Uw privacy is belangrijk voor ons. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens Microsoft verwerkt, hoe Microsoft deze verwerkt en voor welke doeleinden het bedrijf deze verwerkt.

Microsoft biedt een breed scala aan producten, waaronder serverproducten die wereldwijd worden gebruikt om ondernemingen te ondersteunen, apparaten die u thuis gebruikt, software die studenten op school gebruiken en services die ontwikkelaars gebruiken voor het maken en uitvoeren van wat er komen gaat. Verwijzingen naar Microsoft-producten in deze verklaring hebben betrekking op services, websites, apps, software, servers en apparaten van Microsoft.

Lees de productspecifieke informatie in deze privacyverklaring, met aanvullende relevante informatie. Deze verklaring heeft betrekking op de communicatie tussen u en Microsoft, de hieronder vermelde Microsoft-producten en op andere Microsoft-producten waarvoor deze verklaring wordt weergegeven.

Jonge mensen beginnen mogelijk liever met de pagina Privacy voor jonge mensen. Op deze pagina wordt informatie uitgelicht die nuttig kan zijn voor jonge mensen.

Voor personen in de Verenigde Staten raadpleegt u onze Privacyverklaring voor Amerikaanse staatsgegevens en de staat WashingtonPrivacybeleid voor consumentenstatusgegevens voor aanvullende informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens en uw rechten onder de toepasselijke Amerikaanse wetgeving inzake gegevensprivacy.


Persoonsgegevens die wij verzamelenPersoonsgegevens die wij verzamelenmainpersonaldatawecollect
Samenvatting
Volledige tekst

Microsoft verzamelt gegevens van u, via onze interacties met u en via onze producten voor een reeks van verschillende doeleinden die hieronder worden beschreven, met inbegrip van het verstrekken van een effectieve werkwijze en het bieden van de beste ervaringen met onze producten. U geeft een aantal van deze gegevens rechtstreeks aan ons door, bijvoorbeeld wanneer u een Microsoft-account aanmaakt, de licentieaccount van uw organisatie beheert, een zoekopdracht bij Bing indient, u opgeeft voor een Microsoft-event, een document uploadt naar Microsoft OneDrive, u aanmeldt voor Microsoft 365 of contact met ons opneemt voor ondersteuning. Sommige gegevens worden verkregen via het verzamelen van gegevens over uw interacties, gebruik en ervaring met onze producten en communicatie.

We hanteren diverse wettelijke redenen en machtigingen (ook wel 'rechtsgrondslagen' genoemd) voor het verwerken van gegevens, inclusief met uw toestemming, een afweging van gerechtvaardigde belangen, de noodzaak om overeenkomsten aan te gaan en uit te voeren, en de naleving van wettelijke verplichtingen voor verschillende doeleinden die hieronder worden beschreven.

We krijgen ook gegevens van derden. We beveiligen gegevens die zijn verkregen van derden volgens de methoden die in deze verklaring zijn beschreven, aangevuld met eventuele extra beperkingen die de bron van de gegevens oplegt. Deze externe bronnen variëren in de loop van de tijd en omvatten:

 • Datahandelaren van wie we demografische gegevens kopen als aanvulling op de gegevens die we verzamelen.
 • Services die door gebruikers gegenereerde inhoud via hun service ter beschikking stellen aan anderen, zoals recensies van lokale bedrijven of openbare berichten in de sociale media.
 • Communicatieservices, met inbegrip van e-mailproviders en sociale netwerken, wanneer u ons toestemming verleent om toegang te verkrijgen tot uw gegevens op dergelijke services of netwerken van derden.
 • Serviceproviders die ons helpen de locatie van uw apparaat te bepalen.
 • Partners met wie we gezamenlijke services aanbieden of met wie we gezamenlijke marketingactiviteiten ontplooien.
 • Ontwikkelaars die ervaringen creëren met of voor Microsoft-producten.
 • Derden die ervaringen leveren via Microsoft-producten.
 • Openbaar beschikbare bronnen, zoals open openbare sector, academische en commerciële gegevenssets en andere gegevensbronnen.

Als u een organisatie vertegenwoordigt, zoals een bedrijf of school, die gebruikmaakt van de Producten voor ondernemingen en ontwikkelaars van Microsoft, raadpleegt u de sectie Producten voor ondernemingen en ontwikkelaars van deze privacyverklaring om uit te vinden hoe we uw gegevens verwerken. Als u eindgebruiker bent van een Microsoft-product of een Microsoft-account dat wordt verstrekt door uw organisatie, raadpleegt u de secties Producten die worden geleverd door uw organisatie en Microsoft-account voor meer informatie.

U hebt keuzes wat betreft de technologie die u gebruikt en de gegevens die u deelt. Wanneer u wordt gevraagd om persoonlijke gegevens te verstrekken, kunt u dit weigeren. Veel van onze producten vereisen bepaalde persoonsgegevens om te kunnen werken en u van een service te voorzien. Als u ervoor kiest om gegevens die vereist zijn om een product of service te laten werken of aan u te leveren niet te verstrekken, kunt u dat product of die service niet gebruiken. Evenzo geldt dat, als u persoonsgegevens die we moeten verzamelen omdat de wet dit eist of voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst niet verstrekt, we de overeenkomst niet kunnen aangaan of, als dit betrekking heeft op een bestaand product dat u gebruikt, het moeten opschorten of annuleren. We informeren u hierover op het moment dat dit gebeurt. Als het verstrekken van de gegevens optioneel is en u ervoor kiest persoonsgegevens niet te delen, werken functies zoals personalisatie waarbij gebruik wordt gemaakt van de gegevens niet voor u.

Welke gegevens we verzamelen, is afhankelijk van de context van uw interactie met Microsoft en de keuzes die u maakt (met inbegrip van uw privacyinstellingen), de producten en functies die u gebruikt, uw locatie en het toepasselijke recht.

De volgende gegevens kunnen door ons worden verzameld:

Naam en contactgegevens. Uw voor- en achternaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer en andere soortgelijke contactgegevens.

Referenties. Wachtwoorden, wachtwoordhints en soortgelijke beveiligingsinformatie die wordt gebruikt voor identiteitscontrole en toegang tot het account.

Demografische gegevens. Gegevens over u, zoals uw leeftijd, geslacht, land en voorkeurstaal.

Betalingsgegevens. Gegevens voor het verwerken van betalingen, zoals het nummer van uw betaalmiddel (zoals een creditcardnummer) en de bij uw betaalmiddel horende beveiligingscode.

Abonnements- en licentiegegevens. Informatie over uw abonnementen, licenties en andere rechten.

Interacties. Gegevens over uw gebruik van Microsoft-producten. In sommige gevallen, zoals bij zoekopdrachten, zijn dit gegevens die u opgeeft om gebruik te maken van de producten. In andere gevallen, zoals foutenrapporten, zijn dit gegevens die we genereren. Andere voorbeelden van interactiegegevens zijn:

 • Apparaat- en verbruiksgegevens. Gegevens over uw apparaat en het product en de functies die u gebruikt, inclusief informatie over uw hardware en software, hoe onze producten presteren en uw instellingen. Bijvoorbeeld:
  • Betalings- en accountgeschiedenis. Gegevens over de items die u koopt en activiteiten die zijn gekoppeld aan uw account.
  • Browsegeschiedenis. Gegevens over de webpagina's die u bezoekt.
  • Apparaat-, connectiviteits- en configuratiegegevens. Gegevens over uw apparaat, de configuratie van uw apparaat en netwerken in de omgeving. Bijvoorbeeld, gegevens over de besturingssystemen en andere software op uw apparaat, met inbegrip van productcodes. Daarnaast IP-adres, apparaat-id's (zoals het IMEI-nummer voor telefoons), regio- en taalinstellingen en informatie over WLAN-toegangspunten in de buurt van uw apparaat.
  • Foutrapporten en prestatiegegevens. Gegevens over de prestaties van de producten en eventuele problemen die u ondervindt, met inbegrip van foutrapporten. Foutrapporten (ook wel 'crash dumps' genoemd) kunnen software- of hardwaredetails bevatten met betrekking tot een fout, de inhoud van bestanden die waren geopend bij het optreden van een fout en gegevens over andere software op uw apparaat.
  • Gegevens met betrekking tot probleemoplossing en Help. Gegevens die u verstrekt wanneer u contact opneemt met Microsoft voor hulp, zoals de producten die u gebruikt en andere gegevens die ons helpen ondersteuning te bieden. Bijvoorbeeld: contact- of verificatiegegevens, de inhoud van uw chats en andere communicatie met Microsoft, gegevens over de status van uw apparaat en de producten die u gebruikt met betrekking tot uw hulpvraag. Wanneer u contact met ons opneemt, zoals voor klantondersteuning, kunnen telefoongesprekken of chatsessies met onze medewerkers worden gecontroleerd en vastgelegd.
  • Gebruiksgegevens voor bots. Interacties met bots en vaardigheden die beschikbaar zijn via Microsoft-producten, met inbegrip van bots en vaardigheden van derden.
 • Interesses en favorieten. Gegevens over uw interesses en favorieten, zoals de sportteams die u volgt, de programmeertalen die uw voorkeur hebben, de aandelen die u volgt of steden die u toevoegt voor het bijhouden van zaken als weer of verkeer. Naast de gegevens die u expliciet aanlevert, kunnen uw interesses en favorieten ook worden opgemaakt uit of afgeleid van andere gegevens die we verzamelen.
 • Gegevens over gebruik van inhoud. Informatie over media-inhoud (bijvoorbeeld tv-programma's, video, muziek, audio, tekstboeken, apps en games) waartoe u toegang hebt via onze producten.
 • Zoekacties en opdrachten. Zoekquery's en opdrachten bij het gebruik van Microsoft-producten met zoekfunctionaliteit of verwante productiviteitsvoorzieningen, zoals interacties met een chatbot.
 • Spraakgegevens. Uw spraakgegevens, die soms ook wel "voiceclips" worden genoemd, zoals zoekquery's, opdrachten of de dicteerfunctie, kunnen achtergrondgeluid bevatten.
 • Tekst, handgeschreven en getypte gegevens. Tekst, handgeschreven en getypte gegevens en gerelateerde informatie. Wanneer we, bijvoorbeeld, handschriftgegevens verzamelen, verzamelen we informatie over de plaatsing van uw handschriftinstrument op uw apparaat.
 • Afbeeldingen. Afbeeldingen en gerelateerde gegevens, zoals metagegevens van de afbeelding. Zo verzamelen we bijvoorbeeld de afbeelding die u verstrekt wanneer u een Bing-service gebruikt waarbij afbeeldingen zijn ingeschakeld.
 • Contactpersonen en relaties. Gegevens over uw contactpersonen en relaties als u een product gebruikt om informatie met anderen te delen, contactpersonen te beheren, met anderen te communiceren of uw productiviteit te verbeteren.
 • Sociale gegevens. Informatie over uw relaties en over interacties tussen u, andere mensen en organisaties, zoals typen contact (bijvoorbeeld aanduidingen dat u iets leuk vindt, aanduidingen dat u iets niet leuk vindt, evenementen enzovoort) met betrekking tot mensen en organisaties.
 • Locatiegegevens. Gegevens over de locatie van uw apparaat, die zowel nauwkeurig als onnauwkeurig kunnen zijn. Zo verzamelen we bijvoorbeeld locatiegegevens via GNSS (Global Navigation Satellite System) (bijvoorbeeld GPS) en gegevens over nabijgelegen zendmasten en Wi-Fi-hotspots. Locaties kunnen ook worden afgeleid van het IP-adres van een apparaat of van gegevens in uw accountprofiel die met minder precisie aangeven waar u zich bevindt, zoals op het niveau van een stad of postcode.
 • Andere invoer. Andere invoer die wordt verstrekt als u onze producten gebruikt. Bijvoorbeeld, gegevens zoals de knoppen die u indrukt op een draadloze Xbox-controller met het Xbox-netwerk, skelet-trackinggegevens wanneer u Kinect gebruikt en andere sensorgegevens, zoals het aantal stappen dat u neemt bij gebruik van apparaten die over dergelijke sensoren beschikken. Als u een in-store-evenement bijwoont, verzamelen we de gegevens die u ons verstrekt tijdens de registratie voor of tijdens het evenement en als u deelneemt aan een prijsactie, verzamelen we de gegevens die u invoert in het deelnameformulier.

Inhoud. Inhoud van uw bestanden en berichten die u invoert, uploadt, ontvangt, maakt en beheert. Als u bijvoorbeeld een bestand via Skype naar een andere Skype-gebruiker verzendt, moeten we de inhoud van dat bestand verzamelen om het aan u en de andere gebruiker te kunnen weergeven. Als u een e-mail ontvangt via Outlook.com, moeten we de inhoud van die e-mail verzamelen om deze inhoud in uw postvak te bezorgen, u de inhoud te tonen en u in staat te stellen de e-mail te beantwoorden. Bovendien moeten we de e-mail opslaan totdat u ervoor kiest deze te verwijderen. Andere inhoud die we verzamelen bij het leveren van producten aan u omvat:

 • Communicatie, met inbegrip van audio, video, tekst (getypt, handgeschreven, ingesproken of anderszins), in een bericht, e-mailbericht, oproep, vergaderverzoek of chat.
 • Foto's, afbeeldingen, muziek, films, software en andere media of documenten die u in de cloud opslaat, ophaalt of anderszins verwerkt.

Video of opnamen. Opnamen van evenementen en activiteiten in Microsoft gebouwen, winkels en op andere locaties. Als u vestigingen van Microsoft Store of andere faciliteiten bezoekt, of deelneemt aan een evenement van Microsoft dat is opgenomen, verwerken we mogelijk uw afbeeldings en spraakgegevens.

Feedback en beoordelingen. Inhoud die u aan ons verstrekt en de inhoud van berichten die u ons stuurt, zoals feedback, onderzoeksgegevens en productbeoordelingen die u schrijft.

Verkeersgegevens. Gegevens die zijn gegenereerd via uw gebruik van de communicatieservices van Microsoft. Verkeersgegevens geven aan met wie u hebt gecommuniceerd en wanneer deze communicatie heeft plaatsgevonden. We verwerken uw verkeersgegevens alleen indien nodig om onze communicatieservices aan te bieden, te onderhouden en te verbeteren en we doen dit met uw toestemming.

Productspecifieke secties hieronder beschrijven methoden voor gegevensverzameling zoals deze van toepassing zijn op het gebruik van deze producten.

Hoe wij persoonsgegevens gebruikenHoe wij persoonsgegevens gebruikenmainhowweusepersonaldatamodule
Samenvatting
Volledige tekst

Microsoft gebruikt de gegevens die we verzamelen om u te voorzien van rijke, interactieve ervaringen. Wij gebruiken gegevens in het bijzonder voor:

 • Het leveren van onze producten, waaronder het verstrekken van updates, het bieden van beveiliging en het oplossen van problemen, evenals het leveren van ondersteuning. Het omvat ook het delen van gegevens, wanneer dat is vereist om de service te leveren of de transacties uit te voeren waarom u vraagt.
 • Het verbeteren en ontwikkelen van onze producten.
 • Het personaliseren van onze producten en het doen van aanbevelingen.
 • Het maken van reclame en het uitvoeren van marketingactiviteiten, zoals het verzenden van promotionele berichten, het leveren van gerichte advertenties en het presenteren van relevante aanbiedingen.

Wij gebruiken de gegevens ook voor onze bedrijfsvoering, waaronder het analyseren van onze prestaties, het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, het ontwikkelen van ons personeel en het doen van onderzoek.

Voor deze doeleinden combineren we gegevens die we uit verschillende contexten verzamelen (bijvoorbeeld van uw gebruik van twee Microsoft-producten). Microsoft Store gebruikt bijvoorbeeld informatie over de apps en services die u gebruikt om gepersonaliseerde app-aanbevelingen te doen. Waar de wet dat eist, hebben we echter technologische en procedurele waarborgen ingebouwd om bepaalde gegevenscombinaties te voorkomen. Zo slaan we bijvoorbeeld, wanneer dat wettelijk verplicht is, gegevens op die we van u verzamelen wanneer u niet bent geverifieerd (niet aangemeld), gescheiden op van de accountgegevens waarmee u rechtstreeks kunt worden geïdentificeerd, zoals uw naam, e-mailadres of telefoonnummer.

Onze verwerking van persoonsgegevens voor deze doeleinden omvat zowel geautomatiseerde als handmatige (menselijke) verwerkingsmethoden. Onze geautomatiseerde methoden zijn vaak gerelateerd aan en ondersteund door onze handmatige methoden. Als we bijvoorbeeld de nauwkeurigheid van onze geautomatiseerde verwerkingsmethoden (inclusief kunstmatige intelligentie of AI) willen bouwen, trainen en verbeteren, bekijken we handmatig bepaalde output die door de geautomatiseerde methoden worden geproduceerd op basis van de onderliggende gegevens.

Wanneer we persoonsgegevens over u verwerken, doen we dat met uw toestemming en/of zoals vereist is om de producten die u gebruikt te leveren, ons bedrijf te runnen, aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen, de veiligheid van onze systemen en onze klanten te waarborgen of te voldoen aan andere gerechtvaardigde belangen van Microsoft, zoals beschreven in deze sectie en in de sectie Redenen waarom we persoonlijke gegevens delen van deze privacyverklaring. Wanneer we persoonsgegevens vanuit de Europese Economische Ruimte overbrengen, doen we dit op basis van diverse wettelijke mechanismen, zoals beschreven in de sectie Waar we persoonsgegevens opslaan en verwerken van deze privacyverklaring.

Meer informatie over de doeleinden van verwerking:

 • Onze producten leveren. We gebruiken gegevens voor het laten werken van onze producten en voor het bieden van uitgebreide, interactieve ervaringen. Als u bijvoorbeeld OneDrive gebruikt, verwerken we de documenten die u uploadt naar OneDrive om u in staat te stellen deze op te halen, te verwijderen, te bewerken, door te sturen of anderszins te verwerken, op uw aanwijzing als onderdeel van de service. Of als u, bijvoorbeeld, een zoekquery invoert in de zoekmachine Bing, gebruiken we deze query om zoekresultaten voor u weer te geven. Bovendien gebruiken we gegevens om contact met u op te nemen, aangezien communicatie een functie van verschillende producten, programma's en activiteiten vormt. Zo kunnen we bijvoorbeeld contact met u opnemen per telefoon of e-mail of via een andere methode om u te informeren wanneer een abonnement afloopt of om uw licentieaccount te bespreken. We communiceren ook met u om onze producten veilig te houden, bijvoorbeeld door u te laten weten wanneer productupdates beschikbaar zijn.
 • Productverbetering. We gebruiken gegevens om onze producten voortdurend te verbeteren, bijvoorbeeld door nieuwe functies of mogelijkheden toe te voegen. Zo gebruiken we foutrapporten om beveiligingsvoorzieningen te verbeteren, zoekquery's en klikken in Bing om de relevantie van de zoekresultaten te verbeteren, gebruiksgegevens om te bepalen welke nieuwe functies prioriteit moeten krijgen en spraakgegevens om de nauwkeurigheid van spraakherkenning te ontwikkelen en verbeteren.
 • Persoonlijke instellingen. Veel producten bevatten gepersonaliseerde functies, zoals aanbevelingen die uw productiviteit en plezier vergroten. Deze functies gebruiken geautomatiseerde processen voor het op maat aanpassen van uw productervaringen op basis van de gegevens die we over u hebben, zoals conclusies die we trekken over u en uw gebruik van het product, uw activiteiten, uw interesses en uw locatie. Als u bijvoorbeeld, afhankelijk van uw instellingen, films streamt in een browser op uw Windows-apparaat, ziet u mogelijk een aanbeveling voor een app in de Microsoft Store die efficiënter streamt. Als u een Microsoft-account hebt, kunnen we met uw toestemming uw instellingen op verschillende apparaten synchroniseren. Veel van onze producten bevatten besturingselementen om gepersonaliseerde functies uit te schakelen.
 • Productactivering. We gebruiken gegevens, zoals apparaat- en applicatietype, locatie en unieke apparaat-, applicatie-, netwerk- en abonnements-ID's, om producten te activeren die moeten worden geactiveerd.
 • Productontwikkeling. We gebruiken gegevens voor het ontwikkelen van nieuwe producten. Zo gebruiken we bijvoorbeeld gegevens, die vaak niet-identificeerbaar zijn gemaakt, om de computer- en productiviteitsbehoeften van onze klanten die de ontwikkeling van nieuwe producten kunnen vormgeven beter te begrijpen.
 • Klantondersteuning. We gebruiken gegevens om problemen met producten op te lossen en te diagnosticeren, apparaten van klanten te repareren en andere klant- en ondersteuningsdiensten te bieden, onder andere om ons te helpen onze producten, services en trainingen te leveren, de kwaliteit hiervan te verbeteren en te waarborgen, en beveiligingsincidenten te onderzoeken. Gegevens over opgenomen gesprekken kunnen ook worden gebruikt om u te verifiëren of identificeren op basis van uw stem om Microsoft in staat te stellen ondersteuningsservices te bieden en beveiligingsincidenten te onderzoeken.
 • Helpen beveiligen en problemen oplossen. We gebruiken gegevens voor het beveiligen van onze producten en het oplossen van problemen hiermee. Dit omvat het gebruiken van gegevens om de veiligheid van onze producten en klanten te beschermen, malware en schadelijke activiteiten te detecteren, prestatie- en compatibiliteitsproblemen op te lossen om klanten optimaal gebruik te laten maken van hun ervaringen en klanten te informeren over updates voor onze producten. Dit kan ook het gebruik van geautomatiseerde systemen voor het detecteren van beveiligings- en veiligheidsproblemen omvatten.
 • Veiligheid. We gebruiken gegevens om de veiligheid van onze producten en onze klanten te beschermen. Met behulp van onze veiligheidsfuncties en -producten kan de werking van schadelijke software worden onderbroken en kunnen gebruikers worden ingelicht als er schadelijke software op hun apparaten wordt gevonden. Enkele van onze services voor communicatie- en bestandssynchronisatie, zoals Outlook of OneDrive, scannen inhoud systematisch op een geautomatiseerde manier om vermoedelijke spam, virussen, beledigende acties of URL's die zijn aangemerkt als frauduleus, phishing of malware-koppelingen, te identificeren. We behouden ons het recht voor het afleveren van een communicatie te blokkeren of inhoud te verwijderen als deze in strijd is met onze voorwaarden. In overeenstemming met de Verordening (EU) 2021/1232 van de Europese Unie hebben we de door die verordening toegestane voorschriften aangeroepen op basis van artikel 5, lid 1, en artikel 6, lid 1, van EU-richtlijn 2002/58/EC. We gebruiken scantechnologieën om digitale handtekeningen (ook wel hashes genoemd) van bepaalde afbeeldingen en video-inhoud op onze systemen te maken. Deze technologieën vergelijken vervolgens de hashes die ze genereren met hashes van gerapporteerde seksuele exploitatie en misbruikafbeelding van kinderen (ook wel een hash-set genoemd), in een proces dat hash-matching wordt genoemd. Microsoft verkrijgt hash-sets van organisaties die in het algemeen belang optreden tegen misbruik van kinderseks. Dit kan leiden tot het delen van informatie met het National Center for Missing and Exploit Children (NCMEC) en de politie.
 • Updates. We gebruiken gegevens die we verzamelen voor het ontwikkelen van productupdates en beveiligingspatches. Zo gebruiken we bijvoorbeeld informatie over de mogelijkheden van uw apparaat, zoals het beschikbare geheugen, om u een software-update of beveiligingspatch te bieden. Updates en patches zijn bedoeld om uw ervaring met onze producten te maximaliseren, u te helpen de privacy en beveiliging van uw gegevens te beschermen, nieuwe functies te bieden en ervoor te zorgen dat uw apparaat gereed is voor het verwerken van dergelijke updates.
 • Promotionele mededelingen. We gebruiken gegevens die we verzamelen om u promotionele mededelingen te sturen. U kunt zich aanmelden voor e-mailabonnementen en ervoor kiezen of u promotionele mededelingen van Microsoft per e-mail, sms, post of telefoon wilt ontvangen. Voor informatie over het beheren van uw contactgegevens, e-mailabonnementen en promotionele communicatie, leest u de sectie Toegang krijgen tot uw persoonsgegevens en deze beheren van deze privacyverklaring.
 • Relevante aanbiedingen. Microsoft gebruikt gegevens om u te voorzien van relevante en waardevolle informatie met betrekking tot onze producten. We analyseren gegevens uit een groot aantal bronnen om te voorspellen welke informatie het meest interessant en relevant voor u is en om dergelijke informatie op een aantal verschillende manieren aan u te leveren. Zo voorspellen we bijvoorbeeld mogelijk uw interesse in games en communiceren we met u over nieuwe games die u mogelijk interessant vindt.
 • Reclame. Wat u zegt in uw e-mails, chats met personen, videogesprekken of voicemails of vermeldt in uw documenten, foto's of andere persoonlijke bestanden, wordt niet door Microsoft gebruikt om u gerichte reclame te sturen. Wij gebruiken gegevens die wij verzamelen via onze interactie met u, via onze producten, diensten, apps en webeigendommen van de eerste partij (Microsoft-eigendommen) en op webeigendommen van derden, voor reclame op onze Microsoft-eigendommen en op eigendommen van derden. Mogelijk gebruiken we geautomatiseerde processen om reclame relevanter voor u te maken. Raadpleeg voor meer informatie over hoe uw gegevens worden gebruikt voor advertenties de sectie Advertenties van deze privacyverklaring.
 • Prijsacties en evenementen. We gebruiken uw gegevens om prijsacties en evenementen te beheren die beschikbaar zijn in onze fysieke Microsoft Stores. Als u bijvoorbeeld meedoet aan een prijsactie, kunnen we uw gegevens gebruiken om een winnaar te selecteren en u de prijs te overhandigen als u wint. Of, als u zich aanmeldt voor een codeerworkshop of game-evenement, zullen we uw naam toevoegen aan de lijst met verwachte bezoekers.
 • Handelstransacties uitvoeren. We gebruiken gegevens om uw transacties met ons uit te voeren. Zo verwerken we bijvoorbeeld betalingsgegevens om klanten productabonnementen te bieden en gebruiken contactgegevens om goederen af te leveren die zijn aangeschaft in de Microsoft Store.
 • Rapportage en bedrijfsactiviteiten. We gebruiken gegevens voor het analyseren van onze bedrijfsactiviteiten en het verwerken van bedrijfsinformatie. Hierdoor kunnen we gefundeerde beslissingen nemen en rapporteren over de prestaties van ons bedrijf.
 • Bescherming van rechten en eigendommen. We gebruiken gegevens voor het detecteren en voorkomen van fraude, het oplossen van geschillen, het afdwingen van overeenkomsten en het beschermen van onze eigendommen. Zo gebruiken we bijvoorbeeld gegevens ter controle van de geldigheid van softwarelicenties om piraterij terug te dringen. Mogelijk gebruiken we geautomatiseerde processen voor het detecteren en voorkomen van activiteiten die strijdig zijn met onze rechten en de rechten van anderen, zoals fraude.
 • Naleving van wettelijke bepalingen. We verwerken gegevens om te voldoen aan de wet. Zo gebruiken we bijvoorbeeld de leeftijd van onze klanten om ervoor te zorgen dat we aan onze verplichtingen tot bescherming van de privacy van kinderen voldoen. We verwerken ook contactgegevens en referenties om klanten te helpen bij het uitoefenen van hun rechten met betrekking tot gegevensbescherming.
 • Onderzoek. Met passende technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden van individuen, gebruiken we gegevens voor het doen van onderzoek, met inbegrip van geavanceerde mogelijkheden voor machinaal leren en kunstmatige intelligentie ten behoeve van het openbaar belang en wetenschappelijke doeleinden dienen.
Redenen waarom wij persoonsgegevens delenRedenen waarom wij persoonsgegevens delenmainreasonswesharepersonaldatamodule
Samenvatting
Volledige tekst

We delen uw persoonsgegevens met uw toestemming of indien nodig om een transactie te voltooien of een door u gevraagd of geautoriseerd product te leveren. We delen uw inhoud bijvoorbeeld alleen met derden als u ons daartoe toestemming geeft, bijvoorbeeld wanneer u een vriend een e-mail stuurt, foto's en documenten in OneDrive deelt of accounts aan een andere service koppelt. Als u een Microsoft-product gebruikt dat is geleverd door een organisatie waarmee u geaffilieerd bent, zoals een werkgever of school, of als u een e-mailadres gebruikt dat is uitgegeven door een dergelijke organisatie voor toegang tot Microsoft-producten, delen we bepaalde gegevens, zoals de interactiegegevens en diagnostische gegevens zodat uw organisatie de producten kan beheren. Wanneer u betalingsgegevens verstrekt om een aankoop te doen, zullen we betalingsgegevens delen met banken en andere entiteiten die betalingstransacties verwerken of andere financiële services verlenen, en voor het voorkomen van fraude en het verminderen van het kredietrisico. Wanneer u een betaalmethode (zoals een kaart) opslaat op uw account die u en andere Microsoft-account houders gebruiken om aankopen te doen bij Microsoft of haar gelieerde ondernemingen, kunnen uw aankoopbevestigingen worden gedeeld met iedereen die gebruikmaakt van en toegang heeft tot dezelfde betalingswijze om een aankoop te doen bij Microsoft, met inbegrip van de benoemde accounthouder van de betalingswijze’. Wanneer u pushmeldingen voor Microsoft-producten of -toepassingen op een niet-Windows-apparaat toestaat, verwerkt het besturingssysteem van dat apparaat enkele persoonlijke gegevens om pushmeldingen te kunnen verzenden. Daarom kan Microsoft gegevens verzenden naar een externe meldingsprovider om pushmeldingen te verzenden. De pushmeldingsservices van uw apparaat zijn onderhevig aan hun eigen servicespecifieke voorwaarden en privacyverklaringen.

