*
Thailandเปลี่ยนแปลง|ไซต์ของ Microsoft ทั้งหมด
Microsoft
Search Microsoft.com for:

Windows Live ID / Microsoft Passport Network Privacy Supplement

( ปรับปรุงล่าสุด สิงหาคม 2553)
ดูเนื้อหาที่สำคัญของคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล

โปรดทราบว่าเอกสารหน้านี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมของ คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของ Microsoft Online ท่านควรอ่านทั้งคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของ Microsoft Online และ ข้อมูลเพิ่มเติมทั้งหมดเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิธีการใช้ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และส่วนเสริมข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ

Windows Live ID (ก่อนหน้านี้เรียกว่า Microsoft Passport) เป็นบริการที่ช่วยให้ท่านสามารถใช้อีเมล์แอดเดรสและรหัสผ่านเพียงชุดเดียวเป็นข้อมูลประจำตัวของท่านในการลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์และบริการส่วนใหญ่ของ Microsoft รวมทั้งของบริษัทคู่ค้าของ Microsoft ด้วย

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อสร้างข้อมูลประจำตัว (อีเมล์แอดเดรสและรหัสผ่าน) ได้ที่เว็บไซต์หรือบริการบน Windows Live ID หรือที่ เว็บไซต์ Windows Live ID หากท่านมีอีเมล์แอดเดรสที่ได้รับจาก MSN หรือ Windows Live (เช่น อีเมลที่ลงท้ายด้วย live.com, msn.com, hotmail.com หรือ webtv.net) อีเมล์แอดเดรสและรหัสผ่านนั้นจะเป็นข้อมูลประจำตัวของท่าน หากท่านไม่ต้องการใช้อีเมล์แอดเดรสที่แท้จริงเป็นชื่อผู้ใช้ของท่าน ท่านสามารถเข้าไปยังเว็บไซต์ Windows Live ID และลงทะเบียนสร้างข้อมูลประจำตัวแบบ "บัญชีจำกัด" ซึ่งประกอบไปด้วยชื่อผู้ใช้ที่ลงท้ายด้วย @passport.com

หากท่านใช้บริการของเราผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ข้อมูลประจำตัวของท่านจะประกอบด้วยหมายเลขโทรศัพท์และรหัส PIN และในส่วนหนึ่งของการสร้างข้อมูลประจำตัว ท่านจะถูกขอให้ป้อนอีเมล์แอดเดรสอื่นๆ ของท่าน รวมทั้งคำถามและคำตอบที่เป็นความลับ ซึ่งเราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อยืนยันตัวท่าน และช่วยเหลือในการกำหนดรหัสผ่านให้ใหม่ บริการบางประเภทอาจกำหนดความปลอดภัยเพิ่มเติม และในกรณีนี้ ท่านจะต้องสร้างรหัสความปลอดภัยเพิ่มเติม โดยข้อมูลประจำตัวของท่านจะมีหมายเลข ID เฉพาะแบบ 64 บิต ซึ่งจะใช้ในการตรวจสอบข้อมูลประจำตัวของท่านและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับซอฟต์แวร์ที่สามารถใช้งานได้กับ Windows Live ID ที่ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของท่าน หมายเลขประจำตัวเฉพาะแบบสุ่มจะถูกกำหนดไว้กับคอมพิวเตอร์ของท่านและเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลประจำตัวของท่าน หมายเลขประจำตัวเฉพาะนี้จะถูกส่งให้กับ Microsoft ทุกครั้งที่ท่านเข้าสู่ระบบของบริการ Windows Live ID ใดๆ Microsoft ใช้หมายเลขประจำตัวเฉพาะนี้เพื่อช่วยปรับปรุงสิทธิอนุญาตการใช้งาน Windows Live ID และช่วยปกป้องท่านจากสแปมและการใช้งานบัญชีที่ไม่เหมาะสม

