Poufność Twoich informacji jest dla nas ważna. W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności wyjaśniono, jakie dane osobowe przetwarza firma Microsoft, a także jak je przetwarza i w jakich celach.

Firma Microsoft oferuje wiele różnych produktów — od oprogramowania serwerowego wspierającego działanie przedsiębiorstw na całym świecie, przez urządzenia do użytku domowego i oprogramowanie do stosowania w szkołach i na uczelniach, aż po usługi dla deweloperów służące do tworzenia i hostowania nowych aplikacji. Odniesienia do produktów firmy Microsoft zawarte w niniejszym oświadczeniu obejmują usługi, witryny internetowe, aplikacje, oprogramowanie, serwery i urządzenia firmy Microsoft.

Zamieszczone w tym oświadczeniu sekcje ze szczegółami technicznymi zawierają dodatkowe istotne informacje. To oświadczenie dotyczy interakcji użytkownika z firmą Microsoft oraz wymienionych poniżej produktów Microsoft, a także innych produktów Microsoft, w których oświadczenie jest wyświetlane.

Młodzi ludzie mogą preferować rozpoczynanie pracy od strony Prywatność dla młodych ludzie. Ta strona zawiera informacje, które mogą być pomocne dla młodych ludzi.


Dane osobowe gromadzone przez firmę MicrosoftDane osobowe gromadzone przez firmę Microsoftmainpersonaldatawecollect
Krótki opis
Pełny tekst

Firma Microsoft zbiera dane od użytkownika poprzez wchodzenie z nim w interakcje oraz udostępnianie mu swoich produktów do różnych opisanych poniżej celów, w tym w celu skutecznego prowadzenia działalności biznesowej oraz optymalizacji działania naszych produktów. Niektóre z tych danych użytkownik podaje nam w sposób bezpośredni, na przykład podczas tworzenia konta Microsoft, administrowania kontem licencji w swojej organizacji, przesyłania zapytania wyszukiwania do wyszukiwarki Bing, rejestrowania się na wydarzenie organizowane przez Microsoft, wydawania polecenia głosowego Cortanie, przekazywania dokumentu do usługi OneDrive, zakładania konta na platformie Microsoft 365 lub kontaktowania się z nami w celu uzyskania pomocy technicznej. Niektóre z tych danych zdobywamy, gromadząc informacje dotyczące interakcji użytkownika z naszymi produktami, sposobu korzystania z nich oraz doświadczeń użytkownika w tym zakresie, jak również dane na temat związanej z tym komunikacji.

Firma Microsoft przetwarza dane z różnych przyczyn prawnych i na podstawie różnych uprawnień (niekiedy jest to określane jako „podstawy prawne”), w tym za zgodą użytkownika, w wyniku równoważenia uzasadnionych interesów, w związku z koniecznością zawarcia i wykonywania umów oraz w celu zachowania zgodności z wymogami prawnymi, w różnych opisanych poniżej celach.

Otrzymujemy również dane od innych firm. Firma Microsoft chroni dane uzyskiwane od stron trzecich z zastosowaniem praktyk opisanych w niniejszym oświadczeniu, a także wszelkich dodatkowych ograniczeń nałożonych przez źródło danych. Te zewnętrzne źródła danych mogą się zmieniać z biegiem czasu, ale generalnie należą do nich m.in:

 • brokerzy danych, od których firma Microsoft kupuje dane demograficzne jako uzupełnienie danych gromadzonych samodzielnie;
 • usługi, które udostępniają innym osobom treści wygenerowane przez użytkownika na podstawie wykorzystywanej usługi, takie jak opinie na temat firm lokalnych lub wpisy w publicznych mediach społecznościowych;
 • usługi telekomunikacyjne, w tym usługi dostawców poczty e-mail i sieci społecznościowe, gdy użytkownik udzieli firmie Microsoft pozwolenia na dostęp do swoich danych w ramach takich usług lub sieci innych firm;
 • dostawcy usług, które pomagają nam ustalić lokalizację urządzenia użytkownika;
 • partnerzy, w kooperacji z którymi firma Microsoft oferuje usługi lub prowadzi wspólne działania marketingowe;
 • deweloperzy tworzący funkcje za pośrednictwem lub na potrzeby produktów firmy Microsoft;
 • inne firmy, które dostarczają funkcje za pośrednictwem produktów firmy Microsoft; Publicznie dostępne źródła, takie jak otwarty sektor publiczny, akademickie i komercyjne zestawy danych oraz inne źródła danych.

Jeśli użytkownik reprezentuje organizację, taką jak firma, szkoła lub uczelnia, która korzysta z produktów firmy Microsoft dla przedsiębiorstw i deweloperów, powinien zapoznać się z sekcją Produkty dla przedsiębiorstw i deweloperów niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności, aby dowiedzieć się, jak przetwarzamy dane użytkownika. Jeśli jesteś użytkownikiem końcowym produktu firmy Microsoft lub konta firmy Microsoft udostępnionego przez organizację, aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcje Produkty udostępnione przez Twoją organizację i Konto Microsoft.

Użytkownik może decydować o tym, z jakich technologii będzie korzystać i jakie dane udostępni. Gdy użytkownik zostanie poproszony o podanie swoich danych osobowych, może odmówić. Obsługa i udostępnianie wielu naszych produktów wymaga podania przez użytkownika pewnych danych osobowych. Jeśli użytkownik nie zdecyduje się na dostarczenie nam danych niezbędnych do obsługi i udostępniania określonego produktu lub określonej funkcji, nie będzie mógł z nich korzystać. Analogicznie w sytuacji, w której musimy zbierać dane osobowe na mocy prawa lub w celu zawarcia lub wykonania umowy z użytkownikiem, a użytkownik nie udostępni nam niezbędnych danych, firma Microsoft nie będzie mogła zawrzeć takiej umowy. Jeśli sytuacja dotyczy istniejącego produktu, z którego użytkownik już korzysta, firma Microsoft może być zmuszona wstrzymać lub anulować świadczenie danej usługi. Firma Microsoft powiadomi użytkownika o zaistnieniu takiej sytuacji. W sytuacji, gdy dostarczenie danych osobowych jest opcjonalne i użytkownik zdecyduje się tych danych nie udostępniać, funkcje korzystające z tych danych, takie jak personalizacja, będą dla użytkownika niedostępne.

Zbierane przez nas dane zależą od kontekstu interakcji użytkownika z firmą Microsoft, dokonywanych przez użytkownika wyborów (w tym ustawień prywatności), od wykorzystywanych produktów i funkcji, a także od lokalizacji użytkownika i obowiązujących przepisów.

Możemy gromadzić m.in. następujące dane:

Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe. Imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu oraz inne podobne dane kontaktowe użytkownika.

Dane logowania. Hasła, podpowiedzi do haseł oraz podobne informacje o zabezpieczeniach wykorzystywane do uwierzytelniania i uzyskiwania dostępu do konta.

Dane demograficzne. Dane dotyczące wieku, płci, kraju i języka preferowanego przez użytkownika.

Dane dotyczące płatności. Dane niezbędne do przetwarzania płatności użytkownika, takie jak numer instrumentu płatniczego (np. numer karty kredytowej) i kod zabezpieczeń powiązany z instrumentem płatniczym użytkownika.

Dane dotyczące subskrypcji i licencjonowania. Informacje dotyczące subskrypcji, licencji i innych uprawnień użytkownika.

Interakcje. Dane dotyczące korzystania przez użytkownika z produktów firmy Microsoft. W niektórych przypadkach, takich jak kwerendy wyszukiwania, są to dane udostępniane w celu skorzystania z produktów. W innych przypadkach, takich jak raporty o błędach, są to dane, które generujemy. Inne przykłady danych dotyczących interakcji to m.in.:

 • Dane dotyczące urządzenia i użycia. Dane dotyczące urządzenia użytkownika oraz wykorzystywanego przez niego produktu i używanych funkcji, w tym informacje na temat sprzętu i oprogramowania, wydajności naszych produktów, a także ustawień użytkownika. Na przykład:
  • Historia płatności i konta. Dane dotyczące kupionych produktów oraz działań związanych z kontem.
  • Historia przeglądania. Dane dotyczące odwiedzanych stron internetowych.
  • Dane dotyczące urządzeń, łączności i konfiguracji. Dane dotyczące urządzeń użytkownika i ich konfiguracji oraz pobliskich sieci. Na przykład dane o systemach operacyjnych i innym oprogramowaniu zainstalowanym na urządzeniu, w tym klucze produktów. Ponadto adres IP, identyfikatory urządzeń (np. numer IMEI w przypadku telefonów), ustawienia regionalne i dotyczące języka oraz informacje o punktach dostępu do sieci WLAN znajdujących się w pobliżu urządzeń użytkownika.
  • Raporty o błędach i dane dotyczące wydajności. Dane dotyczące wydajności produktów i wszelkich problemów napotkanych przez użytkownika, w tym raporty o błędach. Raporty te (nazywane czasem „zrzutami awaryjnymi”) mogą zawierać szczegóły na temat oprogramowania lub sprzętu związanego z błędem, zawartość plików otwartych w chwili wystąpienia błędu oraz dane dotyczące innego oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu użytkownika.
  • Rozwiązywanie problemów i dane pomocy. Dane podane przez użytkownika w chwili skontaktowania się z firmą Microsoft z prośbą o udzielenie pomocy, takie jak dane na temat używanych produktów oraz inne szczegóły, które pomogą nam udzielić tej pomocy. Na przykład dane kontaktowe lub dane uwierzytelniania, treść rozmów na czacie i innych formach kontaktu z firmą Microsoft, dane dotyczące stanu urządzenia oraz produkty używane w związku z prośbą o pomoc. Gdy użytkownik kontaktuje się z firmą Microsoft, np. w celu uzyskania pomocy technicznej, jego rozmowy telefoniczne lub sesje na czacie z naszymi przedstawicielami mogą być monitorowane i rejestrowane.
  • Dane dotyczące użycia robotów. Interakcje z robotami innych firm i umiejętnościami dostępnymi dzięki produktom firmy Microsoft
 • Zainteresowania i ulubione. Dane dotyczące zainteresowań i ulubionych elementów użytkownika, takich jak obserwowane drużyny sportowe, preferowane języki programowania, śledzone akcje lub miasta dodane w celu śledzenia pogody lub ruchu drogowego. Oprócz danych udostępnionych wprost przez użytkownika, jego zainteresowania i ulubione można również pozyskiwać w drodze wnioskowania lub na podstawie innych zgromadzonych przez nas danych.
 • Dane na temat wykorzystywanych treści. Informacje o treściach multimedialnych (np. programach TV, filmach, utworach muzycznych, plikach audio, podręcznikach, aplikacjach i grach) udostępnianych użytkownikowi za pośrednictwem naszych produktów.
 • Wyszukiwania i polecenia. Kwerendy wyszukiwania i polecenia wydawane przez użytkownika podczas korzystania z produktów firmy Microsoft wyposażonych w funkcję wyszukiwania lub związaną z nią funkcję zwiększania produktywności.
 • Dane głosowe. Twoje dane głosowe, czasami zwane „klipami głosowymi”, takie jak kwerendy wyszukiwania, polecenia lub dyktowanie, które mogą zawierać dźwięki słyszalne w tle.
 • Dane tekstowe, wpisywane odręcznie i wprowadzane z klawiatury. Dane tekstowe, wpisywane odręcznie i wprowadzane z klawiatury oraz powiązane z nimi informacje. Na przykład gdy firma Microsoft gromadzi dane wpisywane przez użytkownika odręcznie, zbiera informacje na temat lokalizacji instrumentu do pisania odręcznego na urządzeniu użytkownika.
 • Obrazy. Obrazy i powiązane informacje, takie jak metadane obrazu. Na przykład firma Microsoft gromadzi obrazy dostarczane przez użytkowników korzystających z usługi Bing z obsługą obrazów.
 • Kontakty i relacje. Dane dotyczące kontaktów i relacji użytkownika, jeśli wykorzystuje on produkty firmy Microsoft do zarządzania kontaktami, do udzielania informacji innymi osobom i do komunikowania się z nimi oraz do zwiększania swojej produktywności.
 • Dane społecznościowe. Informacje dotyczące relacji i interakcji użytkownika z innymi osobami i organizacjami, takich jak typy zaangażowania (np. preferencje lubię/nie lubię, zdarzenia, itp.) związane z tymi osobami i organizacjami.
 • Dane dotyczące lokalizacji. Dane dotyczące lokalizacji urządzenia użytkownika, które mogą być precyzyjne lub nie. Gromadzimy na przykład dane dotyczące lokalizacji przy użyciu globalnego satelitarnego systemu nawigacji (GNSS) (np. GPS) oraz dane o pobliskich masztach telefonii komórkowej i hotspotach Wi-Fi. Lokalizację można również wywnioskować na podstawie adresu IP urządzenia oraz danych dostępnych w profilu konta użytkownika. Dane te identyfikują położenie z mniejszą precyzją, np. z dokładnością do miasta lub kodu pocztowego.
 • Inne dane wejściowe. Inne dane wejściowe podane podczas używania naszych produktów. Na przykład dane dotyczące przycisków naciskanych przez użytkownika na kontrolerze bezprzewodowym Xbox podczas korzystania z sieci Xbox, dane ze śledzenia ruchów szkieletu podczas korzystania z sensora Kinect i inne dane z innych czujników, takie jak liczba kroków wykonywanych przez użytkownika podczas korzystania z urządzeń wyposażonych w odpowiednie czujniki. Jeśli użytkownik korzysta z aplikacji Wydatki, na jego polecenie zbieramy również dane o transakcjach finansowych podawane przez wydawcę karty płatniczej, potrzebne do świadczenia usługi. Jeśli użytkownik uczestniczy w wydarzeniu w sklepie, zbierzemy dane, które dostarczy nam przy rejestracji oraz podczas wydarzenia, a w przypadku udziału w promocji z nagrodami zbierzemy dane wprowadzone w formularzu zgłoszeniowym.

Zawartość. Zawartość plików i wiadomości wprowadzanych, przekazywanych, odbieranych, tworzonych i kontrolowanych przez użytkownika. Na przykład jeśli użytkownik wysyła plik za pomocą aplikacji Skype do innego użytkownika tej aplikacji, musimy pobrać zawartość tego pliku, aby wyświetlić ją użytkownikowi oraz drugiej wskazanej osobie. Kiedy użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail za pośrednictwem usługi Outlook.com, musimy uzyskać zawartość takiej wiadomości, aby dostarczyć ją do skrzynki odbiorczej użytkownika, wyświetlić ją, umożliwić odpowiedź na nią, a następnie przechowywać ją do chwili jej usunięcia. Pozostała zawartość, jaką zbieramy, udostępniając użytkownikom produkty, to między innymi:

 • Komunikacja z wiadomości, wiadomości e-mail, połączeń, zaproszeń na spotkania lub czatów, w tym materiały audio, wideo i tekstowe (wpisane, napisane odręcznie, podyktowane lub inne).
 • Zdjęcia, obrazy, utwory, filmy, oprogramowanie i inne multimedia bądź dokumenty przechowywane, pobierane lub przetwarzane w inny sposób w naszej chmurze.

Filmy lub inne nagrania. Nagrania zdarzeń i działań w budynkach, przestrzeniach handlowych i innych lokalizacjach firmy Microsoft. W przypadku odwiedzin użytkownika w jednym ze sklepów Microsoft Store lub w innych obiektach firmy, a także w przypadku uczestnictwa w jednym z nagrywanych wydarzeń organizowanych przez firmę Microsoft możemy przetwarzać wizerunek użytkownika i jego dane głosowe.

Opinie i oceny. Informacje dostarczane nam przez użytkownika oraz treść wysłanych nam przez niego wiadomości, w tym opinie, dane z ankiet czy napisane przez użytkownika oceny produktów.

Dane dotyczące ruchu. Dane generowane poprzez korzystanie z usług komunikacyjnych firmy Microsoft. Dane dotyczące ruchu wskazują osoby, z którymi się komunikujesz oraz kiedy ta komunikacja ma miejsce. Będziemy przetwarzać Twoje dane dotyczące ruchu wyłącznie wtedy, gdy zajdzie taka potrzeba w celu świadczenia, utrzymywania oraz ulepszania usług komunikacyjnych, i będzie to realizowane po uzyskaniu Twojej zgody.

Poniższe sekcje zawierające informacje dotyczące poszczególnych produktów opisują praktyki związane z gromadzeniem danych, które mają zastosowanie w przypadku korzystania z tych produktów.

W jaki sposób firma Microsoft korzysta z danych osobowychW jaki sposób firma Microsoft korzysta z danych osobowychmainhowweusepersonaldatamodule
Krótki opis
Pełny tekst

Firma Microsoft używa zgromadzonych danych w celu zapewnienia kompleksowej, interaktywnej obsługi użytkownika. W szczególności wykorzystujemy te dane do następujących celów:

 • udostępnianie naszych produktów, obejmujące m.in. ich aktualizację i zabezpieczanie oraz rozwiązywanie związanych z nimi problemów, a także zapewnianie pomocy technicznej; obejmuje to również udostępnianie danych, gdy jest to wymagane do świadczenia usług lub przeprowadzania transakcji, których zażądał użytkownik;
 • ulepszanie i rozwój naszych produktów;
 • personalizowanie naszych produktów i formułowanie rekomendacji;
 • reklamowanie i sprzedaż produktów użytkownikowi, w tym wysyłanie materiałów promocyjnych, reklamy ukierunkowane oraz prezentowanie użytkownikowi odpowiednich ofert.

Wykorzystujemy również te dane do prowadzenia działalności biznesowej, w tym do analizowania wydajności firmy, do wypełniania naszych zobowiązań prawnych, do rozwoju kadr firmy i do prowadzenia badań.

W tych celach łączymy dane zbierane z różnych kontekstów (na przykład uzyskane w wyniku korzystania przez użytkownika z dwóch produktów firmy Microsoft). Na przykład Cortana może używać informacji z kalendarza użytkownika do sugerowania akcji w wiadomościach e-mail, a sklep Microsoft Store na podstawie informacji dotyczących aplikacji i usług używanych przez użytkownika tworzy spersonalizowaną listę rekomendowanych aplikacji. Firma Microsoft opracowała jednak technologiczne i proceduralne zabezpieczenia uniemożliwiające łączenie niektórych danych, gdy wymaga tego prawo. Na przykład, gdy wymaga tego prawo, przechowujemy dane uzyskane od użytkownika, gdy nie był uwierzytelniony (zalogowany), oddzielnie od wszelkich informacji dotyczących konta bezpośrednio identyfikujących użytkownika, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail czy numer telefonu.

Przetwarzanie przez nas danych osobowych w tych celach obejmuje zarówno zautomatyzowane, jak i ręczne (wykonywane przez człowieka) metody przetwarzania. Nasze zautomatyzowane metody są często powiązane z metodami ręcznymi i przez nie uzupełniane. Na przykład nasze zautomatyzowane metody obejmują sztuczną inteligencję (AI), którą rozumiemy jako zbiór technologii umożliwiających komputerom postrzeganie, uczenie, wnioskowanie i wspieranie w podejmowaniu decyzji w celu rozwiązywania problemów w sposób podobny do ludzkiego. Aby budować, wyuczać i ulepszać dokładność naszych zautomatyzowanych metod przetwarzania (w tym AI), firma Microsoft przegląda ręcznie niektóre przewidywania i wnioski wyciągnięte przez zautomatyzowane metody w odniesieniu do danych bazowych, z których zostały one wyprowadzone. Na przykład ręcznie przeglądamy krótkie fragmenty danych głosowych (przy zastosowaniu metod eliminacji elementów pozwalających na identyfikację) w celu ulepszenia naszych technologii dotyczących rozpoznawania mowy. Ten ręczny przegląd może być wykonywany przez pracowników firmy Microsoft lub dostawców prowadzących działalność w imieniu tej firmy.

Gdy firma Microsoft przetwarza dane osobowe użytkownika, robi to za jego zgodą lub w zakresie niezbędnym do udostępnienia produktów używanych przez użytkownika, prowadzenia działalności firmy Microsoft, wypełniania naszych zobowiązań wynikających z umów i przepisów prawa, ochrony bezpieczeństwa systemów firmy Microsoft i jej klientów oraz działania w imię innych uzasadnionych interesów firmy Microsoft, jak to opisano w niniejszej sekcji oraz w sekcji Powody udostępniania danych osobowych niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności. Kiedy firma Microsoft przesyła dane osobowe z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dzieje się to zgodnie z różnymi mechanizmami prawnymi, jak opisano w sekcji Gdzie firma Microsoft przechowuje i przetwarza dane osobowe niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności.

Więcej informacji na temat celów przetwarzania:

