Il-privatezza tiegħek hija importanti għalina. Din id-dikjarazzjoni tal-privatezza tispjega d-data personali li tipproċessa Microsoft, kif tipproċessaha u għal liema skopijiet.

Microsoft toffri firxa wiesa' ta' prodotti, inkluż prodotti tas-server użati biex jgħinu lil intrapriżi joperaw madwar id-dinja, apparat li tuża f'darek, softwer li studenti jużaw fl-iskejjel, u servizzi li żviluppaturi jużaw biex joħolqu u jospitaw dak li jmiss. Referenzi għal prodotti ta' Microsoft f'din l-istqarrija jinkludu servizzi, siti web, applikazzjonijiet, softwer, servers u apparat ta' Microsoft.

Jekk jogħġbok aqra d-dettalji speċifiċi għall-prodott f'din id-dikjarazzjoni tal-privatezza, li jipprovdu informazzjoni addizzjonali rilevanti. Din l-istqarrija tapplika għall-interazzjonijiet li Microsoft għandha miegħek u għall-prodotti ta' Microsoft elenkati hawn taħt, kif ukoll għal prodotti oħra ta' Microsoft li juru din l-istqarrija.

Persuni żgħażagħ jaf jippreferu jibdew bil-paġna tal-Privatezza għal persuni żgħażagħ. Dik il-paġna tenfasizza informazzjoni li jaf tkun ta’ għajnuna għal persuni żgħażagħ.

Għall-individwi fl-Istati Uniti, irreferi għall-Notifika dwar il-Privatezza tad-Dejta tal-Istat tal-Istati Uniti tagħna u l-Politika tal-Privatezza tad-Dejta tas-Saħħa tal-Konsumaturi tal-Istat ta’ Washington għal informazzjoni addizzjonali dwar l-ipproċessar tad-dejta personali tiegħek, u d-drittijiet tiegħek taħt il-liġijiet dwar il-privatezza tad-dejta ta’ Stat tal-Istati Uniti.


Data personali li niġbruData personali li niġbrumainpersonaldatawecollect
Sommarju
Test sħiħ

Microsoft tiġbor data minn għandek, permezz tal-interazzjonijiet tagħna miegħek u mal-prodotti tagħna għal diversi skopijiet deskritti hawn taħt, inkluż biex noperaw b'mod effettiv u biex nipprovdulek l-aqwa esperjenzi bil-prodotti tagħna. Int tipprovdi xi ftit minn din id-data b'mod dirett, bħal meta toħloq kont ta' Microsoft, tamministra l-kont tal-liċenzjar tal-organizzazzjoni tiegħek, tippreżenta query tat-tiftix lil Bing, tirreġistra għal avveniment ta' Microsoft, tagħti kmand bil-vuċi lil Cortana, ittella' dokument fuq OneDrive, tirreġistra għal Microsoft 365, jew tikkuntattjana għal appoġġ. Aħna niġbru ftit minnha billi niġbru data dwar l-interazzjonijiet, l-użu u l-esperjenzi tiegħek mal-prodotti tagħna u permezz tal-komunikazzjonijiet tiegħek.

Aħna nibbażaw fuq varjetà ta' raġunijiet u permessi legali (xi drabi msemmija "bażijiet legali") biex nipproċessaw id-data, inkluż bil-kunsens tiegħek, ibbilanċjar ta' interessi leġittimi, neċessità biex nidħlu f'kuntratti u nwettquhom, u konformità ma' obbligi legali, għal varjetà ta' skopijiet deskritti hawn taħt.

Aħna niksbu wkoll data minn partijiet terzi. Nipproteġu d-dejta miksuba minn partijiet terzi skont il-prattiki deskritti f'din id-dikjarazzjoni, kif ukoll kwalunkwe restrizzjoni addizzjonali imposta mis-sors tad-dejta. Dawn is-sorsi terzi jvarjaw matul iż-żmien u jinkludu:

 • Sensara tad-data li nixtru d-data demografika minn għandhom biex tissupplimenta d-data li niġbru aħna.
 • Servizzi li jpoġġu kontenut iġġenerat mill-utent mis-servizz tagħhom disponibbli għall-oħrajn, bħal pereżempju reċensjonijiet ta' negozji lokali jew posts pubbliċi fuq il-midja soċjali.
 • Servizzi ta' komunikazzjoni, inkluż fornituri tal-email u netwerks soċjali, meta inti tagħtina l-permess li naċċessaw id-data tiegħek fuq tali servizzi jew netwerks ta' parti terza.
 • Fornitur ta' servizz li jgħinna niddeterminaw il-post fejn jinsab l-apparat tiegħek.
 • Sħab li magħhom noffru servizzi li għandhom konnessjoni kummerċjali jew li nagħmlu attivitajiet konġunti ta' kummerċjalizzazzjoni.
 • Żviluppaturi li joħolqu esperjenzi permezz jew għall-prodotti ta' Microsoft.
 • Partijiet terzi li jipprovdu esperjenzi permezz tal-prodotti ta' Microsoft.
 • Sorsi disponibbli pubblikament, bħas-settijiet tad-dejta miftuħin tas-settur pubbliku, akkademiku, u kummerċjali u sorsi tad-dejta oħra.

Jekk inti tirrappreżenta organizzazzjoni, bħal pereżempju negozju jew skola, li tuża l-Prodotti Enterprise u Developer ta' Microsoft, jekk jogħġbok ara t-taqsima Il-prodotti enterprise u developer ta' din id-dikjarazzjoni tal-privatezza biex titgħallem dwar kif nipproċessaw id-data tiegħek. Jekk inti utent aħħari ta' prodott ta' Microsoft jew ta' kont ta' Microsoft ipprovduti mill-organizzazzjoni tiegħek, jekk jogħġbok ara s-sezzjonijiet Prodotti pprovduti mill-organizzazzjoni tiegħek u Kont ta' Microsoft għal aktar informazzjoni.

Inti għandek l-għażla f'dak li jirrigwarda t-teknoloġija li tuża u d-data li tixxerja. Meta tintalab biex tipprovdi data personali, tista' tirrifjuta. Ħafna mill-prodotti tagħna jeħtieġu xi data personali biex jaħdmu u jipprovdulek servizz. Jekk tagħżel li ma tipprovdix id-data meħtieġa biex nħaddmu u nipprovdulek prodott jew karatteristika, inti ma tkunx tista' tuża dak il-prodott jew karatteristika. Bl-istess mod, fejn ikollna bżonn niġbru data personali skont il-liġi jew li nidħlu f'kuntratt jew li nwettqu kuntratt miegħek, u inti ma tipprovdix id-data, aħna ma nkunux nistgħu nidħlu fil-kuntratt; jew jekk dan jirrigwarda prodott eżistenti li qed tuża, aħna jista' jkun li jkollna nissospenduh jew inħassruh. Jekk dan ikun il-każ f'dak il-ħin, aħna ninnotifikawk. Meta l-għoti ta' data mhuwiex obbligatorju, u tagħżel li ma tixxerjax data personali, il-karatteristiċi bħal pereżempju l-personalizzazzjoni li jużaw id-data mhux se jaħdmulek.

Id-data li niġbru tiddependi fuq il-kuntest tal-interazzjonijiet tiegħek ma' Microsoft u fuq l-għażliet li tagħmel, (inkluż is-settings tal-privatezza tiegħek), u l-prodotti u l-karatteristiċi li tuża, fejn tinsab u l-liġi applikabbli..

Id-data li niġbru tista' tinkludi dawn li ġejjin:

Isem u data ta' kuntatt. Ismek u kunjomok, l-indirizz tal-email, l-indirizz postali, in-numru tat-telefon u data oħra ta' kuntatt simili.

Kredenzjali. Passwords, ħjiliet tal-password u informazzjoni ta' sigurtà simili użata għall-awtentikazzjoni u għall-aċċess għall-kont.

Data demografika. Data dwarek bħal pereżempju l-età, is-sess, il-pajjiż u l-lingwa preferuta tiegħek.

Data tal-pagament. Data biex jiġu pproċessati l-pagamenti, bħal pereżempju n-numru tal-istrument ta' pagament (bħal pereżempju n-numru tal-karta ta' kreditu) u l-kodiċi ta' sigurtà assoċjat mal-istrument ta' pagament tiegħek.

Data dwar is-sottoskrizzjoni u l-liċenzjar. Informazzjoni dwar is-sottoskrizzjonijiet, il-liċenzji u l-intitolamenti oħra tiegħek.

Interazzjonijiet. Data dwar l-użu tiegħek ta' prodotti ta' Microsoft. F'ċerti każijiet, bħal pereżempju d-domandi għal tfittxija, din hi data li tipprovdi inti biex tkun tista' tuża l-prodotti. f'każijiet oħra, bħal pereżempju rapporti ta' żbalji, din hi d-data li niġġeneraw aħna. Eżempji oħra ta' data ta' interazzjonijiet jinkludu:

 • Data dwar it-tagħmir u dwar l-użu. Data dwar l-apparat tiegħek u dwar il-prodott u l-karatteristiċi li tuża, inkluż informazzjoni dwar il-ħardwer u s-softwer tiegħek, dwar kif jaħdmu l-prodotti tagħna kif ukoll dwar is-settings tiegħek. Pereżempju:
  • Kronoloġija tal-ħlasijiet u tal-kont. Dejta dwar l-oġġetti li tixtri u l-attivitajiet assoċjati mal-kont tiegħek.
  • Kronoloġija tal-ibbrawżjar. Dejta dwar il-paġni web li żżur.
  • Dejta dwar it-tagħmir, il-konnettività u l-konfigurazzjoni. Dejta dwar it-tagħmir tiegħek, dwar il-konfigurazzjoni tat-tagħmir tiegħek u dwar in-netwerks fil-viċin. Pereżempju, dejta dwar is-sistemi operattivi u software ieħor installat fuq it-tagħmir tiegħek, inkluż il-kodiċijiet tal-prodotti. Flimkien ma’ dan, l-indirizz IP, l-identifikaturi tat-tagħmir (bħal pereżempju n-numru IMEI għall-mowbajls), is-settings reġjonali u tal-lingwa u l-informazzjoni dwar il-punti ta’ aċċess tal-WLAN viċin it-tagħmir tiegħek.
  • Rapporti tal-iżbalji u dejta tal-prestazzjoni. Dejta tal-prestazzjoni tal-prodotti u dwar kwalunkwe problemi li tesperjenza, inklużi r-rapporti tal-żbalji. Ir-rapporti tal-iżbalji (xi drabi msejħa “crash dumps”) jistgħu jinkludu dettalji tas-software jew tal-hardware relatati ma’ żball, kontenut ta’ fajls li nfetħu meta jkun seħħ żball u dejta dwar software ieħor fuq it-tagħmir tiegħek.
  • Dejta tas-soluzzjonijiet u tal-għajnuna. Id-dejta li tipprovdi meta tikkuntattja lil Microsoft għall-għajnuna, bħal pereżempju l-prodotti li tuża, u dettalji oħra, li jgħinuna nipprovdu l-appoġġ. Pereżempju, dejta ta’ kuntatt jew ta’ awtentikazzjoni, il-kontenut taċ-chats tiegħek u komunikazzjonijiet oħra ma’ Microsoft, data dwar il-kundizzjoni tat-tagħmir tiegħek, u l-prodotti li tuża relatati mal-mistoqsija għall-għajnuna tiegħek. Meta tikkuntattjana, bħal pereżempju għal appoġġ għall-klijenti, il-konverżazzjonijiet fuq it-telefown jew is-sessjonijiet taċ-chats mar-rappreżentanti tagħna jistgħu jiġu mmonitorjati u rrekordjati.
  • Dejta tal-użu tal-bots. L-interazzjonijiet mal-bots u l-ħiliet disponibbli permezz tal-prodotti ta’ Microsoft, inkluż il-bots u l-ħiliet pprovduti minn partijiet terzi.
 • Interessi u favoriti. Id-data dwar l-interessi u l-affarijiet favoriti tiegħek, bħat-timijiet sportivi li ssegwi, il-lingwi tal-ipprogrammar li tippreferi, l-istokks li ssegwi f'applikazzjoni finanzjarja, jew il-bliet li żżid biex jiġu segwiti oġġetti bħal pereżepju t-temp jew it-traffiku. Barra minn dawk li tipprovdi b'mod espliċitu, l-interessi u l-affarijiet favoriti tiegħek jistgħu wkoll jiġu dedotti jew derivati minn data oħra li niġbru.
 • Data dwar il-konsum tal-kontenut. Informazzjoni dwar il-kontenut tal-midja (eż., TV, vidjo, mużika, awdjo, kotba tal-kitba, applikazzjonijiet u logħob) li taċċessa permezz tal-prodotti tagħna.
 • Tiftix u kmandi. Queries tat-tiftix u kmandi meta tuża l-prodotti ta’ Microsoft bit-tiftix u bil-funzjonalità ta’ produttività relatata, bħall-interazzjonijiet ma’ chat bot.
 • Data tal-vuċi. Id-dejta tal-vuċi tiegħek, xi drabi msejħa bħala “klipps tal-vuċi”, bħal mistiqsijiet tat-tiftix, kmandi, jew dettatura li tlissen, li tista’ tinkludi ħsejjes tal-isfond.
 • Data minn diskors, minn inking u minn ittajpjar. Data minn test, minn inking u minn ittajpjar u informazzjoni relatata. Pereżempju, meta niġbru data mill-inking, niġbru informazzjoni dwar il-pożizzjonament tal-istrument tal-inking tiegħek fuq l-apparat tiegħek.
 • Immaġni. Sampi u informazzjoni relatata, bħal pereżempju l-metadata ta' stampa. Pereżempju, aħna iġbru l-istampa li tipprovdi meta tkun qed tuża servizz permes minn Bing.
 • Kuntatti u relazzjonijiet. Aħna niġbru data dwar il-kuntatti u r-relazzjonijiet tiegħek jekk tuża prodott biex tiskambja informazzjoni mal-oħrajn, biex timaniġġja l-kuntatti, biex tikkomunika mal-oħrajn u biex ittejjeb il-produttività tiegħek.
 • Data soċjali. Informazzjoni dwar ir-relazzjonijiet tiegħek u l-interazzjonijiet bejnek u bejn nies u organizzazzjonijiet oħrajn, bħal pereżempju t-tipi ta' involviment (eż. dak li jogħġbok, dak li ma jogħġbox, avvenimenti eċċ.) relatat ma' persuni u organizzazzjonijiet.
 • Data dwar il-post fejn jinsab l-apparat. Data dwar fejn jinsab l-apparat tiegħek, li tista' tkun preċiża jew impreċiża. Pereżempju, aħna niġbru data dwar il-post fejn jinsab bl-użu tas-Sistema Globali ta' Navigazzjoni bis-Satellita (GNSS) (eż., GPS), u data li dwar torrijiet tat-telefonija ċellulari u Wi-Fi hotspots. Il-post fejn jinsab jista' jiġi dedott ukoll mill-indirizz IP tal-apparat jew minn data fil-profil tal-kont tiegħek li jindika l-post fejn jinsab b'inqas preċiżjoni, bħal fil-livell ta' belt jew kodiċi postali.
 • Input ieħor. Inputs oħra pprovduti meta tuża l-prodotti tagħna. Pereżempju, dejta bħall-buttuni li tagħfas fuq controller bla fili tal-Xbox meta tuża n-netwerk tal-Xbox, id-dejta tat-traċċar skeletali meta tuża Kinect, u dejta tas-sensuri oħra, bħal pereżempju n-numru ta’ passi li tagħmel, meta tuża tagħmir li għandu s-sensuri applikabbli. U, jekk tuża Spend, skont l-istruzzjonijiet tiegħek, aħna niġbru wkoll dejta dwar tranżazzjonijiet finanzjarji mill-fornitur tal-karta ta’ kreditu tiegħek biex nipprovdu s-servizz. Jekk tattendi attività fil-ħanut, aħna niġbru d-data li tipprovdilna meta tirreġistra għal jew waqt l-attività u jekk iddaħħal promozzjoni ta’ premju, niġbru d-data li ddaħħal fil-formola tar-reġistrazzjoni.

Kontenut. Kontenut tal-fajls u tal-komunikazzjonijiet li ddaħħal, ittella' (upload), tirċievi, toħloq jew tikkontrolla. Pereżempju, jekk tittrażmetti fajl billi tuża Skype lil utent ieħor ta' Skype, aħna jeħtieġ niġbru l-kontenut ta' dak il-fajl biex nuruh lilek u lill-utent l-ieħor skont id-direzzjoni tiegħek. Jekk tirċievi posta elettronika billi tuża Outlook.com, aħna jeħtieġ li niġbru l-kontenut ta' dik il-posta elettronika biex inwassluha għall-posta rċevuta tiegħek, nuruhielek, nippermettulek twieġeb għaliha, u naħżnuha għalik sakemm tagħżel li tħassarha. Kontenut ieħor li niġbru meta nipprovdulek il-prodotti jinkludi:

 • Komunikazzjonijiet, inkluż awdjo, vidjo, test (ittajpjat, miktub, iddettat, jew mod ieħor), f'messaġġ, posta elettronika, telefonata, talba għal laqgħa, jew chat.
 • Ritratti, stampi, kanzunetti, films, softwer, u midja jew dokumenti oħra li inti taħżen, tirkupra, jew inkella tipproċessa b'mod ieħor bil-cloud tagħna.

Vidjows jew reġistrazzjonijiet. Reġistrazzjonijiet ta' avvenimenti jew attivitajiet fil-binjiet fl-ispazji ta' bejgħ bl-imnut u f'postijiet oħra ta' Microsoft. Jekk tidħol fil-postijiet ta' Microsoft Store jew f'faċilitajiet oħrajn, jew tattendi avveniment ta' Microsoft li hu rrekordjat, aħna nistgħu nipproċessaw id-data tal-immaġni u tal-vuċi tiegħek.

Feedback u klassifikazzjoni. Informazzjoni li tipprovdielna u l-kontenut tal-messaġġi li tibgħatilna, bħal pereżempju l-feedback, id-data minn stħarriġ, u r-reċensjonijiet tal-prodotti li tikteb.

Traffiku tad-dejta. Dejta ġġenerata permezz tal-użu tas-servizzi ta’ komunikazzjoni ta’ Microsoft tiegħek. It-traffiku tad-dejta jindika ma’ min tkun ikkomunikajt u meta seħħu l-komunikazzjonijiet tiegħek. Se nipproċessaw id-dejta tat-traffiku tiegħek biss kif meħtieġ sabiex nipprovdu, inżommu u ntejbu s-servizzi ta’ komunikazzjoni tagħna u aħna nagħmlu dan bil-kunsens tiegħek.

It-taqsimiet speċifiċi għall-prodott t’hawn taħt jiddeskrivu l-prattiki tal-ġbir tad-dejta applikabbli għall-użu ta’ dawk il-prodotti.

Kif nużaw id-dejta personaliKif nużaw id-data personalimainhowweusepersonaldatamodule
Sommarju
Test sħiħ

Microsoft tuża d-dejta li niġbru biex nipprovdulek esperjenzi rikki u interattivi. B'mod partikolari, aħna nużaw id-data biex:

 • Nipprovdu l-prodotti tagħna, li jinkludi l-aġġornar, l-iżgurar u l-individwazzjoni ta' soluzzjoni, kif ukoll nipprovdu appoġġ. Dan jinkludi wkoll l-iskambjar ta' data, meta jkun meħtieġ, biex nipprovdu s-servizz jew biex inwettqu t-tranżazzjoni li titlob.
 • Intejbu u niżviluppaw il-prodotti tagħna.
 • Nippersonalizzaw il-prodotti tagħna u nagħmlu rakkomandazzjonijiet.
 • Nirreklamaw u nagħmlu promozzjoni miegħek, li jinkludi li nibagħtu komunikazzjonijiet promozzjonali, reklamar immirat u li nippreżentawlek offerti rilevanti.

Aħna nużaw ukoll id-data biex noperaw in-negozju tagħna, li jinkludi l-analiżi tal-prestazzjoni tagħna, it-twettiq tal-obbligi legali tagħna, l-iżvilupp tal-forza tax-xogħol tagħna u li nagħmlu r-riċerka.

Għal dawn l-għanijiet, aħna nikkombinaw data li niġbru minn kuntesti differenti (pereżempju, mill-użu tiegħek ta' żewġ prodotti ta' Microsoft). Pereżempju, Cortana tista' tuża informazzjoni mill-kalendarju tiegħek biex tissuġġerixxi punti ta' azzjoni f'email ta' avviż, u Microsoft Store juża informazzjoni dwar l-applikazzjonijiet u s-servizzi li tuża biex tagħmel rakkomandazzjonijiet personalizzati għall-applikazzjonijiet. Madankollu, aħna għandna salvagwardji teknoloġiċi u proċedurali inkorporati, iddisinjati biex jipprevjenu ċerti kombinazzjonijiet ta' data fejn ikun meħtieġ bil-liġi. Pereżempju, fejn ikun meħtieġ bil-liġi, aħna naħżnu d-data li niġbru minn għandek meta inti tkun mhux awtentifikat (mhux signed in) separatament minn xi informazzjoni ta' kont li tidentifikak direttament, bħal pereżempju ismek, l-indirizz tal-posta elettronika jew in-numru tat-telefown tiegħek.

L-ipproċessar tagħna tad-data personali għal dawn l-iskopijiet jinkludi kemm metodi awtomatizzati kif ukoll manwali (li jsiru mill-bniedem) tal-ipproċessar. Il-metodi awtomatizzati tagħna, ħafna drabi huma relatati mal-metodi manwali tagħna u huma appoġġjati minnhom. Pereżempju, biex nibnu, inħarrġu u ntejbu l-eżattezza tal-metodi awtomatizzati tal-ipproċessar tagħna (inkluż l-intelliġenza artifiċjali jew l-IA), aħna nirrevedu manwalment uħud mill-previżjonijiet u l-inferenzi prodotti mill-metodi awtomatizzati mad-dejta sottostanti li minnha saru l-previżjonijiet u l-inferenzi. Pereżempju, bil-permess tiegħek u għall-għan li ntejbu t-teknoloġiji tal-għarfien tal-vuċi tagħna, nirrevedu manwalment siltiet qosra ta’ dejta bil-vuċi li nkunu ħadna passi biex inneħħulhom l-identità. Din ir-reviżjoni manwali tista’ tiġi kondotta minn ħaddiema jew bejjiegħa ta’ Microsoft li qed jaħdmu f’isem Microsoft.

Meta nipproċessaw data personali dwarek, aħna nagħmlu dan bil-kunsens tiegħek u/jew kif meħtieġ, biex nipprovdu l-prodotti li tuża, biex noperaw in-negozju tagħna, biex nissodisfaw l-obbligi kuntrattwali u legali tagħna, biex nipproteġu s-sigurtà tas-sistemi u tal-klijenti tagħna jew biex nissodisfaw xi interessi leġittimi oħrajn ta' Microsoft kif deskritti f'din it-taqsima u fit-taqsima Raġunijiet għala nixxerjaw data persinali fit-taqsima ta’ din id-dikjarazzjoni tal-privatezza. Meta nittrasferixxu data personali miż-Żona Ekonomika Ewropea, aħna nagħmlu dan abbażi ta’ varjetà ta’ mekkaniżmi legali, kif deskritt fit-taqsima Fejn naħżnu u nipproċessaw data personali ta’ din id-dikjarazzjoni tal-privatezza.

Aktar dwar l-għanijiet tal-ipproċessar:

 • Nipprovdu l-prodotti tagħna. Aħna nużaw id-data biex inħaddmu l-prodotti tagħna u biex nipprovdulek esperjenzi rikki u interattivi. Pereżempju, jekk tuża OneDrive, aħna nipproċessaw id-dokumenti li ttella' fuq OneDrive biex nippermettulek li tirkuprahom, tħassarhom, teditjahom, tgħaddihom jew inkella tipproċessahom, taħt id-direzzjoni tiegħek bħala parti mis-servizz. Jew, pereżempju, jekk iddaħħal domanda għal tfittxija fil-magna tat-tiftix Bing, aħna nużaw dik id-domanda biex nuruk riżultati tat-tfittxija. Barra minn hekk, billi l-komunikazzjonijiet huma karatteristika ta' diversi prodotti, programmi u attivitajiet, aħna nużaw id-data biex nikkuntattjawk. Pereżempju, aħna jista' jkun li nikkuntattjaw bit-telefown jew bl-email jew b'xi mezzi oħrajn biex ninfurmawk meta tkun se tagħlaq xi sottoskrizzjoni jew biex niddiskutu l-kont tal-liċenzjar tiegħek. Aħna nikkomunikaw miegħek ukoll biex niżguraw il-prodotti tagħna, pereżempju, billi ninfurmawk meta jkun hemm aġġornamenti għall-prodott.
 • Titjib tal-prodott.. Aħna nużaw dejta biex kontinwament intejbu l-prodotti tagħna, inkluż iż-żieda ta’ karatteristiċi jew kapaċitajiet ġodda. Pereżempju, aħna nużaw rapporti tal-iżbalji biex intejbu karatteristiċi ta' sigurtà, domandi ta' tfittxija u klikkjaturi f'Bing biex intejbu r-rilevanza tar-riżultati tat-tfittxija, id-data tal-użu biex niddeterminaw x'karatteristiċi ġodda għandhom jingħataw prijorità, u d-data tal-vuċi biex niżviluppaw u ntejbu l-preċiżjoni tal-għarfien tal-vuċi.
 • Personalizzazzjoni. Ħafna prodotti jinkludu karatteristiċi personalizzati, bħal pereżempju r-rakkomandazzjonijiet li jtejbu l-produttività u t-tgawdija tiegħek. Dawn il-karatteristiċi jużaw proċessi awtomatizzati biex l-esperjenzi tiegħek tal-prodott jitfasslu abbażi tad-data li għandna dwarek, bħall-inferenzi li nagħmlu dwarek u dwar l-użu tiegħek tal-prodott, l-attivitajiet, l-interessi u l-post fejn tinsab. Pereżempju, skont is-settings tiegħek, jekk tagħmel streaming ta' films fi brawżer fuq it-tagħmir Windows tiegħek, inti jista' jkun li tara rakkomandazzjoni għal applikazzjoni mill-Microsoft Store li tagħmel l-istreaming iktar effiċjenti. Jekk għandek kont ta' Microsoft, bil-permess tiegħek, aħna nistgħu nissinkronizzaw is-settings tiegħek fuq diversi apparati. ħafna mill-prodotti tagħna jipprovdu kontrolli biex jiġu diżattivati l-karatteristiċi personalizzati.
 • Attivazzjoni tal-prodott. Aħna nużaw data—bħat-tip ta' apparat u applikazzjoni, il-post fejn tinsab, u identifikaturi uniċi tal-apparat, tal-applikazzjoni, tan-netwerk, u tal-abbonament—biex nattivaw prodotti li jeħtieġu l-attivazzjoni.
 • Żvilupp tal-prodott. Aħna nużaw id-dejta biex niżviluppaw prodotti ġodda. Pereżempju, nużaw id-data, ħafna drabi de-identifikata, biex nifhmu aħjar il-ħtiġijiet tal-informatika u tal-produttività tal-klijenti tagħna li jistgħu jiffurmaw l-iżvilupp ta' prodotti ġodda.
 • Appoġġ għall-klijenti. Aħna nużaw data biex insolvu problemi u nagħmlu dijanjożi tal-problemi tal-prodott, insewwu t-tagħmir tal-klijenti, u nipprovdu servizzi oħra ta’ kura u appoġġ għall-konsumatur, inkluż biex tgħinna nipprovdu, intejbu u nassiguraw il-kwalità tal-prodotti, is-servizzi, u t-taħriġ tagħna, u biex ninvestigaw inċidenti ta' sigurtà. Data li tirrekordja t-telefonati tista’ tintuża wkoll biex tawtentifikak jew tidentifikak abbażi tal-vuċi tiegħek biex tippermetti lil Microsoft tipprovdi servizzi ta' appoġġ u tinvestiga inċidenti ta’ sigurtà.
 • Ngħinu niżguraw u nsolvu l-problemi. Aħna nużaw id-dejta biex ngħinu biex jiġu żgurati u solvuti l-problemi tal-prodotti tagħna. Dan jinkludi l-użu tad-data biex tiġi protetta s-sigurtà tal-prodotti u l-klijenti tagħna, biex jiġu skoperti attivitajiet ta' malware u attivitajiet malizzjużi, biex jissolvew kwistjonijiet ta' prestazzjoni u ta' kompatibilità biex il-klijenti jiġu megħjuna jieħdu l-aħjar li jistgħu mill-esperjenzi tagħhom u biex il-klijenti jiġu nnotifikati bl-aġġornamenti għall-prodotti tagħna. Dan jista' jinkludi l-użu ta' sistemi awtomatizzati biex jiġu skoperti kwistjonijiet ta' sigurtà.
 • Sigurtà.. Aħna nużaw id-dejta biex nipproteġu s-sigurtà tal-prodotti tagħna u tal-klijenti tagħna. Il-karatteristiċi u l-prodotti ta' sigurtà tagħna jistgħu jxekklu t-tħaddim ta' softwer malizzjuż u jinnotifikaw lill-utenti jekk ikun instab softwer malizzjuż fuq l-apparat tagħhom. Pereżempju, uħud mill-prodotti tagħna, bħal Outlook.com jew OneDrive, jiskennjaw sistematikament il-kontenut b’mod awtomatizzat biex jidentifikaw spam, viruses, azzjonijiet abbużivi, jew URLS li ġew immarkati bħala links ta’ frodi, phishing jew malware; u nistgħu nirriżervaw id-dritt li nimblukkaw it-twassil ta’ komunikazzjoni jew inneħħu l-kontenut tagħha jekk din tikser it-termini tagħna. F’konformità mar-Regolament tal-Unjoni Ewropea (UE) 2021/1232, invokajna d-deroga permessa minn dak ir-Regolament mill-Artikoli 5(1) u 6(1) tad-Direttiva tal-UE 2002/58/KE. Aħna nużaw tekoloġiji ta’ skennjar sabiex noħolqu firem diġitali (magħrufin bħala “hashes”) ta’ ċertu immaġnijiet u kontenut ta’ vidjo fuq is-sistemi tagħna. Dawn it-teknoloġiji mbagħad iqabblu l-hashes li jiġġeneraw mal-hashes tal-użu ta’ xbihat ta’ sfruttatament sesswali u abbuż tat-tfal (magħrufina bħala “sett ta’ hashes”), fi proċess imsejjaħ “tqabbil tal-hashes”. Microsoft tikseb is-settijiet tal-hashes mingħand organizzazzjonijiet sabiex taġixxi fl-interess pubbliku kontra l-abbuż fuq it-tfal. Dan jista’ jirriżulta fi xxerjar ta’ informazzjoni maċ-Ċentru Nazzjonali għat-Tfal Nieqsa u Sfruttati (NCMEC) u mal-awtoritajiet tal-infurar tal-liġi.
 • Aġġornamenti. Aħna nużaw id-dejta li niġbru biex niżviluppaw aġġornamenti għall-prodotti u korrezzjonijiet ta’ sigurtà. Pereżempju, aħna nistgħu nużaw l-informazzjoni dwar il-kapaċitajiet tat-tagħmir tiegħek, bħall-memorja disponibbli, biex nipprovdulek aġġornament għas-softwer jew patch tas-sigurtà. L-aġġornamenti u l-patches huma intenzjonati biex jimmassimizzaw tiegħek l-esperjenza bil-prodotti tagħna, jgħinuk tipproteġi l-privatezza u s-sigurtà tad-dejta tiegħek, jipprovdu karatteristiċi ġodda, u jevalwaw jekk it-tagħmir tiegħek huwiex lest biex jipproċessa tali aġġornamenti.
 • Komunikazzjonijiet promozzjonali. Aħna nużaw id-dejta li niġbru biex inwasslu komunikazzjonijiet promozzjonali. Inti tista' tabbona għal abbonamenti tal-email u tagħżel jekk tixtieqx tirċievi komunikazzjonijiet promozzjonali minn Microsoft permezz tal-email, tal-SMS, tal-posta fiżika u tat-telefown. Għal informazzjoni dwar kif timmaniġġja d-dejta ta’ kuntatt, l-abbonamenti għall-posta elettronika u l-komunikazzjonijiet promozzjonali tiegħek, ara t-taqsima Kif taċċessa u tikkontrolla d-dejta personali tiegħek ta' din id-dikjarazzjoni tal-privatezza.
 • Offerti rilevanti. Microsoft tuża d-dejta biex tipprovdilek informazzjoni rilevanti u ta' valur rigward il-prodotti tagħna. Aħna nanalizaw data minn varjetà ta' sorsi biex nipprevedu l-informazzjoni li se tkun l-aktar interessanti u rilevanti għalik, u nwasslulek tali informazzjoni f'varjetà ta' modi. Pereżempju, aħna nistgħu nipprevedu l-interess tiegħek fil-logħob u nikkomunikaw miegħek dwar logħbiet ġodda li jistgħu jogħġbuk.
 • Reklamar. Microsoft ma tużax dak li tgħid fil-posta elettronika, fiċ-chat minn bniedem għall-ieħor, fit-telefonati bil-vidjo jew fil-voice mail, jew fid-dokumenti, fir-ritratti jew f’fajls personali oħra tiegħek biex timmira r-reklami lejk. Aħna nużaw id-dejta li niġbru permezz tal-interazzjonijiet tagħna miegħek, permezz ta’ wħud mill-prodotti, servizzi, apps u fuq propjetajiet tal-web (propjetajiet ta’ Microsoft) tal-ewwel parti, u fuq il-propjetajiet tal-web ta’ parti terza, biex nirreklamaw fuq il-propjetajiet ta’ Microsoft tagħna jew fuq il-propjetajiet ta’ partijiet terzi. Aħna jista' jkun li nużaw proċessi awtomatizzati biex ngħinu ħalli r-reklamar ikun iktar rilevanti għalik. Għal aktar informazzjoni dwar kif id-dejta tiegħek tintuża għar-reklamar, ara t-Reklamartaqsima ta’ din id-dikjarazzjoni tal-privatezza.
 • Promozzjonijiet tal-premjijiet u avvenimenti.. Aħna nużaw id-dejta tiegħek biex namministraw il-promozzjonijiet tal-premjijiet u l-avvenimenti disponibbli fil-ħwienet ta’ Microsoft fiżiċi tagħna. Pereżempju, jekk tidħol f’promozzjoni ta’ premju, nistgħu nużaw id-data tiegħek biex nagħżlu rebbieħ u nagħtuk il-premju jek tirbaħ. Jew, jekk tirreġistra għal workshop tal-ikkowdjar jew avveniment tal-logħob, se nżidu ismek mal-lista ta’ dawk li huma mistennija jattendu.
 • Qed jagħmel tranżazzjoni ta’ kummerċ. Aħna nużaw id-dejta biex nagħmlu t-tranżazzjonijiet tiegħek magħna. Pereżempju, aħna nipproċessaw l-informazzjoni tal-ħlas biex nipprovdu lill-klijenti tagħna b'sottoskrizzjonijiet għal prodotti u nużaw l-informazzjoni ta' kuntatt biex inwasslu oġġetti mixtrija minn Microsoft Store.
 • Operazzjonijet ta' rappurtar u ta' negozju.. Aħna nużaw id-dejta biex nanalizzaw l-operazzjonijiet tagħna u biex niksbu intelliġenza tan-negozju. Din tippermettilna nieħdu deċiżjonijiet infurmati u nirrappurtaw dwar il-prestazzjoni tan-negozju tagħna.
 • Nipproteġu d-drittijiet u l-proprjetà.. Aħna nużaw id-dejta biex niskopru u nipprevjenu l-frodi, insolvu t-tilwim, ninfurzaw il-ftehim u nipproteġu l-proprjetà tagħna. Pereżempju, aħna nużaw id-data biex nikkonfermaw il-validità ta' liċenzji tas-softwer biex innaqqsu l-piraterija. Aħna jista' jkun li nużaw proċessi awtomatizzati biex niskopru u nipprevjenu attivitajiet li jiksru d-drittijiet tagħna u d-drittijiet ta' oħrajn, bħal pereżempju l-frodi.
 • Konformità legali.. Aħna nipproċessaw id-dejta biex inkunu konformi mal-liġi. Pereżempju, aħna nużaw l-età tal-klijenti tagħna biex tassistina ħalli nilħqu l-obbligi tagħna biex nipproteġu l-privatezza tat-tfal. Aħna nipproċessaw ukoll l-informazzjoni u l-kredenzjali tal-kuntatt biex ngħinu lill-klijenti jeżerċitaw id-drittijiet tal-protezzjoni tad-dejta tagħhom.
 • Riċerka. B'miżuri tekniċi u organizzazzjonali xierqa biex jiġu salvagwardjati d-drittijiet u l-libertajiet tal-individwi, aħna nużaw id-data biex nagħmlu r-riċerka, inkluż għall-interess pubbliku u għal għanijiet xjentifiċi.
Raġunijiet għaliex naqsmu d-data personaliRaġunijiet li għalihom nixxerjaw data personalimainreasonswesharepersonaldatamodule
Sommarju
Test sħiħ

Nixxerjaw id-dejta personali bil-kunsens tiegħek jew kif neċessarju biex inlestu kwalunkwe tranżazzjoni jew nipprovdu kwalunkwe prodott li tlabt jew awtorizzajt. Pereżempju, nixxerjaw il-kontenut tiegħek ma' partijiet terzi meta tgħidilna biex nagħmlu dan, bħal meta tibgħat ittra elettronika lil xi ħabib, tixxerja ritratti u dokumenti fuq OneDrive, jew tillinkja kontijiet ma' servizz ieħor. Jekk inti tuża prodott ta’ Microsoft ipprovdut minn organizzazzjoni li inti tkun affiljat/a magħha, bħal impjegatur jew skola, jew tuża indirizz tal-posta elettronika pprovdut minn dik l-organizzazzjoni biex taċċessa prodotti ta’ Microsoft, aħna nixxerjaw ċerta data, bħad-data tal-interazzjoni u d-data dijanjostika, sabiex l-organizzazzjoni tiegħek tkun tista’ timmaniġġja l-prodotti. Meta tipprovdi data ta' pagament biex tixtri xi ħaġa, aħna ser naqsmu id-data tal-pagament ma' banek u entitajiet oħra li jipproċessaw tranżazzjonijiet ta' pagamenti jew jipprovdu servizzi finanzjarji oħra, u għall-prevenzjoni tal-frodi u t-tnaqqis tar-riskju tal-kreditu. Barra minn hekk, meta tissejvja metodu ta’ ħlas (bħal kard) fil-kont tiegħek li inti u detenturi oħra tal-kont ta’ Microsoft tużaw biex tagħmlu xirjiet mingħand Microsoft jew l-affiljati tagħha, l-irċevuti tax-xirjiet tiegħek jistgħu jiġu xxerjati ma’ kull persuna li tuża u għandha aċċess għall-istess metodu ta’ ħlas biex tagħmel xirjiet mingħand Microsoft, inkluż id-detentur tal-kont imsemmi tal-metodu tal-ħlas. Meta tippermetti n-notifiki push għall-prodotti jew l-applikazzjonijiet ta’ Microsoft fuq tagħmir li mhuwiex Windows, is-sistema operattiva ta’ dak it-tagħmir se tipproċessa xi dejta personali biex tipprovdi n-notifiki push. Skont dan, Microsoft tista’ tibgħat dejta lil fornitur tan-notifiki ta’ parti terza estern biex iwassal in-notifiki push. Is-servizzi ta-notifiki push tat-tagħmir tiegħek huma rregolati mit-termini speċifiċi għas-servizz u d-dikjarazzjonijiet tal-privatezza tagħhom stess.

