Ditt personvern er viktig for oss. I denne personvernerklæringen forklarer vi hvilke personopplysninger Microsoft behandler, hvordan Microsoft behandler opplysningene, samt formålene med behandlingen.

Microsoft tilbyr et bredt utvalg av produkter, inkludert serverprodukter som er med på å drifte organisasjoner over hele verden, enheter du bruker i hjemmet, programvare som studenter og elever bruker på skolen, og tjenester som utviklere bruker til å lage og drifte fremtidens programvare og løsninger. Henvisninger til Microsoft-produkter i denne erklæringen omfatter tjenester, nettsteder, apper, programvare, servere og enheter fra Microsoft.

Les de produktspesifikke detaljene i denne personvernerklæringen, der du finner relevant tilleggsinformasjon. Denne erklæringen gjelder både samhandlingene Microsoft har med deg og Microsoft-produktene nedenfor samt andre Microsoft-produkter som viser denne erklæringen.

Det kan hende at unge mennesker foretrekker å begynne med siden Personvern for unge mennesker. Denne siden fremhever informasjon som kan være nyttig for unge mennesker.

For personer i USA kan du se vår Merknad om personvern i amerikanske delstater og delstaten Washington Personvernerklæring for forbrukers helseopplysninger for mer informasjon om behandlingen av personopplysningene dine, og rettighetene dine i henhold til gjeldende amerikanske lover om personvern.


Personlig informasjon vi samler innPersonlig informasjon vi samler innmainpersonaldatawecollect
Oppsummering
Hele teksten

Microsoft samler inn informasjon fra deg via kommunikasjon med deg og gjennom produktene våre for en rekke formål som beskrives nedenfor, inkludert for å sikre effektiv drift og for å tilby deg best mulig brukeropplevelser med produktene våre. Du leverer noen av disse dataene direkte, for eksempel når du oppretter en Microsoft-konto, administrerer organisasjonens lisenskonto, sender inn et søk til Bing, registrerer deg for en Microsoft-hendelse, laster opp et dokument til OneDrive, signerer opp for Microsoft 365, eller kontakt oss for support. Vi får tilgang til enkelte opplysninger ved å samle inn data om interaksjonene dine med, bruken av og erfaringene med produktene våre, samt gjennom vår kommunikasjon med deg.

Vi bruker en rekke juridiske årsaker og tillatelser (som noen ganger kalles juridisk grunnlag) for å behandle data, inkludert med samtykke fra deg, en balansegang av legitime interesser, nødvendigheten av å inngå og gjennomføre kontrakter, og samsvar med juridiske forpliktelser, til en rekke formål som beskrevet nedenfor.

Vi henter også inn informasjon fra tredjeparter. Vi beskytter data som hentes fra tredjeparter, i henhold til fremgangsmåtene som er beskrevet i denne erklæringen, samt eventuelle tilleggsbegrensninger som pålegges av kilden til dataene. Disse tredjepartskildene varierer over tid, og inkluderer:

 • Datameglere som vi kjøper demografiske data fra for å utfylle dataene vi samler inn.
 • Tjenester som gjør brukergenerert innhold fra tjenestene sine tilgjengelig for andre, for eksempel vurderinger av lokale bedrifter eller offentlige innlegg i sosiale medier.
 • Kommunikasjonstjenester, inkludert e-postleverandører og sosiale nettverk, når du gir oss tilgang til dataene dine på slike tjenester eller nettverk fra tredjeparter.
 • Tjenesteleverandører som hjelper oss å fastslå enhetens posisjon.
 • Partnere som vi tilbyr tjenester eller gjennomfører markedsføringsaktiviteter sammen med.
 • Utviklere som lager opplevelser gjennom eller for Microsoft-produkter.
 • Tredjeparter som leverer opplevelser gjennom Microsoft-produkter.
 • Offentlig tilgjengelige kilder, for eksempel åpen offentlig sektor, akademiske og kommersielle datasett og andre datakilder.

Hvis du representerer en organisasjon, for eksempel en bedrift eller skole, som bruker produkter for organisasjoner eller utviklere fra Microsoft, kan du se avsnittet Produkter for organisasjoner og utviklere i denne personvernerklæringen for mer informasjon om hvordan vi behandler opplysningene dine. Hvis du er en sluttbruker av et Microsoft-produkt eller en Microsoft-konto levert av organisasjonen, kan du se delene Produkter som leveres av organisasjonen din og Microsoft-konto for mer informasjon.

Du har valgmuligheter når det gjelder teknologien du bruker og informasjonen du deler. Du har rett til å avslå å oppgi personopplysninger. Mange av produktene våre krever at du oppgir enkelte personopplysninger for at vi skal kunne drifte og levere en tjeneste til deg. Hvis du velger å ikke oppgi informasjon vi trenger for å kunne drifte og tilby et produkt eller en funksjon, kan du ikke bruke produktet eller funksjonen. Når vi trenger å samle inn personopplysninger for å overholde lovverket eller for å inngå eller gjennomføre en kontrakt med deg, og du ikke oppgir dataene, kan vi heller ikke inngå kontrakten. Hvis dette gjelder et eksisterende produkt du allerede bruker, kan det hende vi må suspendere eller avbryte kontrakten. Vi varsler deg hvis dette er tilfellet. Dersom det er valgfritt å oppgi opplysningene, og du velger ikke å dele personopplysninger, kommer funksjoner som bruker slike opplysninger om deg – for eksempel personalisering – ikke til å fungere.

Dataene vi samler inn, avhenger av konteksten for samhandlingene dine med Microsoft, valgene du gjør (inkludert personverninnstillingene dine), samt produktene og funksjonene du bruker, posisjonen din og det gjeldende lovverket..

De innsamlede dataene kan omfatte følgende:

Navn og kontaktinformasjon. For- og etternavnet ditt, e-postadresse, postadresse, telefonnummer og andre lignende kontaktopplysninger.

Legitimasjon. Passord, passordhint og lignende sikkerhetsinformasjon som brukes til autentisering og kontotilgang.

Demografiske data. Opplysninger om deg som for eksempel alder, kjønn, land og foretrukket språk.

Betalingsinformasjon. Informasjon som er nødvendig for å behandle betalinger, blant annet betalingsmåtenummer (for eksempel et kredittkortnummer) og sikkerhetskoden som er tilknyttet betalingsmåten din.

Abonnements- og lisensieringsdata. Informasjon om abonnementene dine, lisensene dine og andre rettigheter du har.

Samhandlinger. Opplysninger om bruken din av Microsoft-produkter. I noen tilfeller, for eksempel ved søkespørringer, gjelder dette informasjonen du oppgir for å kunne bruke produktene. I andre tilfeller, for eksempel i forbindelse med feilrapporter, er dette data som vi genererer. Andre eksempler på samhandlingsdata inkluderer:

 • Enhets- og bruksdata. Opplysninger om enheten samt produktene og funksjonene du bruker, inkludert informasjon om maskinvaren og programvaren, ytelsen til produktene våre samt innstillingene dine. For eksempel:
  • Betalings- og kontohistorikk. Data om varer du har kjøpt og aktivitet knyttet til kontoen din.
  • Nettleserlogg. Data om nettstedene du besøker.
  • Enhets-, tilkoblings- og konfigurasjonsdata. Data om enheten din, enhetskonfigurasjonen og nettverk i nærheten. Det er for eksempel data om operativsystem og annen programvare som er installert på enheten, inkludert produktnøkler. I tillegg registreres IP-adresse, enhetsidentifikatorer (som IMEI-nummer for telefoner), regionale og språkinnstillinger og informasjon om WLAN-tilgangspunkt i nærheten av enheten.
  • Feilrapporter og ytelsesdata. Data om ytelsen til produktene og eventuelle problemer du opplever, inkludert feilrapporter. Feilrapporter (av og til kalt krasjdumper) kan inneholde detaljer om programvare eller maskinvare som er knyttet til en feil, innhold i filer som var åpnet da feilen oppsto og data om annen programvare på enheten.
  • Feilsøkings- og hjelpedata. Data du oppgir når du kontakter Microsoft for å få hjelp, som produktene du bruker og annen informasjon som hjelper oss med å gi deg støtte. For eksempel kontakt- eller godkjenningsopplysninger, innholdet i chatter og annen kommunikasjon med Microsoft, data om enhetens tilstand og produktene du bruker knyttet til hjelpeforespørselen. Når du kontakter oss, som for brukerstøtte, kan telefonsamtaler eller chatøkter med våre representanter bli overvåket og tatt opp.
  • Bruksdata for roboter. Samhandlinger med roboter og funksjoner som er tilgjengelige gjennom Microsoft-produkter, inkludert roboter og funksjoner som leveres av tredjeparter.
 • Interesser og favoritter. Informasjon om interessene og favorittene dine, for eksempel idrettslagene du følger, programmeringsspråkene du foretrekker, aksjene du sporer, eller byene du legger til for å spore ting som været eller trafikken. I tillegg til interessene og favorittene du oppgir uttrykkelig, kan vi utlede eller hente interesser og favoritter basert på annen informasjon vi samler inn.
 • Data om innholdsbruk. Informasjon om medieinnhold (f.eks. TV, video, musikk, lyd, bøker, apper og spill) du får tilgang til gjennom produktene våre.
 • Søk og kommandoer. Søk og kommandoer når du bruker Microsoft-produkter med søk eller relatert produktfunksjonalitet, som samhandlinger med en chatbot.
 • Taledata. Taledataene dine, også kalt «taleklipp», for eksempel søkespørringer, kommandoer eller diktering, som kan omfatte bakgrunnslyder.
 • Tekst-, håndskrivings- og inntastingsdata. Tekst-, håndskrivings- og inntastingsdata samt relatert informasjon. Når vi for eksempel innhenter data om håndskriving, samler vi inn informasjon om håndskriftinstrumentets plassering på enheten.
 • Bilder. Bilder og relatert informasjon som for eksempel metadata for bilder. Vi samler for eksempel inn bildet du oppgir når du bruker en bildeaktivert Bing-tjeneste.
 • Kontakter og relasjoner. Informasjon om kontaktene og relasjonene dine hvis du bruker et produkt til å dele informasjon med andre, administrere kontakter, kommunisere med andre eller øke produktiviteten din.
 • Sosiale data. Informasjon om relasjoner og samhandling mellom deg, andre personer og organisasjoner, for eksempel engasjementstyper (f.eks. ting du liker eller misliker, arrangementer osv.) knyttet til personer og organisasjoner.
 • Posisjonsdata. Data om posisjonen til enheten, som kan være enten presis eller upresis. Vi samler for eksempel inn posisjonsdata ved hjelp av GNSS-systemer som GPS, og data om basestasjoner og Wi-Fi-soner i nærheten. Posisjoner kan også utledes fra IP-adressen til en enhet eller data i kontoprofilen din som indikerer posisjonen med mindre nøyaktighet, for eksempel på by- eller postnummernivå.
 • Andre inndata. Andre inndata fra bruken din av produktene våre. Eksempler på dette er data som knappene du trykker inn på en trådløs Xbox-kontroller ved hjelp av Xbox-nettverket, data for skjelettsporing når du bruker Kinect, og andre sensordata, for eksempel hvor mange trinn du tar, når du bruker enheter som har de aktuelle sensorene. Hvis du deltar på en hendelse i en butikk, samler vi inn dataene du gir oss når du registrerer deg for eller under hendelsen, og hvis du deltar i en premiekampanje samler vi inn dataene du oppgir i registreringsskjemaet.

Innhold. Innholdet i filene dine og kommunikasjon du skriver inn, laster opp, mottar, oppretter og kontrollerer. Hvis du for eksempel overfører en fil ved hjelp av Skype til en annen Skype-bruker, må vi samle inn innholdet i denne filen for å kunne vise den til deg og den andre brukeren. Hvis du mottar en e-postmelding ved å bruke Outlook.com, må vi samle inn innholdet i e-postmeldingen for å kunne levere den til innboksen din, vise den til deg, gjøre det mulig for deg å svare på den, og lagre den for deg til du velger å slette den. Annet innhold vi samler inn når du leverer produkter til deg, inkluderer følgende:

 • Kommunikasjon, inkludert lyd, video, tekst (tastet inn, håndskrevet, diktert eller på annen måte), i en melding, e-post, anrop, møteforespørsel eller chat.
 • Bilder, bilder, sanger, filmer, programvare og andre medier eller dokumenter som du lagrer, henter eller behandler med skyen.

Video eller opptak. Opptak av arrangementer og aktiviteter i Microsofts lokaler, butikker og andre steder. Hvis du besøker Microsoft Store-butikker eller andre lokaler eller deltar på et Microsoft-arrangement som blir tatt opp, kan det hende vi behandler bilde- og taledataene dine.

Tilbakemeldinger og vurderinger. Informasjon du oppgir til oss, samt innholdet i meldingene du sender oss, som f.eks. tilbakemeldinger, opplysninger fra spørreundersøkelser samt produktanmeldelser du skriver.

Traffic.com. Data generert gjennom bruk av Microsofts kommunikasjonstjenester. Trafikkdata angir hvem du har kommunisert med, og når kommunikasjonen skjedde. Vi behandler bare trafikkdata som kreves for å levere, vedlikeholde og forbedre kommunikasjonstjenestene våre, og vi gjør det med ditt samtykke.

I de produktspesifikke avsnittene under beskriver vi hvordan vi samler inn informasjon i forbindelse med produktene vi tilbyr.

Slik bruker vi personlig informasjonSlik bruker vi personlig informasjonmainhowweusepersonaldatamodule
Oppsummering
Hele teksten

Microsoft bruker informasjonen vi samler inn, for å gi deg omfattende, interaktive opplevelser. Nærmere bestemt bruker vi data til å:

 • Levere produktene våre, noe som inkluderer oppdatering, sikring og feilsøking samt brukerstøtte. Dette omfatter også å dele informasjon når det er nødvendig for å levere tjenestene eller utføre transaksjonene du ber om.
 • Forbedre og utvikle produktene våre.
 • Tilpasse produktene våre og komme med anbefalinger.
 • Annonsere og markedsføre overfor deg, noe som inkluderer å sende markedsføringskommunikasjon, å målrette annonsering samt å gi deg relevante tilbud.

Vi kan også bruke dataene til å drifte virksomheten vår, deriblant for å analysere ytelsen vår, innfri juridiske forpliktelser, utvikle arbeidsstyrken vår og gjøre undersøkelser.

Til disse formålene kombinerer vi informasjon som vi samler inn i ulike sammenhenger (f.eks. fra bruken din av to Microsoft-produkter). Microsoft Store bruker for eksempel informasjon om appene og tjenestene du bruker til å gi tilpassede appanbefalinger. Vi har bygd inn teknologisk sikkerhet og prosessikkerhet som er utviklet for å forhindre visse informasjonskombinasjoner der lovverket krever det. Informasjon som samles inn fra deg når du ikke er logget på, lagres adskilt fra kontoinformasjon som identifiserer deg direkte (f.eks. navn, e-postadresse eller telefonnummer), dersom lovverket krever det.

Behandling av personlig informasjon til disse formålene omfatter både automatiserte og manuelle (menneskelige) metoder for behandling. De automatiserte metodene er ofte knyttet til og støttet av de manuelle metodene. Hvis vi for eksempel vil utvikle, lære opp og forbedre nøyaktigheten av de automatiserte behandlingsmetodene (inkludert kunstig intelligens eller AI), går vi manuelt gjennom noen av utdataene som produseres av de automatiske metodene, og sammenligner de med de underliggende dataene.

Når vi behandler personopplysninger om deg, gjør vi det med ditt samtykke og/eller det som kreves for å levere produktene du bruker, drive virksomheten vår, oppfylle våre kontraktsmessige og juridiske forpliktelser, beskytte sikkerheten til systemene og kundene våre, eller oppfylle andre legitime interesser for Microsoft som beskrevet i denne delen og i avsnittet Grunner til at vi deler personlige data i denne personvernerklæringen. Når vi overfører personlig informasjon fra Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), gjør vi det basert på en rekke juridiske mekanismer, som beskrevet i delen Hvor vi lagrer og behandler personlige data i denne personvernerklæringen.

Mer om formålene med behandlingen:

 • Levere produktene våre. Vi bruker informasjon til å drifte produktene våre og gi deg omfattende, interaktive brukeropplevelser. Hvis du for eksempel bruker OneDrive, behandler vi dokumentene du laster opp til OneDrive, slik at du kan hente, slette, redigere, videresende eller på andre måter behandle dem etter eget ønske som en del av tjenesten. Eller hvis du for eksempel angir en søkespørring i Bing-søkemotoren, bruker vi denne spørringen for å vise deg søkeresultater. Ettersom kommunikasjon er en funksjon som forekommer i ulike produkter, programmer og aktiviteter, bruker vi informasjon for å kontakte deg. Vi kan for eksempel komme til å kontakte deg via telefon eller e-post eller andre metoder for å informere deg når et abonnement avsluttes eller for å diskutere lisenskontoen din. Vi kommuniserer også med deg for å sikre produktene våre, for eksempel ved å varsle deg når produktoppdateringer er tilgjengelige.
 • Produktforbedring. Vi bruker informasjon til å forbedre produktene våre hele tiden, blant annet til å legge til nye funksjoner. Vi bruker for eksempel feilrapporter til å forbedre sikkerhetsfunksjoner, søkespørringer og klikk i Bing til å gjøre søkeresultatene mer relevante, bruksdata til å finne ut hvilke nye funksjoner vi skal prioritere, og taledata til å utvikle og gjøre talegjenkjenning mer nøyaktig.
 • Tilpassing. Mange produkter inneholder personlig tilpassede funksjoner, for eksempel anbefalinger som forbedrer produktiviteten og produktopplevelsen. Disse funksjonene bruker automatiske prosesser til å skreddersy produktopplevelsene dine basert på dataene vi har om deg, for eksempel utledninger vi gjør om deg og din bruk av produktet, aktiviteter, interesser og posisjon. Avhengig av innstillingene dine kan du for eksempel se en anbefaling for en app fra Microsoft Store som strømmer mer effektivt, hvis du strømmer filmer i en nettleser på Windows-enheten din. Hvis du har en Microsoft-konto, kan vi synkronisere innstillingene dine på flere enheter hvis du tillater det. Mange av produktene våre har kontroller for å deaktivere tilpassede funksjoner.
 • Produktaktivering. Vi bruker informasjon – for eksempel enhets- og apptype, posisjon og unike identifikatorer for enheter, apper, nettverk og abonnementer – til å aktivere produkter som krever aktivering.
 • Produktutvikling. Vi bruker informasjon til å utvikle nye produkter. Vi bruker for eksempel data – ofte i avidentifisert form – for å få en bedre forståelse av kundenes databehandlings- og produktivitetsbehov, noe som kan påvirke utviklingen av nye produkter.
 • Kundestøtte. Vi bruker data til å feilsøke og diagnostisere produktproblemer, reparere kundenes enheter og tilby andre kundeservice- og kundestøttetjenester, inkludert for å hjelpe oss med å levere, forbedre og sikre kvaliteten på produkter, tjenester og opplæring, og for å undersøke sikkerhetshendelser. Samtaleinnspillingsdata kan også brukes til å godkjenne eller identifisere deg basert på stemmen din for å gjøre det mulig for Microsoft å gi støttetjenester og undersøke sikkerhetshendelser.
 • Sikre og feilsøke. Vi bruker informasjon til å sikre og feilsøke produktene våre. Dette omfatter bruk av informasjon for å beskytte sikkerheten til våre produkter og kunder, oppdage skadelig programvare og ondsinnet aktivitet, feilsøke ytelses- og kompatibilitetsproblemer for å hjelpe kundene å få mest mulig ut av brukeropplevelsene sine, og varsle kunder om oppdateringer for produktene våre. Dette kan omfatte bruk av automatiserte systemer til å gjenkjenne sikkerhetsproblemer.
 • Sikkerhet. Vi bruker informasjon til å ivareta sikkerheten til produktene og kundene våre. Sikkerhetsfunksjonene og -produktene våre kan forstyrre driften av skadelig programvare og varsle brukeren om eventuell skadelig programvare på enheten. Noen av produktene våre, for eksempel Outlook.com eller OneDrive, skanner systematisk og automatisk innhold for å identifisere mulig søppelpost, virus, krenkende handlinger eller nettadresser som har blitt flagget som koblinger til svindel, phishing eller skadelig programvare, og vi forbeholder oss retten til å fjerne innhold eller blokkere levering av kommunikasjon som bryter vilkårene våre. I henhold til EU 2021/1232 har vi aktivert unntaket som er tillatt i henhold til denne forordningen fra artiklene 5(1) og 6(1) i EU-direktivet 2002/58/EF. Vi bruker skanneteknologier til å opprette digitale signaturer (kjent som «hash-koder») av bestemte bilder og videoinnhold på systemene våre. Disse teknologiene sammenligner deretter hash-kodene de genererer med hash-koder for rapporterte bilder av seksuell utnyttelse av barn og misbruk (kjent som et «hash-sett»), i en prosess som kalles «hash-samsvar». Microsoft henter hash-sett fra organisasjoner som handler i offentlighetens interesse mot seksuelt misbruk av barn. Dette kan føre til deling av informasjon med National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) og politimyndigheter.
 • Oppdateringer. Vi bruker informasjonen vi samler inn, til å utvikle produkt- og sikkerhetsoppdateringer. For eksempel kan vi bruke informasjon om enhetens funksjoner, blant annet tilgjengelig minne, for å gi deg en programvare- eller sikkerhetsoppdatering. Formålet med oppdateringene er å gi deg en best mulig brukeropplevelse med produktene våre, hjelpe deg å ivareta personvernet ditt og sikkerheten til dataene dine, tilby nye funksjoner og vurdere om enheten er klar til å behandle disse oppdateringene.
 • Kampanjekommunikasjon. Vi bruker informasjonen vi samler inn, til å levere kampanjekommunikasjon. Du kan melde deg på e-postabonnementer og velge om du ønsker å motta markedsføringskommunikasjon fra Microsoft via e-post, SMS, brevpost og på telefon. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du administrerer kontaktinformasjon, e-postabonnementer og markedsføringsmeddelelser, kan du se avsnittet Slik får du tilgang til og bestemmer over personlig informasjon i denne personvernerklæringen.
 • Relevante tilbud. Microsoft bruker informasjon til å gi deg relevant og nyttig informasjon om produktene våre. Vi analyserer data fra mange forskjellige kilder for å forutse hvilken informasjon som er mest interessant og relevant for deg, og leverer disse opplysningene til deg på en rekke ulike måter. Vi kan for eksempel forutse din interesse for spill og kommunisere med deg om nye spill du kanskje vil like.
 • Reklame. Microsoft bruker ikke det du sier i e-postmeldinger, chatter med mennesker, videosamtaler eller taleanrop, eller dokumenter, bilder eller andre personlige filer for å målrette annonser mot deg. Vi bruker data vi samler inn gjennom samhandlingene våre med deg, gjennom noen av våre førstepartsprodukter, tjenester, apper og nettegenskaper (Microsoft-egenskaper) og på tredjeparts nettegenskaper, for annonsering på våre Microsoft-egenskaper og på tredjepartsegenskaper. Vi kan bruke automatiserte prosesser for å gjøre annonsene våre mer relevant for deg. Se avsnittet Reklame i denne personvernerklæringen for mer informasjon om hvordan informasjon brukes til reklameformål.
 • Premiekampanjer og hendelser. Vi bruker dataene dine til å administrere premiekampanjer og hendelser som er tilgjengelige i de fysiske Microsoft-butikkene våre. Hvis du f.eks. deltar i en premiekampanje, kan vi bruke dataene dine til å velge en vinner og gi deg premien hvis du vinner. Hvis du registrerer deg for et kodingsseminar eller et spillarrangement, legger vi til navnet ditt i listen over forventede deltakere.
 • Kjøpstransaksjoner. Vi bruker informasjon til å gjennomføre transaksjonene dine med oss. For eksempel behandler vi betalingsinformasjon for å gi kundene produktabonnementer, og bruker kontaktinformasjon for å levere varer som kjøpes fra Microsoft Store.
 • Rapportering og næringsvirksomhet. Vi bruker informasjon til å analysere virksomheten vår og gjennomføre forretningsintelligens. Dette gjør det mulig for oss å ta veloverveide beslutninger og rapportere om ytelsen til virksomheten vår.
 • Beskyttelse av rettigheter og eiendom. Vi bruker data til å oppdage og forhindre svindel, løse tvister, håndheve avtaler og beskytte eiendommen vår. Vi bruker for eksempel data til å bekrefte gyldigheten av programvarelisenser for å motvirke piratkopiering. Vi kan bruke automatiske prosesser til å oppdage og forhindre aktiviteter som bryter våre rettigheter og andres rettigheter – for eksempel svindel.
 • Juridisk samsvar. Vi behandler data for å overholde loven. For eksempel bruker vi alderen til kundene våre for å oppfylle våre forpliktelser til å beskytte barns personvern. Vi behandler også kontaktinformasjon og påloggingsinformasjon for å hjelpe kunder med å utøve rettighetene deres når det gjelder databeskyttelse.
 • Undersøkelser. Ved hjelp av hensiktsmessige tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre individuelle rettigheter og friheter, bruker vi data til å gjennomføre undersøkelser – blant annet funksjoner for avansert maskinlæring og kunstig intelligens til fordel for offentlig interesse og til vitenskapelige formål.
Grunner til at vi deler personlig informasjonGrunner til at vi deler personlig informasjonmainreasonswesharepersonaldatamodule
Oppsummering
Hele teksten

Vi deler den personlige informasjonen din med din tillatelse eller når det er nødvendig for å fullføre en transaksjon eller tilby et produkt som du har forespurt eller autorisert. Vi deler innholdet ditt med tredjeparter når du ber oss om det, for eksempel når du sender en e-post til en venn, deler bilder og dokumenter på OneDrive, eller kobler kontoer til en annen tjeneste. Hvis du bruker et Microsoft-produkt som er levert av en organisasjon du er tilknyttet – for eksempel arbeidsgiveren eller skolen din – eller hvis du bruker en e-postadresse som er levert av en slik organisasjon, for å få tilgang til Microsoft-produkter, kan vi komme til å dele bestemte data, for eksempel samhandlingsdata og diagnosedata, for at organisasjonen skal kunne administrere produktene. Når du oppgir betalingsinformasjon for å gjennomføre et kjøp, deler vi denne betalingsinformasjonen med banker og andre enheter som behandler betalingstransaksjoner eller andre finanstjenester, samt for å forebygge svindel og redusere kredittrisiko. Når du lagrer en betalingsmåte (for eksempel et kort) på kontoen som du og andre Microsoft-konto-innehavere bruker til å foreta kjøp fra Microsoft eller tilknyttede selskaper, kan kjøpskvitteringene i tillegg deles med alle andre som bruker og har tilgang til samme betalingsmetode for å foreta et kjøp fra Microsoft, inkludert betalingsmetodens navngitte kontoinnehaver. Når du tillater push-varsler for Microsoft-produkter og -programmer på en ikke-Windows-enhet vil operativsystemet på den aktuelle enheten behandle enkelte personopplysninger for å levere push-varsler. I henhold til dette kan Microsoft sende data til en ekstern tredjepartsleverandør som leverer push-varsler. Enhetens tjenester for push-varsler styres av deres egne tjenestespesifikke vilkår og personvernbetingelser.

