Oświadczenie o ochronie prywatności w firmie Microsoft

Ostatnia aktualizacja: Luty 2018 r. Co nowego?

Poufność Twoich informacji jest dla nas ważna. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności wyjaśnia, jakie dane osobowe Microsoft zbiera od użytkownika poprzez jego interakcje i udostępniane mu produkty, oraz jak wykorzystujemy te dane.

Microsoft oferuje wiele różnych produktów — od oprogramowania serwerowego wspierającego działanie firm na całym świecie, przez urządzenia do użytku domowego i oprogramowanie do użytku szkolnego, aż po usługi dla programistów służące do tworzenia i hostowania nowych aplikacji. Odniesienia do produktów firmy Microsoft w niniejszym oświadczeniu obejmują usługi, witryny, aplikacje, oprogramowanie, serwery i urządzenia firmy Microsoft.

Zamieszczone w tym oświadczeniu sekcje z detalami technicznymi zawierają dodatkowe informacje o wybranych produktach firmy Microsoft. To oświadczenie dotyczy interakcji użytkownika z firmą Microsoft oraz wymienionych poniżej produktów Microsoft, a także innych produktów Microsoft, w których oświadczenie jest wyświetlane.


Dane osobowe gromadzone przez firmę MicrosoftDane osobowe gromadzone przez firmę Microsoftmainpersonaldatawecollect
Krótki opis
Pełny tekst

Firma Microsoft gromadzi dane w celu efektywnego prowadzenia działalności i zapewnienia użytkownikowi jak najlepszych produktów. Niektóre z tych danych użytkownik podaje nam w sposób bezpośredni, na przykład podczas tworzenia konta Microsoft, administrowania kontem licencji w swojej organizacji, przesyłania zapytania wyszukiwania do wyszukiwarki Bing, rejestrowania się na wydarzenie organizowane przez Microsoft, wydawania polecenia głosowego Cortanie, przekazywania dokumentu do usługi OneDrive, zakupu subskrypcji MSDN, zakładania konta w usłudze Office 365 lub kontaktowania się z nami w celu uzyskania pomocy technicznej. Niektóre z nich otrzymujemy dzięki rejestrowaniu sposobu korzystania z naszych produktów przez użytkownika, na przykład za pośrednictwem technologii takich jak pliki cookie, oraz otrzymywaniu raportów o błędach lub danych użycia od oprogramowania działającego na urządzeniu użytkownika.

Otrzymujemy również dane od stron trzecich. Firma Microsoft chroni dane uzyskiwane od stron trzecich z zastosowaniem praktyk opisanych w niniejszym oświadczeniu, a także wszelkich dodatkowych ograniczeń nałożonych przez źródło danych. Te zewnętrzne źródła danych mogą się zmieniać z biegiem czasu, ale generalnie obejmują:

 • Brokerów danych, od których firma Microsoft kupuje dane demograficzne jako uzupełnienie danych gromadzonych samodzielnie.
 • Sieci społecznościowych, jeśli użytkownik udzieli produktowi firmy Microsoft dostępu do danych w jednej lub więcej sieci.
 • Dostawcy usług, którzy pomagają firmie Microsoft określać lokalizację w oparciu o adres IP użytkownika i dostosować niektóre produkty do tej lokalizacji.
 • Partnerów, w kooperacji z którymi firma Microsoft oferuje usługi lub prowadzi wspólne działania marketingowe, oraz
 • Publicznie dostępne źródeł, takie jak otwarte bazy danych rządowych lub inne dane w domenie publicznej.

Użytkownik może podejmować decyzje dotyczące gromadzonych przez nas danych. Gdy użytkownik zostanie poproszony o podanie swoich danych osobowych, może odmówić. Ale jeśli nie zdecyduje się na dostarczenie danych wymaganych do korzystania z danego produktu lub usługi, może nie być w stanie korzystać z niektórych produktów lub funkcji.

Zbierane przez nas dane zależą od kontekstu interakcji użytkownika z firmą Microsoft, dokonywanych wyborów, w tym ustawień prywatności, oraz wykorzystywanych produktów i funkcji. Możemy gromadzić m.in. następujące dane:

Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe. Gromadzimy dane, w tym imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu oraz inne dane kontaktowe użytkownika.

Poświadczenia.. Gromadzimy hasła, podpowiedzi do haseł oraz podobne informacje bezpieczeństwa wykorzystywane do uwierzytelniania i dostępu do konta.

Dane demograficzne.. Gromadzimy dane dotyczące wieku, płci, kraju i preferowanego języka.

Dane dotyczące płatności.. Gromadzimy dane wymagane do przetworzenia płatności użytkownika w przypadku dokonywania przez niego zakupów, takie jak numer instrumentu płatniczego (np. numer karty kredytowej) i kod zabezpieczeń powiązany z instrumentem płatniczym użytkownika.

Urządzenie i dane użycia. Gromadzimy dane dotyczące urządzenia użytkownika oraz sposobów interakcji z firmą Microsoft i jej produktami przez użytkownika i jego urządzenie. Gromadzimy na przykład:

 • Dane dotyczące korzystania z produktów. Gromadzimy dane dotyczące używanych funkcji, kupionych produktów oraz odwiedzonych strony internetowych. Dane te obejmują głosowe oraz tekstowe zapytania i polecenia do usługi Bing, Cortany i naszych robotów do obsługi rozmów. Obejmuje to również wybierane przez Ciebie ustawienia oraz najczęściej używane konfiguracje oprogramowania.
 • Dane o urządzeniu, łączności i konfiguracji. Gromadzimy dane dotyczące urządzenia użytkownika oraz sieci, za pomocą której łączy się on z naszymi produktami. Obejmuje to dane o systemie operacyjnym i innym oprogramowaniu zainstalowanym na urządzeniu, w tym klucze produktu. Obejmuje to również adres IP, identyfikatory urządzeń (np. numer IMEI w przypadku telefonów), ustawienia regionalne i języka.
 • Raporty o błędach i dane dotyczące wydajności. Gromadzimy dane dotyczące wydajności produktów i jakichkolwiek związanych z nimi problemów występujących u użytkownika. Dane te pomagają nam w diagnozowaniu problemów z produktami użytkownika, doskonaleniu naszych produktów oraz udostępnianiu odpowiednich rozwiązań. W zależności od produktu i ustawień raporty o błędach (zwane czasem „zrzutami awaryjnymi”) mogą zawierać dane, takie jak typ i powaga problemu, szczegóły w zakresie oprogramowania lub sprzętu, którego dotyczy błąd, zawartość plików, które były używane, kiedy wystąpił błąd, a także dane dotyczące innego oprogramowania na danym urządzeniu.
 • Rozwiązywanie problemów i dane pomocy. Kiedy użytkownik kontaktuje się z firmą Microsoft w sprawach rozwiązywania problemów i pomocy, gromadzimy informacje na temat użytkownika i jego sprzętu, oprogramowania, a także inne szczegóły związane ze zdarzeniem. Dane te obejmują dane kontaktowe lub dane uwierzytelniania, treść rozmów i innych rodzajów komunikacji między użytkownikiem a firmą Microsoft, informacje odnośnie stanu komputera i aplikacji w momencie, gdy wystąpił błąd oraz podczas jego analizowania, dane dotyczące systemu i rejestru w zakresie zainstalowanego oprogramowania oraz konfiguracji sprzętu.

Zainteresowania i ulubione.. Gromadzimy dane dotyczące zainteresowań i ulubionych użytkownika, takich jak drużyny obserwowane w aplikacji sportowej, preferowany język programowania, akcje śledzone w aplikacji finansowej lub ulubione miasta dodane do aplikacji pogodowej. Oprócz danych wprost udostępnianych przez użytkownika jego zainteresowania i ulubione mogą być również określone lub pozyskiwane z innych gromadzonych przez nas danych.

Kontakty i relacje. Gromadzimy dane dotyczące kontaktów i relacji użytkownika, jeśli korzysta on z produktów firmy Microsoft do zarządzania kontaktami, takich jak Outlook.com, lub do komunikowania się z innymi osobami lub organizacjami, takich jak Visual Studio Team Services.

Dane dotyczące lokalizacji. W przypadku produktów z funkcjami wykorzystującymi informacje geolokalizacyjne gromadzimy dane dotyczące lokalizacji użytkownika, które mogą być precyzyjne lub nie. Precyzyjne dane dotyczące lokalizacji mogą pochodzić z globalnego systemu nawigacji satelitarnej (GNSS), takiego jak GPS, a także identyfikować pobliskie maszty telefonii komórkowej lub hotspoty Wi-Fi. Gromadzimy te dane, gdy użytkownik włączy produkty lub funkcje oparte na lokalizacji. Nieprecyzyjne dane dotyczące lokalizacji obejmują między innymi lokalizację pozyskaną na podstawie adresu IP użytkownika lub danych identyfikujących jego położenie z mniejszą precyzją, np. z dokładnością do miasta lub kodu pocztowego.

Zawartość. Gromadzimy zawartość plików i wiadomości użytkownika, gdy jest to wymagane do udostępniania mu produktów. Na przykład jeśli użytkownik wysyła plik przez aplikację Skype do innego użytkownika aplikacji Skype, musimy pobrać zawartość tego pliku, aby wyświetlić ją użytkownikowi oraz drugiej wskazanej osobie. Kiedy użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail za pośrednictwem usługi Outlook.com, musimy uzyskać zawartość takiej wiadomości, aby dostarczyć ją do skrzynki odbiorczej użytkownika, wyświetlić ją, umożliwić odpowiedź na nią, a następnie przechowywać ją do chwili jej usunięcia. Inne dane, które gromadzimy na potrzeby świadczenia usług komunikacyjnych, obejmują następujące pozycje:

 • temat i treść wiadomości e-mail,
 • tekst lub inna treść wiadomości błyskawicznej,
 • nagranie dźwiękowe i filmowe wiadomości wideo, oraz
 • nagranie dźwiękowe i transkrypcja wiadomości głosowej otrzymanej przez użytkownika lub dyktowanej przez niego wiadomości tekstowej.

Wideo. W przypadku odwiedzin w Microsoft Store, innych miejscach albo wizyty na jednym z wydarzeń Microsoft wizerunek użytkownika może zostać uchwycony przez nasze kamery nadzorujące.

Jeśli użytkownik używa aplikacji Wydatki, za zgodą użytkownika, możemy również zbierać informacje o karcie płatności, rachunkach za zakupy lub dane o transakcjach finansowych potrzebne do świadczenia usługi.

Jeśli użytkownik korzysta z usług Usługi online dla przedsiębiorstw, Microsoft gromadzi dane klientów (w tym treść), dane pomocy technicznej i dane administratora, określone poniżej w sekcji Produkty dla przedsiębiorstw i deweloperów.

Gromadzimy również informacje przekazywane nam przez użytkownika oraz treści wiadomości wysyłanych nam przez użytkownika, takich jak opinie czy oceny produktów, które użytkownik pisze, jak również informacje podawane w celu uzyskania wsparcia technicznego. W przypadku nawiązania z nami kontaktu, np. w celu skorzystania z obsługi klienta, rozmowy telefoniczne lub sesje na czacie z naszymi przedstawicielami mogą być monitorowane lub nagrywane.

Poniższe sekcje zawierające informacje dotyczące poszczególnych produktów opisują dodatkowe praktyki związane z gromadzeniem danych mające zastosowanie do korzystania z tych produktów.

W jaki sposób firma Microsoft korzysta z danych osobowychW jaki sposób firma Microsoft korzysta z danych osobowychmainhowweusepersonaldatamodule
Krótki opis
Pełny tekst

Firma Microsoft korzysta z gromadzonych danych do trzech podstawowych celów opisanych szczegółowo poniżej: aby (1) prowadzić naszą działalność i zapewniać oferowane przez nas produkty (łącznie z udoskonalaniem i personalizacją), (2) wysyłać wiadomości, w tym materiały promocyjne, i (3) wyświetlać reklamy — zarówno w naszych produktach finansowanych dzięki reklamom, takich jak MSN i Bing, jak i w produktach oferowanych przez inne firmy.

Realizując te cele, łączymy gromadzone przez nas dane, aby zapewnić użytkownikowi płynną, spójną i spersonalizowaną obsługę. Technologia Cortana może na przykład korzystać z informacji o ulubionych drużynach sportowych dodawanych przez użytkownika do aplikacji Microsoft Sport, aby dostarczać informacje zgodne z jego zainteresowaniami, a Microsoft Store może używać informacji na temat sposobu korzystania z aplikacji i usług, aby utworzyć spersonalizowaną listę polecanych aplikacji. Jednak w celu zapewnienia większej prywatności utworzyliśmy technologiczne i proceduralne zabezpieczenia uniemożliwiające uzyskanie niektórych kombinacji danych. Przechowujemy na przykład dane użytkownika zgromadzone wtedy, gdy jest nieuwierzytelniony (niezalogowany) oddzielnie od danych konta, które go bezpośrednio identyfikują, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail czy numer telefonu.

Udostępnianie i doskonalenie naszych produktów. Korzystamy z danych, aby udostępniać i udoskonalać oferowane przez nas produkty i prowadzić niezbędną działalność biznesową. Obejmuje ona obsługę produktów, konserwację i zwiększanie wydajności produktów, opracowywanie nowych funkcji, prowadzenie badań i zapewnienie obsługi klienta. Przykłady takiego użycia podano poniżej:

 • Udostępnianie produktów. Korzystamy z danych, aby realizować transakcje użytkownika i udostępniać mu nasze produkty. Często produkty te uwzględniają spersonalizowane funkcje i rekomendacje, które zwiększają produktywność i wygodę użytkownika oraz automatycznie dopasowują produkty na podstawie danych, jakie firma Microsoft ma o jego aktywności, zainteresowaniach i lokalizacji.
 • Pomoc techniczna dla klientów. Korzystamy z danych w celu diagnozowania problemów z produktem, naprawy urządzeń klienta, jak również zapewniania innych usług dotyczących obsługi i pomocy technicznej dla klientów.
 • Aktywacja produktu. Korzystamy z danych (takich jak typ urządzenia i aplikacji, lokalizacja, unikatowe identyfikatory urządzenia, aplikacji, sieci i subskrypcji) w celu aktywacji oprogramowania i urządzeń wymagających aktywacji.
 • Udoskonalanie produktów. Korzystamy z danych, aby wciąż udoskonalać nasze produkty, w tym dodawać nowe funkcje i możliwości. Używamy na przykład raportów o błędach w celu doskonalenia funkcji zabezpieczeń, treści zapytań i kliknięć w wyszukiwarce Bing w celu ulepszenia wyników wyszukiwania, danych dotyczących użycia w celu określenia priorytetu nowych funkcji oraz nagrań dźwiękowych z funkcji wprowadzania głosowego w celu ulepszenia dokładność rozpoznawania głosu.
 • Bezpieczeństwo i rozstrzyganie sporów. Korzystamy z danych, aby zapewnić bezpieczeństwo naszych produktów i klientów, wykrywać oszustwa i zapobiegać im, potwierdzać ważność licencji oprogramowania oraz rozstrzygać spory i egzekwować nasze umowy. Nasze funkcje i produkty z zakresu bezpieczeństwa mogą zakłócać działanie złośliwego oprogramowania i powiadamiać użytkowników o znalezieniu takiego oprogramowania na ich urządzeniach. Na przykład niektóre nasze produkty z zakresu komunikacji i synchronizacji plików systematycznie, takie jak Outlook i OneDrive, i automatycznie skanuje treści, aby zidentyfikować podejrzany spam, wirusy, działania nadużywające lub adresy URL oznaczone jako forma oszustwa, wyłudzania informacji lub łącza ze złośliwym oprogramowaniem. Możemy uniemożliwić określoną komunikację lub usunąć jej zawartość, jeśli narusza nasze warunki.
 • Działalność biznesowa. Korzystamy z danych, aby opracowywać całościową analizę i wywiad biznesowy umożliwiające działalność, ochronę i podejmowanie poinformowanych decyzji oraz tworzenie raportów na temat funkcjonowania naszej firmy.

Komunikacja. Korzystamy z gromadzonych danych, aby komunikować się użytkownikiem w spersonalizowany sposób. Możemy na przykład skontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem telefonu lub poczty e-mail albo w inny sposób, aby poinformować go o zakończeniu subskrypcji, porozmawiać o koncie licencji, powiadomić o dostępności aktualizacji zabezpieczeń, przypomnieć o produktach z koszyka w sklepie internetowym, zaktualizować dane użytkownika, spytać o żądanie serwisu lub naprawy, zaprosić do udziału w ankiecie lub powiadomić o konieczności podjęcia działania w celu zachowania aktywnego konta. Dodatkowo użytkownik może zapisać się do subskrypcji wiadomości e-mail i wybrać, czy chce otrzymywać materiały promocyjne od firmy Microsoft za pośrednictwem poczty e-mail, wiadomości SMS, tradycyjnej poczty lub połączeń telefonicznych. Więcej informacji na temat zarządzania danymi kontaktowymi, subskrypcjami wiadomości e-mail i wiadomościami o charakterze promocyjnym można znaleźć w sekcji Dostęp i kontrola niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności.

