הפרטיות שלך חשובה לנו. הצהרת הפרטיות מסבירה בנוגע לנתונים האישיים ש- Microsoft מעבדת, כיצד Microsoft מעבדת אותם ולאילו מטרות.

Microsoft מציעה מגוון רחב של מוצרים, כולל מוצרי שרת המשמשים כדי לעזור בתפעול ארגונים בכל רחבי העולם, מכשירים לשימוש ביתי, תוכנות שמשמשות תלמידים בבתי הספר ושירותים שמפתחים משתמשים בהם כדי ליצור ולארח את הפיתוחים העתידיים. ההפניות למוצרי Microsoft בהצהרה זו כוללות שירותים, אתרי אינטרנט, אפליקציות, תוכנה, שרתים ומכשירים של Microsoft.

קרא את הפרטים הספציפיים למוצר בהצהרת פרטיות זו, המספקת מידע רלוונטי נוסף. הצהרה זו חלה על האינטראקציות של Microsoft איתך ועל מוצרי Microsoft המפורטים בהמשך, וכן על מוצרי Microsoft אחרים המציגים הצהרה זו.

אנשים צעירים עשויים להעדיף להתחיל בדף פרטיות עבור אנשים צעירים. דף זה מבהיר את עיקרי המידע שעשוי להיות שימושי עבור אנשים צעירים.

עבור אנשים בארצות הברית, יש לעיין ב- הודעת פרטיות נתונים במדינות ארהב וב- מדיניות פרטיות הנתונים של בריאות הצרכן של מדינת וושינגטון, לקבלת מידע נוסף בנושא עיבוד הנתונים האישיים שלך והזכויות שלך במסגרת חוקי הפרטיות החלים בארצות הברית.


נתונים אישיים שאנו אוספיםנתונים אישיים שאנו אוספיםmainpersonaldatawecollect
סיכום
טקסט מלא

Microsoft אוספת נתונים ממך, דרך האינטראקציות שאנו מקיימים איתך ודרך המוצרים שלנו למגוון מטרות המתוארות להלן, כדי לפעול ביעילות ולהעניק לך את החוויות הטובות ביותר עם המוצרים שלנו. אתה מספק חלק מנתונים אלה ישירות, למשל כאשר אתה יוצר חשבון Microsoft, מנהל את חשבון הרישוי של הארגון שלך, שולח שאילתת חיפוש ב- Bing, נרשם לאירוע של Microsoft, שולח פקודה קולית ל- Cortana, מעלה מסמך ל- OneDrive, נרשם ל- Microsoft 365 או פונה אלינו לקבלת תמיכה. אנחנו מקבלים חלק ממנו על-ידי איסוף נתונים על האינטראקציות, השימוש והחוויות שלך עם המוצרים שלנו ועם סוגי התקשורת שלנו.

אנו מסתמכים על מגוון סיבות והרשאות משפטיות המכונות (לעתים בסיס חוקי) כדי לעבד נתונים, לרבות בהסכמתך, איזון של תחומי עניין לגיטימיים, הצורך לחתום על חוזים ולבצע אותם ולקיים התחייבויות משפטיות, למגוון מטרות המתוארות להלן.

אנו משיגים נתונים גם מספקים חיצוניים. אנו מגנים על הנתונים שמתקבלים מספקים חיצוניים בהתאם לנהלים המתוארים בהצהרה זו, וכן בהתאם לכל ההגבלות הנוספות הנאכפות על-ידי מקור הנתונים. מקורות אלה של ספקים חיצוניים משתנים במשך הזמן והם כוללים:

 • מתווכי נתונים שמהם אנו רוכשים נתונים דמוגרפיים כדי להשלים את הנתונים שאנו אוספים.
 • שירותים שהופכים תוכן שנוצר על-ידי משתמשים מהשירות שלהם לזמין לאחרים, כגון ביקורות עסקיות מקומיות או פרסומים ציבוריים של מדיה חברתית.
 • שירותי תקשורת, לרבות ספקי דואר ורשתות חברתיות, כאשר אתה מעניק לנו הרשאה לגשת לנתונים שלך בשירותים או ברשתות של ספקים חיצוניים.
 • ספקי שירות שעוזרים לנו לקבוע את מיקום המכשיר שלך.
 • שותפים שאיתם אנו מציעים שירותים במיתוג משותף או עוסקים בפעילויות שיווק משותף.
 • מפתחים שיוצרים חוויות באמצעות או עבור מוצרי Microsoft.
 • ספקים חיצוניים המספקים חוויות באמצעות מוצרי Microsoft.
 • מקורות הזמינים לציבור, כגון מגזר ציבורי פתוח, ערכות נתונים אקדמיות ומסחריות ומקורות נתונים אחרים.

אם אתה מייצג ארגון, למשל עסק או בית ספר, שמשתמש במוצרים לארגונים ומוצרים למפתחים של Microsoft, עיין בסעיף מוצרים לארגונים ומוצרים למפתחים של הצהרת פרטיות זו כדי לגלות כיצד אנו מעבדים את הנתונים שלך. אם אתה משתמש קצה של מוצר ו/או חשבון של Microsoft המסופק עי הארגון שלך, נא עיין בסעיפים מוצרים שסופקו על-ידי הארגון שלך ו- חשבון Microsoft למידע נוסף.

יש לך אפשרויות כשמדובר בטכנולוגיה שמשמשת אותך ואת הנתונים שאתה משתף. כשתתבקש לספק נתונים אישיים, אתה רשאי לסרב. רבים מהמוצרים שלנו דורשים נתונים אישיים מסוימים כדי לפעול וכדי לספק לך שירות. אם תבחר שלא לספק את הנתונים הנדרשים לפעולה ולאספקת מוצר או תכונה, לא תוכל להשתמש במוצר זה או בתכונה זו. בדומה, כאשר אנו נדרשים לאסוף נתונים אישיים על-פי חוק, לחתום אתך על חוזה או להוציא אותו לפועל, ואינך מספק את הנתונים, לא נוכל לחתום על החוזה; לחלופין, אם הוא מתייחס למוצר קיים שאתה משתמש בו, ייתכן שיהיה עלינו להשעות או לבטל אותו. אנו נודיע לך אם זה המקרה במועד הרלוונטי. כאשר אספקת הנתונים היא אופציונלית, ואם אתה בוחר שלא לשתף נתונים אישיים, תכונות כמו התאמה אישית המשתמשות בנתונים לא יפעלו עבורך.

הנתונים שאנו אוספים תלויים בהקשר של האינטראקציות שלך עם Microsoft והבחירות שאתה מבצע (כולל הגדרות הפרטיות), במוצרים ובתכונות שאתה משתמש בהם, במיקום שלך ובחוק הישים.

הנתונים שאנחנו אוספים כוללים את הנתונים הבאים:

נתוני קשר ושמות. השם הפרטי ושם המשפחה שלך, כתובת הדואר, הכתובת למשלוח דואר, מספר הטלפון שלך ונתוני קשר דומים אחרים.

אישורים. סיסמאות, רמזים לסיסמאות ומידע אבטחה דומה המשמש לאימות ולגישה לחשבון.

נתונים דמוגרפיים. נתונים כגון גיל, מין, מגדר ושפה מועדפת.

נתוני תשלום. נתונים לעיבוד תשלומים, כגון מספר אמצעי התשלום שלך (לדוגמה, מספר כרטיס אשראי) וקוד האבטחה המשויך לאמצעי התשלום שלך.

נתוני המינוי והרישוי. מידע על המינויים שלך, הרשיונות שלך וזכאויות אחרות.

אינטראקציות. נתונים בנוגע לשימוש שלך במוצרי Microsoft. במקרים מסוימים, כגון שאילתות חיפוש, מדובר בנתונים שאתה מספק כדי להשתמש במוצרים. במקרים אחרים, כגון דוחות שגיאה, מדובר בנתונים שאנו יוצרים. דוגמאות אחרות לאינטראקציות נתונים כוללות:

 • נתוני המכשיר והשימוש. נתונים על המכשיר שלך ועל המוצר והתכונות שבהם אתה משתמש, כולל מידע על החומרה והתוכנה שלך, רמת הביצועים של המוצרים שלנו, וכן ההגדרות שלך. לדוגמה:
  • היסטוריית תשלומים וחשבון. נתונים על הפריטים שרכשת והפעילויות המשויכות לחשבון שלך.
  • היסטוריית גלישה. נתונים על האתרים בהם ביקרת.
  • נתונים על המכשיר, קישוריות ותצוגה. נתונים על המכשיר שלך, תצורת המכשיר שלך ועל רשתות קרובות. למשל, נתונים על מערכות ההפעלה ועל תוכנות אחרות המותקנות במכשיר שלך, כולל מפתחות מוצר. בנוסף, כתובת IP, מזהי מכשיר (כגון מספר IMEI עבור טלפונים), הגדרות אזור ושפה ומידע על נקודות גישה ל- WLAN הנמצאות בקרבת המכשיר שלך.
  • דוחות שגיאה ונתוני ביצועים. נתונים על ביצועי המוצרים ועל כל בעיה שאתה חווה, כולל דוחות שגיאות. דוחות שגיאות (המכונים לעתים crash dumps) עשויים לכלול את פרטי התוכנה או החומרה הקשורים לשגיאה, תכנים של קבצים שנפתחו בעת התרחשות שגיאה ונתונים על תוכנות אחרות המותקנות במכשיר שלך.
  • פתרון בעיות ונתוני עזרההנתונים המסופקים על ידך כאשר אתה פונה ל- Microsoft בבקשת עזרה, כגון המוצרים בהם אתה משתמש ופרטים אחרים העוזרים לנו להעניק תמיכה. לדוגמה, פרטי יצירת קשר או נתוני אימות זהות, תוכן הצ'אטים וצורות תקשורת אחרות עם Microsoft, נתונים על מצב המכשיר שלך ועל המוצרים בהם אתה משתמש הקשורים לבקשת העזרה שלך. כאשר אתה פונה אלינו, למשל לצורך תמיכת לקוח, שיחות טלפון או צ'אטים עם נציגינו, הפניה עשויה להיות מנוטרת ומוקלטת.
  • שימוש בנתוני בבוטיםאינטראקציות עם בוטים ומיומנויות זמינות באמצעות מוצרי Microsoft, כולל בוטים ומיומנויות המסופקות על ידי ספקים חיצוניים.
 • תחומי עניין ומועדפים. נתונים לגבי תחומי העניין והפריטים המועדפים שלך, כגון קבוצות הספורט שאתה עוקב אחריהן, שפות התיכנות המועדפות עליך, המניות שאתה עוקב אחריהן, או ערים שאתה מוסיף כדי לעקוב אחר פרטים כמו מזג אוויר או תנועה. בנוסף למה שתציין במפורש, ייתכן שנסיק או נגזור תחומי עניין ומועדפים שלך מנתונים אחרים שאנו אוספים.
 • נתוני צריכת תוכן. מידע על תוכן מדיה (למשל, טלוויזיה, וידאו, מוסיקה, שמע, ספרי טקסט, אפליקציות ומשחקים) שאתה ניגש אליו באמצעות המוצרים שלנו.
 • חיפושים ופקודות. שאילתות חיפוש ופקודות חיפוש כאשר אתה משתמש במוצרי Microsoft עם פונקציית חיפוש או פונקציה פרודוקטיבית קשורה, כגון אינטראקציה עם צ‘אט בוט.
 • נתוני קול. נתוני קולך, המכונים לעתים קליפים קוליים, כגון שאילתות חיפוש, פקודות או הכתבה בקולך, שעשויים לכלול קולות רקע.
 • טקסט, סימון בדיו ונתוני הקלדה. טקסט, סימון בדיו, נתוני הקלדה, ומידע קשור. לדוגמה, כאשר אנו אוספים נתוני סימון בדיו, אנו אוספים מידע לגבי המיקום של כלי הסימון בדיו שלך במכשיר שברשותך.
 • תמונות. תמונות ומידע קשור, כגון מטה-נתונים של תמונה. לדוגמה, אנו אוספים את התמונה שאתה מספק בעת השימוש בשירות מותאם לתמונות של Bing.
 • אנשי קשר וקשרי גומלין. נתונים על אנשי הקשר ומערכות היחסים שלך אם אתה משתמש במוצר כדי לשתף מידע עם אחרים, לנהל אנשי קשר, לקיים תקשורת עם אחרים או לשפר את הפרודוקטיביות שלך.
 • נתונים חברתיים. מידע על מערכות היחסים והאינטראקציות שאתה מקיים עם אנשים אחרים וארגונים, כגון סוגי מעורבות (למשל, סימוני 'אהבתי', סימוני 'לא אהבתי', אירועים וכו') הקשורים לאנשים ולארגונים.
 • נתוני מיקום. נתונים על מיקום המכשיר שלך, שעשויים להיות מדויקים או לא. לדוגמה, אנו אוספים נתוני מיקום באמצעות מערכת ניווט לוויינית (GNSS) (לדוגמה, GPS) ונתונים על מגדלים סלולאריים ונקודות Wi-Fi חמות בקרבת מקום. ניתן להסיק מיקום גם מכתובת IP של מכשיר או מנתונים המופיעים בפרופיל החשבון שלך, המציינים היכן הוא ממוקם בדיוק נמוך יותר, למשל ברמת העיר או ברמת המיקוד.
 • קלט אחר. נתוני קלט אחרים המסופקים בעת השימוש במוצרים שלנו. לדוגמה, נתונים כגון הלחצנים שאתה לוחץ עליהם בבקר אלחוטי של Xbox באמצעות רשת Xbox, נתוני מעקב אחר תנועות גוף בעת השימוש ב- Kinect ונתוני חיישן אחרים, כגון מספר הצעדים שאתה צועד, כאשר אתה משתמש במכשירים בעלי חיישנים ישימים. ואם אתה משתמש ב- Spend, לפי הנחייתך, אנחנו גם אוספים נתונים של טרנזקציות כספיות ממנפיק כרטיס האשראי שלך, כדי לספק את השירות. אם אתה משתתף באירוע בחנות, אנו אוספים את הנתונים שאתה מספק לנו כאשר אתה מבצע רישום עבור או במהלך האירוע, ואם תזין נתונים לקידום מכירות, נאסוף את הנתונים שהזנת לטופס הכניסה.

תוכן. תוכן של הקבצים שלך ונתונים ליצירת תקשורת שאתה מזין, מעלה, מקבל או יוצר, כמו גם נתונים הנמצאים בשליטתך. לדוגמה, אם אתה משדר קובץ באמצעות Skype למשתמש אחר ב- Skype, עלינו לאסוף את התוכן של קובץ זה כדי להציג אותו בפניך ובפני המשתמש האחר. אם אתה מקבל הודעת דואר אלקטרוני באמצעות Outlook.com, אנחנו צריכים לאסוף את התוכן של ההודעה כדי להעבירה אל תיבת הדואר הנכנס שלך, להציגה בפניך, לאפשר לך להשיב לה ולאחסן אותה עבורך עד שתבחר למחוק אותה. תוכן אחר שאנו אוספים כאשר מספקים לך מוצרים כולל:

 • תקשורת, כולל שמע, וידאו, טקסט (מוקלד, מודפס, מוכתב או אחר), בהודעה, בדואר אלקטרוני, בשיחה, בבקשה לפגישה או בשיחת צ‘אט.
 • תצלומים, תמונות, שירים, סרטים, תוכנות ומדיה או מסמכים אחרים שאתה מאחסן, מאחזר או מעבד באופן אחר באמצעות הענן שלנו.

וידאו או הקלטות. הקלטות של אירועים ופעילויות בבניינים, שטחים מסחריים ומיקומים אחרים של Microsoft. אם אתה נכנס למיקומי Microsoft Store או למתקנים אחרים שלנו, או משתתף באירוע מוקלט של Microsoft, ייתכן שנעבד את התמונה שלך ואת נתוני הקול שלך.

משוב ודירוגים. מידע שאתה מספק לנו ותוכן של הודעות שאתה שולח לנו, כגון משובים, נתוני סקרים וביקורות על מוצרים שאתה כותב.

נתוני תעבורה. נתונים שנוצרו באמצעות השימוש שלך בשירותי התקשורת של Microsoft. נתוני תעבורה מציינים את האנשים שאיתם קיימת תקשורת ומתי התקשורת הזו התקיימה. אנו נעבד את נתוני התעבורה שלך רק ככל שהדבר נדרש כדי לספק, לתחזק ולשפר את שירותי התקשורת שלנו, ואנו עושים זאת בהסכמתך.

הסעיפים הספציפיים למוצרים המופיעים להלן מתארים שיטות איסוף נתונים נוספות החלות על השימוש במוצרים אלו.

כיצד אנו משתמשים בנתונים אישייםכיצד אנו משתמשים בנתונים אישייםmainhowweusepersonaldatamodule
סיכום
טקסט מלא

Microsoft משתמשת בנתונים שאנו אוספים על מנת לספק לך חוויות אינטראקטיביות עשירות. בפרט, אנו משתמשים בנתונים כדי:

 • לספק את המוצרים שלנו, כולל עדכון, אבטחה ופתרון בעיות, וכן לספק תמיכה. זה כולל גם שיתוף נתונים, כאשר הדבר נדרש כדי לספק את השירות או להוציא לפועל את הטרנזקציות שאתה מבקש.
 • לשפר ולפתח את המוצרים שלנו.
 • להתאים אישית את המוצרים שלנו ולספק המלצות.
 • לפרסם ולשווק עבורך, כולל שליחה של פריטי תקשורת פרסומיים, פרסום ממוקד והצגת הצעות רלוונטיות עבורך.

אנו משתמשים בנתונים גם כדי להפעיל את העסק שלנו, כולל ניתוח הביצועים שלנו, עמידה במחויבויות המשפטיות שלנו, פיתוח כוח העבודה שלנו וביצוע מחקר.

למטרות אלה, אנו משלבים נתונים שאנו אוספים מהקשרים שונים (לדוגמה, מהשימוש שלך בשני מוצרים של Microsoft). לדוגמה, Cortana משתמשת במידע הנמצא בלוח השנה שלך כדי להציע לך פריטים דרך הדואל, ו- Microsoft Store משתמשת במידע לגבי האפליקציות והשירותים שבהם אתה משתמש כדי להציג המלצות מותאמות אישית על אפליקציות. יחד עם זאת, יצרנו אמצעי הגנה מוכללים המבוססים על הליכים וטכנולוגיות שמטרתם למנוע שילובי נתונים מסוימים היכן שהחוק מחייב זאת. לדוגמה, אם החוק מחייב זאת, אנו מאחסנים נתונים שאנו אוספים ממך כאשר אינך מאומת (כלומר כאשר לא התחברת למערכת) בנפרד מפרטי חשבון שמזהים אותך ישירות, כמו השם, כתובת הדואר או מספר הטלפון שלך.

העיבוד של הנתונים האישיים שאנו מבצעים למטרות אלה כולל שיטות עיבוד אוטומטיות וידניות (אנושיות). השיטות האוטומטיות שלנו בדרך כלל מתקשרות לשיטות הידניות שלנו ונתמכות על-ידיהן. לדוגמה, כדי לבנות, לאמן ולשפר את הדיוק של שיטות העיבוד האוטומטיות שלנו (לרבות בינה מלאכותית או AI) אנחנו משווים באופן ידני חלק מהתחזיות ומסקנות שמייצרות השיטות האוטומטיות לנתוני הבסיס שמהם הופקו התחזיות והמסקנות. לדוגמה, עם רשותך ולצורך שיפור טכנולוגיות זיהוי הדיבור שלנואנו בודקים באופן ידני מקטעים קצרים של נתוני קול שנקטנו בצעדים כדי לבטל את הזיהוי שלהם. בדיקה ידנית זו עשויה להתבצע על-ידי עובדים או ספקים של Microsoft שעובדים בשמה של Microsoft.

כאשר אנו מעבדים נתונים אישיים שלך, אנו עושים זאת בהסכמתך ו/או בהתאם לנדרש כדי לספק את המוצרים שאתה משתמש בהם, להפעיל את העסקים שלנו, לעמוד במחויבויות החוזיות והמשפטיות שלנו, להגן על אבטחת המערכות והמוצרים שלנו, או לממש תחומי עניין חוקיים אחרים של Microsoft, כפי שמתואר בסעיף זה ובסעיף הסיבות שאנו משתפים מידע אישי בהצהרת הפרטיות הזו. כשאנו מעבירים נתונים אישיים מהאזור הכלכלי האירופי, אנו עושים זאת בהתבסס על מגוון מנגנונים משפטיים, כמתואר בסעיף היכן אנו מאחסנים ומעבדים מידע אישי של הצהרת הפרטיות הזו.

מידע נוסף על מטרות העיבוד:

 • לספק את המוצרים שלנו. אנו משתמשים בנתונים כדי להפעיל את המוצרים שלנו ולספק לך חוויות אינטראקטיביות עשירות. לדוגמה, אם אתה משתמש ב- OneDrive, אנו מעבדים את המסמכים שאתה מעלה ל- OneDrive כדי לאפשר לך לאחזר, למחוק, לערוך, להעביר או באופן אחר לעבד אותו, לפי הנחייתך, כחלק מהשירות. לחלופין, לדוגמה, אם אתה מזין שאילתת חיפוש במנוע החיפוש של Bing, אנו משתמשים בשאילתה זו כדי להציג בפניך תוצאות חיפוש. בנוסף, מכיוון שסוגי תקשורת הם תכונה של מוצרים, תוכניות ופעילויות שונים, אנו משתמשים בנתונים כדי ליצור עמך קשר. לדוגמה, אנו עשויים ליצור עמך קשר באמצעות הטלפון, הדואר או באמצעים אחרים כדי להודיע לך מתי מסתיים מינוי מסוים או כדי לשוחח אתך על חשבון הרישוי שלך. אנו יוצרים עמך קשר גם כדי לאבטח את המוצרים שלנו, לדוגמה, על-ידי כך שאנו מודיעים לך מתי קיימים עדכוני מוצר.
 • שיפור המוצר.. אנו משתמשים בנתונים כדי לשפר ללא הרף את המוצרים שלנו, לרבות הוספת תכונות או יכולות חדשות. לדוגמה, אנו משתמשים בדוחות שגיאה כדי לשפר תכונות אבטחה, בשאילתות חיפוש ובלחיצות ב- Bing כדי לשפר את הרלוונטיות של תוצאות החיפוש, בנתוני שימוש כדי לקבוע אילו תכונות חדשות יקבלו עדיפות ובנתוני קול כדי לפתח ולשפר את הדיוק של זיהוי הדיבור.
 • התאמה אישית. מוצרים רבים כוללים תכונות מותאמות אישית, כגון המלצות המשפרות את הפרודוקטיביות ואת מידת ההנאה. תכונות אלה משתמשות בתהליכים אוטומטיים כדי להתאים אישית את החוויות שלך במוצר על סמך הנתונים שיש לנו עליך, למשל היסקים שאנו עושים בנוגע אליך ולגבי השימוש שלך במוצר, בפעילויות, בתחומי העניין ובמיקום. לדוגמה, בהתאם להגדרות שלך, אם אתה מזרים סרטים בדפדפן במכשיר Windows שלך, ייתכן שתראה המלצה עבור אפליקציה מ- Microsoft Store שמוזרמת באופן יעיל יותר. אם יש ברשותך בחשבון Microsoft, לאחר שנקבל את הרשאתך, נוכל לסנכרן את ההגדרות שלך בכמה מכשירים. רבים מהמוצרים שלנו מספקים פקדים לביטול של תכונות מותאמות אישית.
 • הפעלת המוצר. אנחנו משתמשים בנתונים - כגון סוג המכשיר והאפליקציה, מיקום ומזהים ייחודיים של מכשיר, אפליקציה, רשת ומינוי - כדי להפעיל מוצרים המחייבים הפעלה.
 • פיתוח המוצר.. אנחנו משתמשים בנתונים כדי לפתח מוצרים חדשים. לדוגמה, אנו משתמשים בנתונים, לרוב שלא ניתן לזהות אותם, כדי להבין טוב יותר את צרכי המיחשוב ופרודוקטיביות של הלקוח שלנו שעשויים לעצב את הפיתוח של מוצרים חדשים.
 • תמיכת לקוחות. אנו משתמשים בנתונים כדי לאבחן ולפתור בעיות במוצר, לתקן את המכשירים של לקוחות ולספק שירותים אחרים לטיפול ותמיכה בלקוחות, בין היתר כדי לעזור לנו לספק, לשפר ולאבטח את איכות המוצרים, השירותים וההדרכות שלנו, וכן ולחקור תקריות אבטחה. ייתכן שגם ייעשה שימוש בנתוני הקלטת שיחות עבור האימות או הזיהוי שלך על סמך קולך כדי לאפשר ל- Microsoft לספק שירותי תמיכה ולחקור אירועי אבטחה.
 • עזרה באבטחה ובפתרון בעיות.. אנחנו משתמשים בנתונים כדי לעזור באבטחה ובפתרון הבעיות של המוצרים שלנו. זה כולל שימוש בנתונים כדי להגן על האבטחה והבטיחות של המוצרים ושל הלקוחות שלנו, זיהוי תוכנות זדוניות ופעילויות זדוניות, פתרון בעיות בנושאי ביצועים ותאימות כדי לעזור ללקוחות להפיק את המרב מהחוויה שלהם והודעה ללקוחות על עדכונים במוצרים שלנו. שירות זה עשוי לכלול שימוש במערכות אוטומטיות כדי לזהות בעיות אבטחה ובטיחות.
 • בטיחות. אנחנו משתמשים בנתונים כדי להגן על הבטיחות של המוצרים ושל הלקוחות שלנו. תכונות האבטחה ומוצרי האבטחה שלנו מסוגלים לסכל את פעולתן של תוכנות זדוניות ולהודיע למשתמשים אם נמצאה תוכנה זדונית במכשירים שלהם. לדוגמה, חלק מהמוצרים שלנו, כגון Outlook.com או OneDrive, סורקים באופן שיטתי תוכן באופן אוטומטי כדי לזהות הודעות זבל חשודות, וירוסים, פעולות פוגעניות או כתובות URL שסומנו כהונאה, דיוג או קישורים לתוכנות זדוניות; ואנו שומרים את הזכות לחסום מסירה של תקשורת או להסיר תוכן אם הם מפרים את התנאים שלנו. בהתאם לתקנת האיחוד האירופי (EU) 2021/1232, הפעלנו את ההפחתה המותרת על-ידי תקנה זו מסעיפים 5(1) ו- 6(1) של הנחיית האיחוד האירופי 2002/58/EC. אנו משתמשים בטכנולוגיות סריקה כדי ליצור חתימות דיגיטליות (הידועות כ- Hashes) של תמונות ותוכן וידאו מסוימים במערכות שלנו. טכנולוגיות אלה משוות לאחר מכן את קוד ה- Hash שהן יוצרות עם קודי Hash של תמונות מדווחות של ניצול מיני של ילדים והתעללות (המכונות ערכת Hash), בתהליך הנקרא התאמת Hash. Microsoft משיגה ערכות Hash מארגונים שפועלים לטובת הציבור כנגד התעללות מינית של ילדים. הדבר עשוי לגרום לשיתוף מידע עם המרכז הלאומי לילדים נעדרים ומנוצלים (NCMEC) ורשויות אכיפת החוק.
 • עדכונים. אנחנו משתמשים בנתונים שאנו אוספים כדי לפתח עדכוני מוצרים ותיקוני אבטחה. לדוגמה, אנו עשויים להשתמש במידע על היכולות של המכשיר שלך, כגון זיכרון זמין, כדי לספק לך עדכון תוכנה או תיקון אבטחה. עדכונים ותיקונים מיועדים למקסם את החוויה שלך במוצרים שלנו, לעזור לך להגן על הפרטיות והאבטחה של הנתונים שלך, לספק תכונות חדשות ולהעריך אם המכשיר שלך מוכן לעבד עדכונים אלה.
 • תקשורת פרסומית. אנחנו משתמשים בנתונים שאנו אוספים על מנת לספק פריטי תקשורת פרסומיים. ניתן להירשם למינויי דואר ולבחור אם ברצונך לקבל פריטי תקשורת פרסומיים מ- Microsoft באמצעות דואר, SMS, דואר רגיל וטלפון. לקבלת מידע אודות ניהול נתוני הקשר, מנויי הדואר ופריטי תקשורת פרסומיים ראה את סעיף כיצד לגשת אל הנתונים האישיים שלך ולשלוט בהם של הצהרת פרטיות זו.
 • הצעות רלוונטיות. Microsoft משתמשת בנתונים כדי לספק לך מידע חשוב ורלוונטי בנוגע למוצרים שלנו. אנו מנתחים נתונים מתוך מגוון מקורות כדי לנבא איזה מידע יעניין אותך ויהיה רלוונטי ביותר עבורך וכדי לספק לך מידע זה במגוון דרכים. לדוגמה, אנחנו עשויים לחזות את העניין שלך במשחקים וליצור עמך קשר לגבי משחקים חדשים שאולי תאהב.
 • פרסום. Microsoft אינה משתמשת במה שאתה אומר בהודעות דואר אלקטרוני, בצ'אט בין אדם לאדם, בשיחות וידאו, או בדואר קולי, במסמכים, בתמונות, או בקבצים אישיים אחרים שלך כדי לשלוח לך פרסום ממוקד. אנו משתמשים בנתונים שאנו אוספים באמצעות האינטראקציות שלנו איתך, באמצעות חלק מהמוצרים, השירותים, האפליקציות ונכסי האינטרנט (נכסי Microsoft) השייכים לנו, ובנכסי אינטרנט של ספקים חיצוניים, למטרות פרסום בנכסי Microsoft ובנכסים של ספקים חיצוניים. אנו עשויים להשתמש בתהליכים אוטומטיים כדי להפוך את הפרסום לרלוונטי יותר עבורך. למידע נוסף על האופן שבו משתמשים בנתונים למטרות פרסום, עיין בסעיף פרסום של הצהרת פרטיות זו.
 • קידומי מכירות ואירועים.. אנחנו משתמשים בנתונים שלך כדי לנהל קידומי מכירות ואירועים הזמינים בחנויות הפיזיות של Microsoft. לדוגמה, אם אתה נכנס לקידום מכירות, אנו עשויים להשתמש בנתונים שלך כדי לבחור זוכה ולספק לך את הפרס אם תנצח. לחלופין, אם אתה נרשם לסדנת קידוד או לאירוע משחקים, נוסיף את שמך לרשימה של משתתפים צפויים.
 • ביצוע עסקאות מסחריות.. אנחנו משתמשים בנתונים כדי להוציא לפועל את העסקאות שלך איתנו. לדוגמה, אנו מעבדים פרטי תשלום כדי לספק ללקוחות מינויים של מוצרים ומשתמשים בפרטי הקשר שלך כדי לספק מוצרים שנרכשו מ- Microsoft Store.
 • דיווח ופעולות עסקיות.. אנחנו משתמשים בנתונים כדי לנתח את הפעולות שלנו ולבצע בינה עסקית. כך יש לנו אפשרות לקבל החלטות מושכלות ולדווח על ביצועי העסק שלנו.
 • הגנה על זכויות ועל נכסים.. אנחנו משתמשים בנתונים כדי לזהות ולמנוע הונאה, ליישב מחלוקות, לאכוף הסכמים ולהגן על הנכס שלנו. לדוגמה, אנו משתמשים בנתונים כדי לאמת את החוקיות של רשיונות תוכנה למאבק בתוכנות פירטיות. אנחנו עשויים להשתמש בתהליכים אוטומטיים כדי לזהות ולמנוע פעילויות המפרות את הזכויות שלנו וזכויות של אחרים, כגון הונאה.
 • ציות משפטי.. אנחנו מעבדים נתונים כדי לציית לחוק. לדוגמה, אנו משתמשים בגיל של הלקוחות שלנו כדי לסייע לנו ב עומד במחויבויות שלנו כדי להגן על פרטיות הילדים. אנו גם מעבדים פרטי קשר ואישורים כדי לעזור ללקוחות לממש את זכותם להגנה על נתונים.
 • מחקר. עם האמצעים הטכניים והארגוניים המתאימים לשמירה על זכויות האנשים והחופש שלהם, אנו משתמשים בנתונים כדי לערוך מחקר, לטובת הכלל ולמטרות מדעיות.
מקרים שבהם אנו משתפים נתונים אישייםמקרים שבהם אנו משתפים נתונים אישייםmainreasonswesharepersonaldatamodule
סיכום
טקסט מלא

אנו משתפים את הנתונים האישיים שלך בהסכמתך או בהתאם לנחיצות הדבר כדי להשלים עסקה או כדי לספק שירות שביקשת או אישרת. לדוגמה, אנו משתפים את הסכמתך עם ספקים חיצוניים כשאתה מורה לנו לעשות כן, למשל, כשאתה שולח דואר אלקטרוני לחבר, משתף תמונות ומסמכים ב-OneDrive, או מקשר חשבונות עם שירות אחר. אם אתה משתמש במוצר של Microsoft שסופק על-ידי ארגון שאליו אתה משויך, כמו מעסיק או בית ספר, או שאתה משתמש בכתובת דואר אלקטרוני שסופקה לך על-ידי ארגון כזה כדי לגשת למוצרי Microsoft, אנו משתפים נתונים מסוימים, כגון נתוני אינטראקציה ונתוני אבחון כדי לאפשר לארגון שלך לנהל את המוצרים. כאשר אתה משתף נתוני תשלום עבור רכישה, אנו נשתף נתוני תשלום עם בנקים וישויות אחרות שמעבדות עסקאות תשלום או מספקות שירותים פיננסיים אחרים, כמו גם לצורך מניעת הונאות וצמצום סיכון האשראי. בנוסף, בעת שמירת אמצעי תשלום (כגון כרטיס) בחשבון שלך שבו אתה ומחזיקי חשבון Microsoft אחרים משתמשים כדי לבצע רכישות מ- Microsoft או מהשותפים שלה, ייתכן שקבלות הרכישה שלך ישותפו עם כל אדם אחר שמשתמש באותה שיטת תשלום ויש לו גישה לאותה שיטת תשלום כדי לבצע רכישה מ- Microsoft, כולל מחזיק החשבון בעל השם של שיטת התשלום. כאשר אתה מתיר הודעות דחיפה עבור מוצרים או אפליקציות של Microsoft במכשיר שאינו מכשיר Windows, מערכת ההפעלה של מכשיר זה תעבד נתונים אישיים מסוימים כדי לספק הודעות דחיפה. בהתאם לכך, Microsoft עשויה לשלוח נתונים לצד שלישי, ספק הודעות חיצוני שישלח הודעות דחיפה. שירותי הודעות הדחיפה של המכשיר שלך כפופים לתנאים ולהצהרת הפרטיות הספציפיים של השירות שלהם.