I tillegg deler vi personlig informasjon mellom Microsoft-kontrollerte partnere og datterselskap. Vi deler også personlig informasjon med forhandlere eller agenter som jobber på våre vegne i forbindelse med formålene som beskrives i denne erklæringen. Selskaper vi har leid inn for å tilby kundeservice eller bistå med vern og sikring av systemene og tjenestene våre, må for eksempel ha tilgang til personopplysninger for å kunne utføre de aktuelle funksjonene. Selskapene må i slike tilfeller rette seg etter våre personvern- og sikkerhetskrav, og kan ikke bruke den personlige informasjonen de mottar fra oss, til noe annet formål. Vi kan også videreformidle personlig informasjon som del av en firmatransaksjon (f.eks. ved fusjon eller salg av eiendom).

Vi vil dessuten kunne bevare, få tilgang til, overføre, opplyse om og oppbevare personlig informasjon, inkludert privat innhold (f.eks. innhold i e-poster i Outlook.com, eller filer i private mapper på OneDrive), dersom vi i god tro mener at det er nødvendig å gjøre et av følgende:

 • Overholde gjeldende lov eller svare på en gyldig rettsprosess fra f.eks. politiet eller andre statlige byråer.
 • Beskytt sikkerheten til kundene, organisasjonene og offentligheten — for eksempel for å forhindre søppelpost eller forsøk på å svindle eller på annen måte forårsake skade, eller for å oppdage, forhindre og bekjempe skadelig eller ulovlig atferd, inkludert oppretting og deling av skadelig eller ulovlig innhold.
 • Drifte og vedlikeholde sikkerheten til produktene våre (bl.a. ved å hindre eller stanse angrep på datasystemene eller nettverkene våre).
 • Beskytte rettighetene eller eiendommen til Microsoft, inkludert håndheving av brukervilkårene for tjenestene (hvis vi mottar informasjon om at noen bruker tjenestene våre til heleri av immaterielle eller fysiske eiendeler tilhørende Microsoft, kontrollerer vi imidlertid ikke brukerinnholdet selv, men kan sende saken videre til politiet).

Hvis du vil ha mer informasjon om informasjonen vi videreformidler for å svare på forespørsler fra myndigheter og andre offentlige etater, kan du se Law Enforcement Requests Report.

Merk at noen av produktene våre inneholder koblinger til eller på annen måte gir deg tilgang til tredjepartsprodukter som kan ha andre personvernpraksiser enn Microsoft. Hvis du oppgir personlig informasjon til slike produkter, er informasjonen din underlagt retningslinjene for personvern som gjelder for disse produktene.

Slik får du tilgang til og kan kontrollere personlig informasjonSlik får du tilgang til og kan kontrollere personlig informasjonmainhowtoaccesscontrolyourdatamodule
Oppsummering
Hele teksten

Du kan også velge hva Microsoft skal ha lov til å samle inn og bruke av personlig informasjon. Du kan kontrollere personopplysningene som Microsoft har fått tak i, og utøve rettighetene dine når det gjelder databeskyttelse, ved å kontakte Microsoft eller bruke de ulike verktøyene vi tilbyr. I enkelte tilfeller er muligheten til å åpne eller kontrollere personlig informasjon begrenset som påkrevd eller tillatt av gjeldende lov. Tilgangen til og mulighetene til å kontrollere personlig informasjon avhenger også av hvilke produkter du bruker. Du kan blant annet gjøre følgende:

 • Kontroller bruken av dataene dine for tilpassede annonser fra Microsoft ved å gå til vår reservasjonssiden.
 • Velg om du ønsker å motta markedsføring via e-post, meldinger, telefon og brevpost fra Microsoft.
 • Få tilgang til og fjern noe av informasjonen din via Microsoft instrumentbord for personvern

Ikke all personlig informasjon som behandles av Microsoft, kan åpnes eller kontrolleres via verktøyene ovenfor. Hvis du vil åpne eller kontrollere personlig informasjon som behandles av Microsoft som ikke er tilgjengelig via verktøyene nedenfor eller direkte via Microsoft-produktene du bruker, kan du alltid kontakte Microsoft på adressen i avsnittet Slik kontakter du oss eller ved å bruke nettskjemaet.

Vi oppgir aggregerte måledata om brukerforespørsler om å utøve databeskyttelsesrettigheter via Microsofts personvernrapport.

Du kan åpne og kontrollere personlig informasjon som Microsoft har anskaffet, ved hjelp av verktøy som Microsoft tilbyr deg, som beskrevet nedenfor, eller ved å kontakte Microsoft. Eksempel:

 • Hvis Microsoft har anskaffet ditt samtykke til bruk av personlig informasjon, kan du trekke tilbake dette samtykket når som helst.
 • Du kan be om tilgang til, sletting av og oppdatering av personlig informasjon.
 • Hvis du ønsker å portere dataene dine et annet sted, kan du bruke verktøyene som Microsoft tilbyr, for å gjøre dette. Hvis ingen slike verktøy er tilgjengelige, kan du kontakte Microsoft for å få hjelp.

Du kan også komme med innvendinger mot eller begrense Microsofts bruk av personlig informasjon. Du kan for eksempel når som helst komme med innvendinger mot bruk av personlig informasjon:

 • Til direktemarkedsføring.
 • Når vi utfører en oppgave i offentlig interesse eller forfølger våre egne eller en tredjeparts legitime interesser.

Det kan hende du har disse rettighetene i henhold til det gjeldende lovverket, inkludert EUs personvernforordning (GDPR), men vi tilbyr dem uavhengig av hvor du befinner deg. I enkelte tilfeller er muligheten til å åpne eller kontrollere personlig informasjon begrenset som påkrevd eller tillatt av gjeldende lov.

Hvis organisasjonen din, for eksempel en arbeidsgiver, skole eller tjenesteleverandør, gir deg tilgang til og administrerer bruken din av Microsoft-produkter, kan du kontakte organisasjonen for å finne ut mer om hvordan du kan åpne og kontrollere personlig informasjon.

Du kan få tilgang til og kontrollere personopplysningene som Microsoft har fått tak i, og utøve rettighetene dine når det gjelder databeskyttelse, ved å bruke de ulike verktøyene vi tilbyr. Hvilke verktøy som er mest nyttige for deg, avhenger av våre samhandlinger med deg og din bruk av produktene våre. Her er en generell oversikt over verktøyene vi tilbyr for å hjelpe deg å kontrollere personopplysningene dine. Ytterligere kontroller kan være tilgjengelig i visse produkter.

 • Bing. Hvis du er logget på Bing, kan du vise og fjerne den lagrede søke- og chatteloggen på instrumentbordet for personvern. Hvis du ikke er logget på Bing kan du se og fjerne søkeloggen som er knyttet til enheten i Bing-innstillinger.
 • Microsoft-konto. Hvis du vil ha tilgang til, redigere eller fjerne profil- og betalingsinformasjonen i din i Microsoft-kontoen, endre passordet ditt, legge til sikkerhetsinformasjon eller avvikle kontoen din, kan du gå til nettstedet for Microsoft-konto.
 • Hvis du har en offentlig Microsoft Developer Network-profil (MSDN), kan du åpne og redigere dataene dine ved å logge på MSDN-forum.
 • Microsoft instrumentbord for personvern. Du kan kontrollere noe av informasjonen Microsoft behandler gjennom bruken din av en Microsoft-konto i Microsoft instrumentbord for personvern. Her kan du for eksempel se og fjerne nettleser-, søke- og posisjonsdata som er tilknyttet Microsoft-kontoen din.
 • Microsoft Store.Du kan se Microsoft Store-profilen og -kontoinformasjonen ved å gå til Microsoft Store og velge Vis konto eller Ordrehistorikk.
 • Microsoft Teams for personlig bruk. Du kan finne ut hvordan du eksporterer eller sletter Teams-data relatert til din personlige Microsoft-konto ved å gå til denne side.
 • OneDrive. Du kan vise, laste ned og slette filer og bilder i OneDrive ved å logge på OneDrive.
 • Outlook.com. Du kan laste ned e-postmeldingene i Outlook.com ved å logge på kontoen, og navigere til innstillingene for Personvern og data.
 • Skype. Hvis du vil åpne, redigere eller fjerne deler av profil- eller betalingsinformasjonen for Skype eller endre passordet, logge på kontoen din. Hvis du vil eksportere Sky-chatteloggen og filene som deles på Skype, kan du be om en kopi.
 • Volume Licensing Service Center (VLSC). Hvis du er en volumlisenskunde, kan du kontrollere kontaktinformasjonen din og abonnements- og lisensdataene dine på ett og samme sted ved å gå til Volume Licensing Service Center-nettstedet.
 • Xbox. Hvis du bruker Xbox-nettverket eller Xbox.com, kan du vise og redigere de personlige opplysningene dine, inkludert faktura- og kontoopplysninger, personverninnstillinger samt innstillinger for sikkerhet og informasjonsdeling på nettet, via Min Xbox på Xbox-konsollen eller på Xbox.com-nettstedet.

Ikke all personlig informasjon som behandles av Microsoft, kan åpnes eller kontrolleres via verktøyene ovenfor. Hvis du vil åpne eller kontrollere personlig informasjon som behandles av Microsoft som ikke er tilgjengelig via verktøyene nedenfor eller direkte via Microsoft-produktene du bruker, kan du alltid kontakte Microsoft på adressen i avsnittet Slik kan du kontakte oss eller ved å bruke nettskjemaet. Vi svarer på forespørsler om å kontrollere personopplysningene dine som påkrevd i henhold til gjeldende lov.

Kommunikasjonsinnstillinger

Du kan velge om du ønsker å motta markedsføringskommunikasjon fra Microsoft via e-post, meldinger, brevpost og telefon. Hvis du mottar e-post eller meldinger med markedsføringsinnhold fra oss og ønsker å reservere deg mot dette, følger du ganske enkelt instruksjonene i meldingen du mottar. Du kan også velge hva du ønsker å motta av reklame via e-post, telefon og brevpost fra Microsoft. Ved å logge på din personlige Microsoft-konto og se kommunikasjonstillatelser kan du oppdatere kontaktopplysninger, administrere kontaktinnstillinger for hele Microsoft, avslutte e-postabonnementer og velge om du vil dele kontaktopplysningene dine med Microsofts partnere. Hvis du ikke har noen Microsoft-konto, kan du bruke dette nettskjema for å administrere e-postinnstillingene for Microsoft. Disse valgene gjelder ikke obligatorisk tjenestekommunikasjon som er en del av visse Microsoft-produkter, -programmer eller -aktiviteter, eller undersøkelser eller annen kommunikasjon med informasjonsformål som har en egen metode for avmelding.

Dine annonsevalg

Hvis du vil reservere deg mot å motta tilpassede annonser fra Microsoft, kan du gå til vår reservasjonssiden. Når du velger bort personlige annonser, lagres innstillingen i en informasjonskapsel som er spesifikk for nettleseren du bruker. Informasjonskapselen som lagres når du reserverer deg, utløper etter fem år. Hvis du sletter informasjonskapsler fra datamaskinen, må du reservere deg på nytt.

Du kan også koble reservasjonen opp mot Microsoft-kontoen din. Den vil da gjelde på alle enheter der du bruker den aktuelle kontoen, og fortsetter å gjelde til noen logger på med en annen personlig Microsoft-konto på enheten. Hvis du sletter informasjonskapsler på enheten, må du logge på igjen før innstillingene tas i bruk. Du kan vise våre tredjeparts annonsepartnereMeddelelse om databeskyttelseslover for amerikanske delstater, og velge bort deling av data med tredjeparter på siden vår for bortvelging.

For Microsoft-styrte annonser som vises i apper i Windows, kan du bruke avmeldingsfunksjonen knyttet til den personlige Microsoft-kontoen din, eller reservere deg mot atferdsbaserte annonser ved å deaktivere annonse-ID-en i Windows-innstillingene.

Ettersom informasjonen for atferdsbaserte annonser også brukes til andre nødvendige formål (bl.a. for å tilby produktene våre, gjøre analyser og avdekke svindel), blir det samlet inn informasjon selv om du reserverer deg mot atferdsbaserte annonser. Du vil fortsatt se annonser, men de er kanskje mindre relevante for deg.

Du kan reservere deg mot atferdsbaserte annonser fra tredjeparter vi samarbeider med, ved å gå til nettstedene deres (se ovenfor).

Nettleserbaserte kontroller

Når du bruker en nettleser, kan du kontrollere personopplysningene dine ved hjelp av bestemte funksjoner. Eksempel:

 • Kontroller for informasjonskapsler. Du kan kontrollere dataene som er lagret i informasjonskapsler, og trekke tilbake samtykket til bruken av informasjonskapsler, ved å bruke de nettleserbaserte kontrollene for informasjonskapsler som er beskrevet i Informasjonskapsler-delen av denne personvernerklæringen.
 • Sporingsbeskyttelser. Du kan kontrollere hvilke data tredjepartsnettsteder kan samle inn om deg, ved hjelp av Sporingsbeskyttelse i Internet Explorer (versjon 9 eller nyere) og Microsoft Edge. Denne funksjonen blokkerer tredjepartsinnhold, inkludert informasjonskapsler, fra alle nettsteder som er oppført i en sporingsbeskyttelsesliste du legger til.
 • Nettleserkontroller for Ikke spor. Noen nettlesere har integrerte Do Not Track-funksjoner (DNT, ikke spor) som kan sende et signal til nettstedene du besøker om at du ikke ønsker å bli sporet. Ettersom det foreløpig ikke finnes noen felles forståelse for hvordan DNT-signalet skal tolkes, vil ikke Microsoft-tjenester reagere eller svare på DNT-signaler fra nettlesere. Vi samarbeider fortløpende med internettorganer for å definere en felles forståelse for hvordan DNT-signaler skal behandles. I mellomtiden kan du bruke en rekke andre verktøy som vi tilbyr for å kontrollere innsamling og bruk av informasjon, inkludert muligheten til å reservere deg mot atferdsbaserte annonser fra Microsoft som beskrevet over.
Informasjonskapsler og lignende teknologierInformasjonskapsler og lignende teknologiermaincookiessimilartechnologiesmodule
Oppsummering
Hele teksten

Informasjonskapsler er små tekstfiler som er plassert på enheten din for å lagre data, og som kan hentes av en nettserver på domenet som utplasserte informasjonskapselen. Disse dataene består ofte av en rekke tall og bokstaver som entydig identifiserer datamaskinen din, men den kan også inneholde annen informasjon. Enkelte informasjonskapsler utplasseres av tredjeparter som handler på våre vegne. Vi bruker informasjonskapsler og lignende teknologi for å lagre og overholde preferansene og innstillingene dine, legge til rette for at du kan logge på, levere atferdsbaserte annonser, bekjempe svindel, analysere ytelsen til produktene våre og oppfylle andre legitime formål som beskrevet nedenfor. Microsoft-apper bruker ytterligere identifikatorer, for eksempel annonse-ID-en i Windows, til lignende formål, og mange av nettstedene og appene våre inneholder også websignaler eller andre lignende teknologier (beskrevet nedenfor).

Vår bruk av informasjonskapsler og lignende teknologier

Microsoft bruker informasjonskapsler og lignende teknologier til flere formål, avhengig av konteksten eller produktet, inkludert til å:

 • Lagre preferansene og innstillingene dine. Vi bruker informasjonskapsler til å lagre preferansene og innstillingene på enheten, og for å forbedre brukeropplevelsen din. Eksempel: Avhengig av innstillingene dine, hvis du skrev inn byen eller postnummeret ditt for å få lokale nyheter og værinformasjon på et Microsoft-nettsted, lagrer vi de dataene i en informasjonskapsel slik at du ser den relevante lokale informasjonen når du returnerer til nettstedet. Hvis du lagrer innstillingene dine med informasjonskapsler, for eksempel det foretrukne språket ditt, slipper du å angi innstillingene gjentatte ganger. Hvis du reserverer deg mot atferdsbasert annonsering, lagrer vi reservasjonsinnstillingen din i en informasjonskapsel på enheten din. På samme måte som vi innhenter samtykket ditt til å plassere informasjonskapsler på enheten din, lagrer vi valget ditt i en informasjonskapsel.
 • Pålogging og autorisasjon. Vi bruker informasjonskapsler for å godkjenne deg. Når du logger på et nettsted med din personlige Microsoft-konto, lagrer vi et unikt ID-nummer og tidspunktet for innloggingen i en kryptert informasjonskapsel på enheten din. Denne informasjonskapselen gjør at du kan navigere på nettstedet uten å måtte logge på på nytt for hver side du åpner. Du kan også lagre påloggingsinformasjonen din, slik at du ikke trenger å logge på hver gang du går tilbake til nettstedet.
 • Sikkerhet. Vi bruker informasjonskapsler til å behandle informasjon som hjelper oss å sikre produktene våre, samt for å oppdage svindel og misbruk.
 • Lagre informasjon du oppgir på et nettsted. Vi bruker informasjonskapsler for å huske informasjon du har delt. Når du oppgir informasjon til Microsoft, for eksempel når du legger til produkter i en handlekurv på Microsoft-nettsteder, lagrer vi informasjonen i en informasjonskapsel for å huske informasjonen.
 • Sosiale medier. Noen av nettstedene våre omfatter informasjonskapsler for sosiale medier, inkludert de som gjør at brukere som er logget på den sosiale medietjenesten, kan dele innhold via denne tjenesten.
 • Tilbakemelding. Microsoft bruker informasjonskapsler slik at du kan gi tilbakemelding om et nettsted.
 • Atferdsbaserte annonser. Microsoft bruker informasjonskapsler til å samle inn informasjon om Internett-aktiviteten din og identifisere interessene dine, slik at vi kan levere annonser som er relevante for deg. Hvis du vil reservere deg mot atferdsbaserte annonser fra Microsoft, kan du gå du til avsnittet Slik får du tilgang til og kan kontrollere personlig informasjon i denne personvernerklæringen.
 • Vise annonser. Microsoft bruker informasjonskapsler til å registrere hvor mange besøkende som har klikket på en annonse, og for eksempel til å registrere hvilke annonser du har sett, slik at du ikke ser den samme gjentatte ganger.
 • Analyse. Vi bruker informasjonskapsler for første- og tredjeparter og andre identifikatorer til å samle inn bruks- og ytelsesdata. Vi kan for eksempel bruke informasjonskapsler til å telle antall unike besøkende på en nettside eller tjeneste eller til å utarbeide annen statistikk om driften av produktene våre.
 • Ytelse. Microsoft bruker informasjonskapsler for å forstå og forbedre ytelsen til produktene våre. For eksempel bruker vi informasjonskapsler til å samle inn data som hjelper med belastningsfordeling, dette hjelper oss med å holde nettstedene våre i gang.

Hvis det er nødvendig innhenter vi ditt samtykke før vi plasserer eller bruker valgfrie informasjonskapsler som ikke er (i) strengt nødvendige for å levere nettstedet, eller (ii) for det formål å tilrettelegge for kommunikasjon. Se delen «Slik styrer du informasjonskapsler» nedenfor hvis du vil ha mer informasjon.

Noen av informasjonskapslene vi vanligvis bruker, er oppført nedenfor. Listen er ikke utfyllende, men viser hovedgrunnene til at vi bruker informasjonskapsler. Hvis du besøker et av nettstedene våre, vil dette nettstedet bruke noen av eller alle disse informasjonskapslene:

 • MSCC. Inneholder brukervalg for de fleste Microsoft-områder.
 • MUID, MC1, MSFPC og MSPTC. Identifiserer unike nettlesere som besøker Microsoft-nettsteder. Disse informasjonskapslene brukes i forbindelse med annonsering, nettstedsanalyse og andre driftsformål.
 • ANON. Inneholder den unike identifikatoren ANID, som er avledet fra Microsoft-kontoen din og brukes i forbindelse med annonsering, tilpassing og driftsrelaterte formål. Hvis du har valgt å reservere deg mot atferdsbaserte annonser fra Microsoft, og har knyttet reservasjonen til Microsoft-kontoen din, blir dette valget lagret i denne informasjonskapselen.
 • CC. Inneholder en landskode som fastsettes ut fra IP-adressen din.
 • PPAuth, MSPAuth, MSNRPSAuth, KievRPSAuth, WLSSC, MSPProf. Bidrar til å godkjenne deg når du logger på med Microsoft-kontoen din.
 • MC0. Oppdager om informasjonskapsler er aktivert i nettleseren.
 • MS0. Identifiserer en bestemt økt.
 • NAP. Inneholder en kryptert versjon av land, postnummer, alder, kjønn, språk og yrke (hvis dette er kjent), basert på Microsoft-kontoprofilen din.
 • MH. Finnes på partnersider der Microsoft har en partnerannonsør. Denne informasjonskapselen identifiserer annonsøren, slik at riktig annonse velges.
 • childinfo, kcdob, kcrelid, kcru, pcfm. Inneholder informasjon som Microsoft-kontoen bruker på sidene sine når det gjelder barnekontoer.
 • MR. Denne informasjonskapselen brukes av Microsoft til å tilbakestille eller oppdatere informasjonskapselen MUID.
 • x-ms-gateway-slice. Identifiserer en gateway for belastningsfordeling.
 • TOptOut. Registrerer beslutningen din om å reservere deg mot atferdsbaserte annonser fra Microsoft. Der det er nødvendig, plasserer vi denne informasjonskapselen som standard, og fjerner den når du samtykker i interessebasert annonsering.

Vi kan også bruke informasjonskapslene til andre Microsoft-tilknyttede selskaper, selskaper og partnere, for eksempel LinkedIn og Xandr.

Informasjonskapsler fra tredjeparter

I tillegg til informasjonskapslene Microsoft angir når du besøker nettstedene våre, bruker vi også informasjonskapsler fra tredjeparter til å forbedre tjenestene på nettstedene våre. Noen tredjeparter kan også angi informasjonskapsler når du besøker Microsoft-nettsteder. Eksempel:

 • Selskaper vi leier inn for å levere tjenester på våre vegne, for eksempel nettstedsanalyse, utplasserer informasjonskapsler når du besøker nettstedene våre.
 • Bedrifter som leverer innhold på Microsoft-nettsteder, for eksempel videoer, nyheter eller annonser, utplasserer informasjonskapsler på egen hånd.

Disse bedriftene bruker dataene de behandler, i samsvar med sine egne personvernerklæringer, som kan gi disse bedriftene tillatelse til å samle inn og kombinere informasjon om aktivitetene dine på ulike nettsteder, apper eller elektroniske tjenester.

Følgende typer informasjonskapsler fra tredjeparter kan brukes, avhengig av kontekst, tjeneste eller produkt, samt innstillinger og tillatelser:

 • Informasjonskapsler for sosiale medier. Vi og tredjeparter bruker informasjonskapsler fra sosiale medier til å vise deg annonser og innhold basert på dine sosiale medie-profiler og aktiviteter på våre nettsteder. De brukes til å koble aktiviteten din på nettstedene til sosiale medier-profilene dine, slik at annonser og innhold som vises på våre nettsteder og sosiale medier, vil bedre gjenspeile interessene dine.
 • Informasjonskapsler for analyse.Vi gjør det mulig for tredjeparter å bruke informasjonskapsler for analyse til å forstå hvordan du bruker nettstedene våre, slik at vi kan gjøre dem bedre og tredjeparter kan utvikle og forbedre produktene sine, som de kan velge å bruke på nettsteder som ikke eies eller drives av Microsoft. Analyseinformasjonskapsler brukes for eksempel til å samle inn informasjon om sidene du besøker, og hvor mange klikk du trenger for å fullføre en oppgave. Disse informasjonskapslene kan også brukes til annonseringsformål.
 • Informasjonskapsler for annonsering.Vi og tredjeparter bruker informasjonskapsler for annonsering til å vise deg nye annonser ved å registrere hvilke annonser du allerede har sett. De brukes også til å spore hvilke annonser du klikker på, eller kjøp du utfører når du har klikket på en annonse for betalingsformål og til å vise deg annonser som er mer relevante for deg. De brukes for eksempel til å finne ut når du klikker på en annonse og viser deg hvordan du bruker annonser basert på dine sosiale medier-interesser og nettleserlogg.
 • Obligatoriske informasjonskapsler.Vi bruker nødvendige informasjonskapsler til å utføre viktige funksjoner på nettstedet. De brukes for eksempel til å logge deg på, lagre språkinnstillingene, gi en handlekurv-opplevelse, forbedre ytelsen, rute trafikk mellom nettservere, oppdage størrelsen på skjermen, fastslå sideinnlastingstider og for å måle målgrupper. Disse informasjonskapslene er nødvendige for at nettsteder skal fungere.

Hvis det er nødvendig innhenter vi ditt samtykke før vi plasserer eller bruker valgfrie informasjonskapsler som ikke er (i) strengt nødvendige for å levere nettstedet, eller (ii) for det formål å tilrettelegge for kommunikasjon.

Hvis du vil se en liste over de tredjepartene som angir informasjonskapsler på nettstedene våre, inkludert tjenesteleverandører som handler på våre vegne, kan du gå til vår lager for tredjeparts informasjonskapsler. Informasjonskapselbeholdningen fra tredjeparter inneholder også koblinger til disse tredjepartsnettstedene eller personvernmerknadene. Se tredjepartsnettstedene eller personvernmerknadene for mer informasjon om personvernpraksisen deres når det gjelder informasjonskapsler som kan angis på nettstedene våre. På noen av nettstedene våre er en liste over tredjeparter tilgjengelig direkte på nettstedet. Det kan hende at tredjeparter på disse nettstedene ikke er inkludert i listen på vår lager for tredjeparts informasjonskapsler.

