*
United StatesChange|All Microsoft Sites
Microsoft
Search Microsoft.com for:

Microsoft Online Privacy Statement

(lần cập nhật gần nhất: tháng 8 năm 2013)
xem phần tóm tắt của tuyên bố về chính sách riêng tư

On This Page
Thu Thập Thông Tin Cá  Nhân của BạnThu Thập Thông Tin Cá  Nhân của Bạn
Sử Dụng Thông Tin Cá  Nhân của BạnSử Dụng Thông Tin Cá  Nhân của Bạn
Chia Sẻ Thông Tin Cá  Nhân của BạnChia Sẻ Thông Tin Cá  Nhân của Bạn
Truy Cập Thông Tin Cá  Nhân của BạnTruy Cập Thông Tin Cá  Nhân của Bạn
H́nh thức gửi thông tin mong muốnH́nh thức gửi thông tin mong muốn
Hiển Thị Quảng Cáo (Từ Chối)Hiển Thị Quảng Cáo (Từ Chối)
Bảo Mật Thông Tin Cá  Nhân của BạnBảo Mật Thông Tin Cá  Nhân của Bạn
Thu Thập và Sử Dụng Thông Tin Cá Nhân của Trẻ EmThu Thập và Sử Dụng Thông Tin Cá Nhân của Trẻ Em
Sử Dụng CookieSử Dụng Cookie
Sử Dụng Đèn Hiệu WebSử Dụng Đèn Hiệu Web
Kiểm Soát E-mail Tự Gửi ("Thư Rác")Kiểm Soát E-mail Tự Gửi ("Thư Rác")
Thực Thi Tuyên Bố về Tính Riêng Tư NàyThực Thi Tuyên Bố về Tính Riêng Tư Này
Những Thay Đổi Đối với Tuyên Bố về Tính Riêng TưNhững Thay Đổi Đối với Tuyên Bố về Tính Riêng Tư
Làm Thế Nào để Liên Hệ với Chúng TôiLàm Thế Nào để Liên Hệ với Chúng Tôi

We self-certify compliance with:
U.S. Department of Commerce Safe Harbor Seal


Tuyên bố về tính riêng tư này áp dụng cho các trang web và dịch vụ của Microsoft nơi thu thập thông tin và hiển thị những điều khoản này cũng như những dịch vụ hỗ trợ sản phẩm ngoại tuyến. Tuyên bố này không áp dụng đối với những trang web, dịch vụ và sản phẩm nào của Microsoft không hiển thị hoặc liên kết với tuyên bố này hoặc có tuyên bố riêng về tính riêng tư.

Vui ḷng đọc Tuyên Bố về Tính Riêng Tư Trực Tuyến của Microsoft dưới đây cũng như bất kỳ thông tin bổ sung nào khác được liệt kê ở bên phải để biết thêm chi tiết bổ sung về các trang web hoặc dịch vụ cụ thể của Microsoft mà bạn sử dụng. Một số sản phẩm, dịch vụ hoặc đặc điểm được đề cập trong tuyên bố này có thể chưa có tại tất cả các thị trường vào thời điểm này. Thông tin thêm về cam kết của Microsoft nhằm bảo vệ tính riêng tư của bạn có thể t́m thấy tại http://www.microsoft.com/privacy.

Thu Thập Thông Tin Cá  Nhân của Bạn

Chúng tôi thu thập thông tin trong quá tŕnh vận hành các trang web và dịch vụ của ḿnh.

Tại một số trang web của Microsoft, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân, chẳng hạn địa chỉ e-mail, tên, địa chỉ cơ quan, địa chỉ nhà riêng, hoặc số điện thoại. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin nhân khẩu học, chẳng hạn như mă bưu điện, độ tuổi, giới tính, sở thích, mối quan tâm và ưa thích. Nếu bạn chọn mua hàng hay đăng kư một dịch vụ tính phí khi đăng ký sử dụng, chúng tôi sẽ yêu cầu cung cấp thêm thông tin, chẳng hạn số thẻ tín dụng và địa chỉ thanh toán.

Để truy cập một số dịch vụ của Microsoft, bạn sẽ được yêu cầu đăng nhập bằng một địa chỉ email và mật khẩu mà chúng tôi gọi là Microsoft account. Khi đăng nhập vào một trang hoặc dịch vụ của Microsoft, bạn có thể tự động được đăng nhập vào các trang và dịch vụ khác của Microsoft cũng sử dụng Microsoft account. Để biết thêm thông tin, vui ḷng xem thông tin bổ sung về tính riêng tư của Windows Live ID.