בנוסף, אנו משתפים נתונים אישיים עם חברות מסונפות וחברות בת בשליטת Microsoft. אנו משתפים נתונים אישיים גם עם ספקים או סוכנים הפועלים בשמנו למטרות המתוארות בהצהרה זו. לדוגמה, ייתכן כי חברות ששכרנו כדי לספק תמיכה בשירות לקוחות או לסייע בהגנה ובאבטחה של המערכות והשירותים שלנו יצטרכו גישה לנתונים אישיים כדי לספק פונקציות אלה. במקרים כאלו, חברות אלו יהיו כפופות לדרישות שלנו לפרטיות ולאבטחה של הנתונים, ולא יורשו להשתמש בנתונים אישיים שהם מקבלים מאתנו לאף מטרה אחרת. אנו עשויים גם לחשוף נתונים אישיים כחלק מעסקאות תאגידיות כדוגמת מיזוג או מכירת נכסים.

לבסוף, אנו ניגש אל הנתונים האישיים שלך, נעביר, נמסור ונשמור אותם, לרבות התכנים שלך (כגון תוכן הודעות הדואר שלך ב-Outlook.com, או קבצים המאוחסנים בתיקיות פרטיות ב- OneDrive), כאשר אנו מעריכים בתום לב כי פעולה זו נחוצה כדי לבצע אחת מהפעולות הבאות:

 • לקיים את הדין החל או בתגובה להליכים משפטיים תקפים מרשויות מוסמכות, לרבות גופי אכיפת החוק וסוכנויות ממשלתיות.
 • להגן על לקוחותינו, לדוגמה, במניעת דואר זבל וניסיונות להונות את משתמשי המוצרים שלנו, או כדי לעזור במניעת מוות או פציעה קשה.
 • לנהל ולשמר את אבטחת המוצרים שלנו, בכלל זה מניעה או בלימה של התקפה על מערכות המחשבים או הרשתות שלנו.
 • להגן על זכויות או רכוש של Microsoft, ובכלל זה אכיפה של התנאים החלים על השימוש בשירותים - עם זאת, אם נקבל מידע המראה כי מישהו משתמש בשירותים שלנו להעברת קניין רוחני או פיזי גנוב של Microsoft, לא נבחן את התוכן הפרטי של לקוח בעצמנו, אך ייתכן כי נפנה את העניין לרשות לאכיפת החוק.

לקבלת מידע נוסף על הנתונים שאנחנו חושפים בתגובה לבקשות מצד גורמי אכיפת החוק ורשויות ממשלתיות אחרות, עיין ב- בדוח בקשות לאכיפת חוק.

נא שים לב כי חלק מן המוצרים שלנו כוללים קישורים או מאפשרים לך לגשת באופן אחר למוצרים של ספקים חיצוניים, אשר נהלי הפרטיות שלהם שונים מאלה של Microsoft. אם תספק נתונים אישיים למוצרים אלה, הנתונים שלך יהיו כפופים לפריטי המדיניות של הפרטיות שלהם.

כיצד לגשת אל הנתונים האישיים שלך ולשלוט בהםכיצד לגשת אל הנתונים האישיים שלך ולשלוט בהםmainhowtoaccesscontrolyourdatamodule
סיכום
טקסט מלא

תוכל גם לבחור באפשרויות הקשורות לאופן שבו Microsoft אוספת את הנתונים שלך ומשתמשת בהם. יש לך אפשרות לשלוט בנתונים האישיים שלך, הנמצאים ברשות Microsoft, ולממש את הזכויות שלך להגנה על נתונים, על-ידי יצירת קשר עם Microsoft או שימוש במגוון הכלים שאנו מספקים. במקרים מסוימים, היכולת שלך לגשת לנתונים האישיים שלך ולשלוט בהם תהיה מוגבלת, כפי שנדרש או מורשה על-פי החוק המתאים. האופן שבו תוכל לגשת לנתונים האישיים שלך או לשלוט בהם גם הוא תלוי במוצרים שבהם תשתמש. לדוגמה, תוכל לבצע את הפעולות הבאות:

 • לשלוט על השימוש בנתונים שלך לצורך פרסום מותאם אישית מ- Microsoft על ידי ביקור ב- דף ביטול ההצטרפות שלנו.
 • לבחור אם ברצונך לקבל הודעות דואר פרסומיות, הודעות SMS, שיחות טלפון ודואר רגיל מ- Microsoft.
 • גש לחלק מהנתונים שלך ונקה אותם דרך לוח מחוונים של פרטיות ב- Microsoft.

לא ניתן לגשת לכל הנתונים האישיים שמעובדים על-ידי Microsoft או לשלוט בהם באמצעות הכלים לעיל. אם ברצונך לגשת לנתונים אישיים שמעובדים על-ידי Microsoft שאינם זמינים דרך הקישורים שלעיל או ישירות דרך מוצרי Microsoft שבהם אתה משתמש, או לשלוט בהם, תוכל תמיד לפנות אל Microsoft בכתובת שבסעיף כיצד ליצור עמנו קשר או באמצעות טופס אינטרנט.

אנו מספקים ערכים מצטברים לגבי בקשות משתמשים לממש את זכויות הגנת הנתונים שלהם באמצעות דו ח פרטיות של Microsoft.

ניתן לגשת לנתונים האישיים שלך, הנמצאים ברשות Microsoft ולשלוט בהם בעזרת כלים ש- Microsoft מספקת לך, שמתוארים להלן, או על-ידי יצירת קשר עם Microsoft. עבור מופע:

 • אם Microsoft קיבלה את הסכמתך להשתמש בנתונים האישיים שלך, אתה יכול לחזור בך מהסכמתך בכל עת.
 • אתה יכול לבקש גישה לנתונים האישיים שלך, לבקש מחיקה של הנתונים ועדכונים שלהם.
 • אם ברצונך להעביר את הנתונים שלך למקום אחר, תוכל להשתמש בכלים ש- Microsoft מספקת לך לשם כך. לחלופין, אם לא קיימים כלים, ניתן ליצור קשר עם Microsoft לקבלת עזרה.

ניתן גם להתנגד לשימוש של Microsoft בנתונים האישיים שלך, או להגביל אותו. לדוגמה, אתה תמיד יכול לסרב לכך שנשתמש בנתונים האישיים שלך:

 • למטרות שיווק ישיר.
 • כשאנו מבצעים משימה לטובת הציבור או מממשים את תחומי העניין החוקיים שלנו או של ספק חיצוני.

ייתכן שהזכויות הללו ניתנות לך על-פי החוק הישים, לרבות התקנה הכללית להגנה על נתונים (GDPR), אך אנו מציעים אותן ללא קשר למיקום שלך. במקרים מסוימים, היכולת שלך לגשת לנתונים האישיים שלך ולשלוט בהם תהיה מוגבלת, כפי שנדרש או מורשה על-פי החוק המתאים.

אם הארגון שלך, למשל המעסיק שלך, בית הספר או ספק השירות שלך, מספק לך גישה למוצרים של Microsoft ומנהל את השימוש בהם, פנה לארגון שלך כדי לקבל מידע נוסף ולגלות כיצד לגשת לנתונים האישיים שלך וכיצד לשלוט בהם.

יש לך אפשרות לגשת לנתונים האישיים שלך, הנמצאים ברשות Microsoft, ולשלוט בהם, ולממש את הזכויות שלך להגנה על נתונים, באמצעות מגוון הכלים שאנו מספקים. הכלים השימושיים ביותר עבורך יהיו תלויים באינטראקציות שלנו אתך ובשימוש שלך במוצרים שלנו. להלן רשימה כללית של הכלים שאנו מספקים כדי לעזור לך לשלוט בנתונים האישיים שלך; מוצרים ספציפיים עשויים לספק פקדים נוספים.

 • Bing. אם נכנסת ל- Bing, באפשרותך להציג ולנקות את היסטוריית החיפוש והיסטוריית הצ'אט המאוחסנות ב- לוח המחוונים של הפרטיות. אם לא נכנסת ל- Bing, באפשרותך להציג ולנקות את היסטוריית החיפוש המאוחסנת המשויכת למכשיר שלך ב- ‏‏הגדרות Bing.
 • Cortana. באפשרותך לשלוט על חלק מאירוע הגישה או השמירה של נתוני Cortana ב- הגדרות Cortana שלך.
 • חשבון Microsoft. אם ברצונך לגשת אל פרטי הפרופיל ופרטי התשלום, לערוך או להסיר אותם מחשבון Microsoft, שנה את הסיסמה שלך, הוסף מידע לצורכי אבטחה או סגור את החשבון שלך, תוכל לעשות זאת על-ידי ביקור בכתובת אתר האינטרנט של חשבון Microsoft.
 • אם יש לך פרופיל ציבורי של Microsoft Developer Network‏ (MSDN) תוכל לגשת לנתונים שלך ולערוך אותם על-ידי התחברות בכתובת פורום MSDN.
 • לוח מחוונים של פרטיות ב- Microsoft. תוכל לשלוט בחלק מהנתונים ש- Microsoft מעבדת דרך השימוש שלך בחשבון Microsoft בכתובת לוח מחוונים של פרטיות ב- Microsoft. מכאן, לדוגמה, באפשרותך להציג ולנקות נתוני גלישה, חיפוש ומיקום המשויכים לחשבון Microsoft שלך.
 • Microsoft Store.ניתן לגשת לפרופיל שלך ב- Microsoft Store ולפרטי החשבון שלך על-ידי ביקור בכתובת Microsoft Store ובחירה באפשרות הצג חשבון או היסטוריית הזמנות.
 • Microsoft Teams לשימוש אישי. למד כיצד לייצא או למחוק נתונים של Teams הקשורים לחשבון Microsoft האישי שלך על-ידי ביקור בעמוד.
 • OneDrive. באפשרותך להציג, להוריד ולמחוק את הקבצים והתמונות שלך ב- OneDrive על-ידי כניסה ל- OneDrive.
 • Outlook.com. באפשרותך להוריד את הודעות הדואר האלקטרוני שלך ב- Outlook.com על-ידי כניסה לחשבון שלך וניווט אל הגדרות פרטיות ונתונים.
 • Skype. אם ברצונך לגשת אל הפרופיל או פרטי התשלום של חשבון Skype שלך, לערוך או להסיר אותם או לשנות את הסיסמה שלך, היכנס לחשבון שלך. אם ברצונך לייצא את היסטוריית הצ'אט שלך ב- Skype ואת הקבצים המשותפים ב- Skype, באפשרותך בקש עותק.
 • מרכז השירות של רישוי רב משתמשים (VLSC). אם אתה לקוח בעל רישוי רב משתמשים, תוכל לשלוט בפרטי הקשר שלך ובנתוני המינוי והרישוי שלך במקום אחד, על-ידי ביקור ב- האתר שחל מרכז השירות של רישוי רב משתמשים.
 • Xbox. אם אתה משתמש ברשת ה- Xbox או ב- Xbox.com, תוכל להציג את הנתונים האישיים שלך או לערוך אותם, כולל פרטי חיוב וחשבון, הגדרות פרטיות והעדפות בטיחות מקוונת ושיתוף נתונים על-ידי גישה אל My Xbox בקונסולת ה- Xbox או באתר האינטרנט של Xbox.com.

לא ניתן לגשת לכל הנתונים האישיים שמעובדים על-ידי Microsoft או לשלוט בהם באמצעות הכלים לעיל. אם ברצונך לגשת לנתונים אישיים שמעובדים על-ידי Microsoft שאינם זמינים דרך הקישורים שלעיל או ישירות דרך מוצרי Microsoft שבהם אתה משתמש, או לשלוט בהם, תוכל תמיד לפנות אל Microsoft בכתובת שבסעיף כיצד ליצור עמנו קשר או באמצעות טופס אינטרנט. נגיב לבקשות בנוגע לשליטה בנתונים האישיים שלך כנדרש לפי החוק החל.

העדפות התקשורת שלך

תוכל לבחור אם ברצונך לקבל תקשורת פרסומית מ- Microsoft באמצעות דואר אלקטרוני, SMS, דואר רגיל וטלפון. אם אתה מקבל מאיתנו הודעות דואר אלקטרוני או SMS פרסומיות ותרצה לבטל זאת, תוכל לעשות זאת על-ידי ביצוע ההנחיות בהודעה זו. תוכל גם לבחור העדפות לגבי קבלה של דואר, שיחות טלפון ודואר רגיל בעלי תוכן פרסומי על-ידי התחברות אל חשבון Microsoft, האישי שלך וצפייה ב- הרשאות תקשורת שם תוכל לעדכן פרטי קשר, לנהל העדפות יצירת קשר בכל שירותי Microsoft, לבטל הצטרפות למינויי דואר ולבחור אם לשתף את פרטי הקשר שלך עם שותפי Microsoft. אם אין לך חשבון Microsoft אישי, באפשרותך לנהל את העדפות ההתקשרות בדואר אלקטרוני מול Microsoft באמצעות טופס אינטרנט זה. בחירות אלה אינן חלות על הודעות שירות הכרחיות המהוות חלק ממוצרים, תוכניות או פעילויות מסוימים של Microsoft, או על סקרים או פריטי תקשורת אחרים למטרות מידע, שיש להם שיטות משלהם לביטול מנוי.

הבחירות הפרסומיות שלך

כדי לבטל את ההצטרפות לקבלת פרסום מותאם אישית מ- Microsoft, בקר ב- דף ביטול ההצטרפות שלנו. כאשר אתה מבטל את ההצטרפות, ההעדפה שלך מאוחסנת ב‏‫קובץ Cookie‬ שהנו ספציפי לדפדפן האינטרנט שבו אתה משתמש. תאריך התפוגה של קובץ ה- Cookie של ביטול ההצטרפות יחול בתוך חמש שנים. אם תמחק את קובצי ה- Cookie במכשיר שלך, יהיה עליך לבטל שוב את ההצטרפות.

תוכל גם לקשר את בחירת ביטול ההצטרפות לחשבון Microsoft האישי שלך. במקרה זה, בחירתך תחול על כל מכשיר שבו אתה משתמש באותו חשבון, והיא תישאר בתוקף כל עוד לא בוצעה כניסה למערכת באותו מכשיר באמצעות חשבון Microsoft אישי אחר. אם תמחק את קובצי ה- Cookie במכשיר שלך, יהיה עליך להתחבר שוב למערכת כדי שהגדרות אלו יחולו.

עבור פרסום הנשלט על-ידי Microsoft המופיע באפליקציות ב- Windows, באפשרותך להשתמש באפשרות ביטול ההצטרפות המקושרת לחשבון Microsoft האישי שלך, או לבטל את ההצטרפות לפרסום מבוסס תחומי עניין על-ידי כיבוי של מזהה פרסום בהגדרות Windows.

מאחר שהנתונים המשמשים פרסום מבוסס תחומי עניין משמשים גם למטרות נדרשות אחרות (לרבות אספקת המוצרים שלנו, ניתוח וזיהוי הונאות), ביטול ההצטרפות לפרסום מבוסס תחומי עניין לא מונע איסוף של נתונים אלה. אתה תמשיך לקבל מודעות, גם אם הן יהיו פחות רלוונטיות עבורך.

באפשרותך לבטל את ההצטרפות לקבלת פרסומות מבוססות עניין מספקים חיצוניים שאיתם אנחנו משתפים פעולה על-ידי ביקור באתרים שלהם (ראה לעיל).

פקדים מבוססי דפדפן

בעת השימוש בדפדפן, תוכל לשלוט בנתונים האישיים שלך באמצעות תכונות מסוימות. לדוגמה:

 • פקדים של קובצי Cookie. תוכל לשלוט בנתונים המאוחסנים על-ידי קובצי Cookie ולחזור בך מההסכמה לקובצי Cookie באמצעות פקדי ה- Cookie מבוססי הדפדפן המתוארים בסעיף קובצי Cookie של הצהרת פרטיות זו.
 • הגנות מעקב. באפשרותך לשלוט בנתונים שאתרים של ספקים חיצוניים יכולים לאסוף עליך באמצעות 'הגנת מעקב' ב- Internet Explorer (גרסאות 9 ואילך) ו- Microsoft Edge. תכונה זו תחסום תוכן של ספקים חיצוניים, כולל קובצי Cookie, מכל אתר שמופיע ברשימת הגנת מעקב שתוסיף.
 • פקדי דפדפן עבור Do Not Track. במספר דפדפנים שולבו תכונות ’אל תעקוב’ (DNT) שיכולות לשלוח לאתרים שבהם אתה מבקר אותות המציינים שאינך מעוניין להיות במעקב. מאחר שעדיין לא קיימת הבנה כללית של האופן שבו יש לפרש את אות ה-DNT, שירותי Microsoft אינם מגיבים בשלב זה לאותות DNT של דפדפנים. אנו ממשיכים לפעול עם התעשייה המקוונת להגדרת הבנה משותפת לגבי הטיפול באותות DNT. בינתיים אתה יכול להשתמש במגוון הכלים שאנו מספקים לשם בקרת איסוף ושימוש בנתונים, לרבות היכולת לבטל קבלת פרסום מבוסס עניין מ-Microsoft כמתואר לעיל.
קובצי Cookie וטכנולוגיות דומותקובצי Cookie וטכנולוגיות דומותmaincookiessimilartechnologiesmodule
סיכום
טקסט מלא

קובצי Cookie הם קובצי טקסט קטנים המוצבים במכשיר שלך כדי לאחסן נתונים ששרת אינטרנט בתחום שהציב את קובץ ה- Cookie מסוגל לקרוא. נתונים אלה מכילים לעתים קרובות מחרוזת של ספרות ואותיות המזהה באופן ייחודי את המחשב שלך, אך היא יכולה גם להכיל מידע אחר. חלק מקובצי ה- Cookie מוצבים על-ידי ספקים חיצוניים הפועלים בשמנו. אנו משתמשים בקובצי Cookie ובטכנולוגיות דומות לצורך אחסון ושמירה של ההעדפות וההגדרות שלך, המאפשרים לך להתחבר, מספקים פרסום מבוסס תחומי עניין, נאבקים בהונאות, מנתחים את הביצועים של המוצרים שלנו וממלאים מטרות חוקיות אחרות המתוארות להלן. האפליקציות של Microsoft משתמשות במזהים נוספים, כגון מזהה פרסום ב- Windows, למטרות דומות, ורבים מהאתרים ומהאפליקציות שלנו מכילים גם משואות אינטרנט או טכנולוגיות דומות אחרות, כמתואר בהמשך.

השימוש שלנו בקובצי Cookie ובטכנולוגיות דומות

Microsoft משתמשת בקובצי Cookie ובטכנולוגיות דומות לכמה מטרות, בהתאם להקשר או למוצר, לרבות:

 • שמירה על העדפותיך והגדרותיך. אנו משתמשים בקובצי Cookie כדי לאחסן את ההעדפות וההגדרות שלך במכשיר שלך, וכדי לשפר את החוויות שלך. לדוגמה, בהתאם להגדרות שלך, אם תזין עיר או מיקוד כדי לקבל חדשות מקומיות או מידע על מזג האוויר באחד מאתרי האינטרנט של Microsoft, אנו נאחסן נתונים אלה בקובץ Cookie כך שתראה את המידע המקומי הרלוונטי כשתחזור לאתר. שמירת ההעדפות שלך עם קובצי Cookie, כגון השפה המועדפת עליך, מונעת את הצורך להגדיר את ההעדפות שלך שוב ושוב. אם תבחר לבטל קבלת פרסום מבוסס עניין, אנו נאחסן את העדפת הביטול שלך בקובץ Cookie במכשיר שלך. בדומה, בתרחישים שבהם אנו מקבלים את הסכמתך להצבת קבצי cookie במכשיר שלך, אנחנו מאחסנים את הבחירה שלך בקובץ cookie.
 • התחברות ואימות. אנו משתמשים בקובצי Cookie כדי לאמת את זהותך. כשאתה מתחבר לאתר אינטרנט תוך שימוש בחשבון Microsoft האישי שלך, אנו מאחסנים מספר מזהה ייחודי ואת שעת ההתחברות שלך בקובץ Cookie מוצפן במכשיר שלך. קובץ Cookie זה מאפשר לך לעבור מדף לדף באתר מבלי שתצטרך להיכנס מחדש בכל דף. באפשרותך גם לשמור את פרטי הכניסה שלך כך שלא תצטרך להיכנס בכל פעם שתחזור לאתר.
 • אבטחה. אנו משתמשים בקובצי Cookie כדי לעבד מידע שעוזר לנו לאבטח את המוצרים שלנו וכדי לזהות הונאה ושימוש לרעה.
 • אחסון המידע שאתה מספק לאתר אינטרנט. אנו משתמשים בקובצי Cookie כדי לזכור מידע ששיתפת. כאשר אתה מספק מידע ל- Microsoft, לדוגמה כאשר אתה מוסיף מוצרים לעגלת קניות באתרי האינטרנט של Microsoft, אנו מאחסנים את הנתונים בקובץ Cookie כדי לזכור את המידע.
 • מדיה חברתית. חלק מאתרי האינטרנט שלנו כוללים קובצי Cookie של מדיה חברתית, כולל קבצים שמאפשרים למשתמשים שמחוברים לשירות המדיה החברתית לשתף תוכן דרך שירות זה.
 • משוב. Microsoft משתמשת בקובצי Cookie כדי לאפשר לך לספק משוב על אתר אינטרנט.
 • פרסום מבוסס עניין. Microsoft משתמשת בקובצי Cookie כדי לאסוף נתונים על הפעילות המקוונת שלך ולזהות את תחומי העניין שלך כך שנוכל לספק את הפרסום הרלוונטי ביותר עבורך. באפשרותך לבטל קבלת פרסום מבוסס עניין מ- Microsoft כמתואר בסעיף כיצד לגשת אל הנתונים האישיים שלך ולשלוט בהם של הצהרת פרטיות זו.
 • הצגת פרסומות. Microsoft משתמשת בקובצי Cookie כדי לתעד את מספר המבקרים שלחצו על פרסומת וכדי לתעד את הפרסומות שראית, לדוגמה, כך שלא תראה את אותה פרסומת שוב ושוב.
 • ניתוחים. אנו משתמשים בקובצי Cookie מקוריים ובקבצים של ספקים חיצוניים ומזהים אחרים על מנת לאסוף נתוני שימוש וביצועים. לדוגמה, אנו משתמשים בקובצי Cookie כדי למנות את מספר המבקרים הייחודיים בדף אינטרנט או בשירות, וכדי לפתח נתונים סטטיסטיים אחרים על פעולות המוצרים שלנו.
 • ביצועים. Microsoft משתמשת בקובצי Cookie כדי להבין ולשפר את הביצועים של המוצרים שלנו. לדוגמה, אנו משתמשים בקבצי Cookie כדי לאסוף נתונים שמסייעים באיזון עומס; פעולה זו עוזרת לנו לשמור על האתרים שלנו מעודכנים.

במידת הצורך, נקבל את הסכמתך לפני הצבת קובצי Cookie אופציונליים או שימוש בהם שאינם (i) נחוצים לחלוטין כדי לספק את אתר האינטרנט; או (ii) לצורך סיוע בתקשורת. עיין בסעיף “כיצד לשלוט בקובצי Cookie” להלן לקבלת מידע נוסף.

חלק מקובצי ה- Cookie שאנו משתמשים בהם לעתים קרובות מופיעים להלן. רשימה זו אינה ממצה, אלא נועדה להמחיש את המטרות העיקריות שבעבורן אנו משתמשים בקובצי Cookie בדרך כלל. אם תבקר באחד מאתרי האינטרנט שלנו, האתר יציב במחשב שלך חלק מקובצי ה- Cookie הבאים או את כולם:

 • MSCC.. מכיל בחירות משתמש עבור רוב מאפייני Microsoft.
 • MUID‏, MC1‏, MSFPC ו- MSPTC. מזהה דפדפני אינטרנט ייחודיים המבקרים באתרי Microsoft. קובצי Cookie אלה משמשים לצורך פרסום, ניתוח פעילות האתר ומטרות תפעוליות אחרות.
 • ANON. מכיל את ANID, מזהה ייחודי הנגזר מחשבון Microsoft שלך, המשמש למטרות פרסום, התאמה אישית ותפעול. משמש גם לשימור בחירתך לבטל קבלת פרסום מבוסס עניין מ- Microsoft, אם בחרת לשייך את בחירת הביטול לחשבון ה- Microsoft שלך.
 • CC. מכיל קוד מדינה כפי שנקבע לפי כתובת ה- IP שלך.
 • PPAuth,‏ MSPAuth,‏ MSNRPSAuth,‏ KievRPSAuth,‏ WLSSC,‏ MSPProf. עוזר לאמת את זהותך כאשר אתה מתחבר עם חשבון ה-Microsoft שלך.
 • MC0. מזהה אילו קובצי Cookie זמינים בדפדפן.
 • MS0. מזהה הפעלה מסוימת.
 • NAP. מכיל גרסה מוצפנת של המדינה, המיקוד, הגיל, המין, השפה והמקצוע שלך, אם הם ידועים, בהתבסס על הפרופיל שלך בחשבון Microsoft.
 • MH. מופיע באתרים במיתוג משותף שבהם Microsoft עובדת בשיתוף עם מפרסם. קובץ Cookie זה מזהה את המפרסם כדי לבחור בפרסומת המתאימה.
 • childinfo,‏ kcdob,‏ kcrelid,‏ kcru,‏ pcfm. מכיל מידע שחשבון Microsoft משתמש בו בדפים שלו בנוגע לחשבונות ילדים.
 • MR. קובץ cookie זה משמש את Microsoft כדי לאפס או לרענן את קובץ ה- cookie של MUID.
 • x-ms-gateway-slice. מזהה שער לאיזון עומסים.
 • TOptOut. מתעד את החלטתך שלא לקבל פרסום מבוסס עניין מאת Microsoft. במידת הצורך, אנחנו מציבים קובץ cookie זה כברירת מחדל ומסירים אותו כאשר אתה מסכים לפרסום מבוסס על ריבית.

אנו עשויים גם להשתמש בקובצי Cookie של חברות מסונפות, חברות ושותפים אחרים של Microsoft, כגון LinkedIn ו- Xandr.

קובצי Cookie של צד שלישי

בנוסף לקובצי ה- Cookie ש- Microsoft מגדירה כאשר אתה מבקר באתרי האינטרנט שלנו, אנו משתמשים גם בקובצי Cookie של ספקים חיצוניים כדי לשפר את השירותים באתרים שלנו. ספקים חיצוניים מסוימים יכולים גם להגדיר קובצי Cookie בעת ביקור באתרי Microsoft. לדוגמה:

 • חברות שאנו שוכרים כדי לספק שירותים בשמנו, כגון ניתוח אתרים, מציבות קובצי Cookie כאשר אתה מבקר באתרים שלנו.
 • חברות שמספקות תוכן באתרים של Microsoft, כגון סרטוני וידאו או חדשות, או פרסומות, מציבות קובצי Cookie בעצמן.

חברות אלה משתמשות בנתונים שהן מעבדות בהתאם לפריטי מדיניות הפרטיות שלהן; עובדה זו מאפשרת לחברות אלה לאסוף מידע על הפעילויות שלך באתרי אינטרנט, באפליקציות או בשירותים מקוונים ולשלב אותו.

ניתן להשתמש בסוגים הבאים של קובצי Cookie של ספקים חיצוניים, בהתאם להקשר, לשירות או למוצר, וכן להגדרות ולהרשאות שלך:

 • קובצי Cookie של מדיה חברתית. אנו וספקי צד שלישי משתמשים בקבצי Cookie של מדיה חברתית כדי להציג לך פרסומות ותוכן המבוססים על הפרופילים שלך ברשתות חברתיות ועל הפעילות שלך באתרים שלנו. הם משמשים לקישור הפעילות שלך באתרים שלנו לפרופילים שלך ברשתות החברתיות, כדי שהפרסומות והתוכן שאתה רואה באתרים שלנו ובאתרי מדיה חברתית ישקף טוב יותר את תחומי העניין שלך.
 • קובצי Cookie לצורך ניתוח.אנו מאפשרים לספקי צד שלישי להשתמש בקבצי Cookie מסוג ניתוח כדי להבין כיצד אתה משתמש באתרים שלנו, כך שנוכל לשפר אותם וכך שספקי צד שלישי יוכלו לפתח ולשפר את המוצרים שלהם, בהם הם עשויים להשתמש באתרים שאינם מופעלים על-ידי Microsoft, או אינם בבעלותה. לדוגמה, קובצי Cookie של ניתוח משמשים לאיסוף מידע אודות הדפים שבהם אתה מבקר וכמות הלחיצות הדרושות לביצוע משימה. ייתכן גם שקבצי Cookie אלו ישמשו למטרות פרסום.
 • קובצי Cookie של פרסום.אנו וספקי צד שלישי משתמשים בקבצי Cookie של פרסום כדי להציג לך פרסומות חדשות על-ידי תיעוד הפרסומות שכבר ראית. הם משמשים גם כדי לעקוב אחר הפרסומות עליהן אתה לוחץ או רכישות שאתה מבצע לאחר לחיצה על פרסומות, לצורכי תשלום וכדי להציג לך פרסומות שיותר רלוונטיות לך. לדוגמה, הם משמשים כדי לזהות מתי אתה לוחץ על פרסומת וכדי להציג לך פרסומות בהתבסס על תחומי העניין שלך במדיה החברתית והיסטוריית הגלישה שלך.
 • קובצי Cookie נדרשים.אנו משתמשים בקבצי Cookie נדרשים כדי לבצע פעולות חיוניות של אתר האינטרנט. לדוגמה, כדי להיכנס לאתר, לשמור את העדפות השפה שלך, לספק חוויית סל קניות, לשפר את הביצועים, לנתב תנועה בין שרתי אינטרנט, לזהות את גודל המסך, לקבוע את זמני הטעינה של הדף ולצורך מדידת קהל. קבצי Cookie אלה חיוניים לתפקוד אתרי האינטרנט שלנו.

במידת הצורך, נקבל את הסכמתך לפני הצבת קובצי Cookie אופציונליים או שימוש בהם שאינם (i) נחוצים לחלוטין כדי לספק את אתר האינטרנט; או (ii) לצורך סיוע בתקשורת.

