Microsoft-privacyverklaring

Laatst bijgewerkt: Februari 2018 Wat is er gewijzigd?

Uw privacy is belangrijk voor ons. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens Microsoft van u verzamelt via onze interactie met u en via onze producten, en hoe we die gegevens gebruiken.

Microsoft biedt een breed scala aan producten, van serverproducten die wereldwijd worden gebruikt om ondernemingen te ondersteunen, apparaten die u thuis gebruikt, software die studenten op school gebruiken en services die ontwikkelaars gebruiken voor het maken en uitvoeren van wat er komen gaat. Verwijzingen naar Microsoft-producten in deze verklaring hebben betrekking op services, websites, apps, software en apparaten van Microsoft.

Lees de productspecifieke informatie in deze privacyverklaring, met aanvullende informatie over een aantal Microsoft-producten. Deze verklaring heeft betrekking op de communicatie tussen u en Microsoft, de hieronder vermelde Microsoft-producten en op andere Microsoft-producten waarvoor deze verklaring wordt weergegeven.


Persoonsgegevens die wij verzamelenPersoonsgegevens die wij verzamelenmainpersonaldatawecollect
Overzicht
Volledige tekst

Microsoft verzamelt gegevens om effectief te kunnen werken en u de beste ervaringen met onze producten te kunnen bieden. U geeft een aantal van deze gegevens rechtstreeks aan ons door, bijvoorbeeld wanneer u een Microsoft-account aanmaakt, het licentieaccount van uw organisatie beheert, een zoekopdracht bij Bing indient, u opgeeft voor een Microsoft-event, een stemopdracht naar Cortana stuurt, een document uploadt naar Microsoft OneDrive, een abonnement op MSDN neemt, u aanmeldt voor Office 365 of contact met ons opneemt voor ondersteuning. Een deel van de gegevens verkrijgen we door vast te leggen hoe u met onze producten omgaat, bijvoorbeeld door het gebruik van technologieën zoals cookies en het ontvangen van foutrapporten of gebruiksgegevens van software op uw apparaat.

We krijgen ook gegevens van derden. We beveiligen gegevens die zijn verkregen van derden volgens de methoden die in deze verklaring zijn beschreven, aangevuld met eventuele extra beperkingen die de bron van de gegevens oplegt. Deze externe bronnen veranderen na verloop van tijd, maar hieronder vielen tot nu toe:

 • Datahandelaren van wie we demografische gegevens kopen als aanvulling op de gegevens die we verzamelen.
 • Sociale netwerken wanneer u een Microsoft-product toestemming geeft om toegang te krijgen tot uw gegevens op een of meer netwerken.
 • Serviceproviders die ons helpen bij het bepalen van een locatie op basis van uw IP-adres om bepaalde producten aan te passen aan uw locatie.
 • Partners met wie we gezamenlijke services aanbieden of met wie we gezamenlijke marketingactiviteiten ontplooien, en
 • Openbaar toegankelijke bronnen zoals openbare overheidsdatabases of andere gegevens in het publieke domein.

U hebt beslissingsbevoegdheid ten aanzien van de gegevens die wij verzamelen. Wanneer u wordt gevraagd om persoonlijke gegevens te verstrekken, kunt u dit weigeren. Maar als u ervoor kiest om geen gegevens over te dragen die nodig zijn om een product of ​​service te bieden, zult u dat product of die service mogelijk niet kunnen gebruiken.

Welke gegevens we verzamelen, is afhankelijk van de context van uw interactie met Microsoft, de opties die u kiest, zoals uw privacyinstellingen, en de producten en functies die u gebruikt. De volgende gegevens kunnen door ons worden verzameld:

Naam en contactgegevens. We verzamelen uw voor- en achternaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer en andere soortgelijke contactgegevens.

Referenties. We verzamelen wachtwoorden, wachtwoordhints en soortgelijke beveiligingsinformatie die wordt gebruikt voor authenticatie en toegang tot het account.

Demografische gegevens. We verzamelen gegevens over u, zoals uw leeftijd, geslacht, land en voorkeurstaal.

Betalingsgegevens. We verzamelen gegevens die nodig zijn om uw betaling te verwerken als u aankopen doet, zoals het nummer van uw betaalinstrument (zoals een creditcardnummer) en de bij uw betaalinstrument horende beveiligingscode.

Apparaat- en verbruiksgegevens. We verzamelen gegevens over uw apparaat en hoe u en uw apparaat werken met Microsoft en met onze producten. Zo verzamelen we:

 • Gebruiksgegevens van producten. We verzamelen gegevens over de functies die u gebruikt, de items die u koopt en de webpagina's die u bezoekt. Deze gegevens omvatten uw gesproken en getypte zoekquery's of opdrachten aan Bing, Cortana en onze chatbots. Hiertoe behoren ook de instellingen die u selecteert en de softwareconfiguraties u het vaakst gebruikt.
 • Apparaat-, connectiviteit- en configuratiegegevens. We verzamelen gegevens over uw apparaat en over het netwerk dat u gebruikt om verbinding te maken met onze producten. Deze gegevens omvatten ook informatie over de besturingssystemen en andere software die op uw apparaat geïnstalleerd is, inclusief productcodes. Daarnaast worden gegevens verzameld zoals uw IP-adres, apparaat-id's (zoals het IMEI-nummer voor telefoons), regionale en taalinstellingen.
 • Foutrapporten en prestatiegegevens. We verzamelen gegevens over de prestaties van de producten en eventuele problemen die u daarmee ondervindt. Aan de hand van deze gegevens kunnen wij een diagnose uitvoeren van problemen met de producten die u gebruikt. Daarnaast komen de gegevens van pas bij verbeteren van onze producten en het aanbieden van oplossingen. Afhankelijk van uw product en instellingen, kunnen foutrapporten (ook wel crashdumps genoemd) gegevens bevatten, zoals het type of de ernst van het probleem, details van de software of hardware die betrokken is bij een fout, de inhoud van bestanden op het moment waarop de fout is opgetreden en gegevens over andere software op uw apparaat.
 • Gegevens met betrekking tot probleemoplossing en Help. Wanneer u contact opneemt met Microsoft voor probleemoplossing en hulp, verzamelen we gegevens over u en over uw hardware, software, en andere details die relevant zijn voor het ondersteuningsincident. Het betreft hier gegevens zoals contact- of authenticatiegegevens, de inhoud van uw chats en andere communicatie met Microsoft, gegevens over de status van het apparaat en de toepassing op het moment van de fout en tijdens de diagnose, evenals systeem- en registergegevens over software-installaties en hardwareconfiguraties.

Interesses en favorieten. We verzamelen gegevens over uw interesses en favorieten, zoals de teams die u volgt in een sport-app, de programmeertalen die uw voorkeur hebben, de aandelen die u volgt in een financiële app of de favoriete steden die u toevoegt aan een weer-app. Naast de gegevens die u expliciet aanlevert, kunnen uw interesses en favorieten ook worden opgemaakt uit of afgeleid van andere gegevens die wij verzamelen.

Contactpersonen en relaties. We verzamelen gegevens over uw contactpersonen en relaties als u een Microsoft-product gebruikt om contactpersonen te beheren, of om met andere mensen of organisaties te communiceren of om te gaan, zoals Visual Studio Team Services.

Locatiegegevens. Voor producten met locatiefuncties verzamelen we gegevens over uw locatie, die zowel nauwkeurig als onnauwkeurig kunnen zijn. Nauwkeurige locatiegegevens kunnen GNSS-gegevens (Global Navigation Satellite System) zijn, bijvoorbeeld GPS, evenals de identificatiegegevens van nabijgelegen zendmasten en Wi-Fi-hotspots die we verzamelen wanneer u locatiegebaseerde producten of functies inschakelt. Onnauwkeurige locatiegegevens zijn onder meer een van uw IP-adres afgeleide locatie of gegevens die met minder precisie aangeven waar u zich bevindt, zoals op het niveau van een stad of postcode.

Inhoud. We verzamelen inhoud van uw bestanden en communicatie wanneer dat nodig is om u de producten te leveren die u gebruikt. Als u bijvoorbeeld een bestand via Skype naar een andere Skype-gebruiker verzendt, moeten we de inhoud van dat bestand verzamelen om het aan u en de andere gebruiker te kunnen weergeven wanneer u dit vraagt. Als u een e-mail ontvangt via Outlook.com, moeten we de inhoud van die e-mail verzamelen om deze inhoud in uw postvak te bezorgen, u de inhoud te tonen en u in staat te stellen de e-mail te beantwoorden. Bovendien moeten we de e-mail opslaan totdat u ervoor kiest deze te verwijderen. Andere gegevens die wij verzamelen om u de gevraagde communicatieservices te kunnen bieden, zijn:

 • onderwerpregel en de inhoud van een e-mail,
 • tekst of andere inhoud van een chatbericht,
 • audio- en video-opname van een videobericht en
 • audio-opname en transcriptie van een gesproken bericht dat u ontvangt of een tekstbericht dat u dicteert.

Video. Als u Microsoft Stores of andere voorzieningen bezoekt, of een evenement van Microsoft bezoekt, kan uw foto worden vastgelegd door onze beveiligingscamera's.

Als u Spend gebruikt, verzamelen we mogelijk gegevens van uw betaalpas, ontvangstgegevens of gegevens van financiële transacties, om de service te kunnen bieden.

Als u Enterprise Online Services gebruikt, verzamelt Microsoft Klantgegevens (waaronder inhoud), Ondersteuningsgegevens en Beheerdersgegevens, zoals hieronder is gedefinieerd in de sectie Producten voor ondernemingen en ontwikkelaars.

We verzamelen ook informatie die u ons verstrekt en de inhoud van berichten die u naar ons hebt verstuurd, zoals feedback en productbeoordelingen die u hebt geschreven, of vragen en informatie die u aan klantenondersteuning hebt doorgegeven. Wanneer u contact met ons opneemt, zoals voor klantondersteuning, kunnen telefoongesprekken of chatsessies met onze medewerkers worden opgenomen en gemonitord.

Productspecifieke secties hieronder beschrijven methoden voor gegevensverzameling zoals deze van toepassing zijn op het gebruik van deze producten.

Hoe wij Persoonsgegevens gebruikenHoe wij Persoonsgegevens gebruikenmainhowweusepersonaldatamodule
Overzicht
Volledige tekst

Microsoft gebruikt de verzamelde gegevens voor drie fundamentele doeleinden, die hieronder in meer detail worden beschreven: (1) om ons werk te kunnen doen en de producten te kunnen aanbieden (en die te verbeteren en aan persoonlijke voorkeuren aan te passen), (2) om berichten te kunnen verzenden, met inbegrip van promotionele berichten en (3) om, voor bepaalde producten, advertenties weer te geven, zowel in onze eigen producten die worden gefinancierd met behulp van advertenties van MSN en Bing, als in producten die door derden worden aangeboden.

Bij het realiseren van deze doeleinden combineren we gegevens die we verzamelen om u een meer geïntegreerde, consistente en persoonlijke ervaring te kunnen geven. Zo kan Cortana uw opgave van uw favoriete sportteams in de app Microsoft Sports bijvoorbeeld gebruiken om informatie te bieden die relevant is voor uw interesses. En Microsoft Store kan apps aanbevelen die op u zijn afgestemd door informatie te raadplegen over de apps en services die u gebruikt. Om de privacy te verbeteren, hebben we echter technologische en procedurele waarborgen ingebouwd om bepaalde gegevenscombinaties te voorkomen. De gegevens die wij van u verzamelen wanneer u niet bent geverifieerd (niet aangemeld), worden bijvoorbeeld afzonderlijk opgeslagen van de accountgegevens waarmee u rechtstreeks kunt worden geïdentificeerd, zoals uw naam, e-mailadres of telefoonnummer.

Leveren en verbeteren van onze producten. We gebruiken gegevens om de producten die wij aanbieden, te kunnen leveren en verbeteren, en voor de essentiële bedrijfsvoering. Dit omvat het werken met de producten, het onderhouden en verbeteren van de prestaties van de producten, het ontwikkelen van nieuwe functies, het uitvoeren van onderzoek en het bieden van klantondersteuning. Hieronder ziet u een aantal voorbeelden van dergelijke toepassingen:

 • Leveren van de producten. Wij gebruiken gegevens om uw transacties met ons uit te voeren en om onze producten aan u te leveren. Vaak omvatten deze producten functies en aanbevelingen die speciaal op u zijn afgestemd, om zo uw productiviteit en plezier te vergroten en uw ervaringen met het product automatisch aan te passen op basis van de gegevens die we hebben over uw activiteiten, interesses en locatie.
 • Klantondersteuning. We gebruiken gegevens voor de diagnose van productproblemen, het repareren van apparaten van klanten en om andere klant- en ondersteuningsdiensten te kunnen bieden.
 • Productactivering. We gebruiken gegevens, zoals type apparaat en toepassing, locatie en unieke id's van apparaten, toepassingen, netwerken en abonnementen, voor het activeren van software en apparaten die moeten worden geactiveerd.
 • Productverbetering. We gebruiken gegevens om onze producten voortdurend te verbeteren, bijvoorbeeld door nieuwe functies of mogelijkheden toe te voegen. Zo gebruiken we foutrapporten om beveiligingsvoorzieningen te verbeteren, zoekopdrachten en klikken in Bing om de relevantie van de zoekresultaten te verbeteren, gebruiksgegevens om te bepalen welke nieuwe functies prioriteit moeten krijgen, en audio-opnamen van spraakinvoerfuncties om de nauwkeurigheid van spraakherkenning te verbeteren.
 • Veiligheid en geschillenbeslechting. We gebruiken gegevens om de veiligheid van onze producten en onze klanten te beschermen, fraude op te sporen en te voorkomen, de geldigheid van softwarelicenties te controleren, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten af te dwingen. Met behulp van onze veiligheidsfuncties en -producten kan de werking van kwaadaardige software worden onderbroken en kunnen gebruikers worden ingelicht als er kwaadaardige software op hun apparaten wordt gevonden. Enkele van onze services voor communicatie- en bestandssynchronisatie, zoals Outlook of OneDrive, scannen inhoud systematisch op een geautomatiseerde manier om vermoedelijke spam, virussen, beledigende acties of URL's die zijn aangemerkt als frauduleus, phishing of malware-koppelingen, te identificeren. We kunnen het afleveren van een communicatie blokkeren of inhoud verwijderen als deze in strijd is met onze voorwaarden.
 • Bedrijfsactiviteiten. We gebruiken de gegevens om overkoepelende analyses en Business Intelligence te ontwikkelen waarmee wij kunnen werken, onszelf en anderen kunnen beschermen, weloverwogen beslissingen kunnen nemen en over de prestaties van ons bedrijf kunnen rapporteren.

