Microsofts personvernerklæring

Sist oppdatert: Februar 2018 Nyheter

Ditt personvern er viktig for oss. Denne personvernerklæringen forklarer hvilke personopplysninger Microsoft samler inn fra deg, via samhandlinger med deg og via produktene våre, og hvordan vi bruker disse opplysningene.

Microsoft tilbyr et bredt utvalg av produkter, fra serverprodukter som er med på å drive bedrifter over hele verden, enheter du bruker i huset, programvare studenter bruker på skolen, og tjenester utviklere bruker til å lage og drifte det neste nye. Henvisninger til Microsoft-produkter i denne erklæringen omfatter tjenester, nettsteder, apper, programvare, servere og enheter fra Microsoft.

Les de produktspesifikke detaljene i denne personvernerklæringen, som gir mer informasjon om noen av Microsoft-produktene. Denne erklæringen gjelder både Microsofts samhandlinger med deg og Microsoft-produktene nedenfor samt andre Microsoft-produkter som viser denne erklæringen.


Personlig informasjon vi samler innPersonlig informasjon vi samler innmainpersonaldatawecollect
Oppsummering
Hele teksten

Microsoft samler inn informasjon for å sikre effektiv drift og sørge for at du får en best mulig opplevelse med produktene våre. Noen av disse opplysningene deler du direkte, for eksempel når du oppretter en Microsoft-konto, administrerer organisasjonens lisensieringskonto, sender inn en søkespørring til Bing, registrerer deg for et Microsoft-arrangement, gir Cortana en talekommando, laster opp et dokument til OneDrive, kjøper et MSDN-abonnement, registrerer deg for Office 365 eller kontakter oss for kundestøtte. Andre opplysninger samles inn ved at vi registrerer hvordan du bruker produktene våre. Denne informasjonen kan bli samlet inn ved hjelp av teknologier som informasjonskapsler og gjennom feilrapporter eller bruksdata fra programvare som kjører på enheten din.

Vi henter også inn informasjon fra tredjeparter. Vi beskytter data som hentes fra tredjeparter, i henhold til fremgangsmåtene som er beskrevet i denne erklæringen, samt eventuelle tilleggsbegrensninger som pålegges av kilden til dataene. Disse tredjepartskildene varierer over tid, men har inkludert følgende:

 • Datameglere som vi kjøper demografiske data fra for å utfylle dataene vi samler inn.
 • Sosiale nettverk når du gir et Microsoft-produkt tilgang til dataene dine på ett eller flere nettverk.
 • For at vi skal kunne tilpasse bestemte produkter etter hvor du befinner deg, kan vi fastslå posisjonen din ut fra IP-adresse ved hjelp av tjenesteleverandører.
 • Partnere som vi tilbyr tjenester eller gjennomfører markedsføringsaktiviteter sammen med, og
 • Offentlig tilgjengelige kilder, for eksempel åpne offentlige databaser eller andre data i den offentlige sfære.

Du har valg vedrørende informasjonen vi samler inn. Du har rett til å nekte å oppgi personlig informasjon. Hvis du velger å ikke oppgi informasjon vi trenger for å kunne tilby et produkt eller en funksjon, kan det imidlertid hende du mister tilgang til det produktet eller den funksjonen.

Dataene vi samler inn, avhenger av konteksten for samhandlingene dine med Microsoft, valgene du gjør, inkludert personverninnstillingene dine, samt produktene og funksjonene du bruker. De innsamlede dataene kan omfatte følgende:

Navn og kontaktinformasjon. Vi samler inn for- og etternavnet ditt, e-postadresse, postadresse, telefonnummer og andre lignende kontaktopplysninger.

Legitimasjon. Vi samler inn passord, passordhint og lignende sikkerhetsinformasjon som brukes til autentisering og kontotilgang.

Demografiske data. Vi samler inn informasjon om deg, for eksempel alder, kjønn, land og foretrukket språk.

Betalingsinformasjon. Vi samler inn informasjon som er nødvendig for å behandle betalingen din når du foretar kjøp, blant annet betalingsmåtenummer (for eksempel et kredittkortnummer) og sikkerhetskoden som er tilknyttet betalingsmåten din.

Enhets- og bruksdata. Vi samler inn data om enheten din og hvordan du og enheten din bruker Microsoft og produktene våre. Vi samler for eksempel inn:

 • Data om produktbruk. Vi samler inn informasjon om hvilke funksjoner du bruker, hvilke elementer du kjøper, og hvilke nettsider du besøker. Disse dataene omfatter tale- og tekstsøkespørringer eller kommandoer til Bing, Cortana og chatrobotene våre. Dette omfatter også innstillingene du velger, og programvarekonfigurasjonene du bruker mest.
 • Informasjon om enhet, tilkoblinger og konfigurasjon. Vi samler inn informasjon om enheten din og nettverket du bruker til å koble til produktene våre. Det innbefatter informasjon om operativsystem og annen programvare som er installert på enheten din, inkludert produktnøkler. Det omfatter også IP-adresse, enhetsidentifikatorer (herunder IMEI-nummer for telefoner), regionale innstillinger og språkinnstillinger.
 • Feilrapporter og ytelsesdata. Vi samler inn informasjon om ytelsen til produktene og eventuelle problemer du opplever med dem. Denne informasjonen hjelper oss med å diagnostisere problemer i produktene du bruker, og å forbedre produktene våre og tilby løsninger. Avhengig av hvilke produkter og innstillinger du bruker, kan feilrapporter (av og til kalt «krasjdumper») inneholde informasjon som typen problem eller alvorlighetsgraden til problemet, detaljer om programvaren eller maskinvaren som er knyttet til en feil, innholdet i filene du brukte da det oppstod en feil, og informasjon om annen programvare på enheten din.
 • Informasjon for feilsøking og hjelp. Når du bruker Microsoft til feilsøking og hjelp, samler vi inn informasjon om deg og maskinvaren og programvaren din samt andre detaljer som er knyttet til problemet. Slik informasjon omfatter kontakt- eller autentiseringsdata, innholdet i chatter og annen kommunikasjon med Microsoft, informasjon om tilstanden til maskinen og programmet da feilen oppstod og under diagnostisering, og system- og registerdata om programvareinstallasjoner og maskinvarekonfigurasjoner.

Interesser og favoritter. Vi samler inn informasjon om interessene og favorittene dine, for eksempel lagene du følger i en sportsapp, programmeringsspråkene du foretrekker, aksjene du følger i en finansapp, eller favorittbyene du legger til i en værapp. I tillegg til interessene og favorittene du oppgir uttrykkelig, kan vi utlede eller hente interesser og favoritter basert på annen informasjon vi samler inn.

Kontakter og relasjoner. Vi samler inn informasjon om kontaktene og de personlige forholdene dine hvis du bruker et Microsoft-produkt til å administrere kontakter, for eksempel Outlook.com, eller til å kommunisere eller samhandle med andre personer eller organisasjoner, for eksempel Visual Studio Team Services.

Posisjonsdata. Når det gjelder produkter med posisjoneringsfunksjoner, samler vi inn informasjon om posisjonen din, som kan være presis eller upresis. Presis posisjonsinformasjon kan være GNSS-informasjon (Global Navigation Satellite System), for eksempel GPS-informasjon, samt informasjon som identifiserer nærliggende basestasjoner og Wi-Fi-soner (vi samler inn denne informasjonen når du aktiverer posisjonsbaserte produkter eller funksjoner). Upresis posisjonsinformasjon inkluderer for eksempel en posisjon utledet fra IP-adressen din, eller informasjon som indikerer posisjonen din på for eksempel by- eller postnummernivå.

Innhold. Vi samler inn innhold fra filene dine og kommunikasjonen din når det er nødvendig for å kunne levere produktene du bruker. Hvis du for eksempel overfører en fil ved hjelp av Skype til en annen Skype-bruker, må vi samle inn innholdet i denne filen for å kunne vise den til deg og den andre brukeren slik du har foreskrevet. Hvis du mottar en e-postmelding ved å bruke Outlook.com, må vi samle inn innholdet i e-postmeldingen for å kunne levere den til innboksen din, vise den til deg, gjøre det mulig for deg å svare på den, og lagre den for deg til du velger å slette den. Annen informasjon vi samler inn for å gi deg kommunikasjonstjenester, inkluderer følgende:

 • emnelinje og brødtekst i en e-postmelding
 • tekst eller annet innhold i en direktemelding
 • lyd- eller videoopptak fra en videomelding
 • lydopptak og transkripsjon av en talemelding du mottar, eller en tekstmelding du dikterer

Video. Hvis du besøker Microsoft Store-steder eller andre lokaler eller deltar på et Microsoft-arrangement, kan sikkerhetskameraene våre ta bilde av deg.

Hvis du bruker Spend, kan vi også samle inn betalingskortinformasjon, kvitteringsdata eller data om økonomiske transaksjoner for å levere tjenesten.

Hvis du bruker Enterprise Online Services, samler Microsoft inn kundedata (inkludert innhold), støttedata og administratordata, som er definert nedenfor i delen Produkter for organisasjoner og utviklere.

Vi samler også inn informasjon du gir oss, og innholdet i meldingene du sender oss (for eksempel tilbakemeldinger og produktanmeldelser, eller spørsmål og informasjon til kundestøtten). Telefonsamtaler eller chatteøkter med representantene våre når du kontakter oss for kundestøtte, kan bli overvåket og tatt opp.

I de produktspesifikke avsnittene under beskriver vi hvordan vi samler inn informasjon i forbindelse med produktene vi tilbyr.

Slik bruker vi den personlige informasjonen dinSlik bruker vi den personlige informasjonen dinmainhowweusepersonaldatamodule
Oppsummering
Hele teksten

Microsoft bruker den innsamlede informasjonen til tre grunnleggende formål som beskrives mer detaljert nedenfor: (1) til å drifte virksomheten vår og tilby (samt forbedre og tilpasse) produkter, (2) til å sende meddelelser, inkludert markedsføringsmeddelelser, og (3) til å vise annonser, enten i våre egne produkter som støttes av reklame, for eksempel MSN og Bing, eller i produkter som tilbys av tredjeparter.

Informasjonen vi samler inn, kombineres, slik at vi kan gi deg en mer sømløs, konsekvent og tilpasset opplevelse. Cortana kan for eksempel bruke favorittlaget du la inn i Microsoft Sports-appen, til å gi deg relevant informasjon om interessene dine. Microsoft Store kan bruke informasjon om appene og tjenestene du bruker, til å gi deg personlig tilpassede anbefalinger om apper. For å forbedre personvernet har vi bygd inn teknologisk sikkerhet og prosessikkerhet, utviklet for å forhindre visse informasjonskombinasjoner. Informasjon som samles inn fra deg når du ikke er logget på, lagres adskilt fra kontoinformasjon som identifiserer deg direkte (f.eks. navn, e-postadresse eller telefonnummer).

Levering og forbedring av produktene våre. Vi bruker informasjon til å levere og forbedre produktene våre samt til å utføre viktige virksomhetsoperasjoner. Dette inkluderer bruk av produkter, vedlikehold og forbedring av produktytelse, utvikling av nye funksjoner, forskning og kundestøtte. Eksempler på slik bruk omfatter det følgende:

 • Levere produktene våre. Vi bruker informasjon til å gjennomføre transaksjonene dine med oss og til å levere produktene våre til deg. Ofte innbefatter disse produktene personlig tilpassede funksjoner og anbefalinger som forbedrer produktiviteten og produktopplevelsen din, og tilpasser automatisk produktopplevelsen ut fra dataene vi har om aktivitetene og interessene dine samt hvor du befinner deg.
 • Kundestøtte. Vi bruker informasjon til å diagnostisere problemer med produkter, reparere kundenes enheter og tilby annen kundeservice og støttetjenester.
 • Produktaktivering. Vi bruker informasjon – for eksempel enhets- og apptype, posisjon og unike identifikatorer for enheter, apper, nettverk og abonnementer – til å aktivere programvare og enheter som krever aktivering.
 • Produktforbedring. Vi bruker informasjon til å forbedre produktene våre hele tiden, blant annet til å legge til nye funksjoner. Vi bruker for eksempel feilrapporter til å forbedre sikkerhetsfunksjoner, søkespørringer og klikk i Bing til å gjøre søkeresultatene mer relevante, bruksdata til å finne ut hvilke nye funksjoner vi skal prioritere, og lydopptak fra taleinndata til å gjøre talegjenkjenning mer nøyaktig.
 • Sikkerhet og konfliktløsning. Vi bruker informasjon til å verne om sikkerheten til produktene og kundene våre, til å oppdage og forhindre svindel, til å bekrefte at programvarelisenser er gyldige, samt til å løse konflikter og håndheve avtalene våre. Sikkerhetsfunksjonene og -produktene våre kan forstyrre driften av skadelig programvare og varsle brukeren om eventuell skadelig programvare på enheten. Noen av kommunikasjons- og filsynkroniseringsproduktene våre, for eksempel Outlook eller OneDrive, skanner systematisk og automatisk innhold for å identifisere mulig søppelpost, virus, krenkende handlinger eller nettadresser som har blitt flagget som koblinger til svindel, phishing eller skadelig programvare, og vi kan fjerne innhold eller blokkere levering av kommunikasjon som bryter vilkårene våre.
 • Virksomhetsoperasjoner. Vi bruker informasjon til å utvikle aggregerte analyser og bedriftsopplysninger som lar oss drifte, beskytte, ta velinformerte beslutninger og rapportere om virksomhetens ytelse.

