Декларация за поверителност на Microsoft

Последна актуализация: Октомври 2019 г. Какво е новото?

Вашата поверителност е важна за нас. Тази декларация за поверителност обяснява личните данни, които Microsoft обработва, как Microsoft ги обработва и с какви цели.

Microsoft предлага широка гама от продукти, включително сървърни продукти, използвани за улесняване на управлението на предприятия в целия свят, устройства, които използвате у дома, софтуер, използван от учащите в учебните заведения, до услуги, които разработчиците използват за създаване и хостване на това, което предстои. Позоваванията на продукти на Microsoft в настоящата декларация включват услуги, уеб сайтове, приложения, сървъри и устройства на Microsoft.

Прочетете подробните данни, специфични за отделните продукти, в настоящата декларация за поверителност, които предоставят допълнителна приложима информация. Настоящата декларация се прилага за взаимодействията на Microsoft с Вас, изброените по-долу продукти на Microsoft, както и други продукти на Microsoft, които показват настоящата декларация.


Лични данни, които събирамеЛични данни, които събирамеmainpersonaldatawecollect
Резюме
Пълен текст

Microsoft събира данни от Вас чрез нашите взаимодействия с Вас и чрез нашите продукти за различни цели, описани по-долу, включително, за да работят ефективно и за да Ви предоставяме най-добрите изживявания с нашите продукти. Някои от тези данни предоставяте директно, като например когато създавате акаунт в Microsoft, администрирате акаунта за лицензиране на Вашата организация, подавате заявка за търсене в Bing, регистрирате се за събитие на Microsoft, изговаряте гласова команда до Cortana, качвате документ в OneDrive, закупувате абонамент за MSDN, записвате се за Office 365 или се свързвате с нас за поддръжка. Някои от тях получаваме чрез събиране на данни за Вашите взаимодействия, употреба и изживявания с нашите продукти и комуникации.

Уповаваме се на редица правни причини и разрешения (понякога наричани "правни бази") за обработка на данни, включително – с Ваше съгласие – балансиране на законовите интереси, необходими за сключване и изпълнение на договори и спазване на правни задължения, като целите за това са описани по-долу.

Също така получаваме данни от трети лица. Защитаваме данните, получени от трети лица, според практиките, описани в настоящата декларация, както и всички допълнителни ограничения, наложени от източника на данните. Тези източници трети лица варират в течение на времето и включват:

 • Брокери на данни, от които закупуваме демографски данни в допълнение към събираните от нас данни.
 • Услуги, които предоставят генерирано от потребителя съдържание от техните услуги, достъпни за други потребители, като например мнения за местни фирми или публични публикации в социалните мрежи.
 • Комуникационни услуги, включително доставчици на имейл услуги и социални мрежи, когато ни дадете разрешение за достъп до Вашите данни от тези услуги или мрежи на трети лица.
 • Доставчици на услуги, които ни помагат да определим местоположението на Вашето устройство.
 • Партньори, с които предлагаме съвместни услуги или сме ангажирани в съвместни маркетингови дейности.
 • Разработчици, които работят със или за продукти на Microsoft.
 • Трети лица, които работят с продукти на Microsoft, като например умения, свързани с Cortana.
 • Публично налични източници, като например отворени правителствени бази данни.

Ако представлявате организация, като фирма или учебно заведение, която използва Корпоративните продукти и продуктите за разработчици от Microsoft, вж. раздела Корпоративни продукти и продукти за разработчици на настоящата декларация за поверителност, за да научите как обработваме Вашите данни. Ако сте краен потребител на продукт на Microsoft или Акаунт в Microsoft, предоставен от Вашата организация, вижте разделите Продукти, предоставени от Вашата организация и Акаунт в Microsoft за повече информация.

Имате възможности за избор по отношение на използваната от Вас технология и споделяните от Вас данни. Когато от Вас бъде поискано да предоставите лични данни, можете да откажете. Много от нашите продукти изискват някои лични данни, за да работят и да Ви предоставят услуга. Ако изберете да не предоставите изискваните данни, за да работи даден продукт или функция и за да можем да Ви го/я предоставим, не можете да използвате този продукт или функция. По същия начин в случаите, в които трябва да съберем лични данни съгласно закона или за да сключим или изпълним договор с Вас, а Вие не ни предоставите данните, няма да можем да сключим договора, а ако предходното се отнася за съществуващ продукт, който използвате, може да се наложи да го преустановим временно или да го отменим. Ние ще Ви уведомим, ако случаят в момента е такъв. Когато предоставянето на данни е опционално и Вие изберете да не споделяте лични данни, функции като персонализиране, които използват данните, няма да работят за Вас.

Данните, които събираме, зависят от контекста на Вашето взаимодействие с Microsoft и изборите, които правите (включително Вашите настройки за поверителност), продуктите и функциите, които използвате, Вашето местоположение и приложимото законодателство.

Данните, които събираме, може да включват следното:

Име и данни за контакт. Вашето собствено име и фамилия, имейл адрес, пощенски адрес, телефонен номер и други подобни данни за контакт.

Идентификационни данни. Пароли, подсещания за пароли и друга подобна информация за защита, използвана за удостоверяване и достъп до акаунта.

Демографски данни. Данни за Вас, като например възраст, пол, страна и предпочитан език.

Разплащателни данни. Данни за обработване на плащания, като например номер на платежния инструмент (например номер на кредитна карта) и кода за защита, свързан с Вашия платежен инструмент.

Данни за абонамент и лицензиране. Информация за Вашите абонаменти, лицензи, както и други права.

Взаимодействия. Данни за използването на продукти на Microsoft от Ваша страна. В някои случаи, като например заявки за търсене, това са данните, които предоставяте, за да се възползвате от продуктите. В други случаи, като например отчети за грешки, това са генерираните от нас данни. Други примери за данни от взаимодействия включват:

 • Данни за устройството и използването. Данни за Вашето устройство и продукта и функциите, които използвате, включително информация за Вашия хардуер и софтуер, как работят нашите продукти, както и настройките Ви. Например:
  • Хронология на плащанията и акаунта. Данни за Вашите покупки и дейностите, свързани с Вашия акаунт.
  • Хронология на преглеждането. Данни за уеб страниците, които посещавате.
  • Данни за устройството, възможността за свързване и конфигурацията. Данни за Вашето устройство, конфигурацията на устройството и мрежите в близост. Например данните за операционните системи и друг софтуер, инсталиран на устройството, включително продуктови ключове. В допълнение IP адрес, идентификатори на устройството (като например IMEI номер за телефони), настройки за регион и език и информация за WLAN точките за достъп в близост до Вашето устройство.
  • Отчети за грешки и данни за производителността. Данни за производителността на продуктите и проблеми, които срещате, включително отчети за грешки. Отчетите за грешки (понякога наричани "аварийни копия") могат да включват данни за софтуера или хардуера, свързани с грешка, съдържанието на файловете, които са били отворени, когато е възникнала грешката, и данните за друг софтуер на устройството.
  • Данни от отстраняване на неизправности и помощ. Данните, които предоставяте, когато се свързвате с Microsoft за помощ, като например продуктите, които използвате, както и други данни, които ни помагат да Ви предоставим поддръжка. Например данни за контакт или удостоверяване, съдържанието на Вашите чатове и други комуникации с Microsoft, данни за състоянието на Вашето устройство и продуктите, които сте използвали, свързани със запитването Ви за помощ. Когато се свързвате с нас, като например с цел поддръжка на клиенти, телефонните разговори или чат сесиите с наши представители е възможно да се наблюдават и записват.
  • Данни за използване на ботове. Взаимодействия с ботове и умения на трети лица чрез продукти на Microsoft, като Cortana.
 • Интереси и предпочитания. Данни за Вашите интереси и предпочитани, като например следените от Вас спортни отбори, предпочитаните от Вас програмни езици, наблюдаваните от Вас акции или градове, които сте добавили за проследяване на неща като времето и трафика. В допълнение към изрично предоставеното от Вас Вашите интереси и предпочитания може да се предположат или извлекат от други данни, които събираме.
 • Данни за потребление на съдържание. Информация за мултимедийно съдържание (напр. телевизия, видеоклипове, музика, аудио, учебници, приложения и игри), до които осъществявате достъп чрез нашите продукти.
 • Търсения и команди. Заявки и команди за търсене, когато използвате продуктите на Microsoft с функционалността за търсене или подобна такава.
 • Гласови данни. Вашите гласови данни, като изговорените от Вас заявки или команди за търсене, които могат да включват фонови звуци.
 • Данни от текст, ръкопис и въвеждане. Данни от текст, ръкопис и въвеждане и свързана информация. Например, когато събираме данни от ръкопис, събираме информация за местоположението на Вашия инструмент за писане на ръка на устройството.
 • Изображения. Изображения и свързана информация, като например метаданни за изображения. Например събираме изображението, което предоставяте, когато използвате услуга с разрешение за изображения на Bing.
 • Контакти и взаимоотношения. Данни за Вашите контакти и взаимоотношения, когато използвате даден продукт за споделяне на информация с други хора, за управление на контакти, за общуване с други хора или за подобрение на Вашата продуктивност.
 • Социални данни. Информация за Вашите взаимоотношения и взаимодействията между Вас и други хора и организации, като например видове ангажименти (например харесвания, нехаресвания, събития и др.), свързани с хора и организации.
 • Данни за местоположението. Данни за местоположението на Вашето устройство, които биха могли да са или точни, или неточни. Например събираме данни за местоположението с помощта на Глобална навигационна сателитна система (GNSS) (например GPS), както и данни за клетъчни кули и Wi-Fi хотспотове в близост. Местоположението също може да бъде предположено от IP адреса на устройството или данните в профила на Вашия акаунт, които показват къде се намира с по-малка прецизност, като например на ниво град или пощенски код.
 • Друга информация. Друга информация, предоставена от използването от Ваша страна на продуктите ни. Например данни, като бутоните, които натискате на безжичен Xbox контролер чрез Xbox Live, данни от скелетно проследяване, когато използвате Kinect, и други сензорни данни, като например броя на стъпките, които сте направили, когато използвате устройства, които имат приложими сензори. А ако използвате "Разходи", по Ваше указание също може да събираме информация за данни за транзакции от издателя на Вашата кредитна карта, за да предоставяме услугата.

Съдържание. Съдържанието на Вашите файлове и комуникации, които въвеждате, качвате, получавате, създавате и управлявате. Например, ако изпращате файл чрез Skype до друг потребител на Skype, е необходимо да съберем съдържанието на файла, за да го покажем на Вас и другия потребител. Ако получите имейл чрез Outlook.com, трябва да съберем съдържанието на този имейл, за да го доставим в папката Ви "Входящи" и да Ви го покажем, като Ви предоставяме възможност да изпратите отговор и да го съхранявате, докато не решите да го изтриете. Друго съдържание, което събираме, когато Ви предоставяме продукти, включва:

 • комуникации, включително аудио, видео, текст (въведен, написан на ръка, продиктуван или друго) в съобщение, имейл, обаждане, заявка за събрание или чат.
 • Снимки, изображения, песни, филми, софтуер и други мултимедии или документи, които съхранявате, извличате или обработвате по друг начин в нашия облак.

Видео или запис. Записи на събития и дейности в сградите на Microsoft, търговски пространства и други местоположения. Ако влезете в местоположения или други обекти на Microsoft Store или присъствате на събитие на Microsoft, което се записва, може да обработим Вашето изображение и гласови данни.

Обратна връзка и оценки. Информацията, която ни предоставяте, и съдържанието на съобщенията, които ни изпращате, като обратна връзка, данни от проучвания и прегледи на продукти, написани от Вас.

Специфичните за продукта раздели по-долу описват практики за събиране на данни, приложими за използването на тези продукти.

Как използваме личните данниКак използваме личните данниmainhowweusepersonaldatamodule
Резюме
Пълен текст

Microsoft използва данните, които събираме, за да Ви предоставим обогатени, интерактивни изживявания. По-конкретно използваме данните, за да:

 • Предоставяме нашите продукти, което включва актуализиране, защита и отстраняване на неизправности, както и осигуряване на поддръжка. Това също включва споделяне на данни, когато това се изисква за предоставяне на услугата или извършване на транзакциите, които сте заявили.
 • Подобряваме и разработваме нашите продукти.
 • Персонализираме нашите продукти и предоставяме препоръки.
 • Рекламираме и търгуваме с Вас, което включва изпращане на промоционални съобщения, целева реклама и представяне на подходящи предложения.

Също така използваме данните, за да управляваме нашия бизнес, което включва анализиране на нашата работа, спазване на нашите правни задължения, развиване на нашата работна сила и провеждане на проучвания.

За тези цели комбинираме данните, които събираме от различни контексти (например от използването на два продукта на Microsoft). Например Cortana използва любимите Ви спортни отбори, които добавяте в приложението Спорт на Microsoft, за да Ви предоставя информация, свързана с Вашите интереси, а Microsoft Store използва информация за приложенията и услугите, които използвате, за да предоставя персонализирани препоръки за приложения. Независимо от това разполагаме с вградени технологични и процедурни защити, създадени за предотвратяване на определени комбинации от данни в случаите, когато това се изисква от закона. Например, когато това се изисква от закона, съхраняваме данните, които събираме от Вас, когато не сте удостоверени (не сте влезли във Вашия акаунт), отделно от всяка информация за акаунта, която директно Ви идентифицира, като например Вашето име, имейл адрес или телефонен номер.

Обработването на лични данни за тези цели включва както автоматизирани, така и ръчни (човешки) методи на обработка. Нашите автоматизирани методи често са свързани и се поддържат от нашите ръчни методи. Например нашите автоматизирани методи включват изкуствен интелект (AI), който определяме като набор от технологии, които позволяват на компютрите да възприемат, учат, разсъждават и помагат при вземането на решения за разрешаване на проблеми по начини, подобни на човешките. За да изграждаме, обучаваме и подобряваме точността на нашите автоматизирани методи за обработка (включително AI), преглеждаме ръчно някои от прогнозите и заключенията, получени чрез автоматизираните методи, спрямо базовите данни, от които са били представени прогнозите и направените заключения. Например преглеждаме ръчно кратки фрагменти от малка извадка от гласови данни и сме предприели стъпки за деидентификация, за да подобрим услугите за говор, като например разпознаване и превод.

Когато обработваме лични данни за Вас, ние го правим с Ваше съгласие и/или спрямо изискванията за предоставяне на използваните от Вас продукти, да управляваме нашата бизнес дейност, да отговаряме на нашите договорни и правни задължения, да защитаваме нашите системи и клиенти или за изпълнение на други законни интереси на Microsoft, както е описано в този раздел и раздела Причини, поради които споделяме лични данни на настоящата декларация за поверителност. Когато прехвърляме лични данни от Европейското икономическо пространство, ние правим това въз основа на редица правни механизми, както е описано в раздела Къде съхраняваме и обработваме лични данни на настоящата декларация за поверителност.

Повече за целите на обработката:

 • Предоставяне на нашите продукти. Използваме данни, за да управляваме нашите продукти и да предоставяме обогатени, интерактивни изживявания. Например, ако използвате OneDrive, ние обработваме документите, които качвате в OneDrive, за да Ви дадем възможност да извличате, изтривате, редактирате, препращате или по друг начин да ги обработвате, по Ваше указание като част от услугата. Или, ако например въведете заявка за търсене в търсачката Bing, използваме тази заявка, за да Ви покажем резултатите от търсенето. Освен това, тъй като комуникациите са функция на различни продукти, програми и дейности, използваме данни, за да се свързваме с Вас. Например може да се свържем с Вас по телефон, имейл или по друг начин, за да Ви уведомим, когато даден абонамент изтича, или за да обсъдим Вашия акаунт за лицензиране. Също така се свързваме с Вас с цел защита на нашите продукти, като например, за да Ви уведомим, когато са налични продуктови актуализации.
 • Подобрение на продукти. Използваме данни за постоянно подобряване на нашите продукти, включително добавяне на нови функции или възможности. Например използваме отчетите за грешки за подобряване на функциите за защита, заявките за търсене и щракванията в Bing с цел повишаване на уместността на резултатите от търсенето, данните за използването с цел определяне на приоритетни нови функции и гласови данни с цел подобряване на точността на разпознаването на говор.
 • Персонализиране. Много продукти включват персонализирани функции, като например препоръки, които подобряват производителността и удоволствието. Тези функции използват автоматизирани процеси за персонализиране на Вашите изживявания с продуктите въз основа на данните, с които разполагаме за Вас, като например изводи, които сме си направили за Вас и използването от Ваша страна на продукта, дейностите, интересите и местоположението. Например в зависимост от Вашите настройки, ако предавате поточно филми в браузър на Вашето устройство с Windows, може да виждате препоръка за приложение от Microsoft Store, което предава поточно по-ефективно. Ако използвате акаунт в Microsoft, с Ваше разрешение можем да синхронизираме настройките Ви на няколко устройства. Много от нашите продукти предоставят контроли за забраняване на персонализираните функции.
 • Активиране на продукти. Използваме данни, като например идентификатори за типа устройство или приложение, местоположение, еднозначни идентификатори на устройството, приложението, мрежата и абонамента, за да активираме продукти, изискващи активиране.
 • Разработване на продукти. Използваме данни за разработване на нови продукти. Например използваме данни, които често са деидентифицирани, за да разберем по-добре нуждите от изчислителна мощ и производителност на нашите клиенти, които стоят в основата на разработването на нови продукти.
 • Поддръжка на клиенти. Използваме данни за отстраняване на неизправности и диагностициране на проблеми в продуктите, за поправка на устройства на клиенти, както и за предоставяне на други услуги по обслужването и поддръжката на клиенти.
 • Помощ със защитата и отстраняването на неизправности. Използваме данни, които да ни помогнат със защитата и отстраняването на неизправности в нашите продукти. Това включва използване на данни за осигуряване на защита и безопасност на нашите продукти и клиенти, за откриване на злонамерен софтуер и злонамерени дейности, за отстраняване на неизправности с производителността и съвместимостта, за да помогнем на клиентите да извлекат максимума от изживяванията си и за да ги уведомяваме за актуализации на нашите продукти. Това може да включва използване на автоматизирани системи за откриване на проблеми със защитата и безопасността.
 • Безопасност. Използваме данни за защита на безопасността на нашите продукти и клиенти. Нашите функции и продукти за защита могат да нарушат работата на злонамерен софтуер и да уведомят потребителите, в случай че такъв бъде открит на устройствата им. Например някои от нашите продуктите, като например Outlook или OneDrive, автоматично извършват системно сканиране на съдържание с цел идентифициране на предполагаема нежелана поща, вируси, неправомерни действия или URL адреси, които са били отбелязани като съдържащи измами, фишинг или злонамерени връзки, и си запазваме правото да блокираме получаването на комуникации и да премахваме съдържание, ако е в нарушение на нашите условия.
 • Актуализации. Използваме данните, които събираме, за разработване на актуализации и корекции за защита на продукти. Например можем да използваме информация за възможностите на Вашето устройство, като например налична памет, за да Ви предоставим актуализация на софтуера или корекция за защита. Целта на актуализациите и корекциите е да направят Вашето изживяване с нашите продукти възможно най-добро, да Ви помогнат да защитите поверителността си и да защитите Вашите данни, да предоставят нови функции и да гарантират, че Вашето устройство е готово да обработи тези актуализации.
 • Промоционални съобщения. Използваме данните, които събираме, за предоставяне на промоционални съобщения. Можете да се запишете за имейл абонаменти и да изберете дали желаете да получавате промоционални съобщения от Microsoft по имейл, SMS, физическа поща и телефон. За информация относно управлението на Вашите данни за контакт, имейл абонаменти и промоционални съобщения вж. раздела Начини за осъществяване на достъп до и управление на личните Ви данни на настоящата декларация за поверителност.
 • Подходящи предложения. Microsoft използва данни, за да Ви предостави подходяща и ценна информация относно нашите продукти. Ние анализираме данни от различни източници, за да предсказваме информацията, която ще е най-интересна и подходяща за Вас, и за да Ви предоставим тази информация по различни начини. Например може да предскажем Ваш интерес по отношение на игри и да Ви представим нови игри, които може да Ви харесат.
 • Реклама. Microsoft не използва Вашата комуникация в имейли, чат, видеоразговори, гласова поща или Вашите документи, снимки или други лични файлове за целево рекламиране към Вас. Използваме данните, които събираме чрез нашите взаимодействия с Вас, чрез нашите продукти и уеб сайтове на трети лица, за рекламиране в нашите продукти и в собствености на трети лица. Можем да използваме автоматизирани процеси, чрез които рекламите да станат по-подходящи за Вас. За повече информация относно това как се използват Вашите данни с цел рекламиране вж. раздела Реклама на настоящата декларация за поверителност.
 • Търговия с извършване на транзакции. Използваме данни за осъществяване на Вашите транзакции с нас. Например можем да обработим информация за плащане, за да предоставим на клиентите абонаменти за продукти, и да използваме информацията за връзка, за да предоставим продукти, закупени от Microsoft Store.
 • Отчитане и бизнес операции. Използваме данни за анализиране на нашите операции и извършване на бизнес разузнаване. Това ни позволява да вземаме информирани решения, както и да докладваме за производителността на нашия бизнес.
 • Защита на правата и собствеността. Използваме данни за откриване и предотвратяване на измами, разрешаване на спорове, прилагане на споразумения и защита на нашата собственост. Например използваме данни, за да потвърждаваме валидността на софтуерните лицензи с цел намаляване на пиратството. Имаме право да използваме автоматизирани процеси за откриване и предотвратяване на дейности, които нарушават нашите права и правата на трети лица, като например измами.
 • Правно съответствие. Обработваме данни с цел правно съответствие. Например използваме възрастта на нашите клиенти, за да гарантираме, че изпълняваме нашите задължения относно защитата на поверителността на децата. Също така обработваме информация за връзка и идентификационни данни, за да помогнем на клиентите да упражнят правата си защита на данните.
 • Проучване. С подходящи технически и организационни мерки за защита на правата и свободите на физическите лица ние използваме данни за провеждане на проучвания, включително за обществени интереси и научни цели.
Причини, поради които споделяме лични данниПричини, поради които споделяме лични данниmainreasonswesharepersonaldatamodule
Резюме
Пълен текст

Споделяме личните Ви данни с Ваше съгласие или според необходимостта за завършване на дадена транзакция или предоставяне на продукт, който сте заявили или упълномощили. Например споделяме Вашите данни с трети страни, когато ни наредите да го направим, като в случаите, когато изпращате имейл на приятел, споделяте снимки и документи на OneDrive или свързвате профили с друга услуга. Ако използвате продукт на Microsoft, предоставен от организация, с която сте свързани, например работодател или учебно заведение, или използвате имейл адрес, предоставен от такава организация за достъп до продукти на Microsoft, споделяме определени данни, като например данни за взаимодействие и диагностични данни, за да дадем възможност на Вашата организация да управлява продуктите. Когато предоставяте разплащателни данни при извършване на покупка, ние ги споделяме с банки и други институции, които обработват платежните транзакции или извършват други финансови услуги, както и с цел предотвратяване на измами и намаляване на кредитния риск.

Освен това споделяме лични данни с филиали и дъщерни дружества, контролирани от Microsoft. Също така споделяме лични данни с доставчици или агенти, работещи от наше име за целите, описани в настоящата декларация. Например фирмите, които сме наели да осигуряват поддръжка при обслужването на клиенти или да съдействат за защитата на нашите системи и услуги, може да се нуждаят от достъп до лични данни с цел предоставянето на тези функции. В такива случаи тези компании трябва да спазват изискванията ни за защита и безопасност на личните данни и нямат право да използват личните данни, които са получили от нас за никакви други цели. Можем да разкриваме лични данни и като част от корпоративна транзакция, напр. сливане или продажба на активи.

На последно място ние запазваме, осъществяваме достъп до, прехвърляме, разкриваме и съхраняваме Вашите лични данни, включително личното Ви съдържание (като например съдържанието на имейлите в Outlook.com или файлове в лични папки в OneDrive), когато имаме достатъчно основания да смятаме, че това е необходимо за извършване на някое от следните действия:

 • спазване на изискванията на приложимото законодателство или в хода на валиден съдебен процес, включително от правоприлагащи или други държавни агенции;
 • защита на нашите клиенти, като например за предотвратяване на нежелана поща или опити за измами на потребители на продуктите, както и помощ за предотвратяване на загуба на човешки живот или сериозни физически увреждания;
 • управление и поддръжка на безопасността на нашите продукти, включително и за да се предотврати или спре атака на нашите компютърни системи или мрежи;
 • защита на правата или собствеността на Microsoft, включително прилагането на условията, регулиращи използването на услугите. Ако обаче получим информация, че някой използва нашите услуги за трафик на открадната интелектуална или физическа собственост на Microsoft, няма да разглеждаме поверителното съдържание на клиента, но имаме право да отнесем въпроса до правоприлагащите органи.

За повече информация относно данните, които разкриваме в отговор на искания от правоприлагащите органи и други държавни агенции, вж. нашия Отчет за искания от правоприлагащи органи.

Имайте предвид, че някои от нашите продукти включват връзки към или предоставят по друг начин достъп до продукти на трети лица, които имат различни практики за поверителност от тези на Microsoft. Ако предоставяте лични данни на който и да е от тези продукти, Вашите данни се регулират от техните правила за поверителност.

Начини за осъществяване на достъп до и управление на личните Ви данниНачини за осъществяване на достъп до и управление на личните Ви данниmainhowtoaccesscontrolyourdatamodule
Резюме
Пълен текст

Можете да осъществите достъп до и да управлявате Вашите лични данни, получени от Microsoft, чрез предоставените Ви от Microsoft инструменти, описани по-долу, или като се свържете с Microsoft. Например:

 • Ако Microsoft е получила Вашето съгласие за използване на Вашите лични данни, можете да оттеглите това съгласие по всяко време.
 • Можете да поискате достъп до, изтриване на и актуализиране на Вашите лични данни.
 • Ако искате да пренесете Вашите данни на друго място, можете за целта да използвате предоставени от Microsoft инструменти, а ако няма наличен, можете да се свържете с Microsoft за помощ.

Можете също така да възразите срещу или да ограничите използването на Вашите лични данни от страна на Microsoft. Например можете да възразите по всяко време на използването на Вашите лични данни от наша страна:

 • за целите на директния маркетинг;
 • когато изпълняваме задача в обществен интерес или преследваме нашите законни интереси или тези на трето лице.

Може да имате тези права съгласно приложимото законодателство, включително Общия регламент относно защитата на данните (GDPR) на ЕС, но ги предлагаме независимо от Вашето местоположение. В някои случаи Вашата възможност да осъществявате достъп до или управлявате личните данни ще бъде ограничена, както се изисква или разрешава от приложимото законодателство.

Ако Вашата организация, като например Вашият работодател, учебно заведение или доставчик на услуги, Ви предоставя достъп до и администрира използването на продукти на Microsoft от Ваша страна, се свържете с Вашата организация, за да научите повече относно начините за достъп и контрол на личните данни.

Можете да осъществявате достъп до и да управлявате Вашите лични данни, получени от Microsoft, и да упражнявате Вашите права за защита на данните чрез различни инструменти, които предоставяме. Инструментите, които ще са Ви най-полезни, зависят от нашите взаимодействия с Вас и използването от Ваша страна на нашите продукти. По-долу следва общ списък с инструментите, които предоставяме, за да Ви помогнем да управлявате Вашите лични данни; възможно е определени продукти да предоставят допълнителни начини за управление.

 • Табло за поверителност на Microsoft. Можете да управлявате някои от данните, които Microsoft обработва от Вашето използване на акаунт в Microsoft, от Табло за поверителност на Microsoft. Оттук например можете да преглеждате и да изчиствате данните за сърфиране, търсене и местоположение, свързани с Вашия Акаунт в Microsoft.
 • Cortana. Можете да управлявате някои от данните, до които Cortana има достъп или съхранява във Вашия Бележник на Cortana и настройки на Cortana.
 • Акаунт в Microsoft. Ако желаете да осъществите достъп до, да редактирате или да премахнете информацията на профила и информация за плащания във Вашия акаунт в Microsoft, да смените паролата си, да добавите информация за защита или да закриете акаунта си, можете да го направите, като посетите Уеб сайта на акаунта в Microsoft.
 • Център за услуги за корпоративно лицензиране (VLSC). Ако сте клиент на корпоративното лицензиране, можете да управлявате Вашата информация за връзка и данни за абонамент и лицензиране от едно местоположение, като посетите Уеб сайт на центъра за услуги за корпоративно лицензиране.
 • Skype. Ако желаете да осъществите достъп до, да редактирате или да премахнете определена информация за профила или за плащане в Skype или да промените паролата си, влезте в акаунта си. Ако желаете да експортирате своята хронология на чата от Skype или файловете, споделени в Skype, можете да заявите копие.
 • Xbox. Ако използвате Xbox Live или Xbox.com, можете да преглеждате или редактирате личните си данни, включително информацията за плащане и акаунта, настройките за поверителност и интернет безопасност и предпочитания за споделяне на данни, като отидете в Моят Xbox от конзолата Xbox или на уеб сайта Xbox.com.
 • Microsoft Store. Можете да осъществите достъп до информация за профила и акаунта си в Microsoft Store, като отидете на Microsoft Store и изберете Преглед на акаунта или Хронология на поръчките.
 • Microsoft.com. Можете да осъществявате достъп до и да актуализирате профила си на адрес: microsoft.com, като посетите страница на профила на акаунта в Microsoft.
 • Ако имате публичен профил в Microsoft Developer Network (MSDN), можете да осъществявате достъп до и да редактирате данните си, като влезете на Форум за MSDN.

Не всички лични данни, обработвани от Microsoft, могат да бъдат достъпни или управлявани чрез инструментите по-горе. Ако искате да осъществите достъп до и да управлявате лични данни, обработвани от Microsoft, които не са налични чрез инструментите по-горе или директно чрез продуктите на Microsoft, които използвате, винаги можете да се свържете с Microsoft на адреса в раздела Как да се свържете с нас или като използвате нашия уеб формуляр. Ние ще отговорим на заявките за управление на личните Ви данни в рамките на 30 дни.

Вашите предпочитания за комуникация

Можете да изберете дали желаете да получавате рекламни съобщения от Microsoft по имейл, SMS, физическа поща и телефон. Ако получавате рекламни имейл съобщения или SMS от нас и желаете да се отпишете от тях, можете да направите това, като следвате указанията в настоящото съобщение. Също така можете да изберете дали да получавате промоционални имейли, телефонни обаждания и стандартна поща, като влезете с Вашия личен акаунт в Microsoft и прегледате разрешения за комуникация, където можете да актуализирате информацията за връзка, да управлявате предпочитанията си за контакт за всички услуги в рамките на Microsoft, да се отпишете от имейл абонаменти и да изберете дали да споделите информация за връзка с Вас с партньори на Microsoft. Ако нямате личен акаунт в Microsoft, можете да управлявате Вашите имейл предпочитания за контакт с Microsoft, като използвате този уеб формуляр. Тези възможности за избор не се прилагат за задължителните комуникации по обслужването, които са част от определени продукти, програми или дейности на Microsoft, проучвания или други информационни комуникации със собствен метод за отмяна на абонамент.

Вашите възможности за избор на реклама

За да се отпишете от получаването на реклама въз основа на интереси от Microsoft, посетете страница за отписване. Когато се отпишете, Вашите предпочитания ще се съхраняват в бисквитка, която е специфична за използвания от Вас уеб браузър. Бисквитката за отписване има срок на годност от пет години. Ако изтриете бисквитките от устройството си, трябва отново да изпълните процедурата за отказ.

Също така можете да свържете своя избор за отказ с личния си акаунт в Microsoft. След това Вашият избор ще се прилага за всяко устройство, от което влизате в този акаунт, и ще продължи да се прилага, докато от същото устройство не се влезе в друг личен акаунт в Microsoft. Ако изтриете бисквитките от устройството си, за да важат настройките, трябва отново да влезете в акаунта си.

За контролирана от Microsoft реклама, която се показва в приложения в Windows, можете да използвате опцията за отписване, свързана с Вашия личен акаунт в Microsoft, или да се отпишете от рекламата въз основа на интереси чрез изключване на ИД за реклама от настройките на Windows.

Тъй като данните, използвани за реклама въз основа на интереси, се използват и за други необходими цели (включително предоставяне на продуктите ни, анализ и разкриване на измами), при отписване от рекламата въз основа на интереси тези данни не престават да бъдат събирани. Ще продължите да получавате реклами, въпреки че може да не са толкова подходящи за Вас.

Можете да се отпишете от получаването на реклами въз основа на интереси от трети лица, с които сме партньори, като посетите сайтовете им (вж. по-горе).

Контроли, базирани на браузъра

Когато използвате даден браузър, можете да управлявате Вашите лични данни с определени функции. Например:

 • Контроли на бисквитките. Можете да управлявате данните, съхранявани от бисквитките, и да оттеглите съгласието си на бисквитки, като използвате контролите за бисквитки, базирани на браузър, описани в раздел Бисквитки на настоящата декларация за поверителност.
 • Защита от проследяване. Можете да управлявате данните, които сайтове на трети лица могат да събират за Вас, с помощта на "Защита от проследяване" в Internet Explorer (версия 9 и по-нова). Тази функция ще блокира съдържание на трети лица, включително бисквитки, от всеки сайт, който добавите към списък за защита от проследяване.
 • Контроли на браузъра за "Забрана на следенето". Някои браузъри имат вградени функции "Забрана на следенето" (DNT), които могат да изпратят сигнал до уеб сайтовете, които посещавате, посочвайки, че не желаете да бъдете проследявани. Поради факта, че все още няма общо разбиране за това как сигналът за DNT трябва да бъде интерпретиран, към момента услугите на Microsoft не отговарят на сигнали за DNT от браузъра. Продължаваме да работим с онлайн индустрията относно дефиниране на общо разбиране за това как трябва да бъдат третирани DNT сигналите. В същото време можете да използвате обхвата на други инструменти, които предлагаме за контрол върху събирането и използването на данни, като също така ще имате възможност да се откажете от получаването на реклама въз основа на интереси от Microsoft, както е описано по-горе.
Бисквитки и подобни технологииБисквитки и подобни технологииmaincookiessimilartechnologiesmodule
Резюме
Пълен текст

Бисквитките представляват малки текстови файлове, поставени на Вашето устройство с цел съхранение на данни, които могат да бъдат извикани от уеб сървър в домейна, който е поставил бисквитката. Тези данни често се състоят от низ от цифри и букви, който идентифицира по уникален начин Вашия компютър, но може да съдържа и друга информация. Някои бисквитки се поставят на трети лица, които действат от наше име. Използваме бисквитки и подобни технологии за съхранение и зачитане на Вашите предпочитания и настройки, предоставяне на възможност за влизане, предоставяне на реклама въз основа на интересите, борба срещу измами, анализ как работят нашите продукти и изпълнение на други легитимни цели. Приложенията на Microsoft използват допълнителни идентификатори за подобни цели, като например ИД за реклама в Windows, като много от нашите уеб сайтове и приложения съдържат също уеб маяци или други подобни технологии, както е описано по-долу.

