Ochrana vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů vysvětluje, jaké osobní údaje společnost Microsoft zpracovává a pro jaké účely a jak zpracování probíhá.

Společnost Microsoft má velmi širokou nabídku, od serverových produktů podporujících chod podniků po celém světě, přes zařízení, která používáte doma, a software určený žákům a studentů ve školách, až po služby, které umožňují vývojářům vytvářet a hostovat řešení nové generace. Když v tomto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů odkazujeme na produkty společnosti Microsoft, máme tím na mysli její služby, weby, aplikace, software, servery a zařízení.

Další relevantní informace proto najdete v částech tohoto prohlášení věnovaných konkrétním produktům. Toto prohlášení se vztahuje na interakce společnosti Microsoft s vámi, na produkty společnosti Microsoft uvedené níže a také na další produkty společnosti Microsoft, u kterých se toto prohlášení zobrazuje.

Mladí lidé mohou začít na stránce Ochrana osobních údajů pro mladé. Tato stránka klade důraz informace, které by mohly být pro mladé lidi užitečné.

Pokud jde o jednotlivce v USA, přečtěte si prosím naše Ochrana osobních údajů ve státech USA a Zásady ochrany osobních údajů pro údaje o zdravotním stavu spotřebitelů státu Washington, kde najdete další informace o zpracování vašich osobních údajů a o vašich právech vyplývajících z platných zákonů o ochraně osobních údajů ve státech USA.


Osobní údaje, které shromažďujemeOsobní údaje, které shromažďujememainpersonaldatawecollect
Souhrn
Celý text

Společnost Microsoft při komunikaci s vámi a prostřednictvím svých produktů shromažďuje vaše osobní údaje, a to pro různé účely popsané níže, mimo jiné s cílem zefektivňovat svůj provoz a nabídnout vám ve svých produktech to nejlepší prostředí. Některé tyto údaje nám poskytujete přímo, například při vytváření účtu Microsoft, správě licenčního účtu vaší organizace, zadávání vyhledávacího dotazu službě Bing, registraci na akci společnosti Microsoft, zadávání hlasového příkazu služby Cortana, odesílání dokumentu na OneDrive, registraci pro Microsoft 365, nebo když kontaktujete naši podporu. Další osobní údaje o vás získáváme shromažďováním údajů o interakcích s vámi a o tom, jak využíváte naše produkty a sdělujete nám své názory.

Při zpracování údajů pro níže popsané různorodé účely vycházíme z řady různých právních zdůvodnění a oprávnění (někdy označovaných jako „právní základy“), mimo jiné z vašeho souhlasu, vyvažování oprávněných zájmů, nutnosti uzavírat a naplňovat smlouvy a zajistit soulad s předpisy.

Osobní údaje získáváme také od třetích stran. Údaje získané od třetích stran chráníme podle postupů popsaných v tomto prohlášení a také v souladu s případnými dalšími omezeními, která vyžaduje zdroj těchto údajů. Tyto třetí strany se v průběhu času mění, ale mimo jiné zahrnují:

 • zprostředkovatele dat, od nichž kupujeme demografické údaje na doplnění námi shromažďovaných údajů,
 • služby, které jiným subjektům zpřístupňují obsah generovaný v rámci svých produktů uživateli, například recenze místních podniků nebo veřejné příspěvky ze sociálních sítí,
 • komunikační služby, včetně poskytovatelů e-mailových služeb a sociálních sítí, když nám v takových službách nebo sítích třetích stran udělíte oprávnění k přístupu k osobním údajům,
 • poskytovatele služeb, kteří nám pomáhají určit polohu vašeho zařízení,
 • partnery, s nimiž nabízíme služby pod sdílenou obchodní značkou nebo spolupracujeme na marketingových aktivitách,
 • vývojáře, kteří vytvářejí prostředí prostřednictvím produktů od společnosti Microsoft nebo pro tyto produkty,
 • třetí strany, které poskytují prostředí prostřednictvím produktů od společnosti Microsoft,
 • Veřejně dostupné zdroje, jako je otevřený veřejný sektor, akademické a komerční soubory dat a další zdroje dat.

Pokud jednáte jménem organizace (například podniku nebo školy), která používá podnikové a vývojářské produkty od společnosti Microsoft, informujte se o způsobu zpracování svých údajů v části Podnikové a vývojářské produkty tohoto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů. Pokud jste koncovým uživatelem produktu od společnosti Microsoft nebo účtu Microsoft poskytnutého vaší organizací, přečtěte si také informace uvedené v částech Produkty poskytované vaší organizacíÚčet Microsoft.

Pokud jde o technologie, které používáte, a údaje, které o sobě sdílíte, máte možnost volby. Když vás žádáme o osobní údaje, můžete odmítnout. U mnoha z našich produktů jsou osobní údaje nutné k provozu a poskytování služby. Pokud se rozhodnete nám údaje potřebné pro provoz a poskytování produktu nebo funkce nesdělovat, nemůžete daný produkt nebo funkci používat. Jestliže se rozhodnete nám osobní údaje neposkytnout v případě, kdy od nás jejich shromažďování vyžaduje zákon nebo jsou nutné k tomu, abychom s vámi mohli uzavřít nebo udržovat smlouvu, nebudeme moci smlouvu uzavřít. Pokud se taková situace týká produktu, který již používáte, můžeme jeho poskytování pozastavit nebo zrušit. V takovém případě vás včas upozorníme. V případech, kdy poskytnutí osobních údajů není povinné a vy se rozhodnete je nesdílet, vám nebudou správně fungovat prvky, které tyto údaje využívají, například personalizace.

To, jaké údaje shromažďujeme, závisí na kontextu vašich interakcí se společností Microsoft, na tom, jaké volby vyberete (mimo jiné v nastavení ochrany osobních údajů), na produktech a funkcích, které používáte, na vaší poloze a příslušných zákonech..

Můžeme shromažďovat mimo jiné následující údaje:

Jméno a kontaktní údaje. Vaše jméno a příjmení, e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo a další podobné kontaktní údaje

Přihlašovací údaje. Hesla, nápovědy k heslům a další informace o zabezpečení používané k ověřování a přístupu k účtu

Demografické údaje. Údaje o vás, jako je váš věk, pohlaví, země nebo oblast a upřednostňovaný jazyk

Platební údaje. Údaje nezbytné ke zpracování plateb, jako je číslo platebního nástroje (například platební karty) a bezpečnostní kód přidružený k platebnímu nástroji

Údaje o předplatném a licencích. Informace o vašich předplatných, licencích a dalších oprávněních k zakoupeným produktům

Interakce. Údaje o tom, jak používáte produkty Microsoft V některých případech, například u vyhledávacích dotazů, se jedná o údaje, které nám poskytujete při využívání produktů. Jindy, například u zpráv o chybách, tyto údaje generujeme. K dalším příkladům údajů o interakcích patří:

 • Údaje o zařízení a používání produktů. Údaje o vašem zařízení a o produktu a funkcích, které používáte, včetně informací o vašem hardwaru a softwaru, o výkonu našich produktů a o vašich nastaveních. Například:
  • Historie plateb a účtu. Údaje o zakoupených položkách a aktivitách spojených s vaším účtem.
  • Historie procházení. Údaje o webových stránkách, které navštěvujete.
  • Údaje o zařízení, připojení a konfiguraci. Údaje o vašem zařízení, jeho konfiguraci a sítích v blízkosti. Například údaje o operačních systémech a dalším softwaru nainstalovaném v zařízení, včetně kódů Product Key. Dále adresa IP, identifikátory zařízení (jako je číslo IMEI u telefonů), místní nastavení a nastavení jazyka a informace o přístupových bodech sítí WLAN v blízkosti vašeho zařízení.
  • Zprávy o chybách a údaje o fungování. Údaje o fungování produktů a případných problémech, s nimiž se setkáte, včetně zpráv o chybách. Zprávy o chybách (někdy označované jako „výpisy stavu systému“) mohou zahrnovat podrobnosti o softwaru nebo hardwaru, kterého se chyba týkala, obsah souborů otevřených v době, kdy došlo k chybě, a údaje o dalším softwaru v zařízení.
  • Údaje pro řešení potíží a poskytování pomoci. Údaje, které nám poskytnete, když se na společnost Microsoft obrátíte s žádostí o pomoc, například údaje o používaných produktech, a další podrobnosti, které nám pomohou při poskytování podpory. Může se jednat například o kontaktní nebo ověřovací údaje, obsah vaší chatové či jiné komunikace se společností Microsoft, údaje o stavu vašeho zařízení a používaných produktech, poskytnuté s cílem napomoci při prošetření problému. Když nás kontaktujete, například za účelem využití zákaznické podpory, mohou být telefonní hovory či konverzace na chatu s našimi zástupci monitorovány a nahrávány.
  • Údaje o používání robotů. Interakce s roboty a dovednostmi dostupnými prostřednictvím produktů společnosti Microsoft, včetně robotů a dovedností poskytovaných třetími stranami.
 • Zájmy a oblíbené položky. Údaje o vašich zájmech a oblíbených oblastech, například o sportovních týmech, kterým fandíte, o vašich oblíbených programovacích jazycích, o akciích, jejichž vývoj sledujete, nebo o městech, která jste si přidali například do sledování předpovědí počasí nebo provozu Kromě údajů, které nám explicitně poskytnete, můžeme vaše zájmy a oblíbené oblasti vyvozovat nebo odvozovat z jiných údajů, které shromažďujeme.
 • Údaje o používání obsahu. Informace o multimediálním obsahu (např. o televizních pořadech, videích, hudbě, zvukových souborech, knihách, aplikacích a hrách), který získáváte prostřednictvím našich produktů.
 • Vyhledávací dotazy a příkazy. Hledejte dotazy a příkazy, když používáte produkty Microsoftu s vyhledávacími nebo souvisejícími funkcemi produktivity, jako jsou interakce s chatbotem.
 • Hlasová data. Vaše hlasová data, někdy také označovaná jako „hlasové klipy“, například vyhledávací dotazy, příkazy nebo diktování, když mluvíte (včetně případných zvuků v pozadí).
 • Údaje o textu, rukopisu a psaní. Údaje o textu, rukopisu a psaní a související informace Když například shromažďujeme údaje o rukopisu, shromažďujeme zároveň údaje o poloze vstupního nástroje na vašem zařízení.
 • Obrázky. Obrázky a související informace, například metadata obrázků Mezi údaji shromažďujeme například obrázek, který nám poskytnete při používání služby s podporou obrázků Bing.
 • Kontakty a vztahy. Údaje o vašich kontaktech a vztazích, pokud některý z produktů používáte ke sdílení informací s ostatními, ke správě kontaktů, ke komunikaci s dalšími lidmi nebo ke zlepšování své produktivity.
 • Údaje ze sociálních sítí. Informace o vašich vztazích a interakcích s dalšími lidmi a organizacemi, například údaje o typech komunikace s lidmi a organizacemi (jako jsou údaje o označeních To se mi líbí a To se mi nelíbí, o událostech atd.)
 • Údaje o poloze. Údaje o poloze vašeho zařízení, které mohou být přesné, nebo nepřesné Shromažďujeme například údaje o poloze zprostředkované globálním navigačním družicovým systémem (GNSS) – jako je např. GPS – a údaje o mobilních vysílačích a Wi-Fi hotspotech v blízkosti. Polohu lze také odvodit z IP adresy zařízení nebo z údajů ve vašem účtu, které určují jeho polohu s menší přesností, například na úrovni města nebo PSČ.
 • Další vstupní údaje. Další vstupní údaje poskytované při používání našich produktů Například údaje o tlačítkách, která stisknete na bezdrátovém ovladači Xbox při používání sítě Xbox, údaje o mapování kostry při používání zařízení Kinect a další údaje ze snímačů, například počet kroků, které ujdete, získávané při používání zařízení vybavených příslušnými snímači. Pokud používáte aplikaci Spend, v souladu s vašimi pokyny také shromažďujeme od vydavatele vaší platební karty údaje o finančních transakcích, abychom vám mohli poskytovat odpovídající služby. Pokud se zúčastníte akce v obchodě, shromáždíme data, která nám poskytnete při registraci na akci nebo během ní, a pokud se zapojíte do propagační akce s udělováním cen, shromáždíme data, která zadáte do vstupního formuláře.

Obsah. Obsah vašich souborů a komunikace, kterou zadáváte, nahráváte, přijímáte, vytváříte nebo kontrolujete Pokud například přes Skype přenášíte soubor jinému uživateli Skypu, potřebujeme shromáždit obsah tohoto souboru, abychom ho vám a druhému uživateli mohli zobrazit. Pokud obdržíte e-mail pomocí služby Outlook.com, musíme shromažďovat obsah tohoto e-mailu za účelem jeho doručení do vaší doručené pošty, jeho zobrazení, poskytnutí možnosti na něj odpovědět a jeho uložení, dokud se nerozhodnete jej odstranit. Mezi další obsah, který shromažďujeme, když vám poskytujeme produkty, patří:

 • Komunikace včetně audia, videa, textu (zadávaného, psaného rukou, diktovaného nebo jinak obsaženého) ve zprávě, e-mailu, volání, žádosti o schůzku nebo chatu.
 • Fotky, obrázky, skladby, filmy, software a další multimédia nebo dokumenty, které ukládáte, načítáte nebo jinak zpracováváte s použitím našeho cloudu.

Videa nebo nahrávky. Nahrávky událostí a aktivit v budovách společnosti Microsoft, v jejích maloobchodních prodejnách a na dalších místech Pokud navštívíte lokality obchodů Microsoft Store nebo jiné provozovny nebo pokud se zúčastníte akce pořádané společností Microsoft, která se zaznamenává, můžeme zpracovávat vaše obrazová a hlasová data.

Názory a hodnocení. Poskytované informace a obsah vámi zasílaných zpráv, jako je zpětná vazba, údaje z průzkumů a recenze produktů, které napíšete

Data o provozu. Data vygenerovaná používáním komunikačních služeb Microsoftu. Data o provozu označují, s kým jste komunikovali a kdy ke komunikaci došlo. Zpracováváme vaše data o provozu jenom tak, abychom mohli poskytovat, udržovat a zlepšovat naše komunikační služby a zpracováváme je s vaším souhlasem.

Části věnované konkrétním produktům popisují postupy shromažďování dat, které se vztahují na používání těchto produktů.

Způsob používání osobních údajůZpůsob používání osobních údajůmainhowweusepersonaldatamodule
Souhrn
Celý text

Společnost Microsoft používá údaje, které o vás shromažďuje, aby vám poskytla bohaté interaktivní funkce. Údaje používáme zejména k těmto účelům:

 • Poskytování našich produktů, což zahrnuje jejich aktualizace, zabezpečení a odstraňování problémů a také poskytování podpory. V případě, že je to třeba k poskytování služby nebo provádění transakcí, které požadujete, údaje také sdílíme.
 • Zlepšování a vývoj našich produktů.
 • Přizpůsobování našich produktů a poskytování doporučení.
 • Propagace a marketing směrem k vám, včetně zasílání propagačních sdělení, cílení reklamy a prezentování relevantních nabídek.

Tyto údaje využíváme také při provozování našeho podnikání, například při analýze jeho výkonu, při plnění našich zákonných povinností, rozvíjení pracovních sil a provádění výzkumů.

Pro tyto účely kombinujeme data, která shromažďujeme v různých souvislostech (například údaje o používání dvou produktů Microsoft). Cortana může například využívat informace z vašeho kalendáře k tomu, aby navrhovala položky akcí v e-mailových oznámeních, a Microsoft Store zase využívá informace o tom, jaké aplikace a služby používáte, aby vám přizpůsoboval doporučené aplikace. Zavedli jsme však technologická a procesní opatření, která brání shromažďování konkrétních kombinací údajů podle toho, jak to vyžaduje zákon. V případech požadovaných zákonem například údaje shromážděné ve chvíli, kdy nedošlo k ověření (nejste přihlášeni), ukládáme odděleně od údajů, na jejichž základě vás můžeme přímo identifikovat. Mezi takové údaje patří vaše jméno, e-mailová adresa nebo telefonní číslo.

Naše zpracování osobních údajů pro tyto účely zahrnuje automatizované i ruční metody zpracování (prováděné člověkem). Naše automatizované metody jsou často spojeny s ručními metodami a jsou jimi podporovány. Například za účelem sestavení, trénování a zlepšení přesnosti našich automatizovaných metod zpracování (včetně AI neboli umělé inteligence) ručně kontrolujeme některé predikce a odvozování vytvořené automatizovanými metodami na základě podkladových dat, ze kterých byly predikce a odvozování provedeny. Kupříkladu s vaším svolením a za účelem vylepšení našich technologií rozpoznávání řeči ručně kontrolujeme krátké fragmenty hlasových dat, u nichž jsme podnikli kroky k odstranění možností identifikace. Ruční kontrolu mohou provádět buď zaměstnanci Microsoftu, nebo dodavatelé, kteří pracují jménem Microsoftu.

Když zpracováváme vaše osobní údaje, činíme tak s vaším souhlasem nebo abychom vám mohli poskytnout produkty, které používáte, pro zajištění chodu naší společnosti, plnění našich smluvních a právních závazků, na ochranu zabezpečení našich systémů a našich zákazníků nebo k plnění jiných oprávněných zájmů společnosti Microsoft tak, jak je popsáno v této části a také v části Důvody, proč sdílíme osobní údaje v tomto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů. Když přenášíme osobní údaje z Evropského hospodářského prostoru, činíme tak na základě různých právních mechanismů tak, jak je to popsáno v části Kde ukládáme a zpracováváme osobní údaje tohoto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Více o účelech zpracovávání:

 • Poskytování našich produktů. Shromažďované údaje používáme k provozu našich produktů a k tomu, abychom vám poskytli bohaté interaktivní funkce. Pokud například používáte OneDrive, zpracováváme dokumenty, které na OneDrive nahrajete, abychom vám umožnili je v rámci této služby načítat, mazat, upravovat, přeposílat nebo jinak zpracovávat podle vašich pokynů. Nebo když například do vyhledávače Bing zadáte vyhledávací dotaz, použijeme jej k tomu, abychom vám zobrazili výsledky vyhledávání. Jednou z funkcí různých produktů, programů a aktivit je také komunikace. Údaje tedy používáme k tomu, abychom vás kontaktovali. Můžeme vás například kontaktovat telefonicky, e-mailem nebo jiným způsobem, abychom vás informovali, že vám končí předplatné, nebo zkonzultovali stav vašeho licenčního účtu. Také s vámi komunikujeme v souvislosti se zabezpečením našich produktů, například abychom vám sdělili, kdy jsou k dispozici aktualizace produktu.
 • Vylepšování produktů. Shromažďované údaje používáme k neustálému zlepšování našich produktů včetně přidávání nových funkcí. Zprávy o chybách například používáme k vylepšování funkcí zabezpečení, vyhledávací dotazy a kliknutí ve službě Bing ke zvyšování relevance výsledků vyhledávání, údaje o používání ke stanovení priorit mezi funkcemi, které vyvíjíme, a hlasová data ke zvyšování přesnosti a vyvíjení rozpoznávání řeči.
 • Přizpůsobení. Mnoho produktů obsahuje funkce přizpůsobované na míru, například doporučení zvyšující vaši produktivitu a komfort při práci. Tyto funkce využívají automatizované procesy k přizpůsobení vašeho produktového prostředí na základě údajů, které o vás máme, například závěrů, které si vyvodíme o vás a vašich aktivitách, zájmech a poloze a o tom, jak daný produkt používáte. Pokud například v zařízení se systémem Windows streamujete filmy v prohlížeči, může se vám v závislosti na vašich nastaveních zobrazit doporučení aplikace z obchodu Microsoft Store, která zajistí streamování efektivněji. Pokud máte účet Microsoft, s vaším svolením můžeme vaše nastavení synchronizovat na několika zařízeních. Mnoho našich produktů obsahuje ovládací prvky umožňující personalizované funkce vypnout.
 • Aktivace produktu. Údaje, jako je typ zařízení a aplikace, poloha zařízení a jedinečné identifikátory zařízení, aplikace, sítě a předplatného, používáme k aktivaci produktů, které aktivaci vyžadují.
 • Vývoj produktů. Údaje využíváme při vývoji nových produktů. Údaje, často po znemožnění jejich identifikace, používáme například k lepšímu pochopení potřeb našich zákazníků, pokud jde o výpočetní a kancelářské úlohy, a tyto poznatky poté utvářejí vývoj nových produktů.
 • Zákaznická podpora. Údaje používáme k řešení a diagnostice problémů u produktů, opravám zařízení zákazníků a k poskytování dalších služeb péče o zákazníky a podpory zákazníků. Pomáhají nám také při poskytování, zlepšování a zajišťování kvality našich produktů, služeb a školení a při zkoumání bezpečnostních incidentů. Údaje záznamů hovorů mohou být používány také k vašemu ověření nebo identifikaci na základě vašeho hlasu, aby společnost Microsoft mohla poskytovat služby podpory a zkoumat bezpečnostní incidenty.
 • Podpora zabezpečení a řešení problémů. Údaje používáme k podpoře zabezpečení našich produktů a řešení problémů. Spadá sem používání údajů k ochraně zabezpečení a bezpečnosti našich produktů a zákazníků, k detekci malwaru a škodlivých aktivit, k řešení problémů s výkonem a kompatibilitou tak, abychom zákazníkům pomohli naplno využívat naše produkty, a také k informování zákazníků o aktualizacích. To může zahrnovat použití automatizovaných systémů k detekci bezpečnostních problémů.
 • Bezpečnost. Údaje používáme k ochraně zabezpečení našich produktů a našich zákazníků. Naše funkce a produkty zabezpečení mohou přerušit činnost škodlivého softwaru a upozornit uživatele, že byl škodlivý software na jejich zařízení nalezen. Některé naše produkty, jako je Outlook.com nebo OneDrive, například systematicky prohledávají obsah s cílem identifikovat podezřelé zprávy nevyžádané pošty, viry, urážlivý obsah nebo adresy URL, které byly označeny jako podvodné, odesílající útoky phishing nebo malware. Pokud konkrétní komunikace nebo obsah porušuje naše podmínky, vyhrazujeme si právo takovou komunikaci zablokovat nebo obsah odebrat. V souladu s nařízením Evropské unie (EU) 2021/1232 jsme uplatnili výjimku povolenou tímto nařízením z čl. 5 odst. 1 a čl. 6 odst. 1 směrnice EU 2002/58/ES. Skenovací technologie používáme k vytváření digitálních podpisů (označovaných jako hodnoty „hash“) určitých obrázků a videoobsahu v našich systémech. Tyto technologie pak porovnávají hodnoty „hash“, které generují, s hodnotami „hash“ nahlášeného obrazového materiálu se sexuálním zneužíváním dětí a nevhodným chováním (označované jako sada „hash“), v procesu označovaném jako porovnávání hodnot „hash“. Microsoft získává sady „hash“ od organizací, které jednají ve veřejném zájmu proti sexuálnímu zneužívání dětí. To může mít za následek sdílení informací s Národním centrem pro pohřešované a zneužité děti (NCMEC) a orgány činnými v trestním řízení.
 • Aktualizace. Údaje, které shromažďujeme, používáme k vývoji produktových aktualizací a oprav zabezpečení. Například můžeme použít informace o možnostech vašeho zařízení, jako je například dostupná paměť, k poskytnutí aktualizace softwaru nebo opravy zabezpečení. Cílem aktualizací a oprav je umožnit vám naše produkty využívat naplno, pomáhat chránit soukromí a bezpečnost vašich dat, poskytovat nové funkce a vyhodnocovat, jestli je vaše zařízení připravené takové aktualizace zpracovat.
 • Propagační sdělení. Shromážděné údaje využíváme k doručování propagačních sdělení. Můžete se přihlásit k odběru e-mailů a vybrat si, zda chcete reklamní zprávy od společnosti Microsoft přijímat e-mailem, ve zprávách SMS, poštou, nebo telefonicky. Informace o správě vašich kontaktních údajů, e-mailových odběrů a propagačních sděleních najdete v části Přístup k vašim osobním údajům a kontrola nad nimi v tomto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.
 • Relevantní nabídky. Microsoft používá shromážděné údaje k poskytování užitečných a relevantních informací o našich produktech. Analyzujeme data z nejrůznějších zdrojů, abychom odhadli, které informace pro vás budou nejzajímavější a nejpodstatnější, a tyto informace vám pak různými způsoby předáváme. Můžeme například odhadnout váš zájem o hraní her a informovat vás o nových hrách, které by se vám mohly líbit.
 • Reklama. Microsoft nepoužívá to, co říkáte v e-mailu, mezilidském chatu, videohovorech nebo hlasové poště, ani vaše dokumenty, fotografie nebo jiné osobní soubory k cílení reklam na vás. Údaje, které shromažďujeme prostřednictvím našich interakcí s vámi, prostřednictvím některých našich produktů, služeb, aplikací a webového majetku (majetek společnosti Microsoft) a webového majetku třetích stran, používáme pro účely reklamy na majetku společnosti Microsoft a na majetku třetích stran. Někdy používáme automatizované procesy, které nám pomáhají zvýšit relevanci reklamy. Další informace o způsobu používání vašich údajů pro reklamu najdete v části Reklama tohoto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.
 • Propagační akce s udělováním cen a jiné akce. Vaše data využíváme ke správě propagačních akcí s udělováním cen a akcí, které jsou k dispozici v našich fyzických obchodech Microsoft. Když se například zapojíte do propagační akce s udělováním cen, můžeme vaše data využít k výběru vítěze a k předání ceny, pokud jím budete vy. Nebo pokud se zaregistrujete na programovací workshop nebo hráčskou akci, přidáme vaše jméno do seznamu očekávaných účastníků.
 • Obchodní transakce. Shromážděné údaje používáme k provádění transakcí s vámi. Zpracováváme například platební údaje, abychom zákazníkům mohli poskytnout předplatná produktů, nebo kontaktní údaje pro doručení zboží zakoupeného v obchodě Microsoft Store.
 • Vykazování a fungování společnosti. Shromážděné údaje používáme k analýze našeho fungování a analýzám business intelligence. Můžeme se tak informovaně rozhodovat a vytvářet přehledy o výkonu naší společnosti.
 • Ochrana práv a majetku. Shromážděné údaje používáme k odhalování podvodů a tomu, abychom jim předcházeli, k řešení sporů, vymáhání smluv a k ochraně našeho majetku. Vaše údaje používáme například k potvrzení platnosti licencí na software s cílem omezit pirátství. K odhalování a prevenci činností, které porušují naše práva a práva jiných subjektů, jako jsou podvody, můžeme používat automatizované procesy.
 • Soulad s právními předpisy. Shromážděné údaje zpracováváme s cílem dodržet zákonné požadavky. Používáme například věk zákazníků, který nám pomáhá plnit naše povinnosti v ochraně soukromí dětí. Zpracováváme také kontaktní a přihlašovací údaje, abychom zákazníkům umožnili výkon jejich práv na ochranu osobních údajů.
 • Výzkum. S využitím odpovídajících technických a organizačních opatření na ochranu práv a svobod jednotlivců používáme údaje k provádění výzkumu, mimo jiné pro účely veřejného zájmu a pro vědecké účely.
Důvody, proč sdílíme osobní údajeDůvody, proč sdílíme osobní údajemainreasonswesharepersonaldatamodule
Souhrn
Celý text

Vaše osobní údaje sdílíme s vaším souhlasem nebo v případě nutnosti za účelem dokončení jakékoli transakce nebo poskytnutí jakéhokoli produktu, o který jste požádali nebo ho schválili. Váš obsah například sdílíme se třetími stranami, když nás k tomu vyzvete, pokud například zašlete e-mail některému ze svých přátel, sdílíte fotografie a dokumenty ve službě OneDrive nebo propojujete účty s jinou službou. Pokud používáte produkt společnosti Microsoft poskytnutý organizací, k níž náležíte, například zaměstnavatelem nebo školou, nebo pokud k produktům společnosti Microsoft přistupujete s použitím e-mailové adresy, kterou vám tato organizace poskytla, sdílíme určité údaje, jako jsou údaje o interakcích a diagnostická data, aby vaše organizace mohla tyto produkty spravovat. Pokud nám poskytnete údaje za účelem uskutečnění platby, budeme tyto platební údaje sdílet s bankami a jinými subjekty, které zpracovávají platební transakce nebo poskytují jiné finanční služby, za účelem prevence podvodů a snížení úvěrového rizika. Kromě toho, pokud si na svůj účet uložíte způsob platby (například kartu), který vy a ostatní držitelé účtu Microsoft používáte k nákupům od společnosti Microsoft nebo jejích partnerských afilací, mohou být vaše nákupní účtenky sdíleny s kýmkoli jiným, kdo používá a má přístup ke stejnému způsobu platby k nákupu od společnosti Microsoft, včetně majitele účtu způsobu platby. Když povolíte nabízená oznámení pro produkty nebo aplikace Microsoftu na zařízeních bez Windows, operační systém tohoto zařízení zpracuje některé osobní údaje, aby bylo možné poskytovat nabízená oznámení. Společnost Microsoft proto může odesílat data externímu zprostředkovateli oznámení třetí strany, aby mohl doručovat nabízená oznámení. Služby nabízených oznámení vašeho zařízení se řídí svými vlastními podmínkami pro konkrétní služby a prohlášeními o zásadách ochrany osobních údajů.

