Microsofti privaatsusavaldus

Viimati värskendatud: Veebruar 2018 Mis on uut?

Teie privaatsus on meile tähtis. Selles privaatsusavalduses selgitatakse, milliseid isikuandmeid Microsoft teiega suhtlemise ja meie toodete kaudu kogub ning kuidas me neid andmeid kasutame.

Microsoft pakub mitmesuguseid tooteid, serveritoodetest, mille abil tegutsevad ettevõtted üle maailma, kodus kasutatavate seadmete, koolis kasutatava tarkvara ja teenusteni, mille abil arendajad loovad ja majutavad uusi lahendusi. Selles avalduses tehtud viited Microsofti toodetele hõlmavad nii Microsofti teenuseid, veebisaite, rakendusi, tarkvara, servereid kui ka seadmeid.

Lugege sellest privaatsusavaldusest tootekohaseid üksikasju, mis pakuvad lisateavet mõne Microsofti toote kohta. See avaldus kehtib Microsofti ja teie vahelise suhtluse ja allpool loetletud Microsofti toodete kohta ning samuti muude selles avalduses esitatud Microsofti toodete kohta.


Kogutavad isikuandmedKogutavad isikuandmedmainpersonaldatawecollect
Kokkuvõte
Täistekst

Microsoft kogub andmeid oma töö tõhustamiseks ja klientidele mugavalt kasutatavate toodete pakkumiseks. Osa nendest andmetest sisestate otse, nt Microsofti konto loomisel, oma ettevõtte litsentsikonto haldamisel, Bingi otsingupäringu edastamisel, Microsofti sündmusele registreerumisel, Cortanale häälkäsu andmisel, dokumendi üleslaadimisel OneDrive'i, MSDN-i tellimuse ostmisel, Office 365 kasutajaks registreerumisel või meie tugiteenuste meeskonna poole pöördumisel. Osa andmeid saame siis, kui kogume teavet selle kohta, kuidas te meie tooteid kasutate. Kasutame selleks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised, aga ka tõrketeateid või seadmes töötava tarkvara kasutusandmeid.

Andmeid kogume ka muudelt tootjatelt. Kaitseme muudelt osapooltelt hangitud andmeid selles väljavõttes kirjeldatud tavade järgi, lisaks mis tahes täiendavad andmete allikaga soetud piirangud. Need muu osapoole allikad varieeruvad aja jooksul, kuid hõlmavad järgmist.

 • Andmemaaklerid, kellelt ostame demograafilisi andmeid, et täiendada meie kogutavaid andmeid.
 • Sotsiaalvõrgustikud, kui annate Microsofti tootele loe andmetele juurdepääsemiseks ühes või mitmes võrgustikus.
 • Teenusepakkujad, kes võimaldavad meil IP-aadressi põhjal määratleda asukoha ja kohandada kindlaid tooteid teie asukoha järgi.
 • Partnerid, kellega koos pakume ühise kaubamärgiga teenuseid või osaleme ühistes turundustegevustes
 • Avalikult kättesaadavad allikad, nagu avatud valitsuse andmebaasid või muud andmed avalikus domeenis.

Saate valida, milliseid andmeid võime koguda. Kui teilt palutakse saata isikuandmed, siis võite sellest keelduda. Kuid, kui te peaks toote või funktsiooni jaoks vajalike andmete andmisest keelduma, võib juhtuda, et teil pole võimalik mõnda toodet või funktsiooni kasutada.

Milliseid andmeid kogume, sõltub teie Microsoftiga suhtlemise kontekstist, tehtavatest valikutest, sh privaatsussätetest ja kasutatavatest toodetest ja funktsioonidest. Kogutavad andmed võivad hõlmata järgmist:

Nimi ja kontaktandmed. Kogume teie ees- ja perekonnanime, e-posti aadressi, postiaadressi, telefoninumbri ja muud sarnast kontaktteavet.

Identimisteave. Me kogume paroole, paroolinõuandeid ja sarnast turvateavet, mida kasutatakse autentimiseks ja kontole juurdepääsuks.

Demograafilised andmed. Me kogume selliseid andmeid teie kohta nagu teie vanus, sugu, riik ja eelistatud keel.

Makseandmed. Ka kogume andmeid, mis on vajalikud ostu tegemisel makse töötlemiseks, nagu maksevahendi number (nt kreeditkaardi number) ja maksevahendiga seotud turvakood.

Seadme- ja kasutusandmed. Kogume andmeid teie seadme ja selle kohta, kuidas te Microsofti ja meie tooteid kasutate ja kuidas teie seade nendega suhtleb. Kogume näiteks järgmisi andmeid.

 • Toote kasutamise andmed. Kogume andmeid selle kohta, milliseid funktsioone te kasutate, milliseid tooteid ostate ja milliseid veebisaite külastate. Need andmed hõlmavad teie häälkäske ja tekstiotsingupäringuid Bingis ja Cortanas ning meie juturobotitele antavaid käske. See hõlmab ka teie valitavaid sätteid ja enim kasutatavaid tarkvarakonfiguratsioone.
 • Seade, ühenduvus ja konfiguratsiooniandmed. Kogume andmeid teie seadme ja võrgu kohta, mida kasutate meie toodetega ühenduse loomiseks. See sisaldab andmeid ka operatsioonisüsteemi ja muu seadmesse installitud tarkvara kohta (nt tootevõtmeid). Samuti sisaldab see IP-aadresse, seadme identifikaatoreid (nt telefonide IMEI-numbrit), piirkondlikke ja keelesätteid.
 • Tõrkearuanded ja jõudlusandmed. Kogume andmeid toodete jõudluse kohta ja mis tahes probleemide kohta, mis esinevad toodete kasutamisel. Need andmed aitavad meil diagnoosida kasutatavate toodete probleeme ja täiustada meie tooteid ning pakkuda lahendusi. Olenevalt tootest ja sätetest võivad tõrketeated (mida mõnikord nimetatakse ka krahhitõmmisteks) sisaldada näiteks järgmisi andmeid: probleemi tüüp või raskusaste, tõrkega seotud tarkvara või riistvara üksikasjad, nende failide sisu, mille kasutamise ajal tõrge ilmnes, andmed seadmes kasutatava muu tarkvara kohta.
 • Tõrkeotsingu ja abi pakkumisega seotud andmed. Kui kaasate Microsofti tõrkeotsingu tegemiseks ja abi saamiseks, kogume andmeid teie ja riistvara, tarkvara ja muude juhtumiga seotud üksikasjade kohta. Need andmed sisaldavad kontakt- ja autentimisandmeid, vestluste ja muu suhtluse sisu Microsoftiga, arvuti ja rakenduse seisundi andmeid tõrke ilmnemise ja diagnostika ajal ja süsteemi- ning registreerimisteavet tarkvara installide ja riistvara konfiguratsioonide kohta.

Huvid ja lemmikud. Kogume andmeid teie huvide ja lemmikute kohta, nt teavet spordirakendustes jälgitavate meeskondade kohta, teie eelistatud programmeerimiskeelte kohta, aktsiate kohta, mida jälgite finantsrakendustes või lemmiklinnade kohta, mida lisate ilmaennustuste rakendustesse. Lisaks neile andmetele, mida meile otse annate, saame teie huvide ja lemmikute kohta andmeid ka muudest andmetest, mida kogume.

Kontaktid ja suhted. Kui haldate kontakte või suhtlete teiste inimeste või ettevõtetega (nt Visual Studio Team Services) Microsofti toote (nt Outlook.com) abil, kogume andmeid teie kontaktide ja suhete kohta.

Asukohateave. Asukohafunktsioonidega toodete puhul kogume andmeid teie asukoha kohta, mis võib olla täpne või ligikaudne. Täpseid GNSS-i asukohaandmeid saadakse globaalsest asukohamääramise süsteemist (GPS), kui ka lähedal asuvate mobiilimastide ja Wi-Fi-pääsupunktide identimise põhjal. Andmeid kogutakse siis, kui olete asukohapõhised tooted või funktsioonid lubanud. Umbkaudsed asukohaandmed sisaldavad nt asukohta, mis on tuletatud te IP-aadressist või andmetest, mis määravad te asukoha väiksema täpsusega, kas linna või postiindeksi täpsusega.

Sisu. Kogume teie failide ja suhtluse sisu, kui see on vajalik kasutatava toote pakkumiseks. Näiteks kui saadate Skype'i abil teisele Skype'i kasutajale faili, peame koguma selle faili sisu, et kuvada seda teile ja teisele kasutajale, kellele selle suunate. Kui võtate saidilt Outlook.com vastu meili, peame me selle meili sisu koguma selleks, et saata see teie sisendboksi, kuvada see ekraanile, lubada sellele vastata ja salvestada see, kuni te ei otsusta seda kustutada. Muud suhtlusteenuste pakkumiseks kogutavad andmed hõlmavad järgmist:

 • meilisõnumi teemarida või sisu,
 • kiirsõnumi tekst või muu sisu,
 • videosõnumi heli- ja videosalvestus,
 • vastuvõetud või dikteeritud häälsõnumite helisalvestus ja protokoll.

Video. Kui sisenete Microsoft Store'i kauplustesse või muudesse asukohtadesse või võtate osa Microsofti korraldatavast sündmusest, võime oma turvakaameratega teid jäädvustada.

Kui kasutate rakendust Spend, võime teenuse pakkumiseks teie nõusolekul koguda ka maksekaardi andmeid, tšeki andmeid või rahaliste tehingute andmeid.

Kui kasutate teenuseid Ettevõtte võrguteenused, kogub Microsoft kliendiandmeid (sh sisu), tugiteenuseandmeid ja administraatoriandmeid, mis on määratletud allpool jaotises Tooted ettevõtetele ja arendajatele.

Kogume ka teavet, mida meile pakute ning meile saadetud sõnumite sisu, nt teie kirjutatud tagasiside ja toodete ülevaated või klienditoele esitatavad küsimused ja antav teave. Meie poole pöördumisel, nt tootetoe saamisel, aga ka suhtlemisel meie esindajatega kas telefoni teel või vestlusseansi kaudu jälgime me seda ja salvestame selle.

Allpool toodud tootespetsiifilistes jaotistes kirjeldatakse andmete kogumise tavasid, mida rakendatakse nende toodete kasutamiseks.

Kuidas me kasutame isikuandmeidKuidas me kasutame isikuandmeidmainhowweusepersonaldatamodule
Kokkuvõte
Täistekst

Microsoft kasutab kogutavaid andmeid kolmel peamisel eesmärgil: (1) äritegevuse huvides ja teenuste pakkumiseks (sh toodete täiustamine ja isikupärastamine), (2) suhtlemiseks (sh reklaamikampaaniate teadete saatmine) ja (3) tootereklaamide kuvamiseks meie oma reklaamitoega toodetes (nt MSN ja Bing) või kolmandate isikute pakutavates toodetes. Pikemalt saate neist eesmärkidest lugeda allpool.

Nende eesmärkide täitmiseks ühendame kogutud andmed, et muuta rakenduste toimimine pidevamaks, asjakohasemaks ja isikupärasemaks. Näiteks saab Cortana kasutada lemmikuid spordimeeskondi, mille lisate rakendusse Microsoft Sports, et pakkuda teie huvidele asjakohast teavet või Microsoft Store saab kasutada kasutatavaid rakendusi ja teenuseid puudutavat teavet, et teha isikupäraseid rakendusesoovitusi. Privaatsuse suurendamiseks oleme tarkvara siiski varustanud sisseehitatud tehnoloogiliste ja protseduuriliste kaitsefunktsioonidega, mis hoiavad ära teatud andmeühendusi. Näiteks salvestame teie käest kogutud autentimata režiimis (sisselogimata režiimis) kogutud andmed eraldi mistahes kontoteabest, mis võiks teid otse identida, nt teie nimi, e-posti aadress või telefoninumber.

Toodete pakkumine ja täiustamine. Me kasutame andmeid toodete pakkumiseks ja täiustamiseks ning põhiliste äritoimingute sooritamiseks. Toimingud sisaldavad toodete käitust, toodete talitlusvõime säilitamist ja parandamist, uute funktsioonide arendamist, uuringute läbiviimist ja klienditoe pakkumist. Sellise kasutuse näideteks võiksid olla järgmised juhtumid.

 • Toodete pakkumine. Me kasutame andmeid teiega suhtlemiseks ja toodete pakkumiseks. Need tooted sisaldavad sageli isikupärastatud funktsioone ja soovitusi, suurendavad teie tootlikkust ja rahulolu ning mis kohandavad automaatselt teie toote kasutamise kogemust nende andmete põhjal, mis meil teie tegevuste, huvide ja asukoha kohta on.
 • Klienditugi. Me kasutame andmeid tooteprobleemide diagnoosimiseks, kliendiseadmete parandamiseks ja muude hooldus- ja tugiteenuste pakkumiseks klientidele.
 • Toote aktiveerimine. Kasutame andmeid (s.h seadme ja rakenduse tüüp, asukoht ja kordumatud seadme, rakenduse, võrgu ja tellimuse identifikaatoreid) selleks, et aktiveerida tarkvara ja seadmeid, mis nõuavad aktiveerimist.
 • Toodete täiustamine. Kasutame andmeid oma toodete pidevaks täiustamiseks, sh uute funktsioonide ja võimaluste lisamiseks. Näiteks täiustame tõrketeadete abil turbefunktsioone, otsingupäringute ja Bingi klõpsude abil otsingutulemite asjakohasust, kasutusandmete abil määratleme uute funktsioonide tähtsusjärjekorra ja häälsisestuse funktsiooniga helisalvestuste abil parendame kõnetuvastuse täpsust.
 • Turvalisus, ohutus ja vaidluste lahendamine. Me kasutame andmeid toodete ja oma klientide turvalisuse ja ohutuse kaitseks, pettuste tuvastamiseks ja vältimiseks, tarkvara litsentside kehtivuse valideerimiseks, vaidluste lahendamiseks ning lepingute jõustamiseks. Meie turbefunktsioonid ja tooted võivad katkestada pahavara toimimise ja teavitada kasutajaid, kui nende seadmetest on leitud pahavara. Näiteks kontrollib mõni meie suhtluse ja failide sünkroonimise toode (nt Outlook või OneDrive) automaatselt sisu, et tuvastada kahtlusega rämpsposti, viiruseid, solvavaid toiminguid või URL-e, mis on märgitud pettuse-, andmepüügi- või ründevaralingina. Võime blokeerida suhtluse edastamise või eemaldada sisu, kui see rikub meie tingimusi.
 • Ettevõtlustoimingud. Kogutud andmeid kasutame koondanalüüsi tegemiseks ja ettevõtlusandmete kogumiseks, mis lubaksid meil koostada, kaitsta ja vastu võtta teadlikke otsuseid ja anda aru äritegevuse tulemuslikkusest.