Slik kontrollerer du informasjonskapsler

De fleste nettlesere godtar automatisk informasjonskapsler, men tilbyr kontroller som lar deg blokkere eller slette dem. I Microsoft Edge kan du for eksempel blokkere eller slette informasjonskapsler ved å velge Innstillinger > Personvern og tjenester > Fjern nettleserdata > Informasjonskapsler og andre nettstedsdata. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du sletter informasjonskapsler i Microsoft-nettlesere, kan du se Microsoft Edge, Microsoft Edge, eldre versjon eller Internet Explorer. Hvis du bruker en annen nettleser, kan du se instruksjonene for nettleseren.

Som nevnt ovenfor, hvis det er nødvendig innhenter vi ditt samtykke før vi plasserer eller bruker valgfrie informasjonskapsler som ikke er (i) strengt nødvendige for å levere nettstedet, eller (ii) for det formål å tilrettelegge for kommunikasjon. Vi atskiller disse valgfrie informasjonskapslene etter formål, som for eksempel for reklame og sosiale medier. Du kan samtykke i visse kategorier av valgfrie informasjonskapsler og ikke andre. Du kan også justere valgene dine ved å klikke på «Behandle informasjonskapsler» i bunnteksten på nettstedet eller gjennom innstillingene som er tilgjengelige på nettstedet. Visse funksjoner i Microsoft-produktene avhenger av informasjonskapsler. Hvis du velger å blokkere informasjonskapsler, kan du ikke logge på eller bruke enkelte av disse funksjonene. Eventuelle preferanser som er avhengige av informasjonskapsler, går tapt. Hvis du velger å slette informasjonskapsler, vil alle innstillinger og preferanser (herunder annonsepreferanser) som er kontrollert av disse informasjonskapslene, bli slettet og må angis på nytt.

Andre personvernkontroller (herunder sporingsbeskyttelsen i Microsoft-nettlesere) som kan ha betydning for informasjonskapsler, er beskrevet i avsnittet Slik får du tilgang til og kan kontrollere personlig informasjon i denne personvernerklæringen.

Vår bruk av websignaler og analysetjenester

Enkelte Microsoft-nettsider inneholder elektroniske merkinger kjent som websignaler. Vi bruker disse for å plassere informasjonskapsler på nettstedene våre, telle antall besøkende og levere produkter med co-branding. Vi legger også inn websignaler eller lignende teknologi i elektronisk kommunikasjon for å finne ut om du åpner meldingene og om du gjør noe mer med dem.

I tillegg til å plassere websignaler på våre egne nettsteder samarbeider vi av og til med andre selskaper for å plassere websignaler på nettstedene eller annonsene som disse tilbyr. Dette hjelper oss for eksempel med å samle statistikk om hvor ofte et klikk på en annonse på et Microsoft-nettsted fører til kjøp eller andre handlinger på annonsørnettstedet. Det er også mulig for oss å forstå aktiviteten din på nettstedet til en Microsoft-partner i forbindelse med din bruk av et produkt eller en tjeneste fra Microsoft.

Microsoft-produktene kan også inneholde websignaler eller lignende teknologier fra tredjeparter som hjelper oss med å samle akkumulert statistikk om effektiviteten til markedsføringskampanjene våre eller annen virksomhet. Disse teknologiene gir leverandørene av analysefunksjoner mulighet til å plassere eller lese sine egne informasjonskapsler eller andre identifikatorer på enheten din, slik at de kan samle inn informasjon om Internett-aktivitetene dine på tvers av programmer, nettsteder eller andre produkter. Leverandørene av analysefunksjoner har derimot ikke tilgang til å bruke websignaler på nettstedene våre for å samle inn eller få tilgang til opplysninger som identifiserer deg (f.eks. navnet ditt eller e-postadressen din). Hvis du ikke vil at ulike leverandører av analysefunksjoner skal samle inn eller bruke opplysningene dine, kan du gå til følgende nettsteder: Adjust, AppsFlyer, Clicktale, Flurry Analytics, Google Analytics (krever at du installerer et tillegg i nettleseren), Kissmetrics, Mixpanel, Nielsen, Acuity Ads, WebTrends eller Optimizely.

Annen lignende teknologi

I tillegg til standard informasjonskapsler og websignaler kan produktene våre bruke andre, lignende teknologier for å lagre og lese datafiler på datamaskinen din. Dette gjøres vanligvis for å bevare preferansene dine eller øke hastigheten og ytelsen ved å lagre enkelte filer lokalt. På samme måte som standard informasjonskapsler kan de også lagre en unik identifikator for datamaskinen din, som deretter kan spore atferd. Disse teknologiene omfatter lokalt delte objekter (eller «Flash-informasjonskapsler») og Silverlight-programlagring.

Lokale delte objekter eller «Flash-informasjonskapsler». Nettsteder som bruker Adobe Flash-teknologi, kan bruke lokale delte objekter eller «Flash-informasjonskapsler» til å lagre informasjon på datamaskinen. Gå til Flash Player-hjelpesiden for å finne ut hvordan du administrerer eller blokkerer Flash-informasjonskapsler.

Silverlight-programlagring. Nettsteder eller apper som bruker Microsoft Silverlight-teknologi, har også muligheten til å lagre informasjon ved hjelp av Silverlight-programlagring. I avsnittet Silverlight i denne personvernerklæringen kan du lese mer om hvordan du administrerer eller blokkerer denne typen lagring.

Produkter som leveres av organisasjonen din – merknad til sluttbrukereProdukter som leveres av organisasjonen din – merknad til sluttbrukeremainnoticetoendusersmodule
Oppsummering
Microsoft-kontoMicrosoft-kontomainmicrosoftaccountmodule
Oppsummering
Hele teksten

Med en Microsoft-konto kan du logge på både Microsoft-produkter og produkter for utvalgte Microsoft-partnere. Personopplysninger som er tilknyttet Microsoft-kontoen din, omfatter blant annet legitimasjon, navn og kontaktinformasjon, betalingsdata, enhets- og bruksdata, kontaktene dine, informasjon om aktivitetene dine samt interessene og favorittene dine. Ved å logge på Microsoft-kontoen din kan du få personalisering og en enhetlig brukeropplevelse på tvers av produkter og enheter, du kan bruker datalagring i skyen, du kan betale ved hjelp av betalingsmåtene som er lagret i Microsoft-kontoen din, og du kan bruke andre funksjoner. Det finnes tre ulike typer Microsoft-kontoer:

 • Når du oppretter din egen Microsoft-konto som er knyttet til den personlige e-postadressen din, referer vi til denne kontoen som en personlig Microsoft-konto.
 • Når du eller organisasjonen din (f.eks. en arbeidsgiver eller skole) oppretter en Microsoft-konto som er knyttet til e-postadressen som organisasjonen gir deg, refererer vi til denne kontoen som en jobb- eller skolekonto.
 • Når du eller tjenesteleverandøren din (f.eks. en kabel- eller Internett-tjenesteleverandør) oppretter en Microsoft-konto som er knyttet til e-postadressen på tjenesteleverandørens domene, refererer vi til denne kontoen som en tredjepartskonto.

Personlige Microsoft-kontoer. Dataene som er knyttet til den personlige Microsoft-kontoen din, og hvordan disse dataene brukes, avhenger av hvordan du bruker kontoen.

 • Opprette Microsoft-kontoen din. Når du oppretter en Microsoft-konto, blir du bedt om å oppgi visse personlige opplysninger, og vi tildeler et unikt ID-nummer som identifiserer kontoen din og tilknyttet informasjon. Mens noen produkter, for eksempel betalingstjenester, krever et ekte navn, kan du logge på og bruke noen Microsoft-produkter uten å oppgi det ekte navnet ditt. Noe av informasjonen du oppgir, for eksempel visningsnavn, e-postadresse og telefonnummer, kan brukes til å hjelpe andre med å finne og få kontakt med deg innenfor Microsoft-produkter. Personer som vet visningsnavnet, e-postadressen eller telefon nummeret ditt, kan for eksempel bruke det til å søke etter deg på Skype eller Microsoft Teams til personlig bruk og sende deg en invitasjon til å komme i kontakt med dem. Vær oppmerksom på at hvis du bruker en e-postadresse fra jobb eller skole til å opprette en personlig Microsoft-konto, kan arbeidsgiveren eller skolen få tilgang til dataene dine. I enkelte tilfeller må du endre e-postadressen til en personlig e-postadresse for å kunne fortsette å få tilgang til forbrukerorienterte produkter (f.eks. Xbox-nettverket).
 • Pålogging til Microsoft-kontoen. Når du logger på Microsoft-kontoen din, oppretter vi en oppføring av påloggingen, som inneholder dato og klokkeslett, informasjon om produktet du logget på, påloggingsnavnet ditt, det unike nummeret som er tildelt kontoen din, en unik identifikator som er tildelt enheten din, IP-adressen din samt operativsystemet ditt og nettleserversjonen din.
 • Pålogging til Microsoft-produkter. Pålogging med kontoen din kan bedre personalisering, gi sømløs og ensartet opplevelse på tvers av produkter og enheter, gi deg tilgang til og bruke lagring av data i skyen, la deg betale ved hjelp av betalingsinstrumenter som er lagret i Microsoft-kontoen din, og aktivere andre utvidede funksjoner og innstillinger. Når du logger på, gjør Microsoft for eksempel informasjon som er lagret på kontoen din, tilgjengelig på tvers av Microsoft-produkter, slik at viktige ting er akkurat der du trenger dem. Når du logger på kontoen din, forblir du pålogget til du logger av. Hvis du legger til Microsoft-kontoen din på en Windows-enhet (versjon 8 eller nyere), vil Windows automatisk logge deg på produktene som bruker en Microsoft-konto, når du åpner disse produktene på den aktuelle enheten. Når du er logget på, vil enkelte produkter vise navnet/brukernavnet og profilbildet ditt (hvis du har lagt til et bilde i profilen) som en del av din bruk av Microsoft-produktene, herunder i kommunikasjon, sosial samhandling og offentlige poster. Mer informasjon om Microsoft-konto, dataene dine og valgene dine.
 • Pålogging til tredjepartsprodukter. Hvis du logger på et tredjepartsprodukt med Microsoft-kontoen din, kommer du til å dele informasjon med tredjeparten i henhold til tredjepartens personvernregler. Tredjeparten mottar også versjonsnummeret som er tilordnet kontoen din (et nytt nummer tilordnes hver gang du endrer påloggingsinformasjonen), og informasjon som beskriver hvorvidt kontoen er deaktivert eller ikke. Hvis du deler profildataene dine, kan tredjeparten vise navnet/brukernavnet og profilbildet ditt (hvis du har lagt til et bilde i profilen) når du er logget på tredjepartsproduktet. Hvis du velger å foreta betalinger til tredjepartsbutikker ved hjelp av Microsoft-kontoen din, sender Microsoft tredjeparten eller dennes leverandører (f.eks. betalingsbehandlere) informasjonen som er lagret i Microsoft-kontoen din, slik at tredjeparten kan prosessere betalingen og oppfylle bestillingen din (f.eks. navn, kredittkortnummer, faktura- og leveringsadresser samt relevant kontaktinformasjon). Tredjeparten kan bruke eller dele dataene den mottar når du logger på eller foretar et kjøp, i henhold til tredjepartens egne fremgangsmåter og retningslinjer. Du bør lese nøye gjennom personvernerklæringen for hvert produkt du logger deg på, og hver butikk du kjøper fra, for å finne ut hvordan den kommer til å bruke informasjonen som samles inn.

Jobb- eller skolekontoer. Hvilke data som er tilknyttet en jobb- eller skolekonto, og hvordan disse brukes, ligner vanligvis på bruken og innsamlingen av data som er knyttet til en personlig Microsoft-konto.

Hvis arbeidsgiveren eller skolen bruker Microsoft Entra ID til å administrere kontoen den gir deg, kan du bruke jobb- eller skolekontoen til å logge på Microsoft-produkter, for eksempel Microsoft 365 og Office 365, og tredjepartsprodukter fra organisasjonen. Hvis organisasjonen din krever det, blir du også bedt om å oppgi telefonnummer eller en alternativ e-postadresse for ekstra sikkerhet. Hvis organisasjonen din tillater det, kan du også bruke jobb- eller skolekontoen din til å logge på Microsoft eller tredjepartsprodukter som du selv anskaffer.

Hvis du logger på Microsoft-produkter med en jobb- eller skolekonto, bør du merke deg følgende:

 • Eieren av domenet som er knyttet til e-postadressen din, kan kontrollere og administrere kontoen din og få tilgang til og behandle opplysningene dine, inkludert innholdet i kommunikasjonen din og filene dine, samt data som er lagret i produkter som organisasjon din har levert til deg, samt produkter du selv har anskaffet.
 • Din bruk av produktene kan være underlagt eventuelle retningslinjer som organisasjonen din opererer med. Du bør både ta organisasjonens retningslinjer i betraktning og vurdere om du er komfortabel med å gi organisasjonen tilgang til dataene dine, før du velger å bruke jobb- eller skolekontoen din til å logge på produkter du selv anskaffer.
 • Hvis du mister tilgang til jobb- eller skolekontoen (hvis du for eksempel får en ny arbeidsgiver), kan du miste tilgangen til produktene og det tilknyttede innholdet, inkludert produkter du har kjøpt på egne vegne, hvis du har brukt jobb- eller skolekontoen til å logge på slike produkter.
 • Organisasjonen din kan ha andre retningslinjer eller rutiner for personvern eller sikkerhet enn Microsoft, og dette er ikke Microsofts ansvar.
 • Hvis din bruk av Microsoft-produkter administreres av organisasjonen din, må eventuelle spørsmål om personvern – inkludert forespørsler om å utøve rettighetene dine som registrert – rettes til administratoren. Se også avsnittet Melding til sluttbrukere i denne personvernerklæringen.
 • Hvis du er usikker på om kontoen din er en jobb- eller skolekonto, kan du kontakte organisasjonen.

Tredjepartskontoer. Hvilke data som er tilknyttet en tredjeparts Microsoft-konto, og hvordan disse brukes, ligner vanligvis på bruken og innsamlingen av data som er knyttet til en personlig Microsoft-konto. Tjenesteleverandøren din har kontroll over kontoen din, inkludert muligheten til å få tilgang til eller slette kontoen. Les nøye gjennom vilkårene du har fått av tredjeparten, slik at du forstår hva tredjeparten kan gjøre med kontoen din.

Innsamling av data fra barnInnsamling av informasjon fra barnmaincollectionofdatafromchildrenmodule
Oppsummering

For brukere under 13 år eller alderen som er angitt av loven i deres myndighetsområde, blokkerer enkelte Microsoft-produkter og -tjenester brukere under denne alderen eller de ber dem om å innhente samtykke eller autorisasjon fra en forelder eller foresatt før de kan bruke dem, inkludert når de oppretter en konto for å få tilgang til Microsoft-tjenester. Vi vil ikke bevisst be barn under den aktuelle alderen om flere opplysninger enn det som kreves for å levere produktet.

Når samtykke eller godkjenning fra foreldre/foresatte er gitt, blir barnets konto behandlet på stort sett samme måte som andre kontoer. Mer informasjon om personlige kontoer og skolekontoer i Microsoft-konto delen av personvernerklæringen og Microsoft Family Safety i den produktspesifikke delen. Barnet kan få tilgang til kommunikasjonstjenester som Outlook og Skype, og kan fritt kommunisere og dele data med andre brukere i alle aldre. Foreldre eller foresatte kan når som helst endre eller trekke tilbake et tidligere gitt samtykke. Finn ut mer om foreldresamtykke og Microsoft-kontoer for barn. Som arrangør av en Microsoft-familiegruppe, kan forelderen eller den foresatte administrere en del av barnets data og innstillinger på Familiesikkerhet-siden og vise og slette et barns data på instrumentbordet for personvern. Kontoer som krever foreldresamtykke for å bli opprettet, inkluderes automatisk som en del av familiegruppen til personen som har gitt samtykke til kontoopprettelse. For barnekontoer som ikke krever at foreldresamtykke opprettes (f.eks. for barn som er over alderen der foreldresamtykke er lovpålagt), kan forelderen eller den foresatte fortsatt bruke en familiegruppe, men må legge til barnekontoen i familiegruppen etter at kontoen er opprettet. Velg Mer informasjon nedenfor for mer informasjon om hvordan du får tilgang til og sletter barnedata og informasjon om barn og Xbox-profiler.

Hele teksten

For brukere under 13 år eller alderen som er angitt av loven i deres myndighetsområde, blokkerer enkelte Microsoft-produkter og -tjenester brukere under denne alderen eller de ber dem om å innhente samtykke eller autorisasjon fra en forelder eller foresatt før de kan bruke dem, inkludert når de oppretter en konto for å få tilgang til Microsoft-tjenester. Vi vil ikke bevisst be barn under den aktuelle alderen om flere opplysninger enn det som kreves for å levere produktet.

Når samtykke eller godkjenning fra foreldre/foresatte er gitt, blir barnets konto behandlet på stort sett samme måte som andre kontoer. Barnet kan få tilgang til kommunikasjonstjenester som Outlook og Skype, og kan fritt kommunisere og dele data med andre brukere i alle aldre. Finn ut mer om foreldresamtykke og Microsoft-kontoer for barn.

Foreldre eller foresatte kan når som helst endre eller trekke tilbake et tidligere gitt samtykke. Som arrangør av en Microsoft-familiegruppe, kan forelderen eller den foresatte administrere en del av barnets data og innstillinger på Familiesikkerhet-siden og vise og slette et barns data på instrumentbordet for personvern. Kontoer som krever foreldresamtykke for å bli opprettet, inkluderes automatisk som en del av familiegruppen til personen som har gitt samtykke til kontoopprettelse. For barnekontoer som ikke krever at foreldresamtykke opprettes (f.eks. for barn som er over alderen der foreldresamtykke er lovpålagt), kan forelderen eller den foresatte fortsatt bruke en familiegruppe, men må legge til barnekontoen i familiegruppen etter at kontoen er opprettet. Se nedenfor for å få mer informasjon om hvordan du får tilgang til og sletter data om barn.

Nedenfor finner du tilleggsinformasjon om innhenting av data fra barn, inkludert mer informasjon knyttet til Xbox.

Finne og slette data om barn. Der samtykke fra en foresatt kreves, kan den foresatte vise og slette visse data som tilhører barnet fra den foresattes instrumentbord for personvern: nettleserlogg, søkelogg, posisjonsaktivitet, medieaktivitet, app- og tjenesteaktivitet, samt ytelsesdata for produkter og tjenester. For å slette disse dataene kan den foresatte logge på sitt instrumentbord for personvern og administrere barnets aktiviteter. Merk at den foresattes evne til å åpne og/eller slette personopplysninger for et barn i instrumentbordet for personvern varierer avhengig av lovgivningen der du befinner deg.

I tillegg kan den foresatte kontakte vårt støtteteam for personvern gjennom skjemaet for personvernstøtte og, etter godkjenning, be om at datatypene i instrumentbordet for personvern sammen med følgende data slettes: programvare, konfigurasjon og beholdning, enhetstilkobling og -konfigurasjon, tilbakemeldinger og vurderinger, fysisk form og aktivitet, støtteinnhold, støtteinteraksjoner og omgivelsessensor. Vi behandler godkjente sletteforespørsler innen 30 dager etter mottak.

Merk at innhold som e-postmeldinger, kontakter og chatter er tilgjengelige gjennom opplevelser i produktet. Du finner mer informasjon om hvilke data du kan kontrollere i Microsoft-produkter ved å besøke våre vanlige spørsmål om personvern.

Hvis barnets konto ikke er en del av din Microsoft-familiegruppe og du ikke har tilgang til barnets aktivitet i ditt instrumentbord for personvern, må du sende en forespørsel knyttet til barnets opplysninger gjennom støtteskjemaet for personvern. Personvernteamet vil be om kontobekreftelse før forespørselen behandles.

Hvis du vil slette alle personopplysninger tilhørende barnet ditt må du be om sletting av barnets konto gjennom skjemaet for avslutning av konto. Denne koblingen vil be deg om å logge på med barnets kontolegitimasjon. Kontroller at siden viser riktig Microsoft-konto, og følg deretter instruksjonene for å be om at barnets konto slettes. Mer informasjon om hvordan du avslutter en Microsoft-konto.

Når du har sendt en forespørsel om å avslutte barnets konto venter vi 60 dager før kontoen slettes permanent, i tilfelle du endrer mening eller trenger tilgang til noe i kontoen før den stenges og slettes permanent. I denne venteperioden er kontoen merket for avslutning og permanent sletting, men den finnes fortsatt. Hvis du vil gjenåpne barnets Microsoft-konto, kan du logge på igjen innenfor perioden på 60 dager. Vi vil da avbryte kontoavslutningen, og kontoen gjenopprettes.

Hva er Xbox? Xbox er spill- og underholdningsavdelingen til Microsoft. Xbox verter et nettverk bestående av programvare som muliggjør nettbaserte opplevelser på tvers av flere plattformer. Dette nettverket lar barnet finne og spille spill, vise innhold og komme i kontakt med venner på Xbox og andre spillnettverk og sosiale nettverk.

Når brukere logger på Xbox, i apper, spill eller på en Xbox-konsoll, tilordner vi en unik identifikator til enheten deres. Når for eksempel Xbox-konsollen er koblet til Internett, og barnet logger seg på konsollen, kan vi identifisere konsollen og operativsystemversjonen barnet bruker.

Xbox fortsetter å gi nye opplevelser i klientapper som er koblet til og støttet av tjenester som for eksempel Xbox-nettverk og skybasert spilling. Når du er logget på en Xbox-opplevelse, samler vi inn nødvendige data for å holde disse opplevelsene trygge, sikre, oppdaterte og sørge for at de yter som forventet.

Data vi samler inn når du oppretter en Xbox-profil.. Du som forelder eller foresatt må samtykke i innsamling av personopplysninger fra et barn under 13 år, eller som ellers angitt av myndighetsområdet ditt. Med din tillatelse kan barnet ha en Xbox-profil og bruke det nettbaserte Xbox-nettverket. Ved oppretting av barnets Xbox-profil, må du logge på med din egen Microsoft-konto, for å godkjenne at du er en voksen arrangør i Microsoft-familiegruppen. Vi samler inn en alternativ e-postadresse eller et telefonnummer for å øke kontosikkerheten. Hvis barnet trenger hjelp til å få tilgang til kontoen, vil de kunne bruke en av disse alternativene for å validere at de eier Microsoft-kontoen.

Vi samler inn begrenset informasjon om barn, inkludert navn, fødselsdato, e-postadresse og område. Når du registrerer barnet for en Xbox-profil, får barnet en gamertag (et offentlig kallenavn) og en unik ID. Når du oppretter barnets Xbox-profil, samtykker du i at Microsoft samler inn, bruker og deler informasjon basert på personvern- og kommunikasjonsinnstillinger på det nettbaserte Xbox-nettverket. Barnets personvern- og kommunikasjonsinnstillinger er som standard de strengeste.

Data vi samler inn. Vi samler inn informasjon om barnets bruk av Xbox-tjenester, -spill, -apper og -enheter, inkludert:

 • Når barnet logger seg på og av Xbox, kjøpshistorikk og innhold de henter.
 • Hvilke spill og apper de bruker, fremdriften i spillet, prestasjoner, spilletid per spill og annen spillstatistikk.
 • Ytelsesdata om Xbox-konsoller, Xbox Game Pass og andre Xbox-apper, Xbox-nettverket, tilkoblede tilbehør og nettverkstilkobling, inkludert programvare- eller maskinvarefeil.
 • Innhold de legger til, laster opp eller deler gjennom Xbox-nettverket, inkludert tekst, bilder og video som tas opp i spill og apper.
 • Sosial aktivitet, inkludert chat-data og interaksjon med andre spillere, og kontakter du får (venner barnet legger til, og personer som følger dem) på Xbox-nettverket.

Hvis barnet bruker en Xbox-konsoll eller Xbox-app på en annen enhet som er i stand til å få tilgang til Xbox-nettverket, og denne enheten omfatter en lagringsenhet (harddisk eller minneenhet), lagres bruksdata på lagringsenheten og sendes til Microsoft neste gang barnet logger deg på Xbox, selv om de har spilt frakoblet.

Diagnosedata for Xbox. Hvis barnet bruker Xbox-konsollen, sender Xbox nødvendige data til Microsoft. Minimumsmengden data som er nødvendig for å holde Xbox trygg, sikker, oppdatert og utføre som forventet.

Spillopptak. Alle spillere i en spilløkt med flere spillere kan spille inn video (spillklipp) og ta skjermbilder av spillet som spilles. Andre spilleres spillklipp og skjermbilder kan fange opp barnets spillfigur og gamertag under den økten. Hvis en spiller lagrer spillklipp og skjermbilder på en PC, kan det hende at spillklippet også fanger opp lydsamtaler hvis barnets personvern- og kommunikasjonsinnstillinger på det nettbaserte Xbox-nettverket tillater det.

Teksting. I en sanntidschat («party») i Xbox kan spillerne aktivere en tale-til-tekst-funksjon som gjør at de kan se chatten i tekstform. Hvis en spiller aktiverer denne funksjonen, bruker Microsoft disse resulterende tekstdataene til å levere teksting av chat for spillere som trenger det,. Disse dataene kan også brukes til å levere et trygt spillmiljø og håndheve Fellesskapsstandarder for Xbox.

Databruk. Microsoft bruker dataene som samles inn når barnet ditt bruker Xbox, til å forbedre spillprodukter og spillopplevelser – noe som gjør det tryggere og morsommere over tid. Data vi samler inn gjør det også mulig for oss å gi barnet kuraterte opplevelser. Dette inkluderer å koble dem til spill, innhold, tjenster og anbefalinger.

Xbox-data som kan ses av andre. Når barnet bruker Xbox-nettverket, er barnets tilstedeværelse på nettet (som kan angis til “vis som frakoblet” eller “blokkert”), gamertag, spillstatistikk og prestasjoner, synlig for andre spillere på nettverket. Avhengig av hvordan du tilpasser barnets Xbox-sikkerhetsinnstillinger, kan de dele informasjon når de spiller eller kommuniserer med andre på Xbox-nettverket.

Sikkerhet. For å gjøre Xbox-nettverket til et trygt spillmiljø og håndheve fellesskapsstandardene for Xbox, kan vi samle inn og se gjennom tale, tekst, bilder, videoer og spillinnhold (for eksempel spillklipp barnet laster opp, samtaler de har, og ting de legger ut i klubber og spill).

