Prohlášení společnosti Microsoft o zásadách ochrany osobních údajů

Poslední aktualizace:Únor 2017Co je nového?

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů objasňuje, jaké údaje o vás shromažďujeme a jakým způsobem je používáme. Doporučujeme vám, abyste si přečetli souhrn uvedený níže. Chcete-li získat ke konkrétnímu tématu více informací, klikněte na možnost Více informací.

Části s podrobnostmi ke konkrétnímu produktu obsahují dodatečné informace, které jsou relevantní pro dané produkty společnosti Microsoft. Toto prohlášení se vztahuje na produkty společnosti Microsoft uvedené níže a další produkty společnosti Microsoft, u kterých se toto prohlášení zobrazuje. Odkazy na produkty společnosti Microsoft v tomto prohlášení zahrnují služby, webové stránky, aplikace, software a zařízení společnosti Microsoft.


Osobní údaje, které shromažďujemeOsobní údaje, které shromažďujememainpersonaldatawecollect
Souhrn

Společnost Microsoft shromažďuje údaje za účelem vyšší efektivity a dosažení co možná nejlepších možností při využívání našich produktů. Některé tyto údaje nám poskytujete přímo, například při vytváření účtu Microsoft, zadávání vyhledávacího dotazu službě Bing, používání hlasového příkazu služby Cortana, odesílání dokumentu na OneDrive, nákupu předplatného MSDN, registraci Office 365, nebo když kontaktujete naši podporu. Některé údaje získáváme z toho, jak používáte naše produkty, například pomocí technologií jako soubory cookie, vytvářením sestav chyb nebo shromažďováním dat o využití ze softwaru na vašem zařízení. Data získáváme také od třetích stran.

Celý text

Společnost Microsoft shromažďuje údaje za účelem vyšší efektivity a dosažení co možná nejlepších možností při využívání našich produktů. Některé tyto údaje nám poskytujete přímo, například při vytváření účtu Microsoft, zadávání vyhledávacího dotazu službě Bing, používání hlasového příkazu služby Cortana, odesílání dokumentu na OneDrive, nákupu předplatného MSDN, registraci Office 365, nebo když kontaktujete naši podporu. Některé údaje získáváme tak, že zaznamenáváme, jak používáte naše produkty, například pomocí technologií, jako jsou soubory cookie, a také díky tomu, že přijímáme zprávy o chybách a data o používání softwaru na vašem zařízení.

Data získáváme také od třetích stran. Příkladem je doplňování získaných údajů o demografická data zakoupená od jiných společností. Využíváme také služby od jiných společností, které nám pomáhají určit polohu podle vaší IP adresy. Na základě vaší polohy vám můžeme nabízet přizpůsobené produkty.

O shromažďovaných údajích můžete rozhodovat. Požadavek na poskytnutí osobních údajů můžete odmítnout. Pokud nám však údaje nezbytné pro poskytování produktu nebo funkce neposkytnete, dané funkce nebo produkty vám nemusejí být k dispozici.

Získané údaje závisejí na produktech a funkcích, které používáte, a mohou zahrnovat následující položky:

Jméno a kontaktní údaje. Shromažďujeme vaše křestní jméno a příjmení, e-mailovou adresu, poštovní adresu, telefonní číslo a jiné kontaktní údaje.

Přihlašovací údaje. Shromažďujeme hesla, nápovědy k heslům a další informace o zabezpečení používané k ověřování a přístupu k účtu.

Demografické údaje. Shromažďujeme údaje o vás, jako je váš věk, pohlaví, země a upřednostňovaný jazyk.

Platební údaje. Shromažďujeme údaje nezbytné ke zpracování vaší platby, když uskutečňujete nákupy, jako je číslo platebního nástroje (například číslo platební karty) a bezpečnostní kód přiřazený platebnímu nástroji.

Údaje o využití. Shromažďujeme údaje o tom, jak vy a vaše zařízení komunikujete se společností Microsoft a našimi produkty. Shromažďujeme například tato data:

 • Údaje o používání produktu. Shromažďujeme údaje týkající se vámi používaných funkcí, nakupovaných položek a navštěvovaných webových stránek. Tyto údaje zahrnují vyhledávací dotazy a příkazy zadané hlasem nebo jako text pro Bing, Cortanu a naše robotické chatovací služby.
 • Údaje o zařízení. Shromažďujeme údaje týkající se zařízení a sítě, se kterými se k našim produktům připojujete. Patří sem také údaje o operačních systémech a dalším softwaru nainstalovaném na vašem zařízení, včetně produktových klíčů. Dále sem patří IP adresa, identifikátory zařízení (například u telefonů číslo IMEI), místní a jazykové nastavení.
 • Zprávy o chybách a údaje o výkonu. Shromažďujeme údaje o výkonu produktů a jakékoli s nimi související problémy. Tato data nám pomáhají diagnostikovat problémy ve vámi používaných produktech, zlepšovat naše produkty a poskytovat řešení. V závislosti na vašem produktu a nastavení mohou zprávy o chybách obsahovat údaje, jako je například typ nebo závažnost problému, podrobnosti o softwaru nebo hardwaru souvisejícím s chybou, obsah souborů používaných při výskytu chyby a údaje týkající se dalšího softwaru na vašem zařízení.
 • Data podpory. Pokud kontaktujete společnost Microsoft z důvodu získání podpory, shromažďujeme údaje o vás a vašem hardwaru, softwaru a další podrobnosti související s incidentem podpory. Tyto údaje zahrnují kontaktní údaje nebo ověřovací data, obsah vašich chatů a dalších komunikací s podporou společnosti Microsoft, data týkající se stavu počítače a aplikace v době, kdy se chyba vyskytla, a během diagnostiky a data o systému a registru softwarových instalací a hardwarových konfigurací.

Zájmy a oblíbené oblasti. Shromažďujeme údaje o vašich zájmech a oblíbených oblastech, jako jsou týmy, které sledujete pomocí sportovní aplikace, akcie, které sledujete ve finanční aplikaci, nebo oblíbená města, která jste si přidali do aplikace pro předpověď počasí. Kromě těchto explicitně poskytovaných údajů mohou být vaše zájmy a oblíbené oblasti vyvozeny nebo odvozeny z jiných získaných údajů.

Kontakty a vztahy. Shromažďujeme údaje o vašich kontaktech a vztazích, pokud používáte jakýkoli produkt společnosti Microsoft ke správě kontaktů nebo ke komunikaci či interakci s jinými lidmi nebo organizacemi.

Údaje o poloze. Shromažďujeme údaje o vaší poloze, které mohou být přesné nebo nepřesné. Přesnými údaji o poloze mohou být údaje globálního polohového systému (GPS) a také údaje identifikující okolní vysílače a hotspoty Wi-Fi, které shromažďujeme, pokud aktivujete produkty nebo funkce zjišťování polohy. Mezi nepřesné údaje o poloze patří například poloha odvozená z IP adresy nebo údaje, které označují méně přesně, kde se nacházíte, jako je město nebo PSČ.

Obsah. Podle potřeby shromažďujeme obsah vašich souborů a komunikace, abychom vám poskytovali produkty, které používáte. Pokud například obdržíte e-mail pomocí služby Outlook.com nebo Exchange Online, potřebujeme shromažďovat obsah tohoto e-mailu za účelem jeho doručení do vaší doručené pošty, jeho zobrazení, poskytnutí možnosti na něj odpovědět a uložit jej, dokud se nerozhodnete jej smazat. Mezi příklady těchto údajů patří: obsah vašich dokumentů, fotografie, hudba nebo video, které nahrajete do služby Microsoft, jako je OneDrive, a rovněž obsah vaší komunikace zaslané nebo přijaté pomocí produktů společnosti Microsoft, např. Outlook.com nebo Skype, patří sem:

 • předmět a tělo e-mailu,
 • text nebo jiný obsah rychlé zprávy,
 • zvukový a obrazový záznam video zprávy a také
 • zvukový záznam a přepis hlasové zprávy, kterou obdržíte, nebo textové zprávy, kterou nadiktujete.

Shromažďujeme také obsah zpráv, které nám zasíláte, jako je zpětná vazba a recenze produktů, které píšete, nebo dotazy a informace, které poskytujete zákaznické podpoře. Pokud nás kontaktujete, například v případě podpory, mohou být navíc telefonní hovory nebo chaty s našimi pracovníky monitorovány a zaznamenávány. Pokud navštívíte naše prodejny nebo jiná zařízení, vaše tvář může být zaznamenána našimi bezpečnostními kamerami.

Části věnované konkrétním produktům popisují postupy shromažďování dat, které se vztahují na používání těchto produktů.

Způsob používání osobních údajůZpůsob používání osobních údajůmainhowweusepersonaldatamodule
Souhrn

Společnost Microsoft využívá získané údaje za účelem poskytování nabízených produktů, včetně používání údajů ke zlepšování a individualizaci možností. Údaje můžeme používat také ke komunikaci s vámi, například při podávání informací o vašem účtu a aktualizacích zabezpečení či informací o produktech. Údaje navíc používáme k zobrazování relevantnějších reklam v našich vlastních produktech, například službách MSN a Bing, nebo produktech nabízených třetími stranami. K cílení reklamy však nepoužíváme žádný obsah vašich e-mailů, chatů, videohovorů či hlasové pošty ani obsah vašich dokumentů, fotografií nebo jiných osobních souborů.

Celý text

Microsoft využívá získané údaje za účelem poskytování nabízených produktů, včetně používání údajů ke zlepšování a individualizaci možností. Údaje můžeme používat také ke komunikaci s vámi, například při podávání informací o vašem účtu a aktualizacích zabezpečení či informací o produktech. Údaje navíc používáme k zobrazování relevantnějších reklam v našich vlastních produktech, například službách MSN a Bing, nebo produktech nabízených třetími stranami. K cílení reklamy však nepoužíváme žádný obsah vašich e-mailů, chatů, videohovorů či hlasové pošty ani obsah vašich dokumentů, fotografií nebo jiných osobních souborů.

Společnost Microsoft využívá shromážděné údaje ke třem základním účelům, které jsou podrobně popsány níže: (1) k běžnému fungování společnosti a poskytování nabízených produktů (včetně zlepšování a individualizace), (2) k odesílání komunikace včetně propagačních materiálů a (3) u některých produktů k zobrazování reklamy.

V těchto případech propojujeme shromážděné údaje za účelem vytváření více bezproblémových, jednotných a individuálních možností. Například Cortana může využívat oblíbené sportovní týmy, které si přidáte do aplikace MSN Sports, a poskytovat vám informace, které souvisejí s vašimi zájmy. Nebo může Windows Store využívat informace o vámi používaných aplikacích a službách a nabídnout vám přizpůsobené doporučení aplikací. Za účelem zlepšení ochrany osobních údajů jsme zavedli technologická a procesní opatření, která slouží k zamezení konkrétních kombinací údajů. Například údaje shromážděné ve chvíli, kdy nedošlo k ověření (nejste přihlášeni), ukládáme odděleně od údajů, na základě kterých vás můžeme přímo identifikovat. Mezi tyto údaje patří vaše jméno, e-mailová adresa nebo telefonní číslo.

Poskytování a zlepšování našich produktů. Údaje používáme k poskytování a zlepšování produktů, které nabízíme, a pro běžné fungování společnosti. Sem patří provoz služeb a zajišťování a zlepšování výkonu produktů, včetně vývoje nových funkcí, výzkumu a poskytování podpory zákazníkům. Následují příklady takových způsobů používání.

 • Poskytování produktů. Údaje používáme, abychom s vámi mohli provádět transakce a poskytovat vám naše produkty. Tyto produkty velmi často zahrnují přizpůsobené funkce a doporučení, které zvyšují vaši produktivitu a zábavu a které zlepšují možnosti služeb na základě vašich aktivit, zájmů a polohy.
 • Zákaznická podpora. Údaje používáme k diagnostice problémů s produkty, opravě zařízení zákazníků a poskytování dalších služeb zákaznické péče a podpory.
 • Aktivace produktu. Údaje – včetně typu zařízení a aplikace, polohy zařízení a jedinečných identifikátorů zařízení, aplikace, sítě a předplatného – používáme k aktivaci softwaru a zařízení, které vyžadují aktivaci.
 • Zlepšování produktu. Údaje používáme za účelem neustálého zlepšování našich produktů, včetně přidávání nových funkcí nebo možností, jako je používání zpráv o chybách k vylepšení funkcí zabezpečení, používání vyhledávacích dotazů a kliknutí ve vyhledávači Bing s cílem zlepšit relevantnost výsledků hledání, používání dat o využití ke zjištění toho, jakým novým funkcím máme udělit prioritu, nebo používání zvukových záznamů v rámci funkcí zvukového vstupu za účelem zlepšení přesnosti rozpoznávání řeči.
 • Ochrana, bezpečnost a řešení sporů. Údaje používáme k zajištění ochrany a bezpečnosti našich produktů a našich zákazníků, k zjišťování a prevenci podvodů, k potvrzení platnosti softwarových licencí, řešení sporů a prosazování našich dohod. Naše funkce a produkty zabezpečení mohou narušit provoz škodlivého softwaru a upozornit uživatele, pokud je takový škodlivý software na jejich zařízení nalezen. Například mnoho našich komunikačních produktů a produktů synchronizace souborů automaticky prohledává obsah za účelem identifikace podezřelých zpráv nevyžádané pošty, virů, urážlivého obsahu nebo adres URL, které byly označeny jako podvod, útoky phishing nebo malware. Pokud konkrétní komunikace porušuje naše podmínky, můžeme takovou komunikaci zablokovat nebo obsah odebrat.
 • Fungování společnosti. Údaje využíváme za účelem vývoje souhrnných analýz a business intelligence, které zajišťují provoz a ochranu a umožňují činit informovaná rozhodnutí a vytvářet sestavy týkající se výkonnosti naší společnosti.

Komunikace. Shromážděné údaje využíváme za účelem doručování a přizpůsobování naší komunikace s vámi. Například vás můžeme kontaktovat e-mailem nebo jinou formou, abychom vás upozornili na blížící se konec platnosti předplatného nebo zveřejnění aktualizací zabezpečení, připomněli vám, že máte zboží v online košíku, sdělili vám aktuální informace nebo vás informovali o žádosti o servis nebo opravu, pozvali vás k účasti v průzkumu nebo abychom vás upozornili, že musíte provést akci nutnou k zachování aktivního stavu vašeho účtu. Kromě toho se můžete přihlásit k odběru e-mailů a vybrat si, zda chcete reklamní zprávy od společnosti Microsoft přijímat e-mailem, ve zprávách SMS, poštou nebo telefonicky. Informace o správě e-mailových odběrů a propagačních zprávách najdete v části Přístup a řízení v tomto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Reklama. Velký počet našich produktů je podporován reklamou. Získaná data proto sdílíme se třetími stranami, jako jsou například AOL a AppNexus, aby mohly vybírat a dodávat některé reklamy, které se vám zobrazí na našich webech a v aplikacích i na webech a v aplikacích spravovaných těmito partnery. Zobrazované reklamy mohou být vybírány na základě aktuální polohy, vyhledávacího dotazu nebo zobrazovaného obsahu. Ostatní druhy reklamy cílí na základě pravděpodobných zájmů nebo jiných informací, které jsme o vás získali podle demografických údajů, vyhledávacích dotazů, zájmů a oblíbených oblastí, dat o využití z našich vlastních webů a aplikací a webů a aplikací našich inzerentů a partnerů a údajů o poloze – v tomto prohlášení se označuje jako „reklama založená na zájmech“. Abychom mohli poskytovat reklamy založené na zájmech, kombinujeme soubory cookies uložené ve vašem zařízení pomocí informací, které získáváme, když váš prohlížeč interaguje s našimi weby (například IP adresa). Pokud odběr reklamy založené na zájmech odhlásíte, data spojená s těmito soubory cookies nebudou použita. K cílení reklamy však společnost Microsoft nepoužívá žádný obsah vašich e-mailů, chatů, videohovorů nebo hlasové pošty ani obsah vašich dokumentů, fotografií nebo jiných osobních souborů. Odběr reklamy Microsoftu založené na zájmech můžete odhlásit na stránce stránce pro odhlášení odběru. Další informace o řízení reklamy najdete v části Přístup a řízení v tomto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů. Další podrobnosti o způsobech používání dat pro reklamu zahrnují:

 • Osvědčené postupy a závazky v reklamním odvětví. Microsoft je členem sdružení Network Advertising Initiative (NAI) a dodržuje zásady jednání NAI. Dodržujeme také zásady následujících samoregulačních programů:
 • Cílení reklam souvisejících se zdravím. Ve Spojených státech poskytujeme reklamu na základě zájmů pro omezený počet standardních oblastí týkajících se zdraví, které nepatří mezi citlivá témata. Mezi tyto oblasti patří alergie, zánět kloubů, cholesterol, nachlazení a chřipka, cukrovka, zažívací potíže, bolesti hlavy / migréna, zdravá výživa, zdravé srdce, zdravotní obtíže mužů, zubní hygiena, osteoporóza, zdravá pokožka, spánek a péče o zrak/oči. Zároveň cílíme reklamu založenou na vlastních zájmových kategoriích souvisejících se zdravím, které nepatří mezi citlivá témata, dle požadavků inzerentů.
 • Děti a reklama. Reklamu založenou na zájmech necílíme na děti, které jsou podle data narození uvedeného v účtu Microsoft mladší 13 let.
 • Uchovávání dat. V případě reklamy založené na zájmech uchováváme data maximálně po dobu 13 měsíců, pokud nám nedáte souhlas uchovávat tato data déle.
 • Sdílení dat. V některých případech sdílíme s inzerenty sestavy o datech shromážděných na jejich stránkách nebo v jejich reklamách. Inzerenti se mohou rozhodnout umístit naše webové signály na své weby a umožnit tak Microsoftu shromažďovat z jejich webů informace o aktivitách, nákupech a návštěvách. Tato data používáme jménem našich inzertních zákazníků a pomáháme jim se zacílením jejich reklam. Údaje také sdílíme přímo s poskytovateli služeb (jako jsou třeba AOL a AppNexus) a umožňujeme jim poskytovat služby naším jménem nebo s naší společností spolupracovat při výběru a poskytování reklam od našich reklamních partnerů.
 • Údaje shromážděné jinými reklamními společnostmi. Inzerenti mohou do svých reklam, které zobrazujeme, příležitostně zahrnout své vlastní webové signály (nebo signály svých reklamních partnerů), aby mohli nastavit a číst vlastní cookie. Kromě toho společnost Microsoft spolupracuje s reklamními společnostmi třetích stran za účelem poskytování některých našich reklamních služeb a jiným reklamním společnostem třetích stran umožňuje zobrazování reklam na našich stránkách. Tyto třetí strany mohou na váš počítač umísťovat soubory cookie a shromažďovat údaje o vašich online aktivitách na webových stránkách nebo v online službách. Mezi tyto společnosti v současné době patří: A9, AOL Advertising, AppNexus, Criteo, Facebook, MediaMath, nugg.adAG, Rocket Fuel, Yahoo!. Další informace o postupech jednotlivých společností, včetně nabízených možností, získáte kliknutím na název společnosti výše. Mnoho z nich je také členy sdružení NAI nebo DAA, která poskytují jednoduchý způsob zablokování cílení reklam ze strany zúčastněných společností.
Důvody, proč sdílíme osobní údajeDůvody, proč sdílíme osobní údajemainreasonswesharepersonaldatamodule
Souhrn

Vaše osobní údaje sdílíme s vaším souhlasem nebo v případě nutnosti za účelem dokončení jakékoli transakce nebo poskytnutí jakéhokoli produktu, o který jste požádali nebo ho schválili. Údaje sdílíme také s pobočkami a dceřinými společnostmi Microsoft; dodavateli, kteří jednají jménem naší společnosti; pokud tak vyžaduje zákon nebo v případě soudního řízení; za účelem ochrany našich zákazníků; ochrany života; zachování zabezpečení našich produktů a ochrany práv nebo majetku společnosti Microsoft.

Celý text

Vaše osobní údaje sdílíme s vaším souhlasem nebo v případě nutnosti za účelem dokončení jakékoli transakce nebo poskytnutí jakéhokoli produktu, o který jste požádali nebo ho schválili. Váš obsah například sdílíme se třetími stranami, když nás k tomu vyzvete, pokud například zašlete e-mail některému ze svých přátel, sdílíte fotografie a dokumenty ve službě OneDrive nebo propojujete účty s jinou službou. Pokud nám poskytnete údaje za účelem uskutečnění platby, budeme tyto platební údaje sdílet s bankami a jinými subjekty, které zpracovávají platební transakce nebo poskytují jiné finanční služby, za účelem prevence podvodů a snížení úvěrového rizika.

Kromě toho sdílíme osobní údaje s pobočkami a dceřinými společnostmi Microsoft. Osobní údaje sdílíme také s dodavateli a zástupci, kteří pracují naším jménem za účelem popsaným v tomto prohlášení. Například společnosti, které jsme najali k poskytování podpory pro zákaznické služby nebo k napomáhání v ochraně a zabezpečení našich systémů a služeb, mohou vyžadovat přístup k osobním údajům, aby tyto funkce mohly vykonávat. V takových případech musí tyto společnosti dodržovat naše požadavky na ochranu osobních údajů a zabezpečení a osobní údaje nesmějí používat k žádnému jinému účelu. Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit také v rámci firemních transakcí, jako jsou například fúze nebo prodej majetku.

K vašim osobním údajům, včetně vašeho obsahu (například obsahu vašich e-mailů v Outlook.com nebo souborů v soukromých složkách na úložišti OneDrive), můžeme přistupovat, přenášet je, zveřejňovat je a uchovávat je, a to v dobré víře a v rozsahu nezbytném pro:

 1. dodržování platných zákonů nebo v rámci soudního řízení, včetně orgánů pro vymáhání práva nebo jiných vládních orgánů;
 2. ochranu našich zákazníků, například k prevenci nevyžádané pošty nebo pokusů o oklamání uživatelů našich produktů nebo k zabránění úmrtí či vážnému zranění osob;
 3. zajišťování a udržování zabezpečení našich produktů, včetně prevence nebo zastavení útoku na naše počítačové systémy nebo sítě; nebo
 4. ochranu práv nebo majetku společnosti Microsoft, včetně vymáhání dodržování podmínek, kterými se řídí používání služeb. Pokud ale obdržíme informaci, že některá osoba používá naše služby k obchodu s odcizeným duševním nebo fyzickým vlastnictvím společnosti Microsoft, nebudeme kontrolovat soukromý obsah zákazníka sami, ale můžeme záležitost předat orgánům zabývajícím se vymáhání práva.

