Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων της Microsoft

Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019 Τι νέο υπάρχει;

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς. Η παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων εξηγεί τα είδη των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται η Microsoft, τον τρόπο με τον οποίο τα επεξεργάζεται και τους σκοπούς επεξεργασίας.

Η Microsoft προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων, μεταξύ των οποίων, προϊόντα διακομιστή που υποστηρίζουν τη λειτουργία επιχειρήσεων σε όλο τον κόσμο, συσκευές για οικιακή χρήση, λογισμικό που χρησιμοποιούν οι φοιτητές/μαθητές στα εκπαιδευτικά τους ιδρύματα και υπηρεσίες που χρησιμοποιούν οι προγραμματιστές για να δημιουργούν και να φιλοξενούν μελλοντικές δυνατότητες. Οι αναφορές στα προϊόντα της Microsoft στην παρούσα δήλωση περιλαμβάνουν υπηρεσίες, τοποθεσίες web, εφαρμογές, λογισμικό, διακομιστές και συσκευές της Microsoft.

Διαβάστε τις λεπτομέρειες για συγκεκριμένα προϊόντα στην παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων, στις οποίες παρέχονται πρόσθετες σχετικές πληροφορίες. Η παρούσα δήλωση ισχύει για την αλληλεπίδραση που έχει η Microsoft με εσάς και για τα προϊόντα της Microsoft που αναγράφονται παρακάτω, καθώς και για άλλα προϊόντα της Microsoft στα οποία εμφανίζεται αυτή η δήλωση.


Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμεΠροσωπικά δεδομένα που συλλέγουμεmainpersonaldatawecollect
Σύνοψη
Πλήρες κείμενο

Η Microsoft συλλέγει δεδομένα από εσάς, μέσω της αλληλεπίδρασής της μαζί σας και μέσω των προϊόντων της για διάφορους σκοπούς οι οποίοι περιγράφονται παρακάτω, μεταξύ άλλων και να λειτουργεί αποτελεσματικά αλλά και για να σας παρέχει τις καλύτερες εμπειρίες με τα προϊόντα της. Ορισμένα από αυτά τα δεδομένα παρέχονται άμεσα από εσάς, όταν, για παράδειγμα, δημιουργείτε έναν λογαριασμό Microsoft, διαχειρίζεστε τον λογαριασμό παραχώρησης αδειών χρήσης του λογαριασμού σας, υποβάλλετε ένα ερώτημα αναζήτησης στο Bing, εγγράφεστε σε μια εκδήλωση της Microsoft, δίνετε μια φωνητική εντολή στην Cortana, αποστέλλετε ένα έγγραφο στο OneDrive, αγοράζετε μια συνδρομή MSDN, εγγράφεστε στο Office 365 ή επικοινωνείτε μαζί μας για υποστήριξη. Αποκτούμε ορισμένα από αυτά συλλέγοντας δεδομένα σχετικά με την αλληλεπίδραση, τη χρήση και την εμπειρία σας με τα προϊόντα και τις επικοινωνίες μας.

Βασιζόμαστε σε διάφορους νομικούς λόγους και δικαιώματα (ορισμένες φορές καλούνται "νομικές βάσεις") για την επεξεργασία των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της συγκατάθεσής σας, της αντιστάθμισης των νόμιμων συμφερόντων, της ανάγκης σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων και της συμμόρφωσης με τις νομικές μας υποχρεώσεις, για διάφορους σκοπούς που περιγράφονται παρακάτω.

Αποκτούμε επίσης δεδομένα από τρίτους. Προστατεύουμε τα δεδομένα που λαμβάνουμε από τρίτους σύμφωνα με τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση, καθώς και τυχόν πρόσθετους περιορισμούς που επιβάλλονται από τον πάροχο των δεδομένων. Αυτοί οι τρίτοι πάροχοι διαφέρουν με την πάροδο του χρόνου και περιλαμβάνουν τους εξής:

 • Εταιρείες πώλησης δεδομένων από τις οποίες αγοράζουμε δημογραφικά δεδομένα, για να συμπληρώσουμε τα δεδομένα που συλλέγουμε.
 • Υπηρεσίες οι οποίες διαθέτουν περιεχόμενο που δημιουργείται από τον χρήστη μέσω της υπηρεσίας τους σε άλλους χρήστες, όπως αξιολογήσεις τοπικών επιχειρήσεων ή δημόσιες δημοσιεύσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
 • Υπηρεσίες επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των κοινωνικών δικτύων, όταν μας παραχωρείτε άδεια πρόσβασης στα δεδομένα σας στις εν λόγω υπηρεσίες ή τα δίκτυα τρίτων.
 • Πάροχοι υπηρεσιών που μας βοηθούν να προσδιορίζουμε την τοποθεσία της συσκευής σας.
 • Συνεργάτες με τους οποίους προσφέρουμε υπηρεσίες που έχουμε αναπτύξει από κοινού ή με τους οποίους έχουμε αμοιβαίες δραστηριότητες μάρκετινγκ.
 • Προγραμματιστές που δημιουργούν εμπειρίες μέσω ή για προϊόντα της Microsoft.
 • Τρίτα μέρη που προσφέρουν εμπειρίες μέσω προϊόντων της Microsoft, όπως είναι οι δεξιότητες που σχετίζονται με την Cortana.
 • Ευρέως διαθέσιμες πηγές, όπως οι ελεύθερες κρατικές βάσεις δεδομένων.

Εάν εκπροσωπείτε έναν οργανισμό, όπως μια επιχείρηση ή ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα, ο οποίος αξιοποιεί Προϊόντα για επιχειρήσεις και προγραμματιστές από τη Microsoft, ανατρέξτε στην ενότητα Προϊόντα για επιχειρήσεις και προγραμματιστές της παρούσας δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων, για να μάθετε πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας. Εάν είστε τελικός χρήστης ενός προϊόντος της Microsoft ή ενός λογαριασμού Microsoft που παρέχεται από τον οργανισμό σας, ανατρέξτε στις ενότητες Προϊόντα που παρέχονται από τον οργανισμό σας και Λογαριασμός Microsoft για περισσότερες πληροφορίες.

Έχετε στη διάθεσή σας επιλογές ως προς την τεχνολογία που χρησιμοποιείτε και τα δεδομένα που κοινοποιείτε. Όταν σας ζητηθεί να παράσχετε προσωπικά δεδομένα, μπορείτε να αρνηθείτε. Πολλά από τα προϊόντα μας απαιτούν κάποια προσωπικά δεδομένα ώστε να λειτουργούν και να σας παρέχουν μια υπηρεσία. Εάν επιλέξετε να μην καταχωρήσετε δεδομένα που απαιτούνται για τη λειτουργία και την παροχή ενός προϊόντος ή μιας δυνατότητας σε εσάς, δεν θα είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε το συγκεκριμένο προϊόν ή τη δυνατότητα. Ομοίως, στις περιπτώσεις στις οποίες είμαστε υποχρεωμένοι να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα βάσει του νόμου ή για τους σκοπούς σύναψης ή εκτέλεσης μιας σύμβασης με εσάς και δεν παράσχετε τα δεδομένα, δεν θα μπορείτε να συνάψετε τη σύμβαση ή, εάν αυτή σχετίζεται με ένα υπάρχον προϊόν που χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να χρειαστεί να την αναστείλουμε ή να την ακυρώσουμε. Εάν συμβεί αυτό, θα σας ειδοποιήσουμε τη δεδομένη στιγμή. Όπου η παροχή των δεδομένων είναι προαιρετική και επιλέξετε να μην κοινοποιήσετε προσωπικά δεδομένα, δυνατότητες, όπως η εξατομίκευση, που χρησιμοποιούν τα δεδομένα δεν θα λειτουργούν για εσάς.

Τα δεδομένα που συλλέγουμε εξαρτώνται από το γενικότερο πλαίσιο της αλληλεπίδρασής σας με τη Microsoft και τις επιλογές που κάνετε (συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων προστασίας προσωπικών δεδομένων σας), καθώς και τα προϊόντα και τις δυνατότητες που χρησιμοποιείτε, την τοποθεσία σας και την ισχύουσα νομοθεσία..

Στα δεδομένα που συλλέγουμε μπορεί να περιλαμβάνονται τα εξής:

Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας. Το όνομα και το επώνυμό σας, η διεύθυνση email, η ταχυδρομική διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και άλλα παρόμοια στοιχεία επικοινωνίας.

Διαπιστευτήρια. Κωδικοί πρόσβασης, υποδείξεις κωδικών πρόσβασης, καθώς και παρόμοιες πληροφορίες ασφαλείας που χρησιμοποιούνται για έλεγχο ταυτότητας και πρόσβαση στον λογαριασμό.

Δημογραφικά δεδομένα. Δεδομένα σχετικά με εσάς, όπως η ηλικία, το φύλο, η χώρα/περιοχή και η γλώσσα της προτίμησής σας.

Δεδομένα πληρωμών. Δεδομένα για τη διεκπεραίωση πληρωμών, όπως ο αριθμός του οργάνου πληρωμής σας (π.χ. αριθμός πιστωτικής κάρτας), καθώς και ο κωδικός ασφαλείας που είναι συσχετισμένος με το όργανο πληρωμής.

Δεδομένα συνδρομών και παραχώρησης αδειών χρήσης. Πληροφορίες σχετικά με τις συνδρομές, τις άδειες χρήσης και άλλα δικαιώματα που έχετε.

Αλληλεπιδράσεις. Δεδομένα σχετικά με τη χρήση προϊόντων της Microsoft από εσάς. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως σε ερωτήματα αναζήτησης, αυτά είναι δεδομένα που παρέχετε για να χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα. Σε άλλες περιπτώσεις, όπως σε αναφορές σφαλμάτων, αυτά είναι δεδομένα που δημιουργούμε εμείς. Άλλα παραδείγματα δεδομένων αλληλεπίδρασης είναι, μεταξύ άλλων, τα εξής:

 • Δεδομένα συσκευής και χρήσης. Δεδομένα σχετικά με τη συσκευή σας, καθώς και το προϊόν και τις δυνατότητες που χρησιμοποιείτε, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για το υλικό και το λογισμικό, τις επιδόσεις των προϊόντων μας αλλά και τις ρυθμίσεις σας. Για παράδειγμα:
  • Ιστορικό πληρωμών και λογαριασμού. Δεδομένα σχετικά με τα προϊόντα που αγοράζετε και τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τον λογαριασμό σας.
  • Ιστορικό περιήγησης. Δεδομένα σχετικά με τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε.
  • Δεδομένα συσκευών, συνδεσιμότητας και ρύθμισης παραμέτρων. Δεδομένα σχετικά με τη συσκευή σας, τη ρύθμιση παραμέτρων της συσκευής και γειτονικά δίκτυα. Για παράδειγμα, δεδομένα σχετικά με το λειτουργικό σύστημα και άλλο λογισμικό που είναι εγκατεστημένο στη συσκευή σας, συμπεριλαμβανομένων αριθμών-κλειδιών προϊόντων. Επιπλέον, διεύθυνση IP, αναγνωριστικά συσκευής (όπως ο αριθμός IMEI για τα τηλέφωνα), ρυθμίσεις περιοχής και γλώσσας και πληροφορίες για σημεία πρόσβασης WLAN κοντά στη συσκευή σας.
  • Δεδομένα αναφοράς σφαλμάτων και επιδόσεων. Δεδομένα σχετικά με τις επιδόσεις των προϊόντων, καθώς και τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζετε με αυτά, συμπεριλαμβανομένων αναφορών σφαλμάτων. Στις αναφορές σφαλμάτων (που ορισμένες φορές αναφέρονται ως "ενδείξεις σφαλμάτων") μπορεί να περιλαμβάνονται λεπτομέρειες για το λογισμικό ή το υλικό το οποίο σχετίζεται με ένα σφάλμα, τα περιεχόμενα των αρχείων που ανοίχτηκαν όταν παρουσιάστηκε το σφάλμα και δεδομένα για άλλο λογισμικό στη συσκευή σας.
  • Δεδομένα αντιμετώπισης προβλημάτων και βοήθειας. Δεδομένα τα οποία παρέχετε όταν επικοινωνείτε με τη Microsoft για βοήθεια, όπως τα προϊόντα που χρησιμοποιείτε, και άλλες λεπτομέρειες οι οποίες μας βοηθούν να παρέχουμε υποστήριξη. Για παράδειγμα, δεδομένα επικοινωνίας ή ελέγχου ταυτότητας, το περιεχόμενο των συνομιλιών σας και άλλων επικοινωνιών με τη Microsoft, δεδομένα για την κατάσταση της συσκευή σας, καθώς και τα προϊόντα που χρησιμοποιείτε και σχετίζονται με το αίτημά σας για παροχή βοήθειας. Όταν επικοινωνείτε μαζί μας, παραδείγματος χάριν, για παροχή υποστήριξης πελατών, οι τηλεφωνικές συνομιλίες ή οι συνεδρίες συνομιλίας με τους εκπροσώπους μας ενδέχεται να παρακολουθούνται και να καταγράφονται.
  • Δεδομένα χρήσης bot. Αλληλεπιδράσεις με bot και δεξιότητες τρίτων που διατίθενται μέσω προϊόντων της Microsoft, όπως την Cortana.
 • Ενδιαφέροντα και αγαπημένα. Δεδομένα σχετικά με τα ενδιαφέροντα και τα αγαπημένα σας, όπως τις αθλητικές ομάδες που παρακολουθείτε, τις γλώσσες προγραμματισμού της προτίμησής σας, τις μετοχές που παρακολουθείτε ή τις πόλεις που προσθέτετε για να παρακολουθείτε στοιχεία όπως τον καιρό ή την κίνηση. Εκτός από τα στοιχεία που παρέχετε εσείς οι ίδιοι, τα ενδιαφέροντα και τα αγαπημένα σας μπορούν επίσης να συναχθούν ή να προέλθουν από άλλα δεδομένα που συλλέγουμε.
 • Δεδομένα χρήσης περιεχομένου. Πληροφορίες σχετικά με περιεχόμενο πολυμέσων (π.χ., τηλεοπτικές εκπομπές, βίντεο, μουσική, ήχος, βιβλία, εφαρμογές και παιχνίδια) στο οποίο αποκτάτε πρόσβαση μέσω των προϊόντων μας.
 • Αναζητήσεις και εντολές. Ερωτήματα αναζήτησης και εντολές κατά τη χρήση προϊόντων της Microsoft με λειτουργίες αναζήτησης ή σχετικές δυνατότητες παραγωγικότητας.
 • Φωνητικά δεδομένα. Τα φωνητικά δεδομένα σας, όπως τα ερωτήματα αναζήτησης ή οι εντολές που εκφωνείτε, στα οποία μπορεί να περιλαμβάνονται ήχοι παρασκηνίου.
 • Δεδομένα κειμένου, γραφής και πληκτρολόγησης. Δεδομένα κειμένου, γραφής και πληκτρολόγησης και σχετικές πληροφορίες. Για παράδειγμα, όταν συλλέγουμε δεδομένα γραφής, συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με την τοποθέτηση του οργάνου γραφής στη συσκευή σας.
 • Εικόνες. Εικόνες και σχετικές πληροφορίες, όπως μετα-δεδομένα εικόνων. Για παράδειγμα, συλλέγουμε την εικόνα που παρέχετε όταν χρησιμοποιείτε μια υπηρεσία που υποστηρίζει εικόνες του Bing.
 • Επαφές και σχέσεις. Δεδομένα σχετικά με τις επαφές και τις σχέσεις σας, εάν χρησιμοποιείτε ένα προϊόν για σκοπούς ανταλλαγής πληροφοριών με άλλους, διαχείρισης επαφών, επικοινωνίας με άλλους ή βελτίωσης της παραγωγικότητας.
 • Κοινωνικά δεδομένα. Πληροφορίες σχετικά με τις σχέσεις και τις αλληλεπιδράσεις σας με άλλα άτομα και οργανισμούς, όπως τύποι ανάμειξης (π.χ., συμπάθειες, αντιπάθειες, εκδηλώσεις κ.λπ.) που σχετίζονται με άτομα και οργανισμούς.
 • Δεδομένα τοποθεσίας. Δεδομένα σχετικά με την τοποθεσία της συσκευής σας, τα οποία μπορεί να είναι ακριβή ή ανακριβή. Για παράδειγμα, συλλέγουμε δεδομένα τοποθεσίας χρησιμοποιώντας το Παγκόσμιο Δορυφορικό Σύστημα Πλοήγησης (GNSS) (π.χ. GPS) και δεδομένα για κοντινές κεραίες κινητής τηλεφωνίας και Wi-Fi hotspot. Η τοποθεσία μπορεί επίσης να συναχθεί από τη διεύθυνση IP μιας συσκευής ή τα δεδομένα στο προφίλ του λογαριασμού σας που υποδεικνύει με μικρότερη ακρίβεια τη θέση της, όπως σε επίπεδο πόλης ή ταχυδρομικού κώδικα.
 • Άλλα δεδομένα. Άλλα δεδομένα που παρέχονται όταν χρησιμοποιείτε τα προϊόντα μας. Για παράδειγμα, δεδομένα όπως τα κουμπιά που πατάτε σε ένα ασύρματο χειριστήριο Xbox ενώ χρησιμοποιείτε το Xbox Live, δεδομένα ανίχνευσης σώματος όταν χρησιμοποιείτε το Kinect και άλλα δεδομένα αισθητήρα, όπως ο αριθμός των βημάτων που κάνετε, όταν χρησιμοποιείτε συσκευές με κατάλληλους αισθητήρες. Επιπλέον, εάν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Spend, κατόπιν υπόδειξής σας, συλλέγουμε επίσης δεδομένα οικονομικών συναλλαγών από την εταιρεία έκδοσης της πιστωτικής κάρτας σας για σκοπούς παροχής της υπηρεσίας.

Περιεχόμενο. Περιεχόμενο των αρχείων και των επικοινωνιών που εισάγετε, αποστέλλετε, λαμβάνετε, δημιουργείτε και ελέγχετε. Για παράδειγμα, αν διαβιβάζετε ένα αρχείο χρησιμοποιώντας το Skype σε κάποιον άλλο χρήστη του Skype, πρέπει να συλλέξουμε το περιεχόμενο του συγκεκριμένου αρχείου για να το εμφανίσουμε σε εσάς και στον άλλο χρήστη. Αν λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω του Outlook.com, πρέπει να συλλέξουμε το περιεχόμενο του συγκεκριμένου μηνύματος, προκειμένου να το παραδώσουμε στα Εισερχόμενά σας, να το εμφανίσουμε σε εσάς, να σας επιτρέψουμε να απαντήσετε σε αυτό και να το αποθηκεύσουμε για λογαριασμό σας, έως ότου επιλέξετε να το διαγράψετε. Άλλοι τύποι περιεχομένου που συλλέγουμε όταν παρέχουμε προϊόντα σε εσάς είναι, μεταξύ άλλων, οι εξής:

 • Επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένου ήχου, βίντεο, κειμένου (πληκτρολογημένου, χειρόγραφου, υπαγορευμένου ή άλλου), σε ένα μήνυμα, ένα email, μια κλήση, μια σύσκεψη ή μια συνομιλία.
 • Φωτογραφίες, εικόνες, τραγούδια, ταινίες, λογισμικό και άλλα πολυμέσα ή έγγραφα που αποθηκεύετε, ανακτάτε ή επεξεργάζεστε άλλως με την υπηρεσία cloud που προσφέρουμε.

Βίντεο ή καταγραφές. Καταγραφές εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων σε κτήρια, καταστήματα λιανικής και άλλες τοποθεσίες της Microsoft. Εάν επισκεφτείτε μια τοποθεσία Microsoft Store ή άλλες εγκαταστάσεις μας ή παραστείτε σε μια εκδήλωση της Microsoft η οποία μαγνητοσκοπείται, η εικόνα και τα φωνητικά δεδομένα σας μπορεί να καταγραφούν.

Σχόλια και αξιολογήσεις. Πληροφορίες τις οποίες παρέχετε σε εμάς και το περιεχόμενο των μηνυμάτων που στέλνετε σε εμάς, όπως σχόλια, δεδομένα ερευνών και κριτικές που γράφετε για ένα προϊόν.

Οι ενότητες για τα συγκεκριμένα προϊόντα παρακάτω περιγράφουν πρακτικές συλλογής δεδομένων που ισχύουν για τη χρήση των προϊόντων αυτών.

Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομέναΠώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομέναmainhowweusepersonaldatamodule
Σύνοψη
Πλήρες κείμενο

Η Microsoft χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγει, για να σας παρέχει εξαιρετικές, διαδραστικές εμπειρίες. Ειδικότερα, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα:

 • Για να παρέχουμε τα προϊόντα μας, το οποίο περιλαμβάνει την ενημέρωση, τη διασφάλιση και την αντιμετώπιση προβλημάτων, καθώς και την παροχή υποστήριξης. Περιλαμβάνει επίσης την κοινοποίηση δεδομένων, όταν αυτό απαιτείται για την παροχή της υπηρεσίας ή για την εκτέλεση των αιτούμενων συναλλαγών.
 • Για να βελτιώνουμε και να αναπτύσσουμε τα προϊόντα μας.
 • Για να εξατομικεύουμε τα προϊόντα μας και να σας κάνουμε προτάσεις.
 • Για σκοπούς διαφήμισης και προώθησης προς εσάς, το οποίο περιλαμβάνει την αποστολή διαφημιστικού υλικού, τη στόχευση διαφημίσεων και την προβολή σχετικών προσφορών.

Χρησιμοποιούμε επίσης τα δεδομένα για τη διεξαγωγή των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων, το οποίο περιλαμβάνει την ανάλυση των επιδόσεών μας, την εκπλήρωση των νομικών μας υποχρεώσεων, την ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού μας και τη διεξαγωγή έρευνας.

Για τους σκοπούς αυτούς, συνδυάζουμε δεδομένα τα οποία συλλέγουμε από διαφορετικά περιβάλλοντα (για παράδειγμα, από την από μέρους σας χρήση δύο προϊόντων της Microsoft). Για παράδειγμα, η Cortana χρησιμοποιεί τις αγαπημένες αθλητικές ομάδες που προσθέτετε στην εφαρμογή Αθλητισμός της Microsoft, για να σας παρέχει πληροφορίες που είναι σχετικές με τα ενδιαφέροντά σας, και το Microsoft Store χρησιμοποιεί πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε, για να σας παρέχει πιο εξατομικευμένες προτάσεις εφαρμογών. Ωστόσο, έχουμε ενσωματώσει τεχνολογικές και διαδικαστικές ασφαλιστικές δικλείδες οι οποίες αποσκοπούν στην αποτροπή συγκεκριμένων συνδυασμών δεδομένων, όπου απαιτείται από τη νομοθεσία. Για παράδειγμα, όπου απαιτείται από τη νομοθεσία, αποθηκεύουμε τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς όταν δεν έχει γίνει έλεγχος ταυτότητας (δεν έχετε πραγματοποιήσει είσοδο) ξεχωριστά από τυχόν πληροφορίες λογαριασμού που σας ταυτοποιούν άμεσα, όπως το όνομα, τη διεύθυνση email ή τον αριθμό τηλεφώνου σας.

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για αυτούς τους σκοπούς περιλαμβάνει τόσο αυτοματοποιημένες όσο και μη αυτόματες (από άνθρωπο) μεθόδους επεξεργασίας. Οι αυτοματοποιημένες μέθοδοι συχνά σχετίζονται με και υποστηρίζονται από τις μη αυτόματες μεθόδους μας. Για παράδειγμα, οι αυτοματοποιημένες μέθοδοι περιλαμβάνουν την τεχνητή νοημοσύνη (AI), την οποία θεωρούμε ως ένα σύνολο τεχνολογιών που επιτρέπουν στους υπολογιστές να αντιλαμβάνονται, να μαθαίνουν, να αιτιολογούν και να συμβάλλουν στη λήψη αποφάσεων για την επίλυση προβλημάτων με τρόπους παρόμοιους με εκείνους που χρησιμοποιούν οι χρήστες. Για να αναπτύξουμε, να εκπαιδεύσουμε και να βελτιώσουμε την ακρίβεια των αυτοματοποιημένων μεθόδων επεξεργασίας μας (συμπεριλαμβανομένου του AI), ελέγχουμε με μη αυτόματο τρόπο ορισμένες από τις προβλέψεις και τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τις αυτοματοποιημένες μεθόδους σε σχέση με τα υποκείμενα δεδομένα από τα οποία έχουν προκύψει οι προβλέψεις και τα συμπεράσματα. Για παράδειγμα, ελέγχουμε με μη αυτόματο τρόπο σύντομα αποσπάσματα ενός μικρού δείγματος φωνητικών δεδομένων τα οποία έχουμε αποχαρακτηρίσει, προκειμένου να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες φωνητικών εντολών μας, όπως την αναγνώριση και τη μετάφραση.

Όταν επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα που αφορούν εσάς, το κάνουμε κατόπιν δικής σας συγκατάθεσης ή/και όπως απαιτείται, προκειμένου να σας παρέχουμε τα προϊόντα που χρησιμοποιείτε, να διεξάγουμε τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες, να εκπληρώνουμε τις συμβατικές και νομικές μας υποχρεώσεις, να προστατεύουμε την ασφάλεια των συστημάτων και των πελατών μας ή να υπηρετούμε άλλα έννομα συμφέροντα της Microsoft, όπως περιγράφεται στην παρούσα ενότητα και στην ενότητα Γιατί κοινοποιούμε προσωπικά δεδομένα της παρούσας δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων. Όταν διαβιβάζουμε προσωπικά δεδομένα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, αυτό γίνεται με βάση διάφορους νομικούς μηχανισμούς, όπως περιγράφεται στην ενότητα Πού αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα της παρούσας δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς επεξεργασίας:

 • Παροχή των προϊόντων μας. Χρησιμοποιούμε δεδομένα για τη λειτουργία των προϊόντων μας και για την παροχή εξαιρετικών, διαδραστικών εμπειριών. Για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιείτε το OneDrive, επεξεργαζόμαστε τα έγγραφα τα οποία αποστέλλετε στο OneDrive, ώστε να μπορείτε να τα ανακτήσετε, να τα διαγράψετε, να τα επεξεργαστείτε, να τα προωθήσετε ή να τα χειριστείτε με άλλον τρόπο, κατά τη διακριτική σας ευχέρεια, στο πλαίσιο χρήσης της υπηρεσίας. Εναλλακτικά, για παράδειγμα, εάν εισαγάγετε ένα ερώτημα αναζήτησης στον μηχανισμό αναζήτησης Bing, χρησιμοποιούμε το εν λόγω ερώτημα για να σας εμφανίσουμε αποτελέσματα αναζήτησης. Επιπλέον, καθώς η επικοινωνία είναι μια δυνατότητα που περιλαμβάνεται σε διάφορα προϊόντα, προγράμματα και δραστηριότητες, χρησιμοποιούμε δεδομένα για να επικοινωνούμε μαζί σας. Για παράδειγμα, μπορεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω τηλεφώνου, email ή άλλα μέσα, για να σας ενημερώσουμε σχετικά με τη λήξη μιας συνδρομής ή για πληροφορίες σχετικά με τον λογαριασμό παραχώρησης αδειών χρήσης. Επίσης, επικοινωνούμε μαζί σας για λόγους οι οποίοι σχετίζονται με την ασφάλεια των προϊόντων μας, ενημερώνοντάς σας, για παράδειγμα, όταν διατίθενται ενημερώσεις προϊόντων.
 • Βελτίωση προϊόντων. Χρησιμοποιούμε δεδομένα για να βελτιώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας, συμπεριλαμβανομένης της προσθήκης νέων δυνατοτήτων. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε αναφορές σφαλμάτων για να βελτιώνουμε τις δυνατότητες ασφαλείας, ερωτήματα αναζήτησης και κλικ στο Bing για να βελτιώνουμε τη συνάφεια των αποτελεσμάτων αναζήτησης, δεδομένα χρήσης για να προσδιορίζουμε ποιες νέες δυνατότητες να θέτουμε σε προτεραιότητα και φωνητικά δεδομένα για να βελτιώνουμε την ακρίβεια της αναγνώρισης ομιλίας.
 • Εξατομίκευση. Πολλά προϊόντα περιλαμβάνουν εξατομικευμένες δυνατότητες, όπως προτάσεις οι οποίες βελτιώνουν την παραγωγικότητα και την απόλαυση. Αυτές οι δυνατότητες χρησιμοποιούν αυτοματοποιημένες διαδικασίες, για να εξατομικεύουν την εμπειρία σας με το εκάστοτε προϊόν σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία διαθέτουμε για εσάς, όπως τα συμπεράσματα που εξάγουμε για εσάς και την από μέρους σας χρήση του προϊόντος, τις δραστηριότητες, τα ενδιαφέροντα και την τοποθεσία σας. Για παράδειγμα, ανάλογα με τις ρυθμίσεις σας, αν πραγματοποιείτε ροή ταινιών σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στη συσκευή Windows, μπορεί να δείτε μια πρόταση για μια αποτελεσματικότερη εφαρμογή ροής από το Microsoft Store. Εάν έχετε λογαριασμό Microsoft, με την άδειά σας, μπορούμε να συγχρονίζουμε τις ρυθμίσεις σας σε πολλές συσκευές. Πολλά από τα προϊόντα μας διαθέτουν στοιχεία ελέγχου, για να απενεργοποιείτε τις εξατομικευμένες δυνατότητες.
 • Ενεργοποίηση προϊόντος. Χρησιμοποιούμε δεδομένα –όπως είναι ο τύπος συσκευής και εφαρμογής, η τοποθεσία και μοναδικά αναγνωριστικά συσκευής, εφαρμογής, δικτύου και συνδρομής– προκειμένου να ενεργοποιούμε τα προϊόντα τα οποία απαιτούν ενεργοποίηση.
 • Ανάπτυξη προϊόντων. Χρησιμοποιούμε δεδομένα, για να αναπτύσσουμε νέα προϊόντα. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε δεδομένα, συχνά αποχαρακτηρισμένα, για να κατανοούμε καλύτερα τις ανάγκες σε λύσεις υπολογιστών και παραγωγικότητας των πελατών μας, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν βάση για την ανάπτυξη νέων προϊόντων.
 • Υποστήριξη πελατών. Χρησιμοποιούμε δεδομένα για την αντιμετώπιση και τη διάγνωση προβλημάτων που σχετίζονται με προϊόντα, για την επισκευή των συσκευών των πελατών, καθώς και για την παροχή άλλων υπηρεσιών εξυπηρέτησης και υποστήριξης πελατών.
 • Προστασία και αντιμετώπιση προβλημάτων. Χρησιμοποιούμε δεδομένα, για να προστατεύουμε τα προϊόντα μας και να αντιμετωπίζουμε προβλήματα που παρουσιάζονται σε αυτά. Αυτό περιλαμβάνει τη χρήση δεδομένων για σκοπούς προστασίας και ασφάλειας των προϊόντων και των πελατών, εντοπισμού λογισμικού κακόβουλης λειτουργίας και κακόβουλων δραστηριοτήτων, αντιμετώπισης προβλημάτων που σχετίζονται με τις επιδόσεις και τη συμβατότητα, παροχής υποστήριξης στους πελάτες ώστε να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις εμπειρίες και ειδοποίησης των πελατών για ενημερώσεις για τα προϊόντα μας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων για τον εντοπισμό ζητημάτων ασφαλείας.
 • Ασφάλεια. Χρησιμοποιούμε δεδομένα για σκοπούς προστασίας και ασφάλειας των προϊόντων και των πελατών μας. Οι δυνατότητες και τα προϊόντα ασφαλείας που διαθέτουμε μπορούν να διακόψουν τη λειτουργία κακόβουλου λογισμικού και να ειδοποιήσουν τους χρήστες, εάν εντοπιστεί κακόβουλο λογισμικό στις συσκευές τους. Για παράδειγμα, ορισμένα από τα προϊόντα μας, όπως το Outlook ή το OneDrive, σαρώνουν συστηματικά περιεχόμενο, με αυτοματοποιημένο τρόπο, για τον εντοπισμό ύποπτης ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, ιών, καταχρηστικών ενεργειών ή διευθύνσεων URL που έχουν επισημανθεί ως συνδέσεις απάτης, ηλεκτρονικού "ψαρέματος" ή λογισμικού κακόβουλης λειτουργίας και διατηρούμε το δικαίωμα να αποκλείσουμε την παράδοση μηνυμάτων ή να καταργήσουμε περιεχόμενο σε περίπτωση που παραβιάζει τους όρους μας.
 • Ενημερώσεις. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που συλλέγουμε, για να αναπτύσσουμε ενημερώσεις και ενημερώσεις κώδικα ασφαλείας για τα προϊόντα μας. Για παράδειγμα, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες για τις δυνατότητες της συσκευής σας, όπως τη διαθέσιμη μνήμη, για να σας παράσχουμε μια ενημέρωση λογισμικού ή μια ενημέρωση κώδικα ασφάλειας. Οι ενημερώσεις και οι ενημερώσεις κώδικα έχουν αποσκοπούν να μεγιστοποιήσουν την εμπειρία σας με τα προϊόντα μας, να σας βοηθήσουν να προστατεύετε το απόρρητο και τα προσωπικά δεδομένα, να σας παρέχουν νέες δυνατότητες και να διασφαλίζουν ότι η συσκευή σας είναι έτοιμη για την εφαρμογή των εν λόγω ενημερώσεων.
 • Μηνύματα προωθητικών ενεργειών. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που συλλέγουμε για την παράδοση μηνυμάτων προωθητικών ενεργειών. Μπορείτε να εγγραφείτε για να λαμβάνετε μηνύματα μέσω email και να επιλέξετε αν θέλετε να λαμβάνετε διαφημιστικό υλικό από τη Microsoft μέσω email, SMS, παραδοσιακού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικώς. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των στοιχείων επικοινωνίας σας, των συνδρομών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της διαφημιστικής επικοινωνίας, ανατρέξτε στην ενότητα Τρόπος πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα σας και ελέγχου αυτών της παρούσας δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων.
 • Σχετικές προσφορές. Η Microsoft χρησιμοποιεί δεδομένα, για να σας παρέχει συναφείς και πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα της. Αναλύουμε δεδομένα από διάφορες πηγές, για να προβλέπουμε τις πληροφορίες που θα είναι πιο ενδιαφέρουσες και συναφείς με εσάς και σας παρέχουμε τις εν λόγω πληροφορίες με διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα, μπορεί να προβλέψουμε το ενδιαφέρον σας για παιχνίδια και να σας ενημερώσουμε σχετικά με νέα παιχνίδια που μπορεί να σας αρέσουν.
 • Διαφημίσεις. Η Microsoft δεν χρησιμοποιεί το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, των συνομιλιών, των κλήσεων βίντεο ή του φωνητικού ταχυδρομείου σας ούτε τα έγγραφα, τις φωτογραφίες σας ή άλλα προσωπικά αρχεία για τη διαφημιστική σας στόχευση. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που συλλέγουμε μέσω της αλληλεπίδρασης μαζί σας, μέσω ορισμένων προϊόντων μας και από ιδιοκτησίες web τρίτων για σκοπούς προβολής διαφημίσεων στα προϊόντα μας και σε ιδιοκτησίες τρίτων. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε αυτοματοποιημένες διαδικασίες, για να σας εμφανίσουμε πιο συναφείς διαφημίσεις. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιούνται τα δεδομένα σας για διαφημιστικούς σκοπούς, ανατρέξτε στην ενότητα Διαφημίσεις της παρούσας δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων.
 • Εμπορικές συναλλαγές. Χρησιμοποιούμε δεδομένα για σκοπούς εκτέλεσης συναλλαγών. Για παράδειγμα, επεξεργαζόμαστε στοιχεία πληρωμής για να παρέχουμε στους πελάτες συνδρομές σε προϊόντα και χρησιμοποιούμε στοιχεία επικοινωνίας για να τους παραδίδουμε τα προϊόντα που αγοράζουν από το Microsoft Store.
 • Αναφορές και επιχειρηματικές δραστηριότητες. Χρησιμοποιούμε δεδομένα, για να αναλύουμε τις δραστηριότητές μας και για σκοπούς επιχειρηματικής ευφυΐας. Αυτό μας επιτρέπει να λαμβάνουμε τεκμηριωμένες αποφάσεις και να δημιουργούμε αναφορές για την απόδοση των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων.
 • Προστασία δικαιωμάτων και ιδιοκτησίας. Χρησιμοποιούμε δεδομένα για σκοπούς εντοπισμού και πρόληψης της απάτης, επίλυσης διαφορών, επιβολής συμφωνιών και προστασίας της ιδιοκτησίας μας. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε δεδομένα για να επιβεβαιώνουμε την εγκυρότητα των αδειών χρήσης λογισμικού με στόχο τον περιορισμό της πειρατείας. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε αυτοματοποιημένες διαδικασίες, για να εντοπίσουμε και να αποτρέψουμε δραστηριότητες οι οποίες παραβιάζουν τα δικαιώματά μας και τα δικαιώματα τρίτων, όπως απάτες.
 • Νομική συμμόρφωση. Επεξεργαζόμαστε δεδομένα για σκοπούς συμμόρφωσης με τον νόμο. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε την ηλικία των πελατών μας, για να διασφαλίζουμε ότι εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας να προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα των παιδιών. Επίσης, επεξεργαζόμαστε στοιχεία επικοινωνίας και διαπιστευτήρια, για να βοηθούμε τους πελάτες να ασκούν τα δικαιώματα προστασίας των δεδομένων τους.
 • Έρευνα. Με τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των φυσικών προσώπων, χρησιμοποιούμε δεδομένα για τη διεξαγωγή έρευνας, μεταξύ άλλων, για δημόσιο συμφέρον και επιστημονικούς σκοπούς.
Γιατί κοινοποιούμε προσωπικά δεδομέναΓιατί κοινοποιούμε προσωπικά δεδομέναmainreasonswesharepersonaldatamodule
Σύνοψη
Πλήρες κείμενο

Μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με τη συγκατάθεσή σας ή όπως απαιτείται, για την ολοκλήρωση οποιασδήποτε συναλλαγής ή για την παροχή οποιουδήποτε προϊόντος έχετε ζητήσει ή εξουσιοδοτήσει. Για παράδειγμα, μοιραζόμαστε το περιεχόμενό σας με τρίτους, όταν μας υποδείξετε ότι μπορούμε να το κάνουμε, όπως όταν στέλνετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε ένα φίλο σας, μοιράζεστε φωτογραφίες και έγγραφα στο OneDrive ή συνδέετε λογαριασμούς με άλλη υπηρεσία. Εάν χρησιμοποιείτε ένα προϊόν Microsoft το οποίο παρέχεται από έναν συγγενή με εσάς οργανισμό, όπως έναν εργοδότη ή ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα, ή χρησιμοποιείτε μια διεύθυνση email η οποία παρέχεται από έναν τέτοιο οργανισμό για να αποκτάτε πρόσβαση σε προϊόντα Microsoft, κοινοποιούμε συγκεκριμένα δεδομένα, όπως δεδομένα αλληλεπίδρασης και διαγνωστικά δεδομένα, ώστε ο οργανισμός σας να μπορεί να διαχειρίζεται τα προϊόντα. Όταν παρέχετε δεδομένα πληρωμής για να κάνετε μια αγορά, θα μοιραστούμε τα δεδομένα πληρωμής με τις τράπεζες και άλλους φορείς που επεξεργάζονται συναλλαγές πληρωμών ή παρέχουν άλλες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, και για την πρόληψη της απάτης και τη μείωση του πιστωτικού κινδύνου.

Επιπλέον, μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα με τις θυγατρικές και συνεργαζόμενες εταιρίες της Microsoft . Μοιραζόμαστε επίσης προσωπικά δεδομένα με τους προμηθευτές ή τους πράκτορες, που εργάζονται για λογαριασμό μας, για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση. Για παράδειγμα, οι εταιρείες που έχουμε προσλάβει για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης πελατών ή για τη βοήθεια στην προστασία και την εξασφάλιση των συστημάτων και των υπηρεσιών μας μπορεί να χρειάζονται πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, προκειμένου να παρέχουν τις λειτουργίες αυτές. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι εταιρείες πρέπει να συμμορφώνονται με την πολιτική μας προστασίας προσωπικών δεδομένων, και τις απαιτήσεις ασφαλείας, και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουν από εμάς για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Μπορεί επίσης να αποκαλύψουμε προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο μιας εταιρικής συναλλαγής, όπως μιας συγχώνευσης ή πώλησης περιουσιακών στοιχείων.

Τέλος, θα φυλάσσουμε, θα αποκτούμε πρόσβαση σε, θα διαβιβάζουμε, θα γνωστοποιούμε και θα διατηρούμε προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου σας (όπως το περιεχόμενο των email σας στο Outlook.com ή των αρχείων σας σε ιδιωτικούς φακέλους στο OneDrive), όταν πιστεύουμε καλόπιστα, ότι κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο για οποιοδήποτε από τα εξής:

 • Συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία ή για να ανταποκριθούμε σε έγκυρη νομική διαδικασία, η οποία μπορεί να προέρχεται επίσης από τις αστυνομικές αρχές ή άλλες κρατικές υπηρεσίες.
 • Προστασία των πελατών μας, για παράδειγμα, για την αποφυγή ανεπιθύμητης αλληλογραφίας ή απόπειρας εξαπάτησης των χρηστών των προϊόντων, ή για να αποτρέψουμε την απώλεια ζωής ή την πιθανότητα σοβαρού τραυματισμού.
 • Λειτουργία και συντήρηση της ασφάλειας των προϊόντων μας, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης ή της διακοπής μιας επίθεσης στα συστήματα υπολογιστών ή τα δίκτυά μας.
 • Προστασία των δικαιωμάτων ή της ιδιοκτησίας της Microsoft, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής των όρων που διέπουν τη χρήση των υπηρεσιών. Ωστόσο, εάν λάβουμε πληροφορίες που αναφέρουν ότι κάποιο άτομο χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες μας για τη διακίνηση κλεμμένης πνευματικής ή υλικής ιδιοκτησίας της Microsoft, δεν θα εξετάσουμε το ιδιωτικό περιεχόμενο του πελάτη μόνοι μας, αλλά μπορεί να παραπέμψουμε το θέμα στις αρχές επιβολής του νόμου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που γνωστοποιούμε ως απόκριση σε αιτήματα από τις αστυνομικές αρχές και άλλες κρατικές υπηρεσίες, ανατρέξτε στην Αναφορά αιτημάτων επιβολής του νόμου.

Λάβετε υπόψη ότι ορισμένα από τα προϊόντα μας περιλαμβάνουν συνδέσεις προς ή άλλως επιτρέπουν την πρόσβασή σας σε προϊόντα τρίτων, οι πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων των οποίων διαφέρουν από αυτές της Microsoft. Εάν καταχωρήσετε προσωπικά δεδομένα σε οποιαδήποτε από αυτά τα προϊόντα, τα δεδομένα σας διέπονται από τις πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων των συγκεκριμένων προϊόντων.

Τρόπος πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα σας και ελέγχου αυτώνΤρόπος πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα σας και ελέγχου αυτώνmainhowtoaccesscontrolyourdatamodule
Σύνοψη
Πλήρες κείμενο

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση και να ελέγξετε τα προσωπικά δεδομένα που έχει συλλέξει η Microsoft για εσάς χρησιμοποιώντας τα εργαλεία που σας παρέχει η Microsoft, τα οποία περιγράφονται παρακάτω, ή επικοινωνώντας με τη Microsoft. Για παράδειγμα:

 • Εάν η Microsoft εξασφάλισε τη συγκατάθεσή σας για να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα σας, μπορείτε να αποσύρετε αυτήν τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή.
 • Μπορείτε να ζητήσετε την πρόσβαση, τη διαγραφή και την ενημέρωση των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Εάν θα θέλατε να μεταφέρετε τα δεδομένα σας κάπου αλλού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία που παρέχει η Microsoft για τον σκοπό αυτό ή, εάν κανένα εργαλείο δεν είναι διαθέσιμο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Microsoft για βοήθεια.

Μπορείτε επίσης να αντιταχθείτε στη χρήση των προσωπικών δεδομένων σας από τη Microsoft ή να την περιορίσετε. Για παράδειγμα, μπορείτε να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην από μέρους μας χρήση των προσωπικών σας δεδομένων:

 • Για σκοπούς απευθείας μάρκετινγκ.
 • Στις περιπτώσεις στις οποίες εκτελούμε μια εργασία υπέρ του δημόσιου συμφέροντος ή επιδιώκουμε τα νόμιμα συμφέροντά μας ή εκείνα τρίτων.

Ενδέχεται να έχετε αυτά τα δικαιώματα δυνάμει των ισχυόντων νόμων, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) της ΕΕ, αλλά τα προσφέρουμε ανεξάρτητα από την τοποθεσία σας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η δυνατότητά σας να αποκτάτε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας ή να τα ελέγχετε θα είναι περιορισμένη, όπως απαιτείται ή επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Εάν ο οργανισμός σας, για παράδειγμα, ο εργοδότης, το εκπαιδευτικό ίδρυμα ή ο πάροχος υπηρεσιών σας, σας παρέχει πρόσβαση σε προϊόντα της Microsoft και διαχειρίζεται τη χρήση αυτών, επικοινωνήστε με τον οργανισμό σας, για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα και ελέγχου αυτών.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση και να ελέγξετε τα προσωπικά δεδομένα που έχει συλλέξει η Microsoft για εσάς, καθώς και να ασκήσετε τα δικαιώματα προστασίας των δεδομένων σας, χρησιμοποιώντας τα διάφορα εργαλεία που παρέχει. Τα εργαλεία που θα είναι πιο χρήσιμα για εσάς εξαρτώνται από την αλληλεπίδρασή μας με εσάς και την από μέρους σας χρήση των προϊόντων μας. Ακολουθεί μια γενική λίστα των εργαλείων που παρέχουμε, ώστε να μπορείτε να ελέγχετε τα προσωπικά σας δεδομένα. Συγκεκριμένα προϊόντα μπορεί να παρέχουν πρόσθετες επιλογές ελέγχου.

 • Πίνακας προστασίας προσωπικών δεδομένων της Microsoft. Μπορείτε να ελέγχετε ορισμένα από τα δεδομένα που επεξεργάζεται η Microsoft μέσω της χρήσης ενός λογαριασμού Microsoft στον Πίνακα προστασίας προσωπικών δεδομένων της Microsoft. Από εδώ, για παράδειγμα, μπορείτε να προβάλετε και να διαγράψετε τα δεδομένα περιήγησης, αναζήτησης και τοποθεσίας που είναι συσχετισμένα με τον λογαριασμό Microsoft.
 • Cortana. Μπορείτε να ελέγχετε ορισμένα από τα δεδομένα στα οποία η Cortana έχει πρόσβαση ή αποθηκεύει στο Σημειωματάριο της Cortana και στις ρυθμίσεις της Cortana.
 • Λογαριασμός Microsoft. Εάν θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση, να επεξεργαστείτε ή να καταργήσετε τις πληροφορίες του προφίλ και τις πληροφορίες πληρωμής στον λογαριασμό Microsoft, να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης, να προσθέσετε πληροφορίες ασφαλείας ή να κλείσετε τον λογαριασμό σας, μπορείτε να το κάνετε μεταβαίνοντας στην τοποθεσία web του λογαριασμού Microsoft.
 • Κέντρο υπηρεσιών παραχώρησης πολλαπλών αδειών χρήσης (VLSC). Εάν είστε πελάτης προγράμματος χορήγησης πολλαπλών Αδειών Χρήσης (Volume Licensing), μπορείτε να ελέγχετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας και τα δεδομένα συνδρομών και παραχώρησης αδειών χρήσης από ένα σημείο, μεταβαίνοντας στην τοποθεσία web του Κέντρου υπηρεσιών παραχώρησης πολλαπλών αδειών χρήσης.
 • Skype. Εάν επιθυμείτε να αποκτήσετε πρόσβαση, να επεξεργαστείτε ή να καταργήσετε κάποιες πληροφορίες προφίλ και πληρωμής για το Skype ή να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης, συνδεθείτε στον λογαριασμό σας. Εάν επιθυμείτε να εξαγάγετε το ιστορικό συνομιλιών του Skype και τα αρχεία που έχετε κοινοποιήσει στο Skype, μπορείτε να ζητήσετε ένα αντίγραφο.
 • Xbox. Εάν χρησιμοποιείτε το Xbox Live ή το Xbox.com, μπορείτε να προβάλετε ή να επεξεργαστείτε τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως τις πληροφορίες χρέωσης και λογαριασμού, τις ρυθμίσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς και τις προτιμήσεις ασφάλειας στο Internet και κοινής χρήσης δεδομένων, από την επιλογή Το Xbox μου στην κονσόλα Xbox ή στην τοποθεσία web Xbox.com.
 • Microsoft Store. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο προφίλ και στις πληροφορίες του λογαριασμού σας στο Microsoft Store μεταβαίνοντας στο Microsoft Store και επιλέγοντας Προβολή λογαριασμού ή Ιστορικό παραγγελιών.
 • Microsoft.com. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο προφίλ σας στο microsoft.com και να το ενημερώσετε, μεταβαίνοντας στη σελίδα προφίλ λογαριασμού Microsoft.
 • Εάν έχετε δημόσιο προφίλ στο Microsoft Developer Network (MSDN), μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα δεδομένα σας και να τα επεξεργαστείτε πραγματοποιώντας είσοδο στο Φόρουμ MSDN.

Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση ή ο έλεγχος όλων των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία από τη Microsoft μέσω των παραπάνω εργαλείων. Εάν θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ή να ελέγξετε προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από τη Microsoft τα οποία δεν είναι διαθέσιμα μέσω των παραπάνω εργαλείων ή απευθείας μέσω των προϊόντων της Microsoft που χρησιμοποιείτε, έχετε πάντα τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε με τη Microsoft στη διεύθυνση που παρέχεται στην ενότητα Τρόπος επικοινωνίας ή χρησιμοποιώντας τη φόρμα web μας. Θα ανταποκρινόμαστε στα αιτήματα ελέγχου των προσωπικών δεδομένων σας εντός 30 ημερών.

Οι προτιμήσεις επικοινωνίας σας

Μπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε να λαμβάνετε διαφημιστικό υλικό από τη Microsoft μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, SMS, συμβατικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικώς. Εάν λάβετε διαφημιστικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή SMS από εμάς και επιθυμείτε να εξαιρεθείτε, μπορείτε να το κάνετε ακολουθώντας τις οδηγίες στο συγκεκριμένο μήνυμα. Μπορείτε επίσης να ορίσετε επιλογές σχετικά με τη λήψη email, τηλεφωνικών κλήσεων και παραδοσιακής αλληλογραφίας με διαφημιστικό υλικό, πραγματοποιώντας είσοδο με τον προσωπικό σας λογαριασμό Microsoft και προβάλλοντας τα δικαιώματα επικοινωνίας σας, όπου μπορείτε να ενημερώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας, να διαχειριστείτε τις προτιμήσεις επικοινωνίας σε όλες τις τοποθεσίες και τις υπηρεσίες της Microsoft, να εξαιρεθείτε από λίστες email και να επιλέξετε κατά πόσον επιθυμείτε να κοινοποιούνται τα στοιχεία επικοινωνίας σας σε συνεργάτες της Microsoft. Εάν δεν έχετε προσωπικό λογαριασμό Microsoft, μπορείτε να διαχειριστείτε τις προτιμήσεις επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη Microsoft χρησιμοποιώντας αυτήν τη φόρμα web. Αυτές οι επιλογές δεν ισχύουν για τις υποχρεωτικές ανακοινώσεις υπηρεσίας που αποτελούν τμήμα ορισμένων προϊόντων, προγραμμάτων ή δραστηριοτήτων της Microsoft ή για τη διενέργεια ερευνών ή άλλων ενημερωτικών ανακοινώσεων που έχουν τη δική τους μέθοδο κατάργησης εγγραφής.

Οι διαφημιστικές σας επιλογές

Για να εξαιρεθείτε από τη λήψη διαφημίσεων βάσει ενδιαφερόντων από την Microsoft, επισκεφτείτε τη σελίδα εξαίρεσης. Όταν ζητάτε να εξαιρεθείτε, η προτίμησή σας αποθηκεύεται σε ένα cookie το οποίο δημιουργείται ειδικά για το πρόγραμμα περιήγησης web που χρησιμοποιείτε. Το cookie εξαίρεσης έχει ημερομηνία λήξης πέντε ετών. Εάν διαγράψετε τα cookie στη συσκευή σας, πρέπει να επαναλάβετε τη διαδικασία εξαίρεσης.

Μπορείτε επίσης να συνδέσετε την επιλογή εξαίρεσής σας με τον προσωπικό σας λογαριασμό Microsoft. Η συγκεκριμένη ενέργεια θα ισχύει σε κάθε συσκευή στην οποία χρησιμοποιείτε τον εν λόγω λογαριασμό και θα συνεχίσει να ισχύει μέχρι κάποιος να συνδεθεί με διαφορετικό προσωπικό λογαριασμό Microsoft στη συγκεκριμένη συσκευή. Εάν διαγράψετε τα cookie στη συσκευή σας, θα χρειαστεί να συνδεθείτε ξανά ώστε να εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις.

Για τις διαφημίσεις που ελέγχονται από τη Microsoft και προβάλλονται σε εφαρμογές στα Windows, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή εξαίρεσης που συνδέεται με τον προσωπικό σας λογαριασμό Microsoft ή να εξαιρεθείτε από διαφημίσεις βάσει ενδιαφερόντων απενεργοποιώντας το αναγνωριστικό διαφήμισης στις ρυθμίσεις των Windows.

Επειδή τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τις διαφημίσεις βάσει ενδιαφερόντων χρησιμοποιούνται επίσης για άλλους απαιτούμενους σκοπούς (όπως για την παροχή των προϊόντων μας, την ανάλυση και για τον εντοπισμό απάτης), η εξαίρεση από τις διαφημίσεις βάσει ενδιαφερόντων δεν διακόπτει τη συλλογή δεδομένων. Θα συνεχίσετε να λαμβάνετε διαφημίσεις, αν και ενδέχεται να είναι λιγότερο συναφείς με εσάς.

Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη διαφημίσεων βάσει ενδιαφερόντων από τρίτους μεταβαίνοντας στις αντίστοιχες τοποθεσίες τους (βλ. παραπάνω).

Έλεγχοι ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης

Κατά τη χρήση ενός προγράμματος, μπορείτε να ελέγξετε τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιώντας ορισμένες δυνατότητες. Για παράδειγμα:

 • Έλεγχοι cookie. Μπορείτε να ελέγξετε τα δεδομένα τα οποία έχουν αποθηκευτεί από cookie και να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για τα cookie χρησιμοποιώντας τους ελέγχους cookie ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης που περιγράφονται στην ενότητα Cookie της παρούσας δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων.
 • Προστασία από παρακολούθηση. Μπορείτε να ελέγξετε τα δεδομένα που μπορούν να συλλέγουν τοποθεσίες τρίτων σχετικά με εσάς χρησιμοποιώντας την Προστασία από παρακολούθηση του Internet Explorer (έκδοση 9 και άνω). Αυτή η δυνατότητα θα αποκλείει το περιεχόμενο τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των cookie, από οποιαδήποτε τοποθεσία η οποία θα περιλαμβάνεται στη λίστα Προστασίας από παρακολούθηση που θα προσθέσετε.
 • Στοιχεία ελέγχου προγράμματος περιήγησης για τη λειτουργία "Χωρίς παρακολούθηση". Ορισμένα προγράμματα περιήγησης έχουν ενσωματώσει δυνατότητες "Χωρίς παρακολούθηση" (DNT) που μπορούν να στείλουν ένα σήμα στις τοποθεσίες web τις οποίες επισκέπτεστε, υποδεικνύοντας ότι δεν θέλετε να σας παρακολουθούν. Επειδή δεν υπάρχει ακόμα κοινή αντίληψη της ερμηνείας του σήματος DNT, οι υπηρεσίες Microsoft προς το παρόν δεν ανταποκρίνονται σε σήματα DNT από το πρόγραμμα περιήγησης. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με τις εταιρίες στο χώρο ώστε να καταλήξουμε στον ορισμό μιας κοινής αντιμετώπισης των σημάτων DNT. Εν τω μεταξύ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το φάσμα των άλλων εργαλείων που παρέχουμε, για να ελέγξετε τη συλλογή και τη χρήση δεδομένων, όπως τη δυνατότητα να εξαιρεθείτε από το να λαμβάνετε διαφημίσεις βάσει ενδιαφερόντων από τη Microsoft όπως περιγράφεται παραπάνω.
Cookie και παρόμοιες τεχνολογίεςCookie και παρόμοιες τεχνολογίεςmaincookiessimilartechnologiesmodule
Σύνοψη
Πλήρες κείμενο

Τα cookie είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία τοποθετούνται στη συσκευή σας για την αποθήκευση δεδομένων και τα οποία μπορούν να ανακληθούν από έναν διακομιστή web στον τομέα που τοποθέτησε το cookie. Αυτά τα δεδομένα συχνά αποτελούνται από μια συμβολοσειρά με αριθμούς και γράμματα που προσδιορίζουν με μοναδικό τρόπο τον υπολογιστή σας, αλλά μπορεί να περιέχουν και άλλες πληροφορίες. Ορισμένα cookie τοποθετούνται από τρίτους που ενεργούν για λογαριασμό μας. Χρησιμοποιούμε cookie και παρόμοιες τεχνολογίες, για να αποθηκεύουμε και να σεβόμαστε τις προτιμήσεις και τις ρυθμίσεις σας, να σας παρέχουμε τη δυνατότητα εισόδου, να σας εμφανίζουμε διαφημίσεις βάσει ενδιαφερόντων, να καταπολεμούμε τις απάτες, να αναλύουμε τις επιδόσεις των προϊόντων μας και για άλλους νόμιμους σκοπούς, όπως περιγράφεται παρακάτω. Οι εφαρμογές της Microsoft χρησιμοποιούν πρόσθετα αναγνωριστικά, όπως το αναγνωριστικό διαφήμισης στα Windows, για παρόμοιους σκοπούς και πολλές από τις τοποθεσίες web και τις εφαρμογές μας περιέχουν επίσης προειδοποιητικά σήματα web ή άλλες παρόμοιες τεχνολογίες, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Χρήση cookie και παρόμοιων τεχνολογιών από εμάς

Η Microsoft χρησιμοποιεί cookie και παρόμοιες τεχνολογίες για διάφορους σκοπούς, ανάλογα με το περιβάλλον ή το προϊόν, όπως τους εξής:

 • Αποθήκευση των προτιμήσεων και των ρυθμίσεών σας. Χρησιμοποιούμε cookie για να αποθηκεύουμε τις προτιμήσεις και τις ρυθμίσεις στη συσκευή σας, καθώς και για να βελτιώνουμε την εμπειρία σας. Για παράδειγμα, εάν καταχωρήσετε την πόλη ή τον ταχυδρομικό σας κώδικα για να δείτε τοπικές ειδήσεις ή πληροφορίες για τον καιρό σε μια τοποθεσία web της Microsoft, ανάλογα με τις ρυθμίσεις σας, θα αποθηκεύσουμε αυτά τα δεδομένα σε ένα cookie, ώστε να μπορέσετε να δείτε τις σχετικές τοπικές πληροφορίες όταν επιστρέψετε στην τοποθεσία. Με την αποθήκευση των προτιμήσεών σας σε cookie, όπως της γλώσσας της προτίμησής σας, δεν χρειάζεται να ορίζετε τις προτιμήσεις σας επανειλημμένα. Εάν επιλέξετε να εξαιρεθείτε από διαφημίσεις βάσει ενδιαφερόντων, θα αποθηκεύσουμε την προτίμησή σας να εξαιρεθείτε σε ένα cookie στη συσκευή σας.
 • Σύνδεση και έλεγχος ταυτότητας. Χρησιμοποιούμε cookie, για να ελέγχουμε την ταυτότητά σας. Όταν πραγματοποιείτε είσοδο σε μια τοποθεσία web χρησιμοποιώντας τον προσωπικό σας λογαριασμό Microsoft, αποθηκεύουμε έναν μοναδικό αριθμό αναγνωριστικού και την ώρα εισόδου σε ένα κρυπτογραφημένο cookie στη συσκευή σας. Αυτό το cookie σάς επιτρέπει να μετακινείστε από τη μια σελίδα της τοποθεσίας στην άλλη, χωρίς να απαιτείται είσοδος ξανά σε κάθε σελίδα. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες εισόδου σας, ώστε να μην χρειάζεται να πραγματοποιείτε είσοδο κάθε φορά που επιστρέφετε στην τοποθεσία.
 • Ασφάλεια. Χρησιμοποιούμε cookie, για να επεξεργαζόμαστε πληροφορίες που μας βοηθούν να προστατεύουμε τα προϊόντα μας, καθώς και για να εντοπίζουμε απάτη ή κατάχρηση.
 • Αποθήκευση των πληροφοριών που παρέχετε σε μια τοποθεσία web. Χρησιμοποιούμε cookie, για να αποθηκεύουμε τις πληροφορίες που έχετε κοινοποιήσει. Όταν παρέχετε πληροφορίες στη Microsoft, όπως όταν προσθέτετε προϊόντα σε ένα καρότσι αγορών σε τοποθεσίες web της Microsoft, αποθηκεύουμε τα δεδομένα σε ένα cookie, ώστε να θυμόμαστε τις πληροφορίες.
 • Μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ορισμένες από τις τοποθεσίες μας στο web περιλαμβάνουν cookie μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μεταξύ άλλων, και εκείνων που επιτρέπουν στους χρήστες που συνδέονται στην υπηρεσία του μέσου κοινωνικής δικτύωσης να κοινοποιούν περιεχόμενο μέσω αυτής της υπηρεσίας.
 • Σχόλια. Η Microsoft χρησιμοποιεί cookie, ώστε να μπορείτε να παρέχετε σχόλια σε μια τοποθεσία web.
 • Διαφημίσεις βάσει ενδιαφερόντων. Η Microsoft χρησιμοποιεί cookie για να συλλέγει δεδομένα σχετικά με τη δραστηριότητά σας στο Internet και να προσδιορίζει τα ενδιαφέροντά σας, ώστε να μπορεί να σας παρέχει τις πιο συναφείς διαφημίσεις με τα ενδιαφέροντά σας. Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη διαφημίσεων βάσει ενδιαφερόντων από τη Microsoft όπως περιγράφεται στην ενότητα Τρόπος πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα σας και ελέγχου αυτών της παρούσας δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων.
 • Εμφάνιση διαφημίσεων. Η Microsoft χρησιμοποιεί cookie, για να καταγράφει τον αριθμό των επισκεπτών που έχουν κάνει κλικ σε μια διαφήμιση και για να παρακολουθεί τις διαφημίσεις που έχετε προβάλει, για παράδειγμα, ώστε να μην βλέπετε επανειλημμένα την ίδια.
 • Ανάλυση. Χρησιμοποιούμε δικά μας cookie και cookie τρίτων καθώς και άλλα αναγνωριστικά, για να συλλέγουμε δεδομένα χρήσης και επιδόσεων. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε cookie για να μετρήσουμε τον αριθμό των μοναδικών επισκεπτών σε μια ιστοσελίδα ή μια υπηρεσία και για να αναπτύξουμε άλλα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις λειτουργίες των προϊόντων μας.
 • Επιδόσεις. Η Microsoft χρησιμοποιεί cookie για σκοπούς κατανόησης και βελτίωσης των επιδόσεων των προϊόντων της. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε cookie, για να συλλέγουμε δεδομένα τα οποία μας βοηθούν στην εξισορρόπηση φόρτου. Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζουμε τη συνεχή λειτουργία των τοποθεσιών web μας.

