*
SverigeÄndring|Alla Microsoft-webbplatser
Microsoft.se  
Sök på Microsoft.se:

Microsoft Online Privacy Notice Highlights


(senast uppdaterad augusti 2013)


Omfattning

Detta meddelande innehåller huvudpunkterna i den fullständiga sekretesspolicyn för Microsoft Online. Detta meddelande och den fullständiga sekretesspolicyn gäller för Microsoft-webbplatser och Microsoft-tjänster där detta meddelande visas eller där det finns en länk till detta meddelande.


Personlig information

Ytterligare information

När du registrerar dig hos vissa Microsoft-tjänster uppmanas du att ange personlig information.

Informationen som vi samlar in kan kombineras med information som inhämtas från andra Microsoft-tjänster och andra företag.

För att vi ska kunna personanpassa våra tjänster använder vi cookies och andra tekniker för att registrera hur du använder våra webbplatser och tjänster.

Notera: Dina personuppgifter kan komma att delges andra företag inom Microsoft gruppen som hanterar uppgifter å Microsofts vägnar rörande detta ärende. Du har rätt att en gång om året begära information om de personuppgifter om dig som behandlas hos oss. En begäran om registerutdrag ska ske skriftligt och undertecknas av dig. Sådan begäran skickas till: Att. Privacy Lead, Microsoft AB, Box 27, 164 93 Kista.

Dina alternativ

Ytterligare information

Du kan avbryta en prenumeration på reklammeddelanden från Microsofts webbplatser och tjänster genom att följa instruktionerna i respektive e-postmeddelande.

Du kan välja på förhand hur vi ska kommunicera med dig via e-post, telefon och post genom att följa instruktionerna i avsnittet Kommunikationsinställningar i den fullständiga sekretesspolicyn.

Om du inte vill se personligt anpassade annonser går du till avsnittet Reklamvisning i den fullständiga sekretesspolicyn.

Om du vill visa och redigera din personliga information kan du gå till åtkomstavsnittet i den fullständiga sekretesspolicyn.


Informationsanvändning

Ytterligare information

Vi använder den inhämtade informationen för att tillhandahålla de tjänster du önskar använda. I våra tjänster kan personligt anpassat innehåll och anpassad reklam visas.

Vi använder din information för att meddela dig om andra produkter och tjänster från Microsoft och våra samarbetspartners, samt för att skicka relevanta undersökningar om Microsoft-tjänster.

Vi säljer inte och hyr inte ut kundlistor till andra företag. För att vi ska kunna tillhandahålla tjänsterna vidarebefordrar vi ibland information till andra företag som arbetar åt oss.

Viktig information

Den fullständiga sekretesspolicyn för Microsoft Online innehåller länkar till ytterligare information om enskilda Microsoft-webbplatser och -tjänster.

Inloggningsreferenserna (e-postadress och lösenord) som används för inloggning på de flesta av Microsofts webbplatser och tjänster ingår i Microsoft account.

Det finns mer information om hur du kan skydda din dator, din personliga information och din familj online i våra resurser för onlinesäkerhet.


Kontakta oss

Det finns mer information om vårt sekretessarbete i den fullständiga sekretesspolicyn för Microsoft Online.

Om du har en fråga som rör teknisk eller allmän support kan du gå till http://support.microsoft.com där det finns mer information om Microsofts supporttjänster.

Om du misstänker att ditt Hotmail- eller Live-konto har hackats eller tagits över kan du gå till Live Hjälp.

Om du har en fråga gällande lösenord för Hotmail eller Live, besök Live Hjälp.

För allmänna frågor gällande Microsofts sekretess, kontakta oss genom att använda vårt webbformulär.


Policy mot skräppost

Överst på sidanÖverst på sidan

©2014 Microsoft Corporation. Med ensamrätt. Kontakta oss |Juridiskt meddelande |Varumärken |Integritet & säkerhet