Barra minn hekk, nixxerjaw dejta personali ma' affiljati u sussidjarji kkontrollati minn Microsoft. Aħna wkoll naqsmu data personali ma' bejjiegħa jew aġenti li jaħdmu f'isimna għal għanjiet kif deskritti f'din id-dikjarazzjoni. Pereżempju, il-kumpaniji li qabbadna biex jipprovdu appoġġ għas-servizz tal-klijenti jew biex jgħinu jipproteġu u jiżguraw is-sistemi u s-servizzi tagħna jistgħu jkollhom bżonn jaċċessaw id-data personali biex jipprovdu dawn il-funzjonijiet. F'dawn il-każijiet, dawn il-kumpaniji jkunu marbuta bir-rekwiżiti ta' privatezza u s-sigurtà tad-data tagħna, u ma jistgħux jużaw data personali li huma jirċievu mingħandna għal xi skop ieħor. Aħna nistgħu wkoll niddivulgaw data personali bħala parti minn tranżazzjoni korporattiva bħal merġer jew bejgħ ta' assi.

Finalment, aħna nżommu, naċċessaw, nittrasferixxu, niddivulgaw u nippreservaw data personali, inkluż il-kontenut tiegħek (bħall-kontenut tal-posta elettronika tiegħek f'Outlook.com, jew fajls f'folders privati fuq OneDrive), meta jkollna twemmin ta' bona fede illi li nagħmlu hekk hu neċessarju biex nagħmlu xi waħda mis-segwenti:

 • Inkunu konformi mal-liġi applikabbli jew biex nirrispondu għal proċess legali validu, inkluż minn aġenziji tal-infurzar tal-liġi jew aġenziji governattivi oħra.
 • Nipproteġu lill-klijenti tagħna, pereżempju, biex nipprevjenu spam jew attentati ta' frodi fuq utenti tal-prodotti, jew biex ngħinu għall-prevenzjoni ta' telf ta' ħajja jew feriment serju ta' xi ħadd.
 • Noperaw u nżommu s-sigurtà tal-prodotti tagħna, inkluż il-prevenzjoni jew il-waqfien ta' attakk fuq is-sistemi jew netwerks tal-kompjuter tagħna.
 • Nipproteġu d-drittijiet jew il-propjetà ta' Microsoft, inkluż l-infurzar tat-termini li jirregolaw l-użu tas-servizzi—madankollu, jekk nirċievu informazzjoni li tindika li xi ħadd qed juża s-servizzi tagħna għal traffikar ta' propjetà intellettwali jew fiżika misruqa ta' Microsoft, ma nispezzjonawx il-kontenut privat ta' klijent, iżda nirreferu l-kwistjoni lis-servizzi tal-infurzar tal-liġi.

Għal aktar informazzjoni dwar id-data li niddivulgaw bi tweġiba għat-talbiet minn aġenziji għall-infurzar tal-liġi u aġenziji governattivi oħra, jekk jogħġbok ara Rapport dwar it-Talbiet tal-Infurzar tal-Liġi tagħna.

Jekk jogħġbok innota li ftit mill-prodotti tagħna jinkludu links jew inkella jippermettulek taċċessa prodotti ta' partijiet terzi li l-prattiki ta' privatezza tagħhom huma differenti minn dawk ta' Microsoft. Jekk tipprovdi data personali lil xi wieħed minn dawn il-prodotti, id-data tiegħek hi rregolata mill-politiki ta' privatezza tagħhom.

Kif taċċessa u tikkontrolla d-data personali tiegħekKif taċċessa u tikkontrolla d-data personali tiegħekmainhowtoaccesscontrolyourdatamodule
Sommarju
Test sħiħ

Inti tista' wkoll tagħmel għażliet dwar il-ġbir u l-użu tad-data tiegħek minn Microsoft. Tista' tikkontrolla d-data personali tiegħek li kisbet Microsoft, u teżerċita d-drittijiet ta' protezzjoni tad-data tiegħek, billi tikkuntattja lil Microsoft jew billi tuża diversi għodod li nipprovdu. F'xi każijiet, il-kapaċità li taċċessa jew tikkontrolla d-data personali tiegħek se tkun limitata, kif meħtieġ jew permess mil-liġi applikabbli. Kif tista' taċċessa jew tikkontrolla d-data tiegħek jiddependi wkoll fuq liema prodotti tuża. Pereżempju, tista':

 • Tikkontrolla l-użu tad-dejta tiegħek għal reklamar ippersonalizzat minn Microsoft billi żżur il-il-paġna opt-out tagħna.
 • Tagħżel jekk tixtieqx tirċievi posta elettronika promozzjonali, messaġġi SMS, telefonati jew posta minn Microsoft.
 • Aċċessa u neħħi xi data tiegħek permezz ta' Id-dashboard tal-privatezza ta' Microsoft.

Mhux id-data personali kollha pproċessata minn Microsoft tista' tiġi aċċessata jew ikkontrollata permezz tal-għodda hawn fuq. Jekk trid taċċessa jew tikkontrolla d-data personali pproċessata minn Microsoft u li m'hix disponibbli permezz tal-għodod hawn fuq jew direttament mill-prodotti Microsoft li tuża, inti tista' dejjem tikkuntattja lil Microsoft fl-indirizz fit-taqsima Kif tikkuntattjana jew billi tuża il-formola tal-web tagħna.

Aħna nipprovdu metrika aggregata dwar it-talbiet tal-utenti biex jeżerċitaw id-drittijiet ta' protezzjoni tad-data tagħhom permezz ta' Rapport dwar il-Privatezza ta' Microsoft.

Tista' taċċessa u tikkontrolla d-data personali tiegħek li Microsoft kisbet permezz ta' għodod li tipprovdilek Microsoft, li huma deskritti hawn taħt, jew billi tikkuntattja lil Microsoft. Pereżempju:

 • Jekk Microsoft kisbet il-kunsens tiegħek biex tuża d-data personali tiegħek, inti tista' tirtira dak il-kunsens fi kwalunkwe ħin.
 • Inti tista' titlob aċċess għal, it-tħassir ta', u aġġornamenti għad-data personali tiegħek.
 • Jekk tixtieq li tieħu d-data tiegħek x'imkien ieħor, inti tista' tuża l-għodda li tipprovdilek Microsoft biex tagħmel dan, jew jekk ma jkunx hemm għodda disponibbli, tista' tikkuntattja lil Microsoft għal assistenza.

Tista' wkoll toġġezzjona għal jew tirrestrinġi l-użu ta' data personali minn Microsoft. Pereżempju, fi kwalunkwe ħin tista' toġġezzjona għall-użu tagħna tad-data personali tiegħek:

 • Għal raġunijiet diretti ta' kummerċjalizzazzjoni.
 • Meta nkunu qed nagħmlu kompitu fl-interess pubbliku jew inkunu qed insegwu l-interessi leġittimi tagħna jew dak ta' parti terza.

Inti jista' jkollok dawn id-drittijiet skont liġijiet applikabbli, inkluż ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data (GDPR) tal-UE, iżda aħna noffruhom irrispettivament mill-post fejn tinsab. F'xi każijiet, il-kapaċità li taċċessa jew tikkontrolla d-data personali tiegħek se tkun limitata, kif meħtieġ jew permess mil-liġi applikabbli.

Jekk l-organizzazzjoni tiegħek, bħall-impjegatur, l-iskola, jew il-fornitur tas-servizz tiegħek, jipprovdilek aċċess għal u qed jamministra l-użu tal-prodotti ta' Microsoft, ikkuntattja lill-organizzazzjoni biex titgħallem aktar dwar kif taċċessa u tikkontrolla d-data personali tiegħek.

Tista' taċċessa u tikkontrolla d-data personali tiegħek li kisbet Microsoft, u teżerċita d-drittijiet ta' protezzjoni tad-data tiegħek, billi tikkuntattja lil Microsoft jew billi tuża diversi għodod li nipprovdu. L-għodod l-iktar utli għalik jiddependu mill-interazzjonijiet tagħna miegħek u mill-użu tiegħek tal-prodotti tagħna. Hawnhekk hawn lista ġenerali ta' għodod li nipprovdu biex ngħinuk tikkontrolla d-data personali tiegħek; prodotti speċifiċi jistgħu jipprovdu kontrolli addizzjonali.

 • Bing. Jekk int imdaħħal f’Bing, tista’ tara u tneħħi l-kronoloġija tat-tiftix u taċ-chats maħżuna tiegħek fuq il-dashboard tal-privatezza tiegħek. Jekk m’intix imdaħħal f’Bing, tista’ tara u tneħħi l-kronoloġija tat-tiftix maħżuna li hija assoċjata mat-tagħmir tiegħek fil-Settings ta' Bing.
 • Cortana. Tista' tikkontrolla xi ftit mid-dejta li Cortana taċċessa jew taħżen fil-Settings ta’ Cortana tiegħek.
 • Kont ta' Microsoft. Jekk tixtieq taċċessa, teditja, jew tneħħi l-informazzjoni tal-profil u l-informazzjoni tal-ħlas fil-kont ta' Microsoft tiegħek, tibdel il-password, iżżid informazzjoni ta' sigurtà jew tagħlaq il-kont tiegħek, inti tista' tagħmel dan billi żżur Websajt tal-kont ta' Microsoft.
 • Jekk għandek profil pubbliku tan-Netwerk tal-Iżviluppaturi ta' Microsoft (MSDN), tista' taċċessa u teditja d-data billi tidħol f'MSDN forum.
 • Id-dashboard tal-privatezza ta' Microsoft. Int tista' tikkontrolla ftit mid-data li tipproċessa Microsoft permezz tal-użu tiegħek ta' kont ta' Microsoft fuq Dashboard tal-privatezza ta' Microsoft. Minn hawn, pereżempju, tista' tara u tħassar id-data tal-ibbrawżjar, tat-tiftix u tal-post fejn tinsab assoċjata mal-kont ta' Microsoft tiegħek.
 • Microsoft Store.Tista’ taċċessa l-profil u l-informazzjoni tal-kont tal-Microsoft Store tiegħek billi żżur Microsoft Store u tagħżel Ara l-kont jew Kronoloġija tal-ordnijiet.
 • Microsoft Teams għall-użu personali. Tista’ tiskopri kif tesporta jew tħassar dejta tat-Teams relatata mal-kont personali ta’ Microsoft tiegħek billi żżur din paġna.
 • OneDrive. Tista’ tara, tniżżel, u tħassar il-fajls u r-ritratti tiegħek fuq OneDrive billi tidħol fil-OneDrive tiegħek.
 • Outlook.com. Tista’ tniżżel il-posta elettronika tiegħek fi Outlook.com billi tidħol fil-kont tiegħek u tinnaviga għas-settings tal-Privatezza u dejta tiegħek.
 • Skype. Jekk tkun trid taċċessa, teditja jew tneħħi xi informazzjoni relatata mal-profil u l-pagamenti għal Skype jew tibdel il-password tiegħek, idħol fil-kont tiegħek. Jekk tixtieq tesporta l-kronoloġija u l-fajls tal-iċċettjar ta’ Skype tiegħek ixxerjati fuq Skype, tista’, itlob kopja.
 • Volume Licensing Service Center (VLSC). Jekk inti klijent ta' Volume Licensing, tista' tikkontrolla d-data tal-informazzjoni ta' kuntatt u tal-abbonament u tal-liċenzjar tiegħek f'post wieħed billi żżur Websajt tal-Volume Licensing Service Center.
 • Xbox. Jekk inti tuża n-netwerk ta’ Xbox jew Xbox.com, tista' tara jew teditja d-dejta personali tiegħek, inkluż informazzjoni dwar il-ħlasijiet u tal-kont, is-settings tal-privatezza, u s-sigurtà online u l-preferenzi tal-iskambju ta' data bili taċċessa L-Xbox Tiegħi fuq il-konsol tal-Xbox jew fuq il-websajt Xbox.com.

Mhux id-data personali kollha pproċessata minn Microsoft tista' tiġi aċċessata jew ikkontrollata permezz tal-għodda hawn fuq. Jekk trid taċċessa jew tikkontrolla d-data personali pproċessata minn Microsoft u li m'hix disponibbli permezz tal-għodod hawn fuq jew direttament mill-prodotti Microsoft li tuża, inti tista' dejjem tikkuntattja lil Microsoft fl-indirizz fit-taqsima Kif tikkuntattjana jew billi tuża il-formola tal-web tagħna. Aħna nirrispondu għat-tabiet biex tikkontrolla d-dejta personali kif meħtieġ mil-liġi applikabbli.

Il-preferenzi tal-komunikazzjonijiet tiegħek

Tista' tagħżel jekk tixtieqx tirċievi komunikazzjonijiet promozzjonali minn Microsoft bil-posta elettronika, SMS, posta normali, u telefown. Jekk tirċievi messaġġi promozzjonali bil-posta elettronika jew bl-SMS mingħandna, u tixtieq tikkanċella, tista' tagħmel dan billi ssegwi l-istruzzjonijiet f'dak il-messaġġ. Inti tista wkoll tagħmel għażliet dwar jekk tirċevix posta elettronika promozzjonali, telefonati u posta billi tilloggja bil-kont ta' Microsoft personali tiegħek, u tara permessi għall-komunikazzjoni tiegħek, fejn tista' taġġorna l-informazzjoni ta' kuntatt, timmaniġġja l-preferenzi ta' kuntatt ma' Microsoft kollha, tneħħi l-abbonamenti għall-posta elettronika u tagħżel jekk tixxerjax l-informazzjoni ta' kuntatt tiegħek mas-sħab ta' Microsoft. Jekk m'għandekx kont personali ta' Microsoft, inti tista' timmaniġġja l-preferenzi tal-kuntatt tal-posta elettronika ta' Microsoft billi tuża din formola tal-web. Dawn l-għażliet ma japplikawx għas-servizz ta' komunikazzjonijiet mandatorji li huma parti minn ċerti prodotti, programmi, attivitajiet ta' Microsoft, jew għal stħarriġ jew komunikazzjonijiet internazzjonali oħra li għandhom il-metodu tagħhom stess ta' kif tneħħi abbonament .

L-għażliet tiegħek ta' reklamar

Biex ma tibqax tirċievi reklamar personalizzat minn Microsoft, żur il-il-paġna opt-out tagħna. Jekk tagħżel li ma tibqax tirċievi, il-preferenza tiegħek tinħażen f'cookie li hi speċifika għall-brawżer tal-internet li qed tuża. Il-cookie tal-opt-out għandha data ta' skadenza ta' ħames snin. Jekk tħassar il-cookies fuq l-apparat tiegħek, ikollok bżonn terġa' tagħmel opt-out mill-ġdid.

Inti tista wkoll tillinkja l-għażla tiegħek għal opt-out mal-kont ta' Microsoft tiegħek personali. Din imbagħad tapplika fuq kwalunkwe apparat fejn tuża dak il-kont u tkompli tapplika sakemm xi ħadd jidħol b'kont ta' Microsoft personali differenti fuq dak l-apparat. Jekk tħassar il-cookies fuq l-apparat tiegħek, ikollok bżonn tagħmel sign-in mill-ġdid biex japplikaw is-settings.

Għal reklamar ikkontrollat minn Microsoft li jidher fl-applikazzjonijiet fuq Windows, inti tuża l-opt-out illinkjata mal-kont ta' Microsoft tiegħek personali, jew tagħmel opt-out minn reklamar ibbażat fuq interessi billi titfi l-ID tar-reklamar fis-settings ta' Windows.

Minħabba li d-data użata għal reklamar ibbażat fuq l-interessi tintuża wkoll għal għanijiet meħtieġa oħra (inkluż il-forniment tal-prodotti, tal-analitika u tal-kxif ta' frodi tagħna), li tagħmel opt-out minn reklamar ibbażat fuq interessi ma jwaqqafx dak il-ġbir ta' data. Inti tibqa' tirċievi reklami, għalkemm jistgħu jkunu inqas rilevanti għalik.

Int tista' tagħżel li ma tirċevix reklamar ibbażat fuq l-interessi minn partijiet terzi li aħna nissieħbu magħhom billi żżur is-siti web tagħhom (ara fuq).

Kontrolli bbażati fuq il-brawżer

Meta tuża brawżer, tista' tikkontrolla d-data personali tiegħek billi tuża ċerti karatteristiki. Pereżempju:

 • Kontrolli tal-Cookies. Inti tista' tikkontrolla d-data maħżuna mill-cookies u tirtira l-kunsens għall-cookies billi tuża l-kontrolli tal-cookies ibbażati fuq il-brawżer deskritti fit-taqsima Cookies ta' din id-dikjarazzjoni ta' privatezza.
 • Protezzjonijiet tat-traċċar. Inti tista' tikkontrolla d-data li siti ta' parti terza jistgħu jiġbru dwarek bl-użu tal-Protezzjoni tat-Traċċar f'Internet Explorer (verżonijiet 9 'il fuq) u f’Microsoft Edge. Din il-karatteristika se timblokka l-kontenut ta' partijiet terzi, inklużi cookies, minn kwalunkwe sit li hu elenkat f'Lista ta' Protezzjoni tat-Traċċar li żżid inti.
 • Kontrolli tal-brawżer għal "Tintraċċax." Xi brawżers inkorporaw fihom karatteristiki "Do Not Track" (DNT) li jibagħtu sinjal lill-websajts li żżur li jindika li inti ma tixtieqx tiġi segwit. Minħabba li għad m'hemmx fehim komuni dwar kif għandu jkun interpretat is-sinjal DNT, is-servizzi ta’ Microsoft bħalissa ma jweġbux għas-sinjali DNT tal-brawżers. Aħna nibqgħu naħdmu mal-industrija online sabiex jiġi definit għarfien komuni dwar il-ġestjoni ta' sinjali DNT. Sadanittant, tista' tuża l-firxa ta' għodod oħra li nipprovdu biex tikkontrolla l-ġbir u l-użu tad-dejta, inkluż il-possibbiltà li tieqaf tirċievi reklami bbażati fuq interessi minn Microsoft kif deskritt hawn fuq.
Cookies u teknoloġiji similiCookies u teknoloġiji similimaincookiessimilartechnologiesmodule
Sommarju
Test sħiħ

Cookies huma fajls testwali żgħar imqiegħda fl-apparat tiegħek biex tinħażen data li tista' tiġi rtirata minn web server fid-dominju li poġġa l-cookie. Ħafna drabi din id-data tikkonsisti minn serje ta' numri u ittri li jidentifikaw b'mod uniku lill-kompjuter tiegħek, iżda jista' jkun fiha informazzjoni oħra wkoll. Xi cookies jitpoġġew minn partijiet terzi li jkunu qed jaġixxu f'isimna. Aħna nużaw cookies u teknoloġiji simili biex naħżnu u nonoraw il-preferenzi u s-settings tiegħek, nippermettulek tagħmel sign-in, nipprovdu reklamar ibbażat fuq l-interessi, niġġieldu l-frodi, nanalizzaw kif jaħdmu l-prodotti tagħna u nwettqu għanijiet leġittimi oħra deskritti hawn taħt. L-applikazzjonijiet ta' Microsoft jużaw identifikaturi, bħall-ID tar-reklamar f'Windows, għal skopijiet simili, u ħafna mis-siti web u mill-applikazzjonijiet tagħna wkoll fihom beacons tal-web u teknoloġiji simili oħrajn, kif deskritt hawn taħt.

L-użu tagħna ta' cookies u teknoloġiji simili

Microsoft tuża cookies u teknoloġiji simili għal diversi għanijiet, skont il-kuntest jew il-prodott, inkluż:

 • Ħżin tal-preferenzi u s-settings tiegħek. Aħna nużaw cookies biex naħżnu l-preferenzi u s-settings tiegħek fuq l-apparat tiegħek, u biex intejbu l-esperjenzi tiegħek. Pereżempju, skont is-settings tiegħek, jekk iddaħħal il-belt jew il-kodiċi postali tiegħek biex tikseb aħbarijiet lokali jew informazzjoni dwar it-temp fuq sit web ta' Microsoft, aħna naħżnu dik id-data f'cookie biex inti tara l-informazzjoni lokali rilevanti meta tirritorna fis-sit. Li tissejvja l-preferenzi tiegħek f'cookie, bħal pereżempju l-lingwa preferuta tiegħek, timpedixxilek milli toqgħod tissettja l-preferenzi tiegħek ripetutament. Jekk tagħżel opt-out minn reklamar ibbażat fuq l-interessi, aħna naħżnu l-preferenza tal-opt-out tiegħek f'cookie fuq l-apparat tiegħek. Bl-istess mod, f’kuntesti fejn niksbu l-kunsens tiegħek biex inqiegħdu l-cookies fuq it-tagħmir tiegħek, aħna naħżnu l-għażla tiegħek f’cookie.
 • Dħul u awtentikazzjoni. Aħna nużaw cookies biex nawtentikawk. Meta tidħol f'websajt bl-użu talkont ta' Microsoft personali tiegħek, aħna naħżnu numru tal-ID uniku, u l-ħin li dħalt, f'cookie ċċifrata fit-tagħmir tiegħek. Din il-cookie tippermettilek tiċċaqlaq minn paġna għal oħra fis-sit mingħajr ma jkollok għalfejn terġa' tidħol fuq kull paġna. Tista' wkoll tissejvja l-informazzjoni tad-dħul tiegħek sabiex ma jkollokx għalfejn terġa' tidħol kull darba li tirritorna għas-sit.
 • Sigurtà. Aħna nużaw cookies biex nipproċessaw informazzjoni li tgħinna niżguraw il-prodotti tagħna, kif ukoll niskopru frodi u abbuż.
 • Naħżnu informazzjoni li inti tipprovdi għal websajt. Aħna nużaw cookies biex niftakru informazzjoni li xxerjajt inti. Meta inti tipprovdi informazzjoni lil Microsoft, bħal meta żżid prodotti ma' basket tax-xiri fuq websajts ta' Microsoft, aħna naħżnu d-data f'cookie għall-għan li niftakru l-informazzjoni.
 • Midja soċjali. Xi wħud mill-websajts tagħna jinkludu cookies tal-midja soċjali, inklużi dawk li jippermettu lill-utenti li huma lloggjati fis-servizz tal-midja soċjali biex jixxerjaw il-kontenut permezz ta' dak is-servizz.
 • Rispons. Microsoft tuża l-cookies biex tippermettilek li tipprovdi rispons fuq websajt.
 • Reklamar ibbażat fuq l-interessi. Microsoft tuża cookies biex tiġbor dejta dwar l-attività online tiegħek u tidentifika l-interessi tiegħek sabiex inkunu nistgħu nipprovdu reklamar li huwa l-aktar rilevanti għalik. Int tista' tagħżel li tibqa' barra minn reklamar ibbażat fuq l-interessi minn Microsoft kif deskritt fit-taqsima Kif taċċessa u tikkontrolla d-data personali tiegħek ta' din id-dikjarazzjoni tal-privatezza.
 • Kif jintwera r-reklamar. Microsoft tuża l-cookies biex tirreġistra kemm-il viżitatur ikun ikklikkja fuq reklam u biex tirreġistra liema reklami rajt, pereżempju, biex ma tarax l-istess wieħed ripetutament.
 • Analitika. Aħna nużaw cookies tal-ewwel partijiet u ta' partijiet terzi u identifikaturi oħra biex niġbru data dwar l-użu u dwar il-prestazzjoni. Pereżempju, nużaw il-cookies biex ngħoddu n-numru ta' viżitaturi uniċi f'paġna jew servizz tal-web u biex niżviluppaw statistika oħra dwar l-operazzjonijiet tal-prodotti tagħna.
 • Prestazzjoni. Microsoft tuża cookies biex tifhem u ttejjeb il-prestazzjoni tal-prodotti tagħna. Pereżempju, aħna nużaw il-cookies biex niġbru dejta li tgħin fl-ibbilanċjar tat-tagħbija; dan jgħinna nżommu l-websajt tagħna jibqgħu jaħdmu.

Fejn ikun meħtieġ, aħna niksbu l-kunsens tiegħek qabel ma nqiegħdu jew nużaw cookies fakultattivi li mhumiex (i) strettament neċessarji biex nipprovdu s-sit web; jew (ii) għall-fini li niffaċilitaw il-komunikazzjoni. Ara t-taqsima “Kif Tikkontrolla l-Cookies” t’hawn taħt għal aktar informazzjoni.

Uħud mill-cookies li nużaw ta’ spiss huma elenkati hawn taħt. Din il-lista m'hijiex eżawrjenti, iżda hi maħsuba biex turi l-għanijiet primarji l igħalihom tipikament nissettjaw il-cookies. Jekk iżżur wieħed mill-websajts tagħna, is-sit jissettja uħud minn dawn il-cookies li ġejjin jew kollha:

 • MSCC.. Fih għażliet tal-utent għall-maġġoranza tal-propjetajiet ta’ Microsoft.
 • MUID, MC1, MSFPC, u MSPTC. Jidentifika brawżers tal-web uniċi li jżuru siti ta' Microsoft. Dawn il-cookies jintużaw għar-reklamar, għall-analitika tas-sit u għal skopijiet operattivi oħra.
 • ANON. Fiha ANID, identifikatur uniku derivat mill-kont tiegħek ta’ Microsoft, li jintuża għar-reklamar, personalizzazzjoni u skopijiet operazzjonali. Jintuża wkoll biex jippreserva l-għażla li tkun tista' toħroġ mir-reklamar ibbażat fuq l-internet minn Microsoft jekk inti tkun għażilt li tassoċja l-għażla li tibqa' barra bil-kont ta' Microsoft tiegħek.
 • CC. Fiha kodiċi tal-pajjiż kif determinat mill-indirizz IP tiegħek.
 • PPAuth, MSPAuth, MSNRPSAuth, KievRPSAuth, WLSSC, MSPProf. Jgħinek biex jawtentifikak meta tidħol bil-kont ta’ Microsoft tiegħek.
 • MC0. Jiskopri jekk hemmx cookies attivati fil-brawżer.
 • MS0. Jidentifika sessjoni speċifika.
 • NAP. Fiha verżjoni kriptata ta’ pajjiżek, il-kodiċi postali, l-età, is-sess, il-lingwa u l-okkupazzjoni tiegħek, jekk ikunu magħrufa, abbażi tal-profil tal-kont ta' Microsoft tiegħek.
 • MH. Jidher fuq siti co-branded, fejn Microsoft tkun imsieħba ma' reklamatur. Din il-cookie tidentifika lil dak li jirreklama, sabiex jintgħażel ir-reklam ix-xieraq.
 • childinfo, kcdob, kcrelid, kcru, pcfm. Fihom informazzjoni li l-kont ta' Microsoft juża fi ħdan il-paġni tiegħu fir-rigward ta' kontijiet tat-tfal.
 • MR. Din il-cookie tintuża minn Microsoft biex tirrisettja jew taġġorna l-cookie MUID.
 • x-ms-gateway-slice. Tidentifika portal għall-ibbilanċjar tal-piż.
 • TOptOut. Tirreġistra d-deċiżjoni tiegħek biex ma tirċevix reklami bbażati fuq interessi mibgħuta minn Microsoft. Fejn meħtieġ, aħna nqiegħdu din il-cookie awtomatikament u nneħħuha meta inti tagħti l-kunsens tiegħek għal reklamar ibbażat fuq l-interessi.

Nistgħu nużaw ukoll l-cookies ta’ affiljati, kumpaniji, u msieħba ta’ Microsoft oħra, bħal LinkedIn u Xandr.

Cookies ta’ Parti Terza

Flimkien mal-cookies, Microsoft tissettja meta żżur is-siti web tagħna, aħna nużaw ukoll cookies mingħand partijiet terzi biex intejbu s-servizi fuq is-siti tagħna. Xi partijiet terzi jistgħu jissettjaw ukoll il-cookies meta żżur s-siti ta’ Microsoft. Pereżempju:

 • Kumpaniji li nqabbdu biex jipprovdu servizzi għan-nom tagħna, bħall-analitika tas-siti, ipoġġu l-cookies meta inti żżur is-siti tagħna.
 • Kumpaniji li jwasslu l-kontenut fuq is-siti ta’ Microsoft, bħal vidjos jew aħbarijiet, jew reklami, ipoġġu l-cookies b’mod awtonomu.

Dawn il-kumpaniji jużaw id-data li jipproċessaw skont il-politiki tal-privatezza tagħhom, li jistgħu jippermettu lil dawn il-kumpaniji biex jiġbru u jikkombinaw informazzjoni dwar l-attivitajiet tiegħek fis-siti web, fl-applikazzjonijiet u fis-servizzi online.

It-tipi ta’ cookies ta’ parti terza li ġejjin jistgħu jintużaw, skont il-kuntest, is-servizz jew il-prodott, u kif ukoll skont is-settings u l-permessi tiegħek:

 • Cookies tal-Midja Soċjali. Aħna u partijiet terzi nużaw il-cookies tal-midja soċjali biex nuruk reklami u kontenut ibbażati fuq il-profili tal-midja soċjali u l-attività tiegħek fuq il-websajts tagħna. Huma użati biex jgħaqqdu l-attività tiegħek fuq il-websajts tagħna mal-profili tal-midja soċjali tiegħek sabiex ir-reklami u l-kontenut li tara fuq il-websajts tagħna u fuq il-midja soċjali jirriflettu aħjar l-interessi tiegħek.
 • Cookies tal-analitika.Aħna nippermettu lil partijiet terzi jużaw cookies analitiċi biex jifhmu kif tuża l-websajts tagħna sabiex inkunu nistgħu ntejbuhom u l-partijiet terzi jkunu jistgħu jiżviluppaw u jtejbu l-prodotti tagħhom, li jistgħu jużaw fuq websajts li mhumiex proprjetà ta' Microsoft jew imħaddmin minnha. Pereżempju, il-cookies tal-analitika jintużaw biex jiġbru informazzjoni dwar il-paġni li żżur u kemm klikkjaturi għandek bżonn biex twettaq attività. Dawn il-cookies jistgħu jintużaw ukoll għal skopijiet ta' reklamar.
 • Cookies tar-reklamar.Aħna u partijiet terzi nużaw il-cookies ta’ reklamar biex nuruk reklami ġodda billi nirreġistraw liema reklami diġà raw. Huma użati wkoll biex isegwu liema reklami tikklikkja fuqhom jew xirjiet li tagħmel wara li tikklikkja fuq reklam għal skopijiet ta' ħlas, u biex juruk reklami li huma aktar rilevanti għalik. Pereżempju, jintużaw biex jindividwaw meta tikklikkja fuq reklam u juruk reklami bbażati fuq l-interessi tal-midja soċjali tiegħek u l-kronoloġija tal-ibbrawżjar tal-websajt.
 • Cookies meħtieġa.Aħna nużaw il-cookies meħtieġa biex inwettqu funzjonijiet essenzjali tal-websajt. Pereżempju, biex idaħħluk, jissejvjaw il-preferenzi tal-lingwa tiegħek, jipprovdu esperjenza tal-kart tax-xiri, itejbu l-prestazzjoni, jidderieġu t-traffiku bejn is-servers tal-web, jidentifikaw id-daqs tal-iskrin tiegħek, jiddeterminaw il-ħinijiet tal-illowdjar tal-paġna, u jkejlu l-udjenza. Dawn il-cookies huma meħtieġa biex il-websajts tagħna jaħdmu.

Fejn ikun meħtieġ, aħna niksbu l-kunsens tiegħek qabel ma nqiegħdu jew nużaw cookies fakultattivi li mhumiex (i) strettament neċessarji biex nipprovdu s-sit web; jew (ii) għall-fini li niffaċilitaw il-komunikazzjoni.

Għal lista tal-partijiet terzi li jissettjaw il-cookies fuq il-websajts tagħna, inklużi fornituri tas-servizz li jaġixxu f’isimna, żur il-inventarju tal-cookies ta’ parti terza tagħna. L-inventarju tal-cookies ta’ parti terza jinkludi wkoll links għal dawk is-siti web jew l-inventarju tan-notifiki dwar il-privatezza tal-partijiet terzi. Ikkonsulta s-siti web jew in-notifiki dwar il-privatezza tal-partijiet terzi għal aktar informazzjoni fuq il-prattiki dwar il-privatezza tagħhom fir-rigward tal-cookies tagħhom li jistgħu jiġu ssettjati fuq is-siti web tagħna. Fuq xi wħud mis-siti web tagħna, hemm lista tal-partijiet terzi disponibbli direttament fuq is-sit. Il-partijiet terzi fuq dawn is-siti jistgħu ma jkunux inklużi fil-lista fuq il-inventarju tal-cookies ta’ parti terza tagħna.

Kif tikkontrolla l-cookies

Ħafna brawżers tal-web awtomatikament jaċċettaw il-cookies iżda jipprovdu kontrolli li jħalluk timblokkahom jew tħassarhom. Pereżempju, f’Microsoft Edge, tista’ timblokka jew tħassar il-cookies billi tagħżel Settings > Privatezza u servizzi > Ħassar id-Data tal-ibbrawżjar > Cookies u data oħra tas-sit. Għal aktar informazzjoni dwar kif tħassar il-cookies tiegħek mill-brawżers ta’ Microsoft, ara Microsoft Edge, Microsoft Edge Legacy, jew Internet Explorer. Jekk tuża brawżer differenti, irreferi għall-istruzzjonijiet ta’ dak il-brawżer.

Kif semmejna hawn fuq, fejn ikun meħtieġ, aħna niksbu l-kunsens tiegħek qabel ma nqiegħdu jew nużaw cookies fakultattivi li mhumiex (i) strettament neċessarji biex nipprovdu s-sit web; jew (ii) għall-fini li niffaċilitaw il-komunikazzjoni. Aħna nisseparaw dawn il-cookies fakultattivi skont l-iskop, bħal pereżempju għal skopijiet ta’ reklamar u midja soċjali. Tista’ tagħti l-kunsens tiegħek għal ċerti kategoriji ta’ cookies fakultattivi u mhux oħrajn. Tista’ wkoll taġġusta l-għażliet tiegħek billi tikklikkja fuq “Immaniġġja l-cookies” fin-nota ta’ qiegħ il-paġna tas-sit web jew permezz tas-settings li huma disponibbli fuq is-sit web. Ċerti karatteristiki ta’ prodotti ta’ Microsoft jiddependu fuq il-cookies. Jekk tagħżel li timblokka l-cookies, ma tkunx tista' tagħmel sign-in jew tuża wħud minn dawk il-karatteristiċi, u l-preferenzi li huma dipendenti fuq il-cookies jintilfu. Jekk tagħżel li tħassar il-cookies, is-settings u l-preferenzi kollha kkontrollati minn dawk il-cookies, inklużi l-preferenzi tar-reklamar, jitħassru u jkunu jeħtieġu li jinħolqu mill-ġdid.

