*
Česká republikaZměnit|Všechny weby společnosti Microsoft
Microsoft
Vyhledat v Microsoft.com:

Microsoft Online Privacy Statement

(Poslední aktualizace srpen 2013)
zobrazit nejdůležitější informace z prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

Obsah této stránky
Shromažďování vašich osobních údajůShromažďování vašich osobních údajů
Používání vašich osobních údajůPoužívání vašich osobních údajů
Sdílení vašich osobních údajůSdílení vašich osobních údajů
Přístup k vašim osobním údajůmPřístup k vašim osobním údajům
Upřednostňované metody komunikaceUpřednostňované metody komunikace
Zobrazení reklamy (možnost vyjádření nesouhlasu - Opt-Out)Zobrazení reklamy (možnost vyjádření nesouhlasu - Opt-Out)
Zabezpečení vašich osobních údajůZabezpečení vašich osobních údajů
Zjišťování a používání osobních údajů dětíZjišťování a používání osobních údajů dětí
Používání souborů cookiePoužívání souborů cookie
Používání webových signálůPoužívání webových signálů
Ochrana před nevyžádanými e-maily („spamem“)Ochrana před nevyžádanými e-maily („spamem“)
Vynucení tohoto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajůVynucení tohoto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů
Změny v tomto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajůZměny v tomto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů
KontaktKontakt

We self-certify compliance with:
U.S. Department of Commerce Safe Harbor Seal


Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na weby a služby společnosti Microsoft, které shromažďují údaje a zobrazují tyto podmínky, stejně jako na její offline služby produktové podpory. Neplatí pro weby, služby a produkty společnosti Microsoft, které nezobrazují nebo neodkazují na toto prohlášení nebo které mají svá vlastní prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Přečtěte si Prohlášení společnosti Microsoft o zásadách ochrany osobních údajů online níže a také doplňkové informace uvedené vpravo, kde naleznete další podrobnosti o konkrétních webech a službách společnosti Microsoft, které používáte. Některé produkty, služby nebo funkce uvedené v tomto prohlášení nemusí být v současné době na všech trzích dostupné. Další informace o závazku společnosti Microsoft k ochraně vašich osobních údajů naleznete na webu http://www.microsoft.com/privacy.

Shromažďování vašich osobních údajů

Shromažďování informací je součástí provozu našich webů a služeb.

Na některých webech společnosti Microsoft vás žádáme o poskytnutí osobních údajů jako jsou e-mailová adresa, jméno, adresa domů či do zaměstnání nebo telefonní číslo. Můžeme také zjišťovat demografické informace jako PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy či záliby. V případě nákupu na našem webu či přihlášení k odběru předplacené služby vás požádáme o další informace, jako jsou číslo platební karty a fakturační adresa.

Za účelem přístupu k některým službám poskytovaným společností Microsoft budete požádáni o přihlášení prostřednictvím e-mailové adresy a hesla. Tyto údaje označujeme jako vaše Microsoft account. Během přihlašování k jedné webové stránce nebo službě společnosti Microsoft můžete být automaticky přihlášeni k jiné webové stránce a službám společnosti Microsoft, které využívají službu Microsoft account. Další informace naleznete v dodatku Zásady ochrany osobních údajů pro službu Windows Live ID.

Shromažďujeme také další informace o vaší interakci s webovými stránkami a službami společnosti Microsoft, aniž bychom vás identifikovali jako jednotlivce. Například přijímáme určité standardní informace, které váš webový prohlížeč odesílá každému navštívenému webu, jako jsou vaše IP adresa, typ a jazyk prohlížeče, čas přístupu a adresy odkazujících webů. Na našich webových stránkách používáme také webové analytické nástroje, prostřednictvím kterých získáváme informace z vašeho prohlížeče, včetně údajů o webu, z něhož jste přešli, vyhledávacích strojích a klíčových slovech použitých k vyhledání našeho webu, prohlížených stránkách našeho webu, doplňcích prohlížeče a jeho rozlišení.

K získávání informací o vámi zobrazených stránkách, použitých odkazech a dalších akcích prováděných na našich webech a v rámci našich služeb používáme technologie, jako jsou soubory cookie a webové signály (popsáno níže).

V neposlední řadě zajišťujeme reklamní inzerci (viz sekce Zobrazování reklamy dále v tomto dokumentu) a poskytujeme webové analytické nástroje pro weby a služby jiných společností, přičemž také shromažďujeme informace o návštěvě stránek na webech těchto třetích stran.