Kommunikasjon. Vi bruker informasjon som vi samler inn, til å kommunisere med deg og tilpasse kommunikasjonen vår med deg. Vi kan for eksempel komme til å kontakte deg via telefon eller e-post eller på andre måter for å informere deg når abonnementet ditt går ut, diskutere lisensieringskontoen din, gi deg beskjed om at sikkerhetsoppdateringer er tilgjengelige, minne deg på varer du har liggende i handlekurven din, oppdatere deg om eller spørre deg om en service- eller reparasjonsforespørsel, invitere deg til å delta i en spørreundersøkelse eller gi deg beskjed om at du må foreta deg noe for å holde kontoen din aktiv. I tillegg kan du melde deg på e-postabonnementer og velge om du ønsker å motta markedsføringskommunikasjon fra Microsoft via e-post, SMS, brevpost og på telefon. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du administrerer kontaktinformasjon, e-postabonnementer og markedsføringsmeddelelser, kan du gå til delen Tilgang og kontroller i denne personvernerklæringen.

Reklame. Microsoft bruker ikke det du skriver eller sier i e-poster, chatter, videosamtaler eller på telefonsvarer, i dokumenter, bilder eller andre personlige filer, til å gi deg atferdsbaserte annonser.

Vi bruker informasjon vi samler inn gjennom samhandlinger med deg via noen av produktene våre og tredjeparters netteiendommer, til å vise annonser. Eksempel:

 • Microsoft kan bruke dataene dine til å velge og levere noen av annonsene som vises på Microsofts netteiendommer, for eksempel Microsoft.com, MSN og Bing.
 • Når annonse-ID-en er aktivert i Windows 10 som en del av personverninnstillingene, kan apper fra Microsoft få tilgang til og bruke annonse-ID-en (på omtrent samme måte som nettsteder kan få tilgang til og bruke en unik identifikator som er lagret i en informasjonskapsel) til å velge og levere annonser i disse appene.
 • Vi kan dele data vi samler inn, med tredjeparter, for eksempel Oath, AppNexus eller Facebook (se nedenfor), slik at de kan velge ut og levere noen av annonsene du ser i produktene våre, produktene deres eller på andre nettsteder og apper som inneholder tjenester fra disse partnerne.
 • Annonsører kan velge å plassere våre websignaler på nettstedene sine, slik at Microsoft kan samle inn informasjon derfra om for eksempel aktiviteter, kjøp og besøk. Vi bruker denne informasjonen på vegne av våre annonseringskunder for å hjelpe dem med å målrette annonsene sine. Det hender også at vi deler informasjon direkte med tjenesteleverandører, for eksempel Oath, AppNexus eller Facebook, som de kan bruke til å levere tjenester på våre vegne eller samarbeide med oss om å velge ut og tilby annonser til våre annonseringspartnere.

Annonsene du ser, kan bli valgt basert på informasjon om deg vi behandler, for eksempel interessene og favorittene dine, posisjonen din, transaksjonene dine, hvordan du bruker produktene våre, søkespørringene dine eller innholdet du viser. Hvis du for eksempel viser innhold på MSN om biler, kan vi vise annonser om biler. Hvis du søker etter «pizzarestauranter i Bergen» på Bing, vises kanskje annonser vedrørende restauranter i Bergen i søkeresultatene.

Annonsene du ser, kan også bli valgt basert på annen informasjon som blir funnet om deg over tid ved hjelp av demografiske data, posisjonsdata, søkespørringer, interesser og favoritter, bruksdata fra produktene og nettstedene våre, i tillegg til nettstedene og appene til annonsørene og partnerne våre. Vi kaller disse annonsene «atferdsbaserte annonser» i denne erklæringen. Hvis du for eksempel viser spillinnhold på xbox.com, ser du kanskje tilbud om spill på MSN. For å levere atferdsbaserte annonser kombinerer vi informasjonskapsler som plasseres på enheten din ved hjelp av informasjonen vi samler inn (for eksempel IP-adressen) når nettleseren din samhandler med våre nettsteder. Hvis du velger å ikke motta atferdsbaserte annonser, brukes ikke dataene som er knyttet til disse informasjonskapslene.

Ytterligere detaljer om den annonserelaterte bruken vår av informasjon:

 • Reklamebransjens beste praksis og forpliktelser. Microsoft er medlem av Network Advertising Initiative (NAI) og overholder NAIs retningslinjer for forretningsførsel. I tillegg følger vi disse selvregulerende programmene:
 • Barn og annonsering. Vi leverer ikke atferdsbaserte annonser til barn med en fødselsdato i Microsoft-kontoen som tilsier at de er under 13 år gamle.
 • Informasjonsoppbevaring. Når det gjelder atferdsbasert reklame, oppbevarer vi ikke informasjon i mer enn 13 måneder, med mindre vi har innhentet godkjenning fra deg til å oppbevare informasjonen lenger.
 • Datadeling. Vi deler i enkelte tilfeller rapporter om dataene vi har samlet inn fra annonsørers nettsteder eller annonser, med disse annonsørene.
 • Informasjon som samles inn av andre bedrifter. Det hender at annonsører bruker sine egne websignaler (eller sporingsbilder fra andre annonseringspartnere) i annonsene sine som vi viser, slik at de kan plassere ut og lese sin egen informasjonskapsel-. Microsoft samarbeider dessuten med tredjepartsannonsører som hjelper oss å levere noen av annonsetjenestene våre, og vi tillater andre tredjeparter å annonsere på sidene våre. Disse tredjepartene kan plassere informasjonskapsler på datamaskinen din, og kan samle inn informasjon om aktivitetene dine på ulike nettsteder og i forskjellige nettjenester. Disse selskapene omfatter blant annet følgende: A9, AppNexus, Criteo, Facebook, MediaMath, nugg.adAG, Oath, Rocket Fuel, Yahoo!. Klikk på selskapsnavnene ovenfor hvis du vil vite mer om praksisene som de enkelte selskapene opererer med, og hvilke valg de tilbyr. Mange av disse er også medlemmer av NAI eller DAA, som begge gjør det enkelt for brukerne å reservere seg mot atferdsbasert annonsering fra deltakende selskaper.
Grunner til at vi deler personlig informasjonGrunner til at vi deler personlig informasjonmainreasonswesharepersonaldatamodule
Oppsummering
Hele teksten

Vi deler den personlige informasjonen din med din tillatelse eller når det er nødvendig for å fullføre en transaksjon eller tilby et produkt som du har forespurt eller autorisert. Vi deler innholdet ditt med tredjeparter når du ber oss om det, for eksempel når du sender en e-post til en venn, deler bilder og dokumenter på OneDrive, eller kobler kontoer til en annen tjeneste. Når du oppgir betalingsinformasjon for å gjennomføre et kjøp, deler vi denne betalingsinformasjonen med banker og andre enheter som behandler betalingstransaksjoner eller andre finanstjenester, samt for å forebygge svindel og redusere kredittrisiko.

I tillegg deler vi personlig informasjon mellom Microsoft-kontrollerte partnere og datterselskap. Vi deler også personlig informasjon med forhandlere eller agenter som jobber på våre vegne i forbindelse med formålene som beskrives i denne erklæringen. Selskaper vi har leid inn for å tilby kundeservice eller bistå med vern og sikring av systemene og tjenestene våre, må for eksempel ha tilgang til personopplysninger for å kunne utføre de aktuelle funksjonene. Selskapene må i slike tilfeller rette seg etter våre personvern- og sikkerhetskrav, og kan ikke bruke den personlige informasjonen de mottar fra oss, til noe annet formål. Vi kan også videreformidle personlig informasjon som del av en firmatransaksjon (f.eks. ved fusjon eller salg av eiendom).

Vi vil dessuten kunne få tilgang til, overføre, opplyse om og oppbevare personlig informasjon, inkludert privat innhold (f.eks. innhold i e-poster i Outlook.com, eller filer i private mapper på OneDrive), dersom vi i god tro mener at det er nødvendig å gjøre dette for å:

 1. overholde gjeldende lov eller svare på en gyldig rettsprosess fra f.eks. politiet eller andre statlige byråer
 2. beskytte kundene våre (f.eks. ved å hindre søppelpost eller svindelforsøk mot brukere av produktene våre) eller bidra til å hindre alvorlig personskade eller tap av liv
 3. drifte og vedlikeholde sikkerheten til produktene våre (bl.a. ved å hindre eller stanse angrep på datasystemene eller nettverkene våre)
 4. beskytte rettighetene eller eiendommen til Microsoft, inkludert håndheving av brukervilkårene for tjenestene (hvis vi mottar informasjon om at noen bruker tjenestene våre til heleri av immaterielle eller fysiske eiendeler tilhørende Microsoft, kontrollerer vi imidlertid ikke brukerinnholdet selv, men kan sende saken videre til politiet)

Se Law Enforcement Transparency Report på microsoft.com/about/corporatecitizenship/en-us/reporting/transparency hvis du ønsker mer informasjon om opplysningene vi utleverer på forespørsel fra myndigheter og andre offentlige etater.

Merk at noen av produktene våre inneholder koblinger til tredjepartsprodukter som kan ha andre personvernpraksiser enn Microsoft. Hvis du oppgir personlig informasjon til slike produkter, er informasjonen din underlagt personvernerklæringene som gjelder for disse produktene.

Slik får du tilgang til og kan kontrollere den personlige informasjonen dinSlik får du tilgang til og kan kontrollere den personlige informasjonen dinmainhowtoaccesscontrolyourdatamodule
Oppsummering
Hele teksten

Du kan vise, redigere eller slette den personlige informasjonen din på nett for mange av Microsoft-produktene. Du kan også velge hva Microsoft skal ha lov til å samle inn og bruke av personlig informasjon. Tilgangen til og mulighetene til å kontrollere personlig informasjon avhenger av hvilke produkter du bruker. Eksempel:

 • Instrumentbordet for Microsoft-personvern. Du kan se og kontrollere aktivitetsdata for en rekke Microsoft-tjenester i instrumentbordet for Microsoft-personvern på: account.microsoft.com/privacy. Her kan du se og fjerne nettleser-, søke- og posisjonsdata som er tilknyttet Microsoft-kontoen din. Du kan også behandle data i Cortanas notatblokk og Microsoft Health-tjenestene.
 • Volume Licensing Service Center (VLSC). Du får lett tilgang til all lisensieringsinformasjon på ett sted fra her.
 • Microsoft-kontoen. Hvis du vil ha tilgang til, redigere eller fjerne profil- og betalingsinformasjonen i Microsoft-konto din, endre passordet ditt, legge til sikkerhetsinformasjon eller avvikle kontoen din, kan du gå til account.microsoft.com. Her finner du også kontroller for andre Microsoft-produkter.
 • Skype. Logg på kontoen din på login.skype.com/login for å endre passord eller se, redigere eller fjerne profil- og betalingsinformasjonen i Skype-kontoen din.
 • Xbox. Hvis du bruker Xbox Live eller Xbox.com, kan du vise og redigere de personlige opplysningene dine, inkludert faktura- og kontoopplysninger, personverninnstillinger samt innstillinger for sikkerhet og informasjonsdeling på nettet, via Min Xbox på Xbox-konsollen eller på Xbox.com-nettstedet.
 • Microsoft Store. Du kan se Microsoft Store-profilen og -kontoinformasjonen din ved å gå til www.microsoftstore.com/ og klikke Vis konto eller "Bestillingslogg".
 • Microsoft.com. Gå til Profilsenter på Microsoft.com for å se og oppdatere profilen din på microsoft.com.
 • Hvis du har en offentlig Microsoft Developer Network-profil, kan du åpne og redigere den på connect.microsoft.com/profile.aspx.

Hvis du ikke får tilgang til noe av den personlige informasjonen som Microsoft har samlet inn om deg, via koblingene over eller direkte gjennom Microsoft-produktene du bruker, kan du bruke vårt nettskjema for å kontakte Microsoft. Vi svarer på forespørsler om tilgang til eller sletting av personlig informasjon innen 30 dager.

Kommunikasjonspreferanser

Du kan velge om du ønsker å motta markedsføringskommunikasjon fra Microsoft via e-post, meldinger, brevpost og telefon. Hvis du mottar e-post eller meldinger med markedsføringsinnhold fra oss og ønsker å reservere deg mot dette, følger du ganske enkelt instruksjonene i meldingen du mottar. Du kan også velge hva du ønsker å motta av reklame via e-post, telefon og brevpost fra Microsoft. Ved å logge på Microsofts med din personlige Microsoft-konto og se kommunikasjonstillatelser kan du oppdatere kontaktopplysninger, administrere kontaktinnstillinger for hele Microsoft, avslutte e-postabonnementer og velge om du vil dele kontaktopplysningene dine med Microsofts partnere. Hvis du ikke har noen Microsoft-konto, kan du bruke dette nettskjema for å administrere e-postinnstillingene for Microsoft. Disse valgene gjelder ikke obligatorisk tjenestekommunikasjon som er en del av visse Microsoft-tjenester, eller undersøkelser eller annen kommunikasjon med informasjonsformål som har en egen metode for avmelding.

Dine annonsevalg

Du kan reservere deg mot å motta atferdsbaserte annonser fra Microsoft ved å besøke vår reservasjonsside. Når du velger bort personlige annonser, vil valget bli lagret i en informasjonskapsel som er spesifikk for nettleseren du bruker. Informasjonskapselen som lagres når du reserverer deg, løper ut etter fem år. Hvis du sletter informasjonskapsler fra datamaskinen, må du reservere deg på nytt.

Du kan også koble reservasjonen opp mot Microsoft-kontoen din. Den vil da gjelde på alle enheter der du bruker den aktuelle kontoen, og fortsetter å gjelde til noen logger på med en annen personlig Microsoft-konto på enheten. Hvis du sletter informasjonskapsler på enheten, må du logge på igjen før innstillingene tas i bruk.

For annonser som vises i apper i Windows, kan du bruke avmeldingsfunksjonen knyttet til den personlige Microsoft-kontoen din, eller reservere deg mot atferdsbaserte annonser ved å deaktivere annonse-ID i Windows-innstillingene.

Ettersom informasjonen for atferdsbaserte annonser også brukes til andre nødvendige formål (bl.a. for å tilby produktene våre, gjøre analyser og avdekke svindel), blir det samlet inn informasjon selv om du reserverer deg mot atferdsbaserte annonser. Antall annonser du ser, er dessuten det samme uansett om du reserverer deg eller ikke. Reservasjonen gjør derimot at annonsene du ser, ikke lenger er atferdsbaserte og kan derfor være mindre relevante for deg.