Další informace o údajích, které zveřejňujeme v reakci na žádosti od soudních nebo jiných státních orgánů, najdete v naší Zprávě o transparentním přístupu vůči vymáhání práva, která je k dispozici na adrese microsoft.com/about/corporatecitizenship/en-us/reporting/transparency.

Upozorňujeme, že některé naše produkty zahrnují odkazy na produkty třetích stran, jejichž postupy ochrany osobních údajů se liší od postupů společnosti Microsoft. Pokud některému z těchto produktů poskytnete osobní údaje, budou se na ně vztahovat prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů těchto služeb.

Přístup k vašim osobním údajům a jejich kontrolaPřístup k vašim osobním údajům a jejich kontrolamainhowtoaccesscontrolyourdatamodule
Souhrn

V případě mnoha produktů společnosti Microsoft můžete zobrazovat nebo upravovat svoje osobní údaje online. Můžete také rozhodovat o shromažďování a používání vašich údajů ze strany společnosti Microsoft. Způsob přístupu nebo kontroly vašich osobních údajů bude záviset na produktech, které používáte.

Vždy můžete zvolit, zda chcete od společnosti Microsoft dostávat propagační e-maily, SMS zprávy, telefonní hovory a poštu. Odběr reklamy založené na zájmech od společnosti Microsoft můžete odhlásit na naší stránce pro odhlášení odběru.

Celý text

V případě mnoha produktů společnosti Microsoft můžete zobrazovat nebo upravovat svoje osobní údaje online. Můžete také rozhodovat o shromažďování a používání vašich údajů ze strany společnosti Microsoft. Způsob přístupu nebo kontroly vašich osobních údajů bude záviset na produktech, které používáte. Příklad:

 • Účet Microsoft. Pokud chcete zobrazit nebo upravit údaje profilu nebo platební údaje, které zahrnují Účet Microsoft, změnit heslo, přidat údaje o zabezpečení nebo účet ukončit, navštivte stránku account.microsoft.com. V této části budete mít přístup také k nastavení dalších produktů Microsoft.
 • Bing a Cortana. Na stránce www.bing.com/account/general můžete zobrazit nebo vymazat historii hledání prostřednictvím služby Bing, využít odměny Bing, zobrazit nebo upravit zájmy a spravovat jiné údaje Cortany.
 • Skype. Pokud chcete zobrazit nebo upravit údaje profilu nebo platební údaje v rámci účtu Skype nebo změnit heslo, můžete se přihlásit ke svému účtu na stránce login.skype.com/login.
 • Xbox. Pokud používáte službu Xbox Live nebo Xbox.com, můžete zobrazovat nebo upravovat své osobní údaje, včetně údajů o fakturaci a účtu, nastavení soukromí, online zabezpečení a předvoleb sdílení dat v nabídce My Xbox (Můj Xbox) na konzoli Xbox nebo na webové stránce Xbox.com.
 • Microsoft Store. Svůj profil Microsoft Store a údaje o účtu najdete na stránce www.microsoftstore.com/ po kliknutí na možnost Zobrazit účet nebo Historie objednávek.
 • Microsoft.com. Ke svému profilu na webu microsoft.com můžete přistupovat a upravovat ho prostřednictvím webu Microsoft.com Profile Center (Centrum profilů webové stránky Microsoft.com). Pokud máte veřejný profil webu MSDN (Microsoft Developer Network), můžete ho zobrazit a upravit na stránce connect.microsoft.com/profile.aspx.

Pokud se vám nedaří zobrazit konkrétní osobní údaje shromážděné Microsoftem pomocí výše uvedených odkazů nebo přímo prostřednictvím vámi používaných produktů Microsoft, můžete Microsoft kdykoli kontaktovat prostřednictvím tohoto webového formuláře. Na žádosti o přístup k vašim osobním údajům nebo o jejich odstranění odpovíme do 30 dnů.

Předvolby komunikace

Můžete zvolit, zda chcete propagační komunikaci od společnosti Microsoft přijímat e-mailem, ve zprávách SMS, poštou nebo telefonicky. Pokud od nás obdržíte propagační e-mail nebo zprávu SMS a chcete tento odběr zrušit, můžete to udělat podle pokynů v této zprávě. Taky si můžete zvolit možnosti týkající se příjmu propagačních e-mailů, telefonních hovorů a pošty, a to tak, že se přihlásíte přes svůj osobní účet Microsoft a zobrazíte svůj komunikační oprávnění. Zde můžete aktualizovat kontaktní údaje, spravovat předvolby kontaktování, zrušit odběr e-mailů nebo zadat, zda chcete své kontaktní údaje sdílet s partnery Microsoftu. Pokud nemáte osobní účet Microsoft, můžete předvolby e-mailové komunikace se společností Microsoft spravovat přes tento webového formuláře. Tato nastavení se nevztahují na povinnou komunikaci, která je součástí určitých služeb Microsoft, nebo na průzkumy či jinou informační komunikaci, která má svou vlastní metodu zrušení odběru.

Vaše nastavení pro reklamu

Odběr reklamy Microsoftu založené na zájmech můžete odhlásit na stránce stránka pro odhlášení odběru. Pokud odběr zrušíte, bude vaše volba uložena v souboru cookie konkrétního webového prohlížeče, který používáte. Soubor cookie pro zrušení odběru platí po dobu pěti let. Pokud soubory cookie ve svém počítači odstraníte, budete muset odběr zrušit znovu.

Volbu zrušení odběru můžete také propojit se svým osobním účtem Microsoft. Toto nastavení pak bude platné na jakémkoli zařízení, ke kterému se přihlásíte pomocí tohoto účtu, a bude platit tak dlouho, dokud se k danému zařízení nepřihlásí s osobním účtem Microsoft někdo jiný. Pokud soubory cookie ze svého zařízení odstraníte, budete se muset znovu přihlásit, aby se toto nastavení obnovilo.

V případě reklamy zobrazované v aplikacích ve Windows můžete použít odkaz na funkci zrušení odběru v rámci vašeho osobního účtu Microsoft nebo můžete odběr reklamy založené na zájmech zrušit tak, že deaktivujete reklamní ID v nastaveních Windows.

Vzhledem k tomu, že se údaje použité pro reklamu založenou na zájmech používají také k dalším nezbytným účelům (včetně poskytování našich produktů, analýz a zjišťování podvodů), nebude shromažďování těchto údajů zrušením odběru reklamy založené na zájmech ovlivněno. Zároveň to neznamená, že se bude zobrazovat méně inzerátů, popřípadě žádné inzeráty. Pokud se však rozhodnete odběr zrušit, inzeráty již nebudou založeny na vašich zájmech a nemusí být relevantní.

Ovládací prvky založené na prohlížeči

 • Ovládací prvky souborů cookie. Příslušné ovládací prvky souborů cookie založené na prohlížeči jsou popsány v prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů v části Soubory cookie.
 • Ochrana před sledováním. Aplikace Internet Explorer (verze 9 a novější) obsahuje funkci Ochrana před sledováním, která blokuje obsah třetích stran, včetně souborů cookie, z jakéhokoli webu uvedeného v seznamu funkce Ochrana před sledováním, který jste přidali. Tím, že omezí volání těchto webů, omezí prohlížeč informace, které o vás tyto weby třetích stran mohou shromažďovat.
 • Ovládací prvky prohlížeče pro možnost Nesledovat. Některé prohlížeče obsahují funkci Nesledovat (DNT), která může navštíveným webovým stránkám odeslat signál o tom, že si nepřejete být sledováni. Protože dosud neexistuje společné ujednání o tom, jak signál DNT interpretovat, služby Microsoft aktuálně na signály DNT z prohlížeče nereagují. Nadále spolupracujeme s odvětvím online reklamy na vytvoření společné dohody týkající se způsobu zpracování signálů DNT. Zatím můžete využívat celou řadu jiných nástrojů pro kontrolu shromažďování a používání údajů, včetně možnosti odhlásit odběr reklamy založené na zájmech od společnosti Microsoft tak, jak je popsáno výše.

Soubory cookie a podobné technologieSoubory cookie a podobné technologiemaincookiessimilartechnologiesmodule
Souhrn

Společnost Microsoft používá soubory cookie (malé textové soubory umístěné na vašem zařízení) a obdobné technologie k poskytování webů a online služeb a shromažďování údajů. Soubory cookie nám mimo jiné umožňují ukládat vaše předvolby a nastavení; umožňují vám přihlašování; poskytují reklamu založenou na vašich zájmech; napomáhají v boji proti podvodům a analyzují výkonnost našich webů a online služeb. Aplikace Microsoft používají ostatní identifikátory, jako je reklamní ID v systému Windows, k obdobným účelům.

Používáme také webové signály, které nám pomáhají umisťovat soubory cookie a získávat údaje o používání a výkonu. Naše weby mohou zahrnovat webové signály a soubory cookie poskytovatelů služeb třetích stran.

K dispozici máte celou řadu nástrojů pro kontrolu souborů cookie, webových signálů a obdobných technologií, včetně ovládacích prvků prohlížeče pro blokování a odstraňování souborů cookie a ovládacích prvků některých poskytovatelů analytických služeb třetích stran pro odhlášení shromažďování dat prostřednictvím webových signálů. Váš prohlížeč a další nastavení mohou mít vliv na vaše zkušenosti s našimi produkty.

Celý text

Společnost Microsoft používá soubory cookie (malé textové soubory umístěné na vašem zařízení) a obdobné technologie k poskytování webů a online služeb a shromažďování údajů. Text v souboru cookie je často tvořen řadou čísel a písmen, které unikátně identifikují váš počítač, ale může obsahovat také jiné informace. Aplikace Microsoft používají další identifikátory, jako je reklamní ID v systému Windows, k obdobným účelům. Mnoho našich webových stránek a aplikací používá také webové signály a podobné technologie tak, jak je popsáno níže.

Používání souborů cookie a podobných technologií z naší strany

Společnost Microsoft používá soubory cookie a podobné technologie v závislosti na produktu k několika účelům, mezi které patří:

 • Ukládání vašich předvoleb a nastavení. Nastavení, která našim produktům umožňují správné fungování nebo dlouhodobé uchovávání vašich předvoleb, mohou být uložena na vašem zařízení. Pokud například zadáte název města nebo PSČ, aby se vám na některém webu Microsoft zobrazovaly místní zprávy nebo informace o počasí, můžeme toto město nebo PSČ uložit do souboru cookie, takže se vám při příští návštěvě daného webu zobrazí relevantní místní informace. Pokud zrušíte odběr reklam založených na zájmech, uložíme vaše předvolby zrušení v souboru cookie na vašem zařízení.
 • Přihlášení a ověření. Jakmile použijete osobní účet Microsoft,, abyste se přihlásili k webu, uložíme na vašem zařízení šifrovaný soubor cookie obsahující jedinečný identifikátor a čas přihlášení. Tento soubor cookie vám umožní přecházet mezi stránkami webu bez nutnosti opakovaného přihlašování.
 • Reklama založená na zájmech. Společnost Microsoft používá soubory cookie ke shromažďování údajů o vašich online aktivitách a identifikaci vašich zájmů, aby vám mohla nabízet reklamu, která je pro vás nejvhodnější. Odběr reklamy založené na zájmech od společnosti Microsoft můžete odhlásit podle pokynů v části Přístup a řízení v tomto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.
 • Analýza. Abychom vám mohli nabízet naše produkty, používáme soubory cookie a jiné identifikátory za účelem shromažďování údajů o používání a výkonu. Používáme například soubory cookie k zjištění počtu jedinečných návštěvníků webu nebo služby a k vytváření dalších statistik o provozu našich produktů.

Některé ze souborů cookie, které běžně používáme, jsou uvedeny v následující tabulce. Seznam není vyčerpávající, je určen k ilustraci účelů, pro které soubory cookie zpravidla slouží. Pokud navštívíte některou z našich webových stránek, může stránka nastavit některé nebo všechny z následujících souborů cookie:

Název souboru cookiePopis

MUID

Identifikuje jedinečné webové prohlížeče, pokud navštívíte weby společnosti Microsoft. Používá se pro účely reklam, analýzu stránek a ostatní provozní účely.

ANON

Obsahuje ANID, což je jedinečný identifikátor vytvořený z účtu Microsoft, který se používá pro reklamy, přizpůsobení a provozní účely. Slouží také k zachování vašeho nastavení zrušení odběru reklamy na základě zájmů od společnosti Microsoft, pokud se rozhodnete pro možnost zrušení odběru v rámci svého účtu Microsoft.

CC

Obsahuje kód země podle IP adresy.

RPSTAuth, MSNRPSAuth, KievRPSAuth

Napomáhá ověřování, pokud se přihlásíte pomocí svého účtu Microsoft.

NAP

Obsahuje šifrovanou verzi vaší země, PSČ, věku, pohlaví, jazyka a zaměstnání, je-li známé, na základě vašeho profilu účtu Microsoft.

MH

Zobrazí se na webových stránkách jiných společností, pro které je společnost Microsoft inzertním partnerem. Tento soubor cookie identifikuje inzerenta, aby byla vybrána správná reklama.

TOptOut

Zaznamenává vaše rozhodnutí nepřijímat reklamu založenou na zájmech poskytovanou společností Microsoft.

Kromě souborů cookie, které společnost Microsoft používá, pokud navštívíte naše webové stránky, mohou při návštěvě stránek společnosti Microsoft umisťovat soubory cookie také třetí strany. V některých případech se tak děje, protože jsme pověřili třetí stranu, která poskytuje naším jménem služby, např. analýzu stránek. V ostatních případech se tak děje, protože naše webové stránky obsahují obsah nebo reklamy třetích stran, například videa, zprávy nebo reklamy dodávané jinými reklamními sítěmi. Protože se váš prohlížeč připojuje k těmto webovým serverům třetích stran za účelem získání daného obsahu, mohou tyto třetí strany na vaše zařízení umísťovat nebo na vašem zařízení číst svoje vlastní soubory cookie a mohou shromažďovat informace o vašich online aktivitách v rámci webových stránek nebo online služeb.

Jak můžete řídit soubory cookie

Většina webových prohlížečů automaticky přijímá soubory cookie, ale poskytuje ovládací prvky, které umožňují jejich blokování nebo odstranění. Například v prohlížeči Microsoft Edge můžete soubory cookie zablokovat nebo odstranit kliknutím na Nastavení> Ochrana osobních údajů> Soubory cookie. Pokyny k blokování nebo odstraňování souborů cookie v ostatních prohlížečích můžete najít v zásadách ochrany osobních údajů nebo v dokumentaci nápovědy jednotlivých prohlížečů.

Na souborech cookie jsou založeny některé funkce produktů Microsoft. Pokud se rozhodnete soubory cookie blokovat, nebudete se pravděpodobně moci přihlásit nebo tyto funkce používat a může dojít ke ztrátě předvoleb, které jsou na souborech cookie založené. Pokud se rozhodnete soubory cookie vymazat, budou odstraněna nastavení a preference řízené těmito soubory, včetně preferencí pro reklamu, takže je bude nutné zadat znovu.

Další prvky ochrany osobních údajů, které mohou ovlivnit soubory cookie, včetně funkce Ochrana před sledováním prohlížečů Microsoft, jsou popsané v prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů v části Přístup a řízení.

Způsob, jakým používáme webové signály a analytické služby

Webové stránky společnosti Microsoft mohou obsahovat elektronické obrázky nazývané webové signály (označují se také jako jednopixelové obrázky GIF), které mohou napomáhat v zasílání souborů cookie na našich webech, umožňovat nám počítat uživatele, kteří tyto weby navštíví, a poskytovat produkty ve spolupráci s dalšími společnostmi. Webové signály mohou být také součástí propagačních e-mailových zpráv nebo informačních zpravodajů, abychom zjistili, zda byly přečteny a zda byly případně využity obsažené odkazy.

Kromě umisťování webových signálů na našich webech můžeme příležitostně spolupracovat s jinými společnostmi za účelem umístění webových signálů v rámci webů nebo reklamy těchto společností. Tímto vytváříme statistiky poměru četnosti kliknutí na reklamu na webu Microsoft a uskutečnění nákupu nebo jiné aktivity na webu inzerenta.

V neposlední řadě mohou produkty společnosti Microsoft často zahrnovat webové signály nebo obdobné technologie od poskytovatelů analytických služeb třetích stran, které nám pomáhají sestavovat ucelené statistiky o efektivitě našich propagačních kampaní nebo jiných aktivit. Tyto technologie umožňují poskytovatelům analytických služeb nastavit nebo číst vlastní soubory cookie nebo jiné identifikátory na vašem zařízení, prostřednictvím kterých mohou shromažďovat údaje o vašich online aktivitách v rámci aplikací, webů nebo jiných produktů. Těmto poskytovatelům analytických služeb však nepovolujeme používat webové signály na našich stránkách za účelem shromažďování nebo získávání přístupu k údajům, které přímo souvisí s vaší identitou (jako je jméno nebo e-mailová adresa). Shromažďování nebo používání údajů některými z těchto poskytovatelů analytických služeb můžete zrušit kliknutím na následující odkazy:

Ostatní obdobné technologie

Kromě běžných souborů cookie a webových signálů mohou naše produkty využívat k ukládání a čtení datových souborů na vašem počítači také další technologie. Mohou tak obvykle postupovat za účelem zachování vašich předvoleb nebo zvýšení rychlosti a výkonnosti díky místnímu uložení určitých souborů. Jako v případě standardních souborů cookie lze však tyto technologie rovněž použít k uložení jedinečného identifikátoru na váš počítač, který může sloužit ke sledování vašich aktivit. Mezi tyto technologie patří místní sdílené soubory (nebo soubory Flash cookie) a úložiště aplikací Silverlight.

Místní sdílené soubory nebo soubory Flash cookie. Weby, které využívají technologie Adobe Flash, mohou k ukládání dat na vašem počítači využívat místní sdílené soubory nebo soubory Flash cookie. Pokud chcete spravovat nebo blokovat soubory Flash cookie, přejděte na www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager.html.

Úložiště aplikací Silverlight. Weby nebo aplikace, které využívají technologii Microsoft Silverlight, mají také schopnost ukládat data, a to díky použití úložiště aplikací Silverlight. Informace o správě nebo blokování takového úložiště najdete v tomto prohlášení v části Silverlight.

účet Microsoftúčet Microsoftmainmicrosoftaccountmodule
Souhrn

S účtem Microsoft se můžete přihlásit k produktům Microsoft a také ke službám vybraných partnerů společnosti Microsoft. Přihlášením k účtu můžete provádět vylepšenou individualizaci, využívat bezproblémových a ucelených možností napříč produkty a zařízeními a získat přístup a využívat cloudové datové úložiště a další vylepšené funkce a nastavení.

Když se přihlásíte ke svému účtu, abyste měli přístup k produktu, vytvoříme o tomto přihlášení záznam. Pokud se pomocí účtu Microsoft přihlásíte ke službě třetích stran, budete požádáni o souhlas se sdílením dat účtu vyžadovaných touto službou.

Celý text

S účtem Microsoft se můžete přihlásit k produktům Microsoft a také k produktům vybraných partnerů společnosti Microsoft. Když si vytvoříte svůj vlastní účet Microsoft, budeme jej označovat jako osobní účet Microsoft. Pokud se k produktům, které používají službu Microsoft Azure Active Directory (AAD), přihlásíte pomocí e-mailové adresy poskytnuté vaším zaměstnavatelem nebo školou, budeme k tomuto účtu přistupovat jako k pracovnímu nebo školnímu účtu.

Vytvoření a používání osobního účtu Microsoft. Pokud vytvoříte osobní účet Microsoft, budete požádáni o určité osobní údaje a přiřadíme vám jedinečné identifikační číslo pro určení vašeho účtu a souvisejících údajů. Zatímco některé produkty, například produkty týkající se plateb, vyžadují vaše pravé jméno, k některým produktům Microsoft se můžete přihlásit a tyto produkty používat bez uvedení pravého jména. Některé údaje, které nám poskytnete, například vaše zobrazované jméno, e-mailová adresa a telefonní číslo, mohou být používány k tomu, aby vás mohli ostatní snáze najít a spojit se s vámi v rámci produktů Microsoft. Třeba lidé, kteří znají vaše zobrazované jméno, e-mailovou adresu nebo telefonní číslo, vás podle nich můžou najít na Skypu a poslat vám žádost o kontakt. Nezapomeňte, že pokud k vytvoření osobního účtu Microsoft použijete pracovní nebo školní e-mailovou adresu a váš zaměstnavatel nebo škola, která tuto adresu vytvořila, začne tento účet spravovat pomocí služby Azure Active Directory (AAD), budete muset e-mailovou adresu přidruženou osobnímu účtu Microsoft aktualizovat, abyste mohli dále přistupovat k produktům Microsoft, které službu AAD nepoužívají (například Xbox Live).

Přihlašování. Pokud se přihlásíte ke svému účtu Microsoft, vytvoříme záznam tohoto přihlášení, který obsahuje datum a čas, údaj o produktu, ke kterému jste se přihlásili, vaše přihlašovací jméno, jedinečné číslo přiřazené vašemu účtu, jedinečný identifikátor přiřazený vašemu zařízení, vaši IP adresu, operační systém a verzi prohlížeče.

Přihlašování k účtu Microsoft. Přihlášením ke svému účtu můžete provádět vylepšenou individualizaci, využívat bezproblémových a ucelených možností napříč produkty a zařízeními a získat přístup a využívat cloudové datové úložiště a další vylepšené funkce a nastavení. Pokud se přihlásíte k účtu, zůstanete přihlášeni až do chvíle odhlášení. Pokud účet Microsoft přidáte k zařízení se systémem Windows (verze 8 nebo vyšší), systém Windows vás automaticky přihlásí k produktům, které na zařízení používáte a které využívají účet Microsoft. Pokud jste přihlášeni, některé produkty zobrazí vaše jméno nebo uživatelské jméno a fotografii profilu (pokud jste si ji do profilu přidali) jako součást vašeho používání produktů Microsoft, včetně komunikace, sociální interakce a veřejných příspěvků.

Přihlašování k produktům třetích stran. Pokud se pomocí účtu Microsoft přihlásíte k produktu třetích stran, budete požádáni o souhlas se sdílením dat účtu vyžadovaných tímto produktem. Třetí strana také obdrží číslo verze přiřazené vašemu účtu (při každé změně přihlašovacích údajů se přiřadí nové číslo verze) a informace o tom, zda nebyl váš účet deaktivován. Třetí strana může používat nebo sdílet vaše údaje na základě vlastních postupů a zásad. Pokud jste souhlasili se sdílením dat vašeho profilu, může třetí strana při vašem přihlášení k produktu této třetí strany zobrazit vaše jméno nebo uživatelské jméno a profilovou fotografii (pokud jste si ji k profilu přidali). Pečlivě si přečtěte prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů jednotlivých produktů, ke kterým se přihlašujete, abyste věděli, jakým způsobem shromažďované údaje používají.