Daarnaast delen we persoonsgegevens tussen door Microsoft aangestuurde filialen en dochterondernemingen. We delen ook persoonsgegevens met verkopers of vertegenwoordigers die namens ons werken voor de in deze verklaring beschreven doeleinden. Bijvoorbeeld: bedrijven die we hebben ingehuurd om de klantenservice te ondersteunen of te helpen bij het beschermen en beveiligen van onze systemen en services, kunnen toegang tot persoonsgegevens nodig hebben om deze functies te bieden. In dergelijke gevallen moeten deze bedrijven zich houden aan ons privacybeleid en veiligheidseisen omtrent gegevens en wordt niet toegestaan om persoonsgegevens die ze van ons ontvangen voor andere doeleinden te gebruiken. We kunnen persoonsgegevens ook openbaar maken als onderdeel van een zakelijke transactie, zoals een fusie of verkoop van activa.

En tot slot zullen we persoonsgegevens bewaren, inzien, overdragen, openbaar maken of opslaan, met inbegrip van uw inhoud (zoals de inhoud van uw e-mails in Outlook.com, of bestanden in privémappen op OneDrive), wanneer we te goeder trouw geloven dat dit nodig is om het volgende te doen:

 • Voldoen aan de geldende wetgeving of te reageren op geldende juridische procedures, met inbegrip van procedures aangespannen door justitie en politie of andere overheidsinstanties.
 • De veiligheid van onze klanten, organisaties en het publiek beschermen, bijvoorbeeld om spam te voorkomen of pogingen om op te sporen of anderszins schade toe te brengen, of om schadelijk of illegaal gedrag te detecteren, te voorkomen en te bestrijden, met inbegrip van het maken en delen van schadelijke of illegale inhoud.
 • De veiligheid van onze producten handhaven en onderhouden, met inbegrip van het voorkomen of stoppen van een aanval op onze computersystemen of netwerken.
 • De rechten of het eigendom van Microsoft, met inbegrip van de handhaving van de voorwaarden voor het gebruik van de services, beschermen; als we echter informatie ontvangen waaruit blijkt dat iemand onze services gebruikt om gestolen intellectuele of fysieke eigendommen van Microsoft te verhandelen, zullen we zelf geen persoonlijke inhoud van een klant onderzoeken, maar kunnen we de zaak wel naar justitie en politie doorverwijzen.

Voor meer informatie over gegevens die we vrijgeven in antwoord op verzoeken van justitie, politie en andere overheidsinstanties, verwijzen we u naar ons Rapport op verzoek van wetshandhavingsinstanties.

Let op: sommige van onze producten bevatten koppelingen naar of stellen u anderszins in staat toegang te krijgen tot producten van derden waarvan het privacybeleid afwijkt van dat van Microsoft. Als u aan een van die producten persoonsgegevens verstrekt, vallen uw gegevens onder het privacybeleid van het desbetreffende product.

Toegang krijgen tot uw persoonsgegevens en deze beherenToegang krijgen tot uw persoonsgegevens en deze beherenmainhowtoaccesscontrolyourdatamodule
Samenvatting
Volledige tekst

U kunt ook keuzes maken over het verzamelen en gebruiken van uw gegevens door Microsoft. U kunt uw persoonsgegevens die Microsoft heeft verkregen beheren en uw rechten met betrekking tot gegevensbescherming uitoefenen, door contact op te nemen met Microsoft of met behulp van verschillende hulpprogramma's die we bieden. In sommige gevallen zal uw vermogen om toegang te krijgen tot of om de controle uit te oefenen over uw persoonsgegevens beperkt zijn indien het toepasselijk recht dit vereist of toestaat. Hoe u toegang kunt krijgen tot uw persoonsgegevens of ze kunt beheren, is tevens afhankelijk van de producten die u gebruikt. U kunt bijvoorbeeld:

 • Het gebruik van uw gegevens voor gepersonaliseerde advertenties van Microsoft beheren door onze 'opt-out'-pagina te raadplegen.
 • Kiezen of u promotionele e-mails, sms-berichten, telefoontjes en post van Microsoft wilt ontvangen.
 • Bepaalde gegevens inzien en wissen via het Microsoft-privacydashboard.

Niet alle persoonsgegevens die zijn verwerkt door Microsoft kunnen worden geopend of beheerd via de bovenstaande hulpprogramma's. Als u toegang wilt krijgen tot of de controle wilt hebben over persoonsgegevens die door Microsoft zijn verwerkt maar niet beschikbaar zijn via de bovenstaande hulpprogramma's of rechtstreeks via de Microsoft-producten die u gebruikt, kunt u altijd contact opnemen met Microsoft op het adres in de sectie Contact met ons opnemen of via ons webformulier.

We bieden statistische gegevens aan over verzoeken van gebruikers voor uitoefening van hun rechten via het Microsoft-privacyrapport.

U kunt toegang krijgen tot uw persoonsgegevens die Microsoft heeft verkregen en deze beheren met hulpmiddelen die Microsoft aan u verstrekt, en die hieronder staan beschreven, of door contact op te nemen met Microsoft. Bijvoorbeeld:

 • Als Microsoft uw toestemming heeft verkregen voor het gebruiken van uw persoonsgegevens, kunt u die toestemming op elk gewenst moment intrekken.
 • U kunt verzoeken om toegang tot, verwijdering van en updates voor uw persoonsgegevens.
 • Als u uw gegevens elders wilt onderbrengen, kunt u hulpmiddelen gebruiken die Microsoft hiertoe verstrekt of, als dergelijke hulpmiddelen niet beschikbaar zijn, contact opnemen met Microsoft voor hulp.

U kunt ook bezwaar maken tegen of beperkingen opleggen aan het gebruik van uw persoonsgegevens door Microsoft. Zo kunt u bijvoorbeeld op elk gewenst moment bezwaar maken tegen ons gebruik van uw persoonsgegevens:

 • Voor direct marketing.
 • Bij het uitvoeren van een taak in het algemeen belang of ten behoeve van het nastreven van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde partij.

Mogelijk hebt u deze rechten ook onder de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van de algemene verordening gegevensbescherming van de EU (AVG), maar we bieden ze aan u ongeacht uw locatie. In sommige gevallen zal uw vermogen om toegang te krijgen tot of om de controle uit te oefenen over uw persoonsgegevens beperkt zijn indien het toepasselijk recht dit vereist of toestaat.

Als uw organisatie, zoals uw werkgever, school of serviceprovider, u toegang biedt tot en uw gebruik beheert van Microsoft-producten, neem dan contact op met uw organisatie voor meer informatie over hoe u toegang kunt krijgen tot uw persoonsgegevens en deze kunt beheren.

U kunt toegang krijgen tot de persoonsgegevens die Microsoft heeft verkregen en deze beheren, en uw rechten met betrekking tot gegevensbescherming uitoefenen, door gebruik te maken van verschillende hulpprogramma's die we bieden. Welke hulpprogramma's het meest nuttig voor u zijn, is afhankelijk van onze interactie met u en uw gebruik van onze producten. Hier volgt een algemene lijst met hulpprogramma's die we bieden om u te helpen bij het beheren van uw persoonsgegevens; specifieke producten bieden mogelijk extra beheermogelijkheden.

 • Bing. Als u bent aangemeld bij Bing, kunt u uw opgeslagen zoek- en chatgeschiedenis op uw privacydashboard weergeven en wissen. Als u niet bij Bing bent aangemeld, kunt u de opgeslagen zoekgeschiedenis die is gekoppeld aan uw apparaat, in uw Bing-instellingen weergeven en wissen.
 • Microsoft-account. Als u toegang wilt tot de profiel- en betalingsgegevens in uw Microsoft-account, of deze wilt bewerken of verwijderen, of als u uw wachtwoord wilt wijzigen, informatie over de beveiliging wilt toevoegen of uw account wilt sluiten, kunt u terecht op Microsoft-accountwebsite.
 • Als u een openbaar profiel van Microsoft Developer Network (MSDN) hebt, kunt u uw gegevens inzien en bewerken door zich aan te melden bij MSDN-forum.
 • Microsoft-privacydashboard. Op het Microsoft-privacydashboard op Microsoft-privacydashboard kunt u sommige van de gegevens beheren die Microsoft verwerkt via uw gebruik van een Microsoft-account. Hier kunt u bijvoorbeeld de browse-, zoek- en locatiegegevens die zijn gekoppeld aan uw Microsoft-account bekijken en wissen.
 • Microsoft Store.U hebt toegang tot uw Microsoft Store-profiel en -accountgegevens door naar Microsoft Store te gaan en Account weergeven of Ordergeschiedenis te selecteren.
 • Microsoft Teams voor persoonlijk gebruik. Ga naar deze pagina voor meer informatie over het exporteren of verwijderen van Teams-gegevens met betrekking tot uw persoonlijke Microsoft-account.
 • OneDrive. U kunt uw bestanden en foto's weergeven, downloaden en verwijderen in OneDrive door u aan te melden bij uw OneDrive.
 • Outlook.com. U kunt uw e-mailberichten in Outlook.com downloaden door u aan te melden bij uw account en te navigeren naar uw privacy- en gegevensinstellingen.
 • Skype. Als u bepaalde profiel- en betalingsgegevens voor Skype wilt openen, bewerken of verwijderen of uw wachtwoord wilt wijzigen, meldt u zich aan bij uw account. Als u uw Skype-chatgeschiedenis en bestanden die u op Skype hebt gedeeld wilt exporteren, kunt u een kopie aanvragen.
 • Volume Licensing Service Center (VLSC). Als u een Volume Licensing-klant bent, kunt u vanuit het Website van Volume Licensing Service Center uw contactgegevens en abonnements- en licentiegegevens op één locatie beheren.
 • Xbox. Als u het Xbox-netwerk of Xbox.com gebruikt, kunt u uw persoonlijke gegevens bekijken of bewerken, met inbegrip van facturerings- en accountgegevens, privacyinstellingen en voorkeuren voor onlineveiligheid en het delen van gegevens, door naar My Xbox te gaan op de Xbox-console of de website Xbox.com.

Niet alle persoonsgegevens die zijn verwerkt door Microsoft kunnen worden geopend of beheerd via de bovenstaande hulpprogramma's. Als u toegang wilt krijgen tot of de controle wilt hebben over persoonsgegevens die door Microsoft zijn verwerkt maar niet beschikbaar zijn via de bovenstaande hulpprogramma's of rechtstreeks via de Microsoft-producten die u gebruikt, kunt u altijd contact opnemen met Microsoft op het adres in de sectie Contact met ons opnemen of via ons webformulier. We zullen reageren op verzoeken tot het beheren van uw persoonsgegevens, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.

Uw communicatievoorkeuren

U kunt kiezen of u promotionele mededelingen van Microsoft wilt ontvangen per e-mail, sms, post of telefoon. Als u promotionele e-mail- of sms-berichten van ons ontvangt en u zich hiervoor wilt afmelden, kunt u dit doen door de aanwijzingen in dat bericht op te volgen. U kunt ook keuzes maken over de ontvangst van promotionele e-mails, telefoongesprekken en post door u aan te melden met uw persoonlijke Microsoft-account en uw communicatiemachtigingen te bekijken. U kunt hier contactgegevens bijwerken, contactvoorkeuren voor heel Microsoft beheren, u afmelden voor e-mailabonnementen en kiezen of u uw contactgegevens met partners van Microsoft wilt delen. Als u niet beschikt over een persoonlijk Microsoft-account, kunt u uw voorkeuren voor e-mailcontact met Microsoft beheren met behulp van dit webformulier. Deze keuzes zijn niet van toepassing op verplichte servicecommunicaties die deel uitmaken van bepaalde Microsoft-producten, -programma's of -activiteiten, of van enquêtes of andere informatieve communicaties die hun eigen methode van afmelden hebben.

Uw reclamekeuzes

Als u geen gepersonaliseerde advertenties van Microsoft wilt ontvangen, kunt u zich hiervoor afmelden via onze 'opt-out'-pagina. Wanneer u zich afmeldt, wordt uw voorkeur opgeslagen in een cookie die specifiek is voor de webbrowser die u gebruikt. De 'opt-out'-cookie heeft een vervaldatum van vijf jaar. Als u de cookies op uw apparaat verwijdert, moet u zich weer afmelden.

U kunt ook uw afmeldkeuze koppelen aan uw persoonlijke Microsoft-account. Dit zal dan van toepassing zijn op elk apparaat waarop u dat account gebruikt en dit blijft van toepassing totdat iemand zich met een andere persoonlijke Microsoft-account op dat apparaat aanmeldt. Als u de cookies op uw apparaat verwijdert, moet u zich opnieuw aanmelden om de instellingen toe te passen. U kunt onze advertentiepartners van derden bekijken op de Kennisgeving Amerikaanse staatswetgeving inzake gegevensprivacy en u afmelden voor het delen van gegevens met derden op onze opt-out-pagina.

Voor door Microsoft beheerde advertenties die in apps in Windows worden weergegeven, kunt u de 'opt-out' gebruiken die is gekoppeld aan uw persoonlijke Microsoft-account of kunt u zich afmelden voor op interesses gebaseerde advertenties door de reclame-id uit te schakelen in de instellingen van Windows.

Omdat de gegevens die voor op interesses gebaseerde reclame worden gebruikt ook voor andere vereiste doeleinden (met inbegrip van het leveren van onze producten, analyses en detectie van fraude) worden gebruikt, betekent een keuze om geen op interesses gebaseerde advertenties meer te ontvangen, niet dat er wordt gestopt met het verzamelen van gegevens. U ontvangt nog steeds advertenties, hoewel deze mogelijk minder relevant voor u zijn.

U kunt opgeven dat u geen op interesses gebaseerde reclame meer wilt ontvangen van derden waarmee wij samenwerken door naar hun websites te gaan (zie hierboven).

Op browser gebaseerde besturing

Wanneer u een browser gebruikt, kunt u uw persoonsgegevens beheren met behulp van bepaalde functies. Bijvoorbeeld:

 • Cookie-instellingen. U kunt de gegevens die worden opgeslagen door cookies beheren en de toestemming voor cookies intrekken via de cookie-instellingen in de browser die worden beschreven in de sectie Cookies van deze privacyverklaring.
 • Traceerbeveiligingen. U kunt de gegevens die sites van andere leveranciers over u kunnen verzamelen beheren met behulp van Traceerbeveiliging in Internet Explorer (versie 9 en hoger) en Microsoft Edge. Met deze functie wordt de inhoud van derden, inclusief cookies, geblokkeerd van elke site die wordt vermeld in een traceerbeveiligingslijst die u toevoegt.
 • Browserinstellingen voor "Niet volgen". Sommige browsers hebben ingebouwde DNT-functies (Do Not Track, "Niet volgen") die een signaal kunnen zenden naar de websites die u bezoekt om aan te geven dat u niet wilt worden gevolgd. Omdat er nog geen algemene overeenstemming is over de interpretatie van het DNT-signaal, reageren Microsoft-services momenteel niet op DNT-signalen van browsers. We blijven met de online-industrie samenwerken zodat we een gezamenlijk begrip kunnen vaststellen over de omgang met DNT-signalen. In de tussentijd kunt u het aanbod van andere door ons geleverde tools gebruiken om het verzamelen en gebruik van gegevens te beheren, inclusief de mogelijkheid om ervoor te kiezen om geen op interesses gebaseerde reclame van Microsoft te ontvangen, zoals hierboven beschreven.
Cookies en soortgelijke technologieënCookies en soortgelijke technologieënmaincookiessimilartechnologiesmodule
Samenvatting
Volledige tekst

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden geplaatst om gegevens op te slaan die kunnen worden opgehaald door een webserver in het domein dat de cookie heeft geplaatst. Deze gegevens bestaan vaak uit een reeks cijfers en letters waarmee uw computer uniek wordt geïdentificeerd, maar kan ook andere informatie bevatten. Sommige cookies worden door derden geplaatst die namens ons werken. We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën voor het opslaan en in stand houden van uw voorkeuren en instellingen om u in staat te stellen zich aan te melden, op interesses gebaseerde reclame aan te bieden, fraude te bestrijden, te analyseren hoe onze producten presteren en aan andere gerechtvaardigde doeleinden te voldoen die hieronder worden beschreven. Microsoft-apps maken gebruik van aanvullende aanduidingen, zoals de reclame-id in Windows, voor soortgelijke doeleinden. Bovendien bevatten veel van onze websites en toepassingen webbakens of andere soortgelijke technologieën, zoals hieronder beschreven.

Ons gebruik van cookies en soortgelijke technologieën

Microsoft maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën voor verschillende doeleinden, afhankelijk van de context of het product, met inbegrip van:

 • Het opslaan van uw voorkeuren en instellingen. We gebruiken cookies voor het opslaan van uw voorkeuren en instellingen op uw apparaat en voor het verbeteren van uw ervaringen. Als u bij voorbeeld uw stad of postcode invoert om lokaal nieuws of informatie over het weer op een Microsoft-website te zien, kunnen we, afhankelijk van uw instellingen, die gegevens in een cookie opslaan, zodat u de relevante lokale informatie ziet wanneer u weer naar de website terugkeert. Door uw voorkeuren op te slaan met cookies, zoals de taal van uw voorkeur, voorkomt u dat u herhaaldelijk uw voorkeuren moet instellen. Als u geen op interesses gebaseerde advertenties wilt ontvangen, slaan we uw afmeldvoorkeuren op in een cookie op uw apparaat. In scenario's waar we toestemming krijgen om cookies op uw apparaat te plaatsen, slaan we uw keuze ook op in een cookie.
 • Aanmelding en verificatie. We gebruiken cookies om u te verifiëren. Wanneer u uzelf aanmeldt voor een website door uw persoonlijke Microsoft-account te gebruiken dan slaan we een uniek identificatienummer en de tijd dat u zich aanmeldt op in een versleuteld cookie op uw apparaat. Door het gebruik van deze cookie kunt u binnen de website van pagina naar pagina gaan, zonder dat u zich op elke pagina opnieuw hoeft aan te melden. U kunt ook uw aanmeldingsgegevens opslaan, zodat u zich niet telkens opnieuw hoeft aan te melden wanneer u naar de site terugkeert.
 • Beveiliging. We gebruiken cookies om gegevens te verwerken die ons helpen onze producten te beveiligen en fraude en misbruik te detecteren.
 • Informatie opslaan die u op een website opgeeft. We gebruiken cookies om informatie te onthouden die u hebt gedeeld. Wanneer u informatie verstrekt aan Microsoft, bijvoorbeeld wanneer u producten aan een winkelwagen toevoegt op Microsoft-websites, slaan we de gegevens op in een cookie om de informatie te onthouden.
 • Sociale media. Enkele van onze websites werken met socialemedia-cookies, zoals websites waarop gebruikers die zijn aangemeld bij de socialemedia-service via die service inhoud kunnen delen.
 • Feedback. Microsoft maakt gebruik van cookies om u de mogelijkheid te geven feedback over een website te verstrekken.
 • Op interesses gebaseerde advertenties. Microsoft maakt gebruik van cookies om gegevens te verzamelen over uw onlineactiviteiten en om uw interesses te identificeren, zodat we advertenties kunnen aanbieden die het meest relevant voor u zijn. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van op interesses gebaseerde advertenties van Microsoft, zoals beschreven in de sectie Toegang krijgen tot uw persoonsgegevens en deze beheren van deze privacyverklaring.
 • Advertenties weergeven. Microsoft maakt gebruik van cookies om vast te leggen hoeveel bezoekers op een advertentie hebben geklikt en te registreren welke advertenties u hebt gezien, zodat u bijvoorbeeld niet herhaaldelijk dezelfde te zien krijgt.
 • Analyse. We maken gebruik van cookies van Microsoft en cookies van derden en andere aanduidingen om gebruiks- en prestatiegegevens te verzamelen. Zo maken we gebruik van cookies om het aantal unieke bezoekers van een webpagina of service te tellen en andere statistieken over de activiteiten van onze producten te ontwikkelen.
 • Prestaties. Microsoft maakt gebruik van cookies om te begrijpen hoe onze producten presteren en om de prestaties te verbeteren. Zo gebruiken we bijvoorbeeld cookies voor het verzamelen van gegevens die helpen met taakverdeling; dit helpt ervoor te zorgen dat onze websites blijven werken.

Indien nodig, vragen we om uw toestemming voordat we optionele cookies plaatsen of gebruiken die niet strikt noodzakelijk zijn om de website te leveren; of (ii) om een communicatie te vergemakkelijken. Zie de sectie 'Cookies beheren' hieronder voor meer informatie.

Enkele van de cookies die we veel gebruiken, worden hieronder vermeld. De lijst is niet volledig, maar is bedoeld om de primaire doeleinden te illustreren waarvoor we over het algemeen cookies instellen. Als u een van onze websites bezoekt, plaatst de site sommige of alle cookies uit de onderstaande lijst:

 • MSCC. Bevat gebruikersopties voor de meeste Microsoft-eigenschappen.
 • MUID, MC1, MSFPC, en MSPTC. Identificeert unieke webbrowsers waarmee Microsoft-websites worden bezocht. Deze cookies worden gebruikt voor reclame, website-analyse en andere operationele doeleinden.
 • ANON. Bevat de ANID, een unieke ID die is afgeleid van uw Microsoft-account, die wordt gebruikt voor advertenties, persoonlijke instellingen en operationele doeleinden. De ID wordt ook gebruikt om uw keuze te behouden inzake het afmelden voor op interesses gebaseerde reclame van Microsoft als u ervoor gekozen hebt om uw keuze ten aanzien hiervan aan uw Microsoft-account te koppelen.
 • CC. Bevat een landcode, zoals afgeleid uit uw IP-adres.
 • PPAuth, MSPAuth, MSNRPSAuth, KievRPSAuth, WLSSC, MSPProf. Helpt om u te verifiëren wanneer u zich aanmeldt met uw Microsoft-account.
 • MC0. Detecteert of cookies zijn ingeschakeld in de browser.
 • MS0. Identificeert een specifieke sessie.
 • NAP. Bevat een versleutelde versie van je land, postcode, leeftijd, geslacht, taal en beroep (indien bekend), gebaseerd op het profiel van je Microsoft-account.
 • MH. Verschijnt op websites waarop Microsoft een samenwerkingsverband met een adverteerder heeft. Deze cookie identificeert de adverteerder, zodat de juiste advertentie wordt geselecteerd.
 • childinfo, kcdob, kcrelid, kcru, pcfm. Bevat informatie die het Microsoft-account gebruikt binnen de pagina's met betrekking tot kinderaccounts.
 • MR. Deze cookie wordt door Microsoft gebruikt om de MUID-cookie opnieuw in te stellen of te vernieuwen.
 • x-ms-gateway-slice. Identificeert een gateway voor taakverdeling.
 • TOptOut. Registreert uw beslissing om geen door Microsoft geleverde, op interesses gebaseerde reclame te ontvangen. Waar nodig plaatsen we deze cookie standaard en verwijderen we deze wanneer u toestemming geeft voor op interesses gebaseerde advertenties.

We kunnen ook gebruikmaken van de cookies van andere gelieerde Microsoft-partners, bedrijven en partners, zoals LinkedIn en Xandr.

Cookies van derden

Naast de cookies die Microsoft instelt wanneer u onze websites bezoekt, gebruiken we ook cookies van derden om de services op onze sites te verbeteren. Sommige derden kunnen ook cookies instellen wanneer u Microsoft-sites bezoekt. Bijvoorbeeld:

 • Bedrijven die we inhuren om services namens ons te leveren, zoals siteanalyses, plaatsen cookies wanneer u onze websites bezoekt.
 • Bedrijven die inhoud leveren op Microsoft-sites, zoals video's of nieuws of advertenties, plaatsen zelf cookies.

Deze bedrijven gebruiken de gegevens die zij verwerken in overeenstemming met hun privacybeleid, dat deze bedrijven mogelijk in staat stelt informatie over uw activiteiten op websites, apps of onlineservices te verzamelen en te combineren.

De volgende typen cookies van derden kunnen worden gebruikt, afhankelijk van de context, de service of het product, evenals uw instellingen en machtigingen:

 • Cookies voor sociale media. Wij en externe partijen gebruiken cookies voor sociale media om u advertenties en inhoud te laten zien op basis van uw profielen op sociale media en activiteit op onze websites. Ze worden gebruikt om uw activiteit op onze websites te koppelen aan uw sociale mediaprofielen, zodat de advertenties en inhoud die u op onze websites en op sociale media ziet, beter aansluiten bij uw interesses.
 • Analytische cookies.We staan derden toe om analytische cookies te gebruiken om te begrijpen hoe u onze websites gebruikt, zodat we ze kunnen verbeteren en de derde partijen hun producten kunnen ontwikkelen en verbeteren, die ze kunnen gebruiken op websites die geen eigendom zijn van of niet beheerd worden door Microsoft. Analytische cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om informatie te verzamelen over de pagina's die u bezoekt en hoeveel klikken u nodig heeft om een taak uit te voeren. Deze cookies kunnen ook worden gebruikt voor reclamedoeleinden.
 • Advertentiecookies.Wij en externe partijen gebruiken advertentiecookies om u nieuwe advertenties te laten zien door vast te leggen welke advertenties u al heeft gezien. Ze worden ook gebruikt om bij te houden op welke advertenties u klikt of welke aankopen u doet nadat u op een advertentie hebt geklikt voor betalingsdoeleinden, en om u advertenties te laten zien die voor u relevanter zijn. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt om te detecteren wanneer u op een advertentie klikt en u advertenties te laten zien op basis van uw interesses op sociale media en de browsegeschiedenis van uw website.
 • Vereiste cookies.We gebruiken de vereiste cookies om essentiële websitefuncties uit te voeren. Als u zich bijvoorbeeld wilt aanmelden, uw taalvoorkeuren wilt opslaan, een winkelwagenervaring wilt bieden, de prestaties wilt verbeteren, verkeer tussen webservers wilt routeren, de grootte van uw scherm wilt detecteren, de laadtijden van pagina's wilt bepalen en doelgroepen wilt meten. Deze cookies zijn nodig om onze websites te laten werken.

Indien nodig, vragen we om uw toestemming voordat we optionele cookies plaatsen of gebruiken die niet strikt noodzakelijk zijn om de website te leveren; of (ii) om een communicatie te vergemakkelijken.

Voor een lijst met derden die cookies op onze websites instellen, inclusief serviceproviders die namens ons optreden, gaat u naar onze inventaris van cookies van derden. De cookie-inventaris van derden bevat ook koppelingen naar websites of privacyverklaringen van derden’ . Raadpleeg de websites of privacyverklaringen van derden voor meer informatie over hun privacybeleid met betrekking tot hun cookies die op onze websites kunnen worden ingesteld. Op sommige van onze websites is een lijst met derden rechtstreeks op de site beschikbaar. De derden op deze sites zijn mogelijk niet opgenomen in de lijst op onze inventaris van cookies van derden.

Cookies beheren

De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar bieden beheerinstrumenten waarmee u ze kunt blokkeren of verwijderen. Zo kunt u bijvoorbeeld in Microsoft Edge cookies blokkeren of verwijderen door Instellingen > Privacy en services > Browsegegevens wissen > Cookies en andere sitegegevens te selecteren. Zie Microsoft Edge, Microsoft Edge (verouderd)of Internet Explorervoor meer informatie over het verwijderen van cookies in Microsoft-browsers. Als u een andere browser gebruikt, raadpleegt u de instructies voor die browser.

Zoals hierboven vermeld, vragen we u waar nodig om uw toestemming voordat we optionele cookies plaatsen of gebruiken die niet (i) strikt noodzakelijk zijn om de website te leveren; of (ii) om een communicatie te vergemakkelijken. We scheiden deze optionele cookies per doel, zoals voor advertenties en sociale media. U kunt toestemming geven voor bepaalde categorieën optionele cookies en niet voor andere. U kunt ook uw keuzen aanpassen door te klikken op 'Cookies beheren' in de voettekst van de website of via de instellingen die beschikbaar zijn op de website. Bepaalde functies van Microsoft-producten zijn afhankelijk van cookies. Als u ervoor kiest om cookies te blokkeren, kunt u zich niet aanmelden of sommige van deze functies gebruiken. Bovendien gaan voorkeuren die afhankelijk zijn van cookies verloren. Als u cookies verwijdert, worden alle door deze cookies aangestuurde instellingen en voorkeuren verwijderd, ook advertentievoorkeuren. Deze moeten dan opnieuw worden ingesteld.