Du kan reservere deg mot atferdsbaserte annonser fra tredjeparter vi samarbeider med, ved å gå til nettstedene deres (se ovenfor).

Nettleserbaserte kontroller

 • Kontroller for informasjonskapsler. Relevante nettleserbaserte kontroller for informasjonskapsler er beskrevet i avsnittet Informasjonskapsler i denne personvernerklæringen.
 • Sporingsbeskyttelse. Funksjonen Sporingsbeskyttelse i Internet Explorer (versjon 9 og nyere) blokkerer tredjepartsinnhold, inkludert informasjonskapsler, fra alle nettsteder som er angitt på en sporingsbeskyttelsesliste du legger til. Ved å begrense tilgangen til disse nettstedene vil nettleseren begrense informasjonen som disse tredjepartsnettstedene kan samle inn om deg.
 • Nettleserkontroller for Do Not Track. Noen nettlesere har integrerte Do Not Track-funksjoner (DNT, ikke spor) som kan sende et signal til nettstedene du besøker om at du ikke ønsker å bli sporet. Ettersom det foreløpig ikke finnes noen felles forståelse for hvordan DNT-signalet skal tolkes, vil ikke Microsoft-tjenester reagere eller svare på DNT-signaler fra nettlesere. Vi samarbeider fortløpende med internettorganer for å definere en felles forståelse for hvordan DNT-signaler skal behandles. I mellomtiden kan du bruke en rekke andre verktøy som vi tilbyr for å kontrollere innsamling og bruk av informasjon, inkludert muligheten til å reservere deg mot atferdsbaserte annonser fra Microsoft som beskrevet over.
Informasjonskapsler og lignende teknologiInformasjonskapsler og lignende teknologimaincookiessimilartechnologiesmodule
Oppsummering
Hele teksten

Microsoft bruker informasjonskapsler (små tekstfiler som plasseres på enheten din) og lignende teknologier for å tilby nettsteder og nettjenester og samle inn informasjon. Teksten i en informasjonskapsel består ofte av en rekke tall og bokstaver som entydig identifiserer datamaskinen din, men den kan også inneholde annen informasjon. Appene fra Microsoft bruker ytterligere identifikatorer, for eksempel annonse-ID-er i Windows, til lignende formål, og mange av nettstedene og appene våre inneholder også websignaler eller andre lignende teknologier (beskrevet nedenfor).

Vår bruk av informasjonskapsler og lignende teknologier

Microsoft bruker informasjonskapsler og lignende teknologier til flere formål, avhengig av produktet, herunder:

 • Lagre preferansene og innstillingene dine. Innstillinger som gjør at produktene våre fungerer som de skal, eller som bevarer preferansene dine over tid, kan lagres på enheten din. Hvis du for eksempel skriver inn en by eller et postnummer for å hente lokale nyheter eller værinformasjon på et av Microsofts nettsteder, kan vi komme til å lagre denne informasjonen i en informasjonskapsel, slik at du får se den relevante lokale informasjonen neste gang du besøker nettstedet. Vi lagrer også innstillinger, for eksempel innstillinger for språk, nettleser og multimediespiller, slik at de ikke må angis på nytt hver gang du går tilbake til nettstedet. Hvis du reserverer deg mot atferdsbasert annonsering, lagrer vi reservasjonsinnstillingen din i en informasjonskapsel på enheten din.
 • Pålogging og autentisering. Når du logger på et nettsted med din personlige Microsoft-konto, lagrer vi et unikt ID-nummer og tidspunktet for innloggingen i en kryptert informasjonskapsel på enheten din. Denne informasjonskapselen gjør at du kan navigere på nettstedet uten å måtte logge på på nytt for hver side du åpner. Du kan også lagre påloggingsinformasjonen din, slik at du ikke trenger å logge på hver gang du går tilbake til nettstedet.
 • Sikkerhet. Vi bruker informasjonskapsler til å oppdage svindel og misbruk av nettstedene og tjenestene våre.
 • Lagre informasjon du oppgir på et nettsted. Når du oppgir informasjon eller legger til produkter i en handlekurv når du handler på Microsoft-nettsteder, lagrer vi dataene i en informasjonskapsel for å huske produktene og informasjon du har lagt til.
 • Sosiale medier. Noen av nettstedene våre omfatter informasjonskapsler for sosiale medier, inkludert de som gjør at brukere som er logget på den sosiale medietjenesten, kan dele innhold via denne tjenesten.
 • Tilbakemelding. Microsoft bruker informasjonskapsler slik at du kan gi tilbakemelding om et nettsted.
 • Atferdsbaserte annonser. Microsoft bruker informasjonskapsler til å samle inn informasjon om Internett-aktiviteten din og identifisere interessene dine, slik at vi kan levere annonser som er relevante for deg. Hvis du vil reservere deg mot atferdsbaserte annonser fra Microsoft, kan du gå du til delen Tilgang og kontroll i denne personvernerklæringen.
 • Vise annonser. Microsoft bruker informasjonskapsler til å registrere hvor mange besøkende har klikket på en annonse, og til å registrere hvilke annonser du har sett, slik at du ikke ser den samme gjentatte ganger.
 • Analyse. Vi bruker informasjonskapsler og andre identifikatorer til å samle inn bruks- og ytelsesdata for at vi skal kunne tilby produktene våre. Vi kan for eksempel bruke informasjonskapsler til å telle antall unike besøkende på en nettside eller tjeneste eller til å utarbeide annen statistikk om driften av produktene våre. Dette omfatter informasjonskapsler fra Microsoft og tredjepartsleverandører av analyse.
 • Ytelse. Microsoft bruker informasjonskapsler til belastningsfordeling for å sikre at nettsteder holdes i gang.

Noen av informasjonskapslene vi vanligvis bruker, er oppført nedenfor. Listen er ikke utfyllende, men viser hovedgrunnene til at vi bruker informasjonskapsler. Hvis du besøker et av nettstedene våre, kan dette nettstedet bruke noen av eller alle disse informasjonskapslene:

 • MUID, MC1 og MSFPC - Identifiserer unike nettlesere som besøker Microsoft-nettsteder. Disse informasjonskapslene brukes i forbindelse med annonsering, nettstedsanalyse og andre driftsformål.
 • ANON - Inneholder den unike identifikatoren ANID, som er avledet fra Microsoft-kontoen din og brukes i forbindelse med annonsering, tilpassing og driftsrelaterte formål. Hvis du har valgt å reservere deg mot atferdsbaserte annonser fra Microsoft, og har knyttet reservasjonen til Microsoft-kontoen din, blir dette valget lagret i denne informasjonskapselen.
 • CC - Inneholder en landskode som fastsettes basert på IP-adressen din.
 • PPAuth, MSPAuth, MSNRPSAuth, KievRPSAuth - Bidrar til å godkjenne deg når du logger på med Microsoft-kontoen din.
 • NAP - Inneholder en kryptert versjon av landet ditt, postnummeret ditt, alder, kjønn, språk og yrke (hvis dette er kjent), basert på Microsoft-kontoprofilen din.
 • MH - Finnes på partnernettsteder der Microsoft har en partnerannonsør. Denne informasjonskapselen identifiserer annonsøren, slik at riktig annonse velges.
 • MR - Brukes til å samle inn informasjon for analyseformål.
 • TOptOut - Registrerer beslutningen din om å reservere deg mot atferdsbaserte annonser fra Microsoft.

I tillegg til informasjonskapslene som Microsoft plasserer når du besøker nettstedene våre, kan også tredjeparter plassere informasjonskapsler når du besøker Microsoft-nettsteder. I enkelte tilfeller er dette fordi vi har leid den aktuelle tredjeparten til å tilby tjenester (f.eks. nettstedsanalyser) på vegne av oss. I andre tilfeller er det fordi nettsidene våre har innhold eller annonser fra tredjeparter (f.eks. videoer, nyhetsinnhold eller annonser som leveres av andre annonsenettverk). Ettersom nettleseren din kobler til disse nettserverne fra en tredjepart for å hente denne typen innhold, kan disse tredjepartene bruke eller lese sine egne informasjonskapsler på enheten din og eventuelt samle inn informasjon om nettaktivitetene dine på tvers av nettsider eller nettjenester.

Slik kontrollerer du informasjonskapsler

De fleste nettlesere godtar automatisk informasjonskapsler, men tilbyr kontroller som lar deg blokkere eller slette dem. I Microsoft Edge kan du for eksempel blokkere eller slette informasjonskapsler ved å klikke på Innstillinger > Personvern > Informasjonskapsler. Hvis du bruker en annen nettleser, kan du gå til personvernerklæringen eller hjelpefilene for nettleseren for å finne ut hvordan du blokkerer eller sletter informasjonskapsler.

Visse funksjoner i Microsoft-produktene avhenger av informasjonskapsler. Vær oppmerksom på at hvis du velger å blokkere informasjonskapsler, kan det hende at du ikke kan logge på eller bruke disse funksjonene. Eventuelle preferanser som er avhengige av informasjonskapsler, kan dessuten gå tapt. Hvis du velger å slette informasjonskapsler, vil alle innstillinger og preferanser (herunder annonsepreferanser) som er kontrollert av disse informasjonskapslene, bli slettet og kanskje måtte angis på nytt.

Andre personvernkontroller (herunder sporingsbeskyttelsen i Microsoft-nettlesere) som kan ha betydning for informasjonskapsler, er beskrevet i avsnittet Tilgang og kontroll i denne personvernerklæringen.

Vår bruk av websignaler og analysetjenester

Microsoft-nettsider kan inneholde elektroniske bilder kjent som websignaler (av og til kalt enpiksel-GIF). Vi bruker disse for å plassere informasjonskapsler på nettstedene våre, telle antall besøkende og levere produkter med co-branding. Vi legger også inn websignaler i e-poster og nyhetsbrev for å finne ut om du åpner meldingene og om du gjør noe mer med dem.

I tillegg til å plassere websignaler på våre egne nettsteder samarbeider vi av og til med andre selskaper for å plassere websignaler på nettstedene eller annonsene som disse tilbyr. Dette hjelper oss med å samle statistikk om hvor ofte et annonseklikk på et Microsoft-nettsted fører til kjøp eller andre handlinger på annonsørnettstedet.

Microsoft-produktene kan også inneholde websignaler eller lignende teknologier fra tredjeparter som hjelper oss med å samle akkumulert statistikk om effektiviteten til markedsføringskampanjene våre eller annen virksomhet. Disse teknologiene gir leverandørene av analysefunksjoner mulighet til å plassere eller lese sine egne informasjonskapsler eller andre identifikatorer på enheten din, slik at de kan samle inn informasjon om Internett-aktivitetene dine på tvers av programmer, nettsteder eller andre produkter. Leverandørene av analysefunksjoner har derimot ikke tilgang til å bruke websignaler på nettstedene våre for å samle inn eller få tilgang til opplysninger som identifiserer deg (f.eks. navnet ditt eller e-postadressen din). Hvis du ikke vil at ulike leverandører av analysefunksjoner skal samle inn eller bruke opplysningene dine, kan du klikke følgende koblinger:

Andre lignende teknologier

I tillegg til standard informasjonskapsler og websignaler kan produktene våre bruke andre, lignende teknologier for å lagre og lese datafiler på datamaskinen din. Dette gjøres vanligvis for å bevare preferansene dine eller øke hastigheten og ytelsen ved å lagre enkelte filer lokalt. På samme måte som standard informasjonskapsler kan de imidlertid også brukes til å lagre en unik identifikator for datamaskinen din, som deretter kan brukes til å spore atferd. Disse teknologiene omfatter lokalt delte objekter (eller «Flash-informasjonskapsler») og Silverlight-programlagring.

Lokale delte objekter eller «Flash-informasjonskapsler». Nettsteder som bruker Adobe Flash-teknologi, kan bruke lokale delte objekter eller «Flash-informasjonskapsler» til å lagre data på datamaskinen. Gå til www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager.html for å administrere eller blokkere Flash-informasjonskapsler.

Silverlight-programlagring. Nettsteder eller apper som bruker Microsoft Silverlight-teknologi, har også muligheten til å lagre data ved hjelp av Silverlight-programlagring. I avsnittet Silverlight i denne erklæringen kan du lese mer om hvordan du administrerer eller blokkerer denne typen lagring.

Melding til sluttbrukereMelding til sluttbrukeremainnoticetoendusersmodule
Oppsummering
Microsoft-kontoenMicrosoft-kontomainmicrosoftaccountmodule
Oppsummering
Hele teksten

Med en Microsoft-konto kan du logge på både Microsoft-produkter og produkter for utvalgte Microsoft-partnere. En personlig Microsoft-konto er definert som en Microsoft-konto du oppretter selv. Når du logger på produkter som bruker Microsoft Azure Active Directory (AAD), med en e-postadresse fra arbeidsgiveren eller skolen, omtaler vi den kontoen som en jobb- eller skolekonto.

Oppretting og bruk av den personlige Microsoft-kontoen din. Når du oppretter en Microsoft-konto, blir du bedt om å oppgi visse personlige opplysninger, og vi tildeler et unikt ID-nummer som identifiserer kontoen din og tilknyttet informasjon. Mens noen produkter, for eksempel betalingstjenester, krever et ekte navn, kan du logge på og bruke noen Microsoft-produkter uten å oppgi det ekte navnet ditt. Noe av informasjonen du oppgir, for eksempel visningsnavn, e-postadresse og telefonnummer, kan brukes til å hjelpe andre med å finne og få kontakt med deg innenfor Microsoft-produkter. Personer som for eksempel kjenner visningsnavnet ditt, e-postadressen din eller telefonnummeret ditt, kan bruke dette til å søke etter deg på Skype og invitere deg til å legge dem til som kontakt. Vær oppmerksom på at hvis du bruker en e-postadresse for jobb eller skole til å opprette en personlig Microsoft-konto, og arbeidsgiveren eller skolen som utstedte den adressen, begynner å behandle kontoen med Azure Active Directory (AAD), må du oppdatere e-postadressen som er tilknyttet din personlige Microsoft-konto for å fortsette å få tilgang til Microsoft-produkter som ikke bruker AAD (for eksempel Xbox Live).