Kontrolli tal-privatezza addizzjonali li jista’ jkollhom impatt fuq il-cookies, inkluż il-karatteristika Protezzjoni mit-Traċċar tal-brawżers ta’ Microsoft, huma deskritti fit-taqsima Kif taċċessa u tikkontrolla d-data personali tiegħek ta’ din id-dikjarazzjoni ta’ privatezza.

L-użu tagħna ta' web beacons u servizzi ta' analitika

Xi paġni web ta' Microsoft fihom tags elettroniċi magħrufa bħala web beacons li aħna nużawhom biex ngħinu nwasslu l-cookies fuq is-siti web tagħna, ngħoddu l-utenti li żaru dawk is-siti web u nwasslu l-prodotti li għandhom konnessjoni kummerċjali. Aħna ninkludu wkoll web beacons jew teknoloġiji simili fil-komunikazzjonijiet elettroniċi tagħna biex niddeterminaw jekk tiftaħhomx jew jekk tiħux azzjoni dwarhom.

Minbarra li nqiegħdu l-web beacons fil-websajts tagħna stess, xi kultant aħna naħdmu ma' kumpaniji oħraIn biex inqiegħdu l-web beacons tagħna fil-websajts tagħhom jew fir-reklami tagħhom. Dan jgħinna, pereżempju, biex niżviluppaw statistika dwar kemm-il darba l-ikklikkjar fuq reklam fuq websajt ta' Microsoft jirriżulta f'xiri jew f'azzjoni oħra fuq il-websajt tal-promotur. Jippermettilna wkoll nifhmu l-attività tiegħek fuq il-websajt ta' msieħeb ta' Microsoft b'rabta mal-użu tiegħek ta' prodott jew servizz ta' Microsoft.

Fl-aħħar nett, il-prodotti ta’ Microsoft spiss ikun fihom web beacons jew teknoloġiji simili minn fornituri tal-analitika ta' partijiet terzi, li jgħinuna nibnu statistika aggregata dwar l-effettività tal-kampanji promozzjonali tagħna u operazzjonijiet oħra. Permezz ta’ dawn it-teknoloġiji, il-fornituri tal-analitika jkunu jistgħu jissettjaw jew jaqraw il-cookies tagħhom stess jew identifikaturi oħrajn fuq it-tagħmir tiegħek li permezz tagħhom huma jkunu jistgħu jiġbru informazzjoni dwar l-attivitajiet online tiegħek f’applikazzjonijiet, siti web, jew prodotti oħra. Madanakollu, nipprojbixxu lil dawn l-fornituri ta’ analitika milli jużaw l-web beacons fuq is-siti tagħna biex jiġbru jew jaċċessaw informazzjoni li direttament tidentifikak (bħal ismek u l-indirizz elettroniku tiegħek). Tista’ ma taċċettax li tinġabar jew tintuża d-dejta minn uħud minn dawn il-fornituri tal-analitika billi żżur kwalunkwe sit minn dawn li ġejjin: Adjust, AppsFlyer, Clicktale, Flurry Analytics, Google Analytics (jeħtieġ li tinstalla suppliment tal-brawżer), Kissmetrics, Mixpanel, Nielsen, Acuity Ads, WebTrends, jew Optimizely.

Teknoloġiji simili oħra

Barra mill-cookies u l-web beacons standards, il-prodotti tagħna jistgħu wkoll jużaw teknoloġiji oħrajn simili biex jaħżnu u jaqraw fajls tad-dejta fil-kompjuter tiegħek. Dan tipikament isir biex jinżammu l-preferenzi tiegħek jew biex titjieb il-veloċità jew il-prestazzjoni billi ċerti fajls jinħażnu lokalment. Iżda bħall-cookies standard, dawn it-teknoloġiji jistgħu wkoll jaħżnu identifikatur uniku għall-kompjuter tiegħek, li jista' jitraċċa l-imġiba. Dawn it-teknoloġiji jinkludu Oġġetti Xxerjati lokalment (jew "Flash cookies") u l-Applikazzjoni għall-Ħażna ta' Silverlight.

Oġġetti Xxerjati Lokalment jew "Flash cookies". Websajts li jużaw it-teknoloġiji Adobe Flash jistgħu jużaw Oġġetti Xxerjati Lokalment jew "Flash cookies" biex jaħżnu d-data fuq il-kompjuter tiegħek. Biex titgħallem kif timmaniġja jew timblokka Flash cookies, mur f’ Paġna tal-għajnuna tal-Flash Player.

Ħażna tal-Applikazzjoni ta' Silverlight. Siti web jew applikazzjonijiet li jużaw it-teknoloġija Microsoft Silverlight għandhom ukoll l-abilità li jaħżnu d-data billi jużaw l-Applikazzjoni għall-Ħażna ta' Silverlight. Biex titgħallem kif timmaniġġja jew timblokka ħżin bħal dan, ara t-taqsima Silverlight ta' din id-dikjarazzjoni tal-privatezza.

Prodotti pprovduti mill-organizzazzjoni tiegħek—avviż lill-utenti aħħarinProdotti pprovduti mill-organizzazzjoni tiegħek—avviż lill-utenti aħħarinmainnoticetoendusersmodule
Sommarju
Kont ta' MicrosoftKont ta' Microsoftmainmicrosoftaccountmodule
Sommarju
Test sħiħ

B'kont ta' Microsoft, tista' tagħmel sign int fil-prodotti ta' Microsoft, kif ukoll f'dawk ta' sħab magħżula ta' Microsoft. Data personali assoċjata mal-kont ta' Microsoft tiegħek tinkludi l-kredenzjali, l-isem u d-data ta' kuntatt, id-data ta' ħlasijiet, id-data dwar l-apparat u l-użu, il-kuntatti tiegħek, l-informazzjoni dwar l-attivitajiet tiegħek, u l-interessi u l-affarijiet favoriti tiegħek. Id-dħul fil-kont ta' Microsoft tiegħek jippermetti l-personalizzazzjoni, u l-esperjenzi konsistenti fil-prodotti u l-apparati kollha, jippermettilek li tuża l-ħżin tad-data fil-cloud, iħallik tagħmel pagamenti bl-użu ta' strumenti ta' ħlas maħżuna fil-kont ta' Microsoft tiegħek u jippermettilek karatteristiċi oħrajn. Hemm tliet tipi ta' kont ta' Microsoft:

 • Meta toħloq il-kont ta' Microsoft tiegħek marbut mal-indirizz tal-email personali tiegħek, aħna nirreferu għal dak il-kont bħala kont ta' Microsoft personali.
 • Meta inti jew l-organizzazzjoni tiegħek (bħall-impjegatur jew l-iskola tiegħek) toħolqu l-kont ta' Microsoft marbut mal-indirizz tal-email ipprovdut minn dik l-organizzazzjoni, aħna nirreferu għal dak il-kont bħala kont tal-iskola jew tax-xogħol.
 • Meta inti jew l-organizzazzjoni tiegħek (bħall-impjegatur jew l-iskola tiegħek) toħolqu l-kont ta' Microsoft marbut mal-indirizz tal-email ipprovdut minn dik l-organizzazzjoni, aħna nirreferu għal dak il-kont bħala kont ta' parti terza.

Kontijiet ta' Microsoft personali. Id-data assoċjata mal-kont ta' Microsoft personali tiegħek, u kif tintuża dik id-data, jiddependi fuq kif jintuża dak il-kont.

 • Il-ħolqien tal-kont ta' Microsoft tiegħek. Meta toħloq kont ta' Microsoft personali, inti tintalab tipprovdi ċerta data personali u aħna nassenjaw numru tal-ID uniku biex nidentifikaw il-kont tiegħek u l-informazzjoni assoċjata. Filwaqt li xi prodotti, bħal dawk li jinvolvu ħlas, jeħtieġu isem veru, inti tista' tidħol u tuża prodotti oħrajn ta' Microsoft mingħajr ma tipprovdi ismek veru. Xi data li tipprovdi, bħall-isem tad-displej tiegħek, l-indirizz tal-posta elettronika u n-numru tat-telefown, tista' tintuża biex ngħinu lil oħrajn isibuk u jikkollegaw miegħek fi ħdan il-prodotti ta’ Microsoft. Pereżempju, nies li jafu l-isem tad-displej, l-indirizz tal-posta elettronika jew in-numru tat-telefown tiegħek jistgħu jużawh biex ifittxuk fuq Skype jew Microsoft Teams għall-użu personali u jistidnuk biex tikkollega magħhom. Innota li jekk tuża indirizz tal-posta elettronika tax-xogħol jew tal-iskola biex toħloq kont ta' Microsoft personali, l-impjegatur jew l-iskola tiegħek jistgħu jiksbu aċċess għad-data tiegħek. F'xi każijiet, inti jkollok bżonn tibdel l-indirizz elettroniku tiegħek biex tkompli taċċessa l-prodotti orjentati lejn il-konsumatur (bħal Xbox Live).
 • Dħul f'kont ta' Microsoft. Meta tidħol fil-kont tiegħek ta' Microsoft, noħolqu rekord tad-dħul tiegħek, li jinkludi d-data u l-ħin, informazzjoni dwar il-prodott li dħalt fih, l-isem li dħalt bih, in-numru uniku li ġie assenjat lill-kont tiegħek, identifikatur uniku assenjat lit-tagħmir tiegħek, l-indirizz IP tiegħek u s-sistema operattiva u l-verżjoni tal-brawżer tiegħek.
 • Dħul fi prodotti ta' Microsoft. Billi tidħol fil-kont tiegħek, dan jippermetti personalizzazzjoni mtejba, jipprovdi esperjenza mtejba u konsistenti tal-prodotti kollha u t-tagħmir kollu, jippermettilek taċċessa u tuża l-ħżin tal-cloud data, jippermettilek tagħmel pagamenti billi tuża strumenti maħżuna fil-kont ta' Microsoft tiegħek, u jippermetti karatteristiċi u settings oħrajn imtejba. Pereżmpju, meta tidħol, Microsoft tagħmel l-informazzjoni ssejvjata fil-kont tiegħek disponibbli fil-prodotti ta’ Microsoft sabiex l-affarijiet importanti jkunu fejn ikollok bżonnhom. Meta tidħol fil-kont tiegħek, inti se tibqa' lloggjat sakemm inti toħroġ. Jekk iżżid il-kont ta' Microsoft tiegħek fuq tagħmir Windows (verżjoni 8 jew ogħla), Windows idaħħlek awtomatikament fi prodotti li jużaw il-kont ta' Microsoft meta taċċessa dawk il-prodotti fuq dak l-apparat. Meta tkun illoggjat, ċerti prodotti juru ismek jew l-isem tal-utent u r-ritratt tal-profil tiegħek (jekk tkun żidt wieħed fil-profil tiegħek) bħala parti mill-użu tiegħek tal-prodotti ta' Microsoft, li jinkludu l-komunikazzjonijiet, l-interazzjonijiet soċjali u l-posts pubbliċi tiegħek. Sit af katar dwar il-kont ta’ Microsoft tiegħek, id-dejta tiegħek, u l-għażliet tiegħek .
 • Kif tidħol fi prodotti ta' partijiet terzi. Jekk tidħol fi prodott ta' parti terza bil-kont ta' Microsoft tiegħek, inti tixxerja data mal-parti terza f'konformità mal-politika ta' privatezza tal-parti terza. Il-parti terza tirċievi wkoll in-numru tal-verżjoni assenjat lill-kont tiegħek (hu assenjat numru tal-verżjoni ġdid kull darba li tibdel id-data tas-sign-in tiegħek); u l-informazzjoni li tiddeskrivi jekk il-kont tiegħek kienx ġie diżattivat. Jekk tixxerja d-data tal-profil tiegħek, il-parti terza tista' turi ismek jew l-isem tal-utent tiegħek u r-ritratt tal-profil tiegħek (jekk tkun żidt wieħed fil-profil tiegħek) meta tidħol fil-prodott ta' dik il-parti terza. Jekk tagħżel li tagħmel ħlasijiet lil negozjanti li jkunu terzi bl-użu tal-kont ta' Microsoft tiegħek, Microsoft tgħaddi l-informazzjoni maħżuna fil-kont ta' Microsoft tiegħek lill-parti terza jew lill-bejjiegħa tagħha (eż. proċessuri ta' ħlasijiet) kif ikun meħtieġ biex jiġi pproċessat il-ħlas tiegħek u biex titwettaq l-ordni (bġall-isem, in-numru tal-karta ta' kreditu, l-indirizz tal-kont u tal-konsenja u l-informazzjoni ta' kuntatt rilevanti). Il-parti terza tista' tuża jew taqsam id-dejta li tirċievi meta inti tilloggja jew tixtri skont il-prattiki u l-politiki tagħha stess. Inti għandek tirrevedi bir-reqqa d-dikjarazzjoni tal-privatezza għal kull prodott li tidħol fih u kull negozjant li tixtri mingħandu biex tiddetermina kif dawn se jużaw id-dejta li jiġbru.

Kontijiet tax-xogħol jew tal-iskola. Id-data assoċjata ma' kont tax-xogħol jew tal-iskola, u kif din se tintuża, hi ġeneralment simili għall-użu u l-ġbir ta' data assoċjati ma' kont ta' Microsoft personali.

Jekk l-impjegatur jew l-iskola tiegħek jużaw ID ta’ Microsoft Entra biex jimmaniġġjaw il-kont li pprovdewlek, tista’ tuża l-kont tax-xogħol jew tal-iskola biex tidħol fil-prodotti ta’ Microsoft, bħal Microsoft 365 u Office 365, u fil-prodotti ta’ partijiet terzi pprovduti lilek mill-organizzazzjoni tiegħek. Jekk meħtieġ mill-organizzazzjoni tiegħek, tintalab ukoll tipprovdi numru tat-telefown jew indirizz elettroniku alternattiv għall-verifika tas-sigurtà addizzjonali. U, jekk hu permess mill-organizzazzjoni tiegħek, inti tista' wkoll tuża l-kont tax-xogħol jew tal-iskola tiegħek biex tidħol fi prodotti ta' Microsoft jew ta' parti terza li takkwista għalik stess.

Jekk tidħol fi prodotti ta' Microsoft b'kont tax-xogħol jew tal-iskola, innota:

 • Is-sid tad-dominju assoċjat mal-indirizz tal-posta elettronika tiegħek jista' jikkontrolla u jamministra l-kont tiegħek u jaċċessa u jipproċessa d-data tiegħek, inkluż il-kontenuti tal-komunikazzjonijiet u tal-fajls tiegħek, inkluż id-data maħżuna fi prodotti pprovduti lilek mill-organizzazzjoni tiegħek u fil-prodotti li takkwista għalik stess.
 • L-użu tiegħek tal-prodotti hu soġġett għall-politiki tal-organizzazzjoni tiegħek, jekk hemm. Inti għandek tikkunsidra kemm il-politiki tal-organizzazzjoni tiegħek u jekk intix komdu li tippermetti lill-organizzazzjoni li taċċessa d-data tiegħek qabel ma tagħżel li tuża l-kont tax-xogħol jew tal-iskola tiegħek biex tidħol fi prodotti li takkwista għalik stess.
 • Jekk titlef l-aċċess għall-kont tax-xogħol jew tal-iskola tiegħek (pereżempju, fjekk tibdel l-impjegaturi), inti taf titlef l-aċċess għall-prodotti u għall-kontenut assoċjat ma' dawk il-prodotti, inkluż għal dawk li akkwistajt f'ismek, jekk kont tuża l-kont tax-xogħol jew tal-iskola tiegħek biex tidħol f'tali prodotti.
 • Microsoft mhijiex responsabbli għall-prattiki tal-privatezza jew tas-sigurtà tal-organizzazzjoni tiegħek, li jistgħu jvarjaw minn dawk ta' Microsoft.
 • Jekk l-organizzazzjoni tiegħek qiegħda tamministra l-użu tiegħek ta' prodotti ta' Microsoft, jekk jogħġbok ibgħat il-mistoqsijiet dwar il-privatezza tiegħek, inkluż kwalunkwe talba biex teżerċita d-drittijiet tiegħek ta' suġġett tad-data, lill-amministratur tiegħek. Ara wkoll it-taqsima Avviż lill-utenti aħħarija ta' din id-dikjarazzjoni tal-privatezza.
 • Jekk m'intix ċert jekk il-kont tiegħek huwiex kont tax-xogħol jew tal-iskola, jekk jogħġbok ikkuntattja lill-organizzazzjoni tiegħek.

Kontijiet ta' partijiet terzi. Id-data assoċjata ma' kont ta' Microsoft ta' parti terza, u kif din se tintuża, hi ġeneralment simili għall-użu u l-ġbir ta' data assoċjati ma' kont ta' Microsoft personali. Il-fornitur tas-servizz tiegħek għandu kontroll fuq il-kont tiegħek, inkluż fuq l-abbiltà li taċċessa jew tħassar il-kont tiegħek. Għandek taqra sewwa t-termini li pprovdietlek il-parti terza biex tifhem x'tista' tagħmel bil-kont tiegħek.

Ġbir ta' dejta mingħand it-tfalĠbir ta' data mingħand it-tfalmaincollectionofdatafromchildrenmodule
Sommarju

Għall-utenti taħt it-13-il sena t’età jew kif speċifikat mil-liġi fil-ġurisdizzjoni tagħhom, ċertu prodotti u servizzi jew se jimblokkaw lill-utenti taħt l-età jew se jistaqsuhom sabiex jiksbu kunsens jew awtorizzazzjoni mingħand ġenitur jew tutur qabel ma jkunu jistgħu jużawhom, inkluż meta toħloq kont biex taċċessa s-servizzi ta’ Microsoft. Aħna m'aħniex se nistaqsu konxjament lit-tfal taħt dik l-età biex jipprovdu aktar data minn dik li hija meħtieġa li tiġi pprovduta għall-prodott.

Ladarba jkun hemm il-kunsens jew l-awtorizzazzjoni tal-ġenituri, il-kont tat-tifel jiġi trattat l-istess bħal kull kont ieħor. Sir af aktar dwar l-kontijiet personali u tal-iskola fit-taqsima Kont ta’ Microsoft tad-Dikjarazzjoni tal-Privatezza u Microsoft Family Safety fit-taqsima speċifika għall-prodott. It-tifel jista' jaċċessa s-servizzi ta' komunikazzjoni, bħal Outlook u Skype u jista' jikkomunika u jixxerja d-dejta liberament ma' utenti oħra ta' kull età. Il-ġenituri jew ot-tuturi jistgħu jibdlu jew jirrevokaw l-għażliet tal-kunsens li jkun għamlu qabel. Sir af aktar dwar il-kunsens tal-ġenituri u l-kontijiet tat-tfal ta' Microsoft. Bħala l-organizzatur ta’ grupp tal-familja ta’ Microsoft, il-ġenitur jew il-gwardjan jista’ jimmaniġġja l-informazzjoni u s-settings tat-tfal fuq il-paġna ta’ Family Safety tagħhom u jaraw u jħassru d-dejta tal-minorenni fuq id-dashboard tal-privatezza tagħhom. Agħżel Sir af iktar hawn taħt għal iktar informazzjoni dwar kif taċċessa u tħassar id-dejta tat-tfal u l-informazzjoni dwar it-tfal u l-profili ta’ Xbox.

Test sħiħ

Għall-utenti taħt it-13-il sena t’età jew kif speċifikat mil-liġi fil-ġurisdizzjoni tagħhom, ċertu prodotti u servizzi jew se jimblokkaw lill-utenti taħt l-età jew se jistaqsuhom sabiex jiksbu kunsens jew awtorizzazzjoni mingħand ġenitur jew tutur qabel ma jkunu jistgħu jużawhom, inkluż meta toħloq kont biex taċċessa s-servizzi ta’ Microsoft. Aħna m'aħniex se nistaqsu konxjament lit-tfal taħt dik l-età biex jipprovdu aktar data minn dik li hija meħtieġa li tiġi pprovduta għall-prodott.

Ladarba jkun hemm il-kunsens jew l-awtorizzazzjoni tal-ġenituri, il-kont tat-tifel jiġi trattat l-istess bħal kull kont ieħor. It-tifel jista' jaċċessa s-servizzi ta' komunikazzjoni, bħal Outlook u Skype u jista' jikkomunika u jixxerja d-dejta liberament ma' utenti oħra ta' kull età. Sir af aktar dwar il-kunsens tal-ġenituri u l-kontijiet tat-tfal ta' Microsoft.

Il-ġenituri jew ot-tuturi jistgħu jibdlu jew jirrevokaw l-għażliet tal-kunsens li jkun għamlu qabel. Bħala l-organizzatur ta’ grupp tal-familja ta’ Microsoft, il-ġenitur jew il-gwardjan jista’ jimmaniġġja l-informazzjoni u s-settings tat-tfal fuq il-paġna ta’ Family Safety tagħhom u jaraw u jħassru d-dejta tal-minorenni fuq id-dashboard tal-privatezza tagħhom. Ara hawn taħt għal iktar informazzjoni dwar kif taċċessa u tħassar id-dejta tat-tfal.

Hawn taħt tinsab informazzjoni addizzjonali dwar il-ġbir tad-dejta mingħand it-tfal, inkluż aktar dettalji kif relatati ma’ Xbox.

Aċċess u tħassir tad-dejta tat-tfal. Għall-prodotti u s-servizzi ta’ Microsoft li jeħtieġu l-kunsens tal-ġenituri, il-ġenitur jista’ jara u jħassar ċertu dejta li tappartjeni lit-tfal tagħhom mid-dashboard tal-privatezza tal-ġenitur: il-kronoloġija tal-ibbrawżjar, il-kronoloġija tat-tiftix; l-attività tal-post, l-attività tal-midja, l-attività tal-apps u tas-servizz, u dejta tal-prestazzjoni tal-prodotti u tas-servizzi. Biex tħassar din id-dejta, ġenitur jista’ jidħol fid-dashboard tal-privatezzau jimmaniġġja l-attivitajiet tat-tfal tiegħu. Innota li l-abbiltà ta’ ġenitur sabiex jaċċessa u/jew iħassar l-informazzjoni personali tat-tfal fuq id-dashboard tal-privatezza tiegħu se tvarja skont il-liġijiet fejn tinsab.

Flimkien ma’ dan, ġenitur jista’ jikkuntattja lit-tim tal-appoġġ tal-privatezza tagħna permezz tal-formola tal-appoġġ tal-privatezza u, wara l-awtentikazzjoni, jitlob li t-tipi ta’ dejta fuq id-dashboard tal-privatezza flimkien mad-dejta li ġejja jitħassru: is-software, il-konfigurazzjoni, u l-inventarju; il-konnettività u l-konfigurazzjoni tat-tagħmir; il-feedback u l-klassifikazzjonijiet; il-benesseri u l-attività; il-kontenut ta’ appoġġ; l-interazzjonijiet ta’ appoġġ; u s-sensur tal-ambjent. Aħna nipproċessaw it-talbiet tat-tħassir awtentikati fi żmien 30 ġurnata minn meta nirċevuhom.

Innota li l-kontenut bħall-posta elettronika, il-kuntatti, u ċ-chats huma aċċessibbli mill-esperjenzi fil-prodott. Tista’ ssib aktar informazzjoni dwar id-dejta li tista’ tikkontrolla fil-prodotti ta’ Microsoft billi żżur l-Mistoqsijiet Komuni (FAQs) dwar il-Privatezza tagħna.

Jekk il-kont tat-tfal tiegħek mhux parti mill-grupp tal-familja Microsoft tiegħek u int m’għandekx aċċess għall-attività tat-tfal tiegħek fuq id-dashboard tal-privatezza tiegħek, teħtieġ li tissottometti talba relatata mad-dejta tat-tfal tiegħek permezz tal-formola ta’ appoġġ tal-privatezza. It-tim tal-privatezza se jistaqsi għall-verifika tal-kontenut qabel ma jissodisfa t-talba.

Biex tħass l-informazzjoni personali tat-tfal tiegħek, trid titlob għat-tħassir tal-kont tat-tfal tiegħek permezz tal-formola agħlaq il-kontenut tiegħek. Din il-link se tippromptjak biex tidħol bil-kredenzjali tal-kont tat-tfal tiegħek. Iċċekkja li l-paġna turi l-kont ta' Microsoft it-tajjeb, u mbagħad segwi l-istruzzjonijiet biex titlob li l-kont tat-tfal tiegħek jitħassar. Sir af aktar dwar kif tagħlaq kont ta’ Microsoft.

Wara li tissottometti t-talba biex tagħlaq il-kont tat-tfal tiegħek, se nistennew 60 jum qabel ma nħassru l-kont b’mod permanenti f’każ li tibdel fehmtek jew ikollok bżonn taċċessa xi ħaġa fuq il-kont qed ma jingħalaq u jitħassar b’mod permanenti. Matul l-perjodu ta’ stennija, il-kont ikun immarkat għall-għeluq u għat-tħassir permanenti, iżda jkun għadu jeżisti. Jekk tixtieq terġa’ tiftaħ il-kont ta’ Microsoft tat-tfal tiegħek, kemm terġa’ tidħol fi żmien dak il-perjodu ta’ 60 jum. Aħna se nikkanċellaw l-għeluq tal-kont, u l-kont se jiġi rrestawrat.

X’inhi Xbox? Xbox hija diviżjoni tal-logħob u divertiment ta’ Microsoft. Xbox tospita netwerk online li jikkonsisti minn softwer u jippermetti esperjenzi online li jaqsmu pjattaformi multipli. Dan in-netwerk jippermetti lit-tfal tiegħek isibu u jilagħbu logħob, jaraw kontenut, u jikkonnettjaw mal-ħbieb fuq Xbox u netwerks tal-logħob u dawk soċjali oħra.

Meta l-utenti jidħlu fl-Xbox, fl-apps, fil-logħob jew fuq console tal-Xbox, nassenjaw ukoll identifikatur uniku lit-tagħmir tagħhom. Pereżempju, meta l-konsol ta’ Xbox tagħhom titqabbad mal-internet u jidħlu fil-konsol, aħna nidentifikaw liema konsol u liema verżjoni tas-sistema operattiva tal-konsol qegħdin jużaw.

Xbox tkompli tipprovdi esperjenzi ġodda fl-apps tal-klijenti li huma konnessi ma' servizzi u appoġġjati minnhom bħan-netwerk ta’ Xbox u l-logħob fuq il-cloud. Meta jkunu mdaħħlin f’esperjenza ta’ Xbox, aħna niġbru d-dejta meħtieġa biex ngħinu ħali nkomplu nżommu dawn l-esperjenzi siguri, aġġornati, u jaħdmu kif mistenni.

Dejta li niġbru meta toħloq profil ta’ Xbox. Bħala ġenitur jew gwardjan, inti meħtieġ li tagħti kunsens għall-ġbir tad-dejta personali tat-tfal li għandhom inqas minn 13-il sena jew kif speċifikat b’mod ieħor mill-ġurisdizzjoni tiegħek. Bil-permess tiegħek, it-tfal tiegħek jista’ jkollhom profil ta’ Xbox u jużaw netwerk ta’ Xbox online. Waqt il-ħolqien ta’ profil ta’ Xbox tat-tfal, int se tidħol bil-kont ta' Microsoft tiegħek sabiex tivverifika li int organizzatur adult fl-grupp tal-familja Microsoft tiegħek. Aħna niġbru indirizz elettroniku jew numru tat-telefown ieħor biex insaħħu s-sigurtà tal-kont. Jekk it-tfal tiegħek ikollhom bżonn jaċċessaw il-kont tagħhom, se jkunu jistgħu jużaw waħda minn dawn l-alternattivi biex jivvalidaw l-kont ta’ Microsoft tagħhom.

Aħna niġbru informazzjoni limitat dwar it-tfal, inklużi l-isem, id-data tat-twelid, l-indirizz elettroniku, u r-reġjun. Meta tirreġistra lit-tfal tiegħek għal profil ta’ Xbox, huma se jiksbu gamertag (jew laqam pubbliku) u identifikatur uniku. Meta toħloq il-profil ta’ Xbox tat-tfal tiegħek int tagħti kunsens lil Microsoft biex tiġbor, tuża, u tixxerja informazzjoni bbażata fuq is-settings tal-privatezza u tal-komunikazzjoni fuq in-netwerk online ta’ Xbox. Is-settings tal-privatezza u tal-komunikazzjoni tat-tfal tiegħek jitqiegħdu bħala default fuq l-iktar settings restrittivi.

Dejta personali li niġbru. Aħna niġbru informazzjoni dwar l-użu tas-servizzi, logħob, apps u tagħmir ta’ Xbox tat-tfal tiegħek inkluż:

 • Meta jidħlu u joħorġu minn Xbox, il-kronoloġija tax-xiri, u l-kontenut li jiksbu.
 • Liema logħob jilagħbu u apps jużaw, il-progress fil-logħba tagħhom, il-kisbiet, il-ħin tal-logħob kull logħba, u statistiċi tal-logħob oħra.
 • Id-dejta tal-prestazzjoni dwar il-konsols ta’ Xbox, Xbox Game Pass u apps oħra ta’ Xbox, in-netwerk ta’ Xbox, aċċessorji konnessi, u l-konnessjoni tan-netwerk, kwalunkwe żbalji tas-softwer u tal-ħardwer.
 • Kontenut li jżidu, itellgħu, jew jixxerjaw permezz tan-netwerk ta' Xbox, inkluż testi, stampi, u vidjo li jieħdu fil-logħob u fl-apps.
 • Attività soċjali, inkluża dejta taċ-chat u interazzjonijiet ma' gamers oħra, u konnessjonijiet li jagħmlu (ħbieb li jżidu u nies li jsegwuhom) fuq in-netwerk ta' Xbox.

Jekk it-tfal tiegħek jużaw konsol ta’ Xbox jew app ta’ Xbox fuq tagħmir ieħor li kapaċi jaċċessa n-netwerk ta’ Xbox, u dan it-tagħmir jinkludi tagħmir ta’ ħażna (hard drive jew unità tal-memorja), id-dejta tal-użu se tinħażen fl-apparat tal-ħażna u tintbagħat lil Microsoft id-darba li jmiss li jidħlu fuq Xbox, anki jekk kienu qed jilagħbu offline.

Dejta dijanjostika ta’ Xbox. Jekk it-tfal tiegħek jużaw console ta’ Xbox, Xbox se tibgħat id-dejta meħtieġa lil Microsoft. Id-dejta meħtieġ hija l-minimu meħtieġ Xbox tkun sigura, aġġornata, u biex il-prestazzjoni tkun kif mistennija.

Ritratti meħuda jew ġbid ta’ vidjos ta’ logħba. Kwalunkwe plejer f'sessjoni ta’ logħba multiplayer jista' jiġbed vidjo (klipps tal-logħba) u jieħu screenshots tad-dehra tagħhom tal-logħba. Klipps tal-logħob u screenshots ta' plejers oħra jistgħu jieħdu jew jiġbdu l-karattru u l-gamertag ta-tfal tiegħek waqt dik is-sessjoni. Jekk plejer jiġbed klipps jew jieħu screenshots fuq PC, il-klipps tal-logħba li jirriżultaw jistgħu wkoll jirrekordjaw iċ-chat bl-awdjo jekk is-settings tal-privatezza u tal-komunikazzjoni tat-tfal tiegħek fuq in-netwerk online ta’ Xbox jippermettu dan.

Annotazzjoni. Waqt chat f’ħin reali fuq Xbox (“party”), il-plejers jistgħu jattivaw karatteristika ta’ vuċi għal test, li tippermettilhom jaraw l-awdjo taċ-chat bħala test. Jekk plejer jattiva din il-karatteristika, Microsoft tuża din id-dejta tat-test li tirriżulta biex tipprovdi annotazzjoni ta' chat għal plejers li għandhom bżonnha. Din id-dejta tista’ tintuża wkoll sabiex tipprovdi ambjent ta’ logħob sigur u tinforza l-Istandards tal-Komunità għal Xbox.

Użu tad-dejta. Microsoft tuża d-dejta li niġbru sabiex ittejjeb il-prodotti u l-esperjenzi tal-logħob— u tagħmilhom iktar siguri u divertenti maż-żmien. Id-dejta li niġbru tippermettilna wkoll sabiex nipprovdu esperjenzi magħżula apposta lit-tfal tiegħek. Dan jinkludi li nikkonnettjawhom ma’ logħob, kontenut, servizzi, u rakkomandazzjonijiet.

Dejta ta' Xbox li jistgħu jarawha oħrajn. Meta t-tfal tiegħek ikunu qed jużaw in-netwerk ta’ Xbox, l-preżenza online (li tista’ tiġi ssettjata għal “idher offline” jew “imlukkat”), il-gamertag, l-istatistika tal-logħob u l-kisbiet tagħhom huma viżibbli għal plejers oħra fuq in-netwerk. Skont il-mod kif tissettja s-settings tas-sigurtà ta’ Xbox tat-tfal tiegħek, huma jistgħu jixxerjaw informazzjoni meta jilagħbu jew jikkomunikaw ma’ persuni oħra fuq in-netwerk ta’ Xbox.

Sigurtà. Sabiex ngħinu ħalli nagħmlu n-netwerk ta’ Xbox ambjent tal-logħob sigur u ninfurzaw l-Istandards tal-Komunità għal Xbox, nistgħu niġbru u nirrevedu l-vuċi, it-test, l-immaġnijiet, il-vidjos u l-kontenut ta’ waqt il-logħob (bħall-klipps tal-logħob li t-tfal tiegħek itellgħu, il-konverżazzjonijiet li jkollhom, u l-affarijiet li jippubblikaw fil-klabbs u l-logħob).

Prevenzjoni kontra l-qerq u l-frodi. Li nipprovdu ambjent fejn wieħed jista’ jilgħab b’mod ġust huwa importanti għalina. Aħna nipprojbixxu l-qerq, il-hacking, is-serq tal-kontijiet, u kwalunkwe attività mhux awtorizzata jew frodulenti oħra meta t-tfal tiegħek juża logħba online ta’ Xbox jew kwalunkwe app konnessa man-netwerk fuq il-console tal-Xbox, il-PC, jew l-apparat mobbli tagħhom. Sabiex insibu u nipprevjenu l-frodi u l-qerq, aħna nistgħu nużaw għodod, applikazzjonijet, u teknoloġiji oħra għall-prevenzjoni kontra l-qerq u l-frodi. Tali teknoloġiji jistgħu joħolqu firem diġitali (magħrufin bħala “hashes”) bl-użu ta’ ċertu informazzjoni miġbura mill-konsol tal-Xbox, PC, jew apparat mobbli tagħhom, u kif jużaw dak it-tagħmir. Dan jinkludi informazzjoni dwar il-brawżer, it-tagħmir, l-attivitajiet, l-identifikaturi tal-logħob, u s-sistema operattiva.

Dejta ta' Xbox maqsuma mal-pubblikaturi tal-logħob u tal-apps. Meta t-tfal tiegħek jużaw logħba online ta’ Xbox jew kwalunkwe app konnessa man-netwerk fuq il-konsol ta’ Xbox, PC jew it-tagħmir mobbli tagħhom, il-pubblikatur ta' dik il-logħba jew app għandu aċċess għad-dejta dwar l-użu tagħhom biex tgħin lill-pubblikatur jwassal, jipprovdi appoġġ u jtejjeb il-prodott tiegħu. Din id-dejta tista' tinkludi l-identifikatur tal-utent u l-gamertag tal-Xbox tat-tfal tiegħek, informazzjoni limitata dwar il-kont bħall-pajjiż u l-firxa tal-età, dejta dwar il-komunikazzjonijiet tiegħek fil-logħba, kwalunkwe attività ta' infurzar, sessjonijiet ta' logħob milgħub ta’ Xbox (pereżempju movimenti fil-logħba jew it-tipi ta' vetturi użati fil-logħba), il-preżenza tat-tfal tiegħek fuq in-netwerk ta’ Xbox, il-ħin li jqattgħu jilagħbu l-logħba jew l-app, il-klassifiċi, il-profili tal-gamer, l-avatars jew il-gamerpics, il-listi ta' ħbieb, il-feeds tal-klabbs uffiċjali li jagħmlu parti minnhom, abbonamenti ma’ klabbs uffiċjali, u kwalunkwe kontenut li jistgħu joħolqu jew jissottomettu fi ħdan il-logħba jew l-app.