Как използваме бисквитките и подобните на тях технологии

Microsoft използва бисквитки и подобни на тях технологии за няколко цели в зависимост от контекста или продукта, включително:

 • Съхранение на Вашите предпочитания и настройки. Използваме бисквитки за съхранение на Вашите предпочитания и настройки на Вашето устройство, както и за подобряване на изживяванията Ви. Ако например въведете Вашия град или пощенски код, за да получавате местни новини или информация за времето на уеб сайт на Microsoft, в зависимост от Вашите настройки ние можем да съхраним тези данни в бисквитка, за да виждате приложима местна информация, когато се върнете в сайта. Чрез записването на Вашите предпочитания с бисквитки, като например предпочитания от Вас език, не се налага многократно да въвеждате Вашите предпочитания. Ако се отпишете от получаването на реклами въз основа на интереси, ние съхраняваме Вашето предпочитание за отписване в бисквитка на Вашето устройство.
 • Влизане и удостоверяване. Използваме бисквитки за удостоверяването Ви. При влизане в даден уеб сайт с Вашия личен акаунт в Microsoft ние запазваме уникален ИД номер и точния момент на влизането в шифрована бисквитка на Вашето устройство. Тази бисквитка Ви позволява да преминавате от страница на страница в сайта, без да е необходимо да влизате отново на всяка страница. Можете също да запишете своята информация за влизане, така че да не се налага да влизате при всяко следващо посещение на сайта.
 • Защита. Използваме бисквитки, за да обработваме информацията, която ни помага да защитаваме нашите продукти, както и да откриваме измами и злоупотреби.
 • Съхранение на информация, която предоставяте в уеб сайт. Използваме бисквитки, за да запомним информацията, която сте споделили. Когато предоставяте информация на Microsoft, като например при добавяне на продукти в количка за пазаруване в уеб сайтовете на Microsoft, съхраняваме данните в бисквитка с цел запомняне на информацията.
 • Социални мрежи. Някои от нашите уеб сайтове включват бисквитки на социални мрежи, включително тези, които разрешават на потребителите, влезли в услугата за социална мрежа, да споделят съдържание чрез тази услуга.
 • Обратна връзка. Microsoft използва бисквитки, за да Ви даде възможност за предоставяне на обратна връзка в даден уеб сайт.
 • Реклами въз основа на интереси. Microsoft използва бисквитки с цел събиране на данни за Вашите действия онлайн и идентифициране на Вашите интереси, за да можем да предоставим най-подходящите за Вас реклами. Можете да се отпишете от получаването на реклами въз основа на интереси от Microsoft, както е описано в раздела Начини за осъществяване на достъп до и управление на личните Ви данни на настоящата декларация за поверителност.
 • Показване на реклами. Microsoft използва бисквитки с цел запис на броя посетителите, щракнали върху дадена реклама, и запис на рекламите, които сте прегледали, за да не виждате една и съща реклама многократно.
 • Анализ. Използваме собствени бисквитки и такива на трети лица, както и други идентификатори, които ни помагат да събираме данни за употребата и производителността им. Например може да използваме бисквитки за преброяване на броя уникални посетители на дадена уеб страница или услуга, както и за разработване на друга статистика за операциите на нашите продукти.
 • Технически показатели. Microsoft използва бисквитки, за да разбере и подобри начина на работа на нашите продукти. Например използваме бисквитки за събиране на данни, които помагат при балансиране на натоварването. Това допринася нашите уеб сайтове да останат изправни и работещи.

Някои от бисквитките, които обичайно използваме, са изброени по-долу. Този списък не е изчерпателен, а има за цел да илюстрира основните цели, поради които поставяме бисквитки. Ако посетите някой от нашите уеб сайтове, същият ще постави някои или всички от изброените по-долу бисквитки:

 • MUID, MC1 и MSFPC; Идентифицира уникални уеб браузъри при посещение на сайтове на Microsoft. Тези бисквитки се използват за реклама, анализи на сайтовете и други оперативни цели.
 • ANON; Съдържа ANID, еднозначен идентификатор, извлечен от Вашия акаунт в Microsoft, който се използва за реклама, персонализиране и оперативни цели. Използва се и за запазване на Вашия избор за отписване от рекламите въз основа на интереси от Microsoft, ако сте избрали да свържете това отписване със своя акаунт в Microsoft.
 • CC; Съдържа код на страна, определен от Вашия IP адрес.
 • PPAuth, MSPAuth, MSNRPSAuth, KievRPSAuth, WLSSC, MSPProf; Помага за удостоверяването Ви, когато влизате в акаунта си в Microsoft.
 • MC0; Открива дали бисквитките са разрешени в браузъра.
 • MS0; Идентифицира конкретна сесия.
 • NAP; Съдържа шифрована версия на Вашата страна, пощенски код, възраст, пол, език и професия, ако са известни, на базата на профила на Вашия акаунт в Microsoft.
 • MH; Появява се на съвместни сайтове, където Microsoft си партнира с рекламодател. Тази бисквитка идентифицира рекламодателя с цел да бъде избрана правилната реклама.
 • childinfo, kcdob, kcrelid, kcru, pcfm; Съдържа информация, която акаунтът в Microsoft използва на страниците си във връзка с детски акаунти.
 • MR; Използва се за събиране на информация за целите на анализа.
 • x-ms-gateway-slice; Идентифицира шлюз за балансиране на натоварването.
 • TOptOut. Съхранява Вашия избор да не получавате реклами въз основа на интереси, предоставяни от Microsoft.

В допълнение към бисквитките, които Microsoft поставя при посещение на нашите уеб сайтове, трети страни също могат да поставят бисквитки при посещение на сайтове на Microsoft. Например:

 • Фирми, които наемаме да предоставят услуги от наше име, като например анализ на сайтове, поставят бисквитки, когато посещавате нашите сайтове. Вижте връзките за отписване по-долу.
 • Фирми, които предоставят съдържание, като например видеоклипове, новини или реклами на сайтове на Microsoft, поставят техни бисквитки. Тези фирми използват данните, които обработват съгласно техните декларации за поверителност, които може да позволят на тези фирми да събират и комбинират информация за Вашите дейности на уеб сайтове, приложения или онлайн услуги.

Начин на управление на бисквитките

Повечето уеб браузъри автоматично приемат бисквитките, но предоставят контроли, които Ви позволяват да ги блокирате или изтривате. В Microsoft Edge например можете да блокирате или изтривате бисквитките, като изберете Настройки > Поверителност и защита > Изчистване на данни за сърфирането > Данни за бисквитки и записани уеб сайтове. За повече информация относно начина, по който можете да изтриете бисквитките си в браузъри на Microsoft вж. Microsoft Edge or Internet Explorer. Ако използвате друг браузър, прегледайте инструкциите му. .

Определени функции на продуктите на Microsoft зависят от бисквитките. Ако решите да блокирате бисквитките, е възможно да не можете да влезете или използвате някои от тези функции, а предпочитанията, които зависят от бисквитките, ще бъдат изгубени. Ако изберете да изтриете бисквитките, настройките и предпочитанията, управлявани от съответните бисквитки, включително и предпочитания за рекламата, се изтриват и ще се наложи да бъдат създадени повторно.

Допълнителните контроли за поверителност, които могат да повлияят на бисквитките, включително функцията "Защита от проследяване" на браузърите на Microsoft, са описани в раздел Начини за осъществяване на достъп до и управление на личните Ви данни на настоящата декларация за поверителност.

Използване на уеб маяци и услуги за анализ от наша страна

Някои уеб страници на Microsoft може да съдържат електронни етикети, наречени уеб маяци, които използваме за предоставяне на бисквитки на нашите уеб сайтове, преброяване на потребителите, които са посетили тези уеб сайтове, и предоставяне на съвместни продукти. Също така включваме и уеб маяци или подобни технологии в нашите електронни съобщения, за да разберем дали съобщенията са били отворени и дали са предизвикали някаква реакция.

Освен че поставяме уеб маяци на нашите собствени уеб сайтове, понякога работим и с други фирми, поставяйки уеб маяци на техните уеб сайтове или реклами. Това например ни помага да водим статистика за това колко често щракването върху реклама на уеб сайт на Microsoft е предизвикало покупка или друго действие на уеб сайта на рекламиращата компания. Това също така ни позволява да разберем Вашата дейност на уеб сайта на партньор на Microsoft във връзка с Вашето ползване на продукт или услуга на Microsoft.

И накрая, продуктите на Microsoft често съдържат уеб маяци или други подобни технологии от доставчици на услуги за анализи трети лица, които ни помагат за съставянето на обобщени статистически данни относно ефективността на нашите промоционални кампании или други операции. Тези технологии позволяват на доставчиците на анализ на данни да поставят или четат свои собствени бисквитки или други идентификатори на Вашето устройство, чрез които да могат да събират информация за Вашите посещения на приложения, уеб сайтове или други продукти. Все пак забраняваме на въпросните доставчици на услуги за анализ да използват уеб маяци на нашите сайтове с цел събиране или достъп до информация, която пряко Ви идентифицира (например Вашето име или имейл адрес). Можете да се отпишете от събирането на данни или използването им от някои от тези доставчици на услуги за анализи, като щракнете върху някоя от следните връзки: Adjust, AppsFlyer, Clicktale, Flurry Analytics, Google Анализ (изисква инсталиране на добавка за браузъра), Kissmetrics, Mixpanel, Nielsen, Acuity Ads или WebTrends.

Други подобни технологии

В допълнение към стандартните бисквитки и уеб маяци, нашите продукти могат да използват други технологии за съхранение и четене на файлове с данни на компютъра Ви. Това обикновено се прави, за да запазите предпочитанията си или за да повишите скоростта и производителността чрез локално съхраняване на определени файлове. Подобно на стандартните бисквитки тези технологии могат също да съхраняват уникален идентификатор на компютъра Ви, който проследява поведението. Такива технологии са Local Shared Objects (или "Flash бисквитки") и Silverlight Application Storage.

Local Shared Objects или "Flash бисквитки". Уеб сайтове, които използват технологии Adobe Flash, може да използват Local Shared Objects или "Flash бисквитки", за да съхраняват данни на компютъра Ви. За да разберете как да управлявате или блокирате Flash бисквитките, отидете на адрес Страница за помощ за Flash Player.

Silverlight Application Storage. Уеб сайтове или приложения, които използват технология Microsoft Silverlight, също имат способност да съхраняват данни, като използват Silverlight Application Storage. За да научите как да управлявате или да забраните подобно съхраняване, вж. раздела Silverlight на настоящата декларация за поверителност.

Продукти, предоставени от Вашата организация – бележка за крайните потребителиПродукти, предоставени от Вашата организация – бележка за крайните потребителиmainnoticetoendusersmodule
Резюме
Акаунт в MicrosoftАкаунт в Microsoftmainmicrosoftaccountmodule
Резюме
Пълен текст

С акаунт в Microsoft можете да влизате в продукти на Microsoft, както и в такива на избрани партньори на Microsoft. Личните данни, свързани с Вашия акаунт в Microsoft, включват идентификационни данни, име и данни за контакт, данни за плащане, данни за устройството и използването му, Вашите контакти, информация за Вашите дейности и Вашите интереси и предпочитани. Влизането в акаунта Ви в Microsoft допринася за персонализирането, последователните изживявания на различни продукти и устройства, позволява Ви да използвате място за съхранение на данни в облака, позволява Ви да извършвате плащания чрез платежни инструменти, съхранени във Вашия акаунт в Microsoft, и разрешава други функции. Има три вида акаунти в Microsoft:

 • Когато създавате свой собствен акаунт в Microsoft, свързан с Вашия личен имейл адрес, ние наричаме този акаунт личен акаунт в Microsoft.
 • Когато Вие или Вашата организация (като например работодател или Вашето учебно заведение) създавате Ваш акаунт в Microsoft, свързан с имейл адреса, предоставен от тази организация, считаме този акаунт за служебен или учебен акаунт.
 • Когато Вие или Вашият доставчик на услуги (като например доставчик на кабелни или интернет услуги) създавате Ваш акаунт в Microsoft, свързан с имейл адрес с домейн на Вашия доставчик на услуги, считаме този акаунт за акаунт на трето лице.

Лични акаунти в Microsoft. Данните, свързани с Вашия личен акаунт в Microsoft, и начинът, по който тези данни се използват, зависи от това как използвате акаунта.

 • Създаване на Ваш акаунт в Microsoft. Когато създавате личен акаунт в Microsoft, от Вас ще бъдат поискани някои лични данни и ще Ви бъде зададен уникален идентификационен номер с цел идентифициране на акаунта Ви и свързаната с него информация. Макар че някои от продуктите като тези, свързани с плащане, изискват истинско име, можете да влизате и използвате други продукти на Microsoft, без да предоставяте истинското си име. Някои от данните, които предоставяте, като например Вашето показвано име, имейл адрес или телефонен номер, могат да бъдат използвани от други потребители за откриване и свързване с Вас в рамките на продуктите на Microsoft. Например хора, които знаят Вашето показвано име, имейл адрес или телефонен номер, могат да го използват, за да Ви потърсят в Skype и да Ви изпратят покана да се свържете с тях. Имайте предвид, че ако използвате служебен или учебен имейл адрес, за да създадете личен акаунт в Microsoft, Вашият работодател или учебно заведение може да получи достъп до Вашите данни. В някои случаи ще трябва да промените имейл адреса на личен имейл адрес, за да продължите достъпа до ориентирани към потребители продукти (като например Xbox Live).
 • Влизане в акаунт в Microsoft. При влизане във Вашия акаунт в Microsoft създаваме запис, който включва датата и часа на влизането, информация за продукта, в който сте влезли, потребителското име, уникалния номер на Вашия акаунт, еднозначния идентификатор на устройството, IP адреса, операционната система и версията на браузъра.
 • Влизане в продукти на Microsoft. Влизането във Вашия акаунт позволява подобрено персонализиране, осигурява безпроблемна и съгласувана работа на продукти и устройства, позволява да осъществявате достъп до и да използвате място за съхранение на данни в облака, да извършвате плащания чрез платежни инструменти, съхранени във Вашия акаунт в Microsoft, като позволява и други подобрени функции и настройки. След като влезете във Вашия акаунт, ще останете в него, докато не излезете. Ако добавите акаунта си в Microsoft към устройство с Windows (версия 8 или по-нова), ще влизате автоматично в продукти, използващи акаунта в Microsoft, когато осъществявате достъп до тези продукти на това устройство. Когато сте влезли във Вашия акаунт, някои продукти ще показват Вашето име или потребителско име и Вашата снимка на профила (ако сте добавили такава към Вашия профил), което е част от използването на продуктите на Microsoft, включително във Вашите комуникации, социални взаимодействия и публични публикации.
 • Влизане в продукти на трети лица. Ако влезете в продукт на трето лице с Вашия акаунт в Microsoft, ще споделяте данни с третото лице съгласно неговите правила за поверителност. Освен това третото лице ще получи и номера на версията, присвоена към Вашия акаунт (нов номер на версия се задава всеки път, когато променяте Вашите данни за влизане), и информация, която описва дали Вашият акаунт е дезактивиран. Ако сте споделили своите данни за профила, третото лице може да показва Вашето име или потребителско име и снимка на профила (ако сте добавили такава към профила), когато сте влезли в продукта на това трето лице. Ако сте избрали да извършвате плащания на търговци трети лица с помощта на Вашия акаунт в Microsoft, Microsoft ще предаде информация, съхранена във Вашия акаунт в Microsoft, на третото лице или неговите доставчици (например администратори на плащания), която е необходима за обработване на Вашето плащане и изпълняване на Вашата поръчка (като например име, номер на кредитна карта, адрес на фактуриране и доставка, както и съответната информация за контакт). Третото лице може да използва или споделя данните, които получава, когато влизате или извършвате покупка в съответствие със своите собствени практики и правила. Трябва внимателно да преглеждате декларацията за поверителност на всеки продукт, в който влизате, и всеки търговец, от който закупувате, за да разберете как ще бъдат използвани събираните от него данни.

Служебни или учебни акаунти. Данните, свързани със служебен или учебен акаунт, и начинът им на използване обикновено наподобяват използването и събирането на данни, свързани с личен акаунт в Microsoft.

Ако Вашият работодател или учебно заведение използва Azure Active Directory (AAD), за да управлява акаунта, който Ви предоставя, можете да използвате Вашия служебен или учебен акаунт, за да влизате в продуктите на Microsoft, като например Office 365, и продукти на трети лица, предоставени Ви от Вашата организация. В случай че се изисква от организацията, ще бъдете помолени да предоставите телефонен номер или алтернативен имейл адрес за допълнителна проверка за защита. А ако Вашата организация е позволила, можете също така да използвате Вашия служебен или учебен акаунт, за да влизате в продукти на Microsoft или на трети лица, които придобивате за себе си.

Ако влизате в продукти на Microsoft със служебен или учебен акаунт, имайте предвид:

 • Собственикът на домейна, свързан с Вашия имейл адрес, може да управлява и администрира акаунта Ви, както и да получи достъп и да обработва данните Ви, включително съдържанието на водените от Вас комуникации и файловете Ви, включително данните, съхранявани в продуктите, предоставени Ви от Вашата организация, и продуктите, с които сте сдобили за лична употреба.
 • Използването от Ваша страна на продуктите е обект на правилата на организацията Ви, в случай че има такива. трябва да имате предвид правилата на Вашата организация и дали се чувствате комфортно да разрешите на Вашата организация достъп до Вашите данни, преди да изберете да използвате Вашия служебен или учебен акаунт за влизане в продукти, с които сте сдобили за лична употреба.
 • Ако загубите достъп до Вашия служебен или учебен акаунт (например, ако си смените работата), може да загубите достъп до продуктите, включително съдържанието, свързано с тези продукти, с които сте се сдобили от Ваше име, ако сте използвали Вашия служебен или учебен акаунт за вход в тези продукти.
 • Microsoft не носи отговорност относно практиките за поверителност или защита на Вашата организация, които могат да се различават от тези на Microsoft.
 • В случай че организацията Ви администрира използването на продукти на Microsoft от Ваша страна, насочвайте запитванията си относно поверителността, включително искания за упражняване на Вашите права за защита на данните, към Вашия администратор. Вижте също раздела Бележка за крайните потребители на настоящата декларация за поверителност.

Акаунти на трети лица. Данните, свързани с акаунт на Microsoft на трето лице, и начинът им на използване обикновено наподобяват използването и събирането на данни, свързани с личен акаунт в Microsoft. Доставчикът на услуги има контрол върху Вашия акаунт, включително възможността за достъп до или изтриване на Вашия акаунт. Необходимо е внимателно да прегледате условията, предоставени Ви от третото лице, за да разберете какво може да прави с Вашия акаунт.

Друга важна информация относно поверителносттаДруга важна информация относно поверителносттаmainotherimportantprivacyinformationmodule
Резюме

По-долу ще намерите допълнителна информация за поверителността, като например как защитаваме данните Ви, къде ги обработваме и колко дълго ги запазваме. Можете да намерите повече информация относно Microsoft и нашия ангажимент за защита на Вашата поверителност на Поверителност на Microsoft.

Защита на личните данниЗащита на личните данниmainsecurityofpersonaldatamodule
Резюме

Microsoft се ангажира да защитава сигурността на Вашите лични данни. Ние ползваме различни технологии и процедури за сигурност, за да защитим Вашите лични данни от неупълномощен достъп, използване или разкриване. Например съхраняваме личните данни, които ни предоставяте, на компютърни системи с ограничен достъп, които се намират в контролирани съоръжения. Когато предаваме строго поверителни данни (например номер на кредитна карта или парола) по интернет, ние ги защитаваме чрез шифроване. Microsoft спазва приложимите закони за защита на данните, включително приложимите закони за известяване при пробиви в защитата.