Pålogging. Når du logger på Microsoft-kontoen din, oppretter vi en oppføring av påloggingen, som inneholder dato og klokkeslett, informasjon om produktet du logget på, påloggingsnavnet ditt, det unike nummeret som er tildelt kontoen din, en unik identifikator som er tildelt enheten din, IP-adressen din samt operativsystemet ditt og nettleserversjonen din.

Pålogging til Microsoft. Logge på kontoen din kan bedre personalisering, gir sømløs og ensartet opplevelse på tvers av produkter og -enheter, kan du få tilgang til og bruke lagring av data i skyen, lar deg til å betale ved hjelp av betaling instrumenter som er lagret i Microsoft-kontoen din, og aktivere andre utvidede funksjoner og innstillinger. Når du logger på kontoen din, forblir du pålogget til du logger av. Hvis du legger til Microsoft-kontoen din i en Windows-enhet (versjon 8 eller nyere), vil Windows automatisk logge deg på produktene som bruker Microsoft-konto, og som du har tilgang til på enheten. Når du er logget på, vil enkelte produkter vise navnet/brukernavnet og profilbildet ditt (hvis du har lagt til et bilde i profilen) som en del av din bruk av Microsoft-produktene, herunder i kommunikasjon, sosial samhandling og offentlige poster.

Pålogging til tredjepartsprodukter. Hvis du logger på et tredjepartsprodukt med Microsoft-kontoen din, blir du bedt om å dele kontoinformasjon som er påkrevd for produktet. Tredjeparten mottar også versjonsnummeret som er tilordnet kontoen din (nytt nummer tilordnes hver gang du endrer påloggingsinformasjonen), og informasjon om kontoen er deaktivert. Hvis du har samtykket i å dele profildataene dine, kan tredjeparten vise navnet/brukernavnet og profilbildet ditt (hvis du har lagt til et bilde i profilen) når du er logget på tredjepartsproduktet. Hvis du velger å foreta betalinger til tredjepartsbutikker ved hjelp av Microsoft-kontoen din, sender Microsoft tredjeparten informasjonen som er lagret i Microsoft-kontoen din slik at tredjeparten kan prosessere betalingen og oppfylle bestillingen din (f.eks. navn, kredittkortnummer, faktura- og leveringsadresser samt relevant kontaktinformasjon). Tredjeparten kan bruke eller dele dataene den mottar når du logger på eller foretar et kjøp, i henhold til tredjepartens egne fremgangsmåter og retningslinjer. Du bør lese nøye gjennom personvernerklæringen for hvert produkt du logger deg på og hver butikk du kjøper fra, for å finne ut hvordan den kommer til å bruke informasjonen som samles inn.

Personlige Microsoft-kontoer mottatt fra tredjeparter. Hvis du har fått Microsoft-kontoen din via en tredjepart, for eksempel en Internett-leverandør, kan det hende at denne tredjeparten har rettigheter til kontoen din, inkludert muligheten til å se eller slette Microsoft-kontoen din. Les nøye gjennom alle ytterligere vilkår som du har fått av tredjeparten, slik at du forstår hva tredjeparten kan gjøre med kontoen din.

Bruk av jobbkonto eller skolekonto. Hvis arbeidsgiveren eller skolen din bruker Azure Active Directory (AAD) til å utstede og administrere kontoen den gir deg, kan du bruke jobb- eller skolekontoen til å logge på Microsoft-produkter som bruker AAD (for eksempel Office 365 eller Skype for Business). Hvis organisasjonen din krever det, blir du også bedt om å oppgi telefonnummer eller en alternativ e-postadresse for ekstra sikkerhet. Hvis du logger på Microsoft-produkter ved hjelp av en jobb- eller skolekonto, kan eieren av domenet som er knyttet til e-postadressen din, kontrollere og administrere kontoen din og få tilgang til og behandle opplysningene dine (inkludert innholdet i kommunikasjonen din og filene dine). Din bruk av produktene kan være underlagt eventuelle retningslinjer som organisasjonen din opererer med. De ulike organisasjonene kan ha andre retningslinjer eller rutiner for personvern eller sikkerhet enn Microsoft, og disse er ikke Microsofts ansvar. Hvis din bruk av Microsoft-produkter administreres av organisasjonen din, må eventuelle spørsmål om personvern rettes til administratoren. Se også Melding til sluttbrukere.

Annen viktig personverninformasjonAnnen viktig personverninformasjonmainotherimportantprivacyinformationmodule
Oppsummering

Nedenfor finner du ytterligere personverninformasjon som kan være viktig for deg. På privacy.microsoft.com kan du dessuten lese mer om hvordan Microsoft ivaretar personvernet ditt.

Europeiske personvernrettigheterEuropeiske personvernrettighetermaineuropeanprivacymodule
Oppsummering

Microsoft overholder de aktuelle databeskyttelseslovene i EØS, som inkluderer følgende rettigheter (hvis dette er aktuelt):

 • Hvis behandlingen av personlige data er basert på ditt samtykke, har du rett til å trekke tilbake tillatelsen når som helst for påfølgende databehandling.
 • Du har rett til å be oss om en "datakontrollør" slik det er definert i lovverket, samt tilgang til og korrigering av personlige data.
 • Du har rett til å protestere på behandlingen av dine personlige data, og
 • Du har rett til å klage til en instans for databeskyttelse.

I henhold til fransk lov kan du også sende oss spesifikke instruksjoner om bruken av dine personlige data etter din død, ved å bruke nettskjema .

Når vi behandler personopplysninger om deg, gjør vi det med ditt samtykke og/eller som nødvendig for å tilby produktene du bruker, drive forretningen vår, oppfylle våre kontraktsmessige og juridiske forpliktelser, beskytte sikkerheten for systemene og kundene våre, eller oppfylle andre legitime interesser for Microsoft som beskrevet i delene "Slik bruker vi den personlige informasjonen din" og "Grunner til at vi deler personlig informasjon" ovenfor. Når vi overfører personlige data fra EØS-området, gjør vi det basert på en rekke juridiske mekanismer, som beskrevet i avsnittet "Hvor vi lagrer og behandler personlig informasjon" nedenfor.

Sikkerhet for personlig informasjonSikkerhet for personlig informasjonmainsecurityofpersonaldatamodule
Oppsummering

Microsoft gjør sitt ytterste for å beskytte den personlige informasjonen din. Vi bruker ulike sikkerhetsteknologier og -prosedyrer for å verne den personlige informasjonen din mot uautorisert tilgang, bruk eller visning. Den personlige informasjonen du oppgir til oss, blir for eksempel lagret på datasystemer som har begrenset tilgang og befinner seg i kontrollerte fasiliteter. Svært fortrolig informasjon (f.eks. kredittkortnumre eller passord) som sendes over Internett, beskyttes gjennom kryptering.

Hvor vi lagrer og behandler personlig informasjonHvor vi lagrer og behandler personlig informasjonmainwherewestoreandprocessdatamodule
Oppsummering

Personlig informasjon som er samlet inn av Microsoft, kan bli lagret og behandlet i området ditt, i USA eller i andre land der Microsoft og tilknyttede selskaper, datterselskaper eller tjenesteytere har tilhold. Microsoft har viktige datasentre i Australia, Brasil, Canada, Finland, Frankrike, Hongkong, India, Irland, Japan, Malaysia, Nederland, Singapore, Storbritannia, Tyskland, USA og Østerrike. Den primære lagringsplasseringen er vanligvis i kundens område eller i USA – ofte med en sikkerhetskopi på et datasenter i et annet område. Lagringsplasseringene velges for å sikre effektiv drift, for å forbedre ytelsen, og for å opprette overflødighet for å beskytte dataene hvis det oppstår strømbrudd eller andre problemer. Vi sørger for at informasjonen vi samler inn under denne personvernerklæringen, behandles i tråd med bestemmelsene i denne erklæringen samt gjeldende lov, uansett hvor informasjonen befinner seg.

Vi overfører personlige data fra EØS og Sveits til andre land, hvorav enkelte ifølge EU ikke har et tilfredsstillende nivå av databeskyttelse. Når vi gjør det, bruker vi en rekke juridiske mekanismer, deriblant kontrakter, for å sikre at dine rettigheter og krav om beskyttelse følger dataene dine. EU-kommisjonens beslutninger om hvorvidt beskyttelsen av personopplysninger i landene der Microsoft behandler personopplysninger, er tilfredsstillende, finner du på: ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm

Microsoft Corporation retter seg etter Privacy Shield-rammeavtalen mellom EU og USA og Privacy Shield-rammeavtalen mellom Sveits og USA som er utarbeidet av det amerikanske handelsdepartementet og regulerer innsamling, bruk og oppbevaring av personlige opplysninger som overføres fra EU og Sveits til USA. Microsoft Corporation har sertifisert overfor det amerikanske handelsdepartementet at selskapet opptrer i tråd med Privacy Shield-avtalen. Hvis tredjepartsagenter behandler personopplysninger på våre vegne på en måte som ikke samsvarer med prinsippene i et av Privacy Shield-rammeverkene, forblir vi ansvarlige med mindre vi kan bevise at vi ikke er ansvarlige for hendelsen som ligger til grunn for skaden. De amerikanske datterselskapene til Microsoft Corporation, som er nevnt i selvsertifiseringen vår og oppført her, retter seg også etter Privacy Shield-avtalen.

Ved en eventuell konflikt mellom vilkårene i denne personvernerklæringen og Privacy Shield-avtalen, gjelder sistnevnte. Hvis du vil vite mer om Privacy Shield-programmet og se sertifiseringen vår, kan du gå til www.privacyshield.gov.

Hvis du har spørsmål eller en klage relatert til Microsofts deltakelse i Privacy Shield EU-U.S.- eller Swiss U.S.-programmet, anbefaler vi at du kontakter oss via vårt nettskjema. For eventuelle klager knyttet til Privacy Shield-rammeverkene som ikke kan løses direkte med Microsoft, har vi valgt å samarbeide med den relevante myndigheten for databeskyttelse eller et panel som er opprettet av de europeiske myndighetene for databeskyttelse (DPA) for å løse konflikter. Kontakt oss for å bli henvist til de relevante DPA-kontaktene. Som ytterligere forklart i Privacy Shield-avtalen, er også et alternativ med bindende voldgift tilgjengelig for deg, slik at gjenstående klager som ikke har blitt løst på annen måte, kan håndteres. Microsoft er underlagt den etterforskende og utøvende myndigheten til Federal Trade Commission (FTC) i USA.

Slik oppbevarer vi personlig informasjonSlik oppbevarer vi personlig informasjonmainOurretentionofpersonaldatamodule
Oppsummering

Microsoft oppbevarer personlig informasjon kun så lenge som nødvendig for å levere produktene våre og utføre transaksjonene du ønsker, eller av andre viktige årsaker som f.eks. juridiske forpliktelser, konfliktløsning og håndheving av avtalene våre. Ettersom disse behovene kan variere for ulike datatyper i konteksten av ulike produkter, kan de faktiske oppbevaringsperiodene variere betydelig. Kriteriene som brukes for å fastslå oppbevaringsperiodene, inkluderer følgende:

 • Hvor lenge er det nødvendig å oppbevare de personlige dataene for å levere produktene og opprettholde driften vår? Dette omfatter blant annet vedlikehold og forbedring av ytelsen til disse produktene, å ivareta sikkerheten til systemene våre, og sørge for at vi har de korrekte forretningsmessige og økonomiske oppføringene. Dette er den generelle regelen som danner grunnlinjen for de fleste dataoppbevaringsperioder.
 • Leverer, oppretter eller beholder kundene dataene med en forventning om at vi beholder dem til de selv fjerner dem? Eksempler på dette er dokumenter du lagrer i OneDrive, eller e-postmeldinger som du oppbevarer i innboksen på Outlook.com. I slike tilfeller beholder vi dataene til du aktivt sletter dem – for eksempel ved å flytte en e-post fra Outlook.com-innboksen til "Slettede elementer"-mappen, og deretter tømmer mappen (når "Slettede elementer"-mappen tømmes, blir de tømte elementene liggende i systemet i opptil 30 dager før de slettes for godt).
 • Finnes det en automatisert kontroll, som i instrumentbordet for Microsoft-personvern, som gjør det mulig å få tilgang til og slette personlige data når som helst? Hvis ikke tas vanligvis en kortere datalagringstid i bruk.
 • Er de personlige dataene av en sensitive karakter? I så fall vil vanligvis en forkortet oppbevaringstid som regel tas i bruk.
 • Har Microsoft tatt i bruk og kunngjort en bestemt oppbevaringsperiode for en bestemt datatype? For eksempel anonymiseres lagrede Bing-søkespørringer ved at vi fjerner IP-adressen helt etter 6 måneder, og sletter informasjonskapsler og andre kryssøktidentifikatorer etter 18 måneder.
 • Har brukeren gitt tillatelse til en lengre oppbevaringsperiode? I så fall beholder vi dataene i samsvar med ditt samtykke.
 • Er Microsoft underlagt en juridisk, kontraktsmessig eller lignende forpliktelse til å beholde data? Eksempler kan inkludere obligatoriske dataoppbevaringslover i den gjeldende jurisdiksjonen, offentlige ordrer om å oppbevare data som er relevante for en etterforskning, eller data som må beholdes i forbindelse med en rettstvist.
Forhånds- eller gratisversjonerForhånds- eller gratisversjonermainpreviewreleasesmodule
Oppsummering

Microsoft tilbyr forhånds-, insider- og betaversjoner eller andre gratisprodukter og -funksjoner («forhåndsversjoner»), slik at du kan evaluere dem og gi tilbakemelding, inkludert ytelses- og bruksdata, til Microsoft. Forhåndsvisninger kan derfor automatisk samle inn tilleggsdata, gi mindre kontroll eller ha andre personverns- og sikkerhetstiltak enn det som ellers er vanlig i produktene våre. Hvis du deltar i forhåndsvisninger, kan det hende vi tar kontakt med deg angående en tilbakemelding, eller for finne ut om du er interessert i å bruke produktene etter den offisielle lanseringen.

