Skip to main content

Windows 10-locatieservice en privacy

Sommige apps moeten weten wanneer u zich op een specifieke locatie bevindt, anders werken ze niet goed. Als u bijvoorbeeld een app hebt gevraagd om u eraan te herinneren brood te kopen wanneer u in de supermarkt bent, moet de app weten wanneer u in de supermarkt bent. Veel apps en services vereisen locatie-informatie van uw apparaat om u te voorzien van kaarten waarmee u op uw bestemming kunt komen of om een lijst met winkels of restaurants bij u in de buurt op te geven. Dat is precies wat de Windows 10-locatieservice doet: het geeft uw apps en services aan waar u bent of waar u bent geweest zodat u meer voor u relevante informatie kunt krijgen.

Wanneer we gegevens verzamelen, willen we ervoor zorgen dat dit voor u de juiste keuze is. Daarom bieden we informatie over de locatieservice en de instellingen die hier worden beschreven. Voor meer informatie over de locatie en uw privacy raadpleegt u de secties over locatie van de Microsoft-privacyverklaring.

Hoe de locatie-instellingen werken

De locatie-instelling van het apparaat zorgt ervoor dat bepaalde Windows-functies, zoals het automatisch instellen van de tijdzone of de functie Mijn apparaat zoeken, naar behoren kunnen werken. Wanneer de locatie-instelling van het apparaat is ingeschakeld, maakt de Microsoft-locatiedienst gebruik van een combinatie van Global Positioning Service (GPS), Wi-Fi-toegangspunten in de buurt, zendmasten en uw IP-adres om de locatie van uw apparaat te bepalen. Afhankelijk van de mogelijkheden van uw apparaat kan de locatie van uw apparaat met verschillende maten van nauwkeurigheid en in sommige gevallen exact worden bepaald.

Als u de locatie-instelling van het apparaat hebt ingeschakeld, verzendt het apparaat geanonimiseerde locatiegegevens (waaronder informatie over Wi-Fi-toegangspunten in de buurt, informatie over zendmasten, en precieze GPS-locatie indien beschikbaar) naar Microsoft nadat alle persoonlijk identificeerbare informatie op het apparaat is verwijderd. Deze niet-identificeerbare kopie van locatiegegevens wordt gebruikt om Microsoft’s locatieservices te verbeteren en, in sommige gevallen, gedeeld met onze dienstverleners op het gebied van locatiediensten, momenteel HERE (zie https://www.here.com/), om de locatiediensten van de dienstverlener te verbeteren.

Daarnaast kunt u toestaan dat apps de locatie en locatiegeschiedenis van uw apparaat gebruiken om locatiebewuste diensten zo nauwkeurig te leveren als uw apparaat ondersteunt. Als u een specifieke app toegang tot de locatie van uw apparaat verleent op de instellingenpagina, heeft die app toegang tot de precieze locatie-informatie. Anders is de locatie-informatie die aan de app wordt verleend niet zo precies. Wanneer uw locatie door een locatiebewuste dienst of Windows-service of -functie wordt gebruikt, worden uw locatiegegevens en recente locatiegeschiedenis opgeslagen op uw apparaat.

Als u bent ingelogd met uw Microsoft-account en locatiegeschiedenis is ingeschakeld, wordt uw laatst bekende locatie-informatie bovendien in de cloud opgeslagen en beschikbaar gesteld voor andere apps of services die uw Microsoft-account op uw apparaten gebruiken. Als u bent ingelogd met uw Microsoft-account en uw apparaat is niet in staat om op zichzelf uw huidige locatie op betrouwbare wijze te bepalen (zoals bijvoorbeeld in een gebouw of souterrain), kunnen apps of diensten uw laatst bekende locatie uit uw locatiegeschiedenis gebruiken die in de cloud is opgeslagen indien deze beschikbaar is.

Er zijn enkele uitzonderingen op de manier waarop de locatie van uw apparaat kan worden bepaald die niet direct worden beheerd door de locatie-instellingen.

Bureaublad-apps zijn een specifiek type apps die geen afzonderlijke toestemming vragen om informatie over de locatie van uw apparaat te achterhalen en die niet worden weergegeven in de lijst waarmee u apps kunt kiezen die uw locatie mogen gebruiken. Wat zijn bureaublad-apps? Deze worden meestal gedownload van het internet of geïnstalleerd vanaf een bepaald type medium (zoals een cd, dvd of USB-opslagapparaat). Ze worden gestart met een .EXE- of .DLL-bestand en draaien meestal op uw apparaat, in tegenstelling tot webapps (die in de cloud draaien).