Anti-jukse- og svindelforhindring. Å tilby et rettferdig spillmiljø er viktig for oss. Vi forbyr juks, hacking, kontotyveri og annen uautorisert eller bedragersk aktivitet når barnet ditt bruker et Xbox-nettspill eller en nettverkstilkoblet app på Xbox-konsollen, PC-en eller mobilenheten. For å oppdage og forhindre svindel og juks kan vi bruke verktøy for forebygging av juks og svindel, programmer og andre teknologier. Slike teknologier kan opprette digitale signaturer (kjent som «hashes») ved hjelp av visse opplysninger som er samlet inn fra Xbox-konsollen, PC-en eller mobilenheten, og hvordan de bruker den enheten. Dette kan omfatte informasjon om nettleseren, enheten, aktiviteter, spillidentifikatorer og operativsystem.

Xbox-data som deles med spill- og apputgivere. Når barnet bruker et Xbox-spill på nettet eller en nettverkstilkoblet app på Xbox-konsollen, PC-en eller den mobile enheten, har utgiveren av spillet eller appen tilgang til data om bruken til barnet for å hjelpe utgiveren med å levere, støtte og forbedre produktet. Disse dataene kan inkludere barnets bruker-ID for Xbox, gamertagen, begrenset kontoinformasjon som land og aldersgruppe, data om barnets kommunikasjonen i spill, håndhevelsesaktivitet i Xbox, spilløkter (for eksempel manøvre barnet har utført i spillet, eller typer kjøretøy som er brukt i spillet), barnets tilstedeværelse på Xbox-nettverket, tiden de bruker på å spille spillet eller bruke appen, rangeringer, statistikk, spillprofiler, avatarer eller spillerbilder, vennelister, aktivitetsfeeder for offisielle klubber de tilhører, offisielle klubbmedlemskap og innhold som barnet oppretter eller sender inn i spillet eller appen.

Tredjepartsutgivere og -utviklere av spill og apper har sine egne separate og uavhengige relasjoner med brukere, og deres innsamling og bruk av personlige data er underlagt deres retningslinjer for personvern. Du bør lese nøye gjennom retningslinjene, slik at du vet hvordan de bruker barnets data. Utgivere kan for eksempel velge å oppgi eller vise spilldata (for eksempel på ledertavler) via sine egne tjenester. Det kan hende at du finner koblinger til retningslinjene deres på informasjonssidene for spill eller apper i butikkene våre.

Mer informasjon på Datadeling med spill og apper.

Hvis du vil stoppe deling av spill- eller appdata med en utgiver, må du fjerne spillene eller appene fra alle enheter der de har vært installert. Noen utgivertilgang til barnets data kan tilbakekalles ved microsoft.com/consent.

Administrere barneinnstillinger. Som arrangør av en Microsoft-familiegruppe kan du administrere informasjon og innstillinger for et barn på siden Tryggere for familien, i tillegg til personverninnstillingene for Xbox-profilen fra personvernsiden for Xbox Personvern og nettsikkerhet.

Du kan også bruke appen Familieinnstillinger for Xbox for å administrere barnets opplevelse på Xbox-nettverket, inkludert forbruk i Microsoft- og Xbox-butikker, vise barnets Xbox-aktivitet, og angi aldersklassifiseringer og mengden skjermtid. Xbox-spesifikke innstillinger for Family Safety gjelder på Xbox-konsollen eller via Xbox på PC eller mobil enhet, men kan ikke brukes på andre plattformer.

Få mer informasjon om å behandle Xbox-profiler i Xbox-innstillinger for nettsikkerhet og personvern.

Få mer informasjon om Microsoft-familiegrupper i Forenkle familielivet.

Eldre.

 • Xbox 360. Denne Xbox-konsollen samler inn begrensede nødvendige diagnosedata. Dataene hjelper med å sikre at barnets konsoll fungerer som forventet.
 • Kinect. Kinect-sensoren er en kombinasjon av kamera, mikrofon og infrarød-sensor som gjør det mulig å bruke bevegelser og tale til å styre spillet. For eksempel:
  • Hvis du vil, kan kameraet brukes til å logge på Xbox-nettverket automatisk med ansiktsgjenkjenning. Disse dataene forblir i konsollen, deles ikke med noen, og kan slettes når som helst.
  • Kinect kartlegger avstander mellom barnets kroppsledd for å opprette en strekfigur, som hjelper Kinect med å aktivere spilling.
  • Kinect-mikrofonen kan aktivere talechat mellom spillere under spilling. Mikrofonen aktiverer også talekommandoer for kontroll av konsollen, spillet eller appen, eller for å skrive inn søkeord.
  • Kinect-sensoren kan også brukes til lyd- og videokommunikasjon via tjenester som Skype.

Mer informasjon om Kinect på Xbox Kinect og personvern.

Annen viktig personverninformasjonAnnen viktig personverninformasjonmainotherimportantprivacyinformationmodule
Oppsummering

Nedenfor finner du ytterligere personverninformasjon som for eksempel hvordan vi sikrer dataene dine, hvor vi behandler dataene dine, og hvor lenge vi beholder dataene dine. På Microsofts personvernerklæring kan du lese mer om hvordan Microsoft og hvordan vi ivaretar personvernet ditt.

Sikkerhet for personlig informasjonSikkerhet for personlig informasjonmainsecurityofpersonaldatamodule
Oppsummering

Microsoft gjør sitt ytterste for å beskytte den personlige informasjonen din. Vi bruker ulike sikkerhetsteknologier og -prosedyrer for å verne den personlige informasjonen din mot uautorisert tilgang, bruk eller visning. Den personlige informasjonen du oppgir til oss, blir for eksempel lagret på datasystemer som har begrenset tilgang og befinner seg i kontrollerte fasiliteter. Svært fortrolig informasjon (f.eks. kredittkortnumre eller passord) som sendes over Internett, beskyttes gjennom kryptering. Microsoft overholder alle gjeldende lover om databeskyttelse, inkludert lover om varsling av sikkerhetsbrudd.

Hvor vi lagrer og behandler personlig informasjonHvor vi lagrer og behandler personlig informasjonmainwherewestoreandprocessdatamodule
Oppsummering

Personopplysninger som samles inn av Microsoft, kan lagres og behandles i ditt område, i USA, og i andre jurisdiksjoner der Microsoft eller dets tilknyttede selskaper, datterselskaper eller tjenesteleverandører driver lokaler. Microsoft har viktige datasentre i Australia, Østerrike, Brasil, Canada, Finland, Frankrike, Tyskland, Hongkong, India, Irland, Japan, Korea, Luxembourg, Malaysia, Nederland, Singapore, Sør-Afrika, Storbritannia og USA. Den primære lagringsplasseringen er vanligvis i kundens område eller i USA – ofte med en sikkerhetskopi på et datasenter i et annet område. Lagringsplasseringen(e) velges for å drifte og levere tjenestene våre effektivt, forbedre ytelsen og opprette redundans for å beskytte dataene i tilfelle avbrudd eller andre problemer. Vi iverksetter tiltak for at dataene vi behandler og samler inn i henhold til denne personvernerklæringen, behandles i tråd med bestemmelsene i erklæringen, samt gjeldende lov.

Vi overfører personlige data fra EØS, Storbritannia og Sveits til andre land, hvorav enkelte ifølge EU ennå ikke har et tilfredsstillende nivå av databeskyttelse. For eksempel er det ikke sikkert at lovverket i disse landene garanterer deg de samme rettighetene, eller det finnes kanskje ikke en tilsynsmyndighet for personvern som kan behandle eventuelle klager. Når vi deltar i slike overføringer, bruker vi en rekke juridiske mekanismer, inkludert kontrakter som de standard kontraktsklausulene som er publisert av EU-kommisjonen under Commission Implementing Decision 2021/914, for å beskytte rettighetene dine og at disse rettighetene overføres sammen med dataene. Hvis du vil finne ut mer om EU-kommisjonens beslutninger om hvorvidt beskyttelsen av personopplysninger i landene der Microsoft behandler personopplysninger, er tilfredsstillende, kan du se denne artikkelen på nettstedet for EU-kommisjonen.

Microsoft Corporation overholder EU–USA-rammeverket for datavern (EU–USA DPF), Storbritannia-utvidelsen til EU–USA-DPF og Sveits-USA-rammeverket for datavern (Sveits–USA-DPF) som angitt av Det amerikanske handelsdepartementet. Microsoft Corporation har sertifisert til det amerikanske handelsdepartementet at de overholder prinsippene i EU–USA-rammeverket for datavern (prinsipper for EU–USA-DPF) med hensyn til behandlingen av personopplysninger mottatt fra Den europeiske union avhengig av EU–USA-DPF og fra Storbritannia (og Gibraltar) avhengig av Storbritannia-utvidelsen til EU–USA-DPF. Microsoft Corporation har sertifisert til det amerikanske handelsdepartementet at de overholder prinsippene i Sveits–USA-rammeverket for datavern (prinsipper for Sveits–USA-DPF) med hensyn til behandling av personopplysninger mottatt fra Sveits avheng av Sveits–USA-DPF. I forbindelse med en videre overføring har Microsoft Corporation ansvar for å behandle personopplysningene som mottas i henhold til rammeverket for datavern, og senere overføringer til en tredjepart som fungerer som en agent på våre vegne. Microsoft Corporation forblir ansvarlig i henhold til rammeverket for datavern hvis agenten behandler slike personopplysninger på en måte som ikke er i samsvar med rammeverket for datavern, med mindre Microsoft Corporation kan bevise at vi ikke er ansvarlige for hendelsen som ligger til grunn for skaden. Hvis det er konflikt mellom vilkårene i denne personvernerklæringen og prinsippene for EU–USA-DPF og/eller prinsippene for Sveits–USA-DPF, skal prinsippene styre. Hvis du vil vite mer om rammeverket for datavern (DPF) og se sertifiseringen vår, kan du gå til nettstedet for datavernrammeverket til det amerikanske handelsdepartementet. De amerikanske datterselskapene til Microsoft Corporation, som er nevnt i selvsertifiseringen vår, retter seg også etter DPF-prinsippene – se listen for De amerikanske enhetene og datterselskapene til Microsoft, som retter seg etter prinsippene i rammeverket for datavern for mer informasjon.

Hvis du har et spørsmål eller en klage knyttet til deltakelsen til Microsoft i DPF-rammeverkene, oppfordrer vi deg til å kontakte oss via vår nettskjema. For eventuelle klager knyttet til DPF-rammeverkene som Microsoft ikke kan løse direkte, har vi valgt å samarbeide med den relevante EU-instansen for databeskyttelse eller et panel som er opprettet av EU-myndighetene for databeskyttelse, for å løse konflikter med enkeltpersoner i EU, den britiske informasjonskommissæren (for britiske enkeltpersoner) og den sveitsiske føderale kommissæren for databeskyttelse og informasjon (FDPIC) for å løse konflikter med enkeltpersoner i Sveits. Kontakt oss hvis du vil at vi skal henvise deg til kontaktpersonene for de lokale myndighetene for databeskyttelse. Som ytterligere forklart i DPF-prinsippene er et alternativ med bindende voldgift tilgjengelig, slik at gjenstående klager som ikke har blitt løst på annen måte, kan håndteres. Microsoft er underlagt den etterforskende og utøvende myndigheten til Federal Trade Commission (FTC) i USA.

Personer med personopplysninger som er beskyttet av Japans lov om personlige opplysninger, bør referere til artikkelen om Nettstedet til Japans Personal Information Protection Commission (bare publisert på japansk) for mer informasjon om kommisjonens gjennomgang av databeskyttelsessystemer for enkelte land. For enkeltpersoner i Japan kan du klikke her for mer informasjon om behandling av informasjon under Telecommunications Business Act (bare på japansk).

Slik oppbevarer vi personlig informasjonSlik oppbevarer vi personlig informasjonmainOurretentionofpersonaldatamodule
Oppsummering

Microsoft oppbevarer personlig informasjon kun så lenge som nødvendig for å levere produktene våre og utføre transaksjonene du ønsker, eller av andre legitime årsaker som f.eks. juridiske forpliktelser, konfliktløsning og håndheving av avtalene våre. Ettersom disse behovene kan variere for ulike datatyper i konteksten av våre samhandlinger med deg eller din bruk av produkter, kan de faktiske oppbevaringsperiodene variere betydelig.

Andre kriterier som brukes for å fastslå oppbevaringsperiodene, inkluderer følgende:

 • Leverer, oppretter eller beholder kundene dataene med en forventning om at vi beholder dem til de selv fjerner dem? Eksempler på dette er dokumenter du lagrer i OneDrive, eller e-postmeldinger som du oppbevarer i innboksen på Outlook.com. I slike tilfeller tar vi mål om å beholde dataene til du aktivt sletter dem – for eksempel ved å flytte en e-post fra Outlook.com-innboksen til "Slettede elementer"-mappen, og deretter tømmer mappen (når "Slettede elementer"-mappen tømmes, blir de tømte elementene liggende i systemet i opptil 30 dager før de slettes for godt). (Vær oppmerksom på at det kan være andre årsaker til at dataene må slettes tidligere, for eksempel hvis du overskrider grensene for hvor mye data som kan lagres på kontoen din.)
 • Finnes det en automatisert kontroll, som i instrumentbordet for Microsoft-personvern, som gjør det mulig å få tilgang til og slette personlige data når som helst?Hvis ikke tas vanligvis en kortere datalagringstid i bruk.
 • Er personopplysningene av en sensitiv karakter?I så fall vil vanligvis en forkortet oppbevaringstid som regel tas i bruk.
 • Har Microsoft tatt i bruk og kunngjort en bestemt oppbevaringsperiode for en bestemt datatype?Lagrede Bing-søkespørringer avidentifiseres for eksempel ved at vi fjerner IP-adressen helt etter seks måneder, og sletter informasjonskapsler og andre kryssøktidentifikatorer som brukes til å identifisere en bestemt konto eller enhet, etter 18 måneder.
 • Har brukeren gitt tillatelse til en lengre oppbevaringsperiode?I så fall beholder vi dataene i samsvar med ditt samtykke.
 • Er Microsoft underlagt en juridisk, kontraktsmessig eller lignende forpliktelse til å beholde eller slette data? Eksempler kan inkludere obligatoriske dataoppbevaringslover i den gjeldende jurisdiksjonen, offentlige ordrer om å oppbevare data som er relevante for en etterforskning, eller data som beholdes i forbindelse med en rettstvist. Hvis vi er lovpålagt å fjerne ulovlig innhold, vil vi derimot gjøre det.
Amerikanske staters personvernAmerikanske staters personvernmaincaliforniaconsumerprivacyactmodule
Oppsummering

Hvis du bor i USA, behandler vi personopplysningene dine i henhold til gjeldende amerikanske lover om personvern, inkludert California Consumer Privacy Act (CCPA). Denne delen av personvernerklæringen vår inneholder informasjon som kreves av CCPA og andre amerikanske lover om personvern, og supplerer personvernerklæringen vår.

Vær oppmerksom på at nylige endringer i CCPA og andre statlige lover om personvern er satt til å tre i kraft i 2023; reglene som implementerer noen av disse lovene, er imidlertid ennå ikke fullført. Vi arbeider kontinuerlig for å overholde disse lovene på en bedre måte, og vi oppdaterer prosessene og opplysningene våre etter hvert som disse implementeringsreglene er fullført.

Se også vår Meddelelse om databeskyttelseslover for amerikanske delstater og vår Personvernerklæring for forbrukers helseopplysninger for mer informasjon om dataene vi samler inn, behandler, deler og oppgir, og rettighetene dine i henhold til gjeldende amerikanske lover om personvern.

Salg. Vi selger ikke personopplysningene dine. Derfor tilbyr vi ikke et alternativ for å velge bort salg av personopplysninger.

Del. Vi kan «dele» dine personopplysninger, som definert under lovgivningen i California og andre gjeldende amerikanske stater, for personaliserte annonseringsformål. Som nevnt i avsnittet Reklame, leverer vi ikke tilpassede annonser til barn som har fødselsdato i Microsoft-konto identifiserer dem som under 18 år.

I punktlisten nedenfor skisserer vi kategoriene med data vi deler for tilpassede reklameformål, mottakerne av personopplysningene og formålet med behandlingen. Hvis du ønsker en beskrivelse av opplysningene som er med i hver kategori, kan du se avsnittet Personlig informasjon vi samler inn.

Kategorier av personopplysninger

 • Navn og kontaktinformasjon
  • Mottakere: Tredjeparter som utfører nettbaserte annonsetjenester for Microsoft
  • Formål med behandling: For å levere personlig tilpasset annonsering basert på dine interesser
 • Demografiske data
  • Mottakere: Tredjeparter som utfører nettbaserte annonsetjenester for Microsoft
  • Formål med behandling: For å levere personlig tilpasset annonsering basert på dine interesser
 • Abonnements- og lisensieringsdata
  • Mottakere: Tredjeparter som utfører nettbaserte annonsetjenester for Microsoft
  • Formål med behandling: For å levere personlig tilpasset annonsering basert på dine interesser
 • Samhandlinger
  • Mottakere: Tredjeparter som utfører nettbaserte annonsetjenester for Microsoft
  • Formål med behandling: For å levere personlig tilpasset annonsering basert på dine interesser

Se avsnittet Reklame for å få mer informasjon om vår annonseringspraksis, og vår Meddelelse om databeskyttelseslover for amerikanske delstater for mer informasjon om «deling» for personaliserte annonseringsformål under gjeldende amerikanske statlige lover.

Rettigheter. Du har rett til å be om at vi (i) avslører hvilke personopplysninger vi samler inn, bruker, avslører, deler og selger, (ii) sletter dine personopplysninger, (iii) korrigerer dine personopplysninger, (iv) begrenser bruken og avsløringen av dine sensitive data, og (v) velger bort «deling» av dine personlige data med tredjeparter for personlige annonseringsformål på tredjeparts nettsteder. Du kan gjøre disse forespørslene selv eller gjennom en godkjent agent. Hvis du bruker en autorisert agent, gir vi agenten din detaljert veiledning om hvordan du kan utøve personvernrettighetene dine. Se Meddelelse om databeskyttelseslover for amerikanske delstater for mer informasjon om hvordan du kan utøve disse rettighetene. Se også vår Washington State Personvernerklæring for forbrukers helseopplysninger for informasjon om rettighetene som er tilgjengelige i henhold til lov og rett i Washington.

Hvis du har en Microsoft-konto, kan du utøve rettighetene dine gjennom Microsoft instrumentbord for personvern, som krever at du logger på Microsoft-konto. Hvis du har en ekstra forespørsel eller spørsmål etter at du har brukt instrumentbordet, kan du kontakte Microsoft på adressen i avsnittet Slik kontakter du oss, bruke vår nettskjema eller ringe vårt amerikanske gratisnummer +1 (844) 931 2038. Hvis du ikke har en konto, kan du utøve rettighetene dine ved å kontakte oss som beskrevet ovenfor. Vi kan be om tilleggsinformasjon, for eksempel landet du bor i, e-postadressen din og telefonnummeret ditt for å validere forespørselen før forespørselen overholdes.

Du kan angi at du velger å velge bort deling av personlige data med tredjeparter for tilpassede annonser på tredjepartsnettsteder ved å gå til vår side for bortvalg av deling. Du kan også kontrollere den tilpassede annonseringen du ser på Microsoft-egenskaper, ved å gå til vår reservasjonsside.

Vi bruker eller utleverer ikke sensitive opplysninger for andre formål enn de som er oppført nedenfor, uten ditt samtykke, eller som tillatt eller påkrevd under gjeldende lovgivning. Vi tilbyr derfor ikke muligheten til å begrense bruken av sensitive data.

Du har rett til ikke å motta diskriminerende behandling hvis du utøver personvernrettighetene dine. Vi vil ikke diskriminere deg hvis du utøver dine personvernrettigheter.

Behandling av personlige opplysninger. I punktlisten nedenfor skisserer vi kategoriene av personopplysninger vi samler inn, kildene til personopplysningene, våre formål med behandlingen og kategoriene av tredjepartsmottakere som vi gir personopplysningene med. Hvis du ønsker en beskrivelse av opplysningene som er med i hver kategori, kan du se avsnittet Personlig informasjon vi samler inn. Se Slik oppbevarer vi personlig informasjon for informasjon om vilkår for oppbevaring av personlige data.

Kategorier av personopplysninger

 • Navn og kontaktinformasjon
  • Kilder til personlige data: Samhandlinger med brukere og partnere som vi tilbyr co-branded-tjenester med
  • Formål med behandling (innsamling og deling med tredjeparter): Tilby produktene våre, svare på kundespørsmål; hjelp, sikre og feilsøke; og markedsføring
  • Mottakere: Tjenesteleverandører og brukerrettede enheter
 • Legitimasjon
  • Kilder til personlige data: Samhandlinger med brukere og organisasjoner som representerer brukere
  • Formål med behandling (innsamling og deling med tredjeparter): Tilby produktene våre, godkjenning og kontotilgang; og hjelp, sikre og feilsøke
  • Mottakere: Tjenesteleverandører og brukerrettede enheter
 • Demografiske data
  • Kilder til personlige data: Samhandlinger med brukere og kjøp fra datameglere
  • Formål med behandling (innsamling og deling med tredjeparter): Tilby og tilpasse produktene våre, produktutvikling; hjelp, sikre og feilsøke; og markedsføring
  • Mottakere: Tjenesteleverandører og brukerrettede enheter
 • Betalingsinformasjon
  • Kilder til personlige data: Samhandlinger med brukere og finansinstitusjoner
  • Formål med behandling (innsamling og deling med tredjeparter): transaksjonshandel; prosesstransaksjoner; oppfylle ordrer; hjelp, sikre og feilsøke; og oppdage og forhindre svindel
  • Mottakere: Tjenesteleverandører og brukerrettede enheter
 • Abonnements- og lisensieringsdata
  • Kilder til personlige data: Samhandlinger med brukere og organisasjoner som representerer brukere
  • Formål med behandling (innsamling og utlevering til tredjeparter): Levere, tilpasse og aktivere produktene våre, kundestøtte, hjelpe, sikre og feilsøke, og markedsføring
  • Mottakere: Tjenesteleverandører og brukerrettede enheter
 • Samhandlinger
  • Kilder til personlige data: Samhandlinger med brukere, inkludert data Microsoft genererer gjennom disse samhandlingene
  • Formål med behandling (innsamling og deling med tredjeparter): Tilby og tilpasse produktene våre, produktforbedring, produktutvikling; markedsføring, og hjelp, sikre og feilsøke
  • Mottakere: Tjenesteleverandører og brukerrettede enheter
 • Innhold
  • Kilder til personlige data: Samhandlinger med brukere og organisasjoner som representerer brukere
  • Formål med behandling (innsamling og deling med tredjeparter): Tilby produktene våre, sikkerhet, og hjelp, sikre og feilsøke
  • Mottakere: Tjenesteleverandører og brukerrettede enheter
 • Video eller opptak
  • Kilder til personlige data: Samhandlinger med brukere og offentlig tilgjengelige kilder
  • Formål med behandling (innsamling og deling med tredjeparter): Tilby produktene våre, produktforbedring, produktutvikling, markedsføring, hjelp, sikre og feilsøke, og sikkerhet
  • Mottakere: Tjenesteleverandører og brukerrettede enheter
 • Tilbakemeldinger og vurderinger
  • Kilder til personlige data: Samhandlinger med brukere
  • Formål med behandling (innsamling og deling med tredjeparter): Tilby produktene våre, produktforbedring, produktutvikling, kundestøtte, og hjelp, sikre og feilsøke
  • Mottakere: Tjenesteleverandører og brukerrettede enheter

Punktlisten ovenfor inneholder hovedkildene og -formålene for behandling av hver kategori med personopplysninger, men vi innhenter også personopplysninger fra kildene oppført i avsnittet Personlig informasjon vi samler inn, som utviklere som lager opplevelser gjennom eller for Microsoft-produkter. På samme måte behandler vi alle kategoriene av personopplysninger til formålet beskrevet i avsnittet Slik bruker vi personlig informasjon, som å innfri juridiske forpliktelser, utvikle arbeidsstyrken vår og gjøre undersøkelser.

Underlagt din personverninnstillinger, ditt samtykke og avhengig av produktene du bruker og dine valg, kan vi innhente, behandle eller dele visse personopplysninger som kvalifiserer som «sensitive opplysninger» under gjeldende amerikansk statlig personvernlovgivning. Sensitive data er et delsett av personopplysninger. I listen nedenfor skisserer vi kategoriene med sensitive data vi samler inn, kildene til de sensitive dataene, formålet med behandlingen og kategoriene til tredjepartsmottakere som vi deler de sensitive dataene med. Se delen Personlig informasjon vi samler inn for mer informasjon om de sensitive dataene vi kan samle inn.

Kategorier av sensitive data

 • Kontopålogging, økonomisk konto, debet- eller kredittkortnummer, og muligheten til å få tilgang til kontoen (sikkerhets- eller tilgangskode, passord, legitimasjon osv.)
  • Kilder til sensitive data: Samhandlinger med brukere og organisasjoner som representerer brukere
  • Formål med behandling (innsamling og deling med tredjeparter): Oppgi produktet og fullføre forespurte økonomiske transaksjoner
  • Mottakere: Tjenesteleverandører og leverandører av betalingsbehandling
 • Nøyaktig informasjon om geografisk plassering
  • Kilder til sensitive data: Brukeres samhandlinger med produktene
  • Formål med behandling (innsamling og deling med tredjeparter): Tilby den forespurte tjenesten, produktforbedring, enkelte attributter kan deles med tredjeparter for å levere tjenesten
  • Mottakere: Brukere og tjenesteleverandører (se avsnittet Windows posisjonstjenester og registrering i personvernerklæringen vår for mer informasjon)
 • Rase- eller etnisk opprinnelse, religiøs eller filosofisk tro eller fagforeningsmedlemskap
  • Kilder til sensitive data: Kommunikasjon med brukere
  • Formål med behandling (innsamling og deling med tredjeparter): Utføre forskningsstudier for å bedre forstå hvordan produktene våre brukes og oppfattes, og for å forbedre produktopplevelsene
  • Mottakere: Tjenesteleverandører
 • Medisinsk eller mental helse, sexliv eller seksuell legning
  • Kilder til sensitive data: Kommunikasjon med brukere
  • Formål med behandling (innsamling og deling med tredjeparter): Utføre forskningsstudier for å bedre forstå hvordan produktene våre brukes og oppfattes, og for å forbedre produktopplevelsene og tilgjengeligheten
  • Mottakere: Tjenesteleverandører
 • Innholdet i e-post, e-post eller tekstmeldinger (der Microsoft ikke er den tiltenkte mottakeren av kommunikasjonen)
  • Kilder til sensitive data: Brukeres samhandlinger med produktene
  • Formål med behandling (innsamling og deling med tredjeparter): Tilby produktene våre, forbedre produktopplevelsen; sikkerhet; og hjelp, sikre og feilsøke
  • Mottakere: Tjenesteleverandører
 • Personopplysninger som samles inn fra et kjent barn under 13 år
  • Kilder til sensitive data: Samhandlinger med brukere og organisasjoner som representerer brukere
  • Formål med behandling (innsamling og deling med tredjeparter): Tilby produktene våre, produktforbedring; produktutvikling, anbefalinger, hjelp, sikre og feilsøke, og sikkerhet
  • Mottakere: Tjenesteleverandører og brukerrettede enheter (i samsvar med Microsoft Family Safety innstillinger)

Mens punktlisten ovenfor inneholder de primære kildene og formålene med behandling av personlige data som samles inn fra barn under 13 år, samler vi også inn personlige data fra kildene som er oppført i delen Innsamling av data fra barn.

