Windows 10 en uw onlineservices

Windows is een besturingssysteem: een softwareprogramma dat basisfuncties ondersteunt, zoals het beheren van uw bestanden en actieve apps, en dat randapparatuur gebruikt, zoals uw printer, beeldscherm, toetsenbord en muis. Vroeger was Windows software die alleen op uw apparaat bestond. Met Windows 10 bevinden belangrijke onderdelen van Windows zich tegenwoordig in de cloud en communiceren ze met onlineservices. Hier vindt u meer informatie over Windows 10.

In dit artikel staan concrete voorbeelden van het hoe en waarom van verzameling en verzending van gegevens door Windows: om u toegang te geven tot onlineservices zoals Outlook, OneDrive, Cortana, Skype, Bing en de Microsoft Store, om uw gebruik van Windows aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren, om ervoor te zorgen dat uw voorkeuren en bestanden op al uw apparaten gesynchroniseerd blijven, om uw apparaat up-to-date te houden en om nieuwe functies voor Windows te kunnen ontwikkelen die bij u passen.

Voor alle details over de manier waarop Microsoft gegevens gebruikt, raadpleegt u de Microsoft-privacyverklaring. In Windows hebt u zeggenschap over uw privacyinstellingen.


Uw apparaat gebruiken

Office products on Windows 10 with a keyboard and mouse

Uw apparaat kan een camera, microfoon, locatieservices, berichtenservices, een lijst met contactpersonen en een agenda bevatten. Dit zijn de typische functies van een tablet, smartphone of pc. Als een Microsoft Store-app gebruik maakt van een van deze functies, moet dat zijn aangegeven op de pagina met de productbeschrijving van de app in de Microsoft Store. Er moet ook een koppeling zijn opgenomen naar een privacyverklaring waarin het gebruik van uw persoonlijke gegevens staat beschreven. Als u wilt zien en bepalen welke apps toegang hebben tot functies als de camera, microfoon en locatieservices, gaat u naar Instellingen > Privacy.

Met anderen communiceren communicating with people

Als u op een Windows-apparaat communiceert met uw vrienden, familieleden en collega's, bijvoorbeeld via tekstberichten (sms, mms etc.), moeten wij de inhoud van het bericht ophalen om het in uw Postvak IN te zetten, het voor u weer te geven, het mogelijk te maken om het te beantwoorden, en het op te slaan totdat u het verwijdert. Voor realtime-communicatie moet een app die naar een telefoon belt, het telefoonnummer weten van de contactpersoon die u wilt bereiken.

Sommige services maken het mogelijk dat mensen contact met u kunnen opnemen door u op te zoeken aan de hand van uw e-mailadres of telefoonnummer. Mensen die uw e-mailadres of telefoonnummer weten, kunnen u daarmee bijvoorbeeld zoeken op Skype en u vragen om contact met hen op te nemen.

Apps kopen buying apps

Als u apps en andere dingen in de Microsoft Store koopt, verzamelen wij uw betaalgegevens en verzenden wij deze naar de bank om uw betaling uit te voeren. Het nummer van uw betaalmiddel (zoals een creditcard), de volledige naam van de rekeninghouder en de beveiligingscode kunnen deel uitmaken van die gegevens.

Uw kinderen beschermen keeping your kids safer.

Ouders kunnen gezinsinstellingen als schermtijd, activiteitenrapporten en dergelijke opgeven om het gebruik van apparaten en internet door hun kinderen te controleren en te beperken. De volwassenen in het gezin beschikken over twee resources: account.microsoft.com/family om de activiteiten van hun kinderen op al hun apparaten te beheren, om bijvoorbeeld meldingen bij activiteiten of andere instellingen in of uit te schakelen, en account.microsoft.com/privacy om de gegevens van hun kind te bekijken en te wissen.

Navigeren Getting where you want to go

Om u de snelste alternatieve route te kunnen laten zien als zich een ongeval heeft voorgedaan op de snelweg, heeft een navigatie-app uw huidige locatie nodig. Als u uw Windows-telefoon kwijtraakt, kunt u deze op een kaart lokaliseren via Mijn telefoon zoeken op account.microsoft.com . Zie Locatieservice en privacy voor meer informatie over machtigingen en instellingen met betrekking tot de locatieservice.

Cortana

Cortana on Windows 10

Cortana kan u het laatste nieuws geven over sportteams die u volgt in de app MSN Sports, aanbevelingen doen op basis van de plekken die u als favoriet hebt aangemerkt in de app Kaarten, waarschuwingen geven bij een wijziging in uw geplande vliegreis en nog veel meer. U bepaalt zelf welke gegevens u wilt delen met Cortana. Cortana werkt het best wanneer u zich aanmeldt met uw Microsoft-account en toestemming geeft voor het gebruik van gegevens op uw apparaat, van Microsoft-services en van services van derden waarmee u verbinding maakt. Maar zelfs als u ervoor kiest om u niet aan te melden bij Cortana of aanvullende gegevens te delen, kunt u wel gewoon chatten met Cortana en Cortana gebruiken om te zoeken op internet en uw Windows-apparaat. Cortana is slechts in een aantal landen/regio's beschikbaar en mogelijk zijn bepaalde Cortana-functies niet overal beschikbaar. Zie Cortana en privacy voor meer informatie over de Cortana-instellingen.

