Microsofts personvernerklæring

Sist oppdatert: Juni 2017 Nyheter

Ditt personvern er viktig for oss. Denne personvernerklæringen forklarer hva slags personlig informasjon vi samler inn fra deg, og hvordan vi bruker den. Vi oppfordrer deg til å lese sammendragene under og klikke på «Lær mer» hvis du ønsker mer informasjon om et spesifikt tema.

Avsnittene med produktspesifikke detaljer gir ytterligere informasjon om bestemte Microsoft-produkter. Denne erklæringen gjelder både Microsoft-produktene under og andre Microsoft-produkter som viser denne erklæringen. Referanser til Microsoft-produkter i denne erklæringen innbefatter Microsoft-tjenester, -nettsteder, -apper, -programvare og -enheter.


Personlig informasjon vi samler innPersonlig informasjon vi samler innmainpersonaldatawecollect
Oppsummering
Hele teksten

Microsoft samler inn informasjon for å sikre effektiv drift og sørge for at du får en best mulig opplevelse med produktene våre. Noen av disse opplysningene deler du direkte – for eksempel når du oppretter en Microsoft-konto, sender en søkespørring til Bing, gir Cortana en talekommando, laster opp et dokument til OneDrive, kjøper et MSDN-abonnement, registrerer deg for Office 365 eller kontakter oss for kundestøtte. Andre opplysninger samles inn ved at vi registrerer hvordan du bruker produktene våre. Denne informasjonen kan bli samlet inn ved hjelp av teknologier som informasjonskapsler og gjennom feilrapporter eller bruksdata fra programvare som kjører på enheten din.

Vi henter også inn informasjon fra tredjeparter. Vi beskytter data som hentes fra tredjeparter, i henhold til fremgangsmåtene som er beskrevet i denne erklæringen, samt eventuelle tilleggsbegrensninger som pålegges av kilden til dataene. Disse tredjepartskildene varierer over tid, men har inkludert følgende:

 • Datameglere som vi kjøper demografiske data fra for å utfylle dataene vi samler inn.
 • Sosiale nettverk når du gir et Microsoft-produkt tilgang til dataene dine på ett eller flere nettverk.
 • For at vi skal kunne tilpasse bestemte produkter etter hvor du befinner deg, kan vi fastslå posisjonen din ut fra IP-adresse ved hjelp av tjenesteleverandører.
 • Partnere som vi tilbyr tjenester eller gjennomfører markedsføringsaktiviteter sammen med, og
 • Offentlig tilgjengelige kilder, for eksempel åpne offentlige databaser eller andre data i den offentlige sfære.

Du har valg vedrørende informasjonen vi samler inn. Du har rett til å nekte å oppgi personlig informasjon. Hvis du velger å ikke oppgi informasjon vi trenger for å kunne tilby et produkt eller en funksjon, kan det imidlertid hende du mister tilgang til det produktet eller den funksjonen.

Hvilken informasjon vi samler inn, avhenger av produktene og funksjonene du bruker, og kan inkludere følgende:

Navn og kontaktinformasjon. Vi samler inn for- og etternavnet ditt, e-postadresse, postadresse, telefonnummer og andre lignende kontaktopplysninger.

Legitimasjon. Vi samler inn passord, passordhint og lignende sikkerhetsinformasjon som brukes til autentisering og kontotilgang.

Demografiske data. Vi samler inn informasjon om deg, for eksempel alder, kjønn, land og foretrukket språk.

Betalingsinformasjon. Vi samler inn informasjon som er nødvendig for å behandle betalingen din når du foretar kjøp, blant annet betalingsmåtenummer (for eksempel et kredittkortnummer) og sikkerhetskoden som er tilknyttet betalingsmåten din.

Enhets- og bruksdata. Vi samler inn data om enheten din og hvordan du og enheten din bruker Microsoft og produktene våre. Vi samler for eksempel inn:

 • Data om produktbruk. Vi samler inn informasjon om hvilke funksjoner du bruker, hvilke elementer du kjøper, og hvilke nettsider du besøker. Disse dataene inkluderer tale- og tekstsøkespørringer eller kommandoer til Bing, Cortana og chatbottene våre.
 • Opplysninger om enhet, tilkoblinger og konfigurasjon. Vi samler inn informasjon om enheten din og nettverket du bruker til å koble til produktene våre. Det innbefatter informasjon om operativsystem og annen programvare som er installert på enheten din, inkludert produktnøkler. Det omfatter også IP-adresse, enhetsidentifikatorer (herunder IMEI-nummer for telefoner), regionale innstillinger og språkinnstillinger.
 • Feilrapporter og ytelsesdata. Vi samler inn informasjon om ytelsen til produktene og eventuelle problemer du opplever med dem. Denne informasjonen hjelper oss med å diagnostisere problemer i produktene du bruker, og å forbedre produktene våre og tilby løsninger. Avhengig av produktene og innstillingene dine, kan feilrapporter inneholde informasjon som typen problem eller alvorlighetsgraden til problemet, detaljer om programvaren eller maskinvaren som er knyttet til en feil, innholdet i filene du brukte da det oppstod en feil, og informasjon om annen programvare på enheten din.
 • Støtteopplysninger. Når du bruker Microsoft for å få støtte, samler vi inn informasjon om deg og maskinvaren og programvaren din samt andre detaljer som er knyttet til hendelsen du trenger støtte til. Slik informasjon omfatter kontakt- eller autentiseringsdata, innholdet i chatter og annen kommunikasjon med Microsofts kundestøtte, informasjon om tilstanden til maskinen og programmet da feilen oppstod og under diagnostikk, og system- og registerdata om programvareinstallasjoner og maskinvarekonfigurasjoner.

Interesser og favoritter. Vi samler inn informasjon om interessene og favorittene dine, som lagene du følger i en sports-app, aksjene du følger i en finans-app, eller favorittbyene du legger til i en vær-app. I tillegg til interessene og favorittene du oppgir uttrykkelig, kan vi utlede eller hente interesser og favoritter basert på annen informasjon vi samler inn.

Kontakter og relasjoner. Vi samler inn informasjon om kontaktene og de personlige forholdene dine hvis du bruker et Microsoft-produkt til å administrere kontakter eller til å kommunisere eller samhandle med andre personer eller organisasjoner.

Posisjonsinformasjon. Vi samler inn informasjon om posisjonen din, som kan være enten presis eller upresis. Presis posisjonsinformasjon kan være GPS-informasjon samt informasjon som identifiserer nærliggende basestasjoner og Wi-Fi-soner (vi samler inn denne informasjonen når du aktiverer posisjonsbaserte produkter eller funksjoner). Upresis posisjonsinformasjon inkluderer for eksempel en posisjon utledet fra IP-adressen din, eller informasjon som indikerer posisjonen din på for eksempel by- eller postnummernivå.

Innhold. Vi samler inn innhold fra filene dine og kommunikasjonen din når det er nødvendig for å kunne levere produktene du bruker. Hvis du f.eks. mottar en e-post ved å bruke Outlook.com eller Exchange Online, må vi samle inn innholdet i e-posten for å kunne levere den til innboksen din, vise den til deg, gjøre det mulig for deg å svare på den, og lagre den for deg til du velger å slette den. Eksempler på slike data inkluderer: innholdet i dokumenter, bilder, musikk eller videoer du laster opp til Microsoft-tjenester som for eksempel OneDrive, samt innholdet i kommunikasjon du sender eller mottar via Microsoft-produkter som Outlook.com eller Skype, inkludert:

 • emnelinje og brødtekst i en e-post
 • tekst eller annet innhold i en direktemelding
 • lyd- eller videoopptak fra en videomelding
 • lydopptak og transkripsjon av en talemelding du mottar eller en tekstmelding du dikterer

Vi samler også inn innholdet i meldingene du sender oss (f.eks. tilbakemeldinger og produktanmeldelser, eller spørsmål og informasjon til kundestøtten). Telefonsamtaler eller chatteøkter med representantene våre når du kontakter oss for kundestøtte, kan bli overvåket og tatt opp. Hvis du besøker butikkene våre eller andre lokaler, kan sikkerhetskameraene våre ta bilde av deg.

I de produktspesifikke avsnittene under beskriver vi hvordan vi samler inn informasjon i forbindelse med produktene vi tilbyr.

Slik bruker vi den personlige informasjonen dinSlik bruker vi den personlige informasjonen dinmainhowweusepersonaldatamodule
Oppsummering
Hele teksten

Microsoft bruker den innsamlede informasjonen til tre grunnleggende formål som beskrives mer detaljert nedenfor: (1) til å drifte virksomheten vår og tilby (samt forbedre og tilpasse) produkter, (2) til å sende kommunikasjon, inkludert markedsføringskommunikasjon, og (3) til å vise annonser for enkelte produkter.

Informasjonen vi samler inn, kombineres, slik at vi kan gi deg en mer sømløs, konsekvent og tilpasset opplevelse. For eksempel kan Cortana bruke favorittlaget du la inn i Microsoft Sports-appen for å gi deg relevant informasjon om interessene dine, og Windows Store kan bruke informasjon om appene og tjenestene du bruker, til å gi deg personlig tilpassede anbefalinger om apper. For å forbedre personvernet har vi bygd inn teknologisk sikkerhet og prosessikkerhet, utviklet for å forhindre visse informasjonskombinasjoner. Informasjon som samles inn fra deg når du ikke er logget på, lagres adskilt fra kontoinformasjon som identifiserer deg direkte (f.eks. navn, e-postadresse eller telefonnummer).

Levering og forbedring av produktene våre. Vi bruker informasjon til å levere og forbedre produktene våre samt til å utføre viktige virksomhetsoperasjoner. Dette inkluderer drift av produkter, vedlikehold og forbedring av produktytelse, inkludert utvikling av nye funksjoner, forskning og kundestøtte. Eksempler på slik bruk innbefatter det følgende.

 • Levere produktene våre. Vi bruker informasjon til å gjennomføre transaksjonene dine med oss og til å levere produktene våre til deg. Ofte innbefatter disse produktene personlig tilpassede funksjoner og anbefalinger som forbedrer produktiviteten og produktopplevelsen din, og tilpasser automatisk produktopplevelsen ut fra dataene vi har om aktivitetene og interessene dine samt hvor du befinner deg.
 • Kundestøtte. Vi bruker informasjon til å diagnostisere problemer med produkter, reparere kundenes enheter og tilby annen kundeservice og støttetjenester.
 • Produktaktivering. Vi bruker informasjon – blant annet enhets- og app-type, posisjon og unike identifikatorer for enheter, apper, nettverk og abonnementer – for å kunne aktivere programvare og enheter som krever aktivering.
 • Produktforbedring. Vi bruker informasjon til kontinuerlig å forbedre produktene våre, inkludert å legge til nye funksjoner eller muligheter, som å bruke feilrapporter til å forbedre sikkerhetsfunksjoner, bruke søkespørringer og klikk i Bing til å gjøre søkeresultatene mer relevante, bruke bruksdata til å bestemme hvilke nye funksjoner vi skal prioritere, eller bruke lydopptak fra taleinndata til å gjøre talegjenkjenning mer nøyaktig.
 • Sikkerhet og konfliktløsning. Vi bruker informasjon til å verne om sikkerheten til produktene og kundene våre, til å oppdage og forhindre svindel, til å bekrefte at programvarelisenser er gyldige, samt til å løse konflikter og håndheve avtalene våre. Sikkerhetsfunksjonene og -produktene våre kan forstyrre driften av skadelig programvare og varsle brukeren om eventuell skadelig programvare på enheten. Mange av kommunikasjons- og filsynkroniseringsproduktene våre skanner systematisk og automatisk innhold for å identifisere mulig søppelpost, virus, krenkende handlinger eller nettadresser som har blitt flagget som koblinger til svindel, phishing eller skadelig programvare, og vi kan fjerne innhold eller blokkere levering av kommunikasjon som bryter vilkårene våre.
 • Virksomhetsoperasjoner. Vi bruker informasjon til å utvikle aggregerte analyser og bedriftsopplysninger som lar oss drifte, beskytte, ta velinformerte beslutninger og rapportere om virksomhetens ytelse.

Kommunikasjon. Vi bruker informasjon som vi samler inn, til å levere og tilpasse kommunikasjonen vår med deg. Vi kan for eksempel komme til å kontakte deg via e-post eller på andre måter for å informere deg når abonnementet ditt går ut, gi deg beskjed om at sikkerhetsoppdateringer er tilgjengelige, minne deg på varer du har liggende i handlekurven din, oppdatere deg om eller spørre deg om en service- eller reparasjonsforespørsel, invitere deg til å delta i en spørreundersøkelse eller gi deg beskjed om at du må foreta deg noe for å holde kontoen din aktiv. I tillegg kan du melde deg på e-postabonnementer og velge om du ønsker å motta markedsføringskommunikasjon fra Microsoft via e-post, SMS, brevpost og på telefon. Hvis du vil ha informasjon om administrering av e-postabonnementer og markedsføringskommunikasjon, kan du gå til avsnittet Tilgang og kontroller i denne personvernerklæringen.

Reklame. Mange av våre produkter støttes av annonsering. Vi deler data som samles inn, med tredjeparter som f.eks. AOL og AppNexus, slik at de kan velge ut og levere noen av annonsene du ser på våre nettsteder og i appene våre, i tillegg til andre nettsteder og apper som inneholder tjenester fra disse partnerne. Annonsene du ser, kan være utvalgt basert på plasseringen eller søkespørringen din, eller innholdet du ser på. Andre annonser målrettes ut fra de sannsynlige interessene dine eller andre opplysninger vi har samlet om deg over tid via demografisk informasjon, søkespørringer, interesser og favoritter, bruksdata fra våre egne nettsteder og apper og nettstedene og appene til annonsørene og partnerne våre, og posisjonsinformasjon. Slike annonser blir i denne erklæringen referert til som «atferdsbasert annonsering». For å levere interessebaserte annonser kombinerer vi informasjonskapsler som plasseres på enheten din ved hjelp av informasjonen vi samler inn (f.eks. IP-adressen) når nettleseren din samhandler med våre nettsteder. Hvis du velger å ikke motta interessebaserte annonser, brukes ikke dataene som er knyttet til disse informasjonskapslene. Microsoft bruker ikke det du skriver eller sier i e-poster, chatter, videosamtaler eller på telefonsvarer, i dokumenter, bilder eller andre personlige filer, til å gi deg atferdsbaserte annonser. Du kan reservere deg mot å motta atferdsbaserte annonser fra Microsoft ved å besøke vår reservasjonsside. For å få mer informasjon om annonsekontroller er tilgjengelig i delen Tilgang og kontroller i denne personvernerklæringen. Ytterligere detaljer om den annonserelaterte bruken vår av informasjon:

 • Reklamebransjens beste praksis og forpliktelser. Microsoft er medlem av Network Advertising Initiative (NAI) og overholder NAIs retningslinjer for forretningsførsel. I tillegg følger vi disse selvregulerende programmene:
 • Barn og annonsering. Vi leverer ikke atferdsbaserte annonser til barn med en fødselsdato i Microsoft-kontoen som tilsier at de er under 13 år gamle.
 • Informasjonsoppbevaring. Når det gjelder atferdsbasert reklame, oppbevarer vi ikke informasjon i mer enn 13 måneder, med mindre vi har innhentet godkjenning fra deg til å oppbevare informasjonen lenger.
 • Datadeling. I noen tilfeller deler vi rapporter om informasjon vi har samlet inn fra annonsørers sider eller via annonsene deres, med disse annonsørene. Annonsører kan velge å plassere våre websignaler på nettstedene sine, slik at Microsoft kan samle inn informasjon derfra om for eksempel aktiviteter, kjøp og besøk. Vi bruker denne informasjonen på vegne av våre annonseringskunder for å hjelpe dem med å målrette annonsene sine. Det hender også at vi deler informasjon direkte med tjenesteleverandører (som AOL og AppNexus), som de kan bruke til å levere tjenester på våre vegne eller samarbeide med oss om å velge ut og tilby annonser til våre annonseringspartnere.
 • Informasjon som samles inn av andre bedrifter. Det hender at annonsører bruker sine egne websignaler (eller sporingsbilder fra andre annonseringspartnere) i annonsene sine som vi viser, slik at de kan plassere ut og lese sin egen informasjonskapsel-. Microsoft samarbeider dessuten med tredjepartsannonsører som hjelper oss å levere noen av annonsetjenestene våre, og vi tillater andre tredjeparter å annonsere på sidene våre. Disse tredjepartene kan plassere informasjonskapsler på datamaskinen din, og kan samle inn informasjon om aktivitetene dine på ulike nettsteder og i forskjellige nettjenester. Disse selskapene omfatter blant annet følgende: A9, AOL Advertising, AppNexus, Criteo, Facebook, MediaMath, nugg.adAG, Rocket Fuel, Yahoo!. Klikk på selskapsnavnene ovenfor hvis du vil vite mer om praksisene som de enkelte selskapene opererer med, og hvilke valg de tilbyr. Mange av disse er også medlemmer av NAI eller DAA, som begge gjør det enkelt for brukerne å reservere seg mot atferdsbasert annonsering fra deltakende selskaper.
Grunner til at vi deler personlig informasjonGrunner til at vi deler personlig informasjonmainreasonswesharepersonaldatamodule
Oppsummering
Hele teksten

Vi deler den personlige informasjonen din med din tillatelse eller når det er nødvendig for å fullføre en transaksjon eller tilby et produkt som du har forespurt eller autorisert. Vi deler innholdet ditt med tredjeparter når du ber oss om det, for eksempel når du sender en e-post til en venn, deler bilder og dokumenter på OneDrive, eller kobler kontoer til en annen tjeneste. Når du oppgir betalingsinformasjon for å gjennomføre et kjøp, deler vi denne betalingsinformasjonen med banker og andre enheter som behandler betalingstransaksjoner eller andre finanstjenester, samt for å forebygge svindel og redusere kredittrisiko.

I tillegg deler vi personlig informasjon mellom Microsoft-kontrollerte partnere og datterselskap. Vi deler også personlig informasjon med forhandlere eller agenter som jobber på våre vegne i forbindelse med formålene som beskrives i denne erklæringen. Selskaper vi har leid inn for å tilby kundeservice eller bistå med vern og sikring av systemene og tjenestene våre, vil for eksempel kunne trenge tilgang til personlig informasjon for å utføre de aktuelle funksjonene. Selskapene må i slike tilfeller rette seg etter våre personvern- og sikkerhetskrav, og kan ikke bruke den personlige informasjonen de mottar fra oss, til noe annet formål. Vi kan også videreformidle personlig informasjon som del av en firmatransaksjon (f.eks. ved fusjon eller salg av eiendom).

Vi vil dessuten kunne få tilgang til, overføre, opplyse om og oppbevare personlig informasjon, inkludert privat innhold (f.eks. innhold i e-poster i Outlook.com, eller filer i private mapper på OneDrive), dersom vi i god tro mener at det er nødvendig å gjøre dette for å:

 1. overholde gjeldende lov eller svare på en gyldig rettsprosess fra f.eks. politiet eller andre statlige byråer
 2. beskytte kundene våre (f.eks. ved å hindre søppelpost eller svindelforsøk mot brukere av produktene våre) eller bidra til å hindre alvorlig personskade eller tap av liv
 3. drifte og vedlikeholde sikkerheten til produktene våre (bl.a. ved å hindre eller stanse angrep på datasystemene eller nettverkene våre)
 4. beskytte rettighetene eller eiendommen til Microsoft, inkludert håndheving av brukervilkårene for tjenestene (hvis vi mottar informasjon om at noen bruker tjenestene våre til heleri av immaterielle eller fysiske eiendeler tilhørende Microsoft, kontrollerer vi imidlertid ikke brukerinnholdet selv, men kan sende saken videre til politiet)

Se Law Enforcement Transparency Report på microsoft.com/about/corporatecitizenship/en-us/reporting/transparency hvis du ønsker mer informasjon om opplysningene vi utleverer på forespørsel fra myndigheter og andre offentlige etater.

Merk at noen av produktene våre inneholder koblinger til tredjepartsprodukter som kan ha andre personvernpraksiser enn Microsoft. Hvis du oppgir personlig informasjon til slike produkter, er informasjonen din underlagt personvernerklæringene som gjelder for disse produktene.