Il-pubblikaturi u l-iżviluppaturi ta' logħob u applikazzjonijiet ta' partijiet terzi għandhom ir-relazzjoni distinta u indipendenti tagħhom mal-utenti u l-ġbir u l-użu tagħhom ta' dejta personali hija soġġetta għall-politiki speċifiċi tagħhom dwar il-privatezza. Inti għandek tirrevedi l-politiki tagħhom bir-reqqa biex tiddetermina kif jużaw id-dejta tat-tfal tiegħek. Pereżempju, il-pubblikaturi jistgħu jagħżlu li jiżvelaw jew juru dejta dwar logħba (bħal fil-klassifiċi) permezz tas-servizzi tagħhom stess. Tista' ssib il-politiki tagħhom marbuta minn paġni tad-dettalji tal-logħob jew tal-app fil-ħwienet tagħna.

Sir af aktar fl-Ixxerjar tad-Dejta mal-Logħob u l-Apps.

Biex tieqaf tixxerja d-dejta tal-logħba jew tal-app ma' pubblikatur, neħħi l-logħob jew l-app tagħhom mit-tagħmir kollu fejn ikunu ġew installati. Xi aċċess tal-pubblikatur għad-dejta tat-tfal tiegħek jista’ jiġi revokat fuq microsoft.com/consent.

Immaniġġjat s-settings tat-tfal. Bħala l-organizzatur ta’ grupp ta’ familja Microsoft, inti tista’ timmaniġġja l-informazzjoni u s-settings tat-tfal fuq il-paġna ta’ Family Safety tagħhom, kif ukoll s-settings tal-privatezza tal-profil ta’ Xbox tagħhom mill-Paġna tal-privatezza & il-paġna tas-sigurtà online ta’ Xbox tagħhom.

Tista’ wkoll tuża l-app tas-Settings tal-Familja Xbox biex timmaniġġja l-esperjenza tat-tfal tiegħek fuq in-Netwerk ta’ Xbox tagħhom inklużi: l-infiq fil-Microsoft Store u Xbox Store, tara l-attività ta’ Xbox tat-tfal tiegħek, u tissettja klassifikazzjonijiet ta’ età u l-ammont ta’ ħin tal-iskrin.

Sir af iktar dwar l-immaniġġjar tal-profili ta’ Xbox fis-Settings tas-sigurtà online u tal-privatezza ta’ Xbox.

Sir af iktar dwar il-gruppi tal-familja Microsoft fuq Issimplifika l-ħajja tal-familja tiegħek.

Legacy.

 • Xbox 360. Din il-konsol ta’ Xbox tiġbor dejta dijanjostika meħtieġa limitata. Din id-dejta tgħin sabiex iżżomm il-konsol tat-tfal tiegħek taħdem kif mistenni.
 • Kinect. Is-senser Kinect huwa kombinazzjoni ta' kamera, mikrofonu, u sensur infrared li jista' jippermetti li jintuża ċaqliq u l-vuċi biex jikkontrollaw il-logħob. Pereżempju:
  • Jekk tagħżel, il-kamera tista’ tintuża biex iddaħħlek awtomatikament fin-netwerk tal-Xbox billi tuża l-għarfien tal-wiċċ. Din id-dejta tibqa’ fil-console, ma tiġi xxerjata ma’ ħadd, u tista’ titħassar fi kwalunkwe ħin.
  • Għal-logħob, Kinect se tagħmel mappa tad-distanzi bejn il-ġogi tal-ġisem tat-tfal tiegħek biex toħloq rappreżentazzjoni ta’ ‘stick figure’ tagħhom biex tippermetti l-logħob.
  • Il-mikrofonu ta’ Kinect jista’ jippermetti ċ-chat bil-vuċi bejn il-plejers waqt il-logħob. Il-mikrofonu jippermetti wkoll il-kmandi bil-vuċi għall-kontroll tal-konsol, tal-logħba, jew tal-app, jew biex jiddaħħlu t-termini tat-tfittxija.
  • Is-sensur Kinect jista’ jintuża wkoll għall-komunikazzjonijiet bl-awdjo u bil-vidjo permezz ta’ servizzi bħal Skype.

Sir af iktar dwar Kinect fuq Xbox Kinect u Privatezza.

Informazzjoni importanti oħra dwar il-privatezzaInformazzjoni importanti oħra dwar il-privatezzamainotherimportantprivacyinformationmodule
Sommarju

Hawn taħt inti ssib informazzjoni addizzjonali dwar il-privatezza, bħal kif niżguraw id-data tiegħek, fejn nipproċessaw id-data tiegħek u għal kemm żmien inżomm d-data tiegħek. Tista' ssib aktar informazzjoni dwar Microsoft u l-impenn tagħna li nipproteġu l-privatezza tiegħek f'Il-Privatezza ta' Microsoft.

Sigurtà tad-data personaliSigurtà tad-data personalimainsecurityofpersonaldatamodule
Sommarju

Microsoft hija impenjata li tipproteġi s-sigurtà tad-data personali tiegħek. Aħna nużaw varjetà ta' teknoloġiji u proċeduri tas-sigurtà biex jgħinuna nipproteġu d-data personali tiegħek minn aċċess, użu, jew żvelar mhux awtorizzat. Pereżempju, aħna naħżnu d-data personali li niġbru fuq sistemi tal-kompjuters b'aċċess limitat u li jinsabu f'faċilitajiet ikkontrollati. Meta nittrażmettu data kunfidenzjali ħafna (bħal numru ta' karta ta' kreditu jew password) fuq l-internet, aħna nipproteġuha permezz tal-użu ta' ċċifrar. Microsoft hi konformi mal-liġijiet applikabbli tal-protezzjoni tad-data, inkluż mal-liġijiet applikabbli dwar in-notifika ta' ksur ta' sigurtà.

Fejn naħżnu u nipproċessaw id-data personaliFejn naħżnu u nipproċessaw id-data personalimainwherewestoreandprocessdatamodule
Sommarju

Data personali miġbura minn Microsoft tista' tinħażen u tiġi pproċessata fir-reġjun tiegħek, fl-Istati Uniti u fi kwalunkwe ġurisdizzjoni oħra fejn Microsoft jew wieħed mill-affiljati, mis-sussidjarji jew mill-fornituri tas-servizz tagħha joperaw faċilitajiet. Microsoft iżżomm ċentri tad-dejta ewlenin fl-Awstralja, l-Awstrija, il-Brażil, il-Kanada, il-Finlandja, Franza, il-Ġermanja, Hong Kong, l-Indja, l-Irlanda, il-Ġappun, Il-Korea, il-Lussemburgu, il-Malasja, in-Netherlands, Singapore, l-Afrika ta' Fuq, ir-Renju Unit, u l-Istati Uniti. Tipikament, il-lokalità tal-ħżin ewlenija tinsab fir-reġjun tal-klijent jew fl-Istati Uniti, ħafna drabi b'backup f'ċentru tad-dejta f'reġjun ieħor. Il-lokalità/lokalitajiet tal-ħażna jiġu magħżula sabiex joperaw u jipprovdu s-servizzi tagħna b’mod effiċjenti, biex itejbu l-prestazzjoni, u joħolqu sensji sabiex jipproteġu d-dejta f’każ ta’ qtugħ tad-dawl jew problema oħra. Aħna nieħdu passi biex nipproċessaw id-dejta li niġbru taħt din id-dikjarazzjoni tal-privatezza skont id-dispożizzjonijiet ta' din id-dikjarazzjoni u skont ir-rekwiżiti tal-liġi applikabbli.

Aħna nitrasferixxu data personali miż-Żona Ekonomika Ewropea, mir-Renju Unit, u mill-Iżvizzera lejn pajjiżi oħra, li wħud minnhom għadhom ma ġewx iddeterminati mill-Kummissjoni Ewropea li għandhom livell adegwat ta' protezzjoni tad-data. Pereżempju, il-liġijiet tagħhom jista' jkun li ma jistgħux jiggarantixxu li inti jkollok l-istess drittijiet, jew jista' jkun li hemmhekk m'hemmx awtorità ta' sorveljanza tal-privatezza li hi kapaċi li tindirizza l-ilmenti tiegħek. Meta ninvolvu ruħna fi trasferimenti bħal dawn, nużaw varjetà ta’ mekkaniżmi legali, inklużi kuntratti bħall-klawżoli kuntrattwali standard ippubblikati mill-Kummissjoni Ewropea taħt id-Deċiżjoni tal-Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2021/914, biex ngħinu nipproteġu d-drittijiet tiegħek u nippermettu li dawn il-protezzjonijiet jimxu mad-dejta tiegħek. Biex tkun taf aktar dwar id-deċiżjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea dwar l-adegwatezza tal-protezzjoni tad-data personali fil-pajjiżi fejn Microsoft tipproċessa d-data personali, jekk jogħġbok ara dan l-artikolu fuq il-websajt tal-Kummissjoni Ewropea.

Microsoft Corporation tikkonforma mal-Qafas tal-Privatezza tad-Data bejn l-UE u l-Istati Uniti (DPF bejn l-UE u l-Istati Uniti), l-Estensjoni tar-Renju Unit għad-DPF bejn l-UE u l-Istati Uniti, u l-Qafas tal-Privatezza tad-Dejta bejn l-Iżvizzera u l-Istati Uniti (DPF bejn l-Iżvizzera u l-Istati Uniti) kif stabbilit mid-Dipartiment tal-Kummerċ tal-Istati Uniti. Microsoft Corporation ċċertifikat lid-Dipartiment tal-Kummerċ tal-Istati Uniti li hija taderixxi mal-Prinċipji tal-Qafas tal-Privatezza tad-Dejta bejn l-UE u l-Istati Uniti (il-Prinċipji tad-DPF bejn l-UE u l-Istati Uniti) fir-rigward tal-ipproċessar tad-dejta personali riċevuta mill-Unjoni Ewropea b’dipendenza fuq id-DPF bejn l-UE u l-Istati Uniti u mir-Renju Unit (u Ġibiltà) b’dipendenza fuq l-Estensjoni tar-Renju Unit għad-DPF bejn l-UE u l-Istati Uniti. Microsoft Corporation ċċertifikat lid-Dipartiment tal-Kummerċ tal-Istati Uniti li hija taderixxi mal-Prinċipji tal-Qafas tal-Privatezza tad-Dejta bejn l-Iżvizzera u l-Istati Uniti (il-Prinċipji tad-DPF bejn l-Iżvizzera u l-Istati Uniti) fir-rigward tal-ipproċessar tad-dejta personali riċevuta mill-Iżvizzera b’dipendenza fuq id-DPF bejn l-Iżvizzera u l-Istati Uniti. Fil-kuntest ta’ trasferiment suċċessiv, Microsoft Corporation għandha r-responsabbiltà għall-ipproċessar tad-dejta personali li tirċievi taħt id-DPF u tat-trasferimenti sussegwenti lil parti terza li tkun qed taġixxi bħala aġent f’isimna. Microsoft Corporation tibqa’ responsabbli taħt id-DPF jekk l-aġent tagħna jipproċessa tali informazzjoni personali b’mod inkonsistenti mad-DPF, sakemm Microsoft Corporation tkun tista’ tagħti prova li m’aħniex responsabbli għall-avveniment li wassal għall-ħsara. Jekk ikun hemm xi kunflitt bejn it-termini f’din id-dikjarazzjoni tal-privatezza u l-Prinċipji tad-DPF bejn l-UE u l-Istati Uniti u/jew il-Prinċipji tad-DPF bejn l-Iżvizzera u l-Istati Uniti, il-Prinċipji għandhom jirregolaw. Biex issir taf aktar dwar il-programm tal-Qafas tal-Privatezza tad-Dejta, u biex tara ċ-ċertifikazzjoni tagħna, jekk jogħġbok żur is-sit web tal-Qafas tal-Privatezza tad-Dejta tad-Dipartiment tal-Kummerċ tal-Istati Uniti. Is-sussidjarji kkontrollati tal-Istati Uniti ta’ Microsoft Corporation, kif identifikati fis-sottomissjoni tal-awtoċertifikazzjoni tagħna, jaderixxu wkoll mad-DPF—għal aktar informazzjoni ara l-lista ta’ L-entitajiet jew s-sussidjarji Amerikani ta’ Microsoft li huma konformi mal-Prinċipji tad-DPF.

Jekk għandek mistoqsija jew ilment relatat mal-parteċipazzjoni ta’ Microsoft fl-Oqsfa tad-DPF, inħeġġuk tikkuntattjana permezz tal-formola tal-web tagħna. Għal kwalunkwe lment relatat mal-Oqfsa tad-DPF li Microsoft ma tkunx tista’ ssolvi direttament, aħna għażilna li nikkooperaw mal-Awtorità tal-Protezzjoni tad-Dejta tal-UE rilevanti, jew ma’ bord stabbilit mill-awtoritajiet Ewropej dwar il-protezzjoni tad-dejta, għar-riżoluzzjoni ta’ tilwim ma’ persuni li ġejjin mill-UE, mal-Kummissarju tal-Informazzjoni tar-Renju Unit (għall-individwi fir-Renju Unit), u mal-Kummissarju Federali għall-Protezzjoni tad-Dejta u tal-Informazzjoni tal-Iżvizzera għar-riżoluzzjoni ta’ tilwim ma’ persuni Żvizzeri. Jekk jogħġbok, ikkuntattjana jekk tridna niddiriġuk lejn il-persuni ta’ kuntatt għand l-awtorità dwar il-protezzjoni tad-data rilevanti għalik. Kif ġie spjegat aktar fil-fond fid-DPF, huwa disponibbli arbitraġġ vinkolanti sabiex jiġu indirizzati kwalunkwe lmenti residwi li ma ġewx solvuti b’mezzi oħrajn. Microsoft hija soġġetta għas-setgħat investigatorji u tal-infurzar tal-Kummissjoni Federali tal-Kummerċ (FTC) tal-Istati Uniti.

Individwi li d-dejta personali tagħhom hija protetta mill-Att tal-Ġappun dwar il-Protezzjoni tal-Informazzjoni Personali għandhom jirreferu għal dan l-artiklu fuq il-Is-sit web tal-Kummissjoni għall-Protezzjoni tal-Informazzjoni Persunali Ġappuniża (ippubblikat bil-Ġappuniż biss) għal aktar informazzjoni dwar ir-reċensjoni tal-kummissjoni dwar is-sistemi ta’ protezzjoni tad-dejta personali ta’ ċertu pajjiżi. Għall-individwi fil-Ġappun, ikklikkjaw fuq hawnhekk għal informazzjoni addizzjonali dwar l-ipproċessar tal-informazzjoni taħt l-Att dwar in-Negozju tat-Telekomunikazzjoni (bil-Ġappuniż biss).

Iż-żamma tagħna ta’ data personaliIż-żamma tagħna ta’ data personalimainOurretentionofpersonaldatamodule
Sommarju

Microsoft iżżomm id-data personali sakemm ikun neċessarju biex tipprovdi l-prodotti u twettaq it-tranżazzjonijiet li tlabt, jew għal għanijiet leġittimi oħrajn bħall-konformità mal-obbligi legali tagħna, ir-riżoluzzjoni ta' tilwim, u l-infurzar tal-ftehimiet tagħna. Minħabba li dawn il-ħtiġijiet jistgħu jvarjaw għal tipi ta' data differenti, il-kuntest tal-interazzjonijiet tagħna miegħek jew mal-użu tiegħek tal-prodotti, il-perjodi ta' żamma jistgħu jvarjaw b'mod sinifikanti.

Kriterji oħrajn użati biex jiġu ddeterminati l-perjodi ta' żamma jinkludu:

 • Il-klijenti jipprovdu, joħolqu jew iżommu d-data bl-aspettattiva li aħna nżommuha sakemm huma jneħħuha fl-affermattiv? L-eżempji jinkludu dokument li inti taħżen f'OneDrive, jew messaġġ tal-posta elettronika li żżomm fl-inbox tiegħek ta' Outlook.com. F'tali każijiet, aħna nimmiraw li nżommu d-data sakemm inti attivament tħassarha, bħal billi ċċaqlaq posta elettronika mill-inbox tiegħek ta' Outlook.com għall-folder tal-Oġġetti Mħassra, u mbagħad tbattal dak il-folder (meta jitbattal il-folder tal-Oġġetti Mħassra, dawk l-oġġetti mħassra jibqgħu fis-sistema tagħna sa massimu ta' 30 ġurnata qabel it-tħassir finali). (Innota li jista' jkun hemm raġunijiet oħra għaliex id-data jkollha titħassar qabel, pereżempju jekk inti taqbeż il-limiti ta' kemm tista' tinħażen data fuq il-kont tiegħek.)
 • Hemm kontroll awtomatizzat, bħal fid-dashboard tal-privatezza tal-Microsoft, li jippermetti lill-klijent jaċċessa u jħassar id-dejta personali fi kwalunkwe ħin? Jekk ma jkunx hemm, ġeneralment jiġi adottat perjodu iqsar taż-żamma tad-dejta.
 • Id-data personali hi ta' tip sensittiv? Jekk hu l-każ, ġeneralment jiġi adottat żmien ta' żamma mqassar.
 • Microsoft adottat u ħabbret perjodu ta' żamma speċifiku għal ċertu tip ta' data? Pereżempju, għal queries tat-tiftix ta' Bing, inneħħu l-identifikazzjoni tal-queries maħżuna billi nneħħu l-indirizz IP kollu wara 6 xhur, u l-IDs tal-cookies u identifikaturi oħra transsessjonali li jintużaw biex jiġi identifikat kont jew tagħmir partikolari wara 18-il xahar.
 • L-utent ta kunsens għal perjodu itwal ta’ żamma? Jekk iva, inżommu d-data skont il-kunsens tiegħek.
 • Microsoft hi soġġetta għal obbligu legali, kuntrattwali jew simili biex iżżomm jew tħassar id-data? Eżempji jistgħu jinkludu liġijiet mandatorji ta' żamma ta' data fil-ġurisdizzjoni applikabbli, ordnijiet tal-gvern biex tiġi ppreservata data rilevanti għal investigazzjoni, jew data miżmuma għal għanijiet ta' litigazzjoni. Minn-naħa l-oħra, jekk inkunu mitlubin bil-liġi biex inneħħu kontenut mhux legali, aħna nagħmlu hekk.
Privatezza tad-Dejta tal-Istat tal-Istati UnitiPrivatezza tad-Dejta tal-Istat tal-Istati Unitimaincaliforniaconsumerprivacyactmodule
Sommarju

Jekk inti residenti fl-Istati Uniti, aħna nipproċessaw id-dejta personali tiegħek skont il-liġijiet tal-privatezza tad-dejta tal-istat tal-Istati Uniti, inkluż l-Att dwar il-Privatezza tal-Klijenti ta’ California (CCPA). Din it-taqsima tad-dikjarazzjoni tal-privatezza tagħna tinkludi informazzjoni meħtieġa mis-CCPA u mil-liġijiet tal-privatezza tad-dejta tal-istat tal-Istati Uniti u tissupplimenta d-Dikjarazzjoni tal-Privatezza tagħna.

Innota li l-bidliet riċenti fis-CCPA u f’liġijiet tal-privatezza tad-dejta tal-istat oħra huma meqjusa li jidħlu fis-seħħ fl-2023, madankollu, ir-regoli li jimplimentaw uħud minn dawn il-liġijiet għandhom ma ġewx iffinalizzati. Aħna naħdmu l-ħin kollu sabiex ikunu aktar konformi ma’ dawn il-liġijiet, u se naġġornaw il-proċessi u l-iżvelar tagħna hekk kif dawn ir-regoli ta’ implimentazzjoni jiġu ffinalizzati.

Ara wkoll il-Avviż dwar il-Liġijiet tal-Privatezza tad-Dejta tal-Istat tal-Istati Uniti tagħna u l-Politika tal-Privatezza tad-Dejta tas-Saħħa tal-Konsumaturi tal-Istat ta’ Washington tagħna għal informazzjoni addizzjonali dwar id-dejta li niġbru, nipproċessaw, naqsmu u niżvelaw, u d-drittijiet tiegħek taħt l-liġijiet tal-privatezza tal-istat tal-Istati Uniti applikabbli.

Bejgħ. Aħna ma nbigħux id-data personali tiegħek. Allura, ma noffrux possibbiltà ta' esklużjoni mill-bejgħ ta' data personali.

Aqsam. Aħna nistgħu “naqsmu” d-dejta personali tiegħek, kif definit taħt il-liġijiet ta’ California u liġijiet tal-istat tal-Istati Uniti oħra, għal għanijiet ta’ reklamar personalizzati. Kif innutat fit-taqsima Reklamar tagħna, aħna ma nwasslux reklamar personalizzat lil tfal li d-data tat-twelid tagħhom fil-kont ta’ Microsoft tagħhom tidentifikahom li għandhom inqas minn 18-il sena.

Fil-lista bil-bulits t’hawn taħt, aħna niddefinixxu l-kategoriji tad-dejta li naqsmu għal għanijiet ta’ reklamar personalizzati, id-destinatarji tad-dejta personali, u l-għanijiet tal-ipproċessar tagħna. Għal deskrizzjoni tad-data inkluża f'kull kategorija, jekk jogħġbok ara t-taqsima Dejta personali li niġbru.

Kategoriji ta’ Dejta Personali

 • Isem u data ta' kuntatt
  • Destinatarji: Il-partijiet terzi li jwettqu s-servizzi ta’ reklamar online għal Microsoft
  • Għanijiet tal-Ipproċessar: Li nwasslu reklamar ippersonalizzat skont l-interessi tiegħek
 • Data demografika
  • Destinatarji: Il-partijiet terzi li jwettqu servizzi ta’ reklamar online għal Microsoft
  • Għanijiet tal-Ipproċessar: Li nwasslu reklamar ippersonalizzat skont l-interessi tiegħek
 • Data dwar is-sottoskrizzjoni u l-liċenzjar
  • Destinatarji: Il-partijiet terzi li jwettqu servizzi ta’ reklamar online għal Microsoft
  • Għanijiet tal-Ipproċessar: Li nwasslu reklamar ippersonalizzat skont l-interessi tiegħek
 • Interazzjonijiet
  • Destinatarji: Il-partijiet terzi li jwettqu s-servizzi ta’ reklamar online għal Microsoft
  • Għanijiet tal-Ipproċessar: Li nwasslu reklamar ippersonalizzat skont l-interessi tiegħek

Ara t-taqsima Reklamar għal aktar informazzjoni dwar il-prattiki tar-reklamar tagħna, u l-Avviż dwar il-Liġijiet tal-Privatezza tad-Dejta tal-Istat tal-Istati Uniti tagħna għal aktar informazzjoni dwar “l-ixxerjar” għall-għanijiet ta’ reklamar personalizzati taħt il-liġijiet tal-istat tal-Istati Uniti applikabbli.

Drittijiet. Inti għandek id-dritt li titlob li aħna (i) niżvelaw liema dejta personali niġbru, nużaw, niżvelaw, naqsmu, u nbiegħu, (ii) inħassri d-dejta personali tiegħek, (iii) nikkoreġu d-dejta personali tiegħek, (iv) nillimitaw l-użu u l-iżvelar tad-dejta sensittiva tiegħek, u (v) nieqfu “naqsmu” d-dejta personali tiegħek ma’ parijiet terżi għal għanijiet ta’ reklamar personalizzati fuq is-sit ta’ parti terza. Inti tista' tagħmel dawn it-talbiet inti stess jew permezz ta' aġent awtorizzat. Jekk tuża aġent awtorizzat, aħna nipprovdu lill-aġent tiegħek b’gwida ddettaljata dwar kif teżerċita d-drittijiet tal-privatezza tiegħek. Ara l-Avviż dwar il-Liġijiet tal-Privatezza tad-Dejta tal-Istat tal-Istati Uniti tagħna għal informazzjoni addizzjonali dwar kif neżerċitae dawn id-drittijiet. Ara wkoll il-Politika tal-Privatezza tad-Dejta tas-Saħħa tal-Konsumaturi tal-Istat ta’ Washington tagħna għal informazzjoni dwar id-drittijiet disponibbli taħt il-liġi ta’ Washington.

Jekk għandek kont ta’ Microsoft, tista’ teżerċita d-drittijiet tiegħek permezz ta’ Id-dashboard tal-privatezza ta' Microsoft, li teħtieġek tidħol fil-kont ta’ Microsoft tiegħek. Jekk ikollok xi talba jew mistoqsija oħra wara li tuża d-dashboard, tista’ tikkuntattja lil Microsoft fuq l-indirizz fit-taqsima Kif tikkuntattjana jew tuża formola tal-web, tagħna jew iċċempel fuq in-numru bla ħlas fl-Isati Uniti +1 (844) 931 2038. Jekk ma jkollokx kont, tista’ teżerċita d-drittijiet tiegħek billi tikkuntattjana kif deskritt hawn fuq. Aħna nistgħu nitolbu informazzjoni addizzjonali, bħall-pajjiż ta’ residenza, l-indirizz elettroniku u n-numru tat-telefown tiegħek, biex nivvalidaw it-talba tiegħek qabel ma nonorawha.

Tista’ tindika l-għażla tiegħek li ma taċċettax il-qsim tad-dejta personali tiegħek ma’ partijiet terzi għal reklamar personalizzat fuq siti ta’ parti terza billi żżur il-ixxerjar tal-paġna taċċettax tagħna. Tista’ tikkontrolla wkoll ir-reklamar personalizzat li tara fuq il-propjetajiet ta’ Microsoft billi żżur il-il-paġna opt-out tagħna.

Aħna ma nużawx u lanqas ma niżvelaw id-dejta sensittiva tiegħek għal għanijiet oħra għajr dawn imniżżlin hawn taħt, mingħajr il-kunsens tiegħek, jew kif permess jew meħtieġ taħt il-liġijiet applikabbli. Għalhekk, ma noffrux l-abbiltà li nillimita l-użu tad-dejta sensittiva.

Inti għandek dritt li ma tirċevix trattament diskriminatorju jekk teżerċita d-drittijiet tal-privatezza tiegħek. Aħna ma niddiskriminawx kontrik jekk teżerċita d-drittijiet tal-privatezza tiegħek.

Ipproċessar tal-informazzjoni personali. Fil-lista bil-bulits ta’ hawn taħt, niddeskrivu l-kategoriji ta’ dejta personali li niġbru, is-sorsi tad-dejta personali, l-għanijiet tal-ipproċessar tagħna, u l-kategoriji tad-destinatarji ta’ parti terza li magħhom naqsmu d-dejta personali. Għal deskrizzjoni tad-data inkluża f'kull kategorija, jekk jogħġbok ara t-taqsima Dejta personali li niġbru. Ara t-taqsima Iż-żamma tagħna ta’ data personali għall-informazzjoni dwar il-kriterji taż-żamma tad-dejta personali.

Kategoriji ta’ Dejta Personali

 • Isem u data ta' kuntatt
  • Sorsi tad-dejta personali: Interazzjonijiet mal-utenti u l-imsieħba li magħhom noffru s-servizzi ta’ co-branding.
  • Għanijiet tal-Ipproċessar (Ġabra u Żvelar lill-Partijiet Terzi): Nipprovdu s-servizzi tagħna, inwieġbu l-mistoqsijiet tal-klijenti; ngħinu, nassiguraw, u nsolvu; u l-kummerċjalizzazzjoni.
  • Destinatarji: Fornituri tas-servizz, entitajiet diretti għall-utent
 • Kredenzjali
  • Sorsi tad-dejta personali: Interazzjonijiet mal-utenti u l-organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw lill-utenti
  • Għanijiet tal-Ipproċessar (Ġabra u Żvelar lill-Partijiet Terzi): Nipprovdu s-servizzi tagħna, l-awtentikazzjoni u l-aċċess għall-kont; u ngħinu, nassiguraw, u nsolvu.
  • Destinatarji: Fornituri tas-servizz, entitajiet diretti għall-utent
 • Data demografika
  • Sorsi tad-dejta personali: Interazzjonijiet mal-utenti u xiri mingħand is-sensara tad-dejta
  • Għanijiet tal-Ipproċessar (Ġabra u Żvelar lill-Partijiet Terzi): Nipprovdu u nippersonalizzaw il-prodotti tagħna; l-iżvilupp tal-prodotti; ngħinu, nassiguraw, u nsolvu; u l-kummerċjalizzazzjoni.
  • Destinatarji: Fornituri tas-servizz, entitajiet diretti għall-utent
 • Data tal-pagament
  • Sorsi tad-dejta personali: Interazzjonijiet mal-utenti u mal-istituzzjonijiet finanzjarji
  • Għanijiet tal-Ipproċessar (Ġabra u Żvelar lill-Partijiet Terzi): Nagħmlu tranżazzjonijiet kummerċjali; nipproċessaw it-tranżazzjonijiet; nissodisfaw l-ordnijiet; ngħinu, nassiguraw u nsolvu; u nsibu u nipprevjenu l-frodi
  • Destinatarji: Fornituri tas-servizz, entitajiet diretti għall-utent
 • Data dwar is-sottoskrizzjoni u l-liċenzjar
  • Sorsi tad-dejta personali: Interazzjonijiet mal-utenti u l-organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw lill-utenti
  • Għanijiet tal-Ipproċessar (Ġabra u Żvelar lill-Partijiet Terzi): Nipprovdu, nippersonalizzaw u nattivaw il-prodotti tagħna; l-appoġġ għall-klijent; ngħinu, nassiguraw, u nsolvu; u l-kummerċjalizzazzjoni.
  • Destinatarji: Fornituri tas-servizz, entitajiet diretti għall-utent
 • Interazzjonijiet
  • Sorsi ta’ dejta personali: Interazzjonijiet mal-utenti inkluż dejta li Microsoft tiġġenera minn dawn l-interazzjonijiet
  • Għanijiet tal-Ipproċessar (Ġabra u Żvelar lill-Partijiet Terzi): Nipprovdu u nippersonalizzaw il-prodotti tagħna; it-titjib tal-prodotti; l-iżvilupp tal-prodotti; il-kummerċjalizzazzjoni; u ngħinu, nassiguraw, u nsolvu
  • Destinatarji: Fornituri tas-servizz, entitajiet diretti għall-utent
 • Kontenut
  • Sorsi tad-dejta personali: Interazzjonijiet mal-utenti u l-organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw lill-utenti
  • Għanijiet tal-Ipproċessar (Ġabra u Żvelar lill-Partijiet Terzi): Nipprovdu l-prodotti tagħna, is-sigurtà; u ngħinu, nassiguraw, u nsolvu
  • Destinatarji: Fornituri tas-servizz, entitajiet diretti għall-utent
 • Vidjows jew reġistrazzjonijiet
  • Sorsi tad-dejta personali: Interazzjonijiet mal-utenti u sorsi disponibbli pubblikament
  • Għanijiet tal-Ipproċessar (Ġabra u Żvelar lill-Partijiet Terzi): Nipprovdu l-prodotti tagħna; it-titjib tal-prodotti; l-iżvilupp tal-prodotti; il-kummerċjalizzazzjoni; ngħinu, nassiguraw, u nsolvu; u s-sigurtà
  • Destinatarji: Fornituri tas-servizz, entitajiet diretti għall-utent
 • Feedback u klassifikazzjoni
  • Sorsi tad-dejta personali: Interazzjonijiet mal-utenti
  • Għanijiet tal-Ipproċessar (Ġabra u Żvelar lill-Partijiet Terzi): Nipprovdu l-prodotti tagħna; it-titjib tal-prodotti; l-iżvilupp tal-prodotti; l-appoġġ għall-klijenti; u ngħinu, nassiguraw, u nsolvu
  • Destinatarji: Fornituri tas-servizz, entitajiet diretti għall-utent

Filwaqt li l-lista bil-bulits ta’ hawn fuq tinkludi s-sorsi primarji u l-iskopijiet tal-ipproċessar għal kull kategorija ta’ data personali, niġbru wkoll data personali mis-sorsi elenkati fit-taqsima Dejta personali li niġbru, bħall-iżviluppaturi li joħolqu esperjenzi permezz ta’ prodotti ta’ Microsoft jew għalihom. Bl-istess mod, nipproċessaw il-kategoriji kollha tad-dejta personali għall-iskopijiet deskritti fit-taqsima Kif nużaw id-data personali, bħal li nissodisfaw l-obbligi legali tagħna, niżviluppaw il-forza tax-xogħol tagħna u nwettqu riċerka.

Soġġett għall-settings tal-privatezza tiegħek, il-kunsens tiegħek, u skont il-prodotti li tuża u l-għażliet tiegħek, nistgħu niġbru, nipproċessaw, jew niżvelaw ċertu dejta personali li tikkwalifika bħala “dejta sensittiva” taħt il-liġijiet tal-privatezza tad-dejta tal-istat tal-Istati Uniti applikabbli. Dejta sensittiva hija subsett tad-dejta personali. Fil-lista ta’ hawn taħt, niddeskrivu l-kategoriji tad-dejta sensittiva li niġbru, is-sorsi tad-dejta personali, l-iskopijiet tal-ipproċessar tagħna, u l-kategoriji tad-destinatarji ta’ parti terza li magħhom naqsmu d-dejta sensittiva. Ara t-taqsima Dejta personali li niġbru għal aktar informazzjoni dwar id-dejta sensittiva li nistgħu niġbru.

Kategoriji ta’ Dejta Sensittiva

 • Id-dħul fil-kont, il-kont finanzjarju, in-numru tal-karta tal-kreditu jew tad-debitu, u l-mezzi biex jiġi aċċessat il-kont (sigurtà u kodiċi tal-aċċess, password, kredenzjali, eċċ.)
  • Sorsi tad-dejta sensittiva: Interazzjonijiet mal-utenti u l-organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw lill-utenti
  • Għanijiet tal-Ipproċessar (Ġabra u Żvelar lill-Partijiet Terzi): Nipprovdu l-prodott u nissodisfaw it-tranżazzjonijiet finanzjarji mitluba
  • Destinatarji: Il-fornituri tas-servizz u l-fornituri tal-ipproċessar tal-pagamenti
 • Informazzjoni tal-ġeolokalizzazzjoni preċiża
  • Sorsi tad-dejta sensittiva: L-interazzjonijiet tal-utenti mal-prodotti
  • Għanijiet tal-Ipproċessar (Ġabra u Żvelar lill-Partijiet Terzi): Nipprovdu s-servizz mitlub; titjib tal-prodott; xi attributi jistgħu jiġu żvelati lill-partijiet terzi sabiex jipprovdu s-servizz
  • Destinatarji: Utenti u fornituri tas-servizz (jekk jogħġbok ara t-taqsima Is-Servizzi tal-Post u l-Irrekordjar ta’ Windows tad-dikjarazzjoni tal-privatezza tagħna għal aktar informazzjoni)
 • Oriġini tazzjali jew etnika, twemmin reliġjuż jew filosofiku, jew sħubija tal-unjoni
  • Sorsi ta’ dejta sensittiva: Komunikazzjonijiet mal-utenti
  • Għanijiet tal-Ipproċessar (Ġabra u Żvelar lill-Partijiet Terzi): Inwettqu studji ta’ riċerka sabiex nifhmu aħjar kif il-prodotti tagħna jintużaw u huma perċeputi u għall-għanijiet li jitjiebu l-esperjenzi tal-prodott
  • Destinatarji: Fornituri tas-servizz
 • Saħħa medika jew mentali: ħajja sesswali, jew l-orjentazzjoni sesswali
  • Sorsi ta’ dejta sensittiva: Komunikazzjonijiet mal-utenti
  • Għanijiet tal-Ipproċessar (Ġabra u Żvelar lill-Partijiet Terzi): Inwettqu studji ta’ riċerka sabiex nifhmu aħjar kif il-prodotti tagħna jintużaw u huma perċeputi u għall-għanijiet li jitjiebu l-esperjenzi tal-prodott u l-aċċessibilità
  • Destinatarji: Fornituri tas-servizz
 • Kontenut tal-posta, posta elettronika, jew messaġġi testwali tiegħek (fejn Microsoft mhijiex id-destinatarju maħsub tal-komunikazzjoni)
  • Sorsi tad-dejta sensittiva: L-interazzjonijiet tal-utenti mal-prodotti
  • Għanijiet tal-Ipproċessar (Ġabra u Żvelar lill-Partijiet Terzi): Nipprovdu l-prodotti tagħna; intejbu l-esperjenza tal-prodotti; is-sigurtà; u ngħinu, nassiguraw, u nsolvu
  • Destinatarji: Fornituri tas-servizz
 • Dejta personali miġbura mingħand tfal magħrufin li huma taħt it-13-il sena t’età
  • Sorsi tad-dejta sensittiva: Interazzjonijiet mal-utenti u l-organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw lill-utenti
  • Għanijiet tal-Ipproċessar (Ġabra u Żvelar lill-Partijiet Terzi): Nipprovdu l-prodotti tagħna; it-titjib tal-prodotti; l-iżvilupp tal-prodotti; rakkomandazzjonijiet; ngħinu, nassiguraw, u nsolvu; u s-sigurtà
  • Destinatarji: Fornituri tas-servizz u entitajiet diretti għall-utent (f’konformità mal-Microsoft Family Safety tiegħek settings)

Filwaqt li l-lista bil-bulits ta’ hawn fuq tinkludi s-sorsi primarji u l-iskopijiet tal-ipproċessar tad-dejta personali miġbura mingħand it-tfal taħt it-13-il sena t’età, aħna niġbru wkoll dejta personali mis-sorsi elenkati fit-taqsima Ġbir ta' Data mingħand it-Tfal?.