Reklamy. Jednak wypowiedzi użytkownika zawarte w wiadomościach e-mail, rozmowach na czacie, wideorozmowach i poczcie głosowej lub jego dokumentach, zdjęciach i innych plikach osobistych nie są używane przez firmę Microsoft w celu kierowania reklam do użytkownika.

Dane zbierane od użytkownika wskutek jego interakcji z nami, za pośrednictwem niektórych produktów i z zasobów internetowych innych firm służą nam do wyświetlania reklam. Na przykład:

 • Microsoft może wykorzystywać dane użytkownika do wybierania i prezentowania określonych reklam w zasobach internetowych firmy Microsoft, takich jak Microsoft.com, MSN i Bing.
 • Jeśli identyfikator treści reklamowych jest włączony w systemie Windows 10 w ustawieniach prywatności, aplikacje firmy Microsoft mogą uzyskiwać do niego dostęp i korzystać z niego (tak samo, jak witryny internetowe uzyskują dostęp i wykorzystują unikatowy identyfikator przechowywany w pliku cookie) w celu wybierania i prezentowania reklam w tych aplikacjach.
 • Zbierane dane możemy udostępniać innym firmom, takimi jak Oath, AppNexus lub Facebook (patrz niżej), aby umożliwić im wybieranie i prezentowanie określonych reklam w naszych produktach, ich produktach lub w innych witrynach i aplikacjach obsługiwanych przez tych partnerów.
 • Reklamodawcy mogą umieścić nasze sygnały nawigacyjne w sieci Web w swoich witrynach, aby umożliwić firmie Microsoft gromadzenie w nich informacji dotyczących działań, zakupów i wizyt. Danych tych używamy w imieniu naszych klientów (reklamodawców), aby pomóc im w odpowiednim kierowaniu reklam. Udostępniamy również usługodawcom, takim jak Oath, AppNexus lub Facebook, dane w sposób bezpośredni, aby umożliwić im świadczenie usług w imieniu firmy Microsoft lub współpracę przy doborze i wyświetlaniu reklam w imieniu naszych partnerów reklamowych.

Reklamy wybrane do wyświetlenia mogą bazować na danych, jakie przetwarzamy o użytkowniku, takich jak informacje o jego zainteresowaniach i ulubionych rzeczach, lokalizacji, zawieranych transakcjach, wykorzystywaniu naszych produktów, wpisywanych zapytaniach wyszukiwania i wyświetlanych treściach. Na przykład jeśli w witrynie MSN użytkownik przegląda materiały o samochodach, możemy wyświetlać reklamy motoryzacyjne; jeśli w usłudze Bing użytkownik szuka wyrażenia „dobra pizza w Warszawie”, może w wynikach wyszukiwania zobaczyć reklamy warszawskich restauracji.

Wyświetlane reklamy mogą być również wybierane na podstawie innych informacji, które zgromadziliśmy w międzyczasie na temat użytkownika, korzystając z danych demograficznych, danych lokalizacji, zapytań wyszukiwania, zainteresowań i ulubionych, danych użycia pochodzących z naszych produktów i witryn, a także z witryn i aplikacji naszych reklamodawców i partnerów. W niniejszym oświadczeniu takie reklamy nazywamy „reklamami ukierunkowanymi”. Jeśli na przykład użytkownik ogląda treści na temat grania w witrynie xbox.com, może zobaczyć oferty gier w witrynie MSN. W celu prezentowania reklam ukierunkowanych korzystamy z plików cookie znajdujących się na komputerze użytkownika i z informacji (takich jak adres IP) zebranych przez nas podczas interakcji przeglądarki użytkownika z naszymi witrynami internetowymi. Jeśli użytkownik zrezygnuje z otrzymywania reklam ukierunkowanych, dane związane z tymi plikami cookie nie będą używane.

Dodatkowe informacje dotyczące korzystania przez nas z danych w powiązaniu z reklamami obejmują:

 • Najlepsze praktyki z branży reklamowej i zobowiązania. Firma Microsoft jest członkiem organizacji Network Advertising Initiative (NAI) i przestrzega kodeksu postępowania NAI. We also adhere to the following self-regulatory programs:
 • Dzieci i reklama. Nie przesyłamy ukierunkowanych reklam dzieciom, które według daty urodzenia zawartej na ich kontach Microsoft nie ukończyły 13 roku życia.
 • Przechowywanie danych. W przypadku ukierunkowanych reklam przechowujemy dane nie dłużej niż 13 miesięcy, chyba że otrzymamy od użytkownika zgodę na dłuższy okres ich przechowywania.
 • Udostępnianie danych. W niektórych przypadkach udostępniamy reklamodawcom raporty na temat danych gromadzonych przez nas w ich witrynach lub reklamach.
 • Dane zbierane przez inne firmy reklamowe. Reklamodawcy mogą czasami umieszczać w swoich reklamach, które wyświetlamy, własne sygnały nawigacyjne w sieci Web (lub sygnały pochodzące od ich partnerów reklamowych), dzięki czemu mogą umieszczać i odczytywać własne cookie. Dodatkowo firma Microsoft współpracuje z zewnętrznymi firmami reklamowymi, aby umożliwić świadczenie niektórych naszych usług reklamowych oraz zezwalamy innym zewnętrznym firmom reklamowym na wyświetlanie reklam w naszych witrynach. Takie firmy mogą umieszczać pliki cookie na komputerze użytkownika i zbierać dane na temat jego aktywności internetowej z różnych witryn lub usług internetowych. Do tych firm należą obecnie m.in.: A9, AppNexus, Criteo, Facebook, MediaMath, nugg.adAG, Oath, Rocket Fuel, Yahoo!. Więcej informacji na temat praktyk każdej firmy, w tym oferowanych możliwości, można znaleźć, klikając powyższe nazwy firm. Wiele z nich należy również do organizacji NAI lub DAA, które udostępniają łatwy sposób rezygnacji z wyświetlania reklam na stronach swoich członków.
Powody udostępniania danych osobowych przez firmę MicrosoftPowody udostępniania danych osobowych przez firmę Microsoftmainreasonswesharepersonaldatamodule
Krótki opis
Pełny tekst

Udostępniamy dane osobowe użytkownika za jego zgodą lub gdy jest to koniecznie w odniesieniu do realizacji transakcji lub udostępniania produktu żądanego lub zatwierdzonego przez użytkownika. Między innymi, możemy udostępnić treści użytkownika osobom trzecim na jego zlecenie, na przykład, kiedy użytkownik wysyła wiadomość e-mail do znajomego, udostępnia zdjęcia i dokumenty w aplikacji OneDrive lub łączy konta z inną usługą. W przypadku przekazania danych płatności przez użytkownika w celu dokonania zakupu, firma Microsoft udostępnia takie dane płatności bankom oraz innym podmiotom gospodarczym, które zajmują się przetwarzaniem transakcji płatniczych czy też oferowaniem innego typu usług finansowych, jak również w celu zapobiegania oszustwom i zmniejszenia ryzyka kredytowego.

Dodatkowo udostępniamy dane osobowe spółkom i oddziałom kontrolowanym przez firmę Microsoft. Udostępniamy również dane osobowe dostawcom lub agentom pracującym w naszym imieniu w celach określonych przez niniejsze zasady. Na przykład firmy zatrudnione przez nas do zapewnienia wsparcia obsługi klienta lub pomocy w zakresie ochrony i zabezpieczenia naszych systemów i usług mogą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania tych funkcji. W takich przypadkach firmy te muszą przestrzegać naszych wymagań w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa i nie mogą korzystać z danych osobowych otrzymanych od nas w żadnym innym celu. Możemy również ujawniać dane osobowe w ramach przekształceń korporacyjnych, takich jak fuzje lub sprzedaż aktywów.

Ponadto używamy, przesyłamy, ujawniamy i przechowujemy dane osobowe, w tym treści użytkownika (np. treści wiadomości e-mail na Outlook.com lub plików w folderach prywatnych na koncie OneDrive), kiedy jesteśmy przekonani, że jest to konieczne w następujących celach:

 1. zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa lub w odpowiedzi na uzasadnione postępowanie prawne ze strony organów ścigania i innych podmiotów rządowych;
 2. ochrona naszych klientów, na przykład, w ramach zapobiegania spamowi lub próbom oszustw skierowanych przeciwko użytkownikom naszych produktów, lub w celu zapobiegania utracie życia lub poważnym obrażeniom;
 3. obsługa i utrzymanie bezpieczeństwa naszych produktów, w tym uniemożliwienie lub zatrzymanie ataku na nasze systemy lub sieci komputerowe; lub
 4. ochrona praw lub mienia firmy Microsoft, w tym egzekwowanie warunków dotyczących korzystania z usług — jednak jeśli otrzymamy informacje wskazujące, że ktoś korzysta z naszych usług w celu obrotu skradzioną własnością intelektualną lub fizyczną firmy Microsoft, nie będziemy samodzielnie sprawdzać prywatnych treści klienta, ale możemy skierować sprawę do organów ścigania.

Aby uzyskać więcej informacji na temat danych, które ujawniamy w odpowiedzi na zapytania ze strony organów ścigania oraz innych organów państwowych, należy zapoznać się z naszym raportem na temat transparentności organów ścigania dostępnym na stronie microsoft.com/about/corporatecitizenship/en-us/reporting/transparency.

Należy pamiętać, że niektóre z naszych produktów zawierają linki do produktów stron trzecich, których zasady ochrony prywatności różnią się od zasad firmy Microsoft. W przypadku przekazania danych osobowych takim produktom dane są objęte zasadami ochrony prywatności dotyczącymi tych produktów.

W jaki sposób uzyskiwać dostęp do danych osobowych i je kontrolowaćW jaki sposób uzyskiwać dostęp do danych osobowych i je kontrolowaćmainhowtoaccesscontrolyourdatamodule
Krótki opis
Pełny tekst

Użytkownik może wyświetlać, edytować lub usuwać swoje dane osobowe w trybie online w odniesieniu do wielu produktów firmy Microsoft. Może również decydować o gromadzeniu i używaniu swoich danych przez firmę Microsoft. Sposób, w jaki użytkownik może uzyskiwać dostęp do swoich danych osobowych i je kontrolować, zależy od używanych przez niego produktów. Na przykład:

 • Pulpit nawigacyjny prywatności firmy Microsoft. Użytkownik może wyświetlać i kontrolować dane w różnych usługach Microsoft za pomocą pulpitu nawigacyjnego prywatności Microsoft pod adresem: account.microsoft.com/privacy. W tym miejscu można wyświetlić i wyczyścić dane przeglądania, wyszukiwania i lokalizacji skojarzone z kontem Microsoft. Danymi można również zarządzać za pomocą notesu Cortany i usługi Microsoft Health.
 • Volume Licensing Service Center (VLSC). Witryna tutaj umożliwia w jednym miejscu dostęp do wszystkich informacji dotyczących licencjonowania.
 • Konto Microsoft. Aby uzyskać dostęp do informacji zawartych w profilu i dotyczących płatności na swojej stronie Konto Microsoft oraz je edytować lub usuwać, zmienić swoje hasło, dodać informacje o zabezpieczeniach albo zamknąć konto, użytkownik może odwiedzić stronę account.microsoft.com.. Z tego miejsca użytkownik może również uzyskać dostęp do opcji dotyczących innych produktów firmy Microsoft.
 • Skype. Aby uzyskać dostęp do informacji zawartych w profilu i dotyczących płatności na swoim koncie Skype oraz je edytować lub usuwać, zmienić swoje hasło, użytkownik może zalogować się na swoim koncie na stronie login.skype.com/login.
 • Xbox. Użytkownik usługi Xbox Live lub witryny Xbox.com może uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, w tym danych konta i danych rozliczeniowych, ustawień prywatności oraz preferencji związanych z zabezpieczeniami online i udostępnianiem danych, a także je edytować na stronie Mój Xbox na konsoli Xbox lub w witrynie internetowej Xbox.com.
 • Microsoft Store. Użytkownik może uzyskać dostęp do swojego profilu w Microsoft Store i danych konta, odwiedzając witrynę www.microsoftstore.com/ i klikając pozycję „Wyświetl konto” lub „Historia zamówień”.
 • Microsoft.com. Użytkownik może uzyskać dostęp do swojego profilu i aktualizować go w witrynie Microsoft.com, odwiedzając Centrum profilów w witrynie Microsoft.com.
 • Jeśli użytkownik posiada publiczny profil w sieci Microsoft Developer Network, może uzyskać do niego dostęp i edytować go na stronie connect.microsoft.com/profile.aspx.

W przypadku problemów z dostępem do określonych danych osobowych zgromadzonych przez firmę Microsoft za pomocą powyższych linków lub bezpośrednio z poziomu produktów firmy Microsoft użytkownik zawsze może skontaktować się z firmą Microsoft — umożliwia to nasz formularz internetowy. Na pytania związane z dostępem lub usunięciem danych osobowych użytkownika odpowiemy w ciągu 30 dni.

Preferencje użytkownika dotyczące komunikacji

Użytkownik może zdecydować, czy chce otrzymywać promocyjne materiały od firmy Microsoft za pośrednictwem poczty e-mail, wiadomości SMS, połączeń telefonicznych lub tradycyjnej poczty. Jeśli użytkownik otrzymuje od nas promocyjne wiadomości e-mail i SMS, a chciałby z nich zrezygnować, może to zrobić, stosując się do wskazówek zawartych w takiej wiadomości. Użytkownik może też decydować, czy chce otrzymywać promocyjne materiały za pośrednictwem wiadomości e-mail, połączeń telefonicznych i poczty tradycyjnej, logując się (służy do tego osobiste konto Microsoft) i wyświetlając preferencje dotyczące komunikacji, gdzie może zaktualizować dane kontaktowe, zarządzać preferencjami komunikacji dla wszystkich usług firmy Microsoft, zrezygnować z subskrypcji wiadomości e-mail oraz zdecydować, czy jego dane kontaktowe mają być udostępniane partnerom firmy Microsoft. Jeśli użytkownik nie ma osobistego konta Microsoft, może zarządzać preferencjami dotyczącymi kontaktu pocztą e-mail z firmą Microsoft, stosując ten formularz internetowy. Niniejsze wybory nie odnoszą się do obowiązkowych wiadomości w obrębie usługi, które stanowią część niektórych usług firmy Microsoft ani do ankiet czy innych wiadomości informacyjnych, których wysłanie nie wymaga subskrypcji.

Wybory użytkownika dotyczące reklam

Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania ukierunkowanych reklam od firmy Microsoft. Umożliwia to strona rezygnacji. Decyzja dotycząca rezygnacji zostaje zapisana w pliku cookie charakterystycznym dla przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik. Plik cookie dotyczący rezygnacji wygasa po pięciu latach. Jeżeli zostanie on usunięty z urządzenia użytkownika, należy powtórzyć rezygnację.

Użytkownik może również powiązać rezygnację ze swoim osobistym kontem Microsoft. Będzie ona wtedy obowiązywać na dowolnym urządzeniu, na którym użytkownik loguje się przy pomocy konta, do czasu, aż ktoś nie zaloguje się przy pomocy innego osobistego konta Microsoft na tym urządzeniu. Jeśli użytkownik usunie pliki cookie ze swojego urządzenia, będzie musiał powtórnie się zalogować, aby ustawienia mogły obowiązywać.

W przypadku reklam, które pojawiają się w aplikacjach w systemie Windows, użytkownik może skorzystać z opcji rezygnacji dostępnej w ramach osobistego konta Microsoft lub zrezygnować z otrzymywania ukierunkowanych reklam, wyłączając identyfikator treści reklamowych w ustawieniach systemu Windows.

Ponieważ dane używane w celu dostarczania ukierunkowanych reklam są używane również do innych niezbędnych celów (w tym do udostępniania naszych produktów, przeprowadzania analiz i wykrywania oszustw), rezygnacja z otrzymywania ukierunkowanych reklam nie blokuje gromadzenia tych danych. Nie oznacza również, że użytkownik przestanie otrzymywać reklamy lub będzie wyświetlana mniejsza ilość reklam. Jeśli jednak użytkownik dokona rezygnacji, otrzymywane reklamy przestaną być ukierunkowane i mogą być mniej dopasowane do jego zainteresowań.