Hulp wanneer u daarom vraagt Giving you help when you ask

Als u contact met ons opneemt voor ondersteuning, kan het zijn dat u uw naam, telefoonnummer of e-mailadres doorgeeft zodat wij u kunnen terugbellen of e-mailen. Bij het beschrijven van het probleem waar u hulp bij nodig hebt, vertelt u misschien welk apparaat en welke versie van Windows u gebruikt en geeft u andere informatie over uw software, de printer waarmee u verbinding probeert te maken of andere relevante apparatuur. Als u een fysiek apparaat wilt laten repareren, hebben wij uw thuisadres nodig om het naar u terug te sturen.

Dingen laten zien die u misschien interessant vindt Showing you stuff you might like

Wij informeren u over dingen waarvan wij vermoeden dat die interessant voor u zijn. Wij kunnen u bijvoorbeeld een e-mail sturen over items die u in uw onlinewinkelwagentje hebt laten liggen. In sommige services geven wij ook advertenties weer, het liefst voor dingen die u interessant vindt. Als u niet wilt dat we in onze services advertenties weergeven op basis van uw interesses, laat het ons dan weten op choice.microsoft.com, dan zullen we uw wensen respecteren.

Wij gebruiken geen informatie uit uw e-mails, chats, videoberichten of voicemails, documenten, foto's of andere persoonlijke bestanden om te bepalen welke advertenties voor u worden weergegeven.

Aangepaste woordenlijsten maken Personalized dictionaries

Voor tekstsuggesties en automatische verbeteringen waar u echt wat aan hebt, maken wij een aangepaste woordenlijst door een voorbeeld van getypte en handgeschreven woorden te gebruiken.

De getypte gegevens omvatten tekens en woorden die u typt, tekstwijzigingen die u handmatig aanbrengt en woorden die u toevoegt aan de woordenlijst. Deze persoonlijke woordenlijst kan zich beperken tot uw apparaat, maar u kunt er ook voor kiezen deze op meerdere apparaten te gebruiken door uw instellingen te synchroniseren. Als u Cortana inschakelt, worden gesproken, handgeschreven en getypte gegevens ook gedeeld met Cortana om deze functie te helpen aangepaste suggesties te bieden. Als u deze instellingen wilt wijzigen, gaat u naar Instellingen > Privacy > Spraak, handschrift, & typen. Voor meer informatie over deze functie en uw privacy leest u Spraak, handschrift, typen en privacy.

Verschillende apparaten synchroniseren

One map on multiple devices

Voor het automatisch naar eigen voorkeur instellen van al uw apparaten gebruikt u een Microsoft-account waarmee u zich bij een Windows-apparaat aanmeldt en kiest u voor het synchroniseren van instellingen op al uw apparaten. Als u vervolgens instellingen wijzigt op één apparaat, synchroniseren wij de instellingen op de andere apparaten die u hebt gekozen voor synchronisatie zodra u zich bij een van die apparaten aanmeldt met uw Microsoft-account.

Wij synchroniseren bijvoorbeeld uw accountafbeelding, achtergrond, muisinstellingen, instellingen in uw Microsoft Store-apps, uw persoonlijke woordenlijst en de geschiedenis en favorieten in de webbrowser. Als u uw synchronisatie-instellingen voor surfen en andere zaken wilt wijzigen, gaat u naar Instellingen > Accounts > Uw instellingen synchroniseren.

Bestanden opslaan en inhoud creëren

Als u een bestand uploadt naar OneDrive, is dat bestand beschikbaar op elk apparaat dat verbinding met internet heeft. Om het bestand beschikbaar te maken, moeten wij de inhoud ervan ophalen om het naar de opslaglocatie te verzenden, het voor u weer te geven op de opslaglocatie en het klaar te maken zodat u het kunt downloaden.

In Microsoft Edge kunt u aantekeningen maken op webpagina's door ze met de hand te schrijven of te typen. Vervolgens kunt u deze aantekeningen kopiëren, opslaan of delen. U kunt ook leeslijsten maken en beheren en al deze lijsten, favorieten, downloads en geschiedenis op één plek bewaren. U hebt met al uw apparaten toegang tot deze items omdat u ze direct in onze service maakt.

Windows verbeteren

Wij houden in de gaten hoe mensen Windows gebruiken om te kunnen bepalen welke services goed werken en welke services kunnen worden verbeterd. Wij kunnen patronen ontdekken in de problemen die klanten ondervinden, de oorzaak aanwijzen en het probleem snel oplossen. Wij kunnen ook onze aandacht richten op het upgraden van functies die het meest worden gebruikt, of het verbeteren of zelfs uitschakelen van functies die weinig worden gebruikt. Deze gegevens, diagnostische gegevens en gebruiksgegevens, helpen ons om te bepalen waar onze services tekort schieten en hoe we ervoor kunnen zorgen dat mensen Windows effectiever kunnen gebruiken.