Aħna ma nużaw u ma niżvelaw l-ebda dejta sensittiva għal raġunijiet oħra għajr dawk li ġejjin:

 • Inwettqu s-servizzi u nipprovdu l-beni li raġonevolment tistenna
 • Ngħinu sabiex niżguraw is-sigurtà u l-integrità tas-servizzi, tas-sistemi, u tad-dejta tagħna, biex nikkumbattu atti malizzjużi qarrieqa, frodulenti jew illegali u sabiex nipproteġu s-sigurtà fiżika għall-individwi sakemm l-ipproċessar ikun raġonevolment neċessarju u proporzjonat
 • Għal użu tranżitorju ta’ żmien qasir (inkluż r-reklamar mhux personalizzat), sakemm id-dejta personali ma tiġix żvelata lil parti terza, ma tintużax għat-tfassil tal-profili, u ma tintużax sabiex tibdel l-esperjenza tal-individwu barra mill-interazzjoni attwali ma’ Microsoft
 • Inwettqu servizzi f’isem Microsoft, bħal inżommu l-kontijiet, nipprovdu s-servizz għall-klijent, nipproċessaw, jew nissodisfaw l-ordnijiet/it-tranżazzjonijiet, nivverifikaw l-informazzjoni tal-klijenti, nipproċessaw il-pagamenti, nipprovdu finanzjament, nipprovdu analitika, nipprovdu ħażna, u servizzi simili
 • Inwettqu attivitajiet sabiex nivverifikaw jew inżommu l-kwalità jew is-sigurtà ta, jew intejbu, naġġornaw, jew insaħħu servizz jew tagħmir li huwa proprjetà ta’ Microsoft jew ikkonrollat minnha
 • Niġbru u nipproċessaw id-dejta sensittiva fejn il-ġbir u l-ipproċessar ma jintużax għal karatteristiċi ta’ inferenza dwar l-individwu
 • Kwalunkwe attivitajiet oħra konformi ma’ kwalunkwe regolamenti futuri li jinħarġu skont il-liġijiet tal-privatezza tad-dejta tal-istat tal-Istati Uniti

Dejta Deidentifikata. F’xi sitwazzjonijiet, Microsoft tista’ tipproċessa d-dejta deidentifikata. Id-dejta tkun f’dan l-istat meta ma nkunux nistgħu nillinkjaw id-dejta ma’ individwi li tali dejta tista’ tirrelata miegħu mingħar ma jittieħdu passi addizzjonali. F’dawn l-istanzi, u sakemm ikun permess taħt il-liġi applikabbli, aħna se nżommu tali informazzjoni fi stat deidentifikat, u mhux se nippruvaw nidentifikaw mill-ġdid l-individwu li d-dejta deidentifikata hija relatata miegħu.

Żvelar ta’ data personali għal skopijiet ta’ negozju jew kummerċjali. Kif indikat fit-taqsimaRaġunijiet għaliex naqsmu d-data personali, naqsmu data personali ma’ partijiet terzi għal diversi skopijiet ta’ negozju u kummerċjali. L-iskopijiet primarji ta’ negozju u kummerċjali għal liema naqsmu l-informazzjoni personali huma l-iskopijiet ta’ pproċessar elenkati fit-tabella ta’ hawn fuq. Madankollu, naqsmu l-kategoriji kollha ta’ dejta personali għall-iskopijiet ta’ negozju u kummerċjali fit-taqsima Raġunijiet għaliex naqsmu d-data personali.

Partijiet li jikkontrollaw l-ġabra tad-dejta personali. F’ċertu sitwazzjonijiet, aħna nistgħu nippermettu parti terza sabiex tikkontrolla l-ġabra tad-dejta personali tiegħek. Pereżempju, l-applikazzjonijiet jew l-estensjonijiet ta’ parti terza li jaħdmu fuq Windows jew il-brawżer Edge jistgħu jiġbru dejta personali abbażi tal-prattiki tagħhom.

Microsoft tippermetti lill-kumpaniji tar-reklamar sabiex jiġbru informazzjoni dwar l-interazzjonijiet tiegħek bis-siti web tagħna sabiex iwasslu reklami personalizzati f’isem Microsoft. Dawn il-kumpaniji jinkludu: Meta, LinkedIn, Google, and Adobe.

Intelliġenza ArtifiċjaliIntelliġenza Artifiċjalimainartificialintelligencemodule
Sommarju

Microsoft tuża s-setgħa tal-intelliġenza artifiċjali (IA) f’ħafna mill-prodotti u s-servizzi tagħna, inkluż billi tinkorpora karatteristiċi ġenerattivi tal-IA bħall-kapaċitajiet ta’ Microsoft Copilot. L-iżvilupp u l-użu tal-IA ta’ Microsoft huma soġġetti għall-Prinċipji tal-IA ta’ Microsoft u l-Standard tal-IA Responsabbli ta’ Microsoft, u l-ġbir u l-użu tad-dejta personali fl-iżvilupp u l-użu ta’ karatteristiċi tal-IA huma konsistenti mal-impenji deskritti f’din id-dikjarazzjoni tal-privatezza. Dettalji speċifiċi għall-prodott jipprovdu informazzjoni rilevanti addizzjonali. Tista’ ssir taf aktar dwar kif Microsoft tuża l-IA hawnhekk.

ReklamarReklamarmainadvertisingmodule
Sommarju

Ir-reklamar jippermettilna li nipprovdu, nappoġġjaw u ntejbu wħud mill-prodotti tagħna. Microsoft ma tużax dak li tgħid fil-posta elettronika, fiċ-chat minn bniedem għall-ieħor, fit-telefonati bil-vidjo jew fil-voice mail jew fid-dokumenti, fir-ritratti jew f’fajls personali oħra tiegħek biex timmira r-reklami lejk. Aħna nużaw dejta oħra, iddetaljata hawn taħt, għal reklamar fuq il-propjetajiet ta’ Microsoft tagħna u fuq il-propjetajiet ta’ parti terza. Pereżempju:

 • Microsoft tista’ tuża d-dejta li niġbru biex tagħżel jew twassal uħud mir-reklami li tara fuq il-propjetajiet tal-web ta’ Microsoft, bħal Microsoft.com, Microsoft Start, u Bing.
 • Meta l-ID tar-reklamar tkun attivata f’Windows bħala parti mis-settings tal-privatezza tiegħek, il-partijiet terzi jistgħu jaċċessaw u jużaw l-ID tar-reklamar (jixbah ħafna l-mod kif il-websajts jistgħu jaċċessaw u jużaw identifikatur uniku maħżun f’cookie) biex jagħżu u jwasslu r-reklami f’dawn l-apps.
 • Aħna nistgħu naqsmu d-dejta li niġbru ma’ msieħba esterni, bħal Xandr, Yahoo, jew Facebook (ara hawn taħt), biex b’hekk ir-reklami li tara fil-prodotti tagħna u fil-prodotti tagħhom ikunu aktar rilevanti u siewja għalik.
 • Dawk li jirreklamaw jistgħu jagħżlu li jqiegħdu l-web beacons tagħna fuq is-siti tagħhom, jew jużaw teknoloġiji simili, sabiex jippermettu lil Microsoft tiġbor informazzjoni dwar is-siti tagħhom bħal attivitajiet, xiri u żjarat; aħna nużaw din id-data f'isem il-klijenti tagħna li jirreklamaw biex jipprovdu r-reklami tagħhom.

Ir-reklami li int tara jistgħu jintgħażlu abbażi tad-data li aħna nipproċessaw dwarek, bħall-interessi u l-favoriti tiegħek, il-lokalità tiegħek, it-tranżazzjonijiet tiegħek, kif tuża l-prodotti tagħna, il-queries tat-tfittxija tiegħek,, jew il-kontenut li int tara. Pereżempju, jekk int tara kontenut fuq Microsoft Start dwar il-karozzi, aħna nistgħu nuru reklami dwar il-karozzi; jekk int tfittex “postijiet li jservu l-pizza f’Seattle” fuq Bing, tista’ tara reklami fir-riżultati tat-tfittxija tiegħek għal ristoranti f’Seattle.

Ir-reklami li tara jistgħu wkoll jintgħażlu abbażi ta' informazzjoni oħra li tgħallimna dwarek biż-żmien bl-użu ta' data demografika, data tal-lokalità, queries tat-tfittxija, interessi u favoriti, data tal-użu mll-prodotti u mis-siti tagħna, u l-informazzjoni li niġbru dwarek mis-siti u l-applikazzjonijiet ta' min jirreklama magħna u tas-sħab tagħna. F’din id-dikjarazzjoni aħna nirreferu għal dawn ir-reklami bħala “reklamar personalizzat”. Pereżempju, jekk tara kontenut tal-logħob fuq xbox.com, tista' tara offerti għal logħob fuq Microsoft Start. Biex nipprovdu reklamar personalizzat, nikkombinaw cookies imqiegħda fuq it-tagħmir tiegħek permezz tal-informazzjoni li niġbru (bħall-indirizz IP) meta l-brawżer tiegħek jinteraġġixxi mal-websajts tagħna. Jekk tagħżel li ma tirċevix reklamar personalizzat, id-data assoċjata ma' dawn il-cookies ma tintużax.

Aħna nistgħu nużaw informazzjoni dwarek biex naqduk b'reklamar personalizzat meta tuża s-servizzi ta’ Microsoft. Jekk inti lloggjat bil-kont ta’ Microsoft tiegħek u tajt il-kunsens tiegħek biex tħalli lil Microsoft Edge juża l-attività online tiegħek għal reklamar personalizzat, inti se tara offerti għal prodotti u servizzi bbażati fuq l-attività online tiegħek waqt li tuża Microsoft Edge. Biex tikkonfigura s-settings tal-privatezza tiegħek għal Edge, mur fuq Microsoft Edge > Settings> Privatezza u Servizzi. Biex tikkonfigura s-settings tal-privatezza u tar-reklami tiegħek għall-kont ta’ Microsoft tiegħek fir-rigward tal-attività online tiegħek fil-brawżers kollha, inkluż Microsoft Edge, jew meta żżur websajts jew applikazzjonijiet ta’ partijiet terzi, mur fuq id-dashboard tiegħek f’privacy.microsoft.com.

Aktar dettalji rigward l-użi tagħna ta' data relatata mar-reklamar jinkudu:

 • L-aqwa prattiċi u impenji tal-industrija tar-reklamar. Microsoft hija membru tan-Inizjattiva tar-Reklamar fuq Netwerk (NAI) u timxi mal-Kodiċi ta' Kondotta tan-NAI. Aħna nimxu wkoll ma’ dawn il-programmi ta’ awtoregolamentazzjoni li ġejjin:
 • Reklami mmirati lejn is-saħħa. Fl-Istati Uniti, aħna nipprovdu reklamar personalizzat ibbażat fuq numru limitat ta' kategoriji ta' interessi relatati mas-saħħa standard u mhux sensittivi, li jinkludu allerġiji, artrite, kolesterol, irjiħat u influwenza, dijabete, saħħa gastrointestinali, uġigħ ta' ras / emigranja, li tiekol b'saħħtek, qalb b'saħħitha, is-saħħa tal-irġiel, saħħa orali, osteoporożi, saħħa tal-ġilda, irqad, u kura tal-vista / għajnejn. Aħna nippersonalizzaw ukoll reklami ibbażati fuq kategoriji ta' interessi relatati mas-saħħa mhux sensittivi, apposta, kif mitlub minn min jirreklama.
 • It-tfal u r-reklamar. Aħna ma nwasslux reklamar personalizzat lil tfal li d-data tat-twelid tagħhom fil-kont ta' Microsoft tagħhom tidentifikahom li għandhom inqas minn 18-il sena.
 • Żamma ta' data. Għal reklamar personalizzat, inżommu data għal mhux aktar minn 13-il xahar, sakemm ma niksbux il-kunsens tiegħek biex inżommu d-data għal aktar żmien.
 • Dejta Sensittiva. Microsoft Advertising ma tiġborx, tipproċessax jew tiżvela dejta personali li tikkwalifika bħala “dejta sensittiva” taħt il-liġijiet tal-privatezza tad-dejta tal-istat tal-Istati Uniti applikabbli għar-raġunijiet li tipprovdi reklamar personalizzat.
 • Ixxerjar ta’ data. F'xi każijiet, aħna nixxerjaw rapporti ma' dawk li jirreklamaw dwar id-data li nkunu ġbarna minn fuq is-siti jew ir-reklami tagħhom.

Data miġbura minn kumpaniji ta' reklamar oħrajn. Il-promoturi, ħafna drabi jinkludu l-web beacons tagħhom stess (jew dawk tas-sħab tagħhom l-oħra li jirreklamaw) mar-reklami li nuru, li jippermettulhom li jissettjaw u jaqraw il-cookie tagħhom stess. Barra minn hekk, Microsoft tissieħeb ma’ Xandr, kumpanija ta’ Microsoft, kumpaniji tar-reklamar ta’ partijiet terzi biex tgħin tipprovdi ftit mis-servizzi tar-reklamar tagħna, u nħallu wkoll kumpaniji tar-reklamar ta’ partijiet terzi oħra juru r-reklami fuq s-siti tagħna. Dawn il-partijiet terzi jistgħu jqiegħdu cookies fuq il-kompjuter tiegħek u jiġbru dejta dwar l-attivitajiet tiegħek online fis-siti web jew fis-servizzi online. Dawn il-kumpaniji bħalissa jinkludu, iżda mhumiex limitati għal: Facebook, Media.net, Outbrain, Taboola u Yahoo. Agħżel waħda mil-links preċedenti biex issib aktar informazzjoni fuq il-prattiċi ta' kull kumpanija, inklużi l-għażliet li toffri. Ħafna minn dawn il-kumpaniji huma wkoll membri ta’ NAI jew DAA, li kull wieħed jipprovdi mod sempliċi kif toħroġ mir-reklamar immirat minn kumpaniji parteċipanti.

Biex ma tibqax tirċievi reklamar personalizzat mingħand Microsoft, żur il-paġna oħroġ tagħna. Jekk tagħżel li ma tibqax tirċievi, il-preferenza tiegħek tinħażen f'cookie li hi speċifika għall-brawżer tal-internet li qed tuża. Il-cookie tal-opt-out għandha data ta' skadenza ta' ħames snin. Jekk tħassar il-cookies fuq l-apparat tiegħek, ikollok bżonn terġa' tagħmel opt-out mill-ġdid.

Teknoloġiji tal-għarfien tal-vuċiTeknoloġiji tal-għarfien tal-vuċimainspeechrecognitionmodule
Sommarju

It-teknoloġiji tal-għarfien tal-vuċi huma integrati f’ħafna prodotti u servizzi ta’ Microsoft. Microsoft tipprovdi kemm karatteristiċi tal-għarfien tal-vuċi bbażati fuq it-tagħmir u karatteristiċi tal-għarfien tal-vuċi bbażati fuq il-cloud (online). It-teknoloġija tal-għarfien tal-vuċi ta’ Microsoft tittraskrivi d-dejta tal-vuċi f’test. Bil-permess tiegħek, l-impjegati u l-bejjiegħa ta’ Microsoft li jaħdmu f’isem Microsoft, se jkunu jistgħu jirrevedu frammenti tad-dejta tal-vuċi tiegħek jew klipps tal-vuċi sabiex nibnu u ntejbu t-teknoloġiji tal-għarfien tal-vuċi tagħna. Dan it-tijib jippermettilna nibnu kapaċitajiet permessi mill-vuċi li jibbenifikaw l-utenti tul il-prodotti u tas-servizzi tal-konsumatur u tal-intrapriża. Qabel ir-reviżjoni tad-dejta tal-vuċi tal-impjegati jew tal-bejjiegħa, aħna nipproteġu l-privatezza tal-utenti billi nieħdu passi biex nagħmlu deidentifikazzjoni tad-dejta, li teħtieġ ftehim ta’ kunfidenzjalità mal-bejjiegħa rilevanti jew mal-impjegati tagħhom, u teħtieġ li l-impjegati u l-bejjiegħa jissodisfaw standards ta’ privatezza għolja. Sir af iktar dwar Microsoft u d-dejta tal-vuċi tiegħek.

Ħarġiet ta' previżjoni jew mingħajr ħlasĦarġiet ta' previżjoni jew mingħajr ħlasmainpreviewreleasesmodule
Sommarju

Microsoft toffri prodotti u karatteristiċi ta' previżjoni, insider, beta u mingħajr ħlas ("previżjonijiet") biex tippermettilek tevalwahom waqt li tipprovdi lil Microsoft b'data dwar l-użu tiegħek tal-prodott, inkluż feedback u data dwar l-apparat u l-użu. Bħala riżultat, l-previżjonijiet jistgħu awtomatikament jiġbru data addizzjonali, jipprovdu inqas kontrolli, u jimpjegaw b'mod differenti miżuri ta' privatezza u sigurtà minn dawk tipikament preżenti fil-prodotti tagħna. Jekk inti tipparteċipa fil-previżjonijiet, aħna nistgħu nikkuntattjawk dwar il-feedback jew l-interess tiegħek biex tkompli l-użu tal-prodott wara l-ħruġ ġenerali.

Bidliet għal din id-dikjarazzjoni tal-privatezzaBidliet għal din id-dikjarazzjoni tal-privatezzamainchangestothisprivacystatementmodule
Sommarju

Aħna naġġornaw din id-dikjarazzjoni tal-privatezza meta jkun hemm bżonn biex nipprovdu trasparenza akbar jew bi tweġiba għal:

 • Feedback mill-klijenti, mir-regolaturi, mill-industrija jew minn partijiet interessati oħra.
 • Bidliet fil-prodotti tagħna.
 • Bidliet fl-attivitajiet jew fil-politiki tal-ipproessar ta' data tagħna.

Meta nżidu bidliet f'din id-dikjarazzjoni, aħna ser nirrevedu d-data "aġġornata l-aħħar" fin-naħa ta' fuq tad-dikjarazzjoni u niddeskrivu l-bidliet fil-paġna ta’ Kronoloġija ta' bidliet. Jekk hemm bidliet materjali għad-dikjarazzjoni, bħal bidla għall-għanijiet tal-ipproċessar ta' data personali li m'hix konsistenti mal-għan li għalih kienet inġabret oriġinarjament, aħna ninnotifikawk jew billi nitfgħu avviż prominenti b'tali bidliet qabel ma jidħlu fis-seħħ jew billi nibgħatulek avviż direttament. Aħna nħeġġuk biex perjodikament tirrevedi din id-dikjarazzjoni tal-privatezza biex titgħallem dwar kif Microsoft qed tipproteġi l-informazzjoni tiegħek.

Kif tikkuntattjanaKif tikkuntattjanamainhowtocontactusmodule
Sommarju

Jekk għandek tħassib, ilment jew mistoqsija dwar il-privatezza għall-Uffiċjal Ewlieni tal-Privatezza jew għall-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Dejta ta' Microsoft għar-reġjun tiegħek, ikkuntattjana billi tuża formola tal-web tagħna. Se nwieġbu għall-mistoqsijiet jew tħassib kif meħtieġ mil-liġi u fi ħdan perjodu li ma jaqbiżx it-30 jum. Inti tista’ wkoll tqajjem tħassib jew tressaq ilment ma’ awtorità għall-protezzjoni tad-dejta jew uffiċjal ieħor ma’ ġurisdizzjoni.

Meta Microsoft tkun kontrollur, sakemm ma jkunx iddikjarat mod ieħor, Microsoft Corporation u, għal dawk fiż-Żona Ekonomika Ewropea, fir-Renju Unit u fl-Iżvizzera, Microsoft Ireland Operations Limited huma l-kontrolluri tad-data personali li niġbru permezz tal-prodotti soġġetti għal din id-dikjarazzjoni. L-indirizzi tagħna huma:

 • Microsoft Privacy, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, USA. Telefown: +1 (425) 882 8080.
 • Microsoft Ireland Operations Limited, Attn: Data Protection Officer, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland. Telefown: +353 1 706 3117.

Biex issib is-sussidjarju ta' Microsoft fil-pajjiż jew fir-reġjun tiegħek, ara l-lista ta' Postijiet tal-uffiċċji ta' Microsoft madwar id-dinja.

Ir-rappreżentant ta’ Microsoft Ireland Operations Limited fi ħdan it-tifsira tal-Arti. 14 tal-Att Federali Żvizzeru dwar il-Protezzjoni tad-Dejta huwa Microsoft Schweiz GmbH, The Circle 02, 8058 Zürich-Flughafen, l-Iżvizzera.

Jekk tixtieq teżerċita d-drittijiet tiegħek il-liġi tal-privatezza tad-dejta tal-istat tal-Istati Uniti, tista’ tikkuntattja lil Microsoft fl-indirizz tal-Istati Uniti elenkat hawn fuq, tuża l-formola tal-web tagħna, jew iċċempel fuq in-numru bla ħlas fl-Istati Uniti +1 (844) 931 2038.

Jekk inti residenti fil-Kanada u fil-provinċji tagħha, tista’ tikkuntattja l-Uffiċjal għall-Protezzjoni tad-Dejta ta’ Microsoft għall-Kanada fuq Microsoft Canada Head Office, 4400-81 Bay St, Toronto, ON, M5J 0E7, fuq +1 (416) 349 2506, jew billi tuża l-formola tal-web tagħna.

Fejn tapplika l-liġi Franċiża, inti tista' wkoll tibgħatilna struzzjonijiet speċifiċi rigward l-użu tad-data personali tiegħek waramewtek, billi tuża l-formola tal-web tagħna.

Jekk għandek mistoqsija teknika jew għall-appoġġ, jekk jogħġbok żur Appoġġ ta' Microsoft biex titgħallem aktar dwar l-offerti ta' Appoġġ ta' Microsoft. Jekk għandek mistoqsija dwar il-password tal-kont personali tal-Microsoft tiegħek, jekk jogħġbok żur Appoġġ għall-kont ta' Microsoft.

Aħna noffrulek mezzi varji biex tikkontrolla d-dejta personali tiegħek li kisbet Microsoft, u biex teżerċita d-drittijiet tal-protezzjoni tad-dejta tiegħek. Tista’ tagħmel dan billi tikkuntattja lil Microsoft fuq formola tal-web jew bl-informazzjoni ta’ hawn fuq, jew billi tuża l-għodod varji li nipprovdu. Jekk jogħġbok ara t-taqsima Kif taċċessa u tikkontrolla d-data personali tiegħek għal dettalji addizzjonali.

Il-prodotti enterprise u developerIl-prodotti enterprise u developermainenterprisedeveloperproductsmodule
Sommarju
Servizzi online enterpriseServizzi online tal-intrapriżamainenterpriseservicesmodule
Sommarju
Softwer tal-intrapriża u tal-iżviluppatur u apparat tal-intrapriżaSoftwer ta' Enterprise u developer u apparatmainenterprisedevsoftwareappsmodule
Sommarju
Prodotti ta' produttività u ta' komunikazzjoniProdotti ta' produttività u ta' komunikazzjonimainprodcommproductsmodule
Sommarju
Microsoft 365, Office, u apps ta’ produttività oħraMicrosoft 365, Office, u apps ta’ produttività oħramainofficeservicesmodule
Sommarju
Familja MicrosoftFamilja Microsoftmainmsfamilymodule
Sommarju
Microsoft TeamsMicrosoft Teamsmainteamsmodule
Sommarju
OneDriveOneDrivemainonedrivemodule
Sommarju
OutlookOutlookmainoutlookmodule
Sommarju
SkypeSkypemainskypemodule
Sommarju
SurfaceSurfacemainsurfacemodule
Sommarju
Surface DuoSurface Duomainsurfaceduomodule
Sommarju
LinkedInLinkedInmainlinkedinmodule
Sommarju
Fittex, Microsoft Edge, u intelliġenza artifiċjaliFittex, Microsoft Edge, u intelliġenza artifiċjalimainsearchaimodule
Sommarju
BingBingmainbingmodule
Sommarju
CortanaCortanamaincortanamodule
Sommarju
Microsoft EdgeMicrosoft Edgemainmsedgemodule
Sommarju
Traduttur MicrosoftTraduttur MicrosoftmainMicrosoftTranslatormodule
Sommarju
SwiftKeySwiftKeymainswiftkeymodule
Sommarju
WindowsWindowsmainwindowsmodule
Sommarju

Windows huwa ambjent tal-computing personalizzat li jħallik tmur roaming u taċċessa servizzi, preferenzi u kontenut fuq it-tagħmir tal-computing kollu tiegħek minn mowbajls għal tablets għas-Surface Hub. Aktar milli jezisti bħala programm tas-softwer statiku fuq it-tagħmir tiegħek, komponenti prinċipali ta' Windows huma bbażati fil-cloud, u kemm elementi fil-cloud u dawk lokali ta' Windows jiġu aġġornati regolarment, u b'hekk jipprovduk bl-aħħar titjib u karatteristiki. Sabiex nipprovdu din l-esperjenza ta' computing, aħna niġbru data dwarek, dwar l-apparat tiegħek, u dwar il-mod kif inti tuża Windows. U minħabba li Windows huwa personali għalik, aħna nagħtuk għażliet dwar d-data personali li aħna niġbru u kif nużawha. Kun af li jekk it-tagħmir tiegħek tal-Windows ikun immaniġġjat mill-organizzazzjoni tiegħek (bħal min iħaddmek jew skola), l-organizzazzjoni tiegħek tista’ tuża għodda ċċentralizzata ta’ mmaniġġjar ipprovduta minn Microsoft jew oħrajn biex taċċessa u tipproċessa d-data tiegħek u biex tikkontrolla s-settings tat-tagħmir (inklużi s-settings ta’ privatezza), ir-regoli dwar l-użu tat-tagħmir, l-aġġornamenti tas-softwer, il-ġbir tad-data min-naħa tagħna jew l-organizzazzjoni, jew aspetti oħrajn tat-tagħmir tiegħek. Barra minn dan, l-organizzazzjoni tiegħek tista’ tuża għodda ta’ mmaniġġjar ipprovduta minn Microsoft jew oħrajn biex taċċessa u tipproċessa d-data tiegħek minn dak it-tagħmir, inkluża d-data ta’ interazzjoni tiegħek, id-data dijanjostika, u l-kontenut tal-komunikazzjoni u l-fajls tiegħek.

Is-Settings ta’ Windows, li qabel kienet magħrufa bħala Settings tal-PC, hija komponent essenzjali ta’ Microsoft Windows. Hi tipprovdi interfaċċa konvenjenti biex taġġusta l-preferenzi tal-utent, tikkonfigura s-sistema operattiva, u timmaniġġja l-apparati konnessi sabiex tkun tista’ timmaniġġja l-kontijiet tal-utent, taġġusta s-settings tan-netwerk, u tippersonalizza diversi aspetti ta’ Windows. Windows tipprovdi mekkaniżmu għall-apps biex jaċċessaw diversi kapaċitajiet tat-tagħmir bħall-kamera, il-mikrofonu, il-post, il-kalendarju, il-kuntatti, il-kronoloġija tat-telefonati, il-messaġġi tat-tagħmir u aktar, filwaqt li tikkontrolla l-aċċess għad-dejta personali tiegħek. Kull kapaċità għandha l-paġna tas-settings tal-privatezza tagħha stess fis-settings ta’ Windows, sabiex tkun tista’ tikkontrolla liema apps jistgħu jużaw kull kapaċità. Hawn huma xi karatteristiċi ewlenin tas-Settings:

 1. Personalizzazzjoni: Tista’ tippersonalizza diversi aspetti ta’ Windows, inkluż id-dehra u s-sensazzjoni, is-settings tal-lingwa, u l-għażliet tal-privatezza. Is-settings tal-Windows tuża l-mikrofonu tiegħek meta tikkontrolla l-volum, il-kamera meta tuża l-kamera integrata u l-post biex tibdel il-luminożità billejl biex tgħinek tippersonalizza l-Windows tiegħek.
 2. Immaniġġjar Periferali: Installa u mmaniġġja l-periferali bħall-printers, moniters, u drajvs esterni.
 3. Konfigurazzjoni tan-Netwerk: Aġġusta is-settings tan-netwerking, inklużi l-konnessjonijiet tal-Wi-Fi, tal-Ethernet, taċ-ċellulari u tal-VPN u se tuża l-indirizz fiżiku tal-MAC, l-IMEI u n-numru tal-mowbajl jekk it-tagħmir jappoġġja ċ-ċellulari.
 4. Immaniġġjar tal-Kont: Żid jew neħħi l-kontijiet tal-utent, ibdel is-settings tal-kont, u mmaniġġja l-għażliet tad-dħul.
 5. Għażliet fil-Livell tas-Sistema: Ikkonfigura s-settings tad-display, in-notifiki, l-għażliet tal-enerġija, immaniġġja l-lista tal-apps installati u aktar.
 6. Immaniġġjar tal-privatezza & tas-sigurtà: ikkonfigura l-preferenzi tal-privatezza tiegħek bħall-post, il-ġbir tad-dejta dijanjostika eċċ. Irfina liema apps u servizzi individwali jistgħu jaċċessaw il-kapaċitajiet tat-tagħmir billi tattivahom jew tiddiżattivahom.

Għal aktar informazzjoni dwar il-ġbir tad-dejta f’Windows, ara Sommarju tal-ġbir tad-dejta għal Windows. Din id-dikjarazzjoni tiddiskuti Windows 10 u Windows 11 u tagħmel referenza għal Windows f’din it-taqsima relatata ma’ dawk il-verżjonijiet tal-prodotti. Verżjonijiet preċedenti ta’ Windows (inkluż Windows Vista, Windows 7, Windows 8, u Windows 8.1) huma soġġetti għad-dikjarazzjonijiet tal-privatezza tagħhom stess.

AttivazzjoniAttivazzjonimainactivationmodule
Sommarju

Meta tattiva Windows, jiġi assoċjat kodiċi tal-prodott speċifiku mat-tagħmir li fuqu s-softwer huwa installat. Il-kodiċi tal-prodott u d-dejta dwar is-softwer u t-tagħmir tiegħek jintbagħtu lil Microsoft biex tiġi vvalidata l-liċenzja valida tiegħek tas-softwer. Din id-dejta tista' terġa tintbaghat jekk ikun hemm bżonn li l-liċenzja tiegħek tiġi attivata mill-ġdid jew ivvalidata. Fuq mowbajls li jużaw Windows, l-identifikaturi tal-apparat u tan-netwerk, kif ukoll il-lokazzjoni tal-apparat fil-ħin meta jinxtegħel għall-ewwel darba l-apparat, jintbagħtu wkoll lil Microsoft bl-iskop li jsiru r-reġistrazzjoni tal-garanzija, ir-riforniment tal-istokk, u l-prevenzjoni tal-frodi.

Kronoloġija tal-attivitajietIl-kronoloġija tal-attivitajietmainactivityhistorymodule
Sommarju

Il-kronoloġija tal-attivitajiet tgħin biex tkun tista’ ssegwi l-affarijiet li tagħmel fit-tagħmir tiegħek, bħall-applikazzjonijiet u s-servizzi li tuża, il-fajls li tiftaħ u l-paġni web li żżur. Il-kronoloġija tal-attivitajiet tiegħek tinħoloq meta tuża diversi apps u karatteristiċi bħal Legacy ta' Microsoft Edge, xi apps ta’ Microsoft Store u apps ta’ Microsoft 365, u hija maħżuna lokalment fuq it-tagħmir tiegħek.

Tista’ tattiva jew tiddiżattiva s-settings biex taħżen il-kronoloġija tal-attivitajiet tiegħek fit-tagħmir tiegħek, u tista’ wkoll tħassar il-kronoloġija tal-attivitajiet tat-tagħmir tiegħek fi kwalunkwe ħin billi tmur fuq Privatezza > Kronoloġija tal-attivitajiet fl-app tas-settings ta’ Windows. Sir af aktar dwar il-kronoloġija tal-attivitajiet f’Windows.

L-ID tar-reklamarL-ID tar-reklamarmainadvertisingidmodule
Sommarju

Windows tiġġenera ID tar-reklamar unika għal kull persuna li tuża tagħmir, li mbagħad, l-iżviluppaturi tal-applikazzjonijiet u n-netwerks tar-reklamar jistgħu jużaw għall-iskopijiet tagħhom stess, inkluż il-forniment ta' reklamar rilevanti fl-applikazzjonijiet. Meta l-ID tar-reklamar ikun attivat, kemm l-applikazzjonijiet ta’ Microsoft u kemm l-applikazzjonijiet ta’ partijiet terzi jistgħu jaċċessaw u jużaw l-ID tar-reklamar kważi bl-istess mod bħalma l-paġni web jistgħu jaċċessaw u jużaw identifikatur uniku maħżun ġo cookie. Għalhekk, l-ID tar-reklamar tiegħek tista' tintuża mill-iżviluppaturi tal-applikazzjonijiet u min-netwerks tar-reklamar biex jipprovdu reklamar aktar rilevanti u esperjenzi ppersonalizzati oħrajn fl-applikazzjonijiet kollha tagħhom u fuq il-web. Microsoft tiġbor l-ID tar-reklamar għall-użi deksritti hawnhekk biss meta tagħżel li tattiva l-ID tar-reklamar bħala parti mis-settings tal-privatezza tiegħek.

Is-setting tal-ID tar-reklamar japplika għall-apps ta’ Windows billi juża l-identifikatur tar-reklamar ta’ Windows. Inti tista’ tiddiżattiva l-aċċess għal dan l-identifikatur fi kwalunkwe mument billi tiddiżattiva l-ID tar-reklamar fl-app tas-settings ta’ Windows. Jekk inti tagħżel li terġa’ tattivaha, l-ID tar-reklamar tiġi rrisettjata mill-ġdid u jinħoloq identifikatur ġdid. Meta parti terza taċċessa l-ID tar-reklamar, l-użu tal-ID tar-reklamar ikun suġġett għall-istqarrija ta' privatezza tagħha stess. Sir af aktar dwar l-ID tar-reklamar f’Windows.

Is-settings dwar l-ID tar-reklamar ma japplikawx għal metodi oħrajn ta’ reklamar ibbażat fuq l-interessi tal-utent li jitwasslu minn Microsoft jew partijiet terzi, bħall-cookies użati għall-forniment ta’ reklami viżwali fuq paġni web ibbażati fuq l-interessi tal-utent. Il-prodotti ta’ partijiet terzi li jiġu aċċessati permezz ta’ Windows jew installati fih jistgħu jwasslu wkoll forom oħra ta’ reklamar ibbażat fuq l-interessi tal-utent, suġġett għall-istqarrija ta' privatezza tagħhom stess. Microsoft twassal forom oħra ta’ reklami bbażati fuq l-interessi tal-utent f’ċerti prodotti ta’ Microsoft, kemm b’mod dirett u kemm billi tissieħeb ma’ fornituri terzi ta’ reklami. Għal aktar informazzjoni dwar kif Microsoft tuża d-data għar-reklamar, ara t-taqsima Kif nużaw id-data personali ta’ din l-istqarrija.

DijanjostikaDijanjostikamaindiagnosticsmodule
Sommarju

Microsoft tiġbor data dwar id-dijanjostika ta' Windows biex issolvi problemi u biex iżżomm Windows aġġornat, sikur u jaħdem sewwa. Tgħinna wkoll intejbu l-Windows u l-prodotti u servizzi relatati ta’ Microsoft u, għall-klijenti li jkunu xegħlu l-għażla “Esperjenzi mfassla apposta”, nipprovdu suġġerimenti u pariri aktar rilevanti għall-adattament ta’ prodotti u servizzi ta’ Microsoft u ta’ partijiet terzi għall-bżonnijiet tal-klijent. Din id-dejta hija trażmessa lil Microsoft u tinħażen ma' identifikatur uniku wieħed jew aktar li jistgħu jgħinnuna nirrikonoxxu utent individwali fuq tagħmir individwali u nifhmu l-kwistjonijiet tas-servizz tat-tagħmir u l-mudelli tal-użu.

Jeżistu żewġ livelli ta’ data dijanjostika dwar l-attività: Data dijanjostika meħtieġa u Data dijanjostika fakultattiva. Ċerta dokumentazzjoni tal-prodott u materjal ieħor jirreferu għal Data dijanjostika meħtieġa bħala Data dijanjostika bażika u għal Data dijanjostika fakultattiva bħala Data dijanjostika sħiħa.