Extra privacymechanismen waarmee cookies kunnen worden beïnvloed, met inbegrip van de functie voor traceerbeveiligingen van Microsoft-browsers, worden beschreven in de sectie Toegang krijgen tot uw persoonsgegevens en deze beheren van deze privacyverklaring.

Ons gebruik van webbakens en analyseservices

Sommige Microsoft-webpagina's bevatten elektronische tags, zogenaamde webbakens, die we gebruiken om cookies te leveren op onze websites, gebruikers die deze sites hebben bezocht te tellen en producten in samenwerking met derden te leveren. We hebben ook webbakens of vergelijkbare technologieën toegevoegd aan onze elektronische communicatie om te bepalen of u deze opent en erop reageert.

Naast het plaatsen van webbakens op onze eigen websites, werken we soms samen met andere bedrijven om onze webbakens op hun websites of in hun advertenties te plaatsen. Op deze manier kunnen we bijvoorbeeld statistieken ontwikkelen die aangeven hoe vaak het klikken op een advertentie op een Microsoft-site, resulteert in een aankoop of een andere actie op de website van de adverteerder. Ook krijgen we inzicht in uw activiteiten op de website van een Microsoft-partner in verband met uw gebruik van een Microsoft-product of -service.

Tenslotte bevatten Microsoft-producten vaak webbakens of soortgelijke technologieën van analyseproviders van derden, waarmee wij geaggregeerde statistische gegevens over de effectiviteit van onze promotiecampagnes of andere handelingen kunnen samenstellen. Met deze technologieën kunnen analyseproviders hun eigen cookies of andere id's op uw apparaat instellen of lezen, waardoor ze gegevens kunnen verzamelen over uw onlineactiviteiten verspreid over applicaties, websites of andere producten. Maar we verbieden deze analyseproviders om webbakens op onze sites te gebruiken om gegevens te verzamelen of toegang te krijgen tot gegevens waarmee u direct wordt geïdentificeerd (zoals uw naam of e-mailadres). U kunt zich afmelden voor het verzamelen of gebruiken van gegevens door sommige van deze analyseproviders door een van de volgende sites te bezoeken: Adjust, AppsFlyer, Clicktale, Flurry Analytics, Google Analytics (hiervoor moet u een browserinvoegtoepassing installeren), Kissmetrics, Mixpanel, Nielsen, AcuityAds, WebTrendsof Optimizely.

Andere vergelijkbare technologieën

Naast de gewone cookies en webbakens kunnen onze producten ook gebruikmaken van andere soortgelijke technologieën om gegevensbestanden op uw computer op te slaan en te lezen. Dit wordt meestal gedaan om uw voorkeuren te handhaven of om de snelheid en prestaties te verbeteren door bepaalde bestanden lokaal op te slaan. Maar net als met standaard cookies kan met behulp van deze technologieën een unieke id worden opgeslagen voor uw computer, die vervolgens het gedrag kan volgen. Deze technologieën zijn onder meer Local Shared Objects (of 'Flash-cookies') en Silverlight Application Storage.

Local Shared objects of 'Flash-cookies'. Websites die Adobe Flash-technologieën toepassen, kunnen gebruikmaken van Local Shared Objects of 'Flash-cookies' om gegevens op uw computer op te slaan. Ga voor meer informatie over het beheren of blokkeren van Flash-cookies naar de Help-pagina voor Flash Player.

Opslag in Silverlight-toepassingen. Websites of toepassingen die Microsoft Silverlight-technologie gebruiken, hebben ook de mogelijkheid om gegevens op te slaan met behulp van Silverlight-toepassingsopslag. Voor informatie over hoe u dergelijke opslag kunt beheren of blokkeren, raadpleegt u de sectie Silverlight van deze privacyverklaring.

Producten die worden geleverd door uw organisatie – kennisgeving aan eindgebruikersProducten die worden geleverd door uw organisatie – kennisgeving aan eindgebruikersmainnoticetoendusersmodule
Samenvatting
Microsoft-accountMicrosoft-accountmainmicrosoftaccountmodule
Samenvatting
Volledige tekst

Met een Microsoft-account kunt u zich aanmelden bij Microsoft-producten, evenals bij producten van geselecteerde Microsoft-partners. Persoonsgegevens die zijn gekoppeld aan uw Microsoft-account bevatten referenties, naam en contactgegevens, betalingsgegevens, apparaat- en gebruiksgegevens, uw contactpersonen, informatie over uw activiteiten en uw interesses en favorieten. Aanmelding bij uw Microsoft-account maakt instelling van persoonlijke voorkeuren en consistente ervaringen mogelijk op verschillende producten en apparaten, stelt u in staat gegevensopslag in de cloud te gebruiken, biedt u de mogelijkheid om betalingen te verrichten via betaalmiddelen die zijn opgeslagen in uw Microsoft-account en maakt andere functies mogelijk. Er zijn drie typen Microsoft-accounts:

 • Wanneer u uw eigen Microsoft-account maakt, gekoppeld aan uw persoonlijke e-mailadres, verwijzen we naar dat account als een persoonlijk Microsoft-account.
 • Wanneer u of uw organisator (zoals een werkgever of uw school) een Microsoft-account voor u maakt dat is gekoppeld aan het e-mailadres dat door die organisatie aan u is verstrekt, wordt dat account een werk- of schoolaccount genoemd.
 • Wanneer u of uw serviceprovider (zoals een kabelaanbieder of internetprovider) een Microsoft-account voor u maakt dat is gekoppeld aan uw e-mailadres in het domein van uw serviceprovider, wordt dat account een account van derden genoemd.

Persoonlijke Microsoft-accounts. De gegevens die aan uw persoonlijke Microsoft-account zijn gekoppeld, en het gebruik van die gegevens, is afhankelijk van hoe u het account gebruikt.

 • Uw Microsoft-account maken. Wanneer u een persoonlijk Microsoft-account aanmaakt, wordt u gevraagd om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken en zullen we een uniek id-nummer aan uw account toewijzen om uw accountgegevens en bijbehorende informatie te kunnen identificeren. Hoewel voor sommige producten een echte naam vereist is bij aanmelding, zoals die met betrekking tot betaling, zijn er ook andere Microsoft-producten die u kunt gebruiken zonder dat u uw echte naam hoeft op te geven. Sommige gegevens die u verstrekt, zoals uw weergavenaam, e-mailadres en telefoonnummer, kunnen worden gebruikt om anderen te helpen u te vinden en in contact met u te komen binnen Microsoft-producten. Mensen die uw weergavenaam, e-mailadres of telefoonnummer weten, kunnen u daarmee bijvoorbeeld zoeken op Skype of Microsoft Teams voor persoonlijk gebruik en kunnen u vragen om contact met hen op te nemen. Houd er rekening mee dat als u een e-mailadres van uw werk of school gebruikt voor het maken van een persoonlijk Microsoft-account, uw werkgever of school toegang tot uw gegevens kan krijgen. In sommige gevallen moet u het e-mailadres wijzigen in een persoonlijk e-mailadres om toegang tot consumentengeoriënteerde producten te behouden (zoals het Xbox-netwerk).
 • Aanmelden bij Microsoft-account. Wanneer u zich aanmeldt bij uw Microsoft-account, leggen we gegevens over uw aanmelding vast. Het betreft de datum en tijd, gegevens over het product waarbij u zich hebt aangemeld, uw aanmeldingsnaam, een uniek nummer dat is toegewezen aan uw account, een unieke id die is toegewezen aan uw apparaat, uw IP-adres, uw besturingssysteem en uw browserversie.
 • Aanmelden bij Microsoft-producten. Het aanmelden bij uw account kan als voordeel hebben dat bepaalde persoonlijke voorkeuren worden ingeschakeld, dat u naadloos en consistent kunt overschakelen tussen verschillende producten en apparaten, toegang hebt tot gegevensopslag in de cloud, de mogelijkheid hebt om betalingen te verrichten via betaalmiddelen die zijn opgeslagen in uw Microsoft-account en andere verbeterde functies en instellingen kunt gebruiken. Wanneer u zich bijvoorbeeld aanmeldt, maakt Microsoft informatie die in uw account is opgeslagen beschikbaar in alle Microsoft-producten, zodat belangrijke zaken precies daar zijn waar u ze nodig hebt. Wanneer u zich aanmeldt bij uw account, blijft u aangemeld totdat u zich afmeldt. Als u uw Microsoft-account toevoegt aan een Windows-apparaat (versie 8 of hoger), zal Windows u automatisch aanmelden bij producten die het Microsoft-account gebruiken als u gebruikmaakt van die producten op dat apparaat. Wanneer u bent aangemeld, worden in sommige producten uw naam of gebruikersnaam en uw profielfoto weergegeven (als u deze aan uw profiel hebt toegevoegd) als onderdeel van uw gebruik van Microsoft-producten, en ook in uw communicaties, sociale interacties en openbare berichten. Meer informatie over uw Microsoft-account, uw gegevens en uw keuzes.
 • Aanmelden bij producten van derden. Als u zich bij een product van derden aanmeldt met uw Microsoft-account, deelt u gegevens met de derde partij in overeenstemming met het privacybeleid van deze derde partij. Het product zal ook het aan uw account toegewezen versienummer ontvangen (elke keer dat u uw aanmeldingsgegevens wijzigt, wordt er een nieuw versienummer toegewezen). Ook wordt doorgegeven of uw account is gedeactiveerd. Als u uw profielgegevens deelt, is het mogelijk dat na aanmelding bij het product uw naam of gebruikersnaam en uw profielfoto worden weergegeven (als u deze aan uw profiel hebt toegevoegd). Als u kiest voor het verrichten van betalingen aan derden via uw Microsoft-account, zal Microsoft informatie die is opgeslagen in uw Microsoft-account doorgeven aan de derde partij of diens leveranciers (bijvoorbeeld betalingsverwerkers) voor zover deze informatie nodig is om uw betaling te verwerken en uw bestelling te voltooien (zoals uw naam, creditcardnummer, factuur- en verzendadres en relevante contactgegevens). Wanneer u zich aanmeldt of een aankoop doet, kan de derde partij uw gegevens delen of gebruiken volgens de eigen werkmethoden en het eigen beleid. Neem de privacyverklaring voor elk product waarbij u zich aanmeldt en voor elke partij waarbij u een aankoop doet, zorgvuldig door om vast te stellen hoe de verzamelde gegevens zullen worden gebruikt.

Werk- of schoolaccounts. De gegevens die aan een werk- of schoolaccount zijn gekoppeld en de wijze waarop deze worden gebruikt, is doorgaans vergelijkbaar met het gebruik en de verzameling van gegevens die zijn gekoppeld aan een persoonlijk Microsoft-account.

Als uw werkgever of school gebruikmaakt van Microsoft Entra-id om de accounts te beheren die zij aan u beschikbaar hebben gesteld, kunt u dat werk- of schoolaccount gebruiken om u aan te melden bij Microsoft-producten, zoals Microsoft 365 en Office 365, en producten van derden die worden verstrekt door uw organisatie. Als dit wordt vereist door uw organisatie, wordt u ook gevraagd een telefoonnummer of een alternatief e-mailadres op te geven voor aanvullende beveiligingsverificatie. En u kunt ook, als dit wordt toegestaan door uw organisatie, uw werk- of schoolaccount gebruiken om u aan te melden bij producten van Microsoft of derden die u voor uzelf hebt aangeschaft.

Houd, als u zich bij Microsoft-producten aanmeldt met een werk- of schoolaccount, rekening met het volgende:

 • De eigenaar van het domein dat is verbonden met uw e-mailadres kan mogelijk uw account regelen en beheren, en uw gegevens inzien en verwerken, met inbegrip van de inhoud van uw communicatie en bestanden, gegevens die zijn opgeslagen in producten die door uw organisatie aan u zijn verstrekt en producten die u zelf aanschaft.
 • Uw gebruik van de producten is onderhevig aan het beleid van uw organisatie, indien beschikbaar. U moet zowel de beleidsregels van uw organisatie doornemen als nagaan of u met een gerust hart uw organisatie toegang tot uw gegevens kunt bieden voordat u ervoor kiest uw werk- of schoolaccount te gebruiken om u aan te melden bij producten die u voor uzelf aanschaft.
 • Als u geen toegang meer hebt tot uw werk- of schoolaccount (bijvoorbeeld bij verandering van werkgever), raakt u mogelijk de toegang kwijt tot producten, met inbegrip van inhoud die is gekoppeld aan deze producten, die u zelf hebt aangeschaft, als u uw werk- of schoolaccount hebt gebruikt om u aan te melden bij dergelijke producten.
 • Microsoft is niet verantwoordelijk voor de privacy- of veiligheidspraktijken van uw organisatie, die kunnen afwijken van die van Microsoft.
 • Als uw organisatie uw gebruik van Microsoft-producten beheert, kunt u uw privacyvragen, met inbegrip van enige aanvragen voor het uitoefenen van uw rechten op het gebied van de gegevensbescherming, richten aan uw beheerder. Zie ook de sectie Kennisgeving aan eindgebruikers van deze privacyverklaring.
 • Als u niet zeker weet of uw account een werk- of schoolaccount is, moet u dit navragen bij uw organisatie.

Accounts van derden. De gegevens die aan een Microsoft-account van derden zijn gekoppeld en de wijze waarop deze worden gebruikt, is doorgaans vergelijkbaar met het gebruik en de verzameling van gegevens die zijn gekoppeld aan een persoonlijk Microsoft-account. Uw serviceprovider heeft controle over uw account, met inbegrip van de mogelijkheid om uw account te openen of te verwijderen. Neem de voorwaarden die de derde partij aan u heeft verstrekt, zorgvuldig door, zodat u inzicht krijgt in wat deze derde partij mag doen met uw account.

Verzamelen van gegevens van kinderenVerzamelen van gegevens van kinderenmaincollectionofdatafromchildrenmodule
Samenvatting

Voor gebruikers jonger dan 13 jaar of zoals bepaald door de wet in hun rechtsgebied, blokkeren bepaalde Microsoft-producten en -services gebruikers onder die leeftijd of vragen ze om toestemming of autorisatie van een ouder of voogd te verkrijgen voordat ze het kunnen gebruiken, inclusief bij het maken van een account voor toegang tot Microsoft-services. We vragen kinderen die jonger zijn dan die leeftijd niet opzettelijk naar meer gegevens dan vereist is voor het leveren van het product.

Wanneer door een ouder toestemming of autorisatie is verleend, wordt het account van het kind in hoofdlijnen net zo behandeld als ieder ander account. Meer informatie over persoonlijke en schoolaccounts vindt u in de sectie Microsoft-account van de Privacyverklaring en Microsoft Family Safety in de productspecifieke sectie. Het kind kan toegang krijgen tot communicatiediensten, zoals Outlook en Skype, en kan vrijelijk communiceren en gegevens delen met andere gebruikers van alle leeftijden. Ouders of voogden kunnen de eerder gemaakte toestemmingskeuzen wijzigen of intrekken. Meer informatie over ouderlijke toestemming en Microsoft-kinderaccounts. Als de organisator van een Microsoft-gezinsgroep kan een ouder of voogd de gegevens en instellingen van hun kind beheren op de pagina Family Safety en de gegevens van een kind op hun privacy dashboard bekijken en verwijderen. Accounts waarvoor ouderlijke toestemming moet worden aangemaakt, worden automatisch opgenomen als onderdeel van de gezinsgroep van de persoon die toestemming heeft gegeven voor het maken van accounts. Voor kinderaccounts waarvoor geen ouderlijke toestemming is vereist om te worden aangemaakt (bijvoorbeeld voor kinderen die ouder zijn dan de leeftijd waarop ouderlijke toestemming wettelijk is vereist), kan de ouder of voogd nog steeds een gezinsgroep gebruiken, maar moet het kinderaccount aan de gezinsgroep worden toegevoegd nadat het account is gemaakt. Selecteer hieronder Meer informatie voor meer informatie over het openen en verwijderen van gegevens van kinderen en informatie over kinderen en Xbox-profielen.

Volledige tekst

Voor gebruikers jonger dan 13 jaar of zoals bepaald door de wet in hun rechtsgebied, blokkeren bepaalde Microsoft-producten en -services gebruikers onder die leeftijd of vragen ze om toestemming of autorisatie van een ouder of voogd te verkrijgen voordat ze het kunnen gebruiken, inclusief bij het maken van een account voor toegang tot Microsoft-services. We vragen kinderen die jonger zijn dan die leeftijd niet opzettelijk naar meer gegevens dan vereist is voor het leveren van het product.

Wanneer door een ouder toestemming of autorisatie is verleend, wordt het account van het kind in hoofdlijnen net zo behandeld als ieder ander account. Het kind kan toegang krijgen tot communicatiediensten, zoals Outlook en Skype, en kan vrijelijk communiceren en gegevens delen met andere gebruikers van alle leeftijden. Meer informatie over ouderlijke toestemming en Microsoft-kinderaccounts.

Ouders of voogden kunnen de eerder gemaakte toestemmingskeuzen wijzigen of intrekken. Als de organisator van een Microsoft-gezinsgroep kan een ouder of voogd de gegevens en instellingen van hun kind beheren op de pagina Family Safety en de gegevens van een kind op hun privacy dashboard bekijken en verwijderen. Accounts waarvoor ouderlijke toestemming moet worden aangemaakt, worden automatisch opgenomen als onderdeel van de gezinsgroep van de persoon die toestemming heeft gegeven voor het maken van accounts. Voor kinderaccounts waarvoor geen ouderlijke toestemming is vereist om te worden aangemaakt (bijvoorbeeld voor kinderen die ouder zijn dan de leeftijd waarop ouderlijke toestemming wettelijk is vereist), kan de ouder of voogd nog steeds een gezinsgroep gebruiken, maar moet het kinderaccount aan de gezinsgroep worden toegevoegd nadat het account is gemaakt. Zie hieronder voor meer informatie over het openen en verwijderen van onderliggende gegevens.

Hieronder vindt u aanvullende informatie over het verzamelen van gegevens van kinderen, waaronder meer gegevens met betrekking tot Xbox.

Gegevens van kinderen openen en verwijderen. Voor Microsoft producten en diensten waar ouderlijke toestemming voor vereist is, kan een ouder bepaalde gegevens van zijn of haar kind bekijken en verwijderen via het privacydashboardvan de ouder: browsegeschiedenis, zoekgeschiedenis, locatieactiviteit, media-activiteit, apps- en serviceactiviteit en prestatiegegevens van producten en services. Als een ouder deze gegevens wilt verwijderen, kan deze zich aanmelden bij het privacydashboard en de activiteiten van zijn of haar kind beheren. Houd er rekening mee dat de mogelijkheid van een ouder om persoonlijke gegevens van een kind op het privacydashboard te openen en/of te verwijderen, afhankelijk is van de wetgeving van het land waarin deze zich bevindt.

Daarnaast kan een ouder via het privacyondersteuningsformulier contact opnemen met ons ondersteuningsteam voor privacy en na verificatie vragen om de gegevenstypen op het privacydashboard samen met de volgende gegevens te verwijderen: software, installatie en inventaris; apparaatconnectiviteit en -configuratie; feedback en beoordelingen; fitness en activiteit; ondersteuningsinhoud; ondersteuningsinteracties en omgevingssensor. Geverifieerde verwijderingsaanvragen worden binnen dertig dagen na ontvangst verwerkt.

Houd er rekening mee dat inhoud, zoals e-mailberichten, contactpersonen en chats, toegankelijk is via in-product ervaringen. Meer informatie over gegevens die u in Microsoft-producten kunt beheren, vindt u in onze veelgestelde vragen over privacy.

Als het account van uw kind geen deel uitmaakt van uw Microsoft-gezinsgroep en u geen toegang hebt tot de activiteiten van uw kind op uw privacydashboard, moet u een aanvraag met betrekking tot de gegevens van uw kind indienen via het privacyondersteuningsformulier. Het privacyteam vraagt om accountverificatie voordat de aanvraag in behandeling wordt genomen.

Als u alle persoonlijke gegevens van uw kind wilt verwijderen, moet u aanvragen het account van uw kind te laten verwijderen via het formulier voor het afsluiten van het account. Via deze koppeling wordt u gevraagd u aan te melden met de accountreferenties van uw kind. Controleer of op de pagina het juiste Microsoft-account wordt weergegeven en volg de instructies voor de aanvraag het account van uw kind te laten verwijderen. Meer informatie over het afsluiten van een Microsoft-account.

Nadat u de aanvraag voor het afsluiten van het account van uw kind hebt ingediend, wachten we zestig dagen voordat het account definitief wordt verwijderd mocht u van gedachten veranderen of toegang nodig hebben tot iets in het account voordat het definitief wordt afgesloten en verwijderd. Tijdens de wachtperiode is het account gemarkeerd om te worden afgesloten en definitief te worden verwijderd, maar bestaat het nog wel. Als u het Microsoft-account wilt heropenen, meld u zich binnen die zestig dagen gewoon weer aan. Het afsluiten van het account wordt geannuleerd en het account wordt opnieuw ingesteld.

Wat is Xbox? Xbox is de gaming- en entertainment-afdeling van Microsoft. Xbox host een onlinenetwerk dat bestaat uit software en online ervaringen die meerdere platforms met elkaar verbinden. Met dit netwerk kan uw kind games zoeken en spelen, inhoud bekijken en contact maken met vrienden op Xbox en andere gaming- en sociale netwerken.

Wanneer gebruikers zich aanmelden bij Xbox, in apps, games of op een Xbox console, wijzen we een unieke id toe aan hun apparaat. Wanneer hun Xbox-console bijvoorbeeld is verbonden met internet en ze zich aanmelden bij de console, identificeren we welke console en welke versie van het besturingssysteem van de console ze gebruiken.

Xbox blijft nieuwe ervaringen bieden in client-apps die zijn verbonden met en worden ondersteund door services zoals Xbox-netwerk en cloudgaming. Wanneer u bent aangemeld bij een Xbox-ervaring, verzamelen we de vereiste gegevens om deze ervaringen veilig, veilig en up-to-date te houden en te laten presteren zoals verwacht.

Gegevens die we verzamelen wanneer u een Xbox-profiel maakt. U als ouder of voogd moet toestemming geven voor het verzamelen van persoonsgegevens van een kind jonger dan 13 jaar of zoals anders is bepaald door uw rechtsgebied. Met uw toestemming kan uw kind een Xbox-profiel hebben en het online Xbox-netwerk gebruiken. Tijdens het maken van een Xbox-profiel door het kind, meldt u zich aan met uw eigen Microsoft-account om te bevestigen dat u een volwassen organisator bent van uw Microsoft-gezinsgroep. We verzamelen een alternatief e-mailadres of telefoonnummer om de beveiliging van uw account te verbeteren. Als uw kind hulp nodig heeft bij het openen van zijn of haar account, kan hij of zij een van deze alternatieven gebruiken om te valideren dat hij of zij de eigenaar is van het Microsoft-account.

Er wordt beperkte informatie verzameld over de kinderen, zoals de naam, geboortedatum, het e-mailadres en de regio. Wanneer u uw kind registreert voor een Xbox online-profiel, wordt er een gamertag (een openbare naam) en een unieke ID toegewezen. Wanneer u het Xbox-profiel van uw kind maakt, geeft u Microsoft toestemming voor het verzamelen, gebruiken en delen van gegevens op basis van de privacy- en communicatie-instellingen op het Xbox-onlinenetwerk. De privacy- en communicatie-instellingen van uw kind worden standaard ingesteld op de meest beperkende.

Gegevens die we verzamelen. We verzamelen informatie over het gebruik door uw kind van Xbox-services, -games, -apps en -apparaten, waaronder:

 • Wanneer ze zich aanmelden en zich afmelden bij Xbox, aankoopgeschiedenis en content die ze verkrijgen.
 • Welke games ze spelen en welke apps ze gebruiken, hun gamevoortgang, achievements, speeltijd per game en andere spelstatistieken.
 • Prestatiegegevens over Xbox-consoles, Xbox Game Pass en andere Xbox-apps, het Xbox-netwerk, verbonden accessoires en netwerkverbinding, inclusief eventuele software- of hardwarefouten.
 • Inhoud die hij/zij toevoegt, uploadt of deelt via het Xbox-netwerk, met inbegrip van tekst, afbeeldingen en video die hij/zij opneemt in games en apps.
 • Sociale activiteiten, met inbegrip van chatgegevens en interacties met andere gamers, en verbindingen die hij/zij maakt (vrienden die hij/zij toevoegt en personen die hem/haar volgen) in het Xbox-netwerk.

Als uw kind een Xbox-console of Xbox-app gebruikt op een ander apparaat dat toegang kan krijgen tot het Xbox-netwerk en als dat apparaat een opslagapparaat (harde schijf of geheugeneenheid) bevat, worden gebruiksgegevens opgeslagen op het opslagapparaat. De volgende keer dat hij/zij inlogt op de Xbox worden deze gegevens naar Microsoft verzonden, zelfs als hij/zij offline heeft gespeeld.

Diagnostische xbox-gegevens. Als je kind de Xbox-console gebruikt, stuurt Xbox de vereiste gegevens naar Microsoft. De vereiste gegevens zijn de minimale gegevens die nodig zijn om de Xbox-app veilig en up-to-date te houden en ervoor te zorgen dat het werkt zoals verwacht.

Game-opnamen. Elke speler in een gamesessie met meerdere spelers kan video (gameclips) opnemen en schermafbeeldingen maken van hun weergave van de game. Met gameclips en schermafbeeldingen van andere spelers kan uw kind tijdens die sessie zijn/haar in-game personage en gamertag vastleggen. Als een speler videoclips en schermafbeeldingen vastlegt op een pc, kunnen de resulterende videoclips ook audiochats vastleggen als de privacy- en communicatie-instellingen van uw kind op het Xbox Online-netwerk dit toestaan.

Ondertiteling. Tijdens Xbox realtime ('party'-)chat kunnen spelers een spraak-naar-tekstfunctie activeren waarmee ze die chat als tekst kunnen zien. Als een speler deze functie inschakelt, gebruikt Microsoft de resulterende tekstgegevens om te voorzien in ondertiteling van chat voor spelers die dit nodig hebben. Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt om een veilige omgeving te bieden en de Xbox-communitystandaarden na te leven.

Gegevensgebruik. Microsoft gebruikt de gegevens die we verzamelen wanneer uw kind de Xbox gebruikt om gamingproducten en -ervaringen te verbeteren, waardoor het na verloop van tijd veiliger en leuker wordt. De gegevens die we verzamelen, stellen ons ook in staat om uw kind samengestelde ervaringen te bieden. Zo verbinden we ze met games, inhoud, services en aanbevelingen.

Xbox-gegevens die door anderen kunnen worden bekeken. Wanneer uw kind het Xbox-netwerk gebruikt, zijn hun online aanwezigheid (die kan worden ingesteld op 'offline' of 'geblokkeerd'), gamertag, statistieken over het spelen dat ze spelen en achievements zichtbaar voor andere spelers op het netwerk. Afhankelijk van hoe u de Xbox-beveiligingsinstellingen van uw kind instelt, kunnen ze informatie delen tijdens het spelen of communiceren met anderen op het Xbox-netwerk.

Veiligheid. Om het Xbox-netwerk een veilige gamingomgeving te maken en de Community-normen voor Xbox af te dwingen, kunnen we spraak, tekst, afbeeldingen, video's en inhoud in de game verzamelen en controleren (zoals gameclips die uw kind uploadt, gesprekken die ze hebben en dingen die ze in clubs en games plaatsen).

Anti-cheat- en fraudepreventie. Het bieden van een eerlijk gameplay-omgeving is erg belangrijk voor ons. Wij verbieden valsspelen, hacken, stelen van accounts en elke andere ongeoorloofde of frauduleuze activiteit wanneer uw kind een Xbox online game of een op het netwerk aangesloten app gebruikt op zijn Xbox console, pc of mobiel apparaat. Om fraude en valsspelen te detecteren en te voorkomen, kunnen we hulpprogramma's, toepassingen en andere technologieën voor fraudepreventie gebruiken. Dergelijke technologieën kunnen digitale handtekeningen (bekend als "hashes") maken met behulp van bepaalde informatie die is verzameld van hun Xbox-console, pc of mobiele apparaat, en hoe zij dat apparaat gebruiken. Dit kan informatie bevatten over de browser, het apparaat, activiteiten, game-id's en het besturingssysteem.

