Prohlášení společnosti Microsoft o zásadách ochrany osobních údajů

Poslední aktualizace: Únor 2018 Co je nového?

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů vysvětluje, jaké osobní údaje společnost Microsoft shromažďuje od vás, prostřednictvím našich interakcí s vámi a prostřednictvím našich produktů a jak tyto údaje používáme.

Společnost Microsoft nabízí širokou škálu produktů, od serverových produktů, které podporují chod podniků po celém světě, přes zařízení, která používáte doma, software, který studenti používají ve škole, až po služby pro vývojáře, které jim umožňují vytvářet a hostovat řešení nové generace. Odkazy na produkty společnosti Microsoft v tomto prohlášení zahrnují služby, weby, aplikace, software, servery a zařízení společnosti Microsoft.

V podrobnostech ke konkrétním produktům v tomto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů najdete další informace o některých produktech společnosti Microsoft. Toto prohlášení se vztahuje na interakce společnosti Microsoft s vámi, na produkty společnosti Microsoft uvedené níže a také na další produkty společnosti Microsoft, u kterých se toto prohlášení zobrazuje.


Osobní údaje, které shromažďujemeOsobní údaje, které shromažďujememainpersonaldatawecollect
Souhrn
Celý text

Společnost Microsoft shromažďuje údaje za účelem vyšší efektivity a dosažení co možná nejlepších možností při využívání našich produktů. Některé tyto údaje nám poskytujete přímo, například při vytváření účtu Microsoft, správě licenčního účtu vaší organizace, zadávání vyhledávacího dotazu službě Bing, registraci na akci společnosti Microsoft, zadávání hlasového příkazu služby Cortana, odesílání dokumentu na OneDrive, nákupu předplatného MSDN, registraci pro Office 365, nebo když kontaktujete naši podporu. Některé údaje získáváme tak, že zaznamenáváme, jak používáte naše produkty, například pomocí technologií, jako jsou soubory cookie, a také díky tomu, že přijímáme zprávy o chybách a data o používání softwaru na vašem zařízení.

Data získáváme také od třetích stran. Údaje získané od třetích stran chráníme podle postupů popsaných v tomto prohlášení a také v souladu s případnými dalšími omezeními, která vyžaduje zdroj těchto údajů. Tyto zdroje údajů od třetích stran se v průběhu času mohou lišit, ale mimo jiné zahrnují:

 • zprostředkovatele dat, od nichž kupujeme demografické údaje doplňující námi shromažďované údaje,
 • sociální sítě, když produktu společnosti Microsoft udělíte oprávnění přistupovat k vašim údajům v jedné nebo více sítích,
 • poskytovatele služeb, kteří nám pomáhají určit polohu podle vaší IP adresy, abychom na základě vaší polohy mohli přizpůsobit některé produkty,
 • partnery, s nimiž můžeme nabízet služby pod sdílenou obchodní značkou nebo vykonávat společné marketingové aktivity, a
 • veřejně dostupné zdroje, jako jsou otevřené databáze státní správy nebo jiná veřejně dostupná data.

O shromažďovaných údajích můžete rozhodovat. Žádost o poskytnutí osobních údajů můžete odmítnout. Pokud nám však údaje nezbytné pro poskytování produktu nebo funkce neposkytnete, dané funkce nebo produkty vám nemusejí být k dispozici.

Údaje, které shromažďujeme, závisí na kontextu vašich interakcí se společností Microsoft, na tom, jaké volby vyberete, včetně nastavení ochrany osobních údajů, a na produktech a funkcích, které používáte. Námi shromažďované údaje mohou zahrnovat mimo jiné následující:

Jméno a kontaktní údaje. Shromažďujeme vaše křestní jméno a příjmení, e-mailovou adresu, poštovní adresu, telefonní číslo a jiné kontaktní údaje.

Přihlašovací údaje. Shromažďujeme hesla, nápovědy k heslům a další informace o zabezpečení používané k ověřování a přístupu k účtu.

Demografické údaje. Shromažďujeme údaje o vás, jako je váš věk, pohlaví, země a upřednostňovaný jazyk.

Platební údaje. Když provádíte nákupy, shromažďujeme údaje nezbytné ke zpracování vaší platby, jako je číslo platebního nástroje (například číslo platební karty) a bezpečnostní kód přidružený k platebnímu nástroji.

Údaje o zařízení a používání. Shromažďujeme údaje o vašem zařízení a o tom, jak vy a vaše zařízení komunikujete se společností Microsoft a našimi produkty. Shromažďujeme například tato data:

 • Údaje o používání produktu. Shromažďujeme údaje týkající se vámi používaných funkcí, nakupovaných položek a navštěvovaných webových stránek. Tyto údaje zahrnují vyhledávací dotazy a příkazy zadané hlasem nebo jako text pro Bing, službu Cortana a naše robotické chatovací služby. To zahrnuje také nastavení, která vyberete, a konfigurace softwaru, které nejvíce používáte.
 • Údaje o zařízení, připojení a konfiguraci. Shromažďujeme údaje týkající se zařízení a sítě, pomocí nichž se k našim produktům připojujete. Patří sem také údaje o operačních systémech a dalším softwaru nainstalovaném na vašem zařízení, včetně produktových klíčů. Dále sem patří IP adresa, identifikátory zařízení (například u telefonů číslo IMEI), místní a jazykové nastavení.
 • Zprávy o chybách a údaje o výkonu. Shromažďujeme údaje o výkonu produktů a jakékoli s nimi související problémy. Tyto údaje nám pomáhají diagnostikovat problémy ve vámi používaných produktech, zlepšovat naše produkty a poskytovat řešení. Zprávy o chybách (někdy označované jako výpisy stavu systému) mohou v závislosti na vašem produktu a nastavení obsahovat údaje, jako je například typ nebo závažnost problému, podrobnosti o softwaru nebo hardwaru souvisejícím s chybou, obsah souborů používaných při výskytu chyby a údaje týkající se dalšího softwaru na vašem zařízení.
 • Údaje pro řešení potíží a pomoc. Pokud kontaktujete společnost Microsoft za účelem řešení potíží a získání pomoci, shromažďujeme údaje o vás a vašem hardwaru a softwaru a další podrobnosti související s incidentem. Tyto údaje zahrnují kontaktní údaje nebo ověřovací data, obsah vašich chatů a další komunikace se společností Microsoft, data týkající se stavu počítače a aplikace v okamžiku výskytu chyby a během diagnostiky a také data o systému a registru týkající se instalací softwaru a konfigurací hardwaru.

Zájmy a oblíbené oblasti. Shromažďujeme údaje o vašich zájmech a oblíbených oblastech, jako jsou týmy, které sledujete pomocí sportovní aplikace, programovací jazyky, které upřednostňujete, akcie, které sledujete ve finanční aplikaci, nebo oblíbená města, která jste si přidali do aplikace pro předpověď počasí. Kromě těchto explicitně poskytovaných údajů mohou být vaše zájmy a oblíbené oblasti vyvozeny nebo odvozeny z jiných získaných údajů.

Kontakty a vztahy. Shromažďujeme údaje o vašich kontaktech a vztazích, pokud používáte jakýkoli produkt společnosti Microsoft ke správě kontaktů, například Outlook.com, nebo ke komunikaci či interakci s jinými lidmi či organizacemi, například Visual Studio Team Services.

Údaje o poloze. V případě produktů, jejichž funkce jsou vylepšené na základě polohy, shromažďujeme údaje o vaší poloze, které mohou být přesné nebo nepřesné. Přesnými údaji o poloze mohou být údaje globálního navigačního družicového systému (GNSS), například GPS, a také údaje identifikující okolní vysílače a hotspoty Wi-Fi, které shromažďujeme, pokud aktivujete produkty nebo funkce zjišťování polohy. Mezi nepřesné údaje o poloze patří například poloha odvozená z IP adresy nebo údaje, které označují méně přesně, kde se nacházíte, jako je město nebo PSČ.

Obsah. Podle potřeby shromažďujeme obsah vašich souborů a komunikace, abychom vám poskytovali produkty, které používáte. Pokud například přes Skype přenášíte soubor jinému uživateli Skypu, musíme shromáždit obsah tohoto souboru, abychom ho mohli zobrazit vám a druhému uživateli tak, jak určíte. Pokud obdržíte e-mail pomocí služby Outlook.com, musíme shromažďovat obsah tohoto e-mailu za účelem jeho doručení do vaší doručené pošty, jeho zobrazení, poskytnutí možnosti na něj odpovědět a jeho uložení, dokud se nerozhodnete jej odstranit. Další údaje, které shromažďujeme, abychom vám mohli poskytovat komunikační služby, zahrnují:

 • předmět a text e-mailu,
 • text nebo jiný obsah rychlé zprávy,
 • zvukový a obrazový záznam video zprávy a také
 • zvukový záznam a přepis hlasové zprávy, kterou obdržíte, nebo textové zprávy, kterou nadiktujete.

Video. Pokud navštívíte lokality obchodů Microsoft Store nebo jiná zařízení nebo pokud se zúčastníte akce pořádané společností Microsoft, mohou vás zaznamenat naše bezpečnostní kamery.

Pokud používáte aplikaci Spend, můžeme také v souladu s vašimi pokyny shromažďovat informace o platebních kartách, údaje příjmových dokladů nebo data finančních transakcí za účelem poskytování příslušných služeb.

Pokud používáte Podnikové online služby, shromažďuje společnost Microsoft údaje o zákazníkovi (včetně obsahu), údaje podporyúdaje o správci, které jsou definovány níže v části Podnikové a vývojářské produkty.

Shromažďujeme také informace, které nám poskytujete, a obsah zpráv, které nám zasíláte, jako je zpětná vazba a recenze produktů, které píšete, nebo dotazy a informace, které poskytujete zákaznické podpoře. Pokud nás kontaktujete, například naši zákaznickou podporu, mohou být monitorovány a zaznamenávány telefonní hovory nebo chatové relace s našimi pracovníky.

Části věnované konkrétním produktům popisují postupy shromažďování dat, které se vztahují na používání těchto produktů.

Způsob používání osobních údajůZpůsob používání osobních údajůmainhowweusepersonaldatamodule
Souhrn
Celý text

Společnost Microsoft využívá shromážděné údaje ke třem základním účelům, které jsou podrobně popsány níže: (1) k běžnému fungování společnosti a poskytování nabízených produktů (včetně zlepšování a individualizace), (2) k odesílání sdělení včetně propagačních materiálů a (3) k zobrazování reklamy, ať už v našich vlastních produktech podporovaných prostřednictvím reklam, například ve službách MSN a Bing, nebo v produktech nabízených třetími stranami.

V těchto případech propojujeme shromážděné údaje, abychom zlepšili transparentnost, konzistentnost a individuální přizpůsobení nabízených možností. Cortana může například využívat oblíbené sportovní týmy, které si přidáte do aplikace Microsoft Sport, a poskytovat vám informace, které souvisejí s vašimi zájmy, nebo Microsoft Store může využívat informace o vámi používaných aplikacích a službách a nabízet vám přizpůsobená doporučení aplikací. Za účelem zlepšení ochrany osobních údajů jsme zavedli technologická a procesní opatření, která slouží k zamezení konkrétních kombinací údajů. Například údaje shromážděné ve chvíli, kdy nedošlo k ověření (nejste přihlášeni), ukládáme odděleně od údajů, na základě kterých vás můžeme přímo identifikovat. Mezi tyto údaje patří vaše jméno, e-mailová adresa nebo telefonní číslo.

Poskytování a zlepšování našich produktů. Údaje používáme k poskytování a zlepšování produktů, které nabízíme, a pro běžné fungování společnosti. Sem patří provoz produktů, zajišťování a zlepšování výkonu produktů, vývoj nových funkcí, provádění výzkumu a poskytování podpory zákazníkům. Následují příklady takových způsobů používání:

 • Poskytování produktů. Údaje používáme, abychom s vámi mohli provádět transakce a poskytovat vám naše produkty. Tyto produkty často zahrnují přizpůsobené funkce a doporučení, které zvyšují vaši produktivitu a zábavu a které automaticky přizpůsobují prostředí produktů na základě údajů, jenž máme o vašich aktivitách, zájmech a poloze.
 • Zákaznická podpora. Údaje používáme k diagnostice problémů s produkty, opravě zařízení zákazníků a poskytování dalších služeb zákaznické péče a podpory.
 • Aktivace produktu. Údaje, jako je typ zařízení a aplikace, poloha zařízení a jedinečné identifikátory zařízení, aplikace, sítě a předplatného, používáme k aktivaci softwaru a zařízení, pokud vyžadují aktivaci.
 • Zlepšování produktu. Údaje používáme k neustálému zlepšování našich produktů, včetně přidávání nových funkcí. Zprávy o chybách například používáme k vylepšování funkcí zabezpečení, vyhledávací dotazy a kliknutí ve službě Bing ke zvyšování relevance výsledků vyhledávání, údaje o používání ke stanovení priority nových funkcí a zvukové záznamy z funkcí hlasového vstupu ke zvyšování přesnosti rozpoznávání řeči.
 • Ochrana, bezpečnost a řešení sporů. Údaje používáme k zajištění ochrany a bezpečnosti našich produktů a našich zákazníků, k zjišťování a prevenci podvodů, k potvrzení platnosti softwarových licencí, řešení sporů a prosazování našich dohod. Naše funkce a produkty zabezpečení mohou znemožnit činnost škodlivého softwaru a upozornit uživatele, pokud je takový škodlivý software na jejich zařízení nalezen. Například některé naše produkty pro komunikaci a synchronizaci souborů, jako je Outlook nebo OneDrive, systematicky prohledávají obsah za účelem identifikace podezřelých zpráv nevyžádané pošty, virů, urážlivého obsahu nebo adres URL, které byly označeny jako podvod, útoky phishing nebo malware. Pokud konkrétní komunikace nebo obsah porušuje naše podmínky, můžeme takovou komunikaci zablokovat nebo obsah odebrat.
 • Fungování společnosti. Údaje využíváme za účelem vývoje souhrnných analýz a business intelligence, které zajišťují provoz a ochranu a umožňují činit informovaná rozhodnutí a vytvářet sestavy týkající se výkonnosti naší společnosti.