Jekk organizzazzjoni (bħal impjegatur jew skola) tuża ID ta’ Microsoft Entra biex timmaniġġja l-kont li tipprovdilek u tirreġistra t-tagħmir tiegħek fil-konfigurazzjoni tal-proċessur tad-dejta dijanjostika ta’ Windows, l-ipproċessar tad-dejta dijanjostika ta’ Windows f’konnessjoni ma’ Windows huwa rregolat minn kuntratt bejn Windows u l-organizzazzjoni. Jekk organizzazzjoni tuża għodod ta’ ġestjoni ta’ Microsoft jew tinvolvi lil Microsoft biex timmaniġġja t-tagħmir tiegħek, Microsoft u l-organizzazzjoni se jużaw u jipproċessaw dejta dijanjostika u dejta tal-iżbalji biex jippermettu l-ġestjoni, il-monitoraġġ u s-sejbien ta’ soluzzjoni għall-problemi tat-tagħmir tal-organizzazzjoni, u għal skopijiet oħra tal-organizzazzjoni.

Dejta dijanjostika meħtieġa tinkludi informazzjoni dwar l-apparat tiegħek, is-settings u l-kapaċitajiet tiegħu, u jekk hux qed jiffunzjona sew. Aħna niġbru d-dejta dijanjostika meħtieġa li ġejja:

 • Dejta tat-tagħmir, tal-konnettività, u tal-konfigurazzjoni:
  • Dejta dwar it-tagħmir, bħat-tip ta’ proċessur, il-manifattur tal-OEM, it-tip ta’ batterija u l-kapaċità tagħha, in-numru u t-tip ta’ kameras, il-firmware, u l-attributi tal-memorja.
  • Dejta tal-kapaċità tan-netwerk u tal-konnessjoni, bħall-indirizz IP tat-tagħmir, in-netwerk mobbli (inklużi l-IMEI u operatur tat-telefonija mobbli), u jekk it-tagħmir huwiex konness ma’ netwerk bla ħlas jew bil-ħlas.
  • Dejta dwar is-sistema operattiva u l-konfigurazzjoni tagħha, bħall-verżjoni tal-OS u n-numru tal-binja, is-settings tar-reġjun u l-lingwa, is-settings tad-dejta dijanjostika u jekk it-tagħmir jiffurmax parti mill-Windows Insider Program.
  • Dejta dwar il-periferali konnessi bħad-dejta tal-mudell, tal-manifattur, tad-drajvers, u tal-kompatibbiltà.
  • Dejta dwar l-applikazzjonijiet installati fuq it-tagħmir, bħall-isem, il-verżjoni u l-pubblikatur tal-applikazzjoni.
 • Jekk it-tagħmir huwiex lest għal aġġornament u jekk hemmx fatturi li jistgħu jimpedixxu l-kapaċità li wieħed jirċievi aġġornamenti, bħal batterija baxxa, spazju limitat fid-diska jew konnettività permezz ta' netwerk imħallas.
 • Jekk l-aġġornamenti jintemmux b'suċċes jew b'falliment.
 • Dejta dwar l-affidabbiltà tas-sistema tal-ġbir tad-dijanjostika stess.
 • Rappurtar ta' żball bażiku, li huwa dejta tal-health dwar is-sistema operattiva u l-applikazzjonijiet li jaħdmu fuq it-tagħmir tiegħek. Pereżempju, ir-rappurtar ta' żball bażiku jgħidilna jekk applikazzjoni, bħal Microsoft Paint jew logħba ta' parti terza, tkunx weħlet jew ikkrexxjat.

Dejta dijanjostika fakultattiva tinkludi informazzjoni aktar dettaljata dwar it-tagħmir tiegħek u s-settings, il-kapaċitajiet u s-saħħa tat-tagħmir tiegħu. Dejta dijanjostika fakultattiva tist’a tinkludi wkoll dejta dwar is-siti web li tidħol fihom, l-attività tat-tagħmir (xi drabi ssir referenza għaliha bħala l-użu) u rappurtar imtejjeb tal-iżbalji li jgħin lil Microsoft issewwi u ttejjeb il-prodotti u s-servizzi għall-utenti kollha. Meta tagħżel li tibgħat Data dijanjostika fakultattiva, id-Data dijanjostika meħtieġa se tiġi inkluża dejjem, u se niġbru l-informazzjoni addizzjonali li ġejja:

 • Data addizzjonali dwar it-tagħmir, il-konnettività u l-konfigurazzjoni, minbarra dik miġbura skont id-Data dijanjostika meħtieġa.
 • Informazzjoni tal-istatus u tal-illoggjar dwar is-saħħa tas-sistema operattiva u komponenti oħra tas-sistema, minbarra dik miġbura dwar is-sistema ta’ aġġornament u dijanjostika taħt id-Data dijanjostika meħtieġa.
 • L-attività tal-applikazzjoni, bħal liema programm qed jitnedew, għal kemm idumu jaħdmu u kemm jirrispondu malajr għall-input.
 • L-attivitajiet, inklużi l-kronoloġija u t-t-termini tat-tfittxija, tal-brawżers ta’ Microsoft (Microsoft Edge jew Internet Explorer).
 • Rappurtar tal-iżbalji mtejjeb, inkluż l-istat tal-memorja tat-tagħmir meta jseħħ kraxx tas-sistema jew tal-applikazzjoni (li b'mod mhux intenzjonat jista' jinkludi kontenut tal-utent, bħal partijiet ta' fajl li inti kont qed tuża meta seħħet il-problema). Id-data tal-kraxxijiet qatt ma tintuża għal Esperjenzi mfassla apposta kif deskritt hawn taħt.

Xi parti mid-data deskritta hawn fuq jaf ma tinġabarx mit-tagħmir tiegħek anke jekk tagħżel li tibgħat Data dijanjostika fakultattiva. Microsoft timminimizza l-volum ta’ Data dijanjostika fakultattiva li tiġbor mit-tagħmir kollu billi tiġbor parti mid-data minn sottosett biss ta’ tagħmir (kampjun). Jekk tħaddem l-għodda tad-Data Viewer Dijanjostika, int tista' tara ikona li tindika jekk it-tagħmir tiegħek jagħmilx parti minn kampjun kif ukoll liema data speċifika tinġabar mit-tagħmir tiegħek. Struzzjonijiet dwar kif tniżżel l-għodda tal-Viżwalizzatur tad-Dejta Dijanjostika jistgħu jinstabu fl-app tas-settings ta’ Windows taħt Dijanjostika & feedback.

L-oġġetti speċifiċi tad-data miġbura fid-dijanjostika ta' Windows huma soġġetti għal bidla sabiex Microsoft tingħata l-flessibbiltà li tiġbor id-data meħtieġa għall-iskopijiet deskritti. Pereżempju, sabiex tippermetti lil Microsoft issolvi l-aktar problema riċenti dwar il-prestazzjoni li timpatta l-esperjenza tal-kompjuterizzazzjoni tal-utenti jew taġġorna tagħmir Windows li jkun ġdid fis-suq, Microsoft jista’ jkollha bżonn tiġbor items tad-dejta li ma kinux inġabru qabel. Għal lista attwali tat-tipi ta’ dejta miġbura fid-Dejta dijanjostika meħtieġa u d-Dejta dijanjostika fakultattiva, ara Avvenimenti u oqsma tad-Dejta dijanjostika meħtieġa (Livell bażiku) ta’ Windows jew Dejta dijanjostika fakultattiva (Livell sħiħ) ta’ Windows. Nipprovdu porzjonijiet limitati ta’ informazzjoni dwar ir-rappurtar ta’ żbalji lill-imsieħba tagħna (bħall-manifatturi tat-tagħmir) biex ngħinuhom jindividwaw soluzzjonijiet għall-prodotti u s-servizzi li jaħdmu ma’ Windows u prodotti u servizzi oħra ta’ Microsoft. L-użu ta’ din l-informazzjoni huwa permess biss biex isewwu u jtejbu dawk il-prodotti u s-servizzi. Aħna nistgħu naqsmu wkoll xi data dijanjostika aggregata u deidentifikata, bħax-xejriet fl-użu ġenerali għall-applikazzjoni u l-karatteristiċi ta’ Windows, ma’ partijiet terzi magħżula. Sir af aktar dwar id-data dijanjostika f’Windows.

Għarfien ta’ inking u ttajpjar. Int tista’ tgħin lil Microsoft ittejjeb l-għarfien tal-inking u tal-ittajpjar billi tibgħat dejta dijanjostika dwar l-inking u l-ittajpjar. Jekk tagħżel li tagħmel dan, Microsoft se tiġbor kampjuni tal-kontenut li int tittajpja jew tikteb sabiex ittejjeb karatteristiċi bħall-għarfien tal-kaligrafija, it-tlestija awtomatika, it-tbassir tal-kelma li jmiss, u l-korrezzjoni tal-ortografija fil-ħafna lingwi li jintużaw mill-klijenti ta’ Windows. Meta Microsoft tiġbor data dijanjostika dwar l-inking u l-ittajpjar, din hi maqsuma f'kampjuni żgħar u pproċessata biex jitneħħew l-identifikaturi uniċi, l-informazzjoni tas-sekwenzar u data oħra (bħall-indirizzi tal-posta elettronika u l-valuri numeriċi) li jistgħu jintużaw biex ikun hemm rikostruzzjoni tal-kontenut oriġinali jew biex l-input jiġi assoċjat miegħek. Tinkludi wkoll dejta relatata dwar il-prestazzjoni, bħall-tibdiliet li inti tapplika għat-test manwalment, kif ukoll il-kliem li tkun żidt mad-dizzjunarju. Sir af aktar dwar kif tista’ ttejjeb l-inking u l-ittajpjar f’Windows.

Jekk int tagħżel li tattiva L-esperjenzi mfassla apposta, se nużaw id-dejta dijanjostika ta’ Windows tiegħek (Meħtieġa jew Fakultattiva skont xi tkun għażilt) sabiex noffrulek pariri, riklami u rakkomandazzjonijiet personalizzati sabiex intejbu l-esperjenzi ta’ Microsoft. Jekk għażilt Meħtieġa bħala s-setting tad-dejta dijanjostika tiegħek, il-personalizzazzjoni tkun ibbażata fuq informazzjoni dwar it-tagħmir tiegħek, is-settings u l-kapaċitajiet tiegħu, u jekk hux qed jaħdem kif suppost. Jekk għażilt Fakultattiva, il-personalizzazzjoni hija bbażata wkoll fuq informazzjoni dwar il-mod ta’ kif tuża l-apps u l-karatteristiċi, kif ukoll informazzjoni addizzjonali fuq l-integrità tat-tagħmir tiegħek. Madankollu, ma nużawx l-informazzjoni dwar il-websajts li tibbrawżja, il-kontenut ta’ dumps tal-kraxxijiet, taħdit, ittajpjar jew id-dejta tal-input tal-inking meta nirċievu tali dejta mingħand klijenti li jkunu għażlu Fakultattiva.

L-esperjenzi mfassla apposta jinkludu suġġerimenti dwar kif tista’ tadatta u tottimizza l-Windows, kif ukoll reklami u rakkomandazzjonijiet għal prodotti u servizzi ta’ Microsoft u ta’ partijiet terzi, karatteristiċi, applikazzjonijiet , u ħardwer għall-esperjenzi tiegħek ta’ Microsoft. Pereżempju, sabiex ngħinuk tisfrutta bl-aħjar mod it-tagħmir tiegħek, aħna nistgħu ngħidulek dwar karatteristiċi li tista' ma tkunx taf bihom jew li jkunu ġodda. Jekk int ikollok problema bit-tagħmir Windows tiegħek, int tista' tiġi offrut soluzzjoni. Tista’ tingħata l-possibbiltà li tippersonalizza l-iskrin imsakkar tiegħek bi stampi, jew li tintwera aktar stampi milli tħobb, jew inqas minn dawk li ma tħobbx. Jekk int tagħmel streaming ta' films fil-brawżer tiegħek, int tista' tiġi rakkomandat applikazzjoni mill-Microsoft Store li tagħmel streaming b'mod aktar effiċjenti. Jew, jekk inkun qed jinħela l-ispazju fuq il-ħard drajv tiegħek, Windows tista' tirrakkomanda li int tipprova OneDrive jew tixtri ħardwer sabiex tikseb aktar spazju. Sir af aktar dwar esperjenzi mfassla apposta f’Windows.

Feedback HubFeedback Hubmainfeedbackhubmodule
Sommarju

Feedback jipprovdi mod ta’ kif tiġbor il-feedback fuq il-prodotti ta’ Microsoft u fuq l-apps installati tal-ewwel parti u ta’ parti terza. Meta tuża Feedback Hub, Feedback Hub minn żmien għal żmien jaqra l-lista tal-apps installati biex jiddetermina l-apps li għalihom jista’ jintbagħat il-feedback. Feedback Hub jiddetermina l-apps installati fit-tagħmir tiegħek permezz ta’ APIs pubbliċi. Barra minn hekk, għal HoloLens, Feedback Hub juża l-kamera u l-mikrofonu tiegħek meta tagħżel li tixxerja l-post fejn tinsab u l-input bl-awdjo. Juża wkoll il-librerija tal-istampi u tad-dokumenti biex jaċċessa ritratti tal-iskrin u rekordings tal-iskrin li tehmeż biex tibgħat bħala parti mill-feedback.

Tista’ tilloggja fil-Feedback Hub billi tuża jew il-kont personali tiegħek ta’ Microsoft jew kont ipprovdut mill-organizzazzjoni tiegħek (bħal min iħaddmek jew skola li tattendi) li tuża biex tilloggja għal prodotti ta’ Microsoft. L-illoggjar bil-kont tax-xogħol jew tal-iskola jippermettilek tissottometti feedback lil Microsoft b’rabta mal-organizzazzjoni tiegħek. Kwalunkwe feedback li tipprovdi jekk tuża l-kont tax-xogħol jew tal-iskola tiegħek, kif ukoll il-kont ta' Microsoft personali, jista’ jkun jidher pubblikament skont is-settings ikkonfigurati mill-amministraturi tal-organizzazzjoni tiegħek. Barra minn hekk, jekk il-feedback jiġi pprovdut permezz ta’ kont tax-xogħol jew tal-iskola, l-amministraturi tal-organizzazzjoni tiegħek jistgħu jaraw il-feedback tiegħek permezz tal-Feedback Hub jew permezz taċ-ċentru tal-amministrazzjoni.

Meta tissottometti feedback lil Microsoft dwar problema jew iżżid aktar dettalji flimkien ma’ problema, se tintbagħat dejta dijanjostika lil Microsoft għat-titjib tal-prodotti u s-servizzi ta’ Microsoft. Skont is-settings tad-dejta Dijanjostika tiegħek fit-taqsima Dijanjostika u feedback tas-settings ta’ Windows, Feedback Hub se jibgħat id-dejta dijanjostika awtomatikament jew se jkollok l-għażla lil tibgħatha lil Microsoft kull meta tipprovdi l-feedback. Abbażi tal-kategorija magħżula meta jiġi sottomess il-feedback, jista’ jkun hemm dejta personali addizzjonali miġbura li tgħin biex tkompli ssolvi l-problemi; pereżempju, informazzjoni relatata mal-post meta jiġi sottomess il-feedback dwar is-servizzi tal-post jew jagħti informazzjoni relatata meta jiġi sottomess feedback dwar il-Mixed Reality. Microsoft tista’ wkoll tikkondividi l-feedback tiegħek flimkien mad-dejta li nġabret meta tkun issottomettejt il-feedback tiegħek mal-imsieħba tagħha (bħall-manifatturi tat-tagħmir, jew żviluppaturi tal-firmwer) biex tgħinhom jindividwaw soluzzjonijiet għal prodotti u servizzi li jaħdmu bil-Windows jew prodotti u servizzi oħra ta’ Microsoft. Sir af aktar dwar id-data dijanjostika f’Windows.

Ikseb GħajnunaIkseb Għajnunamaingethelpmodule
Sommarju

Ikseb Għajnuna tippermetti lill-utenti ta’ Windows jiksbu appoġġ tekniku fuq Windows u apps oħra ta’ Microsoft.  Tipprovdi appoġġ self-service (bħal links għall-artikli ta’ għajnuna jew direzzjonijiet dwar kif l-utenti ta’ Windows jistgħu jsolvu l-problemi waħedhom), Dijanjostika, u tqabbad lill-klijent ma’ aġent live ta’ Microsoft kif xieraq. Tista’ tidħol fil-komponent ta’ Ikseb Għajnuna bil-kont ta’ Microsoft tiegħek biex toħloq każ ta’ appoġġ għall-konsumatur.  L-utenti bil-kont tal-intrapriża jista’ wkoll jkollhom permess biex joħolqu każ ta’ appoġġ għall-klijenti skont il-kuntratt ta’ appoġġ tal-organizzazzjoni tagħhom, u jekk ikun ikun attivat mill-amministratur tat-tenant tagħhom.

Ikseb Għajnuna tista’ tissuġġerixxi li tħaddem Dijanjostika. Jekk tagħti l-kunsens, id-dejta dijanjostika tiġi mmaniġġjata skont it-taqsima tad-Dijanjostika

Jekk ikun permess mis-settings tas-sistema, il-mikrofonu tas-sistema jista’ jintuża biex jaqbad il-mistoqsija tal-appoġġ minflok ma jkollok bżonn tittajpjaha. Tista’ tikkontrolla dan fis-“Settings tal-Privatezza tal-Mikrofonu” fl-applikazzjoni tas-Settings ta’ Windows. Ikseb Għajnuna se taċċessa wkoll il-Lista tal-Applikazzjonijiet tiegħek biex tgħin tiftaħ il-Feedback Hub fl-app it-tajba jekk tagħżel li tibda l-proċess tal-feedback f’Ikseb Għajnuna. Il-feedback kollu se jiddaħħal u jiġi kkontrollat mill-Feedback Hub, kif deskritt fit-taqsima Feedback Hub ta’ din id-Dikjarazzjoni tal-Privatezza. Ikseb Għajnuna ma tużax id-dejta tal-post tiegħek bħala parti mis-servizzi tagħha.

Captions liveCaptions livemainlivecaptionsmodule
Sommarju

Il-capions live jittraskrivu l-awdjo biex jgħinu bil-fehim tal-kontenut mitkellem. Il-captions live jistgħu jiġġeneraw captions minn kwalunkwe awdjo li fih it-taħdit, kemm jekk l-awdjo huwa online, awdjo li niżżilt fit-tagħmir tiegħek, jew awdjo li rċivejt mill-mikrofonu tiegħek. Bħala default, it-traskrizzjoni tal-awdjo mill-mikrofonu hija diżattivata.

Idjdeta tal-vuċi li jkollha l-captions tiġi pproċessata biss fuq it-tagħmir tiegħek u ma tiġix ixxerjata fil-cloud jew ma’ Microsoft. Sir af aktar dwar il-captions live.

Servizzi tal-post u rrekordjarServizzi tal-post u rrekordjarmainlocationservicesmotionsensingmodule
Sommarju

Servizz tal-post ta’ Windows. Microsoft topera servizz tal-lokalità li jgħin biex tiddetermina l-post ġeografiku preċiż ta’ tagħmir speċifiku bil-Windows. Skont il-prestazzjoni tat-tagħmir, il-post tat-tagħmir jista’ jiġi ddeterminat bi grad ta’ preċiżjoni jvarja, u f’ċerti każijiet jista’ jiġi ddeterminat preċiżament. Jekk tkun attivajt il-post fit-tagħmir tal-Windows jew tajt il-permess biex l-applikazzjonijiet ta’ Microsoft jaċċessaw l-informazzjoni dwar il-post f’tagħmir fejn mhuwiex installat il-Windows, id-data dwar it-torrijiet tat-telefonija ċellulari u l-punti ta’ aċċess għall-Wi-Fi u l-lokalitajiet tagħhom tinġabar minn Microsoft u tiżdied mal-bażi tad-data tal-lokalitajiet wara tneħħija ta’ kull data li tidentifika lil-persuna jew it-tagħmir minn fejn tkun inġabret. Din l-informazzjoni tal-post deidentifikata tintuża għat-titjib tas-servizzi tal-post ta’ Microsoft, u f’xi każijiet, tiġi xxerjata mal-imsieħba tal-fornitur tas-servizzi tal-post tagħna, attwalment HERE (ara https://www.here.com/), u Skyhook (ara https://www.skyhook.com) biex itejbu s-servizzi tal-post tal-fornitur.

Is-servizzi u l-karatteristiċi ta' Windows, l-apps li joperaw fil-Windows u l-websajts li jinfetħu ġo brawżers fil-Windows jistgħu jaċċessaw il-lokalità tat-tagħmir permezz ta’ Windows jekk is-settings jippermettulhom jagħmlu dan. Xi karatteristiċi u applikazzjonijiet jitolbu l-permess relatat mal-lokalità meta tinstalla l-Windows għall-ewwel darba, xi wħud jistaqsu waqt l-ewwel użu, u oħrajn jagħmlu dan kull meta taċċessa l-lokalità tat-tagħmir. Għal informazzjoni dwar ċerti applikazzjonijiet tal-Windows li jużaw il-lokalità tat-tagħmir, ara t-taqsima Apps ta’ Windows ta’ din l-istqarrija tal-privatezza.

Meta applikazzjoni jew karatteristika taċċessa l-lokalità tat-tagħmir u inti tkun illoggjajt b’kont ta’ Microsoft, it-tagħmir tiegħek tal-Windows se jtella’ wkoll il-lokalità tiegħu fil-cloud, fejn tkun aċċessibbli, madwar it-tagħmir tiegħek, għal applikazzjonijiet jew servizzi oħrajn li jużaw il-kont tiegħek ta’ Microsoft u li tkun tajthom il-permess. Aħna naħżnu biss l-aħħar lokalità (kull lokalità tiddaħħal flok din ta’ qabel). Id-data dwar il-kronoloġija reċenti tal-lokalità tat-tagħmir tinħażen ukoll fit-tagħmir, anki jekk ma tkunx qed tuża kont ta’ Microsoft, u ċerti applikazzjonijiet u karatteristiċi tal-Windows jistgħu jaċċessaw din il-kronoloġija tal-lokalità. Inti tista’ tħassar il-kronoloġija tal-post tat-tagħmir tiegħek fi kwalunkwe ħin fl-app tas-settings tat-tagħmir.

Fl-app tas-settings ta’ Windows, tista’ wkoll tara liema apps għandhom aċċess għall-post preċiż tat-tagħmir jew il-kronoloġija tal-post tat-tagħmir tiegħek, tiddiżattiva jew tattiva l-aċċess għall-post tat-tagħmir għal apps partikolari, jew tiddiżattiva l-aċċess għall-post tat-tagħmir. Tista’ wkoll tissettja lokalità default, li tintuża meta s-servizz tal-lokalità ma jistax isib lokalità aktar eżatta għat-tagħmir tiegħek.

Hemm xi eċċezzjonijiet ta’ kif jista’ jiġi determinat il-post fejn jinsab it-tagħmir tiegħek li mhumiex immaniġġjati direttament mis-settings tal-post.

L-apps tad-desktop huma tip speċifiku ta’ app li ma mhux se jitolbuk permess separat biex jiskopru l-informazzjoni tal-post fejn jinsab it-tagħmir tiegħek u mhux se jidhru fil-lista li tippermettilek tagħżel l-apps li jistgħu jużaw il-post tiegħek. Huma jistgħu jitniżżlu mill-Microsoft Store, jitniżżlu mill-internet jew jiġu installati b’xi tip ta’ midja (bħal CD, DVD jew tagħmir tal-ħżin USB). Huma jinfetħu bl-użu ta’ fajl .EXE, .MSI jew .DLL, u tipikament jaħdmu fuq it-tagħmir tiegħek, għall-kuntrarju tal-apps ibbażati fuq il-web (li jaħdmu fil-cloud). Sir af aktar dwar l-applikazzjonijiet għad-desktop ta’ partijiet terzi u dwar kif jista’ jkun li xorta waħda jkunu kapaċi jiddeterminaw fejn jinsab it-tagħmir tiegħek meta l-lokalità tat-tagħmir tkun mitfija. .

Xi esperjenzi bbażati fuq il-web jew apps ta’ parti terza li jitilgħu fuq Windows jistgħu jużaw teknoloġiji oħra (bħall-Bluetooth, il-Wi-Fi, il-modem ċellulari, eċċ.) jew biex jiddeterminaw il-post fejn jinsab it-tagħmir bi gradi differenti ta’ preċiżjoni anku meta tkun iddiżattivajt is-setting tal-post tat-tagħmir.

Barra minn hekk, għall-faċilitar tal-aċċess għall-għajnuna f’każ ta’ emerġenza, kull meta twettaq sejħa ta’ emerġenza, Windows se jipprova jiddetermina u jikkondividi l-lokalità preċiża tiegħek, irrispettivament mis-settings tal-lokalità. Jekk it-tagħmir tiegħek għandu SIM card jew b’mod ieħor juża servizz ċellulari, l-operatur tiegħek tat-telefonija mobbli jkollu aċċess għal-lokalità tat-tagħmir tiegħek. Sir af aktar dwar il-post f’Windows.

Lokalità Ġenerali,. Jekk tattiva s-servizzi tal-Post, l-apps li ma jistgħux jużaw il-post preċiż tiegħek, se jkollhom jaċċessaw il-post ġenerali tiegħek, bħall-belt, il-kodiċi postali jew ir-reġjun tiegħek.

Sib it-tagħmir tiegħi. Din il-karatteristika tippermetti lill-amministratur ta’ tagħmir Windows isib il-post ta’ dak it-tagħmir permezz ta’ account.microsoft.com/devices. Biex tattiva l-faċilità Sib it-tagħmir tiegħi, amministratur irid ikun imdaħħal b’kont ta’ Microsoft u jkun attiva s-settings tal-post. Din il-karatteristika se taħdem saħansitra jekk utenti oħra jkunu ċaħdu l-aċċess għall-post lill-applikazzjonijiet kollha tagħhom. Meta l-amministratur jipprova jsib it-tagħmir, l-utenti se jaraw notifika fl-ispazju rilevanti. Sir af aktar dwar Sib it-tagħmir tiegħi f’Windows.

Rekordjar. Xi tagħmir Windows għandhom karatteristika tar-rekordjar li tħallik tiġbed klipps tal-awdjo u l-vidjo tal-attività tiegħek fuq it-tagħmir, inkluż il-komunikazzjonijiet tiegħek ma' oħrajn. Jekk tagħżel li tirrekordja sessjoni, dak ir-rekorjdar se jiġi ssejvjat lokalment fuq it-tagħmir tiegħek. F'xi każijiet, jista' jkollok l-għażla li tittrażmetti l-irrekordjar lejn prodott jew servizz ta' Microsoft li jxandar l-irrekordjar pubblikament. Importanti: Għandek tifhem ir-responsabbiltajiet legali tiegħek qabel tirrekordja u/jew tittrażmetti xi komunikazzjoni. Dan jista’ jinkludi l-kunsens minn qabel ta’ kull min jipparteċipa fil-konverżazzjoni jew kwalunkwe awtorizzazzjonijiet oħra, kif meħtieġ. Microsoft mhix responsabbli għal kif int tuża l-karatteristiċi tal-irrekordjar u r-rekordings tiegħek.

NarraturNarraturmainnarratormodule
Sommarju

In-Narratur huwa għodda integrata li taqra l-iskrin li tgħinek tuża Windows mingħajr skrin. Narratur joffri deskrizzjoni intelliġenti tal-immaġnijiet u tat-titli tal-paġni u sommarji tal-paġna tal-web meta tiltaqa' ma' immaġnijiet mhux deskritti u links ambigwi.

Meta tagħżel li tikseb deskrizzjoni tal-immaġni billi tagħfas Narratur + Ctrl + D, l-immaġni tintbagħat lil Microsoft biex twettaq analiżi tal-immaġni u tiġġenera deskrizzjoni. L-immaġnijiet jintużaw biss biex tiġi ġġenerata d-deskrizzjoni u ma jinżammux minn Microsoft.

Meta tagħżel li tikseb deskrizzjonijiet tat-titlu tal-paġna billi tagħfas Narratur + Ctrl + D, l-URL tas-sit li qed iżżur jintbagħat lil Microsoft biex tiġġenera d-deskrizzjoni tat-titlu tal-paġna u biex tipprovdi u ttejjeb is-servizzi ta' Microsoft, bħal servizzi ta' Bing kif deskritt fis-sezzjoni ta' Bing ta' hawn fuq.

Meta tagħżel li tikseb lista ta' links popolari għal paġna tal-web billi tagħfas Narratur + tagħfas darbtejn S, l-URL tas-sit li qed iżżur jintbagħat lil Microsoft biex tiġġenera sommarju ta' links popolari u tipprovdi u ttejjeb is-servizzi ta' Microsoft, bħal Bing.

Tista’ tiddiżattiva dawn il-karatteristiċi fi kwalunkwe ħin billi tmur fuq Narratur>Ikseb deskrizzjonijiet tal-immaġnijiet, titli tal-paġni u links popolari fis-Settings f’Windows.

Tista' wkoll tibgħat feedback dwar Narratur biex tgħin lil Microsoft tiddijanjostika u ssolvi problemi b'Narratur u ttejjeb il-prodotti u s-servizzi ta' Microsoft, bħal Windows. Il-feedback verbali jista' jiġi sottomess fi kwalunkwe ħin fin-Narratur billi tuża t-Tast ta' Narratur + Alt + F. Meta tuża dan il-kmand, se titnieda l-applikazzjoni Feedback Hub, li tagħtik l-opportunità li tissottometti feedback verbali. Jekk tattiva s-setting “Għin Tejjeb in-Narratur” fl-app tas-settings ta’ Windows u tissottometti feedback bil-kliem permezz ta’ Feedback Hub, id-dejta riċenti tat-tagħmir u tal-użu, inkluża d-dejta tar-reġistru tat-traċċar tal-avvenimenti (ETL), se tiġi sottomessa flimkien mal-feedback bil-kliem tiegħek biex jittejbu l-prodotti u s-servizzi ta’ Microsoft, bħal Windows.

Link għall-Mowbajl - Link għal WindowsLink għall-Mowbajl - Link għal Windowsmainyourphonemodule
Sommarju

Il-karatteristika Link għall-Mowbajl tħallik tillinkja l-mowbajl Android tiegħek mal-Kont ta’ Microsoft tiegħek u l-iPhone tiegħek permezz tal-Bluetooth biex tikkonnettja mal-PC Windows tiegħek. It-tagħmir Android tiegħek se jillinkja mal-Kont ta’ Microsoft tiegħek u l-iPhone tiegħek se jillinkja permezz tal-Bluetooth, li jippermetti varjetà ta’ esperjenzi bejn it-tagħmir fuq it-tagħmir Windows kollu tiegħek fejn tkun imdaħħal jew ikkonnettjat permezz tal-Bluetooth. Tista’ tuża Link għall-Mowbajl biex tara ritratti riċenti mill-mowbajl Android tiegħek fuq it-tagħmir Windows tiegħek; tagħmel u tirċievi telefonati live mill-mowbajl Android tiegħek fuq it-tagħmir Windows tiegħek; tara u tibgħat messaġġi testwali mit-tagħmir Windows tiegħek; tara, tiċħad jew twettaq azzjonijiet oħra fuq in-notifiki tal-mowbajl Android tiegħek mit-tagħmir Windows tiegħek; tixxerja l-iskrin tal-mowbajl tiegħek fuq it-tagħmir Windows tiegħek permezz tal-funzjoni ta’ mirroring ta’ Link għall-Mowbajl; u taċċessa immedjatament l-apps tal-Android installati fuq il-mowbajl Android tiegħek fuq it-tagħmir Windows tiegħek. Tista’ tuża Link għall-Mowbajl biex tagħmel u tirċievi telefonati mill-iPhone tiegħek, tara u tibgħat messaġġi, u tara, tinjora jew twettaq azzjonijiet oħra fuq in-notifiki tal-iPhone tiegħek mit-tagħmir Windows tiegħek.

Biex tuża Link għall-Mowbajl, l-app Link għal Windows trid tkun installata fuq it-tagħmir Android tiegħek. B’mod fakultattiv tista’ wkoll tniżżel Link għall-Mowbajl fuq l-iPhone tiegħek.

Biex tuża Link għall-Mowbajl, trid tidħol fil-kont ta’ Microsoft tiegħek fuq il-karatteristika ta’ Link għall-Mowbajl fuq it-tagħmir Windows tiegħek u fuq l-app Link għal Windows fuq il-mowbajl Android tiegħek jew bil-Bluetooth attivat fuq l-iPhone tiegħek. Il-mowbajl Android tiegħek u t-tagħmir Windows tiegħek iridu jkunu konnessi mal-internet. Xi karatteristiċi se jeħtiġuk li tattiva l-Bluetooth u takkoppja l-mowbajl tiegħek mal-PC tiegħek. Biex tuża l-karatteristika Telefonati, il-mowbajl Android tiegħek irid ikollu wkoll il-Bluetooth attivat.

Waqt il-konfigurazzjoni tat-tagħmir Windows tiegħek, tista’ tagħżel li tillinkja l-mowbajl tiegħek mal-kont ta’ Microsoft tiegħek. Dan isir billi tidħol f’Link għal Windows fuq il-mowbajl Android tiegħek, tagħti l-permessi u tlesti l-esperjenza tal-onboarding. Ladarba tlesti, Link għal Windows tissinkronizza d-dejta tiegħek mal-PCs Windows tiegħek kollha tiegħek fejn tkun imdaħħal fil-kont ta’ Microsoft tiegħek. Ara hawn taħt għad-dettalji dwar kif id-dejta tiegħek tintuża.

Bħala parti mis-servizz sabiex tipprovdilek il-karatteristiċi ta’ Link għall-Mowbajl, Microsoft tiġbor dejta dwar il-prestazzjoni, l-użu u t-tagħmir li tinkludi, pereżempju, il-kapaċitajiet tal-ħardwer tal-mowbajl u t-tagħmir Windows tiegħek, in-numru u t-tul ta’ ħin tas-sessjonijiet tiegħek fuq Link għall-Mowbajl, u l-ammont ta’ ħin li qattajt matul il-konfigurazzjoni.

Tista’ tneħħi l-illinkjar tal-mowbajl Android tiegħej mit-tagħmir Windows tiegħek fi kwalunkwe ħin billi tmur fis-settings ta’ Link għall-Mowbajl tiegħek u tagħżel li tneħħi l-mowbajl Android tiegħek. Tista’ tagħmel l-istess mis-settings f’Link għal Windows fuq il-mowbajl Android tiegħek. Għal aktar informazzjoni dettaljata, ara il-paġna tal-appoġġ tagħna.

Tista’ tneħħi l-illinkjar tal-iPhone tiegħek mit-tagħmir Windows tiegħek fi kwalunkwe ħin billi tmur fis-settings ta’ Link għall-Mowbajl u tagħżel li tneħħi l-iPhone tiegħek. Tista’ tagħmel l-istess mill-iPhone tiegħek billi tidħol fuq Settings > Bluetooth > Tagħżel isem il-PC tiegħek > tikklikkja fuq (i) l-ikona > u tagħżel Insa Dan l-Apparat. L-utenti kollha jistgħu jneħħu l-akkoppjament tal-Bluetooth billi jiddiżattivaw l-esperjenzi.

Messaġġ Testwali – Tagħmir Android. Link għall-Mowbajl tħallik tara l-messaġġi testwali li jintbagħtu lit-tagħmir Android tiegħek fuq it-tagħmir Windows tiegħek u tibgħat messaġġi testwali mit-tagħmir Windows tiegħek. Il-messaġġi testwali rċevuti u mibgħuta biss f'dawn l-aħħar 30 jum huma viżibbli fuq it-tagħmir Windows tiegħek. Dawn il-messaġġi testwali huma temporanjament maħżuna fuq it-tagħmir Windows tiegħek. Aħna qatt ma naħżnu l-messaġġi testwali tiegħek fuq is-servers tagħna jew nibdlu jew inħassru xi messaġġi testwali fuq il-mowbajl Android tiegħek. Tista’ tara l-messaġġi mibgħuta permezz ta’ SMS (Servizz ta’ Messaġġi Qosra), MMS (Servizz ta’ Messaġġi Multimedjali) fuq it-tagħmir Android, u l-messaġġi mibgħuta permezz ta’ RCS (Servizzi ta’ Komunikazzjoni Rikka) fuq tagħmir Samsung partikolari fuq netwerks ta’ operaturi mobbli partikolari. Biex tipprovdi din il-funzjonalità, Link għall-Mowbajl taċċessa l-kontenut tal-messaġġi testwali tiegħek u l-informazzjoni ta’ kuntatt tal-individwi jew in-negozji mingħand min tkun qed tirċievi jew tibgħat il-messaġġi testwali.