Slik får du tilgang til og kan kontrollere den personlige informasjonen dinSlik får du tilgang til og kan kontrollere den personlige informasjonen dinmainhowtoaccesscontrolyourdatamodule
Oppsummering
Hele teksten

Du kan vise, redigere eller slette den personlige informasjonen din på nett for mange av Microsoft-produktene. Du kan også velge hva Microsoft skal ha lov til å samle inn og bruke av personlig informasjon. Tilgangen til og mulighetene til å kontrollere personlig informasjon avhenger av hvilke produkter du bruker. Eksempel:

 • Instrumentbordet for Microsoft-personvern. Du kan se og kontrollere aktivitetsdata for en rekke Microsoft-tjenester i instrumentbordet for Microsoft-personvern på: account.microsoft.com/privacy. Her kan du se og fjerne nettleser-, søke- og posisjonsdata som er tilknyttet Microsoft-kontoen din. Du kan også behandle data i Cortanas notatblokk og Microsoft Health-tjenestene.
 • Microsoft-konto. Hvis du vil ha tilgang til, redigere eller fjerne profil- og betalingsinformasjonen i Microsoft-konto din, endre passordet ditt, legge til sikkerhetsinformasjon eller avvikle kontoen din, kan du gå til account.microsoft.com. Her finner du også kontroller for andre Microsoft-produkter.
 • Skype. Logg på kontoen din på login.skype.com/login for å endre passord eller se, redigere eller fjerne profil- og betalingsinformasjonen i Skype-kontoen din.
 • Xbox. Hvis du bruker Xbox Live eller Xbox.com, kan du vise og redigere de personlige opplysningene dine, inkludert faktura- og kontoopplysninger, personverninnstillinger samt innstillinger for sikkerhet og informasjonsdeling på nettet, via Min Xbox på Xbox-konsollen eller på Xbox.com-nettstedet.
 • Microsoft Store. Du kan se Microsoft Store-profilen og -kontoinformasjonen din ved å gå til www.microsoftstore.com/ og klikke Vis konto eller "Bestillingslogg".
 • Microsoft.com. Gå til Microsoft.com Profilsenter for å se og oppdatere profilen din på microsoft.com. Hvis du har en offentlig Microsoft Developer Network-profil, kan du åpne og redigere den på connect.microsoft.com/profile.aspx.

Hvis du ikke får tilgang til noe av den personlige informasjonen som Microsoft har samlet inn om deg, via koblingene over eller direkte gjennom Microsoft-produktene du bruker, kan du bruke vårt nettskjema for å kontakte Microsoft. Vi svarer på forespørsler om tilgang til eller sletting av personlig informasjon innen 30 dager.

Kommunikasjonspreferanser

Du kan velge om du ønsker å motta markedsføringskommunikasjon fra Microsoft via e-post, meldinger, brevpost og telefon. Hvis du mottar e-post eller meldinger med markedsføringsinnhold fra oss og ønsker å reservere deg mot dette, følger du ganske enkelt instruksjonene i meldingen du mottar. Du kan også velge hva du ønsker å motta av reklame via e-post, telefon og brevpost fra Microsoft. Ved å logge på Microsofts med din personlige Microsoft-konto og se kommunikasjonstillatelser kan du oppdatere kontaktopplysninger, administrere kontaktinnstillinger for hele Microsoft, avslutte e-postabonnementer og velge om du vil dele kontaktopplysningene dine med Microsofts partnere. Hvis du ikke har noen Microsoft-konto, kan du bruke dette nettskjema for å administrere e-postinnstillingene for Microsoft. Disse valgene gjelder ikke obligatorisk tjenestekommunikasjon som er en del av visse Microsoft-tjenester, eller undersøkelser eller annen kommunikasjon med informasjonsformål som har en egen metode for avmelding.

Dine annonsevalg

Du kan reservere deg mot å motta atferdsbaserte annonser fra Microsoft ved å besøke vår reservasjonsside. Når du velger bort personlige annonser, vil valget bli lagret i en informasjonskapsel som er spesifikk for nettleseren du bruker. Informasjonskapselen som lagres når du reserverer deg, løper ut etter fem år. Hvis du sletter informasjonskapsler fra datamaskinen, må du reservere deg på nytt.

Du kan også koble reservasjonen opp mot Microsoft-kontoen din. Den vil da gjelde på alle enheter der du bruker den aktuelle kontoen, og fortsetter å gjelde til noen logger på med en annen personlig Microsoft-konto på enheten. Hvis du sletter informasjonskapsler på enheten, må du logge på igjen før innstillingene tas i bruk.

For annonser som vises i apper i Windows, kan du bruke avmeldingsfunksjonen knyttet til den personlige Microsoft-kontoen din, eller reservere deg mot atferdsbaserte annonser ved å deaktivere annonse-ID i Windows-innstillingene.

Ettersom informasjonen for atferdsbaserte annonser også brukes til andre nødvendige formål (bl.a. for å tilby produktene våre, gjøre analyser og avdekke svindel), blir det samlet inn informasjon selv om du reserverer deg mot atferdsbaserte annonser. Antall annonser du ser, er dessuten det samme uansett om du reserverer deg eller ikke. Reservasjonen gjør derimot at annonsene du ser, ikke lenger er atferdsbaserte, og derfor kan være mindre relevante for deg.

Nettleserbaserte kontroller

 • Kontroller for informasjonskapsler. Relevante nettleserbaserte kontroller for informasjonskapsler er beskrevet i avsnittet Informasjonskapsler i denne personvernerklæringen.
 • Sporingsbeskyttelse. Funksjonen Sporingsbeskyttelse i Internet Explorer (versjon 9 og nyere) blokkerer tredjepartsinnhold, inkludert informasjonskapsler, fra alle nettsteder som er angitt på en sporingsbeskyttelsesliste du legger til. Ved å begrense tilgangen til disse nettstedene vil nettleseren begrense informasjonen som disse tredjepartsnettstedene kan samle inn om deg.
 • Nettleserkontroller for Do Not Track. Noen nettlesere har integrerte Do Not Track-funksjoner (DNT, ikke spor) som kan sende et signal til nettstedene du besøker om at du ikke ønsker å bli sporet. Ettersom det foreløpig ikke finnes noen felles forståelse for hvordan DNT-signalet skal tolkes, vil ikke Microsoft-tjenester reagere eller svare på DNT-signaler fra nettlesere. Vi samarbeider fortløpende med internettorganer for å definere en felles forståelse for hvordan DNT-signaler skal behandles. I mellomtiden kan du bruke en rekke andre verktøy som vi tilbyr for å kontrollere innsamling og bruk av informasjon, inkludert muligheten til å reservere deg mot atferdsbaserte annonser fra Microsoft som beskrevet over.

Informasjonskapsler og lignende teknologiInformasjonskapsler og lignende teknologimaincookiessimilartechnologiesmodule
Oppsummering
Hele teksten

Microsoft bruker informasjonskapsler (små tekstfiler som plasseres på enheten din) og lignende teknologier for å tilby nettsteder og nettjenester og samle inn informasjon. Teksten i en informasjonskapsel består ofte av en rekke tall og bokstaver som entydig identifiserer datamaskinen din, men den kan også inneholde annen informasjon. Appene fra Microsoft bruker andre identifikatorer – for eksempel annonse-ID-er i Windows – til lignende formål, og mange av nettstedene og appene våre inneholder også websignaler eller andre lignende teknologier (beskrevet under).

Vår bruk av informasjonskapsler og lignende teknologier

Microsoft bruker informasjonskapsler og lignende teknologier til flere formål, avhengig av produktet, herunder:

 • Lagre preferansene og innstillingene dine. Innstillinger som gjør at produktene våre fungerer som de skal, eller som bevarer preferansene dine over tid, kan lagres på enheten din. Hvis du for eksempel skriver inn en by eller et postnummer for å hente lokale nyheter eller værinformasjon på et av Microsofts nettsteder, kan vi komme til å lagre denne informasjonen i en informasjonskapsel, slik at du får se den relevante lokale informasjonen neste gang du besøker nettstedet. Hvis du reserverer deg mot atferdsbasert annonsering, lagrer vi reservasjonsinnstillingen din i en informasjonskapsel på enheten din.
 • Pålogging og autentisering. Når du logger på et nettsted med din personlige Microsoft-konto, lagrer vi et unikt ID-nummer og tidspunktet for innloggingen i en kryptert informasjonskapsel på enheten din. Denne informasjonskapselen gjør at du kan navigere på nettstedet uten å måtte logge inn på nytt for hver side du åpner.
 • Atferdsbaserte annonser. Microsoft bruker informasjonskapsler til å samle inn informasjon om Internett-aktiviteten din og identifisere interessene dine, slik at vi kan levere annonser som er relevante for deg. Hvis du ønsker å reservere deg mot atferdsbaserte annonser fra Microsoft, kan du gå du til avsnittet Tilgang og kontroll i denne personvernerklæringen.
 • Analyse. Vi bruker informasjonskapsler og andre identifikatorer til å samle inn bruks- og ytelsesdata for at vi skal kunne tilby produktene våre. Vi kan for eksempel bruke informasjonskapsler til å telle antall unike besøkende på en nettside eller tjeneste eller til å utarbeide annen statistikk om driften av produktene våre.

Noen av informasjonskapslene vi vanligvis bruker, er oppført i følgende skjema. Listen er ikke utfyllende, men viser hovedgrunnene til at vi bruker informasjonskapsler. Hvis du besøker et av nettstedene våre, kan dette nettstedet bruke noen av eller alle disse informasjonskapslene:

Navn på informasjonskapselBeskrivelse

MUID

Identifiserer unike nettlesere som besøker Microsoft-nettsteder. Den brukes i forbindelse med annonsering, nettstedsanalyse og andre driftsformål.

ANON

Inneholder den unike identifikatoren ANID, som er avledet fra Microsoft-kontoen din og brukes i forbindelse med annonsering, tilpassing og driftsrelaterte formål. Hvis du har valgt å reservere deg mot atferdsbaserte annonser fra Microsoft, og har knyttet reservasjonen til Microsoft-kontoen din, blir dette valget lagret i denne informasjonskapselen.

CC

Inneholder en landskode som fastsettes ut fra IP-adressen din.

RPSTAuth, MSNRPSAuth, KievRPSAuth

Bidrar til å autentisere deg når du logger på med Microsoft-kontoen din.

NAP

Inneholder en kryptert versjon av landet ditt, postnummeret ditt, alder, kjønn, språk og yrke (hvis dette er kjent), basert på Microsoft-kontoprofilen din.

MH

Finnes på partnersider der Microsoft har en partnerannonsør. Denne informasjonskapselen identifiserer annonsøren, slik at riktig annonse velges.

TOptOut

Registrerer beslutningen din om å reservere deg mot atferdsbaserte annonser fra Microsoft.

I tillegg til informasjonskapslene som Microsoft plasserer når du besøker nettstedene våre, kan også tredjeparter plassere informasjonskapsler når du besøker Microsoft-nettsteder. I enkelte tilfeller er dette fordi vi har leid den aktuelle tredjeparten til å tilby tjenester (f.eks. nettstedsanalyser) på vegne av oss. I andre tilfeller er det fordi nettsidene våre har innhold eller annonser fra tredjeparter (f.eks. videoer, nyhetsinnhold eller annonser som leveres av andre annonsenettverk). Ettersom nettleseren din kobler til disse nettserverne fra en tredjepart for å hente denne typen innhold, kan disse tredjepartene bruke eller lese sine egne informasjonskapsler på enheten din og eventuelt samle inn informasjon om nettaktivitetene dine på tvers av nettsider eller nettjenester.

Slik kontrollerer du informasjonskapsler

De fleste nettlesere godtar automatisk informasjonskapsler, men tilbyr kontroller som lar deg blokkere eller slette dem. I Microsoft Edge kan du for eksempel blokkere eller slette informasjonskapsler ved å klikke Innstillinger > Personvern > Informasjonskapsler. Hvis du bruker en annen nettleser, kan du gå til personvernerklæringen eller hjelpefilene for nettleseren for å finne ut hvordan du blokkerer eller sletter informasjonskapsler.

Visse funksjoner i Microsoft-produktene avhenger av informasjonskapsler. Vær oppmerksom på at hvis du velger å blokkere informasjonskapsler, kan det hende at du ikke kan logge på eller bruke disse funksjonene. Eventuelle preferanser som er avhengige av informasjonskapsler, kan dessuten gå tapt. Hvis du velger å slette informasjonskapsler, vil alle innstillinger og preferanser (herunder annonsepreferanser) som er kontrollert av disse informasjonskapslene, bli slettet og kanskje måtte angis på nytt.

Andre personvernkontroller (herunder sporingsbeskyttelsen i Microsoft-nettlesere) som kan ha betydning for informasjonskapsler, er beskrevet i avsnittet Tilgang og kontroll i denne personvernerklæringen.

Vår bruk av websignaler og analysetjenester

Microsoft-nettsider kan inneholde elektroniske bilder kjent som websignaler (av og til kalt enpiksel-GIF). Vi bruker disse for å plassere informasjonskapsler på nettstedene våre, telle antall besøkende og levere produkter med co-branding. Vi legger også inn websignaler i e-poster og nyhetsbrev for å finne ut om du åpner meldingene og om du gjør noe mer med dem.

I tillegg til å plassere websignaler på våre egne nettsteder samarbeider vi av og til med andre selskaper for å plassere websignaler på nettstedene eller annonsene som disse tilbyr. Dette hjelper oss med å samle statistikk om hvor ofte et annonseklikk på et Microsoft-nettsted fører til kjøp eller andre handlinger på annonsørnettstedet.

Microsoft-produktene kan også inneholde websignaler eller lignende teknologier fra tredjeparter som hjelper oss med å samle akkumulert statistikk om effektiviteten til markedsføringskampanjene våre eller annen virksomhet. Disse teknologiene gir leverandørene av analysefunksjoner mulighet til å plassere eller lese sine egne informasjonskapsler eller andre identifikatorer på enheten din, slik at de kan samle inn informasjon om Internett-aktivitetene dine på tvers av programmer, nettsteder eller andre produkter. Leverandørene av analysefunksjoner har derimot ikke tilgang til å bruke websignaler på nettstedene våre for å samle inn eller få tilgang til opplysninger som identifiserer deg (f.eks. navnet ditt eller e-postadressen din). Hvis du ikke vil at ulike leverandører av analysefunksjoner skal samle inn eller bruke opplysningene dine, kan du klikke følgende koblinger:

Andre lignende teknologier

I tillegg til standard informasjonskapsler og websignaler kan produktene våre bruke andre, lignende teknologier for å lagre og lese datafiler på datamaskinen din. Dette gjøres vanligvis for å bevare preferansene dine eller øke hastigheten og ytelsen ved å lagre enkelte filer lokalt. På samme måte som standard informasjonskapsler kan de imidlertid også brukes til å lagre en unik identifikator for datamaskinen din, som deretter kan brukes til å spore atferd. Disse teknologiene omfatter lokalt delte objekter (eller «Flash-informasjonskapsler») og Silverlight-programlagring.

Lokale delte objekter eller «Flash-informasjonskapsler». Nettsteder som bruker Adobe Flash-teknologi, kan bruke lokale delte objekter eller «Flash-informasjonskapsler» til å lagre data på datamaskinen. Gå til www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager.html for å administrere eller blokkere Flash-informasjonskapsler.

Silverlight-programlagring. Nettsteder eller apper som bruker Microsoft Silverlight-teknologi, har også muligheten til å lagre data ved hjelp av Silverlight-programlagring. I avsnittet Silverlight i denne erklæringen kan du lese mer om hvordan du administrerer eller blokkerer denne typen lagring.

Microsoft-kontoMicrosoft-kontomainmicrosoftaccountmodule
Oppsummering
Hele teksten

Med en Microsoft-konto kan du logge på både Microsoft-produkter og produkter for utvalgte Microsoft-partnere. En personlig Microsoft-konto er definert som en Microsoft-konto du oppretter selv. Når du logger på produkter som bruker Microsoft Azure Active Directory (AAD), med en e-postadresse fra arbeidsgiveren eller skolen, omtaler vi den kontoen som en jobb- eller skolekonto.

Oppretting og bruk av den personlige Microsoft-kontoen din. Når du oppretter en Microsoft-konto, blir du bedt om å oppgi visse personlige opplysninger, og vi tildeler et unikt ID-nummer som identifiserer kontoen din og tilknyttet informasjon. Mens noen produkter, for eksempel betalingstjenester, krever et ekte navn, kan du logge på og bruke noen Microsoft-produkter uten å oppgi det ekte navnet ditt. Noe av informasjonen du oppgir, for eksempel visningsnavn, e-postadresse og telefonnummer, kan brukes til å hjelpe andre med å finne og få kontakt med deg innenfor Microsoft-produkter. Personer som for eksempel kjenner visningsnavnet ditt, e-postadressen din eller telefonnummeret ditt, kan bruke dette til å søke etter deg på Skype og invitere deg til å legge dem til som kontakt. Vær oppmerksom på at hvis du bruker en e-postadresse for jobb eller skole til å opprette en personlig Microsoft-konto, og arbeidsgiveren eller skolen som utstedte den adressen, begynner å behandle kontoen med Azure Active Directory (AAD), må du oppdatere e-postadressen som er tilknyttet din personlige Microsoft-konto for å fortsette å få tilgang til Microsoft-produkter som ikke bruker AAD (for eksempel Xbox Live).

Pålogging. Når du logger på Microsoft-kontoen din, oppretter vi en oppføring av påloggingen, som inneholder dato og klokkeslett, informasjon om produktet du logget på, påloggingsnavnet ditt, det unike nummeret som er tildelt kontoen din, en unik identifikator som er tildelt enheten din, IP-adressen din samt operativsystemet ditt og nettleserversjonen din.

Pålogging til Microsoft. Logge på kontoen din kan bedre personalisering, gir sømløs og ensartet opplevelse på tvers av produkter og -enheter, kan du få tilgang til og bruke lagring av data i skyen, lar deg til å betale ved hjelp av betaling instrumenter som er lagret i Microsoft-kontoen din, og aktivere andre utvidede funksjoner og innstillinger. Når du logger på kontoen din, forblir du pålogget til du logger av. Hvis du legger til Microsoft-kontoen din i en Windows-enhet (versjon 8 eller nyere), vil Windows automatisk logge deg på produktene som bruker Microsoft-konto, og som du har tilgang til på enheten. Når du er logget på, vil enkelte produkter vise navnet/brukernavnet og profilbildet ditt (hvis du har lagt til et bilde i profilen) som en del av din bruk av Microsoft-produktene, herunder i kommunikasjon, sosial samhandling og offentlige poster.

Pålogging til tredjepartsprodukter. Hvis du logger på et tredjepartsprodukt med Microsoft-kontoen din, blir du bedt om å dele kontoinformasjon som er påkrevd for produktet. Tredjeparten mottar også versjonsnummeret som er tilordnet kontoen din (nytt nummer tilordnes hver gang du endrer påloggingsinformasjonen), og informasjon om kontoen er deaktivert. Hvis du har samtykket i å dele profildataene dine, kan tredjeparten vise navnet/brukernavnet og profilbildet ditt (hvis du har lagt til et bilde i profilen) når du er logget på tredjepartsproduktet. Hvis du velger å foreta betalinger til tredjepartsbutikker ved hjelp av Microsoft-kontoen din, sender Microsoft tredjeparten informasjonen som er lagret i Microsoft-kontoen din slik at tredjeparten kan prosessere betalingen og oppfylle bestillingen din (f.eks. navn, kredittkortnummer, faktura- og leveringsadresser samt relevant kontaktinformasjon). Tredjeparten kan bruke eller dele dataene den mottar når du logger på eller foretar et kjøp, i henhold til tredjepartens egne fremgangsmåter og retningslinjer. Du bør lese nøye gjennom personvernerklæringen for hvert produkt du logger deg på og hver butikk du kjøper fra, for å finne ut hvordan den kommer til å bruke informasjonen som samles inn.

Personlige Microsoft-kontoer mottatt fra tredjeparter. Hvis du har fått Microsoft-kontoen din via en tredjepart, for eksempel en Internett-leverandør, kan det hende at denne tredjeparten har rettigheter til kontoen din, inkludert muligheten til å se eller slette Microsoft-kontoen din. Les nøye gjennom alle ytterligere vilkår som du har fått av tredjeparten, slik at du forstår hva tredjeparten kan gjøre med kontoen din.

Koble den personlige Microsoft-kontoen din til kontoer for sosiale nettverk. Du kan koble den personlige Microsoft-kontoen din til kontoene dine i sosiale nettverk som Facebook, Twitter eller LinkedIn for å få tilgang til informasjon fra disse sosiale nettverkene i Microsoft-produkter. Hvis du velger å gjøre dette, blir informasjonen om de sosiale nettverkskontoene dine lagret på serverne våre slik at vi kan vise oppdatert informasjon fra kontoene. Du kan når som helst koble en konto på et sosialt nettverk fra den personlige Microsoft-kontoen din på profile.live.com/services.

Bruk av jobbkonto eller skolekonto. Hvis arbeidsgiveren eller skolen din bruker Azure Active Directory (AAD) til å utstede og administrere kontoen den gir deg, kan du bruke jobb- eller skolekontoen til å logge på Microsoft-produkter som bruker AAD (for eksempel Office 365 eller Skype for Business). Hvis organisasjonen din krever det, blir du også bedt om å oppgi telefonnummer eller en alternativ e-postadresse for ekstra sikkerhet. Hvis du logger på Microsoft-produkter ved hjelp av en jobb- eller skolekonto, kan eieren av domenet som er knyttet til e-postadressen din, kontrollere og administrere kontoen din og få tilgang til og behandle opplysningene dine (inkludert innholdet i kommunikasjonen din og filene dine). Din bruk av produktene kan være underlagt eventuelle retningslinjer som organisasjonen din opererer med. De ulike organisasjonene kan ha andre retningslinjer eller rutiner for personvern eller sikkerhet enn Microsoft, og disse er ikke Microsofts ansvar. Hvis din bruk av Microsoft-produkter administreres av organisasjonen din, må eventuelle spørsmål om personvern rettes til administratoren.