Osobní účty Microsoft obdržené od třetích stran. Pokud získáte svůj osobní účet Microsoft od třetí strany, jako je například poskytovatel internetových služeb, může mít třetí strana k takovému účtu určitá práva, včetně možnosti přístupu nebo odstranění vašeho účtu Microsoft. Pečlivě si přečtěte veškeré dodatečné podmínky třetí strany, abyste porozuměli tomu, jaké aktivity může s vaším účtem provádět.

Propojení osobního účtu Microsoft s účty na sociálních sítích. Svůj osobní účet Microsoft můžete propojit se svými účty na sociálních sítích, jako je Facebook, Twitter nebo LinkedIn, za účelem přístupu k údajům z těchto sociálních sítí v rámci produktů Microsoft. Pokud se tak rozhodnete, budeme údaje z vašich účtů na sociálních sítích ukládat na našich serverech, abychom mohli zobrazovat aktualizované údaje z vašeho účtu na sociální síti. Propojení účtu na sociální síti se svým osobním účtem Microsoft můžete kdykoli zrušit na stránce profile.live.com/services.

Používání pracovních nebo školních účtů. Pokud váš zaměstnavatel nebo škola použije k vydání a správě vašeho účtu službu Azure Active Directory (AAD), můžete pracovní nebo školní účet použít k přihlášení k produktům Microsoft používajícím službu AAD (jako je například Office 365 nebo Skype pro firmy). Pokud to vaše organizace požaduje, budete také z důvodu dalšího bezpečnostního ověření požádáni o poskytnutí telefonního čísla nebo jiné e-mailové adresy. Pokud se přihlásíte k produktům Microsoft se svým pracovním nebo školním účtem, vlastník domény spojené s vaší e-mailovou adresou může váš účet kontrolovat a spravovat a získat přístup k vašim údajů a zpracovávat je, včetně obsahu vaší komunikace a vašich souborů. Vaše používání produktů může podléhat zásadám vaší organizace, pokud takové zásady existují. Společnost Microsoft nezodpovídá za postupy ochrany osobních údajů nebo postupy zabezpečení těchto organizací, které se mohou lišit od postupů společnosti Microsoft. Pokud vaše organizace spravuje vaše používání produktů Microsoft, směřujte své dotazy ohledně zásad ochrany osobních údajů na vašeho správce.

Ostatní důležité informace týkající se ochrany osobních údajůOstatní důležité informace týkající se ochrany osobních údajůmainotherimportantprivacyinformationmodule
Souhrn

Níže najdete další informace o ochraně osobních údajů, které pro vás mohou být důležité. Další informace o závazku společnosti Microsoft zajistit ochranu vašich osobních údajů najdete na stránce privacy.microsoft.com.

Zabezpečení osobních údajůZabezpečení osobních údajůmainsecurityofpersonaldatamodule
Souhrn

Cílem společnosti Microsoft je chránit a zabezpečit vaše osobní údaje. K ochraně vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem, používáním a zveřejněním využíváme nejrůznější technologie a procesy. Poskytnuté osobní údaje například ukládáme na počítačových systémech s omezeným přístupem, které jsou umístěny ve střežených budovách. V případě přenosu vysoce důvěrných údajů (jako jsou například čísla platebních karet či hesla) přes internet je chráníme prostřednictvím šifrování.

Kde ukládáme a zpracováváme osobní údajeKde ukládáme a zpracováváme osobní údajemainwherewestoreandprocessdatamodule
Souhrn

Osobní údaje shromažďované společností Microsoft mohou být uloženy a zpracovány ve vaší oblasti, ve Spojených státech či v jakékoli jiné zemi, v níž společnost Microsoft nebo její dceřiné společnosti, pobočky či poskytovatelé služeb působí. Zajišťujeme, aby údaje shromážděné v souladu s tímto prohlášením o zásadách ochrany osobních údajů byly zpracovány podle zásad tohoto prohlášení a požadavků příslušných zákonů, ať už jsou tyto údaje uloženy kdekoli.

Když převádíme osobní údaje z Evropského hospodářského prostoru do jiných zemí, používáme různé právní mechanismy, včetně smluv, pomocí kterých zajišťujeme, že vaše práva a ochrana cestují společně s vašimi daty.

Jak je popsáno v certifikaci úmluvy Privacy Shield, jsme také účastníky rámcové dohody o ochraně soukromí Privacy Shield mezi EU a USA. Microsoft dodržuje zásady úmluvy Privacy Shield ohledně osobních dat, přenesených z Evropského hospodářského prostoru v rámci úmluvy Privacy Shield. Pokud zástupci třetích stran naším jménem zpracují osobní data způsobem, který není v souladu se zásadami úmluvy Privacy Shield, zůstaneme za to odpovědní, dokud neprokážeme, že za událost, při které došlo ke škodě, žádnou odpovědnost neneseme. Ministerstvo obchodu USA uvádí seznam účastníků úmluvy Privacy Shield na stránce https://www.privacyshield.gov/list.

Pokud máte nějaký dotaz nebo stížnost, týkající se účasti Microsoftu na úmluvě Privacy Shield, můžete nás kontaktovat s použitím našeho webového formuláře. Pro případné stížnosti ohledně úmluvy Privacy Shield, které nebude moci vyřešit přímo Microsoft, jsme se rozhodli spolupracovat s týmem, který ustanovily evropské úřady pro ochranu dat (DPA) a který má za úkol řešit spory. Kontaktujte nás prosím, abychom vás mohli nasměrovat na relevantní kontakty úřadů pro ochranu dat. Jak je dále vysvětleno v zásadách Privacy Shield Principles, u zbylých stížností, které nebylo možné vyřešit jinými prostředky, bude k dispozici také závazná rozhodčí doložka. Společnost Microsoft podléhá vyšetřovacím a donucovacím pravomocem Federální obchodní komise (FTC) USA.

Microsoft také dodržuje zásady o ochraně soukromí podle dohody Safe Harbor mezi Švýcarskem a USA i zásady o ochraně soukromí podle úmluvy Privacy Shield mezi EU a USA, týkající se shromažďování, používání a uchovávání osobních dat ze Švýcarska. Microsoft nevydává žádná prohlášení ohledně účinku dodržování těchto zásad dle švýcarských zákonů.

Uchovávání osobních údajůUchovávání osobních údajůmainOurretentionofpersonaldatamodule
Souhrn

Společnost Microsoft uchovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k poskytování produktů a dokončení požadovaných transakcí nebo k dalším nezbytným účelům, jako je dodržování našich právních závazků, řešení sporů a právní vynucování našich dohod. Příklad:

 • V případě vyhledávacích dotazů Bing anonymizujeme uložené dotazy odebráním celé IP adresy po 6 měsících a ID souborů cookie a jiných identifikátorů pro více relací po 18 měsících.
 • Pokud v rámci služby Outlook.com vyprázdníte složku Odstraněná pošta, zůstanou tyto odstraněné položky v systému uloženy po dobu 30 dnů až do finálního odstranění.
 • Pokud ze svého účtu odeberete platební kartu, společnost Microsoft uchová vaše záznamy o transakcích, které budou obsahovat číslo platební karty, a to tak dlouho, jak to bude nutné z důvodu dokončení stávajících transakcí, dodržování právních a ohlašovacích požadavků společnosti Microsoft a za účelem zjišťování a prevence podvodů.
Shromažďování dat od dětíShromažďování dat od dětímaincollectionofdatafromchildrenmodule
Souhrn

Když produkt společnosti Microsoft shromáždí informace o věku, zablokuje uživatele mladší 13 let nebo bude před tím, než dítě začne produkt používat, požadovat souhlas rodiče nebo opatrovníka. Vědomě nežádáme od dětí mladších 13 let poskytnutí více údajů, než je nezbytně nutné k poskytování produktů.

Jakmile je udělen souhlas rodiče, zachází se s účtem dítěte do značné míry stejně jako s jakýmkoli jiným účtem. Dítě může mít přístup ke komunikačním službám, jako je e-mail, zasílání rychlých zpráv a zasílání zpráv online, a může volně komunikovat s ostatními uživateli jakéhokoli věku.

Rodiče mohou změnit nebo odvolat dříve udělené souhlasy a kontrolovat a upravovat osobní údaje svých dětí nebo požadovat jejich odstranění. Rodiče mohou například přejít na svůj osobní Účet Microsoft a kliknout na Oprávnění. V případě uživatelů Minecraftu a dalších her od Mojang nás mohou rodiče kontaktovat na adrese account.mojang.com/terms#contact.

Předběžné verzePředběžné verzemainpreviewreleasesmodule
Souhrn

Microsoft nabízí náhledy, insidery, beta verze nebo jiné předběžné verze produktů a funkcí („předběžné verze“), abyste měli možnost je vyhodnocovat a zároveň poskytnout společnosti Microsoft zpětnou vazbu, včetně údajů o využití a výkonu. Výsledkem je, že předběžné verze mohou automaticky shromažďovat další data, poskytují méně kontrol a odlišně využívají různé stupně ochrany soukromí a bezpečnosti, než jaké jsou typicky přítomné u našich produktů. Pokud se účastníte předběžné verze, můžeme vás kontaktovat s dotazem na váš názor nebo váš zájem nadále používat produkt po jeho oficiálním vydání.

Změny v tomto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajůZměny v tomto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajůmainchangestothisprivacystatementmodule
Souhrn

Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů budeme v případě potřeby aktualizovat na základě názorů našich zákazníků a změn našich produktů. Když zveřejníme změny tohoto prohlášení, upravíme vždy datum poslední aktualizace uvedené na začátku tohoto prohlášení a změny popíšeme na stránce Historie změn. Dojde-li v tomto prohlášení či ve způsobech, jakými společnost Microsoft bude používat vaše osobní údaje, k podstatným změnám, oznámíme vám tyto změny tak, že před implementací těchto změn zveřejníme viditelné upozornění nebo vám zašleme osobní oznámení. Doporučujeme vám pravidelně toto prohlášení kontrolovat, abyste byli informováni o způsobech ochrany vašich osobních údajů společností Microsoft.

Kontaktujte násKontaktujte násmainhowtocontactusmodule
Souhrn

Pokud máte technický nebo obecný dotaz, navštivte stránku support.microsoft.com, kde najdete další informace o nabízených možnostech podpory od Microsoftu. V případě dotazů, které se týkají hesla k osobnímu účtu Microsoft, přejděte prosím na stránku Podpora pro účet Microsoft.

Pokud máte připomínky týkající se ochrany osobních údajů nebo dotaz na vedoucího oddělení ochrany osobních údajů ve společnosti Microsoft, kontaktujte nás prosím pomocí našeho webového formuláře. Na vaše dotazy odpovíme do 30 dnů.

Není-li stanoveno jinak, je společnost Microsoft Corporation správcem osobních údajů, které shromažďujeme prostřednictvím produktů v souladu s tímto prohlášením. Naše adresa je Microsoft Privacy, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, USA. Telefon: (+1) 425-882-8080.

Naším zástupcem pro ochranu osobních údajů pro Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko je společnost Microsoft Ireland Operations Limited. Osobu zodpovědnou za ochranu osobních údajů ve společnosti Microsoft Ireland Operations Limited lze kontaktovat na následující adrese: Microsoft Ireland Operations, Ltd. K rukám: Data Protection, Carmenhall Road, Sandyford, Dublin 18, Ireland.

Skype Communications S.à.r.l. 23-29 Rives de Clausen L-2165 Luxembourg, Luxembourg je správcem údajů pro Skype. Pokud nás chcete kontaktovat ve věci softwaru nebo produktů Skype, odešlete prosím žádost o podporu týmu zákaznické podpory pro Skype.

Pokud chcete vyhledat pobočku Microsoftu ve své zemi nebo oblasti, přejděte na stránku www.microsoft.com/worldwide/.

BingBingmainbingmodule
Souhrn

Služby Bing zahrnují služby hledání a map a také Panel nástrojů Bing a aplikace Plochy Bing. Služby Bing jsou také součástí dalších služeb Microsoft, jako jsou aplikace MSN, CortanaWindows (které označujeme jako služby nebo aplikace využívající službu Bing). Pokud používáte služby Bing, shromažďujeme vyhledávací dotazy, polohu a další informace o vaší interakci s našimi službami.

Celý text

Služby Bing zahrnují služby hledání a map a také Panel nástrojů Bing a desktopové aplikace Bing. Služby Bing jsou také součástí dalších služeb Microsoft, jako jsou aplikace MSN, Cortana a určité funkce Windows (které označujeme jako služby nebo aplikace využívající službu Bing).

Pokud provádíte hledání či používáte funkci služby nebo aplikace využívající službu Bing, v rámci které se provádí hledání nebo zadávání příkazu vaším jménem, bude Microsoft shromažďovat zadaná klíčová slova hledání nebo příkazů, IP adresu, informace o poloze, jedinečné identifikátory obsažené v souborech cookie, čas a datum hledání a konfiguraci prohlížeče. Pokud používáte hlasové služby Bing, budou společnosti Microsoft odeslána také vaše hlasová data a údaje o výkonu přidružená k hlasové funkci. Když použijete službu nebo aplikaci využívající službu Bing, jako je například služba Zeptat se Cortany nebo Bing Lookup, k vyhledání určitého slova nebo fráze na webové stránce nebo v dokumentu, odešle se toto slovo nebo fráze Bingu spolu s určitým okolním kontextem za účelem poskytnutí kontextově relevantních výsledků hledání.

Návrhy vyhledávání. U funkce Návrhy vyhledávání se znaky, které zadáte do služby nebo aplikace využívající službu Bing k provedení hledání, budou odesílat Microsoftu. Díky tomu vám můžeme při hledání nabízet návrhy. Pokud chcete tuto funkci zapnout nebo vypnout, přejděte do části Nastavení Bingu.

Program zlepšování služeb nebo aplikací využívajících službu Bing pro Plochu Bing a Panel nástrojů Bing. Pokud používáte Plochu Bing nebo Panel nástrojů Bing a rozhodnete se zúčastnit se Programu zlepšování služeb nebo aplikací využívajících službu Bing, budeme také shromažďovat další informace o tom, jak využíváte tyto konkrétní aplikace Bing, například adresy navštívených webových stránek, za účelem zlepšování pořadí výsledků a relevance hledání. V zájmu ochrany vašich osobních údajů nepoužíváme žádné informace shromážděné pomocí Programu zlepšování služeb nebo aplikací využívajících službu Bing k tomu, abychom vás identifikovali, kontaktovali nebo na vás cílili reklamu. Program zlepšování služeb nebo aplikací využívajících službu Bing můžete v nastavení Plochy Bing nebo Panelu nástrojů Bing kdykoli deaktivovat. Informace shromážděné prostřednictvím Programu zlepšování služeb nebo aplikací využívajících službu Bing odstraňujeme po uplynutí 18 měsíců.

Uchovávání a anonymizace. Uložené vyhledávací dotazy anonymizujeme odebráním celé IP adresy po 6 měsících a ID souborů cookie a jiných identifikátorů pro více relací po 18 měsících.

Přizpůsobení prostřednictvím účtu Microsoft. Některé služby Bing vám poskytují vylepšené možnosti, pokud se přihlásíte pomocí osobního účtu Microsoft, například při synchronizaci historie hledání mezi zařízeními. Tyto individualizované funkce můžete používat za účelem přizpůsobení zájmů, oblíbených oblastí a nastavení a k připojení účtu ke službám třetích stran. Na stránce Nastavení Bing můžete spravovat nastavení přizpůsobení.

Správa historie hledání. Služba Historie hledání Bing poskytuje snadný způsob opětovného zadání klíčových slov hledání a výsledků, na které jste klikli při hledání prostřednictvím služby Bing v prohlížeči. Historii hledání můžete vymazat na stránce Nastavení Bing. Pokud historii vymažete, odeberete ji tím ze služby Historie hledání a zabráníte jejímu zobrazení na našich stránkách, ale neodstraníte údaje z našich protokolů hledání, které jsou uchovávány a anonymizovány tak, jak je uvedeno výše.

Služby jiných společností, které využívají službu Bing. Přístup ke službám nebo aplikacím využívajícím službu Bing můžete získat používáním služeb od jiných společností než Microsoft, například od společnosti Yahoo!. Aby mohla služba Bing tyto služby poskytovat, získává od těchto a jiných partnerů některé informace související s hledáním, například datum, čas, IP adresu, jedinečný identifikátor a další údaje související s hledáním. Tyto údaje se odesílají společnosti Microsoft za účelem poskytování služby hledání. Společnost Microsoft používá tyto údaje tak, jak je popsáno v tomto prohlášení nebo jak je stanoveno smluvními závazky našich partnerů. Pokud máte dotazy týkající se způsobu shromažďování a používání údajů službami jiných společností, než je Microsoft, přečtěte si jejich zásady ochrany osobních údajů.

Vyhledávací dotaz předaný v referenční adrese URL. Jakmile na stránce s výsledky hledání prostřednictvím služby Bing kliknete na výsledek hledání nebo reklamu a přejdete na cílovou webovou stránku, obdrží tato cílová webová stránka standardní údaje, které váš prohlížeč odesílá na každou navštívenou webovou stránku – jako je například vaše IP adresa, typ prohlížeče, jazyk a adresa URL stránky, ze které jste příslušnou stránku navštívili (v tomto případě půjde o stránku s výsledky hledání prostřednictvím služby Bing). Vzhledem k tomu, že adresa URL stránky s výsledky hledání prostřednictvím služby Bing obsahuje text zadaného vyhledávacího dotazu (který může obsahovat jména, adresy nebo jiné identifikační údaje), bude cílová webová stránka schopna zjistit vámi zadané klíčové slovo hledání.

Pokud váš prohlížeč umožňuje povolit stránkám předběžné načítání na pozadí za účelem jejich rychlejšího použití, bude mít toto načtení stránky stejný vliv, jako byste stránku navštívili, včetně odeslání adresy URL stránky s výsledky hledání prostřednictvím služby Bing (obsahující váš vyhledávací dotaz) a stažení jakýchkoli souborů cookie, které stránka nastavuje.

Sdílení dat hledání pro účely výzkumu a vývoje.Některá anonymizovaná data vyhledávacích dotazů sdílíme s vybranými třetími stranami pro účely výzkumu a vývoje. Před případným sdílením z těchto dat odebereme všechny jedinečné identifikátory, jako jsou IP adresy a ID souborů cookie. Údaje navíc zpracováváme v rámci procesu, kdy jsou automaticky odstraněny některé důvěrné osobní údaje, které mohli uživatelé mezi klíčová slova hledání sami zahrnout (například rodná čísla nebo čísla platebních karet). Dále vyžadujeme, aby dané třetí strany tato data zabezpečily a nepoužívaly je k žádným jiným účelům.

CortanaCortanamaincortanamodule
Souhrn

Cortana je váš osobní asistent. Služba Cortana funguje nejlépe, když se přihlásíte a umožníte jí používat data z vašeho zařízení, osobního účtu Microsoft, jiných služeb společnosti Microsoft a služeb třetích stran, ke kterým se rozhodnete připojit. Pokud se rozhodnete ke službě Cortana nepřihlásit, můžete s ní i přesto chatovat a používat ji k vyhledávání na webu a ve vašem zařízení. Když se nepřihlásíte, budou vaše možnosti omezené a nepůjdou přizpůsobit.

Celý text

Cortana je váš osobní asistent. Služba Cortana funguje nejlépe, když se přihlásíte a umožníte jí používat data z vašeho zařízení, osobního účtu Microsoft, jiných služeb společnosti Microsoft a služeb třetích stran, ke kterým se rozhodnete připojit. Pokud se rozhodnete ke službě Cortana nepřihlásit, můžete s ní i přesto chatovat a používat ji k vyhledávání na webu a ve vašem zařízení. Když se nepřihlásíte, budou vaše možnosti omezené a nepůjdou přizpůsobit.

Odhlášení. Pokud nejste přihlášení, bude Cortana shromažďovat údaje o tom, jakým způsobem s Cortanou chatujete a používáte ji k vyhledávání pomocí hlasu, rukopisu nebo zadávání. Mezi tyto údaje patří:

 • Řeč, rukopis a zadávání. Aby mohla Cortana lépe porozumět vaší řeči a vašim hlasovým příkazům, jsou údaje o řeči odeslány společnosti Microsoft za účelem vytvoření modelů řeči, zlepšení rozpoznávání řeči a pochopení záměrů uživatele. Pokud se rozhodnete přihlásit, modely řeči budou více přizpůsobené.
 • Historie hledání. Vaše vyhledávací dotazy Bing – i v případě, že Cortana provádí hledání za vás – se zpracovávají stejným způsobem jako jakékoli jiné vyhledávací dotazy Bing a používají se tak, jak je popsáno v části Bing.
 • Údaje o zařízení. Cortana může přistupovat k údajům o zařízení a způsobu jeho používání. Může například zjistit, jestli je zapnutá technologie Bluetooth, jestli je zapnutá zamykací obrazovka, vaše nastavení budíku a také jaké aplikace instalujete a používáte.

Přihlášení. Pokud se přihlásíte, umožníte Cortaně provádět další úkoly a poskytovat přizpůsobené prostředí a relevantní návrhy. Navíc Cortaně udělíte oprávnění shromažďovat následující typy údajů a přistupovat k nim:

 • Účet Microsoft. Cortana může přistupovat k demografickým údajům (jako je například věk, PSČ a pohlaví), které jste zadali při vytváření osobního účtu Microsoft.
 • Používání ostatních produktů společnosti Microsoft. Cortana používá data shromážděná prostřednictvím jiných služeb Microsoft za účelem nabízení přizpůsobených návrhů. Například může služba Cortana používat údaje shromážděné prostřednictvím aplikace MSN Sports, aby vám mohla automaticky nabízet informace o týmech, které sledujete. Naučí se také vaše oblíbená místa z aplikace Microsoft Mapy, vaše oblíbené písně a umělce z hudby přehrávané v Hudbě Groove a to, co zobrazujete a nakupujete ve Windows Storu. Může vám tak nabízet lepší návrhy. Vaše zájmy uvedené v poznámkovém bloku služby Cortana mohou být využity také dalšími službami společnosti Microsoft, jako je Bing nebo MSN, za účelem přizpůsobení vašich zájmů, předvoleb a oblíbených oblastí v prostředí těchto služeb.

Sledování polohy. Můžete se rozhodnout, jestli bude Cortana přistupovat k informacím o poloze za účelem zasílání nejvhodnějších upozornění a výsledků, abyste díky těmto návrhům ušetřili čas. Mezi tato upozornění patří například informace o provozu a připomenutí na základě polohy. Pokud oprávnění udělíte, bude Cortana pravidelně shromažďovat a využívat vaši aktuální polohu, historii vašich poloh a další polohové signály (například polohy zaznamenané na fotografiích, které nahrajete na OneDrive).