Może również zrezygnować z otrzymywania ukierunkowanych reklam od innych firm będących naszymi partnerami, odwiedzając ich witryny i wybierając odpowiednie opcje (patrz wyżej).

Opcje przeglądarki

 • Kontrolki dotyczące plików cookie. Odpowiednie kontrolki przeglądarki dotyczące plików cookie opisano w sekcji Pliki cookie niniejszych zasad zachowania poufności informacji.
 • Ochrona przed śledzeniem. Przeglądarka Internet Explorer (wersja 9 i późniejsze) ma funkcję Ochrona przed śledzeniem, która blokuje zawartość stron trzecich, w tym pliki cookie, pochodzącą z witryn dodanych przez użytkownika do listy ochrony przed śledzeniem. Ograniczając połączenia z tymi witrynami należącymi do stron trzecich, przeglądarka ogranicza zakres informacji o użytkowniku, które mogą być zbierane przez te witryny.
 • Kontrolki przeglądarki dotyczące funkcji „Nie śledź”. Niektóre przeglądarki mają funkcje „Nie śledź” (DNT), które mogą wysyłać sygnał do witryn odwiedzanych przez użytkownika, wskazując, że ten użytkownik nie chce być śledzony. Ponieważ interpretacja sygnału DNT nie jest powszechnie ustalona, usługi firmy Microsoft nie odpowiadają w chwili obecnej na sygnały z przeglądarki DNT. Kontynuujemy prace w ramach branży internetowej w celu określenia wspólnego podejścia do przetwarzania sygnałów DNT. W międzyczasie użytkownik może korzystać z całej gamy innych oferowanych przez nas narzędzi do kontroli nad gromadzeniem i korzystaniem z danych, w tym możliwości rezygnacji z otrzymywania ukierunkowanych reklam od firmy Microsoft, jak opisano powyżej.
Pliki cookie i podobne technologiePliki cookie i podobne technologiemaincookiessimilartechnologiesmodule
Krótki opis
Pełny tekst

W celu obsługi naszych witryn internetowych świadczenia oraz świadczenia usług online i gromadzenia danych firma Microsoft może wykorzystywać pliki cookie (małe pliki tekstowe umieszczane na urządzeniu użytkownika) oraz podobne technologie. Tekst w pliku cookie często składa się z ciągu liter i cyfr, który jednoznacznie identyfikuje komputer użytkownika, ale może również zawierać inne informacje. Aplikacje firmy Microsoft korzystają do podobnych celów z dodatkowych identyfikatorów, takich jak identyfikator treści reklamowych w systemie Windows, a wiele naszych witryn i aplikacji zawiera także sygnały nawigacyjne w sieci Web lub podobne technologie, co opisano poniżej.

Jak korzystamy z plików cookie i podobnych technologii

W zależności od produktu firma Microsoft wykorzystuje pliki cookie i podobne technologie do różnych celów, takich jak:

 • Przechowywanie preferencji i ustawień użytkownika. Na urządzeniu użytkownika mogą być przechowywane ustawienia umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie naszych produktów lub zachowujące preferencje użytkownika w czasie. Na przykład gdy użytkownik poda w witrynie internetowej firmy Microsoft miasto lub kod pocztowy, aby otrzymywać wiadomości lokalne lub informacje pogodowe, możemy przechowywać dane w pliku cookie, aby użytkownik mógł otrzymywać odpowiednie informacje podczas ponownej wizyty w witrynie. Zapisujemy również preferencje, w tym dotyczące języka, przeglądarki i ustawień odtwarzacza multimedialnego, tak aby nie trzeba ich było wprowadzać każdorazowo po powrocie do witryny. Jeśli użytkownik rezygnuje z ukierunkowanych reklam, przechowujemy jego preferencje rezygnacji w pliku cookie na urządzeniu użytkownika.
 • Logowanie i uwierzytelnianie. Jeśli do zalogowania się w witrynie internetowej użytkownik wykorzystuje osobiste konto Microsoft, firma Microsoft zapisuje unikatowy numer identyfikacyjny oraz moment logowania w zaszyfrowanym pliku cookie na urządzeniu użytkownika. Ten plik cookie umożliwia przechodzenie między stronami w witrynie bez konieczności ponownego logowania się na każdej stronie. Dane logowania można również zapisać, tak aby nie logować się każdorazowo po powrocie to witryny.
 • Zabezpieczenia. Używamy plików cookie to wykrywania oszustw i nadużyć w naszych witrynach internetowych i usługach.
 • Przechowywanie informacji przekazywanych przez użytkownika do witryny internetowej. Kiedy użytkownik podaje informacje lub dodaje produkty do koszyka podczas zakupów w witrynach firmy Microsoft, przechowujemy te dane w plikach cookie, tak aby wybierane produkty i wprowadzane informacje zostały zapamiętane.
 • Media społecznościowe. Niektóre nasze witryny internetowe wykorzystują piki cookie mediów społecznościowych, w tym cookie pozwalające użytkownikom zalogowanym w serwisach społecznościowych dzielenie się treściami za pośrednictwem tych serwisów.
 • Opinie. Microsoft wykorzystuje pliki cookie jako narzędzie pozwalające użytkownikom przesyłać opinie o witrynach internetowych.
 • Ukierunkowane reklamy. Firma Microsoft korzysta z plików cookie do gromadzenia danych o internetowej aktywności użytkownika i identyfikacji zainteresowań, aby zapewnić mu najodpowiedniejsze reklamy. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania ukierunkowanych reklam od firmy Microsoft, co opisano w sekcji Dostęp i kontrola niniejszego oświadczenia.
 • Wyświetlanie reklam. Microsoft wykorzystuje pliki cookie do rejestrowania liczby gości, którzy kliknęli daną reklamę, oraz identyfikowania, które reklamy użytkownik wyświetlał, tak aby nie pokazywać mu cały czas tych samych reklam.
 • Statystyki. W celu udostępniania naszych produktów korzystamy z plików cookie i innych identyfikatorów, aby gromadzić dane na temat użycia i wydajności. Korzystamy z plików cookie na przykład do zliczania liczby unikatowych osób odwiedzających daną stronę internetową lub usługę i do opracowywania innych statystyk na temat działania naszych produktów. Obejmuje to pliki cookie firmy Microsoft i zewnętrznych dostawców usług analitycznych.
 • Wydajność. Microsoft wykorzystuje pliki cookie do równoważenia obciążenia, tak aby nasze witryny internetowe zawsze działały jak najlepiej.

Niektóre pliki cookie, których powszechnie używamy, zostały wymienione poniżej. Nie jest to pełna lista, ale służy do prezentacji głównych powodów, dla których z reguły umieszczamy pliki cookie. Gdy użytkownik odwiedzi jedną z naszych witryn internetowych, może ona zapisać kilka lub wszystkie z następujących plików cookie:

 • MUID, MC1 i MSFPC - Identyfikuje poszczególne przeglądarki sieci Web odwiedzające witryny firmy Microsoft. Te pliki cookie są używane do reklam, statystyk i innych celów związanych z działaniem witryny.
 • ANON - Zawiera ANID, unikatowy numer identyfikacyjny, pochodzący z konta Microsoft użytkownika, służący do celów związanych z reklamami, personalizacją i funkcjonowaniem. Jest on również stosowany do przechowywania informacji o rezygnacji z ukierunkowanych reklam od firmy Microsoft, w przypadku gdy użytkownik zdecydował o powiązaniu rezygnacji ze swoim kontem Microsoft.
 • CC - Zawiera kod kraju określony na podstawie adresu IP użytkownika.
 • PPAuth, MSPAuth, MSNRPSAuth, KievRPSAuth - Pomaga w uwierzytelnieniu użytkownika podczas logowania na koncie Microsoft.
 • NAP - Zawiera zaszyfrowane dane: kraj, kod pocztowy, wiek, płeć, język i zawód (o ile są znane) na podstawie profilu konta Microsoft użytkownika.
 • MH - Pojawia się w witrynach, które firma Microsoft prowadzi z reklamodawcą pod wspólną marką. Ten plik cookie identyfikuje reklamodawcę, aby dobrać odpowiednią reklamę.
 • MR - Służy gromadzeniu informacji do celów analitycznych.
 • TOptOut - Zapisuje decyzję użytkownika o rezygnacji z otrzymywania ukierunkowanych reklam przesyłanych przez firmę Microsoft.

Oprócz plików cookie, które firma Microsoft umieszcza, gdy użytkownik odwiedza nasze witryny, firmy zewnętrzne także mogą umieszczać pliki cookie, gdy użytkownik odwiedza witryny firmy Microsoft. W niektórych przypadkach wynika to z faktu, że wspomniane firmy zostały wynajęte do świadczenia usług na rzecz firmy Microsoft, np. do analiz witryn. W pozostałych przypadkach dzieje się tak dlatego, że nasze witryny internetowe zawierają treści lub reklamy innych firm, np. filmy wideo, wiadomości lub reklamy dostarczane przez różne sieci reklamowe. Ponieważ przeglądarka łączy się z serwerami wspomnianych firm zewnętrznych w celu pobrania tej zawartości, firmy te mogą umieszczać lub odczytywać własne pliki cookie z urządzenia użytkownika i mogą zbierać informacje dotyczące aktywności użytkownika w trybie online w witrynach czy w usługach internetowych.

Kontrolowanie plików cookie

Większość przeglądarek sieci Web automatycznie akceptuje pliki cookie, ale oferuje kontrolki umożliwiające użytkownikowi ich zablokowanie lub usunięcie. Na przykład w przeglądarce Microsoft Edge można zablokować lub usunąć pliki cookie, klikając pozycję Ustawienia > Prywatność > Pliki cookie. Instrukcje blokowania lub usuwania plików cookie w innych przeglądarkach mogą być dostępne w zasadach zachowania poufności informacji lub dokumentacji pomocy danej przeglądarki.

Niektóre funkcje produktów firmy Microsoft zależą od plików cookie. Należy wziąć pod uwagę, że jeśli użytkownik zdecyduje się na blokowanie plików cookie, może się zdarzyć, że nie będzie mógł się zalogować lub korzystać z tych funkcji, a preferencje, które są zależne od plików cookie, mogą nie działać. Usunięcie plików cookie powoduje również usunięcie wszelkich ustawień i preferencji przez nie kontrolowanych, takich jak preferencje dotyczące wyświetlania reklam. Może być zatem wymagane ponowne utworzenie takich plików.

Dodatkowe opcje prywatności, które wpływają na pliki cookie, w tym funkcja Ochrona przed śledzeniem dostępna w przeglądarkach firmy Microsoft, są opisane w sekcji Dostęp i kontrola niniejszych zasad zachowania poufności informacji.

Jak korzystamy z sygnałów nawigacyjnych w sieci Web i usług analitycznych

Strony internetowe firmy Microsoft mogą zawierać elektroniczne obrazy znane jako sygnały nawigacyjne w sieci Web (nazywane także jednopikselowymi obrazami GIF), z których korzystamy, aby dostarczać pliki cookie w naszych witrynach internetowych, rejestrować liczbę użytkowników odwiedzających te witryny i udostępniać produkty oferowane pod wspólną marką. Sygnały nawigacyjne w sieci Web mogą być również dołączone do promocyjnych wiadomości e-mail lub biuletynów w celu określenia, czy wiadomości zostały otwarte przez użytkownika i czy podjął on jakieś działanie.

Oprócz sygnałów nawigacyjnych w sieci Web we własnych witrynach internetowych współpracujemy czasem z innymi firmami, umieszczając nasze sygnały nawigacyjne w sieci Web w ich witrynach lub reklamach. Dzięki temu możemy opracować dane statystyczne określające, jak często kliknięcie reklamy w witrynie internetowej firmy Microsoft owocuje dokonaniem zakupu lub innym działaniem w witrynie reklamodawcy.

Usługi firmy Microsoft często zawierają także sygnały nawigacyjne w sieci Web lub podobne technologie zewnętrznych dostawców usług analitycznych, które umożliwiają nam zebranie zbiorczych danych statystycznych pozwalających ocenić skuteczność kampanii promocyjnych lub innych działań. Te technologie umożliwiają dostawcom usług analitycznych umieszczenie lub odczytanie własnych plików cookie lub innych identyfikatorów na urządzeniu użytkownika, za pomocą których mogą gromadzić informacje dotyczące aktywności użytkownika w trybie online w aplikacjach, witrynach lub innych produktach. Zabraniamy jednak takim dostawcom usług analitycznych korzystanie z sygnałów nawigacyjnych w sieci Web w naszych witrynach w celu zbierania lub uzyskiwania dostępu do danych bezpośrednio identyfikujących użytkownika (takich jak jego imię i nazwisko lub adres e-mail). Użytkownik może wykluczyć pobieranie lub wykorzystywanie danych przez niektórych z tych dostawców usług analitycznych, klikając poniższe linki:

Inne podobne technologie

Oprócz standardowych plików cookie i sygnałów nawigacyjnych w sieci Web nasze produkty mogą również korzystać z podobnych technologii do przechowywania i odczytywania plików danych na komputerze użytkownika. Zazwyczaj ma to na celu zapisanie preferencji użytkownika lub poprawę działania i szybkości dzięki przechowywaniu wybranych plików lokalnie. Podobnie jednak jak w przypadku standardowych plików cookie, te technologie mogą być używane do przechowywania unikatowego identyfikatora komputera użytkownika służącego do śledzenia aktywności. Technologie te obejmują „Local Shared Objects” (inaczej pliki cookie typu Flash) oraz „Silverlight Application Storage”.

Lokalne obiekty udostępnione (lub pliki cookie typu Flash). Witryny internetowe, które używają technologii Adobe Flash, mogą stosować pliki Local Shared Objects lub pliki cookie typu Flash do przechowywania danych na komputerze użytkownika. Aby zarządzać plikami cookie typu Flash lub je zablokować, przejdź na stronę www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager.html.

Magazyn aplikacji Silverlight. Witryny internetowe lub aplikacje, które korzystają z technologii Microsoft Silverlight, mają również możliwość przechowywania danych przy użyciu magazynu aplikacji Silverlight. Aby dowiedzieć się, jak zarządzać metodami przechowywania danych tego typu lub je blokować, przejdź do sekcji Silverlight tego oświadczenia.

Uwaga do użytkowników końcowychUwaga do użytkowników końcowychmainnoticetoendusersmodule
Krótki opis
Konto Microsoftkonto Microsoftmainmicrosoftaccountmodule
Krótki opis
Pełny tekst

Za pomocą konta Microsoft użytkownik może zalogować się w produktach firmy Microsoft, a także w produktach wybranych partnerów firmy Microsoft. Własne konto Microsoft utworzone przez użytkownika jest przez nas nazywane osobistym kontem Microsoft. Jeśli użytkownik loguje się w produktach korzystających z usługi Microsoft Azure Active Directory (AAD) za pomocą adresu e-mail uzyskanego od pracodawcy, ze szkoły lub uczelni, takie konto nazywamy kontem służbowym.

Tworzenie osobistego konta Microsoft i korzystanie z niego. Podczas tworzenia osobistego konta Microsoft użytkownik zostanie poproszony o podanie określonych danych osobowych i przypiszemy mu unikatowy numer identyfikacyjny w celu identyfikacji jego konta i powiązanych informacji. Niektóre produkty (np. związane z płatnościami) wymagają podania prawdziwego imienia i nazwiska, ale do logowania się w innych produktach firmy Microsoft i korzystania z nich nie trzeba podawać tych danych. Niektóre podawane przez użytkownika dane, takie jak adres e-mail i numer telefonu, mogą być używane do pomagania innym w znalezieniu użytkownika i połączeniu się z nim przy użyciu produktów firmy Microsoft. Osoby znające nazwę wyświetlaną użytkownika, jego adres e-mail lub numer telefonu mogą na przykład za pomocą tych danych znaleźć go w programie Skype i wysłać mu zaproszenie do kontaktu. Należy pamiętać, że jeśli za pomocą służbowego adresu e-mail zostanie utworzone osobiste konto Microsoft i pracodawca, szkoła lub uczelnia, która udostępniła dany adres, zacznie zarządzać tym kontem za pomocą usługi Azure Active Directory (AAD), to trzeba zaktualizować adres e-mail skojarzony z osobistym kontem Microsoft, aby można było nadal używać produktów firmy Microsoft, które nie korzystają z usługi AAD (takich jak usługa Xbox Live).

Logowanie. Podczas logowania na koncie Microsoft przez użytkownika tworzymy zapis takiego logowania, w którym zawarte są informacje o dacie i godzinie, wybranym produkcie, nazwie logowania, unikatowym numerze powiązanym z kontem użytkownika, unikatowym identyfikatorze powiązanym z urządzeniem użytkownika, jego adresie IP oraz systemie operacyjnym i wersji przeglądarki.