Communicatie. We gebruiken gegevens die we verzamelen om met u te communiceren en om onze communicatie met u zo persoonlijk mogelijk te maken. Zo kunnen we contact met u opnemen per telefoon, via e-mail of op een andere manier om u te informeren wanneer een abonnement afloopt, uw licentieaccount met u te bespreken, u te laten weten wanneer er beveiligingsupdates beschikbaar zijn, u te herinneren aan de artikelen in uw onlinewinkelwagen, u op de hoogte te stellen of in te lichten over een verzoek om dienstverlening of reparatie, u uit te nodigen deel te nemen aan een enquête of u te vertellen dat u actie moet ondernemen om uw account actief te houden. Daarnaast kunt u zich aanmelden voor e-mailabonnementen en ervoor kiezen of u promotionele mededelingen van Microsoft per e-mail, sms, post of telefoon wilt ontvangen. Voor informatie over het beheren van uw contactgegevens, e-mailabonnementen en promotionele communicatie, leest u de sectie Toegang en beheer van deze privacyverklaring.

Advertenties. Wat u zegt in uw e-mails, chats, videogesprekken of voicemails of vermeldt in uw documenten, foto's of andere persoonlijke bestanden, wordt niet door Microsoft gebruikt om u gerichte reclame te sturen.

We gebruiken gegevens die we verzamelen via onze interactie met u, via een aantal van onze producten en via webeigenschappen van derden om advertenties weer te geven. Bijvoorbeeld:

 • Microsoft kan uw gegevens gebruiken voor het selecteren en tonen van een aantal van de advertenties die u ziet op Microsoft-webeigenschappen, zoals Microsoft.com, MSN en Bing.
 • Wanneer de reclame-id in Windows 10 is ingeschakeld als onderdeel van uw privacyinstellingen, kunnen apps (zowel apps van Microsoft als apps van derden) de id raadplegen en gebruiken om advertenties in dergelijke apps te selecteren en te tonen. Dit werkt op ongeveer dezelfde manier als waarop websites een unieke id in een cookie kunnen raadplegen en gebruiken.
 • Soms delen we de verzamelde gegevens met andere bedrijven zoals Oath, AppNexus of Facebook (zie hieronder), zodat zij de advertenties kunnen selecteren en aanbieden die u ziet in onze producten, hun producten en andere sites en apps die worden aangeboden door deze partners.
 • Adverteerders kunnen ervoor kiezen om webbakens weer te geven op hun sites, om Microsoft toestemming te geven om gegevens op hun sites te verzamelen, zoals activiteiten, aankopen en bezoeken. We gebruiken deze gegevens om namens onze adverterende klanten gericht advertenties te plaatsen. We delens gegevens ook rechtstreek met serviceproviders, zoals Oath, AppNexus of Facebook, om hen toe te staan namens ons services te verlenen of om samen te werken met ons bij het selecteren en leveren van advertenties voor onze advertentiepartners.

De advertenties die u ziet, kunnen zijn geselecteerd op basis van gegevens die we over u hebben verwerkt, zoals uw interesses en favorieten, uw locatie, uw transacties, hoe u onze producten gebruikt, uw zoekopdrachten of de inhoud die u bekijkt. Als u bijvoorbeeld op MSN inhoud bekijkt over auto's, is het mogelijk dat we advertenties over auto's weergeven. Als u op Bing naar 'pizzarestaurants in Seattle' zoekt, ziet u mogelijk advertenties in uw zoekresultaten voor restaurants in Seattle.

De advertenties die u ziet, kunnen ook zijn geselecteerd op basis van andere informatie die we in de loop van de tijd over u te weten zijn gekomen met behulp van demografische gegevens, locatiegegevens, zoekopdrachten, interesses en favorieten, gebruiksgegevens van onze producten en sites en van de sites en apps van onze adverteerders en partners Deze advertenties worden in deze verklaring aangeduid als 'op interesses gebaseerde advertenties'. Als u bijvoorbeeld gamecontent bekijkt op xbox.com, is het mogelijk dat er aanbiedingen voor games op MSN worden weergegeven. Om op interesses gebaseerde advertenties te kunnen aanbieden, combineren we de cookies die op uw apparaat worden geplaatst met de informatie die we verzamelen (zoals het IP-adres) wanneer uw browser met onze websites werkt. Als u zich afmeldt voor op interesses gebaseerde advertenties, worden de aan deze cookies gekoppelde gegevens niet gebruikt.

Enkele aanvullende details met betrekking tot het gebruik van gegevens voor advertentiedoeleinden:

 • Beste werkmethoden en toezeggingen in de reclamebranche. Microsoft is lid van Network Advertising Initiative (NAI) en houdt zich aan de NAI-gedragscode. We houden ons ook aan de volgende programma's voor zelfregulering:
 • Kinderen en reclame. We tonen geen op interesses gebaseerde advertenties aan kinderen als de geboortedatum in hun Microsoft-accountgegevens aangeeft dat zij jonger dan 13 jaar zijn.
 • Bewaren van gegevens. Voor op interesses gebaseerde advertenties bewaren we gegevens niet langer dan 13 maanden, tenzij we uw toestemming hebben om de gegevens langer te bewaren.
 • Delen van gegevens. In sommige gevallen delen we met adverteerders rapporten over de gegevens die we hebben verzameld op hun websites of advertenties.
 • Gegevens verzameld door andere reclamebedrijven. Adverteerders voegen soms ook hun eigen webbakens (of die van hun andere advertentiepartners) toe aan hun advertenties die we weergeven, zodat ze hun eigen cookie kunnen instellen en lezen. Bovendien kunnen Microsoft-partners met advertentiebedrijven van derden een aantal van onze reclameservices leveren en kunnen we ook toestaan dat andere reclamebedrijven van derden reclame op onze websites weergeven. Deze derden kunnen cookies plaatsen op uw computer en gegevens verzamelen over uw onlineactiviteiten op diverse websites of onlineservices. Momenteel heeft dit betrekking op, maar is niet beperkt tot, de volgende bedrijven: A9, AppNexus, Criteo, Facebook, MediaMath, nugg.adAG, Oath, Rocket Fuel, Yahoo!. U kunt meer informatie vinden over de werkmethoden van elke onderneming, met inbegrip van de keuzes die deze biedt, door op de bedrijfsnamen hierboven te klikken. Veel van deze bedrijven zijn ook lid van NAI of DAA, die elk een eenvoudige manier bieden om u af te melden voor gerichte advertenties van deelnemende bedrijven.
Redenen waarom we persoonsgegevens delenRedenen waarom we persoonsgegevens delenmainreasonswesharepersonaldatamodule
Overzicht
Volledige tekst

Wij delen uw persoonsgegevens met uw toestemming of indien nodig om een transactie te voltooien of een door u gevraagd of geautoriseerd product te leveren. Wij delen uw inhoud bijvoorbeeld alleen met derden als u ons daartoe toestemming geeft, bijvoorbeeld wanneer u een vriend een e-mail stuurt, foto's en documenten in OneDrive deelt of accounts aan een andere service koppelt. Wanneer u betalingsgegevens verstrekt om een aankoop te doen, zullen we betalingsgegevens delen met banken en andere entiteiten die betalingstransacties verwerken of andere financiële services verlenen, en voor het voorkomen van fraude en het verminderen van het kredietrisico.

Daarnaast delen we persoonsgegevens tussen door Microsoft aangestuurde filialen en dochterondernemingen. We delen ook persoonsgegevens met verkopers of vertegenwoordigers die namens ons werken voor de in deze verklaring beschreven doeleinden. Bijvoorbeeld: bedrijven die we hebben ingehuurd om de klantenservice te ondersteunen of te helpen bij het beschermen en beveiligen van onze systemen en services, kunnen toegang tot persoonsgegevens nodig hebben om deze functies te bieden. In dergelijke gevallen moeten deze bedrijven zich houden aan ons privacybeleid en veiligheidseisen omtrent gegevens en wordt niet toegestaan om persoonsgegevens die ze van ons ontvangen voor andere doeleinden te gebruiken. We kunnen persoonsgegevens ook openbaar maken als onderdeel van een zakelijke transactie, zoals een fusie of verkoop van activa.

En tenslotte zullen we toegang zoeken tot persoonsgegevens, met inbegrip van uw inhoud (zoals de inhoud van uw e-mails in Outlook.com, of bestanden in privé-mappen in OneDrive) en deze overbrengen, openbaar maken en behouden, wanneer we in goed vertrouwen geloven dat dit nodig is om:

 1. te voldoen aan de geldende wetgeving of te reageren op geldende juridische procedures, met inbegrip van procedures aangespannen door justitie en politie of andere overheidsinstanties;
 2. onze klanten te beschermen, bijvoorbeeld om spam te voorkomen of pogingen om de gebruikers van de producten te bedriegen, of om levensverlies of ernstig letsel van iemand te voorkomen;
 3. de veiligheid van onze producten te handhaven en te onderhouden, met inbegrip van het voorkomen of stoppen van een aanval op onze computersystemen of netwerken; of
 4. de rechten of het eigendom van Microsoft, met inbegrip van de handhaving van de voorwaarden voor het gebruik van de services, te beschermen; als we echter informatie ontvangen waaruit blijkt dat iemand onze services gebruikt om gestolen intellectuele of fysieke eigendommen van Microsoft te verhandelen, zullen we zelf geen persoonlijke inhoud van een klant onderzoeken, maar kunnen we de zaak wel naar justitie en politie doorverwijzen.

Voor meer informatie over gegevens die we vrijgeven in antwoord op verzoeken van justitie, politie en andere overheidsinstanties, verwijzen we u naar ons Law Enforcement Transparency Report (transparantierapport over de ordehandhaving), beschikbaar op microsoft.com/about/corporatecitizenship/nl-nl/reporting/transparency.

Let op: sommige van onze producten bevatten koppelingen naar producten van derden waarvan het privacybeleid afwijkt van dat van Microsoft. Als u aan een van die producten persoonsgegevens verstrekt, vallen uw gegevens onder het privacybeleid van het desbetreffende product.

Toegang krijgen tot uw persoonsgegevens en deze beherenToegang krijgen tot uw persoonsgegevens en deze beherenmainhowtoaccesscontrolyourdatamodule
Overzicht
Volledige tekst

U kunt bij veel Microsoft-producten uw persoonsgegevens online bekijken, bewerken of verwijderen. U kunt ook keuzes maken over het verzamelen en gebruiken van uw gegevens door Microsoft. Hoe u toegang kunt krijgen tot uw persoonsgegevens of ze kunt beheren, is afhankelijk van de producten die u gebruikt. Bijvoorbeeld:

 • Microsoft-privacydashboard. Op het Microsoft-privacydashboard kunt u zien en beheren welke activiteitsgegevens de verschillende Microsoft-services verzamelen: account.microsoft.com/privacy. Hier kunt u de browse-, zoek- en locatiegegevens die zijn gekoppeld aan uw Microsoft-account bekijken en wissen. U kunt ook de gegevens in uw Cortana-notitieblok en Microsoft Health-services beheren.
 • Toegang tot het Volume Licensing Service Center (VLSC). Vanuit hier hebt u eenvoudig toegang tot al uw licentiegegevens op één locatie.
 • Microsoft-account. Als u toegang wilt tot de profiel- en betalingsgegevens in uw Microsoft-account of deze wilt bewerken of verwijderen, of als u uw wachtwoord wilt wijzigen, informatie over de beveiliging wilt toevoegen of uw account wilt sluiten, kunt u terecht op account.microsoft.com. Daar hebt u ook toegang tot de beheerfuncties voor andere Microsoft-producten.
 • Skype. Als u de profiel- en betalingsgegevens in uw Skype-account wilt openen, bewerken of verwijderen of uw wachtwoord wilt wijzigen, kunt u zich aanmelden bij uw account op login.skype.com/login
 • Xbox. Als u Xbox Live of Xbox.com gebruikt, kunt u uw persoonlijke gegevens bekijken of bewerken, met inbegrip van facturerings- en accountgegevens, privacyinstellingen, onlineveiligheid en voorkeuren voor het delen van gegevens, door naar My Xbox te gaan op de Xbox-console of op de website Xbox.com.
 • Microsoft Store. U hebt toegang tot uw Microsoft Store-profiel en -accountgegevens door te gaan naar www.microsoftstore.com/ en te klikken op Account weergeven of Ordergeschiedenis.
 • Microsoft.com. U kunt uw profiel op microsoft.com openen en bijwerken via Profielcentrum van Microsoft.com.
 • Als u een openbaar profiel van Microsoft Developer Network hebt, kunt u dit bekijken en bewerken op connect.microsoft.com/profile.aspx.

Als het niet lukt om via de bovenstaande koppelingen of rechtstreeks via de Microsoft-producten die u gebruikt, toegang te krijgen tot bepaalde persoonsgegevens die door Microsoft zijn verzameld kunt u altijd contact opnemen met Microsoft door middel van ons webformulier. We zullen binnen 30 dagen reageren op verzoeken om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens of om deze te verwijderen.

Uw communicatievoorkeuren

U kunt kiezen of u promotionele mededelingen van Microsoft wilt ontvangen per e-mail, SMS, post of telefoon. Als u promotionele e-mail- of sms-berichten van ons ontvangt en u zich hiervoor wilt afmelden, kunt u dit doen door de aanwijzingen in dat bericht op te volgen. U kunt ook keuzes maken over de ontvangst van promotionele e-mails, telefoongesprekken en post door u aan te melden met uw persoonlijke Microsoft-account en uw communicatiemachtigingen te bekijken. U kunt hier contactgegevens bijwerken, contactvoorkeuren voor heel Microsoft beheren, u afmelden voor e-mailabonnementen en kiezen of u uw contactgegevens met partners van Microsoft wilt delen. Als u niet beschikt over een persoonlijk Microsoft-account, kunt u uw voorkeuren voor e-mailcontact met Microsoft beheren met behulp van dit webformulier. Deze keuzes zijn niet van toepassing op verplichte servicecommunicaties die onderdeel uitmaken van bepaalde Microsoft-services, of op enquêtes of andere informatieve communicaties die hun eigen methode van afmelden hebben.

Uw reclamekeuzes

Als u geen op interesses gebaseerde advertenties van Microsoft wilt ontvangen, kunt u zich hiervoor afmelden via onze 'opt-out'-pagina`. Wanneer u zich afmeldt, wordt uw keuze opgeslagen in een cookie die specifiek is voor de webbrowser die u gebruikt. De 'opt-out'-cookie heeft een vervaldatum van vijf jaar. Als u de cookies op uw apparaat verwijdert, moet u zich weer afmelden.

U kunt ook uw afmeldkeuze koppelen aan uw persoonlijke Microsoft-account. Dit zal dan van toepassing zijn op elk apparaat waarop u dat account gebruikt en dit blijft van toepassing totdat iemand zich met een andere persoonlijke Microsoft-account op dat apparaat aanmeldt. Als u de cookies op uw apparaat verwijdert, moet u zich opnieuw aanmelden om de instellingen toe te passen.

Voor advertenties die in apps in Windows worden weergegeven, kunt u de 'opt-out' gebruiken die is gekoppeld aan uw persoonlijke Microsoft-account of kunt u zich afmelden voor op interesses gebaseerde advertenties door de reclame-id uit te schakelen in de instellingen van Windows.

