Microsofti privaatsusavaldus

Viimati värskendatud: September 2019 Mis on uut?

Teie privaatsus on meile tähtis. Selles privaatsusavalduses selgitatakse, millised isikuandmeid Microsoft töötleb ning kuidas ja millisel eesmärgil Microsoft neid töötleb.

Microsoft pakub mitmesuguseid tooteid, sh serveritooted, mille abil tegutsevad ettevõtted üle maailma, kodus kasutatavad seadmed, koolis kasutatav tarkvara ja teenused, mille abil arendajad loovad ja majutavad uusi lahendusi. Selles avalduses tehtud viited Microsofti toodetele hõlmavad nii Microsofti teenuseid, veebisaite, rakendusi, tarkvara, servereid kui ka seadmeid.

Lugege sellest privaatsusavaldusest tootekohaseid üksikasju, mis pakuvad asjakohast lisateavet. See avaldus kehtib Microsofti ja teie vahelise suhtluse ja allpool loetletud Microsofti toodete kohta ning samuti muude selles avalduses esitatud Microsofti toodete kohta.


Kogutavad isikuandmedKogutavad isikuandmedmainpersonaldatawecollect
Kokkuvõte
Täistekst

Microsoft kogub teilt andmeid teie ja meie vaheliste interaktsioonide ning meie toodete kaudu mitmesugustel allpool kirjeldatud eesmärkidel, sh selleks, et tegutseda tõhusalt ja pakkuda teile meie toodete kasutamisel parimat kogemust. Osa nendest andmetest sisestate otse, nt Microsofti konto loomisel, oma ettevõtte litsentsikonto haldamisel, Bingi otsingupäringu edastamisel, Microsofti sündmusele registreerumisel, Cortanale häälkäsu andmisel, dokumendi üleslaadimisel OneDrive'i, MSDN-i tellimuse ostmisel, Office 365 kasutajaks registreerumisel või meie tugiteenuste meeskonna poole pöördumisel. Osa neist andmetest saame siis, kui kogume teavet teie interaktsioonide, kasutuse ja kogemuse kohta seoses meie toodete ja suhtlusega.

Andmete töötlemisel võtame aluseks mitmesugused juriidilised põhjused ja õigused (vahel kutsutakse seda ka „juriidiliseks aluseks“), sh teie nõusolek, õiguslike huvide tasakaalustamine, vajadus sõlmida ja täita lepinguid ning järgida juriidilisi kohustusi mitmesugustel allpool nimetatud eesmärkidel.

Andmeid kogume ka kolmandatelt osapooltelt. Kaitseme muudelt osapooltelt hangitud andmeid selles väljavõttes kirjeldatud tavade järgi, lisaks mis tahes täiendavad andmete allikaga soetud piirangud. Need kolmandate osapoolte allikad varieeruvad aja jooksul, hõlmates järgmist.

 • Andmemaaklerid, kellelt ostame demograafilisi andmeid, et täiendada meie kogutavaid andmeid.
 • Teenused, mis muudavad nende teenuste kaudu kasutajate loodava sisu teistele kättesaadavaks (nt kohalike ettevõtete arvustused või avalikud suhtlusvõrgupostitused).
 • Sideteenused (sh meiliteenuse pakkujad ja suhtlusvõrgud), kui annate meile õiguse pääseda teie andmetele juurde nendes kolmandate osapoolte teenustes või võrkudes.
 • Teenusepakkujad, kes aitavad meil määratleda teie seadme asukohta.
 • Partnerid, kellega koos pakume ühise kaubamärgiga teenuseid või osaleme ühistes turundustegevustes.
 • Arendajad, kes loovad kasutusfunktsioone Microsofti toodete kaudu või Microsoft toodete jaoks.
 • Kolmandad osapooled, kes pakuvad kasutusfunktsioone Microsofti toodete kaudu (nt Cortanaga seotud oskused).
 • Avalikult kättesaadavad allikad (nt riigiasutuste avatud andmebaasid).

Kui esindate organisatsiooni, nt ettevõtet või asutust, mis kasutab ettevõtetele ja arendajatele mõeldud Microsofti tooteid, lugege selle privaatsusavalduse jaotist Tooted ettevõtetele ja arendajatele, et teada saada, kuidas me teie andmeid töötleme. Kui olete Microsofti toote või ettevõtte pakutava Microsofti konto lõppkasutaja, lugege lisateavet teemas Teie organisatsiooni pakutavad tooted ja Microsofti konto.

Teil on võimalik valida, millist tehnoloogiat kasutate ja milliseid andmeid jagate. Kui teilt palutakse saata isikuandmed, siis saate sellest keelduda. Paljude meie toodete puhul peate esitama teatud isikuandmed, et meie tooted töötaksid ja saaksime teile teenust pakkuda. Kui otsustate pakutava toote või funktsiooni käitamiseks ja pakkumiseks nõutavaid andmeid mitte esitada, ei saa te seda toodet või funktsiooni kasutada. Kui peame isikuandmeid koguma seaduse alusel või selleks, et teiega lepingut sõlmida või seda täita, ning te andmeid ei esita, ei saa me lepingut sõlmida; või kui andmed on seotud mõne olemasoleva tootega, mida kasutate, peame selle võib-olla peatama või tühistama. Kui olukord on selline, anname sellest teile teada. Kui andmete esitamine on vabatahtlik ja otsustate isikuandmeid mitte jagada, ei tööta teie jaoks selliseid andmeid kasutavad funktsioonid (nt isikupärastamine).

Milliseid andmeid kogume, sõltub teie ja Microsofti vahelise suhtluse kontekstist, tehtavatest valikutest (sh privaatsussätetest), teie kasutatavatest toodetest ja funktsioonidest, teie asukohast ja kohaldatavatest seadustest..

Kogutavad andmed võivad hõlmata järgmist.

Nimi ja kontaktandmed. Teie ees- ja perekonnanimi, meiliaadress, postiaadress, telefoninumber ja muu sarnane kontaktteave.

Identimisteave. Paroolid, paroolivihjed ja sarnane turbeteave, mida kasutatakse autentimiseks ja kontole juurdepääsuks.

Demograafilised andmed. Teiega seotud andmeid (nt teie vanus, sugu, riik ja eelistatud keel).

Makseandmed. Maksete töötlemiseks vajalikud andmed nagu maksevahendi number (nt kreeditkaardi number) ja maksevahendiga seotud turbekood.

Tellimuse- ja litsentsimisandmed. Teave teie tellimuste, litsentside ja muude õiguste kohta.

Suhtlused. Andmed selle kohta, kuidas te Microsofti tooteid kasutate. Mõnel juhul (nt otsingupäringud) on selleks andmed, mille esitate meile toodete kasutamiseks. Mõnel juhul (nt tõrkearuanded) on see meie loodav teave. Suhtluse hulka kuuluvad ka näiteks järgmised andmed.

 • Seadme- ja kasutusandmed. Andmed teie seadme ning kasutatava toote ja funktsioonide kohta (sh teave teie riist- ja tarkvara, toodete jõudluse ja teie sätete kohta). Näide.
  • Maksete ja kontoajalugu. Ostetud toodete ja teie kontoga seotud tegevuste andmed.
  • Sirvimisajalugu. Andmed teie külastatavate veebisaitide kohta.
  • Seadme-, ühenduvuse ja konfiguratsiooniandmed. Andmed teie seadme, teie seadme konfiguratsiooni ja lähedalasuvate võrkude kohta. Näiteks andmed seadmesse installitud operatsioonisüsteemi ja muu tarkvara (sh tootevõtmed) kohta. Lisaks IP-aadress, seadme identifikaatorid (nt telefonide IMEI-kood), piirkonna- ja keelesätted ning teave teie seadme lähedal asuvate WLAN-pääsupunktide kohta.
  • Tõrkearuanded ja jõudlusandmed. Andmed toodete jõudluse ja tekkivate probleemide kohta (sh tõrketeatised). Tõrkearuanded (mida nimetatakse mõnikord krahhitõmmisteks) võivad sisaldada tõrkega seotud tark- või riistvara üksikasju, tõrke ilmnemisel avatud olnud failide sisu ning muid teie seadmes oleva tarkvaraga seotud andmeid.
  • Tõrkeotsingu ja spikriandmed. Andmeid, mille edastate abi saamiseks Microsoft poole pöördumisel (nt kasutatavad tooted ja muud üksikasjad, mis aitavad meil pakkuda tugiteenuseid). See hõlmab näiteks kontakt- või autentimisandmeid, vestluste ja muu Microsoftiga peetava suhtluse sisu, andmeid teie seadme olukorra ja kasutatava toodete kohta, mis on seotud teie abipäringuga. Kui võtate meiega ühendust (nt klienditoe saamiseks), võidakse meie esindajatega peetavaid telefoni- või tekstvestlusi jälgida ja salvestada.
  • Boti kasutusandmed. Suhtlus Microsofti toodete (nt Cortana) kaudu saadaolevate kolmanda osapoole bottide ja oskustega.
 • Huvid ja lemmikud. Andmed teie huvide ja lemmikute kohta (nt teave teie jälgitavate spordimeeskondade, teie eelistatud programmeerimiskeelte, jälgitavate aktsiate või linnade kohta, mille lisate näiteks ilmaennustuste või liikluse jälgimiseks). Lisaks neile andmetele, mille meile otse esitate, saame teie huvide ja lemmikute kohta andmeid ka muudest andmetest, mida kogume.
 • Sisu tarbimise andmed. Teave meediumisisu kohta (nt teler, video, muusika, heli, audioraamatud, rakendused ja mängud), millele meie toodete kaudu juurde pääsete.
 • Otsingud ja käsud. Otsingupäringud ja käsud Microsofti toodete kasutamisel otsingu- või muude seotud tööviljakusfunktsioonidega.
 • Hääleandmed. Teie hääleandmed (nt häälega edastatavad otsingupäringud või käsud), mis võivad sisaldada taustahelisid.
 • Teksti-, tindipliiatsikasutuse ja tippimisandmed. Teksti-, tindipliiatsikasutuse ja tippimisandmeid ning nendega seotud teave. Kui kogume näiteks tindipliiatsi kasutamise andmeid, kogume teavet selle kohta, milline on tindipliiatsi paigutus teie seadmel.
 • Pildid. Pildid ja seotud andmed (nt pildi metaandmed). Näiteks kogume pilte, mille esitate meile Bingi piltide toega teenuse kasutamise korral.
 • Kontaktid ja suhted. Andmed teie kontaktide ja suhete kohta, kui kasutate toodet teistega teabe jagamiseks, kontaktide haldamiseks, teistega suhtlemiseks ja oma tööviljakuse suurendamiseks.
 • Suhtlusandmed. Teave teie, teiste inimeste ja organisatsioonide vaheliste suhete ja suhtluste kohta (nt sellised interaktsioonide tüübid nagu meeldimised, meeldimiste eemaldamised, sündmused jne, mis on seotud inimeste ja organisatsioonidega).
 • Asukohateave. Andmed teie seadme asukoha kohta, mis võib olla nii täpne kui ka umbkaudne. Näiteks kogume asukohaandmeid globaalse navigatsioonisatelliitide süsteemi (GNSS) (nt GPS) kaudu ning andmeid lähedalasuvate mobiilsidemastide ja Wi-Fi-pääsupunktide kohta. Asukoht võidakse tuletada seadme IP-aadressist või teie kontoprofiili andmetest, mis määravad teie asukoha väiksema täpsusega, kas linna või postiindeksi täpsusega.
 • Muu sisend. Muud sisendid, mille teete meie toodete kasutamise ajal. Nt sellised andmed nagu Xboxi juhtmevabal kontrolleril vajutatavad nupud Xbox Live'i kasutamisel, luustiku jälgimisandmed Kinecti kasutamisel ja muud sensoriandmed (nt etappide arv, mille teete asjakohaste sensoritega seadmete kasutamisel). Ja kui kasutate rakendust Spend, võime teenuse pakkumiseks koguda ka teie krediitkaardi väljastajalt finantstehingute andmeid.

Sisu. Sisu teie failidest ja suhtlusest, mille sisestate, üles laadite, vastu võtate, loote ja mida juhite. Näiteks kui saadate Skype'i kaudu teisele Skype'i kasutajale faili, peame koguma selle faili sisu, et kuvada see teile ja teisele kasutajale. Kui võtate saidilt Outlook.com vastu meili, peame me selle meili sisu koguma selleks, et saata see teie sisendboksi, kuvada see ekraanile, lubada sellele vastata ja salvestada see, kuni te ei otsusta seda kustutada. Muu sisu, mida teile tooteid pakkudes kogume, sisaldab järgmist:

 • suhtlus, sh sõnumites, meilisõnumites, kõnedes, koosolekukutsetes ja tekstvestlustes sisalduv heli, video, tekst (tipitud, tindipliiatsiga sisestatud, dikteeritud või muul viisil sisestatud).
 • Fotod, pildid, laulud, filmid, tarkvara ja muu meediumisisu või dokumendid, mida meie pilvteenuse kaudu talletate, toote või muul viisil töötlete.

Videod või salvestised. Microsofti hoonetes, jaemüügikohtades ja muudes asukohtades toimuvate sündmuste ja tegevuste salvestised. Kui sisenete Microsoft Store'i poodidesse või muudesse asukohtadesse või võtate osa Microsofti sündmusest, mida salvestatakse, võime töödelda teie pildi- ja hääleandmeid.

Tagasiside ja hinnangud. Teave, mille meile esitate, ja nende sõnumite sisu, mida meile saadate (nt tagasiside, küsitluste andmed ja tootearvustused, mille kirjutate).

Allpool esitatud tootekohastes jaotistes kirjeldatakse andmete kogumise tavasid, mida rakendatakse nende toodete kasutamisel.

Kuidas me kasutame isikuandmeidKuidas me kasutame isikuandmeidmainhowweusepersonaldatamodule
Kokkuvõte
Täistekst

Microsoft kasutab kogutud andmeid teile mitmekülgse ja interaktiivse kasutuskogemuse pakkumiseks. Kasutame andmeid näiteks järgmisel otstarbel:

 • oma toodete pakkumiseks (sh värskendamiseks, turbe tagamiseks ja tõrkeotsinguks) ning teile tugiteenuste pakkumiseks. See hõlmab ka andmete jagamist, kui seda on vaja teenuse pakkumiseks või teie taotletavate tehingute teostamiseks.
 • meie toodete täiustamiseks ja arendamiseks.
 • meie toodete isikupärastamiseks ja soovituste tegemiseks.
 • teile sisu reklaamimiseks ja turundamiseks, mis hõlmab reklaamteadete ja suunatud reklaamide saatmist ning teile asjakohaste pakkumiste esitamist.

Kasutame andmeid ka oma äritegevuse haldamiseks, mis hõlmab jõudluse jälgimist, juriidiliste kohustuste täitmist, tööjõu arendamist ja uurimistööd.

Nendel eesmärkidel kombineerime andmeid, mille kogume eri kontekstidest (nt kui kasutate kaht Microsofti toodet). Näiteks saab Cortana kasutada lemmikspordimeeskondi, mille lisate rakendusse Microsoft Sports, et pakkuda teie huvide jaoks asjakohast teavet ja Microsoft Store kasutab teie kasutatavate rakenduste ja teenustega seotud teavet, et teha isikupärastatud rakendusesoovitusi. Oleme tarkvara siiski varustanud sisseehitatud tehnoloogiliste ja protseduuriliste kaitsefunktsioonidega, mis hoiavad ära teatud andmeühendusi, kui see on seadusega nõutav. Kui see on seadusega nõutav, salvestame näiteks teie käest kogutud autentimata režiimis (sisselogimata režiimis) kogutud andmed eraldi mistahes kontoteabest, mis võiks teie isiku otse tuvastada (nt teie nimi, e-posti aadress või telefoninumber).

Isikuandmete töötlemine nende eesmärkide saavutamiseks hõlmab nii automatiseeritud kui ka käsitsi (inim-) töötlemise meetodeid. Meie automatiseeritud meetodid on sageli seotud ja toetatud käsitsi meetoditega. Näiteks, meie automatiseeritud meetodid hõlmavad tehisintellekti (AI), millest mõtleme kui tehnoloogiate kogumist, mis võimaldavad arvutitel tajuda, õppida, põhjendada ja aidata otsuste tegemisel, et lahendada probleeme viisil, mis sarnaneb inimkäitumisele. Automatiseeritud töötlemisviiside (sh AI) täiustamiseks, koolitamiseks ja täpsuse tagamiseks vaatame käsitsi läbi mõned automaatsete meetoditega loodud prognoosid ja järeldused, võrreldes neid andmetega, mille põhjal prognoosid ja järeldused tehti. Näiteks vaatame käsitsi läbi häälandmete väikeste proovide tekstilõigud, mis on võetud selleks, et parandada meie kõnetuvastuse teenuseid (nt tuvastamine ja tõlkimine).

Kui töötleme teie isikuandmeid, teeme seda teie nõusolekul ja/või nõuetest lähtuvalt, et pakkuda teie kasutatavaid tooteid, juhtida meie ettevõtet, täita meie lepingulisi ja juriidilisi kohustusi, kaitsta meie süsteemide ja klientide turvalisust või täita muid Microsofti õiguspäraseid huve, mida kirjeldatakse selles jaotises ning selle privaatsusavalduse jaotistes Miks me teie isikuandmeid jagame. Kui edastame isikuandmeid Euroopa Majanduspiirkonnast, teeme seda mitmesuguste seaduslike vahendite põhjal, nagu on kirjeldatud selle privaatsusavalduse jaotises Kuhu me salvestame ja kuidas me töötleme isikuandmeid .

Muud töötluseesmärgid.

 • Meie toodete pakkumine. Kasutame andmeid oma toodete käitamiseks ning teile rikkaliku ja interaktiivse kasutuskogemuse pakkumiseks. Kui kasutate näiteks OneDrive, töötleme dokumente, mille laadite üles OneDrive'i, et võimaldada teil seda teie nõusolekul teenuse osana tuua, kustutada, redigeerida, edastada ja muul viisil töödelda. Või kui sisestate näiteks Bingi otsimootorisse otsingupäringu, kasutame seda päringut teile otsingutulemite kuvamiseks. Lisaks kasutame andmeid teiega ühenduse võtmiseks, kuna mitmesuguste toodete, programmide ja tegevuste üks funktsioon on suhtlus. Näiteks võime teiega ühendust võtta telefoni teel või e-posti kaudu või muul viisil, et teavitada teid, kui tellimus hakkab lõppema, või arutada teie litsentsimiskontoga seotud teavet. Samuti suhtleme teiega meie toodete turvalisuse tagamiseks, näiteks andes teile teada, kui saadaval on tootevärskendused.
 • Toodete täiustamine. Kasutame andmeid oma toodete pidevaks täiustamiseks, sh uute funktsioonide ja võimaluste lisamiseks. Näiteks täiustame tõrketeadete abil turbefunktsioone, otsingupäringute ja Bingi klõpsude abil otsingutulemite asjakohasust, kasutusandmete abil määratleme uute funktsioonide tähtsusjärjekorra ja hääleandmete abil parendame kõnetuvastuse täpsust.
 • Isikupärastamine. Paljud tooted sisaldavad isikupärastatud funktsioone (nt soovitusi, mis suurendavad teie tööviljakust ja rahulolu). Need funktsioonid kasutavad automatiseeritud protsesse, et kohandada teie tootekasutuskogemust teie kohta saadud andmete põhjal (nt teiega seotud järeldusi ning teavet teie tootekasutuse, tegevuste, huvide ja asukoha kohta). Kui voogesitate oma Windows-seadmes brauseri kaudu filme, võidakse olenevalt teie sätetest kuvada teile sellise Microsoft Store'ist pärit rakenduse soovitus, mis pakub tõhusamat voogesitust. Kui kasutate Microsofti kontot, võime teie loal sünkroonida teie sätteid mitmes seadmes. Paljud meie tooted pakuvad isikupärastatud funktsioonide keelamise juhtelemente.
 • Toote aktiveerimine. Kasutame andmeid (sh seadme ja rakenduse tüüp, asukoht ja kordumatud seadme, rakenduse, võrgu ja tellimuse identifikaatoreid) selleks, et aktiveerida tooted, mis nõuavad aktiveerimist.
 • Toodete arendamine. Kasutame andmeid uute toodete arendamiseks. Näiteks kasutame andmeid (sageli kasutaja isiku tuvastamist võimaldavatest andmetest lahutatud), et paremini mõista meie klientide andmetöötlus- ja tööviljakusvajadusi, mille abil saame kujundada uute toodete väljatöötamist.
 • Klienditugi. Me kasutame andmeid tooteprobleemide tõrkeotsinguks ja diagnoosimiseks, kliendiseadmete parandamiseks ning kliendile muude hooldus- ja tugiteenuste pakkumiseks.
 • Turbe tagamine ja tõrkeotsing. Me kasutame andmeid oma toodete turbe tagamiseks ja tõrkeotsingu tegemiseks. See hõlmab andmete kasutamist meie toodete ja kasutajate turbe ja ohutuse tagamiseks, ründevara ja ohtlike tegevuste tuvastamiseks, jõudlus- ja ühilduvusprobleemide tõrkeotsingu tegemiseks, et pakkuda klientidele parimat kasutuskogemust, ning klientide teavitamiseks meie toodete värskendustest. See võib hõlmata automatiseeritud süsteemide kasutamist turbe- ja ohutusprobleemide tuvastamiseks.
 • Turvalisus. Kasutame andmeid oma toodete ja klientide ohutuse kaitsmiseks. Meie turbefunktsioonid ja tooted võivad katkestada ründevara toimimise ja teavitada kasutajaid, kui nende seadmetest on leitud ründevara. Näiteks kontrollib mõni meie toode (nt Outlook või OneDrive) automaatselt sisu, et tuvastada kahtlusega rämpsposti, viiruseid, solvavaid toiminguid või URL-e, mis on märgitud pettuse-, andmepüügi- või ründevaralingina. Me jätame endale õiguse blokeerida suhtluse edastamine või eemaldada sisu, kui see rikub meie tingimusi.
 • Värskendused. Kasutame kogutavaid andmeid tootevärskenduste ja turbepaikade arendamiseks. Näiteks võime teie seadme funktsioonide teavet (saadaolev mälumahtu) kasutada teile tarkvaravärskenduse või turbepaiga pakkumiseks. Värskenduste ja paikade eesmärk on täiustada teie kogemust meie toodete kasutamisel, aidata kaitsta teie andmete privaatsust ja turvet, pakkuda uusi funktsioone ning tagada, et teie seade on valmis selliste värskenduste töötlemiseks.
 • Reklaamteated. Kogutud andmeid kasutame reklaamteadete edastamiseks. Saate registreeruda meilide tellimiseks ja valida, kas soovite saada Microsoftilt meiliga, SMS-iga, tavapostiga või telefoniga reklaamteateid. Kontaktandmete, meilitellimuste ja kampaaniaalaste teatiste haldamise kohta leiate teavet selle privaatsusavalduse jaotisest Juurdepääs isikuandmetele ja nende haldamine.
 • Asjakohased pakkumised. Microsoft kasutab andmeid selleks, et pakkuda teile meie toodete kohta asjakohast ja väärtuslikku teavet. Analüüsime mitmesugustest allikatest pärit andmeid, et ennustada, milline teave on teie jaoks kõige huvitavam ja asjakohasem, ning pakkuda teile sellist teavet mitmesugustel viisidel. Näiteks võime ennustada teie huvi mängimise vastu ja edastada teile teavet uute mängude kohta, mis teile võiks meeldida.
 • Reklaam. Microsoft ei kasuta teie meilide, vestluste, videokõnede, kõneposti, dokumentide, fotode või muude isiklike failide sisu teile reklaami suunamiseks. Kasutame andmeid, mida kogume teiega suhtlemisel, oma toodete kaudu ja kolmandate osapoolte veebiteenuste kaudu, et kuvada teile reklaame meie toodetes ja kolmandate osapoolte teenustes. Võime kasutada automatiseeritud protsesse, et muuta reklaamimine teie jaoks asjakohasemaks. Lisateavet selle kohta, kuidas kasutatakse teie andmeid reklaamimiseks, lugege selle privaatsusavalduse jaotist Reklaam.
 • Kaubandustehingud. Kasutame andmeid meie ja teie vaheliste tehingute tegemiseks. Näiteks töötleme makseteavet, et pakkuda klientidele tootetellimusi, ja kasutame kontaktteavet, et pakkuda Microsoft Store'ist ostetud kaupu.
 • Aruandlus ja äritoimingud. Kasutame andmeid oma toimingute analüüsimiseks ja ärianalüüsi teostamiseks. See võimaldab meil teha teadlikke otsuseid ja koostada äritegevuse tulemuslikkuse aruandeid.
 • Õiguste ja vara kaitsmine. Kasutame andmeid pettuste tuvastamiseks ja ennetamiseks, vaidluste lahendamiseks, lepingute jõustamiseks ja oma vara kaitsmiseks. Näiteks kasutame andmeid, et piraatluse vähendamiseks valideerida tarkvaralitsentside kehtivust. Võime kasutada automatiseeritud protsesse, et tuvastada ja vältida tegevusi, mis rikuvad meie ja teiste õigusi (nt pettused).
 • Juriidiline nõuetelevastavus. Töötleme andmeid seaduse järgimiseks. Näiteks kasutame kliendi vanuse teavet, et täita oma kohustust kaitsta laste privaatsust. Samuti töötleme kontaktteavet ja identimisteavet, et aidata klientidel kasutada oma andmekaitseõigusi.
 • Uurimistöö. Asjakohaste tehniliste ja organisatoorsete meetmetega üksikisikute õiguste ja vabaduste kaitsmiseks kasutame andmeid uurimistöö tegemiseks, sh avalikkuse huvides ja teaduslikel eesmärkidel.
Miks me teie isikuandmeid jagameMiks me teie isikuandmeid jagamemainreasonswesharepersonaldatamodule
Kokkuvõte
Täistekst

Me jagame isikuandmeid teie nõusolekul või vajadusest mingi tehingu lõpetamiseks, mistahes nõutud toote pakkumiseks või selle autoriseerimiseks. Näiteks võime sisu jagada kolmandatele osapooltele, kui oleme teile sellest teatanud, nt juhul, kui saadate sõbrale meili, jagate fotosid ja dokumente OneDrive'is või lingite muu teenuse kontosse. Kui kasutate Microsofti toodet, mida pakub teile teiega seotud organisatsioon (nt tööandja või õppeasutus), või kasutate Microsofti toodetele juurdepääsemiseks sellise organisatsiooni pakutud meiliaadressi, jagame teatud andmeid (nt interaktsioonide ja diagnostika andmed) selleks, et teie organisatsioon saaks neid tooteid hallata. Kui hakkate mingi ostu eest maksma, jagame makseandmeid pankadele ja muudele asutustele, kes töötlevad maksutehinguid või pakuvad muid finantsteenuseid, pettuste ärahoidmiseks ning krediidiriskide vähendamiseks.

Lisaks sellele jagame isikuandmeid Microsofti kontrollitavatele sidus- ja tütarettevõtetele. Ka jagame isikuandmeid hankijatele või agentidele, kes töötavad meie nimel selles avalduses kirjeldatud eesmärkidel. Näiteks ettevõtetele, keda oleme palganud pakkuma klientidele tugiteenuseid või abiks kaitsma või turvama meie süsteeme, kui neil tekib nende funktsioonide täitmiseks vajadus pääseda juurde isikuandmetele. Sellistel juhtudel peavad need ettevõtted järgima meie andmete privaatsus- ja turvanõudeid ja neil pole lubatud saadud isikuandmeid kasutada ükskõik millisel muul otstarbel. Samuti võime isikuandmeid avaldada ettevõtlustehingu osana ühinemise või aktsiate müügi korral.

Kasutame võimalust teie isikuandmetele ja sisule (nt teie meilisõnumite sisu saidil Outlook.com või erakaustade sisu OneDrive’is) juurde pääseda, neid alal hoida, edastada, avaldada ja säilitada, kui usume, et see on vajalik järgmiseks:

 • et järgida asjakohaseid seadusi või vastata juriidilisele protsessile (sh õiguskaitseorganite ja valitsusasutuste taotlusele);
 • et kaitsta kliente nt rämpsposti või tootekasutajate petmiskatsete eest ning hoida ära ükskõik kelle surm või tõsine vigastus;
 • et kasutada ja hallata meie toodete turvalisust, sh hoida ära või peatada rünnakuid meie arvutisüsteemidele või -võrkudele;
 • et kaitsta Microsofti õigusi ja omandit (sh teenuste kasutamise nõuete jõustamiseks). Kui me saame andmeid selle kohta, et keegi kasutab meie teenuseid Microsoftilt varastatud intellektuaalse või füüsilise omandi edastamiseks, siis on võimalik, et me ei hakka kasutaja isiklikku sisu ise uurima, vaid esitame need andmed õiguskaitseorganitele.

Lisateabe saamiseks andmete kohta, mille avaldame vastavalt õiguskaitse- ja valitsusasutuste taotlusele, vt meie veebisaiti Õiguskaitseasutuste taotluste aruannet.

Võtke arvesse, et mõned meie tooted sisaldavad linke või võimaldavad teil muul viisil juurde pääseda kolmandate osapoolte toodetele, kelle privaatsustavad erinevad Microsofti omadest. Kui saadate oma isikuandmed mistahes sellistele toodetele, siis kasutatakse teie andmeid vastavalt nende privaatsuspoliitikatele.

Juurdepääs isikuandmetele ja nende haldamineJuurdepääs isikuandmetele ja nende haldaminemainhowtoaccesscontrolyourdatamodule
Kokkuvõte
Täistekst

Isikuandmetele, mille Microsoft on hankinud, pääsete juurde ja neid saate hallata allolevate tööriistade abil, mille Microsoft teile esitab, või võttes Microsoftiga ühendust. Näide.

 • Kui Microsoft sai teie käest nõusoleku teie isikuandmeid kasutada, saate selle nõusoleku igal ajal tagasi võtta.
 • Saate taotleda oma isikuandmetele juurdepääsu ning nende kustutamist ja värskendamist.
 • Kui soovite oma andmed mujale üle kanda, saate selleks kasutada Microsofti pakutavaid tööriistu või kui neid pole saadaval, võite abi saamiseks võtta Microsoftiga ühendust.

Samuti saate keelduda sellest, et Microsoft teie isikuandmeid kasutab, või seda piirata. Näiteks saate igal ajal keelduda teie isikuandmete kasutamisest:

 • otseturunduse eesmärgil;
 • siis, kui teostame mõnda toimingut avalikkuse huvides või enda või mõne kolmanda osapoole õiguspärastele huvidele vastamiseks.

Teil võib selliseid õigusi olla kohaldatavate seaduste (sh EL-i andmekaitse üldmäärus (GDPR)) alusel, kuid pakume neid õigusi olenemata teie asukohast. Mõnel juhul võidakse piirata teie juurdepääsu oma isikuandmetele või nende redigeerimist, kui seda nõutakse kohaldatavate õigusaktidega.

Kui teie organisatsioon (nt teie tööandja, kool või teenusepakkuja) annab teile juurdepääsu Microsofti toodetele ja haldab nende kasutust, võtke ühendust oma organisatsiooniga, et saada lisateavet selle kohta, kuidas isikuandmetele juurde pääseda ja neid hallata.

Isikuandmetele, mille Microsoft on hankinud, pääsete juurde ja saate neid hallata ning oma andmekaitseõigusi saate kasutada, kui võtate Microsoftiga ühendust või kasutate mitmesuguseid meie pakutavaid tööriistu. See, millised tööriistad on teie jaoks kõige kasulikumad, sõltub teie ja meie vahelisest suhtlusest ning sellest, kuidas te meie tooteid kasutate. Siit leiate põhiloendi tööriistadest, mille abil saate hallata oma isikuandmeid. Teatud tooted võivad pakkuda haldamiseks lisavõimalusi.

 • Microsofti privaatsussätete ja -teabe armatuurlaud. Saate hallata mõningaid andmeid, mida Microsoft töötleb, kui te Microsoft kontot kasutate. Selleks minge lehele Microsofti privaatsussätete ja -teabe armatuurlaud. Siit saate näiteks vaadata ja eemaldada Microsofti kontoga seotud sirvimis-, otsingu- ja asukohaandmeid.
 • Cortana. Saate kontrollida andmeid, mida Cortana kasutab või talletab, aadressil Cortana märkmik ja Cortana sätted.
 • Microsofti konto. Kui soovite juurde pääseda, redigeerida või eemaldada profiili- ja makseteavet Microsofti kontolt, muutke oma parooli, lisage turbeteave või sulgege oma konto. Selleks saate avada lehe Microsofti konto veebisait.
 • Hulgilitsentsimise teeninduskeskus (VLSC). Kui olete hulgilitsentsiklient, saate hallata oma kontaktteavet ning tellimuste ja litsentsiandmeid ühes kohas: Hulgilitsentsimise teeninduskeskuse veebisait.
 • Skype. Kui soovite Skype'i profiili- ja makseteabele juurde pääseda, seda redigeerida või eemaldada või oma parooli muuta, siis logige sisse oma kontole aadressil logige sisse oma kontole. Kui soovite eksportida Skype'i vestluse ajalugu ja ühisfaile, avage saate taotleda koopiat.
 • Xbox. Kui kasutate Xbox Live'i või saiti Xbox.com, saate oma isiklikke andmeid (sh arveid ja kontoteavet, privaatsussätteid, võrguohutuse ning andmete jagamise eelistusi) vaadata ja redigeerida Xboxi konsooli kaudu või veebisaidil Xbox.com jaotises My Xbox.
 • Microsoft Store. Oma Microsoft Store'i profiilile ja kontoteabele saate juurde pääseda, kui külastate saiti Microsoft Store ja teete valiku Konto kuvamine või Tellimuste ajalugu.
 • Microsoft.com. Oma profiili saate vaadata ja uuendada veebisaidi microsoft.com profiilikeskuses Microsofti konto profiilileht.
 • Kui teil on Microsoft Developer Networki (MSDN) avalik profiil, pääsete oma andmetele juurde ja saate neid redigeerida, kui logite sisse veebisaidile MSDN-i foorum.

Kõigile Microsofti töödeldavatele isikuandmetele ei pääse juurde ega saa redigeerida ülaltoodud tööriistade kaudu. Kui soovite pääseda juurde või redigeerida Microsofti kogutud isikuandmeid, mis pole saadaval, eespool nimetatud tööriistade või otse kasutatavate Microsofti toodete abil, saate igal ajal Microsofti poole pöörduda jaotises Kuidas meiega ühendust võtta toodud aadressi või meie kontaktvormi veebivormi kaudu. Me vastame teie isikuandmete haldamise taotlustele 30 päeva jooksul.

Suhtluskanalite eelistused

Võite alati valida, kas soovite saada Microsofti reklaamikampaania teavet meiliga, SMS-iga, kirjadega või telefoniga. Kui saate reklaamikampaania teavet sisaldavaid e-kirju, kuid ei soovi neid tulevikus enam saada, siis saate kirjadest loobuda selles sõnumis toodud juhiseid järgides. Saate teha valikuid reklaammeilide, telefonikõnede ja kirjaposti saamise kohta, logides sisse oma isiklikule Microsofti kontole ja vaadates oma kontot suhtlusõigused, kus saate värskendada kontaktteavet, hallata Microsofti-üleseid suhtluseelistusi, loobuda meilitellimustest ning valida, kas soovite oma kontaktandmeid Microsofti partneritega jagada. Kui teil puudub Microsofti konto, siis saate oma Microsofti meilikontaktide eelistusi hallata, kasutades seda: veebivorm. Need valikud ei kehti kohustuslikele teenuseteatistele, mis on Microsofti teatud toodete, programmide, tegevuste, uuringute või muu teabesuhtluse osaks, millel on oma tellimusest loobumise viis.

Teie reklaamivalikud

Microsofti huvipõhiste reklaamide saamisest loobumiseks avage meie loobumisleht. Kui loobute, salvestatakse teie eelistus teie kasutatava veebibrauseri kohases küpsises. Loobumise küpsis aegub viie aasta pärast. Pärast seadmest küpsiste kustutamist peate loobumisest uuesti teatama.

Samuti saate te loobumisvaliku linkida oma isikliku Microsofti kontoga. Sellisel juhul kehtib see kõigis arvutites või seadmetes, kus te seda kontot kasutate, ning kehtib jätkuvalt, kuni keegi logib sellesse seadmesse sisse mõne muu isikliku Microsofti kontoga. Seadmes küpsiste kustutamisel peate sätte rakendumiseks uuesti sisse logima.

Windowsi rakendustes kuvatavatest Microsofti kontrollitavatest reklaamidest loobumiseks saate kasutada oma isikliku Microsofti kontoga lingitud loobumisfunktsiooni või huvipõhistest reklaamidest loobumiseks lülitada Windowsi sätetes välja reklaami-ID.

Kuna huvipõhiseid reklaame kasutatakse ka muudel hädavajalikel eesmärkidel (sh toodete pakkumiseks, analüüsiks ja pettuste tuvastamiseks), siis huvipõhistest reklaamidest keeldumisel ei peatata nende andmete kogumist. Reklaame näidatakse endiselt, kuid need ei pruugi olla teie jaoks nii asjakohased.

Meie partneritest kolmandate osapoolte huvipõhistest reklaamidest saate loobuda nende saite külastades (vt eespool).

Brauseripõhine haldus

Kui kasutate brauserit, saate oma isikuandmeid hallata teatud funktsioonide abil. Näide.

 • Küpsiste juhtelemendid. Küpsistes talletatavate andmete haldamiseks ja küpsiste kasutamise nõusolekust loobumiseks saate kasutada brauseripõhiseid küpsiste juhtelemente, mida kirjeldatakse selle privaatsusavalduse jaotises Küpsised.
 • Jälgimiskaitse. Internet Exploreris (versioon 9 ja uuemad) oleva jälgimiskaitse funktsiooni abil saate hallata seda, milliseid andmeid kolmandate osapoolte saidid teie kohta saavad koguda. See funktsioon blokeerib kolmandate osapoolte sisu (sh küpsised) kõigilt saitidelt, mille olete lisanud jälgimiskaitse loendisse.
 • Brauserifunktsiooni „Ära jälgi” juhtelemendid Mõned brauserid on rakendanud „Ära jälgi” (DNT) funktsiooni, mis saadab külastatavatele veebisaitidele signaali, mis näitab, et te ei soovi enda jälgimist. Kuna praegu veel puuduvad üldised reeglid DNT-signaalide mõistmiseks, ei vasta Microsofti teenused praegu brauseri DNT-signaalidele. Me jätkame koostööd võrgutööstuse ettevõtetega, et määratleda, kuidas peaks DNT-signaale mõistma. Vahepeal aga võite kasutada tervet rida tööriistu, mis võimaldavad kontrollida andmekogumist ja kasutust, k.a võimalus eespool kirjeldatud viisil Microsofti huvipõhisest reklaamist loobumiseks.
Küpsised ja sarnased tehnoloogiadKüpsised ja sarnased tehnoloogiadmaincookiessimilartechnologiesmodule
Kokkuvõte
Täistekst

Küpsised on väiksed tekstifailid, mis paigutatakse teie seadmesse andmete talletamiseks ja mille küpsise paigutanud domeeni veebiserver saab hiljem tagasi kutsuda. Need andmed sisaldavad sageli teie arvutit kordumatult tuvastavate numbrite ja tähtede jada, kuid see võib sisaldada ka muud teavet. Mõned küpsised paigutavad meie nimel kolmandad osapooled. Kasutame küpsiseid ja sarnaseid tehnoloogiaid teie eelistuste ja sätete talletamiseks ja järgimiseks, teile sisselogimise võimaldamiseks, huvipõhiste reklaamide pakkumiseks, pettuste vastu võitlemiseks, toodete jõudluse analüüsimiseks ning muude seaduspäraste eesmärkide täitmiseks. Microsofti rakendused kasutavad sarnasteks eesmärkideks täiendavaid identifikaatoreid, nagu reklaami-ID Windowsis. Paljud meie veebisaidid ja rakendused sisaldavad ka veebimajakaid või muid sarnaseid tehnoloogiaid, nagu allpool kirjeldatud.

Kuidas me kasutame küpsiseid ja sarnaseid tehnoloogiaid

Olenevalt kontekstist ja tootest kasutab Microsoft küpsiseid ja sarnaseid tehnoloogiaid mitmel eesmärgil, sh järgmistel juhtudel.

 • Eelistuste ja sätete salvestamine. Kasutame küpsiseid eelistuste ja sätete salvestamiseks teie seadmesse ning teie kogemuse täiustamiseks. Näiteks, kui sisestate oma linna või sihtnumbri Microsofti veebisaidile kohalike uudiste või ilmateate saamiseks, salvestame olenevalt teie sätetest need andmed küpsisesse, et näeksite kõnealust saiti uuesti külastades asjakohast kohalikku teavet. Kui salvestate oma eelistused (nt eelistatud keel) küpsistesse, ei pea te oma eelistusi mitu korda uuesti määrama. Kui te huvipõhisest reklaamist loobute, siis salvestame teie loobumiseelistuse seadmesse paigutatud küpsise abil.
 • Sisselogimine ja autentimine. Kasutame küpsiseid teie autentimiseks. Kui te end isiklikust Microsofti kontost veebisaiti sisse logite, salvestame teie kordumatu ID-koodi ja sisselogimise aja krüpteeritud küpsise kujul teie seadmesse. See küpsis võimaldab teil saidi piires uuesti sisselogimata lehelt lehele liikuda. Saate salvestada ka oma sisselogimisteabe, et ei peaks iga kord saidile naasmisel sisse logima.
 • Turve. Me kasutame küpsiseid selleks, et töödelda teavet, mis aitab meil tagada oma toodete turvalisust, samuti tuvastada pettusi ja väärkasutust.
 • Teie veebisaidile sisestatava teabe salvestamine. Kasutame küpsiseid teie jagava teabe meeldejätmiseks. Kui esitate Microsoftile teavet (nt Microsofti veebisaitidel tooteid ostukorvi lisades), salvestame selle teabe küpsisesse, eesmärgiga see meelde jätta.
 • Sotsiaalmeedia. Mõni meie veebisaitidest hõlmab sotsiaalmeedia küpsiseid, sh selliseid, mis võimaldavad sotsiaalmeediateenusesse sisse logitud kasutajatel selle teenuse kaudu sisu jagada.
 • Tagasiside. Microsoft kasutab küpsiseid, et võimaldada teil veebisaidil tagasisidet anda.
 • Huvipõhine reklaamimine. Microsoft kasutab küpsiseid võrgutegevuse kohta andmete kogumiseks ja huvide identimiseks, et saaksime pakkuda teile kõige asjakohasemat reklaami. Microsofti huvipõhiste reklaamide saamisest võite loobuda selle privaatsusavalduse jaotises Juurdepääs isikuandmetele ja nende haldamine.
 • Reklaamide kuvamine. Microsoft salvestab küpsiste abil külastajate arvu, kes on reklaami klõpsanud, ja milliseid reklaame olete vaadanud, et ei peaks korduvalt samu reklaame nägema.
 • Analüütika. Kasutame enda ja kolmandate osapoolte küpsiseid ja muid identifikaatoreid kasutus- ja jõudlusandmete kogumiseks. Näiteks, kasutame küpsiseid veebilehe kordumatute külastajate või teenusekasutajate arvu lugemiseks ja muu statistika kogumiseks toodete toimimise kohta.
 • Jõudlus. Microsoft kasutab küpsiseid, et mõista ja täiustada oma toodete jõudlust. Näiteks kasutame küpsiseid, et koguda andmeid, mis aitavad koormusetasanduseks, see aitab tagada, et meie veebisaidid on töökorras ja töös.

Mõned tavapäraselt kasutatavad küpsised on loetletud allpool. Loend pole lõplik, kuid see on mõeldud meie küpsiste paigutamise põhieesmärgi näitlikustamiseks. Meie veebisaitide külastamisel paigutab sait mõne järgmistest või kõik kirjeldatud küpsised.

 • MUID, MC1 ja MSFPC. Brauserist idenditakse Microsofti saitide kordumatud külastused. Neid küpsiseid kasutatakse reklaamimiseks, saidianalüüsiks ja muudeks tegevusega seotud eesmärkideks.
 • ANON. Sisaldab ANID-i, kordumatut Microsofti kontost saadud identifikaatorit, mida kasutatakse reklaamimiseks, isikupärastamiseks ja toimimisega seotud eesmärkideks. Ka kasutatakse seda Microsofti huvipõhise sihtreklaamidest loobumisvalikute säilitamiseks, kui olete otsustanud loobumise Microsofti kontoga siduda.
 • CC. Sisaldab riigikoodi, mis leitakse IP-aadressist.
 • PPAuth, MSPAuth, MSNRPSAuth, KievRPSAuth, WLSSC, MSPProf. Aitab teid Microsofti kontost sisselogimisel autentida.
 • MC0. Tuvastab, kas küpsised on brauseris lubatud.
 • MS0. Tuvastab konkreetse seansi.
 • NAP. Sisaldab kasutaja riigi, sihtnumbri, vanuse, soo, keele ja ameti krüptitud versiooni, kui need on kasutaja Microsofti konto profiilis olemas.
 • MH. Kuvatakse ühise kaubamärgiga saitidele, kus Microsoft on reklaamiandjaga partnerlussuhtes. See küpsis tuvastab reklaamiandja õige reklaami valimiseks.
 • childinfo, kcdob, kcrelid, kcru, pcfm. Sisaldavad teavet, mida Microsofti konto kasutab oma lehtedel seoses lapsekontodega.
 • MR. Kasutatakse analüüsitava teabe kogumiseks.
 • x-ms-gateway-slice. Tuvastab koormusetasanduse jaoks lüüsi.
 • TOptOut. Salvestab otsuse Microsofti huvipõhise reklaami saamisest keeldumiseks.

Lisaks nendele küpsistele, mida Microsoft võib oma veebisaitide külastamisel paigutada, võivad ka kolmandad osapooled neid Microsofti saitide külastamisel paigutada. Näide.

 • Ettevõtted, keda meie nimel teenuste osutamiseks (nt saidianalüüs) palkame, paigutavad teie seadmesse küpsiseid, kui meie saite külastate. Vaadake loobumisteavet allolevate linkide kaudu.
 • Ettevõtted, kes edastavad Microsofti saitidel sisu (nt videoid, uudiseid või reklaame), paigutavad ka oma küpsised. Need ettevõtted kasutavad töödeldavaid andmeid vastavalt oma privaatsuspoliitikatele, mis võivad lubada neil ettevõtete koguda ja kombineerida teavet teie tegevuste kohta veebisaitidel, rakendustes või veebiteenustes.

Kuidas küpsiseid hallata

Enamik brausereid aktsepteerib küpsised automaatselt, kuid on varustatud funktsioonidega küpsiste blokeerimiseks või kustutamiseks. Näiteks Microsoft Edge'is saate küpsiste blokeerimiseks või kustutamiseks klõpsata valikuid Sätted > Privaatsus ja turvalisus > Sirvimisandmete kustutamine > Küpsised ja salvestatud veebisaidiandmed. Lisateavet küpsiste kustutamise kohta Microsofti brauserites leiate teemast Microsoft Edge või Internet Explorer. Kui kasutate mõnda muud brauserit, lugege selle brauseri juhiseid. .

Microsofti toodete teatud funktsioonid sõltuvad küpsistest. Kui otsustate küpsised blokeerida, ei ole teil võimalik sisse logida ega mõnda funktsiooni kasutada. Samuti lähevad küpsistest sõltuvad eelistused kaotsi. Küpsiste kustutamisel kustutatakse ka kõik sätted ja eelistused, k.a reklaamieelistused, mida kõnealused küpsised kontrollivad ning peate need uuesti looma.

Täiendavad privaatsuse juhtelemendid, mis mõjutavad küpsiseid (sh Microsofti brauserite jälgimiskaitse funktsioon) kirjeldatakse selle privaatsusavalduse jaotises Juurdepääs isikuandmetele ja nende haldamine.

Veebimajakate ja analüüsiteenuste kasutamine

Mõned Microsofti veebilehed sisaldavad elektroonilisi silte, mida nimetatakse veebimajakateks ja mis aitavad veebisaitidele küpsiseid paigutada, neid veebisaite külastanud kasutajaid loendada ning ühise kaubamärgiga tooteid pakkuda. Veebimajakaid ja sarnaseid tehnoloogiaid lisame ka oma elektroonilisse suhtlusse, et teha kindlaks, kas avate sõnumeid ja mida te nendega teete.

Lisaks veebimajakate paigutamisega oma veebisaitidele, töötame mõnikord koos teiste ettevõtetega ja paigutame nende veebisaitidele või reklaamidesse meie veebimajakaid. Näiteks aitab see koguda statistikat selle kohta, kui tihti põhjustas Microsofti veebisaidil asuvale reklaamile klõpsamine ostu või mõne muu tegevuse reklaamija veebisaidil. Samuti võimaldab see meil mõista teie tegevust Microsofti partneri veebisaidil seoses teie Microsofti toote või teenuse kasutamisega.

Lisaks sisaldavad Microsofti tooted sageli kolmanda osapoole analüütikapakkujate veebimajakaid või sarnaseid tehnoloogiaid, mis aitavad koguda koondstatistikat meie reklaamikampaaniate või muude toimingute tõhususe kohta. Need tehnoloogiad lubavad analüüsiteenuse pakkujatel paigutada või lugeda te seadmest enda küpsiseid või muid identifikaatoreid, mille abil kogutakse võrgutoimingute kohta teavet rakenduste, veebisaitide või muude toodete kaupa. Sellegipoolest keelame me analüüsiteenuse pakkujatel kasutada meie saitidel veebimajakaid kas teabe kogumiseks või juurdepääsuks teabele, mis võiks teid otse identida (nt te nimi ja e-posti aadress). Andmete kogumisest või mõne sellise analüüsiteenuse pakkuja kasutamisest loobumiseks klõpsake järgmisi linke: Adjust, AppsFlyer, Clicktale, Flurry Analytics, Google Analytics (nõuab brauseri lisndmooduli installimist), Kissmetrics, Mixpanel, Nielsen, Acuity Ads või WebTrends.

Muud sarnased tehnoloogiad

Lisaks tavapärastele küpsistele ja veebimajakatele võivad meie tooted teie arvutisse andmefailide salvestamiseks ja sealt nende lugemiseks kasutada muid tehnoloogiaid. Seda tehakse tavaliselt eelistuste säilitamiseks või kiiruse ja jõudluse suurendamiseks teatud failide kohalikul salvestamisel. Nagu tavalisi küpsiseid, saavad ka neid tehnoloogiad salvestada arvutisse kordumatu identifikaatori, mida saab seejärel kasutada käitumise jälgimiseks. Nende tehnoloogiate hulka kuuluvad LSO-objektid (ehk Flash-küpsised) ja Silverlight Application Storage.

Kohalikud jagatud objektid ehk „Flashi küpsised”. Adobe Flashi tehnoloogiaid kasutavad veebisaidid võivad kasutada kohalikke jagatud objekte ehk Flash-küpsiseid teie arvutisse andmete salvestamiseks. Lisateavet Flash-küpsiste haldamise või blokeerimise kohta lugege saidilt Flash Playeri spikrileht.

Silverlight Application Storage. Microsoft Silverlighti tehnoloogiaid kasutavad veebisaidid või rakendused saavad andmeid talletada Silverlight Application Storage'i abil. Kõnealuse mälu haldamise või blokeerimise kohta teabe saamiseks külastage selle privaatsusavalduse jaotist Silverlight.

Teie organisatsiooni pakutavad tooted – teade lõppkasutajateleTeie organisatsiooni pakutavad tooted – teade lõppkasutajatelemainnoticetoendusersmodule
Kokkuvõte
Microsofti kontoMicrosofti kontomainmicrosoftaccountmodule
Kokkuvõte
Täistekst

Microsofti kontoga saate sisse logida nii Microsofti kui ka teatud Microsofti partnerite toodetesse. Teie Microsofti kontoga seotud isikuandmete hulka kuuluvad identimisteave, nimi ja kontaktandmed, makseandmed, seadme- ja kasutusandmed, teie kontaktid, teie tegevuste teave, teie huvid ja lemmikud. Microsofti kontole sisselogimine võimaldab isikupärastamist, ühtset kogemust eri toodetes ja seadmetes, võimaldab teil kasutada pilvepõhist salvestusruumi, teha makseid Microsofti kontole salvestatud maksevahendite abil ning pakub ka muid funktsioone. Microsofti kontosid on kolme tüüpi.

 • Kui loote oma Microsofti konto, mis on seotud teie isikliku meiliaadressiga, nimetame seda kontot isiklikuks Microsofti kontoks.
 • Kui loote ise või teie organisatsioon (nt tööandja või õppeasutus) loob teile Microsofti konto, mis on seotud selle organisatsiooni pakutava meiliaadressiga, nimetame seda kontot töö- või koolikontoks.
 • Kui loote ise või teie teenusepakkuja (nt kaabel- või Interneti-ühenduse teenusepakkuja) loob teile Microsofti konto, mis on seotud teie teenusepakkuja domeenis oleva meiliaadressiga, nimetame seda kontot kolmanda osapoole kontoks.

Isiklikud Microsofti kontod. Teie isikliku Microsofti kontoga seotud andmed ja nende andmete kasutusviis oleneb sellest, kuidas te kontot kasutate.

 • Microsofti konto loomine. Isikliku Microsofti konto loomisel palutakse teil sisestada teatud isikuandmed, kusjuures selle konto ja seotud teabe identimiseks määrame kontole kordumatu ID-numbri. Kui mõni toode (nt makseid hõlmav toode) nõuab tegeliku nime kasutamist, saate mõnda teise Microsofti tootesse sisse logida ja seda kasutada tegelikku nime esitamata. Mõningaid esitatud andmeid, nt kuvatavat nime, e-posti aadressi ja telefoninumbrit võidakse kasutada, et teised saaksid teid Microsofti toodete siseselt leida ja saada teiega ühendust. Näiteks inimesed, kes teavad teie kuvatavat nime, meiliaadressi või telefoninumbrit, saavad seda kasutada teie otsimiseks Skype’is ja saata teile kutse nendega ühenduse loomiseks. Võtke arvesse, et kui kasutate isikliku Microsofti konto loomiseks töö või kooli meiliaadressi, võib teie tööandja või kool saada juurdepääsu teie andmetele. Mõnel juhul peate vahetama oma meiliaadressi isikliku meiliaadressi vastu, et saaksite tavatarbijatele mõeldud toodete (nt Xbox Live) kasutamist jätkata.
 • Microsofti kontosse sisselogimine. Kui logite oma Microsofti kontosse sisse, loome me logi andmetest salvestise, mis sisaldab kuupäeva ja kellaaega, teavet toote kohta, kuhu sisse logisite, sisselogimisel kasutatud nime, kontole omistatud kordumatut koodi, seadmele omistatud kordumatut identifikaatorit, teie IP-aadressi, operatsioonisüsteemi ja brauseri versiooni.
 • Microsofti toodetesse sisselogimine. Kontole sisselogimine võimaldab täiustatud isikupärastamist, pakub sujuvaid ja järjepidevaid kogemusi toodete ja seadmetega, võimaldab teil juurde pääseda ja kasutada pilvepõhist salvestusruumi ning teha makseid Microsofti kontole salvestatud maksevahendite abil ning samuti pakub muid täiustatud funktsioone ja sätteid. Kui olete oma kontole sisse loginud, siis jääte sisselogituks kuni väljalogimiseni. Kui lisate Microsofti konto oma Windows-seadmesse (versioon 8 või uuem), logib Windows teid automaatselt sisse Microsofti kontot kasutavatesse toodetesse, kui neid tooteid selles seadmes kasutate. Sisselogimisel kuvavad mõned tooted, k.a sideteenused, sotsiaalvõrkude suhtlus ja avalik post Microsofti toodete kasutamise osana te nime või kasutajanime ja profiili foto (kui olete selle mõnda oma profiili lisanud).
 • Kolmandate osapoolte toodetesse sisselogimine. Kui logite oma Microsofti kontoga sisse mõne kolmanda osapoole tootesse, jagate andmeid selle kolmanda isikuga vastavalt kolmanda osapoole privaatsuspoliitikale. Kolmandale osapoolele saadetakse kontole määratud versiooninumber (iga kord, kui muudate sisselogimisandmeid, määratakse uus number) ja teave, mis kirjeldab, kas konto on inaktiveeritud. Kui jagate oma profiiliandmeid, võib kolmas osapool kolmanda osapoole tootesse sisselogimisel kuvada teie nime või kasutajanime ja profiilifoto (kui olete selle profiilile lisanud). Kui valite Microsofti konto abil maksete tegemise kolmandast osapoolest kaupmeestele, edastab Microsoft teie Microsofti kontole salvestatud teabe kolmandale osapoolele või selle hankijatele (s.t maksetöötlejatele), mis on vajalik makse töötlemiseks ja tellimuse täitmiseks (nt nimi, krediitkaardi number, arvelduse ja tarneaadress ning asjakohane kontaktteave). Kolmas osapool saab saadud andmeid kasutada või jagada siis, kui sisse logite või teete ostu tema tavade ja poliitikate järgi. Igasse tootesse sisselogimisel ja igalt kaupmehe ostes peaksite hoolikalt tutvuma selle privaatsusavaldusega, et teha kindlaks, kuidas nad kogutud andmeid kasutavad.

Töö- või koolikontod. Töö- või koolikontoga seostatavad andmed ja nende kasutamise viis sarnaneb tavaliselt isikliku Microsofti kontoga seotud andmete kogumise ja kasutamisega.

Kui teie tööandja või kool kasutab teile antud konto haldamiseks Azure Active Directoryt (AAD), saate töö- või koolikontot kasutada sisselogimiseks Microsofti toodetesse (nt Office 365) ja kolmanda osapoole toodetesse, mida teie organisatsioon teile pakub. Kui organisatsioon nõuab, siis võidakse teilt täiendavaks turvakontrolliks küsida telefoninumbrit või alternatiivset e-posti aadressi. Samuti saate töö- või koolikontot kasutada sisselogimiseks Microsofti või kolmandate osapoolte toodetesse, mille hangite ise, kui teie organisatsioon on selle lubanud.

Kui logite Microsofti toodetesse sisse töö- või koolikontoga, võtke arvesse järgmist.

 • Teie meiliaadressiga seotud domeeni omanik võib kontrollida ja hallata teie kontot ning pääseda juurde teie andmetele (sh suhtluse ja failide sisule) ning neid töödelda (sh andmed, mida talletatakse toodetes, mida pakub teile teie organisatsioon, ja toodetes, mille hangite ise).
 • Toodete kasutus sõltub organisatsiooni poliitikatest, kui need on olemas. Enne kui otsustate ise hangitud toodetesse sisselogimiseks kasutada oma töö- või koolikontot, peaksite arvesse võtma oma organisatsiooni poliitikaid ja kaaluma, kas olete nõus, et teie organisatsioon pääseb teie andmetele juurde.
 • Kui te kaotate juurdepääsu oma töö- või koolikontole (näiteks töösuhte muutumise korral), võite kaotada juurdepääsu toodetele (sh nende toodetega seotud sisule), mille hankisite enda nimel, kui kasutasite nendesse toodetesse sisselogimiseks oma töö- või koolikontot.
 • Microsoft ei vastuta teie organisatsiooni privaatsus- või turvalisustavade eest, mis võivad Microsofti omadest erineda.
 • Kui teie ettevõte haldab Microsofti toodete kasutust, siis suunake oma privaatsusega seotud küsimused (sh taotlused andmekaitseõiguste kasutamiseks) oma administraatorile. Lisateabe saamiseks vaata selle privaatsusavalduse jaotist Teade lõppkasutajatele.

Kolmandate osapoolte kontod. Kolmanda osapoole Microsofti kontoga seostatavad andmed ja nende kasutamise viis sarnaneb tavaliselt isikliku Microsofti kontoga seotud andmete kogumise ja kasutamisega. Teie teenusepakkujal on kontroll teie konto üle, sh õigus teie kontole juurde pääseda või see kustutada. Peaksite hoolikalt tutvuma kolmanda osapoole tingimustega, et mõista, mida see võib teie kontoga teha.

Muu tähtis privaatsusteaveMuu tähtis privaatsusteavemainotherimportantprivacyinformationmodule
Kokkuvõte

Altpoolt leiate täiendavat privaatsusteavet, näiteks selle kohta, kuidas me teie andmeid kaitseme, kus me teie andmeid töötleme ja kui kaua me teie andmeid säilitame. Lisateavet Microsofti eesmärgi kohta kaitsta teie privaatsust leiate saidilt Microsoft Privacy.

Isikuandmete turvalisusIsikuandmete turvalisusmainsecurityofpersonaldatamodule
Kokkuvõte

Microsoft kaitseb pühendunult teie isikliku teabe turvalisust. Kasutame paljusid erinevaid turvatehnoloogiaid ja -toiminguid, et aidata kaitsta teie isikuandmeid volitamata juurdepääsu, kasutamise või avalikustamise eest. Näiteks salvestame isikuandmed piiratud juurdepääsuga arvutisüsteemidesse, mis on paigaldatud kontrolli all olevasse asutusse. Rangelt salastatud teabe (nt krediitkaardi number või parool) edastamisel interneti kaudu, kaitseme neid andmeid krüpteerimise rakendamisega. Microsoft järgib kehtivaid andmekaitseseadusi, sealhulgas kohaldatavaid turberikkumistest teatamise seadusi.

Kuhu me salvestame ja kuidas me töötleme isikuandmeidKuhu me salvestame ja kuidas me töötleme isikuandmeidmainwherewestoreandprocessdatamodule
Kokkuvõte

Microsofti saitidelt kogutud isikuandmeid salvestatakse ja töödeldakse teie regioonis, USA-s või mistahes muus riigis, kus Microsoft või selle sidusettevõtted, tütarettevõtted või teenusepakkujad tegutsevad. Microsofti suured andmekeskused on Austraalias, Austrias, Brasiilias, Kanadas, Tšiilis, Soomes, Prantsusmaal, Saksamaal. Hongkongis, Indias, Iirimaal, Jaapanis, Koreas, Luksemburgis, Malaisias, Hollandis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas, Suurbritannias ja Ameerika Ühendriikides. Tavaliselt on esmane salvestusruum kliendi regioonis või Ameerika Ühendriikides, sageli varundamisega teises regioonis olevas andmekeskuses. Salvestusruum(id) valitakse tõhusalt töötamiseks, jõudluse täiustamiseks ja liiasuse loomiseks, et kaitsta andmeid katkestuse või muu probleemi korral. Teeme kõik, et tagada selle privaatsusavalduse kohaselt kogutud andmete töötlemine selle privaatsusavalduse sätete ja asjakohaste seaduste nõuete järgi, kus iganes need andmed ei asuks.

Edastame isikuandmeid Euroopa Majanduspiirkonnast, Ühendkuningriigist ja Šveitsist teistesse riikidesse, millest mõnede puhul pole Euroopa Komisjon tuvastanud piisavat andmekaitsetaset. Näiteks ei pruugi nende seadused tagada teile samu õigusi või seal ei pruugi olla privaatsuse järelevalveasutust, mis suudaks lahendada teie kaebusi. Selliste edastuste korral kasutame erinevaid seaduslikke vahendeid (sh lepingud), et tagada teie õiguste ja kaitsemeetmete olemasolu olenemata andmete asukohast. Kui soovite lisateavet Euroopa Komisjoni otsuste kohta isikuandmete kaitse taseme piisavusest riikides, kus Microsoft isikuandmeid töötleb, siis külastage veebilehte Euroopa Komisjoni veebisait.

Microsoft Corporation järgib Euroopa Liidust, Ühendkuningriigist ja Šveitsist USA-sse edastatud isikuandmete kogumise, kasutamise ja säilitamise suhtes USA kaubandusministeeriumi nõudeid, mis põhinevad EL-i ja USA vahelisel ning Šveitsi ja USA vahelisel andmekaitse raamkokkuleppel Privacy Shield. Microsoft Corporation on kaubandusministeeriumile kinnitanud, et järgib andmekaitseraamistiku Privacy Shield põhimõtteid. Kui kolmandatest isikutest esindajad, kes isikuandmeid Microsofti nimel töötlevad, teevad seda viisil, mis on Privacy Shieldi raamistiku põhimõtetega vastuolus, ning kui Microsoft ei suuda tõestada, et ei vastuta sündmuse eest, mille tõttu kahju tekkis, jääb Microsoft vastutavaks. Privacy Shieldi põhimõtted kehtivad ka avaldatud vastavussertifikaadis nimetatud ja loetletud Microsoft Corporationi juhitavatele Ameerika Ühendriikides asuvatele tütarettevõttele. Lisateavet leiate loendist Microsofti Ameerika Ühendriikide teenusepakkujad ja tütarettevõtted, millele kehtivad Privacy Shieldi põhimõtted.

Kui privaatsuspoliitika ja andmekaitseraamistiku Privacy Shield põhimõtete vahel esineb vastuolusid, on Privacy Shield ülimuslik. Andmekaitseraamistiku Privacy Shield kohta enama teabe saamiseks ja meie sertifikaadi vaatamiseks vt Privacy Shieldi veebisait.

Kui teil on küsimusi või kaebusi seoses Microsofti osalemisega EL-i ja USA või Šveitsi ja USA vahelises andmekaitseraamistikus Privacy Shield, võtke kindlasti meiega ühendust veebilehel veebivormi. Kõigi Privacy Shieldi raamistikega seotud kaebuste puhul, mida Microsoft ei saa vahetult lahendada, oleme ELi kodanikega toimuvate vaidluste lahendamiseks otsustanud teha koostööd ELi asjakohase andmekaitseasutusega või Euroopa andmekaitseasutuste ellu kutsutud paneeliga ning Šveitsi kodanikega toimuvate vaidluste lahendamiseks Šveitsi föderaalse andmekaitse- ja teabevolinikuga (FDPIC). Kui soovite saada meie käest andmekaitseasutuste kontaktandmeid, võtke meiega ühendust. Nagu Privacy Shieldi põhimõtetes täpsemalt selgitatud, võite valida ka siduva vahekohtumenetluse, et lahendada kaebusi, mis pole lahendust saanud muul viisil. Microsofti suhtes kohaldatakse USA Föderaalse Kaubanduskomisjoni uurimis- ja jõustamisvolitusi.

Kuidas me säilitame isikuandmeidKuidas me säilitame isikuandmeidmainOurretentionofpersonaldatamodule
Kokkuvõte

Microsoft säilitab teie isikuandmeid nii kaua kui on vajalik toodete pakkumiseks ja nõutud tehingute sooritamiseks, aga ka muudeks õiguspärasteks eesmärkideks nagu seadusest lähtuvate kohustuste täitmiseks, vaidluste lahendamiseks ja meie lepingute jõustamiseks. Kuna need vajadused võivad erinevate andmetüüpide puhul, meie ja teie vahelise suhtluse eri kontekstides ja teie toodekasutuse puhul varieeruda, võivad tegelikud säilitamisperioodid märkimisväärselt erineda.

Muud säilitamisperioodide määramiseks kasutatavad kriteeriumid hõlmavad järgmist.

 • Kas kliendid pakuvad, loovad või säilitavad andmeid eeldusega, et säilitame neid, kuni nad andmed teadlikult eemaldavad? Näited hõlmavad OneDrive'is talletatavat dokumenti või Outlook.com-i sisendkaustas hoitavat meilisõnumit. Sellistel juhtudel on meie eesmärk säilitada andmeid, kuni te need aktiivselt kustutate, näiteks teisaldate meili Outlook.com-i sisendkaustast kausta Kustutatud ja seejärel tühjendate selle kausta (pärast kausta Kustutatud üksused tühjendamist säilivad need tühjendatud üksused meie süsteemis 30 päeva enne lõplikku kustutamist). (Võtke arvesse, et võib olla ka muid põhjuseid, miks andmed tuleb varem kustutada, nt kui ületate kontol andmete talletamiseks seatud limiidi.)
 • Kas on olemas automaatset kontrolli, nagu Microsofti privaatsuse armatuurlaud, mis võimaldab kliendil isikuandmetele igal ajal juurde pääseda ja neid kustutada? Kui ei ole, võetakse kasutusele lühendatud andmete säilitamisaeg.
 • Kas isikuandmed on delikaatse sisuga? Sel juhul on üldiselt sobiv kasutada lühendatud säilitamisaega.
 • Kas Microsoft on võtnud kasutusele ja määranud teatud andmetüübile eraldi säilitamisperioodi? Näiteks Bingi otsingupäringute puhul disidentifitseerime salvestatud päringud, eemaldades 6 kuu pärast täielikult IP-aadressi ning 18 kuu pärast küpsiste ID-d ja muud seanssidevahelised identifikaatorid.
 • Kas kasutaja on andnud nõusoleku pikemaks säilitamisperioodiks? Kui nii, säilitame andmeid teie nõusolekul.
 • Kas Microsoftile kehtivad andmete säilitamisel ja kustutamisel juriidilised, lepingulised või muud sarnased kohustused? Näited võivad hõlmata kohustuslikke andmete säilitamise seadusi kohaldatavas jurisdiktsioonis, uurimise jaoks asjakohaste andmete säilitamiseks vajalikke valitsusasutuste käske või andmeid, mida säilitatakse kohtuvaidluste jaoks. Kui aga meil on seadusega kohustus seadusevastane sisu eemaldada, siis teeme seda.
ReklaamReklaammainadvertisingmodule
Kokkuvõte

Reklaam võimaldab meil pakkuda, toetada ja parandada oma tooteid. Microsoft ei kasuta teie meilide, vestluste, videokõnede, kõneposti, dokumentide, fotode või muude isiklike failide sisu teile reklaami suunamiseks. Kasutame muid allpool kirjeldatud andmeid oma toodetes ja kolmandate osapoolte teenustes reklaamide kuvamiseks. Näide.

 • Microsoft võib kogutud andmete abil valida ja pakkuda osa neist reklaamidest, mida näete Microsofti veebiteenustes (nt Microsoft.com, MSN ja Bing).
 • Kui operatsioonisüsteemis Windows 10 on privaatsussätete osana lubatud reklaami-ID, saavad kolmandad osapooled reklaami-ID-le juurde pääseda ja seda kasutada reklaamide valimiseks ja pakkumiseks üsna sarnaselt sellega, kuidas veebisaidid saavad küpsisesse salvestatud kordumatule identifikaatorile juurde pääseda ja seda kasutada.
 • Võime jagada kogutud andmeid kolmandate osapooltega (nt Oath, AppNexus või Facebook, vt allpool), et reklaamid, mida näete meie toodetes, nende toodetes või muudel saitidel ja muudes rakendustes, mida need partnerid teenindavad, oleksid teie jaoks asjakohasemad ja väärtuslikumad.
 • Reklaamijad võivad paigutada oma saitidele meie veebimajakaid või muid sarnaseid tehnoloogiad, et Microsoft saaks nende saitidelt andmeid koguda (nt tegevused, ostud ja külastused). Neid andmeid kasutame oma reklaamijaist klientide nimel reklaamide näitamiseks.

Kuvatavad reklaamid võivad olla valitud teie kohta töödeldavate andmete põhjal, nt teie huvid ja lemmikud, asukoht, toimingud, selle põhjal, kuidas te meie tooteid kasutate, teie otsingupäringute või vaadatava sisu põhjal. Näiteks kui vaatate MSN-is sisu autode kohta, võime kuvada autoreklaame; kui otsite Bingis fraasi "pitsarestoranid Seattle'is", võidakse teie otsingutulemites kuvada Seattle'i restoranide reklaame.

Kuvatavad reklaamid võivad olla valitud ka muu teabe põhjal, mida oleme aja jooksul teie kohta teada saanud demograafilistest andmetest, asukohaandmetest, otsingupäringutest, huvidest ja lemmikutest, meie toodete ja saitide kasutusandmetest ning meie reklaamiandjate ja partnerite saitide ja rakenduste kasutusandmetest. Selles avalduses nimetame neid reklaame "huvipõhisteks reklaamideks". Näiteks kui vaatate saidil xbox.com mängudega seotud sisu, võidakse teile kuvada MSN-is mängude pakkumisi. Huvipõhiste reklaamide esitamiseks kombineerime teie seadmesse paigutatud küpsised teabega (nt teie IP-aadress), mida kogume siis, kui teie brauser suhtleb meie veebisaitidega. Kui loobute huvipõhiste reklaamide saamisest, ei kasutata nende andmetega seotud küpsiseid.

Allpool on esitatud täiendavad üksikasjad meie reklaamimist puudutava andmekasutuse kohta.

 • Reklaamitööstuse parimad tavad ja kohustused. Microsoft on ühenduse Network Advertising Initiative Network Advertising Initiative (NAI) liige ja järgib NAI tegevusjuhendit. Lisaks järgime järgmisi isereguleeruvaid programme:
 • Tervisepõhiste reklaamide saatmine. Ameerika Ühendriikides pakume huvipõhiseid reklaame lähtudes teatud standarditest, huvist mittetundlike tervist puudutavate kategooriate vastu, k.a allergia, artriit, kolesterool, külmetus ja gripp, diabeet, seedeelundite toime, peavalu/migreen, tervislik toitumine, terve süda, meeste võimekus, suuhügieen, osteoporoos, nahahooldus, magamine, nägemine/silmahooldus. Reklaame sihitakse ka kohandatult, reklaamijate soovitud mittetundlikest tervist puudutavatest huvikategooriatest lähtuvalt.
 • Lapsed ja reklaam. Huvipõhiseid reklaame ei saadeta lastele, kes Microsofti kontos toodud sünnipäeva järgi oleks nooremad kui 16 aastat.
 • Andmete säilitamine. Huvipõhiste reklaamide jaoks ei säilitata andmeid kauem kui 13 kuud, v.a juhul, kui oleme teilt selleks vastava nõusoleku saanud.
 • Andmete jagamine. Mõningatel juhtudel võime reklaamiandjatega jagada aruandeid andmete kohta, mida oleme kogunud nende saitidel või reklaamidest.

Muude reklaamiettevõtete kogutud andmed. Reklaamijad paigutavad kuvatavatesse reklaamidesse vahel oma (või teiste reklaamipartnerite veebimajakaid), mis võimaldavad neil paigutada ja lugeda oma küpsiseid. Lisaks sellele võivad Microsofti partnerid koos kolmandate osapoolte reklaamijatega aidata mõnda meie reklaamiteenust pakkuda. See-eest lubame muudel kolmanda osapoolte reklaamijatel meie saitidel reklaame kuvada. Need kolmandad osapooled võivad paigutada teie arvutisse küpsiseid ja koguda teavet veebisaitide külastamise või võrguteenuste kasutamise kohta. Nende ettevõtete hulka kuuluvad muuhulgas: A9, AppNexus, Criteo, Facebook, MediaMath, nugg.adAG, Oath, Rocket Fuel ja Yahoo!. Kõigi ettevõtte tavade, sh pakutavate valikute kohta lisateabe saamiseks valige mõni eelnevatest linkidest. Paljud neist ettevõtetest on NAI või DAA liikmed, kusjuures kumbki organisatsioon pakub lihtsat võimalust osalevate ettevõtete sihtreklaamide saamisest loobuda.

Laste andmete kogumineLaste andmete koguminemaincollectionofdatafromchildrenmodule
Kokkuvõte

Kui Microsofti toode kogub vanuseteavet ja kasutaja vanus on teie jurisdiktsioonis vanus, mille korral nõutakse toote kasutamiseks vanema nõusolekut või volitust, blokeerib toode sellest vanusest nooremad kasutajad või palub neil enne toote kasutamist esitada vanema nõusolek või volitus. Me ei küsi sellest vanusest noorematelt lastelt teadlikult rohkem andmeid, kui on vaja meie toote pakkumiseks.

Kui vanema nõusolek või volitus on saadud, siis käsitletakse lapse kontot nagu teisi kontosid. Laps pääseb juurde suhtlusteenustele nagu Outlook ja Skype ning saab teiste igas vanuses kasutajatega vabalt suhelda ja andmeid jagada.

Lapsevanemad saavad varem antud nõusolekut muuta, vaadata, parandada ja selle tühistada või taotleda nende laste isikuandmete kustutamist, kelle jaoks nad nõusoleku või volituse esitasid. Näiteks pääsevad vanemad isikliku Microsofti konto juurde ja valivad Õigused. Minecrafti PC-arvuti või Java versiooni ja muude Mojangi mängude jaoks saavad vanemad külastada lehte Mojangi konto leht.

Väljalaske-eelsed või tasuta versioonidVäljalaske-eelsed või tasuta versioonidmainpreviewreleasesmodule
Kokkuvõte

Microsoft pakub väljalaske-eelseid, Insideri programmi kuuluvaid, beeta- või muid tasuta tooteid ja funktsioone („eelvaateid”), et saaksite neid hinnata, esitades Microsoftile andmeid toote kasutuse kohta (sh tagasiside ning seadme- ja kasutusandmed). Selle tõttu võivad need eelvaated koguda automaatselt lisaandmeid, pakkuda vähem juhtelemente ja rakendada muul viisil meie toodetele iseloomulikke erinevaid privaatsus- ja turvalisusmeetmeid. Kui peaksite osalema eelvaates, võime teiega ühendust võtta tagasiside saamiseks või tunda huvi, kas hakkaksite toodet pärast avalikku väljalaset kasutama.

Selle privaatsusavalduse muudatusedSelle privaatsusavalduse muudatusedmainchangestothisprivacystatementmodule
Kokkuvõte

Värskendame vajaduse korral seda privaatsusavaldust, kui seda on vaja läbipaistvuse suurendamiseks järgmistel juhtudel:

 • saame tagasisidet klientidelt, regulatiivasutustelt, valdkonna ettevõtetelt ja teistelt huvirühmadelt;
 • muudatused toodetes;
 • muudame oma andmetöötlustegevusi või -poliitikaid.

Postitades selle privaatsusavalduse muudatusi, muudame ka avalduse ülaosas toodud „viimati värskendatud" kuupäeva ja kirjeldame muudatusi lehel Muudatuste ajalugu. Kui avalduses tehakse olulisi muudatusi (nt muudetakse isikuandmete töötlemise eesmärki, mis ei vasta algsele andmekogumise eesmärgile), teavitame teid nendest selgesõnaliselt, postitades enne selliste muudatuste jõustumist nende kohta teate või saates teile otse sellekohase teatise. Soovitame teil seda privaatsusavaldust regulaarselt lugeda, et saaksite teavet selle kohta, kuidas Microsoft teie teavet kaitseb.

Kuidas meiega ühendust võttaKuidas meiega ühendust võttamainhowtocontactusmodule
Kokkuvõte

Kui teil on privaatsust puudutavaid muresid, kaebuseid või soovite esitada küsimuse Microsofti privaatsusjärelevalve vastutavale ametnikule / EL-i andmekaitse ametnikule, kasutage meie poole pöördumiseks järgmist veebivormi: veebivormi. Me vastame teie küsimustele või muredele 30 päeva jooksul. Samuti saate teatada murest või esitada kaebuse asjakohase jurisdiktsiooni andmekaitseasutusele või mõnele teisele ametnikule.

Microsoft Corporation ning Euroopa majanduspiirkonnas, Ühendkuningriigis ja Šveitsis asuvate inimeste puhul Microsoft Ireland Operations Limited on selles avalduses käsitletavate toodete kaudu kogutavate isikuandmete vastutavad töötlejad, kui pole teisiti kokku lepitud. Meie aadressid on järgmised:

 • Microsoft Privacy, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, USA. Telefon: +1 425 882 8080.
 • Microsoft Ireland Operations Limited, Attn: Data Protection Officer, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland. Telefon: +353 1706 3117.

Teie riigi või piirkonna Microsofti tütarettevõtte leidmiseks vt loendit Microsoft Office'i asukohad mitmel pool maailmas.

Kohtades, kus kehtib Prantsusmaa õigus, saate meile saata ka eraldi juhised teie isikuandmete kasutamise kohta pärast teie surma. Selleks saate kasutada meie veebivormi.

Tehniliste või toeküsimuste korral külastage lisateabe saamiseks Microsofti toe pakkumiste kohta saiti Microsofti tugiteenused. Kui teil on küsimusi seoses Microsofti konto parooliga, külastage saiti Microsofti konto tugi.

Tooted ettevõtetele ja arendajateleTooted ettevõtetele ja arendajatelemainenterprisedeveloperproductsmodule
Kokkuvõte
Ettevõtte võrguteenusedEttevõtte võrguteenusedmainenterpriseservicesmodule
Kokkuvõte
Ettevõtete ja arendajate tarkvara ja ettevõtete seadmedEttevõtete ja arendajate tarkvara ja seadmedmainenterprisedevsoftwareappsmodule
Kokkuvõte
Kontoritöö- ja suhtlustootedKontoritöö- ja suhtlustootedmainprodcommproductsmodule
Kokkuvõte
OfficeOfficemainofficeservicesmodule
Kokkuvõte
OneDriveOneDrivemainonedrivemodule
Kokkuvõte
OutlookOutlookmainoutlookmodule
Kokkuvõte
SkypeSkypemainskypemodule
Kokkuvõte
LinkedInLinkedInmainlinkedinmodule
Kokkuvõte
Otsing ja tehisintellektOtsing ja tehisintellektmainsearchaimodule
Kokkuvõte
BingBingmainbingmodule
Kokkuvõte
CortanaCortanamaincortanamodule
Kokkuvõte
Microsoft TranslatorMicrosoft TranslatormainMicrosoftTranslatormodule
Kokkuvõte
SwiftKeySwiftKeymainswiftkeymodule
Kokkuvõte
WindowsWindowsmainwindowsmodule
Kokkuvõte

Windows on isikupärastatud arvutikeskkond, mis võimaldab sujuvalt eri arvutiseadmete, näiteks telefonide, tahvelarvutite, aga isegi Surface Hubi vahel rännelda ja nende teenuseid, eeliseid ja sisu kasutada. Windowsi võtmekomponendid on mingisse seadmesse paigutatud staatilistest tarkvaraprogrammidest muutunud pilvepõhisteks. Nii pilve kui ka Windowsi kohalike elementide tarkvara värskendatakse korrapäraselt, varustades neid uusimate täiustuste ja funktsioonidega. Nende arvutikeskkonna rakenduste pakkumiseks kogume me andmeid nii teie, kui ka kasutatava seadme kohta ja ka selle kohta kuidas te Windowsi kasutate. Kuna Windows on personaalselt teie oma, anname teile võimaluse valida, milliseid andmeid me kogume ja kuidas me neid kasutame. Võtke arvesse, et kui organisatsioon (nt tööandja või õppeasutus) haldab teie Windows-seadet, võib teie organisatsioon kasutada Microsofti või muude ettevõtete pakutavaid tsentraliseeritud haldustööriistu teie andmetele juurdepääsemiseks ja nende töötlemiseks ning seadme sätete (sh privaatsussätete), seadmepoliitikate, tarkvaravärskenduste, meie või organisatsioonipoolse andmete kogumise või teie seadme muude aspektide kontrollimiseks. Lisaks võib teie organisatsioon kasutada Microsofti või muude ettevõtete pakutavaid haldustööriistu selleks, et teie seadmesse talletatud andmetele (nt interaktsioonide ja diagnostika andmed ning teie suhtlus ja failid) juurde pääseda ja neid töödelda. Lisateabe saamiseks andmete kogumise ja privaatsuse kohta Windowsis, avage veebisait Windows 10 ja võrguteenused. Varasemate Windowsi versioonide kohta (sealhulgas Windows Vista, Windows 7, Windows 8, ja Windows 8.1) võivad kehtida oma privaatsusavaldused.

AktiveerimineAktiveeriminemainactivationmodule
Kokkuvõte

Windowsi aktiveerimisel seostatakse spetsiifiline tootevõti selle seadmega, kuhu tarkvara installitakse. Selle seadme tootevõti ja andmed tarkvara kohta saadetakse Microsofti selle tarkvara litsentsi kehtivuse kinnitamiseks. Need andmed saadetakse uuesti, kui tekib vajadus litsentsi taasaktiveerimiseks või valideerimiseks. Windowsi keskkonnas töötavad telefonid saadavad selle esmakordsel sisselülitamisel seadme ja võrgu identifikaatorid ja ka seadme asukoha Microsofti, et registreerida garantii, täiendada laoseisu ja hoida ära pettused.

Tegevuste ajaluguTegevuste ajalugumainactivityhistorymodule
Kokkuvõte

Tegevusajalugu aitab pidada arvestust selle üle, mida seadmes teete, nt milliseid rakendusi ja teenuseid kasutate, faile avate ja veebisaite sirvite. Eri rakenduste ja funktsioonide (nt Microsoft Edge, mõni Microsoft Store'i rakendus ja Office'i rakendused) kasutamise korral talletatakse teie seadmesse teie tegevuste ajalugu. Kui te Microsofti kontoga sisse logite ja olete selleks loa andnud, saadab Windows teie tegevuste ajaloo Microsoftile. Kui teie tegevuste ajalugu on pilvteenustesse edastatud, kasutab Microsoft neid selleks, et võimaldada teil kasutada seadmeüleseid funktsioone ja jätkata poolelijäänud tegevusi mõnes muus seadmes ning et pakkuda teile isikupärastatud teenuseid (nt tegevuste järjestamine kasutuskestuse alusel) ja asjakohaseid soovitusi (nt teie edasiste vajaduste prognoosimine tegevusajaloo põhjal) ning et täiustada Microsofti tooteid.

Tegevusajalugu luuakse ja saadetakse Microsoftile ka siis, kui kasutate Microsofti rakendusi (nt Microsoft Edge) ja Office'i rakendusi (nt Word, Excel ja PowerPoint) mobiiliseadmetega, näiteks iOSi või Androidi nutitelefonide või tahvelarvutitega. Kui olete Microsofti kontole sisse logitud, saate Android- või iOS-seadmega Microsofti rakendustes alustatud tegevust jätkata oma Windows 10 seadmes. Saate igal ajal lülitada sisse või välja tegevuste ajaloo Microsoftile saatmise ja selle kohalikku seadmesse salvestamise sätted ning samuti saate seadme tegevuste ajaloo alati kustutada; selleks valige Start > Sätted > Privaatsus > Tegevuste ajalugu. Lisateave Windows 10 tegevuste ajaloo kohta.

Reklaami-IDReklaami-IDmainadvertisingidmodule
Kokkuvõte

Windows loob seadme iga kasutaja jaoks kordumatu reklaami-ID, mida rakenduse arendajad ja reklaamivõrgustikud võivad kasutada enda äranägemise järgi, sealhulgas rakendustes asjakohase reklaami pakkumiseks. Kui reklaami-ID on lubatud, saavad nii Microsofti kui ka kolmanda osapoole rakendused reklaami-ID-le juurde pääseda ja seda kasutada üsna sarnaselt sellega, kuidas veebisaidid saavad küpsisesse salvestatud kordumatule identifikaatorile juurde pääseda ja seda kasutada. Seega saavad rakenduste arendajad (ja reklaamivõrgustikud, millega nad töötavad) kasutada reklaami-ID-d selleks, et pakkuda oma rakendustes ja veebis asjakohasemat reklaami ja muud isikupärastatud sisu. Microsoft kogub siin kirjeldatud kasutuste jaoks reklaami-ID-d ainult siis, kui valite reklaami-ID lubamise teie privaatsussätete osana.

Säte reklaami-ID kehtib Windowsi rakenduste kohta, mis kasutavad Windowsi reklaami-ID-d. Sellele identifikaatorile juurdepääsu keelamiseks saate igal ajal sätetes reklaami-ID välja lülitada. Kui otsustate selle uuesti sisse lülitada, siis reklaami-ID lähtestatakse ja luuakse uus identifikaator. Kui reklaami-ID-le pääseb juurde teise tootja rakendus, oleneb reklaami-ID kasutamine selle rakenduse privaatsuspoliitikast. Lisateave Windows 10 reklaami-ID kohta.

Reklaami-ID sätet ei kohaldata muudele Microsofti või muude tootjate pakutavatele huvipõhistele reklaamidele, näiteks küpsistele, mida kasutatakse veebisaitidel huvipõhiste displeireklaamide pakkumiseks. Windowsi kaudu juurdepääsetavad või installitud kolmanda osapoole tooted võivad pakkuda ka muid huvipõhiseid reklaame, mille suhtes kehtivad nende enda privaatsuspoliitikad. Microsoft pakub teatud Microsofti toodetes muid huvipõhiseid reklaame nii otse kui ka kolmandatest osapooltest reklaamipakkujate kaudu. Lisateavet selle kohta, kuidas Microsoft reklaamimiseks andmeid kasutab, leiate selle avalduse jaotisest Kuidas me kasutame isikuandmeid.

DiagnostikaDiagnostikamaindiagnosticsmodule
Kokkuvõte

Microsoft kogub Windowsi diagnostikaandmeid probleemide lahendamiseks ning Windowsi ajakohasuse, turvalisuse ja töökindluse tagamiseks. See aitab meil täiustada Windowsi ning seotud Microsofti tooteid ja teenuseid, pakkuda klientidele, kes on sisse lülitanud kohandatud funktsioonide sätte, asjakohasemaid näpunäiteid ja soovitusi, ning kohandada Windowsi jaoks ette nähtud Microsofti ja kolmandate osapoolte tooteid ja teenuseid vastavalt klientide vajadustele. Andmed edastatakse Microsoftile ja salvestatakse kas ühe või mitme kordumatu identifikaatoriga, mis aitavad meil tuvastada kasutaja isikut üksikus seadmes ning mõista seadme hooldusprobleeme ja kasutusmustreid. Diagnostika- ja tegevusandmetel on kaks taset: Põhiline ja Täielik. Kui mõni organisatsioon (nt teie tööandja või õppeasutus) kasutab Microsoft haldustööriistu või kaasab teie seadme haldamisse Microsofti, siis see organisatsioon ja meie kasutame ja töötleme teie seadmest pärinevaid diagnostika- ja tõrkeandmeid organisatsiooni seadmete haldamiseks, jälgimiseks ja tõrkeotsingu teostamiseks ning muudel organisatsiooni jaoks vajalikel eesmärkidel.

Põhiline hõlmab teavet teie seadme, selle sätete ja võimaluste kohta ning selle kohta, kas seade töötab korralikult. Põhitasemel kogume järgmisi andmeid.

 • Seade, ühenduvus ja konfiguratsiooniandmed.
  • Andmed seadme kohta, nt protsessori tüüp, OEM, aku tüüp ja maht, kaamerate arv ja tüüp, püsivara ning mälu atribuudid.
  • Andmed võrgu ja ühenduse kohta, nt seadme IP-aadress, mobiilivõrk (sh IMEI ning mobiilioperaator) ja teave selle kohta, kas seade on ühendatud tasuta või tasulise võrguga.
  • Andmed operatsioonisüsteemi ja selle konfiguratsiooni kohta, nt operatsioonisüsteemi versioon ning järgunumber, piirkonna- ja keelesätted, diagnostika tase ning teave selle kohta, kas seade kuulub Windows Insideri programmi.
  • Andmed ühendatud välisseadmete kohta, nt mudel, tootja, draiver ja ühilduvusteave.
  • Andmed seadmesse installitud rakenduste kohta, nt rakenduse nimi, versioon ja väljaandja.
 • Andmeid selle kohta, kas seade on värskendamiseks valmis ja kas leidub tegureid, mis võivad värskenduste saamist takistada, nt tühjenenud aku, piiratud kettaruum või ühendus tasulise võrgu kaudu.
 • Andmeid selle kohta, kas värskendamised viiakse lõpule või mitte.
 • Andmeid diagnostika kogumissüsteemi töökindluse kohta.
 • Tavalisi tõrketeatisi, mis hõlmavad operatsioonisüsteemi ja seadmes töötavate rakenduste seisundiandmeid. Tavaline tõrketeavitus annab meile näiteks teada, kui rakendus (nt Microsoft Paint või kolmanda osapoole mäng) hangub või läheb krahhi.

Täielikud hõlmab kõiki põhitaseme puhul kogutavaid andmeid ja täiendavat teavet seadme seisundi, seadme tegevuse (ehk kasutuse) ja tõhusama tõrkearuandluse kohta, mis võimaldab Microsoftil tooteid ja teenuseid kõigi kasutajate jaoks parandada ja täiustada. Kogume järgmist täiendavat teavet täielikul tasemel:

 • Täiendavaid andmeid seadme, ühenduvuse ja konfiguratsiooni kohta lisaks põhitasemel kogutud andmetele.
 • Oleku- ja logimisteavet operatsioonisüsteemi ning teiste süsteemikomponentide seisundi kohta (lisaks põhitasemel värskenduste ja diagnostikasüsteemide kohta kogutud andmetele).
 • Rakendusetegevuse andmed, nt seadmes käivitatud programmid, nende töötamise kestus ja sisendsignaalile reageerimise kiirus.
 • Brauseritegevus, sh sirvimisajalugu ja otsingusõnad Microsofti brauserites (Microsoft Edge või Internet Explorer).
 • Täiustatud tõrketeatisi, sh andmeid seadme mälu oleku kohta süsteemi või rakenduse krahhi korral (andmed võivad tahtmatult sisaldada kasutajasisu, nt faili osi, millega töötasite siis, kui probleem ilmnes). Krahhiandmeid ei kasutata allkirjeldatud kohandatud funktsioonide puhul.

Kõiki eespool kirjeldatud andmeid ei pruugita teie seadmest koguda isegi juhul, kui olete diagnostikaandmete sätteks määranud taseme „Täielik“. Microsoft minimeerib seadmetest kogutavate andmete üldhulka, kogudes osa andmeid taseme Full (täielik) puhul ainult teatud osast seadmetest (valimist). Diagnostikaandmete vaaturi käivitamisel kuvatakse ikoon, mis näitab, kas teie seade on selle valimi osa, ning seda, milliseid andmeid seadmest kogutakse. Diagnostikaandmete vaaturi allalaadimise juhiste leidmiseks valige Start > Sätted > Privaatsus > Diagnostika & tagasiside.

Windowsi diagnostikateenuse kogutavad konkreetsed andmeüksused võivad muutuda, et Microsoft saaks koguda andmeid vastavalt kirjeldatud eesmärkidele. Näiteks võib Microsoft koguda andmeüksusi, mida varem ei kogutud, kui tekib uue kasutajate kasutuskogemust mõjutava probleemi lahendamise vajadus või vajadus värskendada äsja välja antud Windows 10 seadet. Tasemel "Täielik" kogutavate andmeliikide täieliku ja ajakohase loendi leiate jaotisest „Windows 10 täielikud diagnostikaandmed“ ja tasemel „Põhiline“ kogutavate andmeliikide täieliku ja ajakohase loendi leiate jaotisest „Windows 10 põhitaseme diagnostikaandmed“. Pakume partneritele (nt seadmetootjad) piiratud koguses tõrkearuandeteavet, et aidata neil teha tõrkeotsingut Windowsi või muude Microsofti toodete ja teenustega töötavatele toodetele ja teenustele. Neil on lubatud kasutada seda teavet vaid nende toodete ja teenuste parandamiseks või täiustamiseks. Samuti võime jagada koondatud ja anonüümseks muudetud diagnostikaandmeid (nt Windowsi rakenduste ja funktsioonide üldised kasutussuundumused) valitud kolmandate osapooltega. Lisateave Windows 10 diagnostikaandmete kohta.

Tindipliiatsi kasutamise ja tippimise tuvastus. Saate aidata Microsoftil täiustada tindipliiatsi ja tippimise tuvastusfunktsiooni, saates diagnostilisi andmeid tindipliiatsi kasutuse ja tippimise kohta. Kui otsustate seda teha, siis,kogub Microsoft tipitud või kirjutatud sisu näidiseid, et parandada funktsioone (nt käsitsikirjatuvastus, automaattekst, järgmise sõna ennustamine, õigekirja korrektuur) erinevate keelte jaoks, mida Windowsi kliendid kasutavad. Tindipliiatsi kasutamise ja tippimise diagnostikaandmete kogumisel jagab Microsoft teabe väikesteks uurimisosadeks, millest eemaldatakse identifikaatorid, järjestusteave ning muud andmed (nt meiliaadressid ja arvväärtused), mida saab kasutada algse sisu taastamiseks või sisestusteabe kasutajaga sidumiseks. Kogutud andmed sisaldavad ka seotud jõudlusandmeid, nagu käsitsi teksti tehtud muudatused ja sõnastikku lisatud sõnad. Lisateave Windows 10 tindipliiatsi kasutuse ja tippimise täiustamise kohta.

Kui otsustate kohandatud funktsioonid sisse lülitada, kasutame teie Windowsi diagnostikaandmeid (tasemel Basic või Full, olenevalt teie valikust), et pakkuda teile isikupärastatud näpunäiteid, reklaame ja soovitusi. Nii kohandame Microsofti tooteid ja teenuseid teie vajadustele. Kui olete valinud diagnostikaandmete taseme Basic (baastase), siis põhinevad kohandused teie seadme andmetel, selle sätetel ja võimalustel ning sellel, kuidas seade töötab. Kui olete valinud taseme „Täielik“, siis kasutatakse isikupärastamiseks ka teavet veebisaitide sirvimise ning rakenduste ja funktsioonide kasutamise kohta ning samuti täiendavat teavet teie seadme seisundi kohta. Siiski ei kasuta me teenuste isikupärastamiseks krahhiteavet, kõneandmeid ega tippimise ja tindisisestuse andmeid, kui saame selliseid andmeid kasutajatelt, kes on valinud taseme „Täielik“.

Kohandatud kasutuskogemus hõlmab soovitusi Windowsi kohandamise, optimeerimise ja rakenduste kohta ning Microsofti ja kolmandate isikute toodete ja teenuste, funktsioonide, rakenduste ja riistvara soovitusi ja pakkumisi Windowsi jaoks. Näiteks võime teid teavitada teie jaoks tundmatutest või uutest funktsioonidest, et aidata teil oma seadet maksimaalselt ära kasutada. Kui teil on Windows-seadmega probleeme, võidakse teile pakkuda lahendust. Teile võidakse pakkuda võimalust kohandada lukustuskuva piltide abil või kuvada rohkem teile meeldivaid pilte või vähem selliseid pilte, mis teile ei meeldi. Kui käivitate brauseris filmi voogesituse, võidakse teile soovitada Microsoft Store'is olevat rakendust, mis muudab voogesituse tõhusamaks. Või kui teil hakkab kõvakettal ruum otsa saama, võib Windows soovitada katsetada OneDrive’i või osta salvestusruumi lisamiseks uut riistvara. Lisateave Windows 10 kohandatud funktsioonide kohta.

TagasisidekeskusTagasisidekeskusmainfeedbackhubmodule
Kokkuvõte

Tagasisidekeskus on eelinstallitud rakendus, mis võimaldab koguda tagasisidet Microsoft toodete ja installitud rakenduste ning kolmanda osapoole rakenduste kohta. Rakendusse Tagasisidekeskus saate sisse logida kas isikliku Microsoft kontoga või teie organisatsioonilt (nt tööandja või õppeasutus) saadud kontoga, mida kasutate Microsofti toodetesse sisselogimiseks. Töö- või koolikontoga sisselogimise korral saate Microsoftile edastada teie organisatsiooniga seotud tagasisidet.

Nii töö- või koolikontolt kui ka isiklikult Microsofti kontolt edastatud tagasiside on avalik. Lisaks võtke arvesse, et töö- või koolikontolt edastatud tagasisidet saavad rakenduses Tagasisidekeskus vaadata teie organisatsiooni IT-administraatorid.

Kui saadate Microsoftile tagasisidet mõne probleemi kohta või annate mõnele probleemile poolthääle, saadetakse Microsofti toodete ja teenuste täiustamiseks Microsoftile diagnostikaandmeid. Olenevalt jaotises Start > Sätted > Privaatsus > Diagnostika ja tagasiside määratud diagnostikaandmete sätetest saadab Tagasisidekeskus diagnostikaandmed kas automaatselt või pakutakse teile võimalust saata need andmed Microsoftile tagasiside edastamise hetkel. Microsoft võib teie tagasiside ja diagnostikaandmeid jagada ka Microsofti partneritega (nt seadmetootja või püsivaraarendaja), et aidata neil teha Windowsi või muude Microsofti toodete ja teenustega töötavate toodete ja teenuste tõrkeotsingut. Lisateave Windows 10 diagnostikaandmete kohta.

Asukoha-, liikumise tajumise ja salvestamise teenusedAsukoha-, liikumise tajumise ja salvestamise teenusedmainlocationservicesmotionsensingmodule
Kokkuvõte

Windowsi asukohateenus. Microsoft osutab asukohateenuseid, mis aitavad teha kindlaks Windows-seadme täpse geograafilise asukoha. Olenevalt seadme võimalustest saab seadme asukohta määrata erineva täpsusega ja mõnel juhul võidakse see tuvastada täpselt. Kui olete lubanud Windows-seadmes asukohateenuse või olete andnud Microsofti rakendustele loa pääseda juurde asukohateabele mitte-Windows-seadmetes, kogub Microsoft andmeid mobiilsidemastide ja Wi-Fi pääsupunktide ja nende asukohtade kohta ning lisab need pärast kogutud andmetest igasuguse isikut või päritoluseadet identifitseeriva teabe eemaldamist asukohtade andmebaasi. Seda tüüpi anonüümseks muudetud asukohateabe koopiat kasutatakse Microsofti asukohateenuste täiustamiseks ja mõnel juhul jagatakse seda meie asukohateenuste pakkujatest partneritega, praegu HERE'iga (vt https://www.here.com/), et täiustada pakkuja asukohateenuseid.

Windowsi teenused ja funktsioonid (nagu brauserid ja Cortana), Windowsis käivitatud rakendused ja Windowsi brauserites avatud veebisaidid võivad Windowsi kaudu seadme asukohale juurde pääseda, kui teie sätted lubavad neil seda teha. Mõni funktsioon ja rakendus taotleb esmasel installimisel Windowsisse asukoha kindlakstegemise luba, mõned küsivad seda rakenduse esmakasutusel ja teised küsivad luba iga kord, kui seadme asukohale juurde pääsete. Lisateavet seadme asukohta kasutavate Windowsi rakenduste kohta vt privaatsusavalduse jaotisest Windowsi rakendused.

Kui rakendus või funktsioon pääseb juurde seadme asukohale ja olete Microsoft kontoga sisse logitud, laadib teie Windows-seade oma asukoha ka pilvteenusesse, mille kaudu see on seadmeüleselt kättesaadav teistele teie Microsofti kontot kasutavatele rakendustele või teenustele, millele olete selleks loa andnud. Me säilitame ainult viimase teadaoleva asukoha (iga uus asukoht asendab eelmise). Andmed Windows-seadme hiljutiste asukohtade ajaloo kohta salvestatakse samuti seadmesse isegi juhul, kui Microsofti kontot ei kasutata, ja teatud rakendused ning Windowsi funktsioonid saavad sellele asukohaajaloole juurde pääseda. Oma seadme asukohaajaloo saate kustutada ükskõik millal seadme sätete menüüs.

Sätete menüüst saate ka vaadata, millistel rakendustel on juurdepääs seadme täpsele asukohale või seadme asukohaajaloole, lülitada sisse või välja kindlate rakenduse juurdepääsu seadme asukohale või lülitada välja üldise juurdepääsu seadme asukohale. Samuti saate määrata vaikeasukoha, mida kasutatakse, kui asukohateenus ei tuvasta teie seadme täpsemat asukohta.

Isegi kui olete lülitanud välja juurdepääsu seadme asukohale, võib mõni kolmanda osapoole töölauarakendus ja -teenus kasutada seadme täpse asukoha kindlaksmääramiseks mõnda teist tehnoloogiat (nt Bluetooth, Wi-Fi, mobiilsidemodem vms). Lisateave kolmanda osapoole töölauarakenduste kohta ja selle kohta, kuidas need võivad saada tuvastada teie seadme asukoha ka juhul, kui seadme asukohasäte on välja lülitatud.

Samuti proovib Windows hädaabikõne tegemise korral abi saamise hõlbustamiseks määrata ja jagada teie täpset asukohta teie asukohasätetest olenemata. Kui teie seadmes on SIM-kaart või see kasutab mobiilsideteenust mõnel muul viisil, on teie mobiilioperaatoril juurdepääs seadme asukohale. Lisateave Windows 10 asukohafunktsioonide kohta.

Üldjooneline asukoht. Kui lülitate sisse funktsiooni „Üldine asukoht“, saavad rakendused, mis ei saa kasutada teie täpset asukohta, juurdepääsu teie üldisele asukohale, nagu linn, postiindeks või piirkond.

Telefoni leidmine. Telefoni leidmise funktsioon võimaldab teil otsida Windows-telefoni asukohta Microsofti konto veebisait kaudu isegi siis, kui olete telefonis välja lülitanud kogu juurdepääsu asukohateenustele. Kui olete Minu telefoni leidmise režiimis sisse lülitanud funktsiooni „Salvesta mu asukoht iga mõne tunni tagant”, hakkab Minu telefoni leidmise funktsioon perioodiliselt saatma ja salvestama igat üksikut viimast telefoni tuntud asukohta isegi siis, kui olete telefoni juurdepääsu asukohateenustesse välja lülitanud. Iga kord kui uus asukoht on saadetud, asendatakse viimane salvestatud asukoht sellega.

Seadme leidmine. Funktsioon „Seadme leidmine“ võimaldab Windowsi kandeseadme administraatoril tuvastada seadme asukoha veebisaidil account.microsoft.com/devices. Seadme leidmise funktsiooni lubamiseks peab administraator olema sisse logitud Microsofti kontoga ja olema lubanud asukohasätte. Seda funktsiooni saab kasutada ka juhul, kui teised kasutajad on keelanud juurdepääsu asukohale kõigi oma rakenduste jaoks. Kui administraator püüab seadme asukohta leida, näevad kasutajad olekualal selle kohta teatist. Lisateave Windows 10 seadme leidmise funktsiooni kohta.

Windowsi funktsioon Liikumise tajumine. Liikumise tuvastamisega Windowsi seadmed võivad koguda andmeid liikumise kohta. Need andmed lubavad kasutada selliseid funktsioone nagu sammuloendur, mis võib tehtud samme loendada, nii et treeningurakendus saaks lugeda põletatud kalorite kogust. Need andmed ja ajalugu salvestatakse teie seadmesse, neile saavad juurdepääsu rakendused, millele olete andnud loa juurdepääsuks ja nende andmete kasutamiseks.

Salvestamine. Mõned Windowsi seadmed on varustatud salvestusfunktsiooniga, mis lubab teil jäädvustada heli- ja videoklippe selles seadmes tehtud tegevustest (sh teie suhtlusest teistega). Kui otsustate seansi salvestada, siis salvestatakse see teie seadmesse. Mõnel juhul saate võib-olla edastamiseks salvestamise Microsofti toode või teenus, mis levitab salvestust avalikult. NB! Enne mis tahes suhtluse salvestamist ja/või edastamist peaksite veenduma, et mõistate sellega teie jaoks kaasnevat juriidilist vastutust. Muuhulgas peate teadma, kas peate enne salvestamise või edastamise alustamist saama selleks kõigilt osapooltelt nõusoleku. Microsoft ei vastuta selle eest, kuidas te salvestusfunktsioone või salvestisi kasutate.

Turbe- ja ohutusfunktsioonidTurbe- ja ohutusfunktsioonidmainsecurityandsafetyfeaturesmodule
Kokkuvõte

Seadme krüptimine. Seadme krüptimine aitab kaitsta seadmesse salvestatud andmeid. Krüptimisel kasutame BitLockeri draivkrüptimise tehnoloogiat. Kui seadme krüptimine on sisse lülitatud, krüptib Windows automaatselt draivi, kuhu Windows on installitud ja genereerib ka taastevõtme. Teie isikliku seadme BitLockeri taastevõti varundatakse võrgurežiimis automaatselt teie isiklikku Microsoft OneDrive'i kontosse. Microsoft ei kasuta teie isiklikke taastevõtmeid mingil muul eesmärgil.

Ründetarkvara eemaldamise tööriist. Windowsi Update'i osana käivitatakse te seadmes vähemalt kord kuus ründevara eemaldamise tööriist (MSRT). MSRT kontrollib, ega seadmeid pole nakatatud spetsiifilise, valdavalt pahatahtliku tarkvaraga („ründevaraga”) ja aitab eemaldada mistahes liiki leitud nakkust. Kui seadmes on ründevara ja MSRT on käivitatud, eemaldab see Microsofti tugiteenuste veebisaidil loetletud ründevara. Ründevara kontrollimise ajal saadetakse Microsofti teade spetsiifiliste andmetega tuvastatud ründevara ja tõrgete kohta, aga ka muud andmed seadme kohta. Kui te ei soovi, et MSRT saadaks need andmed Microsofti, võite MSRT-i teatemooduli toimimise keelata.

Microsofti kontopere. Vanemad võivad Microsofti rakendust Pere kasutada mõistmiseks, kuidas laps seadet kasutab ja seadistada vajalikud kasutuspiirangud. Pereliikmete jaoks on saadaval palju funktsioone, nii et perekonna loomisel või liitumisel selle rakendusega lugege lisatud teavet hoolikalt. Kui rakenduse Pere lapse tegevusest teavitamise funktsioon on sisse lülitatud, kogub Microsoft üksikasjalikku teavet selle kohta, kuidas laps oma seadet kasutab ja edastab vanematele teateid lapse tegevuse kohta. Tavapäraselt kustutatakse pärast lühikest ajavahemikku tegevuse teated Microsofti serveritest.

Microsoft Defender SmartScreen. Microsoft Defender SmartScreen aitab teid kaitsta meie serverite kasutamisel, kontrollides ega allalaaditud failides ja veebisisus pole pahavara, potentsiaalselt ohtlikku veebisisu ja muid ohtusid kas seadmele või teile endale. Failide kontrollimisel saadetakse andmed selle faili kohta Microsofti, k.a faili nimi, faili sisu räsikood, allalaadimise asukoht ja selle digitaalsed serdid. Kui Microsoft Defender SmartScreen kuulutab faili tundmatuks või potentsiaalselt ohtlikuks, siis enne faili avamist kuvatakse vastav hoiatus. Pärast veebisisu kontrollimist saadetakse andmed sisu ja teie seadme kohta Microsofti, k.a sisu täielik veebiaadress. Kui Microsoft Defender SmartScreen kuulutab selle sisu potentsiaalselt ohtlikuks, siis näete sisu kohal hoiatust. Microsoft Defender SmartScreeni saab sätete kaudu sisse või välja lülitada.

Microsoft Defenderi viirusetõrje. Microsoft Defenderi viirusetõrje otsib teie seadmest ründevara ja muud soovimatut tarkvara, potentsiaalselt soovimatuid rakendusi ja muud pahatahtlikku sisu. Microsoft Defenderi viirusetõrje lülitatakse seadme kaitsmiseks automaatselt sisse, kui teie seadet pole aktiivselt kaitsmas mingi muu ründevaratõrje tarkvara. Kui Microsoft Defenderi viirusetõrje on sisse lülitatud, jälgib see teie seadme turbeolekut. Kui Microsoft Defenderi viirusetõrje on sisse lülitatud või kui see töötab, kuna funktsioon „Piiratud regulaarne kontrollimine“ on selle lubanud, saadab see Microsofti automaatselt teateid, mis sisaldavad andmeid võimaliku ründevara ja muu soovimatu tarkvara ning potentsiaalselt soovimatute rakenduste ja muu pahatahtliku sisu kohta, ka võib see rakendus saata pahavara, nagu ründevara sisaldavaid faile. Kui teated sisaldavad suure tõenäosusega isikuandmeid, ei saadeta teadet automaatselt, vaid teavitatakse teid enne selle saatmist. Saate konfigureerida Microsoft Defenderi viirusetõrje nii, et see ei saadaks Microsoftile teateid ega võimalikku ründevara.

Kõne, häälaktiveerimine, tindipliiatsi kasutus ja tippimineKõne, häälaktiveerimine, tindipliiatsi kasutus ja tippiminemainspeechinkingtypingmodule
Kokkuvõte

Kõne. Piirkondades, kus Cortana on saadaval, pakub Microsoft nii seadmepõhist kõnetuvastusfunktsiooni kui ka pilvepõhist (veebis) kõnetuvastusteenust. Lisateabe saamiseks selle kohta, milliseid keeli ja regioone kõnetuvastus praegu toetab, vaadake teemat Cortana piirkonnad ja keeled.

Võrgupõhine kõnetuvastuse säte võimaldab teil kasutada Microsofti pilvepõhiseid kõnetuvastusteenuseid Cortanas, hübriidreaalsuse portaalis, dikteerimist Windowsi ekraaniklaviatuuril, toetatavates Microsoft Store'i rakendustes ja edaspidi ka muudes Windowsi osades.

Kõne sisselülitamine HoloLensi seadme häälestamisel või Windows Mixed Reality installimisel võimaldab teil kasutada oma häält käskude dikteerimiseks ja rakendustega suhtlemiseks. Lubatud on nii seadmepõhise kõnetuvastuse kui ka võrgupõhise kõnetuvastuse sätted. Kui mõlemad sätted on lubatud ja peakomplekt on sisse lülitatud, kasutab seade alati teie häälsisendit ja saadab teie häälandmed Microsofti pilvepõhisele kõnetuvastusteenusele.

Kui kasutate Microsofti pilvepõhiseid kõnetuvastusfunktsioone, kogub ja kasutab Microsoft teie häälsalvestisi häälandmete tekstitranskriptsiooni loomiseks. Kasutame häälandmeid oma kõnetuvastusfunktsioonide täiustamiseks.

Seadmepõhist kõnetuvastust saate kasutada ilma häälandmeid Microsoftile saatmata. Microsofti pilvepõhine kõnetuvastusteenus pakub siiski täpsemat tuvastamist kui seadmepõhine kõnetuvastus. Kui võrgupõhise kõnetuvastuse säte on välja lülitatud, töötavad kõneteenused, mis ei asu pilves ning kasutavad ainult seadmepõhist tuvastamist (nt Jutustaja rakendus või Windowsi kõnetuvastuse rakendus).

Kui olete andnud Cortanas loa, kogume ka täiendavat teavet, nt teie nimi ja hüüdnimi, hiljutised kalendrisündmused ja inimeste nimed, kellega teil on kohtumised määratud, samuti teave teie kontaktide kohta, kaasaarvatud nimed ja hüüdnimed, ning teie lemmikkohtade nimed, rakendused, mida kasutate, ja teave teie muusikaeelistuste kohta. Need lisaandmed võimaldavad meil paremini tuvastada inimesi, sündmusi, kohti ja muusikat, kui dikteerite käske, sõnumeid või dokumente.

Võrgupõhise kõnetuvastuse saate igal ajal välja lülitada. See peatab teie häälandmete Microsoftile saatmise. Kui kasutate HoloLensi või hübriidreaalsuse peakomplekti, saate seadmepõhise kõnetuvastuse igal ajal välja lülitada. Sellega peatate seadme häälsisendi kasutamise. Kui soovite kontrollida häälandmeid, mille Microsoft on teie Microsofti kontoga seostanud, avage veebileht Microsofti privaatsussätete ja -teabe armatuurlaud. Kui lülitate võrgupõhise kõnetuvastussätte välja, tühistatakse teie seadme seos mis tahes häälandmetega, mis on kogutud ajal, kui te ei olnud Microsofti kontoga sisse logitud. Lisateave Windows 10 võrgupõhise kõnetuvastuse kohta.

Häälaktiveerimine. Windows pakub toetatud rakendusi, mis on võimelised vastama sellele rakendusele omastele häälmärksõnadele ja neile vastavalt tegutsema (nt lubab Cortanal reageerida tervitusele „Hey Cortana” (Tere, Cortana!) ja sellele vastata).

 Kui olete andnud rakendusele loa häälmärksõnadele reageerimiseks, proovib Windows 10 neid mikrofoni lausutud märksõnu aktiivselt tuvastada. Kui märksõna on tuvastatud, pääseb rakendus juurde teie kõnesalvestisele, rakendus saab töödelda lindistust, teha toiminguid ja vastata (nt häälega vastata). Rakendus võib käskude töötlemiseks saata kõnesalvestise oma pilveteenustesse. Enne kõnesalvestistele juurde pääsemist peaks iga rakendus teilt luba küsima.

Võimaldades Cortanal kasutada häälaktiveerimist ja reageerida tervitusele „Hey Cortana” (Tere, Cortana!), kogutakse ja kasutatakse teie häälandmeid, et parandada meie võimet kõikide kasutajate kõnet õigesti ära tunda. Lisateavet Cortana funktsioonide ja nende haldamise kohta leiate veebisaidilt Cortana ja privaatsus. Microsoft ei kogu kõnesalvestisi ühegi kolmanda osapoole rakenduse nimel, mille jaoks olete lubanud häälaktiveerimise.

Lisaks saab häälaktiveerimise lubada, kui seade on lukustatud. Kui see on lubatud, jätkab vastav rakendus mikrofoni lausutud häälmärksõnade tuvastamist, isegi kui olete seadme lukustanud, aktiveerides funktsiooni, kui seadme läheduses on kõnelevaid isikuid. Kui seade on lukustatud, on rakendusel juurdepääs samadele funktsioonidele ja teabele nagu siis, kui seade on lukustamata.

Saate häälaktiveerimise ükskõik millal välja lülitada. Lisateave Windows 10 häälaktiveerimise kohta .

Isegi kui olete häälaktiveerimise välja lülitanud, võib mõni kolmanda osapoole töölauarakendus ja -teenus siiski jätkata mikrofoni kuulamist ja teie häälsisendit koguda. Lisateave kolmanda osapoole töölauarakenduste kohta ja selle kohta, kuidas need võivad juurde pääseda teie mikrofonile ka juhul, kui need sätted on välja lülitatud .

Tindipliiatsi kasutuse ja tippimise isikupärastamine. Teie tipitud ja käsitsi kirjutatud sõnu kogutakse järgmiste funktsioonide pakkumiseks: isiklik sõnastik, parem tärgituvastus, mis hõlbustab seadmes tippimist ja kirjutamist, ning sõnasoovitused, mis kuvatakse tippimise või kirjutamise ajal. Kui sünkroonite Windows-seadme sätted muude Windows-seadmetega, talletatakse teie kohalik kasutajasõnastik teie isiklikku OneDrive'i, et võimaldada sõnastiku jagamist teie teiste Windows-seadmetega. Lisateave sünkroonimissätete kohta.

Tindipliiatsi kasutuse ja tippimise isikupärastamise saate igal ajal välja lülitada. See toiming kustutab teie seadmesse salvestatud andmed (nt kohalik kasutajasõnastik). Lisateave Windows 10 tindipliiatsi kasutuse ja tippimise isikupärastamise kohta.

Sätete sünkroonimineSätete sünkrooniminemainsyncsettingsmodule
Kokkuvõte

Kui logite Microsofti kontost Windowsi, sünkroonib Windows mõned oma sätted ja andmed Microsofti serveriga, et teha lihtsamaks isikupärastatud rakenduste kasutamise mitmes seadmes. Kui pärast Microsofti kontost ühte või enamasse seadmesse sisselogimist peaksite esmakordselt samast Microsofti kontost mõnda muusse seadmesse sisse logima, laadib Microsoft alla ja rakendab sätted ja andmed, mida valisite teiste seadmetega sünkroonimiseks. Sünkroonimiseks valitud sätted värskendatakse automaatselt Microsofti serveri ja teiste seadmetega niipea, kui hakkate neid kasutama.

Mõned sünkroonitavatest sätetest on järgmised.

 • Rakendused, mille olete Microsoft Store'ist installinud;
 • Keele-eelistused;
 • Hõlbustuseelistused;
 • Isikupärastamise sätted (nt kontopilt, taust ja hiire sätted);
 • Microsoft Store'ist alla laaditud rakenduste sätted
 • Õigekirja sõnastikud, sisestusmeetodi redaktori (IME) sõnastikud, ja isiklikud sõnastikud
 • Internet Exploreri brauseriajalugu, lemmikud ja avatud veebisaidid;
 • Salvestatud rakendus, veebisait, mobiilne pääsupunkt ning Wi-Fi-võrgu nimed ja paroolid

Valides menüü Start > Sätted > Kontod > Sätete sünkroonimine, saate valida, milliseid sätteid sünkroonida, ja kontrollida, mis on sünkroonitud. Mõnedel rakendustel on oma eraldi sünkroonimisjuhtelemendid. Windowsisse töökontost sisselogimisel ja selle konto ühendamisel oma isikliku Microsofti kontoga küsib Windows enne Microsofti kontoga ühendamist, milliseid sätteid soovite sünkroonida.

VärskendusteenusedVärskendusteenusedmainupdateservicesmodule
Kokkuvõte

Windowsi värskendusteenus sisaldab nii Windowsi värskendust kui ka Microsoft Update'i. Windowsi värskendus on teenus, mis saadab teile Windowsi tarkvaravärskendusi ja muud tugitarkvara, nagu draivereid ja püsivara, mida tarnivad seadme tootjad. Microsoft Update on teenus, mis saadab teile Microsofti muu tarkvara (nt Office'i) värskendusi.

Windowsi värskendus laadib Windowsi tarkvaravärskendused automaatselt teie seadmesse. Teil on võimalik konfigureerida Windowsi värskenduse automaatne installimine kohe, kui need on muutunud saadavaks (soovitatav) või võite lasta Windowsil endale teatada, millal peaksite värskenduste installimise lõpetamiseks seadme taaskäivitama. Microsoft Store'i kaudu saadaolevaid rakendusi värskendatakse automaatselt Microsoft Store'i kaudu, nagu on kirjeldatud privaatsusavalduse jaotises Microsoft Store.

Veebibrauserid: Microsoft Edge ja Internet ExplorerVeebibrauserid: Microsoft Edge ja Internet Explorermainwebbrowsersmodule
Kokkuvõte

Microsoft Edge on vaikeveebibrauser Windowsi jaoks. Ka Internet Explorer, Microsofti pärandbrauser, on Windowsis saadaval. Kui kasutate Internetti pääsemiseks veebibrauserit, saadetakse andmed seadme kohta („standardsed seadme andmed“) külastatavale veebisaidile ja kasutatavale võrguteenusele. Seadme standardsed andmed kujutavad te seadme IP-aadressi, brauseri tüüpi ja keelt, juurdepääsu aega ja viiteid veebiaadressidele. Need andmed võidakse logida nende veebisaitide veebiserveritesse. Milliseid andmeid logitakse ja kuidas neid kasutatakse sõltub külastatavate veebisaitide privaatsustavadest ja kasutatavatest veebiteenustest. Lisaks saadab Microsoft Edge teatud veebisaitidele kordumatu brauseri ID, et saaksime koguda brauseri funktsioonide ja teenuste täiustamiseks kasutatavaid koondandmeid.

Lisaks muule salvestatakse teie seadmesse sellised andmed brauseri kohta nagu sirvimisajalugu, veebivormi andmed, ajutised internetifailid ja küpsised. Need andmed saate oma seadmest kustutada, kasutades käsku Kustuta sirvimisajalugu.

Microsoft Edge võimaldab teil jäädvustada ja salvestada oma seadmesse näiteks järgmist sisu.

 • Veebimärge. See võimaldab teil jätta külastatavatele veebisaitidele annotatsioone nii käsikirja kui ka teksti kujul, teha videoklippe, salvestada või jagada neid.
 • Aktiivlugemine. See võimaldab teil luua ja hallata lugemisloendeid nii veebisaitidest kui ka dokumentidest.
 • Keskus. Saate ühes ja samas kohas hõlpsasti hallata oma lugemisloendeid, lemmikuid, allalaaditud faile ja ajalugu.
 • Veebisaidi tegumiribale kinnitamine. võimaldab teil kinnitada Windowsi tegumiribale oma lemmikveebisaidid. Veebisaidid saavad teavet selle kohta, millised nende alla kuuluvad veebilehed te olete kinnitanud, et need saaksid teile edastada teavitusikooni, kui veebisaitidel on uut sisu, mis võib teid huvitada.

Seadmesse salvestatud Microsofti brauseri teatud liiki teave sünkroonitakse muude seadmete vahel Microsofti kontosse sisselogimisel. Internet Exploreris sisaldab see teave näiteks sirvimisajalugu ja lemmikuid; Microsoft Edge'is sisaldab see teie lemmikuid, lugemisloendeid ja automaatsisestatavaid vormikirjeid (nt nimi, aadress ja telefoninumber) ning võib sisaldada ka installitud laiendite andmeid. Näiteks salvestatakse Microsoft Edge'is lugemisloendite kõikide seadmete vahel sünkroonimisel valitud sisu koopiad lugemisloendisse, mis saadetakse igasse sünkroonitud seadmesse hilisemaks vaatamiseks. Sünkroonimise saate Internet Exploreris keelata, kui avate menüü Start > Sätted > Kontod > Sätete sünkroonimine. (Lisateabe saamiseks lugege selle privaatsusavalduse jaotist Sätete sünkroonimine.) Samuti võite Microsoft Edge'i brauseriteabe sünkroonimise keelata, lülitades sünkroonimissuvandi Microsoft Edge'i menüüst Sätted välja.

Microsoft Edge ja Internet Explorer kasutavad tehtud otsingupäringuid ja sirvimisajalugu sirvimise kiirendamiseks ja asjakohasemate otsingutulemuste saamiseks. Funktsioonid on järgmised.

 • Otsingusoovitused Otsingusoovitused saadavad rakenduses Internet Explorer brauseri aadressiribale tipitud teabe automaatselt vaikimisi otsinguteenuse pakkujale (nt Bingi), et pakkuda otsingusoovitusi iga märgi sisestamise järel.
 • Otsingu- ja saidisoovitused saadavad rakenduses Microsoft Edge brauseri aadressiribale tipitud teabe automaatselt Bingi (isegi juhul, kui olete valinud mõne muu vaikimisi otsingupakkuja), et pakkuda otsingusoovitusi iga märgi sisestamise järel.

Saate need funktsioonid igal ajal välja lülitada. Otsingutulemuste leidmiseks saadavad nii Microsoft Edge kui ka Internet Explorer teie otsingupäringuid, standardset teavet seadme ja asukoha kohta (kui asukohateave on lubatud) vaikimisi otsinguteenuse pakkujale. Kui vaikimisi otsinguteenuse pakkujaks on Bing, siis kasutame neid andmeid selle privaatsusavalduse jaotises Bing kirjeldatud viisil.

Cortana saab teid Microsoft Edge’is veebisirvimisel aidata funktsioonidega nagu „Küsi Cortanalt“. Microsoft Edge’i sätetes saate Cortana abi Microsoft Edge’is alati keelata. Lisateavet selle kohta, kuidas Cortana kasutab andmeid ning kuidas seda kontrollida, leiate selle privaatsusavalduse jaotisest Cortana.

Windowsi rakendusedWindowsi rakendusedmainwindowsappsmodule
Kokkuvõte

Teatud arv Microsofti rakendusi on lisatud Windowsi komplekti, kuid ülejäänud on saadaval Microsoft Store'is. Mõned nendest funktsioonidest on järgmised.

Rakendus Kaardid. Rakendus Kaardid võimaldab osutada asukohapõhiseid teenuseid, kusjuures kaardirakenduse otsingute töötlemiseks kasutatakse Bingi teenuseid. Kui rakendusel Kaardid on juurdepääs teie asukohale ja olete Windowsis lubanud asukohapõhised teenused ning kui kasutate Windowsi rakendustes toetatud tekstiväljadel otsingu alustamiseks klahvi „@“, siis koguvad Bingi teenused asukohapõhiste soovituste pakkumiseks pärast „@“ tipitavat teksti. Bingi kasutatavate toimingute kohta leiate lisateavet selle privaatsusavalduse jaotisest Bing. Kui kaardirakendusel on juurdepääs te asukohale, siis võib Microsoft koguda Microsofti teenuste parandamiseks sellest seadmest disidentifitseeritud asukohaandmeid isegi siis, kui rakendust ei kasutata. Võite keelata kaardirakendustel juurdepääsu oma asukohale, lülitades välja asukohateenused või kaardirakenduse juurdepääsu asukohateenustele.

Kaardirakenduses võite säilitada jälje nii lemmikkohtadest kui ka kaardirakenduses toimunud hiljutistest kaardiotsingutest. Neid lemmikkohti ja otsinguajalugu hakatakse otsingusoovitustena pakkuma. Microsofti kontosse sisselogimisel sünkroonitakse lemmikkohad, otsinguajalugu ja rakenduse teatud sätted teiste seadmete ja teenustega, (nt Cortanaga). Lisateabe saamiseks lugege Sätete sünkroonimine selle privaatsusavalduse jaotist.

Kaamera ja fotorakendus. Kui peaksite kaamerarakendusel lubama kasutada oma asukohta, manustatakse asukohaandmed selle seadmega tehtud fotodesse. Fotodesse ja videotesse manustatakse samuti ka muud kirjeldavad andmed, nagu kaamera mudel ja piltide tegemise kuupäev. Kui peaksite fotosid või videoid jagama, siis muutuvad manustatud andmed juurdepääsetavateks ka inimestele ja teenustele, kellele neid jagasite. Kaamerarakendusel võite keelata juurdepääsu oma asukohale, lülitades oma seadme sätete menüüst välja kõik juurdepääsuvõimalused asukohateenustele või lülitades välja kaamerarakenduse juurdepääsu asukohateenustele.

Rakendus Fotod pakub erinevaid vahekaarte fotode ja videote rühmitamiseks aja, asukoha, siltide ja nägude alusel. Vahekaardil Kogum kuvatakse fotod ja videod vastavalt nende salvestamise ajale. Vahekaart Album aitab kasutajatel korraldada oma fotosid ja videoid asukoha ja ühiste siltide alusel. Vahekaart Inimesed korraldab fotosid ja videoid nägude alusel.

Kui impordite fotosid ja videoid, mis sisaldavad asukohaatribuute, saab rakendus Fotod rühmitada teie fotosid ja videoid aja ja asukoha alusel. Rühmitamiseks saadab rakendus Fotod fotode ja videote asukohateabe Microsoftile, et tuvastada asukohtade nimed, näiteks Seattle, Washington. Kui logite Microsofti konto abil rakendusse Fotod sisse ja olete konfigureerinud süsteemi sünkroonima oma kohaliku seadme failisüsteemi OneDrive'iga, kasutab rakendus Fotod objektituvastust fotode ja videote sildistamiseks ja albumitesse sortimiseks.

Kui lülitate rakenduse Fotod sätete lehel valiku „Inimesed” sisse, kasutab rakendus näotuvastustehnoloogiaid, et korraldada erakogu rühmadesse. Näotuvastust kasutatakse nägudega fotode ja videote tuvastamiseks. Näotuvastus rühmitab fotod ja videod, mis sisaldavad kindla isiku nägu.

Saate lubada või keelata fotode ja videote nägude alusel rühmitamise. Kui see funktsioon on lubatud, skannivad rakenduse Fotode taustprotsessid teie seadmesse salvestatud foto- ja videokogumeid nägudega rühmade loomiseks ja esitavad tulemused rakenduse Fotod vahekaardil Inimesed. Nägude alusel loodud rühmadele ei pääse juurde väljaspool seadme failisüsteemi konteksti ja neid kaitsevad samad turvameetmed, mis on seotud antud Windowsi konto kogu muu sisu ja andmetega. Kui lubate rakenduses Fotod Inimeste sätete funktsiooni, nõustute foto- ja videokogumite korraldamiseks kasutama nägude alusel rühmitamise tehnoloogiat.

Vahekaardil Inimesed saate seejärel valida, kas soovite linkida nägude alusel loodud rühmad oma kohalikult salvestatud kontaktidega inimestevalija kaudu või mitte. Teie, mitte Microsoft, vastutate nõusoleku saamise eest kontaktide ja oma nägude alusel loodud rühmade sidumiseks ja kõikide vajalike nõusolekute hankimise eest fotode ja videote rühmadesse linkimiseks.

Teie rühmad talletatakse teie seadmes seni, kuni te pole rühmi, fotosid või videoid ära kustutanud. Kasutajatel palutakse oma nõusolek uuesti kinnitada, kui nad pole kolme aasta jooksul rakendusega Fotod suhelnud. Kasutajad saavad vahekaardil Sätted valiku Inimesed igal ajal välja lülitada.

Rakendus Inimesed. Rakendus "Inimesed" võimaldab näha kõiki kontakte ja suhelda nendega ühest kohast. Kui lisate rakendusse "Inimesed" oma konto, siis lisatakse teie konto kontaktid rakendusse automaatselt. Rakendusse Inimesed võite lisada ka muid kontosid, k.a sotsiaalvõrgustike omi (nt Facebook ja Twitter), aga ka e-posti kontosid. Konto lisamisel me teatame teile, milliseid andmeid rakendus Inimesed võib teatud teenustesse importida või sünkroonida ja laseme teil valida, mida soovite lisada. Muud installitud rakendused võivad ka oma andmeid rakendusega "Inimesed" sünkroonida, sh täiendavate üksikasjade lisamine olemasolevatesse kontaktidesse. Kui vaatate rakenduses "Inimene" mõnd kontakti, siis kuvatakse teile temaga seotud hiljutise suhtluse ajalugu (nt e-kirjad ja kalendrisündmused, sh ka see, mis tuleb sünkroonitavate rakenduste kaudu). Rakendusest "Inimesed" saate soovitud konto igal ajal eemaldada.

Rakendused Meil ja Kalender. Rakendused Meil ja Kalender võimaldavad teil ühest kohast ühenduse luua kõigi oma meilisõnumite, kalendrite ja failidega, sealhulgas teiste meiliteenuse- ja salvestusruumipakkujate teenustega. Rakendus pakub asukohapõhiseid teenuseid, näiteks ilmateadet kalendris, kuid saate rakendusel asukohateabe kasutamise keelata. Kui lisate konto rakendusse Meil või Kalender, sünkroonitakse teie meilisõnumid, failid, kontaktid ja muud kontosätted automaatselt teie seadme ja Microsofti serveritega. Alati saate konto eemaldada või muuta teie kontolt sünkroonitud andmeid. Konto konfigureerimiseks peate sisestama rakenduse koos konto identimisteabega (nt kasutajanime ja parooliga), mis saadetakse Interneti kaudu kolmandast isikust teenusepakkuja serverisse. Esmalt püüab rakendus konto konfigureerimiseks kasutada turvalist (SSL) ühendust, kuid kui teie meiliteenusepakkuja ei toeta SSL-ühendust, saadetakse see teave krüptimata kujul. Kui lisasite organisatsioonilt saadud konto (nt ettevõtte meiliaadressi), saab organisatsioonidomeeni omanik juurutada kindlaid turbepõhimõtteid ja kontrollimeetodeid (nt mitmikautentimine või teie seadmest kaugühenduse kaudu andmete kustutamise lubamine), mis võivad rakenduse kasutamist mõjutada.

Rakendus Sõnumside. Microsofti kontosse oma seadmest sisselogimisel võite valida, kas soovite oma teabe varundada. Varundamisel sünkroonitakse SMS- ja MMS-sõnumid ja salvestatakse need Microsofti kontole. See võimaldab teil telefoni kaotamisel või asendamisel vajalikud sõnumid välja otsida. Pärast seadme algset seadistamist saate oma sõnumiside sätteid mistahes ajal hallata. SMS/MMS-sõnumite varundamise väljalülitamise korral varem Microsofti kontosse varundatud sõnumeid ei kustutata. Nende sõnumite kustutamiseks peate need enne varundamise väljalülitamist esmalt oma seadmest kustutama. Kui lubate sõnumiside rakendusel kasutada oma asukohta, siis saate väljuvatele sõnumitele lisada lingi oma asukohale. Microsoft kogub asukohaandmeid selle privaatsusavalduse jaotises Windowsi Asukohateenused kirjeldatud viisil.

Jutustaja. Jutustaja on ekraanitekstide lugemise rakendus, mis aitab Windowsit ilma ekraanita kasutada. Jutustaja pakub raskesti kirjeldatavate piltide ja mitmetähenduslike linkide ilmnemisel intelligentset pildi- ja lehepealkirja kirjeldust ning veebilehtede kokkuvõtteid.

Kui vajutate pildi kirjelduse saamiseks klahvikombinatsiooni Jutustaja klahv + Ctrl + D, saadetakse pilt Microsoftile analüüsimiseks ja kirjelduse loomiseks. Pilte kasutatakse ainult kirjelduse loomiseks ja Microsoft ei salvesta neid.

Kui vajutate lehe pealkirja kirjelduste saamiseks klahvikombinatsiooni Jutustaja klahv + Ctrl + D, saadetakse külastatava saidi URL Microsoftile, et luua lehe pealkirja kirjeldus ning pakkuda ja täiustada Microsofti teenuseid (nt Bingi teenused, nagu on kirjeldatud eespool Bingi jaotises).

Kui hoiate veebilehe populaarsete linkide loendi saamiseks Jutustaja klahvi all ja vajutate S-klahvi kaks korda, saadetakse külastatava saidi URL Microsoftile, et luua populaarsete linkide kokkuvõte ning pakkuda ja täiustada Microsofti teenuseid (nt Bingi teenused, nagu on kirjeldatud eespool Bingi jaotises).

Saate need funktsioonid igal ajal keelata, kui avate Sätted > Hõlbustus > Jutustaja > Too pildikirjeldused, lehepealkirjad ja populaarsed lingid.

Samuti saate saata tagasisidet Jutustaja kohta, et aidata Microsoftil diagnoosida ja lahendada Jutustajaga seotud probleeme ning täiustada Microsofti tooteid ja teenuseid (nt Windows). Suulist tagasisidet saate Jutustaja kaudu igal ajal esitada, vajutades klahvikombinatsiooni Jutustaja klahv + Alt + F. Selle klahvikombinatsiooni kasutamisel käivitub rakendus Tagasisidekeskus, mis annab teile võimaluse esitada suulist tagasisidet. Kui lubate suvandis Sätted > Hõlbustus > Jutustaja sätte „Aidake meil Jutustaja paremaks muuta” ja edastate tagasiside Tagasisidekeskuse kaudu, edastatakse hiljutised seadme- ja kasutusandmed (sh sündmuste jälgimislogi (ETL) andmed) koos teie suulise tagasisidega Microsofti toodete ja teenuste (nt Windows) täiustamiseks.

Windows Media PlayerWindows Media Playermainwindowsmediaplayermodule
Kokkuvõte

Windows Media Player võimaldab teil esitada CD-sid, DVD-sid ja muud digitaalset sisu (nt WMA- ja MP3-failid), rippida CD-sid ja hallata meediumiteeki. Kogemuse rikastamiseks kuvab Windows Media player teegis oleva sisu esitamisel seotud meediumiteabe, nagu albumi pealkiri, laulu pealkiri, albumi pilt, esitaja ja helilooja. Meediumiteabe suurendamiseks saadab Windows Media player Microsofti taotluse, mis sisaldab standardset arvutiteavet, meediumisisu jaoks identifikaatorit ja Windows Media Playeri teegis sisalduvat meediumiteavet (sealhulgas teie enda redigeeritud või sisestatud teave), et Microsoft saaks pala tuvastada ja tagastada seejärel saadaoleva lisateabe.

Windows Media Player võimaldab ka taasesitada sisu, mis voogesitatakse teieni võrgu kaudu. Selle teenuse pakkumiseks on vaja, et Windows Media Player suhtleks voogmeediumi serveriga. Neid servereid juhivad tavaliselt mitte-Microsofti sisu pakkujad. Voogmeediumite taasesitamise käigus saadab Windows Media Player logi voogmeediumi serverisse või muudesse veebiserveritesse, kui voogmeediumi server seda nõuab. Logi hõlmab järgmisi üksikasju, nagu ühenduse kellaaeg, IP-aadress, operatsioonisüsteemi versioon, Windows Media Playeri versioon, Playeri identifitseerimisnumbrit (Player ID), kuupäeva ja parooli. Teie privaatsuse kaitsmiseks saadab Windows Media Player vaikimisi Player ID, mis on iga seansi korral erinev.

Windows HelloWindows Hellomainwindowshellomodule
Kokkuvõte

Windows Hello võimaldab biomeetrilist autentimist kasutades pääseda viivitamatult oma seadmele juurde. Kui lülitate funktsiooni sisse, kasutab Windows Hello teie nägu, sõrmejälgi või iirist teie identimiseks kordumatute punktide või teie kujutisest ekstraktitud omaduste põhjal, mis on salvestatud mallina teie seadmesse, samas ei salvestata teie tegelikku pilti näost, sõrmejäljest või iirisest. Sisselogimisel kasutatav andmete biomeetrilise kontrollimise tulemus jääb seadmesse. Sätetest saate oma biomeetrilise verifitseerimise tulemuse kustutada.

Windows SearchWindows Searchmainwindowssearchmodule
Kokkuvõte

Windows Search võimaldab teil leida igasugust „oma kraami” ja veebisaite ühest kohast. Kui kasutate Windows Searchi oma „asjade” otsimiseks, pakub see teie seadmes tulemusi teie isiklikus OneDrive'is, rakenduses OneDrive for Business (kui see on aktiveeritud), muudes pilvemäluruumis olevate üksuste kohta ja seda nende kolmanda osapoole pakkujate toetatud ulatuses. Kui kasutate veebiotsingu tegemiseks Windows Searchi või otsingusoovituste leidmiseks Windows Searchi, siis hangitakse otsingutulemid Bingi abil ning me kasutame teie otsingupäringuid selle privaatsusavalduse jaotises Bing kirjeldatud viisil.

Teie telefonTeie telefonmainyourphonemodule
Kokkuvõte

Rakendus Teie telefon võimaldab teil Androidi telefoni oma Windows-seadmega linkida seadmeüleste võimaluste lubamiseks. Rakenduse Teie telefon abil saate vaadata oma Androidi telefoni hiljutisi fotosid Windows-seadmes; Androidi telefonist helistada ja kõnedele vastata Windows-seadmes; vaadata ja saata tekstsõnumeid Windows-seadmest; vaadata oma Androidi telefoni teatisi, neist loobuda või teha nendega muid toiminguid Windows-seadmes ning jagada telefoni ekraani Windows-seadmes telefoni peegeldamise funktsiooni abil.

Rakenduse Teie telefon kasutamiseks peab rakendus Teie telefon olema installitud Windows-seadmesse ja rakendus Teie telefoniabiline peab olema installitud Androidi telefoni. Kui käivitate Windows-seadmes rakenduse Teie telefon, palutakse teil sisestada oma mobiiltelefoni number. Kasutame seda mobiiltelefoni numbrit ainult selleks, et saata teile link, mis sisaldab teavet rakenduse Teie telefoniabiline allalaadimise kohta.

Rakenduse Teie telefon kasutamiseks peate oma Microsofti kontole sisse logima Windows-seadme rakenduses Teie telefon ja Androidi telefoni rakenduses Teie telefoniabiline. Teie Androidi telefon peab olema ühendatud Wi-Fi-ga ning teie Windows-seade peab olema ühendatud Internetiga ja võimaldama rakendusel Teie telefon taustal töötada. Rakenduse Teie telefon peegeldamise funktsiooni kasutamiseks peab Androidi telefonis olema lubatud ka Bluetooth. Rakendus Teie telefon nõuab ka Windows-seadme täiendava turvameetmena häälestamist Windows Hello abil.

Rakenduse Teie telefon funktsioonide pakkumisest tingituna kogub Microsoft jõudlus-, kasutus- ja seadmeandmeid, mis hõlmavad näiteks teie mobiiltelefoni ja Windows-seadme riistvara võimalusi, rakenduse Teie telefon seansside arvu ja kestust ning häälestamiseks kulunud aega.

Androidi telefoni ja Windows-seadme vahelist seost saab igal ajal tühistada, logides sisse oma Microsofti kontoga aadressil accounts.microsoft.com/devices ja värskendades Androidi telefoni sätteid. Üksikasjalikku teavet leiate lehelt meie toe leht.

Tekstsõnumid. Rakenduse Teie telefon abil saate vaadata Androidi telefoni tekstsõnumeid oma Windows-seadmes ja saata tekstsõnumeid Windows-seadmest. Windows-seadmes kuvatakse ainult viimase 30 päeva jooksul vastu võetud ja saadetud tekstsõnumid. Need tekstsõnumid salvestatakse ajutiselt teie Windows-seadmesse. Me ei salvesta kunagi teie tekstsõnumeid oma serveritesse ega muuda ega kustuta ühtegi tekstsõnumit Androidi telefonist. Saate vaadata SMS- ja MMS-sõnumeid, kuid mitte RCS-sõnumeid. Selle funktsiooni pakkumiseks kasutab rakendus Teie telefon tekstsõnumite sisu ja nende isikute või ettevõtete kontaktteavet, kellelt te tekstsõnumeid vastu võtate või kellele saadate.

Kõned. Rakenduse Teie telefon abil saate Androidi telefonist helistada ja kõnedele vastata Windows-seadmes. Rakenduse Teie telefon kaudu saate ka vaadata oma hiljutisi kõnesid Windows-seadmes. Selle funktsiooni aktiveerimiseks peate andma õigused teatud toiminguteks (nt kõnelogidele juurdepääs ja arvutist telefonikõnede tegemise luba) nii Windows-seadmes kui ka Androidi telefonis. Neid õigusi saab igal ajal tühistada Windows-seadmes Teie telefoni sätete lehel ja Androidi telefoni sätetes. Windows-seadmes kuvatakse kõnelogis ainult viimase 30 päeva jooksul vastu võetud ja valitud kõned. Need kõne üksikasjad salvestatakse ajutiselt teie Windows-seadmesse. Me ei muuda ega kustuta teie kõneajalugu teie Androidi telefonis.

Fotod. Rakenduse Teie telefon abil saate kopeerida, jagada või redigeerida Androidi telefoni fotosid Windows-seadmes. Teie Windows-seadmes kuvatakse alati ainult piiratud arv teie viimatisi Androidi telefoni fotosid kaustadest Filmilint ja Kuvatõmmised. Need fotod salvestatakse ajutiselt teie Windows-seadmesse ja kui te oma Androidi telefoniga rohkem fotosid teete, eemaldame vanemate fotode ajutised koopiad teie Windows-seadmest. Me ei salvesta kunagi teie fotosid oma serveritesse ega muuda ega kustuta ühtegi fotot Androidi telefonist.

Teatised. Rakenduse Teie telefon abil saate vaadata Androidi telefoni teatisi Windows-seadmes. Rakenduse Teie telefon abil saate lugeda oma Androidi telefoni teatisi Windows-seadmes ja loobuda teatiste kuvamisest Windows-seadmes või teha muid teatistega seotud toiminguid. Selle Teie telefoni funktsiooni aktiveerimiseks peate andma loa teatud toiminguteks (nt teatiste sünkroonimine) nii Windows-seadmes kui ka Androidi telefonis. Neid õigusi saab igal ajal tühistada Windows-seadmes Teie telefoni sätete lehel ja Androidi telefoni sätetes. Üksikasjalikku teavet leiate lehelt meie toe leht.

Peegeldamine. Rakenduse Teie telefon abil saate vaadata Androidi telefoni ekraani Windows-seadmes. Teie Androidi telefoni ekraan kuvatakse teie Windows-seadmes pikslite voona ja mis tahes heli, mille lubate Androidi telefonis ajal, mil see on teie Windows-seadmega rakenduse Teie telefon kaudu lingitud, esitatakse teie Androidi telefoni kaudu.

Kõnesüntees. Rakenduse Teie telefon funktsioonid sisaldavad hõlbustatusfunktsioone (nt kõnesüntees). Saate aktiveerida kõnesünteesi funktsiooni, mis võimaldab teil kuulata tekstsõnumi või teatise sisu helina. Kui aktiveerite selle funktsiooni, loetakse teie tekstsõnumid ja teatised nende vastuvõtmise ajal valjusti ette.

Meelelahutus ja seotud teenusedMeelelahutus ja seotud teenusedmainentertainmentmodule
Kokkuvõte

Meelelahutus ja seotud teenused pakuvad mitmekesiseid kogemusi ja võimaldavad juurdepääsu eri tüüpi sisule, rakendustele ja mängudele.

Xbox ja Xbox LiveXbox ja Xbox Livemainxboxmodule
Kokkuvõte
Microsoft StoreMicrosoft Storemainwindowsstoremodule
Kokkuvõte
MSNMSNmainmainmodule
Kokkuvõte
MixerMixermainmixermodule
Kokkuvõte
Groove'i muusika ning Filmid ja telesaatedGroove'i muusika ning Filmid ja telesaatedmaingroovemusicmoviestvmodule
Kokkuvõte
SilverlightSilverlightmainsilverlightmodule
Kokkuvõte
Microsoft Healthi teenusedMicrosoft Healthi teenusedmainmicrosofthealthservicesmodule
Kokkuvõte

Microsoft Healthi teenused aitavad teil mõista ja hallata oma tervisega seotud andmeid. Need hõlmavad HealthVaulti, HealthVaulti teadmisi, Microsofti Microsoft Bandi seadmeid, muid Microsoft Healthi rakendusi ja seotud tooteid. Band aitab jälgida selliseid andmeid nagu südame löögisagedus ja tehtud sammud. Band võib kasutada märkmete tegemiseks ka Cortanat ja võtta telefonist vastu teatiseid. Microsoft Healthi rakendused saadavad andmeid Microsofti serveritesse ja võimaldavad teil vaadata, hallata ja kontrollida andmeid. Rakendused võivad lubada teatisi Bandile ja teistesse seadmetesse. HealthVaulti teenused võimaldavad koguda, redigeerida, lisada ja salvestada terviseandmeid võrgus ning jagada oma terviseandmeid perekonna, hooldajate ja tervishoiuspetsialistidega.

Microsoft Healthi teenused koguvad ja kasutavad teie andmeid teenuste osutamiseks (sh kasutuskogemuse parendamiseks ja isikupärastamiseks). Microsoft Healthi teenuste kaudu Microsoftile edastatud terviseandmeid ei kombineerita muude Microsofti teenuste andmetega ega kasutata muudel eesmärkidel ilma teie otsese nõusolekuta. Näiteks ei kasuta Microsoft teie terviseandmeid teiepoolse nõusolekuta turundusteabe või reklaamide saatmiseks.

Healthi teenusedHealthi teenusedmainmicrosoftservicelongmodule
Kokkuvõte

Microsoft Healthi teenused aitavad teil mõista ja hallata oma tervisega seotud andmeid. Eri tüüpi teenuste ja funktsioonide kaudu saadavad andmed on erinevad. Kogutavad andmed sisaldavad järgmist.

 • Profiiliandmed. Profiili loomisel esitate teatud andmed (nt oma pikkuse, kaalu ja vanuse kohta), mida kasutatakse teie näitajate arvutamiseks. Muud profiiliandmed võetakse teie isiklikult Microsofti kontolt.
 • Aktiivsus- ja treeningandmed. Microsoft Healthi teenused aitavad teil jälgida aktiivsust ja füüsilist vormi, kogudes näiteks järgmist teavet: pulss, sammude hulk, põletatud kalorid ja uneaeg. Valitavate tegevuste näiteks võiksid olla jooksmine, treeningud ja magamine.
 • Andmekasutus. Parima teenuse tagamiseks kogume ja laadime automaatselt üles statistikat jõudluse kohta ja selle kohta, kuidas kasutate Microsoft Healthi teenuseid.
 • Asukoht. Microsofti Bandis on sisseehitatud globaalse positsioneerimise süsteemi (GPS) funktsioon, mis võimaldab teil kaardistada oma tegevusi, näiteks jooksu või jalgrattasõitu, ilma telefoni kaasas kandmata. Kui lubate mõne tegevuse jaoks GPS-i, saate tegevuse kaarti Microsoft Healthi rakendustes. Mõnes Bandi režiimis (nt Golf ja Explorer) lülitatakse GPS sisse automaatselt. Kui väljute sellest režiimist, lülitatakse GPS jälle välja. 

Bandi andurite ja kogutavate andmete kohta saate lisateavet Microsoft Bandi leht Microsofti tugiteenuste veebisaidil.

Juurdepääs ja haldamine. Microsoft Healthi teenustes saate oma andmeid vaadata ja hallata. Näiteks saate vaadata ja värskendada oma profiiliandmeid, hallata ühendatud rakendusi ja vaadata varasemaid tegevusi. Kindla tegevuse üksikasjad saate Microsoft Healthi teenustest soovi korral ka kustutada. Kui peaksite teatud tegevuse kustutama, kustutatakse Microsoft Health teenustest see sündmus, kuid säilitatakse siiski Microsoft Healthi teenustesse jäänud seadmete kogutud põhilised sensoriandmed. Saate oma Microsoft Healthi teenuste konto igal ajal tühistada, võttes ühendust klienditoega Microsoft Bandi veebisait.

HealthVaultHealthVaultmainhealthvaultmodule
Kokkuvõte

HealthVault on isiklik tervisenäitude platvorm, mis võimaldab teil võrgus terviseandmeid koguda, redigeerida, salvestada ja jagada. Mooduliga HealthVault saate hallata oma terviseandmeid. Samuti saate soovi korral jagada oma terviseandmeid pere, hooldajate, tervishoiutöötajate, mobiilirakenduste, terviseaparatuuri ja võrgutööriistadega. Lisateavet HealthVaulti kohta leiate HealthVaulti spikrileht.

HealthVaulti sisselogimine. HealthVaulti sisselogimiseks saate kasutada oma Microsofti kontot või mõne kolmanda osapoole autentimisteenust. Kui peaksite Microsoft konto sulgema või kaotama oma konto identimisteabe, pole teil võimalik oma andmetele juurde pääseda. Püsiva juurdepääsu tagamiseks saate HealthVaulti juurdepääsuks kasutada rohkem kui ühte kasutajanime ja parooli komplekti. Soovitame enne HealthVaulti juurdepääsuks mõne kolmanda osapoole autentimisteenuse kasutamist läbi vaadata selle teenusepakkuja turbe- ja privaatsusavaldused.

HealthVaulti konto ja tervisesalvestised. Uue HealthVaulti konto loomiseks peate esitama selliseid isikuandmeid nagu nimi, sünnikuupäev, e-posti aadress, postikood ja riik/regioon. Sõltuvalt sellest, millist funktsiooni kasutate, võidakse teilt lisateavet küsida. HealthVault konto võimaldab hallata üht või mitut tervisekirjet, sellist nagu lõite endale ja enda pereliikmetele. Oma terviseandmetele saate mistahes ajal uusi andmeid nii lisada kui ka neid sealt eemaldada.

USA-s määrab HealthVault igale tervisekirjele unikaalse HealthVaulti meiliaadressi. Kui sellelt aadressilt võetakse vastu mingi sõnum, siis lisatakse nii sõnum kui ka manused automaatselt sellele HealthVaulti kirjele ja selle kirje halduritele saadetakse teavitusmeil. HealthVaulti meiliteenus kasutab protokolli „Direct”, mis on spetsiaalselt ette nähtud suhtluseks tervishoiu teenuse pakkujatega. Seetõttu saab HealthVaulti meilisõnumeid saata ja vastu võtta ainult nende teenusepakkujate kaudu, kes kasutavad selleks ettenähtud otseprotokolli. Haldurid saavad andmetesse meiliaadresse lisada või need keelata.

Terviseandmete jagamine. Mooduli HealthVault oluliseks väärtuseks on võime teie terviseandmeid jagada inimeste ja teenustega, kes aitavad teil tervisessepuutuvaid probleeme lahendada. Vaikimisi olete ise omaloodud andmete halduriks. Halduritel on terviseandmetele kõrgeima tasemega juurdepääs. Haldurina saate oma terviseandmeid jagada mõne muu isikuga, saates HealthVaulti kaudu meiliga vastava kutse. Ka saate määratleda, millist tüüpi juurdepääsu nad omavad (k.a haldamistüüpi juurdepääs), kui pika aja jooksul juurdepääs kehtib ja kas nad võivad kirje andmeid muuta. Kui annate kellelegi juurdepääsu, siis saab see inimene anda sama taseme juurdepääsu kellelegi teisele (näiteks saab keegi ainult vaatamisõigusega inimene anda teisele kasutajale samuti vaatamisjuurdepääsu sellele teenusele). Kuna kohatu juurdepääsu lubamine võib teie privaatsust rikkuda või isegi tühistada juurdepääsu teie enda andmetele, peate oma andmetele juurdepääsu lubamisega olema ettevaatlik.

Saate jagada tervisekirjes olevaid spetsiifilisi andmeid (või kõiki andmeid) teiste teenustega, sealhulgas osalevate kolmanda osapoole teenustega, keda volitate. Mitte mingi teenus ei oma HealthVault kaudu juurdepääsu teie andmetele, kuni volitatud kasutaja seda HealthVault kaudu ei anna. HealthVault lubab teil kontrollida juurdepääsu, kas kiites heaks või keelates vastava taotluse. Igale teenusele antud juurdepääsu suhtes peate valima, millist terviseteavet teatud tervisekirjes võib jagada ja millist tegevust mingi teenus võib selle terviseteabega sooritada.

Teatud kirje jaoks volitatud teenus pääseb juurde teie HealthVaulti kontoga seostatud täisnimele, volitatud kirjete hüüdnimedele ja teie seosele selle kirjega. Teenusel jääb HealthVaultile juurdepääs seniks, kuni te pole luba tühistanud. Microsoft võib tühistada teenuse juurdepääsu HealthVaultile, kui see ei täida Microsoft ettenähtud privaatsuskokkuleppeid. Välja arvatud kolmandate osapoolte teenustele antud pääsuõiguste rakendamiseks, ei kontrolli ega jälgi me siiski kolmanda osapoole teenuseid ja nende privaatsustavad võivad olla erinevad.

Aruanded USA tervishoiuteenuste osutajatele. USA-s lubame osalevatel tervishoiuteenuste pakkujatel saada aruandeid selle kohta, kuidas kasutatakse andmeid, mida nad Microsoft Healthi teenustesse salvestavad. See funktsioon toetab HITECH akti „tähendust omava kasutuse” eesmärki, mis annab tervishoiuteenuse pakkujatele lisaväärtuse ja võimaldab oma patsientidele saata nende meditsiiniandmete koopiaid elektrooniliselt. Osalevad teenusepakkujad võivad saada aruandeid, mis sisaldavad koodi, mida pakkuja kasutab patsiendi identimiseks oma süsteemis ja teavet kasutaja osalemise kohta HealthVault mingis „olulises tegevuses” (kuid esitamata teavet tegevuse kohta). Momendil hõlmab „oluline tegevus“ tegevusi, nagu vaatamine, allalaadimine või terviseteabe edastamine meiliga. Oma kirjete aruanded saate välja lülitada.

Juurdepääs ja haldamine. Oma HealthVault konto andmeid saate vaadata, toimetada või kustutada või selle konto mistahes ajal sulgeda. Ainult haldurid saavad üksusi jäädavalt kustutada. Terviseandmete kustutamisel kustutatakse see kõikidelt kasutajatelt, kes on omanud sellele juurdepääsu.

Kui peaksite oma HealthVault konto sulgema, kustutame kõik andmed, kus te olete ainuke haldur. Kui olete haldurina jaganud juurdepääsu mingitele andmetele, siis saate andmete kustutamise üle ise otsustada. Microsoft ootab teatud ajavahemiku, enne kui kustutab andmed jäädavalt, selleks et hoiduda teie terviseandmete juhuslikest või pahatahtlikust eemaldamisest.

HealthVault säilitab kasutaja või teenuse igast juurdepääsust, muutmisest või kustutamisest täieliku ajaloo, mis sisaldab kuupäeva, tegevuse ja isiku või teenuse nime. Andmete haldurid saavad nende andmete ajalugu uurida.

Meilisuhtlus. Me kasutame HealthVault konto loomisel antud e-posti aadressi teile meili saatmiseks, kus taotleme selle e-posti aadressi valideerimist, et lisada see HealthVaulti kaudu saadetavatele jagamise kutsetele ja teile mingi teenuse teatiste saatmiseks, nagu meiliteatisi selle kohta, et on saadaval teave HealthVaulti salvestisele lisamiseks.

HealthVault saadab korrapäraselt uudiskirju, et oleksite kursis uusimate täiustustega. Ka saadab HealthVault teile korrapäraselt meile, kus tehakse kokkuvõtteid viimastest kontotoimingutest. Olenevalt teie kontaktieelistustest võime teile ka reklaammeile saata. Saate nende meilisõnumite saamisest igal ajal loobuda.

maineuropeanprivacymodule,mainsecurityofpersonaldatamodule,mainwherewestoreandprocessdatamodule,mainourretentionofpersonaldatamodule,mainadvertisingmodule,maincollectionofdatafromchildrenmodule,mainpreviewreleasesmodule,mainchangestothisprivacystatementmodule,mainhowtocontactusmodule mainenterpriseservicesmodule,mainenterprisedevsoftwareappsmodule mainofficeservicesmodule,mainonedrivemodule,mainoutlookmodule,mainskypemodule,mainlinkedinmodule mainbingmodule,maincortanamodule,mainMicrosoftTranslatormodule,mainswiftkeymodule mainactivationmodule,mainactivityhistorymodule,mainadvertisingidmodule,maindiagnosticsmodule,mainfeedbackhubmodule,mainlocationservicesmotionsensingmodule,mainsecurityandsafetyfeaturesmodule, mainspeechinkingtypingmodule, mainsyncsettingsmodule,mainupdateservicesmodule,mainwebbrowsersmodule,mainwi-fisensemodule,mainwindowsappsmodule,mainwindowsmediaplayermodule,mainwindowshellomodule,mainyourphonemodule,mainwindowssearchmodule mainxboxmodule,mainwindowsstoremodule,mainmainmodule,mainmixermodule,maingroovemusicmoviestvmodule,mainsilverlightmodule mainmicrosoftservicelongmodule,mainhealthvaultmodule
mainenterprisedeveloperproductsmodule
Küpsised

Enamik Microsofti saite kasutavad küpsiseid ehk teie seadmetesse paigutatavaid väikseid tekstifaile, mida saavad kasutada selle domeeni veebiserverid, mis küpsise teie seadmesse lisasid. Kasutame küpsiseid teie eelistuste ja sätete salvestamiseks, teie abistamiseks sisselogimisel, kohandatud reklaamide kuvamiseks ning saiditoimingute analüüsimiseks. Lisateabe saamiseks lugege Küpsised ja sarnased tehnoloogiad selle privaatsusavalduse jaotist.

EL-i ja USA ning Šveitsi ja USA vaheline andmekaitseraamistik Privacy Shield

Microsoft järgib EL-i ja USA ja Šveitsi ja USA vahelise andmekaitseraamistiku Privacy Shield põhimõtteid. Lisateave: külastage Ameerika Ühendriikide Kaubandusministeeriumi andmekaitseraamistiku Privacy Shield veebisaiti.

Võtke meiega ühendust

Kui teil on privaatsust puudutavaid muresid, kaebuseid või soovite esitada küsimuse Microsofti privaatsusjärelevalve vastutavale ametnikule / EL-i andmekaitse ametnikule, kasutage meie poole pöördumiseks järgmist veebivormi: veebivormi. Lisateavet selle kohta, kuidas Microsoftiga, sh Microsoft Ireland Operations Limitediga, ühendust võtta, lugege selle privaatsusavalduse jaotist Kuidas meiega ühendust võtta.