Xbox-gegevens gedeeld met uitgevers van games en apps. Wanneer uw kind een Xbox-onlinegame of een netwerkapp op zijn/haar Xbox-console, pc of mobiele apparaat gebruikt, heeft de uitgever van die game of app toegang tot gegevens over het gebruik om de uitgever te helpen bij het leveren, ondersteunen en verbeteren van zijn product. Deze gegevens kunnen het volgende omvatten van je kind: de Xbox-gebruikers-ID, gamertag, beperkte accountinformatie zoals land/regio en leeftijdscategorie, gegevens over de communicatie in een game, eventuele Xbox-handhavingsactiviteiten, speelsessies (bijvoorbeeld bewegingen gemaakt in-game, typen van voertuigen die in de game worden gebruikt), de aanwezigheid op het Xbox-netwerk, de tijd die je kind besteedt aan het spelen van de game of app, ranglijsten, statistieken, gamerprofielen, avatars of gamerafbeeldingen, vriendenlijsten, activiteitenfeeds voor officiële clubs waartoe je kind behoort, officiële clublidmaatschappen en alle inhoud die je kind maakt of indient in de game of app.

Externe uitgevers en ontwikkelaars van games en apps hebben hun eigen afzonderlijke en onafhankelijke relatie met gebruikers en hun verzameling en gebruik van persoonlijke gegevens is onderworpen aan hun specifieke privacybeleid. Lees hun beleid zorgvuldig door om te bepalen hoe de gegevens van uw kind worden gebruikt. Uitgevers kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om gamegegevens (zoals op scoreborden) openbaar te maken of weer te geven via hun eigen services. U vindt een koppeling naar hun beleid vanaf de game- of app-detailpagina's in onze stores.

Meer informatie op Gegevens delen met games en apps.

Als u geen game- of app-gegevens met een uitgever wilt delen, verwijdert u de game of app van alle apparaten waarop uw kind ze heeft geïnstalleerd. De toegang van sommige uitgevers tot uw gegevens kan worden ingetrokken op microsoft.com/consent.

Instellingen van uw kind beheren. Als organisator van een Microsoft-gezinsgroep kunt u de gegevens en instellingen van een kind beheren op de pagina Family Safety, alsook de privacyinstellingen voor zijn/haar Xbox-profiel op de online veiligheidspagina van Xbox Privacy.

U kunt ook de Xbox Family-instellingenapp gebruiken om de ervaring van uw kind met het Xbox-netwerk te beheren. Denk bijvoorbeeld aan aankopen in de Microsoft- en Xbox-winkels, het bekijken van de Xbox-activiteiten van uw kind, het instellen van leeftijdsclassificaties en de hoeveelheid schermtijd. Xbox-specifieke Family Safety-instellingen worden toegepast op Xbox-console of via Xbox op pc of mobiel apparaat, maar worden mogelijk niet toegepast op andere platforms.

Meer informatie over het beheren van Xbox-profielen vindt u op Instellingen voor onlineveiligheid en -privacy op Xbox.

Meer informatie over Microsoft-gezinsgroepen vindt u op Het gezinsleven eenvoudiger maken.

Verouderd.

 • Xbox 360. Met deze Xbox-console worden beperkte vereiste diagnostische gegevens verzameld. Deze gegevens zorgen ervoor dat de console van uw kind werkt zoals verwacht.
 • Kinect. De Kinect-sensor is een combinatie van camera, microfoon en infraroodsensor waarmee bewegingen en stem kunnen worden gebruikt om de game te besturen. Bijvoorbeeld:
  • Als u ervoor kiest, kan de camera worden gebruikt om uw kind automatisch aan te melden bij het Xbox-netwerk met behulp van gezichtsherkenning. Deze gegevens blijven op de console, worden met niemand gedeeld en kunnen op elk gewenst moment worden verwijderd.
  • Voor het spelen van games brengt Kinect afstanden tussen de gewrichten van het lichaam van uw kind in kaart om een voorstelling van een stokfiguur te maken waarmee Kinect spelen mogelijk maakt.
  • De Kinect-microfoon kan voicechat tussen spelers mogelijk maken tijdens het spelen. De microfoon maakt ook spraakopdrachten mogelijk voor het bedienen van de console, game of app, of om zoektermen in te voeren.
  • De Kinect-sensor kan ook worden gebruikt voor audio- en videocommunicatie via services als Skype.

Meer informatie over Kinect vindt u op Xbox Kinect en privacy.

Andere belangrijke privacyinformatieAndere belangrijke privacyinformatiemainotherimportantprivacyinformationmodule
Samenvatting

Hieronder vindt u aanvullende informatie over privacy, zoals hoe we uw gegevens beveiligen, waar we uw gegevens verwerken en hoe lang we uw gegevens bewaren. Meer informatie over Microsoft en ons streven om uw privacy te beschermen, kunt u vinden op Microsoft Privacy.

Beveiliging van persoonsgegevensBeveiliging van persoonsgegevensmainsecurityofpersonaldatamodule
Samenvatting

Microsoft doet er alles aan om de beveiliging van uw persoonsgegevens te beschermen. We gebruiken verschillende beveiligingstechnologieën en -procedures om te voorkomen dat uw persoonsgegevens door onbevoegden kunnen worden benaderd, gebruikt of bekend gemaakt. Zo slaan we de persoonsgegevens die u aanlevert op computersystemen op die beperkt toegankelijk zijn en in beveiligde gebouwen staan. Wanneer we via internet zeer vertrouwelijke gegevens overdragen (zoals een creditcardnummer of wachtwoord), beschermen we die gegevens door het gebruik van versleuteling. Microsoft voldoet aan de toepasselijke wetten voor gegevensbeveiliging, met inbegrip van toepasselijke wetten voor melding van beveiligingsinbreuken.

Waar we persoonsgegevens opslaan en verwerkenWaar we persoonsgegevens opslaan en verwerkenmainwherewestoreandprocessdatamodule
Samenvatting

Door Microsoft verzamelde persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt in jouw regio, in de Verenigde Staten en in een ander jurisdictie waarin Microsoft of de aan haar gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen of dienstverleners service exploitanten. Microsoft heeft grote datacenters in Australië, Oostenrijk, Brazilië, Canada, Finland, Frankrijk, Duitsland, Hongkong SAR, India, Ierland, Japan, Korea, Luxemburg, Maleisië, Nederland, Singapore, Zuid-Afrika, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. De primaire opslaglocatie bevindt zich doorgaans in de regio van de klant of in de Verenigde Staten, vaak met een back-up naar een datacenter in een andere regio. De opslaglocatie(s) worden gekozen om onze services efficiënt te gebruiken en te leveren, de prestaties te verbeteren en redundanties te maken om de gegevens te beschermen in het geval van een storing of een ander probleem. We nemen stappen om de gegevens te verwerken die we onder deze privacyverklaring verzamelen volgens de bepalingen van deze verklaring en de vereisten van toepasselijk recht.

We geven persoonsgegevens door van de Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland naar andere landen, waarvoor in sommige gevallen nog niet door de Europese Commissie is vastgesteld of het geboden niveau van gegevensbescherming adequaat is. Hun wetgeving garandeert u bijvoorbeeld niet dezelfde rechten of er is geen toezichthoudende instantie voor privacy beschikbaar die in staat is uw klachten te behandelen. Wanneer we dergelijke overdrachten uitvoeren, gebruiken we verschillende juridische mechanismen, waaronder contracten zoals de standaardcontractbepalingen die door de Europese Commissie zijn gepubliceerd in het kader van Uitvoeringsbesluit 2021/914 van de Commissie, om uw rechten te beschermen en deze beveiligingen in staat te stellen om met uw gegevens mee te reizen. Als u meer wilt weten over de beslissingen van de Europese Commissie met betrekking tot de adequaatheid van de bescherming van persoonlijke gegevens in de landen/regio's waar Microsoft persoonsgegevens verwerkt, leest u dit artikel over de website van de Europese Commissie.

Microsoft Corporation voldoet aan het Data Privacy Framework (EU-U.S. DPF) van de EU en de VS, de UK-extensie voor de DPF tussen de EU en de VS en Zwitserland en de VS. Data Privacy Framework (Zwitsers-VS) DPF) zoals uiteengezet door het Amerikaanse Ministerie van Handel. Microsoft Corporation heeft het Amerikaanse Ministerie van Handel gecertificeerd dat het voldoet aan de Data Privacy Framework Principles (EU-U.S. DPF Principles) van de EU en de VS met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die zijn ontvangen van de Europese Unie in afhankelijkheid van de EU-VS DPF en van het Verenigd Koninkrijk (en Intune) in afhankelijkheid van de UK Extension naar de EU-VS DPF. Microsoft Corporation heeft het Amerikaanse Ministerie van Handel gecertificeerd dat het voldoet aan de Zwitserse en Amerikaanse Data Privacy Framework-principes (Zwitsers-VS) DPF-principes) met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die zijn ontvangen van Zwitserland in afhankelijkheid van de Zwitsers-VS. DPF. In het kader van een verdere overdracht is Microsoft Corporation verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die worden ontvangen onder de DPF en worden deze vervolgens namens ons overgedragen aan een derde partij die als agent optreedt. Microsoft Corporation blijft aansprakelijk onder de DPF als onze agent dergelijke persoonlijke gegevens verwerkt op een manier die inconsistent is met de DPF, tenzij Microsoft Corporation kan bewijzen dat we niet verantwoordelijk zijn voor de gebeurtenis die de schade veroorzaakt. Als er een conflict is tussen de voorwaarden in deze privacyverklaring en de EU-VS DPF Principles en/of de Swiss-U.S. DPF-principes, zijn de principes van toepassing. Voor meer informatie over het DPF-programma (Data Privacy Framework) en om onze certificering te bekijken, ga naar de website van het Data Privacy Framework van het Amerikaanse Department of Commerce’. De beheerde Dochterondernemingen van de VS van Microsoft Corporation, zoals aangegeven in onze zelfcertificeringsinzending, voldoen ook aan de DPF-principes voor meer informatie. Zie de lijst van Microsoft Amerikaanse entiteiten of dochterondernemingen die zich houden aan de DPF-principes.

Als u een vraag of klacht hebt met betrekking tot de deelname van Microsoft aan de DPF-frameworks, raden we u aan contact met ons op te nemen via onze webformulier. Voor klachten met betrekking tot de DPF-frameworks die Microsoft niet rechtstreeks kan oplossen, hebben we ervoor gekozen om samen te werken met de relevante EU-gegevensbeschermingsinstantie, of een panel dat is ingesteld door de Europese gegevensbeschermingsinstanties, voor het oplossen van geschillen met EU-personen, de UK Information Emoji (voor VK-personen) en de Zwitserse Federal Data Protection and Information Federal Federal Data Protection (FDPIC) voor het oplossen van geschillen met Zwitserse personen. Neem contact met ons op als u in contact wilt treden met uw contactpersonen bij de gegevensbeschermingsautoriteiten. Zoals verder wordt uitgelegd in de DPF-principes, is bindende arbitrage beschikbaar voor het oplossen van resterende klachten die niet op andere manieren zijn opgelost. Microsoft is onderhevig aan de onderzoeks- en handhavende bevoegdheden van de Federal Trade Commission (FTC) in de VS.

Personen van wie persoonsgegevens worden beschermd door de Japanse Wet op de bescherming van persoonlijke gegevens, verwijzen naar het artikel over de Website van de Japanse persoonlijke informatiebeschermingscommissie (alleen gepubliceerd in het Japans) voor meer informatie over de beoordeling door de commissie’van bepaalde systemen voor de bescherming van persoonsgegevens in bepaalde landen’. Voor personen in Japan klikt u op hier voor meer informatie over de verwerking van informatie onder de telecommunicatiewet voor bedrijven (alleen in het Japans).

Onze bewaring van persoonsgegevensOnze bewaring van persoonsgegevensmainOurretentionofpersonaldatamodule
Samenvatting

Microsoft bewaart persoonsgegevens zo lang als nodig is om de producten te bieden en de door u gevraagde transacties af te handelen, of voor andere gerechtvaardigde doeleinden, zoals het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, het oplossen van geschillen en de handhaving van onze overeenkomsten. Omdat de noodzaak om gegevens te bewaren kan variëren, afhankelijk van het gegevenstype, de context van onze contacten met u of uw productgebruik, kunnen de werkelijke bewaringstermijnen aanzienlijk afwijken.

Andere criteria voor het bepalen van de bewaringstermijnen zijn onder meer:

 • Gaan klanten die de gegevens verstrekken, tot stand brengen of bijwerken ervan uit dat we deze gegevens bewaren totdat zij deze expliciet verwijderen? Voorbeelden zijn een document dat u opslaat in OneDrive of een e-mailbericht dat u in uw Outlook.com-postvak laat staan. In dergelijke gevallen streven we ernaar de gegevens te bewaren totdat u deze actief verwijdert, zoals door een e-mailbericht uit uw Outlook.com-postvak naar de map Verwijderde Items te verplaatsen en vervolgens die map leeg te maken (wanneer de map Verwijderde Items wordt leeggemaakt, blijven die verwijderde items maximaal 30 dagen in ons systeem behouden voordat ze definitief worden verwijderd). (Houd er rekening mee dat er mogelijk andere redenen zijn waarom de gegevens sneller moeten worden verwijderd, bijvoorbeeld als u de gegevenslimiet voor opslag in uw account overschrijdt.)
 • Is er een vorm van geautomatiseerd beheer, zoals in het Microsoft-privacydashboard, waarmee de klant de persoonsgegevens op elk gewenst moment kan inzien en verwijderen?Zo niet, dan wordt in het algemeen een kortere bewaringstermijn gehanteerd.
 • Bevatten de persoonsgegevens gevoelige informatie?Als dit het geval is, wordt doorgaans voor een verkorte bewaringstermijn gekozen.
 • Heeft Microsoft voor een bepaald gegevenstype een specifieke bewaringstermijn vastgesteld en aangekondigd?Zo verwijderen we voor Bing-zoekopdrachten de identificerende informatie uit de opgeslagen zoekopdrachten, door na 6 maanden het gehele IP-adres te verwijderen en na 18 maanden cookie-id‘s en andere cross-sessie-id‘s te verwijderen waarmee een bepaalde account of bepaald apparaat kan worden geïdentificeerd.
 • Heeft de gebruiker toestemming gegeven voor een langere bewaringstermijn?Als dit het geval is, bewaren we de gegevens in overeenstemming met de termijn waarvoor u toestemming hebt gegeven.
 • Heeft Microsoft een wettelijke, contractuele of vergelijkbare verplichting om de gegevens te bewaren of te verwijderen? Voorbeelden zijn onder meer bij wet verplichte bewaringstermijnen in het desbetreffende rechtsgebied, bevelen van overheidsinstanties om gegevens te bewaren die relevant zijn voor een onderzoek of gegevens die moeten worden bewaard in verband met een rechtszaak. Daar staat tegenover dat als we wettelijk verplicht zijn om onwettige inhoud te verwijderen, we dat daadwerkelijk zullen doen.
Privacy van gegevens in Amerikaanse statenPrivacy van gegevens in Amerikaanse statenmaincaliforniaconsumerprivacyactmodule
Samenvatting

Als u in de VS woont, verwerken wij uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving van de betreffende Amerikaanse staat, waaronder de California Consumer Privacy Act (CCPA). Dit gedeelte van onze privacyverklaring bevat informatie die vereist is door de CCPA en andere privacywetten van Amerikaanse staten en vormt een aanvulling op onze privacyverklaring.

Houd er rekening mee dat de recente wijzigingen in de CCPA en andere wetten inzake gegevensprivacy in 2023 van kracht zullen worden; de regels ter uitvoering van sommige van deze wetten zijn echter nog niet definitief vastgesteld. We werken voortdurend aan een betere naleving van deze wetten en we werken onze processen en openbaarmakingen bij naarmate deze implementatieregels worden vastgesteld.

Raadpleeg ook onze Kennisgeving Amerikaanse staatswetgeving inzake gegevensprivacy en Privacybeleid voor consumentenstatusgegevens voor meer informatie over de gegevens die we verzamelen, verwerken, delen en openbaar maken, en uw rechten onder de toepasselijke privacywetgeving van Amerikaanse staten.

Verkoop. We verkopen uw persoonsgegevens niet Daarom bieden we geen u ook geen mogelijkheid om u daarvoor af te melden.

Delen. We kunnen uw persoonlijke gegevens 'delen' voor doeleinden betreffende gepersonaliseerde advertenties, zoals gedefinieerd onder Californische en andere toepasselijke Amerikaanse staatswetten. Zoals vermeld in onze sectie Advertenties, tonen we geen op voorkeuren afgestemde advertenties aan kinderen als de geboortedatum in hun Microsoft-accountgegevens aangeeft dat zij jonger dan 18 jaar zijn.

In de onderstaande lijst met opsommingstekens geven wij een overzicht van de categorieën gegevens die wij delen voor gepersonaliseerde advertentiedoeleinden, de ontvangers van de persoonsgegevens en onze verwerkingsdoeleinden. Een beschrijving van de gegevens die deel uitmaken van de verschillende categorieën vindt u in de sectie Persoonsgegevens die wij verzamelen.

Categorieën van persoonsgegevens

 • Naam en contactgegevens
  • Ontvangers: derden die online advertentieservices voor Microsoft uitvoeren
  • Verwerkingsdoeleinden: gepersonaliseerde advertenties leveren op basis van uw interesses
 • Demografische gegevens
  • Ontvangers: derden die online advertentieservices voor Microsoft uitvoeren
  • Verwerkingsdoeleinden: gepersonaliseerde advertenties leveren op basis van uw interesses
 • Abonnements- en licentiegegevens
  • Ontvangers: derden die online advertentieservices voor Microsoft uitvoeren
  • Verwerkingsdoeleinden: gepersonaliseerde advertenties leveren op basis van uw interesses
 • Interacties
  • Ontvangers: derden die online advertentieservices voor Microsoft uitvoeren
  • Verwerkingsdoeleinden: gepersonaliseerde advertenties leveren op basis van uw interesses

Raadpleeg de sectie Advertenties voor meer informatie over onze reclamepraktijken en onze Kennisgeving Amerikaanse staatswetgeving inzake gegevensprivacy voor meer informatie over het 'delen' voor doeleinden betreffende gepersonaliseerde advertenties onder de toepasselijke Amerikaanse staatswetten.

Rechten. U hebt het recht te verzoeken dat wij (i) bekendmaken welke persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken, openbaar maken, delen en verkopen, (ii) uw persoonsgegevens wissen, (iii) uw persoonsgegevens corrigeren, (iv) het gebruik en de openbaarmaking van uw gevoelige gegevens beperken, en (v) ons afmelden voor het "delen" van uw persoonsgegevens met derden voor gepersonaliseerde advertentiedoeleinden op sites van derden. U kunt dergelijke aanvragen zelf indienen of via een door u gemachtigde persoon. Voor het geval u uw aanvraag indient via een door u gemachtigde persoon, hebben wij voor deze persoon gedetailleerd advies opgesteld over hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen. Raadpleeg onze Kennisgeving Amerikaanse staatswetgeving inzake gegevensprivacy voor meer informatie over het uitoefenen van deze rechten. Raadpleeg ook onze staat WashingtonPrivacybeleid voor consumentenstatusgegevens voor informatie over de rechten die beschikbaar zijn volgens de wet van Washington.

Als u een Microsoft-account hebt, kunt u uw rechten uitoefenen via de Microsoft-privacydashboard, waarvoor u zich bij de Microsoft-account moet aanmelden. Als u nog meer verzoeken of vragen hebt nadat u het dashboard hebt gebruikt, kunt u contact opnemen met Microsoft op het adres dat is vermeld in de sectie Contact met ons opnemen, onze webformulier te gebruiken, of door te bellen naar het gratis nummer in de VS: +1 (844) 931 2038. Als u geen account hebt, kunt u uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen zoals hierboven beschreven. We kunnen vragen om aanvullende informatie, zoals het land waarin u woonachtig bent, uw e-mailadres en uw telefoonnummer, om uw aanvraag te valideren voordat we daarop ingaan.

U kunt uw keuze aangeven om u af te melden (opt-out) voor het delen van uw persoonlijke gegevens met derden voor gepersonaliseerde advertenties op sites van derden door te gaan naar onze 'opt-out'-pagina delen. U kunt ook de gepersonaliseerde reclame die u ziet op Microsoft-eigendommen regelen door te gaan naar onze 'opt-out'-pagina.

Zonder uw toestemming of zoals toegestaan of vereist volgens de toepasselijke wetgeving, gebruiken of onthullen wij uw gevoelige gegevens niet voor andere doeleinden dan die welke hieronder zijn vermeld. Daarom bieden we geen mogelijkheid om het gebruik van gevoelige gegevens te beperken.

U hebt het recht om niet op discriminerende wijze te worden behandeld wanneer u uw privacyrechten uitoefent. We zullen geen ongeoorloofd onderscheid tegen u maken wanneer u uw privacyrechten uitoefent.

Verwerking van persoonsgegevens. In de onderstaande opsomming vermelden we de categorieën van de persoonsgegevens die we verzamelen, de bronnen van deze persoonsgegevens, onze doeleinden voor de verwerking en de categorieën van externe partijen aan wie we de persoonsgegevens verstrekken. Een beschrijving van de gegevens die deel uitmaken van de verschillende categorieën vindt u in de sectie Persoonsgegevens die wij verzamelen. Raadpleeg de sectie Onze bewaring van persoonsgegevens voor informatie over retentiecriteria voor persoonsgegevens.

Categorieën van persoonsgegevens

 • Naam en contactgegevens
  • Bronnen van persoonlijke gegevens: Interacties met gebruikers en partners waarmee wij diensten met een medemerknaam aanbieden
  • Verwerkingsdoeleinden (verzameling en openbaarmaking aan derden): onze producten leveren; reageren op vragen van klanten; hulp, beveiliging en probleemoplossing; en marketing
  • Ontvangers: serviceproviders en door de gebruiker gerichte entiteiten
 • Referenties
  • Bronnen van persoonlijke gegevens: interacties met gebruikers en organisaties die gebruikers vertegenwoordigen
  • Verwerkingsdoeleinden (verzameling en openbaarmaking aan derden): onze producten leveren; verificatie en accounttoegang; en hulp, beveiliging en probleemoplossing
  • Ontvangers: serviceproviders en door de gebruiker gerichte entiteiten
 • Demografische gegevens
  • Bronnen van persoonlijke gegevens: interacties met gebruikers en aankopen van gegevensmakelaars
  • Verwerkingsdoeleinden (verzameling en openbaarmaking aan derden): onze producten leveren en aan de persoonlijke voorkeur aanpassen; productontwikkeling; beveiliging en probleemoplossing; en marketing
  • Ontvangers: serviceproviders en door de gebruiker gerichte entiteiten
 • Betalingsgegevens
  • Bronnen van persoonlijke gegevens: interacties met gebruikers en financiële instellingen
  • Verwerkingsdoeleinden (verzameling en openbaarmaking aan derden): handel drijven; transacties verwerken; bestellingen uitvoeren; hulp, beveiliging en probleemoplossing; en fraude detecteren en voorkomen
  • Ontvangers: serviceproviders en door de gebruiker gerichte entiteiten
 • Abonnements- en licentiegegevens
  • Bronnen van persoonlijke gegevens: interacties met gebruikers en organisaties die gebruikers vertegenwoordigen
  • Verwerkingsdoeleinden (verzameling en openbaarmaking aan derden): onze producten leveren, aan persoonlijke voorkeur aanpassen en activeren; klantenondersteuning; productontwikkeling; beveiliging en probleemoplossing; en marketing
  • Ontvangers: serviceproviders en door de gebruiker gerichte entiteiten
 • Interacties
  • Bronnen van persoonlijke gegevens: interacties met gebruikers, inclusief gegevens die Microsoft genereert via deze interacties
  • Verwerkingsdoeleinden (verzameling en openbaarmaking aan derden): onze producten leveren en aan de persoonlijke voorkeur aanpassen; productverbetering; productontwikkeling; marketing; en hulp, beveiliging en probleemoplossing
  • Ontvangers: serviceproviders en door de gebruiker gerichte entiteiten
 • Inhoud
  • Bronnen van persoonlijke gegevens: interacties met gebruikers en organisaties die gebruikers vertegenwoordigen
  • Verwerkingsdoeleinden (verzameling en openbaarmaking aan derden): onze producten leveren; beveiliging; en hulp, beveiliging en probleemoplossing
  • Ontvangers: serviceproviders en door de gebruiker gerichte entiteiten
 • Video of opnamen
  • Bronnen van persoonlijke gegevens: interacties met gebruikers en open beschikbare bronnen
  • Verwerkingsdoeleinden (verzameling en openbaarmaking aan derden): onze producten leveren; productverbetering; productontwikkeling; marketing; hulp, beveiliging en probleemoplossing; en veiligheid
  • Ontvangers: serviceproviders en door de gebruiker gerichte entiteiten
 • Feedback en beoordelingen
  • Bronnen van persoonlijke gegevens: interacties met gebruikers
  • Verwerkingsdoeleinden (verzameling en openbaarmaking aan derden): onze producten leveren; productverbetering; productontwikkeling; klantenondersteuning; en hulp, beveiliging en probleemoplossing
  • Ontvangers: serviceproviders en door de gebruiker gerichte entiteiten

In de bovenstaande opsomming worden de primaire bronnen en doeleinden voor verwerking vermeld voor de verschillende categorieën persoonsgegevens. Daarnaast verzamelen we ook persoonsgegevens van de bronnen die zijn genoemd in de sectie Persoonsgegevens die wij verzamelen, zoals ontwikkelaars die producten en diensten ontwikkelen met behulp van of voor Microsoft-producten. Evenzo verwerken we alle persoonsgegevens uit alle categorieën voor de doeleinden die worden beschreven in de sectie Hoe wij persoonsgegevens gebruiken, bijvoorbeeld om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, ons personeel te ontwikkelen en onderzoek te doen.

Afhankelijk van uw privacyinstellingen, uw toestemming, en afhankelijk van de producten die u gebruikt en uw keuzes, kunnen we bepaalde persoonlijke gegevens verzamelen, verwerken of openbaar maken die als 'gevoelige gegevens' in het kader van de toepasselijke Amerikaanse staatswetten voor gegevensprivacy in de Verenigde Staten worden aangemerkt. Gevoelige gegevens maken onderdeel uit van persoonlijke gegevens. In de onderstaande lijst vermelden we de categorieën van de gevoelige gegevens die we verzamelen, de bronnen van deze persoonsgegevens, onze doeleinden voor de verwerking en de categorieën van externe partijen met wie we de gevoelige gegevens delen. Raadpleeg de sectie Persoonsgegevens die wij verzamelen voor meer informatie over de gevoelige gegevens die we kunnen verzamelen.

Categorieën gevoelige gegevens

 • Aanmeldingsgegevens, financiële rekening, bank- of creditcardnummer(s) en de middelen voor toegang tot het account (beveiliging of toegangscode, wachtwoord, aanmeldingsgegevens, enzovoort)
  • Bronnen van gevoelige gegevens: interacties met gebruikers en organisaties die gebruikers vertegenwoordigen
  • Verwerkingsdoeleinden (verzameling en openbaarmaking aan derden): product leveren en voer de aangevraagde financiële transacties uit
  • Ontvangers: serviceproviders en betalingsverwerkingsproviders
 • Nauwkeurige geo-locatie-informatie
  • Bronnen van gevoelige gegevens: interacties van gebruikers met de producten
  • Verwerkingsdoeleinden (verzameling en openbaarmaking aan derden): de aangevraagde service leveren; productverbetering; sommige kenmerken kunnen worden vrijgegeven aan derden om de service te leveren
  • Ontvangers: gebruikers en serviceproviders (zie de sectie Windows-locatieservices en opname van onze privacyverklaring voor meer informatie)
 • Ras of etnische afkomst, religieuze of filosofische overtuigingen, of lidmaatschap van een vakbond
  • Bronnen van gevoelige gegevens: communicatie met gebruikers
  • Doeleinden van verwerking (verzameling en openbaarmaking aan derden): onderzoek uitvoeren om beter inzicht te krijgen in hoe onze producten worden gebruikt en waargenomen en om de productervaringen te verbeteren
  • Ontvangers: serviceproviders
 • Medische of geestelijke gezondheid, seksleven of seksuele geaardheid
  • Bronnen van gevoelige gegevens: communicatie met gebruikers
  • Doeleinden van verwerking (verzameling en openbaarmaking aan derden): onderzoek uitvoeren om beter inzicht te krijgen in hoe onze producten worden gebruikt en waargenomen en om de productervaringen te verbeteren en toegankelijkheid
  • Ontvangers: serviceproviders
 • Inhoud van uw mail, e-mailberichten of sms-berichten (waarbij Microsoft niet de beoogde ontvanger van de communicatie is)
  • Bronnen van gevoelige gegevens: interacties van gebruikers met de producten
  • Verwerkingsdoeleinden (verzameling en openbaarmaking aan derden): onze producten leveren; de productervaring verbeteren; veiligheid; en hulp, beveiliging en probleemoplossing
  • Ontvangers: serviceproviders
 • Persoonsgegevens verzameld van een bekend kind jonger dan 13 jaar
  • Bronnen van gevoelige gegevens: interacties met gebruikers en organisaties die gebruikers vertegenwoordigen
  • Verwerkingsdoeleinden (verzameling en openbaarmaking aan derden): onze producten leveren; productverbetering; productontwikkeling; aanbevelingen; hulp, beveiliging en probleemoplossing; en veiligheid
  • Ontvangers: serviceproviders en door de gebruiker gerichte entiteiten (in overeenstemming met uw Microsoft Family Safety instellingen)

Hoewel de bovenstaande lijst met opsommingstekens de primaire bronnen en verwerkingsdoeleinden bevat voor persoonlijke gegevens die zijn verzameld van kinderen jonger dan 13 jaar, verzamelen we ook persoonlijke gegevens van de bronnen die worden vermeld in de sectie Verzamelen van gegevens van kinderen.