Vi bruker ikke eller utleverer ikke sensitive data til andre formål enn følgende:

 • Utføre tjenestene eller levere varene du forventer
 • Bidra til å sikre sikkerheten og integriteten til tjenestene, systemene og dataene våre, for å bekjempe ondsinnede, villedende, falske eller ulovlige handlinger, og for å beskytte enkeltpersoners fysiske sikkerhet, i den grad behandlingen er rimelig nødvendig og proporsjonal
 • For kortsiktig forbigående bruk (inkludert ikke-tilpassede annonser), så lenge personopplysningene ikke blir oppgitt til en tredjepart, ikke brukes til profilering, og ikke brukes til å endre en enkeltpersons opplevelse utenfor den gjeldende samhandlingen med Microsoft
 • Utføre tjenester på vegne av Microsoft, for eksempel vedlikehold av kontoer, levering av kundeservice, behandling eller fullføring av ordrer/transaksjoner, verifisering av kundeinformasjon, behandling av betalinger, levering av finansiering, levering av analyser, levering av lagring og lignende tjenester
 • Foreta aktiviteter for å bekrefte eller opprettholde kvaliteten eller sikkerheten til, eller forbedre, oppgradere eller forbedre en tjeneste eller enhet som eies eller kontrolleres av Microsoft
 • Samle inn eller behandle sensitive data der innsamlingen eller behandlingen ikke er for å utlede karakteristikker om personen
 • Eventuelle andre aktiviteter i samsvar med fremtidige regler som utstedes i henhold til amerikanske lover om personvern i USA

Deidentifiserte opplysninger. I noen tilfeller kan Microsoft behandle deidentifiserte data. Data er i denne tilstanden når vi ikke kan koble data til en enkeltperson som slike data kan relateres til, uten å utføre flere trinn. I slike tilfeller, og med mindre det er tillatt under gjeldende lovgivning, beholder vi slik informasjon i deidentifisert tilstand, og vil ikke forsøke å reidentifisere personen de deidentifiserte dataene er knyttet til.

Videreformidling av personopplysninger til bedriftsformål eller kommersiell formål. Som vist i avsnittet Grunner til at vi deler personlig informasjon deler vi personopplysninger med tredjeparter til ulike bedriftsformål eller kommersielle formål. De viktigste bedriftsformålene og kommersiell formålene som vi deler personopplysninger for, er for behandling som oppført i tabellen ovenfor. Vi deler imidlertid alle kategoriene av personopplysninger til bedriftsformål eller kommersielle formål i avsnittet Grunner til at vi deler personlig informasjon.

Parter som kontrollerer innsamling av personopplysninger. I enkelte situasjoner kan det hende at en tredjepart kan kontrollere innsamlingen av personopplysningene dine. Tredjepartsprogrammer eller -utvidelser som kjører i Windows- eller Edge-nettleseren, kan for eksempel samle inn personlige data basert på deres egne fremgangsmåter.

Microsoft gir reklamebedrifter mulighet til å samle inn informasjon om samhandlingene dine med nettstedene våre for å levere tilpassede annonser på Microsofts vegne. Disse selskapene inkluderer Meta, LinkedIn, Google og Adobe.

ReklameReklamemainadvertisingmodule
Oppsummering

Reklame gjør det mulig for oss å levere, støtte og forbedre noen av produktene våre. Microsoft bruker ikke det du sier i e-postmeldinger, chatter med mennesker, videosamtaler eller talemeldinger, eller dine dokumenter, bilder eller andre personlige filer for å målrette annonser mot deg. Vi bruker andre data, som beskrevet nedenfor, til å annonsere på Microsoft-områdene våre og på tredjepartsområder. Eksempel:

 • Microsoft kan bruke data vi samler inn for å velge og levere noen av annonsene du ser på Microsofts netteiendommer, som Microsoft.com, Microsoft Start og Bing.
 • Når annonse-ID-en er aktivert i Windows som en del av personverninnstillingene dine, kan tredjeparter få tilgang til og bruke annonse-ID-en (omtrent på samme måte som nettsteder kan få tilgang til og bruke en unik identifikator som er lagret i en informasjonskapsel) til å velge og levere annonser i slike apper.
 • Vi kan dele data vi samler inn med interne og eksterne partnere, for eksempel Xandr, Yahoo eller Facebook (se nedenfor), slik at annonsene du ser i produktene våre og produktene deres, er mer relevante og verdifulle for deg.
 • Annonsører kan velge å plassere våre websignaler på nettstedene sine – eller bruke lignende teknologi – slik at Microsoft kan samle inn informasjon derfra om for eksempel aktiviteter, kjøp og besøk. Vi bruker denne informasjonen på vegne av våre annonseringskunder for å hjelpe dem med å levere annonsene sine.

Annonsene du ser, kan bli valgt basert på informasjon om deg vi behandler, for eksempel interessene og favorittene dine, posisjonen din, transaksjonene dine, hvordan du bruker produktene våre, søkespørringene dine eller innholdet du viser. Hvis du for eksempel viser innhold på Microsoft Start om biler, kan vi vise annonser om biler. Hvis du søker etter «pizzarestauranter i Seattle» på Bing kan du se annonser i søkeresultatene for restauranter i Seattle.

Annonsene du ser, kan også bli valgt basert på annen informasjon som blir funnet om deg over tid ved hjelp av demografiske data, posisjonsdata, søkespørringer, interesser og favoritter, bruksdata fra produktene og nettstedene våre, og informasjon vi innhenter om deg fra nettstedene og appene til annonsørene og partnerne våre. Vi kaller disse annonsene «tilpassede annonser» i denne erklæringen. Hvis du for eksempel viser spillinnhold på xbox.com kan du se tilbud på spill i Microsoft Start. For å levere tilpassede annonser kombinerer vi informasjonskapsler som plasseres på enheten din, ved hjelp av informasjonen vi samler inn (for eksempel IP-adressen) når nettleseren din samhandler med våre nettsteder. Hvis du velger å ikke motta tilpassede annonser, brukes ikke dataene som er knyttet til disse informasjonskapslene.

Vi kan bruke informasjon om deg til å gi deg tilpassede annonser når du bruker Microsoft-tjenester. Hvis du er logget på med Microsoft-kontoen din og har samtykket til å tillate Microsoft Edge å bruke aktiviteten på nettet til tilpassede annonser, vil du se tilbud om produkter og tjenester som er basert på Internett-aktiviteten din, når du bruker Microsoft Edge. Hvis du vil konfigurere personverninnstillingene for Edge, kan du gå til Microsoft Edge > Innstillinger > Personvern og tjenester. Hvis du vil konfigurere innstillingene for personvern og annonser for Microsoft-kontoen din i forhold til Internett-aktiviteten din på tvers av nettlesere, deriblant Microsoft Edge, eller når du besøker nettsteder eller apper til tredjeparter, kan du gå til instrumentbordet på privacy.microsoft.com.

Ytterligere detaljer om den annonserelaterte bruken vår av informasjon:

 • Reklamebransjens beste praksis og forpliktelser. Microsoft er medlem av Network Advertising Initiative (NAI) og overholder NAIs retningslinjer for forretningsførsel. I tillegg følger vi disse selvregulerende programmene:
 • Helserelaterte målrettede annonser. I USA tilbyr vi tilpasset annonsering basert på et begrenset antall standard, ikke-sensitive helserelaterte interessekategorier, inkludert allergier, gikt, kolesterol, forkjølelse og influensa, diabetes, magehelse, hodepine/migrene, sunt kosthold, sunt hjerte, menns helse, munnhelse, beinskjørhet, hudhelse, søvn og syns- og øyepleie. Vi tilpasser også annonser basert på tilpassede, ikke-sensitive helserelaterte interessekategorier som forespurt av annonsører.
 • Barn og annonsering. Vi leverer ikke tilpassede annonser til barn med en fødselsdato i Microsoft-kontoen som tilsier at de er under 18 år gamle.
 • Informasjonsoppbevaring. Når det gjelder tilpassede annonser, oppbevarer vi ikke informasjon i mer enn 13 måneder, med mindre vi har innhentet godkjenning fra deg til å oppbevare informasjonen lenger.
 • Sensitive data. Microsoft Advertising samler ikke inn, behandler eller utleverer personopplysninger som kvalifiserer som «sensitive data» i henhold til gjeldende amerikanske lover om personvern for data for å tilby tilpassede annonser.
 • Datadeling. Vi deler i enkelte tilfeller rapporter om informasjonen vi har samlet inn fra annonsørers nettsteder eller annonser, med disse annonsørene.

Informasjon som samles inn av andre bedrifter. Det hender at annonsører bruker sine egne websignaler (eller sporingsbilder fra andre annonseringspartnere) i annonsene sine som vi viser, slik at de kan plassere ut og lese sin egen informasjonskapsel. I tillegg samarbeider Microsoft med Xandr, et Microsoft-selskap og tredjeparts annonseselskaper for å bidra til å tilby noen av annonsetjenestene våre, og vi tillater også at andre tredjeparts annonseselskaper kan vise annonser på nettstedene våre. Disse tredjepartene kan plassere informasjonskapsler på datamaskinen din, og kan samle inn informasjon om aktivitetene dine på ulike nettsteder og i forskjellige nettjenester. Disse selskapene omfatter for øyeblikket, men er ikke begrenset til: Facebook, Media.net, Outbrain, Taboola og Yahoo. Velg en av koblingene nedenfor hvis du vil vite mer om praksisene som de enkelte selskapene opererer med, og hvilke valg de tilbyr. Mange av disse selskapene er også medlemmer av NAI eller DAA, som hver gir en enkel måte å velge bort annonsemålretting fra deltakende selskaper på.

Hvis du vil reservere deg mot å motta tilpassede annonser fra Microsoft, kan du gå til vår side for bortvelging. Når du velger bort personlige annonser, lagres innstillingen i en informasjonskapsel som er spesifikk for nettleseren du bruker. Informasjonskapselen som lagres når du reserverer deg, utløper etter fem år. Hvis du sletter informasjonskapsler fra datamaskinen, må du reservere deg på nytt.

Teknologi for talegjenkjenningTeknologi for talegjenkjenningmainspeechrecognitionmodule
Oppsummering

Teknologier for talegjenkjenning er integrert i mange av Microsofts produkter og tjenester. Microsoft leverer både enhetsbasert talegjenkjenning og en skybaserte (nettbaserte) funksjoner for talegjenkjenning. Microsofts teknologi for talegjenkjenning transkriberer taledata til tekst. Med din tillatelse kan Microsoft-ansatte og leverandører som jobber på vegne av Microsoft gå gjennom snutter av taledata eller takeklipp for å bygge og forbedre teknologiene våre for talegjenkjenning. Disse forbedringene gjør det mulig for oss å bygge bedre taleaktiverte funksjoner som gagner alle produktene og tjenestene våre for både privatpersoner og bedrifter. Før en ansatt eller leverandør går gjennom taledata, beskytter vi brukernes personvern ved å iverksette tiltak for å fjerne spor av brukerens identitet fra dataene, krever avtaler om taushetsplikt med relevante leverandører og deres ansatte, og krever at ansatte og leverandører oppfyller høye standarder for personvern. Lær mer om Microsoft og taledataene dine.

Forhånds- eller gratisversjonerForhånds- eller gratisversjonermainpreviewreleasesmodule
Oppsummering

Microsoft tilbyr forhånds-, insider- og betaversjoner eller andre gratisprodukter og -funksjoner («forhåndsversjoner»), slik at du kan evaluere dem og sende informasjon om bruken din av produktet, inkludert tilbakemelding og enhets- og bruksdata, til Microsoft. Forhåndsvisninger kan derfor automatisk samle inn tilleggsdata, gi mindre kontroll eller ha andre personverns- og sikkerhetstiltak enn det som ellers er vanlig i produktene våre. Hvis du deltar i forhåndsvisninger, kan det hende vi tar kontakt med deg angående en tilbakemelding, eller for finne ut om du er interessert i å bruke produktene etter den offisielle lanseringen.

Endringer i denne personvernerklæringenEndringer i denne personvernerklæringenmainchangestothisprivacystatementmodule
Oppsummering

Vi oppdaterer denne personvernerklæringen når det er nødvendig, for å gi mer innsyn eller som svar på:

 • Tilbakemelding fra kunder, tilsynsmyndigheter, bransjerepresentanter eller andre interessenter.
 • Endringer i produktene våre.
 • Endringer i våre databehandlingsaktiviteter eller -retningslinjer.

Når vi legger ut endringer i denne erklæringen, endrer vi også datoen for «sist oppdatert» øverst på siden og beskriver endringene på siden Endringslogg. Hvis det er omfattende endringer i erklæringen, for eksempel en endring av formålet med behandling av personopplysninger som ikke er konsekvent med formålet som opplysningene opprinnelig ble samlet inn for, vil vi varsle deg om slike endringer via en notis før de trer i kraft, eller ved å sende deg et varsel direkte. Vi oppfordrer deg til å gå gjennom denne erklæringen regelmessig for å holde deg oppdatert om hvordan Microsoft beskytter informasjonen din.

Slik kontakter du ossSlik kontakter du ossmainhowtocontactusmodule
Oppsummering

Hvis du har problemer, klager eller spørsmål angående personvern eller ønsker å stille et spørsmål til den som er ansvarlig for personvern- eller databeskyttelse hos Microsoft for regionen din, kan du kontakte oss via nettskjema. Vi svarer på spørsmål eller bekymringer som påkrevd i henhold til loven, og innenfor en periode på 30 dager. Du kan også ta opp eventuelle bekymringer eller fremstille en klage overfor en tilsynsmyndighet for databeskyttelse eller andre funksjonærer med rettsmyndighet.

Når Microsoft er behandlingsansvarlig, med mindre annet er angitt, fungerer Microsoft Corporation og – for de som befinner seg i EØS, Storbritannia og Sveits, Microsoft Ireland Operations Limited – som behandlingsansvarlig for personopplysninger vi samler inn via produktene som beskrives i denne erklæringen. Adressene våre er:

 • Microsoft Privacy, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, USA. Telefon: +1 (425) 882 8080.
 • Microsoft Ireland Operations Limited, Attn: Data Protection Officer, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland. Telefon: +353 1 706 3117.

Se listen over Microsoft-kontorer over hele verden for å finne Microsoft-datterselskapet i landet eller området ditt.

Representanten for Microsoft Ireland Operations Limited innenfor betydningen av kunst. 14 av den sveitsiske føderale loven om databeskyttelse er MicrosoftTekstiz GmbH, The Circle 02, 8058 Zürich-Flu gdp, Sveits.

Hvis du ønsker å utøve rettighetene i henhold til gjeldende amerikanske lover om personvern, kan du kontakte Microsoft på den amerikanske adressen som er oppført ovenfor, bruke vår nettskjema eller ringe vårt amerikanske gratisnummer +1 (844) 931 2038.

Hvis du bor i Canada og dets provinser, kan du kontakte Microsoft Data Protection Officer for Canada ved Microsoft Canada Head Office, 4400-81 Bay St, Toronto, ON, M5J 0E7, på +1 (416) 349 2506, eller ved å bruke vår nettskjema.

Når fransk lov tillater det, kan du også sende oss spesifikke instruksjoner om bruken av dine personlige data etter din død, ved å bruke nettskjema.

Hvis du har et teknisk spørsmål eller trenger kundestøtte, kan du gå til Microsoft Kundestøtte for å lese mer om Microsofts kundestøttetilbud. Hvis spørsmålet ditt gjelder passord for en personlig Microsoft-konto, går du til Microsoft-kontostøtte.

Vi tilbyr forskjellige metoder for at du skal kunne kontrollere personopplysningene som Microsoft har innhentet, og for å utøve dine databeskyttelsesrettigheter. Du kan gjøre dette ved å kontakte Microsoft på vår nettskjema eller informasjonen ovenfor, eller ved å bruke de ulike verktøyene vi tilbyr. Slik får du tilgang til og kan kontrollere personlig informasjon Se delen for mer informasjon.

Kunstig intelligens og Microsoft Copilot-funksjonerKunstig intelligens og Microsoft Copilot-funksjonermainartificialintelligenceandmicrosoftcopilotmodule
Oppsummering
Produkter for organisasjoner og utviklereProdukter for organisasjoner og utvikleremainenterprisedeveloperproductsmodule
Oppsummering
Enterprise Online ServicesEnterprise Online Servicesmainenterpriseservicesmodule
Oppsummering
Programvare for organisasjoner og utviklere og apparater for organisasjonerProgramvare og apparater for organisasjoner og utvikleremainenterprisedevsoftwareappsmodule
Oppsummering
Produktivitets- og kommunikasjonsprodukterProduktivitets- og kommunikasjonsproduktermainprodcommproductsmodule
Oppsummering
Microsoft 365, Office og andre produktivitetsapperMicrosoft 365, Office og andre produktivitetsappermainofficeservicesmodule
Oppsummering
Microsoft-familieMicrosoft-familiemainmsfamilymodule
Oppsummering
Microsoft TeamsMicrosoft Teamsmainteamsmodule
Oppsummering
OneDriveOneDrivemainonedrivemodule
Oppsummering
OutlookOutlookmainoutlookmodule
Oppsummering
SkypeSkypemainskypemodule
Oppsummering
SurfaceSurfacemainsurfacemodule
Oppsummering
Surface DuoSurface Duomainsurfaceduomodule
Oppsummering
LinkedInLinkedInmainlinkedinmodule
Oppsummering
Søk etter og bla gjennomSøk etter og bla gjennommainsearchaimodule
Oppsummering
BingBingmainbingmodule
Oppsummering
Microsoft EdgeMicrosoft Edgemainmsedgemodule
Oppsummering
Microsoft OversetterMicrosoft OversettermainMicrosoftTranslatormodule
Oppsummering
SwiftKeySwiftKeymainswiftkeymodule
Oppsummering
WindowsWindowsmainwindowsmodule
Oppsummering

Windows er et tilpasset datamiljø som muliggjør sømløs roaming og tilgang til tjenester, innstillinger og innhold på telefoner, nettbrett, Surface Hub og andre dataenheter. I stedet for å brukes som statisk programvare på enheten, er nøkkelkomponentene i Windows skybaserte. Windows-elementene oppdateres jevnlig – både i skyen og lokalt på enheten – slik at du får de nyeste forbedringene og funksjonene. For å kunne tilby denne dataopplevelsen samler vi inn informasjon om deg, enheten din og måten du bruker Windows på. Ettersom Windows er personlig tilpasset til deg, kan du selv velge hvilke personopplysninger vi kan samle inn, og hvordan vi kan bruke dem. Merk: Hvis Windows-enheten administreres av organisasjonen din (f.eks. arbeidsgiveren eller skolen din), kan det bli brukt sentraliserte administrasjonsverktøy for å få tilgang til og behandle dataene dine samt kontrollere enhetsinnstillingene (inkludert personverninnstillinger), retningslinjene for enheten, programvareoppdateringer, datainnsamling som utføres av oss eller organisasjonen, eller andre aspekter ved enheten. I tillegg kan organisasjonen din bruke administrasjonsverktøy som leveres av Microsoft eller andre, for å få tilgang til og behandle informasjonen din fra denne enheten – inkludert samhandlings- og diagnosedata samt innholdet i kommunikasjonen din og filene dine.

Windows-innstillingene, tidligere kjent som PC-innstillinger, er en viktig komponent i Microsoft Windows. Det gir et praktisk grensesnitt for å justere brukerinnstillinger, konfigurere operativsystemet og administrere tilkoblede enheter slik at du kan administrere brukerkontoer, justere nettverksinnstillinger og tilpasse ulike aspekter av Windows. Windows gir apper en mekanisme for å få tilgang til ulike enhetsfunksjoner, for eksempel enhetens kamera, mikrofon, plassering, kalender, kontakter, samtalelogg, meldinger og mer, samtidig som du kontrollerer tilgangen til personopplysningene dine. Hver funksjon har sin egen side for personverninnstillinger i Windows-innstillinger, slik at du kan kontrollere hvilke apper som kan bruke hver funksjon. Her er noen viktige funksjoner i Innstillinger:

 1. Tilpassing: Du kan tilpasse ulike aspekter av Windows, inkludert utseende og funksjonalitet, språkinnstillinger og personvernalternativer. Windows-innstillingene bruker mikrofonen når du styrer volumet, kameraet når du bruker integrert kamera og plassering for å endre lysstyrken om natten for å hjelpe deg med å tilpasse Windows.
 2. Ekstern administrasjon: Installer og administrer eksterne enheter, for eksempel skrivere, skjermer og eksterne stasjoner.
 3. Nettverkskonfigurasjon: Juster nettverksinnstillinger, inkludert Wi-Fi-, Ethernet-, mobil- og VPN-tilkoblinger, og bruker fysisk MAC-adresse, IMEI og mobilnummer hvis enheten støtter mobilnettverk.
 4. Kontobehandling: Legg til eller fjern brukerkontoer, endre kontoinnstillinger og administrer påloggingsalternativer.
 5. Alternativer på systemnivå: Konfigurer skjerminnstillinger, varsler, strømalternativer, administrer liste over installerte apper og mer.
 6. Personvern og sikkerhetsadministrasjon: konfigurer personverninnstillingene dine, for eksempel plassering, innsamling av diagnosedata osv. Finjuster hvilke individuelle apper og tjenester som har tilgang til enhetsfunksjoner, ved å slå dem på eller av.

Hvis du vil ha mer informasjon om datainnsamling i Windows, kan du se Sammendrag av datainnsamling for Windows. Denne erklæringen beskriver Windows 10 og Windows 11, og referanser til Windows i denne delen er relatert til disse produktversjonene. Tidligere versjoner av Windows (inkludert Windows Vista, Windows 7, Windows 8 og Windows 8.1) er underlagt sine egne personvernerklæringer.

AktiveringAktiveringmainactivationmodule
Oppsummering

Når du aktiverer Windows, blir en spesifikk produktnøkkel knyttet til enheten som programvaren din er installert på. Produktnøkkelen og informasjon om programvaren og enheten din sendes til Microsoft for å bekrefte at programvarelisensen er gyldig. Informasjonen kan bli sendt på nytt hvis det skulle bli nødvendig å reaktivere eller bekrefte lisensen. På telefoner som bruker Windows, blir enhets- og nettverksidentifikatorer samt enhetens posisjon sendt til Microsoft første gang telefonen slås på. Dette gjøres på grunn av garantiregistrering, lageretterfylling og forebygging av svindel.

AktivitetsloggAktivitetsloggmainactivityhistorymodule
Oppsummering

Aktivitetslogg hjelper deg med å følge med på tingene du gjør på enheten din, som appene og tjenestene du bruker, filene du åpner, og nettstedene du besøker. Aktivitetshistorikken din lagres lokalt på enheten når du bruker forskjellige apper og funksjoner som Microsoft Edge Legacy, noen Microsoft Store-apper og Microsoft 365-apper.

Du kan aktivere eller deaktivere innstillinger for lagring av aktivitetshistorikk lokalt på enheten din, og du kan også fjerne aktivitetshistorikken på enheten når som helst ved å gå til Personvern og aktivitetshistorikk i appen for Windows-innstillinger. Mer informasjon om aktivitetsloggen i Windows.

Annonse-IDAnnonse-IDmainadvertisingidmodule
Oppsummering

Windows genererer en unik annonse-ID for hver person som bruker en enhet, og denne kan apputviklere og annonsenettverk da bruke til sine egne formål, inkludert å tilby relevante annonser i apper. Når annonse-ID-en er aktivert, kan apper – både fra Microsoft og tredjeparter – få tilgang til og bruke annonse-ID-en på omtrent samme måte som nettsteder kan få tilgang til og bruke en unik identifikator som er lagret i en informasjonskapsel. Dermed kan annonse-ID-en brukes av apputviklere og annonsenettverkene de samarbeider med, for å tilby mer relevante annonser og tilpassede opplevelser gjennom appene sine og på nettet. Microsoft samler inn annonse-ID-en til bruken som er beskrevet her, bare når du velger å aktivere annonse-ID-en som en del av personverninnstillingen.

Innstillingen for annonse-ID gjelder for Windows-apper som bruker Windows-annonseidentifikatoren. Du kan deaktivere tilgang til denne identifikatoren når som helst ved å deaktivere annonse-ID-en i Windows-innstillingsappen. Hvis du velger å aktivere den på nytt, tilbakestilles annonse-ID-en, og en ny identifikator genereres. Når en tredjepartsapp får tilgang til annonse-ID-en, vil bruken av annonse-ID-en være underlagt appens egen personvernerklæring. Mer informasjon om annonse-ID i Windows.

Annonse-ID-innstillingen gjelder ikke for andre metoder for atferdsbaserte annonser som leveres av Microsoft eller tredjeparter, for eksempel informasjonskapsler som brukes til å levere interessebaserte visningsannonser på nettsteder. Tredjepartsprodukter tilgjengelige via eller installert på Windows kan også gi andre former for atferdsbaserte annonser underlagt sine egne personvernerklæringer. Microsoft leverer andre former for atferdsbaserte annonser i bestemte Microsoft-produkter, både direkte og ved å samarbeide med tredjeparts annonseleverandører. Se avsnittet Slik bruker vi personlig informasjon i denne erklæringen hvis du vil ha mer informasjon om hvordan Microsoft bruker data til annonseringsformål.

