*
Česká republikaZměnit|Všechny weby společnosti Microsoft
Microsoft
Vyhledat v Microsoft.com:

Windows Live Privacy Supplement

(poslední aktualizace z říjen 2012)
zobrazit nejdůležitější informace z prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

Tato stránka představuje dodatek k Prohlášení společnosti Microsoft o zásadách ochrany osobních údajů online. Pro důkladné seznámení se s postupy získávání a používání dat určitým webem či službou byste si měli prostudovat Prohlášení společnosti Microsoft o zásadách ochrany osobních údajů online a veškeré případné dodatky.

Tento dodatek obsahuje další informace týkající se následujících služeb Windows Live:

Obsah této stránky
Aplikace pro WindowsAplikace pro Windows
Windows Live ToolbarWindows Live Toolbar
Windows Live Calendar a kontaktyWindows Live Calendar a kontakty
Windows Live MobileWindows Live Mobile
Windows Live Admin Center a spravované účtyWindows Live Admin Center a spravované účty
Windows Live OneCare Family SafetyWindows Live OneCare Family Safety
Webové aplikace sady OfficeWebové aplikace sady Office

Existují samostatné dodatky pro službu hledání, program Messenger a služby Windows Live OneCare.

Aplikace pro Windows

Společnost Microsoft věnuje ochraně vašich osobních údajů velké úsilí a současně dodává výkonné produkty, které umožňují pohodlnou práci s počítačem. Tento dodatek popisuje řadu postupů shromažďování a používání údajů následujících aplikací, které poběží v zařízeních se systémem Windows 8 a označují se jako Aplikace pro Windows.

Kalendář: Aplikace Kalendář zobrazuje schůzky a jiné informace z kalendářů spojených s vašimi online účty.

Pošta: Aplikace Pošta vám umožňuje přístup k e-mailu z jednoho nebo více e-mailových účtů.

Zprávy: Aplikace Zprávy umožňuje odesílání a příjem rychlých zpráv pomocí účtů rychlých zpráv.

Lidé. Aplikace Lidé shromažďuje kontaktní informace z vašich online účtů.

SkyDrive. Aplikace SkyDrive umožňuje online ukládání obsahu a přístup k němu ze služby SkyDrive společnosti Microsoft.

Fotografie Aplikace Fotografie umožňuje přístup k fotografiím z knihovny fotografií ve službě SkyDrive, z knihovny Obrázky v zařízení se systémem Windows 8, z libovolného zařízení umožňujícího používání fotografií, které je fyzicky připojeno k vašemu zařízení se systémem Windows 8, a z jakýchkoli služeb, které jste připojili ke svému účtu Microsoft.

Aplikace Kalendář, Pošta, Zprávy a Lidé jsou také souhrnně známy jako Komunikační aplikace.

Přihlášení k aplikacím

K aplikaci SkyDrive a Fotografie se můžete přihlásit pomocí svého účtu Microsoft a ke komunikačním aplikacím se můžete přihlásit pomocí svého účtu Microsoft nebo jiného online účtu. Pokud se přihlásíte k některé z komunikačních aplikací pomocí nějakého z účtů, budete pomocí tohoto účtu přihlášeni ke všem komunikačním aplikacím a váš online obsah se stáhne z tohoto účtu do vašeho zařízení. Pokud se například přihlásíte k aplikaci Pošta pomocí svého účtu Microsoft, váš e-mail služby Hotmail se stáhne do aplikace Pošta. Protože budete pomocí svého účtu Microsoft současně přihlášeni také k ostatním komunikačním aplikacím, vaše kontakty se stáhnou do aplikace Lidé a váš kalendář služby Hotmail se stáhne do aplikace Kalendář. Pokud se ke komunikační aplikaci přihlásíte s jiným účtem než společnosti Microsoft, váš online obsah z tohoto účtu se stáhne do vašeho zařízení bez odeslání obsahu společnosti Microsoft.