Kromě toho sdílíme osobní údaje s pobočkami a dceřinými společnostmi Microsoft. Osobní údaje sdílíme také s dodavateli a zástupci, kteří pracují naším jménem za účelem popsaným v tomto prohlášení. Například společnosti, které jsme najali k poskytování podpory pro zákaznické služby nebo k napomáhání v ochraně a zabezpečení našich systémů a služeb, mohou vyžadovat přístup k osobním údajům, aby tyto funkce mohly vykonávat. V takových případech musí tyto společnosti dodržovat naše požadavky na ochranu osobních údajů a zabezpečení a osobní údaje nesmějí používat k žádnému jinému účelu. Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit také v rámci firemních transakcí, jako jsou například fúze nebo prodej majetku.

K vašim osobním údajům, včetně vašeho obsahu (například obsahu vašich e-mailů ve službě Outlook.com nebo souborů v soukromých složkách na úložišti OneDrive), můžeme získávat přístup, přenášet je, zveřejňovat je a uchovávat je, pokud se v dobré víře domníváme, že je to nezbytné pro provádění jakékoli z následujících činností:

 • dodržování platných zákonů nebo v rámci soudního řízení, včetně orgánů pro vymáhání práva nebo jiných vládních orgánů;
 • ochrana našich zákazníků, například k prevenci nevyžádané pošty nebo pokusů o oklamání uživatelů našich produktů nebo k zabránění úmrtí či vážnému zranění osob;
 • zajišťování a udržování zabezpečení našich produktů, včetně prevence nebo zastavení útoku na naše počítačové systémy nebo sítě;
 • ochrana práv nebo majetku společnosti Microsoft, včetně vymáhání dodržování podmínek, kterými se řídí používání služeb. Pokud ale obdržíme informaci, že některá osoba používá naše služby k obchodu s odcizeným duševním nebo fyzickým vlastnictvím společnosti Microsoft, nebudeme kontrolovat soukromý obsah zákazníka sami, ale můžeme záležitost předat orgánům zabývajícím se vymáhání práva.

Další informace o údajích, které zveřejňujeme v reakci na žádosti od soudních nebo jiných státních orgánů, najdete v naší Zprávě o požadavcích na vymáhání práva.

Upozorňujeme, že některé naše produkty obsahují odkazy na produkty třetích stran nebo jinak umožňují získat přístup k produktům třetích stran, které k zajištění ochrany osobních údajů používají jiné postupy než společnost Microsoft. Pokud některému z těchto produktů poskytnete své osobní údaje, budou se na ně vztahovat prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů daného produktu.

Přístup k vašim osobním údajům a kontrola nad nimiPřístup k vašim osobním údajům a kontrola nad nimimainhowtoaccesscontrolyourdatamodule
Souhrn
Celý text

Můžete také rozhodovat o shromažďování a používání vašich údajů společností Microsoft. Máte kontrolu nad osobními údaji, které od vás společnost Microsoft získala, a můžete vykonávat svá práva na jejich ochranu, a to kontaktováním společnosti Microsoft nebo prostřednictvím různých nástrojů, které poskytuje. V některých případech budou vaše možnosti přístupu k vašim osobním údajům nebo kontroly nad nimi omezené tak, jak vyžadují nebo povolují platné zákony. Způsob přístupu k vašim osobním údajům nebo kontroly nad nimi závisí také na tom, které produkty používáte. Můžete například:

Výše uvedené nástroje neposkytují přístup ke všem osobním údajům, které společnost Microsoft zpracovává, nebo nad nimi nemusí poskytovat kontrolu. Pokud chcete získat přístup k osobním údajům zpracovávaným společností Microsoft, které nejsou dostupné pomocí výše uvedených nástrojů nebo přímo prostřednictvím vámi používaných produktů Microsoft, nebo nad nimi chcete uplatňovat kontrolu, můžete společnost Microsoft kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v části Jak nás můžete kontaktovat nebo prostřednictvím našeho webového formuláře.

Poskytujeme souhrnnou metriku o žádostech uživatelů o uplatnění jejich práv na ochranu osobních údajů prostřednictvím dokumentu Zpráva o ochraně osobních údajů ve společnosti Microsoft.

Přístup ke svým osobním údajům, které společnost Microsoft obdržela, můžete získat a kontrolu nad nimi uplatňovat prostřednictvím níže popsaných nástrojů poskytovaných společností Microsoft nebo tak, že společnost Microsoft budete kontaktovat. Například:

 • Pokud společnost Microsoft získala váš souhlas s používáním vašich osobních údajů, můžete tento souhlas kdykoli odvolat.
 • Můžete požádat o přístup ke svým osobním údajům, jejich vymazání nebo aktualizaci.
 • Pokud chcete své údaje přenést jinam, můžete k tomu použít nástroje poskytované společností Microsoft, a pokud není vhodný nástroj k dispozici, můžete se na Microsoft obrátit s žádostí o pomoc.

Můžete také vznést námitku proti tomu, jak společnost Microsoft vaše osobní údaje používá, nebo jejich použití omezit. Kdykoli například můžete vznést námitku proti tomu, že vaše osobní údaje používáme:

 • Pro účely přímého marketingu.
 • Když provádíme nějaký úkon ve veřejném zájmu nebo sledujeme vlastní oprávněné zájmy či zájmy třetí strany.

Tato práva vám mohou náležet podle příslušných zákonů, mimo jiné podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR), ale poskytujeme vám je bez ohledu na vaši polohu. V některých případech budou vaše možnosti přístupu k vašim osobním údajům nebo kontroly nad nimi omezené tak, jak vyžadují nebo povolují platné zákony.

Pokud vám přístup k produktům Microsoft poskytuje vaše organizace, například váš zaměstnavatel, škola nebo poskytovatel služeb, a spravuje to, jak je používáte, sdělí vám informace o možnostech přístupu k vašim osobním údajům a kontroly nad nimi tato organizace.

Přístup k osobním údajům, které od vás společnost Microsoft získala, kontrolu nad nimi a svá práva na jejich ochranu můžete vykonávat prostřednictvím různých nástrojů, jež Microsoft poskytuje. To, který nástroj pro vás bude nejužitečnější, závisí na našich interakcích s vámi a na tom, jak naše produkty používáte. Následující obecný seznam shrnuje nástroje, které vám poskytujeme na pomoc s kontrolou nad vašimi osobními údaji. V konkrétních produktech mohou být k dispozici další nástroje.

 • Bing. Pokud jste přihlášení ke službě Bing, můžete si na svém řídicí panel ochrany osobních údajů zobrazit a vymazat uloženou historii hledání a chatu. Pokud nejste přihlášení ke službě Bing, můžete zobrazit a vymazat uloženou historii hledání přidruženou k vašemu zařízení v Nastavení služby Bing.
 • Cortana. Některá z dat, která služba Cortana zpřístupňuje nebo ukládá, můžete nastavit v Nastavení Cortany.
 • Účet Microsoft. Pokud chcete zobrazit, upravit nebo odebrat údaje profilu nebo platební údaje obsažené ve vašem účtu Microsoft, změnit heslo, přidat údaje o zabezpečení nebo účet ukončit, navštivte web účtu Microsoft.
 • Pokud máte veřejný profil webu Microsoft Developer Network (MSDN), máte ke svým údajům a jejich úpravě přístup po přihlášení ve Fóru na webu MSDN.
 • Řídicí panel společnosti Microsoft pro ochranu osobních údajů. Kontrolu nad některými svými osobními údaji, které společnost Microsoft zpracovává v souvislosti s vaším používáním účtu Microsoft, můžete uplatňovat na řídicím panelu společnosti Microsoft pro ochranu osobních údajů. Na tomto místě můžete například zobrazit a vymazat údaje o procházení, hledání a poloze spojené s vaším účtem Microsoft.
 • Microsoft StorePřístup ke svému profilu pro Microsoft Store a údajům o účtu získáte tak, že navštívíte Microsoft Store a vyberete možnost Zobrazit účet nebo Historie objednávek.
 • Microsoft Teams pro osobní použití. Informace o tom, jak exportovat nebo odstraňovat data vztahující se k vašemu osobnímu účtu Microsoft z Teams, najdete na této stránce.
 • OneDrive. Soubory a fotky na OneDrivu si můžete zobrazit, stáhnout a odstranit tak, že se přihlásíte na OneDrive.
 • Outlook.com. Svoje e-maily si můžete stáhnout v Outlook.com přihlášením k vašemu účtu, a přechodem na nastavení Ochrana osobních údajů a data.
 • Skype. Pokud chcete zpřístupnit, upravit nebo odebrat některé údaje profilu nebo platební údaje pro Skype či změnit své heslo, přihlaste se ke svému účtu. Pokud si chcete vyexportovat svou historii chatu ve službě Skype a soubory sdílené ve službě Skype, můžete si vyžádat kopii.
 • Volume Licensing Service Center (VLSC) Pokud jste zákazníkem multilicenčních programů, můžete uplatňovat kontrolu nad svými kontaktními údaji a údaji o předplatných a licencích na webu Volume Licensing Service Center.
 • Xbox. Pokud používáte síť Xbox nebo Xbox.com, můžete zobrazovat nebo upravovat své osobní údaje, včetně údajů o fakturaci a účtu, nastavení soukromí, online zabezpečení a předvoleb sdílení dat v nabídce My Xbox (Můj Xbox) na konzoli Xbox nebo na webové stránce Xbox.com.

Výše uvedené nástroje neposkytují přístup ke všem osobním údajům, které společnost Microsoft zpracovává, nebo nad nimi nemusí poskytovat kontrolu. Pokud chcete získat přístup k osobním údajům zpracovávaným společností Microsoft, které nejsou dostupné pomocí výše uvedených nástrojů nebo přímo prostřednictvím vámi používaných produktů Microsoft, nebo nad nimi chcete uplatňovat kontrolu, můžete společnost Microsoft kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v části Jak nás můžete kontaktovat nebo prostřednictvím našeho webového formuláře. Na žádosti o kontrolu vašich osobních údajů odpovíme, jak vyžaduje zákon.

Předvolby komunikace

Můžete zvolit, zda chcete propagační komunikaci od společnosti Microsoft přijímat e-mailem, ve zprávách SMS, poštou nebo telefonicky. Pokud od nás obdržíte propagační e-mail nebo zprávu SMS a chcete tento odběr zrušit, můžete to udělat podle pokynů v této zprávě. Můžete si také zvolit možnosti týkající se přijímání propagačních e-mailů, telefonních hovorů a pošty, a to tak, že se přihlásíte přes svůj osobní účet Microsoft a zobrazíte vámi udělená komunikační oprávnění. Můžete zde aktualizovat kontaktní údaje, spravovat předvolby kontaktování pro celou společnost Microsoft, zrušit odběr e-mailů nebo zadat, zda chcete své kontaktní údaje sdílet s partnery společnosti Microsoft. Pokud nemáte osobní účet Microsoft, můžete předvolby e-mailové komunikace se společností Microsoft spravovat s použitím tohoto webového formuláře. Tato nastavení se nevztahují na povinnou komunikaci, která je součástí určitých produktů, programů či aktivit společnosti Microsoft, ani na průzkumy či jinou informační komunikaci, která má vlastní způsob zrušení odběru.

Vaše nastavení pro reklamu

K odhlášení odběru přizpůsobené reklamy společnosti Microsoft slouží stránka pro odhlášení odběru. Pokud odběr zrušíte, bude vaše volba uložena v souboru cookie konkrétního webového prohlížeče, který používáte. Soubor cookie pro zrušení odběru platí po dobu pěti let. Pokud soubory cookie ze svého zařízení odstraníte, budete muset odběr zrušit znovu.

Volbu zrušení odběru můžete také propojit se svým osobním účtem Microsoft. Toto nastavení pak bude platné na jakémkoli zařízení, ke kterému se přihlásíte pomocí tohoto účtu, a bude platit tak dlouho, dokud se k danému počítači nebo zařízení nepřihlásí s osobním účtem Microsoft někdo jiný. Pokud soubory cookie ze svého zařízení odstraníte, budete se muset znovu přihlásit, aby se toto nastavení obnovilo.

U reklamy pod kontrolou společnosti Microsoft, která se zobrazuje v aplikacích ve Windows, můžete použít odhlášení odběru propojené s vaším osobním účtem Microsoft nebo můžete odběr reklamy založené na zájmech zrušit tak, že deaktivujete reklamní ID v nastaveních Windows.

Vzhledem k tomu, že se údaje používané pro zobrazování reklamy založené na zájmech používají také k dalším potřebným účelům (včetně poskytování našich produktů, analýz a zjišťování podvodů), jejich shromažďování se zrušením odběru reklamy založené na zájmech neukončí. Nadále se vám budou zobrazovat reklamy, mohou pro vás ale být méně relevantní.

Odběr reklamy založené na zájmech od třetích stran, se kterými spolupracujeme, můžete odhlásit na jejich webech (viz výše).

Ovládací prvky založené na prohlížeči

Při používání prohlížeče můžete kontrolu nad svými osobní údaji uplatňovat pomocí určitých funkcí. Například:

 • Ovládací prvky souborů cookie. Kontrolovat údaje uložené v souborech cookie a odvolat svůj souhlas s používáním souborů cookie můžete prostřednictvím ovládacích prvků souborů cookie, které jsou popsány v části Soubory cookie tohoto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.
 • Ochrana před sledováním. Údaje, které o vás mohou shromažďovat weby třetích stran, můžete kontrolovat pomocí funkce Ochrana před sledováním v prohlížeči Internet Explorer (verze 9 a vyšší) a Microsoft Edge. Tato funkce zablokuje obsah třetích stran včetně souborů cookie z libovolného webu uvedeného v seznamu funkce Ochrana před sledováním, který přidáte.
 • Ovládací prvky prohlížeče pro možnost Do Not Track (Nesledovat) Některé prohlížeče obsahují funkci Nesledovat (DNT), která může navštíveným webovým stránkám odeslat signál o tom, že si nepřejete být sledováni. Protože dosud neexistuje společné ujednání o tom, jak signál DNT interpretovat, služby společnosti Microsoft aktuálně na signály DNT z prohlížeče nereagují. Nadále spolupracujeme s odvětvím online reklamy na vytvoření společné dohody týkající se způsobu zpracování signálů DNT. Zatím můžete využívat celou řadu jiných nástrojů pro kontrolu shromažďování a používání údajů, včetně možnosti odhlásit odběr reklamy založené na zájmech od společnosti Microsoft tak, jak je popsáno výše.
Soubory cookie a podobné technologieSoubory cookie a podobné technologiemaincookiessimilartechnologiesmodule
Souhrn
Celý text

Soubory cookie jsou malé textové soubory umisťované do vašeho zařízení s cílem ukládat údaje, které lze číst pomocí webového serveru na doméně, která soubor cookie do zařízení umístila. Soubory cookie jsou často tvořeny řetězcem číslic a písmen, které jednoznačně identifikují váš počítač, ale mohou obsahovat i jiné informace. Některé soubory cookie naším jménem umisťují subjekty třetích stran. Soubory cookie a podobné technologie používáme k ukládání a zapamatování vašich předvoleb a nastavení, což usnadňuje přihlašování, poskytování reklam založených na zájmech, boj proti podvodům, analýzu výkonu našich produktů a naplňování dalších oprávněných účelů popsaných níže. Aplikace společnosti Microsoft používají k obdobným účelům také další identifikátory, jako je reklamní ID v systému Windows. Mnoho našich webů a aplikací používá také webové signály a podobné technologie tak, jak je popsáno níže.

Jak používáme soubory cookie a podobné technologie

Společnost Microsoft používá soubory cookie a podobné technologie v závislosti na situaci nebo na produktu k několika účelům, mimo jiné:

 • Ukládání vašich předvoleb a nastavení. Soubory cookie používáme k ukládání vašich předvoleb a nastavení do vašeho zařízení a k tomu, abychom vám usnadnili práci s našimi produkty. Pokud například zadáte název města nebo PSČ, aby se vám na některém webu Microsoft zobrazovaly místní zprávy nebo informace o počasí, můžeme v závislosti na vašich nastaveních toto město nebo PSČ uložit do souboru cookie, takže se vám při příští návštěvě daného webu zobrazí relevantní místní informace. Díky uložení vašich předvoleb, jako je například upřednostňovaný jazyk, do souborů cookie nemusíte tyto předvolby opakovaně nastavovat. Pokud zrušíte odběr reklam založených na zájmech, uložíme tuto vaši předvolbu do souboru cookie ve vašem zařízení. Podobně platí, že v situacích, kdy získáme souhlas s umístěním souborů cookie na vaše zařízení, ukládáme toto vaše rozhodnutí do souboru cookie.
 • Přihlášení a ověření. Soubory cookie používáme k ověření vašeho přihlášení. Když se přihlásíte k webu s použitím svého osobního účtu Microsoft, uložíme do vašeho zařízení šifrovaný soubor cookie obsahující jedinečný identifikátor a čas přihlášení. Tento soubor cookie vám umožní přecházet mezi stránkami webu bez nutnosti opakovaného přihlašování. Můžete také uložit své přihlašovací údaje, abyste se nemuseli přihlašovat pokaždé, když se na web vrátíte.
 • Zabezpečení. Soubory cookie používáme ke zpracovávání informací, jež nám pomáhají zabezpečit naše produkty a také odhalovat podvody a zneužívání.
 • Ukládání informací, které poskytujete webům. Soubory cookie používáme k zapamatování informací, které jste s námi sdíleli. Když společnosti Microsoft poskytnete informace, například když přidáváte produkty do nákupního košíku na našich webech, ukládáme tyto údaje do souboru cookie za účelem zapamatování těchto informací.
 • Sociální sítě. Některé z našich webů obsahují soubory cookie sociálních sítí, včetně těch, které umožňují uživatelům přihlášeným ke službě sociálních sítí sdílet obsah prostřednictvím této služby.
 • Zpětná vazba. Společnost Microsoft používá soubory cookie, aby vám umožnila poskytnout na webu zpětnou vazbu.
 • Reklama založená na zájmech. Společnost Microsoft používá soubory cookie ke shromažďování údajů o vašich online aktivitách a identifikaci vašich zájmů, aby vám mohla nabízet reklamu, která je pro vás nejvhodnější. Odběr reklamy založené na zájmech od společnosti Microsoft můžete odhlásit podle pokynů v části Přístup k vašim osobním údajům a kontrola nad nimi v tomto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.
 • Zobrazování reklamy. Společnost Microsoft používá soubory cookie například k zaznamenávání toho, kolik návštěvníků kliklo na reklamu, a toho, které reklamy jste viděli, aby se vám opakovaně nezobrazovala stejná reklama.
 • Analýza. Ke shromažďování údajů o používání a výkonu využíváme soubory cookie a další identifikátory, vlastní i od třetích stran. Používáme například soubory cookie k zjištění počtu jedinečných návštěvníků webu nebo služby a k vytváření dalších statistik o provozu našich produktů.
 • Výkon. Společnost Microsoft používá soubory cookie k získávání přehledu o fungování svých produktů a jeho vylepšování. Používáme tak soubory cookie například ke shromažďování dat, která nám pomáhají při vyvažování zatížení. Můžeme tak snáze zajistit, aby naše weby běžely bez výpadků.

Pokud je to vyžadováno, požádáme vás o souhlas předtím, než umístíme nebo použijeme nepovinné soubory cookie, které nejsou (i) nezbytně nutné pro web, nebo (ii) které umožňují komunikaci. Pokud potřebujete další informace, podívejte se prosím na oddíl „Jak kontrolovat soubory cookie“.

Některé ze souborů cookie, které běžně používáme, jsou uvedeny níže. Seznam není vyčerpávající, má sloužit jako ilustrace primárních účelů, k nimž soubory cookie obvykle využíváme. Když navštívíte některý z našich webů, vytvoří tento web všechny nebo některé z následujících souborů cookie:

 • MSCC. Obsahuje volby uživatelů pro většinu vlastností Microsoftu.
 • MUID, MC1, MSFPC a MSPTC. Identifikují jedinečné webové prohlížeče, pokud navštívíte weby společnosti Microsoft. Tyto soubory cookie se používají pro reklamy, analýzy webů a další provozní účely.
 • ANON. Obsahuje ANID, což je jedinečný identifikátor vytvořený z účtu Microsoft, který se používá pro reklamy, přizpůsobení a provozní účely. Slouží také k zachování vašeho nastavení zrušení odběru reklamy na základě zájmů od společnosti Microsoft, pokud se rozhodnete pro možnost zrušení odběru v rámci svého účtu Microsoft.
 • CC. Obsahuje kód země nebo oblasti podle IP adresy.
 • PPAuth, MSPAuth, MSNRPSAuth, KievRPSAuth, WLSSC, MSPProf. Napomáhá ověřování, pokud se přihlásíte pomocí svého účtu Microsoft.
 • MC0. Zjišťuje, zda jsou v prohlížeči povoleny soubory cookie.
 • MS0. Identifikuje konkrétní relaci.
 • NAP. Obsahuje šifrovanou verzi vaší země nebo oblasti, PSČ, věku, pohlaví, jazyka a zaměstnání, je-li známé, na základě vašeho profilu účtu Microsoft.
 • MH. Vyskytuje se na webových stránkách jiných společností, pro které je společnost Microsoft inzertním partnerem. Tento soubor cookie identifikuje inzerenta, aby byla vybrána správná reklama.
 • childinfo, kcdob, kcrelid, kcru, pcfm. Obsahuje informace, které účet Microsoft používá na svých stránkách ve vztahu k dětským účtům.
 • MR. Tento soubor cookie používá Microsoft k obnovení nebo aktualizaci souboru cookie MUID.
 • x-ms-gateway-slice. Určuje bránu k vyrovnávání zatížení.
 • TOptOut. Zaznamenává vaše rozhodnutí nepřijímat reklamu založenou na zájmech poskytovanou společností Microsoft. Pokud je to vyžadováno, umístíme tento soubor cookie ve výchozím nastavení a odebereme ho po souhlasu s reklamou založenou na zájmech.

Můžeme také používat soubory cookie jiných smluvních partnerů, společností a partnerů společnosti Microsoft, jako je třeba LinkedIn nebo Xandr.

Soubory cookie třetích stran

Kromě souborů cookie, které společnost Microsoft využívá, když navštívíte některý z našich webů, používáme k vylepšování služeb na našich webech také soubory cookie třetích stran. Některé třetí strany také mohou mít umístěné soubory cookie na webech společnosti Microsoft. Například:

 • Při návštěvě našich stránek umisťují soubory cookie společnosti, které najímáme, aby naším jménem poskytovaly služby, jako je analýza webových stránek.
 • Společnosti, které poskytují obsah na webech společnosti Microsoft, jako jsou třeba videa, zprávy nebo reklamy, umisťují své vlastní soubory cookie.

Tyto společnosti používají údaje, které zpracovávají, v souladu se svými zásadami ochrany osobních údajů, jež jim mohou dovolovat shromažďování a spojování informací o vašich činnostech na různých webech, v aplikacích nebo online službách.

V závislosti na kontextu, službě nebo produktu a v závislosti na vašich vlastních nastaveních a oprávněních mohou být použity následující typy souborů cookie třetích stran:

 • Soubory cookie sociálních sítí. Soubory cookie sociálních sítí používáme my i třetí strany k zobrazení reklamy a obsahu, které vychází z vašich profilů na sociálních sítích a aktivity na našich webech. Používají se k propojení vaší aktivity na našich webech s vašimi profily na sociálních sítích, aby reklamy a zobrazovaný obsah na našich webech a sociálních sítích lépe zohlednily vaše zájmy.
 • Analytické soubory cookie.Třetím stranám povolujeme, aby pomocí analytických souborů cookie zjišťovaly, jak používáte naše weby. Na základě toho můžeme naše weby vylepšovat a třetí strany můžou vyvíjet a vylepšovat své produkty, které můžou používat na webech, které Microsoft nevlastní ani neprovozuje. Analytické soubory cookie se používají například ke shromažďování informací o stránkách, které navštívíte, a o tom, kolik kliknutí potřebujete k dokončení úkolu. Tyto soubory cookie se můžou taky použít pro účely reklamy.
 • Reklamní soubory cookie.Reklamní soubory cookie používáme my a třetí strany k tomu, abychom vám zobrazili nové reklamy na základě záznamu reklam, které už jste viděli. Používají se taky ke sledování reklam, na které kliknete, nebo nákupů, které provedete po kliknutí na reklamu za účelem platby, a dále k zobrazení reklam, které pro vás budou relevantnější. Používají se například k tomu, aby zjistily, kdy kliknete na reklamu, a aby se vám zobrazovaly reklamy vycházející z vašich zájmů na sociálních sítích a historie procházení.
 • Povinné soubory cookie.Povinné soubory cookie používáme kvůli základním funkcím webové stránky. Používají se například k přihlášení, k ukládání jazykových předvoleb, k zajištění fungování košíku, k vylepšení výkonu, ke směrování komunikace mezi webovými servery, zjišťování velikosti obrazovky, k určení doby načítání stránek a k měření cílové skupiny. Tyto soubory cookie jsou nezbytné k tomu, aby naše weby fungovaly.

Pokud je to vyžadováno, požádáme vás o souhlas předtím, než umístíme nebo použijeme nepovinné soubory cookie, které nejsou (i) nezbytně nutné pro web, nebo (ii) které umožňují komunikaci.

Seznam třetích stran včetně poskytovatelů služeb jednající naším jménem, které používají soubory cookie na našich webech, najdete na stránce inventář souborů cookie třetích stran. Inventář souborů cookie třetích stran obsahuje také odkazy na weby příslušných třetích stran nebo na oznámení o zásadách ochrany osobních údajů. Další informace o jejich postupech při ochraně osobních údajů spojených se soubory cookie, které mohou být umístěné na našich webech, najdete na webech třetích stran nebo v oznámeních o zásadách ochrany osobních údajů. Na některých našich webech je seznam třetích stran přímo uvedený. Třetí strany z těchto webů nemusí být zahrnuté v seznamu na stránce inventář souborů cookie třetích stran.

Jak můžete řídit soubory cookie

Většina webových prohlížečů automaticky přijímá soubory cookie, ale poskytuje ovládací prvky, které umožňují jejich blokování nebo odstranění. V prohlížeči Microsoft Edge můžete například soubory cookie zablokovat nebo odstranit tak, že vyberete Nastavení > Ochrana osobních údajů a služby > Vymazat údaje o procházení > Soubory cookie a další data webu. Další informace o postupu odstranění souborů cookie v prohlížečích od společnosti Microsoft najdete v článku Microsoft Edge, Starší verze prohlížeče Microsoft Edge nebo v článku Internet Explorer. Pokud používáte jiný prohlížeč, postupujte podle pokynů pro tento prohlížeč.