Chúng tôi thu thập thông tin bổ sung về hoạt động tương tác của bạn với các trang và dịch vụ của Microsoft mà không xác định danh tính của cá nhân bạn. Ví dụ, chúng tôi nhận những thông tin tiêu chuẩn nhất định mà tŕnh duyệt của bạn gửi tới tất cả các trang web bạn đă truy cập, như địa chỉ IP của bạn, loại tŕnh duyệt và ngôn ngữ sử dụng, số lần truy cập và địa chỉ trang Web tham chiếu. Chúng tôi cũng sử dụng các công cụ phân tích trang web trên trang web của chúng tôi để lấy thông tin từ tŕnh duyệt của bạn, bao gồm nguồn gốc trang web của bạn, máy t́m kiếm và mật khẩu mà bạn đă sử dụng để t́m trang web của chúng tôi, những trang bạn đă xem trong phạm vi trang web của chúng tôi, những tŕnh bổ trợ add-on cho tŕnh duyệt của bạn, chiều rộng cũng như chiều cao của tŕnh duyệt của bạn.

Chúng tôi sử dụng các công nghệ, như cookie và đèn hiệu web (được mô tả dưới đây), để thu thập thông tin về những trang bạn xem, những liên kết bạn chọn và những hành động khác mà bạn thực hiện trên trang web và dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi có thể đăng quảng cáo (xem mục Hiển Thị Quảng Cáo dưới đây) và cung cấp các công cụ phân tích trang Web trên các trang web hoặc dịch vụ không phải của Microsoft, và chúng tôi cũng thu thập thông tin về số lần xem trang trên các trang web của bên thứ ba.

Khi bạn nhận được bản tin hoặc e-mail quảng cáo từ Microsoft, chúng tôi có thể sử dụng đèn hiệu web (được mô tả dưới đây), các liên kết tùy chỉnh hoặc những công nghệ tương tự để xác định e-mail đă được mở chưa và liên kết nào bạn đă bấm vào để cung cấp cho bạn giao tiếp e-mail tập trung hơn hoặc các thông tin khác.

Để cung cấp cho bạn trải nghiệm phù hợp hơn và được cá nhân hóa nhiều hơn trong những tương tác của bạn với Microsoft, thông tin được thu thập thông qua một dịch vụ của Microsoft có thể được kết hợp với thông tin có được từ các dịch vụ khác của Microsoft. Chúng tôi cũng có thể bổ sung thêm cho thông tin chúng tôi thu thập bằng thông tin có được từ những công ty khác. Ví dụ, chúng tôi có thể sử dụng các dịch vụ từ những công ty khác cho phép chúng tôi rút ra thông tin về vùng địa lư chung từ địa chỉ IP của bạn để tùy chỉnh một số dịch vụ nhất định theo vùng địa lư của bạn.

Top of pageTop of page

Sử Dụng Thông Tin Cá  Nhân của Bạn

Microsoft thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn để vận hành và cải thiện các trang web và dịch vụ của ḿnh. Việc sử dụng này bao gồm đem tới cho bạn dịch vụ khách hàng hiệu quả hơn, giúp bạn sử dụng các trang web hoặc dịch vụ dễ dàng hơn do không phải lặp đi lặp lại cùng một thông tin; thực hiện các nghiên cứu và phân tích nhằm mục đích cải tiến sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft; cũng như hiển thị nội dung và quảng cáo được tùy biến theo sở thích và mối quan tâm của bạn. Để biết thêm thông tin về việc sử dụng thông tin cho quảng cáo, hăy xem mục Hiển Thị Quảng Cáo (Display of Advertising) dưới đây.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để giao tiếp với bạn. Chúng tôi có thể gửi những thư từ dịch vụ bắt buộc nhất định như thư chào mừng, nhắc nhở thanh toán, thông tin về các vấn đề liên quan tới dịch vụ kỹ thuật, và các thông báo về bảo mật. Một số dịch vụ của Microsoft, chẳng hạn như Windows Live Hotmail, có thể gửi thư định kỳ cho thành viên, đây được xem là một phần của dịch vụ. Ngoài ra, khi được bạn cho phép, đôi khi chúng tôi cũng có thể gửi cho bạn những bản khảo sát về sản phẩm hoặc thư quảng cáo để thông báo những sản phẩm hoặc dịch vụ khác đang được Microsoft và các chi nhánh của Microsoft cung cấp, và/hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các đối tác của Microsoft để họ có thể gửi cho bạn thông tin về sản phẩm và dịch vụ của họ. Bạn có thể từ chối nhận bản tin hoặc email quảng cáo vào bất cứ lúc nào bằng cách sử dụng biểu mẫu web này hoặc làm theo các bước như mô tả trong bản tin hoặc email quảng cáo tương ứng.