Messaġġi Testwali – iPhones. Link għall-Mowbajl tħallik tara l-messaġġi testwali li jintbagħtu lill-iPhone tiegħek fuq it-tagħmir Windows tiegħek u tibgħat messaġġi testwali mit-tagħmir Windows tiegħek. Il-messaġġi testwali rċevuti u mibgħuta fis-sessjoni tal-Bluetooth tiegħek jew tal-iMessage huma viżibbli fuq it-tagħmir Windows tiegħek. Dawn il-messaġġi testwali huma temporanjament maħżuna fuq it-tagħmir Windows tiegħek. Aħna qatt ma naħżnu l-messaġġi testwali tiegħek fuq is-servers tagħna jew nibdlu jew inħassru xi messaġġi testwali fuq l-iPhone tiegħek. Tista’ tara l-messaġġi mibgħuta permezz tal-SMS (Servizz ta’ Messaġġi Qosra). Biex tipprovdi din il-funzjonalità, Link għall-Mowbajl taċċessa l-kontenut tal-messaġġi testwali tiegħek u l-informazzjoni ta’ kuntatt tal-individwi jew in-negozji mingħand min tkun qed tirċievi jew tibgħat il-messaġġi testwali.

Telefonati – Tagħmir Android. Link għall-Mowbajl tħallik tagħmel u tirċievi telefonati mill-mowbajl Android tiegħek fuq it-tagħmir Windows tiegħek. Permezz ta’ Link għall-Mowbajl, tista' tara wkoll it-telefonati riċenti tiegħek fuq it-tagħmir Windows tiegħek. Biex tattiva din il-karatteristika, trid tattiva ċerti permessi, bħall-aċċess u l-pemess tar-reġistri tat-telefonati biex tagħmel telefonati mill-PC tiegħek, kemm fuq it-tagħmir Windows kif ukoll fuq il-mowbajl Android tiegħek. Dawn il-permessi jistgħu jitħassru fi kwalunkwe ħin mill-paġna tas-Settings ta’ Link għall-Mowbajl fuq it-tagħmir Windows tiegħek u s-settings tal-mowbajl Android tiegħek. It-telefonati rċevuti u ddajljati f'dawn l-aħħar 30 jum biss huma viżibbli taħt ir-reġistri tat-telefonati fuq it-tagħmir Windows tiegħek. Dawn id-dettalji tat-telefonati huma temporanjament maħżuna fuq it-tagħmir Windows tiegħek. Aħna ma nbiddlux u ma nħassrux il-kronoloġija tat-telefonati tiegħek fuq il-mowbajl Android tiegħek.

Telefonati – iPhones. Link għall-Mowbajl tħallik tagħmel u tirċievi telefonati mill-mowbajl Android tiegħek fuq it-tagħmir Windows tiegħek. Permezz ta’ Link għall-Mowbajl, tista' tara wkoll it-telefonati riċenti tiegħek fuq it-tagħmir Windows tiegħek. Biex tattiva din il-karatteristika, trid tattiva l-karatteristika Issinkronizza l-Kuntatti taħt is-settings tal-Bluetooth fuq l-iPhone tiegħek. Dawn id-dettalji tat-telefonati huma temporanjament maħżuna fuq it-tagħmir Windows tiegħek. Aħna ma nbiddlux u ma nħassrux il-kronoloġija tat-telefonati tiegħek fuq l-iPhone tiegħek.

Ritratti – Tagħmir Android. Link għall-Mowbajl tħallik tikkopja, tixxerja, teditja, tissejvja, jew tħassar ir-ritratti mill-mowbajl Android tiegħek fuq it-tagħmir Windows tiegħek. Numru limitat biss mir-ritratti l-aktar riċenti tiegħek mill-fowlders tal-Film tar-Ritratti u r-Ritratti tal-Iskrin fuq il-mowbajl Android tiegħek se jkunu viżibbli fuq it-tagħmir Windows tiegħek fi kwalunkwe ħin. Dawn ir-ritratti huma temporanjament maħżuna fuq it-tagħmir Windows tiegħek u malli tieħu aktar ritratti fuq it-tagħmir Android tiegħek, ineħħu l-kopji temporanji tar-ritratti qodma mit-tagħmir Windows tiegħek. Aħna qatt ma naħżnu r-ritratti tiegħek fuq is-servers tagħna jew nibdlu jew inħassru xi ritratti fuq il-mowbajl Android tiegħek.

Notifiki – Tagħmir Android. Link għall-Mowbajl tippermettilek tara n-notifiki tal-mowbajl Android tiegħek fuq it-tagħmir Windows tiegħek. Permezz ta’ Link għall-Mowbajl, tista' taqra u tiċħad in-notifiki tal-mowbajl Android tiegħek mit-tagħmir Windows tiegħek jew twettaq azzjonijiet oħra relatati man-notifiki. Biex tattiva din il-karatteristika ta’ Link għall-Mowbajl, trid tattiva ċerti permessi, bħan-notifiki ta' sinkronizzazzjoni, kemm fuq it-tagħmir Windows u kif ukoll fuq il-mowbajl Android tiegħek. Dawn il-permessi jistgħu jiġu revokati fi kwalunkwe ħin mill-paġna tas-Settings ta’ Link għall-Mowbajl fuq it-tagħmir Windows tiegħek u s-settings tal-mowbajl Android tiegħek. Għal aktar informazzjoni dettaljata, ara il-paġna tal-appoġġ tagħna.

Notifiki – iPhones. Link għall-Mowbajl tippermettilek tara n-notifiki tal-iPhone tiegħek fuq it-tagħmir Windows tiegħek. Permezz ta’ Link għall-Mowbajl, tista’ taqra u tiċħad in-notifiki tal-iPhone tiegħek mit-tagħmir Windows tiegħek jew twettaq azzjonijiet oħra relatati man-notifiki. Biex tattiva din il-karatteristika ta’ Link għall-Mowbajl, trid tattiva ċerti permessi, bħan-notifiki ta' sinkronizzazzjoni, kemm fuq it-tagħmir Windows u kif ukoll fuq l-iPhone tiegħek. Dawn il-permessi jistgħu jiġu revokati fi kwalunkwe ħin mill-paġna tas-Settings ta’ Link għall-Mowbajl fuq it-tagħmir Windows tiegħek u s-settings tal-Bluetooth tal-iPhone tiegħek.

Duplikazzjoni tal-Iskrin tal-iPhone – Tagħmir Android. Fuq tagħmir appoġġjat, Link għall-Mowbajl tippermettilek tara l-iskrin tal-mowbajl Android tiegħek fuq it-tagħmir Windows tiegħek. L-iskrin tal-mowbajl Android tiegħek se jkun viżibbli fuq it-tagħmir Windows tiegħek bħala pixel stream u kwalunkwe awdjo li tattiva fuq l-iskrin tal-mowbajl Android tiegħek waqt li jkun ikkollegat mat-tagħmir Windows tiegħek permezz ta’ Link għall-Mowbajl se jinqara permezz tal-mowbajl Android tiegħek.

Duplikazzjoni tal-apps – Tagħmir Android. Fuq tagħmir apps, Link għall-Mowbajl tippermettilek tuża l-apps tal-Android tiegħek li huma installati fuq il-mowbajl Android tiegħek fuq it-tagħmir Windows tiegħek. Pereżempju, tista’ tniedi l-app tal-mużika fis-sessjoni ta’ Windows tiegħek u tisma’ l-awdjo minn dik l-app fuq l-ispikers tal-PC tiegħek. Microsoft tiġbor lista tal-apps tal-Android installati u tal-attività reċenti tiegħek biex tipprovdi s-servizz u turilek l-aħħar apps li ġew użati. Microsoft ma taħżinx liema apps installajt u l-ebda informazzjoni oħra murija mill-app fl-esperjenza tiegħek magħha.

Trasferiment tal-kontenut – Tagħmir Android. Fuq tagħmir appoġġjat, Link għall-Mowbajl tippermettilek li tikkopja u tippejstja kontenut bħal fajls, dokumenti, ritratti, eċċ. bejn il-mowbajl Android tiegħek u t-tagħmir Windows tiegħek. Tista’ tittrasferixxi l-kontenut milll-mowbajl Android tiegħek għat-tagħmir Windows tiegħek u mit-tagħmir Windows tiegħek għall-mowbajl Android tiegħek billi tiddreggja u tqiegħed il-kontenut bejn it-tagħmir.

Hotspot Istantanju – Tagħmir Android. Fuq it-tagħmir appoġġjat, Link għal Windows tippermetti lill-utenti sabiex jixxerjaw l-informazzjoni tal-hotspot mobbli mal-PC akkoppjat tagħhom fuq komunikazzjoni tal-Bluetooth sigura. Il-PC tiegħek tista’ mbagħad tiġi konnessa mal-internet permezz tal-flyout tan-netwerk ta’ Windows. Innota li jistgħu japplikaw t-tariffi tad-dejta ċellulari skont il-pjan tad-dejta ċellulari li għandek.

Sinkronizzazzjoni tal-kuntatti – Tagħmir Android. Link għal Windows tippermettilek li tissinkronizza l-kuntatti tal-Android tiegħek fil-cloud ta’ Microsoft biex taċċessahom fi prodotti u servizzi oħra ta’ Microsoft. Tista’ tattiva din il-karatteristika billi tmur fis-setting ta’ Link għal Windows u tippermetti l-karatteristika “Sinkronizzazzjoni tal-kuntatti”. L-informazzjoni tal-kuntatti tiegħek tinħażen online u tiġi assoċjata mal-kont ta’ Microsoft tiegħek. Tista’ tagħżel li tiddiżattiva s-sinkronizzazzjoni u tħassar dawn il-kuntatti fi kwalunkwe ħin. Sir af aktar.

Sinkronizzazzjoni tal-kuntatti – iPhone. Link għall-Mowbajl tippermettilek tissinkronizza l-kuntatti tiegħek mill-iPhone tiegħek biex taċċessahom għall-messaġġi u t-telefonati. Tista’ tippermetti din il-karatteristika billi tidħol fis-settings tal-Bluetooth fuq l-iPhone tiegħek u tittogilja fuq Issinkronizza l-Kuntatti taħt isem il-PC tiegħek wara li tikkonnettja l-iPhone tiegħek ma’ Link għall-Mowbajl. Tista’ tagħżel li tiddiżattiva s-sinkronizzazzjoni fi kwalunkwe ħin billi tiddiżattiva Issinkronizza l-Kuntatti.

Minn test għal vuċi Il-karatteristiċi ta’ Link għall-Mowbajl jinkludu funzjonalità ta’ aċċessibbiltà bħal minn test għal vuċi. Tista' tattiva karatteristika minn test għal vuċi, li tippermettilek tisma' l-kontenut ta' messaġġ testwali jew notifika bħala awdjo. Jekk tattiva din il-karatteristika, il-messaġġi testwali u n-notifiki tiegħek se jinqraw b'vuċi tgħajjat malli jiġu rċevuti.

Office Enterprise – Tagħmir Android. Link għal Windows tippermettilek iddaħħal ir-ritratti fil-verżjonijiet tal-web u tad-desktop ta’ apps ta’ Microsoft 365 partikolari, bħal PowerPoint, Excel, u Word direttament mill-mowbajl tiegħek. Dan jeħtieġ li l-Amministratur tal-IT tiegħek ikun attiva l-Esperjenzi Konnessi Fakultattivi għall-applikazzjonijiet ta’ Microsoft Office u int se jkollok bżonn tassoċja t-tagħmir mobbli tiegħek mal-kont tax-xogħol jew tal-iskola u tipprovdi permess lir-Ritratti għall-kont tiegħek. Wara l-onboarding, is-sessjoni tiegħek se ddum 15-il minuta biex tippermettilek li tittrasferixxi r-Ritratti tiegħek mit-tagħmir mobbli tiegħek. Biex terġa’ tuża din il-karatteristika, se jkollok bżonn tiskennja l-kodiċi QR tiegħek. Link għal Windows ma tiġborx l-informazzjoni tal-kont tax-xogħol jew tal-iskola jew informazzjoni dwar l-Intrapriża tiegħek. Sabiex tipprovdi dan is-servizz, Microsoft tuża servizz tal-cloud biex tgħaddi l-fajls tiegħek għall-għand li ddaħħal ir-ritratti fil-verżjoni tal-web jew tad-desktop ta’ apps ta’ Microsoft 365 partikolari, bħal- fajls ta’ PowerPoint, Excel, u Word.

Karatteristiċi tas-sikurezza u tas-sigurtàKaratteristiċi tas-sikurezza u tas-sigurtàmainsecurityandsafetyfeaturesmodule
Sommarju

Iċċifrar tat-tagħmir. L-iċċifrar tat-tagħmir jgħin biex jipproteġi dejta maħżuna fuq it-tagħmir tiegħek billi jiċċifraha bl-użu ta' teknoloġija BitLocker Drive Encryption. Meta l-iċċifrar tat-tagħmir ikun mixgħul, Windows awtomatikament jiċċifra d-drajv li Windows ikun installat fuqu u jiġġenera kodiċi ta' rkupru. Issir backup awtomatikament online tal-kodiċi ta' rkupru ta' BitLocker għat-tagħmir personali tiegħek fil-kont ta' Microsoft OneDrive personali tiegħek. Microsoft ma tużax il-kodiċi tal-irkupru individwali tiegħek għal kwalunkwe skop.

Għodda għat-Tneħħija ta' Softwer Malizzjuż. Għodda għat-Tneħħija ta' Softwer Malizzjuż (MSRT) taħdem fuq it-tagħmir tiegħek tal-anqas darba fix-xahar bħala parti minn Windows Update. MSRT tiċċekkja t-tagħmir għal infezzjonijiet minn softwer malizzjuż speċifiku u prevalenti ("malware") u tgħin tneħħi kwalunkwe infezzjoni li tinstab. Meta titħaddem l-MSRT, din tneħħi l-malware elenkat fil-websajt ta' Microsoft Support, jekk il-malware jinsab fit-tagħmir tiegħek. Waqt kontroll għall-malware, jintbagħat rapport lil Microsoft b'data speċifika dwar il-malware li instab, żballji u data oħra dwar l-apparat tiegħek. Jekk ma tridx li MSRT tibgħat din id-dejta lil Microsoft, tista' tiddiżattiva l-komponent ta' rappurtaġġ ta' MSRT.

Familja Microsoft. Il-ġenituri jistgħu jużaw Microsoft Family Safety biex jifhmu u jiffissaw limiti fuq kif it-tfal tagħhom qed jużaw it-tagħmir tagħhom. Irrevedi b’attenzjoni l-informazzjoni fuq Microsoft Family Safety jekk tagħżel li toħloq jew tingħaqad ma’ grupp tal-familja. Jekk tgħix f’reġjun li jeħtieġ permess biex toħloq kont biex taċċessa s-servizzi ta' Microsoft, tista’ tiġi ppromptjat biex titlob jew tagħti kunsens tal-ġenitur. Jekk utent jinsab taħt l-età statutorja fir-reġjun tiegħek, waqt il-proċess ta’ reġistrazzjoni se tiġi ppromptjat biex titlob kunsens mingħand ġenitur jew kustodju billi ddaħħal l-indirizz elettroniku ta’ adult. Meta jinxtegħel ir-rappurtaġġ tal-attività tal-Familja għal tfal, Microsoft tiġbor id-dettalji dwar kif it-tfal jużaw it-tagħmir tagħhom u tipprovdi lill-ġenituri b'rapporti tal-attivitajiet ta' dawk it-tfal. Rapporti tal-attività jitħassru b’mod regolari mis-servers ta’ Microsoft.

SmartScreen tad-Difensur ta' Microsoft u Kontroll Intelliġenti tal-Apps. Microsoft taħdem bis-sħiħ biex tgħin tipproteġi t-tagħmir u l-passwords tiegħek kontra apps, fajls, u kontenut tal-web mhux siguri.

Is-SmartScreen tad-Difensur ta' Microsoft tgħin sabiex tipproteġik meta tuża s-servizzi tagħna billi tidentifika t-theddid għalik, għat-tagħmir tiegħek, u għall-passwords tiegħek. Dan it-theddid jista’ jinkludi apps jew kontenut tal-web potenzjalment mhux siguri li s-SmartScreen tad-Difensur ta' Microsoft jiskopri waqt li jiċċekkja s-siti web li żżur, il-fajls li tniżżel, u l-apps li tinstalla u tħaddem. Meta s-SmartScreen ta’ Microsoft Defender jiċċekkja l-kontenut tal-web u tal-app, id-dejta dwar il-kontenut u t-tagħmir tiegħek tintbagħat lil Microsoft, inkluż l-indirizz tal-web sħiħ tal-kontenut. Meta tkun meħtieġa analiżi addizzjonali biex jiġi identifikat it-theddid għas-sigurtà, informazzjoni dwar is-sit web suspettuż jew l-app suspettuża—bħall-kontenut muri, il-ħsejjes li jindaqqu, u l-memorja tal-applikazzjoni—tista’ tintbagħat lil Microsoft. Din id-dejta se tintuża biss għal skopijiet ta’ sigurtà biex tiskopri, tipproteġi, u tirrispondi għal inċidenti relatati mas-sigurtà, serq tal-identità, frodi, jew ma’ attivitajiet malizzjużi, qarrieqa jew illegali oħra. Jekk SmartScreen tad-Difensur ta' Microsoft isib li l-kontenut potenzjalment mhuwiex sigur, se tara twissija minflok il-kontenut. Is-SmartScreen tad-Difensur ta’ Microsoft tista’ tiġi attivata jew diżattivata fl-app Sigurtà ta' Windows.

Fejn ikun appoġġjat, il-Kontroll Intelliġenti tal-Apps jgħin sabiex jiċċekkja s-software li huwa installa u jaħdem fuq it-tagħmir tiegħek biex jiddetermina jekk huwiex malizzjuż, potenzjalment mhux mixtieq, jew jippreżenta theddid ieħor għalik u għat-tagħmir tiegħek. Fuq tagħmir appoġġjat, il-Kontroll Intelliġenti tal-Apps jibda fil-modalità tal-evalwazzjoni u d-dejta li niġbru għas-SmartScreen tad-Difensur ta' Microsoft bħal isem il-fajl, hash tal-kontenut tal-fajl, il-post tat-tniżżil, u ċ-ċertifikati diġitali tal-fajl, tintuża sabiex tgħin tiddetermina jekk it-tagħmir tiegħek huwiex kandidat tajjeb biex juża l-Kontroll Intelliġenti tal-Apps għal protezzjoni addizzjonali ta’ sigurtà. Il-Kontroll Intelliġenti tal-Apps mhux attivat u mhux se jimblok7ka waqt il-modalità tal-evalwazzjoni. Xi tagħmir jista’ ma jkunx kandidat tajjeb jekk il-Kontroll Intelliġenti tal-Apps ikun b’mod ieħor fin-nofs u jinterferixxi ma’ attivitajiet maħsuba u leġittimi b’mod ieħor – pereżempju, żviluppaturi li jużaw lott ta’ fajls mhux maħsuba. Jekk inti kandidat tajjeb għall-Kontroll Intelliġenti tal-Apps, dan se jiġi attivat awtomatikament, u se jipprovdi protezzjoni addizzjonali għat-tagħmir tiegħek b’mod ulterjuri mis-SmartScreen tad-Difensur ta' Microsoft. Inkella, il-Kontroll Intelliġenti tal-Apps mhux se jkun disponibbli u se jkun diżattivat b’mod permanenti. Jekk it-tagħmir tiegħek mhux appoġġjat jew mhuwiex kandidat tajjeb għall-Kontroll Intelliġenti tal-Apps, is-SmartScreen tad-Difensur ta' Microsoft se tkompli tgħin tipproteġi t-tagħmir tiegħek. Meta l-Kontroll Intelliġenti tal-Apps ikun attivat u jidentifika app bħala malizzjuża, potenzjalment mhux mixtieqa, jew mhux magħrifa u mhux iffirmata, se jimblokka u jgħarrfek qabel ma tiftaħ, tħaddem, jew tinstalla l-app. Sir af aktar dwar il-Kontroll Intelliġenti tal-Apps .

Meta s-SmartScreen tad-Difensur ta' Microsoft jew il-Kontroll Intelliġenti tal-Apps jiċċekkjaw fajl, tintbagħat dejta dwar dak il-fajl lil Microsoft, inklużi l-isem tal-fajl, hash tal-kontenut tal-fajl, il-post tat-tniżżil u ċ-ċertifikati diġitali tal-fajl.

Il-Kontroll Intelliġenti tal-Apps jista’ jiġi attivat jew diżattivat fl-app Sigurtà ta' Windows.

Antivirus tad-Difensur ta' Microsoft. Antivirus tad-Difensur ta' Microsoft ifittex malware u software ieħor mhux mixtieq, applikazzjonijiet potenzjalment mhux mixtieqa u kontenut ieħor malizzjuż fuq it-tagħmir tiegħek. Antivirus tad-Difensur ta' Microsoft jinxtegħel awtomatikament biex jgħin jipproteġi t-tagħmir tiegħek jekk m'hemmx softwer ta' kontra l-malware ieħor li qed jipproteġi t-tagħmir tiegħek b'mod attiv. Jekk Antivirus tad-Difensur ta' Microsoft jinxtegħel, hu se jimmonitorja l-istatus tas-sigurtà tat-tagħmir tiegħek. Meta Antivirus tad-Difensur ta' Microsoft jinxtegħel, jew jinsab għaddej peress li jkun attivat Skennjar Perjodiku Limitat, dan awtomatikament se jibgħat rapporti lil Microsoft li fihom data dwar malware suspettat u softwer ieħor mhux mixtieq, applikazzjonijiet potenzjalment mhux mixtieqa, u kontenut ieħor malizzjuż, u jista' jibgħat ukoll fajls li jistgħu jkunu fihom malware jew fajls mhux magħrufa għal spezzjoni ulterjuri. Jekk rapport aktarx ikun fih dejta personali, ir-rapport ma jintbagħatx awtomatikament, u se tiġi avżat qabel ma jintbagħat. Tista’ tikkonfigura l-Antivirus tad-Difensur ta' Microsoft biex ma jibgħatx rapporti u malware suspettat lil Microsoft.

Taħdit, Attivazzjoni tal-Vuċi, Kitba, u TtajpjarTaħdit, Attivazzjoni tal-Vuċi, Kitba, u Ttajpjarmainspeechinkingtypingmodule
Sommarju

Taħdit. Microsoft tipprovdi kemm karatteristika għall-għarfien tal-vuċi bbażata fuq it-tagħmir u teknoloġiji ta’ għarfien tal-vuċi bbażati fuq il-cloud (online), fir-reġjuni fejn huma disponibbli.

L-attivazzjoni tas-setting tal-għarfien tal-vuċi Online jippermetti l-apps juża l-għarfien tal-vuċi bbażat fuq il-cloud ta’ Microsoft. Flimkien ma’ dan, f’Windows 10, is-setting tal-għarfien tal-vuċi Online jippermetti l-abbiltà tiegħek biex tuża d-dettatura fi ħdan Windows.

Jekk tixgħel it-taħdit waqt li tkun qed tissettja tagħmir HoloLens jew tinstalla Windows Mixed Reality, dan jippermettilek li tuża l-vuċi tiegħek għall-kmandi, id-dettatura u l-interazzjonijiet tal-applikazzjoni. Kemm is-settings tal-għarfien tal-vuċi bbażat fuq it-tagħmir kif ukoll dawk tal-għarfien tal-vuċi online se jkunu attivati. Biż-żewġ settings attivati, waqt li l-headset tiegħek ikun mixgħul, it-tagħmir se jkun dejjem qed jisma' l-input tal-vuċi tiegħek u se jibgħat id-data tal-vuċi tiegħek lit-teknoloġiji tal-għarfien tal-vuċi bbażat fuq il-cloud ta' Microsoft.

Meta tuża teknoloġiji tal-għarfien tal-vuċi bbażati fuq il-cloud mingħand Microsoft, kemm jekk humiex attivata mis-setting tal-għarfien tal-vuċi Online jew meta tinteraġixxa ma’ HoloLens jew l-ittajpjar tal-vuċi, Microsoft tiġbor u tuża r-rikordings tal-vuċi tiegħek biex tipprovdi s-servizz tal-għarfien tal-vuċi billi toħloq traskrizzjoni tat-test tal-kliem imlissen fid-dejta tal-vuċi. Microsoft mhux taħżen, tagħmel kampjun, se tisma’ r-rekordings tal-vuċi tiegħek mingħajr il-permess tiegħek. Sir af aktar dwar kif Microsoft timmaniġġja d-dejta tal-vuċi tiegħek, ara Teknoloġiji tal-għarfien tal-vuċi.

Tista’ tuża l-għarfien tal-vuċi bbażat fuq it-tagħmir mingħajr ma tibgħat id-dejta tal-vuċi tiegħek lil Microsoft. Madankollu, it-teknoloġiji tal-għarfien tal-vuċi bbażati fuq il-cloud ta’ Microsoft jipprovdu għarfien aktar preċiż mill-għarfien tal-vuċi bbażat fuq it-tagħmir. Meta s-setting tal-għarfien tal-vuċi online jkun diżattivat, is-servizzi tal-vuċi li ma jiddependux fuq il-cloud u jużaw biss l-għarfien ibbażat fuq it-tagħmir—bħall-captions live, in-Narratur, jew l-aċċess bil-vuċi— se jaħdmu xorta u Microsoft mhux ser tiġbor l-ebda dejta tal-vuċi.

Tista’ tiddiżattiva fi kwalunkwe ħin l-għarfien tal-vuċi online. Dan se jwaqqaf kwalunkwe apps li jiddependu fuq is-setting tal-għarfien tal-vuċi Online milli jibagħtu d-dejta tal-vuċi tiegħek lil Microsoft. Jekk qed tuża HoloLens jew headset ta’ Windows Mixed Reality, tista’ wkoll tiddiżattiva l-għarfien tal-vuċi bbażat fuq it-tagħmir fi kwalunkwe ħin. Dan se jwaqqaf lit-tagħmir milli jisma’ l-input tal-vuċi tiegħek. Sir af aktar dwar l-għarfien tal-vuċi f’Windows. .

Attivazzjoni bil-Vuċi. Windows tipprovdi apps appoġġjati li għandhom il-kapaċità li jwieġbu u jieħdu azzjoni skont il-kliem muftieħ bil-vuċi li huma speċifiċi għal dik l-app—pereżempju jippermettu lil Cortana tisma’ u tirrispondi meta tgħid “Cortana.”

Jekk tajt permess lil app biex tisma’ l-kliem muftieħ bil-vuċi, Windows se jkun qed jisma’ b’mod attiv il-mikrofonu għal dan il-kliem muftieħ. Ladarba kelma muftieħ tkun magħrufa, l-applikazzjoni se jkollha aċċess għar-rekording tal-vuċi tiegħek, tista' tipproċessa r-rekording, tieħu azzjoni, bħal tweġiba bit-taħdit. L-applikazzjoni tista' tibgħat ir-rekording tal-vuċi lis-servizzi tagħha stess fil-cloud biex tipproċessa l-kmandi. Kull applikazzjoni għandha titolbok permess qabel taċċessa r-rekordings tal-vuċi.

Barra minn hekk, l-attivazzjoni tal-vuċi tista' tiġi attivata meta t-tagħmir ikun imsakkar. Jekk attivata, l-applikazzjoni rilevanti tkompli tisma' l-mikrofonu għal kliem muftieħ bil-vuċi meta tkun sakkart it-tagħmir tiegħek u tista' tiġi attivata għal kwalunkwe persuna li titkellem qrib it-tagħmir. Meta t-tagħmir ikun msakkar, l-applikazzjoni jkollha aċċess għall-istess sett ta' kapaċitajiet u informazzjoni bħala meta t-tagħmir ikun miftuħ.

Tista’ tiddiżattiva l-attivazzjoni bil-vuċi fi kwalunkwe ħin. Sir af aktar dwar l-attivazzjoni bil-vuċi f'Windows .

Anke meta tkun iddiżattivajt l-attivazzjoni tal-vuċi, xi applikazzjonijiet tad-desktop u servizzi ta' partijiet terzi jaf ikunu qed jisimgħu l-mikrofonu u jiġbru l-input tal-vuċi tiegħek. Sir af aktar dwar l-applikazzjonijiet għad-desktop ta’ partijiet terzi u dwar kif jista’ jkun li xorta waħda jkunu kapaċi jaċċessaw il-mikrofonu tiegħek anke b'dawn is-settings iddiżattivati. .

Ittajpjar bil-vuċi. F’Windows 11, id-dettatura ġiet aġġornata u msemmija mill-ġdid bħala ttajpjar bil-vuċi. L-ittajpjar bil-vuċi jista’ juża kemm it-teknoloġiji tal-għarfien tal-vuċi bbżażat fuq it-tagħmir u online biex iħaddem is-servizz tat-traskrizzjoni tal-konverżjoni ta' taħdit f'test tiegħu. Tista’ wkoll tagħżel li tikkontribwixxi klipps tal-vuċi biex tgħin ittejjeb l-ittajpjar bil-vuċi. Jekk tagħżel li ma tikkontribwixxix klipps tal-vuċi, xorta tista’ tuża l-ittajpjar bil-vuċi. Tista’ tibdel l-għażla tiegħek fi kwalunkwe ħin fis-settings tal-ittajpjar bil-vuċi. Microsoft mhux taħżen, tagħmel kampjun, se tisma’ r-rekordings tal-vuċi tiegħek mingħajr il-permess tiegħek. Sir af iktar dwar Microsoft u d-dejta tal-vuċi tiegħek .

Aċċess bil-vuċi. Windows jagħti s-setgħa lil kulħadd, inklużi n-nies b’diżabilitajiet ta’ mobbiltà, biex jikkontrollaw il-PC tagħhom u jiddettaw it-test bl-użu tal-vuċi tagħhom. Pereżempju, l-aċċess bil-vuċi jappoġġja xenarj bħall-ftuħ u l-qlib bejn l-apps, l-ibbrawżjar tal-web, u l-qari u l-kitba tal-posta. L-aċċess bil-vuċi jgħin fl-iżvilupp ta’ għarfien tal-vuċi modern, fit-tagħmir biex jagħraf il-vuċi b’mod preċiż u li jkun appoġġjat mingħajr konnessjoni mal-internet. Sir af aktar dwar l-aċċess bil-vuċi .

Inking & Personalizzazzjoni tal-Ittajpjar. Il-kliem ittajpjat jew miktub bl-idejn jinġabar biex jipprovdilek lista ta’ kliem personali, għarfien aħjar tal-karattri biex jgħinek tittajpja u tikteb fuq it-tagħmir tiegħek, u suġġerimenti ta’ test aħjar li jidhru meta tkun qed tittajpja jew tikteb.

Tista’ tiddiżattiva l-personalizzazzjoni tal-inking u & tal-ittajpjar fi kwalunkwe ħin. Dan se jħassar il-lista tal-kliem personalizzata tiegħek maħżun fuq it-tagħmir tiegħek. Jekk terġa’ tattivah, se jkollok bżonn terġa’ toħloq il-lista tal-kliem personalizzata tiegħek. Sir af aktar dwar il-personalizzazzjoni tal-inking u l-ittajpjar f’Windows.

Settings ta’ sinkronizzazzjoni u ta’ backupSettings ta’ sinkronizzazzjoni u ta’ backupmainsyncsettingsmodule
Sommarju

Meta tidħol f’din bil-kont ta' Microsoft tiegħek jew bil-kont tax-xogħol jew tal-iskola tiegħek, Windows tista’ taħżen is-settings, il-fajls, id-dejta tal-konfigurazzjoni tat-tagħmir fis-servers ta’ Microsoft. Windows se tuża biss s-settings, il-fajls, u dejta tal-konfigurazzjoni tat-tagħmir maħżuna biex tagħmilha aktar faċli sabiex tagħmel migrazzjoni tal-esperjenza tiegħek fuq tagħmir differenti.

Tista’ tiddiżattiva din il-karatteristika u twaqqaf lil Windows milli jaħżen is-settings, fajls, dejta tal-konfigurazzjoni tiegħek mis-settings ta’ Windows. Tista’ tħassar id-dejta li tkun saritilha backup appoġġjata qabel fil-kont ta’ Microsoft tiegħek, billi żżur il-paġna tat-Tagħmir tal-Kont ta' Microsoft tiegħek.

Sir af aktar dwar il-backup ta’ Windows u s-settings ta’ sinkronizzazzjoni.

Servizzi ta' AġġornamentServizzi ta' Aġġornamentmainupdateservicesmodule
Sommarju

Servizzi ta' Aġġornament għal Windows jinkludu Windows Update u Microsoft Update. Windows Update huwa servizz li jipprovdik b'aġġornamenti tas-softwer għas-softwer ta' Windows u softwer ta' appoġġ ieħor, bħal drajvers u firmware forniti mill-manifatturi tat-tagħmir. Microsoft Update huwa servizz li jagħtik aġġornamenti tas-software għal software tal-Microsoft ieħor bħal Microsoft 365.

Windows Update awtomatikament iniżżel l-aġġornamenti tas-software ta' Windows fuq it-tagħmir tiegħek. Tista' tikkonfigura Windows Update biex awtomatikament jinstalla dawn l-aġġornamenti hekk kif isiru disponibbli (rakkomandat) jew li jkollok notifika minn Windows meta ikollok bżonn tirristartja biex tispiċċa tinstalla l-aġġornamenti. Applikazzjonijiet disponibbli permezz tal-Microsoft Store huma aġġornati awtomatikament permezz tal-Microsoft Store, kif deskritt fit-taqsima ta’ Microsoft Store ta’ din id-dikjarazzjoni tal-privatezza.

Brawżers tal-web—Legacy ta’ Microsoft Edge u Internet ExplorerIl-Brawżers tal-Web-Microsoft Edge Legacy u Internet Explorermainwebbrowsersmodule
Sommarju

Din it-taqsima tapplika għal verżjonijiet ta' legacy ta’ Microsoft Edge (verżjonijiet 44 u inqas). Ara t-taqsima Microsoft Edge tad-Dikjarazzjoni tal-Privatezza għal informazzjoni dwar verżjonijiet mhux ta’ legacy ta’ Microsoft Edge.

Microsoft Edge hu l-brawżer tal-web awtomatiku għal Windows. Internet Explorer, il-brawżer legacy ta' Microsoft, huwa wkoll disponibbli f'Windows. Kull meta tuża brawżer tal-web biex taċċessa l-internet, data dwar it-tagħmir tiegħek ("data standard tat-tagħmir") tintbagħat lill-websajts li żżur u lis-servizzi online li tuża. Id-dejta standard tat-tagħmir tinkludi l-indirizz IP tat-tagħmir tiegħek, it-tip u l-lingwa tal-brawżer, il-ħinijiet tal-aċċess, u l-indirizzi tal-websajts li jirreferuk. Din id-dejta tista' tiġi lloggjata fis-servers tal-web ta' dawk il-websajts. Liema data tiġi llogjata u kif dik d-data tiġi wżata jiddependi fuq l-prattiċi ta' privatezza tas-siti tal-web li inti żżur u s-servizzi tal-web li inti tuża. B’mod addizzjonali, Microsoft Edge jibgħat ID uniku tal-brawżer lil ċerti paġni web biex aħna nkunu nistgħu niżviluppaw data aggregata li tintuża għat-titjib tal-karatteristiċi u s-servizzi tal-brawżer.

Barra minn hekk, id-data dwar kif tuża l-brawżer tiegħek, bħall-kronoloġija tal-ibbrawżjar tiegħek, id-data tal-formola tal-web, il-fajls temporanji tal-internet, u l-cookies, tinħażen fit-tagħmir tiegħek. Tista' tħassar din id-dejta mill-apparat tiegħek billi tuża Ħassar il-Kronoloġija tal-Ibbrawżjar.

Microsoft Edge iħallik tirreġistra u tissejvja kontenut fuq l-apparat tiegħek bħal:

 • Nota tal-web. Tħallik toħloq link u notamenti testwali fuq il-paġni tal-web li żżur, u tikklippja, tissejvja jew tixxerjahom.
 • Qari attiv. Iħallik toħloq u timmaniġġja listi tal-qari inklużi websajts jew dokumenti.
 • Hub. JIppermetti mmaniġjar faċli tal-listi tal-qari, il-favuriti, il-fajls imniżżla u l-kronoloġija f’post wieħed.
 • Ippinnja s-Sit Web mat-Taskbar. Jippermettilek twaħħal is-siti web favoriti tiegħek mat-taskbar tal-Windows. is-siti web se jkunu f’pożizzjoni jaraw liema paġna tagħhom inti tkun waħħalt mat-taskbar, sabiex b’hekk jipprovdulek badge li tgħarrfek meta jkun hemm xi ħaġa ġdida li tkun tista’ tesplora fuqhom.

