מצלמה, מיקרופון ופרטיות ב- Windows 10

ב- Windows 10, השילוב של מצלמה ומיקרופון במכשיר או במערכת שלך מאפשר לך לבצע שיחות וידאו של Skype, לצלם תמונות, להקליט סרטוני וידאו ועוד. אפליקציות ושירותים רבים מבקשים להשתמש ומשתמשים במצלמה או במיקרופון, והגדרות Windows מאפשרות לך לקבוע אילו אפליקציות יוכלו להשתמש במצלמה או במיקרופון.

יש אנשים שחוששים מכך שאפליקציות לא מוכרות, ארגונים או תוכנות זדוניות ישתמשו במצלמה. בכל פעם שאתה משתמש במצלמה, אתה נושא באחריות. לכן תמיד מוצגת לך הודעה כאשר המצלמה מופעלת:

 • אם המכשיר שלך כולל נורת מצלמה, הנורה תידלק כאשר המצלמה בשימוש.
 • אם המערכת שלך לא כוללת נורת מצלמה, בעת הפעלה או כיבוי של המצלמה תוצג הודעה שמציינת זאת.

אנחנו מספקים גם הגדרות שיסייעו לך לשלוט במצב, כמתואר להלן.

פקדי המצלמה או המיקרופון עשויים להיות כבר כבויים אם אתה משתמש במכשיר שהוקצה לך על-ידי מקום העבודה, או אם הוספת חשבון עבודה למכשיר האישי שלך. במקרה כזה, תראה את ההודעה חלק מההגדרות מנוהלות על-ידי הארגון שלך בראש דפי ההגדרות של המצלמה או המיקרופון.

שלושה סוגים של מצלמות

יש שלושה סוגים של מצלמות שאליהן אפליקציות ושירותים יכולים לגשת, בהתאם לסוג מצלמות הכלולות במכשיר או המותקנות בו:

 • מצלמת צבע משמשת לצילום תמונות או סרטוני וידאו מסורתיים בצבע.
 • מצלמת אינפרא-אדום מצלמת תמונות או סרטוני וידאו בגווני אפור (שחור ולבן) בהתאם לעוצמת האינפרא-אדום.
 • מצלמת עומק יכולה לראות את הצורות של פריטים הנמצאים מולה ואת המרחק שלהם מהמכשיר. לדוגמה, ניתן להשתמש במצלמת עומק כדי לזהות שאדם נמצא מול המכשיר.

כיצד ניתן לקבוע אילו אפליקציות יכולות להשתמש במצלמה

 1. עבור אל התחל , ולאחר מכן בחר ‏‏הגדרות > פרטיות > מצלמה.
 2. בחר את ההגדרה המועדפת עבור האפשרות אפשר לאפליקציות להשתמש במצלמה שלי.
 3. תחת בחר אפליקציות שיוכלו להשתמש במצלמה שלך, הפעל או כבה הגדרות של אפליקציות ושירותים ספציפיים.

הערה

גם את תכבה את המצלמה עבור כל אחת מהאפליקציות תחת בחר אפליקציות שיוכלו להשתמש במצלמה שלך, חלק מהאפליקציות שמופיעות עדיין יוכלו לפתוח את המצלמה כדי לאפשר לך לצלם תמונות או סרטוני וידאו. אך המצלמה לא תצלם תמונות או סרטוני וידאו, אלא אם תלחץ באופן מפורש על לחצן תמונה או וידאו.

כיצד ניתן לקבוע אילו אפליקציות יכולות להשתמש במיקרופון

 1. עבור אל התחל , ולאחר מכן בחר ‏‏הגדרות > פרטיות > מיקרופון
 2. בחר את ההגדרה המועדפת עבור האפשרות התר לאפליקציות להשתמש במיקרופון שלי.
 3. תחת בחר אפליקציות שיכולות להשתמש במיקרופון שלך, הפעל או כבה הגדרות של אפליקציות ושירותים ספציפיים.

חריגות בהגדרות הפרטיות של המצלמה והמיקרופון

אם תפעיל את Windows Hello, הוא ישתמש במצלמה כדי לאפשר לך להתחבר, גם אם האפשרות אפשר לאפליקציות להשתמש במצלמה שלי כבויה. אם Windows Hello כבוי, הוא לא יכול לגשת למצלמה. (Windows Hello, חלק מ- Windows 10, מציע דרך חדשה להיכנס למכשירים, לאפליקציות, לשירותים מקוונים ולרשתות.)

אפליקציות שולחן עבודה לא מופיעות ברשימה בחר אפליקציות שיוכלו להשתמש במצלמה שלך או בחר אפליקציות שיכולות להשתמש במיקרופון שלך והן לא מושפעות מההגדרה אפשר לאפליקציות להשתמש במצלמה שלי או התר לאפליקציות להשתמש במיקרופון שלי . כדי לאפשר או לחסום אפליקציות שולחן עבודה, השתמש בהגדרות באפליקציות אלה.

הערה

כיצד אפשר לדעת אם אפליקציה היא אפליקציית שולחן עבודה? בדרך כלל, אנחנו מורידים אפליקציות שולחן עבודה מהאינטרנט או מתקינים אותן באמצעות מדיה כלשהי (כגון תקליטור, DVD או התקן אחסון מסוג USB). הן מופעלות באמצעות קובץ ‎.EXE או ‎.DLL, ולרוב הן פועלות במכשיר, לא כמו אפליקציות המבוססות על האינטרנט (שפועלות בענן). ניתן גם למצוא אפליקציות שולחן עבודה בחנות Windows.