Thông tin cá nhân thu thập trên các trang web hoặc dịch vụ của Microsoft có thể được lưu trữ và xử lý tại Hoa Kỳ hoặc bất kỳ quốc gia nào khác mà Microsoft hoặc các chi nhánh, công ty con hoặc nhà cung cấp dịch vụ của Microsoft có cơ sở. Microsoft tuân thủ khuôn khổ bảo đảm an toàn theo quy định của Pḥng Thương Mại Hoa Kỳ liên quan đến vấn đề thu thập, sử dụng, và lưu giữ dữ liệu của Khu Vực Kinh Tế Châu Âu và Thụy Sĩ.

Top of pageTop of page

Chia Sẻ Thông Tin Cá  Nhân của Bạn

Trừ khi được nêu ra trong tuyên bố này, chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn ra bên ngoài Microsoft và các công ty con và chi nhánh được Microsoft quản lư nếu không được bạn đồng ý. Một số trang web của Microsoft cho phép bạn chọn chia sẻ thông tin cá nhân của ḿnh với các đối tác nhất định của Microsoft để họ có thể thông tin cho bạn về những sản phẩm, dịch vụ hoặc ưu đăi của họ. Những trang web khác như MSN thay vào đó có thể cho bạn một lựa chọn riêng là có muốn nhận thông tin từ Microsoft về ưu đăi của một đối tác cụ thể không (mà không chuyển thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba này). Xem mục Communication Preferences (H́nh thức gửi thông tin mong muốn) dưới đây để biết thêm thông tin.

Một số dịch vụ của Microsoft được sử dụng chung thương hiệu giữa Microsoft và một công ty khác (đối tác). Nếu bạn đăng kư hoặc sử dụng một dịch vụ như vậy, cả tuyên bố về tính riêng tư của Microsoft và đối tác đó có thể sẽ được hiển thị. Nếu như vậy, cả Microsoft và đối tác sẽ nhận thông tin mà bạn cung cấp trong các mẫu đăng kư.

Thỉnh thoảng, Microsoft sẽ thuê các công ty khác (nhà cung cấp) thay mặt chúng tôi cung cấp một số dịch vụ hạn chế, chẳng hạn dịch vụ xử lư và gửi thư, hỗ trợ khách hàng, lưu trữ trang web, xử lư giao dịch, hoặc tiến hành phân tích thống kê cho các dịch vụ của chúng tôi. Các nhà cung cấp dịch vụ này sẽ chỉ được phép lấy thông tin cá nhân cần thiết để cung cấp dịch vụ. Họ phải duy tŕ tính bảo mật của thông tin và cấm không được sử dụng cho những mục đích khác ngoài mục đích cung cấp dịch vụ cho Microsoft theo hướng dẫn và chính sách của Microsoft. Tuy nhiên, những nhà cung cấp dịch vụ nào của chúng tôi có thể sử dụng các dữ liệu tổng hợp để phát hiện gian lận nhằm giúp cải thiện dịch vụ của ḿnh. Điều này giúp họ phát hiện các giao dịch gian lận một cách chính xác hơn. Chúng tôi có thể truy cập hoặc tiết lộ các thông tin của bạn, bao gồm cả những nội dung trong thư từ của bạn, để: (a) tuân thủ pháp luật hoặc đáp lại những yêu cầu hợp pháp hoặc thủ tục pháp lư; (b) bảo vệ các quyền hoặc tài sản của Microsoft hoặc khách hàng của chúng tôi, bao gồm thực thi các thỏa thuận hoặc chính sách của chúng tôi quy định việc sử dụng dịch vụ của bạn; hoặc (c) hành động dựa trên niềm tin thiện chí rằng việc truy cập hoặc tiết lộ này là cần thiết để bảo vệ sự an toàn cá nhân cho nhân viên, khách hàng của Microsoft hoặc cộng đồng. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân trong khuôn khổ một giao dịch công ty như sáp nhập hoặc bán tài sản.

Top of pageTop of page

Truy Cập Thông Tin Cá  Nhân của Bạn

Một số dịch vụ của Microsoft cho phép bạn có thể xem hoặc sửa đổi thông tin cá nhân của bạn trực tuyến. Để giúp thông tin cá nhân của bạn không bị người khác xem, trước hết bạn cần phải đăng nhập. (Những) phương pháp truy cập thông tin cá nhân của bạn sẽ tùy vào trang web hoặc dịch vụ mà bạn từng sử dụng.

Microsoft.com - Bạn có thể truy cập vào và cập nhật tiểu sử của ḿnh trên microsoft.com bằng cách truy cập vào Microsoft.com Profile Center (Trung Tâm Tiểu Sử của Microsoft.com).

Các Dịch Vụ Thanh Toán và Tài Khoản của Microsoft - - Nếu bạn có một tài khoản Thanh Toán của Microsoft, bạn có thể bổ sung hoặc cập nhật thông tin của ḿnh tại Microsoft Billing Web site (Trang Web Thanh Toán của Microsoft) bằng cách bấm vào liên kết "Personal Information" (Thông Tin Cá Nhân) hoặc "Billing Information" (Thông Tin Thanh Toán).

