Teie privaatsus on meile tähtis. Selles privaatsusavalduses selgitatakse, millised isikuandmeid Microsoft töötleb ning kuidas ja millisel eesmärgil Microsoft neid töötleb.

Microsoft pakub mitmesuguseid tooteid, sh serveritooted, mille abil tegutsevad ettevõtted üle maailma, kodus kasutatavad seadmed, koolis kasutatav tarkvara ja teenused, mille abil arendajad loovad ja majutavad uusi lahendusi. Selles avalduses tehtud viited Microsofti toodetele hõlmavad nii Microsofti teenuseid, veebisaite, rakendusi, tarkvara, servereid kui ka seadmeid.

Lugege sellest privaatsusavaldusest tootekohaseid üksikasju, mis pakuvad asjakohast lisateavet. See avaldus kehtib Microsofti ja teie vahelise suhtluse ja allpool loetletud Microsofti toodete kohta ning samuti muude selles avalduses esitatud Microsofti toodete kohta.

Noored võivad eelistada alustamist lehega Noorte privaatsus. Sellel lehel tõstetakse esile teave, mis võib noortele abiks olla.


Kogutavad isikuandmedKogutavad isikuandmedmainpersonaldatawecollect
Kokkuvõte
Täistekst

Microsoft kogub teilt andmeid teie ja meie vaheliste interaktsioonide ning meie toodete kaudu mitmesugustel allpool kirjeldatud eesmärkidel, sh selleks, et tegutseda tõhusalt ja pakkuda teile meie toodete kasutamisel parimat kogemust. Osa nendest andmetest sisestate otse, nt Microsofti konto loomisel, oma ettevõtte litsentsikonto haldamisel, Bingi otsingupäringu edastamisel, Microsofti sündmusele registreerumisel, Cortanale häälkäsu andmisel, dokumendi üleslaadimisel OneDrive’i, Microsoft 365 kasutajaks registreerumisel või meie tugiteenuste meeskonna poole pöördumisel. Osa neist andmetest saame siis, kui kogume teavet teie interaktsioonide, kasutuse ja kogemuse kohta seoses meie toodete ja suhtlusega.

Andmete töötlemisel võtame aluseks mitmesugused juriidilised põhjused ja õigused (vahel kutsutakse seda ka „juriidiliseks aluseks“), sh teie nõusolek, õiguslike huvide tasakaalustamine, vajadus sõlmida ja täita lepinguid ning järgida juriidilisi kohustusi mitmesugustel allpool nimetatud eesmärkidel.

Andmeid kogume ka kolmandatelt osapooltelt. Kaitseme muudelt osapooltelt hangitud andmeid selles väljavõttes kirjeldatud tavade järgi, lisaks mis tahes täiendavad andmete allikaga soetud piirangud. Need kolmandate osapoolte allikad varieeruvad aja jooksul, hõlmates järgmist.

 • Andmemaaklerid, kellelt ostame demograafilisi andmeid, et täiendada meie kogutavaid andmeid.
 • Teenused, mis muudavad nende teenuste kaudu kasutajate loodava sisu teistele kättesaadavaks (nt kohalike ettevõtete arvustused või avalikud suhtlusvõrgupostitused).
 • Sideteenused (sh meiliteenuse pakkujad ja suhtlusvõrgud), kui annate meile õiguse pääseda teie andmetele juurde nendes kolmandate osapoolte teenustes või võrkudes.
 • Teenusepakkujad, kes aitavad meil määratleda teie seadme asukohta.
 • Partnerid, kellega koos pakume ühise kaubamärgiga teenuseid või osaleme ühistes turundustegevustes.
 • Arendajad, kes loovad kasutusfunktsioone Microsofti toodete kaudu või Microsoft toodete jaoks.
 • Kolmandad osapooled, kes pakuvad kasutusfunktsioone Microsofti toodete kaudu.
 • Avalikult kättesaadavad allikad (nt riigiasutuste avatud andmebaasid).

Kui esindate organisatsiooni, nt ettevõtet või asutust, mis kasutab ettevõtetele ja arendajatele mõeldud Microsofti tooteid, lugege selle privaatsusavalduse jaotist Tooted ettevõtetele ja arendajatele, et teada saada, kuidas me teie andmeid töötleme. Kui olete Microsofti toote või ettevõtte pakutava Microsofti konto lõppkasutaja, lugege lisateavet teemas Teie organisatsiooni pakutavad tooted ja Microsofti konto.

Teil on võimalik valida, millist tehnoloogiat kasutate ja milliseid andmeid jagate. Kui teilt palutakse saata isikuandmed, siis saate sellest keelduda. Paljude meie toodete puhul peate esitama teatud isikuandmed, et meie tooted töötaksid ja saaksime teile teenust pakkuda. Kui otsustate pakutava toote või funktsiooni käitamiseks ja pakkumiseks nõutavaid andmeid mitte esitada, ei saa te seda toodet või funktsiooni kasutada. Kui peame isikuandmeid koguma seaduse alusel või selleks, et teiega lepingut sõlmida või seda täita, ning te andmeid ei esita, ei saa me lepingut sõlmida; või kui andmed on seotud mõne olemasoleva tootega, mida kasutate, peame selle võib-olla peatama või tühistama. Kui olukord on selline, anname sellest teile teada. Kui andmete esitamine on vabatahtlik ja otsustate isikuandmeid mitte jagada, ei tööta teie jaoks selliseid andmeid kasutavad funktsioonid (nt isikupärastamine).

Milliseid andmeid kogume, sõltub teie ja Microsofti vahelise suhtluse kontekstist, tehtavatest valikutest (sh privaatsussätetest), teie kasutatavatest toodetest ja funktsioonidest, teie asukohast ja kohaldatavatest seadustest..

Kogutavad andmed võivad hõlmata järgmist.

Nimi ja kontaktandmed. Teie ees- ja perekonnanimi, meiliaadress, postiaadress, telefoninumber ja muu sarnane kontaktteave.

Identimisteave. Paroolid, paroolivihjed ja sarnane turbeteave, mida kasutatakse autentimiseks ja kontole juurdepääsuks.

Demograafilised andmed. Teiega seotud andmeid (nt teie vanus, sugu, riik ja eelistatud keel).

Makseandmed. Maksete töötlemiseks vajalikud andmed nagu maksevahendi number (nt kreeditkaardi number) ja maksevahendiga seotud turbekood.

Tellimuse- ja litsentsimisandmed. Teave teie tellimuste, litsentside ja muude õiguste kohta.

Suhtlused. Andmed selle kohta, kuidas te Microsofti tooteid kasutate. Mõnel juhul (nt otsingupäringud) on selleks andmed, mille esitate meile toodete kasutamiseks. Mõnel juhul (nt tõrkearuanded) on see meie loodav teave. Suhtluse hulka kuuluvad ka näiteks järgmised andmed.

 • Seadme- ja kasutusandmed. Andmed teie seadme ning kasutatava toote ja funktsioonide kohta (sh teave teie riist- ja tarkvara, toodete jõudluse ja teie sätete kohta). Näide.
  • Makse- ja kontoajalugu. Ostetud toodete ja teie kontoga seotud tegevuste andmed.
  • Sirvimisajalugu. Andmed teie külastatavate veebisaitide kohta.
  • Seadme-, ühenduvus- ja konfiguratsiooniandmed. Andmed teie seadme, teie seadme konfiguratsiooni ja lähedalasuvate võrkude kohta, näiteks andmed seadmesse installitud operatsioonisüsteemi ja muu tarkvara kohta (sh tootevõtmed). Lisaks hõlmab see teave IP-aadressi, seadme identifikaatoreid (nt telefonide IMEI-kood), piirkonna- ja keelesätteid ning teavet teie seadme lähedal asuvate WLAN-pääsupunktide kohta.
  • Tõrkearuanded ja jõudlusandmed. Andmed toodete jõudluse ja tekkivate probleemide kohta (sh tõrketeatised). Tõrkearuanded (mida nimetatakse mõnikord krahhitõmmisteks) võivad sisaldada tõrkega seotud tark- või riistvara üksikasju, tõrke ilmnemisel avatud olnud failide sisu ning muid teie seadmes oleva tarkvaraga seotud andmeid.
  • Tõrkeotsingu ja abi pakkumisega seotud andmed. Andmed, mille edastate abi saamiseks Microsofti poole pöördumisel (nt kasutatavad tooted ja muud üksikasjad, mis aitavad meil pakkuda tugiteenuseid). See hõlmab näiteks kontakt- või autentimisandmeid, vestluste ja muu Microsoftiga peetava suhtluse sisu, andmeid teie seadme olukorra ja kasutatavate toodete kohta, mis on seotud teie abipäringuga. Kui võtate meiega ühendust (nt klienditoe saamiseks), võidakse meie esindajatega peetavaid telefoni- või tekstvestlusi jälgida ja salvestada.
  • Boti kasutusandmed. Suhtlus Microsofti toodete kaudu saadaolevate kolmandate osapoolte vestlusrobotite ja funktsioonidega.
 • Huvid ja lemmikud. Andmed teie huvide ja lemmikute kohta (nt teave teie jälgitavate spordimeeskondade, teie eelistatud programmeerimiskeelte, jälgitavate aktsiate või linnade kohta, mille lisate näiteks ilmaennustuste või liikluse jälgimiseks). Lisaks neile andmetele, mille meile otse esitate, saame teie huvide ja lemmikute kohta andmeid ka muudest andmetest, mida kogume.
 • Sisu tarbimise andmed. Teave meediumisisu kohta (nt teler, video, muusika, heli, audioraamatud, rakendused ja mängud), millele meie toodete kaudu juurde pääsete.
 • Otsingud ja käsud. Otsingupäringud ja käsud Microsofti toodete kasutamisel otsingu- või muude seotud tööviljakusfunktsioonidega.
 • Hääleandmed. Teie hääleandmed (ka nn „hääleklipid“), näiteks teie lausutud otsingupäringud, käsud või dikteeritud tekst; see võib hõlmata ka taustahelisid.
 • Teksti-, tindipliiatsikasutuse ja tippimisandmed. Teksti-, tindipliiatsikasutuse ja tippimisandmeid ning nendega seotud teave. Kui kogume näiteks tindipliiatsi kasutamise andmeid, kogume teavet selle kohta, milline on tindipliiatsi paigutus teie seadmel.
 • Pildid. Pildid ja seotud andmed (nt pildi metaandmed). Näiteks kogume pilte, mille esitate meile Bingi piltide toega teenuse kasutamise korral.
 • Kontaktid ja suhted. Andmed teie kontaktide ja suhete kohta, kui kasutate toodet teistega teabe jagamiseks, kontaktide haldamiseks, teistega suhtlemiseks ja oma tööviljakuse suurendamiseks.
 • Suhtlusandmed. Teave teie, teiste inimeste ja organisatsioonide vaheliste suhete ja suhtluste kohta (nt sellised interaktsioonide tüübid nagu meeldimised, meeldimiste eemaldamised, sündmused jne, mis on seotud inimeste ja organisatsioonidega).
 • Asukohateave. Andmed teie seadme asukoha kohta, mis võib olla nii täpne kui ka umbkaudne. Näiteks kogume asukohaandmeid globaalse navigatsioonisatelliitide süsteemi (GNSS) (nt GPS) kaudu ning andmeid lähedalasuvate mobiilsidemastide ja Wi-Fi-pääsupunktide kohta. Asukoht võidakse tuletada seadme IP-aadressist või teie kontoprofiili andmetest, mis määravad teie asukoha väiksema täpsusega, kas linna või postiindeksi täpsusega.
 • Muu sisend. Muud sisendid, mille teete meie toodete kasutamise ajal. Siia kuuluvad näiteks sellised andmed nagu Xboxi juhtmeta kontrolleril vajutatavad nupud Xboxi võrgu kasutamisel, luustiku jälgimisandmed Kinecti kasutamisel ja muud anduriandmed (nt etappide arv, mille teete asjakohaste anduritega seadmete kasutamisel). Kui kasutate rakendust Spend, võime teenuse pakkumiseks koguda ka teie krediitkaardi väljastajalt finantstehingute andmeid. Kui osalete poesündmusel, kogume teie poolt meile antud andmed, kui registreerute sündmusele, ning kui osalete auhinnakampaanias, kogume teie registreerimisvormi sisestatud andmed.

Sisu. Sisu teie failidest ja suhtlusest, mille sisestate, üles laadite, vastu võtate, loote ja mida juhite. Näiteks kui saadate Skype'i kaudu teisele Skype'i kasutajale faili, peame koguma selle faili sisu, et kuvada see teile ja teisele kasutajale. Kui võtate saidilt Outlook.com vastu meili, peame me selle meili sisu koguma selleks, et saata see teie sisendboksi, kuvada see ekraanile, lubada sellele vastata ja salvestada see, kuni te ei otsusta seda kustutada. Muu sisu, mida me teile toodete pakkumisel kogume, hõlmab järgmist.

 • Suhtlus, sealhulgas heli, video, tekst (tipitud, tindikirjas, dikteeritud jms) – sõnumid, meilisõnumid, telefonikõned, koosolekukutsed, tekstvestlused.
 • Fotod, pildid, laulud, filmid, tarkvara ja muud meediumifailid või dokumendid, mida te meie pilvkeskkonnas talletate, sealt toote või muul viisil töötlete.

Videod või salvestised. Microsofti hoonetes, jaemüügikohtades ja muudes asukohtades toimuvate sündmuste ja tegevuste salvestised. Kui sisenete Microsoft Store'i poodidesse või muudesse asukohtadesse või võtate osa Microsofti sündmusest, mida salvestatakse, võime töödelda teie pildi- ja hääleandmeid.

Tagasiside ja hinnangud. Teave, mille meile esitate, ja nende sõnumite sisu, mida meile saadate (nt tagasiside, küsitluste andmed ja tootearvustused, mille kirjutate).

Liiklusandmed. Teie Microsofti suhtlusteenuste kasutamise kaudu genereeritud andmed. Liiklusandmed näitavad, kellega olete suhelnud ja millal see suhtlus toimus. Töötleme teie liiklusandmeid ainult sellises ulatuses, nagu seda on vaja meie suhtlusteenuste osutamiseks, haldamiseks ja täiustamiseks, ning üksnes teie nõusolekul.

Allpool toodud tootekohastes jaotistes kirjeldatakse andmete kogumise põhimõtteid, mis nende toodete kasutamisel kehtivad.

Kuidas me kasutame isikuandmeidKuidas me kasutame isikuandmeidmainhowweusepersonaldatamodule
Kokkuvõte
Täistekst

Microsoft kasutab kogutud andmeid teile rikkalike võimalustega interaktiivsete funktsioonide pakkumiseks. Kasutame andmeid näiteks järgmisel otstarbel:

 • oma toodete pakkumiseks (sh värskendamiseks, turbe tagamiseks ja tõrkeotsinguks) ning teile tugiteenuste pakkumiseks. See hõlmab ka andmete jagamist, kui seda on vaja teenuse pakkumiseks või teie taotletavate tehingute teostamiseks.
 • meie toodete täiustamiseks ja arendamiseks.
 • meie toodete isikupärastamiseks ja soovituste tegemiseks.
 • teile sisu reklaamimiseks ja turundamiseks, mis hõlmab reklaamteadete ja suunatud reklaamide saatmist ning teile asjakohaste pakkumiste esitamist.

Kasutame andmeid ka oma äritegevuse haldamiseks, mis hõlmab jõudluse jälgimist, juriidiliste kohustuste täitmist, tööjõu arendamist ja uurimistööd.

Nendel eesmärkidel kombineerime andmeid, mille kogume eri kontekstidest (nt kui kasutate kaht Microsofti toodet). Näiteks saab Cortana kasutada teavet teie kalendrist, et soovitada toiminguüksuseid eelteavitussõnumis ja Microsoft Store kasutab teie kasutatavate rakenduste ja teenustega seotud teavet, et teha isikupärastatud rakendusesoovitusi. Oleme tarkvara siiski varustanud sisseehitatud tehnoloogiliste ja protseduuriliste kaitsefunktsioonidega, mis hoiavad ära teatud andmeühendusi, kui see on seadusega nõutav. Kui see on seadusega nõutav, salvestame näiteks teie käest kogutud autentimata režiimis (sisselogimata režiimis) kogutud andmed eraldi mistahes kontoteabest, mis võiks teie isiku otse tuvastada (nt teie nimi, e-posti aadress või telefoninumber).

Isikuandmete töötlemine nende eesmärkide saavutamiseks hõlmab nii automatiseeritud kui ka käsitsi (inim-) töötlemise meetodeid. Meie automatiseeritud meetodid on sageli seotud ja toetatud käsitsi meetoditega. Näiteks, meie automatiseeritud meetodid hõlmavad tehisintellekti (AI), millest mõtleme kui tehnoloogiate kogumist, mis võimaldavad arvutitel tajuda, õppida, põhjendada ja aidata otsuste tegemisel, et lahendada probleeme viisil, mis sarnaneb inimkäitumisele. Automatiseeritud töötlemisviiside (sh AI) täiustamiseks, koolitamiseks ja täpsuse tagamiseks vaatame käsitsi läbi mõned automaatsete meetoditega loodud prognoosid ja järeldused, võrreldes neid andmetega, mille põhjal prognoosid ja järeldused tehti. Näiteks vaatame oma kõnetuvastustehnoloogia parendamiseks käsitsi läbi lühikesed häälandmete lõigud, mille oleme esmalt teie isikust lahutanud. Selle käsitsi läbivaatusega võivad tegelda nii Microsofti töötajad kui ka Microsofti nimel tegutsevad tarnijad.

Kui töötleme teie isikuandmeid, teeme seda teie nõusolekul ja/või nõuetest lähtuvalt, et pakkuda teie kasutatavaid tooteid, juhtida meie ettevõtet, täita meie lepingulisi ja juriidilisi kohustusi, kaitsta meie süsteemide ja klientide turvalisust või täita muid Microsofti õiguspäraseid huve, mida kirjeldatakse selles jaotises ning selle privaatsusavalduse jaotistes Miks me teie isikuandmeid jagame. Kui viime isikuandmeid Euroopa Majanduspiirkonnast üle, teeme seda erinevate seaduslike mehhanismide põhjal, nagu on kirjeldatud selle privaatsusavalduse jaotises Kuhu me salvestame ja kuidas me töötleme isikuandmeid.

Muud töötluseesmärgid.