DiagnoseDiagnosemaindiagnosticsmodule
Oppsummering

Microsoft samler inn diagnosedata fra Windows for å løse problemer og holde Windows oppdatert, sikkert og velfungerende. Det hjelper oss også med å forbedre Windows og tilknyttede Microsoft-produkter og -tjenester for kunder som har aktivert Skreddersydde opplevelser, slik at vi kan tilby mer relevante tips og anbefalinger for å tilpasse produkter og tjenester fra Microsoft og tredjeparter for Windows etter kundens behov. Mens enheten kjører, samles det inn diagnosedata og den blir med jevne mellomrom overført til Microsoft og lagres sammen med én eller flere unike identifikatorer som hjelper oss å gjenkjenne en individuell bruker på en individuell enhet og til å forstå serviceproblemer og bruksmønstre på enheten.

Det finnes to nivåer av diagnose- og aktivitetsdata: Nødvendige diagnosedata og Valgfrie diagnosedata. Noe produktdokumentasjon og andre materialer refererer til Nødvendige diagnosedata som Grunnleggende diagnosedata og til Valgfrie diagnosedata som Fullstendige diagnosedata.

Hvis en organisasjon (for eksempel arbeidsgiveren eller skolen) bruker Microsoft Entra ID til å administrere kontoen den gir deg og registrerer enheten i Windows-diagnosedata prosessorkonfigurasjon, styres Microsofts behandling av diagnosedata i forbindelse med Windows av en kontrakt mellom Microsoft og organisasjonen. Hvis en organisasjon bruker Microsofts administrasjonsverktøy eller engasjerer Microsoft til å administrere enheten din, vil Microsoft og organisasjonen bruke og behandle diagnose- og feildata fra enheten for å tillate administrasjon, overvåking og feilsøking av enhetene som administreres av organisasjonen, og til andre formål i organisasjonen.

Nødvendige diagnosedata omfatter informasjon om enheten din, innstillingene og egenskapene samt om alt fungerer slik det skal. Vi samler inn følgende nødvendige diagnosedata:

 • Enhets-, tilkoblings- og konfigurasjonsdata:
  • Data om enheten, for eksempel prosessortype, OEM-produsent, batteritype og -kapasitet, antall og type kamera, fastvare og minneattributter.
  • Nettverkskapasitet og tilkoblingsdata som enhetens IP-adresse, mobilnettverk (inkludert IMEI og mobiloperatør) og hvorvidt enheten er tilkoblet et gratisnettverk eller et betalingsnettverk.
  • Data om operativsystemet og dets konfigurasjon, for eksempel OS-versjon og versjonsnummer, region- og språkinnstillinger, diagnosedatainnstillinger og hvorvidt enheten er en del av Windows Insider-programmet.
  • Data om tilkoblede enheter, for eksempel modell, produsent, drivere og kompatibilitetsdata.
  • Data om programmene som er installert på enheten, for eksempel programmets navn, versjon og utgiver.
 • Om en enhet er klar for en oppdatering, og om det finnes faktorer som kan redusere evnen til å motta oppdateringer, for eksempel lavt batterinivå, begrenset plass på harddisken eller tilkobling gjennom et betalt nettverk.
 • Om oppdateringer fullføres eller mislykkes.
 • Data om påliteligheten til systemet for innsamling av diagnostiske opplysninger.
 • Grunnleggende feilrapportering, som er tilstandsopplysninger om operativsystemet og applikasjonene som kjører på enheten. Grunnleggende feilrapportering forteller oss for eksempel om en app, for eksempel Microsoft Paint eller et tredjepartsspill, henger eller krasjer.

Valgfrie diagnosedata omfatter mer detaljert informasjon om enheten og innstillingene, egenskapene og enhetstilstanden. Valgfrie diagnosedata kan også inkludere data om nettstedene du ser, enhetsaktivitet (av og til også kalt bruk) og forbedret feilrapportering, som hjelper Microsoft med å rette og forbedre produkter og tjenester for alle brukere. Når du velger å sende valgfrie diagnosedata, blir nødvendige diagnosedata alltid inkludert, og vi innhenter følgende tilleggsinformasjon:

 • Tilleggsopplysninger om enhet, tilkoblinger og konfigurasjon ut over det som er innhentet under nødvendige diagnosedata.
 • Tilstands- og loggopplysninger om tilstanden til operativsystemet og andre systemkomponenter utover det som innhentes om oppdaterings- og diagnosesystemene under Nødvendige diagnosedata.
 • Appaktivitet, for eksempel hvilke programmer som startes på en enhet, hvor lenge de kjører, og hvor raskt de svarer på inndata.
 • Nettleseraktivitet, inkludert leserloggen og søkeord, i Microsoft-nettlesere (Microsoft Edge eller Internet Explorer).
 • Utvidet feilrapportering, inkludert minnetilstanden til enheten når systemet eller en app krasjer (som utilsiktet kan inneholde brukerinnhold, f.eks. deler av en fil som du brukte da problemet oppsto). Opplysninger om krasj brukes aldri til skreddersydde opplevelser som beskrevet ovenfor.

Noen av dataene som er beskrevet ovenfor, blir ikke innhentet fra enheten din selv om du velger å sende valgfrie diagnosedata. Microsoft reduserer volumet av valgfrie diagnosedata som vi innhenter fra alle enheter, ved å samle inn noen av dataene bare fra et undersett av enheter (et utvalg). Ved å kjøre verktøyet Visningsprogram for diagnosedata kan du se et ikon som angir om enheten din er en del av et utvalg, samt hvilke bestemte data som samles inn fra enheten. Du finner instruksjoner for hvordan du laster ned Visningsprogram for diagnosedata verktøyet i Windows-innstillingsappen under Diagnose og tilbakemelding.

Spesifikke data for elementer som er samlet inn gjennom Windows-diagnose, kan endres for å gi Microsoft tilstrekkelig fleksibilitet til å samle inn de nødvendige dataene for formålene som er beskrevet. Hvis du for eksempel vil at Microsoft skal kunne feilsøke det nyeste ytelsesproblemet som påvirker brukernes databehandlingsopplevelse eller oppdatere en Windows-enhet som er ny på markedet, må Microsoft kanskje samle inn dataelementer som ikke ble samlet inn tidligere. For å se en oppdatert liste over datatypene som innhentes ved Nødvendige diagnosedata og Valgfrie diagnosedata, kan du se Windows Nødvendige (grunnleggende nivå) diagnosehendelser og -felt eller Windows Valgfrie (fullstendig nivå) diagnosedata. Vi tilbyr også begrensede deler av feilrapportinformasjon til partnere (for eksempel enhetsprodusenten) for å hjelpe dem med å feilsøke produkter og tjenester som fungerer med Windows og andre Microsoft-produkter og -tjenester. Partnerne har bare tillatelse til å bruke denne informasjonen til å reparere eller forbedre de aktuelle produktene og tjenestene. Vi kan også komme til å dele enkelte samlede, avidentifiserte diagnosedata – for eksempel generelle brukstrender for Windows-apper og -funksjoner – med utvalgte tredjeparter. Mer informasjon om diagnosedata i Windows.

Håndskrifts- og inntastingsgjenkjenning. Du kan også velge å hjelpe Microsoft med å forbedre håndskrifts- og inntastingsgjenkjenning ved å sende diagnosedata for håndskrift og skriving. Hvis du velger å gjøre dette, samler Microsoft inn eksempler på innholdet du skriver eller skriver, for å forbedre funksjoner som håndskriftgjenkjenning, autofullføring, forutsigelse av neste ord og stavekontroll på de mange språkene som brukes av Microsoft-kunder. Når Microsoft samler inn diagnosedata for håndskrift og inntasting, deles disse inn i små eksempler og behandles for å fjerne unike identifikatorer, sekvensiell informasjon og andre data (som navn, e-postadresser og numeriske verdier) som kan brukes til å rekonstruere det opprinnelige innholdet eller knytte inndata til deg. Det innbefatter også tilknyttede ytelsesdata, for eksempel manuelle endringer du har gjort i teksten, eller ord du har lagt til i ordboken. Mer informasjon om forbedring av håndskrift og inntasting i Windows.

Hvis du velger å aktivere Skreddersydde opplevelser, bruker vi Windows-diagnosedata (obligatorisk eller valgfritt som du har valgt) til å tilby deg tilpassede tips, annonser og anbefalinger for å forbedre Microsoft-opplevelser. Hvis du har valgt Nødvendig som innstillingen for diagnosedata, er tilpassing basert på informasjon om enheten, innstillingene og egenskapene, og om den fungerer som den skal. Hvis du har valgt Valgfritt, er tilpassing også basert på informasjon om hvordan du bruker apper og funksjoner, pluss tilleggsinformasjon om tilstanden til enheten. Vi bruker imidlertid ikke informasjon om nettstedene du besøker, innholdet i krasjdumper, tale, skriving eller håndskriftsinndata for tilpassing når vi mottar slike data fra kunder som har valgt Valgfritt.

Skreddersydde opplevelser omfatter forslag til hvordan du kan tilpasse og optimalisere Windows, i tillegg til annonser og anbefalinger om produkter og tjenester fra Microsoft og tredjeparter, funksjoner, apper og maskinvare for Windows-opplevelsen. For å hjelpe deg å få mest mulig ut av enheten kan det f.eks. hende vi forteller deg om funksjoner du kanskje ikke kjenner til, eller som er nye. Hvis du har et problem med Windows-enheten din, kan du bli tilbudt en løsning. Du kan få mulighet til å tilpasse låseskjermen med bilder, eller få se flere bilder av typen du liker, eller færre av de du ikke liker. Hvis du strømmer filmer i nettleseren, kan du bli anbefalt en Microsoft Store-app som strømmer mer effektivt. Hvis du ikke har nok plass på harddisken, kan Windows anbefale at du prøver OneDrive eller kjøper maskinvare for å få mer plass. Mer informasjon om skreddersydde opplevelser i Windows.

TilbakemeldingshubTilbakemeldingshubmainfeedbackhubmodule
Oppsummering

Tilbakemeldingshub gjør det mulig å innhente tilbakemeldinger om Microsoft-produkter, samt installerte førsteparts- og tredjepartsapper. Når du bruker Tilbakemeldingshub, leser Tilbakemeldingshub med jevne mellomrom den installerte applisten for å bestemme hvilke apper det kan sendes tilbakemelding om. Tilbakemeldingshub bestemmer hvilke apper som er installert på enheten, via offentlige API-er. I tillegg bruker Tilbakemeldingshub kameraet og mikrofonen når du velger å dele omgivelser og lydinndata for HoloLens. Den bruker også bilde- og dokumentbibliotek til å få tilgang til skjermbilder og skjerminnspillinger som du legger ved for sending som en del av tilbakemeldingen.

Du kan logge på Tilbakemeldingshub ved hjelp av enten den personlige Microsoft-kontoen din eller en konto fra organisasjonen din (f.eks. arbeidsgiveren eller skolen) som du bruker til å logge på Microsoft-produkter. Ved å logge på med jobb- eller skolekontoen kan du sende inn tilbakemelding til Microsoft i tilknytning til organisasjonen din. Eventuelle tilbakemeldinger du oppgir, enten du bruker jobb- eller skolekontoen eller den personlige Microsoft-kontoen, kan vises offentlig avhengig av innstillingene som er konfigurert av organisasjonens administratorer. Hvis tilbakemelding gis ved hjelp av jobb- eller skolekontoen din, kan i tillegg tilbakemeldingen vises via Tilbakemeldingshub eller via administrasjonssenteret av organisasjonens administratorer.

Når du sender tilbakemeldinger til Microsoft om et problem, eller legger til flere detaljer for et problem, sendes diagnosedata til Microsoft for å forbedre Microsofts produkter og tjenester. Avhengig av innstillingene for diagnosedata i delen Diagnose & tilbakemelding i Windowsinnstillinger, vil Tilbakemeldingshub enten sende diagnosedata automatisk, eller du får muligheten til å sende dem til Microsoft når du gir tilbakemelding. Basert på kategorien som ble valgt da du sendte inn tilbakemeldinger, kan det hende at det finnes flere personlige data som bidrar til ytterligere feilsøking av problemer, for eksempel stedsrelatert informasjon når du sender tilbakemelding om posisjonstjenester eller blikkrelatert informasjon når du sender tilbakemelding via blandet virkelighet. Microsoft kan også dele tilbakemeldingen din sammen med data som samles inn når du sender inn tilbakemeldingen din til Microsoft-partnere (for eksempel en enhetsprodusent eller en utvikler av fastvare) for å hjelpe dem med å feilsøke produkter og tjenester som fungerer med Windows og andre Microsoft-produkter og -tjenester. Mer informasjon om diagnosedata i Windows.

Få hjelpFå hjelpmaingethelpmodule
Oppsummering

Få hjelp gjør det mulig for Windows-brukere å få teknisk støtte for Windows og andre Microsoft-programmer.  Den gir selvbetjent støtte (for eksempel koblinger hjelpeartikler eller anvisninger om hvordan Windows-brukere kan løse problemer på egen hånd), diagnose og koble kunden til en direkte Microsoft-agent etter behov. Du kan logge på Få hjelp-komponenten med Microsoft-kontoen for å opprette en forbrukerstøttesak.  Brukere av bedriftskonto kan også få tillatelse til å opprette en forbrukerstøttesak avhengig av organisasjonens støttekontrakt, og hvis de aktiveres av leieradministratoren.

Få hjelp kan foreslå at du kjører en diagnose. Hvis du samtykker, håndteres diagnosedata i henhold til diagnosedelen.

Hvis systeminnstillingene tillater det, kan systemmikrofonen brukes til å fange opp støttespørsmålet i stedet for at du må skrive. Du kan kontrollere dette i personverninnstillingene for mikrofon i Windows-innstillingsprogrammet. Få hjelp vil også få tilgang til programlisten for å hjelpe deg med å åpne Tilbakemeldingshub til riktig app, hvis du velger å starte tilbakemeldingsprosessen i Få hjelp. All tilbakemelding legges inn og kontrolleres av Tilbakemeldingshub, som beskrevet i avsnittet Tilbakemeldingshub i denne personvernerklæringen. Få hjelp bruker ikke posisjonsdataene dine som en del av tjenestene.

DirektetekstingDirektetekstingmainlivecaptionsmodule
Oppsummering

Direkteteksting transkriberer lyd for å bistå med forståelse av taleinnhold. Direkteteksting kan generere undertekster fra alle typer lyd som inneholder tale, enten lyden er på nett, lyd du har lastet ned til enheten eller lyd som tas opp fra en mikrofon. Transkribering av mikrofonlyd er deaktivert som standard.

Taledata som tekstes behandles bare på enheten, og deles ikke til skyen eller med Microsoft. Finn ut mer om direkteteksting.

Posisjonstjenester og -opptakPosisjonstjenester og -opptakmainlocationservicesmotionsensingmodule
Oppsummering

Windows-posisjonstjeneste. Microsoft driver en posisjonstjeneste som bidrar til å bestemme den nøyaktige geografiske posisjonen til en spesifikk Windows-enhet. Avhengig av funksjonene til enheten kan enhetens posisjon fastslås med varierende grad av nøyaktighet og kan i enkelte tilfeller fastslås nøyaktig. Når du har aktivert posisjonstjenesten på en Windows-enhet, eller du har gitt Microsoft-apper tilgang til posisjonsinformasjon på enheter som ikke kjøres på Windows, samles data om basestasjoner og Wi-Fi-tilgangspunkt og posisjonene deres inn av Microsoft og legges til i posisjonsdatabasen etter at du har fjernet alle data som identifiserer personen eller enheten som de ble samlet inn fra. Denne avidentifiserte posisjonsinformasjonen brukes til å forbedre Microsofts posisjonstjenester.

Windows-tjenester, -funksjoner og -apper som kjører på Windows, og nettsteder som er åpnet i Windows-nettlesere, kan få tilgang til enhetens posisjon via Windows hvis innstillingene tillater dem å gjøre det. Enkelte funksjoner og apper ber om stedsinformasjon første gang du installerer Windows, mens andre ber om denne informasjonen første gangen du bruker appen eller hver gang du ser enhetens posisjon. Se avsnittet Windows-apper i denne personvernerklæringen for mer informasjon om ulike Windows-apper som bruke enhetens posisjon.

Når en app eller funksjon har tilgang til enhetens posisjon, og du er logget på med en Microsoft-konto, laster Windows-enheten også opp posisjonen sin til skyen. Her er den tilgjengelig på alle enhetene dine for andre apper eller tjenester som bruker Microsoft-kontoen din, og som du har gitt tillatelse til. Vi lagrer bare den siste kjente posisjonen (hver nye posisjon erstatter den forrige). Data om Windows-enhetens siste posisjoner lagres også på enheten selv om du ikke bruker en Microsoft-konto, og kan være tilgjengelig for enkelte apper og Windows-funksjoner. Du kan fjerne enhetens posisjonslogg når som helst i Windows-innstillingsappen.

I Appen for Windows-innstillinger kan du også vise hvilke apper som har tilgang til enhetens nøyaktige posisjon eller enhetens posisjonslogg, deaktivere eller aktivere tilgang til enhetens posisjon for bestemte apper, eller deaktivere tilgang til enhetens posisjon. Du kan også angi en standardplassering, som vil bli brukt når posisjonstjenesten ikke finner en mer presis plassering for enheten.

Det finnes noen unntak for hvordan enhetens posisjon kan fastslås som ikke direkte styres av posisjonsinnstillingene.

Skrivebordsprogrammer er en bestemt type app som ikke ber om separat tillatelse for å oppdage enhetens posisjonsinformasjon, og vises ikke i listen som lar deg velge apper som kan bruke posisjonen din. De kan lastes ned fra Microsoft Store, lastes ned fra internett eller installeres fra et lagringsmedium (for eksempel en CD, DVD eller en USB-lagringsenhet). De åpnes med en .EXE, .MSI eller .DLL-fil, og kjører vanligvis på enheten din, i motsetning til nettbaserte apper (som kjører i skyen). Finn ut mer om skrivebordsapper fra tredjeparter og hvorfor de fortsatt kan være i stand til å fastslå enhetens posisjon når posisjonsinnstillingen på enheten er deaktivert .

Enkelte nettbaserte opplevelser eller tredjepartsprogrammer som vises i Windows kan bruke andre teknologier (som Bluetooth, Wi-Fi, mobilt modem etc.) eller skybaserte plasseringstjenester til å fastslå enhetens plassering med varierende grader av nøyaktighet selv om du har deaktivert plasseringsinnstillingen på enheten.

Hvis du vil legge til rette for å få hjelp i et nødstilfelle hver gang du foretar et nødanrop, prøver Windows å finne og dele den nøyaktige posisjonen din, uavhengig av posisjonsinnstillingene. Mobiloperatøren har tilgang til enhetens posisjon hvis enheten har et SIM-kort eller bruker en mobiltjeneste. Finn ut mer om posisjon i Windows.

Omtrentlig plassering. Hvis du aktiverer posisjonstjenester, kan det hende at apper som ikke kan bruke den nøyaktige posisjonen din, fortsatt har tilgang til den generelle posisjonen din, for eksempel poststed, postnummer eller område.

Finn enheten. Funksjonen Finn enheten gjør det mulig for en administrator av en Windows-enhet å finne plasseringen til enheten fra account.microsoft.com/devices. Hvis du vil aktivere Finn enheten, må en administrator være logget på med en Microsoft-konto og ha posisjonsinnstillingen aktivert. Denne funksjonen fungerer selv om andre brukere har nektet tilgang til posisjon for alle appene sine. Når administratoren prøver å finne enheten, ser brukerne en varsling i systemstatusfeltet. Mer informasjon om Finn enheten i Windows.

Innspilling. Enkelte Windows-enheter har en opptaksfunksjon som lar deg ta opp lyd- og videoklipp av din aktivitet på enheten, inkludert kommunikasjon med andre. Hvis du velger å spille inn en økt, lagres innspillingen lokalt på enheten. I noen tilfeller kan du ha muligheten til å overføre innspillingen til et Microsoft-produkt eller en Microsoft-tjeneste som kringkaster innspillingen offentlig. Viktig: Før du tar opp og/eller overfører eventuell kommunikasjon er det viktig at du setter deg inn i det juridiske ansvaret du har. Dette kan omfatte innhenting av forhåndssamtykke fra alle som deltar i samtalen, eller andre autorisasjoner som kreves. Microsoft er ikke ansvarlig for hvordan du bruker opptaksfunksjonene eller opptakene dine.

SkjermleserSkjermlesermainnarratormodule
Oppsummering

Skjermleser er et innebygd skjermleserverktøy som hjelper deg med å bruke Windows uten en skjerm. Skjermleser tilbyr intelligent bilde- og sidetittelbeskrivelse og sammendrag av nettsiden når du støter på bilder uten beskrivelser og tvetydige koblinger.

Når du velger å hente en bildebeskrivelse ved å trykke på Skjermleser + Ctrl + D, sendes bildet til Microsoft for å utføre analyse av bildet og generere en beskrivelse. Bilder brukes bare til å generere beskrivelsen, og de lagres ikke av Microsoft.

Når du velger å hente sidetittelbeskrivelser ved å trykke på Skjermleser + Ctrl + D, sendes URL-adressen til nettstedet du besøker, til Microsoft for å generere sidetittelbeskrivelsen og for å gi og forbedre Microsoft-tjenester, for eksempel Bing-tjenester, som beskrevet i Bing-delen ovenfor.

Når du velger å hente en liste over populære koblinger for en nettside ved å trykke på Skjermleser + dobbelttrykke på S, sendes URL-adressen til nettstedet du besøker, til Microsoft for å generere sammendraget av populære koblinger og for å gi og forbedre Microsoft-tjenester, for eksempel Bing.

Du kan deaktivere disse funksjonene når som helst ved å gå til Skjermleser > Få bildebeskrivelser, sidetitler og populære koblinger i Innstillinger i Windows.

Du kan også sende tilbakemelding om Skjermleser for å hjelpe Microsoft med å diagnostisere og løse problemer med Skjermleser og forbedre Microsofts produkter og tjenester, for eksempel Windows. Muntlig tilbakemelding kan sendes inn når som helst i Skjermleser ved å bruke Skjermleser-tasten + Alt + F. Når du bruker denne kommandoen, åpnes Tilbakemeldingshub-appen og gir deg muligheten til å sende inn muntlig tilbakemelding. Hvis du aktiverer innstillingen «Bidra til å gjøre Skjermleser bedre» i Windows-innstillingsappen og sender inn muntlig tilbakemelding gjennom Tilbakemeldingshub, sendes nylige enhets- og bruksdata, inkludert hendelsessporingsloggdata (ETL), inn sammen med muntlig tilbakemelding for å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester, for eksempel Windows.

Telefonkobling – Koble til WindowsTelefonkobling – Koble til Windowsmainyourphonemodule
Oppsummering

Telefonkobling-funksjonen lar deg koble Android-telefonen til Microsoft-kontoen og iPhone via Bluetooth for å koble til Windows-PC-en. Android-enheten kobles til Microsoft-kontoen din, og iPhone kobles til via Bluetooth, noe som muliggjør en rekke opplevelser på tvers av enheter og på tvers av alle Windows-enheter der du er logget på eller koblet til via Bluetooth. Du kan bruke Telefonkobling til å se nylige bilder fra Android-telefonen på Windows-enheten, ringe og motta anrop fra Android-telefonen på Windows-enheten, vise og sende tekstmeldinger fra Windows-enheten, vise, avvise eller utføre andre handlinger på Android-telefonvarsler fra Windows-enheten, dele telefonskjermen på Windows-enheten via speilingsfunksjonen i Telefonkobling og umiddelbart få tilgang til Android-apper som er installert på Android-telefonen på Windows-enheten din. Du kan bruke Telefonkobling til å ringe og motta anrop fra iPhone, vise og sende tekstmeldinger og vise, avvise eller utføre andre handlinger på iPhone-varselet fra Windows-enheten.

Hvis du vil bruke Telefonkobling, må tjenesten Kobling til Windows være installert på Android-enheten. Du kan også laste ned Telefonkobling til iPhone.

Hvis du vil bruke Telefonkobling, må du logge på Microsoft-kontoen på Telefonkobling-funksjonen på Windows-enheten og på Koble til Windows på Android-telefonen eller Bluetooth aktivert på iPhone. Android-telefonen og Windows-enheten må være koblet til internett. Noen funksjoner krever at du aktiverer Bluetooth og parer telefonen med PC-en. Hvis du vil bruke anropsfunksjonen, må Android-telefonen også ha Bluetooth aktivert.

Når du konfigurerer Windows-enheten, kan du velge å koble telefonen til Microsoft-kontoen. Dette gjøres ved å logge på Koble til Windows på Android-telefonen, gi tillatelser og fullføre pålastingsopplevelsen. Når du er ferdig, synkroniserer Koble til Windows dataene til alle Windows-PC-ene der du har logget på Microsoft-kontoen. Se nedenfor for mer informasjon om hvordan dataene dine brukes.

Som en del av å tilby Telefonkoblings funksjoner, samler Microsoft inn ytelses-, bruks- og enhetsdata som for eksempel inkluderer maskinvarefunksjonene til mobiltelefonen og Windows-enheten, antallet og varigheten til øktene på Telefonkobling og hvor mye tid du brukte under installasjonen.

Du kan når som helst koble Android-telefonen fra Windows-enheten ved å gå til innstillingene for Telefonkobling-appen og velge å fjerne Android-telefonen. Du kan gjøre det samme fra innstillingene i Koble til Windows på Android-telefonen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se støttesiden vår.

Du kan når som helst koble iPhone fra Windows-enheten ved å gå til innstillingene for Telefonkobling og velge å fjerne iPhone. Du kan gjøre det samme fra iPhone ved å gå til Innstillinger > Bluetooth > Velge PC-navnet > klikk på (i)-ikonet > og velge Glem denne enheten. Alle brukere kan fjerne Bluetooth-paringen ved å deaktivere opplevelsene.

Tekstmeldinger – Android-enheter. Med Telefonkobling kan du vise tekstmeldinger levert til Android-telefonen på Windows-enheten og sende tekstmeldinger fra Windows-enheten. Bare tekstmeldinger som er mottatt og sendt de siste 30 dagene, er synlige på Windows-enheten. Disse tekstmeldingene lagres midlertidig på Windows-enheten. Vi lagrer aldri tekstmeldingene på serverne våre eller endrer eller sletter noen tekstmeldinger på Android-telefonen. Du kan se meldinger som sendes via SMS (Short Message Service) og MMS (Multimedia Messaging Service) på Android-enheter, og meldinger som sendes via RCS (Rich Communication Services) på utvalgte Samsung-enheter på utvalgte mobiloperatørnettverk. For å levere denne funksjonaliteten har Telefonkobling tilgang til innholdet i tekstmeldingene og kontaktinformasjonen til personene eller bedriftene du mottar eller sender tekstmeldinger fra.