Pokud obdržíte zpravodaj či propagační e-mail od společnosti Microsoft, můžeme využít webové signály (popsané níže), přizpůsobené odkazy či podobné technologie k rozpoznávání, zda byl daný e-mail otevřen a které v něm uvedené odkazy byly využity, abychom mohli zpřesnit naši e-mailovou komunikaci a poskytovat vám cílenější informace.

Abychom vám mohli při vaší interakci se společností Microsoft nabídnout konzistentnější a personalizovanější informace a přístup, mohou být informace získané prostřednictvím jedné služby společnosti Microsoft spojeny s informacemi získanými prostřednictvím dalších služeb společnosti Microsoft. Tyto informace můžeme také doplnit informacemi získanými od dalších společností. Můžeme například využívat služeb jiných společností, které nám na základě vaší IP adresy umožní přesněji určit vaši zeměpisnou oblast, abychom mohli některé naše služby přizpůsobit této vaší geografické oblasti.

NahoruNahoru

Používání vašich osobních údajů

Společnost Microsoft shromažďuje a používá vaše osobní údaje k provozu a zdokonalení svých webů a služeb. Toto použití zahrnuje poskytování efektivnějších zákaznických služeb, zjednodušení používání webů a služeb díky odstranění potřeby opakovaného zadávání stejných informací, provádění průzkumů a analýz s cílem vylepšit naše produkty, služby a technologie a zobrazování obsahu a reklam přizpůsobených vašim zájmům a zálibám. Další informace o využití údajů pro účely reklamy získáte v níže uvedené sekci Zobrazování reklamy.

Dále také vaše osobní údaje používáme ke komunikaci s vámi. Můžeme vám zaslat určité nezbytné informace týkající se služeb, jako jsou například uvítací zprávy, upomínky k úhradě plateb, informace o technických záležitostech či bezpečnostní oznámení. Některé služby společnosti Microsoft, jako například Windows Live Hotmail, mohou pravidelně zasílat členské zpravodaje, které jsou považovány za součást dané služby. Navíc vám s vaším svolením můžeme příležitostně zasílat produktové průzkumy nebo propagační e-maily, kterými vás informujeme o dalších produktech nebo službách, které společnost Microsoft a její dceřiné společnosti nabízí a/nebo můžeme sdílet vaše osobní data s partnery společnosti Microsoft, aby i oni vám mohli zasílat informace o svých produktech a službách. Nepřejete-li si dostávat zpravodaje nebo propagační e-maily, můžete jejich odběr kdykoli odhlásit prostřednictvím tohoto webového formuláře nebo postupem dle instrukcí uvedených v konkrétním zpravodaji nebo propagačním e-mailu.

Osobní údaje shromažďované prostřednictvím webů a služeb společnosti Microsoft mohou být uloženy a zpracovány ve Spojených státech amerických či v jakékoli další zemi, v níž společnost Microsoft nebo její dceřiné společnosti, pobočky či poskytovatelé služeb provozují svá zařízení. Společnost Microsoft dodržuje pravidla Safe Harbor Framework stanovená americkým ministerstvem obchodu, která se týkají shromažďování, používání a uchovávání dat z Evropské ekonomické oblasti (EEA) a Švýcarska.

NahoruNahoru

Sdílení vašich osobních údajů

Pokud není v tomto prohlášení uvedeno jinak, nebude společnost Microsoft bez vašeho svolení vaše osobní údaje poskytovat dalším stranám mimo společnost Microsoft a jí řízené pobočky a dceřiné společnosti. Některé weby společnosti Microsoft nabízejí možnost sdílení vašich osobních údajů s vybranými partnery společnosti Microsoft, aby se na vás tito partneři mohli obracet se svými nabídkami produktů a služeb. Další webové stránky, jako například MSN, vám namísto toho mohou nabídnout samostatnou volbu, zda si přejete dostávat informace od společnosti Microsoft o konkrétních nabídkách partnera (bez předání vašich osobních údajů třetí straně). Další informace naleznete v sekci Upřednostňované metody komunikace dále v tomto dokumentu.

Některé služby Microsoft jsou společnými produkty společnosti Microsoft a další společnosti (partnera). Pokud se k takové službě registrujete nebo ji používáte, mohou být zobrazena prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Microsoft i jejího partnera současně. Pokud se tak stane, obdrží vaše informace zadané například do registračního formuláře jak společnost Microsoft, tak i její partner.