Jak je uvedeno výše, pokud je to vyžadováno, požádáme vás o souhlas předtím, než umístíme nebo použijeme nepovinné soubory cookie, které nejsou (i) nezbytně nutné pro web, nebo (ii) které umožňují komunikaci. Nepovinné soubory cookie dělíme podle účelu, například pro reklamní účely a sociální sítě. Můžete souhlasit s používáním pouze konkrétních kategorií nepovinných souborů cookie a ostatní zakázat. Své volby můžete upravit také kliknutím na možnost správy souborů cookie v zápatí webu nebo v nastaveních, která jsou na webu k dispozici. Na souborech cookie jsou založeny některé funkce produktů Microsoft. Pokud se rozhodnete soubory cookie blokovat, nebudete se pravděpodobně moci přihlásit nebo používat některé z těchto funkcí. Může dojít také ke ztrátě předvoleb, které jsou na souborech cookie závislé. Pokud se rozhodnete soubory cookie odstranit, budou odstraněna veškerá nastavení a předvolby řízené těmito soubory, včetně předvoleb pro reklamu, takže je bude nutné zadat znovu.

Další ovládací prvky ochrany osobních údajů, které mohou ovlivňovat soubory cookie, včetně funkce ochrany před sledováním v prohlížečích od společnosti Microsoft, jsou popsány v tomto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů v části Přístup k vašim osobním údajům a kontrola nad nimi.

Způsob, jak používáme webové signály a analytické služby

Některé webové stránky společnosti Microsoft obsahují elektronické značky nazývané webové signály, které nám pomáhají při doručování souborů cookie na našich webech, umožňují nám počítat návštěvníky webů a poskytovat produkty pod společnou značkou s dalšími společnostmi. Webové signály nebo podobné technologie zahrnujeme také do naší elektronické komunikace, abychom zjistili, zda jste zprávu přečetli a případně využili nabízené odkazy.

Kromě umisťování webových signálů na našich webech můžeme příležitostně spolupracovat s jinými společnostmi za účelem umístění webových signálů v rámci webů nebo reklamy těchto společností. To nám usnadňuje například vytvářet statistiky, s jakou četností po kliknutí na reklamu na webu společnosti Microsoft následuje uskutečnění nákupu nebo jiná akce na webu inzerenta. Současně můžeme také porozumět vašim aktivitám na webu partnera společnosti Microsoft, které souvisejí s používáním produktu nebo služby od společnosti Microsoft.

V neposlední řadě mohou produkty společnosti Microsoft často zahrnovat webové signály nebo obdobné technologie od poskytovatelů analytických služeb třetích stran, které nám pomáhají sestavovat ucelené statistiky o efektivitě našich propagačních kampaní nebo jiných aktivit. Tyto technologie umožňují poskytovatelům analytických služeb nastavit nebo číst vlastní soubory cookie nebo jiné identifikátory na vašem zařízení, prostřednictvím kterých mohou shromažďovat údaje o vašich online aktivitách v rámci aplikací, webů nebo jiných produktů. Těmto poskytovatelům analytických služeb však nepovolujeme používat webové signály na našich stránkách za účelem shromažďování nebo získávání přístupu k údajům, které přímo souvisí s vaší identitou (jako je jméno nebo e-mailová adresa). Shromažďování nebo používání údajů některými z těchto poskytovatelů analytických služeb můžete zrušit na následujících stránkách:Adjust, AppsFlyer, Clicktale, Flurry Analytics, Google Analytics (vyžaduje nainstalovat doplněk prohlížeče), Kissmetrics, Mixpanel, Nielsen, Acuity Ads, WebTrends nebo Optimizely.

Ostatní obdobné technologie

Kromě běžných souborů cookie a webových signálů mohou naše produkty využívat k ukládání a čtení datových souborů na vašem počítači také další technologie. Ty obvykle slouží k zachování vašich předvoleb nebo zvýšení rychlosti a výkonnosti díky místnímu uložení určitých souborů. Podobně jako u standardních souborů cookie však mohou tyto technologie rovněž uložit na váš počítač jedinečný identifikátor, který poté může sledovat vaše aktivity. Mezi tyto technologie patří místní sdílené soubory (neboli soubory Flash cookie) a úložiště aplikací Silverlight.

Místní sdílené soubory neboli soubory Flash cookie. Weby, které využívají technologie Adobe Flash, mohou k ukládání dat do vašeho počítače využívat místní sdílené soubory (soubory Flash cookie). Informace o tom, jak spravovat nebo blokovat soubory Flash cookie, najdete na stránce nápovědy k aplikaci Flash Player.

Úložiště aplikací Silverlight. Schopnost ukládat data mají také weby nebo aplikace, které využívají technologii Microsoft Silverlight, a to díky použití úložiště aplikací Silverlight. Informace o tom, jak takové úložiště spravovat nebo blokovat, najdete v tomto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů v části Silverlight.

Produkty poskytované vaší organizací – upozornění pro koncové uživateleProdukty poskytované vaší organizací – upozornění pro koncové uživatelemainnoticetoendusersmodule
Souhrn
Účet MicrosoftÚčet Microsoftmainmicrosoftaccountmodule
Souhrn
Celý text

S účtem Microsoft se můžete přihlašovat k produktům společnosti Microsoft a také ke službám jejích vybraných partnerů. Mezi osobní údaje spojené s vaším účtem Microsoft patří uživatelské jméno a heslo, vaše jméno a kontaktní údaje, platební údaje, údaje o zařízení a používání, kontakty, informace o vašich činnostech a vaše zájmy a oblíbené položky. Přihlášení k účtu Microsoft umožňuje individuální přizpůsobení, zajišťuje jednotné prostředí v různých produktech a na různých zařízeních, umožňuje používání cloudového datového úložiště, provádění plateb s použitím platebních nástrojů uložených v účtu Microsoft a nabízí i další funkce. Existují tři typy účtů Microsoft:

 • Když si vytvoříte svůj vlastní účet Microsoft spojený s vaší osobní e-mailovou adresou, budeme jej označovat jako osobní účet Microsoft.
 • Pokud vy nebo vaše organizace (například zaměstnavatel nebo škola) vytvoříte váš účet Microsoft spojený s e-mailovou adresou poskytnutou touto organizací, budeme tento účet označovat jako pracovní nebo školní účet.
 • Pokud vy nebo váš poskytovatel služeb (například poskytovatel kabelové televize nebo internetu) vytvoříte váš účet Microsoft spojený s e-mailovou adresou v doméně tohoto poskytovatele, budeme tento účet označovat jako účet třetí strany.

Osobní účty Microsoft. Údaje spojené s vaším osobním účtem Microsoft a způsob, jak jsou tyto údaje používány, závisí na tom, jak svůj účet používáte.

 • Vytvoření účtu Microsoft. Když si vytvoříte osobní účet Microsoft, budete požádáni o zadání určitých osobních údajů a přiřadíme vám jedinečné identifikační číslo pro určení vašeho účtu a souvisejících údajů. Některé produkty, například produkty zahrnující platby, vyžadují vaše pravé jméno, k některým produktům Microsoft se ale můžete přihlásit a používat je i bez uvedení pravého jména. Některé údaje, které nám poskytnete, například vaše zobrazované jméno, e-mailová adresa a telefonní číslo, mohou být používány k tomu, aby vás mohli ostatní snáze najít a spojit se s vámi v rámci produktů Microsoft. Například lidé, kteří znají vaše zobrazované jméno, e-mailovou adresu nebo telefonní číslo, vás podle nich mohou najít ve službě Skype nebo Microsoft Teams pro osobní použití a poslat vám žádost o kontakt. Upozorňujeme, že pokud použijete k vytvoření osobního účtu Microsoft pracovní nebo školní e-mailovou adresu, může váš zaměstnavatel nebo škola získat přístup k vašim datům. V některých případech budete muset změnit e-mailovou adresu na osobní, abyste i nadále měli přístup ke spotřebitelsky orientovaným produktům (jako je síť Xbox).
 • Přihlášení k účtu Microsoft. Když se přihlásíte ke svému účtu Microsoft, vytvoříme záznam tohoto přihlášení, který obsahuje datum a čas, údaj o produktu, ke kterému jste se přihlásili, vaše přihlašovací jméno, jedinečné číslo přiřazené vašemu účtu, jedinečný identifikátor přiřazený vašemu zařízení, vaši IP adresu, operační systém a verzi prohlížeče.
 • Přihlašování k produktům Microsoft. Přihlášení k účtu umožňuje vylepšené individuální přizpůsobení, poskytuje transparentní a konzistentní prostředí v různých produktech a na různých zařízeních, umožňuje získat přístup ke cloudovému datovému úložišti a používat ho, umožňuje provádět platby s použitím platebních nástrojů uložených v účtu Microsoft a umožňuje další vylepšené funkce a nastavení. Když se například přihlásíte, Microsoft zpřístupní informace uložené ve vašem účtu napříč produkty Microsoftu, takže máte důležité věci přesně tam, kde je potřebujete. Pokud se přihlásíte k účtu, zůstanete přihlášeni, dokud se neodhlásíte. Pokud účet Microsoft přidáte k zařízení s Windows (verze 8 nebo vyšší), systém Windows vás bude automaticky přihlašovat k produktům, které na zařízení používáte a které využívají účet Microsoft. Když jste přihlášeni, zobrazí některé produkty vaše jméno nebo uživatelské jméno a profilovou fotografii (pokud jste si ji do profilu přidali) jako součást vašeho používání produktů Microsoft, včetně komunikace, sociální interakce a veřejných příspěvků. Další informace o účtu Microsoft, vašich údajích a možnostech.
 • Přihlašování k produktům třetích stran. Pokud se pomocí účtu Microsoft přihlásíte k produktu třetí strany, budete sdílet data s touto třetí stranou v souladu s jejími zásadami ochrany osobních údajů. Třetí strana zároveň získá číslo verze přiřazené vašemu účtu (při každé změně přihlašovacích údajů se přiřadí nové číslo verze) a informaci o tom, zda váš účet nebyl deaktivován. Pokud sdílíte údaje ze svého profilu, může třetí strana při vašem přihlášení ke svému produktu zobrazit vaše jméno nebo uživatelské jméno a profilovou fotografii (pokud jste si ji k profilu přidali). Pokud se rozhodnete provádět s použitím svého účtu Microsoft platby obchodníkům třetích stran, předá společnost Microsoft třetí straně nebo jejím dodavatelům (například zpracovatelům plateb) informace uložené ve vašem účtu Microsoft nezbytné ke zpracování vaší platby a realizaci vaší objednávky (jako je jméno, číslo platební karty, fakturační a dodací adresy a relevantní kontaktní údaje). Údaje, které třetí strana obdrží, když se přihlásíte nebo provedete nákup, může třetí strana používat nebo sdílet v souladu s vlastními postupy a zásadami. Pečlivě si přečtěte prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů jednotlivých produktů, ke kterým se přihlašujete, a jednotlivých obchodníků, u kterých provádíte nákup, abyste věděli, jakým způsobem shromažďované údaje používají.

Pracovní nebo školní účty. Údaje spojené s pracovním či školním účtem a způsoby jejich použití se obecně podobají používání a shromažďování údajů spojených s osobním účtem Microsoft.

Pokud váš zaměstnavatel nebo škola používá Microsoft Entra ID ke správě účtu, který vám poskytuje, můžete se pomocí svého pracovního nebo školního účtu přihlásit k produktům společnosti Microsoft, jako jsou Microsoft 365 a Office 365, a k produktům třetích stran, které vám poskytla vaše organizace. Pokud to vaše organizace požaduje, budete také z důvodu dalšího bezpečnostního ověření požádáni o poskytnutí telefonního čísla nebo jiné e-mailové adresy. Pokud vám to vaše organizace povolí, můžete svůj pracovní nebo školní účet používat také k přihlašování k produktům společnosti Microsoft nebo třetích stran, které pro sebe pořídíte.

Pokud se k produktům Microsoft přihlašujete pomocí pracovního nebo školního účtu, upozorňujeme na následující zásady:

 • Vlastník domény spojené s vaší e-mailovou adresou může váš účet kontrolovat a spravovat a získat přístup k vašim údajům a zpracovávat je, včetně obsahu vaší komunikace a vašich souborů a včetně údajů uložených v produktech poskytovaných vaší organizací i v produktech, které jste si pořídili sami.
 • Vaše používání produktů podléhá zásadám vaší organizace, pokud takové zásady existují. Při rozhodování, zda chcete pro přihlašování k produktům, které jste si pořídili, používat svůj pracovní nebo školní účet, doporučujeme vzít v úvahu jak zásady vaší organizace, tak i to, zda vám vyhovuje organizaci umožnit přístup ke svým údajům.
 • Pokud ztratíte přístup ke svému pracovnímu nebo školnímu účtu (například když změníte zaměstnání), můžete ztratit přístup k produktům a obsahu, který je s nimi spojen. Týká se to i produktů, které jste si pořídili sami, pokud jste pro přihlašování k nim používali svůj pracovní nebo školní účet.
 • Společnost Microsoft nezodpovídá za postupy ochrany osobních údajů nebo postupy zabezpečení vaší organizace, které mohou být odlišné od postupů společnosti Microsoft.
 • Pokud vaše používání produktů společnosti Microsoft spravuje vaše organizace, obracejte se s dotazy ohledně ochrany osobních údajů na vašeho správce. Prostudujte si také část Upozornění pro koncové uživatele tohoto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.
 • Pokud si nejste jistí, jestli je váš účet pracovní nebo školní, kontaktujte vaši organizaci.

Účty třetích stran. Údaje spojené s účtem Microsoft třetí strany a způsoby jejich použití se obecně podobají používání a shromažďování údajů spojených s osobním účtem Microsoft. Kontrolu nad vaším účtem, včetně možnosti přístupu k němu nebo jeho odstranění, má váš poskytovatel služeb. Pečlivě si přečtěte smluvní podmínky třetí strany, abyste porozuměli tomu, co poskytovatel může s vaším účtem provádět.

Shromažďování dat od dětíShromažďování dat od dětímaincollectionofdatafromchildrenmodule
Souhrn

U uživatelů mladších 13 let nebo věku podle příslušných zákonů v jejich jurisdikci budou některé produkty a služby společnosti Microsoft blokovat uživatele mladší 13 let nebo je před použitím požádají o souhlas nebo autorizaci od rodiče nebo opatrovníka, a to i při vytváření účtu pro přístup ke službám společnosti Microsoft. Vědomě nežádáme od dětí pod touto věkovou hranicí sdělení více údajů, než kolik je zapotřebí pro příslušný produkt poskytovat.

Jakmile je udělen souhlas nebo schválení rodiče, zachází se s účtem dítěte do značné míry stejně jako s jakýmkoli jiným účtem. Další informace o osobních a školních účtech najdete v části účet Microsoft prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů a Microsoft Family Safety v části věnované konkrétnímu produktu. Dítě má přístup ke komunikačním službám, jako je Outlook a Skype, a může volně komunikovat a sdílet data s ostatními uživateli všech věkových kategorií. Rodiče nebo opatrovníci můžou změnit nebo odvolat dříve provedené volby souhlasu. Další informace o souhlasu rodiče a dětských účtech Microsoft Jako organizátor rodinného účtu Microsoft může rodič nebo opatrovník spravovat informace a nastavení nezletilých na jejich stránceBezpečnost rodiny a zobrazit a odstranit data nezletilých nařídicím panelu ochrany osobních údajů. Pokud chcete získat další informace o tom, jak získat přístup k datům dítěte a odstranit je, případně získat další informace o dětech a profilech Xbox, vyberte níže možnost Další informace.

Celý text

U uživatelů mladších 13 let nebo věku podle příslušných zákonů v jejich jurisdikci budou některé produkty a služby společnosti Microsoft blokovat uživatele mladší 13 let nebo je před použitím požádají o souhlas nebo autorizaci od rodiče nebo opatrovníka, a to i při vytváření účtu pro přístup ke službám společnosti Microsoft. Vědomě nežádáme od dětí pod touto věkovou hranicí sdělení více údajů, než kolik je zapotřebí pro příslušný produkt poskytovat.

Jakmile je udělen souhlas nebo schválení rodiče, zachází se s účtem dítěte do značné míry stejně jako s jakýmkoli jiným účtem. Dítě má přístup ke komunikačním službám, jako je Outlook a Skype, a může volně komunikovat a sdílet data s ostatními uživateli všech věkových kategorií. Další informace o souhlasu rodiče a dětských účtech Microsoft

Rodiče nebo opatrovníci můžou změnit nebo odvolat dříve provedené volby souhlasu. Jako organizátor rodinného účtu Microsoft může rodič nebo opatrovník spravovat informace a nastavení nezletilých na jejich stránceBezpečnost rodiny a zobrazit a odstranit data nezletilých nařídicím panelu ochrany osobních údajů. Další informace o tom, jak získat přístup k podřízeným datům a jak je odstranit, najdete níže.

Níže najdete další informace o shromažďování dat od dětí, včetně dalších podrobností souvisejících s Konzolí Xbox.

Přístup k podřízeným datům a jejich odstraňování. U produktů a služeb společnosti Microsoft, které vyžadují souhlas rodiče, může rodič zobrazit a odstranit určitá data patřící jeho dítěti z řídicího panelu ochrany osobních údajů rodiče: historii procházení, historii hledání, aktivitu zjišťování polohy, aktivity médií, aktivity aplikací a služeb a údaje o výkonu produktů a služeb. Pokud chcete tato data odstranit, může se rodič přihlásit ke svému řídicímu panelu ochrany osobních údajů a spravovat aktivity svých podřízených osobních údajů. Upozorňujeme, že schopnost rodiče přistupovat k osobním údajům dítěte nebo je odstraňovat na řídicím panelu ochrany osobních údajů se bude lišit v závislosti na zákonech, ve kterých se nacházíte.

Rodič může navíc kontaktovat náš tým podpory ochrany osobních údajů prostřednictvím formuláře podpory ochrany osobních údajů a po ověření požádat o odstranění datových typů na řídicím panelu ochrany osobních údajů společně s následujícími daty: software, nastavení a inventář; připojení a konfigurace zařízení; zpětnou vazbu a hodnocení; fitness a aktivita; obsah podpory; podpora interakcí; a senzorem prostředí. Ověřené žádosti o odstranění zpracováváme do 30 dnů od přijetí.

Upozorňujeme, že obsah, jako jsou e-maily, kontakty a chaty, je přístupný prostřednictvím prostředí v produktu. Další informace o datech, která můžete řídit v produktech Microsoftu, najdete v nejčastějších dotazech k ochraně osobních údajů.

Pokud účet vašeho dítěte není součástí vaší rodinné skupiny Microsoft a nemáte přístup k aktivitě dítěte na řídicím panelu ochrany osobních údajů, musíte odeslat žádost související s daty vašeho dítěte prostřednictvím formuláře podpory ochrany osobních údajů. Tým ochrany osobních údajů požádá o ověření účtu před splněním žádosti.

Pokud chcete odstranit všechny osobní údaje dítěte, musíte požádat o odstranění dětského účtu prostřednictvím formuláře uzavření účtu. Tento odkaz vás vyzve k přihlášení pomocí přihlašovacích údajů vašeho dětského účtu. Zkontrolujte, jestli se na stránce zobrazují správné účet Microsoft, a pak podle pokynů požádejte o odstranění dětského účtu. Přečtěte si další informace o tom, jak zavřít účet Microsoft.

Po odeslání žádosti o uzavření dětského účtu počkáme 60 dní, než účet trvale odstraníme pro případ, že si to rozmyslíte nebo budete potřebovat přístup k nějakému účtu, než se trvale zavře a odstraní. Během čekací doby je účet označený k uzavření a trvalému odstranění, ale stále existuje. Pokud chcete znovu otevřít účet Microsoft dítěte’, stačí se během tohoto 60denního období znovu přihlásit. Uzavření účtu zrušíme a účet se obnoví.

Co je Xbox? Xbox je oddělení pro hraní a zábavu společnosti Microsoft. Xbox hostuje online síť, která se skládá ze softwaru a umožňuje online funkce napříč více platfotmami. Tato síť vám umožňuje vašim dětem vyhledávat a hrát hry, zobrazovat obsah a spojit se s přáteli na Xboxu a dalších herních a sociálních sítích.

Když se uživatelé přihlásí ke službě Xbox, v aplikacích, hrách nebo na konzoli Xbox, přiřadíme jejich zařízení jedinečný identifikátor. Například, pokud je jejich konzole Xbox připojená k internetu a oni se k ní přihlásí, můžeme zjistit, jakou konzoli a její verzi operačního systému, používají.

Xbox i nadále poskytuje nové funkce v klientských aplikacích, které jsou připojené ke službám jako jsou Xbox síť a cloudové (online) hraní. V průběhu přihlášení k prostředí Xbox shromažďujeme požadovaná data, abychom zajistili, že tato prostředí budou bezpečná, zabezpečená, aktuální a fungující podle očekávání.

Data, která shromažďujeme při vytváření profilu Xboxu. Vy jako rodič nebo opatrovník musíte vyjádřit souhlas se shromažďováním osobních údajů od dítěte mladšího 13 let nebo jiným způsobem, jak je uvedeno ve vaší jurisdikci. S vaším svolením může mít vaše dítě profil na Xboxu a může používat online síť Xbox. Během vytváření dětského profilu na Xboxu se budete přihlašovat pomocí svého vlastního účtu Microsoft, abychom ověřili, že jste dospělý organizátor ve vašem rodinném účtu Microsoft. Shromažďujeme alternativní e-mailovou adresu nebo telefonní číslo, které zvyšuje zabezpečení účtu. Pokud vaše dítě potřebuje pomoc s přístupem ke svému účtu, bude moct použít jedno z těchto alternativních řešení k ověření, že vlastní účet Microsoft.

Shromažďujeme omezené informace o dětech, která zahrnují jména, data narození, e-mailové adresy a oblasti. Když zaregistrujete svému dítěti online profil Xbox, přiřadíme mu jmenovku hráče (veřejnou přezdívku) a jedinečný identifikátor. Vytvořením profilu na Xboxu svého dítěte, souhlasíte s tím, že Microsoft shromažďuje, používá a sdílí informace na základě nastavení jejich ochrany osobních údajů a komunikace na online síti Xboxu. Nastavení ochrany osobních údajů a komunikace vašeho dítěte je ve výchozím nastavení nejvíce restriktivní.

Údaje, které shromažďujeme. Shromažďujeme informace o tom, jak vaše dítě používá služby Xbox, hry, aplikace a zařízení, a to včetně:

 • Přihlášení a odhlášení z Xboxu, historie nákupů a obsah, který získají.
 • Hry, které hrají, a aplikace, které používají, pokrok ve hře, herní úspěchy, doba hraní jednotlivých her a další herní statistiky.
 • Údaje o výkonu konzole Xbox, aplikace Xbox Game Pass a dalších aplikací Xbox, síti Xbox, připojeném příslušenství a o připojení k síti, včetně případných softwarových nebo hardwarových chyb.
 • Obsah, který přidáváte, uploadujete nebo sdílíte přes síť Xbox, včetně textu, obrázků a videí, které zachytíte ve hrách a aplikacích.
 • Sociální aktivity, jako jsou data chatu a interakce s ostatními hráči, jakož i sociální spojení, která si vytvoří (přátelé, které si přidají, a lidi, kteří jej sledují) v síti Xbox.

Jestliže vaše dítě používá konzoli Xbox nebo aplikaci Xbox na jiném zařízení, které lze připojit k síti Xbox, a které obsahuje úložné zařízení (pevný disk nebo paměťovou jednotku), budou informace o využití ukládány do úložného zařízení a odeslány společnosti Microsoft při příštím přihlášení i v případě, že do té doby hráli offline.

Diagnostická data Xboxu. Pokud vaše dítě používá konzoli Xbox, bude Xbox posílat společnosti Microsoft požadovaná data. Požadovaná data jsou minimální potřebná data, která pomáhají udržovat aplikaci Xbox v zabezpečeném, aktuálním a funkčním stavu, který očekáváte.

Herní videa. Každý hráč v relaci hry pro víc hráčů může nahrávat video (herní klipy) a zachycovat snímky obrazovky svého pohledu na hru. Herní klipy a snímky obrazovky jiných hráčů mohou zachycovat herní postavu vašeho dítěte a jmenovku hráče, které během této relace používá. Pokud hráč zachytí na počítači videoklipy a snímky obrazovky, výsledný herní klip může taky zachytit zvukový chat, pokud to nastavení ochrany osobních údajů a komunikace vašeho dítěte v online síti Xboxu umožňuje.

Titulky. Při chatu v reálném čase („party“ chat) mohou hráči na Xboxu aktivovat funkci převodu mluveného slova na text, která jim zobrazí v textové podobě, co se na herním chatu říká. Pokud hráč aktivuje tuto funkci, Microsoft použije výsledná textová data k poskytnutí titulků chatu pro hráče, kteří to potřebují. Tato data mohou být také použita k zajištění bezpečného herního prostředí a k vynucování dodržování standardů komunity pro Xbox.

Použití dat. Společnost Microsoft používá shromažďované údaje k vylepšování herních produktů a funkcí, aby byly v průběhu času bezpečnější a zábavnější. Data, která shromažďujeme, nám rovněž umožňují poskytovat vašemu dítěti funkce přizpůsobené a upravené přímo na míru. To zahrnuje jejich připojení k hrám, obsahu, službám a doporučením.

Xbox data, která mohou zobrazit ostatní. Když vaše dítě používá síť Xbox, jsou jeho online stav (který se může nastavit jako offline nebo blokovaný), jmenovka hráče, herní statistika a úspěchy viditelné pro ostatní hráče v síti. Podle toho, jak nastavíte zabezpečení Xboxu u svého dítěte, můžou sdílet informace při hraní nebo komunikování s ostatními na síti Xbox.

Bezpečnost. Můžeme shromažďovat a kontrolovat hlas, texty, obrázky, videa a herní obsah (například herní klipy, které vaše dítě nahraje, konverzace, které vede, a vše, co publikuje v klubech a hrách), abychom ze sítě Xbox vytvořili bezpečné herní prostředí a vynutili dodržování komunitních Standardů komunity Xboxu.

Ochrana před cheatováním a podvody. Poskytování spravedlivého herního prostředí je pro nás důležité. Když vaše dítě používá online hru pro Xbox nebo jakoukoli aplikaci připojenou k síti na své konzoli Xbox, počítači nebo mobilním zařízení, jsou cheatování, hackování, krádeže účtu a jakékoli jiné neoprávněné nebo podvodné aktivity zakázány. Abychom mohli zjišťovat podvody a cheatování a předcházet jim, můžeme použít nástroje, aplikace a další technologie pro ochranu před cheatováním a podvody. Tyto technologie mohou vytvářet digitální podpisy (označované jako hodnoty hash) za použití určitých informací shromažďovaných z konzole Xbox, počítače nebo mobilního zařízení dítěte a způsobu jejich používání. To může zahrnovat informace o prohlížeči, zařízení, aktivitách, herních identifikátorech a operačním systému.

Data služby Xbox sdílená s vydavateli her a aplikací. Pokud na konzoli Xbox, počítači nebo mobilním zařízení vaše dítě používá Xbox online hru nebo jakoukoli aplikaci připojenou k síti, má vydavatel této hry nebo aplikace přístup k údajům o tom, jak dané služby dítě používá, což mu pomáhá svůj produkt poskytovat, zlepšovat a zajišťovat jeho podporu. Tyto údaje mohou zahrnovat: identifikátor uživatele Xboxu vašeho dítěte, jmenovku hráče, omezené informace o účtu, jako je země a věková kategorie, údaje o komunikaci vašeho dítěte ve hrách, aktivitu související s vynucováním zásad služby Xbox, herní relace (například provedené tahy nebo typy vozidel použité ve hře), přítomnost vašeho dítěte na síti Xbox, čas, který stráví hraním hry nebo používáním aplikace, žebříčky, statistiky, profily hráčů, avatary nebo obrázky hráčů, seznamy přátel, informační kanál o aktivitách oficiálních klubů, do kterých patříte, oficiální členství v klubech a jakýkoli obsah, který ve hře nebo v aplikaci vytvoříte nebo odešlete.