לקבלת רשימה של הצדדים החיצוניים המספקים קבצי cookie באתרי האינטרנט שלנו, כולל ספקי שירות שפועלים בשמנו, בקר בכתובת מלאי קבצי Cookie של צד שלישי. מלאי קובצי ה- Cookie של הספק החיצוני כולל גם קישורים לאתרי אינטרנט או הודעות פרטיות של הספקים החיצוניים האלה. עיין באתרי האינטרנט או בהודעות הפרטיות של הספקים החיצוניים לקבלת מידע נוסף על השיטות שלהם בנוגע לפרטיות ביחס לקובצי ה- Cookie שלהם שעשויים להיות מוגדרים באתרי האינטרנט שלנו. בחלק מאתרי האינטרנט שלנו, רשימה של ספקים חיצוניים זמינה ישירות באתר. ייתכן שהצדדים החיצוניים באתרים אלה לא ייכללו ברשימה ב- מלאי קבצי Cookie של צד שלישי שלנו.

איך לשלוט בקובצי Cookie

רוב דפדפני האינטרנט מקבלים קבצי Cookie באופן אוטומטי אך מספקים אמצעי בקרה המאפשרים לך לחסום או למחוק אותם. לדוגמה, ב- Microsoft Edge, ניתן לחסום או למחוק קובצי Cookie באמצעות בחירה באפשרות הגדרות > פרטיות ושירותים > נקה נתוני גלישה‏ > קובצי Cookie ונתוני אתר אחרים. לקבלת מידע נוסף על מחיקת קובצי ה- Cookie שלך בדפדפני Microsoft, ראה Microsoft Edge, Microsoft Edge מדור קודםאו Internet Explorer. אם אתה משתמש בדפדפן אחר, עיין בהוראות הדפדפן.

כפי שצוין לעיל, במידת הצורך, נקבל את הסכמתך לפני הצבת קובצי Cookie אופציונליים או שימוש בהם שאינם (i) נחוצים לחלוטין כדי לספק את אתר האינטרנט; או (ii) לצורך סיוע בתקשורת. אנחנו מפרידים בין קבצי cookie אופציונליים אלה, כגון קבצים למטרות פרסום ומדיה חברתית. אתה רשאי להסכים לקטגוריות מסוימות של קבצי cookie אופציונליים ולא לאנשים אחרים. תוכל גם לשנות את הבחירות שלך על-ידי לחיצה על 'ניהול קבצי cookie' בכותרת התחתונה של אתר האינטרנט או באמצעות ההגדרות הזמינות באתר האינטרנט. תכונות מסוימות של מוצרי Microsoft תלויות בקבצי Cookie. אם תבחר לחסום קובצי Cookie, לא תוכל להיכנס או להשתמש בחלק מתכונות אלה, והעדפות התלויות בקובצי Cookie יאבדו. אם תמחק קובצי Cookie, יחד איתם יימחקו כל ההגדרות וההעדפות שתלויות באותם הקבצים, כולל העדפות פרסום, וייתכן שיהיה צורך ליצור אותן מחדש.

אמצעי בקרה נוספים לשמירה על פרטיות שיכולים להשפיע על קובצי Cookie, כולל התכונה 'הגנות מעקב' של דפדפני Microsoft, מתוארים בסעיף כיצד לגשת אל הנתונים האישיים שלך ולשלוט בהם של הצהרת פרטיות זו.

השימוש שלנו במשואות אינטרנט ובשירותי ניתוח

חלק מדפי האינטרנט של Microsoft כוללים תגיות אלקטרוניות המכונות 'משואות אינטרנט'; אנו משתמשים במשואות אלה כדי לספק קובצי Cookie באתרי האינטרנט שלנו, למנות משתמשים שביקרו באתרי אינטרנט אלה ולספק מוצרים במיתוג משותף. אנו כוללים משואות אינטרנט או טכנולוגיות דומות בתקשורת האלקטרונית שלנו כדי לקבוע אם תוכל לפתוח אותן ולבצע פעולה בעקבות כך.

בנוסף להצבת משואות אינטרנט באתרי האינטרנט שלנו, אנו לעתים פועלים במשותף עם חברות אחרות כדי להציב את משואות האינטרנט שלנו באתרי האינטרנט שלהן או בפרסומים שלהן. פעולות אלו מסייעות לנו, לדוגמה, לפתח נתונים סטטיסטיים על התדירות בה לחיצה על פרסומת באתר אינטרנט של Microsoft מובילה לרכישה או לפעולה אחרת באתר האינטרנט של המפרסם. הן מאפשרת לנו גם להבין את הפעילות שלך באתר האינטרנט של שותף של Microsoft בהקשר לשימוש שלך של במוצר או בשירות של Microsoft.

לבסוף, מוצרי Microsoft כוללים לעתים תכופות משואות אינטרנט או טכנולוגיות דומות של ספקי ניתוח חיצוניים, והדבר מסייע לנו ללקט סטטיסטיקה צבורה אודות יעילות הקמפיינים שלנו לקידום מכירות או פעולות אחרות שלנו. טכנולוגיות אלו מאפשרות לספקי הניתוח להגדיר או לקרוא את קבצי ה-Cookie שלהם, או מזהים אחרים במכשיר שלך, ובאמצעותם הם יכולים ללקט מידע על הפעילויות המקוונות שלך באפליקציות, אתרי אינטרנט או מוצרים אחרים. עם זאת, אנו אוסרים על ספקי ניתוח אלו להשתמש במשואות אינטרנט באתרים שלנו על מנת לאסוף או לגשת אל מידע המזהה אותך ישירות (כמו השם או כתובת הדואר האלקטרוני שלך). באפשרותך לבטל את ההצטרפות לאיסוף נתונים או לשימוש בו על-ידי חלק מספקי הניתוח האלה על-ידי ביקור באחד האתרים הבאים: Adjust, AppsFlyer, Clicktale, Flurry Analytics, Google Analytics (דורש ממך להתקין הרחבה של דפדפן), Kissmetrics, Mixpanel, NielsenAcuity Ads,, WebTrends, או Optimizely.

טכנולוגיות דומות אחרות

בנוסף למשואות אינטרנט וקובצי Cookie רגילים, המוצרים שלנו עשויים להשתמש גם בטכנולוגיות דומות אחרות לקריאה ואחסון של קובצי נתונים במחשב שלך. הדבר נעשה לרוב על מנת לשמור את ההעדפות שלך או לשם שיפור מהירות וביצוע על ידי אחסון מקומי של קבצים מסוימים. אולם, בדומה לקובצי Cookie רגילים, טכנולוגיות אלה יכולות גם לאחסן מזהה ייחודי במחשב שלך, שיכול עכשיו לעקוב אחר התנהגות. טכנולוגיות אלה כוללות Local Shared Objects (או ’Flash Cookies’) ו- Silverlight Application Storage.

אובייקטים בשיתוף מקומי או ’Flash Cookies’. אתרי אינטרנט המשתמשים בטכנולוגיות Adobe Flash יכולים להשתמש באובייקטים משותפים מקומיים או 'קובצי Cookie של Flash' כדי לאחסן נתונים במחשב שלך. כדי ללמוד איך לנהל או לחסום קובצי Cookie של Flash, עבור אל דף עזרה של Flash Player.

אחסון באפליקציות Silverlight. אתרי אינטרנט או אפליקציות המשתמשים בטכנולוגיית Silverlight של Microsoft יכולים גם לאחסן נתונים באמצעות אחסון אפליקציות Silverlight. כדי ללמוד כיצד לנהל או לחסום אחסון מסוג זה, עיין בסעיף Silverlight של הצהרת פרטיות זו.‬

מוצרים שסופקו על-ידי הארגון שלך – הודעה למשתמשי קצהמוצרים שסופקו על-ידי הארגון שלך – הודעה למשתמשי קצהmainnoticetoendusersmodule
סיכום
חשבון Microsoftחשבון Microsoftmainmicrosoftaccountmodule
סיכום
טקסט מלא

באמצעות חשבון Microsoft, באפשרותך להיכנס למוצרי Microsoft וכן לשירותים של שותפי Microsoft נבחרים. נתונים אישיים המשויכים לחשבון Microsoft שלך כוללים אישורים, נתונים כמו שם ופרטים ליצירת קשר, נתוני תשלום, נתונים לגבי מכשירים ונתוני שימוש, אנשי הקשר שלך, מידע על הפעילויות שלך וכן על תחומי העניין והמועדפים שלך. כניסה לחשבון Microsoft שלך מאפשרת התאמה אישית, חוויות עקביות במוצרים ובמכשירים שונים, מאפשרת לך להשתמש באחסון נתונים בענן, מאפשרת לך לבצע תשלומים באמצעות כלי תשלום השמורים בחשבון Microsoft שלך, ולהפעיל תכונות אחרות. קיימים שלושה סוגים של חשבון Microsoft:

 • בעת יצירת חשבון Microsoft משלך הקשור לכתובת הדואר האישי שלך, אנחנו מתייחסים לחשבון זה כאל חשבון Microsoft אישי.
 • כאשר אתה או הארגון שלך (כגון מעסיק או בית הספר שלך) יוצרים את חשבון Microsoft שלך כחשבון הקשור לכתובת הדואר שסיפק לך הארגון, אנו מתייחסים לחשבון זה כאל חשבון בעבודה או בבית הספר.
 • כאשר אתה או ספק השירות שלך (כגון ספק שירות כבלים או שירות אינטרנט) יוצרים את חשבון Microsoft שלך כחשבון הקשור לכתובת הדואר עם התחום של ספק השירות שלך, אנו מתייחסים לחשבון זה כאל חשבון של ספק חיצוני.

חשבונות Microsoft אישיים. הנתונים המשויכים לחשבון Microsoft האישי שלך, והאופן שבו נעשה שימוש בנתונים אלה, תלויים באופן שבו אתה משתמש בחשבון.

 • יצירה של חשבון Microsoft שלך. כאשר תיצור חשבון Microsoft אישי, תתבקש לספק נתונים אישיים מסוימים ואנו נקצה מספר מזהה ייחודי לשם זיהוי החשבון שלך והמידע המשויך לו. בעוד שמספר מוצרים, כגון אלה הכרוכים בתשלום, דורשים שם אמיתי, תוכל להתחבר למוצרי Microsoft אחרים ולהשתמש בהם מבלי לספק את שמך האמיתי. חלק מהנתונים שאתה מספק, כגון שם תצוגה, כתובת דואל ומספר טלפון, יכולים לשמש כדי לעזור לאחרים למצוא אותך וליצור עמך קשר בתוך מוצרי Microsoft. לדוגמה, אנשים שמכירים את שם התצוגה, כתובת הדואל או מספר הטלפון שלך יכולים להשתמש בהם כדי לחפש אותך ב- Skype או ב- Microsoft Teams לשימוש אישי ולשלוח לך הזמנה ליצור איתם קשר. שים לב שאם אתה משתמש בכתובת דואר בעבודה או בבית הספר כדי ליצור חשבון Microsoft אישי, המעסיק או בית הספר שלך עשויים לקבל גישה לנתונים שלך. במקרים מסוימים, יהיה עליך לשנות את כתובת הדואר לכתובת דואר אישית כדי להמשיך לגשת למוצרים מונחי צרכנים (כגון רשת ה- Xbox).
 • התחברות לחשבון Microsoft. כשאתה מתחבר לחשבון Microsoft שלך, אנו יוצרים רשומה של ההתחברות שלך הכוללת תאריך ושעה, מידע על המוצר שאליו התחברת, שם ההתחברות שלך, המספר הייחודי שהוקצה לחשבונך, מזהה ייחודי שהוקצה למכשיר שלך, כתובת ה- IP שלך ומערכת ההפעלה וגרסת הדפדפן שלך.
 • התחברות למוצרים של Microsoft. התחברות לחשבון שלך מאפשרת התאמה אישית משופרת, מספקת חוויות שימוש חלקות ועקביות במוצרים ובמכשירים שונים, מאפשרת לך לגשת ולהשתמש באחסון נתונים בענן, מאפשרת לך לבצע תשלומים באמצעות כלי תשלום השמורים בחשבון Microsoft שלך, ולהפעיל תכונות משופרות והגדרות אחרות. לדוגמה, כשאתה נכנס לחשבון שלך, Microsoft הופכת את המידע השמור בחשבון לזמין בכל מוצרי Microsoft, כדי שהדברים החשובים יימצאו בדיוק במקומות שבהם אתה זקוק להם. לאחר שהתחברת לחשבון שלך, תישאר מחובר עד שתתנתק. אם תוסיף את חשבון Microsoft שלך למכשיר Windows (גרסה 8 ואילך), Windows יחבר אותך באופן אוטומטי למוצרים המשתמשים בחשבון Microsoft כאשר אתה ניגש למוצרים אלה באותו מכשיר. כשאתה מחובר, מוצרים מסוימים יציגו את שמך או את שם המשתמש ותמונת הפרופיל שלך (אם הוספת תמונה כזו לפרופיל שלך) כחלק מהשימוש שלך במוצרי Microsoft, לרבות בהתקשרויות, באינטראקציות החברתיות ובפרסומים הציבוריים שלך. קבל מידע נוסף על חשבון Microsoft, הנתונים והאפשרויות שלך.
 • התחברות למוצרים של ספקים חיצוניים. אם אתה מתחבר למוצר של ספק חיצוני באמצעות חשבון Microsoft שלך, תשתף נתונים עם הספק החיצוני בהתאם למדיניות הפרטיות של הספק החיצוני. הספק החיצוני יקבל גם את מספר הגרסה המוקצה לחשבונך (מספר גרסה חדש מוקצה בכל פעם שאתה משנה את נתוני הכניסה שלך); ומידע שמתאר אם הפעלת החשבון שלך בוטלה. אם אתה משתף את נתוני הפרופיל שלך, הספק החיצוני יכול להציג את שמך או את שם המשתמש שלך ואת תמונת הפרופיל שלך (אם הוספת כזו לפרופיל) בעת התחברות למוצר של אותו ספק חיצוני. אם בחרת לבצע תשלומים לסוחרים של ספקים חיצוניים באמצעות חשבון Microsoft שלך, Microsoft תעביר לספק החיצוני או לספקים שלו מידע המאוחסן בחשבון Microsoft שלך (לדוגמה, מעבדי תשלומים) לפי הצורך לשם עיבוד התשלום ולמימוש ההזמנה שלך (כגון השם, מספר כרטיס האשראי, כתובות לחיוב ולמשלוח ופרטי קשר רלוונטיים). הספק החיצוני יכול להשתמש בנתונים שהוא מקבל או לשתף אותם כאשר אתה מתחבר או מבצע רכישה, בהתאם לנהלים ולמדיניות שלו. מומלץ שתעיין בתשומת לב בהצהרת הפרטיות עבור כל מוצר שאליו אתה מתחבר ושל כל סוחר שממנו את רוכש כדי לבדוק כיצד הוא ישתמש בנתונים שהוא אוסף.

חשבונות בעבודה או בבית הספר. הנתונים המשויכים לחשבון בעבודה או בבית הספר ואופן השימוש בהם דומה בדרך כלל לאיסוף הנתונים המשויכים לחשבון Microsoft אישי ולשימוש בהם.

אם המעסיק שלך או בית הספר שבו אתה לומד משתמשים במזהה Microsoft Entra כדי לנהל את החשבון שהם מספקים לך, תוכל להשתמש בחשבון שלך בעבודה או בבית הספר כדי להתחבר למוצרי Microsoft, כגון Microsoft 365 ו- Office 365 ומוצרים של ספקים חיצוניים שסיפק לך הארגון. אם הארגון שלך ידרוש זאת, תתבקש לספק גם מספר טלפון או כתובת דואר אלקטרוני חלופית לביצוע אימות אבטחה נוסף. בנוסף, אם הארגון שלך מתיר זאת, אתה רשאי גם להשתמש בחשבון העבודה או בית הספר שלך כדי להתחבר למוצרים של Microsoft או של ספקים חיצוניים שרכשת בעצמך.

אם אתה מתחבר למוצרי Microsoft באמצעות חשבון בעבודה או בבית הספר, שים לב:

 • הבעלים של התחום המשויך לכתובת הדואר שלך עשוי לשלוט בחשבון שלך ולנהל אותו, לגשת לנתונים שלך ולעבד אותם, כולל תוכן התכתובות והקבצים שלך, כמו גם נתונים המאוחסנים במוצרים שסיפק לך הארגון ומוצרים שרכשת בעצמך.
 • השימוש שלך במוצרים כפוף לפריטי המדיניות של הארגון שלך, אם ישנם כאלה. עליך לקחת בחשבון הן את פריטי המדיניות של הארגון שלך והן את מידת האמון שתאפשר לך להעניק לארגון גישה לנתונים שלך לפני שתבחר להשתמש בחשבון שלך בעבודה או בבית הספר כדי להתחבר למוצרים שרכשת בעצמך.
 • אם תאבד את הגישה לחשבון שלך בעבודה או בבית הספר (אם תשנה מעסיקים, לדוגמה), ייתכן שתאבד את הגישה למוצרים, כולל התוכן המשויך למוצרים אלה, שרכשת בעצמך אם השתמשת בחשבון שלך בעבודה או בבית הספר כדי להתחבר למוצרים אלה.
 • Microsoft אינה אחראית לנוהלי הפרטיות או האבטחה של הארגון שלך, אשר עשויים להיות שונים מאלה של Microsoft.
 • אם הארגון שלך מנהל את השימוש שלך במוצרים של Microsoft, הפנה את השאילתות בנושא פרטיות, כולל בקשות לממש את הזכויות שלך בנושא נתונים, אל מנהל המערכת. בנוסף, ראה סעיף הודעה למשתמשי קצה של הצהרת פרטיות זו.
 • אם אינך בטוח אם החשבון שלך הוא חשבון בעבודה או בבית הספר, צור קשר עם הארגון שלך.

חשבונות של ספקים חיצוניים. הנתונים המשויכים לחשבון Microsoft של ספק חיצוני ואופן השימוש בהם, דומה בדרך כלל לאיסוף הנתונים המשויכים לחשבון Microsoft אישי ולשימוש בהם. לספק השירות שלך יש שליטה על החשבון שלך, לרבות היכולת לגשת לחשבון או למחוק אותו. מומלץ לעיין בקפידה בתנאים שסיפק לך הספק החיצוני כדי להבין מה הוא יכול לעשות עם החשבון שלך.

איסוף נתונים מילדיםאיסוף נתונים מילדיםmaincollectionofdatafromchildrenmodule
סיכום

עבור משתמשים מתחת לגיל 13 או כפי שצוין על-ידי החוק בתחום השיפוט שלהם. - מוצרים ושירותים מסוימים של Microsoft יחסמו משתמשים מתחת לגיל זה או יבקשו מהם לספק הסכמה או הרשאה מהורה או מאפוטרופוס לפני שיוכלו להשתמש בהם, כולל בעת יצירת חשבון לגישה לשירותי Microsoft. לא נבקש ביודעין מילדים מתחת לגיל זה לספק נתונים נוספים מעבר לאלה שנדרשים כדי לספק את המוצר.

לאחר שנקבל את הסכמת ההורה או הרשאת ההורה, חשבונו של הילד יטופל בדומה לכל חשבון אחר. קבל מידע נוסף על חשבונות אישיים וחשבונות בית ספר בסעיף חשבון Microsoft של הצהרת הפרטיות ובטיחות משפחתית של Microsoftבסעיף הספציפי למוצר. הילד יכול לגשת לשירותי תקשורת, כגון Outlook ו- Skype, לקיים תקשורת בחופשיות ולשתף נתונים עם משתמשים אחרים בכל הגילאים. הורים או אפוטרופוסים יכולים לשנות או לבטל את בחירות ההסכמה שניתנו בעבר. קבל מידע נוסף לגבי הסכמת הורים וחשבונות ילד של Microsoft. כמארגן של קבוצת משפחה ב- Microsoft, ההורה או האפוטרופוס יכולים לנהל את המידע וההגדרות של הילד בעמוד בטיחות משפחתית שלו ולהציג ולמחוק את הנתונים של הילד בלוח מחוונים של פרטיות שלו. בחר 'קבל מידע נוסף' להלן לקבלת מידע נוסף על איך לגשת ולמחוק נתוני ילד, מידע על ילדים ופרופילים של Xbox.

טקסט מלא

עבור משתמשים מתחת לגיל 13 או כפי שצוין על-ידי החוק בתחום השיפוט שלהם. - מוצרים ושירותים מסוימים של Microsoft יחסמו משתמשים מתחת לגיל זה או יבקשו מהם לספק הסכמה או הרשאה מהורה או מאפוטרופוס לפני שיוכלו להשתמש בהם, כולל בעת יצירת חשבון לגישה לשירותי Microsoft. לא נבקש ביודעין מילדים מתחת לגיל זה לספק נתונים נוספים מעבר לאלה שנדרשים כדי לספק את המוצר.

לאחר שנקבל את הסכמת ההורה או הרשאת ההורה, חשבונו של הילד יטופל בדומה לכל חשבון אחר. הילד יכול לגשת לשירותי תקשורת, כגון Outlook ו- Skype, לקיים תקשורת בחופשיות ולשתף נתונים עם משתמשים אחרים בכל הגילאים. קבל מידע נוסף לגבי הסכמת הורים וחשבונות ילד של Microsoft.

הורים או אפוטרופוסים יכולים לשנות או לבטל את בחירות ההסכמה שניתנו בעבר. כמארגן של קבוצת משפחה ב- Microsoft, ההורה או האפוטרופוס יכולים לנהל את המידע וההגדרות של הילד בעמוד בטיחות משפחתית שלו ולהציג ולמחוק את הנתונים של הילד בלוח מחוונים של פרטיות שלו. ראה מידע נוסף להלן לקבלת מידע נוסף על איך לגשת ולמחוק נתוני ילד.

להלן מידע נוסף בנושא איסוף נתונים מילדים, כולל עוד פרטים הקשורים ל- Xbox.

גישה ומחיקה של נתוני ילד. עבור מוצרים ושירותים של Microsoft שעבורם נדרשת הסכמה הורית, הורה יכול להציג ולמחוק נתונים מסוימים השייכים לילדו מתוך לוח המחוונים של הפרטיות של ההורה: היסטוריית גלישה, היסטוריית חיפוש, פעילות מיקום, פעילות מדיה, פעילות אפליקציות ושירותים ונתוני ביצועים של מוצרים ושירותים. כדי למחוק נתונים אלה, הורה יכול להיכנס ללוח המחוונים של הפרטיות שלו ולנהל את פעילויות הילד שלו. שים נא לב שיכולת ההורה לגשת ו/או’למחוק מידע אישי של ילד בלוח המחוונים של הפרטיות שלו תשתנה בהתאם לחוקי המקום שבו אתה נמצא.

בנוסף, הורה יכול ליצור קשר עם צוות התמיכה בפרטיות באמצעות טופס התמיכה בנושא פרטיות ולאחר האימות, לבקש כי סוגי הנתונים בלוח המחוונים של הפרטיות, יחד עם הנתונים הבאים, יימחקו: תוכנה, הגדרה ומלאי; קישוריות ותצורה של מכשיר; משוב לדירוגים; כושר ופעילות; תוכן תמיכה; אינטראקציות תמיכה וחיישן סביבתי. אנו מעבדים בקשות מחיקה מאומתות תוך 30 יום ממועד הקבלה.

שים לב שתוכן כגון הודעות דואר אלקטרוני, אנשי קשר וצ'אטים נגישים דרך חוויות בתוך המוצר. תוכל למצוא מידע נוסף על נתונים שיש לך יכולת לשלוט בהם בתוך מוצרי Microsoft על-ידי ביקור בדף שאלות נפוצות בנושא פרטיות.

אם החשבון של ילדך איננו חלק מקבוצת המשפחה שלך ב- Microsoft ואין לך גישה לפעילות של ילדך בלוח המחוונים של הפרטיות שלך, עליך לשלוח בקשה הנוגעת לנתונים של ילדך באמצעות טופס התמיכה בפרטיות. צוות הפרטיות יבקש אימות חשבון לפני שימלא את הבקשה.

כדי למחוק את כל המידע האישי של ילדך, עליך לבקש למחוק את החשבון של הילד באמצעות טופס סגירת החשבון שלך. קישור זה ינחה אותך להיכנס באמצעות אישורי החשבון של ילדך. ודא שהדף מציג את חשבון Microsoft הנכון ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות כדי לבקש את מחיקת חשבון הילד שלך. קבל מידע נוסף אודות סגירת חשבון Microsoft.

לאחר שתשלח את הבקשה לסגור את החשבון של ילדך, אנו נמתין 60 יום לפני מחיקת החשבון לצמיתות למקרה שתשנה את דעתך או תצטרך לגשת למשהו בחשבון לפני שהוא ייסגר וימחק לצמיתות. במהלך תקופת ההמתנה, החשבון מסומן לסגירה ומחיקה לצמיתות אבל הוא עדיין קיים. אם תרצה לפתוח מחדש את חשבון ה- Microsoft של ילדך, פשוט היכנס אליו שוב במהלך פרק הזמן של אותם 60 יום. נבטל את סגירת החשבון והחשבון יחודש.

מה זה Xbox? Xbox הוא מחלקת המשחקים והבידור של Microsoft. Xbox מארחת רשת מקוונת המורכבת מתוכנה ומאפשרת חוויות מקוונות חוצות פלטפורמות מרובות. רשת זו מאפשר לילד שלך לחפש ולשחק משחקים, להציג תוכן וליצור קשר עם חברים ב- Xbox וברשתות חברתיות ומשחקים אחרים.

כאשר משתמשים ייכנסו ל- Xbox, באפליקציות, במשחקים או בקונסולה של Xbox, נקצה מזהה ייחודי למכשיר שלהם. לדוגמה, כאשר קונסולת ה- Xbox שלו מחוברת לאינטרנט, והוא מחובר לקונסולה, אנחנו מזהים באיזו קונסולה ובאיזו גרסה של מערכת ההפעלה של הקונסולה הוא משתמש.

Xbox ממשיכה לספק חוויות חדשות באפליקציות של לקוחות המחוברות לשירותי כגון רשת Xbox ומשחקים בענן, ומגובות על-ידם. כאשר אתה מחובר לחוויה של Xbox, אנו אוספים נתונים נדרשים כדי לעזור לשמור על חוויות אלה בטוחות, מאובטחות, מעודכנות ופועלות כצפוי.

נתונים שאנחנו אוספים בעת יצירת פרופיל Xbox. אתה כהורה או כאפוטרופוס נדרש להסכים לאיסוף נתונים אישיים של ילד מתחת לגיל 13 או כפי שצוין אחרת על-ידי תחום השיפוט שלך. באמצעות הסכמתך, הילד שלך יכול להקים פרופיל Xbox ולהשתמש בקשת Xbox המקוונת. במהלך יצירת פרופיל Xbox של הילד, אתה תיכנס באמצעות חשבון Microsoft שלך כדי לאמת שאתה מארגן מבוגר בקבוצה משפחתית של Microsoft. אנחנו אוספים כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון חלופי כדי להגביר את אבטחת החשבון. אם ילדך זקוק לעזרה בגישה לחשבונו, הוא יוכל להשתמש באחת מהחלופות כדי לאמת שיש בבעלותו חשבון Microsoft.

אנחנו אוספים מידע מוגבל בנוגע לילד, כולל שם, תאריך לידה, כתובת דואר אלקטרוני ואזור. כאשר ילדך נרשם לפרופיל Xbox, הוא מקבל gamertag (כינוי ציבורי) ומזהה ייחודי. כאשר אתה יוצר את פרופיל Xbox של הילד שלך, אתה מסכים ש- Microsoft תאסוף, תשתמש ותשתף מידע בהתבסס על הגדרות הפרטיות והתקשורת של הילד ברשת Xbox המקוונת. הגדרות הפרטיות והתקשורת של ילדך מוגבלות כברירת מחדל להגדרות המגבילות ביותר.

נתונים שאנו אוספים. אנו אוספים מידע על השימוש של ילדך בשירותים, במשחקים, באפליקציות ובמכשירים של Xbox, כולל:

 • כאשר הם ייכנסו ויתנתקו מ- Xbox, מהיסטוריית הרכישות ומהתוכן שהם משיגים.
 • באילו משחקים הוא משחק ואפליקציות שבהן הוא משתמש, ההתקדמות במשחק, ההישגים, זמן המשחק בכל משחק ונתונים סטטיסטיים אחרים של המשחק.
 • נתוני ביצועים לגבי קונסולות Xbox, Xbox Game Pass ואפליקציות Xbox אחרות, רשת Xbox, אביזרים מחוברים וחיבור לרשת, כולל שגיאות תוכנה או חומרה.
 • התוכן שהוא מוסיף, מעלה או משתף דרך רשת Xbox, כולל טקסט, תמונות וסרטוני וידאו שהוא לוכד במשחקים וביישומים.
 • פעילות חברתית, כולל נתוני צ'אט ואינטראקציות עם גיימרים אחרים, וחיבורים שהוא מבצע (חברים שהוא מוסיף ואנשים שעוקבים אחריו) ברשת Xbox.

אם הילד שלך משתמש בקונסולת Xbox או אפליקציית Xbox במכשיר אחר שמסוגל לגשת אל רשת Xbox, והמכשיר כולל התקן אחסון (כונן קשיח או יחידת זיכרון), נתוני השימוש יאוחסנו בהתקן האחסון ויישלחו אל Microsoft בפעם הבאה שהוא יחבר ל- Xbox, גם אם הוא שיחק באופן לא מקוון.

נתוני אבחון Xbox. אם ילדך משתמש בקונסולת Xbox, Xbox תשלח נתונים נדרשים ל- Microsoft. נתונים נדרשים הם הנתונים המינימליים שדרושים כדי לסייע לשמור על Xbox בטוח, מאובטח ועדכני ועל ביצועיו כצפוי.

לכידות משחק. כל שחקן בהפעלת משחק מרובה משתתפים יכול להקליט וידאו (סרטוני משחק) וללכוד צילומי מסך של תצוגת המשחק. סרטוני משחק וצילומי מסך של שחקנים אחרים יכולים לתעד את האופי של ילדך במשחק ואת ה- gamertag במהלך ההפעלה. אם שחקן לוכד סרטוני משחק וצילומי מסך במחשב אישי, ייתכן שסרטוני המשחק שייווצרו כתוצאה מכך, ילכדו גם צ\'אט שמע אם הגדרות הפרטיות והתקשורת של ילדך בקשת Xbox המקוונת, מאפשרות זאת.

כתוביות. במהלך צ'אט של Xbox בזמן אמת (“מסיבה“), השחקנים יכולים להפעיל את תכונת ההמרה מקול לטקסט, שמאפשרים למשתמש לראות את הצ'אט שמתנהל כטקסט. אם שחקן מפעיל את תכונה זו, Microsoft משתמשת בנתוני התוצאה אלה כדי לספק כתוביות של צ'אט עבור שחקנים שזקוקים לו. ניתן להשתמש בנתונים אלו גם כדי לספק סביבת משחק בטוחה ולאכוף את הסטנדרטים הקהילתיים עבור Xbox.

שימוש בנתונים. Microsoft משתמשת בנתונים שאנו אוספים כדי לשפר את המוצרים והחוויות של המשחקים – כדי להפוך אותם לבטוחים ומהנים יותר לאורך זמן. הנתונים שאנחנו אוספים מאפשרים לנו גם לספק לך חוויות אצורות. הדבר כולל חיבור שלו משחקים, תוכן, שירותים והמלצות.

נתוני Xbox הניתנים לצפייה על-ידי אנשים אחרים. כאשר הילד שלך משתמש ברשת Xbox, הנוכחות המקוונת שלו (שאותה ניתן להגדיר למופיע במצב לא מקוון או חסום), ה- gamertag, הנתונים סטטיסטיים של משחק וההישגים שלו, כולם גלויים לשחקנים אחרים ברשת. בהתאם לאופן שבו אתה מגדיר את מדיניות בטיחות Xbox של הילד שלך, הוא עשוי לשתף מידע בעת משחק או יצירת תקשורת עם אנשים אחרים ברשת Xbox.

בטיחות. כדי לעזור להפוך את רשת Xbox לסביבת משחק בטוחה ולאכוף את תקנים קהילתיים עבור Xbox, אנו עשויים לאסוף ולס לסקור קול, טקסט, תמונות, סרטוני וידאו ותוכן בתוך המשחק (כגון סרטוני משחק שילדך מעלה, שיחות שיש לו ופריטים שהוא מפרסם במועדונים ובמשחקים).

מניעת רמאות ומניעת הונאה. חשוב לנו לספק סביבת משחק הוגנת. אנו אוסרים על רמאות, פריצות, גניבת חשבונות וכל פעילות אחרת שאינה מורשית או הקשורה להונאה בעת שילדך משתמש במשחק מקוון של Xbox או בכל אפליקציה אחרת המחוברת לרשת, בקונסולת Xbox, במחשב או במכשיר הנייד שלו. כדי לזהות ולמנוע הונאה ורמאות, אנו עשויים להשתמש בכלים, באפליקציות ובטכנולוגיות נוספות המשמשים למניעת רמאות ולמניעת הונאה. טכנולוגיות כאלה עשויות ליצור חתימות דיגיטליות (הידועות כ'קודי Hash') באמצעות מידע הנאסף מקונסולת Xbox, מהמחשב או מהמכשיר הנייד של הילד, לרבות מידע על אופן השימוש של הילד במכשיר. מידע זה עשוי לכלול פרטים על הדפדפן, המכשיר, הפעילויות, מזהי המשחקים ומערכת ההפעלה.