Παρακάτω παρατίθενται ορισμένα από τα cookie που χρησιμοποιούμε συνήθως. Αυτή η λίστα δεν είναι πλήρης, αλλά προορίζεται να παρουσιάσει τους κύριους σκοπούς για τους οποίους τοποθετούμε συνήθως cookie. Εάν επισκεφθείτε μια από τις τοποθεσίες μας στο web, η εν λόγω τοποθεσία θα τοποθετήσει όλα ή κάποια από τα παρακάτω cookie:

 • MUID, MC1 και MSFPC. Εντοπίζει μοναδικά προγράμματα περιήγησης web που επισκέπτονται τοποθεσίες της Microsoft. Αυτά τα cookie χρησιμοποιούνται για διαφήμιση, ανάλυση τοποθεσιών και άλλους λειτουργικούς σκοπούς.
 • ANON. Περιέχει το ANID, ένα μοναδικό αναγνωριστικό που προέρχεται από τον λογαριασμό Microsoft και το οποίο χρησιμοποιείται για διαφημίσεις, εξατομίκευση και λειτουργικούς σκοπούς. Χρησιμοποιείται επίσης για αποθήκευση της επιλογής σας για εξαίρεση από την προβολή διαφημίσεων βάσει ενδιαφερόντων από τη Microsoft, εάν έχετε επιλέξει να συνδέσετε την εξαίρεση με τον λογαριασμό σας Microsoft.
 • CC. Περιέχει έναν κωδικό χώρας, όπως καθορίζεται από τη διεύθυνση IP σας.
 • PPAuth, MSPAuth, MSNRPSAuth, KievRPSAuth, WLSSC, MSPProf. Βοηθά στον έλεγχο της ταυτότητάς σας όταν συνδέεστε με τον λογαριασμό σας Microsoft.
 • MC0. Εντοπίζει εάν είναι ενεργοποιημένα τα cookie στο πρόγραμμα περιήγησης.
 • MS0. Προσδιορίζει μια συγκεκριμένη περίοδο λειτουργίας.
 • NAP. Περιέχει μια κρυπτογραφημένη έκδοση της χώρας, του ταχυδρομικού κώδικα, της ηλικίας, του φύλου, της γλώσσας και της εργασίας σας, εφόσον είναι γνωστά, με βάση το προφίλ του λογαριασμού Microsoft.
 • MH. Εμφανίζεται σε τοποθεσίες συνεργασίας στις οποίες η Microsoft συνεργάζεται με ένα διαφημιστή. Αυτό το cookie προσδιορίζει τον διαφημιζόμενο, ώστε να επιλεγεί η σωστή διαφήμιση.
 • childinfo, kcdob, kcrelid, kcru, pcfm. Περιέχουν πληροφορίες που χρησιμοποιεί ο λογαριασμός Microsoft εντός των σελίδων του σε σχέση με τους λογαριασμούς παιδιών.
 • MR. Χρησιμοποιείται για τη συλλογή πληροφοριών για σκοπούς ανάλυσης.
 • x-ms-gateway-slice. Προσδιορίζει μια πύλη για εξισορρόπηση φόρτου.
 • TOptOut. Καταγράφει την απόφασή σας να μην λαμβάνετε διαφημίσεις βάσει ενδιαφερόντων από την Microsoft.

Εκτός από τα cookie που μπορεί να τοποθετεί η Microsoft όταν επισκέπτεστε τις τοποθεσίες web της, ενδέχεται να τοποθετούνται cookie από τρίτους όταν επισκέπτεστε τοποθεσίες της Microsoft. Για παράδειγμα:

 • Εταιρείες στις οποίες έχουμε αναθέσει να παρέχουν υπηρεσίες εκ μέρους μας, όπως υπηρεσίες ανάλυσης τοποθεσιών, τοποθετούν cookie όταν επισκέπτεστε τοποθεσίες μας. Ανατρέξτε στις συνδέσεις εξαίρεσης παρακάτω.
 • Εταιρείες που παρέχουν περιεχόμενο, όπως βίντεο ή ειδήσεις, ή διαφημίσεις σε τοποθεσίες της Microsoft, τοποθετούν μόνες τους cookie. Αυτές οι εταιρείες χρησιμοποιούν τα δεδομένα που επεξεργάζονται σύμφωνα με τις δικές τους πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων, οι οποίες ενδέχεται να επιτρέπουν στις εν λόγω εταιρείες να συλλέγουν και να συνδυάζουν πληροφορίες για τις δραστηριότητές σας από διάφορες τοποθεσίες web, εφαρμογές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Τρόπος ελέγχου των cookie

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης δέχονται αυτόματα cookie, αλλά παρέχουν στοιχεία ελέγχου που σας επιτρέπουν να τα αποκλείσετε ή να τα διαγράψετε. Για παράδειγμα, στον Microsoft Edge, μπορείτε να αποκλείσετε ή να διαγράψετε cookie επιλέγοντας Ρυθμίσεις > Προστασία προσωπικών δεδομένων και ασφάλεια  > Εκκαθάριση δεδομένων περιήγησης > Cookies και αποθηκευμένα δεδομένα τοποθεσίας web. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαγραφής των cookie σε προγράμματα περιήγησης της Microsoft, ανατρέξτε στις ενότητες Microsoft Edge ή Internet Explorer. Αν χρησιμοποιείτε διαφορετικό πρόγραμμα περιήγησης, ανατρέξτε στις αντίστοιχες οδηγίες για αυτό. .

Ορισμένες δυνατότητες των προϊόντων της Microsoft εξαρτώνται από cookie. Εάν επιλέξετε να αποκλείσετε τα cookie, δεν θα μπορείτε να εισέλθετε σε μερικές από αυτές τις δυνατότητες ή να τις χρησιμοποιήσετε, ενώ οι προτιμήσεις που εξαρτώνται από τα cookie θα χαθούν. Εάν επιλέξετε να διαγράψετε cookie, τυχόν ρυθμίσεις και προτιμήσεις που ελέγχονται από αυτά τα cookie, συμπεριλαμβανομένων των προτιμήσεων που αφορούν τις διαφημίσεις, θα διαγραφούν και θα χρειαστεί να αναδημιουργηθούν.

Οι πρόσθετοι έλεγχοι προστασίας προσωπικών δεδομένων που μπορούν να επηρεάσουν τα cookie, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας "Προστασία από παρακολούθηση" των προγραμμάτων περιήγησης της Microsoft, περιγράφονται στην ενότητα Τρόπος πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα σας και ελέγχου αυτών της παρούσας δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Χρήση προειδοποιητικών σημάτων web και υπηρεσιών ανάλυσης από εμάς

Ορισμένες ιστοσελίδες της Microsoft περιέχουν ηλεκτρονικές ετικέτες γνωστές ως προειδοποιητικά σήματα web, τις οποίες χρησιμοποιούμε για να παρέχουμε cookie στις τοποθεσίες μας στο web, να καταμετρούμε τους χρήστες που έχουν επισκεφτεί τις συγκεκριμένες τοποθεσίες web και να προσφέρουμε προϊόντα τα οποία έχουμε δημιουργήσει με τη συμμετοχή συνεργατών. Περιλαμβάνουμε επίσης προειδοποιητικά σήματα web ή παρόμοιες τεχνολογίες στις ηλεκτρονικές μας επικοινωνίες, για να γνωρίζουμε αν τις έχετε ανοίξει και αν έχετε ενεργήσει αντίστοιχα.

Εκτός από την τοποθέτηση προειδοποιητικών σημάτων web στις τοποθεσίες μας στο web, μερικές φορές συνεργαζόμαστε με άλλες εταιρείες για να τοποθετήσουμε τα δικά μας προειδοποιητικά σήματα web στις τοποθεσίες τους στο web ή στις διαφημίσεις τους. Αυτό μας βοηθά, για παράδειγμα, να αναπτύξουμε στατιστικά στοιχεία σχετικά με το πόσο συχνά το κλικ σε μια διαφήμιση σε μια τοποθεσία web της Microsoft καταλήγει σε αγορά ή άλλη ενέργεια στην τοποθεσία web του διαφημιζομένου. Επίσης, μας επιτρέπει να κατανοούμε τη δραστηριότητά σας στην τοποθεσία web ενός συνεργάτη της Microsoft σε σχέση με την από μέρους σας χρήση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας της Microsoft.

Τέλος τα προϊόντα της Microsoft περιέχουν συχνά προειδοποιητικά σήματα web ή παρόμοιες τεχνολογίες από τρίτους παρόχους ανάλυσης, τα οποία μας βοηθούν να καταρτίσουμε συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία σχετικά με την αποτελεσματικότητα των διαφημιστικών εκστρατειών μας ή άλλων λειτουργιών. Αυτές οι τεχνολογίες επιτρέπουν στους τρίτους παρόχους ανάλυσης να ορίζουν ή να διαβάζουν τα δικά τους cookie ή άλλα αναγνωριστικά στη συσκευή σας, μέσω των οποίων μπορούν να συλλέγουν πληροφορίες για τις δραστηριότητές σας στο Internet, σε εφαρμογές, τοποθεσίες web ή άλλα προϊόντα. Ωστόσο, απαγορεύουμε σε αυτούς τους παρόχους ανάλυσης να χρησιμοποιούν προειδοποιητικά σήματα web στις τοποθεσίες μας για να συλλέγουν ή να αποκτούν πρόσβαση σε πληροφορίες που σας ταυτοποιούν απευθείας (όπως το όνομά σας ή τη διεύθυνση email σας). Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη συλλογή ή τη χρήση δεδομένων από ορισμένους από αυτούς τους παρόχους υπηρεσιών ανάλυσης κάνοντας κλικ στις παρακάτω συνδέσεις: Adjust, AppsFlyer, Clicktale, Flurry Analytics, Google Analytics (απαιτείται η εγκατάσταση προσθέτου στο πρόγραμμα περιήγησης), Kissmetrics, Mixpanel, Nielsen, Acuity Ads ή WebTrends.

Άλλες παρόμοιες τεχνολογίες

Εκτός από τα συνήθη cookie και προειδοποιητικά σήματα web, τα προϊόντα μας μπορεί επίσης να χρησιμοποιούν άλλες παρόμοιες τεχνολογίες για την αποθήκευση και την ανάγνωση αρχείων δεδομένων στον υπολογιστή σας. Αυτό γίνεται κατά κανόνα για να διατηρούνται οι προτιμήσεις σας ή για να βελτιώνεται η ταχύτητα και οι επιδόσεις μέσω της αποθήκευσης συγκεκριμένων αρχείων τοπικά. Ωστόσο, όπως και τα συνηθισμένα cookie, αυτές οι τεχνολογίες μπορούν επίσης να αποθηκεύσουν ένα μοναδικό αναγνωριστικό για τον υπολογιστή σας, το οποίο μπορεί στη συνέχεια να παρακολουθεί τη συμπεριφορά. Αυτές οι τεχνολογίες περιλαμβάνουν τα Local Shared Object (ή "Flash cookie") και τον Χώρο αποθήκευσης εφαρμογών Silverlight.

Local Shared Objects ή "Flash cookie". Οι τοποθεσίες web που χρησιμοποιούν τεχνολογίες Adobe Flash μπορούν να χρησιμοποιούν Local Shared Object ή "Flash cookie", για να αποθηκεύουν δεδομένα στον υπολογιστή σας. Για να μάθετε πώς να διαχειρίζεστε ή να αποκλείετε Flash cookie, μεταβείτε στη Σελίδα βοήθειας του Flash Player.

Χώρος αποθήκευσης εφαρμογών Silverlight. Οι τοποθεσίες web ή οι εφαρμογές που χρησιμοποιούν την τεχνολογία Microsoft Silverlight έχουν επίσης τη δυνατότητα να αποθηκεύουν δεδομένα χρησιμοποιώντας τον Χώρο αποθήκευσης εφαρμογών Silverlight. Για να μάθετε πώς να διαχειριστείτε ή να αποκλείσετε τον εν λόγω χώρο αποθήκευσης, μεταβείτε στην ενότητα Silverlight της παρούσας δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Προϊόντα που παρέχονται από τον οργανισμό σας – γνωστοποίηση προς τους τελικούς χρήστεςΠροϊόντα που παρέχονται από τον οργανισμό σας – γνωστοποίηση προς τους τελικούς χρήστεςmainnoticetoendusersmodule
Σύνοψη
Λογαριασμός MicrosoftΛογαριασμός Microsoftmainmicrosoftaccountmodule
Σύνοψη
Πλήρες κείμενο

Με έναν λογαριασμό Microsoft, μπορείτε να πραγματοποιείτε είσοδο σε προϊόντα της Microsoft, καθώς και σε προϊόντα επιλεγμένων Συνεργατών της Microsoft. Στα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με τον λογαριασμό Microsoft περιλαμβάνονται τα διαπιστευτήρια, το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας, τα δεδομένα πληρωμής, τα δεδομένα χρήσης και συσκευής, οι επαφές σας, πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές σας, καθώς και τα ενδιαφέροντα και τα αγαπημένα σας. Πραγματοποιώντας είσοδο στον λογαριασμό Microsoft, απολαμβάνετε μια εξατομικευμένη, συνεπή εμπειρία σε όλα τα προϊόντα και τις συσκευές σας, ενώ μπορείτε επίσης να αποκτάτε πρόσβαση σε χώρο αποθήκευσης δεδομένων στο cloud και να τον χρησιμοποιείτε, να πραγματοποιείτε πληρωμές χρησιμοποιώντας τα όργανα πληρωμής που είναι αποθηκευμένα στον λογαριασμό Microsoft και να χρησιμοποιείτε άλλες δυνατότητες. Υπάρχουν τρεις τύποι λογαριασμού Microsoft:

 • Όταν δημιουργείτε τον δικό σας λογαριασμό Microsoft συνδέοντάς τον με την προσωπική σας διεύθυνση email, αναφερόμαστε σε αυτόν τον λογαριασμό ως προσωπικό λογαριασμό Microsoft.
 • Όταν δημιουργείτε εσείς ή ο οργανισμός σας (όπως ένας εργοδότης ή το εκπαιδευτικό σας ίδρυμα) τον λογαριασμό Microsoft συνδέοντάς τον με τη διεύθυνση email που παρέχεται από τον εν λόγω οργανισμό, αναφερόμαστε στον συγκεκριμένο λογαριασμό ως εταιρικό ή σχολικό λογαριασμό.
 • Όταν δημιουργείτε εσείς ή πάροχος υπηρεσιών σας (όπως ένας πάροχος καλωδιακής τηλεόρασης ή Internet) τον λογαριασμό Microsoft συνδέοντάς τον με τη διεύθυνση email σας από τον τομέα του παρόχου υπηρεσιών, αναφερόμαστε στον συγκεκριμένο λογαριασμό ως λογαριασμό τρίτου παρόχου.

Προσωπικοί λογαριασμοί Microsoft. Τα δεδομένα που σχετίζονται με τον προσωπικό σας λογαριασμό Microsoft, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούνται, εξαρτάται από το πώς χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό.

 • Δημιουργία του λογαριασμού Microsoft. Κατά τη δημιουργία ενός προσωπικού λογαριασμού Microsoft, θα σας ζητηθεί να παράσχετε ορισμένα προσωπικά δεδομένα και θα σας εκχωρηθεί ένας μοναδικός αριθμός αναγνωριστικού για σκοπούς προσδιορισμού του λογαριασμού σας και των συσχετισμένων πληροφοριών. Παρά το γεγονός ότι ορισμένα προϊόντα, όπως όσα περιλαμβάνουν διαδικασίες πληρωμής, απαιτούν τη δήλωση ενός πραγματικού ονόματος, μπορείτε να πραγματοποιείτε είσοδο σε άλλα προϊόντα της Microsoft και να τα χρησιμοποιείτε χωρίς να καταχωρήσετε το πραγματικό σας όνομα. Ορισμένα δεδομένα που παρέχετε, όπως το εμφανιζόμενο όνομα, η διεύθυνση email και ο αριθμός τηλεφώνου σας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν άλλα άτομα να σας βρουν και να συνδεθούν μαζί σας στα προϊόντα της Microsoft. Για παράδειγμα, οι χρήστες που γνωρίζουν το εμφανιζόμενο όνομα, τη διεύθυνση email ή τον αριθμό τηλεφώνου σας μπορούν να τα χρησιμοποιούν για την αναζήτησή σας στο Skype και την αποστολή πρόσκλησης για σύνδεση. Λάβετε υπόψη ότι, εάν χρησιμοποιήσετε μια εταιρική ή σχολική διεύθυνση email για να δημιουργήσετε έναν προσωπικό λογαριασμό Microsoft, ο εργοδότη ή το εκπαιδευτικό σας ίδρυμα ενδέχεται να αποκτήσει πρόσβαση στα δεδομένα σας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, θα πρέπει να αλλάξετε τη διεύθυνση email σε μια προσωπική διεύθυνση email, για να συνεχίσετε να έχετε πρόσβαση σε προϊόντα για καταναλωτές (όπως το Xbox Live).
 • Είσοδος στον λογαριασμό Microsoft. Όταν πραγματοποιείτε είσοδο στον λογαριασμό Microsoft, δημιουργούμε μια εγγραφή της εισόδου σας, η οποία περιλαμβάνει την ημερομηνία και την ώρα, πληροφορίες σχετικά με το προϊόν στο οποίο πραγματοποιήσατε είσοδο, το όνομα εισόδου, τον μοναδικό αριθμό που έχει εκχωρηθεί στον λογαριασμό σας, ένα μοναδικό αναγνωριστικό που έχει εκχωρηθεί στη συσκευή σας, τη διεύθυνση IP σας, το λειτουργικό σας σύστημα και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης.
 • Είσοδος σε προϊόντα της Microsoft. Όταν πραγματοποιείτε είσοδο στον λογαριασμό σας, επωφελείστε από βελτιωμένη εξατομίκευση, έχετε μια απρόσκοπτη και σταθερή εμπειρία σε όλα τα προϊόντα και τις συσκευές σας, απολαμβάνετε ευκολότερη πρόσβαση και χρήση του χώρου αποθήκευσης δεδομένων στο cloud, μπορείτε να πραγματοποιείτε πληρωμές χρησιμοποιώντας τα όργανα πληρωμής που είναι αποθηκευμένα στον λογαριασμό Microsoft, ενώ ενεργοποιούνται και άλλες βελτιωμένες δυνατότητες και ρυθμίσεις. Όταν πραγματοποιείτε είσοδο στον λογαριασμό σας, παραμένετε συνδεδεμένοι μέχρι να πραγματοποιήσετε έξοδο. Εάν προσθέσετε τον λογαριασμό Microsoft στη συσκευή Windows (έκδοση 8 ή μεταγενέστερη), τα Windows θα σας συνδέουν αυτόματα στα προϊόντα που χρησιμοποιούν τον λογαριασμό Microsoft, όταν αποκτάτε πρόσβαση στα συγκεκριμένα προϊόντα από αυτήν τη συσκευή. Όταν έχετε πραγματοποιήσει είσοδο, ορισμένα προϊόντα θα εμφανίζουν το όνομα ή το όνομα χρήστη και τη φωτογραφία του προφίλ σας (εάν έχετε προσθέσει φωτογραφία στο προφίλ σας) στο πλαίσιο της χρήσης των προϊόντων της Microsoft από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των επικοινωνιών σας, των κοινωνικών σας αλληλεπιδράσεων και των δημόσιων καταχωρήσεών σας μεταξύ άλλων.
 • Είσοδος σε προϊόντα τρίτων. Εάν πραγματοποιήσετε είσοδο σε ένα προϊόν τρίτου παρόχου με τον λογαριασμό Microsoft, θα κοινοποιήσετε δεδομένα στον εν λόγω τρίτο πάροχο σύμφωνα με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων αυτού. Ο τρίτος πάροχος θα λάβει επίσης τον αριθμό έκδοσης που έχει εκχωρηθεί στον λογαριασμό σας (εκχωρείται νέος αριθμός έκδοσης κάθε φορά που αλλάζετε τα δεδομένα εισόδου σας), καθώς και πληροφορίες που περιγράφουν αν ο λογαριασμός σας έχει απενεργοποιηθεί. Εάν κοινοποιήσετε τα δεδομένα προφίλ σας, ο τρίτος πάροχος θα μπορεί να εμφανίζει το όνομα ή το όνομα χρήστη και τη φωτογραφία του προφίλ σας (εάν έχετε προσθέσει μία στο προφίλ σας), όταν θα έχετε πραγματοποιήσει είσοδο στο συγκεκριμένο προϊόν τρίτου παρόχου. Εάν επιλέξετε να πραγματοποιήσετε μια πληρωμή σε έναν τρίτο έμπορο χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Microsoft, η Microsoft θα διαβιβάσει τα στοιχεία που είναι αποθηκευμένα στον λογαριασμό Microsoft στον τρίτο έμπορο ή τους προμηθευτές του (π.χ. εταιρείες διεκπεραίωσης πληρωμών), όπως απαιτείται για τη διεκπεραίωση της πληρωμής σας και την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας (όπως το όνομα, τον αριθμό πιστωτικής κάρτας, τις διευθύνσεις χρέωσης και αποστολής και σχετικά στοιχεία επικοινωνίας). Ο τρίτος έμπορος μπορεί να χρησιμοποιεί ή να γνωστοποιεί τα δεδομένα που θα λαμβάνει όταν πραγματοποιείτε είσοδο ή κάνετε μια αγορά σύμφωνα με τις δικές του πρακτικές και πολιτικές. Θα πρέπει να ελέγχετε προσεκτικά τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων του εκάστοτε προϊόντος στο οποίο πραγματοποιείτε είσοδο και του εκάστοτε εμπόρου από τον οποίο πραγματοποιείτε αγορές, ώστε να προσδιορίζετε πώς θα χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγει.

Εταιρικοί ή σχολικοί λογαριασμοί. Τα δεδομένα που σχετίζονται με έναν εταιρικό ή σχολικό λογαριασμό, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν, είναι γενικά παρόμοια με τη χρήση και τη συλλογή των δεδομένων που σχετίζονται με έναν προσωπικό λογαριασμό Microsoft.

Εάν ο εργοδότης ή το εκπαιδευτικό σας ίδρυμα χρησιμοποιεί την υπηρεσία καταλόγου Azure Active Directory (AAD) για να διαχειρίζεται τον λογαριασμό που σας παρέχει, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον εταιρικό ή τον σχολικό λογαριασμό σας για να πραγματοποιείτε είσοδο σε προϊόντα της Microsoft, όπως το Office 365, και προϊόντα τρίτων που παρέχονται σε εσάς από τον οργανισμό σας. Εάν απαιτείται από τον οργανισμό σας, θα σας ζητηθεί να καταχωρήσετε έναν αριθμό τηλεφώνου ή μια εναλλακτική διεύθυνση email για πρόσθετη επαλήθευση ασφαλείας. Επιπλέον, εάν ο οργανισμός σας το επιτρέπει, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον εταιρικό ή τον σχολικό λογαριασμό σας, για να συνδέεστε σε προϊόντα της Microsoft ή τρίτων που αποκτάτε οι ίδιοι.

Εάν πραγματοποιήσετε είσοδο σε ένα προϊόν της Microsoft με έναν εταιρικό ή σχολικό λογαριασμό, λάβετε υπόψη σας τα εξής:

 • Ο κάτοχος του τομέα που σχετίζεται με τη διεύθυνση email σας μπορεί να ελέγχει και να διαχειρίζεται τον λογαριασμό σας, καθώς και να αποκτά πρόσβαση στα δεδομένα σας και να τα επεξεργάζεται, μεταξύ άλλων και στο περιεχόμενο των επικοινωνιών και των αρχείων σας, καθώς και στα δεδομένα τα οποία είναι αποθηκευμένα σε προϊόντα που παρέχονται σε εσάς από τον οργανισμό σας και σε προϊόντα που αποκτάτε οι ίδιοι.
 • Η χρήση των προϊόντων από την πλευρά σας υπόκειται στις πολιτικές του οργανισμού σας, εάν υπάρχουν. Θα πρέπει να ελέγξετε τις πολιτικές του οργανισμού σας και να αποφασίσετε αν επιθυμείτε να επιτρέψετε την πρόσβαση του οργανισμού σας στα δεδομένα σας, προτού επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε τον εταιρικό ή σχολικό λογαριασμό σας για να πραγματοποιήσετε είσοδο στα προϊόντα που θα αποκτήσετε οι ίδιοι.
 • Εάν χάσετε την πρόσβαση στον εταιρικό ή σχολικό λογαριασμό σας (εάν αλλάξετε εργοδότη, για παράδειγμα), μπορεί να χάσετε την πρόσβαση στα προϊόντα, μεταξύ άλλων και στο περιεχόμενο που έχει συσχετιστεί με τα εν λόγω προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αποκτήσατε οι ίδιοι, εάν χρησιμοποιήσατε τον εταιρικό ή σχολικό λογαριασμό σας, για να συνδεθείτε στα προϊόντα αυτά.
 • Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων ή ασφαλείας του οργανισμού σας, οι οποίες μπορεί να διαφέρουν από αυτές της Microsoft.
 • Εάν ο οργανισμός σας διαχειρίζεται την από μέρους σας χρήση προϊόντων της Microsoft, απευθύνετε τα ερωτήματά σας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αιτημάτων άσκησης των δικαιωμάτων υποκειμένου δεδομένων που έχετε, στον διαχειριστή σας. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Γνωστοποίηση προς τους τελικούς χρήστες της παρούσας δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Λογαριασμοί τρίτων παρόχων. Τα δεδομένα που σχετίζονται με έναν λογαριασμό Microsoft τρίτου παρόχου, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν, είναι γενικά παρόμοια με τη χρήση και τη συλλογή των δεδομένων που σχετίζονται με έναν προσωπικό λογαριασμό Microsoft. Ο πάροχος υπηρεσιών σας έχει τον έλεγχο του λογαριασμού σας, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας πρόσβασης σε αυτόν ή διαγραφής του. Θα πρέπει να ελέγχετε προσεκτικά τους όρους του εκάστοτε τρίτου παρόχου, ώστε να γνωρίζετε τι μπορεί να κάνει με τον λογαριασμό σας.