Zelfs als u de instelling voor de locatie van het apparaat hebt uitgeschakeld, kunnen sommige apps en diensten van derden gebruik maken van andere technologieën (zoals Bluetooth, Wi-Fi, cellulair modem, enz.) om de locatie van het apparaat met verschillende maten van nauwkeurigheid te bepalen. Microsoft eist van derden die apps ontwikkelen voor onze Microsoft Store of apps ontwikkelen met behulp van Microsoft-tools dat zij de Windows locatie-instellingen respecteren, tenzij u de wettelijk vereiste toestemming hebt gegeven om de externe ontwikkelaar uw locatie te laten bepalen. Om het risico verder te verkleinen dat een app of dienst uw locatie kan bepalen wanneer de locatie-instelling van het Windows-apparaat is uitgeschakeld, dient u alleen apps en diensten van vertrouwde bronnen te installeren. Voor een uitgebreidere bescherming van uw locatie kunt u overwegen om de op radio gebaseerde componenten van uw apparaat, zoals Wi-Fi, Bluetooth, cellulair modem en GPS-componenten, uit te schakelen, die door apps gebruikt kunnen worden om uw exacte locatie te bepalen. Dit zal echter ook andere ervaringen belemmeren, zoals bellen (inclusief noodoproepen), berichten, internetconnectiviteit en verbinding maken met randapparatuur zoals uw hoofdtelefoon. Lees het privacybeleid van de apps en diensten die u hebt geïnstalleerd om meer te weten te komen over hoe deze de locatie van uw apparaat gebruiken.

Om het voor u gemakkelijker te maken in noodgevallen hulp te krijgen, probeert Windows bij elke noodoproep uw exacte locatie te bepalen en te delen, ongeacht uw locatie-instellingen. Bovendien heeft uw mobiele netwerkaanbieder toegang tot de locatie van uw apparaat als uw apparaat over een SIM-kaart beschikt of anderszins gebruikmaakt van een mobiele dienst.

Locatiegeschiedenis

Sommige Windows-apps en -services die locatie-informatie gebruiken, gebruiken ook uw locatiegeschiedenis. Wanneer de locatie-instelling is ingeschakeld, worden door apps of services opgezochte locaties op het apparaat opgeslagen voor een beperkte tijd (24 uur in Windows 10) en vervolgens verwijderd. Apps die toegang hebben tot deze informatie, worden gelabeld met Gebruikt locatiegeschiedenis op de pagina Locatie-instellingen.

Standaardlocatie

Voor uw apparaat kunt u een standaardlocatie instellen die vervolgens kan worden gebruikt door Windows, apps en services wanneer met GPS of andere methoden geen exactere locatie kan worden gedetecteerd.

Geofencing

Sommige apps gebruiken geofencing, waarmee bepaalde services kunnen worden in- of uitgeschakeld of informatie kan worden getoond die nuttig zou kunnen zijn wanneer u zich bevindt in een gebied dat wordt gedefinieerd (of “omheind”) door de app. Een app kan geofencing alleen gebruiken als locatie is ingeschakeld voor de betreffende app. Als een of meer Windows-apps gebruikmaken van geofencing, ziet u Een of meerdere van uw apps gebruiken momenteel geofencing op de pagina Locatie-instellingen.

Cortana

Cortana werkt het beste wanneer zij toegang heeft tot de locatie en locatiegeschiedenis van uw apparaat. Ze gebruikt deze informatie om u te helpen—bijvoorbeeld door u verkeerswaarschuwingen te geven voordat u weg moet gaan of herinneringen gebaseerd op locatie zoals “U bent in de buurt van de supermarkt, waar u melk wilde kopen”. Cortana verzamelt uw locatie-informatie regelmatig, zelfs wanneer u Cortana niet gebruikt, zoals wanneer u verbinding maakt met Wi-Fi of de verbinding met Bluetooth verbreekt. Wanneer Cortana is ingeschakeld, heeft de app Zoeken ook toegang tot informatie over de locatie van uw apparaat en verzendt de app deze informatie automatisch naar Bing wanneer Cortana webzoektermen en -resultaten suggereert zodat Bing deze kan gebruiken als omschreven in de privacyverklaring. Als u niet wilt dat Cortana toegang heeft tot uw apparaatlocatie, volgt u deze stappen:

 1. Ga naar Cortana > Instellingen   > Machtigingen en geschiedenis.
 2. Selecteer Beheren tot welke gegevens Cortana toegang heeft vanaf dit apparaat.
 3. Stel de optie Locatie in op Uit.

Microsoft Edge

Wanneer locatie is ingeschakeld voor Microsoft Edge, hebt u nog steeds controle over welke websites toegang hebben tot de locatie van uw apparaat. De eerste keer dat u een website bezoekt die vraagt om de locatie van uw apparaat, vraagt Microsoft Edge om uw toestemming. U kunt locatietoestemming voor een website uitschakelen in Microsoft Edge-instellingen.

Hoe we de database van locatieservices opbouwen

Microsoft registreert de locatie van gsm-masten en Wi-Fi-toegangspunten voor het aanbieden van locatieservices. Onze database zou de MAC-adressen van uw draadloze router of andere Wi-Fi-netwerkapparaten kunnen bevatten. Wij koppelen MAC-adressen niet persoonlijk aan u of aan de apparaten die zijn verbonden met uw netwerk.