Omdat de gegevens die voor op interesses gebaseerde reclame worden gebruikt, ook worden gebruikt voor andere noodzakelijke doeleinden (met inbegrip van het leveren van onze producten, analyses en detectie van fraude), betekent een keuze om geen op interesses gebaseerde advertenties meer te ontvangen, niet dat er wordt gestopt met het verzamelen van gegevens. Het betekent evenmin dat u geen advertenties meer ontvangt of minder advertenties zult zien. Als u er echt voor kiest om u hiervoor af te melden, zal de reclame die u ontvangt niet langer op interesses gebaseerd zijn en is die wellicht minder relevant voor uw belangen.

U kunt opgeven dat u geen op interesses gebaseerde reclame meer wilt ontvangen van derden waarmee we samenwerken door naar hun websites te gaan (zie hierboven).

Op browser gebaseerde besturing

 • Cookie-instellingen. De relevante, op uw browser gebaseerde cookie-instellingen worden beschreven in de sectie Cookies van deze privacyverklaring.
 • Traceerbeveiliging. Internet Explorer (versie 9 en hoger) heeft een functie genaamd Traceerbeveiliging die inhoud van derden blokkeert (inclusief cookies) voor elke website die is opgenomen in een traceerbeveiligingslijst die u toevoegt. Door het aanroepen van deze websites te beperken, beperkt de browser de informatie die deze websites van derden over u kunnen verzamelen.
 • Browserinstellingen voor "Niet volgen". Sommige browsers hebben ingebouwde DNT-functies (Do Not Track, "Niet volgen") die een signaal kunnen zenden naar de websites die u bezoekt om aan te geven dat u niet wilt worden gevolgd. Omdat er nog geen algemene overeenstemming is over de interpretatie van het DNT-signaal, reageren Microsoft-services momenteel niet op DNT-signalen van browsers. Wij blijven met de online-industrie samenwerken zodat we een gezamenlijk begrip kunnen vaststellen over de omgang met DNT-signalen. In de tussentijd kunt u het aanbod van andere door ons geleverde tools gebruiken om het verzamelen en gebruik van gegevens te beheren, inclusief de mogelijkheid om ervoor te kiezen om geen op interesses gebaseerde reclame van Microsoft te ontvangen, zoals hierboven beschreven.
Cookies en soortgelijke technologieënCookies en soortgelijke technologieënmaincookiessimilartechnologiesmodule
Overzicht
Volledige tekst

Microsoft maakt gebruik van cookies (kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen) en soortgelijke technologieën, met behulp waarvan onze services kunnen worden verleend en gegevens kunnen worden verzameld. De tekst in een cookie bestaat vaak uit een reeks cijfers en letters waarmee uw computer uniek wordt geïdentificeerd, maar kan ook andere informatie bevatten. Microsoft-apps maken gebruik van aanvullende aanduidingen, zoals de reclame-id in Windows, voor soortgelijke doeleinden. Bovendien bevatten veel van onze websites en toepassingen webbakens of andere soortgelijke technologieën, zoals hieronder beschreven.

Ons gebruik van cookies en soortgelijke technologieën

Microsoft maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën voor verschillende doeleinden, met inbegrip van (verschilt per product):

 • Het opslaan van uw voorkeuren en instellingen. Op uw apparaat kunnen instellingen worden opgeslagen die ervoor zorgen dat onze producten goed kunnen werken, of waarmee uw voorkeuren langere tijd kunnen worden behouden. Als u bij voorbeeld uw stad of postcode invoert om lokaal nieuws of informatie over het weer op een Microsoft-website te verkrijgen, kunnen we die gegevens in een cookie opslaan, zodat u de relevante lokale informatie ziet wanneer u weer naar de website terugkeert. We slaan ook voorkeuren op, zoals instellingen voor taal, browser en multimediaspelers, zodat deze niet telkens opnieuw ingesteld hoeven te worden wanneer u naar de site terugkeert. Als u geen op interesses gebaseerde advertenties wilt ontvangen, slaan we uw afmeldvoorkeuren op in een cookie op uw apparaat.
 • Aanmelden en authenticatie. Wanneer u zich bij een website aanmeldt met behulp van uw persoonlijke Microsoft-account, slaan we een uniek id-nummer, evenals de tijd waarop u zich aanmeldt, op in een versleutelde cookie op uw apparaat. Door het gebruik van deze cookie kunt u binnen de website van pagina naar pagina gaan, zonder dat u zich op elke pagina opnieuw hoeft aan te melden. U kunt ook uw aanmeldingsgegevens opslaan, zodat u zich niet telkens opnieuw hoeft aan te melden wanneer u naar de site terugkeert.
 • Beveiliging. Wij gebruiken cookies voor het detecteren van fraude en misbruik van onze websites en services.
 • Informatie opslaan die u op een website opgeeft. Wanneer u informatie verstrekt of producten aan een winkelwagen toevoegt wanneer uw iets koopt op een Microsoft-website, slaan we de gegevens op in een cookie om de producten en informatie te onthouden die u hebt toegevoegd.
 • Sociale media. Enkele van onze websites werken met socialemedia-cookies, zoals websites waarop gebruikers die zijn aangemeld bij de socialemedia-service via die service inhoud kunnen delen.
 • Feedback. Microsoft maakt gebruik van cookies om u de mogelijkheid te geven feedback over een website te verstrekken.
 • Op interesses gebaseerde advertenties. Microsoft maakt gebruik van cookies om gegevens te verzamelen over uw onlineactiviteiten en om uw interesses te identificeren, zodat we advertenties kunnen aanbieden die het meest relevant voor u zijn. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van op interesses gebaseerde advertenties van Microsoft, zoals beschreven in de sectie Toegang en beheer van deze privacyverklaring.
 • Advertenties weergeven. Microsoft maakt gebruik van cookies om vast te leggen hoeveel bezoekers op een advertentie hebben geklikt en te registreren welke advertenties u hebt gezien, zodat u niet herhaaldelijk dezelfde te zien krijgt.
 • Analyse. Om onze producten aan te bieden, maken we gebruik van cookies en andere aanduidingen om gebruiks- en prestatiegegevens te verzamelen. Zo maken wij gebruik van cookies om het aantal unieke bezoekers van een webpagina of service te tellen en andere statistieken over de activiteiten van onze producten te ontwikkelen. Hieronder vallen cookies van Microsoft en van analyseproviders van derden.
 • Prestaties. Microsoft gebruikt cookies voor taakverdeling, om ervoor te zorgen dat websites actief en werkend blijven.

Enkele van de cookies die we veel gebruiken, worden hieronder vermeld. De lijst is niet volledig, maar is bedoeld om de belangrijkste redenen te illustreren waarom we over het algemeen cookies instellen. Als u een van onze websites bezoekt, is het mogelijk dat de site sommige of alle cookies uit de onderstaande lijst plaatst:

 • MUID, MC1 en MSFPC - Identificeert unieke webbrowsers waarmee Microsoft-websites worden bezocht. Deze cookies worden gebruikt voor reclame, website-analyse en andere operationele doeleinden.
 • ANON : bevat de ANID, een unieke van uw Microsoft-account afgeleide id, die wordt gebruikt voor reclame-, personalisatie- en operationele doeleinden. De ID wordt ook gebruikt om uw keuze te behouden inzake het afmelden voor op interesses gebaseerde reclame van Microsoft als u ervoor gekozen hebt om uw keuze ten aanzien hiervan aan uw Microsoft-account te koppelen.
 • CC: bevat een landcode, zoals is afgeleid uit uw IP-adres.
 • PPAuth, MSPAuth, MSNRPSAuth, KievRPSAuth: helpt om u te verifiëren wanneer u zich aanmeldt met uw Microsoft-account.
 • NAP: bevat een versleutelde versie van uw land, postcode, leeftijd, geslacht, taal en beroep (indien bekend), gebaseerd op het profiel van uw Microsoft-account.
 • MH : verschijnt op websites waarop Microsoft een samenwerkingsverband met een adverteerder heeft. Deze cookie identificeert de adverteerder, zodat de juiste advertentie wordt geselecteerd.
 • MR: wordt gebruikt voor het verzamelen van informatie voor analysedoeleinden.
 • TOptOut: registreert uw beslissing om geen op interesses gebaseerde reclame van Microsoft te ontvangen.

Naast de cookies die Microsoft instelt wanneer u onze websites bezoekt, kunnen derden ook cookies instellen wanneer u Microsoft-sites bezoekt. In sommige gevallen is dat omdat we een derde ingehuurd hebben om namens ons services te verlenen, zoals het analyseren van een website. In andere gevallen is dit omdat onze webpagina's inhoud of reclame van derden bevatten, zoals door andere advertentienetwerken geleverde video's, nieuws of reclame. Omdat uw browser een verbinding tot stand brengt met webservers van derden om die inhoud op te halen, kunnen die derden hun eigen cookies op uw apparaat plaatsen of uitlezen en kunnen ze informatie verzamelen over uw onlineactiviteiten op websites of onlineservices.

Cookies beheren

De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar bieden beheerinstrumenten waarmee u ze kunt blokkeren of verwijderen. Zo kunt u in Microsoft Edge cookies blokkeren of verwijderen door te klikken op Instellingen > Privacy > Cookies.. Instructies voor het blokkeren of verwijderen van cookies in andere browsers kunt u vinden in de privacy- of Help-documentatie van de browser.

Bepaalde functies van Microsoft-producten zijn afhankelijk van cookies. Als u ervoor kiest om cookies te blokkeren, kunt u zich wellicht niet aanmelden of deze functies gebruiken. Bovendien is het mogelijk dat voorkeuren verloren gaan die afhankelijk zijn van cookies. Als u cookies verwijdert, worden alle door deze cookies aangestuurde instellingen en voorkeuren verwijderd, ook advertentievoorkeuren. Deze moeten dan mogelijk opnieuw worden ingesteld.

Extra privacymechanismen waarmee cookies kunnen worden beïnvloed, met inbegrip van de functie Traceerbeveiliging van Microsoft-browsers, worden beschreven in de sectie Toegang en beheer van deze privacyverklaring.

Ons gebruik van webbakens en analyseservices

Microsoft-webpagina's kunnen elektronische afbeeldingen, zogenaamde webbakens, bevatten (ook wel single-pixel gifs genoemd) die we gebruiken om cookies te leveren op onze websites, gebruikers die deze sites hebben bezocht te tellen en producten in samenwerking met derden te leveren. We hebben ook webbakens toegevoegd aan onze promotionele e-mails of nieuwsbrieven om te bepalen of u deze opent en erop reageert.

Naast het plaatsen van webbakens op onze eigen websites, werken we soms samen met andere bedrijven om onze webbakens op hun websites of in hun advertenties te plaatsen. Op deze manier kunnen we statistieken ontwikkelen die aangeven hoe vaak het klikken op een advertentie op een Microsoft-site, resulteert in een aankoop of een andere actie op de website van de adverteerder.

Tenslotte bevatten Microsoft-producten vaak webbakens of soortgelijke technologieën van analyseproviders van derden, waarmee wij geaggregeerde statistische gegevens over de effectiviteit van onze promotiecampagnes of andere handelingen kunnen samenstellen. Met deze technologieën kunnen analyseproviders hun eigen cookies of andere id's op uw apparaat instellen of lezen, waardoor ze gegevens kunnen verzamelen over uw onlineactiviteiten verspreid over applicaties, websites of andere producten. Maar we verbieden deze analyseproviders om webbakens op onze sites te gebruiken om gegevens te verzamelen of toegang te krijgen tot gegevens waarmee u direct wordt geïdentificeerd (zoals uw naam of e-mailadres). U kunt ervoor kiezen niet mee te werken aan het verzamelen of gebruiken van gegevens door sommige van deze analyseproviders door op de volgende koppelingen te klikken:

Andere soortgelijke technieken

Naast de gewone cookies en webbakens kunnen onze producten ook gebruikmaken van andere soortgelijke technologieën om gegevensbestanden op uw computer op te slaan en te lezen. Dit wordt meestal gedaan om uw voorkeuren te handhaven of om de snelheid en prestaties te verbeteren door bepaalde bestanden lokaal op te slaan. Maar net zoals standaard cookies kunnen deze technologieën worden gebruikt om een unieke ID-code op te slaan voor de computer, die vervolgens kan worden gebruikt om het gedrag te volgen. Deze technologieën zijn onder meer Local Shared Objects (of 'Flash-cookies') en Silverlight Application Storage.

Local Shared objects of 'Flash-cookies'. Websites die Adobe Flash-technologieën toepassen, kunnen gebruikmaken van Local Shared Objects of 'Flash-cookies' om gegevens op uw computer op te slaan. Ga voor het beheren of blokkeren van Flash-cookies naar www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager.html.

Silverlight-applicatie-opslag. Websites of applicaties die Microsoft Silverlight-technologie gebruiken, hebben ook de mogelijkheid om gegevens op te slaan met behulp van Silverlight-applicatie-opslag. Voor informatie over hoe u dergelijke opslag kunt beheren of blokkeren, raadpleegt u de sectie Silverlight van deze verklaring.

Kennisgeving aan eindgebruikersKennisgeving aan eindgebruikersmainnoticetoendusersmodule
Overzicht
Microsoft-accountMicrosoft-accountmainmicrosoftaccountmodule
Overzicht
Volledige tekst

Met een Microsoft-account kunt u zich aanmelden bij Microsoft-producten, evenals bij producten van geselecteerde Microsoft-partners. Wanneer u uw eigen Microsoft-account aanmaakt, verwijzen we naar die account als een persoonlijk Microsoft-account. Wanneer u zich met een e-mailadres van uw werkgever of school aanmeldt bij producten die gebruikmaken van Microsoft Azure Active Directory (AAD), wordt dat account een werk- of schoolaccount genoemd.

Uw persoonlijke Microsoft-account maken en gebruiken. Wanneer u een persoonlijk Microsoft-account aanmaakt, wordt u om bepaalde persoonsgegevens gevraagd en zullen we een uniek id-nummer aan uw account toewijzen en de bijbehorende informatie identificeren. Hoewel voor sommige producten een echte naam vereist is bij aanmelding, zoals die met betrekking tot betaling, zijn er ook bepaalde Microsoft-producten die u kunt gebruiken zonder dat u uw echte naam hoeft op te geven. Sommige gegevens die u verstrekt, zoals uw weergavenaam, e-mailadres en telefoonnummer, kunnen worden gebruikt om anderen te helpen u te vinden en in contact met u te komen binnen Microsoft-producten. Mensen die uw weergavenaam, e-mailadres of telefoonnummer weten, kunnen u daarmee bijvoorbeeld zoeken op Skype en kunnen u vragen om contact met hen op te nemen. Als u een e-mailadres van uw werk of school gebruikt om een persoonlijk Microsoft-account te maken, en uw werkgever of school dat account gaat beheren met Azure Active Directory (AAD), moet u het e-mailadres bijwerken dat is gekoppeld aan uw persoonlijk Microsoft-account omdat u anders geen toegang meer hebt tot Microsoft-producten die geen gebruikmaken van AAD (zoals Xbox Live).