Logowanie na koncie Microsoft. Logowanie się na koncie użytkownika zwiększa możliwości personalizacji, zapewnia spójną i konsekwentną obsługę w ramach różnych produktów i urządzeń, zezwala na dostęp i wykorzystują danych w chmurze, umożliwia dokonywanie płatności przy użyciu płatności dokumenty zapisane na koncie Microsoft i innych ulepszonych funkcji i ustawień. Po zalogowaniu się na koncie użytkownik pozostaje zalogowany do momentu wylogowania. W przypadku dodania konta Microsoft do urządzenia z systemem Windows (wersja 8 lub późniejsza) system Windows automatycznie zaloguje użytkownika w produktach korzystających z konta Microsoft, do których użytkownik uzyskuje dostęp z tego urządzenia. Gdy użytkownik jest zalogowany, w niektórych produktach jest wyświetlane jego imię i nazwisko (lub nazwa użytkownika) i zdjęcie profilowe (jeśli zostało dodane) w ramach korzystania przez niego z produktów firmy Microsoft, w tym w kanałach komunikacji użytkownika, interakcjach społecznościowych i publicznych wpisach.

Logowanie w produktach stron trzecich. W przypadku logowania w produktach stron trzecich za pomocą konta Microsoft użytkownik zostanie poproszony o wyrażenie zgody na udostępnienie danych konta wymaganych przez taki produkt. Strona trzecia otrzyma również numer wersji przypisany do konta użytkownika (nowy numer wersji przypisywany jest za każdym razem, gdy użytkownik zmieni swoje dane logowania) oraz informacje o dezaktywacji konta. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na udostępnianie danych profilu, strona trzecia może wyświetlać jego imię i nazwisko (lub nazwę użytkownika) i zdjęcie profilowe (o ile zostało dodane), jeśli użytkownik zaloguje się w danym produkcie strony trzeciej. Jeśli zdecydujesz się na płacenie zewnętrznym handlowcom za pomocą konta Microsoft, firma Microsoft przekaże takiej stronie trzeciej informacje przechowywane na koncie Microsoft użytkownika potrzebne do przetworzenia płatności i zrealizowania zamówienia (np. imię i nazwisko, numer karty kredytowej, adres rozliczeniowy i wysyłkowy oraz dane kontaktowe). Strona trzecia może użyć lub udostępnić otrzymane dane, jeśli użytkownik zaloguje się lub dokona zakupu zgodnie z praktykami i zasadami strony trzeciej. Użytkownik powinien uważnie zapoznać się z zasadami zachowania poufności każdego produktu, w którym się loguje, i każdego sprzedawcy, od którego kupuje, aby poznać sposób, w jaki korzysta on z gromadzonych danych.

Osobiste konta Microsoft otrzymane od stron trzecich. Jeśli użytkownik otrzymał swoje osobiste konto Microsoft od strony trzeciej, np. usługodawcy internetowego, taka strona trzecia może mieć prawa do jego konta, w tym możliwość uzyskiwania dostępu lub usunięcia konta Microsoft użytkownika. Użytkownik powinien uważnie zapoznać się z dodatkowymi warunkami dostarczonymi przez stronę trzecią, aby dowiedzieć się, co może ona zrobić z jego kontem.

Korzystanie z kont służbowych. Jeśli pracodawca, szkoła lub uczelnia użytkownika za pomocą usługi Azure Active Directory (AAD) wydała konto użytkownika i nim zarządza, użytkownik może przy użyciu konta służbowego zalogować się w produktach firmy Microsoft korzystających z usługi AAD (np. w usłudze Office 365 lub Skype dla firm). Jeśli organizacja tego wymaga, w celu dodatkowej weryfikacji użytkownik zostanie poproszony o podanie numeru telefonu lub opcjonalnego adresu e-mail. Jeśli użytkownik loguje się w produktach firmy Microsoft za pomocą konta służbowego, właściciel domeny powiązanej z adresem e-mail użytkownika może kontrolować jego konto i administrować nim, a także korzystać z jego danych (w tym do treści jego wiadomości i plików) i je przetwarzać. Korzystanie z produktów może podlegać zasadom polityki organizacji użytkownika. Firma Microsoft nie odpowiada za praktyki tych organizacji dotyczące zachowania poufności i ochrony informacji, które mogą różnić się od praktyk firmy Microsoft. Jeśli organizacja użytkownika administruje korzystaniem z produktów firmy Microsoft, zapytania dotyczące prywatności należy kierować do administratora. Zobacz również Uwaga do użytkowników końcowych.

Inne ważne informacje dotyczące prywatnościInne ważne informacje dotyczące prywatnościmainotherimportantprivacyinformationmodule
Krótki opis

Poniżej znajdują się dodatkowe informacje na temat ochrony prywatności, które mogą być istotne z punktu widzenia użytkownika. Więcej informacji na temat zaangażowania firmy Microsoft w ochronę prywatności użytkownika można znaleźć na stronie privacy.microsoft.com.

Europejski prawa ochrony prywatnościEuropejski prawa ochrony prywatnościmaineuropeanprivacymodule
Krótki opis

Firma Microsoft przestrzega odpowiednich praw ochrony danych mających zastosowania w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które w zależności od okoliczności obejmują następujące prawa:

 • Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest oparte na zgodzie użytkownika, może on w każdej chwili wycofać tę zgodę w odniesieniu do przetwarzania danych w przyszłości;
 • Użytkownik może zażądać od firmy Microsoft, która w świetle definicji prawnej jest „kontrolerem danych”, dostępu do danych osobowych i poprawienia tych danych;
 • Masz prawo do obiektu w celu przetwarzania danych osobowych; i
 • Użytkownik ma prawo do złożenia skargi w urzędzie ochrony danych.

Zgodnie z prawem obowiązującym we Francji użytkownik może wysyłać firmie Microsoft instrukcje dotyczące używania danych osobowych po jego śmierci za pomocą naszego formularz internetowy .

Gdy firma Microsoft przetwarza dane osobowe o użytkowniku, robi to za jego zgodą lub w zakresie potrzebnym do zapewniania produktów używanych przez użytkownika, działania firmy Microsoft, spełniania naszych zobowiązań wynikających z umów i przepisów prawa, ochrony bezpieczeństwa systemów firmy Microsoft i jej klientów oraz działania w imię innych uzasadnionych interesów firmy Microsoft zgodnie z opisem w sekcjach „W jaki sposób firma Microsoft korzysta z danych osobowych” i „Powody udostępniania danych osobowych przez firmę Microsoft” powyżej. Kiedy firma Microsoft przesyła dane osobowe z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dzieje się to zgodnie z różnymi mechanizmami prawnymi, jak opisano w sekcji „Gdzie firma Microsoft przechowuje i przetwarza dane osobowe” poniżej.

Bezpieczeństwo danych osobowychBezpieczeństwo danych osobowychmainsecurityofpersonaldatamodule
Krótki opis

Firma Microsoft dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika. Do ochrony danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem, użytkowaniem lub ujawnianiem są używane różne technologie i procedury zabezpieczające. Na przykład dane osobowe podane przez użytkownika są przechowywane w systemach komputerowych, do których dostęp jest ograniczony i które znajdują się w strzeżonych pomieszczeniach. Gdy dane poufne (takie jak numer karty kredytowej czy hasło) są przesyłane przez Internet, podlegają ochronie dzięki mechanizmowi szyfrowania.

Gdzie firma Microsoft przechowuje i przetwarza dane osoboweGdzie firma Microsoft przechowuje i przetwarza dane osobowemainwherewestoreandprocessdatamodule
Krótki opis

Dane osobowe gromadzone przez firmę Microsoft mogą być przechowywane i przetwarzane w regionie użytkownika, Stanach Zjednoczonych lub dowolnym innym kraju, w którym działa firma Microsoft, jej spółki zależne, oddziały lub usługodawcy. Firma Microsoft posiada duże centra danych w Australii, Austrii, Brazylii, Finlandii, Francji, Holandii, Hongkongu, Indiach, Irlandii, Japonii, Kanadzie, Korei, Malezji, Niemczech,Singapurze, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Zazwyczaj lokalizacja głównego magazynu znajduje się w regionie klienta lub w Stanach Zjednoczonych, często z kopią zapasową w centrum danych w innym regionie. Lokalizacje magazynu są dobrane w taki sposób, aby działały wydajnie i pozwalały tworzyć redundancje celem ochrony danych na wypadek awarii lub innego problem. Podejmujemy działania, aby zapewnić, że gromadzone przez nas dane z tytułu niniejszych zasad są przetwarzane zgodnie z postanowieniami niniejszych zasad i wymogami prawa obowiązującego w miejscu lokalizacji tych danych.

Przekazujemy dane osobiste z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii do innych krajów, z których nie wszystkie oferują odpowiednią ochronę danych w opinii Komisji Europejskiej. Gdy to robimy, podpieramy się różnymi mechanizmami prawnymi, w tym umowami, by zapewnić dane użytkownika są zawsze jednakowo chronione. Aby uzyskać więcej informacji o stanowisku Komisji Europejskiej odnośnie do odpowiednich środków ochrony danych osobowych w krajach, w których Microsoft przetwarza dane osobowe, odwiedź stronę: ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm

Firma Microsoft Corporation przestrzega przepisów programu Privacy Shield uzgodnionych pomiędzy Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi oraz Szwajcarią i Stanami Zjednoczonymi zgodnie z wytycznymi Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych odnośnie do zbierania, używania i przechowywania danych osobowych przesyłanych z Unii Europejskiej i Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych. Firma Microsoft Corporation sfinalizowała certyfikację kontrolowaną przez Ministerstwo Handlu, która potwierdza stosowanie się do przepisów programu Privacy Shield. Jeśli agenci zaangażowani przez stronę trzecią do przetwarzania danych osobowych w imieniu firmy Microsoft robią to w sposób niezgodny z zasadami programu Privacy Shield, firma Microsoft pozostaje za to odpowiedzialna, chyba że udowodni, że nie odpowiada za zdarzenie, które spowodowało wystąpienie danej szkody. Amerykańskie podmioty zależne kontrolowane przez Microsoft Corporation według naszego żądania przesłania samodzielnej certyfikacji i wymienionych na liście tutaj również przestrzegają przepisów programu Privacy Shield.

W razie konfliktu między postanowieniami w tych zasadach ochrony prywatności i przepisach programu Privacy Shield pierwszeństwo ma program Privacy Shield. Więcej informacji o programie Privacy Shield i o naszym certyfikacie można znaleźć na stronie internetowej www.privacyshield.gov.

W przypadku pytań lub skarg dotyczących udziału firmy Microsoft w porozumieniu Privacy Shield pomiędzy UE i Stanami Zjednoczonymi oraz pomiędzy Szwajcarią i Stanami Zjednoczonymi zachęcamy do kontaktu przez stronę formularz internetowy. W celu obsługi skarg dotyczących programu Privacy Shield, które nie mogą być rozpatrzone bezpośrednio przez firmę Microsoft, zdecydowaliśmy się na współpracę z panelem powołanym przez europejskie organy ochrony danych (Data Protection Authorities, DPA). Aby uzyskać dane kontaktowe odpowiednich organów ochrony danych, należy skontaktować się z nami. Jak wyjaśniono bardziej szczegółowo w zasadach Privacy Shield Principles, w celu rozstrzygnięcia pozostałych skarg, których nie udało się obsłużyć innymi środkami, została udostępniona opcja wiążącego arbitrażu. Firma Microsoft podlega władzy dochodzeniowej i wykonawczej Amerykańskiej Federalnej Komisji Handlu.

Przechowywanie danych osobowych przez firmę MicrosoftPrzechowywanie danych osobowych przez firmę MicrosoftmainOurretentionofpersonaldatamodule
Krótki opis

Firma Microsoft przechowuje dane osobowe tak długo, jak jest to koniecznie do celów udostępniania produktów i realizacji transakcji żądanych przez użytkownika lub innych niezbędnych celów, takich jak zachowanie zgodności z naszymi prawnymi zobowiązaniami, rozstrzyganie sporów i egzekwowanie naszych umów. Ze względu na to, że te wymagania mogą się różnić w zależności od typu danych w kontekście różnych produktów, rzeczywiste okresy przechowywania danych mogą być bardzo różne. Kryteria określania okresów przechowywania obejmują:

 • Jak długo dane osobowe są potrzebne do zapewnienia produktów i prowadzenia działalności? To obejmuje takie elementy, jak utrzymanie i poprawa wydajności tych produktów, zabezpieczenie systemów firmy Microsoft i utrzymani odpowiednich dokumentów biznesowych i finansowych. Jest to ogólna reguła, która jest podstawą określania większości okresów przechowywania.
 • Czy użytkownicy zapewniają, tworzą lub obsługują dane z założeniem, że firma Microsoft będzie je przechowywać do czasu aż zostaną przez nich usunięte? Mogą to być dokumenty przechowywane przez użytkownika w usłudze OneDrive lub wiadomości e-mail w skrzynce odbiorczej Outlook.com. W takich przypadkach firma Microsoft przechowuje dane do czasu ich aktywnego usunięcia przez użytkownika, np. przez przeniesienie wiadomości ze skrzynki odbiorczej Outlook.com do folderu Elementy usunięte, a następnie opróżnianie folderu (po opróżnieniu folderu Elementy usunięte takie usunięte elementy pozostaną w naszym systemie przez maksymalnie 30 dni zanim zostaną ostatecznie wykasowane).
 • Czy dostępna jest funkcja automatycznego sterowania, np. pulpit nawigacyjny prywatności Microsoft, która daje użytkownikowi dostęp i możliwość usunięcia danych osobowych w dowolnym momencie? Jeśli nie ma takiej funkcji, generalnie stosowany będzie skrócony okres przechowywania danych.
 • Czy dane osobowe mają charakter danych wrażliwych? Jeśli tak, to zwykle stosowany jest skrócony czas przechowywania danych.
 • Czy firma Microsoft przyjęła i ogłosiła określony okres przechowywania danych określonego typu? Na przykład w przypadku zapytań wyszukiwania Bing eliminujemy w przechowywanych zapytaniach elementy pozwalające na identyfikację, całkowicie usuwając adres IP po 6 miesiącach, a pliki cookie oraz inne identyfikatory sesji przeglądania — po 18 miesiącach.
 • Czy użytkownik wyraził zgodę na dłuższe przechowywanie danych? Jeśli tak, dane będą przechowywane według zgody użytkownika.
 • Czy firma Microsoft ma obowiązek przechowywania danych wynikający z przepisów prawa, obowiązujących umów lub innych uwarunkowań tego typu? Przykładami takich sytuacji mogą być przepisy nakładające obowiązek przechowywania danych w ramach danej jurysdykcji, nakazy administracji rządowej dotyczące przechowywania danych w związku z prowadzonym dochodzeniem, lub dane, które muszą być przechowywane w ramach postępowania sądowego.
Wydania zapoznawcze i bezpłatneWydania zapoznawcze i bezpłatnemainpreviewreleasesmodule
Krótki opis

Firma Microsoft oferuje wersje zapoznawcze, dla niejawnych testerów, beta oraz inne bezpłatne produkty i funkcje („wersje zapoznawcze”), aby umożliwić użytkownikowi ocenę produktu, jednocześnie zapewniając firmie Microsoft informacje zwrotne, w tym dane dotyczące efektywności i użytkowania. W związku z tym wersje wstępne mogą automatycznie pobierać dodatkowe dane, zapewniać mniejszą liczbę kontrolek, a ponadto mogą stosować odmienne środki ochrony prywatności i informacji niż zazwyczaj obecne w naszych produktach. Jeśli użytkownik korzysta z wersji wstępnej, firma Microsoft może się z nim skontaktować odnośnie do jego opinii na temat produktu lub zainteresowania dalszym korzystaniem z produktu po wydaniu pełnej wersji.

Zmiany w niniejszych zasadach zachowania poufności informacjiZmiany w niniejszych zasadach zachowania poufności informacjimainchangestothisprivacystatementmodule
Krótki opis

Firma Microsoft w razie konieczności aktualizuje niniejsze zasady zachowania poufności informacji w celu uwzględnienia opinii klientów i zmian w oferowanych produktach. Wraz z opublikowaniem zmian w niniejszych zasadach zostanie poprawiona data ostatniej aktualizacji znajdująca się u góry tego dokumentu, a na stronie Historia zmian zostaną przedstawione wprowadzone zmiany. W razie dokonania istotnych zmian w niniejszych zasadach lub w sposobie korzystania z danych osobowych przez firmę Microsoft użytkownik zostanie o tym powiadomiony za pomocą łatwego do zauważenia ogłoszenia o zmianach (przed ich wprowadzeniem) lub bezpośrednio. Zachęcamy do regularnego przeglądania niniejszych zasad, aby zapoznać się z aktualnymi informacjami o tym, w jaki sposób firma Microsoft chroni dane użytkowników.