 • Meie toodete pakkumine. Kasutame andmeid oma toodete käitamiseks ning teile rikkaliku ja interaktiivse kasutuskogemuse pakkumiseks. Kui kasutate näiteks OneDrive, töötleme dokumente, mille laadite üles OneDrive'i, et võimaldada teil seda teie nõusolekul teenuse osana tuua, kustutada, redigeerida, edastada ja muul viisil töödelda. Või kui sisestate näiteks Bingi otsimootorisse otsingupäringu, kasutame seda päringut teile otsingutulemite kuvamiseks. Lisaks kasutame andmeid teiega ühenduse võtmiseks, kuna mitmesuguste toodete, programmide ja tegevuste üks funktsioon on suhtlus. Näiteks võime teiega ühendust võtta telefoni teel või e-posti kaudu või muul viisil, et teavitada teid, kui tellimus hakkab lõppema, või arutada teie litsentsimiskontoga seotud teavet. Samuti suhtleme teiega meie toodete turvalisuse tagamiseks, näiteks andes teile teada, kui saadaval on tootevärskendused.
 • Toodete täiustamine. Kasutame andmeid oma toodete pidevaks täiustamiseks, sh uute funktsioonide ja võimaluste lisamiseks. Näiteks täiustame tõrketeadete abil turbefunktsioone, otsingupäringute ja Bingi klõpsude abil otsingutulemite asjakohasust, kasutusandmete abil määratleme uute funktsioonide tähtsusjärjekorra ning hääleandmeid kasutame kõnetuvastuse arendamiseks ja täpsuse parendamiseks.
 • Isikupärastamine. Paljud tooted sisaldavad isikupärastatud funktsioone (nt soovitusi, mis suurendavad teie tööviljakust ja rahulolu). Need funktsioonid kasutavad automatiseeritud protsesse, et kohandada teie tootekasutuskogemust teie kohta saadud andmete põhjal (nt teiega seotud järeldusi ning teavet teie tootekasutuse, tegevuste, huvide ja asukoha kohta). Kui voogesitate oma Windows-seadmes brauseri kaudu filme, võidakse olenevalt teie sätetest kuvada teile sellise Microsoft Store'ist pärit rakenduse soovitus, mis pakub tõhusamat voogesitust. Kui kasutate Microsofti kontot, võime teie loal sünkroonida teie sätteid mitmes seadmes. Paljud meie tooted pakuvad isikupärastatud funktsioonide keelamise juhtelemente.
 • Toote aktiveerimine. Kasutame andmeid (sh seadme ja rakenduse tüüpi, asukohta ja kordumatuid seadme, rakenduse, võrgu ja tellimuse identifikaatoreid) selleks, et aktiveerida tooted, mis nõuavad aktiveerimist.
 • Toodete arendamine. Kasutame andmeid uute toodete arendamiseks. Näiteks kasutame andmeid (sageli kasutaja isiku tuvastamist võimaldavatest andmetest lahutatud), et paremini mõista meie klientide andmetöötlus- ja tööviljakusvajadusi, mille abil saame kujundada uute toodete väljatöötamist.
 • Klienditugi. Me kasutame andmeid tooteprobleemide tõrkeotsinguks ja diagnoosimiseks, kliendiseadmete parandamiseks ning kliendile muude hooldus- ja tugiteenuste pakkumiseks, sealhulgas selleks, et aidata meil tagada ja parandada oma toodete, teenuste ja koolituste kvaliteeti ning uurida turvalisusega seotud probleeme. Kõnesalvestusandmeid võib kasutada ka teie autentimiseks või tuvastamiseks hääle alusel, et Microsoft saaks pakkuda tugiteenuseid ja uurida turvalisusega seotud probleeme.
 • Turbe tagamine ja tõrkeotsing. Kasutame andmeid oma toodete turbe tagamiseks ja tõrkeotsingu tegemiseks. See hõlmab andmete kasutamist meie toodete ja kasutajate turbe ja ohutuse tagamiseks, ründevara ja ohtlike tegevuste tuvastamiseks, jõudlus- ja ühilduvusprobleemide tõrkeotsingu tegemiseks, et pakkuda klientidele parimat kasutuskogemust, ning klientide teavitamiseks meie toodete värskendustest. See võib hõlmata automatiseeritud süsteemide kasutamist turbe- ja ohutusprobleemide tuvastamiseks.
 • Ohutus. Kasutame andmeid oma toodete ja klientide ohutuse kaitsmiseks. Meie turbefunktsioonid ja tooted võivad katkestada ründevara toimimise ja teavitada kasutajaid, kui nende seadmetest on leitud ründevara. Näiteks kontrollib mõni meie toode (nt Outlook või OneDrive) automaatselt sisu, et tuvastada kahtlusega rämpsposti, viiruseid, solvavaid toiminguid või URL-e, mis on märgitud pettuse-, andmepüügi- või ründevaralingina. Me jätame endale õiguse blokeerida suhtluse edastamine või eemaldada sisu, kui see rikub meie tingimusi.
 • Värskendused. Kasutame kogutavaid andmeid tootevärskenduste ja turbepaikade arendamiseks. Näiteks võime teie seadme funktsioonide teavet (saadaolev mälumahtu) kasutada teile tarkvaravärskenduse või turbepaiga pakkumiseks. Värskenduste ja paikade eesmärk on täiustada teie kogemust meie toodete kasutamisel, aidata kaitsta teie andmete privaatsust ja turvet, pakkuda uusi funktsioone ning hinnata, kas teie seade on valmis selliste värskenduste töötlemiseks.
 • Reklaamteated. Kogutud andmeid kasutame reklaamteadete edastamiseks. Saate registreeruda meilide tellimiseks ja valida, kas soovite saada Microsoftilt meiliga, SMS-iga, tavapostiga või telefoniga reklaamteateid. Kontaktandmete, meilitellimuste ja kampaaniaalaste teatiste haldamise kohta leiate teavet selle privaatsusavalduse jaotisest Juurdepääs isikuandmetele ja nende haldamine.
 • Asjakohased pakkumised. Microsoft kasutab andmeid selleks, et pakkuda meie toodete kohta asjakohast ja väärtuslikku teavet. Analüüsime mitmesugustest allikatest pärit andmeid, et ennustada, milline teave on teie jaoks kõige huvitavam ja asjakohasem, ning pakkuda teile sellist teavet mitmesugustel viisidel. Näiteks võime ennustada teie huvi mängimise vastu ja edastada teavet uute mängude kohta, mis teile võiksid meeldida.
 • Reklaam. Microsoft ei kasuta teie meilide, vestluste, videokõnede, kõneposti, dokumentide, fotode või muude isiklike failide sisu teile reklaami suunamiseks. Kasutame andmeid, mida kogume teiega suhtlemisel, oma toodete kaudu ja kolmandate osapoolte veebiteenuste kaudu, et kuvada teile reklaame meie toodetes ja kolmandate osapoolte teenustes. Võime kasutada automatiseeritud protsesse, et muuta reklaamimine teie jaoks asjakohasemaks. Lisateavet selle kohta, kuidas kasutatakse teie andmeid reklaamimiseks, lugege selle privaatsusavalduse jaotist Reklaam.
 • Auhinnakampaaniad ja -üritused. Teie andmete abil korraldame auhinnakampaaniaid ja -üritusi, mis toimuvad meie füüsilistes Microsofti kauplustes. Näiteks kui osalete auhinnakampaanias, võime teie andmete põhjal valida välja võitja ja anda teile võidu korral auhinna. Kui aga registreerute kodeerimise õpituppa või mänguüritusele, lisame teie nime oodatud osalejate loendisse.
 • Kaubandustehingud. Kasutame andmeid meie ja teie vaheliste tehingute tegemiseks. Näiteks töötleme makseteavet, et pakkuda klientidele tootetellimusi, ja kasutame kontaktteavet, et pakkuda Microsoft Store'ist ostetud kaupu.
 • Aruandlus ja äritoimingud. Kasutame andmeid oma toimingute analüüsimiseks ja ärianalüüsi teostamiseks. See võimaldab meil teha teadlikke otsuseid ja koostada äritegevuse tulemuslikkuse aruandeid.
 • Õiguste ja vara kaitsmine. Kasutame andmeid pettuste tuvastamiseks ja ennetamiseks, vaidluste lahendamiseks, lepingute jõustamiseks ja oma vara kaitsmiseks. Näiteks kasutame andmeid, et piraatluse vähendamiseks valideerida tarkvaralitsentside kehtivust. Võime kasutada automatiseeritud protsesse, et tuvastada ja vältida tegevusi, mis rikuvad meie ja teiste õigusi (nt pettused).
 • Juriidiline nõuetelevastavus. Töötleme andmeid seaduse järgimiseks. Näiteks kasutame kliendi vanuse teavet, mis aitab meil täita oma kohustust kaitsta laste privaatsust. Samuti töötleme kontaktteavet ja identimisteavet, et aidata klientidel kasutada oma andmekaitseõigusi.
 • Uurimistöö. Asjakohaste tehniliste ja organisatoorsete meetmetega üksikisikute õiguste ja vabaduste kaitsmiseks kasutame andmeid uurimistöö tegemiseks, sh avalikkuse huvides ja teaduslikel eesmärkidel.
Miks me teie isikuandmeid jagameMiks me teie isikuandmeid jagamemainreasonswesharepersonaldatamodule
Kokkuvõte
Täistekst

Me jagame isikuandmeid teie nõusolekul või vajadusest mingi tehingu lõpetamiseks, mistahes nõutud toote pakkumiseks või selle autoriseerimiseks. Näiteks võime sisu jagada kolmandatele osapooltele, kui oleme teile sellest teatanud, nt juhul, kui saadate sõbrale meili, jagate fotosid ja dokumente OneDrive'is või lingite muu teenuse kontosse. Kui kasutate Microsofti toodet, mida pakub teile teiega seotud organisatsioon (nt tööandja või õppeasutus), või kasutate Microsofti toodetele juurdepääsemiseks sellise organisatsiooni pakutud meiliaadressi, jagame teatud andmeid (nt interaktsioonide ja diagnostika andmed) selleks, et teie organisatsioon saaks neid tooteid hallata. Kui hakkate mingi ostu eest maksma, jagame makseandmeid pankadele ja muudele asutustele, kes töötlevad maksutehinguid või pakuvad muid finantsteenuseid, pettuste ärahoidmiseks ning krediidiriskide vähendamiseks.

Lisaks sellele jagame isikuandmeid Microsofti kontrollitavatele sidus- ja tütarettevõtetele. Ka jagame isikuandmeid hankijatele või agentidele, kes töötavad meie nimel selles avalduses kirjeldatud eesmärkidel. Näiteks ettevõtetele, keda oleme palganud pakkuma klientidele tugiteenuseid või abiks kaitsma või turvama meie süsteeme, kui neil tekib nende funktsioonide täitmiseks vajadus pääseda juurde isikuandmetele. Sellistel juhtudel peavad need ettevõtted järgima meie andmete privaatsus- ja turvanõudeid ja neil pole lubatud saadud isikuandmeid kasutada ükskõik millisel muul otstarbel. Samuti võime isikuandmeid avaldada ettevõtlustehingu osana ühinemise või aktsiate müügi korral.

Kasutame võimalust teie isikuandmetele ja sisule (nt teie meilisõnumite sisu saidil Outlook.com või erakaustade sisu OneDrive’is) juurde pääseda, neid alal hoida, edastada, avaldada ja säilitada, kui usume, et see on vajalik järgmiseks:

 • et järgida asjakohaseid seadusi või vastata juriidilisele protsessile (sh õiguskaitseorganite ja valitsusasutuste taotlusele);
 • et kaitsta kliente nt rämpsposti või tootekasutajate petmiskatsete eest ning hoida ära ükskõik kelle surm või tõsine vigastus;
 • et kasutada ja hallata meie toodete turvalisust, sh hoida ära või peatada rünnakuid meie arvutisüsteemidele või -võrkudele;
 • et kaitsta Microsofti õigusi ja omandit (sh teenuste kasutamise nõuete jõustamiseks). Kui me saame andmeid selle kohta, et keegi kasutab meie teenuseid Microsoftilt varastatud intellektuaalse või füüsilise omandi edastamiseks, siis on võimalik, et me ei hakka kasutaja isiklikku sisu ise uurima, vaid esitame need andmed õiguskaitseorganitele.

Lisateabe saamiseks andmete kohta, mille avaldame vastavalt õiguskaitse- ja valitsusasutuste taotlusele, vt meie veebisaiti Õiguskaitseasutuste taotluste aruannet.

Võtke arvesse, et mõned meie tooted sisaldavad linke või võimaldavad teil muul viisil juurde pääseda kolmandate osapoolte toodetele, kelle privaatsustavad erinevad Microsofti omadest. Kui saadate oma isikuandmed mistahes sellistele toodetele, siis kasutatakse teie andmeid vastavalt nende privaatsuspoliitikatele.

Juurdepääs isikuandmetele ja nende haldamineJuurdepääs isikuandmetele ja nende haldaminemainhowtoaccesscontrolyourdatamodule
Kokkuvõte
Täistekst

Saate ka valida, kuidas Microsoft saab teie andmeid koguda ja kasutada. Saate hallata isikuandmeid, mille Microsoft on hankinud, ja kasutada oma andmekaitseõigusi, kui võtate Microsoftiga ühendust või kasutate mitmesuguseid meie pakutavaid tööriistu. Mõnel juhul võidakse piirata teie juurdepääsu oma isikuandmetele või nende redigeerimist, kui seda nõutakse kohaldatavate õigusaktidega. Viis, kuidas pääsete oma andmetele juurde ja saate neid redigeerida, sõltub ka kasutatavatest toodetest. Näiteks saate teha järgmist.

 • Hallata oma andmete kasutust Microsofti huvipõhise reklaamimise eesmärgil, külastades lehte loobumisleht.
 • Saate valida, kas soovite saada Microsofti kampaaniameile, SMS-sõnumeid, telefonikõnesid või kirju.
 • Mõningatele andmetele pääsete juurde ja saate need eemaldada teenuse Microsofti privaatsussätete ja -teabe armatuurlaud kaudu.

Kõigile Microsofti töödeldavatele isikuandmetele ei pääse juurde ega saa redigeerida ülaltoodud tööriistade kaudu. Kui soovite pääseda juurde või redigeerida Microsofti kogutud isikuandmeid, mis pole saadaval, eespool nimetatud tööriistade või otse kasutatavate Microsofti toodete abil, saate igal ajal Microsofti poole pöörduda jaotises Kuidas meiega ühendust võtta toodud aadressi või meie kontaktvormi veebivormi kaudu.

Meie liitväärtusega mõõdikute teave kasutajataotluste kohta võimaldab neil Microsofti privaatsuse aruanne abil oma andmekaitseõiguseid rakendada.

Isikuandmetele, mille Microsoft on hankinud, pääsete juurde ja neid saate hallata allolevate tööriistade abil, mille Microsoft teile esitab, või võttes Microsoftiga ühendust. Näide.

 • Kui Microsoft sai teie käest nõusoleku teie isikuandmeid kasutada, saate selle nõusoleku igal ajal tagasi võtta.
 • Saate taotleda oma isikuandmetele juurdepääsu ning nende kustutamist ja värskendamist.
 • Kui soovite oma andmed mujale üle kanda, saate selleks kasutada Microsofti pakutavaid tööriistu või kui neid pole saadaval, võite abi saamiseks võtta Microsoftiga ühendust.

Samuti saate keelduda sellest, et Microsoft teie isikuandmeid kasutab, või seda piirata. Näiteks saate igal ajal keelduda teie isikuandmete kasutamisest:

 • otseturunduse eesmärgil;
 • siis, kui teostame mõnda toimingut avalikkuse huvides või enda või mõne kolmanda osapoole õiguspärastele huvidele vastamiseks.

Teil võib selliseid õigusi olla kohaldatavate seaduste (sh EL-i andmekaitse üldmäärus (GDPR)) alusel, kuid pakume neid õigusi olenemata teie asukohast. Mõnel juhul võidakse piirata teie juurdepääsu oma isikuandmetele või nende redigeerimist, kui seda nõutakse kohaldatavate õigusaktidega.

Kui teie organisatsioon (nt teie tööandja, kool või teenusepakkuja) annab teile juurdepääsu Microsofti toodetele ja haldab nende kasutust, võtke ühendust oma organisatsiooniga, et saada lisateavet selle kohta, kuidas isikuandmetele juurde pääseda ja neid hallata.

Isikuandmetele, mille Microsoft on hankinud, pääsete juurde ja saate neid hallata ning oma andmekaitseõigusi saate kasutada, kui võtate Microsoftiga ühendust või kasutate mitmesuguseid meie pakutavaid tööriistu. See, millised tööriistad on teie jaoks kõige kasulikumad, sõltub teie ja meie vahelisest suhtlusest ning sellest, kuidas te meie tooteid kasutate. Siit leiate põhiloendi tööriistadest, mille abil saate hallata oma isikuandmeid. Teatud tooted võivad pakkuda haldamiseks lisavõimalusi.

 • Microsofti privaatsussätete ja -teabe armatuurlaud. Saate hallata mõningaid andmeid, mida Microsoft töötleb, kui te Microsoft kontot kasutate. Selleks minge lehele Microsofti privaatsussätete ja -teabe armatuurlaud. Siit saate näiteks vaadata ja eemaldada Microsofti kontoga seotud sirvimis-, otsingu- ja asukohaandmeid.
 • Cortana. Saate kontrollida andmeid, mida Cortana kasutab või talletab, aadressil Cortana sätted.
 • Microsofti konto. Kui soovite juurde pääseda, redigeerida või eemaldada profiili- ja makseteavet Microsofti kontolt, muutke oma parooli, lisage turbeteave või sulgege oma konto. Selleks saate avada lehe Microsofti konto veebisait.
 • Hulgilitsentsimise teeninduskeskus (VLSC). Kui olete hulgilitsentsiklient, saate hallata oma kontaktteavet ning tellimuste ja litsentsiandmeid ühes kohas: Hulgilitsentsimise teeninduskeskuse veebisait.
 • Skype. Kui soovite Skype'i profiili- ja makseteabele juurde pääseda, seda redigeerida või eemaldada või oma parooli muuta, logige sisse oma kontole. Kui soovite eksportida Skype'i vestluse ajalugu ja ühisfaile, saate taotleda koopiat.
 • erakasutuseks mõeldud Microsoft Teamsi. Oma isikliku Microsofti kontoga seotud Teamsi andmete eksportimise või kustutamise kohta leiate teavet lehelt.
 • Xbox. Kui kasutate Xboxi võrku või saiti Xbox.com, saate oma isiklikke andmeid (sh arveid ja kontoteavet, privaatsussätteid, võrguohutuse ning andmete jagamise eelistusi) vaadata ja redigeerida Xboxi konsooli kaudu või veebisaidil Xbox.com jaotises My Xbox.
 • Microsoft Store. Oma Microsoft Store'i profiilile ja kontoteabele saate juurde pääseda, kui külastate saiti Microsoft Store ja teete valiku Konto kuvamine või Tellimuste ajalugu.
 • Microsoft.com. Oma profiili saate vaadata ja uuendada veebisaidi microsoft.com profiilikeskuses Microsofti konto profiilileht.
 • Kui teil on Microsoft Developer Networki (MSDN) avalik profiil, pääsete oma andmetele juurde ja saate neid redigeerida, kui logite sisse veebisaidile MSDN-i foorum.

Kõigile Microsofti töödeldavatele isikuandmetele ei pääse juurde ega saa redigeerida ülaltoodud tööriistade kaudu. Kui soovite pääseda juurde või redigeerida Microsofti kogutud isikuandmeid, mis pole saadaval, eespool nimetatud tööriistade või otse kasutatavate Microsofti toodete abil, saate igal ajal Microsofti poole pöörduda jaotises Kuidas meiega ühendust võtta toodud aadressi või meie kontaktvormi veebivormi kaudu. Me vastame teie isikuandmete haldamise taotlustele kohaldatavate õigusaktide alusel.

Suhtluskanalite eelistused

Võite alati valida, kas soovite saada Microsofti reklaamikampaania teavet meiliga, SMS-iga, kirjadega või telefoniga. Kui saate reklaamikampaania teavet sisaldavaid e-kirju, kuid ei soovi neid tulevikus enam saada, siis saate kirjadest loobuda selles sõnumis toodud juhiseid järgides. Saate teha valikuid reklaammeilide, telefonikõnede ja kirjaposti saamise kohta, logides sisse oma isiklikule Microsofti kontole ja vaadates oma kontot suhtlusõigused, kus saate värskendada kontaktteavet, hallata Microsofti-üleseid suhtluseelistusi, loobuda meilitellimustest ning valida, kas soovite oma kontaktandmeid Microsofti partneritega jagada. Kui teil puudub Microsofti konto, siis saate oma Microsofti meilikontaktide eelistusi hallata siin: veebivorm. Need valikud ei kehti kohustuslikele teenuseteatistele, mis on Microsofti teatud toodete, programmide, tegevuste, uuringute või muu teabesuhtluse osaks, millel on oma tellimusest loobumise viis.

Teie reklaamivalikud

Microsofti huvipõhiste reklaamide saamisest loobumiseks avage meie loobumisleht. Kui loobute, salvestatakse teie eelistus teie kasutatava veebibrauseri kohases küpsises. Loobumise küpsis aegub viie aasta pärast. Pärast seadmest küpsiste kustutamist peate loobumisest uuesti teatama.

Samuti saate te loobumisvaliku linkida oma isikliku Microsofti kontoga. Sellisel juhul kehtib see kõigis arvutites või seadmetes, kus te seda kontot kasutate, ning kehtib jätkuvalt, kuni keegi logib sellesse seadmesse sisse mõne muu isikliku Microsofti kontoga. Seadmes küpsiste kustutamisel peate sätte rakendumiseks uuesti sisse logima.

Windowsi rakendustes kuvatavatest Microsofti kontrollitavatest reklaamidest loobumiseks saate kasutada oma isikliku Microsofti kontoga lingitud loobumisfunktsiooni või huvipõhistest reklaamidest loobumiseks lülitada Windowsi sätetes välja reklaami-ID.

Kuna huvipõhiseid reklaame kasutatakse ka muudel hädavajalikel eesmärkidel (sh toodete pakkumiseks, analüüsiks ja pettuste tuvastamiseks), siis huvipõhistest reklaamidest keeldumisel ei peatata nende andmete kogumist. Reklaame näidatakse endiselt, kuid need ei pruugi olla teie jaoks nii asjakohased.

Meie partneritest kolmandate osapoolte huvipõhistest reklaamidest saate loobuda nende saite külastades (vt eespool).

Brauseripõhine haldus

Kui kasutate brauserit, saate oma isikuandmeid hallata teatud funktsioonide abil. Näide.

 • Küpsiste juhtelemendid. Küpsistes talletatavate andmete haldamiseks ja küpsiste kasutamise nõusolekust loobumiseks saate kasutada brauseripõhiseid küpsiste juhtelemente, mida kirjeldatakse selle privaatsusavalduse jaotises Küpsised.
 • Jälgimiskaitsed. Internet Exploreris (versioon 9 ja uuemad) ja Microsoft Edge'is oleva jälgimiskaitse funktsiooni abil saate hallata seda, milliseid andmeid kolmandate osapoolte saidid teie kohta saavad koguda. See funktsioon blokeerib kolmandate osapoolte sisu (sh küpsised) kõigilt saitidelt, mille olete lisanud jälgimiskaitse loendisse.
 • Brauserifunktsiooni „Ära jälgi” juhtelemendid Mõned brauserid on rakendanud „Ära jälgi” (DNT) funktsiooni, mis saadab külastatavatele veebisaitidele signaali, mis näitab, et te ei soovi enda jälgimist. Kuna praegu veel puuduvad üldised reeglid DNT-signaalide mõistmiseks, ei vasta Microsofti teenused praegu brauseri DNT-signaalidele. Me jätkame koostööd võrgutööstuse ettevõtetega, et määratleda, kuidas peaks DNT-signaale mõistma. Vahepeal aga võite kasutada tervet rida tööriistu, mis võimaldavad kontrollida andmekogumist ja kasutust, k.a võimalus eespool kirjeldatud viisil Microsofti huvipõhisest reklaamist loobumiseks.
Küpsised ja sarnased tehnoloogiadKüpsised ja sarnased tehnoloogiadmaincookiessimilartechnologiesmodule
Kokkuvõte
Täistekst

Küpsised on väiksed tekstifailid, mis paigutatakse teie seadmesse andmete talletamiseks ja mille küpsise paigutanud domeeni veebiserver saab hiljem tagasi kutsuda. Need andmed sisaldavad sageli teie arvutit kordumatult tuvastavate numbrite ja tähtede jada, kuid see võib sisaldada ka muud teavet. Mõned küpsised paigutavad meie nimel kolmandad osapooled. Kasutame küpsiseid ja sarnaseid tehnoloogiaid teie eelistuste ja sätete talletamiseks ja järgimiseks, teile sisselogimise võimaldamiseks, huvipõhiste reklaamide pakkumiseks, pettuste vastu võitlemiseks, toodete jõudluse analüüsimiseks ning muude seaduspäraste eesmärkide täitmiseks. Microsofti rakendused kasutavad sarnasteks eesmärkideks täiendavaid identifikaatoreid, nagu reklaami-ID Windowsis. Paljud meie veebisaidid ja rakendused sisaldavad ka veebimajakaid või muid sarnaseid tehnoloogiaid, nagu allpool kirjeldatud.

Kuidas me kasutame küpsiseid ja sarnaseid tehnoloogiaid

Olenevalt kontekstist ja tootest kasutab Microsoft küpsiseid ja sarnaseid tehnoloogiaid mitmel eesmärgil, sh järgmistel juhtudel.