Άλλες σημαντικές πληροφορίες προστασίας προσωπικών δεδομένωνΆλλες σημαντικές πληροφορίες προστασίας προσωπικών δεδομένωνmainotherimportantprivacyinformationmodule
Σύνοψη

Παρακάτω διατίθενται πρόσθετες πληροφορίες για την προστασία προσωπικών δεδομένων όπως, για παράδειγμα, πώς διασφαλίζουμε τα δεδομένα σας, πού επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας και για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα δεδομένα σας. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη Microsoft και τη δέσμευσή της απέναντι στην προστασία των προσωπικών δεδομένων σας στην τοποθεσία Προστασία προσωπικών δεδομένων της Microsoft.

Ασφάλεια προσωπικών δεδομένωνΑσφάλεια προσωπικών δεδομένωνmainsecurityofpersonaldatamodule
Σύνοψη

Η Microsoft δεσμεύεται να διαφυλάσσει τα προσωπικά σας δεδομένα. Χρησιμοποιούμε διάφορες τεχνολογίες και διαδικασίες ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή γνωστοποίηση. Για παράδειγμα, αποθηκεύουμε τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε σε συστήματα υπολογιστών στα οποία η πρόσβαση είναι περιορισμένη, και βρίσκονται σε ελεγχόμενες εγκαταστάσεις. Όταν μεταδίδουμε άκρως εμπιστευτικά δεδομένα (όπως ένα αριθμό πιστωτικής κάρτας ή τον κωδικό πρόσβασης) μέσω Internet, τα προστατεύουμε με τη χρήση κρυπτογράφησης,. Η Microsoft συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των νόμων περί γνωστοποίησης σε περίπτωση παραβίασης της ασφαλείας.

Πού αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομέναΠού αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομέναmainwherewestoreandprocessdatamodule
Σύνοψη

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τη Microsoft μπορεί να αποθηκεύονται και να υποβάλλονται σε επεξεργασία στην περιοχή σας, στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα/περιοχή στην οποία η Microsoft ή οι συγγενείς εταιρείες, οι θυγατρικές ή οι πάροχοι υπηρεσιών αυτής διατηρούν εγκαταστάσεις. Η Microsoft διατηρεί μεγάλα κέντρα δεδομένων στην Αυστραλία, την Αυστρία, τη Βραζιλία, τον Καναδά, τη Χιλή, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, το Χονγκ Κονγκ ΕΔΠ, την Ινδία, την Ιρλανδία, την Ιαπωνία, την Κορέα, το Λουξεμβούργο, τη Μαλαισία, τις Κάτω Χώρες, τη Σιγκαπούρη, τη Νότια Αφρική, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Συνήθως, η κύρια τοποθεσία αποθήκευσης βρίσκεται στην περιοχή του πελάτη ή στις Ηνωμένες Πολιτείες, συχνά με ένα αντίγραφο ασφαλείας σε ένα κέντρο δεδομένων σε μια άλλη περιοχή. Οι τοποθεσίες αποθήκευσης επιλέγονται με σκοπό να λειτουργούν αποτελεσματικά, να βελτιώνεται η απόδοση και να δημιουργείται πλεονασμός, ώστε να προστατεύονται τα δεδομένα σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας ή άλλου προβλήματος. Λαμβάνουμε μέτρα για να διασφαλίζουμε ότι τα δεδομένα που συλλέγουμε στο πλαίσιο της παρούσας δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας δήλωσης και τις απαιτήσεις του εφαρμοστέου δικαίου, οπουδήποτε και αν βρίσκονται τα δεδομένα.

Διαβιβάζουμε προσωπικά δεδομένα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ελβετίας σε άλλες χώρες ή περιοχές, για ορισμένες από τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει ακόμα αποφανθεί αν παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων. Για παράδειγμα, οι νόμοι τους ενδέχεται να μην σας εξασφαλίζουν τα ίδια δικαιώματα ή μπορεί να μην διαθέτουν εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων η οποία να μπορεί να χειριστεί τις καταγγελίες σας. Όταν εμπλεκόμαστε σε τέτοιες διαβιβάσεις, χρησιμοποιούμε διάφορους νομικούς μηχανισμούς, συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων, προκειμένου να διασφαλίζουμε τα δικαιώματά σας και να βεβαιωνόμαστε ότι τα μέτρα προστασίας μετακινούνται μαζί με τα δεδομένα σας. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επάρκεια της προστασίας των προσωπικών δεδομένων στις χώρες/περιοχές όπου η Microsoft επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα, διαβάστε αυτό το άρθρο στην τοποθεσία web της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η Microsoft Corporation συμμορφώνεται με το πλαίσιο Ασπίδας προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ και το πλαίσιο Ασπίδας προστασίας Ελβετίας-ΗΠΑ, όπως αυτό καθορίζεται από το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ σχετικά με τη συλλογή, τη χρήση και τη διατήρηση προσωπικών πληροφοριών που διαβιβάζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Microsoft Corporation έχει πιστοποιηθεί από το Υπουργείο Εμπορίου ότι συμμορφώνεται με τις Αρχές ασπίδας προστασίας. Εάν πραγματοποιηθεί επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τρίτους συνεργάτες για λογαριασμό μας με τρόπο ο οποίος δεν συνάδει με τις αρχές οπουδήποτε εκ των δύο πλαισίων Ασπίδας προστασίας, παραμένουμε υπεύθυνοι, εκτός εάν αποδείξουμε ότι δεν είμαστε υπαίτιοι για το συμβάν εξαιτίας του οποίου προέκυψε η ζημία. Οι ελεγχόμενες θυγατρικές της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ, όπως αυτές καθορίζονται στην αίτηση αυτοπιστοποίησης, συμμορφώνονται επίσης με τις Αρχές ασπίδας προστασίας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη λίστα με τις Οντότητες ή θυγατρικές της Microsoft στις ΗΠΑ οι οποίες συμμορφώνονται με τις Αρχές ασπίδας προστασίας.

Σε περίπτωση διένεξης μεταξύ των όρων σε αυτήν την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και στις Αρχές ασπίδας προστασίας, υπερισχύουν οι Αρχές ασπίδας προστασίας. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πρόγραμμα Ασπίδας προστασίας και να προβάλετε την πιστοποίηση μας, επισκεφτείτε την τοποθεσία web της Ασπίδας προστασίας.

Εάν έχετε ερωτήσεις ή καταγγελίες σχετικά με τη συμμετοχή της Microsoft στην Ασπίδα προστασίας μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ ή μεταξύ της Ελβετίας και των ΗΠΑ, σας ενθαρρύνουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τη φόρμα web μας. Για τυχόν καταγγελίες οι οποίες σχετίζονται με τα πλαίσια Ασπίδας προστασίας και που η Microsoft δεν μπορεί να επιλύσει απευθείας, έχουμε επιλέξει να συνεργαζόμαστε με την αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων της ΕΕ, ή μια επιτροπή που έχει συγκροτηθεί από τις ευρωπαϊκές αρχές προστασίας δεδομένων, για την επίλυση διαφορών με φυσικά πρόσωπα από την ΕΕ, καθώς και με τον Ομοσπονδιακό Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων και Πληροφοριών της Ελβετίας (FDPIC) για την επίλυση διαφορών με φυσικά πρόσωπα από την Ελβετία. Επικοινωνήστε μαζί μας, εάν θα θέλατε να σας υποδείξουμε τα στοιχεία επικοινωνίας με τις αρχές προστασίας δεδομένων. Όπως εξηγείται περαιτέρω στις Αρχές ασπίδας προστασίας, διατίθεται δεσμευτική διαιτησία για τον χειρισμό των εκκρεμών καταγγελιών που δεν έχουν επιλυθεί με άλλα μέσα. Η Microsoft υπόκειται στις αρχές διερεύνησης και επιβολής μέτρων της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου (FTC) των ΗΠΑ.

Διατήρηση προσωπικών δεδομένων από εμάςΔιατήρηση προσωπικών δεδομένων από εμάςmainOurretentionofpersonaldatamodule
Σύνοψη

Η Microsoft διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την παροχή των προϊόντων και τη διεκπεραίωση των συναλλαγών που έχετε ζητήσει ή για άλλους νόμιμους σκοπούς, όπως τη συμμόρφωση με τις νομικές της υποχρεώσεις, την επίλυση διαφορών και την επιβολή των συμβάσεών της. Επειδή αυτές οι ανάγκες μπορεί να ποικίλουν για τους διάφορους τύπους δεδομένων, το πλαίσιο της αλληλεπίδρασής μας μαζί σας ή την από μέρους σας χρήση των προϊόντων μας, οι πραγματικοί περίοδοι διατήρησης ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά.

Άλλα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των περιόδων διατήρησης είναι, μεταξύ άλλων, τα εξής:

 • Οι πελάτες παρέχουν, δημιουργούν ή διατηρούν τα δεδομένα με την προσδοκία ότι εμείς θα τα διατηρούμε μέχρι να επιλέξουν να τα καταργήσουν εκείνοι; Παραδείγματα περιλαμβάνουν ένα έγγραφο που έχετε αποθηκεύσει στο OneDrive ή ένα email που διατηρείτε στα εισερχόμενα στο Outlook.com. Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα θέλαμε να διατηρήσουμε τα δεδομένα μέχρι να τα διαγράψετε εσείς ενεργά, για παράδειγμα, μετακινώντας ένα email από τα εισερχόμενα του Outlook.com στον φάκελο "Διαγραμμένα" και, στη συνέχεια, αδειάζοντας τον φάκελο (όταν ο φάκελος "Διαγραμμένα" αδειάσει, τα εν λόγω διαγραμμένα στοιχεία παραμένουν στο σύστημά μας για έως και 30 ημέρες πριν από την οριστική διαγραφή). (Σημειώστε ότι ενδέχεται να υπάρχουν άλλοι λόγοι για τους οποίους τα δεδομένα να πρέπει να διαγραφούν νωρίτερα, για παράδειγμα, εάν υπερβείτε το όριο των δεδομένων που μπορεί να αποθηκευτεί στον λογαριασμό σας.)
 • Υπάρχει κάποιος αυτοματοποιημένος έλεγχος, όπως ο πίνακας εργαλείων προστασίας προσωπικών δεδομένων της Microsoft, που επιτρέπει στον πελάτη να έχει πρόσβαση και να διαγράφει τα προσωπικά δεδομένα του ανά πάσα στιγμή; Αν δεν υπάρχει, γενικά θα εφαρμόζεται συντομότερη περίοδος διατήρησης δεδομένων.
 • Είναι τα προσωπικά δεδομένα ευαίσθητα; Εάν είναι, γενικά εφαρμόζεται συντομότερη περίοδος διατήρησης δεδομένων.
 • Έχει υιοθετήσει και ανακοινώσει η Microsoft μια συγκεκριμένη περίοδο διατήρησης για έναν συγκεκριμένο τύπο δεδομένων; Για παράδειγμα, για ερωτήματα αναζήτησης στο Bing, προβαίνουμε σε ανωνυμοποίηση των αποθηκευμένων ερωτημάτων αναζήτησης καταργώντας το σύνολο της διεύθυνσης IP μετά από 6 μήνες, και τα αναγνωριστικά των cookie και άλλα αναγνωριστικά των περιόδων λειτουργίας μετά από 18 μήνες.
 • Έχει παραχωρήσει ο χρήστης τη συγκατάθεσή του για ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα διατήρησης; Εάν ναι, θα διατηρούμε τα δεδομένα σύμφωνα με τη συγκατάθεσή σας.
 • Υπόκειται η Microsoft σε κάποια νομική, συμβατική ή παρόμοια υποχρέωση που υπαγορεύει τη διατήρηση ή τη διαγραφή των δεδομένων; Παραδείγματα μπορεί να περιλαμβάνουν νόμους υποχρεωτικής διατήρησης δεδομένων στην εκάστοτε δικαιοδοσία, εντολές από κρατικές αρχές για τη διατήρηση δεδομένων που σχετίζονται με μια έρευνα ή δεδομένα που διατηρούνται για μια δικαστική διαμάχη. Αντιθέτως, εάν μας ζητηθεί βάσει της νομοθεσίας να καταργήσουμε παράνομο περιεχόμενο, θα το πράξουμε.
ΔιαφημίσειςΔιαφημίσειςmainadvertisingmodule
Σύνοψη

Με τις διαφημίσεις, μπορούμε να προσφέρουμε, να παρέχουμε υποστήριξη και να βελτιώνουμε ορισμένα από τα προϊόντα μας. Η Microsoft δεν χρησιμοποιεί το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, των συνομιλιών, των κλήσεων βίντεο ή του φωνητικού ταχυδρομείου σας ούτε τα έγγραφα, τις φωτογραφίες σας ή άλλα προσωπικά αρχεία για τη διαφημιστική σας στόχευση. Χρησιμοποιούμε άλλα δεδομένα, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, για την προβολή διαφημίσεων στα προϊόντα μας και σε ιδιοκτησίες τρίτων. Για παράδειγμα:

 • Η Microsoft μπορεί να χρησιμοποιεί τα δεδομένα τα οποία συλλέγει, για να επιλέγει και να προβάλλει μερικές από τις διαφημίσεις που βλέπετε σε ιδιοκτησίες web της Microsoft, όπως το Microsoft.com, το MSN και το Bing.
 • Εάν έχετε ενεργοποιήσει το αναγνωριστικό διαφήμισης στα Windows 10 στο πλαίσιο των ρυθμίσεων προστασίας προσωπικών δεδομένων σας, τρίτοι πάροχοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο αναγνωριστικό διαφήμισης και να το χρησιμοποιούν (με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο οι τοποθεσίες web μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ένα μοναδικό αναγνωριστικό που είναι αποθηκευμένο σε ένα cookie και να το χρησιμοποιούν), για να επιλέγουν και να προβάλλουν διαφημίσεις στις εν λόγω εφαρμογές.
 • Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε δεδομένα που συλλέγουμε σε τρίτους, όπως την Oath, την AppNexus ή το Facebook (βλ. παρακάτω), ώστε οι διαφημίσεις που βλέπετε στα προϊόντα μας, στα δικά τους προϊόντα ή σε άλλες τοποθεσίες και εφαρμογές που παρέχονται από τους εν λόγω συνεργάτες να είναι πιο συναφείς και ενδιαφέρουσες για εσάς.
 • Οι διαφημιζόμενοι ενδέχεται να επιλέξουν να προσθέσουν τα προειδοποιητικά σήματα web μας στις τοποθεσίες τους, ή να χρησιμοποιήσουν παρόμοιες τεχνολογίες, ώστε Microsoft να μπορεί να συλλέγει πληροφορίες από τις τοποθεσίες τους, όπως δραστηριότητες, αγορές και επισκέψεις. Χρησιμοποιούμε τα εν λόγω δεδομένα για λογαριασμό των πελατών διαφήμισης για να παρέχουμε διαφημίσεις.

Οι διαφημίσεις που βλέπετε ενδέχεται να επιλέγονται με βάση τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για εσάς, όπως τα ενδιαφέροντα και τα αγαπημένα σας, την τοποθεσία σας, τις συναλλαγές σας, τον τρόπο χρήσης των προϊόντων μας, τα ερωτήματα αναζήτησής σας ή το περιεχόμενο που προβάλλετε. Για παράδειγμα, εάν προβάλετε περιεχόμενο στο MSN για αυτοκίνητα, μπορεί να σας δείξουμε διαφημίσεις για αυτοκίνητα. Αν αναζητήσετε "πιτσαρίες στην Αθήνα" στο Bing, μπορεί να δείτε στα αποτελέσματα αναζήτησης διαφημίσεις για εστιατόρια στην Αθήνα.

Οι διαφημίσεις που βλέπετε μπορεί επίσης να επιλέγονται με βάση άλλες πληροφορίες που αποκτώνται για εσάς με την πάροδο του χρόνου μέσω της χρήσης δημογραφικών δεδομένων, δεδομένων τοποθεσίας, ερωτημάτων αναζήτησης, ενδιαφερόντων και αγαπημένων, δεδομένων χρήσης από τα προϊόντα και τις τοποθεσίες μας, καθώς και από τοποθεσίες και εφαρμογές των διαφημιζομένων και των συνεργατών μας. Στην παρούσα δήλωση, αυτές οι διαφημίσεις αναφέρονται ως "διαφημίσεις βάσει ενδιαφερόντων". Για παράδειγμα, εάν προβάλετε περιεχόμενο παιχνιδιών στην τοποθεσία xbox.com, μπορεί να δείτε προσφορές για παιχνίδια στο MSN. Για την παροχή διαφημίσεων βάσει ενδιαφερόντων, συνδυάζουμε cookie τα οποία τοποθετούνται στη συσκευή σας χρησιμοποιώντας πληροφορίες που συλλέγουμε (όπως τη διεύθυνση IP), όταν το πρόγραμμα περιήγησής σας αλληλεπιδρά με τις τοποθεσίες μας στο web. Εάν εξαιρεθείτε από τη λήψη διαφημίσεων βάσει ενδιαφερόντων, τα δεδομένα που είναι συσχετισμένα με τα εν λόγω cookie δεν θα χρησιμοποιούνται.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες για τη χρήση δεδομένων σχετικά με διαφημίσεις από εμάς στα εξής σημεία:

 • Βέλτιστες πρακτικές και δεσμεύσεις του διαφημιστικού κλάδου. Η Microsoft είναι μέλος του Network Advertising Initiative (ΝΑΙ) και συμμορφώνεται με τον Κώδικα συμπεριφοράς του NAI. Συμμορφωνόμαστε επίσης με τα παρακάτω προγράμματα αυτορύθμισης:
 • Στόχευση διαφημίσεων υγείας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρέχουμε διαφημίσεις βάσει ενδιαφερόντων που βασίζονται σε ένα περιορισμένο αριθμό τυποποιημένων, μη ευαίσθητων κατηγοριών ενδιαφέροντος που αφορούν την υγεία, στις οποίες περιλαμβάνονται αλλεργίες, αρθρίτιδα, χοληστερίνη, κρυολόγημα και γρίπη, διαβήτης, υγεία του γαστρεντερικού, πονοκέφαλος/ημικρανία, υγιεινή διατροφή , καρδιακή υγεία, ανδρική υγεία, στοματική υγεία, οστεοπόρωση, υγεία του δέρματος, ύπνος και όραση/φροντίδα ματιών. Παρέχουμε επίσης στοχευμένες διαφημίσεις με βάση προσαρμοσμένες, μη ευαίσθητες κατηγορίες ενδιαφέροντος που αφορούν την υγεία, όπως ζητείται από τους διαφημιζομένους.
 • Παιδιά και διαφημίσεις. Δεν προβάλλουμε διαφημίσεις βάσει ενδιαφερόντων σε παιδιά η ημερομηνία γέννησης των οποίων στον λογαριασμό Microsoft που διαθέτουν προσδιορίζει την ηλικία τους ως μικρότερη των 16 ετών.
 • Διατήρηση δεδομένων. Για διαφημίσεις βάσει ενδιαφερόντων, διατηρούμε τα δεδομένα για 13 μήνες κατά μέγιστο, εκτός εάν έχουμε λάβει τη συγκατάθεσή σας προκειμένου να διατηρήσουμε τα δεδομένα για μεγαλύτερο διάστημα.
 • Κοινή χρήση δεδομένων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μοιραζόμαστε με τους διαφημιζομένους αναφορές σχετικά με τα δεδομένα που έχουμε συλλέξει στις τοποθεσίες ή τις διαφημίσεις τους.

Δεδομένα που συλλέγονται από άλλες διαφημιστικές εταιρείες. Ορισμένες φορές, οι διαφημιζόμενοι περιλαμβάνουν τα δικά τους προειδοποιητικά σήματα web (ή αυτά άλλων δικών τους συνεργατών διαφημίσεων) μέσα στις διαφημίσεις τους που εμφανίζουμε, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να τοποθετούν και να διαβάζουν τα δικά τους cookie. Επιπλέον, η Microsoft συνεργάζεται με τρίτες διαφημιστικές εταιρείες που συμβάλλουν στην παροχή μερικών από τις διαφημιστικές μας υπηρεσίες, ενώ επίσης επιτρέπουμε σε άλλες τρίτες διαφημιστικές εταιρείες να προβάλλουν διαφημίσεις στις τοποθεσίες μας. Οι εν λόγω τρίτοι ενδέχεται να τοποθετήσουν cookie στον υπολογιστή σας και να συλλέξουν δεδομένα σχετικά με τις ηλεκτρονικές σας δραστηριότητες σε διάφορες τοποθεσίες web ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Προς το παρόν, στις εν λόγω εταιρείες περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι εξής: A9, AppNexus, Criteo, Facebook, MediaMath, nugg.adAG, Oath, Rocket Fuel και Yahoo!. Επιλέξτε οποιαδήποτε από τις παραπάνω συνδέσεις, για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές της κάθε εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των επιλογών που προσφέρουν. Αρκετές από αυτές τις εταιρείες είναι επίσης μέλη των ενώσεων NAI ή DAA, καθεμία από τις οποίες προσφέρει έναν απλό τρόπο εξαίρεσης από την προβολή στοχευμένων διαφημίσεων από συμμετέχουσες εταιρείες.

Συλλογή δεδομένων από παιδιάΣυλλογή δεδομένων από παιδιάmaincollectionofdatafromchildrenmodule
Σύνοψη

Όταν ένα προϊόν της Microsoft συλλέγει δεδομένα ηλικίας και στη δικαιοδοσία σας ισχύει ένα ηλικιακό όριο κάτω από το οποίο απαιτείται γονική συγκατάθεση ή έγκριση για τη χρήση του προϊόντος, το προϊόν είτε θα αποκλείει τους χρήστες που δεν ικανοποιούν αυτό το ηλικιακό όριο είτε θα απαιτεί την παραχώρηση συγκατάθεσης ή έγκρισης από έναν γονιό ή κηδεμόνα προτού επιτρέψει τη χρήση. Δεν θα ζητούμε εν γνώσει μας από παιδιά κάτω από αυτό το ηλικιακό όριο να παράσχουν περισσότερα δεδομένα από όσα απαιτούνται για την παροχή του προϊόντος.

Αφού παραχωρηθεί γονική συγκατάθεση ή έγκριση, ο λογαριασμός του παιδιού έχει πρακτικά παρόμοια δικαιώματα με οποιονδήποτε άλλο λογαριασμό. Το παιδί σας μπορεί να έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες επικοινωνίας, όπως το Outlook και το Skype, και να επικοινωνεί ελεύθερα ή να κάνει κοινή χρήση δεδομένων με άλλους χρήστες κάθε ηλικίας.

Οι γονείς μπορούν να αλλάξουν ή να ανακαλέσουν τις προηγούμενες επιλογές παραχώρησης συγκατάθεσης, καθώς και να ελέγξουν, να επεξεργαστούν ή να διαγράψουν τα προσωπικά δεδομένα των παιδιών για τα οποία παραχώρησαν συγκατάθεση ή έγκριση. Για παράδειγμα, οι γονείς μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στον προσωπικό τους λογαριασμό Microsoft και να επιλέξουν Δικαιώματα. Για τους χρήστες του Minecraft για PC/Java και άλλων παιχνιδιών της Mojang, οι γονείς μπορούν να επισκεφτούν τη σελίδα του λογαριασμού Mojang.

Εκδόσεις προεπισκόπησης ή δωρεάν εκδόσειςΕκδόσεις προεπισκόπησης ή δωρεάν εκδόσειςmainpreviewreleasesmodule
Σύνοψη

Η Microsoft προσφέρει προϊόντα και δυνατότητες σε έκδοση προεπισκόπησης, για μέλη του προγράμματος insider, σε έκδοση beta ή άλλα προϊόντα και δυνατότητες χωρίς χρέωση πριν από την κυκλοφορία ("εκδόσεις προεπισκόπησης"), για να σας δίνει τη δυνατότητα να τα αξιολογείτε παρέχοντας στη Microsoft δεδομένα για τη χρήση του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων σχολίων και δεδομένων συσκευής και χρήσης. Ως εκ τούτου, οι προεπισκοπήσεις μπορούν να συλλέγουν αυτόματα δεδομένα, να παρέχουν λιγότερους ελέγχους και να χρησιμοποιούν διαφορετικά μέτρα ασφαλείας και προστασίας προσωπικών δεδομένων σε σχέση με αυτά που περιλαμβάνονται κατά κανόνα στα προϊόντα μας. Εάν συμμετέχετε σε προεπισκοπήσεις, μπορεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να ζητήσουμε τη γνώμη σας ή να σας ρωτήσουμε αν ενδιαφέρεστε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το προϊόν μετά τη γενική κυκλοφορία.

Αλλαγές στην παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένωνΑλλαγές στην παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένωνmainchangestothisprivacystatementmodule
Σύνοψη

Ενημερώνουμε την παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων όταν είναι απαραίτητο, για να εξασφαλίζεται περισσότερη διαφάνεια ή ανταποκρινόμενοι σε:

 • Σχόλια από πελάτες, ρυθμιστικές αρχές, εκπροσώπους του κλάδου ή άλλους ενδιαφερόμενους.
 • Αλλαγές στα προϊόντα μας.
 • Αλλαγές στις δραστηριότητες ή τις πολιτικές επεξεργασίας δεδομένων μας.

Όταν δημοσιεύουμε αλλαγές στην παρούσα δήλωση, θα τροποποιούμε την ημερομηνία "τελευταίας ενημέρωσης" που αναγράφεται στην αρχή της δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων και θα περιγράφουμε τις αλλαγές στη σελίδα Ιστορικό αλλαγών. Εάν υπάρξουν ουσιώδεις αλλαγές στη δήλωση, όπως μια αλλαγή στους σκοπούς της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που διαφέρει από τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν αρχικά, θα σας ειδοποιήσουμε είτε δημοσιεύοντας μια γνωστοποίηση σε εμφανές σημείο πριν από την εφαρμογή των εν λόγω αλλαγών είτε αποστέλλοντάς σας απευθείας αυτήν τη γνωστοποίηση. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα δήλωση, για να γνωρίζετε πώς η Microsoft προστατεύει τις πληροφορίες σας.

Τρόπος επικοινωνίαςΤρόπος επικοινωνίαςmainhowtocontactusmodule
Σύνοψη

Εάν έχετε κάποιον προβληματισμό, καταγγελία ή ερώτηση σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων που θέλετε να απευθύνετε στον Διευθυντή προστασίας προσωπικών δεδομένων της Microsoft ή στον Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της ΕΕ, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τη φόρμα web. Θα απαντούμε σε ερωτήσεις ή προβληματισμούς εντός 30 ημερών. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε έναν προβληματισμό ή να υποβάλετε ένα καταγγελία σε μια αρχή προστασίας δεδομένων ή άλλο επίσημο φορέα με σχετική δικαιοδοσία.

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, η Microsoft Corporation και, για όσους βρίσκονται στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία, η Microsoft Ireland Operations Limited, είναι οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων για τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται μέσω των προϊόντων που υπόκεινται στην παρούσα δήλωση. Οι διευθύνσεις των εταιρειών είναι οι εξής:

 • Microsoft Privacy, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, ΗΠΑ. Τηλέφωνο: +1 (425) 882 8080.
 • Microsoft Ireland Operations Limited, Attn: Data Protection Officer, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ιρλανδία. Τηλέφωνο: +353 1 706 3117.

Για να βρείτε τη θυγατρική εταιρεία της Microsoft στη χώρα ή την περιοχή σας, συμβουλευτείτε τη λίστα με τις τοποθεσίες των γραφείων της Microsoft σε όλο τον κόσμο.

Όπου ισχύει το γαλλικό δίκαιο, μπορείτε επίσης να μας στείλετε συγκεκριμένες οδηγίες αναφορικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων μετά το θάνατό σας, χρησιμοποιώντας τη φόρμα web.

Εάν έχετε οποιαδήποτε τεχνική ερώτηση ή ερώτηση υποστήριξης, επισκεφτείτε τη διεύθυνση Υποστήριξη της Microsoft, για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις προσφορές της Υποστήριξης της Microsoft. Εάν έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με τους κωδικούς πρόσβασης προσωπικού λογαριασμού Microsoft, επισκεφτείτε την Υποστήριξη λογαριασμών Microsoft.

