Windows 10-locatieservice en privacy – Microsoft privacy

Windows 10-locatieservice en privacy

Sommige apps moeten weten wanneer u zich op een specifieke locatie bevindt, anders werken ze niet goed. Als u bijvoorbeeld een app hebt gevraagd om u eraan te herinneren brood te kopen wanneer u in de supermarkt bent, moet de app weten wanneer u in de supermarkt bent. Veel apps en services vereisen locatie-informatie van uw apparaat om u te voorzien van kaarten waarmee u op uw bestemming kunt komen of om een lijst met winkels of restaurants bij u in de buurt op te geven. Dat is precies wat de Windows 10-locatieservice doet: het geeft uw apps en services aan waar u bent of waar u bent geweest zodat u meer voor u relevante informatie kunt krijgen.

Wanneer we gegevens verzamelen, willen we ervoor zorgen dat dit voor u de juiste keuze is. Daarom bieden we informatie over de locatieservice en de instellingen die hier worden beschreven. Voor meer informatie over de locatie en uw privacy raadpleegt u de secties over locatie van de Privacyverklaring van Microsoft.

Hoe de locatie-instellingen werken

De eerste keer dat een app die de Windows-locatieservice gebruikt, de locatie van uw apparaat nodig heeft, vraagt de app om uw toestemming. Als u een app toestemming geeft maar later van gedachten verandert, kunt u de toegang van die app tot de locatie van uw apparaat uitschakelen in Instellingen  > Privacy > Locatie.

Locatiegeschiedenis

Sommige Windows-apps en -services die locatie-informatie gebruiken, gebruiken ook uw locatiegeschiedenis. Wanneer de locatie-instelling is ingeschakeld, worden door apps of services opgezochte locaties op het apparaat opgeslagen voor een beperkte tijd (24 uur in Windows 10) en vervolgens verwijderd. Apps die toegang hebben tot deze informatie, worden gelabeld met Gebruikt locatiegeschiedenis op de pagina Locatie-instellingen.

Standaardlocatie

Voor uw pc kunt u een standaardlocatie instellen die vervolgens kan worden gebruikt door Windows, apps en services wanneer met GPS of andere methoden geen exactere locatie kan worden gedetecteerd.

Geofencing

Sommige apps gebruiken geofencing, waarmee bepaalde services kunnen worden in- of uitgeschakeld of informatie kan worden getoond die nuttig zou kunnen zijn wanneer u zich bevindt in een gebied dat wordt gedefinieerd (of “omheind”) door de app. Een app kan geofencing alleen gebruiken als locatie is ingeschakeld voor de betreffende app. Als een of meer Windows-apps gebruikmaken van geofencing, ziet u Een of meerdere van uw apps gebruiken momenteel geofencing op de pagina Locatie-instellingen.

Cortana

Cortana werkt het beste wanneer zij toegang heeft tot de locatie en locatiegeschiedenis van uw apparaat. Ze gebruikt deze informatie om u te helpen—bijvoorbeeld door u verkeerswaarschuwingen te geven voordat u weg moet gaan of herinneringen gebaseerd op locatie zoals “U bent in de buurt van de supermarkt, waar u melk wilde kopen”. Cortana verzamelt uw locatie-informatie regelmatig, zelfs wanneer u Cortana niet gebruikt, zoals wanneer u verbinding maakt met Wi‑Fi of de verbinding met Bluetooth verbreekt. Wanneer Cortana is ingeschakeld, heeft de app Zoeken ook toegang tot informatie over de locatie van uw apparaat en verzendt de app deze informatie automatisch naar Bing wanneer Cortana webzoektermen en -resultaten suggereert zodat Bing deze kan gebruiken als omschreven in de privacyverklaring. Als u niet wilt dat Cortana toegang heeft tot uw apparaatlocatie, volgt u deze stappen:

 1. Ga naar Cortana > Instellingen  > Machtigingen en geschiedenis.
 2. Selecteer Beheren tot welke gegevens Cortana toegang heeft vanaf dit apparaat.
 3. Stel de optie Locatie in op Uit.

Microsoft Edge

Wanneer locatie is ingeschakeld voor Microsoft Edge, hebt u nog steeds controle over welke websites toegang hebben tot de locatie van uw apparaat. De eerste keer dat u een website bezoekt die vraagt om de locatie van uw apparaat, vraagt Microsoft Edge om uw toestemming. U kunt locatietoestemming voor een website uitschakelen in Microsoft Edge-instellingen.

Batterijgebruik

De Windows-locatieservice trekt uw batterij niet leeg. In feite wordt veel meer stroom verbruikt bij het ingeschakeld houden van het scherm bij het volgen van een routebeschrijving om ergens heen te rijden dan bij de locatieservice.

Uitzonderingen op de locatie-instelling

Zelfs wanneer u de Windows-locatieservice hebt uitgeschakeld voor uw apparaat of gebruikersaccount, kunnen sommige apps en services technologieën gebruiken zoals Bluetooth en Wi-Fi-scannen om de locatie van uw apparaat te vinden. In de meeste gevallen gebeurt dit alleen bij apps en services die bij Windows worden geleverd of die beschikbaar zijn in de Microsoft Store.

Klassieke Windows-applicaties vragen niet om toestemming om de locatie van uw apparaat te detecteren en worden niet weergegeven in de lijst Apps kiezen die uw exacte locatie kunnen gebruiken . Wat zijn bureaubladtoepassingen? U installeert een dergelijke applicatie gewoonlijk door deze te downloaden van internet of met behulp van een type media (zoals een cd-, dvd- of usb-opslagapparaat). Ze worden gestart met een EXE- of DLL-bestand en worden meestal op uw apparaat uitgevoerd, anders dan webgebaseerde apps (die worden uitgevoerd in de cloud). U kunt bureaublad-apps ook in de Microsoft Store vinden.