Kontakty, e-mail, kalendář a komunikace. Můžete Cortaně umožnit přístup ke své e-mailové a jiné komunikaci, ke svému kalendáři a kontaktům, abyste povolili další funkce a přizpůsobení. Pokud Cortaně oprávnění udělíte, bude přistupovat k dalším údajům, včetně těchto:

 • Textové zprávy a e-mail. Cortana má přístup k vašim zprávám, aby mohla vykonávat celou řadu činností, například aby vám umožnila přidávat události do kalendáře nebo vás upozorňovala na důležité zprávy, aktualizace událostí nebo jiné záležitosti, které pro vás mohou být důležité, jako je sledování balíků nebo letů. Cortana využívá vaše zprávy také k plánování vašich událostí a nabízí další užitečné návrhy a doporučení.
 • Historie komunikace. Cortana se z vašich hovorů, textových zpráv a historie e-mailů učí, kdo je pro vás nejdůležitější. Tyto údaje pak používá ke sledování osob, které jsou pro vás důležité, a vašich preferovaných způsobů komunikace, označuje vám důležité zprávy (například zmeškané hovory) a vylepšuje výkon dalších funkcí Cortana, například rozpoznávání řeči.
 • Události v kalendáři. Cortana přistupuje ke kalendářům, aby mohla zasílat připomenutí a informace související s vašimi událostmi.

Historie procházení. Pokud se rozhodnete povolit Cortaně používat historii procházení v prohlížeči Microsoft Edge (popis prohlížeče Microsoft Edge najdete v části Windows tohoto prohlášení), může vám Cortana pomoct pokračovat na webech tam, kde jste skončili, a nabízet návrhy podle webů, které v prohlížeči Microsoft Edge navštívíte. Cortana nebude shromažďovat údaje o webech, které navštívíte na kartě InPrivate.

Další propojené služby. Cortaně také můžete umožnit přístup k dalším údajům shromažďovaným službami společnosti Microsoft a třetích stran tak, že tyto služby s Cortanou propojíte.

 • Propojené služby Microsoft. Pokud se rozhodnete propojit Cortanu se svým účtem Xbox Live, bude Cortana moci přistupovat k údajům služby Xbox Live, aby získala informace o herních aktivitách a mohla vám poskytovat relevantní obsah a návrhy, upozorňovat vás, když budou vaši přátelé k dispozici pro hraní, a pomohla vám s plánováním herních relací. Pokud se rozhodnete propojit Cortanu se svým pracovním nebo školním účtem Office 365, bude Cortana moci přistupovat k údajům uloženým v Office 365 a bude vám pomáhat, abyste měli stále aktuální informace a přehled o svých schůzkách, dokumentech a vztazích.
 • Propojené služby třetích stran. Cortana umožňuje připojení ke službám třetích stran, což jí umožňuje poskytovat více funkcí a rozšíření přizpůsobených možností na základě údajů od služby třetí strany, jako je například LinkedIn nebo Uber. Pokud se například rozhodnete přihlásit se k síti LinkedIn pomocí služby Cortana, umožňujete společnosti Microsoft přístup k určitým údajům v rámci sítě LinkedIn. Cortana vám pak může nabídnout přizpůsobená doporučení. Když je Cortana připojená ke službě třetí strany, může této službě také posílat data, aby propojenou službu umožnila. Cortana například pošle do služby LinkedIn jméno, e-mailovou adresu, pracovní pozici a název společnosti u lidí, se kterými se potkáváte, aby vám mohla získat relevantní informace týkající se těchto kontaktů. Když Cortanu požádáte o zajištění dopravy, odešle vaši aktuální polohu a cíl do služby Uber. Připojení Cortany ke službám třetích stran můžete spravovat v nástroji Cortana Notebook.

Nezapomeňte, že se z Cortany můžete kdykoli odhlásit. I když to uděláte, bude vám Cortana dále pomáhat, jen prostředí už nebude přizpůsobené. V části Nastavení, Oprávnění a Poznámkový blok služby Cortana můžete zadat, jaké údaje má služba Cortana o vaší osobě zjišťovat a používat. Další informace o jednotlivých funkcích a možnostech jejich správy najdete na adrese go.microsoft.com/fwlink/?linkid=522360.

Groove Music / Movies & TVGroove Music/Movies & TVmaingroovemusicmoviestvmodule
Souhrn

Služba Groove Music vám umožňuje jednoduše přehrávat vaši sbírku hudby, vytvářet seznamy stop, nakupovat hudbu a streamovat vlastní výběr rozhlasových stanic. Služba Microsoft Movies & TV vám umožňuje přehrávat vaše videa a pronajímat si nebo kupovat filmy a televizní seriály. Společnost Microsoft bude využívat data o vašem přehrávaném obsahu k tomu, aby vám pomáhala objevovat obsah, který by vás mohl zajímat.

Celý text

Služba Groove Music vám umožňuje jednoduše přehrávat vaši sbírku hudby, vytvářet seznamy stop, nakupovat hudbu a streamovat běžné rozhlasové stanice. Služba Microsoft Movies & TV vám umožňuje přehrávat vaše videa a pronajímat si nebo kupovat filmy a televizní seriály. Tyto služby byly dříve objednávány jako Xbox Music a Video.

Aby vám společnost Microsoft mohla pomoci objevit obsah, který by vás mohl zajímat, bude shromažďovat data o vašem přehrávaném obsahu, délce přehrávání a vašem hodnocení tohoto obsahu. Pokud na svém zařízení aktivujete službu Cortana, společnost Microsoft bude shromažďovat a používat data související s hudbou přehrávanou prostřednictvím služby Groove Music k poskytování personalizovaných zkušeností a souvisejících návrhů.

Abychom obohatili vaše zkušenosti při přehrávání obsahu, služby Groove Music a Movies & TV budou zobrazovat související informace o vašem přehrávaném obsahu a o obsahu ve vašich knihovnách hudby a videa, např. název alba, obal alba, název skladby nebo videa a další dostupné informace. K poskytování těchto informací odesílají služby Groove Music a Movies & TV žádost o informace do společnosti Microsoft obsahující standardní údaje o zařízení, jako je IP adresa zařízení, verze softwaru v zařízení, vaše regionální a jazyková nastavení a identifikátor obsahu.

Pokud používáte služby Groove Music nebo Movies & TV k přístupu k obsahu, který je chráněn pomocí součásti Správa digitálních správ (DRM) společnosti Microsoft, může tato součást automaticky požadovat práva na používání médií z online serveru práv a stahovat a instalovat aktualizace DRM, abyste si mohli daný obsah přehrávat. Další informace o DRM najdete v části Silverlight tohoto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Microsoft Cognitive ServicesMicrosoft Cognitive Servicesmainmicrosoftcognitiveservicesmodule
Souhrn

Služba Microsoft Cognitive Services pomáhá vývojářům vytvářet aplikace, které dokážou lépe chápat data, například rozpoznávat tváře a objekty na obrázcích, rozumět mluvenému slovu nebo interpretovat příkazy. Vaše údaje shromažďujeme a využíváme, abychom vám mohli poskytovat služby, které mimo jiné vylepšují a individualizují vaše možnosti.

Celý text

Služba Microsoft Cognitive Services pomáhá vývojářům vytvářet aplikace, které dokážou lépe chápat data, například rozpoznávat tváře a objekty na obrázcích, rozumět mluvenému slovu nebo interpretovat příkazy. Vaše údaje shromažďujeme a využíváme, abychom vám mohli poskytovat služby, které mimo jiné vylepšují a individualizují vaše možnosti.

Služba Cognitive Services shromažďuje a používá data mnoha typů, například obrázky, audiosoubory, videosoubory nebo text. Microsoft všechna tato data uchovává. Společnost Microsoft implementovala obchodní a technická opatření, která pomáhají deidentifikovat některá data, která uchovává služba Cognitive Services. Deidentifikací data nezískávají úplnou anonymitu, například osobu na fotografii mohou stále identifikovat ti, kteří ji znají.

Společnost Microsoft a aplikace, které používají službu Cognitive Services, mohou vaše data také shromažďovat a používat. Například Bing používá vyhledávací dotazy získané pomocí rozhraní API služeb Cognitive Services Bing Search, jak je popsáno v části Bing. Microsoft Translator používá data zaslaná službami rozhraní API služby Cognitive Services Translator, jak je popsáno v části Translator.

Služby Microsoft HealthSlužby Microsoft Healthmainmicrosofthealthservicesmodule
Souhrn

Služby Microsoft Health vám mohou pomoci pochopit a spravovat údaje týkající se vašeho zdraví. Obsahují zařízení Microsoft Band, aplikace Microsoft Health, platformu HealthVault a další související služby. Zařízení Band vám pomáhá sledovat vaše data, jako je tepová frekvence a počet kroků, které ujdete. Zařízení Band může také využívat službu Cortana k vytváření poznámek a přijímání oznámení z vašeho telefonu. Aplikace Microsoft Health odesílá data na servery společnosti Microsoft a umožňuje vám tato data spravovat a kontrolovat. Aplikace poskytuje kanál pro další aplikace na vašem telefonu, aby mohly zasílat oznámení do zařízení Band. HealthVault je osobní zdravotní platforma, která vám umožňuje shromažďovat, upravovat, přidávat a ukládat data o vašem zdraví online. Pomocí platformy HealthVault si můžete také zvolit, zda chcete sdílet data vašem zdraví se svojí rodinou, ošetřovateli a zdravotníky.

Služby Microsoft Health shromažďují a používají vaše údaje, aby vám mohly poskytovat služby vylepšující a přizpůsobující vaše prostředí. Data o vašem zdraví, která poskytnete společnosti Microsoft prostřednictvím služeb Microsoft Health, nejsou bez vašeho výslovného souhlasu spojována s daty z ostatních služeb společnosti Microsoft nebo používána pro jiné účely. Microsoft například nepoužívá záznamy o vašem zdraví k prodeji nebo inzerování dalších služeb vaší osobě bez vašeho souhlasu s poskytováním takových služeb nebo zasíláním reklam.

Microsoft Health a Microsoft BandMicrosoft Health a Microsoft Bandmainmicrosofthealthandbandmodule
Souhrn

Microsoft Health a Microsoft Band vám můžou pomoci porozumět vašim údajům o zdraví a spravovat je. Získané údaje závisejí na službách a funkcích, které používáte, a zahrnují následující položky:

 • Údaje profilu. Při vytváření profilu musíte zadat údaje, jako je třeba výška, váha a věk, pomocí kterých se vypočítávají výsledky vašich aktivit. Ostatní údaje profilu pochází z vašeho osobního účtu Microsoft.
 • Údaje o aktivitách a fitness. Microsoft Band vám pomáhá sledovat údaje o aktivitách a fitness, těmito údaji jsou například vaše tepová frekvence, kroky, spálené kalorie a spánek. Příklad typů činností, jejichž sledování si můžete zvolit, jsou běh, trénink a spánek.
 • Údaje o využití. Abychom vám mohli nabídnout tu nejlepší službu, shromažďujeme a automaticky nahráváme statistiky o výkonu a používání Microsoft Health a Microsoft Band.
 • Sledování polohy. Zařízení Microsoft Band má zabudovaný modul GPS, který vám umožňuje sledovat trasu vašeho běhu nebo vyjížďky na kole, aniž byste s sebou museli mít svůj telefon. Pokud pro danou aktivitu modul GPS zapnete, můžete si prohlédnout trasu aktivity v aplikaci Microsoft Health. Některé režimy zařízení Band, například Golf nebo Explorer, modul GPS automaticky zapnou a při ukončení režimu ho zase vypnou.

Pokud chcete získat další informace o snímačích zařízení Band a jimi shromažďovaných údajích, přejděte sem.

Přístup a řízení. Svá data v Microsoft Health můžete zobrazit a spravovat. V Microsoft Health můžete například zobrazit a aktualizovat údaje svého profilu, spravovat propojené aplikace a prohlížet předchozí aktivity. V aplikaci Microsoft Health můžete mazat údaje o konkrétních činnostech. Když smažete konkrétní činnost, událost se vymaže ze služby Microsoft Health, ale základní údaje snímače zachycené zařízením zůstanou ve službě Microsoft Health uchovány. Pokud chcete zrušit svůj účet služby Microsoft Health, obraťte se kdykoli na zákaznickou podporu sem.

Cortana. Zařízení Band vám umožňuje dělat si poznámky, zasílat dotazy a nastavovat si připomenutí pomocí hlasu, pokud je ve vašem telefonu povolená Cortana. Pokud chcete zjistit víc o tom, jak Cortana spravuje vaše údaje, přejděte na část Cortana tohoto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

HealthVaultHealthVaultmainhealthvaultmodule
Souhrn

HealthVault je osobní zdravotní platforma, která vám umožňuje shromažďovat, upravovat, ukládat a sdílet data o vašem zdraví online. Pomocí platformy HealthVault můžete kontrolovat vaše vlastní zdravotní záznamy. Můžete si také zvolit, zda chcete sdílet údaje o vašem zdraví s rodinou, ošetřovateli, zdravotníky, mobilními aplikacemi, zařízeními ke sledování zdraví a online nástroji. Další informace o platformě HealthVault najdete tady.

Přihlášení k platformě HealthVault. Pokud se chcete k platformě HealthVault přihlásit, můžete použít účet Microsoft nebo ověřovací službu třetí strany. Pokud zavřete svůj účet Microsoft nebo ztratíte přihlašovací údaje k účtu, je možné, že se ke svým údajům nebudete moci dostat. S platformou HealthVault můžete použít více než jeden přihlašovací údaj, což pomůže zajistit trvalý přístup. Než začnete pro platformu HealthVault používat ověřovací službu třetí strany, doporučujeme přečíst si prohlášení o ochraně osobních údajů a zabezpečení vydané daným poskytovatelem.

Účet platformy HealthVault a zdravotní záznamy. Chcete-li vytvořit nový účet platformy HealthVault, musíte zadat osobní údaje, jako je jméno, datum narození, e-mailová adresa, PSČ a země nebo oblast. V závislosti na tom, které funkce budete používat, můžete být požádáni o další informace. Účet platformy HealthVault vám umožňuje spravovat jeden nebo více zdravotních záznamů, například záznamy, které vytvoříte pro sebe a členy vaší rodiny. Do zdravotního záznamu, který spravujete, můžete kdykoli přidávat údaje nebo je z něj odstraňovat.

V USA přidělí platforma HealthVault každému zdravotnímu záznamu e-mailovou adresu. Když je na takovou e-mailovou adresu přijata zpráva, zpráva a přílohy se automaticky přidají k záznamu v platformě HealthVault a správci takového záznamu je odesláno e-mailové upozornění. E-mailová služba v platformě HealthVault využívá službu Direct, protokol určený konkrétně ke komunikaci s poskytovateli zdravotnických služeb. Z tohoto důvodu umožňují odesílání a přijímání e-mailů platformy HealthVault pouze poskytovatelé využívající systém s protokolem Direct. Správci záznamů mohou e-mailové adresy záznamů přidávat nebo deaktivovat.

Sdílení zdravotních údajů. Důležitou funkcí platformy HealthVault je schopnost sdílet vaše zdravotní údaje s lidmi a službami, které vám pomáhají dosahovat vašich zdravotních cílů. Standardně jste určeni jako správci záznamů, které vytvoříte. Správci mají nejvyšší úroveň přístupu ke zdravotním záznamům. Jako správce můžete sdílet data ve zdravotním záznamu s další osobou tím, že jí prostřednictvím platformy HealthVault odešlete e-mailovou pozvánku. Můžete stanovit, jaký typ přístupu bude tato osoba mít (včetně přístupu správce), jak dlouho bude tento přístup mít, a zda bude moci data v záznamu upravovat. Když udělíte někomu přístup, může tato osoba udělit stejnou úroveň přístupu někomu jinému (například osoba s přístupem pouze k prohlížení může udělit přístup pouze k prohlížení jinému uživateli). Vzhledem k tomu, že při nevhodném udělení přístupu by mohla daná osoba narušit vaše soukromí nebo dokonce zrušit váš přístup k vlastním záznamům, měli byste být ohledně udělování přístupu ke svým záznamům opatrní.

Můžete si zvolit sdílení konkrétních údajů (nebo veškerých údajů) ve zdravotním záznamu s dalšími službami. Žádná služba nemá přístup k vašim údajům prostřednictvím platformy HealthVault, pokud jí nebude tento přístup prostřednictvím platformy HealthVault udělen oprávněným uživatelem. Platforma HealthVault vám umožňuje řídit přístup povolením nebo zamítnutím žádostí o přístup. U každého uděleného přístup konkrétní služby si zvolíte, jaké zdravotní údaje v konkrétním zdravotním záznamu chcete sdílet a jaké činnosti může každá služba se zdravotními údaji provádět.

Služba, které povolíte přístup k záznamu, získá celé jméno připojené k vašemu účtu platformy HealthVault, přezdívku autorizovaných záznamů a váš vztah k danému záznamu. Služba bude mít přístup prostřednictvím platformy HealthVault, dokud jí tento přístup nezrušíte. Společnost Microsoft může zrušit přístup služby k platformě HealthVault, pokud nesplňuje závazky o ochraně osobních údajů vůči společnosti Microsoft. Kromě omezení přístupu, který mají k vašim údajům v platformě HealthVault, tyto služby neřídíme ani nesledujeme a jejich postupy ochrany osobních údajů se budou lišit.

Zprávy pro poskytovatele Poskytovatelé zdravotnických služeb. V USA umožňujeme účastnícím se poskytovatelům zdravotnických služeb získat zprávy o tom, zda jsou informace, které odesílají do záznamů, využívány. Tato funkce podporuje cíl „smysluplného využívání“ zákona HITECH, který poskytuje pobídky pro poskytovatele zdravotnické péče, aby svým pacientům zasílali kopie jejich lékařských záznamů elektronicky. Poskytovatelé, kteří se účastní tohoto programu, mohou získávat zprávy, které obsahují číslo, jež poskytovatel používá k identifikaci pacienta v rámci systému, a zda uživatel učinil jednu z „kvalifikačních činností“ v platformě HealthVault (ale žádné informace o tom, jakou činnost vykonal). „Kvalifikační činnost“ aktuálně zahrnuje činnosti, jako je prohlížení, stahování nebo přenos zdravotních údajů e-mailem. Zasílání zpráv o vašich záznamech můžete vypnout.

Přístup a řízení. Údaje o vašem účtu platformy HealthVault můžete prohlížet, upravovat nebo odstraňovat nebo můžete svůj účet platformy HealthVault kdykoli zavřít. Položky z účtu mohou trvale odstranit pouze správci. Když smažete zdravotní záznam, je smazán u všech uživatelů, kteří k němu měli přístup.

Když svůj účet platformy HealthVault zavřete, smažeme všechny záznamy, u kterých jste jako výhradní správce. Pokud u záznamu sdílíte přístup správce s někým jiným, můžete si zvolit, zda chcete záznam smazat. Společnost Microsoft počká po omezenou dobu, než budou vaše údaje trvale smazány, aby vám tak pomohla vyhnout se náhodnému smazání nebo škodlivému odstranění vašich zdravotních dat.

Platforma HealthVault uchovává úplnou historii každého přístupu, změny nebo smazání ze strany uživatelů nebo služeb, což zahrnuje datum, činnost a jméno osoby nebo služby. Správci záznamů mohou historii těchto záznamů prohlížet.

E-mailová komunikace. E-mailovou adresu, kterou nám poskytnete při vytváření vašeho účtu platformy HealthVault, použijeme k zaslání e-mailu požadujícího ověření vaší e-mailové adresy, ke sdílení pozvání, která budete zasílat prostřednictvím platformy HealthVault, a k zasílání oznámení služby, jako jsou e-mailová oznámení o tom, že ke svým záznamům v HealthVault můžete přidat další dostupné informace.

Platforma HealthVault pravidelně zasílá elektronické zpravodaje, které vás informují o posledních vylepšeních. Platforma HealthVault vám také bude pravidelně zasílat e-mail uvádějící souhrn vaší nedávné činnosti na účtu. Na základě vašich kontaktních preferencí můžeme také použít vaši e-mailovou adresu k odeslání propagačního e-mailu. Přijímání těchto e-mailů můžete kdykoli odmítnout.

Microsoft TranslatorMicrosoft TranslatormainMicrosoftTranslatormodule
Souhrn

Microsoft Translator je statistický systém strojového překladače určený k automatickému překládání textu a mluveného slova mezi mnoha podporovanými jazyky. Translator může být zahrnutý do jiných produktů a služeb společnosti Microsoft, jako jsou například Office, SharePoint nebo Bing. Translator mohou do svých služeb a nabídek zahrnout i třetí strany. Informace o tom, jaké postupy tyto třetí strany uplatňují v rámci ochrany osobních údajů, najdete v jejich prohlášeních o ochraně osobních údajů.

Celý text

Microsoft Translator je statistický systém strojového překladače určený k automatickému překládání textu a mluveného slova mezi mnoha podporovanými jazyky. Translator může být zahrnutý do jiných produktů a služeb společnosti Microsoft, jako jsou například Office, SharePoint nebo Bing. Translator mohou do svých služeb a nabídek zahrnout i třetí strany. Informace o tom, jaké postupy tyto třetí strany uplatňují v rámci ochrany osobních údajů, najdete v jejich prohlášeních o ochraně osobních údajů.

Služba Microsoft Translator shromažďuje a používá textová, obrazová a mluvená data, která jí poskytnete, stejně jako informace o tom, jak ke službě Translator přistupujete (například verzi operačního systému, typ prohlížeče nebo jazyk). Vaše údaje shromažďujeme a využíváme k tomu, aby vám služba Translator pomáhala vylepšovat a individualizovat vaše možnosti. Společnost Microsoft implementovala obchodní a technická opatření, která pomáhají deidentifikovat data, která služba Translator uchovává. Například odebíráme náhodné vzorky textu, abychom vylepšili Translator, ale přitom skrýváme nebo odstraňujeme řetězce s čísly nebo s jinými osobními údaji, které ve vzorku najdeme.

Pokud máte předplatné rozhraní API služby Microsoft Translator s měsíčním objemem 250 miliónů znaků nebo více, můžete zažádat o vypnutí protokolování textu, který poskytujete službě Microsoft Translator. Stačí poslat žádost způsobem, který je popsán na stránce www.microsoft.com/translator/notrace.aspx.

MSNMSNmainmainmodule
Souhrn

Služby MSN zahrnují webové stránky a celou řadu aplikací. Shromažďujeme informace o instalaci aplikací MSN a zařízení, na kterých jsou nainstalovány. Shromažďujeme také informace o tom, jak služby MSN používáte, například frekvenci používání a zobrazovaný obsah.

