*
United StatesChange|All Microsoft Sites
Microsoft
Search Microsoft.com for:

Windows Live Privacy Supplement

(Lần cập nhật gần nhất: Tháng Mười 2012)
xem phần tóm tắt của tuyên bố chính sách riêng tư

Xin lưu ư rằng trang này phần bổ sung cho Microsoft Online Privacy Statement (Tuyên Bố về Tính Riêng Tư Trực Tuyến của Microsoft). Để hiểu về cách thu thập và sử dụng dữ liệu tương ứng với một trang web hoặc dịch vụ cụ thể, bạn nên đọc cả Tuyên Bố về Tính Riêng Tư Trực Tuyến của Microsoft và bất kỳ phần bổ nào hiện đang áp dụng.

Phần bổ sung này có chứa thông tin bổ sung liên quan đến các dịch vụ sau đây của Windows Live:

On This Page
Ứng dụng WindowsỨng dụng Windows
Thanh Công Cụ Windows LiveThanh Công Cụ Windows Live
Lịch và Danh Bạ Windows LiveLịch và Danh Bạ Windows Live
Windows Live MobileWindows Live Mobile
Windows Live Admin Center và các Tài Khoản Được Quản LưWindows Live Admin Center và các Tài Khoản Được Quản Lư
Windows Live OneCare Family SafetyWindows Live OneCare Family Safety
Ứng Dụng Office WebỨng Dụng Office Web

Có các phần bổ sung riêng cho Search (T́m Kiếm), Messenger, và Windows Live OneCare.

Ứng dụng Windows

Tại Microsoft, chúng tôi không ngừng làm việc để bảo vệ quyền riêng tư của bạn trong khi vẫn cung cấp các sản phẩm mang đến cho bạn hiệu năng, sức mạnh và sự tiện lợi như mong muốn cho máy tính cá nhân của bạn. Phần bổ sung này mô tả nhiều sự thu thập dữ liệu và thực tiễn sử dụng các ứng dụng sau, các ứng dụng này chạy trên Windows 8 và được gọi là "Ứng dụng Windows":

Lịch. Ứng dụng lịch hiển thị các cuộc hẹn và các thông tin khác từ các lịch liên kết với tài khoản trực tuyến của bạn.

Thư. Ứng dụng thư cho phép bạn truy cập email từ một hoặc nhiều tài khoản email.

Nhắn tin. Ứng dụng Nhắn tin cho phép bạn gửi và nhận các tin nhắn nhanh bằng cách sử dụng các tài khoản nhắn tin nhanh của bạn.

Mọi người. Ứng dụng Mọi người tổng hợp thông tin liên hệ từ các tài khoản trực tuyến của bạn.

SkyDrive. Ứng dụng SkyDrive cho phép bạn lưu trữ và truy cập trực tuyến nội dung trên dịch vụ SkyDrive của Microsoft.

Ảnh. Ứng dụng ảnh cho phép bạn truy cập ảnh từ thư viện ảnh trên SkyDrive của bạn, từ thư viện Hình ảnh trên thiết bị Windows 8 của bạn, từ các thiết bị có khả năng trình diễn ảnh được kết nối vật lý tới thiết bị Windows 8 và từ các dịch vụ bạn đã kết nối đến tài khoản Microsoft của bạn.

Các ứng dụng Lịch, Thư, Nhắn tin và Mọi người cũng được gọi chung là "Ứng dụng Truyền thông."

Đăng nhập vào ứng dụng

Bạn có thể đăng nhập vào ứng dụng SkyDrive và ứng dụng Ảnh bằng tài khoản Microsoft của bạn và bạn có thể đăng nhập vào các ứng dụng Truyền thông bằng tài khoản Microsoft của bạn hoặc một tài khoản trực tuyến khác. Nếu bạn đăng nhập vào một trong những ứng dụng Truyền thông bằng một tài khoản, bạn sẽ được đăng nhập vào tất cả các ứng dụng truyền thông bằng tài khoản đó và nội dung trực tuyến của bạn sẽ được tải xuống từ tài khoản đó đến thiết bị của bạn. Ví dụ, nếu bạn đăng nhập vào ứng dụng Thư bằng tài khoản Microsoft của bạn, email Hotmail của bạn sẽ được tải về ứng dụng Thư và bạn cũng sẽ được đăng nhập vào các ứng dụng Truyền thông khác bằng tài khoản Microsoft, các liên hệ sẽ được tải về ứng dụng Mọi người và lịch trên Hotmail của bạn sẽ được tải về ứng dụng Lịch. Khi bạn đăng nhập vào các ứng dụng Truyền thông bằng một tài khoản không phải của Microsoft, nội dung trực tuyến của bạn từ tài khoản không phải của Microsoft được tải về thiết bị của bạn mà không gửi đến Microsoft.