Endringer i denne personvernerklæringenEndringer i denne personvernerklæringenmainchangestothisprivacystatementmodule
Oppsummering

Vi oppdaterer personvernerklæringene våre når det er nødvendig, slik at de gjenspeiler tilbakemeldinger fra kunder og endringer i produktene våre. Når vi legger ut endringer i denne erklæringen, endrer vi også datoen for «sist oppdatert» øverst på siden og beskriver endringene på siden Endringslogg. Dersom det er snakk om store endringer i erklæringen eller i hvordan Microsoft bruker den personlige informasjonen din, blir du varslet enten direkte eller ved at vi legger ut et godt synlig varsel i forkant av endringene. Vi oppfordrer deg til å gå gjennom denne erklæringen regelmessig for å holde deg oppdatert om hvordan Microsoft beskytter informasjonen din.

Slik kontakter du ossSlik kontakter du ossmainhowtocontactusmodule
Oppsummering

Hvis du har et teknisk spørsmål eller trenger kundestøtte, kan du gå til support.microsoft.com for å lese mer om Microsofts kundestøttetilbud. Hvis spørsmålet ditt gjelder passord for en personlig Microsoft-konto, går du til Microsoft-kontostøtte.

Hvis du har problemer, klager eller spørsmål angående personvern eller ønsker å stille et spørsmål til den som er ansvarlig for personvern- eller databeskyttelse hos Microsoft, kan du kontakte oss via vårt Nettskjema. Vi svarer på henvendelsen din innen 30 dager.

Med mindre annet er angitt, er Microsoft Corporation ansvarlig for å kontrollere den personlige informasjonen som samles inn via produktene som beskrives i denne erklæringen. Adressen vår er Microsoft Privacy, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052 USA. Telefon: (+1) 425-882-8080.

Microsoft Ireland Operations Limited er vår representant for databeskyttelse i EØS og Sveits. Personvernombudet hos Microsoft Ireland Operations Limited kan nås på følgende adresse: Microsoft Ireland Operations, Ltd., Attn: Data Protection, Carmenhall Road, Sandyford, Dublin 18, Ireland.

Skype Communications S.à.r.l. 23-29 Rives de Clausen L-2165 Luxembourg, Luxembourg er ansvarlig for å kontrollere Skype-informasjon. Hvis du vil kontakte oss angående Skype-programvare eller -produkter, kan du sende en kundestøtteforespørsel til Skypes kundestøtteteam.

Gå til www.microsoft.com/worldwide/ for å finne Microsoft-datterselskapet i landet eller området ditt.

Produkter for organisasjoner og utviklereProdukter for organisasjoner og utvikleremainenterprisedeveloperproductsmodule
Oppsummering
Enterprise Online ServicesEnterprise Online Servicesmainenterpriseservicesmodule
Oppsummering
Programvare for organisasjoner og utviklere og apparater for organisasjonerProgramvare og apparater for organisasjoner og utvikleremainenterprisedevsoftwareappsmodule
Oppsummering
Kognitive tjenesterCognitive Servicesmainmicrosoftcognitiveservicesmodule
Oppsummering
Produktivitets- og kommunikasjonsprodukterProduktivitets- og kommunikasjonsproduktermainprodcommproductsmodule
Oppsummering
OfficeOfficemainofficeservicesmodule
Oppsummering
OneDriveOneDrivemainonedrivemodule
Oppsummering
OutlookOutlookmainoutlookmodule
Oppsummering
SkypeSkypemainskypemodule
Oppsummering
Søk og kunstig intelligensSøk og kunstig intelligensmainsearchaimodule
Oppsummering
BingBingmainbingmodule
Oppsummering
CortanaCortanamaincortanamodule
Oppsummering
Microsoft TranslatorMicrosoft TranslatormainMicrosoftTranslatormodule
Oppsummering
SwiftKeySwiftKeymainswiftkeymodule
Oppsummering
WindowsWindowsmainwindowsmodule
Oppsummering

Windows er et tilpasset datamiljø som muliggjør sømløs roaming og tilgang til tjenester, innstillinger og innhold på telefoner, nettbrett, Surface Hub og andre dataenheter. I stedet for å brukes som statisk programvare på enheten, er nøkkelkomponentene i Windows skybaserte. Windows-elementene oppdateres jevnlig – både i skyen og lokalt på enheten – slik at du får de nyeste forbedringene og funksjonene. For å kunne tilby denne dataopplevelsen samler vi inn informasjon om deg, enheten din og måten du bruker Windows på. Ettersom Windows er personlig tilpasset til deg, kan du selv velge hvilke personopplysninger vi kan samle inn, og hvordan vi kan bruke dem. Merk: Hvis Windows-enheten administreres av organisasjonen din (f.eks. arbeidsgiveren eller skolen din), kan det bli brukt sentraliserte administrasjonsverktøy for å kontrollere enhetsinnstillingene, retningslinjene for enheten, programvareoppdateringer, datainnsamling som utføres av oss eller organisasjonen, eller andre aspekter ved enheten. Gå til go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=529552 hvis du vil ha mer informasjon om personvern og innsamling av informasjon i Windows. Eldre versjoner av Windows (inkludert Vista, 7, 8 og 8.1) er underlagt egne personvernerklæringer.

AktiveringAktiveringmainactivationmodule
Oppsummering

Når du aktiverer Windows, blir en spesifikk produktnøkkel knyttet til enheten som programvaren din er installert på. Produktnøkkelen og informasjon om programvaren og enheten din sendes til Microsoft for å bekrefte at programvarelisensen er gyldig. Informasjonen kan bli sendt på nytt hvis det skulle bli nødvendig å reaktivere eller bekrefte lisensen. På telefoner som bruker Windows, blir enhets- og nettverksidentifikatorer samt enhetens posisjon sendt til Microsoft første gang telefonen slås på. Dette gjøres på grunn av garantiregistrering, lageretterfylling og forebygging av svindel.

Annonse-IDAnnonse-IDmainadvertisingidmodule
Oppsummering

Windows genererer en unik annonse-ID for hver enhetsbruker. Når annonse-ID-en er aktivert, kan apper (både fra Microsoft og tredjeparter) få tilgang til og bruke annonse-ID-en på omtrent samme måte som nettsteder kan få tilgang til og bruke en unik identifikator som er lagret i en informasjonskapsel. Dermed kan annonse-ID-en brukes av apputviklere og annonsenettverkene de samarbeider med, for å tilby mer relevante annonser og tilpassede opplevelser gjennom appene sine og på nettet. Microsoft samler inn annonse-ID-en til bruken som er beskrevet her, bare når du velger å aktivere annonse-ID-en som en del av personverninnstillingen. Du kan slå av tilgangen til denne identifikatoren når som helst ved å slå av annonse-ID-en i personverninnstillingene (i Start > Innstillinger > Personvern). Hvis du velger å aktivere den på nytt, tilbakestilles annonse-ID-en og en ny identifikator vil bli generert. Når en tredjepartsapp får tilgang til annonse-ID-en, vil bruken av annonse-ID-en være underlagt appens egen personvernerklæring. Se avsnittet Hvordan vi bruker data i denne erklæringen hvis du vil ha mer informasjon om hvordan Microsoft bruker data til annonseringsformål.

DiagnostikkDiagnostikkmaindiagnosticsmodule
Oppsummering

Når du bruker Windows, samler vi inn diagnosedata som hjelper oss med å løse problemer og forbedre Microsoft-produktene. Hvis du velger å slå på Skreddersydde opplevelser, kan disse dataene også brukes til å tilpasse brukeropplevelsene dine med Microsoft-produkter. Opplysningene overføres til Microsoft og lagres med én eller flere unike identifikatorer som hjelper oss å gjenkjenne en individuell bruker på en individuell enhet og til å forstå serviceproblemer og bruksmønstre på enheten. Det finnes to nivåer av diagnose- og bruksdata: Grunnleggende og Fullstendig. På det laveste nivået, Grunnleggende, samler vi bare inn data som er nødvendige for å holde Windows-enheter oppdaterte og sikre. Grunnleggende opplysninger inkluderer data om enheten selv og om Windows- og Microsoft Store-oppdateringer, og grunnleggende opplysninger om feil. Vi samler inn følgende opplysninger ved innstillingen Grunnleggende:

 • Enhets-, tilkoblings- og konfigurasjonsdata:
  • Data om enheten – f.eks. prosessortype, OEM-produsent, batteritype og -kapasitet, antall og type kamera, fastvare og minneattributter.
  • Nettverkskapasitet og tilkoblingsdata som f.eks. enhetens IP-adresse, mobilnettverk (inkludert IMEI og mobiloperatør) og hvorvidt enheten er tilkoblet et gratisnettverk eller et betalingsnettverk.
  • Data om operativsystemet og dets konfigurasjon, f.eks. OS-versjon og buildnummer, region- og språkinnstillinger, diagnosenivå og hvorvidt enheten er en del av Windows Insider-programmet.
  • Data om tilkoblede enheter, f.eks. modell, produsent, drivere og kompatibilitetsdata.
  • Data om programmene som er installert på enheten, f.eks. programmets navn, versjon og utgiver.
 • Om en enhet er klar for en oppdatering, og om det finnes faktorer som kan redusere evnen til å motta oppdateringer, for eksempel lavt batterinivå, begrenset plass på harddisken eller tilkobling gjennom et betalt nettverk.
 • Om oppdateringer fullføres eller mislykkes.
 • Opplysninger om påliteligheten til systemet for innsamling av diagnostiske opplysninger.
 • Grunnleggende feilrapportering, som er tilstandsopplysninger om operativsystemet og applikasjonene som kjører på enheten. Grunnleggende feilrapportering forteller oss for eksempel om en applikasjon, som Microsoft Paint eller et spill fra en tredjepart, henger eller krasjer.

Klikk på her (bare på engelsk) hvis du vil ha mer informasjon om hva som samles inn i Grunnleggende opplysninger.

Fullstendige opplysninger omfatter alt som samles inn som Grunnleggende opplysninger, pluss tilleggsopplysninger som Microsoft kan bruke til å reparere og forbedre produktene og tjenestene for alle brukere. Vi samler inn følgende tilleggsopplysninger ved innstillingen Fullstendig:

 • Tilleggsopplysninger om enhet, tilkoblinger og konfigurasjon ut over det som er samlet inn ved Grunnleggende.
 • Tilstands- og loggopplysninger om tilstanden til operativsystemet og andre systemkomponenter (i tillegg til opplysninger om oppdaterings- og diagnostikksystemene som samles inn ved Grunnleggende).
 • Appbruk, for eksempel hvilke programmer som startes på en enhet, hvor lenge de kjører, og hvor raskt de svarer på inndata.
 • Nettleserbruk, inkludert leserloggen og søkeord, i Microsoft-nettlesere som Microsoft Edge eller Internet Explorer.
 • Små prøver på inndata fra håndskrift og inntasting, hvor identifikatorer, informasjon om rekkefølge og andre opplysninger (som navn, e-postadresser og tallverdier) som kan brukes til å rekonstruere det opprinnelige innholdet eller knytte inndata til brukeren, er fjernet. Slike opplysninger brukes aldri til skreddersydde opplevelser som beskrevet ovenfor.
 • Utvidet feilrapportering, inkludert minnetilstanden til enheten når systemet eller en app krasjer (som utilsiktet kan inneholde brukerinnhold, f.eks. deler av en fil som du brukte da problemet oppsto). Opplysninger om krasj brukes aldri til skreddersydde opplevelser som beskrevet ovenfor.

Vi tilbyr partnere (bl.a. OEM-er) begrenset feilrapportinformasjon for å hjelpe dem å feilsøke produkter og tjenester som brukes sammen med Windows og andre Microsoft-produkter og -tjenester. Partnerne har bare tillatelse til å bruke denne informasjonen til å reparere eller forbedre de aktuelle produktene og tjenestene.

Hvis du velger å aktivere Skreddersydde brukeropplevelser, bruker vi noen av bruksdataene som er beskrevet ovenfor under "Diagnostikk" for å tilpasse brukeropplevelsene dine i Windows og andre produkter og tjenester. Dette omfatter forslag til hvordan du kan tilpasse og optimalisere Windows, samt anbefalinger av og tilbud om Windows-funksjoner og støttede programmer, tjenester, maskinvare og enheter. Omfanget av opplysninger avhenger av om du velger Fullstendig eller Grunnleggende som innstilling for diagnostikk. Hvis du velger Fullstendig, inkluderes f.eks. opplysninger om bruken din av nettlesere og apper. Selv om du aktiverer skreddersydde opplevelser, bruker vi likevel ikke krasj-, inntastings- eller håndskriftsdataene dine til å tilpasse brukeropplevelsen din.

Posisjonstjenester, bevegelsesregistrering og opptakPosisjonstjenester, bevegelsesregistrering og opptakmainlocationservicesmotionsensingmodule
Oppsummering

Windows-posisjonstjeneste. Microsoft driver en posisjonstjeneste som bidrar til å bestemme den nøyaktige geografiske posisjonen til en spesifikk Windows-enhet. Avhengig av enhetsfunksjonene blir plasseringen fastslått ved hjelp av GPS, basestasjoner i nærheten og/eller trådløse tilgangspunkt, og ved å sammenligne informasjonen med det som er oppført i Microsofts database over basestasjoner og trådløse tilgangspunkter med kjent plassering, eller ved å utlede plassering ut fra IP-adressen. Når posisjonstjenesten er aktiv på en Windows-enhet, eller du har gitt Microsoft-apper tilgang til posisjonsinformasjon på enheter som ikke kjøres på Windows, samles data om basestasjoner og Wi-Fi-tilgangspunkt og posisjonene deres inn av Microsoft og legges til i posisjonsdatabasen etter at du har fjernet alle data som identifiserer personen eller enheten som de ble samlet inn fra. Microsoft kan også dele denne anonymiserte stedsinformasjonen med tredjeparter for å tilby og forbedre steds- og karttjenester.