Sposób kontaktuSposób kontaktumainhowtocontactusmodule
Krótki opis

W przypadku pytań do działu technicznego lub wsparcia należy odwiedzić witrynę support.microsoft.com w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat pomocy technicznej oferowanej przez firmę Microsoft. W przypadku pytań związanych z hasłem do konta Microsoft należy odwiedzić stronę Pomoc techniczna dotycząca konta Microsoft.

Jeśli użytkownik ma pytanie dotyczące prywatności lub pytanie do głównego specjalisty ds. zachowania poufności / specjalisty ds. ochrony danych w firmie Microsoft, powinien skontaktować się z nami. Pomoże w tym formularz sieci Web. Na zgłoszone pytania i wątpliwości odpowiemy w ciągu 30 dni.

O ile nie poinformowano, że jest inaczej, firma Microsoft Corporation jest administratorem danych osobowych gromadzonych przez nas za pośrednictwem produktów podlegających niniejszym zasadom zachowania poufności informacji. Nasz adres: Microsoft Privacy, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052 USA. Telefon: (+1) 425-882-8080.

Microsoft Ireland Operations Limited to przedstawiciel firmy ds. ochrony danych osobowych na Europejski Obszar Gospodarczy i Szwajcarię. Z urzędnikiem ds. ochrony danych osobowych firmy Microsoft Ireland Operations Limited można skontaktować się pod następującym adresem: Microsoft Ireland Operations, Ltd., Attn: Data Protection, Carmenhall Road, Sandyford, Dublin 18, Irlandia.

Administratorzy danych usługi Skype: Skype Communications S.à.r.l. 23-29 Rives de Clausen L-2165 Luxembourg, Luksemburg. W przypadku kwestii związanych z oprogramowaniem lub produktami Skype wnioski o pomoc techniczną przyjmuje dział obsługi klienta Skype.

Przedstawicielstwo firmy Microsoft w danym kraju lub regionie można znaleźć pod adresem www.microsoft.com/worldwide/.

Produkty dla przedsiębiorstw i deweloperówProdukty dla przedsiębiorstw i deweloperówmainenterprisedeveloperproductsmodule
Krótki opis
Usługi online dla przedsiębiorstwUsługi online dla przedsiębiorstwmainenterpriseservicesmodule
Krótki opis
Oprogramowanie dla przedsiębiorstw i deweloperów oraz urządzenia dla przedsiębiorstwOprogramowanie i urządzenia dla przedsiębiorstw i deweloperówmainenterprisedevsoftwareappsmodule
Krótki opis
Cognitive ServicesCognitive Servicesmainmicrosoftcognitiveservicesmodule
Krótki opis
Produkty biurowe i komunikacyjneProdukty biurowe i komunikacyjnemainprodcommproductsmodule
Krótki opis
OfficeOfficemainofficeservicesmodule
Krótki opis
OneDriveOneDrivemainonedrivemodule
Krótki opis
OutlookOutlookmainoutlookmodule
Krótki opis
SkypeSkypemainskypemodule
Krótki opis
Wyszukiwanie i sztuczna inteligencjaWyszukiwanie i sztuczna inteligencjamainsearchaimodule
Krótki opis
BingBingmainbingmodule
Krótki opis
CortanaCortanamaincortanamodule
Krótki opis
Microsoft TranslatorMicrosoft TranslatormainMicrosoftTranslatormodule
Krótki opis
SwiftKeySwiftKeymainswiftkeymodule
Krótki opis
WindowsWindowsmainwindowsmodule
Krótki opis

Windows („Windows”) to spersonalizowane środowisko komputerowe, które umożliwia użytkownikowi płynne przechodzenie i dostęp do usług, preferencji i zawartości na różnych urządzeniach komputerowych — od telefonów przez tablety po urządzenie Surface Hub. Kluczowe składniki systemu Windows nie są statycznymi programami znajdującymi się na urządzeniu użytkownika, ale bazują na chmurze. Zarówno lokalne elementy systemu, jak i jego elementy w chmurze są regularnie aktualizowane, zapewniając użytkownikowi najnowsze ulepszenia i funkcje. Aby zapewnić taką obsługę, gromadzimy dane dotyczące użytkownika, jego urządzenia i sposobu, w jaki korzysta z systemu Windows. A ponieważ Windows jest osobistym systemem użytkownika, oferujemy mu możliwość wyboru, jakie dane osobowe gromadzimy i w jaki sposób z nich korzystamy. Należy pamiętać, że jeśli urządzenie z systemem operacyjnym Windows jest zarządzane przez organizację użytkownika (np. pracodawcę lub szkołę), organizacja może używać scentralizowanych narzędzi zarządzających zapewnianych przez firmę Microsoft lub narzędzi służących do kontroli ustawień urządzenia, zasad użytkowania urządzenia, aktualizacji oprogramowania, gromadzenia danych przez nas lub organizację czy też innych aspektów urządzenia. Więcej informacji na temat gromadzenia danych i prywatności dotyczących systemu Windows można znaleźć na stronie go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=529552. Starsze wersje systemu Windows (w tym wersje Vista, 7, 8 i 8.1) podlegają ich własnym zasadom zachowania poufności informacji.

AktywacjaAktywacjamainactivationmodule
Krótki opis

Po aktywacji systemu Windows określony klucz produktu zostaje powiązany z urządzeniem, na którym zainstalowano oprogramowanie. Klucz produktu i dane dotyczące oprogramowania oraz urządzenia użytkownika są wysyłane do firmy Microsoft, aby pomóc w zweryfikowaniu ważności licencji użytkownika na oprogramowanie. Dane te mogą zostać wysłane powtórnie, jeśli istnieje konieczność ponownej aktywacji lub nadania ważności licencji użytkownika. W przypadku telefonów z systemem Windows identyfikatory urządzeń i sieci, jak również dane dotyczące lokalizacji urządzenia w czasie pierwszego podłączenia są również wysyłane do firmy Microsoft w celu rejestracji gwarancji, uzupełnienia zapasów i zapobiegania oszustwom.

Identyfikator treści reklamowychIdentyfikator treści reklamowychmainadvertisingidmodule
Krótki opis

System Windows generuje na urządzeniu unikatowy identyfikator treści reklamowych dla każdego użytkownika. Jeśli identyfikator treści reklamowych jest włączony, aplikacje (zarówno firmy Microsoft, jak i innych firm) mogą uzyskiwać do niego dostęp i korzystać z niego tak samo jak witryny internetowe uzyskują dostęp i wykorzystują unikatowy identyfikator przechowywany w pliku cookie. Identyfikator treści reklamowych użytkownika może być zatem wykorzystywany przez deweloperów aplikacji i sieci reklamowe do przesyłania odpowiednich reklam i zapewnienia innych spersonalizowanych rozwiązań w ich aplikacjach i w sieci Web. Firma Microsoft pobiera id. treści reklamowych dla opisanych tutaj zastosowań tylko wtedy, gdy użytkownik włączy id. treści reklamowych w ustawieniach prywatności. Można w każdej chwili zablokować dostęp do tego identyfikatora, wyłączając id. treści reklamowych w ustawieniach prywatności (Start > Ustawienia > Prywatność). Jeśli użytkownik zdecyduje się na ponowne włączenie tego dostępu, identyfikator treści reklamowych zostanie zresetowany, po czym zostanie wygenerowany nowy identyfikator. Jeśli dostęp do identyfikatora treści reklamowych uzyskuje aplikacja strony trzeciej, korzystanie przez nią z tego identyfikatora podlega jej własnym zasadom zachowania poufności informacji. Więcej informacji na temat korzystania przez firmę Microsoft z danych w celach reklamowych można znaleźć w sekcji Jak wykorzystujemy dane niniejszych zasad.

DiagnostykaDiagnostykamaindiagnosticsmodule
Krótki opis

Gdy użytkownik korzysta z systemu Windows, zbieramy dane diagnostyczne, które służą nam do rozwiązywania problemów i ulepszania produktów firmy Microsoft. Jeśli użytkownik chce włączyć opcję Dostosowana zawartość, te dane mogą również służyć do personalizacji środowiska innych produktów Microsoft. Dane te są przekazywane do firmy Microsoft i przechowywane razem z jednym lub większą liczbą unikatowych identyfikatorów, które umożliwiają nam rozpoznanie konkretnego użytkownika na konkretnym urządzeniu i zrozumienie problemów serwisowych z urządzeniem oraz wzorców użytkowania. Istnieją dwa poziomy danych diagnostycznych i danych dotyczących użycia: Podstawowy i Pełny. Na najniższym poziomie Podstawowym gromadzimy tylko dane wymagane do aktualizacji i zabezpieczenia urządzeń z systemem Windows. Dane podstawowe obejmują informacje o samym urządzeniu, poprawnym działaniu aktualizacji systemu Windows i Microsoft Store oraz dane podstawowych błędów. Na poziomie Podstawowe gromadzimy następujące dane:

 • Urządzenie, łączność i dane konfiguracyjne:
  • Data dotyczące urządzenia, np. typ procesora, producent OEM, typ i pojemność baterii, liczba i typ kamer, oprogramowanie układowe i atrybuty pamięci.
  • Funkcje sieciowe i dane łączności np. adres IP urządzenia, sieć komórkowa (w tym IMEI i operator komórkowy) i czy urządzenie jest podłączone do bezpłatnej czy do płatnej sieci.
  • Dane dotyczące systemu operacyjnego i jego konfiguracja, np. wersja systemu operacyjnego i numer kompilacji, ustawienia regionu i języka, poziom diagnostyki i czy urządzenie działa w ramach programu niejawnych testerów programu Windows.
  • Dane dotyczące podłączonych urządzeń peryferyjnych, np. model, producent, sterowniki i dane dotyczące zgodności.
  • Dane dotyczące aplikacji zainstalowanych na urządzeniu, np. nazwa aplikacji, jej wersja i wydawca.
 • Czy urządzenie jest gotowe do aktualizacji i czy istnieją czynniki, które mogą utrudniać odbieranie aktualizacji, takie jak niski poziom energii baterii, ograniczona ilość miejsca na dysku lub połączenie przez sieć płatną.
 • Czy aktualizacje zakończyły się powodzeniem, czy nie.
 • Dane dotyczące niezawodności samego systemu zbierania informacji diagnostycznych.
 • Podstawowe raportowanie błędów, czyli dane o kondycji systemu operacyjnego i aplikacji działających na urządzeniu. Na przykład podstawowe raportowanie błędów informuje nas, czy aplikacja, taka jak Microsoft Paint lub gra innego producenta, zawiesza się albo ulega awarii.

Aby dowiedzieć się informacji o tym, jakie podstawowe dane są zbierane, kliknij tutaj (tylko w języku angielskim).

Pełne dane obejmują wszystkie dane zbierane w opcji Podstawowe, a dodatkowo informacje pomagające firmie Microsoft naprawiać i ulepszać produkty oraz usługi dla wszystkich użytkowników. Na poziomie Pełne gromadzimy następujące dodatkowe informacje:

 • Dodatkowe dane dotyczące urządzenia, łączności i konfiguracji, oprócz danych zbieranych na poziomie Podstawowe.
 • Informacje o stanie i dane rejestrowania kondycji systemu operacyjnego i innych składników systemu (oprócz danych na temat aktualizacji i systemów diagnostyki zbieranych na poziomie Podstawowe).
 • Użycie aplikacji, np. o programach uruchamianych na urządzeniu, czasie ich działania i szybkości reakcji na wprowadzanie danych.
 • Wykorzystanie przeglądarki, w tym historii przeglądania i wyszukiwanych haseł, w przeglądarkach firmy Microsoft, takich jak Microsoft Edge lub Internet Explorer.
 • Małe próbki pisma odręcznego i wpisywania tekstu, które są następnie przetwarzane w celu usunięcia identyfikatorów, informacji o kolejności i innych danych (np. nazw, adresów e-mail i wartości liczbowych) mogących posłużyć do odtworzenia oryginalnej treści lub powiązania danych wejściowych z użytkownikiem. Te dane nigdy nie są wykorzystywane przez funkcję Dostosowana zawartość, co dokładniej opisano niżej.
 • Rozszerzone raportowanie błędów, w tym o stanie pamięci urządzenia po awarii systemu lub aplikacji (informacje te mogą przypadkowo zawierać materiały użytkownika, takie jak fragmenty plików używanych w chwili wystąpienia problemu). Dane o awariach nigdy nie są wykorzystywane przez funkcję Dostosowana zawartość, co dokładniej opisano niżej.

Możemy udostępnić część informacji z raportów o błędach partnerom (na przykład producentom OEM), aby pomóc im w rozwiązywaniu problemów dotyczących produktów i usług, które obsługują system Windows oraz inne produkty i usługi firmy Microsoft. Mogą oni używać tych informacji tylko w celu naprawy lub usprawniania wspomnianych produktów i usług.

Jeśli użytkownik włączy funkcję dostosowanego środowiska, użyjemy pewnych danych użytkownika opisanych wyżej w punkcie Diagnostyka do spersonalizowania środowiska pracy w systemie Windows oraz w innych produktach i usługach. Obejmuje to również sugerowanie dostosowań i optymalizacji systemu Windows oraz rekomendacje i oferty dotyczące funkcji systemu Windows, obsługiwanych aplikacji, usług, sprzętu i urządzeń peryferyjnych. Zakres danych zależeć będzie od tego, czy wybierzesz poziom diagnostyki Pełne, czy Podstawowe. Na przykład na poziomie Pełne dane obejmują informacje o użytkowaniu przeglądarki i aplikacji. Jednak nawet jeśli włączysz funkcję Dostosowana zawartość, nie wykorzystujemy informacji o awariach, treści tekstów wpisywanych ręcznie lub z klawiatury do personalizacji.

Usługi lokalizacyjne, wykrywanie ruchu i nagrywanieUsługi lokalizacyjne, wykrywanie ruchu i nagrywaniemainlocationservicesmotionsensingmodule
Krótki opis

Usługa lokalizacyjna systemu Windows. Firma Microsoft udostępnia usługę lokalizacyjną, która umożliwia określenie dokładnej lokalizacji geograficznej konkretnego urządzenia z systemem Windows. W zależności od funkcji urządzenia lokalizacja jest określana przy użyciu globalnego satelitarnego systemu pozycyjnego (GPS), wykrywając pobliskie maszty telefonii komórkowej lub punkty dostępu Wi-Fi oraz porównując te informacje z bazą danych prowadzoną przez firmę Microsoft dotyczącą masztów telefonii komórkowej i punktów dostępu Wi-Fi, których lokalizacja jest znana, lub ustalając lokalizację na podstawie adresu IP użytkownika. Gdy usługa lokalizacyjna jest aktywna na urządzeniu z systemem Windows lub użytkownik zezwolił aplikacjom Microsoft dostępu do informacji o lokalizacji na urządzeniach z systemem innym niż Windows, dane dotyczące wież sieci komórkowej i punktów dostępu Wi-Fi oraz ich lokalizacji są zbierane przez Microsoft i dodawane do bazy danych lokalizacji po usunięciu wszelkich informacji umożliwiających identyfikację osoby lub urządzenia, skąd te dane pochodzą. Firma Microsoft może również udostępnić te poddane deidentyfikacji dane lokalizacyjne stronom trzecim w celu świadczenia i ulepszania usług z zakresu lokalizacji i map.

Usługi i funkcje systemu Windows (takie jak przeglądarki i Cortana), aplikacje działające w systemie Windows i witryny otwarte w przeglądarkach w systemie Windows mogą uzyskiwać dostęp do usługi lokalizacyjnej systemu Windows w celu ustalenia dokładnej lokalizacji, jeśli użytkownik im na to zezwoli. Niektóre funkcje i aplikacje żądają zezwolenia na dostęp do dokładnej lokalizacji w trakcie pierwszej instalacji systemu Windows, pierwszego użycia aplikacji lub za każdym razem, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do usługi lokalizacyjnej. Więcej informacji na temat określonych aplikacji dla systemu Windows, które korzystają z usługi lokalizacyjnej, można znaleźć w sekcji Aplikacje dla systemu Windows poniżej.