 • Udostępnianie naszych produktów.. Firma Microsoft wykorzystuje gromadzone dane w celu udostępniania swoich produktów oraz zapewnienia kompleksowej, interaktywnej obsługi użytkownika. Na przykład jeśli użytkownik korzysta z usługi OneDrive, przetwarzamy dokumenty przekazywane przez użytkownika do tej usługi, aby umożliwić mu ich pobieranie, usuwanie, edytowanie, przekazywanie lub przetwarzanie w inny sposób w ramach tej usługi, zgodnie z życzeniem użytkownika. Jeśli użytkownik wpisze na przykład kwerendę wyszukiwania w wyszukiwarce Bing, użyjemy tej kwerendy, aby wyświetlić użytkownikowi wyniki wyszukiwania. Ponadto, jako że nieodłączną cechą różnych produktów, programów i działań jest komunikacja, wykorzystujemy dane do kontaktowania się z użytkownikiem. Firma Microsoft może się na przykład kontaktować z użytkownikiem telefonicznie, za pośrednictwem poczty e-mail lub w inny sposób, aby poinformować go o zbliżaniu się końca subskrypcji lub omówić kwestie dotyczące konta na potrzeby licencjonowania. Komunikujemy się również z użytkownikiem w celu zabezpieczania naszych produktów, na przykład powiadamiając użytkownika o udostępnieniu aktualizacji produktu.
 • Udoskonalanie produktów. Korzystamy z danych, aby stale udoskonalać nasze produkty, w tym dodawać nowe funkcje i możliwości. Używamy na przykład raportów o błędach w celu doskonalenia funkcji zabezpieczeń, kwerend wyszukiwania i kliknięć w wyszukiwarce Bing w celu zwiększenia trafności wyników wyszukiwania, a także ulepszania danych dotyczących użycia w celu ustalenia, którym nowych funkcjom należy nadać wyższy priorytet, oraz danych głosowych w celu rozwijania i zwiększania dokładności rozpoznawania mowy.
 • Personalizacja. Wiele produktów zawiera funkcje spersonalizowane, takie jak rekomendacje, które zwiększają produktywność użytkownika i zapewniają mu większą przyjemność z używania danego produktu. Funkcje te używają zautomatyzowanych procesów w celu dostosowywania interfejsu produktu do potrzeb użytkownika na podstawie danych, które posiadamy na temat użytkownika, takich jak wyciągnięte przez nas wnioski na temat użytkownika i korzystania przez niego z produktu, a także jego działań, zainteresowań i lokalizacji. Na przykład w zależności od dokonanych ustawień, jeśli użytkownik przesyła strumieniowo filmy w przeglądarce na urządzeniu z systemem Windows, mogą tam zostać wyświetlone rekomendacje dotyczące aplikacji dostępnej w sklepie Microsoft Store, która zapewnia wyższą wydajność przesyłania strumieniowego. Jeśli użytkownik korzysta z konta Microsoft, możemy za zgodą użytkownika dokonać synchronizacji jego ustawień na kilku urządzeniach. Wiele naszych produktów zawiera kontrolki umożliwiające wyłączenie funkcji spersonalizowanych.
 • Aktywacja produktu. Korzystamy z danych (takich jak typ urządzenia i aplikacji, lokalizacja oraz unikatowych identyfikatorów urządzenia, aplikacji, sieci i subskrypcji) w celu aktywacji produktów wymagających aktywacji.
 • Rozwój produktu. Wykorzystujemy dane do opracowywania nowych produktów. Na przykład korzystamy z danych, często poddanych deidentyfikacji, w celu lepszego zrozumienia potrzeb klientów w zakresie przetwarzania danych i produktywności, które mogą ukształtować rozwój nowych produktów.
 • Pomoc techniczna dla klientów. Danych używamy do rozwiązywania i diagnozowania problemów z produktem, naprawiania urządzeń klienckich, świadczenia pomocy technicznej oraz obsługi klienta, w tym w celu dostarczania szkoleń oraz produktów i usług, ich ulepszania oraz zwiększania ich jakości, jak również do badania przypadków naruszeń zabezpieczeń. Dane z rejestrowania rozmów mogą być również używane do uwierzytelniania lub identyfikacji użytkownika na podstawie głosu, aby umożliwić firmie Microsoft świadczenie usług pomocy technicznej i badania przypadków naruszeń zabezpieczeń.
 • Pomoc w zabezpieczaniu i rozwiązywaniu problemów. Wykorzystujemy dane do zabezpieczania naszych produktów i rozwiązywania związanych z nimi problemów. Obejmuje to wykorzystywanie danych do ochrony bezpieczeństwa naszych produktów i klientów, wykrywania złośliwego oprogramowania i złośliwych działań oraz rozwiązywania problemów z wydajnością i zgodnością, aby pomóc klientom w maksymalnym wykorzystaniu możliwości ich środowisk komputerowych oraz powiadamiać klientów o aktualizacjach do naszych produktów. Może to obejmować wykorzystanie systemów zautomatyzowanych do wykrywania problemów z bezpieczeństwem i zabezpieczeniami.
 • Bezpieczeństwo. Wykorzystujemy dane do ochrony bezpieczeństwa naszych produktów i klientów. Nasze funkcje i produkty z zakresu bezpieczeństwa mogą zakłócać działanie złośliwego oprogramowania i powiadamiać użytkowników o znalezieniu takiego oprogramowania na ich urządzeniach. Na przykład niektóre z naszych produktów, takie jak Outlook.com i OneDrive, systematycznie i automatycznie skanują treści, aby zidentyfikować podejrzany spam, wirusy, działania obelżywe lub adresy URL oznaczone jako forma oszustwa lub wyłudzania informacji albo łącza prowadzące do złośliwego oprogramowania. Firma Microsoft zastrzega sobie prawo do zablokowania dostarczenia takich wiadomości lub usunięcia ich zawartości, jeśli naruszają one nasze warunki. Zgodnie z rozporządzeniem Unii Europejskiej (UE) 2021/1232 przywołaliśmy odstępstwo dopuszczone przez to rozporządzenie w artykułach 5(1) i 6(1) dyrektywy UE 2002/58/WE. Używamy technologii skanowania do tworzenia podpisów cyfrowych (nazywanych „skrótami”) niektórych obrazów i treści wideo w naszych systemach. Te technologie następnie porównują generowane skróty ze skrótami zgłoszonych obrazów wykorzystywania seksualnego dzieci i nadużyć (nazywanymi „zestawem skrótów”) w procesie nazywanym „dopasowywaniem skrótów”. Firma Microsoft uzyskuje zestawy skrótów od organizacji, które działają w interesie publicznym przeciwko wykorzystywaniu seksualnemu dzieci. Może to spowodować udostępnienie informacji Krajowemu Centrum ds. zaginionych i wykorzystywanych dzieci (NCMEC) oraz organom ścigania.
 • Aktualizacje. Wykorzystujemy zebrane dane do opracowywania aktualizacji produktów i poprawek zabezpieczeń. Możemy na przykład wykorzystać informacje na temat możliwości urządzenia użytkownika, takich jak dostępna pamięć, aby dostarczać użytkownikowi aktualizacje oprogramowania lub poprawki zabezpieczeń. Aktualizacje i poprawki mają zapewnić użytkownikowi maksymalny komfort korzystania z naszych produktów, pomóc mu w ochronie prywatności i bezpieczeństwa jego danych, udostępniać nowe funkcje i oceniać, czy urządzenie użytkownika jest gotowe do przetwarzania takich aktualizacji.
 • Komunikacja promocyjna. Wykorzystujemy zgromadzone dane do dostarczania użytkownikowi materiałów promocyjnych. Użytkownik może zamówić subskrypcję wiadomości e-mail i zadecydować, czy chce otrzymywać materiały promocyjne od firmy Microsoft za pośrednictwem poczty e-mail, wiadomości SMS, poczty tradycyjnej lub telefonicznie. Więcej informacji na temat zarządzania danymi kontaktowymi, subskrypcjami wiadomości e-mail i wiadomościami o charakterze promocyjnym można znaleźć w sekcji W jaki sposób uzyskiwać dostęp do danych osobowych i je kontrolować niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności.
 • Odpowiednie oferty. Firma Microsoft wykorzystuje dane w celu dostarczania użytkownikom odpowiednich i wartościowych informacji dotyczących naszych produktów. Analizujemy dane z różnych źródeł, aby przewidzieć, które informacje mogą się okazać najbardziej interesujące i najistotniejsze dla użytkownika oraz dostarczać mu te informacje na różne sposoby. Możemy na przykład przewidzieć zainteresowanie użytkownika grami i powiadamiać go o nowych grach, które mogą go zainteresować.
 • Reklamy. Jednak wypowiedzi użytkownika zawarte w wiadomościach e-mail, rozmowach na czacie, wideorozmowach i poczcie głosowej lub jego dokumentach, zdjęciach i innych plikach osobistych nie są używane przez firmę Microsoft w celu kierowania reklam do użytkownika. Dane zbierane od użytkownika podczas jego interakcji z nami, za pośrednictwem niektórych produktów i z zasobów internetowych innych firm wykorzystujemy do prezentowania reklam w naszych produktach i zasobach innych firm. Aby skuteczniej dobierać reklamy odpowiednie dla danego użytkownika, firma Microsoft może używać zautomatyzowanych procesów. Więcej informacji na temat wykorzystywania danych użytkowników w celach reklamowych można znaleźć w sekcji Reklamy niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności.
 • Promocje i imprezy z nagrodami. Używamy danych użytkownika do administrowania promocjami z nagrodami oraz wydarzeniami dostępnymi w naszych fizycznych sklepach firmy Microsoft. Na przykład jeśli użytkownik weźmie udział w promocji, możemy użyć jego danych przy wyborze zwycięzcy oraz na potrzeby dostarczenia ewentualnej nagrody. Natomiast w przypadku rejestracji udziału w warsztatach z kodowania lub imprezie gamingowej dodamy imię i nazwisko użytkownika do listy uczestników.
 • Transakcje handlowe. Firma Microsoft wykorzystuje dane do realizacji transakcji z użytkownikiem. Na przykład przetwarzamy informacje dotyczące płatności, aby umożliwić klientom subskrypcję produktów, a informacje kontaktowe wykorzystujemy do dostarczania produktów zakupionych w sklepie Microsoft Store.
 • Raportowanie i działalność biznesowa. Firma Microsoft wykorzystuje dane do analizy swojej działalności i wykonywania analiz biznesowych. Pozwala nam to podejmować bardziej świadome decyzje i generować raporty na temat wyników finansowych naszej firmy.
 • Ochrona praw i majątku. Firma Microsoft wykorzystuje dane do wykrywania oszustw i zapobiegania im, do rozstrzygania sporów i egzekwowania umów oraz do ochrony majątku firmy. Wykorzystujemy na przykład dane do potwierdzania ważność licencji na oprogramowanie, aby ograniczyć piractwo. Firma Microsoft może wykorzystywać zautomatyzowane procesy do wykrywania działań naruszających jej prawa i prawa innych osób, takich jak oszustwa, a także do zapobiegania takim działaniom.
 • Zgodność z prawem. Firma Microsoft przetwarza dane w celu zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem. Na przykład, aby wspomagać dotrzymywanie zobowiązań w zakresie ochrony prywatności dzieci, wykorzystujemy informacje na temat wieku naszych klientów. Możemy także przetwarzać informacje kontaktowe i dane logowania, aby pomóc klientom w dochodzeniu ich praw w zakresie ochrony danych.
 • Badania. Wykorzystujemy dane do prowadzenia badań, w tym w interesie publicznym i do celów naukowych, z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę praw i wolności osób fizycznych.
Powody udostępniania danych osobowych przez firmę MicrosoftPowody udostępniania danych osobowych przez firmę Microsoftmainreasonswesharepersonaldatamodule
Krótki opis
Pełny tekst

Udostępniamy dane osobowe użytkownika za jego zgodą lub gdy jest to koniecznie w odniesieniu do realizacji transakcji lub udostępniania produktu żądanego lub zatwierdzonego przez użytkownika. Między innymi, możemy udostępnić treści użytkownika osobom trzecim na jego zlecenie, na przykład, kiedy użytkownik wysyła wiadomość e-mail do znajomego, udostępnia zdjęcia i dokumenty w aplikacji OneDrive lub łączy konta z inną usługą. Jeśli użytkownik korzysta z produktu Microsoft udostępnionego przez organizację, z którą użytkownik jest związany, np. pracodawcę lub szkołę, lub używa adresu e-mail udostępnionego przez taką organizację w celu uzyskania dostępu do produktów Microsoft, wówczas firma Microsoft udostępnia niektóre dane, takie jak dane dotyczące interakcji oraz dane diagnostyczne, które umożliwiają organizacji zarządzanie produktami. W przypadku przekazania danych płatności przez użytkownika w celu dokonania zakupu, firma Microsoft udostępnia takie dane płatności bankom oraz innym podmiotom gospodarczym, które zajmują się przetwarzaniem transakcji płatniczych czy też oferowaniem innego typu usług finansowych, jak również w celu zapobiegania oszustwom i zmniejszenia ryzyka kredytowego.

Dodatkowo udostępniamy dane osobowe spółkom i oddziałom kontrolowanym przez firmę Microsoft. Udostępniamy również dane osobowe dostawcom lub agentom pracującym w naszym imieniu w celach określonych przez niniejsze zasady. Na przykład firmy zatrudnione przez nas do zapewnienia wsparcia obsługi klienta lub pomocy w zakresie ochrony i zabezpieczenia naszych systemów i usług mogą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania tych funkcji. W takich przypadkach firmy te muszą przestrzegać naszych wymagań w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa i nie mogą korzystać z danych osobowych otrzymanych od nas w żadnym innym celu. Możemy również ujawniać dane osobowe w ramach przekształceń korporacyjnych, takich jak fuzje lub sprzedaż aktywów.

Ponadto przechowujemy, używamy, przesyłamy, ujawniamy i zabezpieczamy dane osobowe, w tym treści użytkownika (np. zawartość wiadomości e-mail w systemie Outlook.com lub pliki w folderach prywatnych w usłudze OneDrive), gdy jesteśmy przekonani, że jest to konieczne w następujących celach:

 • zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa lub w odpowiedzi na uzasadnione postępowanie prawne ze strony organów ścigania i innych podmiotów rządowych;
 • ochrona naszych klientów, na przykład, w ramach zapobiegania spamowi lub próbom oszustw skierowanych przeciwko użytkownikom naszych produktów, lub w celu zapobiegania utracie życia lub poważnym obrażeniom;
 • obsługa i utrzymanie bezpieczeństwa naszych produktów, w tym uniemożliwienie lub zatrzymanie ataku na nasze systemy lub sieci komputerowe;
 • ochrona praw lub mienia firmy Microsoft, w tym egzekwowanie warunków dotyczących korzystania z usług — jednak jeśli otrzymamy informacje wskazujące, że ktoś korzysta z naszych usług w celu obrotu skradzioną własnością intelektualną lub fizyczną firmy Microsoft, nie będziemy samodzielnie sprawdzać prywatnych treści klienta, ale możemy skierować sprawę do organów ścigania.

Aby uzyskać więcej informacji na temat danych, które ujawniamy w odpowiedzi na zapytania ze strony organów ścigania oraz innych organów państwowych, należy zapoznać się ze stroną Raporty na temat zapytań ze strony organów ścigania.

Należy pamiętać, że niektóre z naszych produktów pozwalają przejść za pomocą łącz lub w inny sposób do produktów innych firm, których zasady ochrony prywatności różnią się od zasad firmy Microsoft. Jeśli użytkownik przekaże swoje dane osobowe dowolnemu z tych produktów, dane te są objęte zasadami ochrony prywatności obowiązującymi w ramach tych produktów.

W jaki sposób uzyskiwać dostęp do danych osobowych i je kontrolowaćW jaki sposób uzyskiwać dostęp do danych osobowych i je kontrolowaćmainhowtoaccesscontrolyourdatamodule
Krótki opis
Pełny tekst

Użytkownik może również decydować o gromadzeniu i używaniu swoich danych przez firmę Microsoft. Może kontrolować swoje dane osobowe uzyskane przez firmę Microsoft i dochodzić swoich praw w zakresie ochrony tych danych, kontaktując się z firmą Microsoft lub za pomocą różnych narzędzi, które udostępniamy. W niektórych przypadkach dostęp do danych osobowych i możliwość ich kontroli będą ograniczone w związku z przepisami obowiązującego prawa. Sposób, w jaki użytkownik może uzyskiwać dostęp do swoich danych osobowych i je kontrolować, również zależy od używanych przez niego produktów. Użytkownik może na przykład:

 • kontrolować wykorzystywanie swoich danych do wysyłania mu ukierunkowanych reklam przez firmę Microsoft — w tym celu należy odwiedzić stronę strona rezygnacji.
 • zdecydować, czy chce otrzymywać od firmy Microsoft materiały promocyjne za pośrednictwem poczty e-mail, wiadomości SMS, połączeń telefonicznych lub poczty tradycyjnej;
 • uzyskać dostęp do niektórych danych i wyczyścić je za pomocą Pulpit nawigacyjny prywatności Microsoft.

Powyższe narzędzia nie zapewniają dostępu do wszystkich danych osobowych przetwarzanych przez firmę Microsoft i nie umożliwiają ich kontrolowania. Aby uzyskać dostęp do danych osobowych przetwarzanych przez firmę Microsoft, które nie są dostępne za pomocą powyższych narzędzi lub bezpośrednio z poziomu produktów firmy Microsoft, użytkownik zawsze może skontaktować się z firmą Microsoft pod adresem dostępnym w sekcji Sposób kontaktu lub przy użyciu naszego formularz sieci Web.

Zagregowane metryki przedstawiające żądania użytkowników dotyczące egzekwowania należnych im praw ochrony danych są dostępne na stronie Raport dotyczący prywatności firmy Microsoft.

Użytkownik może uzyskać dostęp do swoich danych osobowych uzyskanych przez firmę Microsoft oraz kontrolować je za pomocą opisanego poniżej narzędzia udostępnionego przez firmę Microsoft lub kontaktując się z firmą Microsoft. Na przykład:

 • Jeśli firma Microsoft uzyskała zgodę użytkownika na wykorzystywanie jego danych osobowych, użytkownik może tę zgodę w dowolnym momencie cofnąć.
 • Użytkownik może zażądać dostępu do swoich danych osobowych, a także je usuwać i aktualizować.
 • Jeśli użytkownik chce przekazać swoje dane w inne miejsce, może skorzystać w tym celu z narzędzi udostępnianych przez firmę Microsoft, a jeśli takie narzędzia są niedostępne, może skontaktować się z firmą Microsoft, aby uzyskać pomoc w tym zakresie.

Użytkownik może również sprzeciwić się wykorzystywaniu swoich danych osobowych przez firmę Microsoft lub ograniczyć ich wykorzystywanie. Może na przykład w dowolnej chwili sprzeciwić się wykorzystywaniu swoich danych osobowych przez firmę Microsoft:

 • do celów marketingu bezpośredniego;
 • gdy firma Microsoft wykonuje jakieś zadanie w interesie publicznym lub kieruje się uzasadnionym interesem własnym albo interesem innej firmy.

Prawa te mogą przysługiwać użytkownikowi na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym obowiązującego w Polsce rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), ale firma Microsoft zapewnia użytkownikowi te prawa niezależnie od jego lokalizacji. W niektórych przypadkach dostęp do danych osobowych i możliwość ich kontroli będą ograniczone w związku z przepisami obowiązującego prawa.

Jeśli organizacja użytkownika, taka jak jego pracodawca, szkoła, uczelnia lub usługodawca, zapewnia użytkownikowi dostęp do produktów firmy Microsoft oraz administruje korzystaniem z nich, użytkownik może skontaktować się z tą organizacją, aby dowiedzieć się więcej na temat możliwości dostępu do swoich danych osobowych oraz ich kontroli.

Użytkownik może uzyskiwać dostęp do swoich danych osobowych zgromadzonych przez firmę Microsoft i kontrolować je, a także dochodzić swoich praw w zakresie ochrony tych danych za pomocą różnych narzędzi, które udostępniamy. Przydatność poszczególnych narzędzi będzie zależeć od interakcji firmy Microsoft z użytkownikiem oraz od korzystania przez użytkownika z naszych produktów. Poniżej zamieszczono ogólną listę narzędzi udostępnianych przez firmę Microsoft, aby pomóc użytkownikowi w sprawowaniu kontroli nad jego danymi osobowymi. Poszczególne produkty mogą zawierać dodatkowe mechanizmy kontroli.

 • Pulpit nawigacyjny prywatności Microsoft. Użytkownik może kontrolować dane przetwarzane przez firmę Microsoft za pomocą konta Microsoft na stronie Pulpit nawigacyjny prywatności Microsoft. Z tego poziomu można na przykład wyświetlić i wyczyścić dane dotyczące przeglądania, wyszukiwania i lokalizacji związane z kontem Microsoft użytkownika.
 • Cortana. Użytkownik może kontrolować niektóre z danych, do których Cortana ma dostęp, lub które przechowuje na stronie Ustawienia Cortany.
 • Konto Microsoft. Aby uzyskać dostęp do informacji zawartych w profilu i dotyczących płatności na swoim koncie Microsoft oraz je edytować lub usuwać, a także aby zmienić swoje hasło, dodać informacje o zabezpieczeniach albo zamknąć konto, użytkownik może odwiedzić stronę Witryna internetowa konta Microsoft.
 • Volume Licensing Service Center (VLSC). Jeśli użytkownik jest klientem objętym licencją zbiorową, może kontrolować w jednym miejscu swoje informacje kontaktowe oraz dane dotyczące subskrypcji i licencjonowania z poziomu strony Witryna Volume Licensing Service Center.
 • Skype. Aby uzyskać dostęp do niektórych informacji dotyczących profilu i płatności na koncie Skype oraz edytować lub usuwać te informacje, a także aby zmienić swoje hasło, należy skorzystać ze strony zaloguj się do swojego konta. Aby wyeksportować historię czatów Skype i plików udostępnianych przez usługę Skype, należy skorzystać ze strony wystąp o kopię.
 • Microsoft Teams do użytku prywatnego. Aby dowiedzieć się, jak wyeksportować lub usunąć dane aplikacji Teams związane z osobistym kontem Microsoft, odwiedź tę stronę: strona.
 • Konsola Xbox. Użytkownik sieci Xbox lub witryny Xbox.com może uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, w tym danych konta i danych rozliczeniowych, ustawień prywatności oraz preferencji związanych z zabezpieczeniami online i udostępnianiem danych, a także je edytować, na stronie Mój Xbox na konsoli Xbox lub w witrynie internetowej Xbox.com.
 • Microsoft Store. Użytkownik może uzyskać dostęp do swojego profilu w sklepie Microsoft Store i danych konta, odwiedzając stronę Microsoft Store i klikając opcję Wyświetl konto lub Historia zamówień.
 • Microsoft.com. Użytkownik może uzyskać dostęp do swojego profilu w witrynie microsoft.com i aktualizować go, odwiedzając stronę Strona profilu konta Microsoft.
 • Jeśli użytkownik posiada publiczny profil w sieci Microsoft Developer Network (MSDN) może uzyskać dostęp do swoich danych i edytować je, logując się na stronie Forum MSDN.

Powyższe narzędzia nie zapewniają dostępu do wszystkich danych osobowych przetwarzanych przez firmę Microsoft i nie umożliwiają ich kontrolowania. Aby uzyskać dostęp do danych osobowych przetwarzanych przez firmę Microsoft, które nie są dostępne za pomocą powyższych narzędzi lub bezpośrednio z poziomu produktów firmy Microsoft, użytkownik zawsze może skontaktować się z firmą Microsoft pod adresem dostępnym w sekcji Sposób kontaktu lub przy użyciu naszego formularz sieci Web. Na pytania związane z kontrolą danych osobowych użytkownika odpowiemy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Preferencje użytkownika dotyczące komunikacji

Użytkownik może zdecydować, czy chce otrzymywać promocyjne materiały od firmy Microsoft za pośrednictwem poczty e-mail, wiadomości SMS, połączeń telefonicznych lub tradycyjnej poczty. Jeśli użytkownik otrzymuje od nas promocyjne wiadomości e-mail i SMS, a chciałby z nich zrezygnować, może to zrobić, stosując się do wskazówek zawartych w takiej wiadomości. Użytkownik może też zadecydować, czy chce otrzymywać materiały promocyjne za pośrednictwem wiadomości e-mail, połączeń telefonicznych lub poczty tradycyjnej, logując się na swoje osobiste konto Microsoft i wyświetlając preferencje dotyczące komunikacji. Może tam zaktualizować swoje informacje kontaktowe, zarządzać preferencjami komunikacji dla wszystkich usług firmy Microsoft, zrezygnować z subskrypcji wiadomości e-mail oraz zdecydować, czy jego dane kontaktowe mają być udostępniane partnerom firmy Microsoft. Jeśli użytkownik nie ma osobistego konta Microsoft, może zarządzać preferencjami dotyczącymi kontaktu pocztą e-mail z firmą Microsoft, stosując ten formularz internetowy. Niniejsze wybory nie odnoszą się do wiadomości obowiązkowych w obrębie usługi, stanowiących element niektórych produktów, programów i działań firmy Microsoft, ani do ankiet czy innych wiadomości informacyjnych, w przypadku których obowiązuje odrębna metoda rezygnacji z subskrypcji.

Wybory użytkownika dotyczące reklam

Aby zrezygnować z otrzymywania ukierunkowanych reklam od firmy Microsoft, należy odwiedzić naszą stronę strona rezygnacji. W momencie rezygnacji decyzja dotycząca preferencji użytkownika zostaje zapisana w pliku cookie charakterystycznym dla przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik. Plik cookie dotyczący rezygnacji wygasa po pięciu latach. Jeżeli użytkownik usunie pliki cookie ze swojego urządzenia, trzeba będzie ponownie dokonać rezygnacji.

Użytkownik może również powiązać rezygnację ze swoim osobistym kontem Microsoft. Będzie ona wtedy obowiązywać na dowolnym urządzeniu, na którym użytkownik korzysta z tego konta, do czasu, aż ktoś nie zaloguje się na tym urządzeniu przy pomocy innego osobistego konta Microsoft. Jeśli użytkownik usunie pliki cookie ze swojego urządzenia, będzie musiał powtórnie się zalogować, aby ustawienia mogły obowiązywać.

W przypadku reklam kontrolowanych przez firmę Microsoft, które pojawiają się w aplikacjach w systemie Windows, użytkownik może skorzystać z opcji rezygnacji dostępnej w ramach osobistego konta Microsoft lub zrezygnować z otrzymywania ukierunkowanych reklam, wyłączając id. treści reklamowych w ustawieniach systemu Windows.

Ponieważ dane używane w celu dostarczania ukierunkowanych reklam są używane również do innych niezbędnych celów (w tym do udostępniania naszych produktów, przeprowadzania analiz i wykrywania oszustw), rezygnacja z otrzymywania ukierunkowanych reklam nie blokuje gromadzenia tych danych. Użytkownik nadal będzie otrzymywać reklamy, chociaż mogą być one dla niego mniej interesujące.

Może również zrezygnować z otrzymywania ukierunkowanych reklam od innych firm będących naszymi partnerami, odwiedzając ich witryny i wybierając odpowiednie opcje (patrz wyżej).

Opcje przeglądarki

Gdy użytkownik korzysta z przeglądarki, może kontrolować swoje dane osobowe za pomocą pewnych funkcji. Na przykład:

 • Kontrolki dotyczące plików cookie. Użytkownik może kontrolować dane przechowywane przez pliki cookie i wycofać zgodę na te pliki, korzystając z kontrolek dotyczących plików cookie udostępnianych przez przeglądarkę, opisanych w sekcji Pliki cookie niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności.
 • Ochrona przed śledzeniem. Użytkownik może kontrolować dane, które witryny innych firm mogą zbierać na jego temat — służy do tego funkcja Ochrona przed śledzeniem dostępna w przeglądarce Internet Explorer (wersja 9 i późniejsze) oraz Microsoft Edge. Funkcja ta będzie blokować treści innych firm, w tym pliki cookie, pochodzące z witryn wymienionych na liście ochrony przed śledzeniem dodanej przez użytkownika.
 • Kontrolki przeglądarki dotyczące funkcji „Nie śledź”. Niektóre przeglądarki mają funkcje „Nie śledź” (DNT), które mogą wysyłać sygnał do witryn odwiedzanych przez użytkownika, wskazując, że ten użytkownik nie chce być śledzony. Ponieważ interpretacja sygnału DNT nie jest powszechnie ustalona, usługi firmy Microsoft nie odpowiadają w chwili obecnej na sygnały z przeglądarki DNT. Kontynuujemy prace w ramach branży internetowej w celu określenia wspólnego podejścia do przetwarzania sygnałów DNT. W międzyczasie użytkownik może korzystać z całej gamy innych oferowanych przez nas narzędzi do kontroli nad gromadzeniem i korzystaniem z danych, w tym możliwości rezygnacji z otrzymywania ukierunkowanych reklam od firmy Microsoft, jak opisano powyżej.
Pliki cookie i podobne technologiePliki cookie i podobne technologiemaincookiessimilartechnologiesmodule
Krótki opis
Pełny tekst

Pliki cookie to małe pliki tekstowe umieszczane na urządzeniu użytkownika. Służą one do przechowywania danych, które mogą być później odczytywane przez serwer sieci Web w domenie, która umieściła dany plik cookie na urządzeniu użytkownika. Dane te składają się często z ciągu liter i cyfr, który jednoznacznie identyfikuje komputer użytkownika, ale może również zawierać inne informacje. Niektóre pliki cookie są umieszczane przez inne firmy działające w naszym imieniu. Firma Microsoft wykorzystuje pliki cookie i podobne technologie do przechowywania i przestrzegania preferencji i ustawień użytkownika, do zapewniania użytkownikowi możliwości zalogowania się i dostarczania mu ukierunkowanych reklam, a także do zwalczanie oszustw, analizowania wydajności naszych produktów oraz realizacji innych uzasadnionych celów. Aplikacje firmy Microsoft korzystają do podobnych celów z dodatkowych identyfikatorów, takich jak id. treści reklamowych w systemie Windows, a wiele naszych witryn i aplikacji zawiera także sygnały nawigacyjne w sieci Web lub podobne technologie, co opisano poniżej.