Společnost Microsoft nezodpovídá za obsah pocházející ze služeb jiných společností ani za informace, které s takovýmito službami sdílíte nebo do nich odesíláte. Pokud používáte službu od jiné firmy, řídí se použití vašich informací způsobem ochrany osobních údajů, který stanovila daná firma. Další informace získáte z příslušných zásad ochrany osobních údajů těchto služeb.

Když se přihlásíte k aplikacím pomocí svého účtu Microsoft, budou společnosti Microsoft odeslány určité informace – další informace získáte v prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů účtu Microsoft.

Přihlášení k systému Windows 8 pomocí účtu Microsoft

Systém Windows 8 uživatelům poskytuje možnost přihlásit se k systému Windows 8 pomocí účtu Microsoft, aby mohli synchronizovat určité nastavení a měli přizpůsobené možnosti práce ve všech zařízeních se systémem Windows 8. Pokud se přihlásíte k zařízení se systémem Windows 8 pomocí svého účtu Microsoft, budete automaticky přihlášeni k aplikacím pro systém Windows pomocí tohoto účtu Microsoft. Další informace o přihlášení k systému Windows 8 pomocí účtu Microsoft získáte v prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro systém Windows 8.

Přihlášení k aplikacím při přihlášení k systému Windows 8 pomocí místního účtu

Pokud se k systému Windows 8 přihlásíte pomocí místního účtu místo účtu Microsoft a k aplikacím pro Windows se přihlásíte pomocí online účtu (jako je váš účet Microsoft), zůstanete přihlášení k aplikacím pomocí tohoto online účtu pokaždé, když se přihlásíte k systému Windows 8, pokud účet neodeberete výběrem možností Nastavení -> Účty -> [název účtu] a klepnutím nebo kliknutím na položku Odebrat účet. Důvodem tohoto postupu je, že při příštím přístupu k zařízení se obsah z vašeho online účtu automaticky synchronizuje s komunikačními aplikacemi ve vašem zařízení, abyste nemuseli znovu zadávat uživatelské jméno a heslo online účtu.

Synchronizace obsahu s aplikacemi

Při přihlášení ke komunikačním aplikacím pomocí některého z účtů bude obsah účtu ponechán synchronizovaný se zařízením v intervalech, které můžete určit. E-mailové zprávy můžete například do zařízení stahovat, když přijdou, každých 15 minut, každých 30 minut, každou hodinu nebo při ruční kontrole.

Obsah, který budete se svým zařízením synchronizovat, si můžete vybrat volbou možností Nastavení -> Účty -> [název účtu] a následným výběrem nebo zrušením výběru obsahu k synchronizaci.

Účty, které jste propojili se svým účtem Microsoft

Pokud jste svůj účet Microsoft propojili s účtem poskytovaným službou jiné společnosti než Microsoft, jako je Facebook, Twitter nebo LinkedIn, přihlášením k aplikacím systému Windows pomocí účtu Microsoft se přihlásíte také k účtu této jiné služby. Podobně budou informace z účtu jiné společnosti než Microsoft stahovány do vašeho zařízení a zobrazí se v aplikacích.

Program Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů systému Windows

Pokud se rozhodnete zúčastnit se programu Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů systému Windows, bude společnost Microsoft shromažďovat základní informace včetně informací o vašem počítači, způsobu, jakým používáte aplikace systému Windows, a nastavení a výkonu jednotlivých aplikací. Hlášení programu Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů jsou nám odesílány, aby nám pomáhaly zlepšit funkce, které naši zákazníci nejčastěji používají, a vytvářet řešení běžných problémů.

Pokud se přihlásíte k aplikacím systému Windows pomocí svého účtu Microsoft a rozhodnete se společnosti Microsoft tyto informace odesílat výběrem účasti v programu Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů systému Windows, budou tyto informace odesílány a uloženy po omezenou dobu s jedinečným identifikátorem, který se generuje při vytvoření účtu Microsoft. Tento jedinečný identifikátor neobsahuje žádné osobní údaje a neslouží k vaší identifikaci ani kontaktování. Je určen ke shromažďování údajů programu Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů, které společnosti Microsoft odesíláte z více zařízení, a pomáhá nám určit, jak je zpětná vazba rozšířená a jak stanovit její priority.