Xi informazzjoni tal-brawżer ta' Microsoft issejvjata fuq l-apparat tiegħek ser tiġi sinkronizzata ma' apparat ieħor meta tidħol bil-kont ta' Microsoft tiegħek. Pereżempju, fl-Internet Explorer, din l-informazzjoni tinkludi l-kronoloġija tal-ibbrawżjar u l-favoriti tiegħek; u f'Microsoft Edge, din tinkludi l-favoriti tiegħek, il-listi tal-qari, l-entrati tal-formoli li jimtlew waħedhom (bħal ismek, l-indirizz u n-numru tat-telefown tiegħek), u tista' tinkludi d-data għall-estensjonijiet li installajt. Pereżempju, jekk tissinkronizza l-lista tal-qari tiegħek ta' Microsoft Edge fuq it-tagħmir kollu, kopji tal-kontenut li tagħżel li tissejvja fil-list tal-qari tiegħek tintbagħat lil kull tagħmir sinkronizzat biex tarah aktar tard. Inti tista' tiddiżattiva s-sinkronizzar f'Internet Explorer billi tmur f'Bidu > Settings > Kontijiet > Issinkronizza s-settings tiegħek. (Għal aktar informazzjoni, ara t-taqsima Settings tas-sinkronizzazzjoni ta' din id-dikjarazzjoni tal-privatezza.) Tista' wkoll tiddiżattiva s-sinkronizzar tal-informazzjoni tal-brawżer ta' Microsoft Edge billi titfi l-għażla tas-sinkronizzar fis-Settings ta' Microsoft Edge.

Microsoft Edge u l-Internet Exploer jużaw t-talbiet ta' tiftix tiegħek u l-istorja tal-ibbrawsjar tiegħek biex jipprovduk b'ibbrawsjar aktar mgħaġġel u riżultati ta' tiftix aktar relevanti. Dawn il-karatteristiki jinkludu:

 • Suġġerimenti tat-tiftix f'Internet Explorer awtomatikament jibgħat l-informazzjoni li tittajpja fl-istrixxa tal-indirizzi tal-brawżer lill-fornitur tat-tiftix default tiegħek (bħal Bing) biex joffri rakkomandazzjonijiet tat-tiftix hekk kif tittajpja kull karattru.
 • Suġġerimenti tat-tiftix u ta' siti f'Microsoft Edge awtomatikament jibgħat l-informazzjoni li tittajpja fl-istrixxa tal-indirizzi tal-brawżer lil Bing (anki jekk għażilt fornitur tat-tiftix default ieħor) biex joffri rakkomandazzjonijiet tat-tiftix hekk kif tittajpja kull karattru.

Tista' titfi dawn il-karatteristiki fi kwalunkwe ħin. Sabiex nipprovdu riżultati tat-tiftix, Microsoft Edge u Internet Explorer jibagħtu l-queries tat-tiftix tiegħek, informazzjoni standard tat-tagħmir, u l-lokalità (jekk ikollok il-lokalità attivata) lill-fornitur tat-tiftix default tiegħek. Jekk Bing huwa l-fornitur tat-tiftix awtomatiku tiegħek, nużaw din id-data kif deskritt fit-taqsima Bing ta' din id-dikjarazzjoni tal-privatezza.

Cortana tista' tgħinek bl-ibbrawżjar tal-web tiegħek f'Microsoft Edge b’karatteristiki bħal Staqsi lil Cortana. Inti tista' tidiżattiva l-għajnuna ta' Cortana f'Microsoft Edge fi kwalunkwe ħin fis-Settings ta' Microsoft Edge. Biex issir taf aktar kif Cortana tuża d-dzta u kif inti tista' tikkontrolla dan, mur fit-taqsima Cortana ta' din id-dikjarazzjoni ta' privatezza.

Applikazzjonijiet ta' WindowsApplikazzjonijiet ta' Windowsmainwindowsappsmodule
Sommarju

Numru ta' applikazzjonijiet ta' Microsoft huma inklużi f'Windows u hemm oħrajn disponibbli fil-Microsoft Store. Uħud minn dawn l-Applikazzjonijiet jinkludu:

L-applikazzjoni Mapep. L-applikazzjoni Mapep tinkludi servizzi bbażati fuq il-post u tuża s-servizzi ta' Bing biex tipproċessa t-tfittxijiet tiegħek fi ħdan l-applikazzjoni Mapep. Meta l-applikazzjoni Mapep ikollha aċċess għall-post fejn tkun tinsab, u inti attivajt is-servizzi bbażati fuq il-post f'Windows, meta tuża l-buttuna "@" biex tibda tiftixa f'kaxxi tat-test appoġġjati f'applikazzjonijiet ta' Windows, is-servizzi ta' Bing jiġbru t-test li tikteb wara "@" biex jipprovdu suġġerimenti bbażati fuq il-post. biex titgħallem aktar dwar dawn l-esperjenzi pprovduti minn Bing, ara t-taqsima Bing ta' din id-dikjarazzjoni tal-privatezza. Meta l-applikazzjoni Mapep ikollha aċċess għal-lokalità tiegħek, anke meta l-applikazzjoni ma tkunx qed tintuża, Microsoft tista' tiġbor data tal-lokalità mhux identifikata mit-tagħmir tiegħek biex ittejjeb is-servizzi ta' Microsoft. Tista' tiddiżattiva l-aċċess tal-applikazzjoni Mapep għal-lokalità tiegħek billi titfi s-servizz tal-lokalità jew titfi l-aċċess tal-applikazzjoni Mapep għas-servizz tal-lokalità.

Tista’ żżomm kont tal-postijiet favoriti tiegħek u tat-tfittxijiet riċenti fil-mapep fl-app Mapep. Il-postijiet favoriti tiegħek u l-istorja tat-tiftix jiġu inklużi bħala suġġerimenti għat-tiftix. Jekk tippermetti l-aċċess għall-kamera tiegħek lill-app Mapep, se tkun tista’ taqbad il-post ta’ fejn ittieħdu r-ritratti tiegħek – pereżempju, ritratt tal-karozza tiegħek se jgħidlek ukoll fejn hija pparkjata l-karozza tiegħek. Tista’ tixxerja wkoll il-post tiegħek ma’ nies oħra fil-kuntatti tiegħek. Jekk dħalt bil-kont ta’ Microsoft tiegħek, il-postijiet favoriti tiegħek, il-kronoloġija tat-tiftix u ċerti settings tal-app ser jiġu sinkronizzati ma’ tagħmir u servizzi oħra. Għal aktar informazzjoni, ara t-taqsima Settings ta’ sinkronizzazzjoni u ta’ backup ta’ din id-dikjarazzjoni tal-privatezza.

App tal-kamera. Jekk tippermetti l-app tal-Kamera tuża l-post tiegħek, id-dejta dwar il-lokalità tiġi inkorporata fir-ritratti u l-vidjos li tieħu bl-apparat tiegħek. Dejta deskrittiva oħra, bħall-mudell tal-kamera u d-data meta ttieħed ir-ritratt jew inġibed il-vidjo, ukoll tiġi inkorporata fir-ritratti u l-vidjos. Jekk tagħżel li tixxerja ritratt jew vidjo, kwalunkwe informazzjoni inkorporata ser tkun aċċessibbli għan-nies u s-servizzi li taqsam magħhom. Ladarba tiġi attivata, dejjem tista' tiddiżattiva l-aċċess tal-app tal-Kamera għal-lokalità tiegħek billi tiddiżattiva l-aċċess kollu għas-servizz tal-lokalità fil-menù tas-Settings tat-tagħmir tiegħek jew tiddiżattiva l-aċċess tal-app tal-Kamera għas-servizz tal-lokalità.

Meta l-app tal-Kamera tkun miftuħa, din turi rettangoli rilevati mill-kamera magħżula għal żon fl-immaġni li potenzjalment jintużaw għat-titjib tal-immaġni. L-app tal-Kamera ma żżomm l-ebda dejta ta’ titjib tal-immaġni. Tista’ dejjem tibdel is-settings ta’ aċċess għall-kamera tiegħek fil-menù tas-Settings ta’ Windows. L-app tal-Kamera tuża diversi kapaċitajiet tal-apparat bħall-post, il-kamera, il-mikrofonu, il-vidjow, u l-librerija tal-istampi. Żur Microsoft Store biex issir taf aktar.

App tar-Ritratti. Hemm żewġ verżjonijiet tal-app tar-Ritratti li huma disponibbli. L-app aġġornata tar-Ritratti tinkludi karatteristiċi bħall-integrazzjoni ta’ iCloud u l-viżwalizzazzjonijiet lokali u tal-fowlder fil-cloud. Il-verżjoni legacy preċedenti tal-app tar-Ritratti tinkludi karatteristiċi bħall-Editur tal-Vidjos, it-tab Nies, u Albums. Qed tuża l-app aġġornata tar-Ritratti jekk it-taqsima “Dwar” fis-settings tal-app tar-Ritratti tindika li l-app hija l-app Ritratti “Aġġornata”. F’xi każijiet, utent jista’ jkollu kemm l-app aġġornata tar-Ritratti u l-verżjoni ta’ Ritratti legacy mniżżla fuq it-tagħmir tiegħu.

L-app aġġornata tar-Ritratti tgħinek torganizza, tara, u tixxerja r-ritratti u l-vidjos tiegħek. Pereżempju, l-app tar-Ritratti tippreżenta modi differenti biex tiggruppa r-ritratti u l-vidjos skont l-isem, id-data meta ttieħdu, jew id-data meta ġew modifikati, u kif ukoll tiggruppahom f’fowlders fejn dawk il-fajls ikunu maħżuna, bħal maħżuna lokalment fuq it-tagħmir tiegħek jew issinkronizzati mat-tagħmir tiegħek minn servizzi tal-cloud online. Dan l-app tippermettilek li tmexxi, tikkopja jew ittella’ fajls f’postijiet differenti fuq il-kompjuter tiegħek jew f’OneDrive. It-tab Ir-Ritratti Kollha turi r-ritratti u l-vidjos maħżuna lokalment jew issinkronizzati skont id-data meta kienu ttieħdu. It-tab Favoriti tħallik tara r-ritratti u l-vidjos li preċendent għamilt jogħġobni fuqhom jew għamilthom favoriti. It-tab Fowlders tħalli tara r-ritratti u l-vidjos skont il-post fejn huma maħżuna. Hemm ukoll tabs fejn tista’ tara r-ritratti u l-vidjos tiegħek minn servizzi tal-cloud disponibbli (bħal OneDrive jew servizzi ta’ parti terza oħra) li ssinkronizzajt mat-tagħmir tiegħek.

L-app tar-Ritratti legacy wkoll tgħinek torganizza, tara, u tixxerja r-ritratti u l-vidjos tiegħek. Madankollu, jekk qed tuża l-app tar-Ritratti legacy, tista’ tara xi karatteristiċi oħra li mhumiex disponibbli fil-verżjoni aktar ġdida tal-app tar-Ritratti, inklużi l-Kollezzjonijiet, l-Albums, l-Editur tal-Vidjo u s-setting Nies. It-tab Kollezzjoni turi ritratti u vidjos skont il-ħin li jittieħdu jew jinġibdu. It-tab Album tgħinek sabiex torganizza r-ritratti u l-vidjos tiegħek skont il-post u t-tags komuni. L-Editur tal-Vidjo jippermettilek teditja, toħloq, u tixxerja l-vidjos tiegħek.

Is-setting Nies jista’ jiġi attivat fuq il-paġna tas-Settings tal-app tar-Ritratti legacy u fit-tab Nies tal-app. Jekk huwa attivat, l-app tar-Ritratti legacy se tuża t-teknoloġija tal-iggruppar tal-uċuħ biex torganizza r-ritratti u l-vidjos tiegħek fi gruppi. Il-karatteristika tal-iggruppar tista’ tirrileva uċuħ f’ritratt jew vidjo u tiddetermina jekk humiex viżwalment simili għal uċuħ f’ritratti u vidjos oħra fil-kollezzjoni tar-ritratti lokali tiegħek. Tista’ tagħżel li tassoċja l-iggruppar tal-uċuħ ma’ kuntatt mill-app People tiegħek.

Meta jkun attivat fl-app tar-Ritratti legacy, l-iggruppar tiegħek se jinħażen fuq it-tagħmir tiegħek sakemm tixtieq li żżomm l-iggruppar jew ir-ritratti jew il-vidjos. Jekk is-setting Nies ikun attivat, se jkun hemm prompt biex tippermetti l-app tar-Ritratti legacy tkompli tippermetti li jsir l-iggruppar tal-uċuħ wara tliet snin ta’ nuqqas ta’ interazzjoni mal-app Ritratti Legacy. Tista’ tmur fil-paġna tas-Settings fl-app tar-Ritratti legacy biex tattiva jew tiddiżattiva Nies fi kwalunkwe ħin. Id-diżattivazzjoni ta’ din il-karatteristika se tneħħi d-dejta tal-iggruppar tal-uċuħ mill-app tar-Ritratti legacy iżda mhux se tneħħi r-ritratti jew il-vidjos tiegħek. Skopri aktar dwar l-app tar-Ritratti legacy u l-iggruppar tal-uċuħ.

Jekk tagħżel li tixxerja ritratt jew vidjo billi tuża l-app tar-Ritratti jew l-app tar-Ritratti legacy, kwalunkwe dejta integrata (bħall-post, il-mudell tal-kamera, u d-data) se tkun aċċessibbli għan-nies li tixxerja magħhom u għas-servizzi li tixxerja bihom ir-ritratt jew il-vidjo.

L-app People. L-applikazzjoni Nies tħallik tara u tinteraġixxi mal-kuntatti kollha tiegħek f'post wieħed. Meta żżid kont ta’ Microsoft mal-applikazzjoni Nies, il-kuntatti mill-kont tiegħek jiġu awtomatikament miżjuda fl-applikazzjoni Nies. Inti tista' żżid kontijiet oħra mall-app tan-Nies, inklużi kontijiet tan-netwerks soċjali (bħal Facebook u Twitter) u tal-posta elettronika. Meta iżżid kont, ngħidulek liema dejta l-applikazzjoni Nies tista' timporta jew tissinkronizza mas-servizz partikolari u tħallik tagħżel dak li tixtieq iżżid. Applikazzjonijiet oħra li tinstalla wkoll jistgħu jissinkronizzaw id-data mal-applikazzjoni Nies, inkluż jipprovdu dettalji addizzjonali għal kuntatti eżistenti. Meta int tara kuntatt fl-applikazzjoni Nies, informazzjoni dwar l-interazzjonijiet riċenti tiegħek mal-kuntatt (bħal posta elettronika u avvenimenti tal-kalendarju, inkluż minn applikazzjonijiet li l-applikazzjoni Nies tissinkronizza d-data minnha) se tiġi rkuprata u se tintwera lilek. Int tista' tneħħi kont mill-applikazzjoni Nies meta trid.

L-applikazzjoni Posta u Kalendarju. L-applikazzjoni Posta u Kalendarju tħallik tikkollega l-posta elettronika kollha tiegħek, il-kalendarji, u l-fajls f’post wieħed, inkluż dawk minn fornituri ta’ posta elettronika u ħażna ta’ fajls ta’ partijiet terzi. L-applikazzjoni tipprovdi servizzi bbażati fuq il-lokalità, bħal informazzjoni dwar it-temp fil-kalendarju tiegħek, iżda tista’ tiddiżattiva l-użu tal-applikazzjoni tal-lokalità tiegħek. Meta żżid kont mal-applikazzjoni Posta u Kalendarju, il-posta elettronika, l-items tal-kalendarju, il-fajls, il-kuntatti, u settings oħra mill-kont tiegħek awtomatikament jissinkronizzaw mat-tagħmir tiegħek u mas-servers ta’ Microsoft. Meta trid, tista’ tneħħi kont jew tagħmel bidliet fid-data li hija ssinkronizzata mill-kont tiegħek. Biex tikkonfigura kont, jeħtieġ tipprovdi lill-applikazzjoni bil-kredenzjali tal-kont (bħall-isem tal-utent u l-password), li jintbagħtu permezz tal-internet lis-server tal-fornitur tal-parti terza. L-applikazzjoni l-ewwel ser tipprova tuża konnessjoni sigura (SSL) biex tikkonfigura l-kont tiegħek iżda tibgħat din l-informazzjoni mhux iċċifrata jekk il-fornitur tal-posta elettronika tiegħek ma jappoġġjax SSL. Jekk iżżid kont ipprovdut minn organizzazzjoni (bħal l-indirizz elettroniku ta’ kumpanija), il-propjetarju tad-dominju organizzazzjonali jista’ jimplimenta ċerti politiki u kontrolli (pereżempju, awtentikazzjoni multifattorjali jew il-kapaċità biex tħassar dejta b’mod remot mit-tagħmir tiegħek) li jistgħu jaffettwaw l-użu tiegħek tal-applikazzjoni. Din l-app tuża l-kapaċitajiet tat-tagħmir tiegħek bħall-post, il-kamera. Żur Microsoft Store biex issir taf aktar.

L-app tal-Messaġġi tal-Operatur ta’ Windows (preċedentement Messaġġi ta’ Microsoft). L-app tal-Messaġġi tal-Operatur ta’ Windows tirċievi u turi messaġġi testwali relatati mal-kont mill-operatur mobbli tiegħek dwar il-pjan tad-dejta tiegħek (bħall-kontijiet u l-limiti tad-dejta tiegħek) fuq il-PC jew it-tagħmir tiegħek. Dawn il-messaġġi huma maħżuna lokalment fuq it-tagħmir tiegħek. Mit-tagħmir tiegħek, tista’ taċċessa, tara u tħassar dawn il-messaġġi wkoll. Din l-app tuża l-kapaċitajiet tat-tagħmir tiegħek bħall-Kuntatti. Żur Microsoft Store fuq Windows biex issir taf aktar.

L-app Arloġġ il-hub tiegħek għall-immaniġġja tal-ħin u tal-fokus fuq Windows. Meta l-utenti jidħlu bil-kont ta’ Microsoft tagħhom jistgħu jattivaw Microsoft To Do li hija esperjenza konnessa mal-cloud. Meta l-utent jattiva s-Sessjoni Produttiva, id-dejta tas-sessjoni tinħażen lokalment u l-utent jista’ jneħħiha billi jmur fil-paġna tas-settings tal-arloġġ. Barra minn hekk, Sessjonijiet għall-attenzjoni tappoġġja l-konnessjoni mal-kontijiet ta’ Spotify biex issemma’ l-awdjo ambjentali biex tgħin lill-utenti jiffokaw. Żur Microsoft Store biex issir taf aktar.

Microsoft Journal hija applikazzjoni tal-Windows iddisinjata speċifikament għal tagħmir li jiffoka fuq it-touch u li jappoġġja l-pinna bħal tablets u tagħmir 2-in-1. Jipprovdi lill-utenti b’esperjenza personali ta’ teħid ta’ noti f’forma ħielsa. L-app tisfrutta l-intelliġenza artifiċjali (IA) u t-tagħlim awtomatiku biex tagħraf aħjar il-kitba tiegħek li tipproċessa d-dejta lokalment fuq it-tagħmir tiegħek. Meta tkun konness ma’ Microsoft 365 (meħtieġ abbonament), l-utenti jistgħu jaċċessaw bla xkiel il-kalendarju ta’ M365 u l-kuntatti tagħhom fl-app. Il-kontenut kollu li jinħoloq mill-utent jiġi ssejvjat awtomatikament fil-post tal-issevjar default fil-librerija tad-dokumenti għal referenza futura. Journal tħallik taċċessa l-librerija tar-ritratti u l-kamera u l-mikrofonu tat-tagħmir sabiex tkun tista’ żżidhom ma’ workbook. Sir af aktar dwar l-app Journal hawnhekk jew żur Microsoft Store biex issir taf aktar.

L-app Pjanijiet tal-mowbajl tgħinek tidħol online faċilment u f’aktar postijiet fuq il-PC Windows 10 tiegħek u t-tagħmir 11 LTE. Malli tirreġistra għal pjan tad-dejta fuq it-tagħmir tiegħek, hija tistabbilixxi konnessjoni mal-operatur mobbli, li tippermettilek tlesti x-xiri permezz tal-portal online tal-operatur mobbli. Se jkollok bżonn SIM card appoġġjata sabiex tuża din l-app. L-App tal-Pjan tal-Mowbjla se tuża l-IMEI, l-IMSI, l-EID, l-ICCID, u l-Pajjiż tiegħek (il-post fejn insab bejn wieħed u ieħor iddeterminat mill-ID tan-Netwerk Ċellulari jew mir-Reverse IP tal-Wi-Fi) biex tiddetermina liema operaturi mobbli huma disponibbli fiż-żona tiegħek. L-operatur mobbli jista’ jibgħat notifiki lill-utenti permezz tal-App Pjanijiet tal-Mowbajl. Din l-app tuża l-kapaċitajiet tat-tagħmir tiegħek bħall-kamera u l-mikrofonu tiegħu. Żur Microsoft Store biex issir taf aktar.

PC Manager ta’ Microsoft huwa disponibbli f’reġjuni magħżula apposta u huwa għodda tad-desktop immirata biex ittejjeb il-prestazzjoni tal-PC tiegħek. Abbażi tat-talba tiegħek, il-PC Manager se jiskennja t-tagħmir tiegħek, u jippermettilek tħassar d-dokumenti mhux meħtieġa jew dawk temporanji, tottimizza l-cache, twaqqaf jew tirkupra minn bidliet mhux awtorizzati, jew tuża karatteristiċi oħra bħall-kontroll tal-integrità, il-bsoost bi klikkjatura waħda, it-tindif tal-ħażna, l-immaniġġjar tal-fajls u tal-pop-ups, u l-protezzjoni tas-settings default tiegħek.

PC Manager se jimblokka pop-ups abbażi tar-regoli tal-ad-block u t-twieqi pop-up magħżula minnek permezz tal-imblokkar personalizzat. Jekk taqbel li tingħaqad mal-”Pjan tal-Pop-ups tal-PC Manager ta’ Microsoft”, meta timblokka t-twieqi pop-up permezz tal-imblokkar personalizzat, tista’ tgħinna nottimizzaw il-karatteristika tal-immaniġġjar tal-pop-ups tal-PC Manager ta’ Microsoft PC billi tieħu ritratti tal-iskrin tal-pop-ups u tibgħathom lil Microsoft. Microsoft ma tiġborx informazzjoni oħra għajr ir-ritratti tal-iskrin, it-titlu ta’ Windows, u l-klassi ta’ Windows. Ir-ritratti tal-iskrin li jintbagħtu jinżammu biss għal perjodu qasir ta’ żmien u jitħassru fuq bażi regolari. Tista’ timmaniġġja l-preferenzi tiegħek tal-Pjan tal-Pop-Ups permezz tas-settings ta’ PC Manager fi kwalunkwe ħin. Il-karatteristika tal-feedback fil-PC Manager tista’ wkoll tipproċessa d-dejta personali jekk tinkludiha fil-feedback li tipprovdi lil Microsoft. Il-feedback mingħand l-utenti jitħassar regolarment wara l-ipproċessar. Żur Microsoft Store biex issir taf aktar.

L-Għodda tat-Tqasqis hija utilità prattika f’Windows li tuża l-mikrofonu u l-librerija tal-istampi tiegħek biex taqbad u taħżen ritratti tal-iskrin u rekordings tal-iskrin. L-Għodda tat-Tqasqis tinkludi karatteristika ta’ Azzjoni tat-Test, li tuża appoġġ integrat għall-għarfien tal-karattri ottiċi (OCR). Tista’ tagħżel u tikkopja t-test direttament minn immaġini billi tuża l-OCR. Barra minn hekk, tista’ tuża l-karatteristika Azzjoni tat-Test biex teditja l-informazzjoni sensittiva mit-test maqbud. Bl-elementi ta’ integrazzjoni tal-clipboard ikkupjati mill-Għodda tat-Tqasqis jiġu kkupjati wkoll fil-clipboard tiegħek. Jekk tattiva l-kronoloġija tal-clipboard fuq it-tagħmir, il-kontenut ikkupjat jista’ jintuża bla xkiel fuq tagħmir differenti. L-utenti jistgħu jimmaniġġjaw il-preferenzi tagħhom tal-clipboard u tat-tqasqis permezz tas-settings ta’ Windows. Żur Microsoft Store biex issir taf aktar.

L-app Rekorder tal-Ħoss hija għodda versatili mfassla biex taqbad l-awdjo permezz tal-mikrofonu tiegħek f’diversi xenarji. Waqt ir-rekordjar, tista’ timmarka l-mumenti ewlenin biex issib faċilment is-sezzjonijiet importanti aktar tard. Tista’ wkoll ittrimmja, taġġusta l-livelli tal-volum, jew tapplika modifiki oħra kif meħtieġ, u tagħmel playback tar-rekordings tiegħek. Ir-rekordings tiegħek jiġu ssejvjati u maħżuna awtomatikament fil-folder tad-Dokumenti tiegħek għal aċċess faċli, u tista’ tixxerja l-awdjo rrekordjat tiegħek mal-ħbieb u l-familja. Żur Microsoft Store biex issir taf aktar.

Microsoft Clipchamp huwa editur tal-vidjos imfassal biex jagħmel il-ħolqien tal-vidjos biċċa xogħol faċli. Jippermetti lill-utenti jgħaqqdu l-vidjos, l-istampi u l-fajls tal-awdjo, u kif ukoll iżidu t-test u l-effetti, u mbagħad jissejvjaw il-vidjo lest fuq it-tagħmir tagħhom, jew jaħżnu l-vidjos tagħhom fil-OneDrive personali tagħhom permezz tal-kont ta’ Microsoft tagħhom. L-utenti jistgħu jżidu wkoll vidjos disponibbli u mużika disponibbli jew effetti tal-ħoss, stikers, elementi grafiċi, sfondi, u aktar. L-utenti jistgħu jagħżlu li jippermettu lil Clipchamp jaċċessa l-kamera u l-mikrofonu tagħhom biex jirrekordja vidjos direttament mit-tagħmir tagħhom. Biex tipprovdi esperjenza aħjar, bħal liema lingwa għandha tintwerielek, Clipchamp se jiġbor il-post mhux preċiż tiegħek. L-utenti jistgħu jaċċessaw Clipchamp b’kont ta’ Microsoft personali jew tal-familja permezz tal-app ta’ Clipchamp għal Windows 10 jew Windows 11 u fil-brawżer Edge jew Chrome fuq https://app.clipchamp.com.

Il-Plejer tal-Midja huwa l-plejer integrat default tal-fajls multimedjali (awdjo u vidjo). Meta tagħżel li tiftaħ fajl multimedjali, il-Plejer tal-Midja se jaqra l-kontenut ta’ dak il-fajl. Meta tiftaħ il-Plejer tal-Midja, dan se jaqra l-kontenut tal-fowlders tal-librerija tal-Mużika u tal-librerija tal-Vidjos tiegħek biex jimla l-paġni tal-librerija tal-Mużika u tal-librerija tal-Vidjos tiegħu stess ġewwa l-Plejer tal-Midja biex jgħinek torganizza, tara u ddoqq il-kontenut multimedjali.

Biex tarrikkixxi l-esperjenza tiegħek meta ddoqq il-mużika, il-Plejer tal-Midja se jipprova juri awtomatikament l-arti tal-artist u l-arti tal-album għall-kontenut li ddoqq u għall-kontenut fil-librerija tal-mużika tiegħek. Biex jipprovdi din l-informazzjoni, il-Plejer tal-Midja jibgħat talba għall-informazzjoni lil Microsoft li jkun fiha dejta standard dwar it-tagħmir, bħall-indirizz IP tat-tagħmir tiegħek, il-verżjoni tas-software tat-tagħmir, u s-settings reġjonali u tal-lingwa tiegħek, u identifikatur għall-kontenut. Jekk ikun mixtieq, din il-karatteristika tista’ tiġi diżattivata fuq il-paġna tas-Settings tal-app.

Films u TV.Films u TV ta’ Microsoft tħallik tikri jew tixtri l-films jew l-eposidju tat-TV, u tarahom fuq it-tagħmir tiegħek.

Biex tgħinek tiskopri kontenut li jista’ jinteressak, Movies u TV se tiġbor dejta dwar liema films u programmi televiżivi tara, inkluż it-tul ta’ ħin kemm iddum tarahom u kwalunkwe klassifikazzjoni li tagħti.

Films u TV tista’ turi u tħaddem ukoll fajls tal-vidjo lokali maħżuna fuq il-PC tiegħek. Biex tagħmel dan, teħtieġ taċċessa l-librerija tal-vidjos fuq it-tagħmir tiegħek.

Il-Plejer tal-Midja ta’ Windows Legacy. Il-Plejer tal-Midja ta’ Windows Legacy jippermettilek tħaddem CDs u kontenut diġitali ieħor (bħal fajls tal-vidjo u tal-awdjo), tirrippja CDs u timmaniġġja l-librerija tal-midja tiegħek. Sabiex jarrikkixxi l-esperjenza tiegħek meta ddoqq il-kontenut fil-librerija tiegħek, il-Plejer tal-Midja ta’ Windows juri informazzjoni tal-midja relatata, bħat-titlu tal-album, it-titlu tal-kanzunetta, l-arti tal-album, l-artist u l-kompożitur. Sabiex iżid l-informazzjoni tal-midja tiegħek, il-Plejer tal-Midja ta’ Windows Legacy se jibgħat talba lil Microsoft li tinkludi informazzjoni standard dwar il-kompjuter, identifikatur għall-kontenut tal-midja u l-informazzjoni tal-midja li hija inkluża diġà fil-librerija tal-Plejer tal-Midja ta' Windows Legacy (inkluż l-informazzjoni li stajt editjajt jew daħħalt inti stess) sabiex b’hekk Microsoft tkun tista’ tagħraf it-trekk u mbagħad tirritorna informazzjoni addizzjonali li tkun disponibbli.

Il-Plejer tal-Midja ta’ Windows Legacy jippermettilek ukoll li tagħmel playback tal-kontenut li jiġi strimjat lilek permezz fuq in-netwerk. Biex jipprovdi dan is-servizz, huwa neċessarju li l-Plejer tal-Midja ta’ Windows Legacy jikkomunika ma’ server tal-midja tal-istreaming. Tipikament, dawn is-servers joperaw minn fornituri tal-kontenut li mhumiex tal-Microsoft. Waqt il-playback tal-istrimjar tal-midja, il-Plejer tal-Midja ta’ Windows se jibgħat reġistrazzjoni lis-server tal-midja tal-istreaming jew lil server(s) tal-web ieħor/oħrajn jekk is-server tal-midja tal-istrimjar jitlob dan. Ir-reġistrazzjoni tinkludi dettalji bħal: il-ħin tal-konnessjoni, l-indirizz tal-IP, il-verżjoni tal-Plejer tal-Midja ta’ Windows Legacy, in-numru ta’ identifikazzjoni tal-Plejer (ID tal-Plejer), id-data u l-protokoll. Biex jipproteġi l-privatezza tiegħek, il-Plejer tal-Midja ta’ Windows Legacy imur lura għad-default sabiex jibgħat ID tal-Plejer li tkun differenti għal kull sessjoni.

Windows HelloWindows Hellomainwindowshellomodule
Sommarju

Windows Hello jipprovdi aċċess istantanju għat-tagħmir kollu tiegħek permezz ta' awtentikazzjoni bijometrika. Jekk tixegħlu, Windows Hello juża wiċċek, il-marki tas-swaba', jew l-iris tiegħek biex jidentifikak abbażi ta' sett ta' punti jew karatteristiċi uniċi li huma estratti mill-immaġni u maħżuna fuq l-apparat tiegħek bħala mudell—iżda ma jaħżinx l-immaġni attwali ta' wiċċek, il-marki tas-swaba' jew l-iris. Id-dejta tal-verifika tal-bijometrika li tintuża meta tidħol ma titlaqx it-tagħmir tiegħek. Id-dejta tal-verifika tal-bijometrika tiegħek se tibqa’ fuq it-tagħmir tiegħek sakemm ma tneħħiha int. Għadaqstant, wara perjodu sinifikanti ta’ nuqqas ta’ attività ta’ Windows Hello, int se tiġi pprompjat sabiex tikkonferma li tixtieq tkompli taħżen id-dejta tal-verifika tal-bijometrika tiegħek. Tista’ tħassar d-dejta tal-verifika tal-bijometrika mis-Settings. Sir af aktar dwar Windows Hello.

Windows SearchWindows Searchmainwindowssearchmodule
Sommarju

Windows Search tħallik tfittex fl-affarijiet tiegħek u fil-web minn post wieħed. Jekk tagħżel li tuża Windows Search biex tfittex "il-kontenut tiegħek," din se tipprovdi riżultati għall-oġġetti fuq il-OneDrive personali tiegħek, il-OneDrive for Business tiegħek jekk ikunu attivati, fornituri oħrajn tal-ħażna tal-cloud sal-limitu appoġġjat minn dawk il-fornituri ta' parti terza u fit-tagħmir tiegħek. Jekk tagħżel li tuża Windows Search biex tfittex fil-web, jew tirċievi suġġerimenti ta' tfittxija b'Windows search, ir-riżultati tat-tfittxija tiegħek jkunu mħaddma b'Bing u aħna nużaw it-talba għal tfittxija tiegħek kif deskritt fit-taqsima Bing ta' din id-dikjarazzjoni tal-privatezza. Sir af aktar dwar it-tiftix f’Windows .

Divertiment u servizzi relatatiDivertiment u servizzi relatatimainentertainmentmodule
Sommarju

Servizzi ta' divertiment u servizzi relatati jixprunaw esperjenzi rikki u jippermettulek taċċessa varjetà ta' kontenut, applikazzjonijiet u logħob.

XboxXboxmainxboxmodule
Sommarju
Microsoft StoreMicrosoft Storemainwindowsstoremodule
Sommarju
Microsoft StartMicrosoft Startmainmainmodule
Sommarju
SilverlightSilverlightmainsilverlightmodule
Sommarju
Windows Mixed RealityWindows Mixed Realitymainwindowsmixedrealitymodule
Sommarju
maineuropeanprivacymodule,mainsecurityofpersonaldatamodule,mainwherewestoreandprocessdatamodule,mainourretentionofpersonaldatamodule,maincaliforniaconsumerprivacyactmodule,mainartificialintelligencemodule,mainadvertisingmodule,mainspeechrecognitionmodule,mainpreviewreleasesmodule,mainchangestothisprivacystatementmodule,mainhowtocontactusmodule mainenterpriseservicesmodule,mainenterprisedevsoftwareappsmodule mainofficeservicesmodule,mainmsfamilymodule,mainteamsmodule,mainonedrivemodule,mainoutlookmodule,mainskypemodule,mainsurfacemodule,mainsurfaceduomodule,mainlinkedinmodule mainbingmodule,maincortanamodule,mainmsedgemodule,mainMicrosoftTranslatormodule,mainswiftkeymodule mainactivationmodule,mainactivityhistorymodule,mainadvertisingidmodule,maindiagnosticsmodule,mainfeedbackhubmodule,maingethelpmodule,mainlivecaptionsmodule,mainlocationservicesmotionsensingmodule,mainnarratormodule,mainsecurityandsafetyfeaturesmodule, mainspeechinkingtypingmodule, mainsyncsettingsmodule,mainupdateservicesmodule,mainwebbrowsersmodule,mainwi-fisensemodule,mainwindowsappsmodule,mainwindowshellomodule,mainyourphonemodule,mainwindowssearchmodule mainxboxmodule,mainwindowsstoremodule,mainmainmodule,mainsilverlightmodule,mainwindowsmixedrealitymodule
mainenterprisedeveloperproductsmodule
Cookies

Il-maġġoranza tas-siti ta' Microsoft jużaw il-cookies, fajls tat-test żgħar imqiegħda fl-apparat tiegħek, li s-servers tal-web jużaw fid-dominju li qiegħed il-cookie sabiex jistgħu jerġgħu jiksbuhom aktar tard. Aħna nużaw il-cookies biex naħżnu l-preferenzi u s-settings tiegħek, biex ngħinu fid-dħul, biex nipprovdu reklami personalizzati u biex nanalizzaw l-operazzjonijiet tas-sit. Għal aktar informazzjoni, ara t-taqsima Cookies u teknoloġiji simili ta' din id-dikjarazzjoni tal-privatezza.

L-Oqfsa tal-Privatezza tad-Dejta bejn l-UE u l-Istati Uniti, bejn l-Iżvizzera u l-Istati Uniti, u l-Estensjoni tar-Renju Unit

Microsoft hija konformi mal-Oqfsa tal-Privatezza tad-Dejta bejn l-UE u l-Istati Uniti, bejn l-Iżvizzera u l-Istati Uniti, u mal-Estensjoni tar-Renju Unit. Biex issir taf aktar, ara it-taqsima Fejn naħżnu u nipproċessaw id-data personali, u żur is-sit web tal-Qafas tal-Privatezza tad-Dejta tad-Dipartiment tal-Kummerċ tal-Istati Uniti.

Ikkuntattjana

Jekk għandek tħassib dwar il-privatezza, ilment jew mistoqsija lill-Uffiċjal Kap tal-Privatezza ta' Microsoft jew lill-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data tal-UE, jekk jogħġbok ikkuntattjana billi tuża il-formola tal-web tagħna. Għal aktar informazzjoni dwar kif għandek tikkuntattja lil Microsoft, inkluż lil Microsoft Ireland Operations Limited, ara t-taqsima Kif tikkuntattjana ta' din id-dikjarazzjoni tal-privatezza.