu Cortany i usługi Microsoft Health.
 • Konto Microsoft. Aby uzyskać dostęp do informacji zawartych w profilu i dotyczących płatności na swojej stronie Konto Microsoft oraz je edytować lub usuwać, zmienić swoje hasło, dodać informacje o zabezpieczeniach albo zamknąć konto, użytkownik może odwiedzić stronę account.microsoft.com.. Z tego miejsca użytkownik może również uzyskać dostęp do opcji dotyczących innych produktów firmy Microsoft.
 • Skype. Aby uzyskać dostęp do informacji zawartych w profilu i dotyczących płatności na swoim koncie Skype oraz je edytować lub usuwać, zmienić swoje hasło, użytkownik może zalogować się na swoim koncie na stronie login.skype.com/login.
 • Xbox. Użytkownik usługi Xbox Live lub witryny Xbox.com może uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, w tym danych konta i danych rozliczeniowych, ustawień prywatności oraz preferencji związanych z zabezpieczeniami online i udostępnianiem danych, a także je edytować na stronie Mój Xbox na konsoli Xbox lub w witrynie internetowej Xbox.com.
 • Sklep Microsoft. Użytkownik może uzyskać dostęp do swojego profilu w Sklepie Microsoft i danych konta, odwiedzając witrynę www.microsoftstore.com/ i klikając pozycję „Wyświetl konto” lub „Historia zamówień”.
 • Microsoft.com. Użytkownik może uzyskać dostęp do swojego profilu i aktualizować go w witrynie Microsoft.com, odwiedzając Centrum profilów w witrynie Microsoft.com. Jeśli użytkownik posiada publiczny profil w sieci Microsoft Developer Network, może uzyskać do niego dostęp i edytować go na stronie connect.microsoft.com/profile.aspx.

W przypadku problemów z dostępem do określonych danych osobowych zgromadzonych przez firmę Microsoft za pomocą powyższych linków lub bezpośrednio z poziomu produktów firmy Microsoft użytkownik zawsze może skontaktować się z firmą Microsoft — umożliwia to nasz formularz internetowy. Na pytania związane z dostępem lub usunięciem danych osobowych użytkownika odpowiemy w ciągu 30 dni.

Preferencje użytkownika dotyczące komunikacji

Użytkownik może zdecydować, czy chce otrzymywać promocyjne materiały od firmy Microsoft za pośrednictwem poczty e-mail, wiadomości SMS, połączeń telefonicznych lub tradycyjnej poczty. Jeśli użytkownik otrzymuje od nas promocyjne wiadomości e-mail i SMS, a chciałby z nich zrezygnować, może to zrobić, stosując się do wskazówek zawartych w takiej wiadomości. Użytkownik może też decydować, czy chce otrzymywać promocyjne materiały za pośrednictwem wiadomości e-mail, połączeń telefonicznych i poczty tradycyjnej, logując się (służy do tego osobiste konto Microsoft) i wyświetlając preferencje dotyczące komunikacji, gdzie może zaktualizować dane kontaktowe, zarządzać preferencjami komunikacji dla wszystkich usług firmy Microsoft, zrezygnować z subskrypcji wiadomości e-mail oraz zdecydować, czy jego dane kontaktowe mają być udostępniane partnerom firmy Microsoft. Jeśli użytkownik nie ma osobistego konta Microsoft, może zarządzać preferencjami dotyczącymi kontaktu pocztą e-mail z firmą Microsoft, stosując ten formularz internetowy. Niniejsze wybory nie odnoszą się do obowiązkowych wiadomości w obrębie usługi, które stanowią część niektórych usług firmy Microsoft ani do ankiet czy innych wiadomości informacyjnych, których wysłanie nie wymaga subskrypcji.

Wybory użytkownika dotyczące reklam

Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania ukierunkowanych reklam od firmy Microsoft. Umożliwia to strona rezygnacji. Decyzja dotycząca rezygnacji zostaje zapisana w pliku cookie charakterystycznym dla przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik. Plik cookie dotyczący rezygnacji wygasa po pięciu latach. Jeżeli zostanie on usunięty z urządzenia użytkownika, należy powtórzyć rezygnację.

Użytkownik może również powiązać rezygnację ze swoim osobistym kontem Microsoft. Będzie ona wtedy obowiązywać na dowolnym urządzeniu, na którym użytkownik loguje się przy pomocy konta, do czasu, aż ktoś nie zaloguje się przy pomocy innego osobistego konta Microsoft na tym urządzeniu. Jeśli użytkownik usunie pliki cookie ze swojego urządzenia, będzie musiał powtórnie się zalogować, aby ustawienia mogły obowiązywać.

W przypadku reklam, które pojawiają się w aplikacjach w systemie Windows, użytkownik może skorzystać z opcji rezygnacji dostępnej w ramach osobistego konta Microsoft lub zrezygnować z otrzymywania ukierunkowanych reklam, wyłączając identyfikator treści reklamowych w ustawieniach systemu Windows.

Ponieważ dane używane w celu dostarczania ukierunkowanych reklam są używane również do innych niezbędnych celów (w tym do udostępniania naszych produktów, przeprowadzania analiz i wykrywania oszustw), rezygnacja z otrzymywania ukierunkowanych reklam nie blokuje gromadzenia tych danych. Nie oznacza również, że użytkownik przestanie otrzymywać reklamy lub będzie wyświetlana mniejsza ilość reklam. Jeśli jednak użytkownik dokona rezygnacji, otrzymywane reklamy przestaną być ukierunkowane i mogą być mniej dopasowane do jego zainteresowań.

Opcje przeglądarki

 • Kontrolki dotyczące plików cookie. Odpowiednie kontrolki przeglądarki dotyczące plików cookie opisano w sekcji Pliki cookie niniejszych zasad zachowania poufności informacji.
 • Ochrona przed śledzeniem. Przeglądarka Internet Explorer (wersja 9 i późniejsze) ma funkcję Ochrona przed śledzeniem, która blokuje zawartość stron trzecich, w tym pliki cookie, pochodzącą z witryn dodanych przez użytkownika do listy ochrony przed śledzeniem. Ograniczając połączenia z tymi witrynami należącymi do stron trzecich, przeglądarka ogranicza zakres informacji o użytkowniku, które mogą być zbierane przez te witryny.
 • Kontrolki przeglądarki dotyczące funkcji „Nie śledź”. Niektóre przeglądarki mają funkcje „Nie śledź” (DNT), które mogą wysyłać sygnał do witryn odwiedzanych przez użytkownika, wskazując, że ten użytkownik nie chce być śledzony. Ponieważ interpretacja sygnału DNT nie jest powszechnie ustalona, usługi firmy Microsoft nie odpowiadają w chwili obecnej na sygnały z przeglądarki DNT. Kontynuujemy prace w ramach branży internetowej w celu określenia wspólnego podejścia do przetwarzania sygnałów DNT. W międzyczasie użytkownik może korzystać z całej gamy innych oferowanych przez nas narzędzi do kontroli nad gromadzeniem i korzystaniem z danych, w tym możliwości rezygnacji z otrzymywania ukierunkowanych reklam od firmy Microsoft, jak opisano powyżej.

Pliki cookie i podobne technologiePliki cookie i podobne technologiemaincookiessimilartechnologiesmodule
Krótki opis
Pełny tekst

W celu obsługi naszych witryn internetowych świadczenia oraz świadczenia usług online i gromadzenia danych firma Microsoft może wykorzystywać pliki cookie (małe pliki tekstowe umieszczane na urządzeniu użytkownika) oraz podobne technologie. Tekst w pliku cookie często składa się z ciągu liter i cyfr, który jednoznacznie identyfikuje komputer użytkownika, ale może również zawierać inne informacje. Aplikacje firmy Microsoft korzystają do podobnych celów z innych identyfikatorów, takich jak identyfikator treści reklamowych w systemie Windows, a wiele naszych witryn i aplikacji zawiera także sygnały nawigacyjne w sieci Web lub podobne technologie, co opisano poniżej.

Jak korzystamy z plików cookie i podobnych technologii

W zależności od produktu firma Microsoft wykorzystuje pliki cookie i podobne technologie do różnych celów, takich jak:

 • Przechowywanie preferencji i ustawień użytkownika. Na urządzeniu użytkownika mogą być przechowywane ustawienia umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie naszych produktów lub zachowujące preferencje użytkownika w czasie. Na przykład gdy użytkownik poda w witrynie internetowej firmy Microsoft miasto lub kod pocztowy, aby otrzymywać wiadomości lokalne lub informacje pogodowe, możemy przechowywać dane w pliku cookie, aby użytkownik mógł otrzymywać odpowiednie informacje podczas ponownej wizyty w witrynie. Jeśli użytkownik rezygnuje z ukierunkowanych reklam, przechowujemy jego preferencje rezygnacji w pliku cookie na urządzeniu użytkownika.
 • Logowanie i uwierzytelnianie. Jeśli do zalogowania się w witrynie internetowej użytkownik wykorzystuje osobiste konto Microsoft, firma Microsoft zapisuje unikatowy numer identyfikacyjny oraz moment logowania w zaszyfrowanym pliku cookie na urządzeniu użytkownika. Ten plik cookie umożliwia przechodzenie między stronami w witrynie bez konieczności ponownego logowania się na każdej stronie.
 • Ukierunkowane reklamy. Firma Microsoft korzysta z plików cookie do gromadzenia danych o internetowej aktywności użytkownika i identyfikacji zainteresowań, aby zapewnić mu najodpowiedniejsze reklamy. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania ukierunkowanych reklam od firmy Microsoft, co opisano w sekcji Dostęp i kontrola niniejszych zasad.
 • Statystyki. W celu udostępniania naszych produktów korzystamy z plików cookie i innych identyfikatorów, aby gromadzić dane na temat użycia i wydajności. Korzystamy z plików cookie na przykład do zliczania liczby unikatowych osób odwiedzających daną stronę internetową lub usługę i do opracowywania innych statystyk na temat działania naszych produktów.

Niektóre pliki cookie, których powszechnie używamy, zostały wymienione w poniższym zestawieniu. Nie jest to pełna lista, ale służy do prezentacji głównych powodów, dla których z reguły umieszczamy pliki cookie. Gdy użytkownik odwiedzi jedną z naszych witryn internetowych, może ona zapisać kilka lub wszystkie z następujących plików cookie:

Nazwa pliku cookieOpis

MUID

Identyfikuje poszczególne przeglądarki sieci Web odwiedzające witryny firmy Microsoft. Używany do reklam, statystyk i innych celów związanych z działaniem witryny.

ANON

Zawiera ANID, unikatowy numer identyfikacyjny, pochodzący z konta Microsoft użytkownika, służący do celów związanych z reklamami, personalizacją i funkcjonowaniem. Jest on również stosowany do przechowywania informacji o rezygnacji z ukierunkowanych reklam od firmy Microsoft, w przypadku gdy użytkownik zdecydował o powiązaniu rezygnacji ze swoim kontem Microsoft.

CC

Zawiera kod kraju określony na podstawie adresu IP użytkownika.

RPSTAuth, MSNRPSAuth, KievRPSAuth

Pomaga w uwierzytelnieniu użytkownika podczas logowania na koncie Microsoft.

NAP

Zawiera zaszyfrowane dane: kraj, kod pocztowy, wiek, płeć, język i zawód (o ile są znane) na podstawie profilu konta Microsoft użytkownika.

MH

Pojawia się w witrynach, które firma Microsoft prowadzi z reklamodawcą pod wspólną marką. Ten plik cookie identyfikuje reklamodawcę, aby dobrać odpowiednią reklamę.

TOptOut

Zapisuje decyzję użytkownika o rezygnacji z otrzymywania ukierunkowanych reklam przesyłanych przez firmę Microsoft.

Oprócz plików cookie, które firma Microsoft umieszcza, gdy użytkownik odwiedza nasze witryny, firmy zewnętrzne także mogą umieszczać pliki cookie, gdy użytkownik odwiedza witryny firmy Microsoft. W niektórych przypadkach wynika to z faktu, że wspomniane firmy zostały wynajęte do świadczenia usług na rzecz firmy Microsoft, np. do analiz witryn. W pozostałych przypadkach dzieje się tak dlatego, że nasze witryny internetowe zawierają treści lub reklamy innych firm, np. filmy wideo, wiadomości lub reklamy dostarczane przez różne sieci reklamowe. Ponieważ przeglądarka łączy się z serwerami wspomnianych firm zewnętrznych w celu pobrania tej zawartości, firmy te mogą umieszczać lub odczytywać własne pliki cookie z urządzenia użytkownika i mogą zbierać informacje dotyczące aktywności użytkownika w trybie online w witrynach czy w usługach internetowych.

Kontrolowanie plików cookie

Większość przeglądarek sieci Web automatycznie akceptuje pliki cookie, ale oferuje kontrolki umożliwiające użytkownikowi ich zablokowanie lub usunięcie. Na przykład w przeglądarce Microsoft Edge można zablokować lub usunąć pliki cookie, klikając pozycję Ustawienia > Prywatność > Pliki cookie. Instrukcje blokowania lub usuwania plików cookie w innych przeglądarkach mogą być dostępne w zasadach zachowania poufności informacji lub dokumentacji pomocy danej przeglądarki.

Niektóre funkcje produktów firmy Microsoft zależą od plików cookie. Należy wziąć pod uwagę, że jeśli użytkownik zdecyduje się na blokowanie plików cookie, może się zdarzyć, że nie będzie mógł się zalogować lub korzystać z tych funkcji, a preferencje, które są zależne od plików cookie, mogą nie działać. Usunięcie plików cookie powoduje również usunięcie wszelkich ustawień i preferencji przez nie kontrolowanych, takich jak preferencje dotyczące wyświetlania reklam. Może być zatem wymagane ponowne utworzenie takich plików.

Dodatkowe opcje prywatności, które wpływają na pliki cookie, w tym funkcja Ochrona przed śledzeniem dostępna w przeglądarkach firmy Microsoft, są opisane w sekcji Dostęp i kontrola niniejszych zasad zachowania poufności informacji.

Jak korzystamy z sygnałów nawigacyjnych w sieci Web i usług analitycznych

Strony internetowe firmy Microsoft mogą zawierać elektroniczne obrazy znane jako sygnały nawigacyjne w sieci Web (nazywane także jednopikselowymi obrazami GIF), z których korzystamy, aby dostarczać pliki cookie w naszych witrynach internetowych, rejestrować liczbę użytkowników odwiedzających te witryny i udostępniać produkty oferowane pod wspólną marką. Sygnały nawigacyjne w sieci Web mogą być również dołączone do promocyjnych wiadomości e-mail lub biuletynów w celu określenia, czy wiadomości zostały otwarte przez użytkownika i czy podjął on jakieś działanie.

Oprócz sygnałów nawigacyjnych w sieci Web we własnych witrynach internetowych współpracujemy czasem z innymi firmami, umieszczając nasze sygnały nawigacyjne w sieci Web w ich witrynach lub reklamach. Dzięki temu możemy opracować dane statystyczne określające, jak często kliknięcie reklamy w witrynie internetowej firmy Microsoft owocuje dokonaniem zakupu lub innym działaniem w witrynie reklamodawcy.

Usługi firmy Microsoft często zawierają także sygnały nawigacyjne w sieci Web lub podobne technologie zewnętrznych dostawców usług analitycznych, które umożliwiają nam zebranie zbiorczych danych statystycznych pozwalających ocenić skuteczność kampanii promocyjnych lub innych działań. Te technologie umożliwiają dostawcom usług analitycznych umieszczenie lub odczytanie własnych plików cookie lub innych identyfikatorów na urządzeniu użytkownika, za pomocą których mogą gromadzić informacje dotyczące aktywności użytkownika w trybie online w aplikacjach, witrynach lub innych produktach. Zabraniamy jednak takim dostawcom usług analitycznych korzystanie z sygnałów nawigacyjnych w sieci Web w naszych witrynach w celu zbierania lub uzyskiwania dostępu do danych bezpośrednio identyfikujących użytkownika (takich jak jego imię i nazwisko lub adres e-mail). Użytkownik może wykluczyć pobieranie lub wykorzystywanie danych przez niektórych z tych dostawców usług analitycznych, klikając poniższe linki:

Inne podobne technologie

Oprócz standardowych plików cookie i sygnałów nawigacyjnych w sieci Web nasze produkty mogą również korzystać z podobnych technologii do przechowywania i odczytywania plików danych na komputerze użytkownika. Zazwyczaj ma to na celu zapisanie preferencji użytkownika lub poprawę działania i szybkości dzięki przechowywaniu wybranych plików lokalnie. Podobnie jednak jak w przypadku standardowych plików cookie, te technologie mogą być używane do przechowywania unikatowego identyfikatora komputera użytkownika służącego do śledzenia aktywności. Technologie te obejmują „Local Shared Objects” (inaczej pliki cookie typu Flash) oraz „Silverlight Application Storage”.

Lokalne obiekty udostępnione (lub pliki cookie typu Flash). Witryny internetowe, które używają technologii Adobe Flash, mogą stosować pliki Local Shared Objects lub pliki cookie typu Flash do przechowywania danych na komputerze użytkownika. Aby zarządzać plikami cookie typu Flash lub je zablokować, przejdź na stronę www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager.html.

Magazyn aplikacji Silverlight. Witryny internetowe lub aplikacje, które korzystają z technologii Microsoft Silverlight, mają również możliwość przechowywania danych przy użyciu magazynu aplikacji Silverlight. Aby dowiedzieć się, jak zarządzać metodami przechowywania danych tego typu lub je blokować, przejdź do sekcji Silverlight niniejszych zasad.

konto Microsoftkonto Microsoftmainmicrosoftaccountmodule
Krótki opis
Pełny tekst

Za pomocą konta Microsoft użytkownik może zalogować się w produktach firmy Microsoft, a także w produktach wybranych partnerów firmy Microsoft. Własne konto Microsoft utworzone przez użytkownika jest przez nas nazywane osobistym kontem Microsoft. Jeśli użytkownik loguje się w produktach korzystających z usługi Microsoft Azure Active Directory (AAD) za pomocą adresu e-mail uzyskanego od pracodawcy, ze szkoły lub uczelni, takie konto nazywamy kontem służbowym.

Tworzenie osobistego konta Microsoft i korzystanie z niego. Podczas tworzenia osobistego konta Microsoft użytkownik zostanie poproszony o podanie określonych danych osobowych i przypiszemy mu unikatowy numer identyfikacyjny w celu identyfikacji jego konta i powiązanych informacji. Niektóre produkty (np. związane z płatnościami) wymagają podania prawdziwego imienia i nazwiska, ale do logowania się w innych produktach firmy Microsoft i korzystania z nich nie trzeba podawać tych danych. Niektóre podawane przez użytkownika dane, takie jak adres e-mail i numer telefonu, mogą być używane do pomagania innym w znalezieniu użytkownika i połączeniu się z nim przy użyciu produktów firmy Microsoft. Osoby znające nazwę wyświetlaną użytkownika, jego adres e-mail lub numer telefonu mogą na przykład za pomocą tych danych znaleźć go w programie Skype i wysłać mu zaproszenie do kontaktu. Należy pamiętać, że jeśli za pomocą służbowego adresu e-mail zostanie utworzone osobiste konto Microsoft i pracodawca, szkoła lub uczelnia, która udostępniła dany adres, zacznie zarządzać tym kontem za pomocą usługi Azure Active Directory (AAD), to trzeba zaktualizować adres e-mail skojarzony z osobistym kontem Microsoft, aby można było nadal używać produktów firmy Microsoft, które nie korzystają z usługi AAD (takich jak usługa Xbox Live).

Logowanie. Podczas logowania na koncie Microsoft przez użytkownika tworzymy zapis takiego logowania, w którym zawarte są informacje o dacie i godzinie, wybranym produkcie, nazwie logowania, unikatowym numerze powiązanym z kontem użytkownika, unikatowym identyfikatorze powiązanym z urządzeniem użytkownika, jego adresie IP oraz systemie operacyjnym i wersji przeglądarki.

Logowanie na koncie Microsoft. Logowanie się na koncie użytkownika zwiększa możliwości personalizacji, zapewnia spójną i konsekwentną obsługę w ramach różnych produktów i urządzeń, zezwala na dostęp i wykorzystują danych w chmurze, umożliwia dokonywanie płatności przy użyciu płatności dokumenty zapisane na koncie Microsoft i innych ulepszonych funkcji i ustawień. Po zalogowaniu się na koncie użytkownik pozostaje zalogowany do momentu wylogowania. W przypadku dodania konta Microsoft do urządzenia z systemem Windows (wersja 8 lub późniejsza) system Windows automatycznie zaloguje użytkownika w produktach korzystających z konta Microsoft, do których użytkownik uzyskuje dostęp z tego urządzenia. Gdy użytkownik jest zalogowany, w niektórych produktach jest wyświetlane jego imię i nazwisko (lub nazwa użytkownika) i zdjęcie profilowe (jeśli zostało dodane) w ramach korzystania przez niego z produktów firmy Microsoft, w tym w kanałach komunikacji użytkownika, interakcjach społecznościowych i publicznych wpisach.

Logowanie w produktach stron trzecich. W przypadku logowania w produktach stron trzecich za pomocą konta Microsoft użytkownik zostanie poproszony o wyrażenie zgody na udostępnienie danych konta wymaganych przez taki produkt. Strona trzecia otrzyma również numer wersji przypisany do konta użytkownika (nowy numer wersji przypisywany jest za każdym razem, gdy użytkownik zmieni swoje dane logowania) oraz informacje o dezaktywacji konta. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na udostępnianie danych profilu, strona trzecia może wyświetlać jego imię i nazwisko (lub nazwę użytkownika) i zdjęcie profilowe (o ile zostało dodane), jeśli użytkownik zaloguje się w danym produkcie strony trzeciej. Jeśli zdecydujesz się na płacenie zewnętrznym handlowcom za pomocą konta Microsoft, firma Microsoft przekaże takiej stronie trzeciej informacje przechowywane na koncie Microsoft użytkownika potrzebne do przetworzenia płatności i zrealizowania zamówienia (np. imię i nazwisko, numer karty kredytowej, adres rozliczeniowy i wysyłkowy oraz dane kontaktowe). Strona trzecia może użyć lub udostępnić otrzymane dane, jeśli użytkownik zaloguje się lub dokona zakupu zgodnie z praktykami i zasadami strony trzeciej. Użytkownik powinien uważnie zapoznać się z zasadami zachowania poufności każdego produktu, w którym się loguje, i każdego sprzedawcy, od którego kupuje, aby poznać sposób, w jaki korzysta on z gromadzonych danych.