Celý text

Služby MSN zahrnují webové stránky a celou řadu aplikací, včetně aplikací MSN Zprávy, Počasí, Sport a Finance, a předchozí verze aplikací označovaných jako Bing (společně se označují jako Aplikace MSN). Aplikace MSN jsou dostupné na nejrůznějších platformách, včetně systémů Windows, iOS a Android. Služby MSN jsou také obsaženy v dalších službách společnosti Microsoft, včetně prohlížeče Microsoft Edge.

Při instalaci aplikací MSN shromažďujeme informace o tom, zda byla daná aplikace úspěšně nainstalována, informace o datu instalace a verzi aplikace a další informace o vašem počítači, například o operačním systému a prohlížeči. Tyto údaje jsou shromažďovány v pravidelných intervalech a umožňují určit počet uživatelů aplikací MSN a zjistit případné problémy, které souvisejí s různými verzemi aplikací, operačním systémem a prohlížeči.

Shromažďujeme také informace o tom, jak služby MSN používáte, například frekvenci používání a zobrazovaný obsah. Některé služby MSN poskytují lepší možnosti, pokud se přihlásíte se svým účtem Microsoft, včetně možnosti přizpůsobení vašich zájmů a oblíbených položek. Můžete také spravovat své osobní nastavení prostřednictvím nastavení služeb MSN a Bing a také prostřednictvím nastavení v dalších službách Microsoft, které obsahují služby MSN. Shromážděné údaje používáme také za účelem poskytování reklam, které by vás mohly zajímat. Reklamu založenou na zájmech můžete zrušit prostřednictvím reklamních odkazů v rámci služeb MSN nebo na stránce pro odhlášení odběru společnosti Microsoft.

Předchozí verze aplikace MSN Finance vám umožňuje přístup k osobním údajům o financích od finančních institucí třetích stran. Aplikace MSN Finance tyto informace pouze zobrazuje a neukládá je na našich serverech. Vaše přihlašovací údaje pro přístup k vašim údajům o financích od třetích stran jsou na vašem zařízení šifrované a neodesílají se společnosti Microsoft. Tyto finanční instituce a také jakékoli služby třetích stran, ke kterým získáte přístup prostřednictvím služeb MSN, postupují podle vlastních podmínek a zásad ochrany osobních údajů.

OfficeOfficemainofficeservicesmodule
Souhrn

Office je sada kancelářských aplikací, která kromě jiného zahrnuje Word, Excel, PowerPoint a Outlook. Další podrobnosti o Outlooku najdete v části Outlook tohoto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů. Nejrůznější aplikace sady Office vám umožňují používat obsah a funkce dalších připojených služeb společnosti Microsoft a třetích stran, jako je Bing. Podrobné informace o správě možností ochrany osobních údajů najdete na stránce go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=624445. Pokud pracujete ve společnosti, váš správce může připojené služby vypnout prostřednictvím zásad skupiny.

Celý text

Office je sada kancelářských aplikací, která kromě jiného zahrnuje Word, Excel, PowerPoint a Outlook. Další podrobnosti o Outlooku najdete v části Outlook tohoto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů. Nejrůznější aplikace sady Office vám umožňují používat obsah a funkce dalších připojených služeb společnosti Microsoft a třetích stran, jako je Bing. Podrobné informace o správě možností ochrany osobních údajů najdete na stránce go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=624445. Pokud pracujete ve společnosti, váš správce může připojené služby vypnout prostřednictvím zásad skupiny.

Roamingová služba Office. Roamingová služba Office vám pomáhá s aktualizacemi nastavení sady Office na zařízeních, která sadu Office používají. Pokud se k Office přihlásíte přes svůj účet Microsoft, bude roamingová služba Office zapnutá a bude synchronizovat některá přizpůsobená nastavení Office se servery Microsoftu (jako je seznam naposledy použitých dokumentů a naposledy zobrazená poloha v rámci dokumentu). Pokud se k sadě Office přihlásíte pomocí stejného účtu na jiném zařízení, stáhne roamingová služba Office nastavení ze serverů Microsoft a použije je pro toto jiné zařízení. Roamingová služba Office také použije některá z vašich individuálních nastavení sady Office, pokud se přihlásíte k webu Office.com. Pokud se ze sady Office odhlásíte, odebere roamingová služba Office ze zařízení vaše nastavení sady Office. Jakékoli změny individuálních nastavení sady Office se odesílají na servery Microsoft.

Aktualizace společnosti Microsoft. Office využívá službu Microsoft Update k poskytování aktualizací zabezpečení a dalších důležitých aktualizací. Více informací najdete v části Služby aktualizace tohoto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Online nápověda, šablony, typy písma a další obsah. Office využívá další služby společnosti Microsoft nebo třetích stran, aby vám během vašeho připojení k internetu mohla nabízet nejaktuálnější online obsah, jako jsou články nápovědy, šablony nebo typy písma. Pokud například používáte funkci nápovědy v aplikacích sady Office, odešle Office váš vyhledávací dotaz na web Office.com za účelem poskytování článků online nápovědy. Tyto funkce jsou ve výchozím nastavení zapnuté, ale pomocí nastavení ochrany osobních údajů je můžete vypnout. Nastavení ochrany osobních údajů v rámci sady Office 2013 najdete kliknutím na Soubor > Možnosti > Centrum zabezpečení > Nastavení centra zabezpečení > Nastavení ochrany osobních údajů.

Služba aktualizace na principu Klikni a spusť. Služba aktualizace na principu Klikni a spusť umožňuje instalaci určitých produktů Microsoft Office přes internet tak, že je můžete začít používat ještě před kompletním stažením. Ve výchozím nastavení služba aktualizace na principu Klikni a spusť automaticky vyhledává online aktualizace produktů s podporou technologie Klikni a spusť na vašem zařízení a stahuje a instaluje je automaticky. Tato služba je ve výchozím nastavení zapnutá, ale pomocí nastavení ochrany osobních údajů ji můžete vypnout.

Služby hledání. Služby hledání s podporou sady Office, jako je Insights, umožňují vyžádání informací od společnosti Microsoft nebo služeb třetích stran v aplikaci sady Office. Například v aplikaci Word můžete zvýraznit určité slovo nebo frázi a vyhledat relevantní informace z vyhledávání pomocí služby Bing. Když vyhledáte určité slovo nebo frázi, sada Office zašle do služby šifrovaný text, který jste požadovali (a při používání služby Insights vám sada Office zašle vaše požadované slovo nebo frázi a okolní obsah z vašeho dokumentu, abyste získali výsledky vyhledávání s adekvátním kontextem). V aplikaci Excel můžete společnosti Microsoft zasílat kategorie dat, abyste mohli získávat doporučení na další sady podobných dat, která by vás mohla zajímat, ale samotný obsah vašeho sešitu společnosti Microsoft odesílán není. Kromě toho odešle sada Office data o softwaru, který používáte, a o národním prostředí, na které je váš systém nastaven. Pokud to externí poskytovatel obsahu požaduje, zašle služba také údaje o autorizaci, které budou uvádět, že máte právo příslušný obsah stahovat. Informace, které získáváte, obsahují velmi často odkaz na další informace z webové stránky poskytovatele obsahu. Pokud na tento odkaz kliknete, může poskytovatel obsahu na vaše zařízení umístit soubor cookie za účelem vaší identifikace při budoucích transakcích.

Služba překladu. Některé aplikace sady Office umožňují překlad některých nebo všech dokumentů pomocí dvoujazyčného slovníku nebo strojového překladu. Pokud konkrétní slovo nebo fráze, které chcete přeložit, nejsou uvedeny v dvoujazyčném slovníku v rámci vaší aplikace, odešle se slovo nebo fráze v nezašifrované formě službě překladu společnosti Microsoft nebo třetí strany. Pokud se rozhodnete přeložit celý dokument, bude službě překladu společnosti Microsoft nebo třetí strany odeslán v nezašifrované formě celý tento dokument. Kromě uvedeného slova nebo fráze, které chcete přeložit, odešle sada Office informace o softwaru Office, který používáte, včetně verze, operačního systému, místního prostředí a jazyka používaného vaším systémem. V případě služeb překladu třetí strany může sada Office odesílat dříve uložené ověřovací údaje, které značí, že jste se dříve zaregistrovali pro přístup k webové stránce.

OneDriveOneDrivemainonedrivemodule
Souhrn

Služba OneDrive umožňuje ukládání souborů prakticky na libovolném zařízení a přístup k těmto souborům. Soubory můžete také sdílet s ostatními uživateli a ve stejnou dobu s těmito soubory pracovat. Některé verze aplikace OneDrive umožňují současný přístup k osobnímu úložišti OneDrive přihlášením pomocí osobního účtu Microsoft a k úložišti OneDrive pro firmy, pokud se přihlásíte přes svůj pracovní nebo školní účet Microsoft v rámci používání služeb Office 365 ve vaší společnosti.

Pokud uložíte do aplikace OneDrive obsah, zdědí tento obsah oprávnění ke sdílení složky, ve které je obsah uložen. Pokud například ukládáte obsah do veřejné složky, bude obsah veřejný a dostupný pro všechny uživatele, kteří mají přístup k internetu a složku si vyhledají.

Celý text

Služba OneDrive vám umožňuje sdílení souborů na libovolném zařízení a přístup k těmto souborům. Soubory můžete také sdílet s ostatními uživateli a ve stejnou dobu s těmito soubory pracovat. Některé verze aplikace OneDrive umožňují současný přístup k vlastnímu úložišti OneDrive přihlášením pomocí osobního účtu Microsoft a k úložišti OneDrive pro firmy, pokud se přihlásíte svým pracovním nebo školním účtem Microsoft v rámci používání služby Office 365 ve vaší společnosti.

Pokud používáte aplikaci OneDrive, shromažďujeme údaje o tom, jak službu používáte a jaký obsah ukládáte, za účelem poskytování, zlepšování a ochrany služeb. Mezi příklady patří indexování obsahu vašich dokumentů na úložišti OneDrive, takže si je můžete později vyhledat, a používání informací o poloze, abyste mohli vyhledávat fotografie na základě toho, kde byly pořízeny. Shromažďujeme také údaje o zařízení, abychom vám mohli poskytovat osobně přizpůsobené služby, jako je možnost synchronizace obsahu mezi zařízeními a roaming vlastních nastavení.

Pokud uložíte do aplikace OneDrive obsah, zdědí tento obsah oprávnění ke sdílení složky, ve které je obsah uložen. Pokud například ukládáte obsah do veřejné složky, bude obsah veřejný a dostupný pro všechny uživatele, kteří mají přístup k internetu a složku si vyhledají. Pokud obsah uložíte do privátní složky, bude obsah soukromý.

Pokud sdílíte obsah na sociální síť typu Facebook z telefonu, který jste synchronizovali s účtem OneDrive, bude váš obsah odeslán na tuto síť nebo bude na síť umístěn odkaz na tento obsah. Obsah zveřejněný na sociálních sítích a hostovaný v rámci služby OneDrive je přístupný komukoli na této sociální síti. Chcete-li obsah odstranit, musíte jej odstranit ze sociální sítě a ze služby OneDrive.

Pokud sdílíte obsah OneDrive se svými přáteli pomocí odkazu, bude těmto přátelům odeslán e-mail s tímto odkazem. Odkaz obsahuje ověřovací kód, který všem uživatelům s tímto odkazem umožňuje přístup k vašemu obsahu. Pokud některý z vašich přátel odešle odkaz dalším lidem, budou mít také přístup k vašemu obsahu, i když jste obsah s nimi nesdíleli. Pokud chcete oprávnění k vašemu obsahu na OneDrivu zrušit, přihlaste se ke svému účtu a pak vyberte konkrétní obsah, jehož oprávnění chcete spravovat. Zrušením oprávnění dojde k deaktivaci odkazu. Žádný uživatel nebude moci použít odkaz pro přístup k obsahu, pokud se však nerozhodnete sdílet odkaz znovu.

Soubory spravované pomocí služby OneDrive pro firmy jsou uloženy samostatně od souborů uložených ve vlastním úložišti OneDrive. OneDrive pro firmy pro účely ověřování shromažďuje a přenáší osobní údaje, jako je vaše e-mailová adresa a heslo, které se budou odesílat Microsoftu a/nebo poskytovateli služby Office 365.

OutlookOutlookmainoutlookmodule
Souhrn

Produkty Outlook jsou navržené tak, aby zlepšili vaši produktivitu prostřednictvím vylepšené komunikace. Patří sem Outlook.com, aplikace Outlook a související služby. Outlook.com je primární e-mailová služba společnosti Microsoft pro uživatele, která zahrnuje e-mailové účty s adresami outlook.com, live.com, hotmail.com a msn.com. Aplikace Outlook zahrnují desktopové a mobilní aplikace, se kterými můžete spravovat e-mail, položky kalendáře, soubory, kontakty a další data.

Celý text

Produkty Outlook jsou navržené tak, aby zlepšili vaši produktivitu prostřednictvím vylepšené komunikace. Patří sem Outlook.com, aplikace Outlook a související služby.

Outlook.com. Outlook.com je primární e-mailová služba společnosti Microsoft pro uživatele, která zahrnuje e-mailové účty s adresami outlook.com, live.com, hotmail.com a msn.com. Outlook.com poskytuje funkce, které vám umožní spojit se s přáteli na sociálních sítích. Pokud chcete používat Outlook.com, musíte si vytvořit účet Microsoft.

Pokud z poštovní schránky Outlook.com odstraníte e-mail nebo položku, přesune se položka většinou do složky Odstraněná pošta, kde bude uložena po dobu asi 7 dnů, pokud ji nepřesunete zpět do poštovní schránky, nevyprázdníte tuto složku nebo ji služba nevyprázdní automaticky, podle toho, která možnost nastane dřív. Pokud bude složka Odstraněná pošta vyprázdněna, zůstanou tyto smazané položky v našem systému uloženy až po dobu 30 dnů. Poté budou s konečnou platností odstraněny.

Aplikace Outlook. Klientské aplikace Outlook jsou software, který si instalujete na své zařízení a se kterým můžete spravovat e-mail, položky kalendáře, soubory, kontakty a další data z e-mailu, úložiště souborů a dalších služeb, jako jsou například Exchange Online nebo Outlook.com, nebo serverů, jako je Microsoft Exchange. S aplikacemi Outlook můžete používat více účtů od různých poskytovatelů, včetně poskytovatelů třetích stran.

Pokud chcete přidat účet, musíte zadat oprávnění pro Outlook, abyste mohli přistupovat k datům z e-mailu nebo ze služeb úložiště souborů.

Když do Outlooku přidáte účet, bude se vaše pošta, položky kalendáře, soubory, kontakty, nastavení a další data z tohoto účtu automaticky synchronizovat s vaším zařízením. Pokud používáte mobilní aplikaci Outlook, budou se tato data synchronizovat i se servery Microsoftu, aby se povolily další funkce, například rychlejší vyhledávání, přizpůsobené filtrování méně důležité pošty a možnost připojovat přílohy e-mailu od poskytovatelů připojeného úložiště souborů, aniž byste museli opustit aplikaci Outlook. V případě, že používáte desktopovou aplikaci Outlook, můžete si vybrat, jestli chcete povolit synchronizaci dat s našimi servery. Účet můžete kdykoli odebrat nebo můžete kdykoli provést změny dat synchronizovaných z vašeho účtu.

Pokud přidáte účet poskytnutý nějakou organizací (například zaměstnavatelem nebo školou), vlastník domény organizace může implementovat zásady a ovládací prvky (například vyžadování vícefaktorového ověřování nebo možnost vzdáleného vymazání dat z vašeho zařízení), které budou mít vliv na vaše používání aplikace Outlook.

Další informace o údajích, které aplikace Outlook shromažďují a zpracovávají, najdete v části Office tohoto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

SilverlightSilverlightmainsilverlightmodule
Souhrn

Microsoft Silverlight vám pomůže s přístupem a využíváním komplexního obsahu na webu. Silverlight umožňuje webovým stránkám a službám ukládat obsah na vašem zařízení. Další funkce Silverlight vyžadují připojení k serverům společnosti Microsoft za účelem získávání aktualizací nebo k serverům společnosti Microsoft či třetích stran za účelem přehrávání chráněného digitálního obsahu.

Celý text

Microsoft Silverlight vám pomůže s přístupem a využíváním komplexního obsahu na webu. Silverlight umožňuje webovým stránkám a službám ukládat obsah na vašem zařízení. Další funkce Silverlight vyžadují připojení k serverům společnosti Microsoft za účelem získávání aktualizací nebo k serverům společnosti Microsoft či třetích stran za účelem přehrávání chráněného digitálního obsahu.

Konfigurační nástroj Silverlight. Nastavení těchto funkcí můžete provádět v konfiguračním nástroji Silverlight. Chcete-li získat přístup ke konfiguračnímu nástroji Silverlight, klikněte pravým tlačítkem na obsah aktuálně zobrazený v aplikaci Silverlight a vyberte možnost Silverlight. Konfigurační nástroj Silverlight můžete spustit také přímo. Například v systému Windows spustíte nástroj vyhledáním klíčových slov „Microsoft Silverlight“.

Úložiště aplikací Silverlight. Aplikace založené na technologii Silverlight mohou ukládat datové soubory přímo na vašem počítači z celé řady důvodů, včetně ukládání vašich vlastních nastavení, ukládání velkých souborů pro funkce náročné na grafický obsah (jako jsou hry, mapy nebo obrázky) a ukládání obsahu, který vytváříte pomocí konkrétních aplikací. Úložiště aplikací můžete vypnout nebo nakonfigurovat v konfiguračním nástroji Silverlight.

Aktualizace aplikace Silverlight. Aplikace Silverlight pravidelně ověřuje aktualizace na serveru Microsoft, aby vám mohla poskytovat nejnovější funkce a vylepšení. Na váš počítač bude stažen malý soubor s nejnovější verzí aplikace Silverlight a ta bude porovnána s aktuálně nainstalovanou verzí. Pokud je k dispozici novější verze, bude stažena a nainstalována na vašem počítači. Aktualizace můžete vypnout nebo nakonfigurovat v konfiguračním nástroji Silverlight.

Správa digitálních práv. Aplikace Silverlight využívá technologii Správy digitálních práv (DRM) od společnosti Microsoft za účelem ochrany práv vlastníků obsahu. Pokud pomocí aplikace Silverlight využíváte obsah chráněný technologií DRM (jako je hudba nebo videa), bude požadovat práva na využívání médií ze serveru práv přes internet. Aby bylo zajištěno bezproblémové přehrávání, nebude se před odesláním požadavku aplikace Silverlight na server práv zobrazovat žádná výzva. Při vyžadování oprávnění k používání médií odešle Silverlight na server práv ID souboru obsahu chráněného technologií DRM a základní data o vašem zařízení, včetně dat o součástech DRM na vašem zařízení, jako je revize a úroveň zabezpečení, a jedinečného identifikátoru vašeho zařízení.

Aktualizace DRM. V některých případech vyžaduje přístup k obsahu chráněnému technologií DRM aktualizaci aplikace Silverlight nebo součástí DRM na vašem zařízení. Pokud se pokusíte přehrát obsah, který vyžaduje aktualizaci DRM, aplikace Silverlight odešle požadavek serveru Microsoft se základními daty o vašem zařízení, včetně informací o součástech DRM na vašem počítači, jako je revize a úroveň zabezpečení, informace o řešení potíží a jedinečný identifikátor pro vaše zařízení. Server Microsoft využívá tento identifikátor k vyvolání jedinečné aktualizace DRM pro vaše zařízení, která je pak nainstalována aplikací Silverlight. Aktualizace součástí DRM můžete vypnout nebo nakonfigurovat na kartě Přehrávání v konfiguračním nástroji Silverlight.

SkypeSkypemainskypemodule
Souhrn

Aplikace Skype umožňuje odesílání a příjem hlasové komunikace, videohovorů a rychlých zpráv. V rámci poskytování těchto služeb společnost Microsoft shromažďuje, využívá a sdílí osobní údaje, včetně údajů o vaší komunikaci, jak je podrobně popsáno v části Více informací.

Celý text

Aplikace Skype umožňuje odesílání a příjem hlasové komunikace, videohovorů a rychlých zpráv. Tato část se týká spotřebitelské verze Skypu. Pokud používáte Skype pro firmy, podívejte se na část Produkty Enterprise tohoto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů. Správci údajů pro Skype jsou společnosti Microsoft Corporation a Skype Communications S.à.r.l. (dceřiná společnost se sídlem v Lucembursku, která je plně ve vlastnictví společnosti Microsoft) a odkazy na společnost Microsoft v této části se vztahují na oba právní subjekty.

V rámci poskytování těchto služeb shromažďuje společnost Microsoft údaje o používání vaší komunikace, které zahrnují čas a datum komunikace a čísla nebo uživatelská jména, která jsou součástí této komunikace.

Profil Skype. V závislosti na nastavení profilu jsou údaje profilu Skype zahrnuty v adresáři vyhledávání, aby vás mohli ostatní uživatelé vyhledat v aplikaci Skype (nebo v produktech, které aplikaci Skype využívají, například v aplikaci Skype pro firmy). Váš profil zahrnuje vaše uživatelské jméno, avatar a případně další data, která si do profilu přidáte nebo která ostatním zobrazíte.

Skypové kontakty. Pokud ke správě kontaktů používáte službu Microsoft, například Outlook.com, Skype automaticky přidá vaše známé osoby do seznamu kontaktů Skypu. S vaším povolením bude Skype taky občas kontrolovat vaše zařízení nebo jiné adresáře a automaticky přidávat vaše přátele jako kontakty ve Skypu. Pokud s některými uživateli nechcete komunikovat, můžete je zablokovat.

Partnerské společnosti. Aby byl Skype dostupný pro více lidí, navázali jsme partnerství s dalšími společnostmi, které tak mohou Skype nabízet prostřednictvím svých služeb. Pokud používáte Skype prostřednictvím jiné společnosti než Microsoft, řídí se způsob zpracování vašich dat zásadami ochrany osobních údajů této společnosti. K vašim datům můžeme získat přístup, přenášet je nebo je zpřístupnit či uchovat za účelem dodržování platných zákonů nebo v reakci na platný právní postup, nebo abychom pomohli naší partnerské společnosti nebo místnímu operátorovi dodržet tyto právní závazky nebo na ně odpovědět. Tato data mohou zahrnovat například váš soukromý obsah, jako je obsah rychlých zpráv, uložených videozpráv, hlasové pošty nebo přenesených souborů.