Annen viktig personverninformasjonAnnen viktig personverninformasjonmainotherimportantprivacyinformationmodule
Oppsummering

Nedenfor finner du ytterligere personverninformasjon som kan være viktig for deg. På privacy.microsoft.com kan du dessuten lese mer om hvordan Microsoft ivaretar personvernet ditt.

Europeiske personvernrettigheterEuropeiske personvernrettighetermaineuropeanprivacymodule
Oppsummering

Microsoft overholder de aktuelle databeskyttelseslovene i EØS, som inkluderer følgende rettigheter (hvis dette er aktuelt):

 • Hvis behandlingen av personlige data er basert på ditt samtykke, har du rett til å trekke tilbake tillatelsen når som helst for påfølgende databehandling.
 • Du har rett til å be oss om en "datakontrollør" slik det er definert i lovverket, samt tilgang til og korrigering av personlige data.
 • Du har rett til å protestere på behandlingen av dine personlige data, og
 • Du har rett til å klage til en instans for databeskyttelse.

I henhold til fransk lov kan du også sende oss spesifikke instruksjoner om bruken av dine personlige data etter din død, ved å bruke nettskjema .

Når vi behandler personopplysninger om deg, gjør vi det med ditt samtykke og/eller som nødvendig for å tilby produktene du bruker, drive forretningen vår, oppfylle våre kontraktsmessige og juridiske forpliktelser, beskytte sikkerheten for systemene og kundene våre, eller oppfylle andre legitime interesser for Microsoft som beskrevet i delene "Slik bruker vi den personlige informasjonen din" og "Grunner til at vi deler personlig informasjon" ovenfor. Når vi overfører personlige data fra EØS-området, gjør vi det basert på en rekke juridiske mekanismer, som beskrevet i avsnittet "Hvor vi lagrer og behandler personlig informasjon" nedenfor.

Sikkerhet for personlig informasjonSikkerhet for personlig informasjonmainsecurityofpersonaldatamodule
Oppsummering

Microsoft gjør sitt ytterste for å beskytte den personlige informasjonen din. Vi bruker ulike sikkerhetsteknologier og -prosedyrer for å verne den personlige informasjonen din mot uautorisert tilgang, bruk eller visning. Den personlige informasjonen du oppgir til oss, blir for eksempel lagret på datasystemer som har begrenset tilgang og befinner seg i kontrollerte fasiliteter. Svært fortrolig informasjon (f.eks. kredittkortnumre eller passord) som sendes over Internett, beskyttes gjennom kryptering.

Hvor vi lagrer og behandler personlig informasjonHvor vi lagrer og behandler personlig informasjonmainwherewestoreandprocessdatamodule
Oppsummering

Personlig informasjon som er samlet inn av Microsoft, kan bli lagret og behandlet i området ditt, i USA eller i andre land der Microsoft og tilknyttede selskaper, datterselskaper eller tjenesteytere har tilhold. Microsoft har viktige datasentre i USA, Canada, Brasil, Irland, Nederland, Østerrike, Finland, India, Singapore, Malaysia, Hongkong, Japan og Australia. Den primære lagringsplasseringen er vanligvis i kundens område eller i USA – ofte med en sikkerhetskopi på et datasenter i et annet område. Lagringsplasseringene velges for å sikre effektiv drift, for å forbedre ytelsen, og for å opprette overflødighet for å beskytte dataene hvis det oppstår strømbrudd eller andre problemer. Vi sørger for at informasjonen vi samler inn under denne personvernerklæringen, behandles i tråd med bestemmelsene i denne erklæringen samt gjeldende lov, uansett hvor informasjonen befinner seg.

Når vi overfører personlige data fra EØS og Sveits til andre land, hvorav enkelte ifølge EU ikke har et tilfredsstillende nivå av databeskyttelse. Når vi gjør det, bruker vi en rekke juridiske mekanismer, deriblant kontrakter, for å sikre at dine rettigheter og krav om beskyttelse følger dataene dine.

Microsoft Corporation og dets amerikanske datterselskaper deltar også i EU-U.S. Privacy Shield-rammeverket, og kommer til å delta i Swiss-U.S. Privacy Shield-rammeverket når det blir tilgjengelig i april 2017. Microsoft følger prinsippene i hvert Privacy Shield når det gjelder overføring av personopplysninger fra EØS-området og Sveits. Hvis tredjepartsagenter behandler personopplysninger på våre vegne på en måte som ikke samsvarer med prinsippene i et av Privacy Shield-rammeverkene, forblir vi ansvarlige med mindre vi kan bevise at vi ikke er ansvarlige for hendelsen som ligger til grunn for skaden. Det amerikanske handelsdepartementet har en oversikt over deltakerne i hvert av Privacy Shield-programmene på privacyshield.gov.

Hvis du har spørsmål eller en klage relatert til Microsofts deltakelse i Privacy Shield EU-U.S.- eller Swiss U.S.-programmet, anbefaler vi at du kontakter oss via vårt nettskjema. For eventuelle klager knyttet til Privacy Shield-rammeverkene som ikke kan løses direkte med Microsoft, har vi valgt å samarbeide med den relevante myndigheten for databeskyttelse eller et panel som er opprettet av de europeiske myndighetene for databeskyttelse (DPA) for å løse konflikter. Kontakt oss for å bli henvist til de relevante DPA-kontaktene. Som ytterligere forklart i Privacy Shield-avtalen, er også et alternativ med bindende voldgift tilgjengelig for deg, slik at gjenstående klager som ikke har blitt løst på annen måte, kan håndteres. Microsoft er underlagt den etterforskende og utøvende myndigheten til Federal Trade Commission (FTC) i USA.

Slik oppbevarer vi personlig informasjonSlik oppbevarer vi personlig informasjonmainOurretentionofpersonaldatamodule
Oppsummering

Microsoft oppbevarer personlig informasjon kun så lenge som nødvendig for å levere produktene våre og utføre transaksjonene du ønsker, eller av andre viktige årsaker som f.eks. juridiske forpliktelser, konfliktløsning og håndheving av avtalene våre. Ettersom disse behovene kan variere for ulike datatyper i konteksten av ulike produkter, kan de faktiske oppbevaringsperiodene variere betydelig. Kriteriene som brukes for å fastslå oppbevaringsperiodene, inkluderer følgende:

 • Hvor lenge er det nødvendig å oppbevare de personlige dataene for å levere produktene og opprettholde driften vår? Dette omfatter blant annet vedlikehold og forbedring av ytelsen til disse produktene, å ivareta sikkerheten til systemene våre, og sørge for at vi har de korrekte forretningsmessige og økonomiske oppføringene. Dette er den generelle regelen som danner grunnlinjen for de fleste dataoppbevaringsperioder.
 • Leverer, oppretter eller beholder kundene dataene med en forventning om at vi beholder dem til de selv fjerner dem? Eksempler på dette er dokumenter du lagrer i OneDrive, eller e-postmeldinger som du oppbevarer i innboksen på Outlook.com. I slike tilfeller beholder vi dataene til du aktivt sletter dem – for eksempel ved å flytte en e-post fra Outlook.com-innboksen til "Slettede elementer"-mappen, og deretter tømmer mappen (når "Slettede elementer"-mappen tømmes, blir de tømte elementene liggende i systemet i opptil 30 dager før de slettes for godt).
 • Finnes det en automatisert kontroll, som i instrumentbordet for Microsoft-personvern, som gjør det mulig å få tilgang til og slette personlige data når som helst? Hvis ikke tas vanligvis en kortere datalagringstid i bruk.
 • Er de personlige dataene av en sensitive karakter? I så fall vil vanligvis en forkortet oppbevaringstid som regel tas i bruk.
 • Har Microsoft tatt i bruk og kunngjort en bestemt oppbevaringsperiode for en bestemt datatype? For eksempel anonymiseres lagrede Bing-søkespørringer ved at vi fjerner IP-adressen helt etter 6 måneder, og sletter informasjonskapsler og andre kryssøktidentifikatorer etter 18 måneder.
 • Har brukeren gitt tillatelse til en lengre oppbevaringsperiode? I så fall beholder vi dataene i samsvar med ditt samtykke.
 • Er Microsoft underlagt en juridisk, kontraktsmessig eller lignende forpliktelse til å beholde data? Eksempler kan inkludere obligatoriske dataoppbevaringslover i den gjeldende jurisdiksjonen, offentlige ordrer om å oppbevare data som er relevante for en etterforskning, eller data som må beholdes i forbindelse med en rettstvist.
Innsamling av data fra barnInnsamling av data fra barnmaincollectionofdatafromchildrenmodule
Oppsummering

Når et Microsoft-produkt samler inn informasjon om alder, blir brukere under 13 år enten blokkert eller bedt om å innhente samtykke fra foreldre eller foresatte til å bruke produktet. Vi vil ikke bevisst be barn under 13 år om flere opplysninger enn det som er nødvendig for å levere produktet.

Når samtykke fra foreldre/foresatte er gitt, blir barnets konto behandlet på stort sett samme måte som andre kontoer. Barnet kan bruke kommunikasjonstjenester som e-post, direktemeldinger og nettforum, og kommunisere fritt med andre brukere i alle aldre.

Foreldre kan endre eller gjøre om tidligere valg, og gjennomgå, redigere eller be om å få slettet barnets personlige opplysninger. Foreldrene kan for eksempel få tilgang til den personlige Microsoft-konto og klikke Tillatelser. Foreldre med barn som spiller Minecraft og andre Mojang-spill, kan kontakte oss på account.mojang.com/terms#contact.

Utgivelse av forhåndsvisningerUtgivelse av forhåndsvisningermainpreviewreleasesmodule
Oppsummering

Microsoft tilbyr forhåndsvisning, insider- og betaversjoner og andre forhåndsversjoner av produkter og funksjoner («forhåndsvisninger»), slik at du kan evaluere dem og gi tilbakemeldinger (inkludert ytelses- og bruksdata) til Microsoft. Forhåndsvisninger kan derfor automatisk samle inn tilleggsdata, gi mindre kontroll eller ha andre personverns- og sikkerhetstiltak enn det som ellers er vanlig i produktene våre. Hvis du deltar i forhåndsvisninger, kan det hende vi tar kontakt med deg angående en tilbakemelding, eller for finne ut om du er interessert i å bruke produktene etter den offisielle lanseringen.

Endringer i denne personvernerklæringenEndringer i denne personvernerklæringenmainchangestothisprivacystatementmodule
Oppsummering

Vi oppdaterer personvernerklæringene våre når det er nødvendig, slik at de gjenspeiler tilbakemeldinger fra kunder og endringer i produktene våre. Når vi legger ut endringer i denne erklæringen, endrer vi også datoen for «sist oppdatert» øverst på siden og beskriver endringene på siden Endringslogg. Dersom det er snakk om store endringer i erklæringen eller i hvordan Microsoft bruker den personlige informasjonen din, blir du varslet enten direkte eller ved at vi legger ut et godt synlig varsel i forkant av endringene. Vi oppfordrer deg til å gå gjennom denne erklæringen regelmessig for å holde deg oppdatert om hvordan Microsoft beskytter informasjonen din.

Slik kontakter du ossSlik kontakter du ossmainhowtocontactusmodule
Oppsummering

Hvis du har et teknisk spørsmål eller trenger kundestøtte, kan du gå til support.microsoft.com for å lese mer om Microsofts kundestøttetilbud. Hvis spørsmålet ditt gjelder passord for en personlig Microsoft-konto, går du til Microsoft-kontostøtte.

Hvis du lurer på noe angående personvern eller ønsker å stille et spørsmål til den som er ansvarlig for personvern- eller databeskyttelse hos Microsoft, kan du kontakte oss via vårt nettskjema. Vi svarer på henvendelsen din innen 30 dager.

Med mindre annet er angitt, er Microsoft Corporation ansvarlig for å kontrollere den personlige informasjonen som samles inn via produktene som beskrives i denne erklæringen. Adressen vår er Microsoft Privacy, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052 USA. Telefon: (+1) 425-882-8080.

Microsoft Ireland Operations Limited er vår representant for databeskyttelse i EØS og Sveits. Personvernombudet hos Microsoft Ireland Operations Limited kan nås på følgende adresse: Microsoft Ireland Operations, Ltd., Attn: Data Protection, Carmenhall Road, Sandyford, Dublin 18, Ireland.

Skype Communications S.à.r.l. 23-29 Rives de Clausen L-2165 Luxembourg, Luxembourg er ansvarlig for å kontrollere Skype-informasjon. Hvis du vil kontakte oss angående Skype-programvare eller -produkter, kan du sende en kundestøtteforespørsel til Skypes kundestøtteteam.

Gå til www.microsoft.com/worldwide/ for å finne Microsoft-datterselskapet i landet eller området ditt.

BingBingmainbingmodule
Oppsummering
Hele teksten

Bing-tjenester inkluderer søke- og karttjenester i tillegg til appene Bing-verktøylinje og Bing-skrivebord. Bing-tjenester er også inkludert i andre Microsoft-tjenester, for eksempel MSN-apper og Cortana, samt visse funksjoner i Windows (som omtales som Bing-opplevelser).

Når du utfører søk eller bruker en funksjon i et produkt drevet av Bing, der søk eller kommandoer blir utført på dine vegne, samler Microsoft inn søke- eller kommandoordene du skriver inn, i tillegg til IP-adressen og posisjonen din samt de unike ID-ene i informasjonskapsler, nettleserkonfigurasjonen samt dato og klokkeslett for søket. Hvis du bruker taleaktiverte Bing-tjenester, får Microsoft tilsendt tale-inndata og ytelsesdata som er knyttet til talefunksjonen. Når du søker etter et bestemt ord eller en bestemt setning på en nettside eller i et dokument ved hjelp av produkter levert av Bing, for eksempel Spør Cortana og Bing-oppslag, blir det ordet eller den setningen sendt til Bing sammen med deler av innholdet rundt. Dette sikrer at du får kontekstmessig relevante søkeresultater.

Søkeforslag. For Søkeforslag blir tegnene du skriver inn i et Bing-drevet produkt for å utføre et søk, sendt til Microsoft. Dette lar oss gi deg forslag mens du skriver inn søkene dine. Du kan slå på eller av denne funksjonen under bruk av Bing søk ved å gå til Bing-innstillinger. Søkeforslag kan ikke slås av i Cortana. I Windows kan du alltids skjule Cortana og søkeboksen slik at du slipper å bruke funksjonen.

Bings opplevelses- og forbedringsprogram for Bing-skrivebord og Bing-verktøylinje. Hvis du bruker Bing-skrivebord eller Bing-verktøylinje og velger å delta i Bings opplevelses- og forbedringsprogram, samler vi også inn ytterligere informasjon om hvordan du bruker disse Bing-appene, for eksempel adressen til nettstedene du besøker, for å forbedre søkerangering og -relevans. Vi ivaretar personvernet ditt på den måten at vi ikke bruker informasjonen som samles inn gjennom Bings opplevelses- og forbedringsprogram, til å identifisere eller kontakte deg eller sende reklame til deg. Du kan deaktivere Bings opplevelses- og forbedringsprogram når som helst i Bing-skrivebordets eller Bing-verktøylinjens innstillinger. Vi sletter også informasjon som er samlet inn via Bings opplevelses- og forbedringsprogram, etter 18 måneder.

Oppbevaring og anonymisering. Vi anonymiserer lagrede søkespørringer ved å fjerne IP-adressen i sin helhet etter 6 måneder, samt informasjonskapsler og andre identifikatorer på tvers av økter, etter 18 måneder.

Personlig tilpasning gjennom Microsoft-konto. Noen Bing-tjenester gir deg en forbedret opplevelse når du logger på med den personlige Microsoft-konto din, for eksempel ved å synkronisere søkeloggen din på tvers av enheter. Du kan bruke disse tilpasningsfunksjonene til å legge inn interesser, favoritter og innstilliger samt til å koble kontoen opp mot tredjepartstjenester. Gå til Bing-innstillinger for å administrere tilpasningsinnstillingene dine eller instrumentbordet for Microsoft-personvern.

Administrere søkeloggen. Bings søkeloggtjeneste gir deg en enkel måte å bruke søkeordene dine om igjen på samt å finne igjen resultatene du klikket da du brukte Bing-søk i nettleseren. Du kan tømme søkeloggen din i instrumentbordet for Microsoft-personvern på account.microsoft.com/privacy. Hvis du tømmer loggen, fjernes den fra søkeloggtjenesten og blir ikke vist på nettstedet. Informasjonen slettes derimot ikke fra søkeloggene våre, som oppbevares og anonymiseres i henhold til beskrivelsen ovenfor.

Andre tjenester enn Microsoft som bruker Bing. Du kan få tilgang til Bing-drevne produkter når du bruker andre tjenester enn Microsoft-tjenester, for eksempel tjenester fra Yahoo!. For å kunne levere de aktuelle tjenestene mottar Bing informasjon – for eksempel dato, klokkeslett, IP-adresse, en unik identifikator og andre søkerelaterte opplysninger – fra disse og andre partnere. Denne informasjonen sendes til Microsoft for å kunne tilby søketjenesten. Microsoft bruker denne tjenesten slik det beskrives i denne erklæringen eller som ytterligere begrenset av de kontraktfestede forpliktelsene vi har overfor våre partnerne. Hvis du lurer på hvordan tjenester fra andre enn Microsoft samler inn og bruker informasjon, kan du se personvernerklæringene for de aktuelle tjenestene.

Søkespørring sendt i referanse-nettadresse. Når du klikker et søkeresultat eller en annonse fra en Bing-søkeresultatside og går til målnettstedet, mottar dette nettstedet standardinformasjonen som nettleseren din sender til alle nettstedene du besøker, inkludert IP-adressen din, nettlesertypen, nettleserspråket og nettadressen til nettstedet du kom fra (i dette tilfelle Bing-søkeresultatsiden). Ettersom nettadressen og Bing-søkeresultatsiden inneholder teksten til søkespørringen du skrev inn (for eksempel navn, adresser eller andre identifiserende opplysninger), vil målnettstedet kunne fastslå søkeordet du skrev inn.

Hvis nettleseren har tillatelse til å forhåndslaste sider i bakgrunnen for å gi raskere ytelse, har det samme effekt – når nettleseren laster inn en side i bakgrunnen – som hvis du besøkte denne siden. Dette innebærer innsending av nettadressen på Bing-søkeresultatsiden (som inneholder søkespørringen din) og nedlasting av alle informasjonskapsler som siden bruker.

Dele søkeinformasjon for forsknings- og utviklingsformål. Vi kan dele noe anonymisert søkeinformasjon, inkludert talesøk, med utvalgte tredjeparter for forsknings- og utviklingsformål. Alle unike identifikatorer (herunder IP-adresse og informasjonskapsel-ID) blir da fjernet. Opplysningene går dessuten gjennom en prosess som fjerner visse typer sensitiv informasjon brukerne selv kan ha tatt med i søket (f.eks. person- eller kredittkortnumre). I tillegg krever vi at de aktuelle tredjepartene sikrer informasjonen og ikke bruker den til andre formål.

CortanaCortanamaincortanamodule
Oppsummering
Hele teksten

Cortana er din personlige assistent. Avhengig av funksjonene til enheten din og hvilken versjon av Cortana du bruker (f.eks. Windows, Xbox, iOS, osv.), kan Cortana levere en rekke funksjoner, og noen av dem er personlig tilpassede. Cortana fungerer best når du logger på og lar henne bruke informasjon fra enheten din, den personlige Microsoft-kontoen din, jobb- eller skolekontoen eller andre Microsoft-tjenester og tredjepartstjenester du velger å koble til. Selv om du ikke logger deg på Cortana på Windows-enheter, kan du chatte med Cortana og få hjelp til å søke på nettet eller i dokumenter som er lagret på Microsoft-tjenester som OneDrive, og på enheten. Se underdelen om Windows Search for nærmere informasjon. Men hvis du ikke logger på, blir opplevelsene dine mer begrenset, og de tilpasses heller ikke. På iOS- og Android-enheter fungerer Cortana bare når du logger deg på.

Logget av. Når du ikke er logget på en Windows-enhet, samler Cortana inn informasjon om hvordan du chatter med Cortana og bruker Cortana til å søke, enten ved hjelp av stemmen, håndskrivingen eller inntastingen din. Denne informasjonen omfatter følgende:

 • Taletjenester. For at Cortana bedre skal forstå måten du snakker på og talekommandoene dine, sendes taleinformasjon til Microsoft for å bygge talemodeller og forbedre talegjenkjenningen og forståelsen av hva brukeren ønsker. Hvis du velger å logge på, vil talemodellene bli mer tilpasset.
 • Søkespørringer og søkelogg. Selv om det er Cortana som søker for deg, behandles Bing-søkespørringene dine og søkeforslagene dine som alle andre Bing-søkespørringer, og de brukes som beskrevet i avsnittet Bing.
 • Enhetsinformasjon. Cortana kan få tilgang til informasjon om enheten din og hvordan du bruker den. Den kan for eksempel finne ut om Bluetooth er aktivert, om låseskjermen er på, hvilke alarminnstillingene du har, og hvilke apper du installerer og bruker.