Komunikace. Shromážděné údaje využíváme za účelem komunikace s vámi a její individuální přizpůsobování. Můžeme vás například kontaktovat telefonicky, e-mailem nebo jinou formou, abychom vás upozornili na blížící se konec platnosti předplatného, promluvili si o vašem licenčním účtu, oznámili vám dostupnost aktualizací zabezpečení, připomněli vám, že máte zboží v online košíku, sdělili vám aktuální stav vaší žádosti o servis nebo opravu nebo k ní od vás získali další informace, pozvali vás k účasti v průzkumu nebo vás upozornili, že musíte provést akci nutnou k zachování aktivního stavu vašeho účtu. Kromě toho se můžete přihlásit k odběru e-mailů a vybrat si, zda chcete reklamní zprávy od společnosti Microsoft přijímat e-mailem, ve zprávách SMS, poštou nebo telefonicky. Informace o správě vašich kontaktních údajů, e-mailových odběrů a propagačních zprávách najdete v části Přístup a řízení v tomto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Reklama. K cílení reklamy však společnost Microsoft nepoužívá žádný obsah vašich e-mailů, chatů, videohovorů nebo hlasové pošty ani obsah vašich dokumentů, fotografií nebo jiných osobních souborů.

Údaje, které shromažďujeme prostřednictvím našich interakcí s vámi, prostřednictvím některých našich produktů a prostřednictvím webů ve vlastnictví třetích stran, používáme k zobrazování reklamy. Například:

 • Společnost Microsoft může používat vaše údaje k výběru a zobrazování některých reklam na webech ve vlastnictví společnosti Microsoft, jako jsou weby Microsoft.com, MSN nebo Bing.
 • Pokud je v systému Windows 10 v rámci nastavení ochrany osobních údajů povolené reklamní ID, aplikace od společnosti Microsoft k němu mohou přistupovat a používat ho (podobně, jako weby mohou přistupovat k jedinečnému identifikátoru uloženému v souboru cookie a používat ho) za účelem výběru a zobrazování reklam v takových aplikacích.
 • Shromážděné údaje můžeme sdílet se třetími stranami, jako jsou například společnosti Oath, AppNexus nebo Facebook (viz níže), aby mohly vybírat a zobrazovat některé reklamy v našich produktech, ve svých produktech nebo na dalších webech a v aplikacích, pro něž tito partneři poskytují své služby.
 • Inzerenti se mohou rozhodnout umístit naše webové signály na své weby a umožnit tak společnosti Microsoft shromažďovat z těchto webů informace o aktivitách, nákupech a návštěvách. Tato data používáme jménem našich inzertních zákazníků a pomáháme jim se zacílením jejich reklam. Údaje také sdílíme přímo s poskytovateli služeb, jako jsou společnosti Oath, AppNexus nebo Facebook, a umožňujeme jim poskytovat služby naším jménem nebo s naší společností spolupracovat při výběru a poskytování reklam od našich reklamních partnerů.

Reklamy, které se vám zobrazují, mohou být vybrány na základě údajů, které o vás zpracujeme, jako jsou vaše zájmy a oblíbené položky, vaše poloha, vaše transakce, způsob, jak používáte naše produkty, vaše vyhledávací dotazy nebo obsah, který si zobrazujete. Pokud si například ve službě MSN prohlížíte obsah o automobilech, můžeme zobrazit reklamy o automobilech. Pokud ve službě Bing hledáte „pizzerie v Olomouci“, mohou se ve výsledcích vyhledávání zobrazovat reklamy na restaurace v Olomouci.

Reklamy, které se vám zobrazují, mohou být vybrány na základě dalších informací, které jsme o vás v průběhu času získali podle demografických údajů, údajů o poloze, vyhledávacích dotazů, zájmů a oblíbených položek a údajů o používání z našich produktů a webů a také z webů a aplikací našich inzerentů a partnerů. Tyto reklamy jsou v tomto prohlášení označovány jako „reklama založená na zájmech“. Pokud si například prohlížíte herní obsah na webu xbox.com, mohou se vám na webu MSN zobrazit nabídky her. Abychom mohli poskytovat reklamy založené na zájmech, kombinujeme soubory cookies uložené ve vašem zařízení pomocí informací, které získáváme, když váš prohlížeč interaguje s našimi weby (například IP adresa). Pokud odběr reklamy založené na zájmech odhlásíte, data spojená s těmito soubory cookies nebudou použita.

Další podrobnosti o způsobech používání dat pro reklamu zahrnují:

 • Osvědčené postupy a závazky v reklamním odvětví. Společnost Microsoft je členem sdružení Network Advertising Initiative (NAI) a dodržuje zásady jednání NAI. Dodržujeme také zásady následujících samoregulačních programů:
 • Děti a reklama. Reklamu založenou na zájmech necílíme na děti, které jsou podle data narození uvedeného v účtu Microsoft mladší 13 let.
 • Uchovávání dat. V případě reklamy založené na zájmech uchováváme data maximálně po dobu 13 měsíců, pokud nám nedáte souhlas uchovávat tato data déle.
 • Sdílení dat. V některých případech sdílíme s inzerenty sestavy o datech shromážděných na jejich webech nebo v jejich reklamách.
 • Údaje shromážděné jinými reklamními společnostmi. Inzerenti mohou do svých reklam, které zobrazujeme, příležitostně zahrnout své vlastní webové signály (nebo signály svých reklamních partnerů), aby mohli nastavit a číst vlastní cookie. Kromě toho společnost Microsoft spolupracuje s reklamními společnostmi třetích stran za účelem poskytování některých našich reklamních služeb a jiným reklamním společnostem třetích stran umožňuje zobrazování reklam na našich stránkách. Tyto třetí strany mohou na váš počítač umísťovat soubory cookie a shromažďovat údaje o vašich online aktivitách na webových stránkách nebo v online službách. Mezi tyto společnosti v současné době patří: A9, AppNexus, Criteo, Facebook, MediaMath, nugg.adAG, Oath, Rocket Fuel, Yahoo!. Další informace o postupech jednotlivých společností, včetně nabízených možností, získáte kliknutím na název společnosti výše. Mnoho z nich je také členy sdružení NAI nebo DAA, která poskytují jednoduchý způsob zablokování cílení reklam ze strany zúčastněných společností.
Důvody, proč sdílíme osobní údajeDůvody, proč sdílíme osobní údajemainreasonswesharepersonaldatamodule
Souhrn
Celý text

Vaše osobní údaje sdílíme s vaším souhlasem nebo v případě nutnosti za účelem dokončení jakékoli transakce nebo poskytnutí jakéhokoli produktu, o který jste požádali nebo ho schválili. Váš obsah například sdílíme se třetími stranami, když nás k tomu vyzvete, pokud například zašlete e-mail některému ze svých přátel, sdílíte fotografie a dokumenty ve službě OneDrive nebo propojujete účty s jinou službou. Pokud nám poskytnete údaje za účelem uskutečnění platby, budeme tyto platební údaje sdílet s bankami a jinými subjekty, které zpracovávají platební transakce nebo poskytují jiné finanční služby, za účelem prevence podvodů a snížení úvěrového rizika.

Kromě toho sdílíme osobní údaje s pobočkami a dceřinými společnostmi Microsoft. Osobní údaje sdílíme také s dodavateli a zástupci, kteří pracují naším jménem za účelem popsaným v tomto prohlášení. Například společnosti, které jsme najali k poskytování podpory pro zákaznické služby nebo k napomáhání v ochraně a zabezpečení našich systémů a služeb, mohou vyžadovat přístup k osobním údajům, aby tyto funkce mohly vykonávat. V takových případech musí tyto společnosti dodržovat naše požadavky na ochranu osobních údajů a zabezpečení a osobní údaje nesmějí používat k žádnému jinému účelu. Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit také v rámci firemních transakcí, jako jsou například fúze nebo prodej majetku.

K vašim osobním údajům, včetně vašeho obsahu (například obsahu vašich e-mailů v Outlook.com nebo souborů v soukromých složkách na úložišti OneDrive), můžeme přistupovat, přenášet je, zveřejňovat je a uchovávat je, a to v dobré víře a v rozsahu nezbytném pro:

 1. dodržování platných zákonů nebo v rámci soudního řízení, včetně orgánů pro vymáhání práva nebo jiných vládních orgánů;
 2. ochranu našich zákazníků, například k prevenci nevyžádané pošty nebo pokusů o oklamání uživatelů našich produktů nebo k zabránění úmrtí či vážnému zranění osob;
 3. zajišťování a udržování zabezpečení našich produktů, včetně prevence nebo zastavení útoku na naše počítačové systémy nebo sítě; nebo
 4. ochranu práv nebo majetku společnosti Microsoft, včetně vymáhání dodržování podmínek, kterými se řídí používání služeb. Pokud ale obdržíme informaci, že některá osoba používá naše služby k obchodu s odcizeným duševním nebo fyzickým vlastnictvím společnosti Microsoft, nebudeme kontrolovat soukromý obsah zákazníka sami, ale můžeme záležitost předat orgánům zabývajícím se vymáhání práva.

Další informace o údajích, které zveřejňujeme v reakci na žádosti od soudních nebo jiných státních orgánů, najdete v naší Zprávě o transparentním přístupu vůči vymáhání práva, která je k dispozici na adrese microsoft.com/about/corporatecitizenship/en-us/reporting/transparency.

Upozorňujeme, že některé naše produkty zahrnují odkazy na produkty třetích stran, jejichž postupy ochrany osobních údajů se liší od postupů společnosti Microsoft. Pokud některému z těchto produktů poskytnete osobní údaje, budou se na ně vztahovat prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů těchto služeb.

Přístup k vašim osobním údajům a kontrola nad nimiPřístup k vašim osobním údajům a kontrola nad nimimainhowtoaccesscontrolyourdatamodule
Souhrn
Celý text

V případě mnoha produktů společnosti Microsoft můžete zobrazovat, upravovat nebo odstraňovat své osobní údaje online. Můžete také rozhodovat o shromažďování a používání vašich údajů společností Microsoft. Způsob přístupu nebo řízení vašich osobních údajů bude záviset na produktech, které používáte. Například:

 • Řídicí panel společnosti Microsoft pro ochranu osobních údajů. Údaje o aktivitách pro více služeb společnosti Microsoft si můžete zobrazit a řídit je na řídicím panelu společnosti Microsoft pro ochranu osobních údajů na adrese account.microsoft.com/privacy. Zde si můžete zobrazit a vymazat údaje o procházení, hledání a umístění spojená s vaším účtem Microsoft. Můžete také spravovat údaje ve vašem poznámkovém bloku služby Cortana a službách Microsoft Health.
 • Volume Licensing Service Center (VLSC). Na webu zde máte na jednom místě snadný přístup ke všem svým informacím o licencování.
 • Účet Microsoft. Pokud chcete zobrazit, upravit nebo odebrat údaje profilu nebo platební údaje obsažené ve vašem účtu Microsoft, změnit heslo, přidat údaje o zabezpečení nebo účet ukončit, navštivte stránku account.microsoft.com. Budete zde mít přístup také k nastavení dalších produktů společnosti Microsoft.
 • Skype. Pokud chcete zobrazit, upravit nebo odebrat údaje profilu nebo platební údaje v rámci účtu Skype nebo změnit své heslo, můžete se přihlásit ke svému účtu na adrese login.skype.com/login.
 • Xbox. Pokud používáte službu Xbox Live nebo Xbox.com, můžete zobrazovat nebo upravovat své osobní údaje, včetně údajů o fakturaci a účtu, nastavení soukromí, online zabezpečení a předvoleb sdílení dat v nabídce My Xbox (Můj Xbox) na konzoli Xbox nebo na webové stránce Xbox.com.
 • Microsoft Store. Svůj profil pro Microsoft Store a údaje o účtu najdete na stránce www.microsoftstore.com/ po kliknutí na možnost Zobrazit účet nebo Historie objednávek.
 • Microsoft.com. Ke svému profilu na webu microsoft.com můžete přistupovat a upravovat ho prostřednictvím Centra profilů pro web Microsoft.com.
 • Pokud máte veřejný profil webu MSDN (Microsoft Developer Network), můžete ho zobrazit a upravit na adrese connect.microsoft.com/profile.aspx.

Pokud se vám nedaří zobrazit konkrétní osobní údaje shromážděné Microsoftem pomocí výše uvedených odkazů nebo přímo prostřednictvím vámi používaných produktů Microsoft, můžete Microsoft kdykoli kontaktovat prostřednictvím tohoto webového formuláře. Na žádosti o přístup k vašim osobním údajům nebo o jejich odstranění odpovíme do 30 dnů.

Předvolby komunikace

Můžete zvolit, zda chcete propagační komunikaci od společnosti Microsoft přijímat e-mailem, ve zprávách SMS, poštou nebo telefonicky. Pokud od nás obdržíte propagační e-mail nebo zprávu SMS a chcete tento odběr zrušit, můžete to udělat podle pokynů v této zprávě. Také si můžete zvolit možnosti týkající se příjmu propagačních e-mailů, telefonních hovorů a pošty, a to tak, že se přihlásíte přes svůj osobní účet Microsoft a zobrazíte svá komunikační oprávnění. Můžete zde aktualizovat kontaktní údaje, spravovat předvolby kontaktování pro celou společnost Microsoft, zrušit odběr e-mailů nebo zadat, zda chcete své kontaktní údaje sdílet s partnery společnosti Microsoft. Pokud nemáte osobní účet Microsoft, můžete předvolby e-mailové komunikace se společností Microsoft spravovat s použitím tohoto webového formuláře. Tato nastavení se nevztahují na povinnou komunikaci, která je součástí určitých služeb Microsoft, nebo na průzkumy či jinou informační komunikaci, která má svou vlastní metodu zrušení odběru.

Vaše nastavení pro reklamu

Odběr reklamy Microsoftu založené na zájmech můžete odhlásit na stránce stránka pro odhlášení odběru. Pokud odběr zrušíte, bude vaše volba uložena v souboru cookie konkrétního webového prohlížeče, který používáte. Soubor cookie pro zrušení odběru platí po dobu pěti let. Pokud soubory cookie ve svém počítači odstraníte, budete muset odběr zrušit znovu.

Volbu zrušení odběru můžete také propojit se svým osobním účtem Microsoft. Toto nastavení pak bude platné na jakémkoli počítači nebo zařízení, ke kterému se přihlásíte pomocí tohoto účtu, a bude platit tak dlouho, dokud se k danému počítači nebo zařízení nepřihlásí s osobním účtem Microsoft někdo jiný. Pokud soubory cookie ze svého zařízení odstraníte, budete se muset znovu přihlásit, aby se toto nastavení obnovilo.

V případě reklamy zobrazované v aplikacích ve Windows můžete použít odkaz na funkci zrušení odběru v rámci vašeho osobního účtu Microsoft nebo můžete odběr reklamy založené na zájmech zrušit tak, že deaktivujete reklamní ID v nastaveních Windows.

Vzhledem k tomu, že se údaje použité pro reklamu založenou na zájmech používají také k dalším nezbytným účelům (včetně poskytování našich produktů, analýz a zjišťování podvodů), nebude shromažďování těchto údajů zrušením odběru reklamy založené na zájmech ovlivněno. Zároveň to neznamená, že se bude zobrazovat méně reklamy, popřípadě žádná reklama. Pokud se však rozhodnete odběr zrušit, reklama již nebude založena na vašich zájmech a nemusí být relevantní.