Als mensen ervoor kiezen hun locatieservices in te schakelen, kunnen wij onze locatieservices verbeteren door informatie te verzamelen over de locatie van zendmasten en Wi-Fi-toegangspunten. Deze informatie wordt opgeslagen in een database, waarbij echter geen gegevens worden opgeslagen die de persoon of het apparaat waarvan de gegevens zijn verzameld, identificeren.

Als u spraak, handschrift en typen inschakelt, verzamelen we voorbeelden van uw getypte en handgeschreven gegevens voor het verbeteren van onze woordenlijsten en handschriftherkenning voor iedereen die Windows gebruikt. We zorgen ervoor dat identificerende gegevens worden verwijderd en slaan de gegevens in kleine willekeurige stukjes op, zodat we de informatie kunnen gebruiken voor productverbetering, terwijl we de identiteit van de gebruikers beschermen.

Mensen die zich aanmelden voor ons Windows Insider-programma, krijgen voorproefjes te zien, zodat zij ons feedback kunnen geven terwijl het product nog in ontwikkeling is. Door te onderzoeken hoe deze mensen Windows gebruiken en door naar hun feedback te luisteren, kunnen wij betere producten maken waar meer mensen en bedrijven hun voordeel mee kunnen doen.

Als u wilt deelnemen aan ons Windows Insider-programma en feedback wilt geven, kunt u zich aanmelden op Insider.windows.com.

Uw systeem veiliger maken Making your system safer

Om malware tegen te gaan en uw apparaat te beschermen, hebben wij functies en hulpmiddelen gemaakt als Windows Defender Antivirus, Windows Defender SmartScreen en het hulpprogramma voor het verwijderen van schadelijke software. Als er geen andere antimalwaresoftware op uw apparaat actief is, wordt Windows Defender Antivirus automatisch ingeschakeld om uw apparaat te beschermen tegen malware en andere ongewenste software. Als Windows Defender Antivirus is ingeschakeld, wordt de veiligheidsstatus van uw apparaat gecontroleerd. De software maakt automatisch rapporten over vermoedelijke malware en andere ongewenste software, en verzendt deze naar Microsoft. Soms bevat het rapport bestanden die mogelijk malware bevatten. Bestanden die waarschijnlijk geen gebruikersgegevens bevatten, worden automatisch verzonden. U wordt echter om toestemming gevraagd als Windows Defender Antivirus een document, spreadsheet of ander type bestand wil verzenden dat waarschijnlijk persoonlijke gegevens bevat. Als u niet wilt dat Windows Defender Antivirus automatisch rapporten en vermoedelijke malware naar Microsoft verzendt, gaat u naar Windows Defender-beveiligingscentrum > Virus- en bedreigingsbeveiliging > Instellingen Virus- en bedreigingsbeveiliging > Automatisch sample indienen.

Windows Defender SmartScreen controleert gedownloade bestanden en geopende webinhoud om u te helpen malware, schadelijke websites, ongewenste software en andere bedreigingen voor u of uw apparaat tegen te houden.

Windows Defender SmartScreen toont een waarschuwing als een bestand of website als onbekend of potentieel onveilig wordt beschouwd.

Het hulpprogramma voor het verwijderen van schadelijke software wordt ten minste eenmaal per maand op uw computer uitgevoerd als onderdeel van Windows Update om bekende malware op uw apparaten te zoeken en te verwijderen. Tijdens de malwarecontrole kan een rapport naar Microsoft worden verzonden met specifieke gegevens over gedetecteerde malware, fouten en andere gegevens over uw apparaat waarmee wij deze bedreigingen het hoofd kunnen bieden.

Uw systeem up-to-date houden

Wij houden Windows up-to-date door het systeem voortdurend bij te werken met productupdates, beveiligingsupdates en nieuwe functies. Om er zeker van te zijn dat updates naar behoren op uw apparaat werken, moeten wij weten wat uw apparaat kan en welke stuurprogramma's en andere software u hebt geïnstalleerd. Wij controleren ook of de update geslaagd is.

Problemen oplossen Fixing problems

Als er iets misgaat in een van de services die u gebruikt, verzamelt Windows informatie om de problemen te diagnosticeren en op te lossen. Als er een probleem optreedt, kunnen wij bijvoorbeeld algemene informatie verzamelen over uw software en hardware. Daarbij letten wij op zaken als mogelijke problemen met prestaties of compatibiliteit en/of de apps, stuurprogramma's en apparaten die op dat moment actief zijn, en het type of de ernst van het probleem. Als er een oplossing beschikbaar is, laten wij weten welke stappen u moet uitvoeren of welke updates u moet installeren om het probleem op te lossen. Soms helpen de fouten die gebruikers rapporteren ons bij het voorkomen van toekomstige problemen. Wij nemen de oplossing dan mee in volgende versies en updates van de service.