Skype Manager. Skype Manager umožňuje spravovat používání Skypu skupinou (například vaší rodinou) z jednoho centrálního umístění. Když nastavíte skupinu, stanete se správcem nástroje Skype Manager a můžete si prohlížet vzorce využití, včetně podrobných informací, jako jsou údaje o provozu nebo podrobnosti o nákupech dalších členů skupiny, kteří s vaším přístupem k těmto údajům souhlasili. Pokud přidáte údaje, jako je například vaše jméno, další lidé v této skupině si jej budou moci zobrazit. Členové skupiny mohou souhlas pro Skype Manager odvolat na stránce svého účtu na adrese www.skype.com.

Marketingový partnerský program Skype. Aby se o aplikaci Skype dozvědělo více lidí, doporučujeme dalším společnostem a organizacím, aby se zaregistrovaly jako marketingoví partneři a odkazovaly uživatele na aplikaci Skype. Když lidé, které na aplikaci Skype odkázali, uskuteční například nákup kreditu Skype, partneři jsou finančně odměněni. Také jsme se spojili s další společností s názvem Conversant Media za účelem provozování naší sítě partnerů. Společnost Microsoft, náš partner sítě a marketingoví partneři používají soubory cookie a webové signály, abychom poznali, který marketingový partner uskutečnil úspěšné předání reference a má tím pádem nárok na finanční odměnu. Společnost Microsoft neřídí soubory cookie, které nastavili marketingoví partneři. Pokud chcete zjistit další informace o postupech ochrany osobních údajů našich síťových partnerů, přejděte na stránku www.conversantmedia.com/legal/privacy.

Nabízená oznámení. K oznámením o příchozích hovorech, chatech a dalších zprávách využívají aplikace Skype službu oznamování na vašem zařízení. U mnoha zařízení poskytují tyto služby jiné společnosti. Když vás chce aplikace Skype informovat například o tom, kdo volá, nebo vám zobrazit několik prvních slov nového chatu, musí tato data předat službě oznamování, aby vám mohla oznámení zobrazit. Společnost poskytující na vašem zařízení službu oznamování použije tyto informace v souladu se svými podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů. Společnost Microsoft neodpovídá za údaje shromažďované společností poskytující službu oznamování. Pokud službu oznamování pro příchozí zprávy a hovory Skype nechcete používat, vypněte ji v nastaveních, která najdete v aplikaci Skype nebo na vašem zařízení.

Reklama Skype. Některý software Skype zahrnuje reklamu založenou na zájmech, která zajišťuje, že se vám zobrazují reklamy co možná nejbližší vašim zájmům. V některých verzích softwaru můžete reklamu založenou na zájmech zrušit v možnostech ochrany osobních údajů nebo v nabídce nastavení účtu. Pokud se ke Skypu přihlašujete pomocí účtu Microsoft, můžete reklamu založenou na zájmech zrušit na adrese choice.microsoft.com. Pokud tuto možnost zrušíte, budou se vám v softwaru Skype dál zobrazovat reklamy podle vaší země trvalého pobytu, předvoleb jazyka a polohy IP adresy. K cílení reklamy se ale nebudou používat žádné další údaje.

Překladové funkce. Abyste mohli lépe komunikovat s lidmi v různých jazycích, nabízejí některé aplikace Skype funkce zvukového nebo textového překladu. Když použijete překladové funkce, použijí se hlasové a textové údaje k poskytování a zdokonalování služeb rozpoznávání řeči a překladových služeb společnosti Microsoft.

Funkce nahrávání. Některé verze Skypu mají funkci nahrávání, která umožňuje zachytit a sdílet zvukový klip nebo videoklip vaší konverzace. Pokud se rozhodnete relaci nahrát, může nahrávka obsahovat několik sekund hovoru pozdrženého v paměti, než se nahrávka spustí. Nahrávka se uloží jako součást historie konverzací a může se uložit i místně do vašeho zařízení. Před pořizováním jakýchkoli záznamů komunikace se musíte seznámit s právními podmínkami. Ty zahrnují i to, zda musíte předem získat souhlas od všech stran účastnících se dané komunikace. Microsoft neodpovídá za to, jak používáte funkce nahrávání nebo vaše nahrávky.

Služba StoreSlužba Storemainwindowsstoremodule
Souhrn

Store je online služba, která umožňuje procházet, stahovat, kupovat, hodnotit a recenzovat aplikace a jiný digitální obsah. Patří sem Windows Store, Xbox Store a Office Store.

Celý text

Store je online služba, která umožňuje procházet, stahovat, kupovat, hodnotit a recenzovat aplikace a jiný digitální obsah. Obsahuje:

 • Windows Store pro aplikace a obsah pro zařízení s Windows, například telefony, počítače a tablety,
 • Xbox Store pro hry a další aplikace pro konzoly Xbox ONE a Xbox 360 a
 • Office Store pro produkty a aplikace pro Office, SharePoint, Exchange, Access a Project (verze 2013 a novější).

Shromažďujeme údaje o tom, jakým způsobem navštěvujete a používáte web Store, o produktech, které prohlížíte, kupujete nebo instalujete, předvolby, které nastavujete pro zobrazování aplikací na webu Store, a jakákoli hodnocení, recenze nebo hlášení problémů. Váš účet Microsoft je propojen s vaším hodnocením a recenzemi; pokud napíšete recenzi, bude spolu s recenzí publikováno také vaše jméno a fotografie z vašeho účtu Microsoft.

Oprávnění pro aplikace ze služby Store. Mnoho aplikací, které instalujete z Windows Storu, bylo vytvořeno tak, aby využívaly konkrétní hardwarové a softwarové funkce vašeho zařízení. Pokud aplikace využívá určité hardwarové a softwarové funkce, může tato aplikace nebo související služba získat přístup k vašim údajům. Například aplikace pro úpravu fotografií může získat přístup k fotoaparátu vašeho zařízení a umožní vám pořídit novou fotografii nebo získat přístup k fotografiím nebo videím uloženým na vašem zařízení pro účely úprav. Průvodce restauracemi může využívat informace o vaší poloze za účelem zobrazování doporučených restaurací v okolí. Informace o funkcích, které aplikace používá, jsou uvedeny na stránce s popisem aplikace na webu Store. Velká část funkcí, které aplikace pro Windows Store používají, se dá zapnout nebo vypnout prostřednictvím nastavení ochrany osobních údajů na vašem zařízení. Ve Windows můžete v mnoha případech zvolit, které aplikace můžou používat konkrétní funkce. Přejděte na Start > Nastavení > Ochrana osobních údajů. Vyberte funkci (třeba Kalendář) a pak vyberte, která oprávnění aplikace jsou zapnutá nebo vypnutá. Seznamy aplikací v nastavení ochrany osobních údajů Windows, které mohou používat hardwarové a softwarové funkce, nebudou obsahovat klasické aplikace pro Windows a tyto aplikace nebudou těmito nastaveními ovlivněny.

Aktualizace aplikací. Pokud nevypnete možnost automatických aktualizací aplikací v nastavení příslušného webu Store, web Store automaticky ověří, stáhne a nainstaluje aktualizace aplikací a zajistí, abyste měli vždy nejnovější verzi. Aktualizované aplikace mohou využívat nejrůznější hardwarové a softwarové funkce systému Windows z předchozích verzí, díky čemuž mohou získat přístup k různým datům na vašem zařízení. Pokud aktualizovaná aplikace přistupuje k určitým funkcím, jako je poloha, vyzve vás aplikace k vyjádření souhlasu. Hardwarové a softwarové funkce, které aplikace používá, si také můžete prohlédnout na stránce popisu produktu na webu Windows Store.

Způsob, jakým jednotlivé aplikace využívají údaje shromážděné kterýmikoli z těchto funkcí, podléhá zásadám ochrany osobních údajů vývojářů těchto aplikací. Pokud aplikace, která je k dispozici na webu Windows Store, shromažďuje a využívá jakékoli vaše osobní údaje, je vývojář aplikace povinen vytvořit zásady ochrany osobních údajů. Odkaz na zásady ochrany osobních údajů je uveden na stránce s popisem aplikace na webu Store.

Aplikace stažené z jiných zdrojů a režim vývojáře. Funkce vývojáře, jako je nastavení „režimu vývojáře“, jsou určeny pouze pro vývoj. Pokud povolíte funkce pro vývojáře, vaše zařízení nemusí být spolehlivé nebo použitelné a můžete být vystaveni bezpečnostním rizikům. Pokud stahujete nebo jiným způsobem získáváte aplikace z jiných zdrojů než z webu Store, mohou být vaše zařízení a osobní údaje ještě více vystaveny útokům nebo neočekávaným způsobům používání aplikacemi. Zásady, upozornění, oprávnění a jiné funkce systému Windows určené k ochraně vašich osobních údajů, pokud aplikace přistupuje k vašim údajům, nemusí fungovat způsobem popsaným v tomto prohlášení, jestliže aplikace stahujete z jiných zdrojů nebo povolíte funkce pro vývojáře.

SwiftKeySwiftKeymainswiftkeymodule
Souhrn

Klávesnice SwiftKey a související aplikace a služby shromažďují a používají data k osvojení vašeho stylu psaní a poskytují přizpůsobené automatické opravy a prediktivní vkládání textu přesně pro vás.

Celý text

Klávesnice SwiftKey a související aplikace a služby používají údaje o tom, jak píšete, včetně vámi používaných emoji a pro vás důležitých slov, aby si osvojily váš styl psaní a mohly vám poskytovat přizpůsobené automatické opravy a prediktivní vkládání textu přesně pro vás.

Když používáte naše produkty, shromažďujeme údaje o zařízení, síti, výkonu a statistice využití. Tyto údaje používáme k provozování a vylepšování produktů.

Pokud přejdete na SwiftKey Cloud, budeme shromažďovat vaši e-mailovou adresu, základní demografické údaje a informace týkající se vámi používaných slov a frází, abychom povolili služby, jako je přizpůsobení, synchronizace prediktivního vkládání a zálohování. Naše technologie prediktivního vkládání se učí z toho, jak se vyjadřujete, a vytváří přizpůsobený jazykový model. Tento model je optimalizovaným zobrazením slov a frází, které používáte nejčastěji, a odráží váš jedinečný styl psaní. Proto klávesnice SwiftKey pro Android po první instalaci přistupuje k vašim SMS zprávám. Služba přizpůsobení SwiftKey, což je funkce SwiftKey Cloudu, dále přistupuje k vašemu nedávnému obsahu z vámi určených online služeb, jako je například Gmail, Facebook a Twitter. Pokud jste přihlášení k SwiftKey Cloudu, přenesou se tyto údaje přes šifrované kanály na naše servery. Pole, která jsou webem nebo aplikací označená jako pole hesla nebo platební údaje, SwiftKey neprotokoluje, neukládá a ani tyto údaje nepoužívá k učení.

Pokud k SwiftKey Cloudu přihlášení nejste, budou se z vašeho zařízení shromažďovat jazykové informace. Svůj souhlas s používáním a uchováváním osobních údajů shromažďovaných funkcí SwiftKey můžete kdykoli odvolat tak, že v Nastavení SwiftKey přejdete do části SwiftKey Cloud. Když svůj souhlas odvoláte, vaše osobní údaje shromážděné prostřednictvím vašeho používání klávesnice SwiftKey se odstraní.

Občas se vám na zařízení mohou zobrazit oznámení upozorňující na aktualizace produktu a funkce, které by vás mohly zajímat. Tato oznámení můžete v našich produktech kdykoli zakázat tak, že přejdete do Nastavení SwiftKey.

WindowsWindowsmainwindowsmodule
Souhrn

Systém Windows je individuálně přizpůsobené počítačové prostředí, které umožňuje bezproblémový přenos a přístup ke službám, předvolbám a obsahu na různých výpočetních zařízeních od telefonů přes tablety až po zařízení Surface Hub. Místo instalace statického softwarového programu na vašem zařízení jsou klíčové součásti systému Windows umístěny v cloudu a cloudové i místní prvky systému Windows jsou pravidelně aktualizovány a poskytují nejnovější vylepšení a funkce. Abychom vám mohli tyto možnosti poskytovat, shromažďujeme údaje o vás, vašem zařízení a způsobu, jakým používáte systém Windows. A protože systém Windows patří vám, máte možnost rozhodovat o tom, jaké údaje o vás a vašem způsobu používání shromažďujeme. Mějte na paměti, že pokud vaše zařízení s Windows spravuje vaše organizace (například váš zaměstnavatel nebo škola), může vaše organizace používat nástroje centralizované správy poskytované společností Microsoft nebo jinými poskytovateli k ovládání nastavení zařízení, správě zásad zařízení, softwarovým aktualizacím, shromažďování dat z naší strany nebo ze strany organizace nebo ke správě jiných aspektů vašeho zařízení. Další informace o shromažďování údajů a ochraně osobních údajů ve Windows najdete na adrese go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=529552. Starší verze Windows (včetně Vista, 7, 8 a 8.1) mají vlastní prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

AktivaceAktivacemainactivationmodule
Souhrn

Při aktivaci systému Windows je zařízení, na kterém je software nainstalován, přiřazen specifický produktový klíč. Produktový klíč a data o softwaru a vašem zařízení se odesílají společnosti Microsoft za účelem ověření licence softwaru. Tato data lze odeslat znovu, pokud je nutné znovu aktivovat nebo ověřit vaši licenci. Na telefonech se systémem Windows jsou při prvním zapnutí zařízení odeslány společnosti Microsoft informace o zařízení, identifikátorech sítě a poloze zařízení za účelem registrace záruky, doplnění zásob a prevence podvodů.

Reklamní IDReklamní IDmainadvertisingidmodule
Souhrn

Systém Windows vytváří pro každého uživatele zařízení jedinečné reklamní ID. Když je reklamní ID povoleno, aplikace mohou přistupovat k reklamnímu ID a používat ho podobným způsobem, jako weby mohou přistupovat a používat jedinečný identifikátor uložený v souboru cookie. Proto vaše reklamní ID mohou používat vývojáři aplikací (a reklamní sítě, se kterými spolupracují), aby vám mohli poskytovat relevantnější reklamu a další přizpůsobené prostředí ve svých aplikacích. Přístup k tomuto identifikátoru můžete na zařízení kdykoli vypnout v nabídce Nastavení. Pokud se rozhodnete funkci znovu zapnout, reklamní ID se obnoví a bude vygenerován nový identifikátor. Když k reklamnímu ID bude přistupovat třetí strana, její použití reklamního ID se bude řídit zásadami ochrany osobních údajů této třetí strany. Další informace o tom, jak Microsoft používá data pro reklamu, najdete v části Jak data používáme tohoto prohlášení.

Služby zjišťování polohy, předvídání pohybu a nahráváníSlužby zjišťování polohy, předvídání pohybu a nahrávánímainlocationservicesmotionsensingmodule
Souhrn

Služba zjišťování polohy Windows. Společnost Microsoft provozuje službu zjišťování polohy, která pomáhá určit přesnou zeměpisnou polohu konkrétního zařízení s Windows. V závislosti na možnostech zařízení se poloha určuje pomocí globálního družicového polohového systému (GPS), který zjišťuje vysílače a přístupové body Wi-Fi v okolí a srovnává tyto údaje s databází vysílačů a přístupových bodů Wi-Fi od společnosti Microsoft, jejichž poloha je známá, nebo polohu odvozuje od IP adresy. Pokud je služba zjišťování polohy na zařízení se systémem Windows aktivní, data o vysílačích a přístupových bodech Wi-Fi a jejich poloze shromažďuje společnost Microsoft, která je po odstranění veškerých osobních údajů nebo údajů o zařízení, ze kterého byla data zjištěna, přidá do databáze poloh. Společnost Microsoft může tyto anonymizované údaje o poloze sdílet také s třetími stranami za účelem zlepšování služeb zjišťování polohy a vytváření map.

Služby a funkce systému Windows (jako jsou prohlížeče a Cortana), aplikace spuštěné v systému Windows a webové stránky otevírané v prohlížečích v systému Windows mohou mít přístup ke službě zjišťování polohy Windows za účelem zjištění přesné polohy, pokud jim tuto možnost povolíte. Některé funkce a aplikace vyžadují povolení zjišťovat přesnou polohu při první instalaci systému Windows, některé se dotazují při prvním použití aplikace a jiné zobrazují výzvu při každém přístupu ke službě zjišťování polohy. Informace o některých aplikacích pro Windows, které používají službu zjišťování polohy, najdete dole v části Aplikace pro Windows.

Jakmile zařízení s Windows přistoupí ke službě zjišťování polohy, odešle svou polohu společnosti Microsoft. My uchováváme jenom poslední známou polohu (každá nová poloha nahradí polohu předchozí) za účelem vylepšení efektivity a operací našich služeb. Údaje o nedávné historii poloh zařízení s Windows jsou uloženy přímo na zařízení a některé aplikace a funkce systému Windows mohou mít k této historii poloh přístup. Historii poloh zařízení můžete kdykoli vymazat v nabídce Nastavení na zařízení.

V nabídce Nastavení můžete také zobrazit, které aplikace mají přístup ke službě zjišťování polohy nebo historii poloh vašeho zařízení, dále můžete vypnout nebo zapnout přístup ke službě zjišťování polohy pro konkrétní aplikace, nebo můžete službu zjišťování polohy vypnout. Můžete také nastavit výchozí polohu, která se bude používat v případě, že služba zjišťování polohy nedokáže zjistit přesnější polohu vašeho zařízení.

Pamatujte, že na mobilních zařízeních bude mít váš mobilní operátor přístup k vaší poloze, i když službu zjišťování polohy vypnete.

Přibližná poloha. Pokud zapnete funkci Přibližná poloha, budou mít aplikace, které nemohou používat přesnou polohu, přístup k vaší přibližné poloze, což je například město, PSČ nebo oblast.

Najít můj telefon. Funkce Najít můj telefon umožňuje vyhledání polohy vašeho telefonu s Windows ze stránky account.microsoft.com, i když jste na telefonu vypnuli veškerý přístup ke službě zjišťování polohy. Pokud jste na telefonu v nastavení funkce Najít můj telefon zapnuli možnost Pravidelně ukládat moji polohu, funkce Najít můj telefon bude pravidelně odesílat a ukládat poslední známou polohu vašeho telefonu, i když jste na telefonu službu zjišťování polohy vypnuli. Jakmile je odeslána nová poloha, nahradí dříve uloženou polohu.

Najít moje zařízení. Funkce Najít moje zařízení umožňuje správci počítače nebo tabletu s Windows vyhledat polohu tohoto zařízení v případě, že pro něj povolil službu zjišťování polohy, a to i když ostatní uživatelé pro sebe zjišťování polohy zakázali. Pokud se správce pokusí polohu zařízení zjistit, zobrazí se uživatelům oznámení v Centru oznámení.

Předvídání pohybu v systému Windows. Zařízení s Windows s detekcí pohybových aktivit mohou shromažďovat údaje o pohybu. Tyto údaje slouží funkcím, jako je krokoměr, k počítání kroků, aby pak aplikace pro fitness mohla vypočítat spálené kalorie. Tyto údaje a historie jsou uloženy na vašem zařízení a mohou je zobrazit aplikace, kterým udělíte oprávnění k přístupu a používání těchto údajů.

Nahrávání. Některá zařízení s Windows mají funkci nahrávání, která vám umožňuje pořizovat audio a videozáznamy vaší činnosti na zařízení, včetně vaší komunikace s ostatními. Pokud si nahrajete svoji aktivitu, bude záznam uložen místně na vaše zařízení. Před pořizováním jakýchkoli záznamů komunikace se musíte seznámit s právními podmínkami. Ty zahrnují i to, jestli musíte předem získat souhlas od všech stran, které se dané komunikace účastní. Microsoft neodpovídá za to, jak používáte funkce nahrávání nebo vaše nahrávky.

Zabezpečení a bezpečnostní funkceZabezpečení a bezpečnostní funkcemainsecurityandsafetyfeaturesmodule
Souhrn

Šifrování zařízení. Šifrování zařízení pomáhá chránit data uložená na vašem zařízení šifrováním pomocí technologie BitLocker Drive Encryption. Pokud je šifrování zařízení zapnuté, systém Windows automaticky zašifruje disk, na kterém je systém Windows nainstalován, a vytvoří obnovovací klíč. Obnovovací klíč BitLocker pro vaše osobní zařízení se automaticky zálohuje online na vašem osobním účtu Microsoft OneDrive. Společnost Microsoft nepoužívá vaše individuální obnovovací klíče k žádnému účelu.

Nástroj pro odstranění škodlivého softwaru. Nástroj pro odstranění škodlivého softwaru (MSRT) je na vašem zařízení spuštěn alespoň jednou za měsíc v rámci služby Windows Update. Nástroj MSRT ověřuje, zda zařízení nebylo napadeno konkrétním škodlivým softwarem („malwarem“) a pomáhá odebrat jakékoli nalezené infekce. Pokud je nástroj MSRT spuštěný, odebere malware uvedený na webové stránce podpory společnosti Microsoft, pokud tento malware napadl vaše zařízení. Během kontroly malwaru bude společnosti Microsoft odeslána sestava s konkrétními údaji o zjištěném malwaru, chybách a jiných údajích o zařízení. Pokud nechcete, aby nástroj MSRT tyto údaje společnosti Microsoft odesílal, můžete zakázat funkci vytváření sestav nástroje MSRT.

Microsoft Zabezpečení rodiny. Rodiče mohou pomocí nástroje Microsoft Zabezpečení rodiny porozumět omezením týkajícím se používání zařízení a tato omezení pro děti nastavit. Členové rodiny mají k dispozici mnoho funkcí. Pokud vytváříte rodinu nebo se k ní připojujete, přečtěte si prosím pečlivě uvedené informace. Pokud pro dítě zapnete funkci vytváření sestav aktivit rodiny, bude společnost Microsoft shromažďovat podrobnosti o tom, jakým způsobem dítě zařízení používá, a poskytne rodičům sestavy aktivit dítěte. Sestavy aktivit se po určité době ze serverů Microsoft odstraňují.

SmartScreen. Funkce SmartScreen vám poskytuje ochranu při používání našich služeb ověřováním stažených souborů a webového obsahu z hlediska škodlivého softwaru, potenciálně nebezpečného webového obsahu a jiných rizik pro vás a vaše zařízení. Při kontrole souboru jsou společnosti Microsoft odeslána data o tomto souboru, jako je název souboru, hodnota hash obsahu souboru a digitální certifikáty souboru. Pokud funkce SmartScreen vyhodnotí soubor jako neznámý nebo potenciálně nebezpečný, zobrazí se před otevřením souboru upozornění. Při kontrole webového obsahu jsou data o obsahu odeslána společnosti Microsoft, včetně webové adresy obsahu. Pokud funkce SmartScreen vyhodnotí obsah jako potenciálně nebezpečný, zobrazí se namísto obsahu varování. Funkci SmartScreen zapnete nebo vypnete v nabídce Nastavení.