Osobiste konta Microsoft otrzymane od stron trzecich. Jeśli użytkownik otrzymał swoje osobiste konto Microsoft od strony trzeciej, np. usługodawcy internetowego, taka strona trzecia może mieć prawa do jego konta, w tym możliwość uzyskiwania dostępu lub usunięcia konta Microsoft użytkownika. Użytkownik powinien uważnie zapoznać się z dodatkowymi warunkami dostarczonymi przez stronę trzecią, aby dowiedzieć się, co może ona zrobić z jego kontem.

Łączenie osobistego konta Microsoft z kontami w serwisach społecznościowych. Użytkownik może połączyć osobiste konto Microsoft z kontem w sieciach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter lub LinkedIn, w celu uzyskania dostępu do informacji z sieci społecznościowych z poziomu produktów firmy Microsoft. Jeśli użytkownik podejmie taką decyzję, będziemy gromadzić dane dotyczące kont w sieciach społecznościowych użytkownika na naszych serwerach, aby wyświetlać zaktualizowane dane z jego konta w sieciach społecznościowych. Użytkownik może odłączyć konto sieci społecznościowych od osobistego konta Microsoft w dowolnej chwili na stronie profile.live.com/services.

Korzystanie z kont służbowych. Jeśli pracodawca, szkoła lub uczelnia użytkownika za pomocą usługi Azure Active Directory (AAD) wydała konto użytkownika i nim zarządza, użytkownik może przy użyciu konta służbowego zalogować się w produktach firmy Microsoft korzystających z usługi AAD (np. w usłudze Office 365 lub Skype dla firm). Jeśli organizacja tego wymaga, w celu dodatkowej weryfikacji użytkownik zostanie poproszony o podanie numeru telefonu lub opcjonalnego adresu e-mail. Jeśli użytkownik loguje się w produktach firmy Microsoft za pomocą konta służbowego, właściciel domeny powiązanej z adresem e-mail użytkownika może kontrolować jego konto i administrować nim, a także korzystać z jego danych (w tym do treści jego wiadomości i plików) i je przetwarzać. Korzystanie z produktów może podlegać zasadom polityki organizacji użytkownika. Firma Microsoft nie odpowiada za praktyki tych organizacji dotyczące zachowania poufności i ochrony informacji, które mogą różnić się od praktyk firmy Microsoft. Jeśli organizacja użytkownika administruje korzystaniem z produktów firmy Microsoft, zapytania dotyczące prywatności należy kierować do administratora.

Inne ważne informacje dotyczące prywatnościInne ważne informacje dotyczące prywatnościmainotherimportantprivacyinformationmodule
Krótki opis

Poniżej znajdują się dodatkowe informacje na temat ochrony prywatności, które mogą być istotne z punktu widzenia użytkownika. Więcej informacji na temat zaangażowania firmy Microsoft w ochronę prywatności użytkownika można znaleźć na stronie privacy.microsoft.com.

Europejski prawa ochrony prywatnościEuropejski prawa ochrony prywatnościmaineuropeanprivacymodule
Krótki opis

Firma Microsoft przestrzega odpowiednich praw ochrony danych mających zastosowania w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które w zależności od okoliczności obejmują następujące prawa:

 • Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest oparte na zgodzie użytkownika, może on w każdej chwili wycofać tę zgodę w odniesieniu do przetwarzania danych w przyszłości;
 • Użytkownik może zażądać od firmy Microsoft, która w świetle definicji prawnej jest „kontrolerem danych”, dostępu do danych osobowych i poprawienia tych danych;
 • Masz prawo do obiektu w celu przetwarzania danych osobowych; i
 • Użytkownik ma prawo do złożenia skargi w urzędzie ochrony danych.

Zgodnie z prawem obowiązującym we Francji użytkownik może wysyłać firmie Microsoft instrukcje dotyczące używania danych osobowych po jego śmierci za pomocą naszego formularz internetowy .

Gdy firma Microsoft przetwarza dane osobowe o użytkowniku, robi to za jego zgodą lub w zakresie potrzebnym do zapewniania produktów używanych przez użytkownika, działania firmy Microsoft, spełniania naszych zobowiązań wynikających z umów i przepisów prawa, ochrony bezpieczeństwa systemów firmy Microsoft i jej klientów oraz działania w imię innych uzasadnionych interesów firmy Microsoft zgodnie z opisem w sekcjach „W jaki sposób firma Microsoft korzysta z danych osobowych” i „Powody udostępniania danych osobowych przez firmę Microsoft” powyżej. Kiedy firma Microsoft przesyła dane osobowe z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dzieje się to zgodnie z różnymi mechanizmami prawnymi, jak opisano w sekcji „Gdzie firma Microsoft przechowuje i przetwarza dane osobowe” poniżej.

Bezpieczeństwo danych osobowychBezpieczeństwo danych osobowychmainsecurityofpersonaldatamodule
Krótki opis

Firma Microsoft dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika. Do ochrony danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem, użytkowaniem lub ujawnianiem są używane różne technologie i procedury zabezpieczające. Na przykład dane osobowe podane przez użytkownika są przechowywane w systemach komputerowych, do których dostęp jest ograniczony i które znajdują się w strzeżonych pomieszczeniach. Gdy dane poufne (takie jak numer karty kredytowej czy hasło) są przesyłane przez Internet, podlegają ochronie dzięki mechanizmowi szyfrowania.

Gdzie firma Microsoft przechowuje i przetwarza dane osoboweGdzie firma Microsoft przechowuje i przetwarza dane osobowemainwherewestoreandprocessdatamodule
Krótki opis

Dane osobowe gromadzone przez firmę Microsoft mogą być przechowywane i przetwarzane w regionie użytkownika, Stanach Zjednoczonych lub dowolnym innym kraju, w którym działa firma Microsoft, jej spółki zależne, oddziały lub usługodawcy. Firma Microsoft posiada duże centra danych w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Brazylii, Irlandii, Holandii, Austrii, Finlandii, Indiach, Singapurze, Malezji, Hongkongu, Japonii i Australii. Zazwyczaj lokalizacja głównego magazynu znajduje się w regionie klienta lub w Stanach Zjednoczonych, często z kopią zapasową w centrum danych w innym regionie. Lokalizacje magazynu są dobrane w taki sposób, aby działały wydajnie i pozwalały tworzyć redundancje celem ochrony danych na wypadek awarii lub innego problem. Podejmujemy działania, aby zapewnić, że gromadzone przez nas dane z tytułu niniejszych zasad są przetwarzane zgodnie z postanowieniami niniejszych zasad i wymogami prawa obowiązującego w miejscu lokalizacji tych danych.

Firma Microsoft przekazuje dane osobiste z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii do innych krajów, z których nie wszystkie oferują odpowiednią ochronę danych w opinii Komisji Europejskiej. Gdy to robimy, podpieramy się różnymi mechanizmami prawnymi, w tym umowami, by zapewnić dane użytkownika są zawsze jednakowo chronione.

Firma Microsoft Corporation i jej filie w Stanach Zjednoczonych uczestniczą również w porozumieniu Privacy Shield pomiędzy UE i Stanami Zjednoczonymi i będą częścią porozumienia Privacy Shield między i Szwajcarią i Stanami Zjednoczonymi, gdy stanie się ono dostępne od kwietnia 2017 r. Firma Microsoft przestrzega zasad programu Privacy Shield dotyczących danych osobowych przesyłanych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii. Jeśli agenci zaangażowani przez stronę trzecią do przetwarzania danych osobowych w imieniu firmy Microsoft robią to w sposób niezgodny z zasadami programu Privacy Shield, firma Microsoft pozostaje za to odpowiedzialna, chyba że udowodni, że nie odpowiada za zdarzenie, które spowodowało wystąpienie danej szkody. Ministerstwo Handlu Stanów Zjednoczonych prowadzi spis wszystkich uczestników programu Privacy Shield dostępny pod adresem privacyshield.gov.

W przypadku pytań lub skarg dotyczących udziału firmy Microsoft w porozumieniu Privacy Shield pomiędzy UE i Stanami Zjednoczonymi oraz pomiędzy Szwajcarią i Stanami Zjednoczonymi zachęcamy do kontaktu przez stronę formularz internetowy. W celu obsługi skarg dotyczących programu Privacy Shield, które nie mogą być rozpatrzone bezpośrednio przez firmę Microsoft, zdecydowaliśmy się na współpracę z panelem powołanym przez europejskie organy ochrony danych (Data Protection Authorities, DPA). Aby uzyskać dane kontaktowe odpowiednich organów ochrony danych, należy skontaktować się z nami. Jak wyjaśniono bardziej szczegółowo w zasadach Privacy Shield Principles, w celu rozstrzygnięcia pozostałych skarg, których nie udało się obsłużyć innymi środkami, została udostępniona opcja wiążącego arbitrażu. Firma Microsoft podlega władzy dochodzeniowej i wykonawczej Amerykańskiej Federalnej Komisji Handlu.

Przechowywanie danych osobowych przez firmę MicrosoftPrzechowywanie danych osobowych przez firmę MicrosoftmainOurretentionofpersonaldatamodule
Krótki opis

Firma Microsoft przechowuje dane osobowe tak długo, jak jest to koniecznie do celów udostępniania produktów i realizacji transakcji żądanych przez użytkownika lub innych niezbędnych celów, takich jak zachowanie zgodności z naszymi prawnymi zobowiązaniami, rozstrzyganie sporów i egzekwowanie naszych umów. Ze względu na to, że te wymagania mogą się różnić w zależności od typu danych w kontekście różnych produktów, rzeczywiste okresy przechowywania danych mogą być bardzo różne. Kryteria określania okresów przechowywania obejmują:

 • Jak długo dane osobowe są potrzebne do zapewnienia produktów i prowadzenia działalności? To obejmuje takie elementy, jak utrzymanie i poprawa wydajności tych produktów, zabezpieczenie systemów firmy Microsoft i utrzymani odpowiednich dokumentów biznesowych i finansowych. Jest to ogólna reguła, która jest podstawą określania większości okresów przechowywania.
 • Czy użytkownicy zapewniają, tworzą lub obsługują dane z założeniem, że firma Microsoft będzie je przechowywać do czasu aż zostaną przez nich usunięte? Mogą to być dokumenty przechowywane przez użytkownika w usłudze OneDrive lub wiadomości e-mail w skrzynce odbiorczej Outlook.com. W takich przypadkach firma Microsoft przechowuje dane do czasu ich aktywnego usunięcia przez użytkownika, np. przez przeniesienie wiadomości ze skrzynki odbiorczej Outlook.com do folderu Elementy usunięte, a następnie opróżnianie folderu (po opróżnieniu folderu Elementy usunięte takie usunięte elementy pozostaną w naszym systemie przez maksymalnie 30 dni zanim zostaną ostatecznie wykasowane).
 • Czy dostępna jest funkcja automatycznego sterowania, np. pulpit nawigacyjny prywatności Microsoft, która daje użytkownikowi dostęp i możliwość usunięcia danych osobowych w dowolnym momencie? Jeśli nie ma takiej funkcji, generalnie stosowany będzie skrócony okres przechowywania danych.
 • Czy dane osobowe mają charakter danych wrażliwych? Jeśli tak, to zwykle stosowany jest skrócony czas przechowywania danych.
 • Czy firma Microsoft przyjęła i ogłosiła określony okres przechowywania danych określonego typu? Na przykład w przypadku zapytań wyszukiwania Bing eliminujemy w przechowywanych zapytaniach elementy pozwalające na identyfikację, całkowicie usuwając adres IP po 6 miesiącach, a pliki cookie oraz inne identyfikatory sesji przeglądania — po 18 miesiącach.
 • Czy użytkownik wyraził zgodę na dłuższe przechowywanie danych? Jeśli tak, dane będą przechowywane według zgody użytkownika.
 • Czy firma Microsoft ma obowiązek przechowywania danych wynikający z przepisów prawa, obowiązujących umów lub innych uwarunkowań tego typu? Przykładami takich sytuacji mogą być przepisy nakładające obowiązek przechowywania danych w ramach danej jurysdykcji, nakazy administracji rządowej dotyczące przechowywania danych w związku z prowadzonym dochodzeniem, lub dane, które muszą być przechowywane w ramach postępowania sądowego.
Gromadzenie danych od dzieciGromadzenie danych od dziecimaincollectionofdatafromchildrenmodule
Krótki opis

Produkt firmy Microsoft, który zbiera informacje o wieku użytkowników, blokuje dostęp użytkownikom poniżej 13 roku życia albo żąda zgody rodzica lub opiekuna, aby dziecko mogło korzystać z tego produktu. W sposób świadomy nie prosimy dzieci poniżej 13 roku życia o podanie większej ilości informacji niż jest to niezbędne do udostępniania produktu.

Po otrzymaniu zgody rodzica konto dziecka jest traktowane tak samo jak każde inne konto. Dziecko może mieć dostęp do usług komunikacyjnych typu e-mail, wiadomości błyskawiczne oraz fora internetowe i swobodnie komunikować się z użytkownikami ze wszystkich grup wiekowych.

Rodzice mogą zmienić lub cofnąć wcześniej wydaną zgodę, a także wyświetlać i edytować dane osobowe dziecka lub zażądać ich usunięcia. Rodzice mogą na przykład otworzyć swoje osobiste Konto Microsoft i kliknąć pozycję „Uprawnienia”. W przypadku użytkowników gry Minecraft i innych gier firmy Mojang rodzice mogą skontaktować się z nami na stronie account.mojang.com/terms#contact.

Wersja wstępnaWersja wstępnamainpreviewreleasesmodule
Krótki opis

Firma Microsoft oferuje wersję wstępną, insider, beta lub inne produkty i funkcje przed wprowadzeniem produktu na rynek („wersje wstępne”), aby umożliwić użytkownikowi ocenę produktu, jednocześnie zapewniając firmie Microsoft informacje zwrotne, w tym dane dotyczące efektywności i użytkowania. W związku z tym wersje wstępne mogą automatycznie pobierać dodatkowe dane, zapewniać mniejszą liczbę kontrolek, a ponadto mogą stosować odmienne środki ochrony prywatności i informacji niż zazwyczaj obecne w naszych produktach. Jeśli użytkownik korzysta z wersji wstępnej, firma Microsoft może się z nim skontaktować odnośnie do jego opinii na temat produktu lub zainteresowania dalszym korzystaniem z produktu po wydaniu pełnej wersji.

Zmiany w niniejszych zasadach zachowania poufności informacjiZmiany w niniejszych zasadach zachowania poufności informacjimainchangestothisprivacystatementmodule
Krótki opis

Firma Microsoft w razie konieczności aktualizuje niniejsze zasady zachowania poufności informacji w celu uwzględnienia opinii klientów i zmian w oferowanych produktach. Wraz z opublikowaniem zmian w niniejszych zasadach zostanie poprawiona data ostatniej aktualizacji znajdująca się u góry tego dokumentu, a na stronie Historia zmian zostaną przedstawione wprowadzone zmiany. W razie dokonania istotnych zmian w niniejszych zasadach lub w sposobie korzystania z danych osobowych przez firmę Microsoft użytkownik zostanie o tym powiadomiony za pomocą łatwego do zauważenia ogłoszenia o zmianach (przed ich wprowadzeniem) lub bezpośrednio. Zachęcamy do regularnego przeglądania niniejszych zasad, aby zapoznać się z aktualnymi informacjami o tym, w jaki sposób firma Microsoft chroni dane użytkowników.

Sposób kontaktuSposób kontaktumainhowtocontactusmodule
Krótki opis

W przypadku pytań do działu technicznego lub wsparcia należy odwiedzić witrynę support.microsoft.com w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat pomocy technicznej oferowanej przez firmę Microsoft. W przypadku pytań związanych z hasłem do konta Microsoft należy odwiedzić stronę Pomoc techniczna dotycząca konta Microsoft.

Jeśli użytkownik ma pytanie dotyczące prywatności lub pytanie do głównego specjalisty ds. zachowania poufności / specjalisty ds. ochrony danych w firmie Microsoft, powinien skontaktować się z nami. Pomoże w tym formularz sieci Web. Na zgłoszone pytania i wątpliwości odpowiemy w ciągu 30 dni.

O ile nie poinformowano, że jest inaczej, firma Microsoft Corporation jest administratorem danych osobowych gromadzonych przez nas za pośrednictwem produktów podlegających niniejszym zasadom zachowania poufności informacji. Nasz adres: Microsoft Privacy, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052 USA. Telefon: (+1) 425-882-8080.

Microsoft Ireland Operations Limited to przedstawiciel firmy ds. ochrony danych osobowych na Europejski Obszar Gospodarczy i Szwajcarię. Z urzędnikiem ds. ochrony danych osobowych firmy Microsoft Ireland Operations Limited można skontaktować się pod następującym adresem: Microsoft Ireland Operations, Ltd., Attn: Data Protection, Carmenhall Road, Sandyford, Dublin 18, Irlandia.

Administratorzy danych usługi Skype: Skype Communications S.à.r.l. 23-29 Rives de Clausen L-2165 Luxembourg, Luksemburg. W przypadku kwestii związanych z oprogramowaniem lub produktami Skype wnioski o pomoc techniczną przyjmuje dział obsługi klienta Skype.

Przedstawicielstwo firmy Microsoft w danym kraju lub regionie można znaleźć pod adresem www.microsoft.com/worldwide/.

BingBingmainbingmodule
Krótki opis
Pełny tekst

Usługi Bing obejmują usługi wyszukiwania i mapowania, a także aplikacje, na przykład pasek narzędzi Bing i pulpit Bing. Usługi Bing są także zawarte w innych usługach firmy Microsoft, takich jak aplikacje MSN i Cortana oraz określone funkcje systemu Windows (które określamy jako rozwiązania korzystające z usług Bing).

Podczas przeprowadzania wyszukiwania przez użytkownika lub korzystania z rozwiązań używających usługi Bing, które obejmują przeprowadzanie wyszukiwania lub wprowadzanie polecenia w imieniu użytkownika, firma Microsoft gromadzi wyszukiwane lub zlecone wyrażenia podane przez użytkownika wraz z jego adresem IP, lokalizacją, unikatowymi identyfikatorami, jakie zawierają pliki pliki cookie, datą i godziną wyszukiwania oraz konfiguracją przeglądarki użytkownika. Jeśli użytkownik korzysta z usług głosowych Bing, dodatkowo do firmy Microsoft wysyłany jest nagrany przez niego materiał dźwiękowy i dane dotyczące wydajności funkcji mowy. Jeśli za pomocą rozwiązań korzystających z usługi Bing, takich jak Zapytaj Cortanę lub Wyszukiwanie w usłudze Bing, użytkownik szuka określonego wyrazu lub frazy w Internecie lub dokumencie, wysyłamy dany wyraz lub frazę do usługi Bing wraz z otaczającym ją kontekstem w celu zapewnienia odpowiednich wyników wyszukiwania.

Sugestie wyszukiwania. W przypadku funkcji automatycznego sugerowania do firmy Microsoft przesyłane są znaki wpisywane przez użytkownika do usług obsługiwanych przez usługę Bing w celu przeprowadzenia wyszukiwania. Umożliwią nam one wyświetlanie sugestii w czasie rzeczywistym. Aby wyłączyć lub włączyć tę funkcję przy użyciu funkcji wyszukiwania Bing, należy otworzyć Ustawienia usługi Bing. Sugestii wyszukiwania nie można wyłączyć w Cortanie. W systemie Windows zawsze można ukryć Cortanę i pole wyszukiwania, aby nie korzystać z tych funkcji.

Program poprawy jakości usług Bing dla pulpitu Bing i paska narzędzi Bing. Jeśli użytkownik korzysta z pulpitu Bing lub paska narzędzi Bing i zdecyduje się na udział w programie poprawy jakości usług Bing, będziemy również gromadzić dodatkowe dane na temat sposobu korzystania przez niego z konkretnych aplikacji Bing, w tym adresy odwiedzanych witryn w celu udoskonalania rankingu i istotności wyników wyszukiwania. Aby chronić prywatność użytkownika, firma Microsoft nie używa danych zebranych w ramach programu poprawy jakości usług Bing do identyfikacji, kontaktu ani wyświetlania użytkownikowi reklam. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć Program poprawy jakości usług Bing w ustawieniach pulpitu Bing i paska narzędzi Bing. Po upływie 18 miesięcy firma Microsoft usuwa dane gromadzone w ramach Programu poprawy jakości usług Bing.

Przechowywanie i deidentyfikacja. W przechowywanych zapytaniach wyszukiwania eliminujemy elementy pozwalające na identyfikację, całkowicie usuwając adres IP po 6 miesiącach, a identyfikatory plików cookie oraz inne identyfikatory sesji przeglądania — po 18 miesiącach.

Personalizacja za pośrednictwem konta Microsoft. Niektóre usługi Bing zapewniają użytkownikowi więcej możliwości korzystania z usług (np. synchronizację historii wyszukiwania na różnych urządzeniach), jeśli użytkownik do logowania wykorzysta osobiste Konto Microsoft. Użytkownik może korzystać z tych funkcji personalizacji, aby dostosować swoje zainteresowania, ulubione i ustawienia oraz powiązać swoje konto z usługami stron trzecich. Aby zarządzać ustawieniami personalizacji lub pulpitem nawigacyjnym prywatności firmy Microsoft, należy przejść na stronę Ustawienia usługi Bing.

Zarządzanie historią wyszukiwania. Historia wyszukiwania w usłudze Bing zapewnia łatwy powrót do poprzednich wyszukiwań oraz klikniętych wyników podczas korzystania przez użytkownika z wyszukiwania Bing w przeglądarce. Historię wyszukiwania na pulpicie nawigacyjnym prywatności firmy Microsoft można wyczyścić w obszarze account.microsoft.com/privacy. Wyczyszczenie historii wymazuje ją z usługi Historia wyszukiwania i zapobiega jej wyświetlaniu w witrynie, ale nie usuwa jej z naszych dzienników wyszukiwań, które są przechowywane i poddawane deidentyfikacji, tak jak opisano powyżej.

Usługi innych firm korzystające z usługi Bing. Użytkownik może uzyskiwać dostęp do rozwiązań korzystających z usługi Bing podczas korzystania z usług firm innych niż Microsoft, takich jak Yahoo!. Aby można było świadczyć te usługi, usługa Bing otrzymuje od tych i innych partnerów dane, które mogą zawierać datę, godzinę, adres IP, unikatowy identyfikator i inne dane związane z wyszukiwaniem. Dane te zostaną wysłane do firmy Microsoft w celu świadczenia usługi wyszukiwania. Firma Microsoft korzysta z tych danych w sposób określony w niniejszych zasadach lub w sposób bardziej ograniczony przez zobowiązania wynikające z umów z naszymi partnerami. W przypadku pytań dotyczących sposobu gromadzenia danych oraz ich wykorzystania przez usługi firm innych niż Microsoft użytkownik powinien odnieść się do zasad zachowania poufności informacji tych usług.