Uw gevoelige gegevens worden niet gebruikt of openbaar gemaakt voor andere doeleinden dan de volgende:

 • De services uitvoeren of de goederen leveren die u redelijkerwijs verwacht
 • De veiligheid en integriteit van onze diensten, systemen en gegevens te helpen waarborgen, kwaadwillige misleidende, frauduleuze of illegale handelingen te bestrijden en de fysieke veiligheid van personen te beschermen, voor zover de verwerking redelijkerwijs noodzakelijk en evenredig is.
 • Voor tijdelijk gebruik op korte termijn (met inbegrip van niet-gepersonaliseerde advertenties), zolang de persoonsgegevens niet aan derden worden bekendgemaakt, niet worden gebruikt voor profilering en niet worden gebruikt om de ervaring van een persoon te wijzigen buiten de huidige interactie met Microsoft.
 • Services uitvoeren namens Microsoft, zoals accounts onderhouden, klantenservice verlenen, bestellingen/transacties verwerken of uitvoeren, klantinformatie verifiëren, betalingen verwerken, financiering verstrekken, analyses uitvoeren, opslag bieden en soortgelijke services.
 • Activiteiten uit te voeren om de kwaliteit of veiligheid van een dienst of apparaat in eigendom of beheer van Microsoft te verifiëren of te handhaven, of deze te verbeteren, te upgraden of te verbeteren.
 • Gevoelige gegevens verzamelen of verwerken wanneer de verzameling of verwerking niet bedoeld is om kenmerken over de persoon af te leiden.
 • Alle andere activiteiten in overeenstemming met alle toekomstige voorschriften die worden uitgevaardigd op grond van de privacywetgeving van de Amerikaanse staten.

Gedeïdentificeerde gegevens. In sommige situaties kan Microsoft gedeïdentificeerde gegevens verwerken. Gegevens bevinden zich in deze staat wanneer wij niet in staat zijn gegevens te koppelen aan een persoon op wie deze gegevens betrekking kunnen hebben zonder aanvullende stappen te ondernemen. In die gevallen, en tenzij toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, zullen wij dergelijke informatie in een gedeïdentificeerde status behouden, en zullen wij niet proberen de persoon op wie de gedeïdentificeerde gegevens betrekking hebben, opnieuw te identificeren.

Openbaarmaking van persoonsgegevens voor zakelijke of commerciële doeleinden. Zoals genoemd in de sectie Redenen waarom wij persoonsgegevens delen, delen we persoonsgegevens met derden ten behoeve van verschillende zakelijke en commerciële doeleinden. De belangrijkste zakelijke en commerciële doeleinden waarvoor we persoonsgegevens delen, zijn de verwerkingsdoeleinden die zijn vermeld in de bovenstaande tabel. We delen echter alle categorieën persoonsgegeven voor de zakelijke en commerciële doeleinden die zijn vermeld in de sectie Redenen waarom wij persoonsgegevens delen.

Partijen die het verzamelen van persoonsgegevens beheren. In bepaalde situaties kunnen we een derde partij toestemming geven om de verzameling van uw persoonsgegevens te beheren. Toepassingen of extensies van derden die worden uitgevoerd in de Windows- of Edge-browser kunnen bijvoorbeeld persoonlijke gegevens verzamelen op basis van hun eigen werkwijzen.

Microsoft staat reclamebedrijven toe informatie te verzamelen over uw interacties met onze websites om namens Microsoft gepersonaliseerde advertenties aan te bieden. Deze bedrijven zijn onder meer: Meta, LinkedIn, Google en Adobe.

ReclameReclamemainadvertisingmodule
Samenvatting

Reclame stelt ons in staat sommige van onze producten aan te bieden, te ondersteunen en te verbeteren. Wat u zegt in uw e-mails, chats met personen, videogesprekken of voicemails of vermeldt in uw documenten, foto's of andere persoonlijke bestanden, wordt niet door Microsoft gebruikt om u gerichte reclame te sturen. We gebruiken andere gegevens, die hieronder in detail worden besproken, voor advertenties op onze Microsoft-eigendommen en op eigendommen van derden. Bijvoorbeeld:

 • Microsoft kan gegevens gebruiken die we verzamelen om bepaalde advertenties te selecteren en weer te geven die u ziet op Microsoft-webeigendommen, zoals Microsoft.com, Microsoft Start en Bing.
 • Wanneer de reclame-id in Windows is ingeschakeld als onderdeel van uw privacyinstellingen, kunnen derden de reclame-id raadplegen en gebruiken om advertenties in dergelijke apps te selecteren en te tonen. Dit werkt op ongeveer dezelfde manier als waarop websites een unieke id in een cookie kunnen raadplegen en gebruiken.
 • We kunnen door ons verzamelde gegevens delen met interne en externe partners, zoals Xandr, Yahoo of Facebook (zie verderop in dit document), om de advertenties die u ziet in onze producten en hun producten voor u relevanter en waardevoller te maken.
 • Adverteerders kunnen ervoor kiezen om webbakens weer te geven op hun sites, of vergelijkbare technologieën gebruiken, om Microsoft toestemming te geven om gegevens op hun sites te verzamelen, zoals activiteiten, aankopen en bezoeken. we gebruiken deze gegevens om namens onze adverterende klanten advertenties te plaatsen.

De advertenties die u ziet, kunnen zijn geselecteerd op basis van gegevens die we over u hebben verwerkt, zoals uw interesses en favorieten, uw locatie, uw transacties, hoe u onze producten gebruikt, uw zoekopdrachten of de inhoud die u bekijkt. Als u bijvoorbeeld op Microsoft Start inhoud bekijkt over auto's, is het mogelijk dat we advertenties over auto's weergeven. Als u op Bing naar 'pizzarestaurants in Seattle' zoekt, ziet u mogelijk advertenties in uw zoekresultaten voor restaurants in Seattle.

De advertenties die u ziet, kunnen ook zijn geselecteerd op basis van andere informatie die we in de loop van de tijd over u te weten zijn gekomen met behulp van demografische gegevens, locatiegegevens, zoekopdrachten, interesses en favorieten, gebruiksgegevens van onze producten en sites en de informatie die we over u verzamelen via de sites en apps van onze adverteerders en partners Deze advertenties worden in deze verklaring aangeduid als 'op voorkeuren afgestemde advertenties'. Als u bijvoorbeeld gamecontent bekijkt op xbox.com, is het mogelijk dat er aanbiedingen voor games op Microsoft Start worden weergegeven. Om op voorkeuren afgestemde advertenties te kunnen aanbieden, combineren we de cookies die op uw apparaat worden geplaatst met de informatie die we verzamelen (zoals het IP-adres) wanneer uw browser met onze websites werkt. Als u zich afmeldt voor op voorkeuren afgestemde advertenties, worden de aan deze cookies gekoppelde gegevens niet gebruikt.

We gebruiken informatie over u mogelijk om u van op voorkeuren afgestemde reclame te voorzien wanneer u Microsoft services gebruikt. Als u bent aangemeld met uw Microsoft-account en ermee hebt ingestemd om Microsoft Edge toe te staan uw online activiteiten voor op voorkeuren afgestemde advertenties te gebruiken, krijgt u aanbiedingen voor producten en services te zien op basis van uw online activiteiten terwijl u Microsoft Edge gebruikt. Als u uw privacyinstellingen voor Edge wilt configureren, gaat u naar Microsoft Edge > Instellingen > Privacy en services. Als u uw privacy- en advertentie-instellingen voor uw Microsoft-account wilt configureren met betrekking tot uw online activiteiten op verschillende browsers, met inbegrip Microsoft Edge, of als u een bezoek brengt aan websites of apps van derden, gaat u naar uw dashboard op privacy.microsoft.com.

Enkele aanvullende details met betrekking tot het gebruik van gegevens voor advertentiedoeleinden:

 • Beste werkmethoden en toezeggingen in de reclamebranche. Microsoft is lid van Network Advertising Initiative (NAI) en houdt zich aan de NAI-gedragscode. We houden ons ook aan de volgende programma's voor zelfregulering:
 • Gezondheidsgerelateerde gerichte reclame. In de Verenigde Staten bieden we op voorkeuren afgestemde advertenties op basis van een beperkt aantal standaard, niet-gevoelige gezondheidsgerelateerde interessecategorieën, met inbegrip van allergieën, artritis, cholesterol, verkoudheid en griep, diabetes, gastro-intestinale gezondheid, hoofdpijn / migraine, gezond eten, gezond hart, gezondheid van mannen, mondgezondheid, osteoporose, gezondheid van de huid, slaap en gezichts-/oogzorg. We zullen ook advertenties op uw voorkeuren afstemmen op basis van aangepaste, niet-gevoelige gezondheidgerelateerde interessecategorieën, zoals gevraagd door de adverteerders.
 • Kinderen en reclame. We tonen geen op voorkeuren afgestemde advertenties aan kinderen als de geboortedatum in hun Microsoft-accountgegevens aangeeft dat zij jonger dan 18 jaar zijn.
 • Bewaren van gegevens. Voor op voorkeuren afgestemde advertenties bewaren we gegevens niet langer dan 13 maanden, tenzij we uw toestemming hebben om de gegevens langer te bewaren.
 • Gevoelige gegevens. Microsoft Advertising verzamelt, verwerkt of openbaart geen persoonlijke gegevens die in aanmerking komen als "gevoelige gegevens" onder de toepasselijke privacywetgeving voor Amerikaanse staten om gepersonaliseerde advertenties te kunnen bieden.
 • Delen van gegevens. In sommige gevallen delen we met adverteerders rapporten over de gegevens die we hebben verzameld op hun websites of advertenties.

Gegevens verzameld door andere reclamebedrijven. Adverteerders voegen soms ook hun eigen webbakens (of die van hun andere advertentiepartners) toe aan hun advertenties die we weergeven, zodat ze hun eigen cookie kunnen instellen en lezen. Bovendien kunnen Microsoft-partners met Xandr, een Microsoft-onderneming, advertentiebedrijven van derden een aantal van onze reclameservices leveren en kunnen we ook toestaan dat andere reclamebedrijven van derden reclame op onze websites weergeven. Deze derden kunnen cookies plaatsen op uw computer en gegevens verzamelen over uw onlineactiviteiten op diverse websites of onlineservices. Deze bedrijven omvatten momenteel facebook, Media.net, Outbrain, Taboola en Yahoo, maar zijn niet beperkt tot: Facebook, Media.net, Taboola en Yahoo. Selecteer een van de voorafgaande koppelingen voor meer informatie over de werkmethoden van elke onderneming, met inbegrip van de keuzes die deze biedt. Veel van deze bedrijven zijn ook lid van de NAI or DAA, die elk een eenvoudige manier bieden om u af te melden voor gerichte advertenties van deelnemende bedrijven.

Als u zich wilt afmelden voor het ontvangen van gepersonaliseerde advertenties van Microsoft, gaat u naar onze opt-out-pagina . Wanneer u zich afmeldt, wordt uw voorkeur opgeslagen in een cookie die specifiek is voor de webbrowser die u gebruikt. De 'opt-out'-cookie heeft een vervaldatum van vijf jaar. Als u de cookies op uw apparaat verwijdert, moet u zich weer afmelden.

SpraakherkenningstechnologieënSpraakherkenningstechnologieënmainspeechrecognitionmodule
Samenvatting

Spraakherkenningstechnologieën zijn geïntegreerd in talloze Microsoft-producten en -services. Microsoft biedt zowel apparaatfuncties voor spraakherkenning als (online) cloudfuncties voor spraakherkenning. De spraakherkenningstechnologie van Microsoft transcribeert spraakgegevens naar tekst. Met uw toestemming kunnen Microsoft-werknemers en -leveranciers namens Microsoft de fragmenten van uw spraakgegevens of voiceclips beoordelen om de spraakherkenningstechnologieën te ontwikkelen en verbeteren. Dankzij deze verbeteringen kunnen we betere spraakfunctionaliteiten bouwen waar gebruikers van al onze particuliere en ondernemingsproducten en -services van profiteren. Voordat werknemers of leveranciers uw spraakgegevens beoordelen, zorgen we ervoor dat de privacy van gebruikers worden beschermd door de gegevens te deïdentificeren. Vervolgens vragen we de betrokken leveranciers en hun werknemers geheimhoudingsovereenkomsten te tekenen en dat werknemers en leveranciers strenge privacystandaarden naleven. Meer informatie over Microsoft en uw spraakgegevens.

Preview- of gratis releasesPreview- of gratis releasesmainpreviewreleasesmodule
Samenvatting

Microsoft biedt preview-, insider-, bèta- of andere gratis producten en functies (gezamenlijk "previews" genoemd) aan, zodat u deze kunt evalueren, terwijl u aan Microsoft gegevens verstrekt over uw gebruik van het product, met inbegrip van feedback en apparaat- en gebruiksgegevens. Een gevolg hiervan is dat previews automatisch aanvullende gegevens kunnen verzamelen, het aantal instellingen kunnen beperken en anderszins andere privacy- en beveiligingsmaatregelen kunnen toepassen dan normaliter aanwezig zijn in onze producten. Als u deelneemt aan previews, kunnen we contact met u opnemen over uw feedback of uw interesse in het voortzetten van het gebruik van het product na algemene release.

Wijzigingen in deze privacyverklaringWijzigingen in deze privacyverklaringmainchangestothisprivacystatementmodule
Samenvatting

We werken deze privacyverklaring zo nodig bij om grotere transparantie te bieden of in reactie op:

 • Feedback van klanten, wet- en regelgevers, de industrie of andere belanghebbenden.
 • Wijzigingen in onze producten.
 • Wijzigingen in onze gegevensverwerkingsactiviteiten of -beleid.

Wanneer we wijzigingen aanbrengen in deze verklaring, wordt de datum hiervan boven aan de verklaring vermeld bij Laatst bijgewerkt. Daarnaast worden de wijzigingen beschreven op de pagina Wijzigingsoverzicht. Als er belangrijke wijzigingen in de verklaring, zoals een wijziging in de toepassing van de verwerking van persoonsgegevens die niet consistent zijn met het doel waarvoor deze oorspronkelijk zijn verzameld, zullen we u op de hoogte stellen door een opvallende melding van dergelijke wijzigingen te plaatsen voordat deze van kracht worden of door u rechtstreeks een melding te sturen. We raden u aan deze privacyverklaring met enige regelmaat door te nemen, zodat u weet hoe Microsoft uw gegevens beschermt.

Contact met ons opnemenContact met ons opnemenmainhowtocontactusmodule
Samenvatting

Als u een vraag of klacht heeft over privacy of een vraag heeft voor de Chief Privacy Officer of de Data Protection Officer van uw regio, neemt u contact met ons op via ons webformulier. We zullen vragen of opmerkingen beantwoorden, zoals wettelijk vereist en binnen een periode van niet meer dan 30 dagen. U kunt ook uw zorg uiten of een klacht indienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit of andere functionaris met rechtsbevoegdheid.

Tenzij anders vermeld, fungeren in situaties waarin Microsoft een gegevensbeheerder is Microsoft Corporation en, voor personen in de Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland, Microsoft Ireland Operations Limited, als verwerkingsverantwoordelijken voor persoonsgegevens die we verzamelen via de producten waarop deze verklaring van toepassing is. Onze adressen zijn:

 • Microsoft Privacy, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, USA. Telefoonnummer: +1 (425) 882 8080.
 • Microsoft Ireland Operations Limited, Attn: Data Protection Officer, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland. Telefoonnummer: +353 1 706 3117.

Voor informatie over de Microsoft-vestiging in uw land of regio raadpleegt u de lijst met Kantoorvestigingen van Microsoft over de hele wereld.

De vertegenwoordiger van Microsoft Ireland Operations Limited met de betekenis van Kunst. 14 van de Zwitserse Federale Wet over Gegevensbeveiliging is MicrosoftItereiz GmbH, The Circle 02, 8058 Zürich-Flughafen, Zwitserland.

Als u uw rechten krachtens de toepasselijke privacywetgeving van een Amerikaanse staat wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met Microsoft op het hierboven vermelde adres in de V.S., via het webformulier of door te bellen naar het gratis nummer in de V.S. +1 (844) 931 2038.

Als u ingezetene bent van Canada en de bijbehorende provincies, kunt u contact opnemen met de Microsoft Data Protection Officer voor Canada via Microsoft, Canada Head Office, 4400-81 Bay St, Toronto, ON, M5J 0E7 via +1 (416) 349 2506, of via onze webformulier.

Waar de Franse wet van kracht is, kunt u ons ook specifieke instructies sturen over het gebruik van uw persoonlijke gegevens na uw overlijden. Hiervoor gebruikt u ons webformulier.

Als u een technische vraag of ondersteuningsvraag hebt, kunt u terecht op Microsoft-ondersteuning voor meer informatie over Microsoft Ondersteuning. Als u een vraag hebt over het wachtwoord voor een persoonlijk Microsoft-account, gaat u naar Ondersteuning voor Microsoft-account.

We bieden u verschillende manieren om uw persoonsgegevens te beheren die Microsoft heeft verkregen en om uw rechten voor gegevensbescherming uit te oefenen. U kunt dit doen door contact op te nemen met Microsoft via onze webformulier of de bovenstaande informatie, of door de verschillende hulpprogramma's te gebruiken die we bieden. Zie de Toegang krijgen tot uw persoonsgegevens en deze beherensectie voor meer informatie.

Mogelijkheden voor kunstmatige intelligentie en Microsoft CopilotMogelijkheden voor kunstmatige intelligentie en Microsoft Copilotmainartificialintelligenceandmicrosoftcopilotmodule
Samenvatting
Producten voor ondernemingen en ontwikkelaarsProducten voor ondernemingen en ontwikkelaarsmainenterprisedeveloperproductsmodule
Samenvatting
Enterprise Online ServicesEnterprise Online Servicesmainenterpriseservicesmodule
Samenvatting
Software en apparaten voor ondernemingen en ontwikkelaarsSoftware en apparaten voor ondernemingen en ontwikkelaarsmainenterprisedevsoftwareappsmodule
Samenvatting
Productiviteits- en communicatieproductenProductiviteits- en communicatieproductenmainprodcommproductsmodule
Samenvatting
Microsoft 365, Office en andere productiviteitsappsMicrosoft 365, Office en andere productiviteitsappsmainofficeservicesmodule
Samenvatting
Microsoft-gezinMicrosoft-gezinmainmsfamilymodule
Samenvatting
Microsoft TeamsMicrosoft Teamsmainteamsmodule
Samenvatting
OneDriveOneDrivemainonedrivemodule
Samenvatting
OutlookOutlookmainoutlookmodule
Samenvatting
SkypeSkypemainskypemodule
Samenvatting
SurfaceSurfacemainsurfacemodule
Samenvatting
Surface DuoSurface Duomainsurfaceduomodule
Samenvatting
LinkedInLinkedInmainlinkedinmodule
Samenvatting
Zoeken en bladerenZoeken en bladerenmainsearchaimodule
Samenvatting
BingBingmainbingmodule
Samenvatting
Microsoft EdgeMicrosoft Edgemainmsedgemodule
Samenvatting
Microsoft TranslatorMicrosoft TranslatormainMicrosoftTranslatormodule
Samenvatting
SwiftKeySwiftKeymainswiftkeymodule
Samenvatting
WindowsWindowsmainwindowsmodule
Samenvatting

Windows is een gepersonaliseerde computeromgeving waarmee u naadloos kunt roamen en toegang hebt tot services, voorkeuren en inhoud met al uw computerapparatuur: van telefoons tot tablets tot de Surface Hub. In plaats van als een statisch softwareprogramma op uw apparaat te staan, zijn belangrijke onderdelen van Windows op de cloud gebaseerd en worden zowel cloud-elementen als lokale elementen van Windows regelmatig bijgewerkt, waarmee u wordt voorzien van de nieuwste verbeteringen en functies. Om deze computerervaring te bieden, verzamelen we gegevens over u, uw apparaat en de manier waarop u Windows gebruikt. En omdat Windows persoonlijk voor u is, bieden we u keuzes over de persoonsgegevens die we verzamelen en hoe we deze gebruiken. Let op: als uw Windows-apparaat wordt beheerd door uw organisatie (zoals uw werkgever of school), kan uw organisatie centrale beheerinstrumenten van Microsoft of anderen gebruiken voor toegang tot en verwerking van uw gegevens en voor het beheer van apparaatinstellingen (waaronder de privacyinstellingen), apparaatbeleid, software-updates, het verzamelen van gegevens door ons of door de organisatie, of andere aspecten van uw apparaat. Uw organisatie kan bovendien beheerinstrumenten van Microsoft of anderen gebruiken voor toegang tot en verwerking van uw gegevens van dat apparaat, met inbegrip van de interactiegegevens, diagnostische gegevens en de inhoud van uw communicatie en bestanden.

De Windows Instellingen, voorheen bekend als pc-instellingen, is een essentieel onderdeel van Microsoft Windows. Het biedt een handige interface voor het aanpassen van gebruikersvoorkeuren, het configureren van het besturingssysteem en het beheren van verbonden apparaten, zodat je gebruikersaccounts kunt beheren, netwerkinstellingen kunt aanpassen en verschillende aspecten van Windows kunt personaliseren. Windows biedt een mechanisme voor apps om toegang te krijgen tot verschillende apparaatmogelijkheden, zoals de’camera, microfoon, locatie, agenda, contactpersonen, oproepgeschiedenis, berichten en meer, terwijl je de toegang tot je persoonlijke gegevens beheert. Elke mogelijkheid heeft een eigen pagina met privacy-instellingen in Windows-instellingen, zodat je kunt bepalen welke apps elke mogelijkheid kunnen gebruiken. Hier zijn enkele belangrijke functies van Instellingen:

 1. Aanpassing: je kunt verschillende aspecten van Windows personaliseren, waaronder het uiterlijk, taalinstellingen en privacyopties. Windows-instellingen gebruiken je microfoon bij het regelen van het volume, de camera bij het gebruik van de geïntegreerde camera en de locatie om de helderheid 's nachts te wijzigen, zodat je je Windows kunt aanpassen.
 2. Randapparatuurbeheer: randapparatuur zoals printers, monitors en externe stations installeren en beheren.
 3. Netwerkconfiguratie: pas netwerkinstellingen aan, waaronder Wi-Fi-, Ethernet-, mobiele en VPN-verbindingen, en gebruik het fysieke MAC-adres, het IMEI-nummer en het mobiele nummer als het apparaat mobiel ondersteunt.
 4. Accountbeheer: gebruikersaccounts toevoegen of verwijderen, accountinstellingen wijzigen en aanmeldingsopties beheren.
 5. Opties op systeemniveau: weergave-instellingen, meldingen, energieopties configureren, lijst met geïnstalleerde apps beheren en meer.
 6. Privacy- en beveiligingsbeheer: configureer je privacyvoorkeuren, zoals locatie, verzameling van diagnostische gegevens, enzovoort. Verfijn welke afzonderlijke apps en services toegang hebben tot apparaatmogelijkheden door ze in of uit te schakelen.

Voor meer informatie over het verzamelen van gegevens in Windows, raadpleegt u Samenvatting voor gegevensverzameling in Windows. Deze verklaring bespreekt Windows 10 en Windows 11 en verwijzingen naar Windows in deze sectie hebben betrekking op deze productversies. Voor oudere versies van Windows (zoals Windows Vista, Windows 7, Windows 8 en Windows 8.1) geldt de bijbehorende privacyverklaring.

ActiveringActiveringmainactivationmodule
Samenvatting

Wanneer u Windows activeert, wordt er een specifieke productcode gekoppeld aan het apparaat waarop de software wordt geïnstalleerd. De productcode en de gegevens over de software en het apparaat worden naar Microsoft verzonden om uw licentie voor de software te valideren. Deze gegevens kunnen opnieuw worden verzonden als uw licentie opnieuw moet worden geactiveerd of gevalideerd. Op telefoons met Windows worden apparaat- en netwerk-id's, samen met de apparaatlocatie, ook naar Microsoft verzonden wanneer het apparaat voor het eerst wordt ingeschakeld, met als doel garantieregistratie, aanvulling van de voorraad en fraudepreventie.

ActiviteitenoverzichtActiviteitenoverzichtmainactivityhistorymodule
Samenvatting

Het activiteitenoverzicht helpt u bijhouden welke apps en services u gebruikt, welke bestanden u opent en welke websites u bekijkt. Uw activiteitenoverzicht wordt gemaakt wanneer u verschillende apps en functies gebruikt, zoals Microsoft Edge (oudere versie), sommige Microsoft Store-apps en Microsoft 365 apps, en wordt lokaal op uw apparaat opgeslagen.

Je kunt instellingen voor het lokaal opslaan van activiteitenoverzichten op je apparaat in- of uitschakelen en je kunt de activiteitengeschiedenis van uw apparaat ook op elk gewenst moment wissen door naar Privacy > Activiteitengeschiedenis te gaan in de Windows-instellingen-app. Meer informatie over het activiteitenoverzicht in Windows.

Reclame-idReclame-idmainadvertisingidmodule
Samenvatting

Windows genereert voor elke persoon die een apparaat gebruikt een unieke reclame-id, die app-ontwikkelaars en reclamenetwerken vervolgens voor hun eigen doeleinden kunnen gebruiken, bijvoorbeeld om relevante reclame aan te bieden in apps. Wanneer de reclame-id is ingeschakeld, kunnen zowel apps van Microsoft als apps de reclame-id raadplegen en gebruiken op ongeveer dezelfde manier dat websites een unieke id in een cookie kunnen raadplegen en gebruiken. Zo kunnen app-ontwikkelaars en reclamenetwerken uw reclame-id gebruiken om binnen hun apps en op het web meer relevante advertenties aan te bieden, evenals andere gepersonaliseerde ervaringen. Microsoft verzamelt de reclame-id voor het gebruik dat hier worden beschreven alleen als u de reclame-id inschakelt bij uw privacyinstellingen.

De reclame-id-instelling is van toepassing op Windows-apps die gebruikmaken van de Windows reclame-id. U kunt de toegang tot deze id op elk gewenst moment uitschakelen door de reclame-id in de app Windows-instellingen uit te schakelen. Als u ervoor kiest deze opnieuw in te schakelen, wordt de reclame-id opnieuw ingesteld en wordt er een nieuwe id gegenereerd. Als een app van derden de reclame-id raadpleegt, is het gebruik van de id onderhevig aan het eigen privacybeleid van de app. Meer informatie over de reclame-id in Windows.

De reclame-id instelling is niet van toepassing op andere methoden van op interesses gebaseerde reclame die door Microsoft of derden aangeboden wordt, zoals cookies om op interesses gebaseerde advertenties op websites te tonen. Producten van derden die toegankelijk zijn via of geïnstalleerd zijn op Windows, kunnen ook andere vormen van op interesses gebaseerde reclame bieden op grond van hun eigen privacybeleid. Microsoft biedt andere vormen van op interesses gebaseerde reclame in bepaalde Microsoft-producten, zowel rechtstreeks als door samen te werken met externe adverteerders. Raadpleeg voor meer informatie over ons gebruik van gegevens voor advertenties de sectie Hoe wij persoonsgegevens gebruiken van deze verklaring.

Diagnostische gegevensDiagnostische gegevensmaindiagnosticsmodule
Samenvatting

‎Microsoft verzamelt diagnostische gegevens van Windows om problemen op te lossen en ervoor te zorgen dat Windows up-to-date en veilig blijft, en goed blijft werken. Deze gegevens helpen ons ook om Windows en gerelateerde Microsoft-producten en -services te verbeteren en om relevantere tips en aanbevelingen over het aanpassen van Windows-producten en -services van Microsoft en derden te geven aan klanten die 'Op maat gemaakte ervaringen' hebben ingeschakeld. Terwijl het apparaat actief is, worden diagnostische gegevens verzameld en periodiek naar Microsoft verzonden en opgeslagen met één of meer unieke id’s waarmee we een individuele gebruiker op een individueel apparaat kunnen herkennen en inzicht kunnen krijgen in de serviceproblemen en gebruikspatronen van het apparaat.