Къде съхраняваме и обработваме лични данниКъде съхраняваме и обработваме лични данниmainwherewestoreandprocessdatamodule
Резюме

Личните данни, събирани от Microsoft, може да се съхраняват и обработват във Вашия регион, в САЩ и в друга страна, където Microsoft или нейните свързани лица, дъщерни дружества или доставчици на услуги имат офиси или съоръжения. Microsoft поддържа главни центрове за данни в Австралия, Австрия, Бразилия, Канада, Чили, Финландия, Франция, Германия, Хонконг, Индия, Ирландия, Япония, Корея, Люксембург, Малайзия, Нидерландия, Сингапур, Южна Африка, Обединеното кралство и САЩ. Обикновено основното местоположение за съхранение е в региона на клиента или в САЩ, често с архивно копие в център за данни в друг регион. Местоположението(ята) за съхранение е(са) избрано(и), с цел ефективна работа, подобряване на производителността, както и създаване на повторения, за да са защитени данните в случай на прекъсване или друг проблем. Предприемаме мерки, за да гарантираме, че данните, които събираме съгласно настоящата декларация за поверителност, се обработват в съответствие с нейните разпоредби и изискванията на приложимото законодателство, независимо къде се намират данните.

Прехвърляме лични данни от Европейското икономическо пространство, Обединеното кралство и Швейцария в други страни, някои от които все още не са определени от Европейската комисия като страни със задоволително ниво на защита на данните. Например техните закони може да не гарантират същите права или там може да няма надзорен орган относно поверителността, който да може да адресира Вашите оплаквания. Когато извършваме такива прехвърляния, използваме редица правни механизми, включително договори, за да гарантираме, че Вашите права и защити пътуват редом с Вашите данни. За да научите повече за решенията на Европейската комисия относно адекватността на защитата на лични данни в страните, където Microsoft обработва лични данни, вж. тази статия на адрес: уеб сайта на Европейската комисия.

Microsoft Corporation спазва платформата "Защита на личните данни" между ЕС и САЩ и платформата "Защита на личните данни" между Швейцария и САЩ, установени от Министерството на търговията на САЩ относно събирането, използването и съхранението на лична информация, прехвърляна от Европейския съюз, Обединеното кралство и Швейцария в САЩ. Microsoft Corporation е удостоверила в Министерството на търговията, че се придържа към Принципите на "Защита на личните данни". Ако агенти трети лица обработват лични данни от наше име по начин, които не съответства на принципите на нито една от двете платформи "Защита на личните данни" (Privacy Shield), ние оставаме отговорни, освен ако не докажем, че не носим отговорност за събитието, в резултат на което възниква щетата. Контролираните от Microsoft Corporation дъщерни дружества в САЩ, идентифицирани в подаденото от нас самосертифициране, също се придържат към Принципите на "Щита за личните данни" (Privacy Shield) – за повече информация вж. списъка на Юридически лица и дъщерни дружества на Microsoft в САЩ, които се придържат към Принципите на Щита за личните данни (Privacy Shield).

В случай на конфликт между условията на настоящите правила за поверителност и Принципите на "Щита за личните данни" (Privacy Shield) се прилагат принципите на "Щита за личните данни" (Privacy Shield). За да научите повече за програмата "Щит за личните данни" (Privacy Shield) и за да прегледате нашата сертификация, посетете уеб сайт на Щита за личните данни (Privacy Shield).

Ако имате въпрос или оплакване във връзка с участието от страна на Microsoft в "Щит за личните данни" (Privacy Shield) в отношенията между ЕС и САЩ или между Швейцария и САЩ, Ви съветваме да се свържете с нас чрез нашия уеб формуляр. За всякакви оплаквания, свързани с платформите "Защита на личните данни" (Privacy Shield), които Microsoft не може да разреши директно, сме избрали да си сътрудничим със съответния орган на ЕС за защита на данните или с група, създадена от европейските органи за защита на данните, за решаване на спорове с лица от ЕС, както и с швейцарския федерален комисар за защита на данни и информация при разрешаването на спорове с граждани на Швейцария. Свържете се с нас, ако искате да Ви насочим към данните за контакт на Вашия орган за защита на данните. Както е обяснено допълнително в Принципите на "Защита на личните данни" (Privacy Shield), обвързващият арбитраж е наличен с цел отговаряне на остатъчните оплаквания, които не са разрешени с други средства. Microsoft се подчинява на правомощията за разследване и правоприлагане на Федералната търговска комисия на САЩ (FTC).

Съхранение на лични данни от наша странаСъхранение на лични данни от наша странаmainOurretentionofpersonaldatamodule
Резюме

Microsoft съхранява лични данни толкова време, колкото е необходимо за предоставяне на продуктите и изпълняване на транзакциите, които сте заявили, както и за други законови цели, като например спазване на нашите правни задължения, разрешаване на спорове и прилагане на нашите споразумения. Тъй като тези нужди може да варират при различни типове данни, контекста на нашите взаимодействия с Вас или използването на продуктите от Ваша страна, действителните периоди на съхранение може да варират значително.

Други критерии, използвани за определяне на периодите на съхранение, включват:

 • Имат ли клиентите очакването, че предоставяйки, създавайки и поддържайки данни, ние ще ги съхраняваме, докато те утвърдително не ги премахнат? Примерите включват документ, съхраняван от Вас в OneDrive, или имейл съобщение, което пазите в папка "Входящи" в Outlook.com. В такива случаи бихме се стремили да поддържаме данните, докато активно не ги изтриете, като например преместване на имейл от папка "Входящи" в Outlook.com до папката с изтрити елементи, а след това изчистване на съдържанието на папката (след изчистване на съдържанието на папката с изтрити елементи тези изчистени елементи остават в системата ни за период до 30 дни, преди окончателно да бъдат изтрити). (Обърнете внимание, че може да има други причини, поради които данните да трябва да бъдат изтрити по-рано, като например, ако превишите ограниченията на данните, които се съхраняват във Вашия акаунт.)
 • Има ли автоматична контрола, например в таблото за поверителност на Microsoft, която позволява на клиентите да осъществяват достъп до и да изтриват личните данни по всяко време? Ако няма такава, обикновено се приема по-кратък период на съхранение на данните.
 • Личните данни от поверителен тип ли са? Ако е така, обикновено за подходящ се приема по-кратък период на съхранение.
 • Фирмата Microsoft приела ли е и обявила ли е конкретен период на съхранение за определен тип данни? Например при заявки за търсене в Bing деидентифицираме съхранените заявки за търсене чрез отстраняване на целостта на IP адреса след 6 месеца, а идентификаторите на бисквитките и други сесийни идентификатори – след 18 месеца.
 • Предоставил ли е потребителят съгласие за по-дълъг период на съхранение? Ако това е така, ние ще съхраним данните според Вашето съгласие.
 • Подлежи ли Microsoft на правно, договорно или подобно задължение за съхранение или изтриване на данните? Примерите може да включват закони за задължително съхранение на данните в съответната юрисдикция, държавни нареждания за запазване на данните, свързани с разследване, или данни, съхранени за целите на даден съдебен спор. От друга страна, ако законът изисква от нас да премахнем незаконно съдържание, ние ще спазим това изискване.
РекламаРекламаmainadvertisingmodule
Резюме

Рекламите ни позволяват да предоставяме, поддържаме и подобряваме някои от нашите продукти. Microsoft не използва Вашата комуникация в имейли, чат, видеоразговори, гласова поща или Вашите документи, снимки или други лични файлове за целево рекламиране към Вас. Използваме други данни, описани по-долу, за рекламиране в нашите продукти и в собствености на трети лица. Например:

 • Microsoft има право да използва данните, които събираме, за да избере и предостави някои от рекламите, които виждате в уеб сайтовете на Microsoft, като например Microsoft.com, MSN и Bing.
 • Когато ИД за реклама е разрешен в Windows 10 като част от Вашите настройки за поверителност, трети лица могат да осъществяват достъп до и да използват ИД за реклама (до голяма степен по начина, по който уеб сайтовете могат да осъществяват достъп до и да използват еднозначен идентификатор, съхранен в бисквитка) за избор и предоставяне на реклами в тези приложения.
 • Може да споделяме данни, които събираме, с трети лица, като например Oath, AppNexus или Facebook (вж. по-долу), за да са рекламите, които виждате в нашите продукти, в техните продукти или на други сайтове и приложения, обслужвани от тези партньори, по-приложими и ценни за Вас.
 • Рекламодателите имат възможност да изберат да поставят нашите уеб маяци на своите сайтове или да използват подобни технологии, за да разрешат на Microsoft да събира информация на техните сайтове, като например дейности, покупки и посещения. Ние използваме тези данни от името на нашите рекламиращи клиенти за предоставяне на реклами.

Рекламите, които виждате, може да бъдат подбрани въз основа на данни, които обработваме за Вас, като например Вашите интереси и предпочитани, Вашето местоположение, Вашите транзакции, начина на използване на нашите продукти от Ваша страна, Вашите заявки за търсене или съдържанието, което разглеждате. Например, ако преглеждате съдържание в MSN за автомобили, може да показваме реклами за коли, а ако търсите "пицарии в Сиатъл" в Bing, може да виждате реклами в резултатите от търсенето за ресторанти в Сиатъл.

Рекламите, които виждате, също може да са подбрани на база на друга информация, научена за Вас във времето с помощта на демографски данни, данни за местоположение, заявки за търсене, интереси и предпочитани, данни за използването от нашите собствени продукти и сайтове и сайтовете и приложенията на нашите рекламодатели и партньори. Наричаме тези реклами "реклами въз основа на интереси" в настоящата декларация. Например, ако преглеждате съдържание за игри в xbox.com, може да виждате предложения за игри в MSN. За да предоставяме реклама въз основа на интереси, ние комбинираме бисквитки, поставени на устройството Ви, с помощта на информация, която събираме (като например IP адрес), когато браузърът Ви си взаимодейства с нашите уеб сайтове. Ако се отпишете от получаването на реклами въз основа на интереси, свързаните с тези бисквитки данни няма да се използват.

Допълнителна информация относно използването на данни от наша страна за рекламни цели:

 • Най-добри практики и поети ангажименти в рекламната индустрия. Microsoft е член на Network Advertising Initiative (NAI) и се придържа към Кодекса на поведение на NAI. Освен това се придържаме и към следните програми за саморегулация:
 • Целеви реклами на здравна тематика. В Съединените американски щати показваме реклами въз основа на интереси на базата на ограничен брой стандарти, неповерителни категории интереси, свързани със здравето, включващи алергии, артрит, холестерол, простуда и грип, диабет, стомашно-чревно здраве, главоболие/мигрена, здравословно хранене , здраво сърце, мъжко здраве, здраве на устната кухина, остеопороза, здраве на кожата, съня и грижа за зрението/очите. Освен това насочваме реклами въз основа на потребителски, неконфиденциални категории интереси на здравна тематика, както е поискано от страна на рекламодателите.
 • Децата и рекламата. Не показваме реклама въз основа на интереси на деца, чиито рождени дати в акаунтите им в Microsoft показват, че са на възраст под 16 години.
 • Запазване на данни. Запазваме данни за целите на рекламата въз основа на интереси за не повече от 13 месеца, освен ако не получим Вашето съгласие данните да бъдат запазени за по-дълъг период.
 • Споделяне на данни. В някои случаи споделяме с рекламодатели отчети за данните, които сме събрали от техните сайтове или реклами.

Данни, събирани от други рекламни фирми. Понякога рекламодателите включват свои собствени уеб маяци (или такива на други техни рекламни партньори) в показваните от нас реклами, които им дават възможност да поставят и четат своя собствена бисквитка. Освен това Microsoft си партнира с рекламни фирми, които са трети лица, с цел подпомагане на осъществяването на някои от нашите рекламни услуги, и също така позволяваме на други рекламни фирми, които са трети лица, да показват реклами на нашите сайтове. Тези трети лица също могат да поставят бисквитки на Вашия компютър, както и да събират данни за Вашите онлайн дейности в уеб сайтове или онлайн услуги. В момента тези фирми включват, но не са ограничени само, до: A9, AppNexus, Criteo, Facebook, MediaMath, nugg.adAG, Oath, Rocket Fuel и Yahoo!. Изберете някой от предходните връзки, за да откриете повече информация за практиките на всяка от фирмите, включително възможностите за избор, които те предлагат. Много от тези фирми също са членове на NAI или DAA, всеки от които предоставя лесен начин за отписване от целевите реклами на участващите фирми.

Събиране на данни от децаСъбиране на данни от децаmaincollectionofdatafromchildrenmodule
Резюме

Когато продукт на Microsoft събира информация за възрастта, а за Вашата юрисдикция съществува възрастово ограничение или се изисква разрешение за използването на продукта, то той ще блокира потребители под тази възраст или ще ги помоли да предоставят съгласие или разрешение от родител или настойник, преди да могат да го използват. Ние няма съзнателно да поискаме от деца под тази възраст да предоставят повече информация от изискваната за предоставяне на продукта.

Когато бъде дадено съгласие или удостоверяване от родител, детският акаунт се третира в голяма степен като всеки друг акаунт. Детето може да осъществява достъп до комуникационни услуги, като например Outlook и Skype, и свободно да комуникира и споделя данни с други потребители от всички възрасти.

Родителите могат да променят или да оттеглят вече дадено съгласие, както и да преглеждат, редактират и изискват изтриването на личните данни на децата, за които са представили съгласие или разрешение. Например родителите могат да осъществят достъп до техния личен Акаунт в Microsoft и да изберат Разрешения. За потребители на Minecraft за PC/Java и други игри на Mojang родителите могат да посетят страница на акаунт в Mojang.

Издания за предварителен преглед или безплатни изданияИздания за предварителен преглед или безплатни изданияmainpreviewreleasesmodule
Резюме

Microsoft предлага предварителни версии, участие в Insider, бета-версии или други безплатни продукти и функции ("предварителни версии"), за да Ви даде възможност за оценяване и предоставяне на данни на Microsoft за използването на продукта, включително обратна връзка и данни за устройството и използването. В резултат на това програмите за предварителен преглед могат автоматично да събират допълнителни данни, да предоставят по-малко контроли, включвайки по-малки или различни мерки за поверителност и защита в сравнение с обикновено прилаганите в нашите продукти. Ако вземете участие в нашите програми за предварителен преглед, можем да се свържем с Вас, за да получим обратна връзка или за да разберем дали имате интерес да продължите да използвате продукта след неговото официално стартиране.

Промени в тази декларация за поверителностПромени в тази декларация за поверителностmainchangestothisprivacystatementmodule
Резюме

Актуализираме настоящата декларация за поверителност, когато е необходимо да се предостави по-голяма прозрачност или в отговор на:

 • обратна връзка от клиент, регулаторни органи, отрасъла или други заинтересовани лица;
 • промени в нашите продукти;
 • промени в нашите дейности или правила за обработка на данни.

Когато публикуваме промени в настоящата декларация, ще променяме датата на "последна актуализация" в началото на декларацията и ще описваме промените в страницата Хронология на промените. Ако има съществени промени в тази декларация, като промяна на целите на обработка на лични данни, която не отговаря на целта, за която първоначално са били събрани, ще Ви уведомим чрез публикуване на видно място на известие за тези промени, преди да влязат в сила, или чрез директно изпращане на известие до Вас. Препоръчваме Ви периодично да преглеждате настоящата декларация за поверителност, за да се осведомявате относно това как Microsoft защитава Вашите данни.

Как да се свържете с насКак да се свържете с насmainhowtocontactusmodule
Резюме

Ако имате свързано с поверителността опасение, оплакване или въпрос към Главния директор на Microsoft по поверителността/Служителя по защита на данните за ЕС, се свържете с нас чрез уеб формуляр. Ще отговорим на въпросите или притесненията Ви в срок от 30 дни. Можете също да информирате за опасението си или да подадете оплакване на органа за защита на данните или друго длъжностно лице с правомощия в този аспект.

Освен ако не е посочено друго, Microsoft Corporation, а за лицата от Европейското икономическо пространство, Обединеното кралство и Швейцария – Microsoft Ireland Operations Limited, са администратори на данни за лични данни, които събираме чрез продуктите съгласно настоящата декларация. Нашите адреси са:

 • Microsoft Privacy, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, САЩ. Телефон: +1 (425) 882 8080.
 • Microsoft Ireland Operations Limited, Attn: Data Protection Officer, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ирландия. Телефон: +353 1 706 3117.

За да откриете дъщерно дружество на Microsoft във Вашата страна или регион, вж. списъка на Местоположения на офисите на Microsoft по света.

В случаите, в които се прилага френското законодателство, можете също да ни изпратите конкретни инструкции относно използването на Вашите лични данни след Вашата смърт, като използвате нашия уеб формуляр.

В случай че имате технически или други въпроси относно поддръжката, отидете на адрес Поддръжка от Microsoft, за да научите повече за предложенията за Поддръжка от Microsoft. Ако имате въпрос относно парола за личен акаунт в Microsoft, отидете на адрес Поддръжка за акаунт в Microsoft.

Корпоративни продукти и продукти за разработчициКорпоративни продукти и продукти за разработчициmainenterprisedeveloperproductsmodule
Резюме
Корпоративни онлайн услугиКорпоративни онлайн услугиmainenterpriseservicesmodule
Резюме
Корпоративен софтуер и софтуер за разработчици и корпоративни устройстваКорпоративен софтуер и устройства и софтуер и устройства за разработчициmainenterprisedevsoftwareappsmodule
Резюме
Продукти за продуктивност и комуникацииПродукти за продуктивност и комуникацииmainprodcommproductsmodule
Резюме
OfficeOfficemainofficeservicesmodule
Резюме
OneDriveOneDrivemainonedrivemodule
Резюме
OutlookOutlookmainoutlookmodule
Резюме
SkypeSkypemainskypemodule
Резюме
LinkedInLinkedInmainlinkedinmodule
Резюме
Търсене и изкуствен интелектТърсене и изкуствен интелектmainsearchaimodule
Резюме
BingBingmainbingmodule
Резюме
CortanaCortanamaincortanamodule
Резюме
Microsoft TranslatorMicrosoft TranslatormainMicrosoftTranslatormodule
Резюме
SwiftKeySwiftKeymainswiftkeymodule
Резюме
WindowsWindowsmainwindowsmodule
Резюме

Windows представлява персонализирана компютърна среда, която Ви дава възможност безпроблемно да пренасяте и да осъществявате достъп до услуги, предпочитания и съдържание на всички Ваши устройства – от телефони и таблети до Surface Hub. Вместо да се съхраняват като статична софтуерна програма на устройството Ви, основните компоненти на Windows са базирани в облака. Както елементите на Windows в облака, така и местните такива, се актуализират периодично, предоставяйки Ви най-новите подобрения и функции. С цел да Ви осигурим добра работа с компютъра, събираме данни за Вас, устройството Ви и начина, по който използвате Windows. И тъй като Windows е лично за вас, Ви предоставяме възможност да избирате личните данни, които събираме и това как ги използваме. Обърнете внимание, че ако Вашето устройство с Windows се управлява от Вашата организация (например от Вашия работодател или училище), организацията може да използва централизирани инструменти за управление, предоставени от Microsoft или други доставчици на услуги, с цел достъп и обработка на данните Ви и управление на настройките на устройството (включително настройките за поверителност), правилата за устройства, софтуерните актуализации, събирането на данни от нас или организацията или други аспекти на устройството Ви. Освен това организацията Ви може да използва инструменти за управление, предоставени от Microsoft или други компании, с цел достъп и обработка на данните Ви от това устройство, включително Вашите данни за взаимодействия, диагностичните Ви данни и съдържанието на Вашата комуникация и файловете Ви. За повече информация относно събирането на данни и поверителността в Windows вж. Windows 10 и Вашите онлайн услуги. По-ранните версии на Windows (включително Windows Vista, Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1) се подчиняват на свои собствени декларации за поверителност.