Προϊόντα για επιχειρήσεις και προγραμματιστέςΠροϊόντα για επιχειρήσεις και προγραμματιστέςmainenterprisedeveloperproductsmodule
Σύνοψη
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες για επιχειρήσειςΗλεκτρονικές υπηρεσίες για επιχειρήσειςmainenterpriseservicesmodule
Σύνοψη
Λογισμικό για επιχειρήσεις και προγραμματιστές και συσκευές για επιχειρήσειςΛογισμικό για επιχειρήσεις και προγραμματιστές και συσκευέςmainenterprisedevsoftwareappsmodule
Σύνοψη
Προϊόντα παραγωγικότητας και επικοινωνίαςΠροϊόντα παραγωγικότητας και επικοινωνίαςmainprodcommproductsmodule
Σύνοψη
OfficeOfficemainofficeservicesmodule
Σύνοψη
OneDriveOneDrivemainonedrivemodule
Σύνοψη
OutlookOutlookmainoutlookmodule
Σύνοψη
SkypeSkypemainskypemodule
Σύνοψη
LinkedInLinkedInmainlinkedinmodule
Σύνοψη
Αναζήτηση και τεχνητή νοημοσύνηΑναζήτηση και τεχνητή νοημοσύνηmainsearchaimodule
Σύνοψη
BingBingmainbingmodule
Σύνοψη
CortanaCortanamaincortanamodule
Σύνοψη
Microsoft TranslatorMicrosoft TranslatormainMicrosoftTranslatormodule
Σύνοψη
SwiftKeySwiftKeymainswiftkeymodule
Σύνοψη
WindowsWindowsmainwindowsmodule
Σύνοψη

Τα Windows είναι ένα εξατομικευμένο υπολογιστικό περιβάλλον που σας επιτρέπει να περιηγείστε και να έχετε πρόσβαση εύκολα σε υπηρεσίες, προτιμήσεις και περιεχόμενο στις υπολογιστικές συσκευές σας, από τηλέφωνα και tablet έως Surface Hub. Αντί να είναι ένα στατικό πρόγραμμα λογισμικού στη συσκευή σας, τα βασικά στοιχεία των Windows βασίζονται στο cloud, ενώ τόσο τα τοπικά στοιχεία όσο και τα στοιχεία cloud των Windows ενημερώνονται τακτικά, παρέχοντάς σας τις πιο πρόσφατες βελτιώσεις και λειτουργίες. Προκειμένου να σας παρέχουμε αυτή την υπολογιστική εμπειρία, συλλέγουμε στοιχεία για εσάς, τη συσκευή σας και τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τα Windows. Και επειδή τα Windows είναι εξατομικευμένα για εσάς, σας δίνουμε επιλογές σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και πώς τα χρησιμοποιούμε. Λάβετε υπόψη ότι, εάν η διαχείριση της συσκευής Windows που διαθέτετε γίνεται από τον οργανισμό σας (όπως από τον εργοδότη ή το εκπαιδευτικό σας ίδρυμα), ο οργανισμός σας μπορεί να χρησιμοποιεί κεντρικά εργαλεία διαχείρισης που παρέχονται από τη Microsoft ή άλλες εταιρείες, για να αποκτά πρόσβαση στα δεδομένα σας και να τα επεξεργάζεται, καθώς και για να ελέγχει τις ρυθμίσεις της συσκευής (συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων προστασίας προσωπικών δεδομένων), τις πολιτικές συσκευής, τις ενημερώσεις λογισμικού, τη συλλογή δεδομένων από εμάς ή τον οργανισμό ή άλλες παραμέτρους της συσκευής σας. Επιπλέον, ο οργανισμός σας μπορεί να χρησιμοποιεί εργαλεία διαχείρισης που παρέχονται από τη Microsoft ή άλλες εταιρείες, για να αποκτά πρόσβαση στα δεδομένα σας και να τα επεξεργάζεται από τη συγκεκριμένη συσκευή, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων αλληλεπίδρασης, των διαγνωστικών δεδομένων και του περιεχομένου των επικοινωνιών και των αρχείων σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή δεδομένων και την προστασία προσωπικών δεδομένων στα Windows, ανατρέξτε στην τοποθεσία Τα Windows 10 και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες σας. Παλαιότερες εκδόσεις των Windows (συμπεριλαμβανομένων των Windows Vista, Windows 7, Windows 8 και Windows 8.1) υπόκεινται στις δικές τους δηλώσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων.

ΕνεργοποίησηΕνεργοποίησηmainactivationmodule
Σύνοψη

Όταν ενεργοποιείτε τα Windows, ένας συγκεκριμένος αριθμός-κλειδί προϊόντος συσχετίζεται με την συσκευή στην οποία είναι εγκατεστημένο το λογισμικό σας. Ο αριθμός-κλειδί προϊόντος και τα στοιχεία σχετικά με το λογισμικό και τη συσκευή σας, αποστέλλονται στη Microsoft για να επικυρώσουν την άδεια χρήσης που διαθέτετε για το λογισμικό. Αυτά τα δεδομένα μπορεί να σταλούν ξανά, εάν υπάρχει ανάγκη να ενεργοποιηθεί ξανά ή να επικυρωθεί η άδεια σας. Για τα τηλέφωνα που χρησιμοποιούν λειτουργικό σύστημα Windows, τα αναγνωριστικά δικτύου και της συσκευής, καθώς και η τοποθεσία της συσκευής κατά τη χρονική στιγμή της πρώτης ενεργοποίησής της, αποστέλλονται επίσης στη Microsoft για σκοπούς καταχώρησης εγγύησης, αναπλήρωσης αποθέματος, καθώς και για την πρόληψη απατών.

Ιστορικό δραστηριότηταςΙστορικό δραστηριότηταςmainactivityhistorymodule
Σύνοψη

Με το ιστορικό δραστηριότητας, μπορείτε να παρακολουθείτε όσα κάνετε στη συσκευή σας, για παράδειγμα, τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε, τα αρχεία που ανοίγετε και τις τοποθεσίες web στις οποίες περιηγείστε. Το ιστορικό δραστηριότητας αποθηκεύεται τοπικά στη συσκευή σας, όταν χρησιμοποιείτε διάφορες εφαρμογές και δυνατότητες, όπως τον Microsoft Edge, ορισμένες εφαρμογές του Microsoft Store και εφαρμογές του Office. Εάν έχετε συνδεθεί στη συσκευή σας με έναν λογαριασμό Microsoft και έχετε παραχωρήσει την άδεια σας, τα Windows αποστέλλουν το ιστορικό δραστηριότητας στη Microsoft. Αφού το ιστορικό δραστηριότητας αποσταλεί στο cloud, η Microsoft χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα για να υποστηρίζει τις εμπειρίες μεταξύ των συσκευών, να σας παρέχει τη δυνατότητα να συνεχίζετε αυτές τις δραστηριότητες σε άλλες συσκευές, να σας παρέχει εξατομικευμένες εμπειρίες (όπως ταξινόμηση των δραστηριοτήτων σας με βάση τη διάρκεια χρήσης) και συναφείς προτάσεις (όπως πρόβλεψη των αναγκών σας με βάση το ιστορικό δραστηριότητάς σας), καθώς και να βελτιώνει τα προϊόντα της Microsoft.

Το ιστορικό δραστηριότητας δημιουργείται επίσης και αποστέλλεται στη Microsoft, όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές της Microsoft, όπως τον Microsoft Edge και εφαρμογές του Office όπως το Word, το Excel και το PowerPoint, σε κινητές συσκευές, όπως τηλέφωνα και tablet iOS και Android. Εάν έχετε συνδεθεί με τον λογαριασμό Microsoft, μπορείτε να συνεχίζετε στη συσκευή Windows 10 τις δραστηριότητες που ξεκινήσατε σε εφαρμογές της Microsoft στη συσκευή Android ή iOS. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις για την αποστολή του ιστορικού δραστηριότητας στη Microsoft και την αποθήκευση του ιστορικού δραστηριότητας τοπικά στη συσκευή σας, καθώς επίσης και να διαγράψετε το ιστορικό δραστηριότητας της συσκευής σας ανά πάσα στιγμή, μεταβαίνοντας στην περιοχή "Έναρξη" > "Ρυθμίσεις" > "Προστασία προσωπικών δεδομένων" > "Ιστορικό δραστηριότητας". Μάθετε περισσότερα σχετικά με το ιστορικό δραστηριότητας στα Windows 10.

Αναγνωριστικό διαφήμισηςΑναγνωριστικό διαφήμισηςmainadvertisingidmodule
Σύνοψη

Τα Windows δημιουργούν ένα μοναδικό αναγνωριστικό διαφήμισης για κάθε άτομο που χρησιμοποιεί μια συσκευή, το οποίο οι προγραμματιστές εφαρμογών και τα διαφημιστικά δίκτυα μπορούν κατόπιν να χρησιμοποιούν για δικούς τους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της παροχής συναφών διαφημίσεων εντός των εφαρμογών. Όταν είναι ενεργοποιημένο το αναγνωριστικό διαφήμισης, τόσο οι εφαρμογές της Microsoft όσο και οι εφαρμογές τρίτων μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτό και να το χρησιμοποιούν με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο οι τοποθεσίες web μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ένα μοναδικό αναγνωριστικό που είναι αποθηκευμένο σε ένα cookie και να το χρησιμοποιούν. Ως εκ τούτου, το αναγνωριστικό διαφήμισης μπορεί να χρησιμοποιηθεί από προγραμματιστές εφαρμογών και διαφημιστικά δίκτυα για την παροχή πιο συναφών διαφημίσεων και άλλων εξατομικευμένων εμπειριών στις εφαρμογές τους και στο web. Η Microsoft συλλέγει το αναγνωριστικό διαφήμισης για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα μόνο εφόσον επιλέξετε να ενεργοποιήσετε το αναγνωριστικό διαφήμισης στο πλαίσιο της ρύθμισης προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η ρύθμιση του αναγνωριστικού διαφήμισης ισχύει για τις εφαρμογές των Windows που χρησιμοποιούν το αναγνωριστικό διαφήμισης των Windows. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την πρόσβαση σε αυτό το αναγνωριστικό ανά πάσα στιγμή απενεργοποιώντας το αναγνωριστικό διαφήμισης στις Ρυθμίσεις. Εάν επιλέξετε να την ενεργοποιήσετε ξανά, θα πραγματοποιηθεί επαναφορά του αναγνωριστικού διαφήμισης και θα δημιουργηθεί νέο αναγνωριστικό. Όταν μια εφαρμογή τρίτου αποκτά πρόσβαση στο αναγνωριστικό διαφήμισης, η χρήση του αναγνωριστικού διαφήμισης θα υπόκειται στη δική της πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων. Μάθετε περισσότερα σχετικά με το αναγνωριστικό διαφήμισης στα Windows 10.

Η ρύθμιση του αναγνωριστικού διαφήμισης δεν ισχύει για άλλες μεθόδους διαφήμισης βάσει ενδιαφερόντων που παρέχονται από τη Microsoft ή τρίτους, όπως τα cookie που χρησιμοποιούνται για την παροχή διαφημίσεων προβολής βάσει ενδιαφερόντων σε τοποθεσίες web. Προϊόντα τρίτων που χρησιμοποιούνται ή εγκαθίστανται μέσω των Windows μπορεί επίσης να παρέχουν άλλες μορφές διαφημίσεων βάσει ενδιαφερόντων, οι οποίες υπόκεινται στις δικές τους πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η Microsoft παρέχει άλλες μορφές διαφημίσεων βάσει ενδιαφερόντων σε ορισμένα προϊόντα της Microsoft, τόσο απευθείας όσο και μέσω της συνεργασίας με τρίτους παρόχους υπηρεσιών διαφήμισης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς η Microsoft χρησιμοποιεί δεδομένα για διαφημίσεις, ανατρέξτε στην ενότητα Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα της παρούσας δήλωσης.

Διαγνωστικός έλεγχοςΔιαγνωστικός έλεγχοςmaindiagnosticsmodule
Σύνοψη

Η Microsoft συλλέγει διαγνωστικά δεδομένα των Windows, για επιλύει προβλήματα και να διατηρεί τα Windows ενημερωμένα, ασφαλή και λειτουργικά. Μας βοηθά επίσης να βελτιώνουμε τα Windows και σχετικά προϊόντα και υπηρεσίες της Microsoft και, στην περίπτωση των πελατών που έχουν ενεργοποιήσει τη ρύθμιση "Εξατομικευμένες εμπειρίες", να τους παρέχουμε πιο συναφείς συμβουλές και προτάσεις με στόχο την εξατομίκευση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft και τρίτων παρόχων για τα Windows ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη. Αυτά τα δεδομένα μεταδίδονται στη Microsoft και αποθηκεύονται με ένα ή περισσότερα μοναδικά αναγνωριστικά που μπορούν να μας βοηθήσουν να αναγνωρίσουμε έναν μεμονωμένο χρήστη σε μία συσκευή και να κατανοήσουμε τα ζητήματα των υπηρεσιών της συσκευής και τα μοτίβα χρήσης. Υπάρχουν δύο επίπεδα δεδομένων διαγνωστικού ελέγχου και δραστηριότητας: το Βασικό και το Πλήρες. Εάν έναν οργανισμός (όπως ο εργοδότης ή το εκπαιδευτικό σας ίδρυμα) χρησιμοποιεί εργαλεία διαχείρισης της Microsoft ή έχει αναθέσει στη Microsoft τη διαχείριση της συσκευής σας, εμείς και ο οργανισμός θα χρησιμοποιούμε και θα επεξεργαζόμαστε διαγνωστικά δεδομένα και δεδομένα σφαλμάτων από τη συσκευή σας, για να είναι δυνατή η διαχείριση, η παρακολούθηση και η αντιμετώπιση προβλημάτων των συσκευών του οργανισμού, καθώς και για άλλους σκοπούς του οργανισμού.

Στο Βασικό επίπεδο, τα δεδομένα περιλαμβάνουν πληροφορίες για τη συσκευή σας, τις ρυθμίσεις και τις δυνατότητές της, καθώς και για το αν λειτουργεί σωστά. Στο Βασικό επίπεδο, συλλέγουμε τα ακόλουθα δεδομένα:

 • Δεδομένα συσκευών, συνδεσιμότητας και ρύθμισης παραμέτρων:
  • Δεδομένα που σχετίζονται με τη συσκευή, όπως τύπος επεξεργαστή, κατασκευαστής OEM, τύπος και χωρητικότητα μπαταρίας, αριθμός και τύπος καμερών, υλικολογισμικό και χαρακτηριστικά μνήμης.
  • Δυνατότητες δικτύου και δεδομένα σύνδεσης, όπως διεύθυνση IP συσκευής, δίκτυο κινητής τηλεφωνίας (συμπεριλαμβανομένου του IMEI και του παρόχου κινητής τηλεφωνίας), καθώς και αν η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε ένα δίκτυο που προσφέρεται δωρεάν ή επί πληρωμή.
  • Δεδομένα σχετικά με το λειτουργικό σύστημα και τη ρύθμιση παραμέτρων του, όπως έκδοση λειτουργικού συστήματος και αριθμός δομής, ρυθμίσεις περιοχής και γλώσσας, επίπεδο διαγνωστικού ελέγχου, καθώς και αν η συσκευή συμμετέχει στο πρόγραμμα Windows Insider.
  • Δεδομένα σχετικά με τις συνδεδεμένες περιφερειακές συσκευές, όπως μοντέλο, κατασκευαστής, πρόγραμμα οδήγησης και πληροφορίες συμβατότητας.
  • Δεδομένα σχετικά με τις εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στη συσκευή, όπως όνομα, έκδοση και εκδότης εφαρμογής.
 • Αν μια συσκευή είναι έτοιμη για μια ενημέρωση και αν υπάρχουν παράγοντες που ενδέχεται να εμποδίσουν τη δυνατότητα λήψης ενημερώσεων, όπως χαμηλή ισχύς μπαταρίας, περιορισμένος χώρος στο δίσκο ή σύνδεση μέσω δικτύου επί πληρωμή.
 • Αν οι ενημερώσεις ολοκληρώνονται με επιτυχία ή όχι.
 • Δεδομένα σχετικά με την αξιοπιστία του ίδιου του συστήματος συλλογής δεδομένων διαγνωστικού ελέγχου.
 • Βασική αναφορά σφαλμάτων, δηλαδή δεδομένων εύρυθμης λειτουργίας για το λειτουργικό σύστημα και τις εφαρμογές που εκτελούνται στη συσκευή. Για παράδειγμα, η βασική αναφορά σφαλμάτων μάς ενημερώνει αν μια εφαρμογή, όπως η Ζωγραφική της Microsoft ή κάποιο παιχνίδι τρίτου εκδότη, κολλάει ή τερματίζεται απρόοπτα.

Στο Πλήρες επίπεδο, τα δεδομένα περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που συλλέγονται με τα δεδομένα του Βασικού επιπέδου, καθώς και πρόσθετες πληροφορίες για την εύρυθμη λειτουργία της συσκευής, τη δραστηριότητα της συσκευής (η οποία συχνά αναφέρεται ως χρήση) και βελτιωμένη αναφορά σφαλμάτων, που δίνουν στη Microsoft τη δυνατότητα να διορθώνει και να βελτιώνει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της για όλους τους χρήστες. Στο Πλήρες επίπεδο, συλλέγουμε τις ακόλουθες πρόσθετες πληροφορίες:

 • Πρόσθετα δεδομένα σχετικά με τη συσκευή, τη συνδεσιμότητα και τη ρύθμιση παραμέτρων, πέρα από εκείνα που συλλέγονται στο Βασικό επίπεδο.
 • Πληροφορίες κατάστασης και δημιουργίας αρχείων καταγραφής για την εύρυθμη λειτουργία του λειτουργικού συστήματος και άλλων στοιχείων του συστήματος (επιπροσθέτως των δεδομένων για τα συστήματα ενημέρωσης και διαγνωστικού ελέγχου που συλλέγονται στο Βασικό επίπεδο).
 • Δραστηριότητα εφαρμογών, όπως ποια προγράμματα εκκινούνται σε μια συσκευή, πόση ώρα εκτελούνται και πόσο γρήγορα αποκρίνονται στα δεδομένα εισόδου.
 • Δραστηριότητα προγραμμάτων περιήγησης, όπως το ιστορικό περιήγησης και τους όρους αναζήτησης, σε προγράμματα περιήγησης της Microsoft (Microsoft Edge ή Internet Explorer).
 • Βελτιωμένη αναφορά σφαλμάτων, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η κατάσταση μνήμης της συσκευής, όταν παρουσιάζεται ένα σφάλμα συστήματος ή εφαρμογής (που μπορεί να περιέχει κατά λάθος περιεχόμενο χρήστη, όπως τμήματα ενός αρχείου το οποίο χρησιμοποιούσατε όταν παρουσιάστηκε το πρόβλημα). Τα δεδομένα σφάλματος δεν χρησιμοποιούνται ποτέ για εξατομικευμένες εμπειρίες, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Ορισμένα από τα δεδομένα που περιγράφονται παραπάνω μπορεί να μην συλλέγονται από τη συσκευή σας, ακόμα και αν η ρύθμιση για τα διαγνωστικά δεδομένα έχει οριστεί στο Πλήρες επίπεδο. Η Microsoft ελαχιστοποιεί τον όγκο των δεδομένων που συλλέγει από όλες τις συσκευές, συλλέγοντας κάποια από τα δεδομένα στο Πλήρες επίπεδο μόνο από ένα υποσύνολο συσκευών (δείγμα). Εκτελώντας το εργαλείο Πρόγραμμα προβολής διαγνωστικών, μπορείτε να δείτε ένα εικονίδιο που υποδεικνύει αν η συσκευή σας συμπεριλαμβάνεται στο δείγμα, καθώς και ποια συγκεκριμένα δεδομένα συλλέγονται από τη συσκευή σας. Μπορείτε να βρείτε οδηγίες λήψης του εργαλείου Πρόγραμμα προβολής διαγνωστικών στην περιοχή Έναρξη > Ρυθμίσεις > Προστασία προσωπικών δεδομένων > Διαγνωστικός έλεγχος και σχόλια.

Τα συγκεκριμένα στοιχεία δεδομένων που συλλέγονται από τα Διαγνωστικά των Windows υπόκεινται σε αλλαγή, ώστε να παρέχεται στη Microsoft η ευελιξία να συλλέγει τα απαιτούμενα δεδομένα για τους σκοπούς που περιγράφονται. Για παράδειγμα, προκειμένου η Microsoft να μπορέσει να επιλύσει το πιο πρόσφατο πρόβλημα επιδόσεων που επηρεάζει την εμπειρία των χρηστών όταν χρησιμοποιούν τις συσκευές τους ή να ενημερώσει μια νέα συσκευή Windows 10 που κυκλοφορεί στην αγορά, η Microsoft μπορεί να χρειαστεί να αρχίσει να συλλέγει στοιχεία δεδομένων που δεν συλλέγονταν προηγουμένως. Για μια τρέχουσα λίστα με τους τύπους δεδομένων που συλλέγονται και στα δύο επίπεδα διαγνωστικού ελέγχου, ανατρέξτε στο θέμα "Διαγνωστικά δεδομένα των Windows 10 στο Πλήρες επίπεδο" ή "Διαγνωστικά δεδομένα των Windows 10 στο Βασικό επίπεδο" για την τρέχουσα λίστα με τα δεδομένα που συλλέγονται στο Βασικό επίπεδο. Παρέχουμε περιορισμένα τμήματα πληροφοριών αναφορών σφαλμάτων σε συνεργάτες (όπως στον κατασκευαστή της συσκευής), για να τους βοηθήσουμε στην αντιμετώπιση προβλημάτων προϊόντων και υπηρεσιών που λειτουργούν με τα Windows και άλλα προϊόντα και υπηρεσίες της Microsoft. Η χρήση αυτών των πληροφοριών επιτρέπεται μόνο για την επιδιόρθωση ή τη βελτίωση των εν λόγω προϊόντων και υπηρεσιών. Ενδέχεται επίσης να κοινοποιήσουμε ορισμένα συγκεντρωτικά, αποχαρακτηρισμένα διαγνωστικά δεδομένα, όπως γενικές τάσεις χρήσης για τις εφαρμογές και τις δυνατότητες των Windows, σε επιλεγμένα τρίτα μέρη. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα διαγνωστικά δεδομένα στα Windows 10.

Αναγνώριση γραφής και πληκτρολόγησης. Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε να βοηθήσετε τη Microsoft να βελτιώσει την αναγνώριση της γραφής και της πληκτρολόγησης αποστέλλοντας διαγνωστικά δεδομένα γραφής και πληκτρολόγησης. Αν επιλέξετε κάτι τέτοιο, η Microsoft θα συλλέγει δείγματα του περιεχομένου που πληκτρολογείτε ή γράφετε, για να βελτιώνει δυνατότητες όπως είναι η αναγνώριση χειρογράφου, η αυτόματη συμπλήρωση, η πρόβλεψη επόμενης λέξης και η διόρθωση της ορθογραφίας στις διάφορες γλώσσες που χρησιμοποιούνται από τους πελάτες των Windows. Όταν η Microsoft συλλέγει διαγνωστικά δεδομένα γραφής και πληκτρολόγησης, αυτά χωρίζονται σε μικρά δείγματα και υποβάλλονται σε επεξεργασία, προκειμένου να αφαιρεθούν μοναδικά αναγνωριστικά, πληροφορίες ακολουθίας και άλλα δεδομένα (όπως ονόματα, διευθύνσεις email και αριθμητικές τιμές) που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την ανακατασκευή του αρχικού περιεχομένου ή για τον συσχετισμό των δεδομένων εισόδου με εσάς. Περιλαμβάνουν επίσης συσχετισμένα δεδομένα απόδοσης, όπως τις αλλαγές που κάνετε με μη αυτόματο τρόπο στο κείμενο, καθώς και τις λέξεις που έχετε προσθέσει στο λεξικό. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη βελτίωση της γραφής και της πληκτρολόγησης στα Windows 10.

Αν επιλέξετε να ενεργοποιήσετε τις Εξατομικευμένες εμπειρίες, θα χρησιμοποιούμε τα διαγνωστικά δεδομένα των Windows (στο Βασικό ή το Πλήρες επίπεδο, ανάλογα με την επιλογή σας), για να σας προσφέρουμε εξατομικευμένες συμβουλές, διαφημίσεις και προτάσεις με στόχο τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft ανάλογα με τις ανάγκες σας. Αν έχετε επιλέξει το Βασικό επίπεδο ως τη ρύθμιση για τα διαγνωστικά δεδομένα, η εξατομίκευση βασίζεται στις πληροφορίες για τη συσκευή σας, στις ρυθμίσεις και τις δυνατότητές της, καθώς και στο αν λειτουργεί σωστά. Αν έχετε επιλέξει το Πλήρες επίπεδο, η εξατομίκευση βασίζεται επίσης στις πληροφορίες για τις τοποθεσίες web στις οποίες περιηγείστε, στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε εφαρμογές και δυνατότητες, καθώς και σε πρόσθετες πληροφορίες για την εύρυθμη λειτουργία της συσκευής σας. Ωστόσο, δεν χρησιμοποιούμε το περιεχόμενο ενδείξεων σφαλμάτων, φωνητικών εντολών, πληκτρολόγησης ή γραφής για σκοπούς εξατομίκευσης, όταν λαμβάνουμε τέτοια δεδομένα από πελάτες που έχουν επιλέξει το Πλήρες επίπεδο.

Στις εξατομικευμένες εμπειρίες περιλαμβάνονται προτάσεις σχετικά με τον τρόπο προσαρμογής και βελτιστοποίησης των Windows, καθώς και διαφημίσεις και προτάσεις για προϊόντα και υπηρεσίες, δυνατότητες, εφαρμογές και υλικό της Microsoft και τρίτων για την εμπειρία των Windows. Για παράδειγμα, για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τη συσκευή σας, μπορεί να σας παράσχουμε πληροφορίες για νέες δυνατότητες ή δυνατότητες που μπορεί να μην γνωρίζετε ακόμα. Αν αντιμετωπίσετε πρόβλημα με τη συσκευή Windows, μπορεί να σας προσφέρουμε μια λύση. Μπορεί να σας δώσουμε την ευκαιρία να προσαρμόσετε την οθόνη κλειδώματος με εικόνες ή μπορεί να σας δείχνουμε περισσότερες εικόνες από εκείνες που σας αρέσουν ή λιγότερες από εκείνες που δεν σας αρέσουν. Αν αναπαράγετε ταινίες μέσω ροής στο πρόγραμμα περιήγησής σας, μπορεί να σας προτείνουμε μια πιο αποτελεσματική εφαρμογή ροής από το Microsoft Store. Εναλλακτικά, αν ο χώρος στον σκληρό σας δίσκο εξαντλείται, τα Windows μπορεί να σας προτείνουν να δοκιμάσετε το OneDrive ή να αγοράσετε υλικό εξοπλισμό, για να αποκτήσετε περισσότερο χώρο. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις εξατομικευμένες εμπειρίες στα Windows 10.

Κέντρο σχολίωνΚέντρο σχολίωνmainfeedbackhubmodule
Σύνοψη

Το Κέντρο σχολίων είναι μια προεγκατεστημένη εφαρμογή η οποία παρέχει έναν τρόπο συλλογής σχολίων για προϊόντα της Microsoft και εγκατεστημένες εφαρμογές αρχικού κατασκευαστή και τρίτων κατασκευαστών. Μπορείτε να συνδεθείτε στο Κέντρο σχολίων χρησιμοποιώντας είτε τον προσωπικό σας λογαριασμό Microsoft είτε έναν λογαριασμό που παρέχεται από τον οργανισμό σας (όπως τον εργοδότη ή το εκπαιδευτικό σας ίδρυμα) και που χρησιμοποιείτε για να συνδέεστε σε προϊόντα της Microsoft. Εάν συνδεθείτε με τον εταιρικό ή σχολικό λογαριασμό σας, θα μπορείτε να υποβάλετε σχόλια στη Microsoft σε σχέση με τον οργανισμό σας.

Όλα τα σχόλια που υποβάλλετε, είτε χρησιμοποιείτε τον εταιρικό ή σχολικό λογαριασμό σας είτε τον προσωπικό σας λογαριασμό Microsoft, είναι δημόσια. Επιπλέον, εάν υποβάλετε σχόλια χρησιμοποιώντας τον εταιρικό ή σχολικό λογαριασμό σας, οι διαχειριστές IT του οργανισμού σας θα μπορούν να τα προβάλουν μέσω του Κέντρου σχολίων.

Όταν υποβάλλετε σχόλια στη Microsoft αναφορικά με ένα πρόβλημα, ή όταν επιδοκιμάζετε ένα πρόβλημα, θα αποστέλλονται στη Microsoft διαγνωστικά δεδομένα για σκοπούς βελτίωσης των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις σας για τα διαγνωστικά δεδομένα στην περιοχή Έναρξη > Ρυθμίσεις > Προστασία προσωπικών δεδομένων > Διαγνωστικός έλεγχος και σχόλια, το Κέντρο σχολίων είτε θα αποστέλλει διαγνωστικά δεδομένα αυτόματα είτε θα σας δίνεται η επιλογή να τα στείλετε στη Microsoft τη στιγμή που τα υποβάλλετε. Η Microsoft ενδέχεται επίσης να κοινοποιήσει τα σχόλια και τα διαγνωστικά δεδομένα σας σε συνεργάτες της Microsoft (όπως τον κατασκευαστή μιας συσκευής ή έναν προγραμματιστή υλικολογισμικού), για να τους βοηθήσει να επιλύσουν προβλήματα με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που λειτουργούν με τα Windows και άλλα προϊόντα της Microsoft. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα διαγνωστικά δεδομένα στα Windows 10.

Υπηρεσίες τοποθεσίας, ανίχνευση κίνησης και εγγραφήΥπηρεσίες τοποθεσίας, ανίχνευση κίνησης και εγγραφήmainlocationservicesmotionsensingmodule
Σύνοψη

Υπηρεσία τοποθεσίας των Windows. Η Microsoft προσφέρει μια υπηρεσία τοποθεσίας που βοηθά στον προσδιορισμό της ακριβούς γεωγραφικής θέσης μιας συγκεκριμένης συσκευής Windows. Ανάλογα με τις δυνατότητες της συσκευής, η τοποθεσία της μπορεί να προσδιορίζεται σε διαφορετικά επίπεδα ακρίβειας και, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να προσδιορίζεται με ακρίβεια. Όταν έχετε ενεργοποιήσει την υπηρεσία τοποθεσίας σε μια συσκευή Windows ή έχετε παραχωρήσει άδεια σε εφαρμογές της Microsoft να αποκτούν πρόσβαση σε πληροφορίες τοποθεσίας σε συσκευές που δεν χρησιμοποιούν τα Windows, τα δεδομένα σχετικά με τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας και τα σημεία πρόσβασης Wi-Fi και τις τοποθεσίες τους συλλέγονται από τη Microsoft και προστίθενται στη βάση δεδομένων τοποθεσίας, μετά την κατάργηση τυχόν δεδομένων που προσδιορίζουν το άτομο ή τη συσκευή από τα οποία συλλέχθηκαν. Αυτό το ανωνυμοποιημένο αντίγραφο των πληροφοριών τοποθεσίας χρησιμοποιείται για σκοπούς βελτίωσης των υπηρεσιών τοποθεσίας της Microsoft και, σε ορισμένες περιπτώσεις, κοινοποιείται στους συνεργάτες παροχής υπηρεσιών τοποθεσίας, επί του παρόντος την HERE (ανατρέξτε στην τοποθεσία https://www.here.com/), για σκοπούς βελτίωσης των υπηρεσιών τοποθεσίας του παρόχου.