Er zijn twee niveaus van gegevens voor diagnostiek en activiteiten: Vereiste diagnostische gegevens en Optionele diagnostische gegevens. In bepaalde productdocumentatie en andere documenten wordt het niveau Vereist aangeduid als Basis en het niveau Optioneel als Volledig.

Als een organisatie (zoals uw werkgever of school) Microsoft Entra-id gebruikt om het account dat het aan u verstrekt te beheren en uw apparaat registreert bij de diagnostische Windows-gegevens processorconfiguratie, wordt de verwerking door Microsoft van diagnostische gegevens in verband met Windows beheerst door een contract tussen Microsoft en de organisatie. Als een organisatie beheerprogramma's van Microsoft gebruikt of Microsoft heeft ingehuurd om uw apparaat te beheren, gebruiken en verwerken Microsoft en de organisatie diagnose- en foutgegevens van uw apparaat voor het beheer, bewaking en probleemoplossing van uw apparaten die worden beheerd door de organisatie en voor andere doeleinden van de organisatie.

Vereiste diagnostische gegevens omvatten informatie over uw apparaat, de instellingen en mogelijkheden ervan, en of het goed werkt. De volgende Vereiste diagnostische gegevens worden verzameld:

 • Apparaat-, connectiviteits- en configuratiegegevens:
  • Gegevens over het apparaat, zoals type processor, OEM-fabrikant, type batterij en capaciteit, aantal en type camera's, firmware en geheugenkenmerken.
  • Netwerkvoorzieningen en verbindingsgegevens, zoals het IP-adres van het apparaat, het mobiele netwerk (inclusief IMEI en mobiele provider) en of het apparaat is verbonden met een gratis of betaald netwerk.
  • Gegevens over het besturingssysteem en de configuratie, zoals de versie en het buildnummer van het besturingssysteem, de regio- en taalinstellingen, de instellingen voor de diagnostische gegevens en of het apparaat deel uitmaakt van het Windows Insider-programma.
  • Gegevens over aangesloten randapparatuur, zoals informatie over het model, de fabrikant, het stuurprogramma en de compatibiliteit.
  • Gegevens over de toepassingen die op het apparaat zijn geïnstalleerd, zoals de naam, versie en uitgever van de toepassing.
 • Of een apparaat moet worden bijgewerkt en of er factoren zijn die het ontvangen van updates verhinderen, zoals een laag batterijniveau, beperkte schijfruimte of een verbinding via een betaald netwerk.
 • Of de installatie van updates is voltooid of mislukt.
 • Gegevens over de betrouwbaarheid van het systeem voor het verzamelen van diagnostische gegevens.
 • Beperkte foutrapportage, die gegevens bevat over de status van het besturingssysteem en de toepassingen op uw apparaat. Zo kunnen we aan de hand van een beperkte foutrapportage zien of een toepassing, zoals Microsoft Paint of een game van een andere fabrikant, is vastgelopen of niet meer reageert.

Optionele diagnostische gegevens omvatten meer gedetailleerde informatie over uw apparaat en de instellingen, mogelijkheden en de apparaatstatus. Optionele diagnostische gegevens kunnen gegevens over de websites die u bezoekt bevatten, de activiteit van het apparaat (ook wel het apparaatgebruik genoemd) en geavanceerde foutrapportage die Microsoft helpt bij het oplossen van problemen en het verbeteren van producten en services voor alle gebruikers. Wanneer u ervoor kiest om optionele diagnostische gegevens te verzenden, worden de vereiste diagnostische gegevens altijd toegevoegd en verzamelen we de volgende aanvullende informatie:

 • Extra gegevens over het apparaat, de connectiviteit en de configuratie die een aanvulling vormen op de gegevens die op niveau Vereist worden verzameld.
 • Logboekregistratiegegevens en informatie over de status van het besturingssysteem en andere onderdelen van het systeem (als aanvulling op de gegevens over het updatesysteem en diagnostische systeem die worden verzameld op niveau Vereist).
 • Appactiviteit, zoals welke programma's worden gestart op een apparaat, hoe lang ze worden uitgevoerd en hoe snel ze reageren op invoer.
 • Browseractiviteit, inclusief de browsegeschiedenis en zoektermen, in Microsoft-browsers (Microsoft Edge of Internet Explorer).
 • Verbeterde foutrapportage, met inbegrip van de toestand van het geheugen van uw apparaat op het moment dat het systeem of een app vastloopt (hierin kan onbedoeld gebruikersinhoud zijn opgenomen, zoals delen van een bestand dat u gebruikte op het moment dat het probleem zich voordeed). Crashgegevens worden nooit gebruikt voor de hieronder beschreven Op maat gemaakte ervaringen.

Enkele van de hierboven omschreven gegevens worden mogelijk niet verzameld op uw apparaat, ook niet als u ervoor kiest optionele diagnostische gegevens te verzenden. Microsoft beperkt de hoeveelheid optionele diagnostische gegevens die worden verzameld van alle apparaten tot een minimum, door sommige van de verzamelde gegevens slechts op een klein deel van het totale aantal apparaten op te vragen (steekproef). Als u de tool Viewer voor diagnostische gegevens uitvoert, ziet u een icoontje dat aangeeft of uw apparaat onderdeel uitmaakt van een steekproef en ook welke specifieke gegevens worden verzameld van uw apparaat. Instructies voor het downloaden van het hulpprogramma Viewer voor diagnostische gegevens vindt u in de Windows-instellingen-app onder Diagnostische gegevens en feedback.

Specifieke persoonsgegevens die door Windows Diagnostische gegevens worden verzameld zijn vatbaar voor wijziging om Microsoft de flexibiliteit te geven om de gegevens te verzamelen die nodig zijn voor de omschreven doeleinden. Als u Microsoft bijvoorbeeld in staat wilt stellen het meest recente prestatieprobleem op te lossen dat van invloed is op de computerervaring van gebruikers of om een Windows-apparaat bij te werken dat nieuw is op de markt, moet Microsoft mogelijk gegevensitems verzamelen die niet eerder zijn verzameld. Een actuele lijst van gegevenstypen die worden verzameld op de niveaus Vereiste diagnostische gegevens en Optionele diagnostische gegevens vindt u op Diagnostische gebeurtenissen en velden van Windows op het niveau Vereist (Basis) of Diagnostische gegevens in Windows op het niveau Optioneel (Volledig). We verstrekken beperkte gedeelten van foutrapportgegevens aan partners (zoals de fabrikant van het apparaat) om hen te helpen problemen op te lossen in producten en services die samenwerken met Windows en met andere producten en services van Microsoft. Zij mogen deze gegevens alleen gebruiken voor het repareren en verbeteren van deze producten en services. We kunnen ook enkele van deze diagnostische gegevens, zoals algemene gebruikstrends voor Windows-apps en -functies, in samengestelde en niet-identificeerbaar gemaakte vorm delen met geselecteerde derden. Meer informatie over diagnostische gegevens in Windows.

Herkenning van handgeschreven en getypte gegevens. U kunt er ook voor kiezen Microsoft te helpen bij het verbeteren van de herkenning van handgeschreven en getypte gegevens door diagnostische gegevens over handgeschreven teksten en getypte gegevens te sturen. Als u hiervoor kiest, verzamelt Microsoft voorbeelden van de inhoud die u typt of schrijft om functies zoals handschriftherkenning, automatische voltooiing, woordsuggestie en spellingscorrectie in de vele talen die Microsoft-klanten gebruiken, te verbeteren. Wanneer Microsoft gegevens verzamelt van handschrift- en type-input, dan worden deze verdeeld in kleine monsters en verwerkt om unieke id’s, sequentie-informatie en andere gegevens (zoals e-mailadressen en numerieke waarden) te verwijderen die zouden kunnen worden gebruikt om de oorspronkelijke content te reconstrueren of om de input met u in verband te brengen. Dit omvat ook bijbehorende prestatiegegevens, zoals wijzigingen die u handmatig aanbrengt in tekst, alsmede woorden die u aan het woordenboek hebt toegevoegd. Meer informatie over het verbeteren van handgeschreven en getypte gegevens in Windows..

Indien u ervoor kiest om Op maat gemaakte ervaringen aan te zetten, gebruiken we uw diagnostische gegevens van Windows (Vereist of Optioneel, naargelang uw keuze) om u gepersonaliseerde tips, advertenties en aanbevelingen aan te bieden om Microsoft-ervaringen te verbeteren. Indien u hebt gekozen voor diagnostische gegevens op het niveau Vereist wordt personalisatie gebaseerd op informatie over uw apparaat, de instellingen en mogelijkheden, en of het apparaat naar behoren functioneert. Indien u hebt gekozen voor het niveau Optioneel, dan wordt personalisatie tevens gebaseerd op informatie over hoe u apps en functies gebruikt, alsook aanvullende informatie over de gezondheid van uw apparaat. We gebruiken informatie over de websites die u bezoekt, de inhoud van crashdumps, spraak, typen of handgeschreven invoergegevens niet voor personalisatiedoeleinden indien we dergelijke gegevens ontvangen van gebruikers die voor het niveau Optioneel hebben gekozen.

Op maat gemaakte ervaringen omvatten suggesties over hoe u Windows kunt aanpassen en optimaliseren alsook advertenties en aanbevelingen voor producten en diensten, functies, apps en hardware van Microsoft en derden voor uw Windows-ervaringen. Om u bijvoorbeeld te helpen om het maximale uit uw apparaat te halen, kunnen we u vertellen over functies die u misschien niet kent of die nieuw zijn. Indien u een probleem hebt met uw Windows-apparaat kan u een oplossing worden aangeboden. We kunnen u de mogelijkheid bieden om uw vergrendelingsscherm aan te passen met foto's, of om de getoonde foto's aan te passen aan uw voorkeuren. Als u een film in uw browser streamt, kunnen we u een app uit de Microsoft Store aanbevelen die efficiënter streamt. Of, als u te weinig ruimte op uw harde schijf hebt, kan Windows u aanbevelen om OneDrive te proberen of hardware aan te schaffen om meer ruimte te krijgen. Meer informatie over op maat gemaakte ervaringen in Windows.

Feedback-hubFeedback-hubmainfeedbackhubmodule
Samenvatting

Feedback-hub biedt een manier om feedback te verzamelen over Microsoft-producten en geïnstalleerde eigen apps en apps van derden. Wanneer je Feedback-hub gebruikt, wordt periodiek de lijst met geïnstalleerde apps gelezen om te bepalen voor welke apps feedback kan worden verzonden. Feedback-hub bepaalt de apps die op je apparaat zijn geïnstalleerd via openbare API's. Bovendien gebruikt Feedback-hub voor HoloLens je camera en microfoon wanneer je ervoor kiest om de omgeving en audio-invoer te delen. Er wordt ook gebruikgemaakt van een afbeeldings- en documentbibliotheek voor toegang tot schermopnamen en schermopnamen die je bijvoegt voor verzending als onderdeel van feedback.

U kunt zich aanmelden bij Feedback-hub met behulp van uw persoonlijke Microsoft-account of een account dat wordt verstrekt door uw organisatie (zoals uw werkgever of school) dat u gebruikt voor aanmelding bij Microsoft-producten. Als u zich aanmeldt met uw werk- of schoolaccount kunt u gekoppeld aan uw organisatie feedback verzenden naar Microsoft. Alle feedback die u geeft, of u nu uw werk- of schoolaccount of een persoonlijk Microsoft-account gebruikt, kan openbaar beschikbaar worden gesteld, afhankelijk van de instellingen die zijn ingesteld door de beheerders van uw organisatie. Als er feedback wordt gegeven met uw werk- of schoolaccount, kan je feedback bovendien worden bekeken via de Feedback-hub of via het beheercentrum door de beheerders van uw organisatie’.

Wanneer u feedback over een probleem naar Microsoft verzendt, of meer details over een probleem toevoegt, worden diagnostische gegevens naar Microsoft verzonden om de producten en services van Microsoft te verbeteren. Afhankelijk van je instellingen voor diagnostische gegevens in het gedeelte Diagnostische gegevens en feedback van de Windows-instellingen, verzendt Feedback-hub automatisch diagnostische gegevens, je kunt deze gegevens ook naar Microsoft verzenden op het moment dat je feedback geeft. Op basis van de categorie die u hebt gekozen bij het verzenden van feedback, zijn er mogelijk nog meer persoonlijke gegevens verzameld om de problemen verder op te lossen, zoals bijvoorbeeld informatie over de locatie bij het verzenden van feedback over locatieservices of informatie met betrekking tot staren bij het verzenden van feedback over Mixed reality. Microsoft kan uw feedback samen met de gegevens die worden verzameld wanneer u uw feedback verstuurt ook delen met Microsoft-partners (zoals een apparaatfabrikant or firmware-ontwikkelaar) om hen te helpen met het oplossen van problemen met producten en services die met Windows en andere Microsoft-producten en -services werken. Meer informatie over diagnostische gegevens in Windows.

Krijg hulpKrijg hulpmaingethelpmodule
Samenvatting

Met "Krijg hulp" kunnen Windows-gebruikers technische ondersteuning krijgen voor Windows en andere Microsoft-toepassingen.  Het biedt zelfservice-ondersteuning (zoals koppelingen naar help-artikelen of aanwijzingen over hoe Windows-gebruikers zelf problemen kunnen oplossen), diagnostische gegevens en het verbinden van de klant met live Microsoft-agent, indien van toepassing. Meld je aan met je Microsoft-account bij het gedeelte 'Krijg hulp' om een aanvraag voor klantondersteuning te maken.  Gebruikers van een Enterprise-account kunnen ook een klantondersteuningsaanvraag maken, afhankelijk van het ondersteuningscontract van hun organisatie en, indien ingeschakeld, door hun tenantbeheerder.

'Krijg hulp' vragen kan je aanraden een diagnose uit te voeren. Als je toestemming geeft, worden diagnostische gegevens verwerkt in overeenstemming met de sectie Diagnostiek.

Als er toestemming is in de systeeminstellingen, kan je in plaats van de ondersteuningsvraag in te voeren de systeemmicrofoon gebruiken om deze vast te leggen. Dit kan worden beheerd in de privacy-instellingen van de microfoon in de Windows-instellingen. 'Krijg hulp' heeft ook toegang tot je toepassingslijst om je te helpen bij het openen van de Feedback-hub naar de juiste app als je het feedbackproces binnen 'Krijg hulp' wilt starten. Alle feedback wordt ingevoerd en beheerd door de Feedback-hub, zoals beschreven in de Feedback-hub sectie van deze privacyverklaring. 'Krijg hulp' gebruikt je locatiegegevens niet als onderdeel van de services.

Live-bijschriftenLive-bijschriftenmainlivecaptionsmodule
Samenvatting

Livebijschriften transcriberen audio om te helpen bij het begrijpen van gesproken inhoud. Livebijschriften kunnen bijschriften genereren van audio met spraak, ongeacht of het gaat om audio die online is, audio die u naar uw apparaat hebt gedownload of audio die u van uw microfoon hebt ontvangen. Standaard is het transcriberen van microfoonaudio uitgeschakeld.

Spraakgegevens met ondertiteling worden alleen verwerkt op uw apparaat en worden niet gedeeld met de cloud of met Microsoft. Meer informatie over livebijschriften..

Locatieservices en opnameLocatieservices en opnamemainlocationservicesmotionsensingmodule
Samenvatting

Windows-locatieservice. Microsoft werkt met een locatieservice waarmee de exacte geografische locatie van een specifiek Windows-apparaat kan worden bepaald. Afhankelijk van de mogelijkheden van het apparaat kan de locatie van uw apparaat met verschillende maten van nauwkeurigheid en in sommige gevallen exact worden bepaald. Als de locatieservice op een Windows-apparaat hebt ingeschakeld, of als u Microsoft-apps toegang hebt verleend tot locatiegegevens op niet-Windows-apparaten, worden gegevens over zendmasten en Wi-Fi-toegangspunten alsmede de locaties ervan verzameld door Microsoft en toegevoegd aan de locatiedatabase, na verwijdering van eventuele gegevens waarmee de persoon of het apparaat van waaruit deze gegevens zijn verzameld, kunnen worden geïdentificeerd. Deze niet-geïdentificeerde locatiegegevens worden gebruikt om de locatieservices van Microsoft te verbeteren.

Windows-services en -functies, apps die onder Windows worden uitgevoerd en in Windows-browsers geopende websites kunnen via Windows toegang krijgen tot de locatie van het apparaat om de nauwkeurige locatie te bepalen als zij daarvoor uw toestemming hebben. Sommige functies en apps vragen om toestemming om uw nauwkeurige locatie te bepalen wanneer u Windows voor het eerst installeert, sommige vragen dit de eerste keer dat u de app gebruikt en andere functies en apps vragen het elke keer wanneer u toegang krijgt tot de locatie van het apparaat. Informatie over bepaalde Windows-apps die de apparaatlocatie gebruiken, vindt u in de sectie Windows-apps van deze privacyverklaring.

Wanneer een app of functie toegang heeft tot de locatie van het apparaat en u bent aangemeld met een Microsoft-account, wordt door uw Windows-apparaat ook de locatie geüpload naar de cloud waar het op uw apparaten beschikbaar is voor andere apps of services die gebruikmaken van uw Microsoft-account en waarvoor u toestemming hebt gegeven. We bewaren alleen de laatst bekende locatie (elke nieuwe locatie vervangt de vorige). Gegevens over de recente locatiegeschiedenis van een Windows-apparaat worden ook op het apparaat opgeslagen, ook als geen Microsoft-account wordt gebruikt. Bepaalde apps en Windows-functies kunnen hiertoe toegang krijgen. U kunt de locatiegeschiedenis van uw apparaat op elk gewenst moment wissen in de app Windows-instellingen.

In de app Windows-instellingen kunt u ook bekijken welke toepassingen toegang hebben tot de precieze locatie of locatiegeschiedenis van uw apparaat en kunt u de toegang tot de locatie van het apparaat voor bepaalde apps in- of uitschakelen, of de toegang tot de locatie van het apparaat uitschakelen. U kunt ook een standaardlocatie instellen, die wordt gebruikt wanneer de locatieservice geen nauwkeurigere locatie kan vaststellen voor uw apparaat.

Er zijn enkele uitzonderingen op de manier waarop de locatie van uw apparaat kan worden bepaald die niet direct worden beheerd door de locatie-instellingen.

Bureaublad-apps zijn een specifiek type apps die geen afzonderlijke toestemming vragen om informatie over de locatie van uw apparaat te achterhalen en die niet worden weergegeven in de lijst waarmee u apps kunt kiezen die uw locatie mogen gebruiken. Ze kunnen worden gedownload van de Microsoft Store, worden gedownload van internet of worden geïnstalleerd met een bepaald type media (zoals een cd, dvd of USB-opslagapparaat). Ze worden geopend met een .EXE-, .MSI- of .DLL-bestand en worden meestal op uw apparaat uitgevoerd, in tegenstelling tot webgebaseerde apps (die in de cloud worden uitgevoerd). Meer informatie over bureaublad-apps van derden en hoe deze mogelijk nog steeds de locatie van uw apparaat kunnen bepalen wanneer de locatie-instelling van het apparaat is uitgeschakeld .

Sommige webgebaseerde ervaringen of apps van derden die op Windows verschijnen, kunnen andere technologieën (zoals Bluetooth, Wi-Fi, mobiel modem, enz.) of cloudgebaseerde locatieservices gebruiken om de locatie van uw apparaat met verschillende mate van nauwkeurigheid te bepalen, zelfs wanneer u de locatie-instelling van het apparaat heeft uitgeschakeld.

Bovendien probeert Windows om het voor u gemakkelijker te maken in noodgevallen hulp te krijgen, bij elke noodoproep uw exacte locatie te bepalen en te delen, ongeacht uw locatie-instellingen. Als uw apparaat over een simkaart beschikt of anderszins gebruikmaakt van een mobiele service, heeft uw mobiele netwerkaanbieder toegang tot de locatie van uw apparaat Meer informatie over locatie in Windows.

Algemene locatie. Als u Locatieservices inschakelt, hebben apps die uw precieze locatie niet kunnen gebruiken nog steeds toegang tot uw algemene locatie, zoals uw plaats, postcode of regio.

Mijn apparaat zoeken. De functie Mijn apparaat zoeken staat de beheerder van een Windows-apparaat toe om de locatie van het apparaat terug te vinden via account.microsoft.com/devices. Om de functie Mijn apparaat zoeken in te schakelen, moet een beheerder zijn aangemeld met een Microsoft-account en moet deze de locatie-instelling ingeschakeld hebben. Deze functie is zelfs beschikbaar als andere gebruikers al hun apps locatietoegang hebben ontzegd. Wanneer de beheerder probeert om het apparaat te vinden, zien gebruikers een melding in het systeemvak. Meer informatie over Mijn apparaat zoeken in Windows.

Opnemen. Sommige Windows-apparaten hebben een opnamefunctie waarmee u audio- en videoclips kunt opnemen van uw activiteit op het apparaat, waaronder uw communicatie met anderen. Als u ervoor kiest een sessie op te nemen, wordt de opname lokaal op uw apparaat opgeslagen. In sommige gevallen hebt u wellicht de mogelijkheid om de opname te verzenden naar een Microsoft-product of -service die de opname in het openbaar uitzendt. Belangrijk: U moet uw wettelijke verantwoordelijkheden begrijpen voordat u communicatie opneemt en/of verstuurt. Hieronder kan onder meer vallen het vooraf verkrijgen van toestemming van alle deelnemers aan het gesprek of andere machtigingen, indien nodig. Microsoft is niet verantwoordelijk voor de manier waarop u opnamefuncties of uw opnames gebruikt.

VertellerVertellermainnarratormodule
Samenvatting

Verteller is een ingebouwd hulpprogramma voor schermlezers waarmee je Windows zonder scherm kunt gebruiken. Verteller biedt intelligente beschrijvingen van afbeeldingen en paginatitels en samenvattingen van webpagina's wanneer u afbeeldingen zonder beschrijving en onduidelijke koppelingen tegenkomt.

Wanneer u de beschrijving van een afbeelding opvraagt door te drukken op Verteller+Ctrl+D, wordt de afbeelding naar Microsoft verzonden en geanalyseerd, waarna een beschrijving wordt gegenereerd. Afbeeldingen worden alleen gebruikt om de beschrijving te genereren en worden niet opgeslagen door Microsoft.

Wanneer u ervoor kiest beschrijvingen van paginatitels op te vragen door te drukken op Verteller+Ctrl+D, wordt de URL van de website die u bezoekt, naar Microsoft verzonden om de beschrijving van de paginatitel te genereren en om Microsoft-services te leveren en te verbeteren, bijvoorbeeld Bing-services zoals wordt beschreven in de sectie Bing hierboven.

Wanneer u ervoor kiest een lijst van populaire koppelingen op een webpagina op te vragen door te drukken op Verteller + tweemaal S, wordt de URL van de website die u bezoekt, naar Microsoft verzonden om een overzicht van populaire koppelingen te genereren en om Microsoft-services, zoals Bing, te leveren en te verbeteren.

U kunt deze functies op elk gewenst moment uitschakelen door naar Verteller>Beschrijvingen van afbeeldingen, paginatitels en populaire koppelingen ophalen te gaan in Instellingen in Windows.

U kunt ook feedback over Verteller verzenden om Microsoft te helpen problemen met Verteller op te sporen en op te lossen en Microsoft-producten en -services, zoals Windows, te verbeteren. U kunt op elk moment in Verteller gesproken feedback verzenden door te drukken op de Verteller-toets+Alt+F. Wanneer u deze opdracht gebruikt, wordt de app Feedback-hub gestart waarmee u gesproken feedback kunt verzenden. Als u de instelling 'Help ons Verteller te verbeteren' inschakelt via de Windows-instellingen-app en gesproken feedback verzendt via de Feedback-hub, worden recente apparaat- en gebruiksgegevens, inclusief een gebeurtenistraceringslogboek, samen met uw gesproken feedback verzonden om Microsoft-producten en -services, zoals Windows, te verbeteren.

Telefoonkoppeling - Koppelen met WindowsTelefoonkoppeling - Koppelen met Windowsmainyourphonemodule
Samenvatting

Met de functie Telefoonkoppeling kunt je je Android-telefoon koppelen met uw Microsoft-account en je iPhone via Bluetooth om verbinding te maken met je Windows-pc. Je Android-apparaat wordt gekoppeld met je Microsoft-account en jeiPhone wordt gekoppeld via Bluetooth, waardoor verschillende apparaatoverschrijdende ervaringen mogelijk zijn op al je Windows-apparaten waarop je bent aangemeld of verbonden via Bluetooth. U kunt Telefoonkoppeling gebruiken om recente foto's van uw Android-telefoon te bekijken op uw Windows-apparaat; bellen en livegesprekken ontvangen vanaf uw Android-telefoon op uw Windows-apparaat; tekstberichten weergeven en verzenden vanaf uw Windows-apparaat; andere acties op uw Android-telefoonmeldingen vanaf uw Windows-apparaat weergeven, sluiten of uitvoeren; deel het scherm van uw telefoon op uw Windows-apparaat via de mirroringfunctie van Phone Link en krijg direct toegang tot Android-apps die op uw Android-telefoon op uw Windows-apparaat zijn geïnstalleerd. Je kunt Telefoonkoppeling gebruiken om te bellen en te ontvangen vanaf je iPhone, sms-berichten te bekijken en te verzenden, en andere acties op je iPhone-melding vanaf je Windows-apparaat weer te geven, te sluiten of uit te voeren.

Als je Telefoonkoppeling wilt gebruiken, moet Koppeling met Windows zijn geïnstalleerd op je Android-apparaat. Je kunt eventueel ook Telefoonkoppeling naar je iPhone downloaden.

Als je Telefoonkoppeling wilt gebruiken, moet je je aanmelden bij je Microsoft-account via de functie Telefoonkoppeling op je Windows-apparaat en op Koppeling met Windows op je Android-telefoon of Bluetooth ingeschakeld op je iPhone. Uw Android-telefoon en uw Windows-apparaat moeten zijn verbonden met internet. Voor sommige functies moet u Bluetooth inschakelen en uw telefoon koppelen met uw pc. Als u de functie Oproepen wilt gebruiken, moet Bluetooth ook zijn ingeschakeld op uw Android-telefoon.

Tijdens het instellen van uw Windows-apparaat kunt u ervoor kiezen om uw telefoon te koppelen aan uw Microsoft-account. Dit doet u door u aan te melden bij Koppelen met Windows op uw Android-telefoon, machtigingen te verlenen en de onboarding-ervaring te voltooien. Zodra dit is voltooid, worden uw gegevens door Koppeling met Windows gesynchroniseerd met al je Windows-pc's waarop je je hebt aangemeld bij je Microsoft-account. Zie hieronder voor meer informatie over hoe uw gegevens worden gebruikt.

Als onderdeel van het verstrekken van de functies van Telefoonkoppeling aan u verzamelt Microsoft prestatie-, gebruiks- en apparaatgegevens, zoals de hardwaremogelijkheden van uw mobiele telefoon en het Windows-apparaat, het aantal en de duur van uw sessies op Telefoonkoppeling en de hoeveelheid tijd die u tijdens de installatie hebt besteed.

U kunt uw Android-telefoon op elk gewenst moment ontkoppelen van uw Windows-apparaat door naar de instellingen van de Telefoonkoppeling te gaan en ervoor te kiezen om uw Android-telefoon te verwijderen. Je kunt hetzelfde doen via de instellingen in Koppeling met Windows op je Android-telefoon. Zie onze ondersteuningspagina voor meer informatie.

Je kunt je iPhone op elk gewenst moment loskoppelen van je Windows-apparaat door naar De telefoonkoppelingsinstellingen te gaan en je iPhone te verwijderen. Je kunt hetzelfde doen vanaf je iPhone door naar Instellingen > Bluetooth > Selecteer de naam van je pc > klik op het pictogram (i) > en kies Dit apparaat vergeten. Alle gebruikers kunnen de Bluetooth-koppeling verwijderen door de ervaringen uit te schakelen.

Sms-berichten - Android-apparaten. Met Telefoonkoppeling kunt u sms-berichten die op uw Android-telefoon zijn bezorgd bekijken op uw Windows-apparaat en sms-berichten vanaf uw Windows-apparaat verzenden. Alleen sms-berichten die in de afgelopen 30 dagen zijn ontvangen en verzonden worden weergegeven op uw Windows-apparaat. Deze sms-berichten worden tijdelijk opgeslagen op uw Windows-apparaat. Wij slaan nooit uw sms-berichten op onze servers op en wijzigen of verwijderen geen sms-berichten op uw Android-telefoon. U kunt berichten zien die zijn verzonden via sms (Short Message Service), MMS (Multimedia Messaging Service) op Android-apparaten en berichten die zijn verzonden via RCS (Rich Communication Services) op bepaalde Samsung-apparaten op bepaalde netwerken van mobiele providers. Voor deze functionaliteit opent Telefoonkoppeling de inhoud van uw sms-berichten en de contactgegevens van de personen of bedrijven van wie u sms-berichten ontvangt of aan wie u sms-berichten verzendt.