Microsoft Connect - Nếu bạn là người dùng đă đăng kư Microsoft Connect, bạn có thể truy cập và sửa đổi thông tin cá nhân của ḿnh bằng cách bấm vào Manage Your Connect Profile (Quản Lư Tiểu Sử Kết Nối của Bạn) trên trang web Microsoft Connect.

Windows Live - Nếu bạn đă sử dụng dịch vụ Windows Live, bạn có thể cập nhật thông tin tiểu sử của ḿnh, thay đổi mật khẩu, xem ID riêng gắn liền với ủy nhiệm của bạn, hoặc đóng các tài khoản nhất định bằng cách truy cập vào Account Services (Dịch Vụ Tài Khoản) của Microsoft Live.

Windows Live Public Profile (Tiểu Sử Công Khai của Microsoft Live) - Nếu bạn đă tạo một tiểu sử công khai trên Windows Live, bạn cũng có thể sửa đổi hoặc xóa thông tin trong đó bằng cách truy cập vào tiểu sử Windows Live của bạn.

Quảng Cáo T́m Kiếm Nếu bạn mua quảng cáo t́m kiếm của Microsoft Advertising, bạn có thể xem và sửa đổi thông tin cá nhân của bạn trên trang Microsoft adCenter.

Các Chương Tŕnh Đối Tác của Microsoft - Nếu bạn đă đăng kư với Các Chương Tŕnh Đối Tác của Microsoft, bạn có thể xem và sửa đổi tiểu sử của ḿnh bằng cách bấm vào Manage Your Account (Quản Lư Tài Khoản của Bạn) trên trang Partner Program (Chương Tŕnh Đối Tác).

Xbox - Nếu bạn là một người dùng Xbox LIVE hoặc Xbox.com, bạn có thể xem hoặc sửa đổi thông tin cá nhân của ḿnh, bao gồm thông tin hóa đơn và tài khoản, thiết đặt tính riêng tư, an toàn trực tuyến và những ưu tiên chia sẻ thông tin bằng cách truy cập My Xbox trong máy chơi game Xbox 360 hoặc trên trang Xbox.com. Để truy cập thông tin tài khoản, chọn My Xbox, Accounts (Tài Khoản). Để truy cập cài đặt thông tin riêng tư, chọn My Xbox, Profile (Tiểu Sử) và sau đó là Online Safety Settings (Cài Đặt An Toàn Trực Tuyến).

Zune - Nếu bạn có một tài khoản Zune hoặc đăng kư Zune Pass, bạn có thể xem và sửa đổi thông tin cá nhân của ḿnh tại Zune.net (đăng nhập, truy cập vào mục Zune của bạn và sau đó là My Account (Tài Khoản Của Tôi) hoặc thông qua phần mềm Zune, (đăng nhập, truy cập mục Zune và sau đó chọn tiểu sử Zune.net)

Trong trường hợp bạn không thể truy cập dữ liệu cá nhân do các trang web hoặc dịch vụ của Microsoft thu thập thông qua những đường dẫn trên, các trang web và dịch vụ đó có thể cung cấp cho bạn h́nh thức truy cập khác tới dữ liệu của bạn. Trong bất cứ trường hợp nào, bạn đều có thể liên hệ với Microsoft thông qua biểu mẫu web.

Top of pageTop of page

H́nh thức gửi thông tin mong muốn

Bạn có thể dừng không nhận thư quảng cáo trong tương lai từ các trang web và dịch vụ của Microsoft bằng cách thực hiện theo hướng dẫn cụ thể trong e-mail mà bạn nhận được.

Tùy theo dịch vụ tương ứng, bạn cũng có thể được lựa chọn trước về việc nhận e-mail, điện thoại, và thư gửi qua đường bưu điện với mục đích quảng cáo từ các trang web hoặc dịch vụ cụ thể của Microsoft bằng cách truy cập và đăng nhập vào các trang sau:

Tŕnh quản lư Thông báo Quảng cáo của Microsoft cho phép bạn cập nhật thông tin liên hệ, quản lư tuỳ chọn liên hệ trên toàn bộ Microsoft, từ chối đăng kư và chọn có chia sẻ thông tin liên hệ của bạn với các đối tác của Microsoft hay không. Nếu bạn không có Microsoft account, bạn có thể quản lý tuỳ chọn thông báo qua email của Microsoft bằng cách sử dụng biểu mẫu web sau.