Program Windows Defender. Program Windows Defender vyhledává na vašem zařízení malware a další nežádoucí software. Program Windows Defender se aktivuje automaticky za účelem zabezpečení vašeho zařízení, pokud vaše zařízení aktivně nechrání jiný software proti malwaru. Pokud je zapnutý Windows Defender, monitoruje stav zabezpečení vašeho zařízení. Když je program Windows Defender zapnutý, nebo běží kvůli zapnuté Periodické kontrole, bude automaticky odesílat společnosti Microsoft sestavy, které obsahují údaje o potenciálním malwaru nebo jiném nežádoucím softwaru, popřípadě může odesílat soubory, které mohou obsahovat malware. Pokud může sestava obsahovat osobní údaje, nebude automaticky odeslána a před jejím odesláním budete upozorněni. Program Windows Defender můžete nakonfigurovat tak, aby společnosti Microsoft sestavy a podezřelý malware neodesílal.

Řeč, rukopis a zadáváníŘeč, rukopis a zadávánímainspeechinkingtypingmodule
Souhrn

Společnost Microsoft shromažďuje a používá údaje o vaší řeči, rukopise a zadávání na zařízeních se systémem Windows za účelem zlepšení a individuálního přizpůsobení možnosti správně rozpoznávat zadané údaje. Tato funkce se také označuje jako Seznámení s vámi.

Například shromažďujeme vaše hlasové vstupy, abychom vám mohli poskytnout přizpůsobené rozpoznávání řeči. Pokud jste v Cortaně udělili příslušná oprávnění, shromažďujeme také vaše jméno a přezdívku, nedávné události v kalendáři a jména osob uvedených ve vašich událostech, informace o vašich kontaktech, včetně jmen a přezdívek, názvy vašich oblíbených míst, vámi používané aplikace a informace o vašich hudebních preferencích. Tyto dodatečné údaje nám umožňují rozpoznat osoby, události, místa a hudbu, pokud diktujete příkazy, zprávy nebo dokumenty.

Kromě toho jsou zadaná a zapsaná slova shromažďována za účelem poskytování služby vlastního slovníku, usnadnění zadávání a psaní na vašem zařízení s lepším rozpoznáváním znaků a nabízení návrhů při psaní nebo zadávání. Zadávání dat zahrnuje ukázku zadávaných znaků a slov, ze kterých je odstraněna identifikace, IP adresy a jiné potenciální identifikátory. Sem patří také údaje související s aktivitami, jako jsou například ruční změny textu nebo slova přidaná do slovníku.

Funkci Seznámení s vámi můžete kdykoli vypnout. Dojde tím k ukončení shromažďování dat pro tuto funkci a odstranění souvisejících dat uložených na vašem zařízení, jako je váš místní uživatelský slovník nebo historie zadávání. Vzhledem k tomu, že Cortana tyto údaje používá k tomu, aby pochopila vaše vstupy, vypnutím funkce Seznámení s vámi zakážete také rozpoznávání řeči ve službě Cortana. Na stránce https://www.bing.com/account/personalization se můžete také přihlásit pomocí svého osobního účtu Microsoft a vymazat data odesílaná Microsoftu, jako jsou vaše kontakty, data kalendáře a také historie procházení, pokud byla na vašem zařízení aktivována Cortana.

Nastavení synchronizaceNastavení synchronizacemainsyncsettingsmodule
Souhrn

Pokud se přihlásíte k systému Windows pomocí účtu Microsoft, systém Windows provede synchronizaci některých vašich nastavení a dat se servery Microsoft, aby zajistil jednodušší individualizované možnosti napříč několika zařízeními. Poté, co se přihlásíte k jednomu nebo několika zařízením pomocí účtu Microsoft, a pokud se pomocí stejného účtu Microsoft přihlásíte poprvé k jinému zařízení, stáhne a použije systém Windows nastavení a data zadaná k synchronizaci z ostatních zařízení. Vybraná nastavení pro synchronizaci budou automaticky aktualizována na serverech Microsoft a na ostatních zařízeních, která použijete.

Některá synchronizovaná nastavení zahrnují:

 • Aplikace nainstalované z Windows Storu
 • Předvolby jazyka
 • Předvolby usnadnění přístupu
 • Individuální nastavení, jako je obrázek profilu, pozadí a nastavení myši
 • Nastavení aplikací pro Windows Store
 • Slovníky pro kontrolu pravopisu, slovníky editoru IME a vlastní slovníky
 • Historie prohlížeče Internet Explorer, oblíbené položky a otevřené webové stránky
 • Uložené aplikace, webové stránky, mobilní hotspot a názvy a hesla sítí Wi-Fi

Synchronizaci nastavení a výběr obsahu k synchronizaci provedete v části Nastavení synchronizace v části Účty v nabídce Nastavení systému Windows. Některé aplikace mají svoje vlastní, samostatné ovládací prvky synchronizace. Pokud se přihlásíte k Windows pomocí pracovního účtu a budete chtít tento účet propojit s vlastním účtem Microsoft, systém Windows se vás před propojením vašeho účtu Microsoft zeptá, jaká nastavení chcete synchronizovat.

Telemetrie a zasílání zpráv o chybáchTelemetrie a zasílání zpráv o chybáchmaintelemetryerrorreportingmodule
Souhrn

Během používání Windows shromažďujeme diagnostická data a data o používání, která nám pomáhají odhalovat a řešit potíže, vylepšovat naše produkty a služby a poskytovat individualizované možnosti. Tato data jsou předávána společnosti Microsoft a ukládána spolu s jedním nebo několika jedinečnými identifikátory, díky kterým můžeme určit jednotlivého uživatele na jednotlivém zařízení a pochopit problémy služby na zařízení a vzorce používání. Existují tři úrovně diagnostických dat a dat o používání. Úplná, Rozšířená a Základní. Můžete si zvolit úroveň diagnostických dat a dat o používání, kterou chcete poskytovat, ale některá diagnostická data jsou nezbytná pro fungování systému Windows a nelze je vypnout.

Pokud při instalaci Windows zvolíte možnost pro odesílání zpráv o úplných chybách a diagnostice Microsoftu, nastavíte tím položku Diagnostika a data o používání na Úplná. Pokud nezvolíte odesílání zpráv o úplných chybách a diagnostice společnosti Microsoft, nastaví se shromažďování diagnostických dat a dat o používání na úroveň Rozšířená. Úroveň shromažďování údajů o diagnostice a používání můžete kdykoli upravit v Nastavení. Možnost Úplná doporučujeme pro nejlepší možnosti systému Windows a nejefektivnější řešení potíží.

Základní data představují data nezbytná pro fungování systému Windows. Tato data pomáhají udržet Windows a aplikace zabezpečené, aktualizované a v bezproblémovém provozu tím, že poskytují společnosti Microsoft informace o funkcích vašeho zařízení, o tom, co je nainstalované, a jestli Windows funguje správně. Tato možnost zahrnuje také základní oznamování chyb společnosti Microsoft. Základní data zahrnují:

 • Data konfigurace, včetně výrobce vašeho zařízení, modelu, počtu procesorů, velikosti a rozlišení displeje, data, nastavení oblasti a jazyka a další data o funkcích zařízení.
 • Software (včetně ovladačů a firmwaru dodávaného výrobci zařízení) nainstalovaný na zařízení.
 • Data o výkonu a spolehlivosti, například jaké programy jsou v zařízení spuštěné, jak dlouho běží, jak rychle reagují na zadávání, jak často má aplikace nebo zařízení problém nebo jak rychlé je odesílání nebo příjem informací přes síť.
 • Data o síti a připojení, jako je IP adresa zařízení a počet používaných síťových připojení, data o sítích, ke kterým se připojujete, jako jsou mobilní sítě, Bluetooth a požadavky na připojení a rychlost sítí Wi-Fi, ke kterým se připojujete.
 • Ostatní hardwarová zařízení připojená k zařízení.

Rozšířená data zahrnují všechna Základní data a navíc data o tom, jak používáte Windows, včetně softwaru společnosti Microsoft a třetích stran (aplikací, ovladačů apod.), který běží v systému Windows. Tato data udávají, jak používáte určité funkce nebo aplikace a jak dlouho, které aplikace a funkce používáte nejčastěji, jak často používáte nápovědu a podporu Windows, jaké služby používáte pro přihlašování k aplikacím a identifikátory bezdrátových sítí, ke kterým se připojujete (BSSID a SSID). Tato možnost nám také umožňuje shromažďovat diagnostické údaje související s chybami systému nebo aplikací. Když tuto možnost vyberete, budeme vám také moci poskytnout vylepšené a více přizpůsobené prostředí Windows.

Úplná data zahrnují veškerá Základní a Rozšířená data a navíc další diagnostické informace zahrnující stav paměti zařízení při pádu systému nebo aplikace, které můžou neúmyslně obsahovat části dokumentu, který jste používali, když se problém objevil. Navíc zapnou pokročilé diagnostické funkce, které mohou z vašeho zařízení shromažďovat další data, což nám pomáhá v dalším zjišťování a řešení problémů. Když se u zařízení vyskytnou problémy, které se při interním testování v Microsoftu obtížně diagnostikují nebo replikují, vybere Microsoft náhodně malý počet zařízení, u kterých je nastavena úroveň Úplné a která vykazují stejný problém, a shromáždí z nich všechna data potřebná k diagnostice a vyřešení problému (včetně obsahu uživatele, který mohl tento problém aktivovat). Pokud zpráva o chybách obsahuje osobní údaje, nepoužijeme je k tomu, abychom vás identifikovali, kontaktovali nebo nabízeli cílenou reklamu.

Zasílání zpráv o chybách systému Windows pomáhá společnosti Microsoft a jejím partnerům diagnostikovat problémy se softwarem, který používáte, a nabízet řešení. Omezené části zpráv o chybách poskytujeme partnerům (například výrobcům OEM), abychom jim pomohli řešit problémy s produkty a službami, které fungují s Windows a jinými produkty a službami Microsoftu. Tyto údaje mají dovoleno použít pouze za účelem opravy nebo vylepšení takových produktů a služeb.

Služby aktualizaceSlužby aktualizacemainupdateservicesmodule
Souhrn

Služby aktualizace pro systém Windows zahrnují službu Windows Update a službu Microsoft Update. Služba Windows Update je služba, která nabízí aktualizace softwaru pro systém Windows a další podpůrný software, jako jsou ovladače a firmware dodávaný výrobci zařízení. Microsoft Update je služba, která nabízí aktualizace pro další software společnosti Microsoft, například pro Office.

Služba Windows Update automaticky stáhne aktualizace softwaru pro Windows na vaše zařízení. Pro službu Windows Update můžete nakonfigurovat automatickou instalaci těchto aktualizací při zveřejnění (doporučeno) nebo nastavit v systému Windows upozornění na nutnost restartování k dokončení procesu instalace aktualizací. Aplikace dostupné ve Windows Storu se aktualizují automaticky, jak je popsáno v části Služba Store nahoře.

Webové prohlížeče: Microsoft Edge a Internet ExplorerWebové prohlížeče: Microsoft Edge a Internet Explorermainwebbrowsersmodule
Souhrn

Microsoft Edge je výchozí webový prohlížeč společnosti Microsoft pro systém Windows. Internet Explorer, tradiční prohlížeč společnosti Microsoft, je v systému Windows také k dispozici. Kdykoli použijete webový prohlížeč pro přístup k internetu, údaje o vašem zařízení („standardní údaje o zařízení“) se odesílají na webovou stránku, kterou navštívíte, a online službám, které používáte. Standardní údaje o zařízení zahrnují IP adresu zařízení, typ a jazyk prohlížeče, dobu přístupu a adresy odkazujících webových stránek. Tyto údaje mohou být zaregistrovány na webových serverech těchto webů. Jaké údaje se registrují a jakým způsobem se údaje používají, závisí na zásadách ochrany osobních údajů webových stránek, které navštívíte, a webových služeb, které používáte.

Kromě toho se na vaše zařízení ukládají údaje o tom, jakým způsobem prohlížeč používáte, včetně historie procházení, dat webových formulářů, dočasných internetových souborů a souborů cookie. Tyto údaje můžete ze svého zařízení odstranit pomocí možnosti Odstranit historii procházení.

Nové funkce prohlížeče Microsoft Edge vám umožňují na vašem zařízení zachycovat a ukládat obsah, jako je:

 • Webová poznámka: umožňuje vytváření rukopisných a textových poznámek na webové stránce, kterou navštívíte, a jejich oříznutí, uložení nebo sdílení;
 • Aktivní čtení: umožňuje vytváření a správu seznamů věcí k přečtení, včetně webových stránek nebo dokumentů;
 • Centrum: umožňuje snadnou správu seznamů věcí k přečtení, oblíbených položek, položek ke stažení a historie na jednom místě.

Některé informace o prohlížeči Microsoft uložené na vašem zařízení budou synchronizovány s ostatními zařízeními, pokud se přihlásíte ke svému účtu Microsoft. Například v prohlížeči Internet Explorer zahrnují tyto informace historii procházení a oblíbené položky; v prohlížeči Microsoft Edge zahrnují oblíbené položky a seznamy věcí k přečtení. Pokud například synchronizujete seznam ke čtení prohlížeče Microsoft Edge mezi zařízeními, budou kopie obsahu, který chcete uložit do seznamu ke čtení, odeslány na všechna synchronizovaná zařízení k pozdějšímu zobrazení. Synchronizaci v prohlížeči Internet Explorer můžete zakázat v Nastavení synchronizace v části Účty v Nastavení Windows (viz Nastavení synchronizace). Synchronizaci informací prohlížeče Microsoft Edge můžete také zakázat vypnutím možnosti synchronizace v nastaveních prohlížeče Microsoft Edge.

Prohlížeče Microsoft Edge a Internet Explorer využívají vaše vyhledávací dotazy a historii procházení, aby vám poskytovaly možnost rychlejšího procházení a zobrazování relevantnějších výsledků hledání. Mezi tyto možnosti patří:

 • Funkce Automatické hledání a návrhy hledání v prohlížeči Internet Explorer, která automaticky odesílá informace zadané na adresním řádku prohlížeče vašemu výchozímu zprostředkovateli hledání (jako je služba Bing) a při zadávání jednotlivých znaků nabízí návrhy hledání. V prohlížeči Microsoft Edge tato funkce automaticky odesílá tyto informace službě Bing, i když jste zvolili jiného výchozího zprostředkovatele hledání.
 • Funkce Předvídání stránek odesílá historii procházení Microsoftu a na základě souhrnných údajů o historii procházení předvídá, které stránky budete pravděpodobně procházet, a proaktivně tyto stránky načítá na pozadí za účelem rychlejšího zobrazování.
 • Funkce Navrhované weby doporučuje webový obsah, který vás může zajímat, na základě vašeho hledání a historie procházení.

Údaje o procházení v souvislosti s těmito funkcemi se využívají souhrnně a kterékoli z těchto funkcí můžete kdykoli vypnout. Tyto funkce nebudou shromažďovat historii procházení, pokud povolíte možnost Procházení InPrivate.

Aby mohly být poskytovány výsledky hledání, odesílají prohlížeče Microsoft Edge a Internet Explorer vaše vyhledávací dotazy, standardní údaje o zařízení a polohu (pokud jste tuto možnost povolili) vašemu výchozímu zprostředkovateli hledání. Pokud je Bing váš výchozí zprostředkovatel hledání, používáme tyto údaje tak, jak je uvedeno v části Bing tohoto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

S procházením webu v prohlížeči Microsoft Edge vám může pomoci služba Cortana prostřednictvím funkcí, jako je například Zeptat se Cortany. Používání služby Cortana v prohlížeči Microsoft Edge můžete kdykoli zakázat v nabídce Nastavení prohlížeče Microsoft Edge. Pokud službě Cortana povolíte používat historii prohlížení v Oprávněních služby Cortana, bude společnost Microsoft shromažďovat vyhledávací dotazy a historii prohlížení v prohlížeči Microsoft Edge s přidružením k ID uživatele. Cortana a související produkty společnosti Microsoft využívají tyto údaje, aby o vás získaly nějaké informace a poskytovaly vám rychlé a inteligentní odpovědi a proaktivní individualizované návrhy nebo aby za vás dokončovaly webové úlohy. Přístup Cortany k vaší historii prohlížení můžete kdykoli zakázat v Oprávněních Cortany. Pokud chcete získat další informace o tom, jak Cortana používá údaje a jakým způsobem to můžete sami nastavit, přejděte do části Cortana v tomto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Inteligentní Wi-FiInteligentní Wi-Fimainwi-fisensemodule
Souhrn

Inteligentní Wi-Fi umožňuje automatické připojování k sítím Wi-Fi okolo vás za účelem úspory mobilních dat a rozšíření možností připojení. Pokud tuto funkci zapnete, budete automaticky připojeni k otevřeným sítím Wi-Fi. Pamatujte, že ne všechny otevřené sítě jsou bezpečné – chcete-li provést nějakou online akci, která vyžaduje důvěrné nebo osobní údaje, jako je bankovní transakce nebo nákup, buďte obezřetní.

Aplikace pro WindowsAplikace pro Windowsmainwindowsappsmodule
Souhrn

Systém Windows zahrnuje celou řadu aplikací od společnosti Microsoft a další aplikace jsou k dostání ve Windows Storu. Mezi tyto aplikace patří:

Aplikace Mapy. Aplikace Mapy poskytuje služby podle polohy a využívá služby Bing ke zpracování vašeho hledání v aplikaci Mapy. V části Bing v tomto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů najdete další informace o těchto službách nebo aplikacích využívajících službu Bing. Pokud aplikace Mapy získá přístup k vaší poloze, i když aplikaci nepoužíváte, společnost Microsoft může shromažďovat anonymizované údaje o poloze z vašeho zařízení za účelem zlepšování služeb společnosti Microsoft. Přístup aplikace Mapy k vaší poloze můžete zakázat vypnutím služby zjišťování polohy nebo vypnutím přístupu aplikace Mapy ke službě zjišťování polohy.

V aplikaci Mapy můžete sledovat svá oblíbená místa a poslední hledání v mapách. Vaše oblíbená místa a historie hledání budou součástí návrhů hledání. Pokud se přihlásíte pomocí svého účtu Microsoft, vaše oblíbená místa, historie hledání a nastavení určitých aplikací budou synchronizována s ostatními zařízeními a službami (například se službou Cortana). Další informace najdete nahoře v části Nastavení synchronizace.

Aplikace Fotoaparát a Fotografie. Pokud povolíte aplikaci Fotoaparát použít vaši polohu, budou údaje o poloze součástí fotografií, které pořizujete pomocí svého zařízení. Součástí fotografií a videí budou také určité popisné údaje, například model fotoaparátu a datum, kdy byla fotografie pořízena. Pokud se rozhodnete sdílet fotografii nebo video, jakékoli vložené údaje budou přístupné uživatelům a službám, pro něž je nastaveno sdílení. Přístup aplikace Fotoaparát k vaší poloze můžete zakázat vypnutím všech přístupů ke službě zjišťování polohy v nabídce Nastavení vašeho zařízení nebo vypnutím přístupu aplikace Fotoaparát ke službě zjišťování polohy.

Vaše fotografie, videa a také kopie obrazovky uložené ve složce fotoaparátu budou automaticky odeslány do úložiště OneDrive. Můžete provádět správu fotografií a/nebo videí v úložišti OneDrive a v nabídce Nastavení můžete zakázat automatické odesílání.

Pokud pořizujete fotografie obsahující informace o poloze, může aplikace Fotografie třídit fotografie podle času a polohy. Chcete-li fotografie seřadit, aplikace Fotografie odesílá údaje o poloze vašich fotografií společnosti Microsoft za účelem zjištění názvů míst, jako je například „Seattle, Washington“. Pokud používáte aplikaci Fotografie a přihlásíte se pomocí účtu Microsoft, vaše fotografie a videa z úložiště OneDrive budou automaticky seřazeny do alb aplikace Fotografie a také se zobrazí na živé dlaždici aplikace Fotografie. Vaše fotografie nebo videa budou sdílena s ostatními uživateli jen tehdy, pokud to povolíte.

Aplikace Lidé. Aplikace Lidé umožňuje zobrazení všech vašich kontaktů a komunikaci s nimi na jednom místě. Pokud přidáte svůj účet Microsoft k zařízení s Windows, budou vaše kontakty z účtu automaticky přidány do aplikace Lidé. Do aplikace Lidé můžete přidat další účty, včetně účtů na sociálních sítích (jako je Facebook a Twitter) a e-mailových účtů. Když přidáte účet, informujeme vás o tom, jaká data může aplikace Lidé importovat nebo synchronizovat s určitou službou, a umožníme vám určit, co bude přidáno. Další aplikace, které nainstalujete, mohou také synchronizovat data s aplikací Lidé, včetně poskytování dalších podrobností k existujícím kontaktům. Konkrétní účet můžete z aplikace Lidé kdykoli odebrat.

Aplikace Pošta a Kalendář. Aplikace Pošta a Kalendář umožňuje propojit veškeré vaše e-maily, kalendáře a soubory na jednom místě, včetně těch od poskytovatelů e-mailu a úložiště souborů třetích stran. Aplikace poskytuje služby založené na poloze, například informace o počasí ve vašem kalendáři. Používání polohy v aplikaci ale můžete zakázat. Když do aplikace Pošta a Kalendář přidáte účet, budou se e-maily, položky kalendáře, soubory, kontakty a další nastavení vašeho účtu automaticky synchronizovat s vaším zařízením a servery Microsoftu. Účet můžete kdykoli odebrat nebo můžete kdykoli provést změny dat synchronizovaných z vašeho účtu. Pokud chcete účet nakonfigurovat, musíte aplikaci poskytnout přihlašovací údaje účtu (například uživatelské jméno a heslo). Tyto údaje se přes internet odešlou na server poskytovatele třetí strany. Aplikace se nejprve pokusí vytvořit zabezpečené připojení (SSL) pro konfiguraci vašeho účtu. Pokud však váš poskytovatel e-mailu nepodporuje šifrování SSL, budou údaje odeslány v nezašifrované podobě. Pokud přidáte účet poskytnutý nějakou organizací (například firemní e-mailovou adresu), vlastník domény organizace může implementovat určité zásady a kontrolní prvky (například vyžadování vícefaktorového ověřování nebo možnost vzdáleného vymazání dat z vašeho zařízení), které budou mít vliv na vaše používání aplikace.