Logget på. Hvis du logger på, aktiveres Cortana for å utføre tilleggsoppgaver og gi deg tilpassede brukeropplevelser og relevante forslag. Du kan også gi Cortana tillatelse til å samle inn eller få tilgang til følgende typer tilleggsdata, hvorav enkelte avhenger av egenskapene til versjonen av Cortana du bruker (f.eks. Windows, Android, iOS, osv.) og appen du bruker som Cortana er integrert med (f.eks. Skype):

 • Microsoft-konto. Cortana kan få tilgang til de demografiske dataene (for eksempel alder, postnummer og kjønn) du angav da du opprettet din personlige Microsoft-konto.
 • Bruk av andre Microsoft-produkter. Cortana bruker informasjon som er samlet inn gjennom andre Microsoft-tjenester, til å tilby personlig tilpassede forslag. Informasjon som er samlet inn via Sport-appen, blir for eksempel brukt til automatisk å vise informasjon om lagene du følger. Den fastslår også favorittstedene dine fra Microsofts Kart-app, favorittsangene og -artistene fra musikken du spiller i Groove Musikk, og det du viser og kjøper i Windows Store, slik at du kan få bedre forslag. Interessene dine i Cortanas notatbok kan bli brukt også av andre Microsoft-tjenester – for eksempel Bing eller MSN – slik at disse tilpasses ut fra interessene, preferansene og favorittene dine.

Posisjon. Du kan velge om Cortana skal ha tilgang til informasjon om posisjonen din for å gi deg mest mulig relevante notiser og resultater og for å kunne lage forslag som hjelper deg med å spare tid, for eksempel trafikkinformasjon og posisjonsbaserte påminnelser. Hvis du gir tillatelse, vil Cortana regelmessig samle inn og bruke den aktuelle posisjonen din, posisjonsloggen og andre posisjonssignaler (for eksempel posisjoner tagget i bilder du har lastet opp til OneDrive). Posisjonsinformasjon som samles inn av Cortana, kan også brukes anonymt for å forbedre posisjonstjenestene i Windows. Du finner mer informasjon under Posisjonstjenester.

Kontakter, e-post, kalender og kommunikasjon. Du kan velge å gi Cortana tilgang til enheten din og skybasert e-post og annen kommunikasjon, kalenderen din og kontaktene dine for å aktivere flere funksjoner og tilpassing. Hvis du gir tillatelse, får Cortana tilgang til mer informasjon, herunder:

 • Tekstmeldinger og e-post. Cortana bruker meldingene dine til å gjøre en rekke ulike ting, for eksempel til å la deg legge til hendelser i kalenderen din, til å informere deg om viktige meldinger og til å holde deg oppdatert om hendelser eller andre ting som er viktige for deg, som pakke- eller flysporing. Cortana bruker også meldingene dine til å hjelpe deg med å planlegge rundt hendelsene dine og gir deg nyttige forslag og anbefalinger.
 • Kommunikasjonslogg. Cortana lærer seg hvem som er viktigst for deg, ut fra anropsloggen, tekstmeldingsloggen og e-postloggen din. Denne informasjonen brukes til å spore dem som er mest relevant for deg, og hvilke kommunikasjonsmåter du foretrekker, flagge viktige meldinger (for eksempel tapte anrop) og forbedre ytelsen til Cortana-funksjoner, for eksempel talegjenkjenning.
 • Avtaler i kalender. Cortana har tilgang til kalenderne dine for å gi deg påminnelser og informasjon som er relevant for avtalene dine.

Leserlogg. Hvis du gir Cortana tillatelse til å bruke leserloggen, samler Microsoft inn Microsoft Edge-søkespørringene og fullstendig leserlogg, tilknyttet med en bruker-ID. Cortana bruker denne informasjonen for å bli bedre kjent med deg, tilby smarte svar og proaktive, tilpassede forslag, og fullføre netthandlinger for deg. Cortana samler ikke inn informasjon om sider du besøker i InPrivate-faner.

Andre tilkoblede tjenester og administrasjonsferdigheter. Du kan også gi Cortana tilgang til data som samles inn av andre Microsoft- og tredjepartstjenester, eller dele Cortana-informasjonen din med disse tjenestene, ved å gi tillatelse til å aktivere eller koble disse tjenestene til Cortana. Når du aktiverer en tilkoblet tjeneste eller tredjepartsferdighet, deler Cortana forespørselen med disse tjenestene eller tredjeparter for å aktivere kommandoen. Cortana kan også dele ytterligere opplysninger som du gir tillatelse til å dele (f.eks. posisjonen din). Nedenfor finner du eksempler på tilkoblede tjenester og ferdigheter. Nye tilkoblede tjenester og ferdigheter legges til regelmessig.

 • Tilkoblede Microsoft-tjenester. Hvis du velger å koble Cortana til Xbox Live-kontoen din, kan Cortana få tilgang til Xbox Live-informasjonen din for å lære om spillaktiviteten din og gi deg relevant innhold og forslag, varsle deg når vennene dine er tilgjengelige til å spille, og hjelpe deg med å planlegge spilløkter. Hvis du velger å koble Cortana til jobb- eller skolekontoen din, har Cortana tilgang til informasjon lagret i Office 365 for å hjelpe deg med å holde deg oppdatert og få kunnskap om møter, dokumenter og personlige forhold. Hvis du logger på LinkedIn i Cortana, får Microsoft tilgang til enkelte LinkedIn-opplysninger, slik at Cortana kan gi deg mer tilpasset informasjon og tilpassede anbefalinger. Obs! Cortana bruker LinkedIn for å få tilgang til navnet, e-postadressen, stillingen og firmanavnet til personer du har møter med, slik at Cortana kan hente relevant informasjon om de kontaktene.
 • Andre tilkoblede tjenester og ferdigheter. Cortana gir deg mulighet til å koble til tredjepartstjenester slik at den kan gjøre mer og tilby flere tilpassede opplevelser basert på informasjon fra tredjepartstjenesten. Ikke alle ferdigheter krever din godkjenning. Med din tillatelse kan Cortana også sende informasjon om deg sammen med forespørselen til en tredjepart. Cortana sender for eksempel forespørselen din sammen med gjeldende posisjon og destinasjon til Uber når du ber Cortana bestille en tur. Du kan administrere Cortanas tilkoblede tjenester og ferdigheter i Cortanas notatblokk.

Når du gir Cortana tilgang til informasjonen din fra en enhet eller tjeneste, kan denne informasjonen brukes til å tilpasse brukeropplevelsen din i Cortana på en enhet eller tjeneste som du har aktivert Cortana på. Husk at du alltid kan logge av Cortana. Når du logger av Windows, er Cortana fortsatt klar til å hjelpe deg, men brukeropplevelsen blir ikke personlig tilpasset. Du kan administrere opplysningene som Cortana bruker og lagrer om deg, i innstillingene, tillatelsene og notatblokken i Cortana. Du kan lese mer om de enkelte funksjonene og hvordan du administrerer dem, på go.microsoft.com/fwlink/?linkid=522360.

Groove Musikk/Film og TVGroove Musikk/Film og TVmaingroovemusicmoviestvmodule
Oppsummering
Hele teksten

Med Groove Musikk kan du enkelt spille av musikksamlingen din, lage spillelister, kjøpe musikk og strømme egendefinerte radiostasjoner. Med Microsoft Film og TV kan du spille av videosamlingen din, og leie eller kjøpe filmer og TV-serier. Disse tjenestene ble tidligere tilbudt som Xbox Musikk og Video.

For å hjelpe deg å finne interessant innhold vil Microsoft samle inn informasjon om hva du spiller, hvor lenge du spiller og hvilke vurderinger du gir. Hvis du logger på Cortana på enheten din, vil Microsoft samle inn informasjon om musikken du spiller via Groove Musikk, og bruke den for å tilby personlig tilpassede opplevelser og relevante forslag.

For å berike opplevelsen vil Groove Musikk og Film og TV vise eventuell tilgjengelig relatert informasjon – for eksempel albumtittel, plateomslag, sang- eller videotittel – om innholdet du spiller av eller har i musikk- og videobiblioteket ditt. For å kunne tilby denne informasjonen sender Groove Musikk og Film og TV en informasjonsforespørsel til Microsoft. Denne forespørselen inneholder standard enhetsinformasjon i form av blant annet enhetens IP-adresse, programvareversjon, regionale og språklige innstillinger, samt en identifikator for innholdet.

Hvis du bruker Groove Musikk eller Film og TV for å få tilgang til innhold som er beskyttet med Microsoft Digital Rights Management (DRM), kan programvaren automatisk be om mediebruksrettigheter fra en server og laste ned og installere DRM-oppdateringer, slik at du kan spille av innholdet. Du kan lese mer om DRM i avsnittet Silverlight i denne personvernerklæringen.

Microsoft Cognitive ServicesMicrosoft Cognitive Servicesmainmicrosoftcognitiveservicesmodule
Oppsummering
Hele teksten

Microsoft Cognitive Services hjelper utviklere å bygge apper som gir bedre forståelse av data, f.eks. ved oppdage ansikter og objekter i bilder, forstå talespråk eller tolke kommandoer. Vi samler inn og bruker informasjonen for å levere tjenester, som blant annet går ut på å forbedre og tilpasse opplevelsene dine.

Cognitive Services samler inn og bruker mange typer data, f.eks. bilder, lydfiler, videofiler eller tekst, og alle disse dataene beholdes av Microsoft. Microsoft har implementert forretningsmessige og tekniske tiltak for å bidra til å fjerne identifiseringen av enkelte typer data som beholdes av Cognitive Services. Identifikasjonsfjerningen medfører ikke at dataene anonymiseres fullstendig. En person i et fotografi kan f.eks. fortsatt gjenkjennes av noen som kjenner personen.

Microsoft og apper som bruker Cognitive Services, kan også samle inn og bruke dataene dine. Bing bruker for eksempel søkespørringer som samles inn via APIer for Bing-søkeforslag i Cognitive Services, som beskrevet i delen om Bing. Microsoft Translator bruker data som sendes via Cognitive Services Translator API, som beskrevet i Translator-delen.

Microsoft Health-tjenesterMicrosoft Health-tjenestermainmicrosofthealthservicesmodule
Oppsummering

Microsoft Health-tjenester kan hjelpe deg med å forstå og administrere helseinformasjonen din. Dette inkluderer HealthVault, HealthVault Insights, Microsoft Band-enheter, andre Microsoft Health-programmer og relaterte produkter. Band hjelper deg å følge med på for eksempel puls og antall skritt. Band kan også bruke Cortana for å ta notater og motta varslinger fra telefonen. Du har mulighet til å administrere og kontrollere informasjonen som Microsoft Health-appen sender til Microsofts servere. Programmene kan aktivere varslinger til Microsoft Band og andre enheter. Med HealthVault-tjenester kan du samle inn, redigere, legge til og lagre helsedata elektronisk, og du kan dele helsedataene dine med familie, omsorgspersoner og ansatte i helsesektoren.

Microsoft Health-tjenester samler inn og bruker informasjonen for å levere tjenester, som blant annet går ut på å forbedre og tilpasse opplevelsene dine. Helserelatert informasjon som du gir Microsoft gjennom Microsoft Health-tjenester, kombineres ikke med informasjon fra andre Microsoft-tjenester. De brukes heller ikke til andre formål uten at du har gitt uttrykkelig samtykke til dette. Microsoft vil for eksempel aldri bruke helseinformasjonen din for å gi deg reklame uten at du har gitt samtykke til dette.

HelsetjenesterHelsetjenestermainmicrosoftservicelongmodule
Oppsummering

Microsoft Health-tjenester kan hjelpe deg med å forstå og administrere helseinformasjonen din. Hvilken informasjon vi samler inn, avhenger av tjenestene og funksjonene du bruker, og inkluderer følgende:

 • Profildata. Når du oppretter en profil, må du oppgi informasjon, for eksempel høyde, vekt og alder, som brukes til å beregne aktivitetsresultatene dine. Andre profildata kommer fra den personlige Microsoft-kontoen din.
 • Aktivitets- og treningsdata. Microsoft Health-tjenestene hjelper deg med å følge med på aktiviteter og trening ved å samle inn data om f.eks. puls, antall skritt, forbrente kalorier og søvn. Eksempler på typer aktiviteter du kan velge å spore, er løping, trening og søvn.
 • Bruksinformasjon. Vi ønsker å gi deg best mulig service. Derfor samler vi inn og laster automatisk opp statistikk om ytelsen og bruken din av Microsoft Health-tjenester.
 • Posisjon. Microsoft Band har innebygd GPS, slik at du kan kartlegge aktiviteter som løping eller sykling uten å måtte ha med deg telefonen din. Hvis du aktiverer GPS for en aktivitet, kan du se aktivitetskartet i Microsoft Health-programmene. Enkelte modi på Band, for eksempel Golf og Utforsker, slår automatisk på GPS, og av når du avslutter modusen. 

Hvis du vil vite mer om Bands sensorer og dataene de samler inn, kan du gå her.

Tilgang og kontroll. Du kan vise og administrere dataene dine i Microsoft Health-tjenestene. Du kan for eksempel vise og oppdatere profildataene, administrere tilkoblede programmer og vise tidligere aktiviteter. Du kan slette bestemte aktivitetsdetaljer i Microsoft Health-tjenestene. Når du sletter en bestemt aktivitet, blir hendelsen slettet fra Microsoft Health-tjenestene. De grunnleggende sensordataene og andre data fra enheten beholdes imidlertid i Microsoft Health-tjenestene. Du kan når som helst si opp Microsoft Health-tjenestekontoen ved å kontakte kundeservice her.

Cortana. Microsoft Health-tjenestene tillater bruk av Cortana. Når du bruker Cortana, deles dataene du behandler i Microsoft Health-tjenester, inkludert helserelaterte data og data som behandles fra tredjepartstjenester, med Cortana. Hvis Cortana er aktivert på enheten, kan du bruke det til å utføre søk og angi påminnelser med stemmen. Se avsnittet om Cortana i denne personvernerklæringen hvis du vil vite mer om hvordan Cortana administrerer informasjonen din.

HealthVaultHealthVaultmainhealthvaultmodule
Oppsummering

HealthVault er en personlig helseplattform som gir deg mulighet til å samle, redigere, lagre og dele helserelatert informasjon på nettet. Med HealthVault kan du selv styre helseinformasjonen din. Du kan også velge om du vil dele helseinformasjonen din med familie, omsorgsytere, helsepersonell, mobilapper, helserelaterte enheter og verktøy på nettet. Du finner mer informasjon om HealthVault her.

Logge på HealthVault. Hvis du vil logge på HealthVault, kan du bruke Microsoft-konto din eller en tredjeparts godkjenningstjenester. Hvis du avslutter Microsoft-kontoen eller mister påloggingsopplysningene, får du ikke tilgang til informasjonen din. For å sikre kontinuerlig tilgang kan du bruke flere sett med påloggingsopplysninger for HealthVault. Før du bruker en tredjeparts godkjenningstjeneste med HealthVault, anbefaler vi at du leser gjennom sikkerhets- og personvernopplysningene fra utstederen.

HealthVault-konto og helsejournaler. Hvis du vil opprette en ny HealthVault-konto, må du oppgi personopplysninger som navn, fødselsdato, e-postadresse, postnummer og land/område. Avhengig av hvilke funksjoner du bruker, kan du bli bedt om å oppgi ytterligere opplysninger. Med en HealthVault-konto kan du administrere én eller flere helsejournaler for deg selv og andre i familien din. Du kan når som helst legge til eller fjerne informasjon i en helsejournal.

I USA tilordner HealthVault en unik e-postadresse til hver helsejournal. Når du mottar en melding på denne e-postadressen, blir meldingen og eventuelle vedlegg automatisk lagt til i HealthVault-journalen, og journalforvalteren varsles på e-post. E-posttjenesten i HealthVault bruker «Direct» – en protokoll som er laget spesifikt for å kommunisere med helsepersonell. For at det skal være mulig å sende og motta HealthVault-e-poster må leverandøren derfor bruke et system som bruker Direct-protokollen. Forvaltere kan legge til eller deaktivere e-postadresser for journalene.

Dele helseopplysninger. En viktig del av HealthVault er muligheten til å dele helseopplysninger med personer og tjenester som kan hjelpe deg med å oppnå de helsemessige målene dine. Du har som standard forvalteransvar for eventuelle journaler du oppretter. Forvaltere har høyeste tilgangsnivå til helsejournaler. Som forvalter kan du dele informasjonen i en helsejournal med en annen person ved å sende en e-postinvitasjon via HealthVault. Du kan bestemme hvilken type tilgang vedkommende skal ha (inkludert forvaltningstilgang), hvor lenge tilgangen skal vare, og om det skal gis tillatelse til å endre informasjonen i journalene. Når du gir noen tilgang, kan vedkommende innvilge andre samme tilgangsnivå (f.eks. kan noen med skrivebeskyttet tilgang innvilge en annen bruker skrivebeskyttet tilgang). Vær forsiktig med hvem du gir tilgang til, slik at du ikke risikerer at noen krenker personvernet ditt eller opphever tilgangen du har til egne journaler.

Du kan velge å dele bestemte data (eller alle dataene) i en helseoppføring med andre tjenester, inkludert i forbindelse med deltakelse i tredjepartstjenester du godkjenner. Ingen tjenester har tilgang til opplysningene dine gjennom HealthVault, med mindre en autorisert bruker innvilger slik tilgang via HealthVault. HealthVault lar deg kontrollere tilgang ved å godta eller avvise forespørsler. For hver tjeneste som får tilgang, velger du hvilken helseinformasjon i en bestemt helsejournal som skal deles, og hvilke handlinger hver tjeneste kan utføre på helseinformasjonen.

En tjeneste som du godkjenner for en journal, får det fulle navnet som er knyttet til HealthVault-kontoen din, kallenavnet til de(n) godkjente journalen(e), og relasjonen din til journalen. Tjenesten fortsetter å ha tilgang via HealthVault inntil du eventuelt trekker tilbake tillatelsen. Hvis en tjeneste ikke innfrir Microsofts krav til personvern, kan Microsoft trekke tilbake tilgangen som tjenesten har til HealthVault. Merk: Utover det å begrense tilgangen de har til HealthVault-informasjonen din, verken kontrollerer eller overvåker vi tredjepartstjenestene, og de kan ha ulike praksiser for personvern.

Rapporter til helsetjenesteleverandører r i USA. I USA lar vi deltakende helsetjenesteleverandører innhente rapporter om hvorvidt informasjonen de sender til en journal i Microsoft Health-tjenestene, blir brukt. Denne funksjonen understøtter målet om «hensiktsmessig bruk» i HITECH-forordningen, som oppmuntrer helsepersonell til å sende kopier av pasientjournalene elektronisk. Deltakende leverandører kan få rapporter med et nummer som hjelper dem å identifisere pasienten i systemet, og finne ut om brukeren har utført en «kvalifiserende handling» i HealthVault (det blir ikke gitt informasjon om typen handling). Eksempler på «kvalifiserende handlinger» er å vise, laste ned eller overføre helseinformasjon via e-post. Du kan slå av rapportering for journalene dine.

Tilgang og kontroller. Du kan når som helst se gjennom, redigere eller slette data i HealthVault-kontoen din eller avslutte HealthVault-kontoen din. Kun forvaltere kan slette elementer permanent. Når du sletter en helsejournal, slettes den fra alle brukere som har tilgang til den.

Når du avslutter HealthVault-kontoen din, sletter vi alle journaler som du er eneforvalter for. Hvis du deler forvaltningstilgang for en journal, kan du bestemme om du vil slette journalen eller ikke. Microsoft venter litt med å slette informasjonen din permanent. Dette gjøres for å hindre at den helserelaterte informasjonen din slettes utilsiktet eller av ond hensikt.

HealthVault beholder en komplett logg over hver tilgang, endring eller sletting av brukere og tjenester, og denne loggen omfatter dato, handling og navn på person eller tjeneste. Journalforvaltere kan se gjennom loggen for disse journalene.

E-postkommunikasjon. Vi bruker e-postadressen du oppgir når du oppretter HealthVault-kontoen, for å sende deg en e-post der du blir bedt om å godkjenne e-postadressen din, slik at den kan tas med i delingsinvitasjoner du sender gjennom HealthVault, og for å sende deg tjenestevarsler, for eksempel e-postvarsler om at informasjon kan legges til i HealthVault-journalene dine.

HealthVault sender deg regelmessige nyhetsbrev for å holde deg oppdatert om de siste forbedringene. HealthVault sender også regelmessige e-poster med sammendrag av nylig kontoaktivitet. Med forbehold om kontaktpreferansene dine, bruker vi også e-postadressene dine til å sende deg markedsføring via e-post. Du kan når som helst avslutte abonnementet på disse e-postene.

Microsoft TranslatorMicrosoft TranslatormainMicrosoftTranslatormodule
Oppsummering
Hele teksten

Microsoft Translator er et statistisk maskinoversettelsessystem som er utformet for å automatisk oversette tekst og tale mellom flere støttede språk. Translator kan innlemmes i andre Microsoft-produkter og tjenester, for eksempel Office, SharePoint og Bing. Tredjeparter kan også inkludere Translator i sine egne tjenester og tilbud. For informasjon om personvernpraksisen i forbindelse med tredjeparters tjenester og tilbud, se de aktuelle personvernerklæringene deres.