Pokud během instalace systému Windows 8 zvolíte doporučené nastavení, bude program Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů systému Windows zapnutý. Další informace o tomto programu včetně postupu jeho zapnutí nebo vypnutí naleznete v dodatku k zásadám ochrany osobních údajů pro systém Windows.

Shromažďování údajů technologie QoS (Quality of Service)

Aplikace systému Windows umožňují připojování k online službám pro účely vylepšování vašich možností. Abychom mohli provozovat online služby a připojovat vás k nim, automaticky načítáme informace QoS o vašem počítači, způsobu, jakým aplikace systému Windows používáte, a o tom, jak jsou aplikace nastavené a výkonné. Shromažďované informace QoS jsou omezeny na to, co je nezbytné pro provoz online služeb a připojení vás k nim. Mohou například obsahovat způsob vyvolávání určitých příkazů, dobu, po kterou aplikaci trvá provádění určitých funkcí, a informaci, zda se vaše zařízení správně synchronizuje s online službou. Pokud se k aplikacím systému Windows přihlásíte pomocí svého účtu Microsoft, budou shromážděné informace QoS odeslány a uloženy po omezenou dobu s jedinečným identifikátorem vysvětleným v předchozí části (tj. jedinečný identifikátor generovaný při vytvoření účtu Microsoft). To nám pomůže určit, jak je zpětná vazba rozšířená a jak stanovit její priority.

Aktualizace oznámení a dlaždic

Když se přihlásíte k aplikacím systému Windows pomocí online účtu, automaticky doručují pravidelné informace nebo informace v reálném čase, které se budou zobrazovat jako aktualizace dlaždic aplikací na Úvodní obrazovce. V aplikaci Pošta například uvidíte počet nepřečtených zpráv, v aplikaci Zprávy počet nepřečtených rychlých zpráv nebo v aplikaci Kalendář chystanou schůzku. Můžete také vybrat fotografii nebo náhodně kombinovat řadu fotografií pro zobrazení v dlaždici Fotky. Tím do svého zařízení uložíte kopii fotografie nebo fotografií. Pokud odstraníte původní fotografii nebo odpojíte svůj účet Microsoft od služby, ve které je fotografie uložená, dlaždice aplikace Fotografie bude nadále krátce zobrazovat uloženou kopii, dokud kopii ručně neodstraníte nebo funkci náhodného kombinování nevypnete. Komunikační aplikace navíc budou automaticky poskytovat pravidelné informace nebo informace v reálném čase, které se krátce zobrazí jako oznámení v rohu obrazovky. Aplikace používané jako aplikace na zamykací obrazovce mohou také zobrazovat aktualizace a oznámení v horní části zamykací obrazovky.

Další informace o aktualizaci oznámení a dlaždic v systému Windows 8 včetně informací o tom, jak mazat aktualizace zobrazené na Úvodní obrazovce a vypnout oznámení, získáte v prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů systému Windows.

Další informace

Další informace o aplikacích systému Windows jsou uvedeny níže.

Kalendář

Pokud v aplikaci Kalendář nechcete zobrazovat informace z určitého kalendáře, můžete ho skrýt výběrem položek Nastavení -> Možnosti a změnou možnosti Zobrazit pro tento kalendář na Skrýt. Informace z tohoto kalendáře tak budou skryté ze zobrazení v aplikaci Kalendář, její dlaždici, v oznámeních a na zamykací obrazovce.

Zprávy

Pokud jste přihlášení k aplikaci Zprávy ve více zařízeních, budou se všechny rychlé zprávy, které odesíláte a přijímáte pomocí této aplikace, současně zobrazovat ve všech příslušných zařízeních. Pokud jste například přihlášení k aplikaci Zprávy ve svém pracovním počítači, domácím počítači a Windows Phone, budou se rychlé zprávy odesílané a přijímané v aplikaci Zprávy zobrazovat ve všech třech zařízeních v reálném čase. Chcete-li se od aplikace Zprávy v konkrétním zařízení odhlásit, vyberte položky Nastavení -> Možnosti a nastavte volbu Zapnout zprávy na Vypnuto.