נתוני Xbox המשותפים למפרסמי המשחקים והאפליקציות. כאשר הילד שלך משתמש במשחק שמותאם ל- Xbox המקוון או בכל אפליקציה שמחוברת לרשת בקונסולת Xbox שלו, המחשב או מכשיר אלחוטי, למפרסם של המשחק או של האפליקציה יש גישה לנתונים על השימוש שלך כדי לעזור למפרסם לספק, לתמוך ולשפר את המוצר שלו. נתונים אלה עשויים לכלול את מזהה המשתמש של ילדך, את ה- Gamertag שלו ב- Xbox, מידע מוגבל על החשבון, כגון מדינה וטווח גילאים, נתונים על ההתקשרויות שלך בתוך המשחק, פעילות אכיפת Xbox כלשהן, הפעלות המשחק (לדוגמה, צעדים שבוצעו במשחק, סוגי כלי הרכב שבהם השתמשת במשחק), הנוכחות של ילדך ברשת Xbox, הזמן שהוא בילה במשחק או באפליקציה, דירוגים, נתונים סטטיסטיים, פרופילים של שחקנים, אוואטארים או תמונות שחקן, רשימות חברים, הזנות פעילות עבור מועדונים רשמיים שאליהם הוא שייך, חברויות במועדונים רשמיים וכל התוכן שהוא יוצר או שולח במשחק או באפליקציה.

למפרסמים ולמפתחים של משחקים ואפליקציות יש אבטחה משלהם ויחסים בלתי תלויים עם המשתמשים והאוסף שלהם של שימוש בנתונים אישיים נתונים נתון לפריטי המדיניות הספציפיים שלהם. מומלץ לעיין בקפידה בפריטי המדיניות שלהם כדי לקבוע כיצד הם משתמשים בנתונים של ילדך. לדוגמה, מפרסמים עשויים לבחור לגלות או להציג את נתוני המשחק (למשל בטבלאות מובילים) דרך השירותים שלהם. ייתכן שתמצא את פריטי מדיניות שלו מקושרים מעמודי הפרטים של המשחק או האפליקציה בחנויות שלנו.

קבל מידע נוסף תחת שיתוף נתונים עם משחקים ואפליקציות‬.

כדי להפסיק שיתוף של נתוני משחק או אפליקציה עם המפרסם, הסר את המשחקים או האפליקציה שלו מכל המכשירים שבהם הם מותקנים. ניתן לבטל כמה מגישות המפרסם אל הנתונים של הילד שלך בכתובת microsoft.com/consent.

ניהול הגדרות ילד. כמארגן הקבוצה המשפחתית של Microsoft, באפשרותך לנהל מידע והגדרות של ילד בדף בטיחות משפחתית שלו, וכן את הגדרות הפרטיות של פרופיל Xbox שלו בדף פרטיות ובטיחות ומקוונת של Xbox.

באפשרותך גם להשתמש באפליקציה הגדרות משפחה ב- Xbox כדי לנהל את החוויה של ילדך ברשת Xbox, כולל: הוצאה בחנויות Microsoft ו- Xbox, צפייה בפעילות Xbox של ילדך והגדרת דירוגי גיל וכמות זמן המסך.

קבל מידע נוסף אודות ניהול פרופילי Xbox בדף הגדרות בטיחות ופרטיות מקוונת של Xbox.

קבל מידע נוסף אודות קבוצות משפחה ב- Microsoft בדף פשט למשפחה את החיים.

Legacy.

 • Xbox 360. קונסולת Xbox זו אוסף נתוני אבחון נדרשים מוגבלים. נתונים אלה עוזרים לשמור על הקונסולה של ילדך מתפקדת כצפוי.
 • Kinect. חיישן Kinect מהווה שילוב של מצלמה, מיקרופון וחיישן אינפרא-אדום, המאפשר שימוש בתנועות ובקול כדי לשלוט במשחק. לדוגמה:
  • אם אתה בוחר בכך, ניתן להשתמש במצלמה כדי להיכנס לרשת Xbox באופן אוטומטי באמצעות זיהוי פנים. נתונים אלה נשארים בקונסולה, אינם משותפים עם אף אחד, וניתן למחוק אותם בכל עת.
  • עבור משחקים, Kinect ימפה את המרחקים בין המפרקים של גוף ילדך כדי ליצור דמות מצוירת שמייצגת אותו להפעלת המשחק.
  • מיקרופון Kinect יכול לאפשר צ'אט קולי בין שחקנים במהלך משחק. המיקרופון מאפשר גם פקודות קוליות לטובת שליטה בקונסולה, במשחק או באפליקציה או כדי להזין מונחי חיפוש.
  • ניתן להשתמש בחיישן Kinect גם לטובת תקשורות שמע ווידאו באמצעות שירותים כגון Skype.

קבל מידע נוסף אודות Kinect ב- Kinect ופרטיות ב- Xbox.

מידע חשוב נוסף בנושא פרטיותמידע חשוב נוסף בנושא פרטיותmainotherimportantprivacyinformationmodule
סיכום

להלן תמצא מידע נוסף בנושא פרטיות, למשל כיצד אנו מאבטחים את הנתונים שלך, היכן אנו מעבדים את הנתונים שלך ובמשך כמה זמן אנו שומרים את הנתונים שלך. תוכל למצוא מידע נוסף על Microsoft ועל המחויבות שלנו להגן על פרטיותך בכתובת פרטיות ב- Microsoft.

אבטחת נתונים אישייםאבטחת נתונים אישייםmainsecurityofpersonaldatamodule
סיכום

Microsoft מחויבת להגן על אבטחת הנתונים האישיים שלך. אנו מיישמים מגוון נהלים ומשתמשים במגוון טכנולוגיות אבטחה, כדי לעזור ולהגן על הנתונים האישיים שלך מפני גישה, שימוש או חשיפה ללא רשות. לדוגמה, אנו מאחסנים את הנתונים האישיים שאתה מספק במערכות מחשבים שנמצאות במתקנים מבוקרים והגישה אליהן מוגבלת. כאשר אנו משדרים באינטרנט נתונים סודיים ביותר (כגון סיסמה או מספר של כרטיס אשראי), אנו מגנים על הנתונים באמצעות הצפנה. Microsoft מצייתת לחוקים בנושא הגנה על נתונים, לרבות החוקים החלים בנושא הודעה על הפרת אבטחה.

היכן אנו מאחסנים ומעבדים נתונים אישייםהיכן אנו מאחסנים ומעבדים נתונים אישייםmainwherewestoreandprocessdatamodule
סיכום

הנתונים האישיים הנאספים על-ידי Microsoft עשויים להיות מאוחסנים ומעובדים באזור שלך, בארצות הברית ובכל תחום שיפוט אחר שבו Microsoft או החברות הבנות, החברות המסונפות, או ספקי השירותים שלה מפעילים מתקנים. Microsoft מחזיקה במרכזי נתונים ראשיים באוסטרליה, אוסטריה, ברזיל, קנדה, פינלנד, צרפת, גרמניה, הונג קונג, הודו, אירלנד, יפן, קוריאה, לוקסמבורג, מלזיה, הולנד, סינגפור, דרום אפריקה, בריטניה וארצות הברית. בדרך כלל, מיקום האחסון הראשי הוא באזור הלקוח או בארצות הברית, לעתים קרובות עם גיבוי למרכז נתונים באזור אחר. מיקומי האחסון נבחרו על מנת להפעיל ולספק את השירותים שלנו ביעילות, לשפר ביצועים וליצור יתירות על מנת להגן על הנתונים במקרה של הפסקה או בעיה אחרת. אנו נוקטים צעדים כדי לעבד את הנתונים שאנו אוספים במסגרת הצהרת פרטיות זו בהתאם להוראות של הצהרה זו ולדרישות החוק החל.

אנו מעבירים נתונים אישיים מהאזור הכלכלי האירופי, בריטניה ושוויץ אל מדינות אחרות, שעבור חלקן עדיין לא קבעה הנציבות האירופית רמה נאותה של הגנה על נתונים. לדוגמה, ייתכן שהחוקים שלהם לא יבטיחו לכם את אותן הזכויות, או שלא קיימת שם רשות מפקחת בנושא פרטיות שמסוגלת לטפל בתלונות שלך. כאשר אנו מבצעים העברות כאלה, אנו משתמשים במגוון מנגנונים משפטיים, כולל חוזים כגון סעיפים חוזיים סטנדרטיים שפורסמו על-ידי הנציבות האירופית במסגרת החלטת הנציבות המיישמת 2021/914, כדי לעזור להגן על זכויותיך ולאפשר הגנות אלה לנוע עם הנתונים שלך. לקבלת מידע נוסף לגבי החלטות הנציבות האירופית בנושא מידת ההגנה על נתונים אישיים במדינות שבהן Microsoft מעבדת נתונים אישיים, ראה מאמר זה ב- אתר האינטרנט של הנציבות האירופית.

Microsoft Corporation מציית למסגרת פרטיות הנתונים של האיחוד האירופי-ארהב (DPF של האיחוד האירופי-ארהב), שלוחת בריטניה ל- DPF של האיחוד האירופי-ארהב ומסגרת פרטיות הנתונים של שווייץ-ארהב (DPF של שווייץ-ארהב) כפי שהוגדר על-ידי מחלקת המסחר של ארהב. Microsoft Corporation אישרה למשרד המסחר בארהב שהיא מצייתת לעקרונות מסגרת הפרטיות של הנתונים של האיחוד האירופי-ארהב (עקרונות DPF של האיחוד האירופי-ארהב) בנוגע לעיבוד נתונים אישיים שהתקבלו מהאיחוד האירופי בהסתמכות על DPF של האיחוד האירופי-ארהב ומבריטניה (וגיברלטר) בהסתמכות על שלוחת בריטניה ל- DPF של האיחוד האירופי-ארהב. Microsoft Corporation אישר למשרד המסחר של ארהב שהוא מציית לעקרונות מסגרת הפרטיות של נתונים של שווייץ-ארהב (עקרונות DPF שווייץ-ארהב) בנוגע לעיבוד נתונים אישיים שהתקבלו משווייץ בהסתמכות על DPF של בשווייץ- ארהב. בהקשר של העברה ואילך, ל- Microsoft Corporation יש אחריות לעיבוד הנתונים האישיים שהיא מקבלת במסגרת ה- DPF ולאחר מכן מעבירה לצד שלישי המשמש כסוכן בשמנו. Microsoft Corporation אינה אחראית ל- DPF אם הסוכן שלנו מעבד מידע אישי כזה באופן שאינו תואם ל- DPF, אלא אם Microsoft Corporation יכול להוכיח שאנחנו לא אחראיים לאירוע שנגרם לנזק. אם קיימת התנגשות בין התנאים בהצהרת פרטיות זו לבין עקרונות DPF של האיחוד האירופי-ארהב ו/או בין עקרונות DPF של שווייץ-ארהב, העקרונות יהיו הקובעים. לקבלת מידע נוסף על התוכנית של מסגרת פרטיות נתונים (DPF) והצגת ההסמכה שלנו, נא בקר באתר האינטרנט של מסגרת הפרטיות של נתוני משרד המסחר בארהב. החברות הבנות בארהב שבשליטתה של Microsoft Corporation, כפי שצוין באישור העצמי מצייתות גם הן לעקרונות DPF - לקבלת מידע נוסף ראה את רשימת ה- הישויות או החברות הבנות של Microsoft בארהב מצייתות לעקרונות DPF.

אם יש לך שאלה או תלונה הקשורה להשתתפות של Microsoft במסגרת DPF, אנו ממליצים לך ליצור איתנו קשר דרך טופס אינטרנט. להגשת תלונות הקשורות למסגרות של DPF ש- Microsoft לא יכולה לפתור ישירות, בחרנו לשתף פעולה עם רשות הגנת הנתונים הרלוונטית של האיחוד האירופי, או גוף שהוקם על-ידי רשויות הגנת הנתונים באירופה, ליישוב מחלוקות עם אנשים באיחוד האירופי, ועם נציב המידע בבריטניה (לאנשים בבריטניה), והרשות הפדראלית למידע ולהגנת נתונים (FDPIC) של שווייץ ליישוב מחלוקות עם אנשים בשווייץ. צור עמנו קשר אם אתה מעוניין שנפנה אותך לאנשי הקשר שלך ברשות להגנה על נתונים. כפי שמתואר בעקרונות DPF, בוררות מחייבת זמינה כדי לטפל בתלונות שלא ניתן להן מענה בדרך אחרת. Microsoft כפופה לגורמי החקירה והאכיפה של לשכת המסחר הפדרלית (FTC) של ארהב.

אנשים שהנתונים האישיים שלהם מוגנים על-ידי סעיף ההגנה על מידע אישי ביפן צריכים לעיין במאמר בנושא אתר האינטרנט של הועדה להגנה על מידע אישי ביפנית (פורסם ביפנית בלבד) לקבלת מידע נוסף על סקירת הוועדה של מערכות להגנה על נתונים אישיים במדינות מסוימות. לגבי אנשים ביפן, לחצו על כאןלמידע נוסף על עיבוד מידע במסגרת ה- Telecommunications Business Act (ביפנית בלבד).

האופן בו אנו שומרים על נתונים אישייםהאופן בו אנו שומרים על נתונים אישייםmainOurretentionofpersonaldatamodule
סיכום

Microsoft שומרת נתונים אישיים לזמן ארוך ככל שנחוץ כדי לספק את המוצרים ולממש את הטרנזקציות שביקשת, או למטרות חוקיות אחרות, כגון עמידה במחויבויות המשפטיות שלנו, יישוב מחלוקות ואכיפת ההסכמים שלנו. מאחר שצרכים אלה עשויים להשתנות עבור סוגים שונים של נתונים, הקשר האינטראקציות שלנו איתך או השימוש שלך במוצרים, תקופות השמירה בפועל עשויות להשתנות במידה ניכרת.

קריטריונים אחרים שבהם השתמשת כדי לקבוע את תקופות השמירה כוללים:

 • האם לקוחות מספקים, יוצרים או שומרים את הנתונים מתוך ציפיה שאנו נמשיך לשמור אותם עד שיחליטו להסיר אותם? הדוגמאות כוללות מסמך שאתה מאחסן ב- OneDrive, או הודעת דואר אלקטרוני שאתה שומר בתיבת הדואר הנכנס של Outlook.com. במקרים אלה, אנו נשאף לשמור את הנתונים עד שתמחק אותם באופן פעיל, למשל על-ידי הסרת דואר מתיבת הדואר הנכנס של Outlook.com אל התיקיה 'פריטים שנמחקו', ולאחר מכן ריקון תיקיה זו (כאשר התיקיה 'פריטים שנמחקו' שלך מרוקנת, הפריטים שרוקנו נשארים במערכת שלנו למשך עד 30 יום לפני המחיקה הסופית). (שים לב שייתכנו סיבות אחרות לכך שמחיקת הנתונים תצטרך להתבצע מוקדם יותר, לדוגמה, במקרה של חריגה ממגבלות היקף הנתונים שניתן לאחסן בחשבון שלך.)
 • האם יש פקד אוטומטי, כגון הפקדים בלוח המחוונים של הפרטיות של Microsoft, שמאפשר ללקוח לגשת לנתונים האישיים בכל עת ולמחוק אותם? אם לא, תקופת שמירת נתונים מקוצרת תחול בדרך כלל.
 • האם הנתונים האישיים רגישים? אם זה המצב, לרוב נאמץ גישה של תקופת שמירה מקוצרת.
 • האם Microsoft הטמיעה והכריזה על תקופת שמירה ספציפית עבור סוג נתונים מסוים? לדוגמה, עבור שאילתות חיפוש ב- Bing, אנו מבצעים ביטול זיהוי לשאילתות מאוחסנות באמצעות הסרת כתובת ה- IP בשלמותה לאחר 6 חודשים, והסרת מזהי קובצי Cookie ומזהים חוצי הפעלות (cross-session) אחרים שבהם נעשה שימוש כדי לזהות חשבון מסוים או מכשיר לאחר 18 חודשים.
 • האם המשתמש סיפק הסכמה לתקופת שמירה ארוכה יותר? אם כן, אנו נשמור נתונים בהתאם להסכמתך.
 • האם Microsoft כפופה למחויבות משפטית, חוזית או דומה לשמירה או למחיקה של הנתונים? הדוגמאות יכולות לכלול חוקי שמירת נתונים הכרחיים בתחום השיפוט החל, צווים ממשלתיים לשמירת נתונים הקשורים לחקירה, או נתונים שנשמרים למטרות תביעה משפטית. לעומת זאת, אם אנו נדרשים על-פי חוק להסיר תוכן לא חוקי, אנו נעשה זאת.
פרטיות נתונים במדינות ארהבפרטיות נתונים במדינות ארהבmaincaliforniaconsumerprivacyactmodule
סיכום

אם אתה תושב ארה"ב, אנו מעבדים את הנתונים האישיים שלך בהתאם לחוקי פרטיות הנתונים הרלוונטיים של מדינות ארה"ב, לרבות חוק הגנת פרטיות הצרכן בקליפורניה (CCPA). סעיף זה של הצהרת הפרטיות שלנו מכיל מידע הנדרש על-ידי ה- CCPA וחוקי פרטיות נתונים נוספים של מדינות ארה"ב, והוא משלים את הצהרת הפרטיות שלנו.

שים לב שהשינויים האחרונים ב- CCPA ובחוקי פרטיות נתונים נוספים של מדינות ארה"ב צפויים להיכנס לתוקף ב- 2023; עם זאת, הכללים המיישמים אחדים מחוקים אלה טרם גובשו סופית. אנו פועלים בהתמדה כדי להגיע לתאימות רבה יותר עם חוקים אלה, ונעדכן את התהליכים ואת גילויי המידע שלנו כאשר כללים אלה יגובשו סופית.

עיין גם ב- הודעה בנושא חוקי ההגנה על הפרטיות במדינה בארהב וב- מדיניות פרטיות הנתונים של בריאות הצרכן של מדינת וושינגטון שלנו, כדי לקבל מידע נוסף על הנתונים שאנו אוספים, מעבדים, משתפים וחושפים, ואת הזכויות שלך לפי חוקי פרטיות הנתונים הרלוונטיים של מדינות ארהב.

מכירה. איננו מוכרים את המידע האישי שלך. לכן, אנחנו לא מציעים ביטול הצטרפות למכירת נתונים אישיים.

שיתוף. אנו עשויים “לשתף” את הנתונים האישיים שלך, כפי שמוגדר בחוקי קליפורניה ומדינות רלוונטיות אחרות בארהב, למטרות התאמה אישית של פרסום. כאמור בסעיף פרסום, איננו מספקים פרסום מותאם אישית לילדים שתאריך הלידה שלהם בחשבון Microsoft שלהם מזהה אותם כמי שגילם צעיר מ- 18.

ברשימה עם התבליטים להלן אנו מפרטים את קטגוריות הנתונים שאנו אוספים למטרות פרסום מותאם אישית, את נמעני המידע האישי ואת מטרות העיבוד שאנו מבצעים. לתיאור הנתונים הכלולים בכל קטגוריה, אנא עיין בסעיף נתונים אישיים שאנו אוספים.

קטגוריות של נתונים אישיים

 • נתוני קשר ושמות
  • הנמענים: ספקים חיצוניים שמספקים שירותי פרסום מקוונים עבור Microsoft
  • מטרות העיבוד: לספק פרסום מותאם אישית בהתבסס על תחומי העניין שלך
 • נתונים דמוגרפיים
  • נמענים: גורמי צד שלישי שמבצעים שירותי פרסום מקוונים עבור Microsoft
  • מטרות העיבוד: לספק פרסום מותאם אישית בהתבסס על תחומי העניין שלך
 • נתוני המינוי והרישוי
  • נמענים: גורמי צד שלישי שמבצעים שירותי פרסום מקוונים עבור Microsoft
  • מטרות העיבוד: לספק פרסום מותאם אישית בהתבסס על תחומי העניין שלך
 • אינטראקציות
  • נמענים: גורמי צד שלישי שמבצעים שירותי פרסום מקוונים עבור Microsoft
  • מטרות העיבוד: לספק פרסום מותאם אישית בהתבסס על תחומי העניין שלך

עיין בסעיף פרסום לקבלת מידע נוסף על שיטות הפרסום שלנו, ועל הודעה בנושא חוקי ההגנה על הפרטיות במדינה בארהב שלנו לקבלת מידע נוסף על ”שיתוף” למטרות פרסום מותאם אישית במסגרת חוקי המדינה הרלוונטיים בארהב.

זכויות. יש לך הזכות לבקש שאנו (1) נחשוף אילו נתונים אישיים אנו אוספים, משתמשים בהם, חושפים ומוכרים אותם; (2) נמחק את הנתונים האישיים שלך; (3) נתקן את הנתונים האישיים שלך; (4) נגביל את השימוש בנתונים הרגישים שלך ואת חשיפתם; ו- (5) נבטל את 'שיתוף' הנתונים האישיים שלך עם ספקים חיצוניים למטרות פרסום מותאם אישית באתרים של ספקים חיצוניים. באפשרותך לבצע בקשות אלה בעצמך או באמצעות סוכן מורשה. אם אתה עושה שימוש בסוכן מורשה, אנו מספקים לו הדרכה מפורטת לגבי אופן מימוש זכויות הפרטיות שלך. עיין בהודעה בנושא חוקי ההגנה על הפרטיות במדינה בארהב שלנו לקבלת מידע נוסף על האופן שבו ניתן לממש זכויות אלה. עיין גם ב- מדיניות פרטיות הנתונים של בריאות הצרכן של מדינת וושינגטון לקבלת מידע על הזכויות הזמינות במסגרת חוק וושינגטון.

אם יש לך חשבון Microsoft, באפשרותך לממש את הזכויות שלך באמצעות לוח מחוונים של פרטיות ב- Microsoft, מה שמחייב אותך להיכנס לחשבון Microsoft שלך. אם יש לך בקשה נוספת או שאלות לאחר השימוש בלוח המחוונים, תוכל ליצור קשר עם Microsoft בכתובת שבסעיף כיצד ליצור עמנו קשר, להשתמש בטופס אינטרנט שלנו או להתקשר למספר הטלפון החינמי שלנו בארהב, +1 (844) 931 2038. אם אין לך חשבון, באפשרותך לממש את הזכויות שלך על-ידי פנייה אלינו כמתואר לעיל. ייתכן שנבקש מידע נוסף, כגון ארץ המגורים שלך, כתובת הדואר האלקטרוני ומספר הטלפון שלך, כדי לאמת את בקשתך לפני שנכבד אותה.

באפשרותך להודיע לנו על בחירתך להפסיק את שיתוף נתוניך האישיים עם ספקים חיצוניים לצורך פרסום מותאם אישית באתרים של ספקים חיצוניים על-ידי ביקור בדף ביטול ההצטרפות לשיתוף שלנו. באפשרותך גם לשלוט בפרסום המותאם אישית שאתה רואה בנכסי Microsoft על-ידי ביקור בדף ביטול ההצטרפות שלנו.

איננו משתמשים בנתונים הרגישים שלך או חושפים אותם למטרות שאינן אלה המפורטות להלן, ללא הסכמתך, או כפי שמותר או נדרש במסגרת החוקים החלים. לכן, איננו מציעים את היכולת להגביל את השימוש בנתונים רגישים.

יש לך הזכות לא לקבל יחס מפלה במקרה שתממש את זכויות הפרטיות שלך. לא ננקוט כל אפליה כנגדך אם תממש את זכויות הפרטיות שלך.

עיבוד מידע אישי. ברשימה עם התבליטים להלן, אנו מפרטים את הקטגוריות של הנתונים האישיים שאנו אוספים, את מקורות הנתונים האישיים, את מטרותינו בעיבוד הנתונים ואת הקטגוריות של נמעני צד שלישי שלהם אנו מספקים את הנתונים האישיים. לתיאור הנתונים הכלולים בכל קטגוריה, אנא עיין בסעיף נתונים אישיים שאנו אוספים. עיין בסעיף האופן בו אנו שומרים על נתונים אישיים כדי לקבל מידע על הקריטריונים לשמירת נתונים אישיים.

קטגוריות של נתונים אישיים

 • נתוני קשר ושמות
  • מקורות הנתונים האישיים: אינטראקציות עם משתמשים ושותפים שאנו מציעים שירותים במיתוג משותף יחד איתם.
  • מטרות העיבוד (איסוף וחשיפה לצדדים שלישיים): אספקת המוצרים שלנו; מענה לשאלות של לקוחות; עזרה, אבטחה ופתרון בעיות; ושיווק
  • נמענים: ספקי שירות וישויות מוכוונות-משתמש
 • אישורים
  • מקורות הנתונים האישיים: אינטראקציות עם משתמשים וארגונים המייצגים משתמשים
  • מטרות העיבוד (איסוף וחשיפה לצדדים שלישיים): אספקת המוצרים שלנו; אימות וגישה לחשבון; וכן עזרה, אבטחה ופתרון בעיות
  • נמענים: ספקי שירות וישויות מוכוונות-משתמש
 • נתונים דמוגרפיים
  • מקורות הנתונים האישיים: אינטראקציות עם משתמשים ורכישות ממתווכי נתונים
  • מטרות העיבוד (איסוף וחשיפה לצדדים שלישיים): אספקת המוצרים שלנו והתאמתם האישית; פיתוח מוצרים; עזרה, אבטחה ופתרון בעיות; ושיווק
  • נמענים: ספקי שירות וישויות מוכוונות-משתמש
 • נתוני תשלום
  • מקורות הנתונים האישיים: אינטראקציות עם משתמשים ומוסדות פיננסיים
  • מטרות העיבוד (איסוף וחשיפה לצדדים שלישיים): ביצוע עסקאות מסחר; עיבוד טרנזקציות; מימוש הזמנות; עזרה, אבטחה ופתרון בעיות; וזיהוי ומניעת הונאות
  • הנמענים: ספקי שירותים וישויות מוכוונות-משתמש
 • נתוני המינוי והרישוי
  • מקורות הנתונים האישיים: אינטראקציות עם משתמשים וארגונים המייצגים משתמשים
  • מטרות העיבוד (איסוף וחשיפה לצדדים שלישיים): אספקת המוצרים שלנו, התאמתם האישית והפעלתם; תמיכת לקוחות; עזרה, אבטחה ופתרון בעיות; ושיווק
  • הנמענים: ספקי שירותים וישויות מוכוונות-משתמש
 • אינטראקציות
  • מקורות הנתונים האישיים: אינטראקציות עם משתמשים, כולל נתונים ש- Microsoft יוצרת באמצעות אינטראקציות אלה
  • מטרות העיבוד (איסוף וחשיפה לצדדים שלישיים): אספקת המוצרים שלנו והתאמתם האישית; שיפור מוצרים; פיתוח מוצרים; שיווק; וכן עזרה, אבטחה ופתרון בעיות
  • נמענים: ספקי שירות וישויות מוכוונות-משתמש
 • תוכן
  • מקורות הנתונים האישיים: אינטראקציות עם משתמשים וארגונים המייצגים משתמשים
  • מטרות העיבוד (איסוף וחשיפה לצדדים שלישיים): אספקת המוצרים שלנו; בטיחות; וכן עזרה, אבטחה ופתרון בעיות
  • נמענים: ספקי שירות וישויות מוכוונות-משתמש
 • וידאו או הקלטות
  • מקורות הנתונים האישיים: אינטראקציות עם משתמשים ומקורות הזמינים לציבור
  • מטרות העיבוד (איסוף וחשיפה לצדדים שלישיים): אספקת המוצרים שלנו; שיפור מוצרים; פיתוח מוצרים; שיווק; עזרה, אבטחה ופתרון בעיות; ובטיחות
  • נמענים: ספקי שירות וישויות מוכוונות-משתמש
 • משוב ודירוגים
  • מקורות הנתונים האישיים: אינטראקציות עם משתמשים
  • מטרות העיבוד (איסוף וחשיפה לצדדים שלישיים): אספקת המוצרים שלנו; שיפור מוצרים; פיתוח מוצרים; תמיכת לקוחות; וכן עזרה, אבטחה ופתרון בעיות
  • הנמענים: ספקי שירותים וישויות מוכוונות-משתמש

בעוד שרשימת התבליטים שלעיל מכילה את המקורות העיקריים ומטרות העיבוד של כל קטגוריה של נתונים אישיים, אנו גם אוספים נתונים אישיים מהמקורות המופיעים בסעיף נתונים אישיים שאנו אוספים, כגון מפתחים שיוצרים חוויות דרך מוצרי Microsoft או עבורם. באופן דומה, אנו מעבדים את כל קטגוריות הנתונים האישיים למטרות המתוארות בסעיף כיצד אנו משתמשים בנתונים אישיים, כגון עמידה בהתחייבויותינו החוקיות, פיתוח כוח העבודה שלנו וביצוע מחקרים.

בכפוף להגדרות פרטיות שלך, להסכמה שלך ובהתאם למוצרים שבהם אתה משתמש ולבחירות שלך, אנו עשויים לאסוף, לעבד או לחשוף נתונים אישיים מסוימים שעונים להגדרה 'נתונים רגישים' לפי חוקי פרטיות הנתונים הרלוונטיים של מדינות ארהב. נתונים רגישים הם תת-קבוצה של נתונים אישיים. ברשימה שלהלן, אנו מפרטים את קטגוריות הנתונים הרגישים שאנו אוספים, את מקורות הנתונים הרגישים, את המטרות שלנו בעיבוד ואת הקטגוריות של נמעני צד שלישי שאיתם אנו משתפים את הנתונים הרגישים. עיין בסעיף נתונים אישיים שאנו אוספים לקבלת מידע נוסף על הנתונים הרגישים שאנו עשויים לאסוף.

קטגוריות של נתונים רגישים

 • כניסה לחשבון, חשבון פיננסי, מספר כרטיס חיוב או כרטיס אשראי, ואמצעי הגישה לחשבון (קוד אבטחה או קוד גישה, סיסמה, אישורים וכו')
  • מקורות הנתונים הרגישים: אינטראקציות עם משתמשים ועם ארגונים המייצגים משתמשים
  • מטרות העיבוד (איסוף וחשיפה לצדדים שלישיים): אספקת המוצר וביצוע העסקאות הכספיות המבוקשות
  • הנמענים: ספקי שירותים וספקי עיבוד תשלומים
 • מידע מדויק לגבי מיקום גיאוגרפי
  • מקורות הנתונים הרגישים: אינטראקציות של המשתמשים עם המוצרים
  • מטרות העיבוד (איסוף וחשיפה לצדדים שלישיים): אספקת השירות המבוקש; שיפור מוצרים; תכונות מסוימות עשויות להיחשף לצדדים שלישיים כדי לספק את השירות
  • הנמענים: משתמשים וספקי שירותים (עיין בסעיף שירותי מיקום והקלטה של Windows של הצהרת הפרטיות שלנו כדי לקבל מידע נוסף)
 • מוצא גזעי או אתני, אמונות דתיות או פילוסופיות, או חברות באיגוד מקצועי
  • מקורות הנתונים הרגישים: תקשורת עם המשתמשים
  • מטרות העיבוד (איסוף וחשיפה לצדדים שלישיים): ביצוע מחקרים כדי להבין טוב יותר איך משתמשים במוצרים שלנו וכיצד הם נתפסים, וכן לצורך שיפור חוויות השימוש במוצרים
  • הנמענים: ספקי שירותים
 • בריאות רפואית או נפשית, חיי מין או נטייה מינית
  • מקורות הנתונים הרגישים: תקשורת עם המשתמשים
  • מטרות העיבוד (איסוף וחשיפה לצדדים שלישיים): ביצוע מחקרים כדי להבין טוב יותר איך משתמשים במוצרים שלנו וכיצד הם נתפסים, וכן לצורך שיפור חוויות השימוש במוצרים והנגישות אליהם
  • הנמענים: ספקי שירותים
 • תוכן הדואר, הדואר האלקטרוני או הודעות הטקסט שלך (כאשר Microsoft אינה הנמען המיועד של התקשורת)
  • מקורות הנתונים הרגישים: אינטראקציות של המשתמשים עם המוצרים
  • מטרות העיבוד (איסוף וחשיפה לצדדים שלישיים): אספקת המוצרים שלנו; שיפור חוויית המוצר; בטיחות; וכן עזרה, אבטחה ופתרון בעיות
  • הנמענים: ספקי שירותים
 • נתונים אישיים שנאספו מילד שידוע שהוא מתחת לגיל 13
  • מקורות של נתונים רגישים: אינטראקציות עם משתמשים וארגונים המייצגים משתמשים
  • מטרות העיבוד (איסוף וחשיפה לצדדים שלישיים): אספקת המוצרים שלנו; שיפור מוצרים; פיתוח מוצרים; המלצות; עזרה, אבטחה ופתרון בעיות; וכן בטיחות
  • הנמענים: ספקי שירותים וישויות מוכוונות-משתמש (בהתאם ל- Microsoft Family Safety 'הגדרות')

הרשימה עם התבליטים לעיל מכילה את המקורות העיקריים ואת מטרות העיבוד של נתונים אישיים הנאספים מילדים מתחת לגיל 13, אולם אנו אוספים גם נתונים אישיים מהמקורות המפורטים בסעיף איסוף נתונים מילדים.