Můžete nastavit, že nechcete přijímat reklamu založenou na zájmech od třetích stran, se kterými spolupracujeme, když navštívíte jejich weby (viz výše).

Ovládací prvky založené na prohlížeči

 • Ovládací prvky souborů cookie. Příslušné ovládací prvky souborů cookie založené na prohlížeči jsou popsány v prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů v části Soubory cookie.
 • Ochrana před sledováním. Aplikace Internet Explorer (verze 9 a novější) obsahuje funkci Ochrana před sledováním, která blokuje obsah třetích stran, včetně souborů cookie, z jakéhokoli webu uvedeného v seznamu funkce Ochrana před sledováním, který jste přidali. Tím, že omezí volání těchto webů, omezí prohlížeč informace, které o vás tyto weby třetích stran mohou shromažďovat.
 • Ovládací prvky prohlížeče pro možnost Nesledovat. Některé prohlížeče obsahují funkci Nesledovat (DNT), která může navštíveným webovým stránkám odeslat signál o tom, že si nepřejete být sledováni. Protože dosud neexistuje společné ujednání o tom, jak signál DNT interpretovat, služby Microsoft aktuálně na signály DNT z prohlížeče nereagují. Nadále spolupracujeme s odvětvím online reklamy na vytvoření společné dohody týkající se způsobu zpracování signálů DNT. Zatím můžete využívat celou řadu jiných nástrojů pro kontrolu shromažďování a používání údajů, včetně možnosti odhlásit odběr reklamy založené na zájmech od společnosti Microsoft tak, jak je popsáno výše.
Soubory cookie a podobné technologieSoubory cookie a podobné technologiemaincookiessimilartechnologiesmodule
Souhrn
Celý text

Společnost Microsoft používá soubory cookie (malé textové soubory umístěné na vašem zařízení) a obdobné technologie k poskytování webů a online služeb a shromažďování údajů. Text v souboru cookie je často tvořen řadou čísel a písmen, které jednoznačně identifikují váš počítač, ale může obsahovat i jiné informace. Aplikace společnosti Microsoft používají další identifikátory, jako je reklamní ID v systému Windows, k obdobným účelům. Mnoho našich webů a aplikací používá také webové signály a podobné technologie tak, jak je popsáno níže.

Používání souborů cookie a podobných technologií z naší strany

Společnost Microsoft používá soubory cookie a podobné technologie v závislosti na produktu k několika účelům, mezi které patří:

 • Ukládání vašich předvoleb a nastavení. Nastavení, která našim produktům umožňují správné fungování nebo dlouhodobé uchovávání vašich předvoleb, mohou být uložena na vašem zařízení. Pokud například zadáte název města nebo PSČ, aby se vám na některém webu Microsoft zobrazovaly místní zprávy nebo informace o počasí, můžeme toto město nebo PSČ uložit do souboru cookie, takže se vám při příští návštěvě daného webu zobrazí relevantní místní informace. Ukládáme také předvolby, jako je nastavení jazyka, prohlížeče a multimediálního přehrávače, takže je nemusíte obnovovat pokaždé, když se na web vrátíte. Pokud zrušíte odběr reklam založených na zájmech, uložíme vaše předvolby zrušení v souboru cookie na vašem zařízení.
 • Přihlášení a ověření. Jakmile použijete osobní účet Microsoft,, abyste se přihlásili k webu, uložíme na vašem zařízení šifrovaný soubor cookie obsahující jedinečný identifikátor a čas přihlášení. Tento soubor cookie vám umožní přecházet mezi stránkami webu bez nutnosti opakovaného přihlašování. Můžete také uložit své přihlašovací údaje, abyste se nemuseli přihlašovat pokaždé, když se na web vrátíte.
 • Zabezpečení. Soubory cookie používáme k odhalování podvodů a zneužití našich webů a služeb.
 • Ukládání informací, které poskytujete webům. Když poskytujete informace nebo přidáváte produkty do nákupního košíku při nakupování na webech společnosti Microsoft, ukládáme tyto údaje do souboru cookie, což nám umožňuje zapamatovat si vámi přidané produkty a informace.
 • Sociální média. Některé z našich webů obsahují soubory cookie sociálních médií, včetně těch, které umožňují uživatelům přihlášeným ke službě sociálních médií sdílet obsah prostřednictvím této služby.
 • Zpětná vazba. Společnost Microsoft používá soubory cookie, aby vám umožnila poskytnout na webu zpětnou vazbu.
 • Reklama založená na zájmech. Společnost Microsoft používá soubory cookie ke shromažďování údajů o vašich online aktivitách a identifikaci vašich zájmů, aby vám mohla nabízet reklamu, která je pro vás nejvhodnější. Odběr reklamy založené na zájmech od společnosti Microsoft můžete odhlásit podle pokynů v části Přístup a řízení v tomto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.
 • Zobrazování reklamy. Společnost Microsoft používá soubory cookie k zaznamenávání toho, kolik návštěvníků kliklo na reklamu, a toho, které reklamy se vám zobrazily, aby se vám opakovaně nezobrazovala stejná reklama.
 • Analýza. Abychom vám mohli nabízet naše produkty, používáme soubory cookie a jiné identifikátory za účelem shromažďování údajů o používání a výkonu. Používáme například soubory cookie k zjištění počtu jedinečných návštěvníků webu nebo služby a k vytváření dalších statistik o provozu našich produktů. To zahrnuje soubory cookie od společnosti Microsoft a od poskytovatelů analytických služeb (třetích stran).
 • Výkon. Společnost Microsoft používá soubory cookie pro vyrovnávání zatížení, aby zajistila, že weby zůstanou v provozu.

Některé ze souborů cookie, které běžně používáme, jsou uvedeny níže. Seznam není vyčerpávající, je určen k ilustraci účelů, pro které soubory cookie zpravidla slouží. Pokud navštívíte některý z našich webů, může daný web vytvořit všechny nebo některé z následujících souborů cookie:

 • MUID, MC1 a MSFPC – Identifikují jedinečné webové prohlížeče použité k návštěvě webů společnosti Microsoft. Tyto soubory cookie se používají pro reklamy, analýzy webů a další provozní účely.
 • ANON – Obsahuje ANID, což je jedinečný identifikátor vytvořený z účtu Microsoft, který se používá pro reklamy, přizpůsobení a provozní účely. Slouží také k zachování vašeho nastavení zrušení odběru reklamy na základě zájmů od společnosti Microsoft, pokud se rozhodnete pro možnost zrušení odběru v rámci svého účtu Microsoft.
 • CC – Obsahuje kód země určený podle IP adresy.
 • PPAuth, MSPAuth, MSNRPSAuth, KievRPSAuth – Napomáhá ověřování, pokud se přihlásíte pomocí svého účtu Microsoft.
 • NAP – Obsahuje šifrovanou verzi vaší země, PSČ, věku, pohlaví, jazyka a zaměstnání, je-li známé, na základě vašeho profilu účtu Microsoft.
 • MH – Zobrazí se na webových stránkách jiných společností, pro které je společnost Microsoft inzertním partnerem. Tento soubor cookie identifikuje inzerenta, aby byla vybrána správná reklama.
 • MR – Slouží k shromažďování informací pro účely analýzy.
 • TOptOut – Zaznamenává vaše rozhodnutí nepřijímat reklamu založenou na zájmech poskytovanou společností Microsoft.

Kromě souborů cookie, které společnost Microsoft používá, pokud navštívíte naše webové stránky, mohou při návštěvě stránek společnosti Microsoft umisťovat soubory cookie také třetí strany. V některých případech se tak děje, protože jsme pověřili třetí stranu, která poskytuje naším jménem služby, např. analýzu stránek. V ostatních případech se tak děje, protože naše webové stránky obsahují obsah nebo reklamy třetích stran, například videa, zprávy nebo reklamy dodávané jinými reklamními sítěmi. Protože se váš prohlížeč připojuje k těmto webovým serverům třetích stran za účelem získání daného obsahu, mohou tyto třetí strany na vaše zařízení umísťovat nebo na vašem zařízení číst svoje vlastní soubory cookie a mohou shromažďovat informace o vašich online aktivitách v rámci webových stránek nebo online služeb.

Jak můžete řídit soubory cookie

Většina webových prohlížečů automaticky přijímá soubory cookie, ale poskytuje ovládací prvky, které umožňují jejich blokování nebo odstranění. Například v prohlížeči Microsoft Edge můžete soubory cookie zablokovat nebo odstranit kliknutím na Nastavení > Ochrana osobních údajů > Soubory cookie. Pokyny k blokování nebo odstraňování souborů cookie v ostatních prohlížečích pravděpodobně najdete v zásadách ochrany osobních údajů nebo v dokumentaci nápovědy jednotlivých prohlížečů.

Na souborech cookie jsou založeny některé funkce produktů Microsoft. Pokud se rozhodnete soubory cookie blokovat, nebudete se pravděpodobně moci přihlásit nebo tyto funkce používat a může dojít ke ztrátě předvoleb, které jsou na souborech cookie založené. Pokud se rozhodnete soubory cookie vymazat, budou odstraněna nastavení a preference řízené těmito soubory, včetně preferencí pro reklamu, takže je bude nutné zadat znovu.

Další prvky ochrany osobních údajů, které mohou ovlivnit soubory cookie, včetně funkce Ochrana před sledováním prohlížečů Microsoft, jsou popsané v prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů v části Přístup a řízení.

Způsob, jakým používáme webové signály a analytické služby

Webové stránky společnosti Microsoft mohou obsahovat elektronické obrázky nazývané webové signály (označují se také jako jednopixelové obrázky GIF), které mohou napomáhat v zasílání souborů cookie na našich webech, umožňovat nám počítat uživatele, kteří tyto weby navštíví, a poskytovat produkty ve spolupráci s dalšími společnostmi. Webové signály mohou být také součástí propagačních e-mailových zpráv nebo informačních zpravodajů, abychom zjistili, zda byly přečteny a zda byly případně využity obsažené odkazy.

Kromě umisťování webových signálů na našich webech můžeme příležitostně spolupracovat s jinými společnostmi za účelem umístění webových signálů v rámci webů nebo reklamy těchto společností. Tímto vytváříme statistiky poměru četnosti kliknutí na reklamu na webu Microsoft a uskutečnění nákupu nebo jiné aktivity na webu inzerenta.

V neposlední řadě mohou produkty společnosti Microsoft často zahrnovat webové signály nebo obdobné technologie od poskytovatelů analytických služeb třetích stran, které nám pomáhají sestavovat ucelené statistiky o efektivitě našich propagačních kampaní nebo jiných aktivit. Tyto technologie umožňují poskytovatelům analytických služeb nastavit nebo číst vlastní soubory cookie nebo jiné identifikátory na vašem zařízení, prostřednictvím kterých mohou shromažďovat údaje o vašich online aktivitách v rámci aplikací, webů nebo jiných produktů. Těmto poskytovatelům analytických služeb však nepovolujeme používat webové signály na našich stránkách za účelem shromažďování nebo získávání přístupu k údajům, které přímo souvisí s vaší identitou (jako je jméno nebo e-mailová adresa). Shromažďování nebo používání údajů některými z těchto poskytovatelů analytických služeb můžete zrušit kliknutím na následující odkazy:

Ostatní obdobné technologie

Kromě běžných souborů cookie a webových signálů mohou naše produkty využívat k ukládání a čtení datových souborů na vašem počítači také další technologie. Mohou tak obvykle postupovat za účelem zachování vašich předvoleb nebo zvýšení rychlosti a výkonnosti díky místnímu uložení určitých souborů. Jako v případě standardních souborů cookie lze však tyto technologie rovněž použít k uložení jedinečného identifikátoru na váš počítač, který může sloužit ke sledování vašich aktivit. Mezi tyto technologie patří místní sdílené soubory (nebo soubory Flash cookie) a úložiště aplikací Silverlight.

Místní sdílené soubory nebo soubory Flash cookie. Weby, které využívají technologie Adobe Flash, mohou k ukládání dat na vašem počítači využívat místní sdílené soubory nebo soubory Flash cookie. Pokud chcete spravovat nebo blokovat soubory Flash cookie, přejděte na www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager.html.

Úložiště aplikací Silverlight. Weby nebo aplikace, které využívají technologii Microsoft Silverlight, mají také schopnost ukládat data, a to díky použití úložiště aplikací Silverlight. Informace o správě nebo blokování takového úložiště najdete v tomto prohlášení v části Silverlight.

Upozornění pro koncové uživateleUpozornění pro koncové uživatelemainnoticetoendusersmodule
Souhrn
Účet Microsoftúčet Microsoftmainmicrosoftaccountmodule
Souhrn
Celý text

S účtem Microsoft se můžete přihlásit k produktům společnosti Microsoft a také ke službám vybraných partnerů společnosti Microsoft. Když si vytvoříte svůj vlastní účet Microsoft, budeme jej označovat jako osobní účet Microsoft. Pokud se k produktům, které používají službu Microsoft Azure Active Directory (AAD), přihlásíte pomocí e-mailové adresy poskytnuté vaším zaměstnavatelem nebo školou, budeme k tomuto účtu přistupovat jako k pracovnímu nebo školnímu účtu.

Vytvoření a používání osobního účtu Microsoft. Pokud vytvoříte osobní účet Microsoft, budete požádáni o určité osobní údaje a přiřadíme vám jedinečné identifikační číslo pro určení vašeho účtu a souvisejících údajů. Zatímco některé produkty, například produkty týkající se plateb, vyžadují vaše pravé jméno, k některým produktům Microsoft se můžete přihlásit a tyto produkty používat bez uvedení pravého jména. Některé údaje, které nám poskytnete, například vaše zobrazované jméno, e-mailová adresa a telefonní číslo, mohou být používány k tomu, aby vás mohli ostatní snáze najít a spojit se s vámi v rámci produktů Microsoft. Třeba lidé, kteří znají vaše zobrazované jméno, e-mailovou adresu nebo telefonní číslo, vás podle nich můžou najít na Skypu a poslat vám žádost o kontakt. Nezapomeňte, že pokud k vytvoření osobního účtu Microsoft použijete pracovní nebo školní e-mailovou adresu a váš zaměstnavatel nebo škola, která tuto adresu vytvořila, začne tento účet spravovat pomocí služby Azure Active Directory (AAD), budete muset e-mailovou adresu přidruženou osobnímu účtu Microsoft aktualizovat, abyste mohli dále přistupovat k produktům Microsoft, které službu AAD nepoužívají (například Xbox Live).

Přihlašování. Pokud se přihlásíte ke svému účtu Microsoft, vytvoříme záznam tohoto přihlášení, který obsahuje datum a čas, údaj o produktu, ke kterému jste se přihlásili, vaše přihlašovací jméno, jedinečné číslo přiřazené vašemu účtu, jedinečný identifikátor přiřazený vašemu zařízení, vaši IP adresu, operační systém a verzi prohlížeče.