Jak korzystamy z plików cookie i podobnych technologii

W zależności od kontekstu lub produktu firma Microsoft wykorzystuje pliki cookie i podobne technologie do różnych celów, takich jak:

 • Przechowywanie preferencji i ustawień użytkownika. Firma Microsoft wykorzystuje pliki cookie do przechowywania preferencji i ustawień użytkownika na jego urządzeniu oraz do zapewniania lepszej obsługi użytkownika. Na przykład, jeśli użytkownik wprowadzi nazwę miejscowości lub kod pocztowy, aby uzyskać wiadomości lokalne lub informacje pogodowe w witrynie internetowej Microsoft, będziemy przechowywać te dane w postaci plików cookie, w zależności od ustawień użytkownika. W ten sposób będą wyświetlane właściwe informacje lokalne podczas ponownego odwiedzenia tej witryny. Zapisywanie w plikach cookie preferencji użytkownika, takich jak preferowany przez niego język, zapobiega konieczności wielokrotnego ustawiania tych preferencji. Jeśli użytkownik zrezygnuje z ukierunkowanych reklam, przechowujemy jego preferencję dotyczącą tej rezygnacji w pliku cookie na urządzeniu użytkownika. Podobnie w sytuacji, kiedy uzyskamy zgodę użytkownika na umieszczanie plików cookie na jego urządzeniu, będziemy przechowywać dokonany przez niego wybór w postaci pliku cookie.
 • Logowanie i uwierzytelnianie. Firma Microsoft wykorzystuje pliki cookie do uwierzytelniania użytkownika. Jeśli do zalogowania się w witrynie internetowej użytkownik wykorzystuje osobiste konto Microsoft, firma Microsoft zapisuje unikatowy numer identyfikacyjny oraz moment logowania w zaszyfrowanym pliku cookie na urządzeniu użytkownika. Ten plik cookie umożliwia przechodzenie między stronami w witrynie bez konieczności ponownego logowania się na każdej stronie. Dane logowania można również zapisać, tak aby nie logować się każdorazowo po powrocie to witryny.
 • Zabezpieczenia. Wykorzystujemy pliki cookie do przetwarzania informacji, które pomagają nam zabezpieczyć nasze produkty, a także wykrywać oszustwa i nadużycia.
 • Przechowywanie informacji przekazywanych przez użytkownika do witryny internetowej. Firma Microsoft wykorzystuje pliki cookie do zapamiętywania informacji udostępnionych przez użytkownika. Kiedy użytkownik przekazuje informacje firmie Microsoft, na przykład gdy dodaje produkty do koszyka podczas zakupów w witrynach firmy Microsoft, przechowujemy te dane w plikach cookie, aby zapamiętać te informacje.
 • Media społecznościowe. Niektóre nasze witryny internetowe wykorzystują piki cookie mediów społecznościowych, w tym cookie pozwalające użytkownikom zalogowanym w serwisach społecznościowych dzielenie się treściami za pośrednictwem tych serwisów.
 • Opinie. Microsoft wykorzystuje pliki cookie jako narzędzie pozwalające użytkownikom przesyłać opinie o witrynach internetowych.
 • Ukierunkowane reklamy. Firma Microsoft korzysta z plików cookie do gromadzenia danych o internetowej aktywności użytkownika i identyfikacji zainteresowań, aby zapewnić mu najodpowiedniejsze reklamy. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania spersonalizowanych reklam od firmy Microsoft zgodnie z opisem zawartym w sekcji W jaki sposób uzyskiwać dostęp do danych osobowych i je kontrolować niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności. W razie potrzeby będziemy uzyskiwać zgodę użytkownika na korzystanie z plików cookie w odniesieniu do reklam behawioralnych.
 • Wyświetlanie reklam. Firma Microsoft wykorzystuje pliki cookie do rejestrowania liczby gości, którzy kliknęli daną reklamę, oraz na przykład do rejestrowania reklam, które użytkownik wyświetlił, tak aby nie pokazywać mu cały czas tych samych reklam.
 • Statystyki. Firma Microsoft wykorzystuje własne i zewnętrzne pliki cookie oraz inne identyfikatory do gromadzenia danych na temat użycia i wydajności. Korzystamy z plików cookie na przykład do zliczania liczby unikatowych osób odwiedzających daną stronę internetową lub usługę i do opracowywania innych statystyk na temat działania naszych produktów.
 • Wydajność. Firma Microsoft wykorzystuje pliki cookie w celu lepszego zrozumienia działania jej produktów oraz ich udoskonalania. Wykorzystujemy na przykład te pliki do zbierania danych pomocnych w równoważeniu obciążenia — pomaga to zapewnić sprawne działanie naszych witryn internetowych.

Niektóre pliki cookie, których powszechnie używamy, zostały wymienione poniżej. Lista ta nie jest pełna, ale służy do prezentacji głównych powodów, dla których z reguły umieszczamy pliki cookie. Jeśli użytkownik odwiedzi jedną z naszych witryn internetowych, dana witryna ustawi wszystkie lub niektóre pliki cookie podane poniżej:

 • MSCC. Zawiera opcje wyboru użytkowników dla większości właściwości firmy Microsoft.
 • MUID, MC1 i MSFPC. Identyfikuje poszczególne przeglądarki sieci Web odwiedzające witryny firmy Microsoft. Te pliki cookie są używane do reklam, statystyk i innych celów związanych z działaniem witryny.
 • ANON. Zawiera ANID, unikatowy numer identyfikacyjny, pochodzący z konta Microsoft użytkownika, służący do celów związanych z reklamami, personalizacją i funkcjonowaniem. Jest on również stosowany do przechowywania informacji o rezygnacji z ukierunkowanych reklam od firmy Microsoft, w przypadku gdy użytkownik zdecydował o powiązaniu rezygnacji ze swoim kontem Microsoft.
 • CC. Zawiera kod kraju określony na podstawie adresu IP użytkownika.
 • PPAuth, MSPAuth, MSNRPSAuth, KievRPSAuth, WLSSC, MSPProf. Pomaga w uwierzytelnieniu użytkownika podczas logowania na koncie Microsoft.
 • MC0. Wykrywa, czy pliki cookie są włączone w przeglądarce.
 • MS0. Identyfikuje określoną sesję.
 • NAP. Zawiera zaszyfrowane dane: kraj, kod pocztowy, wiek, płeć, język i zawód (o ile są znane) na podstawie profilu konta Microsoft użytkownika.
 • MH. Pojawia się w witrynach, które firma Microsoft prowadzi z reklamodawcą pod wspólną marką. Ten plik cookie identyfikuje reklamodawcę, aby dobrać odpowiednią reklamę.
 • childinfo, kcdob, kcrelid, kcru, pcfm. Zawierają informacje, których konto Microsoft używa w ramach swoich stron w odniesieniu do kont dzieci.
 • MR. Ten plik cookie jest używany przez firmę Microsoft do resetowania lub odświeżania pliku cookie MUID.
 • x-ms-gateway-slice. Identyfikuje bramę na potrzeby równoważenia obciążenia.
 • TOptOut. Zapisuje decyzję użytkownika o rezygnacji z otrzymywania spersonalizowanych reklam dostarczanych przez firmę Microsoft. W razie potrzeby będziemy umieszczać domyślnie pliki cookie i usuwać je, jeśli użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie reklam behawioralnych.

Poza plikami cookie, firma Microsoft umieszcza informacje wskazujące, kiedy użytkownik odwiedzał jej witryny internetowe, natomiast inne firmy mogą również umieszczać pliki cookie w momencie odwiedzania witryn firmy Microsoft. Na przykład:

 • Firmy, którym zlecamy świadczenie usług w naszym imieniu, np. usługę analizy witryn, umieszczają pliki cookie w momencie odwiedzania naszych witryn przez użytkownika.
 • Firmy, które dostarczają treści, takie jak filmy lub wiadomości bądź reklamy w witrynach firmy Microsoft, umieszczają pliki cookie we własnym zakresie. Firmy te wykorzystują przetwarzane dane zgodnie z własnymi zasadami ochrony prywatności, które mogą umożliwić im zbieranie i łączenie informacji dotyczących aktywności użytkownika w obrębie witryn, aplikacji lub usług online.

Aby zapoznać się z listą innych firm, które umieszczają pliki cookie w naszych witrynach internetowych (łącznie z dostawcami usług działającymi w naszym imieniu), odwiedź naszą stronę spis plików cookie innych firm. W niektórych naszych witrynach lista innych firm jest dostępna bezpośrednio w danej witrynie. Inne firmy w takich witrynach mogą nie być wyszczególnione na liście, która jest dostępna na naszej stronie spis plików cookie innych firm.

Jak kontrolować pliki cookie

Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, ale oferuje mechanizmy kontroli umożliwiające ich blokowanie lub usuwanie. Na przykład w przeglądarce Microsoft Edge można zablokować lub usunąć pliki cookie, wybierając opcję Ustawienia > Prywatność i usługi > Wyczyść dane przeglądania > Pliki cookie i inne dane witryn. Aby uzyskać więcej informacji, jak usunąć pliki cookie w przeglądarkach Microsoft, przejdź na strony Microsoft Edge, Starsza przeglądarka Microsoft Edge lub Internet Explorer. Jeśli używasz innej przeglądarki, zajrzyj do jej instrukcji.

Gdy jest to wymagane, będziemy uzyskiwać zgodę użytkownika przed umieszczeniem opcjonalnych plików cookie, które: (i) nie są bezwzględnie potrzebne do udostępnienia danej witryny internetowej, lub (ii) nie mają na celu ułatwianie komunikacji. Rozdzielamy te opcjonalne pliki cookie według ich przeznaczenia np. na potrzeby reklam lub mediów społecznościowych. Użytkownik może wyrazić zgodę dotyczącą określonych kategorii opcjonalnych plików cookie. Może również dokonać wyboru, klikając pozycję „Zarządzaj plikami cookie”, która znajduje się w stopce witryny internetowej, bądź poprzez ustawienia dostępne w danej witrynie. Niektóre funkcje produktów firmy Microsoft zależą od plików cookie. Jeśli użytkownik zdecyduje się na zablokowanie plików cookie, nie będzie się mógł zalogować lub korzystać z niektórych spośród tych funkcji, nie będą też działać preferencje zależne od plików cookie. Usunięcie plików cookie powoduje również usunięcie wszelkich ustawień i preferencji przez nie kontrolowanych, takich jak preferencje dotyczące wyświetlania reklam. Może być zatem wymagane ponowne utworzenie takich plików.

Niektóre funkcje produktów firmy Microsoft zależą od plików cookie. Jeśli użytkownik zdecyduje się na zablokowanie plików cookie, nie będzie się mógł zalogować lub korzystać z niektórych spośród tych funkcji, nie będą też działać preferencje zależne od plików cookie. Usunięcie plików cookie powoduje również usunięcie wszelkich ustawień i preferencji przez nie kontrolowanych, takich jak preferencje dotyczące wyświetlania reklam. Może być zatem wymagane ponowne utworzenie takich plików.

Dodatkowe opcje ochrony prywatności, które wpływają na pliki cookie, w tym funkcję ochrony przed śledzeniem dostępną w przeglądarkach firmy Microsoft, opisano w sekcji W jaki sposób uzyskiwać dostęp do danych osobowych i je kontrolować niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności.

Jak korzystamy z sygnałów nawigacyjnych w sieci Web i usług analitycznych

Niektóre strony internetowe firmy Microsoft zawierają znaczniki elektroniczne znane jako sygnały nawigacyjne w sieci Web, z których korzystamy, aby dostarczać pliki cookie w naszych witrynach internetowych, rejestrować liczbę użytkowników odwiedzających te witryny i udostępniać produkty oferowane pod wspólną marką. Dołączamy również sygnały nawigacyjne w sieci Web lub podobne technologie do naszych wiadomości elektronicznych w celu ustalenia, czy wiadomości te zostały otwarte przez użytkownika i czy podjął on w związku z nimi jakieś działania.

Oprócz sygnałów nawigacyjnych w sieci Web we własnych witrynach internetowych współpracujemy czasem z innymi firmami, umieszczając nasze sygnały nawigacyjne w sieci Web w ich witrynach lub reklamach. Dzięki temu możemy, na przykład, opracowywać dane statystyczne określające, jak często kliknięcie reklamy w witrynie internetowej firmy Microsoft owocuje dokonaniem zakupu lub innym działaniem w witrynie reklamodawcy. Pomaga to nam także w zrozumieniu aktywności użytkownika na witrynie internetowej partnera firmy Microsoft w związku z korzystaniem z produktu lub usługi firmy Microsoft.

Usługi firmy Microsoft często zawierają także sygnały nawigacyjne w sieci Web lub podobne technologie zewnętrznych dostawców usług analitycznych, które umożliwiają nam zebranie zbiorczych danych statystycznych pozwalających ocenić skuteczność kampanii promocyjnych lub innych działań. Te technologie umożliwiają dostawcom usług analitycznych umieszczenie lub odczytanie własnych plików cookie lub innych identyfikatorów na urządzeniu użytkownika, za pomocą których mogą gromadzić informacje dotyczące aktywności użytkownika w trybie online w aplikacjach, witrynach lub innych produktach. Jednak zabraniamy tym dostawcom analiz używania internetowych sygnałów nawigacyjnych w naszych witrynach w celu zbierania lub uzyskiwania dostępu do informacji bezpośrednio identyfikujących Ciebie (takich jak Twoje imię i nazwisko lub adres e-mail). Możesz nie wyrazić zgody na zbieranie danych lub ich używanie przez niektórych spośród tych dostawców analiz, odwiedzając dowolne spośród następujących witryn: Adjust, AppsFlyer, Clicktale, Flurry Analytics, Google Analytics (wymagane jest zainstalowanie dodatku przeglądarki) Kissmetrics, Mixpanel, Nielsen, Acuity Ads, WebTrends lub Optimizely.

Inne podobne technologie

Oprócz standardowych plików cookie i sygnałów nawigacyjnych w sieci Web nasze produkty mogą również korzystać z podobnych technologii do przechowywania i odczytywania plików danych na komputerze użytkownika. Zazwyczaj ma to na celu zapisanie preferencji użytkownika lub poprawę działania i szybkości dzięki przechowywaniu wybranych plików lokalnie. Jednak, podobnie jak w przypadku standardowych plików cookie, technologie te mogą również przechowywać unikatowy identyfikator komputera użytkownika służący do śledzenia aktywności. Do technologii tych należą m.in. „lokalne obiekty udostępnione” (Local Shared Objects, inaczej pliki cookie typu Flash) oraz „magazyn aplikacji Silverlight” (Silverlight Application Storage).

Lokalne obiekty udostępnione (lub pliki cookie typu Flash). Witryny internetowe, które używają technologii Adobe Flash, mogą stosować obiekty lokalnie udostępnione (lub pliki cookie typu Flash) do przechowywania danych na komputerze użytkownika. Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookie typu Flash lub je zablokować, przejdź na stronę Strona pomocy Flash Player.

Magazyn aplikacji Silverlight. Witryny internetowe lub aplikacje, które korzystają z technologii Microsoft Silverlight, mają również możliwość przechowywania danych przy użyciu magazynu aplikacji Silverlight. Aby dowiedzieć się, jak zarządzać metodami przechowywania danych tego typu lub je blokować, przejdź do sekcji Silverlight tego oświadczenia o ochronie prywatności.

Produkty udostępnione przez organizację użytkownika — powiadomienie dla użytkowników końcowychProdukty udostępnione przez organizację użytkownika — powiadomienie dla użytkowników końcowychmainnoticetoendusersmodule
Krótki opis
Konto MicrosoftKonto Microsoftmainmicrosoftaccountmodule
Krótki opis
Pełny tekst

Za pomocą konta Microsoft użytkownik może zalogować się do produktów firmy Microsoft, a także do produktów jej wybranych partnerów. Dane osobowe związane z kontem Microsoft użytkownika obejmują jego dane logowania, imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, dane dotyczące płatności, dane dotyczące urządzeń i użycia, kontakty użytkownika oraz informacje dotyczące jego aktywności, zainteresowań i ulubionych. Logowanie się na konto Microsoft użytkownika umożliwia personalizację, zapewnia spójną obsługę w ramach różnych produktów i urządzeń, pozwala na korzystanie z pamięci masowej danych w chmurze oraz umożliwia dokonywanie płatności za pomocą instrumentów płatniczych zapisanych na koncie Microsoft użytkownika, a także korzystanie z innych funkcji. Istnieją trzy typy kont Microsoft:

 • Własne konto Microsoft utworzone przez użytkownika, powiązane z jego osobistym adresem e-mail, jest przez nas nazywane osobistym kontem Microsoft.
 • Jeśli użytkownik lub jego organizacja (np. pracodawca, szkoła lub uczelnia) tworzy użytkownikowi konto Microsoft powiązane z jego adresem e-mail udostępnionym przez tę organizację, takie konto nazywamy kontem służbowym.
 • Jeśli użytkownik lub jego usługodawca (np. operator telewizji kablowej lub Internetu) tworzy użytkownikowi konto Microsoft powiązane z jego adresem e-mail opartym na domenie usługodawcy, takie konto nazywamy kontem zewnętrznym.

Osobiste konta Microsoft. Dane związane z osobistym kontem Microsoft i sposób wykorzystywania tych danych zależą od sposobu korzystania z tego konta.

 • Tworzenie konta Microsoft użytkownika. Podczas tworzenia osobistego konta Microsoft użytkownik zostanie poproszony o podanie określonych danych osobowych i przypiszemy mu unikatowy numer identyfikacyjny w celu identyfikacji jego konta i powiązanych informacji. Niektóre produkty (np. te związane z płatnościami) wymagają podania prawdziwego imienia i nazwiska, jednak w celu zalogowania się do innych produktów firmy Microsoft i korzystania z nich nie trzeba podawać tych danych. Niektóre podawane przez użytkownika dane, takie jak adres e-mail i numer telefonu, mogą być używane do pomagania innym w znalezieniu użytkownika i połączeniu się z nim przy użyciu produktów firmy Microsoft. Osoby znające nazwę wyświetlaną użytkownika, jego adres e-mail lub numer telefonu mogą na przykład za pomocą tych danych znaleźć go w programie Skype lub aplikacji Teams do użytku osobistego i wysłać mu zaproszenie do kontaktu. Należy pamiętać, że jeśli w celu utworzenia osobistego konta Microsoft wykorzystuje się służbowy adres e-mail, pracodawca użytkownika lub jego szkoła bądź uczelnia mogą uzyskać dostęp do jego danych. W niektórych przypadkach należy zmienić adres e-mail na osobisty adres e-mail, aby móc nadal korzystać z produktów przeznaczonych dla użytkowników indywidualnych (takich jak sieć Xbox).
 • Logowanie się na konto Microsoft. Podczas logowania na koncie Microsoft przez użytkownika tworzymy zapis takiego logowania, w którym zawarte są informacje o dacie i godzinie, wybranym produkcie, nazwie logowania, unikatowym numerze powiązanym z kontem użytkownika, unikatowym identyfikatorze powiązanym z urządzeniem użytkownika, jego adresie IP oraz systemie operacyjnym i wersji przeglądarki.
 • Logowanie się do produktów firmy Microsoft. Logowanie się na koncie użytkownika zwiększa możliwości personalizacji, zapewnia spójną i konsekwentną obsługę w ramach różnych produktów i urządzeń, zezwala na dostęp i wykorzystują danych w chmurze, umożliwia dokonywanie płatności przy użyciu płatności dokumenty zapisane na koncie Microsoft i innych ulepszonych funkcji i ustawień. Po zalogowaniu się na koncie użytkownik pozostaje zalogowany do momentu wylogowania. W przypadku dodania konta Microsoft do urządzenia z systemem Windows (wersja 8 lub późniejsza) system Windows automatycznie zaloguje użytkownika do produktów korzystających z konta Microsoft, do których użytkownik będzie chciał uzyskać dostęp z poziomu tego urządzenia. Gdy użytkownik jest zalogowany, w niektórych produktach jest wyświetlane jego imię i nazwisko (lub nazwa użytkownika) i zdjęcie profilowe (jeśli zostało dodane) w ramach korzystania przez niego z produktów firmy Microsoft, w tym w kanałach komunikacji użytkownika, interakcjach społecznościowych i publicznych wpisach.
 • Logowanie w produktach stron trzecich. Jeśli użytkownik zaloguje się za pomocą swojego konta Microsoft do produktu innej firmy, udostępni tej firmie swoje dane zgodnie z zasadami ochrony prywatności obowiązującymi w tej firmie. Ta firma zewnętrzna otrzyma również numer wersji przypisany do konta użytkownika (nowy numer wersji przypisywany jest za każdym razem, gdy użytkownik zmieni swoje dane logowania) oraz informacje dotyczące dezaktywacji tego konta. Jeśli użytkownik udostępni tej firmie zewnętrznej dane ze swojego profilu, w chwili zalogowania się do produktu tej firmy może ona wyświetlać jego imię i nazwisko (lub nazwę użytkownika) i zdjęcie profilowe (o ile zostało dodane). Jeśli użytkownik zdecyduje się na płacenie sprzedawcom zewnętrznym za pomocą konta Microsoft, firma Microsoft przekaże takiemu sprzedawcy zewnętrznemu lub jego dostawcom (np. podmiotom przetwarzającym płatności) informacje przechowywane na koncie Microsoft użytkownika potrzebne do przetworzenia płatności i zrealizowania zamówienia (np. imię i nazwisko użytkownika, numer jego karty kredytowej, adres rozliczeniowy i wysyłkowy oraz odpowiednie informacje kontaktowe). Strona trzecia może użyć lub udostępnić otrzymane dane, jeśli użytkownik zaloguje się lub dokona zakupu zgodnie z praktykami i zasadami strony trzeciej. Użytkownik powinien uważnie zapoznać się z oświadczeniem o ochronie prywatności każdego produktu, w którym się loguje, i każdego sprzedawcy, od którego kupuje, aby poznać sposób, w jaki korzysta on z gromadzonych danych.

Konta służbowe. Dane związane z kontem służbowym oraz sposób korzystania z niego są zazwyczaj podobne jak w przypadku korzystania z osobistego konta Microsoft oraz gromadzenia dotyczących go danych.

Jeśli pracodawca lub szkoła bądź uczelnia użytkownika korzysta z usługi Azure Active Directory (AAD) do zarządzania udostępnionym użytkownikowi kontem, może on przy użyciu tego konta służbowego zalogować się do produktów firmy Microsoft, takich jak platforma Microsoft 365 i usługi Office 365 oraz do produktów innych firm udostępnionych użytkownikowi przez jego organizację. Jeśli organizacja tego wymaga, w celu dodatkowej weryfikacji użytkownik zostanie poproszony o podanie numeru telefonu lub opcjonalnego adresu e-mail. Jeśli jest to dozwolone przez organizację, użytkownik może również wykorzystywać swoje konto służbowe do logowania się do produktów firmy Microsoft lub innych firm, które zakupił samodzielnie.

Jeśli użytkownik loguje się do produktów firmy Microsoft za pomocą konta służbowego, musi zwrócić uwagę na następujące kwestie:

 • Właściciel domeny powiązanej z adresem e-mail użytkownika może kontrolować jego konto i administrować nim, a także mieć dostęp do jego danych (w tym do zawartości jego wiadomości i plików) oraz je przetwarzać. Dotyczy to również danych przechowywanych w produktach udostępnionych użytkownikowi przez organizację, a także w produktach nabytych samodzielnie.
 • Korzystanie z produktów podlega zasadom obowiązującym w organizacji użytkownika, o ile takowe istnieją. Zanim użytkownik zdecyduje się wykorzystać swoje konto służbowe do logowania się do produktów, które nabył samodzielnie, powinien przeanalizować zasady obowiązujące w jego organizacji oraz zastanowić się, czy odpowiada mu to, że organizacja ta będzie miała dostęp do jego danych.
 • Jeśli użytkownik utraci dostęp do swojego konta służbowego (np. w przypadku zmiany pracodawcy), może też utracić dostęp do produktów, które nabył we własnym imieniu, w tym również do treści związanych z tymi produktami, jeśli używał konta służbowego do logowania się do tych produktów.
 • Firma Microsoft nie odpowiada za praktyki organizacji użytkownika dotyczące ochrony prywatności i zachowania bezpieczeństwa, które mogą się różnić od praktyk firmy Microsoft.
 • Jeśli organizacja użytkownika administruje korzystaniem przez niego z produktów firmy Microsoft, zapytania dotyczące ochrony prywatności, w tym wszelkie wnioski związane z dochodzeniem praw przysługujących osobie, której dane dotyczą, należy kierować do lokalnego administratora. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Uwaga do użytkowników końcowych niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności.
 • Jeśli nie wiesz, czy Twoje konto jest kontem służbowym, skontaktuj się ze swoją organizacją.

Konta innych firm. Dane związane z zewnętrznym kontem Microsoft oraz sposób korzystania z niego są zazwyczaj podobne jak w przypadku korzystania z osobistego konta Microsoft oraz gromadzenia dotyczących go danych. Usługodawca obsługujący użytkownika ma kontrolę nad jego kontem, w tym ma możliwość uzyskiwania dostępu do tego konta lub jego usunięcia. Użytkownik powinien uważnie zapoznać się z warunkami przedstawionymi przez inną firmę, aby dowiedzieć się, co może ona zrobić z jego kontem.