Οι υπηρεσίες και οι δυνατότητες των Windows (όπως τα προγράμματα περιήγησης και η Cortana), οι εφαρμογές που εκτελούνται στα Windows και οι τοποθεσίες web που έχουν ανοιχτεί στα προγράμματα περιήγησης Windows μπορούν να έχουν πρόσβαση στην τοποθεσία της συσκευής μέσω των Windows, εάν το επιτρέπουν οι ρυθμίσεις σας. Ορισμένες δυνατότητες και εφαρμογές ζητούν άδεια για να αποκτούν πρόσβαση στην τοποθεσία σας όταν εγκαθιστάτε τα Windows, ορισμένες ζητούν άδεια την πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε την εφαρμογή, ενώ άλλες σας ρωτούν κάθε φορά που αποκτάτε πρόσβαση στην τοποθεσία της συσκευής. Για πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες εφαρμογές των Windows που χρησιμοποιούν την τοποθεσία της συσκευής, ανατρέξτε στην ενότητα Εφαρμογές των Windows της παρούσας δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Όταν μια εφαρμογή ή δυνατότητα αποκτά πρόσβαση στην τοποθεσία της συσκευής και εσείς έχετε πραγματοποιήσει είσοδο με έναν λογαριασμό Microsoft, η συσκευή Windows θα αποστέλλει επίσης την τοποθεσία της στο cloud, από όπου θα είναι διαθέσιμη από όλες τις συσκευές σας σε άλλες εφαρμογές και υπηρεσίες στις οποίες χρησιμοποιείται ο λογαριασμός σας Microsoft και στις οποίες έχετε εκχωρήσει δικαιώματα. Θα διατηρούμε μόνο την τελευταία γνωστή τοποθεσία (κάθε νέα τοποθεσία θα αντικαθιστά την προηγούμενη). Δεδομένα σχετικά με το ιστορικό πρόσφατων τοποθεσιών μιας συσκευής Windows αποθηκεύονται επίσης στη συσκευή, ακόμα και αν δεν χρησιμοποιείται λογαριασμός Microsoft, ενώ ορισμένες εφαρμογές και δυνατότητες των Windows μπορούν να αποκτούν πρόσβαση σε αυτό το ιστορικό τοποθεσιών. Μπορείτε να διαγράψετε το ιστορικό τοποθεσιών της συσκευής σας ανά πάσα στιγμή από το μενού "Ρυθμίσεις" της συσκευής.

Στις Ρυθμίσεις, μπορείτε επίσης να δείτε ποιες εφαρμογές έχουν πρόσβαση στην ακριβή τοποθεσία της συσκευής ή στο ιστορικό τοποθεσιών της συσκευής, να απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε την πρόσβαση στην τοποθεσία της συσκευής για συγκεκριμένες εφαρμογές ή να απενεργοποιήσετε την πρόσβαση στην τοποθεσία της συσκευής. Μπορείτε επίσης να ορίσετε μια προεπιλεγμένη τοποθεσία, η οποία θα χρησιμοποιείται όταν η υπηρεσία τοποθεσίας δεν θα μπορεί να εντοπίσει μια ακριβέστερη τοποθεσία για τη συσκευή σας.

Ακόμα και όταν έχετε απενεργοποιήσει την πρόσβαση στην τοποθεσία της συσκευής, ορισμένες εφαρμογές υπολογιστή και υπηρεσίες τρίτων μπορούν να χρησιμοποιούν άλλες τεχνολογίες (π.χ. Bluetooth, Wi-Fi, μόντεμ κινητής τηλεφωνίας κ.λπ.), για να προσδιορίζουν την ακριβή τοποθεσία της συσκευής. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις εφαρμογές υπολογιστή τρίτων και πώς αυτές ενδέχεται να μπορούν να προσδιορίσουν την τοποθεσία της συσκευής σας, όταν η ρύθμιση τοποθεσίας της συσκευής είναι απενεργοποιημένη.

Επιπλέον, για να διευκολύνεται η λήψη βοήθειας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, κάθε φορά που πραγματοποιείτε μια κλήση έκτακτης ανάγκης, τα Windows θα προσπαθούν να προσδιορίσουν και να κοινοποιήσουν την ακριβή τοποθεσία σας, ανεξάρτητα από τις ρυθμίσεις τοποθεσίας. Εάν η συσκευή σας διαθέτει κάρτα SIM ή γενικά χρησιμοποιεί μια υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας, ο πάροχος κινητής τηλεφωνίας σας θα εξακολουθεί να έχει πρόσβαση στην τοποθεσία της συσκευής σας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την τοποθεσία στα Windows 10.

Γενική τοποθεσία. Εάν ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα "Γενική τοποθεσία", οι εφαρμογές που δεν μπορούν να χρησιμοποιούν την ακριβή τοποθεσία σας θα έχουν πρόσβαση στη γενική τοποθεσία σας, όπως στην πόλη, τον ταχυδρομικό κώδικα ή την περιοχή σας.

Εύρεση του κινητού μου. Η δυνατότητα "Εύρεση του κινητού μου" σάς επιτρέπει να βρίσκετε την τοποθεσία του τηλεφώνου σας Windows από την τοποθεσία web του λογαριασμού Microsoft, ακόμη κι εάν έχετε απενεργοποιήσει κάθε πρόσβαση στην υπηρεσία τοποθεσίας του τηλεφώνου. Εάν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία "να αποθηκεύεται η τοποθεσία μου κάθε λίγες ώρες" στις ρυθμίσεις της Εύρεσης του κινητού μου στο τηλέφωνό σας, η δυνατότητα "Εύρεση του κινητού μου" θα αποστέλλει και θα αποθηκεύει περιοδικά μία τελευταία γνωστή τοποθεσία του τηλεφώνου σας, ακόμα κι εάν έχετε απενεργοποιήσει τις υπηρεσίες τοποθεσίας στο τηλέφωνό σας. Κάθε φορά που αποστέλλεται μια νέα τοποθεσία αντικαθιστά την προηγούμενη αποθηκευμένη τοποθεσία.

Εύρεση της συσκευής μου. Η δυνατότητα "Εύρεση της συσκευής μου" επιτρέπει στον διαχειριστή μιας φορητής συσκευής Windows να εντοπίσει την τοποθεσία της εν λόγω συσκευής από τη διεύθυνση account.microsoft.com/devices. Για να ενεργοποιήσει τη δυνατότητα "Εύρεση της συσκευής μου", ο διαχειριστής πρέπει να έχει συνδεθεί με έναν λογαριασμό Microsoft και να έχει ενεργοποιήσει τη ρύθμιση τοποθεσίας. Αυτή η δυνατότητα θα λειτουργεί, ακόμα και αν άλλοι χρήστες έχουν απαγορεύσει την πρόσβαση στην τοποθεσία για όλες τις εφαρμογές τους. Όταν ο διαχειριστής προσπαθήσει να εντοπίσει τη συσκευή, οι χρήστες θα λάβουν μια ειδοποίηση στην περιοχή ειδοποιήσεων. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη δυνατότητα Εύρεση της συσκευής μου στα Windows 10.

Ανιχνευτής κίνησης Windows. Οι συσκευές Windows με δυνατότητα ανίχνευσης δραστηριότητας κίνησης μπορούν να συλλέξουν τη δραστηριότητα κίνησης. Αυτά τα δεδομένα μπορούν να επιτρέψουν σε δυνατότητες όπως ένα βηματόμετρο να μετρούν τον αριθμό των βημάτων που κάνατε, ώστε μια εφαρμογή φυσικής κατάστασης να μπορεί να υπολογίσει πόσες θερμίδες κάψατε. Αυτά τα δεδομένα και το ιστορικό αποθηκεύονται στη συσκευή σας και μπορούν να είναι προσπελάσιμα από τις εφαρμογές στις οποίες έχετε δώσει άδεια πρόσβασης σε αυτά τα δεδομένα και χρήσης αυτών.

Εγγραφή. Ορισμένες συσκευές με Windows έχουν δυνατότητα εγγραφής που σας επιτρέπει να καταγράψετε αποσπάσματα ήχου και βίντεο της δραστηριότητάς σας στη συσκευή, συμπεριλαμβανομένων των επικοινωνιών σας με άλλους χρήστες. Εάν επιλέξετε να καταγράψετε μια περίοδο λειτουργίας, η εγγραφή θα αποθηκευτεί τοπικά στη συσκευή σας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να έχετε την επιλογή να μεταδώσετε την εγγραφή σε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία της Microsoft που μεταδίδει την εγγραφή δημόσια. Σημαντικό: Πριν από την εγγραφή ή/και τη μετάδοση οποιασδήποτε επικοινωνίας, θα πρέπει να κατανοήσετε τις νομικές ευθύνες σας. Σε αυτές περιλαμβάνεται η ενδεχόμενη υποχρέωσή σας να εξασφαλίσετε εκ των προτέρων τη συγκατάθεση όλων των συμμετεχόντων στην επικοινωνία. Η Microsoft δεν είναι υπεύθυνη για το πώς χρησιμοποιείτε τις δυνατότητες εγγραφής ή τις εγγραφές σας.

Δυνατότητες ασφαλείας και προστασίαςΔυνατότητες ασφαλείας και προστασίαςmainsecurityandsafetyfeaturesmodule
Σύνοψη

Κρυπτογράφηση συσκευής. Η κρυπτογράφηση της συσκευής βοηθά στην προστασία των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας μέσω κρυπτογράφησης, χρησιμοποιώντας τεχνολογία κρυπτογράφησης μονάδων δίσκου BitLocker. Όταν η κρυπτογράφηση συσκευής είναι ενεργοποιημένη, τα Windows κρυπτογραφούν αυτόματα τη μονάδα δίσκου όπου είναι εγκατεστημένα τα Windows και δημιουργούν ένα κλειδί αποκατάστασης. Στον προσωπικό λογαριασμό σας στο Microsoft OneDrive στο Internet δημιουργείται αυτόματα αντίγραφο ασφαλείας του κλειδιού αποκατάστασης BitLocker για την προσωπική συσκευή σας. Η Microsoft δεν χρησιμοποιεί τα μεμονωμένα κλειδιά αποκατάστασης για κανένα σκοπό.

Εργαλείο αφαίρεσης κακόβουλου λογισμικού. Το Εργαλείο αφαίρεσης κακόβουλου λογισμικού (MSRT) σαρώνει τη συσκευή σας τουλάχιστον μία φορά το μήνα στο πλαίσιο του Windows Update. Το MSRT ελέγχει τις συσκευές για προσβολή από συγκεκριμένο, διαδεδομένο κακόβουλο λογισμικό ("λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας") και βοηθά στην κατάργηση τυχόν προσβολών που εντοπίστηκαν. Όταν λειτουργεί το MSRT, καταργεί το λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας που εμφανίζεται στην τοποθεσία web της Υποστήριξης της Microsoft, εάν το λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας βρίσκεται στη συσκευή σας. Κατά τη διάρκεια ελέγχου για κακόβουλο λογισμικό, μια αναφορά θα αποστέλλεται στη Microsoft με συγκεκριμένα στοιχεία σχετικά με το κακόβουλο λογισμικό που εντοπίστηκε, τα σφάλματα, και άλλα δεδομένα σχετικά με τη συσκευή σας. Εάν δεν θέλετε το MSRT να στέλνει αυτά τα δεδομένα στη Microsoft, μπορείτε να απενεργοποιήσετε το στοιχείο αναφορών του MSRT.

Οικογένεια Microsoft. Οι γονείς μπορούν να χρησιμοποιήσουν την Οικογένεια Microsoft για να κατανοήσουν και να βάλουν περιορισμούς στο πώς χρησιμοποιούν τη συσκευή τα παιδιά τους. Υπάρχουν πολλές διαθέσιμες δυνατότητες για τα μέλη της Οικογένειας, επομένως, μελετήστε προσεκτικά τις πληροφορίες που παρέχονται όταν δημιουργείτε μια Οικογένεια ή εντάσσεστε σε αυτή. Όταν είναι ενεργοποιημένες οι αναφορές δραστηριότητας της Οικογένειας για ένα παιδί, η Microsoft θα συλλέγει πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιεί τη συσκευή το παιδί και θα παρέχει στους γονείς αναφορές για τη δραστηριότητα του συγκεκριμένου παιδιού. Οι αναφορές δραστηριότητας διαγράφονται τακτικά από τους διακομιστές της Microsoft έπειτα από ένα σύντομο χρονικό διάστημα.

Microsoft Defender SmartScreen. Το Microsoft Defender SmartScreen σάς προστατεύει όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, ελέγχοντας τα ληφθέντα αρχεία και το περιεχόμενο web για κακόβουλο λογισμικό, δυνητικά επισφαλές περιεχόμενο web και άλλες απειλές για εσάς ή τη συσκευή σας. Όταν γίνεται έλεγχος ενός αρχείου, αποστέλλονται στη Microsoft δεδομένα για αυτό το αρχείο, όπως το όνομα του αρχείου, ένας κατακερματισμός των περιεχομένων του αρχείου, η θέση λήψης και τα ψηφιακά πιστοποιητικά του αρχείου. Εάν το Microsoft Defender SmartScreen προσδιορίσει ότι το αρχείο είναι άγνωστο ή δυνητικά επισφαλές, θα εμφανιστεί μια προειδοποίηση πριν από το άνοιγμα του αρχείου. Κατά τον έλεγχο περιεχομένου web, δεδομένα για το περιεχόμενο και τη συσκευή σας αποστέλλονται στη Microsoft, όπως η πλήρης διεύθυνση web του περιεχομένου. Εάν το Microsoft Defender SmartScreen διαπιστώσει ότι το περιεχόμενο είναι δυνητικά μη ασφαλές, θα εμφανιστεί μια προειδοποίηση στη θέση του περιεχομένου. Το Microsoft Defender SmartScreen μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί από τις Ρυθμίσεις.

Προστασία του Microsoft Defender από ιούς. Η Προστασία του Microsoft Defender από ιούς αναζητά λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας και άλλο ανεπιθύμητο λογισμικό, δυνητικά ανεπιθύμητες εφαρμογές και άλλο κακόβουλο περιεχόμενο στη συσκευή σας. Η Προστασία του Microsoft Defender από ιούς ενεργοποιείται αυτόματα για να προστατεύσει τη συσκευή σας, εάν η συσκευή σας δεν προστατεύεται από άλλο πρόγραμμα προστασίας από λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας. Εάν η Προστασία του Microsoft Defender από ιούς είναι ενεργοποιημένη, θα εποπτεύει την κατάστασης ασφαλείας της συσκευής σας. Όταν η Προστασία του Microsoft Defender από ιούς είναι ενεργοποιημένη ή εκτελείται επειδή είναι ενεργοποιημένη η Περιορισμένη περιοδική σάρωση, θα στέλνει αυτόματα αναφορές στη Microsoft οι οποίες περιέχουν δεδομένα για ύποπτο λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας και άλλο ανεπιθύμητο λογισμικό, δυνητικά ανεπιθύμητες εφαρμογές και άλλο κακόβουλο περιεχόμενο, ενώ μπορεί επίσης να στείλει αρχεία που ενδεχομένως να περιέχουν κακόβουλο περιεχόμενο, όπως λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας. Εάν μια αναφορά είναι πιθανό να περιέχει προσωπικά δεδομένα, η αναφορά δεν θα αποσταλεί αυτόματα και θα ερωτηθείτε πριν από την αποστολή. Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της Προστασίας του Microsoft Defender από ιούς, ώστε να μην αποστέλλει αναφορές και ύποπτο λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας στη Microsoft.

Φωνητικές εντολές, φωνητική ενεργοποίηση, γραφή και πληκτρολόγησηΦωνητικές εντολές, φωνητική ενεργοποίηση, γραφή και πληκτρολόγησηmainspeechinkingtypingmodule
Σύνοψη

Φωνητικές εντολές. Η Microsoft παρέχει μια δυνατότητα αναγνώρισης ομιλίας που βασίζεται στη συσκευή, καθώς και μια υπηρεσία αναγνώρισης ομιλίας που βασίζεται στο cloud (σε σύνδεση), στις περιοχές όπου είναι διαθέσιμη η Cortana. Για να μάθετε ποιες γλώσσες και περιοχές υποστηρίζει προς το παρόν η αναγνώριση ομιλίας, ανατρέξτε στην ενότητα Περιοχές και γλώσσες της Cortana.

Αν ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση "Αναγνώριση ομιλίας με σύνδεση", θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε την αναγνώριση ομιλίας της Microsoft που βασίζεται στο cloud στην Cortana, την Πύλη μεικτής πραγματικότητας, την υπαγόρευση στα Windows από το πληκτρολόγιο λογισμικού, υποστηριζόμενες εφαρμογές του Microsoft Store και, με την πάροδο του χρόνου, άλλες υπηρεσίες των Windows.

Εάν ενεργοποιήσετε τις φωνητικές εντολές κατά τη ρύθμιση μιας συσκευής HoloLens ή την εγκατάσταση του Windows Mixed Reality, θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη φωνή σας για εντολές, υπαγόρευση και αλληλεπίδραση με εφαρμογές. Θα ενεργοποιηθεί τόσο η αναγνώριση ομιλίας που βασίζεται στη συσκευή όσο και η αναγνώριση ομιλίας με σύνδεση. Με τις δύο ρυθμίσεις ενεργοποιημένες, ενώ τα ακουστικά είναι ενεργοποιημένα, η συσκευή θα ακούει πάντα τη φωνή σας και θα στέλνει τα φωνητικά δεδομένα σας στην υπηρεσία αναγνώρισης ομιλίας της Microsoft που βασίζεται στο cloud.

Όταν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία αναγνώρισης ομιλίας της Microsoft που βασίζεται στο cloud, η Microsoft συλλέγει και χρησιμοποιεί τις εγγραφές φωνής, για να δημιουργήσει μέσω μεταγραφής ένα κείμενο από τις λέξεις που εκφωνούνται στα φωνητικά δεδομένα. Τα φωνητικά δεδομένα χρησιμοποιούνται συγκεντρωτικά, με σκοπό να βελτιωθεί η ικανότητά μας να αναγνωρίζουμε σωστά την ομιλία κάθε χρήστη.

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την αναγνώριση ομιλίας που βασίζεται στη συσκευή χωρίς να στέλνετε τα φωνητικά δεδομένα σας στη Microsoft. Ωστόσο, η υπηρεσία αναγνώρισης ομιλίας της Microsoft που βασίζεται στο cloud παρέχει ακριβέστερη αναγνώριση σε σχέση με την αναγνώριση ομιλίας που βασίζεται στη συσκευή. Όταν η ρύθμιση "Αναγνώριση ομιλίας με σύνδεση" είναι απενεργοποιημένη, οι υπηρεσίες φωνητικών εντολών που δεν βασίζονται στο cloud και χρησιμοποιούν αποκλειστικά δυνατότητες αναγνώρισης που βασίζονται στη συσκευή –όπως η εφαρμογή Αφηγητής ή η Αναγνώριση ομιλίας των Windows– θα εξακολουθούν να λειτουργούν.

Εάν έχετε παραχωρήσει άδεια στην Cortana, συλλέγουμε επίσης πρόσθετες πληροφορίες, όπως το όνομα και το ψευδώνυμό σας, τα πρόσφατα συμβάντα στο ημερολόγιό σας και τα ονόματα των ατόμων στις συναντήσεις σας, πληροφορίες σχετικά με τις επαφές σας συμπεριλαμβανομένων ονομάτων και ψευδωνύμων, τα ονόματα των αγαπημένων σας μερών, τις εφαρμογές που χρησιμοποιείτε και πληροφορίες σχετικά με τις μουσικές σας προτιμήσεις. Αυτά τα πρόσθετα δεδομένα μάς επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε καλύτερα άτομα, εκδηλώσεις, μέρη και μουσική, όταν υπαγορεύετε εντολές, μηνύματα ή έγγραφα.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την αναγνώριση ομιλίας με σύνδεση ανά πάσα στιγμή. Αυτή η ενέργεια θα διακόψει την αποστολή των φωνητικών δεδομένων σας στη Microsoft. Εάν χρησιμοποιείτε συσκευή HoloLens ή μάσκα μεικτής πραγματικότητας, μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε την αναγνώριση ομιλίας που βασίζεται στη συσκευή ανά πάσα στιγμή. Αυτή η ενέργεια θα διακόψει την ακρόαση των φωνητικών δεδομένων εισόδου από τη συσκευή. Για να ελέγξετε τα φωνητικά δεδομένα που η Microsoft έχει συσχετίσει με τον λογαριασμό σας Microsoft, επισκεφτείτε τον Πίνακα προστασίας προσωπικών δεδομένων της Microsoft. Όταν απενεργοποιείτε τη ρύθμιση αναγνώρισης ομιλίας με σύνδεση, τα φωνητικά δεδομένα που θα συλλέγονται ενώ δεν είστε συνδεδεμένοι με έναν λογαριασμό Microsoft δεν θα συσχετίζονται με τη συσκευή σας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την αναγνώριση ομιλίας με σύνδεση στα Windows 10.

Φωνητική ενεργοποίηση. Τα Windows παρέχουν υποστηριζόμενες εφαρμογές που έχουν τη δυνατότητα να ανταποκρίνονται και να προβαίνουν σε κάποια ενέργεια βασιζόμενες σε φωνητικές λέξεις-κλειδιά για τη συγκεκριμένη εφαρμογή, για παράδειγμα, επιτρέποντας στην Cortana να ακούει και να αποκρίνεται στη φράση "Hey Cortana".

 Εάν έχετε παραχωρήσει σε μια εφαρμογή δικαιώματα ακρόασης φωνητικών λέξεων-κλειδιών, τα Windows 10 θα παρακολουθούν ενεργά το μικρόφωνο για αυτές τις λέξεις-κλειδιά. Όταν αναγνωρίζεται μια λέξη-κλειδί, η εφαρμογή θα αποκτά πρόσβαση στην εγγραφή της φωνής σας και θα μπορεί να επεξεργάζεται αυτήν την εγγραφή, να προβαίνει σε ενέργειες και να αποκρίνεται, π.χ. με μια προφορική απάντηση. Η εφαρμογή μπορεί να στείλει την εγγραφή της φωνής στις δικές της υπηρεσίες στο cloud για σκοπούς επεξεργασίας των εντολών. Κάθε εφαρμογή θα πρέπει να ζητά την άδειά σας πριν από την πρόσβαση σε εγγραφές φωνής.

Εάν επιτρέψετε στην Cortana να χρησιμοποιεί φωνητική ενεργοποίηση και να αποκρίνεται στην εντολή "Hey Cortana", τα φωνητικά δεδομένα σας θα συλλέγονται και θα χρησιμοποιούνται συγκεντρωτικά με σκοπό τη βελτίωση της ικανότητάς μας να αναγνωρίζουμε σωστά τις φωνητικές εντολές όλων των χρηστών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες της Cortana και τον τρόπο διαχείρισής τους, ανατρέξτε στην ενότητα Cortana και προστασία προσωπικών δεδομένων. Η Microsoft δεν συλλέγει εγγραφές φωνής εκ μέρους εφαρμογών τρίτων για τις οποίες έχετε επιτρέψει τη φωνητική ενεργοποίηση.

Επιπλέον, η φωνητική ενεργοποίηση μπορεί να ενεργοποιηθεί ενώ η συσκευή είναι κλειδωμένη. Εάν είναι ενεργοποιημένη, η σχετική εφαρμογή θα συνεχίζει να παρακολουθεί το μικρόφωνο για φωνητικές λέξεις-κλειδιά όταν έχετε κλειδώσει τη συσκευή σας και θα μπορεί να ενεργοποιηθεί για οποιοδήποτε άτομο μιλά κοντά στη συσκευή. Όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη, η εφαρμογή θα έχει πρόσβαση στο ίδιο σύνολο δυνατοτήτων και πληροφοριών όπως και όταν η συσκευή είναι ξεκλείδωτη.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη φωνητική ενεργοποίηση ανά πάσα στιγμή. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη φωνητική ενεργοποίηση στα Windows 10 .

Ακόμα και όταν έχετε απενεργοποιήσει τη φωνητική ενεργοποίηση, ορισμένες εφαρμογές υπολογιστή και υπηρεσίες τρίτων θα μπορούν να παρακολουθούν το μικρόφωνο και να συλλέγουν τα φωνητικά δεδομένα εισόδου σας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις εφαρμογές υπολογιστή τρίτων και πώς αυτές ενδέχεται να εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση στο μικρόφωνο, ακόμα και όταν αυτές οι ρυθμίσεις είναι απενεργοποιημένες .

Εξατομίκευση γραφής και πληκτρολόγησης. Οι λέξεις που πληκτρολογείτε ή γράφετε χειρόγραφα συλλέγονται για να σας παρέχουμε: ένα προσωπικό λεξικό, καλύτερη αναγνώριση χαρακτήρων ώστε να πληκτρολογείτε και να γράφετε στη συσκευή σας, καθώς και προτάσεις κειμένου που εμφανίζονται καθώς πληκτρολογείτε ή γράφετε. Εάν συγχρονίσετε τις ρυθμίσεις της συσκευής Windows με άλλες συσκευές Windows, το λεξικό τοπικού χρήστη θα αποθηκευτεί στο προσωπικό σας OneDrive, ώστε να ενεργοποιηθεί η κοινή χρήση του λεξικού σας με τις άλλες συσκευές Windows. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις ρυθμίσεις συγχρονισμού.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την εξατομίκευση γραφής και πληκτρολόγησης ανά πάσα στιγμή. Αυτό θα διαγράψει τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας, όπως το λεξικό τοπικού χρήστη. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την εξατομίκευση της γραφής και της πληκτρολόγησης στα Windows 10.

Συγχρονισμός ρυθμίσεωνΣυγχρονισμός ρυθμίσεωνmainsyncsettingsmodule
Σύνοψη

Όταν πραγματοποιείτε είσοδο στα Windows με λογαριασμό Microsoft, τα Windows συγχρονίζουν ορισμένες από τις ρυθμίσεις και τα δεδομένα σας με διακομιστές της Microsoft, ώστε να είναι πιο εύκολο να έχετε εξατομικευμένες εμπειρίες σε πολλές συσκευές. Αφού πραγματοποιήσετε είσοδο σε μία ή περισσότερες συσκευές με λογαριασμό Microsoft, όταν πραγματοποιήσετε είσοδο σε άλλη συσκευή με τον ίδιο λογαριασμό Microsoft για πρώτη φορά, τα Windows θα πραγματοποιήσουν λήψη και εφαρμογή των ρυθμίσεων και των δεδομένων που επιλέγετε για συγχρονισμό από τις άλλες συσκευές σας. Οι ρυθμίσεις που επιλέγετε να συγχρονίσετε, θα ενημερωθούν αυτόματα στους διακομιστές της Microsoft και στις άλλες συσκευές σας, καθώς τις χρησιμοποιείτε.

Ορισμένες από τις ρυθμίσεις που συγχρονίζονται είναι οι εξής:

 • Εφαρμογές που έχετε εγκαταστήσει από το Microsoft Store
 • Προτιμήσεις γλώσσας
 • Προτιμήσεις ευκολίας πρόσβασης
 • Ρυθμίσεις εξατομίκευσης, όπως την εικόνα του λογαριασμού σας, το φόντο, και τις ρυθμίσεις του ποντικιού σας
 • Ρυθμίσεις για τις εφαρμογές του Microsoft Store
 • Λεξικά ελέγχου ορθογραφίας, λεξικά επεξεργασίας μεθόδου εισαγωγής (IME) και προσωπικά λεξικά.
 • Το ιστορικό, τα αγαπημένα και τις τοποθεσίες web που έχετε ανοιχτές στο πρόγραμμα περιήγησης Internet Explorer
 • Αποθηκευμένα ονόματα και κωδικούς πρόσβασης εφαρμογών, τοποθεσιών web, κινητών hotspot και δικτύων Wi-Fi

Μπορείτε να επιλέξετε αν θα συγχρονίζονται οι ρυθμίσεις σας και να ελέγξετε τι συγχρονίζεται, μεταβαίνοντας στην Έναρξη > Ρυθμίσεις > Λογαριασμοί > Συγχρονισμός των ρυθμίσεών σας. Ορισμένες εφαρμογές διαθέτουν τα δικά τους ξεχωριστά στοιχεία ελέγχου συγχρονισμού. Εάν πραγματοποιήσετε είσοδο στα Windows με εταιρικό λογαριασμό και επιλέξετε να συνδέσετε τον λογαριασμό αυτό στον προσωπικό σας λογαριασμό Microsoft, τα Windows θα σας ρωτήσουν ποιες ρυθμίσεις θέλετε να συγχρονίσετε, προτού συνδεθείτε στον λογαριασμό Microsoft.

Υπηρεσίες ενημέρωσηςΥπηρεσίες ενημέρωσηςmainupdateservicesmodule
Σύνοψη

Οι υπηρεσίες ενημέρωσης για τα Windows περιλαμβάνουν το Windows Update και το Microsoft Update. Το Windows Update είναι μια υπηρεσία που σας παρέχει ενημερώσεις για το λογισμικό των Windows και άλλο λογισμικό υποστήριξης, όπως προγράμματα οδήγησης και υλικολογισμικό τα οποία παρέχονται από κατασκευαστές συσκευών. Το Microsoft Update είναι μια υπηρεσία που σας παρέχει ενημερώσεις λογισμικού για άλλο λογισμικό της Microsoft, όπως το Office.

Το Windows Update πραγματοποιεί αυτόματα λήψη ενημερώσεων λογισμικού των Windows στη συσκευή σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε το Windows Update ώστε να γίνεται αυτόματα εγκατάσταση των συγκεκριμένων ενημερώσεων όταν είναι διαθέσιμες (συνιστάται) ή ώστε να σας ειδοποιούν τα Windows όταν απαιτείται επανεκκίνηση για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση των ενημερώσεων. Οι εφαρμογές που είναι διαθέσιμες μέσω του Microsoft Store ενημερώνονται αυτόματα μέσω του Microsoft Store, όπως περιγράφεται στην ενότητα Microsoft Store της παρούσας δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Προγράμματα περιήγησης web — Microsoft Edge και Internet ExplorerΠρογράμματα περιήγησης web — Microsoft Edge και Internet Explorermainwebbrowsersmodule
Σύνοψη

Ο Microsoft Edge είναι το προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησης web για τα Windows. Ο Internet Explorer, το πρόγραμμα περιήγησης web παλαιού τύπου από τη Microsoft, είναι επίσης διαθέσιμος στα Windows. Όποτε χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα περιήγησης web για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Internet, αποστέλλονται δεδομένα για τη συσκευή σας ("τυπικά δεδομένα συσκευής") στις τοποθεσίες web και στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε. Τα τυπικά δεδομένα συσκευής περιλαμβάνουν τη διεύθυνση IP της συσκευής σας, τον τύπο και τη γλώσσα του προγράμματος περιήγησης web, τις ώρες πρόσβασης και τις διευθύνσεις των τοποθεσιών web παραπομπής. Αυτά τα δεδομένα μπορεί να καταγραφούν στους διακομιστές web των συγκεκριμένων τοποθεσιών web. Ποια δεδομένα καταγράφονται και πώς χρησιμοποιούνται εξαρτάται από τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων των τοποθεσιών web που επισκέπτεστε και των υπηρεσιών web που χρησιμοποιείτε. Επιπλέον, ο Microsoft Edge στέλνει ένα μοναδικό αναγνωριστικό προγράμματος περιήγησης σε ορισμένες τοποθεσίες web, ώστε να μπορούμε να αναπτύσσουμε συγκεντρωτικά δεδομένα τα οποία χρησιμοποιούμε για να βελτιώνουμε τις δυνατότητες και τις υπηρεσίες του προγράμματος περιήγησης.