לא נשתמש בנתונים הרגישים שלך ולא נחשוף אותם לשום מטרה פרט למטרות הבאות:

 • לספק את השירותים או המוצרים שאתה מצפה להם באופן סביר
 • לעזור להבטיח את אבטחת ותקינות השירותים, המערכות והנתונים שלנו, להילחם בפעולות זדוניות מוליכות שולל, גונבות דעת או בלתי חוקיות, ולהגן על ביטחונם הפיזי של אנשים, ככל שהעיבוד נחוץ ומידתי באופן סביר
 • לשימוש ארעי לטווח קצר (כולל פרסום לא מותאם אישית), כל עוד הנתונים האישיים אינם נחשפים בפני צד שלישי, אינם משמשים ליצירת פרופילים, ואינם משמשים לשינוי חוויה של אדם שלא במסגרת האינטראקציה הנוכחית עם Microsoft
 • לספק שירותים בשם Microsoft, כגון ניהול חשבונות, מתן שירות לקוחות, עיבוד או מימוש הזמנות/עסקאות, אימות פרטי לקוחות, עיבוד תשלומים, אספקת מימון, אספקת ניתוחים אנליטיים, אספקת שטח אחסון ושירותים דומים
 • לנקוט פעולות כדי לאמת או לשמור על האיכות או הבטיחות או לשפר, לשדרג או להרחיב שירות או מכשיר בבעלות או בפיקוח Microsoft
 • לאסוף או לעבד נתונים רגישים כאשר האיסוף או העיבוד אינם מיועדים להיסקים לגבי מאפייני האדם
 • כל פעילות אחרת בהתאם לתקנות עתידיות כלשהן שיתוקנו בכפוף לחוקי פרטיות הנתונים במדינות ארה"ב.

הפיכת נתונים לחסויים. במצבים מסוימים, Microsoft עשויה לעבד נתונים שנהפכו לחסויים. הנתונים נחשבים כנמצאים במצב זה אם איננו יכולים לקשר אותם לאדם שאליו הם עשויים להיות שייכים מבלי לבצע צעדים נוספים. במקרים אלה, להוציא מקרים שבהם הדבר מותר לפי חוק, אנו נשמור מידע זה במצב חסוי ולא ננסה לזהות מחדש את האדם שאליו קשורים הנתונים החסויים.

חשיפת נתונים אישיים למטרות עסקיות או מסחריות. כפי שמפורט בסעיף מקרים שבהם אנו משתפים נתונים אישיים, אנו חולקים נתונים אישיים עם צדדים שלישיים למטרות עסקיות ומסחריות שונות. המטרות העסקיות והמסחריות העיקריות שלמענן אנו משתפים נתונים אישיים הן מטרות העיבוד המפורטות בטבלה לעיל. עם זאת, אנו חולקים את כל הקטגוריות של נתונים אישיים למטרות עסקיות ומסחריות בסעיף מקרים שבהם אנו משתפים נתונים אישיים.

צדדים בעלי שליטה על איסוף נתונים אישיים. במצבים מסוימים, אנו עשויים לאפשר לספק חיצוני לשלוט באיסוף הנתונים האישיים שלך. לדוגמה, אפליקציות או הרחבות של ספקים חיצוניים הפועלות ב- Windows או בדפדפן Edge עשויות לאסוף נתונים אישיים בהתאם לשיטות העבודה שלהן.

Microsoft מאפשרת לחברות פרסום לאסוף מידע על האינטראקציות שלך עם אתרי האינטרנט שלנו כדי לספק פרסומות מותאמות אישית מטעמה של Microsoft. חברות אלה כוללות את: Meta, ‏LinkedIn,‏ Google ו- Adobe.

בינה מלאכותיתבינה מלאכותיתmainartificialintelligencemodule
סיכום

Microsoft ממנפת את העוצמה של בינה מלאכותית (AI) במוצרים ובשירותים רבים שלנו, לרבות על-ידי שילוב תכונות של בינה מלאכותית יצרנית כמו היכולות של Microsoft Copilot. הפיתוח והשימוש של Microsoft בבינה מלאכותית כפופים ל- עקרונות בינה מלאכותית של Microsoft ול- תקן בינה מלאכותית אחראית של Microsoft, והאיסוף והשימוש של Microsoft בנתונים אישיים בפיתוח ובפריסה של תכונות בינה מלאכותית תואמים להתחייבויות המתוארות בהצהרת פרטיות זו. פרטים ספציפיים למוצר מספקים מידע רלוונטי נוסף. תוכלו לקבל מידע נוסף על האופן שבו Microsoft משתמשת בבינה מלאכותית כאן.

פרסוםפרסוםmainadvertisingmodule
סיכום

פרסום מאפשר לנו לספק ולשפר חלק מהמוצרים שלנו ולתמוך בהם. Microsoft אינה משתמשת במה שאתה אומר בהודעות דואר אלקטרוני, בצ'אט בין אדם לאדם, בשיחות וידאו או בדואר קולי, במסמכים, בתמונות, או בקבצים אישיים אחרים שלך כדי לשלוח לך פרסום ממוקד. אנו משתמשים בנתונים נוספים, המפורטים להלן, לצורכי פרסום בנכסי Microsoft ובנכסים של ספקים חיצוניים. לדוגמה:

 • Microsoft רשאית להשתמש בנתונים שאנו אוספים כדי לבחור ולספק חלק מהפרסומות שתראה במאפייני האינטרנט של Microsoft, כגון Microsoft.com, Microsoft Start‏ ו- Bing.
 • כאשר מזהה הפרסום מופעל ב- Windows כחלק מהגדרות הפרטיות שלך, ספקים חיצוניים יכולים לגשת למזהה הפרסום ולהשתמש בו (בדיוק כפי שאתרי אינטרנט יכולים לגשת למזהה ייחודי המאוחסן בקובץ Cookie ולהשתמש בו) כדי לבחור ולספק פרסומות באפליקציות אלה.
 • אנו עשויים לשתף נתונים שאנו אוספים עם שותפים פנימיים וחיצוניים, כגון Xandr, Yahoo או Facebook (ראה להלן), כך שהפרסומות שאתה רואה במוצרים שלנו ובמוצרים שלהם יהיו רלוונטיות יותר ויעילות יותר עבורך.
 • המפרסמים עשויים לבחור להציב את ‏‫משואות האינטרנט‬ באתרים שלהם, או להשתמש בטכנולוגיות דומות, כדי לאפשר ל- Microsoft לאסוף מידע באתרים שלהם, כמו פעילויות, רכישות וביקורים; אנו משתמשים בנתונים אלה בשם לקוחות הפרסום שלנו כדי לספק פרסומות.

בחירת הפרסומות שתראה עשויה להתבסס על נתונים שאנו מעבדים עליך, כגון תחומי העניין והמועדפים שלך, מיקומך, הטרנזקציות שלך, אופן השימוש שלך במוצרים שלנו, שאילתות החיפוש שלך או התוכן שאתה מציג. לדוגמה, אם תציג ב- Microsoft Start תוכן על מכוניות, אנו עשויים להציג פרסומות על מכוניות; אם תחפש 'פיצריות בסיאטל' ב- Bing, ייתכן שתראה פרסומות בתוצאות החיפוש שלך למסעדות בסיאטל.

הפרסומות שאתה רואה עשויות להיבחר בהתבסס על מידע אחר שנלמד עליך לאורך זמן תוך שימוש בנתונים דמוגרפיים, נתוני מיקום, שאילתות חיפוש, תחומי עניין ומועדפים, נתוני שימוש מהמוצרים והאתרים שלנו, וכן המידע שאנו אוספים עליך מהאתרים והאפליקציות של המפרסמים והשותפים שלנו. אנו מתייחסים לפרסומות אלה כאל פרסום בהתאמה אישית בהצהרה זו. לדוגמה, אם תציג תוכן משחקים ב- xbox.com, ייתכן שתראה הצעות עבור משחקים ב- Microsoft Start. כדי להציג פרסום בהתאמה אישית, אנו משלבים קובצי Cookie ששמורים במכשיר שלך ומשתמשים במידע שאנו אוספים (כגון כתובת IP) כאשר הדפדפן שלך יוצר אינטראקציה עם אתרי האינטרנט שלנו. אם תבטל את הצטרפותך לקבלת פרסום בהתאמה אישית, לא ייעשה שימוש בנתונים המשויכים לקובצי Cookie אלה.

אנו עשויים להשתמש במידע עליך כדי לשרת אותך באמצעות פרסום בהתאמה אישית כאשר אתה משתמש בשירותי Microsoft. אם אתה מחובר באמצעות חשבון Microsoft שלך והסכמת לאפשר ל- Microsoft Edge להשתמש בפעילות המקוונת שלך למטרת פרסום בהתאמה אישית, תראה הצעות עבור מוצרים ושירותים בהתבסס על הפעילות המקוונת שלך בעת שימוש ב- Microsoft Edge. כדי להגדיר את הגדרות הפרטיות שלך עבור Edge, עבור אל Microsoft Edge‏ > הגדרות > פרטיות ושירותים. כדי לקבוע את תצורת הגדרות הפרטיות והפרסומות עבור חשבון Microsoft שלך ביחס לפעילות המקוונת שלך בין דפדפנים, כולל Microsoft Edge, או כשאתה מבקר באתרים או באפליקציות של צד שלישי, עבור ללוח המחוונים שלך ב- privacy.microsoft.com.

פרטים נוספים הנוגעים לשימוש שאנו עושים בנתונים לצרכים פרסומיים כוללים:

 • שיטות עבודה מומלצות והתחייבויות בתעשיית הפרסום. Microsoft חברה ב- Network Advertising Initiative ‏(NAI) ופועלת בהתאם לקוד ההתנהגות של NAI. אנחנו פועלים גם בהתאם לתוכניות ההסדרה העצמית הבאות:
 • פרסום ממוקד הקשור לבריאות. בארצות הברית אנו מספקים פרסום בהתאמה אישית בהתבסס על מספר מוגבל של קטגוריות עניין רגילות ולא רגישות הקשורות לבריאות, לרבות אלרגיות, דלקות מפרקים, כולסטרול, הצטננות ושפעת, סוכרת, בריאות מערכת העיכול, כאבי ראש/מיגרנות, תזונה בריאה, לב בריא, בריאות הגבר, בריאות הפה, דלדול עצם, בריאות העור, שינה וראייה/בריאות העין. אנו גם נתאים פרסומות אישית בהתבסס על קטגוריות עניין מותאמות ולא רגישות בתחום הבריאות, בהתאם לבקשות המפרסמים.
 • ילדים ומסרים פרסומיים. איננו מספקים פרסום מותאם אישית לילדים שתאריך הלידה שלהם בחשבון Microsoft שלהם מזהה אותם כמי שגילם נמוך מ- 18.
 • שמירת נתונים. עבור פרסום בהתאמה אישית, אנו שומרים נתונים לפרק זמן של 13 חודשים לכל היותר, אלא אם קיבלנו את הסכמתך לשמור את הנתונים לתקופה ארוכה יותר.
 • נתונים רגישים. Microsoft Advertising אינה אוספת, מעבדת או חושפת נתונים אישיים המוגדרים כ'נתונים רגישים' בחוקי פרטיות הנתונים של מדינות ארה"ב למטרות אספקת פרסום מותאם אישית.
 • שיתוף נתונים. במקרים מסוימים, אנו משתפים עם מפרסמים דוחות על הנתונים שאספנו באתרים או בפרסומות שלהם.

נתונים הנאספים על-ידי חברות פרסום אחרות. מפרסמים כוללים לעתים ‏‫משואות אינטרנט‬ משלהם (או של שותפי פרסום אחרים שהם עובדים איתם) בתוך הפרסומות שאנו מציגים עבורם, כך שהם יכולים להגדיר ולקרוא קובצי Cookie משלהם. בנוסף, Microsoft משתפת פעולה עם Xandr, חברת בת של Microsoft, וחברת פרסום חיצוניות כדי לסייע באספקת חלק משירותי הפרסום שלנו, ואנו גם מאפשרים לחברות פרסום חיצוניות אחרות להציג פרסומות באתרים שלנו. ספקים חיצוניים אלה עשויים להציב קובצי Cookie במחשב שלך ולאסוף נתונים לגבי הפעילות המקוונת שלך באתרים או בשירותים מקוונים שונים. החברות האלה כוללות כעת, אך אינן מוגבלות ל: Facebook, Media.net, Outbrain, Taboola ו- Yahoo. בחר בקישורים הבאים כדי למצוא מידע נוסף על שיטות העבודה של כל חברה, כולל אפשרויות הבחירה שהיא מציעה. רבות מהחברות הן גם חברות בארגונים NAI או DAA, המספקים דרך פשוטה לבטל הצטרפות לקבלת פרסום ממוקד מן החברות המשתתפות.

כדי לבטל את הצטרפותך לקבלת פרסום מותאם אישית מ- Microsoft, בקר בדף ביטול ההצטרפות שלנו. כאשר אתה מבטל את ההצטרפות, ההעדפה שלך מאוחסנת ב‏‫קובץ Cookie‬ שהנו ספציפי לדפדפן האינטרנט שבו אתה משתמש. תאריך התפוגה של קובץ ה- Cookie של ביטול ההצטרפות יחול בתוך חמש שנים. אם תמחק את קובצי ה- Cookie במכשיר שלך, יהיה עליך לבטל שוב את ההצטרפות.

טכנולוגיות זיהוי דיבורטכנולוגיות זיהוי דיבורmainspeechrecognitionmodule
סיכום

טכנולוגיות זיהוי דיבור משולבות במוצרים ושירותים רבים של Microsoft. Microsoft מספקת גם תכונות זיהוי קולי מבוססות-מכשיר וגם תכונות זיהוי דיבור מבוססות ענן (מקוונות). טכנולוגיית זיהוי הדיבור של Microsoft מתעתקת נתוני קול לטקסט. לאחר שנקבל את רשותך, עובדים וספקים של Microsoft שעובדים בשם Microsoft יוכלו לסקור קטעים של נתוני קול או של קליפים קוליים שלך כדי לבנות ולשפר טכנולוגיות זיהוי דיבור. שיפורים אלו מאפשרים לנו לבנות יכולות הפעלה קולית טובות יותר שמועילות למשתמשים בכל המוצרים והשירותים שלנו המיועדים לצרכנים פרטיים ולארגונים. לפני שעובד או ספק סוקר נתונים קוליים, אנחנו מגנים על פרטיות המשתמשים על ידי נקיטת צעדים להפיכת הנתונים לחסויים, דורשים הסכמי סודיות עם ספקים רלוונטיים ועם העובדים שלהם ודורשים שעובדים וספקים יעמדו בתקני פרטיות גבוהים. קבל מידע נוסף על Microsoft ונתוני הקול שלך.

מהדורות תצוגה מקדימה או מהדורות ללא תשלוםמהדורות תצוגה מקדימה או מהדורות ללא תשלוםmainpreviewreleasesmodule
סיכום

Microsoft מציעה גרסאות תצוגה מקדימה, תוכניות למשתתפי Insider, גרסאות ביתא או תכונות ומוצרים אחרים ללא תשלום (תצוגות מקדימות) המאפשרים לך לבצע הערכה שלהם ותוך כדי כך לספק ל- Microsoft נתונים בנוגע לשימוש שלך במוצר, כולל משוב, נתונים על המכשיר ונתוני שימוש. כתוצאה מכך, תצוגה מקדימה יכולה באופן אוטומטי לאסוף נתונים נוספים, לספק פחות פקדים, ולספק אמצעי פרטיות ואבטחה שונים מאלה שבדרך כלל קיימים במוצרים שלנו. אם אתה משתתף בקדם-תצוגה, אנו עשויים ליצור איתך קשר על המשוב שלך או התעניינותך בהמשך שימוש במוצר לאחר השחרור הכללי של המוצר.

שינויים בהצהרת פרטיות זושינויים בהצהרת פרטיות זוmainchangestothisprivacystatementmodule
סיכום

אנו מעדכנים הצהרת פרטיות זו כשהדבר הכרחי כדי לספק שקיפות רבה יותר או בתגובה לפעולות הבאות:

 • משוב מלקוחות, מגופי תקינה, מן התעשייה או מבעלי עניין אחרים.
 • שינויים במוצרים שלנו.
 • שינויים בפעילויות עיבוד הנתונים או במדיניות שלנו.

כאשר נפרסם את השינויים בהצהרה זו, נשנה את התאריך המופיע תחת 'עדכון אחרון' בחלק העליון של ההצהרה ונתאר את השינויים בדף שינוי ההיסטוריה. אם יחולו שינויים מהותיים בהצהרה, למשל שינוי במטרות עיבוד הנתונים האישיים שאינו עונה על המטרה שלשמה הם נאספו מלכתחילה, אנו נודיע לך על כך על-ידי פרסום הודעה בולטת בנוגע לשינויים אלה לפני כניסתם לתוקף, או על-ידי שליחת הודעה ישירות אליך. מומלץ לבדוק מדי פעם את הצהרת פרטיות זו כדי ללמוד כיצד Microsoft מגינה על המידע שלך.

כיצד ליצור עמנו קשרכיצד ליצור עמנו קשרmainhowtocontactusmodule
סיכום

אם יש לך חשש כלשהו בנוגע לפרטיות, תלונה או שאלה למנהל הגנת הנתונים של Microsoft או לאחראי על הגנת נתונים באזורך, צור עמנו קשר באמצעות טופס אינטרנט. אנחנו נשיב לשאלות או דאגות כנדרש על-ידי החוק ותוך תקופת זמן שלא עולה על 30 יום. ניתן גם להעלות בעיה או להגיש תלונה לרשות להגנה על נתונים או לגוף רשמי אחר בעל סמכות שיפוט.

כאשר Microsoft היא זו שנמצאת בשליטה, אלא אם צוין אחרת, Microsoft Corporation, ובמדינות הנמצאות באזור הכלכלי האירופי, בריטניה ושוויץ - Microsoft Ireland Operations Limited - הם בקרי הנתונים עבור הנתונים האישיים שאנו אוספים דרך המוצרים הכפופים להצהרה זו. להלן הכתובות שלנו:

 • Microsoft Privacy, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, USA. טלפון: ‎+1 (425) 882 8080.
 • Microsoft Ireland Operations Limited, לכבוד: האחראי על הגנה על נתונים, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland. טלפון: ‎‎(+353) 1 706 3117‎.

כדי לאתר את חברת הבת של Microsoft במדינה או באזור שלך, ראה את רשימת ה- מיקומים של משרדי Microsoft ברחבי העולם.

הנציג של Microsoft Ireland Operations Limited במסגרת המשמעות של Art. 14 של החוק הפדרלי השווייצרי להגנה על נתונים הוא Microsoft Schweiz GmbH, The Circle 02, 8058 Zürich-Flughafen, Switzerland.

אם אתה מעוניין לממש את זכויותיך לפי חוק פרטיות נתונים של מדינה בארהב, תוכל לפנות ל- Microsoft בכתובת שבארהב שלעיל, להשתמש ב- טופס אינטרנט שלנו או להתקשר למספר החינמי שלנו בארהב, ‎+1 (844) 931 2038.

אם אתה תושב קנדה והפרובינציות שלה, באפשרותך ליצור קשר עם מנהל הגנת הנתונים של Microsoft עבור קנדה ב- Microsoft Canada Head Office, 4400-81 Bay St, Toronto, ON, M5J 0E7, במספר הטלפון ‎+1 (416) 349 2506, או על-ידי שימוש ב- טופס אינטרנט שלנו.

כפי שישים במסגרת החוק הצרפתי, ניתן גם לשלוח לנו הוראות ספציפיות הנוגעות לשימוש בנתונים האישיים שלך לאחר מותך, באמצעות טופס אינטרנט שלנו.

אם יש לך שאלות בנושאי תמיכה או בנושאים טכניים, בקר באתר תמיכה של Microsoft לקבלת מידע נוסף על הצעות התמיכה של Microsoft. אם יש לך שאלות בנושא סיסמה של חשבון Microsoft אישי, בקר בדף תמיכה עבור חשבון Microsoft.

אנו מציעים עבורך דרכים שונות לשלוט בנתונים האישיים שלך ש- Microsoft השיגה ולממש את הזכויות שלך להגנה על נתונים. באפשרותך לעשות זאת על-ידי יצירת קשר עם Microsoft בכתובת שלנו טופס אינטרנט או במידע שלעיל, או באמצעות הכלים השונים שאנו מספקים. עיין בסעיף כיצד לגשת אל הנתונים האישיים שלך ולשלוט בהם לקבלת פרטים נוספים.

מוצרים לארגונים ומוצרים למפתחיםמוצרים לארגונים ומוצרים למפתחיםmainenterprisedeveloperproductsmodule
סיכום
שירותים מקוונים ארגונייםשירותים מקוונים ארגונייםmainenterpriseservicesmodule
סיכום
תוכנה לארגונים ולמפתחים ומכשירים ארגונייםתוכנה לארגונים ולמפתחים ומכשיריםmainenterprisedevsoftwareappsmodule
סיכום
מוצרי פרודוקטיביות ותקשורתמוצרי פרודוקטיביות ותקשורתmainprodcommproductsmodule
סיכום
Microsoft 365, Office ואפליקציות פרודוקטיביות אחרותMicrosoft 365, Office ואפליקציות פרודוקטיביות אחרותmainofficeservicesmodule
סיכום
משפחה ב- Microsoftמשפחה ב- Microsoftmainmsfamilymodule
סיכום
Microsoft TeamsMicrosoft Teamsmainteamsmodule
סיכום
OneDriveOneDrivemainonedrivemodule
סיכום
OutlookOutlookmainoutlookmodule
סיכום
SkypeSkypemainskypemodule
סיכום
SurfaceSurfacemainsurfacemodule
סיכום
Surface DuoSurface Duomainsurfaceduomodule
סיכום
LinkedInLinkedInmainlinkedinmodule
סיכום
חיפוש, Microsoft Edge ובינה מלאכותיתחיפוש, Microsoft Edge ובינה מלאכותיתmainsearchaimodule
סיכום
BingBingmainbingmodule
סיכום
CortanaCortanamaincortanamodule
סיכום
Microsoft EdgeMicrosoft Edgemainmsedgemodule
סיכום
Microsoft TranslatorMicrosoft TranslatormainMicrosoftTranslatormodule
סיכום
SwiftKeySwiftKeymainswiftkeymodule
סיכום
WindowsWindowsmainwindowsmodule
סיכום

Windows הוא סביבת מיחשוב מותאמת אישית המאפשרת לך לנדוד ולגשת באופן חלק לשירותים, להעדפות ולתוכן במכשירי המיחשוב השונים שלך, החל מטלפונים, דרך טאבלטים וכלה ב- Surface Hub. Windows אינה תוכנה סטטית שנמצאת במכשיר שלך; רכיבים מרכזיים של Windows הם מבוססי-ענן. הן רכיבי הענן והן הרכיבים המקומיים של Windows מעודכנים בקביעות ומספקים לך את התכונות והשיפורים העדכניים ביותר. על מנת לספק חווית מיחשוב זו, אנו אוספים נתונים לגביך, לגבי המכשיר שלך ולגבי האופן בו אתה משתמש ב-Windows. ומכיוון ש-Windows היא עניין אישי עבורך, אנו מאפשרים לך לבחור לגבי הנתונים האישיים שאנו אוספים והאופן בו אנו משתמשים בהם. לתשומת לבך, אם מכשיר Windows שלך מנוהל על־ידי הארגון שלך (כגון מעסיק או בית ספר), הארגון עשוי להשתמש בכלי ניהול מרכזיים הניתנים על־ידי Microsoft או גורמים אחרים כדי לגשת אל הנתונים שלך ולעבד אותם וכדי לשלוט בהגדרות המכשיר (כולל הגדרות פרטיות), מדיניות המכשיר, עדכוני תוכנה, איסוף נתונים על־ידינו או על־ידי הארגון או היבטים אחרים של המכשיר שלך. בנוסף, הארגון עשוי להשתמש בכלי ניהול שסופק על-ידי Microsoft או גורמים אחרים כדי לגשת לנתונים שלך ולעבד אותם ממכשיר זה, כולל נתוני האינטראקציות שלך, נתוני אבחון והתוכן של ההתקשרויות והקבצים שלך.

הגדרות Windows, שנקרא בעבר 'הגדרות מחשב', הוא רכיב חיוני של Microsoft Windows. הוא מספק ממשק נוח להתאמת העדפות המשתמש, לקביעת התצורה של מערכת ההפעלה ולניהול מכשירים מחוברים כדי שתוכל לנהל חשבונות משתמשים, להתאים הגדרות רשת ולהתאים אישית היבטים שונים של Windows. Windows מספק מנגנון המאפשר לאפליקציות לגשת ליכולות מכשיר שונות, כגון מצלמת המכשיר, המיקרופון, המיקום, לוח השנה, אנשי הקשר, היסטוריית השיחות, ההודעות ועוד, תוך שליטה בגישה לנתונים האישיים שלך. לכל יכולת יש דף הגדרות פרטיות משלה בהגדרות Windows, כך שתוכל לקבוע אילו אפליקציות יוכלו להשתמש בכל יכולת. להלן כמה תכונות מרכזיות של הגדרות:

 1. התאמה אישית: באפשרותך להתאים אישית היבטים שונים של Windows, כולל המראה והתחושה, הגדרות השפה ואפשרויות הפרטיות. הגדרות Windows משתמשות במיקרופון שלך בעת שליטה בעוצמה, במצלמה בעת שימוש במצלמה משולבת ובמיקום כדי לשנות את הבהירות בלילה כדי לעזור לך להתאים אישית את Windows.
 2. ניהול ציוד היקפי: התקן ונהל ציוד היקפי כגון מדפסות, צגים וכוננים חיצוניים.
 3. תצורת רשת: התאם הגדרות רשת, כולל חיבורי Wi-Fi, Ethernet, חיבורים סלולריים ו- VPN, ונשתמש בכתובת MAC פיזית, ב- IMEI ובמספר נייד אם המכשיר תומך ברשת סלולארית.
 4. ניהול חשבונות: הוסף או הסר חשבונות משתמשים, שנה הגדרות חשבון ונהל אפשרויות כניסה.
 5. אפשרויות ברמת המערכת: קביעת תצורה של הגדרות תצוגה, הודעות, אפשרויות צריכת חשמל, ניהול רשימה של אפליקציות מותקנות ועוד.
 6. ניהול פרטיות ואבטחה: קבע את התצורה של העדפות הפרטיות שלך, כגון מיקום, איסוף נתוני אבחון וכו'. כוונן את האפליקציות והשירותים הבודדים שיש להם אפשרות לגשת ליכולות המכשיר על-ידי הפעלה או כיבוי שלהן.

לקבלת מידע נוסף על איסוף נתונים ופרטיות ב- Windows, ראה סיכום איסוף נתונים עבור Windows. הצהרה זו מתארת Windows 10 ו- Windows 11 והפניות ל- Windows בסעיף זה הקשורות לגירסאות מוצר אלה. גרסאות קודמות של Windows (כולל Windows Vista,‏ Windows 7,‏ Windows 8 ו- Windows 8.1) כפופות להצהרות פרטיות משלהן.

הפעלההפעלהmainactivationmodule
סיכום

כשאתה מפעיל את Windows, מפתח מוצר ספציפי משויך למכשיר שבו מותקנת התוכנה שלך. מפתח המוצר והנתונים על התוכנה והמכשיר נשלחים אל Microsoft כדי לאמת את הרשיון שלך לתוכנה. הנתונים עשויים להישלח שוב אם יש צורך בהפעלה מחדש או באימות של הרשיון שלך. עבור טלפונים בעלי מערכת ההפעלה Windows, מזהי רשת והתקן, לרבות מיקום ההתקן בעת ההדלקה הראשונית, נשלחים גם הם אל Microsoft למטרת רישום אחריות, חידוש מלאי ומניעות הונאה.

היסטוריית הפעילותהיסטוריית הפעילותmainactivityhistorymodule
סיכום

היסטוריית הפעילות עוזרת לעקוב אחר הפעולות שאתה מבצע במכשיר שלך, כגון האפליקציות והשירותים שבהם אתה משתמש, הקבצים שאתה פותח והאתרים שבהם אתה גולש. היסטוריית הפעילות שלך נוצרת בעת שימוש באפליקציות ובתכונות שונות, כגון Microsoft Edge מדור קודם, אפליקציות Microsoft Store מסוימות ואפליקציות Microsoft 365 אפליקציות, המאוחסנת באופן מקומי במכשיר שלך.

באפשרותך לכבות או להפעיל את ההגדרות של אחסון היסטוריית הפעילות באופן מקומי במכשיר שלך, ובנוסף באפשרותך לנקות את היסטוריית הפעילות של המכשיר שלך בכל עת על-ידי מעבר אל פרטיות > היסטוריית פעילות באפליקציית ההגדרות של Windows. קבל מידע נוסף על היסטוריית הפעילות ב- Windows.

מזהה פרסוםמזהה פרסוםmainadvertisingidmodule
סיכום

Windows יוצרת מזהה פרסום ייחודי עבור כל אדם המשתמש במכשיר, בו מפתחי אפליקציות ורשתות פרסום יוכלו להשתמש למטרות שלהם, לרבות אספקת פרסום רלוונטי באפליקציות. כאשר מזהה הפרסום מופעל, אפליקציות של Microsoft ואפליקציות של ספקים חיצוניים יכולות לגשת למזהה הפרסום ולהשתמש בו כפי שאתרי אינטרנט יכולים לגשת למזהה ייחודי שמאוחסן בקובץ Cookie ולהשתמש בו. לכן, מפתחי אפליקציות ורשתות הפרסום יכולים להשתמש במזהה הפרסום שלך כדי לספק לך פרסומות רלוונטיות יותר וחוויות מותאמות אישית אחרות באפליקציות שלהם ובאינטרנט. Microsoft אוספת את מזהה הפרסום לשימושים המתוארים כאן רק כאשר אתה בוחר לאפשר את מזהה הפרסום כחלק מהגדרת הפרטיות שלך.

הגדרת מזהה הפרסום חלה על אפליקציות של Windows באמצעות מזהה הפרסום של Windows. באפשרותך לבטל את הגישה למזהה זה בכל עת על-ידי ביטול מזהה הפרסום באפליקציית ההגדרות של Windows. אם תבחר להפעיל אותו שוב, מזהה הפרסום יאופס וייווצר מזהה חדש. כאשר אפליקציה של ספק חיצוני ניגשת למזהה הפרסום, השימוש שהוא עושה במזהה הפרסום יהיה כפוף למדיניות הפרטיות שלו. קבל מידע נוסף על מזהה פרסום ב- Windows.

הגדרת מזהה הפרסום אינה חלה על שיטות אחרות של פרסום מבוסס עניין המסופקות על-ידי Microsoft או על-ידי ספקים חיצוניים, כגון קובצי Cookie המשמשים להצגת פרסומות תצוגה מבוססות עניין באתרי אינטרנט. מוצרים של ספקים חיצוניים שאליהם התבצעה גישה באמצעות Windows או שהותקנו ב- Windows עשויים גם לספק צורות אחרות של פרסום מבוסס עניין בכפוף למדיניות הפרטיות שלהם. Microsoft מספקת צורות אחרות של פרסומות מבוססות עניין במוצרים מסוימים של Microsoft, הן ישירות והן בשיתוף עם ספקי פרסומות של צד שלישי. למידע נוסף על האופן שבו Microsoft משתמשת בנתונים למטרות פרסום, עיין בסעיף כיצד אנו משתמשים בנתונים אישיים של הצהרה זו.