Společnost Microsoft příležitostně najímá jiné společnosti (dodavatele), aby v našem zastoupení poskytovaly omezené služby, jako například zpracovávání a odesílání e-mailové komunikace, poskytování zákaznické podpory, hosting webových stránek, zpracovávání transakcí či provádění statistických analýz našich služeb. Uvedení poskytovatelé služeb mohou získat pouze ty osobní údaje, které potřebují k poskytování dané služby. Vyžaduje se od nich dodržování důvěrnosti informací a mají zákaz jejich využití za jiným účelem, než je poskytování služby společnosti Microsoft v souladu s pokyny a zásadami společnosti Microsoft. Dodavatelé však mohou využívat shromážděná data k odhalování podvodů, aby tak mohli zlepšovat své služby. To jim pomáhá přesněji identifikovat podvodné transakce. Vaše osobní údaje, včetně obsahu komunikace, můžeme zpřístupnit nebo poskytnout z následujících důvodů: (a) vyhovění zákonu či splnění zákonných požadavků nebo požadavků právního procesu, (b) ochrana práv či vlastnictví společnosti Microsoft nebo jejích zákazníků, včetně vynucení smluvních závazků či zásad, jimiž se řídí používání služeb, nebo (c) jednání v dobré víře, že takové zpřístupnění či poskytnutí je nezbytné k ochraně osobní bezpečnosti zaměstnanců a zákazníků společnosti Microsoft nebo veřejnosti. Vaše osobní údaje můžeme také zpřístupnit jako součást firemních transakcí jako jsou například fúze nebo prodej majetku.

NahoruNahoru

Přístup k vašim osobním údajům

Některé služby poskytované společností Microsoft vám mohou nabídnout možnost online prohlížení nebo úpravy vašich osobních údajů. Aby si ostatní nemohli vaše osobní údaje prohlédnout, budete nejdříve požádáni o přihlášení. Postup(y) přístupu k vašim osobním údajům budou záviset na tom, které webové stránky nebo služby jste použili.

Microsoft.com: Ke svému profilu na webu microsoft.com můžete přistupovat a upravovat jej prostřednictvím stránky Profile Center (Centrum profilů) na webu Microsoft.com.

Fakturační služby a služby účtů společnosti Microsoft: Pokud máte fakturační účet u společnosti Microsoft, můžete přidávat a upravovat své údaje na webu Microsoft Billing po klepnutí na odkazy Personal Information (Osobní údaje) nebo Billing Information (Fakturační údaje).

Microsoft Connect: Pokud jste registrovaným uživatelem webu Microsoft Connect, můžete ke svým osobním údajům přistupovat a upravovat je po klepnutí na odkaz Manage Your Connect Profile (Spravovat profil webu Connect) na webu Microsoft Connect.

Windows Live: Pokud používáte služby Windows Live, můžete upravit informace ve svém profilu, změnit heslo, zobrazit jedinečný identifikátor přidružený k vašim pověřením nebo zavřít některé účty prostřednictvím menu Služby účtů v aplikaci Windows Live.

Veřejný profil služby Windows Live - Pokud jste si vytvořili veřejný profil služby Windows Live, můžete informace ve svém veřejném profilu upravovat či odstraňovat prostřednictvím svého profilu Windows Live.

Služba Search Advertising - Pokud jste si zakoupili služby reklamy ve vyhledávání Microsoft Advertising, můžete své osobní údaje prohlížet a upravovat na webu Microsoft adCenter.

Partnerské programy společnosti Microsoft: Pokud jste se zaregistrovali v některém z partnerských programů společnosti Microsoft, můžete svůj profil zobrazovat a upravovat po klepnutí na odkaz Správa účtu na webu Partner Program.

Xbox - Jste-li uživatelem služby Xbox LIVE nebo Xbox.com, můžete si prohlížet nebo upravovat své osobní údaje, včetně fakturačních údajů a informací o účtu, nastavení ochrany osobních údajů, online bezpečnosti a preference sdílení prostřednictvím přístupu přes menu Můj Xbox na konzoli Xbox 360 nebo webové stránce Xbox.com Pro přístup k informacím o účtu vyberte Můj Xbox, Účty. Další nastavení osobních údajů proveďte výběrem Můj Xbox, Účty a Nastavení bezpečnosti online.