Επιπλέον, αποθηκεύονται στη συσκευή σας δεδομένα σχετικά με το πώς χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα περιήγησής σας, όπως το ιστορικό περιήγησής σας, τα δεδομένα από τις φόρμες web, τα προσωρινά αρχεία Internet και τα cookie. Μπορείτε να διαγράψετε αυτά τα δεδομένα από τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας τη Διαγραφή ιστορικού περιήγησης.

Ο Microsoft Edge σάς επιτρέπει να καταγράφετε και να αποθηκεύετε περιεχόμενο στη συσκευή σας, όπως:

 • Σημείωση Web. Σας επιτρέπει να δημιουργείτε σχολιασμούς γραφής και κειμένου στις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε, καθώς και να τους αποκόπτετε, να τους αποθηκεύετε ή να τους μοιράζεστε.
 • Ενεργή ανάγνωση. Σας επιτρέπει να δημιουργείτε και να διαχειρίζεστε λίστες ανάγνωσης που περιλαμβάνουν τοποθεσίες web ή έγγραφα.
 • Ενότητα. Σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε εύκολα τις λίστες ανάγνωσης, τα αγαπημένα, τα στοιχεία λήψης και το ιστορικό σας από ένα σημείο.
 • Καρφίτσωμα τοποθεσίας web στη γραμμή εργασιών. Σας επιτρέπει να καρφιτσώνετε τις αγαπημένες σας τοποθεσίες web στη γραμμή εργασιών των Windows. Οι τοποθεσίες web θα μπορούν να βλέπουν ποιες ιστοσελίδες έχετε καρφιτσώσει, ώστε να μπορούν να σας παρέχουν μια ένδειξη ειδοποίησης η οποία θα σας ενημερώνει ότι υπάρχει κάτι νέο για εσάς στις τοποθεσίες web τους.

Ορισμένες πληροφορίες του προγράμματος περιήγησης της Microsoft που είναι αποθηκευμένες στη συσκευή σας θα συγχρονίζονται σε όλες τις άλλες συσκευές, όταν πραγματοποιείτε είσοδο με τον λογαριασμό Microsoft. Για παράδειγμα, στον Internet Explorer, σε αυτές τις πληροφορίες περιλαμβάνονται το ιστορικό περιήγησης και τα αγαπημένα σας, ενώ στον Microsoft Edge περιλαμβάνονται τα αγαπημένα, οι λίστες ανάγνωσης και οι αυτόματες καταχωρήσεις σε φόρμες, όπως το όνομα, η διεύθυνση και ο αριθμός τηλεφώνου σας. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνονται δεδομένα για τις επεκτάσεις που έχετε εγκαταστήσει. Για παράδειγμα, εάν συγχρονίζετε τη λίστα ανάγνωσης του Microsoft Edge σε όλες τις συσκευές σας, τα αντίγραφα του περιεχομένου που θα επιλέγετε να αποθηκεύσετε στη λίστα ανάγνωσής σας, θα αποστέλλονται σε κάθε συγχρονιζόμενη συσκευή για ανάγνωση αργότερα. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το συγχρονισμό στον Internet Explorer, μεταβαίνοντας στην περιοχή Έναρξη > Ρυθμίσεις > Λογαριασμοί > Συγχρονισμός των ρυθμίσεών σας. (Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Συγχρονισμός ρυθμίσεων της παρούσας δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων.) Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τον συγχρονισμό των πληροφοριών του προγράμματος περιήγησης Microsoft Edge, απενεργοποιώντας την επιλογή συγχρονισμού από τις Ρυθμίσεις του Microsoft Edge.

Το Microsoft Edge και ο Internet Explorer χρησιμοποιούν τα ερωτήματα αναζήτησής σας και το ιστορικό περιήγησης για να σας παρέχουν ταχύτερη περιήγηση και πιο σχετικά αποτελέσματα αναζήτησης. Σε αυτές τις δυνατότητες περιλαμβάνονται οι εξής:

 • Προτάσεις αναζήτησης στον Internet Explorer στέλνουν αυτόματα τις πληροφορίες που πληκτρολογείτε στη γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος περιήγησης για την προεπιλεγμένη υπηρεσία παροχής αναζήτησης (όπως το Bing), για να προσφέρουν προτάσεις αναζήτησης καθώς πληκτρολογείτε κάθε χαρακτήρα.
 • Οι προτάσεις αναζήτησης και τοποθεσιών στον Microsoft Edge στέλνουν αυτόματα τις πληροφορίες που πληκτρολογείτε στη γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος περιήγησης στο Bing (ακόμα κι αν έχετε ορίσει διαφορετική υπηρεσία παροχής αναζήτησης), για να προσφέρουν προτάσεις αναζήτησης καθώς πληκτρολογείτε κάθε χαρακτήρα.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτές τις δυνατότητες ανά πάσα στιγμή. Προκειμένου να παρέχουν αποτελέσματα αναζήτησης, ο Microsoft Edge και ο Internet Explorer στέλνουν τα ερωτήματα αναζήτησης, τις τυπικές πληροφορίες της συσκευής και την τοποθεσία (εάν έχετε ενεργοποιήσει τις υπηρεσίες τοποθεσίας) στην προεπιλεγμένη υπηρεσία παροχής αναζήτησης. Εάν το Bing είναι η προεπιλεγμένη υπηρεσία παροχής αναζήτησης, χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα όπως περιγράφεται στην ενότητα Bing της παρούσας δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η Cortana μπορεί να σας βοηθήσει με την περιήγηση σας στο web με τον Microsoft Edge, με δυνατότητες όπως η Ερώτηση στην Cortana. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη βοήθεια της Cortana στον Microsoft Edge ανά πάσα στιγμή από τις Ρυθμίσεις του Microsoft Edge. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς η Cortana χρησιμοποιεί τα δεδομένα και πώς μπορείτε να τα ελέγξετε, μεταβείτε στην ενότητα Cortana της παρούσας δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Εφαρμογές των WindowsΕφαρμογές των Windowsmainwindowsappsmodule
Σύνοψη

Στα Windows περιλαμβάνεται μια σειρά από εφαρμογές της Microsoft, ενώ άλλες εφαρμογές είναι διαθέσιμες στο Microsoft Store. Μερικές από αυτές τις εφαρμογές είναι οι εξής:

Εφαρμογή Χάρτες. Η εφαρμογή Χάρτες παρέχει υπηρεσίες με βάση την τοποθεσία και χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του Bing, για να επεξεργάζεται τις αναζητήσεις σας στην εφαρμογή Χάρτες. Όταν η εφαρμογή Χάρτες έχει πρόσβαση στην τοποθεσία σας και έχετε ενεργοποιήσει τις υπηρεσίες βάσει τοποθεσίας στα Windows, όταν χρησιμοποιείτε το πλήκτρο "@" για να ξεκινήσετε μια αναζήτηση σε υποστηριζόμενα πλαίσια κειμένου σε εφαρμογές των Windows, οι υπηρεσίες Bing συλλέγουν το κείμενο που πληκτρολογείτε μετά το πλήκτρο "@", για να σας παράσχουν προτάσεις βάσει τοποθεσίας. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτές τις εμπειρίες που υποστηρίζονται από το Bing, ανατρέξτε στην ενότητα Bing της παρούσας δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων. Όταν η εφαρμογή Χάρτες έχει πρόσβαση στην τοποθεσία σας, ακόμη και όταν η εφαρμογή δεν είναι σε χρήση, η Microsoft μπορεί να συλλέγει ανώνυμα δεδομένα τοποθεσίας από τη συσκευή σας για τη βελτίωση των υπηρεσιών της Microsoft. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την πρόσβαση της εφαρμογής Χάρτες στην τοποθεσία σας, απενεργοποιώντας την υπηρεσία τοποθεσίας ή απενεργοποιώντας την πρόσβαση της εφαρμογής Χάρτες στην υπηρεσία τοποθεσίας.

Μπορείτε να παρακολουθείτε τα αγαπημένα σας μέρη και τις πρόσφατες αναζητήσεις στο χάρτη από την εφαρμογή Χάρτες. Τα αγαπημένα σας μέρη και το ιστορικό αναζήτησής σας θα συμπεριληφθούν ως προτάσεις αναζήτησης. Εάν πραγματοποιήσετε είσοδο με τον λογαριασμό Microsoft, τα αγαπημένα σας μέρη, το ιστορικό αναζήτησής σας και ορισμένες ρυθμίσεις της εφαρμογής θα συγχρονιστούν στις άλλες συσκευές και υπηρεσίες (για παράδειγμα, στην Cortana). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Συγχρονισμός ρυθμίσεων της παρούσας δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Εφαρμογές Κάμερα και Φωτογραφίες. Εάν επιτραπεί στην εφαρμογή Κάμερα να χρησιμοποιήσει την τοποθεσίας σας, τα δεδομένα τοποθεσίας σας θα ενσωματώνονται στις φωτογραφίες που τραβάτε με τη συσκευή σας. Στις φωτογραφίες και τα βίντεο θα ενσωματώνονται επίσης άλλα περιγραφικά δεδομένα, όπως το μοντέλο της κάμερας και η ημερομηνία κατά την οποία ελήφθη η φωτογραφία. Εάν επιλέξετε να μοιραστείτε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο, όλα τα ενσωματωμένα δεδομένα θα είναι προσβάσιμα από τους ανθρώπους και τις υπηρεσίες με τις οποίες τα μοιράζεστε. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την πρόσβαση της εφαρμογής Κάμερα στην τοποθεσίας σας, απενεργοποιώντας την υπηρεσία τοποθεσίας από το μενού "Ρυθμίσεις" της συσκευής σας ή απενεργοποιώντας την πρόσβαση της εφαρμογής Κάμερα στην υπηρεσία τοποθεσίας.

Η εφαρμογή Φωτογραφίες εμφανίζει διαφορετικές καρτέλες για ομαδοποίηση των φωτογραφιών και των βίντεο με βάση την ώρα, την τοποθεσία, τις ετικέτες και τα πρόσωπα. Η καρτέλα "Συλλογή" εμφανίζει φωτογραφίες και βίντεο σύμφωνα με την ώρα τους. Η καρτέλα "Άλμπουμ" βοηθά τους χρήστες να οργανώνουν τις φωτογραφίες και τα βίντεο με βάση την τοποθεσία και τις κοινές ετικέτες. Η καρτέλα "Άτομα" οργανώνει τις φωτογραφίες και τα βίντεο με βάση τα πρόσωπα.

Όταν εισάγετε φωτογραφίες και βίντεο που περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά τοποθεσίας, η εφαρμογή Φωτογραφίες μπορεί να ομαδοποιήσει τις φωτογραφίες και τα βίντεο με βάση την ώρα και την τοποθεσία. Για να το κάνει αυτό, η εφαρμογή Φωτογραφίες αποστέλλει δεδομένα τοποθεσίας από τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας στη Microsoft, ώστε να προσδιορίζονται τα ονόματα των τοποθεσιών, όπως "Χαλάνδρι, Αθήνα". Εάν έχετε εισέλθει στην εφαρμογή Φωτογραφίες χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό σας Microsoft και έχετε ρυθμίσει το σύστημά σας έτσι ώστε να συγχρονίζει το σύστημα αρχείων της τοπικής συσκευής με το OneDrive, η εφαρμογή Φωτογραφίες θα χρησιμοποιεί ανίχνευση αντικειμένων για να προσθέτει ετικέτες στις φωτογραφίες και τα βίντεο και να τα ταξινομεί σε Άλμπουμ.

Εάν ενεργοποιήσετε τον διακόπτη "Άτομα" στη σελίδα ρυθμίσεων της εφαρμογής Φωτογραφίες, η εφαρμογή θα χρησιμοποιεί τόσο τεχνολογία εντοπισμού προσώπων όσο και τεχνολογία αναγνώρισης προσώπων για να οργανώνει την ιδιωτική συλλογή σας σε ομάδες. Ο εντοπισμός προσώπων χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό φωτογραφιών και βίντεο που περιέχουν πρόσωπα. Η αναγνώριση προσώπων ομαδοποιεί φωτογραφίες και βίντεο που περιέχουν το πρόσωπο ενός συγκεκριμένου ατόμου.

Μπορείτε να επιλέξετε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την ομαδοποίηση φωτογραφιών και βίντεο με βάση τα πρόσωπα. Εάν αυτή η δυνατότητα είναι ενεργοποιημένη, οι διεργασίες παρασκηνίου της εφαρμογής Φωτογραφίες σαρώνουν τις συλλογές φωτογραφιών και βίντεο που είναι αποθηκευμένες στη συσκευή σας για ομαδοποιήσεις προσώπων και εμφανίζουν τα αποτελέσματα στην καρτέλα "Άτομα" της εφαρμογής Φωτογραφίες στη συσκευή σας. Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στις ομαδοποιήσεις προσώπων εκτός του περιβάλλοντος του συστήματος αρχείων της συσκευής, ενώ οι ομαδοποιήσεις αυτές προστατεύονται από τα ίδια μέτρα ασφαλείας τα οποία ισχύουν για όλο το υπόλοιπο περιεχόμενο και τα δεδομένα που έχουν συσχετιστεί με έναν δεδομένο λογαριασμό Windows. Ενεργοποιώντας τη δυνατότητα "Άτομα" στην εφαρμογή Φωτογραφίες, συμφωνείτε με τη χρήση της τεχνολογίας ομαδοποίησης προσώπων για σκοπούς οργάνωσης της συλλογής φωτογραφιών και βίντεο που διαθέτετε.

Από την καρτέλα "Άτομα", μπορείτε κατόπιν να επιλέξετε να συνδέσετε ομαδοποιήσεις προσώπων με τις τοπικά αποθηκευμένες επαφές σας μέσω του Επιλογέα ατόμων. Εσείς, και όχι η Microsoft, είστε υπεύθυνοι να εξασφαλίσετε συγκατάθεση για τη σύνδεση Επαφών με τις ομαδοποιήσεις προσώπων σας και βεβαιώνετε ότι έχετε εξασφαλίσει κάθε συγκατάθεση που απαιτείται για τη σύνδεση των φωτογραφιών και των βίντεό σας σε ομάδες.

Οι ομαδοποιήσεις θα αποθηκεύονται στη συσκευή σας για όσο χρονικό διάστημα επιλέξετε να διατηρήσετε τις ομαδοποιήσεις ή τις φωτογραφίες και τα βίντεο. Οι χρήστες θα καλούνται να επιβεβαιώνουν εκ νέου τη συγκατάθεσή τους μετά από τρία χρόνια μη χρήσης της εφαρμογής Φωτογραφίες. Ανά πάσα στιγμή, οι χρήστες μπορούν να απενεργοποιήσουν τη ρύθμιση για τον διακόπτη "Άτομα" στην καρτέλα "Ρυθμίσεις".

Εφαρμογή Επαφές. Η εφαρμογή Επαφές σάς επιτρέπει να βλέπετε και να αλληλεπιδράτε με όλες τις επαφές σας σε ένα σημείο. Αν προσθέσετε έναν λογαριασμό στην εφαρμογή Επαφές, οι επαφές σας από τον λογαριασμό θα προστεθούν αυτόματα στην εφαρμογή Επαφές. Μπορείτε να προσθέσετε άλλους λογαριασμούς στην εφαρμογή Επαφές, όπως τα κοινωνικά σας δίκτυα (για παράδειγμα το Facebook και το Twitter) και τους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Όταν προσθέτετε έναν λογαριασμό, σας ενημερώνουμε ποια δεδομένα μπορεί να εισάγει ή να συγχρονίζει η εφαρμογή Επαφές με τη συγκεκριμένη υπηρεσία και σας επιτρέπουμε να επιλέγετε τι θέλετε να προσθέσετε. Στην εφαρμογή Επαφές ενδέχεται να συγχρονίζονται δεδομένα από άλλες εφαρμογές που εγκαθιστάτε, συμπεριλαμβανομένης της παροχής πρόσθετων λεπτομερειών σε υπάρχουσες επαφές. Όταν προβάλλετε μια επαφή στην εφαρμογή Επαφές, θα ανακτώνται και θα εμφανίζονται σε εσάς πληροφορίες σχετικά με τις πρόσφατες αλληλεπιδράσεις σας με την επαφή (όπως μηνύματα email και συμβάντα ημερολογίου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από εφαρμογές από τις οποίες η εφαρμογή Επαφές συγχρονίζει δεδομένα). Μπορείτε να καταργήσετε έναν λογαριασμό από την εφαρμογή Επαφές ανά πάσα στιγμή.

Εφαρμογή Αλληλογραφία και Ημερολόγιο. Η εφαρμογή Αλληλογραφία και Ημερολόγιο σάς επιτρέπει να συνδέετε όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα ημερολόγια και τα αρχεία σας σε ένα σημείο, συμπεριλαμβανομένων αυτών που προέρχονται από τρίτους παρόχους ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αποθήκευσης αρχείων. Η εφαρμογή παρέχει πληροφορίες βάσει τοποθεσίας, όπως δελτία καιρού στο ημερολόγιό σας, αλλά μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση της τοποθεσίας από την εφαρμογή. Όταν προσθέτετε έναν λογαριασμό στην εφαρμογή Αλληλογραφία και Ημερολόγιο, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα στοιχεία ημερολογίου, τα αρχεία, οι επαφές σας και άλλες ρυθμίσεις από τον λογαριασμό σας θα συγχρονίζονται αυτόματα με τη συσκευή σας και τους διακομιστές της Microsoft. Ανά πάσα στιγμή, μπορείτε να καταργήσετε έναν λογαριασμό ή να πραγματοποιήσετε αλλαγές στα δεδομένα που συγχρονίζονται από τον λογαριασμό σας. Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους ενός λογαριασμού, πρέπει να καταχωρήσετε στην εφαρμογή τα διαπιστευτήρια του λογαριασμού (όπως το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης), τα οποία θα αποστέλλονται μέσω Internet στο διακομιστή του τρίτου παρόχου. Η εφαρμογή θα προσπαθήσει πρώτα να χρησιμοποιήσει ασφαλή σύνδεση (SSL) για να ρυθμίσει τις παραμέτρους του λογαριασμού σας, αλλά θα στείλει τις πληροφορίες χωρίς κρυπτογράφηση εάν ο πάροχος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν υποστηρίζει SSL. Εάν προσθέσετε έναν λογαριασμό που παρέχεται από έναν οργανισμό (όπως μια εταιρική διεύθυνση email), ο κάτοχος του τομέα του οργανισμού μπορεί να υλοποιεί ορισμένες πολιτικές και ελέγχους (για παράδειγμα, έλεγχο ταυτότητας πολλών παραγόντων ή τη δυνατότητα απομακρυσμένου σβησίματος δεδομένων από τη συσκευή σας) που ενδεχομένως να επηρεάσουν τη χρήση της εφαρμογής από εσάς.

Εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων. Όταν πραγματοποιείτε είσοδο με τον λογαριασμό Microsoft στη συσκευή σας, μπορείτε να επιλέξετε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των πληροφοριών σας. Αυτή η ενέργεια θα συγχρονίσει τα μηνύματα SMS και MMS και θα τα αποθηκεύσει στον λογαριασμό Microsoft. Αυτό σας επιτρέπει να ανακτήσετε τα μηνύματά σας σε περίπτωση που χάσετε ή αλλάξετε το τηλέφωνό σας. Μετά την αρχική ρύθμιση της συσκευής σας, μπορείτε να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις της ανταλλαγής μηνυμάτων ανά πάσα στιγμή. Η απενεργοποίηση της δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας των SMS/MMS δεν διαγράφει τα μηνύματα για τα οποία έχετε ήδη δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας στον λογαριασμό Microsoft. Για να διαγράψετε αυτά τα μηνύματα, πρέπει πρώτα να τα διαγράψετε από τη συσκευή σας πριν να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας. Εάν επιτρέψετε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων να χρησιμοποιήσει την τοποθεσία σας, μπορείτε να επισυνάψετε μια σύνδεση της τρέχουσας τοποθεσίας σας σε ένα εξερχόμενο μήνυμα. Οι πληροφορίες τοποθεσίας θα συλλέγονται από τη Microsoft όπως περιγράφεται στην ενότητα Υπηρεσίες τοποθεσίας των Windows της παρούσας δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Αφηγητής. Ο Αφηγητής είναι μια εφαρμογή ανάγνωσης οθόνης που σας βοηθά να χρησιμοποιείτε τα Windows χωρίς οθόνη. Ο Αφηγητής προσφέρει έξυπνη περιγραφή εικόνων και τίτλων σελίδων, καθώς και περιλήψεις ιστοσελίδων, όταν εμφανίζονται εικόνες χωρίς περιγραφή και διφορούμενες συνδέσεις.

Όταν επιλέγετε να ακούσετε την περιγραφή μιας εικόνας πατώντας τη συντόμευση Αφηγητής + Ctrl + D, η εικόνα θα αποστέλλεται στη Microsoft για σκοπούς ανάλυσης της εικόνας και δημιουργίας μιας περιγραφής. Οι εικόνες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη δημιουργία της περιγραφής και δεν αποθηκεύονται από τη Microsoft.

Όταν επιλέγετε να ακούσετε περιγραφές τίτλων σελίδων πατώντας τη συντόμευση Αφηγητής + Ctrl + D, η διεύθυνση URL της τοποθεσίας που επισκέπτεστε θα αποστέλλεται στη Microsoft για σκοπούς δημιουργίας της περιγραφής του τίτλου της σελίδας και για την παροχή και τη βελτίωση των υπηρεσιών της Microsoft, για παράδειγμα, των υπηρεσιών Bing, όπως περιγράφεται στην ενότητα για το Bing παραπάνω.

Όταν επιλέγετε να ακούσετε μια λίστα δημοφιλών συνδέσεων για μια ιστοσελίδα πατώντας τη συντόμευση Αφηγητής + διπλό πάτημα του πλήκτρου S, η διεύθυνση URL της τοποθεσίας που επισκέπτεστε θα αποστέλλεται στη Microsoft για σκοπούς δημιουργίας της περίληψης των δημοφιλών συνδέσεων και για την παροχή και τη βελτίωση των υπηρεσιών της Microsoft, όπως των υπηρεσιών Bing.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτές τις δυνατότητες ανά πάσα στιγμή, μεταβαίνοντας στην περιοχή Ρυθμίσεις > Διευκόλυνση πρόσβασης > Αφηγητής > Λήψη περιγραφών εικόνων, τίτλων σελίδων και δημοφιλών συνδέσεων.

Επίσης, μπορείτε να στείλετε σχόλια για τον Αφηγητή, προκειμένου να βοηθήσετε τη Microsoft να διαγνώσει και να επιλύσει προβλήματα που σχετίζονται με τον Αφηγητή και να βελτιώσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Microsoft, όπως τα Windows. Μπορείτε να υποβάλετε προφορικά σχόλια ανά πάσα στιγμή στον Αφηγητή χρησιμοποιώντας τη συντόμευση Αφηγητής + Alt + F. Όταν χρησιμοποιείτε αυτήν την εντολή, θα ανοίγει η εφαρμογή Κέντρο σχολίων, η οποία θα σας παρέχει τη δυνατότητα να υποβάλετε προφορικά σχόλια. Αν ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση "Βοηθήστε στη βελτίωση του Αφηγητή" στην περιοχή Ρυθμίσεις > Διευκόλυνση πρόσβασης > Αφηγητής και υποβάλετε προφορικά σχόλια μέσω του Κέντρου σχολίων, πρόσφατα δεδομένα συσκευής και χρήσης, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων καταγραφής παρακολούθησης συμβάντων (ETL), θα υποβάλλονται μαζί με τα προφορικά σας σχόλια για σκοπούς βελτίωσης των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft, όπως των Windows.

Windows Media PlayerWindows Media Playermainwindowsmediaplayermodule
Σύνοψη

Το Windows Media Player σάς επιτρέπει να αναπαράγετε CD, DVD και άλλο ψηφιακό περιεχόμενο (όπως αρχεία WMA και MP3), να αντιγράφετε CD και να διαχειρίζεστε τη βιβλιοθήκη πολυμέσων σας. Για να εμπλουτίσει την εμπειρία σας κατά την αναπαραγωγή περιεχομένου από τη βιβλιοθήκη σας, το Windows Media player εμφανίζει σχετικές πληροφορίες πολυμέσων, όπως τον τίτλο του άλμπουμ, τους τίτλους των τραγουδιών, το εξώφυλλο του άλμπουμ, τον καλλιτέχνη και τον συνθέτη. Για να αυξήσει τις πληροφορίες πολυμέσων σας, το Windows Media player θα στέλνει ένα αίτημα στη Microsoft το οποίο θα περιέχει τυπικές πληροφορίες υπολογιστή, ένα αναγνωριστικό για το περιεχόμενο πολυμέσων και τις πληροφορίες πολυμέσων που περιέχονται ήδη στη βιβλιοθήκη του Windows Media Player (συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που μπορεί να έχετε επεξεργαστεί ή προσθέσει οι ίδιοι), ώστε η Microsoft να μπορεί να αναγνωρίσει το κομμάτι και κατόπιν να επιστρέφει πρόσθετες πληροφορίες που είναι διαθέσιμες.

Το Windows Media Player σάς επιτρέπει επίσης να αναπαράγετε περιεχόμενο μέσω ροής στο δίκτυό σας. Για την παροχή αυτής της υπηρεσίας, το Windows Media Player πρέπει να επικοινωνεί με το διακομιστή πολυμέσων ροής. Η διαχείριση αυτών των διακομιστών γίνεται συνήθως από παρόχους περιεχομένου που δεν σχετίζονται με τη Microsoft. Κατά την αναπαραγωγή ή την αναπαραγωγή πολυμέσων μέσω ροής, το Windows Media Player θα στέλνει ένα αρχείο καταγραφής στο διακομιστή πολυμέσων ροής ή σε άλλους διακομιστές web, αν το ζητήσει ο διακομιστής πολυμέσων ροής. Το αρχείο καταγραφής περιλαμβάνει λεπτομέρειες όπως: ώρα σύνδεσης, διεύθυνση IP, έκδοση λειτουργικού συστήματος, έκδοση Windows Media Player, αναγνωριστικός αριθμός προγράμματος αναπαραγωγής (Player ID), ημερομηνία και πρωτόκολλο. Για σκοπούς προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας, το Windows Media Player θα στέλνει από προεπιλογή ένα διαφορετικό Player ID σε κάθε περίοδο λειτουργίας.

Windows HelloWindows Hellomainwindowshellomodule
Σύνοψη

Το Windows Hello προσφέρει άμεση πρόσβαση στις συσκευές σας μέσω βιομετρικού ελέγχου ταυτότητας. Εάν το ενεργοποιήσετε, το Windows Hello θα χρησιμοποιήσει το πρόσωπό σας, το δακτυλικό σας αποτύπωμα ή την ίριδά σας για να σας αναγνωρίσει, με βάση μια σειρά από μοναδικά σημεία ή χαρακτηριστικά τα οποία εξάγονται από την εικόνα και αποθηκεύονται στη συσκευή σας ως πρότυπο. Ωστόσο, η πραγματική εικόνα του προσώπου, του δακτυλικού αποτυπώματος ή της ίριδάς σας δεν αποθηκεύεται. Τα δεδομένα βιομετρικής επαλήθευσης που χρησιμοποιούνται κατά την είσοδό σας παραμένουν στη συσκευή σας. Μπορείτε να διαγράψετε τα βιομετρικά δεδομένα επαλήθευσης από τις Ρυθμίσεις.

Windows SearchWindows Searchmainwindowssearchmodule
Σύνοψη

Το Windows Search σάς επιτρέπει να εκτελείτε αναζήτηση στο προσωπικό σας περιεχόμενο και στο web από ένα σημείο. Εάν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε το Windows Search για να εκτελέσετε αναζήτηση στο περιεχόμενό σας, θα παρέχει αποτελέσματα για τα στοιχεία που βρίσκονται στο OneDrive, το OneDrive για επιχειρήσεις αν είναι ενεργοποιημένο, άλλους παρόχους υπηρεσιών χώρου αποθήκευσης στο cloud στο βαθμό που αυτό υποστηρίζεται από τον εκάστοτε τρίτο πάροχο και στη συσκευή σας. Εάν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε το Windows Search για να κάνετε αναζήτηση στο web ή για να λάβετε προτάσεις αναζήτησης με το Windows Search, τα αποτελέσματα αναζήτησης θα υποστηρίζονται από το Bing και θα χρησιμοποιήσουμε το ερώτημα αναζήτησης όπως περιγράφεται στην ενότητα Bing της παρούσας δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Το τηλέφωνό σαςΤο τηλέφωνό σαςmainyourphonemodule
Σύνοψη

Με την εφαρμογή Το τηλέφωνό σας, μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνο Android με τη συσκευή Windows, ενεργοποιώντας μια ποικιλία εμπειριών μεταξύ συσκευών. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Το τηλέφωνό σας, για να βλέπετε πρόσφατες φωτογραφίες από το τηλέφωνο Android στη συσκευή Windows, να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις από το τηλέφωνο Android στη συσκευή Windows, να προβάλλετε και να στέλνετε μηνύματα κειμένου από τη συσκευή Windows, να προβάλλετε, να ματαιώνετε ή να εκτελείτε άλλες ενέργειες που σχετίζονται με τις ειδοποιήσεις του τηλεφώνου Android από τη συσκευή Windows, καθώς και να κάνετε κοινή χρήση της οθόνης του τηλεφώνου σας στη συσκευή Windows μέσω της λειτουργίας κατοπτρισμού της εφαρμογής Το τηλέφωνό σας.

