*
PolskaZmień|Wszystkie witryny firmy Microsoft
Microsoft
Szukaj w Microsoft.com:

Windows Live ID / Microsoft Passport Network Privacy Supplement

(ostatnia aktualizacja: sierpień 2010)
wyświetl główne zagadnienia związane z zasadami zachowania poufności informacji

Niniejsza strona stanowi uzupełnienie Zasad firmy Microsoft dotyczących zachowania poufności informacji w trybie online. Aby w pełni zrozumieć procedury zbierania danych oraz ich wykorzystania w ramach danej witryny lub usługi, użytkownik powinien zapoznać się zarówno z Zasadami Microsoft dotyczącymi zachowania poufności informacji w trybie online, jak również z wszelkimi stosownymi uzupełnieniami.

Identyfikator Windows Live (wcześniej nazywany Microsoft Passport) to usługa, która pozwala na używanie pojedynczego adresu e-mail i hasła, zwanych poświadczeniami, do logowania się do większości witryn i usług firmy Microsoft oraz witryn i usług wybranych partnerów firmy Microsoft.

W celu uzyskania poświadczeń (e-mail i hasło), użytkownik może zarejestrować się w witrynie lub usłudze, która używa Identyfikatora Windows Live lub w samej Witrynie Identyfikatora Windows Live. Jeżeli użytkownik posiada adres e-mail dostarczony przez MSN lub Windows Live (np. kończący się na live.com, msn.com, hotmail.com lub webtv.net), to adres ten i skojarzone z nim hasło stanowią poświadczenia użytkownika. Jeżeli użytkownik nie chce użyć swojego prawdziwego adresu e-mail jako nazwy użytkownika, może on przejść na Witrynę Identyfikatora Windows Live i zarejestrować poświadczenia dla "konta z ograniczeniami", które będą zawierać nazwę użytkownika kończącą się na @passport.com.

Jeżeli użytkownik uzyskuje dostęp do usług Microsoft z telefonu komórkowego, jego poświadczenia będą składały się z numeru telefonu użytownika i kodu PIN. W ramach tworzenia poświadczeń, użytkownik może zostać poproszony o podanie alternatywnego adresu e-mail oraz sformułowanie pytań i udzielenie niejawnych odpowiedzi, które będą używane do weryfikowania tożsamości użytkownika i pomocy przy resetowaniu hasła. Niektóre usługi mogą wymagać dodatkowych zabezpieczeń, a użytkownik może zostać poproszony o utworzenie dodatkowego klucza zabezpieczeń. Do poświadczeń zostanie również przypisany unikatowy 64-bitowy numer identyfikacyjny, który będzie używany do identyfikowania poświadczeń i skojarzonych z nimi informacji.

Na potrzeby zainstalowanego oprogramowania obsługującego Identyfikator Windows Live do komputera zostanie przypisany losowy unikatowy numer, który będzie dołączany do poświadczeń. Będzie on wysyłany do firmy Microsoft, za każdym razem po zalogowaniu się użytkownika w usłudze obsługującej Identyfikator Windows Live. Firma Microsoft stosuje unikatowy identyfikator, aby ulepszyć sposób uwierzytelniania za pomocą Identyfikatora Windows Live i chronić użytkownika przed spamem i wykorzystaniem konta w złych zamiarach.

Gdy użytkownik zaloguje się w witrynie lub usłudze, korzystając ze swoich poświadczeń, informacja o logowaniu będzie tymczasowo zapamiętana przez usługę Identyfikatora Windows Live w celu zapewnienia efektywności i bezpieczeństwa jej działania. Firma Microsoft przypisze do poświadczeń użytkownika unikatowy numer, który będzie używany w celu identyfikowania tych poświadczeń i skojarzonych z nimi informacji w systemach Microsoft. Informacje zapisane w dziennikach firmy Microsoft będą identyfikowane przez unikatowy numer identyfikacyjny i nie zostaną powiązane z odpowiednimi danymi osobowymi, dopóki użytkownik nie zadzwoni do firmy Microsoft z prośbą o pomoc lub nie będzie to konieczne ze względów prawnych.

Jeżeli użytkownik podał swój adres e-mail (tzn. jego poświadczenia nie są związane z "kontem z ograniczeniami"), firma Microsoft będzie używać tego adresu do wysyłania użytkownikowi pewnych obowiązkowych informacji związanych z usługą. Może to być, na przykład, wiadomość powitalna wysyłana po pierwszej rejestracji zawierająca informujące o usłudze i sposobach zarządzania poświadczeniami. Użytkownik otrzyma osobną wiadomość e-mail, na którą musi odpowiedzieć w celu potwierdzenia swojej tożsamości, jako właściciela adresu e-mail skojarzonego z tymi poświadczeniami. Proces ten ma na celu zweryfikowanie ważności adresu e-mail oraz uniknięcie używania. Jeśli jest konieczne zresetowanie hasła, a nie można uzyskać dostępu do podstawowego konta pocztowego, firma Microsoft może przesłać wiadomość dotyczącą resetowania hasła na alternatywny adres e-mail użytkownika. Nie można resetować hasła dla konta z ograniczeniami

Niektóre informacje są udostępniane witrynom i usługom, w których użytkownik zalogował się przy użyciu Identyfikatora Windows Live. Unikatowy numer skojarzony z poświadczeniami użytkownika jest szyfrowany i wysyłany do danej witryny lub usługi w czasie rejestracji. Dzięki temu można ustalić, czy użytkownik rejestrujący się w kolejnych sesjach jest tą samą osobą. Podczas logowania się użytkownika w witrynach udostępniane są następujące informacje "techniczne": numer wersji przypisany do konta (po każdej zmianie informacji logowania jest przypisywany nowy numer), a także informacje o tym, czy adres e-mail użytkownika został potwierdzony i czy konto zostało dezaktywowane.

Ponadto, niektóre witryny i usługi, które korzystają z Identyfikatora Windows Live wymagają podania adresu e-mail użytkownika w celu udostępnienia oferowanych usług. W takich przypadkach, adres e-mail zostanie podany w trakcie logowania do tych usług. Hasło użytkownika nie jest udostępniane podczas logowania, niemniej jednak, witryna, w której utworzono poświadczenia, może mieć ograniczony dostęp do skojarzonych z nimi informacji, co ułatwia proces resetowania hasła lub zapewnienie innych usług pomocy technicznej.

Jeżeli użytkownik otrzymał konto od firmy, organizacji lub osoby, która również zapewniła mu również adres e-mail (może to być np. dostawca usług internetowych, pracodawca lub szkoła), jego konto może należeć do "domeny sponsorowanej". Jeżeli usługi poczty elektronicznej są świadczone pod wspólną marką, obaj dostawcy mogą być traktowani jako sponsorzy. W domenie sponsorowanej, sponsor posiada unikatowe uprawnienia w odniesieniu do poświadczeń utworzonych w tej domenie. Aby sponsor mógł zapewniać obsługę poświadczeń, może on mieć ograniczony dostęp do Identyfikatora Windows Live, w celu resetowania hasła lub zarządzania poświadczeniami.

Należy zauważyć, że witryny i usługi, które używają usługi Identyfikatora Windows Live mogą używać lub udostępniać podany im adres e-mail użytkownika lub inne jego podane im dane osobowe, zgodnie ze swoimi zasadami zachowania poufności informacji. Udostępnianie unikatowe numeru identyfikacyjnego innym firmom jest jednakże możliwe wyłącznie w celu zrealizowania wymaganej przez użytkownika usługi lub transakcji. Wszystkie witryny lub usługi, które korzystają z usługi Identyfikatora Windows Live, muszą zamieścić na swoich stronach zasady zachowania poufności informacji, ale Microsoft nie kontroluje, ani nie monitoruje procedur zachowania poufności takich witryn, i w poszczególnych witrynach mogą one być różne. Użytkownik powinien uważnie zapoznać się z zasadami zachowania poufności każdej witryny, w której się loguje, aby poznać sposób, w jaki dana witryna lub usługa korzysta ze zbieranych informacji.

Dostęp do swoich danych osobowych można uzyskać na stronie Usługi kont. Nazwę użytkownika można zmienić pod warunkiem, że dany Identyfikator Windows Live nie należy do domeny sponsorowanej. Użytkownik ma zawsze możliwość zmiany hasła, alternatywnego adresu e-mail oraz pytania i niejawnej odpowiedzi. Użytkownik może również zamknąć swoje konto w usłudze Identyfikator Windows Live poprzez przejście na stronę Usługi kont i kliknięcie opcji Ustawienia, a następnie wybranie opcji "Zamknij konto". Jeżeli konto znajduje się w "domenie sponsorowanej" (patrz wyżej), może obowiązywać specjalna procedura zamykania konta. Należy zauważyć, że jeśli użytkownik korzysta z witryny MSN lub Windows Live, po przejściu do strony Usługi kont w witrynie Identyfikatora Windows Live w sieci Web, może zostać przekierowany do stron Usługi kont znajdujących się w tych witrynach.

Jeżeli podczas próby utworzenia przez użytkownika Identyfikatora Windows Live użytkownik stwierdzi, że ktoś inny już utworzył poświadczenia przy użyciu jego adresu e-mail, jako nazwy użytkownika, może się skontaktować z Microsoft i zażądać zmiany takich poświadczeń, aby mógł on użyć własnego adresu przy tworzeniu swoich poświadczeń.

Więcej informacji na temat Identyfikatora Windows Live można znaleźć pod adresem http://www.passport.net.


Do początku stronyDo początku strony

©2014 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt z nami |Zasady użytkowania witryny microsoft.com |Znaki towarowe |Ochrona prywatności