Windows-tjenester og -funksjoner (f.eks. nettlesere og Cortana), apper som bruker Windows, samt nettsider som er åpnet i Windows-nettlesere, kan få tilgang til Windows-posisjonstjenesten for å fastslå nøyaktig plassering hvis du har gitt tillatelse til dette. Enkelte funksjoner og apper ber om nøyaktig stedsinformasjon første gang du installerer Windows, mens andre ber om denne informasjonen første gangen du bruker appen eller hver gang du bruker posisjonstjenesten. Se avsnittet Windows-apper under for mer informasjon om ulike Windows-apper som bruker posisjonstjenesten.

Når posisjonstjenesten åpnes, vil Windows-enheten også laste opp sin posisjon til Microsoft, og vi vil beholde bare den siste kjente posisjonen (hver ny posisjon erstatter den forrige) for å forbedre effektiviteten og driften av tjenestene våre. Data om Windows-enhetens siste plasseringer er lagret på enheten og kan være tilgjengelig for enkelte apper og Windows-funksjoner. Du kan når som helst tømme enhetens stedslogg i Innstillinger-menyen på enheten.

Under Innstillinger kan du også se hvilke apper som har tilgang til posisjonstjenesten eller enhetens stedslogg, aktivere eller deaktivere tilgang til posisjonstjenesten for visse apper, eller deaktivere posisjonstjenesten. Du kan også angi en standardplassering, som vil bli brukt når posisjonstjenesten ikke finner en mer presis plassering for enheten.

Merk: På mobile enheter har mobiloperatøren din tilgang til plasseringen din selv om du slår av posisjonstjenesten.

Omtrentlig plassering. Hvis du aktiverer funksjonen Omtrentlig plassering, vil apper som ikke kan bruke den presise plasseringen din, få tilgang til din din omtrentlige plassering, som by, postnummer eller område.

Finn mobilen. Med funksjonen Finn mobilen kan du lokalisere Windows-telefonen din fra account.microsoft.com selv om du har deaktivert all tilgang til posisjonstjenesten på telefonen. Hvis du har slått på funksjonen «lagre plasseringen min med jevne mellomrom» i innstillingene for Finn mobilen, blir det med jevne mellomrom sendt og lagret én enkelt sist kjente plassering for telefonen din (dette gjøres selv om du har slått av posisjonstjenester på telefonen). Hver gang en ny plassering blir sendt, overskrives den forrige lagrede plasseringen.

Finn enheten. Med funksjonen Finn enheten kan en administrator av en Windows-PC eller -nettbrett finne posisjonen til enheten hvis administratoren har aktivert posisjonstjenesten på enheten, selv om andre brukere har deaktivert posisjonstjenesten for seg selv. Når administratoren prøver å lokalisere enheten, ser brukerne en varsling i varslingssenteret.

Windows bevegelsesregistrering. Windows-enheter med bevegelsesregistrering kan samle inn bevegelsesaktivitet. Denne informasjonen kan aktivere f.eks. en skritteller, slik at en trenings-app kan regne ut hvor mange kalorier du forbrenner. Denne informasjonen og loggen lagres på enheten din og er tilgjengelig via apper som gir deg tillatelse til å se og bruke informasjonen.

Innspilling. Enkelte Windows-enheter har en opptaksfunksjon som lar deg ta opp lyd- og videoklipp av din aktivitet på enheten, inkludert kommunikasjon med andre. Hvis du velger å spille inn en økt, lagres innspillingen lokalt på enheten. I noen tilfeller kan du ha muligheten til å overføre innspillingen til et Microsoft-produkt eller en Microsoft-tjeneste som kringkaster innspillingen offentlig. VIKTIG: Før du tar opp eller sender noe kommunikasjon, er det viktig at du setter deg inn i det juridiske ansvaret du har. Finn blant annet ut om du trenger forhåndssamtykke fra alle som deltar i kommunikasjonen. Microsoft er ikke ansvarlig for hvordan du bruker opptaksfunksjonen eller opptakene dine. 

SikkerhetsfunksjonerSikkerhetsfunksjonermainsecurityandsafetyfeaturesmodule
Oppsummering

Enhetskryptering. Enhetskryptering bidrar til å beskytte dataene som er lagret på enheten din, ved å kryptere den med BitLocker-stasjonskryptering. Når enhetskryptering er slått på, krypterer Windows automatisk stasjonen som Windows er installert på, og genererer en gjenopprettingsnøkkel. BitLocker-gjenopprettingsnøkkelen for enheten din blir automatisk sikkerhetskopiert på nett i den personlige Microsoft OneDrive-kontoen din. Microsoft bruker ikke de individuelle gjenopprettingsnøklene dine til andre formål. 

Verktøy for fjerning av skadelig programvare. Verktøyet for fjerning av skadelig programvare kjører på enheten din minst én gang i måneden som del av Windows Update. MSRT sjekker om enheten din er infisert av en bestemt type utbredt, skadelig programvare og hjelper deg med å fjerne eventuelle infeksjoner. Når MSRT kjører, fjerner det eventuell skadelig programvare (oppført på Microsoft Kundestøtte-nettstedet) som oppdages på enheten din. Når enheten kontrolleres for skadelig programvare, blir det sendt en rapport til Microsoft med spesifikk informasjon om den identifiserte skadelige programvaren, feil og andre enhetsopplysninger. Hvis du ikke ønsker at MSRT skal sende denne informasjonen til Microsoft, kan du deaktivere MSRT-rapporteringskomponenten.

Microsoft-familie. Foreldre kan bruke Microsoft-familie til å forstå og sette grenser for hvordan barnet deres kan bruke enheten. Det er mange funksjoner som er tilgjengelige for Familie-medlemmer, så se nøye gjennom den oppgitte informasjonen når du oppretter eller blir med i en Familie. Når aktivitetsrapportering for Familie er slått på for et barn, samler Microsoft inn detaljer om hvordan barnet bruker enheten, og gir foreldrene rapporter om barnets aktiviteter. Aktivitetsrapporter slettes regelmessig fra Microsoft sine servere etter en kort periode.

Windows Defender SmartScreen. Windows Defender SmartScreen bidrar til å beskytte deg når du bruker tjenestene våre, ved å kontrollere om det finnes skadelig programvare, potensielt utrygt nettinnhold og andre trusler for deg eller enheten din i nedlastede filer og nettinnhold. Når en fil sjekkes, blir filinformasjon i form av blant annet filnavn, en hash av filens innhold, nedlastingsplasseringen samt filens digitale sertifikater sendt til Microsoft. Hvis Windows Defender SmartScreen identifiserer filen som ukjent eller potensielt utrygg, vises det en advarsel før filen åpnes. Når nettinnhold sjekkes, blir informasjon om innholdet og enheten – inkludert innholdets fullstendige nettadresse – sendt til Microsoft. Hvis Windows Defender SmartScreen identifiserer potensielt usikkert innhold, vises en advarsel i stedet for innholdet. Windows Defender SmartScreen kan aktiveres eller deaktiveres i Innstillinger.

Windows Defender Antivirus. Windows Defender Antivirus leter etter skadelig programvare og annen uønsket programvare på enheten din. Windows Defender Antivirus aktiveres automatisk for å bidra til å beskytte enheten din hvis ingen annen programvare for beskyttelse mot skadelig programvare aktivt beskytter enheten din. Hvis Windows Defender Antivirus er aktivert, overvåker den sikkerhetsstatusen for enheten. Når Windows Defender Antivirus er aktivert eller kjører fordi Begrenset periodisk skanning er aktivert, sender det automatisk rapporter til Microsoft som inneholder informasjon om potensielt skadelig programvare og annen uønsket programvare, og det kan også sende filer som kan inneholde skadelig programvare. Hvis det er sannsynlig at en rapport inneholder personopplysninger, sendes ikke rapporten automatisk, og du blir da spurt om rapporten skal sendes. Du kan konfigurere Windows Defender Antivirus slik at det ikke sender rapporter og potensielt skadelig programvare til Microsoft.

Tale, håndskrift og skrivingTale, håndskrift og skrivingmainspeechinkingtypingmodule
Oppsummering

Windows har både en enhetsbasert funksjon for talegjenkjenning (tilgjengelig via skrivebordsappen Windows Talegjenkjenning) og en skybasert talegjenkjenningstjeneste som ble lansert sammen med Cortana i markeder og områder der Cortana er tilgjengelig. Gå hit https://support.microsoft.com/instantanswers/557b5e0e-0eb0-44db-87d6-5e5db6f9c5b0/cortana-s-regions-and-languages for å se hvilke språk og områder som har støtte for tale. Når du bruker skybasert talegjenkjenning, vil Microsoft samle inn og bruke taleinndataene dine for å gi deg talegjenkjenningstjenester i Cortana og andre programmer som støttes.

Inntastede og håndskrevne ord samles dessuten inn slik at vi kan tilby deg en tilpasset brukerordbok, forbedre tegngjenkjennelsen og komme med tekstforslag mens du skriver eller taster inn tekst. Inntastingsdata omfatter et utdrag av tegnene og ordene du taster inn, der vi har fjernet ID-er, IP-adresser og andre potensielle identifikatorer. Det innbefatter også tilknyttede ytelsesdata, for eksempel manuelle endringer du har gjort i teksten, eller ord du har lagt til i ordboken.

Som en del av den skybaserte tjenesten for talegjenkjenning, samler vi også inn informasjon fra brukerordlisten som er opprettet på enheten. Både taledataene og brukerordlisten samles inn og brukes i samlet form til å forbedre talegjenkjenningen for alle brukere.

Hvis du har gitt tillatelse i Cortana, samler vi også inn navn og kallenavn, de nyeste kalenderhendelsene dine og navn på andre folk i avtalene dine, informasjon om kontaktene dine, blant annet navn og kallenavn, navn på favorittstedene dine, apper du bruker, og informasjon om musikkpreferansene dine. Disse tilleggsdataene gjør det lettere for oss å identifisere personer, hendelser, steder og musikk når du dikterer kommandoer, meldinger eller dokumenter.

Du kan deaktivere talegjenkjenning i skyen når som helst. Dette stanser innsamlingen av informasjon for denne funksjonen og sletter tilknyttet informasjon (f.eks. den lokale brukerordboken og inndataloggen) som er lagret på enheten.

SynkroniseringsinnstillingerSynkroniseringsinnstillingermainsyncsettingsmodule
Oppsummering

Når du logger på Windows med en Microsoft-konto, vil Windows synkronisere noen av innstillingene og opplysningene dine med Microsoft-servere, slik at du enklere kan få personlig tilpassede opplevelser på flere enheter. Når du er logget på én eller flere enheter med en Microsoft-konto, og deretter logger på en ytterligere enhet for første gang med samme Microsoft-konto, vil Windows laste ned og bruke innstillingene og opplysningene som du velger å synkronisere fra de andre enhetene. Innstillingene du velger å synkronisere, blir automatisk oppdatert på Microsoft-serverne og andre enheter mens du bruker dem.

Eksempler på innstillinger som synkroniseres:

 • Apper du har installert fra Microsoft Store
 • Språkpreferanser
 • Hjelpemiddelpreferanser
 • Tilpasningsinnstillinger som f.eks. kontobilde, bakgrunn og museinnstilinger
 • Innstillinger for Microsoft Store-apper
 • Ordlister for stavekontroll, ordlister for Input Method Editor (IME) og personlige ordlister
 • Nettleserlogg for Internet Explorer, favoritter og åpne nettsteder
 • Lagret app, nettsted, mobil trådløssone samt navn og passord for trådløse nettverk

Gå til Synkroniseringsinnstillinger i Konto-delen av Windows-innstillingene for å velge om du vil synkronisere innstillingene dine, og kontrollere hva som synkroniseres. Enkelte apper har egne, separate synkroniseringskontroller. Hvis du logger på Windows med en jobbkonto som du så velger å koble til den personlige Microsoft-kontoen din, blir du spurt om hvilke innstillinger du ønsker å synkronisere før du kobler til Microsoft-kontoen.

OppdateringstjenesterOppdateringstjenestermainupdateservicesmodule
Oppsummering

Oppdateringstjenester for Windows innbefatter Windows Update og Microsoft Update. Windows Update er en tjeneste som gir deg programvareoppdateringer for Windows-programvare og annen støttende programvare (herunder drivere og fastvare fra enhetsprodusenter). Microsoft Update er en tjeneste som gir deg programvareoppdateringer for annen Microsoft-programvare (f.eks. Office).

Windows Update laster automatisk ned Windows-programvareoppdateringer til enheten din. Du kan konfigurere Windows Update til automatisk å installere disse oppdateringene når de blir tilgjengelige (anbefalt), eller la Windows varsle deg når en omstart er påkrevd for å fullføre installeringen av oppdateringer. Apper som er tilgjengelige i Microsoft Store, oppdateres automatisk via Microsoft Store slik det er beskrevet i avsnittet Microsoft Store over.

Nettlesere: Microsoft Edge og Internet ExplorerNettlesere: Microsoft Edge og Internet Explorermainwebbrowsersmodule
Oppsummering

Microsoft Edge er Microsofts nye standardnettleser for Windows. Internet Explorer, Microsofts eldre nettleser, er også tilgjengelig i Windows. Når du bruker en nettleser for å få tilgang til Internett, blir informasjon om enheten din («standard enhetsinformasjon») sendt til nettstedene du besøker og nettjenestene du bruker. Standard enhetsinformasjon innbefatter enhetens IP-adresse, nettlesertype og språk, tilgangstidspunkt og henvisende nettadresser. Denne informasjonen kan bli loggført på nettstedets nettservere. Hva slags informasjon som loggføres og hvordan informasjonen brukes, avhenger av personvernpraksisene til nettstedene du besøker og nettjenestene du bruker.