Vydavatelé a vývojáři her a aplikací třetích stran mají své vlastní odlišené a nezávislé vztahy s uživateli a to, jakým způsobem osobní údaje shromažďují a používají závisí na jejich specifických zásadách ochrany osobních údajů. Doporučujeme vám si jejich zásady pozorně projít a zjistit, jak údaje o vašich dětech používají. Vydavatelé se například mohou rozhodnout ve svých službách zveřejnit nebo zobrazit údaje o hře (například v žebříčcích). Odkaz na jejich zásady ochrany osobních údajů najdete na stránkách s podrobnostmi o hře nebo aplikaci na stránkách v našem obchodě.

Další informace najdete na webu Sdílení dat s hrami a aplikacemi.

Pokud chcete přestat sdílet data hry nebo aplikace s vydavatelem, odeberte hru nebo aplikaci ze všech zařízení, na kterých jste ji nainstalovali. Přístup některých vydavatelů k datům vašeho dítěte může být odvolán na microsoft.com/consent.

Správa nastavení pro děti. Jako organizátor rodinné skupiny Microsoft můžete na stránce Zabezpečení rodinyspravovat informace a nastavení dítěte a také jeho nastavení ochrany osobních údajů profilu Xbox na stránce Soukromí a bezpečnost online na konzoli Xbox.

Pomocí aplikace Xbox Rodinné nastavení můžete taky spravovat prostředí svých dětí v síti Xbox Network, včetně utrácení v obchodech Microsoft a Xbox, sledování aktivit dětí, nastavování věku a sledování času stráveného na obrazovce.

Další informace o správě profilů na Xboxu najdete na Nastavení bezpečnosti a soukromí na Xbox online.

Další informace o rodinných účtech Microsoft najdete na Zjednodušte život své rodiny.

Starší verze.

 • Xbox 360. Tato konzole Xbox shromažďuje omezená požadovaná diagnostická data. Tato data pomáhají zajistit, že konzole vašeho dítěte funguje očekávaným způsobem.
 • Kinect. Snímač Kinect je kombinací kamery, mikrofonu a infračerveného snímače, který umožňuje ovládání hry pomocí pohybů a hlasu. Například:
  • Můžete se rozhodnout, že kamera bude používána pro automatické přihlášení do sítě Xbox pomocí rozpoznávání obličeje. Tato data zůstanou na konzoli, nejsou sdílená s nikým jiným a vy je můžete z konzole kdykoliv odstranit.
  • Při hraní her zmapuje Kinect vzdálenost mezi klouby vašeho dítěte, aby vytvořil schematickou reprezentaci jeho postavy, díky které je možné pomocí snímače Kinect hrát.
  • Mikrofon snímače Kinect umožňuje hráčům hlasový chat během hry. Mikrofon také umožňuje hlasové příkazy pro ovládání konzole, hry nebo aplikace nebo pro zadávání hledaných termínů.
  • Snímač Kinect se dá použít i pro zvukovou a obrazovou komunikaci přes služby, jako je Skype.

Přečtěte si další informace o kinectu v části Xbox Kinect a ochraně osobních údajů.

Ostatní důležité informace týkající se ochrany osobních údajůOstatní důležité informace týkající se ochrany osobních údajůmainotherimportantprivacyinformationmodule
Souhrn

Dále najdete další informace o ochraně osobních údajů, jako například způsob zabezpečení vašich dat, kde data zpracováváme a jak dlouho je uchováváme. Další informace o postupech ve společnosti Microsoft a jejím závazku zajistit ochranu vašich osobních údajů najdete na stránce Ochrana osobních údajů ve společnosti Microsoft.

Zabezpečení osobních údajůZabezpečení osobních údajůmainsecurityofpersonaldatamodule
Souhrn

Cílem společnosti Microsoft je chránit a zabezpečit vaše osobní údaje. K ochraně vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem, používáním a zveřejněním využíváme nejrůznější technologie a procesy. Poskytnuté osobní údaje například ukládáme v počítačových systémech s omezeným přístupem, které jsou umístěny ve střežených budovách. V případě přenosu vysoce důvěrných údajů (jako jsou například čísla platebních karet či hesla) přes internet je chráníme prostřednictvím šifrování. Společnost Microsoft dodržuje platné zákony na ochranu osobních údajů, včetně platných zákonů o oznamování porušení zabezpečení.

Kde ukládáme a zpracováváme osobní údajeKde ukládáme a zpracováváme osobní údajemainwherewestoreandprocessdatamodule
Souhrn

Osobní údaje shromážděné společností Microsoft mohou být uloženy a zpracovány ve vaší oblasti, v USA a v jakékoli jiné jurisdikci, kde společnost Microsoft nebo její afilace, pobočky nebo poskytovatelé služeb provozují zařízení. Společnost Microsoft udržuje hlavní datacentra v Austrálii, Brazílii, Finsku, Francii, Hongkongu, Indii, Irsku, Japonsku, Jižní Africe, Kanadě, Koreji, Lucembursku, Malajsii, Německu, Nizozemsku, Rakousku, Singapuru, Spojeném království a Spojených státech. Primární umístění úložiště je obvykle v oblasti zákazníka nebo ve Spojených státech, často spolu se zálohou v datacentru v jiné oblasti. Umístění úložiště se volí tak, aby provozovala a poskytovala naše služby efektivně, zlepšila výkon a vytvářely redundance za účelem ochrany dat v případě výpadku nebo jiného problému. Zpracováváme údaje shromážděné v souladu s tímto prohlášením o zásadách ochrany osobních údajů podle ustanovení tohoto prohlášení a požadavků příslušných zákonů.

Osobní údaje z Evropského hospodářského prostoru, Spojeného království a Švýcarska přenášíme do jiných zemí. V některých z nich přitom zatím podle Evropské komise nemusí existovat odpovídající úroveň ochrany dat. Jejich zákony vám například nemusí zaručovat stejná práva nebo v nich nemusí existovat orgán pro dohled nad ochranou osobních údajů, který by byl schopen řešit případné stížnosti. Při těchto přenosech používáme různé právní mechanismy včetně smluv, jako jsou například standardní smluvní doložky publikované Evropské komise v rámci rozhodnutí Komise o implementaci rozhodnutí 2021/914, abychom pomohli ochránit vaše práva a umožnili, že se společně s vašimi údaji přenesou i tyto ochrany. Další informace o rozhodnutích Evropské komise ohledně dostatečnosti ochrany osobních údajů v zemích, ve kterých společnost Microsoft osobní údaje zpracovává, získáte v tomto článku na web Evropské komise.

Microsoft Corporation je v souladu s rámcem EU-U.S. Data Privacy Framework (EU-U.S. DPF), rozšířením o Spojené království v DPF mezi EU a USA a Architekturou ochrany osobních údajů a dat mezi Švýcarskem a USA (Swiss-U.S. DPF), jak je stanoveno Ministerstvem obchodu USA. Microsoft Corporation u Ministerstvu obchodu USA ověřila, že dodržuje principy EU-USA pro ochranu osobních údajů (EU-U.S. DPF Principles) v souvislosti se zpracováním osobních údajů přijatých z Evropské unie v závislosti na ochraně osobních údajů mezi EU a USA a ze Spojeného království (a Gibraltaru) v závislosti na rozšíření o Spojené království v rámci DPF mezi EU a USA. Microsoft Corporation u Ministerstvu obchodu USA ověřila, že dodržuje Principy architektury ochrany osobních údajů mezi Švýcarskem a USA (Swiss-U.S. DPF Principles) týkající se zpracování osobních údajů přijatých ze Švýcarska v závislosti na švýcarsko-amerických DPF. V souvislosti s dalším předáním nese Microsoft Corporation odpovědnost za zpracování osobních údajů, které obdrží v rámci DPF a následně předá třetí straně jednající naším jménem jako agent. Microsoft Corporation zůstává odpovědná podle DPF, pokud náš zástupce zpracovává tyto osobní údaje způsobem, který není v souladu s DPF, pokud společnost Microsoft Corporation neprokáže, že za událost, která vedla ke vzniku škody, nejsme odpovědní. Pokud dojde ke konfliktu mezi podmínkami v tomto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů a zásadami DPF mezi EU a USA a/nebo mezi Švýcarskem a USA, budou nadřazeny principy. Pokud chcete získat další informace o programu Data Privacy Framework (DPF) a zobrazit si naši certifikaci, navštivte web o ochraně osobních údajů dat ministerstva obchodu USA. Řízené pobočky Microsoft Corporation v USA, jak je uvedeno v našem odeslání vlastní certifikace, také dodržují zásady DPF. Další informace najdete v seznamu Subjekty nebo pobočky společnosti Microsoft v USA, které dodržují zásady DPF.

Pokud máte dotazy nebo stížnosti související s účastí společnosti Microsoft na architekturách DPF, doporučujeme, abyste nás kontaktovali prostřednictvím našeho webový formulář. Pro případ jakýchkoli stížností souvisejících s architekturami DPF, které Společnost Microsoft nemůže vyřešit přímo, jsme se rozhodli spolupracovat s příslušným úřadem EU pro ochranu osobních údajů nebo s panelem zřízeným evropskými úřady pro ochranu osobních údajů pro řešení sporů s jednotlivci v EU, informačním sdružením Spojeného království (pro jednotlivce ve Spojeném království) a švýcarským federálním komisařem pro ochranu dat a informace (FDPIC) pro řešení sporů se švýcarskými jednotlivci. Pokud si přejete získat kontakt na příslušné orgány pro ochranu osobních údajů, neváhejte se na nás obrátit. Jak je dále vysvětleno v principech DPF, je k dispozici závazné rozhodčí řízení, které řeší reziduální stížnosti, které nejsou vyřešeny jinými způsoby. Společnost Microsoft podléhá vyšetřovacím a donucovacím pravomocem Federální obchodní komise (FTC) USA.

Osoby, jejichž osobní údaje jsou chráněny japonským zákonem o ochraně osobních údajů, by si měli přečíst článek o Webové stránky japonské Komise pro ochranu osobních údajů (publikováno pouze v japonštině), kde najdete další informace o revizi osobních údajů v některých zemích ze strany komise. Osoby žijící v Japonsku kliknutím na tady získají další informace o zpracování informací v souladu s telekomunikačním obchodním zákonem (pouze v japonštině).

Uchovávání osobních údajůUchovávání osobních údajůmainOurretentionofpersonaldatamodule
Souhrn

Společnost Microsoft uchovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k poskytování produktů a dokončení požadovaných transakcí nebo k dalším oprávněným účelům, jako je dodržování našich právních závazků, řešení sporů a právní vynucování našich dohod. Tyto potřeby se pro různé typy údajů a různé souvislosti našich interakcí s námi nebo vašeho používání různých produktů mohou lišit, a proto mohou ve skutečné době uchovávání informací být výrazné rozdíly.

K dalším kritériím, na jejichž základě se doba uchovávání informací určuje, patří:

 • Poskytují, vytvářejí nebo spravují zákazníci údaje s očekáváním, že je budeme uchovávat, dokud je výslovně neodeberou? Mezi příklady patří dokument, který uložíte ve službě OneDrive, nebo e-mailová zpráva, kterou uchováváte v poštovní schránce ve službě Outlook.com. V takových případech je naším cílem data udržovat, dokud je aktivně neodstraníte, například tak, že e-mail přesunete ze složky Doručená pošta v účtu Outlook.com do složky Odstraněná pošta a pak tuto složku vyprázdníte (pokud je složka Odstraněná pošta vyprázdněna, zůstanou tyto odstraněné položky v našem systému před finálním odstraněním po dobu až 30 dní). (Upozorňujeme, že mohou nastat jiné důvody k dřívějšímu odstranění dat, například pokud překročíte limity pro množství dat uložených ve vašem účtu.)
 • Existuje automatizovaný řídicí mechanismus, jako je například řídicí panel společnosti Microsoft pro ochranu osobních údajů, který zákazníkovi umožňuje k osobním údajům kdykoli přistupovat a odstraňovat je? Pokud neexistuje, bude obecně používáno zkrácené období uchovávání dat.
 • Jsou tyto osobní údaje citlivé? Pokud ano, obecně používáme zkrácené období uchovávání dat.
 • Zavedla a oznámila společnost Microsoft konkrétní dobu uchovávání pro určitý typ dat? V případě vyhledávacích dotazů Bing například znemožňujeme identifikaci uložených dotazů odebráním celé IP adresy po 6 měsících a ID v souborech cookie a jiných identifikátorů použitelných ve více relacích, které slouží k identifikaci konkrétního účtu nebo zařízení, po 18 měsících.
 • Poskytl uživatel souhlas s prodloužením doby uchovávání informací? Pokud ano, budeme data uchovávat v souladu s vaším souhlasem.
 • Vztahují se na společnost Microsoft právní, smluvní nebo podobné závazky data uchovávat nebo odstranit? Mezi příklady patří zákony upravující povinné uchovávání dat v příslušné jurisdikci, vládní nařízení uchovávat data související s vyšetřováním nebo data, která je nutné uchovávat pro účely soudního sporu. Pokud je od nás naopak požadováno, abychom odstranili nezákonný obsah, učiníme tak.
Ochrana osobních údajů ve státech USAOchrana osobních údajů ve státech USAmaincaliforniaconsumerprivacyactmodule
Souhrn

Pokud jste obyvatelem USA, zpracováváme vaše osobní údaje v souladu s platnými zákony na ochranu osobních údajů daného státu USA, včetně zákona CCPA (California Consumer Privacy Act). Tato část našeho prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů obsahuje informace vyžadované zákonem CCPA a dalšími zákony na ochranu osobních údajů ve státech USA a doplňuje naše prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Upozorňujeme, že nedávné změny zákona CCPA a dalších zákonů o ochraně osobních údajů pro státní data vstoupí v platnost v roce 2023. Pravidla implementující některé z těchto zákonů však ještě nebyla finalizována. Neustále pracujeme na tom, abychom tyto zákony lépe dodržovali, a po dokončení implementace těchto pravidel aktualizujeme naše procesy a zpřístupnění informací.

Další informace o datech, která shromažďujeme, zpracováváme, sdílíme a zveřejňujeme, a o vašich právech vyplývajících z platných zákonů o ochraně osobních údajů ve státech USA, najdete v našichOznámení o zákonech na ochranu osobních údajů v jednotlivých státech USAa našich Zásady ochrany osobních údajů pro údaje o zdravotním stavu spotřebitelů státu Washington.

Prodej. Vaše osobní údaje neprodáváme. Proto nenabízíme možnost vyjádřit výslovný nesouhlas s prodejem osobních údajů.

Sdílení. Vaše osobní údaje můžeme sdílet, jak je definováno v Kalifornii a dalších platných státních zákonech USA, pro přizpůsobené reklamní účely. Jak je uvedeno v tomto Reklama, přizpůsobenou reklamu nedoručujeme dětem, které jsou podle data narození uvedeného v účtu Microsoft mladší než 18 let.

V níže uvedeném seznamu s odrážkami uvádíme kategorie údajů, které sdílíme pro účely personalizované reklamy, příjemce osobních údajů a naše účely zpracování. Popis údajů zahrnutých v jednotlivých kategoriích najdete v části Osobní údaje, které shromažďujeme.

Kategorie osobních údajů

 • Jméno a kontaktní údaje
  • Příjemci: Třetí strany, které pro společnost Microsoft provádějí online reklamní služby
  • Účely zpracování: Doručování přizpůsobené reklamy na základě vašich zájmů
 • Demografické údaje
  • Příjemci: Třetí strany, které pro společnost Microsoft provádějí online reklamní služby
  • Účely zpracování: Doručování přizpůsobené reklamy na základě vašich zájmů
 • Údaje o předplatném a licencích
  • Příjemci: Třetí strany, které pro společnost Microsoft provádějí online reklamní služby
  • Účely zpracování: Doručování přizpůsobené reklamy na základě vašich zájmů
 • Interakce
  • Příjemci: Třetí strany, které pro společnost Microsoft provádějí online reklamní služby
  • Účely zpracování: Doručování přizpůsobené reklamy na základě vašich zájmů

Další informace o našich reklamních postupech najdete v části Reklama a v našich Oznámení o zákonech na ochranu osobních údajů v jednotlivých státech USA najdete další informace o sdílení pro přizpůsobené reklamní účely podle platných zákonů USA.

Práva. Máte právo požadovat, abychom (i) zveřejnili a zpřístupnili osobní údaje, které shromažďujeme, používáme, zveřejňujeme, sdílíme a prodáváme, (ii) vymazali vaše osobní údaje, (iii) opravili vaše osobní údaje, (iv) omezili používání a zveřejňování vašich citlivých údajů a (v) odmítli „sdílení“ vašich osobních údajů se třetími stranami pro účely přizpůsobené reklamy na stránkách třetích stran. Tyto žádosti můžete podat sami nebo prostřednictvím autorizovaného zástupce. Pokud využijete autorizovaného zástupce, poskytneme tomuto zástupci podrobné pokyny, jak uplatňovat vaše na ochranu osobních údajů. Další informace o tom, jak tato práva uplatnit, najdete v tomto Oznámení o zákonech na ochranu osobních údajů v jednotlivých státech USA. Informace o právech, která jsou k dispozici v zákoně státu Washington, najdete také v našem Zásady ochrany osobních údajů pro údaje o zdravotním stavu spotřebitelů státu Washington.

Pokud máte účet Microsoft, můžete uplatňovat svá práva prostřednictvím webu Microsoft Řídicí panel soukromí, který vyžaduje, abyste se přihlásili ke svému účtu Microsoft. Pokud máte další žádost nebo dotazy poté, co využijete tento řídicí panel, můžete společnost Microsoft kontaktovat na adrese uvedené v části Jak nás můžete kontaktovat, použít náš webový formulář nebo zavolat na naše bezplatné číslo v USA +1 (844) 931 2038. Pokud účet nemáte, můžete uplatnit svá práva tak, že nás budete kontaktovat způsobem popsaným výše. Než žádosti vyhovíme, můžeme požádat o další informace, jako je například země pobytu, e-mailová adresa a telefonní číslo, abychom mohli vaši žádost ověřit.

Pokud chcete vyjádřit výslovný nesouhlas se sdílením vašich osobních údajů s třetími stranami za účelem přizpůsobené reklamy na webech třetích stran, navštivte stránku pro vyjádření výslovného nesouhlasu se sdílením. Přizpůsobenou reklamu, kterou vidíte v majetku Microsoftu, můžete také řídit na stránce pro odhlášení odběru.

Vaše citlivé údaje nepoužíváme ani nezpřístupňujeme pro jiné účely, než jsou uvedené níže, bez vašeho souhlasu nebo v souladu s platnými zákony. Proto nenabízíme možnost omezit používání citlivých dat.

Pokud uplatňujete svá práva na ochranu osobních údajů, máte právo na to, abyste nebyli vystaveni diskriminujícímu zacházení. Pokud uplatňujete svá práva na ochranu osobních údajů, nebudeme vás diskriminovat.

Zpracování osobních údajů. V seznamu níže je přehled kategorií osobních údajů, které shromažďujeme, zdroje těchto osobních údajů, pro jaké účely je zpracováváme a kategorie příjemců třetích stran, kterým osobní údaje poskytujeme. Popis údajů zahrnutých v jednotlivých kategoriích najdete v části Osobní údaje, které shromažďujeme. Informace o kritériích uchovávání osobních údajů najdete v části Uchovávání osobních údajů.

Kategorie osobních údajů

 • Jméno a kontaktní údaje
  • Zdroje osobních údajů: Interakce s uživateli a partnery, se kterými nabízíme služby pod sdílenou obchodní značkou
  • Účely zpracování (shromažďování a zpřístupnění třetím stranám): Poskytování našich produktů; reakce na dotazy zákazníků; pomoc, zabezpečení a řešení problémů; a marketing
  • Příjemci: Poskytovatelé služeb a subjekty řízené uživateli
 • Přihlašovací údaje
  • Zdroje osobních údajů: Interakce s uživateli a organizacemi, které uživatele zastupují
  • Účely zpracování (shromažďování a zpřístupnění třetím stranám): Poskytování našich produktů; ověřování a přístup k účtu; a pomoc, zabezpečení a řešení problémů
  • Příjemci: Poskytovatelé služeb a subjekty řízené uživateli
 • Demografické údaje
  • Zdroje osobních údajů: Interakce s uživateli a nákupy od zprostředkovatelů dat
  • Účely zpracování (shromažďování a zpřístupnění třetím stranám): Poskytování a personalizace našich produktů; vývoj produktů; pomoc, zabezpečení a řešení problémů; a marketing
  • Příjemci: Poskytovatelé služeb a subjekty řízené uživateli
 • Platební údaje
  • Zdroje osobních údajů: Interakce s uživateli a finančními institucemi
  • Účely zpracování (shromažďování a zpřístupnění třetím stranám): Obchodování; zpracování transakcí; plnění objednávek; pomoc, zabezpečení a řešení problémů; a odhalování podvodů a předcházení jim
  • Příjemci: Poskytovatelé služeb a subjekty řízené uživateli
 • Údaje o předplatném a licencích
  • Zdroje osobních údajů: Interakce s uživateli a organizacemi, které uživatele zastupují
  • Účely zpracování (shromažďování a zpřístupnění třetím stranám): Poskytování, přizpůsobení a aktivace našich produktů; zákaznická podpora; pomoc, zabezpečení a řešení problémů; a marketing
  • Příjemci: Poskytovatelé služeb a subjekty řízené uživateli
 • Interakce
  • Zdroje osobních údajů: Interakce s uživateli, včetně dat, která společnost Microsoft generuje prostřednictvím těchto interakcí
  • Účely zpracování (shromažďování a zpřístupnění třetím stranám): Poskytování a přizpůsobení našich produktů; zlepšení produktů; vývoj produktů; marketing; a pomoc, zabezpečení a řešení problémů
  • Příjemci: Poskytovatelé služeb a subjekty řízené uživateli
 • Obsah
  • Zdroje osobních údajů: Interakce s uživateli a organizacemi, které uživatele zastupují
  • Účely zpracování (shromažďování a zpřístupnění třetích stran): Poskytování našich produktů; pomoc, zabezpečení a řešení problémů
  • Příjemci: Poskytovatelé služeb a subjekty řízené uživateli
 • Videa nebo nahrávky
  • Zdroje osobních údajů: Interakce s uživateli a veřejně dostupné zdroje
  • Účely zpracování (shromažďování a zpřístupnění třetím stranám): Poskytování našich produktů; zlepšení produktů; vývoj produktů; marketing; pomoc, zabezpečení a řešení problémů; a bezpečnost
  • Příjemci: Poskytovatelé služeb a subjekty řízené uživateli
 • Názory a hodnocení
  • Zdroje osobních údajů: Interakce s uživateli
  • Účely zpracování (shromažďování a zpřístupnění třetím stranám): Poskytování našich produktů; zlepšení produktů; vývoj produktů; zákaznická podpora; a pomoc, zabezpečení a odstraňování problémů
  • Příjemci: Poskytovatelé služeb a subjekty řízené uživateli

Zatímco seznam výše obsahuje primární zdroje a účely zpracování jednotlivých kategorií osobních údajů, shromažďujeme také osobní údaje ze zdrojů uvedených v části Osobní údaje, které shromažďujeme, mezi které patří vývojáři, kteří vytváří funkce prostřednictvím produktů společnosti Microsoft nebo pro tyto produkty. Podobným způsobem zpracováváme všechny kategorie osobních údajů pro účely popsané v části Způsob používání osobních údajů, jako je plnění našich právních povinností, rozvoj našich pracovních sil a výzkum.

V souladu s vašimi nastavení ochrany osobních údajů, vaším souhlasem a v závislosti na vámi vašich produktech a vašich rozhodnutích můžeme shromažďovat, zpracovávat nebo zveřejňovat určité osobní údaje, které jsou v souladu s platnými zákony USA na ochranu osobních údajů v oblasti osobních údajů považovány “za citlivé údaje”. Citlivé údaje jsou podmnožinou osobních údajů. V níže uvedeném seznamu uvádíme kategorie citlivých údajů, které shromažďujeme, zdroje citlivých údajů, naše účely zpracování a kategorie příjemců třetích stran, se kterými tyto osobní údaje sdílíme. Další informace o citlivých datech, které můžeme shromažďovat, najdete v části Osobní údaje, které shromažďujeme.

Kategorie citlivých údajů

 • Přihlášení k účtu, finanční účet, číslo debetní nebo kreditní karty a způsob přístupu k účtu (bezpečnostní nebo přístupový kód, heslo, přihlašovací údaje atd.)
  • Zdroje citlivých dat: Interakce s uživateli a organizacemi, které uživatele zastupují
  • Účely zpracování (shromažďování a zpřístupnění třetím stranám): Poskytování produktu a provádění požadovaných finančních transakcí
  • Příjemci: Poskytovatelé služeb a poskytovatelé zpracování plateb
 • Přesné informace o zeměpisné poloze
  • Zdroje citlivých dat: interakce uživatelů s produkty
  • Účely zpracování (shromažďování a zpřístupnění třetím stranám): Poskytování požadované služby; zlepšení produktů; některé atributy mohou být sděleny třetím stranám za účelem poskytování služby
  • Příjemci: Uživatelé a poskytovatelé služeb (další informace najdete v části Zjišťování polohy Windows a nahrávání prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů)
 • Rasový nebo etnický původ, náboženské nebo filozofické přesvědčení nebo členství v odborech
  • Zdroje citlivých dat: Komunikace s uživateli
  • Účely zpracování (shromažďování a sdělování třetím stranám): Provádění výzkumných studií za účelem lepšího porozumění tomu, jak jsou naše produkty používány a vnímány, a za účelem zlepšení zkušeností s produkty
  • Příjemci: Poskytovatelé služeb
 • Zdravotní nebo duševní zdraví, sexuální život nebo sexuální orientace
  • Zdroje citlivých dat: Komunikace s uživateli
  • Účely zpracování (shromažďování a sdělování třetím stranám): Provádění výzkumných studií za účelem lepšího porozumění tomu, jak jsou naše produkty používány a vnímány, a za účelem zlepšení zkušeností s produkty a usnadnění používání
  • Příjemci: Poskytovatelé služeb
 • Obsah vaší pošty, e-mailu nebo textových zpráv (kde Microsoft není zamýšleným příjemcem komunikace)
  • Zdroje citlivých dat: interakce uživatelů s produkty
  • Účely zpracování (shromažďování a zpřístupnění třetím stranám): Poskytování našich produktů; zlepšení zážitku z produktu; bezpečnost; a pomoc, zabezpečení a odstraňování problémů
  • Příjemci: Poskytovatelé služeb
 • Osobní údaje shromážděné od známého dítěte mladšího 13 let
  • Zdroje citlivých dat: Interakce s uživateli a organizacemi, které uživatele zastupují
  • Účely zpracování (shromažďování a zpřístupnění třetím stranám): Poskytování našich produktů; zlepšení produktů; vývoj produktů; doporučení; pomoc, zabezpečení a řešení problémů; a bezpečnost
  • Příjemci: Poskytovatelé služeb a subjekty řízené uživateli (v souladu s vaší Microsoft Family Safety nastavení)

Zatímco výše uvedený seznam s odrážkami obsahuje primární zdroje a účely zpracování osobních údajů shromážděných od dětí mladších 13 let, shromažďujeme také osobní údaje ze zdrojů uvedených v části Shromažďování dat od dětí.