Zapytanie wyszukiwania w odsyłającym adresie URL. Po kliknięciu wyniku wyszukiwania lub reklamy znajdującej się na stronie wyników wyszukiwania Bing i przejściu do witryny docelowej witryna ta otrzyma standardowe dane wysyłane przez przeglądarkę do każdej odwiedzanej witryny, takie jak adres IP użytkownika, typ i język przeglądarki, a także adres URL poprzedniej witryny (w tym przypadku strony wyników wyszukiwania Bing). Ponieważ adres URL strony wyników wyszukiwania Bing zawiera wprowadzony tekst zapytania (który może zawierać nazwiska, adresy lub inne informacje umożliwiające identyfikację), strona docelowa będzie mogła określić wyszukiwane wyrażenie wpisane przez użytkownika.

Jeśli przeglądarka użytkownika ma włączoną opcję umożliwiającą stronom wstępne ładowanie w tle w celu szybszego działania, to gdy przeglądarka ładuje stronę w tle, działanie to ma taki sam skutek, jak gdyby użytkownik odwiedził tę stronę, łącznie z wysłaniem adresu URL strony wyników wyszukiwania w usłudze Bing (która może zawierać zapytanie użytkownika) i pobraniem plików pliki cookie, które umieszcza ta strona.

Udostępnianie danych wyszukiwania do celów badawczo-rozwojowych. Firma Microsoft udostępnia niektóre poddane deidentyfikacji dane zapytań wyszukiwania. w tym głosowego, wybranym stronom trzecim do celów badawczo-rozwojowych. Przed przekazaniem danych wszelkie unikatowe identyfikatory, takie jak adresy IP oraz identyfikatory cookie, są z nich usuwane. Firma Microsoft przetwarza dane, usuwając określone informacje identyfikacyjne, które użytkownicy mogli sami zawrzeć w wyszukiwanych wyrażeniach (np. numery PESEL lub numery kart kredytowych). Ponadto, Microsoft wymaga, aby strony trzecie, które otrzymują te dane chroniły je i nie wykorzystywały ich do innych celów.

CortanaCortanamaincortanamodule
Krótki opis
Pełny tekst

Cortana to osobista asystentka użytkownika. W zależności od możliwości urządzenia i używanej wersji Cortany. (np. Windows, Xbox, iOS, itp.) Cortana może oferować rozmaite funkcje, z których niektóre są spersonalizowane. Cortana działa najlepiej, gdy użytkownik jest zalogowany i udostępnia jej dane ze swojego urządzenia, osobistego konta Microsoft, konta służbowego lub szkolnego, innych usług firmy Microsoft oraz usług stron trzecich, z którymi się łączy. Jeśli użytkownik nie zaloguje się do Cortany w systemie Windows, nadal może z nią rozmawiać i korzystać z pomocy do szukania danych w internecie i dokumentach zapisanych w usługach Microsoft, takich jak OneDrive i inne urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Windows Search. Jednak w trybie bez logowania dostępne możliwości są ograniczone i nie zapewniają personalizacji środowiska użytkownika. Na urządzeniach z systemami iOS i Android Cortana działa tylko po zalogowaniu.

Bez logowania. Jeśli użytkownik nie jest zalogowany na urządzeniu z systemem Windows, Cortana gromadzi dane dotyczące sposobu rozmawiania z nią oraz używania jej do wyszukiwania za pomocą głosu, pisania odręcznego i wpisywania tekstu. Dane te obejmują:

 • Usługi mowy. Aby umożliwić Cortanie lepsze zrozumienie mowy i poleceń głosowych użytkownika, do firmy Microsoft wysyłane są dane dotyczące mowy pozwalające utworzyć modele mowy i ulepszyć jej rozpoznawanie oraz zrozumienie intencji użytkownika. W przypadku użytkowników zalogowanych modele mowy są bardziej spersonalizowane.
 • Historia zapytań i wyszukiwania. Zapytania wyszukiwania w usłudze Bing i sugestie wyszukiwania — nawet jeśli wyszukiwanie przeprowadza Cortana — są traktowane jak wszystkie inne zapytania wyszukiwania w usłudze Bing i używane w sposób opisany w sekcji Bing.
 • Dane dotyczące urządzenia. Cortana ma dostęp do danych dotyczących urządzenia użytkownika oraz sposobu korzystania przez niego z tego urządzenia. Może na przykład sprawdzić, czy komunikacja Bluetooth jest włączona, czy ekran blokady jest włączony, jakie są ustawienia alarmu oraz jakie aplikacje użytkownik zainstalował i z jakich korzysta.

Z logowaniem. Po zalogowaniu Cortana będzie mogła wykonywać dodatkowe zadania, aby zapewnić użytkownikowi spersonalizowaną obsługę i adekwatne sugestie; użytkownik zezwala Cortanie na gromadzenie i używanie dodatkowych typów danych, z których niektóre zależą od używanej wersji Cortany (np. Windows, Android, iOS, itp.) i używanej aplikacji, z którą Cortana jest zintegrowana (np. Skype):

 • Konto Microsoft. Cortana ma dostęp do danych demograficznych (takich jak wiek, kod pocztowy i płeć użytkownika), które użytkownik podał, kiedy tworzył osobiste Konto Microsoft.
 • Używanie innych produktów firmy Microsoft. Cortana korzysta z danych zgromadzonych za pośrednictwem innych usług firmy Microsoft, aby oferować spersonalizowane sugestie. Na przykład Cortana korzysta z danych gromadzonych przez aplikację Sport, aby automatycznie wyświetlać informacje na temat drużyn obserwowanych przez użytkownika. Uczy się także ulubionych miejsc użytkownika z aplikacji Mapy Microsoft, jego ulubionych utworów i wykonawców na podstawie odtwarzanej muzyki w aplikacji Muzyka Groove, a także materiałów oglądanych i kupowanych przez Sklep Windows, co pozwala lepiej dostosować proponowane sugestie. Zainteresowania użytkownika z notesu Cortany mogą zostać wykorzystane przez inne usługi firmy Microsoft, takie jak Bing lub MSN, w celu personalizacji jego zainteresowań, preferencji i ulubionych także w tych usługach.

Lokalizacja. Użytkownik może zdecydować, czy Cortana ma mieć dostęp do informacji o jego lokalizacji, aby zapewnić mu najbardziej adekwatne powiadomienia i wyniki oraz sugestie umożliwiające zaoszczędzenie czasu, takie jak informacje o ruchu drogowym i powiadomienia zależne od lokalizacji. Jeśli użytkownik wyraz na to zgodę, Cortana regularnie gromadzi i wykorzystuje dane o bieżącej lokalizacji, historii lokalizacji i innych sygnałach lokalizacyjnych (takich jak lokalizacje otagowane na zdjęciach przesyłanych na konto w usłudze OneDrive). Informacje o lokalizacji zbierane przez Cortanę mogą też być używane w formie pozbawionej elementów umożliwiających lokalizację, by poprawić jakość działania usług lokalizacji systemu Windows. Więcej informacji można znaleźć w podsekcji Usługi lokalizacyjne.

Kontakty, wiadomości e-mail, kalendarz i komunikacja. Użytkownik może zezwolić Cortanie na dostęp do jego urządzenia i wiadomości e-mail w chmurze oraz innych kanałów komunikacji, a także do kalendarza oraz kontaktów, aby korzystać z dodatkowych funkcji i spersonalizowanego środowiska działania. Jeśli Cortana dostanie taką zgodę, będzie korzystać z dodatkowych danych, takich jak:

 • Wiadomości SMS i e-mail. Cortana uzyskuje dostęp do wiadomości użytkownika do różnorodnych celów, takich jak: umożliwienie użytkownikowi dodawania zdarzeń do kalendarza, powiadamianie go o ważnych wiadomościach, dostarczanie najnowszych informacji o zdarzeniach lub innych danych ważnych dla użytkownika, takich jak śledzenie paczek lub lotów. Cortana korzysta z wiadomości użytkownika, aby pomóc mu w planowaniu wydarzeń i oferuje pomocne sugestie oraz rekomendacje.
 • Historia komunikacji. Cortana dowiaduje się, kto jest ważny dla użytkownika na podstawie połączeń telefonicznych, wiadomości SMS i historii wiadomości e-mail. Te dane umożliwiają monitorowanie działań związanych z osobami najważniejszymi dla użytkownika i jego preferowanych metod komunikacji, oznaczanie ważnych wiadomości (np. połączeń nieodebranych) oraz usprawnianie działania funkcji Cortany, takich jak rozpoznawanie mowy.
 • Terminy w kalendarzu. Cortana korzysta z kalendarzy użytkownika, aby wyświetlać powiadomienia i informacje dotyczące jego terminów.

Historia przeglądania. Jeśli użytkownik za umożliwi Cortanie korzystanie z jego historii przeglądania, firma Microsoft będzie gromadzić zapytania wyszukiwania użytkownika, a także pełną historię przeglądania skojarzoną z danym identyfikatorem użytkownika w programie Microsoft Edge. Cortana będzie korzystać z tych danych, aby uzyskać więcej informacji o użytkowniku i dostarczać mu terminowe i inteligentne odpowiedzi oraz dynamiczne, spersonalizowane sugestie lub realizować dla niego zadania w sieci Web. Cortana nie gromadzi informacji na temat witryn odwiedzanych przez użytkownika na kartach w trybie przeglądania InPrivate.

Inne połączone usługi i umiejętności zarządzania. Użytkownik może również dać Cortanie dostęp do danych gromadzonych przez inne usługi firmy Microsoft i innych firm lub udostępnić Cortanie dane o tych usługach, umożliwiając Cortanie włączanie tych usług lub łączenie się z nimi. Po włączeniu usług połączonych lub umiejętności firmy zewnętrznej Cortana udostępnia żądanie użytkownika tym usługom lub firmom zewnętrznym, by umożliwić jego wykonanie; Cortana może również udostępniać dodatkowe informacje, co do których użytkownik wyraził zgodę (np. lokalizacja użytkownika). Poniżej przedstawiono przykłady połączonych usług i umiejętności. Nowe połączone usługi i umiejętności są dodawane regularnie.

 • Połączone usługi firmy Microsoft. Jeśli użytkownik zdecyduje się połączyć Cortanę i swoje konto Xbox Live, Cortana będzie miała dostęp do jego danych z usługi Xbox Live, dzięki czemu będzie mogła poznać nawyki danego gracza, zapewnić mu odpowiednie materiały oraz sugestie, powiadamiać, jeśli jego znajomi będą dostępni do gry, a także pomóc w planowaniu sesji grania. Jeśli użytkownik połączy Cortanę i swoje służbowe konto , Cortana będzie miała dostęp do danych przechowywanych w usłudze Office 365, dzięki czemu pomoże użytkownikowi być na bieżąco oraz dostarczy niezbędne informacje na temat jego spotkań i relacji. Logowanie się przez użytkownika do serwisu LinkedIn za pomocą Cortany umożliwia firmie Microsoft uzyskanie dostępu do określonych danych tego serwisu, dzięki czemu Cortana może zaoferować użytkownikowi bardziej spersonalizowane informacje i rekomendacje. Należy pamiętać, że Cortana daje aplikacji LinkedIn dostęp do danych, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, nazwę stanowiska i nazwę firmy osób, z którymi spotyka się użytkownik, dzięki czemu Cortana może pobrać odpowiednie informacje o tych kontaktach.
 • Inne usługi połączone i umiejętności. Cortana umożliwia użytkownikowi łączenie się z usługami stron trzecich, co poszerza jej możliwości, a użytkownikowi zapewnia dodatkową personalizację w oparciu o informacje otrzymane z usług stron trzecich. Nie wszystkie umiejętności wymagają uwierzytelniania użytkownika. Za zgodą użytkownika Cortana może również przesyłać informacje o użytkowniku wraz z żądaniem do innych firm. Na przykład kiedy użytkownik prosi Cortanę o zorganizowanie transportu, Cortana może wysłać to żądanie wraz lokalizacją użytkownika do usługi Uber. Połączeniami Cortany z połączonymi usługami i umiejętnościami można zarządzać w notesie Cortany.

Jeśli użytkownik zezwoli Cortanie na dostęp do jego informacji z urządzenia lub usługi, to mogą one posłużyć do spersonalizowania środowiska Cortany i dowolnego urządzenia lub usługi, na których włączono Cortanę. Należy pamiętać, że można zawsze wylogować się z Cortany. Po wylogowaniu w systemie Windows, Cortana nadal będzie dostępna, ale środowisko nie będzie spersonalizowane. W ustawieniach, uprawnieniach i notesie Cortany użytkownik może zarządzać danymi używanymi przez Cortanę oraz informacjami, jakimi na jego temat dysponuje. Więcej informacji na temat poszczególnych funkcji i sposobu zarządzania nimi można znaleźć na stronie go.microsoft.com/fwlink/?linkid=522360.

Muzyka Groove/Filmy i TVMuzyka Groove/Filmy i TVmaingroovemusicmoviestvmodule
Krótki opis
Pełny tekst

Aplikacja Muzyka Groove umożliwia łatwe odtwarzanie kolekcji muzyki, tworzenie list odtwarzania, kupowanie utworów muzycznych oraz strumieniowe odtwarzanie niestandardowych stacji radiowych. Aplikacja Filmy i TV Microsoft umożliwia odtwarzanie swojej kolekcji filmów wideo, wypożyczanie czy kupowanie filmów i odcinków serialowych. Niniejsze usługi były wcześniej oferowane pod nazwą Xbox Music i Video.

Aby pomóc odkryć treści, które mogą zainteresować użytkownika, firma Microsoft gromadzi dane dotyczące tego, co odtwarza dany użytkownik, jak długo i jakie oceny przyznaje. Jeśli użytkownik zaloguje się do Cortany na swoim urządzeniu, firma Microsoft gromadzi i korzysta z danych o muzyce odtwarzanej w usłudze Muzyka Groove, aby zapewnić użytkownikowi spersonalizowaną obsługę i adekwatne sugestie.

W celu zapewnienia lepszych wrażeń podczas odtwarzania zawartości usługi Muzyka Groove oraz Filmy i TV wyświetlają pokrewne informacje na temat odtwarzanych przez użytkownika treści w jego bibliotece muzyki i filmów wideo, takie jak tytuł albumu, okładka, tytuł utworu lub teledysku, jak również inne informacje (o ile są one dostępne). W celu pobrania tych danych usługi Muzyka Groove oraz Filmy i TV wysyłają do firmy Microsoft żądanie zawierające standardowe dane na temat komputera, takie jak adres IP urządzenia, wersja oprogramowania, ustawienia regionalne i ustawienia języka użytkownika oraz identyfikator treści.

Jeśli użytkownik korzysta z usług Muzyka Groove lub Filmy i TV, aby uzyskać dostęp do zawartości chronionej przez technologię zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) firmy Microsoft, oprogramowanie może automatycznie zażądać od serwera praw do użycia mediów oraz pobierać i instalować aktualizacje technologii DRM umożliwiające użytkownikowi odtwarzanie zawartości. Więcej informacji na temat technologii DRM można znaleźć w sekcji Silverlight niniejszych zasad.

Microsoft Cognitive ServicesMicrosoft Cognitive Servicesmainmicrosoftcognitiveservicesmodule
Krótki opis
Pełny tekst

Usługi Microsoft Cognitive Services pomagają deweloperom w tworzeniu aplikacji, które skuteczniej analizują dane, np. rozpoznając twarze i obiekty na obrazach, poznając mowę lub interpretując polecenia. Gromadzimy i wykorzystujemy dane użytkownika w celu świadczenia usług, co obejmuje udoskonalanie i personalizowanie środowiska użytkownika.

W ramach usług Cognitive Services są gromadzone i używane różne typy danych, takie jak obrazy, pliki dźwiękowe, pliki wideo lub tekst. Wszystkie te dane są przechowywane przez firmę Microsoft. Firma Microsoft wdrożyła środki biznesowe i rozwiązania techniczne mające pomóc w eliminowaniu z określonych danych przechowywanych w ramach usług Cognitive Services elementów pozwalających na identyfikację. Wyeliminowanie takich elementów nie gwarantuje całkowitej anonimowości danych. Osoba na zdjęciu może na przykład zostać rozpoznana przez kogoś, kto ją zna.

Firma Microsoft i aplikacje korzystające z usług Cognitive Services mogą także gromadzić dane użytkownika i ich używać. Na przykład usługa Bing korzysta z zapytań wyszukiwania zebranych przez interfejsy API wyszukiwania Bing w ramach usług Cognitive Services, zgodnie z opisem w sekcji poświęconej usłudze Bing. Usługa Microsoft Translator korzysta z danych wysłanych za pośrednictwem interfejsu API usługi Translator w ramach usług Cognitive Services, zgodnie z opisem w sekcji poświęconej usłudze Translator.

Usługi Microsoft HealthUsługi Microsoft Healthmainmicrosofthealthservicesmodule
Krótki opis

Usługi Microsoft Health mogą pomóc w analizowaniu danych dotyczących zdrowia użytkownika i zarządzaniu nimi. Są to m.in. HealthVault, HealthVault Insights, urządzenia z serii Microsoft Band, inne aplikacje Microsoft Health oraz powiązane produkty. Urządzenie Band umożliwia monitorowanie danych, takich jak tętno i liczba kroków. Band może korzystać również aplikacji Cortana do robienia notatek i otrzymywania powiadomień z telefonu. Aplikacje Microsoft Health wysyłają dane na serwery firmy Microsoft i umożliwiają użytkownikowi zarządzanie danymi i ich kontrolę. Aplikacje mogą wysyłać powiadomienia do urządzeń Band i innych urządzeń. Usługi HealthVault umożliwiają zbieranie, edytowanie, dodawanie i przechowywanie danych o kondycji online, a także udostępniać dane o zdrowiu rodzinie, opiekunom i lekarzom.

Usługi Microsoft Health gromadzą i wykorzystują dane użytkownika w celu świadczenia usług, co obejmuje udoskonalanie i personalizowanie środowiska użytkownika. Informacje o zdrowiu dostarczane przez użytkownika firmie Microsoft za pośrednictwem usług Microsoft Health nie są powiązane z danymi z innych usług firmy Microsoft ani wykorzystywane do innych celów bez wyraźnej zgody użytkownika. Na przykład firma Microsoft nie korzysta z danych o stanie zdrowia użytkownika w celu przesyłania mu materiałów marketingowych lub reklamowych bez jego zgody.

Usługi Microsoft HealthUsługi Microsoft Healthmainmicrosoftservicelongmodule
Krótki opis

Usługi Microsoft Health mogą pomóc w analizowaniu danych dotyczących zdrowia użytkownika i zarządzaniu nimi. Rodzaj gromadzonych przez nas danych zależy od usług i funkcji wykorzystywanych przez użytkownika i obejmują między innymi:

 • Dane z profilu. Podczas tworzenia profilu użytkownik musi podać dane, takie jak wzrost, waga oraz wiek. Dane te służą do obliczania wyników aktywności użytkownika. Osobiste konto Microsoft użytkownika dostarcza pozostałych danych dotyczących profilu.
 • Dane dotyczące aktywności i kondycji. Usługi Microsoft Health pomagają monitorować aktywność i kondycję użytkownika, gromadząc dane dotyczące tętna, wykonanych kroków, spalonych kalorii i snu. Przykłady typów aktywności, które można wybrać do monitorowania, to biegi, trening siłowy i sen.
 • Dane dotyczące użycia. Aby zapewnić użytkownikowi najwyższą jakość usług, gromadzimy i automatycznie przesyłamy statystyki dotyczące wydajności i wykorzystania przez użytkownika usług Microsoft Health.
 • Lokalizacja. Urządzenie Microsoft Band ma wbudowany system GPS, który pozwala rejestrować trasę biegu lub jazdy na rowerze bez konieczności noszenia ze sobą telefonu. Jeśli użytkownik włączy system GPS podczas ćwiczeń, może w aplikacji Microsoft Health wyświetlić mapę i zobaczyć miejsca, gdzie trenował. Niektóre tryby działania urządzenia Band, takie jak tryb gry w golfa lub eksplorowania, powodują automatyczne włączenie systemu GPS. System zostaje wyłączony po wyłączeniu danego trybu. 

Więcej informacji na temat czujników urządzenia Band oraz danych przez nie gromadzonych można uzyskać tutaj.

Dostęp i kontrola. Użytkownik może wyświetlać swoje dane w usługach Microsoft Health oraz zarządzać nimi. Użytkownik może na przykład wyświetlać i aktualizować dane profilu, zarządzać aplikacjami połączonymi oraz przeglądać historię aktywności. W usługach Microsoft Health można również usunąć określone szczegóły czynności. Usunięcie określonej czynności spowoduje usunięcie zdarzenia z usług Microsoft Health, ale inne dane i podstawowe dane z czujnika przechwycone przez urządzenia pozostaną w usługach Microsoft Health. Konto w usługach Microsoft Health można anulować w dowolnym momencie, kontaktując się z działem obsługi klienta tutaj.

Cortana. Usługi Microsoft Health obsługują Cortanę. Jeśli używasz Cortany, trafiają od niej dane przetwarzane w usługach Microsoft Health, w tym dane dotyczące kondycji zdrowotnej i dane przetwarzane z usług innych firm. Funkcje Cortany pozwalają wysyłać zapytania i ustawiać przypomnienia za pomocą głosu, jeśli na urządzeniu jest włączona Cortana. Aby sprawdzić, jak Cortana zarządza danymi użytkownika, zobacz sekcję dotyczącą Cortany w niniejszych zasadach zachowania poufności informacji.

HealthVaultHealthVaultmainhealthvaultmodule
Krótki opis

HealthVault to osobista platforma zdrowia umożliwiająca gromadzenie, edytowanie, przechowywanie i udostępnianie online danych o stanie zdrowia. HealthVault umożliwia ona kontrolę własnych rekordów o stanie zdrowia. Użytkownik może również udostępniać takie dane rodzinie, opiekunom, pracownikom medycznym, w aplikacjach mobilnych, urządzeniach związanych ze zdrowiem czy narzędziach online. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących platformy HealthVault, zobacz tutaj.