SkyDrive

Položky, které odešlete do služby SkyDrive, zdědí oprávnění složky, do které je odešlete. Jinými slovy, pokud odešlete soubor do veřejné složky, bude přístupný komukoli, kdo má do této složky přístup, bez ohledu na to, zda nastavíte více omezující oprávnění pro soubor jako takový. Pokud chcete spravovat oprávnění pro svůj obsah ve službě SkyDrive, přihlaste se ke svému účtu Microsoft ze stránek www.live.com.

Fotografie

Aplikace Fotografie umožňuje přístup k fotografiím z knihovny fotografií ve službě SkyDrive, z knihovny Obrázky v zařízení se systémem Windows 8, z libovolného zařízení umožňujícího používání fotografií, které je fyzicky připojeno k vašemu zařízení se systémem Windows 8, a z jakýchkoli služeb, které jste připojili ke svému účtu Microsoft. Po spuštění se připojuje ke všem těmto službám. Pokud v aplikaci Fotografie nechcete prohlížet fotografie z určitých zdrojů, vyberte položky Nastavení -> Nastavení a nastavte odpovídající zdroj na Vypnuto.

NahoruNahoru

Windows Live Toolbar

Informace týkající se používání služby hledání získáte v Dodatku k prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů službou hledání.

Pokud jste nainstalovali program Windows Live Toolbar, mohou být do vašeho počítače automaticky instalovány jeho novější verze. Tímto způsobem je program Toolbar udržován v aktuálním stavu a umožňuje vám tak využívat jeho nejnovější funkce.

Uživatelé programu Windows Live Toolbar mohou zvolit, zda umožní společnosti Microsoft získávání dalších informací o hardwaru počítače, způsobu využití panelu nástrojů, úplných adresách URL, interakcích s navštívenými stránkami a akcích při prohlížení výsledků hledání. Mezi tyto akce patří přechody na konkrétní stránky z výsledků hledání a doba strávená na stránce s výsledky. Žádné z těchto informací nejsou použity k vaší identifikaci a jsou využívány pouze souhrnně k vylepšování tohoto a dalších produktů a služeb společnosti Microsoft. Své nastavení můžete kdykoli změnit na obrazovce možností programu Toolbar.

Program Windows Live Toolbar také obsahuje volitelnou funkci, která umožňuje automaticky vyplňovat informace do formulářů na webových stránkách (například adresa, hesla nebo údaje o platební kartě), takže je nemusíte opakovaně zadávat nebo si pamatovat několik hesel. Tyto informace jsou šifrovány a uloženy ve vašem počítači. Nejsou zasílány společnosti Microsoft. Program Toolbar vás vyzve k vytvoření jediného hesla pro vyplňování formulářů. Toto heslo je nutné zadat ve všech případech, kdy budete chtít automaticky doplnit uložené číslo platební karty nebo kdy budete chtít automaticky zadat uložená hesla při zahájení relace v prohlížeči.

Filtr útoků phishing

Doplněk Filtr útoků phishing společnosti Microsoft pro program Windows Live Toolbar zobrazuje varování, pokud by se navštívený web pokoušel předstírat, že se jedná o důvěryhodný web. Toto ohrožení zjišťuje doplněk tak, že nejprve ověřuje adresu navštíveného webu oproti adresám uloženým ve vašem počítači, které byly společnosti Microsoft potvrzeny jako bezpečné („bezpečný seznam“). Adresy nezařazené v bezpečném seznamu budou odeslány společnosti Microsoft a ověřeny oproti pravidelně aktualizovanému seznamu webů, které byly společnosti Microsoft oznámeny jako škodlivé, podezřelé či bezpečné. Spolu s těmito adresami jsou společnosti Microsoft z vašeho počítače zasílány i některé standardní informace jako adresa IP, typ prohlížeče a verze doplňku Filtr útoků phishing.

K ochraně vašich osobních údajů jsou informace o adrese odesílané doplňkem Filtr útoků phishing společnosti Microsoft šifrovány pomocí protokolu SSL a omezeny na doménu a cestu daného webu. Odesílány nejsou žádné jiné informace související s adresou, jako vyhledávaná slova, data zadaná ve formulářích či soubory cookie. Pokud například navštívíte web služby hledání na adrese http://search.live.com a jako hledaný termín zadáte MySecret, odebere Filtr útoků phishing hledaný termín a odešle pouze adresu http://search.live.com/results.aspx (namísto odeslání úplné adresy http://search.live.com/results.aspx?q=MySecret&FORM=QBHP).

Společnosti Microsoft budou také zasílány statistiky používání doplňku Filtr útoků phishing, jako jsou čas a celkový počet webů navštívených od odeslání adresy k analýze do společnosti Microsoft. Tyto informace spolu s informacemi uvedenými výše budou využity k analýze výkonu a vylepšování kvality doplňku Filtr útoků phishing. Společnost Microsoft nepoužije dané informace k vaší identifikaci. Filtr útoků phishing lze v programu Windows Live Toolbar vypnout odebráním doplňku Filtr útoků phishing z karty Filtr útoků phishing v možnostech panelu nástrojů nebo jeho odinstalací v systému Windows XP prostřednictvím panelu Přidat nebo odebrat programy.

NahoruNahoru

Windows Live Calendar a kontakty

Jestliže používáte kalendář Windows Live Calendar a vytváříte kontakty, uloží se informace, které zde zadáte o sobě nebo o jiných osobách. Takové informace mohou obsahovat následující údaje: události kalendáře, e-mailová adresa, jméno a příjmení, přezdívka, adresa domů, adresa do zaměstnání, telefonní číslo a datum narození. Tyto údaje můžete prohlížet, upravovat a sdílet se svými přáteli a známými.

Ostatní uživatelé mohou vaše kalendářní data prohlížet dvěma způsoby: sdílení s konkrétní osobou a veřejný přístup. V případě sdílení kalendáře s konkrétní osobou, které umožňuje porovnávání termínů událostí s událostmi dané osoby, musíte být vy i tato osoba uživateli služeb Windows Live či MSN. V tomto případě je váš kalendář sdílen pouze s konkrétními kontakty. Tyto kontakty se musí přihlásit prostřednictvím služby Microsoft Passport a vy musíte těmto osobám udělit oprávnění k prohlížení vašeho kalendáře. V případě veřejného přístupu ke kalendáři si může váš kalendář prohlížet kterýkoli uživatel s přístupem k Internetu, pokud se rozhodnete svůj kalendář publikovat na adrese calendar.live.com/vaše e-mailová adresa.

NahoruNahoru

Windows Live Mobile

Pokud se přihlásíte ke službě Windows Live Mobile pro svůj mobilní telefon či pager, společnost Microsoft bude požadovat zadání vašeho členského jména služby Passport (emailové adresy), vašich požadavků na příjem upozornění v mobilním zařízení a dalších informací o vašem mobilním zařízení nezbytných k poskytování této služby. Společnost Microsoft tyto informace využívá k provozování služby Windows Live Mobile a poskytování podpory uživatelům, kteří o ni požádají. Pokud jste se ke službě Windows Live Mobile přihlásili na partnerském webu, budou vaše osobní údaje doručeny také vašemu operátorovi. Své osobní údaje můžete kdykoli zkontrolovat či změnit na webu Windows Live Mobile.

NahoruNahoru

Windows Live Admin Center a spravované účty

Služba Windows Live Custom Domains umožňuje vytvářet a spravovat účty v rámci domén, které vlastníte. Chcete-li spravovat účty vytvořené v rámci vaší domény, přejděte na web http://admincenter.live.com a přihlaste se.

Společnost Microsoft uzavřela partnerství s několika akreditovanými registrátory, takže pokud dosud nevlastníte doménu a chcete ji vytvořit, můžete vybrané názvy domén zaregistrovat jejich prostřednictvím. Zvolený registrátor vás požádá o zadání kontaktních informací pro registraci a správu, jako je jméno, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa. Podle požadavku řídicí internetové organizace ICANN musí registrátor, který zajišťuje registraci vašeho názvu domény, zveřejnit uvedené kontaktní informace ve veřejném registru. Data v tomto registru můžete prohlížet na webu http://www.geektools.com/whois.php.

Pokud používáte e-mailový účet v doméně spravované prostřednictvím služby Windows Live Custom Domains, je nutné upozornit, že správce (vlastník) domény může váš účet spravovat, což zahrnuje mimo jiné odstranění účtu a přidružené e-mailové schránky v libovolném okamžiku, resetování hesla nebo přidání vaší e-mailové adresy do distribučních seznamů.

NahoruNahoru

Windows Live OneCare Family Safety

Služba Windows Live OneCare Family Safety („Family Safety“) představuje službu rodičovské kontroly, která rodičům umožňuje spravovat obsah zobrazený dětmi online a kontakty, s nimiž mohou děti komunikovat během používání služeb Windows Live Messenger, Windows Live Hotmail a Windows Live Spaces.

Služba Family Safety zahrnuje následující funkce:

Filtrování obsahu: Rodiče mají možnost určit weby, které jejich děti mohou navštěvovat, a to podle kategorie obsahu a podle adresy URL.

Vytváření sestav aktivit: Rodiče mohou nastavit zobrazení (online nebo prostřednictvím e-mailu) hlášení o webech, které děti navštívily nebo se pokusily navštívit.

Omezení aplikací: Rodiče mají možnost zvolit, zda děti mohou používat určité online služby.

Správa kontaktů: Jestliže mohou děti používat služby komunikace Windows Live, jako je Windows Live Messenger, Windows Live Hotmail a Windows Live Spaces, mají rodiče možnost vybrat kontakty, s nimiž děti mohou prostřednictvím uvedených služeb komunikovat.

Služba Family Safety obsahuje web správy, kde mohou rodiče nakonfigurovat nastavení služby Family Safety a zobrazit hlášení o aktivitách. Chce-li rodič využít funkce filtrování obsahu v počítači používaném dítětem, musí do počítače nainstalovat software Content Filtering a musí zajistit, aby dané dítě používalo účty služby Windows Live ID spravované prostřednictvím služby Family Safety. Software Content Filtering je volitelnou součástí sady Windows Live Client Suite.

Během procházení webu generuje služba Family Safety pravidelné aktualizace hlášení aktivit a odesílá je na web Family Safety, aby si je rodiče mohli zkontrolovat.

Děti mohou požádat rodiče o přístup k blokovaným webům nebo kontaktům. Požadavky jsou uloženy přibližně po dobu 30 dnů, nebo dokud je rodiče neschválí či nezamítnou (podle toho, která z uvedených akcí je realizována jako první).

V případě odebrání účtu dítěte ze služby Family Safety přestanou být hlášení aktivit doručována. Odstranění informací hlášení aktivit trvá přibližně 30 dnů od data odebrání účtu.

Služba Family Safety nesdílí informace o online aktivitách dětí s jinými produkty nebo službami. Rodičům i dětem budou doručovány e-maily jako součást standardního provozu služby (například upozornění na čekající požadavky na přístup).

NahoruNahoru

Webové aplikace sady Office

Webové aplikace sady Office vám umožňují prohlížet a editovat dokumenty podporované sadou Microsoft Office ve vašem prohlížeči. Některé funkce programů Office nejsou ve webových aplikacích sady Office k dispozici. Tyto dokumenty mohou například obsahovat data, která nebudete moci zobrazit nebo editovat. Další data můžete zobrazit a editovat pomocí jiných aplikací jako je Microsoft Office.

O ochraně osobních údajů v systému Microsoft Office se můžete dozvědět více, přečtete-li si nejdůležitější informace z prohlášení o ochraně osobních údajů v systému Microsoft Office.


NahoruNahoru

©2014 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. Kontaktujte nás |Terms of Use |Trademarks |Právní informace