Kiedy użytkownik korzysta z usługi lokalizacyjnej, urządzenie z systemem Windows wysyła także dane o swojej lokalizacji do firmy Microsoft. Zachowujemy wyłącznie dane dotyczące ostatniej znanej lokalizacji (każda nowa lokalizacja zastępuje poprzednią), co pozwala nam poprawiać wydajność i funkcjonalność naszych usług. Dane dotyczące historii ostatnich lokalizacji urządzenia są przechowywane na urządzeniu, a niektóre aplikacje i funkcje systemu Windows mogą uzyskiwać dostęp do tej historii. Użytkownik może wyczyścić historię lokalizacji urządzenia w każdej chwili w menu Ustawienia urządzenia.

W ustawieniach użytkownik może również zobaczyć, które aplikacje mają dostęp do usługi lokalizacyjnej lub historii ostatnich lokalizacji urządzenia, wyłączyć lub włączyć dostęp do usługi lokalizacyjnej dla określonych aplikacji lub wyłączyć usługę lokalizacyjną. Użytkownik może także ustawić lokalizacje domyślną, która będzie używana, jeśli usługa lokalizacyjna nie będzie mogła wykryć dokładniejszej lokalizacji urządzenia.

Należy zauważyć, że w przypadku urządzeń przenośnych operator komórkowy może również mieć dostęp do lokalizacji użytkownika, nawet jeśli użytkownik wyłączy usługę lokalizacyjną.

Lokalizacja ogólna. Jeśli funkcja lokalizacji ogólnej zostanie włączona, aplikacje, które nie mają dostępu do dokładnej lokalizacji użytkownika, będą miały dostęp do jego lokalizacji ogólnej (ustalonej na podstawie miasta, kodu pocztowego lub regionu).

Znajdź mój telefon. Funkcja Znajdź mój telefon umożliwia wyszukanie lokalizacji telefonu Windows Phone na stronie account.microsoft.com, nawet jeśli użytkownik wyłączył całkowicie dostęp do usługi lokalizacyjnej na telefonie. Jeśli użytkownik włączył opcję „Zapisuj moją lokalizację co kilka godzin” w ustawieniach funkcji Znajdź mój telefon na swoim telefonie, funkcja Znajdź mój telefon będzie okresowo wysyłać i przechowywać ostatnią znaną lokalizację telefonu użytkownika, nawet jeśli użytkownik wyłączył usługi lokalizacyjne na swoim telefonie. Każda nowo wysłana lokalizacja zastępuje poprzednio zapisaną lokalizację.

Znajdź moje urządzenie. Funkcja Znajdź moje urządzenie umożliwia administratorowi komputera stacjonarnego lub tabletu z systemem Windows wyszukanie lokalizacji tego urządzenia, o ile administrator włączył usługę lokalizacyjną dla tego urządzenia, nawet jeśli inni użytkownicy ją u siebie wyłączyli. Gdy administrator podejmie próbę zlokalizowania urządzenia, użytkownicy zobaczą odpowiednie powiadomienie w centrum powiadomień.

Wykrywanie ruchu systemu Windows. Urządzenia z systemem Windows z obsługą wykrywania ruchu mogą gromadzić dane dotyczące aktywności ruchowej. Dane te umożliwiają działanie funkcji, takich jak krokomierz odmierzający liczbę zrobionych kroków, aby aplikacja wspomagająca dbanie o kondycję mogła oszacować liczbę spalonych kalorii. Takie dane i historia są przechowywane na urządzeniu użytkownika, a niektóre aplikacje, które mają zgodę użytkownika, mogą uzyskiwać do nich dostęp i z nich korzystać.

Nagrywanie. Niektóre urządzenia z systemem Windows mają funkcję nagrywania, która umożliwia przechwycenie dźwięku i klipów wideo w ramach aktywności użytkownika na urządzeniu (w tym komunikacji z innymi). Jeśli użytkownik zdecyduje się nagrać sesję, nagranie zostanie zapisane lokalnie na jego urządzeniu. W niektórych przypadkach użytkownik może mieć możliwość przesłania nagrania do produktu lub usługi firmy Microsoft, która rozgłasza nagranie publicznie. WAŻNE: Przed nagraniem lub rozpoczęciem nadawania jakiejkolwiek komunikacji użytkownik powinien znać swoje prawne zobowiązania. Należy uwzględnić tutaj uprzednie uzyskanie ewentualnej zgody od wszystkich osób biorących udział w komunikacji. Firma Microsoft nie jest odpowiedzialna za to, jak użytkownik wykorzystuje funkcje nagrywania lub własne nagrania. 

Funkcje bezpieczeństwaFunkcje bezpieczeństwamainsecurityandsafetyfeaturesmodule
Krótki opis

Szyfrowanie urządzeń. Szyfrowanie urządzenia zwiększa ochronę danych przechowywanych na urządzeniu użytkownika poprzez jego szyfrowanie za pomocą technologii szyfrowania dysków funkcją BitLocker. Gdy szyfrowanie urządzenia jest włączone, system Windows automatycznie szyfruje dysk, na którym zainstalowany jest system Windows i generuje klucz odzyskiwania. W przypadku klucza odzyskiwania funkcji BitLocker na osobistym urządzeniu automatycznie jest tworzona kopia zapasowa w trybie online na osobistym koncie Microsoft OneDrive użytkownika. Firma Microsoft nie używa osobistych kluczy odzyskiwania należących do użytkownika. 

Narzędzie do usuwania złośliwego oprogramowania. Narzędzie do usuwania złośliwego oprogramowania na urządzeniu użytkownika włącza się przynajmniej raz na miesiąc w ramach usługi Windows Update. Narzędzie do usuwania złośliwego oprogramowania sprawdza urządzenia pod kątem zainfekowania przez określone, najbardziej rozpowszechnione złośliwe oprogramowanie („złośliwe oprogramowanie”) i pomaga w usunięciu znalezionych infekcji. Narzędzie do usuwania złośliwego oprogramowania usuwa złośliwe oprogramowanie wymienione w witrynie pomocy technicznej firmy Microsoft, jeśli takie złośliwe oprogramowanie znajduje się na urządzeniu użytkownika. W trakcie sprawdzania urządzenia pod kątem złośliwego oprogramowania zostaje wysłany raport do firmy Microsoft z konkretnymi danymi na temat wykrytego złośliwego oprogramowania, błędów oraz innymi danymi dotyczącymi urządzenia użytkownika. Aby zapobiec wysyłaniu tych danych przez narzędzie do firmy Microsoft, użytkownik może wyłączyć składnik raportowania narzędzia do usuwania złośliwego oprogramowania.

Rodzina Microsoft. Rodzice mogą korzystać z funkcji Rodzina Microsoft, aby lepiej rozumieć i ustalać granice odnośnie do sposobu, w jaki dziecko korzysta z ich urządzenia. Istnieją liczne funkcje dostępne dla członków rodziny, dlatego warto dokładnie zapoznać się z informacjami podawanymi w trakcie tworzenia rodziny lub dołączania do niej. Gdy raportowanie aktywności rodziny jest włączone dla dziecka, firma Microsoft gromadzi szczegółowe informacje na temat korzystania przez nie z urządzenia i przesyła rodzicom raport dotyczący aktywności tego dziecka. Po krótkim czasie raporty aktywności są rutynowo usuwane z serwerów firmy Microsoft.

Windows Defender SmartScreen. Funkcja Windows Defender SmartScreen zwiększa ochronę użytkownika podczas korzystania z naszych usług, sprawdzając pobierane pliki i zawartość stron internetowych pod kątem złośliwego oprogramowania, potencjalnie niebezpiecznych zawartości stron internetowych oraz innych zagrożeń w stosunku do użytkownika lub jego urządzenia. Podczas sprawdzania pliku dane dotyczące tego pliku są wysyłane do firmy Microsoft (w tym nazwa pliku, skrót zawartości pliku, lokalizacja pobrania oraz cyfrowe certyfikaty pliku). Jeśli funkcja Windows Defender SmartScreen zidentyfikuje plik jako nieznany lub potencjalnie niebezpieczny, użytkownik zobaczy ostrzeżenie przed jego otwarciem. Podczas sprawdzania zawartości stron internetowych, dane dotyczące tej zawartości i urządzenia użytkownika są wysyłane do firmy Microsoft, w tym pełen adres strony z daną zawartością. Jeśli funkcja Windows Defender SmartScreen wykryje potencjalnie niebezpieczną zawartość, użytkownik zobaczy ostrzeżenie w miejscu zawartości. Funkcję Windows Defender SmartScreen można włączyć lub wyłączyć w obszarze Ustawienia.

Program antywirusowy Windows Defender. Program antywirusowy Windows Defender przeprowadza wyszukanie pod kątem złośliwego oprogramowania i innego niechcianego oprogramowania na urządzeniu użytkownika. Program antywirusowy jest automatycznie włączony, aby zwiększyć ochronę urządzenia użytkownika, jeśli żadne inne oprogramowanie chroniące przed szkodliwym oprogramowaniem nie zapewnia aktywnej ochrony urządzenia. Jeśli program antywirusowy Windows Defender jest włączony, monitoruje stan zabezpieczeń urządzenia. Jeśli program antywirusowy jest włączony lub działa w wyniku włączenia pozycji Ograniczone skanowanie okresowe, automatycznie wysyła raporty do firmy Microsoft zawierające dane na temat podejrzanego i niepożądanego oprogramowania. Może również wysyłać pliki, które mogą zawierać złośliwe oprogramowanie. Jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że raport zawiera dane osobowe, wówczas nie jest wysyłany automatycznie, ale użytkownik otrzymuje monit przed jego wysłaniem. Użytkownik może skonfigurować program antywirusowy Windows Defender, aby nie wysyłał raportów ani podejrzanego oprogramowania do firmy Microsoft.

Mowa, pisanie odręczne i pisanie na klawiaturzeMowa, pisanie odręczne i pisanie na klawiaturzemainspeechinkingtypingmodule
Krótki opis

System Windows oferuje funkcję rozpoznawania mowy działającą na urządzeniach (realizowaną za pomocą aplikacji klasycznej Rozpoznawanie mowy Windows) oraz chmurową usługę rozpoznawania mowy, którą wprowadzono wraz z asystentem Cortana na rynkach i w regionach, gdzie Cortana jest dostępna. W tym miejscu https://support.microsoft.com/instantanswers/557b5e0e-0eb0-44db-87d6-5e5db6f9c5b0/cortana-s-regions-and-languages można dowiedzieć się, jakie języki i regiony są obecnie obsługiwane przez funkcję głosowe. Korzystając z rozpoznawania mowy w chmurze, firma Microsoft gromadzi i wykorzystuje polecenia głosowe wypowiadane przez użytkownika, by realizować usługi rozpoznawania mowy w Cortanie i innych obsługiwanych aplikacjach.

Dodatkowo gromadzimy wpisywane na klawiaturze i odręcznie pisane wyrazy, aby dzięki lepszemu rozpoznawaniu znaków zaoferować spersonalizowany słownik użytkownika, ułatwić pisanie na klawiaturze oraz pisanie odręczne na urządzeniu użytkownika i wyświetlać proponowane wyrazy w trakcie pisania. Dane dotyczące wpisywanych treści obejmują próbkę wpisanych na klawiaturze znaków i słów, które oczyszczamy, aby usunąć identyfikatory, adresy IP i inne potencjalne identyfikatory. Obejmują także powiązane dane dotyczące wydajności, takie jak zmiany wprowadzane do tekstu ręcznie przez użytkownika, a także słowa dodane przez niego do słownika.

W ramach chmurowej usługi rozpoznawania mowy gromadzimy również informacje ze słownika użytkownika utworzonego na urządzeniu użytkownika. Dane głosowe i słownik użytkownika są zbierane i używane łącznie, tak abyśmy jak najpoprawniej rozpoznawali wszystkie wypowiedzi użytkowników.

Jeśli użytkownik udzielił zezwolenia Cortanie, gromadzimy także jego imię i nazwisko oraz nick, ostatnie zdarzenia z kalendarza, imiona osób w ramach terminów, informacje na temat jego kontaktów (w tym imiona i nazwiska oraz nicki), nazwy ulubionych miejsc, a także dane dotyczące używanych aplikacji oraz preferencji muzycznych. Te dane dodatkowe pozwalają nam lepiej rozpoznawać ludzi, zdarzenia, miejsca i muzykę w trakcie dyktowania przez użytkownika poleceń, wiadomości i dokumentów.

Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć rozpoznawanie mowy w chmurze. Gromadzenie danych dla tej funkcji zostanie wówczas zatrzymane, a powiązane dane, takie jak lokalny słownik użytkownika i historia wprowadzanych danych, przechowywane na urządzeniu użytkownika zostaną usunięte.

Ustawienia synchronizacjiUstawienia synchronizacjimainsyncsettingsmodule
Krótki opis

W przypadku logowania się do systemu Windows z konta Microsoft system Windows zsynchronizuje niektóre ustawienia oraz dane użytkownika z serwerami firmy Microsoft, aby ułatwić spersonalizowaną obsługę różnych urządzeń. Jeśli użytkownik po zalogowaniu się do jednego lub większej liczby urządzeń za pomocą konta Microsoft po raz pierwszy zaloguje się do kolejnego urządzenia za pomocą tego samego konta Microsoft, system Windows pobierze i zastosuje ustawienia i dane wybrane przez użytkownika do synchronizacji ze swoimi innymi urządzeniami. Ustawienia wybrane przez użytkownika do synchronizacji zostaną automatycznie zaktualizowane na serwerach Microsoft i innych urządzeniach użytkownika w trakcie ich używania.

Niektóre synchronizowane ustawienia obejmują:

 • Aplikacje instalowane z Microsoft Store
 • Preferencje językowe
 • Preferencje dotyczące programu Ease of Access
 • Ustawienia personalizacji, takie jak zdjęcie, tło czy ustawienia myszy
 • Ustawienia aplikacji z Microsoft Store
 • Słowniki sprawdzania pisowni, słowniki edytora metody wprowadzania znaków (IME) i słowniki osobiste
 • Historia przeglądarki internetowej Internet Explorer, ulubione oraz otwierane witryny
 • Zapisane aplikacje, witryny internetowe, mobilne hotspoty oraz nazwy i hasła sieci Wi-Fi

Użytkownik może zdecydować, czy chce synchronizować swoje ustawienia, i kontrolować synchronizowane elementy, przechodząc do pozycji Ustawienia synchronizacji w obszarze Konta w ramach ustawień systemu Windows. Niektóre aplikacje mają własne, autonomiczne kontrolki dotyczące synchronizacji. Po zalogowaniu się przez użytkownika do systemu Windows za pomocą konta służbowego i zdecydowaniu o połączeniu tego konta z osobistym kontem Microsoft system Windows zapyta, które ustawienia mają zostać zsynchronizowane przed połączeniem z kontem Microsoft.

Usługi aktualizacjiUsługi aktualizacjimainupdateservicesmodule
Krótki opis

Usługi aktualizacji dla systemu Windows obejmują usługi Windows Update i Microsoft Update. Windows Update jest usługą, która udostępnia użytkownikowi aktualizacje oprogramowania dla systemu Windows oraz inne oprogramowanie pomocnicze, takie jak sterowniki i oprogramowanie sprzętowe dostarczane przez producentów urządzenia. Microsoft Update to usługa, która udostępnia użytkownikowi aktualizacje oprogramowania dla innych programów firmy Microsoft, takich jak pakiet Office.

Usługa Windows Update automatycznie pobiera aktualizacje oprogramowania Windows na urządzenie użytkownika. Użytkownik może skonfigurować usługę Windows Update tak, aby automatycznie instalowała aktualizacje, gdy tylko będą dostępne (ustawienie zalecane), lub powiadamiała go o wymaganym ponownym uruchomieniu w celu ukończenia instalowania aktualizacji. Aplikacje dostępne w Microsoft Store są aktualizowane automatycznie, co opisano w sekcji Microsoft Store powyżej.

Przeglądarki internetowe: Microsoft Edge i Internet ExplorerPrzeglądarki internetowe: Microsoft Edge i Internet Explorermainwebbrowsersmodule
Krótki opis

Microsoft Edge to domyślna przeglądarka internetowa firmy Microsoft przeznaczona dla systemu Windows. Internet Explorer, wcześniejsza przeglądarka firmy Microsoft, jest również dostępna w systemie Windows. Za każdym razem, gdy użytkownik korzysta z przeglądarki sieci Web w celu uzyskania dostępu do Internetu, dane dotyczące jego urządzenia („standardowe dane urządzenia”) są wysyłane do odwiedzanych przez niego witryn internetowych i używanych usług internetowych. Standardowe dane urządzenia obejmują adres IP urządzenia użytkownika, typ i język przeglądarki, datę i godzinę uzyskania dostępu oraz adresy witryn, z których nastąpiło przejście. Dane te mogą być zapisywane na serwerach tych witryn. Rodzaje zapisywanych danych i sposób ich wykorzystania zależy od praktyk prywatności odwiedzanych witryn i używanych usług internetowych.