 • Eelistuste ja sätete salvestamine. Kasutame küpsiseid eelistuste ja sätete salvestamiseks teie seadmesse ning teie kogemuse täiustamiseks. Näiteks, kui sisestate olenevalt sätetest oma linna või sihtnumbri Microsofti veebisaidile kohalike uudiste või ilmateate saamiseks, salvestame need andmed küpsisesse, et näeksite kõnealust saiti uuesti külastades asjakohast kohalikku teavet. Kui salvestate oma eelistused (nt eelistatud keel) küpsistesse, ei pea te oma eelistusi mitu korda uuesti määrama. Kui te huvipõhisest reklaamist loobute, siis salvestame teie loobumiseelistuse seadmesse paigutatud küpsise abil. Olukordades, kus saame teie nõusoleku talletada teie seadmesse küpsiseid, salvestame teie valiku küpsises.
 • Sisselogimine ja autentimine. Kasutame küpsiseid teie autentimiseks. Kui te end isiklikust Microsofti kontost veebisaiti sisse logite, salvestame teie kordumatu ID-koodi ja sisselogimise aja krüpteeritud küpsise kujul teie seadmesse. See küpsis võimaldab teil saidi piires uuesti sisselogimata lehelt lehele liikuda. Saate salvestada ka oma sisselogimisteabe, et ei peaks iga kord saidile naasmisel sisse logima.
 • Turve. Me kasutame küpsiseid selleks, et töödelda teavet, mis aitab meil tagada oma toodete turvalisust, samuti tuvastada pettusi ja väärkasutust.
 • Teie veebisaidile sisestatava teabe salvestamine. Kasutame küpsiseid teie jagava teabe meeldejätmiseks. Kui esitate Microsoftile teavet (nt Microsofti veebisaitidel tooteid ostukorvi lisades), salvestame selle teabe küpsisesse, eesmärgiga see meelde jätta.
 • Sotsiaalmeedia. Mõni meie veebisaitidest hõlmab sotsiaalmeedia küpsiseid, sh selliseid, mis võimaldavad sotsiaalmeediateenusesse sisse logitud kasutajatel selle teenuse kaudu sisu jagada.
 • Tagasiside. Microsoft kasutab küpsiseid, et võimaldada teil veebisaidil tagasisidet anda.
 • Huvipõhine reklaamimine. Microsoft kasutab küpsiseid võrgutegevuse kohta andmete kogumiseks ja huvide identimiseks, et saaksime pakkuda teile kõige asjakohasemat reklaami. Microsofti huvipõhiste reklaamide saamisest võite loobuda selle privaatsusavalduse jaotises Juurdepääs isikuandmetele ja nende haldamine. Vajaduse korral hangime teie nõusoleku, mida kasutame käitumusliku reklaami küpsiste jaoks.
 • Reklaamide kuvamine. Microsoft salvestab küpsiste abil külastajate arvu, kes on reklaami klõpsanud, ja milliseid reklaame olete vaadanud, et ei peaks korduvalt samu reklaame nägema.
 • Analüütika. Kasutame enda ja kolmandate osapoolte küpsiseid ja muid identifikaatoreid kasutus- ja jõudlusandmete kogumiseks. Näiteks, kasutame küpsiseid veebilehe kordumatute külastajate või teenusekasutajate arvu lugemiseks ja muu statistika kogumiseks toodete toimimise kohta.
 • Jõudlus. Microsoft kasutab küpsiseid, et mõista ja täiustada oma toodete jõudlust. Näiteks kasutame küpsiseid, et koguda koormusetasandusel abiks olevaid andmeid. See aitab tagada, et meie veebisaidid on töökorras ja töös.

Mõned tavapäraselt kasutatavad küpsised on loetletud allpool. Loend pole lõplik, kuid see on mõeldud meie küpsiste paigutamise põhieesmärgi näitlikustamiseks. Meie veebisaitide külastamisel paigutab sait mõne järgmistest või kõik kirjeldatud küpsised.

 • MSCC. Sisaldab kasutaja valikuid enamiku Microsofti atribuutide puhul.
 • MUID, MC1 ja MSFPC. Tuvastab kordumatud veebibrauserid, mis külastavad Microsofti saite. Neid küpsiseid kasutatakse reklaamimiseks, saidianalüüsiks ja muudeks tegevusega seotud eesmärkideks.
 • ANON. Sisaldab ANID-i, Microsofti kontost saadud kordumatut identifikaatorit, mida kasutatakse reklaamimiseks, isikupärastamiseks ja tegevusega seotud eesmärkideks. Ka kasutatakse seda Microsofti huvipõhise sihtreklaamidest loobumisvalikute säilitamiseks, kui olete otsustanud loobumise Microsofti kontoga siduda.
 • CC. Sisaldab riigikoodi, mis leitakse IP-aadressist.
 • PPAuth, MSPAuth, MSNRPSAuth, KievRPSAuth, WLSSC, MSPProf. Aitab teid autentida siis, kui logite sisse oma Microsofti kontoga.
 • MC0. Tuvastab, kas küpsised on brauseris lubatud.
 • MS0. Tuvastab konkreetse seansi.
 • NAP. Sisaldab teie riigi, sihtnumbri, vanuse, soo, keele ja ameti krüptitud versiooni, kui need on teie Microsofti konto profiilis olemas.
 • MH. Kuvatakse ühise kaubamärgiga saitidele, kus Microsoft on reklaamiandjaga partnerlussuhtes. See küpsis tuvastab reklaamiandja õige reklaami valimiseks.
 • childinfo, kcdob, kcrelid, kcru, pcfm. Sisaldavad teavet, mida Microsofti konto kasutab oma lehtedel seoses lapsekontodega.
 • MR. Seda küpsist kasutab Microsoft selleks, et lähtestada või värskendada MUID-küpsist.
 • x-ms-gateway-slice. Tuvastab koormusetasanduse jaoks lüüsi.
 • TOptOut. Salvestab otsuse Microsofti huvipõhise sihtreklaami saamisest keeldumiseks. Vajaduse korral paigutame vaikimisi küpsise ja eemaldame selle, kui annate loa huvipõhise sihtreklaami saamiseks.

Lisaks nendele küpsistele, mida Microsoft oma veebisaitide külastamisel paigutab, võivad ka kolmandad osapooled neid Microsofti saitide külastamisel paigutada. Näide.

 • Ettevõtted, keda meie nimel teenuste osutamiseks (nt saidianalüüs) palkame, paigutavad teie seadmesse küpsiseid, kui meie saite külastate.
 • Ettevõtted, kes edastavad Microsofti saitidel sisu (nt videoid, uudiseid või reklaame), paigutavad ka oma küpsised. Need ettevõtted kasutavad töödeldavaid andmeid vastavalt oma privaatsuspoliitikatele, mis võivad lubada neil ettevõtete koguda ja kombineerida teavet teie tegevuste kohta veebisaitidel, rakendustes või veebiteenustes.

Meie veebisaitidele küpsiseid seadvate kolmandate osapoolte (sealhulgas meie nimel tegutsevate teenusepakkujate) loendi leiate siit: kolmanda osapoole küpsiste varamu. Mõne meie veebisaidi puhul on kolmandate osapoolte loend saadaval otse saidil. Nende saitide kolmandad osapooled ei pruugi olla loetletud meie loendis kolmanda osapoole küpsiste varamu.

Kuidas küpsiseid hallata

Enamik brausereid on automaatselt nõus küpsiseid kasutama, kuid on varustatud funktsioonidega küpsiste blokeerimiseks või kustutamiseks. Näiteks saate Microsoft Edge’is küpsiste blokeerimiseks või kustutamiseks valida Sätted > Privaatsus ja teenused > Sirvimisandmete kustutamine > Küpsised ja muud saidiandmed. Lisateavet küpsiste kustutamise kohta Microsofti brauserites leiate teemast Microsoft Edge, Microsoft Edge'i pärandversioon või Internet Explorer. Kui kasutate mõnda muud brauserit, lugege selle brauseri juhtnööre.

Vajaduse korral hangime teie nõusoleku enne, kui paigutame valikulised küpsised, mis pole (i) veebisaidi jaoks tingimata vajalikud või (ii) pole mõeldud suhtluse hõlbustamiseks. Need valikulised küpsised eraldatakse eesmärgi (nt reklaam ja sotsiaalmeedia) järgi. Võite anda nõusoleku valikuliste küpsiste mõnele kategooriale ja teisele mitte. Valikuid saate kohandada, klõpsates veebisaidi jaluses oleval valikul Küpsiste haldamine või veebisaidil toodud sätete kaudu. Microsofti toodete teatud funktsioonid olenevad küpsistest. Kui otsustate küpsised blokeerida, ei ole teil võimalik sisse logida ega mõnda funktsiooni kasutada. Samuti lähevad küpsistest sõltuvad eelistused kaotsi. Küpsiste kustutamisel kustutatakse ka kõik sätted ja eelistused, k.a reklaamieelistused, mida kõnealused küpsised kontrollivad ning peate need uuesti looma.

Microsofti toodete teatud funktsioonid olenevad küpsistest. Kui otsustate küpsised blokeerida, ei ole teil võimalik sisse logida ega mõnda funktsiooni kasutada. Samuti lähevad küpsistest sõltuvad eelistused kaotsi. Küpsiste kustutamisel kustutatakse ka kõik sätted ja eelistused, k.a reklaamieelistused, mida kõnealused küpsised kontrollivad ning peate need uuesti looma.

Täiendavad privaatsuse juhtelemendid, mis mõjutavad küpsiseid (sh Microsofti brauserite jälgimiskaitsete funktsioon) kirjeldatakse selle privaatsusavalduse jaotises Juurdepääs isikuandmetele ja nende haldamine.

Veebimajakate ja analüüsiteenuste kasutamine

Mõned Microsofti veebilehed sisaldavad elektroonilisi silte, mida nimetatakse veebimajakateks ja mis aitavad veebisaitidele küpsiseid paigutada, neid veebisaite külastanud kasutajaid loendada ning ühise kaubamärgiga tooteid pakkuda. Veebimajakaid ja sarnaseid tehnoloogiaid lisame ka oma elektroonilisse suhtlusse, et teha kindlaks, kas avate sõnumeid ja mida te nendega teete.

Lisaks veebimajakate paigutamisega oma veebisaitidele, töötame mõnikord koos teiste ettevõtetega ja paigutame nende veebisaitidele või reklaamidesse meie veebimajakaid. Näiteks aitab see koguda statistikat selle kohta, kui tihti põhjustas Microsofti veebisaidil asuvale reklaamile klõpsamine ostu või mõne muu tegevuse reklaamija veebisaidil. Samuti võimaldab see meil mõista teie tegevust Microsofti partneri veebisaidil seoses teie Microsofti toote või teenuse kasutamisega.

Lõpuks, Microsofti tooteid sisaldavad tihti kolmandate osapoolte veebimajakaid või sarnaseid tehnoloogiaid, mis aitavad koguda koondstatistikat meie reklaamikampaaniate või muude toimingute tõhususe kohta. Need tehnoloogiad lubavad analüüsiteenuse pakkujatel paigutada või lugeda teie seadmest enda küpsiseid või muid identifikaatoreid, mille abil kogutakse võrgutoimingute kohta teavet rakenduste, veebisaitide või muude toodete üleselt. Me ei luba aga neil analüüsiteenuse pakkujatel kasutada meie saitidel veebimajakaid, et koguda teavet, mis võimaldab teid tuvastada (nt nimi või meiliaadress). Samuti ei pääse pakkujad neile andmetele juurde. Võite andmete kogumisest või mõnest analüüsiteenuse pakkujast loobuda, külastades mõnd järgmistest saitidest : Adjust, AppsFlyer, Clicktale, Flurry Analytics, Google Analytics (peate installima brauserile lisandmooduli), Kissmetrics, Mixpanel, Nielsen, Acuity Ads, WebTrends või Optimizely.

Muud sarnased tehnoloogiad

Lisaks tavapärastele küpsistele ja veebimajakatele võivad meie tooted teie arvutisse andmefailide salvestamiseks ja sealt nende lugemiseks kasutada muid tehnoloogiaid. Seda tehakse tavaliselt eelistuste säilitamiseks või kiiruse ja jõudluse suurendamiseks teatud failide kohalikul salvestamisel. Nagu tavalisi küpsiseid, saavad ka neid tehnoloogiad salvestada arvutisse kordumatu identifikaatori, mida saab seejärel kasutada käitumise jälgimiseks. Nende tehnoloogiate hulka kuuluvad LSO-objektid (ehk Flash-küpsised) ja Silverlight Application Storage.

Kohalikud jagatud objektid ehk „Flashi küpsised”. Adobe Flashi tehnoloogiaid kasutavad veebisaidid võivad kasutada kohalikke jagatud objekte ehk Flash-küpsiseid teie arvutisse andmete salvestamiseks. Lisateavet Flash-küpsiste haldamise või blokeerimise kohta lugege saidilt Flash Playeri spikrileht.

Silverlight Application Storage. Microsoft Silverlighti tehnoloogiaid kasutavad veebisaidid või rakendused saavad andmeid talletada Silverlight Application Storage'i abil. Kõnealuse mälu haldamise või blokeerimise kohta teabe saamiseks külastage selle privaatsusavalduse jaotist Silverlight.

Teie organisatsiooni pakutavad tooted – teade lõppkasutajateleTeie organisatsiooni pakutavad tooted – teade lõppkasutajatelemainnoticetoendusersmodule
Kokkuvõte
Microsofti kontoMicrosofti kontomainmicrosoftaccountmodule
Kokkuvõte
Täistekst

Microsofti kontoga saate sisse logida nii Microsofti kui ka teatud Microsofti partnerite toodetesse. Teie Microsofti kontoga seotud isikuandmete hulka kuuluvad identimisteave, nimi ja kontaktandmed, makseandmed, seadme- ja kasutusandmed, teie kontaktid, teie tegevuste teave, teie huvid ja lemmikud. Microsofti kontole sisselogimine võimaldab isikupärastamist, ühtset kogemust eri toodetes ja seadmetes, võimaldab teil kasutada pilvepõhist salvestusruumi, teha makseid Microsofti kontole salvestatud maksevahendite abil ning pakub ka muid funktsioone. Microsofti kontosid on kolme tüüpi.

 • Kui loote oma Microsofti konto, mis on seotud teie isikliku meiliaadressiga, nimetame seda kontot isiklikuks Microsofti kontoks.
 • Kui loote ise või teie organisatsioon (nt tööandja või õppeasutus) loob teile Microsofti konto, mis on seotud selle organisatsiooni pakutava meiliaadressiga, nimetame seda kontot töö- või koolikontoks.
 • Kui loote ise või teie teenusepakkuja (nt kaabel- või Interneti-ühenduse teenusepakkuja) loob teile Microsofti konto, mis on seotud teie teenusepakkuja domeenis oleva meiliaadressiga, nimetame seda kontot kolmanda osapoole kontoks.

Isiklikud Microsofti kontod. Teie isikliku Microsofti kontoga seotud andmed ja nende andmete kasutusviis oleneb sellest, kuidas te kontot kasutate.

 • Microsofti konto loomine. Isikliku Microsofti konto loomisel palutakse teil sisestada teatud isikuandmed, kusjuures selle konto ja seotud teabe identimiseks määrame kontole kordumatu ID-numbri. Kui mõni toode (nt makseid hõlmav toode) nõuab tegeliku nime kasutamist, saate mõnda teise Microsofti tootesse sisse logida ja seda kasutada tegelikku nime esitamata. Mõningaid esitatud andmeid, nt kuvatavat nime, e-posti aadressi ja telefoninumbrit võidakse kasutada, et teised saaksid teid Microsofti toodete siseselt leida ja saada teiega ühendust. Näiteks inimesed, kes teavad teie kuvatavat nime, meiliaadressi või telefoninumbrit, saavad seda kasutada teie otsimiseks Skype’is või erakasutuseks mõeldud Microsoft Teamsis ja saata teile kontaktikutse. Võtke arvesse, et kui kasutate isikliku Microsofti konto loomiseks töö või kooli meiliaadressi, võib teie tööandja või kool saada juurdepääsu teie andmetele. Mõnel juhul peate vahetama oma meiliaadressi isikliku meiliaadressi vastu, et saaksite tavatarbijatele mõeldud toodete (nt Xboxi võrk) kasutamist jätkata.
 • Microsofti kontosse sisselogimine. Kui logite oma Microsofti kontosse sisse, loome me logi andmetest salvestise, mis sisaldab kuupäeva ja kellaaega, teavet toote kohta, kuhu sisse logisite, sisselogimisel kasutatud nime, kontole omistatud kordumatut koodi, seadmele omistatud kordumatut identifikaatorit, teie IP-aadressi, operatsioonisüsteemi ja brauseri versiooni.
 • Microsofti toodetesse sisselogimine. Kontole sisselogimine võimaldab täiustatud isikupärastamist, pakub sujuvaid ja järjepidevaid kogemusi toodete ja seadmetega, võimaldab teil juurde pääseda ja kasutada pilvepõhist salvestusruumi ning teha makseid Microsofti kontole salvestatud maksevahendite abil ning samuti pakub muid täiustatud funktsioone ja sätteid. Kui olete oma kontole sisse loginud, siis jääte sisselogituks kuni väljalogimiseni. Kui lisate Microsofti konto oma Windows-seadmesse (versioon 8 või uuem), logib Windows teid automaatselt sisse Microsofti kontot kasutavatesse toodetesse, kui neid tooteid selles seadmes kasutate. Sisselogimisel kuvavad mõned tooted, k.a sideteenused, sotsiaalvõrkude suhtlus ja avalik post Microsofti toodete kasutamise osana te nime või kasutajanime ja profiili foto (kui olete selle mõnda oma profiili lisanud).
 • Kolmandate osapoolte toodetesse sisselogimine. Kui logite oma Microsofti kontoga sisse mõne kolmanda osapoole tootesse, jagate andmeid selle kolmanda isikuga vastavalt kolmanda osapoole privaatsuspoliitikale. Kolmandale osapoolele saadetakse kontole määratud versiooninumber (iga kord, kui muudate sisselogimisandmeid, määratakse uus number) ja teave, mis kirjeldab, kas konto on inaktiveeritud. Kui jagate oma profiiliandmeid, võib kolmas osapool kolmanda osapoole tootesse sisselogimisel kuvada teie nime või kasutajanime ja profiilifoto (kui olete selle profiilile lisanud). Kui valite Microsofti konto abil maksete tegemise kolmandast osapoolest kaupmeestele, edastab Microsoft teie Microsofti kontole salvestatud teabe kolmandale osapoolele või selle hankijatele (s.t maksetöötlejatele), mis on vajalik makse töötlemiseks ja tellimuse täitmiseks (nt nimi, krediitkaardi number, arvelduse ja tarneaadress ning asjakohane kontaktteave). Kolmas osapool saab saadud andmeid kasutada või jagada siis, kui sisse logite või teete ostu tema tavade ja poliitikate järgi. Igasse tootesse sisselogimisel ja igalt kaupmehelt ostes peaksite hoolikalt tutvuma toote või kaupmehe privaatsusavaldusega, et teha kindlaks, kuidas kogutud andmeid kasutatakse.

Töö- või koolikontod. Töö- või koolikontoga seostatavad andmed ja nende kasutamise viis sarnaneb tavaliselt isikliku Microsofti kontoga seotud andmete kogumise ja kasutamisega.

Kui teie tööandja või kool kasutab teile antud konto haldamiseks Azure Active Directoryt (AAD), saate töö- või koolikontot kasutada sisselogimiseks Microsofti toodetesse (nt Microsoft 365 ja Office 365), ning kolmanda osapoole toodetesse, mida teie organisatsioon teile pakub. Kui organisatsioon nõuab, siis võidakse teilt täiendavaks turvakontrolliks küsida telefoninumbrit või alternatiivset e-posti aadressi. Samuti saate töö- või koolikontot kasutada sisselogimiseks Microsofti või kolmandate osapoolte toodetesse, mille hangite ise, kui teie organisatsioon on selle lubanud.

Kui logite Microsofti toodetesse sisse töö- või koolikontoga, võtke arvesse järgmist.

 • Teie meiliaadressiga seotud domeeni omanik võib kontrollida ja hallata teie kontot ning pääseda juurde teie andmetele (sh suhtluse ja failide sisule) ning neid töödelda (sh andmed, mida talletatakse toodetes, mida pakub teile teie organisatsioon, ja toodetes, mille hangite ise).
 • Toodete kasutus sõltub organisatsiooni poliitikatest, kui need on olemas. Enne kui otsustate ise hangitud toodetesse sisselogimiseks kasutada oma töö- või koolikontot, peaksite arvesse võtma oma organisatsiooni poliitikaid ja kaaluma, kas olete nõus, et teie organisatsioon pääseb teie andmetele juurde.
 • Kui te kaotate juurdepääsu oma töö- või koolikontole (näiteks töösuhte muutumise korral), võite kaotada juurdepääsu toodetele (sh nende toodetega seotud sisule), mille hankisite enda nimel, kui kasutasite nendesse toodetesse sisselogimiseks oma töö- või koolikontot.
 • Microsoft ei vastuta teie organisatsiooni privaatsus- või turvalisustavade eest, mis võivad Microsofti omadest erineda.
 • Kui teie ettevõte haldab Microsofti toodete kasutust, siis suunake oma privaatsusega seotud küsimused (sh taotlused andmekaitseõiguste kasutamiseks) oma administraatorile. Lisateabe saamiseks vaata selle privaatsusavalduse jaotist Teade lõppkasutajatele.
 • Kui te pole kindel, kas teil on töökoha või kooli konto, võtke ühendust oma organisatsiooniga.

Kolmandate osapoolte kontod. Kolmanda osapoole Microsofti kontoga seostatavad andmed ja nende kasutamise viis sarnaneb tavaliselt isikliku Microsofti kontoga seotud andmete kogumise ja kasutamisega. Teie teenusepakkujal on kontroll teie konto üle, sh õigus teie kontole juurde pääseda või see kustutada. Peaksite hoolikalt tutvuma kolmanda osapoole tingimustega, et mõista, mida see võib teie kontoga teha.

Laste andmete kogumineLaste andmete koguminemaincollectionofdatafromchildrenmodule
Kokkuvõte

Kui Microsofti toode kogub vanuseteavet ja kasutaja vanus on teie jurisdiktsioonis vanus, mille korral nõutakse toote kasutamiseks vanema nõusolekut või volitust, blokeerib toode sellest vanusest nooremad kasutajad või palub neil enne toote kasutamist esitada vanema nõusolek või volitus. Me ei küsi sellest vanusest noorematelt lastelt teadlikult rohkem andmeid, kui on vaja meie toote pakkumiseks.

Kui vanema nõusolek või volitus on saadud, siis käsitletakse lapse kontot nagu teisi kontosid. Laps pääseb juurde suhtlusteenustele, näiteks Outlook ja Skype, ning saab teiste igas vanuses kasutajatega vabalt suhelda ja andmeid jagada. Lugege lisateavet vanemliku nõusoleku ja Microsofti lapsekontode kohta.

Lapsevanemad või eestkostjad saavad varem antud nõusolekut muuta, vaadata, parandada ja selle tühistada või taotleda nende laste isikuandmete kustutamist, kelle jaoks nad nõusoleku või volituse esitasid. Microsofti kontopere rühma korraldajana saab lapsevanem või eestkostja hallata lapse teavet ja sätteid lehel Pere turvalisus ning vaadata ja kustutada lapse andmeid privaatsuse andmelaual.

Laste ja Xboxi profiilide kohta lisateabe saamiseks valige allpool „Lisateave“.

Täistekst

Kui Microsofti toode kogub vanuseteavet ja kasutaja vanus on teie jurisdiktsioonis vanus, mille korral nõutakse toote kasutamiseks vanema nõusolekut või volitust, blokeerib toode sellest vanusest nooremad kasutajad või palub neil enne toote kasutamist esitada vanema nõusolek või volitus. Me ei küsi sellest vanusest noorematelt lastelt teadlikult rohkem andmeid, kui on vaja meie toote pakkumiseks.