Microsoft.com Profile Center (Trung Tâm Tiểu Sử của Microsoft.com) cho phép bạn chọn nhận hoặc không nhận thư tiếp thị từ Microsoft.com, để chọn Microsoft.com có thể chia sẻ thông tin liên hệ của bạn với các bên thứ ba nhất định hay không, và để đăng kư hoặc hủy đăng kư nhận các bản tin về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Trang MSN & Windows Live Communications Preferences (H́nh thức gửi thông tin mong muốn từ MSN, Bing & Windows Live) cho phép bạn chọn nhận hoặc không nhận tài liệu tiếp thị từ MSN hoặc Windows Live. Bạn có thể đăng kư và hủy đăng kư với các Bản Tin MSN bằng cách truy cập vào trang MSN Newsletters website (trang web Bản Tin MSN).

Nếu bạn có tài khoản Xbox.com hoặc Xbox LIVE, bạn có thể đặt sở thích liên hệ của bạn và chọn có muốn chia sẻ thông tin liên hệ của bạn với các đối tác Xbox hay không bằng cách truy cập My Xbox trong máy chơi game Xbox 360 hoặc trên trang Xbox.com. Để truy cập những thiết lập trên trang web Xbox.com, chọn My Xbox, Profile (Tiểu Sử) và sau đó là Contact Preferences (Sở Thích Liên Hệ). Trong máy chơi game Xbox 360, chọn My Xbox, Profile (Tiểu Sử) và sau đó Online Safety (An Toàn Trực Tuyến).

Nếu bạn đă đăng kư với Các Chương Tŕnh Đối Tác của Microsoft, bạn có thể đặt sở thích liên hệ của bạn hoặc chọn chia sẻ thông tin liên hệ của bạn với các đối tác Microsoft khác bằng cách bấm vào Manage Your Account (Quản Lư Tài Khoản của Bạn) trên trang Web của Chương Tŕnh Đối Tác.

Nếu bạn có một tài khoản Zune hoặc đăng kư Zune Pass, bạn có thể đặt sở thích liên hệ và chọn có muốn chia sẻ thông tin cá nhân của ḿnh với các đối tác của Zune hay không tại Zune.net (đăng nhập, truy cập mục Zune cả bạn sau đó là My Account (Tài Khoản Của Tôi), tùy chọn Newsletter (Bản Tin) hoặc thông qua phần mềm Zune (đăng nhập, truy cập mục Zune của bạn và sau đó chọn tiểu sử Zune.net).

Trong bất cứ trường hợp nào bạn cũng có thể thông báo cho Microsoft qua biểu mẫu web về mong muốn ngừng gửi email quảng cáo trong tương lai. Các lựa chọn này không áp dụng đối với việc hiển thị quảng cáo trực tuyến: vui ḷng tham khảo phần "Hiển thị Quảng Cáo (Từ chối)" để biết thêm thông tin về vấn đề này. Những lựa chọn này cũng không áp dụng đối với việc nhận những thư từ dịch vụ bắt buộc được xem là một phần của những dịch vụ nhất định của Microsoft mà bạn có thể nhận được một cách định kỳ trừ khi bạn hủy dịch vụ.

Top of pageTop of page

Hiển Thị Quảng Cáo (Từ Chối)

Nhiều trang web và dịch vụ trực tuyến của chúng tôi được hỗ trợ bởi quảng cáo.

Phần lớn các quảng cáo trực tuyến trên các trang của Microsoft đều được hiển thị qua Microsoft Advertising (Quảng Cáo của Microsoft). Khi hiển thị quảng cáo trực tuyến cho bạn, chúng tôi sẽ đặt một hoặc nhiều cookie vĩnh viễn trên máy tính hoặc thiết bị của bạn để nhận dạng máy tính của bạn mỗi khi chúng tôi hiển thị quảng cáo cho bạn. Do chúng tôi cung cấp quảng cáo trên các trang web của chúng tôi cũng như những trang của đối tác xuất bản và quảng cáo, chúng tôi có thể tổng hợp thông tin theo thời gian về loại trang, nội dung và quảng cáo mà bạn hoặc những người sử dụng máy tính của bạn truy cập hoặc xem. Thông tin này được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, ví dụ như giúp chúng tôi đảm bảo bạn không phải xem đi xem lại cùng một quảng cáo. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin này để giúp chọn và hiển thị các quảng cáo mục tiêu mà chúng tôi tin rằng bạn sẽ quan tâm.

Bạn có thể từ chối nhận quảng cáo mục tiêu từ Quảng Cáo của Microsoft bằng cách truy cập trang từ chối nhận dịch vụ của chúng tôi. Để biết thêm thông tin về cách Microsoft Advertising thu thập và sử dụng thông tin, vui ḷng xem Microsoft Advertising Privacy Supplement (Tài Liệu Bổ Sung về Tính Riêng Tư của Quảng Cáo Microsoft).