אבחוןאבחוןmaindiagnosticsmodule
סיכום

Microsoft אוספת נתוני אבחון של Windows כדי לפתור בעיות ולוודא ש- Windows מעודכן, מאובטח ופועל כהלכה. הוא גם עוזר לנו לשפר את Windows ומוצרים ושירותים קשורים של Microsoft, וללקוחות שהפעילו את ההגדרה 'חוויות מותאמות אישית', הוא מספק עצות והמלצות רלוונטיות יותר כדי להתאים אישית את השירותים והמוצרים של Microsoft ושל ספקים חיצוניים עבור Windows לצרכי הלקוחות. נתונים אלה משודרים ל- Microsoft ומאוחסנים עם מזהה ייחודי אחד או יותר שיכולים לעזור לנו לזהות משתמש יחיד במכשיר יחיד ולהבין את בעיות השירות ואת דפוסי השימוש במכשיר.

קיימות שתי רמות של נתוני אבחון ופעילות: נתוני אבחון נדרשים ונתוני אבחון אופציונליים. תיעוד מוצר מסוים וחומרים אחרים מתייחסים לנתוני אבחון נחוצים כנתוני אבחון בסיסיים ולנתוני אבחון אופציונליים כנתוני אבחון מלאים.

אם ארגון (כגון המעסיק או בית הספר שלך) משתמש במזהה Microsoft Entra כדי לנהל את החשבון שהוא מספק לך ורושם את המכשיר שלך בתצורת המעבד של נתוני אבחון של Windows, עיבוד נתוני האבחון של Microsoft בנוגע ל- Windows כפוף לחוזה בין Microsoft לארגון. אם ארגון משתמש בכלי ניהול של Microsoft או ממעורב ב- Microsoft כדי לנהל את המכשיר שלך, Microsoft והארגון ישתמשו ותעבד נתוני אבחון ושגיאות מהמכשיר שלך כדי לאפשר ניהול, ניטור ופתרון בעיות של המכשירים שלך המנוהלים על-ידי הארגון, ולצורך מטרות אחרות של הארגון.

נתוני אבחון נדרשים כוללים מידע על המכשיר שלך, הגדרותיו, היכולות שלו, ואם הוא פועל כראוי. אנו אוספים את נתוני האבחון הנדרשים הבאים:

 • נתוני מכשיר, קישוריות ותצורה:
  • נתונים על המכשיר כגון סוג המעבד, יצרן ה- OEM, סוג סוללה וקיבולת, מספר וסוג המצלמות, קושחה ותכונות זיכרון.
  • נתוני יכולות רשת ונתוני חיבור כגון כתובת ה- IP של המכשיר, רשת ניידת (כולל IMEI ומפעיל סלולרי) והאם המכשיר מחובר לרשת בחינם או בתשלום.
  • נתונים על מערכת ההפעלה והתצורה שלה, כגון מספר מערכת ההפעלה וגירסת ה- build שלה, הגדרות אזור ושפה, רמת נתוני אבחון, ואם המכשיר מהווה חלק מהתוכנית למשתתפי Windows Insider.
  • נתונים על הציוד ההיקפי המחובר כגון דגם, יצרן, מנהלי התקנים ונתוני תאימות.
  • נתונים על האפליקציות המותקנות במכשיר, כגון שם האפליקציה, הגירסה והמפרסם.
 • אם המכשיר מוכן לעדכון ואם יש גורמים העלולים למנוע ממנו לקבל עדכונים, כגון סוללה חלשה, שטח דיסק מוגבל או קישוריות דרך רשת בתשלום.
 • אם התקנת עדכונים הושלמה בהצלחה או לא.
 • נתונים על המהימנות של מערכת איסוף נתוני האבחון עצמה.
 • דיווח בסיסי על שגיאות, המהווה נתוני תקינות לגבי מערכת ההפעלה והאפליקציות הפועלות במכשיר שלך. לדוגמה, דיווח בסיסי על שגיאות מודיע לנו אם אפליקציה כלשהי, כגון צייר של Microsoft או משחק של ספק חיצוני, נתקעת או קורסת.

נתוני אבחון אופציונליים כולל מידע מפורט יותר על המכשיר שלך ועל ההגדרות שלו, היכולות ותקינות המכשיר. נתוני אבחון אופציונליים עשויים גם לכלול מידע על האתרים שבהם אתה גולש, פעילות המכשיר (לעתים נקראת גם שימוש) ודיווח שגיאות משופר אשר מסייע ל- Microsoft לתקן ולשפר את המוצרים והשירותים לכל המשתמשים. כאשר תבחר לשלוח נתוני אבחון אופציונליים, נתוני האבחון הנדרשים ייכללו תמיד, ואנו נאסוף את הפרטים הנוספים הבאים:

 • נתונים נוספים לגבי המכשיר, הקישוריות והתצורה מעבר למה שנאסף תחת נתוני אבחון נדרשים.
 • פרטי מצב ורישום לגבי התקינות של מערכת ההפעלה ורכיבי מערכת אחרים בנוסף לנתונים לגבי מערכות העדכון והאבחון שנאספו תחת נתוני אבחון נדרשים.
 • הפעילות באפליקציות, כגון אילו תוכניות מופעלות במכשיר, כמה זמן הן פועלות ובאיזו מהירות הן מגיבות לקלט.
 • פעילות דפדפן, כולל היסטוריית גלישה ומונחי חיפוש, בדפדפנים של Microsoft (‏Microsoft Edge או Internet Explorer).
 • דיווח משופר על שגיאות, כולל מצב הזיכרון של המכשיר כשהמערכת או האפליקציה קרסה (שעשוי להכיל תוכן משתמש, כגון חלקים מהקובץ שבו השתמשת כשהבעיה קרתה באופן בלתי מכוון). נתוני קריסה לעולם אינם משמשים לחוויות מותאמות אישית כמתואר להלן.

ייתכן שחלק מהנתונים המתוארים לעיל לא ייאספו מהמכשיר שלך גם אם בחרת לשלוח נתוני אבחון אופציונליים. Microsoft מצמצמת את נפח נתוני אבחון אופציונליים שהיא אוספת מכל המכשירים על-ידי איסוף חלק מהנתונים מחלק קטן של מכשירים (מדגם). על-ידי הפעלת הכלי 'מציג נתוני אבחון', תוכל לראות סמל שמציין אם המכשיר שלך הוא חלק מהמדגם וגם אילו נתונים ספציפיים נאספים מהמכשיר שלך. הוראות להורדת כלי מציג נתוני אבחון באפליקציה 'הגדרות Windows' תחת 'אבחון ומשוב'.

פריטי נתונים מסוימים שנאספו באבחון על-ידי Windows יהיו כפופים לשינוי כדי לאפשר ל- Microsoft גמישות לאסוף את הנתונים הנדרשים למטרות שתוארו לעיל. לדוגמה, כדי לאפשר ל- Microsoft לפתור את בעיית הביצועים העדכנית ביותר המשפיעה על חוויית המיחשוב של משתמשים או לעדכן מכשיר Windows חדש בשוק, ייתכן ש- Microsoft תצטרך לאסוף פריטי נתונים שלא נאספו בעבר. עבור רשימה מעודכנת של סוגי מידע הנאספים בנתוני אבחון נדרשים ו נתוני אבחון אופציונליים, ראה אירועי אבחון ושדות נדרשים של Windows (ברמה בסיסית) או נתוני אבחון אופציונליים של Windows (ברמה מלאה). אנו מספקים לשותפים פיסות מידע מוגבלות של מידע מדוח השגיאות (כגון יצרן המכשיר) כדי לעזור להם לפתור בעיות במוצרים ובשירותים שפועלים עם Windows ועם מוצרים ושירותים אחרים של Microsoft. הם מורשים להשתמש במידע זה רק כדי לתקן או לשפר מוצרים ושירותים אלה. בנוסף, אנו עשויים לשתף עם ספקים חיצוניים נבחרים נתוני אבחון מצטברים מסוימים, ללא אפשרות לזיהוי, כגון מגמות שימוש כלליות באפליקציות ובתכונות של Windows. קבל מידע נוסף אודות נתוני אבחון ב- Windows.

זיהוי סימון בדיו והקלדה. בנוסף תוכל לבחור לסייע ל- Microsoft לשפר את זיהוי הסימון בדיו וההקלדה על-ידי שליחת נתוני אבחון של סימון בדיו והקלדה. אם תבחר לעשות זאת, Microsoft תאסוף דוגמאות של התוכן שאתה מקליד או כותב כדי לשפר תכונות כמו זיהוי כתב יד, השלמה אוטומטית, חיזוי של המילה הבאה ותיקון איות בשפות הרבות שנמצאות בשימוש אצל לקוחות Windows. כאשר Microsoft אוספת נתוני אבחון של סימון דיו והקלדה, הנתונים מחולקים ליחידות קטנות ועוברים עיבוד לצורך הסרת מזהים, נתוני רצף ונתונים אחרים (כגון כתובות דואר וערכים מספריים) וניתן להשתמש ביחידות האלו לבנייה מחדש של התוכן המקורי או לשיוך הקלט אליך. נתונים אלה כוללים גם נתוני ביצועים משויכים, כגון שינויים שאתה מבצע ידנית בטקסט ומילים שהוספת למילון. קבל מידע נוסף על שיפור סימון בדיו והקלדה ב- Windows.

אם תבחר להפעיל חוויות מותאמות אישית,נשתמש ב- נתוני אבחון של Windows שלך (נדרש או אופציונלי כפי שבחרת) כדי להציע לך עצות, מודעות והמלצות מותאמות אישית כדי לשפר את החוויות של Microsoft. אם בחרת באפשרות 'נדרש' כהגדרת נתוני האבחון שלך, ההתאמה האישית מבוססת על מידע אודות המכשיר שלך, ההגדרות והיכולות שלו, ואם הוא פועל כראוי. אם בחרת באפשרות 'אופציונלי', התאמה אישית מבוססת גם על מידע על האופן שבו אתה משתמש באפליקציות ובתכונות, וכן מידע נוסף על תקינות המכשיר שלך. עם זאת, איננו משתמשים במידע על אתרי האינטרנט שבהם אתה גולש, בתוכן של קבצי Dump של קריסה, בדיבור, הקלדה או סימון בדיו עבור התאמה אישית כאשר אנו מקבלים נתונים כאלה מלקוחות שבחרו באפשרות 'אופציונלי'.

חוויות מותאמות אישית כוללות הצעות הקשורות להתאמה האישית ולמיטוב של Windows, וכן המלצות לגבי מוצרים ושירותים, תכונות, אפליקציות וחומרה של Microsoft ושל גורמי צד שלישי עבור חוויות Windows שלך. לדוגמה, כדי לסייע לך להפיק את המרב מהמכשיר שלך, אנחנו עשויים לספר לך על תכונות שייתכן שאינך מכיר או תכונות חדשות. אם אתה נתקל בבעיה במכשיר Windows שלך, ייתכן שנציע לך פתרון. ייתכן שתוצע לך הזדמנות להתאים אישית את מסך הנעילה שלך עם תמונות, להציג תמונות נוספות מהסוג שאתה אוהב, או פחות תמונות מהסוג שאינך אוהב. אם אתה מזרים סרטים בדפדפן, ייתכן שנמליץ לך על אפליקציה מ- Microsoft Store שמזרימה ביעילות רבה יותר. לחלופין, אם השטח בכונן הקשיח שלך אוזל, Windows עשוי להמליץ לך לנסות את OneDrive, או לרכוש חומרה כדי להוסיף שטח. קבל מידע נוסף על חוויות מותאמות אישית ב- Windows.

מרכז ה‏‏משובמרכז ה‏‏משובmainfeedbackhubmodule
סיכום

'מרכז המשוב' מציע דרך לאיסוף משוב לגבי המוצרים של Microsoft ואפליקציות שהותקנו על-ידי Microsoft ועל-ידי ספקים חיצוניים. כאשר אתה משתמש ב‘מרכז המשוב‘, 'מרכז המשוב' קורא מעת לעת את רשימת האפליקציות המותקנות כדי לקבוע עבור אילו אפליקציות ניתן לשלוח משוב. ‘מרכז המשוב‘ קובע איזה אפליקציות מותקנות במכשיר שלך באמצעות ממשקי API ציבוריים. בנוסף, עבור HoloLens, מרכז המשוב משתמש במצלמה ובמיקרופון שלך כאשר אתה בוחר לשתף סביבה וקלט שמע. הוא משתמש גם בתמונה ובספריית מסמכים כדי לגשת לצילומי מסך ולהקלטות מסך שאתה מצרף לשליחה כחלק ממשוב.

באפשרותך להיכנס ל'מרכז המשב' באמצעות חשבון Microsoft האישי שלך או חשבון שסופק לך על-ידי הארגון שאליו אתה שייך (כמו מעסיק או בית ספר), שבו אתה משתמש כדי להיכנס אל מוצרי Microsoft. כניסה באמצעות החשבון שלך בעבודה או בבית הספר מאפשרת לך לשלוח משוב ל- Microsoft במסגרתך השתייכותך לארגון. כל משוב שתספק, בין אם אתה משתמש בחשבון שלך בעבודה או בבית הספר או בחשבון Microsoft האישי שלך, עשוי להיות זמין לצפייה באופן ציבורי בהתאם להגדרות שנקבעו על-ידי מנהלי המערכת של הארגון שלך. בנוסף, אם תספק משוב באמצעות החשבון שלך בעבודה או בבית הספר, מנהלי המערכת של הארגון יוכלו לראות את המשוב שלך ב'מרכז המשוב'.

בעת שליחת משוב ל- Microsoft לגבי בעיה או הוספת פרטים לדיווח על בעיה, נתוני האבחון יישלחו אל Microsoft לצורך שיפור המוצרים והשירותים של Microsoft. בהתאם להגדרות נתוני האבחון במקטע אבחון ומשוב של 'הגדרות Windows', ‘מרכז המשוב‘ ישלח נתוני אבחון באופן אוטומטי, או שבאפשרותך לשלוח אותם ל- Microsoft בזמן שתספק משוב. בהתבסס על הקטגוריה שנבחרה בעת שליחת המשוב, ייתכן שייאספו נתונים אישיים נוספים כדי לסייע בפתרון הבעיות; לדוגמה, מידע הקשור למיקום בעת שליחת משוב לגבי שירותי מיקום, או מידע הקשור למבט בעת שליחת משוב לגבי מציאות משולבת. Microsoft עשויה גם לשתף את המשוב שלך, בצירוף הנתונים שנאספו בעת שליחות המשוב, עם שותפי Microsoft (כגון יצרן מכשיר או מפתח קושחה) כדי לעזור להם לפתור בעיות במוצרים ובשירותים הפועלים עם Windows ובמוצרים ושירותים אחרים של Microsoft. קבל מידע נוסף אודות נתוני אבחון ב- Windows.

קבלת עזרהקבלת עזרהmaingethelpmodule
סיכום

‘קבלת עזרה‘ מאפשר למשתמשי Windows לקבל תמיכה טכנית ב- Windows וביישומים אחרים של Microsoft.  הוא מציע תמיכה בשירות עצמי (כגון קישורים למאמרי עזרה או הכוונה שמסייעת למשתמשי Windows לפתור בעיות בעצמם), שירות ‘אבחון‘ וקישור הלקוח לנציג Microsoft חי לפי הצורך. באפשרותך להיכנס לרכיב ‘קבלת עזרה‘ באמצעות חשבון Microsoft שלך כדי ליצור אירוע תמיכה של צרכן.  ייתכן שגם משתמשי חשבון ארגוני יורשו ליצור אירוע תמיכה של לקוח בהתאם לחוזה התמיכה של הארגון שלהם, וככל שמנהל הדיירים שלהם הפך אפשרות זו לזמינה.

רכיב ‘קבלת עזרה‘ עשוי להציע לך להפעיל ‘אבחון‘. אם תסכים, נתוני האבחון מטופלים בהתאם למקטע אבחון.

אם הגדרות המערכת מתירות זאת, מיקרופון המערכת ישמש להקלטת שאלת התמיכה ויחסוך ממך את ההקלדה. באפשרותך לשלוט באפשרות זו ב‘הגדרות הפרטיות של המיקרופון‘ באפליקציה” 'הגדרות Windows'. ‘קבלת עזרה‘ גם ייגש לרשימת היישומים שלך כדי לסייע בפתיחת ‘מרכז המשוב‘ לאפליקציה הנכונה אם תבחר להתחיל את תהליך המשוב בתוך ‘קבלת עזרה‘. כל המשוב יוזן ויישלט על-ידי מרכז המשוב, כמתואר במקטע ‘מרכז המשוב‘ של הצהרת פרטיות זו. לא נעשה ב‘קבלת עזרה‘ שימוש בנתוני המיקום שלך כחלק מהשירותים המוצעים בו.

כתוביות חיותכתוביות חיותmainlivecaptionsmodule
סיכום

כתוביות חיות מתעתקות שמע כדי לסייע בהבנת התוכן המדובר. כתוביות חיות יכולות ליצור כתוביות מכל שמע המכיל דיבור, בין אם השמע מקוון, שמע שהורדת למכשיר שלך או שמע שהתקבל מהמיקרופון. כברירת מחדל, תעתוק שמע שהתקבל ממיקרופון אינו מופעל.

נתונים קוליים המתועתקים לכתוביות מעובדים רק במכשיר שלך ולא משותפים לענן או ל- Microsoft. קבל מידע נוסף על כתוביות חיות.

שירותי מיקום והקלטהשירותי מיקום והקלטהmainlocationservicesmotionsensingmodule
סיכום

שירות המיקום של Windows. Microsoft מפעילה שירות מיקום המסייע לקבוע את המיקום הגאוגרפי המדויק של מכשיר Windows ספציפי. בהתאם ליכולות המכשיר, ניתן לקבוע את המיקום של המכשיר שלך ברמת דיוק משתנה, ובמקרים מסוימים ניתן לקבוע אותו בצורה מדויקת. בעת הפעלת מיקום במכשיר Windows, או הענקת הרשאה לאפליקציות של Microsoft לגשת למידע המיקום בהתקנים שאינם של Windows, נתונים על אנטנות סלולאריות ונקודות גישה של Wi-Fi ומיקומן נאספים על-ידי Microsoft ומתווספים למסד נתוני המיקום לאחר הסרת כל הנתונים המזהים את האדם או המכשיר שמהם הם נאספו. מידע מיקום זה שאינו מזוהה משמש לשיפור שירותי המיקום של Microsoft, ובמופעים מסוימים, משותף עם שותפי ספק שירותי המיקום שלנו, הנמצאים כעת כאן (ראה https://www.here.com/) ו- Skyhook (ראה https://www.skyhook.com) כדי לשפר את שירותי המיקום של הספק.

שירותים ותכונות של Windows, אפליקציות הפועלות ב- Windows ואתרי אינטרנט שנפתחים בדפדפני Windows יכולים לגשת למיקום המכשיר דרך Windows אם ההגדרות שלך מאפשרות להם לעשות זאת. אפליקציות ותכונות מסוימות מבקשות הרשאות למיקום כאשר אתה מתקין לראשונה את Windows, חלקן מבקשות זאת בשימוש הראשון באפליקציה ואחרות מבקשות זאת בכל פעם שאתה ניגש למיקום של המכשיר. לקבלת מידע נוסף על אפליקציות מסוימות של Windows המשתמשות במיקום של המכשיר, ראה סעיף אפליקציות של Windows של הצהרת פרטיות זו.

כאשר אפליקציה או תכונה ניגשים למיקום של המכשיר ואתה מחובר באמצעות חשבון Microsoft, מכשיר Windows שלך יעלה את המיקום שלו לענן כך שיהיה זמין בכל המכשירים שלך לאפליקציות או שירותים אחרים המשתמשים בחשבון Microsoft ושעבורם הענקת הרשאה. אנו נשמור רק את המיקום האחרון הידוע (כל מיקום חדש מחליף את המיקום הקודם). נתונים לגבי היסטוריית המיקומים האחרונה של מכשיר Windows מאוחסנים גם הם במכשיר, גם כשאינך משתמש בחשבון Microsoft, ואפליקציות ותכונות מסוימות של Windows יכולות לגשת להיסטוריית מיקומים זו. באפשרותך לנקות את היסטוריית המיקומים של המכשיר שלך בכל עת באפליקציית ההגדרות של Windows.

באפליקציית ההגדרות של Windows, באפשרותך גם להציג לאילו אפליקציות יש גישה למיקום המדויק של המכשיר או להיסטוריית המיקומים של המכשיר שלך, לכבות או להפעיל גישה למיקום המכשיר עבור אפליקציות מסוימות, או לכבות את הגישה למיקום המכשיר. תוכל גם להגדיר מיקום ברירת מחדל, שיהיה בשימוש כאשר שירות המיקום לא יוכל לזהות מיקום מדויק יותר עבור המכשיר שלך

ישנם כמה מקרים חריגים לגבי האופן שבו ניתן לקבוע את מיקום המכשיר שלך, שאינם מנוהלים ישירות על-ידי הגדרות המיקום.

אפליקציות שולחן עבודה הן אפליקציות ספציפיות שלא יבקשו הרשאה נפרדת לגילוי מידע על מיקום המכשיר שלך ולא יופיעו ברשימה המאפשרת לך לבחור אפליקציות שיכולות להשתמש במיקום שלך. אפשר להוריד אותן מ- Microsoft Store, להוריד אותן מהאינטרנט או להתקין אותן ממדיה כלשהי (כגון תקליטור, DVD או התקן אחסון מסוג USB). הן נפתחות באמצעות קובץ EXE.,‏ ‎ .MSIאו‏ ‎.DLL ולרוב הן פועלות במכשיר, בשונה מאפליקציות המבוססות על האינטרנט (שפועלות בענן). קבל מידע נוסף על אפליקציות שולחן עבודה של ספקים חיצוניים וכיצד ייתכן שהם עדיין יוכלו לקבוע את מיקום המכשיר שלך כאשר הגדרת המיקום של המכשיר כבויה .

חוויות מבוססות אינטרנט מסוימות או אפליקציות מסוימות של ספקים חיצוניים המשתלבות ב- Windows עשויות להשתמש בטכנולוגיות אחרות (כגון Bluetooth, Wi-Fi, מודם סלולארי וכד') כדי לקבוע את מיקום המכשיר שלך ברמות דיוק משתנות.

בנוסף, כדי להקל על קבלת עזרה במקרה חירום, בכל פעם שתבצע שיחת חירום, Windows ינסה לקבוע ולשתף את מיקומך המדויק, ללא קשר להגדרות המיקום שלך. אם למכשיר שלך יש כרטיס SIM או שהוא משתמש בשירות סלולארי בדרך אחרת, למפעיל הסלולארי שלך תהיה גישה למיקום המכשיר. קבל מידע נוסף אודות מיקום ב- Windows.

מיקום כללי. אם תפעיל את שירותי המיקום, ייתכן שלאפליקציות שלא יכולות להשתמש במיקום המדויק שלך עדיין תהיה גישה למיקום הכללי שלך, כגון העיר, המיקוד או האזור שלך.

מצא את המכשיר שלי. התכונה 'מצא את המכשיר שלי' מאפשרת למנהל המערכת של מכשיר Windows למצוא את המיקום של אותו מכשיר בכתובת account.microsoft.com/devices. כדי להפעיל את התכונה 'מצא את המכשיר שלי', מנהל מערכת צריך להיות מחובר לחשבון Microsoft שבו הגדרת המיקום מופעלת. תכונה זו תפעל גם אם משתמשים אחרים דחו את הגישה למיקום עבור כל האפליקציות שלהם. כשמנהל המערכת ינסה לאתר את המכשיר, המשתמשים יראו הודעה באזור ההודעות. קבל מידע נוסף על 'מצא את המכשיר שלי' ב- Windows.

הקלטה. בחלק ממכשירי Windows יש תכונת הקלטה המאפשרת לך ללכוד קטעי שמע ווידאו של הפעילות שלך במכשיר, כולל התקשורת שלך עם אחרים. אם תבחר להקליט פעילות, ההקלטה תישמר מקומית במכשיר שלך. במקרים מסוימים, ייתכן שתהיה לך אפשרות לשדר את ההקלטה אל מוצר או שירות Microsoft שמשדר את ההקלטה באופן ציבורי. חשוב: עליך להבין את האחריות המשפטית שלך לפני הקלטה ו/או שידור של תקשורת כלשהי. כחלק מאחריות זו יתכן שעליך לקבל הסכמה מראש מכל המשתתפים בשיחה, או כל אישור אחר לפי הנדרש. Microsoft אינה אחראית לאופן שבו אתה משתמש בתכונות ההקלטה א בהקלטות שלך.

קורא טקסטיםקורא טקסטיםmainnarratormodule
סיכום

'קורא טקסטים' הוא כלי קורא מסך מוכלל שעוזר לך להשתמש ב- Windows ללא מסך. 'קורא טקסטים' מציע תיאור חכם של תמונות ושל כותרות דף וסיכומי דף אינטרנט כאשר אתה נתקל בתמונות לא מתוארות ובקישורים רב-משמעיים.

כאשר אתה בוחר לקבל תיאור תמונה על-ידי הקשה על 'קורא טקסטים' + Ctrl ‏+ D, התמונה תישלח אל Microsoft כדי לבצע ניתוח של התמונה וליצור תיאור. התמונות משמשות רק כדי להפיק את התיאור ואינן מאוחסנות על-ידי Microsoft.

כאשר אתה בוחר לקבל תיאורי כותרות הדפים על-ידי הקשה על 'קורא טקסטים' + Ctrl ‏+ D, כתובת ה- URL של האתר שבו אתה מבקר נשלחת אל Microsoft כדי ליצור את התיאור של כותרת הדף ולספק ולשפר את שירותי Microsoft, כגון שירותי Bing כמתואר בסעיף Bing לעיל.

כאשר אתה בוחר לקבל רשימה של קישורים פופולאריים על ידי לחיצה על 'קורא טקסטים' + לחיצה כפולה על 'S', כתובת ה- URL של האתר שבו אתה מבקר נשלחת אל Microsoft כדי ליצור סיכום של רשימת הקישורים הפופולאריים ולספק ולשפר את שירותי Microsoft, כגון שירותי Bing כמתואר בסעיף Bing לעיל.

באפשרותך להפוך תכונות אלה ללא זמינות בכל עת על-ידי מעבר אל קורא טקסטים>קבל תיאורי תמונות, כותרות עמודים וקישורים פופולריים בהגדרות ב- Windows.

באפשרותך גם לשלוח משוב על 'קורא טקסטים' כדי לעזור Microsoft לאבחן ולפתור בעיות עם 'קורא טקסטים' ולשפר את המוצרים והשירותים של Microsoft, כגון Windows. ניתן לשלוח משוב מילולי בכל עת ב'קורא הטקסטים' על ידי שימוש במקש 'קורא הטקסטים' + Alt ‏+ F. כאשר אתה משתמש בפקודה זו, האפליקציה 'מרכז המשוב' תופעל ותעניק לך הזדמנות לשלוח משוב מילולי. אם תפעיל את ההגדרה 'עזור לשפר את קורא הטקסטים' באפליקציה 'הגדרות Windows' ותשלח משוב מילולי באמצעות מרכז המשוב, נתוני המכשירים האחרונים ותוני השימוש האחרונים, כולל נתוני יומן מעקב אחר אירועים (ETL), יישלח יחד עם המשוב המללי שלך כדי לשפר את המוצרים והשירותים של Microsoft, כגון Windows.

קישור טלפון - קישור אל Windowsקישור טלפון - קישור אל Windowsmainyourphonemodule
סיכום

התכונה 'קישור טלפון' מאפשרת לך לקשר את טלפון Android לחשבון Microsoft שלך ול- iPhone באמצעות Bluetooth כדי להתחבר למחשב Windows. מכשיר ה- Android שלך יקשר לחשבון Microsoft שלך וה- iPhone שלך יקשר באמצעות Bluetooth, ויאפשר מגוון חוויות חוצות מכשירים בכל מכשירי Windows שבהם אתה מחובר או מחובר באמצעות Bluetooth. באפשרותך להשתמש ב'קישור לטלפון' כדי לראות תמונות אחרונות מהטלפון של Android במכשיר Windows שלך; לבצע ולקבל שיחות בשידור חי מטלפון Android במכשיר Windows שלך; להציג ולשלוח הודעות טקסט ממכשיר Windows שלך; להציג, לבטל או לבצע פעולות אחרות בהודעות בטלפון Android שלך ממכשיר Windows שלך; לשתף את מסך הטלפון במכשיר Windows באמצעות פונקציית שיקוף של Phone Link; ולגשת באופן מיידי לאפליקציות Android המותקנות בטלפון Android במכשיר Windows שלך. באפשרותך להשתמש בקישור טלפון כדי לבצע ולקבל שיחות מה- iPhone, להציג ולשלוח הודעות טקסט, להציג, לבטל או לבצע פעולות אחרות בהודעות iPhone ממכשיר Windows שלך.

כדי להשתמש ב- Phone Link, קישור ל- Windows חייב להיות מותקן במכשיר ה- Android שלך. באפשרותך גם להוריד קישור טלפון ל- iPhone.

כדי להשתמש ב- Phone Link, עליך להיכנס לחשבון Microsoft שלך בתכונת Phone Link במכשיר Windows שלך וב-Link to Windows בטלפון אנדרואיד או Bluetooth מופעל ב- iPhone שלך. טלפון Android ומכשיר Windows שלך חייבים להיות מחוברים לאינטרנט. תכונות מסוימות ידרשו ממך להפוך את Bluetooth לזמין ולשייך את הטלפון למחשב שלך. כדי להשתמש בתכונה 'שיחות', יש להפעיל גם את Bluetooth בטלפון Android.

במהלך הגדרת מכשיר Windows, באפשרותך לבחור לקשר את הטלפון שלך אל חשבון Microsoft. הפעולה הזו מתבצעת על-ידי כניסה אל 'קישור אל Windows' בטלפון Android שלך, הענקת הרשאות והשלמת חוויית ההטמעה. לאחר השלמת קישור אל Windows, תסנכרן את הנתונים שלך עם כל מחשבי Windows שבהם נכנסת חשבון Microsoft. ראה להלן לקבלת מידע על אופן השימוש בנתונים שלך.

כחלק מאספקת התכונות של קישור טלפון, Microsoft אוספת נתוני ביצועים, שימוש והתקנים הכוללים, לדוגמה, את יכולות החומרה של הטלפון הנייד ומכשיר Windows שלך, את המספר ומשך הזמן של ההפעלות שלך בקישור טלפון ואת משך הזמן שהשקעת במהלך ההגדרה.

באפשרותך לבטל את הקישור של טלפון Android למכשיר Windows שלך בכל עת על-ידי מעבר אל הגדרות 'קישור הטלפון' ובחירה להסיר את טלפון ה- Android שלך. באפשרותך לבצע את אותה פעולה מההגדרות קישור אל Windows בטלפון Android. לקבלת מידע מפורט, ראה דף התמיכה שלנו.

באפשרותך לבטל את הקישור של ה- iPhone למכשיר Windows שלך בכל עת על-ידי מעבר אל הגדרות 'קישור טלפון' ובחירה להסיר את ה- iPhone שלך. באפשרותך לעשות זאת מה- iPhone על-ידי מעבר אל הגדרות > Bluetooth > בחירת שם המחשב שלך > לחץ על סמל (i)> ובחר 'שכח מכשיר זה'. כל המשתמשים יכולים להסיר את שיוך Bluetooth על-ידי השבתת החוויות.

הודעות טקסט במכשירי – Android. קישור טלפון מאפשר לך להציג הודעות טקסט הנמסרות לטלפון Android במכשיר Windows שלך ולשלוח הודעות טקסט ממכשיר Windows שלך. רק הודעות טקסט שהתקבלו ונשלחו במהלך 30 הימים האחרונים תוצגנה במכשיר ה- Windows שלך. הודעות טקסט אלה מאוחסנים באופן זמני במכשיר Windows שברשותך. אנו לא מאחסנים לעולם את הודעות הטקסט שלך על השרתים שלנו או משנים או מוחקים הודעות טקסט בטלפון ה- Android שלך. באפשרותך לראות הודעות הנשלחות באמצעות SMS (שירות הודעות קצרות), MMS (שירות העברת הודעות מולטימדיה) במכשירי Android, והודעות הנשלחות באמצעות RCS (שירותי תקשורת עשירה) במכשירי Samsung נבחרים ברשתות נבחרות של מפעילים סלולאריים. כדי לספק את הפונקציונליות הזו, קישור טלפון ניגש לתוכן של הודעות הטקסט שלך ולפרטי הקשר של האנשים או העסקים שמהם אתה מקבל או שלהם אתה שולח הודעות טקסט.

הודעות טקסט - iPhones. קישור טלפון מאפשר לך להציג הודעות טקסט הנמסרות ל- iPhone במכשירי Windows שלך ולשלוח הודעות טקסט ממכשיר Windows שלך. רק הודעות טקסט שהתקבלו ונשלחו במהלך הפעלת Bluetooth או iMessage גלויות במכשירי Windows שלך. הודעות טקסט אלה מאוחסנים באופן זמני במכשיר Windows שברשותך. לעולם לא נאחסן את הודעות הטקסט שלך בשרתים שלנו או נשנה או נמחק הודעות טקסט ב- iPhone שלך. באפשרותך לראות הודעות שנשלחו באמצעות SMS (שירות הודעות קצרות). כדי לספק את הפונקציונליות הזו, קישור טלפון ניגש לתוכן של הודעות הטקסט שלך ולפרטי הקשר של האנשים או העסקים שמהם אתה מקבל או שלהם אתה שולח הודעות טקסט.

שיחות – למכשירי Android. קישור טלפון מאפשר לך לבצע ולקבל שיחות מהטלפון של Android במכשיר Windows שלך. באמצעות קישור טלפון, באפשרותך גם להציג את השיחות האחרונות שלך במכשיר Windows. כדי להפעיל תכונה זו, עליך להפעיל הרשאות מסוימות גם במכשיר ה-Windows שלך וגם בטלפון ה-Android, כגון גישה לרישומי שיחות והרשאה לבצע שיחות טלפון ממחשב ה-PC. ניתן לבטל את ההרשאות האלה בכל עת תחת הדף הגדרות קישור טלפון במכשיר Windows ובהגדרות של טלפון ה- Android שלך. רק שיחות שהתקבלו והתבצעו במהלך 30 הימים האחרונים תוצגנה תחת רישומי שיחות במכשיר ה- Windows שלך. פרטי שיחות אלה מאוחסנים באופן זמני במכשיר Windows שברשותך. אנחנו לא משנים או מוחקים את היסטוריית השיחות שלך בטלפון Android.

שיחות – ל- iPhone. Phone Link מאפשר לך לבצע ולקבל שיחות מה- iPhone במכשיר Windows שלך. באמצעות קישור טלפון, באפשרותך גם להציג את השיחות האחרונות שלך במכשיר Windows. כדי להפעיל תכונה זו, עליך להפוך את התכונה 'סינכרון אנשי קשר' לזמינה תחת הגדרות Bluetooth ב- iPhone. פרטי שיחות אלה מאוחסנים באופן זמני במכשיר Windows שברשותך. איננו משתנים או מוחקים את היסטוריית השיחות שלך ב- iPhone.

תמונות - מכשירי Android. 'קישור טלפון' מאפשר לך להעתיק, לשתף, לערוך, לשמור או למחוק תמונות מטלפון Android במכשיר Windows שלך. מספר מוגבל בלבד של התמונות האחרונות שלך מתיקיות 'סרט צילום' ו'צילומי מסך' בטלפון ה- Android שלך יהיה גלוי במכשיר ה- Windows שלך בכל זמן נתון. תמונות אלה מאוחסנות במכשיר ה- Windows שלך באופן זמני, וכאשר אתה מצלם תמונות רבות יותר בטלפון ה- Android שלך אנו מסירים את העותקים הזמניים של התמונות הישנות יותר ממכשיר ה- Windows שלך. אנו לא מאחסנים לעולם את התמונות שלך על השרתים שלנו או משנים או מוחקים תמונות בטלפון ה- Android שלך.

התראות - מכשירי Android. קישור טלפון מאפשר לך להציג את הודעות הטלפון של Android במכשיר Windows שלך. באמצעות קישור טלפון, באפשרותך לקרוא ולבטל את הודעות הטלפון של Android ממכשיר Windows שלך או לבצע פעולות אחרות הקשורות להודעות. כדי להפעיל את התכונה הזו של קישור טלפון, עליך להפוך הרשאות מסוימות לזמינות, כגון הודעות סינכרון, הן במכשיר Windows והן בטלפון Android. ניתן לבטל את ההרשאות האלה בכל עת תחת הדף הגדרות קישור טלפון במכשיר Windows שלך ובהגדרות הטלפון של Android. לקבלת מידע מפורט, ראה דף התמיכה שלנו.

התראות - iPhones. קישור טלפון מאפשר לך להציג את ההודעות של iPhone במכשיר Windows שלך. באמצעות Phone Link, באפשרותך לקרוא ולבטל את ההודעות של iPhone ממכשיר Windows שלך או לבצע פעולות אחרות הקשורות להודעות. כדי להפעיל תכונה זו של קישור טלפון, עליך להפוך הרשאות מסוימות לזמינות, כגון הודעות סינכרון, הן במכשיר Windows והן ב- iPhone. ניתן לבטל הרשאות אלה בכל עת תחת הדף 'הגדרות קישור טלפון' במכשיר Windows שלך ובהגדרות Bluetooth של iPhone’.

שיקוף מסך טלפון של – מכשירי Android. במכשירים נתמכים, 'קישור טלפון' מאפשר לך להציג את מסך הטלפון של Android במכשיר Windows שלך. מסך הטלפון של Android יהיה גלוי במכשיר Windows שלך בתור זרם פיקסלים, וכל שמע שתפעיל במסך הטלפון של Android כאשר הוא מקושר למכשיר Windows שלך באמצעות קישור טלפון יושמע באמצעות טלפון Android.

אפליקציות משוקפות – מכשירי Android. במכשירים נתמכים, 'קישור טלפון' מאפשר לך להשתמש באפליקציות Android המותקנות בטלפון Android במכשיר Windows שלך. לדוגמה, באפשרותך להפעיל אפליקציית מוסיקה בהפעלה של Windows ולהאזין לשמע מתוך האפליקציה הזו ברמקולים של המחשב. Microsoft אוספת רשימה של אפליקציות Android המותקנות אצלך ואת הפעילות האחרונה שלך כדי לספק את השירות ולהציג לך את האפליקציות שהיו בשימוש לאחרונה. Microsoft אינה מאחסנת את האפליקציות שהתקנת או כל מידע המוצג על-ידי האפליקציה בחוויה שלך.

העברת תוכן – מכשירי Android. במכשירים נתמכים, 'קישור טלפון' מאפשר לך להעתיק ולהדביק תוכן כגון קבצים, מסמכים, תמונות וכן הלאה מטלפון Android למכשיר Windows שלך. באפשרותך להעביר תוכן מהטלפון של Android למכשיר Windows שלך וממכשיר Windows לטלפון Android שלך על-ידי גרירה ושחרור של תוכן בין המכשירים.

נקודה חמה מיידית - מכשירי Android. במכשירים נתמכים, 'קישור אל Windows' מאפשר למשתמשים לשתף מידע של נקודה חמה ניידת עם המחשב המשויך שלהם באמצעות תקשורת Bluetooth מאובטחת. לאחר מכן, ניתן לחבר את המחשב לאינטרנט באמצעות התפריט הנשלף של רשת Windows. שים לב שייתכן שיחולו חיובי נתונים ניידים בהתאם לתוכנית הנתונים הניידים שלך.

אנשי קשר מסנכרנים – מכשירי Android. 'קישור אל Windows' מאפשר לך לסנכרן את אנשי הקשר שלך ב- Android בענן של Microsoft כדי לגשת אליהם במוצרים ובשירותים אחרים של Microsoft. באפשרותך להפוך את התכונה הזו לזמינה על-ידי מעבר להגדרות 'קישור אל Windows' והפעלת תכונת “סינכרון של אנשי קשר”. פרטי אנשי הקשר שלך מאוחסנים באופן מקוון ומקושרים אל חשבון Microsoft. באפשרותך לבחור להפוך את הסינכרון ללא זמין ולמחוק את אנשי הקשר האלה בכל עת. למידע נוסף.

סנכרון אנשי קשר - iPhone. קישור טלפון מאפשר לך לסנכרן את אנשי הקשר שלך מה- iPhone כדי לגשת אליהם להעברת הודעות ולהתקשרות. באפשרותך להפוך תכונה זו לזמינה על-ידי מעבר אל הגדרות Bluetooth ב- iPhone והפעל את האפשרות 'סנכרן אנשי קשר' תחת שם המחשב לאחר חיבור ה- iPhone לקישור הטלפון. באפשרותך לבחור להפוך סינכרון ללא זמין בכל עת על-ידי ביטול סינכרון אנשי קשר.

טקסט לקול. תכונות קישור טלפון כוללות פונקציונליות נגישות כגון טקסט לקול. באפשרותך להפעיל את תכונת טקסט לקול, המאפשרת לך לשמוע את התוכן של הודעת טקסט או הודעות בתור קובצי שמע. אם תפעיל תכונה זו, הודעות טקסט והודעות שלך להיות יקריא בקול רם כאשר הן מתקבלות.

Office Enterprise – מכשירי Android. קישור אל Windows מאפשר לך להוסיף תמונות לגרסאות אינטרנט ושולחן עבודה של אפליקציות Microsoft 365 נבחרות, כגון PowerPoint‏, Excel ו- Word ישירות מהטלפון הנייד שלך. הפעולה הזו דורשת ממנהל ה- IT להפוך את 'חוויות מחוברות אופציונליות' לזמינות עבור אפליקציות Microsoft Office, ותצטרך לשייך את המכשיר הנייד שלך לחשבון עבודה או בית ספר ולספק לחשבון שלך הרשאת 'תמונות'. לאחר ההטמעה, ההפעלה שלך תימשך 15 דקות כדי לאפשר לך להעביר את התמונות שלך מהמכשיר הנייד שלך. כדי להשתמש בתכונה הזו שוב, תצטרך לסרוק את קוד ה- QR שלך. קישור אל Windows אינה אוספת את פרטי החשבון שלך בעבודה או בבית הספר או מידע אודות הארגון שלך. כדי לספק שירות זה, Microsoft משתמשת בשירות ענן כדי להעביר את הקבצים שלך לצורך הוספת התמונות לגרסת אינטרנט ושולחן עבודה של יישומי Microsoft 365 זמינים, כגון קובצי PowerPoint‏, Excel ו- Word.

תכונות אבטחה ובטיחותתכונות אבטחה ובטיחותmainsecurityandsafetyfeaturesmodule
סיכום

‏‏הצפנת התקן. הצפנת מכשיר מסייעת להגן על נתונים שאוחסנו במכשיר שלך על ידי הצפנתם עם טכנולוגיית 'הצפנת כונן של BitLocker'. כאשר הצפנת מכשיר פועלת, Windows מצפין אוטומטית את הכונן שבו מותקן Windows ויוצר מפתח שחזור. מפתח השחזור של BitLocker עבור המכשיר האישי שלך עובר גיבוי אוטומטי באינטרנט בחשבון Microsoft OneDrive הפרטי שלך. Microsoft לא משתמשת במפתחות השחזור הפרטיים שלך לשום מטרה.

כלי להסרת תוכנה זדונית. הכלי להסרת תוכנה זדונית (MSRT) פועל במכשיר שלך לפחות אחת לחודש במסגרת Windows Update. MSRT מחפש במכשירים זיהום של תוכנות זדוניות שכיחות וספציפיות, ומסייע בהסרת כל זיהום שמתגלה. כאשר MSRT פועל, הוא יסיר את התוכנות הזדוניות המופיעות באתר התמיכה של Microsoft אם תוכנות זדוניות אלה יתגלו במכשיר שלך. בזמן בדיקת תוכנה זדונית, דוח ישלח ל-Microsoft עם נתונים ספציפיים לגבי תוכנות זדוניות שהתגלו, שגיאות ונתונים אחרים בנוגע למכשיר שלך. אם אינך מעוניין ש- MSRT ישלח נתונים אלה ל- Microsoft, באפשרותך להפוך את רכיב הדיווח של MSRT ללא זמין.

משפחה ב- Microsoft. הורים יכולים להשתמש בבטיחות משפחתית ב- Microsoft כדי להבין ולהגדיר את האופן בו ילדם משתמש במכשיר. סקור בקפידה את המידע ב-Microsoft Family Safety אם אתה בוחר ליצור קבוצה משפחתית או להצטרף אליה. אם אתה מתגורר באזור הדורש הרשאה ליצירת חשבון כדי לגשת לשירותי Microsoft, ייתכן שתתבקש לבקש או לתת הסכמת הורים. אם משתמש נמצא מתחת לגיל החוקי באזור שלך, במהלך תהליך הרישום, הוא יתבקש לבקש הסכמה מהורה או מאפוטרופוס על-ידי הזנת הודעת דואר אלקטרוני של מבוגר. כאשר דיווח פעילות ב'משפחה' מופעל עבור ילד, Microsoft תאסוף פרטים על האופן שבו הילד משתמש במכשיר שלו ותספק להורים דוחות על הפעילויות של הילד. דוחות פעילות נמחקים בקביעות משרתי Microsoft.

Microsoft Defender SmartScreen ובקרת אפליקציות חכמות. Microsoft שואפת לסייע בהגנה על המכשיר והסיסמאות שלך מפני אפליקציות, קבצים ותכני אינטרנט לא בטוחים.

Microsoft Defender SmartScreen עוזר להגן עליך בעת שימוש בשירותים שלנו על-ידי זיהוי איומים עליך, על המכשיר ועל הסיסמאות שלך. איומים אלה עשויים לכלול אפליקציות או תכני אינטרנט שעלולים להיות לא בטוחים אשר Microsoft Defender SmartScreen מגלה בעת בדיקת אתרי אינטרנט שבהם אתה מבקר, קבצים שאתה מוריד ואפליקציות שאתה מתקין ומפעיל. כאשר Microsoft Defender SmartScreen בודק תכני אינטרנט ואפליקציה, נתונים לגבי התוכן והמכשיר שלך נשלחים ל- Microsoft, לרבות כתובת האינטרנט המלאה של התוכן. כאשר נדרש ניתוח נוסף כדי לזהות איומי אבטחה, ייתכן שיישלח ל- Microsoft מידע אודות אתר האינטרנט או האפליקציה החשודים , כגון תוכן המוצג, הצלילים שהושמעו וזיכרון האפליקציה. נתונים אלה ישמשו למטרות אבטחה בלבד לשם איתור, הגנה מפני מקרי אבטחה ומענה להם, מניעת גניבת זהות, הונאה או פעילויות זדוניות, מטעות או לא חוקיות אחרות. אם Microsoft Defender SmartScreen מזהה את התוכן ככזה שעשוי להיות לא בטוח, אתה תראה אזהרה במקום התוכן. ניתן להפעיל או לכבות את Microsoft Defender SmartScreen דרך האפליקציה אבטחת Windows.

כאשר האפליקציה בקרת אפליקציות חכמות נתמכת, היא עוזרת לבדוק תוכנה המותקנת ופועלת במכשיר שלך כדי לקבוע אם היא זדונית, אם היא עשויה להיות בלתי רצויה או מציבה איומים אחרים עליך ועל המכשיר שלך. במכשיר נתמך, האפליקציה בקרת אפליקציות חכמות מתחילה לפעול במצב הערכה והנתונים שאנו אוספים עבור Microsoft Defender SmartScreen כגון שם הקובץ, קוד ה- Hash של תוכן הקובץ, מיקום ההורדה והאישורים הדיגיטליים של הקובץ, משמשים כדי לעזור לקבוע האם המכשיר שלך הוא מועמד טוב לשימוש ב- 'בקרת אפליקציות חכמות' לצורך הגנת אבטחה נוספת. בקרת אפליקציות חכמות אינה מופעלת ולא תחסום במהלך מצב הערכה. מכשירים מסוימים עשויים להיות מועמדים לא טובים אם בקרת אפליקציות חכמות מפריעה או משבשת משימות מכוונות ולגיטימיות של משתמש – לדוגמה, מפתחים המשתמשים בקבצים רבים שאינם חתומים. אם אתה מועמד טוב לבקרת אפליקציות חכמות, האפליקציה תופעל באופן אוטומטי ותספק הגנה נוספת למכשיר שלך מעבר להגנה של Microsoft Defender SmartScreen. אחרת, בקרת אפליקציות חכמות לא תהיה זמינה ותהפוך ללא זמינה לצמיתות. אם המכשיר שלך אינו נתמך או שאינו מועמד טוב לבקרת אפליקציות חכמות, Microsoft Defender SmartScreen תמשיך לסייע בהגנה עליו. כאשר בקרת אפליקציות חכמות מופעלת ומזהה אפליקציה כזדונית, כזו שעשויה להיות בלתי רצויה או לא מוכרת ולא חתומה, היא תחסום ותיידע אותך לפני פתיחה, הפעלה או התקנה של האפליקציה. קבל מידע נוסף על בקרת אפליקציות חכמה .

כאשר Microsoft Defender SmartScreen או בקרת אפליקציות חכמה בודקת קובץ, הנתונים לגבי הקובץ נשלחים אל Microsoft, כולל שם הקובץ, קוד Hash של תוכן הקובץ, מיקום ההורדה ואישורים דיגיטליים של הקובץ.

ניתן להפעיל או לכבות את בקרת אפליקציות חכמה דרך האפליקציה אבטחת Windows.

האנטי-וירוס של Microsoft Defender. Microsoft Defender Antivirus מחפש תוכנות זדוניות ותוכנות לא רצויות אחרות, אפליקציות שעשויות להיות בלתי רצויות ותוכן זדוני אחר במכשיר שלך. האנטי-וירוס של Microsoft Defender פועל אוטומטית כדי לסייע בהגנה על המכשיר שלך אם אין אף תוכנה אחרת נגד תוכנות זדוניות המגנה באופן פעיל על המכשיר שלך. אם האנטי-וירוס Microsoft Defender מופעל, הוא ינטר את מצב האבטחה של המכשיר שלך. אם האנטי-וירוס Microsoft Defender מופעל, או שהוא פועל מאחר שסריקה תקופתית מוגבלת מופעלת, הוא ינטר את מצב האבטחה של המכשיר שלך וישלח אוטומטית ל- Microsoft דוחות המכילים נתונים לגבי תוכנות הנחשדות כזדוניות או לגבי תוכנות לא רצויות אחרות, אפליקציות לא רצויות באופן פוטנציאלי ותוכן זדוני אחר והוא עשוי גם לשלוח קבצים שעשויים להכיל תוכן זדוני כמו תוכנות זדוניות, כגון נוזקות או קבצים לא ידועים לצורך בדיקה נוספת. אם יש סבירות גבוהה שדוח מכיל נתונים אישיים, הדוח לא יישלח אוטומטית ותוצג בפניך שאלה לפני שליחתו. באפשרותך לקבוע את תצורת האנטי-וירוס של Microsoft Defender כך שהוא לא ישלח דוחות ותוכנות הנחשדות כזדוניות ל- Microsoft.

דיבור, זיהוי קולי, סימון בדיו והקלדהדיבור, זיהוי קולי, סימון בדיו והקלדהmainspeechinkingtypingmodule
סיכום

דיבור. Microsoft מספקת הן תכונת זיהוי קולי מבוססת מכשיר והן טכנולוגיות זיהוי דיבור מבוססות ענן (מקוונות).

הפעלת ההגדרה של זיהוי דיבור מקוון מאפשרת לאפליקציות להשתמש בזיהוי דיבור מבוסס ענן של Microsoft. בנוסף, ב- Windows 10, הגדרת זיהוי הדיבור המקוון מאפשרת לך להשתמש בהכתבה ב- Windows.

הפעלת דיבור בעת הגדרת התקן HoloLens או התקנת Windows Mixed Reality מאפשרת לך להשתמש בקולך למתן פקודות, הכתבה ואינטראקציות עם האפליקציה. הן הגדרות זיהוי דיבור מבוסס-מכשיר והן הגדרות זיהוי דיבור מקוון יהיו זמינות. כאשר שתי ההגדרות זמינות, בזמן שהאוזניות מופעלות המכשיר יאזין תמיד לקלט הקולי שלך וישלח את נתוני הקול שלך לטכנולוגיות זיהוי הדיבור מבוססות הענן של Microsoft.

כאשר אתה משתמש בטכנולוגיות זיהוי קולי מבוססות ענן מ- Microsoft, בין אם מופעלות על-ידי הגדרת זיהוי הדיבור המקוון או כאשר אתה מקיים אינטראקציה עם HoloLens או הקלדה קולית, Microsoft אוספת את הקלטות הקול שלך ומשתמשת בהן כדי לספק את שירות זיהוי הדיבור על-ידי יצירת תמלול טקסט של המילים המדוברות בנתונים הקוליים. Microsoft לא תאחסן, תדגום או תאזין להקלטות הקוליות שלך ללא רשותך. לקבלת מידע נוסף על האופן שבו Microsoft מנהלת את נתוני הקול שלך, ראה טכנולוגיות זיהוי דיבור.

באפשרותך להשתמש בזיהוי דיבור מבוסס-מכשיר מבלי לשלוח את נתוני הקול ל- Microsoft. עם זאת, טכנולוגיות זיהוי הדיבור מבוססות הענן של Microsoft מספקות זיהוי מדויק יותר מזיהוי דיבור מבוסס מכשיר. כאשר הגדרת זיהוי הדיבור המקוון מבוטלת, שירותי דיבור שאינם מסתבססים על הענן ולהשתמש רק בזיהוי מבוסס מכשיר—, כגון כיתובים חיים,—'קורא טקסטים' או 'גישה קולית' ימשיכו לפעול ו- Microsoft’לא תאסוף נתונים קוליים.

באפשרותך לכבות את זיהוי הדיבור המקוון בכל עת. פעולה זו תפסיק את שליחת נתוני הקול שלך ל- Microsoft על כל אפליקציות שמקורן בזיהוי דיבור מקוון. אם אתה משתמש ב- HoloLens או ב- Windows Mixed Reality, באפשרותך גם לכבות את זיהוי הדיבור מבוסס המכשיר בכל עת. פעולה זו תפסיק את ההאזנה של המכשיר לקלט הקולי שלך. קבל מידע נוסף אודות זיהוי דיבור ב- Windows .

הפעלה קולית. Windows מספק אפליקציות נתמכות עם היכולת להגיב ולנקוט פעולה בהתבסס על מילות מפתח קוליות הספציפיות לאפליקציה זו, לדוגמה, מתן אפשרות ל- Cortana להאזין ולהגיב כאשר אתה — אומר Cortana.

אם נתת לאפליקציה הרשאה להאזין למילות מפתח קוליות, Windows יאזין באופן פעיל למיקרופון עבור מילות מפתח אלה. לאחר זיהוי מילת מפתח תהיה, האפליקציה תוכל לגשת להקלטה הקולית שלך, לעבד את ההקלטה, לבצע פעולה ולהגיב, כגון עם תשובה מדוברת. האפליקציה עשויה לשלוח את הקלטת לשירותים שלה בענן לצורך עיבוד הפקודות. על כל אפליקציה לבקש ממך הרשאה לפני גישה להקלטות קוליות.

כמו כן, ניתן להפוך את ההפעלה הקולית לזמינה כאשר המכשיר נעול. אם אפשרות זו זמינה, האפליקציה הרלוונטיים תמשיך האזנה המיקרופון עבור מילות מפתח קול כאשר נעל את המכשיר שלך ושבאפשרותך להפעיל עבור כל מי מדבר ליד ההתקן. כאשר המכשיר נעול, לאפליקציה תהיה גישה לאותו מערך של יכולות ומידע כפי שיש לה כאשר המכשיר אינו נעול.

באפשרותך לכבות את ההפעלה הקולית בכל עת. קבל מידע נוסף על הפעלה קולית ב- Windows .

גם כאשר כיבית את ההפעלה הקולית, שירותים מסוימים של אפליקציות שולחן עבודה של ספקים חיצוניים תוכלנה עדיין להאזין למיקרופון ולאסוף את הקלט הקולי שלך. קבל מידע נוסף על אפליקציות שולחן עבודה של ספקים חיצוניים וכיצד הן יכולות עדיין לקבל גישה למיקרופון שלך, גם כאשר הגדרות אלה כבויות .

הקלדה קולית. ב- Windows 11, ההכתבה עודכנה ושונתה כהקלדה קולית. הקלדה קולית משתמשת הן בטכנולוגיות זיהוי מבוססות מכשיר והן בטכנולוגיות זיהוי דיבור מקוונות כדי להפעיל את שירות התעתוק של דיבור לטקסט. באפשרותך גם לבחור לתרום קליפים קוליים כדי לסייע בשיפור ההקלדה הקולית. אם תבחר שלא לתרום קליפים קוליים, עדיין תוכל להשתמש בהקלדה קולית. באפשרותך לשנות את הבחירה שלך בכל עת בהגדרות ההקלדה הקולית. Microsoft לא תאחסן, תדגום או תאזין להקלטות הקוליות שלך ללא רשותך. קבל מידע נוסף על Microsoft ונתוני הקול שלך .

גישה קולית. Windows מאפשרת לכולם, לרבות אנשים עם מוגבלויות בניידות, לשלוט במחשב שלהם ולחבר טקסט באמצעות קולם. לדוגמה, גישה קולית תומכת בתרחישים כגון פתיחת אפליקציות ומעבר ביניהן, גלישה באינטרנט וקריאה וחיבור של הודעת דואר. התכונה 'גישה קולית' ממנפת זיהוי דיבור מודרני המבוסס על יכולות המכשיר כדי לזהות דיבור במדויק והיא נתמכת ללא חיבור לאינטרנט. קבל מידע נוסף אודות גישה קולית .

התאמה אישית של סימון בדיו & והקלדה. המילים הכתובות והמוקלדות שלך נאספות כדי לספק לך רשימת מילים מותאמת אישית, זיהוי תווים משופר שיסייע לך להקליד במכשירך והצעות טקסט שמופיעות תוך כדי הקלדה או כתיבה.

באפשרותך לבטל התאמה אישית של סימון בדיו והקלדה בכל עת. פעולה זו תמחק את רשימת המילים המותאמת אישית המאוחסנת במכשירך. אם תפעיל אותה שוב, יהיה עליך ליצור מחדש את רשימת המילים המותאמת אישית שלך. קבל מידע נוסף על התאמה אישית של סימון בדיו והקלדה ב- Windows.

הגדרות סינכרון גיבויהגדרות סינכרון גיבויmainsyncsettingsmodule
סיכום

כאשר אתה נכנס ל- Windows באמצעות חשבון Microsoft או חשבון העבודה או בית הספר שלך, Windows יכולה לאחסן את ההגדרות, הקבצים ונתוני תצורת ההתקן בשרתים של Microsoft. Windows ישתמש רק בהגדרות המאוחסנות, בקבצים ובנתוני התצורה של המכשיר כדי להקל עליך להעביר את החוויה שלך במכשיר אחר.

באפשרותך לבטל תכונה זו ולעצור את אחסון ההגדרות, הקבצים ותוני התצורה שלך מהגדרות Windows. באפשרותך למחוק את הנתונים שגובה בעבר ב- חשבון Microsoft שלך, על-ידי ביקור הדף 'מכשירים של חשבון Microsoft' שלך.

קבל מידע נוסף על הגדרות גיבוי וסינכרון של Windows.

שירותי עדכוןשירותי עדכוןmainupdateservicesmodule
סיכום

שירותי העדכון של Windows כוללים את Windows Update ו- Microsoft Update. Windows Update הוא שירות המספק לך עדכוני תוכנה לתוכנת Windows ותוכנות תומכות אחרות, כגון מנהלי התקנים וקושחה שמספקים יצרני מכשירים. Microsoft Update הוא שירות שמספק לך עדכוני תוכנה עבור תוכנות אחרות של Microsoft, כגון Microsoft 365.

Windows Update מוריד אוטומטית עדכוני תוכנה עבור Windows למכשיר שלך. תוכל לקבוע את תצורת Windows Update כך שהוא יתקין עדכונים אלה אוטומטית כאשר הם הופכים לזמינים (מומלץ), או כך ש- Windows יודיע לך כשתידרש הפעלה מחדש כדי לסיים להתקין את העדכונים. אפליקציות הזמינות דרך Microsoft Store מתעדכנות באופן אוטומטי דרך Microsoft Store, כמתואר בסעיף Microsoft Store של הצהרת הפרטיות הזו.

דפדפני אינטרנט—Microsoft Edge מדור קודם ו- Internet Explorerדפדפני אינטרנט—Microsoft Edge מדור קודם ו- Internet Explorermainwebbrowsersmodule
סיכום

סעיף זה חל על גרסאות מדור קודם של Microsoft Edge (גרסאות 44 וקודמות לה). עיין בסעיף Microsoft Edge של הצהרת הפרטיות לקבלת מידע על גרסאות Microsoft Edge שאינן מדור קודם.

Microsoft Edge הוא דפדפן האינטרנט ברירת המחדל ב- Windows. Internet Explorer, דפדפן דור קודם של Microsoft, וגם הוא ב- Windows. כשאתה משתמש בדפדפן אינטרנט כדי לגשת לאינטרנט, נתונים על המכשיר שלך (נתוני מכשיר רגילים) נשלחים לאתרי האינטרנט שבהם אתה מבקר ולשירותים המקוונים שבהם אתה משתמש. נתוני מכשיר רגילים כוללים את כתובת ה- IP של המכשיר שלך, הסוג והשפה של הדפדפן, זמני גישה וכתובות של אתרי אינטרנט מפנים. ייתכן שנתונים אלה יישמרו בשרתי האינטרנט של אתרים אלה. אילו נתונים מאוחסנים וכיצד נעשה בהם שימוש הם שאלות התלויות בנהגי הפרטיות של האתרים בהם אתה מבקר ושירותי האינטרנט בהם אתה משתמש. בנוסף, Microsoft Edge שולח מזהה דפדפן ייחודי לאתרי אינטרנט מסוימים, כדי לאפשר לנו לפתח נתונים מצטברים המשמשים לשיפור התכונות והשירותים של הדפדפן.

בנוסף, במכשיר שלך מאוחסנים נתונים על האופן שבו אתה משתמש בדפדפן שלך, כגון היסטוריית גלישה, נתונים בטפסי אינטרנט, קובצי אינטרנט זמניים וכן קובצי Cookie. באפשרותך למחוק נתונים אלה מהמכשיר שלך בעזרת האפשרות ’מחיקת היסטוריית גלישה’.

Microsoft Edge מאפשר לך ללכוד ולשמור תוכן במכשיר שלך, למשל:

 • הערת אינטרנט. מאפשרת ליצור ביאורי דיו וטקסט בדפי האינטרנט שאתה מבקר בהם, וכן לגזור, לשמור או לשתף אותם.
 • קריאה פעילה. מאפשרת לך ליצור ולנהל רשימות קריאה הכוללות אתרי אינטרנט ומסמכים.
 • מרכז. מאפשר לך לנהל בקלות את רשימות הקריאה, המועדפים, ההורדות וההיסטוריה שלך באזור אחד.
 • הצמדת אתר אינטרנט לשורת המשימות. מאפשרת לך להצמיד את אתרי האינטרנט האהובים עליך לשורת המשימות של Windows. אתרי אינטרנט יוכלו לראות אילו מדפי האינטרנט שלהם הצמדת ויוכלו לספק לך תג הודעה שיודיע לך שיש תוכן חדש לעיונך באתרי האינטרנט שלהם.

מידע מסוים של דפדפני Microsoft הנשמר במכשיר שלך יסונכרן עם מכשירים אחרים כשתתחבר עם חשבון Microsoft שלך. לדוגמה, ב- Internet Explorer, מידע זה כולל את היסטוריית הגלישה ואת המועדפים שלך; וב- Microsoft Edge, הוא כולל את המועדפים, את רשימות הקריאה, ואת הזנות המילוי האוטומטי של טפסים (כגון השם, הכתובת ומספר הטלפון שלך) ועשוי לכלול נתונים עבור הרחבות שהתקנת. לדוגמה, אם תסנכרן את רשימת הקריאה שלך ב- Microsoft Edge עם מכשירים שונים, עותקים של התוכן שאתה בוחר לשמור ברשימת הקריאה שלך יישלחו לכל מכשיר מסונכרן לצפייה במועד מאוחר יותר. באפשרותך להפוך את הסנכרון ללא זמין ב- Internet Explorer על-ידי מעבר אל התחל > הגדרות > חשבונות > ‏‫סנכרון ההגדרות שלך‬. (לקבלת מידע נוסף עיין בסעיף הגדרות סנכרון של הצהרת פרטיות זו). תוכל גם להפוך את סנכרון המידע בדפדפן Microsoft Edge ללא זמין על-ידי כיבוי אפשרות הסנכרון ב'הגדרות Microsoft Edge’.

Microsoft Edge ו-Internet Explorer משתמשים בשאילתות החיפוש והיסטוריית הגלישה שלך על מנת לספק לך גלישה מהירה יותר ותוצאות חיפוש רלוונטיות יותר. תכונות אלה כוללות:

 • הצעות חיפוש ב- Internet Explorer שולחות אוטומטית את המידע שאתה מקליד בשורת הכתובת של הדפדפן לספק החיפוש המהווה ברירת מחדל (כגון Bing) כדי להציע המלצות לחיפוש כשאתה מקליד כל תו.
 • הצעות חיפוש ואתרים ב- Microsoft Edge שולחות אוטומטית את המידע שאתה מקליד בשורת הכתובת של הדפדפן ל- Bing (גם אם בחרת ספק חיפוש אחר המהווה ברירת מחדל) כדי להציע המלצות לחיפוש כשאתה מקליד כל תו.

באפשרותך לכבות את התכונות האלה בכל עת. כדי לספק תוצאות חיפוש, Microsoft Edge ו- Internet Explorer שולחים את שאילתות החיפוש, פרטי המכשיר הרגילים והמיקום שלך (אם הפכת את תכונת המיקום לזמינה) לספק החיפוש המהוות את ברירת המחדל. אם Bing הוא ספק החיפוש המהוות את ברירת המחדל, נשתמש בנתונים אלה כפי שמתואר בסעיף Bing של הצהרת פרטיות זו.

Cortana יכולה לסייע לך לגלוש באינטרנט באמצעות Microsoft Edge עם תכונות כגון 'שאל את Cortana'. תוכל להשבית את הסיוע של Cortana ב- Microsoft Edge בכל עת ב'הגדרות Microsoft Edge’. לקבלת מידע נוסף על האופן שבו Cortana משתמשת בנתונים ועל האופן שבו אתה יכול לשלוט בכך, עבור לסעיף Cortana של הצהרת פרטיות זו.

אפליקציות של Windowsאפליקציות של Windowsmainwindowsappsmodule
סיכום

מספר אפליקציות של Microsoft כלולות ב- Windows ואחרות זמינות ב- Microsoft Store. להלן חלק מאפליקציות אלה:

האפליקציה 'מפות'. האפליקציה 'מפות' מספקת שירותים מבוססי מיקום ומשתמשת בשירותי Bing כדי לעבד את החיפושים שלך בתוך האפליקציה ’מפות’. כאשר לאפליקציה 'מפות' יש גישה למיקום שלך ואם הפעלת שירותים מבוססי מיקום ב- Windows, כשאתה משתמש במקש @ ליצירת חיפוש בתיבות טקסט נתמכות באפליקציות Windows‏, שירותי Bing אוספים את הטקסט שאתה מקליד אחרי המקש @ כדי לספק הצעות מבוססות-מיקום. לקבלת מידע נוסף על חוויות שמופעלות על-ידי Bing, ראה את סעיף Bing של הצהרת פרטיות זו. כאשר לאפליקציה 'מפות' יש גישה למיקום שלך, גם כאשר האפליקציה אינה בשימוש, Microsoft עשויה לאסוף נתוני מיקום שעברו ביטול זיהוי מהמכשיר שלך כדי לשפר את שירותי Microsoft. באפשרותך להפוך את הגישה של האפליקציה 'מפות' למיקום שלך ללא זמינה על ידי כיבוי שירות המיקום או כיבוי הגישה של האפליקציה 'מפות' לשירות המיקום.

באפשרותך לעקוב אחרי המקומות המועדפים עליך ואחרי החיפושים האחרונים במפה באפליקציה 'מפות'. המקומות המועדפים עליך והיסטוריית החיפוש יכללו בתור הצעות חיפוש. אם תעניק לאפליקציה 'מפות' גישה למצלמה שלך,’– תוכל ללכוד את המיקום שבו התמונות שלך בוצעו לדוגמה, תמונה של הרכב שלך גם תציין היכן הרכב שלך חונה. באפשרותך גם לשתף את המיקום שלך עם אנשים אחרים ברשימת אנשי הקשר שלך. אם נכנסת באמצעות החשבון שלך, חשבון Microsoft המועדפים עליך, היסטוריית החיפוש והגדרות אפליקציה מסוימות יסונכרנו בין מכשירים ושירותים אחרים. לקבלת מידע נוסף עיין בסעיף הגדרות סינכרון גיבוי של הצהרת פרטיות זו.

האפליקציה 'מצלמה'. אם תאפשר לאפליקציה 'מצלמה' להשתמש במיקום שלך, נתוני המיקום יוטבעו בתמונות ובסרטוני וידאו שאתה מצלם עם המכשיר שלך. נתונים תיאוריים אחרים, כגון דגם המצלמה והתאריך שבו התמונה או סרטון הווידאו צולמו, מוטבעים גם הם בתמונות ובסרטוני הווידאו. אם תבחר לשתף תמונה או וידאו, כל הנתונים המוטבעים יהיו נגישים לאנשים ולשירותים שתשתף איתם. לאחר ההפעלה, באפשרותך תמיד להפוך את הגישה של האפליקציה 'מצלמה' למיקום שלך ללא זמינה על-ידי כיבוי גישה מוחלט לשירות המיקום בתפריט 'הגדרות' במכשיר שלך, או על-ידי כיבוי הגישה של האפליקציה 'מצלמה' לשירות המיקום.

כאשר אפליקציית 'מצלמה' פתוחה, היא מציג מלבנים שמזוהים על-ידי המצלמה הנבחרת עבור אזורים בתמונה שמשמשים באופן פוטנציאלי עבור שיפור התמונה. האפליקציה 'מצלמה' אינה שומרת נתוני שיפור תמונה. תוכל תמיד לשנות את הגדרות הגישה למצלמה בתפריט 'הגדרות Windows'. האפליקציה 'מצלמה' משתמשת ביכולות מכשיר שונות, כגון מיקום, מצלמה, מיקרופון, וידאו וספריית תמונות. אנא בקר Microsoft Store לקבלת מידע נוסף.

האפליקציה 'תמונות'. ישנן שתי גירסאות זמינות של האפליקציה 'תמונות'. האפליקציה המעודכנת 'תמונות' כוללת תכונות כגון שילוב של iCloud וכן תצוגות של תיקיות השמורות באופן מקומי או בענן. הגירסה מדור קודם של האפליקציה 'תמונות' כוללת תכונות כגון 'עורך הווידאו', הכרטיסיה 'אנשים' ו'אלבומים'. אתה משתמש באפליקציה 'תמונות' המעודכנת אם במקטע 'אודות' בהגדרות האפליקציה מצוין כי מדובר באפליקציה ה'מעודכנת'. במקרים מסוימים, ייתכן שהמשתמש הוריד למכשיר שלו גם את האפליקציה המעודכנת 'תמונות' וגם את הגירסה שלה מדור קודם.

האפליקציה המעודכנת 'תמונות' עוזרת לך לארגן, להציג ולשתף את התמונות ואת סרטוני הווידאו שלך. לדוגמה, האפליקציה 'תמונות' מציגה דרכים שונות לקבץ תמונות וסרטוני וידאו לפי שם, תאריך הצילום או תאריך השינוי וכן לפי התיקיות שבהן קבצים אלה מאוחסנים, כגון התיקיות המאוחסנות באופן מקומי במכשיר שלך או אלה המסונכרנות עם המכשיר שלך מ- OneDrive,‏ iCloud ושירותי ענן מקוונים נוספים. האפליקציה גם מאפשרת לך להעביר, להעתיק או להעלות קבצים למיקומים שונים במחשב או ב- OneDrive. הכרטיסייה 'כל התמונות' מציגה את התמונות וסרטוני הווידאו המאוחסנים באופן מקומי או מסונכרנים בהתאם לתאריך בהם צולמו. הכרטיסייה 'מועדפים' מאפשרת לך להציג תמונות וסרטוני וידאו שאהבת בעבר או שהוספת למועדפים. הכרטיסייה 'תיקיות' מאפשרת לך להציג תמונות או סרטוני וידאו לפי מיקום האחסון שלהם. ויש גם כרטיסיות שבהן תוכל לראות את התמונות וסרטוני הווידאו שלך משירותי ענן זמינים (כגון OneDrive ושירותים אחרים של ספקים חיצוניים) שסונכרנו עם המכשיר שלך.

גם האפליקציה 'תמונות' מדור קודם עוזרת לך לארגן, להציג ולשתף את התמונות ואת סרטוני הווידאו שלך. עם זאת, אם אתה משתמש באפליקציה 'תמונות' מדור קודם, ייתכן שתראה תכונות אחרות שאינן זמינות בגירסה החדשה יותר של האפליקציה 'תמונות', לרבות 'אוספים', 'אלבומים', 'עורך הווידאו' וההגדרה 'אנשים'. הכרטיסיה 'אוסף' מציג תמונות וסרטוני וידאו בהתאם לתאריך שבו הם צולמו. הלשונית 'אלבום' עוזרת למשתמשים לארגן את התמונות וסרטוני הווידאו שלהם לפי מיקום ותיוגים נפוצים. עורך הווידאו מאפשר לך לערוך, ליצור ולשתף סרטוני וידאו.

ניתן להפוך את ההגדרה 'אנשים' לזמינה בדף ההגדרות של האפליקציה 'תמונות' מדור קודם ובכרטיסיה 'אנשים' של האפליקציה. כאשר אפשרות זו מופעלת, האפליקציה 'תמונות' מדור קודם תשתמש בטכנולוגיית קיבוץ פנים כדי לארגן את התמונות ואת סרטוני הווידאו שלך בקבוצות. תכונת הקיבוץ יכולה לזהות פנים בתמונה או בסרטון וידאו ולקבוע אם הם דומים חזותית לפנים בתמונות ובסרטוני וידאו אחרים באוסף התמונות המקומי שלך. באפשרותך לבחור לשייך קבוצת פרצופים דומים לאיש קשר מתוך האפליקציה 'אנשים'.

כאשר תכונה זו מופעלת באפליקציה 'תמונות' מדור קודם, הקבוצות יאוחסנו במכשיר שלך כל עוד תבחר לשמור את הקבוצות או את התמונות או את סרטוני הווידאו. אם ההגדרה 'אנשים' מופעלת, לאחר שלוש שנים של חוסר שימוש באפליקציה 'תמונות' מדור קודם, תוצג לך בקשה להתיר לאפליקציה להמשיך לבצע קיבוץ לפי פנים. בכל עת, באפשרותך לעבור אל הדף 'הגדרות' באפליקציה 'תמונות' מדור קודם כדי להפעיל או לבטל את ההגדרה 'אנשים'. הפיכת התכונה ללא זמינה תסיר את נתוני קיבוץ הפנים מהאפליקציה 'תמונות' מדור קודם, אך לא תסיר את התמונות או סרטוני הווידאו שלך. קבל מידע נוסף על האפליקציה 'תמונות' מדור קודם ועל קיבוץ לפי פנים.

אם תבחר לשתף תמונה או סרטון וידאו באמצעות האפליקציה 'תמונות' או האפליקציה 'תמונות' מדור קודם, כל הנתונים המוטבעים (כגון המיקום, דגם המצלמה והתאריך) יהיו נגישים לאנשים ולשירותים שאיתם אתה משתף את התמונה או את סרטון הווידאו.

האפליקציה 'אנשים'. האפליקציה 'אנשים' מאפשרת לך לראות את כל אנשי הקשר שלך ולקיים עמם אינטראקציה במקום אחד. כשתוסיף חשבון לאפליקציה 'אנשים', אנשי הקשר מהחשבון שלך יתווספו אוטומטית לאפליקציה 'אנשים'. תוכל להוסיף חשבונות אחרים לאפליקציה 'אנשים,' לרבות הרשתות החברתיות שלך (כמו Facebook ו-Twitter) וחשבונות דואר אלקטרוני. כשאתה מוסיף חשבון, אנו מודיעים לך אילו נתונים האפליקציה ’אנשים’ יכולה לייבא או לסנכרן עם השירות הספציפי ומאפשרים לך לבחור מה ברצונך להוסיף. אפליקציות אחרות שאתה מתקין עשויות אף הן לסנכרן נתונים עם האפליקציה ’אנשים’, כולל הוספת פרטים לאנשי קשר קיימים. כשאתה מציג איש קשר באפליקציה 'אנשים', מידע על האינטראקציות שהיו לך לאחרונה עם אותו איש קשר (כגון הודעות דואר אלקטרוני ואירועי לוח שנה, לרבות מאפליקציות שמהן האפליקציה 'אנשים' מסנכרנת נתונים) יאוחזרו ויוצגו לך. באפשרותך להסיר חשבון מהאפליקציה 'אנשים' בכל עת.

האפליקציה 'דואר ולוח שנה'. האפליקציה 'דואר ולוח שנה' מאפשרת לך לחבר את כל הודעות הדואר האלקטרוני, לוחות השנה והקבצים שלך במקום אחר, כולל פריטים המאוחסנים בתוכנות דואר אלקטרוני של ספקים חיצוניים וקבצים השמורים אצל ספקי אחסון קבצים. האפליקציה מספקת שירותים מבוססי מיקום, כגון מידע מזג אוויר בלוח השנה שלך, אך תוכל למנוע מהאפליקציה להשתמש במיקום שלך. כאשר תוסיף חשבון לאפליקציה 'דואר ולוח שנה' הודעות הדואר האלקטרוני, פריטי לוח השנה, הקבצים, אנשי הקשר והגדרות אחרות מהחשבון יסונכרנו באופן אוטומטי עם המכשיר ועם שרתי Microsoft. בכל עת, תוכל להסיר חשבון או לבצע שינויים בנתונים המסונכרנים מהחשבון שלך. כדי לקבוע את תצורת החשבון, עליך לספק לאפליקציה את אישורי החשבון (כמו שם משתמש וסיסמה), שיישלחו דרך האינטרנט לשרת של הספק החיצוני. האפליקציה תנסה תחילה להשתמש בחיבור מאובטח (SSL) כדי לקבוע את תצורת החשבון שלך, אך תשלח מידע זה לא מוצפן אם ספק הדואר האלקטרוני שלך אינו תומך ב- SSL. אם תוסיף חשבון שסופק על-ידי ארגון (כמו כתובת דואר אלקטרוני של חברה), הבעלים של תחום הארגון יכול ליישם מדיניות ובקרות מסוימות (לדוגמה, לחייב אימות דו-גורמי או יכולת לנקות מרחוק נתונים מהמכשיר שלך) שעשויות להשפיע על שימושך באפליקציה. אפליקציה זו משתמשת ביכולות המכשיר שלך, כגון מיקום, מצלמה. אנא בקר Microsoft Store לקבלת מידע נוסף.

אפליקציית הודעות מפעיל של Windows (העברת הודעות של Microsoft בעבר). האפליקציה 'הודעות מפעיל Windows' מקבלת ומציגה הודעות SMS הקשורות לחשבון מהמפעיל הסלולארי שלך לגבי תוכנית הנתונים שלך (כגון מגבלות החיוב והנתונים שלך) במחשב או במכשיר שלך. הודעות אלה מאוחסנות באופן מקומי במכשיר שלך. מהמכשיר שלך, תוכל גם לגשת, להציג ולמחוק הודעות אלה. אפליקציה זו משתמשת ביכולות המכשיר שלך, כגון 'אנשי קשר'. אנא בקר Microsoft Store ב- Windows לקבלת מידע נוסף.

האפליקציה 'שעון' הוא המרכז שלך לניהול זמן והתמקדות ב- Windows. כאשר המשתמשים ייכנסו באמצעות רשימת חשבון Microsoft הם יוכלו להפוך את 'ניהול משימות של Microsoft' לזמינה, שהיא חוויה מחוברת לענן. כאשר המשתמש מפעיל הפעלת התמקדות, נתוני ההפעלה מאוחסנים באופן מקומי והמשתמש יכול לנקות אותו על-ידי מעבר אל דף הגדרות השעון. בנוסף, הפעלות מיקוד תומכות בהתחברות לחשבונות Spotify כדי להאזין לשמע סביבתי כדי לעזור למשתמשים להתמקד. בקר Microsoft Store לקבלת מידע נוסף.

יומן Microsoft הוא אפליקציה של Windows המיועדת במיוחד למכשירים ממוקדי מגע התומכים בעט, כגון טאבלטים והתקני 2 ב-1. הוא מספק למשתמשים חוויית רישום הערות אישית בצורה חופשית. האפליקציה ממנפת בינה מלאכותית (AI) ולמידת מכונה כדי לזהות טוב יותר את כתב היד שלך שמ מעבד נתונים באופן מקומי במכשיר שלך. כאשר אתה מחובר ל- Microsoft 365 (נדרש מנוי), המשתמשים יכולים לגשת בצורה חלקה ללוח השנה ולאנשי הקשר שלהם ב- M365 בתוך היישום. כל התוכן שנוצר על-ידי המשתמש נשמר באופן אוטומטי במיקום השמירה המהווה ברירת מחדל בספריית המסמכים לעיון עתידי. היומן מאפשר לך לגשת לספריית התמונות ולמצלמה ולמיקרופון של המכשיר כדי שתוכל להוסיף אותם לחוברת עבודה. למד אודות יישום יומןכאן או בקר Microsoft Store לקבלת מידע נוסף.

האפליקציה 'תוכניות למכשירים ניידים' עוזרת לך לעבור למצב מקוון בקלות ובמקומות רבים יותר במחשב Windows 10 ובמכשירי LTE של 11. בעת ההרשמה לתוכנית נתונים במכשיר שלך, היא מבססת חיבור למפעיל הסלולארי ומאפשרת לך להשלים רכישות באמצעות הפורטל המקוון של המפעיל הסלולארי. תזדקק לכרטיס SIM נתמך כדי להשתמש באפליקציה זו. אפליקציית התוכנית למכשירים ניידים תשתמש ב- IMEI, IMSI, EID, ICCID ומדינה (מיקום גסה שנקבע על-ידי מזהה הרשת הסלולארית או ה- IP ההפוך של Wi-Fi) כדי לקבוע אילו מפעילים סלולאריים זמינים באזור שלך. המפעיל הסלולארי עשוי לשלוח הודעות למשתמשים באמצעות תוכניות התניידות האפליקציה. אפליקציה זו משתמשת ביכולות המכשיר שלך, כגון המצלמה והמיקרופון שלה. בקר Microsoft Store לקבלת מידע נוסף.

מנהל המחשב של Microsoft זמין באזורים נבחרים והוא כלי שולחן עבודה שמטרתו לשפר את ביצועי המחשב שלך. בהתבסס על הבקשה שלך, מנהל המחשב יסרוק את המכשיר שלך, וי מאפשר לך למחוק מסמכים לא נחים או זמניים, למטב את המטמון, להפסיק או לשחזר משינויים לא מורשים, או להשתמש בתכונות אחרות כגון בדיקת תקינות, הגברת בלחיצה אחת, ניקוי אחסון, ניהול קבצים ופריטים מוקפצים והגנה על הגדרות ברירת המחדל שלך.

מנהל המחשב יחסם פריטים מוקפצים בהתבסס על כללים של חסימת פרסומות ועל החלונות המוקפצים שאתה בוחר באמצעות בלוק מותאם אישית. אם אתה מסכים להצטרף לתוכנית המוקפצת של מנהל המחשב של Microsoft, כאשר אתה חוסם חלונות מוקפצים דרך בלוק מותאם אישית, תוכל לעזור לנו למטב את תכונת הניהול המוקפץ של Microsoft PC Manager על-ידי צילום מסך של הפריט המוקפץ ושליחתם ל- Microsoft. Microsoft אינה אוספת מידע שאינו צילומי מסך, כותרת Windows והכיתה של Windows. צילומי מסך הנשלחים נשמרים לפרק זמן קצר בלבד ונמחקים באופן קבוע. באפשרותך לנהל את העדפות התוכנית המוקפצת שלך באמצעות ההגדרות של מנהל המחשב בכל עת. תכונת המשוב במנהל המחשב עשויה גם לעבד נתונים אישיים אם תכלול אותה במשוב שתספק ל- Microsoft. המשוב ממשתמשים נמחק באופן קבוע לאחר העיבוד. בקר Microsoft Store לקבלת מידע נוסף.

האפליקציה כלי החיתוך היא כלי שימושי ב- Windows המשתמש בספריית המיקרופון והתמונות שלך כדי ללכוד ולאחסן צילומי מסך והקלטות מסך. תכונת כלי החיתוך כוללת תכונת פעולת טקסט, המשתמשת בזיהוי תווים אופטי (OCR) מוכלל. באפשרותך לבחור ולהעתיק טקסט ישירות מתמונות באמצעות OCR. בנוסף, באפשרותך להשתמש בתכונה 'פעולת טקסט' כדי להפעיל מחדש מידע רגיש מטקסט שנלכד. כאשר פריטי שילוב הלוח מועתקים כלי החיתוך מועתקים גם הם ללוח. אם אתה מאפשר היסטוריית לוח בין מכשירים, ניתן להשתמש בצורה חלקה בתוכן שהועתק במכשירים שונים. המשתמשים יכולים לנהל את העדפות הלוח והחיתוך שלהם באמצעות הגדרות Windows. בקר Microsoft Store לקבלת מידע נוסף.

האפליקציה מקליט קול של Windows היא כלי רב-תכליתי המיועד ללכידת שמע באמצעות המיקרופון בתרחישים שונים. בעת ההקלטה, באפשרותך לסמן רגעים חשובים כדי לאתר בקלות מקטעים חשובים מאוחר יותר. באפשרותך גם לחתוך, להתאים רמות עוצמת קול או להחיל שינויים אחרים לפי הצורך, ולהפעלת ההקלטות שלך. ההקלטות שלך נשמרות באופן אוטומטי המאוחסנות בתיקיה 'מסמכים' לצורך גישה נוחה, ובאפשרותך לשתף את השמע המוקלט שלך עם חברים ובני משפחה. בקר Microsoft Store לקבלת מידע נוסף.

Microsoft Clipchamp הוא עורך וידאו שנועד להפוך את יצירת הווידאו לנוחה יותר. הוא מאפשר למשתמשים לשלב סרטוני וידאו, תמונות וקבצי שמע, וכן להוסיף טקסט ואפקטים ולאחר מכן לשמור את הווידאו הסיום במכשיר שלהם, או לאחסן את סרטוני הווידאו שלהם ב- OneDrive האישי שלהם באמצעות חשבון Microsoft. המשתמשים יכולים גם להוסיף סרטוני וידאו של מניות ומוסיקה מניה או אפקטי צליל, מדבקות, רכיבים גרפיים, רקעים ועוד. המשתמשים יכולים לבחור לאפשר ל- Clipchamp לגשת למצלמה ולמיקרופון שלהם כדי להקליט סרטוני וידאו ישירות מהמכשיר שלהם. כדי לספק חוויה טובה יותר, כגון השפה שיש להציג לך, Clipchamp יאסוף את המיקום המלאה שלך. המשתמשים יכולים לגשת ל- Clipchamp באמצעות אפליקציה אישית או חשבון Microsoft באמצעות האפליקציה Clipchamp עבור Windows 10 או Windows 11 ובדפדפן Edge או Chrome https://app.clipchamp.com.

נגן מדיה הוא נגן ברירת המחדל המוכלל של קבצי מולטימדיה (וידאו ושמע). כאשר תבחר לפתוח קובץ מולטימדיה, ‘נגן מדיה‘ יקרא את תוכן קובץ זה. בעת פתיחת ‚‘נגן מדיה‘, הוא יקרא את תוכן התיקיות ‘ספריית מוזיקה‘ ו‘ספריית וידאו‘ כדי לאכלס את דפי ספריית המוזיקה וספריית הווידאו שלו בתוך ‘נגן מדיה‘ כדי לעזור לך לארגן, להציג ולהפעיל תוכן מולטימדיה.

כדי להעשיר את החוויה שלך בזמן השמעת מוזיקה, נגן מדיה‘ ינסה באופן אוטומטי להציג תמונות של האמן והאלבום עבור תוכן שאתה משמיע ועבור התוכן בספריית המוזיקה שלך. כדי להציע מידע זה, ‚‘נגן מדיה‘ שולח אל Microsoft בקשת מידע המכילה נתוני התקן שגרתיים, כגון כתובת ה-IP של ההתקן, גרסת התוכנה של ההתקן, הגדרות אזור ושפה ומזהה עבור התוכן. אם אתה רוצה, ניתן להשבית תכונה זו בדף ‘הגדרות’ של האפליקציה.

סרטים וטלוויזיה.האפליקציה 'סרטים וטלוויזיה של Microsoft' מאפשרת לך לשכור או לקנות סרטים ופרקים של תכניות טלוויזיה.

כדי לעזור לך לגלות תוכן שעשוי לעניין אותך, ‘סרטים וטלוויזיה‘ תאסוף נתונים על הסרטים ותוכניות הטלוויזיה שאתה צופה בהם, כולל משך ההפעלה וכל דירוג שתיתן.

‘סרטים וטלוויזיה‘ יכולה גם להציג ולהפעיל קבצי וידאו מקומיים המאוחסנים במחשב שלך. לשם כך, דרושה לה גישה לספריית הווידאו במכשיר שלך.

Windows Media Player מדור קודם. Windows Media Player מדור קודם מאפשר לך להפעיל תקליטורים ותוכן דיגיטלי אחר (כגון קבצי וידאו ושמע), להעתיק מתקליטורים ולנהל את ספריית המדיה שלך. כדי להעשיר את החוויה שלך בעת הפעלת תוכן בספריית שלך, Windows Media Player מדור קודם מציג פרטי מדיה קשורים, כגון שם האלבום, כותרות שירים, תמונת האלבום, אמן ומלחין. כדי להרחיב את המידע שלך על מדיה,Windows Media Player מדור קודם ישלח ל- Microsoft בקשה המכילה מידע סטנדרטי על המחשב, מזהה עבור תוכן המדיה ואת פרטי המדיה שכבר נכללים בספריית Windows Media Player מדור קודם שלך (כולל מידע שייתכן שערכת או הזנת בעצמך) כדי ש- Microsoft תוכל לזהות את הרצועה ולהחזיר מידע זמין נוסף.

Windows Media Player מדור קודם גם מאפשר לך להשמיע תוכן המוזרם אליך דרך רשת. הצעת שירות זה מחייבת את Windows Media Player מדור קודם לקיים תקשורת עם שרת מדיה של זרימה. שרתים אלה מופעלים בדרך כלל על-ידי ספקי תוכן שאינם Microsoft. במהלך ההפעלה של מדיית זרימה, Windows Media Player מדור קודם ישלח יומן רישום אל שרת המדיה של הזרימה או אל שרתי אינטרנט אחרים, אם שרת המדיה של הזרימה מבקש זאת. היומן כולל פרטים כגון: זמן ההתחברות, כתובת IP, גרסת מערכת הפעלה, הגרסה של Windows Media Player מדור קודם, מספר הזיהוי של הנגן (מזהה נגן), תאריך ופרוטוקול. כדי להגן על פרטיותך, ברירת המחדל של Windows Media Player מדור קודם היא שליחת מזהה נגן שונה עבור כל הפעלה.

Windows HelloWindows Hellomainwindowshellomodule
סיכום

Windows Hello מספק גישה מיידית למכשירים שלך באמצעות אימות ביומטרי. אם תפעיל את Windows Hello, הוא ישתמש בפנים, בטביעת אצבע או בקשתית העין שלך כדי לזהות אותך בהתבסס על ערכה של נקודות או תווים ייחודיים שחולצו מן התמונה ומאוחסנים במכשיר שלך כתבנית - אך הוא לא מאחסן את התמונה הממשית של הפנים, טביעת האצבע או הקשתית שלך. נתוני האימות הביומטרי שנעשה בהם שימוש כשאתה מתחבר אינם עוזבים את המכשיר שלך. נתוני האימות הביומטרי שלך יישארו במכשיר שלך עד שתסיר אותם. עם זאת, לאחר תקופה משמעותית של חוסר פעילות ב- Windows Hello, תתבקש לאשר שברצונך להמשיך לאחסן את נתוני האימות הביומטרי שלך. באפשרותך למחוק את נתוני האימות הביומטרי שלך מתוך 'הגדרות'. קבל מידע נוסף אודות Windows Hello.

Windows SearchWindows Searchmainwindowssearchmodule
סיכום

Windows Search מאפשר לך לבצע חיפוש בתוכן שלך ובאינטרנט ממקום אחד. אם תבחר להשתמש ב- Windows Search כדי לבצע חיפוש בתוכן שלך, הוא יספק תוצאות עבור פריטים ב- OneDrive האישי שלך, ב- OneDrive for Business אם זמין, בספקי אחסון בענן אחרים במידה הנתמכת על-ידי ספקים חיצוניים אלה, ובמכשיר שלך. אם תבחר להשתמש ב- Windows Search כדי לבצע חיפוש באינטרנט, או כדי לקבל הצעות לחיפוש באמצעות Windows Search, תוצאות החיפוש שלך יופעלו באמצעות Bing, ואנו נשתמש בשאילתת החיפוש שלך כמתואר בסעיף Bing של הצהרת פרטיות זו. קבל מידע נוסף אודות חיפוש ב- Windows .

בידור ושירותים קשוריםבידור ושירותים קשוריםmainentertainmentmodule
סיכום

בידור ושירותים קשורים מפעילים חוויות עשירות ומאפשרים לך לגשת למגוון תוכן, אפליקציות ומשחקים.

XboxXboxmainxboxmodule
סיכום
Microsoft StoreMicrosoft Storemainwindowsstoremodule
סיכום
Microsoft StartMicrosoft Startmainmainmodule
סיכום
SilverlightSilverlightmainsilverlightmodule
סיכום
Windows Mixed RealityWindows Mixed Realitymainwindowsmixedrealitymodule
סיכום
maineuropeanprivacymodule,mainsecurityofpersonaldatamodule,mainwherewestoreandprocessdatamodule,mainourretentionofpersonaldatamodule,maincaliforniaconsumerprivacyactmodule,mainartificialintelligencemodule,mainadvertisingmodule,mainspeechrecognitionmodule,mainpreviewreleasesmodule,mainchangestothisprivacystatementmodule,mainhowtocontactusmodule mainenterpriseservicesmodule,mainenterprisedevsoftwareappsmodule mainofficeservicesmodule,mainmsfamilymodule,mainteamsmodule,mainonedrivemodule,mainoutlookmodule,mainskypemodule,mainsurfacemodule,mainsurfaceduomodule,mainlinkedinmodule mainbingmodule,maincortanamodule,mainmsedgemodule,mainMicrosoftTranslatormodule,mainswiftkeymodule mainactivationmodule,mainactivityhistorymodule,mainadvertisingidmodule,maindiagnosticsmodule,mainfeedbackhubmodule,maingethelpmodule,mainlivecaptionsmodule,mainlocationservicesmotionsensingmodule,mainnarratormodule,mainsecurityandsafetyfeaturesmodule, mainspeechinkingtypingmodule, mainsyncsettingsmodule,mainupdateservicesmodule,mainwebbrowsersmodule,mainwi-fisensemodule,mainwindowsappsmodule,mainwindowshellomodule,mainyourphonemodule,mainwindowssearchmodule mainxboxmodule,mainwindowsstoremodule,mainmainmodule,mainsilverlightmodule,mainwindowsmixedrealitymodule
mainenterprisedeveloperproductsmodule
קובצי Cookie

רוב האתרים של Microsoft משתמשים בקובצי Cookie, קובצי טקסט קטנים הממוקמים במכשיר שלך, שבהם משתמשים שרתי אינטרנט בתחום שמיקם את קובץ ה- Cookie כך שיוכל לאחזר אותו מאוחר יותר. אנחנו משתמשים בקובצי Cookie כדי לאחסן את ההעדפות וההגדרות שלך, לסייע בכניסה למערכת, לספק פרסומות מותאמות אישית ולנתח את הפעולות באתר. לקבלת מידע נוסף עיין בסעיף קובצי Cookie וטכנולוגיות דומות של הצהרת פרטיות זו.

מסגרות פרטיות הנתונים של שלוחת האיחוד האירופי-ארהב, בריטניה ושווייץ-ארב

Microsoft מצייתת למסגרות פרטיות הנתונים של שלוחת האיחוד האירופי-ארהב, בריטניה לאיחוד האירופי-ארהב ושווייץ-ארהב. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף היכן אנו מאחסנים ומעבדים נתונים אישיים ו- בקר באתר האינטרנט של מסגרת הפרטיות של נתוני משרד המסחר בארהב.

צור קשר

אם יש לך חשש כלשהו בנוגע לפרטיות, תלונה או שאלה למנהל הגנת הנתונים באיחוד האירופי או למנהל הפרטיות הראשי של Microsoft, צור עמנו קשר באמצעות טופס אינטרנט. למידע נוסף לגבי יצירת קשר עם Microsoft, כולל Microsoft Ireland Operations Limited, עיין בסעיף כיצד ליצור עמנו קשר של הצהרת פרטיות זו.