I tillegg blir det lagret informasjon på enheten din om hvordan du bruker nettleseren (f.eks. nettleserloggen, nettskjemainformasjon, midlertidige Internett-filer og informasjonskapsler). Du kan slette denne informasjonen fra enheten ved å bruke Slett nettleserlogg.

I Microsoft Edge kan du hente og lagre innhold på enheten din ved hjelp av blant annet følgende funksjoner:

 • Nettnotat: gir deg mulighet til å opprette, klippe ut, lagre og dele hånd- og maskinskrevne merknader på nettsidene du besøker.
 • Aktiv lesing: gir deg mulighet til å opprette og administrere leselister, inkludert nettsteder eller dokumenter.
 • Hub: gir deg mulighet til å administrere leselistene, favorittene, nedlastingene og loggene dine på ett sted.

Noen Microsoft-nettleseropplysninger som er lagret på enheten din, synkroniseres med andre enheter når du logger på med Microsoft-kontoen din. I Internet Explorer vil denne informasjonen for eksempel inkludere nettleserloggen og favorittene dine, mens den i Microsoft Edge inkluderer favorittene og leselistene dine. Hvis du for eksempel synkroniserer Microsoft Edge-leselisten din på flere enheter, blir kopier av innholdet du velger å lagre i leselisten, sendt til hver av de synkroniserte enhetene, slik at du kan vise dem der senere. Du kan deaktivere synkronisering i Internet Explorer ved å gå til Synkroniseringsinnstillinger i Konto-delen av Windows-innstillinger (se Synkroniseringsinnstillinger). Du kan også deaktivere synkronisering av Microsoft Edge-nettleserinformasjon ved å slå av synkroniseringsalternativet i Innstillinger i Microsoft Edge.

Microsoft Edge og Internet Explorer bruker søkespørringene dine og nettleserloggen for å gi deg raskere nettlesing og mer relevante søkeresultater. Disse funksjonene inkluderer følgende:

 • Søkeforslag i Internet Explorer sørger for at informasjonen du skriver inn på adresselinjen i nettleseren, automatisk sendes til søkeleverandøren du bruker som standard (f.eks. Bing), for å tilby søkeanbefalinger mens du skriver.
 • Søke- og nettstedsforslag i Microsoft Edge sørger for at informasjonen du skriver inn på adresselinjen i nettleseren, automatisk sendes til Bing (selv om du har valgt en annen standard søkeleverandør), for å tilby søkeanbefalinger mens du skriver.

Du kan deaktivere disse funksjonene når som helst. For å kunne tilby søkeresultater vil Microsoft Edge og Internet Explorer sende søkespørringene dine, standard enhetsinformasjon samt sted (hvis du har aktivert sted) til søkeleverandøren du bruker som standard. Hvis du har valgt Bing som standard søkeleverandør, bruker vi denne informasjonen slik det beskrives i avsnittet om Bing i denne personvernerklæringen.

Cortana kan hjelpe deg når du surfer på nettet i Microsoft Edge med funksjoner som Spør Cortana. Du kan når som helst deaktivere Cortana i Microsoft Edge under Innstillinger i Microsoft Edge. Gå til avsnittet Cortana i denne personvernerklæringen hvis du vil vite mer om hvordan Cortana bruker innsamlet informasjon, og hvordan du kan kontrollere denne bruken.

Wi-Fi-tilkobling til foreslåtte åpne mobile trådløssonerWi-Fi-tilkobling til foreslåtte åpne mobile trådløssonermainwi-fisensemodule
Oppsummering

Hvis du slår på "Koble til foreslåtte åpne soner" i Wi-Fi-innstillingene, kobles du automatisk til foreslåtte åpne Wi-Fi-nettverk. Ikke alle nettverk er trygge: Vær forsiktig når du bruker et åpent nettverk til å utføre handlinger som krever sensitiv eller personlig informasjon (f.eks. banktransaksjoner eller kjøp).

Windows-apperWindows-appermainwindowsappsmodule
Oppsummering

Et antall Microsoft-apper er inkludert i Windows, og flere er tilgjengelige i Microsoft Store. Følgende er eksempler på slike apper:

Kart-app. Kart-appen tilbyr posisjonsbaserte tjenester og bruker Bing-tjenester til å behandle søkene dine i Kart-appen. Se avsnittet Bing i denne personvernerklæringen for å få mer informasjon om disse Bing-drevne produktene. Når Kart-appen har tilgang til posisjonen din (også selv om appen ikke er i bruk), kan Microsoft samle inn anonymisert stedsinformasjon fra enheten din for å forbedre Microsoft-tjenestene. Du kan deaktivere tilgangen som Kart-appen har til plasseringen din, ved å slå av posisjonstjenesten eller tilgangen som Kart-appen har til den.

Du kan holde orden på favorittstedene dine og de siste kartsøkene dine i Kart-appen. Favorittstedene dine og søkeloggen din blir tatt med i søkeforslag. Hvis du er logget på med Microsoft-kontoen din, blir favorittstedene dine, søkeloggen og visse app-innstillinger synkronisert med andre enheter og tjenester (f.eks. Cortana). Se Synkroniseringsinnstillinger over hvis du ønsker mer informasjon.

Kamera- og Bilde-apper. Hvis du lar Kamera-appen bruke posisjonen din, blir posisjonsinformasjon bygd inn i bildene du tar med enheten din. Også annen beskrivende informasjon (f.eks. kameramodell og datoen da bildet ble tatt) blir innebygd i bilder og videoer. Hvis du velger å dele bilder eller videoer, blir eventuell innebygd informasjon gjort tilgjengelig for personene og tjenestene du deler med. Du kan deaktivere tilgangen som Kamera-appen har til posisjonen din, ved enten å slå av all tilgang til posisjonstjenesten i Innstillinger-menyen på enheten, eller slå av tilgangen som Kamera-appen har til posisjonstjenesten.

Bilder, videoer og skjermdumper du lagrer under Kamerabilder, lastes opp til OneDrive automatisk. Du kan administrere bildene og/eller videoene dine i OneDrive, og deaktivere automatisk opplasting under Innstillinger.

Når du tar bilder med innebygd stedsinformasjon, kan Bilder-appen gruppere bildene dine etter tid og sted. For at Bilder-appen skal kunne gruppere bildene dine, blir stedsinformasjonen de inneholder, sendt til Microsoft slik at stedsnavnene (f.eks. «Seattle, Washington») kan fastslås. Når du bruker Bilder-appen mens du er logget på med Microsoft-kontoen din, blir bildene og videoene dine fra OneDrive automatisk sortert i albumer i Bilder-appen. I tillegg blir de vist i den dynamiske flisen for Bilder-appen. Bildene og/eller videoene dine blir kun delt med andre hvis du velger å gjøre dette.

Personer-appen. Personer-appen lar deg se og samhandle med alle kontaktene dine på ett sted. Når du legger til Microsoft-kontoen din på en Windows-enhet, blir kontaktene fra kontoen automatisk lagt til i Personer-appen. Du kan legge til andre kontoer – inkludert kontoer fra sosiale medier (f.eks. Facebook og Twitter) og e-postkontoer – i Personer-appen. Når du legger til en konto, informerer vi deg om hvilke opplysninger Personer-appen kan importere eller synkronisere med den bestemte tjenesten, og gir deg mulighet til å velge hva du vil legge til. Også andre apper du installerer, kan synkronisere informasjon – og eventuelt legge til tilleggsopplysninger for eksisterende kontakter – til Personer-appen. Du kan når som helst fjerne en konto fra Personer-appen.

E-post og Kalender-app. E-post og kalender-appen lar deg koble til alle e-post, kalendere og filer på ett sted, inkludert dem fra tredjepartsleverandører av e-post og fillagring. Appen tilbyr posisjonsbaserte tjenester, for eksempel værinformasjon i kalenderen, men du kan deaktivere appens bruk av posisjonen din. Når du legger til en konto i E-post og kalender-appen, synkroniseres e-post, kalenderelementer, filer, kontakter og andre innstillinger fra kontoen automatisk til enheten og Microsofts servere. Du kan når som helst fjerne en konto eller gjøre endringer i dataene som synkroniseres fra kontoen din. Hvis du vil konfigurere en konto, må du gi appen påloggingsopplysningene dine (for eksempel brukernavn og passord), som sendes over Internett til tredjepartsleverandørens server. Appen prøver først å bruke en sikker (SSL) tilkobling til å konfigurere kontoen din, men informasjonen sendes ukryptert dersom e-postleverandøren ikke støtter SSL. Hvis du legger til en konto fra en organisasjon (for eksempel en e-postadresse fra en bedrift), kan eieren av organisasjonsdomenet implementere visse retningslinjer og kontroller (for eksempel flerfaktorgodkjenning eller muligheten til å slette data fra enheten eksternt) som kan påvirke din bruk av appen.

Meldinger-appen. Når du logger på en Microsoft-konto på enheten din, kan du velge å sikkerhetskopiere informasjonen din, noe som gjør at SMS- og MMS-meldingene dine synkroniseres og lagres i Microsoft-kontoen din. Dette betyr at du kan gjenopprette meldingene dine hvis du mister telefonen eller bytter til en annen telefon. Du kan når som helst administrere meldingsinnstillingene dine etter at enheten er konfigurert. Selv om du slår av sikkerhetskopiering av SMS-er/MMS-er, slettes likevel ikke meldinger som allerede er sikkerhetskopiert til Microsoft-kontoen din. For å slette slike meldinger må du slette dem fra enheten din før du slår av sikkerhetskopiering. Hvis du tillater meldingsappen å bruke stedsinformasjonen din, kan du legge ved en kobling til den gjeldende posisjonen din når du sender en melding. Microsoft samler inn stedsinformasjon slik det beskrives i avsnittet om posisjonstjenester i Windows.

Microsoft Lommebok-appen for Windows Phone. Du kan bruke Microsoft Wallet til å oppbevare informasjon som kuponger, kundekort, billetter og annet digitalt innhold. Når det er tilgjengelig, kan du også legge til betalingskort i Microsoft Wallet for å foreta betalinger på deltakende butikker ved hjelp av NFC (Near Field Communication).

Du kan konfigurere lommeboken for betaling ved å logge på Microsoft Wallet med din personlige Microsoft-konto og legge til betalingskort som er knyttet til med Microsoft-kontoen din. Når du legger til et betalingskort i Microsoft Wallet, sender vi data til banken og betalingskortnettverket, inkludert navn, kortnummer, faktureringsadresse, e-postadresse, enhetsdata (inkludert enhetsnavn, type og identifikator) og posisjonen din, i det du legger til kortet i lommeboken. Disse dataene sendes til banken og betalingskortnettverket for å fastslå betalingskortets rettigheter, aktivere transaksjoner og avdekke svindel.

Når du foretar en NFC-betaling, sender Microsoft Wallet forhandleren en kryptert versjon av betalingskortet (et «token»). Forhandleren presenterer dette tokenet, sammen med transaksjonsdetaljer, for banken din for å fullføre transaksjonen og be om betaling for transaksjonen.

Windows Media PlayerWindows Media Playermainwindowsmediaplayermodule
Oppsummering

I Windows Media Player kan du spille av CD-er, DVD-er og annet digitalt innhold (f.eks. WMA- og MP3-filer), rippe CD-er og administrere mediebiblioteket ditt. Hvis du vil forbedre opplevelsen når du spiller av innholdet i biblioteket, viser Windows Media Player relatert medieinformasjon som for eksempel albumtittel, sangtitler, albumgrafikk, artist og komponist. For å forbedre medieinformasjonen din vil Windows Media Player sende en forespørsel til Microsoft som inneholder standardinformasjon om datamaskinen, en identifikator for medieinnholdet samt medieinformasjonen som allerede finnes i Windows Media Player-biblioteket ditt (inkludert informasjon du kan ha redigert eller skrevet inn selv), slik at Microsoft kan gjenkjenne sporet og levere eventuelle tilleggsopplysninger som er tilgjengelige.

Med Windows Media Player kan du også spille av innhold som strømmes til deg over et nettverk. For å levere denne tjenesten må Windows Media Player kommunisere med en server for direkteavspilling av medier. Disse serverne blir som regel drevet av andre innholdsleverandører enn Microsoft. Under avspilling av direkteavspilte medier sender Windows Media Player en logg til serveren for direkteavspilte medier eller andre webservere dersom serveren for direkteavspilte medier ber om det. Loggen inneholder blant annet følgende detaljer: tilkoblingstid, IP-adresse, operativsystemversjon, Windows Media Player-versjon, identifikasjonsnummeret for spilleren (spiller-ID), dato og protokoll. For å beskytte personvernet ditt sender Windows Media Player en ny spiller-ID for hver økt som standard.

Windows HelloWindows Hellomainwindowshellomodule
Oppsummering

Windows Hello gir deg umiddelbar tilgang til enhetene dine gjennom biometrisk autentisering. Hvis du aktiverer denne funksjonen, vil Windows Hello bruke ansiktet/fingeravtrykket ditt eller irisen din til å identifisere et sett med unike punkter eller trekk som hentes fra bildet og lagres som mal på enheten din (det faktiske bildet av ansiktet ditt eller irisen din blir imidlertid ikke lagret). Biometrisk verifikasjonsinformasjon som brukes når du logger på, forlater ikke enheten. Du kan slette biometrisk verifikasjonsinformasjon under Innstilinger.