Tekstmeldinger – iPhone. Med Telefonkobling kan du vise tekstmeldinger levert til iPhone på Windows-enheter og sende tekstmeldinger fra Windows-enheten. Bare tekstmeldinger som mottas og sendes i Bluetooth-økten eller iMessage, er synlige på Windows-enhetene dine. Disse tekstmeldingene lagres midlertidig på Windows-enheten. Vi lagrer aldri tekstmeldingene dine på serverne våre eller endrer eller sletter tekstmeldinger på iPhone. Du kan se meldinger som sendes via SMS (Short Message Service). For å levere denne funksjonaliteten har Telefonkobling tilgang til innholdet i tekstmeldingene og kontaktinformasjonen til personene eller bedriftene du mottar eller sender tekstmeldinger fra.

Anrop – Android-enheter. Med Din mobil kan du ringe og motta samtaler fra Android-telefonen på Windows-enheten. Fra Din mobil kan du også vise nylige samtaler på Windows-enheten din. Hvis du vil aktivere denne funksjonen, må du aktivere bestemte tillatelser, både på Windows-enheten og Android-telefonen, for eksempel tilgang til anropsloggen og tillatelser til å ringe fra PC-en. Disse tillatelsene kan tilbakekalles når som helst under siden Innstillinger for telefonkobling på Windows-enheten og Android-telefonens innstillinger. Bare samtaler mottatt og gjort de siste 30 dagene, er synlige under anropsloggen på Windows-enheten. Denne anropsinformasjonen lagres midlertidig på Windows-enheten. Vi endrer eller sletter ikke anropsloggen din på Android-telefonen.

Anrop – iPhone. Med Telefonkobling kan du ringe og motta anrop fra iPhone på Windows-enheten. Fra Din mobil kan du også vise nylige samtaler på Windows-enheten din. Hvis du vil aktivere denne funksjonen, må du aktivere funksjonen Synkroniser kontakter under Bluetooth-innstillinger på iPhone. Denne anropsinformasjonen lagres midlertidig på Windows-enheten. Vi endrer eller sletter ikke samtaleloggen på iPhone.

Bilder – Android-enheter. Med Telefonkobling kan du kopiere, dele, redigere, lagre eller slette bilder fra Android-telefonen på Windows-enheten. Bare et begrenset antall av de nyeste bildene fra mappene Kamerabilder og Skjermbilder på Android-telefonen vil være synlige på Windows-enheten på et gitt tidspunkt. Disse bildene lagres midlertidig på Windows-enheten, og når du tar flere bilder på Android-telefonen, fjerner vi de midlertidige kopiene av eldre bilder fra Windows-enheten. Vi lagrer aldri bildene på serverne våre eller endrer eller sletter noen bilder på Android-telefonen.

Varsler – Android-enheter. Med Telefonkobling kan du vise Android-telefonvarsler på Windows-enheten. Via Telefonkobling kan du lese og avvise Android-telefonvarsler fra Windows-enheten eller utføre andre handlinger relatert til varslene. Hvis du vil aktivere Telefonkobling-funksjonen, må du aktivere bestemte tillatelser, for eksempel synkroniseringsvarsler, både på Windows-enheten og Android-telefonen. Disse tillatelsene kan tilbakekalles når som helst under siden Innstillinger for telefonkobling på Windows-enheten og innstillingene for Android-telefonen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se støttesiden vår.

Varsler – iPhone. Med Telefonkobling kan du vise iPhone-varsler på Windows-enheten. Via Telefonkobling kan du lese og avvise iPhone-varsler fra Windows-enheten eller utføre andre handlinger relatert til varslene. Hvis du vil aktivere Telefonkobling-funksjonen, må du aktivere bestemte tillatelser, for eksempel synkroniseringsvarsler, både på Windows-enheten og på iPhone. Disse tillatelsene kan tilbakekalles når som helst under siden Innstillinger for telefonkobling på Windows-enheten og Bluetooth-innstillingene for iPhone.

Telefonskjermspeiling – Android-enheter. På støttede enheter, med Telefonkobling kan du vise Android-telefonskjermen på Windows-enheten din. Android-telefonskjermen vil være synlig på Windows-enheten som en pikselstrøm, og all lyd du aktiverer på Android-telefonskjermen mens den er koblet til Windows-enheten via Telefonkobling, spilles av via Android-telefonen.

Speiling av apper – Android-enheter. På støttede enheter kan du bruke Telefonkobling til å bruke Android-appene som er installert på Android-telefonen på Windows-enheten din. Du kan for eksempel starte en musikkapp i Windows-økten og lytte til lyd fra appen på PC-høyttalerne. Microsoft samler inn en liste over installerte Android-apper og nylig aktivitet for å levere tjenesten og vise deg de sist brukte appene dine. Microsoft lagrer ikke hvilke apper du har installert, eller noe av informasjonen som vises av appen når du bruker den.

Innholdsoverføring – Android-enheter. På støttede enheter lar Telefonkobling deg kopiere og lime inn innhold, for eksempel filer, dokumenter, bilder osv. mellom Android-telefonen og Windows-enheten. Du kan overføre innhold fra Android-telefonen til Windows-enheten og fra Windows-enheten til Android-telefonen ved å dra og slippe innhold mellom enhetene.

Øyeblikkelig trådløssone – Android-enheter. På støttede enheter gjør Koble til Windows det mulig for brukere å dele informasjon for mobil trådløssone med den sammenkoblede PC-en via sikker Bluetooth-kommunikasjon. PC-en kan deretter kobles til Internett via undermenyen for Windows-nettverket. Vær oppmerksom på at mobildatakostnader kan påløpe avhengig av hvilken mobildataplan du har.

Synkronisering av kontakter – Android-enheter. Med Koble til Windows kan du synkronisere Android-kontaktene dine til Microsoft-skyen for å få tilgang til dem i andre Microsoft-produkter og -tjenester. Du kan aktivere denne funksjonen ved å gå til Koble til Windows-innstillinger og aktivere funksjonen «Kontaktsynkronisering». Kontaktinformasjonen din lagres på nettet og er knyttet til Microsoft-kontoen din. Du kan når som helst velge å deaktivere synkronisering og slette disse kontaktene. Finn ut mer.

Synkronisering av kontakter – iPhone. Med Telefonkobling kan du synkronisere kontaktene dine fra iPhone for å få tilgang til dem for meldinger og oppringing. Du kan aktivere denne funksjonen ved å gå til Bluetooth-innstillinger på iPhone og slå på Synkroniser kontakter under PC-navnet når du har koblet iPhone til Telefonkobling. Du kan når som helst velge å deaktivere synkronisering ved å deaktivere Synkroniser kontakter.

Tekst-til-tale. Telefonkobling-funksjoner har tilgjengelighetsfunksjonalitet som tekst-til-tale. Du kan aktivere en tekst-til-tale-funksjon, som lar deg høre innholdet i en tekstmelding eller varsling som lyd. Hvis du aktiverer denne funksjonen, leses tekstmeldingene og varslingene høyt når de mottas.

Office Enterprise – Android-enheter. Koble til Windows lar deg sette inn bilder i nett- og skrivebordsversjoner av utvalgte Microsoft 365-apper, for eksempel PowerPoint, Excel og Word direkte fra mobiltelefonen. Dette krever at IT-administratoren har aktivert valgfrie tilkoblede opplevelser for Microsoft Office programmer, og du må knytte den mobile enheten til jobb- eller skolekontoen og gi Bilder tillatelse til kontoen. Etter pålastingen varer økten i 15 minutter, slik at du kan overføre bilder fra den mobile enheten. Hvis du vil bruke denne funksjonen på nytt, må du skanne QR-koden. Koble til Windows samler ikke inn informasjon om jobb- eller skolekonto eller informasjon om bedriften. For å kunne tilby denne tjenesten bruker Microsoft en skytjeneste til å videresende filene for å sette inn bildene i nett- og skrivebordsversjonen av utvalgte Microsoft 365-apper, for eksempel PowerPoint-, Excel- og Word-filer.

Opplevelser på ulike enheterOpplevelser på ulike enhetermaincrossdevicemodule
Oppsummering

Opplevelser på tvers av enheter i Windows for å beskrive hvordan du får tilgang til den mobile enheten fra PC-en ved hjelp av Microsoft-kontoen din. Disse kan administreres under «Mobile enheter» i delen Bluetooth og enheter i Windows-PC-innstillingene dine. Som en del av å tilby disse funksjonene samler Microsoft inn ytelsesbruk og enhetsdata, inkludert informasjon om maskinvarefunksjonene til dine mobile enheter og Windows-enheter. Du kan aktivere eller deaktivere denne funksjonen når som helst i Windows-PC-innstillingene.

Bruk den mobile enheten som et tilkoblet kamera. Med denne funksjonen kan du bruke kameraet på mobilenheten i apper eller produkter i Windows som støtter kamerafunksjonalitet. Du kan administrere denne funksjonen under «Mobile enheter» i delen Bluetooth og enheter i innstillingene på PC-en din. Microsoft tar ikke opp eller lagrer ikke kameraøktene eller noe av informasjonen som vises av kameraet i noen av programmene eller produktene.

Få nye bildevarsler fra den mobile enheten. Med denne funksjonen kan du motta varsler fra den koblede mobilenheten på Windows-PC-en. Disse bildene lagres midlertidig på Windows-PC-en mens du redigerer eller åpner disse bildene. Du må starte lagring på PC-en for å lagre disse bildene til du bestemmer deg for å slette dem. Vi lagrer aldri bildene på serverne våre eller endrer eller sletter noen bilder på den mobile enheten din.

SikkerhetsfunksjonerSikkerhetsfunksjonermainsecurityandsafetyfeaturesmodule
Oppsummering

Enhetskryptering. Enhetskryptering bidrar til å beskytte dataene som er lagret på enheten din, ved å kryptere den med BitLocker-stasjonskryptering. Når enhetskryptering er slått på, krypterer Windows automatisk stasjonen som Windows er installert på, og genererer en gjenopprettingsnøkkel. BitLocker-gjenopprettingsnøkkelen for enheten din blir automatisk sikkerhetskopiert på nett i den personlige Microsoft OneDrive-kontoen din. Microsoft bruker ikke de individuelle gjenopprettingsnøklene dine til andre formål.

Verktøy for fjerning av skadelig programvare. Verktøyet for fjerning av skadelig programvare kjører på enheten din minst én gang i måneden som del av Windows Update. MSRT sjekker om enheten din er infisert av en bestemt type utbredt, skadelig programvare og hjelper deg med å fjerne eventuelle infeksjoner. Når MSRT kjører, fjerner det eventuell skadelig programvare (oppført på Microsoft Kundestøtte-nettstedet) som oppdages på enheten din. Når enheten kontrolleres for skadelig programvare, blir det sendt en rapport til Microsoft med spesifikk informasjon om den identifiserte skadelige programvaren, feil og andre enhetsopplysninger. Hvis du ikke ønsker at MSRT skal sende denne informasjonen til Microsoft, kan du deaktivere MSRT-rapporteringskomponenten.

Microsoft-familie. Foreldre kan bruke Microsoft Family Safety til å forstå og angi grenser for hvordan barnet bruker enheten sin. Se nøye gjennom informasjonen på Microsoft Tryggere for familien hvis du velger å opprette eller bli med i en familiegruppe. Hvis du bor i et område som krever tillatelse til å opprette en konto for å få tilgang til Microsoft-tjenester, kan du bli bedt om å be om eller gi foreldresamtykke. Hvis en bruker er under lovfestet alder i ditt område, blir vedkommende under registreringsprosessen bedt om å be om samtykke fra en forelder eller foresatt ved å skrive inn en voksens e-post. Når aktivitetsrapportering for Familie er slått på for et barn, samler Microsoft inn detaljer om hvordan barnet bruker enheten, og gir foreldrene rapporter om barnets aktiviteter. Aktivitetsrapporter slettes rutinemessig fra Microsoft-servere.

Microsoft Defender SmartScreen og Smart appkontroll. Microsoft streber etter å beskytte enheten og passordene dine mot usikre programmer, filer og nettinnhold.

Microsoft Defender SmartScreen bidrar til å beskytte deg når du bruker tjenestene våre ved å identifisere trusler mot deg, enheten din og passordene dine. Disse truslene kan inkludere potensielt usikre programmer eller nettinnhold som Microsoft Defender SmartScreen oppdager ved kontroll av nettsteder du besøker, filer du laster ned på og programmer du installerer og kjører. Når Microsoft Defender SmartScreen kontrollerer nett- og appinnhold, sendes data om innholdet og enheten din til Microsoft, inkludert den komplette nettadressen til innholdet. Når ytterligere analyse er nødvendig for å identifisere sikkerhetstrusler, kan informasjon om det mistenkelige nettstedet eller appen – for eksempel innhold som vises, lyder som spilles av og programminne – sendes til Microsoft. Disse dataene brukes bare til sikkerhetsformål for å oppdage, beskytte mot og reagere på sikkerhetshendelser, identitetstyveri, svindel eller andre ondsinnede, villedende eller ulovlige aktiviteter. Hvis Microsoft Defender SmartScreen identifiserer potensielt usikkert innhold, vises en advarsel i stedet for innholdet. Microsoft Defender SmartScreen kan slås av eller på i Windows Sikkerhet-programmet.

Når den støttes bidrar Smart appkontroll til å kontrollere programvare som installeres og kjøres på enheten for å avgjøre om den er skadelig, potensielt uønsket eller utgjør andre typer trusler for deg og enheten din. På en støttet enhet starter Smart appkontroll i evalueringsmodus, og dataene vi innhenter for Microsoft Defender SmartScreen, slik som filnavn, en hash av filinnholdet, nedlastingsplasseringen og filens digitale sertifikater, brukes for å bidra til å avgjøre om enheten din er en god kandidat for å bruke Smart appkontroll for ytterligere sikkerhetsbeskyttelse. Smart appkontroll er ikke aktivert og vil ikke blokkere under evalueringsmodus. Enkelte enheter er kanskje ikke gode kandidater hvis Smart appkontroll ellers kan komme i veien og påvirke brukerens ellers tiltenkte og legitime oppgaver – for eksempel utviklere som bruker mange usignerte filer. Hvis du er en god kandidat for Smart appkontroll aktiveres det automatisk, og gir ytterligere beskyttelse for enheten ut over Microsoft Defender SmartScreen. Ellers vil Smart appkontroll være utilgjengelig og permanent deaktivert. Hvis enheten ikke støttes eller ikke er en god kandidat for Smart appkontroll vil Microsoft Defender SmartScreen fortsette å bidra til å beskytte enheten. Når Smart appkontroll er aktivert og identifiserer et program som skadelig, potensielt uønsket eller ukjent og usignert vil det blokkere og varsle deg før programmet åpnes, kjøres eller installeres. Finn ut mer om Smart appkontroll .

Når enten Microsoft Defender SmartScreen eller Smart appkontroll kontrollerer en fil sendes data om filen til Microsoft, inkludert filnavnet, en hash av filinnholdet, nedlastingsplasseringen og filens digitale sertifikater.

Smart appkontroll kan slås av eller på i Windows Sikkerhet-programmet.

Microsoft Defender Antivirus. Microsoft Defender Antivirus søker etter skadelig programvare og annen uønsket programvare, potensielt uønskede apper og annet skadelig innhold på enheten din. Microsoft Defender Antivirus aktiveres automatisk for å bidra til å beskytte enheten din hvis ingen annen programvare for beskyttelse mot skadelig programvare aktivt beskytter enheten din. Hvis Microsoft Defender Antivirus er aktivert, overvåker den sikkerhetsstatusen for enheten. Når Microsoft Defender Antivirus er aktivert eller kjører fordi Begrenset periodisk skanning er aktivert, sender det automatisk rapporter til Microsoft som inneholder informasjon om potensielt skadelig programvare og annen uønsket programvare, potensielt uønskede apper og annet skadelig innhold, og det kan også sende filer som kan inneholde skadelig programvare eller ukjente filer for videre inspeksjon. Hvis det er sannsynlig at en rapport inneholder personopplysninger, sendes ikke rapporten automatisk, og du blir da spurt om rapporten skal sendes. Du kan konfigurere Microsoft Defender Antivirus slik at det ikke sender rapporter og potensielt skadelig programvare til Microsoft.

Tale, taleaktivering, håndskrift og inntastingTale, taleaktivering, håndskrift og inntastingmainspeechinkingtypingmodule
Oppsummering

Tale. Microsoft tilbyr både en enhetsbasert talegjenkjenningsfunksjon og skybasert (tilkoblet) talegjenkjenningsteknologi.

Hvis du aktiverer innstillingen for elektronisk talegjenkjenning, kan apper bruke Microsofts skybaserte talegjenkjenning. I Windows 10 gir innstillingen for elektronisk talegjenkjenning muligeten til å bruke diktering i Windows.

Hvis du aktiverer tale mens du konfigurerer en HoloLens-enhet eller installerer Windows Mixed Reality, kan du bruke stemmen for kommandoer, diktering og appsamhandlinger. Både enhetsbasert talegjenkjenning og innstillinger for elektronisk talegjenkjenning aktiveres. Med begge innstillinger aktivert, mens headsettet er aktivert, vil enheten alltid lytte til taleinndata og sende taledataene til Microsofts skybaserte teknologier for talegjenkjenning.

Når du bruker skybasert teknologi for talegjenkjenning fra Microsoft, enten det er aktivert av innstillingen for elektronisk talegjenkjenning eller når du samhandler med HoloLens eller taleinntasting, samler Microsoft inn og bruker taleopptakene dine til å levere talegjenkjenningstjenesten ved å opprette en teksttranskripsjon av de uttalte ordene i taledataene. Microsoft vil ikke lagre, ta prøver av eller nytte til taleopptakene dine uten tillatelse. Hvis du vil lære mer om hvordan Microsoft administrerer taledataene dine, kan du se Teknologier for talegjenkjenning.

Du kan bruke enhetsbasert talegjenkjenning uten å sende taledataene til Microsoft. Microsofts skybaserte teknologier for talegjenkjenning gir imidlertid mer nøyaktig gjenkjenning enn den enhetsbaserte talegjenkjenningen. Når innstillingen for online talegjenkjenning er deaktivert, vil taletjenester som ikke er avhengige av skyen og bare bruker enhetsbasert gjenkjenning, for eksempel direkteteksting, Skjermleser eller taletilgang, fortsatt fungere, og Microsoft samler ikke inn taledata.

Du kan deaktivere elektronisk talegjenkjenning når som helst. Dette hindrer alle apper som er avhengige av innstillingen for elektronisk talegjenkjenning, fra å sende taledataene dine til Microsoft. Hvis du bruker et HoloLens- eller Windows Mixed Reality headset, kan du også deaktivere enhetsbasert talegjenkjenning når som helst. Dette hindrer enheten i å lytte etter taleinndata. Mer informasjon om talegjenkjenning i Windows .

Taleaktivering. Windows gir støttede apper muligheten til å svare og utføre en handling basert på talenøkkelord som er spesifikke for denne appen.

Hvis du har gitt en app tillatelse til å lytte etter talenøkkelord, lytter Windows aktivt til mikrofonen etter disse nøkkelordene. Når et nøkkelord gjenkjennes, vil appen ha tilgang til taleopptaket, kan behandle opptaket, utføre handling og svare, som med en talt svar. Appen kan sende taleopptaket til sine egen tjenester i skyen for å behandle kommandoene. Hver app skal be deg om tillatelse før åpning av taleopptak.

I tillegg kan taleaktivering aktiveres når enheten er låst. Hvis det er aktivert, vil den relevante appen fortsette å lytte til mikrofonen for talenøkkelord når du har låst enheten og kan aktiveres for alle som snakker i nærheten av enheten. Når enheten er låst, vil appen ha tilgang til samme sett med funksjoner og informasjon som når enheten er låst opp.

Du kan deaktivere taleaktivering når som helst. Mer informasjon om taleaktivering i Windows .

Selv når du har deaktivert taleaktivering, kan enkelte skrivebordsapper og tjenester fra tredjeparter fortsatt lytte til mikrofonen og samle inn taleinndata. Finn ut mer om skrivebordsapper fra tredjeparter og hvorfor de fortsatt har tilgang til mikrofonene selv når disse innstillingene er deaktivert .

Taleinntasting. I Windows 11 har diktering blitt oppdatert og gitt nytt navn som taleinntasting. Taleinntasting kan bruke både enhetsbaserte og nettbaserte talegjenkjenningsteknologier for å drive tale-til-tekst-transkripsjonstjenesten. Du kan også velge å bidra med taleklipp for å forbedre taleinntasting. Hvis du velger ikke å bidra med taleklipp, kan du fortsatt bruke taleinntasting. Du kan når som helst endre valget i innstillingene for taleinntasting. Microsoft vil ikke lagre, ta prøver av eller nytte til taleopptakene dine uten tillatelse. Lær mer om Microsoft og taledataene dine .

Taletilgang. Med Windows kan alle, inkludert personer med mobilitetsnedsettelser, styre PC-en og forfatte tekst med stemmen. Taletilgang støtter for eksempel scenarier som åpning og bytting mellom programmer, surfing på nettet og lesing og skriving av e-postmeldinger. Taletilgang utnytter moderne talegjenkjenning på enheten til nøyaktig gjenkjenning av tale, og støttes uten en internett-tilkobling. Når en bruker aktiverer taletilgang, bruker den enhetsmikrofonen. Mer informasjon om taletilgang .

Personalisering av håndskrift og inntasting. Inntastede og håndskrevne ord samles inn slik at vi kan tilby deg en tilpasset ordliste, bedre tegngjenkjenning for å hjelpe deg å skrive på enheten, og tekstforslag som vises mens du skriver.

Du kan når som helst deaktivere personalisering av håndskrift og skriving. Dette sletter kundeordlisten som er lagret på enheten. Hvis du aktiverer den igjen må den tilpassede ordlisten opprettes på nytt. Mer informasjon om tilpasning av håndskrift og skriving i Windows.

Innstillinger for synkronisering og sikkerhetskopieringInnstillinger for synkronisering og sikkerhetskopieringmainsyncsettingsmodule
Oppsummering

Når du logger på Windows med Microsoft-konto- eller jobb- eller skolekontoen, kan Windows lagre innstillingene, filene og konfigurasjonsdataene for enheten på Microsofts servere. Windows bruker bare de lagrede innstillingene, filene og konfigurasjonsdataene for enheten for å gjøre det enklere for deg å overføre opplevelsen på en annen enhet.

Du kan deaktivere denne funksjonen og hindre Windows i å lagre innstillinger, filer og konfigurasjonsdata fra Windows-innstillinger. Du kan slette dataene som tidligere er sikkerhetskopiert til Microsoft-kontoen, ved å gå til enhetssiden på Microsoft-kontoen.

Finn ut mer om Windows-innstillinger for sikkerhetskopiering og synkronisering.

OppdateringstjenesterOppdateringstjenestermainupdateservicesmodule
Oppsummering

Oppdateringstjenester for Windows innbefatter Windows Update og Microsoft Update. Windows Update er en tjeneste som gir deg programvareoppdateringer for Windows-programvare og annen støttende programvare (herunder drivere og fastvare fra enhetsprodusenter). Microsoft Update er en tjeneste som gir programvareoppdateringer for annen Microsoft-programvare, for eksempel Microsoft 365.

Windows Update laster automatisk ned Windows-programvareoppdateringer til enheten. Du kan konfigurere Windows Update til automatisk å installere disse oppdateringene når de blir tilgjengelige (anbefalt), eller la Windows varsle deg når en omstart er påkrevd for å fullføre installeringen av oppdateringer. Apper som er tilgjengelige via Microsoft Store oppdateres automatisk via Microsoft Store, som beskrevet i avsnittet Microsoft Store i denne personvernerklæringen.

Nettlesere – Microsoft Edge, eldre versjon og Internet ExplorerNettlesere – Microsoft Edge, eldre versjon og Internet Explorermainwebbrowsersmodule
Oppsummering

Dette avsnittet gjelder eldre versjoner av Microsoft Edge (versjon 44 og eldre). Se avsnittet Microsoft Edge i personvernerklæringen for mer informasjon om ikke-eldre versjoner av Microsoft Edge.

Microsoft Edge er Microsofts nye standardnettleser for Windows. Internet Explorer, Microsofts eldre nettleser, er også tilgjengelig i Windows. Når du bruker en nettleser for å få tilgang til Internett, blir informasjon om enheten din («standard enhetsinformasjon») sendt til nettstedene du besøker og nettjenestene du bruker. Standard enhetsinformasjon innbefatter enhetens IP-adresse, nettlesertype og språk, tilgangstidspunkt og henvisende nettadresser. Denne informasjonen kan bli loggført på nettstedets nettservere. Hva slags informasjon som loggføres og hvordan informasjonen brukes, avhenger av personvernpraksisene til nettstedene du besøker og nettjenestene du bruker. I tillegg sender Microsoft Edge en unik nettleser-ID til bestemte nettsteder slik at vi kan utvikle samledata som brukes til å forbedre nettleserens funksjoner og tjenester.

I tillegg blir det lagret informasjon på enheten din om hvordan du bruker nettleseren (for eksempel nettleserloggen, nettskjemainformasjon, midlertidige Internett-filer og informasjonskapsler). Du kan slette denne informasjonen fra enheten ved å bruke Slett nettleserlogg.

I Microsoft Edge kan du hente og lagre innhold på enheten din ved hjelp av blant annet følgende funksjoner:

 • Nettnotat. Gir deg muligheten til å opprette, klippe ut, lagre og dele hånd- og maskinskrevne merknader på nettsidene du besøker.
 • Aktiv lesing. Gir deg mulighet til å opprette og administrere leselister, inkludert nettsteder eller dokumenter.
 • Hub. Gir deg mulighet til å administrere leselistene, favorittene, nedlastingene og loggene dine på ett sted.
 • Fest nettsted til oppgavelinjen. Lar deg feste favorittnettstedene dine til oppgavelinjen i Windows. Nettstedene kan se hvilke nettsider du har festet, slik at de kan gi deg en varslingsindikator når det er noe nytt å se på nettstedene.