АктивиранеАктивиранеmainactivationmodule
Резюме

При активиране на Windows специфичен продуктов ключ се свързва с устройството, на което е инсталиран Вашият софтуер. Продуктовият ключ и данните за софтуера и устройството Ви се изпращат на Microsoft за потвърждение на валидността на лиценза на софтуера. Тази информация може да бъде изпратена отново, в случай че е необходимо повторно активиране или потвърждение на валидността на лиценза Ви. При телефони с Windows идентификаторите на устройства и мрежи, както и местоположението на устройството по време на първото му включване, също се изпращат на Microsoft за целите на регистрация на гаранцията, попълване на наличностите, както и предотвратяване на измами.

Хронология на дейноститеХронология на дейноститеmainactivityhistorymodule
Резюме

Хронологията на дейностите спомага за следене на нещата, които правите на устройството си, като приложенията и услугите, които използвате, файловете, които отваряте, както и уеб сайтовете, които разглеждате. Хронологията на дейностите Ви се съхранява локално на устройството Ви, когато използвате различни приложения и функции като Microsoft Edge, някои приложения на Microsoft Store и приложения на Office. Ако сте влезли във Вашето устройство с акаунт в Microsoft и сте предоставили своето разрешение, Windows изпраща Вашата хронология на дейностите на Microsoft. След като хронологията на дейностите Ви бъде качена в облака, Microsoft използва тези данни, за да активира функции, подходящи за различни устройства, за да Ви предостави възможност да продължите да изпълнявате тези дейности на други устройства, да предлага персонализирани изживявания (като поръчване на дейностите Ви според продължителността на използването им) и подходящи предложения (като например предсказване на нуждите Ви според хронологията на дейностите) и да помага за подобряването на продуктите на Microsoft.

Хронологията на дейностите също така се създава и изпраща на Microsoft, когато използвате приложения на Microsoft, като например Microsoft Edge и приложения на Office, като Word, Excel и PowerPoint, на мобилни устройства, като например телефони и таблети с iOS и Android. Ако сте влезли с Вашия акаунт в Microsoft, можете да продължите дейностите на Вашето устройство с Windows 10, които сте започнали в приложения на Microsoft на устройството си с Android или iOS. Можете да изключите или включите настройките за изпращане на хронологията на дейностите на Microsoft и локалното съхраняване на хронологията на дейностите на устройството и също така можете да изчистите хронологията на дейностите на Вашето устройството по всяко време, като отидете в Старт > Настройки > Поверителност > Хронология на дейностите. Научете повече за хронологията на дейностите в Windows 10.

ИД за рекламаИД за рекламаmainadvertisingidmodule
Резюме

Windows генерира уникален ИД за реклама за всяко лице, използващо дадено устройство, който впоследствие може да бъде използван от разработчици на приложения и мрежи за реклама за техни собствени цели, включително предоставяне на подходящи реклами в приложенията. Когато ИД за реклама е разрешен, приложенията на Microsoft и на трети лица могат да осъществяват достъп до и да използват ИД за реклама до голяма степен по начина, по който уеб сайтовете могат да осъществяват достъп до и да използват еднозначен идентификатор, съхранен в бисквитка. По този начин вашият ИД за реклама може да бъде използван от разработчици на приложения и рекламни мрежи, за да предоставят по-уместни реклами и друга персонализирана работа на своите приложения и в уеб пространството. Microsoft събира ИД за реклама за целите, описани тук, само когато изберете да разрешите ИД за реклама като част от настройките за поверителност.

Настройката за ИД за реклама се прилага за приложения на Windows, които използват идентификатор за реклама на Windows. Можете да изключите достъпа до този идентификатор по всяко време, като изключите "ИД за реклама" в "Настройки". В случай че решите да го включите отново, ИД за реклама ще бъде нулиран и ще бъде генериран нов идентификатор. Когато приложение на трето лице осъществи достъп до ИД за реклама, начинът, по който то използва ИД за реклама, ще се регулира от неговите собствени правила за поверителност. Научете повече за ИД за реклама в Windows 10.

Настройката за ИД за реклама не се прилага за други методи за рекламиране, базирано на интереси, предоставяно от Microsoft или трети лица, като например бисквитки, използвани за предоставяне на базирани на интереси реклами в уеб сайтове. Продукти на трети лица, до които се осъществява достъп чрез или са инсталирани на Windows, могат да предоставят и други форми на рекламиране, базирано на интереси, въз основа на свои собствени правила за поверителност. Microsoft предоставя други форми на реклами, базирани на интереси, в определени продукти на Microsoft, както директно, така и в партньорство с доставчици на реклами трети лица. За повече информация относно това как Microsoft използва данните за реклама вж. раздела Как използваме личните данни на настоящата декларация.

ДиагностикаДиагностикаmaindiagnosticsmodule
Резюме

Microsoft събира диагностични данни от Windows, за да разрешава проблеми и да поддържа Windows в актуално, защитено и правилно функциониращо състояние. Също така ни помага да подобряваме Windows и свързаните продукти и услуги на Microsoft, а за клиентите, които са включили настройката "Персонализирани изживявания", да предоставяме по-подходящи съвети и препоръки, за да персонализираме продуктите и услугите на Microsoft и на трети лица за Windows според нуждите на клиента. Тези данни се предават към Microsoft и се съхраняват с един или повече еднозначни идентификатори, които могат да ни помогнат да разпознаем отделните потребители на отделните устройства и да разберем проблемите, свързани с услугите на устройството, и моделите на употреба. Има две нива на диагностични данни и данни за дейности: Основни и Пълни. Ако дадена организация (като Вашия работодател или учебно заведение) използва инструменти за управление на Microsoft или ангажира Microsoft да управлява устройството Ви, ние и организацията ще използваме и обработваме диагностични данни и данни за грешки от Вашето устройство, за да направим възможно управлението, наблюдението и отстраняването на неизправности на устройствата на организацията и за други цели на организацията.

На ниво "Основни" данните включват информацията за Вашето устройство, неговите настройки и възможности, както и дали работи правилно. Събираме следните данни на ниво "Основни":

 • Данни за устройството, възможността за свързване и конфигурацията:
  • Данни за устройството, като например типа процесор, OEM, тип на батерията и капацитет, броя и типа на камерите, фърмуер и атрибути на паметта.
  • Данни за възможностите на мрежата и мрежовата връзка, като IP адрес на устройството, мобилна мрежа (включително IMEI и мобилен оператор) и свързаност на устройството с безплатна или платена мрежа.
  • Данни за операционната система и конфигурацията й, като версия и номер на компилацията на ОС, настройки за регион и език, ниво на диагностика и дали устройството е част от програмата Windows Insider.
  • Данни за свързани периферни устройства, като информация за модел, производител, драйвер и съвместимост.
  • Данни за приложенията, инсталирани на устройството, като име, версия и издател на приложенията.
 • Дали устройството е готово за актуализация и дали са налице фактори, които може да попречат на възможността за получаване на актуализации, като например изтощена батерия, ограничено дисково пространство или възможност за свързване чрез платена мрежа.
 • Дали актуализациите са завършени успешно, или неуспешно.
 • Данни за надеждността на самата система за събиране на диагностична информация.
 • Съобщаване на основни данни за грешки, което включва данни за изправността на операционната система и приложенията, които се изпълняват на Вашето устройство. Например съобщаването на основни данни за грешки ни уведомява, ако дадено приложение, като например Microsoft Paint или игра на трето лице, спре да отговаря или получи срив.

На ниво "Пълни" данните включват всичко, събирано на ниво "Основни", както и допълнителна информация относно изправността и използването на устройството (понякога наричано "употреба") и подобрени отчети за грешки, която позволява на Microsoft да отстранява проблеми и да подобрява продуктите и услугите за всички потребители. Събираме следната допълнителна информация на ниво "Пълни":

 • Допълнителни данни за устройството, възможността за свързване и конфигурацията в допълнение към събраните на ниво "Основни".
 • Свързана със състоянието и влизането информация относно изправността на операционна система и други системни компоненти (в допълнение към данните за системите за актуализиране и диагностика, събирани на ниво "Основни").
 • Дейността на приложенията, като например кои програми са стартирани на устройството, колко дълго работят и колко бързо реагират при въвеждане.
 • Дейността на браузъра, включително хронологията на браузъра и ключови думи за търсене, в браузъри на Microsoft (Microsoft Edge или Internet Explorer).
 • Подобрено съобщаване за грешки, включително състояние на паметта на устройството, когато дадена система или приложение се срине (което може случайно да включва потребителско съдържание, като например части от файл, който сте използвали, когато е възникнал проблемът). Данните за сривове никога не се използват за Персонализирани изживявания, както е описано по-долу.

Някои от данните, описани по-горе, може да не се събират от Вашето устройство дори ако настройката за диагностични данни е зададена на "Пълни". Microsoft намалява обема данни, които събира от всички устройства, като събира някои от данните на ниво "Пълни" само от малка подгрупа устройства (извадка). При изпълняване на инструмента "Визуализатор на диагностични данни" можете да видите икона, която показва дали Вашето устройство е част от извадка и кои конкретни данни се събират от Вашето устройство. Инструкции за това как да изтеглите инструмента "Визуализатор на диагностични данни" могат да бъдат намерени на Старт > Настройки > Поверителност > Диагностика & обратна връзка.

Определени елементи с данни, събирани в диагностиката на Windows, подлежат на промяна, за да предоставят на Microsoft възможност за събиране на данните, необходими за описаните цели. Например, за да се гарантира, че Microsoft може да отстрани най-новия проблем с производителността, който оказва влияние върху работата с компютъра на потребителите или да актуализира ново устройство с Windows 10 на пазара, Microsoft може да трябва да събира данни, които не са били събирани преди това. За текущ списък с видовете данни, събирани на двете нива на диагностика, вижте раздела за диагностични данни за Windows 10 на ниво "Пълни" или раздела за диагностични данни за Windows 10 на ниво "Основни". Ние също така предоставяме ограничени части от информацията в отчетите за грешки на партньори (например производителя на устройството), за да им помогнем при отстраняването на неизправности в продукти и услуги, които работят с Windows, и други продукти и услуги на Microsoft. Те имат право да използват тази информация само за поправяне или подобряване на тези продукти и услуги. Може също така споделяме някои обобщени, с деидентификация диагностични данни, като например общи тенденции в използването на приложения и функции на Windows, с избрани трети лица. Научете повече за диагностичните данни в Windows 10.

Разпознаване на ръкопис и въвеждане. Можете също да изберете да помогнете на Microsoft в подобряването на разпознаването на ръкопис и въвеждане, като изпратите диагностични данни за ръкопис и въвеждане. Ако изберете да го направите, Microsoft ще събира извадки от съдържанието, което въвеждате или пишете, за подобряване на функции, като разпознаване на ръкописен текст, автоматично завършване, прогнозиране на следващата дума и коригиране на правописни грешки в различните езици, използвани от клиентите на Windows. Когато Microsoft събира диагностични данни за ръкопис и въвеждане, те се делят на малки извадки и се обработват с цел премахване на еднозначни идентификатори, информация за поредност и други данни (като имейл адреси и цифрови стойности), които може да се използват за възстановяване на първоначалното съдържание или свързване на въведените данни с Вас. То включва и свързаните данни за ефективност, като например промени в текста, които правите ръчно, както и думи, добавени от Вас към речника. Научете повече за подобряването на ръкописа и въвеждането в Windows 10.

Ако изберете да включите Персонализираните изживявания, ще използваме Вашите диагностични данни от Windows (на ниво "Основни" или "Пълни" в зависимост от избора), за да ви предлагаме персонализирани съвети, реклами и препоръки за подобряване на продуктите и услугите на Microsoft за Вашите потребности. Ако сте избрали "Основни" за настройка на Вашите диагностични данни, персонализирането се основава на информация за Вашето устройство, настройките и възможностите му, както и дали работи правилно. Ако сте избрали ниво "Пълни", персонализирането се основава и на информация относно уеб сайтовете, които разглеждате, информация за това как използвате приложения и функции, плюс допълнителна информация относно изправността на устройството Ви. Въпреки това не използваме съдържанието на аварийните копия на паметта, както и данните за говор, въвеждане или ръкопис, за персонализиране, когато получим тези данни от потребителите, които са избрали пълното ниво на диагностични данни.

Персонализираните изживявания включват предложения за това как да персонализирате и оптимизирате Windows, както и реклами и препоръки за продукти, услуги, функции, приложения и хардуер на Microsoft и трети лица, за начина, по който работите с Windows. Например, за да Ви помогнем да извлечете максималното от Вашето устройство, може да Ви информираме за непознати за Вас или нови функции. Ако имате проблем с Вашето устройството с Windows, може да Ви бъде предложено решение. Може да Ви бъде дадена възможност да персонализирате екрана при заключване с изображения или да Ви бъдат показвани повече изображения, които бихте харесали, или пък по-малко от тези, които не бихте харесали. Ако предавате поточно филми във Вашия браузър, може да Ви бъде препоръчано приложение от Microsoft Store, което предава поточно по-ефективно. А ако мястото за съхранение на Вашия твърд диск е намаляло значително, Windows може да Ви препоръча да изпробвате OneDrive или да закупите хардуер, за да се сдобиете с повече пространство. Научете повече за настройката за персонализирани изживявания в Windows 10.

Център за обратна връзкаЦентър за обратна връзкаmainfeedbackhubmodule
Резюме

Центърът за обратна връзка е предварително инсталирано приложение, което предоставя начин за получаване на обратна връзка за продуктите на Microsoft и инсталираните приложения на производителя и на трети лица. Можете да влезете в центъра за обратна връзка с помощта на личния си акаунт в Microsoft или чрез акаунт, предоставен от Вашата организация (като работодател или учебно заведение), който използвате за влизане в продуктите на Microsoft. Влизането с Вашия служебен или учебен акаунт Ви позволява да подадете обратна връзка до Microsoft във връзка с организацията Ви.

Всяка обратна връзка, която предоставяте, независимо дали използвате Вашия служебен или учебен акаунт, или личния си акаунт в Microsoft, е видим публично. Освен това, ако обратната връзка е подадена чрез Вашия служебен или учебен акаунт, обратната връзка може да се преглежда в центъра за обратна връзка от ИТ администраторите във Вашата организация.

Когато подадете обратна връзка до Microsoft за проблем или одобрите даден проблем, до Microsoft ще бъдат изпратени диагностични данни, за да се подобрят продуктите и услугите на Microsoft. В зависимост от настройките Ви за диагностичните данни в Старт > Настройки > Поверителност > Диагностика и обратна връзка центърът за обратна връзка или ще изпраща диагностични данни автоматично, или ще имате възможност да ги изпратите на Microsoft в момента, в който предоставяте обратна връзка. Microsoft може също така да споделя Вашите данни от обратна връзка и диагностични данни с партньори на Microsoft (като производителите на устройства или разработчиците на фърмуер), за да им помогне да отстранят проблеми с продуктите и услугите, които работят с Windows и други продукти и услуги на Microsoft. Научете повече за диагностичните данни в Windows 10.

Услуги за местоположение, отчитане на движение и записванеУслуги за местоположение, отчитане на движение и записванеmainlocationservicesmotionsensingmodule
Резюме

Услуга за местоположение на Windows. Microsoft изпълнява услуга за местоположение, спомагаща за определяне на точното географско местоположение на определено устройство с Windows. В зависимост от възможностите на устройството неговото местоположение може да бъде определено с различна степен на точност и в някои случаи може да бъде определено с точност. Когато услугата за местоположение е активирана на устройство с Windows или сте предоставили разрешение на приложения на Microsoft за достъп до информацията за местоположението на устройства, които не са на Windows, данни за клетъчните кули, Wi-Fi точките за достъп и тяхното местоположение се събират от Microsoft и се добавят към базата данни за местоположението след премахване на всички данни, които идентифицират лицето или устройството, от което са събрани. Това копие с деидентификация на информация за местоположението се използва с цел подобряване на услугите за местоположение на Microsoft и в някои случаи се споделя с партньорите доставчици на услуги за местоположение, към момента HERE (вж. https://www.here.com/), с цел подобряване на услугите за местоположение на доставчика.

Услугите и функциите на Windows (като браузъри и Cortana), приложенията, работещи в Windows, както и уеб сайтовете, отворени в браузъри в Windows, могат да получат достъп до местоположението на устройството чрез Windows, ако Вашите настройки им позволяват. При първоначалната инсталация на Windows някои функции и приложения изискват разрешение за установяване на местоположението, други изискват същото, когато за пръв път използвате приложението, а трети питат всеки път, когато използвате местоположението на устройството. За информация относно някои приложения за Windows, които използват местоположението на устройството, вж. раздела Приложения за Windows на настоящата декларация за поверителност.

Когато дадено приложение или функция осъществява достъп до местоположението на устройството и сте влезли с акаунт в Microsoft, Вашето устройство с Windows също ще качи своето местоположение в облака, където то е налично на всички Ваши устройства в други приложения или услуги, които използват Вашия акаунт в Microsoft и на които сте предоставили разрешение. Ние ще запазим само последното известно местоположение (всяко ново местоположение замества предишното). Данните за скорошната хронология на местоположенията на устройство с Windows също се съхраняват на него дори ако не се използва акаунт в Microsoft и някои приложения и функции на Windows могат да осъществяват достъп до тази хронология на местоположенията. Можете да изчистите хронологията на местоположенията на Вашето устройство по всяко време от меню "Настройки" в него.