Vaše citlivé údaje nepoužíváme ani nezpřístupňujeme pro jiné účely než pro následující účely:

 • Poskytování služeb nebo poskytování zboží, které přiměřeně očekáváte
 • Pomoc při zajišťování zabezpečení a integrity našich služeb, systémů a dat, abychom mohli potírat škodlivá podvodná, podvodná nebo nelegální jednání a chránit fyzickou bezpečnost jednotlivců v rozsahu, v jakém je zpracování přiměřeně nezbytné a přiměřené
 • V případě krátkodobého přechodného použití (včetně nepřizpůsobené reklamy) se osobní údaje neposkytnou třetí straně, nepoužívají se k profilaci a nepoužívají se ke změně prostředí jednotlivce mimo aktuální interakci se společností Microsoft
 • Provádění služeb jménem společnosti Microsoft, jako je správa účtů, poskytování služeb zákazníkům, zpracování nebo plnění objednávek/transakcí, ověřování informací o zákaznících, zpracování plateb, poskytování finančních prostředků, poskytování analýz, poskytování úložiště a podobných služeb
 • Provádění činnosti s cílem ověřit nebo udržovat kvalitu nebo bezpečnost služeb, vylepšení, upgradu nebo vylepšení služby nebo zařízení vlastněných nebo řízených společností Microsoft
 • Shromažďování nebo zpracování citlivých dat v případě, že shromažďování nebo zpracování není určené k odvození charakteristik jednotlivce
 • Všechny ostatní činnosti v souladu s budoucími předpisy vydanými v souladu se zákony ve státech USA na ochranu osobních údajů

Identifikovaná data se zruší.. V některých situacích může Microsoft zpracovávat neidentifikované údaje. Údaje jsou v tomto stavu, když nemůžeme propojit data s osobou, které se mohou týkat, aniž bychom museli provést další kroky. V těchto případech, a pokud to příslušné zákony nepovolují, budeme tyto informace uchovávat v neidentifikovaném stavu a nebudeme se pokoušet znovu identifikovat osobu, ke které se identifikovaná data vztahují.

Zveřejňování osobních údajů pro obchodní nebo komerční účely. Jak je uvedeno v části Důvody, proč sdílíme osobní údaje, sdílíme osobní údaje se třetími stranami pro různé obchodní a komerční účely. Primárními obchodními a komerčními účely, pro které sdílíme osobní údaje, jsou účely zpracování uvedené v tabulce výše. Pro obchodní a komerční účely však sdílíme všechny kategorie osobních údajů uvedených v části Důvody, proč sdílíme osobní údaje.

Strany, které řídí shromažďování osobních údajů. V určitých situacích můžeme třetí straně umožnit kontrolu nad shromažďováním vašich osobních údajů. Například aplikace nebo rozšíření třetích stran, které běží v prohlížeči Windows nebo Edge, mohou shromažďovat osobní údaje na základě svých vlastních postupů.

Společnost Microsoft umožňuje reklamním společnostem shromažďovat informace o vašich interakcích s našimi weby za účelem poskytování přizpůsobených reklam jménem společnosti Microsoft. Mezi tyto společnosti patří: Meta, LinkedIn, Google a Adobe.

Umělá inteligenceUmělá inteligencemainartificialintelligencemodule
Souhrn

Společnosti Microsoft využívá sílu umělé inteligence (AI) v mnoha našich produktech a službách, včetně začlenění generativních funkcí AI, jako jsou funkce Microsoft Copilotu. Vývoj a používání AI společností Microsoft podléhá Principy umělé inteligence a Standard Zodpovědné AI společnosti Microsoft a shromažďování a používání osobních údajů společností Microsoft při vývoji a nasazování funkcí AI je v souladu se závazky uvedenými v tomto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů. Další relevantní informace najdete v podrobnostech specifických pro konkrétní produkt. Další informace o tom, jak společnost Microsoft používá AI tady.

ReklamaReklamamainadvertisingmodule
Souhrn

Reklama nám umožňuje poskytovat některé z našich produktů, zajišťovat jejich podporu a vylepšovat je. Microsoft nepoužívá to, co říkáte v e-mailu, konverzaci mezi lidmi, videohovory nebo hlasovou poštu, ani vaše dokumenty, fotky nebo jiné osobní soubory, aby vám zacílit na reklamy. K reklamě na majetku společnosti Microsoft a na majetku třetích stran používáme další údaje, které jsou podrobně popsané níže. Například:

 • Společnost Microsoft může k výběru a zobrazování některých reklam na webech ve svém vlastnictví, jako jsou weby Microsoft.com, MSN nebo Bing, používat údaje, které shromažďuje.
 • Pokud je v systému Windows v nastavení ochrany osobních údajů povoleno reklamní ID, mohou k němu mít přístup a používat ho třetí strany (podobně, jako mohou weby mít přístup k jedinečnému identifikátoru uloženému v souboru cookie a používat ho) za účelem výběru a zobrazování reklam ve svých aplikacích.
 • Údaje, které shromažďujeme, můžeme sdílet s interními a externími partnery, jako jsou Xandr, Yahoo nebo Facebook (viz níže), aby pro vás byly reklamy, které vidíte v našich produktech a jejich produktech, relevantnější a užitečnější.
 • Inzerenti se mohou rozhodnout umístit na své weby naše webové signály a umožnit tak společnosti Microsoft shromažďovat z těchto webů informace o aktivitách, nákupech a návštěvách. Tato data používáme jménem našich inzertních zákazníků k poskytování reklam.

Reklamy, které se vám zobrazují, mohou být vybrány na základě údajů, které o vás zpracujeme, jako jsou vaše zájmy a oblíbené položky, vaše poloha, vaše transakce, způsob, jak používáte naše produkty, vaše vyhledávací dotazy nebo obsah, který si zobrazujete. Pokud si například ve službě MSN prohlížíte obsah o automobilech, můžeme zobrazit reklamy o automobilech. Pokud ve službě Bing vyhledáte „pizzerie v Olomouci“, mohou se ve výsledcích vyhledávání zobrazovat reklamy na restaurace v Olomouci.

Reklamy, které se vám zobrazují, mohou být vybrány na základě dalších informací, které jsme o vás v průběhu času získali pomocí demografických údajů, údajů o poloze, vyhledávacích dotazů, zájmů a oblíbených položek a údajů o používání z našich produktů a webů a také na základě informací, které jsme o vás shromáždili z webů a aplikací našich inzerentů a partnerů. Tyto reklamy jsou v tomto prohlášení označovány jako „přizpůsobená reklama“. Pokud si například prohlížíte herní obsah na webu xbox.com, mohou se vám na webu MSN zobrazit nabídky her. Abychom mohli poskytovat přizpůsobenou reklamu, kombinujeme soubory cookies uložené na vašem zařízení s využitím informací, které shromažďujeme, když váš prohlížeč komunikuje s našimi weby (jako je například IP adresa). Pokud s přijímáním přizpůsobené reklamy výslovně nesouhlasíte, nebudou se údaje spojené s těmito soubory cookies používat.

Informace o vás můžeme používat k tomu, aby, abychom vám poskytovali přizpůsobenou reklamu, když používáte služby Microsoft. Pokud jste přihlášení pomocí svého účtu Microsoft a souhlasili jste s tím, že Microsoft Edge může používat vaši aktivitu online k poskytování přizpůsobené reklamy, budou se vám při používání prohlížeče Microsoft Edge zobrazovat nabídky produktů a služeb na základě vaší aktivity online. Když budete chtít nakonfigurovat nastavení ochrany osobních údajů pro Microsoft Edge, přejděte do prohlížeče Microsoft Edge > Nastavení > Ochrana osobních údajů a služby. Když budete chtít nakonfigurovat nastavení ochrany osobních údajů a reklamy u vašeho účtu Microsoft s ohledem na vaši aktivitu online v různých prohlížečích včetně prohlížeče Microsoft Edge nebo při používání webů a aplikací třetích stran, přejděte na svůj řídicí panel na stránce privacy.microsoft.com.

Další podrobnosti o způsobech používání údajů pro reklamu zahrnují:

 • Osvědčené postupy a závazky v reklamním odvětví. Společnost Microsoft je členem sdružení Network Advertising Initiative (NAI) a dodržuje kodex jednání NAI. Dodržujeme také zásady následujících samoregulačních programů:
 • Cílení reklam souvisejících se zdravím. Ve Spojených státech poskytujeme přizpůsobenou reklamu na základě omezeného počtu standardních kategorií týkajících se zdraví, které nepatří mezi citlivá témata. Mezi ně patří alergie, artritida, cholesterol, nachlazení a chřipka, cukrovka, zažívací potíže, bolesti hlavy/migréna, zdravá výživa, zdravé srdce, zdravotní obtíže mužů, zubní hygiena, osteoporóza, zdravá pokožka, spánek a péče o zrak/oči. Zároveň budeme přizpůsobovat reklamu na základě vlastních zájmových kategoriích souvisejících se zdravím, které nepatří mezi citlivá témata, podle požadavků inzerentů.
 • Děti a reklama. Přizpůsobenou reklamu nedoručujeme dětem, které jsou podle data narození uvedeného v účtu Microsoft mladší než 18 let.
 • Uchovávání dat. U přizpůsobené reklamy uchováváme data maximálně po dobu 13 měsíců, pokud nám nedáte souhlas uchovávat tato data déle.
 • Citlivá data. Microsoft Advertising neshromažďuje, nezpracovává ani nezpřístupňuje osobní údaje, které se kvalifikují jako „citlivé údaje“ podle platných zákonů o ochraně osobních údajů ve státech USA za účelem poskytování přizpůsobené reklamy.
 • Sdílení dat. V některých případech sdílíme s inzerenty sestavy o datech, které jsme shromáždili na jejich webech nebo v jejich reklamách.

Údaje shromažďované jinými reklamními společnostmi. Inzerenti do svých reklam, které zobrazujeme, příležitostně zahrnují vlastní webové signály (nebo signály svých reklamních partnerů), které jim umožňují nastavit a číst svůj vlastní soubor cookie. Kromě toho společnosti Microsoft spolupracuje se společností Xandr, která patří pod společnost Microsoft, a reklamními společnostmi třetích stran, aby vám společně pomohly poskytovat některé naše reklamní služby. Také umožňujeme jiným reklamním společnostem třetích stran zobrazovat reklamy na našich webech. Tyto třetí strany mohou na váš počítač umísťovat soubory cookie a shromažďovat údaje o vašich online aktivitách na webových stránkách nebo v online službách. Mezi tyto společnosti v současné době patří mimo jiné Facebook, Media.net, Outbrain, Taboola a Yahoo. Další informace o postupech jednotlivých společností a o možnostech výběru, které nabízejí, získáte tak, že vyberete kterýkoli z výše uvedených odkazů. Mnoho z těchto společností je také členy NAI nebo DAA, které poskytují jednoduchý způsob, jak se odhlásit od cílení reklam od zúčastněných společností.

K odhlášení odběru přizpůsobené reklamy společnosti Microsoft slouží tato odhlašovací stránka. Pokud odběr zrušíte, bude vaše volba uložena v souboru cookie konkrétního webového prohlížeče, který používáte. Soubor cookie pro zrušení odběru platí po dobu pěti let. Pokud soubory cookie ze svého zařízení odstraníte, budete muset odběr zrušit znovu.

Technologie rozpoznávání řečiTechnologie rozpoznávání řečimainspeechrecognitionmodule
Souhrn

Technologie rozpoznávání řeči jsou integrované do mnoha produktů a služeb Microsoftu. Společnost Microsoft poskytuje funkce rozpoznávání řeči jak v zařízení, tak i v cloudových (online) službách. Technologie rozpoznávání řeči od Microsoftu přepisuje hlasová data do textu. S vaším svolením budou zaměstnanci a dodavatelé Microsoftu, kteří pracují jménem Microsoftu, moct kontrolovat fragmenty vašich hlasových dat nebo hlasových klipů, aby mohli vytvářet a vylepšovat naše technologie rozpoznávání řeči. Tato vylepšení nám umožňují vyvíjet lepší hlasové funkce, které využívají uživatelé ve všech našich spotřebitelských a podnikových produktech a službách. Než zaměstnanci nebo dodavatelé hlasová data zkontrolují, ochraňujeme soukromí uživatelů tak, že podnikneme kroky pro znemožnění identifikace dat, požadujeme po relevantních dodavatelích a jejich zaměstnancích dohodu o mlčenlivosti a vyžadujeme těchto zaměstnancích a dodavatelích, aby splňovali vysoké nároky na standardy na ochranu soukromí. Další informace o Microsoftu a vašich hlasových datech.

Verze Preview nebo bezplatné verzeVerze Preview nebo bezplatné verzemainpreviewreleasesmodule
Souhrn

Společnost Microsoft nabízí verze Preview a Insider, beta verze nebo jiné bezplatné verze produktů a funkcí („předběžné verze“), abyste měli možnost je vyhodnocovat a zároveň poskytovat společnosti Microsoft údaje o tom, jak je používáte, včetně zpětné vazby a údajů o zařízení a používání. Výsledkem je, že předběžné verze mohou automaticky shromažďovat další data, poskytují méně kontrol a odlišně využívají různé stupně ochrany soukromí a bezpečnosti, než jaké jsou typicky přítomné u našich produktů. Pokud se účastníte předběžné verze, můžeme vás kontaktovat s dotazem na váš názor nebo váš zájem nadále používat produkt po jeho oficiálním vydání.

Změny tohoto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajůZměny tohoto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajůmainchangestothisprivacystatementmodule
Souhrn

Kdykoli je třeba, toto prohlášení o ochraně osobních údajů aktualizujeme. Cílem je zajistit větší transparentnost nebo reagovat na:

 • zpětnou vazbu od zákazníků, regulačních orgánů, odvětví nebo jiných zúčastněných stran,
 • změny v našich produktech,
 • změny v našich aktivitách nebo zásadách při zpracování dat.

Když zveřejníme změny tohoto prohlášení, upravíme vždy datum poslední aktualizace uvedené na začátku tohoto prohlášení a změny popíšeme na stránce Historie změn. Pokud v prohlášení dojde k významným změnám, jako je například změna účelů zpracování osobních údajů, která neodpovídá účelu, ke kterému byly údaje původně shromážděny, upozorníme vás zveřejněním oznámení na viditelném místě dříve, než takové změny nabudou účinnosti, nebo zasláním přímého oznámení. Doporučujeme vám pravidelně toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů kontrolovat, abyste měli přehled, jak společnost Microsoft chrání vaše osobní údaje.

Jak nás můžete kontaktovatJak nás můžete kontaktovatmainhowtocontactusmodule
Souhrn

Pokud máte připomínky nebo stížnost týkající se ochrany osobních údajů nebo dotaz na vedoucího oddělení ochrany osobních údajů či osobu zodpovědnou za ochranu dat ve společnosti Microsoft pro vaši oblast, kontaktujte nás prostřednictvím našeho webový formulář. Na otázky nebo pochybnosti, odpovíme do 30 dnů, jak vyžaduje zákon. Můžete také podat připomínku nebo stížnost k úřadu pro ochranu osobních údajů nebo k jinému oficiálnímu orgánu dané jurisdikce.

Když je společnost Microsoft správcem, není-li uvedeno jinak, jsou správci údajů pro osobní údaje shromažďované prostřednictvím produktů, na které se toto prohlášení vztahuje, společnosti Microsoft Corporation a Microsoft Ireland Operations Limited (pro subjekty v Evropském hospodářském prostoru, Spojeném království a ve Švýcarsku). Naše adresy jsou:

 • Microsoft Privacy, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, USA. Telefon: +1 425 882 8080
 • Microsoft Ireland Operations Limited, Attn: Data Protection Officer, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland. Telefon: +353 1 706 3117

Pobočku společnosti Microsoft ve své zemi nebo oblasti si můžete vyhledat v seznamu poboček společnosti Microsoft po celém světě.

Zástupce společnosti Microsoft Ireland Operations Limited ve smyslu Čl. 14 švýcarského federálního zákona o ochraně osobních údajů je Microsoft Schweiz GMBH, The Circle 02, 8058 Zürich-Flughafen, Švýcarsko.

Pokud chcete uplatnit svá práva vyplývající z platných zákonů o ochraně osobních údajů ve státech USA, můžete kontaktovat společnost Microsoft na výše uvedené adrese v USA, použít náš webový formulářnebo zavolat na naše bezplatné číslo v USA +1 (844) 931 2038.

Pokud máte trvalý pobyt v Kanadě a v jejích provinciích, můžete kontaktovat pracovníka společnosti Microsoft pro ochranu osobních údajů pro Kanadu v ústředí Microsoft Canada, 4400-81 Bay St, Torontu, ON, M5J 0E7, na čísle +1 (416) 349 2506 nebo přes náš webový formulář.

Tam, kde platí francouzské zákony, nám také můžete zaslat konkrétní pokyny k používání vašich osobních údajů po vaší smrti, a to prostřednictvím našeho webový formulář.

Pokud máte technický nebo obecný dotaz, navštivte stránku podpory společnosti Microsoft, kde najdete další informace o nabízených možnostech podpory od Microsoftu. S dotazy ohledně hesla k osobnímu účtu Microsoft vám pomůžeme na stránce podpory pro účet Microsoft.

Přístup k osobním údajům, které od vás společnost Microsoft získala, kontrolu nad nimi a svá práva na jejich ochranu můžete vykonávat prostřednictvím různých nástrojů, jež společnost Microsoft poskytuje. Můžete to udělat tak, že kontaktujete společnost Microsoft na našem webový formulář nebo pomocí výše uvedených informacích nebo prostřednictvím různých nástrojů, které poskytujeme. Další podrobnosti najdete v části Přístup k vašim osobním údajům a kontrola nad nimi.

Podnikové a vývojářské produktyPodnikové a vývojářské produktymainenterprisedeveloperproductsmodule
Souhrn
Podnikové online službyPodnikové online službymainenterpriseservicesmodule
Souhrn
Podnikový a vývojářský software a podniková zařízeníPodnikový a vývojářský software a zařízenímainenterprisedevsoftwareappsmodule
Souhrn
Produkty pro zvyšování produktivity a pro komunikaciProdukty pro zvyšování produktivity a pro komunikacimainprodcommproductsmodule
Souhrn
Microsoft 365, Office a další aplikace pro zvýšení produktivityMicrosoft 365, Office a další aplikace pro zvýšení produktivitymainofficeservicesmodule
Souhrn
Rodinný účet MicrosoftRodinný účet Microsoftmainmsfamilymodule
Souhrn
Microsoft TeamsMicrosoft Teamsmainteamsmodule
Souhrn
OneDriveOneDrivemainonedrivemodule
Souhrn
OutlookOutlookmainoutlookmodule
Souhrn
SkypeSkypemainskypemodule
Souhrn
SurfaceSurfacemainsurfacemodule
Souhrn
Surface DuoSurface Duomainsurfaceduomodule
Souhrn
LinkedInLinkedInmainlinkedinmodule
Souhrn
Vyhledávání, Microsoft Edge a umělá inteligenceVyhledávání, Microsoft Edge a umělá inteligencemainsearchaimodule
Souhrn
BingBingmainbingmodule
Souhrn
CortanaCortanamaincortanamodule
Souhrn
Microsoft EdgeMicrosoft Edgemainmsedgemodule
Souhrn
Microsoft TranslatorMicrosoft TranslatormainMicrosoftTranslatormodule
Souhrn
SwiftKeySwiftKeymainswiftkeymodule
Souhrn
WindowsWindowsmainwindowsmodule
Souhrn

Systém Windows je individuálně přizpůsobené počítačové prostředí, které umožňuje bez problémů přecházet mezi různými výpočetními zařízeními od telefonů přes tablety až po zařízení Surface Hub a přistupovat na nich ke službám, předvolbám a obsahu. Místo instalace statického softwarového programu na vašem zařízení jsou klíčové součásti systému Windows umístěny v cloudu a cloudové i místní prvky systému Windows jsou pravidelně aktualizovány a poskytují nejnovější vylepšení a funkce. Abychom vám mohli tyto možnosti poskytovat, shromažďujeme údaje o vás, vašem zařízení a způsobu, jakým používáte systém Windows. A protože systém Windows patří vám, máte možnost rozhodovat o tom, jaké údaje o vás a vašem způsobu používání shromažďujeme. Mějte na paměti, že pokud vaše zařízení s Windows spravuje vaše organizace (například váš zaměstnavatel nebo škola), může vaše organizace s použitím nástrojů centralizované správy poskytovaných společností Microsoft nebo jinými poskytovateli přistupovat k vašim údajům, zpracovávat je a řídit nastavení zařízení (včetně nastavení ochrany soukromí), zásady zařízení, softwarové aktualizace, shromažďování dat z naší strany nebo ze strany organizace a další aspekty vašeho zařízení. Vaše organizace může navíc s použitím nástrojů správy poskytovaných společností Microsoft nebo jinými poskytovateli přistupovat k vašim datům z toho zařízení a zpracovávat je, včetně údajů o interakcích, diagnostických dat a obsahu vaší komunikace a souborů.

Nastavení Windows, dříve označované jako Nastavení počítače, je základní součástí systému Microsoft Windows. Poskytuje praktické rozhraní pro úpravu uživatelských předvoleb, konfiguraci operačního systému a správu připojených zařízení, takže můžete spravovat uživatelské účty, upravovat nastavení sítě a přizpůsobovat různé aspekty systému Windows. Systém Windows poskytuje aplikacím mechanismus pro přístup k různým funkcím zařízení, jako je fotoaparát, mikrofon, poloha, kalendář, kontakty, historie hovorů, zprávy a další, a současně řídí přístup k vašim osobním údajům. Každá funkce má v nastavení Windows vlastní stránku nastavení ochrany osobních údajů, takže můžete určit, které aplikace můžou jednotlivé funkce používat. Tady jsou některé klíčové funkce Nastavení:

 1. Přizpůsobení: Můžete si přizpůsobit různé aspekty systému Windows, včetně vzhledu a chování, nastavení jazyka a možností ochrany osobních údajů. Nastavení systému Windows používá mikrofon při ovládání hlasitosti, kameru při použití integrované kamery a polohu ke změně jasu v noci, což vám pomáhá přizpůsobit si systém Windows.
 2. Správa periferních zařízení: Instalace a správa periferních zařízení, jako jsou tiskárny, monitory a externí jednotky.
 3. Konfigurace sítě: Úprava nastavení sítě, včetně Wi-Fi, sítě Ethernet, mobilních připojení a připojení VPN, a pokud zařízení podporuje mobilní síť, použije fyzickou adresu MAC, IMEI a mobilní číslo.
 4. Správa účtů: Přidávání nebo odebírání uživatelských účtů, změna nastavení účtu a správa možností přihlášení.
 5. Možnosti na úrovni systému: Konfigurace nastavení zobrazení, oznámení, možností napájení, správa seznamu nainstalovaných aplikací a možnosti.
 6. Ochrana osobních údajů a správa zabezpečení: Konfigurace předvoleb ochrany osobních údajů, jako jsou poloha, shromažďování diagnostických dat atd. Podrobné nastavení, které jednotlivé aplikace a služby mají mít přístup k funkcím zařízení, jejich zapnutím nebo vypnutím.

Další informace o shromažďování údajů ve Windows najdete na stránce Souhrnné informace o shromažďování dat pro Windows. Toto prohlášení popisuje Windows 10 a Windows 11 a odkazy na Windows v této části se vztahují k těmto verzím produktů. Pro starší verze Windows (včetně verzí Windows Vista, Windows 7, Windows 8 a Windows 8.1) platí jejich vlastní prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

AktivaceAktivacemainactivationmodule
Souhrn

Při aktivaci systému Windows je zařízení, na kterém je software nainstalován, přiřazen specifický produktový klíč. Produktový klíč a data o softwaru a vašem zařízení se odesílají společnosti Microsoft za účelem ověření licence softwaru. Tato data lze odeslat znovu, pokud je nutné znovu aktivovat nebo ověřit vaši licenci. Na telefonech se systémem Windows jsou při prvním zapnutí zařízení odeslány společnosti Microsoft informace o zařízení, identifikátorech sítě a poloze zařízení za účelem registrace záruky, doplnění zásob a prevence podvodů.

Historie aktivitHistorie aktivitmainactivityhistorymodule
Souhrn

Historie aktivit vám pomáhá udržet si přehled o tom, co na svém zařízení děláte, například jaké používáte aplikace a služby, jaké otevíráte soubory nebo jaké procházíte weby. Vaše historie aktivit se vytváří, když používáte různé aplikace a funkce, například starší verzi Microsoft Edge, některé aplikace pro Microsoft Store a aplikace Microsoftu 365, a ukládá se místně na vašem zařízení.

Můžete vypnout nebo zapnout nastavení pro ukládání historie aktivit místně na vašem zařízení a historii aktivit zařízení můžete také kdykoli vymazat tak, že v aplikaci Nastavení Windows přejdete do části Ochrana osobních údajů > Historie aktivit. Další informace o historii aktivit ve Windows.

Reklamní IDReklamní IDmainadvertisingidmodule
Souhrn

Systém Windows vygeneruje pro každého uživatele zařízení jedinečné reklamní ID, které pak mohou vývojáři aplikací a reklamní sítě používat ke svým vlastním účelům, včetně poskytování relevantních reklam v aplikacích. Když je reklamní ID povolené, aplikace od společnosti Microsoft i aplikace od třetích stran k němu mohou přistupovat a používat ho podobně, jako weby mohou přistupovat k jedinečnému identifikátoru uloženému v souboru cookie a používat ho. Vaše reklamní ID proto mohou používat vývojáři aplikací a reklamní sítě, aby vám ve svých aplikacích a na webu mohli poskytovat relevantnější reklamu a další přizpůsobené možnosti. Společnost Microsoft shromažďuje reklamní ID pro zde popsané případy použití pouze v případě, že se rozhodnete povolit reklamní ID v rámci nastavení ochrany osobních údajů.

Nastavení reklamního ID se vztahuje na aplikace pro Windows, které používají reklamní identifikátor systému Windows. Přístup k tomuto identifikátoru můžete kdykoli vypnout tak, že vv aplikaci Nastavení Windows vypnete reklamní ID. Pokud se rozhodnete jej znovu zapnout, reklamní ID se zresetuje a bude vygenerován nový identifikátor. Když k reklamnímu ID bude přistupovat třetí strana, bude se její použití reklamního ID řídit zásadami ochrany osobních údajů této třetí strany. Další informace o reklamním ID ve Windows.

Nastavení reklamního ID se nevztahuje na jiné metody reklamy založené na zájmech, které poskytuje Microsoft nebo třetí strany, jako jsou soubory cookie umožňující zobrazovat reklamy založené na zájmech na webových stránkách. Produkty třetích stran, které jsou přístupné prostřednictvím systému Windows nebo jsou v něm nainstalované, mohou také poskytovat jiné formy reklamy založené na zájmech v souladu se svými vlastními zásadami ochrany osobních údajů. Společnost Microsoft v některých svých produktech poskytuje další formy reklamy založené na zájmech, a to jak přímo, tak i prostřednictvím partnerství s nezávislými poskytovateli reklamy. Další informace o tom, jak společnost Microsoft používá data pro reklamu, najdete v části Způsob používání osobních údajů tohoto prohlášení.

DiagnostikaDiagnostikamaindiagnosticsmodule
Souhrn

Společnost Microsoft shromažďuje diagnostická data z Windows za účelem odstraňování problémů a udržování systému Windows v aktuálním, zabezpečeném a funkčním stavu. Tyto údaje nám také pomáhají při vylepšování systému Windows a souvisejících produktů a služeb společnosti Microsoft. Zákazníkům, kteří aktivovali nastavení Přizpůsobená prostředí, navíc pomáhají poskytovat relevantnější tipy a doporučení a přizpůsobovat produkty a služby společnosti Microsoft a třetích stran pro Windows potřebám zákazníků. Tato data se odesílají do Microsoftu a ukládají se s jedním nebo několika jedinečnými identifikátory, díky kterým můžeme určit jednotlivého uživatele na konkrétním zařízení a pochopit problémy služeb na zařízení a vzorce používání.