Suhtlus. Kogutud andmeid kasutame omavaheliseks suhtluseks ja selle isikupärastamiseks. Näiteks võime saata teile meili või võtta teiega ühendust telefoni teel või mingil muul viisil, et teatada tellimuse lõppemisest, arutada teie litsentsikonto üle, teatada turbevärskenduste saadavusest, tuletada meelde internetipoe ostukorvi jäänud toodetest, värskendada või esitada teenusepäringuid ja parandamistaotlusi, kutsuda teid osalema uuringutes või teatada teile, et konto aktiivsena hoidmiseks peate mingeid meetmeid kasutama. Lisaks sellele võite registreeruda e-posti tellimiseks ja valida, kas soovite saada meiliga, SMS-iga, tavapostiga või telefoniga Microsofti reklaamikampaania-alast teavet. Kontaktandmete, meilitellimuste ja kampaaniaalaste teatiste haldamise kohta leiate teavet selle privaatsusavalduse jaotisest Juurdepääs ja haldamine.

Reklaam. Microsoft ei kasuta teie meilide, vestluste, videokõnede, kõneposti, dokumentide, fotode või muude isiklike failide sisu teile reklaami suunamiseks.

Kasutame teiega suhtlemisel, oma toodete kaudu ja kolmandate isikute veebiteenuste kaudu kogutavaid andmeid reklaamide kuvamiseks. Näide.

 • Microsoft võib teie andmete abil valida ja pakkuda osa neist reklaamidest, mida näete Microsofti veebiteenustes (nt Microsoft.com, MSN ja Bing).
 • Kui operatsioonisüsteemis Windows 10 on privaatsussätete osana lubatud reklaami-ID, saavad Microsofti rakendused reklaami-ID-le juurde pääseda ja seda kasutada reklaamide valimiseks ja pakkumiseks üsna sarnaselt sellega, kuidas veebisaidid saavad küpsisesse salvestatud kordumatule identifikaatorile juurde pääseda ja seda kasutada.
 • Võime jagada kogutud andmeid kolmandate isikutega (nt Oath, AppNexus või Facebook, vt allpool), et nad saaksid valida ja pakkuda osa neist reklaamidest, mida näete meie toodetes, nende toodetes või muudel saitidel ja muudes rakendustes, mida need partnerid teenindavad.
 • Reklaamijad võivad valida meie veebimajakade paigutamise oma saitidele, et Microsoft saaks nende saitidelt andmeid koguda (nt tegevused, ostud ja külastused). Neid andmeid kasutame oma reklaamijaist klientide nimel nende reklaamide suunamiseks. Samuti võime andmeid otse teenusepakkujatele (nt Oath, AppNexus või Facebook) jagada, et nad saaksid meie nimel teenuseid pakkuda või valida meiega partnerluses reklaame ja pakkuda neid meie reklaamipartneritele.

Kuvatavad reklaamid võivad olla valitud teie kohta töödeldavate andmete põhjal, nt teie huvid ja lemmikud, asukoht, toimingud, selle põhjal, kuidas te meie tooteid kasutate, teie otsingupäringute või vaadatava sisu põhjal. Näiteks kui vaatate MSN-is sisu autode kohta, võime kuvada autoreklaame; kui otsite Bingis fraasi "pitsarestoranid Seattle'is", võidakse teie otsingutulemites kuvada Seattle'i restoranide reklaame.

Kuvatavad reklaamid võivad olla valitud ka muu teabe põhjal, mida oleme aja jooksul teie kohta teada saanud demograafilistest andmetest, asukohaandmetest, otsingupäringutest, huvidest ja lemmikutest, meie toodete ja saitide kasutusandmetest ning meie reklaamiandjate ja partnerite saitide ja rakenduste kasutusandmetest. Selles avalduses nimetame neid reklaame "huvipõhisteks reklaamideks". Näiteks kui vaatate saidil xbox.com mängudega seotud sisu, võidakse teile kuvada MSN-is mängude pakkumisi. Huvipõhiste reklaamide esitamiseks kombineerime teie seadmesse paigutatud küpsised teabega (nt teie IP-aadress), mida kogume siis, kui teie brauser suhtleb meie veebisaitidega. Kui loobute huvipõhiste reklaamide saamisest, ei kasutata nende andmetega seotud küpsiseid.

Allpool on toodud täiendavaid üksikasju meie reklaami puutuva andmekasutuse kohta.

 • Reklaamitööstuse parimad tavad ja kohustused. Microsoft on ühenduse Network Advertising Initiative Network Advertising Initiative (NAI) liige ja järgib NAI tegevusjuhendit. Järgime ka järgmisi isereguleeruvaid programme:
 • Lapsed ja reklaam. Huvipõhiseid reklaame ei saadeta lastele, kes Microsofti kontos toodud sünnipäeva järgi oleks nooremad kui 13 aastat.
 • Andmete säilitamine. Huvipõhiste reklaamide jaoks ei säilitata andmeid kauem kui 13 kuud, v.a juhul, kui oleme teilt selleks vastava nõusoleku saanud.
 • Andmete jagamine. Mõningatel juhtudel võime reklaamiandjatega jagada aruandeid andmete kohta, mida oleme kogunud nende saitidel või reklaamidest.
 • Muude reklaamiettevõtete kogutud andmed. Reklaamijad paigutavad kuvatavatesse reklaamidesse vahel oma veebimajakad (või teiste reklaamipartnerite majakaid), mis võimaldavad neil paigutada ja lugeda oma küpsis. Lisaks sellele võivad Microsofti partnerid koos kolmandate osapoolte reklaamijatega aidata mõnda meie reklaamiteenust pakkuda. See-eest lubame muudel kolmanda osapoolte reklaamijatel meie saitidel reklaame kuvada. Need kolmandad osapooled võivad paigutada teie arvutisse küpsiseid ja koguda teavet veebisaitide külastamise või võrguteenuste kasutamise kohta. Kõnealused ettevõtted on praeguse seisuga järgmised, sealhulgas: A9, AppNexus, Criteo, Facebook, MediaMath, nugg.adAG, Oath, Rocket Fuel, Yahoo!. Iga ettevõtte tavade (sh pakutavate valikute) kohta lisateabe saamiseks klõpsake soovitud ettevõtte nime. Paljud neist on NAI või DAA liikmed, kusjuures kumbki organisatsioon pakub lihtsat võimalust osalevate ettevõtete sihtreklaamide saamisest loobuda..
Miks me teie isikuandmeid jagameMiks me teie isikuandmeid jagamemainreasonswesharepersonaldatamodule
Kokkuvõte
Täistekst

Me jagame isikuandmeid teie nõusolekul või vajadusest mingi tehingu lõpetamiseks, mistahes nõutud toote pakkumiseks või selle autoriseerimiseks. Näiteks võime sisu jagada kolmandatele osapooltele, kui oleme teile sellest teatanud, nt juhul, kui saadate sõbrale meili, jagate fotosid ja dokumente OneDrive'is või lingite muu teenuse kontosse. Kui hakkate mingi ostu eest maksma, jagame makseandmeid pankadele ja muudele asutustele, kes töötlevad maksutehinguid või pakuvad muid finantsteenuseid, pettuste ärahoidmiseks ning krediidiriskide vähendamiseks.

Lisaks sellele jagame isikuandmeid Microsofti kontrollitavatele sidus- ja tütarettevõtetele. Ka jagame isikuandmeid hankijatele või agentidele, kes töötavad meie nimel selles avalduses kirjeldatud eesmärkidel. Näiteks ettevõtetele, keda oleme palganud pakkuma klientidele tugiteenuseid või abiks kaitsma või turvama meie süsteeme, kui neil tekib nende funktsioonide täitmiseks vajadus pääseda juurde isikuandmetele. Sellistel juhtudel peavad need ettevõtted järgima meie andmete privaatsus- ja turvanõudeid ja neil pole lubatud saadud isikuandmeid kasutada ükskõik millisel muul otstarbel. Samuti võime isikuandmeid avaldada ettevõtlustehingu osana ühinemise või aktsiate müügi korral.

Kasutame võimalust teie isikuandmetele ning sisule (nagu teie meilisisu saidil Outlook.com või privaatsete kaustade sisu OneDrive’is) juurde pääseda, neid edastada, avaldada ja säilitada, kui usume, et see on vajalik järgmiseks:

 1. et järgida asjakohaseid seadusi või vastata juriidilisele protsessile (sh õiguskaitseorganite ja valitsusasutuste taotlusele);
 2. et kaitsta kliente nt rämpsposti või tootekasutajate petmiskatsete eest ning hoida ära ükskõik kelle surm või tõsine vigastus;
 3. et kasutada ja hallata meie toodete turvalisust, sh hoida ära või peatada rünnakuid meie arvutisüsteemidele või -võrkudele;
 4. et kaitsta Microsofti õigusi ja omandit (sh teenuste kasutamise nõuete jõustamiseks). Kui me saame andmeid selle kohta, et keegi kasutab meie teenuseid Microsoftilt varastatud intellektuaalse või füüsilise omandi edastamiseks, siis on võimalik, et me ei hakka kasutaja isiklikku sisu ise uurima, vaid esitame need andmed õiguskaitseorganitele.

Lisateavet andmete kohta, mille avaldame vastavalt õiguskaitse- ja valitsusasutuste taotlusele, vt meie õiguskaitse läbipaistvuse aruandest aadressil microsoft.com/about/corporatecitizenship/en-us/reporting/transparency.

Võtke arvesse, et mõned meie tooted sisaldavad linke kolmandate osapoolte toodetele, kelle privaatsustavad erinevad Microsofti omadest. Kui saadate oma isikuandmed mistahes sellistele toodetele, siis kasutatakse teie andmeid vastavalt nende privaatsusavaldusele.

Juurdepääs isikuandmetele ja nende haldamineJuurdepääs isikuandmetele ja nende haldaminemainhowtoaccesscontrolyourdatamodule
Kokkuvõte
Täistekst

Saate vaadata, redigeerida või kustutada võrgus oma isiklikke andmeid paljude Microsofti toodete puhul. Saate ka valida, kuidas Microsoft saab teie andmeid koguda ja kasutada. Viis, kuidas pääsete oma andmetele juurde ja saate neid redigeerida, sõltub kasutatavatest toodetest. Näide.

 • Microsofti privaatsuse armatuurlaud. Saate näha ja juhtida tegevuse andmeid mitmes Microsofti teenuses Microsofti privaatsuse armatuurlaual: account.microsoft.com/privacy. Siit saate vaadata ja eemaldada Microsoftiga seotud sirvimis-, otsingu- ja asukohaandmeid. Cortana märkmikus ja Microsoft Healthi teenustes saate ka andmeid hallata.
 • Hulgilitsentsimise teeninduskeskus (VLSC). siit-st pääsete hõlpsasti ühest asukohast juurde kogu oma litsentsiteabele.
 • Microsofti konto. Kui soovite juurde pääseda, redigeerida või eemaldada profiili- ja makseteavet moodulis Microsofti konto, muutke oma parooli, lisage turbeteave või sulgege oma konto. Selleks saate avada account.microsoft.com. Siit saate juurdepääsu ka muude Microsofti toodete haldamiseks.
 • Skype. Kui soovite oma Skype'i konto profiili- ja maksuteabele juurde pääseda, seda redigeerida või eemaldada või oma parooli muuta, siis logige sisse oma kontole aadressil login.skype.com/login.
 • Xbox. Kui kasutate Xbox Live'i või saiti Xbox.com, saate oma isiklikke andmeid (sh arveid ja kontoteavet, privaatsussätteid, võrguohutuse ning andmete jagamise eelistusi) vaadata ja redigeerida Xboxi konsooli kaudu või veebisaidil Xbox.com jaotises My Xbox.
 • Microsoft Store. Oma Microsoft Store'i profiilile ja kontoteabele saate juurde pääseda, kui külastate saiti www.microsoftstore.com/ ja klõpsate valikut „Konto kuvamine” või „Tellimuste ajalugu”.
 • Microsoft.com. Oma profiili saate vaadata ja uuendada profiilikeskuses Microsoft.com'i profiilikeskus.
 • Kui teil on olemas Microsofti Developer Networki avalik profiil, siis pääsete sellele juurde ja saate seda redigeerida saidil connect.microsoft.com/profile.aspx.

Kui te ei pääse eespool esitatud linkide abil või otse teenustest Microsofti toodete kogutud teatud isikuandmetele juurde, siis võite veebivormi kaudu alati otse Microsofti poole pöörduda. Me vastame teie juurdepääsutaotlustele või kustutame teie isikuandmed 30 päeva jooksul.

Suhtluskanalite eelistused

Võite alati valida, kas soovite saada Microsofti reklaamikampaania teavet meiliga, SMS-iga, kirjadega või telefoniga. Kui saate reklaamikampaania teavet sisaldavaid e-kirju, kuid ei soovi neid tulevikus enam saada, siis saate kirjadest loobuda selles sõnumis toodud juhiseid järgides. Saate teha valikuid reklaammeilide, telefonikõnede ja kirjaposti saamise kohta, logides sisse oma isiklikule kontole Microsofti konto ja vaadates oma kontot suhtlusõigused, kus saate värskendada kontaktteavet, hallata Microsofti-ülesaid suhtluseelistusi, loobuda meilitellimustest ning valida, kas soovite oma kontaktandmeid Microsofti partneritega jagada. Kui teil puudub Microsofti konto, siis saate oma Microsofti meilikontaktide eelistusi hallata seda: veebivorm. Need valikud ei kehti kohustuslike teenuste teatistele, mis on Microsofti teatud teenuste või uuringute või muu teabesuhtluse osaks, milledel on oma tellimusest loobumise viis.

Teie reklaamivalikud

Microsofti huvipõhiste reklaamide saamisest on võimalik loobuda. Selleks külastage veebisaiti loobumisleht. Kui loobute, salvestatakse teie valik teie kasutatava veebibrauseri kohases küpsis that is specific to the web browser you are using. Loobumise küpsis aegub 5 aasta pärast. Pärast seadmest küpsiste kustutamist peate loobumisest uuesti teatama.

Samuti saate te loobumisvaliku linkida oma isikliku Microsofti kontoga. Sellisel juhul kehtib see kõigis arvutites või seadmetes, kus te seda kontot kasutate, ning kehtib jätkuvalt, kuni keegi logib sellesse seadmesse sisse erineva isikliku Microsofti kontoga. Seadmes küpsiste kustutamisel peate sätte rakendumiseks uuesti sisse logima.

Windowsi rakendustes kuvatavatest reklaamidest loobumiseks võite kasutada Microsofti isikliku kontoga lingitud loobumisfunktsiooni või huvipõhistest reklaamidest loobumiseks lülitada Windowsi sätetes välja reklaami-ID.

Kuna huvipõhiseid reklaame kasutatakse ka muudel hädavajalikel eesmärkidel (k.a toodete pakkumiseks, analüüsiks ja pettuste tuvastamiseks), siis huvipõhistest reklaamidest keeldumisel ei peatata veel vajalike andmete kogumist. See ei tähenda, et saaksite reklaamide saamise peatada või näha vähem reklaame. Loobumise korral pole saabuvad reklaamid siiski enam huvipõhised ja võivad vähemal määral olla huvidega vastavuses.

Meie partneritest kolmandate isikute huvipõhistest reklaamidest saate loobuda nende saite külastades (vt eespool).