Kui vanema nõusolek või volitus on saadud, siis käsitletakse lapse kontot nagu teisi kontosid. Laps pääseb juurde suhtlusteenustele, näiteks Outlook ja Skype, ning saab teiste igas vanuses kasutajatega vabalt suhelda ja andmeid jagada. Lugege lisateavet vanemliku nõusoleku ja Microsofti lapsekontode kohta.

Lapsevanemad või eestkostjad saavad varem antud nõusolekut muuta, vaadata, parandada ja selle tühistada või taotleda nende laste isikuandmete kustutamist, kelle jaoks nad nõusoleku või volituse esitasid. Microsofti kontopere rühma korraldajana saab lapsevanem või eestkostja hallata lapse teavet ja sätteid lehel Pere turvalisus ning vaadata ja kustutada lapse andmeid privaatsuse andmelaual.

Altpoolt leiate lisateavet laste andmete kogumise kohta seoses Xboxiga.

Mis on Xbox? Xbox on Microsofti mängu- ja meelelahutusosakond. Xbox majutab tarkvarapõhist veebivõrku ja võimaldab kasutada mitme platvormi üleseid veebikeskkondasid. See võrk võimaldab lapsel Xboxis ning teistes mängu- ja suhtlusvõrkudes otsida ja mängida mänge, vaadata sisu ning suhelda sõpradega. Lapsed saavad Xboxi võrgustikuga ühenduse luua Xboxi konsoolide, Windowsi seadmete ja mobiilsideseadmete (Androidi ja iPhone’i) kaudu.

Xboxi konsool on riistvaraseade, mida laps saab kasutada mängude, filmide, muusika ja muude digitaalmeelelahutuse vormide otsimiseks, mängimiseks ja esitamiseks. Kui ta logib rakenduse, mängude või konsooli kaudu Xboxi sisse, määrame seadmele ainuidentifikaatori. Näiteks juhul, kui tema Xboxi konsoolil on Interneti-ühendus ja ta logib sisse konsooli kaudu, siis tuvastame, millist konsooli ja konsooli operatsioonisüsteemi versiooni ta parajasti kasutab.

Xbox jätkab uute funktsioonide pakkumist klientrakendustes, mis on ühendatud selliste teenustega nagu Xboxi võrk ja pilvepõhised mängud ning mida nimetatud teenused toetavad. Kui olete Xboxi keskkonda sisse logitud, kogume nõutavaid andmeid, et tagada nende keskkondade töökindlus, ajakohasus, turvalisus ja ootuspärane toimivus.

Andmed, mida kogume Xboxi profiili loomisel. Vanema või eestkostjana peate alla 13-aastase lapse isikuandmete kohta andma oma nõusoleku. Lapsel on lubatud kasutada Xboxi profiili ja veebipõhist Xboxi võrku teie loa korral. Lapse Xboxi profiili loomise ajal logite teie sisse enda Microsofti kontosse ja kinnitate, et olete Microsofti kontopere täiskasvanud perehaldur. Kontoturbe tugevdamiseks kogume alternatiivse meiliaadressi või telefoninumbri. Kui laps vajab kontole juurdepääsemiseks abi, saab ta alternatiivsete kontaktandmete kaudu tõestada, et Microsofti konto kuulub talle.

Kogume laste kohta piiratud teavet, sealhulgas nime, sünnikuupäeva, meiliaadressi ja piirkonna. Kui registreerite lapsele Xboxi profiili, määratakse talle mängijasilt (avalik hüüdnimi) ja ainuidentifikaator. Lapse Xboxi profiili loomise korral nõustute sellega, et Microsoftil on õigus teavet koguda, kasutada ja edastada kooskõlas Xboxi veebivõrgus lapse jaoks seatud privaatsus- ja suhtlussätetega. Vaikimisi määratakse lapse jaoks kõige piiravamad privaatsus- ja suhtlussätted.

Meie kogutud andmed. Kogume teavet selle kohta, kuidas laps kasutab Xboxi teenuseid, mänge, rakendusi ja seadmeid, sealhulgas järgmist teavet.

 • Millal ta logis Xboxi sisse ja sealt välja, ostuajalugu, hangitavat sisu.
 • Milliseid mänge ta mängib ja milliseid rakendusi kasutab, mängude edenemise ja saavutuste andmeid, mänguaega mängu kohta ja muud mängustatistikat.
 • Jõudlusandmed Xboxi konsoolide, Xbox Game Passi, muude Xboxi rakenduste, Xboxi võrgu, ühendatud lisatarvikute ja võrguühenduse, sh mistahes riistvara- ja tarkvaratõrgete kohta.
 • Sisu, mida ta lisab, üles laadib või jagab Xboxi võrgu kaudu, sealhulgas tekst, pildid ning videod, mida ta mängudes ja rakendustes jäädvustab.
 • Sotsiaalne tegevus, sealhulgas vestlusandmed ja suhtlus teiste mängijatega ning tema suhtlustegevus Xboxi võrgus (sõbrad, kelle ta lisab, ja inimesed, kes teda jälgivad).

Kui laps kasutab Xboxi konsooli või Xboxi rakendust muus seadmes, millel on juurdepääs Xboxi võrgule, ja sellel seadmel on salvesti (kõvaketas või mäluseade), talletatakse kasutusandmeid salvestis ja saadetakse Microsoftile järgmisel korral, kui ta logib sisse Xboxi, isegi juhul, kui ta mängib ühenduseta režiimis.

Xboxi konsooli diagnostikaandmed. Kui laps kasutab Xboxi konsooli, saadab konsool Microsoftile nõutavad andmed. Nõutavad andmed on minimaalne andmehulk, mida on vaja selleks, et Xbox püsiks turvaline ja ajakohane ning töötaks eelduspäraselt.

Mängujäädvustused. Kõik mängijad, kes osalevad mitme mängijaga mänguseansil, saavad salvestada videoid (mänguklippe) ja jäädvustada mängust kuvatõmmiseid. Teiste mängijate mänguklipid ja kuvatõmmised saavad selle seansi ajal jäädvustada lapse tegelaskuju ja mängijasildi. Kui mängija jäädvustab mänguklippe ja kuvatõmmiseid arvutis, võivad mänguklipid jäädvustada ka helivestluse, kui seda lubavad Xboxi veebivõrgus lapse jaoks seatud privaatsus- ja suhtlussätted.

Tiitrid. Xboxi reaalajas vestluse funktsiooni kasutamise ajal (nn seltskonnas) saavad mängijad aktiveerida kõne tekstiks teisendamise funktsiooni, mis võimaldab neil häälvestlust tekstina kuvada. Kui mängija aktiveerib selle funktsiooni, kasutab Microsoft neid tekstandmeid vestluse tiitrite kuvamiseks mängijatele, kes neid vajavad. Samuti võidakse neid andmeid kasutada ohutu mängukeskkonna tagamiseks ja Xboxi kogukonnastandardite jõustamiseks.

Andmete kasutamine. Microsoft kasutab kogutud andmeid mängutoodete ja -keskkondade täiustamiseks, muutes need aja jooksul turvalisemaks ja lõbusamaks. Kogutavad andmed võimaldavad lapsele pakkuda ka isikupärastatud ja hoolikalt valitud funktsioone. See hõlmab talle mängude, sisu, teenuste ja soovituste pakkumist.

Muud Xboxis teistele nähtavad andmed. Kui laps kasutab Xboxi võrku, on teistele võrku kuuluvatele mängijatele nähtavad tema võrgusolekuteave (milleks saab seada oleku „Kuva olek Võrgust väljas“ või „blokeeritud“), mängijasilt, mängustatistika ja saavutused. Lapse jaoks seatud Xboxi ohutussätetest olenevalt võib ta saada jagada Xboxi võrgus teistega teavet mängimise või suhtlemise ajal.

Selleks et muuta Xboxi võrk turvaliseks mängukeskkonnaks ja jõustada Xboxi kogukonnastandardite nõudeid, võime koguda ja läbi vaadata helisisu, tekste, pilte, videoid ja mängusisest sisu (nt mänguklippe, mida teie laps üles laadib, peetavaid vestlusi ning sisu, mida ta klubides ja mängudes postitab).

Xboxi andmed, mida jagatakse mängude ja rakenduste väljaandjatega. Kui laps mängib Xboxi veebimängu või kasutab Xboxi konsooli, arvuti või mobiilsideseadme kaudu mõnda võrguühendusega rakendust, pääseb selle mängu või rakenduse väljaandja juurde tema kasutusandmetele, et pakkuda ja täiustada oma toodet ja pakkuda tugiteenuseid. Nende andmete hulka võivad kuuluda lapse Xboxi kasutaja ID ja mängijasilt, piiratud kontoteave (nt riik/regioon ja vanusevahemik), lapse mängusisese suhtluse andmed, Xboxi mistahes jõustamistegevus, mänguseansid (nt mängus tehtud käigud või mängus kasutatud sõidukid), lapse kohalolekuteave Xboxi võrgus, mängu mängimiseks või rakenduse kasutamiseks kulunud aeg, edetabelikohad, statistika, mängijaprofiilid, avatarid või mängijapildid, sõprade loendid, nende ametlike klubide tegevuste kanalid, kuhu ta kuulub, klubiliikmesused ja sisu, mille ta mängus või rakenduses loob või esitab.

Mängude ja rakenduste kolmandatest osapooltest väljaandjatele ja arendajatele, kellel on kasutajate ning nende isikuandmete kogumise ja kasutamisega eraldi ja iseseisev suhe, kehtivad kindlad privaatsuspoliitikad. Et kindlaks teha, kuidas nad lapse andmeid kasutavad, peate nende poliitikad tähelepanelikult läbi lugema. Näiteks võivad väljaandjad otsustada oma teenuste kaudu avalikustada või kuvada mänguandmed (nt edetabelid). Neid poliitikad leiate meie poodidest mängu või rakenduse üksikasjade lehelt.

Lugege mängude ja rakendustega andmete jagamise kohta lisateavet.

Väljaandjaga mängu või rakenduse andmete jagamise peatamiseks eemaldage tema mängud või rakendus igast seadmest, kuhu need on installitud. Mõne väljaandja juurdepääsu lapse andmetele saab peatada veebilehel microsoft.com/consent.

Lapse sätete haldamine. Microsofti kontopere rühma haldurina saate lapse teavet ja sätteid hallata tema lehel teenuses Pere turvalisus ja tema Xboxi profiili privaatsussätteid tema Xboxi privaatsuse ja võrguohutuse lehel.

Samuti saate rakenduse Xboxi peresätted abil hallata lapsega seotud Xboxi võrgu funktsioone, sealhulgas järgmisi: Microsofti ja Xboxi poodide kulutused, lapse Xboxi tegevuse vaatamine ning vanusepiirangute ja seadmekasutusaja seadmine.

Xboxi profiilide haldamise kohta leiate lisateavet Xboxi võrguohutus- ja privaatsussätetest.

Microsofti kontopere rühmade kohta leiate lisateavet lehelt Perekonna elu lihtsustamine.

Lapse andmetele juurdepääsemine.  Microsofti kontopere rühma haldurina saab vanem privaatsuse andmelaual vaadata ja kustutada lapse andmeid. Andmelaual saate lapse isikuandmed üle vaadata, lasta need kustutada ja keelduda lapsega seotud teabe edaspidise kogumise või kasutamise jaoks loa andmisest.

Lapse konto sulgemiseks logige veebilehel account.microsoft.com/profile sisse tema kontoteabega ja valige „Konto sulgemine“. 

Pärandseadmed.

 • Xbox 360. See Xboxi konsool kogub piiratud hulgal diagnostikaandmeid. Need andmed aitavad tagada lapse konsooli ootuspärane töö.
 • Kinect. Kinecti andur koosneb kaamerast, mikrofonist ja infrapunaandurist, mis võimaldavad mängu juhtimiseks kasutada liigutusi ja häält. Näide.
  • Soovi korral saab Xboxi võrku automaatselt sisselogimiseks kasutada kaamerat ja näotuvastust. Andmeid hoitakse konsoolis, neid ei jagata kellegi teisega ning need saab konsoolist igal ajal kustutada.
  • Mängu mängimiseks mõõdab Kinect lapse keha liigeste vahelise kauguse, et luua tema põhjal mängimist võimaldav kriipsujukukujutis.
  • Kinecti mikrofon saab mängimise ajal lubada häälvestlusi mängijate vahel. Mikrofon võimaldab anda ka konsoolile, mängule või rakendusele häälkäsklusi või sisestada otsingusõnu.
  • Kinecti andurit saab kasutada ka näiteks Skype‘is jm teenustes hääl- ja videosuhtluse jaoks.

Kinecti kohta leiate lisateavet lehelt Xbox Kinect ja privaatsus.

Muu tähtis privaatsusteaveMuu tähtis privaatsusteavemainotherimportantprivacyinformationmodule
Kokkuvõte

Altpoolt leiate täiendavat privaatsusteavet, näiteks selle kohta, kuidas me teie andmeid kaitseme, kus me teie andmeid töötleme ja kui kaua me teie andmeid säilitame. Lisateavet Microsofti eesmärgi kohta kaitsta teie privaatsust leiate saidilt Microsoft Privacy.

Isikuandmete turvalisusIsikuandmete turvalisusmainsecurityofpersonaldatamodule
Kokkuvõte

Microsoft kaitseb pühendunult teie isikliku teabe turvalisust. Kasutame paljusid erinevaid turvatehnoloogiaid ja -toiminguid, et aidata kaitsta teie isikuandmeid volitamata juurdepääsu, kasutamise või avalikustamise eest. Näiteks salvestame isikuandmed piiratud juurdepääsuga arvutisüsteemidesse, mis on paigaldatud kontrolli all olevasse asutusse. Rangelt salastatud teabe (nt krediitkaardi number või parool) edastamisel interneti kaudu, kaitseme neid andmeid krüpteerimise rakendamisega. Microsoft järgib kehtivaid andmekaitseseadusi, sealhulgas kohaldatavaid turberikkumistest teatamise seadusi.

Kuhu me salvestame ja kuidas me töötleme isikuandmeidKuhu me salvestame ja kuidas me töötleme isikuandmeidmainwherewestoreandprocessdatamodule
Kokkuvõte

Microsofti saitidelt kogutud isikuandmeid salvestatakse ja töödeldakse teie regioonis, USA-s või mistahes muus riigis, kus Microsoft või selle sidusettevõtted, tütarettevõtted või teenusepakkujad tegutsevad. Microsofti suured andmekeskused on Austraalias, Austrias, Brasiilias, Kanadas, Tšiilis, Soomes, Prantsusmaal, Saksamaal. Hongkongis, Indias, Iirimaal, Jaapanis, Koreas, Luksemburgis, Malaisias, Hollandis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas, Suurbritannias ja Ameerika Ühendriikides. Tavaliselt on esmane salvestusruum kliendi regioonis või Ameerika Ühendriikides, sageli varundamisega teises regioonis olevas andmekeskuses. Salvestusruum(id) valitakse tõhusalt töötamiseks, jõudluse täiustamiseks ja liiasuse loomiseks, et kaitsta andmeid katkestuse või muu probleemi korral. Anname endast parima, et kogutavaid andmeid töödeldaks käesoleva privaatsusavalduse sätete kohaselt ja kohaldatavate seadusenõuete järgi.

Edastame isikuandmeid Euroopa Majanduspiirkonnast, Ühendkuningriigist ja Šveitsist teistesse riikidesse, millest mõnede puhul pole Euroopa Komisjon tuvastanud piisavat andmekaitsetaset. Näiteks ei pruugi nende seadused tagada teile samu õigusi või seal ei pruugi olla privaatsuse järelevalveasutust, mis suudaks lahendada teie kaebusi. Selliste andmeedastuste korral kasutame mitmesuguseid õiguslikke mehhanisme, sealhulgas lepinguid (nt Euroopa Komisjoni rakendusotsuses 2021/914 avaldatud lepingu tüüptingimusi), mis aitavad kaitsta teie õigusi ja võimaldavad kaitsemeetmetel käia teie andmetega kaasas. Kui soovite lisateavet Euroopa Komisjoni otsuste kohta isikuandmete kaitse taseme piisavusest riikides, kus Microsoft isikuandmeid töötleb, siis külastage veebilehte Euroopa Komisjoni veebisait.

Microsoft Corporation järgib Euroopa Liidust, Ühendkuningriigist ja Šveitsist USA-sse edastatud isikuandmete kogumise, kasutamise ja säilitamise puhul USA kaubandusministeeriumi nõudeid, mis põhinevad EL-i ja USA vahelisel ning Šveitsi ja USA vahelisel andmekaitse raamkokkuleppel Privacy Shield. Võttes aga arvesse Euroopa Liidu Kohtu otsust kohtuasjas C-311/18, ei tugine Microsoft EL-i ja USA vahelisele andmekaitse raamkokkuleppele Privacy Shield kui isikuandmete edastamise õiguslikule alusele. Microsoft Corporation on kaubandusministeeriumile kinnitanud, et järgib andmekaitseraamistiku Privacy Shield põhimõtteid. Kui kolmandatest isikutest esindajad, kes isikuandmeid Microsofti nimel töötlevad, teevad seda viisil, mis on Privacy Shieldi raamistiku põhimõtetega vastuolus, ning kui Microsoft ei suuda tõestada, et ei vastuta sündmuse eest, mille tõttu kahju tekkis, jääb Microsoft vastutavaks. Privacy Shieldi põhimõtted kehtivad ka avaldatud vastavussertifikaadis nimetatud ja loetletud Microsoft Corporationi juhitavatele Ameerika Ühendriikides asuvatele tütarettevõttele. Lisateavet leiate loendist Microsofti Ameerika Ühendriikide teenusepakkujad ja tütarettevõtted, millele kehtivad Privacy Shieldi põhimõtted.

Kui privaatsuspoliitika ja andmekaitseraamistiku Privacy Shield põhimõtete vahel esineb vastuolusid, on Privacy Shield ülimuslik. Andmekaitseraamistiku Privacy Shield kohta enama teabe saamiseks ja meie sertifikaadi vaatamiseks vt Privacy Shieldi veebisait.

Kui teil on küsimusi või kaebusi seoses Microsofti osalemisega EL-i ja USA või Šveitsi ja USA vahelises andmekaitseraamistikus Privacy Shield, võtke kindlasti meiega ühendust veebilehel veebivormi. Kõigi Privacy Shieldi raamistikega seotud kaebuste puhul, mida Microsoft ei saa vahetult lahendada, oleme ELi kodanikega toimuvate vaidluste lahendamiseks otsustanud teha koostööd ELi asjakohase andmekaitseasutusega või Euroopa andmekaitseasutuste ellu kutsutud paneeliga ning Šveitsi kodanikega toimuvate vaidluste lahendamiseks Šveitsi föderaalse andmekaitse- ja teabevolinikuga (FDPIC). Kui soovite saada meie käest andmekaitseasutuste kontaktandmeid, võtke meiega ühendust. Nagu Privacy Shieldi põhimõtetes täpsemalt selgitatud, võite valida ka siduva vahekohtumenetluse, et lahendada kaebusi, mis pole muul viisil lahendust saanud. Microsofti suhtes kohaldatakse USA Föderaalse Kaubanduskomisjoni uurimis- ja jõustamisvolitusi.

Kuidas me säilitame isikuandmeidKuidas me säilitame isikuandmeidmainOurretentionofpersonaldatamodule
Kokkuvõte

Microsoft säilitab teie isikuandmeid nii kaua kui on vajalik toodete pakkumiseks ja nõutud tehingute sooritamiseks, aga ka muudeks õiguspärasteks eesmärkideks nagu seadusest lähtuvate kohustuste täitmiseks, vaidluste lahendamiseks ja meie lepingute jõustamiseks. Kuna need vajadused võivad erinevate andmetüüpide puhul, meie ja teie vahelise suhtluse eri kontekstides ja teie toodekasutuse puhul varieeruda, võivad tegelikud säilitamisperioodid märkimisväärselt erineda.

Muud säilitamisperioodide määramiseks kasutatavad kriteeriumid hõlmavad järgmist.

 • Kas kliendid pakuvad, loovad või säilitavad andmeid eeldusega, et säilitame neid, kuni nad andmed teadlikult eemaldavad? Näited hõlmavad OneDrive'is talletatavat dokumenti või Outlook.com-i sisendkaustas hoitavat meilisõnumit. Sellistel juhtudel on meie eesmärk säilitada andmeid, kuni te need aktiivselt kustutate, näiteks teisaldate meili Outlook.com-i sisendkaustast kausta Kustutatud ja seejärel tühjendate selle kausta (pärast kausta Kustutatud üksused tühjendamist säilivad need tühjendatud üksused meie süsteemis 30 päeva enne lõplikku kustutamist). (Võtke arvesse, et võib olla ka muid põhjuseid, miks andmed tuleb varem kustutada, nt kui ületate kontol andmete talletamiseks seatud limiidi.)
 • Kas on olemas automaatset kontrolli, nagu Microsofti privaatsuse armatuurlaud, mis võimaldab kliendil isikuandmetele igal ajal juurde pääseda ja neid kustutada? Kui ei ole, võetakse kasutusele lühendatud andmete säilitamisaeg.
 • Kas isikuandmed on delikaatse sisuga? Sel juhul on üldiselt sobiv kasutada lühendatud säilitamisaega.
 • Kas Microsoft on võtnud kasutusele ja määranud teatud andmetüübile eraldi säilitamisperioodi? Näiteks Bingi otsingupäringute puhul disidentifitseerime salvestatud päringud, eemaldades 6 kuu pärast täielikult IP-aadressi ning 18 kuu pärast küpsiste ID-d ja muud seanssidevahelised identifikaatorid, mida kasutatakse kindla konto või seadme tuvastamiseks.
 • Kas kasutaja on andnud nõusoleku pikemaks säilitamisperioodiks? Kui nii, säilitame andmeid teie nõusolekul.
 • Kas Microsoftile kehtivad andmete säilitamisel ja kustutamisel juriidilised, lepingulised või muud sarnased kohustused? Näited võivad hõlmata kohustuslikke andmete säilitamise seadusi kohaldatavas jurisdiktsioonis, uurimise jaoks asjakohaste andmete säilitamiseks vajalikke valitsusasutuste käske või andmeid, mida säilitatakse kohtuvaidluste jaoks. Kui aga meil on seadusega kohustus seadusevastane sisu eemaldada, siis teeme seda.
California tarbija privaatsusseadusCalifornia tarbija privaatsusseadusmaincaliforniaconsumerprivacyactmodule
Kokkuvõte

Kui olete California elanik, töötleme teie isiklikke andmeid vastavalt California tarbija privaatsusseadusele (CCPA). See privaatsusavalduse CCPA jaotis sisaldab CCPA nõutavat teavet ja täiendab meie privaatsusavaldust.

Müük. Me ei müü teie isikuandmeid. Seetõttu ei paku me loobumist isikuandmete müümisest.