Chúng tôi cũng cho phép các công ty quảng cáo là bên thứ ba bao gồm cả các mạng quảng cáo khác hiển thị quảng cáo trên các trang web của chúng tôi. Trong một số trường hợp, các bên thứ ba này cũng có thể đặt cookie trên máy tính của bạn. Hiện tại, các công ty này không chỉ bao gồm: 24/7 Real Media, aCerno,Inc, AdBlade, AdConion, AdFusion, Advertising.com, AppNexus, Bane Media, Brand.net, CasaleMedia, Collective Media, Fox Interactive, Interclick, Millennial, PrecisionClick, ROI Media, Social Media, SpecificMedia, TrafficMarketplace, Tribal Fusion, ValueClick, Yahoo!, YuMeZumobi. Các công ty này có thể cung cấp cho bạn một phương thức để từ chối quảng cáo mục tiêu dựa trên các cookie của họ. Bạn có thể t́m thêm thông tin bằng cách bấm vào tên các công ty ở trên và chọn đường dẫn tới trang web của từng công ty. Nhiều công ty trong số họ cũng là thành viên củaNetwork Advertising Initiative (Phát Kiến Quảng Cáo Mạng) hoặcDigital Advertising Alliance (Liên Minh Quảng Cáo Số). Mỗi trang này cung cấp một cách đơn giản để từ chối nhận quảng cáo mục tiêu từ các công ty tham gia.

Top of pageTop of page

Bảo Mật Thông Tin Cá  Nhân của Bạn

Microsoft cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sử dụng nhiều công nghệ và quy tŕnh bảo mật khác nhau để giúp bảo vệ thông tin cá nhân của bạn không bị truy cập, sử dụng, hoặc tiết lộ trái phép. Ví dụ, chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập trên các hệ thống máy tính mà việc truy cập bị hạn chế, tức là các hệ thống này được đặt tại những cơ sở có kiểm soát. Khi gửi thông tin yêu cầu cao về mức độ bảo mật, (chẳng hạn như số thẻ tín dụng hoặc mật khẩu) qua Internet, chúng tôi sẽ bảo vệ các thông tin này bằng công nghệ mă hóa, chẳng hạn như giao thức bảo mật SSL (Secure Socket Layer).

Nếu sử dụng mật khẩu để giúp bảo vệ các tài khoản và thông tin cá nhân, bạn phải có trách nhiệm giữ bí mật thông tin về mật khẩu của ḿnh. Không được chia sẻ thông tin này với bất kỳ ai. Nếu bạn dùng chung máy tính với một người nào khác, nên thường xuyên đăng xuất trước khi ra khỏi một trang web hoặc dịch vụ để bảo vệ không cho người dùng khác truy cập vào thông tin của bạn.

Top of pageTop of page

Thu Thập và Sử Dụng Thông Tin Cá Nhân của Trẻ Em

Nhiều trang web hoặc dịch vụ của Microsoft được tạo ra cho các đối tượng phổ thông và không cố ư thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào từ trẻ em. Khi một trang web của Microsoft thu thập thông tin về độ tuổi, và người sử dụng tự nhận ḿnh là dưới 13 tuổi, trang web này sẽ chặn không cho những người sử dụng này cung cấp thông tin cá nhân, hoặc sẽ t́m cách xin phép cha mẹ của họ để thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của con họ. Chúng tôi sẽ không cố ư yêu cầu trẻ em dưới 13 tuổi cung cấp thêm thông tin ngoài những thông tin cần thiết để cung cấp dịch vụ của ḿnh.

Xin lưu ư rằng nếu bạn cho phép con bạn sử dụng dịch vụ của Microsoft, bao gồm những dịch vụ trao đổi thông tin dành cho đối tượng phổ thông như email, nhắn tin tṛ chuyện, và các nhóm trực tuyến, con bạn sẽ có thể giao tiếp, và tiết lộ thông tin cá nhân với những người dùng khác thuộc mọi lứa tuổi. Cha mẹ có thể thay đổi hoặc rút lại sự cho phép đă được đưa ra từ trước, xem lại, sửa đổi hoặc yêu cầu xóa thông tin cá nhân của con ḿnh. Chẳng hạn, trên MSN và Windows Live, cha mẹ có thể truy cập vào Account Services (Dịch Vụ về Tài Khoản), và bấm vào "Permission for kids" (Cấp phép cho trẻ em). Nếu chúng tôi thay đổi tuyên bố này về chính sách riêng từ nhằm mở rộng phạm vi thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của trẻ mà cha/mẹ đă cho phép trước đó, th́ cha/mẹ sẽ được thông báo về những thay đổi này và chúng tôi sẽ cần xin phép thêm từ họ.