Aplikace Zprávy. Pokud se na svém zařízení přihlásíte pomocí účtu Microsoft, můžete nastavit zálohování informací, čímž spustíte synchronizaci SMS a MMS zpráv a jejich uložení v účtu Microsoft. Díky tomu můžete načíst zprávy v případě, že přijdete o svůj telefon nebo si pořídíte nový. Po počátečním nastavení zařízení můžete kdykoli spravovat nastavení psaní zpráv. Pokud zálohování SMS/MMS zpráv vypnete, dříve zálohované zprávy s účtem Microsoft nebudou odstraněny. Chcete-li z úložiště některé zprávy odstranit, musíte je odstranit ze zařízení ještě před vypnutím zálohování. Pokud povolíte aplikaci Zprávy použít vaši polohu, můžete k odchozí zprávě připojit odkaz na svou aktuální polohu. Informace o poloze bude Microsoft shromažďovat tak, jak je popsáno v části Služby zjišťování polohy Windows.

Peněženka. Peněženku můžete používat k uchovávání informací, jako jsou kupóny, věrnostní karty, vstupenky a další digitální obsah. Tam, kde je to možné, můžete do Peněženky přidat platební karty, abyste mohli u prodejců, kteří jsou zapojeni do programu, provádět platby prostřednictvím NFC (bezkontaktní komunikace).

Peněženku můžete pro platby nastavit tak, že se přihlásíte k funkci Peněženka osobním účtem Microsoft a přidáte platební karty, které jsou tomuto účtu přidružené. Když do Peněženky přidáte platební kartu, poskytneme vaší bance a síti platební karty údaje, včetně vašeho jména, čísla karty, fakturační adresy, e-mailové adresy, údajů o zařízení (včetně názvu, typu a identifikátoru zařízení) a vaši polohu v době, kdy jste platební kartu do peněženky přidali. Tyto údaje se odešlou vaší bance a síti platební karty za účelem zjištění způsobilosti vaší platební karty, povolení transakcí a odhalení podvodů.

Pokud provedete platbu NFC, Peněženka poskytne obchodníkovi zašifrovanou verzi vaší platební karty (token). Obchodník potom předloží tento token, společně s podrobnostmi transakce, vaší bance, aby transakci dokončil a vyžádal za ni platbu.

Windows HelloWindows Hellomainwindowshellomodule
Souhrn

Windows Hello poskytuje okamžitý přístup k vašemu zařízení prostřednictvím biometrického ověřování. Pokud službu Windows Hello zapnete, aktivujete možnost identifikace pomocí vaší tváře, otisků prstů nebo duhovky na základě celé řady jedinečných bodů nebo funkcí, které jsou extrahovány ze snímku a uloženy na vašem zařízení v podobě šablony – nedochází však k ukládání samotného snímku vaší tváře nebo duhovky. Údaje biometrického ověřování použité při přihlašování se ukládají pouze na vašem zařízení. Údaje biometrického ověřování můžete odstranit v nabídce Nastavení.

Windows SearchWindows Searchmainwindowssearchmodule
Souhrn

Služba Windows Search umožňuje prohledávání obsahu a webu na jednom místě. Pokud se rozhodnete pomocí služby Windows Search prohledat svůj obsah, nabídne vám výsledky pro položky v úložišti OneDrive a také na vašem zařízení. Pokud se rozhodnete pomocí služby Windows Search prohledat web nebo získat návrhy hledání pomocí služby Windows Search nebo Cortany, budou výsledky hledání poskytovány prostřednictvím služby Bing a vaše vyhledávací dotazy použijeme tak, jak je popsáno v části Bing v tomto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

XboxXboxmainxboxmodule
Souhrn

Xbox Live je online herní a zábavní služba a sociální síť společnosti Microsoft. Služby Xbox můžete využívat na celé řadě zařízení, včetně konzol Xbox, počítačů (včetně xbox.com a aplikací Xbox) a mobilních zařízení. Společnost Microsoft shromažďuje data týkající se vašeho požívání služeb Xbox. Tato data mohou zahrnovat údaje shromážděné snímačem Kinect. Některé údaje, jako je jmenovka hráče a výsledky hry, mohou zobrazit ostatní uživatelé.

Celý text

Konzoly Xbox jsou hardwarová zařízení, která můžete používat pro hraní her, sledování filmů, poslechu hudby a pro další typy digitální zábavy. Xbox Live (včetně Games for Windows Live) je online herní a zábavní služba a sociální síť společnosti Microsoft. Díky této službě můžete být ve spojení se svými přáteli na Xbox Live a jiných herních a sociálních sítích. Služby Xbox můžete využívat na celé řadě zařízení, včetně konzol Xbox, počítačů (včetně xbox.com a aplikací Xbox) a mobilních zařízení.

Shromažďujeme údaje o tom, jakým způsobem služby Xbox používáte, jako například:

 • Hry, které hrajete, statistiky her a výsledků, zakoupené položky a získaný obsah, pokud se přihlásíte a odhlásíte.
 • Údaje o výkonu služeb Xbox, vašem zařízení a vašem připojení k síti, včetně jakýchkoli hardwarových a softwarových chyb, ke kterým může dojít.
 • Pokud používáte konzolu Xbox se snímačem Kinect, jedná se o údaje týkající se používání snímače Kinect. Informace o shromažďování údajů Kinect najdete níže.

Všechny takové údaje se ukládají spolu s jedinečným identifikátorem konzoly Xbox a jsou přidruženy s vašimi osobními údaji. Pokud připojíte konzolu Xbox k internetu, můžeme zjistit, jakou konzolu a jakou verzi operačního systému Xbox aktuálně používáte.

S vaším souhlasem shromažďujeme informace o videích, která si kupujete nebo sledujete prostřednictvím aplikací třetích stran na vaší konzole Xbox. Pokud používáte aplikaci Xbox TV, shromažďujeme historii sledování TV z vaší konzoly tak, že údaje o vás a ostatních uživatelích jsou anonymní.

Jestliže používáte konzolu Xbox obsahující úložné zařízení (pevný disk nebo paměťovou jednotku) a na konzole hrajete v offline režimu nebo jste se na konzole nikdy nepřihlásili ke službám, budou informace o využití ukládány na úložné zařízení a odeslány společnosti Microsoft při dalším přihlášení ke službám.

Data Xbox Live zobrazitelná ostatními uživateli. Vaši jmenovku hráče (přezdívku Xbox Live), statistiky her a výsledků, dosažené body, aktivitu (zda jste přihlášeni ke službě Xbox Live) a jiné údaje o vaší aktivitě v Xbox Live mohou zobrazovat jiní uživatelé služby Xbox Live nebo jiné subjekty související se službou Xbox Live (včetně partnerských společností). Například vaše jmenovka hráče a výsledky her zobrazené na výsledkové listině jsou považovány za veřejné a nelze je skrýt. V případě jiných typů dat můžete úpravou nastavení ochrany osobních údajů na konzoli nebo na stránce xbox.com sdílení s ostatními uživateli omezit nebo zablokovat.

Data Xbox Live sdílená s vydavateli her a aplikací. Pokud používáte hru nebo aplikaci s podporou Xbox Live, vydavatel nebo poskytovatel služby pro tuto hru nebo aplikaci má přístup k údajům o tom, jak službu Xbox Live nebo konkrétní hru či aplikaci používáte, a může tyto údaje zveřejnit nebo zobrazit (například na výsledkových listinách). Mezi tyto údaje patří například výsledky her, údaje o herních relacích (například o vozidlech použitých ve hře), vaše aktivita na Xbox Live, čas strávený hraním hry nebo používáním aplikace, pořadí, statistiky, profily hráčů, avatary a jiný obsah, který můžete v rámci hry nebo aplikace vytvořit nebo odeslat.

Propojení účtu Xbox Live s jinými účty než od společnosti Microsoft. Některé hry nebo aplikace na Xbox Live vytvářejí partnerské společnosti, které mohou požadovat, abyste si k používání hry nebo aplikace vytvořili jiný účet než od společnosti Microsoft a jiné přihlašovací údaje. Pokud se rozhodnete propojit účet Microsoft s účtem partnerské společnosti, bude Microsoft s touto společností sdílet omezené údaje účtu. Mezi takové údaje patří jméno, adresa, e-mail a datum narození, nepatří sem však údaje o kreditní kartě ani jiné platební údaje. V případě her, které umožňují komunikaci přímo ve hře, bude mít vydavatel hry přístup také k obsahu interní komunikace, pokud se přihlásíte pomocí účtu tohoto vydavatele.

Kinect. Snímač Kinect je kombinací kamery, mikrofonu a infračerveného snímače, který umožňuje ovládání hry a navigaci v rámci služby pomocí pohybů a hlasu. Příklad:

 • Pokud se tak rozhodnete, můžete se pomocí kamery automaticky přihlašovat na základě rozpoznávání tváře. Tento způsob přihlašování vyžaduje vytvoření snímku tváře a změření vzdálenosti mezi klíčovými body. Bude vytvořena a uložena číselná hodnota, která představuje pouze vás. Tyto údaje budou uloženy na konzole a nebudou s nikým sdíleny. Tyto údaje můžete z konzoly kdykoli odstranit.
 • Snímač Kinect ve hře mapuje vzdálenosti mezi klouby vašeho těla a vytváří obrys vaší postavy, díky čemuž můžete pomocí snímače Kinect hru ovládat. Pokud hrajete online, tyto číselné hodnoty shromažďujeme, abychom vám mohli umožnit a zlepšit hru a celkové ovládání. Snímač Kinect rozpoznává také gesta rukou pro jednoduché systémové interakce (jako je pohyb v nabídce, náklon/přiblížení a posun).
 • V případě některých fitness her může konzola Xbox pomocí snímače Kinect provádět odhad vašich údajů týkajících se cvičení, včetně odhadu tepu srdce během určité aktivity nebo počet kalorií spálených během cvičení.
 • Mikrofony Kinect umožňují hlasovou konverzaci mezi hráči během hry. Umožňují také hlasové příkazy pro ovládání konzole, hry nebo aplikace a zadávání klíčových slov hledání. Níže najdete další informace týkající se shromažďování hlasových dat.
 • Snímač Kinect umožňuje také zvukovou a obrazovou komunikaci prostřednictvím služeb, jako je například Skype.

Další informace o snímači Kinect pro Xbox 360 najdete na stránce Kinect a ochrana osobních údajů v Xboxu 360. Informace o Xboxu One najdete na stránce Kinect a ochrana osobních údajů v Xboxu One.

Titulky. Při chatu v reálném čase mohou hráči na Xboxu aktivovat funkci převodu mluveného slova na text, která uživateli zobrazí v textové podobě všechno, co se na herním chatu mluví. Pokud uživatel aktivuje tuto funkci, ostatní hráči na to nebudou nijak upozorněni. Microsoft tato data používá, aby k chatu poskytl titulky těm uživatelům, kteří to potřebují. Tato data používáme také k tomu, abychom vám mohli lépe poskytovat tuto i další podobné hlasové služby.

Sledování komunikace. Služba Xbox Live obsahuje komunikační funkce, například textové zprávy a online hlasový chat, které mohou hráči využívat během hraní. Abychom mohli zajistit bezpečné herní prostředí a dodržování pravidel chování společnosti Microsoft, budeme shromažďovat, kontrolovat a sledovat vzorek těchto komunikací, včetně herních konverzací a komunikace mezi herními stranami služby Xbox Live v živých herních relacích pro více hráčů nabízených prostřednictvím dané služby.

Hlasová data pro zlepšování služeb. Za účelem zlepšování služeb shromažďujeme a používáme požadavky na hlasové hledání nebo vzorky hlasových příkazů během používání snímače Kinect. Tato data se ukládají odděleně od vašeho profilu Xbox.

GameDVR. Kterýkoli hráč herní relace pro větší počet hráčů může pomocí funkce GameDVR zaznamenávat vlastní zobrazení hry v rámci dané relace. Záznam může zachycovat vaši herní postavu a jmenovku hráče formou herních klipů vytvořených jinými hráči v rámci herní relace. Pokud hráč používá funkci GameDVR na počítači, může být součástí herního klipu také záznam zvukové konverzace. Microsoft může herní klipy sledovat, aby zjistil, jestli nedošlo k porušení pravidla chování společnosti Microsoft, a to i v případě, že sdílení herních klipů bylo v nastaveních zablokováno.

Odměny Xbox Live. Odměny Xbox Live, dostupné na stránce rewards.xbox.com, představují program, ke kterému se můžete připojit a získávat tak kredity Xbox za svoji aktivitu ve službách. Podmínkou přijetí je váš souhlas se zasíláním propagační komunikace programu odměn. Do programu odměn se můžete přihlásit pomocí svého účtu Microsoft. Program bude shromažďovat vaše osobní údaje, včetně křestního jména, příjmení, jmenovky hráče a demografických údajů. Program hostuje a provozuje HelloWorld, dodavatel společnosti Microsoft. Shromážděné údaje ukládá dodavatel v zastoupení Microsoftu. Pokud chcete osobní údaje poskytované programu odměn zkontrolovat a upravit, obraťte se na adresu privacy@helloworld.com.

Děti a online zabezpečení. Pokud máte děti, které využívají služby Xbox, můžete pro ně vytvořit dětské účty. Děti mladší 17 let si nemohou vytvořit účet Xbox Live bez souhlasu rodičů. Dospělí členové rodiny mohou změnit nastavení souhlasu a online zabezpečení pro dětské účty na adrese xbox.com.

Produkty EnterpriseProdukty Enterprisemainenterpriseservicesmodule
Souhrn

Produkty Enterprise jsou takové produkty a související nabídky Microsoftu, které jsou primárně nabízeny a určeny pro použití organizacemi a vývojáři. Patří sem cloudové služby poskytované formou předplatného, například Office 365, Microsoft Azure, Microsoft Dynamics CRM Online, Microsoft Intune a Yammer. Daná organizace (náš zákazník) uzavírá na tyto služby (online služby) s Microsoftem smlouvu. Patří sem také serverové a vývojářské produkty, které zákazníci provozují místně, například Windows Server, SQL Server, Visual Studio a System Center (místní produkty). Microsoft Cognitive Services nejsou v rámci tohoto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů považovány za produkty Enterprise.

Některé Produkty Enterprise mají svá vlastní, samostatná prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů. Následující oznámení vysvětlují konkrétní postupy ochrany osobních údajů týkající se některých produktů společnosti Microsoft, které můžete používat:

V případě rozporu mezi prohlášením o ochraně osobních údajů společnosti Microsoft a podmínkami smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a společností Microsoft mají přednost podmínky této smlouvy.

Celý text

Produkty Enterprise jsou takové produkty a související nabídky Microsoftu, které jsou primárně nabízeny a určeny pro použití organizacemi a vývojáři. Patří sem cloudové služby poskytované formou předplatného, například Office 365, Microsoft Azure, Microsoft Dynamics CRM Online, Microsoft Intune a Yammer. Daná organizace (náš zákazník) uzavírá na tyto služby (online služby) s Microsoftem smlouvu. Patří sem také serverové a vývojářské produkty, které zákazníci provozují místně, například Windows Server, SQL Server, Visual Studio a System Center (místní produkty). Microsoft Cognitive Services nejsou v rámci tohoto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů považovány za produkty Enterprise.

Některé Produkty Enterprise mají svá vlastní, samostatná prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů. Následující oznámení vysvětlují konkrétní postupy ochrany osobních údajů týkající se některých produktů společnosti Microsoft, které můžete používat:

V případě rozporu mezi prohlášením o ochraně osobních údajů společnosti Microsoft a podmínkami smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a společností Microsoft mají přednost podmínky této smlouvy.

Když si zákazník zakoupí produkty Enterprise nebo se přihlásí k jejich odběru, anebo k těmto produktům získá technickou podporu, Microsoft shromažďuje údaje, aby zákazníkovi mohl poskytnout co nejlepší prostředí při používání našich produktů, provozu našich služeb a při komunikaci se zákazníkem. Příklad:

 • Když se zákazník spojí s prodejním zástupcem Microsoftu, budeme v rámci podpory této komunikace shromažďovat jméno zákazníka, jeho kontaktní údaje a informace o organizaci.
 • Když zákazník komunikuje s pracovníkem podpory Microsoftu, shromáždíme údaje podpory nebo hlášení chyby, abychom mohli potíže diagnostikovat a vyřešit.
 • Když zákazník platí za produkt, shromáždíme kontaktní a platební údaje, abychom platbu mohli zpracovat.
 • Když je zákazník kontaktován společností Microsoft, použijeme tyto údaje, abychom mohli obsah komunikace přizpůsobit.

Naši zákazníci mohou následně spravovat Produkty Enterprise pro koncové uživatele. Pokud používáte pracovní nebo školní účet (tj. e-mailovou adresu poskytovanou vaší organizací, například vaším zaměstnavatelem nebo školou) k přihlášení k Produktům Enterprise, může vlastník domény přidružené k vaší e-mailové adrese: (i) kontrolovat a spravovat váš účet a (ii) přistupovat k vašim datům, včetně obsahu vaší komunikace a vašich souborů, a tato data zpracovávat. Společnost Microsoft nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo zásady zabezpečení od našich zákazníků, které se mohou lišit od zásad společnosti Microsoft. Pokud vaše organizace spravuje vaše používání Produktů Enterprise, dotazy ohledně ochrany osobních údajů směrujte na vašeho správce.

Online Services. Služby Online Services shromažďují údaje o zákazníkovi a údaje o správci. „Údaje o zákazníkovi“ představují veškerá data včetně textových a zvukových souborů, videosouborů nebo souborů obrázků a softwaru, která vy nebo vaši koncoví uživatelé vaším nebo jejich jménem poskytnete společnosti Microsoft prostřednictvím služeb Online Services. Údaje o zákazníkovi budou využívány pouze k poskytování služeb online zákazníkovi, včetně účelů, které jsou s poskytováním těchto služeb kompatibilní. Údaje o zákazníkovi můžeme například používat k poskytování možností šitých na míru, zlepšování spolehlivosti služeb, k boji se spamem nebo jiným škodlivým softwarem (malwarem) či ke zlepšování funkcí služeb online. Společnost Microsoft nevyužije údaje o zákazníkovi ani jiné z nich odvozené informace k žádnému reklamnímu nebo podobnému obchodnímu účelu. Další informace o funkcích, které vám umožňují řídit údaje o zákazníkovi, najdete v dokumentaci příslušné online služby. Pokud se chcete dozvědět víc o tom, jak Microsoft používá údaje o zákaznících, včetně informací o zpracovávání požadavků na přístup k datům a o zabezpečení, podívejte se na stránku Podmínky pro Microsoft Online Services.

„Údaje o správci“ jsou údaje poskytované Microsoftu během registrace, nákupu nebo správy online služeb. Údaje o správci zahrnují jméno, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu, kterou poskytujete, a rovněž souhrnné údaje o používání související s vaším účtem, jako jsou vámi zvolené kontroly. Údaje o správci používáme k poskytování služeb online, k provádění transakcí, k obsluhování účtu a detekci a předcházení podvodům. Údaje o správci mohou také obsahovat kontaktní informace vašich kolegů a přátel, pokud souhlasíte s jejich poskytováním společnosti Microsoft pro omezené účely k zasílání výzvy k používání služeb online; tyto osoby můžeme kontaktovat se sděleními, která mohou obsahovat informace o vás, jako je vaše jméno a profilová fotografie.

V případě potřeby můžeme údaje o správci používat k tomu, abychom se na vás obrátili s poskytováním informací o vašem účtu, odběrech, fakturaci a aktualizacích služeb online, včetně informací o nových funkcích a o potížích se zabezpečením nebo jiných technických potížích. Můžeme vás také kontaktovat s dotazy třetích stran, které přijímáme v souvislosti s používáním služeb online, jak je uvedeno ve vaší smlouvě. Odběr této nereklamní komunikace nebudete moci zrušit. V závislosti na vašich kontaktních předvolbách se na vás můžeme obrátit také s informacemi a nabídkami jiných produktů a služeb nebo můžeme s partnery společnosti Microsoft sdílet vaše kontaktní údaje. Své kontaktní předvolby můžete spravovat na svém profilu účtu, kde také můžete aktualizovat své údaje.

Když používáte sociální funkce služeb online, ostatní uživatelé ve vaší síti mohou určitou vaši činnost sledovat. Chcete-li zjistit více o sociálních funkcích a dalších funkcích, přečtěte si dokumentaci věnovanou konkrétní službě online.

Služby online umožňují zakoupení, přihlášení se k odběru nebo používání jiných produktů společnosti Microsoft. Nezapomeňte si prosím přečíst podrobnosti o každém konkrétním produktu, který používáte, abyste pochopili, jak se zásady ochrany osobních údajů mohou u jednotlivých produktů lišit.

Místní produkty. Místní produkty shromažďují údaje za účelem vyšší efektivity a dosažení co možná nejlepších možností. Údaje, které shromažďujeme, závisí na vámi používaných funkcích. Obecně se však omezují na údaje týkající se využití. Zákazníci se mohou rozhodnout, jaká data chtějí poskytovat. Příklad:

 • Během instalace nebo při upgradu na místní produkt můžeme shromažďovat údaje týkající se používání a výkonu, abych zjistili, jestli máte nějaké potíže.
 • Při používání místních produktů pak můžeme shromažďovat údaje o zařízení, abychom zjistili informace o operačním prostředí a mohli tak vylepšit funkce zabezpečení.
 • Pokud dojde k chybě, můžete se rozhodnout tuto chybu nahlásit Microsoftu a pomoci nám tak diagnostikovat problém a poskytnout vám zákaznickou podporu.

Microsoft používá data shromážděná z místních produktů za účelem poskytování a vylepšování svých produktů, k poskytování zákaznické podpory a aktivaci produktů, ke komunikaci s vámi a svému fungování.

mainsecurityofpersonaldatamodule,mainwherewestoreandprocessdatamodule,mainourretentionofpersonaldatamodule,maincollectionofdatafromchildrenmodule,mainpreviewreleasesmodule,mainchangestothisprivacystatementmodule,mainhowtocontactusmodule mainmicrosofthealthandbandmodule,mainhealthvaultmodule mainactivationmodule,mainadvertisingidmodule, mainlocationservicesmotionsensingmodule,mainsecurityandsafetyfeaturesmodule, mainspeechinkingtypingmodule, mainsyncsettingsmodule,maintelemetryerrorreportingmodule,mainupdateservicesmodule, mainwebbrowsersmodule,mainwi-fisensemodule,mainwindowsappsmodule, mainwindowshellomodule,mainwindowssearchmodule
mainbingmodule
Soubory cookie

Většina stránek společnosti Microsoft využívá soubory cookie, malé textové soubory, které lze číst pomocí webového serveru na doméně, která vkládá soubory cookie na pevný disk. Soubory cookie můžeme používat k uložení vašich předvoleb a nastavení, pomoci s přihlášením, poskytnutí cílených reklam a analýze provozu stránky. Kliknutím sem získáte další informace.