Gromadzenie danych od dzieciGromadzenie danych od dziecimaincollectionofdatafromchildrenmodule
Krótki opis

Gdy produkt firmy Microsoft zbiera dane na temat wieku, a w obrębie jurysdykcji użytkownika określony jest wiek, poniżej którego do korzystania z produktu konieczna jest zgoda lub zezwolenie rodziców, produkt ten blokuje użytkowników, którzy nie osiągnęli wymaganego wieku lub prosi ich o przedstawienie zgody lub zezwolenia rodzica lub opiekuna, zanim będą mogli go użyć. W sposób świadomy nie prosimy dzieci poniżej tego wieku o podanie większej ilości informacji niż jest to niezbędne do udostępnienia danego produktu.

Po otrzymaniu zgody lub zezwolenia rodzica konto dziecka jest traktowane tak samo jak każde inne konto. Dziecko może wtedy uzyskiwać dostęp do usług komunikacyjnych, takich jak Outlook i Skype, oraz może swobodnie komunikować się z innymi użytkownikami ze wszystkich grup wiekowych i udostępniać im dane. Dowiedz się więcej o zgodzie rodzicielskiej i kontach Microsoft dla dzieci.

Rodzice lub opiekunowie mogą zmienić lub cofnąć wcześniejsze wybory odnośnie udzielonej zgody, a także przeglądać, edytować lub żądać usunięcia danych osobowych dzieci, w przypadku których dana zgoda lub zezwolenie zostało udzielone. Jako organizator grupy rodziny Microsoft, rodzic lub opiekun możesz zarządzać informacjami dziecka i ich ustawieniami na stronie Bezpieczeństwo rodzinne, a także wyświetlać i usuwać dane dziecka na pulpicie nawigacyjnym prywatności.

Wybierz pozycję Dowiedz się więcej poniżej, aby uzyskać więcej informacji o profilach dzieci i konsoli Xbox.

Pełny tekst

Gdy produkt firmy Microsoft zbiera dane na temat wieku, a w obrębie jurysdykcji użytkownika określony jest wiek, poniżej którego do korzystania z produktu konieczna jest zgoda lub zezwolenie rodziców, produkt ten blokuje użytkowników, którzy nie osiągnęli wymaganego wieku lub prosi ich o przedstawienie zgody lub zezwolenia rodzica lub opiekuna, zanim będą mogli go użyć. W sposób świadomy nie prosimy dzieci poniżej tego wieku o podanie większej ilości informacji niż jest to niezbędne do udostępnienia danego produktu.

Po otrzymaniu zgody lub zezwolenia rodzica konto dziecka jest traktowane tak samo jak każde inne konto. Dziecko może wtedy uzyskiwać dostęp do usług komunikacyjnych, takich jak Outlook i Skype, oraz może swobodnie komunikować się z innymi użytkownikami ze wszystkich grup wiekowych i udostępniać im dane. Dowiedz się więcej o zgodzie rodzicielskiej i kontach Microsoft dla dzieci.

Rodzice lub opiekunowie mogą zmienić lub cofnąć wcześniejsze wybory odnośnie udzielonej zgody, a także przeglądać, edytować lub żądać usunięcia danych osobowych dzieci, w przypadku których dana zgoda lub zezwolenie zostało udzielone. Jako organizator grupy rodziny Microsoft, rodzic lub opiekun możesz zarządzać informacjami dziecka i ich ustawieniami na stronie Bezpieczeństwo rodzinne, a także wyświetlać i usuwać dane dziecka na pulpicie nawigacyjnym prywatności.

Poniżej znajdują się dodatkowe informacje o gromadzeniu danych od dzieci związanych z siecią Xbox.

Co to jest Xbox? Xbox to dział gier i rozrywki firmy Microsoft. Xbox hostuje sieć online składającą się z oprogramowania i udostępnia środowiska online na wielu platformach. Ta sieć umożliwia dziecku odnajdowanie i granie w gry, wyświetlanie zawartości i komunikowanie się ze znajomymi w sieci Xbox oraz innych sieciach dotyczących gier i sieciach społecznościowych. Dzieci mogą nawiązać połączenie z siecią Xbox za pomocą konsoli Xbox, urządzeń z systemem Windows i urządzeń przenośnych (z systemem Android i telefonów iPhone).

Konsole Xbox to urządzenia, z których dziecko może korzystać w celu odnajdywania gier i grania w nie, odtwarzania filmów, muzyki i innej cyfrowej rozrywki. Gdy loguje się ono do sieci Xbox, w aplikacjach, grach lub na konsoli, przypisujemy unikatowy identyfikator do jego urządzenia. Jeśli na przykład konsola Xbox jest podłączona do Internetu i dziecko loguje się do konsoli, zidentyfikujemy, której konsoli i której wersji systemu operacyjnego konsoli używa.

W aplikacjach klienckich, które są połączone z usługami, takimi jak sieć Xbox i granie w chmurze, i które są przez nie wspierane, Xbox nadal udostępnia nowe środowiska w aplikacjach klienckich. Po zalogowaniu się do środowiska Xbox zbieramy wymagane dane, aby zapewnić niezawodność, aktualność i bezpieczeństwo tych środowisk oraz ich działanie zgodnie z oczekiwaniami.

Dane zbierane przez nas podczas tworzenia profilu Xbox. Od Ciebie, jako rodzica lub opiekuna, jest wymagana zgoda na gromadzenie danych osobowych od dzieci w wieku poniżej 13 lat. Za Twoją zgodą Twoje dziecko może mieć profil Xbox i korzystać z sieci online Xbox. Podczas tworzenia profilu Xbox dziecka musisz zalogować się przy użyciu własnego konta Microsoft, aby potwierdzić, że jesteś pełnoletnim organizatorem w Twojej grupie rodziny Microsoft. Zbieramy alternatywny adres e-mail lub numer telefonu, aby zwiększyć bezpieczeństwo konta. Jeśli Twoje dziecko potrzebuje pomocy w uzyskiwaniu dostępu do swojego konta, będzie mieć możliwość użycia jednej z tych alternatyw w celu zweryfikowania, że jest właścicielem konta Microsoft.

Zbierane są ograniczone informacje o dzieciach, a w tym imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail i region. Gdy zarejestrujesz swoje dziecko w celu utworzenia profilu Xbox, otrzyma ono tag gracza (publiczny nick) i unikatowy identyfikator. Gdy tworzysz profil Xbox Twojego dziecka, wyrażasz zgodę na zbieranie, używanie i udostępnianie informacji przez firmę Microsoft na podstawie ustawień prywatności i komunikacji w sieci Xbox online. Ustawienia prywatności i komunikacji Twojego dziecka są domyślnie ustawione jako najbardziej restrykcyjne.

Dane gromadzone przez firmę Microsoft. Gromadzimy informacje o używaniu usług Xbox, gier, aplikacji i urządzeń przez Twoje dziecko, w tym:

 • Czas jego logowania na konsoli Xbox i wylogowywania się z niej, historia zakupów i pobrane treści.
 • Gry, w które gra, i aplikacje, z których korzysta, jego postęp w grze, osiągnięcia, czas grania w daną grę i inne statystyki dotyczące grania.
 • Dane na temat wydajności konsol Xbox, subskrypcji Xbox Game Pass i innych aplikacji Xbox, sieci Xbox, podłączonych akcesoriów i połączeń z siecią, w tym błędów w oprogramowaniu i błędów sprzętowych.
 • Zawartość, którą dodaje, przekazuje lub udostępnia za pośrednictwem sieci Xbox, obejmująca tekst, obrazy i klipy wideo przechwycone w grach i aplikacjach.
 • Aktywność społecznościowa, a w tym dane czatu i interakcje z innymi graczami oraz wykonywane połączenia (dodawani przyjaciele i obserwujące je osoby) w sieci Xbox.

Jeśli Twoje dziecko używa konsoli Xbox lub aplikacji Xbox na innym urządzeniu, które może uzyskiwać dostęp do sieci Xbox, i urządzenie to zawiera urządzenie magazynujące (dysk twardy lub jednostkę pamięci), dane dotyczące użycia będą przechowywane na urządzeniu magazynującym i przesyłane do firmy Microsoft przy następnym zalogowaniu się do sieci Xbox, nawet jeśli gra ono offline.

Dane diagnostyczne konsoli Xbox. Jeśli Twoje dziecko używa konsoli Xbox, konsola prześle wymagane dane do firmy Microsoft. Wymagane dane obejmują minimalny zakres danych niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa usługi Xbox, jej aktualności i działania zgodnie z oczekiwaniami.

Przechwytywanie gier. Każdy z graczy w sesji gry dla wielu graczy może nagrywać wideo (klipy z gry) i przechwytywać zrzuty ekranu przedstawiające grę z ich punktu widzenia. Klipy i zrzuty ekranu innych graczy mogą przechwytywać postacie Twojego dziecka w trakcie gry i tag gracza w trakcie tej sesji. Jeśli gracz przechwyci klipy z gier i zrzuty ekranu na komputerze, wynikowe klipy z gry mogą również przechwytywać czat dźwiękowy, jeśli zezwalają na to ustawienia prywatności i komunikacji Twojego dziecka w sieci Xbox online.

Podpisy. W czasie trwania czatu Xbox w czasie rzeczywistym („grupowego”) gracze mogą aktywować funkcję zamiany głosu na tekst, która pozwala im wyświetlić czat jako tekst. Jeśli odtwarzacz uaktywni tę funkcję, firma Microsoft używa wynikowych danych tekstowych w celu zapewnienia podpisów do rozmów dla graczy, którzy tego potrzebują. Te dane mogą być również używane do zapewnienia bezpiecznego środowiska do grania i egzekwowania standardów społeczności sieci Xbox.

Wykorzystywanie danych. Firma Microsoft korzysta z gromadzonych danych, aby ulepszać produkty i środowiska gier, dzięki czemu z czasem stają się one bezpieczniejsze i sprawiają większą radość. Gromadzone dane pozwalają nam także dostarczać Twojemu dziecku spersonalizowane, nadzorowane środowiska. Obejmuje to łączenie ich z grami, zawartością, usługami i zaleceniami.

Dane konsoli Xbox widoczne dla innych osób. Gdy Twoje dziecko korzysta z sieci Xbox, informacje o jego obecności online (które można ustawić jako „pojawia się offline” lub „zablokowane”), tagu gracza, statystyki grania w gry i osiągnięcia są widoczne dla innych odtwarzaczy w sieci. W zależności od sposobu, w jaki określisz ustawienia bezpieczeństwa sieci Xbox Twojego dziecka, może ono udostępniać informacje podczas odtwarzania lub komunikowania się z innymi osobami w sieci Xbox.

Aby zapewnić, że sieć Xbox jest bezpiecznym środowiskiem do grania, i ułatwić egzekwowanie standardów społeczności Xbox, możemy zbierać i przeglądać wiadomości głosowe, tekstowe, obrazy, klipy wideo i zawartość w grze (takie jak klipy z gier przekazywane przez dziecko, prowadzone przez nie konwersacje i rzeczy, które publikuje w klubach i grach).

Dane konsoli Xbox udostępniane wydawcom gier i aplikacji. W przypadku korzystania przez Twoje dziecko z gry online na konsoli Xbox lub z dowolnej aplikacji połączonej z siecią na konsoli Xbox, komputerze osobistym lub urządzeniu przenośnym wydawca danej gry lub aplikacji uzyskuje dostęp do danych na temat jego użycia, dzięki czemu może on dostarczać, udostępniać i udoskonalać swoje produkty oraz zapewniać pomoc techniczną. Dane te mogą obejmować: identyfikator użytkownika konsoli Xbox Twojego dziecka, tag gracza, ograniczone informacje na temat konta, takie jak kraj i grupa wiekowa, dane dotyczące komunikacji Twojego dziecka w trakcie gry, działania związane z egzekwowaniem przepisów, sesje rozgrywek (na przykład ruchy wykonane w grze lub rodzaje pojazdów użytych w grze), obecność Twojego dziecka w sieci Xbox, czas spędzony na graniu w grę lub korzystaniu z aplikacji, rankingi, statystyki, profile gracza, awatary lub obrazy gracza, listy znajomych, kanały aktywności dla klubów, których jest członkiem, oficjalne członkostwa w klubach oraz wszelkie treści, które tworzy lub przesyła w ramach gry lub aplikacji.

Wydawcy i deweloperzy gier i aplikacji z innych firm mają własne różniące się i niezależne relacje z użytkownikami, a gromadzenie przez nich i używanie danych osobowych podlega szczególnym zasadom zachowania poufności informacji. Użytkownik powinien uważnie zapoznać się z zasadami tych wydawców, aby określić, jak wykorzystają oni dane Twojego dziecka. Wydawcy mogą na przykład zdecydować się na ujawnienie lub wyświetlenie danych dotyczących gry (takich jak rankingi) za pośrednictwem własnych usług. W naszych sklepach możesz odnaleźć ich zasady połączone ze stronami szczegółów gry lub aplikacji.

Dowiedz się więcej w Udostępnianie danych grom i aplikacjom.

W celu zatrzymania udostępniania wydawcy danych gry lub aplikacji usuń jego gry lub aplikację ze wszystkich urządzeń, na których zostały zainstalowane. Dostęp niektórych wydawców do danych Twojego dziecka można odwołać na stronie microsoft.com/consent.

Zarządzanie ustawieniami dziecka. Jako organizator grupy rodziny Microsoft, możesz zarządzać informacjami i ustawieniami dziecka na jego stronie Bezpieczeństwo rodzinne, a także ustawieniami prywatności profilu Xbox na stronie dotyczącej prywatności w sieci Xbox i bezpieczeństwa online.

Za pomocą aplikacji ustawienia rodziny Xbox możesz też zarządzać środowiskiem dziecka w sieci Xbox, a w szczególności: wydatkami w sklepach Microsoft i Xbox, wyświetlać aktywność dziecka na konsoli Xbox i ustawiać oceny wieku oraz ilość czasu przed ekranem.

Dowiedz się więcej na temat zarządzania profilami Xbox w ustawieniach bezpieczeństwa i prywatności online w sieci Xbox.

Dowiedz się więcej o grupach rodziny Microsoft w Uproszczenie życia rodzinnego.

Uzyskiwanie dostępu do danych dzieci.  Jako organizator grupy rodziny Microsoft, rodzic może wyświetlać i usuwać dane dziecka na swoim pulpicie nawigacyjnym prywatności. Pulpit nawigacyjny umożliwia przeglądanie informacji osobistych Twojego dziecka, ich usuwanie oraz odmawianie zgody na dalsze gromadzenie lub używanie informacji Twojego dziecka.

Aby zamknąć konto dziecka, zaloguj się przy użyciu informacji o jego koncie na stronie account.microsoft.com/profile i wybierz pozycję „Jak zamknąć konto”. 

Starsze systemy.

 • Xbox 360. Ta konsola Xbox zbiera ograniczone wymagane dane diagnostyczne. Te dane pomagają zapewnić, że konsola Twojego dziecka działa zgodnie z oczekiwaniami.
 • Kinect. Sensor Kinect to połączenie kamery, mikrofonu i czujnika na podczerwień, który umożliwia wykorzystanie ruchu i głosu w celu kontrolowania rozgrywki. Na przykład:
  • Jeśli wybierzesz tę opcję, możesz użyć kamery, aby automatycznie logować się do sieci Xbox przy użyciu funkcji rozpoznawania twarzy. Te dane pozostają na konsoli, nie są udostępniane innym osobom i można je usunąć w dowolnym momencie.
  • W przypadku grania w grę czujnik Kinect będzie mapować odległości między poszczególnymi stawami ciała Twojego dziecka, aby utworzyć jego reprezentację jako ludzika z kresek, która pomoże sensorowi Kinect włączyć granie.
  • Mikrofon sensora Kinect może włączać głosowy czat między graczami podczas grania. Mikrofon pozwala także na wydawanie poleceń głosowych na potrzeby kontroli konsoli, gier lub aplikacji, albo w celu wprowadzania wyszukiwanych terminów.
  • Sensora Kinect można również używać do komunikacji dźwiękowej i wideo za pośrednictwem usług, takich jak Skype.

Dowiedz się więcej o sensorze Kinect w Sensor Xbox Kinect i prywatność.

Inne ważne informacje dotyczące ochrony prywatnościInne ważne informacje dotyczące ochrony prywatnościmainotherimportantprivacyinformationmodule
Krótki opis

Poniżej zamieszczono dodatkowe informacje dotyczące ochrony prywatności, w tym opis sposobu zabezpieczania danych użytkownika przez firmę Microsoft i miejsc, w których może ona przetwarzać te dane, oraz jak długo je przechowuje. Więcej informacji na temat zaangażowania firmy Microsoft w ochronę prywatności użytkownika można znaleźć na stronie Ochrona prywatności w firmie Microsoft.

Bezpieczeństwo danych osobowychBezpieczeństwo danych osobowychmainsecurityofpersonaldatamodule
Krótki opis

Firma Microsoft dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika. Do ochrony danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem, użytkowaniem lub ujawnianiem są używane różne technologie i procedury zabezpieczające. Na przykład dane osobowe podane przez użytkownika są przechowywane w systemach komputerowych, do których dostęp jest ograniczony i które znajdują się w strzeżonych pomieszczeniach. Gdy dane poufne (takie jak numer karty kredytowej czy hasło) są przesyłane przez Internet, podlegają ochronie dzięki mechanizmowi szyfrowania. Firma Microsoft przestrzega obowiązujących przepisów o ochronie danych, w tym przepisów w sprawie powiadamiania o naruszeniu zabezpieczeń.

Gdzie firma Microsoft przechowuje i przetwarza dane osoboweGdzie firma Microsoft przechowuje i przetwarza dane osobowemainwherewestoreandprocessdatamodule
Krótki opis

Dane osobowe gromadzone przez firmę Microsoft mogą być przechowywane i przetwarzane w regionie użytkownika, w Stanach Zjednoczonych lub w dowolnym innym kraju, w którym działa firma Microsoft bądź jej spółki zależne, oddziały lub usługodawcy. Firma Microsoft posiada duże centra danych w Australii, Austrii, Brazylii, Chile, Finlandii, Francji, Holandii, Hongkongu, Indiach, Irlandii, Japonii, Kanadzie, Korei, Malezji, Luksemburgu, Niemczech, Republice Południowej Afryki, Singapurze, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Zazwyczaj lokalizacja głównego magazynu znajduje się w regionie klienta lub w Stanach Zjednoczonych, często z kopią zapasową w centrum danych w innym regionie. Lokalizacje magazynu są dobrane w taki sposób, aby działały wydajnie i pozwalały tworzyć redundancje celem ochrony danych na wypadek awarii lub innego problem. Podejmujemy działania, aby zapewnić, że dane gromadzone przez nas na mocy niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności są przetwarzane zgodnie z postanowieniami niniejszego oświadczenia i wymogami wynikającymi z obowiązującego prawa.

Firma Microsoft przekazuje dane osobowe z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Zjednoczonego Królestwa i Szwajcarii do innych krajów, z których nie wszystkie oferują w opinii Komisji Europejskiej odpowiedni poziom ochrony danych. Przepisy tych krajów mogą na przykład nie gwarantować użytkownikowi takich samych praw lub może w nich nie być organu odpowiedzialnego za nadzór nad ochroną prywatności, który mógłby rozpatrzyć skargi użytkownika. Gdy angażujemy się w takie transfery, stosujemy różnorodne mechanizmy prawne, w tym kontrakty, np. standardowe klauzule umowne publikowane przez Komisję Europejską na podstawie Decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2021/914 w celu zapewnienia ochrony praw użytkownika i umożliwienia przenoszenia tej ochrony wraz z jego danymi. Aby uzyskać więcej informacji na temat decyzji Komisji Europejskiej w kwestii adekwatności ochrony danych osobowych w krajach, w których firma Microsoft przetwarza takie dane, należy przeczytać artykuł na stronie Witryna Komisji Europejskiej.

Firma Microsoft Corporation przestrzega przepisów programu Privacy Shield uzgodnionych pomiędzy Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi oraz Szwajcarią i Stanami Zjednoczonymi zgodnie z wytycznymi Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych odnoszącymi się do zbierania, używania i przechowywania danych osobowych, przekazywanych z Unii Europejskiej, Zjednoczonego Królestwa i Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych, aczkolwiek firma Microsoft nie powołuje się na program Privacy Shield Framework przygotowany przez Unię Europejską i Stany Zjednoczone jako podstawy prawnej w zakresie przekazywania danych osobowych w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-311/18. Firma Microsoft Corporation zaświadczyła przed Departamentem Handlu, że przestrzega zasad programu Privacy Shield. Jeśli agenci zaangażowani przez stronę trzecią do przetwarzania danych osobowych w imieniu firmy Microsoft robią to w sposób niezgodny z zasadami programu Privacy Shield, firma Microsoft pozostaje za to odpowiedzialna, chyba że udowodni, że nie odpowiada za zdarzenie, które spowodowało wystąpienie danej szkody. Amerykańskie podmioty zależne kontrolowane przez Microsoft Corporation według naszego żądania przesłania samodzielnej certyfikacji i wymienionych na liście Podmioty lub przedstawicielstwa firmy Microsoft w Stanach Zjednoczonych przestrzegające zasad zachowania poufności zgodnie z przepisami programu Privacy Shield.

W razie konfliktu między postanowieniami w tych zasadach ochrony prywatności i przepisach programu Privacy Shield pierwszeństwo ma program Privacy Shield. Więcej informacji o programie Privacy Shield i o naszym certyfikacie można znaleźć na stronie internetowej witryna internetowa programu Privacy Shield.

W przypadku pytań lub skarg dotyczących udziału firmy Microsoft w porozumieniu Privacy Shield pomiędzy UE i Stanami Zjednoczonymi oraz pomiędzy Szwajcarią i Stanami Zjednoczonymi zachęcamy do kontaktu z nami za pośrednictwem strony formularz internetowy. W celu obsługi skarg dotyczących struktury Privacy Shield, których Microsoft nie może rozwiązać w sposób bezpośredni, zdecydowaliśmy się na współpracę z odpowiednim organem ochrony danych Unii Europejskiej lub komisją powołaną przez europejskie organy ochrony danych w celu rozstrzygania sporów z osobami fizycznymi z UE, oraz szwajcarskim Federalnym Komisarzem ds. Ochrony Danych i Informacji (FDPIC) w celu rozstrzygania sporów z osobami fizycznymi ze Szwajcarii. Jeśli chcesz uzyskać dane kontaktowe lokalnego przedstawiciela organu ochrony danych, skontaktuj się z nami. Zgodnie ze szczegółowym opisem w zasadach Privacy Shield Principles, w celu rozstrzygnięcia pozostałych skarg, których nie udało się rozwiązać innymi środkami, dostępna jest opcja wiążącego arbitrażu. Firma Microsoft podlega władzy dochodzeniowej i wykonawczej Amerykańskiej Federalnej Komisji Handlu.

Przechowywanie danych osobowych przez firmę MicrosoftPrzechowywanie danych osobowych przez firmę MicrosoftmainOurretentionofpersonaldatamodule
Krótki opis

Firma Microsoft przechowuje dane osobowe tak długo, jak jest to koniecznie do celów udostępniania produktów i realizacji transakcji żądanych przez użytkownika lub do innych uzasadnionych celów, takich jak dotrzymywanie naszych zobowiązań prawnych, rozstrzyganie sporów i egzekwowanie umów. Ze względu na to, że te wymagania mogą się różnić w zależności od typu danych, kontekstu naszych interakcji z użytkownikiem lub sposobu korzystania przez użytkownika z produktów, rzeczywiste okresy przechowywania danych mogą się znacznie różnić.

Do ustalania okresów przechowywania danych wykorzystywane są też inne kryteria, a w tym:

 • Czy użytkownicy udostępniają, tworzą lub aktualizują dane z założeniem, że firma Microsoft będzie je przechowywać do czasu, aż zostaną przez nich usunięte? Mogą to być dokumenty przechowywane przez użytkownika w usłudze OneDrive lub wiadomości e-mail przechowywane w skrzynce odbiorczej usługi Outlook.com. W takich przypadkach firma Microsoft będzie się starała przechowywać dane do czasu ich aktywnego usunięcia przez użytkownika, np. poprzez przeniesienie wiadomości ze skrzynki odbiorczej usługi Outlook.com do folderu Elementy usunięte, a następnie opróżnienie tego folderu (po opróżnieniu folderu Elementy usunięte takie usunięte elementy pozostaną w naszym systemie przez maksymalnie 30 dni, zanim zostaną ostatecznie skasowane). (Należy pamiętać, że mogą istnieć inne przyczyny wcześniejszego usunięcia danych, na przykład jeśli użytkownik przekroczy limit ilości danych, które mogą być przechowywane na jego koncie).
 • Czy dostępna jest funkcja automatycznego sterowania, np. pulpit nawigacyjny prywatności Microsoft, która daje użytkownikowi dostęp i możliwość usunięcia danych osobowych w dowolnym momencie? Jeśli nie ma takiej funkcji, generalnie stosowany będzie skrócony okres przechowywania danych.
 • Czy dane osobowe należą do danych poufnych? W takiej sytuacji zwykle stosuje się skrócony czas przechowywania danych.
 • Czy firma Microsoft przyjęła i ogłosiła konkretne okresy przechowywania danych określonego typu? Na przykład w przypadku zapytań wyszukiwania Bing eliminujemy w przechowywanych zapytaniach elementy pozwalające na identyfikację, całkowicie usuwając adres IP po 6 miesiącach, a pliki cookie oraz inne identyfikatory sesji przeglądania służące do identyfikowania konkretnego konta czy urządzenia — po 18 miesiącach.
 • Czy użytkownik wyraził zgodę na dłuższe przechowywanie danych? Jeśli tak, dane będą przechowywane według zgody użytkownika.
 • Czy firma Microsoft ma obowiązek przechowywania lub usuwania danych wynikający z przepisów prawa, obowiązujących umów lub innych uwarunkowań tego typu? Przykładem takich sytuacji mogą być przepisy nakładające obowiązek przechowywania danych w obrębie danej jurysdykcji, nakazy urzędowe dotyczące przechowywania danych w związku z prowadzonym dochodzeniem lub obowiązek przechowywania danych do celów postępowania sądowego. W przypadku, gdy prawo wymaga, aby firma Microsoft usunęła treści niezgodne z przepisami, dopełnimy tego obowiązku.
Ustawa o ochronie prywatności konsumentów w Kalifornii (CCPA)Ustawa o ochronie prywatności konsumentów w Kalifornii (CCPA)maincaliforniaconsumerprivacyactmodule
Krótki opis

Jeśli użytkownik jest rezydentem Kalifornii, przetwarzamy jego dane osobowe zgodnie z Ustawą o ochronie prywatności konsumentów w Kalifornii (CCPA). Ta sekcja dotycząca ustawy CCPA naszego Oświadczenia o ochronie prywatności zawiera informacje wymagane przez ustawę CCPA i uzupełnia to Oświadczenie o ochronie prywatności.