Microsoft Translator samler inn og bruker teksten, bildene og taledataene du sender inn, i tillegg til informasjon om hvordan du får tilgang til Translator-tjenesten, dvs. operativsystemversjon, nettlesertype og språk. Vi bruker dataene dine for å levere Translator-tjenesten, og for å forbedre og tilpasse brukeropplevelsene dine. Microsoft har implementert forretningsmessige og tekniske tiltak for å bidra til å fjerne identifiseringen av dataene som Translator beholder. Vi tar f.eks. stikkprøver av tekst for å forbedre Translator, og maskerer eller sletter strenger av tall og annen personlig identifiserbar informasjon som vi oppdager i utvalget.

Hvis du abonnerer med Microsoft Translator API, som har et månedlig volum på 250 millioner tegn eller mer, kan du be om å deaktivere logg av teksten du sender til Microsoft Translator, ved å sende en forespørsel via prosessen som er forklart på www.microsoft.com/en-us/translator/notrace.aspx.

MSNMSNmainmainmodule
Oppsummering
Hele teksten

MSN-tjenester inkluderer nettsider og en serie med apper – herunder MSN Nyheter, Vær, Sport og Økonomi samt eldre versjoner av appene under merkenavnet Bing (samlet kalt «MSN-apper»). MSN-appene er tilgjengelige på flere plattformer, inkludert Windows, iOS og Android. MSN-tjenester følger også med andre Microsoft-tjenester, inkludert nettleseren Microsoft Edge. 

Når du installerer MSN-apper, samler vi inn informasjon om hvorvidt appen ble installert på riktig måte, installasjonsdato, app-versjon og enhetsopplysninger som for eksempel operativsystem og nettleser. Denne informasjonen samles inn jevnlig for å hjelpe oss å finne ut hvor mange som bruker MSN-apper, og for å identifisere problemer knyttet til ulike app-versjoner, operativsystemer og nettlesere.

Vi samler også inn data om hvordan du samhandler med MSN-tjenester som for eksempel bruksfrekvens og leste artikler, for å gi deg relevant innhold. Noen MSN-tjenester tilbyr en forbedret opplevelse (f.eks. ved å la deg tilpasse interessene og favorittene dine) når du logger på med Microsoft-kontoen din. Du kan administrere tilpasning gjennom MSN- og Bing-innstillinger, samt gjennom innstillinger i andre Microsoft-tjenester som omfatter MSN-tjenester. Den innsamlede informasjonen blir i tillegg brukt til å tilby deg relevante annonser. Du kan reservere deg mot atferdsbaserte annonser gjennom annonsekoblingene i MSN-tjenestene eller ved å gå til Microsofts reservasjonsside.

Tidligere versjoner av MSN Økonomi gir deg tilgang til personlig økonomiinformasjon fra tredjeparts finansinstitusjoner. MSN Økonomi viser disse opplysningene uten å lagre dem på serverne våre. Påloggingsinformasjonen du bruker for å få tilgang til økonomiinformasjon fra tredjeparter, krypteres på enheten din og sendes ikke til Microsoft. Disse finansinstitusjonene, samt andre tredjepartstjenester du får tilgang til via MSN-tjenester, er underlagt egne vilkår og personvernerklæringer.

OfficeOfficemainofficeservicesmodule
Oppsummering
Hele teksten

Office er en samling av produktivitetsapper som blant annet omfatter Word, Excel, PowerPoint og Outlook. Du finner mer informasjon om Outlook i avsnittet Outlook i denne personvernerklæringen. Ulike Office-programmer gir deg mulighet til å bruke innhold og funksjoner fra Microsoft og tjenester som er koblet til en tredjepart (f.eks. Bing). Se go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=624445 hvis du ønsker detaljert informasjon om hvordan du administrerer alternativene dine for personvern. Hvis du jobber i en organisasjon, kan administratoren din deaktivere tilkoblede tjenester via gruppepolicy.

Roaming-tjenesten for Office. Roaming-tjenesten for Office bidrar til å holde Office-innstillingene oppdatert på tvers av enhetene dine som kjører Office. Når du logger på Office med Microsoft-kontoen din, blir Roaming-tjenesten for Office aktivert og synkroniserer noen av de tilpassede Office-innstilingene dine med Microsoft-serverne (for eksempel en liste over dokumenter du har brukt nylig, og det siste stedet du så på i et dokument). Når du logger på Office med samme konto, men fra en annen enhet, vil Roaming-tjenesten fra Office laste ned innstillingene dine fra Microsoft-serverne og bruke dem på den andre enheten. Roaming-tjenesten fra Office tar også i bruk noen av de tilpassede Office-innstillingene dine når du logger på Office.com. Når du logger av Office, vil Roaming-tjenesten fra Office fjerne Office-innstillingene fra enheten din. Alle endringer du gjør i de tilpassede Office-innstillingene, sendes til Microsoft-serverne.

Microsoft-oppdateringer. Office bruker Microsoft Update-tjenesten til å levere sikkerhetsoppdateringer og andre viktige oppdateringer. Se avsnittet Oppdateringstjenester i denne personvernerklæringen for mer informasjon.

Nettbasert hjelp, maler, skrifttyper og annet innhold. Office bruker andre Microsoft- eller tredjepartstjenester for å gi deg det nyeste nettinnholdet, som hjelpeartikler, maler og skrifttyper, når du er koblet til Internett. Når du bruker hjelpefunksjonen i et Office-program, sender Office en søkespørring til Office.com for å kunne tilby deg hjelpeartikler på nett. Disse funksjonene er slått på som standard, men du kan slå dem av i personverninnstillinger. Du finner personverninnstillingene i Office 2013 ved å klikke Fil > Alternativer > Klareringssenter > Innstillinger for klareringssenter > Personvernalternativer.

«Klikk og bruk»-oppdateringstjeneste. Med «Klikk og bruk»-oppdateringstjenesten kan du installere visse Microsoft Office-produkter over Internett, slik at du kan begynne å bruke dem før de er helt lastet ned. «Klikk og bruk»-oppdateringstjenesten er som standard konfigurert til automatisk å gjenkjenne nettoppdateringer for «Klikk og bruk»-aktiverte produkter på enheten din, og laster ned og installerer slike oppdateringer automatisk. Denne tjenesten er aktivert som standard, men du kan deaktivere den i personverninnstillingene.

Søketjenester. Med Office-støttede søketjenester som Insights kan du be om informasjon fra Microsoft eller tredjepartstjenester fra et Office-program. I Word kan du for eksempel utheve et ord eller en setning og hente relevant informasjon fra Bing-søk. Når du søker på et bestemt ord eller en setning, sender Office den krypterte teksten du søkte etter, til tjenesten (og når du bruker Insights, sender Office det forespurte ordet eller setningen sammen med noe innhold fra teksten rundt i dokumentet for å gi deg mest mulig kontekstmessig relevante søkeresultater). I Excel kan du sende disse datakategoriene til Microsoft for å motta anbefalinger for andre sett med lignende data som kanskje vil interessere deg. Men det faktiske innholdet i arbeidsboken sendes ikke til Microsoft. I tillegg sender Office data om programvaren du bruker, og den nasjonale innstillingen for systemet ditt. Hvis det kreves av en tredjepartsleverandør av innhold, sender Office også autorisasjonsdata som viser at du har rettigheter til å laste ned det relevante innholdet. Informasjonen du mottar, inneholder ofte en kobling til mer informasjon fra innholdsleverandørens nettsted. Hvis du klikker koblingen, kan innholdsleverandøren plassere en informasjonskapsel på enheten din for å identifisere deg for fremtidige transaksjoner.

Oversettelsestjeneste. Noen Office-apper lar deg oversette deler av eller hele dokumenter ved å bruke en tospråklig ordliste eller en maskinoversettingstjeneste. Hvis ordet eller setningen du vil oversette, ikke finnes i den tospråklige ordlisten som følger med programvaren, blir ordet eller setningen sendt ukryptert til en oversettelsestjeneste fra Microsoft eller en tredjepart. Hvis du velger å oversette hele dokumentet, sendes det ukryptert til en oversettelsestjeneste fra Microsoft eller tredjepart. I tillegg til ordet eller setningen du ønsker oversatt, vil Office sende informasjon om Office-programvaren du bruker, inkludert versjon, operativsystem, nasjonal innstilling og hvilket språk systemet er satt til. Hvis oversettelsestjenesten tilbys av en tredjepart, kan Office også sende godkjenningsinformasjon som har blitt lagret tidligere, og som bekrefter at du allerede er registrert for tilgang til nettstedet.

OneDriveOneDrivemainonedrivemodule
Oppsummering
Hele teksten

Med OneDrive kan du lagre og få tilgang til filene dine på så og si alle enheter. Du kan også dele filene og jobbe på dem sammen med andre. Med enkelte versjoner av OneDrive-programmet kan du få tilgang både til din personlige OneDrive (logg på med Microsoft-kontoen din) og OneDrive for Business (logg på med jobb- eller skolekontoen din avhengig av hvordan organisasjonen din bruker Office 365).

Når du bruker OneDrive, samler vi inn informasjon om innholdet du lagrer og bruken din av tjenesten. Dette hjelper oss å tilby, forbedre og beskytte tjenestene. Vi indekserer for eksempel innholdet i OneDrive-dokumentene dine slik at du kan søke etter dem senere, og bruker stedsinformasjon for å gi deg mulighet til å søke etter bilder ut fra hvor de ble tatt. For å kunne levere tilpassede opplevelser – for eksempel gi deg anledning til å flytte tilpassede innstillinger og synkronisere innhold på tvers av enheter – samler vi dessuten inn enhetsinformasjon.

Når du lagrer innhold i OneDrive, vil dette innholdet arve delingstillatelsene til mappen det lagres i. Hvis du for eksempel lagrer innhold i den offentlige mappen, blir innholdet offentlig og tilgjengelig for alle Internett-brukere som kan finne mappen. Innhold som lagres i en privat mappe, forblir privat.

Når du deler innhold på et sosialt nettverk (f.eks. Facebook) fra en telefon som er synkronisert med OneDrive-kontoen din, blir innholdet lastet opp til nettverket, eller det blir vist en kobling til innholdet på nettverket. Innhold som legges ut på sosiale nettverk og OneDrive, er tilgjengelig for alle på det sosiale nettverket. Hvis du vil slette innhold, må du slette det både fra det sosiale nettverket og OneDrive.

Når du deler OneDrive-innhold med vennene dine via en kobling, blir en e-post med koblingen sendt til vennene du deler med. Koblingen inneholder en autorisasjonskode som gir tilgang til innholdet ditt. Hvis en av vennene dine videresender koblingen til noen andre, vil også disse personene få tilgang til innholdet ditt, selv om du ikke har valgt å dele innhold med dem. Du kan trekke tilbake tilgangen til innholdet ditt på OneDrive ved å logge på kontoen din og velge innholdet du vil administrere tilgangsnivå for. Når du trekker tilbake tilgangen til en kobling, deaktiverer du samtidig den aktuelle koblingen. Med mindre du bestemmer deg for å dele koblingen på nytt, vil det ikke lenger være mulig for noen å få tilgang til innholdet ditt gjennom denne koblingen.

Filer som administreres med OneDrive for Business, lagres atskilt fra filene i din personlige OneDrive. OneDrive for Business samler inn personlig informasjon for autentisering (f.eks. e-postadresse og passord), og overfører den til Microsoft og/eller leverandøren av Office 365-tjenesten.

OutlookOutlookmainoutlookmodule
Oppsummering
Hele teksten

Outlook-produktene er utformet for å forbedre produktiviteten din gjennom forbedret kommunikasjon og omfatter Outlook.com, Outlook-programmer og beslektede tjenester.

Outlook.com. Outlook.com er Microsofts primære forbrukertjeneste for e-post og inkluderer e-postkontoer med adresser som slutter på outlook.com, live.com, hotmail.com og msn.com. Outlook.com tilbyr funksjoner som hjelper deg med å holde kontakt med venner på sosiale nettverk. Du må opprette en Microsoft-konto for å kunne bruke Outlook.com.

Når du sletter en e-post eller et element fra en postboks i Outlook.com, flyttes elementet til mappen Slettede elementer, hvor det blir værende i rundt sju dager, med mindre du flytter det tilbake til innboksen eller tømmer mappen, eller med mindre tjenesten tømmer mappen automatisk, avhengig av hva som skjer først. Når mappen Slettede elementer blir tømt, vil de slettede elementene forbli i systemet vårt i opptil 30 dager før de blir endelig slettet.

Outlook-programmer. Outlooks klientprogrammer er programvare du installerer på enheten din som lar deg for å administrere e-post, kalenderelementer, filer, kontakter og andre data fra e-post, fillagring og andre tjenester, for eksempel Exchange Online eller Outlook.com eller servere, for eksempel Microsoft Exchange. Du kan bruke flere kontoer fra ulike leverandører, inkludert tredjepartsleverandører, med Outlook-programmer.

Hvis du vil legge til en konto, må du gi Outlook tillatelse til å få tilgang til data fra e-post- eller fillagringstjenestene.

Når du legger til en konto i Outlook, synkroniseres e-post, kalenderelementer, filer, kontakter, innstillinger og andre data fra den kontoen automatisk til enheten. Hvis du bruker det mobile Outlook-programmet, synkroniseres dataene også til Microsoft-servere for å aktivere flere funksjoner som raskere søk, tilpasset filtrering av mindre viktig e-post og en mulighet til å legge til e-postvedlegg fra tilkoblede fillagringsleverandører uten å forlate Outlook-programmet. Hvis du bruker skrivebordsprogrammet Outlook, kan du velge om du vil at dataene skal synkroniseres til serverne våre. Du kan når som helst fjerne en konto eller gjøre endringer i dataene som er synkronisert fra kontoen din.

Hvis du legger til en konto fra en organisasjon (for eksempel arbeidsgiver eller skole), kan eieren av organisasjonsdomenet implementere retningslinjer og kontroller (som for eksempel krever flerfaktorgodkjenning eller muligheten til å slette data fra enheten eksternt) som kan påvirke din bruk av Outlook.

Hvis du vil vite mer om dataene Outlook-programmene samler inn og behandler, kan du se avsnittet Office i denne personvernerklæringen.

SilverlightSilverlightmainsilverlightmodule
Oppsummering
Hele teksten

Microsoft Silverlight hjelper deg å få tilgang til innhold på nettet. Silverlight tillater nettsider og tjenester å lagre informasjon på enheten din. Silverlight tilbyr funksjoner som oppretter forbindelse til Microsoft for å hente oppdateringer, eller til Microsoft eller tredjepartsservere for å spille av beskyttet digitalt innhold.

Konfigurasjonsverktøy for Silverlight. Du kan foreta valg angående disse funksjonene i konfigurasjonsverktøyet for Silverlight. For å få tilgang til konfigurasjonsverktøyet høyreklikker du innhold som vises i Silverlight, og velger Silverlight. Du kan også kjøre konfigurasjonsverktøyet for Silverlight direkte. I Windows kan du for eksempel få tilgang til verktøyet ved å søke etter «Microsoft Silverlight».

Silverlight-programlagring. Silverlight-baserte apper kan lagre datafiler lokalt på datamaskinen din av en rekke ulike grunner, inkludert lagring av tilpassede innstillinger, lagring av store filer til grafisk krevende funksjoner (som spill, kart og bilder), og lagring av innhold som du lager i visse apper. Du kan deaktivere eller konfigurere programlagring i konfigurasjonsverktøyet for Silverlight.

Silverlight-oppdateringer. Silverlight sjekker jevnlig en Microsoft-server for oppdateringer for å gi deg de nyeste funksjonene og forbedringene. En liten fil som inneholder informasjon om den nyeste Silverlight-versjonen, lastes ned til datamaskinen din og sammenlignes med den versjonen du har installert fra før av. Hvis en nyere versjon er tilgjengelig, blir den lastet ned og installert på datamaskinen. Du kan deaktivere eller konfigurere oppdateringer i konfigurasjonsverktøyet for Silverlight.

Digital Rights Management. Silverlight bruker Microsofts DRM-teknologi (Digital Rights Management) for å beskytte innholdseiernes rettigheter. Hvis du bruker DRM-beskyttet innhold (for eksempel musikk eller video) med Silverlight, vil programmet be om mediebruksrettigheter fra en rettighetsserver på Internett. For at du skal få en sømløs avspillingsopplevelse, vil du ikke bli varslet før Silverlight sender forespørselen til rettighetsserveren. Når Silverlight ber om mediebruksrettigheter, sender programmet en ID for den DRM-beskyttede innholdsfilen og grunnleggende informasjon om enheten din, inkludert informasjon om DRM-komponentene på enheten din, som revisjons- og sikkerhetsnivå, samt en unik identifikator for enheten din.

DRM-oppdateringer. I noen tilfeller vil tilgang til DRM-beskyttet innhold kreve oppdatering av Silverlight eller av DRM-komponentene på enheten din. Når du prøver å spille av innhold som krever en DRM-oppdatering, sender Silverlight en forespørsel med grunnleggende informasjon om enheten din – herunder data om DRM-komponentene på enheten (f.eks. revisjons- og sikkerhetsnivå), feilsøkingsdata og en unik ID for enheten – til en Microsoft-server. Ved hjelp av denne ID-en returnerer Microsoft-serveren en unik DRM-oppdatering til enheten din, og denne installeres deretter av Silverlight. Du kan slå av eller konfigurere oppdateringer for DRM-komponenter på Avspilling-fanen i konfigurasjonsverktøyet for Silverlight.

SkypeSkypemainskypemodule
Oppsummering
Hele teksten

Skype gir deg mulighet til å sende og motta tale-, video- og direktemeldinger. Dette avsnittet gjelder forbrukerversjonen av Skype. Hvis du bruker Skype for Business, kan du se avsnittet Enterprise-produkter i denne personvernerklæringen. Både Microsoft Corporation og Skype Communications S.à.r.l. (et heleid datterselskap av Microsoft, med hovedkontor i Luxembourg) er ansvarlig for å kontrollere Skype-informasjon. Alle referanser til Microsoft i dette avsnittet gjelder begge disse juridiske enhetene.

I forbindelse med disse funksjonene, samler Microsoft inn bruksdata om kommunikasjonen din, inkludert tidspunkt og dato for kommunikasjonen, samt numrene og brukernavnene som tar del i kommunikasjonen.

Skype-profil. Avhengig av profilinnstillingene du har valgt, blir Skype-profilen din vist i søkekatalogen, slik at andre kan finne deg på Skype eller andre produkter som er knyttet til Skype (for eksempel Skype for Business). Profilen din inkluderer brukernavnet ditt, avataren din og all annen informasjon du velger å legge til i profilen din eller vise til andre.

Skype-kontakter. Hvis du bruker en Microsoft-tjeneste, for eksempel Outlook.com, til å administrere kontakter, legger Skype automatisk til personene du kjenner, i Skype-kontaktlisten. Med din tillatelse vil Skype også fra tid til annen sjekke enheten din eller andre adressebøker for å legge til vennene dine som Skype-kontakter automatisk. Du kan blokkere brukere hvis du ikke motta kommunikasjon fra dem.

Partnerselskaper. Vi ønsker å gjøre Skype tilgjengelig for flere, og derfor samarbeider vi med andre selskaper for å gjøre det mulig å tilby Skype gjennom dem. Hvis du bruker Skype gjennom et annet selskap enn Microsoft, blir informasjonen din behandlet i tråd med retningslinjene som dette selskapet har for personvern. Vi kan se, overføre, oppgi og lagre informasjonen din for å innfri – eller hjelpe selskaper eller operatører vi samarbeider med, med å innfri – gjeldende lov eller svare på gyldige rettsprosesser. Slik informasjon kan omfatte privat innhold fra for eksempel filoverføringer, direktemeldinger, lagrede videomeldinger og meldinger på telefonsvareren.

Skype Manager. Med Skype Manager kan du administrere en gruppes (for eksempel familiens) Skype-bruk fra ett enkelt sted. Når du konfigurerer en gruppe, blir du Skype Manager-administrator og kan se bruksmønstrene, inkludert detaljert informasjon som trafikkdata og detaljene om kjøp andre medlemmer av gruppen har gjort (de som har samtykket til slik tilgang). Hvis du legger til informasjon som navnet ditt, kan andre personer i gruppen se den. Medlemmer av gruppen kan trekke tilbake samtykket for Skype Manager på kontosiden sin på www.skype.com.

Skypes markedsføringspartnerprogram. For at enda flere skal bli kjent med Skype, oppfordrer vi andre selskaper og organisasjoner til å registrere seg som markedsføringspartnere og henvise folk til Skype. Som markedsføringspartner får du betalt når en person du har henvist, for eksempel kjøper en Skype-kreditt. Vi samarbeider også med Conversant Media, som har ansvar for partnernettverket vårt. Microsoft, nettverkspartneren vår, og markedsføringspartnerne våre bruker informasjonskapsler og websignaler slik at vi vet hvilken markedsføringspartner som har gjort en betalingsberettiget henvisning. Microsoft kontrollerer ikke informasjonskapslene som markedsføringspartnerne bruker. Gå til www.conversantmedia.com/legal/privacy hvis du vil ha mer informasjon om personvernpraksisen til nettverkspartnerne våre.