Sms-berichten - iPhones. Met Telefoonkoppeling kun je tekstberichten weergeven die op je iPhone zijn bezorgd op je Windows-apparaten en sms-berichten verzenden vanaf je Windows-apparaat. Alleen sms-berichten die zijn ontvangen en verzonden binnen je Bluetooth-sessie of iMessage zijn zichtbaar op je Windows-apparaten. Deze sms-berichten worden tijdelijk opgeslagen op uw Windows-apparaat. We slaan je sms-berichten nooit op onze servers op of wijzigen of verwijderen geen sms-berichten op je iPhone. Je kunt berichten zien die zijn verzonden via sms (Short Message Service). Voor deze functionaliteit opent Telefoonkoppeling de inhoud van uw sms-berichten en de contactgegevens van de personen of bedrijven van wie u sms-berichten ontvangt of aan wie u sms-berichten verzendt.

Oproepen - Android-apparaten. Met Telefoonkoppeling kunt u oproepen van uw Android-telefoon aannemen op uw Windows-apparaat en oproepen maken. Via Telefoonkoppeling kunt u ook gegevens van uw recente oproepen weergeven op uw Windows-apparaat. Om deze functie te activeren, moet u bepaalde machtigingen inschakelen op zowel uw Windows-apparaat als uw Android-telefoon. Dit betreft bijvoorbeeld de toegang tot oproeplogboeken en toestemming om telefoongesprekken te voeren vanaf uw pc. U kunt deze machtigingen op elk gewenst moment intrekken op de pagina Instellingen van Telefoonkoppeling op uw Windows-apparaat en in de instellingen van uw Android-telefoon. Alleen in- en uitgaande oproepen uit de afgelopen 30 dagen worden weergegeven in de oproeplogboeken op uw Windows-apparaat. Deze oproepgegevens worden tijdelijk opgeslagen op uw Windows-apparaat. De oproepgeschiedenis op uw Android-telefoon wordt niet gewijzigd of verwijderd.

Oproepen - iPhones. Met Telefoonkoppeling kun je oproepen van je iPhone aannemen op je Windows-apparaat en oproepen maken. Via Telefoonkoppeling kunt u ook gegevens van uw recente oproepen weergeven op uw Windows-apparaat. Als je deze functie wilt activeren, moet je de functie Contactpersonen synchroniseren inschakelen onder Bluetooth-instellingen op je iPhone. Deze oproepgegevens worden tijdelijk opgeslagen op uw Windows-apparaat. Je oproepgeschiedenis op je iPhone wordt niet gewijzigd of verwijderd.

Foto's - Android-apparaten. Met Telefoonkoppeling kunt u foto's van uw Android-telefoon op uw Windows-apparaat kopiëren, delen, bewerken, opslaan of verwijderen. Alleen een beperkt aantal van uw meest recente foto's uit de mappen Camera-album en Schermafbeeldingen op uw Android-telefoon zijn op enig moment zichtbaar op uw Windows-apparaat. Deze foto's worden tijdelijk opgeslagen op uw Windows-apparaat en wanneer u meer foto's op uw Android-telefoon maakt, verwijderen wij de tijdelijke kopieën van de oudere foto's van uw Windows-apparaat. Wij slaan nooit uw foto's onze servers op en wijzigen of verwijderen geen foto's op uw Android-telefoon.

Meldingen - Android-apparaten. Met Telefoonkoppeling kunt u de meldingen van uw Android-telefoon bekijken op uw Windows-apparaat. Via Telefoonkoppeling kunt u de meldingen van uw Android-telefoon lezen en sluiten vanaf uw Windows-apparaat of andere acties met betrekking tot de meldingen uitvoeren. Als u de functie Telefoonkoppeling wilt activeren, moet u bepaalde machtigingen, zoals synchronisatiemeldingen, inschakelen op uw Windows-apparaat en uw Android-telefoon. U kunt deze machtigingen op elk gewenst moment intrekken op de pagina Instellingen van Telefoonkoppeling op uw Windows-apparaat en in de instellingen van uw Android-telefoon. Zie onze ondersteuningspagina voor meer informatie.

Meldingen - iPhones. Met Telefoonkoppeling kunt je de meldingen van je iPhone op je Windows-apparaat bekijken. Via Telefoonkoppeling kunt u de meldingen van uw iPhone lezen en sluiten vanaf uw Windows-apparaat of andere acties met betrekking tot de meldingen uitvoeren. Als je deze telefoonkoppelingsfunctie wilt activeren, moet je bepaalde machtigingen inschakelen, zoals synchronisatiemeldingen, op zowel je Windows-apparaat als je iPhone. Deze machtigingen kunnen op elk gewenst moment worden ingetrokken op de pagina Telefoonkoppeling-instellingen op je Windows-apparaat en de Bluetooth-instellingen van je iPhone.

Spiegelen telefoonscherm - Android-apparaten. Op ondersteunde apparaten, Telefoonkoppeling kunt u het scherm van uw Android-telefoon’weergeven op uw Windows-apparaat. Het scherm van uw Android-telefoon wordt weergegeven op uw Windows-apparaat als een stroom pixels en geluid dat u inschakelt op het scherm van uw Android-telefoon terwijl deze via Telefoonkoppeling aan uw Windows-apparaat gekoppeld is, wordt afgespeeld via uw Android-telefoon.

Apps spiegelen - Android-apparaten. Op ondersteunde apparaten kunt u met Telefoonkoppeling uw Android-apps gebruiken die zijn geïnstalleerd op uw Android-telefoon op uw Windows-apparaat. U kunt bijvoorbeeld een muziek-app starten in uw Windows-sessie en luisteren naar audio van die app op uw pc-luidsprekers. Microsoft verzamelt een lijst met uw geïnstalleerde Android-apps en recente activiteiten om de service te bieden en u uw meest recent gebruikte apps te laten zien. Microsoft slaat niet op welke apps u hebt geïnstalleerd of welke informatie door de app wordt weergegeven in uw ervaring met de app.

Inhoudsoverdracht -Android-apparaten. Op ondersteunde apparaten kunt u met Telefoonkoppeling inhoud kopiëren en plakken, zoals bestanden, documenten, foto's, enzovoort. tussen uw Android-telefoon en uw Windows-apparaat. U kunt inhoud van uw Android-telefoon overdragen naar uw Windows-apparaat en van uw Windows-apparaat naar uw Android-telefoon door inhoud tussen de apparaten te slepen en neer te zetten.

Directe Hotspot - Android-apparaten. Op ondersteunde apparaten kunnen gebruikers Koppelen met Windows mobiele hotspotgegevens delen met hun gekoppelde pc via beveiligde Bluetooth-communicatie. Je pc kan vervolgens worden verbonden met internet via de Windows-netwerk-flyout. Houd er rekening mee dat er mogelijk kosten in rekening worden gebracht voor mobiele gegevens, afhankelijk van het mobiele data-abonnement dat u hebt.

Contactpersonen synchroniseren - Android-apparaten. met Koppelen met Windows kunt u uw Android-contactpersonen synchroniseren met de Microsoft-cloud om ze te openen in andere Microsoft-producten en -services. U kunt deze functie inschakelen door naar Koppelen met Windows instellingen te gaan en de functie 'contactpersonen synchroniseren' in te schakelen. Uw contactgegevens worden online opgeslagen en gekoppeld aan uw Microsoft-account. U kunt ervoor kiezen om synchronisatie uit te schakelen en deze contactpersonen op elk gewenst moment te verwijderen. Meer informatie.

Contactpersonen synchroniseren - iPhone. Met Telefoonkoppeling kun je je contactpersonen synchroniseren vanaf je iPhone om ze te openen voor berichten en bellen. Je kunt deze functie inschakelen door naar Bluetooth-instellingen op je iPhone te gaan en Contactpersonen synchroniseren onder je pc-naam in te schakelen nadat je je iPhone hebt verbonden met Telefoonkoppeling. Je kunt synchronisatie op elk gewenst moment uitschakelen door Contactpersonen synchroniseren uit te schakelen.

Tekst naar spraak. Telefoonkoppeling biedt toegankelijkheidsfuncties zoals tekst naar spraak. U kunt een functie voor tekst naar spraak activeren, zodat u de inhoud van een sms-bericht of een melding als audio kunt horen. Als u deze functie activeert, worden uw sms-berichten en meldingen hardop voorgelezen bij ontvangst.

Office Enterprise - Android-apparaten. Met Koppelen met Windows kunt u foto's rechtstreeks vanaf uw mobiele telefoon invoegen in web- en bureaubladversies van geselecteerde Microsoft 365-apps, zoals PowerPoint, Excel en Word. Hiervoor moet uw IT-beheerder optionele verbonden ervaringen hebben ingeschakeld voor Microsoft Office-toepassingen. U moet uw mobiele apparaat koppelen aan uw werk- of school-account en foto's toestemming geven voor uw account. Na de onboarding duurt uw sessie 15 minuten om u in staat te stellen uw foto's over te dragen vanaf uw mobiele apparaat. Als u deze functie opnieuw wilt gebruiken, moet u uw QR-code scannen. Koppelen met Windows verzamelt geen informatie over uw werk- of schoolaccount of informatie over uw onderneming. Om deze service te kunnen bieden, gebruikt Microsoft een cloudservice om uw bestanden door te sturen voor het invoegen van de foto's in de web- en bureaubladversie van geselecteerde Microsoft 365-apps, zoals PowerPoint-, Excel- en Word-bestanden.

Apparaatoverschrijdende ervaringenApparaatoverschrijdende ervaringenmaincrossdevicemodule
Samenvatting

Met apparaatoverschrijdende ervaringen in Windows hebt u vanaf uw pc toegang tot mobiel apparaat vanaf uw Microsoft-account. Deze kunnen worden beheerd onder 'Mobiele apparaten' in de sectie 'Bluetooth en apparaten' in uw Windows-pc-instellingen. Als onderdeel van het aanbieden van deze functies verzamelt Microsoft gegevens over prestatiegebruik en apparaten, waaronder informatie over de hardwaremogelijkheden van uw mobiele en Windows-apparaten. U kunt deze functie op elk gewenst moment in- of uitschakelen via de instellingen van uw Windows-pc.

Gebruik uw mobiele apparaat als een verbonden camera. Met deze functie kunt u de camera van uw mobiele apparaat gebruiken in apps of producten op Windows die camerafunctionaliteit ondersteunen. U kunt deze functie inschakelen onder 'Mobiele apparaten' in de sectie 'Bluetooth en apparaten' in de Instellingen op uw pc. Microsoft registreert of slaat uw camerasessies of de informatie die door uw camera wordt weergegeven niet op in toepassingen of producten.

Ontvang nieuwe fotomeldingen van uw mobiele apparaat. Met deze functie kunt u meldingen ontvangen van uw gekoppelde mobiele apparaat op uw Windows-pc. Deze foto's worden tijdelijk opgeslagen op uw Windows-pc terwijl u deze foto's bewerkt of opent. U moet beginnen met het opslaan op uw pc om die foto's op te slaan totdat u besluit ze te verwijderen. Wij slaan nooit uw foto's onze servers op en wijzigen of verwijderen geen foto's op uw mobiele apparaat.

Beveiligings- en veiligheidsfunctiesBeveiligings- en veiligheidsfunctiesmainsecurityandsafetyfeaturesmodule
Samenvatting

Apparaatversleuteling. Met apparaatversleuteling kunt u gegevens die opgeslagen zijn op uw apparaat beschermen door deze te versleutelen middels de technologie BitLocker-stationsversleuteling. Wanneer apparaatversleuteling is ingeschakeld, versleutelt Windows automatisch het station waarop Windows is geïnstalleerd en wordt een herstelsleutel gegenereerd. In uw persoonlijke Microsoft OneDrive-account wordt automatisch online een back-up van een BitLocker-herstelsleutel voor uw persoonlijke apparaat gemaakt. Microsoft maakt voor geen enkel doel gebruik van uw individuele herstelsleutels.

Hulpprogramma voor verwijderen van schadelijke software. Het Hulpprogramma voor verwijderen van schadelijke software (MSRT) wordt ten minste één keer per maand op uw computer uitgevoerd als onderdeel van Windows Update. MSRT controleert apparaten op infecties met specifieke, gangbare schadelijke software ("malware") en helpt bij het verwijderen van eventueel aangetroffen infecties. Wanneer MSRT wordt uitgevoerd, wordt malware die op de website Microsoft-ondersteuning wordt vermeld, van uw apparaat verwijderd als de malware zich daarop bevindt. Tijdens een malware-controle, wordt er een rapport naar Microsoft verzonden met specifieke gegevens over de gedetecteerde malware, fouten en andere gegevens over uw apparaat. Als u niet wilt dat MSRT deze gegevens naar Microsoft verzendt, kunt u de rapportagecomponent van MSRT uitschakelen.

Microsoft-gezin. Ouders kunnen Microsoft Family Safety gebruiken om te begrijpen hoe hun kind zijn of haar apparaat gebruikt en hier grenzen voor vaststellen. Controleer de informatie op Microsoft Family Safety zorgvuldig als u ervoor kiest om een gezinsgroep te maken of er lid van te worden. Als u in een regio woont waarvoor toestemming is vereist om een account te maken voor toegang tot Microsoft-services, wordt u mogelijk gevraagd om ouderlijke toestemming aan te vragen of te geven. Als een gebruiker jonger is dan de wettelijke leeftijd in uw regio, wordt hij/zij tijdens het registratieproces gevraagd om toestemming aan te vragen bij een ouder of voogd door een e-mailadres van een volwassene in te voeren. Wanneer een activiteitrapportage van Gezin wordt ingeschakeld voor een kind, zal Microsoft informatie verzamelen over de manier waarop het kind gebruik maakt van zijn of haar apparaat en ouders voorzien van rapportage van de activiteiten van dat kind. Activiteitenrapporten worden routinematig van de Microsoft-servers verwijderd.

Microsoft Defender SmartScreen en Smart App Control. Microsoft streeft ernaar uw apparaat en wachtwoorden te beschermen tegen onveilige apps, bestanden en webinhoud.

Microsoft Defender SmartScreen helpt u te beschermen bij het gebruik van onze services door bedreigingen voor u, uw apparaat en uw wachtwoorden te identificeren. Deze bedreigingen kunnen mogelijk onveilige apps of webinhoud bevatten die Microsoft Defender SmartScreen detecteert tijdens het controleren van websites die u bezoekt, bestanden die u downloadt en apps die u installeert en uitvoert. Wanneer Microsoft Defender SmartScreen web- en app-inhoud controleert, worden gegevens over de inhoud en uw apparaat naar Microsoft verzonden, inclusief het volledige webadres van de inhoud. Wanneer er aanvullende analyse nodig is om beveiligingsrisico's te identificeren, kan informatie over de verdachte website of app, zoals weergegeven inhoud, afgespeelde geluiden en toepassingsgeheugen, naar Microsoft worden verzonden. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor beveiligingsdoeleinden bij het detecteren, beschermen tegen en reageren op beveiligingsincidenten, identiteitsdiefstal, fraude of andere schadelijke, misleidende of illegale activiteiten. Als Microsoft Defender SmartScreen detecteert dat de inhoud mogelijk onveilig is, krijgt u een waarschuwing te zien in plaats van de inhoud. Microsoft Defender SmartScreen kan worden in- of uitgeschakeld in de Windows-beveiliging-app.

Waar ondersteund, helpt Smart App Control bij het controleren van software die op uw apparaat is geïnstalleerd en wordt uitgevoerd, om te bepalen of deze schadelijk of mogelijk ongewenst is of andere bedreigingen voor u en uw apparaat vormt. Op een ondersteund apparaat start Smart App Control in de evaluatiemodus en de gegevens die we verzamelen voor Microsoft Defender SmartScreen, zoals de bestandsnaam, een hash van de inhoud van het bestand, de downloadlocatie en de digitale certificaten van het bestand, worden gebruikt om te bepalen of uw apparaat geschikt is om Smart App Control te gebruiken voor extra beveiliging. Smart App Control is niet ingeschakeld en wordt niet geblokkeerd tijdens de evaluatiemodus. Sommige apparaten zijn mogelijk geen goede kandidaten als Smart App Control in de weg zou staan en de anderszins bedoelde en legitieme taken van een gebruiker zou verstoren, bijvoorbeeld ontwikkelaars die veel niet-ondertekende bestanden gebruiken. Als u een goede kandidaat bent voor Smart App Control, wordt het automatisch ingeschakeld en biedt het extra beveiliging voor uw apparaat naast Microsoft Defender SmartScreen. Anders is Smart App Control niet beschikbaar en permanent uitgeschakeld. Als uw apparaat niet wordt ondersteund of niet geschikt is voor Smart App Control, blijft Microsoft Defender SmartScreen uw apparaat beschermen. Wanneer Smart App Control is ingeschakeld en een app identificeert als schadelijk, mogelijk ongewenst of onbekend en niet-ondertekend, wordt de app geblokkeerd en wordt u hiervan op de hoogte gesteld voordat u de app opent, uitvoert of installeert. Meer informatie over Smart App Control .

Wanneer Microsoft Defender SmartScreen of Smart App Control een bestand controleert, worden gegevens over dat bestand naar Microsoft verzonden, waaronder de bestandsnaam, een hash van de inhoud van het bestand, de downloadlocatie en de digitale certificaten van het bestand.

Smart App Control kan worden in- of uitgeschakeld in de Windows-beveiliging-app.

Microsoft Defender Antivirus. Microsoft Defender Antivirus zoekt naar malware en andere ongewenste software, mogelijk ongewenste apps en andere schadelijke inhoud op uw apparaat. Microsoft Defender Antivirus wordt automatisch ingeschakeld om uw apparaat te helpen beschermen als er geen andere antimalwaresoftware op uw apparaat actief is. Als Microsoft Defender Antivirus is ingeschakeld, wordt de veiligheidsstatus van uw apparaat gecontroleerd. Als Microsoft Defender Antivirus is ingeschakeld, of wordt uitgevoerd omdat Beperkt periodiek scannen is ingeschakeld, worden er automatisch rapporten naar Microsoft gestuurd met gegevens over vermoedelijke malware en andere ongewenste software, mogelijk ongewenste apps en andere schadelijke inhoud. Daarnaast kunnen bestanden die mogelijk schadelijke inhoud bevatten ook worden verzonden voor verder onderzoek, zoals malware of onbekende bestanden. Als een rapport waarschijnlijk persoonsgegevens bevat, wordt het rapport niet automatisch verzonden en krijgt u hierover een vraag te zien voordat het wordt verzonden. U kunt Microsoft Defender Antivirus zo configureren dat geen rapporten en vermoedelijke malware naar Microsoft worden verzonden.

Spraak, spraakactivering, handschrift en getypte gegevensSpraak, spraakactivering, handschrift en getypte gegevensmainspeechinkingtypingmodule
Samenvatting

Spraak. Microsoft biedt zowel een apparaatfunctie voor spraakherkenning als een (online) cloudservice voor spraakherkenning.

Als u de instelling Online spraakherkenning inschakelt, kunnen apps spraakherkenning in de cloud van Microsoft gebruiken. Daarnaast kunt u in Windows 10 met de instelling Online spraakherkenning de functie dicteren gebruiken in Windows.

Als u spraak inschakelt tijdens het instellen van een HoloLens-apparaat of het installeren van Windows Mixed Reality, kunt u uw stem gebruiken voor opdrachten, dicteren en interacties met apps. Zowel de apparaatfunctie voor spraakherkenning als de instellingen voor online spraakherkenning worden ingeschakeld. Met beide instellingen ingeschakeld, beluistert het apparaat altijd uw gesproken invoer en stuurt het uw spraakgegevens naar de spraakherkenningstechnologie in de cloud van Microsoft terwijl de hoofdtelefoon is ingeschakeld.

Wanneer u cloudgebaseerde spraakherkenningstechnologieën van Microsoft gebruikt, ongeacht of deze zijn ingeschakeld door de instelling voor online spraakherkenning of wanneer u communiceert met HoloLens of spraakinvoer, verzamelt en gebruikt Microsoft uw spraakopnamen om de spraakherkenningsservice te leveren door een teksttranscriptie te maken van de gesproken woorden in de spraakgegevens. Microsoft zal uw spraakopnamen niet opslaan, samplen of beluisteren zonder uw toestemming. Voor meer informatie over hoe Microsoft uw spraakgegevens beheert, gaat u naar Spraakherkenningstechnologieën.

U kunt de apparaatfunctie voor spraakherkenning gebruiken zonder uw spraakgegevens naar Microsoft te verzenden. De cloudservice voor spraakherkenning van Microsoft biedt echter nauwkeurigere herkenning dan de apparaatfunctie voor spraakherkenning. Wanneer de instelling voor online spraakherkenning is uitgeschakeld, werken spraakservices die niet afhankelijk zijn van de cloud en alleen apparaatherkenning gebruiken, zoals liveondertitels, Verteller of spraaktoegang en verzamelt Microsoft geen spraakgegevens.

U kunt online spraakherkenning op elk gewenst moment uitschakelen. Hiermee wordt voorkomen dat apps die afhankelijk zijn van de instelling voor Online spraakherkenning uw spraakgegevens naar Microsoft verzenden. Als u een HoloLens of Windows Mixed Reality-headset gebruikt, kunt u ook op elk gewenst moment spraakherkenning op het apparaat uitschakelen. Het apparaat stopt dan met luisteren naar uw spraakinvoer. Meer informatie over de spraakherkenning in Windows .

Stemactivering. Windows biedt ondersteunde apps de mogelijkheid om te reageren en actie te ondernemen op basis van gesproken trefwoorden die specifiek zijn voor die app.

Als u een app toestemming hebt gegeven om te luisteren naar gesproken trefwoorden, luistert Windows actief naar de microfoon voor deze trefwoorden. Zodra een trefwoord wordt herkend, verkrijgt de app toegang tot uw spraakopname, kan deze de opname verwerken, actie ondernemen en reageren, bijvoorbeeld met een gesproken antwoord. De app kan de spraakopname naar de eigen services in de cloud verzenden om de opdrachten te verwerken. Elke app vraagt u om toestemming voordat toegang tot spraakopnamen wordt verkregen.

Bovendien kan spraakactivering worden ingeschakeld wanneer het apparaat is vergrendeld. Als deze functie is ingeschakeld, blijft de relevante app naar de microfoon luisteren voor gesproken trefwoorden wanneer u uw apparaat hebt vergrendeld en kan deze worden geactiveerd voor iedereen die in de buurt van het apparaat spreekt. Als het apparaat is vergrendeld, heeft de app toegang tot dezelfde reeks van mogelijkheden en gegevens zoals wanneer het apparaat is ontgrendeld.

U kunt spraakactivering op elk gewenst moment uitschakelen. Meer informatie over spraakactivering in Windows .

Zelfs wanneer u spraakactivering hebt uitgeschakeld, bestaat de mogelijkheid dat sommige bureaublad-apps en services van derden nog steeds naar de microfoon luisteren en uw spraakinvoer verzamelen. Meer informatie over bureaublad-apps van derden en hoe deze mogelijk nog steeds toegang tot uw microfoon kunnen hebben zelfs wanneer deze instellingen zijn uitgeschakeld .

Typen via stem. In Windows 11 is dicteren bijgewerkt en hernoemd als typen via stem. Spraakinvoer kan gebruikmaken van zowel op apparaten gebaseerde als online spraakherkenningstechnologieën om de spraak-naar-teksttranscriptieservice mogelijk te maken. U kunt er ook voor kiezen om voiceclips bij te dragen om typen via stem te verbeteren. Als u ervoor kiest geen voiceclips bij te dragen, kunt u nog steeds typen via stem gebruiken. U kunt uw selectie op elk gewenst moment wijzigen in de instellingen voor spraakinvoer. Microsoft zal uw spraakopnamen niet opslaan, samplen of beluisteren zonder uw toestemming. Meer informatie over Microsoft en uw spraakgegevens .

Spraaktoegang. Met Windows kan iedereen, inclusief mensen met een mobiliteitsbeperking, hun pc besturen en tekst schrijven met behulp van hun stem. Spraaktoegang ondersteunt bijvoorbeeld scenario's zoals het openen en schakelen tussen apps, surfen op het web en het lezen en schrijven van e-mail. Spraaktoegang maakt gebruik van moderne spraakherkenning op het apparaat om spraak nauwkeurig te herkennen en wordt ondersteund zonder internetverbinding. Wanneer een gebruiker spraaktoegang aanroept, wordt de microfoon van het apparaat gebruikt. Meer informatie over spraaktoegang .

Persoonlijke instellingen voor handschrift en typen. Uw getypte en handgeschreven woorden worden verzameld om u te voorzien van een aangepaste woordenlijst, u te helpen typen en schrijven op uw apparaat, en om u tekstsuggesties te bieden terwijl u typt of schrijft.

U kunt de persoonlijke instellingen voor handschrift en typen op elk gewenst moment uitschakelen. Hiermee verwijdert u de aangepaste woordenlijst die op uw apparaat is opgeslagen. Als u deze weer inschakelt, moet u de aangepaste woordenlijst opnieuw maken. Meer informatie over de persoonlijke instellingen voor handschrift en typen in Windows.

Synchronisatie- en back-upinstellingenSynchronisatie- en back-upinstellingenmainsyncsettingsmodule
Samenvatting

Wanneer u zich bij Windows aanmeldt met uw Microsoft-account- of werk- of schoolaccount, kan Windows uw instellingen, bestanden en apparaatconfiguratiegegevens opslaan op de servers van Microsoft. Windows gebruikt alleen de opgeslagen instellingen, bestanden en apparaatconfiguratiegegevens om het u gemakkelijker te maken uw ervaring op een ander apparaat te migreren.

Je kunt deze functie uitschakelen en voorkomen dat Windows je instellingen, bestanden en configuratiegegevens opslaat vanuit de Windows-instellingen. Je kunt de gegevens waarvan eerder een back-up is gemaakt naar je Microsoft-account verwijderen door naar pagina Apparaten van jouw Microsoft-accountte gaan.

Meer informatie over back-up- en synchronisatie-instellingen in Windows.

Update ServicesUpdate Servicesmainupdateservicesmodule
Samenvatting

Updateservices voor Windows omvatten Windows Update en Microsoft Update. Windows Update is een service die u voorziet van software-updates voor Windows-software en andere ondersteunende software, zoals door apparaatfabrikanten geleverde stuurprogramma’s en firmware. Microsoft Update is een service die u voorziet van software-updates voor andere Microsoft-software zoals Microsoft 365.

Windows Update downloadt automatisch Windows-software-updates naar uw apparaat. U kunt Windows Update configureren om deze updates automatisch te installeren zodra deze beschikbaar zijn (wordt aanbevolen) of om Windows u op de hoogte te laten stellen wanneer er een herstart nodig is om de installatie van de updates te voltooien. Apps die via de Microsoft Store beschikbaar zijn, worden automatisch bijgewerkt via de Microsoft Store, zoals beschreven in de sectie Microsoft Store van deze privacyverklaring.

Webbrowsers: Microsoft Edge (verouderd) en Internet ExplorerWebbrowsers: Microsoft Edge (verouderd) en Internet Explorermainwebbrowsersmodule
Samenvatting

Deze sectie is van toepassing op verouderde versies van Microsoft Edge (versies 44 en eerder). Zie de sectie Microsoft Edge van de privacyverklaring voor meer informatie over niet-verouderde versies van Microsoft Edge.

Microsoft Edge is de standaardwebbrowser voor Windows. Internet Explorer, de oudere browser van Microsoft, is ook beschikbaar in Windows. Wanneer u een webbrowser gebruikt om toegang te krijgen tot internet, worden gegevens over uw apparaat ("standaard-apparaatgegevens") verstuurd naar de websites die u bezoekt en naar onlineservices die u gebruikt. Standaard apparaatgegevens bestaan onder meer uit het IP-adres van uw apparaat, het type browser en de taal, toegangstijd en website-adressen. Deze gegevens worden mogelijk vastgelegd op de webservers van die websites. Welke gegevens geregistreerd en hoe die gegevens gebruikt worden, hangt af van de privacywerkmethoden van de websites die u bezoekt en de webservices die u gebruikt. Bovendien stuurt Microsoft Edge een unieke browser-id naar bepaalde websites zodat we statistische gegevens kunnen ontwikkelen die worden gebruikt om browserfuncties en -services te verbeteren.

Bovendien worden gegevens over hoe u uw browser gebruikt, zoals uw browsegeschiedenis, webformuliergegevens, tijdelijke internetbestanden en cookies, opgeslagen op uw apparaat. U kunt deze gegevens uit uw apparaat verwijderen met behulp van Browsegeschiedenis verwijderen.