Dodatkowo dane na temat korzystania przez użytkownika z jego przeglądarki, takie jak historia przeglądania, dane formularzy internetowych, tymczasowe pliki internetowe i pliki cookie, są przechowywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik może usunąć te dane ze swojego urządzenia za pomocą pozycji Usuń historię przeglądania.

Nowe funkcje w przeglądarce Microsoft Edge umożliwiają użytkownikowi przechwycenie i zapisanie zawartości na swoim urządzeniu, na przykład:

 • Notatka internetowa: umożliwia utworzenie adnotacji odręcznych i tekstowych na odwiedzanych stronach internetowych oraz ich przycinanie, zapisywanie lub udostępnianie.
 • Aktywne czytanie: umożliwia tworzenie list elementów do przeczytania (obejmujących witryny internetowe i dokumenty) oraz zarządzanie nimi.
 • Centrum: umożliwia łatwe zarządzanie listami elementów do przeczytania, elementami ulubionymi, pobranymi plikami oraz historią — wszystko to w jednym miejscu.

Niektóre informacje dotyczące przeglądarki firmy Microsoft zapisywane na urządzeniu użytkownika są synchronizowane na różnych urządzeniach, gdy użytkownik loguje się na koncie Microsoft. W przypadku programu Internet Explorer informacje te obejmują na przykład historię przeglądania, a w programie Microsoft Edge — elementy ulubione i listy elementów do przeczytania. Jeśli na przykład użytkownik w przeglądarce Microsoft Edge zsynchronizuje swoją listę elementów do przeczytania na urządzeniach, kopie zawartości wybranej przez użytkownika do zapisu na liście zostaną wysłane do każdego zsynchronizowanego urządzenia w celu umożliwienia późniejszego wglądu. Synchronizację w programie Internet Explorer można wyłączyć, przechodząc do pozycji Ustawienia synchronizacji w sekcji Konta w ustawieniach systemu Windows (zobacz Ustawienia synchronizacji). Użytkownik może również wyłączyć synchronizowanie informacji w przeglądarce Microsoft Edge, wyłączając opcję synchronizacji w ustawieniach przeglądarki Microsoft Edge.

Przeglądarki Microsoft Edge i Internet Explorer korzystają z zapytań wyszukiwania i historii przeglądania użytkownika, aby zapewnić mu możliwość szybszego przeglądania oraz lepsze wyniki wyszukiwania. Funkcje te obejmują:

 • Sugestie wyszukiwania Te funkcje w przeglądarce Internet Explorer automatycznie wysyłają informacje wpisywane przez użytkownika na pasku adresu przeglądarki do domyślnego dostawcy wyszukiwania (np. usługi Bing), aby oferować rekomendacje wyszukiwania podczas wprowadzania każdego znaku.
 • Sugestie wyszukiwania i witryn w programie Microsoft Edge automatycznie wysyłają informacje wpisywane przez użytkownika na pasku adresu przeglądarki do wyszukiwarki Bing (nawet jeśli domyślnie wybrany jest inny dostawca usług wyszukiwania) i oferują rekomendacje wyszukiwania podczas wprowadzania każdego znaku.

Możesz w każdej chwili wyłączyć te funkcje. Aby dostarczyć wyniki wyszukiwania, przeglądarki Microsoft Edge i Internet Explorer wysyłają do domyślnego dostawcy wyszukiwania zapytania wyszukiwania, standardowe dane urządzenia i lokalizację użytkownika (jeśli lokalizacja jest włączona). Jeśli usługa Bing jest domyślnym dostawcą wyszukiwania użytkownika, korzystamy z tych danych zgodnie z opisem w sekcji Bing niniejszych zasad zachowania poufności informacji.

Cortana może pomagać użytkownikowi w przeglądaniu Internetu za pomocą przeglądarki Microsoft Edge dzięki funkcjom, takim jak Zapytaj Cortanę. W dowolnej chwili użytkownik może wyłączyć Cortanę w przeglądarce Microsoft Edge, korzystając z ustawień przeglądarki Microsoft Edge. Aby dowiedzieć się więcej na temat sposobu wykorzystania danych przez Cortanę i możliwej kontroli w tym zakresie, należy przejść do sekcji Cortana niniejszych zasad zachowania poufności informacji.

Łączenie z sugerowanymi otwartymi punktami dostępowymi Wi-FiŁączenie z sugerowanymi otwartymi punktami dostępowymi Wi-Fimainwi-fisensemodule
Krótki opis

Wybranie opcji „Połącz z sugerowanymi otwartymi punktami dostępowymi” w ustawieniach Wi-Fi powoduje automatyczne łączenie się z sugerowanymi otwartymi sieciami Wi-Fi. Należy pamiętać, że nie wszystkie sieci są bezpieczne — należy zachować ostrożność podczas korzystania z otwartej sieci w przypadku wykonywania online działań, które wymagają użycia danych poufnych lub osobowych (transakcji bankowych lub zakupów).

Aplikacje dla systemu WindowsAplikacje dla systemu Windowsmainwindowsappsmodule
Krótki opis

Niektóre aplikacje firmy Microsoft są zawarte w systemie Windows, a inne są dostępne za pośrednictwem Microsoft Store. Przykładowe aplikacje obejmują:

Aplikacja Mapy. Aplikacja Mapy oferuje usługi oparte na lokalizacji i korzysta z usług Bing w celu przetwarzania wyszukiwań użytkownika w ramach aplikacji Mapy. W sekcji Bing niniejszych zasad zachowania poufności informacji można znaleźć więcej informacji na temat takich rozwiązań korzystających z usługi Bing. Gdy aplikacja Mapy ma dostęp do lokalizacji użytkownika, nawet jeśli nie jest używana, firma Microsoft może gromadzić poddane deidentyfikacji dane lokalizacyjne z urządzenia użytkownika w celu udoskonalania usług firmy Microsoft. Użytkownik może zablokować dostęp aplikacji Mapy do jego lokalizacji, wyłączając usługę lokalizacyjną lub dostęp aplikacji Mapy do usługi lokalizacyjnej.

Użytkownik może prowadzić rejestr swoich ulubionych miejsc i ostatnich wyszukiwań w aplikacji Mapy. Ulubione miejsca i historia wyszukiwania będą uwzględniane jako sugestie wyszukiwania. Jeśli użytkownik zaloguje się za pomocą konta Microsoft, jego ulubione miejsca, historia wyszukiwania i określone ustawienia aplikacji będą synchronizowane z innymi urządzeniami i usługami (np. z Cortaną). Więcej informacji można znaleźć w sekcji Ustawienia synchronizacji powyżej.

Aplikacje Aparat i Zdjęcia. Jeśli użytkownik zezwoli aplikacji Aparat na wykorzystanie swojej lokalizacji, dane lokalizacyjne będą osadzane w zdjęciach robionych za pomocą danego urządzenia. Inne dane opisowe, takie jak model aparatu i data zrobienia zdjęcia, są również osadzane w zdjęciach i filmach. Jeśli użytkownik zdecyduje się na udostępnienie zdjęcia lub filmu, wszelkie osadzone dane będą dostępne dla osób i usług, którym je udostępnił. Użytkownik może zablokować dostęp aplikacji Aparat do jego lokalizacji, wyłączając wszelki dostęp do usługi lokalizacyjnej w menu Ustawienia swojego urządzenia lub dostęp aplikacji Aparat do usługi lokalizacyjnej.

Zdjęcia, filmy oraz zrzuty ekranu użytkownika, które są zapisane na jego aparacie, są automatycznie przesyłane do usługi OneDrive. Użytkownik może zarządzać swoimi zdjęciami i filmami w usłudze OneDrive oraz może wyłączyć automatyczne przesyłanie w Ustawieniach.

Gdy użytkownik robi zdjęcia z osadzoną lokalizacją, aplikacja Zdjęcia może grupować zdjęcia według daty i lokalizacji. Aby grupować zdjęcia użytkownika, aplikacja Zdjęcia wysyła dane lokalizacyjne ze zdjęć do firmy Microsoft, aby określić nazwy lokalizacji, takie jak „Seattle, Washington”. Jeśli użytkownik korzysta z aplikacji Zdjęcia, gdy jest zalogowany na swoim koncie Microsoft, jego zdjęcia i filmy z usługi OneDrive będą automatycznie sortowane w albumach aplikacji Zdjęcia oraz zostaną wyświetlone na dynamicznym kafelku aplikacji Zdjęcia. Zdjęcia i filmy użytkownika są udostępniane innym osobom, jeśli użytkownik podejmie taką decyzję.

Aplikacja Kontakty. Aplikacja Kontakty umożliwia wyświetlanie wszystkich kontaktów w jednym miejscu oraz komunikację z nimi. Po dodaniu konta Microsoft do urządzenia z systemem Windows kontakty użytkownika z jego konta zostaną automatycznie dodane do aplikacji Kontakty. Użytkownik może dodawać inne konta do aplikacji Kontakty, w tym konta ze swoich sieci społecznościowych (takich jak Facebook i Twitter) oraz konta e-mail. Jeśli użytkownik doda konto, poinformujemy go, które dane aplikacja Kontakty może zaimportować lub zsynchronizować z określoną usługą, i umożliwimy wybranie danych do dodania. Inne aplikacje instalowane przez użytkownika również mogą synchronizować dane z aplikacją Kontakty (w tym udostępniać dodatkowe szczegóły istniejących kontaktów). Użytkownik może w dowolnej chwili usunąć konto z aplikacji Kontakty.

Aplikacja Poczta i Kalendarz. Aplikacja Poczta i Kalendarz umożliwia połączenie całej poczty e-mail użytkownika, wszystkich jego kalendarzy oraz plików w jednym miejscu. Dotyczy to także rozwiązań do obsługi poczty e-mail i przechowywania plików udostępnionych przez innych dostawców. Aplikacja zapewnia usługi lokalizacyjne, takie jak informacje o pogodzie w kalendarzu, ale użytkownik może wyłączyć dostęp aplikacji do danych dotyczących lokalizacji. Po dodaniu przez użytkownika konta do aplikacji Poczta i Kalendarz jego wiadomości e-mail, elementy kalendarza, pliki, kontakty i inne ustawienia z tego konta zostaną automatycznie zsynchronizowane z jego urządzeniem i serwerami firmy Microsoft. W dowolnym momencie można usunąć konto lub wprowadzić zmiany w synchronizowanych danych konta. Aby skonfigurować konto, trzeba podać w aplikacji poświadczenia konta (nazwę użytkownika i hasło), które zostaną wysłane przez Internet na serwer danego dostawcy. Aplikacja podejmie pierwszą próbę skorzystania z bezpiecznego połączenia (SSL), aby skonfigurować konto użytkownika, ale wyśle te dane niezaszyfrowane, jeśli dostawca usług poczty e-mail użytkownika nie obsługuje protokołu SSL. Jeśli użytkownik doda konto udostępnione mu przez organizację (np. firmowy adres e-mail), właściciel danej domeny może wdrażać określone zasady i środki kontroli (np. uwierzytelnianie wieloskładnikowe lub możliwość zdalnego wymazania danych na urządzeniu), które mają wpływ na korzystanie z aplikacji przez użytkownika.

Aplikacja Wiadomości. Gdy użytkownik loguje się na swoim urządzeniu za pomocą konta Microsoft, może zdecydować o utworzeniu kopii zapasowej swoich informacji, co spowoduje zsynchronizowanie jego wiadomości SMS oraz MMS i zapisanie ich na koncie Microsoft. Dzięki temu użytkownik może odzyskać wiadomości w przypadku zgubienia lub zmiany telefonu. Po wstępnej konfiguracji urządzenia użytkownik może zarządzać swoimi ustawieniami wiadomości w każdej chwili. Wyłączenie tworzenia kopii zapasowej wiadomości SMS/MMS nie wykasuje wiadomości, które zostały wcześniej zapisane na koncie Microsoft. Aby usunąć takie zapisane wiadomości, użytkownik musi usunąć je ze swojego urządzenia przed wyłączeniem kopii zapasowej. Jeśli użytkownik zezwoli aplikacji Wiadomości na korzystanie z jego lokalizacji, może do wychodzącej wiadomości dołączyć link do swojej bieżącej lokalizacji. Dane lokalizacyjne są gromadzone przez firmę Microsoft zgodnie z opisem w sekcji Usługi lokalizacyjne systemu Windows.

Aplikacja Microsoft Wallet dla Windows Phone. Usługa Microsoft Wallet umożliwia przechowywanie informacji, takich jak kupony, karty lojalnościowe, bilety i inne materiały cyfrowe. Tam, gdzie jest to możliwe, do usługi Microsoft Wallet można także dodawać karty płatnicze, aby płacić za zakupy w wybranych sklepach z wykorzystaniem technologii zbliżeniowej.

Portfel do obsługi płatności można skonfigurować, logując się w usłudze Microsoft Wallet za pomocą osobistego konta Microsoft i dodając karty płatnicze skojarzone z danym kontem Microsoft. W przypadku dodania przez użytkownika karty płatniczej do usługi Microsoft Wallet udostępniamy bankowi użytkownika oraz firmie obsługującej sieć karty płatniczej dane użytkownika, takie jak imię i nazwisko, numer karty, adres rozliczeniowy, adres e-mail, dane dotyczące urządzenia (w tym nazwę, typ oraz identyfikator urządzenia), a także lokalizację użytkownika w momencie dodawania karty płatniczej do portfela. Dane te są wysyłane do banku i sieci karty płatniczej w celu weryfikowania ważności kart płatniczych, obsługi transakcji oraz wykrywania oszustw.

W przypadku dokonywania przez użytkownika płatności z wykorzystaniem technologii zbliżeniowej usługa Microsoft Wallet przekaże sprzedawcy zaszyfrowaną wersję karty płatności („token”). Sprzedawca okaże ten token bankowi (razem z danymi dotyczącymi transakcji), aby umożliwić płatność za daną transakcję i jej ukończenie.

Windows Media PlayerWindows Media Playermainwindowsmediaplayermodule
Krótki opis

Program Windows Media Player umożliwia odtwarzanie dysków CD, DVD i innych materiałów cyfrowych (np. plików WMA i MP3), oraz ripowanie dysków CD i zarządzanie biblioteką multimediów. Aby wzbogacić wrażenia użytkownika podczas odtwarzania zawartości w bibliotece, program Windows Media player wyświetla różne pokrewne informacje, takie jak tytuł albumu, tytuły utworów, okładka albumu, wykonawcę i kompozytora. Aby rozszerzyć informacje o multimediach, programu Windows Media Player wyśle do firmy Microsoft żądanie zawierające standardowe dane komputerowe, np. identyfikator treści multimedialnych i informacje o multimediach już znajdujących się w bibliotece programu Windows Media Player (w tym informacje, które mogły zostać zmienione lub wprowadzone przez użytkownika). Dzięki temu Microsoft może zidentyfikować ścieżki, a następnie zwrócić dodatkowe informacje, o ile są dostępne.

Program Windows Media Player umożliwia też odtwarzanie zawartości przesyłanej strumieniowo za pośrednictwem sieci. Aby zapewnić tę funkcjonalność program Windows Media Player musi połączyć się z serwerem multimediów strumieniowych. Te serwery są zwykle obsługiwane przez dostawców treści innych niż Microsoft. Podczas odtwarzania multimediów strumieniowych program Windows Media Player wyśle dziennik do serwera multimediów strumieniowych lub innych serwerów w sieci Web, jeśli serwer multimediów strumieniowych wyśle takie żądanie. Dziennik zawiera szczegóły, takie jak: czas połączenia, adres IP, wersja systemu operacyjnego, wersja programu Windows Media Player, identyfikator odtwarzacza, datę i protokół. Aby chronić prywatność użytkowników, program Windows Media Player domyślne wysyła identyfikator odtwarzacza (inny dla każdej sesji).

Windows HelloWindows Hellomainwindowshellomodule
Krótki opis

Funkcja Windows Hello oferuje natychmiastowy dostęp do urządzenia użytkownika dzięki uwierzytelnianiu biometrycznemu. Jeśli funkcja Windows Hello jest włączona, skanuje twarz, odcisk palca lub tęczówkę, aby zidentyfikować użytkownika na podstawie zestawu unikatowych punktów lub cech, które są pobierane z obrazu i przechowywane na urządzeniu użytkownika jako szablon — jednak samo zdjęcie, obraz twarzy lub tęczówki nie jest przechowywany. Weryfikacyjne dane biometryczne używane do logowania nie opuszczają urządzenia użytkownika. Użytkownik może je usunąć w ustawieniach.