Logowanie się na koncie HealthVault. Na koncie HealthVault można zalogować się za pomocą Konto Microsoft lub usług uwierzytelniania świadczonych przez stronę trzecią. W przypadku zamknięcia konta Microsoft lub utraty poświadczeń konta użytkownik może utracić dostęp do swoich danych. Aby zapewnić ciągły dostęp, w ramach konta HealthVault można korzystać z więcej niż jednego poświadczenia. Przed użyciem do obsługi konta HealthVault usługi uwierzytelniania świadczonej przez stronę trzecią zalecamy zapoznanie się z zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa i prywatności obowiązującymi u danego wydawcy.

Konto HealthVault i rekordy dotyczące zdrowia. Aby utworzyć nowe konto HealthVault, użytkownik musi podać dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, kod pocztowy i kraj/region. Zależnie od wykorzystywanych funkcji użytkownik może być poproszony o podanie dodatkowych informacji. Konto HealthVault umożliwia zarządzanie jednym lub wieloma rekordami o stanie zdrowia, takimi jak te, które tworzy się dla siebie i członków swojej rodziny. Użytkownik może dodawać lub usuwać dane do rekordu o stanie zdrowia, którym można zarządzać w każdej chwili.

W Stanach Zjednoczonych, HealthVault przypisuje każdemu rekordowi o stanie zdrowia niepowtarzalny adres e-mail HealthVault. Po otrzymaniu wiadomości na taki adres e-mail, wiadomość i załączniki są automatycznie dodawane do rekordu HealthVault, a opiekun takiego rekordu otrzymuje o tym natychmiast powiadomienie. Usługa poczty elektronicznej na platformie HealthVault korzysta z protokołu „Direct” zaprojektowanego specjalnie do komunikacji z dostawcami usług opieki zdrowotnej. Z tego powodu wiadomości e-mail na platformie HealthVault można wymieniać jedynie z dostawcami, którzy używają systemu korzystającego z protokołu Direct. Opiekunowie mogą dodawać lub wyłączać adresy e-mail rekordów.

Udostępnianie danych o zdrowiu. Kluczową zaletą platformy HealthVault jest możliwość udostępniania danych o zdrowiu osobom i usługom, które pomagają użytkownikowi zrealizować cele związane ze zdrowiem. Domyślnie opiekunem jest użytkownik tworzący dane. Opiekunowie mają najwyższy poziom dostępu do rekordu o stanie zdrowia. Jako opiekun użytkownik może udostępniać dane w rekordzie o stanie zdrowia innej osobie, wysyłając elektroniczne zaproszenie przez platformę HealthVault. Może również określać, jaki typ dostępu będzie ona miała (w tym dostęp opiekuna), jak długo będzie trwał dostęp i czy dana osoba może modyfikować dane w rekordzie. Kiedy dana osoba uzyska dostęp przyznany przez użytkownika, może przyznawać innym taki sam poziom dostępu (np. ktoś z dostępem tylko do wyświetlania może przyznać innemu użytkownikowi dostęp do wyświetlania). Ponieważ nieodpowiednie udzielenie dostępu mogłoby umożliwić innej osobie naruszenie prywatności użytkownika, a nawet uniemożliwienie mu dostępu do jego własnych rekordów, użytkownik powinien być ostrożny podczas udzielania takiego dostępu.

Użytkownik może zdecydować się udostępnić określone dane (lub wszystkie dane) z kartoteki zdrowotnej innym usługom, w tym autoryzowanym usługom innym firm. Żadna usługa nie ma dostępu do danych użytkownika przez HealthVault, o ile upoważniony użytkownik nie udzieli jej takiego dostępu za pośrednictwem platformy HealthVault. HealthVault umożliwia kontrolę dostępu przez zaakceptowanie lub odrzucenie zapytań. Dla każdego udzielonego dostępu, użytkownik wybiera, które informacje zdrowotne w określonym rekordzie o stanie zdrowia powinny być udostępnione i jakie czynności może wykonywać każda usługa odnośnie do informacji zdrowotnych.

Usługa upoważniona do uzyskiwania dostępu do rekordu otrzyma pełną nazwę powiązaną z kontem HealthVault, nick upoważnionego rekordu i relację użytkownika z danym rekordem. Usługa będzie nadal miała dostęp za pośrednictwem platformy HealthVault, aż do wycofania uprawnień przez użytkownika. Firma Microsoft może wycofać dostęp usługi do HealthVault, jeśli nie spełnia jej zasad prywatności. Jednak poza ograniczeniem dostępu użytkownika do danych HealthVault nie kontrolujemy ani monitorujemy usług stron trzecich, a ich praktyki dotyczące prywatności mogą się różnić.

Raporty dla dostawców usług opieki zdrowotnej ze Stanów Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych umożliwiamy uczestniczącym dostawcom usług opieki zdrowotnej uzyskiwanie raportów na temat wykorzystania informacji wysyłanych przez nich do rekordu w usługach Microsoft Health. Niniejsza funkcja wpisuje się w wytyczne dotyczące „znaczącego użycia” w rozumieniu ustawy HITECH, która ma na celu zachęcenie dostawców usług opieki zdrowotnej do wysyłania pacjentom elektronicznej kopii ich danych medycznych. Uczestniczący dostawcy mogą uzyskiwać raporty, które zawierają liczbę, której używa dostawca do określenia pacjenta w systemie i czy użytkownik pobrał jedną z „kwalifikujących czynności” w HealthVault (ale brak informacji, jaka to czynność). „Kwalifikująca czynność” w chwili bieżącej obejmuje czynności, takie jak wyświetlanie, pobieranie, przesyłanie informacji zdrowotnych za pomocą poczty elektronicznej. Użytkownik może wyłączyć raportowanie w zakresie swoich rekordów.

Dostęp i kontrola. Użytkownik może w każdej chwili wyświetlać i edytować dane swojego konta HealthVault, usuwać je z niego lub zamknąć swoje konto HealthVault. Tylko opiekunowie mogą na stałe usunąć element. Usuwając rekord o stanie zdrowia serca, zostanie on usunięty u wszystkich użytkowników, którzy mieli do niego dostęp.

Zamykając swoje konto HealthVault, usuwamy wszystkie rekordy, dla których byliśmy wyłącznym opiekunem. Jeśli użytkownik dzieli dostęp do rekordu jako opiekun, może zdecydować o usunięciu rekordu. Firma Microsoft poczeka ograniczony czas przed całkowitym usunięciem danych użytkownika, aby uniknąć przypadkowego czy złośliwego usunięcia z danych o stanie zdrowia z danych o stanie zdrowia.

HealthVault zachowuje pełną historię każdego dostępu, zmianę lub usunięcie przez użytkowników i usługi, które zawierają datę, czynność i nazwę osoby lub usługi. Opiekunowie rekordów mogą przeglądać historię tych rekordów.

Wiadomości e-mail. Adres e-mail podany przez użytkownika podczas tworzenia konta HealthVault będzie przez nas używany do wysyłania wiadomości e-mail z prośbą o potwierdzenie adresu e-mail, do dołączania do zaproszeń dotyczących udostępniania wysyłanych przez użytkownika za pośrednictwem platformy HealthVault oraz do wysyłania powiadomień o usługach, takich jak powiadomienia pocztą e-mail o dostępności informacji, które można dodać do rekordów HealthVault.

HealthVault okresowo wysyła biuletyny, przekazując informacje o ostatnich ulepszeniach. Platforma HealthVault wysyła również okresowo wiadomość e-mail podsumowującą ostatnią aktywność na koncie. W zależności od preferencji użytkownika dotyczących kontaktu możemy również używać jego adresów e-mail do wysyłania mu promocyjnych wiadomości e-mail. Użytkownik może zrezygnować z subskrypcji takich wiadomości e-mail w dowolnej chwili.

Microsoft TranslatorMicrosoft TranslatormainMicrosoftTranslatormodule
Krótki opis
Pełny tekst

Microsoft Translator to wykorzystujący statystykę system do tłumaczenia maszynowego umożliwiający automatyczne tłumaczenie tekstu i mowy na różne obsługiwane języki. Usługa Translator może stanowić część innych produktów i usług firmy Microsoft, takich jak Office, SharePoint i Bing. Również inne firmy mogą korzystać z usługi Translator w ramach oferowanych usług i rozwiązań. Aby uzyskać informacje dotyczące zapewniania prywatności przez inne firmy, należy zapoznać się z ich zasadami zachowania poufności informacji.

W usłudze Microsoft Translator gromadzone są i używane przekazywane przez użytkownika dane tekstowe, obrazy oraz mowa, a także informacje o sposobie korzystania przez użytkownika z usługi Translator (np. wersja systemu operacyjnego, typ przeglądarki i język). Wykorzystujemy dane użytkownika w celu świadczenia usługi Translator, co obejmuje udoskonalanie i personalizowanie środowiska użytkownika. Firma Microsoft wdrożyła środki biznesowe i rozwiązania techniczne mające pomóc w eliminowaniu z danych przechowywanych w ramach usługi Translator elementów pozwalających na identyfikację. W celu udoskonalania usługi Translator pobieramy na przykład czasami próbkę tekstu, maskując lub usuwając ciągi cyfr i inne znalezione w próbce dane, które umożliwiają identyfikację osobistą.

W przypadku subskrypcji umożliwiającej korzystanie z interfejsu API usługi Microsoft Translator na poziomie co najmniej 250 milionów znaków miesięcznie można poprosić o wyłączenie rejestrowania względem tekstu przekazywanego do usługi Microsoft Translator. W tym celu należy skorzystać z procedury dostępnej na stronie www.microsoft.com/en-us/translator/notrace.aspx.

MSNMSNmainmainmodule
Krótki opis
Pełny tekst

Usługi MSN obejmują witryny i zestaw aplikacji, w tym Wiadomości, Pogoda, Sport, Finanse i poprzednie wersje aplikacji pod marką Bing (łącznie „Aplikacje MSN”). Aplikacje MSN są dostępne na różnorodne platformy, w tym Windows, iOS oraz Android. Usługi MSN są również częścią innych usług Microsoft, w tym przeglądarki Microsoft Edge. 

Gdy użytkownik zainstaluje aplikacje MSN, firma Microsoft gromadzi dane o tym, czy aplikacja została prawidłowo zainstalowana, dacie instalacji, wersji aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzenia, takie jak używany system operacyjny i przeglądarka. Dane te są regularnie gromadzone w celu określenia liczby użytkowników aplikacji MSN oraz ewentualnych problemów z wydajnością powiązanych z różnymi wersjami aplikacji, systemami operacyjnymi i przeglądarkami.

Gromadzimy również dane na temat sposobu korzystania z usług MSN, takie jak częstotliwość użycia i wyświetlane artykuły, aby zapewnić użytkownikom odpowiednią zawartość. Niektóre usługi MSN zapewniają użytkownikowi poprawę sposobu obsługi w przypadku logowania się z konta Microsoft, w tym możliwość dostosowania swoich zainteresowań i ulubionych. Personalizacji można dokonywać poprzez ustawienia MSN i Bing, jak również przez ustawienia w innych usługach Microsoft, w tym usługi MSN. Korzystamy z gromadzonych danych również w celu oferowania użytkownikowi reklam, które mogą go interesować. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania ukierunkowanych reklam, korzystając z linków reklamowych w usługach MSN. Umożliwia to też strona rezygnacji firmy Microsoft.

Poprzednie wersje aplikacji MSN Finanse umożliwiają użytkownikowi dostęp do jego osobistych danych finansowych w instytucjach finansowych stron trzecich. Aplikacja Finanse MSN jedynie wyświetla te informacje, bez przechowywania ich na naszych serwerach. Dane logowania użytkownika, służące do uzyskania dostępu do informacji finansowych u osób trzecich, są szyfrowane na urządzeniu użytkownika i nie są wysyłane do firmy Microsoft. Takie instytucje finansowe, a także inne usługi stron trzecich, do których użytkownik uzyskuje dostęp za pośrednictwem usług MSN podlegają własnym warunkom i zasadom zachowania poufności informacji.

OfficeOfficemainofficeservicesmodule
Krótki opis
Pełny tekst

Pakiet Office to zbiór aplikacji zwiększających wydajność, takich jak Word, Excel, PowerPoint i Outlook. Więcej informacji na temat programu Outlook można znaleźć w sekcji Outlook niniejszych zasad. Różne aplikacje pakietu Office umożliwiają korzystanie z zawartości i funkcji innych połączonych usług Microsoft i stron trzecich (np. Bing). Szczegółowe informacje na temat zarządzania opcjami prywatności użytkownika można znaleźć na stronie go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=624445. Jeśli użytkownik pracuje dla organizacji, administrator może wyłączyć usługi połączone, korzystając z zasad grupy.

Usługa mobilnego dostępu do ustawień pakietu Office.. Usługa mobilnego dostępu do ustawień pakietu Office umożliwia stałą aktualizację ustawień pakietu Office na urządzeniach użytkownika z pakietem Office. Gdy do logowania używane jest konto Microsoft, usługa mobilnego dostępu do ustawień pakietu Office zostaje włączona i synchronizuje niektóre spersonalizowane ustawienia pakietu Office użytkownika z serwerami firmy Microsoft (np. listę ostatnio używanych dokumentów i ostatnio przeglądane miejsce w ramach dokumentu). Gdy użytkownik loguje się w pakiecie Office na innym urządzeniu z tego samego konta, usługa mobilnego dostępu do ustawień pakietu Office pobiera ustawienia użytkownika z serwerów firmy Microsoft i stosuje je na dodatkowym urządzeniu. Usługa mobilnego dostępu do ustawień pakietu Office stosuje również niektóre spersonalizowane ustawienia pakietu Office użytkownika, gdy loguje się on w witrynie Office.com. Gdy użytkownik wyloguje się z Office, usługa mobilnego dostępu do ustawień pakietu Office usuwa ustawienia pakietu Office użytkownika z jego urządzenia. Jakiekolwiek zmiany wprowadzone przez użytkownika do jego spersonalizowanych ustawień pakietu Office są wysyłane na serwery firmy Microsoft.

Aktualizacje od firmy Microsoft. Pakiet Office korzysta z usługi Microsoft Update, aby dostarczać użytkownikowi aktualizacje zabezpieczeń oraz inne ważne aktualizacje. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Usługi aktualizacji niniejszych zasad.

Pomoc online, szablony, czcionki i inna zawartość. Pakiet Office korzysta z innych usług firmy Microsoft lub stron trzecich, aby dostarczać użytkownikowi najnowszą zawartość w trybie online, gdy jest on połączony z Internetem, w tym artykuły pomocy, szablony i czcionki. Przykładowo, gdy użytkownik korzysta z funkcji Pomoc w aplikacjach pakietu Office, pakiet Office wysyła zapytanie wyszukania użytkownika do witryny Office.com, aby dostarczyć mu artykuły Pomocy online. Funkcje te są domyślnie włączone, ale użytkownik może je wyłączyć w ustawieniach prywatności. Użytkownik może uzyskać dostęp do ustawień prywatności w pakiecie Office 2013, klikając pozycję Plik > Opcje > Centrum zaufania > Ustawienia centrum zaufania > Opcje prywatności.

Usługa aktualizacji z technologią Szybka instalacja. Usługa aktualizacji z technologią Szybka instalacja pozwala na instalację określonych produktów pakietu Microsoft Office przez Internet, aby umożliwić rozpoczęcie korzystania z nich, zanim zostaną całkowicie pobrane. Usługa aktualizacji z technologią Click-to-Run domyślnie wykrywa również automatycznie aktualizacje w trybie online dla produktów obsługujących technologię Click-to-Run na urządzeniu użytkownika i pobiera oraz instaluje je w sposób automatyczny. Usługa ta jest domyślnie włączona, ale użytkownik może ją wyłączyć w ustawieniach prywatności.

Usługi wyszukiwania. Usługi wyszukiwania obsługiwane przez pakiet Office, takie jak Insights, umożliwiają użytkownikowi zażądanie informacji z usług firmy Microsoft lub usług stron trzecich w ramach aplikacji pakietu Office. Na przykład w programie Word użytkownik może wyróżnić słowo lub frazę oraz pobrać ważne informacje z wyszukiwarki Bing. Szukając danego słowa lub frazy, pakiet Office przesyła do usługi zaszyfrowany tekst, o który poprosił użytkownik (a korzystając z usługi Insights w celu dostarczenia użytkownikowi wyników wyszukiwania odpowiednich pod względem kontekstu, pakiet Office przesyła szukane słowo lub frazę oraz kontekst z komputera użytkownika). W programie Excel użytkownik może wysyłać kategorie danych do firmy Microsoft, aby otrzymywać rekomendacje dotyczące innych zestawów podobnych danych, które mogą go zainteresować, ale rzeczywista zawartość skoroszytu nie jest wysyłana do firmy Microsoft. Ponadto pakiet Office przesyła dane na temat oprogramowania, z którego użytkownik korzysta, i informacje dotyczące ustawień regionalnych w systemie użytkownika. Jeśli wymaga tego dostawca zawartości, wysyłane są również dane autoryzacyjne informujące o prawie użytkownika do pobierania odpowiedniej zawartości. Często informacje otrzymywane przez użytkownika zawierają link do dodatkowych informacji z witryny dostawcy zawartości. Po kliknięciu linku dostawca zawartości może umieścić plik cookie na urządzeniu użytkownika, aby zidentyfikować go podczas przyszłych transakcji.

Usługa tłumaczenia. Niektóre aplikacje pakietu Office umożliwiają użytkownikowi tłumaczenie części lub całości dokumentu, korzystając z dwujęzycznego słownika lub tłumaczenia maszynowego. Jeśli słowo lub fraza, którą użytkownik chce przetłumaczyć, nie znajduje się w słowniku dwujęzycznym dołączonym do oprogramowania aplikacji, słowo lub fraza są wysyłane w sposób nieszyfrowany do usługi tłumaczeniowej firmy Microsoft lub strony trzeciej. Jeśli użytkownik zdecyduje się na tłumaczenie całego dokumentu, cały dokument jest przesyłany w sposób nieszyfrowany do usługi tłumaczeniowej firmy Microsoft lub strony trzeciej. W uzupełnieniu do słowa lub frazy, które użytkownik chce przetłumaczyć, Office wysyła informacje na temat oprogramowania Office używanego przez użytkownika, w tym wersji, systemu operacyjnego oraz lokalizacji i języka ustawionych w systemie użytkownika. W przypadku usług tłumaczenia świadczonych przez strony trzecie pakiet Office może również wysłać wcześniej przechowywane informacje uwierzytelniające wskazujące, że użytkownik utworzył wcześniej konto w celu uzyskania dostępu do witryny internetowej.

OneDriveOneDrivemainonedrivemodule
Krótki opis
Pełny tekst

Aplikacja OneDrive umożliwia użytkownikowi przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do swoich plików na niemal każdym urządzeniu. Możliwe jest również udostępnianie i współpraca nad plikami z innymi osobami. Niektóre wersje aplikacji OneDrive umożliwiają użytkownikowi dostęp do jego osobistej aplikacji OneDrive po zalogowaniu się za pomocą osobistego konta Microsoft oraz do aplikacji OneDrive dla Firm po zalogowaniu się na służbowym koncie Microsoft w ramach korzystania z usługi Office 365 przez organizację użytkownika.

Gdy użytkownik korzysta z aplikacji OneDrive, gromadzimy dane na temat korzystania przez niego z usługi, a także przechowywanej zawartości, aby świadczyć, poprawiać i chronić usługi. Przykładowo indeksowanie treści dokumentów OneDrive, żeby można było znaleźć je później i wykorzystywanie informacji o lokalizacji, aby umożliwić wyszukiwanie zdjęć na podstawie informacji, gdzie zdjęcie zostało zrobione. Gromadzimy informacje o urządzeniu, żeby zapewnić spersonalizowaną obsługę, jak np. umożliwia użytkownikowi synchronizację treści w ramach różnych urządzeń i przenoszenie spersonalizowanych ustawień.

Gdy użytkownik przechowuje treści w aplikacji OneDrive, takie treści dziedziczą uprawnienia do udostępniania z folderu, w którym są przechowywane. Przykładowo, gdy użytkownik przechowuje treści w publicznym folderze, treści będą publiczne i dostępne dla każdej osoby w Internecie, która wyszuka ten folder. Gdy użytkownik przechowuje treści w prywatnym folderze, treści te będą prywatne.

W przypadku udostępniania treści w sieciach społecznościowych, takich jaki Facebook, z telefonu zsynchronizowanego z kontem OneDrive użytkownika, jego treści zostaną przesłane do sieci lub w tej sieci zostanie publikowane łącze do takich treści. Treści opublikowane w sieciach społecznościowych i obsługiwane w aplikacji OneDrive są dostępne dla każdej osoby w takiej sieci społecznościowej. Aby usunąć treści, użytkownik musi usunąć je z sieci społecznościowej i aplikacji OneDrive.

W przypadku udostępnienia treści z aplikacji OneDrive swoim znajomym za pośrednictwem łącza, do tych osób zostanie wysłana wiadomość e-mail z łączem. Łącze zawiera kod uwierzytelniający, który umożliwia każdej osobie posiadającej łącze dostęp do treści użytkownika. W przypadku, gdy jeden ze znajomych wyśle łącze do innych osób, oni także będą w stanie uzyskać dostęp do treści użytkownika, nawet jeśli użytkownik nie podjął decyzji o udostępnieniu im treści. Aby cofnąć zezwolenia dostępu do treści w aplikacji OneDrive, użytkownik musi zalogować się do swojego konta, a następnie wybrać określone treści, aby móc zarządzać poziomami zezwoleń. Cofnięcie zezwoleń dla łącza skutecznie go dezaktywuje. Nikt nie będzie w stanie użyć tego łącza do uzyskania dostępu do treści, o ile użytkownik nie zdecyduje się ponownie go udostępnić.

Pliki zarządzane za pomocą aplikacji OneDrive dla Firm są przechowywane oddzielnie od plików z osobistej aplikacji OneDrive. Usługa OneDrive dla Firm gromadzi i przesyła dane osobowe służące do uwierzytelnienia, takie jak adres e-mail i hasło użytkownika, które zostaną przesłane do firmy Microsoft i/lub dostawcy usługi Office 365.

OutlookOutlookmainoutlookmodule
Krótki opis
Pełny tekst

Produkty Outlook mają na celu zwiększenie wydajności działania użytkownika dzięki usprawnieniu komunikacji i obejmują usługę Outlook.com, aplikacje Outlook oraz usługi powiązane.