Sprzedaż. Twoje dane osobowe nie są sprzedawane. W związku z tym nie jest oferowana możliwość rezygnacji ze sprzedaży danych osobowych.

Prawa Masz prawo zażądać od nas (i) ujawnienia, jakie dane osobowe gromadzimy, używamy, ujawniamy i sprzedajemy oraz (II) usunąć Twoje dane osobowe. Te żądania możesz przekazać osobiście lub przez autoryzowanego agenta. Jeśli skorzystasz z pośrednictwa autoryzowanego agenta, udostępnimy agentowi instrukcje (szczegółowe wskazówki), jak wykonać należne Tobie prawa wynikające z ustawy CCPA.

Jeśli masz konto Microsoft, swoje prawa musisz egzekwować przez Pulpit nawigacyjny prywatności Microsoft, co wymaga zalogowania się na swoim koncie Microsoft. Jeśli masz dodatkowe żądanie lub pytania po użyciu pulpitu nawigacyjnego, możesz skontaktować się z firmą Microsoft pod adresem podanym w sekcji Sposób kontaktu, przejść na stronę formularz internetowy lub zadzwonić pod bezpłatny numer w Stanach Zjednoczonych 1 844 931 20 38. Jeśli nie masz konta, swoje prawa możesz egzekwować, kontaktując się z nami w sposób opisany powyżej. Firma Microsoft może poprosić o dodatkowe informacje, takie jak kraj zamieszkania, adres e-mail i numer telefonu, aby zweryfikować żądanie przed jego wykonaniem.

Użytkownik ma prawo do niebycia traktowanym w sposób dyskryminujący w przypadku egzekwowania praw ustawy CCPA. Jeśli skorzystasz z praw w ramach ustawy CCPA, firma Microsoft nie będzie dyskryminować Ciebie.

Przetwarzanie danych osobowych. Na liście punktowanej poniżej podano kategorie danych osobowych gromadzonych przez firmę Microsoft, źródła danych osobowych, cele przetwarzania tych danych i kategorie odbiorców innych firm, którym udostępniamy dane osobowe. Aby uzyskać opis danych zawartych w każdej kategorii, zobacz sekcję Dane osobowe gromadzone przez firmę Microsoft.

Kategorie danych osobowych

 • Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe
  • Źródła danych osobowych: interakcje z użytkownikami i partnerami, którym oferujemy usługi pod wspólną marką
  • Cel przetwarzania (gromadzenia i udostępniania innym firmom): udostępnianie naszych produktów; odpowiadanie na pytania klientów; pomoc, zabezpieczanie i rozwiązywanie problemów; marketing
  • Adresaci: dostawcy usług i podmioty zorientowane na użytkowników
 • Poświadczenia
  • Źródła danych osobowych: interakcje z użytkownikami i organizacjami reprezentującymi użytkowników
  • Cel przetwarzania (gromadzenia i udostępniania innym firmom): udostępnianie naszych produktów; uwierzytelnianie i dostęp do konta; pomoc, zabezpieczanie i rozwiązywanie problemów
  • Odbiorcy: dostawcy usług i podmioty zorientowane na użytkowników
 • Dane demograficzne
  • Źródła danych osobowych: interakcje z użytkownikami i zakupy od brokerów danych
  • Cel przetwarzania (gromadzenia i udostępniania innym firmom): udostępnianie i personalizowanie naszych produktów; rozwijanie produktów; pomoc, zabezpieczanie i rozwiązywanie problemów; marketing
  • Odbiorcy: dostawcy usług i podmioty zorientowane na użytkowników
 • Dane o płatnościach
  • Źródła danych osobowych: interakcje z użytkownikami i instytucjami finansowymi
  • Cel przetwarzania (gromadzenia i udostępniania innym firmom): handel transakcyjny; przetwarzanie transakcji; realizowanie zamówień; pomoc, zabezpieczanie i rozwiązywanie problemów; wykrywanie i zapobieganie oszustwom finansowym
  • Odbiorcy: dostawcy usług i podmioty zorientowane na użytkowników
 • Dane subskrypcji i licencjonowania
  • Źródła danych osobowych: interakcje z użytkownikami i organizacjami reprezentującymi użytkowników
  • Cel przetwarzania (gromadzenia i udostępniania innym firmom): udostępnianie, personalizowanie i aktywowanie naszych produktów; pomoc techniczna dla klientów; pomoc, zabezpieczanie i rozwiązywanie problemów; marketing
  • Odbiorcy: dostawcy usług i podmioty zorientowane na użytkowników
 • Interakcje
  • Źródła danych osobowych: interakcje z użytkownikami, w tym dane generowane przez firmę Microsoft przez te interakcje
  • Cel przetwarzania (gromadzenia i udostępniania innym firmom): udostępnianie i personalizowanie naszych produktów; ulepszanie produktów; rozwijanie produktów; marketing; pomoc, zabezpieczanie i rozwiązywanie problemów
  • Odbiorcy: dostawcy usług i podmioty zorientowane na użytkowników
 • Zawartość
  • Źródła danych osobowych: interakcje z użytkownikami i organizacjami reprezentującymi użytkowników
  • Cel przetwarzania (gromadzenia i udostępniania innym firmom): udostępnianie naszych produktów; bezpieczeństwo i pomoc, zabezpieczanie i rozwiązywanie problemów
  • Odbiorcy: dostawcy usług i podmioty zorientowane na użytkowników
 • Klipy wideo lub nagrania
  • Źródła danych osobowych: interakcje z użytkownikami i publicznie dostępnymi źródłami
  • Cel przetwarzania (gromadzenia i udostępniania innym firmom): udostępnianie naszych produktów; ulepszanie produktów; rozwój produktów; marketing; pomoc, zabezpieczanie i rozwiązywanie problemów; bezpieczeństwo
  • Odbiorcy: dostawcy usług i podmioty zorientowane na użytkowników
 • Opinie i oceny
  • Źródła danych osobowych: interakcje z użytkownikami
  • Cel przetwarzania (gromadzenia i udostępniania innym firmom): udostępnianie naszych produktów; ulepszanie produktów; rozwój produktów; pomoc techniczna dla klientów; pomoc, zabezpieczanie i rozwiązywanie problemów
  • Odbiorcy: dostawcy usług i podmioty zorientowane na użytkowników

Powyższa lista wypunktowana zawiera podstawowe źródła i cele przetwarzania dotyczące każdej z kategorii danych osobowych, natomiast oprócz tego gromadzimy dane osobowe ze źródeł wymienionych w sekcji Dane osobowe gromadzone przez firmę Microsoft (np. deweloperzy, którzy tworzą środowiska za pomocą produktów firmy Microsoft lub dla tych produktów). W podobny sposób przetwarzamy wszystkie kategorie danych osobowych do celów opisanych w sekcji W jaki sposób firma Microsoft korzysta z danych osobowych?, w tym do wypełniania naszych zobowiązań prawnych, do rozwoju kadr firmy i do prowadzenia badań.

Ujawnienie danych osobowych dla celów biznesowych lub komercyjnych. Jako opisano w sekcji Powody udostępniania danych osobowych przez firmę Microsoft, udostępniamy dane osobowe innym firmom do różnych celów biznesowych i komercyjnych. Podstawowe cele biznesowe i komercyjne, dla których udostępniamy dane osobowe, to cele przetwarzania wymienione w powyższej tabeli. Jednakże udostępniamy wszystkie kategorie danych osobowych dla celów biznesowych i komercyjnych (sekcja Powody udostępniania danych osobowych przez firmę Microsoft).

Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz Powiadomienie CCPA.

ReklamyReklamymainadvertisingmodule
Krótki opis

Reklamy pozwalają nam udostępniać niektóre z naszych produktów, zapewniać do nich pomoc techniczną oraz je udoskonalać. Jednak wypowiedzi użytkownika zawarte w wiadomościach e-mail, rozmowach na czacie, wideorozmowach i poczcie głosowej lub jego dokumentach, zdjęciach i innych plikach osobistych nie są używane przez firmę Microsoft w celu kierowania reklam do użytkownika. Wykorzystujemy natomiast inne, wymienione poniżej dane do prezentowania reklam w naszych produktach i zasobach innych firm. Na przykład:

 • Firma Microsoft może używać gromadzonych danych do wybierania i prezentowania określonych reklam, które użytkownik ogląda w zasobach internetowych firmy Microsoft, takich jak Microsoft.com, MSN czy Bing.
 • Jeśli identyfikator treści reklamowych jest włączony w systemie Windows w ramach ustawień prywatności użytkownika, inne firmy mogą uzyskiwać do niego dostęp i korzystać z niego (podobnie jak witryny internetowe mogą uzyskiwać dostęp i wykorzystywać unikatowy identyfikator przechowywany w pliku cookie) w celu wybierania i dostarczania reklam w takich aplikacjach.
 • Gromadzone dane możemy udostępniać partnerom, takim jak Verizon Media, AppNexus czy Facebook (patrz niżej), aby reklamy oglądane przez użytkownika w naszych produktach i ich produktach były dla użytkownika bardziej odpowiednie i wartościowe.
 • Reklamodawcy mogą umieszczać nasze sygnały nawigacyjne w sieci Web w swoich witrynach lub wykorzystywać inne technologie, aby umożliwić firmie Microsoft gromadzenie w nich informacji dotyczących działań, zakupów i wizyt użytkowników. Danych tych używamy w imieniu naszych klientów (reklamodawców) do prezentowania reklam.

Reklamy wybrane do wyświetlenia mogą bazować na danych, jakie przetwarzamy o użytkowniku, takich jak informacje o jego zainteresowaniach i ulubionych rzeczach, lokalizacji, zawieranych transakcjach, wykorzystywaniu naszych produktów, wpisywanych zapytaniach wyszukiwania i wyświetlanych treściach. Na przykład jeśli w witrynie MSN użytkownik przegląda materiały o samochodach, możemy wyświetlać reklamy motoryzacyjne; jeśli w usłudze Bing użytkownik szuka wyrażenia „dobra pizza w Warszawie”, może w wynikach wyszukiwania zobaczyć reklamy warszawskich restauracji.

Wyświetlane reklamy mogą być również wybierane na podstawie innych informacji, które zgromadziliśmy w międzyczasie na temat użytkownika: danych demograficznych, danych lokalizacji, zapytań wyszukiwania, zainteresowań i ulubionych, danych użycia pochodzących z naszych produktów i witryn, a także informacji gromadzonych przez nas z witryn i aplikacji naszych reklamodawców i partnerów. W niniejszym oświadczeniu takie reklamy nazywamy „reklamami spersonalizowanymi”. Jeśli na przykład użytkownik ogląda treści na temat grania w witrynie xbox.com, może zobaczyć oferty gier w witrynie MSN. W celu prezentowania reklam spersonalizowanych korzystamy z plików cookie zapisywanych na komputerze użytkownika i z informacji (takich jak adres IP) zebranych przez nas podczas interakcji przeglądarki użytkownika z naszymi witrynami internetowymi. Jeśli użytkownik zrezygnuje z otrzymywania reklam spersonalizowanych, dane związane z tymi plikami cookie nie będą używane.

Firma Microsoft może używać informacji o użytkowniku do obsługi reklam spersonalizowanych podczas korzystania z usług firmy Microsoft. Jeśli użytkownik jest zalogowany przy użyciu konta Microsoft i wyraził zgodę na używanie przez przeglądarkę Microsoft Edge swojej aktywności online na potrzeby reklam spersonalizowanych, to podczas korzystania z programu Microsoft Edge będą wyświetlane oferty dotyczące produktów i usług oparte na aktywności online użytkownika. Aby skonfigurować ustawienia prywatności programu Edge, wybierz pozycję Microsoft Edge > Ustawienia > Prywatność i usługi. Aby ustawić opcje prywatności i ustawienia reklam dla konta Microsoft dotyczące aktywności online użytkownika na różnych przeglądarkach, w tym Microsoft Edge, lub obowiązujące podczas odwiedzania aplikacji lub witryn internetowych innych firm, przejdź do pulpitu nawigacyjnego: privacy.microsoft.com.

Dodatkowe informacje dotyczące korzystania przez nas z danych w powiązaniu z reklamami obejmują:

 • Najlepsze praktyki z branży reklamowej i zobowiązania. Firma Microsoft jest członkiem organizacji Network Advertising Initiative (NAI) i przestrzega kodeksu postępowania NAI. Postępujemy również zgodnie z następującymi programami samoregulacji:
 • Ukierunkowane reklamy dotyczące zdrowia. W Stanach Zjednoczonych przesyłamy reklamy spersonalizowane na podstawie ograniczonej liczby standardowych, niewrażliwych kategorii zainteresowań związanych ze zdrowiem, w tym alergią, artretyzmem, poziomem cholesterolu, przeziębieniem i grypą, cukrzycą, dolegliwościami żołądkowo-jelitowymi, bólem głowy/migreną, zdrowym odżywianiem, zdrowiem serca, zdrowiem mężczyzn, zdrowiem jamy ustnej, osteoporozą, stanem skóry, snem oraz wzorkiem i pielęgnacją oczu. Personalizujemy również reklamy w oparciu o niestandardowe, niewrażliwe kategorie zainteresowań związanych ze zdrowiem zgodnie z wymogami reklamodawców.
 • Dzieci i reklama. Nie przesyłamy spersonalizowanych reklam dzieciom, które, zgodnie z datą urodzenia podaną na ich kontach Microsoft, nie ukończyły 18 roku życia.
 • Retencja danych. W przypadku reklam spersonalizowanych przechowujemy dane nie dłużej niż 13 miesięcy, chyba że otrzymamy od użytkownika zgodę na dłuższy okres ich przechowywania.
 • Udostępnianie danych. W niektórych przypadkach udostępniamy reklamodawcom raporty na temat danych gromadzonych przez nas w ich witrynach lub reklamach.

Dane zbierane przez inne firmy reklamowe. Reklamodawcy mogą czasami umieszczać w swoich reklamach, które wyświetlamy, własne sygnały nawigacyjne w sieci Web (lub sygnały pochodzące od ich partnerów reklamowych), dzięki czemu mogą umieszczać i odczytywać własne pliki cookie. Dodatkowo firma Microsoft współpracuje z zewnętrznymi firmami reklamowymi, aby umożliwić świadczenie niektórych naszych usług reklamowych oraz zezwalamy innym zewnętrznym firmom reklamowym na wyświetlanie reklam w naszych witrynach. Takie firmy mogą umieszczać pliki cookie na komputerze użytkownika i zbierać dane na temat jego aktywności internetowej z różnych witryn lub usług internetowych. Do tych firm należą obecnie m.in.: AppNexus, Facebook, Media.net, Outbrain, Taboola czy Verizon Media. Więcej informacji na temat praktyk każdej z tych firm, w tym oferowanych przez nie możliwości, można znaleźć, klikając powyższe łącza. Wiele z tych firm należy również do organizacji NAI lub DAA, które udostępniają łatwy sposób rezygnacji z wyświetlania ukierunkowanych reklam na stronach swoich członków.

Technologie dotyczące rozpoznawania mowyTechnologie dotyczące rozpoznawania mowymainspeechrecognitionmodule
Krótki opis

Technologie dotyczące rozpoznawania mowy są integrowane z wieloma produktami i usługami firmy Microsoft. Firma Microsoft oferuje funkcje rozpoznawania mowy oparte na urządzeniu jak i na chmurze (online). Technologia rozpoznawania mowy Microsoft zamienia dane głosowe na tekst. Na podstawie udzielonej przez użytkownika zgody pracownicy firmy Microsoft oraz dostawcy działający w imieniu tej firmy będą mogli przeglądać fragment danych głosowych lub klipów głosowych w celu opracowywania i ulepszania technologii dotyczących rozpoznawania mowy. Te ulepszenia umożliwiają nam opracowywanie lepszych funkcji z obsługą głosu, które przynoszą korzyść użytkownikom we wszystkich naszych produktach i usługach konsumenckich oraz przeznaczonych dla przedsiębiorstw. Zanim pracownicy lub dostawcy rozpoczną przeglądanie danych głosowych, zapewniamy użytkownikom ochronę prywatności (przy zastosowaniu metod eliminacji elementów pozwalających na identyfikację danych). wymagając zawarcia umów z właściwymi dostawcami i ich pracownikami o zachowaniu poufności, a także żądając, aby pracownicy i dostawcy spełniali wysokie standardy ochrony prywatności. Dowiedz się więcej o swoich danych głosowych i firmy Microsoft.

Wydania zapoznawcze i bezpłatneWydania zapoznawcze i bezpłatnemainpreviewreleasesmodule
Krótki opis

Firma Microsoft oferuje wersje zapoznawcze, dla niejawnych testerów, beta oraz inne bezpłatne produkty i funkcje („wersje zapoznawcze”), aby umożliwić użytkownikowi ocenę produktu, jednocześnie zapewniając firmie Microsoft dane na temat korzystania z produktu przez użytkownika, w tym jego opinię na temat produktu oraz dane dotyczące urządzenia i użycia. W związku z tym wersje wstępne mogą automatycznie pobierać dodatkowe dane, zapewniać mniejszą liczbę kontrolek, a ponadto mogą stosować odmienne środki ochrony prywatności i informacji niż zazwyczaj obecne w naszych produktach. Jeśli użytkownik korzysta z wersji wstępnej, firma Microsoft może się z nim skontaktować odnośnie do jego opinii na temat produktu lub zainteresowania dalszym korzystaniem z produktu po wydaniu pełnej wersji.

Zmiany w oświadczeniu o ochronie prywatnościZmiany w oświadczeniu o ochronie prywatnościmainchangestothisprivacystatementmodule
Krótki opis

Firma Microsoft aktualizuje niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności, gdy jest to konieczne w celu zapewnienia jego większej przejrzystości bądź w odpowiedzi na:

 • opinie klientów, organów regulacyjnych, branży lub innych zainteresowanych stron;
 • zmiany w naszych produktach;
 • zmiany w naszych działaniach lub zasadach dotyczących przetwarzania danych.

Wraz z opublikowaniem zmian w niniejszych zasadach zostanie poprawiona data ostatniej aktualizacji znajdująca się u góry tego dokumentu, a na stronie Historia zmian zostaną przedstawione wprowadzone zmiany. W przypadku istotnych zmian w niniejszym oświadczeniu, takich jak zmiana celów przetwarzania danych osobowych niezgodna z celem, w którym te dane pierwotnie zebrano, firma Microsoft powiadomi o tym fakcie użytkownika poprzez zamieszczenie w widocznym miejscu informacji o takich zmianach przed ich wejściem w życie lub poprzez wysłanie do niego bezpośredniego powiadomienia. Zachęcamy do regularnego przeglądania niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności, aby zapoznać się z aktualnymi informacjami o tym, w jaki sposób firma Microsoft chroni dane użytkowników.

Sposób kontaktuSposób kontaktumainhowtocontactusmodule
Krótki opis

Jeśli użytkownik ma wątpliwość, skargę lub pytanie dotyczące prywatności do głównego inspektora ds. prywatności lub inspektora ochrony danych na terenie swojego kraju, powinien skontaktować się z nami korzystając z naszego formularz internetowy. Odpowiemy na pytania i wątpliwości zgodnie z wymaganiami prawa oraz w czasie nie dłuższym niż 30 dni. Możesz również zgłosić wątpliwość lub złożyć skargę w organie ds. ochrony danych lub na ręce innego właściwego urzędnika.

Kiedy to firma Microsoft jest administratorem danych, o ile nie stwierdzono inaczej, firma Microsoft Corporation, a w przypadku podmiotów z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Zjednoczonego Królestwa i Szwajcarii również spółka Microsoft Ireland Operations Limited, pełnią funkcję administratorów danych w odniesieniu do danych osobowych gromadzonych przez nas za pośrednictwem produktów podlegających niniejszemu oświadczeniu. Nasze adresy:

 • Microsoft Privacy, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, USA. Telefon: +1 (425) 882 8080.
 • Microsoft Ireland Operations Limited, Attn: Data Protection Officer, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irlandia. Telefon: +353 1 706 3117.

Przedstawicielstwo firmy Microsoft w danym kraju lub regionie można znaleźć pod adresem Lokalizacje biur Microsoft na całym świecie.

Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw wynikających z kalifornijskiej ustawy o ochronie prywatności, możesz skontaktować się z firmą Microsoft pod powyższym adresem, skorzystać z naszej strony formularz internetowy lub zadzwonić pod nasz bezpłatny numer w Stanach Zjednoczonych 1 844 931 20 38.

Użytkownicy z regionów, w których obowiązuje prawo francuskie, mogą wysłać firmie Microsoft instrukcje dotyczące wykorzystywania danych osobowych po ich śmierci za pomocą naszego formularz internetowy.

W przypadku pytań do działu technicznego lub wsparcia należy odwiedzić witrynę Pomoc techniczna Microsoft w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat pomocy technicznej oferowanej przez firmę Microsoft. W przypadku pytań związanych z hasłem do osobistego konta Microsoft należy odwiedzić stronę Pomoc techniczna dotycząca konta Microsoft.

Produkty dla przedsiębiorstw i deweloperówProdukty dla przedsiębiorstw i deweloperówmainenterprisedeveloperproductsmodule
Krótki opis
Usługi online dla przedsiębiorstwUsługi online dla przedsiębiorstwmainenterpriseservicesmodule
Krótki opis
Oprogramowanie dla przedsiębiorstw i deweloperów oraz urządzenia dla przedsiębiorstwOprogramowanie i urządzenia dla przedsiębiorstw i deweloperówmainenterprisedevsoftwareappsmodule
Krótki opis
Produkty biurowe i komunikacyjneProdukty biurowe i komunikacyjnemainprodcommproductsmodule
Krótki opis
Microsoft 365Microsoft 365mainofficeservicesmodule
Krótki opis
Microsoft TeamsMicrosoft Teamsmainteamsmodule
Krótki opis
OneDriveOneDrivemainonedrivemodule
Krótki opis
OutlookOutlookmainoutlookmodule
Krótki opis
SkypeSkypemainskypemodule
Krótki opis
Surface DuoSurface Duomainsurfaceduomodule
Krótki opis
LinkedInLinkedInmainlinkedinmodule
Krótki opis
Wyszukiwanie, Microsoft Edge i sztuczna inteligencjaWyszukiwanie, Microsoft Edge i sztuczna inteligencjamainsearchaimodule
Krótki opis
BingBingmainbingmodule
Krótki opis
CortanaCortanamaincortanamodule
Krótki opis
Microsoft EdgeMicrosoft Edgemainmsedgemodule
Krótki opis
Microsoft TranslatorMicrosoft TranslatormainMicrosoftTranslatormodule
Krótki opis
SwiftKeySwiftKeymainswiftkeymodule
Krótki opis
WindowsWindowsmainwindowsmodule
Krótki opis

Windows („Windows”) to spersonalizowane środowisko komputerowe, które umożliwia użytkownikowi płynne przechodzenie i dostęp do usług, preferencji i zawartości na różnych urządzeniach komputerowych — od telefonów przez tablety po urządzenie Surface Hub. Kluczowe składniki systemu Windows nie są statycznymi programami znajdującymi się na urządzeniu użytkownika, ale bazują na chmurze. Zarówno lokalne elementy systemu, jak i jego elementy w chmurze są regularnie aktualizowane, zapewniając użytkownikowi najnowsze ulepszenia i funkcje. Aby zapewnić taką obsługę, gromadzimy dane dotyczące użytkownika, jego urządzenia i sposobu, w jaki korzysta z systemu Windows. A ponieważ Windows jest osobistym systemem użytkownika, oferujemy mu możliwość wyboru, jakie dane osobowe gromadzimy i w jaki sposób z nich korzystamy. Należy pamiętać, że jeśli urządzenie z systemem Windows jest zarządzane przez organizację użytkownika (np. pracodawcę lub szkołę), organizacja może używać scentralizowanych narzędzi zarządzania zapewnianych przez firmę Microsoft i inne przedsiębiorstwa w zakresie uzyskiwania dostępu i przetwarzania danych użytkownika, lub narzędzi służących do kontroli ustawień urządzenia (w tym ustawień prywatności), zasad użytkowania urządzenia, aktualizacji oprogramowania, gromadzenia danych przez nas lub organizację, czy też innych aspektów urządzenia. Ponadto organizacja może używać narzędzi zarządzania zapewnianych przez Microsoft lub inne przedsiębiorstwa w zakresie dostępu i przetwarzania danych z tego urządzenia, w tym danych dotyczących interakcji, danych diagnostycznych oraz treści wiadomości i plików. Więcej informacji na temat gromadzenia danych i prywatności w systemie Windows można znaleźć na stronie Podsumowanie procesu gromadzenia danych w systemie Windows. W tym oświadczeniu omówiono systemy Windows 10 i Windows 11, a odwołania do systemu Windows w tej sekcji odnoszą się do tych wersji produktów. Wcześniejsze wersje systemu Windows (w tym Windows Vista, Windows 7, Windows 8 i Windows 8.1) podlegają ich własnym oświadczeniom o ochronie prywatności.