Õigused. Teil on õigus taotleda, et me (i) avalikustaks teie isikuandmed, mida me kogume, kasutame, avalikustame ja müüme ning (ii) kustutame teie isiklikud andmed. Võite teha need taotlused ise või volitatud agendi kaudu. Kui kasutate volitatud agenti, anname agendile üksikasjalikud juhised CCPA õiguste jõustamise kohta.

Kui teil on Microsofti konto, saate nõuda oma õigusi Microsofti privaatsussätete ja -teabe armatuurlaud kaudu, mis nõuab teilt Microsofti kontole sisselogimist. Kui teil on lisataotlusi või küsimusi pärast armatuurlaua kasutamist, võite võtta Microsoftiga ühendust aadressil jaotises Kuidas meiega ühendust võtta, kasutada meie veebivorm või Ameerika Ühendriikides helistada meie tasuta numbril 1.844.931.2038. Kui teil pole kontot, võite kasutada oma õigusi võttes meiega ühendust eespool kirjeldatud viisil. Võime enne teie taotluse täitmist selle ehtsuse kontrollimiseks küsida lisateavet, näiteks teie elukohta, meiliaadressi ja telefoninumbrit.

Teil on õigus saada mittediskrimineerivat kohtlemist, kui kasutate oma CCPA õigusi. Me ei diskrimineeri teid, kui kasutate oma CCPA õigusi.

Isikuandmete töötlemine. Allpool toodud täpploendis kirjeldatakse meie kogutavate isikuandmete kategooriaid, isikuandmete allikaid, andmete töötlemise eesmärke ja nende kolmandate osapoolte adressaatide kategooriaid, kellega me isikuandmeid jagame. Igas kategoorias toodud andmete kirjelduse nägemiseks vaadake jaotist Kogutavad isikuandmed.

Isikuandmete kategooriad

 • Nimi ja kontaktandmed
  • Isikuandmete allikad: suhtlus kasutajate ja partneritega, kellele pakume tootjatevahelise koostöö teenuseid
  • Töötlemise eesmärgid (kogumine ja ühiskasutusse andmine kolmandate osapooltega): meie toodete pakkumine; kliendipäringutele reageerimine; spikker, turvamine ja tõrkeotsing; turundus
  • Saajad: teenusepakkujad ja kasutaja suunatud isikud
 • Identimisteave
  • Isikuandmete allikad: suhtlus kasutajatega ja organisatsioonidega, kes esindavad kasutajaid
  • Töötlemise eesmärgid (kogumine ja ühiskasutusse andmine kolmandate osapooltega): meie toodete pakkumine; autentimine ja konto juurdepääs; spikker, turvamine ja tõrkeotsing
  • Saajad: teenusepakkujad ja kasutaja suunatud isikud
 • Demograafilised andmed
  • Isikuandmete allikad: suhtlus kasutajatega ja ostud andmemaakleritelt
  • Töötlemise eesmärgid (kogumine ja ühiskasutusse andmine kolmandate osapooltega): meie toodete pakkumine ja isikupärastamine; tootearendus; spikker, turvamine ja tõrkeotsing; turundus
  • Saajad: teenusepakkujad ja kasutaja suunatud isikud
 • Makseandmed
  • Isikuandmete allikad: suhtlus kasutajate ja finantsasutustega
  • Töötlemise eesmärgid (kogumine ja ühiskasutusse andmine kolmandate osapooltega): tehingu kaubandus; tehingute töötlemine; tellimuste täitmine; spikker, turvamine ja tõrkeotsing; pettuse tuvastamine ja ennetamine
  • Saajad: teenusepakkujad ja kasutaja suunatud isikud
 • Tellimuse ja litsentsimise andmed
  • Isikuandmete allikad: suhtlus kasutajatega ja organisatsioonidega, kes esindavad kasutajaid
  • Töötlemise eesmärgid (kogumine ja ühiskasutusse andmine kolmandate osapooltega): meie toodete pakkumine, isikupärastamine ja aktiveerimine; klienditugi; spikker, turvamine ja tõrkeotsing; turundus
  • Saajad: teenusepakkujad ja kasutaja suunatud isikud
 • Suhtlus
  • Isikuandmete allikad: suhtlus kasutajatega, sh Microsofti genereeritud andmed selle suhtluse käigus
  • Töötlemise eesmärgid (kogumine ja ühiskasutusse andmine kolmandate osapooltega): meie toodete pakkumine ja isikupärastamine; toodete täiustamine; tootearendus; turundus; spikker, turvamine ja tõrkeotsing
  • Saajad: teenusepakkujad ja kasutaja suunatud isikud
 • Sisu
  • Isikuandmete allikad: suhtlus kasutajatega ja organisatsioonidega, kes esindavad kasutajaid
  • Töötlemise eesmärgid (kogumine ja ühiskasutusse andmine kolmandate osapooltega): meie toodete pakkumine; ohutus; spikker, turvamine ja tõrkeotsing
  • Saajad: teenusepakkujad ja kasutaja suunatud isikud
 • Videod ja salvestised
  • Isikuandmete allikad: suhtlus kasutajatega ja avalikult saadaval allikad
  • Töötlemise eesmärgid (kogumine ja ühiskasutusse andmine kolmandate osapooltega): meie toodete pakkumine; toodete täiustamine; tootearendus; turundus; spikker, turvamine ja tõrkeotsing; ohutus
  • Saajad: teenusepakkujad ja kasutaja suunatud isikud
 • Tagasiside ja hinnangud
  • Isikuandmete allikad: suhtlus kasutajatega
  • Töötlemise eesmärgid (kogumine ja ühiskasutusse andmine kolmandate osapooltega): meie toodete pakkumine; toodete täiustamine; tootearendus; klienditugi; spikker, turvamine ja tõrkeotsing
  • Saajad: teenusepakkujad ja kasutaja suunatud isikud

Kui eespool olev täpploend sisaldab iga isikuandmete kategooria töötlemise põhilisi allikaid ja eesmärke, kogume isikuandmeid ka jaotises Kogutavad isikuandmed loetletud allikatest, nagu arendajad, kes loovad kasutuskogemusi Microsofti toodetele või nende abil. Sarnaselt töötleme kõiki isikuandmete kategooriaid jaotises Kuidas me kasutame isikuandmeid kirjeldatud eesmärkidel, nagu juriidiliste kohustuste täitmine, tööjõu arendamine ja uurimistöö.

Isikuandmete avalikustamine ärilistel või kaubanduslikel eesmärkidel. Nagu näidatud jaotises Miks me teie isikuandmeid jagame, jagame isikuandmeid kolmandate osapooltega erinevatel ärilistel ja kaubanduslikel eesmärkidel. Eespool esitatud tabelis loetletud töötlemise eesmärgid on põhilised ärilised ja kaubanduslikud eesmärgid, mille puhul me jagame isikuandmeid. Kuid me jagame ärilistel ja kaubanduslikel eesmärkidel kõiki jaotises Miks me teie isikuandmeid jagame nimetatud isikuandmete kategooriaid.

Lisateavet vt lehelt CCPA teatis.

ReklaamReklaammainadvertisingmodule
Kokkuvõte

Reklaam võimaldab meil pakkuda, toetada ja parandada oma tooteid. Microsoft ei kasuta teie meilide, vestluste, videokõnede, kõneposti, dokumentide, fotode või muude isiklike failide sisu teile reklaami suunamiseks. Kasutame muid allpool kirjeldatud andmeid oma toodetes ja kolmandate osapoolte teenustes reklaamide kuvamiseks. Näide.

 • Microsoft võib kogutud andmete abil valida ja pakkuda osa neist reklaamidest, mida näete Microsofti veebiteenustes (nt Microsoft.com, MSN ja Bing).
 • Kui Windowsi privaatsussätetes on lubatud reklaami-ID, saavad kolmandad osapooled reklaamide valimiseks ja edastamiseks reklaami-ID-le juurde pääseda ja seda kasutada üsna sarnaselt sellega, kuidas veebisaidid saavad juurde pääseda küpsisesse salvestatud ainuidentifikaatorile ja seda kasutada.
 • Võime jagada kogutud andmeid partneritega (nt Verizon Media, AppNexus või Facebook, vt allpool), et reklaamid, mida näete meie ja nende toodetes, mis oleksid teie jaoks asjakohasemad ja väärtuslikumad.
 • Reklaamijad võivad paigutada oma saitidele meie veebimajakaid või muid sarnaseid tehnoloogiad, et Microsoft saaks nende saitidelt andmeid koguda (nt tegevused, ostud ja külastused). Neid andmeid kasutame oma reklaamijaist klientide nimel reklaamide näitamiseks.

Kuvatavad reklaamid võivad olla valitud teie kohta töödeldavate andmete põhjal, nt teie huvid ja lemmikud, asukoht, toimingud, selle põhjal, kuidas te meie tooteid kasutate, teie otsingupäringute või vaadatava sisu põhjal. Näiteks kui vaatate MSN-is sisu autode kohta, võime kuvada autoreklaame; kui otsite Bingis fraasi "pitsarestoranid Seattle'is", võidakse teie otsingutulemites kuvada Seattle'i restoranide reklaame.

Kuvatavad reklaamid võivad olla valitud ka muu teabe põhjal, mida oleme aja jooksul teie kohta teada saanud demograafilistest andmetest, asukohaandmetest, otsingupäringutest, huvidest ja lemmikutest, meie toodete ja saitide kasutusandmetest ning teabe põhjal, mida kogume teie kohta meie reklaamiandjate ja partnerite saitidelt ja rakendustest. Selles avalduses nimetame neid reklaame „isikupärastatud reklaamideks”. Näiteks kui vaatate saidil xbox.com mängudega seotud sisu, võidakse teile kuvada MSN-is mängude pakkumisi. Isikupärastatud reklaamide esitamiseks kombineerime teie seadmesse paigutatud küpsised teabega (nt teie IP-aadress), mida kogume siis, kui teie brauser suhtleb meie veebisaitidega. Kui loobute isikupärastatud reklaamide saamisest, ei kasutata nende andmetega seotud küpsiseid.

Microsofti teenuste kasutamisel võime teie kohta käivat teavet kasutada teile isikupärastatud reklaamide pakkumiseks. Kui olete Microsofti kontole sisse loginud ja olete nõustunud lubama Microsoft Edge'il kasutada teie võrgutegevust isikupärastatud reklaamide pakkumiseks, näete Microsoft Edge'i kasutamisel toodete ja teenuste pakkumisi, mis põhinevad teie võrgutegevusel. Microsoft Edge'i privaatsussätete konfigureerimiseks avage Microsoft Edge > Sätted > Privaatsus ja teenused. Selleks et konfigureerida Microsofti konto privaatsus- ja reklaamisätteid, mis on seotud teie võrgutegevusega brauserites (sh Microsoft Edge) või muude tootjate veebisaitidel või rakendustes, avage armatuurlaud aadressil privacy.microsoft.com..

Allpool on esitatud täiendavad üksikasjad meie reklaamimist puudutava andmekasutuse kohta.

 • Reklaamitööstuse parimad tavad ja kohustused. Microsoft on ühenduse Network Advertising Initiative (NAI) liige ja järgib NAI käitumiskoodeksit. Lisaks järgime järgmisi isereguleeruvaid programme:
 • Tervisepõhiste reklaamide saatmine. Ameerika Ühendriikides pakume isikupärastatud reklaame lähtudes teatud standarditest, huvist mittetundlike tervist puudutavate kategooriate vastu, k.a allergia, artriit, kolesterool, külmetus ja gripp, diabeet, seedeelundite toime, peavalu/migreen, tervislik toitumine, terve süda, meeste võimekus, suuhügieen, osteoporoos, nahahooldus, magamine, nägemine/silmahooldus. Reklaame isikupärastatakse ka kohandatult, reklaamijate soovitud mittetundlikest tervist puudutavatest huvikategooriatest lähtuvalt.
 • Lapsed ja reklaam. Isikupärastatud reklaame ei saadeta lastele, kes Microsofti kontos toodud sünnipäeva järgi oleks nooremad kui 16 aastat.
 • Andmete säilitamine. Isikupärastatud reklaamide jaoks ei säilitata andmeid kauem kui 13 kuud, v.a juhul, kui oleme teilt selleks vastava nõusoleku saanud.
 • Andmete jagamine. Mõningatel juhtudel võime reklaamiandjatega jagada aruandeid andmete kohta, mida oleme kogunud nende saitidel või reklaamidest.

Muude reklaamiettevõtete kogutud andmed. Reklaamijad paigutavad kuvatavatesse reklaamidesse vahel oma (või teiste reklaamipartnerite veebimajakaid), mis võimaldavad neil paigutada ja lugeda oma küpsiseid. Lisaks sellele võivad Microsofti partnerid koos kolmandate osapoolte reklaamijatega aidata mõnda meie reklaamiteenust pakkuda. See-eest lubame muudel kolmanda osapoolte reklaamijatel meie saitidel reklaame kuvada. Need kolmandad osapooled võivad paigutada teie arvutisse küpsiseid ja koguda teavet veebisaitide külastamise või võrguteenuste kasutamise kohta. Nende ettevõtete hulka kuuluvad muuhulgas: AppNexus, Facebook, Media.net, Outbrain, Taboola ja Verizon Media. Kõigi ettevõtte tavade, sh pakutavate valikute kohta lisateabe saamiseks valige mõni eelnevatest linkidest. Paljud neist ettevõtetest on NAI või DAA liikmed, kusjuures kumbki organisatsioon pakub lihtsat võimalust osalevate ettevõtete sihtreklaamide saamisest loobuda.

KõnetuvastustehnoloogiaKõnetuvastustehnoloogiamainspeechrecognitionmodule
Kokkuvõte

Kõnetuvastustehnoloogia on integreeritud paljudesse  Microsofti toodetesse ja teenustesse. Microsoft pakub nii seadmepõhiseid kõnetuvastusfunktsioone kui ka pilvepõhiseid (veebipõhiseid) kõnetuvastusfunktsioone. Microsofti kõnetuvastustehnoloogia transkribeerib hääleandmed tekstiks. Teie loal saavad Microsofti töötajad ja Microsofti nimel töötavad tarnijad teie hääleandmete või hääleklippide lõikeid läbi vaadata, et meie kõnetuvastustehnoloogiat arendada ja paremaks muuta. Need täiustused võimaldavad meil luua paremaid hääletoega funktsioone, mis on abiks kõigile meie tarbe- ja ettevõttetoodete toodete ja teenuste kasutajatele. Enne seda, kui meie töötajad või tarnijad hääleandmeid läbi vaatavad, võtame kasutajate privaatsuse kaitsmiseks tarvitusele meetmed, mis lahutavad andmed kasutaja isikust. Lisaks nõuame asjakohastelt tarnijatelt ja nende töötajatelt konfidentsiaalsuslepingute allkirjastamist ja kõrgetasemeliste privaatsusstandardite täitmist. Lisateave Microsofti ja teie hääleandmete kohta.

Väljalaske-eelsed või tasuta versioonidVäljalaske-eelsed või tasuta versioonidmainpreviewreleasesmodule
Kokkuvõte

Microsoft pakub väljalaske-eelseid, Insideri programmi kuuluvaid, beeta- või muid tasuta tooteid ja funktsioone („eelvaateid”), et saaksite neid hinnata, esitades Microsoftile andmeid toote kasutuse kohta (sh tagasiside ning seadme- ja kasutusandmed). Selle tõttu võivad need eelvaated koguda automaatselt lisaandmeid, pakkuda vähem juhtelemente ja rakendada muul viisil meie toodetele iseloomulikke erinevaid privaatsus- ja turvalisusmeetmeid. Kui peaksite osalema eelvaates, võime teiega ühendust võtta tagasiside saamiseks või tunda huvi, kas hakkaksite toodet pärast avalikku väljalaset kasutama.

Selle privaatsusavalduse muudatusedSelle privaatsusavalduse muudatusedmainchangestothisprivacystatementmodule
Kokkuvõte

Värskendame vajaduse korral seda privaatsusavaldust, kui seda on vaja läbipaistvuse suurendamiseks järgmistel juhtudel:

 • saame tagasisidet klientidelt, regulatiivasutustelt, valdkonna ettevõtetelt ja teistelt huvirühmadelt;
 • muudatused toodetes;
 • muudame oma andmetöötlustegevusi või -poliitikaid.

Postitades selle privaatsusavalduse muudatusi, muudame ka avalduse ülaosas toodud „viimati värskendatud" kuupäeva ja kirjeldame muudatusi lehel Muudatuste ajalugu. Kui avalduses tehakse olulisi muudatusi (nt muudetakse isikuandmete töötlemise eesmärki, mis ei vasta algsele andmekogumise eesmärgile), teavitame teid nendest selgesõnaliselt, postitades enne selliste muudatuste jõustumist nende kohta teate või saates teile otse sellekohase teatise. Soovitame teil seda privaatsusavaldust regulaarselt lugeda, et saaksite teavet selle kohta, kuidas Microsoft teie teavet kaitseb.

Kuidas meiega ühendust võttaKuidas meiega ühendust võttamainhowtocontactusmodule
Kokkuvõte

Kui teil on privaatsusega seoses muresid, kaebusi või soovite esitada küsimuse Microsofti privaatsusjärelevalve vastutavale ametnikule või oma regiooni andmekaitseametnikule, kasutage meie poole pöördumiseks meie veebivormi. Vastame teie küsimustele ja muredele seadusega sätestatud korras ja hiljemalt 30 päeva jooksul. Samuti saate teatada murest või esitada kaebuse asjakohase jurisdiktsiooni andmekaitseasutusele või mõnele teisele ametnikule.

Microsoft Corporation ning Euroopa majanduspiirkonnas, Ühendkuningriigis ja Šveitsis asuvate inimeste puhul Microsoft Ireland Operations Limited on selles avalduses käsitletavate toodete kaudu kogutavate isikuandmete vastutavad töötlejad, kui Microsoft on vastutav töötleja ja pole teisiti kokku lepitud. Meie aadressid on järgmised:

 • Microsoft Privacy, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, USA. Telefon: +1 425 882 8080.
 • Microsoft Ireland Operations Limited, Attn: Data Protection Officer, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland. Telefon: +353 1706 3117.

Teie riigi või piirkonna Microsofti tütarettevõtte leidmiseks vt loendit Microsoft Office'i asukohad mitmel pool maailmas.

Kui soovite oma õigusi nõuda California tarbijakaitseseaduse alusel, võite Microsofti poole pöörduda eespool toodud aadressil, kasutada meie veebivormi või Ameerika Ühendriikides helistada meie tasuta numbril 1.844.931.2038.

Kohtades, kus kehtib Prantsusmaa õigus, saate meile saata ka eraldi juhised teie isikuandmete kasutamise kohta pärast teie surma. Selleks saate kasutada meie veebivormi.

Tehniliste või toeküsimuste korral külastage lisateabe saamiseks Microsofti toe pakkumiste kohta saiti Microsofti tugiteenused. Kui teil on küsimusi seoses Microsofti konto parooliga, külastage saiti Microsofti konto tugi.

Tooted ettevõtetele ja arendajateleTooted ettevõtetele ja arendajatelemainenterprisedeveloperproductsmodule
Kokkuvõte
Ettevõtte võrguteenusedEttevõtte võrguteenusedmainenterpriseservicesmodule
Kokkuvõte
Ettevõtete ja arendajate tarkvara ja ettevõtete seadmedEttevõtete ja arendajate tarkvara ja seadmedmainenterprisedevsoftwareappsmodule
Kokkuvõte
Kontoritöö- ja suhtlustootedKontoritöö- ja suhtlustootedmainprodcommproductsmodule
Kokkuvõte
Microsoft 365Microsoft 365mainofficeservicesmodule
Kokkuvõte
Microsoft TeamsMicrosoft Teamsmainteamsmodule
Kokkuvõte
OneDriveOneDrivemainonedrivemodule
Kokkuvõte
OutlookOutlookmainoutlookmodule
Kokkuvõte
SkypeSkypemainskypemodule
Kokkuvõte
Surface DuoSurface Duomainsurfaceduomodule
Kokkuvõte
LinkedInLinkedInmainlinkedinmodule
Kokkuvõte
Otsing, Microsoft Edge ja tehisintellektOtsing, Microsoft Edge ja tehisintellektmainsearchaimodule
Kokkuvõte
BingBingmainbingmodule
Kokkuvõte
CortanaCortanamaincortanamodule
Kokkuvõte
Microsoft EdgeMicrosoft Edgemainmsedgemodule
Kokkuvõte
Microsofti tõlkeriistMicrosofti tõlkeriistmainMicrosoftTranslatormodule
Kokkuvõte
SwiftKeySwiftKeymainswiftkeymodule
Kokkuvõte
WindowsWindowsmainwindowsmodule
Kokkuvõte

Windows on isikupärastatud arvutikeskkond, mis võimaldab sujuvalt eri arvutiseadmete, näiteks telefonide, tahvelarvutite, aga isegi Surface Hubi vahel rännelda ja nende teenuseid, eeliseid ja sisu kasutada. Windowsi võtmekomponendid on mingisse seadmesse paigutatud staatilistest tarkvaraprogrammidest muutunud pilvepõhisteks. Nii pilve kui ka Windowsi kohalike elementide tarkvara värskendatakse korrapäraselt, varustades neid uusimate täiustuste ja funktsioonidega. Nende arvutikeskkonna rakenduste pakkumiseks kogume me andmeid nii teie, kui ka kasutatava seadme kohta ja ka selle kohta kuidas te Windowsi kasutate. Kuna Windows on personaalselt teie oma, anname teile võimaluse valida, milliseid andmeid me kogume ja kuidas me neid kasutame. Võtke arvesse, et kui organisatsioon (nt tööandja või õppeasutus) haldab teie Windows-seadet, võib teie organisatsioon kasutada Microsofti või muude ettevõtete pakutavaid tsentraliseeritud haldustööriistu teie andmetele juurdepääsemiseks ja nende töötlemiseks ning seadme sätete (sh privaatsussätete), seadmepoliitikate, tarkvaravärskenduste, meie või organisatsioonipoolse andmete kogumise või teie seadme muude aspektide kontrollimiseks. Lisaks võib teie organisatsioon kasutada Microsofti või muude ettevõtete pakutavaid haldustööriistu selleks, et teie seadmesse talletatud andmetele (nt interaktsioonide ja diagnostika andmed ning teie suhtlus ja failid) juurde pääseda ja neid töödelda. Windowsis andmete kogumise kohta leiate lisateavet siit: Windowsi andmete kogumise kokkuvõte. See avaldus on välja antud Windows 10 ja Windows 11 kohta ning käesolevas jaotises esinevad viited Windowsile viitavad nimetatud tooteversioonidele. Vanematele Windowsi versioonidele (sealhulgas Windows Vista, Windows 7, Windows 8, ja Windows 8.1) kohaldatakse nende kohta eraldi välja antud privaatsusavaldusi.