Outlook.com. Outlook.com to podstawowa konsumencka usługa poczty e-mail świadczona przez firmę Microsoft. Obejmuje ona konta poczty e-mail o adresach kończących się ciągiem outlook.com, live.com, hotmail.com i msn.com. Usługa Outlook.com zapewnia funkcje umożliwiające użytkownikowi kontakt ze znajomymi w sieciach społecznościowych. Aby korzystać z usługi Outlook.com, użytkownik musi utworzyć konto Microsoft.

W przypadku usunięcia wiadomości e-mail lub elementu ze skrzynki pocztowej w usłudze Outlook.com dany element standardowo przechodzi do folderu Elementy usunięte, gdzie pozostaje przez około 7 dni, chyba że użytkownik cofnie go z powrotem do swojej skrzynki odbiorczej, opróżni folder lub usługa opróżni folder automatycznie (w zależności od tego, która akcja nastąpi jako pierwsza). Po opróżnieniu folderu Elementy usunięte takie usunięte elementy pozostaną w naszym systemie przez maksymalnie 30 dni, zanim zostaną ostatecznie usunięte.

Aplikacje Outlook. Aplikacje klienckie Outlook to oprogramowanie instalowane na urządzeniu użytkownika, które umożliwia zarządzanie pocztą e-mail, elementami kalendarza, plikami, kontaktami i innymi danymi usług z zakresu poczty e-mail, przechowywania plików itp., takich jak Exchange Online lub Outlook.com, lub serwerów, takich jak Microsoft Exchange. Za pomocą aplikacji Outlook można obsługiwać wiele kont różnych dostawców (w tym także stron trzecich).

Aby dodać konto, trzeba zezwolić aplikacji Outlook na dostęp do danych w ramach określonej usługi poczty e-mail lub przechowywania danych.

Po dodaniu przez użytkownika konta do aplikacji Outlook, jego wiadomości e-mail, elementy kalendarza, pliki, kontakty, ustawienia i inne dane z tego konta zostaną automatycznie zsynchronizowane z jego urządzeniem. W przypadku mobilnej wersji aplikacji Outlook dane te zostaną także zsynchronizowane z serwerami firmy Microsoft, aby umożliwić korzystanie z dodatkowych funkcji, takich jak szybsze wyszukiwanie, spersonalizowane filtrowanie mniej ważnej poczty oraz dodawanie załączników do wiadomości e-mail z poziomu połączonych usług przechowywania plików bez konieczności wychodzenie z aplikacji Outlook. Użytkownicy klasycznej aplikacji Outlook mogą zdecydować, czy dane mają być synchronizowane z naszymi serwerami. W dowolnym momencie można usunąć konto lub wprowadzić zmiany w synchronizowanych danych konta.

Jeśli użytkownik doda konto udostępnione mu przez organizację (np. pracodawcę, szkołę lub uczelnię), właściciel danej domeny może wdrażać zasady i środki kontroli (np. wymagające uwierzytelniania wieloskładnikowego lub możliwości zdalnego wymazania danych na urządzeniu), które mają wpływ na korzystanie z aplikacji Outlook przez użytkownika.

Więcej informacji o danych gromadzonych i przetwarzanych przez aplikacje Outlook można znaleźć w sekcji Office niniejszych zasad zachowania poufności informacji.

SilverlightSilverlightmainsilverlightmodule
Krótki opis
Pełny tekst

Program Microsoft Silverlight ułatwia dostęp i korzystanie z bogatej zawartości sieci Web. Program Silverlight umożliwia witrynom i usługom przechowywanie danych na urządzeniu użytkownika. Inne funkcje programu Silverlight obejmują podłączenie z firmą Microsoft w celu pobrania aktualizacji lub z serwerami firmy Microsoft albo stron trzecich w celu odtwarzania chronionych zawartości cyfrowej.

Narzędzie konfiguracji programu Silverlight. Użytkownik może podejmować decyzje w odniesieniu do tych funkcji w narzędziu konfiguracji programu Silverlight. Aby uzyskać dostęp do narzędzia konfiguracji programu Silverlight, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy treści, które są w bieżącej chwili wyświetlane przez program Silverlight, i wybrać opcję Silverlight. Można również uruchomić narzędzie do konfiguracji programu Silverlight w sposób bezpośredni. Na przykład w systemie Windows użytkownik może uzyskać dostęp do narzędzia, wyszukując hasło „Microsoft Silverlight”.

Magazyn aplikacji Silverlight. Aplikacje oparte na programie Silverlight mogą przechowywać pliki z danymi lokalnie na komputerze użytkownika do różnorodnych celów, w tym zapisywania jego niestandardowych ustawień, przechowywania dużych plików dla wymagających graficznie funkcji (takich jak gry, mapy i obrazy) oraz przechowywania treści tworzonych przez użytkownika w ramach określonych aplikacji. Użytkownik może wyłączyć lub skonfigurować magazyn aplikacji w narzędziu konfiguracji programu Silverlight.

Aktualizacje programu Silverlight. Program Silverlight okresowo sprawdza serwer firmy Microsoft pod kątem aktualizacji, aby zapewnić użytkownikowi najnowsze funkcje i ulepszenia. Na komputer użytkownika pobierany jest mały plik zawierający informacje na temat najnowszej wersji programu Silverlight, a następnie jest on porównywany z aktualnie zainstalowaną wersją. Jeśli nowsza wersja jest dostępna, zostanie pobrana na komputer użytkownika. Użytkownik może wyłączyć lub skonfigurować aktualizacje w narzędziu konfiguracji programu Silverlight.

Zarządzanie prawami cyfrowymi. Program Silverlight korzysta z technologi zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) firmy Microsoft, aby chronić prawa właścicieli treści. W przypadku uzyskiwania dostępu do zawartości z zabezpieczeniami DRM (takich jak muzyka czy filmy) za pomocą programu Silverlight wymaga on posiadania praw do korzystania z multimediów z odpowiedniego serwera w Internecie. Aby zapewnić płynne odtwarzanie, przed wysłaniem przez program Silverlight żądania do serwera praw nie zostanie wyświetlony monit dla użytkownika. W trakcie wysyłania żądania praw do korzystania z multimediów program Silverlight prześle na serwer identyfikator pliku zawartości z zabezpieczeniami DRM oraz podstawowe dane dotyczące urządzenia użytkownika, w tym dane na temat składników DRM na urządzeniu użytkownika, takie jak poziomy weryfikacji i bezpieczeństwa oraz unikatowy identyfikator dla urządzenia użytkownika.

Aktualizacje DRM. W niektórych przypadkach uzyskiwanie dostępu do zawartości z zabezpieczeniami DRM wymaga aktualizacji programu Silverlight lub składników DRM na urządzeniu użytkownika. W przypadku próby odtworzenia zawartości, która wymaga aktualizacji technologii DRM, program Silverlight wyśle żądanie na serwer firmy Microsoft zawierające podstawowe dane dotyczące urządzenia użytkownika, w tym dane na temat składników DRM na urządzeniu użytkownika, takie jak poziomy weryfikacji i bezpieczeństwa, dane dotyczące usuwania usterek i unikatowy identyfikator dla urządzenia użytkownika. Serwer firmy Microsoft korzysta z tego identyfikatora, aby zwrócić unikatową aktualizację technologii DRM dla urządzenia użytkownika, która następnie zostanie zainstalowana przez program Silverlight. Użytkownik może wyłączyć aktualizacje składnika DRM na karcie Odtwarzanie w narzędziu Konfiguracja programu Silverlight.

SkypeSkypemainskypemodule
Krótki opis
Pełny tekst

Program Skype umożliwia wysyłanie i otrzymywanie wiadomości głosowych, wideo i błyskawicznych. Ta sekcja dotyczy programu Skype w wersji dla użytkowników indywidualnych. W przypadku korzystania z programu Skype dla firm należy się zapoznać z sekcją Produkty dla przedsiębiorstw niniejszych zasad zachowania poufności informacji. Zarówno firma Microsoft Corporation, jak i firma Skype Communications S.à.r.l. (podmiot zależny z siedzibą w Luksemburgu w całości należący do firmy Microsoft) są administratorami danych w programie Skype, a odwołania do firmy Microsoft obecne w tej sekcji stanowią odwołania do obu tych podmiotów prawnych.

W ramach oferowania tych funkcji firma Microsoft gromadzi dane dotyczące użycia związane z wiadomościami użytkownika, w tym informacje dotyczące daty i godziny wysłania wiadomości oraz liczby lub nazw użytkowników, którzy wzięli udział w wymianie wiadomości.

Profil Skype. W zależności od ustawień profil użytkownika Skype może być uwzględniony w katalogu wyszukiwania, aby umożliwić innym użytkownikom usługi Skype (lub produktów, które z nią współpracują, takim jak program Skype dla firm) wyszukanie użytkownika w usłudze Skype. Profil użytkownika obejmuje jego nazwę, awatar i inne dane, które użytkownik zdecydował się dodać do swojego profilu lub wyświetlać innym osobom.

Kontakty Skype. W przypadku zarządzania kontaktami za pomocą usługi firmy Microsoft, takiej jak Outlook.com, program Skype automatycznie dodaje osoby znane użytkownikowi do jego listy kontaktów Skype. Za zgodą użytkownika program Skype cyklicznie sprawdza również jego urządzenie lub inne książki adresowe, aby automatycznie dodawać znajomych jako kontakty Skype. Aby nie otrzymywać wiadomości od określonych użytkowników, można ich blokować.

Firmy partnerskie. Aby udostępnić program Skype większej liczbie osób, podjęliśmy współpracę z innymi firmami w celu oferowania programu Skype w ramach usług tych firm. Jeśli użytkownik korzysta z programu Skype za pośrednictwem firmy innej niż Microsoft, obsługa danych użytkownika podlega zasadom zachowania poufności informacji obowiązującym w tej firmie. Możemy uzyskiwać dostęp do danych użytkownika, przesyłać je, ujawniać i przechowywać w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami lub w odpowiedzi na zgodne z prawem żądanie, a także w celu ułatwienia takich działań naszym partnerom lub operatorom lokalnym. Dane te mogą obejmować dane prywatne, takie jak zawartość wiadomości błyskawicznych, przechowywane wiadomości wideo, pocztę głosową i przekazane pliki.

Skype Manager. Narzędzie Skype Manager umożliwia zarządzanie z jednego miejsca sposobem korzystania z programu Skype przez określoną grupę (np. rodzinę). Kiedy użytkownik skonfiguruje grupę, stanie się jej administratorem w narzędziu Skype Manager. Może wówczas wyświetlać schematy używania z uwzględnieniem szczegółowych informacji (takich jak dane dotyczące ruchu i szczegóły zakupu) na temat innych członków grupy, którzy zgodzili się na ten rodzaj dostępu do danych. Jeśli użytkownik doda informacje, takie jak swoje imię i nazwisko, inne osoby w grupie będą mogły je zobaczyć. Członkowie grupy mogą wycofać zgodę dotyczącą narzędzia Skype Manager na stronie swojego konta pod adresem www.skype.com.

Marketingowy program afiliacyjny Skype. W celu dalszego rozpowszechniania programu Skype zachęcamy inne firmy i organizacje do przyłączenia się do marketingowego programu partnerskiego umożliwiającego polecanie programu Skype. Kiedy osoby, którym w ten sposób polecono program Skype, wykonają określone czynności (np. kupią środki na koncie Skype), podmiot polecający otrzyma wynagrodzenie. Sieć partnerów obsługujemy wspólnie z inną firmą, Conversant Media. Firma Microsoft, nasz partner i partnerzy marketingowi korzystają z plików cookie i sygnałów nawigacyjnych sieci Web, dzięki czemu wiemy, który partner dokonał polecenia, które zaowocowało określonym działaniem, i zasłużył na wynagrodzenie. Firma Microsoft nie kontroluje plików cookie ustawianych przez partnerów tego programu. Więcej informacji na temat zasad zachowania poufności informacji w naszej sieci partnerów można znaleźć na stronie www.conversantmedia.com/legal/privacy.

Powiadomienia wypychane. W celu powiadamiania o przychodzących połączeniach, rozmowach i innych wiadomościach aplikacje Skype korzystają z usługi powiadomień na urządzeniu użytkownika. W przypadku niektórych urządzeń usługi te są dostarczane przez stronę trzecią. Aby poinformować o tym, kto dzwoni, lub pokazać kilka pierwszych wyrazów rozmowy, program Skype musi przekazać odpowiednie informacje usłudze powiadamiania, co pozwoli jej powiadomić użytkownika. Firma udostępniająca usługę powiadamiania na danym urządzeniu korzysta z tych informacji w sposób zgodny z jej warunkami i zasadami ochrony prywatności. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za dane gromadzone przez usługę powiadamiania udostępnianą przez stronę trzecią. Jeśli użytkownik nie chce korzystać z usług powiadamiania dotyczących przychodzących połączeń i wiadomości Skype, może je wyłączyć w ustawieniach aplikacji Skype na swoim urządzeniu.

Reklamy Skype. Niektóre typy oprogramowania Skype zawierają reklamy oparte na zainteresowaniach umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi reklam, które powinny go zaciekawić. W niektórych wersjach oprogramowania można anulować zgodę na wyświetlanie takich reklam, korzystając z opcji prywatności lub menu ustawień konta. Jeśli użytkownik loguje się do programu Skype za pomocą konta Microsoft, może zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach pod adresem choice.microsoft.com. W przypadku rezygnacji użytkownik nadal będzie otrzymywać w programie Skype reklamy na podstawie jego kraju zamieszkania, preferencji językowych i lokalizacji adresu IP, ale dane te nie będą wykorzystywane do kierowania reklam.

Funkcje tłumaczenia. Aby ułatwić komunikację z osobami w różnych językach, niektóre aplikacje Skype oferują funkcje tłumaczenia mowy i/lub tekstu. Podczas używanie takich funkcji dane głosowe i tekstowe są używane do świadczenia i poprawy usługi rozpoznawania mowy firmy Microsoft i usług tłumaczenia.

Funkcje nagrywania. Niektóre wersje programu Skype mają funkcję nagrywania umożliwiającą przechwytywanie i udostępnianie klipów audio i/lub wideo z konwersacją użytkownika. Jeśli użytkownik zdecyduje się na nagranie sesji, nagranie może obejmować kilka sekund zachowanej w pamięci rozmowy poprzedzającej uruchomienie nagrywania. Nagranie jest zapisywane jako część historii konwersacji i może być przechowywane lokalnie na urządzeniu użytkownika. Przed nagraniem jakiejkolwiek komunikacji użytkownik powinien znać swoje prawne zobowiązania. Należy uwzględnić tutaj uprzednie uzyskanie ewentualnej zgody od wszystkich osób biorących udział w komunikacji. Firma Microsoft nie odpowiada za to, jak użytkownik wykorzystuje funkcje nagrywania lub własne nagrania.

SklepSklepmainwindowsstoremodule
Krótki opis
Pełny tekst

Sklep to usługa online, która umożliwia przeglądanie, pobieranie, kupowanie, ocenianie i recenzowanie aplikacji oraz innych materiałów cyfrowych. Obejmuje ona:

 • Sklep Windows oferujący aplikacje i zawartość przeznaczone na urządzenia z systemem Windows, takie jak telefony, komputery i tablety,
 • Sklep Xbox z grami i innymi aplikacjami na konsole Xbox ONE i Xbox 360, a także
 • Sklep Office z produktami i aplikacjami dotyczącymi pakietu Office oraz programów SharePoint, Exchange, Access i Project (w wersji 2013 lub nowszej).

Gromadzimy informacje dotyczące uzyskiwania dostępu do Sklepu i korzystania z niego przez użytkownika, dane dotyczące wyświetlanych, kupowanych i instalowanych produktów, ustawionych preferencji wyświetlania aplikacji w Sklepie oraz ocen, recenzji lub zgłaszanych problemów. Konto Microsoft użytkownika jest powiązane z jego ocenami i recenzjami. Jeśli użytkownik napisze recenzję, nazwa użytkownika i zdjęcie z jego konta Microsoft zostaną opublikowane razem z recenzją.

Uprawnienia dotyczące aplikacji ze Sklepu. Wiele aplikacji instalowanych przez użytkownika ze Sklepu Windows jest zaprojektowanych tak, aby korzystały z określonych funkcji sprzętu i oprogramowania urządzenia użytkownika. Korzystanie przez aplikację z określonych funkcji sprzętu i oprogramowania może umożliwić aplikacji lub powiązanej usłudze dostęp do danych użytkownika. Na przykład aplikacja do edycji zdjęć może uzyskiwać dostęp do aparatu w urządzeniu użytkownika, aby umożliwić mu zrobienie nowego zdjęcia, albo może mieć dostęp do zdjęć lub filmów przechowywanych na urządzeniu użytkownika w celu edycji. Natomiast przewodnik po restauracjach może korzystać z danych dotyczących lokalizacji użytkownika, aby zarekomendować miejsca w okolicy. Informacje na temat funkcji używanych przez aplikacje są podane na stronie opisu produktu danej aplikacji w Sklepie. Wiele funkcji używanych przez aplikacje ze Sklepu Windows można włączyć lub wyłączyć za pomocą dostępnych na urządzeniu ustawień dotyczących prywatności. W systemie Windows w wielu przypadkach można zdecydować, które aplikacje mogą korzystać z poszczególnych funkcji. Przejdź do pozycji Start > Ustawienia > Prywatność. Wybierz funkcję (np. Kalendarz), a następnie wybierz, które uprawnienia aplikacji mają zostać włączone lub wyłączone. Dostępne w ustawieniach prywatności systemu Windows listy aplikacji, które mogą korzystać z funkcji sprzętu i oprogramowania, nie obejmują klasycznych aplikacji dla systemu Windows, a ustawienia te nie mają wpływu na te aplikacje.

Aktualizacje aplikacji. Jeśli użytkownik nie wyłączył automatycznych aktualizacji aplikacji w odpowiednich ustawieniach Sklepu, Sklep będzie automatycznie wyszukiwać, pobierać i instalować aktualizacje aplikacji, aby zapewnić użytkownikowi ich najnowsze wersje. Zaktualizowane aplikacje mogą korzystać z innych funkcji sprzętu i oprogramowania systemu Windows niż poprzednie ich wersje, co może zapewniać im dostęp do innych danych na urządzeniu użytkownika. Użytkownik zostanie poproszony o zgodę, jeśli zaktualizowana aplikacja uzyskuje dostęp do określonych funkcji np. lokalizacji. Użytkownik może również oceniać funkcje sprzętu i oprogramowania używane przez aplikację, wyświetlając jej stronę opisu produktu w Sklepie Windows.

Każde użycie przez aplikację danych użytkownika gromadzonych przez te funkcje podlega zasadom zachowania poufności informacji dewelopera aplikacji. Jeśli aplikacja udostępniana w Sklepie Windows gromadzi jakiekolwiek dane osobowe użytkownika i korzysta z nich, deweloper aplikacji jest zobligowany do przedstawienia zasad zachowania poufności informacji, a link do tych zasad jest dostępny na stronie opisu produktu aplikacji w Sklepie.

Aplikacje pobierane lokalnie i tryb dewelopera. Funkcje deweloperskie, takie jak ustawienie „tryb dewelopera”, są przeznaczone tylko do użytku związanego z opracowywaniem aplikacji. Po włączeniu funkcji deweloperskich urządzenie użytkownika może zacząć działać niestabilnie lub stać się bezużyteczne, a użytkownik może być bardziej narażony na zagrożenia bezpieczeństwa. Pobieranie lub inny rodzaj pozyskiwania aplikacji ze źródeł innych niż Sklep, nazywane ładowaniem bezpośrednim aplikacji, może sprawić, że urządzenie i dane osobowe użytkownika będą bardziej podatne na ataki lub mogą zostać użyte przez aplikacje w sposób nieoczekiwany. W przypadku aplikacji ładowanych bezpośrednio lub włączenia funkcji deweloperskich zasady, powiadomienia, zezwolenia i inne funkcje systemu Windows przeznaczone do zwiększenia ochrony prywatności użytkownika podczas uzyskiwania dostępu do jego danych przez aplikacje mogą nie działać w sposób opisany w niniejszych zasadach.

SwiftKeySwiftKeymainswiftkeymodule
Krótki opis
Pełny tekst

Aplikacja SwiftKey Keyboard oraz aplikacje i usługi pokrewne gromadzą i wykorzystują dane dotyczące sposobu pisania tekstu przez użytkownika (w tym stosowania ikon emoji i najważniejszych wyrazów), aby przyswoić jego sposób pisania i zapewnić spersonalizowaną autokorektę oraz przewidywanie tekstu.

W przypadku używania naszych produktów gromadzimy dane, takie jak informacje o urządzeniu, sieci, wydajności i statystyki dotyczące użycia. Dzięki tym danym obsługujemy i udoskonalamy nasze produkty.

W przypadku korzystania z usługi SwiftKey Cloud gromadzimy adresy e-mail użytkownika, podstawowe dane demograficzne, a także dane dotyczące wyrazów i fraz przez niego używanych, aby świadczyć usługi, takie jak personalizacja, synchronizacja przewidywania i obsługa kopii zapasowych. Nasza technologia przewidywania uczy się na podstawie języka stosowanego przez użytkownika, tworząc spersonalizowany model języka. Ten model stanowi spersonalizowany widok wyrazów i fraz najczęściej przez niego używanych i odzwierciedla jego unikatowy styl pisania. W ramach tych działań aplikacja SwiftKey Keyboard dla systemu Android podczas pierwszej instalacji uzyskuje dostęp do wiadomości SMS użytkownika. Usługa personalizacji SwiftKey, która stanowi funkcję dostępną w ramach usługi SwiftKey Cloud, uzyskuje także dostęp do najnowszej zawartości z usług online określonych przez użytkownika, takich jak Gmail, Facebook i Twitter. Jeśli użytkownik jest zalogowany w usłudze SwiftKey Cloud, te dane będą przekazywane zaszyfrowanymi kanałami na nasze serwery. W przypadku pól, które zostały oznaczone przez witrynę internetową lub aplikację jako pola hasła lub płatności, aplikacja SwiftKey nie rejestruje i nie przechowuje danych z tych pól ani nie uczy się na ich podstawie.

Jeśli użytkownik nie jest zalogowany w usłudze SwiftKey Cloud, z jego urządzenia nie są pobierane dane służące do analizy języka. Użytkownik może w dowolnym momencie anulować swoją zgodę na używanie i przechowywanie danych osobowych gromadzonych przez aplikację SwiftKey, przechodząc w ustawieniach aplikacji SwiftKey do sekcji dotyczącej usługi SwiftKey Cloud. Anulowanie zgody spowoduje usunięcie danych osobowych użytkownika zgromadzonych podczas korzystania przez niego z aplikacji SwiftKey Keyboard.