AktywacjaAktywacjamainactivationmodule
Krótki opis

Po aktywacji systemu Windows określony klucz produktu zostaje powiązany z urządzeniem, na którym zainstalowano oprogramowanie. Klucz produktu i dane dotyczące oprogramowania oraz urządzenia użytkownika są wysyłane do firmy Microsoft, aby pomóc w zweryfikowaniu ważności licencji użytkownika na oprogramowanie. Dane te mogą zostać wysłane powtórnie, jeśli istnieje konieczność ponownej aktywacji lub nadania ważności licencji użytkownika. W przypadku telefonów z systemem Windows identyfikatory urządzeń i sieci, jak również dane dotyczące lokalizacji urządzenia w czasie pierwszego podłączenia są również wysyłane do firmy Microsoft w celu rejestracji gwarancji, uzupełnienia zapasów i zapobiegania oszustwom.

Historia aktywnościHistoria aktywnościmainactivityhistorymodule
Krótki opis

Historia aktywności pomaga śledzić Twoje działania na urządzeniu, gromadząc informacje o aplikacjach i usługach, z których korzystasz, plikach, które otwierasz, oraz witrynach internetowych, które przeglądasz. Historia aktywności jest tworzona i przechowywana lokalnie na urządzeniu użytkownika podczas korzystania z różnych aplikacji i funkcji, takich jak starszej wersji przeglądarki Microsoft Edge, niektórych aplikacji sklepu Microsoft Store i aplikacji platformy Microsoft 365. Jeśli użytkownik zalogował się na urządzeniu za pomocą konta służbowego i wyraził zgodę, system Windows wysyła historię aktywności do firmy Microsoft. Po umieszczeniu historii aktywności w chmurze firma Microsoft używa tych danych, aby włączyć funkcje pomiędzy urządzeniami, zapewnić możliwość dalszego prowadzenia czynności na innych urządzeniach, zapewnić użytkownikowi spersonalizowane funkcje (np. porządkowanie aktywności użytkownika w oparciu o czas użytkowania) i odpowiednie sugestie (np. przewidywanie potrzeb użytkownika w oparciu o historię aktywności), jak również udoskonalać produkty Microsoft.

W dowolnej chwili można wyłączyć lub włączyć wysyłanie historii aktywności do firmy Microsoft i przechowywanie historii aktywności lokalnie na urządzeniu użytkownika, jak również wyczyścić historię aktywności urządzenia, przechodząc do obszaru Prywatność i Historia aktywności w aplikacji ustawień systemu Windows. Dowiedz się więcej o historii aktywności w systemie Windows.

Identyfikator treści reklamowychIdentyfikator treści reklamowychmainadvertisingidmodule
Krótki opis

System Windows generuje dla każdej osoby korzystającej z urządzenia unikatowy identyfikator treści reklamowych, który może być użyty przez deweloperów aplikacji i sieci reklamowe do ich własnych celów, w tym do zapewnienia odpowiednich reklam w aplikacjach. Jeśli identyfikator treści reklamowych jest włączony, aplikacje (zarówno firmy Microsoft, jak i innych firm) mogą uzyskiwać do niego dostęp i korzystać z niego tak samo jak witryny internetowe uzyskują dostęp i korzystają z unikatowego identyfikatora przechowywanego w pliku cookie. Identyfikator treści reklamowych użytkownika może być zatem wykorzystywany przez deweloperów aplikacji i sieci reklamowe do przesyłania odpowiednich reklam i zapewnienia innych spersonalizowanych rozwiązań w ich aplikacjach i w sieci Web. Firma Microsoft pobiera id. treści reklamowych dla opisanych tutaj zastosowań tylko wtedy, gdy użytkownik włączy id. treści reklamowych w ustawieniach prywatności.

Ustawienie identyfikatora treści reklamowych ma zastosowanie do aplikacji systemu Windows używających identyfikatora treści reklamowych w systemie Windows. Użytkownik może w dowolnym momencie wyłączyć dostęp do tego identyfikatora, wyłączając identyfikator treści reklamowych w aplikacji ustawień systemu Windows. Jeśli użytkownik zdecyduje się na ponowne włączenie dostępu, identyfikator treści reklamowych zostanie zresetowany, po czym wygenerowany zostanie nowy identyfikator. Jeśli dostęp do identyfikatora treści reklamowych uzyskuje aplikacja strony trzeciej, korzystanie przez nią z tego identyfikatora podlega jej własnym zasadom zachowania poufności informacji. Dowiedz się więcej o identyfikatorze treści reklamowych w systemie Windows.

Ustawienie Id. treści reklamowych nie ma zastosowania do innych metod zapewniania ukierunkowanych reklam, które są stosowane przez Microsoft lub inne firmy, takich jak pliki cookie używane do wyświetlania ukierunkowanych reklam w witrynach internetowych. Produkty innych firm otwierane lub instalowane w systemie Windows mogą zapewniać inne formy ukierunkowanych reklam podlegające ich własnym zasadom zachowania poufności informacji. Firma Microsoft zapewnia inne formy ukierunkowanych reklam w niektórych produktach firmy Microsoft, zarówno bezpośrednio, jak i w ramach partnerstwa z innymi reklamodawcami. Więcej informacji na temat sposobu korzystania przez firmę Microsoft z danych w celach reklamowych można znaleźć w sekcji W jaki sposób firma Microsoft korzysta z danych osobowych? niniejszych zasad.

DiagnostykaDiagnostykamaindiagnosticsmodule
Krótki opis

Firma Microsoft gromadzi dane diagnostyczne z systemu Windows w celu rozwiązywania problemów oraz dbania o aktualność, bezpieczeństwo i właściwe działanie tego systemu. Pomaga nam to również w ulepszaniu systemu Windows oraz pokrewnych produktów i usług firmy Microsoft. Natomiast w przypadku klientów, którzy włączyli ustawienie „obsługi spersonalizowanej”, pozwala dostarczać bardziej precyzyjne wskazówki i rekomendacje, aby dostosować produkty i usługi firmy Microsoft dla systemu Windows do potrzeb klienta. Dane te są przekazywane do firmy Microsoft i przechowywane razem z jednym lub większą liczbą unikatowych identyfikatorów, które umożliwiają nam rozpoznanie konkretnego użytkownika na konkretnym urządzeniu i zrozumienie problemów serwisowych z urządzeniem oraz wzorców użytkowania.

Istnieją dwa poziomy danych diagnostycznych i danych dotyczących działań: dane diagnostyczne typu Wymagane i Opcjonalne. W części dokumentacji produktów i innych materiałach dane diagnostycznych typu Wymagane są określane jako Podstawowe dane diagnostyczne, a dane diagnostyczne typu Opcjonalne jako Pełne dane diagnostyczne.

Jeśli organizacja (np. pracodawca lub szkoła) korzysta z usługi Azure Active Directory (AAD) do zarządzania udostępnianym użytkownikowi kontem i rejestruje jego urządzenie w konfiguracji procesora danych diagnostycznych systemu Windows, ’ przetwarzanie danych diagnostycznych przez firmę Microsoft w połączeniu z systemem Windows podlega umowie zawartej między firmą Microsoft a organizacją. Jeśli organizacja korzysta z narzędzi zarządzania firmy Microsoft lub angażuje Microsoft do zarządzania urządzeniem użytkownika, wówczas firma Microsoft i organizacja używają danych diagnostycznych oraz przetwarzają je i dane dotyczące błędów z urządzenia użytkownika w celu umożliwienia zarządzania, monitorowania i rozwiązywania problemów z urządzeniami przez organizację, a także do innych celów organizacji.

Wymagane dane diagnostyczne obejmują informacje o urządzeniu, jego ustawieniach i możliwościach oraz o tym, czy działa poprawnie. Gromadzimy następujące wymagane dane diagnostyczne:

 • Urządzenie, łączność i dane konfiguracyjne:
  • Dane dotyczące urządzenia, np. typ procesora, producent OEM, typ i pojemność baterii, liczba i typ kamer, oprogramowanie układowe i atrybuty pamięci.
  • Funkcje sieciowe i dane dotyczące łączności np. adres IP urządzenia, sieć komórkowa (w tym IMEI i operator komórkowy) oraz tego, czy urządzenie jest podłączone do bezpłatnej czy do płatnej sieci.
  • Dane dotyczące systemu operacyjnego i jego konfiguracji, np. wersja systemu operacyjnego i numer kompilacji, ustawienia regionu i języka, ustawienia danych diagnostycznych i to, czy urządzenie działa w ramach programu niejawnych testerów systemu Windows.
  • Dane dotyczące podłączonych urządzeń peryferyjnych, np. model, producent, sterowniki i dane dotyczące zgodności.
  • Dane dotyczące aplikacji zainstalowanych na urządzeniu, np. nazwa aplikacji, jej wersja i wydawca.
 • Czy urządzenie jest gotowe do aktualizacji i czy istnieją czynniki, które mogą utrudniać odbieranie aktualizacji, takie jak niski poziom energii baterii, ograniczona ilość miejsca na dysku lub połączenie przez sieć płatną.
 • Czy aktualizacje zakończyły się powodzeniem, czy nie.
 • Dane dotyczące niezawodności samego systemu zbierania informacji diagnostycznych.
 • Podstawowe raportowanie błędów, czyli dane o kondycji systemu operacyjnego i aplikacji działających na urządzeniu. Na przykład podstawowe raportowanie błędów informuje nas, czy aplikacja, taka jak Microsoft Paint lub gra innego producenta, zawiesza się albo ulega awarii.

Opcjonalne dane diagnostyczne obejmują bardziej szczegółowe informacje o urządzeniu i jego ustawieniach, możliwościach i kondycji. Opcjonalne dane diagnostyczne obejmują również informacje, takie jak odwiedzane witryny internetowe, aktywność urządzenia (czasami nazywana użyciem) oraz rozszerzone raporty o błędach, pomagające firmie Microsoft naprawiać i ulepszać produkty oraz usługi dla wszystkich użytkowników. W przypadku wybrania opcji wysyłania danych diagnostycznych typu Opcjonalne będą również zawsze dołączane dane diagnostyczne typu Wymagane, a także gromadzone będą następujące dodatkowe informacje:

 • Dodatkowe dane dotyczące urządzenia, łączności i konfiguracji (niezależne od danych zbieranych w ramach danych diagnostycznych typu Wymagane).
 • Informacje o stanie oraz rejestrowane dane o kondycji systemu operacyjnego i innych składnikach systemu, niezależnie od danych zgromadzonych na temat aktualizacji i systemów diagnostyki w ramach danych diagnostycznych typu Wymagane.
 • Aktywność aplikacji, np. programy uruchamiane na urządzeniu, czas ich działania i szybkość reakcji na wprowadzanie danych.
 • Aktywność przeglądarki firmy Microsoft (Microsoft Edge lub Internet Explorer), w tym historia przeglądania i wyszukiwane terminy.
 • Rozszerzone raportowanie błędów, w tym o stanie pamięci urządzenia po awarii systemu lub aplikacji (informacje te mogą przypadkowo zawierać materiały użytkownika, takie jak fragmenty plików używanych w chwili wystąpienia problemu). Dane o awariach nigdy nie są wykorzystywane przez funkcję Dostosowana zawartość, co dokładniej opisano niżej.

Oznacza to, że niektóre dane opisane powyżej mogą nie być gromadzone z urządzenia, nawet jeśli wybrano wysyłanie danych diagnostycznych typu Opcjonalne. Firma Microsoft minimalizuje ilość danych diagnostycznych typu Opcjonalne gromadzonych ze wszystkich urządzeń przez pobieranie niektórych danych tylko z niewielkiej części urządzeń (próbki). Po uruchomieniu narzędzia Przeglądarka danych diagnostycznych wyświetlana jest ikona, która wskazuje, czy Twoje urządzenie jest częścią próbki oraz jakie konkretnie dane zebrano z Twojego urządzenia. Instrukcje pobierania narzędzia Przeglądarka danych diagnostycznych można znaleźć w obszarze Diagnostyka i opinie w aplikacji ustawień systemu Windows.

Określone elementy danych gromadzonych w ramach diagnostyki systemu Windows mogą ulegać zmianie, aby zapewnić firmie Microsoft elastyczność zbierania danych potrzebnych do opisanych celów. Na przykład, aby zapewnić rozwiązywanie najnowszych problemów z wydajnością, które wpływają na komfort korzystania z komputera, lub zaktualizować urządzenie z systemem Windows, które dopiero zostało wprowadzone na rynek, firma Microsoft może być zmuszona do zbierania elementów danych, które wcześniej nie były zbierane. Aby uzyskać aktualną listę typów danych gromadzonych w ramach wymaganych danych diagnostycznych i opcjonalnych danych diagnostycznych, zobacz Zdarzenia i pola dotyczące wymaganych danych diagnostycznych (poziom podstawowy) systemu Windows lub Opcjonalne dane diagnostyczne (poziom pełny) systemu Windows. Firma Microsoft może udostępnić część informacji z raportów o błędach partnerom (na przykład producentom urządzenia), aby pomóc im w rozwiązywaniu problemów dotyczących ich produktów i usług, które obsługują system Windows oraz inne produkty i usługi firmy Microsoft. Mogą oni używać tych informacji tylko w celu naprawy lub ulepszenia tych produktów i usług. Firma Microsoft może również udostępniać wybranym innym firmom niektóre dane diagnostyczne w postaci zagregowanej i pozbawionej cech umożliwiających identyfikację poszczególnych użytkowników, takie jak ogólne trendy użycia aplikacji i funkcji systemu Windows. Dowiedz się więcej o danych diagnostycznych w systemie Windows.

Rozpoznawanie pisma odręcznego i wpisywania tekstu. Możesz także wysyłać do firmy Microsoft dane diagnostyczne dotyczące pisania odręcznego i pisania na klawiaturze, jeśli zdecydujesz się pomóc w udoskonalaniu tych funkcji. Jeśli zdecydujesz się na wysyłanie danych, firma Microsoft będzie gromadzić próbki pisanej odręcznie lub pisanej na klawiaturze zawartości w celu usprawnienia funkcji, takich jak rozpoznawanie pisania odręcznego, autouzupełnianie, przewidywanie następnego wyrazu oraz korekta pisowni, w wielu językach używanych przez klientów firmy Microsoft. Jeśli firma Microsoft zbiera dane diagnostyczne na temat pisania odręcznego i wpisywania danych z klawiatury, są one dzielone na małe próbki i przetwarzane w celu usunięcia unikatowych identyfikatorów, informacji o kolejności i innych danych (np. adresów e-mail i wartości liczbowych) mogących posłużyć do odtworzenia oryginalnej treści lub powiązania danych wejściowych z użytkownikiem. Obejmuje to również powiązane dane dotyczące wydajności, takie jak zmiany odręcznie wprowadzane do tekstu przez użytkownika, a także słowa dodawane przez niego do słownika. Dowiedz się więcej o udoskonalaniu pisma odręcznego i wpisywaniu tekstu w systemie Windows.

Jeśli zdecydujesz się włączyć dostosowane środowiska, będziemy używać Twoich danych diagnostycznych systemu Windows (na poziomie Wymagane lub Opcjonalne, zależnie od Twojego wyboru), aby oferować spersonalizowane porady, reklamy i rekomendacje mające na celu usprawnianie środowisk firmy Microsoft. W przypadku wybrania ustawienia danych diagnostycznych jako Wymagane personalizacja będzie oparta na informacjach dotyczących Twojego urządzenia, jego ustawień i możliwości, a także informacji, czy urządzenie działa prawidłowo. Po wybraniu poziomu Opcjonalne, personalizacja jest również oparta na informacjach dotyczących sposobu korzystania z aplikacji i funkcji oraz dodatkowych informacji o kondycji urządzenia. Na potrzeby personalizowania nie są jednak używane informacje o przeglądanych witrynach internetowych, zawartości zrzutów awaryjnych, danych wejściowych dotyczących mowy, wpisywanego tekstu i pisma odręcznego, otrzymane od użytkowników w ramach wyboru poziomu Opcjonalne.

Dostosowana zawartość i funkcje obejmują sugerowanie dostosowań i optymalizacji systemu Windows, a także rekomendacje i reklamy dotyczące produktów, usług, funkcji, aplikacji i sprzętu firmy Microsoft oraz innych firm, które mogą ułatwić Ci korzystanie z systemu Windows. Na przykład aby pomóc Ci jak najlepiej wykorzystać możliwości posiadanego urządzenia, możemy opowiedzieć o funkcjach, których być może nie znasz albo które zostały nowo wprowadzone. W razie problemu z urządzeniem z systemem Windows możemy zaoferować rozwiązanie. Możemy Ci zaproponować dostosowanie ekranu blokady za pomocą obrazów albo wyświetlać więcej zdjęć z rodzaju tych, które Ci się podobają. Jeśli odtwarzasz strumieniowo filmy w przeglądarce, możesz zobaczyć rekomendację aplikacji ze sklepu Microsoft Store, która zapewnia bardziej efektywną transmisję. A gdy kończy Ci się dostępne miejsce na dysku twardym, system Windows może zaproponować wypróbowanie usługi OneDrive lub zakup sprzętu w celu zyskania większej ilości miejsca. Dowiedz się więcej o spersonalizowanych środowiskach w systemie Windows.

Centrum opiniiCentrum opiniimainfeedbackhubmodule
Krótki opis

Centrum opinii to wstępnie zainstalowana aplikacja, która pozwala na zbieranie opinii na temat produktów Microsoft i zainstalowanych aplikacji firmy Microsoft oraz innych firm. Do Centrum opinii można zalogować się za pomocą osobistego konta Microsoft lub konto udostępnione przez organizację (np. pracodawcę lub szkołę), z którego użytkownika korzysta do logowania w produktach Microsoft. Logowanie się przy użyciu konta firmowego lub szkolnego umożliwia przesyłanie firmie Microsoft opinii na temat organizacji użytkownika.

Wszelkie opinie dostarczone przy użyciu służbowego lub osobistego konta Microsoft mogą być publicznie widoczne, w zależności od ustawień skonfigurowanych przez administratorów organizacji. Ponadto opinie podawane przy użyciu konta służbowego mogą być wyświetlane przez administratorów organizacji użytkownika za pośrednictwem Centrum opinii.

Po przesłaniu opinii dotyczącej problemu lub zgłoszeniu problemu firmie Microsoft, lub dostarczeniu dodatkowych informacji o problemie, dane diagnostyczne są wysyłane do firmy Microsoft w celu udoskonalenia produktów i usług firmy Microsoft. W zależności od ustawień danych diagnostycznych w sekcji Diagnostyka i opinie w aplikacji ustawień systemu Windows, Centrum opinii będzie automatycznie wysyłać dane diagnostyczne lub użytkownik będzie mieć możliwość wyboru ich wysyłania do firmy Microsoft w momencie przekazywania opinii. Na podstawie kategorii wybranej podczas przesyłania opinii mogą być gromadzone dodatkowe dane osobowe, które ułatwiają rozwiązywanie problemów. Mogą to być na przykład informacje dotyczące lokalizacji podczas przesyłania opinii na temat usług lokalizacyjnych lub informacje dotyczące spojrzeń podczas przesyłania opinii na temat rzeczywistości mieszanej. Firma Microsoft może także udostępniać opinie użytkownika i dane zbierane podczas przesyłania przez użytkownika opinii partnerom firmy Microsoft (na przykład producentowi urządzenia lub deweloperowi oprogramowania układowego), aby ułatwić im rozwiązywanie problemów z produktami i usługami, które obsługują system Windows oraz inne produkty firmy Microsoft. Dowiedz się więcej o danych diagnostycznych w systemie Windows.

Usługi lokalizacyjne i nagrywanieUsługi lokalizacyjne i nagrywaniemainlocationservicesmotionsensingmodule
Krótki opis

Usługa lokalizacyjna systemu Windows. Firma Microsoft udostępnia usługę lokalizacyjną, która umożliwia określenie dokładnej lokalizacji geograficznej konkretnego urządzenia z systemem Windows. Lokalizację urządzenia można określić z różną dokładnością, w zależności od jego możliwości - w niektórych przypadkach można ją ustalić precyzyjnie. Gdy funkcja lokalizacji jest aktywna na urządzeniu z systemem Windows lub użytkownik zezwolił aplikacjom Microsoft na dostęp do informacji o lokalizacji na urządzeniach z systemem innym niż Windows, dane dotyczące wież sieci komórkowej i punktów dostępu Wi-Fi oraz ich lokalizacji są zbierane przez firmę Microsoft i dodawane do bazy danych lokalizacji po usunięciu wszelkich informacji umożliwiających identyfikację osoby lub urządzenia, skąd te dane pochodzą. Te pozbawione cech identyfikacyjnych informacje o lokalizacji są używane w celu udoskonalenia usług lokalizacyjnych firmy Microsoft, a w niektórych przypadkach udostępniane naszym partnerskim dostawcom usług lokalizacyjnych, obecnie TUTAJ (zobacz https://www.here.com/) i Skyhook (zobacz https://www.skyhook.com), w celu udoskonalenia usług lokalizacyjnych danego dostawcy.

Usługi i funkcje systemu Windows, aplikacje działające w systemie Windows i witryny internetowe otwarte w przeglądarkach w systemie Windows mogą uzyskiwać dostęp do lokalizacji urządzenia za pomocą systemu Windows, jeśli jest to dozwolone w ustawieniach. Niektóre funkcje i aplikacje żądają zezwolenia na dostęp do lokalizacji w trakcie pierwszej instalacji systemu Windows, pierwszego użycia aplikacji lub za każdym razem, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do lokalizacji urządzenia. Więcej informacji na temat określonych aplikacji dla systemu Windows, które korzystają z lokalizacji urządzenia, można znaleźć w sekcji Aplikacje systemu Windows niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności.

Gdy aplikacja lub funkcja uzyskuje dostęp do lokalizacji urządzenia, a użytkownik jest zalogowany za pomocą konta Microsoft, urządzenie z systemem Windows wysyła także dane dotyczące lokalizacji do chmury, dzięki czemu są one dostępne na urządzeniach z aplikacjami lub usługami korzystającymi z konta Microsoft, jeśli użytkownik wydał na to zgodę. Firma Microsoft może przechowywać tylko ostatnią znaną lokalizację (każda nowa lokalizacja zastępuje poprzednią). Dane dotyczące historii ostatnich lokalizacji urządzenia z systemem Windows są przechowywane na urządzeniu, nawet gdy nie korzysta ono z konta Microsoft, a niektóre aplikacje i funkcje systemu Windows mogą uzyskiwać dostęp do historii lokalizacji. Użytkownik może w dowolnym momencie wyczyścić historię lokalizacji urządzenia w aplikacji ustawień systemu Windows.

W ustawieniach systemu Windows użytkownik może również sprawdzić, które aplikacje mają dostęp do dokładnej lokalizacji urządzenia lub historii lokalizacji urządzenia, wyłączyć lub włączyć dostęp do lokalizacji urządzenia w przypadku określonych aplikacji lub wyłączyć dostęp do jego lokalizacji. Użytkownik może także ustawić lokalizacje domyślną, która będzie używana, jeśli usługa lokalizacyjna nie będzie mogła wykryć dokładniejszej lokalizacji urządzenia.

Nawet w przypadku wyłączenia dostępu do lokalizacji urządzenia niektóre usługi i aplikacje desktopowe innych firm mogą używać innych technologii (takich jak Bluetooth, Wi-Fi, modem sieci komórkowej itp.) do określania dokładnej lokalizacji urządzenia użytkownika. Dowiedz się więcej o aplikacjach innych firm oraz sposobu, w jaki mogą one określić lokalizację urządzenia, jeśli ustawienie lokalizacji urządzenia jest wyłączone.

Ponadto w celu ułatwienia uzyskiwania pomocy w nagłych wypadkach, za każdym razem, gdy użytkownik wybiera numer alarmowy, system Windows próbuje ustalić i udostępnić Twoją dokładną lokalizację, niezależnie od ustawień lokalizacji. Jeśli w urządzeniu znajduje się karta SIM lub urządzenie w inny sposób korzysta z łączności komórkowej, operator komórkowy będzie miał dostęp do informacji o lokalizacji urządzenia użytkownika. Dowiedz się więcej o lokalizacji w systemie Windows.

Lokalizacja ogólna. Jeśli usługi lokalizacji zostaną włączone, aplikacje, które nie mogą używać z dokładnej lokalizacji użytkownika, nadal będą mogły mieć dostęp do jego lokalizacji ogólnej, np. miejscowości, kodu pocztowego lub regionu.