Brauseripõhine haldus

 • Küpsiste haldus. Asjakohaseid brauseripõhiseid küpsiste haldusfunktsioone kirjeldatakse selle privaatsusavalduse jaotises Küpsised.
 • Jälgimiskaitse. Internet Explorer (versioonid 9 ja uuemad) on varustatud nn jälgimiskaitse funktsiooniga, mis blokeerib teie enda poolt jälgimiskaitse loendisse lisatud mistahes saitidel kolmandate osapoolte sisu, k.a küpsised. Kõnealustele saitidele kõnede piiramisega piirab brauser teavet, mida need kolmandate osapoolte saidid saavad teie kohta koguda.
 • Brauseri funktsiooni „Ära jälgi” haldamine. Mõned brauserid on rakendanud „Ära jälgi” (DNT) funktsiooni, mis saadab külastatavatele veebisaitidele signaali, mis näitab, et te ei soovi enda jälgimist. Kuna praegu veel puuduvad üldised reeglid DNT-signaalide mõistmiseks, ei vasta Microsofti teenused praegu brauseri DNT-signaalidele. Me jätkame koostööd võrgutööstuse ettevõtetega, et määratleda, kuidas peaks DNT-signaale mõistma. Vahepeal aga võite kasutada tervet rida tööriistu, mis võimaldavad kontrollida andmekogumist ja kasutust, k.a võimalus eespool kirjeldatud viisil Microsofti huvipõhisest reklaamist loobumiseks.
Küpsised ja sarnased tehnoloogiadKüpsised ja sarnased tehnoloogiadmaincookiessimilartechnologiesmodule
Kokkuvõte
Täistekst

Microsoft kasutab küpsiseid (seadmesse paigutatud väikeseid tekstifaile) ja muid sarnaseid tehnoloogiaid veebisaitide pakkumiseks ja veebiteenuste osutamiseks ja andmete kogumiseks. Küpsise tekst sisaldab tihti teie arvutit kordumatult identifitseerivate numbrite ja tähtede jada, kuid see võib sisaldada ka muud teavet. Microsofti rakendused kasutavad sarnasteks eesmärkideks täiendavaid identifikaatoreid, nagu Windowsis reklaami-ID. Paljud meie veebisaidid ja rakendused sisaldavad ka veebimajakaid või muid sarnaseid tehnoloogiaid, nagu allpool kirjeldatud.

Kuidas me kasutame küpsiseid ja sarnaseid tehnoloogiaid

Olenevalt valitud tootest, kasutab Microsoft küpsiseid ja sarnaseid tehnoloogiaid mitmel eesmärgil, k.a järgmistel juhtudel.

 • Eelistuste ja sätete salvestamine. Seadmesse võivad olla salvestatud sätted, mis lubavad meie toodetel õigesti toimida või mis säilitavad teie eelistused aja jooksul. Näiteks, kui sisestate oma linna või sihtnumbri Microsofti veebisaidile kohalike uudiste või ilmateate saamiseks, võime salvestada need andmed küpsisesse, et näeksite kõnealust saiti uuesti külastades asjakohast kohalikku teavet. Salvestame ka eelistusi (nt keele-, brauseri- ja multimeediumipleieri sätted), et neid ei peaks igakordsel saidile naasmisel lähtestama. Kui te huvipõhisest reklaamist loobute, siis salvestame teie loobumiseelistuse seadmesse paigutatud küpsise abil.
 • Sisselogimine ja autentimine. Kui te end isiklikust Microsofti konto Microsofti kontost veebisaiti sisse logite, salvestame teie kordumatu ID-koodi ja sisselogimise aja krüpteeritud küpsise kujul teie seadmesse. See küpsis võimaldab teil saidi piires uuesti sisselogimata lehelt lehele liikuda. Saate salvestada ka oma sisselogimisteabe, et ei peaks iga kord saidile naasmisel sisse logima.
 • Turve. Küpsiste abil tuvastame pettusi ja oma veebisaitide ja teenuste väärkasutust.
 • Teie veebisaidile sisestatava teabe salvestamine. Kui sisestate teavet või lisate Microsofti veebisaitidel osteldes ostukorvi tooteid, salvestame need andmed küpsisesse, et need tooted ja teie lisatud teave meelde jätta.
 • Sotsiaalmeedia. Mõni meie veebisaitidest hõlmab sotsiaalmeedia küpsiseid, sh selliseid, mis võimaldavad sotsiaalmeediateenusesse sisse logitud kasutajatel selle teenuse kaudu sisu jagada.
 • Tagasiside. Microsoft kasutab küpsiseid, et võimaldada teil veebisaidil tagasisidet anda.
 • Huvipõhine reklaamimine. Microsoft kasutab küpsiseid võrgutegevuse kohta andmete kogumiseks ja huvide identimiseks, et saaksime pakkuda teile kõige asjakohasemat reklaami. Microsofti huvipõhiste reklaamide saamisest võite loobuda selle privaatsusavalduse jaotises Juurdepääs ja haldamine.
 • Reklaamide kuvamine. Microsoft salvestab küpsiste abil külastajate arvu, kes on reklaami klõpsanud, ja milliseid reklaame olete vaadanud, et ei peaks korduvalt samu reklaame nägema.
 • Analüütika. Küpsiseid ja muid identifikaatoreid kasutame me toodete pakkumisel kasutus- ja talitlusvõime kohta andmete kogumiseks. Näiteks, kasutame küpsiseid veebilehe kordumatute külastajate või teenusekasutajate arvu lugemiseks ja muu statistika kogumiseks toodete toimimise kohta. See hõlmab Microsofti ja kolmandate isikute analüütikapakkujate küpsiseid.
 • Jõudlus. Microsoft kasutab küpsiseid koormuse tasakaalustamiseks, et veebisaidid oleksid töökorras ja töös.

Mõned tavapäraselt kasutatavad küpsised on loetletud allpool. Loend ei ole ammendav, kuid see on mõeldud meie küpsiste paigutamise põhiliste põhjuste näitlikustamiseks. Meie veebisaitide külastamisel võib sait paigutada mõne järgmistest või kõik kirjeldatud küpsised.

 • MUID, MC1 ja MSFPC - tuvastab veebibrauserite abil Microsofti saitide kordumatud külastused. Neid küpsiseid kasutatakse reklaamimiseks, saidianalüüsiks ja muudeks tegevusega seotud eesmärkideks.
 • ANON - sisaldab ANID-i, kordumatut Microsofti konto põhjal tuletatud identifikaatorit, mida kasutatakse reklaamimiseks, isikupärastamiseks ja toimimisega seotud eesmärkideks. Ka kasutatakse seda Microsofti huvipõhise sihtreklaamidest loobumisvalikute säilitamiseks, kui olete otsustanud loobumise Microsofti kontoga siduda.
 • CC - sisaldab IP-aadressi põhjal määratletud riigikoodi.
 • PPAuth, MSPAuth, MSNRPSAuth, KievRPSAuth - aitavad teid Microsofti kontosse sisselogimisel autentida.
 • NAP - sisaldab kasutaja riigi, sihtnumbri, vanuse, soo, keele ja ameti krüptitud versiooni, kui need on kasutaja Microsofti konto profiilis olemas.
 • MH - kuvatakse ühise kaubamärgiga saitidel, kus Microsoft on reklaamiandjaga partnerlussuhtes. See küpsis tuvastab reklaamiandja õige reklaami valimiseks.
 • MR - kasutatakse analüüsitava teabe kogumiseks.
 • TOptOut - salvestab otsuse Microsofti huvipõhise reklaami saamisest keeldumiseks.

Lisaks nendele küpsistele, mida Microsoft võib oma veebisaitide külastamisel paigutada, võivad ka kolmandad osapooled neid Microsofti saitide külastamisel paigutada. Teatud juhtudel on see põhjustatud sellest, et oleme palganud kolmanda osapoole enda asemel teenuseid osutama, näiteks saiti analüüsima. Muudel juhtudel on see põhjustatud asjaolust, et veebilehed sisaldavad sisu või reklaame kolmandatelt osapooltelt, näiteks videoid, uudiseid või reklaame, mis on saabunud muudest reklaamivõrgustikest. Kuna brauser võtab sisu otsimisel nende kolmandate osapoolte veebiserveritega ühendust, siis võivad need kolmandad osapooled paigutada teie seadmesse oma küpsiseid ja võivad koguda teavet teie võrgutoimingute kohta veebisaitide külastamisel või võrguteenuste kasutamisel.

Kuidas küpsiseid hallata

Enamik brausereid on automaatselt nõus küpsiseid kasutama, kuid on varustatud funktsioonidega küpsiste blokeerimiseks või kustutamiseks. Näiteks saate Microsoft Edge’is küpsised blokeerida või kustutada, kui valite Sätted > Privaatsus > Küpsised. Muude brauserite küpsiste blokeerimise või kustutamise juhised on saadaval kõnealuste brauserite privaatsusavalduses või spikris.

Microsofti toodete teatud funktsioonid sõltuvad küpsistest. Pidage silmas, et küpsiste blokeerimisel ei ole teil võimalik sisse logida ega neid funktsioone kasutada. Ka võivad küpsistest sõltuvad eelistused kaotsi minna. Küpsiste kustutamisel võidakse kustutada ka kõik sätted ja eelistused, k.a reklaamieelistused, mida kõnealused küpsised kontrollivad ning peate need uuesti looma.

Täiendavaid privaatsusfunktsioone, mis mõjutavad küpsiseid, k.a Microsofti brauserite jälgimiskaitse funktsiooni, kirjeldatakse selle privaatsusavalduse jaotises Juurdepääs ja haldamine.

Veebimajakate ja analüüsiteenuste kasutamine

Microsofti veebilehed võivad sisaldada elektroonilisi kujutisi, mida nimetatakse veebimajakateks (vahel ka ühepikslilisteks gif-ideks), mis aitavad veebisaitidele küpsiseid paigutada, neid veebisaite külastanud kasutajaid loendada ning pakkuda ühise kaubamärgiga tooteid. Veebimajakaid lisatakse ka reklaamikampaania meilidesse või infolehtedesse, et teha kindlaks, kas avate meile ja mida te nendega teete.

Lisaks veebimajakate paigutamisega oma veebisaitidele, töötame mõnikord koos teiste ettevõtetega ja paigutame nende veebisaitidele või reklaamidesse meie veebimajakaid. See aitab koguda statistikat selle kohta, kui tihti põhjustas Microsofti veebisaidil asuvale reklaamile klõpsamine ostu või mõne muu tegevuse reklaamija veebisaidil.

Lõpuks, Microsofti tooteid sisaldavad tihti kolmandate osapoolte veebimajakaid või sarnaseid tehnoloogiaid, mis aitavad koguda koondstatistikat meie reklaamikampaaniate või muude toimingute tõhususe kohta. Need tehnoloogiad lubavad analüüsiteenuse pakkujatel paigutada või lugeda te seadmest enda küpsiseid või muid identifikaatoreid, mille abil kogutakse võrgutoimingute kohta teavet rakenduste, veebisaitide või muude toodete kaupa. Sellegipoolest keelame me analüüsiteenuse pakkujatel kasutada meie saitidel veebimajakaid kas teabe kogumiseks või juurdepääsuks teabele, mis võiks teid otse identida (nt te nimi ja e-posti aadress). Andmete kogumisest või mõnede selliste analüüsiteenuse pakkujate kasutamisest loobumiseks klõpsake järgmisi linke:

Muud sarnased tehnoloogiad

Lisaks tavapärastele küpsistele ja veebimajakatele võivad meie tooted teie arvutisse andmefailide salvestamiseks ja sealt nende lugemiseks kasutada muid tehnoloogiaid. Seda tehakse tavaliselt eelistuste säilitamiseks või kiiruse ja talitlusvõime parandamiseks teatud failide kohalikul salvestamisel. Nagu tavapäraseid küpsiseid, saab ka neid tehnoloogiaid kasutada arvutisse kordumatu identifikaatori salvestamiseks, mida saab seejärel kasutada käitumise jälgimiseks. Nende tehnoloogiate hulka kuuluvad LSO-objektid (ehk Flash-küpsised) ja Silverlighti rakenduse mälu.

Kohalikud jagatud objektid ehk „Flashi küpsised”. Adobe Flashi tehnoloogiat kasutavad veebisaidid võivad kasutada kohalikke jagatud objekte ehk Flashi küpsiseid teie arvutisse andmete salvestamiseks. Flash-küpsiste haldamiseks või blokeerimiseks avage sait www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager.html.

Rakenduse Silverlight mälu Microsoft Silverlighti tehnoloogiat kasutavad veebisaidid või rakendused saavad ka rakenduse Silverlight mällu andmeid salvestada. Kõnealuse mälu haldamise või blokeerimise kohta teabe saamiseks külastage selle privaatsusavalduse jaotist Silverlight.

Teade lõppkasutajateleTeade lõppkasutajatelemainnoticetoendusersmodule
Kokkuvõte
Microsofti kontoMicrosofti kontomainmicrosoftaccountmodule
Kokkuvõte
Täistekst

Microsofti kontost saate sisse logida nii Microsofti, kui ka valitud Microsofti partnerite toodetesse. Oma Microsofti konto loomisel viitame me sellele kontole kui isiklikule Microsofti kontole. Kui logite sisse Microsofti Azure Active Directoryt (AAD) kasutavasse tootesse tööandja või kooli antud meiliaadressilt, viitame me sellele kontole kui töö- või koolikontole.

Isikliku Microsofti konto loomine ja kasutamine. Isikliku Microsofti konto loomisel küsitakse teilt teatud isikuandmeid, kusjuures selle konto ja seotud teabe identimiseks omistame me kontole kordumatu ID-koodi. Samas kui tasulised tooted nõuavad tegeliku nime kasutamist, võite te mõnda Microsofti tootesse sisse logida ja seda ilma tegelikku nime andmata kasutada. Mõningaid esitatud andmeid, nt kuvatavat nime, e-posti aadressi ja telefoninumbrit võidakse kasutada, et teised saaksid teid Microsofti toodete siseselt leida ja saada teiega ühendust. Näiteks inimesed, kes teavad teie kuvatavat nime, meiliaadressi või telefoninumbrit, saavad seda kasutada teie otsimiseks Skype’is ja saata teile kutse nendega ühenduse loomiseks. Pange tähele, et kui kasutate töö- või koolikonto meiliaadressi isikliku Microsofti konto loomiseks ja teie tööandja või kool, mis selle aadressi välja andis hakkab seda kontot Azure Active Directorys (AAD) haldama, peate isikliku Microsofti kontoga seotud meiliaadressi värskendama selleks, et pääseksite jätkuvalt juurde Microsofti toodetele, mis ei kasuta AAD-d (nt Xbox Live).

Sisselogimine. Kui logite oma Microsofti kontosse sisse, loome me logi andmetest salvestise, mis sisaldab kuupäeva ja kellaaega, teavet toote kohta, kuhu sisse logisite, sisselogimisel kasutatud nime, kontole omistatud kordumatut koodi, seadmele omistatud kordumatut identifikaatorit, teie IP-aadressi, operatsioonisüsteemi ja brauseri versiooni.

Microsofti sisselogimine. Kontole sisselogimine võimaldab täiustatud isikupärastamist, pakub sujuvaid ja järjepidevaid kogemusi toodete ja seadmetega, võimaldab teil juurde pääseda ja kasutada pilvepõhist salvestusruumi ning teha makseid Microsofti kontole salvestatud maksevahendite abil ning samuti pakub muid täiustatud funktsioone ja sätteid. Kui olete oma kontole sisse loginud, siis jääte sisselogituks kuni väljalogimiseni. Kui lisate Microsofti konto oma Windowsi (versioon 8 või uusim) seadmele, logib Windows teid automaatselt toodetesse, mis kasutavad sellest seadmest juurdepääsuks Microsofti kontot. Sisselogimisel kuvavad mõned tooted, k.a sideteenused, sotsiaalvõrkude suhtlus ja avalik post Microsofti toodete kasutamise osana te nime või kasutajanime ja profiili foto (kui olete selle mõnda oma profiili lisanud).

Kolmandate osapoolte toodetesse sisselogimine. Microsofti kontost kolmandate osapoolte toodetesse sisselogimisel küsitakse teilt nõusolekut selle toote jaoks vajalike kontoandmete jagamiseks. Kolmandale osapoolele saadetakse kontole omistatud versiooninumber (iga kord, kui muudate sisselogimise andmeid, omistatakse uus number) ja teavet, ega konto pole inaktiveeritud. Kui olete nõustunud oma profiiliandmeid jagama, võib kolmas osapool kolmanda osapoole tootesse sisselogimisel kuvada teie nime või kasutajanime ja profiilifoto (kui olete selle profiilile lisanud). Kui valite Microsofti konto abil maksete tegemise kolmanda osapoole kaupmeestele, edastab Microsoft teie Microsofti kontole salvestatud teabe kolmandale osapoolele, mis on vajalik makse töötlemiseks ja tellimuse täitmiseks (nt nimi, krediitkaardi number, arvelduse ja tarnimise aadress ning asjakohane kontaktteave). Kolmas osapool saab saadud andmeid kasutada või jagada siis, kui sisse logite või teete ostu tema tavade ja poliitikate järgi. Igasse tootesse sisselogimisel ja igalt kaupmehe ostes peaksite hoolikalt tutvuma selle privaatsusavaldusega, et teha kindlaks, kuidas nad kogutud andmeid kasutavad.

Kolmandatelt osapooltelt saadud isiklikud Microsofti kontod. Kui saite oma isikliku Microsofti konto kolmandalt osapoolelt, nt internetiteenuse pakkujalt, võivad kõnealusel kolmandal osapoolel olla õigused teie kontole, sh õigus teie Microsofti kontosse juurde pääseda või see kustutada. Peaksite hoolikalt tutvuma mistahes kolmanda osapoole täiendavate tingimustega, et mõista, mida see võib teie kontoga teha.

Töö- või koolikonto kasutamine. Kui teie tööandja või kool kasutab teile antud konto väljaandmiseks ja haldamiseks Azure Active Directoryt (AAD), saate töö- või koolikontot kasutada sisselogimiseks AAD-d kasutavatesse Microsofti toodetesse (nt Office 365 või Skype'i ärirakendus). Kui organisatsioon nõuab, siis võidakse teilt täiendavaks turvakontrolliks küsida telefoninumbrit või alternatiivset e-posti aadressi. Kui logisite Microsofti toodetesse töö- või koolikonto kaudu, võib teie meiliaadressiga seotud domeeni omanik kontrollida ja hallata teie kontot, aga ka pääseda juurde ja töödelda teie andmeid, k.a teie suhtluse ja failide sisu. Toodete kasutus võib sõltuda organisatsiooni poliitikatest, kui need on olemas. Microsoft ei vastuta nende organisatsioonide privaatsus- või turvalisustavade eest, mis võivad Microsofti omadest erineda.. Kui teie ettevõte haldab Microsofti toodete kasutust, siis suunake oma privaatsusega seotud küsimused oma administraatorile. Vt ka: Teade lõppkasutajatele.

Muu tähtis privaatsusteaveMuu tähtis privaatsusteavemainotherimportantprivacyinformationmodule
Kokkuvõte

Allpool leiate täiendavat privaatsusteavet, mis võib tähtsaks osutuda. Lisateavet Microsofti pühendumisest teie privaatsuse kaitsmisele võite leida saidilt privacy.microsoft.com.

Euroopa privaatsusõigusedEuroopa privaatsusõigusedmaineuropeanprivacymodule
Kokkuvõte

Microsoft järgib Euroopa Majanduspiirkonnas kohaldatavaid andmekaitseseadusi, hõlmates vajaduse korral järgmisi õigusi.

 • Kui isiklike andmete töötlemine põhineb teie nõusolekul, on teil õigus tulevaseks töötlemiseks iga ajal oma nõusoleku andmisest loobuda.
 • Teil on õigus taotleda meilt kui „andmete eest vastutavalt töötlejalt” (nagu seadusega on määratletud) teie isikuandmetele juurdepääsu ja nende korrigeerimist.
 • Teil on õigus teie isikuandmete töötlemisele vastuväide esitada.
 • Ja teil on õigus esitada kaebus andmekaitseasutusele.

Prantsuse seaduste järgi saate saata meile ka spetsiifilised juhised teie isikuandmete kasutamiseks pärast teie surma, kasutades meie vormi veebivorm .

Kui töötleme teie isikuandmeid, teeme seda teie nõusoleku ja/või vastavalt vajadusele, et pakkuda teie kasutatavaid tooteid, juhtida meie ettevõtet, täita meie lepingulisi ja juriidilisi kohustusi, kaitsta meie süsteemide ja klientide turvalisust või täita muid Microsofti õiguspäraseid huve. Kui viime isikuandmeid Euroopa Majanduspiirkonnast üle, teeme seda erinevate seaduslike mehhanismide põhjal, nagu on kirjeldatud allpool jaotises „Kuhu me salvestame ja kuidas me töötleme isikuandmeid”.

Isikuandmete turvalisusIsikuandmete turvalisusmainsecurityofpersonaldatamodule
Kokkuvõte

Microsoft kaitseb pühendunult teie isikliku teabe turvalisust. Kasutame paljusid erinevaid turvatehnoloogiaid ja -toiminguid, et aidata kaitsta teie isikuandmeid volitamata juurdepääsu, kasutamise või avalikustamise eest. Näiteks salvestame isikuandmed piiratud juurdepääsuga arvutisüsteemidesse, mis on paigaldatud kontrolli all olevasse asutusse. Rangelt salastatud teabe (nt krediitkaardi number või parool) edastamisel interneti kaudu, kaitseme neid andmeid krüpteerimise rakendamisega.

Kuhu me salvestame ja kuidas me töötleme isikuandmeidKuhu me salvestame ja kuidas me töötleme isikuandmeidmainwherewestoreandprocessdatamodule
Kokkuvõte

Microsofti saitidelt kogutud isikuandmed salvestatakse ja töödeldakse teie regioonis, USA-s või mistahes muus riigis, kus Microsoft või selle sidusettevõtted, tütarettevõtted või teenusepakkujad asuvad. Microsoft säilitab suuri andmekeskuseid Austraalias, Austrias, Brasiilias, Kanadas, Soomes, Prantsusmaal, Saksamaal. Hongkongis, Indias, Iirimaal, Jaapanis, Koreas, Malaisias, Hollandis, Singapuris, Suurbritannias ja Ameerika Ühendriikides. Tavaliselt on esmane salvestusruum kliendi regioonis või Ameerika Ühendriikides, sageli varundamisega teises regioonis olevas andmekeskuses. Salvestusruum(id) valitakse tõhusalt töötamiseks, jõudluse täiustamiseks ja liiasuse loomiseks, et kaitsta andmeid katkestuse või muu probleemi korral. Teeme kõik, et tagada selle privaatsusavalduse kohaselt kogutud andmete töötlemine selle privaatsusavalduse sätete ja asjakohaste seaduste nõuete järgi, kus iganes need andmed ei asuks.

Viime isikuandmeid Euroopa Majanduspiirkonnast ja Šveitsist üle teistesse riikidesse, millest mõnede puhul ei ole Euroopa Komisjon tuvastanud piisaval tasemel andmekaitse olemasolu. Seda tehes kasutame erinevaid seaduslikke vahendeid (sh lepingud), et tagada teie õiguste ja kaitse andmetega kaasas käimine. Lisateabe saamiseks Euroopa Komisjoni otsuste kohta isikuandmete kaitse taseme piisavusest riikides, kus Microsoft isikuandmeid töötleb, külastage veebilehte ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm

Microsoft Corporation järgib Euroopa Liidust ja Šveitsist USA-sse edastatud isikuandmete kogumise, kasutamise ja säilitamise suhtes USA kaubandusministeeriumi nõudeid, mis põhinevad EL-i ja USA vahelisel ning Šveitsi ja USA vahelisel andmekaitse raamkokkuleppel Privacy Shield. Microsoft Corporation on kaubandusministeeriumile kinnitanud, et järgib andmekaitseraamistiku Privacy Shield põhimõtteid. Kui kolmandatest isikutest esindajad, kes isikuandmeid Microsofti nimel töötlevad, teevad seda viisil, mis on Privacy Shieldi raamistiku põhimõtetega vastuolus, ning kui Microsoft ei suuda tõestada, et ei vastuta sündmuse eest, mille tõttu kahju tekkis, jääb Microsoft vastutavaks. Privacy Shieldi põhimõtted kehtivad ka avaldatud vastavussertifikaadis nimetatud ja loetletud siin Microsoft Corporationi juhitavatele Ameerika Ühendriikides asuvatele tütarettevõttele.

Kui privaatsuspoliitika ja andmekaitseraamistiku Privacy Shield põhimõtete vahel esineb vastuolusid, on Privacy Shield ülimuslik. Andmekaitseraamistiku Privacy Shield kohta enama teabe saamiseks ja meie sertifikaadi vaatamiseks vt www.privacyshield.gov.

Kui teil on küsimusi või kaebusi seoses Microsofti osalemisega EL-i ja USA või Šveitsi ja USA vahelises andmekaitseraamistikus Privacy Shield, võtke kindlasti meiega ühendust veebilehel veebivormi. Kõigi Privacy Shieldi raamistikega seotud kaebuste suhtes, mida ei saa Microsoftiga otse lahendada, teeme vaidluste lahendamiseks koostööd asjakohase andmekaitseaorganiga või Euroopa DPA-de asutatud vaidluste lahendamise paneeliga. Võtke meiega ühendust, et saaksime anda teile asjakohase andmekaitseorgani kontaktandmed. Nagu Privacy Shieldi põhimõtetes täpsemalt selgitatud, võite valida ka siduva vahekohtumenetluse, et lahendada kaebusi, mis pole muul viisil lahendust saanud. Microsofti suhtes kohaldatakse USA Föderaalse Kaubanduskomisjoni uurimis- ja jõustamisvolitusi.

Kuidas me säilitame isikuandmeidKuidas me säilitame isikuandmeidmainOurretentionofpersonaldatamodule
Kokkuvõte

Microsoft säilitab teie isikuandmeid nii kaua kui on vajalik toodete pakkumiseks ja nõutud tehingute sooritamiseks, aga ka muudeks olulisteks eesmärkideks nagu seadusest lähtuvate kohustuste täitmiseks, vaidluste lahendamiseks, meie lepingute jõustamiseks. Kuna need vajadused võivad erinevate andmetüüpide puhul erinevate toodete kontakstis varieeruda, võivad tegelikud säilitamisperioodid märkimisväärselt erineda. Säilitamisperioodide määramiseks kasutatavad kriteeriumid hõlmavad järgmist.

 • Kui pikk on toodete pakkumiseks ja meie ettevõtte toimimiseks vajalike isikuandmete periood? See hõlmab selliseid asju, nagu nende toodete jõudluse hooldamine ja täiustamine, meie süsteemide turvalisena hoidmine ning sobivate äri- ja finantskirjete säilitamine. See on üldine reegel, mis kehtestab enamike andmete säilitamisperioodide baasi.
 • Kas kliendid pakuvad, loovad või säilitavad andmeid eeldusega, et säilitame neid, kuni nad andmed teadlikult eemaldavad? Näited hõlmavad OneDrive'is talletatavat dokumenti või Outlook.com-i sisendkaustas hoitavat meilisõnumit. Sellistel juhtudel säilitame andmeid, kuni te need aktiivselt kustutate, näiteks liigutades meili Outlook.com-i sisendkaustast kausta Kustutatud üksused ja seejärel seda kausta tühjendades (pärast kausta Kustutatud üksused tühjendamist säilivad need tühjendatud üksused meie süsteemis 30 päeva enne lõplikku kustutamist).
 • Kas on olemas automaatset kontrolli, nagu Microsofti privaatsuse armatuurlaud, mis võimaldab kliendil isikuandmetele igal ajal juurde pääseda ja neid kustutada? Kui ei ole, võetakse kasutusele lühendatud andmete säilitamisaeg.
 • Kas isikuandmed on tundlikud? Sel juhul on üldiselt sobiv kasutada lühendatud säilitamisaega.
 • Kas Microsoft on võtnud kasutusele ja teatanud teatud andmetüübile spetsiifilisest säilitamisperioodist? Näiteks Bingi otsingupäringute puhul disidentifitseerime salvestatud päringud, eemaldades 6 kuu pärast täielikult IP-aadressi ning 18 kuu pärast küpsiste ID-d ja muud seanssidevahelised identifikaatorid.
 • Kas kasutaja on andnud nõusoleku pikemaks säilitamisperioodiks? Kui nii, säilitame andmeid teie nõusolekul.
 • Kas Microsoftile kehtivad andmete säilitamisel juriidilised, lepingulised või sarnased kohustused? Näited võivad hõlmata kohustuslikke andmete säilitamise seaduseid kohaldatavas jurisdiktsioonis, uurimise jaoks asjakohaste andmete säilitamiseks vajalikke valitsusasutuste käske või andmeid, mida tuleb säilitada kohtuvaidluste jaoks.
Väljalaske-eelsed või tasuta versioonidVäljalaske-eelsed või tasuta versioonidmainpreviewreleasesmodule
Kokkuvõte

Microsoft pakub väljalaske-eelseid, siseringi, beeta- või muid tasuta tooteid ja funktsioone („eelvaateid”), et saaksite tagasisides Microsoftile anda neile hinnangu, sh talitusvõime ja andmekasutuse kohta. Selle tõttu võivad need eelvaated koguda automaatselt lisaandmeid, pakkuda vähem juhtelemente ja rakendada muul viisil meie toodetele iseloomulikke erinevaid privaatsus- ja turvalisusmeetmeid. Kui peaksite osalema eelvaates, võime teiega ühendust võtta tagasiside saamiseks või tunda huvi, kas hakkaksite toodet pärast avalikku väljalaset kasutama.

Selle privaatsusavalduse muudatusedSelle privaatsusavalduse muudatusedmainchangestothisprivacystatementmodule
Kokkuvõte

Aeg-ajalt värskendame seda privaatsusavaldust, et kajastada klientide tagasisidet ning muudatusi toodetes. Postitades selle privaatsusavalduse muudatusi, muudame ka avalduse ülaosas toodud „viimati värskendatud" kuupäeva ja kirjeldame muudatusi lehel Muudatuste ajalugu. Kui privaatsusavaldusse tehakse olulisi muudatusi või kui need käsitlevad teie isikliku teabe kasutamist Microsoftis, teatame sellest enne muudatuse jõustumist esiletõstetud postitusega või saadame vastava teatise otse teile. Soovitame Teil perioodiliselt seda privaatsusavaldust uuesti lugeda, et saada teavet selle kohta, kuidas Microsoft teie teavet kaitseb.

Kuidas meiega ühendust võttaKuidas meiega ühendust võttamainhowtocontactusmodule
Kokkuvõte

Tehniliste või toeküsimuste korral külastage lisateabe saamiseks Microsofti toe pakkumiste kohta saiti support.microsoft.com. Kui teil on küsimusi seoses Microsofti konto parooliga, külastage saiti Microsofti konto tugi.

Kui teil on privaatsust puudutavaid muresid, kaebuseid või soovite esitada küsimuse Microsofti privaatsusjärelevalve vastutavale ametnikule / andmekaitse ametnikule, kasutage meie poole pöördumiseks järgmist veebivormi: veebivorm. Me vastame teie küsimustele või muredele 30 päeva jooksul.

Kui pole teisiti kokku lepitud, jääb Microsoft Corporation käesolevas avalduses kirjeldatud toodetest kogutud isikuandmete vastutavaks töötlejaks. Meie aadress on Microsoft Privacy, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, USA. Telefon: (+1) 425-882-8080.

Euroopa Majandusühenduse ja Šveitsi piirkonna andmekaitse esindajaks on Microsoft Ireland Operations Limited. Ettevõtte Microsoft Ireland Operations Limited andmekaitse ametniku aadress on järgmine: Microsoft Ireland Operations, Ltd., Attn: Data Protection, Carmenhall Road, Sandyford, Dublin 18, Ireland.

Skype Communications S.à.r.l. 23-29 Rives de Clausen L-2165 Luxembourg, Luxembourg on Skype'i andmete vastutav töötleja. Skype'i tarkvara või toodete küsimustes meiega kontakti saamiseks saatke palun tootetoe taotlus Skype'i klienditoe meeskonnale.

Teie riigi või piirkonna Microsofti tütarettevõtte leidmiseks vt saiti www.microsoft.com/worldwide/.

Tooted ettevõtetele ja arendajateleTooted ettevõtetele ja arendajatelemainenterprisedeveloperproductsmodule
Kokkuvõte
Ettevõtte võrguteenusedEttevõtte võrguteenusedmainenterpriseservicesmodule
Kokkuvõte
Ettevõtete ja arendajate tarkvara ja ettevõtete seadmedEttevõtete ja arendajate tarkvara ja seadmedmainenterprisedevsoftwareappsmodule
Kokkuvõte
Kognitiivsed teenusedKognitiivsed teenusedmainmicrosoftcognitiveservicesmodule
Kokkuvõte
Kontoritöö- ja suhtlustootedKontoritöö- ja suhtlustootedmainprodcommproductsmodule
Kokkuvõte
OfficeOfficemainofficeservicesmodule
Kokkuvõte
OneDriveOneDrivemainonedrivemodule
Kokkuvõte
OutlookOutlookmainoutlookmodule
Kokkuvõte
SkypeSkypemainskypemodule
Kokkuvõte
Otsing ja tehisintellektOtsing ja tehisintellektmainsearchaimodule
Kokkuvõte
BingBingmainbingmodule
Kokkuvõte
CortanaCortanamaincortanamodule
Kokkuvõte
Microsoft TranslatorMicrosoft TranslatormainMicrosoftTranslatormodule
Kokkuvõte
SwiftKeySwiftKeymainswiftkeymodule
Kokkuvõte
WindowsWindowsmainwindowsmodule
Kokkuvõte

Windows on isikupärastatud arvutikeskkond, mis võimaldab sujuvalt eri arvutiseadmete, näiteks telefonide, tahvelarvutite, aga isegi Surface Hubi vahel rännelda ja nende teenuseid, eeliseid ja sisu kasutada. Windowsi võtmekomponendid on mingisse seadmesse paigutatud staatilistest tarkvaraprogrammidest muutunud pilvepõhisteks. Nii pilve kui ka Windowsi kohalike elementide tarkvara värskendatakse korrapäraselt, varustades neid uusimate täiustuste ja funktsioonidega. Nende arvutikeskkonna rakenduste pakkumiseks kogume me andmeid nii teie, kui ka kasutatava seadme kohta ja ka selle kohta kuidas te Windowsi kasutate. Kuna Windows on personaalselt teie oma, anname teile võimaluse valida, milliseid andmeid me kogume ja kuidas me neid kasutame. Pidage silmas, et kui organisatsioon (nagu tööandja või kool) haldab teie Windowsi seadet, võib teie organisatsioon kasutada Microsofti või muude ettevõtete pakutavaid tsentraliseeritud haldustööriistu seadme sätete, seadme põhimõtete, tarkvaravärskenduste, meie või organisatsioonipoolse andmete kogumise või teie seadme muude aspektide kontrolliks. Lisateabe saamiseks andmete kogumise ja privaatsuse kohta Windowsis, avage veebisait go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=529552. Windowsi pärandversioonide kohta (sealhulgas Vista, 7, 8 ja 8.1) võivad kehtida oma privaatsusavaldused.

AktiveerimineAktiveeriminemainactivationmodule
Kokkuvõte

Windowsi aktiveerimisel seostatakse spetsiifiline tootevõti selle seadmega, kuhu tarkvara installitakse. Selle seadme tootevõti ja andmed tarkvara kohta saadetakse Microsofti selle tarkvara litsentsi kehtivuse kinnitamiseks. Need andmed saadetakse uuesti, kui tekib vajadus litsentsi taasaktiveerimiseks või valideerimiseks. Windowsi keskkonnas töötavad telefonid saadavad selle esmakordsel sisselülitamisel seadme ja võrgu identifikaatorid ja ka seadme asukoha Microsofti, et registreerida garantii, täiendada laoseisu ja hoida ära pettused.

Reklaami-IDReklaamimise IDmainadvertisingidmodule
Kokkuvõte

Windows genereerib igale kasutajale seadmes unikaalse reklaami-ID. Kui reklaami-ID on lubatud, saavad rakendused (nii Microsofti kui ka kolmanda osapoole rakendused) reklaami-ID-le juurde pääseda ja seda kasutada üsna sarnaselt sellega, kuidas veebisaidid saavad küpsisesse salvestatud kordumatule identifikaatorile juurde pääseda ja seda kasutada. Seega saavad rakenduste arendajad (ja reklaamivõrgustikud, millega nad töötavad) kasutada reklaami-ID-d selleks, et pakkuda oma rakendustes ja veebis asjakohasemat reklaami ja muud isikupärastatud sisu. Microsoft kogub siin kirjeldatud kasutuste jaoks reklaami-ID-d ainult siis, kui valite reklaami-ID lubamise teie privaatsussätete osana. Saate igal ajal lülitada välja juurdepääsu sellele identifikaatorile, lülitades oma privaatsussätetes reklaami-ID välja (Start > Sätted > Privaatsus). Kui otsustate selle uuesti sisse lülitada, siis reklaami-ID lähtestatakse ja luuakse uus identifikaator. Kui reklaami-ID-le pääseb juurde teise tootja rakendus, oleneb reklaami-ID kasutamine selle rakenduse privaatsuseeskirjadest. Lisateavet selle kohta, kuidas Microsoft reklaamimisel andmeid kasutab, leiate selle avalduse jaotisest Kuidas me andmeid kasutame?.

DiagnostikaDiagnostikamaindiagnosticsmodule
Kokkuvõte

Windowsi kasutamisel kogume diagnostilisi andmeid, mis aitavad meil probleeme lahendada ja Microsofti tooteid täiustada. Kui lülitate funktsiooni Kohandatud funktsioonid sisse, saab neid andmeid kasutada ka Microsofti toodete kasutuskogemuse isikupärastamiseks. Andmed edastatakse Microsoftile ja salvestatakse kas ühe või mitme kordumatu identifikaatoriga, mis aitavad meil tuvastada kasutaja isikut üksikus seadmes ning mõista seadme hooldusprobleeme ja kasutusmustreid. Diagnostika- ja kasutusandmetel on kaks taset: Põhiline ja Täielik. Kõige madalamal tasemel Põhiline kogume ainult Windowsi seadmete ajakohase ja turvalisena hoidmiseks vajalikke andmeid. Põhiandmete hulka kuulub seadmega, Windowsi ja Microsoft Store'i värskenduste õige toimimisega ning põhiliste tõrkeandmetega seotud teave. Põhitasemel kogume järgmisi andmeid:

 • Seade, ühenduvus ja konfiguratsiooniandmed.
  • Andmed seadme kohta, nt protsessori tüüp, OEM, aku tüüp ja maht, kaamerate arv ja tüüp, püsivara ning mälu atribuudid.
  • Andmed võrgu ja ühenduse kohta, nt seadme IP-aadress, mobiilivõrk (sh IMEI ning mobiilioperaator) ja teave selle kohta, kas seade on ühendatud tasuta või tasulise võrguga..
  • Andmed operatsioonisüsteemi ja selle konfiguratsiooni kohta, nt operatsioonisüsteemi versioon ning järgunumber, piirkonna- ja keelesätted, diagnostika tase ning teave selle kohta, kas seade kuulub Windows Insideri programmi.
  • Andmed ühendatud välisseadmete kohta, nt mudel, tootja, draiver ja ühilduvusteave.
  • Andmed seadmesse installitud rakenduste kohta, nt rakenduse nimi, versioon ja väljaandja.
 • Andmeid selle kohta, kas seade on värskendamiseks valmis ja kas leidub tegureid, mis võivad värskenduste saamist takistada, nt tühjenenud aku, piiratud kettaruum või ühendus tasulise võrgu kaudu.
 • Andmeid selle kohta, kas värskendamised viiakse lõpule või mitte.
 • Andmeid diagnostika kogumissüsteemi töökindluse kohta.
 • Tavalisi tõrketeavitusi, mis hõlmavad operatsioonisüsteemi ja seadmes töötavate rakenduste seisundiandmeid. Tavaline tõrketeavitus annab meile näiteks teada, kui rakendus (nt Microsoft Paint või kolmanda osapoole mäng) hangub või läheb krahhi.

Kui soovite lisateavet põhitasemel kogutud andmete kohta, avage veebisait siit (ingliskeelne).

Täielikud andmed hõlmavad kõiki põhitasemel kogutud andmeid ja täiendavat teavet, mis võimaldab Microsoftil tooteid ning teenuseid kõigi kasutajate jaoks parandada ja täiustada. Kogume järgmist täiendavat teavet täielikul tasemel:

 • täiendavaid andmeid seadme, ühenduvuse ja konfiguratsiooni kohta lisaks põhitasemel kogutud andmetele.
 • Oleku- ja logimisteavet operatsioonisüsteemi ning teiste süsteemikomponentide seisundi kohta (lisaks põhitasemel värskenduste ja diagnostikasüsteemide kohta kogutud andmetele).
 • Andmeid rakendusekasutuse kohta, nt seadmes käivitatud programmid, nende töötamise kestus, nende sisendsignaalile reageerimise kiirus.
 • Brauseri kasutus, sealhulgas sirvimisajalugu ja otsinguterminid Microsofti brauserites, nagu Microsoft Edge või Internet Explorer.
 • Lühikesi näiteid tindipliiatsi kasutamise ja tippimise sisestusteabe kohta, millest eemaldatakse töötlemise järel identifikaatorid, järjestuse teave ning muud andmed (nt nimed, meiliaadressid ja arvväärtused), mida saab kasutada algse sisu taastamiseks või sisestusteabe kasutajaga sidumiseks. Neid andmeid ei kasutata kunagi allpool kirjeldatud kohandatud funktsioonide jaoks.
 • Täiustatud tõrketeavitusi, sh andmeid seadme mälu oleku kohta süsteemi või rakenduse krahhi korral (andmed võivad tahtmatult sisaldada kasutajasisu, nt faili osi, millega töötasite siis, kui probleem ilmnes). Krahhi andmeid ei kasutata kunagi allpool kirjeldatud kohandatud funktsioonide jaoks.

Pakume piiratud osa tõrketeavet partneritele (nt OEM-idele), et aidata neil teostada nende toodete ja teenuste tõrkeotsingut, milles töötab Windows ning muud Microsofti tooted ja teenused. Neil on lubatud kasutada seda teavet vaid nende toodete ja teenuste parandamiseks või täiustamiseks.

Kui soovite suvandi Kohandatud funktsioonid sisse lülitada, kasutame osa ülalolevas jaotises „Diagnostika“ kirjeldatud kasutusandmetest Windowsi ning muude toodete ja teenuste funktsioonide isikupärastamiseks. See hõlmab soovitusi Windowsi kohandamise ja optimeerimise kohta ning Windowsi funktsioonide ja toetatud rakenduste, teenuste, riistvara ja välisseadmete soovitusi ja pakkumisi. Andmete ulatus sõltub sellest, kas valite diagnostikasätteks „Täielik“ või „Põhiline“. Näiteks kui valite taseme „Täielik“, sisaldavad andmed brauseri ja rakenduste kasutusandmeid. Samas ei kasuta me isikupärastamiseks krahhi, tipitud teksti või tindifunktsioonide andmeid, isegi kui lubate kohandatud funktsioonid.

Asukoha-, liikumise tajumise ja salvestamise teenusedAsukoha-, liikumise tajumise ja salvestamise teenusedmainlocationservicesmotionsensingmodule
Kokkuvõte

Windowsi asukohateenus. Microsoft osutab asukohateenuseid, mis aitavad teha kindlaks Windowsi seadme täpse geograafilise asukoha. Olenevalt seadme võimalustest, kasutatakse asukoha määratlemiseks satelliidipõhist globaalset asukohamääramise teenust (GPS), läheduses olevaid mobiilivõrgu maste ja/või Wi-Fi-tööpunkte, saadud teavet võrreldakse tuntud asukohaga mobiilivõrgu mastide ja Wi-Fi-tööpunktide andmebaasis oleva teabega, mida Microsoft haldab või tuletatakse asukoht teie IP-aadressist. Kui asukohateenus on Windowsi seadmes aktiivne või olete andnud Microsofti rakendustele loa pääseda juurde asukohateabele mitte-Windowsi seadmetes, kogub Microsoft andmeid mobiilsidemastide ja Wi-Fi pääsupunktide ja nende asukohtade kohta ning lisatakse asukoha andmebaasi pärast selliste andmete eemaldamist, mis tuvastavad isikut või seadet, millelt neid andmeid koguti. Microsoft võib neid disidentifitseeritud asukohaandmeid asukoha ja vastendusteenuste pakkumiseks ja täiustamiseks jagada ka teistele tootjatele.

Windowsi teenused ja funktsioonid (nagu brauserid ja Cortana), Windowsis käivitatud rakendused ja Windowsi brauserites avatud veebisaidid võivad täpse asukoha määratlemiseks pääseda asukohateenustele juurde, kui te lubate neil seda teha. Mõned funktsioonid ja rakendused taotlevad täpse asukoha kindlakstegemise luba Windowsi esmainstallimisel, mõned küsivad seda rakenduse esmakasutusel ja teised küsivad luba igal sisenemisel asukohateenusesse. Lisateavet asukohateavet kasutavate Windowsi rakenduste kohta vt allasuvast jaotisest Windowsi rakendused.

Asukohateenusele juurdepääsemisel laadib teie Windowsi seade Microsofti üles ka oma asukoha ja me säilitame meie teenuste tõhususe ja toimimise parandamiseks ainult viimase teadaoleva asukoha (iga uus asukoht asendab varasema). Andmed Windowsi seadme hiljutiste asukohtade ajaloo kohta salvestatakse seadmesse ja teatud rakendused ning Windowsi funktsioonid saavad sellele juurde pääseda. Oma seadme asukohtade ajaloo saate ükskõik millal seadme sätete menüüst kustutada.

Sätete menüüst saate ka vaadata, millistel rakendustel on asukohateenusele või seadme asukohtade ajaloole juurdepääs, lülitada teatud rakenduse juurdepääsu asukohateenusele sisse või välja või lülitada asukohateenuse välja. Samuti saate määrata vaikeasukoha, mida kasutatakse, kui asukohateenus ei tuvasta teie seadme täpsemat asukohta.

Pange tähele, et mobiilsideseadmete puhul on teie mobiilioperaatoril juurdepääs teie asukohale isegi siis, kui lülitate asukohateenuse välja.

Üldine asukoht. Kui lülitate sisse funktsiooni „Üldine asukoht“, saavad rakendused, mis ei saa kasutada teie täpset asukohta, juurdepääsu teie üldisele asukohale, nagu linn, postiindeks või piirkond.

Telefoni leidmine. Telefoni leidmise funktsioon võimaldab teil otsida Windows-telefoni asukohta account.microsoft.com kaudu isegi siis, kui olete telefonis välja lülitanud kogu juurdepääsu asukohateenustele. Kui olete Minu telefoni leidmise režiimis sisse lülitanud funktsiooni „Salvesta mu asukoht iga mõne tunni tagant”, hakkab Minu telefoni leidmise funktsioon perioodiliselt saatma ja salvestama igat üksikut viimast telefoni tuntud asukohta isegi siis, kui olete telefoni juurdepääsu asukohateenustesse välja lülitanud. Iga kord kui uus asukoht on saadetud, asendatakse viimane salvestatud asukoht sellega.

Seadme leidmine. Funktsioon Leia minu seade võimaldab Windowsi arvuti või tahvelarvuti administraatoril määratleda selle seadme asukoht, kui administraator on selle seadme asukohateenuse lubanud, isegi kui teised kasutajad on asukohateenuse ise ära keelanud. Kui administraator püüab seadme asukohta leida, näevad kasutajad teatiste keskuses seda teatist.

Windowsi funktsioon Liikumise tajumine.. Liikumise tuvastamisega Windowsi seadmed võivad koguda andmeid liikumise kohta. Need andmed lubavad kasutada selliseid funktsioone nagu sammuloendur, mis võib tehtud samme loendada, nii et treeningurakendus saaks lugeda põletatud kalorite kogust. Need andmed ja ajalugu salvestatakse teie seadmesse, neile saavad juurdepääsu rakendused, millele olete andnud loa juurdepääsuks ja nende andmete kasutamiseks.

Salvestamine. Mõned Windowsi seadmed on varustatud salvestusfunktsiooniga, mis lubab teil jäädvustada heli- ja videoklippe selles seadmes tehtud tegevustest (sh teie suhtlusest teistega). Kui otsustate seansi salvestada, siis salvestatakse see teie seadmesse. Mõnel juhul saate võib-olla edastamiseks salvestamise Microsofti toode või teenus, mis levitab salvestust avalikult. TÄHTIS! Enne mis tahes suhtluse salvestamist ja/või edastamist peaksite veenduma, et mõistate sellega teie jaoks kaasnevat juriidilist vastutust. Muu hulgas peate teadma, kas kohalikud seadused nõuavad teilt enne salvestamise alustamist selleks kõigilt osapooltelt nõusoleku saamist. Microsoft ei vastuta selle eest, kuidas te salvestamisfunktsioone või salvestisi kasutate. 

Turbe- ja ohutusfunktsioonidTurbe- ja ohutusfunktsioonidmainsecurityandsafetyfeaturesmodule
Kokkuvõte

Seadme krüptimine. Seadme krüptimine aitab kaitsta seadmesse salvestatud andmeid. Krüptimisel kasutame BitLockeri draivkrüptimise tehnoloogiat. Kui seadme krüptimine on sisse lülitatud, krüptib Windows automaatselt draivi, kuhu Windows on installitud ja genereerib ka taastevõtme. Teie isikliku seadme BitLockeri taastevõti varundatakse võrgurežiimis automaatselt teie isiklikku Microsoft OneDrive'i kontosse. Microsoft ei kasuta teie isiklikke taastevõtmeid mingil muul eesmärgil. 

Ründetarkvara eemaldamise tööriist. Windowsi Update'i osana käivitatakse te seadmes vähemalt kord kuus ründevara eemaldamise tööriist (MSRT). MSRT kontrollib, ega seadmeid pole nakatatud spetsiifilise, valdavalt pahatahtliku tarkvaraga („ründevaraga”) ja aitab eemaldada mistahes liiki leitud nakkust. Kui seadmes on ründevara ja MSRT on käivitatud, eemaldab see Microsofti tugiteenuste veebisaidil loetletud ründevara. Ründevara kontrollimise ajal saadetakse Microsofti teade spetsiifiliste andmetega tuvastatud ründevara ja tõrgete kohta, aga ka muud andmed seadme kohta. Kui te ei soovi, et MSRT saadaks need andmed Microsofti, võite MSRT-i teatemooduli toimimise keelata.

Microsofti kontopere. Vanemad võivad Microsofti rakendust Pere kasutada mõistmiseks, kuidas laps seadet kasutab ja seadistada vajalikud kasutuspiirangud. Pereliikmete jaoks on saadaval palju funktsioone, nii et perekonna loomisel või liitumisel selle rakendusega lugege lisatud teavet hoolikalt. Kui rakenduse Pere lapse tegevusest teavitamise funktsioon on sisse lülitatud, kogub Microsoft üksikasjalikku teavet selle kohta, kuidas laps oma seadet kasutab ja edastab vanematele teateid lapse tegevuse kohta. Tavapäraselt kustutatakse pärast lühikest ajavahemikku tegevuse teated Microsofti serveritest.

Windows Defender SmartScreen. Windows Defender SmartScreen aitab teid kaitsta meie serverite kasutamisel, kontrollides ega allalaaditud failides ja veebisisus pole pahavara, potentsiaalselt ohtlikku veebisisu ja muid ohtusid kas seadmele või teile endale. Failide kontrollimisel saadetakse andmed selle faili kohta Microsofti, k.a faili nimi, faili sisu räsikood, allalaadimise asukoht ja selle digitaalsed serdid. Kui Windows Defender SmartScreen kuulutab faili tundmatuks või potentsiaalselt ohtlikuks, siis enne faili avamist kuvatakse vastav hoiatus. Pärast veebisisu kontrollimist saadetakse andmed sisu ja teie seadme kohta Microsofti, k.a sisu täielik veebiaadress. Kui Windows Defender SmartScreen kuulutab selle sisu potentsiaalselt ohtlikuks, siis näete sisu kohal hoiatust. Windows Defender SmartScreeni saab sätete kaudu sisse või välja lülitada.

Windows Defenderi viirusetõrje. Windows Defenderi viirusetõrje otsib teie seadmest ründevara ja muud soovimatut tarkvara. Windows Defenderi viirusetõrje lülitatakse seadme kaitsmiseks automaatselt sisse, kui teie seadet pole aktiivselt kaitsmas mingi muu ründevaratõrje tarkvara. Kui Windows Defenderi viirusetõrje on sisse lülitatud, jälgib see teie seadme turbeolekut. Kui Windows Defenderi viirusetõrje on sisse lülitatud või kui see töötab, kuna funktsioon „Piiratud regulaarne kontrollimine“ on selle lubanud, saadab see Microsofti automaatselt teateid, mis sisaldavad andmeid võimaliku ründevara ja muu soovimatu tarkvara kohta, ka võib see rakendus saata ründevara sisaldavaid faile. Kui teated sisaldavad suure tõenäosusega isikuandmeid, ei saadeta teadet automaatselt, vaid teavitatakse teid enne selle saatmist. Saate konfigureerida Windows Defenderi viirusetõrje nii, et see ei saadaks teateid ega võimalikku ründevara Microsofti.

Kõne, tindipliiatsi kasutamine ja tippimineKõne, tindipliiatsi kasutamine ja tippiminemainspeechinkingtypingmodule
Kokkuvõte

Windowsis on nii seadmepõhine kõnetuvastuse funktsioon (saadaval Windowsi kõnetuvastuse töölauarakenduse kaudu), kui ka pilvepõhine kõnetuvastusteenus, mis võeti kasutusele koos Cortanaga neil turgudel ja neis piirkondades, kus Cortana on saadaval. Selleks et teada saada, milliseid keeli ja regioone kõnetuvastus praegu toetab, otsige https://support.microsoft.com/instantanswers/557b5e0e-0eb0-44db-87d6-5e5db6f9c5b0/cortana-s-regions-and-languages. Pilvepõhise kõnetuvastuse kasutamisel kogub ja kasutab Microsoft teie häälsisendit, et pakkuda teile Cortanas ja teistes toetatud rakendustes kõnetuvastuse teenuseid.

Lisaks sellele kogutakse nii käsitsi kirjutades kui ka tippides sisestatud sõnu isikupärastatud kasutajasõnastiku koostamiseks, mis aitab seadmesse tipitud või kirjutatud sõnade märke paremini tuvastada ja pakub tippimise või kirjutamise ajal sisestussoovitusi. Tippimise andmed sisaldavad tipitud märkide ja sõnade näidiseid, milledest me eemaldame ID-d, IP-aadressid ja muud võimalikud identifikaatorid. Kogutud andmed sisaldavad ka seotud andmeid talitusvõime kohta, nagu käsitsi teksti tehtud muudatusi kui ka sõnastikku lisatud sõnu.

Pilvepõhise kõnetuvastuse teenuse osana kogume ka teavet teie seadmes loodud kasutajasõnastikust. Kogume ja kasutame nii häälandmeid kui ka kasutaja sõnastikku selleks, et täiustada kõikide kasutajate kõnefunktsioonide õige tuvastamise võimet.

Kui olete andnud Cortanas loa, kogume ka teie nime ja hüüdnime, hiljutised kalendrisündmused ja inimeste nimed, kellega teil on kohtumised määratud, samuti teabe teie kontaktide kohta, kaasaarvatud nimed ja hüüdnimed, ning teie lemmikkohtade nimed, rakendused, mida kasutate, ja teabe teie muusikaeelistuste kohta. Need lisaandmed võimaldavad meil paremini tuvastada inimesi, sündmusi, kohti ja muusikat, kui dikteerite käske, sõnumeid või dokumente.

Pilvepõhise kõnetuvastuse saate igal ajal välja lülitada. Sellega peatate selle funktsiooni jaoks andmete kogumise ja seadmest kustutatakse ka selle funktsiooniga seotud andmed, nt kohalik kasutajasõnastik ja sisestusajalugu.

SünkroonimissättedSünkroonimissättedmainsyncsettingsmodule
Kokkuvõte

Kui logite Microsofti kontost Windowsi, sünkroonib Windows mõned oma sätted ja andmed Microsofti serveriga, et teha lihtsamaks isikupärastatud rakenduste kasutamise mitmes seadmes. Kui pärast Microsofti kontost ühte või enamasse seadmesse sisselogimist peaksite esmakordselt samast Microsofti kontost mõnda muusse seadmesse sisse logima, laadib Microsoft alla ja rakendab sätted ja andmed, mida valisite teiste seadmetega sünkroonimiseks. Sünkroonimiseks valitud sätted värskendatakse automaatselt Microsofti serveri ja teiste seadmetega niipea, kui hakkate neid kasutama.

Mõned sünkroonitavatest sätetest on järgmised.

 • Rakendused, mille olete Microsoft Store'ist installinud;
 • Keele-eelistused;
 • Hõlbustuseelistused;
 • Isikupärastamise sätted (nt kontopilt, taust ja hiire sätted);
 • Microsoft Store'ist alla laaditud rakenduste sätted;
 • Õigekirja sõnastikud, sisestusviisi redaktori (IME) sõnastikud, ja isiklikud sõnastikud;
 • Internet Exploreri brauseriajalugu, lemmikud ja avatud veebisaidid;
 • Salvestatud rakendus, veebisait, mobiilne pääsupunkt ning Wi-Fi-võrgu nimed ja paroolid

Valides Windowsi menüü Sätted jaotises Konto suvandi Sünkroonimissätted, saate valida, milliseid sätteid sünkroonida, ja kontrollida, mis on sünkroonitud. Mõnedel rakendustel on oma eraldi sünkroonimisjuhtelemendid. Windowsisse töökontost sisselogimisel ja selle konto ühendamisel oma isikliku Microsofti kontoga küsib Windows enne Microsofti kontoga ühendamist, milliseid sätteid soovite sünkroonida.

VärskendusteenusedVärskendusteenusedmainupdateservicesmodule
Kokkuvõte

Windowsi värskendusteenus sisaldab nii Windows Update'i kui ka Microsoft Update'i. Windows Update on teenus, mis saadab teile Windowsi tarkvaravärskendusi ja muud tugitarkvara, nagu draivereid ja püsivara, mida tarnivad seadme tootjad. Microsoft Update on teenus, mis saadab teile Microsofti muu tarkvara värskendusi, nt Office.

Windows Update laadib Windowsi tarkvaravärskendused automaatselt teie seadmesse. Teil on võimalik konfigureerida Windows Update automaatne installimine kohe, kui need on muutunud saadavaks (soovitatav) või võite lasta Windowsil endale teatada, millal peaksite värskenduste installimise lõpetamiseks seadme taaskäivitama. Microsoft Store'ist saadud rakendusi värskendatakse automaatselt Microsoft Store'i kaudu, nagu on kirjeldatud ülaltoodud jaotises Microsoft Store.

Veebibrauserid: Microsoft Edge ja Internet ExplorerVeebibrauserid: Microsoft Edge ja Internet Explorermainwebbrowsersmodule
Kokkuvõte

Microsoft Edge on Microsofti vaikeveebibrauser Windowsi jaoks. Ka Internet Explorer, Microsofti pärandbrauser, on Windowsis saadaval. Kui kasutate Internetti pääsemiseks veebibrauserit, saadetakse andmed seadme kohta („standardsed seadme andmed“) külastatavale veebisaidile ja kasutatavale võrguteenusele. Seadme standardsed andmed kujutavad te seadme IP-aadressi, brauseri tüüpi ja keelt, juurdepääsu aega ja viiteid veebiaadressidele. Need andmed võidakse logida nende veebisaitide veebiserveritesse. Milliseid andmeid logitakse ja kuidas neid kasutatakse sõltub külastatavate veebisaitide privaatsustavadest ja kasutatavatest veebiteenustest.

Lisaks muule salvestatakse teie seadmesse sellised andmed brauseri kohta nagu sirvimisajalugu, veebivormi andmed, ajutised internetifailid ja küpsised. Need andmed saate oma seadmest kustutada, kasutades käsku Kustuta sirvimisajalugu.

Microsoft Edge'i uued funktsioonid võimaldavad teil järgnevalt kirjeldatud sisu hõivata ja oma seadmesse salvestada.

 • Veebimärge: need võimaldavad teil jätta külastatavatele veebisaitidele annotatsioone nii käsikirja kui ka teksti kujul, teha videoklippe, salvestada või jagada neid.
 • Aktiivlugemine: võimaldab teil luua ja hallata lugemisnimekirju nii veebisaitidest kui ka dokumentidest, aga ka
 • Jaotur: kust saate ühest kohast lihtsal viisil oma lugemisnimekirju, lemmikuid, allalaadimisi ja ajalugu leida.

Seadmesse salvestatud Microsofti brauseri teatud liiki teave sünkroonitakse muude seadmete vahel Microsofti kontosse sisselogimisel. Internet Exploreris sisaldab see teave näiteks sirvimisajalugu ja lemmikuid ja Microsoft Edge'is sisaldab see teie lemmikuid ja lugemisloendeid. Näiteks salvestatakse Microsoft Edge'is lugemisloendite kõikide seadmete vahel sünkroonimisel valitud sisu koopiad lugemisloendisse, mis saadetakse igasse sünkroonitud seadmesse hilisemaks vaatamiseks. Sünkroonimise saate Internet Exploreris keelata, kui avate Windowsi menüü Sätted jaotises Kontod suvandi Sünkroonimissätted (vt Sünkroonimissätted). Samuti võite Microsoft Edge'i brauseriteabe sünkroonimise keelata, lülitades sünkroonimissuvandi Microsoft Edge'i menüüst Sätted välja.

Microsoft Edge ja Internet Explorer kasutavad tehtud otsingupäringuid ja sirvimisajalugu sirvimise kiirendamiseks ja asjakohasemate otsingutulemuste saamiseks. Funktsioonid on järgmised.

 • Otsingusoovitused Otsingusoovitused saadavad rakenduses Internet Explorer brauseri aadressiribale tipitud teabe automaatselt vaikimisi otsinguteenuse pakkujale (nt Bingi), et pakkuda otsingusoovitusi iga märgi sisestamise järel.
 • Otsingu- ja saidisoovitused Otsingu- ja saidisoovitused saadavad rakenduses Microsoft Edge brauseri aadressiribale tipitud teabe automaatselt Bingi (isegi juhul, kui olete valinud mõne muu vaikimisi otsingupakkuja), et pakkuda otsingusoovitusi iga märgi sisestamise järel.

Saate need funktsioonid igal ajal välja lülitada. Otsingutulemuste leidmiseks saadavad nii Microsoft Edge kui ka Internet Explorer teie otsingupäringuid, standardset teavet seadme ja asukoha kohta (kui asukohateave on lubatud) vaikimisi otsinguteenuse pakkujale. Kui vaikimisi otsinguteenuse pakkujaks on Bing, siis kasutame neid andmeid vastavalt selle privaatsusavalduse jaotisele Bing.

Cortana saab teid Microsoft Edge’is veebisirvimisel aidata funktsioonidega nagu „Küsi Cortanalt“. Microsoft Edge’i sätetes saate Cortana abi Microsoft Edge’is alati keelata. Lisateavet selle kohta, kuidas Cortana kasutab andmeid ning kuidas seda kontrollida, leiate selle privaatsusavalduse jaotisest Cortana.

Wi-Fi ühendamine soovitatavate avatud pääsupunktidegaWi-Fi ühendamine soovitatavate avatud pääsupunktidegamainwi-fisensemodule
Kokkuvõte

Kui lülitate selle Wi-Fi sätetes suvandile Loo ühendus soovitatud avatud pääsupunktidega, loote automaatselt ühenduse soovitatavate avatud Wi-Fi-võrkudega. Pidage silmas, et mitte kõik võrgud pole turvalised, olge ettevaatlikud avatud võrkude kasutamisel millegi tegemiseks võrgurežiimis, kus nõutakse tundlike või isikuandmete edastamist, nt pangatehingute või ostude sooritamiseks.

Windowsi rakendusedWindowsi rakendusedmainwindowsappsmodule
Kokkuvõte

Teatud arv Microsofti rakendusi on lisatud Windowsi komplekti, kuid ülejäänud on saadaval Microsoft Store'is. Mõned nendest funktsioonidest on järgmised.

Kaardirakendus Kaardirakendus võimaldab osutada asukohapõhiseid teenuseid, kusjuures kaardirakenduse otsingute töötlemiseks kasutatakse Bing-teenuseid. Bingi kasutatavate toimingute kohta leiate lisateavet selle privaatsusavalduse jaotisest Bing. Kui kaardirakendusel on juurdepääs te asukohale, siis võib Microsoft koguda Microsofti teenuste parandamiseks sellest seadmest disidentifitseeritud asukohaandmeid isegi siis, kui rakendust ei kasutata. Võite keelata kaardirakendustel juurdepääsu oma asukohale, lülitades välja asukohateenused või kaardirakenduse juurdepääsu asukohateenustele.

Kaardirakenduses võite säilitada jälje nii lemmikkohtadest kui ka kaardirakenduses toimunud hiljutistest kaardiotsingutest. Neid lemmikkohti ja otsinguajalugu hakatakse otsingusoovitustena pakkuma. Microsofti kontosse sisselogimisel sünkroonitakse lemmikkohad, otsinguajalugu ja rakenduse teatud sätted teiste seadmete ja teenustega, (nt Cortanaga). Lisateabe saamiseks lugege ülaltoodud artiklit Sünkroonimissätted.

Kaamera ja fotorakendus Kui peaksite kaamerarakendusel lubama kasutada oma asukohta, manustatakse asukohaandmed selle seadmega tehtud fotodesse. Fotodesse ja videotesse manustatakse samuti ka muud kirjeldavad andmed, nagu kaamera mudel ja piltide tegemise kuupäev. Kui peaksite fotosid või videoid jagama, siis muutuvad manustatud andmed juurdepääsetavateks ka inimestele ja teenustele, kellele neid jagasite. Kaamerarakendusel võite keelata juurdepääsu oma asukohale, lülitades oma seadme sätete menüüst välja kõik juurdepääsuvõimalused asukohateenustele või lülitades välja kaamerarakenduse juurdepääsu asukohateenustele.

Kaamerasse salvestatud fotosid, videoid kui ka kuvatõmmiseid hakatakse automaatselt OneDrive'i üles laadima. OneDrive'is saate oma fotosid ja/või videoid hallata, aga sätetest on võimalik ka automaatne üleslaadimine keelata.

Asukohta manustatud fotode tegemisel võib fotorakendus fotod võtteaja ja asukoha järgi gruppidesse jagada. Fotode jagamiseks gruppidesse saadab fotorakendus asukohaandmed Microsofti, et see teeks kindlaks asukohtade nimed, nagu „Seattle, Washington”. Kui peaksite fotorakendust kasutama Microsofti kontosse sisselogimise ajal, siis sorteeritakse OneDrive'is olevad fotod ja videod automaatselt fotorakenduse albumitesse, ka kuvatakse fotorakendusse reaalajas paan fotodest. Neid fotosid ja videoid jagatakse teistega ainult siis, kui olete selleks loa andnud.

Rakendus Inimesed. Rakendus Inimesed võimaldab teil ühest kohast näha ja suhelda kõikide oma kontaktidega. Microsofti konto lisamisel Windowsi seadmesse lisatakse teie konto kontaktid automaatselt rakendusse Inimesed. Rakendusse Inimesed võite lisada ka muid kontosid, k.a sotsiaalvõrgustike omi (nt Facebook ja Twitter), aga ka e-posti kontosid. Konto lisamisel me teatame teile, milliseid andmeid rakendus Inimesed võib teatud teenustesse importida või sünkroonida ja laseme teil valida, mida soovite lisada. Muud installitud rakendused võivad ka oma andmeid rakendusega Inimesed sünkroonida, k.a täiendavate üksikasjade lisamine olemasolevatesse kontaktidesse. Rakendusest Inimesed saate soovitud konto ükskõik millal eemaldada.

Rakendused Meil ja Kalender. Rakendused Meil ja Kalender võimaldavad teil ühest kohast ühenduse luua kõigi oma meilisõnumite, kalendrite ja failidega, sealhulgas teiste meiliteenuse- ja salvestusruumipakkujate teenustega. Rakendus pakub asukohapõhiseid teenuseid, näiteks ilmateadet kalendris, kuid saate rakendusel asukohateabe kasutamise keelata. Kui lisate konto rakendusse Meil või Kalender, sünkroonitakse teie meilisõnumid, failid, kontaktid ja muud kontosätted automaatselt teie seadme ja Microsofti serveritega. Alati saate konto eemaldada või muuta teie kontolt sünkroonitud andmeid. Konto konfigureerimiseks peate sisestama rakenduse koos konto identimisteabega (nt kasutajanime ja parooliga), mis saadetakse Interneti kaudu kolmandast isikust teenusepakkuja serverisse. Esmalt püüab rakendus konto konfigureerimiseks kasutada turvalist (SSL) ühendust, kuid kui teie meiliteenusepakkuja ei toeta SSL-ühendust, saadetakse see teave krüptimata kujul. Kui lisasite organisatsioonilt saadud konto (nt ettevõtte meiliaadressi), saab organisatsioonidomeeni omanik juurutada kindlaid turbepõhimõtteid ja kontrollimeetodeid (nt mitmikautentimine või teie seadmest kaugühenduse kaudu andmete kustutamise lubamine), mis võivad rakenduse kasutamist mõjutada.

Sõnumsiderakendus. Microsofti kontosse oma seadmest sisselogimisel võite valida, kas soovite oma teabe varundada. Varundamisel sünkroonitakse SMS- ja MMS-sõnumid ja salvestatakse need Microsofti kontole. See võimaldab teil telefoni kaotamisel või asendamisel vajalikud sõnumid välja otsida. Pärast seadme algset seadistamist saate oma sõnumiside sätteid mistahes ajal hallata. SMS/MMS-sõnumite varundamise väljalülitamisel ei kustutata varem Microsofti kontosse varundatud sõnumeid ära. Kui soovite talletatud sõnumid kustutada, siis kustutage need telefonist enne varundamise väljalülitamist. Kui lubate sõnumiside rakendusel kasutada oma asukohta, siis saate väljuvatele sõnumitele lisada lingi oma asukohale. Microsoft kogub asukohaandmed jaotises Windowsi Asukohateenused kirjeldatud viisil.

Microsofti rakendus Rahakott Windows Phone'ile. Microsofti rakendust Rahakott saab kasutada mitmesuguse teabe (nt kupongid, kliendikaardid, piletid jms digisisu) hoidmiseks. Võimaluse korral saate Microsofti rahakotti lisada ka maksekaardid, et teha programmis osalevates poodides NFC (near-field communication – lähiväljaside) kaudu makseid.

Rahakoti saate maksmiseks häälestada, kui logite Microsofti rahakotti sisse oma isikliku Microsofti kontoga ja lisate oma Microsofti kontoga seotud maksekaardid. Kui lisate Microsofti rahakotti maksekaardi, edastame teie pangale ja maksekaardivõrgustikule andmed, kaasa arvatud teie nimi, kaardi number, arveaadress, meiliaadress, seadme andmed (sh seadme nimi, tüüp ja identifikaator) ja teie asukoht maksekaardi rahakotti lisamise ajal. Andmed saadetakse panka ja maksekaardivõrgustikku, et teha kindlaks, kas teie maksekaart vastab tingimustele, lubada kanded ja tuvastada pettused.

Kui teete NFC-makse, annab Rahakott kaupmehele teie maksekaardi krüptitud versiooni („tõendi“). Tehingu lõpuleviimiseks esitab kaupmees selle tõendi koos tehingu üksikasjadega teie pangale ja taotleb teie tehingu eest maksmist.

Windows Media PlayerWindows Media Playermainwindowsmediaplayermodule
Kokkuvõte

Windows Media Player võimaldab teil esitada CD-sid, DVD-sid ja muud digitaalset sisu (nt WMA- ja MP3-failid), rippida CD-sid ja hallata meediumiteeki. Kogemuse rikastamiseks kuvab Windows Media player teegis oleva sisu esitamisel seotud meediumiteabe, nagu albumi pealkiri, laulu pealkiri, albumi pilt, esitaja ja helilooja. Meediumiteabe suurendamiseks saadab Windows Media player Microsofti taotluse, mis sisaldab standardset arvutiteavet, meediumisisu jaoks identifikaatorit ja Windows Media Playeri teegis sisalduvat meediumiteavet (sealhulgas teie enda redigeeritud või sisestatud teave), et Microsoft saaks pala tuvastada ja tagastada seejärel saadaoleva lisateabe.

Windows Media Player võimaldab ka taasesitada sisu, mis voogesitatakse teieni võrgu kaudu. Selle teenuse pakkumiseks on vaja, et Windows Media Player suhtleks voogmeediumi serveriga. Neid servereid juhivad tavaliselt mitte-Microsofti sisu pakkujad. Voogmeediumite taasesitamise käigus saadab Windows Media Player logi voogmeediumi serverisse või muudesse veebiserveritesse, kui voogmeediumi server seda nõuab. Logi hõlmab järgmisi üksikasju, nagu ühenduse kellaaeg, IP-aadress, operatsioonisüsteemi versioon, Windows Media Playeri versioon, Playeri identifitseerimisnumbrit (Player ID), kuupäeva ja parooli. Teie privaatsuse kaitsmiseks saadab Windows Media Player vaikimisi Player ID, mis on iga seansi korral erinev.

Windows HelloWindows Hellomainwindowshellomodule
Kokkuvõte

Windows Hello võimaldab biomeetrilist autentimist kasutades pääseda viivitamatult oma seadmele juurde. Kui lülitate mooduli sisse, kasutab Windows Hello teie nägu, sõrmejälgi või iirist teie identimiseks kordumatute punktide kogumi või teie kujutisest ekstraktitud omaduste põhjal, mis on salvestatud mallina seadmesse, samas ei salvestata teie tegelikku pilti näost või iirisest. Sisselogimisel kasutatav andmete biomeetrilise verifitseerimise tulemus jääb seadmesse. Sätetest saate oma biomeetrilise verifitseerimise tulemuse kustutada.

Windows SearchWindows Searchmainwindowssearchmodule
Kokkuvõte

Windows Search võimaldab teil leida igasugust „oma kraami” ja veebisaite ühest kohast. Kui kasutate Windows Searchi oma „asjade” otsimiseks, pakub see teie seadmes tulemusi teie isiklikus OneDrive'is, rakenduses OneDrive for Business (kui see on aktiveeritud), muudes pilvemäluruumis olevate üksuste kohta ja seda nende kolmanda osapoole pakkujate toetatud ulatuses. Kui kasutate Windows Searchi veebisaitide otsimiseks või Windows Searchi või Cortanat otsingusoovituste leidmiseks, siis hangitakse otsingutulemid Bingi abil ning me kasutame otsingupäringuid selle privaatsusavalduse jaotises Bing kirjeldatud viisil.

Meelelahutus ja seotud teenusedMeelelahutus ja seotud teenusedmainentertainmentmodule
Kokkuvõte

Meelelahutus ja seotud teenused pakuvad mitmekesiseid kogemusi ja võimaldavad juurdepääsu erinevale sisule, rakendustele ja mängudele.

XboxXboxmainxboxmodule
Kokkuvõte
Microsoft StoreMicrosoft Storemainwindowsstoremodule
Kokkuvõte
MSNMSNmainmainmodule
Kokkuvõte
Groove'i muusika / Filmid ja telesaatedGroove'i muusika / Filmid ja telesaatedmaingroovemusicmoviestvmodule
Kokkuvõte
SilverlightSilverlightmainsilverlightmodule
Kokkuvõte
Microsoft Healthi teenusedMicrosoft Healthi teenusedmainmicrosofthealthservicesmodule
Kokkuvõte

Microsoft Healthi teenused aitavad teil mõista ja hallata oma tervisega seotud andmeid. Need hõlmavad HealthVaulti, HealthVaulti teadmisi, Microsofti Microsoft Bandi seadmeid, muid Microsoft Healthi rakendusi ja seotud tooteid. Band aitab jälgida selliseid andmeid nagu südame löögisagedus ja tehtud sammud. Band võib kasutada märkmete tegemiseks ka Cortanat ja võtta telefonist vastu teatiseid. Microsoft Healthi rakendused saadavad andmeid Microsofti serveritesse ja võimaldavad teil vaadata, hallata ja kontrollida andmeid. Rakendused võivad lubada teavitusi Bandile ja teistesse seadmetesse. HealthVaulti teenused võimaldavad koguda, redigeerida, lisada ja salvestada terviseandmeid võrgus ning jagada oma terviseandmeid perekonna, hooldajate ja tervishoiuspetsialistidega.

Microsoft Healthi teenused koguvad ja kasutavad teie andmeid teenuste osutamiseks (sh kasutuskogemuse parendamiseks ja isikupärastamiseks). Microsoft Healthi teenuste kaudu Microsoftile edastatud terviseandmeid ei kombineerita muude Microsofti teenuste andmetega ega kasutata muudel eesmärkidel ilma teie otsese nõusolekuta. Näiteks ei kasuta Microsoft teie terviseandmeid teiepoolse nõusolekuta turundusteabe või reklaamide saatmiseks.

Healthi teenusedHealthi teenusedmainmicrosoftservicelongmodule
Kokkuvõte

Microsoft Healthi teenused aitavad teil mõista ja hallata oma tervisega seotud andmeid. Eri tüüpi teenuste ja funktsioonide kaudu saadavad andmed on erinevad. Kogutavad andmed sisaldavad järgmist.

 • Profiiliandmed. Profiili loomisel peate esitama teatud andmed (nt oma pikkuse, kaalu ja vanuse kohta), mida kasutatakse teie näitajate arvutamiseks. Muud profiiliandmed võetakse teie isiklikult Microsofti kontolt.
 • Aktiivsus- ja treeningandmed. Microsoft Healthi teenused aitavad teil jälgida aktiivsust ja füüsilist vormi, kogudes näiteks järgmist teavet: pulss, sammude hulk, põletatud kalorid ja uneaeg. Valitavate tegevuste näiteks võiksid olla jooksmine, treeningud ja magamine.
 • Andmekasutus. Parima teenuse tagamiseks kogume ja laadime automaatselt üles statistikat jõudluse kohta ja selle kohta, kuidas kasutate Microsoft Healthi teenuseid.
 • Asukoht. Microsofti Bandis on sisseehitatud globaalse positsioneerimise süsteemi (GPS) funktsioon, mis võimaldab teil kaardistada oma tegevusi, näiteks jooksu või jalgrattasõitu, ilma telefoni kaasas kandmata. Kui lubate mõne tegevuse jaoks GPS-i, saate tegevuse kaarti Microsoft Healthi rakendustes. Mõnes Bandi režiimis (nt Golf ja Explorer) lülitatakse GPS sisse automaatselt. Kui väljute sellest režiimist, lülitatakse GPS jälle välja. 

Bandi andurite ja kogutavate andmete kohta saate lisateavet siin.

Juurdepääs ja haldamine. Microsoft Healthi teenustes saate oma andmeid vaadata ja hallata. Näiteks saate vaadata ja värskendada oma profiiliandmeid, hallata ühendatud rakendusi ja vaadata varasemaid tegevusi. Kindla tegevuse üksikasjad saate Microsoft Healthi teenustest soovi korral ka kustutada. Kui peaksite teatud tegevuse kustutama, kustutatakse Microsoft Health teenustest see sündmus, kuid säilitatakse siiski Microsoft Healthi teenustesse jäänud seadmete kogutud põhilised sensoriandmed. Saate oma Microsoft Healthi teenuste konto igal ajal tühistada, võttes ühendust klienditoega siit.

Cortana. Microsoft Healthi teenused võimaldavad teil Cortanat kasutada. Cortana kasutamisel jagatakse Cortanaga Microsoft Healthi teenustes töödeldavaid andmeid, sealhulgas tervisega seotud andmed ja kolmanda osapoole teenustega töödeldavad andmed. Cortana võimalused võimaldavad teil teha päringuid ja määrata hääle abil meeldetuletusi, kui Cortana on teie seadmes aktiveeritud. Lisateavet selle kohta, kuidas Cortana teie andmeid haldab, leiate selle privaatsusavalduse jaotisest Cortana.

HealthVaultHealthVaultmainhealthvaultmodule
Kokkuvõte

HealthVault on isiklik tervisenäitude platvorm, mis võimaldab teil võrgus terviseandmeid koguda, redigeerida, salvestada ja jagada. Mooduliga HealthVault saate hallata oma terviseandmeid. Samuti saate soovi korral jagada oma terviseandmeid pere, hooldajate, tervishoiutöötajate, mobiilirakenduste, terviseaparatuuri ja võrgutööriistadega. Lisateavet HealthVaulti kohta leiate siin.

HealthVaulti sisselogimine. HealthVaulti sisselogimiseks saate kasutada oma Microsofti konto'i või mõne kolmanda osapoole autentimisteenust. Kui peaksite Microsoft konto sulgema või kaotama oma konto identimisteabe, pole teil võimalik oma andmetele juurde pääseda. Püsiva juurdepääsu tagamiseks saate HealthVaulti juurdepääsuks kasutada rohkem kui ühte kasutajanime ja parooli komplekti. Soovitame enne HealthVaulti juurdepääsuks mõne kolmanda osapoole autentimisteenuse kasutamist läbi vaadata selle teenusepakkuja turbe- ja privaatsusavaldused.

HealthVaulti konto ja tervisesalvestised. Uue HealthVault konto loomiseks peate esitama selliseid isikuandmeid nagu nimi, sünnikuupäev, e-posti aadress, postikood ja riik/piirkond. Sõltuvalt sellest, millist funktsiooni kasutate, võidakse teilt lisateavet küsida. HealthVault konto võimaldab hallata üht või mitut tervisekirjet, sellist nagu lõite endale ja enda pereliikmetele. Oma terviseandmetele saate mistahes ajal uusi andmeid nii lisada kui ka neid sealt eemaldada.

USA-s määrab HealthVault igale tervisekirjele unikaalse HealthVaulti meiliaadressi. Kui sellelt aadressilt võetakse vastu mingi sõnum, siis lisatakse nii sõnum kui ka manused automaatselt sellele HealthVaulti kirjele ja selle kirje halduritele saadetakse teavitusmeil. HealthVaulti meiliteenus kasutab protokolli „Direct”, mis on spetsiaalselt ette nähtud suhtluseks tervishoiu teenuse pakkujatega. Seetõttu saab HealthVaulti meilisõnumeid saata ja vastu võtta ainult nende teenusepakkujate kaudu, kes kasutavad selleks ettenähtud otseprotokolli. Haldurid saavad andmetesse meiliaadresse lisada või need keelata.

Terviseandmete jagamine. Mooduli HealthVault oluliseks väärtuseks on võime teie terviseandmeid jagada inimeste ja teenustega, kes aitavad teil tervisessepuutuvaid probleeme lahendada. Vaikimisi olete ise omaloodud andmete halduriks. Halduritel on terviseandmetele kõrgeima tasemega juurdepääs. Haldurina saate oma terviseandmeid jagada mõne muu isikuga, saates HealthVaulti kaudu meiliga vastava kutse. Ka saate määratleda, millist tüüpi juurdepääsu nad omavad (k.a haldamistüüpi juurdepääs), kui pika aja jooksul juurdepääs kehtib ja kas nad võivad kirje andmeid muuta. Kui annate kellelegi juurdepääsu, siis saab see inimene anda sama taseme juurdepääsu kellelegi teisele (näiteks saab keegi ainult vaatamisõigusega inimene anda teisele kasutajale samuti vaatamisjuurdepääsu sellele teenusele). Kuna kohatu juurdepääsu lubamine võib teie privaatsust rikkuda või isegi tühistada juurdepääsu teie enda andmetele, peate oma andmetele juurdepääsu lubamisega olema ettevaatlik.

Saate jagada tervisekirjes olevaid spetsiifilisi andmeid (või kõiki andmeid) teiste teenustega, sealhulgas osalevate kolmanda osapoole teenustega, keda volitate. Mitte mingi teenus ei oma HealthVault kaudu juurdepääsu teie andmetele, kuni volitatud kasutaja seda HealthVault kaudu ei anna. HealthVault lubab teil kontrollida juurdepääsu, kas kiites heaks või keelates vastava taotluse. Igale teenusele antud juurdepääsu suhtes peate valima, millist terviseteavet teatud tervisekirjes võib jagada ja millist tegevust mingi teenus võib selle terviseteabega sooritada.

Teatud kirje jaoks volitatud teenus pääseb juurde teie HealthVaulti kontoga seostatud täisnimele, volitatud kirjete hüüdnimedele ja teie seosele selle kirjega. Teenusel jääb HealthVaultile juurdepääs seniks, kuni te pole luba tühistanud. Microsoft võib tühistada teenuse juurdepääsu HealthVault, kui see ei täida Microsoft ettenähtud privaatsuskokkuleppeid. Välja arvatud juurdepääsu piiramine, mida need teenused teie HealthVaulti andmetele saavad, ei kontrolli ega jälgi me siiski kolmanda osapoole teenuseid ja nende privaatsustavad võivad olla erinevad.

Aruanded USA tervishoiuteenuste osutajatele. USA-s lubame osalevatel tervishoiuteenuste pakkujatel saada aruandeid selle kohta, kuidas kasutatakse andmeid, mida nad Microsoft Healthi teenustesse salvestavad. See funktsioon toetab HITECH akti „tähendust omava kasutuse” eesmärki, mis annab tervishoiuteenuse pakkujatele lisaväärtuse ja võimaldab oma patsientidele saata nende meditsiiniandmete koopiaid elektrooniliselt. Osalevad teenusepakkujad võivad saada aruandeid, mis sisaldavad koodi, mida pakkuja kasutab patsiendi identimiseks oma süsteemis ja teavet kasutaja osalemise kohta HealthVault mingis „olulises tegevuses” (kuid esitamata teavet tegevuse kohta). Momendil hõlmab „oluline tegevus“ tegevusi, nagu vaatamine, allalaadimine või terviseteabe edastamine meiliga. Oma kirjete aruanded saate välja lülitada.

Juurdepääs ja haldamine. Oma HealthVault konto andmeid saate vaadata, toimetada või kustutada või selle konto mistahes ajal sulgeda. Ainult haldurid saavad üksusi jäädavalt kustutada. Terviseandmete kustutamisel kustutatakse see kõikidelt kasutajatelt, kes on omanud sellele juurdepääsu.

Kui peaksite oma HealthVault konto sulgema, kustutame kõik andmed, kus te olete ainuke haldur. Kui olete haldurina jaganud juurdepääsu mingitele andmetele, siis saate andmete kustutamise üle ise otsustada. Microsoft ootab teatud ajavahemiku, enne kui kustutab andmed jäädavalt, selleks et hoiduda teie terviseandmete juhuslikest või pahatahtlikust eemaldamisest.

HealthVault säilitab kasutaja või teenuse igast juurdepääsust, muutmisest või kustutamisest täieliku ajaloo, mis sisaldab kuupäeva, tegevuse ja isiku või teenuse nime. Andmete haldurid saavad nende andmete ajalugu uurida.

Meilisuhtlus. Me kasutame HealthVault konto loomisel antud e-posti aadressi teile meili saatmiseks, kus taotleme selle e-posti aadressi valideerimist, et lisada see HealthVaulti kaudu saadetavatele jagamise kutsetele ja teile mingi teenuse teatiste saatmiseks, nagu meiliteatisi selle kohta, et on saadaval teave HealthVaulti salvestisele lisamiseks.

HealthVault saadab korrapäraselt uudiskirju, et oleksite kursis uusimate täiustustega. Ka saadab HealthVault teile korrapäraselt meile, kus tehakse kokkuvõtteid viimastest kontotoimingutest. Olenevalt teie kontaktieelistustest võime teile ka reklaammeile saata. Saate nende meilide saamisest igal ajal loobuda.

maineuropeanprivacymodule,mainsecurityofpersonaldatamodule,mainwherewestoreandprocessdatamodule,mainourretentionofpersonaldatamodule,maincollectionofdatafromchildrenmodule,mainpreviewreleasesmodule,mainchangestothisprivacystatementmodule,mainhowtocontactusmodule mainenterpriseservicesmodule,mainenterprisedevsoftwareappsmodule,mainmicrosoftcognitiveservicesmodule mainofficeservicesmodule,mainonedrivemodule,mainoutlookmodule,mainskypemodule mainbingmodule,maincortanamodule,mainMicrosoftTranslatormodule,mainswiftkeymodule mainactivationmodule,mainadvertisingidmodule,maindiagnosticsmodule,mainlocationservicesmotionsensingmodule,mainsecurityandsafetyfeaturesmodule, mainspeechinkingtypingmodule, mainsyncsettingsmodule,mainupdateservicesmodule,mainwebbrowsersmodule,mainwi-fisensemodule,mainwindowsappsmodule,mainwindowsmediaplayermodule,mainwindowshellomodule,mainwindowssearchmodule mainxboxmodule,mainwindowsstoremodule,mainmainmodule,maingroovemusicmoviestvmodule,mainsilverlightmodule mainmicrosoftservicelongmodule,mainhealthvaultmodule
mainenterprisedeveloperproductsmodule
Küpsised

Enamik Microsofti saite kasutavad küpsiseid ehk väikseid tekstifaile, mida saab lugeda selle domeeni veebiserver, mis lisas küpsised teie arvuti kõvakettale. Küpsiseid võime kasutada teie eelistuste ja sätete salvestamiseks, teie abistamiseks sisselogimisel, kohandatud reklaamide kuvamiseks ning saiditoimingute analüüsimiseks. Lisateabe saamiseks klõpsake siin.

EL-i ja USA ja Šveitsi ja USA vaheline andmekaitseraamistik Privacy Shield

Microsoft järgib EL-i ja USA ja Šveitsi ja USA vahelise andmekaitseraamistiku Privacy Shield põhimõtteid. Lisateave: Klõpsake siin.