เมื่อท่านใช้ข้อมูลประจำตัวของท่านในการลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์หรือบริการ Windows Live ID จะบันทึกการลงชื่อเข้าใช้ดังกล่าวเป็นการชั่วคราว เพื่อให้บริการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย Microsoft จะกำหนดหมายเลข ID เฉพาะ ซึ่งใช้ในการตรวจสอบข้อมูลประจำตัวของท่านและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องบนระบบ Microsoft ข้อมูลที่บันทึกไว้ในบันทึกของ Microsoft นี้จะถูกระบุโดยหมายเลข ID เฉพาะของบัญชีท่านเท่านั้น และจะไม่เชื่อมโยงไปถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยเด็ดขาด เว้นแต่ในกรณีที่ท่านต้องการความช่วยเหลือหรือกฎหมายบังคับ

หากท่านได้ให้อีเมล์แอดเดรสไว้แล้ว (เมื่อข้อมูลประจำตัวของท่านไม่ได้เป็นแบบ "บัญชีจำกัด") Microsoft จะใช้อีเมล์แอดเดรสของท่านในการสื่อสารที่จำเป็นเกี่ยวกับบริการบางอย่าง ตัวอย่างเช่น ข้อความอีเมลต้อนรับ เมื่อท่านลงทะเบียนเป็นครั้งแรก เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับบริการและวิธีการจัดการกับข้อมูลประจำตัวของท่าน ท่านจะได้รับอีเมลอีกฉบับ ซึ่งท่านต้องตอบรับเพื่อยืนยันว่าท่านเป็นเจ้าของอีเมล์แอดเดรสที่ใช้ในข้อมูลประจำตัวเหล่านั้น ขั้นตอนนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของอีเมลแอดเดรสและเพื่อช่วยป้องกันอีเมลแอดเดรสจากการถูกใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เป็นเจ้าของ หากท่านต้องการตั้งรหัสผ่านใหม่ และไม่สามารถใช้บัญชีอีเมลหลักของท่านได้ Microsoft จะส่งอีเมลสำหรับตั้งรหัสผ่านใหม่ไปยังอีเมล์แอดเดรสอื่นของท่าน บัญชีแบบจำกัดไม่สามารถตั้งรหัสผ่านใหม่ได้

ข้อมูลบางอย่างจะถูกนำไปแลกเปลี่ยนกับเว็บไซต์และบริการที่ท่านเลือกที่จะลงชื่อเข้าใช้ด้วยหมายเลข ID เฉพาะซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูลประจำตัวของท่านจะได้รับการเข้ารหัสและส่งไปยังเว็บไซต์และบริการเมื่อท่านลงชื่อเข้าใช้ เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ว่าท่านเป็นบุคคลเดียวกันกับที่ลงชื่อเข้าใช้ในหน้าถัดไป ข้อมูล "การใช้งาน" ต่อไปนี้จะใช้ร่วมกันในเว็บไซต์ต่างๆ เมื่อท่านลงชื่อเข้าใช้: หมายเลขรุ่นของบัญชีท่าน (จะมีการให้หมายเลขใหม่ทุกครั้งที่ท่านเปลี่ยนข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้); อีเมล์แอดเดรสของท่านได้รับการยืนยันแล้วหรือไม่; และบัญชีของท่านถูกยกเลิกแล้วหรือไม่

นอกจากนี้ เว็บไซต์และบริการบางประเภทบน Windows Live ID ต้องการอีเมล์แอดเดรสของท่านเพื่อให้บริการต่างๆ แก่ท่าน ในกรณีนี้ เมื่อท่านลงชื่อเข้าใช้บริการเหล่านั้นจะมีการให้อีเมล์แอดเดรสของท่าน ทั้งนี้รหัสผ่านของท่านจะไม่ใช้ร่วมกับส่วนที่ลงชื่อเข้าใช้ อย่างไรก็ตาม เว็บไซต์ที่ท่านสร้างข้อมูลประจำตัวจะอนุญาตให้ท่านเข้าดูข้อมูลดังกล่าวอย่างจำกัด เพื่อช่วยให้ท่านสามารถกำหนดรหัสผ่านใหม่ หรือเพื่อให้บริการสนับสนุนอื่นๆ

หากท่านได้รับบัญชีจากบริษัท องค์กรหรือบุคคลซึ่งจะให้อีเมล์แอดเดรสแก่ท่าน (ตัวอย่างเช่น ISP หรือนายจ้างของท่าน) บัญชีของท่านจะเป็นของ "โดเมนผู้สนับสนุน" ถ้าอีเมล์แอดเดรสดังกล่าวเป็นบริการร่วม ผู้ให้บริการทั้งสองอาจเป็นผู้ให้การสนับสนุน สำหรับโดเมนผู้สนับสนุน ผู้ให้การสนับสนุนจะมีบทบาทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลประจำตัวที่สร้างไว้ในโดเมนดังกล่าว เพื่อให้ผู้ให้การสนับสนุนสามารถสนับสนุนข้อมูลประจำตัว ผู้ให้การสนับสนุนจะสามารถเข้าดูบัญชีของท่านบน Windows Live ID ได้ในวงจำกัดเพื่อกำหนดรหัสผ่านใหม่หรือเพื่อจัดการกับข้อมูลประจำตัว

โปรดทราบว่าเว็บไซต์และบริการต่างๆ บน Windows Live ID สามารถใช้หรือแบ่งปันอีเมล์แอดเดรสของท่านหรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่ท่านให้ไว้ดังที่อธิบายในคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม เว็บไซต์และบริการเหล่านั้นสามารถแบ่งปันหมายเลข ID เฉพาะของท่านให้กับบุคคลอื่นเฉพาะเพื่อให้บริการหรือดำเนินการตามที่ท่านต้องการเท่านั้น เว็บไซต์และบริการทั้งหมดบน Windows Live ID ต้องมีการประกาศแจ้งคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลไว้ แต่เราไม่ได้ควบคุมหรือติดตามการปฏิบัติตามสิทธิ์ส่วนบุคคลของเว็บไซต์เหล่านั้น และการปฏิบัติตามสิทธิ์ส่วนบุคคลของเว็บไซต์เหล่านั้นจะแตกต่างกันไป ท่านควรตรวจสอบคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของแต่ละเว็บไซต์ที่ท่านลงชื่อเข้าใช้อย่างถี่ถ้วน เพื่อตรวจดูว่าแต่ละเว็บไซต์หรือบริการมีการใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้อย่างไร

ท่านสามารถดูข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยเข้าไปยัง บริการเกี่ยวกับบัญชี ท่านสามารถเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ของท่าน ถ้าบัญชีของท่านบน Windows Live ID ไม่ได้เป็นของโดเมนผู้สนับสนุน ท่านสามารถเปลี่ยนรหัสผ่าน อีเมล์แอดเดรส รวมทั้งคำถามและคำตอบที่เป็นความลับของท่านได้ตลอดเวลา ท่านยังสามารถปิด Windows Live ID ของท่านได้โดยเข้าไปที่ บริการเกี่ยวกับบัญชี และคลิกที่ตั้งค่า จากนั้นคลิก “ปิดบัญชีของท่าน” ถ้าบัญชีของท่านอยู่ใน "โดเมนผู้สนับสนุน" ดังที่อธิบายข้างต้น อาจมีขั้นตอนพิเศษในการปิดบัญชีของท่าน โปรดทราบว่าถ้าท่านเป็นผู้ใช้บริการ MSN หรือ Windows Live ถ้าท่านเข้าไปยัง บริการเกี่ยวกับบัญชี บนเว็บไซต์ Windows Live ID ท่านอาจถูกเชื่อมโยงไปยัง บริการเกี่ยวกับบัญชี ของเว็บไซต์นั้นๆ

หากท่านลงทะเบียนสร้างบัญชีบน Windows Live ID และพบว่ามีผู้อื่นได้สร้างข้อมูลประจำตัวด้วยอีเมล์แอดเดรสของท่านเป็นชื่อผู้ใช้ไว้แล้ว ท่านสามารถติดต่อเราและขอให้เปลี่ยนข้อมูลประจำตัวที่ใช้อีเมล์แอดเดรสของท่าน เพื่อให้ท่านสามารถใช้อีเมล์แอดเดรสของท่านสร้างข้อมูลประจำตัวของท่านเอง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows Live ID โปรดเข้าไปดูที่ http://www.passport.net


ส่วนบนของหน้าส่วนบนของหน้า