Microsoft không chịu trách nhiệm đối với những nội dung có nguồn gốc từ các dịch vụ không phải của Microsoft hoặc đối với các thông tin bạn chia sẻ hoặc gửi đến các dịch vụ không phải của Microsoft. Nếu bạn chọn dịch vụ của bên thứ ba, việc sử dụng thông tin tùy thuộc vào biện pháp bảo vệ quyền riêng tư của bên thứ ba. Vui lòng tham khảo các chính sách về quyền riêng tư tương ứng cho các dịch vụ này để biết thêm thông tin.

Khi bạn đăng nhập vào các ứng dụng bằng tài khoản Microsoft của bạn, một số thông tin được gửi đến Microsoft—xem điều khoản về quyền riêng tư của tài khoản Microsoft để biết thêm thông tin.

Đăng nhập vào Windows 8 bằng tài khoản Microsoft

Windows 8 cung cấp cho người dùng khả năng đăng nhập vào Windows 8 sử dụng tài khoản Microsoft để đồng bộ một số thiết đặt và có những trải nghiệm cá nhân hóa trên các thiết bị chạy Windows 8. Nếu bạn đăng nhập vào thiết bị Windows 8 bằng tài khoản Microsoft của bạn, bạn sẽ được tự động đăng nhập vào các ứng dụng Windows bằng tài khoản đó. Để biết thêm thông tin về việc đăng nhập vào Windows 8 bằng tài khoản Microsoft của bạn, xem điều khoản về quyền riêng tư của Windows 8.

Đăng nhập vào các ứng dụng khi bạn đăng nhập vào Windows 8 bằng tài khoản cục bộ

Nếu bạn đăng nhập vào Windows 8 bằng tài khoản cục bộ, chứ không phải tài khoản Microsoft, và bạn đăng nhập vào ứng dụng Windows bằng tài khoản trực tuyến (ví dụ như tài khoản Microsoft của bạn), chúng tôi sẽ luôn giữ bạn trong trạng thái đăng nhập vào các ứng dụng bằng tài khoản trực tuyến đó mỗi lần bạn đăng nhập vào Windows 8 trừ khi bạn "loại bỏ" tài khoản đó bằng cách chọn Thiết đặt -> Tài khoản -> [tên tài khoản] rồi gõ nhẹ hoặc bấm Loại bỏ tài khoản. Chúng tôi làm vậy để lần sau khi bạn truy cập thiết bị của mình, nội dung từ tài khoản trực tuyến của bạn sẽ tự động được đồng bộ vào các ứng dụng Truyền thông trên thiết bị của bạn một cách tiện lợi và bạn không phải nhập lại tên người dùng và mật khẩu cho tài khoản trực tuyến đó.

Đồng bộ nội dung với ứng dụng

Khi bạn đăng nhập vào các ứng dụng Truyền thông bằng một tài khoản, nội dung từ tài khoản đó được giữ đồng bộ với thiết bị trong khoảng thời gian bạn có thể chỉ định; ví dụ các email có thể được tải về thiết bị của bạn khi chúng đến sau mỗi 15 phút, 30 phút, mỗi giờ hoặc khi bạn kiểm tra thủ công.

Bạn có thể chọn nội dung để đồng bộ với thiết bị của bạn bằng cách chọn Thiết đặt -> Tài khoản -> [tên tài khoản] rồi chọn hoặc bỏ chọn nội dung bạn muốn đồng bộ.

Các tài khoản bạn đã kết nối đến tài khoản Microsoft của bạn

Nếu bạn đã kết nối tài khoản Microsoft của bạn đến một tài khoản được cung cấp bởi một dịch vụ không phải của Microsoft như Facebook, Twitter hoặc LinkedIn, việc đăng nhập vào các ứng dụng Windows cũng sẽ đăng nhập bạn vào tài khoản không phải của Microsoft, và thông tin từ tài khoản không phải của Microsoft sẽ được tải tương tự về thiết bị của bạn và hiển thị trong các ứng dụng.

Chương trình Cải thiện Trải nghiệm Khách hàng của Windows (CEIP)

Nếu bạn chọn tham gia vào Windows CEIP, Microsoft sẽ thu thập các thông tin cơ bản, bao gồm thông tin về máy tính của bạn, về cách bạn sử dụng các ứng dụng Windows và cách mỗi ứng dụng được thiết lập và thực hiện. Các báo cáo của CEIP được gửi đến Microsoft để giúp cải thiện các tính năng được khách hàng sử dụng nhiều nhất và tạo ra các giải pháp cho các sự cố thường gặp.

Nếu bạn đăng nhập vào các ứng dụng Windows bằng tài khoản Microsoft của bạn và nếu bạn quyết định gửi thông tin về các ứng dụng này đến Microsoft bằng cách chọn tham gia Windows CEIP, thông tin đó sẽ được gửi và lưu trữ trong một khoảng thời gian giới hạn với một mã định danh duy nhất được tạo ra khi bạn tạo tài khoản Microsoft của mình. Mã định danh duy nhất này không chứa bất kỳ thông tin cá nhân nào và không được dùng để nhận dạng hoặc liên hệ bạn, nó được dùng để tổng hợp thông tin CEIP bạn gửi tới Microsoft trên nhiều thiết bị và để giúp chúng tôi xác định mức độ lan rộng của phản hồi cũng như cách ưu tiên nó.

Nếu bạn chọn thiết đặt nhanh trong quá trình thiết lập Windows 8, bạn mở Windows CEIP. Để biết thêm thông tin về Windows CEIP, bao gồm cách bật hoặc tắt nó, xem phần bổ sung về quyền riêng tư của Windows.

Thu thập Dữ liệu Chất lượng Dịch vụ (QoS)

Các ứng dụng Windows cho phép bạn kết nối đến các dịch vụ trực tuyến để tăng cường trải nghiệm của bạn. Để hoạt động và kết nối bạn đến các dịch vụ trực tuyến, chúng tôi tự động tải lên thông tin QoS về máy tính của bạn về cách bạn sử dụng các ứng dụng Windows và cách các ứng dụng được thiết lập và thực hiện. Thông tin QoS thu thập được giới hạn đến mức cần thiết để hoạt động và/hoặc kết nối bạn đến các dịch vụ trực tuyến. Ví dụ, nó có thể bao gồm cách một số lệnh được gọi ra, mất bao lâu để một ứng dụng thực hiện một số chức năng và thiết bị của bạn có đồng bộ đúng cách với các dịch vụ trực tuyến. Nếu bạn đăng nhập vào các ứng dụng Windows bằng tài khoản Microsoft của bạn, thông tin QoS thu thập sẽ được gửi và lưu trữ trong một khoảng thời gian giới hạn với một mã định danh duy nhất được mô tả trong phần trước (tức là mã định danh duy nhất được tạo ra khi bạn tạo tài khoản Microsoft của bạn) để giúp chúng tôi xác định mức độ lan rộng của phản hồi và cách ưu tiên nó.

Thông báo và cập nhật Hình xếp

Khi bạn đăng nhập vào các ứng dụng Windows bằng một tài khoản trực tuyến, chúng sẽ tự động cung cấp thông tin định kỳ hoặc theo thời gian thực đến bạn, những thông tin này sẽ được hiển thị như là các cập nhật cho các hình xếp ứng dụng trên màn hình Bắt đầu. Ví dụ, bạn có thể thấy số lượng các email chưa đọc trong ứng dụng Thư, số lượng các tin nhắn nhanh trong ứng dụng Messenger hoặc một cuộc hẹn sắp tới trong ứng dụng Lịch. Bạn cũng có thể chọn một hình ảnh hoặc trộn một loạt ảnh để hiển thị trên hình xếp của ứng dụng Ảnh, làm như vậy sẽ lưu được bản sao của ảnh trên thiết bị của bạn. Nếu bạn xóa ảnh gốc hoặc tắt tài khoản Microsoft của bạn ra khỏi dịch vụ có chứa ảnh đó, hình xếp của ứng dụng Ảnh sẽ vẫn tiếp tục hiển thị bản sao đã lưu trong một thời gian ngắn trừ khi bạn xóa thủ công bản sao đó hoặc tắt tính năng trộn. Ngoài ra, các ứng dụng Truyền thông sẽ tự động cung cấp thông tin định kỳ hoặc theo thời gian đến bạn, các thông tin này sẽ được hiển thị ngắn gọn như là các thông báo trong góc màn hình. Các ứng dụng được sử dụng như là các ứng dụng màn hình khóa cũng có thể hiển thị các cập nhật và thông báo trên đỉnh của màn hình khoá.

Để biết thêm thông tin về các cập nhật Hình xếp và Thông báo trong Windows 8, bao gồm cách xóa các cập nhật đang được hiển thị trên màn hình Bắt đầu và cách tắt các thông báo, xem điều khoản về quyền riêng tư của Windows.

Thông tin khác

Thông tin bổ sung về các ứng dụng Windows được cung cấp bên dưới.

Lịch

Nếu bạn không muốn xem thông tin từ một lịch nào đó trong ứng dụng Lịch, bạn có thể ẩn lịch đó bằng cách chọn Thiết đặt -> Tùy chọn và thay đổi tùy chọn Hiện cho lịch đó thành Ẩn. Điều này sẽ ẩn đi thông tin từ lịch đó trong ứng dụng Lịch, trên hình xếp của ứng dụng Lịch, trong các thông báo và trên màn hình khóa.

Nhắn tin

Nếu bạn đăng nhập vào Nhắn tin trên nhiều hơn một thiết bị, tất cả các tin nhắn nhanh bạn gửi và nhận thông qua Nhắn tin sẽ được hiển thị đồng thời trên mỗi thiết bị tương ứng. Ví dụ, nếu bạn đăng nhập vào Nhắn tin trên PC làm việc, PC nhà và Điện thoại Windows của bạn, các tin nhắn nhanh bạn gửi và nhận trong Nhắn tin sẽ được hiển thị trên tất cả ba thiết bị theo thời gian thực. Để đăng xuất Nhắn tin trên một thiết bị cụ thể, chọn Thiết đặt -> Tùy chọn và đặt Bật Nhắn tin thành Tắt.

SkyDrive

Các khoản mục bạn tải lên SkyDrive sẽ kế thừa các quyền hạn của thư mục mà bạn tải lên chúng vào đó. Nói cách khác, nếu bạn tải lên một tệp vào một thư mục công cộng, tệp đó sẽ có thể được truy cập bởi bất kỳ ai có quyền truy cập đến thư mục đó bất kể bạn đặt quyền giới hạn nhiều hơn cho tệp. Để quản lý quyền hạn cho nội dung của bạn trên SkyDrive, đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn tại www.live.com.

Ảnh

Ứng dụng ảnh cho phép bạn xem ảnh từ thư viện ảnh trên SkyDrive của bạn, từ thư viện Hình ảnh trên thiết bị Windows 8 của bạn, từ các thiết bị có khả năng trình diễn ảnh được kết nối vật lý tới thiết bị Windows 8 và từ các dịch vụ bạn đã kết nối đến tài khoản Microsoft của bạn. Ứng dụng Ảnh kết nối đến tất cả các dịch vụ này khi bạn khởi chạy nó. Nếu bạn không muốn xem ảnh từ một số nguồn trong ứng dụng Ảnh, chọn Thiết đặt -> Thiết đặt rồi đặt nguồn tương ứng thành Tắt.

Top of pageTop of page

Thanh Công Cụ Windows Live

Vui ḷng xem Bổ Sung Tính Riêng Tư cho T́m Kiếm để biết thông tin về khi nào sử dụng T́m Kiếm.

Trong khi cài đặt Thanh Công Cụ Windows Live, xin lưu ư rằng các phiên bản mới của Thanh Công Cụ có thể tự động được tải xuống và cài đặt trên máy tính của bạn. Điều này giúp giữ cho Thanh Công Cụ được cập nhật và cho phép bạn tận dụng những tính năng mới ngay sau khi chúng khả dụng.

Người sử dụng Thanh Công Cụ Windows Live sẽ được cung cấp lựa chọn để cho phép Microsoft thu thập thông tin bổ sung về phần cứng máy tính, cách bạn sử dụng thanh công cụ, các URL đầy đủ và các tương tác của bạn với những trang bạn truy cập và những hành động của bạn trong khi xem kết quả t́m kiếm. Những hành động như vậy có thể bao gồm những kết quả t́m kiếm nào được truy cập và thời lượng được sử dụng trên mỗi trang kết quả t́m kiếm cụ thể. Không có thông tin nào trong số này sẽ được sử dụng để nhận dạng bạn và chỉ được sử dụng trong việc tổng hợp để giúp cải tiến dịch vụ này và các sản phẩm và dịch vụ khác của Microsoft. Bạn có thể thay đổi lựa chọn của bạn bất cứ lúc nào trên màn h́nh tùy chọn của Thanh Công Cụ.

Thanh Công Cụ Windows Live c̣n bao gồm một tính năng tùy chọn có thể tự động điền thông tin, như là địa chỉ, mật khẩu, và thông tin thẻ tín dụng, vào các biểu mẫu trên các trang Web để bạn không phải nhập đi nhập lại cùng thông tin hoặc phải nhớ nhiều mật khẩu. Thông tin này được mă hóa và được lưu trên máy tính của bạn, nó sẽ không được gửi cho Microsoft. Thanh Công Cụ sẽ nhắc bạn tạo một "mật khẩu điền biểu mẫu" duy nhất. Bạn phải nhập mật khẩu điền biểu mẫu mỗi lần bạn muốn tự động nhập một số thẻ tín dụng đă lưu và sau mỗi phiên tŕnh duyệt để tự động nhập một mật khẩu đă lưu.

Bộ Lọc Phishing

Phần Bổ Trợ Bộ Lọc Phishing của Microsoft cho Thanh Công Cụ Windows Live có thể cảnh báo bạn nếu trang Web bạn đang truy cập có thể mạo danh một Web tin cậy. Bộ Lọc Phishing thực hiện việc này bằng cách: đầu tiên so sánh địa chỉ của trang Web bạn đang truy cập với danh sách địa chỉ trang Web được lưu trên máy tính của bạn đă được báo cáo cho Microsoft là hợp lệ ("danh sách hợp lệ"). Những địa chỉ không có trong danh sách hợp lệ sẽ được gửi cho Microsoft và được sử dụng với danh sách trang Web được thường xuyên cập nhật đă được báo cáo cho Microsoft là những trang Web lừa đảo, đáng nghi ngờ, hoặc những trang Web hợp lệ. Cùng với những địa chỉ này, một số thông tin chuẩn từ máy tính của bạn như là địa chỉ IP, loại tŕnh duyệt, và số phiên bản Bộ Lọc Phishing sẽ được gửi cho Microsoft.

Để giúp bảo vệ tính riêng tư, thông tin địa chỉ được gửi cho Microsoft bởi Bộ Lọc Phishing sẽ được mă hóa bằng cách sử dụng SSL và được giới hạn trong tên miền và đường dẫn của trang web. Các thông tin khác có thể được kết hợp với địa chỉ này, chẳng hạn như các cụm từ t́m kiếm, dữ liệu bạn nhập vào các biểu mẫu, hoặc các cookie, sẽ không được gửi đi. Ví dụ, nếu bạn truy cập vào trang Web T́m Kiếm tại địa chỉ http://search.live.com và nhập "Bí Mật của Tôi" làm cụm từ t́m kiếm, thay v́ gửi địa chỉ đầy đủ "http://search.live.com/results.aspx?q=Bí Mật của Tôi&FORM=QBHP", Bộ Lọc Phishing sẽ xóa cụm từ t́m kiếm và chỉ gửi "http://search.live.com/results.aspx".

Các số liệu thống kê về việc sử dụng Bộ Lọc Phishing của bạn cũng sẽ được gửi cho Microsoft, chẳng hạn như thời gian và tổng số trang Web được duyệt qua kể từ khi một địa chỉ được gửi đến cho Microsoft phân tích. Thông tin này, cùng với thông tin được mô tả ở trên, sẽ được sử dụng để phân tích hiệu suất và cải tiến chất lượng của dịch vụ Bộ Lọc Phishing. Microsoft sẽ không sử dụng thông tin này để nhận dạng bạn. Bộ Lọc Phishing trong Thanh Công Cụ Windows Live có thể được tắt bằng cách tháo cài đặt Phần Bộ Trợ Bộ Lọc Phishing của Thanh Công Cụ khỏi tab Bộ Lọc Phishing trong tùy chọn thanh công cụ, hoặc bằng cách tháo cài đặt nó khỏi Windows XP từ thêm/xóa chương tŕnh.

Top of pageTop of page

Lịch và Danh Bạ Windows Live

Khi bạn sử dụng Lịch Windows Live và tạo các liên hệ, thông tin bạn nhập vào đó về bản thân ḿnh và những người khác sẽ được lưu lại. Thông tin này có thể bao gồm: các cuộc hẹn lịch, địa chỉ e-mail, họ và tên, biệt danh, địa chỉ nhà riêng, địa chỉ cơ quan, số điện thoại, và ngày sinh. Bạn có thể xem, sửa đổi, và chia sẻ thông tin đó với bạn bè và người quen.

Có hai cách để người khác có thể xem dữ liệu lịch của bạn: Chia sẻ cá nhân và truy cập chung. Với chia sẻ lịch cá nhân, xem cuộc hẹn song song, cả bạn và bạn của bạn phải đăng kư với dịch vụ Windows Live hoặc MSN service. Trong trường hợp này, lịch của bạn sẽ chỉ được chia sẻ với những liên hệ cụ thể, những liên hệ này phải xác thực bằng Microsoft Passport và bạn phải cho phép những liên hệ này xem lịch của bạn. Với truy cập lịch chung, bất cứ ai có thể truy cập vào Internet đều có thể xem lịch của bạn nếu bạn quyết định "công bố" lịch của ḿnh trên calendar.live.com/địa chỉ e-mail của bạn.

Top of pageTop of page

Windows Live Mobile

Khi bạn đăng kư với Windows Live Mobile cho điện thoại di động hoặc máy nhắn tin của bạn, Microsoft sẽ thu thập tên thành viên Passport (địa chỉ e-mail) của bạn, sở thích cảnh báo di động, và các thông tin khác về thiết bị di động của bạn cần để cung cấp dịch vụ. Microsoft sẽ sử dụng thông tin này để vận hành dịch vụ Windows Live Mobile và cung cấp hỗ trợ khách hàng cho người sử dụng khi họ cần. Nếu bạn đă đăng kư với Windows Live Mobile tại một trang web sử dụng chung thương hiệu, nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn cũng sẽ nhận được thông tin cá nhân của bạn. Bạn có thể truy cập vào trang Web Windows Live Mobile bất cứ lúc nào để xem hoặc thay đổi thông tin cá nhân của bạn.

Top of pageTop of page

Windows Live Admin Center và các Tài Khoản Được Quản Lư

Windows Live Custom Domains cho phép bạn tạo và quản lư những tài khoản trong (các) tên miền riêng của bạn. Để quản lư những tài khoản bạn tạo trong tên miền của ḿnh, hăy truy cập vào http://admincenter.live.com và đăng nhập.

Nếu bạn chưa sở hữu một tên miền và muốn tạo một tên miền riêng, Microsoft đă hợp tác với nhiều Nhà Đăng Kư được chính thức công nhận mà bạn có thể sử dụng để đăng kư (các) tên miền đă chọn của bạn. Nhà Đăng Kư bạn chọn sẽ yêu cầu bạn cung cấp tên người đăng kư và thông tin liên hệ như là tên, địa chỉ số điện thoại, và địa chỉ e-mail. Theo yêu cầu của tổ chức quản lư Internet (ICANN), Nhà Đăng Kư bạn sử dụng để đăng kư tên miền sẽ hiển thị thông tin liên hệ này trong đăng bạ công khai. Để xem dữ liệu trong đăng bạ này, bạn có thể truy cập vào http://www.geektools.com/whois.php.

Nếu bạn có một tài khoản e-mail trên một tên miền được quản lư thông qua Windows Live Custom Domains, xin lưu ư rằng người quản trị (chủ sở hữu) của bên miền này có thể quản lư tài khoản của bạn – bao gồm khả năng xóa tài khoản và hộp thư e-mail đến được được kết hợp với tài khoản này bất cứ lúc nào, xác lập lại mật khẩu, hoặc thêm địa chỉ e-mail của bạn vào danh sách phân phối.

Top of pageTop of page

Windows Live OneCare Family Safety

Windows Live OneCare Family Safety (“Family Safety”) là một dịch vụ kiểm soát của cha mẹ giúp các bậc cha mẹ quản lư những ǵ con họ nh́n thấy trên mạng và những liên hệ mà con họ liên lạc với khi sử dụng Windows Live Messenger, Windows Live Hotmail, và Windows Live Spaces.

Family Safety bao gồm:

Lọc Nội Dung – Các bậc cha mẹ có thể xác định những trang Web con họ có thể xem, cả theo danh mục nội dung và theo URL.

Báo Cáo Hoạt Động – Các bậc cha mẹ có thể chọn để xem các báo cáo (trực tuyến hoặc qua e-mail) về những trang Web mà con họ đă truy cập và đă t́m cách truy cập.

Hạn Chế Ứng Dụng – Các bậc cha mẹ có thể cho phép con họ sử dụng một số dịch vụ trực tuyến nhất định hay không.

Quản Lư Liên Hệ – Nếu con họ được phép sử dụng các dịch vụ giao tiếp của Windows Live như là Windows Live Messenger, Windows Live Hotmail, và Windows Live Spaces, các bậc cha mẹ có thể chọn những liên hệ mà con họ được phép giao tiếp với qua các dịch vụ này.

Family Safety bao gồm một trang Web quản trị, nơi các bậc cha mẹ có thể cấu h́nh cài đặt Family Safety và xem các báo cáo hoạt động. Để sử dụng các tính năng Lọc Nội Dung cho máy tính mà một người con sử dụng, cha/mẹ phải cài đặt phần mềm Lọc Nội Dung vào máy tính này và phải đảm bảo con ḿnh sử dụng những tài khoản Windows Live ID được quản lư thông qua Family Safety. Phần mềm Lọc Nội Dung là một phần tùy chọn của Bộ Ứng Dụng Windows Live.

Khi duyệt Web, Family Safety thỉnh thoảng sẽ tạo những bản cập nhật cho một báo cáo hoạt động và chuyển nó đến trang Web Family Safety Web để cha mẹ xe.

Trẻ có thể yêu cầu cha/mẹ ḿnh cho phép truy cập vào các trang Web hoặc những liên hệ bị chặn. Các yêu cầu được lưu trong khoảng 30 ngày hoặc cho tới khki cha/mẹ chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu, bất kể ngày nào đến trước.

Khi tài khoản của một trẻ bị xóa khỏi Family Safety, các báo cáo hoạt động sẽ không c̣n được chuyển đi. Việc xóa thông tin báo cáo hoạt động mất khoảng 30 ngày kể từ ngày xóa tài khoản.

Family Safety không chia sẻ thông tin về các hoạt động trực tuyến của trẻ với những sản phẩm hoặc dịch vụ khác. Các bậc cha mẹ vcon họ sẽ nhận được những e-mail như một phần của hoạt động dịch vụ b́nh thường (ví dụ, thông báo về các yêu cầu truy cập đang chờ xử lư).

Top of pageTop of page

Ứng Dụng Office Web

Ứng Dụng Office Web cho phép bạn xem và chỉnh sửa những tài liệu Microsoft Office được hỗ trợ trong tŕnh duyệt của bạn. Một số tính năng của Office không có trong Ứng Dụng Office Web. Ví dụ, có thể có dữ liệu trong các tài liệu mà bạn không thể xem hoặc chỉnh sửa. Bạn có thể sử dụng những ứng dụng khác, ví dụ như Microsoft Office để xem và chỉnh sửa dữ liệu bổ sung.

Để biết thêm thông tin về chính sách riêng tư Microsoft Office, bạn có thể truy cập Tóm Tắt của Tuyên Bố Chính Sách Riêng Tư cho Microsoft Office System.


Top of pageTop of page

© 2014 Microsoft Corporation. All rights reserved. Contact Us |Terms of Use |Trademarks |Privacy Statement