Windows SearchWindows Searchmainwindowssearchmodule
Krótki opis

Usługa Windows Search umożliwia przeszukiwanie zawartości danego urządzenia i Internetu z jednego miejsca. Jeśli użytkownik chce używać funkcji Windows Search do wyszukiwania „własnej zawartości”, zostaną wyświetlone osobiste elementy w usłudze OneDrive, OneDrive dla firm (o ile funkcja jest włączona), innych dostawców magazynu w chmurze w zakresie obsługiwanym przez tych dostawców i urządzenie użytkownika. W przypadku korzystania z funkcji Windows Search do przeszukiwania sieci Web albo uzyskiwania propozycji wyszukiwania z funkcji Windows Search lub Cortany wyniki wyszukiwania są obsługiwane przez usługę Bing. Korzystamy z zapytań wyszukiwania zgodnie z opisem w sekcji Bing niniejszych zasad zachowania poufności informacji.

Rozrywka i pokrewne usługiRozrywka i pokrewne usługimainentertainmentmodule
Krótki opis

Aplikacja Rozrywka i pokrewne usługi oferują zaawansowane możliwości techniczne odtwarzania różnych materiałów, aplikacji i gier.

XboxXboxmainxboxmodule
Krótki opis
Microsoft StoreMicrosoft Storemainwindowsstoremodule
Krótki opis
MSNMSNmainmainmodule
Krótki opis
Muzyka Groove/Filmy i TVMuzyka Groove/Filmy i TVmaingroovemusicmoviestvmodule
Krótki opis
SilverlightSilverlightmainsilverlightmodule
Krótki opis
Usługi Microsoft HealthUsługi Microsoft Healthmainmicrosofthealthservicesmodule
Krótki opis

Usługi Microsoft Health mogą pomóc w analizowaniu danych dotyczących zdrowia użytkownika i zarządzaniu nimi. Są to m.in. HealthVault, HealthVault Insights, urządzenia z serii Microsoft Band, inne aplikacje Microsoft Health oraz powiązane produkty. Urządzenie Band umożliwia monitorowanie danych, takich jak tętno i liczba kroków. Band może korzystać również aplikacji Cortana do robienia notatek i otrzymywania powiadomień z telefonu. Aplikacje Microsoft Health wysyłają dane na serwery firmy Microsoft i umożliwiają użytkownikowi zarządzanie danymi i ich kontrolę. Aplikacje mogą wysyłać powiadomienia do urządzeń Band i innych urządzeń. Usługi HealthVault umożliwiają zbieranie, edytowanie, dodawanie i przechowywanie danych o kondycji online, a także udostępniać dane o zdrowiu rodzinie, opiekunom i lekarzom.

Usługi Microsoft Health gromadzą i wykorzystują dane użytkownika w celu świadczenia usług, co obejmuje udoskonalanie i personalizowanie środowiska użytkownika. Informacje o zdrowiu dostarczane przez użytkownika firmie Microsoft za pośrednictwem usług Microsoft Health nie są powiązane z danymi z innych usług firmy Microsoft ani wykorzystywane do innych celów bez wyraźnej zgody użytkownika. Na przykład firma Microsoft nie korzysta z danych o stanie zdrowia użytkownika w celu przesyłania mu materiałów marketingowych lub reklamowych bez jego zgody.

Usługi Microsoft HealthUsługi Microsoft Healthmainmicrosoftservicelongmodule
Krótki opis

Usługi Microsoft Health mogą pomóc w analizowaniu danych dotyczących zdrowia użytkownika i zarządzaniu nimi. Rodzaj gromadzonych przez nas danych zależy od usług i funkcji wykorzystywanych przez użytkownika i obejmują między innymi:

 • Dane z profilu. Podczas tworzenia profilu użytkownik musi podać dane, takie jak wzrost, waga oraz wiek. Dane te służą do obliczania wyników aktywności użytkownika. Osobiste konto Microsoft użytkownika dostarcza pozostałych danych dotyczących profilu.
 • Dane dotyczące aktywności i kondycji. Usługi Microsoft Health pomagają monitorować aktywność i kondycję użytkownika, gromadząc dane dotyczące tętna, wykonanych kroków, spalonych kalorii i snu. Przykłady typów aktywności, które można wybrać do monitorowania, to biegi, trening siłowy i sen.
 • Dane dotyczące użycia. Aby zapewnić użytkownikowi najwyższą jakość usług, gromadzimy i automatycznie przesyłamy statystyki dotyczące wydajności i wykorzystania przez użytkownika usług Microsoft Health.
 • Lokalizacja. Urządzenie Microsoft Band ma wbudowany system GPS, który pozwala rejestrować trasę biegu lub jazdy na rowerze bez konieczności noszenia ze sobą telefonu. Jeśli użytkownik włączy system GPS podczas ćwiczeń, może w aplikacji Microsoft Health wyświetlić mapę i zobaczyć miejsca, gdzie trenował. Niektóre tryby działania urządzenia Band, takie jak tryb gry w golfa lub eksplorowania, powodują automatyczne włączenie systemu GPS. System zostaje wyłączony po wyłączeniu danego trybu. 

Więcej informacji na temat czujników urządzenia Band oraz danych przez nie gromadzonych można uzyskać tutaj.

Dostęp i kontrola. Użytkownik może wyświetlać swoje dane w usługach Microsoft Health oraz zarządzać nimi. Użytkownik może na przykład wyświetlać i aktualizować dane profilu, zarządzać aplikacjami połączonymi oraz przeglądać historię aktywności. W usługach Microsoft Health można również usunąć określone szczegóły czynności. Usunięcie określonej czynności spowoduje usunięcie zdarzenia z usług Microsoft Health, ale inne dane i podstawowe dane z czujnika przechwycone przez urządzenia pozostaną w usługach Microsoft Health. Konto w usługach Microsoft Health można anulować w dowolnym momencie, kontaktując się z działem obsługi klienta tutaj.

Cortana. Usługi Microsoft Health obsługują Cortanę. Jeśli używasz Cortany, trafiają od niej dane przetwarzane w usługach Microsoft Health, w tym dane dotyczące kondycji zdrowotnej i dane przetwarzane z usług innych firm. Funkcje Cortany pozwalają wysyłać zapytania i ustawiać przypomnienia za pomocą głosu, jeśli na urządzeniu jest włączona Cortana. Aby sprawdzić, jak Cortana zarządza danymi użytkownika, zobacz sekcję dotyczącą Cortany w niniejszych zasadach zachowania poufności informacji.

HealthVaultHealthVaultmainhealthvaultmodule
Krótki opis

HealthVault to osobista platforma zdrowia umożliwiająca gromadzenie, edytowanie, przechowywanie i udostępnianie online danych o stanie zdrowia. HealthVault umożliwia ona kontrolę własnych rekordów o stanie zdrowia. Użytkownik może również udostępniać takie dane rodzinie, opiekunom, pracownikom medycznym, w aplikacjach mobilnych, urządzeniach związanych ze zdrowiem czy narzędziach online. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących platformy HealthVault, zobacz tutaj.

Logowanie się na koncie HealthVault. Na koncie HealthVault można zalogować się za pomocą Konto Microsoft lub usług uwierzytelniania świadczonych przez stronę trzecią. W przypadku zamknięcia konta Microsoft lub utraty poświadczeń konta użytkownik może utracić dostęp do swoich danych. Aby zapewnić ciągły dostęp, w ramach konta HealthVault można korzystać z więcej niż jednego poświadczenia. Przed użyciem do obsługi konta HealthVault usługi uwierzytelniania świadczonej przez stronę trzecią zalecamy zapoznanie się z zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa i prywatności obowiązującymi u danego wydawcy.

Konto HealthVault i rekordy dotyczące zdrowia. Aby utworzyć nowe konto HealthVault, użytkownik musi podać dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, kod pocztowy i kraj/region. Zależnie od wykorzystywanych funkcji użytkownik może być poproszony o podanie dodatkowych informacji. Konto HealthVault umożliwia zarządzanie jednym lub wieloma rekordami o stanie zdrowia, takimi jak te, które tworzy się dla siebie i członków swojej rodziny. Użytkownik może dodawać lub usuwać dane do rekordu o stanie zdrowia, którym można zarządzać w każdej chwili.

W Stanach Zjednoczonych, HealthVault przypisuje każdemu rekordowi o stanie zdrowia niepowtarzalny adres e-mail HealthVault. Po otrzymaniu wiadomości na taki adres e-mail, wiadomość i załączniki są automatycznie dodawane do rekordu HealthVault, a opiekun takiego rekordu otrzymuje o tym natychmiast powiadomienie. Usługa poczty elektronicznej na platformie HealthVault korzysta z protokołu „Direct” zaprojektowanego specjalnie do komunikacji z dostawcami usług opieki zdrowotnej. Z tego powodu wiadomości e-mail na platformie HealthVault można wymieniać jedynie z dostawcami, którzy używają systemu korzystającego z protokołu Direct. Opiekunowie mogą dodawać lub wyłączać adresy e-mail rekordów.

Udostępnianie danych o zdrowiu. Kluczową zaletą platformy HealthVault jest możliwość udostępniania danych o zdrowiu osobom i usługom, które pomagają użytkownikowi zrealizować cele związane ze zdrowiem. Domyślnie opiekunem jest użytkownik tworzący dane. Opiekunowie mają najwyższy poziom dostępu do rekordu o stanie zdrowia. Jako opiekun użytkownik może udostępniać dane w rekordzie o stanie zdrowia innej osobie, wysyłając elektroniczne zaproszenie przez platformę HealthVault. Może również określać, jaki typ dostępu będzie ona miała (w tym dostęp opiekuna), jak długo będzie trwał dostęp i czy dana osoba może modyfikować dane w rekordzie. Kiedy dana osoba uzyska dostęp przyznany przez użytkownika, może przyznawać innym taki sam poziom dostępu (np. ktoś z dostępem tylko do wyświetlania może przyznać innemu użytkownikowi dostęp do wyświetlania). Ponieważ nieodpowiednie udzielenie dostępu mogłoby umożliwić innej osobie naruszenie prywatności użytkownika, a nawet uniemożliwienie mu dostępu do jego własnych rekordów, użytkownik powinien być ostrożny podczas udzielania takiego dostępu.

Użytkownik może zdecydować się udostępnić określone dane (lub wszystkie dane) z kartoteki zdrowotnej innym usługom, w tym autoryzowanym usługom innym firm. Żadna usługa nie ma dostępu do danych użytkownika przez HealthVault, o ile upoważniony użytkownik nie udzieli jej takiego dostępu za pośrednictwem platformy HealthVault. HealthVault umożliwia kontrolę dostępu przez zaakceptowanie lub odrzucenie zapytań. Dla każdego udzielonego dostępu, użytkownik wybiera, które informacje zdrowotne w określonym rekordzie o stanie zdrowia powinny być udostępnione i jakie czynności może wykonywać każda usługa odnośnie do informacji zdrowotnych.

Usługa upoważniona do uzyskiwania dostępu do rekordu otrzyma pełną nazwę powiązaną z kontem HealthVault, nick upoważnionego rekordu i relację użytkownika z danym rekordem. Usługa będzie nadal miała dostęp za pośrednictwem platformy HealthVault, aż do wycofania uprawnień przez użytkownika. Firma Microsoft może wycofać dostęp usługi do HealthVault, jeśli nie spełnia jej zasad prywatności. Jednak poza ograniczeniem dostępu użytkownika do danych HealthVault nie kontrolujemy ani monitorujemy usług stron trzecich, a ich praktyki dotyczące prywatności mogą się różnić.

Raporty dla dostawców usług opieki zdrowotnej ze Stanów Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych umożliwiamy uczestniczącym dostawcom usług opieki zdrowotnej uzyskiwanie raportów na temat wykorzystania informacji wysyłanych przez nich do rekordu w usługach Microsoft Health. Niniejsza funkcja wpisuje się w wytyczne dotyczące „znaczącego użycia” w rozumieniu ustawy HITECH, która ma na celu zachęcenie dostawców usług opieki zdrowotnej do wysyłania pacjentom elektronicznej kopii ich danych medycznych. Uczestniczący dostawcy mogą uzyskiwać raporty, które zawierają liczbę, której używa dostawca do określenia pacjenta w systemie i czy użytkownik pobrał jedną z „kwalifikujących czynności” w HealthVault (ale brak informacji, jaka to czynność). „Kwalifikująca czynność” w chwili bieżącej obejmuje czynności, takie jak wyświetlanie, pobieranie, przesyłanie informacji zdrowotnych za pomocą poczty elektronicznej. Użytkownik może wyłączyć raportowanie w zakresie swoich rekordów.

Dostęp i kontrola. Użytkownik może w każdej chwili wyświetlać i edytować dane swojego konta HealthVault, usuwać je z niego lub zamknąć swoje konto HealthVault. Tylko opiekunowie mogą na stałe usunąć element. Usuwając rekord o stanie zdrowia serca, zostanie on usunięty u wszystkich użytkowników, którzy mieli do niego dostęp.

Zamykając swoje konto HealthVault, usuwamy wszystkie rekordy, dla których byliśmy wyłącznym opiekunem. Jeśli użytkownik dzieli dostęp do rekordu jako opiekun, może zdecydować o usunięciu rekordu. Firma Microsoft poczeka ograniczony czas przed całkowitym usunięciem danych użytkownika, aby uniknąć przypadkowego czy złośliwego usunięcia z danych o stanie zdrowia z danych o stanie zdrowia.

HealthVault zachowuje pełną historię każdego dostępu, zmianę lub usunięcie przez użytkowników i usługi, które zawierają datę, czynność i nazwę osoby lub usługi. Opiekunowie rekordów mogą przeglądać historię tych rekordów.

Wiadomości e-mail. Adres e-mail podany przez użytkownika podczas tworzenia konta HealthVault będzie przez nas używany do wysyłania wiadomości e-mail z prośbą o potwierdzenie adresu e-mail, do dołączania do zaproszeń dotyczących udostępniania wysyłanych przez użytkownika za pośrednictwem platformy HealthVault oraz do wysyłania powiadomień o usługach, takich jak powiadomienia pocztą e-mail o dostępności informacji, które można dodać do rekordów HealthVault.

HealthVault okresowo wysyła biuletyny, przekazując informacje o ostatnich ulepszeniach. Platforma HealthVault wysyła również okresowo wiadomość e-mail podsumowującą ostatnią aktywność na koncie. W zależności od preferencji użytkownika dotyczących kontaktu możemy również używać jego adresów e-mail do wysyłania mu promocyjnych wiadomości e-mail. Użytkownik może zrezygnować z subskrypcji takich wiadomości e-mail w dowolnej chwili.

maineuropeanprivacymodule,mainsecurityofpersonaldatamodule,mainwherewestoreandprocessdatamodule,mainourretentionofpersonaldatamodule,maincollectionofdatafromchildrenmodule,mainpreviewreleasesmodule,mainchangestothisprivacystatementmodule,mainhowtocontactusmodule mainenterpriseservicesmodule,mainenterprisedevsoftwareappsmodule,mainmicrosoftcognitiveservicesmodule mainofficeservicesmodule,mainonedrivemodule,mainoutlookmodule,mainskypemodule mainbingmodule,maincortanamodule,mainMicrosoftTranslatormodule,mainswiftkeymodule mainactivationmodule,mainadvertisingidmodule,maindiagnosticsmodule,mainlocationservicesmotionsensingmodule,mainsecurityandsafetyfeaturesmodule, mainspeechinkingtypingmodule, mainsyncsettingsmodule,mainupdateservicesmodule,mainwebbrowsersmodule,mainwi-fisensemodule,mainwindowsappsmodule,mainwindowsmediaplayermodule,mainwindowshellomodule,mainwindowssearchmodule mainxboxmodule,mainwindowsstoremodule,mainmainmodule,maingroovemusicmoviestvmodule,mainsilverlightmodule mainmicrosoftservicelongmodule,mainhealthvaultmodule
mainenterprisedeveloperproductsmodule
Pliki cookie

Większość witryn firmy Microsoft używa plików cookie, małych plików tekstowych, które mogą być odczytane przez serwer sieci Web w domenie, z której dany plik cookie pochodzi i został zapisany na dysku twardym użytkownika. Pliki cookie mogą być stosowane do przechowywania preferencji i ustawień użytkownika, pomagania w logowaniu, wyświetlania ukierunkowanych reklam oraz do analiz działania witryny. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Program Privacy Shield w relacjach UE-Stany Zjednoczone i Szwajcaria-Stany Zjednoczone

Firma Microsoft przestrzega zasad programu Privacy Shield realizowanego pomiędzy Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi oraz Szwajcarią i Stanami Zjednoczonymi. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Kliknij tutaj..