Nếu bạn có một tài khoản MSN Premium, MSN Plus, hoặc MSN 9 Dial-Up, và sử dụng phần mềm MSN Client phiên bản 9.5 trở xuống, bạn có thể chọn cài đặt Parential Controls (Quyền Kiểm Soát của Cha Mẹ) trên MSN đối với những người dùng khác của tài khoản đó. Vui ḷng đọc thông tin bổ sung về chính sách riêng tư đối với MSN để biết thêm thông tin chi tiết.

Chúng tôi khuyến khích bạn trò chuyện với con ḿnh về việc giao tiếp với người lạ và việc tiết lộ thông tin cá nhân trên mạng. Bạn và con bạn có thể truy cập vào các tài nguyên về an toàn trực tuyến để biết thêm thông tin về việc sử dụng Internet một cách an toàn.

Top of pageTop of page

Sử Dụng Cookie

Phần lớn các trang web của Microsoft đều sử dụng "cookie", những tập tin văn bản nhỏ được máy chủ của trang web đặt vào ổ cứng của bạn. Cookie chứa thông tin mà sau đó có thể được đọc bởi một máy chủ Web trong tên miền đă tạo ra cookie này cho bạn.

Một trong những mục đích chính của cookie là lưu lại sở thích và thông tin khác của bạn nhằm giúp bạn tiết kiệm thời gian nhờ không phải nhập đi nhập lại cùng một thông tin, hiển thị các nội dung được cá nhân hóa và quảng cáo mục tiêu khi bạn truy cập vào các trang web sau này. Các trang Web của Microsoft cũng sử dụng cookie như được mô tả trong mục Display of Advertising (Hiển Thị Quảng Cáo) trong tuyên bố về chính sách riêng tư này.

Khi bạn đăng nhập vào một trang web bằng Microsoft account, chúng tôi sẽ lưu số ID của chính bạn và thời điểm đăng nhập trong một cookie đã được mă hóa trên ổ cứng của bạn. Cookie này cho phép bạn chuyển từ trang này sang trang khác trên trang web mà không phải đăng nhập lại ở mỗi trang. Khi bạn đăng xuất, các cookie này sẽ được xóa khỏi máy tính. Chúng tôi có thể sử dụng cookie để cải thiện các trải nghiệm khi đăng nhập. Ví dụ, địa chỉ e-mail của bạn có thể được lưu trong một cookie trên máy tính sau khi bạn đăng xuất. Cookie này cho phép lấy lại địa chỉ e-mail của bạn sao cho bạn chỉ cần nhập mật khẩu trong lần đăng nhập tiếp theo. Nếu bạn đang dùng một máy tính công cộng hoặc không muốn lưu lại thông tin này, bạn có thể chọn nút radio thích hợp trên trang đăng nhập, và cookie này sẽ không được sử dụng.

Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối cookie. Hầu hết các tŕnh duyệt Web tự động chấp nhận cookie, nhưng thông thường bạn cũng có thể sửa đổi lại chế độ cài đặt của tŕnh duyệt để từ chối cookie nếu muốn. Nếu chọn từ chối cookie, bạn có thể không đăng nhập được hoặc không thể sử dụng những tính năng tương tác khác trong các trang web hoặc dịch vụ của Microsoft mà phụ thuộc vào cookie, và một số lựa chọn quảng cáo dựa vào cookie có thể không hoạt động được.

Nếu bạn chọn chấp nhận cookie th́ sau này bạn cũng có thể xóa những cookie đă chấp nhận. Ví dụ, trong Internet Explorer 8, bạn có thể xóa cookier bằng cách chọn “Tools”, “Delete browsing history”. Sau đó chọn hộp điều khiển "Cookies" và bấm vào nút "Delete". Nếu bạn chọn xóa cookie, mọi cài đặt và sở thích được kiểm soát bằng những cookie này, bao gồm h́nh thức quảng cáo mong muốn, đều bị xóa và có thể phải tạo lại.

Top of pageTop of page

Sử Dụng Đèn Hiệu Web

Các trang Web của Microsoft có thể có chứa những h́nh ảnh điện tử được biết đến như là đèn hiệu Web - đôi khi c̣n được gọi là ảnh gif đơn điểm (single-pixel gifs). Chúng có thể được sử dụng để hỗ trợ quá tŕnh gửi các cookie trên các trang web của chúng tôi và cho phép chúng tôi đếm số người dùng đă truy cập vào những trang này và để cung cấp các dịch vụ có chung thương hiệu. Chúng tôi có thể đưa đèn hiệu Web vào e-mail quảng cáo hoặc các bản tin của ḿnh để xác định xem liệu thư đã được mở và hành động đã được thực hiện hay chưa.