Met Microsoft Edge kunt u inhoud op uw apparaat opslaan en vastleggen, zoals:

 • Webnotitie. Hiermee kunt u handgeschreven annotaties en tekstannotaties aanbrengen op de webpagina's die u bezoekt en deze kopiëren, opslaan of delen.
 • Actief lezen. Hiermee kunt u leeslijsten met websites of documenten aanmaken en beheren.
 • Hub. Hiermee kunt u uw leeslijsten, favorieten, downloads en geschiedenis eenvoudig op één plek beheren.
 • Website aan taakbalk vastmaken. Hiermee kunt u uw favoriete websites aan de Windows-taakbalk vastmaken. Websites kunnen zien welke van hun webpagina's u hebt vastgemaakt, zodat deze u via een meldingsbadge er op kunnen attenderen dat er iets nieuws voor u is op hun websites.

Bepaalde op uw apparaat opgeslagen Microsoft-browserinformatie wordt met andere apparaten gesynchroniseerd wanneer u zich aanmeldt met uw Microsoft-account zodat u toegang hebt tot uw gegevens op al uw aangemelde browsers op al uw apparaten. In Internet Explorer omvat deze informatie bijvoorbeeld uw browsegeschiedenis en favorieten. In Microsoft Edge omvat de informatie uw favorieten, leeslijsten en gegevens die automatisch worden ingevuld op formulieren (zoals uw naam, adres en telefoonnummer) en kan deze gegevens bevatten voor extensies die u hebt geïnstalleerd. Als u bijvoorbeeld uw Microsoft Edge-leeslijst op diverse apparaten synchroniseert, worden kopieën van de inhoud die u in uw leeslijst wilt opslaan, naar elk gesynchroniseerd apparaat gestuurd om later te kunnen bekijken. In Internet Explorer kunt u het synchroniseren uitschakelen door naar Start > Instellingen > Accounts > Uw instellingen synchroniseren te gaan. (Raadpleeg voor meer informatie de sectie Synchronisatie-instellingen van deze privacyverklaring.) U kunt ook de synchronisatie van Microsoft Edge-browserinformatie uitschakelen door de synchronisatieoptie in Microsoft Edge-instellingen uit te schakelen.

Microsoft Edge en Internet Explorer gebruiken uw zoekopdrachten en browsegeschiedenis om u sneller te laten browsen en meer relevante zoekresultaten te tonen. Deze functies omvatten:

 • Zoeksuggesties in Internet Explorer zenden de informatie die u in de adresbalk van de browser typt automatisch naar uw standaardzoekmachine (zoals Bing) en bieden zoekaanbevelingen aan terwijl u typt.
 • Zoek- en sitesuggestiesin Microsoft Edge zenden de informatie die u in de adresbalk van de browser typt automatisch naar Bing (ook als u een andere standaardzoekmachine hebt geselecteerd) en bieden zoekaanbevelingen aan terwijl u typt.

U kunt deze functies op elk gewenst moment uitschakelen. Om u van zoekresultaten te kunnen voorzien, sturen Microsoft Edge en Internet Explorer uw zoekopdrachten, standaardinformatie over het apparaat en locatie (als u de locatieservice hebt ingeschakeld) naar uw standaard zoekmachine wanneer de app wordt gebruikt. Als Bing uw standaardzoekmachine is, gebruiken we deze gegevens zoals beschreven in de sectie over Bing van deze privacyverklaring.

Windows-appsWindows-appsmainwindowsappsmodule
Samenvatting

Een aantal Microsoft-apps wordt meegeleverd met Windows en andere zijn verkrijgbaar in de Microsoft Store. Enkele van deze apps zijn:

App Kaarten. De app Kaarten biedt locatiegebaseerde services en maakt gebruik van Bing-services om uw zoekopdrachten binnen de app Kaarten te verwerken. Wanneer de app Kaarten toegang heeft tot uw locatie en u locatiegebaseerde services hebt ingeschakeld in Windows, verzamelt Bing-services bij gebruik van de toets '@' voor het initiëren van een zoekactie in ondersteunde tekstvakken in Windows-apps, de tekst die u typt na de toets '@' om suggesties te doen op basis van de locatie. Zie voor meer informatie over deze ervaringen die worden mogelijk gemaakt door Bing de sectie Bing van deze privacyverklaring. Wanneer de app Kaarten toegang heeft tot uw locatie, zelfs wanneer de app niet in gebruik is, kan Microsoft niet-identificeerbaar gemaakte locatiegegevens op het apparaat verzamelen om de services van Microsoft te verbeteren. U kunt de toegang tot uw locatie voor de app Kaarten uitschakelen door de locatieservice uit te schakelen of de toegang tot de locatieservice van de app Kaarten uit te schakelen.

U kunt uw favoriete plaatsen volgen en recente kaartzoekopdrachten bewaren in de app Kaarten. Uw favoriete plekken en zoekgeschiedenis worden opgenomen als zoeksuggesties. Als je de app Kaarten toegang verleent tot je camera, kun je bijvoorbeeld de locatie vastleggen waar je foto's hebben plaatsgevonden Met een foto van je auto kun je ook zien waar je auto is geparkeerd. Je kunt je locatie ook delen met andere personen in je contactpersonen. Als u bent aangemeld bij uw Microsoft-account worden uw favoriete plaatsen, zoekgeschiedenis en bepaalde app-instellingen gesynchroniseerd met andere apparaten en services. Raadpleeg voor meer informatie de sectie Synchronisatie- en back-upinstellingen van deze privacyverklaring.

Camera-app. Als u de app Camera toestaat om uw locatie te gebruiken, worden locatiegegevens ingebed in de foto's en video's die u met uw apparaat neemt. Andere beschrijvende gegevens, zoals het cameramodel en de datum waarop de foto of video genomen is, worden ook in foto's en video's ingebed. Als u ervoor kiest om een ​​foto of video te delen, zijn de ingebedde gegevens toegankelijk voor de personen en services waarmee u deelt. Zodra dit is ingeschakeld, kunt u de toegang tot uw locatie voor de app Camera altijd weer uitschakelen door alle toegang tot de locatieservice in het instellingenmenu van uw apparaat uit te schakelen of door de toegang tot de locatieservice van de app Camera uit te schakelen.

Wanneer de camera-app is geopend, ziet u rechthoeken die zijn gedetecteerd door de geselecteerde camera voor gebieden in de afbeelding die mogelijk worden gebruikt voor het verbeteren van de afbeelding. Gegevens voor het verbeteren van afbeeldingen worden niet opgeslagen in de Camera-app. Je kunt de instellingen voor cameratoegang altijd wijzigen in het menu Windows-instellingen. De Camera-app maakt gebruik van verschillende apparaatmogelijkheden, zoals locatie, camera, microfoon, video en afbeeldingsbibliotheek. Ga naar Microsoft Store voor meer informatie.

App Foto's. Er zijn twee versies van de app Foto's beschikbaar. De bijgewerkte app Foto's bevat functies zoals iCloud-integratie en lokale en cloudmapweergaven. De vorige oudere versie van de app Foto's bevat functies zoals Video-editor, het tabblad Personen en Albums. U gebruikt de bijgewerkte app Foto's als de sectie "Info" in de app-instellingen voor Foto's aangeeft dat de app de "Bijgewerkte" app Foto's is. In sommige gevallen kan een gebruiker zowel de bijgewerkte app Foto's als de oudere versie van Foto's op zijn apparaat hebben gedownload.

Met de bijgewerkte app Foto's kunt u uw foto's en video's ordenen, bekijken en delen. De app Foto's biedt bijvoorbeeld verschillende manieren om foto's en video's te groeperen op naam, datum genomen of gewijzigd, en ook in mappen waarin deze bestanden worden opgeslagen, zoals lokaal opgeslagen op uw apparaat of gesynchroniseerd met uw apparaat vanuit OneDrive, iCloud en andere cloudservices. Met de app kunt u ook bestanden verplaatsen, kopiëren of uploaden naar verschillende locaties op uw computer of in OneDrive. Op het tabblad Alle foto's worden uw lokaal opgeslagen of gesynchroniseerde foto's en video's weergegeven op basis van de datum waarop ze zijn gemaakt. Op het tabblad Favorieten kunt u foto's en video's bekijken die u eerder leuk vond of als favoriet hebt weergegeven. Op het tabblad Mappen kunt u foto's of video's bekijken gerangschikt op opslaglocatie. Er zijn ook tabbladen waar u uw foto's en video's kunt zien van beschikbare cloudservices (zoals OneDrive en andere services van derden) die u met uw apparaat hebt gesynchroniseerd.

Met de oudere app Foto's kunt u ook uw foto's en video's ordenen, bekijken en delen. Maar als u de app verouderde app Foto's gebruikt, ziet u mogelijk andere functies die niet beschikbaar zijn in de nieuwere versie van de app Foto's, waaronder Verzamelingen, Albums, Video-editor en de instelling Personen. Op het tabblad Verzameling worden foto's en video weergegeven op basis van de datum waarop ze zijn genomen. Op het tabblad Albums kunt u uw foto's en video's ordenen op locatie en veelgebruikte tags. Met de Video-editor kunt u video's bewerken, maken en delen.

De instelling Personen kan worden ingeschakeld op de pagina Instellingen van de verouderde app Foto's en op het tabblad Personen van de app. Wanneer deze functie is ingeschakeld, gebruikt de verouderde app Foto's technologieën voor gezichtsgroepering om uw foto's en video's in groepen te organiseren. De groeperingsfunctie kan gezichten in een foto of video detecteren en vaststellen of ze visueel lijken op gezichten in andere foto's en video's in uw lokale fotoverzameling. U kunt ervoor kiezen een gezichtsgroepering te koppelen met een contactpersoon in uw app Personen.

Als deze optie is ingeschakeld in de verouderde app Foto's, worden uw groeperingen op uw apparaat opgeslagen zolang u ervoor kiest om de groeperingen of de foto's of video's te behouden. Als de instelling Personen is ingeschakeld, wordt u gevraagd of u de verouderde app Foto's gezichtsgroeperingen wilt blijven toestaan na drie jaar geen interactie met de verouderde app Foto's. U kunt op elk gewenst moment naar de instellingenpagina in de verouderde app Foto's gaan om de instelling Personen in of uit te schakelen. Als u de functie uitschakelt, worden gegevens over gezichtsgroepering verwijderd uit de verouderde Foto's-app, maar worden uw foto's of video's niet verwijderd. Meer informatie over de verouderde app Foto's en gezichtsgroepering.

Als u ervoor kiest om een foto of video te delen met behulp van de app Foto's of de verouderde app Foto's, zijn ingesloten gegevens (zoals locatie, cameramodel en datum) toegankelijk voor de personen en services waarmee u de foto of video deelt.

App Personen. Met de app Personen kunt u op één plek al uw contactpersonen bekijken en contacten met hen onderhouden. Wanneer u een account toevoegt aan de app Personen, worden de contactpersonen van uw account automatisch toegevoegd aan de app Personen. U kunt andere accounts aan de app Personen toevoegen, inclusief uw sociale netwerken (zoals Facebook en Twitter) en e-mailaccounts. Wanneer u een account toevoegt, vertellen we u welke gegevens de app Personen met de specifieke service kan importeren of synchroniseren en laten we u kiezen wat u wilt toevoegen. Andere apps die u installeert kunnen ook gegevens met de app Personen synchroniseren, inclusief het verstrekken van aanvullende informatie voor bestaande contactpersonen. Wanneer u een contactpersoon bekijkt in de app Personen, worden gegevens over uw recente contacten met deze contactpersoon (zoals e-mailberichten en agendagebeurtenissen, met inbegrip van apps waarvoor de app Personen gegevens synchroniseert) opgehaald en weergegeven. U kunt een account op ieder moment verwijderen uit de app Personen.

App Mail en Agenda. Via de Mail en Agenda-app kunt u al uw e-mail, agenda’s en bestanden op één plek onderbrengen, inclusief items van externe providers voor e-mail en bestandsopslag. De app biedt locatiegebaseerde services, zoals weersinformatie in uw agenda, maar u kunt het gebruik van uw locatie in de app uitschakelen. Wanneer u een account toevoegt aan de Mail en Agenda-app, worden de e-mail, agenda-items, bestanden, contacten en andere instellingen uit uw account automatisch gesynchroniseerd met uw apparaat en met de servers van Microsoft. U kunt een account op ieder moment verwijderen of wijzigingen aanbrengen in de gegevens die vanuit uw account worden gesynchroniseerd. Als u een account wilt configureren, moet u de accountreferenties doorgeven aan de app, zoals een combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord. Deze referenties worden via internet verstuurd naar de server van de externe provider. De app zal eerst proberen een ​​beveiligde (SSL-)verbinding te gebruiken om uw account te configureren, maar zal deze gegevens niet-versleuteld verzenden als uw e-mailprovider geen SSL ondersteunt. Als u een account toevoegt die is uitgegeven door een organisatie (zoals een e-mailadres van uw werkgever), kan de eigenaar van het bijbehorende domein bepaalde beleidsregels en instellingen implementeren die van invloed kunnen zijn op uw gebruik van de app (zoals het vereisen van meervoudige verificatie of de mogelijkheid om gegevens op afstand van uw apparaat te wissen). Deze app maakt gebruik van de mogelijkheden van je apparaat, zoals locatie, camera. Ga naar Microsoft Store voor meer informatie.

Windows Providerberichten-app (voorheen Microsoft Berichten). De app Windows Providerberichten ontvangt en toont sms-berichten over accounts van je mobiele provider over je data-abonnement (zoals je facturerings- en gegevenslimieten) op je pc of apparaat. Deze berichten worden lokaal opgeslagen op je apparaat. Vanaf je apparaat kun je deze berichten ook openen, weergeven en verwijderen. Deze app maakt gebruik van de mogelijkheden van je apparaat, zoals Contactpersonen. Ga naar Microsoft Store in Windows voor meer informatie.

De Klok-app is je hub voor tijdbeheer en focus op Windows. Wanneer gebruikers zich aanmelden met hun Microsoft-account kunnen ze Microsoft To Do inschakelen. Dit is een cloudervaring die is verbonden. Wanneer de gebruiker focussessie inschakelt, worden sessiegegevens lokaal opgeslagen en kan de gebruiker deze wissen door naar de pagina met klokinstellingen te gaan. De functie Focussessies ondersteunt een verbinding met je Spotify-account, zodat je kunt luisteren naar omgevingsgeluid om je te helpen focussen. Ga naar Microsoft Store voor meer informatie.

Microsoft Logboek is een Windows-toepassing die speciaal is ontworpen voor apparaten die geschikt zijn voor aanraakinvoer, zoals tablets en 2-in-1-apparaten. Het biedt gebruikers gratis persoonlijke notitie-ervaring. De app maakt gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning om je handschrift dat gegevens lokaal op je apparaat verwerkt beter te herkennen. Wanneer gebruikers zijn verbonden met Microsoft 365 (abonnement vereist), hebben ze naadloos toegang tot hun M365-agenda en contactpersonen in de app. Alle door de gebruiker gemaakte inhoud wordt automatisch opgeslagen op de standaardopslaglocatie in de documentbibliotheek voor toekomstig gebruik. Met Logboek kun je toegang krijgen tot de bibliotheek met foto's en de camera en microfoon van het apparaat, zodat je ze aan een werkmap kunt toevoegen. Meer informatie over de Microsoft Logboek-app hier of ga naar Microsoft Store voor meer informatie.

Met de app Mobiele abonnementen kun je eenvoudig en op meer plaatsen online gaan op je Windows 10 pc en 11 LTE-apparaten. Wanneer je je aanmeldt voor een data-abonnement op je apparaat, wordt er een verbinding tot stand gebracht met de mobiele provider, zodat je aankopen kunt doen via het onlineportal van de mobiele provider’. Je hebt een ondersteunde simkaart nodig om deze app te kunnen gebruiken. De App voor mobiele abonnementen gebruikt je IMEI, IMSI, EID, ICCID en Land (ruwe locatie bepaald door mobiele netwerk-id of Omgekeerd IP-adres voor Wi-Fi) om te bepalen welke mobiele providers beschikbaar zijn in je regio. De mobiele provider kan meldingen naar gebruikers verzenden via de Mobiele abonnementen-app. Deze app maakt gebruik van de mogelijkheden van uw apparaat, zoals de camera en microfoon. Ga naar Microsoft Store voor meer informatie.

Microsoft Pc-manager is beschikbaar in bepaalde regio's en is een bureaubladhulpprogramma dat is gericht op het verbeteren van de prestaties van je pc. Op basis van je aanvraag scant PC-beheer je apparaat en kun je overbodige of tijdelijke documenten verwijderen, cache optimaliseren, niet-geautoriseerde wijzigingen stoppen of herstellen, of andere functies gebruiken, zoals statuscontrole, een boost met één klik, opslag opschonen, bestands- en pop-upbeheer en beveiliging van je standaardinstellingen.

Pc-beheer blokkeert pop-ups op basis van regels voor advertentieblokkering en de pop-upvensters die door je zijn geselecteerd via een aangepast blok. Als je akkoord gaat met het pop-upplan van 'Microsoft Pc-managerr' kunt je ons helpen bij het optimaliseren van de pop-upbeheerfunctie van Microsoft Pc-manager door schermopnamen van het pop-upvenster te maken en deze naar Microsoft te verzenden. Microsoft verzamelt geen andere informatie dan schermopnamen, Windows-titel en de klasse van Windows. Verzonden schermopnamen worden slechts korte tijd bewaard en worden regelmatig verwijderd. Je kunt je voorkeuren voor pop-upabonnementen op elk gewenst moment beheren via de pc-beheerinstellingen. De feedbackfunctie in PC Manager kan ook persoonlijke gegevens verwerken als je deze opneemt in de feedback die je aan Microsoft verstrekt. De feedback van gebruikers wordt na verwerking regelmatig verwijderd. Ga naar Microsoft Store voor meer informatie.

Het Knipprogramma is een handig hulpprogramma in Windows dat gebruikmaakt van je microfoon- en afbeeldingenbibliotheek om schermopnamen en schermopnamen vast te leggen en op te slaan. Het Knipprogramma bevat een tekstactiefunctie, die gebruikmaakt van ingebouwde OCR-ondersteuning (Optical Character Recognition). Je kunt tekst rechtstreeks vanuit afbeeldingen selecteren en kopiëren met OCR. Daarnaast kun je de functie Tekstactie gebruiken om gevoelige informatie uit vastgelegde tekst te redigeren. Met klembordintegratie-items die zijn gekopieerd uit de Knipprogramma ook naar het klembord worden gekopieerd. Als je de klembordgeschiedenis op verschillende apparaten inschakelt, kan de gekopieerde inhoud naadloos worden gebruikt op verschillende apparaten. Gebruikers kunnen hun klembord- en knipvoorkeuren beheren via de Windows-instellingen. Ga naar Microsoft Store voor meer informatie.

De app Geluidsrecorder is een veelzijdige tool die is ontworpen voor het vastleggen van audio via je microfoon in verschillende scenario's. Tijdens het opnemen kun je belangrijke momenten markeren om belangrijke secties later gemakkelijk te vinden. Je kunt ook volumeniveaus bijsnijden, aanpassen of andere wijzigingen toepassen, indien nodig, en je opnamen afspelen. Je opnamen worden automatisch opgeslagen en opgeslagen in de map Documenten voor eenvoudige toegang en je kunt je opgenomen audio delen met vrienden en familie. Ga naar Microsoft Store voor meer informatie.

Microsoft Clipchamp is een video-editor die is ontworpen om het maken van video's eenvoudig te maken. Hiermee kunnen gebruikers video's, afbeeldingen en audiobestanden combineren, tekst en effecten toevoegen en de voltooide video vervolgens opslaan op hun apparaat of hun video's opslaan in hun persoonlijke OneDrive via hun Microsoft-account. Gebruikers kunnen ook stockvideo's en stockmuziek of geluidseffecten, stickers, grafische elementen, achtergronden en meer toevoegen. Gebruikers kunnen ervoor kiezen om Clipchamp toegang te geven tot hun camera en microfoon om video's rechtstreeks vanaf hun apparaat op te nemen. Om een betere ervaring te bieden, zoals welke taal je wilt weergeven, verzamelt Clipchamp uw onnauwkeurige locatie. Gebruikers hebben toegang tot Clipchamp met een persoonlijke of gezins-Microsoft-account via de Clipchamp-app voor Windows 10 of Windows 11 en in de Edge- of Chrome-browser op https://app.clipchamp.com.

Media Player is de standaard ingebouwde speler van multimediabestanden (audio en video). Wanneer je een multimediabestand wilt openen, leest Media Player de inhoud van dat bestand. Wanneer je Media Player opent, wordt de inhoud van de mappen muziekbibliotheek en videobibliotheek gelezen om de eigen pagina's voor de muziekbibliotheek en videobibliotheek in de Media Player te vullen, zodat je multimedia-inhoud kunt organiseren, weergeven en afspelen.

Om je ervaring bij het afspelen van muziek te verrijken, probeert Media Player automatisch kunst van artiesten en albums weer te geven voor de inhoud die je afspeelt en de inhoud in je muziekbibliotheek. Om deze informatie te verstrekken, verstuurt Media Player een verzoek om informatie naar Microsoft met standaard apparaatgegevens, zoals het IP-adres en de softwareversie van het apparaat, je regionale en taalinstellingen en een identificatiecode voor de inhoud. Indien gewenst kan deze functie worden uitgeschakeld op de instellingenpagina van de app.

Films en tv.Met Microsoft Films en tv kun je films en afleveringen van tv-series huren of kopen en afspelen op je apparaat.

Om je te helpen inhoud te ontdekken die je mogelijk interessant vindt, verzamelt Films en tv gegevens over welke films en tv-programma's je bekijkt, inclusief de lengte van het afspelen en eventuele beoordelingen die je geeft.

Films en tv kan ook lokale videobestanden weergeven en afspelen die op je pc zijn opgeslagen. Hiervoor heeft het toegang nodig tot de videobibliotheek op je apparaat.

Windows Media Player Legacy (eerdere versie van Windows Mediaspeler). Wanneer u de eerdere versie van Windows Media Player gebruikt, kan het media-inhoud lezen, zoals video-, audio- en afbeeldingsbestanden waarmee u cd's en andere digitale inhoud kunt afspelen (zoals video en audio-bestanden), cd's rippen en uw mediabibliotheek beheren. Om je ervaring te verrijken bij het afspelen van inhoud in de bibliotheek, geeft de eerder versie van Windows Media Player verwante mediagegevens weer, zoals de titel van het album en de nummers, de albumillustratie, artiest en componist. Om je mediagegevens aan te vullen, verzendt de Windows Media Player Legacy een aanvraag naar Microsoft met daarin standaard computergegevens, een identificatiecode voor de media-inhoud en de mediagegevens die al in Windows Media Player Legacy-bibliotheek zijn opgenomen (met inbegrip van informatie die je mogelijk hebt bewerkt of zelf hebt ingevoerd), zodat Microsoft het nummer kan herkennen en beschikbare aanvullende informatie kan terugsturen.

Met Windows Media Player Legacy kun je ook inhoud afspelen die via een netwerk wordt gestreamd. Voor deze service moet Windows Media Player Legacy kunnen communiceren met een server voor streaming media. Deze servers worden meestal beheerd door niet-Microsoft-inhoudsproviders. Tijdens het afspelen van streaming media stuurt Windows Media Player Legacy een logboek naar de server voor streaming media of andere webserver(s) als de server voor streaming media erom vraagt. Het logboek bevat onder meer de volgende informatie: verbindingstijd, IP-adres, versie van het besturingssysteem, versie van Windows Media Player, Player-id-nummer (Player-id), datum en protocol. Om je privacy te beschermen, is Windows Media Player standaard ingesteld om voor elke sessie een andere Player-id te verzenden.

Windows HelloWindows Hellomainwindowshellomodule
Samenvatting

Windows Hello biedt direct toegang tot uw apparaten via biometrische authenticatie. Na het inschakelen gebruikt Windows Hello uw gezicht, vingerafdruk of iris om u te identificeren op basis van een reeks unieke punten of kenmerken die uit het beeld worden gehaald en opgeslagen op uw apparaat als een sjabloon - maar Hello slaat geen echte foto of afbeelding van uw gezicht, vingerafdruk of iris op. Biometrische verificatiegegevens die worden gebruikt wanneer u zich aanmeldt, verlaten uw apparaat niet. Uw biometrische verificatiegegevens blijven op uw apparaat staan totdat u deze verwijdert. Na een aanzienlijke periode van inactiviteit op Windows Hello wordt u echter gevraagd om te bevestigen dat u de biometrische gegevens wilt blijven opslaan. U kunt uw biometrische verificatiegegevens verwijderen vanuit Instellingen. Meer informatie over Windows Hello.

Windows SearchWindows Searchmainwindowssearchmodule
Samenvatting

Met Windows Search kunt u zowel uw eigen bestanden als het web vanaf één plek doorzoeken. Als u Windows Search gebruikt om uw eigen bestanden te doorzoeken, krijgt u resultaten voor items op uw persoonlijke OneDrive, uw OneDrive voor Bedrijven indien die is ingeschakeld, andere providers voor cloudopslag voor zover dit wordt ondersteund door deze externe providers, en op uw apparaat. Als u Windows Search gebruikt om het web te doorzoeken, of zoeksuggesties van Windows Search of Cortana gebruikt, worden de zoekopdrachten uitgevoerd door Bing en zullen we uw zoekopdracht gebruiken zoals beschreven in de sectie over Bing in deze privacyverklaring. Meer informatie over zoeken in Windows .

Entertainment en verwante servicesEntertainment en verwante servicesmainentertainmentmodule
Samenvatting

Entertainment en verwante services maken uitgebreide ervaringen mogelijk en geven u toegang tot tal van inhoud, toepassingen en games.

XboxXboxmainxboxmodule
Samenvatting
Microsoft StoreMicrosoft Storemainwindowsstoremodule
Samenvatting
Microsoft StartMicrosoft Startmainmainmodule
Samenvatting
SilverlightSilverlightmainsilverlightmodule
Samenvatting
Windows Mixed RealityWindows Mixed Realitymainwindowsmixedrealitymodule
Samenvatting
maineuropeanprivacymodule,mainsecurityofpersonaldatamodule,mainwherewestoreandprocessdatamodule,mainourretentionofpersonaldatamodule,maincaliforniaconsumerprivacyactmodule,mainadvertisingmodule,mainspeechrecognitionmodule,mainpreviewreleasesmodule,mainchangestothisprivacystatementmodule,mainhowtocontactusmodule mainenterpriseservicesmodule,mainenterprisedevsoftwareappsmodule mainofficeservicesmodule,mainmsfamilymodule,mainteamsmodule,mainonedrivemodule,mainoutlookmodule,mainskypemodule,mainsurfacemodule,mainsurfaceduomodule,mainlinkedinmodule mainbingmodule,mainmsedgemodule,mainMicrosoftTranslatormodule,mainswiftkeymodule mainactivationmodule,mainactivityhistorymodule,mainadvertisingidmodule,maindiagnosticsmodule,mainfeedbackhubmodule,maingethelpmodule,mainlivecaptionsmodule,mainlocationservicesmotionsensingmodule,mainnarratormodule,maincrossdevicemodule,mainsecurityandsafetyfeaturesmodule, mainspeechinkingtypingmodule, mainsyncsettingsmodule,mainupdateservicesmodule,mainwebbrowsersmodule,mainwi-fisensemodule,mainwindowsappsmodule,mainwindowshellomodule,mainyourphonemodule,mainwindowssearchmodule mainxboxmodule,mainwindowsstoremodule,mainmainmodule,mainsilverlightmodule,mainwindowsmixedrealitymodule
mainartificialintelligenceandmicrosoftcopilotmodule
Cookies

De meeste websites van Microsoft gebruiken cookies: kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden geplaatst en die later kunnen worden opgehaald door webservers die de cookie gebruikt in het domein dat de cookie heeft geplaatst. We gebruiken cookies om uw voorkeuren en instellingen op te slaan, hulp te bieden bij het inloggen, gepersonaliseerde advertenties te bieden en de activiteiten op de site te analyseren. Raadpleeg voor meer informatie de sectie Cookies en soortgelijke technologieën van deze privacyverklaring.

UITBREIDING EU-VS, VK en Zwitserland-VS Frameworks voor gegevensprivacy

Microsoft voldoet aan de UITBREIDING EU-VS, VK naar de EU-VS en Zwitserland-VS. Frameworks voor gegevensprivacy. Zie de sectie Waar we persoonsgegevens opslaan en verwerken en ga naar de website van het Data Privacy Framework van het Amerikaanse Department of Commerce’voor meer informatie.

Contact opnemen

Als u een vraag of klacht over privacy hebt voor de Chief Privacy Officer van Microsoft of de Functionaris Gegevensbescherming van de EU, neemt u contact met ons op via ons webformulier. Voor meer informatie over hoe u contact opneemt met Microsoft, waaronder Microsoft Ireland Operations Limited, leest u de sectie Contact met ons opnemen van deze privacyverklaring.