Push-varsler. Skype-apper bruker varslingstjenesten på enheten din til å varsle deg om innkommende anrop, chattemeldinger og andre meldinger. På mange enheter er det et annet selskap som leverer disse tjenestene. Skype må informere varslingstjenesten, slik at de kan levere varselet til deg, for eksempel for å kunne fortelle deg hvem som ringer, eller gi deg de første ordene i den nye chattemeldingen. Selskapet som leverer varslingstjenesten på enheten din, bruker denne informasjonen i samsvar med sine egne vilkår og personvernerklæring. Microsoft er ikke ansvarlig for informasjon som samles inn av selskapet som leverer varslingstjenesten. Hvis du ikke ønsker å bruke varslingstjenester for innkommende Skype-anrop og -meldinger, kan du slå dem av i innstillingene i Skype-programmet eller på enheten.

Skype-annonsering. Enkelte typer Skype-programvare inneholder atferdsbaserte annonser, slik at det er større sjanse for at du ser annonser som er interessante for deg. I noen programvareversjoner kan du reservere deg mot atferdsbasert annonsering i menyen for personvernalternativer eller kontoinnstillinger. Hvis du logger på Skype med en Microsoft-konto, kan du reservere deg mot atferdsbasert annonsering på choice.microsoft.com. Selv om du reserverer deg, vil Skype-programvaren fortsatt vise annonser ut fra hjemland, valgt språkinnstilling og IP-adresseplassering. Det blir imidlertid ikke brukt annen informasjon for annonsemålretting.

Oversettelsesfunksjoner. Enkelte Skype-apper tilbyr oversettelse av lyd og/eller tekst for å gjøre det enklere for deg å kommunisere med personer som snakker et annet språk. Når du bruker oversettelsesfunksjoner, blir tale- og tekstdataene dine brukt til å levere og forbedre talegjenkjennings- og oversettelsestjenester fra Microsoft.

Opptaksfunksjoner. Enkelte versjoner av Skype har en opptaksfunksjon som gjør det mulig å ta opp og dele lyd- og/eller videoklipp av samtalen. Hvis du velger å ta opp en økt, kan opptaket inneholde et par sekunder av samtalen som befinner seg i minnet før du starter opptaket. Opptaket vil bli lagret som en del av samtaleloggen og kan også lagres lokalt på enheten. Før du tar opp eventuell kommunikasjon er det viktig at du setter deg inn i det juridiske ansvaret du har. Finn blant annet ut om du trenger forhåndssamtykke fra alle som deltar i kommunikasjonen. Microsoft er ikke ansvarlig for hvordan du bruker opptaksfunksjonen eller opptakene dine.

StoreStoremainwindowsstoremodule
Oppsummering
Hele teksten

Store er en nettjeneste som gjør det mulig å bla gjennom, laste ned, kjøpe, gi karakter til og vurdere apper og annet digitalt innhold. Den omfatter:

 • Windows Store for apper og innhold til Windows-enheter som telefoner, PC-er og nettbrett,
 • Xbox Store for spill og andre apper til Xbox ONE og Xbox 360-konsoller, og
 • Office Store for produkter og apper til Office, SharePoint, Exchange, Access og Project (2013-versjoner eller nyere).

Vi samler inn informasjon om hvordan du får tilgang til og bruker Store, hvilke apper du ser på, kjøper og installerer, hvilke preferanser du velger for visning av apper i Store, samt eventuelle rangeringer, anmeldelser eller problemrapporter du sender inn. Microsoft-kontoen din knyttes til vurderingene og anmeldelsene dine. Navnet og bildet fra Microsoft-kontoen din blir dermed publisert sammen med eventuelle anmeldelser du skriver.

Tillatelse for Store-apper. Mange apper du installerer fra Windows Store, er utviklet for å dra fordel av spesifikke maskin- og programvarefunksjoner på enheten din. Gjennom bruk av bestemte maskin- og programvarefunksjoner kan appen eller tilknyttede tjenester få tilgang til informasjonen din. En bilderedigeringsapp kan for eksempel åpne kameraet på enheten din slik at du kan ta et nytt bilde eller åpne og redigere bilder eller videoer som lagret på enheten. En restaurantguide kan bruke posisjonsinformasjonen din for å anbefale spisesteder i nærheten av der du er. Produktbeskrivelsen av appen i Store gir informasjon om hvilke funksjoner appen bruker. Mange av funksjonene som Windows Store-apper bruker, kan slås på eller av gjennom enhetens personverninnstillinger. I Windows kan du i mange tilfeller velge hvilke apper som kan bruke en bestemt funksjon. Gå til Start > Innstillinger > Personvern. Velg funksjonen (for eksempel Kalender), og velg hvilke apptillatelser som skal være aktivert eller deaktivert. Listene over apper i Windows personverninnstillinger som kan bruke maskinvare- og programvarefunksjoner, inkluderer ikke klassiske Windows-programmer, og disse programmene påvirkes ikke av disse innstillingene.

Appoppdateringer. Med mindre du har slått av automatiske appoppdateringer i de relevante Store-innstillingene, vil Store automatisk se etter, laste ned og installere appoppdateringer for å sørge for at du har de nyeste versjonene. Oppdaterte apper kan bruke andre maskin- og programvareversjoner i Windows i forhold til tidligere versjoner, og dette kan gi dem tilgang til ulike opplysninger på enheten din. Hvis en oppdatert app ønsker tilgang til bestemte funksjoner (f.eks. posisjonen din), blir du spurt om samtykke. Du kan også se gjennom maskinvare- og programvarefunksjonene en app bruker, ved å vise produktbeskrivelsen av appen i Windows Store.

Hvordan den enkelte appen bruker data som er samlet inn gjennom en av disse funksjonene, avhenger av apputviklerens retningslinjer for personvern. Hvis en app som er tilgjengelig via Windows Store, samler inn og bruker personlig informasjon, er apputvikleren påkrevd å tilby en personvernerklæring. Personvernerklæringen skal være tilgjengelig gjennom en kobling i produktbeskrivelsen for appen i Store.

Apper som er installert direkte, og utviklermodus. Utviklerfunksjoner som «utviklermodus»-innstilingen er bare ment til utviklingsbruk. Hvis du aktiverer utviklerfunksjoner, kan enheten din bli upålitelig eller ubrukelig, og du kan bli utsatt for sikkerhetsrisiko. Ved å laste ned eller på annet vis anskaffe apper fra andre kilder enn Store (apper som installeres direkte) kan du gjøre enheten og den personlige informasjonen din mer sårbar for angrep eller uventet bruk av apper. Retningslinjer, varslinger, tillatelser og andre funksjoner i Windows som er ment å beskytte personvernet ditt når apper får tilgang til informasjonen din, vil kanskje ikke fungere som beskrevet i denne erklæringen når det gjelder apper som installeres direkte, eller når utviklerfunksjoner er aktiverte.

SwiftKeySwiftKeymainswiftkeymodule
Oppsummering
Hele teksten

SwiftKey-tastatur og beslektede apper og tjenester bruker data om hvordan du skriver inn – inkludert emojier du bruker og ord som betyr noe for deg – for å lære seg skrivestilen din og tilby tilpasset autokorrektur og forutsigende tekst som tilpasser seg deg.

Når du bruker produktene våre, samler vi inn data, for eksempel statistikk om enhet, nettverk, ytelse og bruk. Vi bruker disse dataene til å drive og forbedre produktene.

Hvis du tar i bruk SwiftKey Cloud, samler vi inn e-postadressen din, grunnleggende demografiske data og data om ordene og uttrykkene du bruker, for å aktivere tjenester som tilpassing, synkronisering av forutsigende tekst og sikkerhetskopiering. Forutsigelsesteknologien lærer av måten du bruker språket på, til å bygge en tilpasset språkmodell. Denne modellen er en optimalisert visning av ordene og uttrykkene du bruker oftest, og gjenspeiler din unike skrivestil. For å gjøre dette får SwiftKey-tastaturet for Android tilgang til SMS-meldingene dine ved første installasjon. SwiftKey-tilpassingstjenesten, som er en funksjon i SwiftKey Cloud, får også tilgang til det nyeste innholdet fra nettjenestene du angir, for eksempel Gmail, Facebook og Twitter. Hvis du er logget på SwiftKey Cloud, overføres disse dataene over krypterte kanaler til serverne våre. Når et felt er flagget av et nettsted eller en app som et passord- eller betalingsdatafelt, vil SwiftKey verken logge, lagre eller lære av disse dataene.

Hvis du ikke er logget på SwiftKey Cloud, vil det ikke bli samlet inn informasjon fra enheten. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket til at vi kan bruke og oppbevare personlig informasjon som samles inn av SwiftKey, ved å gå til delen SwiftKey Cloud i SwiftKey-innstillingene. Hvis du trekker tilbake samtykket, slettes den personlige informasjonen som er samlet inn gjennom bruken av SwiftKey-tastaturet.

Du kan motta tilfeldige varsler på enheten som varsler deg om produktoppdateringer og funksjoner som kan være av interesse for deg. Du kan når som helst deaktivere disse varslene i produktene våre ved å gå til SwiftKey-innstillingene.

WindowsWindowsmainwindowsmodule
Oppsummering

Windows er et tilpasset datamiljø som muliggjør sømløs roaming og tilgang til tjenester, innstillinger og innhold på telefoner, nettbrett, Surface Hub og andre dataenheter. I stedet for å brukes som statisk programvare på enheten, er nøkkelkomponentene i Windows skybaserte. Windows-elementene oppdateres jevnlig – både i skyen og lokalt på enheten – slik at du får de nyeste forbedringene og funksjonene. For å kunne tilby denne dataopplevelsen samler vi inn informasjon om deg, enheten din og måten du bruker Windows på. Ettersom Windows er personlig tilpasset til deg, kan du selv velge hvilke personopplysninger vi kan samle inn, og hvordan vi kan bruke dem. Merk: Hvis Windows-enheten administreres av organisasjonen din (f.eks. arbeidsgiveren eller skolen din), kan det bli brukt sentraliserte administrasjonsverktøy for å kontrollere enhetsinnstillingene, retningslinjene for enheten, programvareoppdateringer, datainnsamling som utføres av oss eller organisasjonen, eller andre aspekter ved enheten. Gå til go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=529552 hvis du vil ha mer informasjon om personvern og innsamling av informasjon i Windows. Eldre versjoner av Windows (inkludert Vista, 7, 8 og 8.1) er underlagt egne personvernerklæringer.

AktiveringAktiveringmainactivationmodule
Oppsummering

Når du aktiverer Windows, blir en spesifikk produktnøkkel knyttet til enheten som programvaren din er installert på. Produktnøkkelen og informasjon om programvaren og enheten din sendes til Microsoft for å bekrefte at programvarelisensen er gyldig. Informasjonen kan bli sendt på nytt hvis det skulle bli nødvendig å reaktivere eller bekrefte lisensen. På telefoner som bruker Windows, blir enhets- og nettverksidentifikatorer samt enhetens posisjon sendt til Microsoft første gang telefonen slås på. Dette gjøres på grunn av garantiregistrering, lageretterfylling og forebygging av svindel.

Annonse-IDAnnonse-IDmainadvertisingidmodule
Oppsummering

Windows genererer en unik annonse-ID for hver enhetsbruker. Når annonse-ID-en er aktivert, kan apper (både fra Microsoft og tredjeparter) få tilgang til og bruke annonse-ID-en på omtrent samme måte som nettsteder kan få tilgang til og bruke en unik identifikator som er lagret i en informasjonskapsel. Dermed kan annonse-ID-en brukes av apputviklere og annonsenettverkene de samarbeider med, for å tilby mer relevante annonser og tilpassede opplevelser gjennom appene sine og på nettet. Microsoft samler inn annonse-ID-en til bruken som er beskrevet her, bare når du velger å aktivere annonse-ID-en som en del av personverninnstillingen. Du kan slå av tilgangen til denne identifikatoren når som helst ved å slå av annonse-ID-en i personverninnstillingene (i Start > Innstillinger > Personvern). Hvis du velger å aktivere den på nytt, tilbakestilles annonse-ID-en og en ny identifikator vil bli generert. Når en tredjepartsapp får tilgang til annonse-ID-en, vil bruken av annonse-ID-en være underlagt appens egen personvernerklæring. Se avsnittet Hvordan vi bruker data i denne erklæringen hvis du vil ha mer informasjon om hvordan Microsoft bruker data til annonseringsformål.

DiagnostikkDiagnostikkmaindiagnosticsmodule
Oppsummering

Når du bruker Windows, samler vi inn diagnosedata som hjelper oss med å løse problemer og forbedre Microsoft-produktene. Hvis du velger å slå på Skreddersydde opplevelser, kan disse dataene også brukes til å tilpasse brukeropplevelsene dine med Microsoft-produkter. Opplysningene overføres til Microsoft og lagres med én eller flere unike identifikatorer som hjelper oss å gjenkjenne en individuell bruker på en individuell enhet og til å forstå serviceproblemer og bruksmønstre på enheten. Det finnes to nivåer av diagnose- og bruksdata: Grunnleggende og Fullstendig. På det laveste nivået, Grunnleggende, samler vi bare inn data som er nødvendige for å holde Windows-enheter oppdaterte og sikre. Grunnleggende opplysninger inkluderer data om enheten selv og om Windows- og Store-oppdateringer, og grunnleggende opplysninger om feil. Vi samler inn følgende opplysninger ved innstillingen Grunnleggende:

 • Enhets-, tilkoblings- og konfigurasjonsdata:
  • Data om enheten – f.eks. prosessortype, OEM-produsent, batteritype og -kapasitet, antall og type kamera, fastvare og minneattributter.
  • Nettverkskapasitet og tilkoblingsdata som f.eks. enhetens IP-adresse, mobilnettverk (inkludert IMEI og mobiloperatør) og hvorvidt enheten er tilkoblet et gratisnettverk eller et betalingsnettverk.
  • Data om operativsystemet og dets konfigurasjon, f.eks. OS-versjon og buildnummer, region- og språkinnstillinger, diagnosenivå og hvorvidt enheten er en del av Windows Insider-programmet.
  • Data om tilkoblede enheter, f.eks. modell, produsent, drivere og kompatibilitetsdata.
  • Data om programmene som er installert på enheten, f.eks. programmets navn, versjon og utgiver.
 • Om en enhet er klar for en oppdatering, og om det finnes faktorer som kan redusere evnen til å motta oppdateringer, for eksempel lavt batterinivå, begrenset plass på harddisken eller tilkobling gjennom et betalt nettverk.
 • Om oppdateringer fullføres eller mislykkes.
 • Opplysninger om påliteligheten til systemet for innsamling av diagnostiske opplysninger.
 • Grunnleggende feilrapportering, som er tilstandsopplysninger om operativsystemet og applikasjonene som kjører på enheten. Grunnleggende feilrapportering forteller oss for eksempel om en applikasjon, som Microsoft Paint eller et spill fra en tredjepart, henger eller krasjer.

Klikk på her (bare på engelsk) hvis du vil ha mer informasjon om hva som samles inn i Grunnleggende opplysninger.

Fullstendige opplysninger omfatter alt som samles inn som Grunnleggende opplysninger, pluss tilleggsopplysninger som Microsoft kan bruke til å reparere og forbedre produktene og tjenestene for alle brukere. Vi samler inn følgende tilleggsopplysninger ved innstillingen Fullstendig:

 • Tilleggsopplysninger om enhet, tilkoblinger og konfigurasjon ut over det som er samlet inn ved Grunnleggende.
 • Tilstands- og loggopplysninger om tilstanden til operativsystemet og andre systemkomponenter (i tillegg til opplysninger om oppdaterings- og diagnostikksystemene som samles inn ved Grunnleggende).
 • Appbruk, for eksempel hvilke programmer som startes på en enhet, hvor lenge de kjører, og hvor raskt de svarer på inndata.
 • Nettleserbruk, inkludert leserloggen og søkeord, i Microsoft-nettlesere som Microsoft Edge eller Internet Explorer.
 • Små prøver på inndata fra håndskrift og inntasting, hvor identifikatorer, informasjon om rekkefølge og andre opplysninger (som navn, e-postadresser og tallverdier) som kan brukes til å rekonstruere det opprinnelige innholdet eller knytte inndata til brukeren, er fjernet. Slike opplysninger brukes aldri til skreddersydde opplevelser som beskrevet ovenfor.
 • Utvidet feilrapportering, inkludert minnetilstanden til enheten når systemet eller en app krasjer (som utilsiktet kan inneholde brukerinnhold, f.eks. deler av en fil som du brukte da problemet oppsto). Opplysninger om krasj brukes aldri til skreddersydde opplevelser som beskrevet ovenfor.

Vi tilbyr partnere (bl.a. OEM-er) begrenset feilrapportinformasjon for å hjelpe dem å feilsøke produkter og tjenester som brukes sammen med Windows og andre Microsoft-produkter og -tjenester. Partnerne har bare tillatelse til å bruke denne informasjonen til å reparere eller forbedre de aktuelle produktene og tjenestene.

Hvis du velger å aktivere Skreddersydde brukeropplevelser, bruker vi noen av bruksdataene som er beskrevet ovenfor under "Diagnostikk" for å tilpasse brukeropplevelsene dine i Windows og andre produkter og tjenester. Dette omfatter forslag til hvordan du kan tilpasse og optimalisere Windows, samt anbefalinger av og tilbud om Windows-funksjoner og støttede programmer, tjenester, maskinvare og enheter. Omfanget av opplysninger avhenger av om du velger Fullstendig eller Grunnleggende som innstilling for diagnostikk. Hvis du velger Fullstendig, inkluderes f.eks. opplysninger om bruken din av nettlesere og apper. Selv om du aktiverer skreddersydde opplevelser, bruker vi likevel ikke krasj-, inntastings- eller håndskriftsdataene dine til å tilpasse brukeropplevelsen din.

Posisjonstjenester, bevegelsesregistrering og opptakPosisjonstjenester, bevegelsesregistrering og opptakmainlocationservicesmotionsensingmodule
Oppsummering

Windows-posisjonstjeneste. Microsoft driver en posisjonstjeneste som bidrar til å bestemme den nøyaktige geografiske posisjonen til en spesifikk Windows-enhet. Avhengig av enhetsfunksjonene blir plasseringen fastslått ved hjelp av GPS, basestasjoner i nærheten og/eller trådløse tilgangspunkt, og ved å sammenligne informasjonen med det som er oppført i Microsofts database over basestasjoner og trådløse tilgangspunkter med kjent plassering, eller ved å utlede plassering ut fra IP-adressen. Når posisjonstjenesten er aktiv på en Windows-enhet, eller du har gitt Microsoft-apper tilgang til posisjonsinformasjon på enheter som ikke kjøres på Windows, samles data om basestasjoner og Wi-Fi-tilgangspunkt og posisjonene deres inn av Microsoft og legges til i posisjonsdatabasen etter at du har fjernet alle data som identifiserer personen eller enheten som de ble samlet inn fra. Microsoft kan også dele denne anonymiserte stedsinformasjonen med tredjeparter for å tilby og forbedre steds- og karttjenester.

Windows-tjenester og -funksjoner (f.eks. nettlesere og Cortana), apper som bruker Windows, samt nettsider som er åpnet i Windows-nettlesere, kan få tilgang til Windows-posisjonstjenesten for å fastslå nøyaktig plassering hvis du har gitt tillatelse til dette. Enkelte funksjoner og apper ber om nøyaktig stedsinformasjon første gang du installerer Windows, mens andre ber om denne informasjonen første gangen du bruker appen eller hver gang du bruker posisjonstjenesten. Se avsnittet Windows-apper under for mer informasjon om ulike Windows-apper som bruker posisjonstjenesten.

Når posisjonstjenesten åpnes, vil Windows-enheten også laste opp sin posisjon til Microsoft, og vi vil beholde bare den siste kjente posisjonen (hver ny posisjon erstatter den forrige) for å forbedre effektiviteten og driften av tjenestene våre. Data om Windows-enhetens siste plasseringer er lagret på enheten og kan være tilgjengelig for enkelte apper og Windows-funksjoner. Du kan når som helst tømme enhetens stedslogg i Innstillinger-menyen på enheten.

Under Innstillinger kan du også se hvilke apper som har tilgang til posisjonstjenesten eller enhetens stedslogg, aktivere eller deaktivere tilgang til posisjonstjenesten for visse apper, eller deaktivere posisjonstjenesten. Du kan også angi en standardplassering, som vil bli brukt når posisjonstjenesten ikke finner en mer presis plassering for enheten.

Merk: På mobile enheter har mobiloperatøren din tilgang til plasseringen din selv om du slår av posisjonstjenesten.

Omtrentlig plassering. Hvis du aktiverer funksjonen Omtrentlig plassering, vil apper som ikke kan bruke den presise plasseringen din, få tilgang til din din omtrentlige plassering, som by, postnummer eller område.

Finn mobilen. Med funksjonen Finn mobilen kan du lokalisere Windows-telefonen din fra account.microsoft.com selv om du har deaktivert all tilgang til posisjonstjenesten på telefonen. Hvis du har slått på funksjonen «lagre plasseringen min med jevne mellomrom» i innstillingene for Finn mobilen, blir det med jevne mellomrom sendt og lagret én enkelt sist kjente plassering for telefonen din (dette gjøres selv om du har slått av posisjonstjenester på telefonen). Hver gang en ny plassering blir sendt, overskrives den forrige lagrede plasseringen.