Co pewien czas użytkownik może otrzymywać na urządzeniu powiadomienia dotyczące aktualizacji produktu oraz funkcji, które mogą się mu spodobać. Powiadomienia te można w dowolnym momencie wyłączyć w naszych produktach, przechodząc do ustawień aplikacji SwiftKey.

WindowsWindowsmainwindowsmodule
Krótki opis

Windows („Windows”) to spersonalizowane środowisko komputerowe, które umożliwia użytkownikowi płynne przechodzenie i dostęp do usług, preferencji i zawartości na różnych urządzeniach komputerowych — od telefonów przez tablety po urządzenie Surface Hub. Kluczowe składniki systemu Windows nie są statycznymi programami znajdującymi się na urządzeniu użytkownika, ale bazują na chmurze. Zarówno lokalne elementy systemu, jak i jego elementy w chmurze są regularnie aktualizowane, zapewniając użytkownikowi najnowsze ulepszenia i funkcje. Aby zapewnić taką obsługę, gromadzimy dane dotyczące użytkownika, jego urządzenia i sposobu, w jaki korzysta z systemu Windows. A ponieważ Windows jest osobistym systemem użytkownika, oferujemy mu możliwość wyboru, jakie dane osobowe gromadzimy i w jaki sposób z nich korzystamy. Należy pamiętać, że jeśli urządzenie z systemem operacyjnym Windows jest zarządzane przez organizację użytkownika (np. pracodawcę lub szkołę), organizacja może używać scentralizowanych narzędzi zarządzających zapewnianych przez firmę Microsoft lub narzędzi służących do kontroli ustawień urządzenia, zasad użytkowania urządzenia, aktualizacji oprogramowania, gromadzenia danych przez nas lub organizację czy też innych aspektów urządzenia. Więcej informacji na temat gromadzenia danych i prywatności dotyczących systemu Windows można znaleźć na stronie go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=529552. Starsze wersje systemu Windows (w tym wersje Vista, 7, 8 i 8.1) podlegają ich własnym zasadom zachowania poufności informacji.

AktywacjaAktywacjamainactivationmodule
Krótki opis

Po aktywacji systemu Windows określony klucz produktu zostaje powiązany z urządzeniem, na którym zainstalowano oprogramowanie. Klucz produktu i dane dotyczące oprogramowania oraz urządzenia użytkownika są wysyłane do firmy Microsoft, aby pomóc w zweryfikowaniu ważności licencji użytkownika na oprogramowanie. Dane te mogą zostać wysłane powtórnie, jeśli istnieje konieczność ponownej aktywacji lub nadania ważności licencji użytkownika. W przypadku telefonów z systemem Windows identyfikatory urządzeń i sieci, jak również dane dotyczące lokalizacji urządzenia w czasie pierwszego podłączenia są również wysyłane do firmy Microsoft w celu rejestracji gwarancji, uzupełnienia zapasów i zapobiegania oszustwom.

Identyfikator treści reklamowychIdentyfikator treści reklamowychmainadvertisingidmodule
Krótki opis

System Windows generuje na urządzeniu unikatowy identyfikator treści reklamowych dla każdego użytkownika. Jeśli identyfikator treści reklamowych jest włączony, aplikacje (zarówno firmy Microsoft, jak i innych firm) mogą uzyskiwać do niego dostęp i korzystać z niego tak samo jak witryny internetowe uzyskują dostęp i wykorzystują unikatowy identyfikator przechowywany w pliku cookie. Identyfikator treści reklamowych użytkownika może być zatem wykorzystywany przez deweloperów aplikacji i sieci reklamowe do przesyłania odpowiednich reklam i zapewnienia innych spersonalizowanych rozwiązań w ich aplikacjach i w sieci Web. Firma Microsoft pobiera id. treści reklamowych dla opisanych tutaj zastosowań tylko wtedy, gdy użytkownik włączy id. treści reklamowych w ustawieniach prywatności. Można w każdej chwili zablokować dostęp do tego identyfikatora, wyłączając id. treści reklamowych w ustawieniach prywatności (Start > Ustawienia > Prywatność). Jeśli użytkownik zdecyduje się na ponowne włączenie tego dostępu, identyfikator treści reklamowych zostanie zresetowany, po czym zostanie wygenerowany nowy identyfikator. Jeśli dostęp do identyfikatora treści reklamowych uzyskuje aplikacja strony trzeciej, korzystanie przez nią z tego identyfikatora podlega jej własnym zasadom zachowania poufności informacji. Więcej informacji na temat korzystania przez firmę Microsoft z danych w celach reklamowych można znaleźć w sekcji Jak wykorzystujemy dane niniejszych zasad.

DiagnostykaDiagnostykamaindiagnosticsmodule
Krótki opis

Gdy użytkownik korzysta z systemu Windows, zbieramy dane diagnostyczne, które służą nam do rozwiązywania problemów i ulepszania produktów firmy Microsoft. Jeśli użytkownik chce włączyć opcję Dostosowana zawartość, te dane mogą również służyć do personalizacji środowiska innych produktów Microsoft. Dane te są przekazywane do firmy Microsoft i przechowywane razem z jednym lub większą liczbą unikatowych identyfikatorów, które umożliwiają nam rozpoznanie konkretnego użytkownika na konkretnym urządzeniu i zrozumienie problemów serwisowych z urządzeniem oraz wzorców użytkowania. Istnieją dwa poziomy danych diagnostycznych i danych dotyczących użycia: Podstawowy i Pełny. Na najniższym poziomie Podstawowym gromadzimy tylko dane wymagane do aktualizacji i zabezpieczenia urządzeń z systemem Windows. Dane podstawowe obejmują informacje o samym urządzeniu, poprawnym działaniu aktualizacji systemu Windows i Sklepu oraz dane podstawowych błędów. Na poziomie Podstawowe gromadzimy następujące dane:

 • Urządzenie, łączność i dane konfiguracyjne:
  • Data dotyczące urządzenia, np. typ procesora, producent OEM, typ i pojemność baterii, liczba i typ kamer, oprogramowanie układowe i atrybuty pamięci.
  • Funkcje sieciowe i dane łączności np. adres IP urządzenia, sieć komórkowa (w tym IMEI i operator komórkowy) i czy urządzenie jest podłączone do bezpłatnej czy do płatnej sieci.
  • Dane dotyczące systemu operacyjnego i jego konfiguracja, np. wersja systemu operacyjnego i numer kompilacji, ustawienia regionu i języka, poziom diagnostyki i czy urządzenie działa w ramach programu niejawnych testerów programu Windows.
  • Dane dotyczące podłączonych urządzeń peryferyjnych, np. model, producent, sterowniki i dane dotyczące zgodności.
  • Dane dotyczące aplikacji zainstalowanych na urządzeniu, np. nazwa aplikacji, jej wersja i wydawca.
 • Czy urządzenie jest gotowe do aktualizacji i czy istnieją czynniki, które mogą utrudniać odbieranie aktualizacji, takie jak niski poziom energii baterii, ograniczona ilość miejsca na dysku lub połączenie przez sieć płatną.
 • Czy aktualizacje zakończyły się powodzeniem, czy nie.
 • Dane dotyczące niezawodności samego systemu zbierania informacji diagnostycznych.
 • Podstawowe raportowanie błędów, czyli dane o kondycji systemu operacyjnego i aplikacji działających na urządzeniu. Na przykład podstawowe raportowanie błędów informuje nas, czy aplikacja, taka jak Microsoft Paint lub gra innego producenta, zawiesza się albo ulega awarii.

Aby dowiedzieć się informacji o tym, jakie podstawowe dane są zbierane, kliknij tutaj (tylko w języku angielskim).

Pełne dane obejmują wszystkie dane zbierane w opcji Podstawowe, a dodatkowo informacje pomagające firmie Microsoft naprawiać i ulepszać produkty oraz usługi dla wszystkich użytkowników. Na poziomie Pełne gromadzimy następujące dodatkowe informacje:

 • Dodatkowe dane dotyczące urządzenia, łączności i konfiguracji, oprócz danych zbieranych na poziomie Podstawowe.
 • Informacje o stanie i dane rejestrowania kondycji systemu operacyjnego i innych składników systemu (oprócz danych na temat aktualizacji i systemów diagnostyki zbieranych na poziomie Podstawowe).
 • Użycie aplikacji, np. o programach uruchamianych na urządzeniu, czasie ich działania i szybkości reakcji na wprowadzanie danych.
 • Wykorzystanie przeglądarki, w tym historii przeglądania i wyszukiwanych haseł, w przeglądarkach firmy Microsoft, takich jak Microsoft Edge lub Internet Explorer.
 • Małe próbki pisma odręcznego i wpisywania tekstu, które są następnie przetwarzane w celu usunięcia identyfikatorów, informacji o kolejności i innych danych (np. nazw, adresów e-mail i wartości liczbowych) mogących posłużyć do odtworzenia oryginalnej treści lub powiązania danych wejściowych z użytkownikiem. Te dane nigdy nie są wykorzystywane przez funkcję Dostosowana zawartość, co dokładniej opisano niżej.
 • Rozszerzone raportowanie błędów, w tym o stanie pamięci urządzenia po awarii systemu lub aplikacji (informacje te mogą przypadkowo zawierać materiały użytkownika, takie jak fragmenty plików używanych w chwili wystąpienia problemu). Dane o awariach nigdy nie są wykorzystywane przez funkcję Dostosowana zawartość, co dokładniej opisano niżej.

Możemy udostępnić część informacji z raportów o błędach partnerom (na przykład producentom OEM), aby pomóc im w rozwiązywaniu problemów dotyczących produktów i usług, które obsługują system Windows oraz inne produkty i usługi firmy Microsoft. Mogą oni używać tych informacji tylko w celu naprawy lub usprawniania wspomnianych produktów i usług.

Jeśli użytkownik włączy funkcję dostosowanego środowiska, użyjemy pewnych danych użytkownika opisanych wyżej w punkcie Diagnostyka do spersonalizowania środowiska pracy w systemie Windows oraz w innych produktach i usługach. Obejmuje to również sugerowanie dostosowań i optymalizacji systemu Windows oraz rekomendacje i oferty dotyczące funkcji systemu Windows, obsługiwanych aplikacji, usług, sprzętu i urządzeń peryferyjnych. Zakres danych zależeć będzie od tego, czy wybierzesz poziom diagnostyki Pełne, czy Podstawowe. Na przykład na poziomie Pełne dane obejmują informacje o użytkowaniu przeglądarki i aplikacji. Jednak nawet jeśli włączysz funkcję Dostosowana zawartość, nie wykorzystujemy informacji o awariach, treści tekstów wpisywanych ręcznie lub z klawiatury do personalizacji.

Usługi lokalizacyjne, wykrywanie ruchu i nagrywanieUsługi lokalizacyjne, wykrywanie ruchu i nagrywaniemainlocationservicesmotionsensingmodule
Krótki opis

Usługa lokalizacyjna systemu Windows. Firma Microsoft udostępnia usługę lokalizacyjną, która umożliwia określenie dokładnej lokalizacji geograficznej konkretnego urządzenia z systemem Windows. W zależności od funkcji urządzenia lokalizacja jest określana przy użyciu globalnego satelitarnego systemu pozycyjnego (GPS), wykrywając pobliskie maszty telefonii komórkowej lub punkty dostępu Wi-Fi oraz porównując te informacje z bazą danych prowadzoną przez firmę Microsoft dotyczącą masztów telefonii komórkowej i punktów dostępu Wi-Fi, których lokalizacja jest znana, lub ustalając lokalizację na podstawie adresu IP użytkownika. Gdy usługa lokalizacyjna jest aktywna na urządzeniu z systemem Windows lub użytkownik zezwolił aplikacjom Microsoft dostępu do informacji o lokalizacji na urządzeniach z systemem innym niż Windows, dane dotyczące wież sieci komórkowej i punktów dostępu Wi-Fi oraz ich lokalizacji są zbierane przez Microsoft i dodawane do bazy danych lokalizacji po usunięciu wszelkich informacji umożliwiających identyfikację osoby lub urządzenia, skąd te dane pochodzą. Firma Microsoft może również udostępnić te poddane deidentyfikacji dane lokalizacyjne stronom trzecim w celu świadczenia i ulepszania usług z zakresu lokalizacji i map.

Usługi i funkcje systemu Windows (takie jak przeglądarki i Cortana), aplikacje działające w systemie Windows i witryny otwarte w przeglądarkach w systemie Windows mogą uzyskiwać dostęp do usługi lokalizacyjnej systemu Windows w celu ustalenia dokładnej lokalizacji, jeśli użytkownik im na to zezwoli. Niektóre funkcje i aplikacje żądają zezwolenia na dostęp do dokładnej lokalizacji w trakcie pierwszej instalacji systemu Windows, pierwszego użycia aplikacji lub za każdym razem, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do usługi lokalizacyjnej. Więcej informacji na temat określonych aplikacji dla systemu Windows, które korzystają z usługi lokalizacyjnej, można znaleźć w sekcji Aplikacje dla systemu Windows poniżej.

Kiedy użytkownik korzysta z usługi lokalizacyjnej, urządzenie z systemem Windows wysyła także dane o swojej lokalizacji do firmy Microsoft. Zachowujemy wyłącznie dane dotyczące ostatniej znanej lokalizacji (każda nowa lokalizacja zastępuje poprzednią), co pozwala nam poprawiać wydajność i funkcjonalność naszych usług. Dane dotyczące historii ostatnich lokalizacji urządzenia są przechowywane na urządzeniu, a niektóre aplikacje i funkcje systemu Windows mogą uzyskiwać dostęp do tej historii. Użytkownik może wyczyścić historię lokalizacji urządzenia w każdej chwili w menu Ustawienia urządzenia.

W ustawieniach użytkownik może również zobaczyć, które aplikacje mają dostęp do usługi lokalizacyjnej lub historii ostatnich lokalizacji urządzenia, wyłączyć lub włączyć dostęp do usługi lokalizacyjnej dla określonych aplikacji lub wyłączyć usługę lokalizacyjną. Użytkownik może także ustawić lokalizacje domyślną, która będzie używana, jeśli usługa lokalizacyjna nie będzie mogła wykryć dokładniejszej lokalizacji urządzenia.

Należy zauważyć, że w przypadku urządzeń przenośnych operator komórkowy może również mieć dostęp do lokalizacji użytkownika, nawet jeśli użytkownik wyłączy usługę lokalizacyjną.

Lokalizacja ogólna. Jeśli funkcja lokalizacji ogólnej zostanie włączona, aplikacje, które nie mają dostępu do dokładnej lokalizacji użytkownika, będą miały dostęp do jego lokalizacji ogólnej (ustalonej na podstawie miasta, kodu pocztowego lub regionu).

Znajdź mój telefon. Funkcja Znajdź mój telefon umożliwia wyszukanie lokalizacji telefonu Windows Phone na stronie account.microsoft.com, nawet jeśli użytkownik wyłączył całkowicie dostęp do usługi lokalizacyjnej na telefonie. Jeśli użytkownik włączył opcję „Zapisuj moją lokalizację co kilka godzin” w ustawieniach funkcji Znajdź mój telefon na swoim telefonie, funkcja Znajdź mój telefon będzie okresowo wysyłać i przechowywać ostatnią znaną lokalizację telefonu użytkownika, nawet jeśli użytkownik wyłączył usługi lokalizacyjne na swoim telefonie. Każda nowo wysłana lokalizacja zastępuje poprzednio zapisaną lokalizację.

Znajdź moje urządzenie. Funkcja Znajdź moje urządzenie umożliwia administratorowi komputera stacjonarnego lub tabletu z systemem Windows wyszukanie lokalizacji tego urządzenia, o ile administrator włączył usługę lokalizacyjną dla tego urządzenia, nawet jeśli inni użytkownicy ją u siebie wyłączyli. Gdy administrator podejmie próbę zlokalizowania urządzenia, użytkownicy zobaczą odpowiednie powiadomienie w centrum powiadomień.

Wykrywanie ruchu systemu Windows. Urządzenia z systemem Windows z obsługą wykrywania ruchu mogą gromadzić dane dotyczące aktywności ruchowej. Dane te umożliwiają działanie funkcji, takich jak krokomierz odmierzający liczbę zrobionych kroków, aby aplikacja wspomagająca dbanie o kondycję mogła oszacować liczbę spalonych kalorii. Takie dane i historia są przechowywane na urządzeniu użytkownika, a niektóre aplikacje, które mają zgodę użytkownika, mogą uzyskiwać do nich dostęp i z nich korzystać.

Nagrywanie. Niektóre urządzenia z systemem Windows mają funkcję nagrywania, która umożliwia przechwycenie dźwięku i klipów wideo w ramach aktywności użytkownika na urządzeniu (w tym komunikacji z innymi). Jeśli użytkownik zdecyduje się nagrać sesję, nagranie zostanie zapisane lokalnie na jego urządzeniu. W niektórych przypadkach użytkownik może mieć możliwość przesłania nagrania do produktu lub usługi firmy Microsoft, która rozgłasza nagranie publicznie. WAŻNE: Przed nagraniem lub rozpoczęciem nadawania jakiejkolwiek komunikacji użytkownik powinien znać swoje prawne zobowiązania. Należy uwzględnić tutaj uprzednie uzyskanie ewentualnej zgody od wszystkich osób biorących udział w komunikacji. Firma Microsoft nie jest odpowiedzialna za to, jak użytkownik wykorzystuje funkcje nagrywania lub własne nagrania. 

Funkcje bezpieczeństwaFunkcje bezpieczeństwamainsecurityandsafetyfeaturesmodule
Krótki opis

Szyfrowanie urządzeń. Szyfrowanie urządzenia zwiększa ochronę danych przechowywanych na urządzeniu użytkownika poprzez jego szyfrowanie za pomocą technologii szyfrowania dysków funkcją BitLocker. Gdy szyfrowanie urządzenia jest włączone, system Windows automatycznie szyfruje dysk, na którym zainstalowany jest system Windows i generuje klucz odzyskiwania. W przypadku klucza odzyskiwania funkcji BitLocker na osobistym urządzeniu automatycznie jest tworzona kopia zapasowa w trybie online na osobistym koncie Microsoft OneDrive użytkownika. Firma Microsoft nie używa osobistych kluczy odzyskiwania należących do użytkownika. 

Narzędzie do usuwania złośliwego oprogramowania. Narzędzie do usuwania złośliwego oprogramowania na urządzeniu użytkownika włącza się przynajmniej raz na miesiąc w ramach usługi Windows Update. Narzędzie do usuwania złośliwego oprogramowania sprawdza urządzenia pod kątem zainfekowania przez określone, najbardziej rozpowszechnione złośliwe oprogramowanie („złośliwe oprogramowanie”) i pomaga w usunięciu znalezionych infekcji. Narzędzie do usuwania złośliwego oprogramowania usuwa złośliwe oprogramowanie wymienione w witrynie pomocy technicznej firmy Microsoft, jeśli takie złośliwe oprogramowanie znajduje się na urządzeniu użytkownika. W trakcie sprawdzania urządzenia pod kątem złośliwego oprogramowania zostaje wysłany raport do firmy Microsoft z konkretnymi danymi na temat wykrytego złośliwego oprogramowania, błędów oraz innymi danymi dotyczącymi urządzenia użytkownika. Aby zapobiec wysyłaniu tych danych przez narzędzie do firmy Microsoft, użytkownik może wyłączyć składnik raportowania narzędzia do usuwania złośliwego oprogramowania.

Rodzina Microsoft. Rodzice mogą korzystać z funkcji Rodzina Microsoft, aby lepiej rozumieć i ustalać granice odnośnie do sposobu, w jaki dziecko korzysta z ich urządzenia. Istnieją liczne funkcje dostępne dla członków rodziny, dlatego warto dokładnie zapoznać się z informacjami podawanymi w trakcie tworzenia rodziny lub dołączania do niej. Gdy raportowanie aktywności rodziny jest włączone dla dziecka, firma Microsoft gromadzi szczegółowe informacje na temat korzystania przez nie z urządzenia i przesyła rodzicom raport dotyczący aktywności tego dziecka. Po krótkim czasie raporty aktywności są rutynowo usuwane z serwerów firmy Microsoft.

SmartScreen. Funkcja SmartScreen zwiększa ochronę użytkownika podczas korzystania z naszych usług, sprawdzając pobierane pliki i zawartość stron internetowych pod kątem złośliwego oprogramowania, potencjalnie niebezpiecznych zawartości stron internetowych oraz innych zagrożeń w stosunku do użytkownika lub jego urządzenia. Podczas sprawdzania pliku dane dotyczące tego pliku są wysyłane do firmy Microsoft (w tym nazwa pliku, skrót zawartości pliku, lokalizacja pobrania oraz cyfrowe certyfikaty pliku). Jeśli funkcja SmartScreen zidentyfikuje plik jako nieznany lub potencjalnie niebezpieczny, użytkownik zobaczy ostrzeżenie przed jego otwarciem. Podczas sprawdzania zawartości stron internetowych, dane dotyczące tej zawartości i urządzenia użytkownika są wysyłane do firmy Microsoft, w tym pełen adres strony z daną zawartością. Jeśli funkcja SmartScreen wykryje potencjalnie niebezpieczną zawartość, użytkownik zobaczy ostrzeżenie w miejscu zawartości. Funkcję SmartScreen można włączyć lub wyłączyć w obszarze Ustawienia.

Windows Defender. Funkcja Windows Defender przeprowadza wyszukanie pod kątem złośliwego oprogramowania i innego niechcianego oprogramowania na urządzeniu użytkownika. Funkcja Windows Defender jest automatycznie włączona, aby zwiększyć ochronę urządzenia użytkownika, jeśli żadne inne oprogramowanie chroniące przed szkodliwym oprogramowaniem nie zapewnia aktywnej ochrony urządzenia. Jeśli funkcja Windows Defender jest włączona, monitoruje ona stan zabezpieczeń urządzenia. Jeśli funkcja Windows Defender jest włączona lub działa w wyniku włączenia pozycji Ograniczone skanowanie okresowe, automatycznie wysyła raporty do firmy Microsoft zawierające dane na temat podejrzanego i niepożądanego oprogramowania. Może również wysyłać pliki, które mogą zawierać złośliwe oprogramowanie. Jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że raport zawiera dane osobowe, wówczas nie jest wysyłany automatycznie, ale użytkownik otrzymuje monit przed jego wysłaniem. Użytkownik może skonfigurować funkcję Windows Defender, aby nie wysyłała raportów ani podejrzanego oprogramowania do firmy Microsoft.