Για να τη χρησιμοποιήσετε, η εφαρμογή Το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι εγκατεστημένη στη συσκευή Windows και η εφαρμογή Βοηθός για το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι εγκατεστημένη στο τηλέφωνο Android. Κατά την εκκίνηση της εφαρμογής Το τηλέφωνό σας στη συσκευή Windows, θα σας ζητηθεί να παράσχετε τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου σας. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον αριθμό κινητού τηλεφώνου αποκλειστικά για να σας στείλουμε μια σύνδεση με πληροφορίες σχετικά με τη λήψη της εφαρμογής Βοηθός για το τηλέφωνό σας.

Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Το τηλέφωνό σας, πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Microsoft στην εφαρμογή Το τηλέφωνό σας στη συσκευή Windows και στην εφαρμογή Βοηθός για το τηλέφωνό σας στο τηλέφωνο Android. Το τηλέφωνο Android πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε δίκτυο Wi-Fi και η συσκευή Windows πρέπει να είναι συνδεδεμένη στο Internet και να επιτρέπει την εκτέλεση της εφαρμογής Το τηλέφωνό σας στο παρασκήνιο. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία κατοπτρισμού της εφαρμογής Το τηλέφωνό σας, στο τηλέφωνο Android πρέπει επίσης να είναι ενεργοποιημένο το Bluetooth. Επίσης, η εφαρμογή Το τηλέφωνό σας απαιτεί να έχετε ρυθμίσει το Windows Hello στη συσκευή Windows ως πρόσθετο μέτρο ασφαλείας.

Στο πλαίσιο της παροχής των δυνατοτήτων της εφαρμογής Το τηλέφωνό σας σε εσάς, η Microsoft συλλέγει δεδομένα επιδόσεων, χρήσης και συσκευής που περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τις δυνατότητες υλικού του κινητού τηλεφώνου και της συσκευής Windows, τον αριθμό και τη διάρκεια των περιόδων λειτουργίας στην εφαρμογή Το τηλέφωνό σας, καθώς και το χρονικό διάστημα που αφιερώσατε στη διαδικασία εγκατάστασης.

Μπορείτε να αποσυνδέσετε το τηλέφωνο Android από τη συσκευή Windows ανά πάσα στιγμή, εάν συνδεθείτε με τον λογαριασμό Microsoft στην τοποθεσία accounts.microsoft.com/devices και ενημερώσετε τις ρυθμίσεις στο τηλέφωνο Android. Για αναλυτικές πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα υποστήριξής μας.

Μηνύματα κειμένου. Με την εφαρμογή Το τηλέφωνό σας, μπορείτε να προβάλλετε τα μηνύματα κειμένου που παραδίδονται στο τηλέφωνο Android στη συσκευή Windows και να στέλνετε μηνύματα κειμένου από τη συσκευή Windows. Στη συσκευή Windows θα εμφανίζονται μόνο τα μηνύματα κειμένου που έχουν ληφθεί και σταλεί εντός των τελευταίων 30 ημερών. Αυτά τα μηνύματα κειμένου αποθηκεύονται προσωρινά στη συσκευή Windows. Δεν αποθηκεύουμε ποτέ τα μηνύματα κειμένου σας στους διακομιστές μας ούτε αλλάζουμε ή διαγράφουμε μηνύματα κειμένου από το τηλέφωνο Android. Μπορείτε να βλέπετε μηνύματα που αποστέλλονται μέσω SMS (υπηρεσία σύντομων μηνυμάτων) και MMS (υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων πολυμέσων), αλλά όχι μηνύματα που αποστέλλονται μέσω RCS (υπηρεσίες εμπλουτισμένης επικοινωνίας). Για την παροχή αυτής της λειτουργίας, η εφαρμογή Το τηλέφωνό σας αποκτά πρόσβαση στο περιεχόμενο των μηνυμάτων κειμένου σας και στα στοιχεία επικοινωνίας των ατόμων ή των επιχειρήσεων από τα οποία ή τις οποίες λαμβάνετε ή στα οποία ή στις οποίες στέλνετε μηνύματα κειμένου.

Κλήσεις. Με την εφαρμογή Το τηλέφωνό σας, μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις από το τηλέφωνο Android στη συσκευή Windows. Μέσω της εφαρμογής Το τηλέφωνό σας, μπορείτε επίσης να προβάλλετε τις πρόσφατες κλήσεις σας στη συσκευή Windows. Για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, πρέπει να εκχωρήσετε ορισμένα δικαιώματα τόσο στη συσκευή Windows όσο και στο τηλέφωνο Android, όπως την πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής κλήσεων και το δικαίωμα πραγματοποίησης τηλεφωνικών κλήσεων από τον υπολογιστή σας. Αυτά τα δικαιώματα μπορούν να ανακληθούν ανά πάσα στιγμή από τη σελίδα ρυθμίσεων της εφαρμογής Το τηλέφωνό σας στη συσκευή Windows και από τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου Android. Στα αρχεία καταγραφής κλήσεων στη συσκευή Windows θα εμφανίζονται μόνο οι κλήσεις που έχουν ληφθεί και πραγματοποιηθεί εντός των τελευταίων 30 ημερών. Οι λεπτομέρειες αυτών των κλήσεων αποθηκεύονται προσωρινά στη συσκευή Windows. Δεν τροποποιούμε και δεν διαγράφουμε το ιστορικό κλήσεων στο τηλέφωνο Android.

Φωτογραφίες. Με την εφαρμογή Το τηλέφωνό σας, μπορείτε να αντιγράφετε, να κοινοποιείτε ή να επεξεργάζεστε φωτογραφίες από το τηλέφωνο Android στη συσκευή Windows. Μόνο ένας περιορισμένος αριθμός των πιο πρόσφατων φωτογραφιών από τους φακέλους Άλμπουμ κάμερας και Στιγμιότυπα οθόνης στο τηλέφωνο Android θα εμφανίζεται στη συσκευή Windows κάθε φορά. Αυτές οι φωτογραφίες αποθηκεύονται προσωρινά στη συσκευή Windows και, καθώς τραβάτε περισσότερες φωτογραφίες με το τηλέφωνο Android, καταργούμε τα προσωρινά αντίγραφα των παλαιότερων φωτογραφιών από τη συσκευή Windows. Δεν αποθηκεύουμε ποτέ τις φωτογραφίες σας στους διακομιστές μας ούτε αλλάζουμε ή διαγράφουμε φωτογραφίες από το τηλέφωνο Android.

Ειδοποιήσεις. Με την εφαρμογή Το τηλέφωνό σας, μπορείτε να προβάλλετε τις ειδοποιήσεις του τηλεφώνου Android στη συσκευή Windows. Μέσω της εφαρμογής Το τηλέφωνό σας, μπορείτε να διαβάζετε και να κλείνετε ειδοποιήσεις του τηλεφώνου Android από τη συσκευή Windows ή να προβαίνετε σε άλλες ενέργειες που σχετίζονται με τις ειδοποιήσεις. Για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα της εφαρμογής Το τηλέφωνό σας, πρέπει να ενεργοποιήσετε ορισμένα δικαιώματα, όπως τον συγχρονισμό των ειδοποιήσεων, τόσο στη συσκευή Windows όσο και στο τηλέφωνο Android. Αυτά τα δικαιώματα μπορούν να ανακληθούν ανά πάσα στιγμή από τη σελίδα ρυθμίσεων της εφαρμογής Το τηλέφωνό σας στη συσκευή Windows και από τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου Android. Για αναλυτικές πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα υποστήριξής μας.

Κατοπτρισμός. Με την εφαρμογή Το τηλέφωνό σας, μπορείτε να προβάλλετε την οθόνη του τηλεφώνου Android στη συσκευή Windows. Η οθόνη του τηλεφώνου Android θα εμφανίζεται στη συσκευή Windows ως ροή pixel και, αν ενεργοποιήσετε τον ήχο στην οθόνη του τηλεφώνου Android ενώ αυτό είναι συνδεδεμένο με τη συσκευή Windows μέσω της εφαρμογής Το τηλέφωνό σας, ο ήχος αυτός θα αναπαράγεται μέσω του τηλεφώνου Android.

Κείμενο σε ομιλία. Οι δυνατότητες της εφαρμογής Το τηλέφωνό σας περιλαμβάνουν λειτουργίες προσβασιμότητας, όπως μετατροπή κειμένου σε ομιλία. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε μια δυνατότητα μετατροπής κειμένου σε ομιλία, μέσω της οποίας μπορείτε να ακούτε το περιεχόμενο ενός μηνύματος κειμένου ή μιας ειδοποίησης ως ήχο. Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, τα μηνύματα κειμένου και οι ειδοποιήσεις θα εκφωνούνται καθώς θα λαμβάνονται.

Ψυχαγωγία και σχετικές υπηρεσίεςΨυχαγωγία και σχετικές υπηρεσίεςmainentertainmentmodule
Σύνοψη

Οι υπηρεσίες ψυχαγωγίας και οι σχετικές υπηρεσίες παρέχουν βελτιωμένες εμπειρίες και παρέχουν πρόσβαση σε ποικιλία περιεχομένου, εφαρμογών και παιχνιδιών.

Xbox και Xbox LiveXbox και Xbox Livemainxboxmodule
Σύνοψη
Microsoft StoreMicrosoft Storemainwindowsstoremodule
Σύνοψη
MSNMSNmainmainmodule
Σύνοψη
MixerMixermainmixermodule
Σύνοψη
Μουσική Groove και Ταινίες και τηλεόρασηΜουσική Groove και Ταινίες και τηλεόρασηmaingroovemusicmoviestvmodule
Σύνοψη
SilverlightSilverlightmainsilverlightmodule
Σύνοψη
Υπηρεσίες Microsoft HealthΥπηρεσίες Microsoft Healthmainmicrosofthealthservicesmodule
Σύνοψη

Οι υπηρεσίες Microsoft Health μπορούν να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε και να διαχειριστείτε τα ιατρικά δεδομένα σας. Περιλαμβάνουν το HealthVault, το HealthVault Insights, συσκευές Microsoft Band, άλλες εφαρμογές Microsoft Health και σχετικά προϊόντα. Το Band σάς βοηθάει να παρακολουθήσετε δεδομένα όπως τον καρδιακό παλμό και τα βήματα που κάνετε. Το Band μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει την Cortana για τη λήψη σημειώσεων και ειδοποιήσεων από το τηλέφωνό σας. Οι εφαρμογές Microsoft Health στέλνουν δεδομένα στους διακομιστές της Microsoft και επιτρέπουν την προβολή, τη διαχείριση και τον έλεγχο τον δεδομένων. Οι εφαρμογές ενδέχεται να ενεργοποιήσουν ειδοποιήσεις προς το Band και άλλες συσκευές. Οι υπηρεσίες HealthVault σάς επιτρέπουν να συλλέγετε, να επεξεργάζεστε, να προσθέτετε και να αποθηκεύετε δεδομένα υγείας online, καθώς και να κάνετε κοινή χρήση των δεδομένων υγείας σας με συγγενείς, παρόχους φροντίδας και επαγγελματίες υγείας.

Οι υπηρεσίες Microsoft Health συλλέγουν και χρησιμοποιούν τα δεδομένα σας για την παροχή των υπηρεσιών, στην οποία περιλαμβάνεται η βελτίωση και η εξατομίκευση των εμπειριών σας. Τα δεδομένα υγείας που παρέχετε στη Microsoft μέσω των υπηρεσιών Microsoft Health δεν συνδυάζονται με δεδομένα από άλλες υπηρεσίες της Microsoft ούτε δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς χωρίς την ρητή συναίνεσή σας. Για παράδειγμα, η Microsoft δεν χρησιμοποιεί τα δεδομένα του ιατρικού φακέλου σας για την προώθηση και τη αποστολή διαφημίσεων σε εσάς χωρίς τη συναίνεσή σας να συμμετάσχετε.

Υπηρεσίες υγείαςΥπηρεσίες υγείαςmainmicrosoftservicelongmodule
Σύνοψη

Οι υπηρεσίες Microsoft Health μπορούν να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε και να διαχειριστείτε τα ιατρικά δεδομένα σας. Τα δεδομένα που συλλέγονται εξαρτώνται από τις υπηρεσίες και τις δυνατότητες που χρησιμοποιείτε, ενώ περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Δεδομένα προφίλ. Όταν δημιουργείτε ένα προφίλ, καταχωρείτε δεδομένα, όπως το ύψος, το βάρος και την ηλικία σας, τα οποία χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των αποτελεσμάτων της δραστηριότητάς σας. Άλλα δεδομένα προφίλ προέρχονται από τον προσωπικό σας λογαριασμό Microsoft.
 • Δεδομένα δραστηριότητας και φυσικής κατάστασης. Οι υπηρεσίες Microsoft Health σάς βοηθούν να παρακολουθείτε τη σωματική δραστηριότητα και τη φυσική σας κατάσταση, συλλέγοντας δεδομένα όπως τον καρδιακό παλμό, τα βήματα, τις θερμίδες που καίτε και τον ύπνο. Ορισμένα παραδείγματα των δραστηριοτήτων που μπορείτε να επιλέξετε να παρακολουθείτε είναι το τρέξιμο, οι προπονήσεις και ο ύπνος.
 • Δεδομένα χρήσης. Για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή υπηρεσία, συλλέγουμε και αποστέλλουμε αυτόματα στατιστικά στοιχεία για την απόδοση και τη χρήση των υπηρεσιών Microsoft Health.
 • Τοποθεσία. Το Microsoft Band έχει ενσωματωμένες δυνατότητες Παγκόσμιου Συστήματος Εντοπισμού Θέσης (GPS), οι οποίες σας επιτρέπουν να χαρτογραφήσετε δραστηριότητες όπως το τρέξιμο ή την ποδηλασία σας χωρίς να χρειάζεται να μεταφέρετε το τηλέφωνο μαζί σας. Εάν ενεργοποιήσετε το GPS για μια δραστηριότητα, μπορείτε να προβάλλετε το χάρτη δραστηριότητας στις εφαρμογές Microsoft Health. Ορισμένες λειτουργίες στο Band, όπως οι λειτουργίες Γκολφ και Εξερεύνηση, ενεργοποιούν αυτόματα το GPS, ενώ το απενεργοποιούν όταν τερματίζετε τη λειτουργία. 

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους αισθητήρες του Band και τα δεδομένα τα οποία συλλέγουν, ανατρέξτε στη σελίδα του Microsoft Band στην τοποθεσία web Υποστήριξης της Microsoft.

Πρόσβαση και έλεγχος. Μπορείτε να προβάλλετε και να διαχειρίζεστε τα δεδομένα σας στις υπηρεσίες Microsoft Health. Για παράδειγμα, μπορείτε να προβάλλετε και να ενημερώνετε τα δεδομένα του προφίλ σας, να διαχειρίζεστε συνδεδεμένες εφαρμογές και να προβάλλετε παλαιότερες δραστηριότητες. Μπορείτε να διαγράψετε συγκεκριμένα στοιχεία δραστηριότητας από τις υπηρεσίες Microsoft Health. Όταν διαγράφετε μια συγκεκριμένη δραστηριότητα, το συμβάν διαγράφεται από τις υπηρεσίες Microsoft Health. Ωστόσο, άλλα δεδομένα και τα βασικά δεδομένα αισθητήρα που καταγράφονται από τις συσκευές παραμένουν στις υπηρεσίες Microsoft Health. Μπορείτε να ακυρώσετε τον λογαριασμό σας στις υπηρεσίες Microsoft Health ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας με την Υποστήριξη πελατών από την τοποθεσία web του Microsoft Band.

HealthVaultHealthVaultmainhealthvaultmodule
Σύνοψη

Το HealthVault είναι μια προσωπική πλατφόρμα υγείας που σας επιτρέπει να συλλέξετε, να επεξεργαστείτε, να αποθηκεύσετε και να μοιραστείτε δεδομένα υγείας μέσω Internet. Με το HealthVault, μπορείτε να ελέγξετε τους δικούς σας φάκελους υγείας. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να μοιραστείτε τα δεδομένα υγείας σας με συγγενείς, παρόχους φροντίδας, επαγγελματίες υγείας, εφαρμογές για κινητές συσκευές, ιατρικές συσκευές και ηλεκτρονικά εργαλεία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το HealthVault, επισκεφτείτε τη σελίδα Βοήθειας του HealthVault.

Είσοδος στο HealthVault. Για να πραγματοποιήσετε είσοδο στο HealthVault, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον λογαριασμό Microsoft ή υπηρεσίες ελέγχου ταυτότητας τρίτων. Εάν κλείσετε τον λογαριασμό Microsoft ή χάσετε τα διαπιστευτήρια του λογαριασμού σας, μπορεί να μην έχετε δυνατότητα πρόσβασης στα δεδομένα σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε περισσότερα από ένα διαπιστευτήρια με το HealthVault, για να εξασφαλίσετε συνεχή πρόσβαση. Προτού χρησιμοποιήσετε υπηρεσία ελέγχου ταυτότητας τρίτου με το HealthVault, συνιστούμε να εξετάσετε τη δέσμευση ασφαλείας και προστασίας προσωπικών δεδομένων που προσφέρεται από τον εκδότη.

Λογαριασμός HealthVault και ιατρικοί φάκελοι. Για να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό στο HealthVault, θα πρέπει να καταχωρήσετε προσωπικά στοιχεία, όπως το όνομα, την ημερομηνία γέννησης, τη διεύθυνση email, τον ταχυδρομικό κώδικα και τη χώρα/την περιοχή σας. Ανάλογα με τις δυνατότητες που χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να σας ζητηθούν επιπλέον πληροφορίες. Ένας λογαριασμός HealthVault σας επιτρέπει να διαχειριστείτε έναν ή περισσότερους φάκελους υγείας, όπως αυτούς που δημιουργείτε για τον εαυτό σας και για τα μέλη της οικογένειάς σας. Μπορείτε να προσθέσετε ή να καταργήσετε δεδομένα στο φάκελο υγείας που διαχειρίζεστε ανά πάσα στιγμή.

Στις ΗΠΑ, το HealthVault εκχωρεί στον κάθε φάκελο υγείας μια μοναδική διεύθυνση email HealthVault. Όταν λαμβάνεται ένα μήνυμα σε αυτήν τη διεύθυνση email, το μήνυμα και τα συνημμένα προστίθενται αυτόματα στο φάκελο HealthVault και αποστέλλεται μια ειδοποίηση με email στους θεματοφύλακες του φακέλου. Η υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο HealthVault χρησιμοποιεί το Direct, ένα πρωτόκολλο που είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επικοινωνία με τους παρόχους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Γι' αυτόν το λόγο, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του HealthVault μπορεί να αποσταλεί και να παραληφθεί από παρόχους που χρησιμοποιούν σύστημα το οποίο χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο Direct. Οι υπεύθυνοι μπορούν να προσθέτουν ή να απενεργοποιούν διευθύνσεις email φακέλων.

Κοινή χρήση δεδομένων υγείας. Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του HealthVault είναι η δυνατότητα που έχετε να μοιράζεστε τα δεδομένα υγείας σας με άτομα και υπηρεσίες που μπορούν να σας βοηθήσουν να επιτύχετε τους στόχους οι οποίοι σχετίζονται με την υγεία σας. Από προεπιλογή, είστε ο υπεύθυνος των φακέλων που δημιουργείτε. Οι θεματοφύλακες έχουν το υψηλότερο επίπεδο πρόσβασης στο φάκελο υγείας. Όντας θεματοφύλακας, μπορείτε να κοινοποιήσετε δεδομένα σε ένα φάκελο υγείας με ένα άλλο άτομο στέλνοντας email πρόσκλησης μέσω του HealthVault. Μπορείτε να προσδιορίσετε τον τύπο πρόσβασης που θα έχουν (συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης υπευθύνου), για πόσο διάστημα θα έχουν πρόσβαση και αν θα μπορούν να κάνουν αλλαγές στα δεδομένα του φακέλου. Όταν παραχωρείτε πρόσβαση σε κάποιο χρήστη, το συγκεκριμένο άτομο έχει το ίδιο επίπεδο πρόσβασης σε κάποιον άλλο χρήστη (για παράδειγμα, ένα άτομο με δικαίωμα μόνο προβολής μπορεί να εκχωρήσει πρόσβαση μόνο για προβολή σε άλλο χρήστη). Με δεδομένο ότι η ακατάλληλη εκχώρηση πρόσβασης μπορεί να επιτρέψει σε κάποιο άτομο να παραβιάσει την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων ή ακόμα και να ανακαλέσει την πρόσβασή σας στους φακέλους σας, θα πρέπει να είστε προσεκτικοί όσον αφορά την εκχώρηση πρόσβασης στους φακέλους.

Μπορείτε να επιλέξετε να γνωστοποιήσετε συγκεκριμένα δεδομένα (ή όλα τα δεδομένα) σε ένα φάκελο υγείας σε άλλες υπηρεσίες, όπως συνεργαζόμενες υπηρεσίες τρίτων που έχετε εγκρίνει. Καμία υπηρεσία δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας μέσω του HealthVault εκτός και εάν ένας εξουσιοδοτημένος χρήστης εκχωρήσει πρόσβαση μέσω του HealthVault. Το HealthVault σας επιτρέπει να ελέγχετε την πρόσβαση εγκρίνοντας ή απορρίπτοντας αιτήματα. Για κάθε εκχώρηση πρόσβασης στην υπηρεσία, μπορείτε να επιλέξετε ποιες πληροφορίες υγείας σε ένα συγκεκριμένο φάκελο υγείας και τι ενέργειες μπορεί να εκτελέσει η κάθε υπηρεσία στις πληροφορίες υγείας.

Μια υπηρεσία που εξουσιοδοτείτε για ένα φάκελο θα έχει πλήρη πρόσβαση στο πλήρες όνομα που σχετίζεται με τον λογαριασμό σας στο HealthVault, το ψευδώνυμο των εξουσιοδοτημένων φακέλων και στη σχέση σας με τον συγκεκριμένο φάκελο. Η υπηρεσία θα συνεχίσει να έχει πρόσβαση μέσω του HealthVault μέχρι να ανακαλέσετε το δικαίωμα. Η Microsoft μπορεί να ανακαλέσει την πρόσβαση μιας υπηρεσίας στο HealthVault, αν δεν τηρείται η δέσμευση προστασίας προσωπικών δεδομένων της Microsoft. Ωστόσο, εκτός από την εφαρμογή των δικαιωμάτων πρόσβασης που έχετε παραχωρήσει σε υπηρεσίες τρίτων, δεν ελέγχουμε ούτε εποπτεύουμε αυτές τις υπηρεσίες τρίτων και οι πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων τους διαφέρουν.

Αναφορές προς παρόχους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στις ΗΠΑ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, δίνουμε τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες παρόχους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης να αποκτούν αναφορές σχετικά με το αν χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες φακέλου που αποστέλλουν στις υπηρεσίες Microsoft Health. Αυτή η δυνατότητα υποστηρίζει το στόχο "ουσιαστικής χρήσης" του νόμου HITECH, ο οποίος παρέχει κίνητρα στους παρόχους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ώστε να αποστέλλουν ηλεκτρονικά στους ασθενείς τους αντίγραφα των ιατρικών πληροφοριών τους. Οι πάροχοι που συμμετέχουν μπορούν να λάβουν αναφορές που περιέχουν έναν αριθμό που χρησιμοποιεί ο πάροχος για τον προσδιορισμό του ασθενούς στο σύστημα, και εάν ο χρήστης προέβη σε μία από τις "επιλέξιμες ενέργειες" στο HealthVault (αλλά όχι πληροφορίες για το ποια ενέργεια). Η "επιλέξιμη ενέργεια" προς το παρόν περιλαμβάνει ενέργειες όπως προβολή, λήψη ή μετάδοση ιατρικών πληροφοριών μέσω email. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις αναφορές για τους φακέλους σας.

Πρόσβαση και έλεγχοι. Μπορείτε να εξετάσετε, να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε τα δεδομένα του λογαριασμού σας στο HealthVault ή να κλείσετε τον λογαριασμό σας στο HealthVault ανά πάσα στιγμή. Μόνο οι υπεύθυνοι μπορούν να διαγράψουν οριστικά ένα στοιχείο. Όταν διαγράφετε ένα φάκελο υγείας, διαγράφεται από όλους τους χρήστες που είχαν πρόσβαση σε αυτόν.

Όταν κλείσετε τον λογαριασμό σας HealthVault, θα διαγράψουμε όλα τα αρχεία για τα οποία είστε ο μοναδικός θεματοφύλακας. Εάν έχετε κοινόχρηστη πρόσβαση θεματοφύλακα για ένα φάκελο, μπορείτε να αποφασίσετε εάν θα διαγραφεί ο φάκελος. Η Microsoft θα περιμένει ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα πριν προβεί σε μόνιμη διαγραφή των δεδομένων σας, προκειμένου να αποφευχθεί η τυχαία ή η κακόβουλη αφαίρεση των δεδομένων υγείας σας.

Το HealthVault διατηρεί ένα πλήρες ιστορικό της κάθε πρόσβαση, της αλλαγής ή της διαγραφής από τους χρήστες, και των υπηρεσιών, οι οποίες περιλαμβάνουν την ημερομηνία, την ενέργεια και το όνομα του προσώπου ή της υπηρεσίας. Οι υπεύθυνοι φακέλων μπορούν να εξετάζουν το ιστορικό αυτών των φακέλων.

Επικοινωνίες μέσω email. Θα χρησιμοποιούμε τη διεύθυνση email που καταχωρήσατε όταν δημιουργήσατε τον λογαριασμό σας στο HealthVault, για να σας στέλνουμε ένα email που θα σας ζητάει να επικυρώσετε τη διεύθυνση email σας, για συμπερίληψη στις προσκλήσεις κοινής χρήσης που στέλνετε μέσω του HealthVault, καθώς και για να σας στέλνουμε ειδοποιήσεις υπηρεσίας, όπως ειδοποιήσεις μέσω email σχετικά με πληροφορίες που είναι διαθέσιμες για προσθήκη στους φακέλους σας στο HealthVault.

Το HealthVault θα σας στέλνει περιοδικά ενημερωτικά δελτία, για να σας ενημερώνει σχετικά με τις πιο πρόσφατες βελτιώσεις. Το HealthVault θα σας στέλνει επίσης περιοδικά ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα συνοψίζει την πρόσφατη δραστηριότητα του λογαριασμού σας. Βάσει των προτιμήσεων επικοινωνίας σας, χρησιμοποιούμε επίσης τις διευθύνσεις email σας, για να σας στέλνουμε διαφημιστικά μηνύματα. Μπορείτε να καταργήσετε τη συνδρομή σας από αυτά τα μηνύματα ανά πάσα στιγμή.

maineuropeanprivacymodule,mainsecurityofpersonaldatamodule,mainwherewestoreandprocessdatamodule,mainourretentionofpersonaldatamodule,mainadvertisingmodule,maincollectionofdatafromchildrenmodule,mainpreviewreleasesmodule,mainchangestothisprivacystatementmodule,mainhowtocontactusmodule mainenterpriseservicesmodule,mainenterprisedevsoftwareappsmodule mainofficeservicesmodule,mainonedrivemodule,mainoutlookmodule,mainskypemodule,mainlinkedinmodule mainbingmodule,maincortanamodule,mainMicrosoftTranslatormodule,mainswiftkeymodule mainactivationmodule,mainactivityhistorymodule,mainadvertisingidmodule,maindiagnosticsmodule,mainfeedbackhubmodule,mainlocationservicesmotionsensingmodule,mainsecurityandsafetyfeaturesmodule, mainspeechinkingtypingmodule, mainsyncsettingsmodule,mainupdateservicesmodule,mainwebbrowsersmodule,mainwi-fisensemodule,mainwindowsappsmodule,mainwindowsmediaplayermodule,mainwindowshellomodule,mainyourphonemodule,mainwindowssearchmodule mainxboxmodule,mainwindowsstoremodule,mainmainmodule,mainmixermodule,maingroovemusicmoviestvmodule,mainsilverlightmodule mainmicrosoftservicelongmodule,mainhealthvaultmodule
mainenterprisedeveloperproductsmodule
Cookie

Οι περισσότερες τοποθεσίες της Microsoft χρησιμοποιούν "cookie", μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στη συσκευή σας και τα οποία διακομιστές web στον τομέα που τοποθέτησε το cookie μπορούν αργότερα να ανακτήσουν. Χρησιμοποιούμε cookie για να αποθηκεύουμε τις προτιμήσεις και τις ρυθμίσεις σας, για να σας βοηθούμε να πραγματοποιείτε είσοδο, καθώς και για να σας παρέχουμε στοχευμένες διαφημίσεις και να αναλύουμε λειτουργίες της τοποθεσίας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Cookie και παρόμοιες τεχνολογίες της παρούσας δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Ασπίδα προστασίας μεταξύ ΕΕ-ΗΠΑ και Ελβετίας-ΗΠΑ

Η Microsoft συμμορφώνεται με τις αρχές του πλαισίου Ασπίδας προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ και Ελβετίας-ΗΠΑ. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε την τοποθεσία web της Ασπίδας προστασίας του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ.

Επικοινωνία

Εάν έχετε κάποιον προβληματισμό, καταγγελία ή ερώτηση σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων που θέλετε να απευθύνετε στον Διευθυντή προστασίας προσωπικών δεδομένων της Microsoft ή στον Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της ΕΕ, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τη φόρμα web. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους επικοινωνίας με τη Microsoft, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας της Microsoft Ireland Operations Limited, ανατρέξτε στην ενότητα Τρόπος επικοινωνίας της παρούσας δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων.