Вашата поверителност е важна за нас. Тази декларация за поверителност обяснява личните данни, които Microsoft обработва, как Microsoft ги обработва и с какви цели.

Microsoft предлага широка гама от продукти, включително сървърни продукти, използвани за улесняване на управлението на предприятия в целия свят, устройства, които използвате у дома, софтуер, използван от учащите в учебните заведения, до услуги, които разработчиците използват за създаване и хостване на това, което предстои. Позоваванията на продукти на Microsoft в настоящата декларация включват услуги, уеб сайтове, приложения, сървъри и устройства на Microsoft.

Прочетете подробните данни, специфични за отделните продукти, в настоящата декларация за поверителност, които предоставят допълнителна приложима информация. Настоящата декларация се прилага за взаимодействията на Microsoft с Вас, изброените по-долу продукти на Microsoft, както и други продукти на Microsoft, които показват настоящата декларация.

Възможно е млади хора да предпочетат да започнат със страницата "Поверителност за млади хора". Тази страница акцентира върху информация, която може да е полезна за млади хора.

За физически лица в САЩ вижте нашите Поверителност на данните в щатите на САЩ и Правила за поверителност на данните за здравето на потребителите на щата Вашингтон за допълнителна информация относно обработката на Вашите лични данни и Вашите права съгласно приложимите закони за поверителност на данните на щатите на САЩ.


Лични данни, които събирамеЛични данни, които събирамеmainpersonaldatawecollect
Резюме
Пълен текст

Microsoft събира данни от Вас чрез нашите взаимодействия с Вас и чрез нашите продукти за различни цели, описани по-долу, включително, за да работят ефективно и за да Ви предоставяме най-добрите изживявания с нашите продукти. Някои от тези данни предоставяте директно, например когато създавате акаунт в Microsoft, администрирате лицензионния акаунт на организацията си, подавате заявка за търсене в Bing, регистрирате се за събитие на Microsoft, качвате документ в OneDrive, регистрирате се за Microsoft 365 или се свързвате с нас за поддръжка. Някои от тях получаваме чрез събиране на данни за Вашите взаимодействия, употреба и изживявания с нашите продукти и комуникации.

Уповаваме се на редица правни причини и разрешения (понякога наричани "правни бази") за обработка на данни, включително – с Ваше съгласие – балансиране на законовите интереси, необходими за сключване и изпълнение на договори и спазване на правни задължения, като целите за това са описани по-долу.

Също така получаваме данни от трети лица. Защитаваме данните, получени от трети лица, според практиките, описани в настоящата декларация, както и всички допълнителни ограничения, наложени от източника на данните. Тези източници трети лица варират в течение на времето и включват:

 • Брокери на данни, от които закупуваме демографски данни в допълнение към събираните от нас данни.
 • Услуги, които предоставят генерирано от потребителя съдържание от техните услуги, достъпни за други потребители, като например мнения за местни фирми или публични публикации в социалните мрежи.
 • Комуникационни услуги, включително доставчици на имейл услуги и социални мрежи, когато ни дадете разрешение за достъп до Вашите данни от тези услуги или мрежи на трети лица.
 • Доставчици на услуги, които ни помагат да определим местоположението на Вашето устройство.
 • Партньори, с които предлагаме съвместни услуги или сме ангажирани в съвместни маркетингови дейности.
 • Разработчици, които работят със или за продукти на Microsoft.
 • Трети лица, които предоставят работна среда чрез продукти на Microsoft.
 • Публично достъпни източници, като например отворен публичен сектор, академични и търговски набори от данни и други източници на данни.

Ако представлявате организация, като фирма или учебно заведение, която използва Корпоративните продукти и продуктите за разработчици от Microsoft, вж. раздела Корпоративни продукти и продукти за разработчици на настоящата декларация за поверителност, за да научите как обработваме Вашите данни. Ако сте краен потребител на продукт на Microsoft или Акаунт в Microsoft, предоставен от Вашата организация, вижте разделите Продукти, предоставени от Вашата организация и Акаунт в Microsoft за повече информация.

Имате възможности за избор по отношение на използваната от Вас технология и споделяните от Вас данни. Когато от Вас бъде поискано да предоставите лични данни, можете да откажете. Много от нашите продукти изискват някои лични данни, за да работят и да Ви предоставят услуга. Ако изберете да не предоставите изискваните данни, за да работи даден продукт или функция и за да можем да Ви го/я предоставим, не можете да използвате този продукт или функция. По същия начин в случаите, в които трябва да съберем лични данни съгласно закона или за да сключим или изпълним договор с Вас, а Вие не ни предоставите данните, няма да можем да сключим договора, а ако предходното се отнася за съществуващ продукт, който използвате, може да се наложи да го преустановим временно или да го отменим. Ние ще Ви уведомим, ако случаят в момента е такъв. Когато предоставянето на данни е опционално и Вие изберете да не споделяте лични данни, функции като персонализиране, които използват данните, няма да работят за Вас.

Данните, които събираме, зависят от контекста на Вашето взаимодействие с Microsoft и изборите, които правите (включително Вашите настройки за поверителност), продуктите и функциите, които използвате, Вашето местоположение и приложимото законодателство.

Данните, които събираме, може да включват следното:

Име и данни за контакт. Вашето собствено име и фамилия, имейл адрес, пощенски адрес, телефонен номер и други подобни данни за контакт.

Идентификационни данни. Пароли, подсещания за пароли и друга подобна информация за защита, използвана за удостоверяване и достъп до акаунта.

Демографски данни. Данни за Вас, като например възраст, пол, страна и предпочитан език.

Разплащателни данни. Данни за обработване на плащания, като например номер на платежния инструмент (например номер на кредитна карта) и кода за защита, свързан с Вашия платежен инструмент.

Данни за абонамент и лицензиране. Информация за Вашите абонаменти, лицензи, както и други права.

Взаимодействия. Данни за използването на продукти на Microsoft от Ваша страна. В някои случаи, като например заявки за търсене, това са данните, които предоставяте, за да се възползвате от продуктите. В други случаи, като например отчети за грешки, това са генерираните от нас данни. Други примери за данни от взаимодействия включват:

 • Данни за устройството и използването. Данни за Вашето устройство и продукта и функциите, които използвате, включително информация за Вашия хардуер и софтуер, как работят нашите продукти, както и настройките Ви. Например:
  • Хронология на плащанията и акаунта. Данни за Вашите покупки и дейностите, свързани с Вашия акаунт.
  • Хронология на преглеждането. Данни за уеб страниците, които посещавате.
  • Данни за устройството, възможността за свързване и конфигурацията. Данни за Вашето устройство, конфигурацията на устройството и мрежите в близост. Например данните за операционните системи и друг софтуер, инсталиран на Вашето устройство, включително продуктови ключове. В допълнение IP адрес, идентификатори на устройството (като например IMEI номер за телефони), настройки за регион и език и информация за точките за достъп до WLAN в близост до Вашето устройство.
  • Отчети за грешки и данни за производителността. Данни за производителността на продуктите и проблеми, които срещате, включително отчети за грешки. Отчетите за грешки (понякога наричани „аварийни копия“) могат да включват данни за софтуера или хардуера, свързани с дадена грешка, съдържанието на файловете, които са били отворени, когато е възникнала грешката, и данните за друг софтуер на устройството.
  • Данни за отстраняване на неизправности и помощ. Данните, които предоставяте, когато се свързвате с Microsoft за помощ, като например продуктите, които използвате, както и други данни, които ни помагат да Ви предоставим поддръжка. Например данни за контакт или удостоверяване, съдържанието на Вашите чатове и други комуникации с Microsoft, данни за състоянието на Вашето устройство и продуктите, които използвате, свързани със запитването Ви за помощ. Когато се свързвате с нас, като например с цел поддръжка на клиенти, телефонните разговори или чат сесиите с наши представители е възможно да се наблюдават и записват.
  • Данни за използване на ботове. Взаимодействия с ботове и умения, достъпни в продуктите на Microsoft, включително ботове и умения, предоставени от други разработчици.
 • Интереси и предпочитания. Данни за Вашите интереси и предпочитани, като например следените от Вас спортни отбори, предпочитаните от Вас програмни езици, наблюдаваните от Вас акции или градове, които сте добавили за проследяване на неща като времето и трафика. В допълнение към изрично предоставеното от Вас Вашите интереси и предпочитания може да се предположат или извлекат от други данни, които събираме.
 • Данни за потребление на съдържание. Информация за мултимедийно съдържание (напр. телевизия, видеоклипове, музика, аудио, учебници, приложения и игри), до които осъществявате достъп чрез нашите продукти.
 • Търсения и команди. Заявки и команди за търсене, когато използвате продукти на Microsoft с функция за търсене или свързана функционалност за продуктивност, като например взаимодействия с чат бот.
 • Гласови данни. Вашите гласови данни, понякога наричани "гласови клипове", например заявки за търсене, команди или диктовка на глас, което може да включва звуци от фон.
 • Данни от текст, ръкопис и въвеждане. Данни от текст, ръкопис и въвеждане и свързана информация. Например, когато събираме данни от ръкопис, събираме информация за местоположението на Вашия инструмент за писане на ръка на устройството.
 • Изображения. Изображения и свързана информация, като например метаданни за изображения. Например събираме изображението, което предоставяте, когато използвате услуга с разрешение за изображения на Bing.
 • Контакти и взаимоотношения. Данни за Вашите контакти и взаимоотношения, когато използвате даден продукт за споделяне на информация с други хора, за управление на контакти, за общуване с други хора или за подобрение на Вашата продуктивност.
 • Социални данни. Информация за Вашите взаимоотношения и взаимодействията между Вас и други хора и организации, като например видове ангажименти (например харесвания, нехаресвания, събития и др.), свързани с хора и организации.
 • Данни за местоположението. Данни за местоположението на Вашето устройство, които биха могли да са или точни, или неточни. Например събираме данни за местоположението с помощта на Глобална навигационна сателитна система (GNSS) (например GPS), както и данни за клетъчни кули и Wi-Fi хотспотове в близост. Местоположението също може да бъде предположено от IP адреса на устройството или данните в профила на Вашия акаунт, които показват къде се намира с по-малка прецизност, като например на ниво град или пощенски код.
 • Друга информация. Друга информация, предоставена от използването от Ваша страна на продуктите ни. Например данни, като бутоните, които натискате на безжичен Xbox контролер чрез Xbox мрежата, данни от скелетно проследяване, когато използвате Kinect, и други сензорни данни, като например броя на стъпките, които сте направили, когато използвате устройства, които имат приложими сензори. Ако участвате в мероприятие в магазина, ние събираме данните, които ни предоставяте, когато се регистрират за или по време на мероприятието, и ако сте участвали в промоция за награди, ние събираме данните, които въвеждате във формуляра за въвеждане.

Съдържание. Съдържанието на Вашите файлове и комуникации, които въвеждате, качвате, получавате, създавате и управлявате. Например, ако изпращате файл чрез Skype до друг потребител на Skype, е необходимо да съберем съдържанието на файла, за да го покажем на Вас и другия потребител. Ако получите имейл чрез Outlook.com, трябва да съберем съдържанието на този имейл, за да го доставим в папката Ви "Входящи" и да Ви го покажем, като Ви предоставяме възможност да изпратите отговор и да го съхранявате, докато не решите да го изтриете. Друго съдържание, което събираме при предлагането ни на продукти за вас, включва:

 • Комуникации, включително аудио, видео, текст (въведен, ръкопис, диктуван или др.), в съобщение, имейл, повикване, искане за събрание или чат.
 • Снимки, изображения, песни, филми, софтуер и други мултимедийни файлове или документи, които съхранявате, извличате или по друг начин обработвате с нашия облак.

Видео или запис. Записи на събития и дейности в сградите на Microsoft, търговски пространства и други местоположения. Ако влезете в местоположения или други обекти на Microsoft Store или присъствате на събитие на Microsoft, което се записва, може да обработим Вашето изображение и гласови данни.

Обратна връзка и оценки. Информацията, която ни предоставяте, и съдържанието на съобщенията, които ни изпращате, като обратна връзка, данни от проучвания и прегледи на продукти, написани от Вас.

Данни за трафик. Данни, генерирани когато сте използвали комуникационни услуги на Microsoft. Данните за трафика показват с кого сте комуникирали и кога са извършени вашите комуникации. Ще обработваме вашите данни за трафик само доколкото е необходимо, за да предоставяме, поддържаме и подобряваме нашите комуникационни услуги, и правим това с вашето съгласие.

Специфичните за продукта раздели по-долу описват практики за събиране на данни, приложими за използването на тези продукти.

Как използваме личните данниКак използваме личните данниmainhowweusepersonaldatamodule
Резюме
Пълен текст

Microsoft използва данните, които събираме, за да ви предоставим обогатени, интерактивни изживявания. По-конкретно използваме данните, за да:

 • Предоставяме нашите продукти, което включва актуализиране, защита и отстраняване на неизправности, както и осигуряване на поддръжка. Това също включва споделяне на данни, когато това се изисква за предоставяне на услугата или извършване на транзакциите, които сте заявили.
 • Подобряваме и разработваме нашите продукти.
 • Персонализираме нашите продукти и предоставяме препоръки.
 • Рекламираме и търгуваме с Вас, което включва изпращане на промоционални съобщения, целева реклама и представяне на подходящи предложения.

Също така използваме данните, за да управляваме нашия бизнес, което включва анализиране на нашата работа, спазване на нашите правни задължения, развиване на нашата работна сила и провеждане на проучвания.

За тези цели комбинираме данните, които събираме от различни контексти (например от използването на два продукта на Microsoft). Например Microsoft Store използва информация за приложенията и услугите, които използвате, за да прави персонализирани препоръки за приложения. Независимо от това разполагаме с вградени технологични и процедурни защити, създадени за предотвратяване на определени комбинации от данни в случаите, когато това се изисква от закона. Например, когато това се изисква от закона, съхраняваме данните, които събираме от Вас, когато не сте удостоверени (не сте влезли във Вашия акаунт), отделно от всяка информация за акаунта, която директно Ви идентифицира, като например Вашето име, имейл адрес или телефонен номер.

Обработването на лични данни за тези цели включва както автоматизирани, така и ръчни (човешки) методи на обработка. Нашите автоматизирани методи често са свързани и се поддържат от нашите ръчни методи. Например, за да изградим, обучим и подобрим точността на нашите автоматизирани методи за обработка (включително изкуствен интелект или ИИ), преглеждаме ръчно някои от резултатите, получени от автоматизираните методи, спрямо основните данни.

Когато обработваме лични данни за вас, ние правим това с ваше съгласие и/или както се изисква, за да предоставяме използваните от вас продукти, да управляваме нашата дейност, да изпълняваме нашите договорни и правни задължения, да защитаваме нашите системи и клиенти или да изпълняваме други легитимни интереси на Microsoft, както е описано в този раздел и в раздела "Причини, поради които споделяме лични данни" на настоящата декларация за поверителност. Когато прехвърляме лични данни от Европейската икономическа зона, ние правим това въз основа на редица правни механизми, както е описано в раздела "Къде съхраняваме и обработваме лични данни" на настоящата декларация за поверителност.

Повече за целите на обработката:

 • Предоставяне на нашите продукти.. Използваме данни, за да управляваме нашите продукти и да предоставяме обогатени, интерактивни изживявания. Например, ако използвате OneDrive, ние обработваме документите, които качвате в OneDrive, за да Ви дадем възможност да извличате, изтривате, редактирате, препращате или по друг начин да ги обработвате, по Ваше указание като част от услугата. Или, ако например въведете заявка за търсене в търсачката Bing, използваме тази заявка, за да Ви покажем резултатите от търсенето. Освен това, тъй като комуникациите са функция на различни продукти, програми и дейности, използваме данни, за да се свързваме с Вас. Например може да се свържем с Вас по телефон, имейл или по друг начин, за да Ви уведомим, когато даден абонамент изтича, или за да обсъдим Вашия акаунт за лицензиране. Също така се свързваме с Вас с цел защита на нашите продукти, като например, за да Ви уведомим, когато са налични продуктови актуализации.
 • Подобрение на продукти. Използваме данни за постоянно подобряване на нашите продукти, включително добавяне на нови функции или възможности. Например използваме отчетите за грешки за подобряване на функциите за защита, заявките за търсене и щракванията в Bing с цел повишаване на уместността на резултатите от търсенето, данните за използването с цел определяне на приоритетни нови функции и гласови данни, за да се подобри точността на разпознаването на говор.
 • Персонализиране. Много продукти включват персонализирани функции, като например препоръки, които подобряват производителността и удоволствието. Тези функции използват автоматизирани процеси за персонализиране на Вашите изживявания с продуктите въз основа на данните, с които разполагаме за Вас, като например изводи, които сме си направили за Вас и използването от Ваша страна на продукта, дейностите, интересите и местоположението. Например в зависимост от Вашите настройки, ако предавате поточно филми в браузър на Вашето устройство с Windows, може да виждате препоръка за приложение от Microsoft Store, което предава поточно по-ефективно. Ако използвате акаунт в Microsoft, с Ваше разрешение можем да синхронизираме настройките Ви на няколко устройства. Много от нашите продукти предоставят контроли за забраняване на персонализираните функции.
 • Активиране на продукти. Използваме данни, като например идентификатори за типа устройство или приложение, местоположение, еднозначни идентификатори на устройството, приложението, мрежата и абонамента, за да активираме продукти, изискващи активиране.
 • Разработване на продукти.. Използваме данни за разработване на нови продукти. Например използваме данни, които често са деидентифицирани, за да разберем по-добре нуждите от изчислителна мощ и производителност на нашите клиенти, които стоят в основата на разработването на нови продукти.
 • Поддръжка на клиенти. Използваме данни за отстраняване на неизправности и диагностика на проблеми с продукти, поправка на клиентски устройства и предоставяне на други услуги по обслужването и поддръжката на клиенти, включително такива, които ни помагат да предоставяме, подобряваме и гарантираме качеството на нашите продукти, услуги и обучение, както и да проучваме инциденти със защитата. Данните за записването на обаждания може да се използват и с цел Вашето удостоверяване или идентифициране въз основа на гласа Ви, за да може Microsoft да предоставя услуги за поддръжка и проучване на инциденти със защитата.
 • Помощ със защитата и отстраняването на неизправности.. Използваме данни, които да ни помогнат със защитата и отстраняването на неизправности в нашите продукти. Това включва използване на данни за осигуряване на защита и безопасност на нашите продукти и клиенти, за откриване на злонамерен софтуер и злонамерени дейности, за отстраняване на неизправности с производителността и съвместимостта, за да помогнем на клиентите да извлекат максимума от изживяванията си и за да ги уведомяваме за актуализации на нашите продукти. Това може да включва използване на автоматизирани системи за откриване на проблеми със защитата и безопасността.
 • Безопасност. Използваме данни за защита на безопасността на нашите продукти и клиенти. Нашите функции и продукти за защита могат да нарушат работата на злонамерен софтуер и да уведомят потребителите, в случай че такъв бъде открит на устройствата им. Например някои от нашите продуктите, като например Outlook или OneDrive, автоматично извършват системно сканиране на съдържание с цел идентифициране на предполагаема нежелана поща, вируси, неправомерни действия или URL адреси, които са били отбелязани като съдържащи измами, фишинг или злонамерени връзки, и си запазваме правото да блокираме получаването на комуникации и да премахваме съдържание, ако е в нарушение на нашите условия. В съответствие с Регламент (ЕС) 2021/1232 на Европейския съюз се позовахме на разрешението, разрешено от този регламент, от член 5, параграф 1 и член 6, параграф 1 от Директива 2002/58/EО на ЕС. Използваме технологии за сканиране, за да създаваме цифрови подписи (известни като “ хешове“) на определени изображения и видеосъдържание в нашите системи. След това тези технологии сравняват хешовете, които генерират, с хешове на докладвани изображения за сексуална експлоатация и злоупотреба с деца (известен като набор от “хешове“), в процес, наречен “хеш, съвпадащ с”. Microsoft получава набори от хешове от организации, които действат в обществен интерес срещу злоупотребата с деца. Това може да доведе до споделяне на информация с Националния център за липсващи и използвани деца (NCMEC) и правоприлагащите органи.
 • Актуализации. Използваме данните, които събираме, за разработване на актуализации и корекции за защита на продукти. Например можем да използваме информация за възможностите на Вашето устройство, като например налична памет, за да Ви предоставим актуализация на софтуера или корекция за защита. Актуализациите и корекциите са предназначени да увеличат максимално изживяването ви с нашите продукти, да ви помогнат да защитите поверителността и защитата на вашите данни, да предоставите нови функции и да прецените дали вашето устройство е готово за обработка на тези актуализации.
 • Рекламни комуникации. Използваме данните, които събираме, за предоставяне на промоционални съобщения. Можете да се запишете за имейл абонаменти и да изберете дали желаете да получавате промоционални съобщения от Microsoft по имейл, SMS, физическа поща и телефон. За информация относно управлението на Вашите данни за контакт, имейл абонаменти и промоционални съобщения вж. раздела Начини за осъществяване на достъп до и управление на личните Ви данни на настоящата декларация за поверителност.
 • Подходящи предложения. Microsoft използва данни, за да Ви предостави подходяща и ценна информация относно нашите продукти. Ние анализираме данни от различни източници, за да предсказваме информацията, която ще е най-интересна и подходяща за Вас, и за да Ви предоставим тази информация по различни начини. Например може да предскажем Ваш интерес по отношение на игри и да Ви представим нови игри, които може да Ви харесат.
 • Реклама. Microsoft не използва Вашата комуникация в имейли, чат с други хора, видеоразговори, гласова поща или Вашите документи, снимки или други лични файлове за целеви реклами към Вас. Използваме данните, които събираме чрез нашите взаимодействия с Вас, чрез някои от нашите собствени продукти, услуги, приложения, уеб сайтове (собственост на Microsoft) за рекламиране в нашите Microsoft и собствености на трети лица. Можем да използваме автоматизирани процеси, чрез които рекламите да станат по-подходящи за Вас. За повече информация относно това как се използват Вашите данни с цел рекламиране вж. раздела Реклама на настоящата декларация за поверителност.
 • Награди за промоции и мероприятия. Използваме вашите данни, за да администрираме промоции за награди и мероприятия, които се предлагат в нашите физически магазини на Microsoft. Например, ако въведете промоция за награда, ние може да използваме вашите данни за избиране на победител и да ви дадем наградата, ако спечелите. Или, ако се регистрирате за работна среща по програмиране или събитие за игри, ние ще добавим името ви в списъка с очакваните да присъстват.
 • Търговия с извършване на транзакции. Използваме данни за осъществяване на Вашите транзакции с нас. Например можем да обработим информация за плащане, за да предоставим на клиентите абонаменти за продукти, и да използваме информацията за връзка, за да предоставим продукти, закупени от Microsoft Store.
 • Отчитане и бизнес операции. Използваме данни за анализиране на нашите операции и извършване на бизнес разузнаване. Това ни позволява да вземаме информирани решения, както и да докладваме за производителността на нашия бизнес.
 • Защита на правата и собствеността. Използваме данни за откриване и предотвратяване на измами, разрешаване на спорове, прилагане на споразумения и защита на нашата собственост. Например използваме данни, за да потвърждаваме валидността на софтуерните лицензи с цел намаляване на пиратството. Имаме право да използваме автоматизирани процеси за откриване и предотвратяване на дейности, които нарушават нашите права и правата на трети лица, като например измами.
 • Правно съответствие. Обработваме данни с цел правно съответствие. Например използваме възрастта на нашите клиенти, за да си помогнем да изпълним нашите задължения за защита на поверителността на децата. Също така обработваме информация за връзка и идентификационни данни, за да помогнем на клиентите да упражнят правата си защита на данните.
 • Проучване. С подходящи технически и организационни мерки за защита на правата и свободите на физическите лица използваме данни за провеждане на научни изследвания, включително усъвършенствани възможности за машинно обучение и изкуствен интелект в полза на обществения интерес и за научни цели.
Причини, поради които споделяме лични данниПричини, поради които споделяме лични данниmainreasonswesharepersonaldatamodule
Резюме
Пълен текст

Споделяме личните Ви данни с Ваше съгласие или според необходимостта за завършване на дадена транзакция или предоставяне на продукт, който сте заявили или упълномощили. Например споделяме Вашите данни с трети страни, когато ни наредите да го направим, като в случаите, когато изпращате имейл на приятел, споделяте снимки и документи на OneDrive или свързвате профили с друга услуга. Ако използвате продукт на Microsoft, предоставен от организация, с която сте свързани, например работодател или учебно заведение, или използвате имейл адрес, предоставен от такава организация за достъп до продукти на Microsoft, споделяме определени данни, като например данни за взаимодействие и диагностични данни, за да дадем възможност на Вашата организация да управлява продуктите. Когато предоставяте разплащателни данни при извършване на покупка, ние ги споделяме с банки и други институции, които обработват платежните транзакции или извършват други финансови услуги, както и с цел предотвратяване на измами и намаляване на кредитния риск. Освен това, когато записвате метод на плащане (като например карта) във акаунта си, който вие и други притежатели на акаунт в Microsoft използвате, за да правите покупки от Microsoft или нейните свързани лица, разписките за покупка може да се споделят с всеки друг, който използва и има достъп до същия метод на плащане, за да направи покупка от Microsoft, включително и с наименувания притежател на акаунт за метода на плащане. Когато разрешите насочени известия за продукти или приложения на Microsoft на устройство, което не е с Windows, операционната система на това устройство ще обработва някои лични данни, за да предоставя насочени известия. Съответно Microsoft има право да изпраща данни до външен доставчик на известия на трети лица, за да предоставя насочени известия. Услугите за насочени известия на Вашето устройство се регулират от техните собствени условия за конкретни услуги и декларации за поверителност.

Освен това споделяме лични данни с филиали и дъщерни дружества, контролирани от Microsoft. Също така споделяме лични данни с доставчици или агенти, работещи от наше име за целите, описани в настоящата декларация. Например фирмите, които сме наели да осигуряват поддръжка при обслужването на клиенти или да съдействат за защитата на нашите системи и услуги, може да се нуждаят от достъп до лични данни с цел предоставянето на тези функции. В такива случаи тези компании трябва да спазват изискванията ни за защита и безопасност на личните данни и нямат право да използват личните данни, които са получили от нас за никакви други цели. Можем да разкриваме лични данни и като част от корпоративна транзакция, напр. сливане или продажба на активи.

На последно място ние запазваме, осъществяваме достъп до, прехвърляме, разкриваме и съхраняваме Вашите лични данни, включително личното Ви съдържание (като например съдържанието на имейлите в Outlook.com или файлове в лични папки в OneDrive), когато имаме достатъчно основания да смятаме, че това е необходимо за извършване на някое от следните действия:

 • спазване на изискванията на приложимото законодателство или в хода на валиден съдебен процес, включително от правоприлагащи или други държавни агенции.
 • Защита на безопасността на нашите клиенти, организации и обществеността – например за предотвратяване на спам или опити за измама или причиняване на вреда по друг начин, или за откриване, предотвратяване и борба с вредно или незаконно поведение, включително създаване и споделяне на вредно или незаконно съдържание.
 • управление и поддръжка на безопасността на нашите продукти, включително и за да се предотврати или спре атака на нашите компютърни системи или мрежи;
 • защита на правата или собствеността на Microsoft, включително прилагането на условията, регулиращи използването на услугите. Ако обаче получим информация, че някой използва нашите услуги за трафик на открадната интелектуална или физическа собственост на Microsoft, няма да разглеждаме поверителното съдържание на клиента, но имаме право да отнесем въпроса до правоприлагащите органи.

За повече информация относно данните, които разкриваме в отговор на искания от правоприлагащите органи и други държавни агенции, вж. нашия Отчет за искания от правоприлагащи органи.

Имайте предвид, че някои от нашите продукти включват връзки към или предоставят по друг начин достъп до продукти на трети лица, които имат различни практики за поверителност от тези на Microsoft. Ако предоставяте лични данни на който и да е от тези продукти, Вашите данни се регулират от техните правила за поверителност.

Начини за осъществяване на достъп до и управление на личните Ви данниНачини за осъществяване на достъп до и управление на личните Ви данниmainhowtoaccesscontrolyourdatamodule
Резюме
Пълен текст

Освен това може да правите избор по отношение на събирането и използването на данните Ви от страна на Microsoft. Можете да управлявате Вашите лични данни, получени от Microsoft, и да упражнявате Вашите права за защита на данните, като се свържете с Microsoft или чрез различните инструменти, които предоставяме. В някои случаи Вашата възможност да осъществявате достъп до или управлявате личните данни ще бъде ограничена, както се изисква или разрешава от приложимото законодателство. Начините за осъществяване на достъп до или управление на личните данни зависят също и от продуктите, които използвате. Например можете:

 • Управлявайте използването на Вашите данни за персонализирани реклами от Microsoft, като отидете на страница за отписване.
 • Изберете дали желаете да получавате промоционални имейли, SMS съобщения, телефонни обаждания и пощенски писма от Microsoft;
 • да осъществявате достъп до и да изчиствате някои от данните чрез Табло за поверителност на Microsoft.

Не всички лични данни, обработвани от Microsoft, могат да бъдат достъпни или управлявани чрез инструментите по-горе. Ако искате да осъществите достъп до и да управлявате лични данни, обработвани от Microsoft, които не са налични чрез инструментите по-горе или директно чрез продуктите на Microsoft, които използвате, винаги можете да се свържете с Microsoft на адреса в раздела Как да се свържете с нас или като използвате нашия уеб формуляр.

Ние предоставяме обобщени метрики относно потребителските заявки за упражняване на правата за защита на данните чрез Отчет за поверителността на Microsoft.

Можете да осъществите достъп до и да управлявате Вашите лични данни, получени от Microsoft, чрез предоставените Ви от Microsoft инструменти, описани по-долу, или като се свържете с Microsoft. Например:

 • Ако Microsoft е получила Вашето съгласие за използване на Вашите лични данни, можете да оттеглите това съгласие по всяко време.
 • Можете да поискате достъп до, изтриване на и актуализиране на Вашите лични данни.
 • Ако искате да пренесете Вашите данни на друго място, можете за целта да използвате предоставени от Microsoft инструменти, а ако няма наличен, можете да се свържете с Microsoft за помощ.

Можете също така да възразите срещу или да ограничите използването на Вашите лични данни от страна на Microsoft. Например можете да възразите по всяко време на използването на Вашите лични данни от наша страна:

 • за целите на директния маркетинг;
 • когато изпълняваме задача в обществен интерес или преследваме нашите законни интереси или тези на трето лице.

Може да имате тези права съгласно приложимото законодателство, включително Общия регламент относно защитата на данните (GDPR) на ЕС, но ги предлагаме независимо от Вашето местоположение. В някои случаи Вашата възможност да осъществявате достъп до или управлявате личните данни ще бъде ограничена, както се изисква или разрешава от приложимото законодателство.

Ако Вашата организация, като например Вашият работодател, учебно заведение или доставчик на услуги, Ви предоставя достъп до и администрира използването на продукти на Microsoft от Ваша страна, се свържете с Вашата организация, за да научите повече относно начините за достъп и контрол на личните данни.

Можете да осъществявате достъп до и да управлявате Вашите лични данни, получени от Microsoft, и да упражнявате Вашите права за защита на данните чрез различни инструменти, които предоставяме. Инструментите, които ще са Ви най-полезни, зависят от нашите взаимодействия с Вас и използването от Ваша страна на нашите продукти. По-долу следва общ списък с инструментите, които предоставяме, за да Ви помогнем да управлявате Вашите лични данни; възможно е определени продукти да предоставят допълнителни начини за управление.

 • Bing. Ако сте влезли в Bing, можете да преглеждате и изчиствате съхранената хронология на вашето търсене и чата на вашия табло за поверителност. Ако не сте влезли в Bing, можете да преглеждате и изчиствате съхранената хронология на търсене, свързана с устройството Ви, във Вашия Настройки на Bing.
 • Акаунт в Microsoft. Ако желаете да осъществите достъп до, да редактирате или да премахнете информацията на профила и информация за плащания във Вашия акаунт в Microsoft, да смените паролата си, да добавите информация за защита или да закриете акаунта си, можете да го направите, като посетите Уеб сайта на акаунта в Microsoft.
 • Ако имате публичен профил в Microsoft Developer Network (MSDN), можете да осъществявате достъп до и да редактирате данните си, като влезете на Форум за MSDN.
 • Табло за поверителност на Microsoft. Можете да управлявате някои от данните, които Microsoft обработва от Вашето използване на акаунт в Microsoft, от Табло за поверителност на Microsoft. Оттук например можете да преглеждате и да изчиствате данните за сърфиране, търсене и местоположение, свързани с Вашия Акаунт в Microsoft.
 • Microsoft Store.Можете да осъществите достъп до информация за профила и акаунта си в Microsoft Store, като отидете на Microsoft Store и изберете Преглед на акаунта или Хронология на поръчките.
 • Microsoft Teams за лична употреба. Можете да разберете как да експортирате или изтривате данни от Teams, свързани с вашия личен акаунт в Microsoft, като посетите този страница.
 • OneDrive. Можете да преглеждате, изтегляте и изтривате своите файлове и снимки в OneDrive, като влезете във вашия OneDrive.
 • Outlook.com. Можете да изтеглите имейлите си в Outlook.com като влезете в акаунта си и отидете в настройките за Поверителност и данни.
 • Skype. Ако желаете да осъществите достъп до, да редактирате или да премахнете определена информация за профила или за плащане в Skype или да промените паролата си, влезте в акаунта си. Ако желаете да експортирате своята хронология на чата от Skype или файловете, споделени в Skype, поискайте копие.
 • Център за услуги за корпоративно лицензиране (VLSC). Ако сте клиент на корпоративното лицензиране, можете да управлявате Вашата информация за връзка и данни за абонамент и лицензиране от едно местоположение, като посетите Уеб сайт на центъра за услуги за корпоративно лицензиране.
 • Xbox. Ако използвате Xbox мрежата или Xbox.com, можете да преглеждате или редактирате личните си данни, включително информацията за плащане и акаунта, настройките за поверителност и интернет безопасност и предпочитания за споделяне на данни, като отидете в Моят Xbox от конзолата Xbox или на уеб сайта Xbox.com.

Не всички лични данни, обработвани от Microsoft, могат да бъдат достъпни или управлявани чрез инструментите по-горе. Ако искате да осъществите достъп до и да управлявате лични данни, обработвани от Microsoft, които не са налични чрез инструментите по-горе или директно чрез продуктите на Microsoft, които използвате, винаги можете да се свържете с Microsoft на адреса в раздела Как да се свържете с нас или като използвате нашия уеб формуляр. Ние ще отговорим на заявките за управление на личните ви данни, както се изисква от приложимото законодателство.

Вашите предпочитания за комуникация

Можете да изберете дали желаете да получавате рекламни съобщения от Microsoft по имейл, SMS, физическа поща и телефон. Ако получавате рекламни имейл съобщения или SMS от нас и желаете да се отпишете от тях, можете да направите това, като следвате указанията в настоящото съобщение. Също така можете да изберете дали да получавате промоционални имейли, телефонни обаждания и стандартна поща, като влезете с Вашия личен акаунт в Microsoft и прегледате разрешения за комуникация, където можете да актуализирате информацията за връзка, да управлявате предпочитанията си за контакт за всички услуги в рамките на Microsoft, да се отпишете от имейл абонаменти и да изберете дали да споделите информация за връзка с Вас с партньори на Microsoft. Ако нямате личен акаунт в Microsoft, можете да управлявате Вашите имейл предпочитания за контакт с Microsoft, като използвате този уеб формуляр. Тези възможности за избор не се прилагат за задължителните комуникации по обслужването, които са част от определени продукти, програми или дейности на Microsoft, проучвания или други информационни комуникации със собствен метод за отмяна на абонамент.

Вашите възможности за избор на реклама

За да се отпишете от получаването на персонализирани реклами от Microsoft, посетете страница за отписване. Когато се отпишете, Вашите предпочитания ще се съхраняват в бисквитка, която е специфична за използвания от Вас уеб браузър. Бисквитката за отписване има срок на годност от пет години. Ако изтриете бисквитките от устройството си, трябва отново да изпълните процедурата за отказ.

Също така можете да свържете своя избор за отказ с личния си акаунт в Microsoft. След това Вашият избор ще се прилага за всяко устройство, от което влизате в този акаунт, и ще продължи да се прилага, докато от същото устройство не се влезе в друг личен акаунт в Microsoft. Ако изтриете бисквитките от устройството си, за да важат настройките, трябва отново да влезете в акаунта си. Можете да видите нашите рекламни партньори от трети страни на Съобщение за законите за поверителност на данните в щатите на САЩ, както и да се откажете от споделянето на данни с трети страни на нашата страница за отписване.

За контролирана от Microsoft реклама, която се показва в приложения в Windows, можете да използвате опцията за отписване, свързана с Вашия личен акаунт в Microsoft, или да се отпишете от рекламата въз основа на интереси чрез изключване на ИД за реклама от настройките на Windows.

Тъй като данните, използвани за реклама въз основа на интереси, се използват и за други необходими цели (включително предоставяне на продуктите ни, анализ и разкриване на измами), при отписване от рекламата въз основа на интереси тези данни не престават да бъдат събирани. Ще продължите да получавате реклами, въпреки че може да не са толкова подходящи за Вас.

Можете да се отпишете от получаването на реклами въз основа на интереси от трети лица, с които сме партньори, като посетите сайтовете им (вж. по-горе).

Контроли, базирани на браузъра

Когато използвате даден браузър, можете да управлявате Вашите лични данни с определени функции. Например:

 • Контроли на бисквитките. Можете да управлявате данните, съхранявани от бисквитките, и да оттеглите съгласието си на бисквитки, като използвате контролите за бисквитки, базирани на браузър, описани в раздел Бисквитки на настоящата декларация за поверителност.
 • Защити от проследяване. Може да управлявате данните, които сайтове на трети лица може да събират за Вас, с помощта на "Защита от проследяване" в Internet Explorer (версия 9 и по-нова) и Microsoft Edge. Тази функция ще блокира съдържание на трети лица, включително бисквитки, от всеки сайт, който добавите към Списък за защита от проследяване.
 • Контроли на браузъра за "Забрана на следенето". Някои браузъри имат вградени функции "Забрана на следенето" (DNT), които могат да изпратят сигнал до уеб сайтовете, които посещавате, посочвайки, че не желаете да бъдете проследявани. Поради факта, че все още няма общо разбиране за това как сигналът за DNT трябва да бъде интерпретиран, към момента услугите на Microsoft не отговарят на сигнали за DNT от браузъра. Продължаваме да работим с онлайн индустрията относно дефиниране на общо разбиране за това как трябва да бъдат третирани DNT сигналите. В същото време можете да използвате обхвата на други инструменти, които предлагаме за контрол върху събирането и използването на данни, като също така ще имате възможност да се откажете от получаването на реклама въз основа на интереси от Microsoft, както е описано по-горе.
Бисквитки и подобни технологииБисквитки и подобни технологииmaincookiessimilartechnologiesmodule
Резюме
Пълен текст

Бисквитките представляват малки текстови файлове, поставени на Вашето устройство с цел съхранение на данни, които могат да бъдат извикани от уеб сървър в домейна, който е поставил бисквитката. Тези данни често се състоят от низ от цифри и букви, който идентифицира по уникален начин Вашия компютър, но може да съдържа и друга информация. Някои бисквитки се поставят на трети лица, които действат от наше име. Използваме бисквитки и подобни технологии за съхранение и зачитане на Вашите предпочитания и настройки, предоставяне на възможност за влизане, предоставяне на реклама въз основа на интересите, борба срещу измами, анализ как работят нашите продукти и изпълнение на други легитимни цели. Приложенията на Microsoft използват допълнителни идентификатори за подобни цели, като например ИД за реклама в Windows, като много от нашите уеб сайтове и приложения съдържат също уеб маяци или други подобни технологии, както е описано по-долу.

Как използваме бисквитките и подобните на тях технологии

Microsoft използва бисквитки и подобни на тях технологии за няколко цели в зависимост от контекста или продукта, включително:

 • Съхранение на Вашите предпочитания и настройки. Използваме бисквитки за съхранение на Вашите предпочитания и настройки на Вашето устройство, както и за подобряване на изживяванията Ви. Например, в зависимост от настройките ви, ако въведете вашия град или пощенски код, за да получавате местни новини или информация за времето на уеб сайт на Microsoft, ние можем да съхраним тези данни в бисквитка, за да виждате приложима местна информация, когато се върнете в сайта. Чрез записването на Вашите предпочитания с бисквитки, като например предпочитания от Вас език, не се налага многократно да въвеждате Вашите предпочитания. Ако се отпишете от получаването на реклами въз основа на интереси, ние съхраняваме Вашето предпочитание за отписване в бисквитка на Вашето устройство. По същия начин, при сценарии, при които получаваме вашето съгласие за поставяне на бисквитки на вашето устройство, ние запазваме избора ви в бисквитка.
 • Влизане и удостоверяване. Използваме бисквитки за удостоверяването Ви. При влизане в даден уеб сайт с Вашия личен акаунт в Microsoft ние запазваме уникален ИД номер и точния момент на влизането в шифрована бисквитка на Вашето устройство. Тази бисквитка Ви позволява да преминавате от страница на страница в сайта, без да е необходимо да влизате отново на всяка страница. Можете също да запишете своята информация за влизане, така че да не се налага да влизате при всяко следващо посещение на сайта.
 • Защита. Използваме бисквитки, за да обработваме информацията, която ни помага да защитаваме нашите продукти, както и да откриваме измами и злоупотреби.
 • Съхранение на информация, която предоставяте в уеб сайт. Използваме бисквитки, за да запомним информацията, която сте споделили. Когато предоставяте информация на Microsoft, като например при добавяне на продукти в количка за пазаруване в уеб сайтовете на Microsoft, съхраняваме данните в бисквитка с цел запомняне на информацията.
 • Социални мрежи. Някои от нашите уеб сайтове включват бисквитки на социални мрежи, включително тези, които разрешават на потребителите, влезли в услугата за социална мрежа, да споделят съдържание чрез тази услуга.
 • Обратна връзка. Microsoft използва бисквитки, за да Ви даде възможност за предоставяне на обратна връзка в даден уеб сайт.
 • Реклами въз основа на интереси. Microsoft използва бисквитки с цел събиране на данни за Вашите действия онлайн и идентифициране на Вашите интереси, за да можем да предоставим най-подходящите за Вас реклами. Можете да се отпишете от получаването на реклами въз основа на интереси от Microsoft, както е описано в раздела Начини за осъществяване на достъп до и управление на личните Ви данни на настоящата декларация за поверителност.
 • Показване на реклами. Microsoft използва бисквитки с цел запис на броя на посетителите, щракнали върху дадена реклама, и запис на рекламите, които сте прегледали, за да не виждате една и съща реклама многократно.
 • Анализ. Използваме собствени бисквитки и такива на трети лица, както и други идентификатори, които ни помагат да събираме данни за употребата и производителността им. Например може да използваме бисквитки за преброяване на броя уникални посетители на дадена уеб страница или услуга, както и за разработване на друга статистика за операциите на нашите продукти.
 • Технически показатели. Microsoft използва бисквитки, за да разбере и подобри начина на работа на нашите продукти. Например използваме бисквитки, за да събираме данни, които помагат за балансиране на натоварването; това ни помага да поддържаме работата на нашите уеб сайтове.

Когато е необходимо, ние получаваме вашето съгласие, преди да поставим или използваме опционални бисквитки, които не са (i) задължително необходими за предоставяне на уеб сайта или (ii) с цел улесняване на комуникацията. Вижте раздела „Как да управлявате бисквитките“ по-долу за повече информация.

Някои от бисквитките, които обичайно използваме, са изброени по-долу. Този списък не е изчерпателен, а има за цел да илюстрира основните цели, поради които поставяме бисквитки. Ако посетите някой от нашите уеб сайтове, същият ще постави някои или всички от изброените по-долу бисквитки:

 • MSCC. Съдържа възможности за избор на потребители за повечето свойства на Microsoft.
 • MUID, MC1, MSFPC и MSPTC. Идентифицира уникални уеб браузъри при посещение на сайтове на Microsoft. Тези бисквитки се използват за реклама, анализи на сайтовете и други оперативни цели.
 • ANON. Съдържа ANID, еднозначен идентификатор, извлечен от Вашия акаунт в Microsoft, който се използва за реклама, персонализиране и оперативни цели. Използва се и за запазване на Вашия избор за отписване от рекламите въз основа на интереси от Microsoft, ако сте избрали да свържете това отписване със своя акаунт в Microsoft.
 • CC. Съдържа код на страна, определен от Вашия IP адрес.
 • PPAuth, MSPAuth, MSNRPSAuth, KievRPSAuth, WLSSC, MSPProf. Помага за удостоверяването Ви, когато влизате в акаунта си в Microsoft.
 • MC0. Открива дали бисквитките са разрешени в браузъра.
 • MS0. Идентифицира конкретна сесия.
 • NAP. Съдържа шифрована версия на вашата страна, пощенски код, възраст, пол, език и професия, ако са известни, на базата на профила на вашия акаунт в Microsoft.
 • MH. Появява се на съвместни сайтове, където Microsoft си партнира с рекламодател. Тази бисквитка идентифицира рекламодателя с цел да бъде избрана правилната реклама.
 • childinfo, kcdob, kcrelid, kcru, pcfm. Съдържа информация, която акаунтът в Microsoft използва на страниците си във връзка с детски акаунти.
 • MR. Тази бисквитка се използва от Microsoft за нулиране или обновяване на бисквитката MUID.
 • x-ms-gateway-slice. Идентифицира шлюз за балансиране на натоварването.
 • TOptOut. Съхранява Вашия избор да не получавате реклами въз основа на интереси, предоставяни от Microsoft. Където е необходимо, ние поставяме тази бисквитка по подразбиране и я премахваме, когато дадете съгласието си за реклами, базирани на интереси.

Можем също да използваме бисквитките на други свързани лица, фирми и партньори на Microsoft, като например LinkedIn и Xandr.

Бисквитки от трети лица

В допълнение към бисквитките, които Microsoft задава, когато посещавате нашите уеб сайтове, ние също използваме бисквитки от трети лица за подобряване на услугите на нашите сайтове. Някои трети лица могат също да задават бисквитки, когато посещавате сайтове на Microsoft. Например:

 • Фирми, които наемаме да предоставят услуги от наше име, като например анализ на сайтове, поставят бисквитки, когато посещавате нашите сайтове.
 • Фирми, които доставят съдържание на сайтове на Microsoft, като например видеоклипове, новини или реклами, поставят бисквитките сами.

Тези фирми използват данните, които обработват съгласно техните декларации за поверителност, които може да позволят на тези фирми да събират и комбинират информация за Вашите дейности на уеб сайтове, приложения или онлайн услуги.

Следните типове бисквитки на трети лица могат да се използват в зависимост от контекста, услугата или продукта, както и Вашите настройки и разрешения:

 • Бисквитки за социални мрежи. Ние и трети лица използваме бисквитките за социални мрежи, за да ви показваме реклами и съдържание въз основа на вашите профили в социалните мрежи, и дейности на нашите уебсайтове. Те се използват, за да свържат дейността ви на нашите уеб сайтове към вашите профили в социалните мрежи, така че рекламите и съдържанието, които виждате в нашите уеб сайтове и в социалните мрежи, да отговарят по-добре на вашите интереси.
 • Бисквитки за Analytics.Разрешаваме на трети лица да използват „аналитични бисквитки“, за да разберат как използвате нашите уеб сайтове, така че да можем да ги подобрим, а третите страни да могат да разработват и усъвършенстват своите продукти, за възможно използване в уеб сайтове, които не се притежават или поддържат от Microsoft. Например бисквитките за анализ се използват за събиране на информация за страниците, които посещавате, и колко щраквания ви трябват, за да изпълните дадена задача. Тези бисквитки могат да се използват и за рекламни цели.
 • Рекламни бисквитки.Ние и трети лица използваме рекламни бисквитки, за да ви показваме нови реклами, като записваме рекламите, които вече сте гледали. Те също се използват за проследяване на рекламите, върху които щраквате, или покупките, които правите, след като щракнете върху реклама за целите на плащане, както и за да ви показват по-подходящи за вас реклами. Например те са свикнали да откриват, когато щраквате върху реклама и ви показват реклами на базата на вашите интереси за социални мрежи и хронологията на браузъра.
 • Задължителни бисквитки.Използваме задължителните бисквитки за изпълнение на основни функции за уеб сайт. Например за влизане, записване на предпочитанията за език, предоставяне на среда на пазаруване, подобряване на производителността, маршрутизиране на трафика между уеб сървърите, определяне размера на екрана или времето за зареждане на страницата, измерване на аудиторията. Тези бисквитки са необходими, за да работят нашите уеб сайтове.

Когато е необходимо, ние получаваме вашето съгласие, преди да поставим или използваме опционални бисквитки, които не са (i) задължително необходими за предоставяне на уеб сайта или (ii) с цел улесняване на комуникацията.

За списък на трети страни, които задават бисквитки на нашите уебсайтове, включително доставчиците на услуги, действащи от наше име, посетете нашия опис на бисквитки от трети лица. Описът на бисквитките на трети лица включва и връзки към уеб сайтове на тези трети лица или известия за поверителност. Консултирайте се с уеб сайтовете на трети лица или бележките за поверителност за повече информация относно техните практики за поверителност по отношение на техните бисквитки, които могат да бъдат зададени на нашите уеб сайтове. В някои от нашите уеб сайтове е наличен списък на трети страни, директно достъпен на сайта. Третите страни на тези сайтове не могат да бъдат включени в списъка на нашия опис на бисквитки от трети лица.

Начин на управление на бисквитките

Повечето уеб браузъри автоматично приемат бисквитките, но предоставят контроли, които ви позволяват да ги блокирате или изтриете. В Microsoft Edge например може да блокирате или изтривате бисквитки, като изберете Настройки > Поверителност и услуги > Изчистване на данни от сърфирането > Данни за бисквитки и други сайтове. За повече информация относно начина, по който може да изтриете бисквитките си в браузъри на Microsoft, вж. Microsoft Edge, Наследена версия на Microsoft Edge, или Internet Explorer. Ако използвате друг браузър, прегледайте инструкциите му.

Както споменахме по-горе, когато е необходимо, ние получаваме вашето съгласие, преди да поставим или използваме опционални бисквитки, които не са (i) задължително необходими за предоставяне на уеб сайта или (ii) с цел улесняване на комуникацията. Ние отделяме тези незадължителни бисквитки по предназначение, като например за реклами и социални мултимедийни цели. Можете да се съгласите с определени категории незадължителни бисквитки, а не с други. Можете също да настроите избора си, като щракнете върху "Управление на бисквитки" в долния колонтитул на уеб сайта или чрез настройките, които са налични в уеб сайта. Определени функции на продуктите на Microsoft зависят от бисквитките. Ако решите да блокирате бисквитките, е възможно да не можете да влезете или използвате някои от тези функции, а предпочитанията, които зависят от бисквитките, ще бъдат изгубени. Ако изберете да изтриете бисквитките, настройките и предпочитанията, управлявани от съответните бисквитки, включително и предпочитания за рекламата, се изтриват и ще се наложи да бъдат създадени повторно.

Допълнителните контроли за поверителност, които могат да повлияят на бисквитките, включително функцията за защити от проследяване на браузърите на Microsoft, са описани в раздел Начини за осъществяване на достъп до и управление на личните Ви данни на настоящата декларация за поверителност.

Използване на уеб маяци и услуги за анализ от наша страна

Някои уеб страници на Microsoft може да съдържат електронни етикети, наречени уеб маяци, които използваме за предоставяне на бисквитки на нашите уеб сайтове, преброяване на потребителите, които са посетили тези уеб сайтове, и предоставяне на съвместни продукти. Също така включваме и уеб маяци или подобни технологии в нашите електронни съобщения, за да разберем дали съобщенията са били отворени и дали са предизвикали някаква реакция.

Освен че поставяме уеб маяци на нашите собствени уеб сайтове, понякога работим и с други фирми, поставяйки уеб маяци на техните уеб сайтове или реклами. Това например ни помага да водим статистика за това колко често щракването върху реклама на уеб сайт на Microsoft е предизвикало покупка или друго действие на уеб сайта на рекламиращата компания. Това също така ни позволява да разберем Вашата дейност на уеб сайта на партньор на Microsoft във връзка с Вашето ползване на продукт или услуга на Microsoft.

В заключение, продуктите на Microsoft често съдържат уеб маяци или други подобни технологии от трети лица, предоставящи анализ на данни, които ни помагат за съставянето на обобщени статистически данни относно ефективността на нашите промоционални кампании или други операции. Тези технологии позволяват на доставчиците на анализ на данни да поставят или четат свои собствени бисквитки или други идентификатори на вашето устройство, чрез които да могат да събират информация за вашите посещения на приложения, уеб сайтове или други продукти. Все пак забраняваме на въпросните доставчици на анализ да използват уеб маяци на нашите сайтове с цел събиране или достъп до информация, която пряко Ви идентифицира (например Вашето име или имейл адрес). Можете да се отпишете от събирането на данни или използването им, като посетите следните сайтове: Adjust, AppsFlyer, Clicktale, Flurry Analytics, Google Анализ (изисква да инсталирате добавка на браузъра), Kissmetrics, Mixpanel, Nielsen, Acuity Ads, WebTrends или Optimizely.

Други подобни технологии

В допълнение към стандартните бисквитки и уеб маяци, нашите продукти могат да използват други технологии за съхранение и четене на файлове с данни на компютъра Ви. Това обикновено се прави, за да запазите предпочитанията си или за да повишите скоростта и производителността чрез локално съхраняване на определени файлове. Подобно на стандартните бисквитки тези технологии могат също да съхраняват уникален идентификатор на компютъра Ви, който проследява поведението. Такива технологии са Local Shared Objects (или "Flash бисквитки") и Silverlight Application Storage.

Local Shared Objects или "Flash бисквитки". Уеб сайтове, които използват технологии Adobe Flash, може да използват Local Shared Objects или "Flash бисквитки", за да съхраняват данни на компютъра Ви. За да разберете как да управлявате или блокирате Flash бисквитките, отидете на адрес Страница за помощ за Flash Player.

Silverlight Application Storage. Уеб сайтове или приложения, които използват технология Microsoft Silverlight, също имат способност да съхраняват данни, като използват Silverlight Application Storage. За да научите как да управлявате или да забраните подобно съхраняване, вж. раздела Silverlight на настоящата декларация за поверителност.

Продукти, предоставени от вашата организация – бележка за крайните потребителиПродукти, предоставени от вашата организация – бележка за крайните потребителиmainnoticetoendusersmodule
Резюме
Акаунт в MicrosoftАкаунт в Microsoftmainmicrosoftaccountmodule
Резюме
Пълен текст

С акаунт в Microsoft можете да влизате в продукти на Microsoft, както и в такива на избрани партньори на Microsoft. Личните данни, свързани с Вашия акаунт в Microsoft, включват идентификационни данни, име и данни за контакт, данни за плащане, данни за устройството и използването му, Вашите контакти, информация за Вашите дейности и Вашите интереси и предпочитани. Влизането в акаунта Ви в Microsoft допринася за персонализирането, последователните изживявания на различни продукти и устройства, позволява Ви да използвате място за съхранение на данни в облака, позволява Ви да извършвате плащания чрез платежни инструменти, съхранени във Вашия акаунт в Microsoft, и разрешава други функции. Има три вида акаунти в Microsoft:

 • Когато създавате свой собствен акаунт в Microsoft, свързан с Вашия личен имейл адрес, ние наричаме този акаунт личен акаунт в Microsoft.
 • Когато Вие или Вашата организация (като например работодател или Вашето учебно заведение) създавате Ваш акаунт в Microsoft, свързан с имейл адреса, предоставен от тази организация, считаме този акаунт за служебен или учебен акаунт.
 • Когато Вие или Вашият доставчик на услуги (като например доставчик на кабелни или интернет услуги) създавате Ваш акаунт в Microsoft, свързан с имейл адрес с домейн на Вашия доставчик на услуги, считаме този акаунт за акаунт на трето лице.

Лични акаунти в Microsoft. Данните, свързани с Вашия личен акаунт в Microsoft, и начинът, по който тези данни се използват, зависи от това как използвате акаунта.

 • Създаване на Ваш акаунт в Microsoft. Когато създавате личен акаунт в Microsoft, от Вас ще бъдат поискани някои лични данни и ще Ви бъде зададен уникален идентификационен номер с цел идентифициране на акаунта Ви и свързаната с него информация. Макар че някои от продуктите като тези, свързани с плащане, изискват истинско име, можете да влизате и използвате други продукти на Microsoft, без да предоставяте истинското си име. Някои от данните, които предоставяте, като например Вашето показвано име, имейл адрес или телефонен номер, могат да бъдат използвани от други потребители за откриване и свързване с Вас в рамките на продуктите на Microsoft. Например хора, които знаят Вашето показвано име, имейл адрес или телефонен номер, могат да го използват, за да Ви потърсят в Skype или Microsoft Teams и да Ви изпратят покана да се свържете с тях. Имайте предвид, че ако използвате служебен или учебен имейл адрес, за да създадете личен акаунт в Microsoft, Вашият работодател или учебно заведение може да получи достъп до Вашите данни. В някои случаи ще трябва да промените имейл адреса на личен имейл адрес, за да продължите достъпа до ориентирани към потребители продукти (като например Xbox мрежата).
 • Влизане в акаунт в Microsoft. При влизане във Вашия акаунт в Microsoft създаваме запис, който включва датата и часа на влизането, информация за продукта, в който сте влезли, потребителското име, уникалния номер на Вашия акаунт, еднозначния идентификатор на устройството, IP адреса, операционната система и версията на браузъра.
 • Влизане в продукти на Microsoft. Влизането във Вашия акаунт позволява подобрено персонализиране, осигурява безпроблемна и съгласувана работа на продукти и устройства, позволява да осъществявате достъп до и да използвате място за съхранение на данни в облака, да извършвате плащания чрез платежни инструменти, съхранени във Вашия акаунт в Microsoft, като позволява и други подобрени функции и настройки. Например когато влезете, Microsoft прави информацията, записана във Вашия акаунт, налична в продуктите на Microsoft, така че важните неща да са точно там, където ви трябват. След като влезете във Вашия акаунт, ще останете в него, докато не излезете. Ако добавите акаунта си в Microsoft към устройство с Windows (версия 8 или по-нова), ще влизате автоматично в продукти, използващи акаунта в Microsoft, когато осъществявате достъп до тези продукти на това устройство. Когато сте влезли във Вашия акаунт, някои продукти ще показват Вашето име или потребителско име и Вашата снимка на профила (ако сте добавили такава към Вашия профил), което е част от използването на продуктите на Microsoft, включително във Вашите комуникации, социални взаимодействия и публични публикации. Научете повече за вашия акаунт в Microsoft, вашите данни и вашите възможности за избор.
 • Влизане в продукти на трети лица. Ако влезете в продукт на трето лице с Вашия акаунт в Microsoft, ще споделяте данни с третото лице съгласно неговите правила за поверителност. Освен това третото лице ще получи и номера на версията, присвоена към Вашия акаунт (нов номер на версия се задава всеки път, когато променяте Вашите данни за влизане), и информация, която описва дали Вашият акаунт е дезактивиран. Ако сте споделили своите данни за профила, третото лице може да показва Вашето име или потребителско име и снимка на профила (ако сте добавили такава към профила), когато сте влезли в продукта на това трето лице. Ако сте избрали да извършвате плащания на търговци трети лица с помощта на Вашия акаунт в Microsoft, Microsoft ще предаде информация, съхранена във Вашия акаунт в Microsoft, на третото лице или неговите доставчици (например администратори на плащания), която е необходима за обработване на Вашето плащане и изпълняване на Вашата поръчка (като например име, номер на кредитна карта, адрес на фактуриране и доставка, както и съответната информация за контакт). Третото лице може да използва или споделя данните, които получава, когато влизате или извършвате покупка в съответствие със своите собствени практики и правила. Трябва внимателно да преглеждате декларацията за поверителност на всеки продукт, в който влизате, и всеки търговец, от който закупувате, за да разберете как ще бъдат използвани събираните от него данни.

Служебни или учебни акаунти. Данните, свързани със служебен или учебен акаунт, и начинът им на използване обикновено наподобяват използването и събирането на данни, свързани с личен акаунт в Microsoft.

Ако Вашият работодател или учебно заведение използва Microsoft Entra ID, за да управлява акаунта, който ви предоставя, можете да използвате Вашия служебен или учебен акаунт, за да влизате в продукти на Microsoft, като например Microsoft 365 и Office 365, както и продукти на трети лица, предоставени Ви от Вашата организация. В случай че се изисква от организацията, ще бъдете помолени да предоставите телефонен номер или алтернативен имейл адрес за допълнителна проверка за защита. А ако Вашата организация е позволила, можете също така да използвате Вашия служебен или учебен акаунт, за да влизате в продукти на Microsoft или на трети лица, които придобивате за себе си.

Ако влизате в продукти на Microsoft със служебен или учебен акаунт, имайте предвид:

 • Собственикът на домейна, свързан с Вашия имейл адрес, може да управлява и администрира акаунта Ви, както и да получи достъп и да обработва данните Ви, включително съдържанието на водените от Вас комуникации и файловете Ви, включително данните, съхранявани в продуктите, предоставени Ви от Вашата организация, и продуктите, с които сте сдобили за лична употреба.
 • Използването от Ваша страна на продуктите е обект на правилата на организацията Ви, в случай че има такива. трябва да имате предвид правилата на Вашата организация и дали се чувствате комфортно да разрешите на Вашата организация достъп до Вашите данни, преди да изберете да използвате Вашия служебен или учебен акаунт за влизане в продукти, с които сте сдобили за лична употреба.
 • Ако загубите достъп до Вашия служебен или учебен акаунт (например, ако си смените работата), може да загубите достъп до продуктите, включително съдържанието, свързано с тези продукти, с които сте се сдобили от Ваше име, ако сте използвали Вашия служебен или учебен акаунт за вход в тези продукти.
 • Microsoft не носи отговорност относно практиките за поверителност или защита на Вашата организация, които могат да се различават от тези на Microsoft.
 • В случай че организацията Ви администрира използването на продукти на Microsoft от Ваша страна, насочвайте запитванията си относно поверителността, включително искания за упражняване на Вашите права за защита на данните, към Вашия администратор. Вижте също раздела Бележка за крайните потребители на настоящата декларация за поверителност.
 • Ако не сте сигурни дали акаунтът Ви е служебен, или учебен, се свържете с Вашата организация.

Акаунти на трети лица. Данните, свързани с акаунт на Microsoft на трето лице, и начинът им на използване обикновено наподобяват използването и събирането на данни, свързани с личен акаунт в Microsoft. Доставчикът на услуги има контрол върху Вашия акаунт, включително възможността за достъп до или изтриване на Вашия акаунт. Необходимо е внимателно да прегледате условията, предоставени Ви от третото лице, за да разберете какво може да прави с Вашия акаунт.

Събиране на данни от децаСъбиране на данни от децаmaincollectionofdatafromchildrenmodule
Резюме

За потребители под 13-годишна възраст или както е посочено от закона в тяхната юрисдикция, определени продукти и услуги на Microsoft или ще блокират потребители под тази възраст, или ще ги подканят да получат съгласие или разрешение от родител или настойник, преди да могат да ги използват, включително когато създават акаунт за достъп до услугите на Microsoft. Ние няма съзнателно да поискаме от деца под тази възраст да предоставят повече информация от изискваната за предоставяне на продукта.

Когато бъде дадено съгласие или удостоверяване от родител, детският акаунт се третира в голяма степен като всеки друг акаунт. Научете повече за личните и учебните акаунти в раздела за акаунт в Microsoft на декларацията за поверителност и услугата за семейна безопасност на Microsoft в раздела за конкретен продукт. Детето може да осъществява достъп до комуникационни услуги, като например Outlook и Skype, и свободно да комуникира и споделя данни с други потребители от всички възрасти. Родителите или настойниците могат да променят или анулират избора на съгласие, направен по-рано. Научете повече за родителското съгласие и детските акаунти в Microsoft. Като организатор на семейна група на Microsoft родителят или настойникът може да управлява информацията и настройките на детето си на своята страница за Семейна безопасност и да преглежда и изтрива данните на детето на неговото табло табло за поверителност. Акаунтите, за чието създаване се изисква родителско съгласие, се включват автоматично като част от семейната група на лицето, което е дало съгласие за създаване на акаунт. За детски акаунти, за чието създаване не се изисква родителско съгласие (напр. за деца, които са на възраст, над която родителското съгласие се изисква по закон), родителят или настойникът все пак може да използва семейна група, но трябва да добави детския акаунт към своята семейна група след създаването на акаунта. Изберете „Научете повече“ по-долу за повече информация как да получите достъп и да изтриете данни на дете и информация за деца и профили в Xbox..

Пълен текст

За потребители под 13-годишна възраст или както е посочено от закона в тяхната юрисдикция, определени продукти и услуги на Microsoft или ще блокират потребители под тази възраст, или ще ги подканят да получат съгласие или разрешение от родител или настойник, преди да могат да ги използват, включително когато създават акаунт за достъп до услугите на Microsoft. Ние няма съзнателно да поискаме от деца под тази възраст да предоставят повече информация от изискваната за предоставяне на продукта.

Когато бъде дадено съгласие или удостоверяване от родител, детският акаунт се третира в голяма степен като всеки друг акаунт. Детето може да осъществява достъп до комуникационни услуги, като например Outlook и Skype, и свободно да комуникира и споделя данни с други потребители от всички възрасти. Научете повече за родителското съгласие и детските акаунти в Microsoft.

Родителите или настойниците могат да променят или анулират избора на съгласие, направен по-рано. Като организатор на група семейство в Microsoft родителят или настойникът може да управлява информацията и настройките на детето си на своята страница за Семейна безопасност и да преглежда и изтрива данните на детето на неговото табло табло за поверителност. Акаунтите, за чието създаване се изисква родителско съгласие, се включват автоматично като част от семейната група на лицето, което е дало съгласие за създаване на акаунт. За детски акаунти, за чието създаване не се изисква родителско съгласие (напр. за деца, които са на възраст, над която родителското съгласие се изисква по закон), родителят или настойникът все пак може да използва семейна група, но трябва да добави детския акаунт към своята семейна група след създаването на акаунта. Вижте по-долу за повече информация как да получите достъп до данни на деца, и как да ги триете.

По-долу е дадена допълнителна информация за събирането на данни от деца, включително повече подробности, свързани с Xbox.

Достъп и изтриване на данни на дете. За продукти и услуги на Microsoft, за които се изисква родителско съгласие, родителят може да преглежда и изтрива определени данни, принадлежащи на детето му, от таблото за поверителностна родителя: хронология на браузъра, хронология на търсенето, дейност на местоположението, мултимедийна дейност, приложения и дейност на услугите, както и данни за технически показатели на продуктите и услугите. За да изтрие тези данни, родителят може да влезе в таблото за поверителност и да управлява дейностите на детето си. Имайте предвид, че възможността на родител да осъществява достъп и/или да изтрива лична информация на дете на неговото табло за поверителност ще бъде различна в зависимост от законите, където се намирате.

Освен това родителят може да се свърже с нашия екип за поддръжка на поверителността чрез формуляра за поддръжка на поверителността и след удостоверяването да поиска типовете данни на таблото за поверителност заедно със следните данни да бъдат изтрити: софтуер, настройка и наличности, възможност за свързване и конфигурация на устройството, обратна връзка и оценки; фитнес и дейност; съдържание за поддръжка; взаимодействия за поддръжка; и сензор за околната среда. Обработваме удостоверени заявки за изтриване в рамките на 30 дни от получаването.

Имайте предвид, че съдържание като имейли, контакти и чатове е достъпно чрез средата за работа в продукта. Можете да намерите повече информация за данните, които можете да управлявате в продуктите на Microsoft, като посетите нашите често задавани въпроси за поверителността (ЧЗВ).

Ако акаунтът на вашето дете не е част от вашата група на семейството в Microsoft и нямате достъп до дейността на вашето дете на таблото за поверителност, трябва да подадете заявка, свързана с данните на вашето дете, чрез формуляра за поддръжка на поверителността. Екипът за поверителност ще поиска проверка на акаунта, преди да изпълни искането.

За да изтриете всички лични данни на вашето дете, трябва да поискате изтриване на акаунта на детето чрез формуляра за закриване на вашия акаунт. Тази връзка ще ви подкани да влезете с идентификационните данни за акаунта на вашето дете. Проверете дали страницата показва правилния акаунт в Microsoft, след което следвайте инструкциите, за да поискате акаунтът на вашето дете да бъде изтрит. Научете повече за това как да закриете акаунт в Microsoft.

След като подадете заявката за закриване на акаунта на вашето дете, ще изчакаме 60 дни преди окончателното изтриване на акаунта, в случай че промените решението си или се наложи да осъществите достъп до нещо в акаунта, преди да бъде окончателно затворен и изтрит. По време на периода на изчакване акаунтът е маркиран за закриване и окончателно изтриване, но все още съществува. Ако искате да откриете отново акаунта на детето си в Microsoft, просто влезте отново в рамките на този 60-дневен период. Ще отменим закриването на акаунта и акаунтът ще бъде възстановен.

Какво представлява Xbox? Xbox е подразделението за игри и развлечения на Microsoft. Xbox хоства онлайн мрежа, която се състои от софтуер и позволява онлайн изживявания на няколко платформи. Тази услуга ви позволява на вашето дете да намира и да играе игри, да преглежда съдържание и да се свързва с приятели в Xbox и други игри и социални мрежи.

Когато потребителите влизат в Xbox, в приложения, игри или на конзола Xbox, ние присвояваме уникален идентификатор на тяхното устройство. Когато конзолата за Xbox е свързана към интернет, например и влязат в конзолата, ние установяваме коя конзола и коя версия на операционната система на конзолата използват.

Xbox продължава да предоставя нови работни среди в клиентските приложения, с които са свързани и са подкрепени от услуги, като например мрежа на Xbox и игри в облака. Когато сте влезли в среда на Xbox, ние събираме необходимите данни, за да поддържаме тази среда в безопасност, защитена, актуална и работеща по очаквания начин.

Данни, които събираме, когато създавате профил за Xbox. Вие, като родител или настойник, сте задължени да се съгласите със събирането на лични данни от дете под 13-годишна възраст, или както е посочено друго от вашата юрисдикция. С ваше разрешение вашето дете може да има профил в Xbox и да използва онлайн мрежата за Xbox. По време на създаването на профил на дете в Xbox ще влезете със собствения си акаунт в Microsoft, за да проверите дали сте пълнолетен организатор във вашата семейна група в Microsoft. Ние събираме алтернативен имейл адрес или телефонен номер, за да повишим защитата на акаунта. Ако вашето дете се нуждае от помощ за достъпа до своя акаунт, то ще може да използва една от тези алтернативи, за да провери дали е собственик на акаунта в Microsoft.

Ние събираме ограничена информация за децата, включваща име, дата на раждане, имейл адрес и регион. Когато запишете вашето дете за профил в Xbox Online, то получава етикет на играч (публичен псевдоним) и уникален ИД. Когато създавате профила в Xbox на вашето дете, вие се съгласявате със събирането, използването и споделянето на информация от Microsoft въз основа на техните настройки за поверителност и комуникация в онлайн мрежата на Xbox. Настройките за поверителност и комуникация на детето ви са по подразбиране най-строгите.

Данните, които събираме. Събираме информация за използването от вашето дете на услуги, игри, приложения и устройства на Xbox, включително:

 • Когато то влиза и излиза от Xbox, хронологията на покупките и съдържанието, което получава.
 • Кои игри играе и приложенията, които използва, напредъка на игрите, постиженията, времето за игра в игра и друга статистика за игрите.
 • Данни за производителността на конзолите Xbox, Xbox Game Pass и други приложения на Xbox, мрежата на Xbox, свързаните принадлежности и мрежовата връзка, включително софтуерни или хардуерни грешки.
 • Съдържание, което добавя, качва или споделя чрез мрежата на Xbox, включително текст, картини и видео, които заснема в игри и приложения.
 • Социални дейности, включително чат данни и взаимодействия с други играчи, както и връзките, които създава (приятели, които добавя, и хора, които го следват) в мрежата на Xbox.

Ако вашето дете използва конзола Xbox или приложение Xbox на друго устройство, което може да се използва за достъп до мрежата на Xbox, а това устройство включва устройство за съхранение (твърд диск или устройство с памет), данните за употребата ще се съхраняват на устройството за съхранение и ще се изпратят до Microsoft следващия път, когато то влезе в Xbox, дори ако е играло офлайн.

Диагностични данни за Xbox. Ако детето ви използва конзола Xbox, Xbox ще изпрати необходимите данни на Microsoft. Задължителните данни са минималните данни, които са необходими, за да може Xbox да бъде безопасен, защитен, актуализиран и работещ по очаквания начин.

Снимки от игри. Всеки играч в сесия с мултиплейър игри може да записва видео (видеоклипове от игри) и да заснема екранни снимки от изгледа на играта. Клиповете от игри и екранни снимки на други играчи могат да заснемат героя на вашето дете в играта и етикет на играч по време на тази сесия. Ако играчът заснема клипове и екранни снимки на персонален компютър, получените клипове за игри също могат да заснемат аудиочат, ако настройките за поверителност и комуникация на вашето дете в онлайн мрежата на Xbox го позволяват.

Субтитри. По време на чат в реално време ("Игра в група") на Xbox играчите могат да активират функция "глас към текст", която им позволява да преглеждат чата като текст. Ако играчът активира тази функция, Microsoft използва получените текстови данни, за да предостави субтитри на чата за играчите, които се нуждаят от тях. Тези данни също така могат да се използват за осигуряване на безопасна среда на съхранение и налагане на Стандартите на общността за Xbox.

Използване на данни. Microsoft използва данните, които събираме, когато детето ви използва Xbox, за да подобрява продуктите и опита с игри, което ги прави по-безопасни и по-забавни с течение на времето. Данните, които събираме, също ни позволяват да предоставим на вашето дете управлявана среда. Това включва свързването му към игри, съдържание, услуги и препоръки.

Данни за Xbox, видими от други хора. Когато вашето дете използва мрежата за Xbox, онлайн присъствието му (което може да бъде настроено да се "показва офлайн" или "блокирано"), етикетът на играч, статистиката за игрите и постиженията са видими за другите участници в мрежата. В зависимост от това как сте задали настройките за безопасност за Xbox на вашето дете, то може да споделя информация, когато възпроизвежда или комуникира с други хора в мрежата на Xbox.

Безопасност. За да направим Xbox мрежата безопасна среда за игри и да приложим стандартите на общността за Xbox, може да събираме и преглеждаме гласови данни, текст, изображения, видеоклипове и съдържание в играта (като например клипове от игри, които детето ви качва, разговорите, които провежда, и нещата, които публикува в клубове и игри).

Защита срещу измами и предотвратяване на измами. Предоставянето на добросъвестна среда за игра е важно за нас. Забраняваме измамите, хаковете, кражбата на акаунти и всякакви други неупълномощени или измамнически действия, когато детето ви използва онлайн игра на Xbox или приложение в мрежата, на своята конзола Xbox, компютър или мобилно устройство. За да откриваме и предотвратяваме измамнически дейности и измами, може да използваме инструменти, приложения и други технологии срещу измами и предотвратяване на измамнически дейности. Тези технологии могат да създават цифрови подписи (известни като „хешове“), като използват определена информация, събирана от неговата конзола Xbox, компютър или мобилно устройство, и начина, по който използва това устройство. Това може да включва информация за браузъра, устройството, дейностите, идентификаторите на игри и операционната система.

Данни за Xbox, споделени с издателите на играта и приложенията. Когато вашето дете използва онлайн игра на Xbox или свързано с мрежата приложение на конзолата за Xbox, компютър или мобилно устройство, издателят на тази игра или приложение има достъп до данните за употребата му, за да помогне на издателя в доставянето, поддръжката и подобряването на продукта. Тези данни могат да включват: потребителски ИД на вашето дете за Xbox, етикет на играч, ограничена информация за акаунта, като например страна и възрастов диапазон, данни за комуникациите на вашето дете по време на игра, всички дейности за правоприлагане на Xbox, сесии за възпроизвеждане на игри (например ходове, направени по време на игра, типове превозни средства, използвани в игра), присъствието на вашето дете в мрежата на Xbox, времето, което е прекарало в игра или приложение, класирания, статистики, списъци с приятели, информационни канали за дейността на официалните клубове, към които принадлежи, официални членства в клубове и всяко съдържание, което създава или представя в играта или приложението.

Други издатели и разработчици на игри и приложения имат собствена самостоятелна и независима връзка с потребителите и тяхното събиране, и използване на лични данни е обект на техните специфични правила за поверителност. Трябва внимателно да прегледате правилата му, за да определите как ще се използват данните на вашето дете. Например издателите могат да изберат да разкриват или да показват данни за играта (като при класациите) чрез собствените си услуги. Можете да намерите правила им, свързани от страниците с подробности за играта или приложението, в нашите магазини.

Научете повече на Споделяне на данни с игри и приложения.

За да спрете споделянето на данни от игра или приложение с издател, премахнете неговите игри или приложения от всички устройства, на които са инсталирани. Достъпът на някои издатели до данните на вашето дете може да бъде анулиран на microsoft.com/consent.

Управление на настройки на дете. Като организатор на семейна група на Microsoft, можете да управлявате информацията и настройките на дете на неговата страница заСемейна безопасност, както и неговите настройки за поверителност в профила за Xbox от неговата Страница за онлайн безопасност и поверителност на Xbox.

Можете също да използвате приложението Семейни настройки за Xbox, за да управлявате работата на вашето дете в мрежата на Xbox, включително: разходи в магазини на Microsoft и Xbox, преглед на дейността на вашето дете в Xbox и задаване на възрастови категории и време пред екрана. Специфичните за Xbox настройки за семейна безопасност се прилагат на конзолата Xbox или чрез Xbox на компютър или мобилно устройство, но може да не се прилагат на други платформи.

Научете повече за управлението на профили в Xbox на Настройки за онлайн безопасност и поверителност на Xbox.

Научете повече за семейните групи в Microsoft наУлеснете живота на вашето семейство.

Наследени версии.

 • Xbox 360. Тази конзола за Xbox събира ограничени задължителни диагностични данни. Тези данни помагат за поддържане на работата на конзолата на вашето дете според очакванията.
 • Kinect. Сензорът Kinect е комбинация от камера, микрофон и сензор за инфрачервена връзка, даващ възможност движения и глас да бъдат използвани по време на игра. Например:
  • Ако изберете, камерата може да се използва, за да се влиза в мрежата на Xbox автоматично чрез разпознаване на лицето. Тези данни остават в конзолата и не се споделят с никого, и могат да се изтрият от конзолата по всяко време.
  • За игра, Kinect ще картографира разстоянията между ставите в тялото на детето ви, за да създаде фигура, която го представя и помага за възпроизвеждането играта.
  • Микрофонът на Kinect може да разреши гласов чат между играчите по време на игра. Микрофонът също така позволява гласови команди за управление на конзолата, играта или приложението, или за въвеждане на думи за търсене.
  • Сензорът Kinect може също да се използва за аудио и видео комуникации чрез услуги, например Skype.

Научете повече за Kinect на Xbox Kinect и поверителност.

Друга важна информация относно поверителносттаДруга важна информация относно поверителносттаmainotherimportantprivacyinformationmodule
Резюме

По-долу ще намерите допълнителна информация за поверителността, като например как защитаваме данните Ви, къде ги обработваме и колко дълго ги запазваме. Можете да намерите повече информация относно Microsoft и нашия ангажимент за защита на Вашата поверителност на Поверителност на Microsoft.

Защита на личните данниЗащита на личните данниmainsecurityofpersonaldatamodule
Резюме

Microsoft се ангажира да защитава сигурността на Вашите лични данни. Ние ползваме различни технологии и процедури за сигурност, за да защитим Вашите лични данни от неупълномощен достъп, използване или разкриване. Например съхраняваме личните данни, които ни предоставяте, на компютърни системи с ограничен достъп, които се намират в контролирани съоръжения. Когато предаваме строго поверителни данни (например номер на кредитна карта или парола) по интернет, ние ги защитаваме чрез шифроване. Microsoft спазва приложимите закони за защита на данните, включително приложимите закони за известяване при пробиви в защитата.

Къде съхраняваме и обработваме лични данниКъде съхраняваме и обработваме лични данниmainwherewestoreandprocessdatamodule
Резюме

Личните данни, събирани от Microsoft, може да се съхраняват и обработват във Вашия регион, в САЩ и във всяка друга юрисдикция, където Microsoft или нейните свързани лица, филиали или доставчици на услуги управляват офиси. Microsoft поддържа основни центрове за данни в Австралия, Австрия, Бразилия, Канада, Финландия, Франция, Германия, Хонконг, Индия, Ирландия, Япония, Корея, Люксембург, Малайзия, Нидерландия, Сингапур, Южна Африка, Обединеното кралство и САЩ. Обикновено основното местоположение за съхранение е в региона на клиента или в САЩ, често с архивно копие в център за данни в друг регион. Изборът на местоположение(я) за съхранение има за цел ефективно управление и предоставяне на нашите услуги, подобряване на производителността и създаване на дублирания с цел защита на данните в случай на прекъсване или друг проблем. Предприемаме стъпки за обработване на данните, които събираме съгласно настоящата декларация за поверителност в съответствие с разпоредбите на настоящата декларация и изискванията на приложимото законодателство.

Прехвърляме лични данни от Европейското икономическо пространство, Обединеното кралство и Швейцария в други страни, някои от които все още не са определени от Европейската комисия като страни със задоволително ниво на защита на данните. Например техните закони може да не гарантират същите права или там може да няма надзорен орган относно поверителността, който да може да адресира Вашите оплаквания. Когато извършваме такива прехвърляния, използваме редица правни механизми, включително договори, като например стандартните договорни клаузи, публикувани от Европейската комисия съгласно Решение за изпълнение на Комисия 2021/914, за да защитим вашите права и да дадем възможност на тези защити да пътуват с вашите данни. За да научите повече за решенията на Европейската комисия относно адекватността на защитата на лични данни в страните, където Microsoft обработва лични данни, вж. тази статия на адрес: уеб сайта на Европейската комисия.

Microsoft Corporation спазва рамката за поверителност на данните между ЕС и САЩ (DPF между ЕС и САЩ), разширението за Обединеното кралство за DPF между ЕС и САЩ и между Швейцария и САЩ на рамката за поверителност на данните (между Швейцария и DPF на САЩ), както е установено от Министерството на търговията на САЩ. Microsoft Corporation е удостоверила пред Министерството на търговията на САЩ, че се придържа към принципите на рамката за поверителност на данните между ЕС и САЩ (принципите на DPF между ЕС и САЩ) по отношение на обработката на лични данни, получени от Европейския съюз, въз основа на DPF между ЕС и САЩ и от Обединеното кралство (и Гибралтар), във връзка с разширението за Обединеното кралство към DPF между ЕС и САЩ. Microsoft Corporation е удостоверила пред Министерството на търговията на САЩ, че се придържа към принципите на рамката за поверителност на данните между ЕС и САЩ (принципите на DPF между ЕС и САЩ) по отношение на обработката на лични данни, получени от Швейцария, във връзка с разширението към DPF между Швейцария и САЩ. В контекста на последващо прехвърляне Microsoft Corporation носи отговорност за обработването на личните данни, които получава съгласно DPF и впоследствие прехвърля на трето лице, което действа като агент от наше име. Microsoft Corporation остава отговорна съгласно DPF, ако нашият агент обработва такава лична информация по начин, несъвместим с DPF, освен ако Microsoft Corporation не може да докаже, че не носим отговорност за събитието, породило щетата. Ако има конфликт между условията в настоящата декларация за поверителност и принципите на DPF между ЕС и САЩ и/или между Швейцария и САЩ, принципите на DPF имат предимство. За да научите повече за програмата „Рамка за поверителност на данните“ (DPF) и да прегледате нашата сертификация, посетете уеб сайта на Министерството на търговията на САЩ относно рамката за поверителност на данните. Контролираните от Microsoft Corporation дъщерни дружества в САЩ, както са посочени в подаденото от нас самостоятелно сертифициране, също се придържат към принципите на DPF. За повече информация, вижте списъка с Юридически лица или дъщерни дружества на Microsoft в САЩ, които се придържат към принципите на DPF.

Ако имате въпрос или оплакване, свързани с участието на Microsoft в рамките на DPF, ви препоръчваме да се свържете с нас чрез нашия уеб формуляр. За всякакви оплаквания, свързани с рамките за DPF, които Microsoft не може да разреши директно, сме избрали да си сътрудничим със съответния орган на ЕС за защита на данните, или с група, създадена от европейските органи за защита на данните, за решаване на спорове с лица от ЕС, както и с швейцарския федерален комисар за защита на данни и информация при разрешаването на спорове с граждани на Швейцария. Свържете се с нас, ако искате да ви насочим към данните за контакт на вашия орган за защита на данните. Както е обяснено допълнително в Принципите на DPF, наличен е задължителен арбитраж за разглеждане на остатъчните оплаквания, които не са били разрешени с други средства. Microsoft се регулира от правомощията за разследване и правоприлагане на Федералната търговска комисия (FTC) на САЩ.

Лицата, чиито лични данни са защитени от Закона за защита на личните данни в Япония, трябва да се обръщат към статията в Уеб сайт на японската комисия за защита на личните данни (публикувана само на японски език) за повече информация относно прегледа на Комисията за личните системи за защита на данните в някои страни. За лица в Япония щракнете тук за допълнителна информация относно обработката на информация съгласно Закона за бизнеса с телекомуникации (само на японски език).

Съхранение на лични данни от наша странаСъхранение на лични данни от наша странаmainOurretentionofpersonaldatamodule
Резюме

Microsoft съхранява лични данни толкова време, колкото е необходимо за предоставяне на продуктите и изпълняване на транзакциите, които сте заявили, както и за други законови цели, като например спазване на нашите правни задължения, разрешаване на спорове и прилагане на нашите споразумения. Тъй като тези нужди може да варират при различни типове данни, контекста на нашите взаимодействия с Вас или използването на продуктите от Ваша страна, действителните периоди на съхранение може да варират значително.

Други критерии, използвани за определяне на периодите на съхранение, включват:

 • Имат ли клиентите очакването, че предоставяйки, създавайки и поддържайки данни, ние ще ги съхраняваме, докато те утвърдително не ги премахнат? Примерите включват документ, съхраняван от Вас в OneDrive, или имейл съобщение, което пазите в папка "Входящи" в Outlook.com. В такива случаи бихме се стремили да поддържаме данните, докато активно не ги изтриете, като например преместване на имейл от папка "Входящи" в Outlook.com до папката с изтрити елементи, а след това изчистване на съдържанието на папката (след изчистване на съдържанието на папката с изтрити елементи тези изчистени елементи остават в системата ни за период до 30 дни, преди окончателно да бъдат изтрити). (Обърнете внимание, че може да има други причини, поради които данните да трябва да бъдат изтрити по-рано, като например, ако превишите ограниченията на данните, които се съхраняват във Вашия акаунт.)
 • Има ли автоматична контрола, например в таблото за поверителност на Microsoft, която позволява на клиентите да осъществяват достъп до и да изтриват личните данни по всяко време?Ако няма такава, обикновено се приема по-кратък период на съхранение на данните.
 • Личните данни от поверителен тип ли са?Ако е така, обикновено за подходящ се приема по-кратък период на съхранение.
 • Фирмата Microsoft приела ли е и обявила ли е конкретен период на съхранение за определен тип данни?Например при заявки за търсене в Bing деидентифицираме съхранените заявки за търсене чрез отстраняване на целостта на IP адреса след 6 месеца, а идентификаторите на бисквитките и други сесийни идентификатори, които се използват за идентифициране на определен акаунт или устройство, след 18 месеца.
 • Предоставил ли е потребителят съгласие за по-дълъг период на съхранение?Ако това е така, ние ще съхраним данните според Вашето съгласие.
 • Подлежи ли Microsoft на правно, договорно или подобно задължение за съхранение или изтриване на данните? Примерите може да включват закони за задължително съхранение на данните в съответната юрисдикция, държавни нареждания за запазване на данните, свързани с разследване, или данни, съхранени за целите на даден съдебен спор. От друга страна, ако законът изисква от нас да премахнем незаконно съдържание, ние ще спазим това изискване.
Поверителност на данните в щатите на САЩПоверителност на данните в щатите на САЩmaincaliforniaconsumerprivacyactmodule
Резюме

Ако сте жител на Калифорния, ние обработваме личните Ви данни съгласно приложимите закони за поверителност на данните в щатите на САЩ, включително Закона за поверителността на потребителите в Калифорния (CCPA). Този раздел на нашата декларация за поверителност съдържа информация, изисквана от CCPA и други закони за поверителност на данните в щатите на САЩ, и допълва нашата декларация за поверителност.

Имайте предвид, че последните промени в CCPA и други закони за поверителност на данните в щатите са предвидени да влязат в сила през 2023 г.; въпреки това правилата, прилагащи много от тези закони, все още не са финализирани. Ние непрекъснато работим, за да спазваме по-добре тези закони, и ще актуализираме нашите процеси, разкриване на информация, когато тези правила за прилагане са финализирани.

Също така вижте нашите Съобщение за законите за поверителност на данните в щатите на САЩ и нашите Правила за поверителност на данните за здравето на потребителите за допълнителна информация относно данните, които събираме, обработваме, споделяме и разкриваме, както и вашите права съгласно приложимите закони за поверителност на данните в щатите на САЩ.

Разпродажба. Ние не продаваме Вашите лични данни. Затова не предлагаме опция за отписване от продажбата на лични данни.

Споделяне. Възможно е да „споделяме“ Вашата лична информация, както е определено в законите на Калифорния и други приложими щати на САЩ, за целите на персонализираната реклама. Както е отбелязано в нашия раздел за Реклама, ние не предоставяме персонализирани реклами на деца, чиято дата на раждане в техния акаунт в Microsoft ги идентифицира като лица под 18-годишна възраст.

В списъка с подточки по-долу са описани категориите данни, които споделяме за целите на персонализираната реклама, получателите на личните данни и нашите цели на обработка. За описание на данните, включени във всяка категория, вж. раздела Лични данни, които събираме.

Категории Лични данни

 • Име и данни за контакт
  • Получатели: трети лица, които извършват онлайн рекламни услуги за Microsoft
  • Цели на обработването: За предоставяне на персонализирана реклама въз основа на вашите интереси
 • Демографски данни
  • Получатели: трети лица, които извършват онлайн рекламни услуги за Microsoft
  • Цели на обработването: За предоставяне на персонализирана реклама въз основа на вашите интереси
 • Данни за абонамент и лицензиране
  • Получатели: трети лица, които извършват онлайн рекламни услуги за Microsoft
  • Цели на обработването: За предоставяне на персонализирана реклама въз основа на вашите интереси
 • Взаимодействия
  • Получатели: трети лица, които извършват онлайн рекламни услуги за Microsoft
  • Цели на обработването: За предоставяне на персонализирана реклама въз основа на вашите интереси

Вижте раздела Реклама за повече информация относно нашите практики за реклама и Съобщение за законите за поверителност на данните в щатите на САЩ за повече информация относно „споделянето“ за целите на персонализираната реклама съгласно приложимите щатски закони на САЩ.

Права. Имате право да поискате от нас да (i) разкрием какви лични данни събираме, използваме, разкриваме, споделяме и продаваме, (ii) изтриете личните си данни, (iii) коригирате личните си данни, (iv) ограничите използването и разкриването на чувствителните си данни и (v) се откажете от "споделяне" на личните си данни с трети страни за целите на персонализирана реклама в сайтове на трети страни. Може да направите тези искания сами или чрез упълномощен представител. Ако използвате упълномощен представител, ние предоставяме на Вашия представител подробни насоки за това как да се упражняват Вашите права за поверителност. Вижте нашата страница Съобщение за законите за поверителност на данните в щатите на САЩ за допълнителна информация как да упражнявате тези права. Също така вижте нашите Правила за поверителност на данните за здравето на потребителите за щата Вашингтон за информация относно правата, налични съгласно законодателството на Вашингтон.

Ако имате акаунт в Microsoft, можете да упражните правата си чрез Табло за поверителност на Microsoft, където се изисква да влезете в акаунта си в Microsoft. Ако имате допълнителна заявка или въпроси след използване на таблото, може да се свържете с Microsoft на адреса в раздела Как да се свържете с нас, използвайте нашия уеб формуляр, или се обадете на нашия безплатен за САЩ номер +1 (844) 931 2038. Ако нямате акаунт, може да упражните правата си, като се свържете с нас, както е описано по-горе. Може да поискаме допълнителна информация, като например Вашата страна на пребиваване, имейл адрес и телефонен номер, с цел проверка на заявката Ви преди нейното зачитане.

Можете да посочите избора си да се откажете от споделянето на личните ви данни с трети лица за персонализирани реклами в сайтове на трети лица, като посетите нашата страница страница за отписване от споделяне. Можете също да контролирате персонализираните реклами, които виждате в продуктите на Microsoft, като посетите нашата страницастраница за отписване.

Ние не използваме или разкриваме Вашите поверителни данни за цели, различни от изброените по-долу, без Вашето съгласие или както е разрешено или изисквано съгласно приложимите закони. Затова не предлагаме възможност за ограничаване на използването на чувствителни данни.

Имате право да не получавате дискриминационно отношение, ако упражнявате своите права. Ние няма да Ви дискриминираме, ако упражнявате правата си.

Обработка на лична информация. В списъка с водещи символи по-долу очертаваме категориите лични данни, които събираме, източниците на личните данни, целите на обработването и категориите на получателите трети лица, на които предоставяме личните данни. За описание на данните, включени във всяка категория, вж. раздела Лични данни, които събираме. Вижте раздела Съхранение на лични данни от наша страна за информация относно критериите за съхранение на лични данни.

Категории Лични данни

 • Име и данни за контакт
  • Източници на лични данни: взаимодействия с потребители и партньори, с които предлагаме съвместни услуги
  • Цели на обработването (събиране и разкриване на информация на трети лица): Предоставяне на нашите продукти; отговаряне на въпроси на клиенти; помощ, защита и отстраняване на неизправности; и маркетинг
  • Получатели: доставчици на услуги и пренасочени към потребителя обекти
 • Идентификационни данни
  • Източници на лични данни: взаимодействия с потребители и организации, които представляват потребители
  • Цели на обработването (събиране и разкриване на информация на трети лица): Предоставяне на нашите продукти; удостоверяване и достъп до акаунта; и помощ, защита и отстраняване на неизправности
  • Получатели: доставчици на услуги и пренасочени към потребителя обекти
 • Демографски данни
  • Източници на лични данни: взаимодействия с потребители и покупки от брокери на данни
  • Цели на обработването (събиране и разкриване на информация на трети лица): Предоставяне и персонализиране на нашите продукти; разработване на продукти; помощ, защита и отстраняване на неизправности; и маркетинг
  • Получатели: доставчици на услуги и пренасочени към потребителя обекти
 • Разплащателни данни
  • Източници на лични данни: взаимодействия с потребители и финансови институции
  • Цели на обработването (събиране и разкриване пред трети лица): Търговия с транзакции; обработка на транзакции; изпълнение на поръчки; помощ, защита и отстраняване на неизправности; и откриване и предотвратяване на измами
  • Получатели: доставчици на услуги и пренасочени към потребителя обекти
 • Данни за абонамент и лицензиране
  • Източници на лични данни: взаимодействия с потребители и организации, които представляват потребители
  • Цели на обработването (събиране и разкриване на информация на трети лица): Предоставяне, персонализиране и активиране на нашите продукти; поддръжка на клиенти; помощ, защита и отстраняване на неизправности; и маркетинг
  • Получатели: доставчици на услуги и пренасочени към потребителя обекти
 • Взаимодействия
  • Източници на лични данни: взаимодействия с потребители, включително данни, генерирани от Microsoft чрез тези взаимодействия
  • Цели на обработването (събиране и разкриване на информация на трети лица): Предоставяне и персонализиране на нашите продукти; подобрение на продукта; разработване на продукти; Маркетинг; и помощ, защита и отстраняване на неизправности
  • Получатели: доставчици на услуги и пренасочени към потребителя обекти
 • Съдържание
  • Източници на лични данни: взаимодействия с потребители и организации, които представляват потребители
  • Цели на обработването (събиране и разкриване на информация на трети лица): Предоставяне на нашите продукти; Безопасност; и помощ, защита и отстраняване на неизправности
  • Получатели: доставчици на услуги и пренасочени към потребителя обекти
 • Видео или запис
  • Източници на лични данни: Взаимодействие с потребителите и публично достъпни източници
  • Цели на обработването (събиране и разкриване на информация на трети лица): Предоставяне на нашите продукти; подобрение на продукта; разработване на продукти; Маркетинг; помощ, защита и отстраняване на неизправности; и безопасност
  • Получатели: доставчици на услуги и пренасочени към потребителя обекти
 • Обратна връзка и оценки
  • Източници на лични данни: взаимодействия с потребители
  • Цели на обработването (събиране и разкриване на информация на трети лица): Предоставяне на нашите продукти; подобрение на продукта; разработване на продукти; поддръжка на клиенти; и помощ, защита и отстраняване на неизправности
  • Получатели: доставчици на услуги и пренасочени към потребителя обекти

Докато списъкът с водещи символи горе съдържа основните източници и целите на обработката за всяка категория лични данни, ние също събираме лични данни от източниците, изброени в раздела Лични данни, които събираме, като например разработчици, които създават изживявания чрез или за продукти на Microsoft. По подобен начин обработваме всички категории лични данни за целите, описани в раздела Как използваме личните данни, като например да изпълним законовите си задължения, да развием работната си сила и да правим проучвания.

При спазване на Вашите настройки за поверителност, Вашето съгласие и в зависимост от продуктите, които използвате, и Вашия избор, може да събираме, обработваме или разкриваме определени лични данни, които отговарят на условията за „чувствителни данни“ съгласно приложимите закони за поверителност на данните в щатите на САЩ. Поверителните данни са поднабор от лични данни. В списъка по-долу са описани категориите чувствителни данни, които събираме, източниците на чувствителните данни, целите на обработката им и категориите получатели, с които споделяме чувствителните данни. Вижте раздела Лични данни, които събираме на нашата декларация за поверителност за повече информация относно чувствителни данни, които може да събираме.

Категории чувствителни данни

 • Влизане в акаунта, номер на финансова сметка, дебитна или кредитна карта и средства за достъп до акаунта (код за защита или достъп, парола, идентификационни данни и др.)
  • Източници на чувствителни данни: взаимодействия с потребители и организации, които представляват потребители
  • Цели на обработването (събиране и разкриване на информация на трети лица): Предоставяне на продукта и изпълнение на исканите финансови транзакции
  • Получатели: Доставчици на услуги и доставчици на обработка на плащания
 • Точна информация за географско местоположение
  • Източници на чувствителни данни: Взаимодействие на потребителите с продуктите
  • Цел на обработването (събиране и разкриване на информация на трети лица): Предоставяне на исканата услуга; подобрение на продукта; някои атрибути може да бъдат разкривани на трети лица с цел предоставяне на услугата
  • Получатели: потребители и доставчици на услуги (вижте раздела Услуги за местоположение на Windows и записване на нашата декларация за поверителност за повече информация)
 • Расов или етнически произход, религиозни или философски вярвания или членство в обединение
  • Източници на конфиденциални данни: комуникации с потребители
  • Цели на обработката (събиране и разкриване пред трети лица): Провеждане на проучвания, за да разберем по-добре как се използват и възприемат нашите продукти и за целите на подобряване на опита с продуктите
  • Получатели: Доставчици на услуги
 • Медицинско или психическо здраве, сексуален живот или сексуална ориентация
  • Източници на конфиденциални данни: комуникации с потребители
  • Цели на обработката (събиране и разкриване пред трети лица): Провеждане на проучвания, за да разберем по-добре как се използват и възприемат нашите продукти, както и за целите на подобряване на опита и достъпността на продуктите
  • Получатели: Доставчици на услуги
 • Съдържание на вашата поща, имейл или текстови съобщения (когато Microsoft не е предвиденият получател на съобщението).
  • Източници на чувствителни данни: Взаимодействие на потребителите с продуктите
  • Цели на обработването (събиране и разкриване на информация на трети лица): Предоставяне на нашите продукти; подобряване на средата за работа с продукта; Безопасност; и помощ, защита и отстраняване на неизправности
  • Получатели: Доставчици на услуги
 • Лични данни, събрани от известно дете на възраст под 13 години
  • Източници на чувствителни данни: взаимодействия с потребители и организации, които представляват потребители
  • Цели на обработката (събиране и разкриване пред трети лица): Предоставяне на нашите продукти; подобряване на продуктите; разработване на продукти; препоръки; помощ, защита и отстраняване на неизправности; и безопасност
  • Получатели: Доставчици на услуги и насочени към потребителя обекти (в съответствие с вашата семейна безопасност на Microsoft настройки)

Макар че списъкът с водещи символи по-горе съдържа основните източници и целите на обработването на лични данни, събирани от деца под 13 години, ние също събираме лични данни от източниците, изброени в раздела Събиране на данни от деца.

Не използваме или разкриваме Вашите поверителни данни за цели, различни от следните:

 • Извършване на услугите или предоставяне на стоките, които разумно очаквате
 • Помощ за гарантиране на сигурността и целостта на нашите услуги, системи и данни, за борба със злонамерени измамни, мошенически или незаконни действия и за защита на физическата безопасност на физическите лица, доколкото обработката е разумно необходима и пропорционална.
 • За краткосрочна преходна употреба (включително неперсонализирана реклама), стига личните данни да не се разкриват на трети лица, да не се използват за профилиране и да не се използват за промяна на опита на дадено лице извън текущото взаимодействие с Microsoft.
 • Извършване на услуги от името на Microsoft, като например поддържане на акаунти, осигуряване на обслужване на клиенти, обработка или изпълнение на поръчки/транзакции, проверка на информация за клиенти, обработка на плащания, осигуряване на финансиране, осигуряване на анализи, осигуряване на съхранение и други подобни услуги.
 • Предприемане на дейности за проверка или поддържане на качеството или безопасността или за подобряване, надграждане или усъвършенстване на услуга или устройство, притежавано или контролирано от Microsoft.
 • Събиране или обработване на чувствителни данни, когато събирането или обработването не е с цел извеждане на характеристики за лицето.
 • Всякакви други дейности в съответствие с бъдещи разпоредби, издадени в съответствие със законите за поверителност на данните в щатите на САЩ.

Данни с премахната идентификация. В някои случаи Microsoft може да обработва деидентифицирани данни. Данните са в това състояние, когато не можем да свържем данни с физическо лице, за което тези данни може да се отнасят, без да предприемаме допълнителни стъпки. В тези случаи и освен ако не е разрешено съгласно приложимото законодателство, ще поддържаме тази информация в деидентифицирано състояние и няма да се опитваме да идентифицираме отново лицето, за което се отнасят деидентифицираните данните.

Разкриване на лични данни за бизнес или търговски цели. Както е посочено в раздела Причини, поради които споделяме лични данни, ние споделяме лични данни с трети лица за различни бизнес и търговски цели. Основните бизнес и търговски цели, поради които споделяме лични данни, са целите на обработването, посочени в таблицата по-горе. Ние обаче споделяме всички категории лични данни за бизнес и търговските цели в раздела Причини, поради които споделяме лични данни.

Страни, които контролират събирането на лични данни. В определени ситуации може да позволим на трето лице да контролира събирането на Вашите лични данни. Например приложения или разширения на трети лица, които се изпълняват в браузър на Windows или Edge, могат да събират лични данни въз основа на собствените си практики.

Microsoft позволява на рекламните фирми да събират информация за Вашите взаимодействия с нашите уеб сайтове, за да предоставят персонализирани реклами от името на Microsoft. Тези фирми включват: Meta, LinkedIn, Google и Adobe.

РекламаРекламаmainadvertisingmodule
Резюме

Рекламите ни позволяват да предоставяме, поддържаме и подобряваме някои от нашите продукти. Microsoft не използва Вашата комуникация в имейли, чат с други хора, видеоразговори, гласова поща или Вашите документи, снимки или други лични файлове за целеви реклами към Вас. Използваме други данни, описани по-долу, за рекламиране в нашите Microsoft продукти и в собствености на трети лица. Например:

 • Microsoft може да използва данните, които събира, за да избира и предоставя някои от рекламите, които виждате в уеб сайтовете на Microsoft, като например Microsoft.com, Microsoft Start и Bing.
 • Когато ИД за реклама е разрешен в Windows като част от вашите настройки за поверителност, трети лица могат да осъществяват достъп и да използват ИД за реклама (до голяма степен по начина, по който уеб сайтовете могат да осъществяват достъп и да използват еднозначен идентификатор, съхранен в бисквитка), за да избират и предоставят реклами в тези приложения.
 • Имаме право да споделяме данни, които събираме с вътрешни и външни партньори, като например Xandr, Yahoo или Facebook (вж. по-долу), за да може рекламите, които виждате в нашите и техните продукти, да са по-подходящи и ценни за Вас.
 • Рекламодателите имат възможност да изберат да поставят нашите уеб маяци на своите сайтове или да използват подобни технологии, за да разрешат на Microsoft да събира информация на техните сайтове, като например дейности, покупки и посещения. Ние използваме тези данни от името на нашите рекламиращи клиенти за предоставяне на реклами.

Рекламите, които виждате, може да бъдат подбрани въз основа на данни, които обработваме за Вас, като например Вашите интереси и предпочитани, Вашето местоположение, Вашите транзакции, начина на използване на нашите продукти от Ваша страна, Вашите заявки за търсене или съдържанието, което разглеждате. Например, ако преглеждате съдържание в Microsoft Start за автомобили, може да показваме реклами за коли, а ако търсите „пицарии в Сиатъл“ в Bing, може да виждате реклами в резултатите от търсенето за ресторанти в Сиатъл.

Рекламите, които виждате, също може да са подбрани на база на друга информация, научена за Вас с течение на времето чрез демографски данни, данни за местоположение, заявки за търсене, интереси и предпочитани елементи, данни за използването от нашите собствени продукти и сайтове, както и информацията, която събираме за Вас от сайтовете и приложенията на нашите рекламодатели и партньори. Наричаме тези реклами "персонализирана реклама" в настоящата декларация. Например, ако преглеждате съдържание за игри в xbox.com, може да виждате предложения за игри в Microsoft Start. За да предоставяме персонализирана реклама въз основа на интереси, ние комбинираме бисквитки, поставени на устройството Ви, чрез информация, която събираме (като например IP адрес), когато браузърът Ви си взаимодейства с нашите уеб сайтове. Ако се отпишете от получаването на персонализирана реклама, свързаните с тези бисквитки данни няма да се използват.

Имаме право да използваме информация за Вас, за да Ви предоставяме персонализирана реклама, когато използвате услуги на Microsoft. Ако сте влезли с акаунта си в Microsoft и сте се съгласили да позволите на Microsoft Edge да използва Вашата онлайн дейност за персонализирана реклама, ще виждате предложения за продукти и услуги, базирани на Вашата онлайн дейност, докато използвате Microsoft Edge. За да конфигурирате настройките за поверителност за Edge, отидете в Microsoft Edge > "Настройки" > "Поверителност и услуги". За да конфигурирате настройките си за поверителност и реклами за Вашия акаунт в Microsoft по отношение на Вашата онлайн дейност в браузъри, включително Microsoft Edge, или когато посещавате уеб сайтове или приложения на трети лица, отидете на таблото си на адрес privacy.microsoft.com.

Допълнителна информация относно използването на данни от наша страна за рекламни цели:

 • Най-добри практики и поети ангажименти в рекламната индустрия. Microsoft е член на Network Advertising Initiative (NAI) и се придържа към Кодекса на поведение на NAI. Освен това се придържаме и към следните програми за саморегулация:
 • Целеви реклами на здравна тематика. В САЩ показваме персонализирана реклама, базирана на ограничен брой стандартни неповерителни категории интереси на здравна тематика, включително алергии, артрит, холестерол, простуда и грип, диабет, стомашно-чревно здраве, главоболие/мигрена, здравословно хранене, здраво сърце, мъжко здраве, здраве на устната кухина, остеопороза, здраве на кожата, съня и грижа за зрението/очите. Освен това персонализираме реклами, базирани на потребителски, неповерителни категории интереси на здравна тематика, както е поискано от страна на рекламодателите.
 • Децата и рекламата. Не показваме персонализирана реклама на деца, чиито рождени дати в акаунтите им в Microsoft показват, че са на възраст под 18 години.
 • Запазване на данни. Запазваме данни за целите на персонализираната реклама за не повече от 13 месеца, освен ако не получим Вашето съгласие данните да бъдат запазени за по-дълъг период.
 • Чувствителни данни. Рекламите на Microsoft не събират, обработват или разкриват лични данни, които се квалифицират като “поверителни данни” съгласно приложимите закони за поверителност на данните в щатите на САЩ с цел предоставяне на персонализирана реклама.
 • Споделяне на данни. В някои случаи споделяме с рекламодатели отчети за данните, които сме събрали от техните сайтове или реклами.

Данни, събирани от други рекламни фирми. Понякога рекламодателите включват свои собствени уеб маяци (или такива на други техни рекламни партньори) в показваните от нас реклами, които им дават възможност да поставят и четат своя собствена бисквитка. Освен това Microsoft си партнира с Xandr, фирма на Microsoft и фирми, които са трети лица, с цел подпомагане на осъществяването на някои от нашите рекламни услуги, и също така позволяваме на други рекламни фирми, които са трети лица, да показват реклами на нашите сайтове. Тези трети лица също могат да поставят бисквитки на Вашия компютър, както и да събират данни за Вашите онлайн дейности в уеб сайтове или онлайн услуги. Тези фирми в момента включват, но не се ограничават до: Facebook, Media.net, Outbrain, Taboola and Yahoo. Изберете някоя от предходните връзки, за да откриете повече информация за практиките на всяка от фирмите, включително възможностите за избор, които те предлагат. Много от тези фирми също са членове на NAI или DAA, всеки от които предоставя лесен начин за отписване от целевите реклами на участващите фирми.

За да се отпишете от получаването на персонализирана реклама от Microsoft, посетете нашата страница за отписване . Когато се отпишете, Вашите предпочитания ще се съхраняват в бисквитка, която е специфична за използвания от Вас уеб браузър. Бисквитката за отписване има срок на годност от пет години. Ако изтриете бисквитките от устройството си, трябва отново да изпълните процедурата за отказ.

Технологии за разпознаване на говорТехнологии за разпознаване на говорmainspeechrecognitionmodule
Резюме

Технологиите за разпознаване на говор са интегрирани в много продукти и услуги на Microsoft. Microsoft предоставя както функции за разпознаване на говор, така и базирани на облака функции за разпознаване на говор (онлайн). Технологията на Microsoft за разпознаване на говор транскрибира гласовите данни в текст. С Ваше разрешение, служителите на Microsoft и доставчиците, които работят от името на Microsoft, ще могат да преглеждат фрагменти от Вашите гласови данни или гласови клипове, за да създадат и подобрят нашите технологии за разпознаване на говор. Тези подобрения ни позволяват да изградим по-добри възможности за управление с глас, които са от полза за потребителите във всички наши клиентски и корпоративни продукти и услуги. Преди преглеждане на гласови данни от служител или доставчик, ние защитаваме поверителността на потребителите като предприемаме действия за деидентифициране на данните, изискваме споразумения за неразкриване на информация от съответните доставчици и техните служители, както и от служителите и доставчиците да спазват високи стандарти за поверителност. Научете повече за Microsoft и вашите гласови данни.

Издания за предварителен преглед или безплатни изданияИздания за предварителен преглед или безплатни изданияmainpreviewreleasesmodule
Резюме

Microsoft предлага предварителни версии, участие в Insider, бета-версии или други безплатни продукти и функции ("предварителни версии"), за да Ви даде възможност за оценяване и предоставяне на данни на Microsoft за използването на продукта, включително обратна връзка и данни за устройството и използването. В резултат на това програмите за предварителен преглед могат автоматично да събират допълнителни данни, да предоставят по-малко контроли, включвайки по-малки или различни мерки за поверителност и защита в сравнение с обикновено прилаганите в нашите продукти. Ако вземете участие в нашите програми за предварителен преглед, можем да се свържем с Вас, за да получим обратна връзка или за да разберем дали имате интерес да продължите да използвате продукта след неговото официално стартиране.

Промени в тази декларация за поверителностПромени в тази декларация за поверителностmainchangestothisprivacystatementmodule
Резюме

Актуализираме настоящата декларация за поверителност, когато е необходимо да се предостави по-голяма прозрачност или в отговор на:

 • обратна връзка от клиент, регулаторни органи, отрасъла или други заинтересовани лица.
 • промени в нашите продукти;
 • промени в нашите дейности или правила за обработка на данни.

Когато публикуваме промени в настоящата декларация, ще променяме датата на "последна актуализация" в началото на декларацията и ще описваме промените в страницата Хронология на промените. Ако има съществени промени в тази декларация, като промяна на целите на обработка на лични данни, която не отговаря на целта, за която първоначално са били събрани, ще Ви уведомим чрез публикуване на видно място на известие за тези промени, преди да влязат в сила, или чрез директно изпращане на известие до Вас. Препоръчваме Ви периодично да преглеждате настоящата декларация за поверителност, за да се осведомявате относно това как Microsoft защитава Вашите данни.

Как да се свържете с насКак да се свържете с насmainhowtocontactusmodule
Резюме

Ако имате свързано с поверителността опасение, оплакване или въпрос към Главния служител по неприкосновеността на личния живот или Длъжностното лице по защита на данните на Microsoft, свържете се с нас чрез нашия уеб формуляр. Ще отговорим на въпроси или притеснения, съгласно закона, и в рамките на период, който не надхвърля 30 дни. Можете също да информирате за опасението си или да подадете оплакване на органа за защита на данните или друго длъжностно лице с правомощия в този аспект.

Когато Microsoft е администратор на данните, освен ако не е посочено друго, Microsoft Corporation, а за лицата от Европейската икономическа зона, Обединеното кралство и Швейцария – Microsoft Ireland Operations Limited, са администратори на данни за лични данни, които събираме чрез продуктите съгласно настоящата декларация. Нашите адреси са:

 • Microsoft Privacy, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, САЩ. Телефон: +1 (425) 882 8080.
 • Microsoft Ireland Operations Limited, Attn: Data Protection Officer, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ирландия. Телефон: +353 1 706 3117.

За да откриете дъщерно дружество на Microsoft във Вашата страна или регион, вж. списъка на Местоположения на офисите на Microsoft по света.

Представителят на Microsoft Ireland Operations Limited по смисъла на Чл. 14 от швейцарския федерален закон за защита на данните е Microsoft Scheiz GmbH, The Circle 02, 8058 Zürich-Flughafen, Швейцария.

Ако искате да упражнявате правата си съгласно приложимото законодателство за поверителност на щатските данни на САЩ, можете да се свържете с Microsoft на адреса в САЩ, посочен по-горе, да използвате нашия уеб формуляр, или да се обадите на нашия безплатен номер в САЩ +1 (844) 931 2038.

Ако сте жител на Канада и нейните провинции, можете да се свържете със служителя по защита на данните на Microsoft за Канада в Microsoft Canada Head Office, 4400-81 Bay St, York, ON, M5J 0E7, на +1 (416) 349 2506 или като използвате нашите уеб формуляр.

В случаите, в които се прилага френското законодателство, можете също да ни изпратите конкретни инструкции относно използването на Вашите лични данни след Вашата смърт, като използвате нашия уеб формуляр.

В случай че имате технически или други въпроси относно поддръжката, отидете на адрес Поддръжка от Microsoft, за да научите повече за предложенията за Поддръжка от Microsoft. Ако имате въпрос относно парола за личен акаунт в Microsoft, отидете на адрес Поддръжка за акаунт в Microsoft.

Можете да осъществявате достъп до личните си данни, получени от Microsoft, и да ги управлявате, както и да упражнявате правата си за защита на данните чрез различни инструменти, които предоставяме. Можете да направите това, като се свържете с Microsoft на нашия уеб формуляр или информацията по-горе, или като използвате различните инструменти, които предоставяме. Вижте раздела Начини за осъществяване на достъп до и управление на личните Ви данни за допълнителни подробности.

Изкуствен интелект и възможности на Microsoft CopilotИзкуствен интелект и възможности на Microsoft Copilotmainartificialintelligenceandmicrosoftcopilotmodule
Резюме
Корпоративни продукти и продукти за разработчициКорпоративни продукти и продукти за разработчициmainenterprisedeveloperproductsmodule
Резюме
Корпоративни онлайн услугиКорпоративни онлайн услугиmainenterpriseservicesmodule
Резюме
Корпоративен софтуер и софтуер за разработчици и корпоративни устройстваКорпоративен софтуер и устройства и софтуер и устройства за разработчициmainenterprisedevsoftwareappsmodule
Резюме
Продукти за продуктивност и комуникацииПродукти за продуктивност и комуникацииmainprodcommproductsmodule
Резюме
Microsoft 365, Office и други приложения за продуктивностMicrosoft 365, Office и други приложения за продуктивностmainofficeservicesmodule
Резюме
Семейство в MicrosoftСемейство в Microsoftmainmsfamilymodule
Резюме
Microsoft TeamsMicrosoft Teamsmainteamsmodule
Резюме
OneDriveOneDrivemainonedrivemodule
Резюме
OutlookOutlookmainoutlookmodule
Резюме
SkypeSkypemainskypemodule
Резюме
SurfaceSurfacemainsurfacemodule
Резюме
Surface DuoSurface Duomainsurfaceduomodule
Резюме
LinkedInLinkedInmainlinkedinmodule
Резюме
Търсене и прегледТърсене и прегледmainsearchaimodule
Резюме
BingBingmainbingmodule
Резюме
Microsoft EdgeMicrosoft Edgemainmsedgemodule
Резюме
Microsoft TranslatorMicrosoft TranslatormainMicrosoftTranslatormodule
Резюме
SwiftKeySwiftKeymainswiftkeymodule
Резюме
WindowsWindowsmainwindowsmodule
Резюме

Windows представлява персонализирана компютърна среда, която Ви дава възможност безпроблемно да пренасяте и да осъществявате достъп до услуги, предпочитания и съдържание на всички Ваши устройства – от телефони и таблети до Surface Hub. Вместо да се съхраняват като статична софтуерна програма на устройството Ви, основните компоненти на Windows са базирани в облака. Както елементите на Windows в облака, така и местните такива, се актуализират периодично, предоставяйки Ви най-новите подобрения и функции. С цел да Ви осигурим добра работа с компютъра, събираме данни за Вас, устройството Ви и начина, по който използвате Windows. И тъй като Windows е лично за вас, Ви предоставяме възможност да избирате личните данни, които събираме и това как ги използваме. Обърнете внимание, че ако Вашето устройство с Windows се управлява от Вашата организация (например от Вашия работодател или училище), организацията може да използва централизирани инструменти за управление, предоставени от Microsoft или други доставчици на услуги, с цел достъп и обработка на данните Ви и управление на настройките на устройството (включително настройките за поверителност), правилата за устройства, софтуерните актуализации, събирането на данни от нас или организацията или други аспекти на устройството Ви. Освен това организацията Ви може да използва инструменти за управление, предоставени от Microsoft или други компании, с цел достъп и обработка на данните Ви от това устройство, включително Вашите данни за взаимодействия, диагностичните Ви данни и съдържанието на Вашата комуникация и файловете Ви.

Настройките на Windows, известни преди като „Настройки на компютъра“, е основен компонент на Microsoft Windows. Те предоставят удобен интерфейс за регулиране на потребителските предпочитания, конфигуриране на операционната система и управление на свързани устройства, така че да можете да управлявате потребителски акаунти, да регулирате мрежовите настройки и да персонализирате различни аспекти на Windows. Windows предоставя механизъм за приложения за достъп до различни възможности на устройството, като например камерата на устройството, микрофона, местоположението, календара, контактите, хронологията на обажданията, съобщенията и др., като същевременно контролира достъпа до вашите лични данни. Всяка възможност има собствена страница с настройки за поверителност в настройките на Windows, така че да можете да контролирате кои приложения могат да използват всяка възможност. Ето някои основни функции на „Настройки“:

 1. Персонализиране: можете да персонализирате различни аспекти на Windows, включително изгледа и усещането, езиковите настройки и опциите за поверителност. Настройките на Windows използват микрофона при управление на силата на звука, камерата при използване на интегрирана камера и местоположението за промяна на яркостта през нощта, за да ви помогнат да персонализирате Windows.
 2. Периферно управление: инсталирайте и управлявайте периферни устройства, като например принтери, монитори и външни устройства.
 3. Мрежова конфигурация: регулирайте мрежовите настройки, включително Wi-Fi, Ethernet, мобилни и VPN връзки и използвайте физически MAC адрес, IMEI и мобилен номер, ако устройството ви поддържа мобилна мрежа.
 4. Управление на акаунти: добавяйте или премахвайте потребителски акаунти, променяйте настройките на акаунта и управлявайте опциите за влизане.
 5. Опции на системно ниво: конфигурирайте настройките на дисплея, известията, опциите за захранването, управлявайте списъка с инсталирани приложения и др.
 6. Управление на поверителността и защитата: конфигурирайте предпочитанията си за поверителност, като например местоположение, събиране на диагностични данни и др. Настройте точно кои отделни приложения и услуги могат да имат достъп до възможностите на устройството, като ги включите или изключите.

За повече информация относно събирането на данни в Windows Обобщение на събирането на данни за Windowsвж.. Тази декларация разглежда Windows 10 и Windows 11 и препратките към Windows в този раздел се отнасят за тези версии на продукти. По-ранните версии на Windows (включително Windows Vista, Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1) се подчиняват на свои собствени декларации за поверителност.

АктивиранеАктивиранеmainactivationmodule
Резюме

При активиране на Windows специфичен продуктов ключ се свързва с устройството, на което е инсталиран Вашият софтуер. Продуктовият ключ и данните за софтуера и устройството Ви се изпращат на Microsoft за потвърждение на валидността на лиценза на софтуера. Тази информация може да бъде изпратена отново, в случай че е необходимо повторно активиране или потвърждение на валидността на лиценза Ви. При телефони с Windows идентификаторите на устройства и мрежи, както и местоположението на устройството по време на първото му включване, също се изпращат на Microsoft за целите на регистрация на гаранцията, попълване на наличностите, както и предотвратяване на измами.

Хронология на дейноститеХронология на дейноститеmainactivityhistorymodule
Резюме

Хронологията на дейностите спомага за следене на нещата, които правите на устройството си, като приложенията и услугите, които използвате, файловете, които отваряте, както и уеб сайтовете, които разглеждате. Хронологията на дейностите ви се създава, когато използвате различни приложения и функции, като например наследена версия на Microsoft Edge, някои приложения от Microsoft Store и приложения на Microsoft 365, и се съхранява локално на вашето устройство.

Можете да изключите или включите настройките за локално съхраняване на хронологията на дейностите на вашето устройство, както и да изчистите хронологията на дейностите на вашето устройство по всяко време, като отидете в Поверителност > Хронология на дейностите в приложението "Настройки на Windows". Научете повече за хронологията на дейностите в Windows.

ИД за рекламаИД за рекламаmainadvertisingidmodule
Резюме

Windows генерира уникален ИД за реклама за всяко лице, използващо дадено устройство, който впоследствие може да бъде използван от разработчици на приложения и мрежи за реклама за техни собствени цели, включително предоставяне на подходящи реклами в приложенията. Когато ИД за реклама е разрешен, приложенията на Microsoft и на трети лица могат да осъществяват достъп до и да използват ИД за реклама до голяма степен по начина, по който уеб сайтовете могат да осъществяват достъп до и да използват еднозначен идентификатор, съхранен в бисквитка. По този начин вашият ИД за реклама може да бъде използван от разработчици на приложения и рекламни мрежи, за да предоставят по-уместни реклами и друга персонализирана работа на своите приложения и в уеб пространството. Microsoft събира ИД за реклама за целите, описани тук, само когато изберете да разрешите ИД за реклама като част от настройките за поверителност.

Настройката за ИД за реклама се прилага за приложения на Windows, които използват идентификатор за реклама на Windows. Можете да изключите достъпа до този идентификатор по всяко време, като изключите ИД за реклама в приложението за настройки на Windows. В случай че решите да го включите отново, ИД за реклама ще бъде нулиран и ще бъде генериран нов идентификатор. Когато приложение на трето лице осъществи достъп до ИД за реклама, начинът, по който то използва ИД за реклама, ще се регулира от неговите собствени правила за поверителност. Научете повече за ИД за реклама в Windows.

Настройката за ИД за реклама не се прилага за други методи за рекламиране, базирано на интереси, предоставяно от Microsoft или трети лица, като например бисквитки, използвани за предоставяне на базирани на интереси реклами в уеб сайтове. Продукти на трети лица, до които се осъществява достъп чрез или са инсталирани на Windows, могат да предоставят и други форми на рекламиране, базирано на интереси, въз основа на свои собствени правила за поверителност. Microsoft предоставя други форми на реклами, базирани на интереси, в определени продукти на Microsoft, както директно, така и в партньорство с доставчици на реклами трети лица. За повече информация относно това как Microsoft използва данните за реклама вж. раздела Как използваме личните данни на настоящата декларация.

ДиагностикаДиагностикаmaindiagnosticsmodule
Резюме

Microsoft събира диагностични данни от Windows, за да разрешава проблеми и да поддържа Windows в актуално, защитено и правилно функциониращо състояние. Също така ни помага да подобряваме Windows и свързаните продукти и услуги на Microsoft, а за клиентите, които са включили настройката "Персонализирани изживявания", да предоставяме по-подходящи съвети и препоръки, за да персонализираме продуктите и услугите на Microsoft и на трети лица за Windows според нуждите на клиента. Докато устройството работи, се събират диагностични данни, които периодично се предават на Microsoft и се съхраняват заедно с един или повече уникални идентификатори, които могат да ни помогнат да разпознаем отделен потребител на отделно устройство и да разберем проблемите с обслужването и моделите на използване на устройството.

Има две нива на диагностични данни и данни за дейности: Задължителни диагностични данни и Опционални диагностични данни. В определена документация за продукти и други материали Задължителните диагностични данни са наричани Основни диагностични данни, а Опционалните диагностични данни – Пълни диагностични данни.

Ако дадена организация (като например Вашият работодател или учебно заведение) използва Microsoft Entra ID, за да управлява акаунта, който ви предоставя, и записва Вашето устройство в конфигурацията на процесора за диагностични данни на Windows, обработката на диагностични данни от Microsoft във връзка с Windows се регулира от договор между Microsoft и организацията. Ако дадена организация използва инструментите за управление на Microsoft или ангажира Microsoft за управление на вашето устройство, Microsoft и организацията ще използват и обработват диагностични данни и данни за грешки от вашето устройство, за да позволят управлението, наблюдението и отстраняването на неизправности на вашите устройства, управлявани от организацията, както и за други цели на организацията.

Задължителни диагностични данни включват информацията за Вашето устройство, неговите настройки и възможности, както и дали работи правилно. Събираме следните изисквани диагностични данни:

 • Данни за устройството, възможността за свързване и конфигурацията:
  • Данни за устройството, като например типа процесор, OEM, тип на батерията и капацитет, броя и типа на камерите, фърмуер и атрибути на паметта.
  • Данни за възможностите на мрежата и мрежовата връзка, като IP адрес на устройството, мобилна мрежа (включително IMEI и мобилен оператор) и свързаност на устройството с безплатна или платена мрежа.
  • Данни за операционната система и конфигурацията й, като версия и номер на компилацията на ОС, настройки за регион и език, ниво на диагностика и дали устройството е част от програмата Windows Insider.
  • Данни за свързани периферни устройства, като информация за модел, производител, драйвер и съвместимост.
  • Данни за приложенията, инсталирани на устройството, като име, версия и издател на приложенията.
 • Дали устройството е готово за актуализация и дали са налице фактори, които може да попречат на възможността за получаване на актуализации, като например изтощена батерия, ограничено дисково пространство или възможност за свързване чрез платена мрежа.
 • Дали актуализациите са завършени успешно, или неуспешно.
 • Данни за надеждността на самата система за събиране на диагностична информация.
 • Съобщаване на основни данни за грешки, което включва данни за изправността на операционната система и приложенията, които се изпълняват на Вашето устройство. Например изпращането на отчети с основни данни за грешки ни уведомява, ако дадено приложение, като например Microsoft Paint или игра на трето лице, спре да отговаря или получи срив.

Опционалните диагностични данни включват по-подробна информация за Вашето устройство и неговите настройки, възможности и изправността на устройството. Опционалните диагностични данни може също включват данни за уеб сайтовете, които преглеждате, дейността на устройството (понякога наричано "употреба") и подобрени отчети за грешки, които помагат на Microsoft да коригира и подобрява продукти и услуги за всички потребители. Когато изберете да изпращате Опционални диагностични данни, Задължителните диагностични данни винаги ще бъдат включени, като събираме следната допълнителна информация:

 • Допълнителни данни за устройството, възможността за свързване и конфигурацията в допълнение към събираните при Задължителните диагностични данни.
 • Свързана със състоянието и влизането информация относно изправността на операционната система и други системни компоненти в допълнение към събраната за системите за актуализиране и диагностика при Задължителните диагностични данни.
 • Дейността на приложенията, като например кои програми се стартират на дадено устройство, колко дълго работят и колко бързо реагират при въвеждане.
 • Дейността на браузъра, включително хронологията на браузъра и ключови думи за търсене, в браузъри на Microsoft (Microsoft Edge или Internet Explorer).
 • Подобрено съобщаване за грешки, включително състояние на паметта на устройството, когато дадена система или приложение се срине (което може случайно да включва потребителско съдържание, като например части от файл, който сте използвали, когато е възникнал проблемът). Данните за сривове никога не се използват за Персонализирани изживявания, както е описано по-долу.

Някои от данните, описани по-горе, може да не се събират от Вашето устройство дори да изберете да изпращате Опционални диагностични данни. Microsoft намалява обема Опционални диагностични данни, които събира от всички устройства, като събира някои от данните само от поднабор от устройства (извадка). При изпълняване на инструмента "Визуализатор на диагностични данни" можете да видите икона, която показва дали Вашето устройство е част от извадка и кои конкретни данни се събират от Вашето устройство. Инструкции как да изтеглите инструмента "Визуализатор на диагностични данни" могат да бъдат намерени в приложението "Настройки на Windows" под "Диагностика и обратна връзка".

Определени елементи с данни, събирани в диагностиката на Windows, подлежат на промяна, за да предоставят на Microsoft възможност за събиране на данните, необходими за описаните цели. Например, за да може Microsoft да отстрани най-новия проблем с производителността, който се отразява на работата с компютрите на потребителите, или да актуализира устройство с Windows, което е ново за пазара, Може да се наложи Microsoft да събира данни, които не са били събирани по-рано. За текущ списък с типовете данни, събирани при Задължителните диагностични данни и Опционалните диагностични данни, вж. Задължителни (ниво „Основни“) събития и полета за диагностика на Windows или Диагностични данни по избор (ниво quot;Пълниquot;) на Windows. Ние също така предоставяме ограничени части от информацията в отчетите за грешки на партньори (например производителя на устройството), за да им помогнем при отстраняването на неизправности в продукти и услуги, които работят с Windows, и други продукти и услуги на Microsoft. Те имат право да използват тази информация само за поправяне или подобряване на тези продукти и услуги. Имаме право също да споделяме някои обобщени, деидентифицирани диагностични данни, като например общи тенденции в използването на приложения и функции на Windows, с определени трети лица. Научете повече за диагностичните данни в Windows.

Разпознаване на ръкопис и въвеждане. Можете също да изберете да помогнете на Microsoft в подобряването на разпознаването на ръкопис и въвеждане, като изпратите диагностични данни за ръкопис и въвеждане. Ако решите да направите това, Microsoft ще събира образци на съдържанието, което въвеждате или пишете, за да подобри функции като разпознаване на ръкописен текст, автоматично довършване, предсказване на следващата дума и корекция на правописа на много езици, използвани от клиенти на Microsoft. Когато Microsoft събира диагностични данни за ръкопис и въвеждане, те се делят на малки извадки и се обработват с цел премахване на еднозначни идентификатори, информация за поредност и други данни (като имейл адреси и цифрови стойности), които може да се използват за възстановяване на първоначалното съдържание или свързване на въведените данни с Вас. То включва и свързаните данни за ефективност, като например промени в текста, които правите ръчно, както и думи, добавени от Вас към речника. Научете повече за подобряването на ръкописа и въвеждането в Windows.

Ако изберете да включите персонализираните изживявания, ще използваме вашите диагностични данни на Windows (задължителни или незадължителни, както сте избрали), за да ви предлагаме персонализирани съвети, реклами и препоръки за подобряване на работата с Microsoft. Ако сте избрали "Задължителни" като настройка за диагностични данни, персонализирането се основава на информация за вашето устройство, неговите настройки и възможности и дали работи правилно. Ако сте избрали "Незадължителни", персонализирането също се основава на информация за това как използвате приложенията и функциите, както и допълнителна информация за изправността на вашето устройство. Въпреки това не използваме информация за уеб сайтовете, които разглеждате, съдържанието на аварийните копия на паметта, данните за говор, въвеждане или ръкопис за персонализиране, когато получим тези данни от клиенти, които са избрали "По избор".

Персонализираните изживявания включват предложения за това как да персонализирате и оптимизирате Windows, както и реклами и препоръки за продукти, услуги, функции, приложения и хардуер на Microsoft и трети лица, за начина, по който работите с Windows. Например, за да Ви помогнем да извлечете максималното от Вашето устройство, може да Ви информираме за непознати за Вас или нови функции. Ако имате проблем с вашето устройството с Windows, може да ви бъде предложено решение. Може да ви бъде дадена възможност да персонализирате екрана при заключване с изображения или да ви бъдат показвани повече изображения, които бихте харесали, или пък по-малко от тези, които не бихте харесали. Ако предавате поточно филми във Вашия браузър, може да Ви бъде препоръчано приложение от Microsoft Store, което предава поточно по-ефективно. А ако мястото за съхранение на Вашия твърд диск е намаляло значително, Windows може да Ви препоръча да изпробвате OneDrive или да закупите хардуер, за да се сдобиете с повече пространство. Научете повече за настройката за персонализирани изживявания в Windows.

Център за обратна връзкаЦентър за обратна връзкаmainfeedbackhubmodule
Резюме

Центърът за обратна връзка предоставя начин за събиране на обратна връзка за продуктите на Microsoft и за инсталираните приложения на производителя и на други разработчици. Когато използвате центъра за обратна връзка, центърът за обратна връзка периодично чете инсталирания списък с приложения, за да определи приложенията, за които може да се изпраща обратна връзка. Центърът за обратна връзка определя приложенията, инсталирани във вашето устройство, чрез публични API. Освен това, за HoloLens центърът за обратна връзка използва вашата камера и микрофон, когато изберете да споделяте заобикалящата среда и аудио входните данни. Също така използва библиотека с картини и документи за достъп до екранни снимки и записи на екрана, които прикачвате за изпращане като част от обратна връзка.

Можете да влезете в центъра за обратна връзка с помощта на личния си акаунт в Microsoft или чрез акаунт, предоставен от Вашата организация (като работодател или учебно заведение), който използвате за влизане в продуктите на Microsoft. Влизането с Вашия служебен или учебен акаунт Ви позволява да подадете обратна връзка до Microsoft във връзка с организацията Ви. Обратната връзка, която предоставяте независимо дали използвате своя служебен или учебен акаунт, или личния си акаунт в Microsoft, може да бъде видима публично в зависимост от настройките, конфигурирани от администраторите на вашата организация. Освен това, ако обратната връзка се предоставя чрез вашия служебен или учебен акаунт, вашата обратна връзка може да бъде преглеждана чрез центъра за обратна връзка или чрез центъра за администриране от администраторите на вашата организация.

Когато подадете обратна връзка до Microsoft за проблем или да добавите повече подробни данни за проблем, до Microsoft ще бъдат изпратени диагностични данни, за да се подобрят продуктите и услугите на Microsoft. В зависимост от вашите настройки за диагностични данни в секцията Диагностика и обратна връзка в настройките на Windows, центърът за обратна връзка ще изпраща диагностични данни автоматично или ще имате възможност да ги изпратите на Microsoft в момента, в който предоставите обратна връзка. В зависимост от избраната категория, когато предоставяте обратна връзка, е възможно да има допълнителни лични данни, които да помогнат за по-нататъшно отстраняване на проблеми; Например информацията за местоположението, когато предоставяте обратна връзка за услугите за местоположение или бърз поглед свързан с информацията, при подаване на обратна връзка за смесена реалност. Microsoft може също така да споделя Вашите данни от обратна връзка и диагностични данни с партньори на Microsoft (като производителите на устройства или разработчиците на фърмуер), за да им помогне да отстранят проблеми с продуктите и услугите, които работят с Windows и други продукти и услуги на Microsoft. Научете повече за диагностичните данни в Windows.

Получаване на помощПолучаване на помощmaingethelpmodule
Резюме

Получаването на помощ позволява на потребителите на Windows да получават техническа поддръжка за Windows и други приложения на Microsoft.  То предоставя самостоятелна поддръжка (като например връзки към помощни статии или указания за това как потребителите на Windows могат сами да решават проблеми), диагностика и свързване на клиента към агент на Microsoft на живо според случая. Можете да влезете в компонента „Получаване на помощ“ с вашия акаунт в Microsoft, за да създадете случай за поддръжка на потребител.  На потребителите на корпоративни акаунти може също да бъде разрешено да създават случаи за поддръжка на клиенти в зависимост от договора за поддръжка на организацията им и ако е разрешено от администратора на клиента им.

Получаването на помощ може да ви предложи да изпълните диагностика. Ако се съгласите, диагностичните данни се обработват в съответствие с раздела Диагностика.

Ако е разрешено от системните настройки, системният микрофон може да се използва за заснемане на въпроса за поддръжка, вместо да се налага да въвеждате. Можете да управлявате това в „Настройки за поверителност на микрофона“ в приложението „Настройки на Windows“. „Получаване на помощ“ също така ще има достъп до вашия списък с приложения, за да ви помогне при отварянето на центъра за обратна връзка за правилното приложение, ако изберете да стартирате процеса на обратна връзка в „Получаване на помощ“. Цялата обратна връзка ще бъде въведена и управлявана от центъра за обратна връзка, както е описано в раздела „Център за обратна връзка“ в тази декларация за поверителност. „Получаване на помощ“ не използва вашите данни за местоположение като част от неговите услуги.

Надписи на живоНадписи на живоmainlivecaptionsmodule
Резюме

Надписите на живо транскрибират аудио, за да Ви помогнат с разбирането на изговорено съдържание. Надписите на живо могат да генерират надписи от всяко аудио, съдържащо говор, независимо дали аудиото е онлайн, изтеглено на устройството Ви или е записано чрез микрофона Ви. По подразбиране транскрибирането на аудиото на микрофона е забранено.

Гласовите данни, които се надписват, се обработват само на Вашето устройство и не се споделят с облака или с Microsoft. Научете повече за надписите на живо..

Услуги за местоположение и записванеУслуги за местоположение и записванеmainlocationservicesmotionsensingmodule
Резюме

Услуга за местоположение на Windows. Microsoft изпълнява услуга за местоположение, спомагаща за определяне на точното географско местоположение на определено устройство с Windows. В зависимост от възможностите на устройството неговото местоположение може да бъде определено с различна степен на точност и в някои случаи може да бъде определено с точност. Когато услугата за местоположение е активирана на устройство с Windows или сте предоставили разрешение на приложения на Microsoft за достъп до информацията за местоположението на устройства, които не са на Windows, данни за клетъчните кули, Wi-Fi точките за достъп и тяхното местоположение се събират от Microsoft и се добавят към базата данни за местоположението след премахване на всички данни, които идентифицират лицето или устройството, от което са събрани. Тази деидентифицирана информация за местоположението се използва за подобряване на услугите за местоположение на Microsoft.

Услугите и функциите на Windows, приложенията, които се изпълняват в Windows, и уеб сайтовете, отворени в браузъри на Windows, могат да осъществяват достъп до местоположението на устройството чрез Windows, ако настройките им позволяват да го направят. При първоначалната инсталация на Windows някои функции и приложения изискват разрешение за установяване на местоположението, други изискват същото, когато за пръв път използвате приложението, а трети питат всеки път, когато използвате местоположението на устройството. За информация относно някои приложения за Windows, които използват местоположението на устройството, вж. раздела Приложения за Windows на настоящата декларация за поверителност.

Когато дадено приложение или функция осъществява достъп до местоположението на устройството и сте влезли с акаунт в Microsoft, Вашето устройство с Windows също ще качи своето местоположение в облака, където то е налично на всички Ваши устройства в други приложения или услуги, които използват Вашия акаунт в Microsoft и на които сте предоставили разрешение. Ние ще запазим само последното известно местоположение (всяко ново местоположение замества предишното). Данните за скорошната хронология на местоположенията на устройство с Windows също се съхраняват на него дори ако не се използва акаунт в Microsoft и някои приложения и функции на Windows могат да осъществяват достъп до тази хронология на местоположенията. Можете да изчистите хронологията на местоположението на вашето устройство по всяко време в приложението за настройки на Windows.

В приложението за настройки на Windows можете също да видите кои приложения имат достъп до точното местоположение на устройството или хронологията на местоположението на вашето устройство, да изключите или включите достъпа до местоположението на устройството за определени приложения или да изключите достъпа до местоположението на устройството. Също така можете да зададете местоположение по подразбиране, което ще се използва, когато услугата за местоположение не може да открие по-точно местоположение за Вашето устройство.

Има някои изключения за това как може да се определи местоположението на Вашето устройство, които не се управляват директно от настройките за местоположение.

Настолните приложения са специфичен тип приложения, които няма да поискат отделно разрешение за откриване на информацията за местоположението на устройството и няма да се показват в списъка, който Ви позволява да избирате приложения, които могат да използват Вашето местоположение. Те обикновено се изтеглят от Microsoft Store, от интернет или се инсталират чрез някои типове носители (като CD, DVD диск или USB съхраняващо устройство). Стартират се с .EXE или .DLL файл и обикновено се изпълняват на Вашето устройство, за разлика от уеб-базираните приложения (които се изпълняват в облака). Научете повече за настолните приложения на трети лица и как те все пак могат да определят местоположението на Вашето устройство дори когато настройката за местоположение на устройството е изключена .

Някои уеб-базирани изживявания или приложения на други разработчици, които се използват на Windows, могат да използват други технологии (като например Bluetooth, Wi-Fi, мобилен модем и т.н.) или услуги за местоположение, базирани на облака, за да определят местоположението на Вашето устройство с различна степен на точност дори когато сте изключили настройката за местоположение на устройството.

Освен това с цел улеснение на получаването на помощ при спешност всеки път, когато осъществявате спешни повиквания, Windows ще се опита да определи и сподели Вашето точно местоположение, независимо от настройките за местоположение. Ако Вашето устройство има SIM карта или използва друга клетъчна услуга, мобилният оператор ще има достъп до местоположението на устройството ви. Научете повече за местоположението в Windows.

Общо местоположение. Ако включите услугите за местоположение, приложенията, които не могат да използват точното ви местоположение, все още може да имат достъп до вашето общо местоположение, като например вашия град, пощенски код или регион.

Открий моето устройство. Функцията "Открий моето устройство" позволява на администратор на устройство с Windows да намери местоположението на това устройство от account.microsoft.com/devices. За да разрешите "Открий моето устройство" администратор трябва да влезе с акаунт в Microsoft и да разреши настройката за местоположение. Тази функция ще работи дори ако други потребители са отказали достъпа до местоположението за всичките си приложения. Когато администраторът извършва опити да намери устройството, потребителите ще видят известие в областта за уведомяване. Научете повече за quot;Открий моето устройствоquot; в Windows.

Записване. Някои устройства с Windows имат функция за записване, която Ви позволява да заснемате и съхранявате на Вашето устройство аудио и видеоклипове от дейностите си, включително комуникациите с други хора. Ако решите да запишете сесия, записът ще бъде записан локално на устройството Ви. В някои случаи може да имате опцията за предаване на записа към продукт или услуга на Microsoft, която излъчва записа публично. Важно: трябва да разберете законовите си отговорности, преди да записвате и/или предавате каквато и да било комуникация. Това може да включва получаването на предварително съгласие от всеки, който участва в разговора, или на всякакви други разрешителни съгласно изискванията. Microsoft не носи отговорност за начина, по който използвате функциите за записване или записи.

РазказвачРазказвачmainnarratormodule
Резюме

„Разказвач“ е приложение за четене от екрана, което ви помага да използвате Windows без екран. "Разказвач" предлага интелигентно описание на изображенията и заглавията на страници и обобщения на уеб страници, когато попаднете на неописани изображения и нееднозначни връзки.

Когато изберете да получите описание на изображение, като натиснете "Разказвач" + Ctrl + D, изображението ще се изпрати до Microsoft, за да се извърши анализ на изображението и да се генерира описание. Изображенията се използват само за генериране на описанието и не се съхраняват от Microsoft.

Когато изберете да получите описания на заглавия на страници, като натиснете "Разказвач" + Ctrl + D, URL адресът на сайта, който посещавате, ще бъде изпратен до Microsoft, за да се генерира описанието на заглавието на страницата и да се предоставят и подобрят услуги на Microsoft, като например услуги на Bing, както е описано в раздела за Bing по-горе.

Когато изберете да получите списък с популярни връзки за уеб страница, като натиснете "Разказвач" + двойно натискане на S, URL адресът на сайта, който посещавате, ще бъде изпратен до Microsoft, за да се генерира обобщение на популярните връзки и да се предоставят и подобрят услуги на Microsoft, като например Bing.

Можете да забраните тези функции по всяко време, като отидете в "Разказвач" > Получете описания на изображения, заглавия на страници и популярни връзки в приложението „Настройки“ в Windows.

Можете също така да изпратите обратна връзка за "Разказвач", за да помогнете на Microsoft да диагностицира и отстрани проблеми с "Разказвач", както и да подобри продукти и услуги на Microsoft, като например Windows. Устната обратна връзка може да се подаде по всяко време в "Разказвач" с помощта на клавиша за "Разказвач" + ALT + F. Когато използвате тази команда, приложението "Център за обратна връзка" ще се стартира и ще Ви даде възможност да подадете устна обратна връзка. Ако разрешите настройката “Помогнете да направим разказвача по-добър“ в приложението за настройки на Windows и подадете устна обратна връзка чрез центъра за обратна връзка, последните данни за устройството и използването, включително данните от регистрационния файл за проследяване на събития (ETL), ще бъдат подадени заедно с вашата устна обратна връзка с цел подобряване на продуктите и услугите на Microsoft, като например Windows.

Връзка към телефон – връзка с WindowsВръзка към телефон – връзка с Windowsmainyourphonemodule
Резюме

Функцията „Връзка с телефон“ ви позволява да свържете вашия телефон с Android с вашия акаунт в Microsoft и вашия iPhone чрез Bluetooth, за да се свържете с вашия компютър с Windows. Вашето устройство с Android ще се свърже с вашия акаунт в Microsoft и вашият iPhone ще се свърже чрез Bluetooth, което ще разреши различни изживявания на няколко устройства на всички ваши устройства с Windows, където сте влезли или свързани чрез Bluetooth. Можете да използвате „Връзка с телефон“, за да видите наскоро заснетите снимки от вашия телефон с Android на вашето устройство с Windows; да осъществявате и получавате обаждания на живо от вашия телефон с Android на вашето устройство с Windows; да преглеждате и да изпращате текстови съобщения от вашето устройство с Windows; да преглеждате, изключите или извършите други действия за известията на вашия телефон с Android от вашето устройство с Windows; да споделяте екрана на вашия телефон на вашето устройство с Windows чрез функцията за дублиране на „Връзка с телефон“; и да получавате незабавен достъп до приложенията за Android, инсталирани на телефона с Android, на устройството с Windows. Можете да използвате „Връзка с телефон“ за да извършвате и получавате обаждания от вашия iPhone, да преглеждате и изпращате текстови съобщения и да преглеждате, изключвате или изпълнявате други действия на известието на вашия iPhone от вашето устройство с Windows.

За да използвате „Връзка с телефон“, „Връзка с Windows“ трябва да е инсталирана на вашето устройство с Android. Можете също така по желание да изтеглите „Връзка с телефон“ на вашия iPhone.

За да използвате „Връзка с телефон“, трябва да влезете във вашия акаунт в Microsoft във функцията „Връзка с телефон“ на Вашето устройство с Windows и във „Връзка с Windows“ на вашия телефон с Android или Bluetooth, разрешен на вашия iPhone. Вашият телефон с Android и вашето устройство с Windows трябва да са свързани с интернет. Някои функции ще изискват от вас да разрешите Bluetooth и да сдвоите телефона с компютъра. За да използвате „Обаждания“, вашият телефон с Android също трябва да има разрешен Bluetooth.

По време на настройването на вашето устройство с Windows можете да изберете да свържете телефона си с вашия акаунт в Microsoft. Това се прави чрез влизане във „Връзка с Windows“ на вашия телефон с Android, предоставяне на разрешения и завършване на внедряването. След като завършите, „Връзка с Windows“ ще синхронизира вашите данни с всички ваши компютри с Windows, където сте влезли във вашия акаунт в Microsoft. Вижте по-долу за подробности как се използват вашите данни.

Като част от предоставянето на функциите на "Връзка с телефон" Microsoft събира данни за производителността, използването и устройството, които например включват възможностите на хардуера на вашия мобилен телефон и устройство с Windows, броя и продължителността на сесиите на "Връзка с телефон", както и времето, прекарано в настройка.

Можете да премахнете връзката на вашия телефон с Android от вашето устройство с Windows по всяко време, като влезете в настройките на „Връзка с телефон“ и изберете да премахнете вашия телефон с Android. Можете да направите същото от настройките във „Връзка с Windows“ на вашия телефон с Android. За подробна информация вж. нашата страница за поддръжка.

Можете да премахнете връзката на вашия iPhone с вашето устройство с Windows по всяко време, като отидете в настройките на „Връзка с телефон“ и изберете да премахнете своя iPhone. Можете да направите същото от вашия iPhone, като отидете в Настройки > Bluetooth > Изберете името на компютъра > Щракнете върху иконата (i) > и изберете Забрави това устройство. Всички потребители могат да премахнат сдвояването с Bluetooth, като забранят средите за работа.

Текстови съобщения – Android устройства. "Връзка с телефон" ви позволява да преглеждате текстови съобщения, получени на вашия телефон с Android, на вашето устройство с Windows и да изпращате текстови съобщения от вашето устройство с Windows. Само текстови съобщения, които са получени и изпратени през последните 30 дни, са видими на Вашето устройство с Windows. Тези текстови съобщения се съхраняват временно на Вашето устройство с Windows. Никога не съхраняваме текстови съобщения на нашите сървъри и не променяме или изтриваме текстови съобщения на Вашия телефон с Android. Можете да видите съобщенията, изпратени чрез SMS (услуга за кратки съобщения), MMS (услуга за мултимедийни съобщения) на устройства с Android, както и съобщения, изпратени чрез RCS (богати комуникационни услуги) на избрани устройства Samsung в избрани мрежи на мобилен оператор. За да предоставим тази функционалност, "Връзка с телефон" осъществява достъп до съдържанието на вашите текстови съобщения и информация за връзка на хората и фирмите, от които получавате или на които изпращате текстови съобщения.

Текстови съобщения – iPhone устройства. „Връзка с телефон“ ви позволява да преглеждате текстови съобщения, доставени на вашия iPhone, на вашите устройства с Windows и да изпращате текстови съобщения от вашето устройство с Windows. Само текстови съобщения, получени и изпратени в рамките на вашата сесия на Bluetooth или iMessage, са видими на вашите устройства с Windows. Тези текстови съобщения се съхраняват временно на Вашето устройство с Windows. Никога не съхраняваме текстовите Ви съобщения на нашите сървъри и не променяме или изтриваме текстови съобщения на Вашия iPhone. Можете да видите съобщенията, изпратени чрез SMS (услуга за кратки съобщения). За да предоставим тази функционалност, "Връзка с телефон" осъществява достъп до съдържанието на вашите текстови съобщения и информация за връзка на хората и фирмите, от които получавате или на които изпращате текстови съобщения.

Обаждания – Android устройства. "Връзка с телефон" ви позволява да осъществявате и получавате обаждания от вашия телефон с Android на вашето устройство с Windows. Чрез "Връзка с телефон" можете също така да преглеждате скорошните обаждания на устройството си с Windows. За да активирате тази функция, трябва да включите определени разрешения, като например достъп до регистрите на повикванията и разрешение да осъществявате телефонни обаждания от своя компютър, както на Вашето устройство с Windows, така и на Вашия телефон с Android. Тези разрешения може да бъдат анулирани по всяко време в страницата с настройки на "Връзка с телефон" на вашето устройство с Windows и настройките на вашия телефон с Android. Само обаждания, които са получени и набрани през последните 30 дни, са видими под регистрите на повикванията на Вашето устройство с Windows. Тези подробности за обажданията се съхраняват временно на Вашето устройство с Windows. Не променяме или изтриваме хронологията на обажданията на Вашия телефон с Android.

Обаждания – iPhone устройства. „Връзка с телефон“ Ви позволява да извършвате и получавате обаждания от вашия iPhone на Вашето устройство с Windows. Чрез "Връзка с телефон" можете също така да преглеждате скорошните обаждания на устройството си с Windows. За да активирате тази функция, трябва да разрешите функцията „Синхронизиране на контакти“ под „Настройки за Bluetooth“ на Вашия iPhone. Тези подробности за обажданията се съхраняват временно на Вашето устройство с Windows. Не променяме или изтриваме хронологията на обажданията на Вашия iPhone.

Снимки – Android устройства. „Връзка с телефон“ ви позволява да копирате, споделяте, редактирате или изтривате снимки от вашия телефон с Android на вашето устройство с Windows. Само определен брой от най-новите снимки от папките "Албум от камерата" и "Екранни снимки" на Вашия телефон с Android ще бъдат видими на Вашето устройство с Windows в даден момент. Тези снимки се съхраняват временно на Вашето устройство с Windows, а като заснемате още снимки на Вашия телефон с Android, ние ще премахваме временните копия на по-старите снимки от Вашето устройство с Windows. Никога не съхраняваме снимки на нашите сървъри и не променяме или изтриваме снимки на Вашия телефон с Android.

Известия – Android устройства. "Връзка с телефон" позволява да преглеждате известията на вашия телефон с Android на вашето устройство с Windows. Чрез "Връзка с телефон" можете да четете и изключвате известията на вашия телефон с Android от вашето устройство с Windows или да извършвате други действия, свързани с известията. За да активирате тази функция на "Връзка с телефон", трябва да включите определени разрешения, като например известия за синхронизиране, както на вашето устройство с Windows, така и на вашия телефон с Android. Тези разрешения могат да бъдат анулирани по всяко време в страницата с настройки на "Връзка с телефон" на Вашето устройство с Windows и настройките на Вашия телефон с Android. За подробна информация вж. нашата страница за поддръжка.

Известия – iPhone устройства. „Връзка с телефон“ Ви позволява да преглеждате известията на Вашия iPhone на Вашето устройство с Windows. Чрез „Връзка с телефон“ можете да четете и изключвате известията на вашия iPhone от вашето устройство с Windows или да извършвате други действия, свързани с известията. За да активирате тази функция на "Връзка с телефон", трябва да включите определени разрешения, като например известия за синхронизиране, както на вашето устройство с Windows, така и на iPhone. Тези разрешения могат да бъдат анулирани по всяко време под страницата „Настройки на Връзка с телефона“ на Вашето устройство с Windows и настройките за Bluetooth на Вашия iPhone.

Дублиране на екран на телефон – Android устройства. На поддържани устройства„Връзка с телефон“ позволява да виждате екрана на вашия телефон с Android на вашето устройство с Windows. Екранът на вашия телефон с Android ще бъде видим на вашето устройство с Windows като поток от пиксели и всякакво аудио, което включите на екрана на вашия телефон с Android, докато е свързан с вашето устройство с Windows чрез "Връзка с телефон", ще се възпроизвежда от вашия телефон с Android.

Дублиране на приложения – Android устройства. На поддържаните устройства „Връзка с телефон“ Ви позволява да използвате приложенията на Android, които са инсталирани на Вашия телефон с Android на Вашето устройство с Windows. Например можете да стартирате приложение за музика във вашата сесия на Windows и да слушате аудио от това приложение на високоговорителите на компютъра. Microsoft събира списък с вашите инсталирани приложения за Android и скорошна дейност, за да предостави услугата и да ви покаже вашите последно използвани приложения. Microsoft не съхранява приложенията, които сте инсталирали, или каквато и да е информация, показвана от приложението във вашата среда за работа с него.

Предаване на данни със съдържание – Android устройства. На поддържаните устройства „Връзка с телефона“ ви позволява да копирате и поставяте съдържание, като например файлове, документи, снимки и др. между вашия телефон с Android и вашето устройство с Windows. Можете да прехвърляте съдържание от вашия телефон с Android на вашето устройство с Windows и от вашето устройство с Windows на вашия телефон с Android, като плъзгате и пускате съдържание между устройствата.

Незабавен хотспот – Android устройства. На поддържаните устройства „Връзка с Windows“ позволява на потребителите да споделят информация за мобилния хотспот със сдвоените си компютри чрез защитена Bluetooth комуникация. След това вашият компютър може да бъде свързан към интернет чрез допълнителното меню на мрежата на Windows. Имайте предвид, че може да се начисляват такси за мобилни данни в зависимост от плана за мобилни данни, който имате.

Синхр. на контакти – Android устройства. Връзката към Windows Ви позволява да синхронизирате вашите контакти на Android в облака на Microsoft, за да имате достъп до тях в други продукти и услуги на Microsoft. Можете да разрешите тази функция, като отидете в настройките на „Връзка с Windows“ и разрешите функцията „Синхронизиране на контакти“. Вашата информация за контакти се съхранява онлайн и е свързана с Вашия акаунт в Microsoft. Можете да изберете да забраните синхронизирането и да изтриете тези контакти по всяко време. Научете повече.

Синхр. на контакти – iPhone. „Връзка с телефон“ Ви позволява да синхронизирате контактите си от своя iPhone, за да имате достъп до тях за съобщения и обаждания. Можете да разрешите тази функция, като отидете в настройките за Bluetooth на Вашия iPhone и включите синхронизирането на контакти под името на компютъра, след като свържете своя iPhone към „Връзка към телефон“. Можете да изберете да забраните синхронизирането по всяко време, като изключите синхронизирането на контакти.

Текст към глас. "Връзка с телефон" включва функции за достъпност като "текст към глас". Можете да активирате функция "текст към глас", която ви позволява да чувате съдържанието на текстово съобщение или известие като аудио. Ако активирате тази функция, Вашите текстови съобщения и известия ще бъдат прочитани на глас при получаването им.

Office Enterprise - устройства с Android на Office. „Връзка с Windows“ ви позволява да вмъквате снимки в уеб и настолни версии на избрани приложения на Microsoft 365, като например PowerPoint, Excel и Word, директно от вашия мобилен телефон. Това изисква вашият ИТ администратор да е разрешил опционалните свързани среди за приложения на Microsoft Office и ще трябва да свържете мобилното си устройство със своя служебен или учебен акаунт, и да предоставите разрешение за „Снимки“ за вашия акаунт. След регистрирането сесията ви ще продължи 15 минути, за да ви позволи да прехвърлите снимките си от мобилното си устройство. За да използвате тази функция отново, ще трябва да сканирате вашия QR код. „Връзка с Windows“ не събира информация за вашия служебен или учебен акаунт или информация за Вашето предприятие. За да предоставя тази услуга, Microsoft използва услуга в облака за предаване на вашите файлове с цел вмъкване на снимките в уеб и настолна версия на избрани приложения на Microsoft 365, като например файлове на PowerPoint, Excel и Word.

Среди за работа на няколко устройстваСреди за работа на няколко устройстваmaincrossdevicemodule
Резюме

Опита между устройствата в Windows ви позволяват да осъществявате достъп до мобилното си устройство от компютъра си, като използвате профила си в Microsoft. Те могат да се управляват под "Мобилни устройства" в раздел Bluetooth & Устройства в настройките на компютъра с Windows. Като част от предоставянето на тези функции Microsoft събира данни за използването на производителността и за устройствата, включително информация за хардуерните възможности на вашите мобилни устройства и устройства с Windows. Можете да включите или изключите тази функция по всяко време в настройките на компютъра с Windows.

Използвайте мобилното си устройство като свързана камера. Тази функция ви позволява да използвате камерата на мобилното си устройство в приложения или продукти в Windows, които поддържат функционалност на камерата. Можете да активирате тази функция под "Мобилни устройства" в раздел Bluetooth & Устройства в Настройки на вашия компютър. Microsoft не записва и не съхранява сесиите на камерата ви, нито каквато и да е информация, показвана от камерата ви в някое от приложенията или продуктите.

Получавайте известия за нови снимки от мобилното си устройство. Тази функция ви позволява да получавате известия от свързаното ви мобилно устройство на вашия компютър с Windows. Тези снимки се съхраняват временно в компютъра с Windows, докато редактирате или отваряте тези снимки. Ще трябва да започнете да записвате в компютъра си, за да съхранявате тези снимки, докато решите да ги изтриете. Никога не съхраняваме снимки на нашите сървъри и не променяме или изтриваме снимки на мобилното Ви устройство.

Функции за защита и безопасностФункции за защита и безопасностmainsecurityandsafetyfeaturesmodule
Резюме

Шифроване на устройство. Шифроването на устройства спомага за предпазване на съхраняваните в него данни чрез шифроването им с помощта на технологията за шифроване на устройства с BitLocker. Когато шифроването на устройството е включено, Windows автоматично шифрова устройството, на което е инсталиран, и генерира ключ за възстановяване. Ключът за възстановяване на BitLocker за личното Ви устройство се архивира автоматично онлайн в личния Ви акаунт в Microsoft OneDrive. Microsoft не използва Вашите индивидуални ключове за възстановяване по никакъв начин.

Инструмент за премахване на опасен софтуер. Инструментът за премахване на злонамерен софтуер (MSRT) се изпълнява на устройството Ви поне веднъж месечно като част от Windows Update. MSRT проверява устройствата за заразяване от специфичен разпространяван злонамерен софтуер ("злонамерен софтуер") и помага за премахването на всякакви открити заразявания. При изпълнението на MSRT злонамереният софтуер, регистриран на уеб сайта за Поддръжка на Microsoft, се премахва, ако бъде открит на устройството Ви. По време на проверките за злонамерен софтуер, към Microsoft се изпраща доклад, съдържащ специфични данни за открития злонамерен софтуер, грешки и други данни за устройството Ви. В случай че не желаете MSRT да изпраща тези данни до Microsoft, можете да забраните компонента за докладване на MSRT.

Семейство в Microsoft. Родителите могат да използват услугата за семейна безопасност на Microsoft, за да разберат и зададат граници за начина, по който детето им използва устройството си. Внимателно прегледайте информацията в Microsoft Family Safety, ако решите да създадете семейна група или да се присъедините към нея. Ако живеете в регион, който изисква разрешение за създаване на акаунт за достъп до услугите на Microsoft, може да бъдете подканени да поискате или да дадете родителско съгласие. Ако даден потребител е под законоустановената възраст във вашия регион, по време на процеса на регистрация той ще бъде подканен да поиска съгласие от родител или настойник, като въведе имейл на възрастен. Когато отчетът на дейността на Семейството бъде активиран за дете, Microsoft събира данни за това как детето използва устройството и предоставя на родителите отчети за дейностите му. Отчетите за дейността се изтриват редовно от сървърите на Microsoft.

Научете повече за Microsoft Defender SmartScreen и за интелигентното управление на приложенията. Microsoft се стреми да помогне за защитата на Вашето устройство и пароли от опасни приложения, файлове и уеб съдържание.

Microsoft Defender SmartScreen Ви защитава, когато използвате нашите услуги, като идентифицира заплахите за Вас, Вашето устройство и паролите Ви. Тези заплахи може да включват потенциално опасни приложения или уеб съдържание, които Microsoft Defender SmartScreen открива, докато проверява посещаваните от Вас уеб сайтове, изтегляните от Вас файлове и приложенията, които инсталирате и изпълнявате. Когато Microsoft Defender SmartScreen проверява съдържанието в уеб и приложението, данните за съдържанието и вашето устройство се изпращат до Microsoft, включително пълния уеб адрес на съдържанието. Когато е необходим допълнителен анализ за идентифициране на заплахи за защитата, информация за подозрителния уеб сайт или приложение, като например показвано съдържание, възпроизвеждани звуци и памет на приложение, може да бъде изпратена до Microsoft. Тези данни ще се използват само с цел защита при откриване, защита срещу и реагиране на инциденти, свързани със защитата, кражба на самоличност, измама или други злонамерени, заблуждаващи или незаконни дейности. Ако Microsoft Defender SmartScreen отчете, че съдържанието е потенциално опасно, на мястото на съдържанието ще видите предупреждение. Microsoft Defender SmartScreen може да се включва или изключва в приложението за защита в Windows.

Когато се поддържа, интелигентното управление на приложенията помага да се провери софтуера, който е инсталиран и се изпълнява на Вашето устройство, за да се определи дали е злонамерен, потенциално нежелан или представлява други заплахи за Вас и Вашето устройство. На поддържано устройство интелигентното управление на приложенията се стартира в режим на оценяване и данните, които събираме за Microsoft Defender SmartScreen, като например име на файл, хеширане на съдържанието на файла, местоположението за изтегляне и цифровите сертификати на файла, се използват, за да се определи дали Вашето устройство е добър кандидат за използване на интелигентното управление на приложенията за допълнителна защита на сигурността. Интелигентното управление на приложенията не е разрешено и няма да блокира, докато е в режим на оценяване. Някои устройства може да не са добри кандидати, ако интелигентното управление на приложенията би попречило на работата или на други предназначени и легитимни задачи на потребителя – например разработчици, които използват много неподписани файлове. Ако сте добър кандидат за интелигентното управление на приложенията, то автоматично ще бъде включено и ще предостави допълнителна защита на Вашето устройство извън Microsoft Defender SmartScreen. В противен случай интелигентното управление на приложенията ще бъде недостъпно и ще бъде изключено окончателно. Ако Вашето устройство не се поддържа или не е добър кандидат за интелигентно управление на приложенията, Microsoft Defender SmartScreen ще продължи да помага за защитата на устройството Ви. Когато интелигентно управление на приложенията е включено и идентифицира дадено приложение като злонамерено, потенциално нежелано или неизвестно и неподписано, то ще го блокира и ще Ви уведоми преди отварянето, изпълнението или инсталирането на приложението. Научете повече за интелигентното управление на приложенията .

Когато Microsoft Defender SmartScreen или интелигентното управление на приложенията проверяват даден файл, на Microsoft се изпращат данни за този файл, включително името на файла, хеширащ код на съдържанието на файла, мястото на изтеглянето му и неговите цифрови сертификати.

Интелигентното управление на приложенията може да се включва или изключва в приложението за защита в Windows.

Microsoft Defender Antivirus. Microsoft Defender Antivirus търси злонамерен софтуер и друг нежелан софтуер, потенциално нежелани приложения и друго опасно съдържание на устройството. Microsoft Defender Antivirus се включва автоматично, за да помогне за предпазване на устройството Ви, ако друг софтуер срещу злонамерен софтуер не го защитава активно. Ако Microsoft Defender Antivirus е включен, той ще следи състоянието на защитата на устройството Ви. Когато е включен или се изпълнява, тъй като е разрешено ограниченото периодично сканиране, Microsoft Defender Antivirus автоматично ще изпраща отчети до Microsoft, съдържащи данни за предполагаем злонамерен и друг нежелан софтуер, потенциално нежелани приложения и друго опасно съдържание, като също може да изпраща файлове, които е възможно да съдържат опасно съдържание, като например злонамерен софтуер или неизвестни файлове за последваща проверка. В случай че е възможно отчетът да съдържа лични данни, той не се изпраща автоматично, като ще получите подкана преди изпращането му. Можете да конфигурирате Microsoft Defender Antivirus да не изпраща отчети и предполагаем злонамерен софтуер до Microsoft.

Говор, гласово активиране, ръкопис и въвежданеГовор, гласово активиране, ръкопис и въвежданеmainspeechinkingtypingmodule
Резюме

Говор. Microsoft предоставя както базирана на устройство функция за разпознаване на говор, така и базирани в облака (онлайн) технологии.

Включването на настройката за онлайн разпознаване на говор позволява на приложенията да използват разпознаване на говор, базирано в облака на Microsoft. Освен това в Windows 10 настройката за онлайн разпознаване на говор ви позволява да използвате диктовка в Windows.

Включването на функцията за говор при настройването на устройство HoloLens или инсталирането на Windows Mixed Reality Ви позволява да използвате гласа си за взаимодействия с команди, диктовка и приложения. Разпознаването на говор, базирано на устройство, както и онлайн настройките за онлайн разпознаване на говор, ще бъдат разрешени. Когато са разрешени и двете настройки, докато слушалките са включени, устройството винаги ще слуша за вашия глас и ще изпраща вашите гласови данни на базираните в облака технологии за разпознаване на говор на Microsoft.

Когато използвате базирани в облака технологии за разпознаване на говор от Microsoft, разрешени от настройката за онлайн разпознаване на говор или, когато взаимодействате с HoloLens или гласово въвеждане, Microsoft събира и използва вашите гласови записи, за да предостави услугата за разпознаване на говор, като създава текстова транскрипция на произнесените думи в гласовите данни. Microsoft няма да съхранява, да изрязва или да прослушва гласовите Ви записи без Вашето разрешение. За да научите повече за начина, по който Microsoft събира и управлява вашите гласови данни, вижте Технологии за разпознаване на говор.

Можете да използвате функцията за разпознаване на говор, базирана на устройство, без да изпращате гласовите си данни до Microsoft. Въпреки това базираните в облака технологии за разпознаване на говор на Microsoft предоставят по-точно разпознаване от базираното на устройството разпознаване на говор. Когато настройката за онлайн разпознаване на говор е изключена, услугите за говор, които не разчитат на облака и използват само базираното на устройството разпознаване, като например надписи на живо, „Разказвач“ или гласов достъп, ще продължат да работят, но Microsoft няма да събира каквито и да е гласови данни.

Можете да изключите онлайн разпознаването на говор по всяко време. Това ще попречи на всички приложения, които разчитат на настройката за онлайн разпознаване на говор, да изпращат вашите гласови данни на Microsoft. Ако използвате HoloLens или очила за Windows Mixed Reality, можете също така да изключите разпознаването на говор, базирано на устройството, по всяко време. Това ще попречи на устройството да слуша за гласово въвеждане от вас. Научете повече за онлайн разпознаването на говор в Windows .

Гласово активиране. Windows предоставя на поддържани приложения възможността да отговарят и предприемат действия, базирани на гласови ключови думи, които са специфични за това приложение.

Ако сте дали разрешение на дадено приложение да слуша за гласови ключови думи, Windows активно ще слуша микрофона за тези ключови думи. След като е разпозната ключова дума, приложението ще има достъп до Вашия гласов запис, ще може да обработва записа, да предприема действия, както и да отговаря, като например с гласови отговори. Приложението може да изпрати гласовия запис на своите собствени услуги в облака за обработка на командите. Всяко приложение трябва да ви поиска разрешение, преди да осъществи достъп до гласови записи.

Освен това гласовото активиране може да бъде разрешено, когато устройството е заключено. Ако е разрешено, съответното приложение ще продължи да слуша с микрофона за гласови ключови думи, когато сте заключили Вашето устройство, и може да се активира за всеки, който говори близо до устройството. Когато устройството е заключено, приложението ще има достъп до същия набор от възможности и информация, когато устройството е отключено.

Можете да изключите гласовото активиране по всяко време. Научете повече за гласовото активиране в Windows .

Дори когато сте изключили гласовото активиране, някои настолни приложения и услуги на трети лица може все пак да слушат с микрофона и да събират Вашето гласово въвеждане. Научете повече за настолните приложения на трети лица и как те все пак могат да получават достъп до Вашия микрофон, дори и когато тези настройки са изключени .

Гласово въвеждане. В Windows 11 диктовката е актуализирана и преименувана като гласово въвеждане. Гласовото въвеждане може да използва както базирани на устройството, така и онлайн технологии за разпознаване на говор, за да поддържа своята услуга за транскрипция от говор към текст. Можете също да изберете да допринасяте с гласови клипове, за да помогнете за подобряването на гласовото въвеждане. Ако изберете да не допринасяте с гласови клипове, все още можете да използвате гласово въвеждане. Можете да промените избора си по всяко време в настройките за гласово въвеждане. Microsoft няма да съхранява, да изрязва или да прослушва гласовите Ви записи без Вашето разрешение. Научете повече за Microsoft и вашите гласови данни .

Гласов достъп. Windows дава възможност на всички, включително хората с увреждания в подвижността, да контролират своя компютър и да създават текст чрез гласа си. Например гласовият достъп поддържа сценарии като отваряне и превключване между приложения, сърфиране в интернет и четене и създаване на поща. Гласовият достъп използва модерното разпознаване на говор на устройството за точно разпознаване на говор и се поддържа без интернет връзка. Когато потребителят извиква гласов достъп, той използва микрофона на устройството. Научете повече за гласовия достъп .

Персонализиране на ръкописа и въвеждането. Вашите въведени и написани думи се събират, за да Ви осигурят: персонален речник, по-добро разпознаване на символите, което Ви помага да въвеждате и пишете на устройството, и предложения за текст, които се появяват, докато пишете или въвеждате.

Можете да изключите персонализирането на ръкописа и въвеждането по всяко време. Това ще изтрие списъка Ви с думи на клиенти, съхранен на Вашето устройство. Ако го включите отново, ще трябва да създадете отново своя потребителски списък с думи. Научете повече за персонализирането на ръкописа и въвеждането в Windows.

Настройки за синхронизиране и архивиранеНастройки за синхронизиране и архивиранеmainsyncsettingsmodule
Резюме

Когато влезете в Windows с вашия акаунт в Microsoft или служебен или учебен акаунт, Windows може да съхранява вашите настройки, файлове и конфигурационни данни за устройства в сървърите на Microsoft. Windows ще използва само съхранените настройки, файлове и конфигурационни данни на устройството, за да ви улесни в мигрирането на вашата среда за работа на друго устройство.

Можете да изключите тази функция и да забраните на Windows да съхранява вашите настройки, файлове и конфигурационни данни от настройките на Windows. Можете да изтриете данните, които са били архивирани преди това във Вашия акаунт в Microsoft, като посетите вашата страница „Устройства за акаунти в Microsoft“.

Научете повече за настройките за архивиране и синхронизиране на Windows.

Услуги за актуализиранеУслуги за актуализиранеmainupdateservicesmodule
Резюме

Услугите за актуализиране за Windows включват Windows Update и Microsoft Update. Windows Update е услуга, осигуряваща софтуерни актуализации за Windows и друг помощен софтуер като драйвери и фърмуер, предоставени от производителите на устройства. Microsoft Update е услуга, предоставяща Ви актуализации за друг софтуер от Microsoft, като например Microsoft 365.

Windows Update автоматично изтегля актуализации на софтуера Windows на устройството Ви. Можете да настроите Windows Update автоматично да инсталира тези актуализации, след като станат налични (препоръчително), или да получите уведомление от Windows, когато е необходимо рестартиране, за да бъде завършено инсталирането на актуализации. Приложенията, достъпни чрез Microsoft Store, се актуализират автоматично чрез Microsoft Store, както е описано в раздела за Microsoft Store на настоящата декларация за поверителност.

Уеб браузъри – Наследена версия на Microsoft Edge и Internet ExplorerУеб браузъри – Наследена версия на Microsoft Edge и Internet Explorermainwebbrowsersmodule
Резюме

Този раздел се прилага за наследени версии на Microsoft Edge (версии 44 и по-стари). Вижте раздела Microsoft Edge на Декларацията за поверителност за повече информация относно ненаследени версии на Microsoft Edge.

Microsoft Edge е уеб браузърът по подразбиране за Windows. Internet Explorer, наследеният браузър от Microsoft, също е наличен в Windows. Всеки път, когато използвате уеб браузър за достъп до интернет, данни за Вашето устройство ("стандартни данни за устройството") се изпращат до сайтовете, които посещавате, и онлайн услугите, които използвате. Стандартните данни за устройството включват неговия IP адрес, вид и език на браузъра, брой посещения и адреси на препращащите уеб сайтове. Тези данни могат да бъдат въведени в уеб сървърите на уеб сайтовете. Кои данни се въвеждат и как въпросните се използват зависи от политиките за поверителност на посещаваните от Вас уеб сайтове и уеб услугите, които използвате. Освен това Microsoft Edge изпраща уникален ИД на браузъра до определени уеб сайтове, за да ни даде възможност да разработим обобщени данни, използвани за подобряване на функциите и услугите на браузъра.

Освен това на Вашето устройство се съхраняват данни за начина на използване на браузъра, като например хронология на браузъра, данни от уеб формуляри, временни интернет файлове и бисквитки. Можете да изтриете тези данни от Вашето устройство с помощта на "Изтриване на хронологията на браузъра".

Microsoft Edge Ви позволява да заснемате и записвате съдържание на Вашето устройство, като например:

 • онлайн бележка;. Позволява Ви да създавате ръкописни и текстови анотации на уеб страниците, които посещавате, и да ги подрязвате, записвате или споделяте.
 • Активно четене;. Позволява Ви да създавате и управлявате списъци за четене, включващи уеб сайтове или документи.
 • Център;. Позволява Ви лесно управление на Вашите списъци за четене, предпочитани, файлове за изтегляне и хронология – всичко на едно място.
 • Опцията "Закачане на уеб сайт към лентата на задачите". Позволява ви да закачите любимите си уеб сайтове към лентата на задачите на Windows. Уеб сайтовете ще могат да проследяват кои техни уеб страници сте закачили, за да могат да Ви предоставят значка за уведомяване, която Ви съобщава, че има нещо ново за Вас, което може да видите на уеб сайта.

Част от информацията за браузърите на Microsoft, записана на Вашето устройство, ще се синхронизира на други устройства, когато влезете с Вашия акаунт в Microsoft, за да имате достъп до данните си във всички вписани браузъри на всички устройства. Например в Internet Explorer тази информация включва Вашата хронология на браузъра и предпочитани, а в Microsoft Edge включва Вашите предпочитани, списъци за четене и записи във формуляри за автоматично попълване (като например Вашето име, адрес и телефонен номер) и може да включва данни за разширения, които сте инсталирали. Например, ако в Microsoft Edge синхронизирате Вашия списък за четене на други устройства, копия на съдържанието, което изберете да запишете в списъка за четене, ще бъдат изпратени до всички синхронизирани устройство за по-късно разглеждане. Можете да забраните синхронизирането в Internet Explorer, като отидете в Старт > Настройки > Акаунти > Синхронизиране на вашите настройки. (За повече информация вж. раздела Настройки за синхронизиране на настоящата декларация за поверителност.) Също така можете и да изключите синхронизирането на информация за браузъра Microsoft Edge чрез изключване на опцията за синхронизиране в настройките на Microsoft Edge.

Microsoft Edge и Internet Explorer използват заявките Ви за търсене и хронологията на браузъра, за да Ви предоставят по-бързо сърфиране и по-подходящи резултати от търсенето. Тези функции включват:

 • Предложения за търсене; в Internet Explorer автоматично изпраща информацията, която въвеждате в адресната лента на браузъра, до Вашия доставчик на услуги за търсене по подразбиране (например Bing) с цел предлагане на препоръки за търсене, докато въвеждате всеки знак.
 • Предложения за търсене и сайтове.в Microsoft Edge автоматично изпраща информацията, която въвеждате в адресната лента на браузъра, до Bing (дори ако сте избрали друг доставчик на услуги за търсене по подразбиране) с цел предлагане на препоръки за търсене, докато въвеждате всеки знак.

Можете да изключите тези функции по всяко време. С цел осигуряване на резултати от търсенето Microsoft Edge и Internet Explorer изпращат Вашите заявки за търсене, стандартна информация за устройството, както и местоположението (ако сте го разрешили) до Вашия доставчик на услуги за търсене по подразбиране, когато се използва приложението. Ако Bing е Вашият доставчик на услуги за търсене по подразбиране, ние използваме тези данни, както е описано в разделBing на настоящата декларация за поверителност.

Приложения за WindowsПриложения за Windowsmainwindowsappsmodule
Резюме

Известен брой от приложенията на Microsoft са включени с Windows, а други са достъпни в Microsoft Store. Някои от тях са:

Приложение "Карти". Приложението "Карти" предоставя услуги, базирани на местоположение, и използва услуги на Bing за обработка на Вашите търсения в приложението "Карти". Когато приложението "Карти" има достъп до Вашето местоположение и Вие сте разрешили услугите, базирани на местоположение, в Windows, когато използвате клавиша "@", за да инициирате търсене в поддържани текстови полета в приложения на Windows, услугите на Bing събират текста, който въвеждате след клавиша "@", за да предоставят предложения, базирани на местоположение. За да научите повече за функциите, предоставяни с помощта на Bing, вж. раздела Bing на настоящата декларация за поверителност. Когато приложението "Карти" има достъп до местоположението Ви, дори ако не го използвате, Microsoft може да събира данни за местоположението с деидентификация от устройството Ви с цел подобряване на услугите на Microsoft. Можете да забраните достъпа на приложението "Карти" до местоположението Ви, като изключите услугата за местоположение или изключите достъпа на приложението "Карти" до услугата за местоположение.

Можете да проследявате Вашите предпочитани места и последни търсения на картата в приложението "Карти". Любимите Ви места и хронологията на търсене ще бъдат включени като предложения за търсене. Ако предоставите достъп на приложението „Карти“ до камерата си, ще можете да записвате местоположението на мястото, където са направени снимките – например снимка на автомобила ви ще ви покаже и къде е паркиран автомобилът ви. Можете също да споделяте местоположението си с други хора във Вашите контакти. Ако сте влезли с Вашия акаунт в Microsoft, любимите Ви места, хронологията на търсенето и някои настройки на приложенията ще се синхронизират на други устройства и услуги. За повече информация вж. раздела Настройки за синхронизиране и архивиране на настоящата декларация за поверителност.

Приложението „Камера“. Ако разрешите на приложението „Камера“ да използва местоположението ви, данни от него ще бъдат вграждани в снимките, които правите с вашето устройство. Други описателни данни, като например модела на камерата, както и датата, на която е направено изображението или видеото, също ще бъдат вграждани в снимките и видеоклиповете. Ако решите да споделите снимка или видеоклип, всички вградени данни ще бъдат достъпни за хората и услугите, с които ги споделяте. Веднъж разрешен, винаги можете да забраните достъпа на приложението „Камера“ до местоположението ви, като го изключите от меню „Настройки“ на устройството ви или изключите достъпа на приложението „Камера“ до услугата за местоположение.

Когато приложението „Камера“ е отворено, то показва правоъгълници, открити от избраната камера, за областите в изображението, които могат да се използват за подобряване на изображението. Приложението „Камера“ не запазва данните за подобряването на изображения. Винаги можете да промените настройките за достъп до камерата в менюто „Настройки на Windows“. Приложението „Камера“ използва различни възможности на устройството, като например местоположение, камера, микрофон, видео и библиотека с картини. Посетете Microsoft Store, за да научите повече.

Приложение „Снимки“. Има две версии на приложението „Снимки“. Актуализираното приложение „Снимки“ включва функции като интегриране с iCloud и изгледи на локални папки и папки в облака. Предишната наследена версия на приложението „Снимки“ включва функции като „Видео редактор“, раздела „Хора“ и „Албуми“. Вие използвате актуализираното приложение „Снимки“, ако секцията „Относно“ в настройките на приложението „Снимки“ показва, че приложението е „Актуализирано“ приложение „Снимки“. В някои случаи потребителят може да е изтеглил както актуализираното приложение „Снимки“, така и остарялата версия „Снимки“ на устройството си.

Актуализираното приложение „Снимки“: ви помага да организирате, преглеждате и споделяте вашите снимки и видеоклипове. Например приложението „Снимки“ представя различни начини за групиране на снимки и видеоклипове по име, дата на заснемане или дата на промяна, както и в папки, където се съхраняват тези файлове, като например локално съхранение на вашето устройство или синхронизиране с Вашето устройство от OneDrive, iCloud и други услуги в облака. Приложението също Ви позволява да премествате, копирате или качвате файлове на различни места на Вашия компютър или в OneDrive. Разделът „Всички снимки“ показва Вашите файлове, съхранявани локално или синхронизирани снимки и видеоклипове според датата, на която са направени. Разделът „Предпочитани“ Ви позволява да преглеждате снимки и видеоклипове, които преди това сте харесали или добавили към предпочитаните. Разделът „Папки“ Ви позволява да преглеждате снимки или видеоклипове по тяхното местоположение за съхранение. Има също раздели, където можете да виждате Вашите снимки и видеоклипове от наличните услуги в облака (като например OneDrive и други услуги на трети лица), които сте синхронизирали с Вашето устройство.

Старото приложение „Снимки“ също ви помага да организирате, преглеждате и споделяте вашите снимки и видеоклипове. Ако обаче използвате наследеното приложение „Снимки“, може да видите други функции, които не са налични в по-новата версия на приложението „Снимки“, включително „Колекции“, „Албуми“, „Видеоредактор“ и настройката „Хора“. Разделът „Колекция“ показва снимки и видеоклипове според датата, на която са направени. Разделът „Албум“ помага на потребителите да организират своите снимки и видеоклипове по местоположение и често срещани етикети. Видео редакторът Ви позволява да редактирате, създавате и споделяте видеоклипове.

Настройката „Хора“ може да бъде разрешена на страницата „Настройки“ на старото приложение „Снимки“ и в раздела „Хора“ на приложението. Когато е разрешено, наследеното приложение „Снимки“ ще използва технологията за групиране на лица, за да организира вашите снимки и видеоклипове в групи. Функцията за групиране може да открива лица в дадена снимка или видеоклип и да определя дали са визуално подобни на лица в други снимки и видеоклипове във вашата локална колекция от снимки. Можете да изберете да свържете лицево групиране с контакт от вашето приложение „Хора“.

Когато е разрешено в наследеното приложение „Снимки“, вашите групирания ще се съхраняват на вашето устройство, докато изберете да запазите групиранията или снимките или видеоклиповете. Ако настройката „Хора“ е включена, ще има подкана да позволите на наследеното приложение „Снимки“ да продължи да разрешава лицеви групирания след три години без взаимодействие със старото приложение „Снимки“. По всяко време можете да отидете на страницата „Настройки“ в старото приложение „Снимки“, за да включите или изключите настройката „Хора“. Изключването на функцията ще премахне данните за лицево групиране от старото приложение „Снимки“, но няма да премахне вашите снимки или видеоклипове. Научете повече за наследеното приложение „Снимки“ и групирането на лица.

Ако изберете да споделите снимка или видеоклип с помощта на приложението „Снимки“ или с наследената версия „Снимки“, всички вградени данни (като местоположение, модел на камерата и дата) ще бъдат достъпни за хората и услугите, с които споделяте снимката или видеото.

Приложението „Хора“. Приложението "Хора" Ви позволява да виждате и да си взаимодействате с всички Ваши контакти на едно място. Когато добавите акаунт в приложението "Хора", Вашите контакти от Вашия акаунт ще се добавят автоматично към приложението "Хора". Можете да добавяте и други профили в приложение Хора, включително от социалните мрежи (като Facebook и Twitter), както и имейл акаунти. Когато добавяте акаунт, Ви уведомяваме кои данни приложението "Хора" може да импортира или синхронизира със съответната услуга и Ви даваме възможност да изберете какво желаете да добавите. Други приложения, които инсталирате, също могат да синхронизират данни с приложението "Хора", включително предоставяне на подробни данни за съществуващи контакти. Когато преглеждате контакт в приложението "Хора", информацията за Вашите скорошни взаимодействия с контакта (като имейли и събития в календара, включително от приложения, от които синхронизира данни приложението "Хора") ще бъде извлечена и ще Ви бъде показана. Можете да премахнете акаунт от приложението "Хора" по всяко време.

Приложение "Поща и календар". Приложението "Поща и календар" ви позволява да свържете всичките си имейли, календари и файлове на едно място, включително тези от доставчици на имейли и съхранение на файлове на трети лица. Приложението предоставя услуги, базирани на местоположение, като информация за прогнозата за времето във Вашия календар, но Вие можете да забраните използването на Вашето местоположение от приложението. Когато добавяте акаунт към приложението "Поща и календар", Вашите имейли, елементи от календара, файлове, контакти и други настройки от Вашия акаунт автоматично ще се синхронизират с Вашето устройство и със сървърите на Microsoft. По всяко време можете да премахнете акаунт или да направите промени на данните, които са синхронизирани от Вашия акаунт. За да конфигурирате акаунт, трябва да предоставите на приложението идентификационните данни на акаунта (като потребителско име и парола), които ще бъдат изпратени по интернет до сървъра на доставчика трето лице. Първоначално приложението ще опита да използва защитена (SSL) връзка, за да конфигурира акаунта Ви, но ако доставчикът Ви на електронна поща не поддържа SSL, ще изпрати тази информация без шифроване. Ако добавите акаунт, предоставен от организация (като имейл адрес на фирмата), собственикът на организационния домейн може да въвежда определени правила и контроли (например многофакторно удостоверяване или възможността отдалечено да изтрива данни от Вашето устройство), които може да се отразят върху използването на приложението. Това приложение използва възможностите на вашето устройство, като например местоположение, камера. Посетете Microsoft Store, за да научите повече.

Приложение „Съобщения от оператор на Windows“ (преди „Съобщения на Microsoft“). Приложението „Съобщения от оператор на Windows“ получава и показва SMS съобщения, свързани с акаунта, от вашия мобилен оператор за вашия план за данни (като например вашите ограничения за фактуриране и данни) на вашия компютър или устройство. Тези съобщения се съхраняват локално на вашето устройство. От вашето устройство можете също да отваряте, преглеждате и изтривате тези съобщения. Това приложение използва възможностите на вашето устройство, като например „Контакти“. Посетете Microsoft Store в Windows, за да научите повече.

Приложението „Часовник“ е вашият център за управление на времето и фокусиране върху Windows. Когато потребителите влязат със своя акаунт в Microsoft, те могат да разрешат Microsoft To Do, което е свързана с облака среда за работа. Когато потребителят включи сесията за фокусиране, данните за сесията се съхраняват локално и потребителят може да ги изчисти, като отиде на страницата с настройки на часовника. Освен това сесиите за фокусиране поддържат свързване към акаунти в Spotify, за да слушат околния звук, за да помогнат на потребителите да се съсредоточат. Посетете Microsoft Store, за да научите повече.

Дневник на Microsoft е приложение на Windows, специално създадено за сензорни устройства, поддържащи перо, като таблети и устройства „2 в 1“. Той предоставя на потребителите лична среда за водене на бележки на свободна форма. Приложението използва изкуствен интелект (ИИ) и машинно обучение, за да разпознава по-добре ръкописа Ви, като обработва данните локално на вашето устройство. Когато са свързани към Microsoft 365 (изисква се абонамент), потребителите имат безпроблемен достъп до своя календар и контакти за M365 в приложението. Цялото създадено от потребителя съдържание се записва автоматично в местоположението за записване по подразбиране в библиотеката с документи за бъдещи справки. „Дневник“ ви позволява достъп до библиотеката със снимки и камерата и микрофона на устройството, така че да можете да ги добавите към работна книга. Научете повече за приложението „Дневник“ тук или посетете Microsoft Store, за да научите повече.

Приложението Мобилни планове ви помага да преминете онлайн лесно и на повече места на вашия компютър с Windows 10 и 11 LTE устройства. При записването за план за данни на вашето устройство, се установява връзка с мобилния оператор, което ви позволява да извършвате покупки чрез онлайн портала на мобилния оператор. Ще ви трябва поддържана SIM карта, за да използвате това приложение. Приложението „Мобилни планове“ ще използва вашите IMEI, IMSI, EID, ICCID и държава (приблизително местоположение, определено от ИД на мобилна мрежа, или обратен IP адрес на Wi-Fi), за да определи кои мобилни оператори са налични във вашия регион. Мобилният оператор може да изпраща известия до потребителите чрез приложението „Мобилни планове“. Това приложение използва възможностите на вашето устройство, като например камерата и микрофона. Посетете Microsoft Store, за да научите повече.

Диспечер на PC на Microsoft е наличен в избрани региони и е настолен инструмент, насочен към повишаване на производителността на вашия компютър. Въз основа на вашата заявка „Диспечер на PC“ ще сканира вашето устройство и ще ви позволи да изтривате нежелани или временни документи, да оптимизирате кеша, да спирате или възстановявате от неупълномощени промени или да използвате други функции, като например проверка на изправността, увеличаване на паметта, почистване на място за съхранение, управление на файлове и изскачащи прозорци и защита на настройките по подразбиране.

„Диспечер на PC“ ще блокира изскачащите прозорци въз основа на правилата за блокиране на реклами и изскачащите прозорци, избрани от вас чрез блокиране по избор. Ако се съгласите да се присъедините към „Плана за изскачащи прозорци на Диспечер на PC на Microsoft,” когато блокирате изскачащите прозорци чрез блокиране по избор, можете да ни помогнете да оптимизираме функцията за управление на изскачащите прозорци на Microsoft PC Manager, като направите екранни снимки на изскачащия прозорец и ги изпратите на Microsoft. Microsoft не събира информация, различна от екранни снимки, заглавие на Windows и класа на Windows. Изпратените екранни снимки се запазват само за кратък период от време и редовно се изтриват. Можете да управлявате предпочитанията си за плана за изскачащи прозорци чрез настройките на „Диспечер на PC“ по всяко време. Функцията за обратна връзка в диспечера на компютри може също да обработва лични данни, ако я включите в обратната връзка, която предоставяте на Microsoft. Обратната връзка от потребителите редовно се изтрива след обработката. Посетете Microsoft Store, за да научите повече.

Инструментът за изрязване е удобна помощна програма в Windows, която използва Вашия микрофон и библиотека с картини, за да заснема и съхранява екранни снимки и записи на екрана. Инструментът за изрязване включва функция за действие с текст, която използва вградена поддръжка за оптично разпознаване на знаци (OCR). Можете да избирате и копирате текст директно от изображения с помощта на OCR. Освен това можете да използвате функцията за действие с текст, за да редактирате поверителна информация от заснет текст. С интеграция на клипборда елементи, копирани от инструмента за изрязване, също се копират в клипборда. Ако разрешите хронологията на клипборда на различни устройства, копираното съдържание може да се използва безпроблемно на различни устройства. Потребителите могат да управляват своите предпочитания за клипборда и изрязването чрез настройките на Windows. Посетете Microsoft Store, за да научите повече.

Приложението „Звукозапис“ е универсален инструмент, предназначен за заснемане на аудио чрез микрофона ви в различни сценарии. Докато записвате, можете да маркирате ключовите моменти, за да намирате лесно важни секции по-късно. Можете също да изрязвате, да регулирате нивата на силата на звука или да прилагате други модификации, ако е необходимо, и да възпроизвеждате записите си. Вашите записи се записват автоматично и се съхраняват във вашата папка „Документи“ за лесен достъп и можете да споделите записаното аудио с приятелите и семейството си. Посетете Microsoft Store, за да научите повече.

Microsoft Clipchamp е видео редактор, създаден, за да улесни създаването на видео. Той позволява на потребителите да комбинират видеоклипове, изображения и аудиофайлове, както и да добавят текст и ефекти, а след това да записват завършеното видео на своето устройство или да съхраняват своите видеоклипове в личния си OneDrive чрез своя акаунт в Microsoft. Потребителите могат също да добавят налични видеоклипове и борсова музика или звукови ефекти, стикери, графични елементи, фонове и др. Потребителите могат да изберат да разрешат на Clipchamp достъп до камерата и микрофона си, за да записват видеоклипове директно от своето устройство. За да ви осигури по-добра среда за работа, като например кой език да ви се показва, Clipchamp ще събира Вашето приблизително местоположение. Потребителите имат достъп до Clipchamp с личен или семеен акаунт в Microsoft чрез приложението Clipchamp за Windows 10 или Windows 11 и в браузъра Edge или Chrome на https://app.clipchamp.com.

Мултимедийният плейър е вграденият плейър по подразбиране за мултимедийни (аудио и видео) файлове. Когато изберете да отворите мултимедиен файл, мултимедийният плейър ще прочете съдържанието на този файл. Когато отворите мултимедийният плейър, той ще прочете съдържанието на вашата библиотека с музика и папките на видеобиблиотеката, за да попълни собствените си страници на библиотеката с музика и видео в мултимедийния плейър, за да ви помогне да организирате, преглеждате и възпроизвеждате мултимедийно съдържание.

За да обогати вашата среда, когато пускате музика, мултимедийният плейър автоматично ще се опита да покаже изображение на изпълнител и обложка на албум за съдържанието, което възпроизвеждате, и за съдържанието във вашата музикална библиотека. За да предостави тази информация, мултимедийният плейър изпраща заявка за информация до Microsoft, съдържаща стандартни данни за устройството, като например неговия IP адрес, версията на софтуера му, вашите регионални и езикови настройки и идентификатор за съдържанието. Ако желаете, тази функция може да бъде дезактивирана на страницата с настройки на приложението.

Филми и TV.Приложението „Филми и TV на Microsoft“ ви позволява да наемате или купувате филми и телевизионни епизоди и да ги възпроизвеждате на вашето устройство.

За да ви помогне да откриете съдържание, което може да ви заинтересува, „Филми и TV“ ще събира данни за това какви филми и телевизионни предавания гледате, включително продължителността на възпроизвеждането и всички оценки, които давате.

„Филми и TV“ може също така да показва и изпълнява локални видеофайлове, съхранявани на компютъра ви. За да направи това, приложението се нуждае от достъп до видеобиблиотеката на вашето устройство.

Наследена версия на Windows Media Player. Когато използвате наследена версия на Windows Media Player, той може да чете мултимедийно съдържание, например видео, аудио и картинни файлове, което ви позволява да възпроизвеждате компактдискове и друго цифрово съдържание (например видео и аудио файлове), да рипвате компактдискове и да управлявате мултимедийната си библиотека. За да обогати средата ви, когато изпълнявате съдържание във вашата библиотека, наследената версия на Windows Media Player показва свързана мултимедийна информация, като например заглавието на албума, заглавията на песните, обложката на албума, изпълнителя и композитора. За да допълни мултимедийната информация, наследената версия на Windows Media Player изпраща заявка до Microsoft, която съдържа стандартна информация за компютъра, идентификатор за мултимедийното съдържание и мултимедийната информация, която вече се съдържа в библиотеката на наследената версия на Windows Media Player (включително информация, която може да сте променили или въвели собственоръчно), така че Microsoft да може да разпознае записа и след това да върне допълнителна налична информация.

Наследената версия на Windows Media Player също така ви позволява да възпроизвеждате съдържание, което се предава поточно до вас по мрежа. За да се предостави тази услуга, е необходимо наследената версия на Windows Media Player да комуникира със сървър за поточно предаване на мултимедия. Тези сървъри обикновено се управляват от доставчици на съдържание, които не са на Microsoft. При възпроизвеждане на поточно предаване на мултимедия наследената версия на Windows Media Player ще изпрати регистрационен файл до сървъра за поточно предаване на мултимедия или друг(и) уеб сървър(и), ако сървърът за поточно предаване на мултимедия го поиска. Регистрационният файл включва подробни данни, като например: време на връзката, IP адрес, версия на операционната система, версия на наследената версия на Windows Media Player, идентификационен номер на плейъра (ИД на плейъра), дата и протокол. За да защити вашата поверителност, наследената версия на Windows Media Player по подразбиране изпраща ИД на плейъра, различен за всяка сесия.

Windows HelloWindows Hellomainwindowshellomodule
Резюме

Windows Hello осигурява незабавен достъп до устройствата Ви чрез биометрична идентификация. Ако активирате функцията, Windows Hello ще използва Вашето лице, пръстови отпечатъци или ирис, за да Ви идентифицира въз основа на набор от уникални точки или характеристики, които се извличат от изображението и са съхранени на устройството Ви като шаблон – реалните изображения на лицето, пръстовите отпечатъци или ириса не се съхраняват. Биометричните данни за идентификация, използвани при влизането ви, не напускат устройството. Вашите биометрични данни за проверка ще останат на вашето устройство, докато не ги премахнете. Въпреки това след значителен период на неактивност на Windows Hello ще бъдете подканени да потвърдите, че искате да продължите да съхранявате вашите биометрични данни за проверка. Можете да изтриете вашите биометрични данни за идентификация в "Настройки". Научете повече за Windows Hello.

Windows SearchWindows Searchmainwindowssearchmodule
Резюме

Windows Search Ви позволява да търсите във Вашето съдържание и интернет от едно място. Ако решите да използвате Windows Search за търсене във "Вашето съдържание", платформата за търсене ще предостави резултати за елементи от Вашия личен OneDrive, OneDrive за бизнеса, ако е разрешено, други доставчици на място за съхранение в облака до степента, поддържана от тези доставчици трети лица, както и от Вашето устройство. Ако решите да използвате Windows Search за търсене в интернет или за да получите предложения за търсене от Windows Search, резултатите от него ще достигнат до Вас с помощта на Bing, а ние ще използваме заявката Ви за търсене, както е описано в раздела Bing на настоящата декларация за поверителност. Научете повече за търсенето в Windows .

Забавление и свързани услугиЗабавление и свързани услугиmainentertainmentmodule
Резюме

Забавлението и свързаните услуги дават възможност за пълноценно изживяване и Ви предоставят достъп до разнообразие от съдържание, приложения и игри.

XboxXboxmainxboxmodule
Резюме
Microsoft StoreMicrosoft Storemainwindowsstoremodule
Резюме
Microsoft StartMicrosoft Startmainmainmodule
Резюме
SilverlightSilverlightmainsilverlightmodule
Резюме
Windows Mixed RealityWindows Mixed Realitymainwindowsmixedrealitymodule
Резюме
maineuropeanprivacymodule,mainsecurityofpersonaldatamodule,mainwherewestoreandprocessdatamodule,mainourretentionofpersonaldatamodule,maincaliforniaconsumerprivacyactmodule,mainadvertisingmodule,mainspeechrecognitionmodule,mainpreviewreleasesmodule,mainchangestothisprivacystatementmodule,mainhowtocontactusmodule mainenterpriseservicesmodule,mainenterprisedevsoftwareappsmodule mainofficeservicesmodule,mainmsfamilymodule,mainteamsmodule,mainonedrivemodule,mainoutlookmodule,mainskypemodule,mainsurfacemodule,mainsurfaceduomodule,mainlinkedinmodule mainbingmodule,mainmsedgemodule,mainMicrosoftTranslatormodule,mainswiftkeymodule mainactivationmodule,mainactivityhistorymodule,mainadvertisingidmodule,maindiagnosticsmodule,mainfeedbackhubmodule,maingethelpmodule,mainlivecaptionsmodule,mainlocationservicesmotionsensingmodule,mainnarratormodule,maincrossdevicemodule,mainsecurityandsafetyfeaturesmodule, mainspeechinkingtypingmodule, mainsyncsettingsmodule,mainupdateservicesmodule,mainwebbrowsersmodule,mainwi-fisensemodule,mainwindowsappsmodule,mainwindowshellomodule,mainyourphonemodule,mainwindowssearchmodule mainxboxmodule,mainwindowsstoremodule,mainmainmodule,mainsilverlightmodule,mainwindowsmixedrealitymodule
mainartificialintelligenceandmicrosoftcopilotmodule
Бисквитки

Повечето сайтове на Microsoft използват бисквитки – малки текстови файлове, поставени на устройството, които уеб сървъри използващи в домейна, поставил бисквитката, могат по-късно да извлекат. Ние използваме бисквитки, за да съхраним Вашите предпочитания и настройки; да помогнем при влизане; да предоставим персонализирани реклами и да анализираме функциите на сайта. За повече информация вж. раздела Бисквитки и подобни технологии на настоящата декларация за поверителност.

ЕС-САЩ, разширение за Обединеното кралство и между Швейцария и САЩ на рамките за поверителност на данните

Microsoft е в съответствие с разширението ЕС-САЩ, за Обединеното кралство към ЕС-САЩ и между Швейцария и САЩ на рамките за поверителност на данните. За да научите повече, вижте раздела Къде съхраняваме и обработваме лични данни и посетете уеб сайта на Министерството на търговията на САЩ относно рамката за поверителност на данните.

Свържете се с нас

Ако имате свързано с поверителността опасение, оплакване или въпрос към Главния директор на Microsoft по поверителността/Служителя по защита на данните за ЕС, се свържете с нас чрез уеб формуляр. За повече информация относно това как да се свържете с Microsoft, включително с Microsoft Ireland Operations Limited, вж. раздела Как да се свържете с нас на настоящата декларация за поверителност.