Aanmelden. Wanneer u zich aanmeldt bij uw Microsoft-account, leggen we gegevens over uw aanmelding vast. Het betreft de datum en tijd, gegevens over het product waarbij u zich hebt aangemeld, uw aanmeldingsnaam, een uniek nummer dat is toegewezen aan uw account, een unieke id die is toegewezen aan uw apparaat, uw IP-adres, uw besturingssysteem en uw browserversie.

Aanmelden bij Microsoft. Het aanmelden bij uw account kan als voordeel hebben dat bepaalde persoonlijke voorkeuren worden ingeschakeld, dat u naadloos en consistent kunt overschakelen tussen verschillende producten en apparaten, toegang hebt tot gegevensopslag in de cloud, de mogelijkheid hebt om betalingen te verrichten via betaalmiddelen die zijn opgeslagen in uw Microsoft-account en andere verbeterde functies en instellingen kunt gebruiken. Wanneer u zich aanmeldt bij uw account, blijft u aangemeld totdat u zich afmeldt. Als u uw Microsoft-account toevoegt aan een Windows-apparaat (versie 8 of hoger), zal Windows u automatisch aanmelden bij producten die het Microsoft-account gebruiken waar u op dat apparaat toegang toe hebt. Wanneer u bent aangemeld, worden in sommige producten uw naam of gebruikersnaam en uw profielfoto weergegeven (als u deze aan uw profiel hebt toegevoegd) als onderdeel van uw gebruik van Microsoft-producten, en ook in uw communicaties, sociale interacties en openbare berichten.

Aanmelden bij producten van derden. Als u zich met uw Microsoft-account aanmeldt bij een product van derden, wordt u gevraagd toestemming te geven om de accountgegevens te delen zoals vereist door dat product. Het product zal ook het aan uw account toegewezen versienummer ontvangen (elke keer dat u uw aanmeldingsgegevens wijzigt, wordt er een nieuw versienummer toegewezen). Ook wordt doorgegeven of uw account is gedeactiveerd. Als u toestemming hebt gegeven om uw profielgegevens te delen, is het mogelijk dat na aanmelding bij het product uw naam of gebruikersnaam en uw profielfoto worden weergegeven (als u deze aan uw profiel hebt toegevoegd). Als u kiest voor het verrichten van betalingen aan derden via uw Microsoft-account, zal Microsoft informatie die is opgeslagen in uw Microsoft-account doorgeven aan deze derde partij voor zover deze informatie nodig is om uw betaling te verwerken en uw bestelling te voltooien (zoals uw naam, creditcardnummer, factuur- en verzendadres en relevante contactgegevens). Wanneer u zich aanmeldt of een aankoop doet, kan de derde partij uw gegevens delen of gebruiken volgens de eigen werkmethoden en het eigen beleid. Neem de privacyverklaring voor elk product waarbij u zich aanmeldt en voor elke partij waarbij u een aankoop doet, zorgvuldig door om vast te stellen hoe de verzamelde gegevens zullen worden gebruiken.

Persoonlijke Microsoft-accounts die van derden zijn ontvangen. Als u uw persoonlijke Microsoft-account van een derde hebt ontvangen, zoals een internetprovider, kan die derde bepaalde rechten op uw account hebben, met inbegrip van de mogelijkheid om toegang te krijgen tot uw Microsoft-account of het te verwijderen. Neem eventuele aanvullende voorwaarden die een derde u heeft verstrekt, zorgvuldig door, zodat u inzicht krijgt in wat deze derde mag doen met uw account.

Werk- of schoolaccounts gebruiken. Als uw werkgever of school Azure Active Directory (AAD) gebruikt om accounts uit te geven en te beheren, kunt u dat account gebruiken om u aan te melden bij Microsoft-producten die gebruikmaken van AAD (zoals Office 365 of Skype voor Bedrijven). Als dit wordt vereist door uw organisatie, wordt u ook gevraagd een telefoonnummer of een alternatief e-mailadres op te geven voor aanvullende beveiligingsverificatie. Als u zich met een werk- of schoolaccount aanmeldt bij Microsoft-producten, kan de eigenaar van het domein dat is verbonden met uw e-mailadres mogelijk uw account beheren, en heeft deze mogelijk toegang tot uw gegevens, inclusief de inhoud van uw communicatie en bestanden. Uw gebruik van de producten kan onderhevig zijn aan het beleid van uw organisatie, indien een dergelijk beleid is opgesteld. Microsoft is niet verantwoordelijk voor de privacy- of veiligheidspraktijken van deze organisaties, die kunnen afwijken van die van Microsoft. Als uw organisatie uw gebruik van Microsoft-producten beheert, moet u uw privacyvragen richten aan uw beheerder. Zie ook Kennisgeving aan eindgebruikers.

Andere belangrijke privacyinformatieAndere belangrijke privacyinformatiemainotherimportantprivacyinformationmodule
Overzicht

Hieronder vindt u extra privacyinformatie die u mogelijk belangrijk vindt. Meer informatie over de manier waarop Microsoft uw privacy beschermt, kunt u vinden op privacy.microsoft.com.

Europese privacyrechtenEuropese privacyrechtenmaineuropeanprivacymodule
Overzicht

Microsoft houdt zich aan de toepasselijke wetten voor gegevensbeveiliging die gelden binnen de Europese Economische Ruimte, met inbegrip van, indien van toepassing, de volgende rechten:

 • Als de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op grond van uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken voor toekomstige verwerking;
 • U hebt het recht om aan ons, een gegevensverwerker zoals omgeschreven in de wet, toegang tot en rectificatie van uw persoonlijke gegevens te vragen;
 • U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens; en
 • U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit.

Krachtens de Franse wet kunt u ons ook specifieke instructies sturen over het gebruik van uw persoonlijke gegevens na uw overlijden. Hiervoor gebruikt u ons webformulier .

Wanneer we persoonlijke gegevens over u verwerken, doen we dat met uw toestemming en/of zoals nodig is om de producten te leveren die u gebruikt, ons bedrijf te runnen, aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen, de veiligheid van onze systemen en onze klanten te waarborgen of te voldoen aan andere rechtmatige belangen van Microsoft, zoals beschreven in de secties 'Hoe wij Persoonsgegevens gebruiken' en 'Redenen waarom we persoonlijke gegevens delen' hierboven. Wanneer we persoonsgegevens vanuit de Europese Economische Ruimte overbrengen, doen we dit op basis van diverse wettelijke mechanismen, zoals beschreven in 'Waar we persoonsgegevens opslaan en verwerken' hieronder.

Beveiliging van persoonsgegevensBeveiliging van persoonsgegevensmainsecurityofpersonaldatamodule
Overzicht

Microsoft doet er alles aan om de beveiliging van uw persoonsgegevens te beschermen. We gebruiken diverse beveiligingstechnologieën en -procedures om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking. Zo slaan we de persoonsgegevens die u aanlevert op op computersystemen die beperkt toegankelijk zijn en in beveiligde gebouwen staan. Wanneer we via internet zeer vertrouwelijke gegevens overdragen (zoals een creditcardnummer of wachtwoord), beschermen we die gegevens door het gebruik van versleuteling.

Waar we persoonsgegevens opslaan en verwerkenWaar we persoonsgegevens opslaan en verwerkenmainwherewestoreandprocessdatamodule
Overzicht

Door Microsoft verzamelde gegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt in uw regio, in de Verenigde Staten of in een ander land waarin Microsoft of de aan haar gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen of serviceproviders over faciliteiten beschikken. Microsoft heeft grote datacenters in Australië, Brazilië, Canada, Duitsland, Finland, Frankrijk, Hongkong, Ierland, India, Japan, Korea, Maleisië, Nederland, Oostenrijk, Singapore, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. De primaire opslaglocatie bevindt zich doorgaans in de regio van de klant of in de Verenigde Staten, vaak met een back-up naar een datacenter in een andere regio. De opslaglocatie(s) worden gekozen om efficiënt te kunnen werken, de prestaties te verbeteren en redundante back-ups te maken om de gegevens veilig te stellen in het geval van een storing of een ander probleem. We ondernemen stappen om ervoor te zorgen dat de gegevens die we conform deze privacyverklaring verzamelen, worden verwerkt volgens de bepalingen van deze verklaring en de vereisten van de wetgeving die van toepassing is voor de locatie waar de gegevens zich bevinden.

We brengen persoonsgegevens van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland over naar andere landen. Van sommige landen is nog niet door de Europese Commissie vastgesteld of het niveau van gegevensbescherming afdoende is. Bij de gegevensoverdracht gebruiken we diverse wettelijke mechanismen, waaronder contracten, om er zeker van te zijn dat uw rechten en beschermingen onderweg gewaarborgd zijn. Als u meer wilt weten over de beslissingen van de Europese Commissie met betrekking tot de geschiktheid van de bescherming van persoonlijke gegevens in de landen waar Microsoft persoonlijke gegevens verwerkt gaat u naar: ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm

Microsoft Corporation voldoet aan de Privacy Shield-raamwerken tussen de EU en de VS en Zwitserland en de VS zoals vastgesteld door het Amerikaanse ministerie van Economische Zaken voor het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke gegevens die zijn overgedragen van de Europese Unie en Zwitserland naar de Verenigde Staten. Microsoft Corporation heeft het ministerie van Economische Zaken bevestigd dat het bedrijf zich houdt aan de Privacy Shield-principes. Als externe bureaus namens ons persoonsgegevens verwerken op een manier die niet in overeenstemming is met de principes van een van deze Privacy Shield-raamwerken, blijven wij aansprakelijk, tenzij we kunnen bewijzen dat we niet verantwoordelijk zijn voor de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt. De door Microsoft beheerde dochterondernemingen in de VS, zoals beschreven in onze zelfcertificering en hier beschreven, nemen ook deel aan het Privacy Shield-raamwerk.

In geval van een conflict tussen de bepalingen in dit privacybeleid en de Privacy Shield-principes zijn de Privacy Shield-principes van toepassing. Als u meer wilt weten over het Privacy Shield-programma en als u onze certificering wilt bekijken, gaat u naar www.privacyshield.gov.

Als u een vraag of klacht hebt met betrekking tot de deelname van Microsoft aan het Privacy Shield tussen de EU en de VS of Zwitserland en de VS, kunt u contact met ons opnemen via ons webformulier. Voor klachten over de Privacy Shield-raamwerken die niet rechtstreeks met Microsoft kunnen worden opgelost, werken we samen met de desbetreffende gegevensbeschermingsautoriteit of een commissie die is opgericht door de Europese DPA's (European Data Protection Authorities) voor het oplossen van geschillen. Neem contact met ons op om te worden doorverwezen naar de desbetreffende DPA-contactpersonen. Zoals verder wordt beschreven in de Privacy Shield-principes, is er een bindende arbitragemogelijkheid beschikbaar voor de afhandeling van resterende klachten die niet op andere manieren zijn opgelost. Microsoft is onderhevig aan de onderzoekende en afdwingende bevoegdheden van de Federal Trade Commission (FTC) in de VS.

Onze bewaring van persoonsgegevensOnze bewaring van persoonsgegevensmainOurretentionofpersonaldatamodule
Overzicht

Microsoft bewaart persoonsgegevens zo lang als nodig is om de producten te bieden en de door u gevraagde transacties af te handelen, of voor andere essentiële doeleinden, zoals het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, het oplossen van geschillen en de handhaving van onze overeenkomsten. Omdat de noodzaak om gegevens te bewaren kan variëren per gegevenstype en per productcontext, kunnen de werkelijke bewaringstermijnen aanzienlijk afwijken. De criteria voor het bepalen van de bewaringstermijnen zijn onder meer:

 • Hoelang zijn de persoonsgegevens nodig om de producten te leveren en voor onze bedrijfsvoering? Het gaat hierbij onder meer om zaken als het onderhouden en het verbeteren van de prestaties van deze producten, het veilig houden van onze systemen en het bijhouden van een adequate bedrijfsadministratie en financiële administratie. Dit is de algemene regel die als uitgangspunt geldt voor de meeste bewaringstermijnen voor gegevens.
 • Gaan klanten die de gegevens verstrekken, maken of bijwerken ervan uit dat wij deze gegevens bewaren totdat zij deze expliciet verwijderen? Voorbeelden zijn een document dat u opslaat in OneDrive of een e-mailbericht dat u in uw Outlook.com-postvak laat staan. In dergelijke gevallen behouden we de gegevens totdat u deze actief verwijdert, zoals door een e-mailbericht uit uw Outlook.com-postvak naar de map Verwijderde Items te verplaatsen en vervolgens die map leeg te maken (wanneer de map Verwijderde items wordt leeggemaakt, blijven die verwijderde items maximaal 30 dagen in ons systeem behouden voordat ze definitief worden verwijderd).
 • Is er een vorm van geautomatiseerd beheer, zoals in het Microsoft-privacydashboard, waarmee de klant de persoonsgegevens op elk gewenst moment kan inzien en verwijderen? Zo niet, dan wordt in het algemeen een kortere bewaringstermijn gehanteerd.
 • Bevatten de persoonsgegevens gevoelige informatie? Als dit het geval is, zou een verkorte bewaringstermijn voor de gegevens doorgaans het meest geschikt zijn.
 • Heeft Microsoft voor een bepaald gegevenstype een specifieke bewaringstermijn vastgesteld en aangekondigd? Zo verwijderen we voor Bing-zoekopdrachten de identificerende informatie uit de opgeslagen zoekopdrachten door na 6 maanden het gehele IP-adres te verwijderen en na 18 maanden cookie-ID‘s en andere cross-sessie-ID‘s te verwijderen.
 • Heeft de gebruiker toestemming gegeven voor een langere bewaringstermijn? Als dit het geval is, bewaren we de gegevens in overeenstemming met de termijn waarvoor u toestemming hebt gegeven.
 • Heeft Microsoft een wettelijke, contractuele of vergelijkbare verplichting om de gegevens te bewaren? Voorbeelden zijn onder meer bij wet verplichte bewaringstermijnen in het desbetreffende rechtsgebied, bevelen van overheidsinstanties om gegevens te bewaren die relevant zijn voor een onderzoek of gegevens die moeten worden bewaard in verband met een rechtszaak.
Preview- of gratis releasesPreview- of gratis releasesmainpreviewreleasesmodule
Overzicht

Microsoft biedt preview-, insider-, bèta- of andere gratis producten en functies (gezamenlijk "previews" genoemd) aan, zodat u deze kunt evalueren en feedback, ook over prestaties en gegevensgebruik, aan Microsoft kunt geven. Een gevolg hiervan is dat previews automatisch aanvullende gegevens kunnen verzamelen, het aantal instellingen kunnen beperken en anderszins andere privacy- en beveiligingsmaatregelen kunnen toepassen dan normaliter aanwezig zijn in onze producten. Als u deelneemt aan previews, kunnen wij contact met u opnemen over uw feedback of uw interesse in het voortzetten van het gebruik van het product na algemene release.