Mowa, pisanie odręczne i pisanie na klawiaturzeMowa, pisanie odręczne i pisanie na klawiaturzemainspeechinkingtypingmodule
Krótki opis

System Windows oferuje funkcję rozpoznawania mowy działającą na urządzeniach (realizowaną za pomocą aplikacji klasycznej Rozpoznawanie mowy Windows) oraz chmurową usługę rozpoznawania mowy, którą wprowadzono wraz z asystentem Cortana na rynkach i w regionach, gdzie Cortana jest dostępna. W tym miejscu support.microsoft.com/instantanswers/557b5e0e-0eb0-44db-87d6-5e5db6f9c5b0/cortana-s-regions-and-languages można dowiedzieć się, jakie języki i regiony są obecnie obsługiwane przez funkcję głosowe. Korzystając z rozpoznawania mowy w chmurze, firma Microsoft gromadzi i wykorzystuje polecenia głosowe wypowiadane przez użytkownika, by realizować usługi rozpoznawania mowy w Cortanie i innych obsługiwanych aplikacjach.

Dodatkowo gromadzimy wpisywane na klawiaturze i odręcznie pisane wyrazy, aby dzięki lepszemu rozpoznawaniu znaków zaoferować spersonalizowany słownik użytkownika, ułatwić pisanie na klawiaturze oraz pisanie odręczne na urządzeniu użytkownika i wyświetlać proponowane wyrazy w trakcie pisania. Dane dotyczące wpisywanych treści obejmują próbkę wpisanych na klawiaturze znaków i słów, które oczyszczamy, aby usunąć identyfikatory, adresy IP i inne potencjalne identyfikatory. Obejmują także powiązane dane dotyczące wydajności, takie jak zmiany wprowadzane do tekstu ręcznie przez użytkownika, a także słowa dodane przez niego do słownika.

W ramach chmurowej usługi rozpoznawania mowy gromadzimy również informacje ze słownika użytkownika utworzonego na urządzeniu użytkownika. Dane głosowe i słownik użytkownika są zbierane i używane łącznie, tak abyśmy jak najpoprawniej rozpoznawali wszystkie wypowiedzi użytkowników.

Jeśli użytkownik udzielił zezwolenia Cortanie, gromadzimy także jego imię i nazwisko oraz nick, ostatnie zdarzenia z kalendarza, imiona osób w ramach terminów, informacje na temat jego kontaktów (w tym imiona i nazwiska oraz nicki), nazwy ulubionych miejsc, a także dane dotyczące używanych aplikacji oraz preferencji muzycznych. Te dane dodatkowe pozwalają nam lepiej rozpoznawać ludzi, zdarzenia, miejsca i muzykę w trakcie dyktowania przez użytkownika poleceń, wiadomości i dokumentów.

Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć rozpoznawanie mowy w chmurze. Gromadzenie danych dla tej funkcji zostanie wówczas zatrzymane, a powiązane dane, takie jak lokalny słownik użytkownika i historia wprowadzanych danych, przechowywane na urządzeniu użytkownika zostaną usunięte.

Ustawienia synchronizacjiUstawienia synchronizacjimainsyncsettingsmodule
Krótki opis

W przypadku logowania się do systemu Windows z konta Microsoft system Windows zsynchronizuje niektóre ustawienia oraz dane użytkownika z serwerami firmy Microsoft, aby ułatwić spersonalizowaną obsługę różnych urządzeń. Jeśli użytkownik po zalogowaniu się do jednego lub większej liczby urządzeń za pomocą konta Microsoft po raz pierwszy zaloguje się do kolejnego urządzenia za pomocą tego samego konta Microsoft, system Windows pobierze i zastosuje ustawienia i dane wybrane przez użytkownika do synchronizacji ze swoimi innymi urządzeniami. Ustawienia wybrane przez użytkownika do synchronizacji zostaną automatycznie zaktualizowane na serwerach Microsoft i innych urządzeniach użytkownika w trakcie ich używania.

Niektóre synchronizowane ustawienia obejmują:

 • Aplikacje instalowane ze Sklepu Windows
 • Preferencje językowe
 • Preferencje dotyczące programu Ease of Access
 • Ustawienia personalizacji, takie jak zdjęcie, tło czy ustawienia myszy
 • Ustawienia aplikacji Sklepu Windows
 • Słowniki sprawdzania pisowni, słowniki edytora metody wprowadzania znaków (IME) i słowniki osobiste
 • Historia przeglądarki internetowej Internet Explorer, ulubione oraz otwierane witryny
 • Zapisane aplikacje, witryny internetowe, mobilne hotspoty oraz nazwy i hasła sieci Wi-Fi

Użytkownik może zdecydować, czy chce synchronizować swoje ustawienia, i kontrolować synchronizowane elementy, przechodząc do pozycji Ustawienia synchronizacji w obszarze Konta w ramach ustawień systemu Windows. Niektóre aplikacje mają własne, autonomiczne kontrolki dotyczące synchronizacji. Po zalogowaniu się przez użytkownika do systemu Windows za pomocą konta służbowego i zdecydowaniu o połączeniu tego konta z osobistym kontem Microsoft system Windows zapyta, które ustawienia mają zostać zsynchronizowane przed połączeniem z kontem Microsoft.

Usługi aktualizacjiUsługi aktualizacjimainupdateservicesmodule
Krótki opis

Usługi aktualizacji dla systemu Windows obejmują usługi Windows Update i Microsoft Update. Windows Update jest usługą, która udostępnia użytkownikowi aktualizacje oprogramowania dla systemu Windows oraz inne oprogramowanie pomocnicze, takie jak sterowniki i oprogramowanie sprzętowe dostarczane przez producentów urządzenia. Microsoft Update to usługa, która udostępnia użytkownikowi aktualizacje oprogramowania dla innych programów firmy Microsoft, takich jak pakiet Office.

Usługa Windows Update automatycznie pobiera aktualizacje oprogramowania Windows na urządzenie użytkownika. Użytkownik może skonfigurować usługę Windows Update tak, aby automatycznie instalowała aktualizacje, gdy tylko będą dostępne (ustawienie zalecane), lub powiadamiała go o wymaganym ponownym uruchomieniu w celu ukończenia instalowania aktualizacji. Aplikacje dostępne za pośrednictwem Sklepu Windows są aktualizowane automatycznie, co opisano w sekcji Sklep powyżej.

Przeglądarki internetowe: Microsoft Edge i Internet ExplorerPrzeglądarki internetowe: Microsoft Edge i Internet Explorermainwebbrowsersmodule
Krótki opis

Microsoft Edge to domyślna przeglądarka internetowa firmy Microsoft przeznaczona dla systemu Windows. Internet Explorer, wcześniejsza przeglądarka firmy Microsoft, jest również dostępna w systemie Windows. Za każdym razem, gdy użytkownik korzysta z przeglądarki sieci Web w celu uzyskania dostępu do Internetu, dane dotyczące jego urządzenia („standardowe dane urządzenia”) są wysyłane do odwiedzanych przez niego witryn internetowych i używanych usług internetowych. Standardowe dane urządzenia obejmują adres IP urządzenia użytkownika, typ i język przeglądarki, datę i godzinę uzyskania dostępu oraz adresy witryn, z których nastąpiło przejście. Dane te mogą być zapisywane na serwerach tych witryn. Rodzaje zapisywanych danych i sposób ich wykorzystania zależy od praktyk prywatności odwiedzanych witryn i używanych usług internetowych.

Dodatkowo dane na temat korzystania przez użytkownika z jego przeglądarki, takie jak historia przeglądania, dane formularzy internetowych, tymczasowe pliki internetowe i pliki cookie, są przechowywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik może usunąć te dane ze swojego urządzenia za pomocą pozycji Usuń historię przeglądania.

Nowe funkcje w przeglądarce Microsoft Edge umożliwiają użytkownikowi przechwycenie i zapisanie zawartości na swoim urządzeniu, na przykład:

 • Notatka internetowa: umożliwia utworzenie adnotacji odręcznych i tekstowych na odwiedzanych stronach internetowych oraz ich przycinanie, zapisywanie lub udostępnianie.
 • Aktywne czytanie: umożliwia tworzenie list elementów do przeczytania (obejmujących witryny internetowe i dokumenty) oraz zarządzanie nimi.
 • Centrum: umożliwia łatwe zarządzanie listami elementów do przeczytania, elementami ulubionymi, pobranymi plikami oraz historią — wszystko to w jednym miejscu.

Niektóre informacje dotyczące przeglądarki firmy Microsoft zapisywane na urządzeniu użytkownika są synchronizowane na różnych urządzeniach, gdy użytkownik loguje się na koncie Microsoft. W przypadku programu Internet Explorer informacje te obejmują na przykład historię przeglądania, a w programie Microsoft Edge — elementy ulubione i listy elementów do przeczytania. Jeśli na przykład użytkownik w przeglądarce Microsoft Edge zsynchronizuje swoją listę elementów do przeczytania na urządzeniach, kopie zawartości wybranej przez użytkownika do zapisu na liście zostaną wysłane do każdego zsynchronizowanego urządzenia w celu umożliwienia późniejszego wglądu. Synchronizację w programie Internet Explorer można wyłączyć, przechodząc do pozycji Ustawienia synchronizacji w sekcji Konta w ustawieniach systemu Windows (zobacz Ustawienia synchronizacji). Użytkownik może również wyłączyć synchronizowanie informacji w przeglądarce Microsoft Edge, wyłączając opcję synchronizacji w ustawieniach przeglądarki Microsoft Edge.

Przeglądarki Microsoft Edge i Internet Explorer korzystają z zapytań wyszukiwania i historii przeglądania użytkownika, aby zapewnić mu możliwość szybszego przeglądania oraz lepsze wyniki wyszukiwania. Funkcje te obejmują:

 • Automatyczne wyszukiwanie i sugestie wyszukiwania Te funkcje w przeglądarce Internet Explorer automatycznie wysyłają informacje wpisywane przez użytkownika na pasku adresu przeglądarki do domyślnego dostawcy wyszukiwania (np. usługi Bing) i oferują rekomendacje wyszukiwania podczas wprowadzania każdego znaku. W przeglądarce Microsoft Edge funkcja ta automatyczne wysyła te informacje do usługi Bing, nawet jeśli użytkownik wybrał innego domyślnego dostawcę wyszukiwania.
 • Sugerowane witryny Ta funkcja rekomenduje zawartość sieci Web, która może zainteresować użytkownika w oparciu o jego historię wyszukiwania i przeglądania. 

Dane na temat przeglądania zebrane w związku z tymi funkcjami są wykorzystywane w postaci zagregowanej, a każdą z tych funkcji można wyłączyć w dowolnej chwili. Funkcje te nie gromadzą historii przeglądania, jeśli użytkownik ma włączony tryb przeglądania InPrivate.

Aby dostarczyć wyniki wyszukiwania, przeglądarki Microsoft Edge i Internet Explorer wysyłają do domyślnego dostawcy wyszukiwania zapytania wyszukiwania, standardowe dane urządzenia i lokalizację użytkownika (jeśli lokalizacja jest włączona). Jeśli usługa Bing jest domyślnym dostawcą wyszukiwania użytkownika, korzystamy z tych danych zgodnie z opisem w sekcji Bing niniejszych zasad zachowania poufności informacji.

Cortana może pomagać użytkownikowi w przeglądaniu Internetu za pomocą przeglądarki Microsoft Edge dzięki funkcjom, takim jak Zapytaj Cortanę. W dowolnej chwili użytkownik może wyłączyć Cortanę w przeglądarce Microsoft Edge, korzystając z ustawień przeglądarki Microsoft Edge. Aby dowiedzieć się więcej na temat sposobu wykorzystania danych przez Cortanę i możliwej kontroli w tym zakresie, należy przejść do sekcji Cortana niniejszych zasad zachowania poufności informacji.

Łączenie z sugerowanymi otwartymi punktami dostępowymi Wi-FiŁączenie z sugerowanymi otwartymi punktami dostępowymi Wi-Fimainwi-fisensemodule
Krótki opis

Wybranie opcji „Połącz z sugerowanymi otwartymi punktami dostępowymi” w ustawieniach Wi-Fi powoduje automatyczne łączenie się z sugerowanymi otwartymi sieciami Wi-Fi. Należy pamiętać, że nie wszystkie sieci są bezpieczne — należy zachować ostrożność podczas korzystania z otwartej sieci w przypadku wykonywania online działań, które wymagają użycia danych poufnych lub osobowych (transakcji bankowych lub zakupów).

Aplikacje dla systemu WindowsAplikacje dla systemu Windowsmainwindowsappsmodule
Krótki opis

Niektóre aplikacje firmy Microsoft są zawarte w systemie Windows, a inne są dostępne za pośrednictwem Sklepu Windows. Przykładowe aplikacje obejmują:

Aplikacja Mapy. Aplikacja Mapy oferuje usługi oparte na lokalizacji i korzysta z usług Bing w celu przetwarzania wyszukiwań użytkownika w ramach aplikacji Mapy. W sekcji Bing niniejszych zasad zachowania poufności informacji można znaleźć więcej informacji na temat takich rozwiązań korzystających z usługi Bing. Gdy aplikacja Mapy ma dostęp do lokalizacji użytkownika, nawet jeśli nie jest używana, firma Microsoft może gromadzić poddane deidentyfikacji dane lokalizacyjne z urządzenia użytkownika w celu udoskonalania usług firmy Microsoft. Użytkownik może zablokować dostęp aplikacji Mapy do jego lokalizacji, wyłączając usługę lokalizacyjną lub dostęp aplikacji Mapy do usługi lokalizacyjnej.

Użytkownik może prowadzić rejestr swoich ulubionych miejsc i ostatnich wyszukiwań w aplikacji Mapy. Ulubione miejsca i historia wyszukiwania będą uwzględniane jako sugestie wyszukiwania. Jeśli użytkownik zaloguje się za pomocą konta Microsoft, jego ulubione miejsca, historia wyszukiwania i określone ustawienia aplikacji będą synchronizowane z innymi urządzeniami i usługami (np. z Cortaną). Więcej informacji można znaleźć w sekcji Ustawienia synchronizacji powyżej.

Aplikacje Aparat i Zdjęcia. Jeśli użytkownik zezwoli aplikacji Aparat na wykorzystanie swojej lokalizacji, dane lokalizacyjne będą osadzane w zdjęciach robionych za pomocą danego urządzenia. Inne dane opisowe, takie jak model aparatu i data zrobienia zdjęcia, są również osadzane w zdjęciach i filmach. Jeśli użytkownik zdecyduje się na udostępnienie zdjęcia lub filmu, wszelkie osadzone dane będą dostępne dla osób i usług, którym je udostępnił. Użytkownik może zablokować dostęp aplikacji Aparat do jego lokalizacji, wyłączając wszelki dostęp do usługi lokalizacyjnej w menu Ustawienia swojego urządzenia lub dostęp aplikacji Aparat do usługi lokalizacyjnej.

Zdjęcia, filmy oraz zrzuty ekranu użytkownika, które są zapisane na jego aparacie, są automatycznie przesyłane do usługi OneDrive. Użytkownik może zarządzać swoimi zdjęciami i filmami w usłudze OneDrive oraz może wyłączyć automatyczne przesyłanie w Ustawieniach.

Gdy użytkownik robi zdjęcia z osadzoną lokalizacją, aplikacja Zdjęcia może grupować zdjęcia według daty i lokalizacji. Aby grupować zdjęcia użytkownika, aplikacja Zdjęcia wysyła dane lokalizacyjne ze zdjęć do firmy Microsoft, aby określić nazwy lokalizacji, takie jak „Seattle, Washington”. Jeśli użytkownik korzysta z aplikacji Zdjęcia, gdy jest zalogowany na swoim koncie Microsoft, jego zdjęcia i filmy z usługi OneDrive będą automatycznie sortowane w albumach aplikacji Zdjęcia oraz zostaną wyświetlone na dynamicznym kafelku aplikacji Zdjęcia. Zdjęcia i filmy użytkownika są udostępniane innym osobom, jeśli użytkownik podejmie taką decyzję.

Aplikacja Kontakty. Aplikacja Kontakty umożliwia wyświetlanie wszystkich kontaktów w jednym miejscu oraz komunikację z nimi. Po dodaniu konta Microsoft do urządzenia z systemem Windows kontakty użytkownika z jego konta zostaną automatycznie dodane do aplikacji Kontakty. Użytkownik może dodawać inne konta do aplikacji Kontakty, w tym konta ze swoich sieci społecznościowych (takich jak Facebook i Twitter) oraz konta e-mail. Jeśli użytkownik doda konto, poinformujemy go, które dane aplikacja Kontakty może zaimportować lub zsynchronizować z określoną usługą, i umożliwimy wybranie danych do dodania. Inne aplikacje instalowane przez użytkownika również mogą synchronizować dane z aplikacją Kontakty (w tym udostępniać dodatkowe szczegóły istniejących kontaktów). Użytkownik może w dowolnej chwili usunąć konto z aplikacji Kontakty.

Aplikacja Poczta i Kalendarz. Aplikacja Poczta i Kalendarz umożliwia połączenie całej poczty e-mail użytkownika, wszystkich jego kalendarzy oraz plików w jednym miejscu. Dotyczy to także rozwiązań do obsługi poczty e-mail i przechowywania plików udostępnionych przez innych dostawców. Aplikacja zapewnia usługi lokalizacyjne, takie jak informacje o pogodzie w kalendarzu, ale użytkownik może wyłączyć dostęp aplikacji do danych dotyczących lokalizacji. Po dodaniu przez użytkownika konta do aplikacji Poczta i Kalendarz jego wiadomości e-mail, elementy kalendarza, pliki, kontakty i inne ustawienia z tego konta zostaną automatycznie zsynchronizowane z jego urządzeniem i serwerami firmy Microsoft. W dowolnym momencie można usunąć konto lub wprowadzić zmiany w synchronizowanych danych konta. Aby skonfigurować konto, trzeba podać w aplikacji poświadczenia konta (nazwę użytkownika i hasło), które zostaną wysłane przez Internet na serwer danego dostawcy. Aplikacja podejmie pierwszą próbę skorzystania z bezpiecznego połączenia (SSL), aby skonfigurować konto użytkownika, ale wyśle te dane niezaszyfrowane, jeśli dostawca usług poczty e-mail użytkownika nie obsługuje protokołu SSL. Jeśli użytkownik doda konto udostępnione mu przez organizację (np. firmowy adres e-mail), właściciel danej domeny może wdrażać określone zasady i środki kontroli (np. uwierzytelnianie wieloskładnikowe lub możliwość zdalnego wymazania danych na urządzeniu), które mają wpływ na korzystanie z aplikacji przez użytkownika.

Aplikacja Wiadomości. Gdy użytkownik loguje się na swoim urządzeniu za pomocą konta Microsoft, może zdecydować o utworzeniu kopii zapasowej swoich informacji, co spowoduje zsynchronizowanie jego wiadomości SMS oraz MMS i zapisanie ich na koncie Microsoft. Dzięki temu użytkownik może odzyskać wiadomości w przypadku zgubienia lub zmiany telefonu. Po wstępnej konfiguracji urządzenia użytkownik może zarządzać swoimi ustawieniami wiadomości w każdej chwili. Wyłączenie tworzenia kopii zapasowej wiadomości SMS/MMS nie wykasuje wiadomości, które zostały wcześniej zapisane na koncie Microsoft. Aby usunąć takie zapisane wiadomości, użytkownik musi usunąć je ze swojego urządzenia przed wyłączeniem kopii zapasowej. Jeśli użytkownik zezwoli aplikacji Wiadomości na korzystanie z jego lokalizacji, może do wychodzącej wiadomości dołączyć link do swojej bieżącej lokalizacji. Dane lokalizacyjne są gromadzone przez firmę Microsoft zgodnie z opisem w sekcji Usługi lokalizacyjne systemu Windows.

Aplikacja Microsoft Wallet dla Windows Phone. Usługa Microsoft Wallet umożliwia przechowywanie informacji, takich jak kupony, karty lojalnościowe, bilety i inne materiały cyfrowe. Tam, gdzie jest to możliwe, do usługi Microsoft Wallet można także dodawać karty płatnicze, aby płacić za zakupy w wybranych sklepach z wykorzystaniem technologii zbliżeniowej.

Portfel do obsługi płatności można skonfigurować, logując się w usłudze Microsoft Wallet za pomocą osobistego konta Microsoft i dodając karty płatnicze skojarzone z danym kontem Microsoft. W przypadku dodania przez użytkownika karty płatniczej do usługi Microsoft Wallet udostępniamy bankowi użytkownika oraz firmie obsługującej sieć karty płatniczej dane użytkownika, takie jak imię i nazwisko, numer karty, adres rozliczeniowy, adres e-mail, dane dotyczące urządzenia (w tym nazwę, typ oraz identyfikator urządzenia), a także lokalizację użytkownika w momencie dodawania karty płatniczej do portfela. Dane te są wysyłane do banku i sieci karty płatniczej w celu weryfikowania ważności kart płatniczych, obsługi transakcji oraz wykrywania oszustw.

W przypadku dokonywania przez użytkownika płatności z wykorzystaniem technologii zbliżeniowej usługa Microsoft Wallet przekaże sprzedawcy zaszyfrowaną wersję karty płatności („token”). Sprzedawca okaże ten token bankowi (razem z danymi dotyczącymi transakcji), aby umożliwić płatność za daną transakcję i jej ukończenie.

Windows HelloWindows Hellomainwindowshellomodule
Krótki opis

Funkcja Windows Hello oferuje natychmiastowy dostęp do urządzenia użytkownika dzięki uwierzytelnianiu biometrycznemu. Jeśli funkcja Windows Hello jest włączona, skanuje twarz, odcisk palca lub tęczówkę, aby zidentyfikować użytkownika na podstawie zestawu unikatowych punktów lub cech, które są pobierane z obrazu i przechowywane na urządzeniu użytkownika jako szablon — jednak samo zdjęcie, obraz twarzy lub tęczówki nie jest przechowywany. Weryfikacyjne dane biometryczne używane do logowania nie opuszczają urządzenia użytkownika. Użytkownik może je usunąć w ustawieniach.