Zune - Pokud máte účet Zune nebo předplatné Zune Pass, můžete si prohlížet a upravovat své osobní údaje na webu Zune.net (přihlaste se, vstupte do Zune tag a My account (můj účet) nebo prostřednictvím software Zune (přihlaste se, vstupte do Zune tag a vyberte profil Zune.net.)"

V případě, že se vám nepodaří dostat se k osobním údajům shromážděným prostřednictvím webových stránek nebo služeb společnosti Microsoft použitím výše uvedeného odkazu, mohou vám tyto webové stránky a služby poskytnout alternativní prostředky umožňující přístup k vašim údajům. V každém případě můžete kontaktovat společnost Microsoft prostřednictvím webového formuláře.

NahoruNahoru

Upřednostňované metody komunikace

Zasílání propagačních e-mailů z webů a služeb společnosti Microsoft můžete ukončit postupem dle pokynů uvedených v každém e-mailu, který obdržíte.

V závislosti na konkrétní službě můžete mít možnost sami si zvolit doručování propagačních e-mailů či listovní pošty nebo komunikaci prostřednictvím telefonu z určitých webů a služeb společnosti Microsoft, jestliže přejdete na následující stránky a přihlásíte se na nich:

Správce propagačních sdělení od společnosti Microsoft umožňuje aktualizovat kontaktní informace, spravovat kontaktní předvolby pro celou společnost Microsoft, rušit odběry a rozhodovat o sdílení vašich kontaktních informací s partnery společnosti Microsoft. Pokud nemáte účet Microsoft account, můžete předvolby pro e-mailovou komunikaci se společností Microsoft spravovat pomocí tohoto webového formuláře.

Stránka Profile Center (Centrum profilů) na webu Microsoft.com umožňuje zvolit, zda chcete dostávat marketingové zprávy z webu Microsoft.com nebo zda může web Microsoft.com sdílet vaše kontaktní informace s vybranými třetími stranami, a přihlásit se k odběru či odhlásit odběr zpravodajů o našich produktech a službách.

Stránka Communication Preferences (Upřednostňované metody komunikace) služeb MSN, Bing a Windows Live umožňuje zvolit, zda chcete dostávat marketingové materiály od služeb MSN nebo Windows Live. Přihlásit a odhlásit odběr zpravodajů služby MSN můžete na webu MSN Newsletters (Zpravodaje služby MSN).

Máte-li účet Xbox.com nebo Xbox LIVE, můžete vstoupit do složky Můj Xbox na konzole Xbox 360 nebo na webových stránkách Xbox.com, nastavit zde upřednostňované formy komunikace a zvolit si, zda chcete sdílet své kontaktní informace s partnery Xbox. K těmto nastavením na webové stránce Xbox.com se dostanete výběrem Můj Xbox, Účty a Předvolby kontaktů. Na konzole Xbox 360 vyberte Můj Xbox, Profil a Nastavení bezpečnosti Online.

Jestliže jste registrováni v některém z partnerských programů společnosti Microsoft, můžete nastavit svou upřednostňovanou metodu komunikace a povolit či odmítnout sdílení svých kontaktních informací s dalšími partnery společnosti Microsoft klepnutím na odkaz Správa účtu na webu Partner Program.

Pokud máte účet Zune nebo předplatné Zune Pass, můžete nastavit upřednostňovanou metodu komunikace a povolit či odmítnout sdílení svých kontaktních informací s dalšími partnery Zune na webu Zune.net (přihlaste se, vstupte do Zune tag a My account (můj účet) nebo prostřednictvím software Zune (přihlaste se, vstupte do Zune tag a vyberte profil Zune.net.)

V každém případě můžete o svém přání zastavit zasílání budoucích propagačních e-mailů informovat společnost Microsoft prostřednictvím tohoto webového formuláře. Uvedené možnosti se nevztahují na zobrazování online reklamy: další informace k tomuto tématu naleznete v sekci „Zobrazení reklamy (možnost vyjádření nesouhlasu - Opt-out)”. Nevztahují se ani na doručování nezbytných informací týkajících se služeb, které jsou považovány za nedílnou součást některých služeb společnosti Microsoft a které jsou zasílány pravidelně až do případného ukončení používání daných služeb.

NahoruNahoru

Zobrazení reklamy (možnost vyjádření nesouhlasu - Opt-Out)

Mnohé z našich webových stránek a online služeb jsou podporovány reklamou.

Většina online reklamních inzercí na webových stránkách Microsoft je zobrazována prostřednictvím služby Microsoft Advertising. Jakmile se vám zobrazí naše online reklama, uložíme ve vašem počítači jeden nebo více trvalých souborů cookie, abychom váš počítač rozpoznali při každém zobrazení inzerce. Protože zajišťujeme služby reklamní inzerce nejen na našich webových stránkách, ale i na stránkách našich reklamních partnerů a vydavatelů, jsme schopni časem shromáždit informace o typech webových stránek, obsahu a reklamní inzerci, které jste vy nebo ostatní uživatelé vašeho počítače navštívili nebo zobrazili. Tato informace je využívána k mnoha účelům; například nám pomáhá zajistit, aby se vám opakovaně nezobrazovala stejná reklama. Tyto informace nám také pomáhají k zajištění, že vám bude zobrazována cílená reklamní inzerce, která by vás mohla zajímat.

S příjmem cílené reklamní inzerce poskytované službou Microsoft Advertising můžete vyjádřit nesouhlas prostřednictvím naší opt-out webové stránky. Další informace o způsobu shromažďování a využívání informací službou Microsoft Advertising naleznete v dodatku Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro službu Microsoft Advertising.

Zobrazování reklamy na našich webových stránkách povolujeme také třetím stranám a společnostem, včetně dalších reklamních sítí. V některých případech mohou i tyto třetí strany umisťovat soubory cookie ve vašem počítači. Do této skupiny patří mimo jiné i následující společnosti: 24/7 Real Media, aCerno,Inc, AdBlade, AdConion, AdFusion, Advertising.com, AppNexus, Bane Media, Brand.net, CasaleMedia, Collective Media, Fox Interactive, Interclick, Millennial, nugg.ad AG, PrecisionClick, ROI Media, Social Media, SpecificMedia, TrafficMarketplace, Tribal Fusion, ValueClick, Yahoo!, YuMe a Zumobi. Uvedené společnosti vám mohou nabídnout způsob vyjádření výslovného nesouhlasu s cílenou reklamou na základě jejich souborů cookie. Další informace získáte po klepnutí na výše uvedené názvy společností a přechodu na jejich weby. Mnohé z těchto společností jsou také členy iniciativy Network Advertising Initiative nebo Digital Advertising Alliance, které nabízejí snadný způsob vyjádření nesouhlasu s příjmem reklamní inzerce od zúčastněných společností.

NahoruNahoru

Zabezpečení vašich osobních údajů

Společnost Microsoft je zavázána k ochraně vašich osobních údajů. K ochraně vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem, používáním a zveřejněním využíváme nejrůznější technologie a procedury. Shromážděné osobní údaje například ukládáme do počítačových systémů s omezeným přístupem, které jsou umístěny ve střežených budovách. V případě přenosu vysoce důvěrných informací (jako jsou například čísla platebních karet či hesla) přes Internet tyto údaje chráníme prostřednictvím šifrování, například protokolem SSL (Secure Socket Layer).

Je-li k ochraně vašich účtů a osobních údajů používáno heslo, je vaší zodpovědností uchovávat toto heslo v tajnosti. Své heslo nikdy nikomu nesdělujte. Pokud sdílíte počítač s jinou osobou, vždy se před ukončením práce s webem či službou odhlaste, abyste tak ochránili přístup k vašim údajům před následnými uživateli počítače.

NahoruNahoru

Zjišťování a používání osobních údajů dětí

Většina webů a služeb společnosti Microsoft je určena pro širokou veřejnost a nezjišťuje vědomě osobní údaje od dětí. Pokud se web společnosti Microsoft dotazuje na věk uživatele a uživatel zadá věk nižší než 13 let, znemožní web takovému uživateli zadání dalších osobních údajů nebo si vyžádá souhlas rodičů takového uživatele se získáním, používáním a sdílením těchto informací. Vědomě nežádáme od dětí mladších 13 let poskytnutí více osobních údajů, než je nezbytně nutné k poskytování našich služeb.