Wijzigingen in deze privacyverklaringWijzigingen in deze privacyverklaringmainchangestothisprivacystatementmodule
Overzicht

We zullen deze privacyverklaring zo nodig bijwerken om feedback en wijzigingen van klanten in onze producten op te nemen. Wanneer we wijzigingen aanbrengen in deze verklaring, wordt de datum hiervan boven aan de verklaring vermeld bij Laatst bijgewerkt. Daarnaast worden de wijzigingen beschreven op de pagina Wijzigingsoverzicht. Als er belangrijke wijzigingen in de verklaring zijn, of in de manier waarop Microsoft uw persoonsgegevens gebruikt, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen door een melding van dergelijke wijzigingen opvallend te plaatsen voordat deze van kracht worden of door u rechtstreeks te informeren. We moedigen u aan om periodiek deze privacyverklaring door te nemen om te weten te komen hoe Microsoft uw informatie beschermt.

Contact met ons opnemenContact met ons opnemenmainhowtocontactusmodule
Overzicht

Als u een technische vraag of ondersteuningsvraag hebt, kunt u terecht op support.microsoft.com voor meer informatie over Microsoft Ondersteuning. Als u een vraag hebt over het wachtwoord voor een persoonlijk Microsoft-account, gaat u naar Ondersteuning voor Microsoft-account.

Als u een vraag of klacht hebt over privacy of een vraag hebt voor de Chief Privacy Officer of Data Protection Officer van Microsoft, neemt u contact met ons op via ons Webformulier. U krijgt binnen 30 dagen een reactie van ons.

Tenzij anders vermeld, is Microsoft Corporation verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die we verzamelen via de producten die zijn onderworpen aan deze verklaring. Ons adres is Microsoft Privacy, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, VS. Telefoon: (+1) 425-882-8080.

Microsoft Ireland Operations Limited is onze vertegenwoordiger met betrekking tot gegevensbescherming in de Europese Economische Ruimte en Zwitserland. De Data Protection Officer van Microsoft Ireland Operations Limited is te bereiken op het onderstaande adres: Microsoft Ireland Operations, Ltd., t.a.v.: Data Protection, Carmenhall Road, Sandyford, Dublin 18, Ierland.

Skype Communications S.à.r.l. 23-29 Rives de Clausen L-2165 Luxemburg, Luxemburg is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking voor Skype. Als u contact met ons op wilt nemen in verband met Skype-software of -producten, kunt u een verzoek om ondersteuning indienen bij het klantondersteuningsteam van Skype.

Ga naar www.microsoft.com/worldwide/ voor informatie over de Microsoft-vestiging in uw land of regio.

Producten voor ondernemingen en ontwikkelaarsProducten voor ondernemingen en ontwikkelaarsmainenterprisedeveloperproductsmodule
Overzicht
Enterprise Online ServicesEnterprise Online Servicesmainenterpriseservicesmodule
Overzicht
Software voor ondernemingen en ontwikkelaars en Software en Apparaten voor ondernemingenSoftware en toestellen voor ondernemingen en ontwikkelaarsmainenterprisedevsoftwareappsmodule
Overzicht
Cognitieve servicesCognitieve servicesmainmicrosoftcognitiveservicesmodule
Overzicht
Productiviteits- en communicatieproductenProductiviteits- en communicatieproductenmainprodcommproductsmodule
Overzicht
OfficeOfficemainofficeservicesmodule
Overzicht
OneDriveOneDrivemainonedrivemodule
Overzicht
OutlookOutlookmainoutlookmodule
Overzicht
SkypeSkypemainskypemodule
Overzicht
Zoeken en kunstmatige intelligentieZoeken en kunstmatige intelligentiemainsearchaimodule
Overzicht
BingBingmainbingmodule
Overzicht
CortanaCortanamaincortanamodule
Overzicht
Microsoft TranslatorMicrosoft TranslatormainMicrosoftTranslatormodule
Overzicht
SwiftKeySwiftKeymainswiftkeymodule
Overzicht
WindowsWindowsmainwindowsmodule
Overzicht

Windows is een aan uw persoonlijke voorkeuren aangepaste computeromgeving waarmee u naadloos kunt roamen en toegang hebt tot services, voorkeuren en inhoud met al uw computerapparatuur: van telefoons tot tablets tot de Surface Hub. In plaats van als een statisch softwareprogramma op uw apparaat te staan, zijn belangrijke onderdelen van Windows op de cloud gebaseerd en worden zowel cloud-elementen als lokale elementen van Windows regelmatig bijgewerkt, waarmee u wordt voorzien van de nieuwste verbeteringen en functies. Om deze computerervaring te bieden, verzamelen we gegevens over u, uw apparaat en de manier waarop u Windows gebruikt. En omdat Windows persoonlijk voor u is, bieden we u keuzes over de persoonsgegevens die wij verzamelen en hoe we deze gebruiken. Let op: als uw Windows-apparaat wordt beheerd door uw organisatie (zoals uw werkgever of school), kan uw organisatie centrale beheerinstrumenten van Microsoft of anderen gebruiken voor het beheer van apparaatinstellingen, apparaatbeleid, software-updates, het verzamelen van gegevens door ons of door de organisatie, of andere aspecten van uw apparaat. Voor meer informatie over het verzamelen van gegevens en privacy in Windows gaat u naar go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=529552. Voor oudere versies van Windows (zoals Vista, 7, 8 en 8.1) geldt de bijbehorende privacyverklaring.

ActiveringActiveringmainactivationmodule
Overzicht

Wanneer u Windows activeert, wordt er een specifieke productcode gekoppeld aan het apparaat waarop de software wordt geïnstalleerd. De productcode en de gegevens over de software en het apparaat worden naar Microsoft verzonden om uw licentie voor de software te valideren. Deze gegevens kunnen opnieuw worden verzonden als uw licentie opnieuw moet worden geactiveerd of gevalideerd. Op telefoons met Windows worden apparaat- en netwerk-id's, samen met de apparaatlocatie, ook naar Microsoft verzonden wanneer het apparaat voor het eerst wordt ingeschakeld, met als doel garantieregistratie, aanvulling van de voorraad en fraudepreventie.

Reclame-IDReclame-IDmainadvertisingidmodule
Overzicht

Windows genereert voor elke gebruiker van een apparaat een unieke reclame-id. Wanneer de reclame-id is ingeschakeld, kunnen apps (zowel apps van Microsoft als apps van derden) de id raadplegen en gebruiken op ongeveer dezelfde manier waarop websites een unieke id in een cookie kunnen raadplegen en gebruiken. Uw reclame-id kan dus worden gebruikt door appontwikkelaars en reclame-netwerken om binnen hun apps en op het web meer relevante advertenties aan te bieden, evenals andere ervaringen die zijn afgestemd op de persoonlijke voorkeuren van de gebruiker. Microsoft verzamelt de reclame-id voor het gebruik dat hier worden beschreven alleen als u de reclame-id inschakelt bij uw privacyinstellingen. U kunt toegang tot deze id op elk gewenst moment uitschakelen door de reclame-id uit te schakelen in uw privacyinstellingen (via Start > Instellingen > Privacy). Als u de reclame-id later opnieuw inschakelt, wordt de id opnieuw ingesteld en wordt er een nieuwe id gegenereerd. Als een app van derden de reclame-id raadpleegt, is het gebruik van de id onderhevig aan het eigen privacybeleid van de app. Raadpleeg voor meer informatie over ons gebruik van gegevens voor advertenties de sectie Hoe we gegevens gebruiken van deze verklaring.

Diagnostische gegevensDiagnostische gegevensmaindiagnosticsmodule
Overzicht

Als u Windows gebruikt, verzamelen we diagnostische gegevens die ons helpen bij het verhelpen van problemen en het verbeteren van Microsoft-producten. Als u ervoor kiest om Op maat gemaakte ervaringen in te schakelen, kunnen deze gegevens ook worden gebruikt om uw ervaringen met Microsoft-producten aan uw voorkeuren aan te passen. Deze gegevens worden naar Microsoft verzonden en opgeslagen met één of meer unieke id’s waarmee we een individuele gebruiker op een individueel apparaat kunnen herkennen en inzicht kunnen krijgen in de serviceproblemen en gebruikspatronen van het apparaat. Er zijn twee niveaus van diagnose- en verbruiksgegevens: Basis en Volledig. Op het laagste niveau, Basis, verzamelen we alleen gegevens die nodig zijn om Windows-apparaten up-to-date en veilig te houden. Basisgegevens omvatten gegevens over het apparaat zelf, de juiste werking van Windows- en Microsoft Store-updates en beperkte foutinformatie. Op het niveau Basis verzamelen we de volgende gegevens:

 • Apparaat-, connectiviteit- en configuratiegegevens:
  • Gegevens over het apparaat, zoals type processor, OEM-fabrikant, type batterij en capaciteit, aantal en type camera's, firmware en geheugenkenmerken.
  • Netwerkvoorzieningen en verbindingsgegevens, zoals het IP-adres van het apparaat, het mobiele netwerk (inclusief IMEI en mobiele provider) en of het apparaat is verbonden met een gratis of betaald netwerk.
  • Gegevens over het besturingssysteem en de configuratie, zoals de versie en het buildnummer van het besturingssysteem, de regio- en taalinstellingen, het niveau van de diagnostische gegevens en of het apparaat onderdeel is van het Windows Insider-programma.
  • Gegevens over aangesloten randapparatuur, zoals informatie over het model, de fabrikant, het stuurprogramma en de compatibiliteit.
  • Gegevens over de applicaties die op het apparaat zijn geïnstalleerd, zoals de naam, versie en uitgever van de applicatie.
 • Of een apparaat moet worden bijgewerkt en of er factoren zijn die het ontvangen van updates verhinderen, zoals een laag batterijniveau, beperkte schijfruimte of een verbinding via een betaald netwerk.
 • Of de installatie van updates is voltooid of mislukt.
 • Gegevens over de betrouwbaarheid van het systeem voor het verzamelen van diagnostische gegevens.
 • Beperkte foutrapportage, die gegevens bevat over de status van het besturingssysteem en de toepassingen op uw apparaat. Zo kunnen wij aan de hand van een basisfoutrapportage zien of een toepassing, zoals Microsoft Paint of een game van een andere fabrikant, is vastgelopen of niet meer reageert.

Voor meer informatie over de gegevens die op niveau Basis worden verzameld, klikt u hier (alleen Engelstalig).

Volledig gegevens omvatten alles wat op niveau Basis is verzameld, plus aanvullende informatie waarmee Microsoft problemen kan oplossen en producten en services kan verbeteren voor alle gebruikers. Op het niveau Volledig verzamelen we de volgende aanvullende informatie:

 • Extra gegevens over het apparaat, de connectiviteit en de configuratie die een aanvulling vormen op de gegevens die op niveau Basis worden verzameld.
 • Logboekregistratiegegevens en informatie over de status van het besturingssysteem en andere onderdelen van het systeem (als aanvulling op de gegevens over het updatesysteem en diagnostische systeem die worden verzameld op niveau Basis).
 • Appgebruik, zoals welke programma's worden gestart op een apparaat, hoe lang ze worden uitgevoerd en hoe snel deze reageren op invoer.
 • Browsergebruik, inclusief de browsegeschiedenis en zoektermen, in Microsoft-browsers, zoals Microsoft Edge of Internet Explorer.
 • Fragmenten van handgeschreven en getypte tekst, waaruit id's, informatie over de volgorde en andere gegevens (zoals namen, e-mailadressen en numerieke waarden) worden verwijderd waarmee de oorspronkelijke inhoud zou kunnen worden herleid of de invoer aan de gebruiker zou kunnen worden gekoppeld. Deze gegevens wordt nooit gebruikt voor de hieronder beschreven Op maat gemaakte ervaringen.
 • Verbeterde foutrapportage, met inbegrip van de toestand van het geheugen van uw apparaat op het moment dat het systeem of een app vastloopt (hierin kan onbedoeld gebruikersinhoud zijn opgenomen, zoals delen van een bestand dat u gebruikte op het moment dat het probleem zich voordeed). Crashgegevens worden nooit gebruikt voor de hieronder beschreven Op maat gemaakte ervaringen.

We verstrekken beperkte onderdelen van gegevens van foutenrapport aan partners (zoals OEM's) om hen te helpen problemen op te lossen in producten en diensten die samenwerken met Windows en andere producten en diensten van Microsoft. Ze mogen deze gegevens alleen gebruiken voor het repareren en verbeteren van deze producten en diensten.

Als u ervoor kiest om de Op maat gemaakte ervaringen in te schakelen, gebruiken we bepaalde gegevens die hierboven in Diagnostische gegevens zijn beschreven om uw ervaringen met Windows en andere producten en services aan uw persoonlijke voorkeur aan te passen. Dit omvat suggesties over het aanpassen en optimaliseren van Windows en aanbevelingen en aanbiedingen voor Windows-functies en ondersteunde apps, services, hardware en randapparatuur. Het bereik aan gegevens is afhankelijk van het niveau dat u kiest (Volledig of Basis) bij de instelling voor diagnostische gegevens. Als u bijvoorbeeld Volledig kiest, bevatten uw gegevens ook informatie over het gebruik van uw browsers en apps. Zelfs als u Op maat gemaakte ervaringen inschakelt, zullen wij echter geen crashgegevens of getypte of handgeschreven invoergegevens gebruiken voor het aanpassen van persoonlijke voorkeuren.

Locatieservices en bewegingsdetectie/-opnameLocatieservices en bewegingsdetectie/-opnamemainlocationservicesmotionsensingmodule
Overzicht

Windows-locatieservice. Microsoft werkt met een locatieservice waarmee de exacte geografische locatie van een specifiek Windows-apparaat kan worden bepaald. Afhankelijk van de mogelijkheden van het apparaat wordt de locatie bepaald met behulp van een Global Positioning Service (GPS) via satellieten, worden nabijgelegen zendmasten en/of Wi-Fi-toegangspunten gedetecteerd en wordt de verkregen informatie vergeleken met een database die Microsoft bijhoudt van zendmasten en Wi-Fi-toegangspunten waarvan de locatie bekend is, of wordt de locatie van uw IP-adres afgeleid. Als de locatieservice actief is op een Windows-apparaat, of als u Microsoft-apps toegang hebt verleend tot locatiegegevens op niet-Windows-apparaten, worden gegevens over zendmasten en Wi-Fi-toegangspunten alsmede de locaties ervan verzameld door Microsoft en toegevoegd aan de locatiedatabase, na verwijdering van eventuele gegevens waarmee de persoon of het apparaat van waaruit deze gegevens zijn verzameld, kunnen worden geïdentificeerd. Microsoft kan ook locatiegegevens waaruit de identificerende informatie is verwijderd, met derden delen om locatie- en kaartservices te leveren en te verbeteren.

Windows-services en functies (zoals browsers en Cortana), applicaties die onder Windows worden uitgevoerd en in Windows-browsers geopende websites kunnen toegang krijgen tot de Windows-locatieservice om de nauwkeurige locatie te bepalen als ze daarvoor uw toestemming hebben. Sommige functies en apps vragen om toestemming om uw nauwkeurige locatie te bepalen wanneer u Windows voor het eerst installeert, sommige vragen dit de eerste keer dat u de app gebruikt en andere functies en apps vragen het elke keer dat de locatieservice gebruikt kan worden. Informatie over bepaalde Windows-apps die de locatieservice gebruiken, vindt u in de sectie over Windows-apps hieronder.