Om ervoor te zorgen dat u verloren apparaten kunt vinden, verbonden kunt blijven met het internet en hulp kunt krijgen bij een noodgeval, hebben Microsoft-services zoals Mijn apparaat zoeken, verbinding maken met Wi-Fi-hotspots en Wi-Fi-oproepen (bijvoorbeeld om 112 te bellen) nog wel toegang tot de locatie van uw apparaat als deze services zijn ingeschakeld voor uw apparaat. Bovendien heeft uw mobiele provider toegang tot de locatie van uw apparaat als uw apparaat een simkaart heeft of een mobiele service gebruikt. Lees het privacybeleid van app-uitgevers en mobiele operators voor meer informatie over de manier waarop die apps en services de locatie van uw apparaat gebruiken.

Hoe we de database van locatieservices opbouwen

Microsoft registreert de locatie van gsm-masten en Wi-Fi-toegangspunten voor het aanbieden van locatieservices. Onze database zou de MAC-adressen van uw draadloze router of andere Wi-Fi-netwerkapparaten kunnen bevatten. Wij koppelen MAC-adressen niet persoonlijk aan u of aan de apparaten die zijn verbonden met uw netwerk.

Om te voorkomen dat Microsoft de MAC-adressen van uw Wi-Fi-toegangspunten in onze database van locatieservices gebruikt, gaat u naar Meld u af voor locatieservices.

Hoe wij helpen om u op de hoogte te houden: het locatiepictogram

Wanneer een of meerdere apps uw apparaatlocatie momenteel gebruiken via de Windows-locatieservice, ziet u het locatiepictogram in het meldingengebied van uw taakbalk (op pc’s met Windows 10) of in de statusbalk boven aan uw scherm (op mobiele apparaten met Windows 10). Het pictogram wordt niet getoond voor geofencing.

Om het locatiepictogram te tonen of te verbergen:

Op Windows 10-pc's:

 1. Ga naar Start , vervolgens Instellingen .
 2. Selecteer Systeem > Meldingen en acties > Snelle acties toevoegen of verwijderen.
 3. Schakel Locatie in of uit.

Op Windows 10 Mobile:

 1. Ga naar Instellingen .
 2. Selecteer Privacy > Locatie.
 3. Schakel het pictogram Locatie tonen in of uit.

Als u een apparaat gebruikt dat aan u is toegewezen door uw werkplek of als u een persoonlijk apparaat gebruikt op uw werkplek, kunt u de locatie-instellingen wellicht niet wijzigen. In dat geval wordt Sommige instellingen worden door uw organisatie beheerd weergegeven boven aan de pagina Locatie-instellingen.

De locatie-instellingen beheren

Met Windows-locatie-instellingen hebt u de controle over welke Windows-apps informatie over uw apparaatlocatie en locatiegeschiedenis kunnen gebruiken. Voor het controleren van uw locatie-instellingen, gaat u naar Instellingen  > Privacy > Locatie.

Voor het wissen van de locatiegeschiedenis herstart u uw apparaat of gaat u naar Instellingen  > Privacy > Locatie en onder Locatiegeschiedenis selecteert u Wissen. Door het wissen van de locatiegeschiedenis wordt alleen de geschiedenis op het apparaat gewist. Apps die de geschiedenis hebben geopend voordat die werd gewist, kunnen de geschiedenis elders hebben opgeslagen. Raadpleeg het privacybeleid van uw app voor meer informatie.

Als u locatiegeschiedenis wilt wissen die in de cloud is opgeslagen en hoort bij uw Microsoft-account, gaat u naar account.microsoft.com en zorgt u ervoor dat u bent aangemeld bij uw Microsoft-account. Selecteer Locatieactiviteit wissen en selecteer vervolgens Wissen.

Voor het in- of uitschakelen van de Windows-locatieservice:

Op uw pc:

 1. Ga naar Instellingen  > Privacy > Locatie.
 2. Voor het beheren van de locatie voor de gehele pc als u beheerder bent op de pc, selecteert u Wijzigen en schakelt u vervolgens Locatie in of uit in het dialoogvenster dat wordt weergegeven.
 3. Voor het beheren van de locatie voor alleen uw gebruikersaccount, stelt u de optie Locatieservice in op Aan of Uit. Als Locatie voor dit apparaat is uitgeschakeld wordt weergegeven op de instellingspagina, kunt u Locatieservice niet inschakelen voor een individuele gebruikersaccount.

Op uw mobiele apparaat:

 1. Ga naar Instellingen  > Privacy > Locatie.
 2. Selecteer Locatie om deze in of uit te schakelen.

Ga als volgt te werk als u wilt wijzigen of een individuele app toegang heeft tot uw locatie:

 1. Ga naar Instellingen  > Privacy > Locatie.
 2. Schakel elke app in of uit onder Apps kiezen die uw exacte locatie kunnen gebruiken. Op een pc kan elke gebruiker hetzelfde doen voor zijn/haar eigen accounts. Als Locatieservice is ingesteld op Uit voor uw gebruikersaccount, kunnen de aan/uit-schakelaars niet worden ingeschakeld totdat Locatieservice is ingesteld op Aan.

Voor het wijzigen van de standaardlocatie voor uw pc, die door Windows, apps en services kan worden gebruikt wanneer een exactere locatie niet kan worden gedetecteerd:

 1. Ga naar Instellingen  > Privacy > Locatie.
 2. Selecteer onder Standaardlocatie de optie Standaardlocatie instellen.
 3. De app Windows Kaarten wordt geopend. Volg de instructies voor het wijzigen van uw standaardlocatie.