Noen Microsoft-nettleseropplysninger som er lagret på enheten din, synkroniseres med andre enheter når du logger på med Microsoft-kontoen din, slik at du har tilgang til dataene dine på alle dine påloggede nettlesere på tvers av enhetene dine. I Internet Explorer vil denne informasjonen for eksempel omfatte nettleserloggen og favorittene dine, mens den i Microsoft Edge omfatter favorittene, leselistene dine og fyller ut skjemaoppføringer automatisk (som navn, adresse og telefonnummer), og kan omfatte data for programtillegg du har installert. Hvis du for eksempel synkroniserer Microsoft Edge-leselisten din på flere enheter, blir kopier av innholdet du velger å lagre i leselisten, sendt til hver av de synkroniserte enhetene, slik at du kan vise dem der senere. Du kan deaktivere synkronisering i Internet Explorer ved å gå til Start > Innstillinger > Kontoer > Synkroniser innstillingene. (Se avsnittet Synkroniser innstillinger i denne personvernerklæringen for mer informasjon.) Du kan også deaktivere synkronisering av Microsoft Edge-nettleserinformasjon ved å slå av synkroniseringsalternativet i Innstillinger i Microsoft Edge.

Microsoft Edge og Internet Explorer bruker søkespørringene dine og nettleserloggen for å gi deg raskere nettlesing og mer relevante søkeresultater. Disse funksjonene inkluderer følgende:

 • Søkeforslag i Internet Explorer sørger for at informasjonen du skriver inn på adresselinjen i nettleseren, automatisk sendes til søkeleverandøren du bruker som standard (f.eks. Bing), for å tilby søkeanbefalinger mens du skriver.
 • Søke- og nettstedsforslagi Microsoft Edge sørger for at informasjonen du skriver inn på adresselinjen i nettleseren, automatisk sendes til Bing (selv om du har valgt en annen standard søkeleverandør), for å tilby søkeanbefalinger mens du skriver.

Du kan deaktivere disse funksjonene når som helst. For å kunne tilby søkeresultater vil Microsoft Edge og Internet Explorer sende søkespørringene dine, standard enhetsinformasjon samt sted (hvis du har aktivert sted) til søkeleverandøren du bruker som standard når appen brukes. Hvis du har valgt Bing som standard søkeleverandør, bruker vi denne informasjonen slik det beskrives i avsnittet Bing i denne personvernerklæringen.

Windows-apperWindows-appermainwindowsappsmodule
Oppsummering

Et antall Microsoft-apper er inkludert i Windows, og flere er tilgjengelige i Microsoft Store. Følgende er eksempler på slike apper:

Kart-app. Kart-appen tilbyr posisjonsbaserte tjenester og bruker Bing-tjenester til å behandle søkene dine i Kart-appen. Når Kart-appen har tilgang til posisjonen din og du har aktivert posisjonsbaserte tjenester i Windows, når du bruker @-tasten til å starte et søk i støttede tekstbokser i Windows-apper, samler Bing-tjenester inn teksten du skriver etter @-tasten for å levere posisjonsbaserte forslag. Hvis du vil finne ut mer om disse Bing-drevne produktene, kan du se avsnittet Bing i denne personvernerklæringen. Når Kart-appen har tilgang til posisjonen din (også selv om appen ikke er i bruk), kan Microsoft samle inn avidentifisert stedsinformasjon fra enheten din for å forbedre Microsoft-tjenestene. Du kan deaktivere tilgangen som Kart-appen har til plasseringen din, ved å slå av posisjonstjenesten eller tilgangen som Kart-appen har til den.

Du kan holde orden på favorittstedene dine og de siste kartsøkene dine i Kart-appen. Favorittstedene dine og søkeloggen din blir tatt med i søkeforslag. Hvis du gir Kart-appen tilgang til kameraet, kan du registrere plasseringen der bildene ble tatt. Et bilde av bilen forteller deg for eksempel også hvor bilen er parkert. Du kan også dele plasseringen din med andre personer i kontaktene dine. Hvis du er logget på med Microsoft-kontoen, synkroniseres favorittstedene dine, søkeloggen og bestemte appinnstillinger på tvers av andre enheter og tjenester. Se avsnittet Innstillinger for synkronisering og sikkerhetskopiering i denne personvernerklæringen for mer informasjon.

Kamera-appen. Hvis du lar Kamera-appen bruke posisjonen din, blir posisjonsdata bygd inn i bildene og videoene du tar med enheten din. Andre beskrivende data, for eksempel kameramodell og datoen da bildet ble tatt, bygges inn i bilder og videoer. Hvis du velger å dele bilder eller videoer, blir eventuell innebygde data gjort tilgjengelige for personene og tjenestene du deler med. Når dette er aktivert, kan du alltid deaktivere tilgangen som Kamera-appen har til posisjonen din, ved enten å slå av all tilgang til posisjonstjenesten i Innstillinger-menyen på enheten, eller slå av tilgangen som Kamera-appen har til posisjonstjenesten.

Når Kamera-appen er åpen, viser den rektangler som oppdages av det valgte kameraet, for områder i bildet som potensielt brukes til bildeforbedring. Kamera-appen beholder ikke noen data for bildeforbedring. Du kan alltid endre innstillingene for kameratilgang på Innstillinger-menyen i Windows. Kamera-appen bruker ulike enhetsfunksjoner, for eksempel plassering, kamera, mikrofon, video og bildebibliotek. Gå til Microsoft Store for å finne ut mer.

Bilder-app. Det finnes to versjoner av Bilder-appen som er tilgjengelige. Den oppdaterte Bilder-appen inneholder funksjoner som iCloud-integrering og lokale og skybaserte mappevisninger. Den forrige eldre versjonen av Bilder-appen inkluderer funksjoner som Videoredigering, Personer-fanen og Album. Du bruker den oppdaterte Bilder-appen hvis «Om»-delen i innstillingene for Bilder-appen angir at appen er den oppdaterte Bilder-appen. I noen tilfeller kan det hende at en bruker har både den oppdaterte Bilder-appen og den eldre versjonen av Bilder lastet ned på enheten.

Den oppdaterte Bilder-appen hjelper deg med å organisere, vise og dele bilder og videoer. Bilder-appen presenterer for eksempel forskjellige måter å gruppere bilder og videoer på etter navn, dato tatt eller endringsdato, og også i mapper der disse filene er lagret, for eksempel lagret lokalt på enheten eller synkronisert til enheten fra OneDrive, iCloud og andre skytjenester. Programmet lar deg også flytte, kopiere eller laste opp filer til ulike steder på datamaskinen eller til OneDrive. Alle bilder-fanen viser lokalt lagrede eller synkroniserte bilder og videoer i henhold til datoen de er tatt. Med Favoritter-fanen kan du se bilder og videoer du tidligere har likt eller merket som favoritter. Med Mapper-fanen kan du se bilder og videoer etter lagringsplassering. Det er også faner der du kan se bilder og videoer fra tilgjengelige skytjenester (som OneDrive og andre tredjepartstjenester) som er synkronisert til enheten.

Den eldre Bilder-appen hjelper deg også med å organisere, vise og dele bilder og videoer. Hvis du imidlertid bruker den eldre Bilder-appen, kan du se andre funksjoner som ikke er tilgjengelige i den nyere versjonen av Bilder-appen, inkludert Samlinger, Album, Videoredigering og Personer-innstillingen. Samling-fanen viser bilder og videoer i henhold til datoen de ble tatt. Album-fanen hjelper deg å organisere bilder og videoer etter sted og felles tagger. Med Videoredigering kan du redigere, skape og dele videoer.

Personer-innstillingen kan aktiveres på Innstillinger-siden for den eldre Bilder-appen og i Personer-fanen i appen. Når den er aktivert, bruker den eldre Bilder-appen ansiktsgrupperingsteknologi til å organisere bilder og videoer i grupper. Grupperingsfunksjonen kan gjenkjenne ansikter på et bilde eller en video og avgjøre om de ligner visuelt på ansikter i andre bilder og videoer i den lokale bildesamlingen. Du kan velge å knytte en ansiktsgruppering til en kontakt fra Personer-appen.

Når de er aktivert i den eldre Bilder-appen, lagres grupperingene på enheten så lenge du velger å beholde grupperingene eller bildene eller videoene. Hvis Personer-innstillingen er aktivert, blir det bedt om å la den eldre Bilder-appen fortsette å tillate ansiktsgrupperinger etter tre år uten interaksjon med den eldre Bilder-appen. Du kan når som helst gå til Innstillinger-siden i den eldre Bilder-appen for å aktivere eller deaktivere Personer-innstillingen. Hvis du deaktiverer funksjonen, fjernes ansiktsgrupperingsdata fra den eldre Bilder-appen, men bildene eller videoene fjernes ikke. Mer informasjon om eldre Bilder-appen og ansiktsgruppering.

Hvis du velger å dele et bilde eller en video ved hjelp av Bilder-appen eller den eldre Bilder-appen, vil innebygde data (for eksempel plassering, kameramodell og dato) være tilgjengelige for personene og tjenestene du deler bildet eller videoen med.

Personer-app. Personer-appen lar deg se og samhandle med alle kontaktene dine på ett sted. Når du legger til en konto i Personer-appen, blir kontaktene fra kontoen automatisk lagt til i Personer-appen. Du kan legge til andre kontoer – inkludert kontoer fra sosiale medier (f.eks. Facebook og Twitter) og e-postkontoer – i Personer-appen. Når du legger til en konto, informerer vi deg om hvilke opplysninger Personer-appen kan importere eller synkronisere med den bestemte tjenesten, og gir deg mulighet til å velge hva du vil legge til. Også andre apper du installerer, kan synkronisere informasjon – og eventuelt legge til tilleggsopplysninger for eksisterende kontakter – til Personer-appen. Når du viser en kontakt i Personer-appen, hentes informasjon om nylige samhandlinger med kontakten (som e-poster og kalenderhendelser, deriblant fra apper som Personer-appen synkroniserer data fra) hentet og vist for deg. Du kan når som helst fjerne en konto fra Personer-appen.

E-post- og Kalender-app. E-post og kalender-appen lar deg koble til alle e-post, kalendere og filer på ett sted, inkludert dem fra tredjepartsleverandører av e-post og fillagring. Appen tilbyr posisjonsbaserte tjenester, for eksempel værinformasjon i kalenderen, men du kan deaktivere appens bruk av posisjonen din. Når du legger til en konto i E-post og Kalender-appen, synkroniseres e-post, kalenderelementer, filer, kontakter og andre innstillinger fra kontoen automatisk til enheten og Microsofts servere. Du kan når som helst fjerne en konto eller gjøre endringer i dataene som synkroniseres fra kontoen din. Hvis du vil konfigurere en konto, må du gi appen påloggingsopplysningene dine (for eksempel brukernavn og passord), som sendes over Internett til tredjepartsleverandørens server. Appen prøver først å bruke en sikker (SSL) tilkobling til å konfigurere kontoen din, men informasjonen sendes ukryptert dersom e-postleverandøren ikke støtter SSL. Hvis du legger til en konto fra en organisasjon (for eksempel en e-postadresse fra en bedrift), kan eieren av organisasjonsdomenet implementere visse retningslinjer og kontroller (for eksempel flerfaktorgodkjenning eller muligheten til å slette data fra enheten eksternt) som kan påvirke din bruk av appen. Denne appen bruker enhetsfunksjonene, for eksempel plassering, kamera. Gå til Microsoft Store for å finne ut mer.

Windows Operatørmeldinger-appen (tidligere Microsoft Meldinger). Windows Operatørmeldinger-appen mottar og viser kontorelaterte SMS-tekstmeldinger fra mobiloperatøren om dataplanen (for eksempel fakturerings- og datagrensene) på PC-en eller enheten. Disse meldingene lagres lokalt på enheten. Fra enheten kan du også få tilgang til, vise og slette disse meldingene. Denne appen bruker enhetsfunksjonene, for eksempel Kontakter. Gå til Microsoft Store i Windows for å finne ut mer.

Klokke-appen er huben for tidsadministrasjon og fokus på Windows. Når brukere logger på med Microsoft-kontoen sin kan de aktivere Microsoft To Do, som er en skytilkoblet opplevelse. Når brukeren aktiverer Fokusøkt, lagres øktdata lokalt, og brukeren kan fjerne dem ved å gå til siden for klokkeinnstillinger. I tillegg støtter Fokusøkter tilkobling til Spotify-kontoer for å lytte til omgivelseslyd for å hjelpe brukerne med å fokusere. Gå til Microsoft Store for å finne ut mer.

Microsoft-journal er et Windows-program som er spesielt utviklet for berøringsfokuserte, pennekompatible enheter som nettbrett og 2-i-1-enheter. Den gir brukere en personlig notatskrivingsopplevelse i frihåndsform. Appen drar nytte av kunstig intelligens (KI) og maskinlæring for bedre å gjenkjenne håndskriften din som behandler data lokalt på enheten. Når de er koblet til Microsoft 365 (abonnement kreves), kan brukere sømløst få tilgang til M365-kalenderen og -kontaktene i appen. Alt brukeropprettet innhold lagres automatisk på standard lagringsplassering i dokumentbiblioteket for fremtidig referanse. Journal gir deg tilgang til bildebiblioteket og enhetskameraet og mikrofonen, slik at du kan legge dem til i en arbeidsbok. Finn ut mer om Journal-appen her eller gå Microsoft Store for å finne ut mer.

Mobilabonnementer-appen hjelper deg å enkelt komme på nett på flere steder på Windows 10 PC-en og 11 LTE-enheter. Når du registrerer deg for en dataplan på enheten, opprettes det en tilkobling til mobiloperatøren, slik at du kan fullføre kjøp via mobiloperatørens nettportal. Du trenger et støttet SIM-kort for å kunne bruke denne appen. Mobilabonnementsappen bruker IMEI, IMSI, EID, ICCID og Land (en grov plassering som bestemmes av mobilnettverks-ID eller Wi-Fi Reverse IP) for å finne ut hvilke mobiloperatører som er tilgjengelige i ditt område. Mobiloperatøren kan sende varsler til brukere via Mobilabonnementer-appen. Denne appen bruker enhetens funksjoner, for eksempel kameraet og mikrofonen. Gå Microsoft Store til for å finne ut mer.

Microsoft PC-behandler er tilgjengelig i utvalgte områder og er et skrivebordsverktøy som er rettet mot å øke PC-ens ytelse. Basert på forespørselen din skanner PC-behandler enheten din og lar deg slette unødvendige eller midlertidige dokumenter, optimalisere hurtigbufferen, stoppe eller gjenopprette fra uautoriserte endringer, eller bruke andre funksjoner som tilstandskontroll, énklikksforsterkning, lagringsopprydding, fil- og popup-administrasjon og beskyttelse av standardinnstillingene.

PC-behandler blokkerer popup-vinduer basert på regler for annonseblokkering og popup-vinduer som er valgt av deg gjennom egendefinert blokkering. Hvis du godtar å bli med i «Microsoft PC-behandler popup-plan», kan du hjelpe oss med å optimalisere popup-administrasjonsfunksjonen i Microsoft PC-behandler ved å ta skjermbilder av popup-vinduer og sende dem til Microsoft. Microsoft samler ikke inn annen informasjon enn skjermbilder, Windows-tittel og Windows-klassen. Skjermbilder som sendes, beholdes bare i en kort periode og slettes regelmessig. Du kan administrere innstillingene for Popup-plan gjennom innstillingene for PC-behandler når som helst. Tilbakemeldingsfunksjonen i PC-behandler kan også behandle personlige data hvis du inkluderer dem i tilbakemeldingen du gir til Microsoft. Tilbakemeldingen fra brukere slettes regelmessig etter behandling. Gå til Microsoft Store for å finne ut mer.

Utklippsverktøy er et praktisk verktøy i Windows som bruker mikrofonen og bildebiblioteket til å ta skjermbilder og skjerminnspillinger. Utklippsverktøy inkluderer en teksthandlingsfunksjon som bruker innebygd optisk tegngjenkjenningsstøtte (OCR). Du kan merke og kopiere tekst direkte fra bilder ved hjelp av OCR. I tillegg kan du bruke teksthandlingsfunksjonen til å skjule sensitiv informasjon fra oppfanget tekst. Med elementer fra utklippstavleintegrering kopiert fra Utklippsverktøy kopieres de også til utklippstavlen. Hvis du aktiverer utklippstavlelogg på tvers av enheter, kan det kopierte innholdet brukes sømløst på tvers av forskjellige enheter. Brukere kan administrere utklippstavlen og utklippsinnstillinger gjennom Windows-innstillingene. Gå til Microsoft Store for å finne ut mer.

Windows Lydopptaker er et allsidig verktøy som er utformet for å spille inn lyd via mikrofonen i ulike scenarioer. Mens du tar opp, kan du merke viktige øyeblikk for enkelt å finne viktige seksjoner senere. Du kan også trimme, justere volumnivåer eller bruke andre endringer etter behov, og spille av innspillingene. Opptakene lagres automatisk og lagres i Dokumenter-mappen for enkel tilgang, og du kan dele innspilt lyd med venner og familie. Gå til Microsoft Store for å finne ut mer.

Microsoft Clipchamp er et videoredigeringsprogram som er utformet for å gjøre det enkelt å lage videoer. Den gjør det mulig for brukere å kombinere videoer, bilder og lydfiler, samt legge til tekst og effekter, og deretter lagre den ferdige videoen på enheten, eller lagre videoene på sin personlige OneDrive via Microsoft-kontoen. Brukere kan også legge til videoer og musikk fra bibliotekstjenester, eller lydeffekter, klistremerker, grafiske elementer, bakgrunner og mer. Brukere kan velge å gi Clipchamp tilgang til kameraet og mikrofonen for å spille inn videoer direkte fra enheten. For å gi en bedre opplevelse, for eksempel hvilket språk som skal vises for deg, samler Clipchamp inn upresis plasseringsinformasjon. Brukere kan få tilgang til Clipchamp med en personlig- eller familie-Microsoft-konto via Clipchamp-appen for Windows 10 eller Windows 11 og i Edge- eller Chrome-nettleseren på https://app.clipchamp.com.

Media Player er standard innebygd spiller av multimediafiler (lyd og video). Når du velger å åpne en multimediefil, leser Media Player innholdet i filen. Når du åpner Media Player, leser den innholdet i musikkbiblioteket og videobibliotekmapper for å fylle ut sitt eget musikkbibliotek og videobiblioteksider i Media Player for å hjelpe deg med å organisere, vise og spille av multimedieinnhold.

Hvis du vil berike opplevelsen når du spiller musikk, prøver Media Player automatisk å vise artistgrafikk og albumgrafikk for innholdet du spiller og innholdet i musikkbiblioteket. For å kunne tilby denne informasjonen sender Media Player en informasjonsforespørsel til Microsoft. Denne forespørselen inneholder standard enhetsdata i form av blant annet enhetens IP-adresse, programvareversjon, regionale og språklige innstillinger, samt en identifikator for innholdet. Hvis du vil, kan denne funksjonen deaktiveres på appens Innstillinger-side.

Filmer og TV.Microsoft Film og TV lar deg leie eller kjøpe filmer og TV-episoder og spille dem av på enheten.

For å hjelpe deg med å oppdage innhold som kan interessere deg, samler Movies & TV inn data om hvilke filmer og TV-programmer du ser på, inkludert lengden på avspillingen og eventuelle vurderinger du gir.

Movies & TV kan også vise og spille av lokale videofiler som er lagret på PC-en. Hvis du vil gjøre dette, må den ha tilgang til videobiblioteket på enheten.

Windows Media Player Legacy. Når du bruker Windows Media Player Legacy, kan den lese medieinnhold som for eksempel video-, lyd- og bildefiler som lar deg spille av CD-er, DVD-er og annet digitalt innhold (for eksempel viddeo- og lydfiler), rippe CD-er og administrere mediebiblioteket. Hvis du vil forbedre opplevelsen når du spiller av innhold i biblioteket, viser Windows Media Player Legacy relatert medieinformasjon for eksempel albumtittel, sangtitler, albumgrafikk, artist og komponist. For å forbedre medieinformasjonen, sender Windows Media Player Legacy en forespørsel til Microsoft som inneholder standardinformasjon om datamaskinen, en identifikator for medieinnholdet samt medieinformasjonen som allerede finnes i Windows Media Player Legacy-biblioteket (inkludert informasjon du kan ha redigert eller skrevet inn selv), slik at Microsoft kan gjenkjenne sporet og deretter returnere eventuelle tilleggsopplysninger som er tilgjengelige.

Med Windows Media Player Legacy kan du også spille av innhold som strømmes til deg over et nettverk. For å levere denne tjenesten må Windows Media Player Legacy kommunisere med en server for strømming av medier. Disse serverne blir som regel drevet av andre innholdsleverandører enn Microsoft. Under avspilling av strømmemedier, sender Windows Media Player Legacy en logg til serveren for strømmemedier eller andre nettservere dersom serveren for strømmemedier ber om det. Loggen inneholder blant annet detaljer som: tilkoblingstid, IP-adresse, operativsystemversjon, Windows Media Player Legacy-versjon, identifikasjonsnummeret for spilleren (spiller-ID), dato og protokoll. For å beskytte personvernet sender Windows Media Player Legacy som standard en ny spiller-ID som er forskjellig for hver økt som.

Windows HelloWindows Hellomainwindowshellomodule
Oppsummering

Windows Hello gir deg umiddelbar tilgang til enhetene dine gjennom biometrisk autentisering. Hvis du aktiverer denne funksjonen, vil Windows Hello bruke ansiktet/fingeravtrykket ditt eller irisen din til å identifisere et sett med unike punkter eller trekk som hentes fra bildet og lagres som mal på enheten din (det faktiske bildet av ansiktet ditt, fingeravtrykket ditt eller irisen din blir imidlertid ikke lagret). Biometriske verifikasjonsdata som blir brukt når du logger på, forlater ikke enheten. De biometriske verifikasjonsdataene blir værende på enheten til du fjerner dem. Etter en betydelig periode med Windows Hello inaktivitet, blir du imidlertid bedt om å bekrefte at du vil fortsette å lagre biometriske verifikasjonsdata. Du kan slette biometrisk verifikasjonsdata under Innstilinger. Mer informasjon om Windows Hello.

Windows SearchWindows Searchmainwindowssearchmodule
Oppsummering

Med Windows Search kan du søke både i tingene dine og på nettet fra ett sted. Hvis du velger å bruke Windows Search for å søke etter tingene dine, vil funksjonen vise resultater for elementer på din personlige OneDrive, OneDrive for Business hvis dette er aktivert, andre skylagringsleverandører i den grad dette støttes av de aktuelle tredjepartsleverandører, samt på enheten. Hvis du velger å søke på nettet med Windows Search eller få søkeforslag med Windows Search, leveres søkeresultatene dine av Bing. Søkespørringene dine blir i slike tilfeller brukt slik det beskrives i avsnittet Bing i denne personvernerklæringen. Lær mer om søk i Windows .

Underholdning og relaterte tjenesterUnderholdning og relaterte tjenestermainentertainmentmodule
Oppsummering

Underholdning og relaterte tjenester er en kilde til rike opplevelser og gir deg tilgang til et variert utvalg av innhold, programmer og spill.

XboxXboxmainxboxmodule
Oppsummering
Microsoft StoreMicrosoft Storemainwindowsstoremodule
Oppsummering
Microsoft StartMicrosoft Startmainmainmodule
Oppsummering
SilverlightSilverlightmainsilverlightmodule
Oppsummering
Windows Mixed RealityWindows Mixed Realitymainwindowsmixedrealitymodule
Oppsummering
maineuropeanprivacymodule,mainsecurityofpersonaldatamodule,mainwherewestoreandprocessdatamodule,mainourretentionofpersonaldatamodule,maincaliforniaconsumerprivacyactmodule,mainadvertisingmodule,mainspeechrecognitionmodule,mainpreviewreleasesmodule,mainchangestothisprivacystatementmodule,mainhowtocontactusmodule mainenterpriseservicesmodule,mainenterprisedevsoftwareappsmodule mainofficeservicesmodule,mainmsfamilymodule,mainteamsmodule,mainonedrivemodule,mainoutlookmodule,mainskypemodule,mainsurfacemodule,mainsurfaceduomodule,mainlinkedinmodule mainbingmodule,mainmsedgemodule,mainMicrosoftTranslatormodule,mainswiftkeymodule mainactivationmodule,mainactivityhistorymodule,mainadvertisingidmodule,maindiagnosticsmodule,mainfeedbackhubmodule,maingethelpmodule,mainlivecaptionsmodule,mainlocationservicesmotionsensingmodule,mainnarratormodule,maincrossdevicemodule,mainsecurityandsafetyfeaturesmodule, mainspeechinkingtypingmodule, mainsyncsettingsmodule,mainupdateservicesmodule,mainwebbrowsersmodule,mainwi-fisensemodule,mainwindowsappsmodule,mainwindowshellomodule,mainyourphonemodule,mainwindowssearchmodule mainxboxmodule,mainwindowsstoremodule,mainmainmodule,mainsilverlightmodule,mainwindowsmixedrealitymodule
mainartificialintelligenceandmicrosoftcopilotmodule
Informasjonskapsler

De fleste Microsoft-nettsteder bruker "informasjonskapsler", det vil si små tekstfiler plassert på enheten din, som senere kan innhentes av webserveren i domenet som utplasserte informasjonskapselen. Vi bruker informasjonskapsler til å lagre preferansene og innstillingene dine, hjelpe deg med pålogging, tilby tilpassede annonser og analysere nettstedsoperasjoner. Se avsnittet Informasjonskapsler og lignende teknologier i denne personvernerklæringen for mer informasjon.

EU–USA., Storbritannia-utvidelse og Sveits–USA. Rammeverk for datavern

Microsoft overholder EU–USA, Storbritannia-utvidelse til EU–USA. og Sveits–USA. Rammeverk for datavern. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Hvor vi lagrer og behandler personlig informasjon -delen og gå til nettstedet for datavernrammeverket til det amerikanske handelsdepartementet.

Kontakt oss

Hvis du har problemer, klager eller spørsmål angående personvern eller ønsker å stille et spørsmål til den som er ansvarlig for personvern eller EUs databeskyttelse hos Microsoft, kan du kontakte oss via vårt nettskjemaet. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kontakter Microsoft, inkludert Microsoft Ireland Operations Limited, kan du se avsnittet Slik kontakter du oss i denne personvernerklæringen.