Wanneer de locatieservice wordt geraadpleegd, wordt de locatie van uw Windows-apparaat ook geüpload naar Microsoft. We behouden alleen de laatst bekende locatie (elke nieuwe locatie vervangt de vorige) om de efficiency en werking van onze services te verbeteren. Gegevens over de recente locatiegeschiedenis van een Windows-apparaat worden op het apparaat opgeslagen. Bepaalde apps en Windows-functies kunnen hier toegang toe krijgen. U kunt de locatiegeschiedenis van uw apparaat op elk gewenst moment wissen via het menu Instellingen van het apparaat.

In Instellingen kunt u ook bekijken welke applicaties toegang hebben tot de locatieservice of locatiegeschiedenis van uw apparaat, de toegang tot de locatieservice voor bepaalde applicaties in- of uitschakelen, of de locatieservice inschakelen. U kunt ook een standaardlocatie instellen, die wordt gebruikt wanneer de locatieservice geen nauwkeurigere locatie kan vaststellen voor uw apparaat.

Op mobiele apparaten heeft uw mobiele operator altijd toegang tot uw locatie, zelfs als u de locatieservice uitzet.

Locatie bij benadering. Als u de functie Locatie bij benadering inschakelt, hebben apps die uw nauwkeurige locatie niet kunnen gebruiken, wel toegang tot uw locatie bij benadering, zoals uw plaats, postcode of regio.

Mijn telefoon zoeken. Met de functie Mijn telefoon zoeken kunt u de locatie van uw Windows-telefoon vinden via account.microsoft.com, zelfs wanneer u alle toegang tot de locatieservice op de telefoon hebt uitgeschakeld. Als u de functie “Mijn locatie om de paar uur opslaan” hebt ingeschakeld in de instellingen van Mijn telefoon zoeken op de telefoon, zal de functie Mijn telefoon zoeken periodiek één laatst bekende locatie van uw telefoon verzenden en opslaan, zelfs als u de locatieservice op uw telefoon hebt uitgeschakeld. Elke keer dat er een nieuwe locatie wordt verzonden, vervangt deze de eerder opgeslagen locatie.

Mijn apparaat zoeken. Met de functie Mijn apparaat zoeken kan een beheerder van een Windows-pc of tablet de locatie van dat apparaat vinden als de beheerder de locatieservice voor het apparaat heeft ingeschakeld, zelfs als andere gebruikers de locatieservice hebben uitgeschakeld. Wanneer de beheerder probeert om het apparaat te vinden, zien gebruikers een melding in het actiecentrum.

Windows-bewegingsdetectie. Windows-apparaten met bewegingsdetectie kunnen gegevens over bewegingen verzamelen. Deze gegevens kunnen functies inschakelen, zoals een stappenteller om het aantal stappen te tellen dat u zet, zodat een fitnessapplicatie kan inschatten hoeveel calorieën u verbruikt. Deze gegevens en de geschiedenis worden op uw apparaat opgeslagen. Toepassingen waaraan u toestemming hebt gegeven de gegevens te openen en te gebruiken, hebben toegang tot deze gegevens.

Opname. Sommige Windows-apparaten hebben een opnamefunctie waarmee u audio- en videoclips kunt opnemen van uw activiteit op het apparaat, waaronder uw communicatie met anderen. Als u ervoor kiest een sessie op te nemen, wordt de opname lokaal op uw apparaat opgeslagen. In sommige gevallen hebt u wellicht de mogelijkheid om de opname te verzenden naar een Microsoft-product of -service die de opname in het openbaar uitzendt. BELANGRIJK: U moet uw wettelijke verantwoordelijkheden begrijpen voordat u communicatie opneemt en/of uitzendt. Hieronder valt onder meer of u vooraf toestemming van alle partijen moet hebben om de communicatie op te mogen nemen. Microsoft is niet verantwoordelijk voor de manier waarop u de opnames of de opnamefuncties gebruikt. 

Beveiligings- en veiligheidsfunctiesBeveiligings- en veiligheidsfunctiesmainsecurityandsafetyfeaturesmodule
Overzicht

Apparaatversleuteling. Met apparaatversleuteling kunt u gegevens die opgeslagen zijn op uw apparaat beschermen door deze te versleutelen middels de technologie BitLocker Drive Encryption. Wanneer apparaatversleuteling is ingeschakeld, versleutelt Windows automatisch het station waarop Windows is geïnstalleerd en wordt een herstelsleutel gegenereerd. In uw persoonlijke Microsoft OneDrive-account wordt automatisch online een back-up van een BitLocker-herstelsleutel voor uw persoonlijke apparaat gemaakt. Microsoft maakt voor geen enkel doel gebruik van uw individuele herstelsleutels. 

Hulpprogramma voor verwijderen van schadelijke software. Het Hulpprogramma voor verwijderen van schadelijke software (MSRT) wordt ten minste één keer per maand op uw computer uitgevoerd als onderdeel van Windows Update. MSRT controleert apparaten op infecties met specifieke, gangbare schadelijke software ("malware") en helpt bij het verwijderen van eventueel aangetroffen infecties. Wanneer MSRT wordt uitgevoerd, wordt malware die op de website van Microsoft wordt vermeld, van uw apparaat verwijderd als de malware zich daarop bevindt. Tijdens een malware-controle, wordt er een rapport naar Microsoft verzonden met specifieke gegevens over de gedetecteerde malware, fouten en andere gegevens over uw apparaat. Als u niet wilt dat MSRT deze gegevens naar Microsoft verzendt, kunt u de rapportagecomponent van MSRT uitschakelen.

Microsoft Family. Ouders kunnen Microsoft-gezin gebruiken om te begrijpen hoe hun kind zijn of haar apparaat gebruikt en hier grenzen voor vaststellen. Er zijn vele functies beschikbaar voor gezinsleden. Neem daarom aandachtig de verstrekte informatie door als u een Microsoft-gezin aanmaakt of als u zich erbij aansluit. Wanneer een activiteitrapportage van Gezin wordt ingeschakeld voor een kind, zal Microsoft informatie verzamelen over de manier waarop het kind gebruik maakt van zijn of haar apparaat en ouders voorzien van rapportage van de activiteiten van dat kind. Activiteitenverslagen worden routinematig na korte tijd van Microsoft-servers verwijderd.

Windows Defender SmartScreen. U wordt door Windows Defender SmartScreen beschermd wanneer u onze services gebruikt. Gedownloade bestanden en webinhoud worden gecontroleerd op schadelijke software, mogelijk onveilige webinhoud en andere bedreigingen voor u of uw apparaat. Bij het controleren van een bestand worden er gegevens over dat bestand naar Microsoft verzonden, inclusief de bestandsnaam, een hash van de inhoud van het bestand, de downloadlocatie en digitale certificaten van het bestand. Als Windows Defender SmartScreen het bestand identificeert als onbekend of potentieel onveilig, krijgt u een waarschuwing te zien wanneer u het bestand opent. Bij het controleren van webinhoud worden gegevens over de inhoud en uw apparaat naar Microsoft verzonden, met inbegrip van het volledige webadres van de inhoud. Als Windows Defender SmartScreen detecteert dat de inhoud mogelijk onveilig is, krijgt u een waarschuwing te zien in plaats van de inhoud. Windows Defender SmartScreen kan via Instellingen worden in- of uitgeschakeld.

Windows Defender Antivirus. Windows Defender Antivirus zoekt naar malware en andere ongewenste software op uw apparaat. Windows Defender Antivirus wordt automatisch ingeschakeld om te helpen uw apparaat te beschermen als er geen andere antimalware-software op uw apparaat actief is. Als Windows Defender Antivirus is ingeschakeld, wordt de veiligheidsstatus van uw apparaat gecontroleerd. Als Windows Defender Antivirus is ingeschakeld, of wordt uitgevoerd omdat Beperkt scannen is ingeschakeld, worden er automatisch rapporten verstuurd naar Microsoft gestuurd met gegevens over vermoedelijke malware en andere ongewenste software. Bovendien kunnen de bestanden worden verzonden die mogelijk malware bevatten. Als een rapport waarschijnlijk persoonsgegevens bevat, wordt het rapport niet automatisch verzonden en krijgt u hierover een vraag te zien voordat het wordt verzonden. U kunt Windows Defender Antivirus zo configureren dat geen rapporten en vermoedelijke malware naar Microsoft worden verzonden.

Gesproken, handgeschreven en getypte gegevensGesproken, handgeschreven en getypte gegevensmainspeechinkingtypingmodule
Overzicht

Windows biedt zowel een apparaatfunctie voor spraakherkenning (beschikbaar via de bureaublad-app Windows Spraakherkenning) als een cloudservice voor spraakherkenning die met Cortana is geïntroduceerd op markten en in regio's waar Cortana beschikbaar is. Ga naar https://support.microsoft.com/instantanswers/557b5e0e-0eb0-44db-87d6-5e5db6f9c5b0/cortana-s-regions-and-languages voor meer informatie over welke talen en regio's momenteel spraak ondersteunen. Wanneer u spraakherkenning in de cloud gebruikt, verzamelt en gebruikt Microsoft uw spraakinvoer om u in Cortana en andere ondersteunde applicaties services op het gebied van spraakherkenning te leveren.

Daarnaast worden uw getypte en handgeschreven woorden verzameld om u te voorzien van een aangepast gebruikerswoordenboek, u te helpen typen en schrijven met betere tekenherkenning, en u tekstsuggesties te bieden terwijl u typt of schrijft. Het typen van gegevens omvat een voorbeeld van tekens en woorden die u typt, die we ontdoen van ID‘s, IP-adressen en andere potentiële identificerende informatie. Dit omvat ook bijbehorende prestatiegegevens, zoals wijzigingen die u handmatig aanbrengt in tekst, alsmede woorden die u aan het woordenboek hebt toegevoegd.

Als onderdeel van de spraakherkenningsservice in de cloud verzamelen wij ook gegevens uit het gebruikerswoordenboek dat op uw apparaat is gemaakt. Zowel de spraakgegevens als het gebruikerswoordenboek worden voor de aggregatie verzameld en gebruikt om ons te helpen om de spraak van alle gebruikers beter te herkennen.

Als u hiervoor toestemming hebt gegeven in Cortana, verzamelen we ook uw naam en bijnaam, uw recente agendagebeurtenissen en de namen van de personen in uw afspraken, informatie over uw contacten, inclusief namen en bijnamen, namen van uw favoriete plaatsen, apps die u gebruikt, en informatie over uw muziekvoorkeuren. Met deze aanvullende gegevens kunnen wij personen, gebeurtenissen, plaatsen en muziek beter herkennen wanneer u opdrachten, berichten of documenten dicteert.

U kunt spraakherkenning in de cloud op elk gewenst moment uitschakelen. Hiermee wordt het verzamelen van gegevens gestopt voor deze functie en worden de bijbehorende gegevens die op uw apparaat zijn opgeslagen, verwijderd. Dit zijn gegevens als uw lokale gebruikerswoordenboek en uw invoergeschiedenis.

Synchronisatie-instellingenSynchronisatie-instellingenmainsyncsettingsmodule
Overzicht

Wanneer u zich bij Windows aanmeldt met een Microsoft-account, synchroniseert Windows enkele instellingen en gegevens met Microsoft-servers, wat het gemakkelijker maakt om aan uw voorkeuren aangepaste ervaringen op meerdere apparaten te verzorgen. Nadat u zich bij één of meer apparaten met een Microsoft-account hebt aangemeld, en u zich dan voor de eerste keer met hetzelfde Microsoft-account bij een ander apparaat aanmeldt, zal Windows de instellingen en gegevens waarbij u ervoor hebt gekozen om deze te synchroniseren, van uw andere apparaten downloaden en toepassen. Instellingen die u wilt synchroniseren, worden automatisch zowel op Microsoft-servers bijgewerkt als op uw andere apparaten terwijl u ze gebruikt.

Instellingen die worden gesynchroniseerd, zijn onder meer:

 • Apps die u hebt geïnstalleerd via de Microsoft Store
 • Taalvoorkeuren
 • Toegankelijkheidsvoorkeuren
 • Persoonlijke instellingen, zoals de foto voor uw account, de achtergrond en muisinstellingen
 • Instellingen voor Microsoft Store-apps
 • Woordenboeken voor spellingcontrole, IME-woordenboeken (Input Method Editor) en persoonlijke woordenboeken
 • Browsegeschiedenis en favorieten van Internet Explorer en websites die u daarin open hebt staan
 • Opgeslagen namen en wachtwoorden voor apps, websites, mobiele hotspots en Wi-Fi-netwerken

U kunt kiezen of u uw instellingen wilt synchroniseren, en beheren wat er wordt gesynchroniseerd, door naar Synchronisatie-instellingen te gaan in het onderdeel Accounts van de Windows-instellingen. Bepaalde apps hebben een eigen, afzonderlijke manier om het synchroniseren te beheren. Als u zich aanmeldt bij Windows met een account van uw werk en u ervoor kiest om die account te koppelen aan uw persoonlijke Microsoft-account, zal Windows vragen welke instellingen u wilt synchroniseren voordat u uw Microsoft-account koppelt.

UpdateservicesUpdateservicesmainupdateservicesmodule
Overzicht

Updateservices voor Windows omvatten Windows Update en Microsoft Update. Windows Update is een service die u voorziet van software-updates voor Windows-software en andere ondersteunende software, zoals door apparaatfabrikanten geleverde stuurprogramma’s en firmware. Microsoft Update is een service die u voorziet van software-updates voor andere Microsoft-software zoals Office.

Windows Update downloadt automatisch Windows-software-updates naar uw apparaat. U kunt Windows Update configureren om deze updates automatisch te installeren zodra deze beschikbaar zijn (wordt aanbevolen) of om Windows u op de hoogte te laten stellen wanneer er een herstart nodig is om de installatie van de updates te voltooien. Apps die via de Microsoft Store beschikbaar zijn, worden automatisch bijgewerkt via de Microsoft Store, zoals beschreven in de sectie Microsoft Store hierboven.

Webbrowsers: Microsoft Edge en Internet ExplorerWebbrowsers: Microsoft Edge en Internet Explorermainwebbrowsersmodule
Overzicht

Microsoft Edge is de nieuwe standaardbrowser van Microsoft voor Windows. Internet Explorer, de oudere browser van Microsoft, is ook beschikbaar in Windows. Wanneer u een webbrowser gebruikt om toegang te krijgen tot internet, worden gegevens over uw apparaat ("standaard-apparaatgegevens") verstuurd naar de websites die u bezoekt en naar onlineservices die u gebruikt. Standaard apparaatgegevens bestaan onder meer uit het IP-adres van uw apparaat, het type browser en de taal, toegangstijd en website-adressen. Deze gegevens worden mogelijk vastgelegd op de webservers van die websites. Welke gegevens geregistreerd en hoe die gegevens gebruikt worden, hangt af van de privacywerkmethoden van de websites die u bezoekt en de webservices die u gebruikt.