Přihlašování k účtu Microsoft. Přihlášení k účtu umožňuje vylepšené individuální přizpůsobení, poskytuje transparentní a konzistentní prostředí v různých produktech a na různých zařízeních, umožňuje získat přístup ke cloudovému datovému úložišti a používat ho, umožňuje provádět platby s použitím platebních nástrojů uložených v účtu Microsoft a umožňuje další vylepšené funkce a nastavení. Pokud se přihlásíte k účtu, zůstanete přihlášeni, dokud se neodhlásíte. Pokud účet Microsoft přidáte k zařízení se systémem Windows (verze 8 nebo vyšší), systém Windows vás automaticky přihlásí k produktům, které na zařízení používáte a které využívají účet Microsoft. Pokud jste přihlášeni, některé produkty zobrazí vaše jméno nebo uživatelské jméno a fotografii profilu (pokud jste si ji do profilu přidali) jako součást vašeho používání produktů Microsoft, včetně komunikace, sociální interakce a veřejných příspěvků.

Přihlašování k produktům třetích stran. Pokud se pomocí účtu Microsoft přihlásíte k produktu třetích stran, budete požádáni o souhlas se sdílením dat účtu vyžadovaných tímto produktem. Třetí strana také obdrží číslo verze přiřazené vašemu účtu (při každé změně přihlašovacích údajů se přiřadí nové číslo verze) a informace o tom, zda nebyl váš účet deaktivován. Pokud jste souhlasili se sdílením údajů z vašeho profilu, může třetí strana při vašem přihlášení k produktu této třetí strany zobrazit vaše jméno nebo uživatelské jméno a profilovou fotografii (pokud jste si ji k profilu přidali). Pokud se rozhodnete provádět s použitím svého účtu Microsoft platby obchodníkům, kteří jsou třetími stranami, předá společnost Microsoft třetí straně informace uložené ve vašem účtu Microsoft nezbytné ke zpracování vaší platby a realizaci vaší objednávky (jako je jméno, číslo platební karty, fakturační a dodací adresy a relevantní kontaktní údaje). Údaje, které třetí strana obdrží, když se přihlásíte nebo provedete nákup, může třetí strana používat nebo sdílet v souladu s vlastními postupy a zásadami. Pečlivě si přečtěte prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů jednotlivých produktů, ke kterým se přihlašujete, a jednotlivých obchodníků, u kterých provádíte nákup, abyste věděli, jakým způsobem shromažďované údaje používají.

Osobní účty Microsoft obdržené od třetích stran. Pokud získáte svůj osobní účet Microsoft od třetí strany, jako je například poskytovatel internetových služeb, může mít třetí strana k takovému účtu určitá práva, včetně možnosti přístupu nebo odstranění vašeho účtu Microsoft. Pečlivě si přečtěte veškeré dodatečné podmínky třetí strany, abyste porozuměli tomu, jaké aktivity může s vaším účtem provádět.

Používání pracovních nebo školních účtů. Pokud váš zaměstnavatel nebo škola použije k vydání a správě vašeho účtu službu Azure Active Directory (AAD), můžete pracovní nebo školní účet použít k přihlášení k produktům Microsoft používajícím službu AAD (jako je například Office 365 nebo Skype pro firmy). Pokud to vaše organizace požaduje, budete také z důvodu dalšího bezpečnostního ověření požádáni o poskytnutí telefonního čísla nebo jiné e-mailové adresy. Pokud se přihlásíte k produktům Microsoft se svým pracovním nebo školním účtem, vlastník domény spojené s vaší e-mailovou adresou může váš účet kontrolovat a spravovat a získat přístup k vašim údajů a zpracovávat je, včetně obsahu vaší komunikace a vašich souborů. Vaše používání produktů může podléhat zásadám vaší organizace, pokud takové zásady existují. Společnost Microsoft nezodpovídá za postupy ochrany osobních údajů nebo postupy zabezpečení těchto organizací, které se mohou lišit od postupů společnosti Microsoft. Pokud vaše organizace spravuje vaše používání produktů společnosti Microsoft, s dotazy ohledně ochrany osobních údajů se obracejte na vašeho správce. Prostudujte si také část Upozornění pro koncové uživatele.

Ostatní důležité informace týkající se ochrany osobních údajůOstatní důležité informace týkající se ochrany osobních údajůmainotherimportantprivacyinformationmodule
Souhrn

Níže najdete další informace o ochraně osobních údajů, které pro vás mohou být důležité. Další informace o závazku společnosti Microsoft zajistit ochranu vašich osobních údajů najdete na stránce privacy.microsoft.com.

Evropská práva na ochranu osobních údajůEvropská práva na ochranu osobních údajůmaineuropeanprivacymodule
Souhrn

Společnost Microsoft dodržuje zákony na ochranu dat platné v Evropském hospodářském prostoru, které v případě jejich platnosti zahrnují následující práva:

 • Pokud se zpracování osobních údajů zakládá na vašem souhlasu, máte právo svůj souhlas pro budoucí zpracování kdykoli odvolat;
 • Máte právo od nás jakožto „správce údajů“ ve smyslu právních předpisů požadovat přístup ke svým osobním údajům a jejich nápravu;
 • Máte právo nesouhlasit se zpracováním svých osobních údajů a
 • Máte právo podat stížnost u úřadu pověřeného ochranou dat.

Podle francouzských zákonů nám také můžete zaslat konkrétní pokyny, které se týkají používání vašich osobních údajů po vaší smrti, s použitím našeho webového formuláře.

Když zpracováváme osobní údaje o vás, činíme tak s vaším souhlasem nebo tak, jak je zapotřebí k poskytování vámi používaných produktů, pro zajištění chodu naší společnosti, plnění našich smluvních a právních závazků, na ochranu zabezpečení našich systémů a našich zákazníků nebo k plnění jiných legitimních zájmů společnosti Microsoft tak, jak je popsáno ve výše uvedených částech Způsob používání osobních údajů a Důvody, proč sdílíme osobní údaje. Když přenášíme osobní údaje z Evropského hospodářského prostoru, činíme tak na základě různých právních mechanismů tak, jak je popsáno níže v části Kde ukládáme a zpracováváme osobní údaje.

Zabezpečení osobních údajůZabezpečení osobních údajůmainsecurityofpersonaldatamodule
Souhrn

Cílem společnosti Microsoft je chránit a zabezpečit vaše osobní údaje. K ochraně vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem, používáním a zveřejněním využíváme nejrůznější technologie a procesy. Poskytnuté osobní údaje například ukládáme na počítačových systémech s omezeným přístupem, které jsou umístěny ve střežených budovách. V případě přenosu vysoce důvěrných údajů (jako jsou například čísla platebních karet či hesla) přes internet je chráníme prostřednictvím šifrování.

Kde ukládáme a zpracováváme osobní údajeKde ukládáme a zpracováváme osobní údajemainwherewestoreandprocessdatamodule
Souhrn

Osobní údaje shromažďované společností Microsoft mohou být uloženy a zpracovány ve vaší oblasti, ve Spojených státech či v jakékoli jiné zemi, v níž společnost Microsoft nebo její dceřiné společnosti, pobočky či poskytovatelé služeb působí. Společnost Microsoft udržuje hlavní datacentra v Austrálii, Brazílii, Finsku, Francii, Hongkongu, Indii, Irsku, Japonsku, Kanadě, Koreji, Malajsii, Německu, Nizozemsku, Rakousku, Singapuru, Spojeném království a Spojených státech. Primární umístění úložiště je obvykle v oblasti zákazníka nebo ve Spojených státech, často spolu se zálohou v datacentru v jiné oblasti. Umístění úložiště jsou volena s ohledem na efektivitu provozu, zlepšení výkonu a vytvoření redundance za účelem ochrany dat v případě výpadku nebo jiného problému. Zajišťujeme, aby údaje shromážděné v souladu s tímto prohlášením o zásadách ochrany osobních údajů byly zpracovány podle zásad tohoto prohlášení a požadavků příslušných zákonů, ať už jsou tyto údaje uloženy kdekoli.

Můžeme přenášet osobní údaje z Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska do jiných zemí, z nichž některé nemusí mít podle Evropské komise odpovídající úroveň ochrany dat. V takových případech používáme různé právní mechanismy, včetně smluv, abychom zajistili, že přenášení údajů nebude mít dopad na vaše práva a ochranu. Další informace o rozhodnutích Evropské komise ohledně dostatečnosti ochrany osobních údajů v zemích, ve kterých společnost Microsoft zpracovává osobní údaje, získáte na adrese: ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm

Společnost Microsoft Corporation dodržuje úmluvu Privacy Shield mezi USA a EU a úmluvu Privacy Shield mezi USA a Švýcarskem tak, jak tyto úmluvy stanovilo Ministerstvo obchodu USA v souvislosti se shromažďováním, používáním a uchováváním osobních údajů přenášených z Evropské unie a Švýcarska do USA. Společnost Microsoft Corporation prokázala Ministerstvu obchodu USA, že se řídí zásadami úmluv Privacy Shield. Pokud zástupci třetích stran naším jménem zpracují osobní údaje způsobem, který není v souladu se zásadami kterékoli rámcové dohody Privacy Shield, zůstaneme za to odpovědní, pokud neprokážeme, že neneseme odpovědnost za událost, jež škodu způsobila. Zásady úmluvy Privacy Shield dodržují také dceřiné společnosti v USA řízené společností Microsoft Corporation, které jsou stanoveny v námi podané autocertifikaci a které jsou uvedeny zde.

V případě jakéhokoli konfliktu mezi těmito zásadami ochrany osobních údajů a zásadami úmluvy Privacy Shield mají přednost zásady úmluvy Privacy Shield. Pokud se chcete dozvědět více o programu Privacy Shield a zobrazit si naši certifikaci, navštivte prosím stránku www.privacyshield.gov.

Pokud máte nějaký dotaz nebo stížnost týkající se účasti společnosti Microsoftu na dohodě Privacy Shield mezi EU a USA nebo Švýcarskem a USA, můžete nás kontaktovat s použitím našeho webového formuláře. Pro případné stížnosti ohledně rámcových dohod Privacy Shield, které nebude moci vyřešit přímo společnost Microsoft, jsme se rozhodli spolupracovat s příslušným úřadem pověřeným ochranou dat nebo s výborem, který pro účely řešení sporů ustanovily evropské úřady pro ochranu dat. Kontaktujte nás prosím, abychom vás mohli nasměrovat na relevantní kontakty úřadů pro ochranu dat. Jak je dále vysvětleno v zásadách Privacy Shield Principles, u zbylých stížností, které nebylo možné vyřešit jinými prostředky, bude k dispozici také závazná rozhodčí doložka. Společnost Microsoft podléhá vyšetřovacím a donucovacím pravomocem Federální obchodní komise (FTC) USA.

Uchovávání osobních údajůUchovávání osobních údajůmainOurretentionofpersonaldatamodule
Souhrn

Společnost Microsoft uchovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k poskytování produktů a dokončení požadovaných transakcí nebo k dalším nezbytným účelům, jako je dodržování našich právních závazků, řešení sporů a právní vynucování našich dohod. Tyto potřeby se pro různé typy údajů v kontextu různých produktů mohou lišit, a proto se skutečná doba uchovávání informací může výrazně lišit. Mezi kritéria, na základě nichž je určena doba uchovávání informací, patří:

 • Jak dlouho jsou osobní údaje zapotřebí k poskytování produktů a pro zajištění chodu naší společnosti? To zahrnuje aktivity, jako je udržování a zlepšování výkonu těchto produktů, udržování zabezpečení našich systémů a udržování příslušných obchodních a finančních záznamů. Toto je obecně platné pravidlo, které je ve většině případů základem pro určení doby uchovávání dat.
 • Poskytují, vytvářejí nebo spravují zákazníci údaje s očekáváním, že je budeme uchovávat, dokud je výslovně neodeberou? Mezi příklady patří dokument, který uložíte ve službě OneDrive, nebo e-mailová zpráva, kterou uchováváte v poštovní schránce Outlook.com. V takových případech udržujeme data, dokud je aktivně neodstraníte, například tak, že e-mail přesunete ze složky Doručená pošta v účtu Outlook.com do složky Odstraněná pošta a pak tuto složku vyprázdníte (pokud je složka Odstraněná pošta vyprázdněna, zůstanou tyto odstraněné položky v našem systému před finálním odstraněním po dobu až 30 dní).
 • Existuje automatizovaný řídicí mechanismus, jako je například řídicí panel společnosti Microsoft pro ochranu osobních údajů, který zákazníkovi umožňuje k osobním údajům kdykoli přistupovat a odstraňovat je? Pokud neexistuje, bude obecně používáno zkrácené období uchovávání dat.
 • Jsou tyto osobní údaje citlivé? Pokud ano, je obecně vhodné používat zkrácené období uchovávání dat.
 • Zavedla a oznámila společnost Microsoft konkrétní dobu uchovávání pro určitý typ dat? V případě vyhledávacích dotazů Bing například anonymizujeme uložené dotazy odebráním celé IP adresy po 6 měsících a ID v souborech cookie a jiných identifikátorů použitelných ve více relací po 18 měsících.
 • Poskytl uživatel souhlas s prodloužením doby uchovávání informací? Pokud ano, budeme data uchovávat v souladu s vaším souhlasem.
 • Vztahují se na společnost Microsoft právní, smluvní nebo podobné závazky uchovávat data? Mezi příklady patří zákony upravující povinné uchovávání dat v příslušné jurisdikci, vládní nařízení uchovávat data související s vyšetřováním nebo data, která je nutné uchovávat pro účely soudního sporu.
Verze Preview nebo bezplatné verzeVerze Preview nebo bezplatné verzemainpreviewreleasesmodule
Souhrn

Společnost Microsoft nabízí verze Preview a Insider, beta verze nebo jiné bezplatné verze produktů a funkcí („předběžné verze“), abyste měli možnost je vyhodnocovat a zároveň poskytovat společnosti Microsoft zpětnou vazbu, včetně údajů o používání a výkonu. Výsledkem je, že předběžné verze mohou automaticky shromažďovat další data, poskytují méně kontrol a odlišně využívají různé stupně ochrany soukromí a bezpečnosti, než jaké jsou typicky přítomné u našich produktů. Pokud se účastníte předběžné verze, můžeme vás kontaktovat s dotazem na váš názor nebo váš zájem nadále používat produkt po jeho oficiálním vydání.