Existují dvě úrovně diagnostických dat a dat o aktivitách: Povinná diagnostická data a Nepovinná diagnostická data. Některá dokumentace k produktům a další materiály označují Povinná diagnostická data jako Základní diagnostická data a Nepovinná diagnostická data jako Úplná diagnostická data.

Pokud organizace (například váš zaměstnavatel nebo škola) používá Microsoft Entra ID ke správě účtu, který vám poskytuje, a zaregistruje vaše zařízení v konfiguraci diagnostická data Windows procesoru, řídí se zpracování diagnostických dat společností Microsoft v souvislosti s Windows smlouvou mezi Microsoftem a danou organizací. Pokud organizace používá nástroje pro správu od společnosti Microsoft nebo pověří společnost Microsoft správou vašeho zařízení, Microsoft a organizace boudou používat a zpracovávat diagnostická data a data o chybách z vašeho zařízení, aby umožnili správu zařízení organizace, jejich monitorování a řešení problémů s vašimi zařízeními spravovanými organizací a pro další účely organizace.

Povinná diagnostická data zahrnují informace o zařízení, jeho nastaveních a schopnostech a o tom, jestli správně funguje. Shromažďujeme následující Povinná diagnostická data:

 • Údaje o zařízení, připojení a konfiguraci:
  • Údaje o zařízení, jako je typ procesoru, výrobce OEM, typ a kapacita baterie, počet kamer a jejich typ, firmware a atributy paměti.
  • Údaje o síťových funkcích a připojení, jako je IP adresa zařízení, mobilní síť (včetně čísla IMEI a mobilního operátora) a jestli je toto zařízení připojeno k bezplatné nebo placené síti.
  • Údaje o operačním systému a jeho konfiguraci, jako je verze a číslo buildu operačního systému, nastavení oblasti a jazyka, nastavení diagnostických dat a jestli je zařízení zapojeno do programu Windows Insider.
  • Údaje o připojených periferních zařízeních, jako je model, výrobce, ovladače a údaje o kompatibilitě.
  • Údaje o aplikacích, které jsou v zařízení nainstalovány, jako je název aplikace, verze a vydavatel.
 • Údaj, jestli je zařízení připravené pro aktualizaci a jestli existují faktory, které by mohly znemožnit příjem aktualizací, například při nízkém stavu baterie, omezeném místu na disku nebo připojení prostřednictvím placené sítě.
 • Údaj, jestli se aktualizace dokončily úspěšně nebo neúspěšně.
 • Data o spolehlivosti samotného systému pro shromažďování diagnostických údajů.
 • Základní zprávy o chybách, což jsou data o stavu operačního systému a aplikací běžících na vašem zařízení. Základní zprávy o chybách nás například informují o tom, že došlo k zablokování nebo chybovému ukončení aplikace, jako je Microsoft Malování nebo hra od jiného výrobce.

Volitelná diagnostická data obsahují podrobnější informace o vašem zařízení a jeho nastaveních, schopnostech a stavu zařízení. Volitelná diagnostická data zahrnují také data o navštívených webech, aktivitách na zařízení (někdy označovaných jako používání) a informace obsažené v rozšířených zprávách o chybách, které společnosti Microsoft pomáhají opravovat a vylepšovat produkty a služby pro všechny uživatele. Když se rozhodnete odesílat Volitelná diagnostická data, budou vždy zahrnuta i Povinná diagnostická data a budeme shromažďovat následující doplňující informace:

 • Další data o zařízení, připojení a konfiguraci nad rámec dat shromážděných jako součást Povinných diagnostických dat.
 • Informace o stavu a protokolování operačního systému a dalších součástí systému nad rámec informací o systémech aktualizací a diagnostiky shromážděných jako součást Povinných diagnostických dat.
 • Informace o aktivitách aplikací, například jaké programy jsou na zařízení spuštěny, jak dlouho běží a jak rychle reagují na vstup.
 • Informace o aktivitách v prohlížeči, včetně historie procházení a hledaných výrazů, v prohlížečích od společnosti Microsoft (Microsoft Edge nebo Internet Explorer).
 • Rozšířené zprávy o chybách, včetně stavu paměti zařízení, když dojde k chybovému ukončení systému nebo aplikace. (Tyto zprávy mohou neúmyslně obsahovat uživatelský obsah, například části souboru, který jste používali, když se problém objevil.) Data o chybových ukončeních nejsou nikdy používána pro přizpůsobení možností, jak je popsáno níže.

Některá z výše popsaných dat nemusí být z vašeho zařízení shromažďována, i když jste se rozhodli odesílat Volitelná diagnostická data. Společnost Microsoft minimalizuje objem Volitelných diagnostických dat, která ze všech zařízení shromažďuje, a to tak, že shromažďuje některá data jen z části (vzorku) zařízení. Pokud použijete nástroj Prohlížeč diagnostických dat, zobrazí se ikona, která ukazuje, zda je vaše zařízení součástí vzorku. Můžete také zjistit, která konkrétní data jsou z vašeho zařízení shromažďována. Pokyny ke stažení nástroje Prohlížeč diagnostických dat najdete v aplikaci Nastavení Windows v části Diagnostika a zpětná vazba.

Konkrétní položky dat shromažďované diagnostikou systému Windows se mohou změnit, což společnosti Microsoft poskytuje flexibilitu při shromažďování dat, která potřebuje pro popsané účely. Microsoft bude možná muset shromažďovat položky dat, které dříve neshromažďoval, aby mohl například řešit nejnovější problémy s výkonem, které ovlivňují výpočetní možnosti uživatelů, nebo aktualizovat nejnovější zařízení s Windows na trhu. Aktuální seznam typů dat shromažďovaných v rámci Povinných diagnostických dat a Volitelných diagnostických dat, najdete na stránce Události a pole povinné (základní) diagnostiky systému Windows nebo Volitelná diagnostická data Windows (úplná úroveň). Omezené části zpráv o chybách poskytujeme partnerům (například výrobcům zařízení), abychom jim pomohli řešit problémy s produkty a službami, které fungují s Windows a jinými produkty a službami společnosti Microsoft. Tyto údaje mají partneři povoleno používat pouze k opravám nebo vylepšování takových produktů a služeb. Některá agregovaná diagnostická data v podobě po znemožnění identifikace, jako jsou například obecné trendy používání aplikací a funkcí systému Windows, můžeme také sdílet s vybranými třetími stranami. Další informace o diagnostických datech ve Windows.

Rozpoznávání rukopisu a zadávání. Můžete se také rozhodnout pomoci společnosti Microsoft zlepšovat rozpoznávání rukopisu a zadávání pomocí odesílání diagnostických dat pro rukopis a zadávání. Pokud se tak rozhodnete, bude společnost Microsoft shromažďovat vzorky obsahu, který zadáte nebo napíšete, a bude je používat k vylepšování funkcí, jako jsou rozpoznávání rukopisu, automatické dokončování, predikce dalšího slova a oprava pravopisu, v mnoha jazycích používaných zákazníky Microsoftu. Když Microsoft shromažďuje diagnostická data pro rukopis a zadávání, rozděluje tato data na malé vzorky a zpracovává je tak, že z nich odebere jedinečné identifikátory, informace o pořadí a další data (jako jsou e-mailové adresy a číselné hodnoty), které by bylo možné využít k rekonstrukci původního obsahu nebo ke spojení zadávaných dat s vaší osobou. Mezi tato data patří také údaje související s aktivitami, jako jsou například ruční změny textu nebo slova přidaná do slovníku. Další informace o zlepšování rozpoznávání rukopisu a zadávání ve Windows.

Pokud se rozhodnete zapnout přizpůsobená prostředí, budeme používat vaše diagnostická data Windows (Povinná nebo Volitelná, podle vašeho výběru) k tomu, abychom vám nabízeli přizpůsobené tipy, reklamy a doporučení pro vylepšení uživatelského prostředí od Microsoftu. Když pro nastavení diagnostických dat zvolíte možnost Povinná, zakládají se přizpůsobení na informacích o zařízení, jeho nastaveních a schopnostech a o tom, jestli správně funguje. Když pro nastavení diagnostických dat zvolíte možnost Volitelná, zakládají se přizpůsobení také na informacích o tom, jak používáte aplikace a funkce, a dalších informacích o stavu vašeho zařízení. K přizpůsobení ale nepoužíváme informace o webech, které procházíte, obsah výpisů stavu systému ani informace o zadávání hlasem, klávesnicí nebo rukopisem, pokud taková data obdržíme od uživatelů, kteří zvolili úroveň Volitelná.

Přizpůsobená prostředí zahrnují návrhy pro přizpůsobení a optimalizaci systému Windows a také reklamy na produkty, služby, funkce, aplikace a hardware od společnosti Microsoft a dalších výrobců pro vaše prostředí Windows a doporučení pro tyto produkty, služby, funkce, aplikace a hardware. Můžeme vás například informovat o funkcích, které možná neznáte nebo které jsou nové, abychom vám pomohli využívat vaše zařízení na maximum. Pokud budete mít se svým zařízením s Windows potíže, můžeme vám nabídnout řešení. Můžeme vám nabídnout možnost přizpůsobení zamykací obrazovky pomocí obrázků, nebo zobrazování více takových obrázků, jaké se vám líbí, případně méně těch, které se vám nelíbí. Pokud streamujete filmy v prohlížeči, můžeme vám doporučit aplikaci z Microsoft Storu, která streamuje efektivněji. Nebo pokud vám dochází místo na pevném disku, systém Windows vám může doporučit, ať vyzkoušíte OneDrive nebo si koupíte hardware, který vám poskytne více místa. Další informace o přizpůsobených prostředích ve Windows.

Centrum FeedbackCentrum Feedbackmainfeedbackhubmodule
Souhrn

Centrum Feedback umožňuje shromažďovat zpětnou vazbu k produktům společnosti Microsoft a nainstalovaným aplikacím od společnosti Microsoft a třetích stran. Centrum Feedback při svém používání načítá seznam nainstalovaných aplikací a určuje aplikace, u kterých je možné poslat zpětnou vazbu. Centrum Feedback určuje aplikace nainstalované ve vašem zařízení prostřednictvím veřejných rozhraní API. Navíc v případě HoloLens využívá Centrum Feedback kameru a mikrofon, když se rozhodnete sdílet okolí a zvukový vstup. Používá také knihovnu obrázků a dokumentů pro přístup k snímkům obrazovky a záznamům obrazovky, které připojíte při odesílání zpětné vazby.

K aplikaci Centrum Feedback se můžete přihlásit s použitím svého osobního účtu Microsoft nebo účtu poskytnutého vaší organizací (například zaměstnavatelem nebo školou), pomocí kterého se přihlašujete k produktům společnosti Microsoft. Přihlášení pomocí vašeho pracovního nebo školního účtu vám umožňuje odeslat zpětnou vazbu společnosti Microsoft spolu s vaší organizací. Jakákoli zpětná vazba, kterou poskytnete, ať už s použitím svého pracovního nebo školního účtu, nebo osobního účtu Microsoft, může být veřejně viditelná, a to v závislosti na konfiguraci nastavené správci ve vaší organizaci. Pokud zpětnou vazbu poskytnete s použitím svého pracovního nebo školního účtu, mohou si navíc prostřednictvím aplikace Centrum Feedback nebo prostřednictvím Centra pro správu vaši zpětnou vazbu zobrazit správci vaší organizace.

Když společnosti Microsoft odešlete zpětnou vazbu k problému nebo k nějakému problému doplníte podrobnosti, budou do společnosti Microsoft odeslána diagnostická data za účelem zlepšování produktů a služeb společnosti Microsoft. Centrum Feedback V závislosti na nastavení diagnostických dat v aplikaci nastavení Windows Diagnostika a zpětná vazba buď zašle diagnostická data automaticky, nebo budete mít možnost je společnosti Microsoft odeslat v okamžiku, kdy poskytnete zpětnou vazbu. V závislosti na kategorii zvolené při odesílání zpětné vazby se mohou shromažďovat další osobní data, a to s cílem dále usnadnit řešení problémů – například informace o poloze v případě odesílání zpětné vazby ke službám sledování polohy nebo informace o pohledu při odesílání zpětné vazby k Mixed Reality. Společnost Microsoft může také vaši zpětnou vazbu a data shromážděná, když odešlete zpětnou vazbu, sdílet se svými partnery (například výrobci zařízení nebo vývojáři firmwaru), aby jim pomohla při odstraňování problémů s produkty a službami, které pracují se systémem Windows a dalšími produkty a službami společnosti Microsoft. Další informace o diagnostických datech ve Windows.

Získat pomocZískat pomocmaingethelpmodule
Souhrn

Získat pomoc umožňuje uživatelům Windows získat technickou podporu k Windows a dalším aplikacím Microsoftu.  Poskytuje samoobslužnou podporu (například odkazy na články nápovědy nebo pokyny týkající se toho, jak můžou uživatelé Windows řešit problémy sami), diagnostiku a podle potřeby umožňuje zákazníkovi spojit se s živým zástupcem Microsoftu. Ke komponentě Získat pomoc se můžete přihlásit pomocí účtu Microsoft a pak můžete vytvořit případ zákaznické podpory.  Uživatelům podnikového účtu může být také povoleno vytvořit případ zákaznické podpory v závislosti na smlouvě o podpoře organizace a na tom, jestli to správce tenanta povolil.

Aplikace Získat pomoc vám může navrhnout spuštění diagnostiky. Pokud dáte souhlas, diagnostická data se zpracovají v souladu s částí Diagnostika.

Pokud to nastavení systému dovoluje, lze k zachycení otázky na podporu použít systémový mikrofon, místo toho, abyste ji museli psát. Můžete to spravovat v nastavení ochrany osobních údajů v souvislosti s mikrofonem v aplikaci Nastavení Windows. Získat pomoc také získá přístup k vašemu seznamu aplikací, který vám pomůže otevřít Centrum Feedback ke správné aplikaci, pokud se rozhodnete zahájit proces zpětné vazby v rámci aplikace Získat pomoc. Veškerá zpětná vazba bude zadávána a spravována v aplikaci Centrum Feedback, jak je popsáno v části Centrum Feedback tohoto Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů. Získat pomoc v rámci svých služeb nepoužívá data o vaší poloze.

Živé titulkyŽivé titulkymainlivecaptionsmodule
Souhrn

Živé titulky přepisují zvuk, který pomáhá porozumět mluvenému obsahu. Živé titulky můžou generovat titulky z libovolného zvuku obsahujícího řeč, ať už jde o zvuk online, zvuk, který jste si stáhli do zařízení, nebo zvuk přijatý z mikrofonu. Ve výchozím nastavení je přepis zvuku mikrofonu zakázaný.

Hlasová data, která mají titulky, se zpracovávají jenom na vašem zařízení a nesdílí se s cloudem ani s Microsoftem. Další informace o živých titulcích.

Služby zjišťování polohy a nahráváníSlužby zjišťování polohy a nahrávánímainlocationservicesmotionsensingmodule
Souhrn

Služba zjišťování polohy v systému Windows. Společnost Microsoft provozuje službu zjišťování polohy, která pomáhá určit přesnou zeměpisnou polohu konkrétního zařízení s Windows. V závislosti na možnostech zařízení je možné polohu zařízení určit s různou mírou přesnosti a v některých případech je možné ji určit zcela přesně. Pokud jste aktivovali službu zjišťování polohy na zařízení s Windows nebo pokud jste aplikacím společnosti Microsoft udělili oprávnění pro přístup k informacím o poloze na zařízeních s jiným systémem než Windows, shromažďuje společnost Microsoft údaje o vysílačích a přístupových bodech Wi-Fi a jejich poloze a přidává tyto údaje do databáze poloh poté, co z nich odebere jakékoli údaje identifikující osobu nebo zařízení, ze kterého byly údaje shromažďovány. Tyto informace o poloze v podobě po znemožnění identifikace používá Microsoft k vylepšování svých služeb zjišťování polohy a v některých případech je sdílí se svými partnerskými poskytovateli služeb zjišťování polohy za účelem zlepšování služeb zjišťování polohy od příslušného poskytovatele. V současnosti je tímto partnerem společnost HERE (viz https://www.here.com/) a Skyhook (viz https://www.skyhook.com).

Služby a funkce Windows, aplikace spuštěné v systému Windows a weby otevřené v prohlížečích v systému Windows mohou mít přístup ke službě zjišťování polohy zařízení prostřednictvím systému Windows, pokud jim vaše nastavení tuto možnost povolí. Některé funkce a aplikace žádají o povolení k zjišťování polohy při první instalaci systému Windows, některé se dotazují při prvním použití aplikace a jiné zobrazují výzvu pokaždé, když přistupujete k poloze zařízení. Informace o některých aplikacích pro Windows, které používají polohu zařízení, najdete v tomto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů v části Aplikace pro Windows.

Když aplikace nebo funkce přistupují k poloze zařízení a jste přihlášeni pomocí účtu Microsoft, vaše zařízení s Windows také nahraje svou polohu do cloudu, z něhož je na všech vašich zařízeních dostupná dalším aplikacím nebo službám, které používají váš účet Microsoft a kterým jste udělili oprávnění. Budeme uchovávat jen poslední známou polohu (každá nová poloha nahrazuje předchozí). Údaje o nedávné historii poloh zařízení s Windows jsou také uloženy přímo v zařízení, i když nepoužívá účet Microsoft, a některé aplikace a funkce systému Windows mohou mít k této historii poloh přístup. Historii polohy zařízení můžete kdykoli vymazat v aplikaci Nastavení Windows.

V aplikaci Nastavení Windows také můžete zobrazit, které aplikace mají přístup k přesné poloze zařízení nebo k historii poloh vašeho zařízení, dále můžete vypnout nebo zapnout přístup k poloze zařízení pro konkrétní aplikace nebo můžete přístup k poloze zařízení vypnout. Můžete také nastavit výchozí polohu, která se bude používat v případě, že služba zjišťování polohy nebude moci zjistit přesnější polohu vašeho zařízení.

V postupech určování polohy vašeho zařízení existují určité výjimky, které nejsou přímo řízeny nastaveními zjišťování polohy.

Desktopové aplikace jsou speciálním typem aplikací, které od vás nebudou žádat o samostatné oprávnění ke zjišťování informací o poloze vašeho zařízení. Nebudou se ani zobrazovat v seznamu, pomocí něhož můžete zvolit aplikace, které můžou informace o vaší poloze používat. Tyto aplikace se obvykle stahují z internetu nebo instalují pomocí některého typu médií (jako je disk CD, disk DVD nebo paměťové zařízení USB). Spouštějí se pomocí souboru .EXE nebo .DLL, a to zpravidla ve vašem zařízení, na rozdíl od webových aplikací (které jsou provozovány v cloudu). Další informace o desktopových aplikacích od třetích stran a o tom, jak mohou zjistit polohu vašeho zařízení, i když je nastavení polohy zařízení vypnuto .

Některá webová prostředí nebo aplikace třetích stran, které se zobrazí ve Windows, můžou používat jiné technologie (například Bluetooth, Wi-Fi, mobilní modem atd.) nebo cloudové služby zjišťování polohy k určení polohy vašeho zařízení s různou mírou přesnosti, i když jste nastavení polohy zařízení vypnuli.

Abyste mohli snáze získat pomoc v nouzových situacích, pokaždé, když uskutečníte tísňové volání, se systém Windows navíc pokusí určit a předat vaši přesnou polohu bez ohledu na nastavení polohy. Pokud má zařízení SIM kartu nebo jinak používá některou mobilní službu, má k poloze vašeho zařízení přístup váš mobilní operátor. Další informace o poloze ve Windows.

Přibližná poloha. Pokud zapnete zjišťování polohy, můžou mít aplikace, které nemůžou používat vaši přesnou polohu, stále přístup k vaší obecné poloze, jako je město, PSČ nebo oblast.

Najít moje zařízení. Funkce Najít moje zařízení umožňuje správci zařízení s Windows zjistit polohu zařízení na stránce account.microsoft.com/devices. Pokud chce funkci Najít moje zařízení povolit, musí být správce přihlášen pomocí účtu Microsoft a musí být povoleno nastavení polohy. Tato funkce bude fungovat i v případě, že ostatní uživatelé všem svým aplikacím přístup k poloze zakázali. Pokud se správce pokusí zjistit polohu zařízení, zobrazí se uživatelům oznámení v oznamovací oblasti. Další informace o funkci Najít moje zařízení ve Windows 10.

Nahrávání. Některá zařízení s Windows mají funkci nahrávání, která vám umožňuje pořizovat audio a videozáznamy vaší činnosti na zařízení, včetně vaší komunikace s ostatními. Pokud si nahrajete svoji aktivitu, bude záznam uložen místně na vaše zařízení. V některých případech můžete mít možnost přenést záznam do produktu nebo služby společnosti Microsoft, které záznam veřejně vysílají. Důležité: Před pořizováním jakýchkoli záznamů komunikace a/nebo před jejím přenosem se musíte seznámit s právními podmínkami. Ty mohou zahrnovat i to, abyste předem získali souhlas od všech účastníků dané komunikace nebo jiná povinná oprávnění. Společnost Microsoft není zodpovědná za to, jak používáte funkce pro záznam nebo pořízené nahrávky.

PředčítáníPředčítánímainnarratormodule
Souhrn

Předčítání je vestavěný nástroj pro čtení obrazovky, který vám pomůže používat systém Windows bez obrazovky. Když narazíte na nepopsané obrázky a nejednoznačné odkazy, nabízí program Předčítání inteligentní popis obrázku a názvu stránky a souhrny webových stránek.

Pokud se rozhodnete získat popis obrázku stisknutím kombinace kláves Předčítání + Ctrl + D, bude obrázek odeslán společnosti Microsoft za účelem provedení analýzy obrázku a vygenerování popisu. Obrázky jsou používány pouze ke generování popisu a nejsou společností Microsoft ukládány.

Pokud se rozhodnete získat popisy názvů stránek stisknutím kombinace kláves Předčítání + Ctrl + D, bude adresa URL navštíveného webu odeslána společnosti Microsoft za účelem vygenerování popisu názvu stránky a poskytnutí a vylepšení služeb Microsoft, jako jsou například služby Bing popsané výše v části Bing.

Pokud se rozhodnete získat seznam oblíbených odkazů pro danou webovou stránku tak, že stisknete klávesu Předčítání a současně dvakrát stisknete klávesu S, bude adresa URL navštíveného webu odeslána společnosti Microsoft za účelem vygenerování seznamu oblíbených odkazů a poskytnutí a vylepšení služeb Microsoft, jako jsou například služby Bing popsané výše v části Bing.

Tyto funkce můžete kdykoli zakázat tak, že přejdete na Předčítání > Získávat popisy obrázků, nadpisy stránek a oblíbené odkazy v Nastavení Windows.

Můžete také poslat zpětnou vazbu o programu Předčítání, která společnosti Microsoft pomůže diagnostikovat a vyřešit problémy s programem Předčítání a vylepšit produkty a služby Microsoft, jako je systém Windows. V programu Předčítání lze kdykoli odeslat verbální zpětnou vazbu stisknutím kláves Předčítání + Alt + F. Když použijete tento příkaz, spustí se aplikace Centrum Feedback, ve které budete mít možnost odeslat verbální zpětnou vazbu. Pokud v aplikaci nastavení Windows povolíte nastavení Pomoct zdokonalit Předčítání a odešlete verbální zpětnou vazbu prostřednictvím aplikace Centrum Feedback, budou spolu s vaší verbální zpětnou vazbou odeslány nejnovější údaje o zařízení a používání, včetně dat protokolu trasování událostí, za účelem zlepšování produktů a služeb Microsoft, jako je systém Windows.

Propojení s telefonem – Propojit s WindowsPropojení s telefonem – Propojit s Windowsmainyourphonemodule
Souhrn

Funkce Propojení s telefonem umožňuje propojit telefon s Androidem prostřednictvím účtu Microsoft a iPhone přes Bluetooth s osobním počítačem s Windows. Zařízení s Androidem se propojí prostřednictvím účtu Microsoft a iPhone se propojí přes Bluetooth a umožní vám využívat nejrůznější prostředí napříč zařízeními s Windows, kde jste přihlášení nebo připojení přes Bluetooth. Aplikaci Propojení s telefonem můžete používat k zobrazení nejnovějších fotografií z telefonu se systémem Android na zařízení s Windows, uskutečňování a přijímání živých hovorů z telefonu se systémem Android na zařízení s Windows, k prohlížení a odesílání textových zpráv ze zařízení s Windows, k zobrazení, zavření nebo provedení dalších akcí s oznámeními z telefonu se systémem Android na zařízení s Windows, ke sdílení obrazovky telefonu na zařízení s Windows prostřednictvím funkce zrcadlení aplikace Propojení s telefonem a k okamžitému přístupu k aplikacím pro Android nainstalovaným na zařízení se systémem Android z vašeho zařízení s Windows. Propojení s telefonem můžete použít k volání a příjmu hovorů z iPhonu, zobrazení a odesílání textových zpráv a zobrazení, odmítnutí nebo provedení dalších akcí v oznámeních na iPhonu ze zařízení s Windows.

Pokud chcete používat Propojení s telefonem, musí být na vašem zařízení s Androidem nainstalovaná služba Propojit s Windows. Volitelně si také můžete do iPhonu stáhnout Propojení s telefonem.

Pokud chcete používat Propojení s telefonem, musíte se přihlásit ke svému účtu Microsoft pomocí funkce Propojení s telefonem na zařízení s Windows a prostřednictvím služby Propojit s Windows na telefonu s Androidem nebo Bluetooth na iPhonu. Telefon se systémem Android a zařízení s Windows musí být připojené k internetu. Některé funkce budou vyžadovat povolení Bluetooth a spárování telefonu s počítačem. Pokud chcete používat funkci Hovory, váš telefon se systémem Android musí mít povolené používání technologie Bluetooth.

Během nastavování zařízení s Windows můžete svůj telefon propojit s účtem Microsoft. To uděláte tak, že se přihlásíte do služby Propojit s Windows na svém telefonu se systémem Android, udělíte oprávnění a dokončíte potřebné registrační kroky. Po dokončení služba Propojit s Windows synchronizuje vaše data se všemi počítači se systémem Windows, kde jste se přihlásili k účtu Microsoft. Podrobnosti o tom, jak se vaše data používají, najdete níže.

Společnost Microsoft jako součást poskytování funkcí aplikace Propojení s telefonem shromažďuje údaje o fungování, používání a zařízení, které zahrnují například hardwarové možnosti mobilního telefonu a zařízení s Windows, počet a dobu trvání relací v aplikaci Propojení s telefonem a dobu, kterou jste strávili nastavením.

Propojení telefonu se systémem Android se zařízením s Windows můžete kdykoli zrušit tak, že přejdete do nastavení Propojení s telefonem a zvolíte odebrání telefonu s Androidem. To samé můžete udělat v nastavení služby Propojit s Windows na telefonu s Androidem. Podrobné informace najdete v tématu naší stránce podpory.

iPhone můžete od zařízení se systémem Windows kdykoli odpojit tak, že přejdete do nastavení Propojení s telefonem a vyberete odebrat iPhone. To samé můžete udělat na iPhonu tak, že přejdete do Nastavení > Bluetooth > Vyberete název počítače > kliknete na ikonu (i) > a zvolíte Zapomenout toto zařízení. Všichni uživatelé můžou párování Bluetooth odebrat zakázáním prostředí.

Textové zprávy – zařízení s Androidem. Aplikace Propojení s telefonem umožňuje zobrazovat textové zprávy doručené do telefonu se systémem Android na zařízení s Windows a odesílat textové zprávy ze zařízení s Windows. Na zařízení s Windows se zobrazí pouze textové zprávy přijaté nebo odeslané během posledních 30 dnů. Tyto textové zprávy jsou dočasně uloženy v zařízení s Windows. Nikdy neukládáme vaše textové zprávy na našich serverech ani neměníme a neodstraňujeme žádné textové zprávy ve vašem telefonu se systémem Android. Můžete si prohlédnout zprávy odeslané prostřednictvím služeb SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Messaging Service) na zařízeních se systémem Android a zprávy odeslané prostřednictvím služby RCS (Rich Communication Services) na vybraných zařízeních Samsung ve vybraných sítích mobilních operátorů. Při poskytování této funkce přistupuje aplikace Propojení s telefonem k obsahu textových zpráv a kontaktním informacím jednotlivců nebo firem, od kterých přijímáte nebo kterým zasíláte textové zprávy.