Windows Media PlayerWindows Media Playermainwindowsmediaplayermodule
Krótki opis

Program Windows Media Player umożliwia odtwarzanie dysków CD, DVD i innych materiałów cyfrowych (np. plików WMA i MP3), oraz ripowanie dysków CD i zarządzanie biblioteką multimediów. Aby wzbogacić wrażenia użytkownika podczas odtwarzania zawartości w bibliotece, program Windows Media player wyświetla różne pokrewne informacje, takie jak tytuł albumu, tytuły utworów, okładka albumu, wykonawcę i kompozytora. Aby rozszerzyć informacje o multimediach, programu Windows Media Player wyśle do firmy Microsoft żądanie zawierające standardowe dane komputerowe, np. identyfikator treści multimedialnych i informacje o multimediach już znajdujących się w bibliotece programu Windows Media Player (w tym informacje, które mogły zostać zmienione lub wprowadzone przez użytkownika). Dzięki temu Microsoft może zidentyfikować ścieżki, a następnie zwrócić dodatkowe informacje, o ile są dostępne.

Program Windows Media Player umożliwia też odtwarzanie zawartości przesyłanej strumieniowo za pośrednictwem sieci. Aby zapewnić tę funkcjonalność program Windows Media Player musi połączyć się z serwerem multimediów strumieniowych. Te serwery są zwykle obsługiwane przez dostawców treści innych niż Microsoft. Podczas odtwarzania multimediów strumieniowych program Windows Media Player wyśle dziennik do serwera multimediów strumieniowych lub innych serwerów w sieci Web, jeśli serwer multimediów strumieniowych wyśle takie żądanie. Dziennik zawiera szczegóły, takie jak: czas połączenia, adres IP, wersja systemu operacyjnego, wersja programu Windows Media Player, identyfikator odtwarzacza, datę i protokół. Aby chronić prywatność użytkowników, program Windows Media Player domyślne wysyła identyfikator odtwarzacza (inny dla każdej sesji).

Windows SearchWindows Searchmainwindowssearchmodule
Krótki opis

Usługa Windows Search umożliwia przeszukiwanie zawartości danego urządzenia i Internetu z jednego miejsca. Jeśli użytkownik chce używać funkcji Windows Search do wyszukiwania „własnej zawartości”, zostaną wyświetlone osobiste elementy w usłudze OneDrive, OneDrive dla firm (o ile funkcja jest włączona), innych dostawców magazynu w chmurze w zakresie obsługiwanym przez tych dostawców i urządzenie użytkownika. W przypadku korzystania z funkcji Windows Search do przeszukiwania sieci Web albo uzyskiwania propozycji wyszukiwania z funkcji Windows Search lub Cortany wyniki wyszukiwania są obsługiwane przez usługę Bing. Korzystamy z zapytań wyszukiwania zgodnie z opisem w sekcji Bing niniejszych zasad zachowania poufności informacji.

XboxXboxmainxboxmodule
Krótki opis
Pełny tekst

Konsole Xbox to urządzenia sprzętowe, z których można korzystać do uzyskiwania dostępu i odtwarzania gier, filmów, muzyki i innych form cyfrowej rozrywki. Xbox Live (w tym aplikacja Games for Windows Live) to usługa online firmy Microsoft oferująca gry i rozrywkę oraz sieć społecznościową. Udostępnia ona różne sposoby kontaktu ze znajomymi w usłudze Xbox Live i innych sieciach społecznościowych oraz sieciach dla graczy. Do usług Xbox można uzyskiwać dostęp z różnych urządzeń, takich jak konsole Xbox, komputery (w tym przez witrynę xbox.com i aplikację Xbox) oraz urządzenia przenośne.

Gromadzimy dane dotyczące korzystania przez użytkownika z usług Xbox, takie jak:

 • Czas logowania i wylogowania, odtwarzane gry, statystyki gier i wyników oraz zakupione produkty i pobrane treści.
 • Dane na temat wydajności usług Xbox, urządzenia użytkownika i jego połączenia z siecią, w tym pojawiających się błędów ze sprzętem lub oprogramowaniem.
 • Jeśli użytkownik korzysta z konsoli Xbox w powiązaniu z urządzeniem Kinect, dane na temat użycia przez niego urządzenia Kinect. Więcej informacji na temat gromadzenia danych przez Kinect można znaleźć poniżej.

Wszystkie takie dane są przechowywanie razem z unikatowym identyfikatorem konsoli Xbox i są powiązane z danymi osobowymi użytkownika. Po podłączeniu konsoli Xbox do Internetu identyfikujemy, z której konsoli oraz wersji systemu operacyjnego Xbox użytkownik obecnie używa.

Za zgodą użytkownika gromadzimy informacje na temat filmów zakupionych lub wyświetlanych przez użytkownika za pośrednictwem aplikacji stron trzecich na konsoli Xbox. W przypadku korzystania przez użytkownika z aplikacji Xbox TV gromadzimy historię oglądania telewizji z konsoli użytkownika w taki sposób, aby ani użytkownik, ani inne osoby nie zostały zidentyfikowane.

Jeśli użytkownik korzysta z konsoli Xbox wyposażonej w urządzenie pamięci masowej (dysk twardy lub pamięć) i gra w trybie offline lub nigdy nie zalogował się w usługach na konsoli, dane dotyczące użycia będą przechowywane na urządzeniu pamięci masowej i zostaną przesłane firmie Microsoft po następnym zalogowaniu się użytkownika w usługach.

Dane usługi Xbox Live widoczne dla innych użytkowników. Tag gracza (nick w usłudze Xbox Live), statystyki gier i wyników, osiągnięcia, status obecności (czy użytkownik jest zalogowany do usługi Xbox Live) oraz inne dane dotyczące jego aktywności w usłudze Xbox Live mogą być widoczne dla innych użytkowników w usłudze Xbox Live lub innych usług powiązanych z usługą Xbox Live (w tym należących do firm partnerskich). Na przykład tag gracza i wyniki wyświetlane w rankingach są uważane za publiczne i nie można ich ukryć. W przypadku innych rodzajów danych użytkownik może dostosować ustawienia prywatności na konsoli lub w witrynie xbox.com, aby ograniczyć lub zablokować udostępnianie swoich danych innym użytkownikom.

Dane usługi Xbox Live udostępniane wydawcom gier i aplikacji. W przypadku korzystania przez użytkownika z gry lub aplikacji z włączoną usługą Xbox Live wydawca lub dostawca usługi dla tej gry lub aplikacji ma dostęp do danych na temat korzystania przez niego z usługi Xbox Live oraz tej gry lub aplikacji i może ujawnić lub wyświetlić takie dane (np. na tablicach wyników). Dane te obejmują między innymi wyniki gier użytkownika, dane na temat sesji rozgrywek (np. rodzaje pojazdów użytych w grze), statusu obecności użytkownika w usłudze Xbox Live, czas spędzony w grze lub w aplikacji, rankingi, statystyki, profile gracza, awatary i inną zawartość, która może być tworzona lub przesyłana przez użytkownika w ramach gry lub aplikacji.

Powiązanie konta Xbox Live z kontami nienależącymi do firmy Microsoft. Niektóre gry lub aplikacje w usłudze Xbox Live są dostarczane przez firmy partnerskie, które mogą wymagać utworzenia konta innego niż konto Microsoft i związanych z nim poświadczeń logowania w celu korzystania z danej gry lub aplikacji. Jeżeli użytkownik połączy swoje konto Microsoft z kontem firmy partnerskiej, firma Microsoft udostępni tej firmie ograniczone informacje o koncie. Takie dane dotyczące konta mogą obejmować imię i nazwisko, adres, adres e-mail i datę urodzenia, lecz nie obejmują karty kredytowej ani innych informacji dotyczących płatności. W przypadku gier, które umożliwiają komunikację w ramach gry, wydawca gry ma również dostęp do treści wiadomości przesyłanych w grze, gdy użytkownik jest zalogowany na swoim koncie u wydawcy.

Kinect. Czujnik Kinect to połączenie kamery, mikrofonu i czujnika na podczerwień, który umożliwia wykorzystanie ruchu i głosu w celu kontrolowania rozgrywki oraz nawigowania w ramach usługi. Przykład:

 • Jeżeli użytkownik zechce, kamera może być używana do logowania do usług automatycznie przy użyciu technologii rozpoznawania twarzy. W tym celu wykonuje ona zdjęcie twarzy i mierzy odległości pomiędzy najważniejszymi punktami, aby stworzyć i zapisać wartość liczbową identyfikującą użytkownika. Te dane pozostają na konsoli i nie są nikomu udostępniane, a użytkownik może zdecydować o ich usunięciu z konsoli w każdym momencie.
 • Pod kątem rozgrywki urządzenie Kinect mapuje odległości między stawami w ciele gracza, aby stworzyć jego reprezentację w formie „ludzika z kresek” i umożliwić grę na konsoli Kinect. W przypadku gry w trybie online gromadzimy te wartości liczbowe, aby umożliwić grę i doskonalić rozgrywkę. Urządzenie Kinect wykrywa również określone gesty dłoni służące do prostej interakcji z systemem (np. nawigacji po menu, powiększenia czy przesuwania obrazu).
 • W przypadku gier obejmujących aktywność fizyczną usługa Xbox może użyć sensora Kinect do oszacowania wskaźników aktywności fizycznej, takich jak tętno podczas ćwiczeń czy też liczba spalonych kalorii.
 • Mikrofony urządzenia Kinect umożliwiają rozmowę głosową między graczami podczas rozgrywki. Umożliwiają również wydawanie poleceń głosowych pozwalających kontrolować konsolę, grę lub aplikację albo wprowadzać szukane terminy. Więcej informacji na temat gromadzenia nagrań głosowych można znaleźć poniżej.
 • Czujnik Kinect może być również używany do komunikacji audio i wideo w ramach usług takich jak Skype.

Aby uzyskać więcej informacji na temat czujnika Kinect dla konsoli Xbox 360, zobacz Czujnik Kinect a prywatność na konsoli Xbox 360. W przypadku konsoli Xbox One zobacz Czujnik Kinect a prywatność na konsoli Xbox One.

Podpisy. Podczas rozmów w grze w czasie rzeczywistym prowadzonych przy użyciu konsoli Xbox gracze mogą aktywować funkcję przekształcania mowy w tekst. Umożliwia ona wyświetlanie w postaci tekstu rozmowy prowadzonej w ramach gry. Jeśli użytkownik aktywuje tę funkcję, pozostali gracze nie otrzymają dodatkowego powiadomienia. Firma Microsoft korzysta z tych danych, aby umożliwić użytkownikom wyświetlanie podpisów w ramach rozmowy, jeśli tego potrzebują. Dane te pozwalają nam także udoskonalać tę usługę oraz inne tego typu usługi dotyczące mowy.

Monitoring komunikacji. Funkcja Xbox Live obejmuje funkcje komunikacyjne, takie jak wymiana wiadomości tekstowych i rozmowy głosowe online między graczami w trakcie rozgrywki. Aby zapewnić bezpieczne środowisko grania i egzekwować Kodeks postępowania firmy Microsoft, gromadzimy, przeglądamy i monitorujemy próbki komunikacji w ramach prowadzonych w usłudze Xbox Live rozmów w trakcie gry i rozmów w grupie podczas sesji gier wieloosobowych na żywo.

Gromadzenie danych głosowych w celu doskonalenia usługi. Gromadzimy i korzystamy, w celu doskonalenia usługi, z żądań wyszukiwania głosowego lub próbek poleceń głosowych pojawiających się podczas korzystania z urządzenia Kinect. Dane te są przechowywane osobno od profilu Xbox użytkownika.

DVR z gry. Każdy gracz w sesji gry wieloosobowej może korzystać z rejestratora DVR z gry, aby rejestrować widok rozgrywki w danej sesji. W nagraniu może zostać przechwycona postać użytkownika z gry i tag gracza w klipach utworzonych przez innych graczy w sesji rozgrywki. Należy pamiętać, że gdy gracz korzysta z rejestratora DVR z gry na komputerze, rozmowa głosowa również może zostać przechwycona w klipie z gry. Firma Microsoft może przeglądać klipy z gier pod kątem naruszeń zasad dokumentu Kodeks postępowania firmy Microsoft, nawet jeśli w ustawieniach udostępniania klipu z gry wybrano opcję blokowania.

Nagrody Xbox Live Rewards. Nagrody Xbox Live Rewards dostępne na stronie rewards.xbox.com to program, do którego można dołączyć, aby otrzymywać punkty Xbox za aktywność w usługach. Warunkiem przystąpienia do programu nagród jest wyrażenie zgody na otrzymywanie wiadomości o charakterze promocyjnym. Logowanie się do programu nagród odbywa się za pomocą konta Microsoft, a program gromadzi dane osobowe, w tym imię, nazwisko, tag gracza oraz informacje demograficzne. Program jest utrzymywany i obsługiwany przez dostawcę firmy Microsoft, HelloWorld. Gromadzone dane są przechowywane przez dostawcę w imieniu firmy Microsoft. Użytkownik może przeglądać i edytować dane osobowe udostępnione na potrzeby programu nagród, pisząc na adres privacy@helloworld.com.

Dzieci i bezpieczeństwo w Internecie. W przypadku gdy użytkownik ma dzieci korzystające z usług Xbox, może podczas tworzenia konta skonfigurować również konta dzieci. Dzieci, które nie ukończyły 18 lat, nie mogą utworzyć konta w usłudze Xbox Live bez zgody rodziców. Dorośli członkowie rodziny mogą wycofać lub wyrazić zgodę oraz zmieniać ustawienia bezpieczeństwa konta dziecka, korzystając z witryny xbox.com.

Produkty dla przedsiębiorstwProdukty dla przedsiębiorstwmainenterpriseservicesmodule
Krótki opis
Pełny tekst

Produkty dla przedsiębiorstw to te produkty firmy Microsoft i rozwiązania pokrewne, które są oferowane lub opracowywane głównie dla organizacji i deweloperów. Obejmują one usługi w chmurze, takie jak Office 365, Microsoft Azure, Microsoft Dynamics CRM Online, Microsoft Intune oraz Yammer, na które organizacja (nasz „klient”) podpisuje umowę na usługi z firmą Microsoft („usługi online”). Obejmują one także produkty serwerowe i deweloperskie, które klienci uruchamiają lokalnie, takie jak Windows Server, SQL Server, Visual Studio i System Center („produkty lokalne”). Usługi Microsoft Cognitive Services nie są produktami dla przedsiębiorstw w ramach niniejszych zasad zachowania poufności informacji.

Niektóre produkty dla przedsiębiorstw mają własne, osobne zasady zachowania poufności informacji. W poniższych sekcjach przedstawiono pewne mechanizmy dotyczące ochrony prywatności związane z określonymi produktami firmy Microsoft, z których może korzystać użytkownik.

W przypadku konfliktu między zasadami zachowania poufności informacji firmy Microsoft i warunkami jakiejkolwiek umowy między klientem a firmą Microsoft, obowiązują warunki niniejszej umowy.

Jeśli klient kupuje lub subskrybuje produkty dla przedsiębiorstw albo korzysta z pomocy technicznej dotyczącej takich produktów, firma Microsoft gromadzi dane w celu zapewnienia optymalnego środowiska obsługi naszych produktów, działania firmy oraz komunikacji z klientem. Przykład:

 • Jeśli klient komunikuje się z przedstawicielem handlowym firmy Microsoft, w celu obsługi komunikacji gromadzimy imię i nazwisko klienta, jego dane kontaktowe oraz informacje o organizacji.
 • Jeśli klient komunikuje się z przedstawicielem pomocy technicznej firmy Microsoft, w celu diagnozowania i rozwiązywania problemów gromadzimy dane dotyczące pomocy technicznej lub raporty o błędach.
 • Jeśli klient płaci za produkty, w celu obsługi płatności gromadzimy dane kontaktowe i informacje dotyczące płatności.
 • Jeśli firma Microsoft kontaktuje się z klientem, używamy odpowiednich danych do spersonalizowania komunikacji.

Nasi klienci mogą z kolei administrować produktami dla przedsiębiorstw u użytkowników końcowych. Jeśli użytkownik ma konto służbowe (tj. adres e-mail udostępniony przez organizację, taką jak pracodawca, szkoła lub uczelnia) i za jego pomocą loguje się do produktów dla przedsiębiorstw, właściciel domeny powiązanej z adresem e-mail może: (i) kontrolować dane konto i administrować nim oraz (ii) uzyskiwać dostęp do danych użytkownika, w tym do zawartości wiadomości i plików, oraz przetwarzać te dane. Firma Microsoft nie odpowiada za praktyki naszych klientów dotyczące zachowania poufności i ochrony informacji, które mogą różnić się od praktyk firmy Microsoft. Jeśli organizacja użytkownika administruje korzystaniem z produktów dla przedsiębiorstw, zapytania dotyczące prywatności należy kierować do administratora.

Usługi online. W ramach usług online gromadzone są dane klienta oraz dane administratora. „Dane klienta” oznaczają wszystkie dane, w tym pliki tekstowe, dźwiękowe, wideo, obrazy i oprogramowanie, które użytkownik lub jego użytkownik końcowy podał firmie Microsoft, korzystając z usług online. Dane klienta są wykorzystywane jedynie w celu świadczenia klientowi usług online, w tym w celach zgodnych ze świadczeniem takich usług. Danych klienta używamy na przykład do zapewnienia użytkownikowi spersonalizowanych interakcji z firmą Microsoft, poprawy niezawodności usług, zwalczania spamu i innego złośliwego oprogramowania lub w celu poprawy funkcji i funkcjonalności usług online. Firma Microsoft nie będzie wykorzystywała danych klienta ani pobierała z nich informacji dla celów reklamowych ani komercyjnych. Dodatkowe informacje dotyczące funkcji i funkcjonalności, które umożliwiają użytkownikowi kontrolę danych klienta, można znaleźć w dokumentacji poświęconej określonej usłudze online. Więcej informacji o sposobie wykorzystywania danych klienta przez firmę Microsoft (w tym o sposobie obsługi żądań dostępu do danych oraz zabezpieczeniach) zawiera dokument Warunki dotyczące witryny Microsoft Online Services.

Dane administratora to dane podawane firmie Microsoft podczas rejestracji, zakupu i administrowania usługami online. Dane administratora obejmują podane przez użytkownika imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail, jak również zagregowane dane dotyczące użycia związane z kontem użytkownika (np. kontrolki wybierane przez użytkownika). Firma Microsoft wykorzystuje dane administratora w celu świadczenia usług online, finalizowania transakcji, serwisowania konta oraz wykrywania oszustw i zapobiegania im. Dane administratora mogą również zawierać dane kontaktowe współpracowników i znajomych, jeśli użytkownik zgodzi się je podać firmie Microsoft dla ograniczonych celów wysyłania tym osobom zaproszeń do użytkowania usług online. Firma Microsoft może kontaktować się z takimi osobami, wysyłając informacje, które mogą zawierać dane o użytkowniku, takie jak jego imię i nazwisko i zdjęcie profilowe.

W razie konieczności możemy używać danych administratora w celu podania informacji na temat konta, subskrypcji, rozliczeń czy aktualizacji usług online użytkownika, w tym informacji o nowych funkcjach, bezpieczeństwie czy innych kwestiach technicznych. Zgodnie z umową możemy także skontaktować się z użytkownikiem w zakresie otrzymanych przez nas zapytań stron trzecich, które dotyczą użytkowania usług online. Użytkownik nie może zrezygnować z otrzymywania takich wiadomości o charakterze niepromocyjnym. Na podstawie preferencji użytkownika dotyczących komunikacji możemy również kontaktować się z nim w sprawie informacji i ofert dotyczących innych produktów i usług lub w celu udostępnienia danych kontaktowych partnerom firmy Microsoft. Użytkownik może zarządzać swoimi preferencjami i aktualizować informacje na swoim profilu konta.

Jeśli użytkownik korzysta z funkcji społecznościowych w usługach online, inni użytkownicy w jego sieci mogą obserwować jego aktywność. Więcej informacji dotyczących funkcji społecznościowych i innych można znaleźć w dokumentacji poświęconej usługom online.

Usługi online umożliwiają kupowanie, subskrybowanie i używanie innych produktów firmy Microsoft. Należy zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi poszczególnych używanych produktów, aby poznać ewentualne różnice w zasadach zachowania poufności informacji.

Produkty lokalne. Produkty lokalne gromadzą dane w celu skutecznego działania i zapewnienia użytkownikowi jak najlepszego środowiska pracy. Rodzaj gromadzonych przez nas danych zależy od funkcji wykorzystywanych przez użytkownika, ale są to głównie dane dotyczące użycia. Klienci mogą decydować, jakie dane nam przekazują. Przykład:

 • Kiedy użytkownik instaluje lub uaktualnia produkt lokalny, możemy gromadzić dane dotyczące użycia i wydajności, aby dowiedzieć się, czy wystąpiły jakieś trudności.
 • Kiedy użytkownik korzysta z produktów lokalnych, możemy gromadzić dane dotyczące urządzenia, aby poznać środowisko użytkownika w celu doskonalenia funkcji zabezpieczeń.
 • W przypadku wystąpienia awarii użytkownik może wysłać do firmy Microsoft raport o błędach, aby pomóc nam w zdiagnozowaniu problemu i zapewnieniu pomocy technicznej.

Firma Microsoft używa danych gromadzonych przez produkty lokalne w celu udostępniania i doskonalenia naszych produktów, zapewnienia pomocy technicznej, obsługi aktywacji produktu, komunikacji z użytkownikami oraz obsługi działania firmy.

maineuropeanprivacymodule,mainsecurityofpersonaldatamodule,mainwherewestoreandprocessdatamodule,mainourretentionofpersonaldatamodule,maincollectionofdatafromchildrenmodule,mainpreviewreleasesmodule,mainchangestothisprivacystatementmodule,mainhowtocontactusmodule mainmicrosoftservicelongmodule,mainhealthvaultmodule mainactivationmodule,mainadvertisingidmodule, mainlocationservicesmotionsensingmodule,mainsecurityandsafetyfeaturesmodule, mainspeechinkingtypingmodule, mainsyncsettingsmodule,maindiagnosticsmodule,mainupdateservicesmodule, mainwebbrowsersmodule,mainwi-fisensemodule,mainwindowsappsmodule, mainwindowshellomodule,mainwindowsmediaplayermodule,mainwindowssearchmodule
mainbingmodule
Pliki cookie

Większość witryn firmy Microsoft używa plików cookie, małych plików tekstowych, które mogą być odczytane przez serwer sieci Web w domenie, z której dany plik cookie pochodzi i został zapisany na dysku twardym użytkownika. Pliki cookie mogą być stosowane do przechowywania preferencji i ustawień użytkownika, pomagania w logowaniu, wyświetlania ukierunkowanych reklam oraz do analiz działania witryny. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

przygotowany przez Unię Europejską i Stany Zjednoczone

Firma Microsoft uczestniczy w programie Privacy Shield realizowanym pomiędzy Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi oraz Szwajcarią i Stanami Zjednoczonymi. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Kliknij tutaj.