Finn enheten. Med funksjonen Finn enheten kan en administrator av en Windows-PC eller -nettbrett finne posisjonen til enheten hvis administratoren har aktivert posisjonstjenesten på enheten, selv om andre brukere har deaktivert posisjonstjenesten for seg selv. Når administratoren prøver å lokalisere enheten, ser brukerne en varsling i varslingssenteret.

Windows bevegelsesregistrering. Windows-enheter med bevegelsesregistrering kan samle inn bevegelsesaktivitet. Denne informasjonen kan aktivere f.eks. en skritteller, slik at en trenings-app kan regne ut hvor mange kalorier du forbrenner. Denne informasjonen og loggen lagres på enheten din og er tilgjengelig via apper som gir deg tillatelse til å se og bruke informasjonen.

Innspilling. Enkelte Windows-enheter har en opptaksfunksjon som lar deg ta opp lyd- og videoklipp av din aktivitet på enheten, inkludert kommunikasjon med andre. Hvis du velger å spille inn en økt, lagres innspillingen lokalt på enheten. I noen tilfeller kan du ha muligheten til å overføre innspillingen til et Microsoft-produkt eller en Microsoft-tjeneste som kringkaster innspillingen offentlig. VIKTIG: Før du tar opp eller sender noe kommunikasjon, er det viktig at du setter deg inn i det juridiske ansvaret du har. Finn blant annet ut om du trenger forhåndssamtykke fra alle som deltar i kommunikasjonen. Microsoft er ikke ansvarlig for hvordan du bruker opptaksfunksjonen eller opptakene dine. 

SikkerhetsfunksjonerSikkerhetsfunksjonermainsecurityandsafetyfeaturesmodule
Oppsummering

Enhetskryptering. Enhetskryptering bidrar til å beskytte dataene som er lagret på enheten din, ved å kryptere den med BitLocker-stasjonskryptering. Når enhetskryptering er slått på, krypterer Windows automatisk stasjonen som Windows er installert på, og genererer en gjenopprettingsnøkkel. BitLocker-gjenopprettingsnøkkelen for enheten din blir automatisk sikkerhetskopiert på nett i den personlige Microsoft OneDrive-kontoen din. Microsoft bruker ikke de individuelle gjenopprettingsnøklene dine til andre formål. 

Verktøy for fjerning av skadelig programvare. Verktøyet for fjerning av skadelig programvare kjører på enheten din minst én gang i måneden som del av Windows Update. MSRT sjekker om enheten din er infisert av en bestemt type utbredt, skadelig programvare og hjelper deg med å fjerne eventuelle infeksjoner. Når MSRT kjører, fjerner det eventuell skadelig programvare (oppført på Microsoft Kundestøtte-nettstedet) som oppdages på enheten din. Når enheten kontrolleres for skadelig programvare, blir det sendt en rapport til Microsoft med spesifikk informasjon om den identifiserte skadelige programvaren, feil og andre enhetsopplysninger. Hvis du ikke ønsker at MSRT skal sende denne informasjonen til Microsoft, kan du deaktivere MSRT-rapporteringskomponenten.

Microsoft-familie. Foreldre kan bruke Microsoft-familie til å forstå og sette grenser for hvordan barnet deres kan bruke enheten. Det er mange funksjoner som er tilgjengelige for Familie-medlemmer, så se nøye gjennom den oppgitte informasjonen når du oppretter eller blir med i en Familie. Når aktivitetsrapportering for Familie er slått på for et barn, samler Microsoft inn detaljer om hvordan barnet bruker enheten, og gir foreldrene rapporter om barnets aktiviteter. Aktivitetsrapporter slettes regelmessig fra Microsoft sine servere etter en kort periode.

SmartScreen. SmartScreen bidrar til å beskytte deg når du bruker tjenestene våre, ved å sjekke nedlastede filer og nettinnhold for skadelig programvare, potensielt utrygt nettinnhold og andre trusler for deg eller enheten din. Når en fil sjekkes, blir filinformasjon i form av blant annet filnavn, en hash av filens innhold, nedlastingsplasseringen samt filens digitale sertifikater sendt til Microsoft. Hvis SmartScreen identifiserer filen som ukjent eller potensielt utrygg, kommer det opp en advarsel før filen åpnes. Når nettinnhold sjekkes, blir informasjon om innholdet og enheten – inkludert innholdets fullstendige nettadresse – sendt til Microsoft. Hvis SmartScreen identifiserer potensielt usikkert innhold, blir det vist en advarsel i stedet for innholdet. Du kan slå SmartScreen av eller på under Innstillinger.

Windows Defender. Windows Defender leter etter skadelig programvare og annen uønsket programvare på enheten din. Windows Defender er automatisk slått på for å bidra til å beskytte enheten din hvis ingen annen programvare for beskyttelse mot skadelig programvare aktivt beskytter enheten din. Hvis Windows Defender er aktivert, overvåker den sikkerhetsstatusen for enheten. Når Windows Defender er slått på eller kjører fordi Regelmessig skanning er aktivert, vil det automatisk sende rapporter til Microsoft som inneholder informasjon om mulig skadelig programvare og annen uønsket programvare, og det kan også sende filer som kan inneholde skadelig programvare. Hvis det er sannsynlig at en rapport inneholder personlige opplysninger, sendes ikke rapporten automatisk, og du vil da bli spurt om rapporten skal sendes. Du kan konfigurere Windows Defender til ikke å sende rapporter om mulig skadelig programvare til Microsoft.

Tale, håndskriving og inntastingTale, håndskriving og inntastingmainspeechinkingtypingmodule
Oppsummering

Windows har både en enhetsbasert funksjon for talegjenkjenning (tilgjengelig via skrivebordsappen Windows Talegjenkjenning) og en skybasert talegjenkjenningstjeneste som ble lansert sammen med Cortana i markeder og områder der Cortana er tilgjengelig. Gå hit support.microsoft.com/instantanswers/557b5e0e-0eb0-44db-87d6-5e5db6f9c5b0/cortana-s-regions-and-languages for å se hvilke språk og områder som har støtte for tale. Når du bruker skybasert talegjenkjenning, vil Microsoft samle inn og bruke taleinndataene dine for å gi deg talegjenkjenningstjenester i Cortana og andre programmer som støttes.

Inntastede og håndskrevne ord samles dessuten inn slik at vi kan tilby deg en tilpasset brukerordbok, forbedre tegngjenkjennelsen og komme med tekstforslag mens du skriver eller taster inn tekst. Inntastingsdata omfatter et utdrag av tegnene og ordene du taster inn, der vi har fjernet ID-er, IP-adresser og andre potensielle identifikatorer. Det innbefatter også tilknyttede ytelsesdata, for eksempel manuelle endringer du har gjort i teksten, eller ord du har lagt til i ordboken.

Som en del av den skybaserte tjenesten for talegjenkjenning, samler vi også inn informasjon fra brukerordlisten som er opprettet på enheten. Både taledataene og brukerordlisten samles inn og brukes i samlet form til å forbedre talegjenkjenningen for alle brukere.

Hvis du har gitt tillatelse i Cortana, samler vi også inn navn og kallenavn, de nyeste kalenderhendelsene dine og navn på andre folk i avtalene dine, informasjon om kontaktene dine, blant annet navn og kallenavn, navn på favorittstedene dine, apper du bruker, og informasjon om musikkpreferansene dine. Disse tilleggsdataene gjør det lettere for oss å identifisere personer, hendelser, steder og musikk når du dikterer kommandoer, meldinger eller dokumenter.

Du kan deaktivere talegjenkjenning i skyen når som helst. Dette stanser innsamlingen av informasjon for denne funksjonen og sletter tilknyttet informasjon (f.eks. den lokale brukerordboken og inndataloggen) som er lagret på enheten.

SynkroniseringsinnstillingerSynkroniseringsinnstillingermainsyncsettingsmodule
Oppsummering

Når du logger på Windows med en Microsoft-konto, vil Windows synkronisere noen av innstillingene og opplysningene dine med Microsoft-servere, slik at du enklere kan få personlig tilpassede opplevelser på flere enheter. Når du er logget på én eller flere enheter med en Microsoft-konto, og deretter logger på en ytterligere enhet for første gang med samme Microsoft-konto, vil Windows laste ned og bruke innstillingene og opplysningene som du velger å synkronisere fra de andre enhetene. Innstillingene du velger å synkronisere, blir automatisk oppdatert på Microsoft-serverne og andre enheter mens du bruker dem.

Eksempler på innstillinger som synkroniseres:

 • Apper du har installert fra Windows Store
 • Språkpreferanser
 • Hjelpemiddelpreferanser
 • Tilpasningsinnstillinger som f.eks. kontobilde, bakgrunn og museinnstilinger
 • Innstillinger for Windows Store-apper
 • Ordlister for stavekontroll, ordlister for Input Method Editor (IME) og personlige ordlister
 • Nettleserlogg for Internet Explorer, favoritter og åpne nettsteder
 • Lagret app, nettsted, mobil trådløssone samt navn og passord for trådløse nettverk

Gå til Synkroniseringsinnstillinger i Konto-delen av Windows-innstillingene for å velge om du vil synkronisere innstillingene dine, og kontrollere hva som synkroniseres. Enkelte apper har egne, separate synkroniseringskontroller. Hvis du logger på Windows med en jobbkonto som du så velger å koble til den personlige Microsoft-kontoen din, blir du spurt om hvilke innstillinger du ønsker å synkronisere før du kobler til Microsoft-kontoen.

OppdateringstjenesterOppdateringstjenestermainupdateservicesmodule
Oppsummering

Oppdateringstjenester for Windows innbefatter Windows Update og Microsoft Update. Windows Update er en tjeneste som gir deg programvareoppdateringer for Windows-programvare og annen støttende programvare (herunder drivere og fastvare fra enhetsprodusenter). Microsoft Update er en tjeneste som gir deg programvareoppdateringer for annen Microsoft-programvare (f.eks. Office).

Windows Update laster automatisk ned Windows-programvareoppdateringer til enheten din. Du kan konfigurere Windows Update til automatisk å installere disse oppdateringene når de blir tilgjengelige (anbefalt), eller la Windows varsle deg når en omstart er påkrevd for å fullføre installeringen av oppdateringer. Apper som er tilgjengelige i Windows Store, oppdateres automatisk via butikken slik det er beskrevet i avsnittet Store over.

Nettlesere: Microsoft Edge og Internet ExplorerNettlesere: Microsoft Edge og Internet Explorermainwebbrowsersmodule
Oppsummering

Microsoft Edge er Microsofts nye standardnettleser for Windows. Internet Explorer, Microsofts eldre nettleser, er også tilgjengelig i Windows. Når du bruker en nettleser for å få tilgang til Internett, blir informasjon om enheten din («standard enhetsinformasjon») sendt til nettstedene du besøker og nettjenestene du bruker. Standard enhetsinformasjon innbefatter enhetens IP-adresse, nettlesertype og språk, tilgangstidspunkt og henvisende nettadresser. Denne informasjonen kan bli loggført på nettstedets nettservere. Hva slags informasjon som loggføres og hvordan informasjonen brukes, avhenger av personvernpraksisene til nettstedene du besøker og nettjenestene du bruker.

I tillegg blir det lagret informasjon på enheten din om hvordan du bruker nettleseren (f.eks. nettleserloggen, nettskjemainformasjon, midlertidige Internett-filer og informasjonskapsler). Du kan slette denne informasjonen fra enheten ved å bruke Slett nettleserlogg.

I Microsoft Edge kan du hente og lagre innhold på enheten din ved hjelp av blant annet følgende funksjoner:

 • Nettnotat: gir deg mulighet til å opprette, klippe ut, lagre og dele hånd- og maskinskrevne merknader på nettsidene du besøker.
 • Aktiv lesing: gir deg mulighet til å opprette og administrere leselister, inkludert nettsteder eller dokumenter.
 • Hub: gir deg mulighet til å administrere leselistene, favorittene, nedlastingene og loggene dine på ett sted.

Noen Microsoft-nettleseropplysninger som er lagret på enheten din, synkroniseres med andre enheter når du logger på med Microsoft-kontoen din. I Internet Explorer vil denne informasjonen for eksempel inkludere nettleserloggen og favorittene dine, mens den i Microsoft Edge inkluderer favorittene og leselistene dine. Hvis du for eksempel synkroniserer Microsoft Edge-leselisten din på flere enheter, blir kopier av innholdet du velger å lagre i leselisten, sendt til hver av de synkroniserte enhetene, slik at du kan vise dem der senere. Du kan deaktivere synkronisering i Internet Explorer ved å gå til Synkroniseringsinnstillinger i Konto-delen av Windows-innstillinger (se Synkroniseringsinnstillinger). Du kan også deaktivere synkronisering av Microsoft Edge-nettleserinformasjon ved å slå av synkroniseringsalternativet i Innstillinger i Microsoft Edge.

Microsoft Edge og Internet Explorer bruker søkespørringene dine og nettleserloggen for å gi deg raskere nettlesing og mer relevante søkeresultater. Disse funksjonene inkluderer følgende:

 • AutoSearch og søkeforslag i Internet Explorer sørger for at informasjonen du skriver inn i adresselinjen i nettleseren, automatisk sendes til søkeleverandøren du bruker som standard (f.eks. Bing), og tilbyr søkeanbefalinger mens du skriver. I Microsoft Edge vil funksjonen automatisk sende denne informasjonen til Bing, selv om du har valgt en annen standard søkeleverandør.
 • Foreslåtte områder anbefaler nettinnhold som du kan være interessert i, basert på søke- og leserloggen din. 

Nettleserdata som samles inn i forbindelse med disse funksjonene, brukes i det innsamlede materialet. Du kan når som helst slå av disse funksjonene. Funksjonene samler ikke inn nettleserloggen din når du har aktivert InPrivate-nettlesing.

For å kunne tilby søkeresultater vil Microsoft Edge og Internet Explorer sende søkespørringene dine, standard enhetsinformasjon samt sted (hvis du har aktivert sted) til søkeleverandøren du bruker som standard. Hvis du har valgt Bing som standard søkeleverandør, bruker vi denne informasjonen slik det beskrives i avsnittet Bing i denne personvernerklæringen.

Cortana kan hjelpe deg når du surfer på nettet i Microsoft Edge med funksjoner som Spør Cortana. Du kan når som helst deaktivere Cortana i Microsoft Edge under Innstillinger i Microsoft Edge. Gå til avsnittet Cortana i denne personvernerklæringen hvis du vil vite mer om hvordan Cortana bruker innsamlet informasjon, og hvordan du kan kontrollere denne bruken.

Wi-Fi-tilkobling til foreslåtte åpne mobile trådløssonerWi-Fi-tilkobling til foreslåtte åpne mobile trådløssonermainwi-fisensemodule
Oppsummering

Hvis du slår på "Koble til foreslåtte åpne soner" i Wi-Fi-innstillingene, kobles du automatisk til foreslåtte åpne Wi-Fi-nettverk. Ikke alle nettverk er trygge: Vær forsiktig når du bruker et åpent nettverk til å utføre handlinger som krever sensitiv eller personlig informasjon (f.eks. banktransaksjoner eller kjøp).

Windows-apperWindows-appermainwindowsappsmodule
Oppsummering

Et antall Microsoft-apper er inkludert i Windows, og flere er tilgjengelige i Windows Store. Følgende er eksempler på slike apper:

Kart-app. Kart-appen tilbyr posisjonsbaserte tjenester og bruker Bing-tjenester til å behandle søkene dine i Kart-appen. Se avsnittet Bing i denne personvernerklæringen for å få mer informasjon om disse Bing-drevne produktene. Når Kart-appen har tilgang til posisjonen din (også selv om appen ikke er i bruk), kan Microsoft samle inn anonymisert stedsinformasjon fra enheten din for å forbedre Microsoft-tjenestene. Du kan deaktivere tilgangen som Kart-appen har til plasseringen din, ved å slå av posisjonstjenesten eller tilgangen som Kart-appen har til den.

Du kan holde orden på favorittstedene dine og de siste kartsøkene dine i Kart-appen. Favorittstedene dine og søkeloggen din blir tatt med i søkeforslag. Hvis du er logget på med Microsoft-kontoen din, blir favorittstedene dine, søkeloggen og visse app-innstillinger synkronisert med andre enheter og tjenester (f.eks. Cortana). Se Synkroniseringsinnstillinger over hvis du ønsker mer informasjon.

Kamera- og Bilde-apper. Hvis du lar Kamera-appen bruke posisjonen din, blir posisjonsinformasjon bygd inn i bildene du tar med enheten din. Også annen beskrivende informasjon (f.eks. kameramodell og datoen da bildet ble tatt) blir innebygd i bilder og videoer. Hvis du velger å dele bilder eller videoer, blir eventuell innebygd informasjon gjort tilgjengelig for personene og tjenestene du deler med. Du kan deaktivere tilgangen som Kamera-appen har til posisjonen din, ved enten å slå av all tilgang til posisjonstjenesten i Innstillinger-menyen på enheten, eller slå av tilgangen som Kamera-appen har til posisjonstjenesten.

Bilder, videoer og skjermdumper du lagrer under Kamerabilder, lastes opp til OneDrive automatisk. Du kan administrere bildene og/eller videoene dine i OneDrive, og deaktivere automatisk opplasting under Innstillinger.

Når du tar bilder med innebygd stedsinformasjon, kan Bilder-appen gruppere bildene dine etter tid og sted. For at Bilder-appen skal kunne gruppere bildene dine, blir stedsinformasjonen de inneholder, sendt til Microsoft slik at stedsnavnene (f.eks. «Seattle, Washington») kan fastslås. Når du bruker Bilder-appen mens du er logget på med Microsoft-kontoen din, blir bildene og videoene dine fra OneDrive automatisk sortert i albumer i Bilder-appen. I tillegg blir de vist i den dynamiske flisen for Bilder-appen. Bildene og/eller videoene dine blir kun delt med andre hvis du velger å gjøre dette.

Personer-appen. Personer-appen lar deg se og samhandle med alle kontaktene dine på ett sted. Når du legger til Microsoft-kontoen din på en Windows-enhet, blir kontaktene fra kontoen automatisk lagt til i Personer-appen. Du kan legge til andre kontoer – inkludert kontoer fra sosiale medier (f.eks. Facebook og Twitter) og e-postkontoer – i Personer-appen. Når du legger til en konto, informerer vi deg om hvilke opplysninger Personer-appen kan importere eller synkronisere med den bestemte tjenesten, og gir deg mulighet til å velge hva du vil legge til. Også andre apper du installerer, kan synkronisere informasjon – og eventuelt legge til tilleggsopplysninger for eksisterende kontakter – til Personer-appen. Du kan når som helst fjerne en konto fra Personer-appen.

E-post og Kalender-app. E-post og kalender-appen lar deg koble til alle e-post, kalendere og filer på ett sted, inkludert dem fra tredjepartsleverandører av e-post og fillagring. Appen tilbyr posisjonsbaserte tjenester, for eksempel værinformasjon i kalenderen, men du kan deaktivere appens bruk av posisjonen din. Når du legger til en konto i E-post og kalender-appen, synkroniseres e-post, kalenderelementer, filer, kontakter og andre innstillinger fra kontoen automatisk til enheten og Microsofts servere. Du kan når som helst fjerne en konto eller gjøre endringer i dataene som synkroniseres fra kontoen din. Hvis du vil konfigurere en konto, må du gi appen påloggingsopplysningene dine (for eksempel brukernavn og passord), som sendes over Internett til tredjepartsleverandørens server. Appen prøver først å bruke en sikker (SSL) tilkobling til å konfigurere kontoen din, men informasjonen sendes ukryptert dersom e-postleverandøren ikke støtter SSL. Hvis du legger til en konto fra en organisasjon (for eksempel en e-postadresse fra en bedrift), kan eieren av organisasjonsdomenet implementere visse retningslinjer og kontroller (for eksempel flerfaktorgodkjenning eller muligheten til å slette data fra enheten eksternt) som kan påvirke din bruk av appen.

Meldinger-appen. Når du logger på en Microsoft-konto på enheten din, kan du velge å sikkerhetskopiere informasjonen din, noe som gjør at SMS- og MMS-meldingene dine synkroniseres og lagres i Microsoft-kontoen din. Dette betyr at du kan gjenopprette meldingene dine hvis du mister telefonen eller bytter til en annen telefon. Du kan når som helst administrere meldingsinnstillingene dine etter at enheten er konfigurert. Selv om du slår av sikkerhetskopiering av SMS-er/MMS-er, slettes likevel ikke meldinger som allerede er sikkerhetskopiert til Microsoft-kontoen din. For å slette slike meldinger må du slette dem fra enheten din før du slår av sikkerhetskopiering. Hvis du tillater meldingsappen å bruke stedsinformasjonen din, kan du legge ved en kobling til den gjeldende posisjonen din når du sender en melding. Microsoft samler inn stedsinformasjon slik det beskrives i avsnittet om posisjonstjenester i Windows.

Microsoft Lommebok-appen for Windows Phone. Du kan bruke Microsoft Wallet til å oppbevare informasjon som kuponger, kundekort, billetter og annet digitalt innhold. Når det er tilgjengelig, kan du også legge til betalingskort i Microsoft Wallet for å foreta betalinger på deltakende butikker ved hjelp av NFC (Near Field Communication).