Освен това в "Настройки" можете да видите и кои приложения имат достъп до точното местоположение на устройството или хронологията на местоположенията на Вашето устройство, да изключите или включите достъпа до местоположението на устройството за определени приложения, както и да изключите достъпа до местоположението на устройството. Също така можете да зададете местоположение по подразбиране, което ще се използва, когато услугата за местоположение не може да открие по-точно местоположение за Вашето устройство.

Дори когато сте изключили достъпа до местоположението на устройството, някои настолни приложения и услуги на трети лица могат да използват други технологии (като Bluetooth, Wi-Fi, клетъчен модем и др.), за да определят точното местоположение на устройството. Научете повече за настолните приложения на трети лица и как те все пак могат да определят местоположението на Вашето устройство дори когато настройката за местоположение на устройството е изключена.

Освен това с цел улеснение на получаването на помощ при спешност всеки път, когато осъществявате спешни повиквания, Windows ще се опита да определи и сподели Вашето точно местоположение, независимо от настройките за местоположение. Ако Вашето устройство има SIM карта или използва друга клетъчна услуга, мобилният оператор ще има достъп до местоположението на устройството ви. Научете повече за местоположението в Windows 10.

Общо местоположение. Ако включите функцията "Общо местоположение", приложенията, които не могат да използват Вашето точно местоположение, ще имат достъп до Вашето общо местоположение, като град, пощенски код или регион.

Открий моя телефон. Функцията "Открий моя телефон" Ви позволява да определяте местоположението на Вашия телефон с Windows от Уеб сайта на акаунта в Microsoft дори ако сте изключили всякакъв достъп до услугата за местоположение на телефона. В случай че сте активирали функцията "съхраняване на местоположението ми на всеки няколко часа" в настройките на "Открий моя телефон" на телефона, тази функция периодично ще изпраща и съхранява последното известно местоположение на телефона Ви дори ако сте изключили услугите за местоположение на Вашия телефон. При всяко изпращане на ново местоположение то ще замества последното съхранено такова.

Открий моето устройство. Функцията "Открий моето устройство" позволява на администратор на преносимо устройство с Windows да открие местоположението на това устройство от account.microsoft.com/devices. За да разрешите "Открий моето устройство" администратор трябва да влезе с акаунт в Microsoft и да разреши настройката за местоположение. Тази функция ще работи дори ако други потребители са отказали достъпа до местоположението за всичките си приложения. Когато администраторът извършва опити да намери устройството, потребителите ще видят известие в областта за уведомяване. Научете повече за функцията Открий моето устройство в Windows 10.

Отчитане на движение в Windows. Устройствата с Windows, които разполагат със сензори за отчитане на движение, могат да събират информация за двигателната активност. Тези данни могат да се използват от функции като педометър за отброяване на броя крачки, които сте направили, като по този начин дадено приложение за фитнес може да калкулира колко калории изгаряте. Тези данни и хронологията се съхраняват на Вашето устройство и могат да бъдат достъпни за приложения, на които сте предоставили разрешение за достъп и използване.

Записване. Някои устройства с Windows имат функция за записване, която Ви позволява да заснемате и съхранявате на Вашето устройство аудио и видеоклипове от дейностите си, включително комуникациите с други хора. Ако решите да запишете сесия, записът ще бъде записан локално на устройството Ви. В някои случаи може да имате опцията за предаване на записа до продукт или услуга на Microsoft, която излъчва записа публично. Важно: Трябва да разбирате своите правни задължения, преди да запишете и/или предадете каквато и да е комуникация. Това включва дали предварително трябва да получите съгласие от всички страни в комуникацията. Microsoft не носи отговорност за начина, по който използвате функциите за записване или Вашите записи.

Функции за защита и безопасностФункции за защита и безопасностmainsecurityandsafetyfeaturesmodule
Резюме

Шифроване на устройство. Шифроването на устройства спомага за предпазване на съхраняваните в него данни чрез шифроването им с помощта на технологията за шифроване на устройства с BitLocker. Когато шифроването на устройството е включено, Windows автоматично шифрова устройството, на което е инсталиран, и генерира ключ за възстановяване. Ключът за възстановяване на BitLocker за личното Ви устройство се архивира автоматично онлайн в личния Ви акаунт в Microsoft OneDrive. Microsoft не използва Вашите индивидуални ключове за възстановяване по никакъв начин.

Инструмент за премахване на опасен софтуер. Инструментът за премахване на злонамерен софтуер (MSRT) се изпълнява на устройството Ви поне веднъж месечно като част от Windows Update. MSRT проверява устройствата за заразяване от специфичен разпространяван злонамерен софтуер ("злонамерен софтуер") и помага за премахването на всякакви открити заразявания. При изпълнението на MSRT злонамереният софтуер, регистриран на уеб сайта за Поддръжка на Microsoft, се премахва, ако бъде открит на устройството Ви. По време на проверките за злонамерен софтуер, към Microsoft се изпраща доклад, съдържащ специфични данни за открития злонамерен софтуер, грешки и други данни за устройството Ви. В случай че не желаете MSRT да изпраща тези данни до Microsoft, можете да забраните компонента за докладване на MSRT.

Семейство в Microsoft. Родителите могат да използват Семейство в Microsoft, за да разбират как децата им използват устройството и да поставят съответните ограничения. За членовете на Семейството има налични много функции, така че внимателно разгледайте предоставената информация, когато създавате или се присъединявате към Семейство. Когато отчетът на дейността на Семейството бъде активиран за дете, Microsoft събира данни за това как детето използва устройството и предоставя на родителите отчети за дейностите му. Отчетите за активност се изтриват периодично от сървърите на Microsoft след изтичане на кратък период от време.

Microsoft Defender SmartScreen. Microsoft Defender SmartScreen Ви предпазва, когато използвате нашите услуги, като проверява изтеглените файлове и уеб съдържание за злонамерен софтуер, потенциално опасно уеб съдържание и други заплахи за Вас или устройството. При проверка на файл данни за него се изпращат до Microsoft, като те съдържат името на файла, хешираното му съдържание, местоположението на изтеглянето и негови цифрови сертификати. Ако Microsoft Defender SmartScreen идентифицира файла като неизвестен или потенциално опасен, ще видите предупреждение, преди да го отворите. При проверка на уеб съдържание данни за него и Вашето устройство се изпращат до Microsoft, включително пълния му уеб адрес. Ако Microsoft Defender SmartScreen отчете, че съдържанието е потенциално опасно, на мястото на съдържанието ще видите предупреждение. Microsoft Defender SmartScreen може да се включва или изключва от "Настройки".

Microsoft Defender Antivirus. Microsoft Defender Antivirus търси злонамерен софтуер и друг нежелан софтуер, потенциално нежелани приложения и друго опасно съдържание на устройството. Microsoft Defender Antivirus се включва автоматично, за да помогне за предпазване на устройството Ви, ако друг софтуер срещу злонамерен софтуер не го защитава активно. Ако Microsoft Defender Antivirus е включен, той ще следи състоянието на защитата на устройството Ви. Когато е включен или се изпълнява, тъй като е разрешено ограниченото периодично сканиране, Microsoft Defender Antivirus автоматично ще изпраща отчети до Microsoft, съдържащи данни за предполагаем злонамерен и друг нежелан софтуер, потенциално нежелани приложения и друго опасно съдържание, като също може да изпраща файлове, които е възможно да съдържат опасно съдържание, като например злонамерен софтуер. В случай че е възможно отчетът да съдържа лични данни, той не се изпраща автоматично, като ще получите подкана преди изпращането му. Можете да конфигурирате Microsoft Defender Antivirus да не изпраща отчети и предполагаем злонамерен софтуер до Microsoft.

Говор, гласово активиране, писане на ръка (ръкопис) и въвеждане.Говор, гласово активиране, писане на ръка (ръкопис) и въвеждане.mainspeechinkingtypingmodule
Резюме

Говор. Microsoft предоставя както базирана на устройство функция за разпознаване на говор, така и базирана в облака (онлайн) услуга за разпознаване на говор в регионите, в които е налична Cortana. За да научите повече за това кои езици и региони в момента поддържат функцията за говор, вж. Региони и езици на Cortana.

Включването на онлайн настройката за онлайн разпознаване на говор Ви позволява да използвате базирана в облака услуга на Microsoft за разпознаване на говор в Cortana, портала за смесена реалност, функцията за диктовка в Windows от софтуерната клавиатура, поддържани приложения в Microsoft Store и с течение на времето – и в други части на Windows.

Включването на функцията за говор при настройването на устройство HoloLens или инсталирането на Windows Mixed Reality Ви позволява да използвате гласа си за взаимодействия с команди, диктовка и приложения. Разпознаването на говор, базирано на устройство, както и онлайн настройките за разпознаване на говор, ще бъдат разрешени. Когато са разрешени и двете настройки, докато слушалките са включени, устройството винаги ще слуша за Вашия глас и ще изпраща Вашите гласови данни на базираната в облака услуга за разпознаване на говор на Microsoft.

Когато използвате базираната в облака услуга за разпознаване на говор на Microsoft, Microsoft събира и използва Вашите гласови записи, за да създаде текстова транскрипция на произнесените думи в гласовите данни. Гласовите данни се използват съвкупно с цел подобряване на способността ни правилно да разпознаваме всичко, изговорено от потребителите.

Можете да използвате функцията за разпознаване на говор, базирана на устройството, без да изпращате Вашите гласови данни до Microsoft. Въпреки това базираната в облака услуга за разпознаване на говор на Microsoft предоставя по-точна функция за разпознаване от функцията за разпознаване на говор, базирана на устройството. Когато настройката за онлайн разпознаване на говор е изключена, услугите за говор, които не разчитат на облака и използват само базираното на устройството разпознаване – като например приложенията "Разказвач" или "Разпознаване на говор на Windows" – ще продължат да работят.

Ако сте дали разрешение в Cortana, ние също събираме допълнителна информация, като Вашето име и псевдоним, скорошните събития от календара и имената на хората в ангажиментите Ви, информация относно Вашите контакти, включително имена и псевдоними, имена на Вашите любими места, приложения, които използвате, и информация относно музикалните Ви предпочитания. Тези допълнителни данни ни дават възможност да разпознаваме по-добре хора, събития, места и музика, когато диктувате команди, съобщения или документи.

Можете да изключите онлайн разпознаването на говор по всяко време. Това ще попречи на Вашите гласови данни да бъдат изпратени до Microsoft. Ако използвате HoloLens или очила за смесена реалност, можете също така да изключите базираната на устройство функция за разпознаване на говор по всяко време. Това ще попречи на устройството да слуша за гласовото въвеждане. За да прегледате и управлявате гласовите данни, които Microsoft е свързал с Вашия Акаунт в Microsoft, посетете Табло за поверителност на Microsoft. Когато изключите настройката за функцията за онлайн разпознаване на говор, за всички гласови данни, събрани, докато не сте били в акаунта си в Microsoft, асоциирането с Вашето устройство ще бъде прекратено. Научете повече за онлайн разпознаването на говор в Windows 10.

Гласово активиране. Windows предоставя на поддържани приложения възможността да отговарят и предприемат действия, базирани на гласови ключови думи, които са специфични за това приложение – например позволява на Cortana да слуша и отговаря на "Hey Cortana".

 Ако сте дали разрешение на дадено приложение да слуша за гласови ключови думи, Windows 10 активно ще слуша с микрофона за тези ключови думи. След като е разпозната ключова дума, приложението ще има достъп до Вашия гласов запис, ще може да обработва записа, да предприема действия, както и да отговаря, като например с гласови отговори. Приложението може да изпрати гласовия запис на своите собствени услуги в облака за обработка на командите. Всяко приложение трябва да поиска разрешение, преди да осъществи достъп до гласови записи.

Разрешаването на Cortana да използва гласово активиране и да отговаря на "Hey Cortana" означава, че Вашите гласови данни ще бъдат събирани и използвани съвкупно, за да подобрим способността да разпознаваме правилно говора на всички потребители. За повече информация относно функциите на Cortana и тяхното управление вж. Cortana и поверителност. Microsoft не събира гласови записи от името на приложения на трети лица, за които сте разрешили гласово активиране.

Освен това гласовото активиране може да бъде разрешено, когато устройството е заключено. Ако е разрешено, съответното приложение ще продължи да слуша с микрофона за гласови ключови думи, когато сте заключили Вашето устройство, и може да се активира за всеки, който говори близо до устройството. Когато устройството е заключено, приложението ще има достъп до същия набор от възможности и информация, когато устройството е отключено.

Можете да изключите гласовото активиране по всяко време. Научете повече за гласовото активиране в Windows 10 .

Дори когато сте изключили гласовото активиране, някои настолни приложения и услуги на трети лица може все пак да слушат с микрофона и да събират Вашето гласово въвеждане. Научете повече за настолните приложения на трети лица и как те все пак могат да получават достъп до Вашия микрофон, дори и когато тези настройки са изключени .

Персонализиране на ръкописа и въвеждането. Вашите въведени и написани думи се събират, за да Ви осигурят: персонален речник, по-добро разпознаване на символите, което Ви помага да въвеждате и пишете на устройството, и предложения за текст, които се появяват, докато пишете или въвеждате. Ако синхронизирате настройките на устройството си с Windows с други устройства с Windows, личният Ви потребителски речник ще бъде съхраняван в личния Ви акаунт в OneDrive с цел споделяне на Вашия речник с другите Ви устройства с Windows. Научете повече за настройките за синхронизиране.

Можете да изключите персонализирането на ръкописа и въвеждането по всяко време. Това ще изтрие данните, съхранявани на Вашето устройство, като например Вашия локален потребителски речник. Научете повече за персонализирането на ръкописа и въвеждането в Windows 10.

Настройки за синхронизиранеНастройки за синхронизиранеmainsyncsettingsmodule
Резюме

Когато влизате в Windows с Вашия акаунт в Microsoft, Windows синхронизира някои от Вашите настройки и данни със сървъри на Microsoft, за да улесни персонализираната Ви работа на различни устройства. След като сте влезли в едно или повече устройства с Вашия акаунт в Microsoft, при влизане в друго устройство със същия акаунт в Microsoft за пръв път Windows ще изтегли и приложи настройките и данните, които сте избрали да бъдат синхронизирани от другите Ви устройства. Настройките, които изберете да бъдат синхронизирани, ще се актуализират автоматично на сървърите на Microsoft и другите Ви устройства, когато ги използвате.

Някои от синхронизираните настройки включват:

 • Приложения, които сте инсталирали от Microsoft Store
 • Предпочитания за език
 • Предпочитания за улеснен достъп
 • Настройки за персонализиране, като например профилна снимка, настройки на фона и на мишката
 • Настройки за приложения от Microsoft Store
 • Речници за проверка на правописа, речници на редактора за въвеждане на език (IME) и лични речници
 • Хронология на уеб браузъра, предпочитани и уеб сайтове, които сте отваряли, в Internet Explorer
 • Записани имена и пароли на приложения, уеб сайтове, мобилен хотспот и Wi-Fi мрежи

Можете да изберете дали да синхронизирате Вашите настройки и да управлявате синхронизираното съдържание, като отидете в Старт > Настройки > Акаунти > Синхронизиране на вашите настройки. Някои приложения имат собствени, отделни контроли за синхронизиране. Ако влезете в Windows със служебен акаунт и изберете да го свържете с Вашия личен акаунт в Microsoft, Windows ще Ви попита кои настройки желаете да синхронизирате, преди да свърже Вашия акаунт в Microsoft.

Услуги за актуализиранеУслуги за актуализиранеmainupdateservicesmodule
Резюме

Услугите за актуализиране за Windows включват Windows Update и Microsoft Update. Windows Update е услуга, осигуряваща софтуерни актуализации за Windows и друг помощен софтуер като драйвери и фърмуер, предоставени от производителите на устройства. Microsoft Update е услуга, предоставяща Ви актуализации за друг софтуер от Microsoft, като например Office.

Windows Update автоматично изтегля актуализации на софтуера Windows на устройството Ви. Можете да настроите Windows Update автоматично да инсталира тези актуализации, след като станат налични (препоръчително), или да получите уведомление от Windows, когато е необходимо рестартиране, за да бъде завършено инсталирането на актуализации. Приложенията, достъпни чрез Microsoft Store, се актуализират автоматично чрез Microsoft Store, както е описано в раздела Microsoft Store на настоящата декларация за поверителност.

Уеб браузъри – Microsoft Edge и Internet ExplorerУеб браузъри – Microsoft Edge и Internet Explorermainwebbrowsersmodule
Резюме

Microsoft Edge е уеб браузърът по подразбиране за Windows. Internet Explorer, наследеният браузър от Microsoft, също е наличен в Windows. Всеки път, когато използвате уеб браузър за достъп до интернет, данни за Вашето устройство ("стандартни данни за устройството") се изпращат до сайтовете, които посещавате, и онлайн услугите, които използвате. Стандартните данни за устройството включват неговия IP адрес, вид и език на браузъра, брой посещения и адреси на препращащите уеб сайтове. Тези данни могат да бъдат въведени в уеб сървърите на уеб сайтовете. Кои данни се въвеждат и как въпросните се използват зависи от политиките за поверителност на посещаваните от Вас уеб сайтове и уеб услугите, които използвате. Освен това Microsoft Edge изпраща уникален ИД на браузъра до определени уеб сайтове, за да ни даде възможност да разработим обобщени данни, използвани за подобряване на функциите и услугите на браузъра.

Освен това на Вашето устройство се съхраняват данни за начина на използване на браузъра, като например хронология на браузъра, данни от уеб формуляри, временни интернет файлове и бисквитки. Можете да изтриете тези данни от Вашето устройство с помощта на "Изтриване на хронологията на браузъра".

Microsoft Edge Ви позволява да заснемате и записвате съдържание на Вашето устройство, като например:

 • онлайн бележка;. Позволява Ви да създавате ръкописни и текстови анотации на уеб страниците, които посещавате, и да ги подрязвате, записвате или споделяте.
 • Активно четене;. Позволява Ви да създавате и управлявате списъци за четене, включващи уеб сайтове или документи.
 • Център;. Позволява Ви лесно управление на Вашите списъци за четене, предпочитани, файлове за изтегляне и хронология – всичко на едно място.
 • Опцията "Закачане на уеб сайт към лентата на задачите". , която Ви позволява да закачите любимите си сайтове в лентата на задачите в Windows. Уеб сайтовете ще могат да проследяват кои техни уеб страници сте закачили, за да могат да Ви предоставят значка за уведомяване, която Ви съобщава, че има нещо ново за Вас, което може да видите на уеб сайта.