Windows SearchWindows Searchmainwindowssearchmodule
Oppsummering

Med Windows Search kan du søke både i tingene dine og på nettet fra ett sted. Hvis du velger å bruke Windows Search for å søke etter "tingene dine", vis funksjonen resultater for elementer på din personlige OneDrive, OneDrive for Business hvis dette er aktivert, andre skylagringsleverandører i den grad dette støttes av de aktuelle tredjepartsleverandører, samt på enheten. Hvis du velger å søke på nettet med Windows Search eller få søkeforslag med Windows Search eller Cortana, leveres søkeresultatene dine av Bing. Søkespørringene dine blir i slike tilfeller brukt slik det beskrives i avsnittet Bing i denne personvernerklæringen.

Underholdning og relaterte tjenesterUnderholdning og relaterte tjenestermainentertainmentmodule
Oppsummering

Underholdning og relaterte tjenester er en kilde til rike opplevelser og gir deg tilgang til et variert utvalg av innhold, programmer og spill.

XboxXboxmainxboxmodule
Oppsummering
Microsoft StoreMicrosoft Storemainwindowsstoremodule
Oppsummering
MSNMSNmainmainmodule
Oppsummering
Groove Musikk / Film og TVGroove Musikk/Film og TVmaingroovemusicmoviestvmodule
Oppsummering
SilverlightSilverlightmainsilverlightmodule
Oppsummering
Microsoft Health-tjenesterMicrosoft Health-tjenestermainmicrosofthealthservicesmodule
Oppsummering

Microsoft Health-tjenester kan hjelpe deg med å forstå og administrere helseinformasjonen din. Dette inkluderer HealthVault, HealthVault Insights, Microsoft Band-enheter, andre Microsoft Health-programmer og relaterte produkter. Band hjelper deg å følge med på for eksempel puls og antall skritt. Band kan også bruke Cortana for å ta notater og motta varslinger fra telefonen. Du har mulighet til å administrere og kontrollere informasjonen som Microsoft Health-appen sender til Microsofts servere. Programmene kan aktivere varslinger til Microsoft Band og andre enheter. Med HealthVault-tjenester kan du samle inn, redigere, legge til og lagre helsedata elektronisk, og du kan dele helsedataene dine med familie, omsorgspersoner og ansatte i helsesektoren.

Microsoft Health-tjenester samler inn og bruker informasjonen for å levere tjenester, som blant annet går ut på å forbedre og tilpasse opplevelsene dine. Helserelatert informasjon som du gir Microsoft gjennom Microsoft Health-tjenester, kombineres ikke med informasjon fra andre Microsoft-tjenester. De brukes heller ikke til andre formål uten at du har gitt uttrykkelig samtykke til dette. Microsoft vil for eksempel aldri bruke helseinformasjonen din for å gi deg reklame uten at du har gitt samtykke til dette.

HelsetjenesterHelsetjenestermainmicrosoftservicelongmodule
Oppsummering

Microsoft Health-tjenester kan hjelpe deg med å forstå og administrere helseinformasjonen din. Hvilken informasjon vi samler inn, avhenger av tjenestene og funksjonene du bruker, og inkluderer følgende:

 • Profildata. Når du oppretter en profil, må du oppgi informasjon, for eksempel høyde, vekt og alder, som brukes til å beregne aktivitetsresultatene dine. Andre profildata kommer fra den personlige Microsoft-kontoen din.
 • Aktivitets- og treningsdata. Microsoft Health-tjenestene hjelper deg med å følge med på aktiviteter og trening ved å samle inn data om f.eks. puls, antall skritt, forbrente kalorier og søvn. Eksempler på typer aktiviteter du kan velge å spore, er løping, trening og søvn.
 • Bruksinformasjon. Vi ønsker å gi deg best mulig service. Derfor samler vi inn og laster automatisk opp statistikk om ytelsen og bruken din av Microsoft Health-tjenester.
 • Posisjon. Microsoft Band har innebygd GPS, slik at du kan kartlegge aktiviteter som løping eller sykling uten å måtte ha med deg telefonen din. Hvis du aktiverer GPS for en aktivitet, kan du se aktivitetskartet i Microsoft Health-programmene. Enkelte modi på Band, for eksempel Golf og Utforsker, slår automatisk på GPS, og av når du avslutter modusen. 

Hvis du vil vite mer om Bands sensorer og dataene de samler inn, kan du gå her.

Tilgang og kontroll. Du kan vise og administrere dataene dine i Microsoft Health-tjenestene. Du kan for eksempel vise og oppdatere profildataene, administrere tilkoblede programmer og vise tidligere aktiviteter. Du kan slette bestemte aktivitetsdetaljer i Microsoft Health-tjenestene. Når du sletter en bestemt aktivitet, blir hendelsen slettet fra Microsoft Health-tjenestene. De grunnleggende sensordataene og andre data fra enheten beholdes imidlertid i Microsoft Health-tjenestene. Du kan når som helst si opp Microsoft Health-tjenestekontoen ved å kontakte kundeservice her.

Cortana. Microsoft Health-tjenestene tillater bruk av Cortana. Når du bruker Cortana, deles dataene du behandler i Microsoft Health-tjenester, inkludert helserelaterte data og data som behandles fra tredjepartstjenester, med Cortana. Hvis Cortana er aktivert på enheten, kan du bruke det til å utføre søk og angi påminnelser med stemmen. Se avsnittet om Cortana i denne personvernerklæringen hvis du vil vite mer om hvordan Cortana administrerer informasjonen din.

HealthVaultHealthVaultmainhealthvaultmodule
Oppsummering

HealthVault er en personlig helseplattform som gir deg mulighet til å samle, redigere, lagre og dele helserelatert informasjon på nettet. Med HealthVault kan du selv styre helseinformasjonen din. Du kan også velge om du vil dele helseinformasjonen din med familie, omsorgsytere, helsepersonell, mobilapper, helserelaterte enheter og verktøy på nettet. Du finner mer informasjon om HealthVault her.

Logge på HealthVault. Hvis du vil logge på HealthVault, kan du bruke Microsoft-konto din eller en tredjeparts godkjenningstjenester. Hvis du avslutter Microsoft-kontoen eller mister påloggingsopplysningene, får du ikke tilgang til informasjonen din. For å sikre kontinuerlig tilgang kan du bruke flere sett med påloggingsopplysninger for HealthVault. Før du bruker en tredjeparts godkjenningstjeneste med HealthVault, anbefaler vi at du leser gjennom sikkerhets- og personvernopplysningene fra utstederen.

HealthVault-konto og helsejournaler. Hvis du vil opprette en ny HealthVault-konto, må du oppgi personopplysninger som navn, fødselsdato, e-postadresse, postnummer og land/område. Avhengig av hvilke funksjoner du bruker, kan du bli bedt om å oppgi ytterligere opplysninger. Med en HealthVault-konto kan du administrere én eller flere helsejournaler for deg selv og andre i familien din. Du kan når som helst legge til eller fjerne informasjon i en helsejournal.

I USA tilordner HealthVault en unik e-postadresse til hver helsejournal. Når du mottar en melding på denne e-postadressen, blir meldingen og eventuelle vedlegg automatisk lagt til i HealthVault-journalen, og journalforvalteren varsles på e-post. E-posttjenesten i HealthVault bruker «Direct» – en protokoll som er laget spesifikt for å kommunisere med helsepersonell. For at det skal være mulig å sende og motta HealthVault-e-poster må leverandøren derfor bruke et system som bruker Direct-protokollen. Forvaltere kan legge til eller deaktivere e-postadresser for journalene.

Dele helseopplysninger. En viktig del av HealthVault er muligheten til å dele helseopplysninger med personer og tjenester som kan hjelpe deg med å oppnå de helsemessige målene dine. Du har som standard forvalteransvar for eventuelle journaler du oppretter. Forvaltere har høyeste tilgangsnivå til helsejournaler. Som forvalter kan du dele informasjonen i en helsejournal med en annen person ved å sende en e-postinvitasjon via HealthVault. Du kan bestemme hvilken type tilgang vedkommende skal ha (inkludert forvaltningstilgang), hvor lenge tilgangen skal vare, og om det skal gis tillatelse til å endre informasjonen i journalene. Når du gir noen tilgang, kan vedkommende innvilge andre samme tilgangsnivå (f.eks. kan noen med skrivebeskyttet tilgang innvilge en annen bruker skrivebeskyttet tilgang). Vær forsiktig med hvem du gir tilgang til, slik at du ikke risikerer at noen krenker personvernet ditt eller opphever tilgangen du har til egne journaler.

Du kan velge å dele bestemte data (eller alle dataene) i en helseoppføring med andre tjenester, inkludert i forbindelse med deltakelse i tredjepartstjenester du godkjenner. Ingen tjenester har tilgang til opplysningene dine gjennom HealthVault, med mindre en autorisert bruker innvilger slik tilgang via HealthVault. HealthVault lar deg kontrollere tilgang ved å godta eller avvise forespørsler. For hver tjeneste som får tilgang, velger du hvilken helseinformasjon i en bestemt helsejournal som skal deles, og hvilke handlinger hver tjeneste kan utføre på helseinformasjonen.

En tjeneste som du godkjenner for en journal, får det fulle navnet som er knyttet til HealthVault-kontoen din, kallenavnet til de(n) godkjente journalen(e), og relasjonen din til journalen. Tjenesten fortsetter å ha tilgang via HealthVault inntil du eventuelt trekker tilbake tillatelsen. Hvis en tjeneste ikke innfrir Microsofts krav til personvern, kan Microsoft trekke tilbake tilgangen som tjenesten har til HealthVault. Merk: Utover det å begrense tilgangen de har til HealthVault-informasjonen din, verken kontrollerer eller overvåker vi tredjepartstjenestene, og de kan ha ulike praksiser for personvern.

Rapporter til helsetjenesteleverandører r i USA. I USA lar vi deltakende helsetjenesteleverandører innhente rapporter om hvorvidt informasjonen de sender til en journal i Microsoft Health-tjenestene, blir brukt. Denne funksjonen understøtter målet om «hensiktsmessig bruk» i HITECH-forordningen, som oppmuntrer helsepersonell til å sende kopier av pasientjournalene elektronisk. Deltakende leverandører kan få rapporter med et nummer som hjelper dem å identifisere pasienten i systemet, og finne ut om brukeren har utført en «kvalifiserende handling» i HealthVault (det blir ikke gitt informasjon om typen handling). Eksempler på «kvalifiserende handlinger» er å vise, laste ned eller overføre helseinformasjon via e-post. Du kan slå av rapportering for journalene dine.

Tilgang og kontroller. Du kan når som helst se gjennom, redigere eller slette data i HealthVault-kontoen din eller avslutte HealthVault-kontoen din. Kun forvaltere kan slette elementer permanent. Når du sletter en helsejournal, slettes den fra alle brukere som har tilgang til den.

Når du avslutter HealthVault-kontoen din, sletter vi alle journaler som du er eneforvalter for. Hvis du deler forvaltningstilgang for en journal, kan du bestemme om du vil slette journalen eller ikke. Microsoft venter litt med å slette informasjonen din permanent. Dette gjøres for å hindre at den helserelaterte informasjonen din slettes utilsiktet eller av ond hensikt.

HealthVault beholder en komplett logg over hver tilgang, endring eller sletting av brukere og tjenester, og denne loggen omfatter dato, handling og navn på person eller tjeneste. Journalforvaltere kan se gjennom loggen for disse journalene.

E-postkommunikasjon. Vi bruker e-postadressen du oppgir når du oppretter HealthVault-kontoen, for å sende deg en e-post der du blir bedt om å godkjenne e-postadressen din, slik at den kan tas med i delingsinvitasjoner du sender gjennom HealthVault, og for å sende deg tjenestevarsler, for eksempel e-postvarsler om at informasjon kan legges til i HealthVault-journalene dine.

HealthVault sender deg regelmessige nyhetsbrev for å holde deg oppdatert om de siste forbedringene. HealthVault sender også regelmessige e-poster med sammendrag av nylig kontoaktivitet. Med forbehold om kontaktpreferansene dine, bruker vi også e-postadressene dine til å sende deg markedsføring via e-post. Du kan når som helst stoppe abonnementet på disse e-postmeldingene.

maineuropeanprivacymodule,mainsecurityofpersonaldatamodule,mainwherewestoreandprocessdatamodule,mainourretentionofpersonaldatamodule,maincollectionofdatafromchildrenmodule,mainpreviewreleasesmodule,mainchangestothisprivacystatementmodule,mainhowtocontactusmodule mainenterpriseservicesmodule,mainenterprisedevsoftwareappsmodule,mainmicrosoftcognitiveservicesmodule mainofficeservicesmodule,mainonedrivemodule,mainoutlookmodule,mainskypemodule mainbingmodule,maincortanamodule,mainMicrosoftTranslatormodule,mainswiftkeymodule mainactivationmodule,mainadvertisingidmodule,maindiagnosticsmodule,mainlocationservicesmotionsensingmodule,mainsecurityandsafetyfeaturesmodule, mainspeechinkingtypingmodule, mainsyncsettingsmodule,mainupdateservicesmodule,mainwebbrowsersmodule,mainwi-fisensemodule,mainwindowsappsmodule,mainwindowsmediaplayermodule,mainwindowshellomodule,mainwindowssearchmodule mainxboxmodule,mainwindowsstoremodule,mainmainmodule,maingroovemusicmoviestvmodule,mainsilverlightmodule mainmicrosoftservicelongmodule,mainhealthvaultmodule
mainenterprisedeveloperproductsmodule
Informasjonskapsler

De fleste Microsoft-nettsteder bruker «informasjonskapsler», det vil si små tekstfiler som kan leses av nettserveren på domenet som plasserte informasjonskapselen på harddisken din. Vi kan bruke informasjonskapsler for å lagre preferansene og innstillingene dine, hjelpe deg å logge på, levere målrettede annonser og analysere handlinger på nettsteder. Klikk her for å lære mer.

Privacy Shield-rammeavtalen mellom EU og USA og mellom Sveits og USA

Microsoft følger prinsippene i Privacy Shield-rammeavtalen mellom EU og USA og mellom Sveits og USA. Hvis du vil vite mer, kan du se Klikk her.