Om te voorkomen dat Microsoft de MAC-adressen van uw Wi-Fi-toegangspunten in onze database van locatieservices gebruikt, gaat u naar Meld u af voor locatieservices.

Hoe wij helpen om u op de hoogte te houden: het locatiepictogram

Wanneer een of meerdere apps uw apparaatlocatie momenteel gebruiken via de Windows-locatieservice, ziet u het locatiepictogram in het meldingengebied van uw taakbalk (op pc’s met Windows 10) of in de statusbalk boven aan uw scherm (op mobiele apparaten met Windows 10). Het pictogram wordt niet getoond voor geofencing.

Om het locatiepictogram te tonen of te verbergen:

Op Windows 10-pc's:

 1. Ga naar Start  , vervolgens Instellingen  .
 2. Selecteer Systeem > Meldingen en acties > Snelle acties toevoegen of verwijderen.
 3. Schakel Locatie in of uit.

Op Windows 10 Mobile:

 1. Ga naar Instellingen  .
 2. Selecteer Privacy > Locatie.
 3. Schakel het pictogram Locatie tonen in of uit.

Als u een apparaat gebruikt dat aan u is toegewezen door uw werkplek of als u een persoonlijk apparaat gebruikt op uw werkplek, kunt u de locatie-instellingen wellicht niet wijzigen. In dat geval wordt Sommige instellingen worden door uw organisatie beheerd weergegeven boven aan de pagina Locatie-instellingen.

De locatie-instellingen beheren

Met Windows-locatie-instellingen hebt u de controle over of Windows-functies toegang kunnen hebben tot uw apparaatlocatie en welke Windows-apps informatie over uw apparaatlocatie en locatiegeschiedenis kunnen gebruiken. Voor het controleren van uw locatie-instellingen, gaat u naar Instellingen   > Privacy > Locatie.

Voor het wissen van de locatiegeschiedenis start u uw apparaat opnieuw op of gaat u naar Instellingen   > Privacy > Locatie en onder Locatiegeschiedenis selecteert u Wissen. Door het wissen van de locatiegeschiedenis wordt alleen de geschiedenis op het apparaat gewist. Apps die de geschiedenis hebben geopend voordat die werd gewist, kunnen de geschiedenis elders hebben opgeslagen. Raadpleeg het privacybeleid van uw app voor meer informatie.

Als u locatiegeschiedenis wilt wissen die in de cloud is opgeslagen en hoort bij uw Microsoft-account, gaat u naar account.microsoft.com en zorgt u ervoor dat u bent aangemeld bij uw Microsoft-account. Selecteer Locatieactiviteit wissen en selecteer vervolgens Wissen.

Voor het in- of uitschakelen van de Windows-locatie-instellingen:

Op uw pc:

 1. Ga naar Instellingen   > Privacy > Locatie.
 2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Voor het beheren van de locatie voor het hele apparaat als u beheerder bent op het apparaat, selecteert u Wijzigen en vervolgens in het bericht Locatie voor dit apparaat stelt u de instelling in op Aan of Uit.
  • Voor het beheren van de locatie voor alleen uw gebruikersaccount, stelt u de optie Toestaan dat apps toegang hebben tot uw locatie in op Aan of Uit. Als Locatie voor dit apparaat is uitgeschakeld wordt weergegeven op de instellingspagina, kunt u Toestaan dat apps toegang hebben tot uw locatie niet inschakelen voor een individuele gebruikersaccount. (In eerdere versies van Windows heette deze instelling Locatieservice.)

Op uw mobiele apparaat:

 1. Ga naar Instellingen   > Privacy > Locatie.
 2. Selecteer Locatie om deze in of uit te schakelen.

Ga als volgt te werk als u wilt wijzigen of een individuele app toegang heeft tot uw precieze locatie:

 1. Ga naar Instellingen   > Privacy > Locatie.
 2. Schakel elke app in of uit onder Kies de apps die toegang hebben tot uw precieze locatie. Op een apparaat kan elke persoon hetzelfde doen voor zijn/haar eigen accounts. Als Toestaan dat apps toegang hebben tot uw locatie is ingesteld op Uit voor uw gebruikersaccount, kunnen de aan/uit-schakelaars niet worden ingeschakeld totdat Toestaan dat apps toegang hebben tot uw locatie is ingesteld op Aan.

Voor het wijzigen van de standaardlocatie voor uw pc, die door Windows, apps en services kan worden gebruikt wanneer een exactere locatie niet kan worden gedetecteerd:

 1. Ga naar Instellingen   > Privacy > Locatie.
 2. Selecteer onder Standaardlocatie selecteert u Standaardlocatie instellen.
 3. De app Windows Kaarten wordt geopend. Volg de instructies voor het wijzigen van uw standaardlocatie.