Změny v tomto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajůZměny v tomto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajůmainchangestothisprivacystatementmodule
Souhrn

Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů budeme v případě potřeby aktualizovat na základě názorů našich zákazníků a změn našich produktů. Když zveřejníme změny tohoto prohlášení, upravíme vždy datum poslední aktualizace uvedené na začátku tohoto prohlášení a změny popíšeme na stránce Historie změn. Dojde-li v tomto prohlášení či ve způsobech, jakými společnost Microsoft bude používat vaše osobní údaje, k podstatným změnám, oznámíme vám tyto změny tak, že před implementací těchto změn zveřejníme viditelné upozornění nebo vám zašleme osobní oznámení. Doporučujeme vám pravidelně toto prohlášení kontrolovat, abyste byli informováni o způsobech ochrany vašich osobních údajů společností Microsoft.

Kontaktujte násKontaktujte násmainhowtocontactusmodule
Souhrn

Pokud máte technický nebo obecný dotaz, navštivte stránku support.microsoft.com, kde najdete další informace o nabízených možnostech podpory od Microsoftu. V případě dotazů, které se týkají hesla k osobnímu účtu Microsoft, přejděte prosím na stránku Podpora pro účet Microsoft.

Pokud máte připomínky nebo stížnost týkající se ochrany osobních údajů nebo dotaz na vedoucího oddělení ochrany osobních údajů či osobu zodpovědnou za ochranu dat ve společnosti Microsoft, kontaktujte nás prosím pomocí našeho webového formuláře. Na vaše dotazy či připomínky odpovíme do 30 dnů.

Není-li stanoveno jinak, je společnost Microsoft Corporation správcem osobních údajů, které shromažďujeme prostřednictvím produktů v souladu s tímto prohlášením. Naše adresa je Microsoft Privacy, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, USA. Telefon: (+1) 425-882-8080.

Naším zástupcem pro ochranu osobních údajů pro Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko je společnost Microsoft Ireland Operations Limited. Osobu zodpovědnou za ochranu osobních údajů ve společnosti Microsoft Ireland Operations Limited lze kontaktovat na následující adrese: Microsoft Ireland Operations, Ltd. K rukám: Data Protection, Carmenhall Road, Sandyford, Dublin 18, Ireland.

Skype Communications S.à.r.l. 23-29 Rives de Clausen L-2165 Luxembourg, Luxembourg je správcem údajů pro Skype. Pokud nás chcete kontaktovat ve věci softwaru nebo produktů Skype, odešlete prosím žádost o podporu týmu zákaznické podpory pro Skype.

Pokud chcete vyhledat pobočku Microsoftu ve své zemi nebo oblasti, přejděte na stránku www.microsoft.com/worldwide/.

Podnikové a vývojářské produktyPodnikové a vývojářské produktymainenterprisedeveloperproductsmodule
Souhrn
Podnikové online službyPodnikové online službymainenterpriseservicesmodule
Souhrn
Podnikový a vývojářský software a podniková zařízeníPodnikový a vývojářský software a zařízenímainenterprisedevsoftwareappsmodule
Souhrn
Služby Cognitive ServicesSlužby Cognitive Servicesmainmicrosoftcognitiveservicesmodule
Souhrn
Produkty pro zvyšování produktivity a pro komunikaciProdukty pro zvyšování produktivity a pro komunikacimainprodcommproductsmodule
Souhrn
OfficeOfficemainofficeservicesmodule
Souhrn
OneDriveOneDrivemainonedrivemodule
Souhrn
OutlookOutlookmainoutlookmodule
Souhrn
SkypeSkypemainskypemodule
Souhrn
Vyhledávání a umělá inteligenceVyhledávání a umělá inteligencemainsearchaimodule
Souhrn
BingBingmainbingmodule
Souhrn
CortanaCortanamaincortanamodule
Souhrn
Microsoft TranslatorMicrosoft TranslatormainMicrosoftTranslatormodule
Souhrn
SwiftKeySwiftKeymainswiftkeymodule
Souhrn
WindowsWindowsmainwindowsmodule
Souhrn

Systém Windows je individuálně přizpůsobené počítačové prostředí, které umožňuje bezproblémový přenos a přístup ke službám, předvolbám a obsahu na různých výpočetních zařízeních od telefonů přes tablety až po zařízení Surface Hub. Místo instalace statického softwarového programu na vašem zařízení jsou klíčové součásti systému Windows umístěny v cloudu a cloudové i místní prvky systému Windows jsou pravidelně aktualizovány a poskytují nejnovější vylepšení a funkce. Abychom vám mohli tyto možnosti poskytovat, shromažďujeme údaje o vás, vašem zařízení a způsobu, jakým používáte systém Windows. A protože systém Windows patří vám, máte možnost rozhodovat o tom, jaké údaje o vás a vašem způsobu používání shromažďujeme. Mějte na paměti, že pokud vaše zařízení s Windows spravuje vaše organizace (například váš zaměstnavatel nebo škola), může vaše organizace používat nástroje centralizované správy poskytované společností Microsoft nebo jinými poskytovateli k ovládání nastavení zařízení, správě zásad zařízení, softwarovým aktualizacím, shromažďování dat z naší strany nebo ze strany organizace nebo ke správě jiných aspektů vašeho zařízení. Další informace o shromažďování údajů a ochraně osobních údajů ve Windows najdete na adrese go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=529552. Starší verze Windows (včetně Vista, 7, 8 a 8.1) mají vlastní prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

AktivaceAktivacemainactivationmodule
Souhrn

Při aktivaci systému Windows je zařízení, na kterém je software nainstalován, přiřazen specifický produktový klíč. Produktový klíč a data o softwaru a vašem zařízení se odesílají společnosti Microsoft za účelem ověření licence softwaru. Tato data lze odeslat znovu, pokud je nutné znovu aktivovat nebo ověřit vaši licenci. Na telefonech se systémem Windows jsou při prvním zapnutí zařízení odeslány společnosti Microsoft informace o zařízení, identifikátorech sítě a poloze zařízení za účelem registrace záruky, doplnění zásob a prevence podvodů.

Reklamní IDReklamní IDmainadvertisingidmodule
Souhrn

Systém Windows vytváří pro každého uživatele zařízení jedinečné reklamní ID. Když je reklamní ID povolené, aplikace (aplikace od společnosti Microsoft i aplikace od třetích stran) k němu mohou přistupovat a používat ho podobně, jako weby mohou přistupovat k jedinečnému identifikátoru uloženému v souboru cookie a používat ho. Vaše reklamní ID proto mohou používat vývojáři aplikací a reklamní sítě, aby vám ve svých aplikacích a na webu mohli poskytovat relevantnější reklamu a další přizpůsobené možnosti. Společnost Microsoft shromažďuje reklamní ID pro zde popsané případy použití pouze v případě, že se rozhodnete povolit reklamní ID v rámci nastavení ochrany osobních údajů. Přístup k tomuto identifikátoru můžete kdykoli vypnout tak, že vypnete reklamní ID v nastaveních ochrany osobních údajů (v části Start > Nastavení > Soukromí). Pokud se rozhodnete tuto funkci znovu zapnout, reklamní ID se resetuje a bude vygenerován nový identifikátor. Když k reklamnímu ID bude přistupovat třetí strana, její použití reklamního ID se bude řídit zásadami ochrany osobních údajů této třetí strany. Další informace o používání dat pro reklamu společností Microsoft najdete v části Jak data používáme tohoto prohlášení.

DiagnostikaDiagnostikamaindiagnosticsmodule
Souhrn

Když používáte systém Windows, shromažďujeme diagnostická data, která nám pomáhají opravovat problémy a vylepšovat produkty společnosti Microsoft. Pokud se rozhodnete zapnout Přizpůsobení možnosti, mohou být tato data také používána k přizpůsobení vašeho prostředí v produktech společnosti Microsoft. Tato data se odesílají do Microsoftu a ukládají se s jedním nebo několika jedinečnými identifikátory, díky kterým můžeme určit jednotlivého uživatele na konkrétním zařízení a pochopit problémy služeb na zařízení a vzorce používání. U diagnostiky a dat o používání je možné nastavit dvě úrovně: ZákladníÚplná. Na nejnižší Základní úrovni shromažďujeme pouze údaje potřebné k udržování zařízení se systémem Windows v aktualizovaném a zabezpečeném stavu. Základní data zahrnují údaje o samotném zařízení a správném fungování aktualizací systému Windows a aktualizací ze služby Microsoft Store a základní informace o chybách. Na úrovni Základní shromažďujeme tato data:

 • Údaje o zařízení, připojení a konfiguraci:
  • údaje o zařízení, jako je typ procesoru, výrobce OEM, typ a kapacita baterie, počet fotoaparátů a jejich typ, firmware a atributy paměti
  • údaje o síťových funkcích a připojení, jako je IP adresa zařízení, mobilní síť (včetně čísla IMEI a mobilního operátora) a zda je toto zařízení připojeno k bezplatné nebo placené síti
  • údaje o operačním systému a jeho konfiguraci, jako je verze a číslo buildu operačního systému, nastavení oblasti a jazyka, úroveň diagnostiky a zda je zařízení zapojeno do programu Windows Insider
  • údaje o připojených periferních zařízeních, jako je model, výrobce, ovladače a údaje o kompatibilitě
  • údaje o aplikacích, které jsou v zařízení nainstalovány, jako je název aplikace, verze a vydavatel
 • Údaj, jestli je zařízení připravené pro aktualizaci a jestli existují faktory, které by mohly znemožnit příjem aktualizací, například při nízkém stavu baterie, omezeném místu na disku nebo připojení prostřednictvím placené sítě
 • Údaj, jestli se aktualizace dokončily úspěšně nebo neúspěšně
 • Data o spolehlivosti samotného systému pro shromažďování diagnostických údajů
 • Základní zprávy o chybách, což jsou data o stavu operačního systému a aplikací běžících na vašem zařízení. Základní zprávy o chybách nás například informují o tom, že došlo k zablokování nebo chybovému ukončení aplikace, jako je Microsoft Malování nebo hra od jiného výrobce.

Další informace o tom, jaká data jsou shromažďována na úrovni Základní, získáte kliknutím semsem (jen v angličtině).

Úplná data zahrnují všechna data shromážděná na úrovni Základní, a navíc další informace, které společnosti Microsoft umožňují opravovat a vylepšovat produkty a služby pro všechny uživatele. Na úrovni Úplná shromažďujeme tyto další informace:

 • Další údaje o zařízení, připojení a konfiguraci nad rámec dat shromážděných na úrovni Základní.
 • Informace o stavu a protokolování operačního systému a dalších součástí systému (společně s daty o aktualizačních a diagnostických systémech shromažďovanými na úrovni Základní).
 • Používání aplikací, například jaké programy jsou na zařízení spouštěny, jak dlouho běží a jak rychle reagují na vstup.
 • Používání prohlížeče, včetně historie procházení a hledaných výrazů, pro prohlížeče od společnosti Microsoft, jako je Microsoft Edge nebo Internet Explorer.
 • Malé vzorky vstupu psaného rukou a na klávesnici, které se zpracují tak, že se z nich odeberou identifikátory, sekvenční informace a další data (jako jsou jména, e-mailové adresy a číselné hodnoty), které by bylo možné využít k rekonstrukci původního obsahu nebo přiřazení vstupu k uživateli. Tato data se nikdy nepoužívají pro přizpůsobení možností, jak je popsáno níže.
 • Rozšířené zprávy o chybách, včetně stavu paměti zařízení, když dojde k chybovému ukončení systému nebo aplikace. (Tyto zprávy mohou neúmyslně obsahovat uživatelský obsah, například části souboru, který jste používali, když se problém objevil.) Data o chybových ukončeních nejsou nikdy používána pro přizpůsobení možností, jak je popsáno níže.

Omezené části zpráv o chybách poskytujeme partnerům (například výrobcům OEM), abychom jim pomohli řešit problémy s produkty a službami, které fungují s Windows a jinými produkty a službami Microsoftu. Tyto údaje mají dovoleno použít pouze za účelem opravy nebo vylepšení takových produktů a služeb.

Pokud se rozhodnete zapnout přizpůsobení možností, budeme některá data popsaná výše v části Diagnostika používat k přizpůsobení vašich možností v systému Windows a dalších produktech a službách. To zahrnuje návrhy, jak přizpůsobit a optimalizovat systém Windows, a doporučení a nabídky funkcí systému Windows a podporovaných aplikací, služeb, hardwaru a periferií. Rozsah údajů bude záviset na tom, zda pro nastavení diagnostiky zvolíte úroveň Úplná, nebo Základní. Pokud se například rozhodnete vybrat možnost Úplná, budou vaše údaje zahrnovat informace o používání prohlížeče a aplikací. Ani v případě, že povolíte Přizpůsobení možností, nebudeme pro přizpůsobení používat vstupní data o chybách a zadávání rukou nebo na klávesnici.

Služby zjišťování polohy, detekce pohybu a nahráváníSlužby zjišťování polohy, detekce pohybu a nahrávánímainlocationservicesmotionsensingmodule
Souhrn

Služba zjišťování polohy Windows. Společnost Microsoft provozuje službu zjišťování polohy, která pomáhá určit přesnou zeměpisnou polohu konkrétního zařízení s Windows. V závislosti na možnostech zařízení se poloha určuje pomocí globálního družicového polohového systému (GPS), na základě zjišťování vysílačů a přístupových bodů Wi-Fi v okolí a srovnávání těchto údajů s databází udržovanou společností Microsoft, která obsahuje informace o vysílačích a přístupových bodech Wi-Fi se známou polohou, nebo na základě odvození polohy od IP adresy. Když je služba zjišťování polohy na zařízení s Windows aktivní nebo pokud jste aplikacím společnosti Microsoft udělili oprávnění pro přístup k informacím o poloze na zařízeních s jiným systémem než Windows, shromažďuje společnost Microsoft údaje o vysílačích a přístupových bodech Wi-Fi a jejich poloze a přidává tyto údaje do databáze poloh poté, co z nich odebere jakékoli údaje identifikující osobu nebo zařízení, ze kterého byly údaje shromažďovány. Společnost Microsoft může tyto anonymizované údaje o poloze sdílet také s třetími stranami za účelem zlepšování služeb zjišťování polohy a vytváření map.

Služby a funkce systému Windows (jako jsou prohlížeče a Cortana), aplikace spuštěné v systému Windows a webové stránky otevírané v prohlížečích v systému Windows mohou mít přístup ke službě zjišťování polohy Windows za účelem zjištění přesné polohy, pokud jim tuto možnost povolíte. Některé funkce a aplikace vyžadují povolení zjišťovat přesnou polohu při první instalaci systému Windows, některé se dotazují při prvním použití aplikace a jiné zobrazují výzvu při každém přístupu ke službě zjišťování polohy. Informace o některých aplikacích pro Windows, které používají službu zjišťování polohy, najdete dole v části Aplikace pro Windows.