Znajdowanie własnego urządzenie. Funkcja Znajdź moje urządzenie umożliwia administratorowi urządzenia z systemem Windows znalezienie lokalizacji tego urządzenia na stronie account.microsoft.com/devices. Aby włączyć funkcję Znajdź moje urządzenie, administrator musi być zalogowany za pomocą konta Microsoft i mieć włączone ustawienie lokalizacji. Funkcja jest dostępna, nawet jeśli inni użytkownicy odmówią dostępu do lokalizacji we wszystkich swoich aplikacjach. Gdy administrator podejmuje próbę zlokalizowania urządzenia, użytkownicy otrzymują odpowiednie powiadomienie w obszarze powiadomień. Dowiedz się więcej o usłudze Znajdź moje urządzenie w systemie Windows.

Nagrywanie. Niektóre urządzenia z systemem Windows mają funkcję nagrywania, która umożliwia przechwycenie dźwięku i klipów wideo w ramach aktywności użytkownika na urządzeniu (w tym komunikacji z innymi). Jeśli użytkownik zdecyduje się nagrać sesję, nagranie zostanie zapisane lokalnie na jego urządzeniu. W niektórych przypadkach użytkownik może mieć możliwość przesłania nagrania do produktu lub usługi firmy Microsoft, która rozgłasza nagranie publicznie. Ważne: przed rozpoczęciem nagrywania lub przesyłaniem jakiejkolwiek komunikacji użytkownik powinien znać swoje prawne zobowiązania. Może to obejmować wcześniejsze uzyskanie zgody od każdej osoby uczestniczącej w konwersacji lub innych wymaganych autoryzacji. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki użytkownik wykorzystuje funkcje nagrywania lub własne nagrania.

Zabezpieczenia i funkcje bezpieczeństwaFunkcje bezpieczeństwamainsecurityandsafetyfeaturesmodule
Krótki opis

Szyfrowanie urządzeń. Szyfrowanie urządzenia zwiększa ochronę danych przechowywanych na urządzeniu użytkownika poprzez jego szyfrowanie za pomocą technologii szyfrowania dysków funkcją BitLocker. Gdy szyfrowanie urządzenia jest włączone, system Windows automatycznie szyfruje dysk, na którym zainstalowany jest system Windows i generuje klucz odzyskiwania. W przypadku klucza odzyskiwania funkcji BitLocker na osobistym urządzeniu automatycznie jest tworzona kopia zapasowa w trybie online na osobistym koncie Microsoft OneDrive użytkownika. Firma Microsoft nie używa osobistych kluczy odzyskiwania należących do użytkownika.

Narzędzie do usuwania złośliwego oprogramowania. Narzędzie do usuwania złośliwego oprogramowania na urządzeniu użytkownika włącza się przynajmniej raz na miesiąc w ramach usługi Windows Update. Narzędzie do usuwania złośliwego oprogramowania sprawdza urządzenia pod kątem zainfekowania przez określone, najbardziej rozpowszechnione złośliwe oprogramowanie („złośliwe oprogramowanie”) i pomaga w usunięciu znalezionych infekcji. Narzędzie do usuwania złośliwego oprogramowania usuwa złośliwe oprogramowanie wymienione w witrynie pomocy technicznej firmy Microsoft, jeśli takie złośliwe oprogramowanie znajduje się na urządzeniu użytkownika. W trakcie sprawdzania urządzenia pod kątem złośliwego oprogramowania zostaje wysłany raport do firmy Microsoft z konkretnymi danymi na temat wykrytego złośliwego oprogramowania, błędów oraz innymi danymi dotyczącymi urządzenia użytkownika. Aby zapobiec wysyłaniu tych danych przez narzędzie do firmy Microsoft, użytkownik może wyłączyć składnik raportowania narzędzia do usuwania złośliwego oprogramowania.

Rodzina Microsoft. Rodzice mogą korzystać z funkcji Rodzina Microsoft, aby lepiej rozumieć i ustalać granice odnośnie do sposobu, w jaki dziecko korzysta z ich urządzenia. Istnieją liczne funkcje dostępne dla członków rodziny, dlatego warto dokładnie zapoznać się z informacjami podawanymi w trakcie tworzenia rodziny lub dołączania do niej. Jeśli mieszkasz w regionie, w którym wymagane są uprawnienia do utworzenia konta w celu uzyskiwania dostępu do usług firmy Microsoft, może zostać wyświetlony monit z prośbą o uzyskanie lub udzielenie zgody rodzicielskiej. Jeśli użytkownik jest w wieku ustawowym w Twoim regionie, podczas procesu rejestracji zostanie wyświetlony monit z żądaniem uzyskania zgody rodzica lub opiekuna poprzez wprowadzenie adresu e-mail osoby dorosłej. Gdy raportowanie aktywności rodziny jest włączone dla dziecka, firma Microsoft gromadzi szczegółowe informacje na temat korzystania przez nie z urządzenia i przesyła rodzicom raport dotyczący aktywności tego dziecka. Po krótkim czasie raporty aktywności są rutynowo usuwane z serwerów firmy Microsoft.

Filtr Microsoft Defender SmartScreen. Funkcja Microsoft Defender SmartScreen zwiększa ochronę użytkownika podczas korzystania z naszych usług, sprawdzając pobierane pliki i zawartość stron internetowych pod kątem złośliwego oprogramowania, potencjalnie niebezpiecznych zawartości stron internetowych oraz innych zagrożeń w stosunku do użytkownika lub jego urządzenia. Podczas sprawdzania pliku dane dotyczące tego pliku są wysyłane do firmy Microsoft (w tym nazwa pliku, skrót zawartości pliku, lokalizacja pobrania oraz cyfrowe certyfikaty pliku). Jeśli funkcja Microsoft Defender SmartScreen zidentyfikuje plik jako nieznany lub potencjalnie niebezpieczny, przed jego otwarciem użytkownik zobaczy ostrzeżenie. Podczas sprawdzania zawartości stron internetowych dane dotyczące tej zawartości i urządzenia użytkownika są wysyłane do firmy Microsoft (w tym pełny adres tej strony). Jeśli funkcja Microsoft Defender SmartScreen wykryje potencjalnie niebezpieczną zawartość, zamiast zawartości użytkownik zobaczy ostrzeżenie. Funkcję Microsoft Defender SmartScreen można włączyć lub wyłączyć w obszarze Ustawienia.

Program antywirusowy Microsoft Defender. Program antywirusowy Microsoft Defender szuka na urządzeniu złośliwego oprogramowania i innego niechcianego oprogramowania, potencjalnie niechcianych aplikacji i innej złośliwej zawartości. Program antywirusowy Microsoft Defender jest automatycznie włączony w celu zwiększenia ochrony urządzenia użytkownika (o ile żadne inne oprogramowanie zabezpieczające przed szkodliwym oprogramowaniem nie chroni aktywnie urządzenia). Jeśli program antywirusowy Microsoft Defender jest włączony, monitoruje stan zabezpieczeń urządzenia. Kiedy program antywirusowy Microsoft Defender jest włączony lub działa w wyniku włączenia opcji Ograniczone skanowanie okresowe, automatycznie wysyła raporty do firmy Microsoft zawierające dane na temat podejrzanego i niechcianego oprogramowania, potencjalnie niechcianych aplikacji i innej złośliwej zawartości. Może również wysyłać do dalszej inspekcji pliki zawierające złośliwą zawartość, taką jak złośliwe oprogramowanie, lub nieznane pliki. Jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że raport zawiera dane osobowe, wówczas nie jest wysyłany automatycznie, ale użytkownik otrzymuje monit przed jego wysłaniem. Użytkownik może skonfigurować program antywirusowy Microsoft Defender w taki sposób, aby nie wysyłał raportów ani podejrzanego oprogramowania do firmy Microsoft.

Mowa, aktywowanie głosem, pisanie odręczne i na klawiaturzeMowa, aktywowanie głosem, pisanie odręczne i na klawiaturzemainspeechinkingtypingmodule
Krótki opis

Mowa. Firma Microsoft oferuje funkcję rozpoznawania mowy działającą na urządzeniach oraz technologie dotyczące rozpoznawania mowy oparte na chmurze (online).

Włączenie ustawień rozpoznawania mowy online umożliwia aplikacjom korzystanie z rozpoznawania mowy firmy Microsoft opartej na chmurze. Ponadto w systemie Windows 10 ustawienie rozpoznawania mowy online umożliwia korzystanie z funkcji dyktowania w systemie Windows.

Włączenie funkcji mowy podczas konfigurowania urządzenia HoloLens lub instalowania funkcji Windows Mixed Reality umożliwia używanie głosu do wydawania poleceń, dyktowania i interakcji między aplikacjami. Włączone będzie zarówno ustawienie rozpoznawania mowy działające na urządzeniu, jak i w trybie online. Jeśli zestaw nagłowny będzie włączony przy włączonych obu ustawieniach, urządzenie będzie przez cały czas nasłuchiwać poleceń głosowych i wysyłać dane głosowe do technologii firmy Microsoft dotyczących rozpoznawania mowy opartych na chmurze.

Gdy użytkownik korzysta z technologii rozpoznawania mowy opartych na chmurze firmy Microsoft, zarówno udostępnionych przez ustawienie rozpoznawania mowy online, jak i podczas interakcji z urządzeniem HoloLens lub dyktowania, firma Microsoft zbiera nagrania głosowe i używa ich do świadczenia usługi rozpoznawania mowy przez utworzenie transkrypcji tekstu mówionych słów w danych głosowych. Firma Microsoft nie będzie odsłuchać Twoich nagrań głosowych bez uzyskania Twojej zgody. Aby dowiedzieć się więcej na temat sposobu zarządzania danymi głosowymi przez firmę Microsoft, zobacz Technologie dotyczące rozpoznawania mowy.

Funkcji rozpoznawania mowy działającej na urządzeniu można używać bez wysyłania swoich danych głosowych do firmy Microsoft. Technologie firmy Microsoft dotyczące rozpoznawania mowy oparte na chmurze są jednak bardziej dokładne niż funkcja rozpoznawania mowy działająca na urządzeniu. Jeśli ustawienie funkcji rozpoznawania mowy online jest wyłączone, usługi mowy, które nie są oparte na chmurze i używają jedynie funkcji rozpoznawania mowy działającej na urządzeniu, np. aplikacja Narrator lub Rozpoznawanie mowy systemu Windows, nadal będą działać, ale firma Microsoft nie będzie zbierać żadnych danych głosowych.

Funkcję rozpoznawania mowy online można wyłączyć w dowolnym momencie. Uniemożliwi to wysyłanie danych głosowych do firmy Microsoft przez wszystkie aplikacje korzystające z ustawienia rozpoznawania mowy online. Jeśli używasz urządzenia HoloLens lub zestawu nagłownego Windows Mixed Reality, w dowolnym momencie można również wyłączyć funkcję rozpoznawania mowy działającą na urządzeniu. Spowoduje to zatrzymanie nasłuchiwania wejściowych danych głosowych przez urządzenie. Dowiedz się więcej na temat rozpoznawania mowy w systemie Windows .

Aktywowanie głosem. System Windows zapewnia obsługiwanym aplikacjom możliwość odpowiadania i podejmowania akcji na podstawie głosowych słów kluczowych określonych konkretnym aplikacjom — na przykład umożliwiając Cortanie nasłuchiwanie i odpowiadanie na słowo „Cortana”.

Jeśli użytkownik udzielił zezwolenia aplikacji na nasłuchiwanie głosowych słów kluczowych, system Windows będzie aktywnie nasłuchiwać tych słów kluczowych przez mikrofon. Po rozpoznaniu słowa kluczowego aplikacja będzie miała dostęp do nagrania głosu użytkownika, będzie mogła przetworzyć nagranie, podjąć akcję i odpowiedzieć, na przykład głosowo. Aplikacja może przesłać nagranie głosu do własnych usług w chmurze w celu przetworzenia poleceń. Każda aplikacja powinna zapytać użytkownika o zgodę przed uzyskaniem dostępu do nagrań głosowych.

Ponadto funkcja aktywowania głosem może być włączona, gdy urządzenie jest zablokowane. Jeśli jest włączona, odpowiednia aplikacja będzie nasłuchiwać przez mikrofon głosowych słów kluczowych, gdy urządzenie będzie zablokowane, i może aktywować się w przypadku każdej osoby mówiącej w pobliżu urządzenia. Gdy urządzenie jest zablokowane, aplikacja będzie mieć dostęp do tego samego zestawu możliwości i informacji, jak gdy urządzenie jest odblokowane.

Aktywowanie głosowe możesz wyłączyć w dowolnym momencie. Dowiedz się więcej na temat aktywowania głosowego w systemie Windows .

Mimo wyłączenia funkcji aktywowania głosem niektóre usługi i aplikacje klasyczne innych firm mogą nasłuchiwać głosu użytkownika przez mikrofon. Dowiedz się więcej o aplikacjach innych firm oraz sposobu uzyskiwania przez nie dostępu do mikrofonu nawet po wyłączeniu tych ustawień .

Dyktowanie. W systemie Windows 11 funkcja dyktowania została zaktualizowana i zmieniono jej nazwę na wpisywanie głosowe. Podobnie jak dyktowanie, funkcja wpisywania głosowego używa technologii rozpoznawania mowy online do obsługi usługi transkrypcji mowy na tekst. Możesz również zdecydować o współtworzeniu klipów głosowe, aby ulepszyć dyktowanie. Jeśli zdecydujesz się, aby nie współtworzyć klipów głosowych, nadal możesz korzystać z dyktowania. Możesz zmienić swój wybór w dowolnym momencie w ustawieniach dyktowania. Firma Microsoft nie będzie odsłuchiwać Twoich nagrań głosowych bez uzyskania Twojej zgody. Dowiedz się więcej o dyktowaniu w systemie Windows .

Personalizacja pisania odręcznego i wpisywania tekstu na klawiaturze. Gromadzimy wpisywane na klawiaturze i odręcznie pisane wyrazy, aby dzięki lepszemu rozpoznawaniu znaków zapewnić osobisty słownik, usprawnić rozpoznawanie znaków i ułatwić wpisywanie tekstu oraz pisanie odręczne na urządzeniu użytkownika i wyświetlać proponowane wyrazy w trakcie pisania.

Może w każdej chwili wyłączyć funkcję personalizacji pisma odręcznego i wpisywania tekstu na klawiaturze. Spowoduje to usunięcie danych przechowywanych na urządzeniu, takich jak lokalny słownik użytkownika. Dowiedz się więcej o personalizacji pisma odręcznego i wpisywania tekstu na klawiaturze w systemie Windows..

Ustawienia synchronizacji i kopii zapasowychUstawienia synchronizacji i kopii zapasowychmainsyncsettingsmodule
Krótki opis

Po zalogowaniu się do systemu Windows za pomocą konta Microsoft lub konta służbowego system Windows może przechowywać ustawienia, pliki i dane dotyczące konfiguracji urządzenia na serwerach firmy Microsoft. System Windows będzie używać tylko przechowywanych ustawień, plików i danych dotyczących konfiguracji urządzenia, aby ułatwić migrację środowiska na inne urządzenie.

Możesz wyłączyć tę funkcję i uniemożliwić systemowi Windows przechowywanie ustawień, plików i danych dotyczących konfiguracji z poziomu aplikacji ustawień systemu Windows. Możesz również usunąć dane synchronizacji i kopii zapasowych przechowywane przez system Windows w aplikacji ustawień.

Dowiedz się więcej o sposobie zbierania, używania i przechowywania Twoich ustawień i danych przez ustawienia synchronizacji.

Dotyczy tylko systemu Windows 11, dowiedz się więcej o sposobie zbierania, używania i przechowywania ustawień, plików i danych konfiguracji dotyczących konfiguracji przez usługę Kopia zapasowa systemu Windows.

Usługi aktualizacjiUsługi aktualizacjimainupdateservicesmodule
Krótki opis

Usługi aktualizacji dla systemu Windows obejmują usługi Windows Update i Microsoft Update. Windows Update jest usługą, która udostępnia użytkownikowi aktualizacje oprogramowania dla systemu Windows oraz inne oprogramowanie pomocnicze, takie jak sterowniki i oprogramowanie sprzętowe dostarczane przez producentów urządzenia. Microsoft Update to usługa, która udostępnia użytkownikowi aktualizacje oprogramowania dla innych programów firmy Microsoft, takich jak platforma Microsoft 365.

Usługa Windows Update automatycznie pobiera aktualizacje oprogramowania Windows na urządzenie użytkownika. Użytkownik może skonfigurować usługę Windows Update tak, aby automatycznie instalowała aktualizacje, gdy tylko będą dostępne (ustawienie zalecane), lub powiadamiała go o wymaganym ponownym uruchomieniu w celu ukończenia instalowania aktualizacji. Aplikacje dostępne w sklepie Microsoft Store są aktualizowane automatycznie, co opisano w sekcji Microsoft Store niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności.

Przeglądarki internetowe — starsza przeglądarka Microsoft Edge i Internet ExplorerPrzeglądarki internetowe — starsza przeglądarka Microsoft Edge i Internet Explorermainwebbrowsersmodule
Krótki opis

Ta sekcja dotyczy starszych wersji przeglądarki Microsoft Edge (wersja 44 i wcześniejsze). Informacje o wersjach przeglądarki Microsoft Edge niebędących wersjami starszymi można znaleźć w sekcji Microsoft Edge oświadczenia o ochronie prywatności.

Microsoft Edge to domyślna przeglądarka internetowa przeznaczona dla systemu Windows. Internet Explorer, wcześniejsza przeglądarka firmy Microsoft, jest również dostępna w systemie Windows. Za każdym razem, gdy użytkownik korzysta z przeglądarki sieci Web w celu uzyskania dostępu do Internetu, dane dotyczące jego urządzenia („standardowe dane urządzenia”) są wysyłane do odwiedzanych przez niego witryn internetowych i używanych usług internetowych. Standardowe dane urządzenia obejmują adres IP urządzenia użytkownika, typ i język przeglądarki, datę i godzinę uzyskania dostępu oraz adresy witryn, z których nastąpiło przejście. Dane te mogą być zapisywane na serwerach tych witryn. Rodzaje zapisywanych danych i sposób ich wykorzystania zależy od praktyk prywatności odwiedzanych witryn i używanych usług internetowych. Ponadto przeglądarka Microsoft Edge wysyła unikatowy identyfikator przeglądarki do niektórych witryn internetowych, co umożliwia firmie Microsoft na rozbudowę danych zagregowanych używanych do doskonalenia usług i funkcji przeglądarki.

Dodatkowo dane na temat korzystania przez użytkownika z jego przeglądarki, takie jak historia przeglądania, dane formularzy internetowych, tymczasowe pliki internetowe i pliki cookie, są przechowywane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik może usunąć te dane ze swojego urządzenia za pomocą opcji Usuń historię przeglądania.

Przeglądarka Microsoft Edge umożliwia użytkownikowi przechwycenie i zapisanie na swoim urządzeniu treści takich jak:

 • Notatka internetowa. Umożliwia utworzenie adnotacji odręcznych i tekstowych na odwiedzanych stronach internetowych oraz ich przycinanie, zapisywanie lub udostępnianie.
 • Aktywne czytanie. Umożliwia tworzenie list elementów do przeczytania (obejmujących witryny internetowe i dokumenty) oraz zarządzanie nimi.
 • Centrum. Umożliwia łatwe zarządzanie listami do przeczytania, elementami ulubionymi, pobranymi plikami oraz historią — wszystko to w jednym miejscu.
 • Przypięcie witryny do paska zadań. Umożliwia przypinanie ulubionych witryn internetowych do paska zadań systemu Windows. Witryny internetowe widzą, które z ich stron zostały przypięte, dzięki czemu użytkownik otrzymuje plakietkę z powiadomieniem o tym, że na witrynach internetowych znajduje się nowa treść.

Niektóre informacje dotyczące przeglądarki firmy Microsoft zapisywane na urządzeniu użytkownika są synchronizowane na różnych urządzeniach, gdy użytkownik loguje się na koncie Microsoft. W przypadku przeglądarki Internet Explorer informacje te obejmują na przykład historię przeglądania i ulubione, a w przeglądarce Microsoft Edge — ulubione, listy elementów do przeczytania i automatyczne wpisy w formularzach (takie jak imię i nazwisko, adres i numer telefonu użytkownika). Mogą też obejmować dane do rozszerzeń, które użytkownik zainstalował. Jeśli na przykład użytkownik w przeglądarce Microsoft Edge zsynchronizuje swoją listę elementów do przeczytania na urządzeniach, kopie zawartości wybranej przez użytkownika do zapisu na liście zostaną wysłane do każdego zsynchronizowanego urządzenia w celu umożliwienia późniejszego wglądu. Synchronizację w programie Internet Explorer można wyłączyć, przechodząc do pozycji Start > Ustawienia > Konta > Synchronizuj ustawienia. (Więcej informacji można znaleźć w sekcji Ustawienia synchronizacji niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności.) Użytkownik może również wyłączyć synchronizowanie informacji w przeglądarce Microsoft Edge, wyłączając opcję synchronizacji w ustawieniach przeglądarki Microsoft Edge.

Przeglądarki Microsoft Edge i Internet Explorer korzystają z zapytań wyszukiwania i historii przeglądania użytkownika, aby zapewnić mu możliwość szybszego przeglądania oraz lepsze wyniki wyszukiwania. Funkcje te obejmują:

 • Sugestie wyszukiwania Te funkcje w przeglądarce Internet Explorer automatycznie wysyłają informacje wpisywane przez użytkownika na pasku adresu przeglądarki do domyślnego dostawcy wyszukiwania (np. usługi Bing), aby oferować rekomendacje wyszukiwania podczas wprowadzania każdego znaku.
 • Sugestie wyszukiwania i witrynw programie Microsoft Edge automatycznie wysyłają informacje wpisywane przez użytkownika na pasku adresu przeglądarki do wyszukiwarki Bing (nawet jeśli domyślnie wybrany jest inny dostawca usług wyszukiwania) i oferują rekomendacje wyszukiwania podczas wprowadzania każdego znaku.

Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć te funkcje. Aby dostarczyć wyniki wyszukiwania, przeglądarki Microsoft Edge i Internet Explorer wysyłają do domyślnego dostawcy wyszukiwania zapytania wyszukiwania, standardowe dane urządzenia i lokalizację użytkownika (jeśli lokalizacja jest włączona). Jeśli usługa Bing jest domyślnym dostawcą wyszukiwania użytkownika, korzystamy z tych danych zgodnie z opisem w sekcji Bing niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności.

Cortana może pomagać użytkownikowi w przeglądaniu Internetu za pomocą przeglądarki Microsoft Edge dzięki funkcjom, takim jak Zapytaj Cortanę. W dowolnej chwili użytkownik może wyłączyć Cortanę w przeglądarce Microsoft Edge, korzystając z ustawień przeglądarki Microsoft Edge. Aby dowiedzieć się więcej na temat sposobu wykorzystania danych przez Cortanę i możliwej kontroli w tym zakresie, należy przejść do sekcji Cortana niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności.

Aplikacje systemu WindowsAplikacje systemu Windowsmainwindowsappsmodule
Krótki opis

Niektóre aplikacje firmy Microsoft są zawarte w systemie Windows, a inne są dostępne za pośrednictwem Microsoft Store. Przykładowe aplikacje to m.in.:

Aplikacja Mapy. Aplikacja Mapy oferuje usługi oparte na lokalizacji i korzysta z usług Bing w celu przetwarzania wyszukiwań użytkownika w ramach aplikacji Mapy. Jeśli aplikacja Mapy ma dostęp do informacji o lokalizacji użytkownika, a użytkownik korzysta z usług Windows opartych na lokalizacji, po naciśnięciu klawisza „@” w celu zainicjowania wyszukiwania w obsługiwanych polach tekstowych w aplikacjach systemu Windows usługi Bing rejestrują tekst wpisywany po naciśnięciu klawisza „@”, aby na jego podstawie wyświetlać sugestie oparte na lokalizacji. Więcej informacji o środowiskach korzystających z usługi Bing można znaleźć w sekcji Bing niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności. Gdy aplikacja Mapy ma dostęp do lokalizacji użytkownika, nawet jeśli nie jest używana, firma Microsoft może gromadzić poddane deidentyfikacji dane lokalizacyjne z urządzenia użytkownika w celu udoskonalania usług firmy Microsoft. Użytkownik może zablokować dostęp aplikacji Mapy do jego lokalizacji, wyłączając usługę lokalizacyjną lub dostęp aplikacji Mapy do usługi lokalizacyjnej.

Użytkownik może prowadzić rejestr swoich ulubionych miejsc i ostatnich wyszukiwań w aplikacji Mapy. Ulubione miejsca i historia wyszukiwania będą uwzględniane jako sugestie wyszukiwania. Jeśli użytkownik zaloguje się za pomocą konta Microsoft, jego ulubione miejsca, historia wyszukiwania i określone ustawienia aplikacji będą synchronizowane z innymi urządzeniami i usługami (np. z Cortaną). Więcej informacji można znaleźć w sekcji Ustawienia synchronizacji i kopii zapasowych niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności.

Aplikacja Aparat. Jeśli użytkownik zezwoli aplikacji Aparat na wykorzystanie swojej lokalizacji, dane lokalizacyjne będą osadzane w zdjęciach i filmach robionych za pomocą danego urządzenia. Inne dane opisowe, takie jak model aparatu i data zrobienia zdjęcia lub filmu, są również osadzane w zdjęciach i filmach. Jeśli użytkownik zdecyduje się na udostępnienie zdjęcia lub filmu, wszelkie osadzone dane będą dostępne dla osób i usług, którym je udostępnił. Po włączeniu użytkownik może zawsze zablokować dostęp aplikacji Aparat do jego lokalizacji, wyłączając wszelki dostęp do usługi lokalizacyjnej w menu Ustawienia swojego urządzenia lub dostęp aplikacji Aparat do usługi lokalizacyjnej.

Gdy aplikacja Aparat jest otwarta, pokazuje ona prostokąty wykrywane przez wybraną kamerę w przypadku obszarów obrazu, które potencjalnie służą do poprawy jakości obrazu. W aplikacji Aparat nie są zachowywane żadne dane związane z ulepszaniem obrazów. Zawsze możesz zmienić ustawienia dostępu do kamery w menu Ustawienia aplikacji Aparat lub w menu Ustawienia systemu Windows.

Aplikacja Zdjęcia. Aplikacja Zdjęcia ułatwia porządkowanie i udostępnianie zdjęć. Na przykład aplikacja Zdjęcia zawiera różne sposoby grupowania zdjęć i klipów wideo według daty, lokalizacji, tagów i twarzy. Na karcie Kolekcja są wyświetlane zdjęcia i klipy wideo według czasu ich zrobienia. Karta Album ułatwia użytkownikom organizowanie zdjęć i klipów wideo według lokalizacji i typowych tagów. Karta Osoby pomaga organizować zdjęcia i klipy wideo, grupując je według podobnych twarzy, które można następnie kojarzyć z osobami z kontaktów.

Po włączeniu ustawienia Osoby na stronie ustawień aplikacji Zdjęcia aplikacja będzie używać technologii grupowania twarzy w celu podziału zdjęć i klipów wideo na grupy. Funkcja grupowania umożliwia wykrywanie twarzy na zdjęciu lub w klipie wideo i określanie, czy są one wizualnie podobne do twarzy na innych zdjęciach i klipach wideo w lokalnej kolekcji zdjęć. Możesz powiązać funkcję grupowania według twarzy z kontaktem z aplikacji Kontakty.

Jeśli zdecydujesz się udostępnić zdjęcie lub klip wideo za pomocą aplikacji Zdjęcia, wszelkie osadzone dane (takie jak lokalizacja, model aparatu i data) będą dostępne dla osób i usług, którym udostępniasz zdjęcie lub klip wideo. Jeśli ta funkcja jest włączona, grupowanie według twarzy jest dostępne tylko dla Ciebie, na tym urządzeniu w aplikacji Zdjęcia grupy, a grupy i dane grupowania nie są osadzone w żadnych udostępnionych zdjęciach ani klipach wideo. To użytkownik, a nie firma Microsoft, ma obowiązek upewnienia się, że posiada wszelkie zgody osób na zdjęciach i klipach wideo na używanie technologii grupowania w swoich albumach osobistych.

Grupy użytkownika będą przechowywane na urządzeniu, dopóki ta funkcja nie zostanie wyłączona lub nie zostaną skasowane zdjęcia i klipy wideo. Jeśli ustawienie „Osoby” jest włączone, po trzech latach niekorzystania z aplikacji Zdjęcia przez użytkownika zostanie wyświetlony monit o zezwolenie aplikacji Zdjęcia na dalsze grupowanie twarzy. W dowolnym momencie możesz przejść do strony ustawień aplikacji Zdjęcia, aby włączyć lub wyłączyć ustawienie „Osoby”. Spowoduje to usunięcie danych grupowania według twarzy z aplikacji Zdjęcia, ale nie usunie Twoich zdjęć ani klipów wideo. Dowiedz się więcej na temat aplikacji Zdjęcia i grupowania według twarzy.

Aplikacja Kontakty. Aplikacja Kontakty umożliwia wyświetlanie wszystkich kontaktów w jednym miejscu oraz komunikację z nimi. Dodanie konta w aplikacji Kontakty spowoduje automatyczne dodanie kontaktów zapisanych na koncie użytkownika do tej aplikacji. Użytkownik może dodawać inne konta do aplikacji Kontakty, w tym konta ze swoich sieci społecznościowych (takich jak Facebook i Twitter) oraz konta e-mail. Jeśli użytkownik doda konto, poinformujemy go, które dane aplikacja Kontakty może zaimportować lub zsynchronizować z określoną usługą, i umożliwimy wybranie danych do dodania. Inne aplikacje instalowane przez użytkownika również mogą synchronizować dane z aplikacją Kontakty (w tym udostępniać dodatkowe szczegóły istniejących kontaktów). Po wyświetleniu kontaktu w aplikacji Kontakty użytkownik zobaczy informacje o swoich ostatnich interakcjach z tą osobą (np. zdarzenia poczty e-mail i kalendarza, w tym informacje z aplikacji, z którymi aplikacja Kontakty została zsynchronizowana). Użytkownik może w dowolnej chwili usunąć konto z aplikacji Kontakty.

Aplikacja Poczta i Kalendarz. Aplikacja Poczta i Kalendarz umożliwia połączenie całej poczty e-mail użytkownika, wszystkich jego kalendarzy oraz plików w jednym miejscu. Dotyczy to także rozwiązań do obsługi poczty e-mail i przechowywania plików udostępnionych przez innych dostawców. Aplikacja zapewnia usługi lokalizacyjne, takie jak informacje o pogodzie w kalendarzu, ale użytkownik może wyłączyć dostęp aplikacji do danych dotyczących lokalizacji. Po dodaniu przez użytkownika konta do aplikacji Poczta i Kalendarz jego wiadomości e-mail, elementy kalendarza, pliki, kontakty i inne ustawienia z tego konta zostaną automatycznie zsynchronizowane z jego urządzeniem i serwerami firmy Microsoft. W dowolnym momencie można usunąć konto lub wprowadzić zmiany w synchronizowanych danych konta. Aby skonfigurować konto, trzeba podać w aplikacji poświadczenia konta (nazwę użytkownika i hasło), które zostaną wysłane przez Internet na serwer danego dostawcy. Aplikacja podejmie pierwszą próbę skorzystania z bezpiecznego połączenia (SSL), aby skonfigurować konto użytkownika, ale wyśle te dane niezaszyfrowane, jeśli dostawca usług poczty e-mail użytkownika nie obsługuje protokołu SSL. Jeśli użytkownik doda konto udostępnione mu przez organizację (np. firmowy adres e-mail), właściciel danej domeny może wdrażać określone zasady i środki kontroli (np. uwierzytelnianie wieloskładnikowe lub możliwość zdalnego wymazania danych na urządzeniu), które mają wpływ na korzystanie z aplikacji przez użytkownika.

Aplikacja do obsługi wiadomości. Gdy użytkownik loguje się na swoim urządzeniu za pomocą konta Microsoft, może zdecydować o utworzeniu kopii zapasowej swoich informacji, co spowoduje zsynchronizowanie jego wiadomości SMS oraz MMS i zapisanie ich na koncie Microsoft. Dzięki temu użytkownik może odzyskać wiadomości w przypadku zgubienia lub zmiany telefonu. Po wstępnej konfiguracji urządzenia użytkownik może zarządzać swoimi ustawieniami wiadomości w każdej chwili. Wyłączenie tworzenia kopii zapasowej wiadomości SMS/MMS nie spowoduje wykasowania wiadomości, które zostały wcześniej zapisane na koncie Microsoft użytkownika. Aby usunąć takie wiadomości, użytkownik musi najpierw usunąć je ze swojego urządzenia przed wyłączeniem tworzenia kopii zapasowej. Jeśli użytkownik zezwoli aplikacji Wiadomości na korzystanie z jego lokalizacji, może do wychodzącej wiadomości dołączyć link do swojej bieżącej lokalizacji. Dane lokalizacyjne są gromadzone przez firmę Microsoft zgodnie z opisem w sekcji Usługi lokalizacyjne niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności.

Narrator. Narrator to aplikacja do odczytywania na głos zawartości ekranu, która ułatwia korzystanie z systemu Windows bez ekranu. Narrator oferuje inteligentne opisywanie tytułów stron i obrazów oraz podsumowywanie stron internetowych, gdy występują nieopisane obrazy i niejednoznaczne łącza.

W przypadku wybrania opcji uzyskania opisu obrazu przez naciśnięcie kombinacji klawiszy Narrator + Ctrl + D obraz zostanie wysłany do firmy Microsoft w celu przeprowadzenia analizy i wygenerowania opisu. Obrazy są używane tylko do tworzenia opisów i nie są przechowywane przez firmę Microsoft.

Jeśli użytkownik zażąda opisów tytułów stron za pomocą kombinacji klawiszy Narrator + Ctrl + D, do firmy Microsoft zostanie wysłany adres URL odwiedzanej witryny w celu wygenerowania opisu tytułu strony oraz w celu świadczenia i udoskonalania usług firmy Microsoft, takich jak usługi Bing (opisane w sekcji „Bing” powyżej).

Jeśli użytkownik zażąda listy popularnych łączy dotyczących strony internetowej za pomocą kombinacji klawiszy Narrator + dwukrotne naciśnięcie klawisza S, do firmy Microsoft zostanie wysłany adres URL odwiedzanej witryny w celu wygenerowania podsumowania popularnych łączy oraz w celu świadczenia i udoskonalania usług firmy Microsoft, takich jak usługi Bing.

Te funkcje można wyłączyć w dowolnej chwili, przechodząc do sekcji Narrator > Pobieraj opisy obrazów, tytuły stron i popularne linki w aplikacji ustawień systemu Windows.

Możesz też wysłać opinię na temat Narratora, aby pomóc firmie Microsoft w diagnozowaniu i rozwiązaniu problemów z tym narzędziem i ulepszaniu produktów i usług firmy Microsoft, takich jak system Windows. W dowolnym momencie przez Narratora można przesłać ustną opinię, naciskając kombinację klawiszy Narrator + Alt + F. Użycie tego polecenia spowoduje uruchomienie aplikacji Centrum opinii z możliwością przesłania ustnych uwag. Jeśli włączysz ustawienie „Pomóż w ulepszaniu Narratora” w aplikacji ustawień systemu Windows i prześlesz ustną opinię za pośrednictwem Centrum opinii, dane dotyczące ostatnio używanego urządzenia i jego użycia, w tym dziennik śledzenia zdarzeń (ETL), będą wysyłane wraz z ustną opinią w celu ulepszania produktów i usług firmy Microsoft, takich jak system Windows.

Program Windows Media PlayerWindows Media Playermainwindowsmediaplayermodule
Krótki opis

Program Windows Media Player umożliwia odtwarzanie dysków CD, DVD i innych materiałów cyfrowych (np. plików WMA i MP3), oraz ripowanie dysków CD i zarządzanie biblioteką multimediów. Aby wzbogacić wrażenia użytkownika podczas odtwarzania zawartości w bibliotece, program Windows Media player wyświetla różne pokrewne informacje, takie jak tytuł albumu, tytuły utworów, okładka albumu, wykonawcę i kompozytora. Aby rozszerzyć informacje o multimediach, programu Windows Media Player wyśle do firmy Microsoft żądanie zawierające standardowe dane komputerowe, np. identyfikator treści multimedialnych i informacje o multimediach już znajdujących się w bibliotece programu Windows Media Player (w tym informacje, które mogły zostać zmienione lub wprowadzone przez użytkownika). Dzięki temu Microsoft może zidentyfikować ścieżki, a następnie zwrócić dodatkowe informacje, o ile są dostępne.

Program Windows Media Player umożliwia też odtwarzanie zawartości przesyłanej strumieniowo za pośrednictwem sieci. Aby zapewnić tę funkcjonalność program Windows Media Player musi połączyć się z serwerem multimediów strumieniowych. Te serwery są zwykle obsługiwane przez dostawców treści innych niż Microsoft. Podczas odtwarzania multimediów strumieniowych program Windows Media Player wyśle dziennik do serwera multimediów strumieniowych lub innych serwerów w sieci Web, jeśli serwer multimediów strumieniowych wyśle takie żądanie. Dziennik zawiera szczegóły, takie jak: czas połączenia, adres IP, wersja systemu operacyjnego, wersja programu Windows Media Player, identyfikator odtwarzacza, datę i protokół. Aby chronić prywatność użytkowników, program Windows Media Player domyślne wysyła identyfikator odtwarzacza (inny dla każdej sesji).

Windows HelloWindows Hellomainwindowshellomodule
Krótki opis

Funkcja Windows Hello oferuje natychmiastowy dostęp do urządzenia użytkownika dzięki uwierzytelnianiu biometrycznemu. Jeśli funkcja Windows Hello jest włączona, skanuje twarz, odcisk palca lub tęczówkę użytkownika, aby go zidentyfikować na podstawie zestawu unikatowych punktów lub cech, które są pobierane z obrazu i przechowywane na urządzeniu użytkownika jako szablon — nie przechowuje jednak samego zdjęcia, obrazu twarzy ani tęczówki. Dane dotyczące weryfikacji biometrycznej używane do logowania nie wypłyną z urządzenia użytkownika. Dane dotyczące weryfikacji biometrycznej pozostaną na Twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz. Po upływie jednak dłuższego okresu braku aktywności funkcji Windows Hello zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie, że chcesz nadal przechowywać dane dotyczące weryfikacji biometrycznej. Możesz usunąć dane dotyczące weryfikacji biometrycznej w ustawieniach. Dowiedz się więcej o Windows Hello.

Windows SearchWindows Searchmainwindowssearchmodule
Krótki opis

Usługa Windows Search umożliwia przeszukiwanie Twojej zawartości i Internetu z jednego miejsca. Jeśli użytkownik chce używać funkcji Windows Search do wyszukiwania „własnej zawartości”, zostaną wyświetlone osobiste elementy w usłudze OneDrive, OneDrive dla firm (o ile funkcja jest włączona), innych dostawców magazynu w chmurze w zakresie obsługiwanym przez tych dostawców i urządzenie użytkownika. W przypadku wykorzystywania funkcji Windows Search do przeszukiwania sieci Web lub uzyskiwania propozycji wyszukiwania z funkcji Windows Search wyniki wyszukiwania są obsługiwane przez usługę Bing. Firma Microsoft wykorzystuje kwerendę wyszukiwania sformułowaną przez użytkownika zgodnie z opisem zamieszczonym w sekcji Bing niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności. Dowiedz się więcej o wyszukiwaniu w systemie Windows .

Twój telefonTwój telefonmainyourphonemodule
Krótki opis

Aplikacja Twój telefon umożliwia połączenie telefonu Android z urządzeniem z systemem Windows, co pozwala na korzystanie z różnych funkcji na obu urządzeniach. Aplikacja Twój telefon umożliwia wyświetlanie ostatnich zdjęć z telefonu z systemem Android na urządzeniu z systemem Windows; nawiązywanie i odbieranie połączeń z telefonu z systemem Android na urządzeniu z systemem Windows; wyświetlanie i wysyłanie wiadomości SMS na urządzeniu z systemem Windows; wyświetlanie i odrzucanie powiadomień z telefonu z systemem Android na urządzeniu z systemem Windows oraz wykonywanie innych akcji; udostępnianie ekranu telefonu na urządzeniu z systemem Windows dzięki funkcji odbicia lustrzanego.

Aby skorzystać z aplikacji Twój telefon, musi być ona zainstalowana na urządzeniu z systemem Windows, a na telefonie z systemem Android musi być zainstalowana aplikacja Pomocnik aplikacji Twój telefon. Podczas uruchamiania aplikacji Twój telefon na urządzeniu z systemem Windows zostanie wyświetlony monit o podanie numeru telefonu komórkowego. Ten numer telefonu komórkowego jest używany wyłącznie do wysłania łącza z informacją o pobraniu aplikacji Pomocnik aplikacji Twój telefon.

Aby skorzystać z aplikacji Twój telefon, konieczne jest zalogowanie się na konto Microsoft w aplikacji Twój telefon na urządzeniu z systemem Windows. Natomiast na telefonie z systemem Android musi być zainstalowana aplikacja Pomocnik aplikacji Twój telefon. Telefon z systemem Android musi być połączony z siecią Wi-Fi, a urządzenie z systemem Windows musi być połączone z Internetem i pozwalać na uruchomienie aplikacji Twój telefon w tle. Aby móc używać funkcji odbicia lustrzanego w aplikacji Twój telefon, telefon z systemem Android musi również mieć włączoną łączność Bluetooth. Aplikacja Twój telefon wymaga również, aby w ramach dodatkowego poziomu zabezpieczeń urządzenie z systemem Windows było skonfigurowane przy użyciu funkcji Windows Hello.

Firma Microsoft w ramach świadczenia usług w aplikacji Twój telefon gromadzi dane o wydajności, użyciu i dane dotyczące urządzenia uwzględniające na przykład możliwości sprzętowe telefonu komórkowego i urządzenia z systemem Windows, liczbę i czas trwania sesji aplikacji Twój telefon czy ilość czasu poświęconego na konfigurowanie.

Połączenie telefonu z systemem Android z urządzeniem z systemem Windows możesz anulować w dowolnym momencie, logując się za pomocą konta Microsoft na stronie accounts.microsoft.com/devices i aktualizując ustawienia na telefonie z systemem Android. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz artykuł nasza strona pomocy technicznej.

Wiadomości SMS. W aplikacji Twój telefon na urządzeniu z systemem Windows można wyświetlić wiadomości SMS dostarczone na telefon z systemem Android. Można też wysyłać wiadomości SMS z urządzenia z systemem Windows. Na urządzeniu z systemem Windows będą widoczne tylko wiadomości SMS odebrane i wysłane w ciągu ostatnich 30 dni. Te wiadomości SMS są tymczasowo przechowywane na urządzeniu z systemem Windows. Firma Microsoft nigdy nie przechowuje wiadomości SMS użytkownika na swoich serwerach oraz nie zmienia ani nie usuwa żadnych wiadomości SMS na telefonie z systemem Android. Można wyświetlać wiadomości wysłane za pośrednictwem usługi SMS (Short Message Service, Usługa krótkich wiadomości) oraz MMS (Multimedia Messaging Service, Usługa wiadomości multimedialnych), ale nie wiadomości wysyłane za pośrednictwem usługi RCS (Rich Communication Services, Zaawansowane usługi komunikacyjne). W celu zapewnienia tej funkcjonalności aplikacja Twój telefon uzyskuje dostęp do treści wiadomości SMS i informacji kontaktowych osób i firm, od których użytkownik otrzymuje wiadomości SMS i do których je wysyła.

Połączenia. Aplikacja Twój telefon umożliwia nawiązywanie i odbieranie połączeń z telefonu z systemem Android na urządzeniu z systemem Windows. Za pomocą aplikacji Twój telefon możesz także wyświetlać ostatnie połączenia na urządzeniu z systemem Windows. Aby aktywować tę funkcję aplikacji Twój telefon, należy włączyć konkretne uprawnienia zarówno na urządzeniu z systemem Windows, jak i na telefonie z systemem Android. Uprawnienia te można w dowolnym momencie wycofać na stronie ustawień aplikacji Twój telefon na urządzeniu z systemem Windows oraz w obszarze ustawień na telefonie z systemem Android. Na urządzeniu z systemem Windows będą widoczne tylko połączenia odebrane i nawiązane w ciągu ostatnich 30 dni. Te szczegóły dotyczące połączeń będą tymczasowo przechowywane na urządzeniu z systemem Windows. Nie następuje zmienianie ani usuwanie historii połączeń na telefonie z systemem Android.

Zdjęcia. Aplikacja Twój telefon umożliwia kopiowanie, udostępnianie i edycję zdjęć z telefonu z systemem Android na urządzeniu z systemem Windows. W jednym momencie na urządzeniu z systemem Windows będzie widoczna tylko ograniczona liczba najnowszych zdjęć z folderów aparatu i zrzutów ekranu pochodzących z telefonu z systemem Android. Te zdjęcia są tymczasowo przechowywane na urządzeniu z systemem Windows. Wraz z wykonywaniem na telefonie z systemem Android kolejnych zdjęć tymczasowe kopie starszych zdjęć na urządzeniu z systemem Windows są usuwane. Nigdy nie przechowujemy zdjęć użytkownika na swoich serwerach, nie zmieniamy ani nie usuwamy żadnych zdjęć na telefonie z systemem Android.

Powiadomienia. Aplikacja Twój telefon umożliwia wyświetlanie powiadomień z telefonu z systemem Android na urządzeniu z systemem Windows. W aplikacji Twój telefon można odczytywać i odrzucać powiadomienia z telefonu z systemem Android na urządzeniu z systemem Windows oraz wykonywać inne akcje związane z powiadomieniami. Aby aktywować tę funkcję aplikacji Twój telefon, należy włączyć (zarówno na urządzenia z systemem Windows, jak i na telefonie z systemem Android) konkretne uprawnienia, takie jak powiadomienia synchronizacji. Uprawnienia te można w dowolnym momencie wycofać na stronie ustawień aplikacji Twój telefon na urządzeniu z systemem Windows oraz w obszarze ustawień na telefonie z systemem Android. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz artykuł nasza strona pomocy technicznej.

Odbicie lustrzane. Aplikacja Twój telefon umożliwia wyświetlanie ekranu telefonu z systemem Android na urządzeniu z systemem Windows. Ekran telefonu z systemem Android będzie widoczny na urządzeniu z systemem Windows jako strumień pikseli. Odtwarzanie dźwięku włączone na ekranie telefonu z systemem Android w czasie, gdy jest on połączony z urządzeniem z systemem Windows za pośrednictwem aplikacji Twój telefon, będzie realizowane przez telefon z systemem Android.

Zamiana tekstu na głos. Funkcje aplikacji Twój telefon to m.in. funkcje ułatwień dostępu, takie jak zamiana tekstu na głos. Po włączeniu funkcji zamiany tekstu na głos można słyszeć głosowo zawartość wiadomości SMS i powiadomień. Jeśli ta funkcja zostanie włączona, wiadomości SMS i powiadomienia będą czytane na głos w momencie ich odbierania.

Rozrywka i pokrewne usługiRozrywka i pokrewne usługimainentertainmentmodule
Krótki opis

Aplikacja Rozrywka i pokrewne usługi oferują zaawansowane możliwości techniczne odtwarzania różnych materiałów, aplikacji i gier.

XboxXboxmainxboxmodule
Krótki opis
Microsoft StoreMicrosoft Storemainwindowsstoremodule
Krótki opis
MSNMSNmainmainmodule
Krótki opis
Aplikacje Muzyka Groove oraz Filmy i TVAplikacje Muzyka Groove oraz Filmy i TVmaingroovemusicmoviestvmodule
Krótki opis
SilverlightSilverlightmainsilverlightmodule
Krótki opis
Windows Mixed RealityWindows Mixed Realitymainwindowsmixedrealitymodule
Krótki opis
maineuropeanprivacymodule,mainsecurityofpersonaldatamodule,mainwherewestoreandprocessdatamodule,mainourretentionofpersonaldatamodule,maincaliforniaconsumerprivacyactmodule,mainadvertisingmodule,mainspeechrecognitionmodule,mainpreviewreleasesmodule,mainchangestothisprivacystatementmodule,mainhowtocontactusmodule mainenterpriseservicesmodule,mainenterprisedevsoftwareappsmodule mainofficeservicesmodule,mainteamsmodule,mainonedrivemodule,mainoutlookmodule,mainskypemodule,mainsurfaceduomodule,mainlinkedinmodule mainbingmodule,maincortanamodule,mainmsedgemodule,mainMicrosoftTranslatormodule,mainswiftkeymodule mainactivationmodule,mainactivityhistorymodule,mainadvertisingidmodule,maindiagnosticsmodule,mainfeedbackhubmodule,mainlocationservicesmotionsensingmodule,mainsecurityandsafetyfeaturesmodule, mainspeechinkingtypingmodule, mainsyncsettingsmodule,mainupdateservicesmodule,mainwebbrowsersmodule,mainwi-fisensemodule,mainwindowsappsmodule,mainwindowsmediaplayermodule,mainwindowshellomodule,mainyourphonemodule,mainwindowssearchmodule mainxboxmodule,mainwindowsstoremodule,mainmainmodule,maingroovemusicmoviestvmodule,mainsilverlightmodule,mainwindowsmixedrealitymodule
mainenterprisedeveloperproductsmodule
Pliki „cookie”

Większość witryn firmy Microsoft używa plików cookie, małych plików tekstowych umieszczonych na Twoim urządzeniu, które serwery sieci Web wykorzystują w danej domenie, z której umieszczony plik cookie może pozyskiwać później dane. Pliki cookie mogą być wykorzystywane do przechowywania preferencji i ustawień użytkownika, pomagania w logowaniu, wyświetlania ukierunkowanych reklam oraz do analizy działania witryny. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Pliki cookie i podobne technologie niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności.

Program Privacy Shield w relacjach UE–Stany Zjednoczone i Szwajcaria–Stany Zjednoczone

Firma Microsoft przestrzega zasad programów Privacy Shield Framework ustalonych odpowiednio między Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi oraz między Szwajcarią i Stanami Zjednoczonymi, aczkolwiek nie powołuje się na program Privacy Shield Framework przygotowany przez Unię Europejską i Stany Zjednoczone jako podstawy prawnej w zakresie przekazywania danych osobowych w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-311/18. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz odwiedź witrynę internetową programu Privacy Shield Ministerstwa Handlu Stanów Zjednoczonych.

Kontakt z nami

Jeśli użytkownik ma pytanie dotyczące prywatności lub pytanie do głównego specjalisty firmy Microsoft ds. zachowania poufności / specjalisty UE ds. ochrony danych, powinien skontaktować się z nami. Pomoże w tym formularz sieci Web. Więcej informacji na temat kontaktu z firmą Microsoft, w tym z Microsoft Ireland Operations Limited, można znaleźć w sekcji Sposób kontaktu niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności.