Φωνητικές εντολές, γραφή με μελάνη, πληκτρολόγηση και προστασία προσωπικών δεδομένων – Προστασία προσωπικών δεδομένων της Microsoft

Φωνητικές εντολές, γραφή με μελάνη, πληκτρολόγηση και προστασία προσωπικών δεδομένων

Τα Windows παρέχουν μια δυνατότητα αναγνώρισης ομιλίας που βασίζεται στη συσκευή (διατίθεται μέσω της εφαρμογής Αναγνώρισης ομιλίας των Windows για υπολογιστή), καθώς και μια υπηρεσία αναγνώρισης ομιλίας που βασίζεται στο cloud, η οποία κυκλοφόρησε μαζί με την Cortana στις αγορές και τις περιοχές όπου η Cortana είναι διαθέσιμη. Για να μάθετε ποιες γλώσσες και περιοχές υποστηρίζει προς το παρόν η Αναγνώριση ομιλίας, αναζητήστε τη φράση Περιοχές και γλώσσες της Cortana από οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης ή από τη γραμμή αναζήτησης. Η ενεργοποίηση της ρύθμισης Αναγνώρισης ομιλίας επιτρέπει στη Microsoft να συλλέγει και να χρησιμοποιεί τις εγγραφές φωνής σας, για να σας παρέχει υπηρεσίες αναγνώρισης ομιλίας που βασίζονται στο cloud στην Cortana, σε υποστηριζόμενες εφαρμογές του Microsoft Store και σε άλλες υπηρεσίες των Windows, με την πάροδο του χρόνου. Τα φωνητικά δεδομένα και το λεξικό χρήστη χρησιμοποιούνται συγκεντρωτικά, με σκοπό να βελτιωθεί η ικανότητά μας να αναγνωρίζουμε σωστά την ομιλία κάθε χρήστη.

Εφόσον έχετε παραχωρήσει στην Cortana τη σχετική άδεια, η Microsoft συλλέγει επίσης πληροφορίες σχετικά με το Ημερολόγιο και τις Επαφές σας, οι οποίες συμβάλλουν στην εξατομίκευση της εμπειρίας φωνητικών εντολών και επιτρέπουν στα Windows και στην Cortana να αναγνωρίζουν καλύτερα άτομα, συμβάντα, μέρη και τραγούδια, όταν υπαγορεύετε μηνύματα ή έγγραφα. Οι πληροφορίες που συλλέγει η Cortana θα συμβάλλουν στην εξατομίκευση της εμπειρίας σας σε όλες τις συσκευές Windows και στις εφαρμογές Cortana, όταν εισέρχεστε με τον ίδιο λογαριασμό Microsoft.

Οποτεδήποτε συλλέγουμε δεδομένα, ακόμα και όταν ο σκοπός είναι να βελτιώσουμε τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής σας για τις ανάγκες σας, θέλουμε να είμαστε βέβαιοι ότι έχετε όλες τις πληροφορίες για να κάνετε τις σωστές επιλογές σχετικά με το πώς και πότε χρησιμοποιούνται αυτά τα δεδομένα. Για αυτόν το λόγο, παρέχουμε τις πληροφορίες και τις επιλογές ελέγχου που περιγράφονται σε αυτήν τη σελίδα.

Για να χρησιμοποιήσετε την αναγνώριση ομιλίας, η επιλογή Εξοικείωση με εσάς (η ρύθμιση προστασίας προσωπικών δεδομένων στην περιοχή "Φωνητικές εντολές, γραφή με μελάνη και πληκτρολόγηση") πρέπει να είναι ενεργοποιημένη, επειδή οι υπηρεσίες φωνητικών εντολών υπάρχουν και στο cloud και στη συσκευή σας. Οι πληροφορίες που συλλέγει η Microsoft από αυτές τις υπηρεσίες συμβάλλουν στη βελτίωσή τους. Οι υπηρεσίες φωνητικών εντολών που δεν βασίζονται στο cloud και υπάρχουν μόνο στη συσκευή σας, όπως ο Αφηγητής και η Αναγνώριση ομιλίας των Windows, θα εξακολουθούν να λειτουργούν όταν αυτή η ρύθμιση είναι απενεργοποιημένη, αλλά η Microsoft δεν θα συλλέγει δεδομένα φωνητικών εντολών.

Όταν η ρύθμιση "Δεδομένα διαγνωστικού ελέγχου και χρήσης" (Ρυθμίσεις > Προστασία προσωπικών δεδομένων > Διαγνωστικός έλεγχος και σχόλια) έχει οριστεί στο Πλήρες επίπεδο, τα δεδομένα γραφής και πληκτρολόγησής σας αποστέλλονται στη Microsoft και χρησιμοποιούνται συγκεντρωτικά για σκοπούς βελτίωσης της πλατφόρμας γραφής με μελάνη και πληκτρολόγησης για όλους τους χρήστες. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα δεδομένα διαγνωστικού ελέγχου εδώ. Στο πλαίσιο της γραφής και της πληκτρολόγησης στη συσκευή σας, τα Windows δημιουργούν ένα λεξικό χρήστη στο οποίο αποθηκεύονται μοναδικές λέξεις που γράφετε, όπως ονόματα, οι οποίες σας βοηθούν να πληκτρολογείτε και να γράφετε με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Τρόπος ελέγχου των δεδομένων για φωνητικές εντολές, γραφή με μελάνη και πληκτρολόγηση

Για να απενεργοποιήσετε την αναγνώριση ομιλίας και να διαγράψετε τα δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί στη συσκευή:

  1. Μεταβείτε στην Έναρξη  και έπειτα επιλέξτε Ρυθμίσεις  > Προστασία προσωπικών δεδομένων > Φωνητικές εντολές, γραφή με μελάνη και πληκτρολόγηση.
  2. Επιλέξτε Απενεργοποίηση υπηρεσιών φωνητικών εντολών και προτάσεων πληκτρολόγησης. Αυτή η επιλογή διαγράφει τα δεδομένα στη συσκευή σας και απενεργοποιεί την αναγνώριση ομιλίας που βασίζεται στο cloud. Επαναφέρει επίσης το λεξικό του τοπικού χρήστη που χρησιμοποιείται για τη βελτίωση της πληκτρολόγησης και της γραφής σας.

Σημείωση:

Η συσχέτιση των φωνητικών δεδομένων που έχουν ήδη αποσταλεί στο cloud θα καταργηθεί επίσης από τη συσκευή σας.

Εάν το έχετε επιτρέψει στην Cortana, οι πληροφορίες όπως μοντέλα ομιλίας που βασίζονται στο ημερολόγιο και στις επαφές αποθηκεύονται στο cloud, ώστε τα Windows και η Cortana να μπορούν να σας παρέχουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Για απαλοιφή αυτών των δεδομένων:

  1. Επιλέξτε το πλαίσιο αναζήτησης στη γραμμή εργασιών. Στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις  > Δικαιώματα και ιστορικό > Αλλαγή των πληροφοριών που γνωρίζει η Cortana για εμένα στο cloud.
  2. Κάντε κύλιση προς το κάτω μέρος της σελίδας και επιλέξτε Απαλοιφή.

Για να διακόψετε τη δυνατότητα χρήσης των πληροφοριών χειρόγραφου και πληκτρολόγησης από την Microsoft με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών πληκτρολόγησης και γραφής για όλους τους χρήστες:

  1. Μεταβείτε στην Έναρξη  και έπειτα επιλέξτε Ρυθμίσεις  > Προστασία προσωπικών δεδομένων > Διαγνωστικός έλεγχος και σχόλια.
  2. Στην περιοχή Δεδομένα διαγνωστικού ελέγχου επιλέξτε Βασικό.