Част от информацията за браузърите на Microsoft, записана на Вашето устройство, ще се синхронизира на други устройства, когато влезете с Вашия акаунт в Microsoft. Например в Internet Explorer тази информация включва Вашата хронология на браузъра и предпочитани, а в Microsoft Edge включва Вашите предпочитани, списъци за четене и записи във формуляри за автоматично попълване (като например Вашето име, адрес и телефонен номер) и може да включва данни за разширения, които сте инсталирали. Например, ако в Microsoft Edge синхронизирате Вашия списък за четене на други устройства, копия на съдържанието, което изберете да запишете в списъка за четене, ще бъдат изпратени до всички синхронизирани устройство за по-късно разглеждане. Можете да забраните синхронизирането в Internet Explorer, като отидете в Старт > Настройки > Акаунти > Синхронизиране на вашите настройки. (За повече информация вж. раздела Настройки за синхронизиране на настоящата декларация за поверителност.) Също така можете и да изключите синхронизирането на информация за браузъра Microsoft Edge чрез изключване на опцията за синхронизиране в настройките на Microsoft Edge.

Microsoft Edge и Internet Explorer използват заявките Ви за търсене и хронологията на браузъра, за да Ви предоставят по-бързо сърфиране и по-подходящи резултати от търсенето. Тези функции включват:

 • Предложения за търсене; в Internet Explorer автоматично изпраща информацията, която въвеждате в адресната лента на браузъра, до Вашия доставчик на услуги за търсене по подразбиране (например Bing) с цел предлагане на препоръки за търсене, докато въвеждате всеки знак.
 • Предложения за търсене и сайтове.в Microsoft Edge автоматично изпраща информацията, която въвеждате в адресната лента на браузъра, до Bing (дори ако сте избрали друг доставчик на услуги за търсене по подразбиране) с цел предлагане на препоръки за търсене, докато въвеждате всеки знак.

Можете да изключите тези функции по всяко време. С цел осигуряване на резултати от търсенето Microsoft Edge и Internet Explorer изпращат Вашите заявки за търсене, стандартна информация за устройството, както и местоположението (ако сте го разрешили) до Вашия доставчик на услуги за търсене по подразбиране. Ако Bing е Вашият доставчик на услуги за търсене по подразбиране, ние използваме тези данни, както е описано в разделBing на настоящата декларация за поверителност.

Cortana може да Ви оказва съдействие, докато сърфирате в интернет в Microsoft Edge с функции, като "Попитайте Cortana". Можете да забраните помощта от Cortana в Microsoft Edge по всяко време в "Настройки" на Microsoft Edge. За да научите повече относно използването на данни от Cortana и начините за управление на това използване, отидете в раздела Cortana на настоящата декларация за поверителност.

Приложения за WindowsПриложения за Windowsmainwindowsappsmodule
Резюме

Известен брой от приложенията на Microsoft са включени с Windows, а други са достъпни в Microsoft Store. Някои от тях са:

Приложение "Карти". Приложението "Карти" предоставя услуги, базирани на местоположение, и използва услуги на Bing за обработка на Вашите търсения в приложението "Карти". Когато приложението "Карти" има достъп до Вашето местоположение и Вие сте разрешили услугите, базирани на местоположение, в Windows, когато използвате клавиша "@", за да инициирате търсене в поддържани текстови полета в приложения на Windows, услугите на Bing събират текста, който въвеждате след клавиша "@", за да предоставят предложения, базирани на местоположение. За да научите повече за функциите, предоставяни с помощта на Bing, вж. раздела Bing на настоящата декларация за поверителност. Когато приложението "Карти" има достъп до местоположението Ви, дори ако не го използвате, Microsoft може да събира данни за местоположението с деидентификация от устройството Ви с цел подобряване на услугите на Microsoft. Можете да забраните достъпа на приложението "Карти" до местоположението Ви, като изключите услугата за местоположение или изключите достъпа на приложението "Карти" до услугата за местоположение.

Можете да проследявате Вашите предпочитани места и последни търсения на картата в приложението "Карти". Любимите Ви места и хронологията на търсене ще бъдат включени като предложения за търсене. Ако сте влезли с Вашия акаунт в Microsoft, любимите Ви места, хронологията на търсенето и някои настройки на приложенията ще се синхронизират на други устройства и услуги (например Cortana). За повече информация вж. раздела Настройки за синхронизиране. на настоящата декларация за поверителност.

Приложения "Камера" и "Снимки". Ако разрешите на приложението "Камера" да използва местоположението Ви, данни за него ще бъдат вграждани в снимките, които правите с Вашето устройство. Други описателни данни, като например модела на камерата, както и датата, на която е направено изображението, също ще бъдат вграждани в снимките и видеоклиповете. Ако решите да споделите снимка или видеоклип, всички вградени данни ще бъдат достъпни за хората и услугите, с които ги споделяте. Можете да забраните достъпа на приложението "Камера" до местоположението Ви, като го изключите от меню "Настройки" на устройството Ви или изключите достъпа на приложението "Камера" до услугата за местоположение.

Приложението "Снимки" предоставя различни раздели, за да групира снимки и видеоклипове по време, местоположение, етикети и лица. Разделът "Колекция" показва снимки и видеоклипове в зависимост от времето им. Разделът "Албум" помага на потребителите да организират своите снимки и видеоклипове по местоположение и често срещани етикети. Разделът "Хора" организира снимки и видеоклипове по лица.

Когато импортирате снимки и видеоклипове, които включват атрибути за местоположение, приложението "Снимки" може да групира Вашите снимки и видеоклипове по време и местоположение. За да направи това, приложението "Снимки" изпраща данни за местоположението на снимките и видеоклиповете Ви до Microsoft с цел да бъдат определени имената на местоположенията, като например "Сиатъл, Вашингтон". Когато влезете в приложението "Снимки" чрез Вашия Акаунт в Microsoft и сте конфигурирали Вашата система да синхронизира файловата система на локалното устройство с OneDrive, "Снимки" ще използва откриване на обект, за да добавя етикети и да сортира снимките и видеоклиповете в "Албуми".

Ако разрешите превключвателя на "Хора" на страницата с настройки за "Снимки", приложението използва както откриване на лица, така и технологии за разпознаване на лица, за да организира Вашата лична колекцията в групи. Откриване на лица се използва за идентифициране на снимки и видеоклипове, които съдържат лица. Разпознаване на лица групира снимки и видеоклипове, съдържащи лицето на даден човек.

Можете да изберете да разрешите или забраните групирането на снимки и видеоклипове по лица. Ако тази функция е включена, процесите във фонов режим на "Снимки" сканират Вашите колекции от снимки и видеоклипове, съхранявани на Вашето устройство за групиране на лица, и представят резултатите в раздела "Хора" на "Снимки" на Вашето устройство. Групирането на лица не е достъпно извън контекста на файловата система на устройството и са защитени със същите мерки за защита, свързани с всяко друго съдържание и данните, свързани с определен Акаунт в Windows. С разрешаването на функцията за настройка на "Хора" в приложението "Снимки" Вие се съгласявате с използването на технологията за групиране на лица за организиране на Вашата колекция от снимки и видеоклипове.

От раздела "Хора" можете след това да изберете да свържете групи от лица с Вашите локално съхранени контакти чрез "Избор на хора". Вие, а не Microsoft, носите отговорност за получаването на съгласие за свързване на "Контакти" с Вашите групирани лица и заявявате, че сте получили всички необходими съгласия за свързване на Вашите снимки и видеоклипове в групи.

Вашите групирания ще се съхраняват на Вашето устройство толкова дълго, колкото изберете да запазите групиранията или снимките или видеоклиповете. Потребителите ще бъдат подканени да потвърдят отново съгласието си, ако не са използвали приложението "Снимки" в продължение на три години. По всяко време потребителите могат да изключат превключвателя "Хора" под раздела "Настройки".

Приложение "Хора". Приложението "Хора" Ви позволява да виждате и да си взаимодействате с всички Ваши контакти на едно място. Когато добавите акаунт в приложението "Хора", Вашите контакти от Вашия акаунт ще се добавят автоматично към приложението "Хора". Можете да добавяте и други профили в приложение Хора, включително от социалните мрежи (като Facebook и Twitter), както и имейл акаунти. Когато добавяте акаунт, Ви уведомяваме кои данни приложението "Хора" може да импортира или синхронизира със съответната услуга и Ви даваме възможност да изберете какво желаете да добавите. Други приложения, които инсталирате, също могат да синхронизират данни с приложението "Хора", включително предоставяне на подробни данни за съществуващи контакти. Когато преглеждате контакт в приложението "Хора", информацията за Вашите скорошни взаимодействия с контакта (като имейли и събития в календара, включително от приложения, от които синхронизира данни приложението "Хора") ще бъде извлечена и ще Ви бъде показана. Можете да премахнете акаунт от приложението "Хора" по всяко време.

Приложение "Поща и календар". Приложението "Поща и календар" ви позволява да свържете всичките си имейли, календари и файлове на едно място, включително тези от доставчици на имейли и съхранение на файлове на трети лица. Приложението предоставя услуги, базирани на местоположение, като информация за прогнозата за времето във Вашия календар, но Вие можете да забраните използването на Вашето местоположение от приложението. Когато добавяте акаунт към приложението "Поща и календар", Вашите имейли, елементи от календара, файлове, контакти и други настройки от Вашия акаунт автоматично ще се синхронизират с Вашето устройство и със сървърите на Microsoft. По всяко време можете да премахнете акаунт или да направите промени на данните, които са синхронизирани от Вашия акаунт. За да конфигурирате акаунт, трябва да предоставите на приложението идентификационните данни на акаунта (като потребителско име и парола), които ще бъдат изпратени по интернет до сървъра на доставчика трето лице. Първоначално приложението ще опита да използва защитена (SSL) връзка, за да конфигурира акаунта Ви, но ако доставчикът Ви на електронна поща не поддържа SSL, ще изпрати тази информация без шифроване. Ако добавите акаунт, предоставен от организация (като имейл адрес на фирмата), собственикът на организационния домейн може да въвежда определени правила и контроли (например многофакторно удостоверяване или възможността отдалечено да изтрива данни от Вашето устройство), които може да се отразят върху използването на приложението.

Приложение "Съобщения". Когато влезете с Вашия акаунт в Microsoft на устройството Ви, можете да изберете да архивирате информацията, което ще доведе до синхронизиране на Вашите SMS и MMS в акаунта Ви в Microsoft. Това Ви позволява да извлечете съобщенията, ако изгубите или смените Вашия телефон. След първоначалната настройка на устройството Ви, можете да променяте настройките си за съобщения по всяко време. Изключването на функцията за архивиране на SMS/MMS няма да изтрие съобщенията от предишно създадени резервни копия в акаунта Ви в Microsoft. За да изтриете тези съобщения, трябва първо да ги изтриете от Вашето устройство, преди да изключите функцията за архивиране. Ако позволите на приложението "Съобщения" да използва местоположението Ви, можете да прикачите връзка към текущото си местоположение на изходящите съобщения. Информация за местоположението ще бъде събирана от Microsoft, както е описано в раздела за Windows Услуги за местоположение на настоящата декларация за поверителност.

Разказвач. "Разказвач" е приложение за четене от екрана, което ви помага да използвате Windows без екран. "Разказвач" предлага интелигентно описание на изображенията и заглавията на страници и обобщения на уеб страници, когато попаднете на неописани изображения и нееднозначни връзки.

Когато изберете да получите описание на изображение, като натиснете "Разказвач" + Ctrl + D, изображението ще се изпрати до Microsoft, за да се извърши анализ на изображението и да се генерира описание. Изображенията се използват само за генериране на описанието и не се съхраняват от Microsoft.

Когато изберете да получите описания на заглавия на страници, като натиснете "Разказвач" + Ctrl + D, URL адресът на сайта, който посещавате, ще бъде изпратен до Microsoft, за да се генерира описанието на заглавието на страницата и да се предоставят и подобрят услуги на Microsoft, като например услуги на Bing, както е описано в раздела за Bing по-горе.

Когато изберете да получите списък с популярни връзки за уеб страница, като натиснете "Разказвач" + двойно натискане на S, URL адресът на сайта, който посещавате, ще бъде изпратен до Microsoft, за да се генерира обобщение на популярните връзки и да се предоставят и подобрят услуги на Microsoft, като например Bing.

Можете да забраните тези функции по всяко време, като отидете в "Настройки" > "Улеснен достъп" > "Разказвач" > "Получаване на описания на изображения, заглавия на страници и популярни връзки.

Можете също така да изпратите обратна връзка за "Разказвач", за да помогнете на Microsoft да диагностицира и отстрани проблеми с "Разказвач", както и да подобри продукти и услуги на Microsoft, като например Windows. Устната обратна връзка може да се подаде по всяко време в "Разказвач" с помощта на клавиша за "Разказвач" + ALT + F. Когато използвате тази команда, приложението "Център за обратна връзка" ще се стартира и ще Ви даде възможност да подадете устна обратна връзка. Ако разрешите настройката "Помогнете за подобряването на разказвача" в "Настройки", > "Улеснен достъп" > "Разказвач" и подадете устна обратна връзка чрез центъра за обратна връзка, скорошни данни за устройство и използването, включително регистрационния план за проследяване на събития (ETL), ще бъдат подадени заедно с устната обратна връзка с цел подобрението на продукти и услуги на Microsoft, като например Windows.

Windows Media PlayerWindows Media Playermainwindowsmediaplayermodule
Резюме

Windows Media Player позволява да изпълнявате CD, DVD дискове и други цифрово съдържание (като например WMA и MP3 файлове), да извличате CD дискове и да управлявате мултимедийна библиотека. За да обогати изживяването Ви при изпълнение на съдържание във Вашата библиотека, Windows Media Player показва свързана мултимедийна информация, като например заглавието на албума, заглавията на песните, обложката на албума, изпълнителя и композитора. За да допълни мултимедийната информация, Windows Media Player изпраща заявка до Microsoft, която съдържа стандартна информация за компютъра, идентификатор за мултимедийното съдържание и мултимедийната информация, която вече се съдържа в библиотеката на Windows Media Player (включително информация, която може да сте променили или въвели собственоръчно), така че Microsoft да може да разпознае записа и след това да върне допълнителна налична информация.

Windows Media Player също така Ви позволява да възпроизвеждате съдържание, което се предава поточно до Вас по мрежа. За да се предостави тази услуга, е необходимо Windows Media Player да комуникира със сървър за поточно предаване на мултимедия. Тези сървъри обикновено се управляват от доставчици на съдържание, които не са на Microsoft. При възпроизвеждане на поточно предаване на мултимедия Windows Media Player ще изпрати регистрационен файл до сървъра за поточно предаване на мултимедия или друг(и) уеб сървър(и), ако сървърът за поточно предаване на мултимедия го поиска. Регистрационният файл включва подробни данни, като например: време на връзката, IP адрес, версия на операционната система, версия на Windows Media Player, идентификационен номер на Player (ИД на Player), дата и протокол. За да защити Вашата поверителност, Windows Media Player по подразбиране изпраща ИД на Player, различен за всяка сесия.

Windows HelloWindows Hellomainwindowshellomodule
Резюме

Windows Hello осигурява незабавен достъп до устройствата Ви чрез биометрична идентификация. Ако активирате функцията, Windows Hello ще използва Вашето лице, пръстови отпечатъци или ирис, за да Ви идентифицира въз основа на набор от уникални точки или характеристики, които се извличат от изображението и са съхранени на устройството Ви като шаблон – реалните изображения на лицето, пръстовите отпечатъци или ириса не се съхраняват. Биометричните данни за идентификация, използвани при влизането Ви, не напускат устройството. Можете да изтриете Вашите биометрични данни за идентификация в "Настройки".

Windows SearchWindows Searchmainwindowssearchmodule
Резюме

Windows Search Ви позволява да търсите във Вашето съдържание и интернет от едно място. Ако решите да използвате Windows Search за търсене във "Вашето съдържание", платформата за търсене ще предостави резултати за елементи от Вашия личен OneDrive, OneDrive за бизнеса, ако е разрешено, други доставчици на място за съхранение в облака до степента, поддържана от тези доставчици трети лица, както и от Вашето устройство. Ако решите да използвате Windows Search за търсене в интернет или за да получите предложения за търсене от Windows Search, резултатите от него ще достигнат до Вас с помощта на Bing, а ние ще използваме заявката Ви за търсене, както е описано в раздела Bing на настоящата декларация за поверителност.

Вашият телефонВашият телефонmainyourphonemodule
Резюме

Приложението "Вашият телефон" Ви позволява да свържете Вашия телефон с Android с Вашето устройство с Windows, което ще Ви предостави разнообразие от функции на няколко устройства. Можете да използвате "Вашият телефон", за да видите наскоро заснетите снимки от Вашия телефон с Android на Вашето устройство с Windows; да осъществявате и получавате обаждания от Вашия телефон с Android на Вашето устройство с Windows; да преглеждате и да изпращате текстови съобщения от Вашето устройство с Windows; да преглеждате, изключите или извършите други действия за известията на Вашия телефон с Android от Вашето устройство с Windows; и да споделяте екрана на Вашия телефон на Вашето устройство с Windows чрез функцията за дублиране на "Вашият телефон".

За да използвате "Вашият телефон", приложението "Вашият телефон" трябва да бъде инсталирано на Вашето устройство с Windows и приложението "Помощник за вашия телефон" трябва да е инсталирано на Вашия телефон с Android. При стартиране на приложението "Вашият телефон" на Вашето устройство с Windows ще бъдете подканени да предоставите номера на мобилния си телефон. Използваме този номер на мобилен телефон единствено, за да Ви изпратим връзка с информация за изтеглянето на приложението "Помощник за вашия телефон".

За да използвате "Вашият телефон", трябва да влезете във Вашия Акаунт в Microsoft на приложението "Вашият телефон" на Вашето устройство с Windows и на приложението "Помощник за вашия телефон" на Вашия телефон с Android. Вашият телефон с Android трябва да е свързан с Wi-Fi, а Вашето устройство с Windows трябва да е свързано с интернет и да позволява на "Вашият телефон" да се изпълнява във фонов режим. За да използвате функцията за дублиране на "Вашият телефон", Bluetooth функцията на Вашия телефон с Android също трябва да бъде разрешена. "Вашият телефон" също така изисква Вашето устройство с Windows да бъде настроено с Windows Hello като допълнителна мярка за защита.