Bovendien worden gegevens over hoe u uw browser gebruikt, zoals uw browsegeschiedenis, webformuliergegevens, tijdelijke internetbestanden en cookies, opgeslagen op uw apparaat. U kunt deze gegevens uit uw apparaat verwijderen met behulp van Browsegeschiedenis verwijderen.

Met de nieuwe functies in Microsoft Edge kunt u inhoud op uw apparaat opslaan en vastleggen, zoals:

 • Webnotitie: hiermee kunt u handgeschreven annotaties en tekstannotaties aanbrengen op de webpagina's die u bezoekt en deze kopiëren, opslaan of delen;
 • Actief lezen: hiermee kunt u leeslijsten met websites of documenten aanmaken en beheren; en
 • Hub: hiermee kunt u uw leeslijsten, favorieten, downloads en geschiedenis eenvoudig op één plek beheren.

Bepaalde op uw apparaat opgeslagen Microsoft-browserinformatie wordt met andere apparaten gesynchroniseerd wanneer u zich aanmeldt met uw Microsoft-account. In Internet Explorer omvat deze informatie bijvoorbeeld uw browsegeschiedenis en favorieten. In Microsoft Edge omvat de informatie uw favorieten en leeslijsten. Als u bijvoorbeeld uw Microsoft Edge-leeslijst op diverse apparaten synchroniseert, worden kopieën van de inhoud die u in uw leeslijst wilt opslaan, naar elk gesynchroniseerd apparaat gestuurd om later te kunnen bekijken. In Internet Explorer kunt u het synchroniseren uitschakelen door naar Synchronisatie-instellingen te gaan in het onderdeel Accounts van de Windows-instellingen (zie Synchronisatie-instellingen). U kunt ook de synchronisatie van Microsoft Edge-browserinformatie uitschakelen door de synchronisatieoptie in Microsoft Edge-instellingen uit te schakelen.

Microsoft Edge en Internet Explorer gebruiken uw zoekopdrachten en browsegeschiedenis om u sneller te laten browsen en meer relevante zoekresultaten te tonen. Deze functies omvatten:

 • Zoeksuggesties in Internet Explorer zenden de informatie die u in de adresbalk van de browser typt automatisch naar uw standaardzoekmachine (zoals Bing) en bieden zoekaanbevelingen aan terwijl u typt.
 • Zoeken en Sitesuggesties in Microsoft Edge zenden de informatie die u in de adresbalk van de browser typt automatisch naar Bing (ook als u een andere standaardzoekmachine hebt geselecteerd) en bieden zoekaanbevelingen aan terwijl u typt.

U kunt deze functies op elk gewenst moment uitschakelen. Om u van zoekresultaten te kunnen voorzien, sturen Microsoft Edge en Internet Explorer uw zoekopdrachten, standaard informatie over het apparaat en de locatie (als u de locatieservice ingeschakeld hebt) naar uw standaard zoekmachine. Als Bing uw standaardzoekmachine is, gebruiken we deze gegevens zoals beschreven in de sectie over Bing van deze privacyverklaring.

Cortana kan u helpen tijdens het browsen in Microsoft Edge met functies zoals Vraag het Cortana. U kunt de hulp van Cortana in Microsoft Edge op elk gewenst moment uitschakelen via de instellingen van de Microsoft Edge. Meer informatie over hoe Cortana gebruikmaakt van gegevens en hoe u dat kunt beheren, vindt u in de sectie over Cortana van deze privacyverklaring.

Via Wi-Fi verbinding maken met voorgestelde openbare hotspotsVia Wi-Fi verbinding maken met voorgestelde openbare hotspotsmainwi-fisensemodule
Overzicht

Als u in de Wi-Fi-instellingen de optie Verbinding maken met voorgestelde openbare hotspots inschakelt, wordt automatisch verbinding gemaakt met de voorgestelde openbare Wi-Fi-netwerken. Houd er rekening mee dat niet alle netwerken beveiligd zijn. Wees voorzichtig met het gebruik van een openbaar netwerk om iets online te doen waarvoor gevoelige of persoonlijke gegevens nodig zijn, zoals een banktransactie verrichten of een aankoop doen.

Windows-appsWindows-appsmainwindowsappsmodule
Overzicht

Een aantal Microsoft-apps wordt meegeleverd met Windows en andere zijn verkrijgbaar in de Microsoft Store. Enkele van deze apps zijn:

De app Kaarten. De app Kaarten biedt op locaties gebaseerde services en maakt gebruik van Bing-services om uw zoekopdrachten binnen de app Kaarten te verwerken. Zie de sectie over Bing van deze privacyverklaring voor meer informatie over deze ervaringen die worden mogelijk gemaakt door Bing. Wanneer de app Kaarten toegang heeft tot uw locatie, zelfs wanneer de app niet in gebruik is, kan Microsoft locatiegegevens op het apparaat waaruit de identificerende informatie is verwijderd, verzamelen om de services van Microsoft te verbeteren. U kunt de toegang tot uw locatie voor de app Kaarten uitschakelen door de locatieservice uit te schakelen of de toegang tot de locatieservice van de app Kaarten uit te schakelen.

U kunt uw favoriete plaatsen volgen en recente kaartzoekopdrachten bewaren in de app Kaarten. Uw favoriete plekken en zoekgeschiedenis worden opgenomen als zoeksuggesties. Als u bent aangemeld bij uw Microsoft-account worden uw favoriete plaatsen, zoekgeschiedenis en bepaalde app-instellingen gesynchroniseerd met andere apparaten en services (zoals Cortana). Zie Synchronisatie-instellingen hierboven voor meer informatie.

De apps Camera en Foto. Als u de app Camera toestaat om uw locatie te gebruiken, worden locatiegegevens ingebed in de foto's die u met uw apparaat neemt. Andere beschrijvende gegevens, zoals het cameramodel en de datum waarop de foto genomen is, worden ook in foto's en video's ingebed. Als u ervoor kiest om een ​​foto of video te delen, zijn de ingebedde gegevens toegankelijk voor de personen en services waarmee u deelt. U kunt de toegang tot uw locatie voor de app Camera uitschakelen door alle toegang tot de locatieservice in het instellingenmenu van uw apparaat uit te schakelen of door de toegang tot de locatieservice van de app Camera uit te schakelen.

De foto's, video's, en schermopnames die in uw camera zijn opgeslagen, worden automatisch naar Microsoft OneDrive geüpload. U kunt uw foto's en/of video's beheren in Microsoft OneDrive en u kunt de automatische upload uitschakelen in Instellingen.

Als u foto's met een ingebedde locatie neemt, kan de app Foto uw foto's op tijd en locatie groeperen. Om uw foto's te groeperen stuurt de app Foto locatiegegevens van uw foto's naar Microsoft om de namen van locaties te bepalen, bijvoorbeeld "Seattle, Washington". Wanneer u gebruik maakt van de app Foto terwijl u aangemeld bent bij uw Microsoft-account, worden uw foto's en video's die op OneDrive staan, automatisch gesorteerd in albums in de app Foto en worden ze ook op de live-tegel van de app Foto weergegeven. Uw foto's en/of video's worden alleen met anderen gedeeld als u ervoor kiest om dit te doen.

De app Personen. Met de app Personen kunt u op één plek al uw contactpersonen bekijken en interacties met hen uitvoeren. Wanneer u uw Microsoft-account aan een Windows-apparaat toevoegt, worden de contactpersonen van uw account automatisch toegevoegd aan de app Personen. U kunt andere accounts aan de app Personen toevoegen, inclusief uw sociale netwerken (zoals Facebook en Twitter) en e-mailaccounts. Wanneer u een account toevoegt, vertellen we u welke gegevens de app Personen met de specifieke service kan importeren of synchroniseren en laten we u kiezen wat u wilt toevoegen. Andere apps die u installeert kunnen ook gegevens met de app Personen synchroniseren, inclusief het verstrekken van aanvullende informatie voor bestaande contactpersonen. U kunt een account op ieder moment verwijderen uit de app Personen.

Mail en Agenda-app Via de Mail en Agenda-app kunt u al uw e-mail, agenda’s en bestanden op één plek onderbrengen, inclusief items van externe providers voor e-mail en bestandsopslag. De app biedt locatiegebaseerde services, zoals weersinformatie in uw agenda, maar u kunt het gebruik van uw locatie in de app uitschakelen. Wanneer u een account toevoegt aan de Mail en Agenda-app, worden de e-mail, agenda-items, bestanden, contacten en andere instellingen uit uw account automatisch gesynchroniseerd met uw apparaat en met de servers van Microsoft. U kunt een account op ieder moment verwijderen of wijzigingen aanbrengen in de gegevens die vanuit uw account worden gesynchroniseerd. Als u een account wilt configureren, moet u de accountreferenties doorgeven aan de app, zoals een combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord. Deze referenties worden via internet verstuurd naar de server van de externe provider. De app zal eerst proberen een ​​beveiligde (SSL-)verbinding te gebruiken om uw account te configureren, maar zal deze gegevens niet-versleuteld verzenden als uw e-mailprovider geen SSL ondersteunt. Als u een account toevoegt die is uitgegeven door een organisatie (zoals een e-mailadres van uw werkgever), kan de eigenaar van het bijbehorende domein bepaalde beleidsregels en instellingen implementeren die van invloed kunnen zijn op uw gebruik van de app (zoals het vereisen van meervoudige verificatie of de mogelijkheid om gegevens op afstand van uw apparaat te wissen).

Berichten-app. Wanneer u zich met een Microsoft-account aanmeldt op uw apparaat, kunt u ervoor kiezen om een ​​reservekopie van uw gegevens te maken, waarmee uw sms- en mms-berichten worden gesynchroniseerd en worden opgeslagen in uw Microsoft-account. Hiermee kunt u de berichten ophalen als u uw telefoon verliest of van telefoon verandert. Na de eerste instelling van uw apparaat, kunt u uw berichtinstellingen op elk moment beheren. Als u uw SMS-/MMS-reservekopieën uitschakelt, worden er geen berichten waar eerder een reservekopie van gemaakt is uit uw Microsoft-account verwijderd. Om dergelijke berichten uit de opslag te verwijderen, moet u ze uit uw apparaat verwijderen voordat u het maken van een reservekopie uitschakelt. Als u de app Berichten toestaat om uw locatie te gebruiken, kunt u een koppeling naar uw huidige locatie bijvoegen bij een uitgaand bericht. Microsoft verzamelt locatiegegevens, zoals beschreven in de sectie over Windows-Locatieservices.

Portemonnee-app voor Windows Phone. Gebruik Microsoft Portemonnee voor het opslaan van items zoals coupons, klantenkaarten, tickets en andere digitale inhoud. In bepaalde regio's kunt u ook betaalkaarten toevoegen aan Microsoft Portemonnee om via NFC (Near-Field Communication) betalingen te doen in deelnemende winkels.

U kunt Portemonnee instellen voor betalingen door u met uw persoonlijke Microsoft-account aan te melden bij Microsoft Portemonnee en betaalkaarten toe te voegen die aan uw Microsoft-account zijn gekoppeld. Als u een betaalkaart toevoegt aan Microsoft Portemonnee, verstrekken we gegevens aan uw bank en het betaalkaartnetwerk, bestaande uit uw naam, het kaartnummer, het factuuradres, het e-mailadres, apparaatgegevens (zoals de naam, het type en de id van het apparaat) en uw locatie op het moment van het toevoegen van de betaalkaart aan Portemonnee. Deze gegevens wordt verstuurd naar uw bank en betaalkaartnetwerk om te controleren of uw kaart kan worden gebruikt, om transacties mogelijk te maken en om fraude op te sporen.

Als u een betaling doet met behulp van NFC, ontvangt de verkopende partij van Microsoft Portemonnee een versleutelde versie van uw betaalkaart (een “token”). De verkopende partij verstrekt dit token, samen met details van de transactie, aan uw bank om de transactie af te ronden en betaling te verzoeken voor de transactie.

Windows Media PlayerWindows Media Playermainwindowsmediaplayermodule
Overzicht

Met Windows Media Player kunt u cd's, dvd's en andere digitale inhoud afspelen (zoals WMA- en MP3-bestanden), cd's rippen en uw mediabibliotheek beheren. Om uw ervaring te verrijken bij het afspelen van inhoud in de bibliotheek, geeft Windows Media Player daarmee samenhangende mediagegevens weer, zoals de titel van het album, de titel van de nummers, de albumillustratie, artiest en componist. Om uw mediagegevens aan te vullen, verzendt Windows Media Player een aanvraag naar Microsoft met daarin standaardcomputergegevens, een id voor de media-inhoud en de mediagegevens die al in de Windows Media Player-bibliotheek zijn opgenomen (met inbegrip van informatie die u mogelijk hebt bewerkt of zelf hebt ingevoerd), zodat Microsoft het nummer kan herkennen en eventuele aanvullende informatie die beschikbaar is kan terugsturen.

Met Windows Media Player kunt u ook inhoud afspelen die via een netwerk wordt gestreamd. Voor deze service moet Windows Media Player kunnen communiceren met een server voor streaming media. Deze servers worden meestal beheerd door niet-Microsoft-inhoudsproviders. Tijdens het afspelen van streaming media stuurt Windows Media Player een logboek naar de server voor streaming media of een of meer andere webservers als de server voor streaming media daar om vraagt. Het logboek bevat onder meer de volgende informatie: verbindingstijd, IP-adres, versie van het besturingssysteem, versie van Windows Media Player, Player-id-nummer (Player-id), datum en protocol. Om uw privacy te beschermen, is Windows Media Player standaard ingesteld om voor elke sessie een andere Player-id te verzenden.

Windows HelloWindows Hellomainwindowshellomodule
Overzicht

Windows Hello biedt direct toegang tot uw apparaten via biometrische authenticatie. Na het inschakelen gebruikt Windows Hello uw gezicht, vingerafdruk of iris om u te identificeren op basis van een reeks unieke punten of kenmerken die uit het beeld worden gehaald en opgeslagen op uw apparaat als een sjabloon - maar Hello slaat geen echte foto of afbeelding van uw gezicht of iris op. Biometrische verificatiegegevens die worden gebruikt wanneer u zich aanmeldt, verlaten uw apparaat niet. U kunt uw biometrische verificatiegegevens verwijderen via Instellingen.

Windows SearchWindows Searchmainwindowssearchmodule
Overzicht

Met Windows Search kunt u zowel uw eigen bestanden als het web vanaf één plek doorzoeken. Als u Windows Search gebruikt om uw eigen bestanden te doorzoeken, krijgt u resultaten voor items op uw persoonlijke OneDrive, uw OneDrive voor Bedrijven indien die is ingeschakeld, andere providers voor cloudopslag voor zover dit wordt ondersteund door deze externe providers, en op uw apparaat. Als u Windows Search gebruikt om het web te doorzoeken, of zoeksuggesties van Windows Search of Cortana gebruikt, worden de zoekopdrachten uitgevoerd door Bing en zullen wij uw zoekopdracht gebruiken zoals beschreven in de sectie over Bing in deze privacyverklaring.