Microsoft cũng có thể sử dụng đèn hiệu Web của các bên thứ ba để giúp chúng tôi tập hợp số liệu thống kê tổng hợp liên quan đến hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo hoặc các hoạt động khác trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi cấm các bên thứ ba sử dụng đèn hiệu Web trên những trang web của Microsoft để thu thập hoặc truy cập thông tin cá nhân của bạn.

Cuối cùng, chúng tôi có thể hợp tác với các công ty khác quảng cáo trên các trang web của Microsoft để đặt đèn hiệu Web trên trang web của họ để cho phép chúng tôi xây dựng các số liệu thống kê cho biết tần suất bấm vào các quảng cáo trên một trang web của Microsoft sẽ chuyển thành một lần mua bán hoặc hành động khác trên trang web của nhà quảng cáo như thế nào.

Top of pageTop of page

Kiểm Soát E-mail Tự Gửi ("Thư Rác")

Microsoft quan tâm tới việc kiểm soát e-mail thương mại tự gửi, hay c̣n gọi là "thư rác". Microsoft có Anti-Spam Policy (Chính Sách Chống Thư Rác) nghiêm ngặt, ngăn cấm sử dụng tài khoản Windows Live Hotmail hoặc một tài khoản e-mail khác do Microsoft cung cấp để gửi thư rác. Microsoft sẽ không bán, cho thuê hoặc cho mượn danh sách những người đăng kư e-mail của ḿnh cho các bên thứ ba. . Mặc dù Microsoft luôn tích cực xem xét và áp dụng công nghệ mới, như các tính năng lọc thư rác mở rộng, nhưng không có công nghệ nào có thể ngăn chặn việc gửi và nhận e-mail tự gửi một cách toàn diện. Việc sử dụng các công cụ lọc thư rác và thái độ thận trọng khi chia sẻ địa chỉ e-mail của bạn trên mạng sẽ góp phần giảm số lượng thư rác mà bạn nhận được.

Top of pageTop of page

Thực Thi Tuyên Bố về Tính Riêng Tư Này

Nếu bạn có thắc mắc liên quan đến tuyên bố này, trước tiên bạn nên liên hệ với chúng tôi bằng biểu mẫu Web của chúng tôi. Nếu bạn không nhận được thư xác nhận về thắc mắc của bạn hoặc thắc mắc của bạn không được giải quyết một cách thỏa đáng, bạn có thể liên hệ với TRUSTe tại địa chỉ http://www.truste.org/consumers/watchdog_complaint.php. TRUSTe sẽ đại diện cho Microsoft để giải quyết thắc mắc của bạn.

Top of pageTop of page

Những Thay Đổi Đối với Tuyên Bố về Tính Riêng Tư

Thỉnh thoảng, chúng tôi sẽ cập nhật tuyên bố về tính riêng tư này để phản ánh những thay đổi trong các dịch vụ của chúng tôi và đáp lại phản hồi từ phía khách hàng. Khi chúng tôi đăng các thay đổi đối với Tuyên Bố này lên, chúng tôi sẽ sửa lại ngày "cập nhật gần đây nhất" ở phía trên cùng của tuyên bố này. Nếu có những thay đổi quan trọng đối với tuyên bố này hoặc về cách thức Microsoft sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách đăng một thông báo nổi bật về những thay đổi này trước khi chúng có hiệu lực hoặc bằng cách gửi thông báo trực tiếp cho bạn. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên xem lại tuyên bố này để có được thông tin cập nhật về cách thức Microsoft bảo vệ thông tin của bạn.

Top of pageTop of page

Làm Thế Nào để Liên Hệ với Chúng Tôi

Nếu bạn có câu hỏi cần hỗ trợ kỹ thuật hoặc hỗ trợ chung, vui ḷng truy cập vào http://support.microsoft.com để t́m hiểu thêm về các h́nh thức Hỗ Trợ của Microsoft.

Nếu bạn nghi ngờ tài khoản Hotmail/Live của ḿnh đă bị đột nhập hoặc chiếm đoạt, vui ḷng truy cập vào Live Help (Hỗ Trợ Trực Tiếp).

Nếu bạn có thắc mắc về mật khẩu Hotmail/Live, vui ḷng truy cập vào Live Help (Hỗ Trợ Trực Tiếp).

Để biết các vấn đề chung về Tính Riêng Tư của Microsoft, vui ḷng liên hệ với chúng tôi qua biểu mẫu Web của chúng tôi.

Microsoft Privacy, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052 USA • 425-882-8080

Để t́m công ty con của Microsoft tại quốc gia hoặc khu vực của bạn, hăy truy cập vào http://www.microsoft.com/worldwide/.

Chính Sách Chống Thư Rác


Top of pageTop of page

© 2014 Microsoft Corporation. All rights reserved. Contact Us |Terms of Use |Trademarks |Privacy Statement