Като част от предоставянето на функциите на "Вашият телефон" Microsoft събира данни за производителността, използването и устройството, които например включват възможностите на хардуера на Вашия мобилен телефон и устройство с Windows, броя и продължителността на сесиите на "Вашият телефон", както и времето, прекарано в настройка.

Можете да премахнете връзката с Вашия телефон с Android от Вашето устройство с Windows по всяко време, като влезете с Вашия Акаунт в Microsoft на accounts.microsoft.com/devices и актуализирате настройките на Вашия телефон с Android. За подробна информация вж. нашата страница за поддръжка.

Текстови съобщения. "Вашият телефон" Ви позволява да преглеждате текстови съобщения, получени на Вашия телефон с Android, на Вашето устройство с Windows и да изпращате текстови съобщения от Вашето устройство с Windows. Само текстови съобщения, които са получени и изпратени през последните 30 дни, са видими на Вашето устройство с Windows. Тези текстови съобщения се съхраняват временно на Вашето устройство с Windows. Никога не съхраняваме текстови съобщения на нашите сървъри и не променяме или изтриваме текстови съобщения на Вашия телефон с Android. Можете да видите съобщения, изпратени чрез SMS (услуга за кратки съобщения) и MMS (услуга за мултимедийни съобщения), но не и съобщения, изпратени чрез RCS (услуги за богата комуникация). За да предоставим тази функционалност, "Вашият телефон" осъществява достъп до съдържанието на Вашите текстови съобщения и информация за връзка на хората и фирмите, от които получавате или на които изпращате текстови съобщения.

Обаждания. "Вашият телефон" Ви позволява да осъществявате и получавате обаждания от Вашия телефон с Android на Вашето устройство с Windows. Чрез "Вашият телефон" можете също така да преглеждате скорошните обаждания на устройството си с Windows. За да активирате тази функция, трябва да включите определени разрешения, като например достъп до регистрите на повикванията и разрешение да осъществявате телефонни обаждания от своя компютър, както на Вашето устройство с Windows, така и на Вашия телефон с Android. Тези разрешения може да бъдат анулирани по всяко време в страницата с настройки на "Вашият телефон" на Вашето устройство с Windows и настройките на Вашия телефон с Android. Само обаждания, които са получени и набрани през последните 30 дни, са видими под регистрите на повикванията на Вашето устройство с Windows. Тези подробности за обажданията се съхраняват временно на Вашето устройство с Windows. Не променяме или изтриваме хронологията на обажданията на Вашия телефон с Android.

Снимки. "Вашият телефон" Ви позволява да копирате, споделяте или редактирате снимки от Вашия телефон с Android на Вашето устройство с Windows. Само определен брой от най-новите снимки от папките "Албум от камерата" и "Екранни снимки" на Вашия телефон с Android ще бъдат видими на Вашето устройство с Windows в даден момент. Тези снимки се съхраняват временно на Вашето устройство с Windows, а като заснемате още снимки на Вашия телефон с Android, ние ще премахваме временните копия на по-старите снимки от Вашето устройство с Windows. Никога не съхраняваме снимки на нашите сървъри и не променяме или изтриваме снимки на Вашия телефон с Android.

Известия. "Вашият телефон" позволява да преглеждате известията на Вашия телефон с Android на Вашето устройство с Windows. Чрез "Вашият телефон" можете да четете и изключвате известията на Вашия телефон с Android от Вашето устройство с Windows или да извършвате други действия, свързани с известията. За да активирате тази функция на "Вашият телефон", трябва да включите определени разрешения, като например известия за синхронизиране, както на Вашето устройство с Windows, така и на Вашия телефон с Android. Тези разрешения могат да бъдат анулирани по всяко време в страницата с настройки на "Вашият телефон" на Вашето устройство с Windows и настройките на Вашия телефон с Android. За подробна информация вж. нашата страница за поддръжка.

Дублиране. "Вашият телефон" позволява да виждате екрана на Вашия телефон с Android на Вашето устройство с Windows. Екранът на Вашия телефон с Android ще бъде видим на Вашето устройство с Windows като поток от пиксели и всякакво аудио, което включите на екрана на Вашия телефон с Android, докато е свързан с Вашето устройство с Windows чрез "Вашият телефон", ще се възпроизвежда от Вашия телефон с Android.

Текст към глас. "Вашият телефон" включва функции за достъпност като "текст към глас". Можете да активирате функция "текст към глас", която ви позволява да чувате съдържанието на текстово съобщение или известие като аудио. Ако активирате тази функция, Вашите текстови съобщения и известия ще бъдат прочитани на глас при получаването им.

Забавление и свързани услугиЗабавление и свързани услугиmainentertainmentmodule
Резюме

Забавлението и свързаните услуги дават възможност за пълноценно изживяване и Ви предоставят достъп до разнообразие от съдържание, приложения и игри.

Xbox и Xbox LiveXbox и Xbox Livemainxboxmodule
Резюме
Microsoft StoreMicrosoft Storemainwindowsstoremodule
Резюме
MSNMSNmainmainmodule
Резюме
MixerMixermainmixermodule
Резюме
„Groove музика“ и „Филми и ТВ“„Groove музика“ и „Филми и ТВ“maingroovemusicmoviestvmodule
Резюме
SilverlightSilverlightmainsilverlightmodule
Резюме
Услуги Microsoft HealthУслуги Microsoft Healthmainmicrosofthealthservicesmodule
Резюме

Услугите Microsoft Health може да Ви помогнат да разберете и управлявате данните за Вашето здраве. Те включват HealthVault, HealthVault Insights, устройства Microsoft Band, други приложения на Microsoft Health и свързани продукти. Band Ви помага да проследявате данни, като пулс и извървени крачки. Освен това Band може да използва Cortana за водене на бележки и получаване на известия от Вашия телефон. Приложенията на Microsoft Health изпращат данни към сървърите на Microsoft и Ви позволяват да ги преглеждате, управлявате и контролирате. Приложенията може да разрешат известия към Band и други устройства. Услугите HealthVault Ви позволяват да събирате, редактирате, добавяте и съхранявате данните за здравето онлайн и да споделяте Вашите данни за здравето със семейството, болногледачи и здравни специалисти.

Услугите Microsoft Health събират и използват Вашите данни, за да предоставят услуги, които включват подобряване и персонализиране на Вашата работа. Данните за Вашето здраве, които предоставяте на Microsoft чрез услугите Microsoft Health, не се комбинират с данни от други услуги на Microsoft и не се използват за други цели без изричното Ви съгласие. Microsoft не използва данните от здравното Ви досие за търговски или рекламни цели без изричното Ви съгласие.

Здравни услугиЗдравни услугиmainmicrosoftservicelongmodule
Резюме

Услугите Microsoft Health може да Ви помогнат да разберете и управлявате данните за Вашето здраве. Събраните данни зависят от услугите и функциите, които използвате, и включват следното:

 • данни за профил;. Когато създавате профил, предоставяте данни като височина, тегло и възраст, които се използват за изчисление на Вашите резултати за дейност. Други данни за профила се извличат от Вашия личен акаунт в Microsoft.
 • данни за дейности и фитнес;. Услугите Microsoft Health Ви помагат да следите Вашата дейност и фитнес, събирайки данни, като например пулс, крачки, изгорени калории и сън. Някои от видовете дейности, които можете да изберете за проследяване, са тичане, тренировки и сън.
 • Данни за използването.. За да Ви предоставим най-добрите услуги, ние събираме и автоматично качваме статистики за производителността и използването от Ваша страна на услугите Microsoft Health.
 • Местоположение. Microsoft Band има вградена Глобална система за позициониране (GPS), която Ви позволява да нанесете на карта Вашите дейности, като тичане или каране на велосипед, без да се налага да носите телефона с Вас. Ако активирате GPS за дадена дейност, можете да видите картата за дейности в приложенията на Microsoft Health. Някои режими на Band, като Golf или Explorer, автоматично включват GPS и го изключват, когато прекратите режима. 

За да научите повече относно сензорите на Band и данните, които те събират, вж. Страница на Microsoft Band на уеб сайта на поддръжката от Microsoft.

Достъп и управление. Можете да преглеждате и управлявате Вашите данни в услугите Microsoft Health. Например можете да преглеждате и да актуализирате Вашите данни за профила, да управлявате свързани приложения и да преглеждате минали дейности. Можете да изтривате определени подробности за дейности в услугите Microsoft Health. Когато изтриете определена дейност, събитието се изтрива от услугите Microsoft Health; въпреки това други данни и основните данни от сензорите, снети от устройствата, остават в услугите Microsoft Health. Можете да закриете Вашия акаунт в услугите Microsoft Health по всяко време, като се свържете с отдела за поддръжка на клиенти от Уеб страница на Microsoft Band.

HealthVaultHealthVaultmainhealthvaultmodule
Резюме

HealthVault е персонална платформа за здраве, позволяваща Ви да събирате, редактирате, съхранявате и споделяте онлайн данните за Вашето здраве. С HealthVault можете да управлявате здравните си досиета. Също така можете да споделяте данните за Вашето здраве с Вашето семейство, болногледачи, здравни специалисти, мобилни приложения, устройства, свързани със здравето, както и онлайн инструменти. За повече информация относно HealthVault посетете Помощна страница за HealthVault.

Влизане в HealthVault. За да влезете в HealthVault, можете да използвате акаунт в Microsoft или услуги за удостоверяване на трети лица. В случай че закриете Вашия акаунт в Microsoft или изгубите Вашите идентификационни данни за акаунта, няма да можете да получите достъп до Вашите данни. За гарантиране на постоянен достъп до HealthVault можете да използвате повече от един източник на идентификационни данни. Преди да използвате услуга за удостоверяване на трето лице с HealthVault, Ви препоръчваме да се запознаете с ангажиментите за защита и поверителност, предлагани от издателя.

Акаунт в HealthVault и здравни досиета. За да създадете нов акаунт в HealthVault, е необходимо да предоставите лични данни, като име, дата на раждане, имейл адрес, пощенски код и страна/регион. В зависимост от функциите, които използвате, от Вас може да бъде поискана допълнителна информация. Акаунтът в HealthVault Ви позволява да управлявате едно или повече здравни досиета (напр. тези, които създавате за себе си или членовете на семейството си). Можете да добавяте или премахвате данни от здравните досиета, които управлявате по всяко време.

В САЩ HealthVault задава уникален имейл адрес в HealthVault за всяко здравно досие. Когато на същия имейл адрес бъде получено съобщение, въпросното заедно с прикачените към него файлове автоматично се добавят към досието в HealthVault, а на настойниците на това досие се изпраща известие по имейл. Имейл услугата в HealthVault се осъществява с помощта на "Direct", протокол, създаден специално за комуникация с доставчиците на здравни услуги. Поради тези причини имейл от HealthVault може да бъде изпратен и получен единствено от доставчици, използващи система, която използва протокол "Direct". Настойниците могат да добавят или забраняват имейл адреси към досиета.

Споделяне на здравни данни. Едно от основните предимства на HealthVault е възможността да споделяте Вашите здравни данни с хора и услуги, които могат да Ви помогнат да постигнете целите, свързани с Вашето здраве. По подразбиране Вие сте пазител на всички досиета, които създавате. Депозитарите имат най-високото ниво на достъп до здравните досиета. Като депозитар Вие можете да споделяте данни от здравни досиета с други хора, като им изпратите покана по имейл чрез HealthVault. Можете да определите типа достъп, с който те разполагат (включително достъп за депозитари), колко дълго имат достъп, дали и до каква степен могат да променят данните в досието. Когато предоставите достъп на някого, той от своя страна може да предостави същото ниво на достъп на някой друг (например някой с достъп само за преглед може да предостави на друг потребител достъп само за преглед). Неподходящото предоставяне на достъп би могло да позволи злоупотреба с личната Ви информация или дори отнемане на достъпа Ви до собствените Ви досиета. Поради тази причина трябва да бъдете много внимателни при предоставянето на достъп до Вашите досиета.

Можете да изберете да споделяте определени данни (или всички данни) от здравно досие с други услуги, включително участващи услуги на трети лица, които сте упълномощили. Никоя услуга няма достъп до данните Ви чрез HealthVault, освен ако упълномощен потребител не й предостави такъв чрез HealthVault. HealthVault Ви позволява да управлявате достъпа чрез приемане или отклоняване на заявки. Във всеки от случаите, при които предоставяте достъп, свързан с услуга, Вие избирате каква здравна информация в определено здравно досие да споделите, както и какви действия със здравната Ви информация могат да бъдат изпълнявани от всяка от услугите.

Услугата, която сте упълномощили за определено досие научава пълното име, свързано с акаунта Ви в HealthVault, псевдонима на разрешеното(ите) за достъп досие(та) и връзката Ви с досието. Услугата ще продължи да има достъп чрез HealthVault, докато не оттеглите разрешението. Microsoft може да отмени достъпа на дадена услуга до HealthVault, в случай че последната не изпълнява ангажиментите си за поверителност към Microsoft. Независимо от това, освен за прилагане на разрешенията за достъп, които сте дали на услуги на трети лица, ние не управляваме и не наблюдаваме услуги на трети лица и е възможно техните практики за поверителност да варират.

Отчети до доставчици на здравни грижи в САЩ. В САЩ разрешаваме на участващите доставчици на здравни грижи да получават отчети относно това дали изпращаната към дадено досие в услугите Microsoft Health информация е използвана. Тази функция подкрепя целите за "смислена употреба" на Закона за здравните информационни технологии за икономическо и клинично здраве (HITECH Act), който предвижда стимули за доставчиците на здравни услуги при изпращане по електронен път на копия от здравната информация на пациентите им. Участващите доставчици могат да получават отчети, включващи номера, използвани от тях за идентификация на пациента в тяхната система, както и информация дали пациентът е извършил някое от "квалифицираните действия" в HealthVault (без да се предоставя информация за конкретното действие). "Квалифицирано действие" понастоящем включва действия като преглед, сваляне или предаване на здравна информация посредством електронна поща. Можете да изключите отчетите за Вашите досиета.

Достъп и контроли. Можете да преглеждате, редактирате или изтривате данните от Вашия акаунт в HealthVault, както и да го закриете по всяко време. Единствено пазителите могат да изтрият даден елемент трайно. Когато изтривате здравно досие, то се заличава за всички потребители, които са имали достъп до него.

При закриване на акаунта Ви в HealthVault заличаваме всички досиета, за които Вие сте единствен депозитар. В случай че сте споделили достъпа си на депозитар до дадено досие, можете да решите дали да го изтриете. Microsoft ще изчака ограничен период от време преди окончателното изтриване на Вашите данни, с цел да спомогне за избягване на случайно или злонамерено премахване на здравните Ви данни.

HealthVault поддържа пълна хронология за всеки достъп, промяна или изтриване от потребители или услуги, включваща датата, действието и името на потребителя или услугата. Настойниците на досиета могат да разглеждат тяхната хронология.

Комуникации по имейл. Ще използваме имейл адреса, който сте въвели при създаването на Вашия акаунт в HealthVault, за да Ви изпратим имейл с искане за потвърждение на въведения имейл адрес, да ви включим в споделянето на покани, които изпращате чрез HealthVault, и да Ви изпращаме известия за услуги, като например имейл известия, че информация е на разположение за добавяне към Вашите досиета в HealthVault.

HealthVault периодично изпраща бюлетини, с които да бъдете информирани за най-новите подобрения. Освен това HealthVault ще Ви изпраща периодично имейл с обобщена информация за последната активност в акаунта. В зависимост от Вашите предпочитания за контакт използваме също Вашите имейл адреси, за да изпращаме промоционални имейли. Можете да отмените абонамента си за тези имейли по всяко време.

maineuropeanprivacymodule,mainsecurityofpersonaldatamodule,mainwherewestoreandprocessdatamodule,mainourretentionofpersonaldatamodule,mainadvertisingmodule,maincollectionofdatafromchildrenmodule,mainpreviewreleasesmodule,mainchangestothisprivacystatementmodule,mainhowtocontactusmodule mainenterpriseservicesmodule,mainenterprisedevsoftwareappsmodule mainofficeservicesmodule,mainonedrivemodule,mainoutlookmodule,mainskypemodule,mainlinkedinmodule mainbingmodule,maincortanamodule,mainMicrosoftTranslatormodule,mainswiftkeymodule mainactivationmodule,mainactivityhistorymodule,mainadvertisingidmodule,maindiagnosticsmodule,mainfeedbackhubmodule,mainlocationservicesmotionsensingmodule,mainsecurityandsafetyfeaturesmodule, mainspeechinkingtypingmodule, mainsyncsettingsmodule,mainupdateservicesmodule,mainwebbrowsersmodule,mainwi-fisensemodule,mainwindowsappsmodule,mainwindowsmediaplayermodule,mainwindowshellomodule,mainyourphonemodule,mainwindowssearchmodule mainxboxmodule,mainwindowsstoremodule,mainmainmodule,mainmixermodule,maingroovemusicmoviestvmodule,mainsilverlightmodule mainmicrosoftservicelongmodule,mainhealthvaultmodule
mainenterprisedeveloperproductsmodule
Бисквитки

Повечето сайтове на Microsoft използват бисквитки – малки текстови файлове, поставени на устройството, които уеб сървъри в домейна, поставил бисквитката, могат по-късно да извлекат. Ние използваме бисквитки, за да съхраним Вашите предпочитания и настройки; да помогнем за идентифицирането Ви при влизане; да предоставим целеви реклами и да анализираме функциите на сайта. За повече информация вж. раздела Бисквитки и подобни технологии на настоящата декларация за поверителност.

Щит за личните данни (Privacy Shield) в отношенията между ЕС и САЩ и между Швейцария и САЩ

Microsoft спазва принципите на платформите "Защита на личните данни" (Privacy Shield) между ЕС и САЩ и между Швейцария и САЩ. За да научите повече, посетете уеб сайта за Щита за личните данни (Privacy Shield) на Министерството на търговията на САЩ.

Свържете се с нас

Ако имате свързано с поверителността опасение, оплакване или въпрос към Главния директор на Microsoft по поверителността/Служителя по защита на данните за ЕС, се свържете с нас чрез уеб формуляр. За повече информация относно това как да се свържете с Microsoft, включително с Microsoft Ireland Operations Limited, вж. раздела Как да се свържете с нас на настоящата декларация за поверителност.