Entertainment en verwante servicesEntertainment en verwante servicesmainentertainmentmodule
Overzicht

Entertainment en verwante services maken uitgebreide ervaringen mogelijk en geven u toegang tot tal van inhoud, toepassingen en games.

XboxXboxmainxboxmodule
Overzicht
Microsoft StoreMicrosoft Storemainwindowsstoremodule
Overzicht
MSNMSNmainmainmodule
Overzicht
Groove Muziek/Films en tvGroove Music/Movies & TVmaingroovemusicmoviestvmodule
Overzicht
SilverlightSilverlightmainsilverlightmodule
Overzicht
Microsoft Health-servicesMicrosoft Health-servicesmainmicrosofthealthservicesmodule
Overzicht

De Microsoft Health-services kunnen u helpen om inzicht te krijgen in gegevens over uw gezondheid en om deze gegevens te beheren. Deze services omvatten HealthVault, HealthVault Insights, Microsoft Band-apparaten, andere Microsoft Health-applicaties en gerelateerde producten. De Band helpt u gegevens bij te houden zoals uw hartslag, en telt uw stappen. De Band kan ook gebruik maken van Cortana om notities te nemen en meldingen van uw telefoon te ontvangen. De Microsoft Health-applicaties sturen gegevens naar de servers van Microsoft en bieden u de mogelijkheid om deze gegevens in te zien en te beheren. De applicaties kunnen meldingen naar de Band en andere apparaten inschakelen. Via HealthVault-services kunt u gezondheidsgegevens verzamelen, bewerken, toevoegen en online opslaan, en kunt u uw gezondheidsgegevens bovendien delen met familie, verzorgers en zorgprofessionals.

Met de Microsoft Health-services worden uw gegevens verzameld en gebruikt om de services mogelijk te maken, inclusief het verbeteren en personaliseren van uw ervaringen. Gezondheidsgegevens die u via de Microsoft Health-services verstrekt aan Microsoft, worden niet gecombineerd met gegevens van andere Microsoft-services, of gebruikt voor andere doeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Microsoft gebruikt uw geregistreerde gezondheidsgegevens bijvoorbeeld niet om u reclame of advertenties te sturen zonder dat u hier uitdrukkelijk voor kiest.

Health-servicesHealth-servicesmainmicrosoftservicelongmodule
Overzicht

De Microsoft Health-services kunnen u helpen om inzicht te krijgen in gegevens over uw gezondheid en om deze gegevens te beheren. De gegevens die worden verzameld, zijn afhankelijk van de services en functies die u gebruikt. Het kan om deze gegevens gaan:

 • Profielgegevens. Wanneer u een profiel maakt, moet u gegevens opgeven, zoals uw lengte, gewicht en leeftijd, die worden gebruikt bij het berekenen van de resultaten van uw activiteiten. Andere profielgegevens worden opgehaald uit uw persoonlijke Microsoft-account.
 • Activiteit- en fitnessgegevens. Via Microsoft Health-services kunt u bijhouden hoe actief en fit u bent door gegevens te verzamelen zoals uw hartslag, uw aantal stappen, uw aantal verbruikte calorieën en uw slaap. Voorbeelden van soorten activiteiten die u kunt volgen, zijn hardloopsessies, workouts en slaap.
 • Gebruiksgegevens. Om u de beste service te kunnen verlenen, verzamelen we statistieken over de prestaties en uw gebruik van Microsoft Health-services. Deze statistieken worden automatisch geüpload.
 • Locatie. Microsoft Band heeft ingebouwde GPS-mogelijkheden (Global Positioning System), waarmee u uw activiteiten zoals hardlopen of fietsen in kaart kunt brengen zonder dat u uw telefoon mee hoeft te nemen. Als u voor een activiteit GPS inschakelt, kunt u de kaart van die activiteit bekijken in de Microsoft Health-applicaties. Als u een bepaalde modus kiest op de Band, zoals Golf of Explorer, wordt GPS automatisch ingeschakeld. Als u de modus verlaat, wordt GPS ook uitgeschakeld. 

Ga naar hier als u meer wilt weten over de sensoren van de Band en de gegevens die ermee worden verzameld.

Toegang en beheer. U kunt uw gegevens bekijken en beheren in Microsoft Health-services. U kunt bijvoorbeeld uw profielgegevens weergeven en bijwerken, verbonden applicaties beheren en eerdere activiteiten bekijken. U kunt details van een specifieke activiteit verwijderen uit de Microsoft Health-services. Wanneer u een specifieke activiteit verwijdert, wordt de gebeurtenis uit de Microsoft Health-services verwijderd, maar andere gegevens en de basis-sensorgegevens die door het apparaat zijn geregistreerd, blijven aanwezig in de Microsoft Health-services. U kunt uw Microsoft Health-servicesaccount altijd annuleren door contact op te nemen met de klantondersteuning hier.

Cortana. U kunt Cortana ook voor de Microsoft Health-services gebruiken. Wanneer u Cortana inschakelt, worden de gegevens die afkomstig zijn van de Microsoft Health-services, met inbegrip van gegevens over uw gezondheid en gegevens die door services van derden zijn verwerkt, gedeeld met Cortana. Dankzij de mogelijkheden van Cortana kunt u met uw stem zoekopdrachten uitvoeren en herinneringen instellen, op voorwaarde dat Cortana is ingeschakeld op uw apparaat. U vindt meer informatie over de manier waarop Cortana uw gegevens beheert in de sectie over Cortana van deze privacyverklaring.

HealthVaultHealthVaultmainhealthvaultmodule
Overzicht

HealthVault is een persoonlijk gezondheidsplatform waarmee u gezondheidsgegevens online kunt verzamelen, bewerken, opslaan en delen. Met HealthVault kunt u uw eigen gezondheidsbestanden beheren. U kunt er ook voor kiezen om uw gezondheidsgegevens te delen met familie, verzorgers, zorgprofessionals, mobiele applicaties, gezondheidsgerelateerde apparaten en onlinehulpprogramma's. Ga naar hier voor meer informatie over HealthVault.

Aanmelden bij HealthVault. Als u zich wilt aanmelden bij HealthVault, kan dit met uw Microsoft-account of met verificatieservices van derden. Als u uw Microsoft-account sluit of uw aanmeldingsreferenties kwijtraakt, kunt u mogelijk niet meer bij uw gegevens. U kunt meer dan één type referenties gebruiken met HealthVault om er zeker van te zijn dat u altijd toegang hebt Voordat u een verificatieservice van derden gebruikt met HealthVault, is het raadzaam om de veiligheids- en privacybepalingen te bekijken van de organisatie die de service verstrekt.

HealthVault-account en gezondheidsbestanden. Als u een nieuwe HealthVault-account wilt maken, moet u persoonsgegevens opgeven zoals naam, geboortedatum, e-mailadres, postcode en land/regio. Afhankelijk van de functies die u gebruikt, kan u gevraagd worden naar aanvullende informatie. Met een HealthVault-account kunt u één of meer gezondheidsbestanden beheren, zoals de bestanden die u voor uzelf en voor uw familieleden maakt. U kunt te allen tijde gegevens toevoegen aan een gezondheidsbestand dat u beheert of gegevens verwijderen.

In de VS wijst HealthVault aan ieder gezondheidsbestand een uniek HealthVault-e-mailadres toe. Wanneer er op dat e-mailadres een bericht ontvangen wordt, worden het bericht en de bijlagen automatisch aan het HealthVault-bestand toegevoegd, en wordt er een melding per e-mail verstuurd naar de beheerders van dat bestand. De e-mailservice in HealthVault maakt gebruik van Direct, een protocol dat speciaal is ontworpen voor de communicatie met zorgaanbieders (ook wel "dienstverleners" genoemd in deze verklaring). Daarom kunnen e-mails van HealthVault uitsluitend worden verzonden en ontvangen door aanbieders die gebruikmaken van het Direct-protocol. Beheerders kunnen e-mailadressen aan een bestand toevoegen of deze uitschakelen.

Gezondheidsgegevens delen. Een belangrijk kenmerk van HealthVault is de mogelijkheid om uw gezondheidsgegevens te delen met mensen en services die kunnen helpen uw gezondheidsgerelateerde doelen te behalen. Standaard bent u de beheerder van ieder bestand dat u maakt. Beheerders hebben het hoogste niveau van toegang tot een gezondheidsbestand. Als een beheerder kunt u gegevens van een gezondheidsbestand delen met een andere persoon door een e-mailuitnodiging te sturen vanuit HealthVault. U kunt aangeven wat voor soort toegang ze hebben (inclusief beheerderstoegang), hoe lang ze toegang hebben en of ze de gegevens in een bestand kunnen wijzigen. Wanneer u iemand anders toegang verleent, kan die persoon hetzelfde niveau van toegang tot services verlenen (zo kan iemand met alleen-lezentoegang tot een service alleen-lezentoegang verlenen). Omdat bij ondoordacht toegang verlenen iemand uw privacy zou kunnen schenden of zelfs uw toegang tot uw eigen bestanden zou kunnen blokkeren, moet u zorgvuldig overwegen wie u toegang verleent tot uw bestanden.

U kunt ervoor kiezen om specifieke gegevens (of alle gegevens) in een gezondheidsbestand met andere services te delen, met inbegrip van deelnemende services van derden die u hiervoor toestemming geeft. Geen enkele dienst heeft toegang tot uw gegevens via HealthVault tenzij een geautoriseerde gebruiker die toegang via HealthVault verleent. In HealthVault kunt u de toegang beheren door het accepteren of weigeren van verzoeken. Voor iedere service die u toegang verleent, kiest u welke gezondheidsinformatie uit welk gezondheidsbestand u wilt delen en welke acties iedere service uit mag voeren op de gezondheidsinformatie.

Een service die u autoriseert voor een bestand, ontvangt de volledige naam die aan uw HealthVault-account is gekoppeld, de bijnaam van het bestand of de bestanden die zijn geautoriseerd en uw relatie tot dat bestand. De service zal toegang blijven houden via HealthVault totdat u de toegang intrekt. Microsoft kan een toegang tot HealthVault van een service opzeggen indien deze service zich niet houdt aan de privacybepalingen van Microsoft. We hebben echter alleen de mogelijkheid om de toegang tot uw HealthVault-gegevens te beperken, maar verder beheren of bewaken we geen services van derden, en het privacybeleid van die services kan variëren.

Rapporten voor zorgaanbieders in de VS. In de Verenigde Staten stellen we deelnemende aanbieders in staat rapporten aan te vragen over het al dan niet gebruiken van de gegevens die zij naar een bestand in de Microsoft Health-services sturen. Deze functie ondersteunt het doel van "betekenisvol gebruik" van de HITECH Act, een wet die aanbieders van gezondheidszorg stimuleert om hun patiënten op elektronische wijze kopieën van hun medische informatie toe te sturen. Dienstverleners die hieraan deelnemen kunnen rapporten ontvangen waarin een nummer staat dat de dienstverlener gebruikt om de patiënt in hun eigen systeem te herkennen, en of de gebruiker een van de "kwalificerende acties" nam in HealthVault (maar geen informatie over welke actie). "Kwalificerende actie" omvat op dit moment activiteiten zoals het bekijken, downloaden of per e-mail doorsturen van gezondheidsinformatie. U kunt het rapporteren over uw bestanden uitschakelen.

Toegang en beheer. U kunt op ieder moment uw HealthVault-accountgegevens bekijken, bewerken of verwijderen, of uw HealthVault-account sluiten. Alleen beheerders kunnen een item definitief verwijderen. Wanneer u een gezondheidsbestand verwijdert, wordt het verwijderd voor alle gebruikers die er toegang toe hebben.

Wanneer u uw HealthVault-account sluit, verwijderen we alle bestanden waarvoor u de enige beheerder bent. Indien u beheerderstoegang voor een bestand deelt, kunt u besluiten of het bestand verwijderd moet worden of niet. Microsoft wacht een bepaalde tijd voordat uw gegevens definitief verwijderd worden, om te helpen voorkomen dat uw gezondheidsgegevens per ongeluk of kwaadwillig worden verwijderd.

HealthVault houdt een volledige geschiedenis bij van toegang, verandering of verwijdering door gebruikers en services, waaronder de datum, actie en naam van de persoon of service. Beheerders van bestanden kunnen de geschiedenis van die bestanden bekijken.

E-mailcommunicatie. Het e-mailadres dat u hebt opgegeven bij het maken van uw HealthVault-account, gebruiken wij om u een e-mail te sturen waarin wij u vragen uw e-mailadres te valideren. Ook nemen we het adres op in uitnodigingen om te delen die u via HealthVault verstuurt, en we gebruiken het voor servicemeldingen, zoals e-mails om u erop te attenderen dat er informatie beschikbaar is om aan uw HealthVault-bestanden toe te voegen.

HealthVault stuurt periodiek nieuwsbrieven om u op de hoogte te houden van de laatste verbeteringen. HealthVault stuurt u ook periodiek een e-mail waarin de recente activiteit op het account wordt samengevat. Afhankelijk van uw voorkeuren voor contact, gebruiken we uw e-mailadres ook om uw promotionele e-mails te sturen. U kunt zich op ieder moment afmelden voor deze e-mails.

maineuropeanprivacymodule,mainsecurityofpersonaldatamodule,mainwherewestoreandprocessdatamodule,mainourretentionofpersonaldatamodule,maincollectionofdatafromchildrenmodule,mainpreviewreleasesmodule,mainchangestothisprivacystatementmodule,mainhowtocontactusmodule mainenterpriseservicesmodule,mainenterprisedevsoftwareappsmodule,mainmicrosoftcognitiveservicesmodule mainofficeservicesmodule,mainonedrivemodule,mainoutlookmodule,mainskypemodule mainbingmodule,maincortanamodule,mainMicrosoftTranslatormodule,mainswiftkeymodule mainactivationmodule,mainadvertisingidmodule,maindiagnosticsmodule,mainlocationservicesmotionsensingmodule,mainsecurityandsafetyfeaturesmodule, mainspeechinkingtypingmodule, mainsyncsettingsmodule,mainupdateservicesmodule,mainwebbrowsersmodule,mainwi-fisensemodule,mainwindowsappsmodule,mainwindowsmediaplayermodule,mainwindowshellomodule,mainwindowssearchmodule mainxboxmodule,mainwindowsstoremodule,mainmainmodule,maingroovemusicmoviestvmodule,mainsilverlightmodule mainmicrosoftservicelongmodule,mainhealthvaultmodule
mainenterprisedeveloperproductsmodule
Cookies

De meeste websites van Microsoft gebruiken "cookies", kleine tekstbestanden die gelezen kunnen worden door een webserver in het domein dat de cookie op uw harde schrijf heeft gezet. Het is mogelijk dat wij cookies gebruiken om uw voorkeuren en instellingen op te slaan voor, onder andere, hulp bij het inloggen, doelgerichte reclame en analyse van de activiteiten op de site. Klik hier als u meer wilt weten.

EU-VS en Zwitserland-VS Privacy Shield

Microsoft hanteert de principes van de Privacy Shield-raamwerken tussen de EU en de VS en Zwitserland en de VS. Voor meer informatie: Klik hier.