Textové zprávy – iPhony. Propojení s telefonem umožňuje zobrazovat textové zprávy doručené do iPhonu na zařízení s Windows a odesílat textové zprávy ze zařízení s Windows. Na zařízeních s Windows se zobrazují jenom textové zprávy přijaté a odeslané v rámci relace Bluetooth nebo iMessage. Tyto textové zprávy jsou dočasně uloženy v zařízení s Windows. Nikdy neukládáme vaše textové zprávy na našich serverech ani neměníme a neodstraňujeme žádné textové zprávy ve vašem iPhonu. Můžete si zobrazit zprávy odeslané prostřednictvím SMS (Short Message Service). Při poskytování této funkce přistupuje aplikace Propojení s telefonem k obsahu textových zpráv a kontaktním informacím jednotlivců nebo firem, od kterých přijímáte nebo kterým zasíláte textové zprávy.

Volání – zařízení s Androidem. Aplikace Propojení s telefonem umožňuje uskutečňovat a přijímat hovory z telefonu se systémem Android na zařízení s Windows. Prostřednictvím aplikace Propojení s telefonem si také na zařízení s Windows můžete zobrazit poslední hovory. K aktivaci této funkce je nutné na zařízení s Windows i na telefonu se systémem Android povolit určitá oprávnění, například přístup k seznamům hovorů a oprávnění uskutečňovat hovory z počítače. Tato oprávnění lze kdykoli odvolat na stránce Nastavení aplikace Propojení s telefonem na zařízení s Windows a v nastaveních telefonu se systémem Android. Na zařízení s Windows se v seznamech hovorů zobrazí pouze hovory přijaté nebo vytočené během posledních 30 dnů. Tyto podrobnosti o hovorech jsou dočasně uloženy v zařízení s Windows. Historii hovorů na telefonu se systémem Android neměníme ani nemažeme.

Volání – iPhony. Propojení s telefonem umožňuje uskutečňovat a přijímat hovory z iPhonu na zařízení s Windows. Prostřednictvím aplikace Propojení s telefonem si také na zařízení s Windows můžete zobrazit poslední hovory. Pokud chcete tuto funkci aktivovat, musíte na iPhonu povolit funkci Synchronizovat kontakty v nastavení Bluetooth. Tyto podrobnosti o hovorech jsou dočasně uloženy v zařízení s Windows. Historii hovorů na iPhonu neměníme ani nemažeme.

Fotky – zařízení s Androidem. Aplikace Propojení s telefonem umožňuje kopírovat, sdílet, upravovat, ukládat a odstraňovat fotografie z telefonu se systémem Android v zařízení s Windows. V libovolném daném čase bude na zařízení s Windows možné zobrazit pouze omezený počet nejnovějších fotografií ze složek Z fotoaparátu a Snímky obrazovky v telefonu se systémem Android. Tyto fotografie jsou dočasně uloženy ve vašem zařízení s Windows. Při pořízení dalších fotografií telefonem se systémem Android odebereme dočasné kopie starších fotografií ze zařízení se systémem Windows. Nikdy neukládáme vaše fotografie na našich serverech ani neměníme a neodstraňujeme žádné fotografie ve vašem telefonu se systémem Android.

Oznámení – zařízení s Androidem. Aplikace Propojení s telefonem umožňuje zobrazovat oznámení z telefonu se systémem Android na zařízení s Windows. Prostřednictvím aplikace Propojení s telefonem můžete ze zařízení s Windows číst a zavírat oznámení telefonu se systémem Android nebo provádět další akce související s těmito oznámeními. K aktivaci této funkce aplikace Propojení s telefonem je nutné povolit určitá oprávnění, jako je synchronizace oznámení, jak na zařízení s Windows, tak na telefonu se systémem Android. Tato oprávnění lze kdykoli odvolat na stránce Nastavení aplikace Propojení s telefonem na zařízení s Windows a v nastaveních telefonu se systémem Android. Podrobné informace najdete v tématu naší stránce podpory.

Oznámení – iPhony. Propojení s telefonem umožňuje zobrazovat oznámení z iPhonu na zařízení s Windows. Prostřednictvím Propojení s telefonem můžete ze zařízení s Windows číst a zavírat oznámení iPhonu nebo provádět další akce související s těmito oznámeními. K aktivaci této funkce Propojení s telefonem je nutné povolit určitá oprávnění, jako je synchronizace oznámení, jak na zařízení s Windows, tak na iPhonu. Tato oprávnění lze kdykoli odvolat na stránce Nastavení Propojení s telefonem na zařízení s Windows a v nastaveních Bluetooth iPhonu.

Zrcadlení obrazovky telefonu – zařízení s Androidem. Aplikace Propojení s telefonem umožňuje na podporovaných zařízeních zobrazovat displej telefonu se systémem Android na zařízení s Windows. Obrazovka telefonu se systémem Android se zobrazí na zařízení s Windows jako pixelový stream a veškerý zvuk, který povolíte na obrazovce telefonu, zatímco bude připojen k zařízení s Windows prostřednictvím aplikace Propojení s telefonem, bude přehráván telefonem se systémem Android.

Zrcadlení aplikací – zařízení s Androidem. Aplikace Propojení s telefonem umožňuje na podporovaných zařízeních používat aplikace pro Android, které máte nainstalované na svém telefonu se systémem Android, na zařízeních s Windows. V relaci Windows můžete třeba spustit aplikaci na poslech hudby a poslouchat zvuk z této aplikace z reproduktorů počítače. Společnost Microsoft shromažďuje seznam vašich nainstalovaných aplikací pro Android a nedávnou aktivitu za účelem poskytování služeb a zobrazení nedávno použitých aplikací. Společnost Microsoft neuchovává údaje o tom, jaké aplikace máte nainstalované nebo jakékoli údaje zobrazené při používání aplikací.

Přenos obsahu – zařízení s Androidem. Aplikace Propojení s telefonem umožňuje na podporovaných zařízeních kopírovat a vkládat obsah, jako jsou třeba soubory, dokumenty, fotky a podobné, z telefonu se systémem Android do zařízení s Windows a naopak. Přetažením obsahu mezi zařízeními můžete přenést obsah z telefonu se systémem Android do zařízení s Windows a ze zařízení s Windows do telefonu se systémem Android.

Okamžitý hotspot – zařízení s Androidem. Aplikace Propojit s Windows umožňuje uživatelům na podporovaných zařízeních sdílet informace o mobilním hotspotu se svým spárovaným počítačem přes zabezpečenou komunikaci přes Bluetooth. Váš počítač se pak může připojit k internetu prostřednictvím informačního rámečku sítě Windows. Upozorňujeme, že v závislosti na vašem mobilním datovém tarifu se můžou účtovat poplatky za mobilní data.

Synchronizace kontaktů – zařízení s Androidem. Aplikace Propojit s Windows umožňuje synchronizovat kontakty z Androidu do cloudu Microsoftu, abyste k nim měli přístup v jiných produktech a službách společnosti Microsoft. Tuto funkci můžete povolit tak, že přejdete do nastavení aplikace Propojit s Windows a povolíte funkci Synchronizace kontaktů. Informace o kontaktech se uchovávají online a jsou přidružené k vašemu účtu Microsoft. Synchronizaci můžete kdykoli zakázat a tyto kontakty kdykoli odstranit. Další informace.

Synchronizace kontaktů – iPhone. Propojení s telefonem umožňuje synchronizovat kontakty z iPhonu, abyste k nim měli přístup při zasílání zpráv a volání. Tuto funkci můžete povolit tak, že přejdete do nastavení Bluetooth na iPhonu a po připojení iPhonu k Propojení s telefonem zapnete možnost Synchronizovat kontakty pod názvem počítače. Synchronizaci můžete kdykoli zakázat vypnutím možnosti Synchronizovat kontakty.

Převod textu na hlas. Funkce aplikace Propojení s telefonem zahrnují také funkce pro usnadnění, jako je převod textu na hlas. Můžete aktivovat funkci převodu textu na hlas, která vám umožní poslechnout si obsah textové zprávy nebo oznámení jako zvuk. Pokud tuto funkci aktivujete, vaše textové zprávy a oznámení budou po přijetí přečteny nahlas.

Office Enterprise – Zařízení se systémem Android. Propojit s Windows umožňuje vkládat fotky do webových a desktopových verzí vybraných Microsoft 365 aplikací, jako je PowerPoint, Excel a Word, přímo z mobilního telefonu. To vyžaduje, aby váš správce IT povolil volitelná propojená prostředí pro aplikace Microsoft Office a budete muset své mobilní zařízení přidružit ke svému pracovnímu nebo školnímu účtu a poskytnout vašemu účtu oprávnění pro Fotografie. Po dokončení registrace bude vaše relace trvat 15 minut, abyste mohli fotky přenést ze svého mobilního zařízení. Pokud chcete tuto funkci znovu použít, budete muset naskenovat kód QR. Propojit s Windows neshromažďuje informace o vašem pracovním nebo školním účtu ani informace o vašem podniku. Za účelem poskytování této služby používá Microsoft cloudovou službu k předávání vašich souborů za účelem vložení fotek do webové a desktopové verze vybraných Microsoft 365 aplikací, jako jsou soubory pro Powerpoint, Excel a Word.

Zabezpečení a bezpečnostní funkceZabezpečení a bezpečnostní funkcemainsecurityandsafetyfeaturesmodule
Souhrn

Šifrování zařízení. Šifrování zařízení pomáhá chránit data uložená na vašem zařízení šifrováním pomocí technologie BitLocker Drive Encryption. Pokud je šifrování zařízení zapnuté, systém Windows automaticky zašifruje disk, na kterém je systém Windows nainstalován, a vytvoří obnovovací klíč. Obnovovací klíč BitLocker pro vaše osobní zařízení se automaticky zálohuje online na vašem osobním účtu Microsoft OneDrive. Společnost Microsoft nepoužívá vaše individuální obnovovací klíče k žádnému účelu.

Nástroj pro odstranění škodlivého softwaru. Nástroj pro odstranění škodlivého softwaru (MSRT) je na vašem zařízení spuštěn alespoň jednou za měsíc v rámci služby Windows Update. Nástroj MSRT ověřuje, zda zařízení nebylo napadeno konkrétním škodlivým softwarem („malwarem“) a pomáhá odebrat jakékoli nalezené infekce. Pokud je nástroj MSRT spuštěný, odebere malware uvedený na webové stránce podpory společnosti Microsoft, pokud tento malware napadl vaše zařízení. Během kontroly malwaru bude společnosti Microsoft odeslána sestava s konkrétními údaji o zjištěném malwaru, chybách a jiných údajích o zařízení. Pokud nechcete, aby nástroj MSRT tyto údaje společnosti Microsoft odesílal, můžete zakázat funkci vytváření sestav nástroje MSRT.

Rodinný účet Microsoft. Rodiče můžou pomocí Microsoft Family Safety pochopit jak jejich dítě používá své zařízení, a nastavit tomu hranice. Pokud se rozhodnete vytvořit rodinnou skupinu nebo se k ní připojit, pečlivě si přečtěte informace na Microsoft Family Safety. Pokud žijete v oblasti, kde se k vytvoření účtu k získání přístupu ke službám Microsoftu vyžaduje povolení, zobrazí se vám výzva k zadání souhlasu rodiče. Pokud je uživatel ve vašem regionu mladší než zákonný věk, bude během procesu registrace vyzván k zadání souhlasu rodiče nebo zákonného zástupce zadáním e -mailu dospělého. Pokud pro dítě zapnete funkci vytváření sestav aktivit rodiny, bude společnost Microsoft shromažďovat podrobnosti o tom, jakým způsobem dítě zařízení používá, a poskytne rodičům sestavy aktivit dítěte. Sestavy aktivit se ze serverů Microsoftu pravidelně odstraňují.

filtr SmartScreen v programu Microsoft Defender a inteligentní řízení aplikací. Microsoft se snaží chránit vaše zařízení a hesla před nebezpečnými aplikacemi, soubory a webovým obsahem.

filtr SmartScreen v programu Microsoft Defender vás pomáhá chránit při používání našich služeb tím, že identifikuje hrozby pro vás, vaše zařízení a hesla. Mezi tyto hrozby můžou patřit potenciálně nebezpečné aplikace nebo webový obsah, který filtr SmartScreen v programu Microsoft Defender zjišťuje při kontrole navštívených webů, stažených souborů a aplikací, které nainstalujete a spustíte. Když filtr SmartScreen v programu Microsoft Defender kontroluje obsah webu a aplikace, odesílají se společnosti Microsoft údaje o obsahu a vašem zařízení, včetně úplné webové adresy obsahu. Pokud je k identifikaci bezpečnostních hrozeb potřeba další analýza, mohou být společnosti Microsoft odeslány informace o podezřelém webu nebo aplikaci, jako je zobrazený obsah, přehrávané zvuky a paměť aplikace. Tato data se budou používat pouze pro účely zabezpečení při zjišťování, ochraně před incidenty zabezpečení, krádeži identity, podvodu nebo jiných škodlivých, podvodných nebo nelegálních aktivitách a jejich reakci na tyto incidenty. Pokud filtr SmartScreen v programu Microsoft Defender vyhodnotí obsah jako potenciálně nebezpečný, zobrazí se namísto obsahu varování. Filtr SmartScreen v programu Microsoft Defender lze zapnout nebo vypnout v Nastaveních.

Pokud je to podporované, inteligentní řízení aplikací pomáhá kontrolovat software, který je nainstalovaný a spuštěný na vašem zařízení, aby zjistil, jestli je škodlivý, potenciálně nežádoucí nebo představuje jiné hrozby pro vás a vaše zařízení. Na podporovaném zařízení se inteligentní řízení aplikací spustí v režimu vyhodnocení a data, která shromažďujeme pro filtr SmartScreen v programu Microsoft Defender, jako je název souboru, hodnota hash obsahu souboru, umístění po stažení a digitální certifikáty souboru, se používají ke stanovení toho, jestli je vaše zařízení vhodným kandidátem na použití inteligentního řízení aplikací pro další ochranu zabezpečení. Inteligentní řízení aplikací není povolené a během zkušebního režimu nebude blokovat. Některá zařízení nemusí být vhodnými kandidáty, pokud by inteligentní řízení aplikací jinak překáželo a narušovalo jiné zamýšlené a legitimní úlohy uživatele – například vývojáře, kteří používají velké množství nepodepsaných souborů. Pokud jste vhodným kandidátem na inteligentní řízení aplikací, automaticky se zapne a zajistí další ochranu vašeho zařízení nad rámec filtr SmartScreen v programu Microsoft Defender. V opačném případě inteligentní řízení aplikací nebude k dispozici a trvale vypnuté. Pokud se vaše zařízení nepodporuje nebo není vhodným kandidátem na inteligentní řízení aplikací, bude vaše zařízení i nadále chránit filtr SmartScreen v programu Microsoft Defender. Když je inteligentní řízení aplikací povolené a identifikuje aplikaci jako škodlivou, potenciálně nežádoucí nebo neznámou a nepodepsanou, před otevřením, spuštěním nebo instalací aplikace vás zablokuje a upozorní vás. Další informace o inteligentním řízení aplikací .

Při kontrole souboru jsou společnosti Microsoft odeslána data o tomto souboru, jako je název souboru, hodnota hash obsahu souboru, umístění, ze kterého byl soubor stažen, a digitální certifikáty souboru.

Inteligentní řízení aplikací je možné zapnout nebo vypnout v aplikaci Zabezpečení Windows.

Antivirová ochrana v programu Microsoft Defender. Antivirová ochrana v programu Microsoft Defender hledá ve vašem zařízení malware a jiný nežádoucí software, potenciálně nežádoucí aplikace a další škodlivý obsah. Antivirová ochrana v programu Microsoft Defender se aktivuje automaticky za účelem zabezpečení vašeho zařízení, pokud vaše zařízení aktivně nechrání jiný antimalwarový software. Pokud je Antivirová ochrana v programu Microsoft Defender zapnutá, monitoruje stav zabezpečení vašeho zařízení. Když je Antivirová ochrana v programu Microsoft Defender zapnutá nebo když je spuštěná, protože je povolená omezená pravidelná kontrola, automaticky odesílá společnosti Microsoft sestavy, které obsahují údaje o potenciálním malwaru nebo jiném nežádoucím softwaru, potenciálně nežádoucích aplikacích a dalším škodlivém obsahu, popřípadě může odesílat také soubory, které mohou obsahovat škodlivý obsah, jako je malware, nebo neznámé soubory za účelem dalšího zkoumání. Pokud je pravděpodobné, že sestava může obsahovat osobní údaje, nebude automaticky odeslána a před jejím odesláním budete upozorněni. Antivirovou ochranu v programu Microsoft Defender můžete nakonfigurovat tak, aby společnosti Microsoft sestavy a potenciální malware neodesílala.

Řeč, aktivace hlasem, rukopis a zadáváníŘeč, aktivace hlasem, rukopis a zadávánímainspeechinkingtypingmodule
Souhrn

Řeč. Společnost Microsoft poskytuje funkci rozpoznávání řeči jak v zařízení, tak i v cloudových (online) technologiích.

Zapnutím nastavení rozpoznávání řeči online umožníte aplikacím používat cloudové rozpoznávání řeči Microsoftu. V Windows 10 navíc nastavení rozpoznávání řeči online umožňuje používat diktování ve Windows.

Zapnutí řeči při nastavování zařízení HoloLens nebo instalaci prostředí Windows Mixed Reality vám umožní používat hlas pro příkazy, diktování a interakce s aplikacemi. Aktivována budou jak nastavení rozpoznávání řeči v zařízení, tak nastavení rozpoznávání řeči online. Po aktivaci obou nastavení a zapnutí náhlavní soupravy bude zařízení vždy poslouchat váš hlasový vstup a odesílat hlasová data do cloudových technologií společnosti Microsoft pro rozpoznávání řeči.

Když používáte cloudové technologie rozpoznávání řeči od Microsoftu, ať už je to povoleno nastavením rozpoznávání řeči online, nebo když komunikujete s HoloLens nebo hlasovým zadáváním, Microsoft shromažďuje a používá vaše hlasové záznamy k poskytování služby rozpoznávání řeči vytvořením přepisu textu mluvených slov v hlasových datech. Microsoft nebude poslouchat vaše hlasové záznamy bez vašeho svolení. Další informace o tom, jak Microsoft spravuje vaše hlasová data, najdete v Technologie rozpoznávání řeči.

Rozpoznávání řeči přímo v zařízení můžete používat bez odesílání hlasových dat do společnosti Microsoft. Nicméně cloudová služba Microsoftu pro rozpoznávání řeči poskytuje přesnější výsledky než rozpoznávání řeči v zařízení. Služby, které nespoléhají na cloud a využívají jenom rozpoznávání řeči na zařízení, jako jsou živé titulky, Předčítání nebo hlasový přístup, budou fungovat, i když je nastavení Rozpoznávání řeči online vypnuté, a Microsoft nebude shromažďovat žádná hlasová data.

Rozpoznávání řeči online můžete kdykoli vypnout. Tím zabráníte všem aplikacím, které spoléhají na nastavení rozpoznávání řeči online, odesílání hlasových dat do Microsoftu. Pokud používáte zařízení HoloLens nebo náhlavní soupravu Windows Mixed Reality, můžete rozpoznávání řeči přímo v zařízení kdykoli vypnout. Zařízení tak přestane poslouchat váš hlasový vstup. Další informace o rozpoznávání řeči ve Windows .

Aktivace hlasem. Windows poskytuje podporované aplikace schopné reagovat a jednat na základě klíčových slov, která jsou pro danou aplikaci specifická. Například službě Cortana umožňuje poslouchat a reagovat na slova Cortana.

Pokud jste aplikaci poskytli oprávnění k poslechu hlasových klíčových slov, bude Windows aktivně poslouchat mikrofon, zda nerozpozná tato klíčová slova. Jakmile příslušné klíčové slovo rozpozná, aplikace bude mít přístup k vašemu hlasovému záznamu, bude jej moci zpracovat, provést odpovídající opatření a reagovat, například formou mluvené odpovědi. Aplikace může odeslat hlasový záznam do svých vlastních služeb v cloudu, které zpracují příkazy. Každá aplikace by měla před přístupem k hlasovým záznamům požádat o oprávnění.

Aktivaci hlasem lze navíc povolit i pro uzamčené zařízení. V takovém případě bude příslušná aplikace pokračovat v poslechu mikrofonu, zda nerozpozná hlasová klíčová slova, i když zařízení uzamknete, a může ji aktivovat kdokoli, kdo promluví v blízkosti zařízení. Po uzamčení zařízení bude mít aplikace přístup ke stejné sadě funkcí a informací, jako když je zařízení odemčeno.

Aktivaci hlasem můžete kdykoli vypnout. Další informace o aktivaci hlasem ve Windows .

I po vypnutí aktivace hlasem budou moci některé desktopové aplikace a služby třetích stran nadále poslouchat mikrofon a shromažďovat váš hlasový vstup. Další informace o desktopových aplikacích od třetích stran a o tom, jak mohou přistupovat k mikrofonu, i když jsou tato nastavení vypnuta .

Psaní hlasem. Ve Windows 11 se diktování aktualizovalo a přejmenovalo na psaní hlasem. Psaní hlasem může používat online technologie rozpoznávání řeči i technologie založené na zařízení i k zajištění služby přepisu řeči na text. Můžete se také rozhodnout přispívat hlasovými klipy, abyste zlepšili psaní hlasem. Pokud se rozhodnete nepřispívat hlasovými klipy, můžete psaní hlasem dál používat. Svou volbu můžete kdykoli změnit v nastavení psaní hlasem. Microsoft nebude poslouchat vaše hlasové záznamy bez vašeho svolení. Další informace o Microsoftu a vašich hlasových datech .

Hlasový přístup. Systém Windows umožňuje všem uživatelům, včetně osob s postižením mobility, ovládat počítač a vytvářet text pomocí jejich hlasu. Hlasový přístup například podporuje scénáře, jako je otevírání a přepínání mezi aplikacemi, procházení webu a čtení a vytváření pošty. Hlasový přístup využívá moderní rozpoznávání řeči na zařízení k přesnému rozpoznávání řeči a podporuje se bez připojení k internetu. Další informace o hlasovém přístupu .

Přizpůsobení rukopisu a psaní na klávesnici. Vámi zadaná a zapsaná slova jsou shromažďována za účelem poskytování osobního slovníku, usnadnění zadávání a psaní na vašem zařízení díky lepšímu rozpoznávání znaků a také pro účely našeptávání při psaní nebo zadávání.

Přizpůsobení rukopisu a psaní na klávesnici můžete kdykoli vypnout. Tím se odstraní seznam slov zákazníků uložený na vašem zařízení. Pokud ho znovu zapnete, budete muset znovu vytvořit vlastní seznam slov. Další informace o přizpůsobení rukopisu a psaní na klávesnici ve Windows.

Nastavení synchronizace a zálohováníNastavení synchronizace a zálohovánímainsyncsettingsmodule
Souhrn

Když se k Windows přihlásíte pomocí svého účet Microsoft nebo pracovního nebo školního účtu, může systém Windows ukládat vaše nastavení, soubory a konfigurační data zařízení na ’ serverech Microsoftu. Windows bude používat jenom uložená nastavení, soubory a konfigurační data zařízení, aby vám usnadnil migraci prostředí na jiném zařízení.

Tuto funkci můžete vypnout a zabránit Windows v ukládání nastavení, souborů a konfiguračních dat z Nastavení Windows. Data zálohovaná dříve na účet Microsoft můžete odstranit tak, že přejdete na stránka Zařízení vašeho účtu Microsoft.

Další informace o nastavení zálohování a synchronizace systému Windows.

Služby aktualizaceSlužby aktualizacemainupdateservicesmodule
Souhrn

Služby aktualizace pro systém Windows zahrnují službu Windows Update a službu Microsoft Update. Služba Windows Update je služba, která nabízí aktualizace softwaru pro systém Windows a další podpůrný software, jako jsou ovladače a firmware dodávaný výrobci zařízení. Microsoft Update je služba, která poskytuje aktualizace softwaru pro další software společnosti Microsoft, například Microsoft 365.

Služba Windows Update automaticky stáhne aktualizace softwaru pro Windows na vaše zařízení. Pro službu Windows Update můžete nakonfigurovat automatickou instalaci těchto aktualizací při zveřejnění (doporučeno) nebo nastavit v systému Windows upozornění na nutnost restartování k dokončení procesu instalace aktualizací. Aplikace dostupné prostřednictvím Microsoft Storu jsou aktualizovány automaticky prostřednictvím Microsoft Storu, jak je popsáno v tomto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů v části Microsoft Store.

Webové prohlížeče – starší verze prohlížeče Microsoft Edge a Internet ExplorerWebové prohlížeče – starší verze prohlížeče Microsoft Edge a Internet Explorermainwebbrowsersmodule
Souhrn

Tato část se týká starších verzí prohlížeče Microsoft Edge (verze 44 a nižší). Informace o jiných než těchto starších verzích prohlížeče Microsoft Edge najdete v části Microsoft Edge tohoto Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Microsoft Edge je výchozí webový prohlížeč pro systém Windows. Internet Explorer, starší prohlížeč od společnosti Microsoft, je v systému Windows také k dispozici. Kdykoli použijete webový prohlížeč pro přístup k internetu, údaje o vašem zařízení („standardní údaje o zařízení“) se odesílají na webovou stránku, kterou navštívíte, a online službám, které používáte. Standardní údaje o zařízení zahrnují IP adresu zařízení, typ a jazyk prohlížeče, dobu přístupu a adresy odkazujících webových stránek. Tyto údaje mohou být zaregistrovány na webových serverech těchto webů. Jaké údaje se registrují a jakým způsobem se údaje používají, závisí na zásadách ochrany osobních údajů webových stránek, které navštívíte, a webových služeb, které používáte. Microsoft Edge navíc na určité weby odesílá jedinečné ID prohlížeče, což nám umožňuje shromáždit agregovaná data používaná ke zlepšování funkcí a služeb prohlížeče.

Kromě toho se do vašeho zařízení ukládají údaje o tom, jakým způsobem prohlížeč používáte, včetně historie procházení, dat webových formulářů, dočasných internetových souborů a souborů cookie. Tyto údaje můžete ze svého zařízení odstranit pomocí možnosti Odstranit historii procházení.

Prohlížeč Microsoft Edge vám umožňuje na vašem zařízení zachytávat a ukládat obsah, mezi který mimo jiné patří:

 • Webová poznámka. Umožňuje vytváření rukopisných a textových poznámek na webové stránce, kterou navštívíte, a jejich oříznutí, uložení nebo sdílení.
 • Aktivní čtení. Umožňuje vytváření a správu seznamů věcí k přečtení, včetně webových stránek nebo dokumentů.
 • Centrum. Umožňuje snadnou správu seznamů věcí k přečtení, oblíbených položek, položek ke stažení a historie na jednom místě.
 • Připnutí webu na hlavní panel. Umožňuje připnout oblíbené webové stránky na hlavní panel systému Windows. Weby budou mít možnost zjistit, které z webových stránek webu jste připnuli, aby vás mohly prostřednictvím odznáčku upozornit, že na webu je něco nového, co by vás mohlo zajímat.