Jakmile zařízení s Windows přistoupí ke službě zjišťování polohy, odešle svou polohu společnosti Microsoft. My uchováváme jenom poslední známou polohu (každá nová poloha nahradí polohu předchozí) za účelem vylepšení efektivity a operací našich služeb. Údaje o nedávné historii poloh zařízení s Windows jsou uloženy přímo na zařízení a některé aplikace a funkce systému Windows mohou mít k této historii poloh přístup. Historii poloh zařízení můžete kdykoli vymazat v nabídce Nastavení na zařízení.

V nabídce Nastavení můžete také zobrazit, které aplikace mají přístup ke službě zjišťování polohy nebo historii poloh vašeho zařízení, dále můžete vypnout nebo zapnout přístup ke službě zjišťování polohy pro konkrétní aplikace, nebo můžete službu zjišťování polohy vypnout. Můžete také nastavit výchozí polohu, která se bude používat v případě, že služba zjišťování polohy nebude moci zjistit přesnější polohu vašeho zařízení.

Pamatujte, že na mobilních zařízeních bude mít váš mobilní operátor přístup k vaší poloze, i když službu zjišťování polohy vypnete.

Přibližná poloha. Pokud zapnete funkci Přibližná poloha, budou mít aplikace, které nemohou používat přesnou polohu, přístup k vaší přibližné poloze, což je například město, PSČ nebo oblast.

Najít můj telefon. Funkce Najít můj telefon umožňuje vyhledání polohy vašeho telefonu s Windows ze stránky account.microsoft.com, i když jste na telefonu vypnuli veškerý přístup ke službě zjišťování polohy. Pokud jste na telefonu v nastavení funkce Najít můj telefon zapnuli možnost Pravidelně ukládat moji polohu, funkce Najít můj telefon bude pravidelně odesílat a ukládat poslední známou polohu vašeho telefonu, i když jste na telefonu službu zjišťování polohy vypnuli. Jakmile je odeslána nová poloha, nahradí dříve uloženou polohu.

Najít moje zařízení. Funkce Najít moje zařízení umožňuje správci počítače nebo tabletu s Windows vyhledat polohu tohoto zařízení v případě, že pro něj povolil službu zjišťování polohy, a to i přesto, že ostatní uživatelé zjišťování polohy zakázali. Pokud se správce pokusí polohu zařízení zjistit, zobrazí se uživatelům oznámení v Centru oznámení.

Detekce pohybu v systému Windows. Zařízení s Windows s detekcí pohybových aktivit mohou shromažďovat údaje o pohybu. Tyto údaje slouží funkcím, jako je krokoměr, k počítání kroků, aby pak aplikace pro fitness mohla vypočítat spálené kalorie. Tyto údaje a historie jsou uloženy na vašem zařízení a mohou je zobrazit aplikace, kterým udělíte oprávnění k přístupu a používání těchto údajů.

Nahrávání. Některá zařízení s Windows mají funkci nahrávání, která vám umožňuje pořizovat audio a videozáznamy vaší činnosti na zařízení, včetně vaší komunikace s ostatními. Pokud si nahrajete svoji aktivitu, bude záznam uložen místně na vaše zařízení. V některých případech můžete mít možnost přenést záznam do produktu nebo služby společnosti Microsoft, které záznam veřejně vysílají. DŮLEŽITÉ: Před pořizováním nebo vysíláním jakýchkoli záznamů komunikace se musíte seznámit s právními podmínkami. Ty zahrnují i to, zda musíte předem získat souhlas od všech stran účastnících se dané komunikace. Společnost Microsoft neodpovídá za to, jak používáte funkce nahrávání nebo vaše nahrávky. 

Zabezpečení a bezpečnostní funkceZabezpečení a bezpečnostní funkcemainsecurityandsafetyfeaturesmodule
Souhrn

Šifrování zařízení. Šifrování zařízení pomáhá chránit data uložená na vašem zařízení šifrováním pomocí technologie BitLocker Drive Encryption. Pokud je šifrování zařízení zapnuté, systém Windows automaticky zašifruje disk, na kterém je systém Windows nainstalován, a vytvoří obnovovací klíč. Obnovovací klíč BitLocker pro vaše osobní zařízení se automaticky zálohuje online na vašem osobním účtu Microsoft OneDrive. Společnost Microsoft nepoužívá vaše individuální obnovovací klíče k žádnému účelu. 

Nástroj pro odstranění škodlivého softwaru. Nástroj pro odstranění škodlivého softwaru (MSRT) je na vašem zařízení spuštěn alespoň jednou za měsíc v rámci služby Windows Update. Nástroj MSRT ověřuje, zda zařízení nebylo napadeno konkrétním škodlivým softwarem („malwarem“) a pomáhá odebrat jakékoli nalezené infekce. Pokud je nástroj MSRT spuštěný, odebere malware uvedený na webové stránce podpory společnosti Microsoft, pokud tento malware napadl vaše zařízení. Během kontroly malwaru bude společnosti Microsoft odeslána sestava s konkrétními údaji o zjištěném malwaru, chybách a jiných údajích o zařízení. Pokud nechcete, aby nástroj MSRT tyto údaje společnosti Microsoft odesílal, můžete zakázat funkci vytváření sestav nástroje MSRT.

Rodinný účet Microsoft. Rodiče mohou pomocí nástroje Microsoft Zabezpečení rodiny porozumět omezením týkajícím se používání zařízení a tato omezení pro děti nastavit. Členové rodiny mají k dispozici mnoho funkcí. Pokud vytváříte rodinu nebo se k ní připojujete, přečtěte si prosím pečlivě uvedené informace. Pokud pro dítě zapnete funkci vytváření sestav aktivit rodiny, bude společnost Microsoft shromažďovat podrobnosti o tom, jakým způsobem dítě zařízení používá, a poskytne rodičům sestavy aktivit dítěte. Sestavy aktivit se po určité době ze serverů Microsoft odstraňují.

Filtr SmartScreen v programu Windows Defender. Filtr SmartScreen v programu Windows Defender vás chrání při používání našich služeb tím, že ověřuje stažené soubory a webový obsah z hlediska škodlivého softwaru, potenciálně nebezpečného webového obsahu a jiných rizik pro vás a vaše zařízení. Při kontrole souboru jsou společnosti Microsoft odeslána data o tomto souboru, jako je název souboru, hodnota hash obsahu souboru, umístění, ze kterého byl soubor stažen, a digitální certifikáty souboru. Pokud filtr SmartScreen v programu Windows Defender vyhodnotí soubor jako neznámý nebo potenciálně nebezpečný, zobrazí se před otevřením souboru upozornění. Při kontrole webového obsahu jsou společnosti Microsoft odeslána data o obsahu a vašem zařízení, včetně webové adresy obsahu. Pokud filtr SmartScreen v programu Windows Defender vyhodnotí obsah jako potenciálně nebezpečný, zobrazí se namísto obsahu varování. Filtr SmartScreen v programu Windows Defender lze zapnout nebo vypnout v Nastaveních.

Antivirová ochrana v programu Windows Defender. Antivirová ochrana v programu Windows Defender vyhledává ve vašem zařízení malware a další nežádoucí software. Antivirová ochrana v programu Windows Defender se aktivuje automaticky za účelem zabezpečení vašeho zařízení, pokud vaše zařízení aktivně nechrání jiný antimalwarový software. Pokud je Antivirová ochrana v programu Windows Defender zapnutá, monitoruje stav zabezpečení vašeho zařízení. Když je Antivirová ochrana v programu Windows Defender zapnutá nebo když je spuštěná, protože je povolená omezená pravidelná kontrola, automaticky odesílá společnosti Microsoft sestavy, které obsahují údaje o potenciálním malwaru nebo jiném nežádoucím softwaru, popřípadě může odesílat soubory, které mohou obsahovat malware. Pokud je pravděpodobné, že sestava může obsahovat osobní údaje, nebude automaticky odeslána a před jejím odesláním budete upozorněni. Antivirovou ochranu v programu Windows Defender můžete nakonfigurovat tak, aby společnosti Microsoft sestavy a potenciální malware neodesílala.

Řeč, rukopis a zadáváníŘeč, rukopis a zadávánímainspeechinkingtypingmodule
Souhrn

Systém Windows poskytuje funkci rozpoznávání řeči na zařízení (dostupnou prostřednictvím desktopové aplikace Windows Rozpoznávání řeči) a cloudovou službu rozpoznávání řeči zavedenou souběžně se službou Cortana na trzích a v oblastech, kde je Cortana dostupná. Pokud chcete zjistit, které jazyky a oblasti funkce rozpoznávání řeči aktuálně podporuje, přejděte na stránku https://support.microsoft.com/instantanswers/557b5e0e-0eb0-44db-87d6-5e5db6f9c5b0/cortana-s-regions-and-languages. Když používáte cloudovou službu rozpoznávání řeči, společnost Microsoft shromažďuje a používá váš hlasový vstup k poskytování služeb rozpoznávání řeči ve službě Cortana a dalších podporovaných aplikacích.

Kromě toho jsou zadaná a zapsaná slova shromažďována za účelem poskytování služby vlastního slovníku, usnadnění zadávání a psaní na vašem zařízení s lepším rozpoznáváním znaků a nabízení návrhů při psaní nebo zadávání. Zadávání dat zahrnuje ukázku zadávaných znaků a slov, ze kterých je odstraněna identifikace, IP adresy a jiné potenciální identifikátory. Sem patří také údaje související s aktivitami, jako jsou například ruční změny textu nebo slova přidaná do slovníku.

V rámci této cloudové služby rozpoznávání řeči shromažďujeme také informace z uživatelského slovníku vytvořeného na vašem zařízení. Hlasová data i uživatelský slovník shromažďujeme a využíváme souhrnně k tomu, abychom vylepšili naše schopnosti správně rozpoznávat řeč u všech uživatelů.

Pokud jste ve službě Cortana udělili příslušná oprávnění, shromažďujeme také vaše jméno a přezdívku, nedávné události v kalendáři a jména osob uvedených ve vašich událostech, informace o vašich kontaktech, včetně jmen a přezdívek, názvy vašich oblíbených míst, vámi používané aplikace a informace o vašich hudebních preferencích. Tyto dodatečné údaje nám umožňují rozpoznat osoby, události, místa a hudbu, když diktujete příkazy, zprávy nebo dokumenty.

Cloudovou službu rozpoznávání řeči můžete kdykoli vypnout. Dojde tím k ukončení shromažďování dat pro tuto funkci a odstranění souvisejících dat uložených na vašem zařízení, jako je váš místní uživatelský slovník nebo historie zadávání.

Nastavení synchronizaceNastavení synchronizacemainsyncsettingsmodule
Souhrn

Když se k systému Windows přihlásíte pomocí účtu Microsoft, synchronizuje systém Windows některá vaše nastavení a data se servery společnosti Microsoft, aby usnadnil vytvoření individuálně přizpůsobeného prostředí na různých zařízeních. Poté, co se přihlásíte k jednomu nebo několika zařízením pomocí účtu Microsoft, a pokud se pomocí stejného účtu Microsoft přihlásíte poprvé k jinému zařízení, stáhne a použije systém Windows nastavení a data zadaná k synchronizaci z ostatních zařízení. Vybraná nastavení pro synchronizaci budou automaticky aktualizována na serverech Microsoft a na ostatních zařízeních, která použijete.

Některá synchronizovaná nastavení zahrnují:

 • Aplikace nainstalované ze služby Microsoft Store
 • Předvolby jazyka
 • Předvolby usnadnění přístupu
 • Individuální nastavení, jako je obrázek profilu, pozadí a nastavení myši
 • Nastavení aplikací pro Microsoft Store
 • Slovníky pro kontrolu pravopisu, slovníky editoru IME a vlastní slovníky
 • Historie prohlížeče Internet Explorer, oblíbené položky a otevřené webové stránky
 • Uložené aplikace, webové stránky, mobilní hotspot a názvy a hesla sítí Wi-Fi

Synchronizaci nastavení a výběr obsahu k synchronizaci provedete v části Nastavení synchronizace v části Účty v nabídce Nastavení systému Windows. Některé aplikace mají svoje vlastní, samostatné ovládací prvky synchronizace. Pokud se k Windows přihlásíte pomocí pracovního účtu a budete chtít tento účet propojit se svým osobním účtem Microsoft, systém Windows se vás před propojením vašeho účtu Microsoft zeptá, jaká nastavení chcete synchronizovat.

Služby aktualizaceSlužby aktualizacemainupdateservicesmodule
Souhrn

Služby aktualizace pro systém Windows zahrnují službu Windows Update a službu Microsoft Update. Služba Windows Update je služba, která nabízí aktualizace softwaru pro systém Windows a další podpůrný software, jako jsou ovladače a firmware dodávaný výrobci zařízení. Služba Microsoft Update je služba, která nabízí aktualizace pro další software společnosti Microsoft, například pro Office.

Služba Windows Update automaticky stáhne aktualizace softwaru pro Windows na vaše zařízení. Pro službu Windows Update můžete nakonfigurovat automatickou instalaci těchto aktualizací při zveřejnění (doporučeno) nebo nastavit v systému Windows upozornění na nutnost restartování k dokončení procesu instalace aktualizací. Aplikace dostupné prostřednictvím služby Microsoft Store jsou aktualizovány automaticky prostřednictvím služby Microsoft Store, jak je popsáno výše v části Microsoft Store.

Webové prohlížeče: Microsoft Edge a Internet ExplorerWebové prohlížeče: Microsoft Edge a Internet Explorermainwebbrowsersmodule
Souhrn

Microsoft Edge je výchozí webový prohlížeč společnosti Microsoft pro systém Windows. Internet Explorer, tradiční prohlížeč společnosti Microsoft, je v systému Windows také k dispozici. Kdykoli použijete webový prohlížeč pro přístup k internetu, údaje o vašem zařízení („standardní údaje o zařízení“) se odesílají na webovou stránku, kterou navštívíte, a online službám, které používáte. Standardní údaje o zařízení zahrnují IP adresu zařízení, typ a jazyk prohlížeče, dobu přístupu a adresy odkazujících webových stránek. Tyto údaje mohou být zaregistrovány na webových serverech těchto webů. Jaké údaje se registrují a jakým způsobem se údaje používají, závisí na zásadách ochrany osobních údajů webových stránek, které navštívíte, a webových služeb, které používáte.

Kromě toho se na vaše zařízení ukládají údaje o tom, jakým způsobem prohlížeč používáte, včetně historie procházení, dat webových formulářů, dočasných internetových souborů a souborů cookie. Tyto údaje můžete ze svého zařízení odstranit pomocí možnosti Odstranit historii procházení.