AktiveerimineAktiveeriminemainactivationmodule
Kokkuvõte

Windowsi aktiveerimisel seostatakse spetsiifiline tootevõti selle seadmega, kuhu tarkvara installitakse. Selle seadme tootevõti ja andmed tarkvara kohta saadetakse Microsofti selle tarkvara litsentsi kehtivuse kinnitamiseks. Need andmed saadetakse uuesti, kui tekib vajadus litsentsi taasaktiveerimiseks või valideerimiseks. Windowsi keskkonnas töötavad telefonid saadavad selle esmakordsel sisselülitamisel seadme ja võrgu identifikaatorid ja ka seadme asukoha Microsofti, et registreerida garantii, täiendada laoseisu ja hoida ära pettused.

Tegevuste ajaluguTegevuste ajalugumainactivityhistorymodule
Kokkuvõte

Tegevusajalugu aitab pidada arvestust selle üle, mida seadmes teete, nt milliseid rakendusi ja teenuseid kasutate, faile avate ja veebisaite sirvite. Eri rakenduste ja funktsioonide (nt Microsoft Edge‘i pärandversiooni, mõne Microsoft Store’i rakenduse ja Microsoft 365 rakenduste) kasutamisel luuakse teie tegevuste ajalugu ning see salvestatakse kohalikult teie seadmesse. Kui te logite sisse töö- või koolikontoga ja annate enda nõusoleku, saadab Windows teie tegevuste ajaloo Microsoftile. Kui teie tegevuste ajalugu on pilvteenustesse edastatud, kasutab Microsoft neid selleks, et võimaldada teil kasutada seadmeüleseid funktsioone ja jätkata poolelijäänud tegevusi mõnes muus seadmes ning et pakkuda teile isikupärastatud teenuseid (nt tegevuste järjestamine kasutuskestuse alusel) ja asjakohaseid soovitusi (nt teie edasiste vajaduste prognoosimine tegevusajaloo põhjal) ning et täiustada Microsofti tooteid.

Tegevuste ajaloo Microsoftile saatmise ja kohalikku seadmesse salvestamise sätted saate igal ajal sisse või välja lülitada ning samuti saate seadme tegevuste ajaloo alati kustutada; selleks valige Windowsi sätete rakenduses Privaatsus > Tegevuste ajalugu. Lisateave Windowsi tegevuste ajaloo kohta.

Reklaami-IDReklaami-IDmainadvertisingidmodule
Kokkuvõte

Windows loob seadme iga kasutaja jaoks kordumatu reklaami-ID, mida rakenduse arendajad ja reklaamivõrgustikud võivad kasutada enda äranägemise järgi, sealhulgas rakendustes asjakohase reklaami pakkumiseks. Kui reklaami-ID on lubatud, saavad nii Microsofti kui ka kolmanda osapoole rakendused reklaami-ID-le juurde pääseda ja seda kasutada üsna sarnaselt sellega, kuidas veebisaidid saavad küpsisesse salvestatud kordumatule identifikaatorile juurde pääseda ja seda kasutada. Seega saavad rakenduste arendajad (ja reklaamivõrgustikud, millega nad töötavad) kasutada reklaami-ID-d selleks, et pakkuda oma rakendustes ja veebis asjakohasemat reklaami ja muud isikupärastatud sisu. Microsoft kogub siin kirjeldatud kasutuste jaoks reklaami-ID-d ainult siis, kui valite reklaami-ID lubamise teie privaatsussätete osana.

Reklaami-ID sätet rakendatakse Windowsi reklaami-ID-d kasutavatele Windowsi rakendustele. Sellele identifikaatorile juurdepääsu keelamiseks saate Windowsi sätete rakenduses reklaami-ID igal ajal välja lülitada. Kui otsustate selle uuesti sisse lülitada, siis reklaami-ID lähtestatakse ja luuakse uus identifikaator. Kui reklaami-ID-le pääseb juurde teise tootja rakendus, oleneb reklaami-ID kasutamine selle rakenduse privaatsuspoliitikast. Lisateave Windowsi reklaami-ID kohta.

Reklaami-ID sätet ei kohaldata muudele Microsofti või muude tootjate pakutavatele huvipõhistele reklaamidele, näiteks küpsistele, mida kasutatakse veebisaitidel huvipõhiste displeireklaamide pakkumiseks. Windowsi kaudu juurdepääsetavad või installitud kolmanda osapoole tooted võivad pakkuda ka muid huvipõhiseid reklaame, mille suhtes kehtivad nende enda privaatsuspoliitikad. Microsoft pakub teatud Microsofti toodetes muid huvipõhiseid reklaame nii otse kui ka kolmandatest osapooltest reklaamipakkujate kaudu. Lisateavet selle kohta, kuidas Microsoft reklaamimiseks andmeid kasutab, leiate selle avalduse jaotisest Kuidas me kasutame isikuandmeid.

DiagnostikaDiagnostikamaindiagnosticsmodule
Kokkuvõte

Microsoft kogub Windowsi diagnostikaandmeid probleemide lahendamiseks ning Windowsi ajakohasuse, turvalisuse ja töökindluse tagamiseks. See aitab meil täiustada Windowsi ning seotud Microsofti tooteid ja teenuseid, pakkuda klientidele, kes on sisse lülitanud kohandatud funktsioonide sätte, asjakohasemaid näpunäiteid ja soovitusi, ning kohandada Windowsi jaoks ette nähtud Microsofti ja kolmandate osapoolte tooteid ja teenuseid vastavalt klientide vajadustele. Andmed edastatakse Microsoftile ja salvestatakse kas ühe või mitme kordumatu identifikaatoriga, mis aitavad meil tuvastada kasutaja isikut üksikus seadmes ning mõista seadme hooldusprobleeme ja kasutusmustreid.

Diagnostika- ja tegevusandmetel on kaks taset: nõutavad diagnostikaandmed ja valikulised diagnostikaandmed. Teatud tootedokumentatsioon ja muud materjalid viitavad nõutavatele diagnostikaandmetele kui põhidiagnostilised andmed ja valikulistele diagnostikaandmetele kui täielikud diagnostilised andmed.

Kui organisatsioon (näiteks tööandja või õppeasutus) kasutab teile loodud konto haldamiseks Azure Active Directoryt (AAD-d) ja registreerib teie seadme Windowsi diagnostikaandmete volitatud töötleja konfiguratsioonis, töötleb Microsoft Windowsiga seotud diagnostikaandmeid Microsofti ja organisatsiooni vahel sõlmitud lepingu kohaselt. Kui organisatsioon kasutab teie seadme haldamiseks Microsoft haldustööriistu või kaasab selleks Microsofti, siis Microsoft ja see organisatsioon kasutavad ja töötlevad teie seadmest pärinevaid diagnostika- ja tõrkeandmeid organisatsiooni hallatavate seadmete haldamiseks, jälgimiseks ja tõrkeotsinguks ning organisatsiooni muudel eesmärkidel.

Nõutavad diagnostikaandmed hõlmavad teavet teie seadme, selle sätete ja võimaluste kohta ning selle kohta, kas seade töötab õigesti. Kogume järgmisi nõutavaid diagnostikaandmeid.

 • Seadme-, ühenduvus- ja konfiguratsiooniandmed:
  • Andmed seadme kohta, nt protsessori tüüp, OEM (seadme tootja), aku tüüp ja mahtuvus, kaamerate arv ja tüüp, püsivara ning mälu atribuudid.
  • Andmed võrgu ja ühenduse kohta, nt seadme IP-aadress, mobiilivõrk (sh IMEI ning mobiilioperaator) ja teave selle kohta, kas seade on ühendatud tasuta või tasulisse võrku.
  • Andmed operatsioonisüsteemi ja selle konfiguratsiooni kohta, nt operatsioonisüsteemi versioon ning järgunumber, piirkonna- ja keelesätted, diagnostika tase ning teave selle kohta, kas seade kuulub Windows Insideri programmi.
  • Andmed ühendatud välisseadmete kohta, nt mudel, tootja, draiver ja ühilduvusteave.
  • Andmed seadmesse installitud rakenduste kohta, nt rakenduse nimi, versioon ja väljaandja.
 • Andmeid selle kohta, kas seade on värskendamiseks valmis ja kas leidub tegureid, mis võivad värskenduste saamist takistada, nt tühjenenud aku, piiratud kettaruum või ühendus tasulise võrgu kaudu.
 • Andmeid selle kohta, kas värskendamised viiakse lõpule või mitte.
 • Andmeid diagnostika kogumissüsteemi töökindluse kohta.
 • Tavalisi tõrketeatisi, mis hõlmavad operatsioonisüsteemi ja seadmes töötavate rakenduste seisundiandmeid. Tavaline tõrketeavitus annab meile näiteks teada, kui rakendus (nt Microsoft Paint või kolmanda osapoole mäng) hangub või läheb krahhi.

Valikulised diagnostikaandmed sisaldavad üksikasjalikumat teavet teie seadme ning selle sätete, võimaluste ja seadme seisundi kohta. Valikulised diagnostikaandmed hõlmavad andmeid teie külastatavate veebilehtede kohta, seadme tegevuse (ehk kasutuse) ja tõhusama tõrkearuandluse kohta, mis võimaldab Microsoftil tooteid ja teenuseid kõigi kasutajate jaoks parandada ja täiustada. Kui otsustate saata valikulised diagnostikaandmed, kaasatakse alati nõutavad diagnostikaandmed ja kogume järgmist lisateavet.

 • Täiendavaid andmeid seadme, ühenduvuse ja konfiguratsiooni kohta lisaks kogutud nõutavatele diagnostikaandmetele.
 • Oleku- ja logimisteavet operatsioonisüsteemi ning teiste süsteemikomponentide seisundi kohta, lisaks värskenduste ja diagnostikasüsteemide kohta kogutud nõutavatele diagnostikaandmetele.
 • Rakendusetegevuse andmed, nt seadmes käivitatud programmid, nende töötamise kestus ja sisendsignaalile reageerimise kiirus.
 • Brauseritegevus, sh sirvimisajalugu ja otsingusõnad Microsofti brauserites (Microsoft Edge või Internet Explorer).
 • Täiustatud tõrketeatisi, sh andmeid seadme mälu oleku kohta süsteemi või rakenduse krahhi korral (andmed võivad tahtmatult sisaldada kasutajasisu, nt faili osi, millega töötasite siis, kui probleem ilmnes). Krahhiandmeid ei kasutata allkirjeldatud kohandatud funktsioonide puhul.

Kõiki eespool kirjeldatud andmeid ei pruugita teie seadmest koguda isegi juhul, kui olete valinud valikuliste diagnostikaandmete saatmise. Microsoft minimeerib seadmetest kogutavate valikuliste diagnostikaandmete üldhulka, kogudes osa andmeid ainult teatud osast seadmetest (valimist). Diagnostikaandmete vaaturi käivitamisel kuvatakse ikoon, mis näitab, kas teie seade on selle valimi osa, ning seda, milliseid andmeid seadmest kogutakse. Diagnostikaandmete vaaturi tööriista allalaadimisjuhendi leiate Windowsi sätete rakenduse jaotisest „Diagnostika ja tagasiside“.

Windowsi diagnostikateenuse kogutavad konkreetsed andmeüksused võivad muutuda, et Microsoft saaks koguda andmeid vastavalt kirjeldatud eesmärkidele. Microsoftil olla vaja koguda andmeüksusi, mida varem ei kogutud, näiteks selleks, et Microsoft saaks teha kasutajate arvutikasutuskogemust mõjutavate uusimate jõudlusprobleemide tõrkeotsingut või värskendada äsja välja antud Windowsi seadet. Nõutavate diagnostikaandmete ja valikuliste diagnostikaandmete raames kogutavate andmete ajakohase loendi leiate siit: Windowsi nõutavad (põhitaseme) diagnostikasündmused ja -väljad või Windowsi valikulised (täielikud) diagnostikaandmed. Pakume partneritele (nt seadmetootjad) piiratud koguses tõrkearuandeteavet, et aidata neil teha tõrkeotsingut Windowsi või muude Microsofti toodete ja teenustega töötavatele toodetele ja teenustele. Neil on lubatud kasutada seda teavet vaid nende toodete ja teenuste parandamiseks või täiustamiseks. Samuti võime jagada koondatud ja umbisikustatud diagnostikaandmeid (nt Windowsi rakenduste ja funktsioonide üldised kasutussuundumused) valitud kolmandate osapooltega. Lisateave Windowsi diagnostikaandmete kohta.

Tindipliiatsi kasutuse ja tippimise tuvastus. Samuti saate aidata Microsoftil täiustada tindipliiatsi kasutuse ja tippimise tuvastusfunktsiooni, kui saadate diagnostikaandmeid tindipliiatsi kasutuse ja tippimise kohta. Kui otsustate seda teha, kogub Microsoft tipitud või kirjutatud sisu näidiseid, et täiustada eri keeltes, mida Microsofti kliendid kasutavad, funktsioone, nagu käsitsikirjatuvastus, automaattekst, järgmise sõna soovitamine, õigekirjavigade parandamine. Tindipliiatsi kasutamise ja tippimise diagnostikaandmete kogumisel jagab Microsoft teabe väikesteks uurimisosadeks, millest eemaldatakse identifikaatorid, järjestusteave ning muud andmed (nt meiliaadressid ja arvväärtused), mida saab kasutada algse sisu taastamiseks või sisestusteabe kasutajaga sidumiseks. Kogutud andmed sisaldavad ka seotud toiminguandmeid, nagu käsitsi teksti tehtud muudatused ja sõnastikku lisatud sõnad. Lisateave Windowsis tindipliiatsi kasutuse ja tippimise täiustamise kohta.

Kui otsustate kohandatud funktsioonid sisse lülitada, edastame teie Windowsi diagnostikaandmete (vastavalt teie valikule kas nõutavate või valikuliste andmete) põhjal teile isikupärastatud näpunäiteid, reklaame ja soovitusi, mis võimaldavad Microsofti tooteid ja teenuseid paremini kasutada. Nõutavate diagnostikaandmete sätte valimise korral põhineb isikupärastamine teabel teie seadme, selle sätete ja võimaluste kohta ning sellel, kas seade töötab korralikult. Valikuliste diagnostikaandmete valimise korral põhineb isikupärastamine ka teabel selle kohta, kuidas te rakendusi ja funktsioone kasutate, ning lisateabel teie seadme seisundi kohta. Siiski ei kasuta me teenuste isikupärastamiseks teavet veebisaitide sirvimise kohta, krahhiteavet, kõneandmeid ega tippimise või tindipliiatsi kasutuse sisendandmeid, kui saame neid andmeid klientidelt, kes on valinud valikuliste diagnostikaandmete sätte.

Kohandatud kasutuskogemus hõlmab soovitusi Windowsi kohandamise, optimeerimise ja rakenduste kohta ning Microsofti ja kolmandate isikute toodete ja teenuste, funktsioonide, rakenduste ja riistvara soovitusi ja pakkumisi Windowsi jaoks. Näiteks võime teid teavitada teie jaoks tundmatutest või uutest funktsioonidest, et aidata teil oma seadet maksimaalselt ära kasutada. Kui teil on Windows-seadmega probleeme, võidakse teile pakkuda lahendust. Teile võidakse pakkuda võimalust kohandada lukustuskuva piltide abil või kuvada rohkem teile meeldivaid pilte või vähem selliseid pilte, mis teile ei meeldi. Kui käivitate brauseris filmi voogesituse, võidakse teile soovitada Microsoft Store'is olevat rakendust, mis muudab voogesituse tõhusamaks. Või kui teil hakkab kõvakettal ruum otsa saama, võib Windows soovitada katsetada OneDrive’i või osta salvestusruumi lisamiseks uut riistvara. Lisateave Windowsi kohandatud funktsioonide kohta.

TagasisidekeskusTagasisidekeskusmainfeedbackhubmodule
Kokkuvõte

Tagasisidekeskus on eelinstallitud rakendus, mis võimaldab koguda tagasisidet Microsoft toodete ja installitud rakenduste ning kolmanda osapoole rakenduste kohta. Rakendusse Tagasisidekeskus saate sisse logida kas isikliku Microsoft kontoga või teie organisatsioonilt (nt tööandja või õppeasutus) saadud kontoga, mida kasutate Microsofti toodetesse sisselogimiseks. Töö- või koolikontoga sisselogimise korral saate Microsoftile edastada teie organisatsiooniga seotud tagasisidet.

Olenemata sellest, kas kasutate töö- või koolikontot või oma isiklikku Microsofti kontot, võib meile saadetud tagasiside olla avalikult nähtav; selle määravad ära teie asutuse administraatorite konfigureeritud sätted. Lisaks võtke arvesse, et töö- või koolikontolt edastatud tagasisidet saavad tagasisidekeskuses vaadata teie organisatsiooni administraatorid.

Kui saadate Microsoftile tagasisidet mõne probleemi kohta või lisate mõne probleemi kohta üksikasju, saadetakse Microsofti toodete ja teenuste täiustamiseks Microsoftile diagnostikaandmeid. Olenevalt Windowsi sätete rakenduse jaotise Diagnostika ja tagasiside diagnostikaandmete sätetest saadab tagasisidekeskus diagnostikaandmed kas automaatselt või pakutakse teile võimalust saata need andmed Microsoftile tagasiside edastamise hetkel. Tagasiside esitamisel valitud kategooriast lähtuvalt võime koguda täiendavaid isikuandmeid, mis on meile probleemide tõrkeotsingul abiks – näiteks asukohaga seotud teavet, kui saadate tagasisidet asukohateenuste kohta, või pilguga seotud teavet, kui saadate tagasisidet hübriidreaalsuse funktsiooni kohta. Microsoft võib teie tagasisidet koos tagasisidet esitamisel kogutud andmetega jagada ka Microsofti partneritega (nt seadmetootja või püsivaraarendajaga), et aidata neil teha Windowsi või muude Microsofti toodete ja teenustega töötavate toodete ja teenuste tõrkeotsingut. Lisateave Windowsi diagnostikaandmete kohta.

Asukohateenused ja salvestamineAsukohateenused ja salvestaminemainlocationservicesmotionsensingmodule
Kokkuvõte

Windowsi asukohateenus. Microsoft osutab asukohateenuseid, mis aitavad teha kindlaks Windows-seadme täpse geograafilise asukoha. Olenevalt seadme võimalustest saab seadme asukohta määrata erineva täpsusega ja mõnel juhul võidakse see tuvastada täpselt. Kui olete lubanud Windows-seadmes asukohateenuse või olete andnud Microsofti rakendustele loa pääseda juurde asukohateabele mitte-Windows-seadmetes, kogub Microsoft andmeid mobiilsidemastide ja Wi-Fi pääsupunktide ja nende asukohtade kohta ning lisab need pärast kogutud andmetest igasuguse isikut või päritoluseadet identifitseeriva teabe eemaldamist asukohtade andmebaasi. Seda tüüpi umbisikustatud asukohateavet kasutatakse Microsofti asukohateenuste täiustamiseks ja mõnel juhul jagatakse seda meie asukohateenuste pakkujatest partneritega, praegu HERE’iga (vt https://www.here.com/) ja Skyhookiga (vt https://www.skyhook.com), et täiustada pakkuja asukohateenuseid.

Windowsi teenused ja funktsioonid, Windowsis käivitatud rakendused ja Windowsi brauserites avatud veebisaidid võivad Windowsi kaudu seadme asukohale juurde pääseda, kui teie sätted lubavad neil seda teha. Mõni funktsioon ja rakendus taotleb esmasel installimisel Windowsisse asukoha kindlakstegemise luba, mõned küsivad seda rakenduse esmakasutusel ja teised küsivad luba iga kord, kui seadme asukohale juurde pääsete. Lisateavet seadme asukohta kasutavate Windowsi rakenduste kohta vt privaatsusavalduse jaotisest Windowsi rakendused.

Kui rakendus või funktsioon pääseb juurde seadme asukohale ja olete Microsoft kontoga sisse logitud, laadib teie Windows-seade oma asukoha ka pilvteenusesse, mille kaudu see on seadmeüleselt kättesaadav teistele teie Microsofti kontot kasutavatele rakendustele või teenustele, millele olete selleks loa andnud. Me säilitame ainult viimase teadaoleva asukoha (iga uus asukoht asendab eelmise). Andmed Windows-seadme hiljutiste asukohtade ajaloo kohta salvestatakse samuti seadmesse isegi juhul, kui Microsofti kontot ei kasutata, ja teatud rakendused ning Windowsi funktsioonid saavad sellele asukohaajaloole juurde pääseda. Seadme asukohaajaloo saate Windowsi sätete rakenduses igal ajal kustutada.

Windowsi sätete rakenduses saate ka vaadata, millistel rakendustel on juurdepääs seadme täpsele asukohale või seadme asukohaajaloole, lülitada sisse või välja kindlate rakenduste juurdepääsu seadme asukohale või lülitada välja üldise juurdepääsu seadme asukohale. Samuti saate määrata vaikeasukoha, mida kasutatakse, kui asukohateenus ei tuvasta teie seadme täpsemat asukohta.

Isegi kui olete lülitanud välja juurdepääsu seadme asukohale, võib mõni kolmanda osapoole töölauarakendus ja -teenus kasutada seadme täpse asukoha kindlaksmääramiseks mõnda teist tehnoloogiat (nt Bluetooth, Wi-Fi, mobiilsidemodem vms). Lisateave kolmanda osapoole töölauarakenduste kohta ja selle kohta, kuidas need võivad saada tuvastada teie seadme asukoha ka juhul, kui seadme asukohasäte on välja lülitatud.

Samuti proovib Windows hädaabikõne tegemise korral abi saamise hõlbustamiseks määrata ja jagada teie täpset asukohta teie asukohasätetest olenemata. Kui teie seadmes on SIM-kaart või see kasutab mobiilsideteenust mõnel muul viisil, on teie mobiilioperaatoril juurdepääs seadme asukohale. Lisateave Windowsi asukohafunktsioonide kohta.

Üldjooneline asukoht. Kui lülitate sisse asukohateenused, võivad rakendused, mis ei saa kasutada teie täpset asukohta, saada siiski juurdepääsu teie üldisele asukohale, nagu linn, postiindeks või piirkond.

Seadme leidmine. Seadme leidmise funktsioon võimaldab Windowsi seadme administraatoril tuvastada seadme asukoha veebisaidil account.microsoft.com/devices. Seadme leidmise funktsiooni lubamiseks peab administraator olema sisse logitud Microsofti kontosse ja lubanud asukohasätte. Seda funktsiooni saab kasutada ka juhul, kui teised kasutajad on keelanud juurdepääsu asukohale kõigi oma rakenduste jaoks. Kui administraator püüab seadme asukohta leida, näevad kasutajad olekualal selle kohta teatist. Lisateave Windowsi seadme leidmise funktsiooni kohta.