Pokud udělíte svůj souhlas s používáním služeb společnosti Microsoft vašimi dětmi, budou jejich součástí také komunikační služby určené pro širokou veřejnost, jako je e-mail, zasílání rychlých zpráv a online skupiny, a vaše dítě bude moci komunikovat s dalšími uživateli všech věkových kategorií a sdělit jim své osobní údaje. Rodiče mohou změnit či zrušit svůj předchozí souhlas a zkontrolovat, upravit či případně požádat o odstranění osobních údajů svých dětí. Na webech služby MSN a Windows Live mohou rodiče například navštívit Služby účtů a klepnout na odkaz „Oprávnění rodičů“. Pokud bychom změnili toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů tak, že by došlo k rozšíření zjišťování, používání či zpřístupňování osobních údajů dětí, ke kterému rodiče dříve dali souhlas, oznámíme tuto změnu rodičům a vyžádáme si nový souhlas.

Pokud jste si zřídili účet služby MSN Premium, MSN Plus nebo MSN 9 Dial-Up a používáte software MSN Client verze 9.5 nebo nižší, můžete pro ostatní uživatele daného účtu nastavit rodičovskou kontrolu služby MSN. Prostudujte si doplňkové informace o zásadách ochrany osobních údajů pro službu MSN.

Doporučujeme vám pohovořit si se svými dětmi o komunikaci s neznámými uživateli a o zveřejňování jejich osobních údajů online. Spolu se svým dítětem můžete navštívit náš web informací o bezpečnosti online, kde naleznete další informace o bezpečném používání Internetu.

NahoruNahoru

Používání souborů cookie

Většina webových stránek společnosti Microsoft Web používá soubory „cookie“, což jsou malé textové soubory umístěné na pevném disku vašeho počítače prostřednictvím webového serveru. Soubor cookie obsahuje informace, které může později přečíst pouze webový server v doméně, ve které byl tento soubor vytvořen.

Jedním z hlavních účelů souborů cookie je ukládání vašich preferencí a dalších informací ve vašem počítači. Účelem je ušetřit vám čas odstraněním nutnosti opakovaného zadávaní stejných informací a zobrazováním personalizovaného obsahu a cílených reklam při vašich dalších návštěvách těchto webů. Weby společnosti Microsoft využívají soubory cookie také, a to způsoby uvedenými v tomto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů v sekci Zobrazování reklamy.

Jakmile se přihlásíte na web pomocí svého Microsoft account, uložíme váš jedinečný identifikátor a čas přihlášení do šifrovaného souboru cookie na váš pevný disk. Tento soubor cookie vám umožní přecházet mezi stránkami webu bez nutnosti opakovaného přihlašování. Při odhlášení jsou tyto soubory cookie z vašeho počítače odstraněny. Pomocí souborů cookie zároveň zjednodušujeme přihlašování. Například do souboru cookie, který ve vašem počítači zůstane i po odhlášení, může být uložena vaše e-mailová adresa. Tento soubor cookie pak umožňuje automatické vyplňování pole e-mailové adresy, takže při příští návštěvě daného webu bude k přihlášení stačit zadání hesla. Používáte-li veřejný počítač nebo z jiného důvodu nechcete do počítače ukládat tyto informace, můžete klepnutím na příslušný přepínač na přihlašovací stránce jednoduše vytvoření tohoto souboru cookie zakázat.

Soubory cookie můžete přijmout nebo odmítnout. Většina webových prohlížečů soubory cookie přijímá automaticky, nastavení prohlížeče však můžete změnit a soubory cookie odmítat. Pokud se rozhodnete soubory cookie odmítnout, nebudete se pravděpodobně moci přihlásit k webům a službám společnosti Microsoft, které jsou na nich závislé, ani nebudete moci využít interaktivní funkce těchto webů a služeb. Dále nebude možné zajistit některé preference závislé na souborech cookie, které souvisejí s reklamou.

Jestliže se rozhodnete soubory cookie přijmout, získáte zároveň možnost přijaté soubory cookie později odstranit. Například v aplikaci Internet Explorer 8 můžete soubory cookie odstranit v případě, že v nabídce „Nástroje“ vyberete příkaz „Vymazat historii“. Potom vyberte rámeček „Cookies“ a následně klepněte na tlačítko „Smazat“. Pokud se rozhodnete soubory cookie vymazat, budou odstraněna všechna nastavení a všechny preference řízené těmito soubory, včetně preferencí pro reklamu, takže je bude nutné zadat znovu.

NahoruNahoru

Používání webových signálů

Webové stránky společnosti Microsoft mohou obsahovat elektronické obrázky nazývané webové signály nebo také jednopixelové obrázky GIF, které mohou napomáhat v zasílání souborů cookie na našich webech a umožňovat nám počítat uživatele, kteří navštíví naše weby a poskytovat služby ve spolupráci s dalšími společnostmi. Tyto webové signály můžeme také používat v našich propagačních e-mailových zprávách či našich zpravodajích, abychom zjistili, zda byly tyto zprávy otevřeny a případně zda byly využity v nich umístěné odkazy.

Společnost Microsoft může také využívat webové signály třetích stran za účelem vytvoření souhrnné statistiky týkající se účinnosti propagačních kampaní a dalších operací na našich webech. Znemožňujeme využívání webových signálů na našich webech třetími stranami ke zjišťování či přístupu k vašim osobním údajům.

Ve spolupráci s dalšími společnostmi, které inzerují na webech společnosti Microsoft, můžeme umísťovat webové signály na jejich webech, abychom mohli zjišťovat statistické údaje, jako například kolik klepnutí na upoutávku na webu společnosti Microsoft vede k nákupu či jiné akci na webu daného inzerenta.

NahoruNahoru

Ochrana před nevyžádanými e-maily („spamem“)

Společnost Microsoft se vážně zabývá ochranou před nevyžádanými komerčními e-maily neboli „spamem“. Společnost Microsoft se řídí přísnými Antispamovými zásadami, které zakazují použití účtu služby Windows Live Hotmail nebo jiného e-mailového účtu poskytovaného společností Microsoft k odesílání nevyžádané pošty. Společnost Microsoft neprodává ani nepronajímá seznamy uživatelů svých e-mailových služeb třetím stranám. . Přestože společnost Microsoft trvale a aktivně vyhodnocuje a implementuje nové technologie, jako jsou například funkce rozšířeného filtrování, neexistuje žádná technologie, která by zcela znemožnila rozesílání a přijímání nevyžádaných e-mailů. Používání nástrojů pro nevyžádanou poštu a uvážené zveřejňování e-mailové adresy při procházení Internetu přispívá ke zmenšení objemu doručovaných nevyžádaných e-mailů.

NahoruNahoru

Vynucení tohoto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto prohlášení, obraťte se nejprve na nás prostřednictvím našeho webového formuláře. Pokud neobdržíte potvrzení o přijetí vašeho dotazu nebo pokud nebude váš dotaz uspokojivě vyřešen, obraťte se na organizaci TRUSTe na adrese http://www.truste.org/consumers/watchdog_complaint.php. Organizace TRUSTe bude vystupovat jako prostředník mezi vámi a společností Microsoft při řešení vašich záležitostí.

NahoruNahoru

Změny v tomto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů budeme příležitostně aktualizovat, abychom tak reagovali na změny v našich službách a také na názory a požadavky zákazníků. V případě jakýchkoli změn v tomto prohlášení vždy příslušně upravíme datum poslední aktualizace uvedené na začátku tohoto prohlášení. Dojde-li k podstatným změnám v tomto prohlášení či ve způsobech, jakými bude společnost Microsoft používat vaše osobní údaje, oznámíme vám tyto změny zobrazením zřetelného upozornění před implementací těchto změn nebo zasláním přímého osobního oznámení. Doporučujeme vám pravidelně kontrolovat toto prohlášení, abyste byli informováni o způsobech ochrany vašich osobních údajů společností Microsoft.

NahoruNahoru

Kontakt

V případě technických či obecných dotazů týkajících se podpory navštivte webové stránky http://support.microsoft.com, kde získáte další informace o nabídkách podpory společnosti Microsoft.

Máte-li podezření, že váš účet Hotmail/Live byl napaden nebo odcizen, navštivte prosím web Live Help.

Máte-li dotaz k heslu Hotmail/Live, navštivte prosím web Live Help.

V případě obecných záležitostí týkajících se Ochrany osobních údajů u společnosti Microsoft nás prosím kontaktujte použitím našeho Webového formuláře.

Microsoft Privacy, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052 USA • 425-882-8080

Informace o zastoupení společnosti Microsoft ve vaší zemi či oblasti naleznete na webu na adrese http://www.microsoft.com/worldwide/.

Antispamové zásady


NahoruNahoru

©2014 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. Kontaktujte nás |Terms of Use |Trademarks |Právní informace