Nové funkce prohlížeče Microsoft Edge vám umožňují na vašem zařízení zachycovat a ukládat obsah, jako je:

 • Webová poznámka: umožňuje vytváření rukopisných a textových poznámek na webové stránce, kterou navštívíte, a jejich oříznutí, uložení nebo sdílení;
 • Aktivní čtení: umožňuje vytváření a správu seznamů věcí k přečtení, včetně webových stránek nebo dokumentů;
 • Centrum: umožňuje snadnou správu seznamů věcí k přečtení, oblíbených položek, položek ke stažení a historie na jednom místě.

Některé informace o prohlížeči Microsoft uložené na vašem zařízení budou synchronizovány s ostatními zařízeními, pokud se přihlásíte ke svému účtu Microsoft. Například v prohlížeči Internet Explorer zahrnují tyto informace historii procházení a oblíbené položky; v prohlížeči Microsoft Edge zahrnují oblíbené položky a seznamy věcí k přečtení. Pokud například synchronizujete seznam ke čtení prohlížeče Microsoft Edge mezi zařízeními, budou kopie obsahu, který chcete uložit do seznamu ke čtení, odeslány na všechna synchronizovaná zařízení k pozdějšímu zobrazení. Synchronizaci v prohlížeči Internet Explorer můžete zakázat v Nastavení synchronizace v části Účty v Nastavení Windows (viz Nastavení synchronizace). Synchronizaci informací prohlížeče Microsoft Edge můžete také zakázat vypnutím možnosti synchronizace v nastaveních prohlížeče Microsoft Edge.

Prohlížeče Microsoft Edge a Internet Explorer využívají vaše vyhledávací dotazy a historii procházení, aby vám poskytovaly možnost rychlejšího procházení a zobrazování relevantnějších výsledků hledání. Mezi tyto možnosti patří:

 • Návrhy hledání v prohlížeči Internet Explorer. Tato funkce automaticky odesílá informace zadané na panelu Adresa v prohlížeči vašemu výchozímu zprostředkovateli hledání (jako je služba Bing), aby mohla nabízet doporučení pro hledání při zadávání jednotlivých znaků.
 • Návrhy hledání a webů v prohlížeči Microsoft Edge. Tato funkce automaticky odesílá informace zadané na panelu Adresa v prohlížeči službě Bing (i když jste vybrali jiného výchozího zprostředkovatele hledání), aby mohla nabízet doporučení pro hledání při zadávání jednotlivých znaků.

Tyto funkce můžete kdykoli vypnout. Aby mohly být poskytovány výsledky hledání, odesílají prohlížeče Microsoft Edge a Internet Explorer vaše vyhledávací dotazy, standardní údaje o zařízení a polohu (pokud jste tuto možnost povolili) vašemu výchozímu zprostředkovateli hledání. Pokud je vaším výchozím zprostředkovatelem hledání služba Bing, používáme tyto údaje způsobem uvedeným v části Bing tohoto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

S procházením webu v prohlížeči Microsoft Edge vám může pomoci služba Cortana prostřednictvím funkcí, jako je například Zeptat se Cortany. Používání služby Cortana v prohlížeči Microsoft Edge můžete kdykoli zakázat v nabídce Nastavení prohlížeče Microsoft Edge. Pokud chcete získat další informace o tom, jak Cortana používá údaje a jakým způsobem to můžete sami nastavit, přejděte do části Cortana v tomto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Připojování Wi-Fi k navrhovaným otevřeným hotspotůmPřipojování Wi-Fi k navrhovaným otevřeným hotspotůmmainwi-fisensemodule
Souhrn

Pokud v nastavení Wi-Fi zapnete možnost Připojovat se k navrhovaným otevřeným hotspotům, budete se automaticky připojovat k navrhovaným otevřeným sítím Wi-Fi. Pamatujte, že ne všechny otevřené sítě jsou bezpečné – buďte obezřetní, chcete-li s použitím otevřené sítě provést nějakou online akci, která vyžaduje důvěrné nebo osobní údaje, například bankovní transakci nebo nákup.

Aplikace pro WindowsAplikace pro Windowsmainwindowsappsmodule
Souhrn

Systém Windows zahrnuje celou řadu aplikací od společnosti Microsoft a další aplikace jsou dostupné ve službě Microsoft Store. Mezi tyto aplikace patří:

Aplikace Mapy. Aplikace Mapy poskytuje služby podle polohy a využívá služby Bing ke zpracování vašeho hledání v aplikaci Mapy. V části Bing v tomto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů najdete další informace o těchto službách nebo aplikacích využívajících službu Bing. Pokud aplikace Mapy získá přístup k vaší poloze, i když aplikaci nepoužíváte, společnost Microsoft může shromažďovat anonymizované údaje o poloze z vašeho zařízení za účelem zlepšování služeb společnosti Microsoft. Přístup aplikace Mapy k vaší poloze můžete zakázat vypnutím služby zjišťování polohy nebo vypnutím přístupu aplikace Mapy ke službě zjišťování polohy.

V aplikaci Mapy můžete sledovat svá oblíbená místa a poslední hledání v mapách. Vaše oblíbená místa a historie hledání budou součástí návrhů hledání. Pokud se přihlásíte pomocí svého účtu Microsoft, vaše oblíbená místa, historie hledání a nastavení určitých aplikací budou synchronizována s ostatními zařízeními a službami (například se službou Cortana). Další informace najdete výše v části Nastavení synchronizace.

Aplikace Fotoaparát a Fotografie. Pokud povolíte aplikaci Fotoaparát použít vaši polohu, budou údaje o poloze součástí fotografií, které pořizujete pomocí svého zařízení. Součástí fotografií a videí budou také určité popisné údaje, například model fotoaparátu a datum, kdy byla fotografie pořízena. Pokud se rozhodnete sdílet fotografii nebo video, jakékoli vložené údaje budou přístupné uživatelům a službám, pro něž je nastaveno sdílení. Přístup aplikace Fotoaparát k vaší poloze můžete zakázat vypnutím všech přístupů ke službě zjišťování polohy v nabídce Nastavení vašeho zařízení nebo vypnutím přístupu aplikace Fotoaparát ke službě zjišťování polohy.

Vaše fotografie, videa a také kopie obrazovky uložené ve složce fotoaparátu budou automaticky odeslány do úložiště OneDrive. Můžete provádět správu fotografií a/nebo videí v úložišti OneDrive a v nabídce Nastavení můžete zakázat automatické odesílání.

Pokud pořizujete fotografie obsahující informace o poloze, může aplikace Fotografie třídit fotografie podle času a polohy. Chcete-li fotografie seřadit, aplikace Fotografie odesílá údaje o poloze vašich fotografií společnosti Microsoft za účelem zjištění názvů míst, jako je například „Seattle, Washington“. Pokud používáte aplikaci Fotografie a přihlásíte se pomocí účtu Microsoft, vaše fotografie a videa z úložiště OneDrive budou automaticky seřazeny do alb aplikace Fotografie a také se zobrazí na živé dlaždici aplikace Fotografie. Vaše fotografie nebo videa budou sdílena s ostatními uživateli jen tehdy, pokud to povolíte.

Aplikace Lidé. Aplikace Lidé umožňuje zobrazení všech vašich kontaktů a komunikaci s nimi na jednom místě. Pokud přidáte svůj účet Microsoft k zařízení s Windows, budou vaše kontakty z účtu automaticky přidány do aplikace Lidé. Do aplikace Lidé můžete přidat další účty, včetně účtů na sociálních sítích (jako je Facebook a Twitter) a e-mailových účtů. Když přidáte účet, informujeme vás o tom, jaká data může aplikace Lidé importovat nebo synchronizovat s určitou službou, a umožníme vám určit, co bude přidáno. Další aplikace, které nainstalujete, mohou také synchronizovat data s aplikací Lidé, včetně poskytování dalších podrobností k existujícím kontaktům. Konkrétní účet můžete z aplikace Lidé kdykoli odebrat.

Aplikace Pošta a Kalendář. Aplikace Pošta a Kalendář umožňuje propojit veškeré vaše e-maily, kalendáře a soubory na jednom místě, včetně těch od poskytovatelů e-mailu a úložiště souborů třetích stran. Aplikace poskytuje služby založené na umístění, například informace o počasí ve vašem kalendáři. Používání umístění v aplikaci ale můžete zakázat. Když do aplikace Pošta a Kalendář přidáte účet, budou se e-maily, položky kalendáře, soubory, kontakty a další nastavení vašeho účtu automaticky synchronizovat s vaším zařízením a servery Microsoftu. Účet můžete kdykoli odebrat nebo můžete kdykoli provést změny dat synchronizovaných z vašeho účtu. Pokud chcete účet nakonfigurovat, musíte aplikaci poskytnout přihlašovací údaje účtu (například uživatelské jméno a heslo). Tyto údaje se přes internet odešlou na server poskytovatele třetí strany. Aplikace se nejprve pokusí vytvořit zabezpečené připojení (SSL) pro konfiguraci vašeho účtu. Pokud však váš poskytovatel e-mailu nepodporuje šifrování SSL, budou údaje odeslány v nezašifrované podobě. Pokud přidáte účet poskytnutý nějakou organizací (například firemní e-mailovou adresu), vlastník domény organizace může implementovat určité zásady a kontrolní prvky (například vyžadování vícefaktorového ověřování nebo možnost vzdáleného vymazání dat z vašeho zařízení), které budou mít vliv na vaše používání aplikace.

Aplikace Zprávy. Pokud se na svém zařízení přihlásíte pomocí účtu Microsoft, můžete nastavit zálohování informací, čímž spustíte synchronizaci SMS a MMS zpráv a jejich uložení v účtu Microsoft. Díky tomu můžete načíst zprávy v případě, že přijdete o svůj telefon nebo si pořídíte nový. Po počátečním nastavení zařízení můžete kdykoli spravovat nastavení psaní zpráv. Pokud zálohování SMS/MMS zpráv vypnete, dříve zálohované zprávy s účtem Microsoft nebudou odstraněny. Chcete-li z úložiště některé zprávy odstranit, musíte je odstranit ze zařízení ještě před vypnutím zálohování. Pokud povolíte aplikaci Zprávy použít vaši polohu, můžete k odchozí zprávě připojit odkaz na svou aktuální polohu. Informace o poloze bude společnost Microsoft shromažďovat tak, jak je popsáno v části Služby zjišťování polohy Windows.

Aplikace Peněženka pro Windows Phone. Peněženku můžete používat k uchovávání informací, jako jsou kupóny, věrnostní karty, vstupenky a další digitální obsah. Tam, kde je to možné, můžete do Peněženky přidat platební karty, abyste mohli u prodejců, kteří jsou zapojeni do programu, provádět platby prostřednictvím NFC (bezkontaktní komunikace).

Peněženku můžete pro platby nastavit tak, že se přihlásíte k funkci Peněženka osobním účtem Microsoft a přidáte platební karty, které jsou tomuto účtu přidružené. Když do Peněženky přidáte platební kartu, poskytneme vaší bance a síti platební karty údaje, včetně vašeho jména, čísla karty, fakturační adresy, e-mailové adresy, údajů o zařízení (včetně názvu, typu a identifikátoru zařízení) a vaši polohu v době, kdy jste platební kartu do peněženky přidali. Tyto údaje se odešlou vaší bance a síti platební karty za účelem zjištění způsobilosti vaší platební karty, povolení transakcí a odhalení podvodů.

Pokud provedete platbu NFC, Peněženka poskytne obchodníkovi zašifrovanou verzi vaší platební karty (token). Obchodník poté předloží tento token, společně s podrobnostmi transakce, vaší bance, aby transakci dokončil a vyžádal si za ni platbu.

Windows Media PlayerWindows Media Playermainwindowsmediaplayermodule
Souhrn

Program Windows Media Player umožňuje přehrávat disky CD a DVD a jiný digitální obsah (například soubory WMA a MP3), kopírovat disky CD a spravovat knihovnu médií. Abychom zdokonalili váš zážitek z přehrávání obsahu ve vaší knihovně, zobrazí program Windows Media Player související informace o médiu, například název alba, názvy skladeb, obrázek alba, umělce a autora. Za účelem doplnění vašich informací o médiu odešle program Windows Media Player společnosti Microsoft žádost, která obsahuje standardní informace o počítači, identifikátor multimediálního obsahu a informace o médiu už obsažené v knihovně programu Windows Media Player (včetně informací, které jste případně upravili nebo sami zadali), aby společnost Microsoft mohla stopu rozpoznat a následně vrátit další informace, které jsou k dispozici.

Program Windows Media Player umožňuje také přehrávat obsah, který je vám streamován přes síť. Poskytování této služby vyžaduje, aby program Windows Media Player komunikoval se serverem, který média streamuje. Tyto servery jsou obvykle provozovány jinými poskytovateli obsahu než společností Microsoft. Program Windows Media Player odešle při přehrávání streamovaných médií protokol serveru, který média streamuje, nebo jiným webovým serverům, pokud o to server, který média streamuje, požádá. Protokol obsahuje údaje, jako je čas připojení, IP adresa, verze operačního systému, verze programu Windows Media Player, identifikační číslo přehrávače (ID přehrávače), datum a protokol. Na ochranu vašeho soukromí odesílá program Windows Media Player ve výchozím nastavení pro každou relaci odlišné ID přehrávače.

Windows HelloWindows Hellomainwindowshellomodule
Souhrn

Windows Hello poskytuje okamžitý přístup k vašemu zařízení prostřednictvím biometrického ověřování. Pokud službu Windows Hello zapnete, aktivujete možnost identifikace pomocí vaší tváře, otisků prstů nebo duhovky na základě celé řady jedinečných bodů nebo rysů, které jsou extrahovány ze snímku a uloženy na vašem zařízení v podobě šablony – nedojde ale k uložení samotného snímku vaší tváře nebo duhovky. Údaje biometrického ověřování použité při přihlašování se ukládají pouze na vašem zařízení. Údaje biometrického ověřování můžete odstranit v nabídce Nastavení.

Windows SearchWindows Searchmainwindowssearchmodule
Souhrn

Služba Windows Search umožňuje prohledávání obsahu a webu na jednom místě. Pokud se rozhodnete prohledat pomocí služby Windows Search váš obsah, nabídne vám výsledky pro položky v osobním úložišti OneDrive, v úložišti OneDrive pro firmy, pokud je povolené, v cloudových úložištích jiných poskytovatelů v rozsahu, který tito jiní poskytovatelé podporují, a ve vašem zařízení. Pokud se rozhodnete pomocí služby Windows Search prohledat web nebo získat návrhy hledání pomocí služby Windows Search nebo Cortana, budou výsledky hledání poskytovány prostřednictvím služby Bing a vaše vyhledávací dotazy použijeme tak, jak je popsáno v části Bing v tomto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Zábava a související službyZábava a související službymainentertainmentmodule
Souhrn

Zábava a související služby poskytují bohaté možnosti a přístup k nejrůznějšímu obsahu, aplikacím a hrám.

XboxXboxmainxboxmodule
Souhrn
Microsoft StoreMicrosoft Storemainwindowsstoremodule
Souhrn
MSNMSNmainmainmodule
Souhrn
Hudba Groove / Filmy a TV pořadyHudba Groove / Filmy a TV pořadymaingroovemusicmoviestvmodule
Souhrn
SilverlightSilverlightmainsilverlightmodule
Souhrn
Služby Microsoft HealthSlužby Microsoft Healthmainmicrosofthealthservicesmodule
Souhrn

Služby Microsoft Health vám mohou pomoci pochopit a spravovat údaje týkající se vašeho zdraví. Patří mezi ně služby HealthVault a HealthVault Insights, zařízení Microsoft Band, další aplikace Microsoft Health a související produkty. Zařízení Band vám pomáhá sledovat vaše data, jako je tepová frekvence a počet kroků, které ujdete. Zařízení Band může také využívat službu Cortana k vytváření poznámek a přijímání oznámení z vašeho telefonu. Aplikace Microsoft Health odesílá data na servery společnosti Microsoft a umožňuje vám tato data zobrazovat, spravovat a řídit. Aplikace mohou povolit zasílání oznámení do zařízení Band a dalších zařízení. Služby HealthVault vám umožňují shromažďovat, upravovat, přidávat a ukládat údaje o zdraví online a také vaše údaje o zdraví sdílet s rodinou, ošetřovateli a zdravotníky.

Služby Microsoft Health shromažďují a používají vaše údaje, aby vám mohly poskytovat služby vylepšující a přizpůsobující vaše prostředí. Údaje o zdraví, která společnosti Microsoft poskytnete prostřednictvím služeb Microsoft Health, nejsou bez vašeho výslovného souhlasu spojovány s daty z ostatních služeb společnosti Microsoft ani používány pro jiné účely. Společnost Microsoft například nepoužívá vaše zdravotní záznamy k prodeji nebo inzerování dalších služeb vaší osobě bez vašeho souhlasu s poskytováním takových služeb nebo zasíláním reklam.

Služby HealthSlužby Healthmainmicrosoftservicelongmodule
Souhrn

Služby Microsoft Health vám mohou pomoci pochopit a spravovat údaje týkající se vašeho zdraví. Shromažďované údaje závisejí na službách a funkcích, které používáte, a zahrnují následující položky:

 • Údaje profilu. Při vytváření profilu musíte zadat údaje, jako je třeba výška, váha a věk, pomocí kterých se vypočítávají výsledky vašich aktivit. Ostatní údaje profilu pochází z vašeho osobního účtu Microsoft.
 • Údaje o aktivitách a fitness. Služby Microsoft Health vám pomáhají udržet si přehled o aktivitách a fitness tím, že shromažďují údaje, jako jsou například vaše tepová frekvence, kroky, spálené kalorie a spánek. Příklady typů činností, jejichž sledování si můžete zvolit, jsou běh, trénink a spánek.
 • Údaje o používání. Abychom vám mohli poskytovat ty nejlepší služby, shromažďujeme a automaticky nahráváme statistiky o výkonu a vašem používání služeb Microsoft Health.
 • Poloha. Zařízení Microsoft Band má zabudovaný modul GPS, který vám umožňuje sledovat trasu vašeho běhu nebo vyjížďky na kole, aniž byste s sebou museli mít svůj telefon. Pokud pro danou aktivitu modul GPS zapnete, můžete si prohlédnout mapu aktivity v aplikacích Microsoft Health. Některé režimy zařízení Band, například Golf nebo Explorer, modul GPS automaticky zapnou a při ukončení režimu ho zase vypnou. 

Pokud chcete získat další informace o snímačích zařízení Band a jimi shromažďovaných údajích, přejděte sem.

Přístup a řízení. Své údaje ve službách Microsoft Health si můžete zobrazit a spravovat. Můžete například zobrazit a aktualizovat údaje svého profilu, spravovat propojené aplikace a prohlížet předchozí aktivity. Ve službách Microsoft Health můžete odstraňovat údaje o konkrétních aktivitách. Když odstraníte konkrétní aktivitu, je událost odstraněna ze služeb Microsoft Health, ale ostatní údaje a základní údaje snímače zaznamenané zařízením zůstanou ve službách Microsoft Health uchovány. Pokud chcete zrušit svůj účet služeb Microsoft Health, obraťte se kdykoli na zákaznickou podporu tady.

Cortana. Služby Microsoft Health vám umožňují používat službu Cortana. Když používáte službu Cortana, jsou se službou Cortana sdílena data, která zpracováváte ve službách Microsoft Health, včetně údajů souvisejících se zdravím a zpracovávaných údajů ze služeb třetích stran. Možnosti služby Cortana vám umožňují provádět dotazy a nastavovat si připomenutí pomocí hlasu, pokud je Cortana ve vašem zařízení povolena. Pokud chcete zjistit víc o tom, jak Cortana spravuje vaše údaje, přejděte na část Cortana tohoto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

HealthVaultHealthVaultmainhealthvaultmodule
Souhrn

HealthVault je osobní zdravotní platforma, která vám umožňuje shromažďovat, upravovat, ukládat a sdílet data o vašem zdraví online. Pomocí platformy HealthVault můžete kontrolovat vaše vlastní zdravotní záznamy. Můžete si také zvolit, zda chcete své údaje o zdraví sdílet s rodinou, ošetřovateli, zdravotníky, mobilními aplikacemi, zařízeními souvisejícími se zdravím a online nástroji. Další informace o platformě HealthVault najdete tady.

Přihlášení k platformě HealthVault. Pokud se chcete k platformě HealthVault přihlásit, můžete použít účet Microsoft nebo ověřovací služby třetí strany. Pokud zavřete svůj účet Microsoft nebo ztratíte přihlašovací údaje k účtu, je možné, že se ke svým údajům nebudete moci dostat. S platformou HealthVault můžete použít více než jeden přihlašovací údaj, což pomůže zajistit trvalý přístup. Než začnete pro platformu HealthVault používat ověřovací službu třetí strany, doporučujeme přečíst si prohlášení o ochraně osobních údajů a zabezpečení vydané daným poskytovatelem.

Účet platformy HealthVault a zdravotní záznamy. Chcete-li vytvořit nový účet platformy HealthVault, musíte zadat osobní údaje, jako je jméno, datum narození, e-mailová adresa, PSČ a země nebo oblast. V závislosti na tom, které funkce budete používat, můžete být požádáni o další informace. Účet platformy HealthVault vám umožňuje spravovat jeden nebo více zdravotních záznamů, například záznamy, které vytvoříte pro sebe a členy vaší rodiny. Do zdravotního záznamu, který spravujete, můžete kdykoli přidávat údaje nebo je z něj odstraňovat.

V USA přidělí platforma HealthVault každému zdravotnímu záznamu jedinečnou e-mailovou adresu HealthVault. Když je na takovou e-mailovou adresu přijata zpráva, zpráva a přílohy se automaticky přidají k záznamu v platformě HealthVault a správci takového záznamu je odesláno e-mailové oznámení. E-mailová služba v platformě HealthVault využívá službu Direct, protokol určený konkrétně ke komunikaci s poskytovateli zdravotnických služeb. Z tohoto důvodu umožňují odesílání a přijímání e-mailů platformy HealthVault pouze poskytovatelé využívající systém s protokolem Direct. Správci záznamů mohou e-mailové adresy záznamů přidávat nebo deaktivovat.

Sdílení zdravotních údajů. Důležitou funkcí platformy HealthVault je schopnost sdílet vaše zdravotní údaje s lidmi a službami, které vám pomáhají dosahovat vašich zdravotních cílů. Standardně jste určeni jako správci záznamů, které vytvoříte. Správci mají nejvyšší úroveň přístupu ke zdravotním záznamům. Jako správce můžete sdílet data ve zdravotním záznamu s další osobou tím, že jí prostřednictvím platformy HealthVault odešlete e-mailovou pozvánku. Můžete stanovit, jaký typ přístupu bude tato osoba mít (včetně přístupu správce), jak dlouho bude tento přístup mít, a zda bude moci data v záznamu upravovat. Když udělíte někomu přístup, může tato osoba udělit stejnou úroveň přístupu někomu jinému (například osoba s přístupem pouze k prohlížení může udělit přístup pouze k prohlížení jinému uživateli). Vzhledem k tomu, že při nevhodném udělení přístupu by mohla daná osoba narušit vaše soukromí nebo dokonce zrušit váš přístup k vlastním záznamům, měli byste být ohledně udělování přístupu ke svým záznamům opatrní.

Můžete se rozhodnout sdílet konkrétní (nebo veškeré) údaje ve zdravotním záznamu s ostatními službami, včetně zapojených služeb třetích stran, které povolíte. Žádná služba nemá přístup k vašim údajům prostřednictvím platformy HealthVault, pokud jí nebude tento přístup prostřednictvím platformy HealthVault udělen autorizovaným uživatelem. Platforma HealthVault vám umožňuje řídit přístup povolením nebo zamítnutím žádostí o přístup. U každého uděleného přístup konkrétní služby si zvolíte, jaké zdravotní údaje v konkrétním zdravotním záznamu chcete sdílet a jaké činnosti může každá služba se zdravotními údaji provádět.

Služba, které povolíte přístup k záznamu, získá celé jméno připojené k vašemu účtu platformy HealthVault, přezdívku autorizovaných záznamů a váš vztah k danému záznamu. Služba bude mít přístup prostřednictvím platformy HealthVault, dokud jí tento přístup nezrušíte. Společnost Microsoft může zrušit přístup služby k platformě HealthVault, pokud nesplňuje závazky o ochraně osobních údajů vůči společnosti Microsoft. Kromě omezení přístupu, který mají k vašim údajům v platformě HealthVault, služby třetích stran neřídíme ani nesledujeme a jejich postupy ochrany osobních údajů se budou lišit.

Zprávy pro poskytovatele zdravotnických služeb ve Spojených státech. Ve Spojených státech umožňujeme zapojeným poskytovatelům zdravotnických služeb získat zprávy o tom, zda jsou informace, které odesílají do záznamů ve službách Microsoft Health, používány. Tato funkce podporuje cíl „smysluplného využívání“ stanovený zákonem HITECH, který poskytuje pobídky pro poskytovatele zdravotnické péče, aby svým pacientům zasílali kopie jejich lékařských záznamů elektronicky. Poskytovatelé, kteří se účastní tohoto programu, mohou získávat zprávy, které obsahují číslo, jež poskytovatel používá k identifikaci pacienta v rámci systému, a zda uživatel učinil jednu z „kvalifikačních činností“ v platformě HealthVault (ale žádné informace o tom, jakou činnost vykonal). „Kvalifikační činnost“ aktuálně zahrnuje činnosti, jako je prohlížení, stahování nebo přenos zdravotních údajů e-mailem. Zasílání zpráv o vašich záznamech můžete vypnout.

Přístup a řízení. Údaje o vašem účtu platformy HealthVault můžete prohlížet, upravovat nebo odstraňovat nebo můžete svůj účet platformy HealthVault kdykoli zavřít. Položky z účtu mohou trvale odstranit pouze správci. Když smažete zdravotní záznam, je smazán u všech uživatelů, kteří k němu měli přístup.

Když svůj účet platformy HealthVault zavřete, smažeme všechny záznamy, u kterých jste jako výhradní správce. Pokud u záznamu sdílíte přístup správce s někým jiným, můžete si zvolit, zda chcete záznam smazat. Společnost Microsoft počká po omezenou dobu, než budou vaše údaje trvale smazány, aby vám tak pomohla vyhnout se náhodnému smazání nebo škodlivému odstranění vašich zdravotních dat.

Platforma HealthVault uchovává úplnou historii každého přístupu, změny nebo smazání ze strany uživatelů nebo služeb, což zahrnuje datum, činnost a jméno osoby nebo služby. Správci záznamů mohou historii těchto záznamů prohlížet.

E-mailová komunikace. E-mailovou adresu, kterou nám poskytnete při vytváření vašeho účtu platformy HealthVault, použijeme k zaslání e-mailu požadujícího ověření vaší e-mailové adresy, ke sdílení pozvání, která budete zasílat prostřednictvím platformy HealthVault, a k zasílání oznámení služby, jako jsou e-mailová oznámení o tom, že ke svým záznamům v HealthVault můžete přidat další dostupné informace.

Platforma HealthVault pravidelně zasílá elektronické zpravodaje, které vás informují o posledních vylepšeních. Platforma HealthVault vám také bude pravidelně zasílat e-mail uvádějící souhrn vaší nedávné činnosti na účtu. Na základě vašich kontaktních preferencí můžeme také použít vaši e-mailovou adresu k odeslání propagačního e-mailu. Přijímání těchto e-mailů můžete kdykoli odmítnout.

maineuropeanprivacymodule,mainsecurityofpersonaldatamodule,mainwherewestoreandprocessdatamodule,mainourretentionofpersonaldatamodule,maincollectionofdatafromchildrenmodule,mainpreviewreleasesmodule,mainchangestothisprivacystatementmodule,mainhowtocontactusmodule mainenterpriseservicesmodule,mainenterprisedevsoftwareappsmodule,mainmicrosoftcognitiveservicesmodule mainofficeservicesmodule,mainonedrivemodule,mainoutlookmodule,mainskypemodule mainbingmodule,maincortanamodule,mainMicrosoftTranslatormodule,mainswiftkeymodule mainactivationmodule,mainadvertisingidmodule,maindiagnosticsmodule,mainlocationservicesmotionsensingmodule,mainsecurityandsafetyfeaturesmodule, mainspeechinkingtypingmodule, mainsyncsettingsmodule,mainupdateservicesmodule,mainwebbrowsersmodule,mainwi-fisensemodule,mainwindowsappsmodule,mainwindowsmediaplayermodule,mainwindowshellomodule,mainwindowssearchmodule mainxboxmodule,mainwindowsstoremodule,mainmainmodule,maingroovemusicmoviestvmodule,mainsilverlightmodule mainmicrosoftservicelongmodule,mainhealthvaultmodule
mainenterprisedeveloperproductsmodule
Soubory cookie

Většina stránek společnosti Microsoft využívá soubory cookie, malé textové soubory, které lze číst pomocí webového serveru na doméně, která vkládá soubory cookie na pevný disk. Soubory cookie můžeme používat k uložení vašich předvoleb a nastavení, pomoci s přihlášením, poskytnutí cílených reklam a analýze provozu stránky. Kliknutím sem získáte další informace.

Rámcové dohody Privacy Shield o ochraně soukromí mezi EU a USA a mezi Švýcarskem a USA

Společnost Microsoft dodržuje principy rámcových dohod o ochraně soukromí Privacy Shield mezi EU a USA a mezi Švýcarskem a USA. Pokud chcete získat další informace, klikněte sem.