Du kan konfigurere lommeboken for betaling ved å logge på Microsoft Wallet med din personlige Microsoft-konto og legge til betalingskort som er knyttet til med Microsoft-kontoen din. Når du legger til et betalingskort i Microsoft Wallet, sender vi data til banken og betalingskortnettverket, inkludert navn, kortnummer, faktureringsadresse, e-postadresse, enhetsdata (inkludert enhetsnavn, type og identifikator) og posisjonen din, i det du legger til kortet i lommeboken. Disse dataene sendes til banken og betalingskortnettverket for å fastslå betalingskortets rettigheter, aktivere transaksjoner og avdekke svindel.

Når du foretar en NFC-betaling, sender Microsoft Wallet forhandleren en kryptert versjon av betalingskortet (et «token»). Forhandleren presenterer dette tokenet, sammen med transaksjonsdetaljer, for banken din for å fullføre transaksjonen og be om betaling for transaksjonen.

Windows HelloWindows Hellomainwindowshellomodule
Oppsummering

Windows Hello gir deg umiddelbar tilgang til enhetene dine gjennom biometrisk autentisering. Hvis du aktiverer denne funksjonen, vil Windows Hello bruke ansiktet/fingeravtrykket ditt eller irisen din til å identifisere et sett med unike punkter eller trekk som hentes fra bildet og lagres som mal på enheten din (det faktiske bildet av ansiktet ditt eller irisen din blir imidlertid ikke lagret). Biometrisk verifikasjonsinformasjon som brukes når du logger på, forlater ikke enheten. Du kan slette biometrisk verifikasjonsinformasjon under Innstilinger.

Windows Media PlayerWindows Media Playermainwindowsmediaplayermodule
Oppsummering

I Windows Media Player kan du spille av CD-er, DVD-er og annet digitalt innhold (f.eks. WMA- og MP3-filer), rippe CD-er og administrere mediebiblioteket ditt. Hvis du vil forbedre opplevelsen når du spiller av innholdet i biblioteket, viser Windows Media Player relatert medieinformasjon som for eksempel albumtittel, sangtitler, albumgrafikk, artist og komponist. For å forbedre medieinformasjonen din vil Windows Media Player sende en forespørsel til Microsoft som inneholder standardinformasjon om datamaskinen, en identifikator for medieinnholdet samt medieinformasjonen som allerede finnes i Windows Media Player-biblioteket ditt (inkludert informasjon du kan ha redigert eller skrevet inn selv), slik at Microsoft kan gjenkjenne sporet og levere eventuelle tilleggsopplysninger som er tilgjengelige.

Med Windows Media Player kan du også spille av innhold som strømmes til deg over et nettverk. For å levere denne tjenesten må Windows Media Player kommunisere med en server for direkteavspilling av medier. Disse serverne blir som regel drevet av andre innholdsleverandører enn Microsoft. Under avspilling av direkteavspilte medier sender Windows Media Player en logg til serveren for direkteavspilte medier eller andre webservere dersom serveren for direkteavspilte medier ber om det. Loggen inneholder blant annet følgende detaljer: tilkoblingstid, IP-adresse, operativsystemversjon, Windows Media Player-versjon, identifikasjonsnummeret for spilleren (spiller-ID), dato og protokoll. For å beskytte personvernet ditt sender Windows Media Player en ny spiller-ID for hver økt som standard.

Windows SearchWindows Searchmainwindowssearchmodule
Oppsummering

Med Windows Search kan du søke både i tingene dine og på nettet fra ett sted. Hvis du velger å bruke Windows Search for å søke etter "tingene dine", vis funksjonen resultater for elementer på din personlige OneDrive, OneDrive for Business hvis dette er aktivert, andre skylagringsleverandører i den grad dette støttes av de aktuelle tredjepartsleverandører, samt på enheten. Hvis du velger å søke på nettet med Windows Search eller få søkeforslag med Windows Search eller Cortana, leveres søkeresultatene dine av Bing. Søkespørringene dine blir i slike tilfeller brukt slik det beskrives i avsnittet Bing i denne personvernerklæringen.

XboxXboxmainxboxmodule
Oppsummering
Hele teksten

Xbox-konsoller er maskinvareenheter du kan bruke for å få tilgang til spill, filmer, musikk og andre typer digital underholdning. Xbox Live (herunder Games for Windows Live) er Microsofts sosiale nettverk samt spill- og underholdningstjeneste. Du kan her kontakte venner på Xbox Live og andre spill- og sosiale nettverk. Xbox-tjenester er tilgjengelige fra en rekke ulike enheter, innbefattet Xbox-konsoller, datamaskiner (inkludert via xbox.com og Xbox-appen) og mobile enheter.

Vi samler inn blant annet følgende informasjon om bruken din av Xbox-tjenester:

 • Når du logger på og av, hvilke spill du spiller, spill- og poengresultatene dine samt kjøpene du foretar og innholdet du henter.
 • Ytelsesdata om Xbox-tjenestene, enheten og nettverkstilkoblingen din, inkludert eventuelle maskin- og programvarefeil du opplever.
 • Hvis du bruker en Xbox-konsoll med Kinect, samler vi inn informasjon om hvordan du bruker Kinect. Se under for mer informasjon om datainnsamling relatert til Kinect.

All slik informasjon lagres med Xbox-konsollens unike identifikator, og er tilknyttet den personlige informasjonen din. Når Xbox-enheten er koblet til Internett, kan vi identifisere konsollen og Xbox-operativsystemversjonen du bruker.

Med din tillatelse samler vi inn informasjon om videoer du kjøper eller ser gjennom tredjepartsapper på Xbox-konsollen, Hvis du bruker Xbox TV-appen, samler vi inn TV-visningsloggen fra konsollen. Dette gjøres på en måte som ikke identifiserer deg eller andre.

Hvis du bruker en Xbox-konsoll som består av en lagringsenhet (harddisk eller minneenhet), og hvis du spiller frakoblet eller aldri har logget deg på tjenestene på konsollen, blir bruksdata lagret på lagringsenheten i Xbox-konsollen og sendt til Microsoft neste gang du logger på tjenestene.

Xbox Live-informasjon som er synlig for andre brukere. Gamertagen din (kallenavnet ditt på Xbox Live), statistikk fra spill- og poengresultatene dine, prestasjonene dine, om du er logget på Xbox Live, samt annen informasjon om aktiviteten din på Xbox Live kan bli sett av andre brukere på Xbox Live eller annen eiendom assosiert med Xbox Live (inkludert partnerselskaper). Gamertagen og resultatene som vises på ledertavler for spill, regnes som offentlig informasjon og kan ikke skjules. For andre typer informasjon kan du justere personverninnstillingene dine på konsollen eller på xbox.com for å begrense eller blokkere deling med andre brukere.

Xbox Live-informasjon delt med spill- eller app-utviklere. Når du bruker et Xbox Live-aktivert spill eller en app, har utgiveren eller tjenesteleverandøren for spillet eller appen tilgang til informasjon om bruken din av Xbox Live og det aktuelle spillet eller den aktuelle appen, og de kan offentliggjøre eller vise frem slik informasjon (for eksempel på ledertavler). Slik informasjon inkluderer for eksempel spillresultatene dine, informasjon om spilleøktene dine (for eksempel hvilke kjøretøy du har brukt i spillet), tilstedeværelsen din på Xbox Live, tiden du har brukt på å spille spillet eller bruke appen, rangeringer, statistikk, avatarer og annet innhold du kan lage eller sende inn i spillet eller appen.

Koble Xbox Live-kontoen din til kontoer som ikke hører til Microsoft. Noen av spillene og appene som er å finne på Xbox Live, leveres av partnerselskaper som kan kreve at du oppretter en konto som ikke hører til Microsoft, samt tilhørende påloggingslegitimasjon, for å bruke spillet eller appen. Hvis du velger å koble Microsoft-kontoen din til kontoen du har hos et partnerselskap, vil Microsoft dele begrenset kontoinformasjon med dette selskapet. Denne kontoinformasjonen kan inkludere navn, adresse, e-post og fødselsdato, men ikke kredittkort- eller annen betalingsinformasjon. I spill der kommunikasjon er mulig, har spillutgiveren tilgang til innholdet i denne kommunikasjonen når du er logget på med kontoen du har hos utgiveren.

Kinect. Kinect-sensoren er et kombinert kamera, mikrofon og infrarød sensor som gjør det mulig å bruke bevegelser og tale til å styre spillet og navigere i tjenesten. For eksempel:

 • Du kan bruke kameraet til å logge på tjenesten automatisk ved hjelp av ansiktsgjenkjenning. For å gjøre dette blir det tatt et bilde av ansiktet ditt der avstanden mellom nøkkelpunkter blir målt og lagret som numeriske verdier som representerer kun deg. Denne informasjonen blir værende på konsollen og deles ikke med noen. Du kan imidlertid når som helst velge å slette den.
 • For at du skal kunne spille ved hjelp av bevegelser lager Kinect en strekfigur av deg ved å beregne avstanden mellom leddene på kroppen din. Hvis du spiller på nettet, samler vi inn disse tallverdiene slik at vi kan forbedre både selve spillet og spillopplevelsen din. Kinect gjenkjenner også spesifikke håndbevegelser som brukes for å utføre enkle systemhandlinger (f.eks. menynavigering, panorering/zooming og rulling).
 • I noen treningsspill kan Xbox bruke Kinect-sensoren til å beregne treningsdataene dine – for eksempel pulsen din under en bestemt aktivitet, eller antall kalorier du har forbrent i en treningsøkt.
 • Kinect-mikrofonene gjør at du kan chatte med andre spillere mens du spiller. I tillegg kan du bruke talekommandoer for å angi søkeord samt styre konsollen, spillet eller appen. Se under for mer informasjon om talegjenkjenning.
 • Kinect-sensoren kan også brukes til lyd- og videokommunikasjon via tjenester som Skype.

Hvis du vil finne ut mer om Kinect for Xbox 360, se Personvern for Kinect og Xbox 360. For Xbox One se Personvern for Kinect og Xbox One.

Teksting. I en sanntidschat i Xbox kan spillerne kan aktivere en funksjon for tale til tekst, som gjør at brukeren kan se den lydbaserte chatten i spillet som tekst. De øvrige spillerne varsles ikke når en bruker aktiverer denne funksjonen. Microsoft bruker disse dataene til å levere teksting i chat-funksjonen for brukere som trenger det. Vi bruker også disse dataene til å forbedre vår evne til å levere tjenesten og andre, lignende stemmebaserte tjenester.

Kommunikasjonsovervåking. Xbox Live inkluderer kommunikasjonsfunksjoner, for eksempel tekstbaserte meldinger og talechat over nett mellom spillere mens man spiller. For å kunne tilby et trygt spillemiljø og håndheve spillereglene for Microsoft vil vi samle inn, evaluere og overvåke et utvalg av Xbox Live-spillchattene og -partychattene under nettbasert flerdeltakerspilling som tilbys gjennom tjenestene.

Taleinformasjon for tjenesteforbedring. Vi ønsker å forbedre tjenestene, og derfor samler vi inn og bruker talesøkespørringer eller et tilfeldig utvalg av talekommandoer som inntreffer ved bruk av Kinect. Denne informasjonen lagres separat fra Xbox-profilen din.

GameDVR. Enhver spiller i en flerdeltakerspilløkt kan bruke GameDVR til å ta opp sin visning av spillingen som skjer i den aktuelle økten. Du kan gjøre opptak av gamertagen og figuren din i spillklipp som er opprettet av andre spilldeltakere. Hvis en spiller bruker GameDVR på datamaskin, kan også lydchatten inkluderes i spillklippet. Microsoft kan gå gjennom spillklippene for å se etter eventuelle brudd på spillereglene for Microsoft. Dette gjelder selv om du har blokkert deling av spillklipp i innstillingene.

Xbox Live Rewards. Xbox Live Rewards (på rewards.xbox.com) er et program du kan bli med i for å motta Xbox-poeng for å være aktiv på tjenestene. For å delta må du gi samtykke til å motta markedsføringsinnhold fra Rewards-programmet. Du logger på Rewards med Microsoft-kontoen din, og programmet samler inn personlig informasjon som blant annet for- og etternavn, gamertag og demografisk informasjon. Programmet drives av Microsoft-leverandøren HelloWorld. Leverandøren lagrer den innsamlede informasjonen på vegne av Microsoft. Kontakt privacy@helloworld.com hvis du ønsker å se gjennom og endre de personlige opplysningene du har oppgitt til Rewards-programmet.

Barn og nettsikkerhet. Hvis du har barn som bruker Xbox-tjenester, kan du opprette barnekontoer for dem. Barn som er 17 år og yngre, kan ikke opprette konto på Xbox Live uten samtykke fra foreldre. Voksne i familien kan endre samtykkevalg og innstillinger for nettsikkerhet i barnekontoer på xbox.com.

Enterprise-produkterEnterprise-produktermainenterpriseservicesmodule
Oppsummering
Hele teksten

Enterprise-produkter er Microsoft-produktene og beslektede tilbud som tilbys eller lages primært for bruk av organisasjoner og utviklere. De omfatter abonnementsbaserte skytjenester («nettjenester»)., for eksempel Office 365, Microsoft Azure, Microsoft Dynamics CRM Online, Microsoft Intune og Yammer, som en organisasjon (vår «kunde») kan få gjennom en kontrakt med Microsoft. De omfatter også server- og utviklerprodukter som kunder kjører i sine egen lokaler, for eksempel Windows Server, SQL Server, Visual Studio og System Center («lokale produkter»). Microsoft Cognitive Services er ikke Enterprise-produkter underlagt denne personvernerklæringen.

Enkelte Enterprise-produkter har sine egne, separate personvernerklæringer. Følgende merknader forklarer bestemt personvernpraksis med hensyn til bestemte Microsoft-produkter du kan bruke:

Ved en eventuell konflikt mellom Microsoft-personvernerklæringen og vilkårene i avtalen mellom kunden og Microsoft, er det avtalevilkårene som gjelder.

Når en kunde kjøper eller abonnerer på Enterprise-produkter, eller får støtte til slike produkter, samler Microsoft inn data for å tilby de beste opplevelsene med produktene våre, drifte virksomheten vår og kommunisere med kunden. For eksempel:

 • Når en kunde oppretter kontakt med en salgsrepresentant for Microsoft, samler vi inn kundens navn og kontaktinformasjon, sammen med informasjon om organisasjonen, for å støtte den kontakten.
 • Når en kunde samhandler med en representant for Microsofts kundestøtte, samler vi inn støttedata eller feilrapporter for å diagnostisere og løse problemer.
 • Når en kunde betaler for produkter, samler vi inn kontakt- og betalingsinformasjon for å behandle betalingen.
 • Når en kunde mottar kommunikasjon fra Microsoft, bruker vi data til å tilpasse innholdet i kommunikasjonen.

Kundene våre kan i sin tur administrere Enterprise-produktene til sluttbrukerne. Hvis du logger på Enterprise-produkter med en jobb- eller skolekonto (dvs. en e-postadresse du har fått fra for eksempel arbeidsgiveren eller skolen din), vil eieren av domenet som e-postadressen er knyttet til, kunne gjøre følgende: (i) kontrollere og administrere kontoen din og (ii) se og behandle informasjonen din, inkludert innhold i kommunikasjon og filer. De ulike organisasjonene kan ha andre retningslinjer eller rutiner for personvern eller sikkerhet enn Microsoft, og disse er ikke Microsofts ansvar. Hvis bruken din av Enterprise-produkter administreres av organisasjonen din, må eventuelle spørsmål om personvern rettes til administratoren.

Nettjenester. Nettjenestene samler inn kunde- og administratoropplysninger. «Kundeopplysninger» betyr alle opplysninger, inkludert alt av tekst, lyd, video og bildefiler og programvare, som Microsoft mottar fra deg eller på vegne av deg eller sluttbrukerne dine gjennom bruk av nettjenesten. Kundeopplysninger brukes bare til å levere nettjenestene til kunden, inkludert formål som er kompatible med å tilby disse tjenestene. For eksempel kan vi bruke kundeopplysninger for å gi en tilpasset opplevelse, forbedre tjenestepåliteligheten, bekjempe spam eller annen skadelig programvare, eller forbedre funksjoner og funksjonalitet til nettjenestene. Microsoft vil ikke bruke kundeopplysninger eller utlede informasjon fra dem for å tilby reklame eller for lignende kommersielle formål. For mer informasjon om funksjoner og funksjonalitet som gjør at du kan håndtere kundeopplysninger, se den spesifikke dokumentasjonen om nettjenesten. Hvis du vil vite mer om hvordan Microsoft håndterer kundeopplysninger, inkludert informasjon om hvordan vi håndterer forespørsler om tilgang til opplysninger og sikkerhet, kan du se Vilkår for Microsoft Online Services.

«Administratoropplysninger» er informasjon som er oppgitt til Microsoft ved registrering, kjøp eller administrasjon av nettjenestene. Administratoropplysninger omfatter navnet, adressen, telefonnummeret og e-postadressen du oppgir, så vel som samlet bruksinformasjon relatert til kontoen din, som kontrollene du velger. Vi bruker administratoropplysninger til å kunne levere nettjenester, utføre transaksjoner, betjene kontoen og avdekke og forhindre svindel. Administratoropplysninger kan også omfatte informasjon om dine kollegaer og venner hvis du samtykker til å oppgi det til Microsoft til det begrensede formål å sende dem en invitasjon til å bruke nettjenestene. Vi kan kontakte disse personene med kommunikasjon som kan inkludere informasjon om deg, som navnet ditt og profilbildet ditt.

Vi kan bruke administratoropplysninger etter behov til å kontakte deg for å gi deg informasjon om kontoen, abonnementet, fakturering og oppdateringer av nettjenestene, inkludert informasjon om nye funksjoner, sikkerhet eller andre tekniske problemer. Vi kan også kontakte deg angående tredjepartshenvendelser vi mottar angående bruk av nettjenester, som beskrevet i avtalen. Du vil ikke kunne stoppe abonnementet på denne typen ikke-salgsfremmende kommunikasjon. Med forbehold om kontaktpreferansene dine, kan vi også kontakte deg angående informasjon og tilbud om andre produkter og tjenester, eller dele kontaktinformasjonen din med Microsofts partnere. Du kan administrere kontaktpreferansene eller oppdatere informasjonen din i kontoprofilen.

Når du bruker sosiale funksjoner i nettjenestene, kan det hende andre brukere i nettverket ditt ser noe av aktiviteten din. Hvis du vil lære mer om sosiale funksjoner og annen funksjonalitet, kan du se den spesifikke dokumentasjonen om nettjenesten.

Nettjenestene gir deg muligheten til å kjøpe, abonnere på eller bruke andre Microsoft-produkter. Pass på at du leser de produktspesifikke detaljene for hvert produktet du bruker, for å forstå hvordan personvernpraksisen kan variere for hvert produkt.

Lokale produkter. Lokale produkter samler inn informasjon for å sikre effektiv drift og tilby deg de beste opplevelsene. Informasjonen vi samler inn, avhenger av funksjonene du bruker, men er vanligvis begrenset til bruksdata. Kundene har valg om informasjonen de oppgir. For eksempel:

 • Under installasjonen, eller når du oppgraderer et lokalt produkt, kan vi samle inn bruks- og ytelsesdata for å finne ut om du opplever problemer.
 • Når du bruker lokale produkter, kan vi samle inn enhetsdata for å lære om driftsmiljøet ditt, slik at vi kan forbedre sikkerhetsfunksjonene.
 • Når du opplever en krasj, kan du velge å sende Microsoft en feilrapport for å hjelpe oss med å diagnostisere problemet og tilby kundestøtte.

Microsoft bruker dataene vi samler inn fra lokale produkter for å levere og forbedre produktene våre, tilby kundestøtte, aktivere produktet, kommunisere med deg og drifte virksomheten vår.

maineuropeanprivacymodule,mainsecurityofpersonaldatamodule,mainwherewestoreandprocessdatamodule,mainourretentionofpersonaldatamodule,maincollectionofdatafromchildrenmodule,mainpreviewreleasesmodule,mainchangestothisprivacystatementmodule,mainhowtocontactusmodule mainmicrosoftservicelongmodule,mainhealthvaultmodule mainactivationmodule,mainadvertisingidmodule, mainlocationservicesmotionsensingmodule,mainsecurityandsafetyfeaturesmodule, mainspeechinkingtypingmodule, mainsyncsettingsmodule,maindiagnosticsmodule,mainupdateservicesmodule, mainwebbrowsersmodule,mainwi-fisensemodule,mainwindowsappsmodule, mainwindowshellomodule,mainwindowsmediaplayermodule,mainwindowssearchmodule
mainbingmodule
Informasjonskapsler

De fleste Microsoft-nettsteder bruker «informasjonskapsler», det vil si små tekstfiler som kan leses av nettserveren på domenet som plasserte informasjonskapselen på harddisken din. Vi kan bruke informasjonskapsler for å lagre preferansene og innstillingene dine, hjelpe deg å logge på, levere målrettede annonser og analysere handlinger på nettsteder. Klikk her for å lære mer.

Privacy Shield

Microsoft deltar i Privacy Shield-rammeavtalen mellom EU og USA og mellom Sveits og USA. For å finne ut mer, Klikk her.