Pokud se přihlásíte ke svému účtu Microsoft, budou některé informace o prohlížeči Microsoft uložené ve vašem zařízení synchronizovány s ostatními zařízeními. Například v prohlížeči Internet Explorer zahrnují tyto informace historii procházení a oblíbené položky. V prohlížeči Microsoft Edge zahrnují oblíbené položky, seznamy věcí k přečtení a položky automatického vyplňování formulářů (jako je vaše jméno, adresa a telefonní číslo) a mohou zahrnovat také údaje pro rozšíření, která jste nainstalovali. Pokud například synchronizujete seznam ke čtení prohlížeče Microsoft Edge mezi zařízeními, budou kopie obsahu, který chcete uložit do seznamu ke čtení, odeslány na všechna synchronizovaná zařízení k pozdějšímu zobrazení. Synchronizaci v prohlížeči Internet Explorer můžete zakázat tak, že přejdete na Start > Nastavení > Účty > Synchronizovat nastavení. (Další informace najdete v části Nastavení synchronizace tohoto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.) Synchronizaci informací prohlížeče Microsoft Edge můžete také zakázat vypnutím možnosti synchronizace v nastaveních prohlížeče Microsoft Edge.

Prohlížeče Microsoft Edge a Internet Explorer využívají vaše vyhledávací dotazy a historii procházení, aby vám poskytovaly možnost rychlejšího procházení a zobrazování relevantnějších výsledků hledání. Mezi tyto možnosti patří:

 • Návrhy hledání v prohlížeči Internet Explorer. Tato funkce automaticky odesílá informace zadané na panelu Adresa v prohlížeči vašemu výchozímu zprostředkovateli hledání (jako je služba Bing), aby mohla nabízet doporučení pro hledání při zadávání jednotlivých znaků.
 • Návrhy hledání a webů v prohlížeči Microsoft Edge. Tato funkce automaticky odesílá informace zadané na panelu Adresa v prohlížeči službě Bing (i když jste vybrali jiného výchozího zprostředkovatele hledání), aby mohla nabízet doporučení pro hledání při zadávání jednotlivých znaků.

Tyto funkce můžete kdykoli vypnout. Aby mohly být poskytovány výsledky hledání, odesílají prohlížeče Microsoft Edge a Internet Explorer vaše vyhledávací dotazy, standardní údaje o zařízení a polohu (pokud jste tuto možnost povolili) vašemu výchozímu zprostředkovateli hledání. Pokud je Bing váš výchozí zprostředkovatel hledání, používáme tyto údaje tak, jak je uvedeno v části Bing tohoto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

S procházením webu v prohlížeči Microsoft Edge vám může pomoci služba Cortana prostřednictvím funkcí, jako je například Zeptat se Cortany. Používání služby Cortana v prohlížeči Microsoft Edge můžete kdykoli zakázat v nabídce Nastavení prohlížeče Microsoft Edge. Pokud chcete získat další informace o tom, jak Cortana používá údaje a jakým způsobem to můžete sami nastavit, přejděte do části Cortana v tomto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Aplikace pro WindowsAplikace pro Windowsmainwindowsappsmodule
Souhrn

Systém Windows zahrnuje celou řadu aplikací od společnosti Microsoft a další aplikace jsou dostupné ve službě Microsoft Store. Mezi tyto aplikace patří:

Aplikace Mapy. Aplikace Mapy poskytuje služby založené na poloze a využívá služby Bing ke zpracování vašeho hledání v aplikaci Mapy. Pokud má aplikace Mapy přístup k vaší poloze a pokud jste v systému Windows povolili služby založené na poloze, platí, že když v podporovaných textových polích v aplikacích pro Windows použijete k zahájení vyhledávání znak „@“, shromažďuje služba Bing text, který za znakem „@“ zadáte, k poskytování návrhů založených na umístění. Další informace o těchto službách nebo aplikacích využívajících službu Bing najdete v části Bing v tomto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů. Pokud má aplikace Mapy přístup k vaší poloze, i když aplikaci nepoužíváte, společnost Microsoft může shromažďovat údaje o poloze z vašeho zařízení po znemožnění identifikace za účelem zlepšování služeb společnosti Microsoft. Přístup aplikace Mapy k vaší poloze můžete zakázat vypnutím služby zjišťování polohy nebo vypnutím přístupu aplikace Mapy ke službě zjišťování polohy.

V aplikaci Mapy můžete sledovat svá oblíbená místa a poslední hledání v mapách. Vaše oblíbená místa a historie hledání budou součástí návrhů hledání. Pokud aplikaci Mapy udělíte přístup ke kameře, budete moct zachytit místo, kde byly vaše fotografie pořízeny – například fotka vašeho auta vám také řekne, kde je auto zaparkované. Svoji polohu můžete také sdílet s dalšími lidmi ve vašich kontaktech. Pokud se přihlásíte pomocí svého účtu Microsoft, vaše oblíbená místa, historie hledání a nastavení určitých aplikací budou synchronizována s ostatními zařízeními a službami. Další informace najdete v části Nastavení synchronizace a zálohování tohoto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

aplikace Kamera. Pokud povolíte aplikaci Kamera použít vaši polohu, budou údaje o poloze součástí fotografií a videí, které pořizujete pomocí svého zařízení. Součástí fotografií a videí budou také určité popisné údaje, například model fotoaparátu a datum, kdy byla fotografie pořízena. Pokud se rozhodnete sdílet fotografii nebo video, jakékoli vložené údaje budou přístupné uživatelům a službám, pro něž je nastaveno sdílení. Přístup aplikace Kamera k vaší poloze můžete kdykoliv zakázat vypnutím všech přístupů ke službě zjišťování polohy v nabídce Nastavení vašeho zařízení nebo vypnutím přístupu aplikace Kamera ke službě zjišťování polohy.

Když je aplikace Kamera otevřená, zobrazí se obdélníky detekované vybraným fotoaparátem pro oblasti na obrázku, které potenciálně slouží k vylepšení obrázků. Aplikace Kamera neuchovává žádná data o detekci obličejů. Nastavení přístupu ke kameře můžete vždycky změnit v nabídce Nastavení systému Windows. Aplikace Kamera používá různé možnosti zařízení, jako je poloha, kamera, mikrofon, video a knihovna obrázků. Další informace najdete na Microsoft Store.

Aplikace Fotky. K dispozici jsou dvě verze aplikace Fotografie. Aktualizovaná aplikace Fotografie obsahuje funkce, jako je integrace iCloudu a zobrazení místních a cloudových složek. Předchozí starší verze aplikace Fotografie obsahuje funkce, jako je Editor videa, karta Lidé a Alba. Aktualizovanou aplikaci Fotografie používáte, pokud část Informace v nastavení aplikace Fotografie ukazuje, že se jedná o aktualizovanou aplikaci Fotografie. V některých případech může mít uživatel na svém zařízení staženou aktualizovanou aplikaci Fotografie i starší verzi aplikace Fotografie.

Aktualizovaná verze aplikace Fotografie vám pomůže uspořádat, zobrazit a sdílet vaše fotky a videa. Aplikace Fotografie například nabízí různé způsoby seskupení fotek a videí podle názvu, data pořízení nebo data změny a také ve složkách, kde jsou tyto soubory uložené, například místně na vašem zařízení nebo synchronizované s vaším zařízením z OneDrive, iCloud a dalších cloudových služeb. Aplikace také umožňuje přesouvat, kopírovat nebo nahrávat soubory do různých umístění na počítači nebo na OneDrive. Karta Všechny fotky zobrazuje místně uložené nebo synchronizované fotky a videa podle data pořízení. Karta Oblíbené vám umožňuje zobrazit fotky a videa, které jste v minulosti olajkovali nebo umístili mezi oblíbené. Karta Složky umožňuje zobrazovat fotky nebo videa podle jejich umístění v úložišti. K dispozici jsou také karty, na kterých můžete zobrazit své fotky a videa z dostupných cloudových služeb (jako je OneDrive a další služby třetích stran), které jste synchronizovali se svým zařízením.

Starší verze aplikace Fotografie vám pomůže uspořádat, zobrazit a sdílet vaše fotky a videa. Pokud ale používáte starší verzi aplikace Fotografie, můžou se zobrazit další funkce, které nejsou dostupné v novější verzi aplikace Fotografie, včetně nastavení Kolekce, Alba, Editor videa a Lidé. Na kartě Kolekce se zobrazují fotografie a videa podle času, kdy byly zachyceny. Karta Album umožňuje uživatelům uspořádat fotografie a videa podle polohy a běžných značek. Editor videa umožňuje upravovat, vytvářet a sdílet videa.

Nastavení Lidé je možné povolit na stránce Nastavení aplikace starší verze Fotografií a na kartě Lidé v aplikaci. Pokud na stránce nastavení starší verze aplikace Fotografie povolíte nastavení Lidé, aplikace použije technologie pro detekci a rozpoznávání obličeje k uspořádání fotek a videí do skupin. Funkce seskupování dokáže rozpoznat obličeje na fotce nebo videu a zjistit, jestli se vizuálně podobají tvářím v jiných fotkách a videích v místní kolekci fotek. Seskupené snímky pak můžete přidružit ke kontaktům z aplikace Lidé.

Pokud je tato možnost ve starší verzi aplikace Fotografie povolená, budou vaše seskupení na vašem zařízení uložená po dobu, po kterou se rozhodnete seskupení nebo fotky nebo videa zachovat. Pokud je zapnuté nastavení Lidé, zobrazí se výzva, abyste starší verzi aplikace Fotky povolili seskupování podle obličejů po dobu až 3 roky od poslední interakce s touto aplikací. Kdykoli můžete ve starší verzi aplikace Fotografie přejít na stránku Nastavení a nastavení Lidé zapnout nebo vypnout. Tím ze starší verze aplikace Fotografie odeberete data seskupení uživatelů, ale neodeberete fotky ani videa. Další informace o starší verzi aplikaci Fotografie a seskupování pomocí obličejů..

Pokud se rozhodnete sdílet fotku nebo video pomocí aplikace Fotografie nebo starší verze aplikace Fotografie, budou všechna vložená data (například poloha, model fotoaparátu a datum) přístupná lidem a službám, se kterými sdílíte fotku nebo video.

Aplikace Lidé. Aplikace Lidé umožňuje zobrazení všech vašich kontaktů a komunikaci s nimi na jednom místě. Pokud do aplikace Lidé přidáte účet, budou vaše kontakty z účtu automaticky přidány do aplikace Lidé. Do aplikace Lidé můžete přidat další účty, včetně účtů na sociálních sítích (jako je Facebook a Twitter) a e-mailových účtů. Když přidáte účet, informujeme vás o tom, jaká data může aplikace Lidé importovat nebo synchronizovat s určitou službou, a umožníme vám určit, co bude přidáno. Další aplikace, které nainstalujete, mohou také synchronizovat data s aplikací Lidé, včetně poskytování dalších podrobností k existujícím kontaktům. Když si v aplikaci Lidé zobrazíte kontakt, budou získány a zobrazeny informace o vašich nedávných interakcích s tímto kontaktem (například e-maily a události kalendáře, včetně informací z aplikací, ze kterých aplikace Lidé synchronizuje data). Konkrétní účet můžete z aplikace Lidé kdykoli odebrat.

Aplikace Pošta a Kalendář. Aplikace Pošta a Kalendář umožňuje propojit veškeré vaše e-maily, kalendáře a soubory na jednom místě, včetně těch od poskytovatelů e-mailu a úložiště souborů třetích stran. Aplikace poskytuje služby založené na poloze, například informace o počasí ve vašem kalendáři. Používání polohy v aplikaci ale můžete zakázat. Když do aplikace Pošta a Kalendář přidáte účet, budou se e-maily, položky kalendáře, soubory, kontakty a další nastavení vašeho účtu automaticky synchronizovat s vaším zařízením a servery společnosti Microsoft. Účet můžete kdykoli odebrat nebo můžete kdykoli provést změny dat synchronizovaných z vašeho účtu. Pokud chcete účet nakonfigurovat, musíte aplikaci poskytnout přihlašovací údaje účtu (například uživatelské jméno a heslo). Tyto údaje se přes internet odešlou na server poskytovatele třetí strany. Aplikace se nejprve pokusí vytvořit zabezpečené připojení (SSL) pro konfiguraci vašeho účtu. Pokud však váš poskytovatel e-mailu nepodporuje šifrování SSL, budou údaje odeslány v nezašifrované podobě. Pokud přidáte účet poskytnutý nějakou organizací (například firemní e-mailovou adresu), vlastník domény organizace může implementovat určité zásady a kontrolní prvky (například vyžadování vícefaktorového ověřování nebo možnost vzdáleného vymazání dat z vašeho zařízení), které budou mít vliv na vaše používání aplikace. Tato aplikace používá možnosti vašeho zařízení, jako jsou poloha, kamera. Další informace najdete na Microsoft Store.

Aplikace Zprávy od operátora Windows (dříve Zasílání zpráv). Aplikace Zprávy od operátora Windows přijímá a zobrazuje SMS zprávy související s účtem od vašeho mobilního operátora o vašem datovém tarifu (například fakturační a datové limity) na vašem počítači nebo zařízení. Tyto zprávy se ukládají místně na vašem zařízení. Ze svého zařízení můžete k těmto zprávám také přistupovat, zobrazovat je a mazat. Tato aplikace používá možnosti vašeho zařízení, jako jsou kontakty. Další informace najdete na Microsoft Store ve Windows.

Aplikace Hodiny je vaším centrem pro správu času a soustředění ve Windows. Když se uživatelé přihlásí pomocí svého účtu Microsoft, můžou povolit Microsoft To Do, což je prostředí připojené ke cloudu. Když uživatel zapne Čas na soustředění, data relace se uloží místně a uživatel je může vymazat na stránce nastavení hodin. Čas na soustředění navíc podporuje připojení k účtům Spotify pro poslech ambientního zvuku, který uživatelům pomůže v soustředění. Další informace najdete na Microsoft Store.

Microsoft Deník je aplikace pro Windows navržená speciálně pro zařízení s dotykovým ovládáním, která podporují pero, jako jsou tablety a zařízení 2 v 1. Poskytuje uživatelům prostředí pro pořizování osobních poznámek volnou formou. Aplikace využívá umělou inteligenci (AI) a strojové učení k lepšímu rozpoznávání rukopisu a zpracovává data místně na vašem zařízení. Při připojení k Microsoft 365 (je zapotřebí předplatné) mají uživatelé bezproblémový přístup ke kalendáři a kontaktům M365 v aplikaci. Veškerý obsah vytvořený uživatelem se automaticky uloží do výchozího umístění pro uložení v knihovně dokumentů pro budoucí použití. Deník umožňuje přístup ke knihovně fotek a kameře a mikrofonu zařízení, takže je můžete přidat do sešitu. Přečtěte si o aplikaci Deník tady nebo navštivte Microsoft Store a získejte další informace.

Aplikace Mobilní tarify vám pomůže snadno se připojit online a na více místech na počítači s Windows 10 a na 11 zařízeních s LTE. Po registraci datového tarifu na vašem zařízení dojde k navázání spojení s mobilním operátorem, což vám umožní dokončit nákupy prostřednictvím online portálu mobilního operátora. Abyste mohli tuto aplikaci používat, budete potřebovat podporovanou kartu SIM. Aplikace Mobilní tarify použije vaše IMEI, IMSI, EID, ICCID a zemi (přibližná poloha určená podle ID mobilní sítě nebo reverzní IP adresy Wi-Fi) k určení, kteří mobilní operátoři jsou ve vaší oblasti k dispozici. Mobilní operátor může uživatelům posílat oznámení prostřednictvím aplikace Mobilní tarify. Tato aplikace využívá možnosti vašeho zařízení, jako jsou kamera a mikrofon. Další informace najdete na Microsoft Store.

Správce osobního počítače Microsoft je k dispozici ve vybraných oblastech a je to desktopový nástroj zaměřený na zvýšení výkonu počítače. Na základě vašeho požadavku Správce osobního počítače prohledá vaše zařízení a umožní vám odstranit nepotřebné nebo dočasné dokumenty, optimalizovat mezipaměť, zastavit nebo obnovit neoprávněné změny nebo použít další funkce, jako jsou kontrola stavu, zvýšení úrovně jedním kliknutím, vyčištění úložiště, správa souborů a automaticky otevíraných oken a ochrana výchozích nastavení.

Správce počítače zablokuje automaticky otevíraná okna na základě pravidel blokování reklam a automaticky otevíraných oken, která jste vybrali prostřednictvím vlastního bloku. Pokud souhlasíte s tím, že se připojíte k „automaticky otevíranému plánu Správce osobního počítače“, můžete nám při blokování automaticky otevíraných oken prostřednictvím vlastního bloku pomoct optimalizovat funkci správy automaticky otevíraných oken ve Správci osobního počítače Microsoft pořízením snímků obrazovky automaticky otevíraných oken a odesláním společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neshromažďuje jiné informace než snímky obrazovky, název systému Windows a třídu systému Windows. Odeslané snímky obrazovky se uchovávají jenom po krátkou dobu a pravidelně se odstraňují. Předvolby plánu automaticky otevíraných oken můžete kdykoli spravovat prostřednictvím nastavení Správce osobního počítače. Funkce zpětné vazby ve Správci osobního počítače může také zpracovávat osobní údaje, pokud je zahrnete do zpětné vazby, kterou poskytnete společnosti Microsoft. Zpětná vazba od uživatelů se po zpracování pravidelně odstraňuje. Další informace najdete na Microsoft Store.

Výstřižky je užitečný nástroj ve Windows, který používá mikrofon a knihovnu obrázků k pořizování a ukládání snímků obrazovky a záznamů obrazovky. Součástí Výstřižky je funkce Akce textu, která využívá integrovanou podporu optického rozpoznávání znaků (OCR). Text můžete vybrat a zkopírovat přímo z obrázků pomocí OCR. Kromě toho můžete použít funkci Akce textu k redigování citlivých informací ze zachyceného textu. Zásluhou integrace schránky se položky zkopírované pomocí nástroje Výstřižky zkopírují také do schránky. Pokud povolíte historii schránky na různých zařízeních, můžete zkopírovaný obsah bez problémů používat na různých zařízeních. Uživatelé můžou spravovat předvolby schránky a výstřižků prostřednictvím nastavení Windows. Další informace najdete na Microsoft Store.

Aplikace Záznam zvuku je univerzální nástroj určený pro zachycování zvuku přes mikrofon v různých scénářích. Během nahrávání můžete označit klíčové okamžiky, abyste později mohli snadno najít důležité oddíly. Můžete také podle potřeby provádět střih, upravit úrovně hlasitosti nebo použít jiné úpravy a přehrávat nahrávky. Vaše nahrávky se automaticky ukládají do složky Dokumenty, abyste k nim měli snadný přístup. Nahraný zvuk můžete sdílet s přáteli a rodinou. Další informace najdete na Microsoft Store.

Microsoft Clipchamp je editor videa navržený tak, aby usnadnil vytváření videí. Umožňuje uživatelům kombinovat videa, obrázky a zvukové soubory a také přidávat texty a efekty a pak hotové video uložit do svého zařízení nebo ukládat videa na osobní OneDrive prostřednictvím účtu Microsoft. Uživatelé mohou také přidávat videa a hudbu z veřejných úložišť nebo zvukové efekty, nálepky, grafické prvky, pozadí a další. Uživatelé se můžou rozhodnout povolit Clipchampu přístup ke kameře a mikrofonu, aby mohli nahrávat videa přímo ze svého zařízení. Aby vám Clipchamp poskytl lepší prostředí, například jazyk zobrazení, získá vaši nepřesnou polohu. Uživatelé můžou ke Clipchampu přistupovat pomocí osobního nebo rodinného účtu Microsoft přes aplikaci Clipchamp pro Windows 10 nebo Windows 11 a v prohlížeči Edge nebo Chrome na https://app.clipchamp.com.

Přehrávač médií je výchozí integrovaný přehrávač multimediálních souborů (zvukových souborů a videosouborů). Když se rozhodnete otevřít multimediální soubor, Přehrávač médií přečte obsah tohoto souboru. Když Přehrávač médií otevřete, přečte obsah složek knihovny hudby a knihovny videí a naplní tak vlastní stránky Knihovna hudby a Knihovna videí, které vám pomůžou uspořádávat, zobrazovat a přehrávat multimediální obsah.

Aby se obohatilo vaše prostředí při přehrávání hudby, Přehrávač médií se automaticky pokouší zobrazovat obrázek umělce a alba pro obsah, který přehráváte, a obsah v knihovně hudby. Za účelem poskytování těchto informací odesílá aplikace Přehrávač médií žádost o informace do společnosti Microsoft obsahující standardní údaje o zařízení, jako je IP adresa zařízení, verze softwaru v zařízení, vaše regionální a jazyková nastavení a identifikátor obsahu. V případě potřeby je možné tuto funkci zakázat na stránce Nastavení pro danou aplikaci.

Filmy a TV pořady.Aplikace Microsoft Filmy a TV pořady vám umožňuje půjčovat si nebo si kupovat filmy a televizní seriály a přehrávat je na vašem zařízení.

Abychom vám pomohli najít obsah, který by vás mohl zajímat, aplikace Filmy a TV pořady bude shromažďovat data o tom, které filmy a televizní pořady sledujete, včetně délky přehrávání a všech hodnocení, která poskytnete.

Aplikace Filmy a TV pořady může také zobrazovat a přehrávat místní videosoubory uložené na vašem počítači. K tomu potřebuje přístup ke knihovně videí na vašem zařízení.

Windows Media Player (starší verze). Windows Media Player (starší verze) umožňuje přehrávat disky CD a další digitální obsah (například video soubory a zvukové soubory), kopírovat disky CD a spravovat knihovnu médií. Abychom zdokonalili váš zážitek z přehrávání obsahu ve vaší knihovně, zobrazí program Windows Media Player (starší verze) související informace o médiu, například název alba, názvy skladeb, obrázek alba, umělce a autora. Za účelem doplnění vašich informací o médiu odešle program Windows Media Player (starší verze) společnosti Microsoft žádost, která obsahuje standardní informace o počítači, identifikátor multimediálního obsahu a informace o médiu už obsažené v knihovně programu Windows Media Player (starší verze) (včetně informací, které jste případně upravili nebo sami zadali), aby společnost Microsoft mohla stopu rozpoznat a následně vrátit další informace, které jsou k dispozici.

Program Windows Media Player (starší verze) umožňuje také přehrávat obsah, který je vám streamován přes síť. Poskytování této služby vyžaduje, aby program Windows Media Player (starší verze) komunikoval se serverem, který média streamuje. Tyto servery jsou obvykle provozovány jinými poskytovateli obsahu než společností Microsoft. Program Windows Media Player (starší verze) odešle při přehrávání streamovaných médií protokol serveru, který média streamuje, nebo jiným webovým serverům, pokud o to server, který média streamuje, požádá. Protokol obsahuje údaje, jako je čas připojení, IP adresa, verze operačního systému, verze programu Windows Media Player (starší verze), identifikační číslo přehrávače (ID přehrávače), datum a protokol. Na ochranu vašeho soukromí odesílá program Windows Media Player (starší verze) ve výchozím nastavení pro každou relaci odlišné ID přehrávače.

Windows HelloWindows Hellomainwindowshellomodule
Souhrn

Windows Hello poskytuje okamžitý přístup k vašemu zařízení prostřednictvím biometrického ověřování. Pokud službu Windows Hello zapnete, aktivujete možnost identifikace pomocí vaší tváře, otisků prstů nebo duhovky na základě celé řady jedinečných bodů nebo rysů, které jsou extrahovány ze snímku a uloženy do vašeho zařízení v podobě šablony – neukládá se ale samotný snímek vaší tváře, otisku prstu nebo duhovky. Údaje biometrického ověřování použité při přihlašování se ukládají pouze na vašem zařízení. Vaše biometrická ověřovací data zůstanou na vašem zařízení, dokud je neodeberete. Po delší době nepoužívání Windows Hello se ale zobrazí výzva k potvrzení, že chcete biometrická ověřovací data ponechat uložená. Údaje biometrického ověřování můžete odstranit v nabídce Nastavení. Další informace o Windows Hello.

Windows SearchWindows Searchmainwindowssearchmodule
Souhrn

Windows Search umožňuje prohledávání obsahu a webu na jednom místě. Pokud se rozhodnete prohledat pomocí služby Windows Search váš obsah, nabídne vám výsledky pro položky v osobním úložišti OneDrive, v úložišti OneDrive pro firmy, pokud je povolené, v cloudových úložištích jiných poskytovatelů v rozsahu, který tito jiní poskytovatelé podporují, a ve vašem zařízení. Pokud se rozhodnete pomocí služby Windows Search prohledat web nebo získat návrhy hledání, budou výsledky hledání poskytovány prostřednictvím služby Bing a vaše vyhledávací dotazy použijeme tak, jak je popsáno v části Bing v tomto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů. Další informace vyhledávání ve Windows .

Zábava a související službyZábava a související službymainentertainmentmodule
Souhrn

Zábava a související služby poskytují bohaté možnosti a přístup k nejrůznějšímu obsahu, aplikacím a hrám.

XboxXboxmainxboxmodule
Souhrn
Microsoft StoreMicrosoft Storemainwindowsstoremodule
Souhrn
Microsoft StartMicrosoft Startmainmainmodule
Souhrn
SilverlightSilverlightmainsilverlightmodule
Souhrn
Windows Mixed RealityWindows Mixed Realitymainwindowsmixedrealitymodule
Souhrn
maineuropeanprivacymodule,mainsecurityofpersonaldatamodule,mainwherewestoreandprocessdatamodule,mainourretentionofpersonaldatamodule,maincaliforniaconsumerprivacyactmodule,mainartificialintelligencemodule,mainadvertisingmodule,mainspeechrecognitionmodule,mainpreviewreleasesmodule,mainchangestothisprivacystatementmodule,mainhowtocontactusmodule mainenterpriseservicesmodule,mainenterprisedevsoftwareappsmodule mainofficeservicesmodule,mainmsfamilymodule,mainteamsmodule,mainonedrivemodule,mainoutlookmodule,mainskypemodule,mainsurfacemodule,mainsurfaceduomodule,mainlinkedinmodule mainbingmodule,maincortanamodule,mainmsedgemodule,mainMicrosoftTranslatormodule,mainswiftkeymodule mainactivationmodule,mainactivityhistorymodule,mainadvertisingidmodule,maindiagnosticsmodule,mainfeedbackhubmodule,maingethelpmodule,mainlivecaptionsmodule,mainlocationservicesmotionsensingmodule,mainnarratormodule,mainsecurityandsafetyfeaturesmodule, mainspeechinkingtypingmodule, mainsyncsettingsmodule,mainupdateservicesmodule,mainwebbrowsersmodule,mainwi-fisensemodule,mainwindowsappsmodule,mainwindowshellomodule,mainyourphonemodule,mainwindowssearchmodule mainxboxmodule,mainwindowsstoremodule,mainmainmodule,mainsilverlightmodule,mainwindowsmixedrealitymodule
mainenterprisedeveloperproductsmodule
Soubory cookie

Většina stránek společnosti Microsoft využívá tzv. soubory cookie – malé textové soubory, které webová doména umístí do vašeho zařízení a servery na této doméně je později mohou přečíst a využít. Soubory cookie používáme k uložení vašich předvoleb a nastavení, pomáhají nám s přihlašováním, poskytováním přizpůsobených reklam a analýzou provozu na stránce. Další informace najdete v části Soubory cookie a podobné technologie tohoto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

EU-U.S., UK Extension a Swiss-U.S. Architektury ochrany osobních údajů a dat

Společnost Microsoft dodržuje architektury ochrany osobních údajů a dat EU-U.S., UK Extension a Swiss-U.S. Další informace najdete v části Kde ukládáme a zpracováváme osobní údaje a navštivte web o ochraně osobních údajů dat ministerstva obchodu USA.

Kontaktujte nás

Pokud máte připomínky nebo stížnost týkající se ochrany osobních údajů nebo dotaz na vedoucího oddělení ochrany osobních údajů ve společnosti Microsoft či pověřence pro ochranu osobních údajů podle nařízení EU, kontaktujte nás prosím pomocí našeho webového formuláře. Další informace o tom, jak můžete kontaktovat společnost Microsoft, včetně společnosti Microsoft Ireland Operations Limited, najdete v části Jak nás můžete kontaktovat v tomto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.