Salvestamine. Mõned Windowsi seadmed on varustatud salvestusfunktsiooniga, mis lubab teil jäädvustada heli- ja videoklippe selles seadmes tehtud tegevustest (sh teie suhtlusest teistega). Kui otsustate seansi salvestada, siis salvestatakse see teie seadmesse. Mõnel juhul võime teile pakkuda võimalust edastada salvestis Microsofti tootesse või teenusesse, mis levitab salvestist avalikult. NB! Enne mis tahes suhtluse salvestamist ja/või edastamist peaksite veenduma, et mõistate sellega teie jaoks kaasnevat juriidilist vastutust. See võib muu hulgas hõlmata enne salvestamise alustamist selleks kõigilt osapooltelt nõusoleku saamist või muid nõusolekuid vastavalt vajadusele. Microsoft ei vastuta selle eest, kuidas te salvestisi või salvestamisfunktsioone kasutate.

Turbe- ja ohutusfunktsioonidTurbe- ja ohutusfunktsioonidmainsecurityandsafetyfeaturesmodule
Kokkuvõte

Seadme krüptimine. Seadme krüptimine aitab kaitsta seadmesse salvestatud andmeid. Krüptimisel kasutame BitLockeri draivkrüptimise tehnoloogiat. Kui seadme krüptimine on sisse lülitatud, krüptib Windows automaatselt draivi, kuhu Windows on installitud ja genereerib ka taastevõtme. Teie isikliku seadme BitLockeri taastevõti varundatakse võrgurežiimis automaatselt teie isiklikku Microsoft OneDrive'i kontosse. Microsoft ei kasuta teie isiklikke taastevõtmeid mingil muul eesmärgil.

Ründetarkvara eemaldamise tööriist. Windowsi Update'i osana käivitatakse te seadmes vähemalt kord kuus ründevara eemaldamise tööriist (MSRT). MSRT kontrollib, ega seadmeid pole nakatatud spetsiifilise, valdavalt pahatahtliku tarkvaraga („ründevaraga”) ja aitab eemaldada mistahes liiki leitud nakkust. Kui seadmes on ründevara ja MSRT on käivitatud, eemaldab see Microsofti tugiteenuste veebisaidil loetletud ründevara. Ründevara kontrollimise ajal saadetakse Microsofti teade spetsiifiliste andmetega tuvastatud ründevara ja tõrgete kohta, aga ka muud andmed seadme kohta. Kui te ei soovi, et MSRT saadaks need andmed Microsofti, võite MSRT-i teatemooduli toimimise keelata.

Microsofti kontopere. Vanemad võivad Microsofti rakendust Pere kasutada mõistmiseks, kuidas laps seadet kasutab ja seadistada vajalikud kasutuspiirangud. Kuna pereliikmete jaoks on saadaval palju funktsioone, lugege perekonna loomise või sellega ühinemise korral esitatud teave hoolikalt läbi. Kui elate piirkonnas, kus Microsofti teenustele juurdepääsemiseks konto loomiseks läheb tarvis nõusolekut, võidakse teil paluda hankida või anda vanema nõusolek. Kui kasutaja pole teie piirkonnas täisealine, palutakse tal registreerumise käigus vanema või eestkostja nõusoleku taotlemiseks sisestada täiskasvanu meiliaadress. Kui rakenduse Pere lapse tegevusest teavitamise funktsioon on sisse lülitatud, kogub Microsoft üksikasjalikku teavet selle kohta, kuidas laps oma seadet kasutab ja edastab vanematele teateid lapse tegevuse kohta. Tavapäraselt kustutatakse pärast lühikest ajavahemikku tegevuse teated Microsofti serveritest.

Microsoft Defender SmartScreen. Microsoft Defender SmartScreen aitab teid kaitsta meie serverite kasutamisel, kontrollides ega allalaaditud failides ja veebisisus pole pahavara, potentsiaalselt ohtlikku veebisisu ja muid ohtusid kas seadmele või teile endale. Failide kontrollimisel saadetakse andmed selle faili kohta Microsofti, k.a faili nimi, faili sisu räsikood, allalaadimise asukoht ja selle digitaalsed serdid. Kui Microsoft Defender SmartScreen kuulutab faili tundmatuks või potentsiaalselt ohtlikuks, siis enne faili avamist kuvatakse vastav hoiatus. Pärast veebisisu kontrollimist saadetakse andmed sisu ja teie seadme kohta Microsofti, k.a sisu täielik veebiaadress. Kui Microsoft Defender SmartScreen kuulutab selle sisu potentsiaalselt ohtlikuks, siis näete sisu kohal hoiatust. Microsoft Defender SmartScreeni saab sätete kaudu sisse või välja lülitada.

Microsoft Defenderi viirusetõrje. Microsoft Defenderi viirusetõrje otsib teie seadmest ründevara ja muud soovimatut tarkvara, potentsiaalselt soovimatuid rakendusi ja muud pahatahtlikku sisu. Microsoft Defenderi viirusetõrje lülitatakse seadme kaitsmiseks automaatselt sisse, kui teie seadet pole aktiivselt kaitsmas mingi muu ründevaratõrje tarkvara. Kui Microsoft Defenderi viirusetõrje on sisse lülitatud, jälgib see teie seadme turbeolekut. Kui Microsoft Defenderi viirusetõrje on sisse lülitatud või kui see töötab, kuna funktsioon „Piiratud regulaarne kontrollimine“ on selle lubanud, saadab see Microsofti automaatselt teateid, mis sisaldavad andmeid võimaliku ründevara ja muu soovimatu tarkvara ning potentsiaalselt soovimatute rakenduste ja muu pahatahtliku sisu kohta, ka võib see rakendus saata potentsiaalse ründesisuga (nt ründevara või tundmatuid faile sisaldavaid) faile edasiseks uurimiseks. Kui teated sisaldavad suure tõenäosusega isikuandmeid, ei saadeta teadet automaatselt, vaid teid teavitatakse enne selle saatmist. Saate konfigureerida Microsoft Defenderi viirusetõrje nii, et see ei saadaks Microsoftile teateid ega võimalikku ründevara.

Kõne, häälaktiveerimine, tindipliiatsi kasutus ja tippimineKõne, häälaktiveerimine, tindipliiatsi kasutus ja tippiminemainspeechinkingtypingmodule
Kokkuvõte

Kõne. Microsoft pakub nii seadmepõhist kõnetuvastusfunktsiooni kui ka pilvepõhist (võrgupõhist) kõnetuvastustehnoloogiat.

Võrgupõhise kõnetuvastuse sätte sisselülitamise korral saavad rakendused kasutada Microsofti pilvepõhist kõnetuvastust. Operatsioonisüsteemis Windows 10 võimaldab võrgupõhise kõnetuvastuse säte ka Windowsi dikteerimisfunktsiooni kasutamist.

Kõne sisselülitamine HoloLensi seadme häälestamisel või Windows Mixed Reality installimisel võimaldab teil kasutada oma häält käskude dikteerimiseks ja rakendustega suhtlemiseks. Lubatud on nii seadmepõhise kõnetuvastuse kui ka võrgupõhise kõnetuvastuse sätted. Kui mõlemad sätted on lubatud ja peakomplekt on sisse lülitatud, kasutab seade alati teie häälsisendit ja saadab teie hääleandmed Microsofti pilvepõhisele kõnetuvastustehnoloogiale.

Kui kasutate Microsofti pilvepõhiseid kõnetuvastustehnoloogiaid, näiteks võrgupõhise kõnetuvastuse sätte lubamise, HoloLensi kasutamise või dikteerimisega tippimise teel, siis kõnetuvastusteenuse pakkumiseks häälandmetes sisalduvaid sõnu tekstina transkribeerides kogub ja kasutab Microsoft teie häälsalvestisi. Microsoft ei kuula teie häälsalvestist ilma teie loata. Lisateavet selle kohta, kuidas Microsoft teie häälandmeid haldab, leiate siit: Kõnetuvastustehnoloogia.

Seadmepõhist kõnetuvastust saate kasutada ilma häälandmeid Microsoftile saatmata. Siiski on Microsofti pilvepõhine kõnetuvastustehnoloogia täpsem kui seadmepõhine kõnetuvastus. Kui võrgupõhise kõnetuvastuse säte on välja lülitatud, töötavad kõneteenused, mis ei sõltu pilvteenustest ning kasutavad ainult seadmepõhist tuvastamist (nt Jutustaja rakendus või Windowsi kõnetuvastuse rakendus), ja Microsoft ei kogu häälandmeid.

Võrgupõhise kõnetuvastuse saate igal ajal välja lülitada. Sel juhul ei saada teie häälandmeid Microsoftile mitte ükski rakendus, mis sõltub võrgupõhise kõnetuvastuse sättest. Kui kasutate HoloLensi või Windows Mixed Reality peakomplekti, saate seadmepõhise kõnetuvastuse igal ajal välja lülitada. Seejärel ei saa seade teie häält enam kuulata. Lisateave Windowsi kõnetuvastuse kohta .

Häälaktiveerimine. Windows pakub toetatud rakendusi, mis on võimelised reageerima rakendusekohastele häälmärksõnadele ja tegema neile vastavaid toiminguid (nt saab Cortana reageerida, kui ütlete „Cortana“, ja sellele vastata).

Kui olete andnud rakendusele loa reageerida häälmärksõnadele, proovib Windows neid mikrofoni lausutud märksõnu aktiivselt tuvastada. Kui märksõna on tuvastatud, pääseb rakendus juurde teie kõnesalvestisele, rakendus saab töödelda lindistust, teha toiminguid ja vastata (nt häälega vastata). Rakendus võib käskude töötlemiseks saata kõnesalvestise oma pilveteenustesse. Enne kõnesalvestistele juurdepääsemist peab iga rakendus teilt luba küsima.

Lisaks saab häälaktiveerimise lubada, kui seade on lukustatud. Kui see on lubatud, jätkab vastav rakendus mikrofoni lausutud häälmärksõnade tuvastamist, isegi kui olete seadme lukustanud, aktiveerides funktsiooni, kui seadme läheduses on kõnelevaid isikuid. Kui seade on lukustatud, on rakendusel juurdepääs samadele funktsioonidele ja teabele nagu siis, kui seade on lukustamata.

Saate häälaktiveerimise igal ajal välja lülitada. Lisateave Windowsi häälaktiveerimise kohta .

Isegi kui olete häälaktiveerimise välja lülitanud, võib mõni kolmanda osapoole töölauarakendus ja -teenus siiski jätkata mikrofoni kuulamist ja teie häälsisendit koguda. Lisateave kolmanda osapoole töölauarakenduste kohta ja selle kohta, kuidas need võivad juurde pääseda teie mikrofonile ka juhul, kui need sätted on välja lülitatud .

Dikteerimisega tippimine. Windows 11 operatsioonisüsteemis on dikteerimist värskendatud ja see on ümber nimetatud dikteerimisega tippimiseks. Dikteerimisega sarnaselt kasutab dikteerimisega tippimine kõne tekstiks teisendamise teenuse platvormina võrgupõhist kõnetuvastustehnoloogiat. Lisaks saate dikteerimisega tippimise täiustamiseks edastada hääleklippe. Kui te ei soovi hääleklippe edastada, saate siiski dikteerimisega tippida. Tehtud valikut saate dikteerimisega tippimise sätetes igal ajal muuta. Microsoft ei kuula teie häälsalvestisi ilma teie loata. Lisateave Windowsis dikteerimisega tippimise kohta .

Tindipliiatsi kasutuse ja tippimise isikupärastamine. Teie tipitud ja käsitsi kirjutatud sõnu kogutakse järgmiste funktsioonide pakkumiseks: isiklik sõnastik, parem tärgituvastus, mis hõlbustab seadmes tippimist ja kirjutamist, ning sõnasoovitused, mis kuvatakse tippimise või kirjutamise ajal.

Tindipliiatsi kasutuse ja tippimise isikupärastamise saate igal ajal välja lülitada. See toiming kustutab teie seadmesse salvestatud andmed (nt isikliku sõnastiku). Lisateave Windowsis tindipliiatsi kasutuse ja tippimise isikupärastamise kohta.

Sätete sünkroonimine ja varundamineSätete sünkroonimine ja varundaminemainsyncsettingsmodule
Kokkuvõte

Kui logite Windowsisse sisse Microsofti konto või töö- või koolikontoga, saab Windows talletada Microsofti serveritesse teie sätted, failid ja seadmekonfiguratsiooni andmed. Windows kasutab talletatud sätteid, faile ja seadmekonfiguratsiooni andmeid ainult selleks, et saaksite oma kasutuskeskkonna hõlpsamini teise seadmesse migreerida.

Windowsi sätete rakenduses saate selle funktsiooni välja lülitada ning lõpetada Windowsis teie sätete, failide ja konfiguratsiooniandmete talletamise. Samuti saate sätete rakenduses kustutada Windowsi talletatud sünkroonimis- ja varundusandmed.

Lisateave sätete sünkroonimise teel sätete ja andmete kogumise, kasutamise ja talletamise kohta.

Ainult Windows 11 korral: lisateave Windowsi varunduse teel sätete, failide ja konfiguratsiooniandmete kogumise, kasutamise ja talletamise kohta.

VärskendusteenusedVärskendusteenusedmainupdateservicesmodule
Kokkuvõte

Windowsi värskendusteenus sisaldab nii Windowsi värskendust kui ka Microsoft Update'i. Windowsi värskendus on teenus, mis saadab teile Windowsi tarkvaravärskendusi ja muud tugitarkvara, nagu draivereid ja püsivara, mida tarnivad seadme tootjad. Microsoft Update on teenus, mis saadab teile Microsofti muu tarkvara (nt Microsoft 365) värskendusi.

Windowsi värskendus laadib Windowsi tarkvaravärskendused automaatselt teie seadmesse. Teil on võimalik konfigureerida Windowsi värskenduse automaatne installimine kohe, kui need on muutunud saadavaks (soovitatav) või võite lasta Windowsil endale teatada, millal peaksite värskenduste installimise lõpetamiseks seadme taaskäivitama. Microsoft Store’i kaudu saadaolevaid rakendusi värskendatakse automaatselt Microsoft Store’i kaudu, nagu on kirjeldatud privaatsusavalduse jaotises Microsoft Store.

Veebibrauserid: Microsoft Edge’i pärandversioon ja Internet ExplorerVeebibrauserid: Microsoft Edge'i pärandversioon ja Internet Explorermainwebbrowsersmodule
Kokkuvõte

See jaotis kehtib Microsoft Edge'i pärandversioonide kohta (versioon 44 ja vanemad versioonid). Lisateavet Microsoft Edge'i mitte-pärandversioonide privaatsuspoliitika kohta leiate selle privaatsusavalduse jaotisest Microsoft Edge.

Microsoft Edge on vaikeveebibrauser Windowsi jaoks. Ka Internet Explorer, Microsofti pärandbrauser, on Windowsis saadaval. Kui kasutate Internetti pääsemiseks veebibrauserit, saadetakse andmed seadme kohta („standardsed seadme andmed“) külastatavale veebisaidile ja kasutatavale võrguteenusele. Seadme standardsed andmed kujutavad te seadme IP-aadressi, brauseri tüüpi ja keelt, juurdepääsu aega ja viiteid veebiaadressidele. Need andmed võidakse logida nende veebisaitide veebiserveritesse. Milliseid andmeid logitakse ja kuidas neid kasutatakse sõltub külastatavate veebisaitide privaatsustavadest ja kasutatavatest veebiteenustest. Lisaks saadab Microsoft Edge teatud veebisaitidele kordumatu brauseri ID, et saaksime koguda brauseri funktsioonide ja teenuste täiustamiseks kasutatavaid koondandmeid.

Lisaks muule salvestatakse teie seadmesse sellised andmed brauseri kohta nagu sirvimisajalugu, veebivormi andmed, ajutised internetifailid ja küpsised. Need andmed saate oma seadmest kustutada, kasutades käsku Kustuta sirvimisajalugu.

Microsoft Edge võimaldab teil jäädvustada ja salvestada oma seadmesse näiteks järgmist sisu.

 • Veebimärge. See võimaldab teil jätta külastatavatele veebisaitidele annotatsioone nii käsikirja kui ka teksti kujul, teha videoklippe, salvestada või jagada neid.
 • Aktiivlugemine. See võimaldab teil luua ja hallata lugemisloendeid nii veebisaitidest kui ka dokumentidest.
 • Keskus. Saate ühes ja samas kohas hõlpsasti hallata oma lugemisloendeid, lemmikuid, allalaaditud faile ja ajalugu.
 • Veebisaidi tegumiribale kinnitamine. Võimaldab teil kinnitada Windowsi tegumiribale oma lemmikveebisaidid. Veebisaidid saavad teavet selle kohta, millised nende alla kuuluvad veebilehed te olete kinnitanud, et need saaksid teile edastada teavitusikooni, kui veebisaitidel on uut sisu, mis võib teid huvitada.

Seadmesse salvestatud Microsofti brauseri teatud liiki teave sünkroonitakse muude seadmete vahel Microsofti kontosse sisselogimisel. Internet Exploreris sisaldab see teave näiteks sirvimisajalugu ja lemmikuid; Microsoft Edge'is sisaldab see teie lemmikuid, lugemisloendeid ja automaatsisestatavaid vormikirjeid (nt nimi, aadress ja telefoninumber) ning võib sisaldada ka installitud laiendite andmeid. Näiteks salvestatakse Microsoft Edge'is lugemisloendite kõikide seadmete vahel sünkroonimisel valitud sisu koopiad lugemisloendisse, mis saadetakse igasse sünkroonitud seadmesse hilisemaks vaatamiseks. Sünkroonimise saate Internet Exploreris keelata, kui avate menüü Start > Sätted > Kontod > Sätete sünkroonimine. (Lisateabe saamiseks lugege selle privaatsusavalduse jaotist Sätete sünkroonimine.) Samuti võite Microsoft Edge'i brauseriteabe sünkroonimise keelata, lülitades sünkroonimissuvandi Microsoft Edge'i menüüst Sätted välja.

Microsoft Edge ja Internet Explorer kasutavad tehtud otsingupäringuid ja sirvimisajalugu sirvimise kiirendamiseks ja asjakohasemate otsingutulemuste saamiseks. Funktsioonid on järgmised.

 • Otsingusoovitused Otsingusoovitused saadavad rakenduses Internet Explorer brauseri aadressiribale tipitud teabe automaatselt vaikimisi otsinguteenuse pakkujale (nt Bingi), et pakkuda otsingusoovitusi iga märgi sisestamise järel.
 • Otsingu- ja saidisoovitused saadavad rakenduses Microsoft Edge brauseri aadressiribale tipitud teabe automaatselt Bingi (isegi juhul, kui olete valinud mõne muu vaikimisi otsingupakkuja), et pakkuda otsingusoovitusi iga märgi sisestamise järel.

Saate need funktsioonid igal ajal välja lülitada. Otsingutulemuste leidmiseks saadavad nii Microsoft Edge kui ka Internet Explorer teie otsingupäringuid, standardset teavet seadme ja asukoha kohta (kui asukohateave on lubatud) vaikimisi otsinguteenuse pakkujale. Kui vaikimisi otsinguteenuse pakkujaks on Bing, siis kasutame neid andmeid selle privaatsusavalduse jaotises Bing kirjeldatud viisil.

Cortana saab teid Microsoft Edge’is veebisirvimisel aidata funktsioonidega nagu „Küsi Cortanalt“. Microsoft Edge’i sätetes saate Cortana abi Microsoft Edge’is alati keelata. Lisateavet selle kohta, kuidas Cortana kasutab andmeid ning kuidas seda kontrollida, leiate selle privaatsusavalduse jaotisest Cortana.

Windowsi rakendusedWindowsi rakendusedmainwindowsappsmodule
Kokkuvõte

Teatud arv Microsofti rakendusi on lisatud Windowsi komplekti, kuid ülejäänud on saadaval Microsoft Store'is. Mõned nendest funktsioonidest on järgmised.

Rakendus Kaardid. Rakendus Kaardid võimaldab osutada asukohapõhiseid teenuseid, kusjuures kaardirakenduse otsingute töötlemiseks kasutatakse Bingi teenuseid. Kui rakendusel Kaardid on juurdepääs teie asukohale ja olete Windowsis lubanud asukohapõhised teenused ning kui kasutate Windowsi rakendustes toetatud tekstiväljadel otsingu alustamiseks klahvi „@“, siis koguvad Bingi teenused asukohapõhiste soovituste pakkumiseks pärast „@“ tipitavat teksti. Bingi kasutatavate toimingute kohta leiate lisateavet selle privaatsusavalduse jaotisest Bing. Kui kaardirakendusel on juurdepääs te asukohale, siis võib Microsoft koguda Microsofti teenuste parandamiseks sellest seadmest disidentifitseeritud asukohaandmeid isegi siis, kui rakendust ei kasutata. Võite keelata kaardirakendustel juurdepääsu oma asukohale, lülitades välja asukohateenused või kaardirakenduse juurdepääsu asukohateenustele.

Rakenduses Kaardid saate jälgida nii lemmikkohti kui ka rakenduses Kaardid hiljuti tehtud kaardiotsinguid. Neid lemmikkohti ja otsinguajalugu hakatakse otsingusoovitustena pakkuma. Microsofti kontosse sisselogimisel sünkroonitakse lemmikkohad, otsinguajalugu ja rakenduse teatud sätted teiste seadmete ja teenustega, (nt Cortanaga). Lisateabe saamiseks lugege selle privaatsusavalduse jaotist Sätete sünkroonimine ja varundamine.

Rakendus Kaamera. Kui peaksite rakendusel Kaamera lubama kasutada oma asukohta, manustatakse asukohaandmed selle seadmega tehtud fotodesse ja videotesse. Fotodesse ja videotesse manustatakse samuti ka muud kirjeldavad andmed, nagu kaamera mudel ja pildi või video jäädvustamise kuupäev. Kui peaksite fotot või videot jagama, siis muutuvad manustatud andmed juurdepääsetavateks ka inimestele ja teenustele, kellele neid jagate. Pärast lubamist saate rakenduse Kaamera juurdepääsu oma asukohale igal ajal keelata, kui lülitate seadme menüüs „Sätted“ välja kõik juurdepääsuvõimalused asukohateenusele või kui lülitate välja rakenduse Kaamera juurdepääsu asukohateenusele.

Kui rakendus Kaamera on avatud, kuvab see ristkülikud valitud kaamera tuvastatud pildialadel, mida võidakse kasutada pildi täiustamiseks. Rakendus Kaamera ei hoia pilditäiustusandmeid alles. Kaamerajuurdepääsu sätteid saate igal ajal muuta rakenduse Kaamera menüüs „Sätted“ või Windowsi menüüs „Sätted“.

Rakendus Fotod. Rakendus Fotod aitab fotosid korraldada ja jagada. Näiteks sisaldab rakendus Fotod erinevaid vahekaarte fotode ja videote rühmitamiseks kuupäeva, asukoha, siltide ja nägude alusel. Vahekaardil „Kogu“ kuvatakse fotod ja videod jäädvustamiskuupäeva alusel. Vahekaart „Album“ aitab kasutajatel korraldada oma fotosid ja videoid asukoha ja ühiste siltide alusel. Vahekaart Inimesed aitab teil fotode ja videote korraldamiseks rühmitada sarnaste nägudega fotod ja videod; soovi korral saate näod kontaktidega seostada.

Kui lülitate rakenduse Fotod sätete lehel sisse suvandi „Inimesed“, kasutab rakendus teie fotode ja videote rühmitamiseks näotuvastustehnoloogiat. Rühmitamisfunktsioon saab fotol või videos tuvastada näod ning määrata kindlaks, kas nende kujutised sarnanevad muude teie kogusse kuuluvate fotode ja videote nägudega. Samuti saate nägude alusel rühmitamise lasta seostada rakenduses Inimesed sisalduvate kontaktidega.

Kui otsustate rakenduse Fotod abil jagada fotot või videot, siis on kõik sellesse manustatud andmed (nt asukoht, kaameramudel ja kuupäev) juurdepääsetavad inimestele ja teenustele, kellega te fotot või videot jagate. Lubamise korral on nägude alusel rühmitamine juurdepääsetav ainult teile ja ainult asjakohases seadmes rakenduses Fotod ning rühmi ja rühmitamisandmeid ei manustata mitte ühtegi jagatud fotosse või videosse. Teie (mitte Microsofti) kohus on tagada, et teil on fotodel ja videotel kujutatud inimeste luba kasutada nägude rühmitamise tehnoloogiat nende fotode ja videote rühmitamiseks teie isiklikes albumites.

Teie rühmasid talletatakse seadmes seni, kuni te rühmasid, fotosid või videoid alles hoiate. Kui säte Inimesed on sisse lülitatud, palutakse teil anda rakendusele Fotod uuesti luba nägude rühmitamiseks, kui rakendust Fotod pole kolm aastat kasutatud. Sätte „Inimesed“ saate rakenduse Fotod lehel „Sätted“ igal ajal sisse või välja lülitada. See eemaldab rakendusest Fotod nägude alusel rühmitamise andmed, kuid ei eemalda teie fotosid ega videoid. Lisateave rakenduse Fotod ja nägude alusel rühmitamise kohta.

Rakendus Inimesed. Rakendus "Inimesed" võimaldab näha kõiki kontakte ja suhelda nendega ühest kohast. Kui lisate rakendusse "Inimesed" oma konto, siis lisatakse teie konto kontaktid rakendusse automaatselt. Rakendusse Inimesed võite lisada ka muid kontosid, k.a sotsiaalvõrgustike omi (nt Facebook ja Twitter), aga ka e-posti kontosid. Konto lisamisel me teatame teile, milliseid andmeid rakendus Inimesed võib teatud teenustesse importida või sünkroonida ja laseme teil valida, mida soovite lisada. Muud installitud rakendused võivad ka oma andmeid rakendusega "Inimesed" sünkroonida, sh täiendavate üksikasjade lisamine olemasolevatesse kontaktidesse. Kui vaatate rakenduses "Inimene" mõnd kontakti, siis kuvatakse teile temaga seotud hiljutise suhtluse ajalugu (nt e-kirjad ja kalendrisündmused, sh ka see, mis tuleb sünkroonitavate rakenduste kaudu). Rakendusest "Inimesed" saate soovitud konto igal ajal eemaldada.

Rakendused Meil ja Kalender. Rakendused Meil ja Kalender võimaldavad teil ühest kohast ühenduse luua kõigi oma meilisõnumite, kalendrite ja failidega, sealhulgas teiste meiliteenuse- ja salvestusruumipakkujate teenustega. Rakendus pakub asukohapõhiseid teenuseid, näiteks ilmateadet kalendris, kuid saate rakendusel asukohateabe kasutamise keelata. Kui lisate konto rakendusse Meil või Kalender, sünkroonitakse teie meilisõnumid, failid, kontaktid ja muud kontosätted automaatselt teie seadme ja Microsofti serveritega. Alati saate konto eemaldada või muuta teie kontolt sünkroonitud andmeid. Konto konfigureerimiseks peate sisestama rakenduse koos konto identimisteabega (nt kasutajanime ja parooliga), mis saadetakse Interneti kaudu kolmandast isikust teenusepakkuja serverisse. Esmalt püüab rakendus konto konfigureerimiseks kasutada turvalist (SSL) ühendust, kuid kui teie meiliteenusepakkuja ei toeta SSL-ühendust, saadetakse see teave krüptimata kujul. Kui lisasite organisatsioonilt saadud konto (nt ettevõtte meiliaadressi), saab organisatsioonidomeeni omanik juurutada kindlaid turbepõhimõtteid ja kontrollimeetodeid (nt mitmikautentimine või teie seadmest kaugühenduse kaudu andmete kustutamise lubamine), mis võivad rakenduse kasutamist mõjutada.

Rakendus Sõnumside. Microsofti kontosse oma seadmest sisselogimisel võite valida, kas soovite oma teabe varundada. Varundamisel sünkroonitakse SMS- ja MMS-sõnumid ja salvestatakse need Microsofti kontole. See võimaldab teil telefoni kaotamisel või asendamisel vajalikud sõnumid välja otsida. Pärast seadme algset seadistamist saate oma sõnumiside sätteid mistahes ajal hallata. SMS/MMS-sõnumite varundamise väljalülitamise korral varem Microsofti kontosse varundatud sõnumeid ei kustutata. Nende sõnumite kustutamiseks peate need enne varundamise väljalülitamist esmalt oma seadmest kustutama. Kui lubate sõnumiside rakendusel kasutada oma asukohta, siis saate väljuvatele sõnumitele lisada lingi oma asukohale. Microsoft kogub asukohaandmeid selle privaatsusavalduse jaotises Windowsi Asukohateenused kirjeldatud viisil.

Jutustaja. Jutustaja on ekraanitekstide lugemise rakendus, mis aitab Windowsit ilma ekraanita kasutada. Jutustaja pakub raskesti kirjeldatavate piltide ja mitmetähenduslike linkide ilmnemisel intelligentset pildi- ja lehepealkirja kirjeldust ning veebilehtede kokkuvõtteid.

Kui vajutate pildi kirjelduse saamiseks klahvikombinatsiooni Jutustaja klahv + Ctrl + D, saadetakse pilt Microsoftile analüüsimiseks ja kirjelduse loomiseks. Pilte kasutatakse ainult kirjelduse loomiseks ja Microsoft ei salvesta neid.

Kui vajutate lehe pealkirja kirjelduste saamiseks klahvikombinatsiooni Jutustaja klahv + Ctrl + D, saadetakse külastatava saidi URL Microsoftile, et luua lehe pealkirja kirjeldus ning pakkuda ja täiustada Microsofti teenuseid (nt Bingi teenused, nagu on kirjeldatud eespool Bingi jaotises).

Kui hoiate veebilehe populaarsete linkide loendi saamiseks Jutustaja klahvi all ja vajutate S-klahvi kaks korda, saadetakse külastatava saidi URL Microsoftile, et luua populaarsete linkide kokkuvõte ning pakkuda ja täiustada Microsofti teenuseid (nt Bingi teenused, nagu on kirjeldatud eespool Bingi jaotises).

Need funktsioonid saate igal ajal keelata, kui avate Windowsi sätete rakenduses sätte Jutustaja > Too pildikirjeldused, lehepealkirjad ja populaarsed lingid.

Samuti saate saata tagasisidet Jutustaja kohta, et aidata Microsoftil diagnoosida ja lahendada Jutustajaga seotud probleeme ning täiustada Microsofti tooteid ja teenuseid (nt Windows). Suulist tagasisidet saate Jutustaja kaudu igal ajal esitada, vajutades klahvikombinatsiooni Jutustaja klahv + Alt + F. Selle klahvikombinatsiooni kasutamisel käivitub rakendus Tagasisidekeskus, mis annab teile võimaluse esitada suulist tagasisidet. Kui lubate Windowsi sätete rakenduses sätte „Aidake meil Jutustaja paremaks muuta“ ja edastate tagasisidekeskuse kaudu suulise tagasiside, siis Microsofti toodete ja teenuste (nt Windowsi) täiustamiseks edastatakse koos teie suulise tagasisidega ka hiljutised seadme- ja kasutusandmed (sh sündmuste jälituslogi (ETL) andmed).

Windows Media PlayerWindows Media Playermainwindowsmediaplayermodule
Kokkuvõte

Windows Media Player võimaldab teil esitada CD-sid, DVD-sid ja muud digitaalset sisu (nt WMA- ja MP3-failid), rippida CD-sid ja hallata meediumiteeki. Kogemuse rikastamiseks kuvab Windows Media player teegis oleva sisu esitamisel seotud meediumiteabe, nagu albumi pealkiri, laulu pealkiri, albumi pilt, esitaja ja helilooja. Meediumiteabe suurendamiseks saadab Windows Media player Microsofti taotluse, mis sisaldab standardset arvutiteavet, meediumisisu jaoks identifikaatorit ja Windows Media Playeri teegis sisalduvat meediumiteavet (sealhulgas teie enda redigeeritud või sisestatud teave), et Microsoft saaks pala tuvastada ja tagastada seejärel saadaoleva lisateabe.

Windows Media Player võimaldab ka taasesitada sisu, mis voogesitatakse teieni võrgu kaudu. Selle teenuse pakkumiseks on vaja, et Windows Media Player suhtleks voogmeediumi serveriga. Neid servereid juhivad tavaliselt mitte-Microsofti sisu pakkujad. Voogmeediumite taasesitamise käigus saadab Windows Media Player logi voogmeediumi serverisse või muudesse veebiserveritesse, kui voogmeediumi server seda nõuab. Logi hõlmab järgmisi üksikasju, nagu ühenduse kellaaeg, IP-aadress, operatsioonisüsteemi versioon, Windows Media Playeri versioon, Playeri identifitseerimisnumbrit (Player ID), kuupäeva ja parooli. Teie privaatsuse kaitsmiseks saadab Windows Media Player vaikimisi Player ID, mis on iga seansi korral erinev.

Windows HelloWindows Hellomainwindowshellomodule
Kokkuvõte

Windows Hello võimaldab biomeetrilist autentimist kasutades pääseda viivitamatult oma seadmele juurde. Kui lülitate funktsiooni sisse, kasutab Windows Hello teie nägu, sõrmejälgi või iirist teie identimiseks kordumatute punktide või teie kujutisest ekstraktitud omaduste põhjal, mis on salvestatud mallina teie seadmesse, samas ei salvestata teie tegelikku pilti näost, sõrmejäljest või iirisest. Sisselogimisel kasutatavaid biomeetrilise kontrolli andmeid ei edastata seadmest väljapoole. Teie biomeetrilise kontrolli andmed jäävad seadmesse seniks, kuni need eemaldate. Kuid juhul, kui Windows Hello on märkimisväärse ajavahemiku jooksul passiivne, palutakse teil kinnitada, kas soovite biomeetrilise kontrolli andmete talletamist jätkata. Biomeetrilise kontrolli andmed saate kustutada menüüs „Sätted“. Lisateave: Windows Hello.

Windows SearchWindows Searchmainwindowssearchmodule
Kokkuvõte

Windows Search võimaldab teil ühest kohast otsida oma faile ja sisu ning veebisisu. Kui kasutate Windows Searchi oma „asjade” otsimiseks, pakub see teie seadmes tulemusi teie isiklikus OneDrive'is, rakenduses OneDrive for Business (kui see on aktiveeritud), muudes pilvemäluruumis olevate üksuste kohta ja seda nende kolmanda osapoole pakkujate toetatud ulatuses. Kui kasutate veebiotsingu tegemiseks Windows Searchi või otsingusoovituste leidmiseks Windows Searchi, siis hangitakse otsingutulemid Bingi abil ning me kasutame teie otsingupäringuid selle privaatsusavalduse jaotises Bing kirjeldatud viisil. Lisateave Windowsi otsingufunktsioonide kohta .

Teie telefonTeie telefonmainyourphonemodule
Kokkuvõte

Rakendus Teie telefon võimaldab teil Androidi telefoni oma Windows-seadmega linkida seadmeüleste võimaluste lubamiseks. Rakenduse Teie telefon abil saate vaadata oma Androidi telefoni hiljutisi fotosid Windows-seadmes; Androidi telefonist helistada ja kõnedele vastata Windows-seadmes; vaadata ja saata tekstsõnumeid Windows-seadmest; vaadata oma Androidi telefoni teatisi, neist loobuda või teha nendega muid toiminguid Windows-seadmes ning jagada telefoni ekraani Windows-seadmes telefoni peegeldamise funktsiooni abil.

Rakenduse Teie telefon kasutamiseks peab rakendus Teie telefon olema installitud Windows-seadmesse ja rakendus Teie telefoniabiline peab olema installitud Androidi telefoni. Kui käivitate Windows-seadmes rakenduse Teie telefon, palutakse teil sisestada oma mobiiltelefoni number. Kasutame seda mobiiltelefoni numbrit ainult selleks, et saata teile link, mis sisaldab teavet rakenduse Teie telefoniabiline allalaadimise kohta.

Rakenduse Teie telefon kasutamiseks peate oma Microsofti kontole sisse logima Windows-seadme rakenduses Teie telefon ja Androidi telefoni rakenduses Teie telefoniabiline. Teie Androidi telefon peab olema ühendatud Wi-Fi-ga ning teie Windows-seade peab olema ühendatud Internetiga ja võimaldama rakendusel Teie telefon taustal töötada. Rakenduse Teie telefon peegeldamise funktsiooni kasutamiseks peab Androidi telefonis olema lubatud ka Bluetooth. Rakendus Teie telefon nõuab ka Windows-seadme täiendava turvameetmena häälestamist Windows Hello abil.

Rakenduse Teie telefon funktsioonide pakkumisest tingituna kogub Microsoft jõudlus-, kasutus- ja seadmeandmeid, mis hõlmavad näiteks teie mobiiltelefoni ja Windows-seadme riistvara võimalusi, rakenduse Teie telefon seansside arvu ja kestust ning häälestamiseks kulunud aega.

Androidi telefoni ja Windows-seadme vahelist seost saab igal ajal tühistada, logides sisse oma Microsofti kontoga aadressil accounts.microsoft.com/devices ja värskendades Androidi telefoni sätteid. Üksikasjalikku teavet leiate lehelt meie toe leht.

Tekstsõnumid. Rakenduse Teie telefon abil saate vaadata Androidi telefoni tekstsõnumeid oma Windows-seadmes ja saata tekstsõnumeid Windows-seadmest. Windows-seadmes kuvatakse ainult viimase 30 päeva jooksul vastu võetud ja saadetud tekstsõnumid. Need tekstsõnumid salvestatakse ajutiselt teie Windows-seadmesse. Me ei salvesta kunagi teie tekstsõnumeid oma serveritesse ega muuda ega kustuta ühtegi tekstsõnumit Androidi telefonist. Saate vaadata SMS- ja MMS-sõnumeid, kuid mitte RCS-sõnumeid. Selle funktsiooni pakkumiseks kasutab rakendus Teie telefon tekstsõnumite sisu ja nende isikute või ettevõtete kontaktteavet, kellelt te tekstsõnumeid vastu võtate või kellele saadate.

Kõned. Rakenduse Teie telefon abil saate Androidi telefonist helistada ja kõnedele vastata Windows-seadmes. Rakenduse Teie telefon kaudu saate ka vaadata oma hiljutisi kõnesid Windows-seadmes. Selle funktsiooni aktiveerimiseks peate andma õigused teatud toiminguteks (nt kõnelogidele juurdepääs ja arvutist telefonikõnede tegemise luba) nii Windows-seadmes kui ka Androidi telefonis. Neid õigusi saab igal ajal tühistada Windows-seadmes Teie telefoni sätete lehel ja Androidi telefoni sätetes. Windows-seadmes kuvatakse kõnelogis ainult viimase 30 päeva jooksul vastu võetud ja valitud kõned. Need kõne üksikasjad salvestatakse ajutiselt teie Windows-seadmesse. Me ei muuda ega kustuta teie kõneajalugu teie Androidi telefonis.

Fotod. Rakenduse Teie telefon abil saate kopeerida, jagada või redigeerida Androidi telefoni fotosid Windows-seadmes. Teie Windows-seadmes kuvatakse alati ainult piiratud arv teie viimatisi Androidi telefoni fotosid kaustadest Filmilint ja Kuvatõmmised. Need fotod salvestatakse ajutiselt teie Windows-seadmesse ja kui te oma Androidi telefoniga rohkem fotosid teete, eemaldame vanemate fotode ajutised koopiad teie Windows-seadmest. Me ei salvesta kunagi teie fotosid oma serveritesse ega muuda ega kustuta ühtegi fotot Androidi telefonist.

Teatised. Rakenduse Teie telefon abil saate vaadata Androidi telefoni teatisi Windows-seadmes. Rakenduse Teie telefon abil saate lugeda oma Androidi telefoni teatisi Windows-seadmes ja loobuda teatiste kuvamisest Windows-seadmes või teha muid teatistega seotud toiminguid. Selle Teie telefoni funktsiooni aktiveerimiseks peate andma loa teatud toiminguteks (nt teatiste sünkroonimine) nii Windows-seadmes kui ka Androidi telefonis. Neid õigusi saab igal ajal tühistada Windows-seadmes Teie telefoni sätete lehel ja Androidi telefoni sätetes. Üksikasjalikku teavet leiate lehelt meie toe leht.

Peegeldamine. Rakenduse Teie telefon abil saate vaadata Androidi telefoni ekraani Windows-seadmes. Teie Androidi telefoni ekraan kuvatakse teie Windows-seadmes pikslite voona ja mis tahes heli, mille lubate Androidi telefonis ajal, mil see on teie Windows-seadmega rakenduse Teie telefon kaudu lingitud, esitatakse teie Androidi telefoni kaudu.

Kõnesüntees. Rakenduse Teie telefon funktsioonid sisaldavad hõlbustatusfunktsioone (nt kõnesüntees). Saate aktiveerida kõnesünteesi funktsiooni, mis võimaldab teil kuulata tekstsõnumi või teatise sisu helina. Kui aktiveerite selle funktsiooni, loetakse teie tekstsõnumid ja teatised nende vastuvõtmise ajal valjusti ette.

Meelelahutus ja seotud teenusedMeelelahutus ja seotud teenusedmainentertainmentmodule
Kokkuvõte

Meelelahutus ja seotud teenused pakuvad mitmekesiseid funktsioone ja võimaldavad juurdepääsu eri tüüpi sisule, rakendustele ja mängudele.

XboxXboxmainxboxmodule
Kokkuvõte
Microsoft StoreMicrosoft Storemainwindowsstoremodule
Kokkuvõte
MSNMSNmainmainmodule
Kokkuvõte
Groove'i muusika ning Filmid ja telesaatedGroove'i muusika ning Filmid ja telesaatedmaingroovemusicmoviestvmodule
Kokkuvõte
SilverlightSilverlightmainsilverlightmodule
Kokkuvõte
Windows Mixed RealityWindows Mixed Realitymainwindowsmixedrealitymodule
Kokkuvõte
maineuropeanprivacymodule,mainsecurityofpersonaldatamodule,mainwherewestoreandprocessdatamodule,mainourretentionofpersonaldatamodule,maincaliforniaconsumerprivacyactmodule,mainadvertisingmodule,mainspeechrecognitionmodule,mainpreviewreleasesmodule,mainchangestothisprivacystatementmodule,mainhowtocontactusmodule mainenterpriseservicesmodule,mainenterprisedevsoftwareappsmodule mainofficeservicesmodule,mainteamsmodule,mainonedrivemodule,mainoutlookmodule,mainskypemodule,mainsurfaceduomodule,mainlinkedinmodule mainbingmodule,maincortanamodule,mainmsedgemodule,mainMicrosoftTranslatormodule,mainswiftkeymodule mainactivationmodule,mainactivityhistorymodule,mainadvertisingidmodule,maindiagnosticsmodule,mainfeedbackhubmodule,mainlocationservicesmotionsensingmodule,mainsecurityandsafetyfeaturesmodule, mainspeechinkingtypingmodule, mainsyncsettingsmodule,mainupdateservicesmodule,mainwebbrowsersmodule,mainwi-fisensemodule,mainwindowsappsmodule,mainwindowsmediaplayermodule,mainwindowshellomodule,mainyourphonemodule,mainwindowssearchmodule mainxboxmodule,mainwindowsstoremodule,mainmainmodule,maingroovemusicmoviestvmodule,mainsilverlightmodule,mainwindowsmixedrealitymodule
mainenterprisedeveloperproductsmodule
Küpsised

Enamik Microsofti saite kasutab küpsiseid ehk teie seadmetesse paigutatavaid väikseid tekstifaile, mida saavad kasutada selle domeeni veebiserverid, mis küpsise teie seadmesse lisasid. Kasutame küpsiseid teie eelistuste ja sätete salvestamiseks, teie abistamiseks sisselogimisel, kohandatud reklaamide kuvamiseks ning saiditoimingute analüüsimiseks. Lisateabe saamiseks lugege Küpsised ja sarnased tehnoloogiad selle privaatsusavalduse jaotist.

EL-i ja USA ning Šveitsi ja USA vaheline andmekaitseraamistik Privacy Shield

Microsoft järgib EL-i ja USA vahelise ning Šveitsi ja USA vahelise andmekaitse raamkokkuleppe Privacy Shield põhimõtteid, kuid võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu otsust kohtuasjas C-311/18, ei tugine Microsoft EL-i ja USA vahelisele andmekaitse raamkokkuleppele Privacy Shield kui isikuandmete edastamise õiguslikule alusele. Lisateave: külastage Ameerika Ühendriikide Kaubandusministeeriumi andmekaitseraamistiku Privacy Shield veebisaiti.

Võtke meiega ühendust

Kui teil on privaatsust puudutavaid muresid, kaebuseid või soovite esitada küsimuse Microsofti privaatsusjärelevalve vastutavale ametnikule / EL-i andmekaitse ametnikule, kasutage meie poole pöördumiseks järgmist veebivormi: veebivormi. Lisateavet selle kohta, kuidas Microsoftiga, sh Microsoft Ireland Operations Limitediga, ühendust võtta, lugege selle privaatsusavalduse jaotist Kuidas meiega ühendust võtta.